Notebook PC
Manual electronic
RO8108
Prima ediţie
Mai 2013
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau
prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără
permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE
VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI,
FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ,
SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR,
PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA
AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII
UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL
SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi
de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi
în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP
INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,
ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST
MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor
responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent
de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru
daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale
tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi
îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului
pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în
contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă
limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili
împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE
TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA
ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU
INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA
PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII
DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.
Service şi asistenţă
Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com
Manual electronic pentru notebook
Cuprins
Despre acest manual.................................................................................................7
Convenţii utilizate în acest manual........................................................................... 8
Pictograme......................................................................................................................... 8
Elemente tipografice...................................................................................................... 8
Precauţii referitoare la siguranţă...........................................................................9
Utilizarea notebook-ului............................................................................................... 9
Îngrijirea notebook-ului................................................................................................ 10
Casarea corectă................................................................................................................ 11
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
Cunoaşterea notebook-ului....................................................................................14
Vedere de sus.................................................................................................................... 14
Partea inferioară............................................................................................................... 19
Partea dreaptă.................................................................................................................. 21
Partea stângă.................................................................................................................... 23
Partea din faţă................................................................................................................... 25
Capitolul 2: Utilizarea notebookului
Noţiuni de bază...........................................................................................................28
Încărcaţi notebook-ul..................................................................................................... 28
Ridicaţi pentru a deschide afişajul............................................................................. 30
Apăsaţi pe butonul de alimentare............................................................................. 30
Gesturi pentru touchpad.........................................................................................31
Utilizarea tastaturii.....................................................................................................38
Taste funcţionale............................................................................................................. 38
Taste funcţionale pentru aplicaţii ASUS.................................................................. 39
Taste Windows® 8............................................................................................................ 40
Taste de control pentru funcţii multimedia* ........................................................ 40
Tastatura numerică*....................................................................................................... 41
Utilizarea unităţii optice...........................................................................................42
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8
Prima pornire a computerului................................................................................46
Ecranul de blocare Windows® 8.............................................................................46
Interfaţa cu utilizatorul Windows®........................................................................47
Ecranul Start...................................................................................................................... 47
Aplicaţii Windows®.......................................................................................................... 47
Punctele de interes......................................................................................................... 48
Lucrul cu aplicaţiile Windows®...............................................................................51
Lansarea aplicaţiilor........................................................................................................ 51
Particularizarea aplicaţiilor........................................................................................... 51
Închiderea aplicaţiilor.................................................................................................... 52
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)........................................................................ 53
Charms bar......................................................................................................................... 55
Caracteristica Snap (Aliniere)...................................................................................... 58
Alte comenzi rapide de la tastatură.....................................................................60
Conectarea la reţele wireless..................................................................................62
Wi-Fi...................................................................................................................................... 62
Activarea Wi-Fi.................................................................................................................. 62
Bluetooth . ......................................................................................................................... 64
Airplane mode (Mod avion)......................................................................................... 66
Conectarea la reţele cablate...................................................................................67
Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice............................... 67
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice................................................... 69
Oprirea notebookului...............................................................................................70
Trecerea notebookului în modul Repaus................................................................ 70
Capitolul 4: Aplicaţii ASUS
Aplicaţii oferite de ASUS..........................................................................................72
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 72
USB Charger+ (Încărcător USB)................................................................................... 76
Meniul ASUS Instant Key............................................................................................... 78
ASUS Console.................................................................................................................... 81
Capitolul 5: Procedura POST (Power-on Self-test)
Procedura POST (Power-on Self-test)..................................................................90
Manual electronic pentru notebook
Utilizarea procedurii POST pentru accesarea sistemului BIOS şi a opţiunilor
de depanare...................................................................................................................... 90
BIOS.................................................................................................................................90
Accesarea sistemului BIOS............................................................................................ 90
Setări din BIOS.................................................................................................................. 91
Depanare.......................................................................................................................101
Refresh your PC (Reîmprospătare PC)...................................................................... 101
Reset your PC (Resetare PC)......................................................................................... 102
Advanced options (Opţiuni complexe)................................................................... 103
Întrebări frecvente
Sfaturi utile privind utilizarea notebookului.....................................................106
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware........................107
Întrebări frecvente referitoare la componentele software..........................110
Anexe
Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM.......................................................... 114
(pe modele selectate).................................................................................................... 114
Informaţii unitate ROM Blu-ray (pe modele selectate)...................................... 116
Conformitatea cu modemul intern........................................................................... 116
Prezentare generală........................................................................................................ 117
Declaraţie de compatibilitate a reţelei..................................................................... 117
Echipament non-voce .................................................................................................. 117
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii......................................................... 119
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a FCC.. 120
Declaraţie de conformitate(Directiva R&TTE 1999/5/CE).................................. 121
Marcaj CE............................................................................................................................ 121
Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru Canada.......................................... 122
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii................................. 123
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa........................................ 123
Note de siguranţă UL..................................................................................................... 125
Cerinţă de siguranţă pentru energie........................................................................ 126
Notificări pentru tunerul TV......................................................................................... 126
Notificări REACH............................................................................................................... 126
Notă pentru produsele Macrovision Corporation............................................... 126
Prevenirea pierderii auzului......................................................................................... 126
Manual electronic pentru notebook
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)........................... 127
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică.................................................... 128
Informaţii de siguranţă pentru laser......................................................................... 128
Eticheta de avertizare pentru service....................................................................... 128
Reglementări CDRH........................................................................................................ 128
Notă referitoare la finisaj............................................................................................... 128
Aprobare CTR 21(pentru notebook PC cu modem încorporat)...................... 129
Conformitate produs ENERGY STAR......................................................................... 131
Eticheta Eco a Uniunii Europene . ............................................................................. 131
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor la
mediu . ................................................................................................................................ 132
Reciclare ASUS / Servicii de returnare...................................................................... 132
Manual electronic pentru notebook
Despre acest manual
În acest manual sunt furnizate informaţii despre componentele
hardware şi caracteristicile software ale notebookului dvs. Manualul
este organizat în următoarele capitole:
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale
notebookului.
Capitolul 2: Utilizarea notebookului
În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor
componente ale notebookului dvs.
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8
Acest capitol conţine o prezentare generală a utilizării sistemului
de operare Windows® 8 pe notebookul dvs.
Capitolul 4: Aplicaţii ASUS
În acest capitol sunt prezentate aplicaţiile ASUS livrate împreună
cu sistemul de operare Windows® 8 al notebookului.
Capitolul 5: Procedura POST (Power-on Self-test)
În acest capitol este arătat modul de utilizare a procedurii POST
pentru modificarea setărilor notebookului.
Întrebări frecvente
Această secţiune cuprinde întrebări frecvente referitoare la
hardware şi software, la care puteţi face referire pentru a soluţiona
probleme comune legate de notebook-ul dvs.
Anexe
Această secţiune conţine note şi declaraţii privind siguranţa
pentru notebookul dvs.
Manual electronic pentru notebook
Convenţii utilizate în acest manual
Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt
prezentate după cum urmează:
IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie
respectate pentru realiza o activitate.
NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi
utile la realizarea activităţilor.
AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie
respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi
pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor notebook-ului dvs.
Pictograme
Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru
realizarea unei serii de activităţi sau proceduri pe notebook-ul dvs.
= Utilizaţi
����������������������
touchpad-ul�.
= Utilizaţi
��������������������
tastatura�.
Elemente tipografice
Caractere aldine
=A
cestea indică un meniu sau un articol care
trebuie selectat.
Caractere italice
= Aceasta
������������������������������������������
indică secţiuni pe care le puteţi
consulta în prezentul manual.
Manual electronic pentru notebook
Precauţii referitoare la siguranţă
Utilizarea notebook-ului
Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii
cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°
F).
Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea
nominală, din partea de jos a Notebook PC şi
asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere
este conform cu puterea nominal.
Nu aşezaţi notebook-ul pe genunchi sau pe orice
altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi
rănile provocate de expunerea la căldură.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte
echipamente periferice deteriorate cu notebookul.
Când este pornit, nu transportaţi sau acoperiţi
notebook-ul cu materiale care pot reduce circulaţia
aerului.
Nu aşezaţi notebook-ul pe suprafeţe de lucru
neregulate sau instabile.
Notebook-ul poate trece prin aparatele cu raze X
de la aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe
benzile rulante), dar nu îl expuneţi detectoarelor sau
baghetelor magnetice.
Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre
serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile
ce trebuie respectate când utilizaţi notebook-ul în
timpul zborului.
Manual electronic pentru notebook
Îngrijirea notebook-ului
Înainte de curăţarea notebook-ului, deconectaţi
cablul de alimentare cu curent alternativ şi scoateţi
acumulatorul (dacă este cazul). Utilizaţi un burete
de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o
soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de
apă caldă. Eliminaţi orice surplus de umiditate de pe
notebook utilizând o cârpă uscată.
Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi,
benzen sau alte produse chimice pe sau în
apropierea notebook-ului.
Nu aşezaţi obiecte pe notebook.
Nu expuneţi notebook-ul la câmpuri magnetice sau
electrice puternice.
Nu utilizaţi sau expuneţi notebook-ul la lichide, la
ploaie sau la umezeală.
Nu expuneţi notebook-ul în medii cu praf.
Nu utilizaţi notebook-ul lângă scurgeri de gaze.
10
Manual electronic pentru notebook
Casarea corectă
NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul
menajer. Acest produs a fost proiectat să
permită reutilizarea în condiţii corespunzătoare
a componentelor şi reciclarea. Simbolul care
reprezintă un container tăiat înseamnă că
produsul (electric, echipament electronic şi baterie
de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie
depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi
reglementările locale pentru eliminarea produselor
electronice.
NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer.
Simbolul care reprezintă un container tăiat
înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu
gunoiul menajer.
Manual electronic pentru notebook
11
12
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 1: Configurarea
componentelor hardware
Manual electronic pentru notebook
13
Cunoaşterea notebook-ului
Vedere de sus
NOTĂ: Configuraţia tastaturii poate varia în funcţie de regiune sau ţară.
De asemenea, vederea de sus poate varia ca aspect în funcţie de modelul
notebook-ului.
14
Manual electronic pentru notebook
Şir de microfoane
Şirul de microfoane oferă funcţii de reducere a ecoului,
suprimare a zgomotelor şi formare a razei pentru o mai bună
recunoaştere vocală şi înregistrare audio.
Cameră
Camera încorporată vă permite să realizaţi fotografii sau să
înregistraţi materiale video utilizând notebook-ul.
Indicator cameră
Indicatorul camerei arată când camera integrată este utilizată.
Panou de afişaj
Acest afişaj de înaltă definiţie oferă caracteristici de vizualizare
excelente pentru fotografii, videoclipuri şi alte fişiere multimedia
pe notebook.
Butonul Instant Key
Acest buton presetat reprezintă o caracteristică unică a
notebook-ului dvs. În mod implicit, apăsarea rapidă a acestui
buton lansează aplicaţia ASUS Console. Pentru a crea o nouă
presetare, ţineţi apăsat acest buton pentru a lansa meniul ASUS
pentru butonul Instant Key şi apoi configuraţi setările.
NOTĂ:
•
Pentru detalii suplimentare despre crearea
presetărilor, consultaţi secţiunea Meniul ASUS Instant
Key din acest manual.
•
Pentru detalii suplimentare legate de utilizarea
aplicaţiei ASUS Console, consultaţi secţiunea ASUS
Console din acest manual.
Manual electronic pentru notebook
15
Butonul de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook pentru
pornire sau oprire. De asemenea, puteţi să utilizaţi butonul de
alimentare pentru a comuta notebookul în modul de repaus sau
hibernare şi a-l scoate din modul repaus sau hibernare.
În cazul în care notebookul nu mai răspunde la comenzi, apăsaţi
lung butonul de alimentare timp de circa patru (4) secunde,
până când notebookul se opreşte.
Tastatură numerică�*
Tastatura numerică comută între aceste două funcţii: pentru
introducere numerică şi ca taste de direcţie a cursorului.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Tastatura
numerică (pe anumite modele) din acest manual.
Tastatură
Tastatura vă oferă taste QWERTY la dimensiune completă cu
apăsare confortabilă. De asemenea, vă permite să utilizaţi tastele
funcţionale, accesul rapid la Windows® şi controlul altor funcţii
multimedia.
NOTĂ: Configuraţia tastaturii diferă în funcţie de model sau de
teritoriu.
Touchpad
Touchpad-ul permite utilizarea gesturilor multiple pentru
navigarea pe ecran, oferind utilizatorului o experienţă intuitivă.
De asemenea, simulează funcţiile unui mouse obişnuit.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Gesturi
pentru touchpad din acest manual�.
16
Manual electronic pentru notebook
Indicatoare de stare
Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a
hardware-ului notebook-ului.
Indicator de putere
Indicatorul de alimentare iluminează când
notebook-ul este pornit şi clipeşte lent când
notebook-ul este în starea de repaus.
Indicator de încărcare a acumulatorului cu două
culori
LED-urile bicolore oferă o indicaţie vizuală a stării
de încărcare a bateriei. Consultaţi tabelul următor
pentru detalii:
Culoare
Stare
Verde constant
Dispozitivul PC-ul notebook
este conectat la o sursă de
alimentare, iar nivelul de
încărcare al bateriei este între
95% şi 100%.
Portocaliu constant Dispozitivul PC-ul notebook
funcţionează în modul baterie,
iar nivelul de încărcare al
bateriei este sub 95%.
Portocaliu
intermitent
PC-ul notebook funcţionează
în modul baterie, iar nivelul de
încărcare al bateriei este sub
10%.
OPRIT
PC-ul notebook funcţionează
în modul baterie, iar nivelul de
încărcare al bateriei este între
10% şi 100%.
Manual electronic pentru notebook
17
Indicatorul de activitate al unităţii
Acest indicator se aprinde când notebookul
accesează unităţile de stocare interne.
Bluetooth / Indicator wireless
Acest indicator iluminează pentru a indica faptul că
s-a activat funcţia Bluetooth sau reţeaua LAN fără fir
a notebook-ului.
Indicatorul blocării literelor mari
Acest indicator iluminează când se activează
funcţia Capital lock�����������������������������������
. Utilizarea funcţiei Capital lock
vă permite să introduceţi litere mari (de e������������
x. A, B, C)
utilizând tastatura notebook-ului.
* numai pentru modelele selectate
18
Manual electronic pentru notebook
Partea inferioară
NOTĂ: Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.
AVERTISMENT! Partea de dedesubt a notebookului se poate încălzi până
la înfierbântare în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului.
Când utilizaţi notebook-ul, nu îl aşezaţi pe suprafeţe care pot bloca fantele
de aerisire.
IMPORTANT! Durata de funcţionare a acumulatorului depinde de
condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook. Acumulatorul
nu poate fi demontat.
Manual electronic pentru notebook
19
Aerisiri
Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea
aerului cald din notebook.
AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt
blocate de hârtie, cărţi, cabluri sau alte obiecte, pentru a preveni
supraîncălzirea.
Difuzoare
Difuzoarele audio încorporate vă permit să auziţi sunetul direct
din PC notebook. Funcţiile audio ale acestui PC notebook sunt
controlate de software.
20
Manual electronic pentru notebook
Partea dreaptă
Portul mufei combinate de intrare a microfonului/ieşire a
căştilor (pe modele selectate)
Acest port vă permite să conectaţi semnalul de ieşire audio a
notebook-ului la căşti sau difuzoare amplificate. De asemenea,
puteţi utiliza acest port pentru a conecta PC-ul Notebook
la dispozitive conforme cu interfaţa Sony/Philips Digital
Interconnect Format (S/PDIF).
Port mufă de intrare microfon
Portul mufei de intrare microfon este utilizat pentru a conecta
notebookul la un microfon extern. �
Port USB 3.0
Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de
transfer de până la 5 Gbit/s şi este compatibil cu versiunea
anterioară USB 2.0.
Unitate optică
Unitatea optică a notebookului poate accepta mai multe
formate de disc, precum CD-uri, DVD-uri, discuri înregistrabile
sau discuri reinscriptibile.
Indicator unitate optică
Acest indicator se aprinde când butonul de ieşire electronică a
unităţii optice este apăsat, în timp ce notebookul este pornit.
Acest indicator se aprinde, de asemenea, când unitatea optică
citeşte date de pe disc sau scrie date pe un disc.
Manual electronic pentru notebook
21
Buton de ieşire unitate de disc optică
Apăsaţi pe acest buton pentru a ejecta sertarul unităţii optice.
Orificiu de ejectare manuală
Orificiul de ejectare manuală este utilizat pentru a ejecta tava
unităţii în cazul în care butonul de ejectare electronică nu
funcţionează.
AVERTISMENT! Utilizaţi orificiul de ejectare manual doar atunci
când butonul de ejectare electronică nu funcţionează.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Utilizarea
unităţii de disc optice din acest manual.
Portul mufei de subwoofer
Portul de tip jack pentru subwoofer se utilizează pentru
conectarea subwooferului (opţional) la notebook.
Slot de securitate Kensington®
Slotul de securitate Kensington® menţine siguranţa
notebookului prin folosirea produselor de securitate compatibile
Kensington® pentru notebook.
22
Manual electronic pentru notebook
Partea stângă
Intrare pentru alimentare (CC)
Introduceţi în acest port adaptorul de alimentare inclus pentru
a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul.
AVERTISMENT! Adaptorul se poate supraîncălzi în timpul
funcţionării. Nu acoperiţi adaptorul şi nu-l atingeţi când este
conectat la o sursă de alimentare electrică.
IMPORTANT! Utilizaţi numai adaptorul de alimentare inclus
pentru a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul.
Port LAN
Introduceţi cablul de reţea în acest port pentru conectare la o
reţea locală.
Portul HDMI
Acest port este pentru un conector High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) şi este compatibil HDCP, permiţând redarea
de discuri HD DVD sau Blu-ray şi a altor suporturi de conţinut
protejat.
Manual electronic pentru notebook
23
Mini DisplayPort
Folosiţi acest port pentru a conecta notebook-ul la un afişaj
extern cu interfaţă DisplayPort, VGA, DVI sau HDMI.
Port USB 3.0
Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de
transfer de până la 5 Gbit/s şi este compatibil cu versiunea
anterioară USB 2.0.
Port USB 3.0 cu USB Charger+
Acest port USB 3.0 cu pictograma este dotat cu caracteristica
USB Charger+. USB Charger+ vă permite să încărcaţi rapid
dispozitivele mobile şi poate fi utilizată chiar şi atunci când
notebookul este în modul de repaus, hibernare sau oprire�.
Cititor de memorie
Acest notebook are un singur slot încorporat pentru cititorul
cartelelor de memorie care acceptă formate de cartele MMC,
SD şi SDHC.
* numai pentru modelele selectate
24
Manual electronic pentru notebook
Partea din faţă
NOTĂ: Partea frontală poate avea aspect diferit, în funcţie de model.
Indicatoare de stare
Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a
hardware-ului notebook-ului.
Manual electronic pentru notebook
25
26
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 2: Utilizarea
notebookului
Manual electronic pentru notebook
27
Noţiuni de bază
Încărcaţi notebook-ul.
A.
Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă
de alimentare de 100 V~240 V.
B.
Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea
de alimentare (DC) a notebook-ului.
Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima
utilizare.
NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de
model şi de regiunea în care vă aflaţi.
28
Manual electronic pentru notebook
IMPORTANT!
•
Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de
alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată.
•
La utilizarea notebookului în modul de adaptor de alimentare,
priza trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.
•
Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/
ieşire de pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea corespund
cu informaţiie despre valorile nominale electrice de pe adaptorul
de alimentare. Unele modele de PC notebook pot accepta mai
multe valori nominale ale curentului de ieşire în funcţie de codul
SKU disponibil.
•
Informaţii despre adaptorul de alimentare:
-
Tensiune de intrare: 100-240Vac
-
Frecvenţă intrare: 50-60Hz
-
Interval ieşire curent: 4.74A(90W), 6.32A(120W)
-
Interval ieşire tensiune:19Vdc
Manual electronic pentru notebook
29
Ridicaţi pentru a deschide afişajul.
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
30
Manual electronic pentru notebook
Gesturi pentru touchpad
Gesturile vă permit să lansaţi programe şi să accesaţi setările
notebookului dvs. Atunci când utilizaţi gesturi cu mâna, consultaţi
ilustraţiile de mai jos.
Mişcarea cursorului
Puteţi să apăsaţi oriunde pe touchpad pentru a activa cursorul, apoi să
glisaţi degetul pe touchpad pentru a mişca cursorul pe ecran.
Glisare pe orizontală
Glisare pe verticală
Glisare în diagonală
Manual electronic pentru notebook
31
Gesturi cu un deget
Atingere/Atingere dublă
•����������������������������������������������������������
În ecranul Pornire, atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.
•�������������������������������������������������������������
În modul Desktop, atingeţi de două ori un articol pentru a-l
lansa.
Tragere şi plasare
Loviţi uşor de două ori un articol, apoi deplasaţi acelaşi deget fără
a-l ridica de pe touchpad. Pentru a plasa articolul în noua sa locaţie,
ridicaţi degetul de pe touchpad.
32
Manual electronic pentru notebook
Clic stânga
Clic dreapta
•
În ecranul Start, faceţi clic pe •
o aplicaţie pentru a o lansa.
•
În modul Desktop, faceţi
dublu clic pe o aplicaţie
pentru a o lansa.
•
În ecranul Start, faceţi clic pe
o aplicaţie pentru a o selecta
ţi lansaţi bara de setări. De
asemenea, puteţi să apăsaţi
pe acest buton pentru a
lansa bara All Apps (Toate
aplicaţiile).
În modul Desktop, utilizaţi
acest buton pentru a
deschide meniul cu clic
dreapta.
NOTĂ: Zonele din interiorul liniei punctate reprezintă locaţiile butonului
din stânga, respectiv din dreapta, ale mouse-ului pe touchpad.�
Manual electronic pentru notebook
33
Tragerea marginii de sus
•�������������������������������������������������������������������
În ecranul Pornire, trageţi dinspre marginea de sus pentru a lansa
bara All apps (Toate aplicaţiile).
•�����������������������������������������������������������������
Într-o aplicaţie care rulează, trageţi de marginea de sus pentru
a-i vizualiza meniul.
Tragerea marginii din stânga
Tragerea marginii din dreapta
Trageţi dinspre marginea din stânga Glisaţi dinspre marginea din
pentru a rearanja aplicaţiile care
dreapta pentru a lansa Charms
rulează.
bar.
34
Manual electronic pentru notebook
Gesturi cu două degete
Atingere
Rotire
Atingeţi touchpadul cu două
Pentru a roti o imagine în Windows®
degete pentru a simula funcţia de Photo Viewer, plasaţi două degete
clic dreapta.
pe touchpad şi apoi rotiţi un deget
în sens orar sau antiorar în timp ce
celălalt deget rămâne nemişcat.
Derulare cu două degete (sus/
jos)
Derulare cu două degete (stânga/
dreapta)
Deplasaţi două degete pentru a
derula în sus sau jos.
Deplasaţi două degete pentru a
derula la stânga sau dreapta.
Manual electronic pentru notebook
35
Micşorare
Mărire
Alăturaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Îndepărtaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Tragere şi plasare
Selectaţi un articol şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de clic
stânga. Deplasaţi celălalt deget în josul pe touchpad pentru a trage şi a
plasa articolul într-o nouă locaţie.
36
Manual electronic pentru notebook
Gesturi cu trei degete
Glisare în sus
Glisare în jos
Glisaţi trei degete în sus pentru
a se afişa toate aplicaţiile care se
execută.
Glisaţi trei degete în jos pentru a se
afişa modul Desktop.
Manual electronic pentru notebook
37
Utilizarea tastaturii
Taste funcţionale
Tastele funcţionale de pe tastatura notebookului pot declanşa
următoarele comenzi:
trece notebook-ul în modul Sleep (Repaus)
activează sau dezactivează modul Airplane (Avion)
NOTĂ: Atunci când este activat, modul Airplane
(Avion) dezactivează toate conexiunile wireless.
scade luminozitatea ecranului
creşte luminozitatea ecranului
stinge ecranul
activează setările pentru al doilea monitor
NOTĂ: Asiguraţi-vă că al doilea afişaj este conectat la
dispozitivul Notebook PC.
Activează sau dezactivează touchpad-ul
Activează sau dezactivează difuzorul
38
Manual electronic pentru notebook
Micşorează volumul difuzorului
Măreşte volumul difuzorului
Taste funcţionale pentru aplicaţii ASUS
Notebookul dvs. are de asemenea, un set special de taste funcţionale
care pot fi utilizate pentru lansarea unor funcţii ASUS.
comută aplicaţia ASUS Splendid Video
Enhancement Technology pentru a comuta între
următoarele moduri de amplificare a culorilor
afişajului: Gamma Correction (Corectare gamă de
culori), Vivid Mode (Modul culori vii), Theater Mode
(Modul teatru), Soft Mode (Modul moderat), My
Profile (Profilul meu) şi Normal. (Normalne).
lansează aplicaţia ASUS Power4Gear Hybrid
Manual electronic pentru notebook
39
Taste Windows® 8
Pe tastatura notebookului există două taste Windows® speciale utilizate
după cum urmează:
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul Pornire.
Dacă vă aflaţi deja în ecranul Pornire, apăsaţi această tastă
pentru a reveni la ultima aplicaţie pe care aţi deschis-o.
Apăsaţi pe această tastă pentru a simula funcţia de clic
dreapta.
Taste de control pentru funcţii multimedia*
Tastele de control pentru funcţii multimedia vă permit să controlaţi
fişiere multimedia, de exemplu fişiere audio şi fişiere video, atunci când
se redau pe notebook.
Apăsaţi pe�
în combinaţie cu tastele cu săgeţi de pe tastatura
notebookului aşa cum este ilustrat mai jos.
Stop
Revenire la pista Redare sau
anterioară sau
pauză
derulare înapoi
40
Trecere la pista
următoare sau
derulare rapidă
înainte
Manual electronic pentru notebook
Tastatura numerică*
La anumite modele de notebookuri
este disponibilă o tastatură
numerică. Puteţi utiliza această
tastatură pentru introducerea de
cifre sau ca taste de indicare a
direcţiei.
Apăsaţi pe
pentru a comuta între
utilizarea tastaturii
pentru taste numerice
sau pentru taste de
indicare a direcţiei.
* numai pentru modelele selectate
Manual electronic pentru notebook
41
Utilizarea unităţii optice
NOTĂ: Locaţia efectivă a butonului de ejectare electronică poate varia, în
funcţie de modelul notebook PC-ului.
Introducerea unui disc optic
1.
În timp ce notebook PC-ul
este pornit, apăsaţi butonul
de ejectare electronică pentru
a deschide parţial sertarul
unităţii optice.
2.
Trageţi uşor afară sertarul
unităţii.
IMPORTANT! Aveţi grijă să nu
atingeţi lentila unităţii optice.
Asiguraţi-vă că nu există obiecte
care pot fi blocate sub tava
unităţii.
3.
42
Ţineţi discul de margine, cu
partea imprimată în sus, apoi
plasaţi-l cu atenţie în interiorul
centrului.
Manual electronic pentru notebook
4.
Apăsaţi în jos centrul din
plastic al discului până
când se fixează pe centrul
unităţii optice.
5.
Împingeţi sertarul unităţii
uşor pentru a închide
unitatea optică.
NOTĂ: În timpul citirii datelor,
este normal să auziţi rotirea şi
vibraţiile din unitatea optică.
Orificiu de ejectare manuală
Orificiul de ejectare manuală se află pe capacul unităţii optice şi este
utilizat pentru a ejecta sertarul unităţii optice în cazul în care butonul de
ejectare electronică nu funcţionează.
Pentru a ejecta manual sertarul unităţii optice, introduceţi o agrafă
desfăcută în orificiul de ejectare manuală până la deschiderea tăvii.
AVERTISMENT! Utilizaţi orificiul de ejectare manuală doar când butonul
de ejectare electronică nu funcţionează.
Manual electronic pentru notebook
43
44
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 3:
Lucrul cu Windows® 8
Manual electronic pentru notebook
45
Prima pornire a computerului
La prima pornire a computerului apar o serie de ecrane care vă ghidează
în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.
Pentru a porni prima oară notebookul:
1.
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook. Aşteptaţi
câteva minute până când apare ecranul de configurare.
2.
În ecranul de configurare alegeţi limba pe care o veţi folosi pe
notebook.
3.
Citiţi cu atenţie termenii licenţei. Bifaţi I accept the terms for
using Windows (Accept termenii de utilizare pentru Windows),
apoi faceţi clic pe Accept.
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura următoarele
elemente de bază:
5.
•
menţinere a securităţii computerului
•
personalizare
•
conectivitate wireless
•
setări
•
conectare la computer
După configurarea elementelor de bază, apare tutorialul video
Windows®8. Vizionaţi acest tutorial video pentru a afla mai multe
despre funcţionalităţile sistemului de operare Windows®8.
Ecranul de blocare Windows® 8
Ecranul de blocare Windows® 8 poate apărea atunci când notebookul
intră în sistemul de operare Windows® 8. Pentru a continua, atingeţi
ecranul de blocare sau apăsaţi pe orice tastă de pe tastatura
notebookului.
46
Manual electronic pentru notebook
Interfaţa cu utilizatorul Windows®
Windows® 8 este prevăzut cu o interfaţă cu utilizatorul (UI) împărţită în dale,
care vă permite să organizaţi şi accesaţi cu uşurinţă aplicaţiile Windows® din
ecranul de start. De asemenea, include următoarele caracteristici pe care le
puteţi utiliza în timp ce lucraţi pe PC-ul dvs. Notebook.
Ecranul Start
Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de
utilizator. Acesta vă ajută să organizaţi într-un singur loc toate
programele şi aplicaţiile de care aveţi nevoie.
Butonul Mărire/
Micşorare
Aplicaţii Windows®
Acestea sunt aplicaţii fixate în ecranul Start şi afişate în format de dale
pentru accesare uşoară.
NOTĂ: Unele aplicaţii necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte
de a putea fi lansate.
Manual electronic pentru notebook
47
Punctele de interes
Punctele de interes (hotspot) de pe ecran vă permit să lansaţi programe
şi să accesaţi setările notebook-ului dvs. Funcţiile acestor puncte de
interes (hotspot) pot fi activate utilizând touchpadul.
Puncte de interes (hotspot) într-o aplicaţie lansată
Punctele de interes (hotspot) de pe ecranul Start
48
Manual electronic pentru notebook
Punct de interes
(hotspot)
colţul din stânga sus
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-sus şi apoi atingeţi miniatura aplicaţiei
recente pentru a reveni la aplicaţia respectivă
care se execută.
Dacă aţi lansat mai multe aplicaţii, glisaţi în jos
pentru a afişa toate aplicaţiile lansate.
colţul din stânga jos
Din ecranul unei aplicaţii care se execută:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi miniatura ecranului
Start pentru a reveni la ecranul Start.
NOTĂ: De asemenea, puteţi apăsa pe
tasta Windows�
de
����������������
pe tastatură
pentru a reveni la ecranul Start.
În ecranul Start:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi miniatura aplicaţiei
care se execută pentru a reveni la aplicaţia
respectivă.
Manual electronic pentru notebook
49
Punct de interes
(hotspot)
latura superioară
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului pe latura
superioară până când aceasta devine o
pictogramă în formă de mână. Glisaţi şi fixaţi
aplicaţia într-o locaţie nouă.
NOTĂ: Această funcţie funcţie hotspot
funcţionează numai pentru o aplicaţie
care se execută sau atunci când doriţi să
utilizaţi caracteristica Snap (Aliniere). Pentru
detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Caracteristica Snap (Aliniere) din Lucrul cu
aplicaţii Windows®.
colţurile din dreapta Deplasaţi cursorul mouse-ului pe colţul din
sus şi jos�
dreapta-sus sau din dreapta-jos pentru a lansa
Charms bar.
50
Manual electronic pentru notebook
Lucrul cu aplicaţiile Windows®
Utilizaţi touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a lansa,
personaliza şi închide aplicaţii.
Lansarea aplicaţiilor
Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi
clic stânga sau apăsaţi o dată pentru a o lansa.
Apăsaţi de două ori pe�
şi
��������������������������
apoi utilizaţi tastele
cu săgeţi pentru a răsfoi aplicaţiile. Apăsaţi pe�
pentru a lansa o aplicaţie.
Particularizarea aplicaţiilor
Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi fixarea
aplicaţiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.
Mutarea aplicaţiilor
Atingeţi de două ori aplicaţia, apoi glisaţi-o şi fixaţi-o
într-o locaţie nouă.
Redimensionarea aplicaţiilor
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara sa de
setări, apoi atingeţi�
Manual electronic pentru notebook
sau�
����
.
51
Anularea fixării unor aplicaţii
pentru a detaşa o aplicaţie.
.
Închiderea aplicaţiilor
1.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea
superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca
acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă
de mână.
2.
Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a
ecranului pentru a o închide.
Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele�
.
52
Manual electronic pentru notebook
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)
În afară de aplicaţiile deja fixate în ecranul Start, puteţi deschide şi alte
aplicaţii prin intermediul ecranului Apps (Aplicaţii).
Bară de derulare pe orizontală
Manual electronic pentru notebook
53
Lansarea ecranul Apps (Aplicaţii)
Lansaţi Apps (Aplicaţii) utilizând touchpadul sau tastatura notebookului.
Glisaţi în jos de la marginea de sus a ecranului pentru a
lansa bara All Apps (Toate aplicaţiile).
În ecranul Start, apăsaţi pe�
pentru a selecta
pictograma All Apps (Toate aplicaţiile)
apăsaţi pe
,�������
apoi
.
Fixarea mai multor aplicaţii în ecranul Start
Puteţi fixa mai multe aplicaţii în Start utilizând sau touchpadul.
1. Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţia pe care
doriţi să o adăugaţi la ecranul Start.
2.
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa
setările acesteia.
3.��������������������
Atingeţi pictograma
54
.
Manual electronic pentru notebook
Charms bar
Charms bar este o bară de instrumente care poate fi iniţiată în partea
dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente
care vă permit să partajaţi aplicaţii şi care asigură accesul rapid pentru
personalizarea setărilor notebook-ului dvs.
Charms bar
Manual electronic pentru notebook
55
Lansarea barei de butoane
NOTĂ: Atunci când este apelată, bara de butoane apare sub forma unui
set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei de
butoane după activare.
Utilizaţi touchpadul sau tastatura PC-ului dvs. notebook pentru a lansa
bara de butoane.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţurile din dreapta
sau stânga sus ale ecranului.
Apăsaţi tastele
56
.
Manual electronic pentru notebook
În interiorul barei Charms bar
Search (Căutare)
Acest instrument vă permite să căutaţi fişiere, aplicaţii sau
programe din notebook-ul dvs.
Share (Partajare)
Acest instrument vă permite să partajaţi aplicaţii prin siteuri de reţele sociale sau e-mail.
Start (Start)
Acest instrument aduce afişajul înapoi la ecranul Start. De
asemenea, îl puteţi utiliza din ecranul Start pentru a reveni
la o aplicaţie deschisă de curând.
Devices (Dispozitive)
Acest instrument vă permite să accesaţi şi să partajaţi
fişiere cu alte dispozitive ataşate la notebook-ul dvs.,
precum un monitor extern sau o imprimantă.
Settings (Setări)
Acest instrument vă permite să accesaţi setările PC ale
notebook-ului dvs.
Manual electronic pentru notebook
57
Caracteristica Snap (Aliniere)
Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate,
permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.
IMPORTANT! Înainte de a utiliza caracteristica Snap (Aliniere), asiguraţi-vă
că rezoluţia ecranului notebookului este setată la 1366 x 768 pixeli.
Snap bar
58
Manual electronic pentru notebook
Activarea caracteristicii Snap (Aliniere)
Utilizaţi touchpadul sau tastatura notebookului pentru a activa şi a
utiliza caracteristica Snap (Aliniere).
1.�����������������������������������������������
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Treceţi cursorul mouse-ului peste latura superioară
a ecranului.
3.
După ce cursorul s-a schimbat într-o pictogramă
tip mână, trageţi şi plasaţi aplicaţia în partea
stângă sau dreaptă a ecranului.
4.�������������������������
Lansaţi o altă aplicaţie.
1.�����������������������������������������������
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Apăsaţi pe�
.
3.�������������������������
Lansaţi o altă aplicaţie.
4.
Pentru a comuta între aplicaţii, apăsaţi pe�
.
Manual electronic pentru notebook
59
Alte comenzi rapide de la tastatură
Utilizând tastatura, puteţi utiliza şi următoarele comenzi rapide pentru a
vă ajuta să lansaţi aplicaţii şi să navigaţi prin Windows®8.
\
Comută între ecranul de start şi ultima aplicaţie în
execuţie
Lansează spaţiul de lucru
Lansează fereastra Computer în modul Spaţiu de
lucru
Deschide panoul de căutare Fişier
Deschide panoul Partajare
Deschide panoul Setări
Deschideţi panoul Dispozitive
Activează ecranul de blocare
Minimizeează fereastra Internet Explorer
60
Manual electronic pentru notebook
Deschide panoul Al doilea monitor
Deschide panoul de căutare Aplicaţii
Deschide fereastra Executare
Deschide Centrul pentru acces facil
Deschide panoul de căutare Setări
Deschide caseta de meniu a instrumentelor
Windows®
Lansează pictograma lupă şi măreşte ecranul
Micşorează ecranul
Deschide Setări narator
Activează funcţia imprimare ecran
Manual electronic pentru notebook
61
Conectarea la reţele wireless
Wi-Fi
Accesaţi e-mailuri, navigaţi pe internet şi partajaţi aplicaţii prin site-uri
de reţele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.�
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Wi-Fi pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.
Activarea Wi-Fi
Activaţi Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii paşi:
1.�������������
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Faceţi
, apoi
.
3.���������������������������������������������������������
Selectaţi un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi
disponibile.
62
Manual electronic pentru notebook
4.�������
Faceţi Connect (Conectare) pentru a porni conectarea la reţea.
NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceţi o cheie de securitate
pentru a activa conexiunea Wi-Fi.
5.
dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi alte sisteme
cu conectivitate wireless, atingeţi Yes, turn on sharing
and connect to devices (Da, se porneşte partajarea şi se
efectuează conectarea la dispozitive). Atingeţi No, don't
turn on sharing or connect to devices (Nu, nu se porneşte
partajarea şi nu se efectuează conectarea la dispozitive)
dacă nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.
Manual electronic pentru notebook
63
Bluetooth
Utilizaţi conectivitatea Bluetooth pentru a facilita transferuri wireless de
date cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Bluetooth pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.
Împerecherea cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth
Pentru a efectua transferuri de date, trebuie să împerecheaţi notebookul
cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth. Pentru aceasta, utilizaţi
touchpadul după cum urmează:
1.�������������
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Faceţi
, apoi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC).
3.���
În PC Settings (Setări PC) selectaţi Devices (Dispozitive), apoi
atingeţi Add a Device (Adăugare dispozitiv) pentru a căuta
dispozitive cu conectivitate Bluetooth.
64
Manual electronic pentru notebook
4.������������������������������������������������������������������
Selectaţi un dispozitiv din listă. Comparaţi codul de acces de pe
notebook cu codul de acces trimis către dispozitivul selectat.
Dacă aceste coduri sunt identice, atingeţi Yes (Da) pentru a
împerechea notebookul cu dispozitivul.
NOTĂ: Pentru anumite dispozitive cu conectivitate Bluetooth, este
posibil să vi se solicite să tastaţi codul de acces al notebookului.
Manual electronic pentru notebook
65
Airplane mode (Mod avion)
Airplane mode (Modul Avion) dezactivează comunicaţia wireless,
permiţându-vă să utilizaţi notebookul în condiţii de siguranţă atunci
când călătoriţi cu avionul.
Activarea modului Avion
1.�������������
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Faceţi�
,apoi
.
3.
Mişcaţi cursorul spre dreapta pentru a activa modul
Avion.
.
Apăsaţi pe�
Dezactivarea modului Avion
1.�������������
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Faceţi�
3.
Mişcaţi cursorul spre stânga pentru a dezactiva
modul Avion.
Apăsaţi pe
,apoi
.
.
NOTĂ: Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile
aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi
notebookul în timpul zborului.
66
Manual electronic pentru notebook
Conectarea la reţele cablate
Aveţi posibilitatea, de asemenea, să vă conectaţi la reţele cablate, de
exemplu reţele locale şi conexiuni la Internet de bandă largă, utilizând
portul LAN al notebookului.
NOTĂ: Contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru detalii sau
administratorul reţelei pentru asistenţă privind configurarea conexiunii la
Internet.
Pentru a configura setările, consultaţi următoarele proceduri.
IMPORTANT! Înainte de a efectua următoarele acţiuni, asiguraţi-vă că
este conectat un cablu de reţea între portul LAN al notebookului şi o reţea
locală.
Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE
dinamice
1.
Lansaţi Desktop.
2.
În bara de activităţi Windows® faceţi clic dreapta pe
pictograma de reţea�
, apoi atingeţi Open
Network and Sharing Center (Deschidere centru
reţea şi partajare).
3.
În fereastra Network and Sharing Center (Centru
reţea şi partajare) atingeţi Change adapter
settings (Modificare setări adaptor).
4.
Faceţi clic dreapta pe reţeaua dvs. LAN, apoi
selectaţi Properties (Proprietăţi).
Manual electronic pentru notebook
67
5.���������
Atingeţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Protocol Internet versiunea 4(TCP/IPv4)), apoi
Properties (Proprietăţi).
6.���������
Atingeţi Obtain an IP address automatically
(Obţinere automată a adresei IP), apoi OK.
NOTĂ: Dacă utilizaţi o conexiune PPPoE, continuaţi cu paşii următori.
7.
Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center
(Centru reţea şi partajare), apoi atingeţi Set
up a new connection or network (Configurare
conexiune sau reţea nouă).
8.
Selectaţi Connect to the Internet (Conectare la
Internet), apoi atingeţi Next (Următorul).
9.
Atingeţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă
(PPPoE)).
10.
Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator),
Password (Parolă) şi Connection name (Nume
conexiune), apoi atingeţi Connect (Conectare).
11.
Atingeţi Close (Închidere) pentru a termina
configurarea.
12.
Atingeţi�
în
���������������������������������������
bara de activităţi, apoi conexiunea
pe care tocmai aţi creat-o.
13.
68
tastaţi numele dvs. de utilizator şi parola, apoi
atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni
conectarea la Internet.
Manual electronic pentru notebook
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice
1.
Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea unei
conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice.
2
Atingeţi Use the following IP address (Se utilizează
următoarea adresă IP).
3.
Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet
mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway
implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.
4.
Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred
DNS server address (Adresă preferată pentru serverul
DNS) şi Alternate DNS server address (Adresă
alternativă pentru serverul DNS, apoi atingeţi OK.
Manual electronic pentru notebook
69
Oprirea notebookului
Puteţi opri notebookul utilizând una dintre următoarele proceduri:
•���������
Atingeţi
din Charms bar, apoi
> Shut down (Închidere) pentru a efectua o
închidere normală.
•���������������������������������
În ecranul de conectare atingeţi
> Shut
down (Închidere).
•������������������������������������������������
De asemenea, puteţi să închideţi notebook PC-ul
utilizând modul Desktop. Pentru aceasta, lansaţi
desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a
lansa fereastra de închidere. Selectaţi Shut Down
(Închidere) din lista derulantă şi faceţi clic pe OK.
•���������������������������������������������������
Dacă notebookul nu reacţionează, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul de alimentare cel puţin patru (4)
secunde, până când notebookul se opreşte.
Trecerea notebookului în modul Repaus
Pentru a trece notebookul în modul Repaus, apăsaţi o singură dată pe
butonul de alimentare.
De asemenea, puteţi trece notebook PC-ul în modul
de repaus utilizând modul Desktop. Pentru aceasta,
lansaţi desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a lansa
fereastra de închidere. Selectaţi Sleep (Repaus) din lista
derulantă şi faceţi clic pe OK.
70
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 4: Aplicaţii ASUS
Manual electronic pentru notebook
71
Aplicaţii oferite de ASUS
Power4Gear Hybrid
Optimizaţi performanţa notebook-ului dvs. utilizând modurile de
economie de energie oferite de Power4Gear.
NOTĂ: Deconectarea notebook-ului de la alimentator comută automat
aplicaţia Power4Gear Hybrid în modul de economisire a bateriei.
Pentru a lansa Power4Gear Hybrid
apăsaţi pe
72
.
Manual electronic pentru notebook
Sistem în execuţie
Această opţiune vă permite să activaţi oricare din următoarele moduri
de economisire a energiei pe notebook-ul dvs.
NOTĂ: În mod implicit, notebook-ul dvs. este setat la modul Performance
(Performanţă).
Modul Performance (Performanţă)
Utilizaţi acest mod atunci când utilizaţi notebook-ul pentru a realiza
activităţi care necesită o performanţă ridicată, precum jocuri sau
prezentări profesionale.
Modul Battery Saving (Economisire baterie)
Acest mod extinde durata de viaţă a bateriei notebook-ului dvs. atunci
când este conectat la alimentator sau când rulează numai cu alimentare
de la baterie.
Selectaţi dintre acest moduri de administrare a alimentării.
Utilizaţi aceste opţiuni
pentru a particulariza modul
Economisire energie.
Manual electronic pentru notebook
Această opţiune vă permite să ascundeţi
pictogramele de pe desktop şi să activaţi
sau să dezactivaţi modul Prezentare.
73
Sistem în modul de inactivitate
Această opţiune vă permite să activaţi sau să dezactivaţi oricare din
următoarele moduri de inactivitate:
Instant On (Pornire instantanee)
Acest mod este activat în mod implicit pe notebook-ul dvs. Acesta
permite sistemului să revină la stadiul de lucru existent la intrarea
notebook-ului în modul de inactivitate.
Deplasaţi comutatorul pentru a selecta între Instant
On (Pornire instantanee) sau Long Standby Time
(Durată mare de inactivitate).
74
Manual electronic pentru notebook
Long Standby Time (Durată mare de inactivitate)
Acest mod permite bateriei notebook-ului dvs. să atingă o durată de
viaţă de până la treizeci (69) de zile sau mai mult. Atunci când este
activată, notebook-ul revine la ultima stare de funcţionare în doar şapte
secunde, la patru ore după ce a intrat în modul repaus profund.
Manual electronic pentru notebook
75
USB Charger+ (Încărcător USB)
Funcţia Încărcător+ USB vă permite să încărcaţi dispozitive mobile prin
portul de încărcare USB 3.0 al notebook-ului dvs., cu pictograma� .
ATENŢIE: Jeśli podłączone urządzenia będą się przegrzewać należy je
natychmiast odłączyć�.
Setarea limitei pentru încărcarea rapidă
În mod implicit, notebook-ul dvs. poate accepta încărcarea rapidă prin
portul Încărcător+ USB când se află în modul cu adaptor de alimentare.
Utilizând setările pentru Încărcător+ USB, puteţi seta o limită pentru
încărcarea rapidă astfel încât să puteţi continua să încărcaţi dispozitive
folosind acelaşi port, chiar şi atunci când notebook-ul dvs. funcţionează
pe baterie.
NOTĂ: Unele modele de notebook-uri acceptă încărcarea rapidă chiar şi
când se află în modul de inactivitate, hibernare sau când sunt stinse, în
funcţie de SKU.
1.��������������������������������������������������
Din bara de sarcini a desktopului, faceţi clic pe�
.
2.�������������������������������������
Faceţi clic dreapta pe pe pictograma�
şi
��������
apoi
faceţi clic pe Settings (Setări).
76
Manual electronic pentru notebook
3.
Mutaţi cursorul de procentaj la stânga sau la
dreapta pentru a seta limita pentru încărcarea
dispozitivelor.
NOTĂ: Limita este setată în mod implicit la 40%, dar
dvs. puteţi seta această limită în intervalul cuprins între
20% şi 99%.
4.���������������
Faceţi clic pe OK pentru a salva şi ieşi.
Manual electronic pentru notebook
77
Meniul ASUS Instant Key
Meniul ASUS Instant Key vă permite să configuraţi funcţia presetată a
butonului Instant key.
Lansarea meniului ASUS Instant Key
Ţineţi apăsat pe butonul Instant key pentru a lansa meniul ASUS Instant
Key.
Presetări disponibile
Puteţi configura butonul Instant key ca presetare pentru oricare din
următoarele funcţii:
Presetare
Descriere
Modificare volum
Mărește/micșorează volumul sau îl dezactivează
complet.
Aplicație instant
Lansează o aplicaţie pe care o utilizaţi frecvent
Web instant
Lansează situl web favorit.
Preset splendid
Sporeşte culoarea de fundal a ecranelor dvs
(continuare pe pagina următoare)
78
Manual electronic pentru notebook
Funcţie
Descriere
Video Magic
Lansează Video Magic pentru redare video, editare
și conversie a formatelor.
Cronometru
Lansează un cronometru pentru repaus, oprire sau
hibernare.
Blocare touchpad
Vă permite să activați sau dezactivați touchpadul.
Selector ecran de ieșire
Vă permite să comutaţi între utilizarea panoului de
afişare a notebook-ului dvs., a unui monitor extern
sau a unui monitor duplicat
Conectivitate wireless
Activează sau dezactivează conectivitatea
Bluetooth şi Wi-Fi a notebook-ului
Media Control
Lansează Windows® Media Center şi vă permite să
redaţi un fişier media selectat sau să întrerupeţi
redarea curentă a unui fişier media
Manual electronic pentru notebook
79
Crearea presetărilor pentru butonul Instant Key
În mod implicit, apăsarea rapidă a butonului Instant key lansează
aplicaţia ASUS Console. Pentru a comuta la o altă presetare, consultaţi
următoarele etape:
1. Ţineţi apăsat pe butonul Instant key până când
apare meniul ASUS Instant Key.
2.
Selectaţi presetarea dorită făcând clic pe
pictograma acestuia în meniul ASUS Instant Key şi
apoi, dacă este posibil, configuraţi setările presetării
în funcţie de preferinţe.
Faceţi clic pe aceste săgeţi
pentru a vedea presetările
disponibile.
80
3.
Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a salva
presetarea şi apoi faceţi clic pe OK pentru a ieşi din
fereastra meniului ASUS Instant Key.
4.
Apăsaţi şi apoi eliberaţi rapid butonul Instant Key
pentru a utiliza presetarea pe care aţi configurat-o.
Manual electronic pentru notebook
ASUS Console
Acest notebook are instalată aplicaţia ASUS Console care asigură acces
printr-o atingere la diverse setări Windows® 8 şi la aplicaţiile ASUS
incluse împreună cu notebook-ul.
Lansarea aplicaţiei ASUS Console
Faceţi clic pe�
din
����������������������
ecranul Start sau
de
��������������
pe desktop.
NOTĂ: Aplicaţia ASUS Console este, de asemenea, presetarea implicită ce
poate fi accesată prin apăsarea butonului Instant Key.
Pagina principală a aplicaţiei ASUS Console
buton de închidere
buton de minimizare
Aplicaţii ASUS
Manual electronic pentru notebook
81
Informaţiile despre sistem
Această aplicaţie oferă o prezentare generală a informaţiilor
referitoare la spaţiul de stocare şi de memorie al sistemului PCului dvs. notebook.
Power4Gear
Aplicaţia Power4Gear din programul de lansare aplicaţii ASUS
VivoBook vă permite să comutaţi rapid între aceste două opţiuni
de economisire a energiei: Performance (Performanţe) şi Battery
Saving (Economisire baterie).
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare despre aplicaţia Power4Gear, consultaţi
secţiunea Modul Avion din acest manual.
Deplasaţi comutatorul către stânga sau
dreapta pentru a activa sau dezactiva
modul de economisire a bateriei.
Nivelul de încărcare al bateriei
82
Manual electronic pentru notebook
ASUS Cloud
Faceţi această aplicaţie pentru a lansa pagina de start a serviciilor
ASUS Cloud şi pentru a accesa rapid următoarele aplicaţii bazate
pe cloud: ASUS Webstorage şi Live Update
Pagina de start a serviciilor ASUS Cloud
Manual electronic pentru notebook
83
Touch Pad
Această aplicaţie vă permite să activaţi sau să dezactivaţi
touchpad-ul PC-ului dvs. notebook, pentru a putea utiliza
tastatura mai comod.
Deplasaţi comutatorul
către stânga sau dreapta
pentru a comuta
între opţiunile OFF
(DEZACTIVAT) şi ON
(ACTIVAT).
Instruire
Lansaţi clipurile video Ghid Windows® 8 şi Gesturi inteligente
ASUS, atingând pictogramele din aplicaţia Tutorial.
84
Manual electronic pentru notebook
Audio Wizard
AudioWizard vă permite să personalizaţi modurile de sunet ale
PC-ului dvs. notebook, pentru a obţine un sunet mai clar şi mai
potrivit cu situaţiile efective de utilizare.
Pentru a utiliza AudioWizard:
1.
Faceţi AudioWizard în programul de
lansare aplicaţii ASUS VivoBook.
2.��������������������������
În fereastra AudioWizard, faceţi modul de
sunet pe care doriţi să îl activaţi.
NOTĂ: Faceţi OFF (DEZACTIVAT) dacă doriţi să
dezactivaţi oricare din modurile de sunet salvate
în prealabil.
3.
Manual electronic pentru notebook
Faceţi Finalizat pentru a salva modul
de sunet selectat şi pentru a ieşi din
fereastra AudioWizard.
85
Splendid
Atingeţi clic pe această aplicaţie pentru a deschide fereastra
ASUS Splendid Video Enhancement Technology şi comutaţi între
următoarele moduri de afişare: Normal, Theater (Teatru), Vivid
(Culori vii), Manual.
Pentru utilizarea aplicaţiei Splendid:
1.
Faceţi clic pe Splendid din pagina de start
a aplicaţiei ASUS Console.
2.
În fereastra ASUS Splendid Technology,
faceţi clic modul pe care doriţi să-l activaţi.
moduri
Mutaţi cursorul spre stânga
sau spre dreapta pentru a
seta manual temperatura de
culoare.
86
Faceţi clic dacă
doriţi să resetaţi
temperatura de
culoare la 0.
Manual electronic pentru notebook
ASUS Video Magic
Această aplicaţie vă permite să lansaţi Blu-ray Disc Suite pe
notebook-ul dvs. Utilizând această caracteristică puteţi reda
discuri Blu-ray sau DVD, să editaţi clipuri video şi să convertiţi
fişiere video în alte formate.
Meniul ASUS Instant Key
Această aplicaţie lansează meniul ASUS Instant Key.
Manual electronic pentru notebook
87
88
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 5: Procedura POST
(Power-on Self-test)
Manual electronic pentru notebook
89
Procedura POST (Power-on Selftest)
Procedura POST (Power-on Self-test) este o serie de teste de
diagnosticare controlate de software care se execută la pornirea
notebookului. Software-ul care controlează procedura POST este
instalat ca o componentă permanentă a arhitecturii notebookului.
Utilizarea procedurii POST pentru accesarea
sistemului BIOS şi a opţiunilor de depanare
În timpul procedurii POST aveţi posibilitatea să accesaţi setările din BIOS
sau să executaţi opţiuni de depanare utilizând tastele funcţionale de pe
notebook. Pentru mai multe detalii, consultaţi următoarele informaţii.
BIOS
În BIOS (Basic Input and Output System) sunt stocate setările hardware
ale sistemului necesare pornirii sistemului pe notebook.
Setările implicite din BIOS se aplică majorităţii condiţiilor notebookului.
Nu schimbaţi setările implicite din BIOS decât în următoarele situaţii:
•
La încărcarea sistemului, pe ecran apare un mesaj de eroare care
vă solicită să executaţi BIOS Setup (Configurare BIOS).
•
Aţi instalat o componentă de sistem nouă care necesită setări
suplimentare sau actualizarea sistemului BIOS.
AVERTISMENT: Setările incorecte din BIOS pot cauza instabilitate sau
eşecul încărcării sistemului. Recomandăm cu insistenţă să schimbaţi setări
din BIOS numai cu ajutorul unui personal de service instruit.
Accesarea sistemului BIOS
Reporniţi notebookul şi, în timpul procedurii POST, apăsaţi
pe
90
.
Manual electronic pentru notebook
Setări din BIOS
NOTĂ: � Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.
Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află portul LAN.
Boot (Pornire sistem)
Acest meniu vă permite să stabiliţi prioritatea dispozitivelor de pornire
a sistemului de operare. Atunci când stabiliţi această prioritate, puteţi
consulta următoarele proceduri.
1.
Main
În ecranul Boot (Pornire sistem), selectaţi Boot Option #1. (Pornire
sistem prima opţiune).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
91
Apăsaţi pe
şi selectaţi un dispozitiv, conform cu Boot
Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).
2.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
92
Manual electronic pentru notebook
Security (Securitate)
Acest meniu vă permite să setaţi parola de administrator şi parola de
utilizator pentru accesarea notebookului. De asemenea, acest meniu
vă permite să controlaţi accesul la unitatea de hard disc, la interfaţa de
intrare/ieşire (I/O) şi la interfaţa USB.
NOTĂ:
Main
•
Dacă instalaţi o User Password (Parolă utilizator), vi se va
solicita să introduceţi această parolă înainte de intrarea în
sistemul de operare al notebookului.
•
Dacă instalaţi o Administrator Password (Parolă
administrator), vi se va solicita să introduceţi această parolă
înainte de intrarea în sistemul BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is only
asked for when entering Setup. If ONLY the user’s
password is set, then this is a power on password
and must be entered to boot or enter Setup. In
Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
93
Pentru a seta parola:
1.
În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password (Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).
2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi
.
3. Introduceţi din nou parola şi apăsaţi
.
Pentru a şterge parola:
1.
În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password (Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).
2.
Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe
3.
Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare
parolă nouă) şi apăsaţi pe
.
.
4.����������
Selectaţi Yes (Da) în caseta de confirmare, apoi apăsaţi pe�
.
94
Manual electronic pentru notebook
Securitate interfaţă I/O (intrare/ieşire)
În meniul Security (Securitate) puteţi accesa I/O Interface Security
(Securitate interfaţă I/O) pentru a bloca sau a debloca anumite
funcţii de interfaţă ale notebookului.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pentru a bloca interfaţa I/O:
1.
Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O.
2.Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe
.
3.
Selectaţi Lock (Blocare).
Manual electronic pentru notebook
95
Securitate interfaţă USB
De asemenea, meniul I/O Interface Security (Securitate interfaţă
I/O) vă permite să accesaţi USB Interface Security (Securitate
interfaţă USB) pentru a bloca sau a debloca porturi şi dispozitive.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pentru a bloca interfaţa USB:
1.Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O >
Securitate interfaţă USB.
2.Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe
Blocare.
NOTĂ: Dacă setaţi USB Interface (Interfaţă USB) la Lock (Blocare), se
blochează şi se ascund, de asemenea, External Ports (Porturi externe) şi
alte dispozitive din USB Interface Security (Securitate interfaţă USB).
96
Manual electronic pentru notebook
Set Master Password (Setare parolă principală)
În meniul Security (Securitate) puteţi utiliza Set Master
Password (Setare parolă principală) pentru a configura un
acces bazat pe parolă la unitatea de hard disk.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Master
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pentru a seta parola HDD:
1.
Din ecranul Securitate faceţi clic pe Setare parolă
coordonator.
2.
tastaţi o parolă şi apăsaţi pe�
3.
Retastaţi pentru confirmarea parolei şi apăsaţi pe
4.
Faceţi clic pe Setare parolă utilizator şi repetaţi paşii
precedenţi pentru a seta parola utilizatorului.
Manual electronic pentru notebook
.
.
97
Save & Exit (Salvare şi ieşire)
Pentru a păstra setările de configurare, selectaţi Save Changes and Exit
(Salvare modificări şi ieşire) înainte de a ieşi din BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
98
Manual electronic pentru notebook
Actualizarea BIOS-ului.
1.
Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. şi apoi descărcaţi
cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web
ASUS.
2.
Salvaţi o copie a fişierului BIOS descărcat pe o unitate de memorie
flash.
3.
Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook.
4.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe�
în
���������������������
timpul procedurii
POST.
5.�����������������������������������������������������������
În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe
Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare
uşoară), apoi apăsaţi pe�
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
99
6.�����������������������������������������������������������������
Localizaţi fişierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash,
apoi apăsaţi pe
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: N750
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.��������������������������������������������������
După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (Ieşire) >
Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a restabili
sistemul la setările implicite.
100
Manual electronic pentru notebook
Depanare
Apăsând pe
în
������������������������������������������������������
timpul procedurii POST, puteţi accesa opţiunile de
depanare Windows® 8:
•
Reîmprospătare PC
•
Resetare PC
•
Opţiuni complexe
Refresh your PC (Reîmprospătare PC)
Utilizaţi opţiunea Refresh your PC (Reîmprospătare PC) dacă doriţi să
reîmprospătaţi sistemul fără a pierde fişierele şi aplicaţiile curente.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe�
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.
Atingeţi Refresh your PC (Reîmprospătare PC).
4.
În ecranul Refresh your PC (Reîmprospătare PC)
citiţi informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni,
apoi atingeţi Next (Următorul).
5.
Atingeţi contul pe care doriţi să îl reîmprospătaţi.
6.
Tastaţi parola contului dvs., apoi atingeţi Continue
(Continuare).
7.
Atingeţi Refresh (Reîmprospătare).
IMPORTANT! Înainte de reîmprospătarea sistemului,
asiguraţi-vă că notebookul este conectat la reţeaua de
curent alternativ.
Manual electronic pentru notebook
101
Reset your PC (Resetare PC)
IMPORTANT! Înainte de executarea acestei opţiuni, faceţi copii de
siguranţă ale tuturor datelor dvs.
Utilizaţi opţiunea Reset your PC (Resetare PC) pentru a restabili
setările implicite pentru notebookul dvs.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe�
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.
Atingeţi Reset your PC (Resetare PC).
4.
În ecranul Reset your PC (Resetare PC) citiţi
informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni, apoi
atingeţi Next (Următorul).
5.
Atingeţi opţiunea preferată de resetare: Just
remove my files (Numai eliminare a fişierelor
mele) sau Fully clean the drive (Curăţare
completă a unităţii).
6. Atingeţi Reset (Resetare).
IMPORTANT! Înainte de resetarea sistemului, asiguraţivă că notebookul este conectat la reţeaua de curent
alternativ.
102
Manual electronic pentru notebook
Advanced options (Opţiuni complexe)
Utilizaţi Advanced options (Opţiuni complexe) pentru a executa
opţiuni de depanare suplimentare pe notebook.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.
Atingeţi Advanced options (Opţiuni complexe).
4.
În ecranul Advanced options (Opţiuni complexe)
selectaţi opţiunea de depanare pe care doriţi să o
executaţi.
5.
Urmaţi paşii care urmează pentru a finaliza procesul.
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem)
În Advanced options (Opţiuni complexe) puteţi utiliza opţiunea
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem) pentru a
recupera sistemul utilizând un anumit fişier de imagine de sistem.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.
Atingeţi Advanced options (Opţiuni complexe).
Manual electronic pentru notebook
103
4.
În ecranul Advanced options (Opţiuni complexe)
selectaţi System Image Recovery (Recuperare
imagine sistem).
5.
Alegeţi un cont pe care doriţi să îl recuperaţi
utilizând un fişier de imagine de sistem.
6.
Tastaţi parola contului dvs., apoi atingeţi Continue
(Continuare).
7.
Selectaţi Use the latest available system image
(recommended) (Se utilizează cea mai recentă
imagine de sistem disponibilă (recomandat)),
apoi atingeţi Next (Următorul). Dacă imaginea
de sistem este pe un dispozitiv extern sau pe un
DVD, puteţi alege, de asemenea, opţiunea Select a
system image (Selectare imagine sistem).
8.
Urmaţi paşii care urmează pentru a finaliza
procedura de recuperare a imaginii de sistem.
NOTĂ: Vă recomandăm cu insistenţă să faceţi periodic
copii de siguranţă ale sistemului pentru a preveni
pierderea datelor în cazul nefuncţionării notebookului.
104
Manual electronic pentru notebook
Întrebări frecvente
Manual electronic pentru notebook
105
Sfaturi utile privind utilizarea
notebookului
Pentru a vă ajuta să maximizaţi utilizarea notebookului, să menţineţi
performanţele sistemului şi să asiguraţi securitatea datelor, vă oferim
câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmaţi:
•
Actualizaţi periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că
aplicaţiile au cele mai recente setări de securitate.
•
Utilizaţi utilitarul ASUS Live Update pentru a actualiza aplicaţiile,
driverele şi utilitarele ASUS de pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi ASUS Tutor de pe notebook.
•
Utilizaţi un program antivirus pentru a vă proteja datele şi,
periodic, actualizaţi programul antivirus.
•
Dacă nu este absolut necesar, evitaţi închiderea forţată a
notebookului.
•
Faceţi copii de rezervă ale datelor şi stocaţi aceste copii pe o
unitate de stocare externă.
•
Evitaţi utilizarea notebookului la temperaturi extrem de
ridicate. Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi notebookul o perioadă
îndelungată de timp (cel puţin o lună), vă rugăm să scoateţi
bateria (dacă aceasta este amovibilă).
•
Deconectaţi toate dispozitivele externe şi asiguraţi-vă că aveţi
cele de mai jos înainte de resetarea notebookului:
106
-
cheia de produs pentru sistemul de operare şi alte aplicaţii
instalate
-
datele copiate de rezervă
-
ID-ul şi parola de conectare
-
informaţiile despre conexiunea la Internet
Manual electronic pentru notebook
Întrebări frecvente referitoare la componentele
hardware
1.
Atunci când pornesc notebookul, pe ecran apare un punct
negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?
Deşi aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează
sistemul. Dacă incidentul persistă şi afectează performanţele
sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.
2.
Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot
rezolva această problemă?
Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi
poziţia curentă a notebookului. De asemenea, luminozitatea şi
culorile notebookului pot varia în funcţie de model. Puteţi utiliza
tastele funcţionale sau setările de afişare din sistemul de operare
pentru a ajusta aspectul afişării pe ecran.
3.
Cum pot maximiza durata de utilizare a bateriei
notebookului?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Utilizaţi Battery Mode (Mod baterie) din Power4Gear.
•
Utilizaţi tastele funcţionale pentru a ajusta luminozitatea de
afişare.
•
Activaţi modul Battery Saving (Economisire baterie) din
Instant On (Pornire instantanee).
•
Dacă nu utilizezi nicio conexiune Wi-Fin, comută sistemul la
Airplane Mode (Mod Avion).
•
Deconectaţi dispozitivele USB neutilizate.
•
Închideţi aplicaţiile neutilizate, în special aplicaţiile care
utilizează multă memorie de sistem.
Manual electronic pentru notebook
107
4.
5. 6.
Indicatorul LED pentru baterie nu se aprinde. care este
problema?
•
Verificaţi dacă adaptorul de alimentare sau bateria este
conectată corect. De asemenea, puteţi să deconectaţi
adaptorul de alimentare sau bateria, să aşteptaţi un minut şi
apoi să reconectaţi adaptorul la priza electrică şi la notebook.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu funcţionează touchpadul?
•
Apăsaţi pe
pentru a activa touchpadul.
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern.
Atunci când redau fişiere audio şi video, de ce nu aud nimic
de la difuzoarele notebookului?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
7.
•
Apăsaţi pe
pentru a mări volumul difuzoarelor.
•
Verificaţi dacă a fost dezactivat sunetul.
•
Verificaţi dacă la notebook sunt conectate căşti şi, dacă da,
deconectaţi-le.
•
Deblocaţi Securitate interfaţă I/O în sistemul BIOS. Pentru
detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Securitatea
interfeţei I/O din acest manual.
Cum trebuie să procedez dacă am pierdut adaptorul de
alimentare sau bateria nu mai funcţionează?
Contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă.
108
Manual electronic pentru notebook
8. Deşi aud în continuare sunet la difuzoarele notebookului
după ce am conectat căşti la portul corect?
Accesaţi Control Panel (Panou de control) > Hardware and
Sound (Hardware şi sunet), apoi selectaţi Audio Manager
(Manager audio) pentru a configura setările.
9.
Notebookul nu interpretează corect apăsările pe taste,
deoarece cursorul continuă să se mişte. Ce trebuie să fac?
Asiguraţi-vă că nu există nimic care atinge sau apasă accidental
touchpadul în timp ce tastaţi. De asemenea, puteţi activa
touchpadul apăsând pe
.
10. Touchpadul notebookului nu funcţionează. Ce trebuie să fac?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern la notebook. În acest caz, dezactivaţi această
funcţie.
•
Apăsaţi pe
.
11. Atunci când apăs pe tastele „U”, „I” şi „O”, nu se afişează litere,
ci cifre. Cum pot schimba această comportare?
Apăsaţi pe tasta
,
, sau
pentru a
dezactiva această caracteristică şi a utiliza tastele respective pentru
introducerea de litere.
Manual electronic pentru notebook
109
Întrebări frecvente referitoare la componentele
software
1.
Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul de
alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard diskului.
De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare. Cum pot
rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
2.
•
Închideţi forţat notebookul apăsând pe butonul de
alimentare mai mult de patru (4) secunde. Verificaţi dacă
adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect,
apoi porniţi notebookul.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afişează mesajul:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Îndepărtaţi discurile sau alte suporturi media. Apăsaţi pe
orice tastă pentru repornire.)”?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
3. •
Îndepărtaţi toate dispozitivele USB conectate şi apoi
reporniţi notebookul.
•
Îndepărtaţi discul optic din unitatea optică şi apoi reporniţi
notebookul.
•
Dacă problema persistă, este posibil ca notebookul să aibă
o problemă cu memoria. Contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Notebookul porneşte mai greu decât de obicei şi sistemul
de operare funcţionează lent. Cum pot rezolva această
problemă?
Ştergeţi aplicaţiile pe care le-aţi instalat recent sau nu erau incluse
în pachetul sistemului de operare şi apoi reporniţi sistemul.
110
Manual electronic pentru notebook
4.
Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva
această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
5.
•
Îndepărtaţi toate dispozitivele conectate la notebook, apoi
reporniţi sistemul.
•
La pornire, apăsaţi pe F9. Atunci când notebookul intră în
modul Troubleshooting (Depanare), selectaţi Refresh
(Reîmprospătare) sau Reset your PC (Resetare PC).
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu pot reactiva notebookul din modul Repaus sau
Hibernare?
•
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima stare
activă.
•
Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia
bateriei. Conectaţi adaptorul de alimentare la notebook şi la
o priză electrică, apoi apăsaţi pe butonul de alimentare.
Manual electronic pentru notebook
111
112
Manual electronic pentru notebook
Anexe
Manual electronic pentru notebook
113
Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM
(pe modele selectate)
Unitatea DVD-ROM vă permite să vizualizaţi şi să creaţi propriile CD-uri şi DVD-uri.
Puteţi să achiziţionaţi un software de vizualizare DVD opţional pentru a vizualiza
titluri DVD.
Informaţii regionale referitoare la redarea înregistrărilor
Redarea titlurilor filmelor DVD implică decodarea fişierelor video MPEG2, a
fişierelor audio digitale AC3 şi decriptarea conţinutului protejat CSS. CSS (numit
uneori protecţie împotriva copierii) este numele dat schemei de protecţie a
conţinutului adoptată de industria filmelor pentru a satisface necesitatea de a
proteja împotriva copierii ilegale a conţinutului.
Cu toate că regulile de design impuse licenţiatorilor CSS sunt multe, o regulă
este că cele mai relevante sunt restricţiile redării înregistrărilor conţinutului care
a fost regionalizat. Pentru a facilita lansarea copiilor filmelor localizate, titlurile
înregistrărilor video DVD sunt lansate pentru anumite regiuni geografice, aşa cum
este definit în „Definiţiile regiunilor”, de mai jos. Legile dreptului de autor solicită
ca toate filmele DVD să fie limitate la o anumită regiune (de obicei codificată
pentru regiunea în care este vândut). În timp ce conţinutul filmului DVD poate fi
lansat pentru mai multe regiuni, regulile de design CSS cer ca orice sistem capabil
să redea conţinut criptat CSS să poată reda o singură regiune.
IMPORTANT! ���������������������������������������������������������������������
Setarea regională poate fi modificată de până la cinci ori utilizând
software-ul pentru vizualizare, apoi va fi posibilă redarea filmelor DVD pentru ultima
setare regională. Modificarea codului regiunii după aceea va necesita resetarea din
fabrică, iar aceasta nu este acoperită de garanţie. Dacă se doreşte resetarea, costurile
de transport şi resetare vor fi suportate de utilizator.
114
Manual electronic pentru notebook
Definiţii regionale
Regiunea 1
Canada, SUA, Teritoriile SUA
Regiunea 2
Republica Cehă, Egipt, Franţa, Finlanda, Germania, Statele din regiunea Golfului,
Ungaria, Islanda, Iran, Irak, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Arabia Saudită, Scoţia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Siria, Turcia, Marea
Britanie, Grecia, Fostele Republici Yugoslave, Slovacia
Regiunea 3
Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda,
Vietnam
Regiunea 4
Australia, Caraibe (Cu excepţia Teritoriilor SUA), America Centrală, Noua Zeelandă,
Insulele din Pacific, America de Sud
Regiunea 5
CSI, India, Pakistan, Restul Africii, Rusia, Coreea de Nord
Regiunea 6
China
Manual electronic pentru notebook
115
Informaţii unitate ROM Blu-ray (pe modele
selectate)
Unitatea Blu-ray ROM vă permite să vizualizaţi clipuri video la înaltă definiţie (HD)
şi alte formate de fişiere de disc, cum ar fi DVD-uri şi CD-uri.
Definiţii regionale
Regiunea A
Ţări din America de Nord, Centrală şi de Sud şi teritoriile acestora; Taiwan, Hong
Kong, Macao, Japonia, Coreea (de Sud şi de Nord), ţări din Asia de Sud-Est şi
teritoriile acestora.
Regiunea B
Ţări din Europa, Africa şi Asia de Sud-Vest şi teritoriile acestora; Australia şi Noua
Zeelandă.
Regiunea C
Ţări din Asia Centrală şi de Sud, Europa de Est şi teritoriile acestora; China şi
Mongolia.
NOTĂ: Consultaţi site-ul Web Blu-ray Disc la adresa www.blu-raydisc.com/en/
Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx pentru mai multe detalii.
Conformitatea cu modemul intern
Notebook-ul PC cu modelul de modem intern este conform JATE (Japonia),
FCC (US, Canada, Korea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern a fost aprobat
în conformitate cu Decizia consiliului 98/482/EC referitoare la conexiunea
paneuropeană de terminal unic la reţeaua de telefonie publică bazată pe
comutaţia de circuite (PSTN) Cu toate acestea, datorită diferenţelor dintre PSTNurile specifice furnizate în diferite ţări, această aprobare nu acordă, de sinestătător, o garanţie necondiţionată pentru operarea cu succes în fiecare punct
terminal al reţelei PSTN. În eventualitatea în care apar probleme, este necesar ca
în primul rând să-l contactaţi pe furnizorul de echipament.
116
Manual electronic pentru notebook
Prezentare generală
În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene
decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor
echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la
PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog.
CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare
pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a
echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală
în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin
semnalizarea de multifrecvenţă bitonal���
ă.
Declaraţie de compatibilitate a reţelei
Declaraţia care trebuie făcută de producător pentru organismul notificat şi pentru
vânzător: „Această declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament
este conceput să funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca
echipamentul să aibă dificultaţi de interacţionare.”�
Declaraţia care trebuie făcută de către producător pentru utilizator: „Această
declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament este conceput să
funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să
aibă dificultaţi de interacţionare. De asemenea, este necesar ca producătorul să
anexeze o declaraţie în care să precizeze clar unde compatibilitatea reţelei depinde
de setările de comutare fizice sau de software. De asemenea, sfătuim utilizatorul
să contacteze vânzătorul în cazul în care se doreşte utilizarea echipamentului
într-o altă reţea.”
Până în momentul actual Organismul notificat al CETECOM a emis mai multe
aprobări paneuropene prin CTR 21. Rezultatele sunt reprezentate de primele
modele europene care nu necesită aprobări reglementatoare în fiecare ţară
europeană.
Echipament non-voce
Roboţii telefonici şi telefoanele cu funcţie difuzor pot fi la fel de bine utilizate
ca modemuri, faxuri şi ca sisteme de alarmă cu sau fără funcţia de apelare
automată. Echipamentul în care calitatea end-to-end a convorbirii este controlată
de reglementări (de exemplu telefoanele handset (manuale) şi în unele ţări şi
telefoanele fără fir) este exclus.
Manual electronic pentru notebook
117
În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează
în prezent standardului CTR21.
Ţara
Se aplică
Se testează
Austria1
Da
Nu
Belgia
Da
Nu
Republica Cehia
Nu
Nu se aplică
Danemarca1
Da
Da
Finlanda
Da
Nu
Franţa
Da
Nu
Germania
Da
Nu
Grecia
Da
Nu
Ungaria
Nu
Nu se aplică
Islanda
Da
Nu
Irlanda
Da
Nu
Italia
Încă în aşteptare
Încă în aşteptare
Israel
Nu
Nu
Lichtenstein
Da
Nu
Luxemburg
Da
Nu
Olanda1
Da
Da
Norvegia
Da
Nu
Polonia
Nu
Nu se aplică
Portugalia
Nu
Nu se aplică
Spania
Nu
Nu se aplică
Suedia
Da
Nu
Elveţia
Da
Nu
Anglia
Da
Nu
118
Manual electronic pentru notebook
Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate fără nicio
garanţie. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteţi vizita http://www.cetecom.
de/technologies/ctr_21.html
1 Cerinţele naţionale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul poate utiliza
apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul utilizatorului că echipamentul
este conceput doar pentru a suporta semnalizarea DTMF, caz în care testarea
suplimentară este de prisos).
În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în serie şi pentru
facilităţile legate de identitatea apelantului.
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de
comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv
interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru
un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei
federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv
generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că
interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv
produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate
prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:
•
Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
•
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Manual electronic pentru notebook
119
•
Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este
conectat receptorul.
•
Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru
încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferenţelor cu recepţia
radio şi TV din apropiere. Este esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat.
Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv.
Reţineţi că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a
utiliza dispozitivul.
(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993,
Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor naţionale şi a
înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la
frecvenţa radio (RF) a FCC
ATENŢIE! Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi
acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi
11 la o frecvenţă de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii stabilite de FCC
pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele de
conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu
antena emiţătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte
instrucţiunile de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu
expunerea la RF.
120
Manual electronic pentru notebook
Declaraţie de conformitate
(Directiva R&TTE 1999/5/CE)
Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:
•
Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3]
•
Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
•
Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950]
•
Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
•
Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
•
Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
•
Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]
Marcaj CE
Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth
wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC
2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind
joasa tensiune”.
Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth
wireless
Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei
şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează
echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a
conformităţii.
Manual electronic pentru notebook
121
Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru
Canada
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii IC stabilite
pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele de
conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu antena
emiţătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile
de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu expunerea la RF.
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
• • Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe şi
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv interferenţe
care pot produce funcţionarea nedorită a dispozitivului.
Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de ex., sistemele
de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat funcţionării în interior şi
la distanţă de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele
emiţătoare) instalate în exterior sunt supuse licenţierii.
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS pentru dispozitive scutite
de licenţă ale IC (Industry Canada).
122
Manual electronic pentru notebook
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite
domenii
America de Nord2.412-2.462 GHz
Canalul 1 până la Canalul 11
Japonia2.412-2.484 GHz
Canalul 1 până la Canalul 14
Europa ETSI2.412-2.472 GHz
Canalul 1 până la Canalul 13
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în
Franţa
Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea
maximă autorizată în interior este:
•
10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz
NOTĂ: Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5
MHz.
Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare
sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei
proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea
maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în
exterior pe proprietatea publică nu este permisă.
În departament����������������������������������������������������������
ele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:
•
Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
•
Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW
Manual electronic pentru notebook
123
Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP
de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:
01 Ain 02 Aisne
05 Hautes Alpes
08 Ardennes 09 Ariège
03 Allier
11 Aude
12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
71 Saône et Loire
84 Vaucluse
90 Territoire de Belfort
75 Paris
82 Tarn et Garonne
88 Vosges
89 Yonne
94 Val de Marne
70 Haute Saône
Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN
wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai
recente informaţii (www.arcep.fr) �
NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult
de 10 mW.
124
Manual electronic pentru notebook
Note de siguranţă UL
Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL
1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de
funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este
instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).
Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi
rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:
•
NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă
o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe,
într-un subsol umed sau lângă o piscină.
•
NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar
putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
•
NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.
Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi
secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste
baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta
dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în
serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică
printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.
•
Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda.
Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de
eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau
a exploziei.
•
Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce
riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai
adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător
sau distribuitorii autorizaţi.
Manual electronic pentru notebook
125
Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care
cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau
egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Notificări pentru tunerul TV
Notă pentru instalatorul sistemului CATV - Sistemul de distribuţie prin cablu va
fi legat la pământ (împământat) conform cu ANSI/NFPA 70, Normativul Naţional
pentru Electricitate (NEC), în special Secţiunea 820.93, Legarea la pământ a
ecranării conductoare externe a cablului coaxial – instalaţia va cuprinde legarea la
pământ a ecranării cablului coaxial la intrarea clădirii.
Notificări REACH
În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi
Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele
noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
Notă pentru produsele Macrovision Corporation
Acest produs conţine tehnologie protejată prin drepturile de autor, protejată prin
acţiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate
intelectuală aflate în proprietatea Macrovision Corporation şi ale altor proprietăţi
de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecţie a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision Corporation şi este limitată pentru acasă şi alte utilizări
de vizualizare limitate cu condiţia să nu fie în alt fel autorizat de Macrovision
Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea.
Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu
ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru perioade
îndelungate.
126
Manual electronic pentru notebook
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu
ioni de litiu)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Manual electronic pentru notebook
127
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică
Informaţii de siguranţă pentru laser
Avertizări de siguranţă privind unitatea CD-ROM
PRODUS LASER CLASA 1
AVERTISMENT! Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi
şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs., contactaţi un tehnician
autorizat pentru asistenţă.
Eticheta de avertizare pentru service
ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE
FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.
Reglementări CDRH
Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for Devices and
Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi medicamente a SUA
a implementat reglementările pentru produse laser în 2 august 1976. Aceste
reglementări se aplică produselor laser realizate începând cu 1 august 1976.
Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piaţă în Statele Unite.
ATENŢIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de
cele specificate în prezenta sau în ghidul de instalare a produsului laser poate conduce
la expunerea periculoasă la radiaţii.
Notă referitoare la finisaj
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul
electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului
Notebook PC, cu excepţia părţilor laterale unde sunt amplasate porturile IO.
128
Manual electronic pentru notebook
Aprobare CTR 21
(pentru notebook PC cu modem încorporat)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Manual electronic pentru notebook
129
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
130
Manual electronic pentru notebook
Conformitate produs ENERGY STAR
ENERGY STAR este un program comun al Agenției pentru Protecția
Mediului SUA și al Departamentului Energiei SUA, care ne ajută să
economisim bani și să protejăm mediul cu ajutorul produselor și
tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic.
Toate produsele ASUS care poartă marca ENERGY STAR sunt în conformitate
cu standardul ENERGY STAR și includ în mod implicit funcția de gestionare a
energiei. Monitorul şi computerul sunt setate automat în modul de veghe după
15 şi 30 de minute de inactivitate din partea utilizatorului. Pentru a reactiva
computerul, faceţi clic pe mouse sau apăsaţi pe orice tasta de pe tastatură.
Vizitaţi http://www.energy.gov/powermanagement pentru informaţii detaliate
referitoare la gestionarea energiei şi la beneficiile acesteia asupra mediului
înconjurător. În plus, vizitaţi http://www.energystar.gov pentru informaţii
detaliate referitoare la programul comun ENERGY STAR.
NOTĂ: Standardul Energy Star NU este acceptat de produsele pe bază de Freedos şi
Linux.
Eticheta Eco a Uniunii Europene
Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare), ceea ce
înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:
1.
Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare
2.
Uz limitat de metale grele toxice
3.
Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi sănătate
4.
Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea reciclării*
5.Durată de viaţă prelungită a produsului prin actualizări simple şi
disponibilitate prelungită a pieselor de schimb.
6.
Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*
Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm să vizitaţi
pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene: http://www.ecolabel.eu.
Manual electronic pentru notebook
131
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul
internaţional referitor la mediu
ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricaţia
produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viaţă a produsului
ASUS respectă regulamentele internaţionale referitoare la mediu. În plus, ASUS
pune la dispoziţie informaţii relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.
Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informaţii în baza
cerinţelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:
Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Legile elveţiene referitoare la energie
Reciclare ASUS / Servicii de returnare
Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă
de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea
de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil
produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare.
Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii
detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.
132
Manual electronic pentru notebook
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
N750J, R750J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: 24/05/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Manual electronic pentru notebook
Signature : __________
133
134
Manual electronic pentru notebook
Download PDF

advertising