Paměti, sběrnice, vstupně/ výstupní obvody

Paměti, sběrnice, vstupně/ výstupní obvody
Mikroprocesory pro vest. aplikace,
Sběrnice, paměti, vstupy, výstupy
Přednáška 12 (13)
Před. A4B38NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha
J. Fischer
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
1
Náplň přednášky
Rekapitulace – mikrořadiče
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
2
Mikroprocesory pro vestavné aplikace – rysy
Široké spektrum procesorů pro vestavné aplikace
od 4 – bitových po 32 – bitové
Historický typ – jádro 8051, stále využívané desítkami výrobců
Atmel AT89C 51,…
jiná řada Atmel AVR, AT Mega www.atmel.com
Motorola – Freeescale rodina 68HC08, ( 68HCS908,…) rodina 68HCS12
a vyšší typy http://www.freescale.com/
ST Microelectronics STM8 8- bitový proc. www.st.com/stm8
firma Microchip , procesory PIC, www.microchip.com
Texas Instruments MSP430 16 bitový procesor, nízká spotřeba,
www.ti.com/MSP430
Japonské firmy Fujitsu, Renesas, 8, 16 bitové proc.
Signálové procesory Analog Devices, Texas Instruments, Freescale
Aplikace – jako jednočipové, nebo i s externími sběrnicemi - možnost připojení
externí SDRAM, možnost operač. systému ( uCLinux., Linux)
Texas Instruments – kombinace DSP a procesoru ARM v jednom pouzdře
Vyšší typy ARM ARM Cortex A (A9,..) viz. mob. telefon. ext. paměti (o.s. Android)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
3
Procesory s jádrem ARM pro vestavné aplikace
Nyní trend – používat jádro ARM firma ARM www. ARM. COM
nejdříve jádro ARM 7, a především, jádro –
pro vestavné aplikace – jednočipová varianta – všechny paměti, řadiče a
periferie jsou na čipu).
ARM Cortex M3,
ARM Cortex M0
další typy jádro ARM Cortex M4 (funkce DSP), ARM 9, ARM 11 ( např. v
Raspberry – PI), ARM Cortex A9
vyšší typ již spolupráce s externími sběrnicemi
externí SDRAM, 32, 64 a více MByte, portování Linux, nebo omezená verze
uCLinux (procesory bez MMU – memory Management Unit), Android,..
Potřeba větší paměti RAM 32 Mbyte uCLinux,
Pro vyšší varianty, 256MByte, 512 Mbyte – 1 GByte,…– připojení externí
dynamické SDRAM (synchronous dynamic RAM)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
4
Polovodičové paměti
RWM read write memory ( RAM – SRAM, DRAM, SDRAM)
RWM- DRAM paměťový kondenzátor s výběrovým MOS tranzistorem, nutné
periodická obnova informace (analogie – přečtení a obnova blednoucího nápisu)
ROM Read only memory- obsah dán pevně – maskami při výrobě ( závěrečná
metalizace- propojení)
PROM – programovatelné paměti ( jedenkrát ),
OTP (one time programmable) OP PROM, - vyskytuje se i u mikroprocesorů)
pozor není možno vymazat !!!
EPROM Erasable PROM . programovatelené, mazatelné UV zářením, okénko z
křemenného skla, EPROM - již velmi málo používané
EEPROM - Elektricky mazatelné programovatelné paměti, programování
tunelováním, mazání tunelováním
FLASH memory NOR, NAND
NOR FLASH struktura- uspořádání podobně jako ROM, EPROM, EEPROM,
podobný způsob čtení, přístup – adresace v paměťové matici
NOR FLASH – použitelné pro uložení programu, který uP čte a vykonává
NOR – FLASH na čipu mikrokontrolérů jako paměť programu ( STM32Fxxx)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
5
Paměti - paměťová matice
Uspořádání paměťových buněk do matice (čtvercové, příp. obdél. matice)
adresace buňky v řádku a sloupci
výběr (aktivace ) řádku adresovým vodičem ( word line)
přivedení informace na bitové vodiče
výběr sloupce
paměťová matice
dekodér řádku
adresa
řádku
adresový
vodič
(word line)
bitový vodič ( bit line)
adresa
sloupce
spínače sloupců
dekodér sloupce
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
Data
6
Paměti - stránka
Současné čtení informace z jednoho řádku,
ulož. do vyrovnávací pam. řádku - stránky
adresa
inf. na jednom řádku - stránka, page
řádku stránky
jeden proces přípravy čtení načtení stránky do vyrovnávací paměti
Page mode read, Page mode write
postupný výběr podle adresy sloupce
u FLASH, DRAM, SDRAM
( analogie – promoce – Betlémská kaple celá řada)
adresa
paměťová matice
vyr. pam. stránky
spínače sloupců
využití registru stránky při čtení i zápisu
sloupce
Data
dekodér sloupce
DRAM, SDRAM - fast page mode read,
přivedení adresy řádku ( ROW) jednou,
dále jen postupné přivádění sloupcových adres - Column
rychlé ukládání po jednotlivých Byte do reg. stránky, paralelní přesun po
sloupcích do buněk jedné stránky „Page mode“
Page mode (sector) - jediný režim u NAND FLASH ( flash disků, karet)
pomalé - současné - paralelní čtení, (zápis) velkého množství inf. z ( do) buněk
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
7
Paměti - asynchronní
Požadavek na čtení může přijít v libovolném okamžiku a s jistým zpožděním
se objeví data
Požadavek na zápis může přijít v libovolném okamžiku a s jistým zpožděním
se data zapíší do paměti
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
8
Paměti - synchronní
Paměť je řízena synchronním hodinovým signálem, který v čase diskretizuje a
určuje okamžiky čtení, příp. zápisu
Proces čtení, příp. zápisu je synchronizován
vnějším signálem se pouze určí, zda se bude, či nebude zapisovat nebo číst
(analogie:
– cesta pěšky – je možno započít cestu kdykoliv, ale pomalu
cesta vlakem – uskutečnění cesty možné pouze v diskrétních okamžicích
10:00, 10:30, ….)
rozhodnutí typu – realizuje se cesta daným spojem – ANO, NE)
Asynchronní dynamické paměti DRAM, EDO(DRAM)
Synchronní systémy- optimalizace na rychlost
SDRAM, DDR, DDR2 - synchronní paměťové systémy
FIFO paměti synchronní i asynchronní typy
Rychlé paměti – synchronní paměti
Flash – jako programové paměti – asynchronní, ale existují i synchronní (viz
Intel) sync. Flash
Využití rychlosti sync. flash – předpoklad postupného čtení, ne skoky
(„proudové zpracování“)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
9
Paměti PROM - EPROM – FLASH - EEPROM
Informace uložena ve formě schopnosti MOS tranzistoru vést proud pokud je
na GATE napětí (MOS tranzistor s indukovaným kanálem)
Programování – uložení náboje, (příp. mazání) náboje v oblasti GATE
podle naprogramování – různý proud Drain – Source, při stejném nap. na Gate
(„ vede – nevede“)
tranzistory – v paměťové matici, adresace řádek – sloupec
výst. obvod
C0
+U
IDS
a
b
bez
prog.
C
naprog.
W1
TF00
TF01
+
B
T
TF10
TF11
B0
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
TC1
+
W0
TC
W
UGS
C1
R
výst.
obvod
UC
TC0
B1
10
Paměti EEPROM
Electrically Erasable programmable read –only memory
Navazuje na EPROM
programování – tunelováním, mazání tunelováním
Paměťový tranzistor + 1až 2 tranzistory pro výběr buňky
Možnost programování a mazání po jednotlivých Byte v obvodu při normálním
napájení ( + 5 V, příp. 3.3 V).
Paralelní EEPROM 28C64, 28C256 obdobné rozložení pinů na pozdře jako
EPROM, možnost programování v obvodu
Sériové paměti EEPROM s rozhraním IIC bus, microwire, SPI,
typy 24C02, 24C256,…
93C46, 93C56 microwire – známé konfigurační paměti, síťové karty, zvukové
karty
25C256, 25C512 SPI 256, 512 kbitů,
(podobné M25P64 SPI FLASH, 64Mbitů)
Heslo EEPROM emulation – míní se použití paměti pro záznam konstant a
jejich modifikaci po Byte uživatelským programem
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
11
Paměti EEPROM
Electrically Erasable programmable read –only memory
Navazuje na EPROM
programování – tunelováním, mazání tunelováním
Paměťový tranzistor + 1až 2 tranzistory pro výběr buňky
Možnost programování a mazání po jednotlivých Byte v obvodu při normálním
napájení ( + 5 V, příp. 3.3 V).
Paralelní paměti EEPROM 28C64, 28C256 obdobné rozložení pinů na pouzdře
jako EPROM, možnost programování v obvodu
Sériové paměti EEPROM s rozhraním IIC bus, microwire, SPI,
typy 24C02, 24C256,…
93C46, 93C56 microwire – známé konfigurační paměti, síťové karty, zvukové
karty
25C256, 25C512 SPI 256, 512 kbitů,
(podobné M25P64 SPI FLASH, 64Mbitů)
Heslo EEPROM emulation – míní se použití paměti pro záznam konstant a
jejich modifikaci po Byte uživatelským programem
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
12
Sériové paměti EEPROM
Sériové paměti EEPROM s rozhraním IIC bus, microwire, SPI,
využitelné pouze jako datové paměti
typy 24C02, 24C256,…
93C46, 93C56 microwire – známé konfigurační paměti, síťové karty, zvukové
karty
25C256, 25C512 SPI 256, 512 kbitů,
(podobné M25P64 SPI FLASH, 64Mbitů)
Heslo EEPROM emulation – míní se použití paměti pro záznam konstant a
jejich modifikaci po Byte uživatelským programem
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
13
Paměti EEPROM
Programování EEPROM po Byte – trvání jednotky ms
programování v režimu stránky – PAGE
u EEPROM se obvykle nemusí programovat všechny Byte na stránce
( u pamětí FLASH – ANO)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
14
Paměti FLASH, typ. NOR
Paměťová buňka , floating gate, programování – „hot electrons“
upravená struktura paměťového tranzistoru
struktura paměti obdobná paměti EPROM,
„Byte write“ programování Byte,
„Page Write“ -programování stránky, - buňky ležící v jednom řádku ( i menší
stránky)
Programování - v programátoru ( Beeprog - Elnec, a pod.) mazání,
Uživatelské programování - v aplikaci, přivedení dat a řídicích slov do paměti
Možnost elektrického mazání - napětí Gate záporné oproti Source
mazání - tunelováním, nelze mazat jednotlivé tranzistory (není koincidenční
adresování
První FLASH - mazání celé paměti, BULK erase
nebo mazání sektorů , příp. sector Erase
mazání, programování, – pomalejší než čtení
zapisovat je možno pouze do vymazané paměťové buňky
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
15
Paměti FLASH v mikrořadičích
FLASH NOR – jako interní paměť programu mikrořadičů AT89C51RC2,
ADuC843, ale i STM32F103 ( ARM Cortex – M3)
někdy jejich využití jako náhrady EEPROM- pro záznam dat (viz - kalibrační
konstanty přístroje – cvičení)
V mikropčítačích a mikrořadičích - potřeba rychlé paměti, (reálná doba
přístupu FLASH 30- 40 ns ?? omezení rychlosti,
načítání více Byte současně ( 64 bitů,..)
Někdy řešení – BURST mode ( ADSP – BF504F)- stránkový přístup
Paměť Flash – pomalejší než interní paměť SRAM,
kritické části programu – přesun z FLAS do RAM
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
16
Další paměti
Další informace použité a prezentované při přednášce:
Paměti EEPROM se sériovým rozhraním SPI, IIC BUS, Microwire
příklady:
Atmel 25C256 - SPI EEPROM , AT45DB041B – SPI Flash
Spansion Am29LV160B paralelní FLASH
Atmel 24C512 sériová EEPROM s rozhraním IIC Bus
princip zápisu „ Page mode“ , výhody, vysvětlení postaty zrychlení zápisu,
Použití sériových EEPROM v přístroji a zařízení, příklady,
Pojem - NOR Flash – paměť
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
17
Paměti FLASH NOR a NAND
Paměti FLASH NOR – paměť buňka – 3 přívody, bitový vodič, slovní vodič,
GND, problém hustoty
zvýšení hustoty integrace- paměťový tranzistor ve skupině 16 (8) tranzistorů–
napojení pouze 2 vodiči
W0
W1
B0
B1
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
18
Paměti FLASH NAND
Paměti FLASH – NAND – pouze jako datové paměti, není možno je využít jako
paměti programu ( tedy, že by se přímo četl instrukční kód paměti, není
možný náhodný přístup ke čtení BYTE, význam- čtení po sektorech,
hromadné čtení mnoha tisíc bitů naráz
( „v množství je síla“)
jeden cyklus čtení NAND FLASH
je pomalý ?? us, ale současné čtení
více sektorů, rychlost.
NAND není 100 procent dobrých buňek,
postupné poškozování
(viz FLASH disk)
správa vadných sektorů,..
pam, karta, Flash disk – správa zajištěna
paměť NAND FLASH jako součástka - nutno
správu zajistit programem
kontrola po zápisu dat,
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
19
Paměti RWM
Paměťová buňka SRAM
bistabilní klopný obvod
6 T paměťová buňka
použita technologie CMOS
velmi nízký statický proudový odběr
zapojení do matice-
Ucc
/B
B
T3
Ucc
dekodér
řádku
R1R2
R5 R6
R7 R8
A0, A1
dekodér
sloupce
A2, A3
T4
W
Din
T6
T5
T1
R3 R4
T2
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
Dout
/CS
/WE
/OE
20
Paměti SRAM
Organizace
(x1 bit, x4 bit - staré) x bitů, x16 bitů
klasické CMOS SRAM, nízkopříkonové, označení často začíná 62xxx
6264, 62256 , doby přístupu desítky až přes 100 ns
KM 62 256
, adresové vstupy, datové vstupy/ výstupy,
A14 - A0
řídicí signály SRAM:
paměťové
D7 - D0
pole
•
/CS výběr čipu, ( chip select) ( někdy více /CS
OE
RAM
• /OE řízení výst. budiče -( output enable)
CS
WE
• /WE povolení zápisu ( write enable)
Rozložení vývodů- JEDEC standard , 62256 vždy stejně.
27256 ( EPROM) a 62256 (SRAM) shodné rozložení signálů na pouzdře
adresy, data, /OE, /CS ( resp. /CE), GND, Ucc, SRAM navíc /WE
Rychlé SRAM, ( jako vyrovnávací paměti)
doby přístupu přibl. 10 ns.
ryc
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
21
Paměti SRAM - cyklus zápisu
Přivedení adresy a platných dat
významný okamžikukončení aktivity /WE nebo /CS
(který dříve)
ukončení podmínky
WE x CS = 1
tWC
ADR
tCW
CS
tAS
tWP
WE
data stabilní:
tDW před aktiv. hranou
předstih dat (set up time)
tDH po náběžné hraně zapisovacího
přesah dat (hold time)
impulsu /WE ( příp. /CS)
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
tDW
tDH
vstupní data
platná data
( OE = H )
Z
22
Paměti SRAM - cyklus čtení
Cyklus čtení,
obdobný jako u EPROM, FLASH,.
tRC
ADR
tCO
CS
/CS výběr čipu - ( Chip Select)
/OE - povolení výstupu
(Output Enable)
- aktivace výstpních budičů,
jinak ve stavu vysoké impedance
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
tOE
OE
tAA
výstupní data
( WE = H)
platná data
C
23
SRAM - 4Mb Async. Fast SRAM
Příklad standardní současné
standardní SRAM.
Samsung K6R4008V1D
512K x 8
UCC= 3,3 V
tAA= 8 ( 10) ns
Podobně – varianty
256 k x16
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
24
Časové diagramy - 4Mb Async. Fast SRAM
-
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
25
Časové diagramy SRAM - orientace v údajích
-
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
26
Synchronní SRAM
Synchronní SRAM 256k x 32
ISSI typu IS61LPS25632A
Použita jako záznamová paměť
v osciloskopu Rigol DS 1052E
(obdoba Agilent,
2 bit čítač Burst
vzorkování celkem – až 500 Ms/s
paralelní řazení pamětí pro zvýšení
rychlosti
A/D převodník, hradlové pole,
paměť
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
27
Synchronní SRAM
IS61LPS25632A
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
28
Synchronní SRAM
IS61LPS25632A
použita v osciloskopu
Rigol DS 1052Eobdoba Agilent, cvičení SM)
CLK synchr. hod.sig
/GW synchr. global write
/CE, /CE2, CE2
synchr. chip enable
/OE output enable
MODE – výběr druhu burst.
A – synchr. adr. vstupy
/ADSP nebo /ADSC
aktivace burs
BURST – rychlé čtení dat
ze 4 sousedních lokací
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
29
Synchronní SRAM
IS61LPS25632A
synchronní cyklus čtení
CLK synchr. hod.sig
/GW synchr. global write
/CE, /CE2, CE2
synchr. chip enable
/OE output enable
MODE – výběr druhu burst.
A – synchr. adr. vstupy
/ADSP nebo /ADSC
aktivace burs
BURST – rychlé čtení dat
ze 4 sousedních lokací
BURST čtení
1 adr. lokace - čtení
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
30
Paměti DRAM
Cyklus čtení,
Synchronous Dynamic Random Access Memory, synchronní dynamická
paměť
Double Data Rate (DDR)
SDRAM Specification
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
31
Paměti DRAM
Cyklus čtení,
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
32
Paměť SDRAM
Paměť SDRAM, firma MICRON MT48LC4M16A2 – 1 Meg x 16 x 4 banks
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
33
Sběrnice procesoru
Skupina vodičů pro - signály mikroprocesoru pro spolupráci a předávání dat
přenos typu CPU – Paměť, CPU – vstup/výstup
Vodiče – signály : Adresa, Data, řídicí signály – čtení, zápis, ready,.
A0 nejnižší váha LSB, A31 ( viz ARM) MSB
data D0 nejnižší váha LSB, D31 (viz ARM) MSB
Externí sběrnice původní procesory, kdysi Intel 8080, 8085, 8086, 80286,..
Komunikace s pamětmi, programovatelnými řadiči ( řadič přerušení, UART,
čítače,..) a všemi zařízením prostřednictvím exerní sběrnice
Nyní – mnoho pamětí a periferií na čipu procesoru
viz ARM několik sběrnic, paměťová sběrnice, periferní sběrnice,.. ( AHB,
APB,..)
Možný současný přenos různých dat po různých sběrnicích - data ( inst. kód)
z paměti programu – z Flash do CPU, data ze vstupu do RAM,..s využitím
DMA,.
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
34
Sběrnice procesoru
Nyní – mnoho pamětí a periferií na čipu procesoru
viz ARM několik sběrnic, paměťová sběrnice, sběrnice AHB, periferní
sběrnice APB
možní současný přenos různých dat po různých sběrnicích - data ( inst. kód)
z paměti programu – z Flash do CPU, data ze vstupu do RAM,..s využitím
DMA,.
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
35
Spolupráce procesoru se sběrnicemi
-
A15 - A0 , a více
adr. sběr.
A15
A0
MPR
D7
D0
D7 - D0, a více
dat. sběr.
WR
říd. sig.
RD
A15
A0
pam.
blok
D7
D0
WR RD
A15 - A0
D7 - D0
WR
RD
čtení
ADR
zápis
ADR
platná adresa
data z MPR
C
/RD
data z pam.
platná data
tDV
A15 - A0
platná adresa
D8 - D0
platná data
Z
WR
t
WP
tDWH
platná data
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
36
Externí sběrnice pro paměti - STM32F2x
Čtení na sběrnici STM32F2xx
A
Address bus
D
Data bus
NEx Chip select
NOE Output Enable
NWE Write Enable
NBL1 Upper Byte Enable
NBL0 Lower Byte Enable
N – symbolizuje aktivitu signálu v ve stavu „L“
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
37
Externí sběrnice STM32F2x - STM32F2x
Zápis na sběrnici STM32F2xx
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
38
DMA - přímý přístup do paměti
DMA (Direct Memory Access) přímý přístup do paměti
Pro zrychlení přenosů dat typu Paměť- paměť, Paměť – vstup, paměť výstup
Řadič DMA , naprogramován pro daný způsob přenosu daného rozsahu paměti,
přenos celého bloku naráz, přenos dat, která postupně přicházejí (přenos dat
z periferie do Paměti¨)
Postupný (synchronní) přenos dat z paměti do periferie, generování
analogového signálu pomocí převodníku D/A (DAC digital to analog converter),
vstup dat z Input capture, nastavování Output compare, odlehčení
procesoru, (forma „domácí“ automatizace v procesoru, „běží to automaticky“).
Image interface - DMA přenos obrazu z CMOS senzoru pomocí DMA do RAM (
STM32F207, SDTM32F407), ADSP BF533,
DMA naprogramován – např. jakmile se objeví data, ulož je do paměti postupně
od adresy, naprogramováno na přenos dat z UART ( SPI,.. do paměti)
i opačně, přenosu dat z paměti do výstupu, rychlé vysílání na UART,…SPI,..
(analogie – pomocník, stavba – přesun materiál, sklad, výdej materiálu proudový, nebo na požadavek- rychlý
pomocný dělník, který pracuje podle přesně daného předpisu a podle časového plánu),
DMA i použití při organizaci vyrovnávacích bufferů, jedno DMA. data ze senzoru
do paměti, další DMA z paměti na interface ( příklad obrazový senzor a
komunikační
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
39
Ovládací vstupy, tlačítka
Ovládací prvky přístroje - tlačítka, klávesnice
tlačítko proti GND, „pull up“ rezistor
využití interního „pull up“ rezistoru v AT89S8252
připojení ovládacích prvků přístroje
tlačítka,
odskoky tlačítka při sepnutí a rozepnutí
tlačítko s přerušením,
stisk tlač.
odskoky kontaktu při
sepnutí
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
+5V
RP
tlač.
vst.
brána
stabilní stav
kontaktu
uvolnění tlač.
odskoky kontaktu při
rozepnutí
40
Připojení skupiny tlačítek s přerušením
Snížení nároku na čas CPU při periodickém snímání stavu tlačítka čtení stavu tlačítka v přerušení
stisk - generace přerušení
4 x RP
společné přerušení
Implementace AT89C51RC2,....
„keyboard interface“ na P1
4 x tl.
Keyboard Line X (7 až 0) Flag - zachycení stavu
Keyboard Level Selector reg. volba úrovně
Keyboard interrupt request
&
vst. brána
+5V
INT
Možnost „probuzení „ procesoru“ ze „sleep“ módu stiskem tlačítka na
keyboard interface
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
41
Integrovaný blok „Keyboard interface“
Implementace AT89C51RC2,.... „keyboard interface“ na P1
KLS.x Keyboard Leve l Selector reg. volba aktivní úrovně tlačítka
KBF.x Keyboard Line X (7 až 0) Flag - zachycení aktivního stavu tlačítka
KBE.x Keyboard enable , pro daný bit.interrupt request
KBDIEN1 povolení přerušení celého interface na P1
Možnost „probuzení „ procesoru“ ze „sleep“ módu stiskem tlačítka na
keyboard interface,
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
42
Dynamicky čtená klávesnice
vstup. brána
Tlačítka v matici M x N
klidový stav výstupu „open“ „H“ vysoká úroveň
výstup typu otevřený kolektor, vstup Pull UP
dynamické - postupné buzení jediného sloupce do „L“,
čtení všech řádků, stisknuté tlačítko - souřadnice X,Y
matice 4 x 4, 3 x 8,.....Matice 4 x 4 - možno přímo na 8- pinů procesoru STM32,
konfigurace bran, vstup, open drain, nutné ošetření odskoků tlačítka
Dyn. čtení matice tlačítek 4 x 4 tlačítka
použito také v PC klávesnici
+5V
alternat. řešení náhrady otevř. kol.
výstup, po bitech úroveň L nebo třetí stav
možnost využití „Keyboard interface“,
využití přerušení na vstupech pro detekci
stisku kterékoliv klávesy, aktivace
všech sloupců, přerušení při stisku tlačítka
4 x RP
výst. brána
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
43
Vstup s posuvným registrem
Vstup dat do mikropoč. s posuvným registrem
snížení počtu potřebných pinů
vstup tlačítek, přepínačů, stavu obvodů
varianty - vstup z převodníku A/D převodníku typicky v mobilních tel, zvuk,...
kaskádní řazení posuvných registrů
tlačítka, vst. obvody
přepis
LD
s. data
posun
SER
A
SR1
B
CLK
H
CLK_INH
QH
74LS165
s. data
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
44
Vstupy s galvanickým oddělením, optrony
Optron, kombinace infračerveně zářící diody („infra LED“) a fototranzistoru
Parametr CTR poměr přenosu proudu fototranzistoru vůči proudu IRED
CTR = IFT /IIRED, v procentech, bývá přes 40 % a více – 100 %,
příklad optron CNY17)
R = 1k2
IRED
FT
výst.
Dochr
Ucc
IRED
FT
Rk
10k
vstupní
pin uP
Vstup log. signálu do mikropočítače s galvanickým oddělením
Vnější obvod budí IRED, odezvy optronů s fototranzistory - řádově 10 us.
použitelné pro frekvence řádu 10 kHz, pozor – saturace – změna střídy signálu,
různá doba náběžné a spádové hrany
ochr. dioda D ochr proti přepólování (LED, IRED malé průrazné napětí i pod 10 V),
opticky oddělené vstupy - standardní vybavení PLC (Programmable logic
controller), rychlé optrony. – IRED + fotodioda + zesilovač, logický výstup
použitelné pro frekvence řádu MHz
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
45
Výstupy s galvanickým oddělením, výpočet
Výpočet parametrů R, R1, R2,
Výpočet Rk = kolektorového odporu fototranzistoru
viz přednáška 9 - výpočet parametrů spínače s tranzistorem.
UCC / Rk musí být menší , než Ired x CTR/100 (CTR v procentech)
ksat – zvolený činitel saturace ( např. 2 až 3)
(větší saturace zpomaluje rozepnutí fototranzistoru)
rezerva na ksat – tolerance CTR, rezerva pro stárnutí optronu a pokles jeho CTR
RK ≥ ksat ⋅
Příklad
CTR = 100 %, IRED = 3 mA, ksat = 3 UCC = 5 V
návrh Rk = 5 kOhmů
U CC
⋅ 100
I RED ⋅ CTR
R = 1k2
Dochr
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
Ucc
IRED
FT
Rk
10k
vstupní
pin uP
46
Výstupy s galvanickým oddělením, optrony
Buzení IRED v optronu – podobně jako buzení LED, napětí na IRED 1,5 až 2 V
INFRA Buzení LED proti napájení - obvykle
buzení s pomocným tranzistorem T1
výstupní FT, doplnit ochrannou diodou proti přepolování, zkrat dioodou,
ochrana proti průrazu přechodu báze – emitor FT,
přepólování, přechod CB – propustný,
IRED
FT
přechod BE zavřený,
průraz diody – přechod BE i při
napětí menším než 10 V
Ucc
D1
Ucc
R3
Ucc
R3
R1
T1
D1
T1
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
R
C
R2
R2
R
Ucc
D1
R1
D1
47
Výstup s posuvným registrem se záchytným registrem
Posuvný registr ser. par. 74HCT595 - na výstupu záchytný registr
překopíruje se naráz podle sig. RCLK
seriová data SER, hod.signál SRCLK
Struktura pos. registru ´595, modifikace výstupní části v různých variantách:
výkonové tranzistory
možno navázat na rozhraní SPI
často využíváno, snížení počtu pinů uP
výstupní obvody
přepis
s. data
posun
nul.
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
RCLK
QA QB
výst. reg.
pos. reg.
SER
SRCLK
QH
SRCLR
SRR1
Q H´
74HC595
48
Připojení segmentových zobrazovačů s LED
7- segmentový zobrazovač, SA společná anoda, SK - spol. katoda
V zobrazovači s SA, jednotlivé SA pro aktivaci pozice
katody propojeny, společné řízení
dynamické řízení, rozvícení na 1/n času, n- počet pozic,
střední hodnota = I stř. střední hodnota proudu aktivovaným segmentem za
periodu obnovení celého n- místného zobrazovače
Impulsní proud Iimp= n x Istř. !!!, např. Istř. = 5 mA,
impulsní proud = 6 x 5= 30 mA
Uvažovat pro výpočet rezistorů !!!
6
SA
a
f
e
g
d
SA1
SA2
SA3
SA6
b
c
dp
a
b
dp
a 8
dp
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
49
Výpočet obvodu dynamicky řízeného zobrazovače
Výpočet R2, podle impulsního proudu,
R1 - pře s T1 může protékat 7x ( příp. 8x) větší proud- rozsvícena hodnota
„8“,...tedy např.
7 x6 x Istř. = 7 x 6 X 5 = 210 mA Pro 6-ti místný , 7-mi segmentový zobrazovač
tranzistor - parametr h21E, zvolený činitel saturace, viz. přednášky elektronika
výstupní brána
R1
SAn
R4
R2
a
R2
R3
T2
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
UCC
T1
T2
50
Mozaikový (maticový) LED zobrazovač
Indikce ve velkých přístrojích, panely, „LED“ obrazové panely
dynamicky řízený zobrazovač
R1
matice např. 80 x 7 LED
posuvný registr budí sloupce
R2
obnovení informace po řádcích
R3
přivedení informace v 7 krocích
R4
po jednotlivých řádcích
tranzistorové budiče, výpočet
R5
analogicky předchozímu případu
R6
Viz. indikace LED panel v tramvaji
R7
Možnost řešení – rozhraní SPI, časovač,
S1 S2
DMA, „obraz“ stavu panelu – v RAM
STM32- možnost řešení s využitím obvodových
prostředků procesoru, s minimalizací spotřeby času procesoru
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
S3
S4
S5
51
Mozaikový (maticový) LED zobrazovač
(modifikace – paralelní plnění, 8, 16 posuvných registrů – viz. firma Axxx - panel)
Možné připojení 8, 16,.. posuvných registrů na sběrnici procesoru
v jednom zápisovém cyklu např. cyklu zápisu dat do „externí paměti“.
/WR na CLK , datový signál D0,,,.Dx datové sběrnice, připojit na datový vstup pos.
reg. – více- výklad na před.
Rozdělení LED panelu na sekce, postupné souběžné obnovování informace na
LED všech sekcí panelu
ADR
Problém – střída budicího signálu,
data z MPR
LED, oko – reaguje na střední
hodnotu jasu.
WR
Omezení maximálního impulsního
proudu LED, viz katalog.
IMAX pro impulsy se střídou xxx, a frekvencí yyy
A15 - A0
platná adresa
D8 - D0
platná data
Z
t
WP
tDWH
Pozn. řízení LED panelů – pro řízení jasu jednotlivých LED, specializované obvody,
např. budič pro 16 LED, každá s nastavením vlastní střídy PWM – jako ps.
registr 256 bitů,, viz TI, STM, Maxim,…
A4B38NVS, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement