Yamaha | DK-40C | Hent hele oliegruppen her.

Hent hele oliegruppen her.
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Max MC Import A/S
Sarupvej 38, 6470 Sydals, Danmark
Tel. +45 74 40 48 61. Fax +45 74 40 44 08
www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
webshop.maxmc.dk · CVR 16351989
Olie
Max MC Import A/S
Sarupvej 38
6470 Sydals, Danmark
Max MC Import AB
Mjölnarevägen 8
330 15 Bor, Sverige
Tel. +45 74 40 48 61
Fax +45 74 40 44 08
Tel. +46 0370-658570
Fax +46 0370-658370
www.maxmc.de
info@maxmc.de
www.maxmc.se
info@maxmc.se
CVR DK 16351989
Org.nr. 556626-8198
Webshop:
webshop.maxmc.dk
Webshop:
webshop.maxmc.se
Olja
Öl
Eurol olie …………Eurol olja …………Eurol öl ………………xx
2-takts, 4-takt, Gear olie,
Bremsevæske, Batteri syre,
Demi.vand, Spray
hjælpemidler
2-takt, 4-takt, Växelolja
Bromsvätska, Batteri Syra
Demi.vatten, Spray
Hjälpemedlar
2-takts, 4-takt, Gear olie,
Bremsevæske, Batteri syre,
Demi.vand, Spray
hjælpemidler
Silkolene Olie ……Silkolene Olja ……Silkolene Öl …………xx
2-takts, 4-takt, Racing,
SneScooter, gear, Forgaffel,
Fedt, Væsker, Sæbe, Spray
og vedligehold.
2-takt, 4-takt, Racing
SnöScooter, Växel, Framgaffel, Fett, Vätskar, Spray
och underhåll.
2-stroke, 4-stroke, Racing,
Snow Scooter, Gear, Fork,
Grease, Fluids, Soap
Spray and Maintenace
Triboron……………Triboron……………Triboron ………………xx
Benzin tilsætning
Krybesmøremiddel
Tør smøremiddel
Benzin tillsats
Krybsmörjmedel
Torrsmörjmedel
Fuel Additive
Creep Lubricant
Dry Lube
Loctite ……………Loctite ……………Loctite ………………xx
Gevind Sikring, Forsejling, Gäng säkring, Grundfilm,
Flydende Pakning, Lim, Flytande Packning, Lim
Plastic Padding
Plastic Padding
Værksteds kemi
Verkstad kemi
Threadlock, Sealing,
Gaskets, Adhesives,
Plastic Padding,
Workshop chemistry
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
1
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Eurol er en fremtrædende producent af smøremidler og er aktiv i cykel- og motorcykel industrien, bilindustrien, landbrug og entreprenører, skibsfart og vandsport. Intensiv kontakt og tæt samarbejde med markedet giver Eurol mulighed for at udvikle det rette produkt til ethvert formål.
Eurol blander og pakker kvalitetsolier i en af de mest moderne fabrikker i Europa (Nijverdal, Holland). Den
højteknologiske blanding proces sikrer, at råvarer og komponenter er doseret meget præcist, hvilket har en
stor indflydelse på den ensartede kvalitet af de forskellige olier. Kun den bedste kvalitet baseolier og førende additiv teknologi, der anvendes til olie sammensætning. Resultatet er absolut top-kvalitets smøremidler
med hensyn til holdbarhed og sikker brug.
Der er dansk og svensk tekst på alle em ballager!
Eurol är en framstående producent av smörjmedel inom cykel-, motorcykeloch bilindustrin, lantbruk och entreprenad, samt båtar och vattensport.
Intensiv kontakt och tätt samarbete med marknaden ger Eurol möjlighet att
utveckla de rätta produkterna för varje specifikt ändamål.
Eurol blandar och förpackar kvalitetsoljor i en av Europas modernaste fabriker i
Nijverdal, Holland. Den högteknologiska blandnings processen säkrar att råvaror
och komponenter doseras exakt, vilket har stor betydelse för den enskilda kvaliteten på de olika oljorna. Endast den bästa kvaliteten på basoljor och ledande
teknologi inom oljesammansättning används. Vilket resulterar i absolut toppkvalitets smörjmedel med hänsyn till tålighet och prestanda.
Det är danska och svenska texten på varje paket!
Formax 2-stroke
Fuldsyntetisk
TTX Bio 2-stroke
Syntetisk
Eurol Super 2T Formax er en fuldsyntetisk 2takts olie til luft og vandkølede 2-takts motorer.
Bruges til blandet benzin/olie og i indsprøjtningssystemer med blyholdig og blyfri benzin.
Eurol TTX Bio er syntetisk 2-taktsoile med
fremragende beskyttelse mod slitage ved høje
hastigheder og høje temperaturer.
Eurol Super 2T Formax är en helsyntetisk 2takts olja till luft- och vattenkylda. Användas i
insprutningssystem med både blyfri och blyad
bensin samt i bensin/olje blandning.
Eurol Super 2T Formax is a fully synthetic 2stroke oil for air and water cooled. It can be used
for mixed gasoline/oil and fuel injection systems
with leaded and unleaded gasoline.
Eurol TTX Bio är en syntetisk 2-takt olja med
ett utmärkt skydd mot slitage, även vid höga
hastigheter och hög temperatur.
Eurol TTX Bio is a syntetic 2-stroke oil with
excellent protection for wear at high speed and
high temperature.
JASO FD
ISO-L-EGD
API TC+
CEC-L-33-T-82
API TC/TC+
HUSQVARNA 266
Ref.nr. E128433-1L
Max # 711001
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Ref.nr. E128435-1L
Max # 711000
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Supreme 2-stroke
Semi Syntetisk
Sports SX 2-stroke
Mineral
Eurol Supreme Syntetisk er en syntetisk olie,
specielt udviklet til luft/vandkølede 2-takts motorer,
med eller uden katalysator. Olien er også velegnet
til indsprøjtningssystemer.
Eurol SX Sport er en topkvalitetsolie til smøring
af små luft- og vandkølede 2-takts motorer (op til
50 cc) med eller uden indsprøjtningsystem, såsom
motorcykler, scootere, pumper, plæneklippere og
små generatoranlæg.
Eurol Supreme Synthetic är en syntetisk olja
speciellt framtagen för luft/vattenkylda 2-takts
motorer, med eller utan katalysator. Passar även
till insprutningssystem.
Eurol SX Sport är en topp kvalitets olja för
smörjning av små luft- och vattenkylda 2-takts
motorer (upp till 50 cc) med eller utan insprutningssystem. Motorcyklar, scootrar, pumpar, gräsklippare och små generatorer.
Eurol Supreme Synthetic is a synthetic oil, especially developed for air/water-cooled 2-stroke engines, with or without catalyst. The oil is also very suitable for injection systems.
Eurol SX Sport is a top quality oil for the lubrication of small air-and water-cooled 2-stroke engines
(up to 50 cc) with or without injection system, such
as motorcycles, scooters, pumps, lawn mowers and
small gensets.
JASO FC
ISO-L-EGB
API TC+
PIAGGIO SI-TISI
Ref.nr. E128425-1L
Max # 711002
2
Eurol is a prominent manufacturer of lubricants and is active in bicycle and
motorcycle industry, automotive, agricultural and contractors, shipping and water
sports. Eurol blends and packages quality oils in one of the most modern factories in Europe (Nijverdal, Netherlands). The high-tech mixing process ensures that
raw materials and components are dosed very precisely, which has a major
impact on the consistent quality of the various oils.
Only the best quality base oils and leading additive technology is used for oil
composition. The result is absolutely top-quality lubricants in terms of durability
and safe use.
There are Danish and Sw edish text on every package!
CE
PRI
T
S
BE
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
JASO FB
ISO-L-EGB
Ref.nr. E128400-1L
Max # 711021
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
MC 10W-40
Semisyntetisk 4-takt
Universal Gear
Mineralsk gear olie
Eurol Motorcykel Semi Syntetisk er velegnet til
4-takt motorcykler og giver beskyttelse mod slitage,
belægninger, slam og iltning.
Eurol Universal Gear Mineralsk olie er en serie af
gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.
Eurol Motorcycle Semi Syntetisk är lämplig för
4-takt motorcyklar och ger skydd mot slitage,
beläggningar, slam och oxidering under alla förhållande.
Eurol Universal Gear Mineralsk olja är en serie
gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.
Eurol Universal Gear Mineral oil is a series of
gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.
Eurol Motorcycle Semi Synthetic is suitable for
4-stroke motorcycles and provides protection against
wear, deposits, sludge and oxidation.
SG Jaso MA2
Ref.nr. E100097-1L
Max # 711019 Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Ref.nr. E100097-5L
Max # 711020 Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Ref.nr. E126105-350ml
Max # 711011
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,35 liter.
Puch transmission
Mineralsk gear olie
Tomos transmission
Mineralsk gear olie
Eurol Puch Gear Mineralsk olie er en serie af
gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.
Eurol Tomos Gear Mineralsk olie er en serie af
gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.
Eurol Puch Gear Mineralsk olja är en serie
gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.
Eurol Tomos Gear Mineralsk olja är en serie
gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.
Eurol Puch Gear Mineral oil is a series of gear
oils for mopeds. Ensure easy shifting.
Eurol Tomos Gear Mineral oil is a series of gear
oils for mopeds. Ensure easy shifting.
Ref.nr. E126120-200ml
Max # 711010
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,20 liter.
Ref.nr. E126280-225ml
Max # 711012
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,225 liter.
Honda transmission
Mineralsk gear olie
Yamaha transmission
Mineralsk gear olie
Eurol Honda Gear Mineralsk olie er en serie af
gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.
Eurol Yamaha Gear Mineralsk olie er en serie
af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.
Eurol Honda Gear Mineralsk olja är en serie
gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.
Eurol Yamaha Gear Mineralsk olja är en
serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.
Eurol Honda Gear Mineral oil is a series of gear
oils for mopeds. Ensure easy shifting.
Eurol Yamaha Gear Mineral oil is a series of
gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.
Ref.nr. E126110-1L
Max # 711013
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Ref.nr. E126121-1L
Max # 711014
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
3
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Brake Fluid Dot 4
Low Visco
Brake Fluid
Dot 5.1
Eurol DOT 4 LV har et højt kogepunkt, hvor risikoen for damplommer er reduceret. Dette er vigtigt, når
bremser belastes hårdt og afgiver meget varme.
Eurol DOT 5.1 har et højt kogepunkt, hvor risikoen for damplommer er stærkt reduceret. Dette er
vigtigt, når bremser belastes hårdt og afgiver
meget varme.
Eurol DOT 4 LV har en hög kokpunkt. Därmed
minskar risken för luftbubblor vilket är viktigt när
bromsarna belastas hårt och avger mycket värme.
Eurol DOT 4 LV has a high boiling point, where the
risk of vapor pockets are reduced. This is important when
the brakes are used heavily and emits much heat.
SAE J I703
ISO 4925 Class B
Eurol DOT 5.1 LV har en hög kokpunkt.
Därmed minskar risken för luftbubblor vilket är
viktigt när bromsarna belastas hårt och avger
mycket värme.
Eurol DOT 5.1 has a high boiling point, where the risk
of vapor pockets are greatly reduced. This is important
when the brakes are used heavily and emits much heat.
ISO 4925
SAE J 1704
Ref.nr. E801410-1L
Max # 711003
Coll./Ks./Krt: 12 x 1 liter.
Ref.nr. E801500-250ml
Max # 711004
Coll./Ks./Krt: 24 x 0,25 liter.
Brake Fluid Dot 5
Silicone
Battery Acid
37 % svovlsyre
Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikone forhindrer
korrosion og giver god smøring til gummipakninger og metaller. Det forlænger bremsesystemets
levetid og vil ikke påvirke maling.
Eurol batterisyre indeholder 37 % svovlsyre og er
egnet til alle mærker batterier. For efterfyldning af batterier, brug altid demineraliseret vand. Blybatterier er
fyldt med svovlsyre, vægtfylde 1,28 kg / l.
Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikon förhindrar
korrosion och ger god smörjning till gummipack
ningar och metall. Den förlänger också bromssystemets livstid och påverkar inte lackerade ytor.
Eurol batterisyra innehåller 37 % svavelsyra till
batterier av alla märke. Vid efter fyllning av batterier
använd alltid destillerat vatten. Blybatterier är fyllda
med svavelsyra. Vägtfylde 1,28 kg/l.
Eurol Brake Fluid DOT 5 Silicone prevents corrosion
and provides good lubrication for rubber gaskets and
metal. It prolongs brake life of the system and will not
affect the paint.
Eurol battery acid containing 37 % sulfuric acid for
all tags batteries. For topping up of batteries, always use
distilled water. Lead-acid batteries is filled with sulfuric
acid density of 1.28 kg / l.
Mil-B-46176
Ref.nr. E301300-10L
Max # 711006 Coll./Ks./Krt: 1x10 liter.
Ref.nr. E801550-250ml
Max # 711005
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,25 liter.
Ref.nr. E301300-1L
Max # 711007 Coll./Ks./Krt: 4x1 liter.
Demi Water
Demineraliseret vand
Screen Wash
Sprinkler/spolarvätska
Eurol Demivand er demineraliseret vand, hvor næsten alle salte og andre urenheder er blevet fjernet.
Eurol Demivand modvirker belægninger.
Eurol Demi vatten är destillerat vatten där nästan
alla salter och andra orenheter är borttagna. Eurol
Demi vatten kommer inte att skapa avlagringar.
Eurol demiwater is demineralized water, where
almost all salts and other impurities have been removed.
Eurol demiwater counteracts coatings.
T!
KVALITE
Eurol Sprinklervæske. Vinter - 24°. Lemon
Eurol Spolarvätska. Vinter - 24°. Lemon
Eurol Screen Wash. Winter - 24° C. Lemon.
Ref.nr. E502265-20L
Max # 711015 Coll./Ks./Krt: 1x20 liter.
Ref.nr. E502265-5L
Max # 711016
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Eurol Sprinklervæske. Sommer.
Eurol Spolarvätska. Sommar.
Eurol Screen Wash. Summer.
Ref.nr. E301190-5L
Max # 711008
Ref.nr. E301190-1L
Max # 711009
4
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Coll./Ks./Krt: 12x1 liter.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Ref.nr. E501270-5L
Max # 711017
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Ref.nr. E501270-2L
Max # 711018
Coll./Ks./Krt: 6x2 liter.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Penetrating Oil
spray
Multilube MD 50
spray
Eurol Penetrerende Oil spray løsner hurtigt rustne dele,
takket være de dybe gennemtrængende egenskaber.
Indeholder molybdæn-disulfid for bedre smøring og aktive
hæmmere til at modstå korrosion.
Eurol Multi Lube MD 50 Spray trænger dybt ind, beskytter, løsner bevægelige dele. Eurol Multi Lube MD 50 spray
fjerner olie, fedt, tjære og lim. Det forhindrer fugt i at
trænge ind tændingsdele.
Eurol Penetrerande Oil spray löser snabbt rostiga
delar tack vare dess genomträngande egenskaper.
Den innehåller molybdendisulfid för smörjning och den
aktiva ämnen för att motstå korrosion.
Eurol Multi Lube MD 50 Spray tränger djupt in, skyddar metall, gör att rörliga delar glider utan problem.
Multi Lube MD 50 Spray tar bort olja, fett, tjära och lim.
Den förhindrar fukt att tränga in i tändningskomponenter.
Eurol Penetrating Oil spray quickly loosens rusted
parts, thanks to the deep penetrating properties.
Contains molybdenum disulphide in order to better
lubrication, and active inhibitor to resist corrosion.
Ref.nr. E701300-400ml
Max # 711103 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Eurol Multi Lube MD 50 Spray penetrates deeply, protects, loosens moving parts. Eurol Multi Lube MD 50 spray
removes oil, grease, tar and glue. This prevents moisture
from penetrating into the ignition portions.
Ref.nr. E701325-400ml
Max # 711104 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Open Gear Grease
spray
Skala 05 Lube
spray
Eurol Open Gear Lube Spray anbefales til smøring af
åbne gear og drev, hængsler, kæder og kabler. Det er vandafvisende, tørrer hurtigt og vil næppe tiltrække sand, snavs
og støv.
Eurol Skala 05 Lube spray er en højtydende smøremiddel til tunge lejer og åbne gear. Bitumen-fri og særdeles velegnet til rulle- og glidelejer. Zn-teknologi giver
dette smøremiddel gode anti-korrosions-og vandafvisende egenskaber.
Eurol Open Gear Lube Spray rekommenderas till
smörjning av öppna växlar och drev, gångjärn, kedjor
och vajer. Den är vattenavvisande, snabbtorkande och
drar inte till sig sand, smuts och damm.
Eurol Open Gear Lube Spray is recommended for the
lubrication of open gears and drives, hinges, chains and
cables. It is water resistant, dries quickly and is unlikely to
attract sand, dirt and dust.
Ref.nr. E701330-400ml
Max # 711105 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Eurol Skala 05 Lube spray är ett högpresterande
smörjmedel till tunga lager och öppna växlar.
Bitumen-fritt och speciellt väl ägnat till rull- och glidlager. Zn-teknologin ger goda antikorrosions- och
vattenavvisande egenskaper.
Eurol Scale 05 Lube Spray is a high performance
lubricant for heavy duty bearings and open gears.
Bitumen-free and ideal for rolling and plain bearings.
Zn-technology allows this lubricant good anti-corrosion
and water resistant properties.
Ref.nr. E701170-400ml
Max # 711107 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
PTFE Lube
spray
PTFE Chain
spray
Eurol PTFE Lube spray er specielt udviklet til at reducere
friktion og slid. Det er smuds- og fugtafvisende. Knirkelyde,
forårsaget af "tørhed” er forhindret af Eurol PTFE Lube spray.
Beskyttelse af kabler, kæder, gear, metal og plast.
Eurol PTFE kædespray giver holdbar smøring og har en
god gennemtrængningsevne. Syntetiske komponenter giver
enestående smøring af O-rings kæder og andre kæder.
Tørrer ikke ud og holder kæden fleksibel.Tåler høje temp.
Eurol PTFE Lube Spray är speciellt utvecklat för att
reducera friktion och slitage. Den är smuts- och fuktavvisande. Knirrande ljud orsakade av torrhet förhindras.
Skyddar den vajer, kedjor, växlar, metall och plast.
Eurol PTFE kedjespray ger hållbar smörjning och god
genomträngande förmåga. Syntetiska tillsatser ger en
unik smörjning av O-ring och andra kedjor. Torkar inte
ut, håller kedjan flexibel och tål höga temperaturer.
Eurol PTFE Lube Spray is specially formulated to reduce friction and wear. It's dirt and moisture resistant.
Creaking caused by "dryness" is prevented by Eurol PTFE
Lube spray. Protection of cables, chains, gears, metal and
plastic.
Eurol PTFE chain spray provides lasting lubrication
and has a strong penetration. Synthetic components
provides outstanding lubrication of O-ring chains and
other chains. Does not dry out and keep the chain fleksibel.
Ref.nr. E701460-400ml
Max # 711109 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Ref.nr. E701310-400ml
Max # 711113 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
5
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Non Acid Vaseline
spray
Ceramic Grease
spray
Eurol Vaseline spray danner en syre-fri film, forhindrer
oxidation på batteri-klemmer, eger, låse, og korrosion på
krom dele. Eurol Vaseline spray holder gummi blødt og fleksibelt.
Eurol Ceramic Grease Spray er et universal spraymiddel
med fremragende smøreevne. Eurol Ceramic Grease Spray
giver en varig beskyttelse mod korrosion og skadelige
virkninger udefra. Det vil ikke blive vasket af med vand.
Eurol Vaseline Spray skapar en syrafri film som förhindrar oxidation på batteriklämmor, ekrar, lås och från korrosion på kromdelar. Eurol Vaseline Spray håller gummi
mjukt och flexibelt.
Eurol Ceramic Grease Spray är ett universal spray med
utmärkta smörjegenskaper. Eurol Ceramic Grease Spray
ger ett varaktigt skydd mot korrosion och skadlig yttre
påverkan. Den går inte att tvätta av med vatten.
Eurol Vaseline spray forms an acid-free film, prevents
oxidation of the battery terminals, spokes, locks and corrosion on the chrome parts. Eurol Vaseline spray keeps
the rubber soft and flexible.
Eurol Ceramic Grease Spray is an all purpose spray
agent with excellent lubricity. Eurol Ceramic Grease
Spray gives lasting protection against corrosion and
harmful effects from the outside. It will not be washed
off with water.
Ref.nr. E701380-400ml
Max # 711111 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Ref.nr. E701123-400ml
Max # 711106 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
White Grease
spray
Silikone Protect
spray
Eurol White Grease PTFE er formuleret af højtydende lithium baseret fedtstoffer, forbedret med PTFE. Det giver holdbar smøring af kæder, hængsler, fjedre, lejer, aksler og andre
bevægelige dele. Eurol White Grease PTFE er varme- og korrosionsmodstandsdygtigt.
Eurol Silikone Spray giver en enestående smøring. Det
holder kæder, hængsler, låse, plastik og gummi smurt. Det
er smudsafvisende, vandtæt, og forhindrer korrosion samt
udtørring.
Eurol White Grease PTFE är utformat av högpresterande litiumbaserat fett, förbättrat med PTFE. Det ger
hållbar smörjning av kedjor, hängsler, fjädrar, lager, axlar
och andra rörliga delar. Eurol White Grease PTFE är värmebeständigt och korrosionsavvisande.
Eurol White Grease PTFE have been formulated by
high-performance lithium-based fats, enhanced with
PTFE. It provides lasting lubrication of chains, hinges,
springs, bearings, shafts and other moving parts. Eurol
White Grease PTFE are heat - and corrosion resistant.
Eurol Silikone Spray ger en enastående smörjning.
Den håller kedjor, gångjärn, lås, plast och gummi smort.
Den är smutsavvisande, gör vattentätt, förhindrar korrosion och uttorkning av gummi.
Eurol Silicone Spray provides a unique lubrication. It
keeps chains, hinges, locks, plastic and rubber lubricated. It is stain-resistant, waterproof, and prevents corrosion and drying out.
Ref.nr. E701320-400ml
Max # 711112 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Ref.nr. E4701420-400ml
Max # 711114 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
ML Injection
spray
Under Coating
spray
Eurol ML Injection Spray er en tynd, vandafvisende rustbeskytter, der trænger ind i selv de mindste sprækker. Eurol
ML Injection Spray bruges til alle hulrum på biler, krom dele
og chassis rammer.
Eurol undervognsbehandlings spray giver beskyttelse
under biler, trailere, campingvogne, både og reparerede
dele. Eurol undervognsbehandlingsspray er også lydisolerende og har en god modstandsdygtighed overfor rust og
oxidation.
Eurol ML Injection Spray är en tunn vattenavvisande
rostbeskyddande produkt som tränger ända in i de minsta skrymslena. Eurol ML Injection Spray användes till alla
hålrum på bilar, kromdelar, chassier och ramar.
Eurol ML Injection Spray is a thin, water-resistant
rust protector that penetrates even the tiniest crevices.
Eurol ML Injection Spray is used for all cavities on cars,
chrome parts and chassis frames.
Ref.nr. E701391-500ml
Max # 711101 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Eurol underredesbehandling Spray ger skydd
under bilar, släpar, husvagnar, båtar och reparerade
delar. Eurol underredesbehandling Spray är också ljudisolerande och har god motståndskraft mot rost och
oxidation av kemikalier.
Eurol under-coating spray treatment provides protection in cars, trailers, caravans, boats and repaired
parts. Eurol undercoating spray is also soundproof
and has a good resistance to corrosion and oxidation.
Ref.nr. E701475-500ml
Max # 711100 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
6
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Super Brake Cleaner
spray
Bike Shine Protect
spray
Eurol Super Brake Cleaner Spray er en speciel spray for
en hurtig og effektiv affedtning og rengøring af bremser,
bremsebelægninger, bremseskiver, motordele, platiner, tændrør, kæder og metaller.
Plast bør ikke rengøres med dette produkt.
Eurol Bike Shine Protect Spray renser lak, krom og aluminium. Den giver en beskyttende film og har en skinnende
effekt. Til cykler, motorcykler, både og biler.
Eurol Super Brake Cleaner Spray är ett specialspray för
snabb och effektiv avfettning och rengöring av bromsar,
bromsbelägg, bromsskivor, motordelar, brytarspetsar,
tändstift, kedjor och metall.
Plast bör inte rengöras med denna produkt.
Eurol Super Brake Cleaner Spray is a special spray for
a quick and effective degreasing and cleaning of brakes,
brake linings, brake discs, engine parts, contact-breakers,
spark plugs, chains and metals.
Plastics should not use this product.
Eurol Bike Shine Protect Spray rengör lack, krom och
aluminium. Det ger en skyddande film och snabbt och
enkelt en skinande effekt.
Användbart på cyklar, motorcyklar, båtar och bilar.
Eurol Bike Shine Protect Spray cleans paint, chrome
and aluminum. It provides a protective film and has a
shiny effect. For bicycles, motorcycles, boats and cars.
Ref.nr. E701305-400ml
Max # 711110 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Ref.nr. E701440-400ml
Max # 711102 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Moto Leather
spray
Eurol Moto Læder spray gør læderet blødt, fleksibelt og
vandafvisende. Før du anvender det, skal læderet renses
grundigt. Spray fra en afstand på ca. 30 cm. Efter tørring,
anvendes endnu et lag som forstærkende virkning, hvis det
er nødvendigt.
Eurol Moto Läderspray gör läder mjukt, flexibelt och
vattenavvisande. Före användning skall lädret rengöras
grundligt. Spraya från ca. 30 cm. Efter torkning kan ett
extra lager läggas på för förstärkt effekt om det är nödvändigt.
Eurol Moto Leather spray makes the leather soft,
flexible and water repellent. Before using it, the leather
is cleaned thoroughly. Spray from a distance of approx.
30 cm. After drying, a second layer is used as a reinforcing effect, if necessary.
Ref.nr. E701400-400ml
Max # 711108 Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
7
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
Fuchs-Silkolene er førende på markedet højtydende
motorcykel og ATV smøremidler.
Med mere end 100 års erfaring i Silkolene R & D team,
udvikler vi løbende nye teknologier. Så kan du have tillid til, at det Fuchs Silkolene produkt du vælger, giver
din køretøj den bedste beskyttelse.
Fuchs Silkolene sortiment af højtydende smøremidler
har været valget for top race teams i mange år. Fuchs
Silkolene MC teams scorede mange vigtige succeser i
Grand Prix VM, World Superbike og Isle of Man TT.
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Fuchs-Silkolene en marknadsledare inom högpresterande motorcykelolja och smörjmedel till ATV.
Med mer än 100 års erfarenhet i Silkolene R&D
team, utveckls ständigt ny teknik. Så du kan ha förtroende för att Fuchs Silkolene produkt du väljer, ger
dit fordon det bästa skyddet. Fuchs Silkolenes utbud
av högpresterande smörjmedel har varit valet för de
bästa race team i många år. Fuchs Silkolene MC team
gjorde många viktiga framgångar i Grand Prix World
Championship, World Superbikes och Isle of Man TT.
Pro 4 Fuldsyntetisk
Pro R 0W-20
Racing oil
Specifikationer 4-takt
Fuld syntetisk, ester baseret 4-takts motorolie, med Electrosyntec Technology,
for alle højtydende motorcykler. Har ekstraordinære stay-in-grade egenskaber, selv
under race betingelser. Ideel til alle stærkt tunet, højtydende motor/transmission på
750 cc og derover. Indeholder avanceret overflade kemi til at give vigtig beskyttelse
af stempler og cylindre, knastaksler og lejer, selv under koldstart perioden før fuld
smøreflow er opnået. Til race og banebrug, kan benyttes på gademotorcykler.
PRO R 0W-20 Speciel
formel - klar til race.
Silkolene Pro R 0W-20 er specielt udviklet til racermotorer.
Den fuldsyntetiske
lavviskositetsolie giver mindre
friktion og danner en stærk
oliefilm i ekstremt stressede
motorer, og frigiver derved
skjulte kræfter.
PRO R 0W-20 Särskild formel - klar till race.
Silkolene Pro R 0W-20 är en
helt ny produkt speciellt
avsedd för racing motorer.
Den unika full syntetiska lågviskositetsolja ger mindre
friktion och ger en utmärkt
hög olje-film i mycket stressande motorer, och därmed
frigöra dolda krafter.
Pro R 0W-20 Special
Formula - ready to race.
Fuchs-Silkolene Pro R 0W-20 is
specially designed for racing
engines. The fully synthetic
low-viscose oil reduces friction
and creates a strong oil film
into extremely stressful engines, thereby releasing hidden
forces.
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
Pro 4 15W-50
Pro 4, 15W-50 anbefales til motorcykler,
specielt i varme perioder.
Pro 4, 15W-50 rekommenderas till
motorcyklar över 750 cc, speciellt i varma
perioder.
Pro 4, 15W-50 is recommended for motorcycles, especially in warm periods.
TEKNISK DATA 0W-20
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20C°
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
8,91
45,80
179
0W-20
<-40
0,866
180
SF og SG
MA
4 liter
Max # 722400050
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
8
Fuchs-Silkolene's market leading high performance motorcycle and ATV lubricants range
is developed on the race track to ensure ultimate performance and protection.
With over 100 years UK manufacturing experience our in-house R&D team are continually
developing new technologies to ensure we stay
ahead of the competition, giving you the confidence that the Fuchs Silkolene product you choose is giving your bike the protection it deserves. The Fuchs Silkolene range of high performance lubricants have been the oil of choice for
top race teams for many years, Fuchs Silkolene
riders have scored many significant successes in
Grand Prix World Championships, World
Superbikes and the Isle of Man TT.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
1 liter
Max # 722420010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 722420040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 722420600
205 liter
Max # 722422050
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
18,2
130,0
156
15W-50
3300
-35
0,908
200
G4
SF og SG
MA
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Pro 4 Fullsyntetisk
Pro 4 Full Synthetic
Specifikationer 4-takt
Specifications, 4-stroke
Full syntetisk ester är baserad 4-taktsmotor motor olja, med Electrosyntec
Teknik för alla högpresterande motorcyklar. Har särskilda stay-i-grade egenskaper,
även för tävlingsvillkor. Perfekt för alla högt inställda, högpresterande motorer /
överföring på 750 cc och uppåt. Innehåller avancerad kemi att tillhandahålla viktigt skydd för kolvar och cylindrar, kamaxlar och lager, även under kalla inledande
perioden före full smörjmedel flöde uppnås. Till race och bankörning, kan användas på gatuhoj.
Fully synthetic, ester based 4-stroke engine oil, with Electrosyntec
Technology, for all high performance motorcycles. Ensures long-term performance
retention and has exceptional stay-in-grade characteristics, even under race conditions. Ideal for all highly tuned, high output engine transmission units and
especially for larger capacity engines (750 cc and above). Contains advanced surface chemistry to provide vital protection to pistons and bores, cam lobes and
bearings, even during the cold start period before full lubricant flow is achieved.
Pro 4 10W-30
Pro 4 10W-50
Den tynde fuldsyntetiske SAE 10W-30.
Viskositetsområde til kolde områder eller vinter kørsel. Anti-slid beskyttelse under koldstarten.
Pro 4 Ester Fuldsyntetisk olie er specielt udviklet til ekstremt stressede 4-takts motorer, til både
Road Racing og gade brug.
Den tunna Helsyntetiska SAE 10W-30.
Viskositetsområdet för kallt eller vinter körning.
Slitage skydd under kall start.
PRO 4 Plus, 100 % ester fuldsyntetisk olja
utvecklad till stressade 4-takts motorer.
Roadracing och till gatubruk.
The thin full synthetic SAE 10W-30. Viscosity for
cold areas or winter driving. Anti-wear protection
during cold start.
Pro 4 Plus Ester Fully synthetic oil specially
developed for extremely stressed 4-stroke engines,
both Road Racing and street use.
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
1 liter
Max # 722430010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 722430040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 10W-30
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20C°
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
10,70
68,10
147
10W-30
-36
0,884
200
SF og SG
MA
1 liter
Max # 725510010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 725510040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 10W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
Pro 4 10W-40
Pro 4 10W-60
Den mest anbefalede Fuldsyntetiske SAE 10W40 viskositet sikrer pålidelige helårs brug med let
start og hurtig opvarmning.
Pro 4 Fuldsyntetisk 10W-60. Anbefales til
KTM motorcykler.
PRO 4 Fullsyntetisk 10W-60.
Rekommenderas
till KTM motorcyklar.
Det mycket rekommenderad Helsyntetiska
SAE 10W-40 viskositet säkrar tillförlitlig helåret
måste lätt start och snabb uppvärmning.
Pro 4 Full Synthetic 10W-60. Recommended
for KTM motorcycles.
The most recommended Full Synthetic SAE 10W40 viscosity ensures reliable year-round use with
easy starting and fast heating.
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
1 liter
Max # 722410010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 722410040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 722410600
205 liter
Max # 722412050
TEKNISK DATA 10W-40
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
18,93
115,67
184
10W-50
-50
0,879
187
G5
SF og SG
MA
JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5
14,14
83,15
177
10W-40
-44
0,879
185
G5
SF og SG
MA
1 liter
Max # 722440010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 722440040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 10W-60
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Pour point C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
23,04
150
184
10W-60
-39
0,860
>200
G5
SG, SH og SJ
MA og MA2
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
9
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Comp 4
Comp 4
Comp 4
Syntetisk, 4-takt
Syntetisk, 4-takt
Synthetic, 4-stroke
Syntetisk baseret ester 4-takts motorolie, med
Electrosyntec teknologi til alle højtydende motorcykler. Har en usædvanlig kvalitet formel, der beskytter
motorer og gearkasser. Forhindrer slid og friktion på
alle kritiske overflader, selv ved høje temperaturer og
under koldstart. Sammensat til at opfylde behovene
hos både luft- og vandkølet 4-takts motorer.
Syntetisk ester baserad 4-taktsmotor oljor, med
Electrosyntec teknik, för alla högpresterande
motorcyklar. Har en exceptionell formel som skyddar motorer och transmissioner. Hindrer slitage och
friktion på alla kritiska ytor, även vid höga temperaturer och vid kallstart. Formulerade för att möta
behoven hos både luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer.
Synthetic ester based 4-stroke engine oils, with
Electrosyntec Technology, for all high performance
motorcycles. Has an exceptional stay-in-grade formula
that protects engines and transmissions and combats
wear and friction on all critical load surfaces, even at
high temperatures and during cold starts. Formulated
to meet the needs of both air and water cooled 4stroke engines.
Comp 4
15W-50
Comp 4
10W-30
Den lidt kraftigere SAE 15W-50 viskositetsområde sikrer pålidelig start og hurtig opvarmning.
Anti-slid beskyttelse under koldstarten.
Den tynde SAE 10W-30 viskositetsområde til
kolde områder eller vinter kørsel. Let start og hurtig
opvarmning. Beskyttelse under koldstarten.
Den nogåt tjockare SAE 15W-50 viskositetsområdet säkerställer tillförlitlig och snabb
start uppvärmningen. Skydd under kall start.
Den tunna SAE 10W-30 viskositetsområdet
för kallt eller vinter körning. Enkel start och
snabb uppvärmning. Skydd under en kall start.
The slightly heavier SAE 15W-50 viscosity
range ensures dependable starting and quick
heating. Anti-wear protection during cold start.
The thin SAE 10W-30 viscosity range for cold
areas or winter driving. Easy starting and fast
heating. Anti-wear protection during cold start.
API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2
1 liter
Max # 720200010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 720200040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 10W-30
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20C°
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2
10,70
70,70
139
10W-30
-36
0,885
194
SF og SG
MA
The highly recommended SAE 10W-40 viscosity
ensures reliable year-round use with easy starting
and fast heating.
60 liter
Max # 720210600
205 liter
Max # 720212050
10
205 liter
Max # 720222050
För racing motorer i varma klimat. Hög
temperatur viskositet egenskaper för att hålla
enhetlig oljetryck. För vintage motorer, som
använder monograde-oljor.
Det mycket rekommenderad SAE 10W-40 viskositet säkrar tillförlitlig helåret måste lätt start
och snabb uppvärmning.
4 liter
Max # 720210040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 720220600
3300
-43
0,885
184
G4
SF og SG
MA
Til tunede racing motorer, i varmt klima. Høj
temperatur viskositet der holder ensartet olietryk.
Også til veteran motorer med mono-grade olie.
Den meget anbefalede SAE 10W-40 viskositet
sikrer pålidelige helårs brug med let start og hurtig
opvarmning.
1 liter
Max # 720210010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 720220040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
18,18
135,23
150
15W-50
Comp 4
20W-50
Comp 4
10W-40
API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2
1 liter
Max # 720220010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
TEKNISK DATA 10W-40
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20C°
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
For highly tuned engines in hot climates. High
temperature viscosity which keeps uniform oil
pressure. Also for the vintage engines, using
mono-grade oil.
14,28
90,6
163
10W-40
3300
-34
0,878
180
G4
SF og SG
MA
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
API SG, SH, SJ. JASO MA - MA2
1 liter
Max # 720230010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 720230040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 720230600
205 liter
Max # 720232050
TEKNISK DATA 20W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
18,1
157,1
128
20W-50
4300
-25
0,890
202
G4
SF og SG
MA
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Super 4
Super 4
Super 4
Semi Syntetisk, 4-takt Semi Syntetisk, 4-takt Semi Syntetic, 4-stroke
Semi-syntetisk 4-takts motorolie med MC-Syn
teknologi til alle moderne motorcykler. Indeholder
rensende og transporterende additiver. Giver ren
motor og minimalt slid på bevægelige dele.
Indeholder en balanceret blanding af hæmmere og
anti-slid stoffer for at sikre korrekt drift af olie koblinger og gearkasse.
Semi-syntetisk 4-takts motorolja med MC-Syn
teknik för alla moderna motorcyklar. Innehåller
rensande och transportera tillsatser. Ger ren
motor och minimalt slitage på rörliga delar.
Innehåller en balanserad blandning av inhibitorer och anti-wear medel för att garantera korrekt drift av olje-kopplingar och växellåda.
Semi-synthetic 4-stroke engine oils, with MC-Syn
Technology, for all modern motorcycles. Incorporates
detergents, dispersants and load carrying agents to
give excellent engine cleanliness and minimum wear
of moving parts. Contains a balanced blend of inhibitors and anti-wear agents to ensure correct operation
of oil immersed clutches and other drive line components.
Super 4
10W-40
Super 4
20W-50
Den meget benyttede kvalitet motorolie til
almindelige motorcykler. Tilpasset koblinger i oliebad.
En lidt tykkere udgave af den populære
10W-40. Egnet til ældre motorer med lidt olieforbrug.
Den mycket kvaliktet använd motorolja för
vanliga motorcyklar. Anpassad för kopplingar i
olja.
En något tjockare version av den populära 10W-40. Lämplig för äldre motorer med
lite oljeförbrukning.
The very common quality motor oil to ordinary
motorcycles. Suitable for clutches in oil.
A slightly thicker version of the popular
10W-40. Suitable for older engines with a little oil consumption.
API SF & SG
JASO MA & MA2
1 liter
Max # 720010010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 720010040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 720010600
TEKNISK DATA 10W-40
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -25°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
14,46
97,39
154
10W-40
<7000
-30
0,878
190
SF og SG
MA
API SF & SG
JASO MA & MA2
1 liter
Max # 720030010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 720030040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
60 liter
Max # 720030600
Oil Pump
Oil Pump
Plastpumpe passer til 60
liter tromler.
Olie pumpe i stål.
Passer til 205 liter
tromler.
Tillverkade i plast och passar till 60 liters fat.
Oil Pump in plastic for 60
liter drum.
Max #
14401
TEKNISK DATA 20W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -25°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) C°
CCMC
API Classificering
JASO rating
18,25
165,50
123
20W-50
<9500
-21
0,886
205
SF og SG
MA
Overalls
Kedeldragter
Överdragskläder
Tillverkade i stål
och passar till
205 liters fat.
Oil Pump in Steel for
205 liter drum.
Max #
14402
Art.no.
Varenr.
Art.nr.
14240
14242
14244
14246
Size
Str.
Strlek
S
M
L
XL
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
11
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
ATV/Quad 10W-40
4-stroke/4-takt
QUAD ATV 10W-40. Semi-syntetisk 4-takts motorolie. Brug af MC-Syn teknologi, for alle moderne quads og ATV'er. Beskytter motoren med avanceret additiv
kemi fra kold-start op til fuld kraft. Indeholder rensende og transporterende additiver. Giver ren motor og minimalt slid på bevægelige dele. Minimalt slid for at
sikre en langsigtet pålidelig drift af motor.
QUAD ATV 10W-40. Semi-syntetisk 4-takts motorolja. Användar MC-Syn
Technology för alla moderna fyrhjulingar och ATV fordon. Skyddar motor med
avancerad additiv kemi från kallstart till full effekt. Innehåller rena och transportera additiver. Ger ren motor och minimalt slitage på rörliga delar.
Minimalt slitage att säkerställa en långsiktig säker drift av motorn.
QUAD ATV 10W-40. Semi-synthetic 4-stroke engine oil, using MC-Syn
Technology, for all modern quads and ATVs. Protects the engine with advanced
additive chemistry from start-up to full power. Detergents, dispersants, load-carrying agents and anti-corrosion systems provide excellent engine cleanliness and
minimum wear to ensure long-term reliability.
Specifications: API: SF - SG.
JASO MA - MA2.
1 liter
Max # 723410010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max # 723410040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA QUAD ATV 10W-40
Appearance: Amberbrown
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -25C° cp.
Cold Crank Viscosity -15C° cp.
Pourpoint C°
Flash point (closed) C°
API 4-cycle performance Spec.
JASO Rating
Clear
14,53
98,77
152
10W-40
<7000
0,873
-32
198
SF-SG
MA
Pro 4 SX 15W-50
Cross - 4-takt
Scoot Go4 5W-40
Fully Synthetic Engine Oil
4-stroke
Fuldt syntetisk, ester baserede racing 4-takts
motorolie til alle højtydende off road motorcykler.
Specielt udviklet til ekstremt stressede og højtydende 4-takts motorer til off-road og moto cross.
Dens stabile multi-grade egenskaber giver optimal
beskyttelse og gode gearskift.
Scoot Go4 5W-40 er specielt designet til brug
i moderne, højtydende 4-takts scootere.
Katalysator tilpasset, forlænger katalysatorens
levetid og dermed en god miljømæssigt balance.
Scoot Go4 5W-40 är särskilt utformad för
användning i moderna, högpresterande 4-takts
skotrar. Katalysator anpassad förlänga katalysatorns livslängd och därmed en bra miljömässigt
balance.
Helsyntetisk, esterbaserad racing 4-takts
motorolja för alla med hög prestanda off road
motorcyklar. Speciellt framtagen för extrem
stress och högpresterande 4-taktsmotorer för
off-road och motocross. Sin stabila multi-grade
egenskaper för optimalt skydd och bra växling.
Fully synthetic, ester based racing 4-stroke engine oils for all high performance off road motorcycles. Specially developed for extremely stressed and
high-performance 4-stroke engines for off-road and
moto cross. Its stable multi-grade characteristics
give optimum protection and
superior gear change
TEKNISK DATA 15W-50
characteristics.
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Specifications
API - SG, SH & SJ
JASO MA & MA2
1 liter
Max # 723420010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
12
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) °C
CCMC
API Classificering
JASO rating
Scoot Go4 5W-40 is specifically designed for
use in modern, high performance 4-stroke scooters. Catalytic converter compatibel, prolongs
catalyst life thus maintaning environmentally
acceptable emission tolerances.
Specifications
API SG, SH, SJ, SL
JASO MA, MA2 Pending
18,2
130
156
15W-50
-35
0,908
200
G4
SF og SG
MA
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
1 liter
Max # 600859015
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA Scoot Go4 5W-40
Kinematic Viscosity 100°C cst.
13,9
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
84,5
Viscosity index
162
SAE RATING
5W-40
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
-34
Specific Gravity 20°C
0,960
Flash point (closed) °C
190
CCMC
API Classificering
SG,SH,SJ,SL
JASO rating
MA,MA2
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Classic 4 stroke oil
Classic serien er specielt udviklet til at beskytte
og bevare veteran køretøjer. Designet til at give smøring til de køretøjer, der modtager den bedste pleje.
Classic-serien är speciellt utformad för att skydda och bevara historiska fordon. Utformad för att
ge smörjning till fordonen som får den bästa vården.
The Classic range was specially developed to protect and preserve those veteran and vintage vehicles.
Designed to provide lubrication to those vehicles
receiving that little extra care.
Chatsworth 30
Osmaston 50
Monograde motorolier, fremstillet af høj kvalitet baseolier og additiver.
Egnet til motorcykler fra cirka 1950 - 1960. Har rensende egenskaber.
Høj kvalitet. Første klasses, ikke-rensende motorolie til motorcykler fra
tiden før 2. verdenskrig. Ideel for ”total-loss” smøresystemer, og kan anvendes
i veteran motorer i biler og motorcykler. Kan også anvendes i visse gearkasser.
Monograde motorolja. Tillverkad av högkvalitativa basoljor och tillsatser. Lämplig för
motorcyklar från 1950-1960. Har rengörande
egenskaper vilket reducerar slitage.
Hög kvalitet. Första klassens icke rensande
motorolja till motorcyklar från tiden före 2.
världskriget. Idealisk för ”total-loss” smörjsystem
och användbar i såväl motorcykel- som i bilmotorer. Kan även användas i vissa växellådor.
Monograde engine oils, made from high
quality base oils and additives. Suitable for
motorcycles from about 1950 to 1960.
Have purifying properties.
Specifikationer: US Military MIL-L-2104B
API SD / CC, Ford M2C-101B
High quality, premium grade, non-detergent
engine oil for pre-war vehicles. Ideal for total loss
lubrication systems used in the engines of early
cars and motorcycles. May also be used in certain
gearboxes.
Max # 729030050
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Max # 729060050
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Chatsworth 40
Hardwick 50
Monograde motorolier, fremstillet af høj kvalitet baseolier og additiver.
Egnet til motorcykler fra cirka 1950 - 1960. Har rensende egenskaber.
Monograde motorolja. Tillverkad av högkvalitativa basoljor och tillsatser. Lämplig för motorcyklar från 1950-1960. Har rengörande egenskaper vilket reducerar slitage.
SAE 50 monograde olie med gode rensende
egenskaber og et højt indhold af anti-slid additiver.
SAE 50 monograde olja med goda rengörande egenskaper och ett högt innehåll av antislitagetillsatser.
Monograde engine oils, made from high quality
base oils and additives. Suitable for motorcycles
from about 1950 to 1960. Have purifying properties.
SAE 50 grade oil monomers with good cleaning
properties and a high content of anti-wear additives.
Specifikationer: US Military MIL-L-2104B
API SD / CC, Ford M2C-101B
Specifikationer: API SF / CD
Max # 729040050
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
Max # 729160050
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.
TITAN Supersyn Longlife Plus olie · Bil Olja
Ultra High Performance
il · Bil
Synthetic Motor Oil
SAE 0W-30 (letløbsolie)
Car O
Titan Supersyn er en fuldsyntetisk letløbsolie, specielt udviklet til benzin- og
dieseldrevne biler med langt interval mellem olieskift. Bruges som fabriksolie hos VW og Audi.
Helsyntetisk lättflytande olja speciellt till bensin och dieseldrivna bilar med långa intervaller mellan
oljebytena. Titan supersyn sparar bränsle. Används som standardolja tillfabriksnya VW och Audi bilar.
Titan Supersyn is a fully synthetic engine oil, specially developed for gasoline and
diesel-powered cars with long intervals between oil changes.
Used in new VW and Audi.
Specifikationer: ACEA: A1/A5/B1/B5.
VW: 503.00/506.00/506.01
1 liter
Max # 600360108
Coll./Ks./Krt: 1x1 liter.
4 liter
Max # 600361280
Coll./Ks./Krt: 1x4 liter.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
13
Max MC Import
A/S
· www.maxmc.dk
· info@maxmc.dk
OIL
OLIE
OLJA
www.maxmc.de · info@maxmc.de
V Twin Range
En dedikeret vifte af højtydende motorcykel
smøremidler formuleret til V-Twin motorer.
Omfatter motorolie og et specielt gear smøremiddel specielt konstrueret til brug i Harley
Davidson og europæiske og japanske V-Twin
motorer. Giver fremragende beskyttelse mod
slid, korrosion og oxidation. Beskytter under en
bred vifte af driftsbetingelser.
En särskild rad höga prestanda motorcykel smörjmedel formulerade för V-Twin mönster. Omfattar motoroljor och ett vaxellåda
smörjmedel specifikt konstruerade för
användning i Harley Davidson och europeiska och japanska
V-Twin motorer. Ger enastående skydd mot
slitage, korrosion och oxidation. Skyddar
under en rad olika driftsförhållanden.
V-Twin 10W-40
V-Twin 20W-50
Semi-syntetisk højt ydende 4-takts motorolie, med MC-Syn teknologi for
alle Metriske V-Twin Cruisers. Giver beskyttelse under selv de strengeste driftsbetingelser. Fremmer motorrenhed. Vedligeholder motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.
Mineralsk baseret olie 4-takts motor olie til alle Harley
Davidson og Metric V-Twin Cruisers. Beskyttelse over et bredt område af driftsbetingelser. Høj grad af motorrenhed. Vedligeholder motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.
Semi-syntetisk högpresterande 4-takts
motorolja, med MC-Syn Technology för alla VTwin Cruisers. Ger skydd även under de svåraste driftsförhållanden. Håller en hög grad av
motorrenhet. Håller motorns viktigaste komponenter med maximal effektivitet.
Mineral oljebaserad 4-takts motorolja för alla Harley Davidson & Metric VTwin Cruisers. Ger skydd över ett brett
spektrum av driftsförhållanden. Hög
grad av motorrenhet. Håller motorns
viktigaste komponenter som med maximal effektivitet.
Semi-synthetic high performance, 4-stroke
engine oil, with MC-Syn Technology, for all
Metric V-Twin Cruisers. Provides protection under
even the severest of operating conditions.
Promotes a high level of engine cleanliness.
Keeps critical engine components operating at
maximum efficiency.
Specifications:
API SG, SH & SJ
CCMC G5
JASO MA & MA2
1 liter.
Max #
720240010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
V-Twin 10W-50
Fuldt syntetisk 4-takts motorolie til alle Harley Davidson og metriske V-Twin
Cruisers, med Electrosyntec Technology. Leverer det højeste niveau af ydelse og
beskyttelse og er ideel til meget høj belastning, f.eks racer kørsel. Vedligeholder
motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.
Helsyntetisk 4-takts motorolja för alla Harley Davidson och metriska VTwin Cruisers med Electrosyntec Technology. Ger den högsta nivån av prestanda och skydd och är idealisk för mycket belastade applikationer, såsom
konkurrens racing. Håller motorns viktigaste komponenter som drivs med
maximal effektivitet.
Fully synthetic 4-stroke engine oil for all
Harley Davidson and Metric V-Twin Cruisers, with
Electrosyntec Technology. Delivers the highest
level of performance and protection and is ideal
for highly stressed applications, such as competitive racing. Keeps critical engine components
operating at maximum efficiency.
Specifications:
API SG, SH & SJ
CCMC G5
JASO MA & MA2
1 liter.
Max # 725520010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
14
A dedicated range of high performance motorcycle lubricants formulated
for V-Twin designs. Includes engine oils
and a gear lubricant specifically designed
for use in Harley Davidson and European and
Japanese V-Twin (metric) engine formats.
Provides outstanding protection against wear,
corrosion and oxidation. Protects under a wide
range of operating conditions.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Mineral oil based 4-stroke engine oil for all
Harley Davidson and Metric V-Twin Cruisers.
Provides protection over a wide range of operating conditions. Promotes a high level of engine
cleanliness. Keeps critical engine components operating at maximum efficiency.
Specifications
API CE PLUS & SJ
1 liter.
Max #
720040010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
V-Twin Gear oil
80W-90
Semi-syntetisk, ekstremt tryk gearolie, der giver fremragende beskyttelse til
alle transmissioner monteret i Harley Davidson og metriske V-Twin Cruisers.
Beskytter over et bredt temperaturområde og under ekstreme forhold. Fremmer
glat gearskifte og beskyttelse i hårde belastningsforhold.
Semi-syntetisk, extremt tryck växellådsolja som ger enastående skydd
för alla överföringar monteras i Harley Davidson och metriska V-Twin
Cruisers. Skyddar över ett brett temperaturområde och under extrema förhållanden. Främjar
smidig växling och skydd på villkor chock last.
Semi-synthetic, extreme pressure gear oil that
provides outstanding protection to all transmissions fitted in Harley Davidson and Metric V-Twin
Cruisers. Protects over a wide temperature range
and under extreme conditions. Promotes smooth
gear change and protection under shock load
conditions.
Specifikationer
API GL5
1 liter.
Max #
730060010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se
· info@maxmc.se
OIL
OLIE
OLJA
Snow Scooteroil/Snescooterolie/Snöskoterolja
Low temp./Lav temperatur/Låg temperatur
Sno 2 10W-30
Avanceret syntetisk ester 2-takts olie til injektor og tankblanding. Ren forbrænding. Lav røgudvikling. SNO 2 er formuleret ved hjælp af syntetiske komponenter, som forhindrer at motoren ”sætter sig”. SNO 2 kan bruges med alle
blyholdig og blyfri benzin og høj-oktantal racer benzin. SNO 2 må ikke blandes
med konventionelle to-takts olier.
Advanced syntetiska ester-2-taktsolja till injektorn och tank-blandning.
Ren förbränning. Låg rök. SNO 2 formuleras med användning av syntetiska
komponenter, vilket förhindrar att motorn "siezer".
SNO 2 kan användas med alla blyad och blyfri bensin och högoktanig racing
bränsle. SNO 2 bör inte blandas med konventionella tvåtaktsoljor.
Electrosyntec Technology - advanced synthetic ester ultra low smoke 2-Stroke injector
and tank mix engine oil for high performance Snowmobiles, even in subzero climates. SNO 2 is formulated
using synthetic components which
provide the exceptional anti-seize
properties. SNO 2 is suitable for both
premix and auto lube injector use. To
use with all leaded and unleaded
fuel and high octane race gasolines.
SNO 2 must not be mixed with conventional two-stroke oils.
Oil Dev
eloped
for co
ld
tempet
ures
API TC. ISO L-EGD. JASO FC/FD
Max #
723430010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Max #
723430040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 2-takts motorolie
Kinematic Viscosity 100° C cst.
Kinematic Viscositiy 40° C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Flydende ned til:
12,54
83,02
149
10w/30
-45°
Sno 4 5W-40
Sno 4 Plus 5W-30
Fuldt syntetisk højtydende snescooter motorolie udviklet til lave temperaturer. Fremragende koldstart egenskaber i ekstreme arktiske forhold.
SNO 4 Stay-in-grade evne sikrer ensartet ydelse i hele oliens levetid. Slidstærke
additiver og anti-korrosions additiver giver fremragende motor renlighed og
minimalt slid.
Fuldt syntetisk højtydende motorolie udviklet til lave temperaturer. Til snescooter motorer over et bredt område af temperaturer. SNO 4 Plus er termisk
stabil og meget modstandsdygtig over for oxidation. Indholdet af ester syntetiske polar kemi giver fin smøreevne. Fremragende lave temperaturer flydeegenskaber om vinteren.
Helsyntetisk högpresterande snöskotern motorolja avsedd för låga temperaturer. Utmärkta kallstart egenskaper i extrema arktiska förhållanden.
SNO 4 Stay-in-grade kapacitet säkerställer jämn prestanda genom oljans livslängd. Hållbara och korrosionsskyddande tillsatser ger utmärkt motor renhet
och minimalt slitage.
Helsyntetisk högpresterande motorolja utvecklad vid låga temperaturer.
Till snöskoter motorer över ett brett intervall av temperaturer. SNO 4 Plus
är termiskt stabil och mycket resistent mot oxidation. Innehållet av ester
syntetisk polär kemi ger utmärkt smörjförmåga. Utmärkt låga temperaturer
flytegenskaper på vintern.
Fully synthetic high performance snowmobile engine oil designed for low temperatures. Excellent cold start properties in
extreme arctic conditions.
SNO 4 Stay-in-grade capability
ensures consistent performance
throughout the oil's life. Durable
additives and anti-corrosion additives provide excellent engine cleanliness and minimum wear.
Fully synthetic high performance engine
oil developed for low temperatures.
For snowmobile engines over a
wide range of ambient temperatures. SNO 4 PLUS ensures that
the oil is thermally stable and
extremely resistant to oxidation.
The inclusion of ester synthetic
polar compounds leads to improvements in lubricity. Excellent low
temperature flow characteristics
in wintertime.
API SG, SH, SJ, SL. ACEA A3, B4.
SAE 5W-40
API SG, SH, SJ, SL. ACEA A3, B3
SAE 5W-30
1 liter
Max #
723440010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
4 liter
Max #
723440040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 4-takts motorolie
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Flydende ned til:
13,66
81,3
173
5w-40
-39°
1 liter
Max #
723450010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Max #
723450040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.
TEKNISK DATA 4-takts motorolie
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Flydende ned til:
10,9
63,7
163
5W/30
-63°
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
15
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Advanced formulerade framgaffel olja. Utformad för att ge en enhetlig
mjuk smörjning med optimal dämpning - hela tiden. Baserat på de höga viskositets indekserede oljorna i syfte att säkerställa en lägsta viskositet förändring i hela drifttemperaturområde. Minskar slitage, korrosion och oxidation
och ger smidig framgaffel. Kan blandas till din egen viskositet. Ex. SAE 7,5 =
50/50 av SAE 5 och SAE 10.
Fork oil
Avanceret formuleret forgaffel olie. Designet til at give en ensartet blød
smøring med optimal dæmpning - hele tiden. Baseret på højt viskositetsindekserede olier for at sikre minimal viskositet ændring i hele driftstemperaturområde.
Reducerer slitage, korrosion og oxidation og giver en velfungerende forgaffel.
Kan blandes til din egen viskositet. Eks. SAE 7,5 = 50/50 af SAE 5 og SAE 10.
Fork Oil
Fork Oil
Fork Oil
Fork Oil
SAE 5W Light
SAE 10W Medium
SAE 20W Heavy
SAE 30W Extra Hev.
1 liter
Varenr./Art.nr. 740100010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA SAE 5W
Kinematic Viscosity 100° C cst.
Kinematic Viscositiy 40° C cst.
Viscosity index
SAE RATING
ISO Viscosity Rating
4,40
22,3
106
5W
22
1 liter
Varenr./Art.nr. 740110010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA SAE 10W
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
ISO Viscosity Rating
7,05
34,9
169
10W-20
32
1 liter
Varenr./Art.nr. 740130010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA SAE 20W
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
ISO Viscosity Rating
1 liter
Varenr./Art.nr. 740140010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA SAE 30W
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
ISO Viscosity Rating
8,75
67,7
101
20W-20
68
11,84
105,0
101
30
100
Fork oil Racing
Advanced racing suspension fluids designed for the latest competition suspension systems. With low friction synthetics, anti-foam and wear-resistant additives to
ensure predictable suspension performance. Used by factory teams and suspension
specialists in road racing. Provides performance in air, nitrogen and argon systems.
Avancerede racing forgaffelolie, designet til de nyeste racer forgafler. Med
lav friktion, anti-skum og slid stærke additiver for at sikre pålidelig affjedring.
Anvendes af fabriksteams og affjedringsspecialister i road-racing. Fungerer i luft,
nitrogen og argon fyldte systemer.
Advanced Racing forgaffelolie, designad för de senaste racing gafflarna.
Med låg friktion, anti-skum-och nötningsbeständigt tillsatser för att säkerställa
tillförlitlig suspensionen. Används av fabriks team och specialister fjädring i
road racing. Verkar i luft, kväve och argon fyllda system.
Pro RSF
Pro RSF
Pro RSF
Pro RSF
2,5 WT
5 WT
10 WT
15 WT
1 liter
Varenr./Art.nr. 740202010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA RSF 2,5
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
Specific Gravity 20°C
Pourpoint °C
SAE RATING
Flash point (closed) °C
ISO Viscoity Rating
16
Advanced formula motorcycle suspension fluids designed to provide a consistently smooth fork action, with optimum damping qualities, at all times.
Based on high viscosity index oils to ensure minimal viscosity change throughout the operating temperature range. Reduces wear, corrosion and oxidation
and provides first class oil seal compatibility and conditioning. Can be blended
to reach your own vicosity. Ex: SAE 7,5 = 50/50 of SAE 5 and SAE 10.
5,83
13,6
464
0,816
-37
0W-20
75
15
1 liter
Varenr./Art.nr. 740205010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA RSF 5
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
Specific Gravity 20°C
Pourpoint °C
SAE RATING
Flash point (closed) °C
ISO Viscoity Rating
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
9,46
26,70
372
0,847
-45
5W-20
120
22/32
1 liter
Varenr./Art.nr. 740210010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA RSF 10
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
Specific Gravity 20°C
Pourpoint °C
SAE RATING
Flash point (closed) °C
ISO Viscoity Rating
1 liter
Varenr./Art.nr. 740225010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
13,69
47,36
303
0,868
-44
5W-40
140
46
TEKNISK DATA RSF 15
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
Specific Gravity 20°C
Pourpoint °C
SAE RATING
Flash point (closed)°C
ISO Viscoity Rating
19,5
92,95
235
0,871
-42
5W-50
185
100
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Castorene R 40S/R 50S
Speedway 4-stroke
Vegetabilsk olie/olja
Castor baseret racer olier, forstærket med syntetiske smøremidler og additiver giver høj filmstyrke. Indeholder inhibitorer, der stammer fra flymotorteknologi. Minimerer risikoen for fortykkelse og lakdannelse i varme motorer.
Castor-baserade tävlingsolja, förstärkt
med syntetiska smörjmedel och tillsatser
som ger hög film styrka. Innehåller hämmare, som kommer från flyplansmotorteknik. Minimera risken för förtjockning
och lack bildning i varma motorer.
Castor based racing oils enhanced with
synthetic lubricants and additives. Contains
inhibitors, derived from aircraft gas turbine
engine technology, to give stability and oxidation resistance. Minimises the risk of thickening and lacquer formation.
1 liter R 40 S
Varenr./Art.nr. 710150010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
1 liter R 50 S
Max # 710160010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA R40S
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Pourpoint °C
Flash point (closed) °C
SG @ 20°C
14,36
148,36
94
40
-24
200
0,879
Pro KR2 - GoKart
Super 2 Injektor
Castor/Vegetabilsk 2-stroke
2-stroke Street
Castor/vegetabilsk og ester baseret syntetisk 2-takts motor olie til Kart
Racing. Kombinerer den enestående vegetabilske smøring og en ren forbrænding med syntetiske teknologi. Giver motorens højeste ydeevne med vedvarende
effekt og pålidelighed. Ideel til alle væske- og luftkølede kart motorer. Velegnet
til brug med alle benzintyper og alkohol brændstoffer.
Semi-syntetisk, let viskositet 2-takts motorolie, med MC-Syn teknologi, for
motorcykler. Har en ren forbrænding. Modvirker koksdannelser, - at ringene
”sætter-sig”, tilsmudsning af tændrør og for-tænding.
Indeholder særligt friktionsnedsættende midler til at
give maksimal effekt med et minimum af røg og lav
koksudvikling på stempel og udstødningsport. Til
for-blandings og indsprøjtningssystemer.
Castor och esterbaserad syntetiska 2-takts motorolja för Kart Racing.
Kombinerar den unika castor smörjning och en ren förbränning med syntetiskt teknik. Ger maximal motorprestanda med
bibehållen effektivitet och tillförlitlighet. För alla
vätska- och luftkylda kart motorer. Lämplig för
användning med alla typ bensin och alkohol.’
Castor and ester based synthetic 2-stroke
engine oil for kart racing. Combines the outstanding wear properties of castor oil with clean burning modern synthetics technology, to give exceptional engine performance, sustained power output and reliability. Ideal for all high output liquid
and air-cooled kart engines. Suitable for use with
all gasoline and alcohol fuels.
Approvals: CIK
FIA (Federation Mondial de Karting
Federation International Automotive)
1 liter
Max # 705400010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Pourpoint °C
Flash point (closed) °C
SG @ 20°C
11,11
95,87
101
30
-35
200
0,962
Semi-syntetisk, lätt viskositet 2-takts motorolja, med MC-Syn Technology för motorcyklar.
Ren förbränning. Förhindrar koks bygger på
ringar. Kol på tändstiftet och förtändning.
Innehåller speciella friktionsreducerande medel
för att ge maximal effekt med minimal rök och
låg koks utveckling på kolven och avgasporten.
För användning i både blandnings-och insprutningssystem.
Semi-synthetic, light viscosity 2-stroke engine
oil, with MC-Syn Technology, for motorcycles. Has a
clean burning formula that resists carbon build-up,
ring sticking, plug fouling and preTEKNISK DATA Super 2 Injektor
ignition. Contains special friction
reducing synthetics to give maxi- Kinematic Viscosity 100°C cst.
mum power output with minimum Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
smoke and low piston and
SAE RATING
exhaust port deposits. For use in
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
both premix and auto-lube injecCold Crank Viscosity -15°C cp.
tor systems.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Specifications: API 2-Cycle
Performance Spec. TC. JASO FB
1 liter
Max # 701100010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) °C
API 2-cycle performance spec.
JASO RATING
SG @ 20° C
8,10
57,99
107
20W-20
2800
-32
0,878
205
TC
FB
0,879
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
17
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
2-stroke/2-takt
Pro 2 SX - Race
Den ultimative fuldt syntetisk
2-takts off-road racing motorolie!
Formuleret med Electrosyntec
teknologi. Modstandsdygtig for at
motoren ”sætter sig”. Grand Prix
erfaring har bevist, at PRO 2 SX kan
leve op til de nyeste racing motorer
med fremragende styrke og renlighed. Bekæmper lak og kul-aflejringer og er modstandsdygtig over for
at ringene sætter sig. Bekæmper
sod på tændrøret. Giver et langt liv
på motorbanerne. Indeholder specielle additiver til at forhindre gasspjældet ”hænger” i våde forhold,
et problem med med nogle typer
racer karburatorer. Danner en
meget effektiv tætning mellem
cylinder, stempel og ring, så motoren kan producere optimal effekt i
hele omdrejningsområdet.
1 liter
Max # 703500010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Den ultimata helsyntetisk 2takts off-road racing motorolja!
Formulerad med Electrosyntec
teknik. Resistent mot kolven "sitter". Grand Prix erfarenhet har
visat att PRO 2 SX kan leva upp till
de senaste racing motorer med
utmärkt styrka och renhet.
Bekämpar fernissa och kolavlagringar och är resistent mot ringarna ”sittar”. Bekämpar sot på tändstiftet. Ger ett långt liv på motorbanerna. Innehåller speciella additiv
för att förhindra "hängande" förgasare under våta förhållanden, ett
problem med vissa typer av racing
förgasare. Bildar en mycket effektiv
tätning mellan cylindern, kolven
och ring, så att motorn kan producera optimal effekt över hela varvtalsregistret.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SAE RATING
Specific Gravity 20°C
13,5
98,6
137
40
0,917
Comp 2 Pre-mix/Injector
Comp 2 Plus SX
Syntetisk baseret ester 2-takts motorolie, med Electrosyntec Technology. Til
off road/enduro/cross maskiner. Mindre aske. Syntetisk blanding for motocross,
enduro og trial maskiner, der kræver olie i benzinen. Ideel til brug i motorer, der
anvendes sæsonmæssigt eller sjældent. Efterlader en film på alle indvendige
overflader for at forhindre korrosion. Dens additiv system og høje ester indhold
sikrer ren forbrænding og rent tændrør, fra lav hastighed til fuld gas.
Avanceret, fuldsyntetisk, ester baseret 2-takts motorolie med Electrosyntec
Technology. Designet til moderne, højtydende, konkurrence off road motorcykler. Også velegnet til sports 2-taktere på gaden. Formuleret for luft-og vandkølede motorer. Har en ren forbrænding, lav røgudvikling formel, der sikrer ren
motor.
Avancerad, fuldsyntetisk esterbaserad 2-takts
motorolja med Electrosyntec Technology.
Designad för modern, högpresterande, konkurrens off road motorcyklar. Även lämplig för
sport 2-taktare på gatan. Formulerade för
luft- och vatten kylda motorer. Har en ren förbränning och låg rök formel, som gir ren
motor.
Syntetisk ester baserad 2-takts motorolja, med
Electrosyntec Technology. För off road / enduro /
cross maskiner. Mindre aska. Synthetic Blend för
motocross, enduro och trial som kräver olja i
bensinen. Idealisk för användning i motorer som
används säsongsvis. Lämnar en film på alla inre
ytor för att förhindra korrosion. Dess additivsystem och hög esterhalt gir ren förbränning och
ren tändstift, från låg hastighet till full gas.
Synthetic ester based 2-Stroke engine oil,
with Electrosyntec Technology, for competition off
road motorcycles. Contains a unique, ash-less, synthetic blend for motocross, enduro and trials
machines that require a tank mix oil. Ideal for use
in engines that are used seasonally or infrequently.
Leaves a coating on all internal surfaces to prevent corrosion. Its additive system
and high ester content ensure
TEKNISK DATA 15W-50
clean burning and freedom from
Kinematic Viscosity 100°C cst.
plug fouling, from low speed to
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
full throttle.
Viscosity index
Specifications: API -TC
JASO FB
1 liter
Max # 702200010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
18
The ultimate fully synthetic 2stroke off road racing engine oil!
Formulated using Electrosyntec
Technology to provide exceptional
anti-seize properties, usually only
associated with castor-based
oils. Grand Prix track experience
has proven that PRO 2 SX provides the latest racing engines with
outstanding load-carrying and cleanliness necessary for full power
output, even at high fuel to oil
ratios. Combats varnish and carbon
deposits and is resistant to ringsticking and plug fouling, helping
to maintain full output for the track
life of an engine. Contains special
additives to prevent the throttle
sticking in wet conditions, a problem experienced with some types
of racing carburettors. Forms a
highly effective seal between
cylinder, piston and ring, enabling
the engine to produce optimum
power throughout the rev range.
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
Flash point (closed) °C
CCMC
API 2-cycle performance spec.
JASO rating
Advanced, fullysynthetic, ester based 2-stroke engine oil with Electrosyntec Technology.
Designed for modern, high performance, competition off road motorcycles. Also suitable for road
going sports 2-strokes. Formulated for air and
water-cooled engines, especially those with
power valve systems. Has a clean burning, low
smoke formula that ensures engine cleanliness.
14,36
144,42
97
40
-30
0,878
187
TC
FB
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Specifications: JASO FC/FD
ISO-L-EGD. API -TC
1 liter
Max # 702400010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Specific Gravity 20°C
API 2-cycle Performance spec.
JASO Rating
SG @ 20° C
ISO Specifikations
12,54
83,02
149
10W-30
<3500
-47
TC
FC
0,879
ISO-L-EGD
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Scooter 2-stroke
Scoot 2 Premix / Injektor
Scoot Sport 2 Premix / Injektor
Semi-syntetisk 2-takts motorolie, med MC-Syn teknologi, for scootere og
knallerter. Formuleret med en ren forbrænding blanding, der bekæmper fortænding, hængende ringe og tilsmudsning af tændrør. Minimal aske og antislid tilsætning sikrer lang levetid. Beregnet små motorer og er egnet til anvendelse med injektor systemer eller som en forblanding.
Syntetisk ester baseret, 2-takts motorolie med lav røgudvikling.
Electrosyntec teknologi, til scootere og knallerter. En avanceret formel, der
reducerer motorslitage og vedligeholder motorens effekt. Fremragende modstandsdygtighed over for hængende stempelringe, tilsmudsning af tændrør og for-tænding.
Semi-syntetisk 2-takts motorolja, med MC-Syn
Technology, för skotrar och mopeder. Utvecklad
med en ren förbränning blandning som bekämpar
förtändning, hängande ringar och tändstiftet nedsmutsning. Minimal aska och anti-slitage tillsatser.
Till små motorer och lämpliga för användning med
injektorn system eller som en förblandning.
Syntetisk ester baserad 2-takts motorolja med
låg rök. Electrosyntec teknik för skotrar och mopeder. En avancerad formel som minskar motorns slitage och bibehåller motoreffekten. Utmärkt motstånd mot hängande kolvringar, tändstift påväxt
och pre-tändning.
Semi-synthetic 2-stroke engine oil, with MC-Syn
Technology, for scooters and mopeds. Formulated with
a clean burning blend that combats pre-ignition, ring
sticking and spark plug fouling. Contains a low ash
additive system and anti-wear synthetic chemistry to
ensure long engine life with less plug fouling and less
combustion chamber deposits. Designed for small
capacity engines and is suitable for
use with auto-lube injector systems TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
or as premix.
Synthetic, ester based low smoke 2-stroke engine
oil, with Electrosyntec Technology, for scooters and
mopeds. An advanced low smoke formula that reduces engine wear and maintains optimum power, while
providing outstanding resistance to ring sticking, plug
fouling and pre-ignition.
Specifications: API 2-Cycle
Performance Spec. TC
JASO FC
1 liter
Max # 700000010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
60 liter
Max #
700000600
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20C° cp.
Cold Crank Viscosity -15C° cp.
Cold Crank Viscosity -10C° cp.
Pourpoint C°
Flash point (closed) C°
API 2-cycle performance Spec.
JASO Rating
SG @ 20° C
9,88
68,43
127
20W-30
<4500
-21
95
TC
FC
0,865
Specifications: JASO FC & FD
ISO-L-EGD. API TC
1 liter
Max # 700200010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20C° cp.
Cold Crank Viscosity -15C° cp.
Cold Crank Viscosity -10C° cp.
Pourpoint C°
Flash point (closed) C°
API 2-cycle performance Spec.
JASO Rating
SG @ 20° C
ISO Specifikation
11,26
78,38
134
15W-30
<3500
-21
86
TC
FC
0,865
ISO-L-EGD
Pro Scoot Premix og Injektor
Scoot Go2 Semi-Synthetic Engine oil
Fuldt syntetisk, esterbaseret 2-takts motorolie, med Electrosyntec teknologi.
Ren forbrænding, ultra lav-røg formel, der sikrer en høj grad af indvendig motor
renlighed. Reducerer friktion og slitage og vedligeholder optimal effekt. Formuleret til høj ydeevne i
luft- og vandkølede racer motorer. Reducere friktion, slid og giver fremragende driftsikkerhed.
Helsyntetisk, esterbaserad 2-takts motorolja,
med Electrosyntec teknik. Ren förbränning, ultra
low-smoke formel som säkerställer en hög grad
av intern motorrenhet. Minskar friktion och slitage och bibehåller optimal effekt. Formulerad
för högpresterande luft-och vattenkylda racing
motorer. Minska friktion, slitage och ger
utmärkt tillförlitlighet.
Fully synthetic, ester based 2-stroke engine
oil, with Electrosyntec Technology. Has a clean burning, ultra low smoke formula that ensures a high
degree of internal engine cleanliness for optimum
performance retention. Reduces friction and wear
and maintains optimum power.
Formulated for high performance
and competition air and water- TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100°C cst.
12,54
cooled engines to reduce friction,
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
83,02
wear and offer outstanding
Viscosity index
149
reliability.
SAE RATING
10W-30
Semi-syntetisk motorolie med lille røgudvikling. MC-Syn Technology forbedrer konventionelle mineralolier og giver fremragende anti-slid egenskaber. En
ren forbrænding, der er kompatibel med alle typer brændstof. Fremragende
modstandsdygtighed over for hængende stempelringe,
tilsmudsning af tændrør og for-tænding.
Specifications: API TC
JASO FC & FD
ISO-L-EGD
1 liter
Max # 700400010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
Cold Crank Viscosity -15°C cp.
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Pourpoint C°
Flash point (closed) °C
API 2-cycle performance Spec.
JASO Rating
SG @ 20° C
ISO Specifikations
<3500
-47
84
TC
FC
0,879
ISO-L-EGD
Semi-syntetisk motorolja med lite rök. MCvision-teknik förbättrar konventionella mineraloljor
och ger utmärkta anti-wear egenskaper. En ren förbränning som är kompatibel med alla typer av
bränsle. Utmärkt motstånd mot hängande kolvringar, tändstift påväxt och pre-tändning.
Semi-synthetic motor oil with little smoke. MCvision technology improves conventional mineral oils
and provides excellent anti-wear properties. A clean
combustion that is compatible with all fuel types.
Providing outstanding resistance to ring sticking, plug
fouling and pre-ignition.
Specifications:
API TC
JASO FC
1 liter
Max # 600859022
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100C° cst.
Kinematic Viscositiy 40C° cst.
Viscosity index
SAE RATING
Cold Crank Viscosity -20C° cp.
Cold Crank Viscosity -15C° cp.
Cold Crank Viscosity -10C° cp.
Pourpoint C°
Flash point (closed) C°
API 2-cycle performance Spec.
JASO/Suzuki Visible Smoke Rating M342
Specific Gravity @ 15° C
ISO Specifikation
9,88
68,4
127
20W-30
<3500
-21
95
TC
93*
0,869
-
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
19
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Gear / Växel oil
Gear Oil Light
Comp Gear
Avanceret gear og transmissions olie, fremstillet til brug i hård konkurrence- og gademotorcykler. Indeholder aktive additiver, der tåler ekstremt
tryk. Beskytter gearkassens dele, selv under kraftige rystelser. Enestående
lang levetid med slidstyrke, reduceret væskemodstand og friktion og sikrer
en jævn og glat gearskift.
Advanced växel- och transmissionsolja formulerad för användning i tuff konkurrens- och
gatu motorcyklar. Innehåller aktiva tillsatser
som tål extrema tryck. Skyddar växellåda delar,
även under kraftiga stötar. Enastående hållbarhet med slitstyrka, minskad vätska motstånd
och friktion och ger en smidig växling.
Specifications: GL-3, GL-4 for
motorcycle applications only
1 liter
Max # 730070010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
14,34
79,66
188
0,880
-43
<3500
75w-80
10w-40
190
Scooter Gear Oil
80W-90
Høj kvalitet, høj ydeevne, mineralsk baserede hypoid gearolie. Giver fremragende beskyttelse af gearkasser og kardan drev, over et bredt område af
driftstemperaturer.
Hög kvalitet, hög prestanda, mineral-baserade hypoiddrev olja. Ger utmärkt skydd för växellådor och kardantransmissioner kör över ett brett spektrum av driftstemperaturer.
High quality, high performance, mineral based
hypoid gear oil. Provides outstanding protection for
gearboxes and final drives over a wide range of operating temperatures.
Advanced transmission oil ideal for use in all
scooters and mopeds. Helps to minimise wear, protect oil seals, and reduce friction losses. Gives outstanding lubrication performance and efficient power transmission, ensuring total reliability and minimal transmission noise. Packed in a convenient, easy-to-use and oneshot 125 ml. tube.
20
1 liter
Max # 730082010
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.
Cold Crank Viscosity -10° C cp.
Cold Crank Viscosity -20° C cp.
SAE Rating - Gearbox
SAE Rating - Engine
Flash point (closed) °C
18,31
138,88
147
0,892
-35
<4500
85w-90
20w-50
200
Hypoid Gear Oil
Avancerad växellådsolja lämplig för användning
i alla skotrar och mopeder. Minimera slitage, skyddar tätningar och minska friktionsförluster. Ger
utmärkt smörjning och effektiv kraftöverföring.
Garanterar tillförlitlighet och låg transmission buller. Levereras i en praktisk 125 ml. röret.
125 ml.
Max # 730080001
Coll./Ks./Krt: 20 x 0,125 liter.
Semi-synthetic, ester based racing gear oil
designed primarily for off-road competition
machines. Gives smoother gear changes and easy
clutch action. Reduces viscous drag and friction to
ensure slick gear changes. Offers
excellent anti-wear characteristics TEKNISK DATA LIGHT
coupled with low metal to metal Kinematic Viscosity 100° C cst.
Kinematic Viscositiy 40° C cst.
friction values. Proven to withViscosity index
stand the high thermal stresses
SG @ 20°C
and shock loads in motocross
Pourpoint °C
racing.
BOA 90 / 85W-90 EP
Avanceret transmissionsolie velegnet til brug i alle
scootere og knallerter. Minimere slid, beskytter pakdåser
og reducere friktionstab. Giver fremragende smøring og
effektiv kraftoverførsel. Sikrer pålidelighed og minimal
transmission støj. Leveres i en praktisk 125 ml. tube.
TEKNISK DATA 15W-50
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
Pourpoint °C
SAE Rating - gearbox
SAE Rating - engine
API Gear Specifikations
Semi-syntetisk, ester baserede racing gear olie designet primært til off-road
konkurrence maskiner. Giver jævnere gearskift og nem kobling funktion.
Reducerer væskemodstand og giver glat gearskift.
Anti-slidegenskaber kombineret med lave friktions
værdier. Modstår de høje termiske- og stødbelastninger i motocross.
Semi-syntetisk ester baserad racing växellådsolja främst avsedd för off-road konkurrens maskiner. Ger mjukare växlingar och koppling funktion.
Minskar strömningsmotstånd och smidigare växling. Anti-slitage egenskaper och låga friktion värden. Tål höga termiska och chockbelastningar i
motocross.
Advanced specification gear and transmission fluids formulated for use in high performance competition and road motorcycles. Contains
surface-active, extreme pressure components that
protect transmission parts, even under severe
shock load conditions. Offers outstanding long
life wear resistance, reduces viscous drag and
friction and ensures smooth, slick
TEKNISK DATA LIGHT
gear changes.
Kinematic Viscosity 100°C cst.
Kinematic Viscositiy 40°C cst.
Viscosity index
SG @ 20°C
Pourpoint °C
Cold Crank Viscosity -10°C cp.
Cold Crank Viscosity -20°C cp.
SAE Rating - Gearbox
SAE Rating - Engine
Flash point (closed) °C
Semi Synthetic Racing Gear Oil
Specifications
SAE 80W, SAE 90 and SAE 85W-90
API GL-4 or API GL-5
MIL-L-2105B
500 ml.
Max # 730085005
Coll./Ks./Krt:
10 x 0,5 liter.
15,0
151,2
99
-28
80W-90
20W-50
GL4
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Maintenance/underhåll
Pro CCA Ultra
Pro Cool
Pro FST
Køler væske/Kylarvätska
Køler væske/Kylarvätska
Avanceret korrosions beskytter for kølesystemer i
race og konkurrence motorer. Beskytter effektivt alle
metaller der normalt findes i kølesystemer og er
uskadeligt for pakdåser og alle andre ikke-metaller,
der anvendes i køle systemet.
Avanceret, hel-års kølevæske, baseret på propylenglycol. Give ingen kalkaflejringer. Frost beskyttelse i strenge klimaforhold. Fremragende anti-korrosion. Beskytter kølesystemet mod skumdannelse
og korrosion. Beskytter mod skader på pumpen.
Avancerat korrosionsskydd av kylsystem för ras
och konkurrens motorer. Skyddar alla metaller är
vanliga i kylsystem och är inte skadlig för packboxar och alla andra icke-metaller som används i kylsystemet.
Avancerad, helåret kylmedel baserad på propylenglykol. Ge inga kalkavlagringar. Frostskydd i
svåra väderförhållanden. Utmärkt korrosionsskydd. Skyddar kylsystemet mot skumning och
korrosion. Ger skydd mot skador på pumpen.
Förgasaren vätska. Skyddar mot kyla start slitage och bränsle korrosion system. Hjälper till att
avlägsna avlagringar i system intag och förgasare.
Effektiv mot förgasare is. Blyad och blyfri bensin,
för 2 och 4-taktsmotorer.
Advanced corrosion
inhibitor for automotive cooling systems in
race and competition
engines. Effectively
protects all metals normally found in cooling
systems and is harmless to seals, elastomers and all other non
metals used in the cooling circuit.
Advanced, all-season
engine coolant based on
propylene glycol.
Formulated to give zero
lime scale deposits, optimum frost protection in
severe winter conditions, plus excellent
anti-corrosion performance. Protects the cooling system against foaming and corrosion.
Protection against coolant pump damage.
Fuel system treatment for petrol engines.
Protects against cold
start wear and fuel system corrosion. Helps to
remove deposits from
injectors, intake systems
and carburettors ensuring optimum performance. Effective against
carburettor icing in low
temperature environments, and combats
starting problems.
Leaded/unleaded fuel,
for 2/4-stroke engines.
1 liter Max #
1 liter
Max # 790020010
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter
755010010
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter
20 liter
Max #
755010250
Maxi 3
Hurtig og effektiv håndrens til oliefingre.
Påføres “tørt” og gnides grundigt inden afskylning i
lunkent vand.
Maxi 3 motorvask er et universalt sæberensemiddel og affedter. Blandes blot med vand. Det fjerner effektivt smuds, olie, sod, græs m.m. Produktet
er miljøvenligt og allergitestet.
Universal Cleaner
Hand Cleaner
Håndrens/rengöring Sæbe/affedter
Fast and effective hand cleaner for oil fingers.
Apply "dry" and rubbed thoroughly before rinsing
in lukewarm water.
Maxi 3 motortvätt är ett universal rengörings
och avfettnings medel. Blandas endast med vatten. Det tar effektivt
bort smuts, olja, sot,
gräs m.m. Produkten är
miljövänlig och allergi
testad.
Maxi 3 engine wash
is a universal soap cleaner and degreaser. Is
mixed only with water. It
effectively removes dirt,
oil, grime, grass etc. The
product is environmentally friendly and allergy
tested.
4,5 kilo
Max # 790020050
Coll./Ks./Krt: 1x4,5 kg.
500 ml.
Max # 790015005
Coll./Ks./Krt: 18 x 0,5 liter
1 liter
Max # 754010010
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter
Velvetone
Centrex Red
Snabb och effektiv rengöring av oljiga fingrar.
Gnides in grundligt på torra händer innan
avsköljning i ljummet vatten.
Karburator væske. Beskytter mod koldstart slid
og brændstof systemet korrosion. Hjælper med at
fjerne aflejringer fra indsprøjtningsdyser, indtagelse
systemer og karburatorer sikrer optimal ydelse.
Effektiv mod karburator is. Blyholdig og blyfri brændstof, for 2 og 4-takts motorer.
High Gloss
Polish
En meget speciel polérvoks til nye og brugte
motorcykler. Indeholder milde stoffer og højt voksindhold. Formuleret, så det er let at gnide på og let
at polere af. God holdbar voks-beskyttelse.
En mycket speciell
vax polish för nya och
begagnade motorcyklar. Innehåller milda
ämnen och hög vaxhalt. Formulerade så
det är lätt att gnugga
på och lätt att polera
bort. Tålig bra vaxskydd.
Ein ganz besonderes
Wachs Politur für neue
und gebrauchte
Motorräder. Enthält milden Substanzen und
hoher Gehalt an Wachs.
So formuliert es leicht zu
reiben und leicht zu
polieren ausgeschaltet
ist. Durable gute WachsSchutz.
500 ml.
Max # 800178602
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 liter
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
21
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Special Products
Foam Filter Cleaner
Meget effektiv rensning/affedter væske, specielt til at rense skumfiltre,
inden det skal gen-oliering med SILKOLENE skumfilter OIL. Fjerner nemt snavs,
fedt og snavs og forlænger levetiden af filtre. Også velegnet til andre rengøringsopgaver, herunder affedtning af motordele og fjerne genstridige olie baserede klæbe mærker. Kompatibel med skumfilter materialer.
Mycket effektiv rengöring/avfettning vätska, särskilt för rengöring av
skumfiltret innan det behöver re-smörjning med Silkolene skum oljefilter.
Tar bort smuts, fett och smuts och
förlänger livslängden på filteret.
Även lämplig för andra rengöringsuppgifter inklusive avfettning
av maskindelar och ta bort envisa
oljebaserade självhäftande etiketter.
Kompatibel med skum filtermaterial.
Foam Filter kit
Et komplet system til filter rengøring. Sættet indeholder spande, handsker,
SILKOLENE skumfilter renere og SILKOLENE skumfilter olie.
Ett komplett system för skum filterrengöring. Satsen innehåller hinkar,
handskar, Silkolene skumfiltret RENARE och Silkolene FOAM oljefilter.
Highly effective, water-rinsable cleaner / degreaser formulated specifically for cleaning foam filters prior to reoiling with SILKOLENE FOAM FILTER
OIL. Easily removes soiling, grease and
grime to extend the life of filters. Also
suitable for other cleaning tasks including degreasing engine parts and
removing stubborn oil based marks.
Compatible with foam filter construction materials.
A complete system for foam filter cleaning. The kit contains buckets, gloves, SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER and SILKOLENE FOAM FILTER OIL.
1 Kit
Max #
780020040
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.
Foam Filter Oil
Pro Boost Octane Improver
Avanceret, lav viskositet behandling designet til at forbedre effektiviteten
af skum luftfiltre. Indeholder polymere additiver til at give et hyper-klæbrig
overflade, der modstår indtrængen af den mest udbredte sand, støv og vand,
uden at påvirke motorens vejrtrækning. De chlorerede opløsningsfrie midler,
skader ikke den skumfilteret eller filterkassen.
High performance, efficient octane improver designed to combat pre-ignition - often called 'pinking' or 'knocking'. Reduce upper cylinder wear and burn
cleanly without leaving deposits in the combustion chamber. Keep clean effect
in both carburettor and injection systems and reduces icing in carburettors.
Improves acceleration and lowers fuel system corrosion. Does not attack fuel
hoses or filters. Suitable for all petrol engines and all types of fuel, 2-stroke or
4-stroke. Does not contain lead or aniline and can lead to a reduction in emissions through a more complete combustion of the fuel.
Avancerad, låg viskositet behandling för att förbättra effektiviteten av
filter skum luft. Innehållande polymera tillsatser för att ge en extremt klibbig yta som motstår penetrering av de mest använda sand, damm och vatten, utan att påverka motorns andning. De
klorerade lösningsmedel fria agenter, inte skadar
skummet filtret och filtret.
Advanced, low viscosity coating
treatment designed to improve the efficiency of foam air filters. Contains polymeric additives to provide a hyper-tacky
surface that resists the ingress of the
most pervasive sand, dust and water,
without affecting engine breathing.
Developed to provide outstanding engine protection. The chlorinated solventfree formula will not damage the foam
filter construction or air box materials.
1 liter
Max # 735010010
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter
22
4 liter
Max # 780010040
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Høj ydeevne, effektiv oktan forøger. Modvirker for-tænding/banke lyde.
Reducer cylinder slid og brænder rent uden at efterlade aflejringer i forbrændingskammeret. Hold rent i karburator/indsprøjtning systemer og reducerer tilisning i karburatorer. Forbedrer acceleration. Angriber ikke brændstofslanger
eller filtre. Passer til alle benzinmotorer og alle typer brændstof, 2-takts eller 4takts. Indeholder ikke bly eller anilin og kan føre til renere udstødningluft gennem en mere fuldstændig forbrænding af brændstoffet.
Hög prestanda, effektiva oktantal ökar.
Förhindrar for-tænding/banke ljud. Reducera
cylinderns slitage och brinna rent utan att
lämna avlagringar i förbränningskammaren.
Håll rent förgasaren / insprutningssystem och
minskar de-isbildning i förgasare. Förbättrar
accelerationen. Inte angriper bränsleslangar
eller filter. Passar alla bensinmotorer och alla
typer av bränsle, 2-takts eller 4-stroke.
Innehåller inte bly eller anilin, och kan leda till
att rengöra frånluften genom en mer fullständig förbränning av bränslet.
Max # 753010010
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Grease · Fedt · Fett
Pro RG2 Grease Pro RG2
PRO RG2 er en multi-funktionel, avanceret smørefedt med højt smeltepunkt. Varmebestandigt og
vandfaste egenskaber. Tåler høje temperaturer.
Denne faste vedhæftende fedt er ideel til beskyttelse
af hjullejer, kardanled, støddæmper forbindelser og
pakdåser under de mest krævende forhold. Benyttes
til alle almindelige smørefedt formål.
RG2 PRO är en multi-funktionel, avancerad
smörj-fett med hög smältpunkt. Värmebeständig
och vattenavvisande egenskaper. Tolerera höga
temperaturer. Denna vidhäftande fett är idealisk
för att skydda hjullager, stötdämpare länker och
tätningar under de mest krävande förhållanden.
Används till vanlige smörj-fett formån.
400 ml.dispenser
Pro RG2 fås også i en super praktisk tryk-beholder. Den er ideel til lejer og smøring på vanskelige
steder og beskytter hvor der kan trænge vand ind.
Pro RG2 finns även i en super bekväm tryckbehållare. Den är idealisk för lager och smörjning
i svåra ställen och skyddar där vatten tränger in.
Pro RG2 is also available in a super-convenient
pressure-feed dispenser can. It is ideal for bearing
and chassis lubrication and conditions of water
impact.
PRO RG2 is a multi-functional, advanced, high
melting point, racing grease. Heat resisting and high
resistance to water wash-off. Tolerate high temperatures. This high cling formula is ideal for
protecting wheel
bearings, universal
joints, suspension
linkages and seals
under the most testing conditions.
500 gr.
Max #
750010005
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 kg.
Silkease
Copper
En højkoncentreret kobber pasta, der smører
bolte og studser - specielt på varme steder. Kan tåle
op til 1100° C og modstår mange kemiske angreb.
Högkoncentrerad koppar-pasta som smörjer
och skyddar bultar och annat. Tål upp till 1100 C
och är motståndkraftig mot många kemikalier.
A highly concentrated copper paste which lubricates the bolts and studs - especially in warm places. Can withstand up to 1100 ° C and resists many
ke-economic attack.
500 gr.
Max # 752010005
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 kg.
400 ml.
Max # 770110004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,400 liter
Brake Fluid/Bromsvätska
Brake & Clutch Fluid
Pro Race Brake Fluid
Universal - DOT 4
Racing DOT 4
Velegnet til motorcykler, biler og ATV fra England,
USA, europa og japan. Følg fabrikantens anvisninger.
Almindeligt tilgængelige produkter er DOT 3, DOT 4, Universal (der dækker
kravene i både DOT 3 og DOT 4) og DOT 5. I modsætning til de fleste racing
bremsevæsker, er PRO RACE BRAKE FLUID egnet til gadebrug.
Lämplig för motorcyklar, bilar och ATV från
England USA, Europa och Japan.
Följ tillverkarens instruktioner.
Suitable for UK, US, European and Japanese
motorcycles, ATVs, cars and commercial vehicles
where required.
Specification:
SAE 70R 1 and 3, SAE J70C and SAE J1703 A to F.
FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3.
ISO 4925.
• Typical dry boiling point 230 C (446 F)
• Typical wet boiling point 155 C (311 F)
• Mixes safely with all fluids meeting the standards
FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3, ISO 4925
250 ml.
Max # 760010002
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,25 liter
Allmänt tillgängliga produkter är DOT 3, DOT
4, Universal (som omfattar kraven i både DOT 3
och DOT 4) och DOT 5. I motsats till de flesta
racing bromsvätskor, är PRO RACE BRAKE FLUID
lämpad för körning på väg.
Commonly available products are DOT 3, DOT 4,
Universal (covering the requirements of both DOT 3
and DOT 4) and DOT 5, although Racing Brake Fluids
are available for competition use. Unlike most Racing
Brake Fluids, PRO RACE BRAKE FLUID is suitable for
road use.
ADVANTAGES / BENEFITS
• Typical dry boiling point 315 C (594 F)
• Typical wet boiling point 204 C (399 F)
• Minimum wet boiling point 195 C (383 F)
500 ml.
Max # 760020005
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 liter
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
23
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Spray Lube/smörj
Pro Chain
Chain Gel
Chain Lube
Fully synthetic racing chain lubricant. Designed
to not fling off when applied. With advanced synthetics, it gives outstanding lubrication performance. Intended for use in racing and is equally suitable
for street bikes and “O” ring chains. Quickly penetrate to the pins and bushes leaving a thin, yet
highly effective lubricating film.
Hyper-strong, PTFE boosted, super light gel that
protects your chain, leaving it with a bright, white,
‘as new’ finish. Resists high speed fling-off while
providing exceptional anti-wear performance on
chains and sprockets. Contains special additives to
give maximum corrosion resistance, even in the
most severe weather conditions.
Advanced, semi-synthetic aerosol lubricant.
Effectively penetrates vital pins and bushes of the
chain to provide excellent lubrication and corrosion
protection. Quickly thickens by solvent evaporation
to leave a thin yet durable coating on the external
side plates and rollers.
Fuldt syntetisk racing kæde smøremiddel.
Fremragende vedhæftningsevne. Med avancerede
syntetiske smøremidler, giver det fremragende smøring. Beregnet til brug i racce og er også velegnet
til gadecykler og "O"-ring kæder. Trænger hurtigt
ind til ledene og efterlader en tynd, men meget
effektiv smørende film.
Hyper-stærk, PTFE forstærket, super let gel.
Beskytter din kæde, efterlader den med en lys, hvid
finish. Høj vedhæftingsevne, og ekstraordinær antislid-evne på kæder og kædehjul. Indeholder specielle additiver for at give maksimal korrosionsbestandighed, selv i de vanskelige vejrforhold.
Fullt syntetiskt racing kedjesmörjmedel. Utmärkt vidhäftning. Med avancerade syntetiska smörjmedel, det ger
utmärkt smörjning. Avsedd för
användning i racce och är även
lämplig för gatan cyklar och
"O" kedjor ring. Snabbt tränga
in i kedjen, vilket lämnar en
tunn, men mycket effektiv
smörjande film.
Hyper stark PTFE förstärkt,
super lätt Gel. Skyddar din
kedja, lämnar den med en ljus
vit finish. Hög vidhäftning, och
exceptionella anti-slitage prestanda på kedjor och drev.
Innehåller speciella tillsatser för
att ge maximal korrosionsbeständighet, även i svåra väderförhållanden.
100 ml.
Max # 770015001
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,1 liter
Avancerad, semi-syntetiska
sprej smörjmedel. Penetrerar
effektivt i lederna och bussningar i kedjan, och ger
utmärkt smörjning och korrosionsskydd. Snabb förångning
av lösningsmedlet, lämnande
ett tunt men hållbar beläggning på sidoplattorna och rullarna.
400 ml.
Max # 770010004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
400 ml.
Max # 770015004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
400 ml.
Max # 770016004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
600 ml.
Max # 770010006
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,6 liter
Silkopen
Pro Prep
All-in-One
Graphite olie
Surface Conditioner
Multi Purpose Spray
Indeholder en meget fin smørende grafit i en
tynd mineralolie. Til at gennemtrænge korroderet
kabler og smøre på samme tid. Trænger gennem den
fulde længde af kablet, hvilket løsner snavs og korrosion. Efterlader en tynd grafit/olie smørefilm med
en silkeagtig glat funktion.
Høj kvalitet, hård overflade beskytter. Gendanner
farve og finish af plast og malede overflader.
Forsinker metal korrosion og den glatte overflade er
smudsafvisende. Giver "fabriks finish" og sikrer også
problemfri drift af bevægelige dele i plast.
En multifunktionel spray, som kan anvendes til
at tørre fugtige tændinger eller løsne rust.
Vand/fugtafvisende, trænger ind i rustne gevind,
smører og beskyttelse. Et værdifuldt produkt for
hver mekaniker og en væsentlig
dåse i værktøjssættet!
Innehåller en mycket fin smörjande grafit i en
tunn mineralolja. Att tränga korrosion på kablarna och smörj samma gång. Penetrerar genom hela
längden av kabeln som lossar smuts och korrosion.
Lämnar en tunn grafit / olja smörjande film med en silkeslen
funktion.
24
Avanceret, semi-syntetisk spray smøremiddel.
Trænger effektivt ind i led og bøsninger i kæden, og
giver fremragende smøring og korrosionsbeskyttelse. Hurtigt fordampning af opløsningsmidlet, og
efterlader en tynd, men holdbar belægning på
sideplader og ruller.
Hög kvalitet, hård yta
beskyddare. Återställer färg
och yta av plast och målade
ytor. Saktar metallkorrosion
och släta ytan är smutsavvisande. Ger "fabriken
Finish" och garanterar
också väl fungerande rörliga delar i plast.
Contains a very fine lubricating graphite in a thin searching mineral oil carrier to
penetrate corroded or seized
threads and lubricate at the
same time. Can penetrate the
full length of the cable, forcing
out dirt and corrosion, leaving
a thin graphite and oil lubricating film for a silky smooth
lever action.
High quality, hard surface
conditioner. Restores the
colour and finish of plastics
and painted surfaces. Retards
metal corrosion and inhibits
the further adhesion of dirt
and mud. Gives that elusive
"factory finish" and also
ensures smooth operation of
plastic moving parts.
400 ml.
Max # 770030004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
400 ml.
Max # 770010004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
En multifunktionell spray, som kan användas
för att torka fuktiga tändningar eller lossa rost.
Vatten / fukt tränger korroderade skruvar, smörjer och skydd. En värdefull produkt för alla
mekaniker och en stor låda i verktygslådan!
A Multi-purpose maintenance
spray that can be used to dry
out damp ignitions or free rusted
fasteners. Has excellent dewatering properties, repels moisture,
penetrates corroded threads,
lubricates and even offers protection against corrosion - a
valuable product for every
mechanic and an essential piece
of kit for all bikes!
400 ml.
Max # 770020004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Spray Cleaner/rens
Contact Clean Carb Cleaner
Engine Cleaner
Powerful solvent designed to easily clean suspension and engine components, leaving no residual
film. Its vigorous penetration and quick drying
action make it perfect for cleaning fouled plugs, dirty
points and other precision parts. Ideal for cleaning
components during assembly to ensure maximum
component life.
Powerful, water washable, general purpose
degreasing and cleaning spray, formulated to cut
through the worst grease and grime. Easy to apply
and fast acting, it is ideal for all heavy duty cleaning
uses. Will not harm plastics, hoses or paintwork.
Kraftig opløsningsmiddel designet til nemt at
rengøre komponenter, uden at efterlade resterende
film. Effektiv indtrængning og hurtig tørrende gør
det perfekt til rengøring af snavset tændrør, beskidte
kontakter og andre præcision dele. Ideel til rengøring af komponenter under
samling.
Kraftig lösningsmedel är
utformad för att rengöra
komponenterna, lämnar
inga rester film. Effektiv
penetration och snabbtorkande gör den perfekt för
rengöring av smutsiga tändstift, smutsiga kontakter, och
andra precision delar.
Idealisk för rengöring av
komponenterna under
samling.
400 ml.
Varenr./Art.nr. 770090004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
A selected blend of solvents designed to remove
gum and resin build-up from carburettors, fuel injection systems and automatic chokes. Allows smoother
operation and improved engine efficiency. Also suitable for cleaning throttle linkages and carburettor
bodies.
En udvalgt blanding af opløsningsmidler beregnet til at fjerne gummi og harpiks opbygning fra karburatorer, brændstofindsprøjtning systemer og automatiske chokere. Giver jævnere drift og forbedret
motor effektivitet. Også velegnet til rengøring gasspjæld forbindelser og karburator huse.
En utvald blandning av
lösningsmedel för att gummi
och harts bygga upp i förgasare, bränsle insprutningssystem och automatiska chokere. Ger jämnare drift och
förbättrad motorns
verkningsgrad. Även lämplig
för rengöring av gasspjäll
anslutningar och förgasar
huset.
400 ml.
Varenr./Art.nr. 770070004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
Effektiv til generelle affedtning og rengøring
spray. Skylles i vand. Velegnet til at løsne det værste
fedt og snavs. Let at anvende og hurtigt virkende.
Ideelt til alle vanskelige rengøringsopgaver. Vil ikke
skade plast, slanger eller lak.
Effektiv för allmän
avfettning och rengöring
spray. Sköljdes i vatten.
Idealisk för att lossa det värsta fett och smuts. Lätt att
använda och snabbverkande. Idealisk för alla svåra
rengöringsuppgifter. Skadar
inte plast, slangar eller lack.
400 ml.
Varenr./Art.nr. 770060004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
Brake Cleaner Chain Cleaner Pro Wash
Ikke-chlorerede opløsningsmiddel for at fjerne
snavs, støv, fedt, olie og bremsevæske fra bremseskiver, calibere og tromler. Opretholder effektivt drift af
bremsesystemer. Hjælper med at fjerne vedvarende
bremsestøv, reducerer bremse hyl og huggende
bremser. Også velegnet til affedtning af metaldele,
uden at efterlade fedtet film.
Icke-klorerade lösningsmedel för att avlägsna
smuts, damm, fett, olja och bromsvätska från bromsskivor, calibere och trummor. Håller effektiv drift av
bromssystem. Hjälper till att avlägsna ihållande
bromsdamm, minskar broms yla och bromsar
hackning. Även lämplig för avfettning av metalldelar, utan att lämna en fet film.
Non-chlorinated solvent for
removing dirt, dust, grease, oil
and brake fluid from brake
discs, callipers and drums.
Helps to maintain the efficient
operation of braking systems.
Specially formulated to remove
persistent brake pad dust, preventing "brake squeal" and
"chatter." Also suitable for precision degreasing of metal
parts, leaving NO oily film.
400 ml.
Varenr./Art.nr. 770080004
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter
Kraftig kæderens, der effektivt fjerner kraftig
snavs og aflejringer. Kan bruges på alle kæder på
motorcykler, ATV'er, carts, cykler mv. Skal efterbehandles med kædespray.
Kraftfull kedjan rengöringsmedel som avlägsnar effektivt
tunga rester och avlagringar. Kan
användas på alla drivkedjor på
motorcyklar, ATV, go-karts, cyklar,
etc.
Behandla med kedjespray.
Powerful chain cleaner that
efficiently removes heavy residues and deposits. Can be used on
all drive chains on motorcycles,
ATVs, karts, cycles, etc.
Lubrication afterwards with chain
lubes.
600 ml.
Varenr./Art.nr. 770017006
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,6 liter
Effektiv, miljøbevidst, biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, specielt udviklet til off road motorcykler, motorcykler, ATV og scootere. Fjerner snavs
og fedtede aflejringer med minimal indsats - ingen
grund til at skrubbe og polere! Effektiv på alle overflader, herunder plast og aluminium.
Effektiv, miljömedveten, biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel, speciellt konstruerade för
off road motorcyklar, motorcykel, ATV och skotrar.
Tar bort smuts och feta avlagringar med minimal
ansträngning - du behöver inte skrubba och polera! Effektiv på alla ytor, inklusive plast och aluminium.
Effective, environmentally aware, biodegradable cleaner, specially developed
for off road motorcycles,
street bikes, ATVs and scooters. Removes dirt, grime
and oily deposits with minimum effort - no need to
scrub and polish! Effective
on all surfaces, including
plastics and aluminium.
1 liter
Varenr./Art.nr.
790010010
Coll./Ks./Krt: 10 x 1 liter
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
25
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Mindre
benzinforbrug
Mindre
Less
bensin
Fuel
förbrukning consumption
"Jeg har aldrig tidligere haft held til at køre
denne bil i efteråret med en jævn fart på jævn
vej, med samme brændstofforbrug, som den normalt har om sommeren. Jeg kan forestille mig at
bruge denne brændstoftilsætning hele tiden."
"Jag har aldrig tidigare lyckats med att under
hösten köra denne bil jämn fart på plan väg med
samma bränsleförbrukning som den normalt sett
har under högsommartid. Jag kan tänka mig att
använda denna bränsletillsats kontinuerligt."
Dr. Peter Ekmann, Finansiering &
Affärdsutveckling - ALMI innovation, ALMI
Företagspartner Stockholm AB.
Dr. Peter Ekmann, Finansiering &
Affärdsutveckling - ALMI innovation, ALMI
Företagspartner Stockholm AB.
Renere motor og øget effekt. Med svensk patenteret teknologi er der skabt et stærkt produkt program i smøremidler. Smøremidlets unikke egenskaber viser sig efter nogle timers anvendelse gennem
en øget effekt/drejningsmoment og hurtigere gas
respons. Selv kompressionen øges mærkbart.
Højere moment med samme brændstofforbrug (5-7
%) giver samtidig et lavere brændstofforbug og
mindre udslip af skadelige kulbrinter. Triboron produktprogrammet indeholder Bor - et halvmetallisk
grundstof med mange ekstreme egenskaber. Det er
enormt slidstærkt, hårdere end stål og har en ekstrem lav friktion.
Renare motorer – men ökad effekt. Med svensk
patenterad teknologi skapas ett starkt produktprogram inom smörjmedel. Smörjmedlets unika egenskaper visar sig efter några timmars användning
genom ökad effekt/vridmoment och snabbare gasrespons. Även kompression ökar märkvärt.
Högre moment för samma bränslemängd (5-7 %)
ger samtidigt lägre bränsleförbrukning och mindre
utsläpp av skadliga kolväten. Triboron produktprogram innehåller Bor – ett halvmetalliskt grundämne
med många extrema egenskaper. Ämnet är enormt
slitstarkt, hårdare än stål och har extremt låg friktion.
Motor test i Sverige
Opmålte forskelle i brændstofforbrug efter Triboron
”Drivmedel Förstärker”. Bilerne blev testet på ca
1000 kilometer landevejskørsel.
Bilmodel
Mindre brændstofforug
Volvo V70 T5 AWD……………………… 12-14 %
Volvo 245-85……………………………… 14 %
SAAB 9-3 Turbo-02………………………… 13 %
Volvo V70……………………………… 12-14 %
Motorfälttester gjordas i Sverige
Uppmäta förändringar i bränsleförbrukning efter
Triboron ”Drivmedel Förstärker”. Bilarna testades
under ca. 100 mils landsvägskörning.
Bilmodell
Minskad bränsleförbrukning
Volvo V70 T5 AWD……………………… 12-14 %
Volvo 245-85……………………………… 14 %
SAAB 9-3 Turbo-02………………………… 13 %
Volvo V70……………………………… 12-14 %
"I've never been able to drive this car in the
fall at a steady speed on level roads, with the
same fuel that it normally has in the summer. I
can imagine using this fuel additive at all times."
Dr. Peter Ekmann, Finance &
Affärdsutveckling - ALMI Innovation Partner
ALMI Stockholm AB.
Cleaner engine and increased power. Swedish
patented technology has created a strong product
range of lubricants. Lubricant's unique features is
found after several hours of use through increased
power / torque and quicker throttle response. Even
compression is increased appreciably.
Higher torque with the same fuel (5-7 %) also gives
a lower fuel usage and lower emissions of harmful
hydrocarbons. Triboron product program contains
Boron - a semi-metallic element with many extreme
properties. It is extremely durable, harder than steel
and has an extremely low coefficient of friction.
Engine tests in Sweden
Measured differences in fuel consumption after
added Triboron fuel additive ”Drivmedel Förstärker”
The cars were tested on approximately 1000 km.
road.
Vehicle
Lower consumption
Volvo V70 T5 AWD ……………………… 12-14%
Volvo 245 - 85 ……………………………… 14%
SAAB 9-3 Turbo-02 ………………………… 13%
Volvo V70 ……………………………… 12-14%
SVENSK
PATENTERAD
TEKNOLOGI
MOMENT VS FUEL CONSUMPTION
POWER VS FUEL CONSUMPTION
At 1200 rpm
At 1200 rpm
With Triboron
No Triboron
With Triboron
No Triboron
100
16
8
Moment (%)
75
Moment (Nm)
12
50
25
4
0
0
0
200
400
600
800
1000
Fuelconsumption, grams per liter/hour
0
200
400
600
800
1000
Fuelconsumption, grams per liter/hour
Test done by BNM Research, 2002
28
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
2-Takts Injektion
Triboron 2-stroke injection replaces the 2-stroke oil in the air and liquid cooled engines, ranging from the simplest to the
most advanced. The studies show a clear increase in power and torque, while the emission of harmful substances is reduced greatly. The biologically biodegradable and provides a sharp improved effect, while it is smoke
and odor free. Can also be mixed directly into an engine without a separate oil tank.
SVENSK
PATENTERAD
TEKNOLOGI
Triboron 2-takts injektion erstatter 2-takts olie i luft- og væskekølede motorer, fra de simple
til de mest avancerede. Undersøgelserne viser en klar stigning i ydelse og moment, mens
udledningen af skadelige stoffer reduceres meget. Den er biologisk nedbrydelig og giver en
kraftig forbedret effekt samtidig med den er røg- og lugtfri. Kan også blandes direkte til
motorer uden en separat olietank.
Ersätter 2-taktsoljan i luft- och vätskekylda motorer från de enkla till de mest
avancerade tävlingsmotorerna. Tester visar en tydlig effektökning samtidigt som utsläpp
av skadliga ämnen mindskar radikalt. Den är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt
förbättrad verkningsgrad samtidigt som den varken ryker eller luktar.
Är till för motorer som har oljeinjektion eller separat oljebehållare.
500 ml.: Max # 790050005
Coll./Ks./Krt: 1x500 ml.
1 liter: Max # 790050010
Coll./Ks./Krt: 1x1 liter
4 liter: max # 790050040
Coll./Ks./Krt: 1x4 liter
Drivmedels
Förstärkare
SVENSK
PATENTERAD
TEKNOLOGI
Krypsmörjmedel
SVENSK
PATENTERAD
TEKNOLOGI
Torrsmörjmedel
SVENSK
PATENTERAD
TEKNOLOGI
Fuel Additive
Drivmiddel forstærker
Creep Lubricant - Spray
Krybesmøremiddel - Spray
Dry Lube Spray
Tørsmøremiddel - Spray
Alle typer af benzin, diesel, ethanol og methanol-motorer. Renser, smører, beskytter. Renser indsprøjtningsdyser, indsprøjtningssystemer og forbrændingskamre. Smører effektivt og giver en meget
stærk slidbeskyttelse af alle komponenter i brændstoflinien. I laboratoriet er det mekaniske slid reduceret med op til 70 %. Forhindrer diesel bakterier og
kondensvand.
Til bolte, møtrikker, gennemføringer, elkontakter,
oxyderingproblemer, kæder, glideflader og til at
beskyttelse og behandling af nybearbejdede metaller. Triboron Krybesmøremiddel sætter sig fast, reducerer friktionen betydeligt og bygger en stærk, tynd
og klæbefri smørefilm. Indeholder grundstoffet Bor.
Trænger ind i metaloverfladen og danner en stærk
beskyttende barriere.
Drivmedels Förstärkare
Krypsmörjmedel - Spray
Anvendelse fødevareindustrier, vedligeholdelsesafdelinger, motorværksteder, glideflader, kæder
og mange andre tænkelige områder. En penetrerende smøremiddel, som kraftigt reducerer friktion ved
at lægge en film med en tør og ren overflade.
Indeholder forædlet bor, som har enestående rustbeskyttende egenskaber. Triboron Tør-smøremiddel
bygger en beskyttelsesfilm, som forhindrer korrosion.
Till alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer. Rengör, smörjer och skyddar. Rengör effektivt spridare, insprutare och förbränningsrum.
Smörjer effektivt och ger ett mycket starkt slitageskydd av förbränningslinjens alla komponenter.
Det mekaniska slitaget har reducerats med 70 % i
laboratorium. Hindrar även bakterietillväkst i diesel och kondensvatten.
Fordonsverkstäder och underhållsavdelningar.
Bult/mutter, leder, elkontakter, lås, oxidationsbekämpning, kedjor, hissar, glidytor. Triboron krypsmörjmedel övertygar och krypar. Den sätter sig
fast, reducerar kraftigt friktionen och bildar en
stark, tunn och klibbfri smörjfilm. Innehåller Bor.
Ämnet är enormt slitstarkt, hårdare än stål och
har extremt låg friktion.
All types of petrol, diesel, ethanol and methanol engines.
Cleans, lubricates, protects.
Cleans injectors, injection systems and combustion chambers. Lubricates effectively
and provides very strong
protection against wear of
all components in
the fuel line. In the
laboratory, the
mechanical
wear is reduced
by up to 70 %.
Prevents diesel
bacteria and
condensing
water.
1:1000 (0,1%)
300 ml.
Max #
1 liter
Max #
790051003
790051010
Torrsmörjmedel - Spray
Användningsområden: livsmedelindustrier,
underhållsavdelingar, fordonsverkstäder, glidytor,
kedjor och alla andra tänkbara områden.
Triboron torrsmörjmedel är ett penetrerande,
rent smörjmedel som kraftigt reducerar friktionen. Smörjmedlet bildar en stark, tunn, torr och
smörjande yta. Bildar en stark skyddsfilm mot
korrosion.
For bolts, nuts, bushings, electrical switches,
oxyderingproblemer, chains, sliding surfaces and to
protection and treatment of treatet metals. Triboron
Creep Lubricant sticking, reduces friction and builds
a strong, thin and non-stick lubricant film. Contains
the element boron. Penetrates into the metal surface
and forms a strong protective barrier.
For Use in food industries, maintenance departments, motor garages, sliding surfaces, chains and
many other possible areas. A penetrating lubricant
that greatly reduces friction by putting a film with a
dry and clean surface. Contains refined boron which
has excellent anti-corrosion properties. Dry Triboron-based lubricant, a protective film which
prevents corrosion.
400 ml.
Max # 790052004
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
400 ml.
Max # 790053004
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
Coll./Ks./Krt: 1x300 ml.
Coll./Ks./Krt: 1x1 liter
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
29
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
Threadlock 243 Medium
Gevind sikring Effektiv på alle typer metalbefæstelser. Forhindrer at vibrerende
bolte løsner sig. Brug 243 når det er nødvendigt at afmontere med håndværktøj.
God på oilierede dele. Arbejdstemp.: -55 °C til +150 °C.
Gängsäkring Effektiv på alla typer av metaller inklusiva stål-, mässings- och
svartoxiderade skruvar. Förhindrar vibrationslossning på tex pumpar, motorer och
växellådor. Tillåter demontering med handverktyg. Bra på lätt oljiga detaljer.
Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C
Works on all metals. Proven to tolerate slight contaminations of industrial oils, e.g.
engine oils, corrosion prevention oils and cutting fluids. Prevents loosening on vibrating
parts, e.g. pumps, gear boxes or presses. Permits disassembly with hand tools for servicing.
193000 Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.
193001 Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.
Blisterkort 5 ml. Max #
Flaske 50 ml. Max #
Threadlock 2701 High Strength
Gevind sikring Til brug på alle metalbefæstelser også rustfrit stål. Ideel til
sikring af permanente nagler på motorblokke og pumpehuse. Bruges hvor jævnlig
afmontering ikke er påkrævet. Arbejdstemp.: -55 °C til +150 °C.
Gängsäkring Lämplig för alla gäng-förband i metall, inklusive rostfritt stål.
Idealisk för permanent låsning av skruvar och muttrar i t.ex. motorblock och
pumphus. Används när vanlig demontering inte är nödvändig.
Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C
Works on all metals. Proven to tolerate slight contaminations of industrial oils, e.g. engine
oils, corrosion prevention oils and cutting fluids. Prevents loosening on vibrating parts,
e.g. pumps, gear boxes or presses. Permits disassembly with hand tools for servicing.
193002 Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.
193003 Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.
Blisterkort 5 ml.: Max #
Flaske 50 ml.: Max #
Retainer 648 High Strength
Leje sikring Forøget temperaturbestandighed. Anbefales til fastgørelse af dele
med slip- eller prespasning, dvs. fæstning af bøsninger, lejer, pakninger, ventilatorer og
foringer. Arbejdstemp.: -55 °C til +175 °C.
Lager säkring Ökat temperaturmotstånd. Idealisk för limning av förband
med glidpassning eller greppassning där temperaturerna kan uppgå till 175°C.
Arbetstemp.: -55 °C till +175 °C
Loctite 648 high strength, good temperature resistance retainer.
Blisterkort 5 ml.: Max #
Flaske 50 ml.: Max #
193004
193005
Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.
Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.
5926 Blue Silicone Gasket
Flydende blå silikonepakning. Flydende pakning- og tætningsmiddel.
Forbliver som gummi, kan fjernes. Krymper ikke. Tåler vibrationer og højt tryk. Arbejdstemp.:
op til +260°C
Flytande blå silikon packning. Flytande packning- och tätningsmedel. Blir
som gummi, avdragsbar. Krymper inte. Tål vibrationer och höga tryck.
Arbetstemp.: upp till +260°C
Liquid blue silicone seal. Liquid gasket and sealant. Remains as rubber, can be removed.
Not shrink. Resists vibrations and high pressure. Working Temp.: Up to +260 ° C
Blisterkort 40 ml.: Max #
Tube 100 ml.: Max #
30
193006
193007
Coll./Ks./Krt: 1x40 ml.
Coll./Ks./Krt: 1x100 ml.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
5910 Black Silicone Gasket
Flydende sort silikonepakning. Til erstatning af kork- og papirpakninger på flanger og udstansede metalpladedæksler. Kan ligeledes anvendes
med plast og malede dele. Klæbefri efter 20 min. Arbejdstemp.: -60 °C til +200 °C
Flytande svart silikon packning. Ersätter traditionella packningar
på både metall och plastflänsar. Idealisk att använda när en flexibel produkt
önskas. Kan också användas med plast och metalldelar. Klibbfri efter 20 min.
Arbetstemp.: -60 °C till +200 °C
Loctite 5910 for flexible flanges, machined or casted surfaces, metal or plastic. Service temperature range: -60°C - +200° C.
193008 Coll./Ks./Krt: 1x40 ml.
193009 Coll./Ks./Krt: 1x80 ml.
Blisterkort 40 ml.: Max #
Tube 80 ml.: Max #
5972 Gasket, High Temp.
Flydende pakning, høj temperatur. Tætter hurtigt og forbliver flexibel.
Modstår smøremidler, milde baser, vand, damp, fly- og bilbrændstoffer. Modstår tryk op til
350 bar. Arbejdstemp.: -45°C til +315 °C
Flytande packnig, hög temperatur. Stäng snabbt och vara flexibla.Tål
smörjmedel, milda alkalier, vatten, ånga, flyg- och bilbränslen. Motstår tryck upp till
350 bar. Arbetstemp.: -45°C till +315 °C.
5972 is a slow drying viscous paste. It remains pliable and flexible and is designed to
seal flanges, threaded connections and fasteners at temperatures from -45 °C to +315 °C.
It can be effectively applied to cork, paper, plastic and metal surfaces.
Tube 200 ml.: Max #
193010
Coll./Ks./Krt: 1x200 ml.
8040 Loctite Freeze
Frysespray. Løsner rustede, korroderede og fastgroede komponenter ved en
fryse-chok-effekt. Suges direkte ind i rusten ved hjælp af hårrørseffekten. Rensede
dele forbliver smurte og beskyttede mod korrosion.
Frysspray. Löser fastrostade komponenter. Den snabba nedkylningen
ger upphov till sprickor i rosten. Sugs direkt in i rosten genom den kapillärverkande effekten. Lösgjorda delar förblir smorda och skyddade mot korrosion.
Releases rusted, corroded and seized components by the shock- freezing effect
Wicks directly into the rust by capillary action. Released parts remain lubricated and
protected from corrosion.
Spray 400 ml.: Max #
193036
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
8065 Copper Anti Sieze
Kobber fedt. Kobberbaseret Anti-Seize. Smørelse, der beskytter mod
rust. Typiske anvendelsesmuligheder: skruer, møtrikker, rør, udstødningsbolte,
bremsekaliberbolte. Arbejdstemp.: -30 °C til +980 °C
Koppar fett. Kopparbaserad antikärv. Smörjmedel som skyddar
mot rost. Typiska användningsområden: skruvar, muttrar, rör, värmeväxlare, bromsoksbultar. Arbetstemp.: -30 °C till +980 °C.
Copper Based Anti-Seize. Lubricant that protects against rust. Typical applications:
screws, nuts, pipes, exhaust bolts, brake caliper bolts. Working Temp.: -30° C to +980° C
Stick 20 gr..: Max #
193035
Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
31
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
401 Instant Adhesive
Hurtiglim Universal. Hurtig lim til generelle formål. Også til porøse materialer
som fx træ, papir, skind, kork og stof. Til sure overflader som fx kromaterede eller
galvaniserede overflader. Fikseringstid.: 3-10 sek.
Snabblim Universal. Även för porösa material som trä, papper, läder,
kork och tyg. För sura ytor som kromade eller galvaniserade ytor.
Fixeringstid.: 3-10 sek.
Universal, low viscosity. General purpose. For acidic surfaces such as chromated or galvanized surfaces. For porous substrates such as wood, paper, leather, cork and fabric. Fix in
3-10 seconds. Service temperature range: -40 °C to +120 °C
193011 Coll./Ks./Krt: 1x5 gr.
193012 Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.
Blisterkort 5 gr.: Max #
Flaske 20 gr.: Max #
454 Instant Adhesive Gel
Hurtiglim Gelé. Hurtig universal gélélim til generelle formål. Drypper eller løber
ikke! Limning af metaller, komposit materialer, træ, kork, skum, skind, karton, papir. Ideel
til brug på lodrette eller nedadvendte overflader. Fikseringstid.: 5-10 sek.
Snabblim Gelé. Snabb allround lim i géléform. Droppar eller löper inte!
För limning av metall, komposit, trä, kork, skumgummi, läder, kartong, papper, plast.
Rekommenderas för vertikala eller överhängande ytor. Fixeringstid.: 5-10 sek.
Instant Gel. Fast-purpose gel adhesive for general purposes. Non dripping! Bonding
of metals, composites, wood, cork, foam, leather, cardboard, paper. Ideal for use on vertical or downward-facing surfaces. Fixture.: 5-10 sec.
193013 Coll./Ks./Krt: 1x3 gr.
193014 Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.
Blisterkort 3 gr.: Max #
Tube 20 gr.: Max #
3020 Gasket Adhesive
Paknings spray. Ideel til at holde pakninger fast med under montering. Kan
påføres alle typer pakninger af gummi, kork, papir og metal. Op til 200° C.
Packnings spray. Idealisk för att hålla packningar på plats under montering.
Applicerbar på alla typer av packningar i gummi, kork, papper och metall.
Upp till 200° C..
Gasket Adhesive, can be used on rigid or flexible flanges. Use with cut gaskets.
Improves sealing performance of all rubber, cork, paper and metal gaskets.
Produces a highly tacky, flexible film. Up to 200° C.
Spray 400 ml.: Max #
193015
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
3450 Strucktural Bonding
Metal epoxy, 2 komp. Kan bores i, slibes, bearbejdes og males efter en
time! Dobbeltsprøjte giver automatisk det rigtige blandingsforhold. Til reparation af
metalkomponenter, keramik, porcelæn og beton. Indstøbningstid: 15 min.
Metall epoxy, 2 komp. Du kan borra, slipa bearbeta och måla på den efter en
timme. Den dubbla pipen ger dig exat och riktig blandning. Utmärkt beständighet inom
industrikemikalier. Till reparation av metallkomponenter, keramik, porslin och betong
Härdningstid: 15 min.
3450 structural bonding - 2K Epoxy, fast cure, ideal for metal repair.
Working time: 4 - 6 min. Fixture time: 15 min.
Service temperature range: -55° C - +100° C. Colour mix: grey.
Blisterkort 25 ml.: Max #
32
193016
Coll./Ks./Krt: 1x25 ml.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
3430 Strucktural Bonding
Epoxy lim, 2 komp. Ultraklar, forstærket, vandfast! Ideel til limning af glas,
pyntepaneler og displays samt til almindelige reparationsformål. Gør overmaling mulig.
Temperaturfast fra -40 °C til +120 °C.
Metall epoxy, 2 komp. Glasklar, förstärkt, vattenbeständigt! Utmärkt för
limning av glas, paneler, skyltar och allmänna Gör det självapplikationer. Gör övermålning möjlig.Temperaturfast från -40 °C till +120 °C.
Structural bonding - 2K Epoxy, multible purpose bonder, fast, ultra clear. Five-minute
2K-Epoxy adhesive, suitable for applications requiring an optically clear bond line. Ideal
for bonding glass, decorative panels and displays and general DIY applications.
Blisterkort 24 ml.: Max #
193017
Coll./Ks./Krt: 1x24 ml.
3463 Metal-filled Comp.
Metal masse. Bearbejdningstid 3 minutter – hærder på 10 minutter. Kan æltes.
Klæber på fugtige overflader og hærder også under vand. Modstandsdygtig over for korrosion og de fleste kemikalier. Kan bearbejdes efter hærdning. Reparation af små sprækker i
huse, genopbygning af beskadigede gevindhuller osv. Indstøbningstid: 5 min.
Metall massa. Bearbetningsbar tid 3 minuter – härdar på 10 minuter
Fäster mot fuktiga ytor och härdar under vatten. Beständig mot kemikalier och korrosion. Kan borras, gängas, filas, svarvas och fräsas. Jämnar ut svetskanter, reparerar små
sprickor i gjutningar och fyller överdimensionerade bulthål. Härdningstid: 5 min.
2K Epoxy, Kneadable filler. Sets in 10 minutes. Steel filled kneadable Stick. Adheres to
damp surfaces and cures under water. Chemical and corrosion resistant. Can be drilled, filed
and painted. Emergency sealing of leaks in pipes and tanks. Repairs small cracks in castings.
Stick 50 gr.: Max #
193018
Coll./Ks./Krt: 1x50 gr.
Plastic Padding Filler
2-komponent polyester filler. Hærder på minutter og synker ikke. Plastic Filler er specielt
fremstillet til anvendelse på plast. Reparation af kofanger, pyntelister og karosseridele fremstillet af plast. Kan slibes efter fuldstændig tørring. Skal anvendes sammen med Plast
Primer (Varenr. 193022). Se næste side. Indstøbningstid: 15 min.
2-komponent polyesterspackel. Härdar på några minuter och inte krympa. Plastic
Filler är speciellt framtagen för användning på plast. Reparation av stötfångare, trim
och kropp delar tillverkade av plast. Kan slipas efter fullständig torkning. Måste användas med Plastic Primer (pos. 193.022). Se nästa sida. Indstøbningstid: 15 min.
2-component polyester filler. Cures in minutes and does not shrink. Plastic Filler is specially formulated for use on plastics. Repair of bumpers, trim and body parts made of plastic.
Can be sanded after complete drying. Must be used with Plastic Primer (Item No.
193022). See the next page. Indstøbningstid: 15 min.
Dåse/Tin 920 gr.: Max #
193019
Coll./Ks./Krt: 1x920 gr.
Heat Proof Paint - Black
Varmefast spray maling, sort. Varmebestandig maling som tåler meget høje temperaturer, modstandsdygtig overfor affedtningsmidler samt benzin. Den bliver mat sort
efter tørring, og anvendes primært til udstødningsrør, lyddæmpere og motor dele.
Varme beständig sprayfärg, svart. Värmebeständig färg som tål både höga temperaturer, avfettningsmedel och bensin. Den blir mattsvart när den torkar och
används primärt till avgasrör, ljuddämpare och motordelar.
PP430 Heat-Proof Paint, 400 ml black. Heat-resistant paint that withstands very
high temperatures, resistant to degreasers and gasoline. It becomes dull black when
dried, and used primarily for exhaust pipes, silencers and engine parts.
Spray 400 ml.: Max #
193040
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
33
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
9225 Plastic Sealant
www.maxmc.de · info@maxmc.de
+ 5 cm. rep.
Kunstoflim - større rep. 2-komponent plastlim. Ingen identificering af plast
nødvendig. Høj vedhæftning på lodrette flader og ved høje temperaturer. Reparationsområde: Større end 5 cm. Skal anvendes sammen med Terokal 150, Varenr. 193022.
Indstøbningstid: 10 min. Polyurethane.
Grundfilm, större rep. Tvåkomponents plastlim. Ingen identifiering av
plast nödvändig. Hög hållfasthet även vid högre temperaturer. Reparationsområde:
Mer än 5 cm. Används med Terokal 150, art.nr. 193022 för bästa vidhäftning.
Härdningstid: 10 min. Polyurethane.
To avoid read-through on repaired surfaces, product has to be cured with IR at 60°
C to 70° C, excellent sandability and very good paintability with all car paint systems
when using Terokal 150, art.no. 1930022. Applications: Bumpers, spoilers, aprons, etc.
Product Base; 2C Polyurethane. Pot life; ca. 10 min. Repair area more than 5 cm.
Patron 2x25 ml.: Max #
193020
Coll./Ks./Krt: 1x(2x25 ml.)
9225 SF Plastic Sealant
- 5 cm. rep.
Kunstoflim - mindre rep. 2-komponent plastlim. Ingen identificering af
plast nødvendig. Høj vedhæftning på lodrette flader og ved høje temperaturer.
Reparationsområde: Mindre end 5 cm. Skal anvendes sammen med Terokal 150,
Varenr. 193022. Indstøbningstid: 2 min. -40°C to 80°C
Grundfilm, mindre rep. Tvåkomponents plastlim. Ingen identifiering av
plast nödvändig. Hög hållfasthet även vid högre temperaturer.
Reparationsområde: Mindre än 5 cm. Används med Terokal 150, art.nr. 193022 för
bästa vidhäftning. Härdningstid: 2 min. Polyurethane. -40°C to 80°C
To avoid surface read-through product has to be cured with IR at 60°C to 70°C.
Excellent sandability, very good paintability with all car paint systems when using
Terokal 150. Applications: Bumpers, spoilers, aprons,etc. Pot life: 3 minutes. Tack Free:
15 minutes. Full cure: 1.5 hours-Shore a hardness: 90. -40°C to 80°C
Patron 2x25 ml.: Max #
193021
Coll./Ks./Krt: 1x(2x25 ml.)
Terokal 150 Plastic Primer
Kunstof Primer. Glimrende basisbelægning og meget kort fordampningstid.
Anvendes til skader som ridser og stenslag. Finish af plastikreparation, hvor der er brugt
varenr. 9225 eller 9225 SF.
Spray Primer. Blänkande basbeläggning och mycket kort härdningstid.
Användes till skador som ripor och stenskott.
Användes till plastreparationer, där du använt
art.nr. 9225 eller 9225 SF.
To be used for Plastic Repair Kit and Terokal 9225, Terokal 9225 SF, Teroson Plastic
Filler and before painting. Easy and precise application. Excellent base coat. Very short
evaporation time. Product base: Chlorinated Polyolefins
Spray 150 ml.: Max #
193022
Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.
Teroson FL
Universal Rensevæske. Til alle overflader før og efter alle limninger eller forseglinger. Brug den til reparation af plastik-, glas- eller metaldele. Den kan også fungere som
fortynder til fx undervognscoatinger, klæbemidler til plastikreparationer direkte virkende
glaslimsprodukter osv.
Rengöringsvätska. Till alla ytor före och efter alla limningar och förseglingar.
Använd den till reparation av plast, glas eller metalldelar. Den kan också användas som
förtunnare till fx underreds medel, lim till plastreparationer samt direktverkande glaslimsprodukter.
The universal cleaner for repair shops, e.g. for all surfaces before and after many bonding
or sealing jobs. Use Teroson FL cleaner and thinner whenever repairing plastic parts.
Application with lint free cloth (Teroson FL is also a diluent for many Teroson products).
1 liter: Max #
34
193023
Coll./Ks./Krt: 1x1 liter.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Application tube
Blanderør til plastreparationer.
Blandrör till plast reparationer.
Mix Tube for Plastic repair.
Max #
193037
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.
96001 Dispenser,
twin cartridge
Håndpistol til plastrep. Loctite 96001 manuel doserer – 50-mldobbeltpatron manuel applikator. Til arbejde med 193020 og 193021
tvillingepatroner.
Handpistol för plasrrep. Loctite 96.001 Manuell dosering
- 50-ml dubbel kassett applikator. För att arbeta med 193020 och 193.
021 dubbla patroner.
Handguns for plastrep. Loctite 96001 Manual dosing - 50-ml double cartridge manual
applicator. For working with 193020 and 193021 twin cartridges.
Max #
193039
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.
Loctite 7063 Cleaner
Universal komponentrens. Komponentrens og -affedter til brug før limning, efterlader ingen rester (opløsningsmiddelbaseret). Opløsningsmiddelbaseret
(acetone) universel komponentrens. Efterlader ingen rester. Anvendes før limning og
tætning af emner.
Grundfilm, mindre rep. Universal del renare. Komponent-och avfettningsmedel för användning före limning, lämnar inga rester (lösningsmedelsbaserade). Baserat lösningsmedel (aceton) universella komponenten renare.
Lämnar inga rester. Används före limning och tätning trådar.
Loctite 7063 general purpose parts cleaner and degreaser prior to bonding,
which leaves no residue (solvent based). Solvent based general parts cleaner. Leaves
no residue. Ideal for use prior to adhesive bonding and sealing applications.
Spray 150 ml.: Max #
Spray 400 ml.: Max #
193024
193025
Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
Loctite 7840 Bio Cleaner
Rense/affedtning. Bionedbrydeligt afrensnings- og affedtningsmiddel til at
fjerne fedt, olie skærevæsker og værkstedssnavs. Opløsningsmiddelfrit, skånsomt, ikkebrændbart. Fortyndet med vand. Fjerner fedt, olie, skærevæsker og værkstedssnavs.
Rengörende/affettande. Biologiskt nedbrytbart borttagning och avfettningsmedel för att avlägsna fett, olja, skärvätskor och verkstad smuts.
Lösningsmedelsfria, mild, icke-brännbart. Späd med vatten.
Tar bort fett, olja, skärvätskor och verkstad smuts.
7840 biodegradable cleaner and degreaser for removing grease, oil cutting fluids
and workshop grime. Biodegradable. Solvent free, non-toxic, non-flammable. Diluted
with water. Removes grease, oil, cutting fluids and workshop grime.
Spray 750 ml.: Max #
193026 Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.
193027 Coll./Ks./Krt: 1x5 liter.
Container 5 liter: Max #
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
35
Max MC Import A/S · www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
www.maxmc.de · info@maxmc.de
7200 Gasket Remover
Pakningsfjerner. Fjerner hærdede pakningstætningsmidler og traditionelle
pakninger på 10 til 15 minutter. Minimal skrabning. Anvendelig på de fleste
typer overflader.
Packningsborttagere. Tar bort härdat tätningsmedel och traditionella
packningar från de flesta ytor på 10 till 15 minuter. Minimal skrapning.
Användbar till de flesta ytor.
Removes gasket sealants in 10-15 minutes. Removes cured gasket sealants and
traditional gaskets in 10 to 15 minutes. Minimal scraping. Usable on most types of
surfaces.
Spray 400 ml.: Max #
193028
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
7039 Contact Cleaner
Kontaktrens. Til rengøring af elektriske kontakter, som udsættes for fugt
eller anden tilsmudsning. Påvirker ikke isoleringslak. Typiske anvendelse:
Rengøring af elektriske kontakter, relæer, strømskinner m.m.
Kontakt rengörare. For rengöring av elektriska kontakter som utsätts
för fukt eller annan nedsmutsning. Påverkar inte isolerlack. Rengöring av elektriska kontakter, reläer, strömställare mm.
Loctite 7039 cleaner spray for cleaning electrical contacts exposed to moisture
or other contaminations. For cleaning electrical contacts exposed to moisture or
other contaminations. Does not affect insulating varnishes. Typical application:
Cleaning of electrical contacts, relays, switchgear etc.
Spray 400 ml.: Max #
193029
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
7850 Hand Cleaner
Håndrensemiddel. Naturlig ekstraktbase uden mineralske olier. Biologisk nedbrydelig. Indeholder førsteklasses hudplejemiddel. Fungerer med eller uden vand. Fjerner
indgroet snavs, fedt og olie.
Handrengöringsmedel. Naturligt handrengöringsmedel gjort på citrusextrakt. Fri från mineralolja. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller hudvårdande ingredienser.
Kan användas med eller utan vatten. Tar bort ingrodd smuts, fett, sot och olja.
General purpose hand cleaner based on natural extract. Natural extract base.
Free from mineral oils. Biodegradable. Contains premium skin conditioners
Works with or without water. Removes ground-in dirt, grease, grime, and oil
Bottl. 400 ml.: Max # 193030 Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
Bottl. 3 liter: Max # 193031 Coll./Ks./Krt: 1x3 liter.
7852 Clean Tissues
Renseservietter. En pre-fugtet serviet, ideel til brug på hænder og maskindele.
Det renser med en blanding af organiske stoffer og efterlader en frisk orange duft efter
påføring. Renser uden / med vand. Fjerner fedt, smuds, blæk og spor af lim.
Handrengöringsmedel. En pre-fuktad torka, idealisk för användning på
händer och maskindelar. Rengöringen med en blandning av organiska medlar, lämnar
en färsk apelsin doft efter applicering. Rengör utan / med vatten. Tar bort fett, smuts,
bläck och spår av lim.
A pre-moisturized wipe ideal for use as a Hands and Parts Cleaner. It cleans hands,
parts and surfaces with a mixture of organic substances and leaves a fresh orange scent
after application. Cleans without/with water. Removes greases, grimes, inks and traces of
adhesives.
Bucket, 70 pcs: Max #
36
193032
Coll./Ks./Krt: 1x70 pcs.
Olie, spray og tilsætnings- og hjælpemidler. Maj 2013.
Öl, spray und hilfemitteln. Maj 2013
Max MC Import AB · www.maxmc.se · info@maxmc.se
Hand Cleaner Holder
Holder til Håndrens. Passer til 3 liter flaske, varenr. 193031
Hållare till Handrengöring. Passar 3 liters flaska, art.nr. 193031
Fits 3 liter bottle.
Max #
193034
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.
Hand Cleaner dispenser
Hånd pumpe til håndrensemiddel, 3 liter 193031.
Hand pump till handrensemedel, 3 liter 193031.
Dispenser for Hand Cleaner, 3 liter 193031.
Max #
193038
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.
Barrier Cream
Skin Protection
Hud beskyttelse Beskytter hænderne som en usynlig handske mod snavs og
stænk, fx malinger klæbemidler og undervogns coatinger.
Hand pump Skyddar händerna som en osynlig handske mot skit och stänk,
skyddar mot lim och underreds medel.
Protects hands like an invisible glove against dirt and splashes, adhesives and coatings.
Can 600 ml.: Max #
193033
Coll./Ks./Krt: 1x600 ml.
Olja, spray och tillsätnings- och hjälpemedlar. Maj 2013.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising