Saeco | INCANTO SUP021R | 165897308 Incanto De Luxe SBS - Polacco - Rev01.indd

POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do użytku przeczytać uważnie niniejszą
instrukcje.
TYPE SUP021 YBDR
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
3
WSTĘP
DANE TECHNICZNE
Ekspres do kawy służy do przygotowywania kawy espresso zarówno z kawy ziarnistej jak i kawy uprzednio zmielonej. Może również wytwarzać parę i dostarczać
gorącą wodę. Urządzenie o eleganckim kształcie i wyglądzie, przeznaczone jest
wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do wykorzystywania w profesjonalnym, ciągłym trybie pracy.
UWAGA! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących
przypadkach:
• niewłaściwe oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie urządzenia;
• dokonywanie napraw przez nieautoryzowany punkt serwisowy;
• dokonywanie zmian przy przewodzie zasilania;
• dokonywanie zmian w jakimkolwiek podzespole urządzenia;
• używanie nieoryginalnych części zamiennych oraz osprzętu;
We wszystkich tych przypadkach następuje wygaśnięcie gwarancji.
W CELU UŁATWIENIA LEKTURY
! Trójkąt ostrzegający wskazuje na wszystkie uwagi odnoszące się
do bezpieczeństwa użytkownika. Należy zastosować się do nich
skrupulatnie celem uniknięcia poważnych obrażeń!
KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
Przechowywać niniejszą instrukcję w pewnym miejscu i załączyć ją do ekspresu,
w przypadku gdyby jakaś inna osoba miała go używać.
W celu dodatkowych informacji, lub w przypadku jakichkolwiek problemów, o
których nie jest mowa lub niewystarczająco w niniejszej instrukcji, należy zwrócić
się do Autoryzowanych Punktów Serwisowych.
• Napięcie znamionowe
Patrz tabliczka umieszczona na ekspresie
• Moc znamionowa
Patrz tabliczka umieszczona na ekspresie
• Materiał korpusu
Metal
• Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm)
285 x 375 x 400
• Ciężar (Kg)
11
• Długość przewodu (mm)
1200
• Panel sterowania
Na płycie czołowej (cyfrowy)
• Zbiornik na wodę ( Lt.)
2 – Wyjmowany
• Zasilanie
Patrz tabliczka umieszczona na ekspresie
• Ciśnienie pompy (bar)
15
• Boiler
2 – Stal nierdzewna – Aluminium
• Pojemność zbiornika kawy ( gr)
300 kawy ziarnistej
• Rapid Steam
Para gotowa w kilka sekund
• Żarna
Z ceramiki
• Ilość zmielonej kawy
6-10 g
• Pojemność zbiornika z odpadami
13
• Urządzenia zabezpieczające
Zawór bezpieczeństwa ciśnienia boilera - Termostat bezpieczeństwa
Z rezerwą zmian konstrukcji i wykonania, spowodowanych ciągłym postępem
technicznym.
Ekspres odpowiadający Normom Europejskim 89/336/CE ( Ustawa Prawna 476 z
dnia 04/12/92), Dotycząca zakłóceń radiotelewizyjnych.
OPIS CZĘŚCI
Pokrywa pojemnika kawy ziarnistej
Gałka regulacji
mielenia
Pojemnik kawy ziarnistej
Płyta podgrzewająca filiżanki
Pokrywa pojemnika wody
Pokrywa dozownika zmielonej kawy
Przycisk otwierania
pojemnika na kawę
Pojemnik wody
Gałka kranika
dostawy pary
Panel sterowniczy
Drzwiczki serwisowe
Pędzel do
czyszczenia
Klucz bloku
zaparzającego
Pasek do testowania twardości wody
Miarka do dozowania kawy mielonej
Aplikator filtra
Wkład filtru
„Acqua Prima”
Włącznik/Wyłącznik
główny (ON/OFF)
SBS
Dozownik kawy (można regulować w wysokości i głębokości)
Dysza gorącej
wody/ pary
Taca ociekowa +
kratka
Wskaźnik pełnej tacy
Szufladka z odpadami
Blok zaparzający
Baza obracana
Klawisz kawy średniej
Klawisz kawy małej
Klawisz wyboru gorącej wody
Przewijanie w górę w trybie programowania
Wejście w MENU programowania
Potwierdzenie „OK.” w trybie programowania
Wyświetlacz LCD
Klawisz dużej kawy
Klawisz wyboru kawy mielonej
Potwierdzenie „ESC.” w trybie
programowania
Klawisz odwapniania
Przewijanie w dół w trybie programowania
5
6
INSTALACJA / ŁADOWANIE OBWODU
Na stronie 20 podane są instrukcje, jakie podaje ekspres użytkownikowi
podczas działania.
Ważne instrukcje dotyczące użytku filtru „Aqua prima” podane są na
str.20 .
Zobacz tabliczkę
z danymi
Napełnić pojemnik kawą
ziarnistą.
Można zainstalować filtr
„Acqua Prima” (zobacz
str.11)
Napełnić pojemnik świeżą
pitną wodą.
Włączyć wtyczkę do
gniazdka z odpowiednim
prądem.
GORACA WODA
ODPOWIETRZANIE
Na wyświetlaczu pokazuje
się meldunek, że obwód
wodny urządzenia musi
zostać napełniony.
Ustawić pojemnik
dyszą z parą.
pod
Otworzyć kranik, aby
ładowanie
rozpocząć
obwodu.
WYBIERZ PRODUKT
GOTOWY
Poczekać aż z dyszy
wypłynie woda w regularny
sposób.
Odstawić pojemnik.
Ekspres gotowy jest do
użytku.
Informacja na wyświetlaczu
pokazuje, że obwód wodny urządzenia został
napełniony.
Uwaga: Przed przystąpieniem do użytku, po długiej
przerwie, jeśli pojemnik z wodą jest kompletnie pusty, konieczne jest ładowanie obwodu ekspresu.
Ponadto obwód powinien być załadowany kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis:
„odpowietrzanie”.
Zamknąć kranik aby zakończyć ładowanie obwodu.
Przycisnąć włącznik na
pozycji „I” w celu włączenia
ekspresu.
REGULACJE
REGULACJA
! Regulacja musi być wykonana podczas działania młynka.
MIELENIA
Używać mieszanek kawy ziarnistej przeznaczonych do ekspresów. Jeśli
rezultat jest niezadawalający używać innych mieszanek. Przechowywać
kawę w chłodnym miejscu w hermetycznie zamkniętym pojemniku.
Efekty zmiany kawy można zauważyć dopiero po przygotowaniu 1 – 2
filiżanek kawy.
Stopień mielenia może być regulowany gałką
Kawa wypływa zbyt wolno.
Przycisnąć i obrócić.
Kawa wypływa zbyt szybko. Przycisnąć i obrócić
AROMA ESPRESSO
AROMA KAWA
*
Ustawienie ilości dla
kawy małej.
AROMA KAWA
AROMA KAWA DUZA
*
Ustawienie ilości dla
kawy średniej.
AROMA KAWA DUZA
PARZEN. WSTEPNE
Ustawienie ilości
kawy dużej.
DUżE FILIżANKI
W celu powrotu do normalnego położenia, wylot kawy należy pociągnąć,
aż do wyraźnego zablokowania.
DUżE FILIżANKI
REGULACJA
MIARKI KAWY
Można uregulować ilość kawy do zmielenia - Regulacja powinna być wykonana przed dostawą
kawy. (Zobacz „Programowanie”). Ta regulacja ma efekt natychmiastowy na wybranej kawie.
Jeśli ustawicie mielenie kawy na wartości zbyt drobnej ( gałka przekręcona
do oporu przeciwnie do wskazówek zegara) i gałka SBS w pozycji „ b.
mocna” ( w prawo), dostawa kawy może być zbyt mała lub żadna.
*
W przypadku dużej filiżanki nacisnąć przycisk i przesunąć
wylot kawy aż do oporu.
dla
KAWA W FILIżANCE
Aby dostosować ilość wydanej kawy do rozmiarów filiżanek:
Ustawić filiżankę pod
dozownikiem, nacisnąć
1 ESPRESSO
PROGRAMOW. ILOSCI
klawisz wybranej kawy
Lub
i trzymać wciśnięty
podczas dostawy kawy.
SBS
KAWA W
FILIżANCE
Tylko do ekspresów wyposażone w SBS - Regulacja rodzaju kawy i cremy. Regulacja może być
wykonana podczas dostawy kawy. Niniejsza regulacja ma natychmiastowy efekt na wybranej
dostawie..
Kawa normalna z pianką.
Kawa espresso.
Kawa bardzo mocna
(ristretto).
Kiedy filiżanka zostanie
wybraną
napełniona
ilością, zwolnić klawisz;
ekspres jest zaprogramowany w celu dostarczenia wybranej ilości
kawy.
7
DOSTAWA KAWY – GORĄCEJ WODY
KAWA ZIARNISTA
Uwaga: gorąca woda i para mogą spowodować poparzenia! Skierować dyszę pary w stronę tacy ociekowej.
WYBIERZ PRODUKT
1 ESPRESSO
GOTOWY
KAWA MIELONA
Sprawdzić czy ekspres jest
gotowy do pracy.
Lub
Ustawić ogrzaną filiżankę/i
pod dozownikiem.
Nacisnąć klawisz wybranej
kawy.
1 raz = 1 kawa
WYBIERZ PRODUKT
KAWA MIELONA
Ustawić ogrzaną filiżankę
pod dozownikiem.
GORĄCA WODA
8
Nacisnąć klawisz „Kawa
mielona”.
GORACA WODA
GOTOWY
Ustawić pojemnik pod dyszą
pary.
Nacisnąć klawisz celem
dostarczenia wody.
2 ESPRESSO
Lub
2 razy = 2 kawy
Kiedy ekspres zakończy
parzenie, odstawić filiżankę/i.
1 ESPRESSO
KAWA MIELONA
Lub
Wsypać miarkę właściwie
zmielonej kawy.
MAX. 1 MIARKA
Przycisnąć klawisz wybranej kawy.
GORACA WODA
Kiedy ekspres zakończy
parzenie, odstawić filiżankę.
WYBIERZ PRODUKT
GOTOWY
Otworzyć kranik celem
rozpoczęcia dostawy. Po zakończeniu zakręcić kranik.
Odstawić pojemnik.
Nacisnąć klawisz celem
doprowadzenia ekspresu
do normalnych warunków.
PARA / CAPPUCCINO
CAPPUCCINO
Uwaga: gorąca woda i para mogą spowodować poparzenia! Skierować dyszę pary w stronę tacy ociekowej.
Napełnić 1/3 filiżanki zimnym mlekiem.
Ustawić pojemnik pod dyszą
pary. Otworzyć kranik aby
wypuścić pozostającą wodę.
Kiedy wychodzi tylko para,
zamknąć kranik.
Odstawić pojemnik.
Ustawić filiżankę z mlekiem
pod dyszą z parą.
Otworzyć kranik z parą.
PARA
Ekspres sygnalizuje
wytwarzanie pary.
Poruszać okrężnym ruchem
filiżankę, aby mleko podgrzało
się w jednolity sposób.
Po zagęszczeniu mleka,
zakręcić kranik.
Nalać kawę do filiżanki w
celu otrzymania doskonałego cappuccino.
WYBIERZ PRODUKT
GOTOWY
PARA
PARA
Odstawić filiżankę i ustawić
pod dozownikiem kawy.
Otworzyć kranik celem
wyeliminownia pozostającej
wody. Zamknąć kranik.
Ustawić pojemnik z płynem
pod dyszą pary.
Otworzyć kranik.
Podgrzać, poruszając
okrężnym ruchem.
Zakręcić kranik.
Odstawić pojemnik.
9
USUWANIE OSADU WAPIENNEGO
Uwaga! Nie używać nigdy octu jako odwapniacza. Używać produkt
odwapniający do ekspresów, nietoksyczny i nieszkodliwy, łatwo dostępny w
handlu. Zaleca się odwapniacz Saeco.
Odwapnianie konieczne jest co 3-4 miesiące, w przypadku kiedy woda jest bardzo
twarda, odwapniać częściej. Ekspres musi być włączony i sam reguluje proces
odwapniania.
USUWANIE KAMIENIA
GOTOWY
USUW.KAMIENIA TRWA
USUWANIE KAMIENIA
OTWORZ ZAWOR
Kiedy ekspres wyświetli
taki komunikat, nacisnąć
klawisz na 5 sekund.
Usunąć wymienny filtr
wody.
Napełnić pojemnik roztworem odwapniającym.
Ustawić duży pojemnik
pod dyszą pary.
PLUKANIE URZADZENIA
DOLAC WODY
Po zakończeniu procesu
usuwania osadów należy
zamknąć kranik.
Otworzyć kranik.
PLUKANIE TRWA
Wypłukać i napełnić pojemnik świeżą pitną wodą.
Przycisnąć klawisz dla potwierdzenia płukania.
PLUKANIE URZADZENIA
NACISNIJ PRZYCISK
ODKAMIEN.PRZERWANE
OPROZNIC ZBIORN.WODY
Otworzyć kranik.
Ekspres rozpoczyna
płukanie.
PLUKNIE ZAKONCZONE
ZAMKNAC ZAWOR
Kiedy zakończy się
płukanie, zamknąć kranik
i załadować obwód.
Jeśli cykl odwapniania zostanie przerwany poprzez wyłączenie ekspresu,
po ponownym jego włączeniu, cykl odwapniania zostanie wznowiony.
Po zakończeniu procesu usuwania osadów
ponownie zamontować filtr wymienny.
USUW.KAMIENIA TRWA
OTWORZ ZAWOR
Można przerwać odwapnianie zakręcając kranik.
W ekspresie rozpoczyna się
proces usuwania osadów.
PLUKANIE URZADZENIA
NACISNIJ PRZYCISK
USUW.KAM.ZAKONCZONE
ZAMKNAC ZAWOR
PRZERWA
10
Nacisnąć klawisz.
Wypłukać i napełnić pojemnik świeżą pitną wodą.
klawisz
Przycisnąć
potwierdzając płukanie i
kontynuować.
FILTR Z WKŁADEM „AQUA PRIMA”
!Przed wykonaniem odwapnienia filtr musi być wyjęty z pojemnika.
INSTALACJA
Filtr musi być wymieniony, gdy urządzenie zasygnalizuje taką
konieczność.
Wyjąć filtr z opakownia.
Ustawnić datownik na
bieżącym miesiącu.
Włożyć i obrócić aplikator
zgodnie ze wskazówkami
zegara, aby umocować
filtr.
Sprawdzić w którym miejscu
znajduje się żeberko pozycjonujące filtra.
Włożyć filtr do pustego
pojemnika.
Żeberko filtra musi się
znaleźć w odpowiadającym
mu rowku.
GORACA WODA
GOTOWY
Przycisnąć do oporu.
Obrócić
aplikator
w
przeciwnym kierunku do
wskazówek zegara i wyjąć
z pojemnika.
Napełnić pojemnik świeżą
pitną wodą.
Ustawić pojemnik pod
dyszą pary i włączyć
ekspres.
FILTR WODY
WLACZONE
Otworzyć kranik i wypuścić
wodę.
Opróżnić z przerwami
pojemnik z wodą.
W momencie kiedy
pojemnik jest pusty
napełnić go ponownie
świeżą pitną wodą.
Patrz „Programowanie”.
Włączyć funkcję kontroli filtra
i wyzerować licznik wody.
Nacisnąć przycisk wydawania wody.
Możliwe jest używanie
ekspresu bez filtra, Saeco
zaleca jego używanie.
W przpadku nie używania
filtra należy dokonywać
częściej odwapniania.
Teraz możecie używać
wasz ekspres.
11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nie suszyć ekspresu i jego części w piecyku lub mikrofalówce.
Nie zanurzać ekspresu w wodzie i nie myć jego części w zmywarce.
CZYSZCZENIE
Wyłączyć ekspres.
Odłączyć wtyczkę.
Umyć pojemnik
Umyć filtr znajdujący się
wewnątrz.
Wyjąć tacę ociekową,
opróżnić ją i umyć.
Wyjąć, opróżnić i umyć
szufladkę z odpadami.
Czyszczenie ekspresu, jego
części i bloku zaparzającego
musi być wykonane przynajmniej raz
w tygodniu.
Wyczyścić
pędzelkiem
dozownik mielonej kawy
Zdjąć dozownik i umyć
wodą.
Nacisnąć przycisk PUSH i
wyjąć blok zaparzający.
Odkręcić górny filtr i umyć
go.
Zdjąć i umyć nasadkę
„Pannarello”.
BLOK
ZAPARZAJĄCY
12
Wyjąć kratkę.
Otworzyć przednie drzwiczki.
Wyjąć szufladki.
Delikatnie przykręcić ponownie filtr, uważając aby nie
zerwać gwintu w trzpieniu
mocującym.
Umyć blok, wysuszyć i
ponownie wstawić. Nie
naciskać na przycisk
„PUSH”.
Wstawić wszystkie części
ekspresu.
Zamknąć drzwiczki.
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
POCZĄTEK
PROGRAMOWANIA
Użytkownik może zmienić niektóre parametry funkcjonowania ekspresu według własnego zapotrzebowania.
STANDBY
PLUKANIE
*
OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII
Nacisnąć klawisz „MENU”,
aby wejść w tryb programowania.
PLUKANIE
JEZYK
*
Przy pomocy klawiszy „∧”
i „∨” można modyfikować i
poruszać się po menu.
Jeżeli ekspres jest mało używany, można go przełączyć
w tryb „STANDBY”. Przy użyciu tej funkcji oszczędza się
energię.
PLUKANIE
JEZYK
*
Przy pomocy klawisza „OK”
wybieramy funkcję menu
zaznaczoną - * -
STANDBY
PLUKANIE
*
PŁUKANIE
Kiedy pojawi się ta
funkcja, potwierdź ją
klawiszem „OK””.
Jeśli ta funkcja jest włączona, natychmiast po osiągnięciu
właściwej temperatury, ekspres przepłucze swoje obwody
wewnętrzne tak, aby kawa była zaparzona wyłącznie z
użyciem świeżej wody.
We wszystkich nowych ekspresach funkcja ta jest włączona
fabrycznie.
PLUKANIE
JEZYK
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
PLUKANIE
WLACZONE
Aby wyjść z menu nic nie
zmieniając, naciśnij ESC.
STANDBY
Wyświetlacz pokazuje, że
ekspres znajduje się w trybie oszczędzania energii,
„Standby”.
PLUKANIE
WYLACZONE
Jeśli chcesz możesz ją
wyłączyć korzystając z
menu.
PLUKANIE
WLACZONE
Przyciskiem OK wybiera
się menu lub potwierdza
dokonanie zmiany.
WYBIERZ PRODUKT
GOTOWY
Aby powrócił do trybu
normalnej pracy, naciśnij
klawisz „OK”.
PLUKANIE
WLACZONE
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
13
JĘZYK
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
Funkcja ta pozwala na zmianę języka na wyświetlaczu.
Możesz wybrać: włoski, niemiecki, portugalski, hiszpański,
angielski, francuski, holenderski, polski lub szwedzki. Na ogół
ekspres jest fabrycznie ustawiony na język kraju, dla którego
jest przeznaczony.
JEZYK
TWARDOSC WODY
*
TWARDOŚĆ WODY
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Funkcja ta musi być włączona, gdy po raz pierwszy instaluje
się filtr „Aqua Prima”.
Polecenie RESET musi być wykonane każdorazowo po
wymianie filtra.
Funkcja ta umożliwia optymalne wykorzystanie filtra „Aqua
Prima”, pokazując użytkownikowi urządzenia, kiedy należy
go wymienić.
JEZYK
POLSKI
Zanurz pasek testowy
w wodzie na 1 sekundę.
Sprawdź, ile kwadracików
zmieniło kolor.
FILTR WODY
PLYTA GRZEJNA
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
LANGUAGE
ENGLISH
Wybierz żądany język.
TWARDOSC WODY
FILTR WODY
Twardość wody może się zmieniać w zależności od
regionu. Z tego powodu, ekspres może być ustawiony na
taką twardość, jaką ma woda w miejscu, gdzie ma on być
używany, wyrażoną w stopniach od 1 do 4.
Ekspres jest ustawiony fabrycznie na stopień twardości 3.
Ustawienie to można zmienić zgodnie z warunkami lokalnymi.
FILTR WODY
14
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
FILTR WODY
WLACZONE
Korzystając z menu, można
funkcję włączyć.
Nacisnąć klawisz „OK”,
aby potwierdzić dokonany
wybór.
TWARDOSC WODY
ST. TWARDOSCI 2
Wybierz odpowiedni stopień
twardości (np. 2 kwadraciki =
twardość 2) i wprowadź go do
pamięci, naciskając klawisz „OK”.
FILTR WODY
RESET
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
PODGRZEWANIE
FILIŻANEK
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
Funkcja ta umożliwia włączenie grzałki płyty
podgrzewającej filiżanki, znajdującej się w górnej części
obudowy ekspresu.
PLYTA GRZEJNA
TEMPERATURA
*
TEMPERATURA
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Wychodząc naprzeciw indywidualnym upodobaniom, to
menu umożliwia wybór temperatury kawy; możliwy jest wybór: „niska” – „średnia” – „wysoka”.
TEMPERATURA
AROMA ESPRESSO
*
AROMAT
KAWA MAŁA
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
AROMA ESPRESSO
AROMA KAWA
*
PLYTA GRZEJNA
WLACZONE
PLYTA GRZEJNA
WYLACZONE
Możesz wybrać, czy chcesz
płytę
podgrzewającą
filiżanki
włączyć
czy
wyłączyć.
Nacisnąć klawisz, aby
potwierdzić
dokonany
wybór.
TEMPERATURA
WYSOKA
TEMPERATURA
SREDNIA
Wybrać żądaną temperaturę kawy.
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
AROMA ESPRESSO
MOCNY
AROMA ESPRESSO
NORMALNIE
Umożliwia ustawienie, przy włączonym ekspresie, ilość
kawy jaką zmiele ekspres dla zaparzenia kawy małej.
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Wybrać
kawy.
żądaną
ilość
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
15
AROMAT
KAWA ŚREDNIA
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
AROMA KAWA
AROMA KAWA DUZA
AROMA KAWA
NORMALNIE
*
AROMAT
KAWA DUŻA
AROMA KAWA
MOCNY
Umożliwia ustawienie, przy włączonym ekspresie, ilość
kawy jaką zmiele ekspres dla zaparzenia kawy średniej.
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
AROMA KAWA DUZA
PARZEN. WSTEPNE
Wybrać
kawy.
żądaną
ilość
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
AROMA KAWA DUZA
MOCNY
AROMA KAWA DUZA
NORMALNIE
*
Umożliwia ustawienie, przy włączonym ekspresie, ilość
kawy jaką zmiele ekspres dla zaparzenia kawy dużej.
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
PARZENIE
WSTĘPNE
16
Proces parzenia, podczas którego kawa pozostaje lekko
nawilżona przed parzeniem, pozwala na uwydatnienie
pełnego aromatu kawy, dzięki któremu posiada doskonały
smak. Możliwy jest wybór pomiędzy: „włączone” –
„wyłączone” – „długie”.
PARZEN. WSTEPNE
LICZNIK KAWI
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Wybrać
kawy.
żądaną
ilość
PARZEN. WSTEPNE
WLACZONE
Możesz wybrać czy chcesz
funkcję włączyć, czy
wyłączyć.
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
PARZEN. WSTEPNE
DLUGIE
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
LICZNIK
KAWY
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
LICZNIK KAWY
TIMER
*
TIMER
2
LICZNIK KAWY
2
Ta funkcja pozwala na wyświetlenie ilości kaw dostarczonych
przez ekspres
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Funkcja ta, ustawiona fabrycznie, pozwala na automatyczne
przejście ekspresu w tryb oszczędzania energii, „Standby”,
po 3 godzinach od ostatniego parzenia kawy.
Czas ten może być regulowany przez użytkownika, w
przedziałach 15-to minutowych, aż do minimum 15 minut.
Funkcja nie może zostać wyłączona.
CYKL
MYCIA
LICZNIK KAWY
Ta funkcja pozwala na wykonanie mycia wodą części
używanych przy dostawie kawy.
Cykl mycia nie może być przerwany.
Operacja ta musi być nadzorowana przez użytkownika.
Uwaga: Z dozownika kawy może wypłynąć duża ilość wody.
Przed rozpoczęciem cyklu opróżnić tacę ociekową i trzymać
w rezerwie dodatkowe naczynie.
TIMER
ZEGAR
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
CYCL CZYSZCZENIA
*
USTAWIEN. FABRYCZNE
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Wyświetla się ilość kaw
przygotowanych
przez
ekspres.
STANDBY
PO:
3:00
Ustawić żądany czas przy
pomocy klawiszy.
CYKL CZYSZCZENIA
Ekspres wykonuje cykl
czyszczenia.
Wyjdź z menu naciskając
ESC.
STANDBY
PO:
3:00
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
DOLAC WODY
Kiedy zakończy się
cykl czyszczenia, na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat:
17
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
ZEGAR
18
Funkcja ta może być przez użytkownika włączona lub
wyłączona i umożliwia:
- pokazanie aktualnego czasu, jeśli ekspres jest w trybie
„STANDBY” lub „WYBIERZ PRODUKT”
- wybór godziny włączenia i wyłączenia ekspresu (przejścia
w tryb „Standby”).
ZEGAR
CYCL CZYSZCZENIA
*
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
POKAZ AKTUALNY CZAS *
ZEGAR
Wybierz funkcję klawiszami
„∧” i „∨” i potwierdź „OK”
aby ekspres pokazywał
aktualny czas.
CZAS WLACZ./WYLACZ. *
WYLACZONE
0:00
Ustawić godzinę wyłączenia
ekspresu.
POKAZ AKTUALNY CZAS
WLACZONE
POKAZ AKTUALNY CZAS
WYLACZONE
Jeżeli funkcja będzie
włączona, na wyświetlaczu
będzie pokazywany aktualny czas.
Jeżeli funkcja będzie
wyłączona, na wyświetlaczu
NIE będzie pokazywany aktualny czas.
ZEGAR
AKTUALNY CZAS
*
Menu do uaktywnienia godzin włączenia i wyłączenia.
ZEGAR
WLACZONE
Przy tej opcji godziny są
uaktywnione.
AKTUALNY CZAS
*
CZAS WLACZ./WYLACZ.
Wybierz funkcję klawiszami „∧” i „∨” i potwierdź
„OK” aby ustawić aktualny
czas.
CZAS WLACZ./WYLACZ. *
POKAZ AKTUALNY CZAS
Menu do ustawienia czasu
włączenia i wyłączenia ekspresu.
ZEGAR
WYLACZONE
Przy tej opcji godziny są
nie uaktywnione.
AKTUALNY CZAS
0:00
Ustawić godzinę klawiszami
„∧” i „∨” i nacisnąć „OK”,
Ustawić minuty klawiszami
„∧” i „∨” i nacisnąć „OK”.
CZAS WLACZ./WYLACZ.
WLACZONE
0:00
Ustawić godzinę włączenia
ekspresu.
STANDBY
Taki komunikat pojawia się jeśli
godziny nie są uaktywnione.
Nacisnąć „OK” aby ekspres
przeszedł do stanu gotowości.
.
USTAWIENIA
FABRYCZNE
PROGRAMOWANIE FUNKCJI EKSPRESU
Ta funkcja pozwala na przywrócenie parametrów działania
ekspresu ustawionych przez producenta.
Jeśli zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, zmiany
dokonane przez użytkownika będą anulowane.
USTAWIEN. FABRYCZNE*
STANDBY
USTAWIEN. FABRYCZNE
NIE
Kiedy pojawi się ta funkcja,
potwierdź
jej
wybór
klawiszem „OK”.
Wybierz
czy
chcesz
przywrócić ustawienia fabryczne, czy też nie.
USTAWIEN. FABRYCZNE
TAK
Nacisnąć klawisz „OK”
aby potwierdzić dokonany
wybór.
19
20
WSKAŹNIKI KONTROLNE - UWAGI FILTR “AQUA PRIMA”
Komunikaty na wyświetlaczu ułatwiają właściwą obsługę.
STANDBY
Nacisnąć klawisz „MENU/OK”.
PLUKANIE
PODGRZEWANIE ...
USUWANIE KAMIENIA
GOTOWY
Odwapnić ekspres.
ZASTEPOW.FILTR WODY
GOTOWY
DOLAC WODY
Napełnić pojemnik wody świeżą pitną wodą.
ZB.KAWY ZIARN. PUSTY
OPROZN. ZB. FUSOVO
BRAK ZB. FUSOW
Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć zbiornik fusów i
opróżnić go.
Wstawić poprawnie blok zaparzający.
Wstawić poprawnie tacę ociekową i zbiornik fusów.
ZAMKNAC DRZWICZKI
Zamknąć przednie drzwiczki.
ODPOWIETRZANIE
Napełnić obwód (Odpowietrzyć)
JEDN.CENTR.ZABLOKOW.
Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
MLYNEK ZABLOKOWANY
Filtr „Aqua Prima” należy wymieniać w miarę potrzeby. W
przypadku, gdy wymiana jest konieczna, a nie dysponuje
się nowym filtrem, wówczas należy wyjąć stary filtr oraz
wyłączyć funkcje „Filtr wody” (patrz „Programowanie”).
Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i włączyć ponownie
cykl dostawy kawy.
Uwaga: szufladka z odpadami musi być opróżniona w momencie kiedy ekspres
jest włączony. Szufladka musi być wyjęta przez przynajmniej 5 sekund.
Opróżnienie szufladki przy wyłączonym ekspresie nie pozwala na dostawę kawy
przy jego ponownym włączeniu.
BRAK JEDN. CENTR.
Urządzenie znajduje się w fazie podgrzewania. Odczekać,
aż urządzenie zakończy ten cykl. .
DODATKOWE INFORMACJE CELEM POPRAWNEGO UŻYWANIA FILTRA
„AQUA PRIMA”
Aby używać poprawnie filtr „Aqua Prima” podajemy niżej niektóre uwagi:
1. Przechowywać filtr „ Aqua Prima” w chłodnym pomieszczeniu, chroniąc od
światła; temperatura pomieszczenia powinna wynosić od + 5C do + 40C.
2. Używać filtr w pomieszczeniach w których temperatura nie przekracza 60C.
3. Zalecamy myć filtr „Aqua Prima” po 3 dniach nie używania ekspresu.
4. Konieczna jest wymiana filtra po 20 dniach nie używania ekspresu do kawy.
5. W przypadku kiedy chce się przechować filtr otwarty; zamknąć hermetycznie w woreczku nylonowym i przechowywać w lodówce; zabronione jest przechowywanie w zamrażalniku, ponieważ naruszone pozostają wlaściwości
filtra.
6. Przed przystąpieniem do używania zanurzyć filtr w pojemniku z wodą na 30
minut.
7. Nie przechowywać na wolnym powietrzu po wyjęciu z opakowania.
8. Filtr powinien być wymieniony po 90 dniach od jego otwarcia lub po przefiltrowaniu 60 litrów wody pitnej.
PROBLEMY - PRZYCZYNY - ROZWIĄZANIA
PROBLEMY
ROZWIĄZANIA
PRZYCZYNY
Ekspres nie włącza Ekspres
nie
się.
podłączony do
elektrycznej.
jest Włączyć włącznik główny.
sieci
Sprawdzić
wtyczkę
połączenie.
PROBLEMY
i
PRZYCZYNY
Brak dostawy lub zbyt Mielenie zbyt drobne
wolna
ROZWIĄZANIA
Ustawić mielenie na większej
wartości ( obrócić gałkę w
kierunku wskazówek zegara).
Kawa
nie
jest Filiżanki są zimne.
Podgrzać filiżanki.
wystarczająco gorąca.
Została ustawiona niska Ustawić ekspres na wyższą
temperatura
temperaurę
Po wyborze „kawa Nie
wsypano
mielona”, dostarczona mielonej.
zostaje tylko woda.
kawy Powtórzyć po wsypaniu kawy
mielonej.
Nie ma żadnej dostawy Dziubek dyszy zatkany.
gorącej wody lub pary.
Wyczyścić dziubek igłą.
Przy tej operacji
zawór pary musi
być zamknięty, a ekspres
wyłączony.
Ekspres grzeje sią Ekspres ma zbyt dużo Odwapnić ekspres.
zbyt długo.
osadu.
Nie można wyjąć bloku Blok zatrzymał się w Zamknąć drzwiczki i włączyć
zaparzającego.
niewłaściwym położeniu. ekspres. Blok powraca do
właściwego położenia.
i gałka SBS obrócona w Obrócić gałkę SBS w lewo.
prawo.
21
Cod. 1.6.589.73.08 Rev.01 del 15-07-04
Saeco International Group S.p.A. - Via Panigali, 39
40041 Gaggio Montano - Bologna - Italy
Tel. +39 0534.771.111 - Fax. +39 0534.31025 - http://www.saeco.com
Download PDF

advertising