American Audio POCKET RECORD User manual

American Audio POCKET RECORD User manual
AMERICAN AUDIO
POCKET RECORD
Uživatelská příručka
POCKET RECORD
INTRODUCTION
POCKET RECORD
POCKET RECORD
NOTICE
Popis ovladačů a funkcí
Vstupy, ovladač, funkce
1. Levý kanál vestavěného mikrofonu – Omni-kondenzátorový mikrofon slouží jako „L“ (levý kanál.)
2. Pravý kanál vestavěného mikrofonu - Omni-kondenzátorový mikrofon slouží jako „R“ (levý kanál.)
3. Ukazatel nahrávání – Dioda během nahrávání svítí.
4. Reproduktor – Reproduktor není funkční, pokud jsou připojena sluchátka.
5. Kryt baterií – Otevřete kryt a vložte tužkové baterie.
6. Přepínač typu baterií - Pokud používáte alkalické články, nastavte přepínač do pozice „1,5V“. Pokud
budete používat nabíjecí články, nastavte přepínač do pozice „1,2V“.
7. Ovládání hlasitosti levého audio vstupu.
8. Ovládání hlasitosti pravého audio vstupu.
9. Audio vstup – levý kanál
Poskytuje napájecí napětí 1,5V.
10. Audio vstup – pravý kanál
Poskytuje napájecí napětí 1,5V.
- Můžete připojit mikrofon (M), kytaru (G) nebo Line in In (L) zařízení.
- Můžete připojit mikrofon (M), kytaru (G) nebo Line in In (L) zařízení.
11. Přepínač vstupního zdroje – Přepínač přepíná mezi třemi typy vstupního signál: Mikrofon (M), kytara
(G) a Line in (L).
12. Přepínač citlivosti mikrofonu
(L), nebo vypíná mikrofon (OFF).
- Přepíná citlivost vestavěných mikrofonů, Vysoká (H) nebo nízká
13. Vypínač funkce KEYHOLD - Zapíná a vypíná funkci KEYHOLD.
14. Sluchátkový konektor – Stereo konektor pro připojení sluchátek. Pokud jsou připojená sluchátka,
reproduktor nefunguje.
15. LINE OUT - Konektor pro připojení zesilovače.
16. SD CARD SLOT – Slouží k vložení SD karty.
17. USB konektor/napájecí zdroj - Slouží k propojení s počítačem pomocí USB kabelu, nebo připojení
USB adaptéru (DC 5V). Adaptér není součástí balení.
Tlačítka:
Tlačítko RECORD – zmáčknutím zahájíte nahrávání.
Tlačítko MODE/STOP - Stiskněte tlačítko, pokud chcete zastavit nahrávání, nebo přerušit operaci.
Tlačítko DEL/A-B LOOP - Zmáčknutím tlačítka během přehrávání nastavíte počáteční bod smyčky (A),
opětovným zmáčknutím nastavíte koncový bod smyčky (B). Smyčka se bude přehrávat, dokud
nezmáčknete tlačítko znova.
Tlačítko MENU - Zmáčknutím zobrazíte nebo opustíte MENU.
Tlačítko POWER/PLAY - Pro zapnutí a vypnutí zařízení podržte tlačítko na dvě vteřiny. Zmáčknutím
zahájíte přehrávání, opětovným zmáčknutím přehrávání přerušíte.
Tlačítko LEFT/PREVIOUS TRACK/REWIND - Jedním zmáčknutím se vrátíte na předchozí záznam.
Podržením tlačítka bude rychle listovat mezi jednotlivými záznamy. Podržením tlačítka během přehrávání
zahájíte „přetáčení“ záznamu směrem zpět. Uvolněním tlačítka se vrátíte do režimu normálního
přehrávání.
Tlačítko RIGHT/NEXT TRACK/FAST FORWARD - Jedním zmáčknutím se posunete na následující
záznam. Podržením tlačítka bude rychle listovat mezi jednotlivými záznamy. Podržením tlačítka během
přehrávání zahájíte „přetáčení“ záznamu směrem vpřed. Uvolněním tlačítka se vrátíte do režimu
normálního přehrávání.
Tlačítko VOL. UPIUP SELECTOR - V normálním režimu slouží ke zvýšení hlasitosti. V režimu MENU
slouží k procházení mezi jednotlivými položkami.
Tlačítko VOL. DOWN/ DOWN SELECTOR - V normálním režimu slouží ke snížení hlasitosti. V režimu
MENU slouží k procházení mezi jednotlivými položkami.
Funkce s tlačítkem MODE:
Pomocí tlačítka MODE můžete používat doplňkové funkce. Tyto funkce zpřístupníte zmáčknutím tlačítka
MODE (na displeji se objeví nápis MODE) a zmáčknutím tlačítka požadované funkce. Následuje popis
funkcí v režimu MODE.
Výběr paměti – Touto funkcí vybíráte, zda budete používat vnitřní paměť nebo SD kartu jako primární
zdroj pro záznam a přehrávání.
POCKET RECORD
Ovladače a funkce
Tato funkce vymaže vybraný záznam.
Přepíná mezi adresáři Folder 1 a Folder 2.
Group number: Snižuje funkci výběru.
Group number: Zvyšuje funkci výběru.
Uvedení do provozu
1. Sundejte kryt baterií a vložte dvě tužkové baterie.
2. Pocket record může používat oba typy baterií. Alkalické s napětím 1,5 V, nebo dobíjecí (Ni-Mh, Ni-Cd)
s napětím 1,2V. Podle zvoleného typu použitých článků přepněte přepínač typu baterií do polohy 1,5V
nebo 1,5V.
3. Podržte tlačítko POWER/PLAY na dvě vteřiny. Pocket record se zapne. Opětovným podržení tlačítka na
dvě vteřiny Pocket record vypnete.
4. Pokud bude zařízení 5 min v nečinnosti, vypne se automaticky.
5. Při poklesu napětí baterií se na displeji objeví ukazatel stavu baterií. V tomto okamžiku doporučujeme
vyměnit baterie.
MENU SETUP:
Zmáčkněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví všechny položky, které jsou k dispozici. Pomocí tlačítek
LEFT a RIGHT listujete mezi jednotlivými hlavními položkami, pomocí tlačítek UPSELECTOR a DOWN
SELECTOR listujete mezi sekundárními položkami. Režim MENU opustíte opětovným zmáčknutím tlačítka
MENU
1. Formát záznamu – Záznam může být proveden do formátu WAV nebo MP3..
2. Sample Rate – Formát WAV umožňuje záznam v hodnotě : 8Khz, 11Khz, 16Khz, 22Khz, 32Khz a
44Khz. MP3 má k dispozici pouze: 44Khz
3. Rep (opakování) – K dispozici jsou dvě opakovací funkce: REPEAT (zařízení zopakuje jeden záznam)
nebo REP All (zařízení zopakuje všechny záznamy). Pokud není vybraná opakovací funkce, na displeji
není žádná ikona.
4. BL(doba podsvícení ) – Dobu podsvícení můžete nastavit ve čtyřech režimech : ON (podsvícení je
zapnuté trvale); 10s (podsvícení se vypne po 10s nečinnosti); 20S (podsvícení se vypne po 20s
nečinnosti); OFF (podsvícení je vypnuté).
POCKET RECORD
Záznam
Záznam:
1. Nahrávání je možné pouze do adresáře FOLDER 1. FOLDER 1 nastavíte tak, že zmáčknete tlačítko
MODE/STOP a poté tlačítko MENU. LCD zobrazí nápis FOLDER 1 (1), jakmile se nacházíte v adresáři
FOLDER 1.
2. Zařízení umožňuje nahrávat do vnitřní paměti nebo na SD kartu. Jakmile vložíte SD kartu do slotu,
Pocket record automaticky nastaví kartu jako výchozí paměťové zařízení. Pro změnu výchozí paměti
zmáčkněte tlačítko MODE/STOP a poté zmáčkněte RECORD.
Pozn: Pokud nahráváte na SD kartu, může dojít k časové prodlevě cca 2 – 3 vteřiny, než se po
zmáčknutí tlačítka RECORD začne záznam ukládat na kartu.
3. Vyberte číslo skupiny (1 – 9), do které chcete nahrávat (3) . Číslo vyberete tak, že zmáčknete tlačítko
MODE/STOP a poté tlačítky LEFT nebo RIGHT nalistujete požadované číslo.
4. Tlačítkem LEFT nebo RIGHT vyberte stopu, do které chcete uložit záznam. Výběr lze provést v rozsahu
1 – 99. Stopa musí být prázdná. Zmáčkněte tlačítko RECORD. Další možností je zmáčknout tlačítko
RECORD přímo. V tomto případě zařízení najde první prázdnou stopu a uloží do ní záznam. Např. pokud
je do paměti uložený záznam na stopě 05, nový záznam se uloží do stopy 06.
5. Po zmáčknutí tlačítka RECORD se na displeji objeví číslice 0 a LED dioda „record“ začne svítit. Na LCD
displeji se začne odpočítávat čas. Zmáčknutím tlačítka POWER/PLAY můžete záznam přerušit. LED
dioda „record“ začne blikat. Opětovným zmáčknutím tlačítka POWER PLAY obnovíte nahrávání. Pro
ukončení nahrávání zmáčkněte tlačítko MODE/STOP.
6. Během nahrávání se na LCD displeji zobrazuje údaj o hlasitosti záznamu (6). Hlasitost lze upravit
pomocí ovladačů (7 a 8) Nenastavujte hlasitost na nejvyšší úroveň, mohlo by dojít ke zkreslení
záznamu.
7. Během nahrávání se na LCD displeji zobrazuje údaj o formátu a samplovací frekvenci.
8. V případě, že potřebujete vytvořit delší záznam, zapněte funkci KEYHOLD.
POCKET RECORD
ECORDING CONT.
Nahrávaní pomocí vestavěného a externího mikrofonu:
1. Pocket Record je vybaven zabudovaným mikrofonem. Citlivost mikrofonu můžete nastavit pomocí
ovladače citlivosti (12). Vysoká úroveň citlivosti je -45dB (at 1Khz), zatímco nízká úroveň citlivosti je 35dB (at 1KHz). Hlasitost nastavíte pomocí ovladačů (7 a 8)
2. Dva Audio-in jack konektory umožňují připojit dva externí mikrofony. Pokud máte připojený externí
mikrofon, přepínač zdroje signálu (11) musí být v poloze „M“. Správnou hlasitost nastavíte pomocí
ovladačů 7 a 8.
3. Zaznamenaný zdroj z vestavěného a externího mikrofonu bude mixován do dvou oddělených stop (levý
a pravý kanál) s vyváženou úrovní.
4. Pokud budete nahrávat z jiného zdroje, můžete mikrofon snadno vypnout nastavením přepínače (12)
do polohy „Off“.
Záznam elektrické kytary, nebo zdroje Line-in:
1. Pocket record umožňuje připojit elektrickou kytaru. Přepínač signálu (11) musí být nastaven do polohy
„G“. Po připojení elektrické kytary nastavte hlasitost signálu pomocí ovladačů 7 a 8 tak, aby bylo docíleno
správné kvality záznamu.
2 Pocket Record umožňuje připojit CD přehrávač, magnetofon, DAT apod. Přepínač vstupního zdroje musí
být nastaven do polohy „L“. Správnou hlasitost vstupního signálu nastavíte pomocí ovladačů 7 a 8.
3. Zaznamenaný zdroj z vestavěného mikrofonu a elektrické kytary bude mixován do dvou oddělených
stop (levý a pravý kanál) s vyváženou úrovní.
4 . Pokud budete nahrávat z jiného zdroje, můžete mikrofon snadno vypnout nastavením přepínače (12)
do polohy „Off“.
RECORDING CONT.
Ideální pracovní pozice:
1. Následující diagram zobrazuje, z jakého směru lze snímat signál pomocí zabudovaného mikrofonu.
2. Pro dosažení nejlepšího výsledku záznamu doporučujeme umístit Pocket Record do vzdálenosti 60 cm
od zdroje signálu a do výšky průměrného stolu.
3. Vstupní hlasitost nastavte pomocí ovladačů 7 a 8. Nenastavujte nejvyšší úroveň hlasitosti, aby nedošlo
ke zkreslení signálu.
4. V situacích, kdy hraje několik nástrojů najednou, umístěte Pocket record do blízkosti nástrojů s nejnižší
hlasitostí. A nebo použijte různé mikrofony.
5. Pokud chcete nahrávat mluvené slovo s hudebním doprovodem, použijte klopový mikrofon.
6. Pro co nejlepší výsledek doporučujeme připojit klopový mikrofon na stativ s textem, nebo na tělo
mluvícího. Záleží na situaci.
POCKET RECORD
Přehrávání
Folder 1 nebo Folder 2: FOLDER 1 obsahuje a přehrává skladby vytvořené pomocí Pocket recordu.
FOLDER 2 obsahuje a přehrává skladby stažené a převedené z počítače. Přepínání mezi adresáři probíhá
pomocí tlačítka MODE/STOP a tlačítka MENU.
7. Přehrávání z interní paměti nebo SD karty: Vyberte, zda chcete přehrávat stopy z interní paměti,
nebo SD karty.
8. Vyberte skupinu stop, kterou chcete přehrát: Zmáčkněte tlačítko MODE/STOP a poté tlačítky LEFT
a RIGHT vyberte z pořadí 1 – 9 požadovanou skupinu stop. Po vybraní skupiny vyberte pomocí tlačítek
LEFT a RIGHT požadovanou stopu. Formát a samplovací frekvence stopy se objeví na displeji.
9. Přehrávání : Zmáčkněte tlačítko POWER/PLAY, zahájí se přehrávání a na displeji se objeví ikona
signalizující přehrávání. Pokud potřebujete přehrávání přerušit, zmáčkněte tlačítko POWER/PLAY. Na
displeji se objeví a rozbliká ikona „Pause“. Opětovným zmáčknutím tlačítka POWER/PLAY obnovíte
přehrávání
10. Posun ve stopě: Podržení tlačítka REWIND nebo FAST FORWARD procházíte obsah stopy. Uvolněním
tlačítek se vrátíte k normálnímu režimu přehrávání.
11.Režimy opakování: Zpřístupněte MENU a nastavte, zda chcete zopakovat jednu stopu (Repeat) nebo
zopakovat všechny stopy (Repeat All). Funkce „Repeat All“ Je dostupná pouze pro Folder 2.
12. Smyčka: Počáteční bod smyčky vytvoříte tak, že zmáčknete tlačítko DEL A/B. Opětovným zmáčknutím
tlačítka DEL A/B vytvoříte koncový bod smyčky. Po této operaci bude Pocket record přehrávat smyčku tak
dlouho, dokud neukončíte přehrávání opětovným zmáčknutím tlačítka DEL A/B.
13. Nastavení hlasitosti: Hlasitost reproduktoru nebo sluchátek nastavíte pomocí tlačítek Volume Up
nebo Volume Down. Rozsah nastavení je v rozmezí 00 – 20. Nastavení hlasitosti je nutné provádět během
přehrávání.
Odstranění stop:
Stopy můžete odstranit přímo, nebo pomocí počítače. Pokud chcete odstranit stopy
přímo, vyberte požadovanou stopu, zmáčkněte tlačítko MODE/STOP a poté tlačítko DEL
A/B. Na displeji se objeví nápis DEL. Zmáčkněte DEL A/B znova. Pocket record zahájí
odstranění stopy. Jakmile je stopa odstraněna na displeji se objeví nápis DELETE a
ukazatel času se vrátí na hodnotu 00:00:00. Tímto je stopa prázdná a můžete do ní
uložit nový záznam.
Zařízení může být propojeno s počítačem. Díky tomu můžete kopírovat a zálohovat
data, nebo přesouvat skladby.
Pomocí USB kabelu propojte Pocket record s počítačem. Jakmile zařízení připojíte,
počítač detekuje dvě diskové jednotky. První disk znamená interní paměť, druhý disk
znamená SD kartu. Každý disk bude obsahovat adresáře pro skupiny 1 – 9.
Hudba uložená z počítače bude uložená do adresáře Folder 2. čísla skladby budou
odpovídat sekvenci ve které byly skladby nahrány. Číslo skladby v adresáři Folder 2 není
pevné a může být změněno kdykoliv bude skladba přidána, nebo smazána.
Pokud chcete, aby měly skladby přiřazena pevná čísla, můžete uložit soubory do adresáře
Folder 1. Pro tento krok stačí jednoduše změnit názvy souborů.
Pokud chcete uložit soubory do adresáře Folder 1 ve vnitřní paměti s pevným pořadím,
změňte název souboru na jméno M_INT_xx (xx reprezentuje číslo v pořadí).
Pokud chcete uložit soubory do adresáře Folder 1 s pevným pořadím na SD kartu,
změňte název souboru na jméno M_EXT_xx (xx reprezentuje číslo v pořadí).
Stejným způsobem, jakým napájíte Pocket record z el. sítě, můžete napájet Pocket
record i s USB sběrnice počítače.
Jakmile máte Pocket record připojený, jednou zmáčkněte tlačítko MODE/STOP. Nyní
Pocket record používá napájení z počítače.
Režim můžete opustit zmáčknutím tlačítka MODE/STOP na dvě vteřiny.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement