5231 NFY 5231 NY

5231 NFY
5231 NY
Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle
okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.
Bu kullanma kılavuzu…
…hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay
ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.
• Ayrıca ürününüzle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:
C
Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
A
Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
B
Elektrik gerilimine karşı uyarı.
İçindekiler
1 Buzdolabınız 3
2 Önemli Güvenlik Uyarıları4
Kullanım amacı................................... 4
Su pınarlı ürünler için;.......................... 6
Çocuk güvenliği.................................. 6
HCA Uyarısı........................................ 6
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler.......................................... 7
Kapı Açık Uyarısı................................. 7
Taze gıda bölmesi için öneriler............. 7
3 Kurulum
8
Buzdolabınızın yeniden taşınması
sırasında dikkat edilmesi gereken
noktalar.............................................. 8
Buzdolabını çalıştırmadan önce........... 8
Elektrik bağlantısı................................ 9
Ambalajın imha edilmesi...................... 9
Eski buzdolabınızı elden çıkarma......... 9
Yerleştirme ve Montaj.......................... 9
Ayakların Ayarlanması....................... 10
Kapı açılış yönü değişimi................... 10
4 Ön hazırlık
5 Buzdolabınızın
kullanılması
Sıcaklık Ayar Düğmesi...................... 12
Buzdolabınızın Sıcaklık Ayarının
Yapılması.......................................... 12
İkili Soğutma Sistemi:........................ 12
Taze Yiyeceklerin Dondurulması........ 12
Dondurulmuş Yiyeceklerin Saklanması
ile ilgili Tavsiyeler............................... 13
Gıdaların Yerleşimi............................. 14
Derin Dondurucu Bilgileri.................. 14
Tatil Fonksiyonu................................ 15
Sebzelik Nem Kontrol Sürgüleri......... 15
Buz yapma....................................... 16
Buzmatik ve Buz Saklama Kabı........ 16
6 Bakım ve temizlik
17
Plastik Yüzeylerin Korunması ........... 17
7 Sorun giderme
11
2
12
TR
18
1 Buzdolabınız
*9
12
1
*2
10
3
*4
11
4
11
13
4
5
6
*7
*11
8
1-
2-
3
4-
5-
6-
7-
11
Dondurucu bölme rafı
Buzluk_Buzmatik
Sıcaklık ayar düğmesi
Soğutucu bölme cam rafları
Sebzelik nem kontrol sürgüleri
Sebzelik örtüsü
Sebzelik
8- Ayarlanabilir ayaklar
9- Dondurucu bölme kapı rafları
10- Yumurtalıklar
11- Soğutucu bölme kapı rafları
12- Dondurucu bölme
13- Soğutucu bölme
*opsiyonel
C Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için
geçerlidir.
3
TR
2 Önemli Güvenlik Uyarıları
Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun.
Bu bilgilere uyulmazsa yaralanmalar
olabilir veya maddi zarar oluşabilir. Aksi
takdirde, bütün garanti ve güvenilirlik
taahhütleri geçersiz olacaktır.
Satın almış olduğunuz ürünün kullanım
ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı
şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek
parçaları bulundurma süresidir.
Kullanım amacı
Bu cihaz;
– ev içi ve ev benzeri kapalı alanlarda;
– mağaza ve ofis benzeri kapalı çalışma
alanlarında;
– çiftlik evleri, otel, pansiyon benzeri
kapalı konaklama alanlarında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
•Ürün dış mekanlarda kullanılmamalıdır.
Genel güvenlik
• Ürünü çöpe atmak/hurdaya ayırmak
istediğinizde gerekli bilgileri ve
danışabileceğiniz yerleri öğrenmek
için yetkili servisi ile irtibata geçmeniz
tavsiye olunur.
• Buzdolabı ile ilgili her türlü soru ve
problemleriniz için yetkili servise
danışın. Yetkili servislerin bilgisi dışında
buzdolabına müdahale etmeyin ve
ettirmeyin.
• Dondurucu bölmesi olan ürünler için;
Külahlı dondurma ve küp buzları,
dondurucu bölmesinden çıkarır
çıkarmaz hemen yemeyin! (Ağzınızda
soğuk yanığına neden olabilir.)
• Dondurucu bölmesi olan ürünler için;
Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri
dondurucu bölmesine koymayın. Aksi
takdirde bunlar patlayabilir.
4
• Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle
dokunmayın, yapışabilir.
• Buzdolabınızı temizlerken veya buz
çözerken buzdolabınızın fişini çekiniz.
• Buzdolabınızın temizleme ve
eritme işlemi için, kesinlikle buhar
veya buharlı temizlik malzemeleri
kullanmayın. Böyle bir durumda
buhar, buzdolabında akım ihtiva eden
bölgelere temas ederek kısa devre
veya elektrik çarpmasına sebep olur.
• Buzdolabınızdaki kapı gibi kısımları
hiçbir şekilde destek veya basamak
aracı olarak kullanmayın.
• Buzdolabınızın içinde elektrikli aletler
kullanmayın.
• Soğutma gazı dolaşımının
gerçekleştiği soğutma devresine
kesici ve delici aletler kullanarak
zarar vermeyin. Evaporatördeki
gaz kanallarının, boru uzantılarının
ve üst yüzey kaplamalarının
delinmesi durumunda püskürecek
soğutma gazı cilt tahrişleri ve göz
yaralanmalarına sebep olur.
• Buzdolabınızdaki havalandırma
deliklerinin üzerini örtmeyin veya
herhangi bir cisimle kapatmayın.
• Elektrikli cihazların onarımı sadece
yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
Bilinçsizce yapılan onarımlar kullanıcı
için tehlike oluşturur.
• Herhangi bir hata durumunda veya
bakım ve onarım sırasında, sigortayı
kapatmak veya fişi çekmek suretiyle,
buzdolabınızın elektrik bağlantısını
kesin.
• Fişi çıkartırken kablodan tutarak
çekmeyin.
• Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını
sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştirin.
TR
• Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar
içeren patlayıcı maddeleri cihazda
saklamayın.
• Buz çözmeyi hızlandırmak için
üreticinin önerdiklerinin dışında
mekanik gereçler ya da başka araçlar
kullanmayın.
• Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara cihazın
kullanımıyla ilgili gerekli talimatları
verecek bir kişi bulunmadığı takdirde
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan
veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanım için tasarlanmamıştır.
• Hasarlı buzdolabını çalıştırmayın.
Herhangi bir endişeniz varsa servise
danışın.
• Buzdolabınızın elektrik güvenliği,
evinizdeki topraklama sisteminin
standartlara uygun olması
durumunda garanti edilir.
• Ürünü yağmur, kar, güneş ve rüzgara
maruz bırakmak elektriksel güvenlik
açısından tehlikelidir.
• Elektrik kablosu zarar görmüşse
tehlike oluşturmaması için yetkili
servise başvurun.
• Kurulum esnasında buzdolabınızın
elektrik fişi hiçbir şekilde prize
takılmamalıdır. Aksi takdirde bu,
ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol
açılabilir.
• Bu buzdolabı sadece yiyecek
saklamak için tasarlanmıştır. Başka bir
amaç için kullanılmamalıdır.
• Cihazın teknik özelliklerinin
tanımlandığı etiket buzdolabının iç
tarafında soldadır.
• Buzdolabını elektrik tasarrufu
sağlayan elektronik sistemlere
bağlamayın; bu sistemler cihaza zarar
verebilir.
5
• Buzdolabınızda mavi ışık varsa mavi
ışığa optik aletlerle bakmayın.
• Elle kumanda edilen buzdolaplarında
elektrik kesintisi olduğunda, elektrik
geldiğinde buzdolabını çalıştırmadan
önce en az 5 dakika bekleyin.
• Bu kullanım kılavuzu, ürün el
değiştirdiğinde buzdolabıyla beraber
bir sonraki alıcıya devredilmelidir.
• Buzdolabını taşırken elektrik
kablosunun zarar görmesini
engelleyin. Elektrik kablosunun
bükülmesi yangına sebep olabilir.
Elektrik kablosunun üzerine ağır
nesneler yerleştirilmemelidir.
Buzdolabının fişini prize takarken prize
ıslak elle dokunmayın.
• Priz gevşekse buzdolabının fişini
takmayın.
• Güvenliğiniz için buzdolabının iç
veya dış kısımlarına doğrudan su
sıçratmayın.
• Yangın ve patlama riskinden dolayı
buzdolabının yakınında propan gazı
gibi yanıcı gazlar içeren maddeleri
püskürtmeyin.
• Buzdolabının üzerine içi su dolu
nesneler yerleştirmeyin; aksi takdirde,
elektrik çarpması veya yangına sebep
olabilir.
TR
• Buzdolabını ihtiyacınızdan fazla
yiyecekle aşırı doldurmayın. Aşırı
doldurmanız halinde kapı açıldığında
yiyecekler düşerek size veya
buzdolabına zarar verebilir. Buzdolabının
üzerine nesneler yerleştirmeyin; aksi
takdirde, bu nesneler dolabın kapısı
açılırken veya kapanırken düşebilir.
• Belirli bir sıcaklık gerektiren aşı, ısıya
duyarlı ilaçlar, bilimsel materyaller
vb. malzemeler buzdolabında
saklanmamalıdır.
• Buzdolabı uzun süre kullanılmayacaksa
fişi prizden çıkarılmalıdır. Elektrik
kablosunda oluşabilecek bir sorun
yangına yol açabilir.
• Elektrik fişinin ucu düzenli olarak kuru
bir bez ile temizlenmelidir; aksi takdirde
yangına yol açabilir.
• Ayarlanabilir ayaklar yere düzgünce
sabitlenmemişse buzdolabı hareket
edebilir. Ayarlanabilir ayakları düzgünce
yere sabitleyerek buzdolabınızın
yerinden oynamasını önleyebilirsiniz.
• Buzdolabınızın kapı kolu varsa,
buzdolabını taşırken kapı kolundan
tutmayın; aksi takdirde kapı kolu
kopabilir.
• Cihazınızı başka bir buzdolabı veya
dondurucunun yanına yerleştirmek
zorunda olduğunuzda cihazlar
arasındaki mesafe en az 8 cm olmalıdır.
Aksi takdirde, birbirine bakan yan
duvarlarda nem oluşabilir.
Çocuk güvenliği
• Kapıda kilit varsa, anahtar çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edilmelidir.
• Çocuklar denetlenerek cihazla
oynamaları önlenmelidir.
HCA Uyarısı
Ürününüzdeki soğutma sistemi
R600a içeriyorsa:
Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, kullanım
ve taşıma sırasında soğutma sisteminin
ve boruların zarar görmemesine özen
gösterin. Zarar meydana gelmesi
halinde, ürünün alev almasına neden
olabilecek potansiyel kaynaklardan
ürünü uzak tutun ve ürünün bulunduğu
odayı derhal havalandırın.
Ürününüzdeki soğutma sistemi
R134a içeriyorsa bu uyarıyı dikkate
almayın.
Ürününüzün üretiminde kullanılan gazın
türü ürünün içinde sol tarafta yer alan
plakada belirtilmektedir.
Ürünü kesinlikle ateşe atarak imha
etmeyin.
Su pınarlı ürünler için;
Su şebekesi basıncı en az 1 bar
olmalıdır. Su şebekesi basıncı en fazla 8
bar olmalıdır.
• Yalnızca içme suyu kullanın.
6
TR
Enerji tasarrufu için
yapılması gerekenler
Kapı Açık Uyarısı
• Buzdolabınızın kapılarını uzun süre
açık tutmayın.
• Buzdolabınıza sıcak yemekler ya da
içecekler koymayın.
• Buzdolabınızı içerideki hava akımını
önleyecek şekilde fazla doldurmayın.
• Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığı
alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık
makinesi, kalorifer gibi ısı yayan
cihazların yanına yerleştirmeyin.
• Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda
koymaya dikkat edin.
• Dondurucu bölmesi olan ürünler
için;Dondurucu bölmesinin rafı
ya da çekmecesi çıkarıldığında
buzdolabınızın dondurucu bölmesine
azami miktarda yiyecek maddesi
konulabilir. Buzdolabınızın belirtilen
enerji tüketim değeri, dondurucu
bölmesi rafı ya da çekmecesi
çıkartılarak ve azami yük altında
saptanmıştır. Dondurulacak
yiyeceklerin şekillerine ve boyutlarına
göre bir raf ya da çekmece
kullanılmasında bir sakınca yoktur.
• Dondurulmuş gıdaları soğutucu
bölmede çözdürmeniz, hem enerji
tasarrufu sağlayacak hem de gıdanın
kalitesini koruyacaktır.
food
(Bu özellik ürününün kapısına
göre değişebilir, bazı modellerde
bulunmayabilir.)
Ürününüzün kapısı en az 1 dakika
süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur.
Kapı kapatıldığında veya varsa,
ekran butonlarından herhangibirine
basıldığında bu ses kesilir.
Taze gıda bölmesi için
öneriler
*OPSİYONEL
• Lütfen yiyeceklerin taze gıda
bölmesindeki sıcaklık sensörüne temas
etmesine izin vermeyin. Taze gıda
bölmesini ideal saklama sıcaklığında
muhafaza etmek için, sensörün
yiyeceklerle engellenmemesi gerekir.
• Sıcak yiyecekleri ürünün içine
koymayın.
food
temperature
sensor
MILK
juice
etc.
7
TR
temperature
sensor
temperature
sensor
3 Kurulum
BKullanma kılavuzunda verilen
bilgilerin dikkate alınmaması halinde,
üretici firmanın sorumluluk kabul
etmeyeceğini unutmayınız.
Buzdolabınızın yeniden
taşınması sırasında dikkat
edilmesi gereken noktalar
1. Buzdolabınız taşınmadan önce
boşaltılıp temizlenmelidir.
2. Tekrar ambalajlanmadan önce
buzdolabınızın içindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabı
içinde bantlanıp sarsıntıya karşı
sağlamlaştırılmalıdır.
3. Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle
bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki
taşıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Unutmayınız...
Geri kazanılan her madde, doğa ve
milli servetimiz için vazgeçilmez bir
kaynaktır.
Ambalaj malzemelerinin yeniden
değerlendirilmesine katkıda bulunmak
istiyorsanız çevreci kuruluşlardan veya
bulunduğunuz belediyelerden bilgi
alabilirsiniz.
Buzdolabını çalıştırmadan
önce
Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan
önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
1. Buzdolabının içi kuru mu ve arka
tarafta hava sirkülasyonu serbestçe
yapılabiliyor mu?
2. 2 adet plastik takozu aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi takınız. Plastik
takozlar, buzdolabınız ile duvar
arasındaki hava sirkülasyonunu
sağlayacak mesafeyi ayarlamak
içindir. (Belirtilen resim temsili olarak
çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik
göstermemektedir.)
8
3. Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik”
bölümünde tavsiye edildiği şekilde
temizleyiniz.
4. Buzdolabının fişini duvar prizine
takınız. Soğutucu kapısı açıldığı
zaman soğutucu iç aydınlatma
lambası yanacaktır.
5. Kompresör çalışmaya başladığı
an bir ses duyacaksınız. Soğutma
sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve
gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da
ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet
normaldir.
6. Buzdolabının ön kenarları sıcak
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar,
yoğuşmayı önlemek için sıcak olacak
şekilde tasarlanmıştır.
1. Buzdolabının içi kuru mu ve arka
tarafta hava sirkülasyonu serbestçe
yapılabiliyor mu?
2. Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik”
bölümünde tavsiye edildiği şekilde
temizleyiniz.
3. Buzdolabının fişini duvar prizine
takınız. Soğutucu kapısı açıldığı
zaman soğutucu iç aydınlatma
lambası yanacaktır.
TR
4. Kompresör çalışmaya başladığı
an bir ses duyacaksınız. Soğutma
sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve
gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da
ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet
normaldir.
5. Buzdolabının ön kenarları sıcak olabilir.
Bu normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı
önlemek için sıcak olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Elektrik bağlantısı
Ürününüzü uygun kapasitedeki bir
sigorta tarafından korunan topraklı bir
prize bağlayınız.
Önemli:
• Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu
olmalıdır.
• Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
• Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş
değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile
bağlantı yapılmamalıdır.
BHasar görmüş bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikçi tarafından
değiştirilmelidir.
BÜrün onarılmadan çalıştırılmamalıdır!
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
Ambalajın imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
muhafaza ediniz veya atık talimatlarına
uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe
atınız. Normal ev çöpüyle birlikte
atmayınız.
Buzdolabınızın ambalajı geri dönüşümlü
malzemelerden üretilmiştir.
9
Eski buzdolabınızı elden
çıkarma
Eski buzdolabınızı çevreye zarar
vermeyecek şekilde atınız.
• Buzdolabınızı nasıl atabileceğiniz
hakkında yetkili satıcınız veya
belediyenizin çöp toplama merkezine
danışabilirsiniz.
Buzdolabınızı çöpe atmadan önce
çocukların tehlikeye maruz kalmaması
için elektrik fişini kesiniz ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getiriniz.
Yerleştirme ve Montaj
A Buzdolabı montajı yapılacak yerin,
giriş kapısı buzdolabının geçemeyeceği
kadar dar ise, buzdolabınızın kapılarını
çıkararak kapıdan yan olarak
geçirmeleri için yetkili servisi arayınız.
1. Buzdolabınızı kullanımı rahat olacak
bir yere koyunuz.
2. Buzdolabını ısı kaynaklarından,
nemden ve güneş ışığı ile doğrudan
temastan uzak tutunuz.
3. Buzdolabınızın verimli çalışabilmesi
için çevresinde uygun bir hava
sirkülasyonu olmalıdır. Eğer buzdolabı
duvara girintili bir yere yerleştirilecekse
tavanla arasında en az 5 cm, duvarla
arasında en az 5 cm boşluk olmasına
özen gösteriniz. Yerde halı olması
durumunda, ürününüz yerden 2,5 cm
yükseltilmelidir.
4. Sarsıntıların önlenmesi için
buzdolabınız düz bir zemine
konulmalıdır.
TR
C Bu cihaz 43 derece C (90 derece
F)’a kadar ortam sıcaklıklarında
çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ortam sıcaklığı -15 °C’ye kadar
düşse bile dondurucudaki donmuş
yiyeceklerin çözülmemesini
sağlayan İleri Elektronik Sıcaklık
Kontrol Sistemi [AETCS] ile
donatılmıştır. İlk kurulduğunda
ürün düşük ortam sıcaklıklarına
YERLEŞTİRİLMEMELİDİR.
Çünkü dondurucu, standart çalışma
sıcaklığına inemez. Devamlı çalışma
durumuna ulaştığında, yeri yeniden
değiştirilebilir. Dolayısıyla, daha
sonra dondurucudaki donmuş
yiyeceklerin bozulacağı endişesine
kapılmadan cihazınızı garaja ya da
ısıtılmayan bir odaya yerleştirebilirsiniz.
Ancak, yukarıda bahsedilen düşük
sıcaklıklarda soğutucunun içindekilerin
donması muhtemeldir, bu yüzden
soğutucudaki yiyecekleri gerektiği
şekilde kontrol ederek tüketin. Ortam
sıcaklığı normale döndüğünde,
düğme ayarını ihtiyacınıza göre
değiştirebilirsiniz.
COrtam sıcaklığı 0°C’nin altındaysa,
soğutucu bölmesindeki yiyecekler
donar. Bu yüzden, böylesine düşük
ortam sıcaklıklarında soğutucu
bölmesini kullanmamanızı tavsiye
ederiz. Dondurucu bölmesini ise
her zamanki gibi kullanmaya devam
edebilirsiniz.
10
Ayakların Ayarlanması
Buzdolabınız dengesiz duruyor ise;
Buzdolabınızın ön ayaklarını
şekildeki gibi döndürerek dengeli
durmasını sağlayabilirsiniz. Siyah ok
yönüne döndürüldüğünde ayağın
bulunduğu köşe alçalır, diğer yöne
döndürüldüğünde ise yükselir. Bu
işlem yapılırken birinden dolabı hafifçe
kaldırması için yardım almanız kolaylık
sağlayacaktır.
Kapı açılış yönü değişimi
Kullandığınız yere göre buzdolabınızın
kapı açılış yönü değiştirilebilir. Buna
ihtiyaç duyduğunuzda mutlaka size en
yakın Yetkili Servis’e başvurunuz.
Yukarıdaki açıklama genel bir ifadedir.
Kapı açılış yönü değişebilirliği ile ilgili
olarak ürünün kapı içinde bulunan,
uyarı etiketine bakılmalıdır.
TR
4 Ön hazırlık
C Buzdolabınız ocak, fırın, kalorifer
peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından
en az 30 cm, elektrikli fırınlardan
ise en az 5 cm uzakta olmalı
ve doğrudan güneş ışığı altında
tutulmamalıdır.
C Buzdolabınızın bulunduğu odada
sıcaklığın en az 10°C olması gerekir.
Buzdolabınızın bundan daha soğuk
ortamlarda çalıştırılması, verimliliği
açısından tavsiye edilmez.
C Buzdolabınızın içinin iyice temizlenmiş
olmasına dikkat ediniz.
C İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa
aralarında en az 2 cm boşluk
bırakılmalıdır.
C Buzdolabınızın ilk çalıştırılmasında,
6 saat boyunca aşağıdaki noktalara
dikkat ediniz.
-Kapısı çok sık açılmamalıdır.
-Besinler konulmadan boş olarak
çalıştırılmalıdır.
-Buzdolabınızın fişini, prizden
çırkartmayınız. İstem dışı elektrik
kesintisi meydana gelmiş ise
“Problemler için çözüm önerileri”
bölümündeki uyarıları dikkate alınız.
C Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın
tekrar nakliyesi veya taşınması için
saklanmalıdır.
11
TR
5 Buzdolabınızın kullanılması
İkili Soğutma Sistemi:
Sıcaklık Ayar Düğmesi
Sıcaklık Ayar Düğmesi buzdolabınızın
sıcaklık ayarını yapmak içindir.
Buzdolabınızın Sıcaklık
Ayarının Yapılması
Buzdolabı genel sıcaklık ayarı soğutucu
bölmenin sağ yan duvarında bulunan
sıcaklık ayar düğmesi ile yapılır. Ayar
düğmesinde 5 farklı konumda sıcaklık
ayarı yapmak mümkündür. Sizin için
uygun olan konumu ayarlayabilirsiniz.
12
Buzdolabınızın taze gıda bölmesi
ve dondurucu gıda bölmesinin
soğutulması için iki ayrı soğutma
sistemi kullanılmıştır. Bu sayede taze
gıda bölmesi ve dondurucu gıda
bölmesi havaları birbirine karışmaz.
Kullanılan bu iki ayrı soğutma sistemi
sayesinde soğutma hızı diğer
buzdolaplarına göre çok daha hızlıdır.
Bölme kokuları birbirine karışmaz.
Ayrıca otomotik defrost işlemleride
bağımsız olduğundan ilave enerji
tasarrufu sağlanmaktadır.
Taze Yiyeceklerin
Dondurulması
• Besinlerin buzdolabına sarılarak veya
üzerleri örtülerek konulması tercih
edilmelidir.
• Sıcak yiyeceklerin buzdolabına
konulmadan önce oda sıcaklığında
soğutulması gerekir.
• Dondurmak istediğiniz gıda maddeleri
kaliteli ve taze olmalıdır.
• Gıda maddeleri ailenin günlük veya
öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara
ayrılmalıdır.
• Gıda maddeleri kısa süre saklanacak
olsa dahi kurumalarını önlemek
için hava geçirmeyecek şekilde
paketlenmelidir.
• Besinleri paketlemede kullanılan
malzemeler soğuğa, neme, yırtılmaya,
kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı
olup hava geçirmemelidir. Ayrıca
iyi kapanmalı, kullanışlı ve derin
dondurucularda kullanılmaya elverişli
malzemeden olmalıdır.
TR
• Dondurulmuş gıdalar çözüldükten
sonra derhal kullanılmalıdır ve
kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.
• En iyi sonucu elde etmek için
aşağıdaki talimatları uygulayınız:
1. Çok büyük miktarlardaki yiyeceği aynı
anda dondurmayınız. Yiyeceklerin
kalitesinin en iyi şekilde korunabilmesi,
bunların içlerine kadar olabildiğince
çabuk bir şekilde dondurulması ile
mümkündür.
2. Dondurucu bölmeyi sıcak gıda
konulduğunda bu gıdaların tamamen
sertleşinceye kadar soğutulması için
soğutma sistemi bir süre için devamlı
olarak çalışır.
3. Dondurulmuş satılan yiyeceklerle taze
yiyeceklerin karışmamasına özellikle
dikkat ediniz.
Dondurucu
Bölme Ayarı
Dondurulmuş Yiyeceklerin
Saklanması ile ilgili
Tavsiyeler
• Satın aldığınız önceden
ambalajlanmış dondurulmuş
yiyecekler,
(4 yıldız)
dondurulmuş yiyecek saklama
bölmesi için dondurulmuş yiyecek
üreticisinin talimatlarına göre
saklanmalıdır.
• Dondurulmuş yiyecek üreticisi ve
satıcısının sağladığı yüksek kalitenin
korunabilmesi için aşağıdaki noktalara
dikkat edilmelidir:
1. Paketleri satın aldıktan sonra
olabildiğince kısa bir süre içinde
dondurucuya koyunuz.
Soğutucu
Bölme
Ayarı
Açıklamalar
-18°C
4°C
Bu, normalde tavsiye edilen ayardır.
-20,-22 veya
-24°C
4°C
Bu ayarlar, ortam sıcaklığı 30°C’yi geçtiğinde tavsiye edilir.
Hızlı
Dondurma
(Quick Freeze)
4°C
Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanınız. ışlem
bittiği zaman buzdolabınız önceki konumuna geri dönecektir.
-18°C veya
daha soğuk
2°C
Ortamın sıcak olması veya çok kapı açıp kapamadan dolayı soğutucu
bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız.
-18°C veya
daha soğuk
Hızlı
soğutma
(Quick
Fridge)
Soğutucu bölmenizi yiyeceklerle fazla yüklediğinizde veya hızlı
soğumasını istediğiniz besinler olduğunda kullanabilirsiniz. Yiyecekleri
yüklemeden 4-8 saat önce hızlı dondurma fonksiyonlarını çalıştırmanız
tavsiye olunur.
13
TR
2. Paketin içindekilerin etiketli ve tarihli
olduğundan emin olunuz.
3. Paketin üzerindeki ‘Son Kullanma
Tarihi’ ve ‘… Tarihine Kadar Kullanın’
tarihlerinin geçmediğinden emin
olunuz.
Buz Çözme
Dondurucu bölmelerindeki buzlar
otomatik olarak çözülür.
Gıdaların Yerleşimi
Dondurucu bölme
rafları
Et, balık,
dondurma,sebze vb.
gibi değişik donmuş
gıdalar.
Yumurtalık
Yumurta
Soğutucu bölme
rafları
Tencere, örtülü tabak
ve kapalı kaplardaki
gıdalar
Soğutucu bölme
kapı rafları
Küçük ve paketlenmiş
gıda ya da içecekler
(süt, meyve suyu, bira
gibi)
Sebzelik
Sebzeler ve meyveler
Freshzone bölmesi
şarküteri ürünleri
(peynir, tereyağ, salam,
vb.)
14
Derin Dondurucu Bilgileri
Gıda maddelerinin kaliteli olarak
korunabilmeleri için buzdolabına
konduklarında mümkün olduğu kadar
çabuk dondurulmaları gerekir.
TSE-normu (belirli ölçüm şartlarına
göre) her 100 litre dondurucu
bölme hacmi için buzdolabının
+32°C oda sıcaklığında en az 4,5
kg.’lık gıda maddesini -18°C veya
daha düşük sıcaklıklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.
Gıda maddelerinin uzun süre
korunması ancak -18°C ve daha düşük
sıcaklıkta mümkündür.
Gıda maddelerinin tazeliğini (derin
dondurucuda -18°C ve daha düşük
sıcaklıklarda) aylarca koruyabilirsiniz.
DiKKAT! A
• Gıda maddeleri ailenin günlük veya
öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara
ayrılmalıdır.
• Gıda maddeleri kısa süre saklanacak
olsa dahi kurumalarını önlemek
için hava geçirmeyecek şekilde
paketlenmelidir.
Ambalajlama ıçin Gerekli Malzemeler:
• Soğuğa dayanıklı izolebant
• Kendinden yapışkanlı etiket
• Lastik halkalar
• Kalem
Paketlemede kullanılan malzemeler
soğuğa, neme, yırtılmaya, kokuya,
yağa ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
Dondurulacak gıda maddeleri daha
önce dondurulan yiyeceklerin kısmen
çözülmelerini önlemek için onlarla
temas ettirilmemelidir. Dondurulmuş gıdalar çözüldükten
sonra derhal kullanılmalıdır ve kesinlikle
tekrar dondurulmamalıdır.
TR
Tatil Fonksiyonu
Termostat en sıcak konuma alındıktan
sonra ürünün kapıları en az 12 saat
açılmaz ise Tatil Fonksiyonu otomatik
olarak devreye girecektir
Fonksiyonu iptal etmek için termostat
ayarı değiştirilmelidir veya ürün kapısı
.açılıp kapatılmalıdır
Tatil fonksiyonu aktifken soğutucu
bölmede gıda saklanmasını tavsiye
.etmiyoruz
CTatil fonksiyonu opsiyoneldir.
Ürün çeşidine göre farklılıp gösterip her
üründe bulunmayabilir.
Sebzelik Nem Kontrol
Sürgüleri
Buzdolabınızın sebzeliği, sebzelerin
rutubetlerini kaybetmeden taze
olarak saklanması için özel olarak
dizayn edilmiştir. Bu amaçla soğuk
hava dolaşımı genel olarak sebzelik
etrafından olmakta, sebzelik
içerisinden geçen soğuk hava miktarı
ise sebzelik örtüsünün ön kısmında
bulunan sürgüler yardımıyla kontrol
edilebilmektedir.
Nem kontrol sürgülerini, sebzelikteki
besinlerinizin nem ve soğuma
durumuna göre uygun konuma
ayarlayabilirsiniz.
Sebzelik içerisindeki besinlerinizin
daha çok soğumasını istiyorsanız,
nem kontrol sürgülerinin deliklerini
açık konuma, daha az soğumasını
ve nemlerinin uzun süre korunmasını
istiyorsanız delikleri kapalı konuma
ayarlayınız.
C Bu kullanım kılavuzunda şekiller
şematik olup ürününüzle birebir
uyum içinde olmayabilir. Satın almış
olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa
başka modeller için geçerlidir.
*opsiyonel
15
TR
Buz yapma
Buzluğu su ile doldurup dondurucu
bölmeye koyunuz. Yaklaşık iki saat
sonunda buzlarınız hazırdır.
Buzluğu dondurucu kısımdan çıkartıp
hafifçe büküp buzlarınızı kolayca
çıkarabilirsiniz.
*opsiyonel
Buzmatik ve Buz Saklama
Kabı
Buzmatik’in kullanılması
Buzmatiği su ile doldurup yerine
koyunuz. Yaklaşık iki saat sonunda
buzlarınız hazırdır. Buz almak için
buzmatiği yerinden çıkarmayınız.
Üzerindeki düğmeleri 90˚ sağa
çeviriniz.
Gözeneklerdeki buzlar alltaki buz
saklama kabına dökülecektir.
Daha sonra buz saklama kabını çıkarıp
buzları servis yapınız.
Dilerseniz buzları, buz saklama kabında
bekletebilirsiniz.
Buz saklama kabı
sadece buz biriktirmek içindir. İçinde su
dondurmayınız. Aksi takdirde kırılır.
*opsiyonel
16
TR
6 Bakım ve temizlik
ATemizlik için gaz, benzin ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayınız.
BTemizleme işlemine başlamadan önce
ürünün fişini çekmenizi tavsiye ederiz.
C Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan ya da cila gibi maddeleri
kullanmayınız.
C Buzdolabınızın içini temizlerken
ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice
kurulayınız.
C Bir çay kaşığı sodyum bikarbonatın
yarım litre suda çözünmesi ile elde
edilen bir çözeltide ıslatıldıktan sonra
iyice sıkılmış bir bezle dolabın içini
siliniz ve sonra kurulayınız.
BLamba muhafazasına ve diğer
elektrikli kısımlara su girmemesine
dikkat ediniz.
BBuzdolabınız uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını
kesiniz, içindeki tüm yiyecekleri
çıkarınız, temizleyiniz ve kapısını aralık
bırakınız.
C Kapı sızdırmazlık contalarının
temizliğini ve üzerlerinde partiküller
olmadığını düzenli şekilde kontrol
ediniz.
AKapı raflarını çıkarmak için
üzerindekilerin tümünü alınız ve
basitçe yukarı doğru kaldırarak
tabandan çıkarınız.
C Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya
sebebiyet verecek hiçbir madde
kullanılmamaktadır. Ancak uygun
olmayan besin saklama koşulları
ve buzdolabı iç yüzeyinin gerektiği
şekilde temizlenmemesine bağlı
olarak koku sorunu ortaya çıkabilir.
Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek
noktalar şu şekildedir:
17
C Ürünlerin temiz tutulması önemlidir.
Bunun için 15 günde bir buzdolapları
karbonatlı su ile temizlenmelidir.
(Deterjan veya sabun kesinlikle
kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb.
lekeler kokuya sebep olabilir.
C Yiyeceklerin kapalı kaplarda
saklanması gerekmektedir. Ağzı
açık saklanan gıdalardan yayılan
mikroorganizmalar kötü kokuya
sebep olabilir.
C Saklama süresi dolan ve bozulan
gıdaların, buzdolabında kesinlikle
tutulmaması gerekmektedir.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna
bağlı olarak koku sorunu oluşması
durumunda bu uygulamayı
yapabilirsiniz:
C Çay bilinen en iyi koku alıcılarından
biridir. Çayda bulunan Catechin
maddesinin molekülündeki açık
hidroksil (OH) uçları, koku veren
uçucu organikleri tutarak kötü kokuları
temizlemiş olur.
C Demlemiş olduğunuz çay posasını
ağzı açık bir kap içinde akşamdan
buzdolabının içine yerleştiriniz ve
en geç 12 saat sonra alınız. Çay
posasını buzdolabı içinde 12 saatten
fazla tutarsanız, kokuya sebep olan
organizmaları bünyesinde toplayacağı
için kokunun kaynağı haline gelebilir,
mutlaka atılmalıdır.
Plastik Yüzeylerin Korunması
C Buzdolabınızın plastik yüzeylerine
zarar vermesi nedeniyle sıvı
yağları veya pişmiş yağlı yemekleri
buzdolabınıza ağzı açık kaplarda
koymayınız. Plastik yüzeylere yağ
dökülmesi veya yağın sürülmesi
durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık
suyla temizleyip kurulayınız.
TR
7 Sorun giderme
Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve
para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme
kulanımına bağlı olmayan şikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde
olmayabilir.
Buzdolabı çalışmıyor.
• Fiş prize tam oturmamıştır. >>> Fişi prize tam oturacak şekilde takın.
• Buzdolabının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmıştır. >>>
Sigortayı kontrol edin.
Soğutucu bölmesinin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında terleme.
• Ortam çok soğuktur. >>> Buzdolabını sıcaklığın 10 °C’nin altına düştüğü
ortamlara kurmayın.
• Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> Buzdolabının kapısını çok sık açıp
kapamamaya dikkat edin.
• Ortam çok nemlidir. >>> Buzdolabını çok nemli ortamlara kurmayın.
• Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren
yiyecekleri açık kaplarda saklamayın.
• Buzdolabının kapısı açık kalmıştır. >>> Buzdolabının kapısını kapatın.
• Termostat çok soğuk bir değere ayarlanmıştır. >>> Termostatı uygun değere
ayarlayın.
Kompresör çalışmıyor
C Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında buzdolabı soğutma
•
•
•
•
sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör
koruyucu termiği atar. Yaklaşık 6 dakika sonra buzdolabı çalışmaya
başlayacaktır. Bu süre sonunda buzdolabı çalışmaya başlamamışsa servis
çağırın.
Buz çözme devresindedir. >>> Tam otomatik buz çözme yapan bir buzdolabı
için bu normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.
Buzdolabının fişi prize takılı değildir. >>> Fişin prize takılı olduğundan emin
olun.
Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
Elektrik kesilmiştir. >>> Elektrik geldiğinde buzdolabı normal şekilde
çalışmaya devam edecektir.
Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.
C Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak buzdolabının çalışma performansı
değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre çalışıyor.
18
TR
C Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir. Daha büyük buzdolapları daha uzun
süre çalışır.
• Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak ortamlarda daha uzun süre çalışması
normaldir.
• Buzdolabının fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>>
Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda buzdolabının ayarlanan
sıcaklığa ulaşması daha uzun zaman alır. Bu normaldir.
• Buzdolabına yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir.
>>> Buzdolabına sıcak yemek koymayın.
• Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> İçeri giren sıcak
hava buzdolabının daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık
açmayın.
• Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık kalmış olabilir. >>> Kapıların
tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin.
• Buzdolabı çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. >>> Buzdolabının sıcaklığını
daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
• Soğutucu ya da dondurucu kapı contası kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam
oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin ya da değiştirin. Hasarlı / kopuk
kapı contası buzdolabının mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre
çalışmasına neden olur.
Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama soğutucu sıcaklığı yeterli.
• Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>>
Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama dondurucu sıcaklığı yeterli.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu
bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu
bölme sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. >>>
Soğutucu bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklığı üzerinde
etkisi vardır. Soğutucu ya da dondurucu bölme sıcaklığını değiştirerek ilgili
bölmelerin sıcaklığı yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık
açmayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
• Buzdolabının fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek konulmuş olabilir.
>>> Bu normaldir. Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda
buzdolabının ayarlı sıcaklığa ulaşması normalden daha uzun zaman alır.
• Buzdolabına yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir.
>>> Buzdolabına sıcak yemek koymayın.
19
TR
Sarsılma ya da gürültü.
• Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Buzdolabı yavaşça hareket
ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak buzdolabını dengeleyin. Ayrıca
zeminin buzdolabını taşıyabilecek kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
• Buzdolabının üzerine konulmuş eşyalar gürültü yapıyor olabilir. >>>
Buzdolabının üzerinde bulunan eşyaları kaldırın.
Buzdolabından sıvı akması, püskürmesi vb. sesler geliyor.
C Buzdolabının çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz akışları gerçekleşmektedir.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabından rüzgar sesi geliyor.
C Buzdolabının soğutma işlemini gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabının iç duvarlarında terleme oluyor.
C Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu
normaldir ve bir arıza değildir.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık
açmayın, açıksa kapayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
Buzdolabının dışında ya da kapıların arasında terleme oluşuyor.
C Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. Nem azaldığında
yoğunlaşma kaybolur.
Buzdolabının içi kötü kokuyor.
• Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Buzdolabının içini sünger, ılık su veya
karbonatlı suyla düzenli olarak temizleyin.
• Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan
kap ya da paketleme malzemesi kullanın.
• Yiyecekler buzdolabına ağzı açık kaplarda konulmuştur. >>> Yiyecekleri kapalı
kaplarda saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden yayılan mikroorganizmalar
kötü kokulara neden olabilir.
C Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecekleri kesinlikle buzdolabından çıkarın.
Kapı kapanmıyor.
• Yiyecek paketleri kapının kapanmasını engelliyor olabilir. >>> Kapıları
engelleyen paketlerin yerlerini değiştirin.
• Buzdolabı zemin üstünde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarını
ayarlayarak buzdolabını dengeleyin.
• Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> Zeminin düz olduğundan ve
buzdolabını taşıyabileceğinden emin olun.
Sebzelikler sıkışmış.
• Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne değiyor olabilir. >>> Çekmecedeki
yiyecekleri düzenleyin.
20
TR
8 Tüketici Hizmetleri
Değerli Müşterimiz,
Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444’lü
telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri
bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks
çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı
Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL
Arçelik Çağrı Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)
Diğer Numara
0.216.585 8 888
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız.
Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi)
21
TR
Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar
ARÇELİK tarafından verilen bu garanti, Buzdolabı’nın normalin dışında kullanılmasından
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:
1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar
ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan
farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı
satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat
yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu
garanti geçersizdir.
Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.
Üretim yeri: Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 26110 Eskişehir
Çağrı Merkezi
444 0 888
Diğer Numara
0216 585 8 888
ARÇELİK A.Ș. Tuzla 34950 İstanbul
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80
Menşei: Türkiye
buzdolabı
ARÇELİK buzdolabının, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı
Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş
olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis
atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren
başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş., ürünün tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en
az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa
arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii,
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
ARÇELİK A.Ş.
GENEL MÜDÜR
Seri No:
Tip:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:
GENEL MÜDÜR YRD.
Adres:
Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):
Bu belge, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 97539 no'lu ve 17.02.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.
48 7292 0006/AG