Dell | Studio XPS D03M002 | Pregledaj - Dell Support

VODIČ ZA INSTALACIJU
VODIČ ZA INSTALACIJU
Regulatorni model: serija D03M Tip: D03M002
Napomene, oprezi i upozorenja
NAPOMENA: NAPOMENA naznačuje važne informacije koje vam pomažu da svoje
računalo koristite na bolji način.
OPREZ: OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka
i objašnjava kako izbjeći neki problem.
UPOZORENJE: UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne
ozljede ili smrt.
Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operacijski sustav Microsoft® Windows® u ovom dokumentu
su nevažeće.
__________________
Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.
© 2010 Dell Inc. Sva prava pridržana.
Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell, logotip DELL, YOURS IS HERE, Solution Station, Studio XPS,
i DellConnect su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc.; AMD, AMD Athlon, i AMD Phenom su trgovački znakovi
tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.; Microsoft, Windows i logotip tipke start Windows su trgovački znakovi
ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama; Blu-ray Disc je trgovački znak tvrtke Blu‑ray Disc Association; Bluetooth je registrirani trgovački
znak u vlasništvu tvrtke SIG, Inc., a tvrtka Dell ga koristi pod licencom.
Ostali trgovački znakovi i nazivi koji se možda koriste u ovom dokumentu odnose se ili na entitete koji su vlasnici
tih znakova i naziva ili na njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene
trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.
Ožujak 2010 B/D 7MF17 Izmijenjeno izdanje. A00

Sadržaj
Postavljanje vašeg stolnog
računala Studio XPS�������������������������� 5
Pogled funkcija na stražnjoj strani ������ 20
Podizanje vašeg računala���������������������6
Pogled funkcija odozgo ���������������������� 24
Prije postavljanja vašeg računala ��������7
Priključivanje zaslona����������������������������8
Priključite tipkovnicu i miš�������������������� 10
Priključci na stražnjoj ploči������������������ 22
Funkcije softvera �������������������������������� 26
Dell Dock�������������������������������������������� 27
Priključite mrežni kabel (opcionalno)������ 11
Sigurnosne kopije podataka na
Dell DataSafe Online �������������������������� 28
Priključak kabela za napajanje������������ 12
Rješavanje problema ���������������������� 29
Pritisnite gumb za uključivanje������������ 12
Postavljanje operacijskog sustava ������ 13
Izrada medija za obnovu sustava
(preporučeno)������������������������������������� 14
Povezivanje na Internet (opcionalno)������ 15
Korištenje vašeg stolnog
računala Studio XPS������������������������ 18
Pogled funkcija s prednje strane���������� 18
Šifre zvučnih signala „bip“ ������������������ 29
Problemi s mrežom ���������������������������� 30
Problemi s napajanjem������������������������ 31
Problemi s memorijom ������������������������ 32
Problemi sa zaključavanjem
i softverom ���������������������������������������� 33
Korištenje alata za podršku������������ 36
Centar za podršku tvrtke Dell�������������� 36
3
Sadržaj
My Dell Downloads
(preuzimanja za Dell)�������������������������� 37
Poruke sustava ���������������������������������� 37
Prije nego nazovete���������������������������� 56
Rješavanje problema s hardverom������ 39
Kontaktiranje tvrtke Dell���������������������� 57
Program Dell Diagnostics ������������������ 40
Pronalaženje dodatnih
informacija i resursa����������������������� 58
Vraćanje operacijskog sustava ������ 44
Vraćanje sustava �������������������������������� 45
Specifikacije������������������������������������ 60
Dell DataSafe Local Backup���������������� 46
Dodatak�������������������������������������������� 66
Medij za obnovu sustava �������������������� 48
Obavijest o Macrovision proizvodu������ 66
Dell Factory Image Restore ���������������� 49
Informacije za NOM ili
Official Mexican Standard
(samo za Meksiko)������������������������������ 67
Dobivanje pomoći���������������������������� 51
Tehnička i korisnička podrška�������������� 52
DellConnect �������������������������������������� 52
Online usluge�������������������������������������� 52
Automatizirana usluga
za status narudžbe������������������������������ 53
Informacije o proizvodu ���������������������� 54
4
Vraćanje stavki radi popravka pod
jamstvom ili kredita������������������������������ 54
Indeks���������������������������������������������� 68
Postavljanje vašeg stolnog računala
Studio XPS
Ovaj odjeljak pruža informacije o postavljanju vašeg prijenosnog računala Dell™ Studio XPS™.
UPOZORENJE: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte
sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na
www.dell.com/regulatory_compliance.
5
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Podizanje vašeg računala
Kako biste osigurali sigurnost i izbjegli bilo kakvo oštećenje na svom računalu, podižite ga
držeći točke za podizanje s prednje i stražnje strane računala.
6
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Prije postavljanja vašeg računala
Kada pozicionirate svoje računalo, vodite računa da imate lagan pristup izvoru napajanja,
prikladno prozračivanje i ravnu površinu za postavljanje svog računala.
Ograničeni protok zraka oko vašeg računala može dovesti do pregrijavanja. Za sprječavanje
pregrijavanja vodite računa da ostavite najmanje 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora sa
stražnje strane računala i minimalno 5,1 cm (2 inča) na svim ostalim stranama. Nikada ne
postavljajte računalo kada je uključeno u zatvoreni prostor, kao što je ormarić ili ladica.
7
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Priključivanje zaslona
Vaše računalo ima integrirane video priključke. Priključite zaslon koristeći integrirani HDMI
ili DVI priključak.
Po potrebi možete kupiti DVI-u-VGA adapter, HDMI-u-DVI adapter i dodatne HDMI ili DVI
kabele na www.dell.com.
Koristite odgovarajući kabel na temelju dostupnih priključaka vašeg računala i zaslona.
Za identifikaciju priključaka na vašem računalu i zaslonu pogledajte sljedeću tablicu.
NAPOMENA: Kod priključivanja jednog zaslona, priključite zaslon na SAMO JEDAN
priključak na računalu.
8
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Vrsta veze
Računalo
Kabel
Zaslon
DVI-u-DVI
(DVI kabel)
DVI-u-VGA
(DVI-u-VGA adapter
+ VGA kabel)
HDMI-u-HDMI
(HDMI kabel)
HDMI-u-DVI
(HDMI-u-DVI
adapter + DVI kabel)
9
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Priključite tipkovnicu i miš
Priključite USB tipkovnicu i miša u USB
priključke na stražnjoj ploči računala.
10
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Priključite mrežni kabel
(opcionalno)
Mrežna veza nije potrebna za dovršetak
postavljanja računala no ako imate postojeću
mrežu ili internetsku vezu koja koristi kabelsku
vezu (kao što je širokopojasni uređaj ili
priključak Etherneta), sada je možete priključiti.
NAPOMENA: Za priključak na mrežni
priključak (RJ45 priključak) koristite
samo kabel Etherneta. Ne uključite
telefonski kabel (RJ11 priključak)
u mrežni priključak.
Za priključak računala na mrežu ili
širokopojasni uređaj, priključite jedan kraj
mrežnog kabela u mrežni ulaz ili širokopojasni
uređaj. Priključite drugi kraj mrežnog kabela u
mrežni priključak (RJ45 priključak) na stražnjoj
ploči računala. Zvuk klika naznačuje da je
mrežni kabel čvrsto priključen.
11
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Priključak kabela za
napajanje
12
Pritisnite gumb za
uključivanje
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Postavljanje operacijskog
sustava
Vaše računalo pretkonfigurirano je
s operacijskim sustavom koji ste
odabrali prilikom kupovine.
Postavljanje Microsoft Windows
Za postavljanje Microsoft ® Windowsa®
po prvi puta, slijedite upute na zaslonu.
Ovi koraci su obvezni i potrebno je nešto
vremena za dovršetak. Zasloni postavljanja
sustava Windows vode vas kroz nekoliko
postupaka, uključujući prihvaćanje sporazuma
o licenci, postavljanje svojstava i postavljanje
internetske veze.
OPREZ: Ne prekidajte postupak
postavljanja operativnog sustava.
Ako to uradite svoje računalo možete
učiniti neupotrebljivim i trebate
ponovno instalirati operacijski sustav.
NAPOMENA: Preporuča se da
preuzmete i instalirate najnoviji BIOS
i upravljačke programe za svoje računalo
koji se nalaze na support.dell.com.
NAPOMENA: Za više informacija
o operacijskom sustavu i značajkama
pogledajte support.dell.com/MyNewDell.
Postavljanje programa Ubuntu
Za postavljanje programa Ubuntu po prvi
puta, slijedite upute na zaslonu.
13
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Izrada medija za obnovu
sustava (preporučeno)
NAPOMENA: Preporučamo da izradite
medij za obnovu sustava čim postavite
opracijski sustav Microsoft Windows.
Medij za obnovu sustava može se koristiti
za obnovu vašeg računala u radno stanje
u vrijeme kad je kupljen, uz očuvanje podataka
(bez da imate medij operacijskog sustava).
Možete koristiti medij za obnovu sustava ako
su promjene na tvrdom disku, programskoj
opremi i drugim postavkama sustava dovele
računalo u neželjeno operativno stanje.
Za izradu medija za obnovu sustava trebate
sljedeće:
•Dell DataSafe Local Backup
•USB ključ s minimalnim kapacitetom od
8 GB ili DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™
14
NAPOMENA: Dell DataSafe Local
Backup ne podržava diskove za
višekratno zapisivanje.
Za izradu medija za obnovu sustava:
1. Vodite računa da je računalo uključeno.
2. Umetnite disk ili USB ključ u računalo.
→ Programi→ Dell
3. Kliknite na Start
DataSafe Local Backup.
4. Kliknite na Izrada medija za obnovu.
5. Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Za informacije
o korištenju medija za obnovu sustava
pogledajte „Medij za obnovu sustava“
na stranici 48.
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Povezivanje na Internet
(opcionalno)
Za povezivanje s Internetom trebate
vanjski modem ili mrežnu vezu i davatelja
internetskih usluga (ISP).
Ako vanjski USB modem ili WLAN adapter
nije dio vaše originalne narudžbe, jedan
možete kupiti na www.dell.com.
Postavljanje žične veze
•Ako koristite dial-up vezu, prije
postavljanja internetske veze priključite
telefonsku liniju u vanjski USB modem
(opcionalno) i zidnu telefonsku utičnicu.
•Ako koristite DSL vezu ili vezu kabelskog/
satelitskog modema, za upute za
postavljanje obratite se svome davatelju
internetskih ili usluga mobilne telefonije.
Za dovršetak postavljanja vaše žične
internetske veze slijedite upute u odlomku
„Postavljanje internetske veze“ na stranici 16.
15
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Postavljanje bežične veze
NAPOMENA: Za postavljanje bežičnog
usmjernika pogledajte dokumentaciju
koja je isporučena s usmjernikom.
Prije no što možete koristiti bežičnu
internetsku vezu trebate priključiti
bežični usmjernik.
Za postavljanje veze putem bežičnog
usmjernika:
1. Spremite i zatvorite sve otvorene
datoteke i izađite iz svih otvorenih
programa.
2. Kliknite na Start
→ Control Panel
(Upravljačka ploča).
3. U okviru za pretaživanje upišite network
(mreža) i potom kliknite Network and
Sharing Center (Centar za mrežu
i dijeljenje)→ Connect to a network
(Povezivanje na mrežu).
4. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak
postavljanja.
16
Postavljanje internetske veze
Davatelji internetskih usluga i njihove ponude
variraju od zemlje do zemlje. Za ponude koje
su na raspolaganju u vašoj zemlji obratite se
davatelju internetskih usluga.
Ako se ne možete priključiti na Internet,
a ranije ste to mogli, možda usluge davatelja
internetskih usluga trenutačno nisu dostupne.
Obratite se davatelju internetskih usluga
za provjeru statusa usluge ili se kasnije
ponovo pokušajte priključiti.
Pri ruci imajte spremne informacije o ISP-u.
Ako nemate davatelja internetskih usluga,
možete ga pronaći pomoću čarobnjaka
Connect to the Internet (Povezivanje
s Internetom).
Postavljanje vašeg stolnog računala Studio XPS
Za postavljanje internetske veze:
1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke
i izađite iz svih otvorenih programa.
2. Kliknite na Start
→Control Panel
(Upravljačka ploča).
3. U okviru za pretraživanje utipkajte
network (mreža), i potom kliknite
na Network and Sharing Center
(Centar za mrežu i dijeljenje)→ Set up
a connection or network (Postavljanje
nove veze ili mreže)→ Connect to the
Internet (Povezivanje na Internet).
Prikazuje se prozor Connect to the
Internet (Povezivanje na Internet).
NAPOMENA: Ako ne znate koju vrstu
veze da odaberete, kliknite na Help me
choose (Pomoć prilikom odabira) ili se
obratite svom davatelju internetskih usluga.
4. Kako biste dovršili postavljanje slijedite
upute na zaslonu i koristite informacije
o postavljanju dobivene od davatelja
internetskih usluga.
17
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Ovaj odlomak pruža informacije o funkcijama dostupnim na vašem stolnom računalu Studio XPS™.
Pogled funkcija s prednje strane
1
2
3
9
8
4
5
6
18
7
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
1 Svijetlo čitača medijskih kartica —
naznačuje ako je umetnuta medijska
kartica.
2 Čitač medijskih kartica — omogućuje
brz i pogodan način za pregled
i dijeljenje digitalnih fotografija, glazbe
i videa pohranjenih na medijskim
karticama.
3 Optički pogon — reproducira i snima
samo standardnu veličinu CD-a,
DVD-a (12 cm) i Blu‑ray diskova
(opcionalno).
4 Opcionalna pregrada za optički
pogon — može sadržavati dodatni
optički pogon.
5 Utor fleksibilne pregrade — može
podržati čitač medijskih kartica ili
dodatni tvrdi pogon.
7
USB 2.0 priključci (2) —
povezuju USB uređaje koji se
povremeno priključuju kao što su
memorijski ključevi, digitalne kamere
i MP3 playeri.
8 Gumbi za otvaranje optičkog
pogona (2) — pritisnite označeni dio
pri dnu gumba i otvorite ladicu za disk.
9
Svjetlo aktivnostitvrdog
pogona — uključuje se kada
računalo očitava ili zapisuje podatke.
Treperenje bijelog svjetla naznačuje
aktivnost tvrdog pogona.
OPREZ: Kako biste izbjegli
gubitak podataka, nikada ne
isključujte računalo dok treperi
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona.
6 Poklopac fleksibilne pregrade —
pokriva utor fleksibilne pregrade.
19
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Pogled funkcija na stražnjoj strani
1
2
3
6
5
4
20
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
1 Priključak napajanja — priključuje
kabel za napajanje. Izgled ovog priključka
može varirati.
4 Utori za kratice za proširenje —
omogućuju pristup priključcima na bilo
koju instaliranu PCI i PCI ekspres karticu.
2 Svjetlo napajanja — naznačuje
dostupnost napajanja.
5 Utor za sigurnosni kabel — priključuje
komercijalno dostupne sigurnosne
kabele na računalo.
NAPOMENA: Svijetlo napajanja
možda ne bude na raspolaganju
na svim računalima.
3 Priključci na stražnjoj ploči —
priključuju USB, audio, video i druge
uređaje na odgovarajuće priključke.
NAPOMENA: Prije nego što kupite
sigurnosni kabel, uvjerite se da
odgovara utoru za sigurnosni kabel
na vašem računalu.
6 Obruči za lokot — priključeni na
standardni lokot da spriječe neovlašteni
pristup unutrašnjosti računala.
21
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Priključci na stražnjoj ploči
1
S/PDIF priključak — priključuje
pojačala TV-a za digitalni audio preko
optičkih digitalnih kabela. Ovaj oblik
prenosi audio signal bez prolaska kroz
postupak analogne audio pretvorbe.
2
HDMI priključak — priključuje se
na TV za audio i video signale.
1
2
3
NAPOMENA: Za monitore bez ugrađenih
zvučnika čita se samo video signal.
4
12
5
11
6
10
7
22
8
9
3
DVI priključak — priključuje
monitor ili projektor.
4
eSATA priključak — priključuje
vanjske SATA uređaje za spremanje
podataka.
5
Priključak za stražnji L/D
surround zvuk — priključuje
stražnje L/D surround zvučnike.
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
6
Priključak za bočni L/D
surround zvuk — priključuje
bočne L/D surround zvučnike.
10
Priključak središnjeg zvučnika/
subwoofera — priključuje središnji
zvučnik ili subwoofer.
7
Priključak za mikrofon —
priključuje mikrofon radi glasa ili audio
ulaz u zvučni ili telefonski program.
11
8
Priključak prednjeg L/D izlaza —
priključuje prednje L/D zvučnike.
9
Priključak ulaza — priključuje
uređaje za snimanje ili reprodukciju
kao što su mikrofon, kazetofon, CD
player ili VCR.
Priključak mreže i svijetlo —
priključuje računalo na mrežu ili
širokopojasni uređaj. Kada računalo
šalje ili prima podatke svijetlo aktivnosti
mreže treperi. Pri velikoj količini
prometa podataka mreže moglo bi
se činiti da indikator jednoliko svijetli.
12
USB 2.0 priključci (4) —
priključuju USB uređaje, kao što su
miš, tipkovnica, pisač, vanjski pogon
ili MP3 player.
23
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Pogled funkcija odozgo
2
3
1
4
5
6
24
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
1
USB 2.0 priključci (2) — povezuju
USB uređaje koji se povremeno
priključuju kao što su memorijski
ključevi, digitalne kamere i MP3 playeri.
6
Gumb napajanja i svijetlo —
prilikom pritiska uključuje ili isključuje
računalo. Svijetlo u sredini gumba
naznačuje stanje napajanja:
2 Servisna oznaka i Kôd za brzu
uslugu — koriste se za identifikaciju
računala prilikom pristupa web stranici
Dell Support ili poziva tehničkoj podršci.
•Isključeno — računalo hibernira, ili
je isključeno ili ne prima električnu
energiju.
3
Priključak za mikrofon ili ulaz —
priključuje se na mikrofon radi glasa ili
na audio kabel za audio ulaz.
•Puno žuto — računalo je u stanju
mirovanja ili možda postoji problem
s matičnom pločom ili napajanjem.
4
Priključak za naglavne slušalice —
priključuje naglavne slušalice.
NAPOMENA: Za priključivanje zvučnika
ili zvučnog sustava koristite audio izlaz
ili S/PDIF priključak na stražnjoj strani
računala.
5 Dodatna ladica — koristi se za
postavljanje urađaja ili osiguranje
kabela kako bi se izbjeglo zapetljavanje.
•Puno bijelo — računalo je uključeno.
•Treperenje žuto — postoji problem
s matičnom pločom ili napajanjem.
NAPOMENA: Za informacije
o problemima napajanja pogledajte
odlomak „Problemi napajanja“ na
stranici 31.
25
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Funkcije softvera
NAPOMENA: Za dodatne informacije
o funkcijama koje su opisane u ovom
odlomku pogledajte Dell Technology
Guide (Tehnološki priručnik za
Dell) na svom tvrdom disku ili na
support.dell.com/manuals.
Produktivnost i komunikacija
Računalo možete koristiti za izradu
prezentacija, brošura, čestitki, letaka
i proračunskih tablica. Možete urediti
i pregledati digitalne fotografije i slike.
Provjerite svoj račun za kupnju za
softver instaliran na vašem računalu.
Nakon spajanja na Internet, možete
pristupiti web mjestima, postaviti račun
e-pošte i učitati ili preuzeti datoteke.
26
Zabava i multimedija
Računalo možete koristiti za gledanje videa,
igranje igrica, izradu svojih CD-a, slušanje
muzike i radio postaja. Vaš optički pogon
podržava višestruke formate disk medija
uključujući CD-ove, DVD-ove i Blu-ray
diskove (ako je u vrijeme kupovine
odabrana ova opcija).
Možete preuzeti ili kopirati slike i video
datoteke s prenosnih uređaja, kao što
su digitalni fotoaparati ili mobilni telefoni.
Dodatni softverski programi omogućuju
vam da organizirate i izradite glazbene
i video datoteke koje možete snimiti na disk,
spremiti na prenosne proizvode kao što
su MP3 playeri i ručni uređaji za zabavu ili
reproducirati i gledati spajanjem izravno na
televizije, projektore i opremu kućnog kina.
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Dell Dock
Dell Dock je grupa ikona koja pruža jednostavan pristup često korištenim programima,
datotekama i mapama. Dock možete prilagoditi tako da:
•dodajete ili uklanjate ikone
•promijenite boju i lokaciju Docka
•grupirate povezane ikone u kategorije
•promijenite ponašanje ikona
Dodavanje kategorije
1. Desnim klikom na Dock, kliknite na
Add (Dodaj)→ Category (Kategorija).
Prikazuje se prozor Add/Edit Category
(Dodaj/uredi kategoriju).
2. Unesite naslov za kategoriju u polje
Title (Naslov).
3. Odaberite ikonu za kategoriju iz okvira
Select an image: (Odaberi sliku:).
4. Kliknite na Save (Spremi).
Dodaj ikonu
Povucite i dodajte ikonu na Dock ili kategoriju.
Ukloni kategoriju ili ikonu
1. Desnom tipkom kliknite na kategoriju
ili ikonu na Docku i kliknite na Delete
shortcut (Obriši prečac) ili Delete
category (Obriši kategoriju).
2. Slijedite upute na zaslonu.
Prilagodi Dock
1. Desnom tipkom kliknite na Dock i kliknite
na Advanced Setting... (Napredne
postavke...).
2. Odaberite željenu opciju za prilagodbu
Docka.
27
Korištenje vašeg stolnog računala Studio XPS
Sigurnosne kopije podataka
na Dell DataSafe Online
NAPOMENA: Usluga Dell DataSafe
Online možda ne bude dostupna
u svim regijama.
NAPOMENA: Za brzo učitavanje/
preuzimanje preporuča se
širokopojasna veza.
Dell DataSafe Online automatizirana je
usluga za sigurnosne kopije i vraćanje
sustava koja pomaže zaštititi podatke
i druge važne datoteke od katastrofalnih
nesreća kao što su krađa, požar ili prirodne
nepogode. Usluzi možete pristupiti
na svom računalu korištenjem računa
zaštićenog‑lozinkom.
Za više informacija idite na delldatasafe.com.
Za raspored sigurnosnih kopija:
1. na alatnoj traci dva puta kliknite na ikonu
Dell DataSafe Online .
2. Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu.
28
Rješavanje problema
Ovaj odlomak pruža informacije o rješavanju
problema vašeg računala. Ako ne možete
riješiti problem koristeći sljedeće upute,
pogledajte „Korištenje alata za podršku“
na stranici 36 ili „Kontaktiranje tvrtke Dell“
na stranici 57.
Šifre
zvučnih
signala
Jedan
Mogući kvar matične ploče —
pogreška BIOS ROM checksum
Šifre zvučnih signala „bip“
Dva
Nije otkriven RAM
Ako dođe do pogreški ili problema vaše
računalo tijekom pokretanja može proizvesti
seriju zvučnih signala. Ove serije zvučnih
signala, nazivaju se šifra zvučnog signala,
identificiraju problem. Zapišite zvučni
signal i obratite se tvrtki Dell (pogledajte
„Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 57).
Mogući problem
NAPOMENA: Ako ste instalirali
ili zamijenili memorijski modul
osigurajte da je memorijski
modul pravilno nasjeo.
Tri
Moguća pogreška na matičnoj
ploči — pogreška čipseta
Četiri
Pogreška RAM-a čitanje/pisanje
Pet
Kvar sata stvarnog vremena
Šest
Kvar video kartice ili čipa
29
Rješavanje problema
Problemi s mrežom
Bežične veze
Ako dođe do gubitka mrežne veze —
mrežni usmjernik je isključen ili je na
računalu onemogućena bežična veza.
•Provjerite bežični usmjernik kako biste
osigurali da je uključen i priključen na
vaš izvor podataka (kabelski modem ili
mrežnu sabirnicu).
•Ponovno uspostavite vezu na vaš bežični
usmjernik (pogledajte „Postavljanje
bežične veze na stranici“ 16).
Žičane veze
Ako je mrežna veza izgubljena —
•Provjerite kabel kako biste se uvjerili da
je uključen i da nije oštećen.
•Provjerite status svjetla integriteta veze.
Svjetlo za označavanje integriteta veze na
integriranom mrežnom priključku omogućava
vam da potvrdite da vaša veza radi i pruža
informacije o statusu:
•Off (Isključeno) — računalo ne
prepoznaje fizičku vezu s mrežom.
•Zeleno — postoji dobra veza između
mreže i računala od 10/100 Mb/s.
•Žuto — postoji dobra veza između
mreže i računala od 1000 Mb/s.
NAPOMENA: Svjetlo integriteta veze
na mrežnom priključku je samo za vezu
žičnim kabelom. Svjetlo integriteta veze
ne pruža status za bežične veze.
30
Rješavanje problema
Problemi s napajanjem
Ako svjetlo napajanja ne svijetli — računalo
je isključeno ili ne prima električnu energiju.
•Ponovno postavite kabel za napajanje
u priključak na računalu i u zidnu utičnicu.
•Ako je računalo priključeno na razdjelnik,
provjerite da li je razdjelnik uključen
u utičnicu i da li je razdjelnik uključen.
•Premostite uređaje za zaštitu napajanja,
trake napajanja i produžni kabel kako
bi provjerili da li se računalo uključuje.
•Provjerite da li električna utičnica radi tako
da je testirate pomoću drugog uređaja,
poput svjetiljke.
Ako je svjetlo napajanja bijelo i računalo
ne odgovara — možda zaslon nije priključen
ili uključen. Provjerite da li je zaslon pravilno
priključen i potom ga isključite i uključite.
Ako svjetlo napajanja svijetli žuto —
•Računalo je u stanju mirovanja. Pritisnite
tipku na tipkovnici, pomaknite priključenog
miša ili pritisnite gumb za uključivanje za
povratak na normalno stanje rada.
•Postoji problem s matičnom pločom ili
napajanjem. Za pomoć se obratite tvrtki
Dell (pogledajte „Kontaktiranje tvrtke
Dell“ na stranici 57).
•Provjerite da li je svijetlo napajanja na
stražnjoj strani računala uključeno. Ako
je svijetlo isključeno možda je problem
s napajanjem ili kabelom za napajanje.
Ako i dalje dolazi do ovoga problema,
obratite se tvrtki DELL (pogledajte
„Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 57).
31
Rješavanje problema
Ako svijetlo napajanja treperi žuto —
možda postoji problem s matičnom pločom.
Za pomoć se obratite tvrtki Dell (pogledajte
„Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 57).
Ako osjetite smetnju koja ometa prijam
na vašem računalu — neželjeni signal
stvara smetnju tako da prekida ili blokira
ostale signale. Neki od mogućih uzroka
smetnji su:
•napajanje, tipkovnica i produžni kabeli
za miša
•previše uređaja uključenih na razdjelnik
napajanja
•više razdjelnika priključenih na jednu
utičnicu
32
Problemi s memorijom
Ako primite poruku o nedovoljnoj
memoriji —
•Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke
i zatvorite sve otvoreneprograme koje ne
koristite da vidite jeste li riješili problem.
•U dokumentaciji softvera potražite
minimalne zahtjeve memorije. Ako je to
potrebno, instalirajte dodatnu memoriju
(pogledajte Service Manual (Servisni
priručnik) na support.dell.com/manuals).
•Ponovno postavite memorijske module
(pogledajte Servisni priručnik na
support.dell.com/manuals) kako
biste provjerili da računalo uspješno
komunicira s memorijom.
Rješavanje problema
Ako dolazi do drugih problema
s memorijom —
•Provjerite jeste li slijedili upute za
instalaciju memorije (pogledajte Servisni
priručnik na support.dell.com/manuals).
•Provjerite ako je memorijski modul
kompatibilan s vašim računalom. Vaše
računalo podržava DDR3 memoriju. Za
dodatne informacije o vrsti memorije
koju podržava vaše računalo, pogledajte
„Specifikacije“ na stranici 60.
•Pokrenite Dell Diagnostics (pogledajte
„Dell Diagnostics“ na stranici 40).
Problemi sa zaključavanjem
i softverom
Ako se računalo ne pokreće — provjerite
da li je kabel napajanja čvrsto priključen na
računalo i u električnu utičnicu.
Ako program ne odgovara — zatvorite
program:
1. Istodobno pritisnite <Ctrl><Shift><Esc>.
2. Kliknite na Applications (Programi).
3. Kliknite na program koji više ne odgovara.
4. Kliknite na End Task (Završi zadatak).
•Ponovno postavite memorijske module
(pogledajte Servisni priručnik na
support.dell.com/manuals) kako
biste provjerili da računalo uspješno
komunicira s memorijom.
33
Rješavanje problema
Ako se program neprekidno ruši —
provjerite dokumentaciju softvera. Po
potrebi deinstalirajte i zatim ponovno
instalirajte program.
NAPOMENA: Softver obično u svojoj
dokumentaciji ili na CD-u uključuje
upute za instalaciju.
Ako računalo prestane odgovarati ili se
prikaže puni plavi zaslon —
OPREZ: Ako ne možete zatvoriti
operacijski sustav postoji mogućnost
da izgubite podatke.
Ako ne uspijete dobiti odgovor pritiskom
tipke na vašoj tipkovnici ili pomakom miša,
pritisnite i držite gumb za napajanje najmanje
8 do 10 sekundi dok se računalo ne isključi.
Zatim ponovno pokrenite računalo.
34
Ako je program namijenjen za ranije
verzije operacijskog sustava Microsoft
Windows — pokrenite Program
Compatibility Wizard (Čarobnjak za
kompatibilnost programa). Čarobnjak
za kompatibilnost programa konfigurira
program tako da se pokreće u okolini
sličnoj ranijoj verziji operacijskog sustava
Microsoft® Windows®.
→ Control Panel
1. Kliknite na Start
(Upravljačka ploča)→ Programs
(Programi)→ Run programs made
for previous versions of Windows
(Pokreni program namjenjen ranijim
verzijama Windowsa).
2. Na ekranu dobrodošlice, kliknite na
Next (Dalje).
3. Slijedite upute na zaslonu.
Rješavanje problema
Ako imate druge probleme sa softverom —
•Odmah izradite sigurnosnu kopiju svojih
datoteka.
•Koristite program za skeniranje virusa
kako biste provjerili tvrdi pogon ili CD-e.
•Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke
ili programe i isključite računalo preko
izbornika Start
.
––Provjerite da li je program pravilno
instaliran i konfiguriran.
––Provjerite da li su upravljački programi
uređaja u sukobu s programom.
––Ako je potrebno deinstalirajte i zatim
ponovno instalirajte program.
•Provjerite dokumentaciju softvera ili
se obratite proizvođaču programa za
informacije o rješavanju problema:
––Provjerite da li je program
kompatibilan s operacijskim sustavom
koji je instaliran na vašem računalu.
––Provjerite zadovoljava li vaše računalo
minimalne zahtjeve hardvera potrebne
za pokretanje softvera. Informacije
potražite u dokumentaciji softvera.
35
Korištenje alata za podršku
Centar za podršku
tvrtke Dell
Centar za podršku tvrtke Dell vam pomaže
pri pronalaženju usluge, podrške i posebnih
informacija vezanih uz sustav koje trebate.
Za pokretanje programa kliknite na
ikonu na alatnoj traci.
Početna stranica Centra za podršku tvrtke
Dell prikazuje broj modela vašeg računala,
servisnu oznaku, Express kôd usluge
i informacije za kontakt servisa.
Početna stranica pruža veze za pristup:
Samopomoć (rješavanje
problema, sigurnost, svojstva
sustava, mreža/Internet,
sigurnosna kopija/vraćanje
sustava i operacijski sustav
Windows)
36
Upozorenja (upozorenja
tehničke podrške vezano
uz vaše računalo)
Pomoć iz tvrtke Dell
(tehnička podrška s
DellConnect™, Služba za
korisnike, Obuka i priručnici
s lekcijama, Kako da- pomoć
tvrtke Dell sa stanicom
rješenja™ i Online skeniranje
pomoću PCCheckUp)
O vašem sustavu
(dokumentacija sustava,
informacije o jamstvu,
informacije o sustavu,
nadogradnje i dodaci)
Za više informacija o Centru za podršku
tvrtke Dell i raspoloživim alatima podrške,
kliknite na karticu Usluge na support.dell.com.
Korištenje alata za podršku
My Dell Downloads
(preuzimanja za Dell)
NAPOMENA: Usluga My Dell Downloads
možda ne bude dostupna u svim regijama.
Neki od prethodno instaliranih programa na
vašem novom računalu ne uključuju pričuvni
CD ili DVD. Taj softver na raspolaganju
je na My Dell Downloads. S ove web
stranice možete preuzeti dostupan softver
za ponovnu instalaciju ili izradu medija sa
sigurnosnom kopijom.
Za registraciju i korištenje My Dell Downloads:
1. Idite na downloadstore.dell.com/media.
2. Za registraciju i preuzimanje softver
slijedite upute na zaslonu.
Poruke sustava
Ako dođe do problema ili pogreške na vašem
računalu, prikazuje se poruka sustava koja
vam pomaže identificirati uzrok i radnju koju
je potrebno poduzeti za rješavanje problema.
NAPOMENA: Ako se poruka koja se
prikazuje ne nalazi na popisu slijedećih
primjera, pogledajte dokumentaciju za
operativni sustav ili program koji ste koristili
kada se ta poruka prikazala. Za pomoć
dodatno možete pogledati Tehnološki
priručnik za Dell na vašem tvrdom pogonu
ili na support.dell.com/manuals ili
pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“
na stranici 57.
3. Ponovno instalirajte ili izradite medij
sigurnosne kopije softvera radi budućeg
korištenja.
37
Korištenje alata za podršku
Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn].
For help in resolving this problem,
please note this checkpoint and contact
Dell Technical Support (Upozorenje!
Prijašnji pokušaji podizanja sustava
su bili neuspješni kod kontrolne točke
[nnnn]. Za pomoć u rješavanju ovog
problema, molimo vas da upamtite
ovu kontrolnu točku i da se obratite se
Tehničkoj podršci tvrtke Dell) — Računalo
nije uspjelo podići sustav tri puta zaredom
za istu pogrešku (za pomoć pogledajte
„Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 57).
CMOS checksum error (CMOS pogreška)
— Moguća pogreška na matičnoj ploči ili slaba
RTC baterija. Bateriju je potrebno zamijeniti.
Pogledajte Service Manual (Servisni priručnik)
na support.dell.com/manuals ili za pomoć
pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na
stranici 57.
CPU fan failure (Pogreška sa CPU
ventilatorom) — CPU ventilator ne radi.
Potrebno je zamijeniti CPU ventilator.
Pogledajte Service Manual (Servisni
priručnik) na support.dell.com/manuals.
38
Hard-disk drive failure (Pogreška pogona
tvrdog diska) — moguća pogreška na
tvrdom disku tijekom testiranja podizanja
tvrdog diska. Za pomoć pogledajte
„Kontaktiranje tvrtke Dell“ na stranici 57.
Hard-disk drive read failure (Pogreška
prilikom čitanja tvrdog diska) — moguća
pogreška na tvrdom disku tijekom testiranja
podizanja tvrdog diska. Za pomoć
pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na
stranici 57.
Keyboard failure (Pogreška tipkovnice) —
zamijenite tipkovnicu ili provjerite da li je
kabel olabavio.
No boot device available (Nema uređaja
za podizanje sustava) — Na tvrdom
pogonu ne postoji particija za podizanje
sustava, kabel tvrdog pogona je olabavljen
ili nema uređaja za podizanje sustava.
•Ako je tvrdi pogon vaš uređaj za
podizanje sustava, provjerite da li su svi
kabeli pravilno priključeni i da li je tvrdi
pogon pravilno instaliran i naveden kao
uređaj za podizanje sustava.
Korištenje alata za podršku
•Uđite u program za postavljanje sustava
i provjerite da li je točan redoslijed za
podizanje sustava. Pogledajte Service
Manual (Servisni priručnik) na
support.dell.com/manuals.
No timer tick interrupt (Nema prekida
u otkucaju mjerača vremena) — čip na
matičnoj ploči možda ne radi ispravno ili
je pogreška na matičnoj ploči. Pogledajte
Service Manual (Servisni priručnik) na
support.dell.com/manuals ili za pomoć
pogledajte „Kontaktiranje tvrtke Dell“ na
stranici 57.
USB over current error (Pogreška zbog
previsokog USB napona) — odspojite
USB uređaj. Vaš USB uređaj treba više
energije kako bi ispravno funkcionirao.
Koristite vanjski izvor napajanja za
priključivanje USB uređaja ili ako vaš
uređaj ima dva USB kabela, priključite oba.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING
SYSTEM has reported that a parameter
has exceeded its normal operating range.
Dell recommends that you back up your
data regularly. A parameter out of range
may or may not indicate a potential hard
drive problem (NAPOMENA - SISTEM
ZA SAMONADZIRANJE tvrdog diska
obavještava da je parametar prekoračio
njegov normalni operativni raspon.
Tvrtka Dell preporučuje da redovito radite
sigurnosnu kopiju podataka. Parametar
van raspona može ili ne mora naznačivati
potencijalni problem s tvrdim pogonom) —
S.M.A.R.T pogreška, moguća pogreška tvrdog
pogona. Za pomoć pogledajte „Kontaktiranje
tvrtke Dell“ na stranici 57.
Rješavanje problema
s hardverom
Ako uređaj nije detektiran tijekom postavljanja
operacijskog sustava ili je detektiran no
neispravno konfiguriran, za rješavanje
nekompatibilnosti možete koristiti opciju
Hardware Troubleshooter (Rješavanje
problema s hardverom).
Za pokretanje programa za rješavanje
problema s hardverom:
→ Help and Support
1. Kliknite na Start
(Pomoć i podrška).
39
Korištenje alata za podršku
2. Utipkajte rješavanje problema
hardvera u polje za pretraživanje
i za početak pretrage pritisnite <Enter>.
3. U rezultatima potrage izaberite opciju
koja najbolje opisuje problem i slijedite
korake za rješavanje problema.
informacija o konfiguraciji računala i provjerite
da se uređaj koji želite testirati prikazuj
u programu za postavljanje sustava i da radi.
Pokrenite Dell Diagnostics s vašeg tvrdog
pogona ili medija Drivers and Utilities
(Upravljački i uslužni programi).
Ako dođe do problema s vašim računalom,
izvedite provjere navedene u odlomku
„Problemi sa zaključavanjem i softverom“
na stranici 33 i prije nego što kontaktirate
tvrtku Dell za tehničku pomoć pokrenite
program Dell Diagnostics.
Preporučuje se da prije nastavka ispišete
ove postupke.
NAPOMENA: Program Dell Diagnostics
funkcionira samo na Dell računalima.
NAPOMENA: Medij Drivers and
Utilities (Upravljački i uslužni programi)
nije obvezan i možda se ne isporučuje
s vašim računalom.
Pogledajte odjeljak Postavljanje sustava u
Service Manual (Servisni priručnik) za pregled
Dell Diagnostics je smješten na skrivenoj
uslužnoj particiji za dijagnozu na vašem
tvrdom pogonu.
NAPOMENA: Ako se na zaslonu vašeg
računala ne prikazuje slika, kontaktirajte
tvrtku Dell (pogledajte „Kontaktiranje
tvrtke Dell“ na stranici 57).
1. Provjerite da li je računalo priključeno na
utičnicu za koju znate da radi ispravno.
2. Uključite (ili ponovno pokrenite)
računalo.
3. Kada se prikaže logotip DELL™, odmah
pritisnite <F12>. Iz izbornika za pokretanje
odaberite Diagnostics (Dijagnostika)
i pritisnite <Enter>.
Program Dell Diagnostics
40
Pokretanje programa Dell Diagnostics
s tvrdog pogona
Korištenje alata za podršku
Ovo može na računalu pokrenuti testiranje
prije podizanja sustava (Pre-Boot System
Assessment (PSA)).
NAPOMENA: Ako čekate predugo
i prikaže se logotip operacijskog
sustava, nastavite čekati dok ne vidite
radnu površinu operacijskog sustava
Microsoft® Windows®, zatim isključite
računalo i pokušajte ponovno.
NAPOMENA: Ako se prikaže poruka
s tekstom da nije pronađena uslužna
particija za dijagnostiku, program Dell
Diagnostics pokrenite s medija Drivers and
Utilities (Upravljački i uslužni programi).
Ako je pokrenut PSA:
a. PSA započinje testiranje.
b. Ako se PSA uspješno završi prikazana
je sljedeća poruka: „No problems
have been found with this
system so far. Do you want
to run the remaining memory
tests? This will take
about 30 minutes or more.
Do you want to continue?
(Recommended)“ („Do sada nismo
pronašli nikakve probleme. Želite li da
pokrenemo preostale testove memorije?
To će trajati oko 30 minuta ili više. Želite
li nastaviti? (Preporučamo).“).
c. Ako dolazi do problema s memorijom
pritisnite <y>, u suprotnom pritisnite
<n>. Prikazuje se sljedeća poruka:
„Booting Dell Diagnostic
Utility Partition. Press any
key to continue.“ („Podizanje
sustava s Dell uslužne particije.
Pritisnite bilo koju tipku za nastavak.“)
d. Za odlazak u prozor Choose An Option
(Odabir opcije) pritisnite bilo koju tipku.
Ako PSA nije pokrenut:
Pritisnite bilo koju tipku kako biste pokrenuli
program Dell Diagnostics sa uslužne particije
za dijagnostiku na tvrdom disku i idite u prozor
Choose An Option (Odabir opcije).
4. Odaberite test koji želite pokrenuti.
41
Korištenje alata za podršku
5. Ako za vrijeme testa dođe do problema,
prikazuje će se poruka sa kodom
pogreške i opisom problema. Zapišite
zvučni signal i opis problema i obratite
se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje
tvrtke Dell“ na stranici 57).
NAPOMENA: Servisna oznaka za vaše
računalo se nalazi na vrhu svakog
zaslona s testom. Ako se obratite tvrtki
Dell, tehnička podrška će vas pitati za
servisnu oznaku.
6. Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon
s testovima i vratite se u prozor Choose
An Option (Odabir opcije).
7. Za izlaz iz programa Dell Diagnostics
i ponovno pokretanje računala kliknite
na Exit (Izlaz).
42
Pokretanje programa Dell Diagnostics
s medija Drivers and Utilities
(Upravljački i uslužni programi)
1. Umetnite medij Drivers and Utilities
(Upravljački i uslužni programi).
2. Isključite i ponovno pokrenite računalo.
Kada se prikaže logotip DELL™ odmah
pritisnite <F12>.
NAPOMENA: Ako čekate predugo
i prikaže se logotip operacijskog
sustava, nastavite čekati dok ne vidite
radnu površinu operacijskog sustava
Microsoft® Windows®, zatim isključite
računalo i pokušajte ponovno.
NAPOMENA: Sljedeći koraci samo
privremeno mijenjaju slijed podizanja
sustava. Prilikom sljedećeg pokretanja,
sustav se na računalu podiže prema
uređajima koji su postavljeni u programu
za postavljanje sustava.
Korištenje alata za podršku
3. Kad se prikaže popis uređaja za podizanje
sustava, označite CD/DVD/CD-RW
i pritisnite <Enter>.
4. Iz izbornika koji se pojavi odaberite
opciju Boot from CD-ROM (Pokreni
s CD-ROM-a) i pritisnite <Enter>.
5. Za pokretanje izbornika CD-a utipkajte 1
i za nastavak pritisnite <Enter>.
6. Odaberite Run the 32 Bit Dell
Diagnostics (Pokretanje 32-bitne Dell
dijagnostike) s numeriranog popisa. Ako
je navedeno više verzija, odaberite onu
koja odgovara vašem računalu.
NAPOMENA: Servisna oznaka za vaše
računalo se nalazi na vrhu svakog
zaslona s testom. Ako se obratite tvrtki
Dell, tehnička podrška će vas pitati za
servisnu oznaku.
9. Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon
s testovima i vratite se u prozor Choose
An Option (Odabir opcije).
10.Za izlaz iz programa Dell Diagnostics
i ponovno pokretanje računala kliknite
na Exit (Izlaz).
11.Uklonite medij Drivers and Utilities
(Upravljački i uslužni programi).
7. Odaberite test koji želite pokrenuti.
8. Ako za vrijeme testa dođe do problema,
prikazuje će se poruka sa kodom
pogreške i opisom problema. Zapišite
zvučni signal i opis problema i obratite
se tvrtki Dell (pogledajte „Kontaktiranje
tvrtke Dell“ na stranici 57).
43
Vraćanje operacijskog sustava
Operacijski sustav na svom računalu možete obnoviti korištenjem neke od sljedećih opcija:
OPREZ: Korištenje programa Dell Factory Image Restore ili madija Operacijski
sustav briše sve podatke na vašem računalu. Ako je moguće, napravite sigurnosnu
kopiju podataka prije korištenja ovih opcija.
Opcija
Gumbima
Vraćanje sustava
kao prvo rješenje
Dell DataSafe Local Backup
kada vraćanje sustava ne riješi vaš problem
Medij za obnovu sustava
kada operacijski sustav ne uspije spriječiti korištenje
vraćanja sustava i DataSafe Local Backup
kada se instalira tvornički program na novo instaliranom
tvrdom pogonu
Dell Factory Image Restore
za obnovu računala u operativno stanje u kakvom je
bio prilikom primitka
medij operacijski sustav
za ponovnu instalaciju samo operacijskog sustava na
vaše računalo
NAPOMENA: Medij Operacijski sustav možda se ne isporučuje s vašim računalom.
44
Vraćanje operacijskog sustava
Vraćanje sustava
Operacijski sustav Microsoft Windows pruža
opciju System Restore (Vraćanje sustava)
koja vam omogućuje da vratite računalo
u prethodno operativno stanje (bez utjecaja
na podatkovne datoteke) ako su promjene
hardvera, softvera ili drugih postavki sustava
dovele računalo u neželjeno operativno
stanje. Sve promjene koje program System
Restore (Vraćanje sustava) izvrši na računalu
mogu se poništiti.
OPREZ: Redovito radite pričuvne kopije
podatkovnih datoteka. Vraćanje sustava
ne nadgleda vaše podatkovne datoteke
i ne vraća ih u prvobitno stanje.
NAPOMENA: Postupci u ovom
dokumentu primjenjivi su za zadani
prikaz sustava Windows te postoji
mogućnost da se neće primjenjivati
ako Dell™ računalo postavite na Klasični
prikaz sustava Windows.
Pokretanje System Restore
(Vraćanja sustava)
1. Kliknite na Start
.
2. U okvir Start Search (Pokreni pretraživanje)
unesite System Restore (Vraćanje
sustava) i pritisnite <Enter>.
NAPOMENA: Možda će se prikazati
prozor User Account Control
(Kontrola korisničkog računa). Ako ste
administrator na računalu, kliknite na
Continue (Nastavi) ili u suprotnom
kontaktirajte svog administratora za
nastavak sa željenom aktivnosti.
3. Kliknite na Next (Dalje) i slijedite
preostale upute na ekranu.
U slučaju da program vraćanja sustava nije
riješio problem, tada možete poništiti zadnje
vraćanje sustava.
Poništavanje Last System Restore
(Posljednje vraćanja sustava)
NAPOMENA: Prije poništavanja
posljednjeg vraćanja sustava spremite
i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite
sve otvorene programe. Datoteke
i programe nemojte mijenjati, otvarati ili
brisati dok se vraćanje sustava ne završi.
45
Vraćanje operacijskog sustava
1. Kliknite na Start
.
2. U okvir Start Search (Pokreni pretraživanje)
unesite System Restore (Vraćanje
sustava) i pritisnite <Enter>.
3. Pritisnite Undo my last restoration
(Poništenje zadnjeg vraćanja) i pritisnite
Next (Sljedeće).
računalu, preporučujemo da izradite
sigurnosnu kopiju podatkovnih
datoteka prije korištenja Dell DataSafe
Local Backup.
Dell DataSafe Local Backup
NAPOMENA: Ako Dell DataSafe
Local Backup nije na raspolaganju na
vašem računalu, za vraćanje vašeg
operacijskog sustava koristite Dell
Factory Image Restore (pogledajte „Dell
Factory Image Restore“ na stranici 49).
OPREZ: Korištenje programa Dell
DataSafe Local Backup trajno uklanja
sve programe ili upravljačke programe
nakon što se primili računalo. Pripremite
medij sa sigurnosnom kopijom
aplikacije koju trebate instalirati na
računalo prije korištenja Dell DataSafe
Local Backup. Koristite program Dell
DataSafe Local Backup samo ako
program Vraćanje sustava nije riješio
problem operacijskog sustava.
OPREZ: Iako je Dell Datasafe Local
Backup namjenjem za očuvanje
podatkovnih datoteka na vašem
46
NAPOMENA: Usluga Dell DataSafe
Local Backup možda ne bude dostupna
u svim regijama.
Možete koristiti Dell DataSafe Local Backup
za vraćanje tvrdog pogona u operativno stanje
u kojem je bio prilikom kupnje računala, bez
brisanja podatkovnih datoteka.
Dell DataSafe Local Backup omogućuje
vam da:
•izradite sigurnosnu kopiju i obnovite
računalo u ranije operativno stanje
•izradite medij za obnovu sustava
Vraćanje operacijskog sustava
Osnovni Dell DataSafe Local Backup
Za obnovu tvorničkog programa uz očuvanje
podatkovnih datoteka:
1. Isključite računalo.
2. Odspojite sve priključene uređaje (USB
pogon, pisač itd.) na računalu i uklonite
nedavno dodani unutarnji tvrdi pogon.
NAPOMENA: Nemojte odspajati zaslon,
tipkovnicu, miša ili kabel za napajanje.
3. Uključite računalo.
4. Kada se prikaže logotip DELL™ nekoliko
puta pritisnite tipku <F8> za pristup
prozoru Advanced Boot Options
(Opcije za napredno podizanje sustava).
NAPOMENA: Ako čekate predugo
i prikaže se logotip operacijskog
sustava, nastavite čekati dok ne vidite
radnu površinu operacijskog sustava
Microsoft® Windows®, zatim isključite
računalo i pokušajte ponovno.
5. Odaberite Repair Your Computer
(Popravi svoje računalo).
6. Odaberite Dell DataSafe Restore
i Emergency Backup (Izrada sigurnosne
kopije u slučaju nužde) iz izbornika System
Recovery Options (Mogućnosti oporavka
sustava) i slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Postupak obnavljanja
može potrajati jedan sat ili dulje, ovisno
o veličini podataka koji se obnavljaju.
NAPOMENA: Za dodatne informacije
pogledajte članak 353560 u bazi znanja
na support.dell.com.
Nadograđivanje na Dell DataSafe
Local Backup Professional
NAPOMENA: Dell DataSafe Local
Backup Professional može se instalirati na
vaše računalo ako ga naručite u vrijeme
kupovine.
Dell DataSafe Local Backup Professional
omogućuje dodatne značejke koje vam
dopuštaju da:
•izradite sigurnosnu kopiju i obnovite
računalo na temelju vrste datoteke
•izradu sigurnosne kopije datoteka u lokalni
uređaj za pohranu
47
Vraćanje operacijskog sustava
•raspored automatiziranih sigurnosnih kopija
Za nadograđivanje na Dell DataSafe Local
Backup Professional:
1. Na alatnoj traci dva puta kliknite na
.
ikonu Dell DataSafe Local Backup
2. Kliknite na Upgrade Now!
(Nadogradi sada!).
3. Za dovršetak nadogradnje pratite upute
na zaslonu.
Medij za obnovu sustava
OPREZ: Iako je medij za obnovu
sustava namjenjem za očuvanje
podatkovnih datoteka na vašem
računalu, preporučujemo da izradite
sigurnosnu kopiju podatkovnih
datoteka prije korištenja medija
za obnovu sustava.
Možete koristiti medij za obnovu sustava,
kreiran korištenjem Dell DataSafe Local
Backup, za vraćanje tvrdog pogona u
operativno stanje u kojem je bio prilikom kupnje
računala, bez brisanja podatkovnih datoteka.
48
Koristite medij za obnovu sustava u slučaju da:
•operacijski sustav nije uspio spriječiti
korištenje opcija vraćanja koje su
instalirane na vašem računalu.
•Tvrdi pogon nije uspio sprječiti obnovu
podataka.
Za vraćanje tvorničkih postavki vašeg
računala korištenjem medija za obnovu
sustava:
1. umetnite medij za obnovu sustava ili
USB ključ i ponovno pokrenite računalo
2. Kada se prikaže logotip DELL™, odmah
pritisnite <F12>.
NAPOMENA: Ako čekate predugo
i prikaže se logotip operacijskog
sustava, nastavite čekati dok ne vidite
radnu površinu operacijskog sustava
Microsoft® Windows®, zatim isključite
računalo i pokušajte ponovno.
3. Odaberite odgovarajući uređaj za
podizanje s popisa i pritisnite <Enter>.
4. Za dovršetak postupka vraćanja slijedite
upute na zaslonu.
Vraćanje operacijskog sustava
Dell Factory Image Restore
OPREZ: Korištenje opcije Dell
Factory Image Restore trajno
briše sve podatke na tvrdom disku
i uklanja sve programe instalirane
nakon kupovine računala. Ako
je moguće, prije korištenja ove
opcije napravite sigurnosnu kopiju
podataka. Koristite program Dell
Factory Image Restore samo ako
program vraćanja sustava nije
riješio problem operativnog sustava.
NAPOMENA: Program Dell Factory
Image Restore možda nije dostupan
u nekim zemljama ili na nekim računalima.
Koristite Dell Factory Image Restore samo
kao zadnje rješenje za vraćanje sustava
u početno stanje. Ova opcija vraća tvrdi
pogon u operativno stanje u kojem je bilo
prilikom kupnje računala. Svi programi ili
datoteke koji su dodani nakon kupovine
računala—uključujući podatkovne datoteke—
se trajno brišu iz tvrdog pogona. Podatkovne
datoteke uključuju dokumente, proračunske
tablice, poruke e-pošte, digitalne fotografije,
glazbene datoteke i tako dalje. Ako je
moguće, prije korištenja opcije Factory Image
Restore napravite pričuvnu kopiju podataka.
Izvođenje Dell Factory Image Restore
1. Uključite računalo.
2. Kada se prikaže logotip DELL™ nekoliko
puta pritisnite tipku <F8> za pristup
prozoru Advanced Boot Options
(Opcije za napredno podizanje sustava).
NAPOMENA: Ako čekate predugo
i prikaže se logotip operacijskog sustava,
nastavite čekati dok ne vidite radnu
površinu operacijskog sustava Microsoft®
Windows®, zatim isključite računalo
i pokušajte ponovno.
3. Odaberite Repair Your Computer
(Popravi računalo). Prikazuje se prozor
System Recovery Options (Opcije za
obnovu sustava).
4. Odaberite izgled tipkovnice i kliknite na
Next (Dalje).
49
Vraćanje operacijskog sustava
5. Za pristup opcijama vraćanja sustava
prijavite se kao lokalni korisnik. Za pristup
naredbama, utipkajte administrator
u polju User name (Naziv korisnika)
i zatim kliknite na OK (U redu).
6. Kliknite na Dell Factory Image Restore.
Pojavit će se ekran za dobrodošlicu
u Dell Factory Image Restore.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji
vašeg računala, možda ćete morati
odabrati Dell Factory Tools (Alati
za Dell Factory) i zatim Dell Factory
Image Restore.
7. Kliknite na Next (Dalje). Prikazat će se
zaslon Confirm Data Deletion (Potvrdi
brisanje podataka).
NAPOMENA: Ako ne želite nastaviti
s Factory Image Restore, kliknite na
Cancel (Odustani).
50
8. Kliknite na potvrdni okvir za potvrdu da
želite nastaviti reformatirati tvrdi disk
i vratiti softver sustava na tvorničko
stanje i zatim kliknite na Next (Dalje).
Započinje postupak vraćanja i za njegov
dovršetak potrebno je pet ili više minuta.
Kada je dovršeno vraćanje operacijskog
sustava i tvornički instaliranih programa
u tvorničko stanje prikazuje se poruka.
9. Za ponovno pokretanje računala kliknite
na Finish (Dovrši).
Dobivanje pomoći
Ako imate probleme sa svojim računalom,
slijedite sljedeće korake kako biste utvrdili
i riješili problem:
1. Pogledajte „Solving Problems“ (Rješavanje
problema) na stranici 29 za informacije
i postupke koji se odnose na problem
vašeg računala.
2. Pogledajte „Dell Diagnostics“ na stranici 40
za postupke kako pokrenuti program Dell
Diagnostics.
3. Ispunite „Diagnostic Checklist“ (Kontrolni
popis dijagnostike) na stranici 56.
4. Koristite opsežan komplet online usluga
tvrtke Dell koji je dostupan na stranici Dell
Support (support.dell.com) za pomoć
s postupcima instalacije i rješavanja
problema. Pogledajte „Online Services“
(Online usluge) na stranici 52 za prošireni
popis online podrške za Dell.
5. Ako prethodni postupci nisu riješili
problem, pogledajte „Kontaktiranje
tvrtke Dell“ na stranici 57.
NAPOMENA: Podršku tvrtke Dell
nazovite s telefona koji se nalazi blizu
ili na vašem računalu tako da vam
osoblje za podršku može pomoći kod
potrebnih postupaka.
NAPOMENA: Sustav kôd za brzu uslugu
tvrtke Dell možda nije dostupan u svim
zemljama.
Kad od vas to bude tražio automatizirani
telefonski sustav tvrtke Dell unesite svoj
Experss kôd usluge kako biste svoj poziv
preusmjerili izravno odgovarajućem osoblju
podrške. Ako nemate Express kôd usluge,
otvorite mapu Dell Accessories (Dell
pomagala), dvaput kliknite na ikonu
Express Service Code (Express kôd
usluge) i slijedite upute.
NAPOMENA: Neke od sljedećih usluga
nisu uvijek dostupne u svim lokacijama
izvan kontinentalnog SAD-a. Za
informacije o dostupnosti nazovite
svog lokalnog predstavnika tvrtke Dell.
51
Dobivanje pomoći
Tehnička i korisnička
podrška
Usluga za podršku tvrtke Dell vam je
na raspolaganju za sva pitanja o Dell
hardveru. Naše osoblje za podršku koristi
dijagnostiku uz pomoć računala kako bi
pružili brze i točne odgovore.
Za kontakt usluge podrške tvrtke Dell,
pogledajte „Before You Call“ (Prije nego
nazovete) na stranici 56 i zatim pogledajte
kontaktne informacije za vašu regiju ili idite
na support.dell.com.
DellConnect
DellConnect™ je jednostavan alat dostupan
online koji usluzi i podršci tvrtke Dell
omogućuje povezivanje s vašim računalom
preko širokopojasne veze, dijagnosticiranje
i popravljanje problema pod vašim
nadzorom. Za više informacija, idite na
support.dell.comdellconnect.
52
Online usluge
Ako želite saznati više o proizvodima
i uslugama tvrtke Dell, posjetite sljedeća
web mjesta:
•www.dell.com
•www.dell.com/ap (samo azijske
i pacifičke države)
•www.dell.com/jp (samo Japan)
•www.euro.dell.com (samo Europa)
•www.dell.com/la (države Latinske
Amerike i Karipske države)
•www.dell.ca (samo Kanada)
Podršci tvrtke Dell možete pristupiti preko
sljedećih web mjesta i adresa e-pošte:
Web-stranice Dell Support
•support.dell.com
•support.jp.dell.com (samo Japan)
•support.euro.dell.com (samo Europa)
Dobivanje pomoći
Adrese e-pošte Dell Support
•mobile_support@us.dell.com
•support@us.dell.com
•la-techsupport@dell.com
(latinoameričke i države Karipskih otoka)
•apsupport@dell.com (samo azijske/
pacifičke zemlje)
Adrese e-pošte marketinga i prodaje
tvrtke Dell
•apmarketing@dell.com (samo azijske/
pacifičke zemlje)
•sales_canada@dell.com (samo Kanada)
Anonimni protokol za prijenos
podataka (FTP)
•ftp.dell.com
Prijavite se kao korisnik: anonymous
i koristite svoju adresu e-pošte kao lozinku.
Automatizirana usluga za
status narudžbe
Za provjeru statusa bilo kojeg proizvoda
tvrtke Dell koji ste naručili, možete ići
na support.dell.com ili možete nazvati
automatiziranu uslugu za status narudžbe.
Snimljena poruka će vas pitati za informacije
pomoću kojih će se pronaći vaša narudžba
i njezin status. Za telefonski broj za poziv
u vašu regiju, pogledajte „Contacting Dell“
(Kontaktiranje tvrtke Dell) na stranici 57.
Ako imate problema sa svojom narudžbom,
poput dijelova koji nedostaju, krivih dijelova
ili netočne naplate, obratite se tvrtki Dell
radi pomoći kupcu. Kad zovete imajte pri
ruci svoj račun ili uplatnicu. Za telefonski
broj za poziv u vašu regiju, pogledajte
„Contacting Dell“ (Kontaktiranje tvrtke Dell)
na stranici 57.
53
Dobivanje pomoći
Informacije o proizvodu
Ako vam trebaju informacije o dodatnim
proizvodima raspoloživim u tvrtki Dell ili
ako želite dati narudžbu, posjetite web
mjesto tvrtke Dell na www.dell.com. Za
telefonski broj za poziv u vašu regiju ili za
razgovor s zastupnikom prodaje, pogledajte
„Contacting Dell“ (Kontaktiranje tvrtke Dell)
na stranici 57.
54
Vraćanje stavki radi
popravka pod jamstvom
ili kredita
Sve proizvode koje vraćate bilo za popravak
ili kredit, pripremite na sljedeći način:
NAPOMENA: Prije nego što vratite
proizvod u tvrtku Dell, osigurajte da
ste sačinili sigurnosnu kopiju svih
podataka na tvrdom pogonu i na bilo
kojem drugom uređaju za pohranu
u proizvodu. Uklonite neke i sve
povjerljive, vlasničke i osobne podatke
kao što su uklonjivi mediji CD-i i medija
kartice. Tvrtka Dell nije odgovorna ako
se neki povjerljivi, vlasnički ili osobni
podaci izgube ili oštete, ili se oštete ili
izgube uklonjivi mediji koji mogu biti
uključeni u povratu.
Dobivanje pomoći
1. Nazovite tvrtku Dell kako biste dobili
broj za autorizaciju povrata materijala
i taj broj čitko i jasno napišite na vanjsku
stranu kutije. Za telefonski broj za poziv
u vašu regiju, pogledajte „Contacting
Dell“ (Kontaktiranje tvrtke Dell) na
stranici 57.
2. Priložite primjerak računa i pismo s opisom
razloga vraćanja.
3. Priložite kopiju Diagnostics Checklist
(Dijagnostički popis) za provjeru
(pogledajte „Diagnostic Checklist“
(Kontrolni popis dijagnostike) na stranici 56
naznačujući testove koje ste izveli i bilo
kakve poruke o pogreškama programa Dell
Diagnostics (pogledajte „Dell Diagnostics“
na stranici 40).
5. Opremu koju vraćate zapakirajte
u originalnu (ili ekvivalentnu) ambalažu.
NAPOMENA: Troškove slanja
plaćate sami. Također ste odgovorni
za osiguravanje vraćenog proizvoda
i preuzimate rizik gubitka tijekom
otpreme tvrtki Dell. Paketi koji se
plaćaju pouzećem se ne prihvaćaju.
NAPOMENA: Povrati u kojima nedostaje
bilo koji od prethodnih zahtjeva, prijamni
odjel tvrtke Dell će odbiti i vratiti vam.
4. Uključite bilo kakvu dodatnu opremu koja
pripada stavkama koje vraćate (kablovi
za napajanje, softver, priručnici itd) ako
vraćate opremu da dobijete natrag svoj
novac.
55
Dobivanje pomoći
Prije nego nazovete
NAPOMENA: Pripremite svoj Express
kôd usluge kad zovete. Kod pomaže
automatiziranom telefonskom sustavu
podrške tvrtke Dell da učinkovito
preusmjeri vaš poziv. Također vas
mogu pitati i za vašu servisnu oznaku
(obično se nalazi na naljepnici na vrhu
računala).
Nemojte zaboraviti ispuniti dijagnostički
popis za provjeru. Ako je moguće, uključite
svoje računalo prije nego nazovete tvrtku
Dell radi pomoći i zovite s telefona na ili
pored računala. Možda će se od vas tražiti
da unesete neke naredbe na tipkovnici,
prenesete detaljne informacije tijekom
operacija ili pokušate ostale korake rješavanja
problema koji su mogući samo na samom
računalu. Pri ruci imajte dokumentaciju
računala.
56
Kontrolni popis dijagnostike
•Ime:
•Datum:
•Adresa:
•Telefonski broj:
•Servisna oznaka i kôd za brzu uslugu
(nalaze se na naljepnici na vrhu računala):
•Broj autorizacije za povrat materijala
(ako vam ga je dao tehničar podrške
tvrtke Dell):
•Operacijski sustav i verzija:
•Uređaji:
•Kartice za proširenje:
•Jeste li spojeni na mrežu? Da/Ne
•Mreža, verzija i mrežni adapter:
•Programi i verzije:
Dobivanje pomoći
Pogledajte dokumentaciju operacijskog
sustava kako biste odredili sadržaj datoteka
pokretanja računala. Ako je na računalo
priključen pisač, ispišite sve datoteke.
U suprotnom snimite sadržaj svake
datoteke prije nego nazovete tvrtku Dell.
•Poruka o pogrešci, šifra upozorenja ili
dijagnostička šifra:
•Opis problema i postupci rješavanja
problema koje ste izvršili:
Kontaktiranje tvrtke Dell
Korisnici iz SAD-a mogu nazvati
800-WWW-DELL (800-999-3355).
NAPOMENA: Ako nemate aktivnu
internetsku vezu, možete pronaći
kontaktne informacije na vašem računu
koji ste dobili prilikom kupnje računala,
pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.
Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku
i usluge kojima možete pristupiti preko
interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi
o državi i proizvodu, tako da neke usluge
možda neće biti dostupne u vašoj regiji.
Ako želite kontaktirati tvrtku Dell u vezi
prodaje, tehničke podrške ili problema
oko korisničkih usluga:
1. Posjetite www.dell.com/contactdell.
2. Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3. Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu
za podršku na temelju vaših potreba.
4. Odaberite način kontaktiranja tvrtke Dell
koji vam najviše odgovara.
57
Pronalaženje dodatnih informacija i resursa
Ako trebate:
Pogledajte:
ponovno instaliranje vašeg operacijskog
sustava
„Medij za obnovu sustava“
na stranici 48
pokrenite dijagnostički program za vaše računalo
„Dell Diagnostics“ na stranici 40
ponovna instalacija softvera sustava stolnog
računala
„My Dell Downloads“ na stranici 37
pronađite više informacija o operacijskom
sustavu Microsoft® Windows® i značajkama
support.dell.com
nadogradite svoje računalo s novom ili
dodatnom memorijom ili novim tvrdim pogonom.
Service Manual (Servisni priručnik) na
support.dell.com/manuals
ponovno instalirajte ili zamijenite istrošene ili
dijelove u kvaru
58
NAPOMENA: U nekim
zemljama, otvaranje i zamjena
dijelova vašeg računala može
dovesti do poništenja jamstva.
Provjerite jamstvo i pravila za
vraćanje proizvoda prije rada na
unutrašnjosti vašeg računala.
Pronalaženje dodatnih informacija i resursa
Ako trebate:
Pogledajte:
pronađite sigurnosne informacije za vaše
računalo
pregledajte informacije o jamstvu, uvjetima
i odredbama (samo SAD-e), sigurnosne upute,
pravne informacije, informacije o ergonomiji
i licencni sporazum za krajnjeg korisnika
sigurnosne upute koje ste dobili
zajedno s vašim računalom, prije rada
na unutrašnjosti računala. Dodatne
sigurnosne informacije pogledajte na
početnoj stranici za sukladnost sa
zakonskim odredbama na
www.dell.com/regulatory_compliance
pronađite svoju servisnu oznaku/kôd
za brzu uslugu — morate koristiti servisnu
oznaku za identifikaciju svog računala na
support.dell.com/manuals ili za obraćanje
tehničkoj podršci
gornja strana računala
pronađite upravljačke programe i preuzimanja;
datoteke readme
pristup tehničkoj podršci i pomoći za proizvod
provjerite status svoje narudžbe za nove kupovine
pronađite rješenja i odgovore na učestala pitanja
pronađite najnovije obavijesti o tehničkim
promjenama računala ili napredni referentni
materijal o tehnologiji za tehničare i iskusne
korisnike
Dell Support web mjesto na
support.dell.com
Centar za podršku tvrtke Dell Za pokretanje
programa Centra za podršku tvrtke Dell
ikonu na alatnoj traci
kliknite na
59
Specifikacije
Ovaj odlomak pruža informacije koje možete trebati prilikom postavljanja, ažuriranja
upravljačkih programa za i nadogradnju računala.
NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati po regijama. Za više informacija vezano
uz konfiguraciju računala kliknite na Start
→ Help and Support (Pomoć i podrška)
i odaberite opciju pregleda informacija o svom računalu.
Model računala
Informacije o računalu
Studio XPS 7100
Chipset sustava AMD RS785 + SB710
™
RAID podrška
Procesor
Vrste
AMD Phenom™ II
AMD Athlon™ II
60
RAID 0 (razdjela)
RAID 1 (zrcaljenje)
Širina
podatkovne
sabirnice
16 bita
Širina DRAM
sabirnice
64 bita
BIOS čip
(NVRAM)
8 MB
Specifikacije
Memorija
Pogoni
Priključci
četiri unutrašnja pristupna
utora DDR3 DIMM
Tip memorije
1333-MHz DDR3
DIMMs; samo memorije
koje nisu ECC
Moguće
konfiguracije
2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB i 16 GB
Minimalno
2 GB
Maksimalno
16 GB
NAPOMENA: Za upute o nadogradnji
memorije pogledajte Service Manual
(Servisni priručnik) na
support.dell.com/manuals.
Audio
Tip
Integrirani 7.1 kanalni;
audio visoke definicije
s S/PDIF podrškom
Dostupni
izvana
dvije 5,25 inčne
pregrade za SATA
DVD+/-RW Super Multi
Drive ili Blu-ray Disc™
combo (opcionalno) ili
Blu-ray Disc RW pogon
(opcionalno)
jedna 3,5 inčna
pregrada za Flexdock
Dostupno
iznutra
dvije 3,5 inčne pregrade
za SATA tvrde pogone
Video
Integriran
ATI Radeon™ HD 4200
Graphics
Diskretno
PCI Express x16 kartica
Komunikacija
Bežično
(opcionalno)
WiFi/Bluetooth® bežična
tehnologija
61
Specifikacije
Sabirnica za uključenje
dodatnih kartica
PCI
Express
Gen2x1 utor dvosmjerne
brzine — 1 GB/s
Gen2x16 utor dvosmjerne
brzine — 16 GB/s
Sabirnica
PCI
brzina 32 bita – 33 MHz
SATA 2.0
1,5 Gbps i 3,0 Gbps
USB 2.0
velike brzine — 480 Mbps
pune brzine — 12 Mbps
male brzine — 1,2 Mbps
Fizičke karakteristike
Čitač memorijskih kartica
Podržane
kartice
CompactFlash (CF) kartica
Smart Media (SM) kartica
xD-Picture (xD) kartica
Memory Stick (MS) kartica
Memory Stick Duo kartica
Memory Stick PRO Duo
kartica
Memory Stick PRO
(MSPRO) kartica
Memory Stick PRO HG
(MSPRO HG) kartica
SecureDigital (SD) kartica
Visina
407,75 mm (16,02 inča)
SecureDigital Card
(SDHC) 2.0
Širina
185,81 mm (7,31 inča)
MultiMediaCard (MMC)
Dubina
454,67 mm (17,9 inča)
Težina
10,18 kg (22,4 lb)
62
MicroDrive (MD)
Specifikacije
Vanjski priključci
Priključci na matičnoj ploči
Mrežni adapter
RJ45 priključak
Memorija
četiri 240-pinska priključka
USB
dva na gornjoj ploči,
dva na prednjoj ploči
i četiri na stražnjoj ploči
priključka kompatibilna
s USB 2.0
Sabirnica PCI
jedan 124-pinski priključak
PCI Express x1
dva 36-pinska priključka
PCI Express x16
jedan 164-pinski priključak
Napajanje
(matična ploča)
jedan 24-pinski EPS 12 V
priključak
Ventilator
postolja
dva 3-pinska priključka
stražnja ploča — šest
priključaka za 7.1 podršku
Ventilator
procesora
jedan 4-pinski priključak
S/PDIF
jedan digitalni S/PDIF
(optički) priključak
USB konektori
četiri 9-pinska priključka
eSATA
jedan priključak na
stražnjoj ploči
Prednji audio
priključak
jedan 9-pinski priključak
za 2-kanalni stered zvuk
i mikrofon
DVI
jedan 29-pinski priključak
SATA
pet 7-pinskih priključaka
jedan 19-pinski priključak
S/PDIF izlaz
jedan 5-pinski priključak
Audio
HDMI
gornja ploča — priključci
za mikrofon i naglavne
slušalice
63
Specifikacije
Utori za proširenje
Napajanje
Sabirnica PCI
DC napajanje (460 W)
Priključci
jedan
Veličina priključka
124-pinski priključak
Širina priključka
za podatke
(maksimalno)
32 bit
PCI Express x1
Priključci
dva
Veličina priključka
36-pinski priključak
Širina priključka
za podatke
(maksimalno)
1 PCI Express
traka
2413 BTU/sat
NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat
na temelju korištenja proračuna potrošnje
električne energije u vatima.
Ulazni napon
115/230 VAC
Ulazna frekvencija
50/60 Hz
Nominalna izlazna
struja
8 A/4 A
Baterija
PCI Express x16
Priključci
jedan
Veličina priključka
164-pinski priključak
Širina priključka
za podatke
(maksimalno)
16 PCI Express trake
64
Maksimalan
gubitak topline
Baterija na
matičnoj ploči
3 V CR2032
litijumska baterija
na matičnoj ploči
Specifikacije
Okruženje računala
Okruženje računala
Temperaturni raspon
Maksimalno tresenje (radno — mjereno
s pokrenutom Dell Diagnostics na tvrdom
disku i 2 ms polusinusnim impulsom;
nije‑radno — mjereno uz miran tvrdi
disk i 26 ms polusinusnim impulsom):
Radno
od 10°C do 35°C
(50°F do 95°F)
Skladištenje
od –40°C do 65°C
(od –40°F do 149°F)
od 20% do 80%
Relativna
(nekondenzirajuće)
vlažnost
(maksimalno)
Maksimalna vibracija (koristeći spektar
nasumične vibracije koja stimulira
korisničko okruženje)
Radno
0,26 GRMS
Skladištenje
2,2 GRMS
Radno
40 G za 2 ms s promjenom
u brzini od 51 cm/s (20 in/s)
Neradno
45 G za 26 ms
s promjenom u brzini
od 732 cm/s (288 in/s)
Nadmorska visina (maksimalno):
Radno
od –15,2 do 3048 m
(od –50 do 10.000 stopa)
Skladištenje
od –15,2 do 10.668 m
(od –50 do 35.000 stopa)
Nivo zračnog
onečišćenja
G2 ili niže kako
je definirano po
ISA-S71.04-1985
65
Dodatak
Obavijest o Macrovision proizvodu
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koju štiti Zavod za patente
u SAD-u i ostala prava intelektualnog vlasništva tvrtke Macrovision Corporation i drugih
vlasnika prava. Korištenje ove tehnologije zaštićene autorskim pravom mora autorizirati
tvrtka Macrovision Corporation i namijenjena je za kućnu uporabu i za ostala ograničena
gledanja osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odredila. Povratni inženjering
i rastavljanje proizvoda strogo su zabranjeni.
66
Dodatak
Informacije za NOM ili Official Mexican Standard
(samo za Meksiko)
Sljedeće informacije su pružene u uređaju(-ima) opisane u ovom dokumentu u skladu
s zahtjevima Official Mexican Standard (NOM):
Uvoznik:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Regulatorni broj modela
Ulazni napon
Ulazna
frekvencija
Nominalna
izlazna struja
D03M
115/230 V
50/60 Hz
8 A/4 A
Za pojedinosti pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s vašim računalom.
Dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa
zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
67
Indeks
A
adrese e-pošte
za tehničku podršku 53
adrese e-pošte za podršku 53
B
E
Express kôd usluge 25, 51
F
FTP prijava, anonimno 53
bežična mrežna veza 30
G
C
gumb za izbacivanje 19
CD-i, reprodukcija i stvaranje 26
gumb napajanja i svjetla 25
chipset 60
I
D
ISP
DataSafe Local Backup 46
DellConnect 52
Dell Diagnostics 40
DVD-i, reprodukcija i stvaranje 26
68
internetska veza 15
Davatelj internetskih usluga 15
isporuka proizvoda
za povrat ili popravak 54
Indeks
J
priključak za mrežu
jamstvo za povrate 54
K
lokacija 23
priključci s prednje strane 18
problemi, rješavanje 29
kontaktiranje tvrtke Dell online 57
problemi sa softverom 33
korisnička podrška 52
problemi s hardverom
M
problemi s memorijom
Medij za obnovu sustava 48
mogućnosti računala 26
mrežni priključak
fiksiranje 30
dijagnosticiranje 39
rješavanje 32
problemi s napajanjem, rješavanje 31
Program za rješavanje problema
hardvera 39
P
proizvodi
Poruke sustava 37
R
podrška memorije 61
pozivanje tvrtke Dell 56
priključak(-ivanje)
informacije i kupovina 54
rješavanje problema 29
opcionalni mrežni kabel 11
69
Indeks
S
V
status narudžbe 53
W
Servisna oznaka 25, 56
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona 19
T
vraćanje sustava na tvorničke postavke 49
web mjesta za podršku
širom svijeta 52
tehnička podrška 52
web mjesto za podršku tvrtke Dell 59
tvrdi pogon
Windows
vrsta 61
Čarobnjak za kompatibilnost programa 34
U
Windows, ponovno instaliranje 44
USB 2.0
značajke softvera 26
upravljački programi i preuzimanja 59
prednji priključci 19
stražnji priključci 23
utor za sigurnosni kabel 21
70
Z
Tiskano u Irskoj.
www.dell.com | support.dell.com
Download PDF

advertising