advertisement

Hertz DBA 200.3 SPEAKER Owner Manual | Manualzz
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 1
Hertz Warranty
All Specifications Subject to Change Without Notice
The Hertz products are warranted, under normal functioning conditions, for the period of time as set by the laws in force, against
defects concerning materials or their manufacturing. The warranty is valid from the date of purchase, certified by receipt.
The warranty is not valid if:
• the product is damaged by incidents, installations and/or improper use, or by any other causes not depending on
materials or manufacturing defects;
• the product is modified or tampered with by unauthorised people;
• its serial number has been altered or cancelled.
While the product is under warranty, defective parts will be repaired or replaced at the manufacturer's discretion.
The defective product, along with notification about it, must be returned to the dealer from which it was purchased together with
the warranty certificate duly filled in. If the product is no longer under warranty, it will be repaired at the current costs.
Elettromedia s.r.l. does not undertake any liability for damages due to transportation.
Elettromedia s.r.l. does not take any responsibility for: costs or loss of profit due to the impossibility to use the product, other
accidental or consequential costs, expenses or damages suffered by the customer.
Warranty according to laws in force.
For more information visit the Hertz website.
.3
200
DBA Power
BWO
VE SU
ACTI
M
140w
FKL 042_12.REV.F
Sens
Phas
MANUAL
DBA 200.3
www.hertzaudiovideo.com
ift
Hz
ON
F
SAFE
TY
180
itivity
ER
POW
0
EE
DEGR
Max
S
50
e Sh
ss
120
OWNER’S
62018 Potenza Picena (MC) Italy - T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880 - www.elettromedia.it
ax
Lo Pa
ON
TURN nected
AUTO Not con
D
ON to GN
OFF
R
OFE
Min -.5.0V RM
.3
L
L
R
R
IN
PRE
L
R
L
IN HI
GND OF
R
LEV
REM
GND
EL
R
POWE
TE
REMO
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 2
Owner’s Manual
Arabic /
/ Bulgarian
[email protected]
.
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
12
.
.(
176)
.
80
.
.
.
.
.
(
.
:
(- )
(+)
.18
.
.
.19
.20
)
.21
.
40
.
,
(-)
.
22
5
.22
,
1
.
."
10
)
"
.
.
0.3
.
.23
,
,
.
(
.
.
,
.
.
. VRMS
.24
.25
.26
.27
.28
“ Hi-IN AUTO TURN ON”
.29
.
%30
%30
, ,
,
.
.30
.
4\ 3
.
.31
Поздравяваме Ви с покупката на нашия продукт. Вашето задоволство е първото изискване, на което трябва да отговаря
нашият продукт: искаме да получите същото задоволство, което получава човек от аудио системата в своята кола. Това
ръководство е съставено с цел да предостави основните инструкции, необходими за правилното инсталиране и ползване
на системата. Все пак диапазонът за възможна употреба е доста голям, ето защо за допълнителна информация се обръщайте
към консултанта във Вашия магазин или към нашия екип за техническа поддръжка на електронен адрес [email protected]
Преди инсталиране на компонентите, прочетете внимателно всички инструкции в това ръководство. При неспазване на
инструкциите можете неволно да причините повреда на продукта.
1. Всички компоненти трябва да бъдат здраво прикрепени към тялото на автомобила. Придържайте се към това правило и при
монтажа на всякакви други допълнителни конструкции, които бихте желали да монтирате. Уверете се, че всички компоненти са
здраво прикрепени и обезопасени. Компонент, който би се разхлабил по време на движение на автомобила може да причини
сериозни наранявания на пътниците, или на други превозни средства.
2. Винаги поставяйте защита на очите, когато използвате инструменти, тъй като стружки или парчета от продукта може да се
пренесат по въздуха.
3. За да избегнете случайна повреда, дръжте продукта в оригиналната опаковка докато сте готови за инсталиране.
4. Не правете никакви инсталации във вътрешността на отделението за двигателя.
5. Преди да започнете инсталацията, изключете главния уред и всички други аудио уреди, за да избегнете възможна повреда.
6. Уверете се, че мястото, което сте избрали да инсталирате компонентите, няма да смущава нормалното действие на механични
или електронни системи на превозното средство.
7. Не инсталирайте тонколоните на места, изложени на вода, повишена влажност, прах или мръсотия.
8. Не инсталирайте компонентите и не прекарвайте кабелите в близост до електрическата кутия на превозното средство.
9. Бъдете много внимателни, когато пробивате дупки или правите разрез в шасито на превозното средство и се уверете, че под
или на избраната повърхност няма кабели или структурни елементи важни за превозното средство.
10. Когато прекарвате кабели, уверете се че кабелите не са в контакт с остри ръбове или близо до движещи се механични части.
Уверете се, че кабела е добре прикрепен и защитен по цялата си дължина и че има противопожарна изолация.
11. Използвайте кабели само с подходящ разрез (AWG) според вида на захранването.
12. Когато прекарвате кабел през отвор в шасито на превозното средство, защитете кабела с гумена шайба (громет). Уверете се, че
има подходяща защита за кабелите, минаващи в близост до части, които се нагряват.
13. Не прекарвайте жици от външната страна на превозното средство.
14. Използвайте кабели, връзки и аксесоари с перфектно качество, както е указано в каталога Connection.
15. Уверете се, че колата ви има електрическа система на 12 VDC (прав ток) със заземяване на отрицателния полюс.
16. Проверете вашия алтернатор и състоянието на акумулатора, за да се уверите, че могат да поемат увеличената консумация.
17. Тонколоната може да достигне температура от около 80°C (176°F). Уверете се, че не е много горещА преди да докоснете.
18. Периодично почиствайте усилвателя като не използвате агресивни разтварящи препарати, които могат да причинят повреди. Не
използвайте въздух под налягане, защото по този начин твърдите частици ще бъдат издухани и нагнетени вътре в усилвателя.
Навлажнете парче плат в сапунена вода, изцедете го и почистете усилвателя. След това използвайте парче плат навлажнено
само в чиста вода; ако се налага - избършете със сухо парче плат.
19. Планирайте предварително конфигурацията на вашата нова тонколона и най-подходящите места за кабелите, за да направите
инсталирането лесно.
20. Като използвате кабел с достатъчно число на AWG (виж таблицатаt: „Кабел за електрозахранване” (Power Supply Cable) , за да
прокарате електрозахранването от акумулатора до мястото на монтиране на усилвателя.
21. Скачете терминала (+) с кабела идващ от акумулатора на автомобила, а терминала (-) със шасито на колата.
22. Поставете изолирано гнездо / държач за бушон на максимум 40 см разстояние от положителната клема на акумулатора; свържете
единия край на захранващия кабел към него, след като сте свързали другия му край с усилвателя.
23. За заземяване на уреда (-) по правилен начин, използвайте болт във вътрешността на превозното средтсво, почистете боята и
мазнината от метала, ако е необходимо, като проверите с уред дали има връзка между отрицателния терминал на акумулатора (-)
и мястото за фиксиране. Ако е възможно, свържете всички компоненти към една точка за заземяване; това ще осигури възможно
най-малко шум , който може да възникне при аудио възпроизвеждането.
24. Прекарайте всички сигнални кабели близо един до друг и на разстояние от електрокабелите.
25. Свържете входните RCA кабели, приложения сигнал трябва да е между 0.3 VRMS и 5 VRMS.
26. Скачете входовете за високи нива като използвате правилните щекери. Приложения сигнал трябва да е между 1 VRMS и 22 VRMS.
Не използвайте, ако вече сте използвали връзката „Преди Вход” предварително усилване.
27. Свържете изхода на тонколоната чрез 10 AWG макс. кабел за тонколона.
28. Усилвателят се включва при скачването на терминала му за дистанционно включване към определения източник на звуков сигнал.
Той се включва автоматично и без подаване на сигнал от дистанционното, при използването на входен сигнал/-и с високо ниво
(Високоговорител ВХОД - „Speaker IN”) при включването (ON) на ключа “Hi-IN AUTO TURN ON”, който може да бъде открит на
предния панел.
29. Когато приключите инсталирането, проверете кабелите на системата и се уверете че всички връзки са направени по правилен начин.
30. Поставете бушона в гнездото / държач. Стойността на бушона трябва да е 30% по-висока от вградения в тонколоната. В случай, че
кабела захранва няколко тонколони, стойността на бушона трябва да е 30% по-висока от сбора на стойностите на другите бушони
в тонколоната.
31. Калибриране на нивото на слушане се прави чрез настройка на изходната сила за звука до 3/4 от максималното ниво; след това,
настройте нивата на тонколоните докато чуете изкривяване на звука.
БЕЗОПАСНА
СИЛА НА ЗВУКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМ И СЛУШАЙТЕ НА БЕЗОПАСНО НИВО НА ЗВУКА. ПОМНЕТЕ ЧЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКАЛЕНО ВИСОК ЗВУК МОЖЕ ДА УВРЕДИ СЛУХА ВИ. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Е НАЙ-ВАЖНА,
КОГАТО ШОФИРАТЕ.
Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован
раздельный сбор отходов) Продукты с маркировкой "перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах" не допускается
выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в
специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения
информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот
пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов
способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.
2
3
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 4
Owner’s Manual
₼㠖Chinese simplified
₼㠖
Hrvatski / Croatian
㎮庱㌷徼⃿㒠ⅻ⏻⚇䤓ℶ❐ᇭ㒠ⅻ咃┪ℝ㙟∪常⸱㓆䅰㎞䤓ℶ❐᧨常䃃㦪℺♦㼌懵檂❜䤓⸱㓆㈦Ⓙ䅰恂ᇭ㦻広㢝⃵㡷⦷⃉⸱㓆㷲
䫽⸘孔✛∎䞷㦻侊兮㙟∪㖖⺋ᇭ♾∪折㕸䤓ㄣ䞷䲚ㄞ戒⮩᧨Ⱁ榏尐ℕ屲㦃⮩䤓䦇␂≰㋾᧨庆♠挽ↅⒿVXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW勣
侊㒠ⅻ⏻⚇䤓兞枏⟕㒥㢾㔏㦾㞾㖐捷桷ᇭ
⦷捷ↅ⸘孔⃚ⓜ᧨庆帳䦮梔床㦻㓚␛₼䤓㓏㦘㝜⇫㖖◦ᇭ⚵⒨♾厌⺋咃㎞⮥ⅉ愺↳⹂㒥捷ↅ♦㗮ᇭ
1. 㓏㦘捷ↅ㉔權䓱⦉⦿⸘孔⦷懵㩅ₙ᧨▔㕻㌷♾厌め兞⸩Ⓟ⦿懵㩅ᇭ䫽≬⸘孔䤓䓱⦉㊶₝⸘⏷㊶ᇭⰑ㨫⦷洍洅扖䲚㩟₹捷ↅ♠
䞮㨍┷᧨♾厌↩⺈⃧⸱♙␅⸒懵戕抯㒟₴摜䤓↳⹂ᇭ
2. 䟀ℝ摠⻭堓䓖㒥ℶ❐䂲䅢♾厌↩㇈⚠䴉₼᧨⥯㷳⦷∎䞷ぴ␆㢅庆ⱚ兗⇸サ棁㔳柫ᇭ
3. ⃉棁㷱㎞⮥㗮↳᧨⦷㦏⚝⸘孔⃚ⓜ᧨庆㌷⺕ℶ❐ⱚ兗≬ⷧ⦷☮ⱚ▔孔⃚₼ᇭ
4. 庆▎⦷♠┷㧉哀␔扪嫛↊⇤⸘孔ぴ⇫ᇭ
5. ⸘孔⃚ⓜ᧨庆␂桼⃊㧉♙㓏㦘␅Ⅵ檂欠侊兮孔函᧨ⅴ挎⏜♾厌♠䞮䤓㗮⧞ᇭ
6. 庆䫽≬㌷㓏折㕸䤓⸘孔⇜函ₜ↩㈀❜懵戕㦻愺䤓↊⇤㧉㬿㒥䟄㺣幍⮖䤓㷲デ扟嫛ᇭ
7. 庆▎⺕㓻⭿⣷⸘孔⦷♾厌↩㥃槁ℝ㻃ᇬ䇽㺣ᇬ䋿⺧㒥匽厞䤓䘾⬒₼ᇭ
8. 庆▎⦷懵戕㦻愺䤓䟄乀棓扠⸘孔捷ↅ㒥を兎ᇭ
9. Ⱁ㦘㉔尐⦷懵戕ㄤ䥧ₙ杊ⷣ㒥扪嫛⒖━᧨⒨┰㉔◐⒕⺞㉒᧨ⅴ䫽≬ㄤ䥧ₚ㡈㒥折⸩◉⩮㼰㦘懵戕䤓␂枽兎恾㒥兢㨓⏒ↅᇭ
10.⦷を兎㢅᧨庆䫽≬䟄冕ₜ↩㘴屵㒥槯扠⺥枟扈冧㒥扟┷䤓㧉㬿幍⮖᧨ㄅ䫽≬㠃㧰䟄冕䤓⦉⸩₝棁㔳哾Ⰼᇭ♵⮥᧨䟄冕䤓公冧
⮥▔厌⮮呹┷棊䑒ᇭ
11. 㫈㗽抑䞷䟄☚折㕸㷲䫽㒹槱⻉⺇䤓䟄冕᧤㄂⧖兎屓᧥ᇭ
12.⦷ㄤ䥧ₙ扪嫛䴎ⷣを兎㢅᧨庆∎䞷㳰厅⦗᧤㔳ⷣ⦗᧥≬㔳䟄冕ᇭ⦷♠䍼孔函棓扠を兎㢅᧨庆⺈䟄冕扪嫛抑㇢≬㔳ᇭ
13.庆▎⦷懵戕⮥捷を兎ᇭ
14. 庆∎䞷&RQQHFWLRQℶ❐䥽㇤₼㘷嗟䤓↧德䟄冕ᇬ扭㘴ↅ♙揜ↅᇭ
15.䫽≬㌷䤓㼌懵揜㦘9䦃㿐䟄☚微㨐㘴⦿䟄㺣侊兮ᇭ
16.㭏㩴ℳ㿐♠䟄㧉✛䟄㻯᧨ⅴ䫽≬厌⮮ㄣⅧ⬭⮶䤓┮劦ᇭ
17.㓸檂⣷䂸ㄵ♾浧才㛓㺞ㄵ᧤◝㺞ㄵ᧥ふ⚂⦷屵㜇⃚ⓜ᧨庆䫽⸩␅䂸ㄵₜ㢾䔈Ⓔ浧ᇭ
18.庆⸩㦮䂔㾦㓸檂⣷᧨庆▎∎䞷≄夏㊶䅅ⓑ᧨⚵⒨⺕㗮⧞㓸檂⣷ 庆▎∎䞷☚冸䴉㺣᧨⚵⒨⦉⇢㻰䓸♾厌扪⏴㓸檂⣷ᇭ♥₏⧦を
᧨䞷㻃✛匴䤑㓢䄎᧨㕶㄁⚝䂔㾦㓸檂⣷᧷䏅⚝⺕を⅔䞷㻃㓢䄎扪嫛䂔㾦᧨㦏⚝䞷㄁を㝵㕼㓸檂⣷ᇭ
19.⃉ℕ丏▥㓸檂⣷䤓⸘孔扖䲚ㄅ∎を兎㦏↧▥᧨庆ℚ⏗⑕⮖₏₹⸘孔を⻏㡈㫗
20.∎䞷⚗抑兎屓䤓兎冕᧤♑屐䟄䄟兎⦍嫷᧥⺕䟄䄟兎⅝䟄㻯㟍函⮓䔄Ⓙ㓸檂⣷⸘孔⇜函ᇭ
21.♥ₚ棁㔳槱㨎᧨⒨♾ⅴ屵♙㘴兎㪀♙㘶Ⓟ槱㨎ᇭ庆⺕䟄䄟兎扭㘴咂㷲䫽䤓㨐㊶᧨䵾⷟扭㘴咂䟄㻯ㆤ⒉兎᧨䵾⷟扭㘴咂㼌
懵ㄤ䥧ᇭ
22.⺕≬棸€公冧ㄶ㟍函⦷恬䱊䟄㻯㷲㨐䵾⷟㦏⮶☧伂䤓⦿㡈᧷⺕䟄䄟兎䤓₏䵾扭㘴Ⓙ㓸檂⣷ₙ⃚⚝᧨␜⺕♵₏䵾扭㘴Ⓙ䟄㻯
㷲㨐ₙᇭ
23.Ⓒ䞷㼌懵ㄤ䥧ₙ䤓₏欦婉€⻀♾⸭䘿幍⮖㷲䫽㘴⦿ᇭⰑ榏尐᧨庆Ⓗ♊摠⻭嫷槱ₙ䤓㽈䆕㒥㽈厑ᇭ庆Ⓒ䞷㭏㿚孔函扪嫛㭏洛
᧨ⅴ䫽≬䟄㻯微㨐䵾⷟₝㘴⦿䍈⃚梃䟄㿐䤓扭兼㊶ᇭⰑ㨫♾厌 ⺕㓏㦘䤓≰⚆兎楕₼を函㷳屲⑂㡈㫗䀗棳ℕ檂欠⮜䘿扖䲚₼
♾厌ℶ䞮䤓ₜ哾⣹檂ᇭ
24.⺕㓏㦘䤓≰⚆兎楕₼を函᧨ㄅ扫䱊䟄䄟兎
25.扭㘴5&$戢⏴䟄冕᧨ㄣ䞷≰⚆㉔權⅚ℝ9506Ⓙ9506⃚梃ᇭ
26.庆∎䞷⚗抑䤓㙡⯃扭㘴浧䟄㄂戢⏴ᇭㄣ䞷≰⚆㉔權⅚ℝ9506Ⓙ9506⃚梃ᇭⰑ㨫㌷⑕⮖∎䞷ⓜ函戢⏴㟍⮶扭㘴᧨⒨庆▎
∎䞷浧䟄㄂戢⏴
27.扭㘴㓻⭿⣷戢⒉㢅᧨庆∎䞷㦏⮶兎屓⃉$:*䤓㓻⭿⣷䟄冕ᇭ
28.⺕扫䲚㆏⚾兗䵾扭㘴Ⓙ䔈⸩䤓䄟戢⒉᧨⚾┷㟍⮶⣷ᇭ⸒♾ⅴ⦷㼰㦘扫䲚≰⚆䤓㍔⑄ₚ呹┷⚾┷᧨㷳⮥᧨Ⱁ㨫∎䞷浧䟄㄂戢⏴
᧤6SHDNHU,1᧥⃮♾ⅴ⚾┷㟍⮶⣷᧨♹尐幍函ಯ+L,1呹┷㘴抩ರⓜ槱㨎ₙ䤓㆏␂᧨㕷Ⓙ21⇜函ᇭ
29.⸘孔⸛㒟⚝᧨庆⺈侊兮を兎扪嫛㭏㩴᧨ⅴ䫽≬㓏㦘を兎扭㘴㷲䫽ᇭ
30.⺕≬棸€㙡⏴≬棸ㄶᇭ≬棸€欬⸩⋋㉔權㹣㓸檂⣷␔函≬棸€䤓欬⸩⋋浧ᇭⰑ㨫年䟄䄟兎⚛㢅⃉⑯₹㓸檂⣷∪䟄᧨挲⃗
≬棸€欬⸩⋋㉔權㹣㓏㦘㓸檂⣷␔函≬棸€欬⸩⋋䤓㋊✛浧ᇭ
31.⚻┪㻃㄂㪰㷲㢅᧨庆⏗⺈䄟檂摞扪嫛庒㠃᧨䦃Ⓙ才Ⓙ㦏⮶檂摞䤓᧷䏅⚝庒㠃㓸檂⣷䤓檂摞᧨䦃Ⓙ⒉䘿⭿檂⯀䦮
⸘⏷檂摞
庆㫈㗽デ幕✛⃯㍾折㕸⸘⏷檂摞ᇭ⒖帿᧶栎㦮⦷浧檂摞㻃㄂ₚ扪嫛㟅⚻᧨↩⺈㌷䤓⚻┪抯㒟↳⹂ᇭ⸘⏷㢾洍洅㼌懵䤓䶻₏尐侯ᇭ
ㄮ㆒䟄⷟䟄⣷幍⮖≰㋾᧤朗⺈⸭嫛⨒⧍⒕伊㟅楕䤓㶶㿁⦌⹅᧥
ℶ❐ₙサ㦘㓢♘᧤;᧥サ懽⨒⧍㬅㪖幕䤓ₜ㈦䂆⏴₏咻䞮㿊⨒⧍⮓䚕ᇭ㷳伊䟄⷟䟄⣷ℶ❐㉔權⦷厌⮓䚕扨䱜ℶ❐✛捷ↅ䤓抑㇢孔函␔⥭㟅ᇭ
␂ℝⰑ⇤⺕扨Kℶ❐抐咂㦏扠䤓⥭㟅✛⮓䚕᧨庆勣侊㇢⦿ゑ㟎㧉㨓ᇭ⨒⧍䤓㋿㇢⥭㟅✛⮓䚕㦘Ⓒℝ≬㔳䘾⬒✛棁㷱⺈ⅉ伊⋴ㅆ㨓㒟↳⹂ᇭ
Čestitamo na kupnji ovog proizvoda. Vaše zadovoljstvo prvi je uvjet kojeg naš proizvod mora zadovoljiti: to je isto zadovoljstvo
koje uživaju osobe s dugotrajnim uživanjem u doživljaju glazbe u automobilu.
U ovom priručniku nalaze se osnovne upute za ispravnu ugradnju i upotrebu ovog sustava. Međutim, raspon mogućih primjena je
vrlo širok; za dodatne pojedinosti kontaktirajte vašeg pouzdanog dobavljača ili našu tehničku podršku na adresi e-pošte
[email protected]
Prije ugradnje dijelova pažljivo pročitajte sve upute iz priručnika. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do neželjenog kvara ili
oštećenja proizvoda.
1. Sve komponente moraju biti čvrsto stegnute na konstrukciju vozila. Učinite isto kad postavljate bilo kakvu prilagođenu konstrukciju koju
ste napravili. Provjerite da li je vaša instalacija čvrsta i sigurna. Ako se za vrijeme vožnje otpusti komponenta, može prouzročiti ozbiljnu
štetu putnicima, kao i drugim vozilima.
2. Obvezno nosite zaštitne naočale za vrijeme bušenja jer Vam prašina može doći u oči.
3. Radi izbjegavanja neželjenih oštećenja, proizvod čuvajte u originalnom pakiranju, po mogućnosti sve dok ne budete spremni za konačnu ugradnju.
4. Nemojte postavljati instalacije blizu motora.
5. Prije početka postavljanja isključite glavnu jedinicu i sve druge audio sustave, kako biste izbjegli bilo kakvo moguće oštećenje.
6. Vodite računa da uređaji ne smiju biti postavljeni na mjestima na kojima ometaju normalan rad mehaničkih ili električnih uređaja vozila.
7. Nemojte postavljati zvučnike na mjesta na kojima mogu doći u dodir s vodom, vlagom, prašinom ili prljavštinom.
8. Nemojte ugrađivati dijelove ili provoditi kablove blizu električne razvodne kutije u vozilu.
9. Budite vrlo oprezni kada bušite ili režete u šasiji vozila, uvjerite se da nema kablova ili konstrukcijskih dijelova bitnih ispod ili u odabranom
području.
10. Kada postavljate kablove, pazite da se ne naslanjaju na oštre rubove i da nisu u blizini mehaničkih uređaja u pokretu. Vodite računa da
kablovi moraju biti dobro pričvršćeni i izolovani cijelom dužinom.
11. Koristite samo kablove odgovarajućeg presjeka (AWG) obzirom na potrebno napajanje.
12. Ukoliko želite provući kabal kroz rupu na šasiji auta, zaštitite kabal gumenim prstenom (čahura). Osigurajte odgovarajuće zaštitite kablove
koji prolaze blizu područja koja razvijaju toplinu.
13. Nemojte postavljati instalacije van vozila.
14. Koristite samo najkvalitetnije kablove, spojnice i dodatne dijelove koje možete naći u katalogu Connection.
15. Provjerite da li vaš automobil ima 12 VDC električni sustav negativnim polom na masi.
16. Provjerite u kakvom su stanju baterija i alternator da bi se uvjerili da mogu podnijeti povećanu potrošnju struje.
17. Pojačalo se može zagrijati do 80°C (176°F). Provjerite da li je pojačalo vruće prije nego ga dodirnete.
18. Povremeno očistite pojačalo bez korištenja agresivnih otapala koja bi ga mogla oštetiti. Ne koristite komprimirani zrak, jer bi mogao
ugurati krute dijelove u pojačalo. Navlažite komad krpe rastvorom vode i sapuna, iscijedite je i očistite pojačalo. Zatim uzmite komad
krpe navlažen samo vodom; na kraju očistite pojačalo komadom suhe krpe.
19. Isplanirajte konfiguraciju Vašeg novog pojačala i način spajanja žica unaprijed da bi olakšali instalaciju.
20. Koristite kabel odgovarajućeg poprečnog presjeka (pogledajte tablicu: Kabel za električno napajanje), provedite kabel za napajanje
iz akumulatora do mjesta ugradnje pojačala.
21. Priključite električno napajanje s ispravnim polaritetom. Priključite stezaljku (+) na kabel koji dolazi s akumulatora i stezaljku (-) na
karoseriju automobila.
22. Stavite izolirani držač osigurača na najveću udaljenost 40 cm od pozitivnog priključka na akumulatoru; priključite jedan kraj kabla za
napajanje na akumulator, tek nakon priključivanja drugog kraja na pojačalo.
23. Kako bi ispravno uzemljili uređaj (-), koristite odvijač na šasiji vozila; sastrugajte boju ili masnoću s metalne površine ukoliko je
potrebno, provjerite da li je povezan negativni pol baterije (-) sa učvršćenim dijelom. Ukoliko je moguće, spojite sve komponente u
isto uzemljenje; ovim rješenjem potiskuje se većina šuma koji nastaje za vrijeme audio reprodukcije.
24. Postvaite sve signalne kablove blizu jedan drugome i daleko od kablova za struju.
25. Ukljućite RCA kablove, signal mora biti između 0.3 VRMS i 5 VRMS.
26. Ulaze visoke razine priključite odgovarajućim utikačem. Dovedeni signal mora biti u opsegu od 1 VRMS do 22 VRMS. Nemojte
koristiti taj ulaz ako već koristite priključak Pre In s pretpojačanjem.
27. U ulaz za zvučnik uključite 10 AWG kabal.
28. Pojačalo se pokreće priključivanjem daljinskog priključka za pokretanje na karakteristični izlaz izvora. Pokreće se automatski i bez
daljinskog signala, također ako koristite ulaze s visokom razinom (Ulaz za zvučnik) postavljanjem sklopke na prednjoj ploči
“AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE VISOKIM SIGNALOM NA ULAZU” u položaj ON Uključeno.
29. Kada je instalacija gotova. Provjerite sustav žica i provjerite jesu li sve žice ispravno spojene .
30. Gurnite osigurač u držač osigurača. Vrijednost osigurača mora biti 30% veća od pojačala. Ukoliko kabal napaja nekoliko pojačala,
vrijednost osigurača mora biti 30% veća od ukupne sume vrijednosti svih ostalih osigurača na pojačalima.
31. Provjerite kvalitet zvuka tako što pojačate zvuk do 3/4 maksimalne snage, zatim podesite nivo zvuka na. pojačalu dok ne čujete
nepravilan zvuk.
UPOZORENJE
OSLANJAJTE SE NA VLASTITI SLUH I TESTIRAJTE ZVUK. MOLIMO IMAJTE NA UMU DA STALNO IZLAGANJE VISOKIM TONOVIMA
MOŽE UZROKOVATI OŠTEĆENJE SLUHA. ZA VRIJEME VOŽNJE, SIGURNOST MORA BITI NA PRVOM MJESTU.
Podaci o električnom i elektroničkom otpadu (za one članice europske unije koje organiziraju odvojeno skupljanje otpada)
Proizvodi koji su označeni prekriženom kantom za smeće na kotačima ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ovi električni i
elektronički proizvodi moraju se reciklirati u odgovarajućim postrojenjima koja mogu zbrinjavati otpad ovih proizvoda i komponenata. Kako biste
znali gdje se nalaze vama najbliža takva mjesta za recikliranje/zbrinjavanje obratite se lokalnim gradskim vlastima. Recikliranjem i zbrinjavanjem
otpada na prikladan način doprinosite zaštiti okoliša i sprječavanju štetnih utjecaja za zdravlje.
4
5
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 6
Owner’s Manual
Česky / Czech
English / English
Gratulujeme k zakoupení tohoto výrobku. Tento náš výrobek by měl především splnit vaše očekávání: stejné očekávání, jako mají
ti, jenž touží prožít efekty autorádia.
Tento návod byl vypracován k poskytnutí základních postupů, nutných pro instalaci a správné použití systému. Nicméně, rozsah
možného použití je rozsáhlý; pro více informací prosím neváhejte kontaktovat svého důvěryhodného prodejce či naši technickou
podporu na emailu [email protected]
Před instalací komponenty si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny, obsažené v tomto návodu. Nedodržení těchto pokynů může
způsobit neúmyslné zranění či poškození tohoto výrobku.
1. Veškeré komponenty musí být bezpečně upevněny ke konstrukci vozidla. Postupujte stejným způsobem, když instalujete jakýkoli
zákaznický systém, který jste postavili. Přesvědčte se, že je instalace pevná a bezpečná. Komponenta, která by se uvolnila za jízdy,
může způsobit vážné zranění pasažérům stejně jako poškození vozidla.
2. Vždy si nasaďte ochranné brýle, když používáte nástroje, protože úlomky a pozůstatky výrobku mohou proletět vzduchem.
3. Abyste předešli nechtěnému poškození, uchovávejte výrobek, je-li to možné, v originálním balení, dokud nejste připraveni na konečnou
montáž.
4. Neprovádějte žádnou instalaci uvnitř kabiny vozu.
5. Před započetím instalace vypněte hlavní jednotku a veškerá zařízení audio, abyste předešli možnému poškození.
6. Ujistěte se, že umístění, které vyberete k instalaci komponent, nenaruší normální provoz jakýchkoli mechanických nebo elektrických
zařízení vozidla.
7. Neinstalujte reproduktory na místa, kde by mohly být vystaveny vodě, nadměrné vlhkosti, prachu nebo špíně.
8. Neinstalujte komponenty nebo neveďte kabely v blízkosti elektronických skříní vozidla.
9. Buďte velmi opatrní, když vrtáte nebo stříháte v šasi vozidla a ujistěte se, že pod ním nebo v jeho blízkosti nejsou žádné kabely nebo
konstrukční prvky nezbytné pro provoz vozidla.
10. Když instalujete kabely, ujistěte se, že kabel nepřichází do kontaktu s ostrými okraji nebo pohybujícími se mechanickými zařízeními.
Ujistěte se, že jsou kabely pevně připevněné a chráněné po celé jejich délce a že jejich izolace je nehořlavá.
11. Používejte pouze kabely se správnou sekcí (AWG) dle použitého napájení.
12. Když vedete kabel skrze otvor v šasi vozidla, chraňte kabel gumovým kroužkem (průchodkou). Ujistěte se, že jsou kabely opatřeny
správnou ochranou, jestliže vedou v blízkosti oblastí, produkujících teplo.
13. Neveďte kabely mimo vozidlo.
14. Používejte kabely, konektory a příslušenství nejvyšší kvality, které naleznete v katalogu Connection.
15. Ujistěte se, že váš automobil má 12-ti voltový stejnosměrný elektrický systém s uzemněním záporného pólu.
16. Zkontrolujte stav alternátoru a baterie, abyste zajistili, že unesou zvýšenou spotřebu.
17. Zesilovač může dosahovat teplot okolo 80°C (176°F). Před dotykem se ujistěte, že není nebezpečně horký.
18. Zesilovač čistěte pravidelně bez použití agresivních ředidel, které by ho mohly poškodit. Nepoužívejte stlačený vzduch, protože by
mohl zatlačit pevné částice do zesilovače. Navlhčete kousek hadříku vodou a mýdlem, vyždímejte ho a očistěte zesilovač. Potom
použijte hadřík navlhčený pouze ve vodě, eventuálně zesilovač vytřete do sucha měkkým a suchým hadrem.
19. Pro usnadnění montáže si předem promyslete uspořádání svého nového zesilovače a nejlepší místa k vedení kabeláže.
20. Použitím kabelu s odpovídajícím AWG (viz schéma: Napájecí kabel), veďte výkonový kabel z baterie do montážního místa zesilovače.
21. Připojte napájení, zachovejte správnou polaritu. Připojte koncovku (+) do kabelu přicházejícího z baterie a (-) koncovku ke karoserii auta.
22. Vložte izolovaný držák pojistky maximálně 40 cm daleko od kladného terminálu baterie; připojte k němu jeden konec napájecího
kabelu a druhý konec připojte k zesilovači.
23. Pro správné ukostření přístroje (-) použijte šroub na karoserii vozidla; dle potřeby seškrábejte všechnu barvu nebo mastnotu z
kovové části a ověřte zkoušečkou elektrickou průchodnost mezi záporným pólem baterie (-) a bodem ukostření. Je-li to možné, zapojte
všechny komponenty do stejného bodu ukostření; toto řešení potlačuje nejvíce rušení, které je tvořeno během přehrávání zvuku.
24. Všechny vodiče se signálem veďte společně a ve vzdálenosti od napájecích kabelů.
25. Zapojte přívodní RCA kabely, připojený signál musí být mezi 0,3 VRMS a 5 VRMS.
26. Připojte vysokoúrovňové vstupy pomocí správných banánků. Dodávaný signál musí být mezi 1 VRMS a 22 VRMS Nepoužívejte je,
pokud jste již použili připojení předzesilovače Pre In.
27. Zapojte výstupy reproduktorů pomocí max 10 AWG reproduktorových vodičů.
28. Zesilovač se spustí připojením koncovky dálkového zapnutí k výstupu specifického zdroje. Spustí se automaticky, bez dálkového
signálu také při použití vysokoúrovňových vstupů (Speaker IN) nastavením spínače, který naleznete na čelním panelu “Hi-IN AUTO
TURN ON” do polohy ZAP.
29. Po dokončení montáže se přesvědčte, že kabeláž systému a všechna zapojení byla provedena správně.
30. Vložte pojistku do držáku na pojistky. Hodnota pojistky musí být o 30% vyšší než u té, která je zapojená v zesilovači. V případě, že
kabel napájí několik zesilovačů, musí být hodnota pojistky o 30% vyšší, než je součet hodnot všech pojistek v zesilovačích.
31. Vyvážení hladiny poslechu se provede při nastavení hlasitosti zdroje až po 3/4 své maximální úrovně; pak upravujte úrovně
zesilovače, dokud neuslyšíte zkreslení.
BEZPEČNOSTNÍ ZVUK
POUŽIJTE PRAKTICKÝ SMYSL A VYZKOUŠEJTE BEZPEČNOSTNÍ ZVUK. PROSÍM PAMATUJTE, ŽE DLOUHÁ EXPOZICE TLAKU Z
DŮVODU NADMĚRNĚ VYSOKÉ FREKVENCE ZVUKU MŮŽE POŠKODIT VÁŠ SLUCH. PŘIŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA
PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOST.
Informace o likvidaci elektrického a elektronického odpadu (pro země EU, které používají systém třídění odpadu)
Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Elektrický a elektronický odpad má být
recyklován v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich komponenty. Kontaktujte svůj místní správní úřad ohledně umístění
nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a
životního prostředí před škodlivými vlivy.
6
Congratulations on purchasing our product. Your satisfaction is the first requirement that our products must meet: the same
satisfaction as the one gained by those who long for experiencing the car audio emotion.
This manual has been drawn to provide the main instructions required to install and use the system properly. However, the range
of possible applications is wide; for further information, please feel free to contact your trusted dealer or our technical support at
the email [email protected]
Before installing the components, please carefully read all of the instructions contained in this manual. Failure to respect these
instructions may cause unintentional harm or damage to the product.
1. All components must be firmly secured to the vehicle structure. Do the same when installing any custom structures you may have built.
Confirm your installation is solid and safe. A component coming loose while driving may cause serious damage to the passengers, as
well as to other vehicles.
2. Always wear protective eyewear when using tools, as splints or product residue may become airborne.
3. In order to avoid incidental damage, keep the product in the original packaging until you are ready for the final installation.
4. Do not carry out any installation inside the engine compartment.
5. Before starting with the installation turn the head unit and all other audio system devices off, avoiding any possible damage.
6. Make sure that the location you choose to install the components does not interfere with the normal operation of any mechanical or
electrical devices of the vehicle.
7. Do not install loudspeakers where they may be exposed to water, excessive humidity, dust or dirt.
8. Do not install the components or make cable run close to electronic or mechanical devices of the vehicle.
9. Be very cautious when drilling or cutting into the vehicle chassis, making sure there are no cables or structural elements essential to
the vehicle underneath or in the selected area.
10. When routing cables, make sure that the cable does not come in contact with sharp edges or near moving mechanical devices. Make
sure that it is firmly attached and protected along its entire length and its insulation is self-extinguishing.
11. Only use cables with the proper section (AWG) indicated herein.
12. When running the cable through a hole in the vehicles chassis, protect the cable with a rubber ring (grommet). Be sure to provide
proper protection for cables running close to heat-generating devices.
13. Do not run the wires outside of the vehicle.
14. Use top quality cables, connectors and accessories such as found in the Connection catalogue.
15. Make sure your car has 12 VDC voltage negative ground electric system.
16. Check your alternator and battery condition to ensure they can handle the increased consumption.
17. The amplifier can reach temperatures of around 80°C (176°F). Make sure it is not dangerously hot before touching it.
18. Periodically clean the amplifier without using aggressive solvents that might damage it. Don’t use compressed air, since it would
push solid parts in the amplifiers. Dampen a piece of cloth with water and soap, wring it and clean the amplifier. Then use a piece of
cloth dampened with water only; eventually clean the amplifier with a dry piece of cloth.
19. Pre-plan the configuration of your new amplifier and the best wiring routes to ease installation.
20. Using a cable with adequate AWG (see chart: Power Supply Cable) , run the power wire from the battery location to the amplifier
mounting location.
21. Connect the power supply with the correct polarity. connect (+) terminal to the cable coming from the battery and (-) terminal to the
car chassis.
22. Put an insulated fuse holder 40 cm max far from the battery positive terminal; connect one end of the power cable to it after
connecting the other end to the amplifier.
23. To ground the device (-) in the right way, use a screw in the vehicle chassis; scrape all paint or grease from the metal if necessary,
checking with a tester that there is continuity between the battery negative terminal (-) and the fixing point. If possible, connect all
components to the same ground point; this solution rejects most noise which can be generated during the audio reproduction.
24. Route all signal cables close together and away from power cables.
25. Connect the RCA input cables, the applied signal must be between 0.3 VRMS and 5 VRMS.
26. Connect the high level inputs using the proper plug. Applied signal must be between 1 VRMS and 22 VRMS. Don’t use it if you are
already using Pre In preamplified connection.
27. Connect the speaker output using 10 AWG max speaker cable.
28. The amplifier starts by connecting the remote turn on terminal to the source specific output. It starts automatically, without remote
signal, also if using high level inputs (Speaker IN) by setting the switch that can be found on the “Hi-IN AUTO TURN ON” front panel
to position ON.
29. When installation is over, check the system’s wiring and make sure all connections were done in the right way.
30. Put the fuse into the fuse holder. The fuse value will have to be 30% higher than the amplifier built-in one. In case the cable supplies
several amplifiers, the fuse value will have to be 30% higher than the sum of the values of all other fuses in the amplifiers.
31. Listening level calibration is made by adjusting the source volume up to 3/4 of its maximum level; then, adjust the amplifier levels
until you hear distortion.
SAFE SOUND
USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND
PRESSURE LEVELS MAY DAMAGE YOUR HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING.
Information on electrical and electronic equipment waste (for those European countries which organize the separate collection of waste)
Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. These
electrical and electronic products must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products and components. In
order to know where and how to deliver these products to the nearest recycling/disposal site please contact your local municipal office.
Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment and to prevent harmful effects on health.
7
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 8
Owner’s Manual
Eesti / Estonian
Suomi / Finnish
Õnnitleme teid meie toote ostmise puhul. Teie rahulolu on esimene tingimus, millele meie tooted peavad vastama;
rahulolu, mille saavad need, kes loodavad kogeda auto helisüsteemist saadavaid elamusi.
See kasutusjuhend on mõeldud pakkuma peamisi juhiseid, mis on vajalikud süsteemi õigeks paigaldamiseks ja
kasutamiseks. Siiski on kasutusrakenduste valik lai; täpsema info saamiseks võtke ühendust oma usaldusväärse
edasimüüjaga või meie tehnilise toega e-posti aadressil [email protected]
Lugege enne komponentide paigaldamist põhjalikult kõiki selles kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid. Nende juhiste
eiramine võib põhjustada tootele soovimatuid kahjusid ja vigastusi.
1. Kõik komponendid tuleb korralikult šassii külge kinnitada. Sama kehtib mistahes spetsiaalpaigalduste kohta. Veenduge, et
paigaldus on korralikult kinnitatud ja turvaline. Sõidu ajal lahti tulev detail võib rängalt vigastada nii autosolijaid kui teisi
sõidukeid.
2. Tööriistade kasutamisel kasutage alati silmakaitseid, kuna killud või tootejäägid võivad laiali paiskuda.
3. Hoidke soovimatute kahjustuste vältimiseks toodet võimalusel originaalpakendis seni, kuni te olete valmis seda lõplikult
paigaldama.
4. Ärge paigaldage midagi mootoriruumi.
5. Enne paigalduse alustamist lülitage välja põhiseade ja kõik muud audiosüsteemi osad, kuna vastasel juhul võivad need viga
saada.
6. Veenduge, et osade paigaldamiseks valitud koht ei häiri sõiduki mehaaniliste ja elektriseadmete normaalset tööd.
7. Ärge paigaldage kõlareid kohta, kus nad võivad kokku puutuda vee, ülemäärase niiskuse või mustusega.
8. Ärge paigaldage komponente ega vedage kaableid sõiduki elektrikarbi lähedale.
9. Šassii puurimisel ja lõikamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ning kontrollida, et paigalduseks valitud piirkonnas ega selle all
pole ei elektrijuhtmeid ega sõiduki struktuurielemente.
10. Kaablite juhtimisel jälgige, et kaabel ei puutuks kokku teravate servadega ega satuks liikuvate mehaaniliste seadmete
lähedale. Veenduge, et see on kogu pikkuses kindlalt kinnitatud ja kaitstud ning et selle isolatsioon on isekustuv.
11. Kasutage vastavalt kasutatavale toitele ainult sobiva ristlõikega (AWG) kaableid.
12. Kaabli tõmbamisel läbi sõiduki šassiis oleva ava kaitske kaablit kummist kaitserõngaga. Jälgige, et te tagaksite kuumust
kiirgavate alade läheduses olevate kaablitele sobiva kaitse.
13. Ärge vedage kaableid väljaspool sõidukit.
14. Kasutage parima kvaliteediga kaableid, ühendusi ja muid lisaseadmeid, näiteks kataloogist Connection.
15. Veenduge, et teie sõiduki toitepinge on 12 V alalisvoolu ja negatiivne klemm ühendatud maandusega.
16. Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori ja aku seisukorda ning veenduge, et need taluvad suurenenud tarbimist.
17. võimendi korpuse temperatuur võib tõusta kuni 80°C (176°F). Enne selle puudutamist veenduge, et korpus pole liiga tuline.
18. Võimendit tuleb perioodiliselt puhastada, kasutades pehmeid puhastusvahendeid, mis seda ei kahjusta. Suruõhu kasutamine on
keelatud, kuna see võib mustuseosakesed võimendi sisse puhuda. Puhastage võimendit pesuvahendiga vette kastetud ja
kuivaks väänatud lapiga. Seejärel käige see üle ainult vette kastetud lapiga; vajaduse korral pühkige võimendit lõpuks ka
kuiva lapiga.
19. Koostage paigaldamise lihtsustamiseks võimendi paigaldusskeem ning märkige üles, kuidas tuleks juhtmed vedada..
20. Viige sobivat AWG-kaablit kasutades (vt tabel: Toitejuhe) , kasutades toitejuhe aku juurest võimendi paigalduskohta.
21. Ühendage toiteplokk õige polaarsusega. Ühendage (+) klemm akust tuleva kaabliga ja (-) klemm auto šassiiga.
22. Paigaldage isoleeritud kaitsmepesa plussklemmist kõige enam 40 cm kaugusele; ühendage toitekaabli ots võimendi ja
seejärel selle teine ots aku külge.
23. Seadme maanduse (-) ühendamiseks kasutage sõiduki kere külge keeratavat kruvi; eemaldage vajaduse korral värv või
määre ning kontrollige testri abil pidevust aku miinusklemmi (-) ja kinnituskoha vahel. Võimaluse korral ühendage kõik
elemendid ühte maanduspunkti, see lahendus elimineerib enamuse mürast, mis võib heli taasesitamisel tekkida.
24. Vedage kõik signaalikaablid koos ja võimalikult kaugemal voolukaablitest.
25. Ühendage RCA sisendid; rakendatud signaali peab jääma 0.3 VRMS ja 5 VRMS vahele.
26. Ühendage kõrgetasemelised sisendid kasutades sobivat pistikut. Rakendatav signaal peab olema vahemikus 1 VRMS ja 22
VRMS. Ärge kasutage seda, kui te juba kasutate Pre In eelvõimendi ühendust.
27. Ühendage maksimaalselt 10 AWG suuruse kõlarikaabliga kõlari väljund.
28. Võimendi käivitub, kui kaugsisselülitusklemm ühendatakse allikakohase väljundiga. See käivitub automaatselt ilma
kaugsignaalita ka siis, kui kasutatakse kõrgetasemelisi sisendeid (SPEAKER IN), kui viia „Hi-IN AUTO TURN ON” esipaneelil
olev lüliti asendisse ON (sees).
29. Pärast paigaldust kontrollige kõiki süsteemi juhtmeid ja veenduge, kas nad on õigesti ühendatud.
30. Pange kaitse kaitsmepesasse. Kaitsme väärtus peab olema 30% kõrgem kui võimendi sisseehitatud kaitsme oma. Juhul kui
kaabliga ühendatakse mitu võimendit, peab kaitsme väärtus olema 30% kõrgem kui kõigi võimendite sisekaitsmete summa.
31. Helitaseme kalibreerimiseks seadke põhiseadme helitugevus kolmveerandini maksimumist ja siis seadistage reguleerige
võimendi helitaset seni, kuni hakkate kuulma helimoonutust.
Onnittelut tuotteemme hankinnasta. Tyytyväisyytesi on tuotteidemme tärkein tavoite: tyytyväisyys siitä, että saat
viimein kokea autoäänentoiston huipputason. Tämän ohjekirjan tarkoitus on tarjota tärkeimmät ohjeet, joita tarvitaan
järjestelmän oikeaan asennukseen ja käyttöön. Mahdollisia käyttötarkoituksia on kuitenkin monia. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tekniseen tukipalveluumme osoitteessa [email protected]. Ennen
komponenttien asennusta lue huolellisesti kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa tuotteelle vahinkoa.
1. Kaikki komponentit tulee kiinnittää ajoneuvon rakenteisiin. Tee samoin asentaessasi mahdollisesti itse tekemiäsi rakenteita.
Varmista, että asennuksesi on tukeva ja turvallinen. Ajon aikana irtoava komponentti voi aiheuttaa vakavia vaurioita
matkustajille sekä muille ajoneuvoille.
2. Käytä aina suojalaseja työkaluja käyttäessäsi, sillä kappaleesta voi irrota ilmaan tikkuja tai tuotepölyä.
3. Jotta vältetään vaurioituminen vahingossa, pidä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan kunnes olet valmis lopulliseen
asennukseen.
4. Älä suorita asennusta moottoritilassa.
5. Ennen asennuksen aloittamista sammuta päälaite ja muut äänijärjestelmän laitteet, jotta vältetään mahdolliset vauriot.
6. Varmista, että komponenttien asennukseen valitsemasi paikka ei estä ajoneuvon mekaanisten tai sähköisten laitteiden t
oimintaa.
7. Älä asenna kaiuttimia siten, että ne voivat altistua vedelle, suurelle määrälle kosteutta, pölylle tai lialle.
8. Älä asenna komponentteja ajoneuvon sähköisten tai mekaanisten laitteiden lähelle tai vedä kaapeleita niiden läheltä.
9. Ole erittäin varovainen, kun poraat tai leikkaat ajoneuvon koria. Varmista, ettei valitulla alueella tai sen alla ole ajoneuvon
kannalta olennaisia rakenne-elementtejä.
10. Vetäessäsi kaapeleita varmista, ettei kaapeli kosketa teräviä reunoja tai lähellä liikkuvia mekaanisia laitteita. Varmista, että
kaapeli on kiinnitetty ja suojattu koko matkaltaan, ja että sen eriste on itsestään sammuvaa.
11. Käytä vain kaapeleita, joiden halkileikkaus (AWG) on tässä ilmoitettu.
12. Kun vedät kaapelia ajoneuvon korissa olevan reiän läpi, suojaa kaapelia käyttämällä kumirengasta (tiivistettä). Suojaa
kaapelit, jotka kulkevat lähellä lämpöä tuottavia laitteita.
13. Älä vedä johtoja ajoneuvon ulkopuolelle.
14. Käytä laadukkaita kaapeleita, liittimiä ja lisävarusteita, kuten Connection-luettelon tuotteet.
15. Make sure your car has 12 VDC voltage negative ground electric system.
16. Tarkista ajoneuvon laturi ja akku, jotta ne kestävät lisääntyneen kulutuksen.
17. Vahvistin voi saavuttaa jopa 80 °C lämpötiloja. Varmista ennen koskemista, ettei se ole vaarallisen kuuma.
18. Puhdista ajoittain vahvistin käyttämättä voimakkaita liuottimia, jotka voivat vahingoittaa sitä. Älä käytä paineilmaa, sillä se
työntää kiinteitä osia vahvistimen sisään. Kostuta kankaanpala vedellä ja saippualla, väännä se kuivaksi ja puhdista
vahvistin. Käytä sitten vain vedellä kostutettua kangasta ja pyyhi lopuksi vahvistin kuivalla kankaanpalalla.
19. Voit helpottaa asennusta, kun suunnittelet vahvistimen kokoonpanon ja parhaat johtojen vetoreitit ennakkoon.
20. Vedä virtajohto akulta vahvistimen asennuspaikkaan käyttämällä AWG-arvoltaan riittävää kaapelia (ks. kaavio: virtakaapeli).
21. Kytke virransyöttö oikealla napaisuudella. Liitä (+)-liitin akusta tulevaan kaapeliin ja (-)-liitin auton koriin.
22. Asenna eristetty sulakerasia enintään 40 cm päähän akun plus-navasta. Kytke virtakaapelin toinen pää siihen kytkettyäsi
toisen pään vahvistimeen.
23. Maadoita laite (-) käyttämällä ruuvia ajoneuvon korissa; poista metallista tarvittaessa maali ja rasva ja tarkista yleismittarilla,
että valittu kiinnityspiste on yhteydessä akun miinusnapaan (-). Jos mahdollista, kytke kaikki komponentit samaan
maadoituspisteeseen. Näin voidaan poistaa suurin osa äänentoistossa syntyvästä haitallisesta kohinasta.
24. Vedä kaikki signaalikaapelit yhdessä ja erillään virtakaapeleista.
25. Kytke RCA-tulokaapelit; tulosignaalin tulee olla väliltä 0,3-5 VRMS.
26. Kytke korkean tason tulot käyttämällä oikeaa liitintä. Signaalin tulee olla 1-22 VRMS. Älä käytä tätä liitäntää, jos käytössä
on esivahvistinliitäntä.
27. Kytke kaiutinlähtö käyttäen enintään 10 AWG kaiutinjohtoa.
28. Vahvistin käynnistyy, kun lähteen kauko-ohjaussignaali kytketään. Se käynnistyy myös automaattissesti ilman
kauko-ohjaussignaalia, jos käytössä ovat korkean tason tulot (Speaker IN) ja etupaneelin kytkin Hi-IN AUTO TURN ON
kytketään asentoon ON.
29. Asennuksen jälkeen tarkista järjestelmän johdotus ja varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
30. Aseta sulake pidikkeeseensä. Sulakkeen arvon tulisi olla 30 % korkeampi kuin vahvistimen sisäänrakennetun sulakkeen
arvo. Jos kaapeli syöttää useita sähkölaitteita, tulee sulakkeen arvon olla 30 % korkeampi kuin kaikkien sähkölaitteiden
sulakkeiden arvojen summa.
31. Kuuntelutason kalibrointi tehdään säätämällä lähteen äänenvoimakkuus kolmeen neljäsosaan enimmäistasostaan. Säädä
sitten vahvistimen tasoa, kunnes ääni säröytyy.
SURETE DE SON
UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUEZ UNE SURETE DE SON. VEUILLEZ VOUS RAPPELER QU’UNE
LONGUE EXPOSITION À UN NIVEAU DE PRESSION SONORE TROP ELEVEE PEUT ENDOMMAGER VOTRE SÉCURITÉ
D’ECOUTE. LA SECURITE DOIT ETRE MIS EN AVANT LORS DE LA CONDUI
Teave elektriliste ja elektroonikajäätmete kohta (nendele Euroopa riikidele, mis korraldavad sorteeritud jäätmete kogumist)
Tooted, mis on märgistatud läbikriipsutatud (X) ratastel prügikonteineri märgiga, ei või utiliseerida koos teise tavapäraste olmejäätmetega.
Neid elektrilisi ja elektroonilisi tooteid tuleb ümber töödelda sobivates tehastes, mis on suutelised neid tooteid ja komponente utiliseerima.
Võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, et teada saada kuhu ja kuidas tuleks neid tooteid lähimasse ümbertöötlemis/utiliseerimisjaama
toimetada. Jäätmete sobiv ümbertöötlemine ja utiliseerimine aitab kaasa keskkonna kaitsmisele ja ennetab ohtlikke mõjusid tervisele.
8
SAFE SOUND -FILOSOFIA
KÄYTÄ TERVETTÄ JÄRKEÄ JA SAFE SOUND -FILOSOFIAA. MUISTA, ETTÄ PITKÄAIKAINEN ALTISTUS ERITTÄIN
KORKEALLE ÄÄNENPAINEEN TASOLLE VOI VAHINGOITTAA KUULOASI. TURVALLISUUDEN TULEE OLLA ETUSIJALLA
AJAESSA.
Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromusta (koskee Euroopan maita, joissa ko. romu kerätään erikseen)
Tuotteita, joissa on roskakorin kuva ja sen päällä X-merkki, ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Nämä sähkö- ja elektroniikkalaitteet
tulee kierrättää niille tarkoitetuissa palveluissa, jotka pystyvät huolehtimaan niiden hävittämisestä. Saat paikallisilta viranomaisilta tietoa siitä,
minne ja miten nämä laitteet tulee toimittaa kierrätystä varten. Jätteen oikea kierrättäminen ja hävittäminen auttaa suojelemaan ympäristöä
sekä ehkäisemään haittavaikutuksia terveydelle.
9
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 10
Owner’s Manual
Français / French
Deutsch / German
Félicitations pour avoir acheté notre produit. Votre satisfaction est notre priorité pour nos produits: la même satisfaction
que celle gagnée par ceux qui ont une grande expérience de l'émotion de l'audio automobile. Ce manuel a été écrit pour
fournir les instructions principales nécessaires à l'installation et à l'utilisation correctes de ce système. Cependant,
l'étendue des applications possibles est vaste; pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre distributeur de
confiance ou notre assistance technique en envoyant un E-mail à [email protected] Avant d'installer les
composants, lisez attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel. Si vous ne suivez pas ces
instructions, vous risquez d’endommager accidentellement le produit.
1. Tous les éléments doivent être solidement fixés à la structure du véhicule. Faites de même lorsque vous installez toute
structure personnalisée que vous auriez construite vous-même. Assurez-vous que votre installation est solide and
sécurisée. Avoir un élément desserré pendant que vous conduisez peut constituer un grave danger pour les passagers,
ainsi que pour les autres véhicules.
2. Mettez toujours une protection pour les yeux lorsque vous utilisez ces outils, car des morceaux de bois ou résidus du
produit peuvent se décoller.
3. Afin d'éviter les dommages accidentels, conservez le produit dans son emballage d'origine si possible, jusqu'à ce que vous
soyez prêt pour l'installation finale.
4. Ne faites pas l’installation dans le compartiment du moteur.
5. Avant de commencer l’installation, éteignez l’unité principale ainsi que tous les autres appareils de système audio, évitant
ainsi tout risque de dommage.
6. Vérifiez que l’emplacement que vous avez choisi pour installer les composants n’interfère pas avec le fonctionnement
normal de tout appareil mécanique électrique du véhicule.
7. N’installez pas les haut-parleurs là où ils pourraient être exposés à l’eau, à une humidité excessive, à de la poussière ou
de la saleté.
8. N'installez pas les composants et ne faites pas courir les câbles près du coffret électrique du véhicule.
9. Faites preuve d’une grande prudence lorsque vous percez ou coupez le châssis du véhicule, en vous assurant qu’aucun
câble ou élément de structure essentiel au véhicule ne se trouve sous ou dans la zone sélectionnée.
10. Lorsque vous installez les câbles, assurez vous que les câbles n’entrent pas en contact avec des coins saillants ou des
appareils électriques en mouvement. Assurez-vous que les câbles soient fermement attachés et protégés dans toute leur
longueur et que leur isolation soit une auto extinction
11. N'utilisez que des câbles ayant la bonne section (AWG) en fonction de la puissance appliquée.
12. En installant un câble par un passage dans le châssis du véhicule, protégez-le avec une rondelle de caoutchouc
(passe-fil). Assurez-vous d'utiliser la bonne protection pour les câbles passant près des sources de chaleur.
13. Ne laissez pas courir les câbles en dehors du véhicule.
14. Utilisez des câbles, des connecteurs et des accessoires de haute qualité tels que ceux figurant dans le catalogue Connection.
15. Assurez-vous que votre voiture comporte un système de voltage 12 VDC avec une prise de terre négative.
16. Vérifiez l’état de votre alternateur et de votre batterie pour vous assurer qu’ils peuvent supporter la consommation accrue.
17. L’amplificateur peut atteindre des températures autour de 80°C (176°F). Assurez-vous qu’il ne soir pas trop chaud avant de le toucher.
18. Nettoyez régulièrement l’amplificateur sans utiliser de détergents agressifs qui risqueraient de l’abîmer. N’utilisez pas d’air
comprimé, car des pièces solides risqueraient d’être poussées dans l’amplificateur. Humidifiez un chiffon avec de l’eau
savonneuse, essorez-le puis nettoyez l’amplificateur. Puis utilisez un chiffon qui n’a été humidifié qu’avec de l’eau; enfin,
nettoyez l’amplificateur avec un chiffon sec. Si le conduit d’air chaud est couvert, l’amplificateur entre en mode de protection.
19. Pré-planifiez la configuration de votre nouvel amplificateur et les meilleurs câblages pour rendre l’installation plus facile.
20. À l’aide d’un câble adapté AWG (voir: Câble d’alimentation), faites passer le câble d’alimentation depuis l’endroit ou se situe
la batterie jusqu’à l’endroit ou est effectué le montage de l’amplificateur.
21. Branchez l’alimentation en respectant la polarité. Connectez le terminal (+) au câble provenant de la batterie et le terminal (-)
au châssis de la voiture.
22. Placez un porte-fusible isolé à un maximum de 40 cm du terminal positif de la batterie; connectez-y une extrémité du câble
après avoir connecté l’autre extrémité à l’amplificateur.
23. Pour installer l’appareil (-) correctement, utilisez une vis du châssis du véhicule; retirez toute peinture ou graisse du métal si
nécessaire, en vérifiant avec un testeur qu’il y a de la continuité entre le terminal négatif et la batterie (-) et le point de fixage.
Connectez si possible tous les composants au même point de terre; Cette solution permet d’éliminer la plupart des bruits
pouvant être générés lors de la reproduction audio.
24. Placez tous les câbles de signal proche les uns des autres et loin des câbles d’alimentation électrique.
25. Connectez les câbles d’entrée RCA, le signal appliqué doit être compris entre 0.3 VRMS et 5 VRMS.
26. Connectez les entrées haut niveau en utilisant la bonne prise. Le signal appliqué doit être entre 1 VRMS et 22 VRMS. Ne
l’utilisez pas si vous utilisez déjà une connexion pré amplifiée Pre In.
27. Connectez le haut-parleur en utilisant des câbles de haut-parleur max 10 AWG.
28. L'amplificateur démarre en branchant le terminal de mise en marche à distance à la sortie correspondante de la source. Il
démarre automatiquement, sans signal à distance, même en utilisant les entrées haut niveau (Entrée Haut-parleur) en
positionnant le commutateur sur le panneau frontal “Hi-In AUTO TURN ON" sur ON.
29. Une fois l’installation terminée, vérifiez que les branchements du système ont été correctement exécutés.
30. Mettez le fusible dans le porte-fusible. La valeur du fusible doit être de 30% supérieur à celui intégré dans l’amplificateur.
Dans le cas où le câble alimente plusieurs amplificateurs, la valeur du fusible doit être de 30% supérieur à la somme des
valeurs des autres fusibles de l’amplificateur.
31. La calibration du niveau d’écoute se fait en ajustant le volume source à un niveau maximale allant jusqu’à 3/4 du niveau
maximal; puis, ajustez le niveau de l’amplificateur jusqu’à ce que vous entendez de la distorsion.
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Produkts. Ihre Zufriedenheit ist die erste Anforderung, die unsere Produkte erfüllen
müssen: die gleiche Zufriedenheit, die andere durch das Erleben der Fahrzeugaudioanlage erlangt haben. Diese Anleitung wurde
erstellt, um die wichtigsten erforderlichen Anweisungen für korrekete Installation und Einsatz zur Verfügung zu stellen. Es gibt
jedoch viele Anwendungsmöglichkeiten; für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren bewährten Händler oder unsere
technische Betreuung unter der e-mail Adresse [email protected] Vor dem Installieren der Komponenten bitte sorgfältig alle
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann das Produkt
unabsichtlich beschädigt oder beeinträchtigt werden.
SURETE DE SON
UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUEZ UNE SURETE DE SON. VEUILLEZ VOUS RAPPELER QU’UNE
LONGUE EXPOSITION À UN NIVEAU DE PRESSION SONORE TROP ELEVEE PEUT ENDOMMAGER VOTRE SÉCURITÉ
D’ECOUTE. LA SECURITE DOIT ETRE MIS EN AVANT LORS DE LA CONDUITE.
Informations relatives aux déchets électriques et électroniques (pour les pays européens assurant le tri sélectif des déchets)
Les produits comportant un logo composé d'une poubelle barrée d'une croix doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Ces
produits utilisent des composants électriques ou électroniques qui doivent être recyclés par les déchetterie communale ou un centre de recyclage
capables de traiter ces produits et composants. Nous vous invitons à contacter votre mairie afin de savoir comment amener ces produits dans le
centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une mise au rebut adaptée contribuent à la préservation de l'environnement
et à la prévention contre tout effet nocif pour la santé.
10
1. Alle Teile müssen fest mit dem Rahmen im Auto verbunden werden. Gehen Sie so auch bei allen selbstgebauten Rahmen
vor. Achten sie darauf, dass Ihre Installation fest und sicher ist. Teile, die sich während der Fahrt lösen könnten
schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
2. Tragen Sie bei der Benutzung von Werkzeugen stets Augenschutz.
3. Um ungewollte Schäden zu vermeiden, das Produkt, falls möglich, in der Originalverpackung aufbewahren, bis die
endgültige Installation durchgeführt wird.
4. Nehmen Sie keine Installationen im Motorraum vor.
5. Zur Vermeidung von eventuellen Schâden, schalten Sie vor der Installation die Zentraleinheit und andere Ausiosysteme aus.
6. Achten Sie darauf, dass der Einbauort den Betrieb anderer mechanischer oder elektrischer Geräte des Fahrzeugs nicht
beeinträchtigt.
7. Installieren Sie Lautsprecher nicht in Bereichen, in denen Sie Wasser, Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz ausgesetzt sind.
8. Die Installierung der Komponenten oder die Kabelführung darf nicht in unmittelbarer Nähe der Fahrzeugelektrik durchgeführt
werden.
9. Seien besonders vorsichtig, wenn Sie in das Autochassis bohren oder es einschneiden und achten sie darauf, dass sich
keine Kabel oder andere wichtige Autoteile in dem betreffenden Bereich oder darunter befinden.
10. Bei der Kabelverlegung achten Sie bitte darauf, dass diese nicht um scharfe Kanten geführt werden oder mit beweglichen
Teilen in Berührung kommen. Achten Sie auf eine gute Befestigung über die Gesamtlänge des Kabels, entsprechenden
Kabelschutz und dass die Isolierung selbstlöschend ist.
11. Nur Kabel mit dem korrekten Querschnitt (AWG) verwenden, die der zugeführten Leistung entsprechen.
12. Bei der Kabelverlegung im Chassis benutzen Sie bitte Kabeldurchführungen. Kabel, die an Wärmeerzeugungsflächen
entlang laufen, müssen sorgfältig abgeschirmt werden.
13. Verlegen Sie keine Kabel außerhalb des Fahrzeugs.
14. Benutzen Sie nur hochwertige Kabel, Steckverbinder und sonstiges Zubehör, wie beispielsweise im Connection Katalog
angeboten.
15. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug ein 12 V Gleichspannungssystem besitzt.
16. Überprüfen Sie den Wechselstromgenerator und den Batteriezustand, um sicher zu gehen, dass der erhöhte Stromverbrauch
keine Problem darstellt.
17. Der Verstärker kann Temperaturen von ca. 80°C erreichen. Vergewissern Sie sich, dass es nicht zu heiß es, wenn Sie den
Verstärker anfassen.
18. Reinigen sie den Verstärker von Zeit zu Zeit, allerdings ohne scharfe Reinigungsmittel. Arbeiten Sie dabei nicht mit Druckluft,
da dies die Teile des Verstärkers verschieben könnte. Feuchten Sie ein Tuch mit Wasser und Seife an, wringen sie es aus
und reinigen Sie so den Verstärker. Nehmen sie danach ein nur mit Wasser angefeuchtetes Tuch; trocknen Sie den
Verstärker bei Bedarf mit einem trockenen Tuch ab.
19. Planen Sie im voraus den Aufstellungsort Ihres neuen Verstärkers und besten Kabelrouten für eine einfache Installation.
20. Ein Kabel mit geeignetem AWG verwenden (siehe Tabelle: Stromkabel), führen Sie das Anschlusskabel von dem Platz für
die Batterie zur Befestigungsstelle.
21. Schließen Sie die Stromversorgung unter Beachtung der korrekten Polarität an. Verbinden Sie das (+)-Ende mit dem
Batteriekabel und das (-)-Ende mit dem Autochassis.
22. Legen Sie einen isolierten Sicherungshalter max 40 cm von dem Plus Ausgang hin; schließen Sie das Ende des
Anschlusskabels an, nachdem Sie das andere an den Verstärker angeschlossen haben.
23. Um das Gerät (-) auf die richtige Weise zu erden, benutzen Sie eine Schraube in der Karosserie des Wagens. Kratzen Sie
bei Bedarf die Farbe bzw. Schmieröl vom Metall ab. Überprüfen Sie die Kontinuität zwischen dem Erdungspunkt und dem
negativen Batteriepol (-). Falls möglich, sollten Sie alle Komponenten mit dem gleichen Erdungspunkt verbinden, um
möglichst wenig Interferenzen zu erzeugen, das während der Audiowiedergabe erzeugt werden kann.
24. Leiten Sie alle Signalkabel dicht zusammen und so weit entfernt wie möglich von den Stromkabeln.
25. Verbinden Sie die RCA-Eingangskabel. Das Anschlusssignal muss zwischen 0,3 VRMS und 5 VRMS aufweisen.
26. Schließen Sie die Plus-Eingänge mit dem richtigen Stecker an. Das Anschlusssignal muss zwischen 1 und 22 VRMS liegen.
Nicht verwenden, wenn Sie schon an „Pre in“ einen Vorverstärker angeschlossen haben.
27. Verbinden Sie den Lautsprecherausgang mit einem 10 AWG max Lautsprecherkabel.
28. Der Verstärker wird durch Verbinden des Funk- Einschalt-Terminals mit dem speziellen Quellenausgang gestartet. Er startet
auch automatisch, ohne Funksignal, wenn hohe Eingänge (Lautsprecher EIN) verwendet werden, indem der Schalter auf der
“Hi-IN AUTOMATISCHES EINSCHALTEN” Frontplatte auf EIN gestellt wird.
29. Überprüfen Sie nach der Installation das Kabelsystem und vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse richtig getätigt wurden.
30. Stecken Sie den Stecker in den Sicherungshalter.Die Belastbarkeit der Sicherung muss mindestens 30% über der
Belastbarkeit der eingebauten Sicherung des Verstärkers liegen. Wenn das Kabel zur Stromversorgung von mehreren
Verstärkern benutzt wird, muss die Belastbarkeit der Sicherung mindestens 30% über der Belastbarkeit der Summe aller
eingebauten Sicherungen der Verstärker liegen.
31. Zur Kalibration des Lautstärkeniveaus sollte die Ausgangslautstärke auf ¾ des Maximums gestellt werden und dann am
Verstärker solange erhöht werden, bis Verzerrungen erkennbar werden.
SICHERER SOUND
BENUTZEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND FÜR SICHEREN SOUND. DENKEN SIE DARAN, DASS HOHER
SCHALLDRUCK ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM ZU GEHÖRSCHÄDEN FÜHREN KANN. BEIM FAHREN KOMMT DIE
SICHERHEIT ZUERST.
Information zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (gültig für die europäischen Länder, die eine Abfalltrennung durchführen).
Produkte, die mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Diese elektrischen und elektronischen Produkte müssen in geeigneten Einrichtungen, die für die fachgerechte Entsorgung dieser Produkte und
Komponenten qualifiziert sind, wieder verwertet werden. Wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Gemeindeamt, um zu erfahren, wo die
nächstgelegene Einrichtung für Recycling oder Entsorgung ist und wie diese Produkte dort abgegeben werden können.Die korrekte
Wiederverwertung und Entsorgung von Abfall leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und beugt Gesundheitsschäden vor.
11
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 12
Owner’s Manual
Ελληνικά / Greek
Útmutató / Hungarian
Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος μας. Η ικανοποίησή σας είναι ο πρώτος στόχος των προϊόντων μας: η ίδια
ικανοποίηση που απολαμβάνουν όσοι αναζητούν την εμπειρία του ποιοτικού ήχου στο αυτοκίνητο.
Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τις βασικές οδηγίες που απαιτούνται για την ορθή εγκατάσταση και
χρήση του συστήματος. Ωστόσο, το εύρος των πιθανών εφαρμογών είναι μεγάλο. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή το τμήμα μας τεχνικής υποστήριξης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Πριν εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Πιθανή μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ακούσια βλάβη στο προϊόν.
1. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σταθερά και με ασφάλειαA στη δομή του οχήματος. Κάντε το ίδιο όταν
εγκαθιστάτε διάφορες κατασκευές που έχετε κάνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάστασή σας
είναι στέρεη και ασφαλής. Εξάρτημα που χαλαρώνει όταν οδηγάτε μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στους επιβάτες
καθώς και σε άλλα οχήματα.
2. Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά για τα μάτια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία επειδή σκλήθρες ή υπολείμματα προϊόντος
μπορεί να υπάρχουν στον αέρα.
3. Για να αποφύγετε τυχαία βλάβη, διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία έως ότου είστε έτοιμοι για την τελική εγκατάσταση.
4. Δεν πρέπει να κάνετε καμία εγκατάσταση μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα.
5. Πριν να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση σβήστε τη κεντρική μονάδα και όλες τις άλλες ακουστικές συχνότητες του
συστήματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δυνατή ζημιά.
6. Βεβαιωθείτε ότι η θέση που επιλέξατε να εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα δεν εμποδίζει τη κανονική λειτουργία οποιασδήποτε
μηχανικής ή ηλεκτρικής συσκευής του οχήματος.
7. Μην εγκαθιστάτε τα μεγάφωνα σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθούν σε νερό, υπερβολική υγρασία, ακαθαρσίες ή ρύπους
8. Μην εγκαθιστάτε τα εξαρτήματα και μην περνάτε καλώδια κοντά στο ηλεκτρικό κουτί του οχήματος.
9. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες ή κόβετε μέσα στο σασί του οχήματος, επιβεβαιωνόμενοι ότι δεν
υπάρχουν καλώδια ή δομικά στοιχεία απαραίτητα για το κάτω μέρος του οχήματος στην επιλεγείσα περιοχή.
10. Όταν δρομολογείτε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με κοφτερές άκρες και δεν βρίσκεται κοντά σε
μετακινούμενες μηχανικές συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο και προστατευμένο σε όλο το
μήκος του και ότι η μόνωση του είναι αυτοαπεσβεννόμενη.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια με την κατάλληλη διατομή (AWG) σύμφωνα με την ισχύ που χρησιμοποιείται.
12. Όταν περνάτε ένα καλώδιο μέσω μιας οπής στο σασί του οχήματος. προστατεύστε το καλώδιο με ένα λαστιχένιο δακτύλιο
(«μακαρονάκι»). Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που περνάνε κοντά σε σημεία που παράγουν θερμότητα είναι προστατευμένα.
13. Μη περνάτε καλώδια έξω από το όχημα.
14. Χρησιμοποιήστε καλώδια της καλύτερης ποιότητας όπως αναφέρονται στον κατάλογο Connection.
15. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας έχει ηλεκτρικό σύστημα 12 VDC αρνητικά γειωμένο.
16. Ελέγξτε τη γεννήτρια συνεχούς τάσης (δυναμό) και την ισχύ της μπαταρίας για να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στην
αυξημένη ζήτηση τροφοδοσίας ρεύματος.
17. Ο ενισχυτής μπορεί να θερμανθεί περίπου στους 80°C (176°F). Βεβαιωθείτε ότι δεν καίει πριν τον αγγίξετε.
18. Καθαρίστε τον ενισχυτή σε τακτή βάση δίχως να χρησιμοποιείτε δυνατά απορρυπαντικά που μπορούν να του προκαλέσουν
ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα επειδή μπορεί να ωθήσει στερεά σωματίδια μέσα στους ενισχυτές. Υγράνατε ένα
κομμάτι ύφασμα με νερό και σαπούνι, στύψτε το και καθαρίστε τον ενισχυτή. Χρησιμοποιείστε ύστερα ένα κομμάτι ύφασμα
βρεγμένο μόνο με νερό, καθαρίστε ύστερα τον ενισχυτή με ένα στεγνό κομμάτι υφάσματος.
19. Προ-αποφασίστε την τοποθέτηση του νέου σας ενισχυτή και τα σημεία στα οποία θα σταθεροποιήσετε τα καλώδια για εύκολη
εγκατάσταση.
20. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με κατάλληλη AWG (βλέπε χάρτη Καλωδίων Τροφοδοσίας), φέρτε το σύρμα τροφοδοσίας από
το μέρος που βρίσκεται η μπαταρία στο μέρος που είναι τοποθετημένος ο ενισχυτής.
21. Συνδέστε το τροφοδοτικό με τη σωστή πολικότητα. Συνδέστε το τερματικό (+) στο καλώδιο που έρχεται από τη μπαταρία και
το τερματικό (-) στο σασί του αυτοκινήτου.
22. Βάλτε ένα μονωμένο υποδοχέα ασφάλειας σε απόσταση το πολύ 40 cm από τον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας, συνδέστε
το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας με αυτόν αφού συνδέστε το άλλο άκρο στον ενισχυτή.
23. Για να γειώσετε τη συσκευή (-) με τον σωστό τρόπο, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με σταυρό για τον σκελετό του οχήματος.
Ξύστε τη μπογιά σε ένα μεταλλικό σημείο εάν είναι απαραίτητο, ελέγχοντας με ένα δοκιμαστικό τάσεως ρεύματος τη γείωση
μεταξύ το αρνητικού πόλου (-) και του σημείου σταθεροποίησης. Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε όλα τα εξαρτήματα στο ίδιο σημείο
γείωσης; η λύση αυτή απορρίπτει το μεγαλύτερο μέρος του θορύβου που μπορεί να παραχθεί κατά την αναπαραγωγή ήχου.
24. Δρομολογήστε όλα τα καλώδια σήματος ομαδικά και μακριά από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος.
25. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου RCA, το τροφοδοτούμενο σήμα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.3 VRMS και 5 VRMS.
26. Συνδέστε τις εισόδους υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας το κατάλληλο βύσμα. Το τροφοδοτούμενο σήμα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 1 VRMS και 22 VRMS. Μην το χρησιμοποιείτε εάν ήδη χρησιμοποιείτε προ-ενισχυμένη σύνδεση Pre In.
27. Συνδέστε την έξοδο του μεγαφώνου χρησιμοποιώντας καλώδιο μεγαφώνου μέγιστης τιμής 10 AWG.
28. Ο ενισχυτής ξεκινάει με σύνδεση της ενεργοποίησης με τηλεχειριστήριο πάνω σε τερματικό της συγκεκριμένης εξόδου της
πηγής. Ξεκινάει αυτόματα, χωρίς τηλεσήμα, επίσης κατά τη χρήση εισόδων υψηλών επιπέδου [Ενεργοποιημένο μεγάφωνο
(IN)] ρυθμίζοντας το διακόπτη που μπορεί να βρεθει στον μπροστινό πίνακα αυτόματης ενεργοποίησης υψηλής εισόδου
(“Hi-IN AUTO TURN ON”) στη θέση ενεργοποίησης (ON).
29. Όταν η εγκατάσταση έχει τελειώσει, ελέγξτε την καλωδίωση του συστήματος και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει
με τον σωστό τρόπο.
30. Βάλτε την ασφάλεια στον υποδοχέα ασφάλειας. Η ανοχή της ασφάλειας πρέπει να είναι 30% υψηλότερη από αυτήν του
ενισχυτή. Σε περίπτωση όπου το καλώδιο τροφοδοτεί άλλους ενισυχτές, η ανοχή της ασφάλειας πρέπει να είναι 30%
υψηλότερη του συνόλου ανοχής κάθε ασφάλειας των ενισχυτών.
31. Η ρύθμιση ακουστικής ηχώς επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της κύριας έντασης ήχου στα 3/4 της μέγιστης έντασης. Κατόπιν,
ρυθμίστε τον ενισχυτή μέχρι να ακούσετε οποιαδήποτε παραμόρφωση στον ήχο.
Gratulálunk termékünk megvásárlásához! Az Ön elégedettsége a legfontosabb kritérium, aminek termékeinknek meg
kell felelnie: az elégedettség, amit az autós hangrendszer hosszabb idejű használata után is érez. Ez a kézikönyv a
rendszer megfelelő telepítésére és használatára vonatkozó fontosabb utasításokat tartalmazza. Ugyanakkor a
készüléknek számos lehetséges alkalmazási területe van, ezért szükség esetén keresse meg a forgalmazót vagy a
műszaki terméktámogatást a [email protected] e-mail címen. A részegységek beszerelése előtt figyelmesen
olvassa át a kézikönyvben szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása a termék véletlen károsodását vagy
sérülését okozhatja.
1. Minden komponenst szilárdan rögzíteni kell a járműhöz. Ugyanígy kell eljárni, ha bármilyen saját építésű szerkezeteket épített.
Ellenőrizze, hogy a felszerelés szilárd és biztonságos. Egy vezetés közben meglazuló komponens komoly sérüléseket okozhat
az utasoknak, valamint más járműveknek.
2. A szerszámok használata közben mindig viseljen védőszemüveget, mivel szilánkok, anyagdarabkák repülhetnek el.
3. A véletlen károsodás elkerülése érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában mindaddig, amíg nem kezd neki a végző
beszerelésnek.
4. Ne végezzen semmilyen beszerelést a motortér belsejében.
5. A beszerelés megkezdése előtt kapcsolja ki a fejegységet és a hangrendszer többi komponensét, nehogy esetleg
károsodjanak.
6. Ügyeljen arra, hogy az alkatrészek beszerelésére kiválasztott helyek ne zavarják a jármű mechanikus vagy elektronikus
eszközeinek működését.
7. Ne szerelje be a hangszórókat olyan helyre, ahol víz, túlzott nedvesség, port vagy piszok érheti őket.
8. Ne szereljen semmilyen részegységet és ne vezesse el a kábeleket a jármű elektromos kapcsolódobozai közelében.
9. Legyen nagyon óvatos amikor a karosszériába fúr vagy vág, ellenőrizze, hogy nincsenek a jármű számára fontos kábelek
vagy szerkezeti elemek a kiválasztott terület alatt.
10. A kábelek vezetésekor ügyeljen arra, hogy ne érintkezzenek éles szélekkel vagy mozgó mechanikus eszközökkel. Ügyeljen
arra, hogy szilárdan csatlakozzanak és védve legyenek egész hosszukban és hogy a szigetelésük önkioltó legyen.
11. Csak a használt teljesítményhez előírt keresztmetszetű kábeleket használjon.
12. Ha a kábelt átvezeti a jármű karosszériájában kialakított nyílásokon, védje az egy gumigyűrűvel. Ügyeljen arra, hogy a
hőforrások közelében futó kábelek rendelkezzenek megfelelő védelemmel.
13. Ne vezesse a huzalokat a járművön kívül.
14. Alkalmazzon csúcsminőségű kábeleket, csatlakozókat és kellékeket, amilyenek pl. a Connection katalógusban találhatók.
15. Ellenőrizze, hogy az autójában negatív testelésű 12 V-os egyenáramú áramellátás található.
16. Ellenőrizze a generátor és az akkumulátor állapotát, hogy biztosítsák a megnövekedő fogyasztást.
17. Az erősítő 80°C (176°F) körüli hőmérsékletet is elérhet. Ügyeljen arra, hogy ne legyen veszélyesen forró, amikor megérinti.
18. Rendszeresen tisztítsa meg az erősítőt, de ne használjon erős tisztítószereket, amelyek károsíthatnák. Ne használjon
sűrített levegőt, mert az szilárd részecskéket juttathat az erősítőbe. Nedvesítsen meg egy darab törlőruhát vízzel és
szappannal, csavarja ki, majd tisztítsa meg az erősítőt. Ezután használjon egy csak vízbe mártott ruhadarabot, majd tisztítsa
meg az erősítőt egy száraz ronggyal.
19. Előzetesen tervezze meg az új erősítője konfigurációját és a legjobb huzalozási útvonalakat, hogy megkönnyítse a
beszerelést.
20. Megfelelő AWG méretű kábelt használva (lásd a Tápkábel táblázatot), segítségével vezesse a tápellátás vezetéket az
akkumulátortól az erősítő felszerelési helyéig.
21. Csatlakoztassa a tápfeszültséget a helyes polaritással. Csatlakoztassa a (+) végpontot az akkumulátorból érkező
vezetékhez, a (-) végpontot pedig a gépjármű karosszériájához.
22. Szereljen egy szigetelt biztosítéktartót legfeljebb 40 cm-re az akkumulátor pozitív kivezetésétől, csatlakoztassa hozzá a
tápkábel egyik végét, miután csatlakoztatta a másikat az erősítőhöz.
23. A készülék megfelelő leföldeléséhez (-) alkalmazzon egy csavart a gépkocsi alvázában; szükség esetén kaparjon le bármilyen
festéket vagy zsírt a fémről, egy tesztelővel ellenőrizve hogy folytonosság van a negatív pólus (-) és a rögzítési pont között. Ha
lehetséges, csatlakoztassa az összes alkatrészt ugyanahhoz a földelési ponthoz; ez a megoldás kiküszöböli a hang
létrehozása során fellépő nemkívánatos zaj nagy részét.
24. Vezesse az összes jelkábelt egymáshoz közel és az elektromos áram kábelektől távol.
25. Csatlakoztassa az RCA bemeneti (input) kábeleket, az alkalmazott jelnek 0,3 VRMS és 5 VRMS között kell lennie.
26. A magas szintű bemenő csatornát a megfelelő dugasz segítségével csatlakoztassa. A bemeneti jelnek 1 VRMS és 22 VRMS
között kell lennie. Ne használja, ha már alkalmaz Pre In előerősített csatlakozást.
27. Csatlakoztassa a hangszóró kimeneteket (output) a 10 AWG max speaker (hangszóró) kábel alkalmazásával.
28. Az erősítő bekapcsol, ha a távoli bekapcsolási csatlakozót a forrás megfelelő kimenetéhez csatlakoztatják. A magas szintű
bemenetek (Hangszóró BE) használatakor automatikusan, a távoli jel nélkül is bekapcsolható, ha az előlapi panelen levő
„MAGAS BE AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS” kapcsolót BE állásba kapcsolja.
29. Amikor a szerelés készen van, ellenőrizze a rendszer huzalozását, hogy a csatlakoztatások rendben történtek-e meg.
30. Helyezze be a biztosítékot a biztosítéktartóba. A biztosíték értéke legyen 30%-al magasabb, mint az erősítőbe építetté.
Amennyiben a kábel több erősítőt táplál, a biztosíték értéke legyen 30%-kal magasabb, mint az összes többi biztosítéké az
erősítőkben.
31. A hallgatás szintjének kalibrálásához állítsa a forrás hangerőt a maximumának ¾-ére; majd állítsa be az erősítési szinteket,
amíg torzulást nem hall.
ΑΣΦΑΛΗΣ ΗΧΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ
ΑΚΟΗ ΣΑΣ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΧΕΙ ΕΝΟΣΩ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.
Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (για τις Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν οργανώσει την
ξεχωριστή συλλογή των απορριμμάτων αυτών)
Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση ένα τροχήλατο κάδο με ένα Χ πάνω σε αυτό δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα καθημερινά οικιακά
απορρίμματα. Αυτά τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να ανακυκλώνονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, ικανές να διαχειρίζονται την
απόρριψη αυτών των προϊόντων και εξαρτημάτων τους. Για να γνωρίζετε που και πως θα παραδόσετε αυτά τα προϊόντα στην πλησιέστερη υπηρεσία
ανακύκλωσης / απόρριψης παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο. Η ανακύκλωση και η απόρριψη των απορριμμάτων με
κατάλληλο τρόπο συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη βλαβερών συνεπειών στην υγεία.
12
BIZTONSÁGOS HANG
ALKALMAZZA A JÓZAN ÉSZT ÉS ALKALMAZZA A BIZTONSÁGOS HANGOT. KÉRJÜK, NE FELETSE, HOGY HA ÖNT IGEN
NAGY EREJŰ HANGNYOMÁS ÉRI HOSSZÚ IDŐN ÁT, A HALLÁSA KÁROSODHAT. A BIZTONSÁG LEGYEN AZ ELSŐ
VEZETÉS KÖZBEN.
Használt elektromos készülékek elhelyezése hulladékként (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU-tagországok számára)
Az ezzel a szimbólummal (kereszttel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Régi elektromos és
elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok alkatrészeit is képesek szakszerűen
kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről a helyi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű
megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen
hulladékkezelésből adódik.
13
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 14
Owner’s Manual
Bahasa Indonesia / Indonesian
Italiano / Italian
Selamat atas pembelian produk kami. Kepuasan Anda menjadi syarat utama yang harus dipenuhi produk kami:
kepuasan yang sama seperti yang diperoleh oleh mereka yang telah lama mendambakan kenyamanan telinga saat
mendengarkan musik dari audio mobil.
Panduan ini telah dibuat untuk memberikan petunjuk utama yang diperlukan untuk menginstal dan menggunakan sistem
dengan benar. Namun, kisaran kemungkinan aplikasinya luas; untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi
dealer yang Anda percayakan atau dukungan teknis kami pada e-mail [email protected]
Sebelum menginstal komponen, mohon membaca dengan seksama instruksi yang tertera dalam panduan ini. Apabila
Anda tidak mengikuti instruksi yang ada bisa mengakibatkan bahaya yang tidak diinginkan atau kerusakan pada produk.
1. Semua komponen mesti terpasang dengan kokoh ke struktur kendaraan. Lakukan hal yang sama saat memasang struktur
biasa lainnya yang barangkali Anda telah pasang sebelumnya. Pastikan instalasi Anda kuat dan aman. Komponen yang
lepas saat berkendara bisa mengakibatkan penumpang lain mengalami cedera yang serius, sebagaimana juga bahaya bagi
kendaraan yang lain.
2. Selalu gunakan pelindung mata ketika bekerja dengan peralatan, karena serpihan atau residu produk bisa beterbangan.
3. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, biarkan produk pada kemasan aslinya, apabila memungkinan, sampai
Anda siap melakukan instalasi akhir.
4. Jangan melakukan instalasi apapun di dalam kompartemen mesin.
5. Sebelum memulai instalasi, matikan head unit dan semua sistem audio lainnya, untuk menghindari kerusakan apapun yang
mungkin terjadi.
6. Pastikan lokasi yang Anda pilih untuk instalasi komponen tidak mengganggu operasi normal dari alat-alat mekanik atau
listrik dari kendaraan.
7. Jangan menginstal loundpeaker di tempat-tempat dimana loudspeaker bisa terkena air, kelembaban yang berlebihan, debu
atau kotoran.
8. Jangan menginstal komponen atau melintaskan kabel ke dekat kotak listrik kendaraan.
9. Anda harus sangat hati-hati saat mengebor atau melubangi chassis kendaraan, pastikan tidak ada kabel atau elemen
struktural kendaraan yang penting sekali di bagian bawah atau di wilayah-wilayah yang dipilih.
10. Ketika melintaskan kabel, pastikan kabel tidak berhubungan langsung dengan pinggiran yang tajam atau dekat dengan
alat-alat mekanik yang bergerak. Pastikan kabel terpasang dengan kuat dan semuanya terlindung serta insulasinya bisa
memadamkan api dengan sendirinya.
11. Hanya gunakan kabel dengan ukuran (AWG) yang benar yang sesuai dengan daya yang tertera.
12. Apabila Anda melintaskan kabel melalui lubang kasis kendaraan, lindungi kabel dengan cincin karet (grommet). Pastikan Anda
melakukan pengamanan yang tepat untuk kabel yang melintas dekat dengan wilayah penghasil panas.
13. Jangan memasang kawat ke luar kendaraan.
14. Gunakan kabel, konektor dan aksesori yang berkualitas seperti yang bisa dilihat pada katalog Connection.
15. Pastikan mobil Anda memiliki sistem grounding listik negatif sebesar 12 VDC.
16. Cek kondisi alternator dan baterai Anda agar saat terjadi peningkatan penggunaan, mampu diatasi.
17. Amplifier bisa mencapai suhu sekitar 80°C (176°F). Jadi sebelum menyentuhnya, pastikan panasnya tidak membahayakan.
18. Bersihkan amplifier secara berkala tanpa menggunakan larutan agresif yang bisa merusaknya. Jangan menggunakan udara
terkompresi, karena akan mendorong benda-benda padat masuk ke dalam amplifier. Basahi selembar kain dengan air dan
sabun, peras dan bersihkan amplifier. Kemudian gunakan kain yang telah dibasahi hanya dengan air; dan akhirnya bersihkan
amplifier dengan secarik kain kering.
19. Rencanakan terlebih dahulu konfigurasi amplifier baru Anda dan rute kabel yang terbaik untuk memudahkan instalasi.
20. Dengan menggunakan kabel dengan AWG yang sesuai, pasang kabel daya dari lokasi baterai ke lokasi penempatan
amplifier.
21. Hubungkan power supply (penyedia daya) ke kutub-kutub yang benar. Hubungkan kutub (+) ke kabel yang datang dari aki
dan kutub (-) ke casis mobil.
22. Letakkan insulasi pemegang sekring maks 40 cm dari terminal positif baterai; hubungkan salah satu ujung kabel daya
kesana setelah menghubungkan ujung satunya ke amplifier.
23. Untuk memasang peralatan (-) dengan cara yang tepat, gunakan obeng yang ada pada casis kendaraan; gosok semua cat
atau pelumas besi jika perlu, cek dengan alat pengetes (tester) bahwa tidak ada aliran listrik antara kutub negatif baterai (-)
dengan titik pemasangannya. Jika memungkinkan, sambungkan semua komponen ke titik pemasangan yang sama; dengan
solusi ini kebanyakan gangguan suara yang bisa dihasilkan selama reproduksi audio bisa diatasi.
24. Buatlah rute semua kabel sinyal dekat antara satu dengan yang lain dan jauh dari kabel-kabel listrik.
25. Hubungkan kabel input RCA. Sinyal yang dipasang harus berada di antara 0.3 VRMS dan 5 VRMS.
26. Hubungkan input tingkat tinggi menggunakan colokan yang sesuai. Sinyal yang diaplikasikan haruslah berada di antara 1
VRMS dan 22 VRMS. Jangan gunakan jika Anda sudah menggunakan sambungan preamplified.
27. Sambungkan output speaker dengan menggunakan kabel speaker maks 10 AWG.
28. Amplifier akan aktif dengan menghubungkan terminal pengaktifan remote ke output spesifik sumber. Kemudian perangkat
akan aktif secara otomatis, tanpa sinyal remote, juga apabila menggunakan input-input tingkat tinggi (Speaker IN) dengan
membuat kenop yang bisa ditemukan pada “hi-IN AUTO TURN ON” pada panel depan ke posisi ON.
29. Jika instalasi sudah selesai, cek sistem sambungan kabel sistem dan pastikan semua sambungan telah dilakukan dengan
cara yang benar.
30. Letakkan sekring ke dalam pemegang sekring. Nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari nilai amplifier rakitan. Apabila kabel
mensuplai beberapa amplifier, nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari jumlah nilai dari semua sekring pada amplifier.
31. Kalibrasi tingkat pendengaran dibuat dengan mengatur volume sumber sampai dengan ¾ batas maksimumnya; kemudian,
atur batas amplifier sampai Anda mendengar distorsi.
Complimenti per aver acquistato un nostro prodotto. La vostra soddisfazione è il primo requisito cui devono
rispondere i nostri prodotti: la stessa soddisfazione di chiunque voglia vivere l’emozione del car audio.
Questo manuale è stato redatto per fornire le indicazioni principali e necessarie all’installazione e all’uso del sistema.
La varietà delle applicazioni possibili è tuttavia molto ampia; per ulteriori informazioni non esitate a contattare il Vostro
rivenditore o l’assistenza ufficiale via mail: [email protected]
Prima di procedere all’installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni contenute in questo manuale. La
mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie o danni all’apparecchio.
1. Fissate i vari componenti, e le eventuali strutture supplementari realizzate, al veicolo in modo solido e affidabile. Il
distaccamento dal fissaggio durante la marcia dell’autovettura può causare grave danno per le persone trasportate e per gli
altri veicoli.
2. Indossate sempre occhiali protettivi durante l’utilizzo di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione.
3. Al fine di evitare danni accidentali durante l’installazione riponete, quando è possibile, il prodotto nell’imballo.
4. Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore.
5. Prima dell’installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.
6. Assicuratevi che il posizionamento prescelto per i componenti non interferisca con il corretto funzionamento di ogni
dispositivo meccanico o elettrico della vettura.
7. Non installate gli altoparlanti in posizioni esposte ad acqua, umidità eccessiva, polvere e sporco.
8. Evitate di passare i cavi o installare gli altoparlanti in prossimità di centraline elettroniche.
9. Prestate attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico
o elemento strutturale dell’autovettura.
10. Nel posizionamento, evitate di schiacciare il cavo contro parti taglienti o nella vicinanza di organi meccanici in movimento.
Assicuratevi che sia adeguatamente fissato per tutta la sua lunghezza, e che la schermatura sia autoestinguente.
11. La sezione del cablaggio deve essere dimensionata in modo adeguato alla potenza.
12. Proteggete il cavo conduttore con un anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre
vicino a parti che generano calore.
13. Non fate passare mai i cavi all’esterno del veicolo.
14. Utilizzate cavi, connettori e accessori di alta qualità, come quelli disponibili nel catalogo Connection.
15. Verificate che l'impianto elettrico del veicolo abbia una tensione di alimentazione di 12 VDC con negativo a massa.
16. Controllate le condizioni di alternatore e batteria per assicurarvi che siano in grado di sopportare l’incremento di assorbimento
che comportano gli amplificatori di potenza.
17. L'amplificatore può raggiungere temperature di 80°C (176°F). Accertatevi che la temperatura non sia pericolosamente
elevata prima di toccarlo a mani nude.
18. Sottoponete a pulizia periodica l'amplificatore evitando l'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiarne le parti ed
evitate l’uso di aria compressa perché spingerebbe i detriti all'interno. Utilizzate un panno inumidito con acqua e sapone,
strizzatelo e pulite l'amplificatore. Ripassate con un panno inumidito con sola acqua, infine passate un panno asciutto.
19. Per facilitare l’installazione, prima di tutto programmate la configurazione del vostro nuovo amplificatore e fate passare i cavi
nel modo migliore possibile.
20. Fate passare un cavo di alimentazione del diametro adeguato (vedi tabella: power supply cable) dalla batteria all’amplificatore.
21. Collegate i terminali di alimentazione facendo attenzione alla polarità di connessione. Collegare il terminale (+) al cavo
proveniente dalla batteria ed il (-) allo chassis dell'autovettura.
22. Applicate un portafusibile isolato a non più di 40 cm dal morsetto positivo della batteria e collegate su di esso il cavo di
alimentazione dopo averne collegata l'altra estremità all'amplificatore.
23. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite già presente sulla parte metallica del veicolo;
rimuovete ogni residuo di vernice o grasso se necessario, assicurandovi con un tester che vi sia continuità tra il terminale
negativo (-) della batteria e il punto di fissaggio. Se possibile, collegate tutti i componenti allo stesso punto di massa, poiché
questa soluzione serve per abbattere la maggior parte dei rumori che possono insorgere nella riproduzione acustica.
24. Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d’alimentazione.
25. Collegate gli ingressi di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere
un livello compreso tra 0,3 VRMS e 5 VRMS.
26. Collegate gli ingressi di segnale ad alto livello (Speaker IN) usando l’apposito connettore. Il segnale da applicare deve avere
un livello compreso tra 1 VRMS e 22 VRMS. Non utilizzare questi ingressi se si usa la connessione preamplificata.
27. Se utilizzate gli ingressi ad alto livello (IN HI LEVEL) collegate le uscite di potenza con cavi spelati del diametro massimo di
10 AWG
28. L’amplificatore si accende collegando il morsetto per l'accensione remota alla specifica uscita della sorgente o senza segnale
di remote, anche usando gli ingressi ad alto livello (IN HI LEVEL).
29. A fine installazione ricontrollate l’intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta.
30. Inserite il fusibile nel relativo portafusibile. Il valore del fusibile deve essere superiore del 30% rispetto a quello posizionato
nel pannello di controllo del subwoofer. Nel caso il cavo alimenti più apparecchiature elettroniche, il fusibile dovrà avere un
valore superiore del 30% rispetto alla somma dei valori di tutti i fusibili presenti nelle apparecchiature elettroniche.
31. La taratura del livello di ascolto si effettua regolando il livello dell'apparecchio sorgente fino a 3/4 del livello massimo;
successivamente, regolare i livelli dell'amplificatore fino ad udire i primi fenomeni di distorsione.
SUARA YANG AMAN
PIKIRKAN DAN BUATLAH SUARA YANG AMAN. MOHON DIINGAT BAHWA JIKA ANDA BERADA PADA TINGKAT TEKANAN
SUARA YANG LUAR BIASA TINGGI DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA, HAL INI DAPAT MERUSAK PENDENGARAN
ANDA. KEAMANAN HARUS DIUTAMAKAN SAAT BERKENDARA.
Informasi tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (bagi negara-negara Eropa yang mengumpulkan limbah secara terpisah)
Produk-produk bertanda tong sampah beroda yang disilang tidak bisa dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Produk-produk
listrik dan elektronik ini harus didaur ulang menggunakan fasilitas yang sesuai, yang mampu menangani pembuangan produk dan komponen ini.
Untuk mengetahui dimana dan bagaimana mengirim produk-produk tersebut ke tempat pembuangan/daur ulang terdekat, silahkan hubungi
kantor walikota setempat Anda. Dengan mendaur ulang dan membuang limbah dengan cara yang tepat akan membantu pelestarian lingkungan
dan mencegah efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan.
14
SAFE SOUND
UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL’ASCOLTO, RICORDATE CHE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AD UN
LIVELLO ECCESSIVO DI PRESSIONE ACUSTICA POSSONO PRODURRE DANNI AL VOSTRO UDITO. LA SICUREZZA
DURANTE LA MARCIA DEVE RESTARE SEMPRE AL PRIMO POSTO.
Informazioni per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche (per i paesi che dispongono di sistemi di raccolta
separata) I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai
normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i prodotti
stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel centro più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Il
riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare l'ambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute.
15
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 16
Owner’s Manual
日本語 / Japanese
뼑霢꽩 / Korean
本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品は、お客様が満足されることを第一の要件としています。カーオーディ
オの感動を経験したい人が得るのと同じ満足です。
本マニュアルは、
システムを正しく取り付け、使用するため必要な基本的な事柄について説明しています。ただし、用途は幅広いため、
詳しい内容については、最寄りのディーラーまたは技術サポートに電子メール [email protected] でお問い合わせください。
コンポーネントをインストールする前に、
このマニュアルの内容をよくお読みください。指示に従わない場合、製品を破損する恐れが
あります。
1. すべてのコンポーネントを自動車側にしっかり固定すること。
その他のお客様によるカスタム構造の取り付け時も同様です。確実に安
全に取り付けられていることを確認します。
運転中の1個のコンポーネントの緩みが搭乗者やほかの車両に重大な損害を与える場合
があります。
2. 工具の使用時は、製品の破片等の飛散から目を守るため保護メガネ等を必ず着用してください。
できるだけ元のパッケージで保管してください。
3. 破損を避けるため、製品は、最終的な設置の準備ができるまでは、
4. エンジンコンパートメント内には何も取り付けないこと。
5. 取付け開始前にヘッドユニットとその他すべてのオーディオシステムをOFFにし、事故を防止すること。
6. コンポーネントの取付予定位置は、
自動車の機械または電気機器の通常動作を妨げない位置であること。
7. 水や高湿、
ゴミや砂埃にさらされる位置にラウドスピーカーを取り付けないこと。
8. 車の電気ボックス近くにコンポーネントを設置したりケーブルを引いたりしないでください。
その下側や対象箇所にケーブルや自動車の重要な構造要素がないことを確認
9. 自動車のシャーシにドリル加工や切断を行う場合は、
すること。
ケーブルが鋭利な部分や機械の可動部に接触しないようにすること。
ケーブルを確実に取り付け、
全長にわたって保
10. ケーブルの配線時、
護し、
見分けやすい被覆を使用すること。
11. 供給される電源に対応するケーブルを (AWG) 使用してください
12. ケーブルを自動車のシャーシに開いた穴から通す場合、
ケーブルをラバーリング
(はとめ)
で保護すること。発熱部の近くのケーブルは
適切な形で保護してください。
13. ワイヤを車両の外側に配線しないこと。
14. Connection カタログに掲載されているものをはじめとする、最高品質のケーブル、
コネクタ、
アクセサリを使用すること。
15. お客様の自動車が12 VDC電圧でマイナス側が接地された電気システムであることを確認してください。
16. 消費電流が増加しても処理できることを保証するために発電機とバッテリの条件をチェックします。
17. アンプは温度が約80 C (176 F) に達することがあります。
アンプに触れる場合はその前にそれが危険なほど熱くないことを確認してく
ださい。.
18. アンプを損傷する恐れのある強力な溶剤を使用せずに、
定期的にアンプをクリーニングしてください。
固形物をアンプの中へ押し込む
可能性があるので圧縮空気を使用しないでください。
布切れを水と石鹸で湿らせ、
絞ってからアンプをクリーニングしてください。
その
後、
布切れを水だけで湿らせてクリーニングし、
最後は乾いた布切れで拭き取ってください。
.
19. 設置を容易にするためにお客様の新しいアンプの構成と最適な配線ルートを予め計画しておきます。
20. 適切なAWG のケーブルを使用し
(参考図:電源ケーブル)
、
電源線をバッテリの位置からアンプの取り付け位置まで配線します。
21. 極性を合わせて電源を接続します。(+) 端子をバッテリからのケーブルに、(‒) 端子を車のシャシーに接続します。
22. ヒューズおよび絶縁されたヒューズホルダをバッテリーの正端子から最大40cm離れた位置に設置し、
一方をアンプに接続した後、
他
方を電源ケーブルの一端に接続します。
23. デバイスを正しく接地
(-)
するために車両のシャーシのねじを使用し、
必要に応じて金属部からすべての塗料やグリースを除去し、
テス
ターを使用してバッテリの負端子
(-)
と固定点の間に導通があることをチェックします。
可能であればすべてのコンポーネントを同一の
接地点に接続します。
これにより、
オーディオ再生時に発生する不要なノイズのほとんどを防げます。
24. すべての信号ケーブルを接近させて電源ケーブルから離して配線します。
25. RCA入力ケーブルを接続します。印加信号は0.3 VRMS と 5 VRMSの間にある必要があります。
26. 正規のプラグを使いハイレベル入力を接続します。
入力信号は1∼22 VRMS でなければなりません。
すでに Pre In プリアンプ接続を
行っている場合、
これは使用しないでください。
27. 最大 10 AWG のスピーカケーブルを使用してスピーカ出力を接続します。
28. アンプは、
リモート電源オン端子をソース専用出力に接続することによってスタートします。
リモート信号がなくても、Hi-IN AUTO
TURN ON フロントパネルにあるスイッチを ON 位置にセットすることでハイレベル入力 (SPEAKER IN) を使用すれば、
自動的にス
タートします。
29.取り付けが終了したら、
システムの配線をチェックし、
すべて正しく接続されていることを確認します。
30. ヒューズホルダーにヒューズを取り付けます。
ヒューズの値はアンプ組込みの値よりも30%大きくする必要があります。
電源ケーブルが
複数のアンプに電源を供給している場合は、
ヒューズの値はアンプの中のすべての他のヒューズの値の和よりも30%大きくする必要が
あります。
31. 聴き取りレベルの校正はソースボリュームを最大レベルの3/4まで回し、
アンプレベルを歪が聴こえるまで調整して実行します。
鲮ꩡ뇑븽냹霡넺뼩늱ꬉ꫑闅ꩡ뼞鱽鲙鲮ꩡ鱉隕闒넩ꎁ눦뼍鱉뇑븽냹ꎁ麙韥낹뼩뜑꫕넍鬭ꇚ냹鲙뼍隕넽냱ꐥꂥ꽩驑ꫦ鱚넍
렩꿙黉꿙ꌱ陲뾍뼍隕겫냵隕闒냹낹뼑뇑븽鵹ꍽꇝ鷍꽩넽걪鱽鲙넩꫙ꐺ꫑鱉겑걙묑넍꿡ꗉꌭ꫙렍ꗄꩡ끞냹낹뼩뻹끉뼑늱끉
덵렝냹 뇑險뼞鱽鲙 녅ꫭ뼑 뇊ꚩ閵 뻹끉뼑 陲끥 뇑븽냹 霡넺뼑 鲵ꍡ뇅 鿅鱉 鲮ꩡ 韥ꯕ 덵낅벵VXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW꾅
ꓭ넍뼍겑韥ꗉꅂ鱽鲙霡ꫦ븽냹꫙렍뼍韥놹꾅꫙ꐺ꫑꾅韥녡鷑ꑝ麕덵렝냹늱넍響陁넲隕ꯎ덵뼍겢겑꿙덵렝냹黥ꌩ덵껿냹
陲끥꾽ꩶ뼍덵ꑰ뼑ꩡ隕驍뇑븽ꭅꩶ넩뚽ꅍ鷕ꯍ넽걪鱽鲙
陲끥꾽ꩶ뼍덵ꑰ뼑ꩡ隕驍뇑븽ꭅꩶ넩뚽ꅍ鷕ꯍ넽걪鱽鲙
1. ꑝ麕霡ꫦ븽냵ꗍ麑겑뗝ꅾ꾅鲝鲝섽隕뇊겑룑鸅꽩꼱뼞鱽鲙ꩡ끞녅閵넹넍ꈑ뇊뼑낹렍꾅꫙렍뼕陲끥꾅鵹ꍽ뗡閵덵ꈑ
놶끞鷞鱽鲙꫙렍ꩶ몑閵陡隕뼍隕껽놹뼑덵쀊넭뼍겢겑꿙끩놹겑뱮뇊霡ꫦ븽넩鱅걝뼍陁눥꾡뇭넽냱ꐩ뗝ꅾ냵ꓱꈕ
걮闒鵹닆ꩶ냹넺냹ꯍ넽걪鱽鲙
2. ꜵꑞ隱闎냵鵹霡ꌱꩡ끞뼕陲끥꾅鱉鵹霡볁뵭넩險닆냱ꈑꟹꩥ鷕ꯍ넽냱ꕵꈑ뼢ꩶꚩ뿭껽陲냹뗞끞뼍겢겑꿙
3. 闆녆걙ꆥꩡ隕ꌱꗞ덵뼍ꇙꐩ꫙렍ꌱ꿹ꊁ뼕鼁頁덵뇑븽붡녚ꗊ걙꾅高꽩鸅겢겑꿙
4. 꾉덹ꜵꜹ驩ꜵ꾅鱉꽩齙霡ꫦ븽鵹꫙렍뼍덵ꍽ겢겑꿙
5. ꫙렍ꌱ겑녆뼍韥놹꾅뾙麑냕鲐냹붡뼝뼑鲙ꌭꑝ麕꿙黉꿙겑걙묑녚렍넍놹낅냹顱ꩡ隕넍낹뾍냹ꖭ꾥꾅ꗞ덵뼍겢겑꿙
6. 霡ꫦ븽냹꫙렍뼕낹렍ꌱ꫕몒뼕陲끥꾅鱉ꑝ麕뗝ꅾꜵ븽넍뇊ꩶ놶넭녆鶎냹ꗞ뼩뼍덵껿鱉낹렍ꌱ꫕몒뼍겢겑꿙
7. ꓱ넩넽鱉隨걪鵹閵魇냵隨ꏱ덵閵ꎃ냵隨꾅鱉ꄱ끥麑걙뻱뢙ꌱ꫙렍뼍덵ꍽ겢겑꿙
8. 뗝ꅾ넍놹韥녚렍鿅鱉韥韥鞱뙍꾅霡ꫦ븽냹꫙렍뼍阥驍뢵넩Ꟊ냹ꗥ꫕뼍덵ꍽ겢겑꿙
9. 뗝ꅾꪵ겑꾅霡ꐂ냹ꁠ阥驍놽鲝뼕陲끥꾅鱉鞭ꜵ鞱鿅鱉껹ꅍ꾅뢵넩Ꟊ넩驍뗝ꅾ꾅닆끉뼑ꜵ븽넩꽻鱉덵閶ꙹ뼑늱넍ꌱ
韥끭꾡쀊넭뼍겢겑꿙
10.뢵넩Ꟊꗥ꫕겑꾅鱉뢵넩Ꟊ넩驕렩ꈑ끩ꑝ꫑ꍡ驍끵덶넩鱉녚렍꾅鲴덵껿鵹ꈒ늱넍뼍겢겑꿙뢵넩Ꟊ넩鲝鲝섽꾥陥鷍꽽鱉덵
韭넩閵놶鲮뼑덵뢵넩Ꟊ놽꾥녡閵녅ꭁꫦ넩넽鱉덵쀊넭뼍겢겑꿙
11.ꚭ꫙ꐺ꫑꾅韥녡鷑놶놽뼑鞑陞$:*넍뢵넩Ꟊꎁꩡ끞뼍겢겑꿙
12.뗝ꅾꪵ겑넍霡ꐂ냱ꈑ뢵넩Ꟊ냹꾥陥뼕陲끥꾅鱉뢵넩Ꟊ꾅隕ꓩꍶ鞭ꈑꗀ냹騱낁늱겢겑꿙뢵넩Ꟊ넩꾩ꗑꪒ녚렍鞱뙍꾅
ꗥ꫕鷍덵껿鵹ꈒ뼍겢겑꿙
13.놹꫕냹뗝ꅾꗋ냱ꈑꗥ꫕뼍덵ꍽ겢겑꿙
14.꾥陥ꜵ렩멽ꈑ鞭꾅넽鱉隕븽덽넍뢵넩Ꟊ뢙髚뫥꼖ꫭ꫑ꍡꌱꩡ끞뼍겢겑꿙
15.0DNHVXUH\RXUFDUKDV9'&YROWDJHQHJDWLYHJURXQGHOHFWULFV\VWHP
16.霅ꌍꗑ놹韥꿵ꗥ뫥ꍡꩶ몑閵덒閵뼍鱉놹ꇚꭁꟹꅾ냹뙍ꍡ뼕ꯍ넽鱉덵쀊넭뼍겢겑꿙
17.꼥뺹넍꿝鵹鱉r&뇊鵹頁덵꿡ꄱ閽ꯍ넽걪鱽鲙꼥뺹ꌱꎁ덵덵놹꾅꾩넩骽ꓩ魇덵껿냵덵쀊넭뼍겢겑꿙
18.꼥뺹ꌱ뇊韥놶냱ꈑ뙢ꭁ뼕鼁꾅鱉꼥뺹꾅ꭅꩶ냹늱덵껿鱉끞뇑ꌱꩡ끞뼍겢겑꿙꼊띊險韥鱉꼥뺹꾅鲝鲝섽隕뇊鷍꽩넽鱉
ꜵ븽麙넩ꭅꩶ냹넺냹ꯍ넽냱ꕵꈑꩡ끞뼍덵ꍽ겢겑꿙頝騌뼑뙑꾅ꓱ냹놶ꬉꟹ鮹렕냹뼍隕뎑驭鲙넁꼥뺹ꌱ鲛냱겢겑꿙
ꓱ냹놶겕뙑냱ꈑ鲛냵鲙넁ꍽꌭ뙑냱ꈑ꼥뺹ꌱ鲛냱겢겑꿙
19.ꩽꈑ끩꼥뺹霡ꫦ隱꫙렍ꌱꭅ갲陁뼕ꯍ넽鱉閵녚뉀냵ꗥ꫕ꗞ겒냹ꖭꍡ陹쁂뼩鸅겢겑꿙
20.$:*꾅ꎓ鱉뢵넩Ꟊ놹낅險鞾뢵넩Ꟊ뗭눥냹ꩡ끞뼩ꗥ뫥ꍡ낹렍꾅꫑꼥뺹녚뗞낹렍頁덵ꗥ꫕뼍겢겑꿙
21.놹낅險鞾녚렍ꌱ꿡ꗉꌭ鞮ꫦ꾅꾥陥뼍隕ꗥ뫥ꍡ꾅꾥陥鷑뢵넩Ꟊ꾅鲝녅ꌱ꾥陥뼍隕뗝ꅾꪵ겑꾅鲝녅ꌱ
꾥陥뼍겢겑꿙
22.놽꾥뺝댽뿵鴉ꌱꗥ뫥ꍡ넍鲝녅꾅꫑뜑鲵FP齝꽩덹阥ꍡ頁덵ꖵ꽩高隕놹낅뢵넩Ꟊ넍뼑둲냹꼥뺹꾅꾥陥뼑쁹鲙ꌭ
뼑둲냹놽꾥뺝댽뿵鴉꾅꾥陥뼍겢겑꿙
23.녚렍ꌱ꿡ꗉꌩ陁뇆덵뼍ꇙꐩ묁걙뫥ꈑꗥ뫥ꍡ넁鞮鲝녅꿵隕뇊붡넭뱭閹꾥陥ꩶ몑ꌱ쀊넭뼍ꐩ꫑뗝ꅾꪵ겑넍驍ꩡꌱ
ꩡ끞뼩鞽ꭂꜵꜹ꾅넽鱉뵍넭뱭驍鞭ꍡ걙ꌱ뇑阥뼍겢겑꿙閵鱚뼑뼑ꑝ麕霡ꫦ븽냵鶎넱뼑뇆덵붡넭뱭꾅꾥陥뼍겢겑꿙
넩ꆼ陁뼍ꐩ꿙黉꿙녡ꪒ隱뇊꾅꫑ꪒꫦ鷕ꯍ넽鱉녖넁넩鲵ꜵꜹ뗝鲝鷞鱽鲙
24.겕뿭뢵넩Ꟊ냵ꑝ鸅閵頒陁ꗥ꫕뼍隕놹낅뢵넩Ꟊ隱鱉阥ꍡꌱ鸅隕ꗥ꫕뼍겢겑꿙
25.5&$넺ꇚ뢵넩Ꟊ냹꾥陥뼍겢겑꿙놶끞겕뿭鱉9506a9506넍ꙉ낹꾅넽꽩꼱뼞鱽鲙
26.놶놶뼑뻁ꆡ鞭ꌱꩡ끞뼩뼍넩ꆽꙝ넺ꇚ냹꾥陥뼍겢겑꿙놶끞겕뿭鱉9506a9506넍ꙉ낹꾅넽꽩꼱뼞鱽鲙3UH,Q
ꩡ놹덒붢꾥陥냹ꩡ끞뼕陲끥꾅鱉뻁ꆡ鞭ꌱꩡ끞뼍덵ꍽ겢겑꿙
27.뜑鲵$:*걙뻱뢙뢵넩Ꟊ냹ꩡ끞뼩걙뻱뢙띑ꇚ냹꾥陥뼍겢겑꿙
28.꼥뺹鱉낅陞룑韥鲝녅ꌱꭁ걙ꙹ띑ꇚ꾅꾥陥뼍ꐩ녆鶎鷞鱽鲙꼥뺹鱉낅陞겕뿭꽻넩녅鶎냱ꈑ녆鶎鷍ꐥಯ+L,1$8727851
21ರ놹ꐩ볝髅꾅넽鱉걙낹렍ꌱ21낹렍ꈑ꫙뇊뼩뼍넩ꆽꙝ넺ꇚ6SHDNHU,1냹ꩡ끞뼩鵹녆鶎뼕ꯍ넽걪鱽鲙
29.꫙렍閵꿹ꊁ鷍ꐩ겑걙묑넍ꗥ꫕ꩶ몑ꌱ쀊넭뼍隕ꑝ麕ꗥ꫕넩뇑鲵ꈑ鷍꽩넽鱉덵쀊넭뼍겢겑꿙
30.뺝댽ꌱ뺝댽뿵鴉꾅騱끥겢겑꿙뺝댽闇냵꼥뺹꾅넽鱉뺝댽闇ꚩ鲙넩ꩶ魇껹꼱뼞鱽鲙뢵넩Ꟊ냹뼍驍넩ꩶ넍꼥뺹꾅
꾥陥뼕陲끥뺝댽闇냵閶꼥뺹꾅넽鱉뺝댽闇ꚩ鲙넩ꩶ魇껹꼱뼞鱽鲙
31.ꭁ걙ꚱꌝ냹뜑鲵ꆽꙝ넍頁덵눥뇊뼩麘韥ꆽꙝ냹ꚩ뇊뼑鲙넁뀑隖넩麙ꍩ鼁頁덵꼥뺹ꆽꙝ냹눥뇊뼍겢겑꿙
音量は安全なレベルで
常識の範囲内で安全なレベルの音量でお楽しみください。 極端に高い音圧レベルで長時間聞き続けると、
聴覚が低下する可能性があり
ます。運転中は、
安全を最優先してください。
電気・電子機器の廃棄物に関する情報 (廃棄物の分別回収を組織化しているヨーロッパ各国用)
Xを入れた輪のごみ箱のマークが付いた製品は普通の家庭用のごみと一緒に処理することはできません。
このような電気・電子機器の廃棄物は、
これ
らの製品やコンポーネントを処理できる相応の施設でリサイクルしなければいけません。
これらの製品をどこでどのようにして最も近いリサイクル/処
理場まで運べばよいかを知るために、
お客様の地域の地方自治体事務所に連絡をお取り下さい。廃棄物を相応の方法でリサイクルや処理することは、
環境の保護と健康に害のある影響を防止することに貢献します。
16
6$)(6281'
넱ꗍ놶넭ꗞ겒냱ꈑ6$)(6281'ꌱ겙뼾뼩ꚩ겢겑꿙녚겑閹隱鵹뼑꼊ꇚꆽꙝꈑꩡ끩麑ꌱ麙냹陲끥뙢閶韥鱚꾅ꭅꩶ냹넺냹
ꯍ넽걪鱽鲙끩놹겑껽놹냹뜑끥꫕냱ꈑ덵룑꼱뼞鱽鲙
놹韥鿅鱉놹녅녚렍붅韥ꓱ뇊ꚩ붅韥ꓱꜹꍡꯍ阥ꌱ겑뼾뼍鱉냕ꆲ霢閵꾅뼩鲮
ꜹꍡꗥ띑븑겑;븑겑넽넁閵넽鱉뇑븽냵閵뇊끞꺥ꆽ韥꿵뼝颍꘹ꍩꯍ꽻걪鱽鲙넩ꆡ뼑놹韥놹녅뇑븽냵붅韥ꓱ隵ꍡ뼍鱉
놶놽뼑겑꫙냹뭪뼩녡쀑끞鷍꽩꼱뼞鱽鲙넩ꆡ뼑뇑븽냹ꚩ驱녡쀑끞붅韥ꓱ뙍ꍡ겑꫙꾅鲵뼑녅ꫭ뼑뇊ꚩ鱉閵頁끩덵녅뙩隵ꇝ
韥隵꾅ꓭ넍뼍겑韥ꗉꅂ鱽鲙붅韥ꓱ냹꿡ꗉꌭꗞ겒냱ꈑ녡쀑끞ꗄ뙍ꍡ뼍鱉阸냵쀍陲냹ꚩ뿭뼍隕阩闊꾅냕뼩뼑ꓱ덽냹ꍾ鱉鴥
닆끉뼑꾢뼕냹뼞鱽鲙
17
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 18
Owner’s Manual
Anglų k. / Lithuanian
Polski / Polish
Sveikiname įsigijus mūsų gaminamą produktą. Pagrindinis mūsų gaminamos produkcijos tikslas yra tenkinti Jūsų
poreikius ir teikti malonumą: ji turi atitikti visus reikalavimus, kokius tik gali kelti patyręs automobilinės garso aparatūros
naudotojas ir vertintojas.
Šioje naudojimosi instrukcijoje yra pateikta visa informacija apie tai, kaip tinkamai sumontuoti bei prijungti sistemą ir
ja naudotis. Šios sistemos panaudojimo galimybės yra gana plačios: daugiau informacijos teiraukitės pas įgaliotą
gamintojo atstovą arba kreipkitės į mūsų techninės priežiūros skyrių elektroninio pašto adresu
[email protected]
Prieš montuodami ir sujungdami sistemos dalis, pirmiausiai atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje pateiktus
nurodymus. Nesilaikydami instrukcijose pateiktų nurodymų galite padaryti netyčinės žalos bei sugadinti prietaisą.
1. Visos detalės turi būti stipriai pritvirtintos prie automobilio. Laikykitės tokių pat taisyklių montuodami kitas dalis. Patikrinkite,
ar visas dalis pritvirtinote tvirtai. Atsilaisvinusi dalis vairuojant gali sukelti rimtą pavojų keleiviams, taip pat kitoms transporto
priemonėms.
2. Naudodamiesi instaliacine įranga, visada naudokite apsauginius akinius, kad atplaišos ir kitos medžiagos nepatektų į akis.
3. Iki produkto sumontavimo ir prijungimo rekomenduojame visas sudedamąsias dalis laikyti originaliose pakuotėse, taip
išvengsite galimo jų pažeidimo ir sugadinimo.
4. Nelaikykite instaliacinių dalių variklio skyriuje.
5. Norėdami išvengti bet kokios žalos, prieš pradėdami montuoti sistemą, išjunkite magnetofoną ir visas kitas garso sistemas.
6. Įsitikinkite, kad vieta, kurioje norite instaliuoti įrangą nesikerta su kitomis automobilio funkcinėmis ar elektros sistemomis.
7. Neinstaliuokite garsiakalbių ten, kur jie bus atviri vandeniui, drėgmei, dulkėms ar purvui.
8. Jokių garso sistemos dalių nemontuokite greta automobilio elektros sistemos, neveskite pro ją jokių laidų.
9. Būkite labai atsargūs gręždami ar pjaudami transporto priemonės važiuoklę, įsitikinkite, kad nėra būtinų transporto priemonei
laidų ar konstrukcinių elementų, po ar pasirinktoje vietoje.
10. Sujungdami laidus įsitikinkite, kad jie neina šalia aštrių kampų ar šalia judančių dalių. Patikrinkite, ar laidas gerai pritvritintas ir
apsaugotas.
11. Naudokite tik tiekiamos srovės techninius duomenis atitinkančius reikiamo skersmens (AWG) laidus.
12. Kišdami laidus per automobilio kėbule padarytas skyles, apsaugokite juos guminėmis įvorėmis. Itin kruopščiai izoliuokite
laidus, einančius greta šilumą skleidžiančių įrenginių.
13. Neinstaliuokite laidų automobilio išorėje.
14. Naudokite geriausios kokybės laidus, jungiklius ir priedus, kokius galite rasti Connection kataloge.
15. Įsitikinkite, ar jūsų automobilis turi 12 VDC voltų neigiamą įžemintą elektros sistemą.
16. Patikrinkite bateriją, kad įsitikintumėte, jog ši gali atlaikyti didesnį krūvį.
17. Stiprintuvas gali pasiekti apie 80°C (176°F) temperatūrą. Įsitikinkite ar jis nėra pernelyg karštas prieš liesdami.
18. Periodiškai valykite stiprintuvą, nenaudodami stiprių tirpiklių, kurie gali jį sugadinti. Nenaudokite suspausto oro, kadangi jis
įstums dalis į stiprintuvus. Sudrėkinkite šluostės skiautę vandeniu ir muilu, išgręžkite ją ir nuvalykite stiprintuvą. Tada
naudokite tik vandeniu sudrėkintą šluostę; galiausiai nuvalykite stiprintuvą sausa šluoste. Jeigu uždengsite karščio išėjimo
vietą, įsijunks stiprintuvo apsauga.
19. Kad palengvintumėte instaliaciją, iš anksto susiplanuokite laidų sujungimo takus.
20. Nuo baterijos iki stiprintuvo nuveskite specialiai tam skirtą, reikiamo skersmens AWG elektros laidą (žr. lentelę "Maitinimo laidai“).
21. Maitinimo šaltinį sujunkite su teisingu poliumi. (+) gnybtą sujunkite su laidu išeinančiu iš baterijos, o (-) gnybtą -su automobilio
važiuokle.
22. Padėkite izoliuotą lydžiojo saugiklio laikiklį daugiausiai 40 cm atstumu nuo teigiamo baterijos gnybto; vieną elektros laido galą
sujunkite su juo, kitą galą - su stiprintuvu.
23. Norėdami teisingai įžeminti įrangą (-), naudokite automobilio centrinėje ašyje esantį varžtą, jei reikia, nuvalykite dažus ar
nešvarumus, testerio pagalba patikrinkite ar tarp baterijos neigiamo terminalo (-) ir pritvirtinimo taško yra tęstinumas. Jei
įmanoma, visas dalis pritvirtinkite prie prie to paties taško; taip išvengsite daugumos garso iškraipymų, atsirandančių
atkuriant garso įrašus.
24. Sujunkite kartu visus garso perdavimo laidus, ir kuo toliau nuo elektros laidų.
25. Pajunkite RCA laidus, ateinantis garsas turi būti tarp 0.3 VRMS ir 5 VRMS.
26. Aukšto lygio įvestis sujunkite naudodami tinkamą kiðtuką. Naudojamas signalas turi būti tarp 1 VRMS ir 22 VRMS. Nenaudokite,
jei jau naudojate Pre In pradinio stiprintuvo jungtį.
27. Pajunkite garsiakalbį naudodami 10 AWG max garsiakalbio laidą.
28. Stiprintuvas įsijungia prie specifinės šaltinio išvesties prijungus nuotolinį įjungimo terminalą. Naudojant aukšto lygio įvestį
(Speaker IN) jis įsijungia automatiškai, be nuotolinio signalo, taip pat įjungti galima ir “Hi-IN AUTO TURN ON” valdymo
skydelyje esantį maitinimo mygtuką nustačius į padėtį ON.
29. Baigę instaliavimą, patikrinkite sistemos laidus ir įsitikinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai .
30. Įkiškite lydųjį saugiklį į jo laikiklį. Laido galia turi būti 30% aukštesnė nei įtaisyta stiprintuve. Jei laidas palaiko keletą
stiprintuvų, laido galia turės būti 30% aukštesnė nei visų laidų galių suma.
31. Klausymosi garso kalibravimą nustatykite maksimaliu (iki 3 / 4 ) lygiu, tada nustatykite ir stiprintuvo lygius, kol pasigirs garso
trikdžius.
SAUGUS GARSAS
VADOVAUKITES SVEIKA NUOVOKA IR KLAUSYKITĖS LEISTINO GARSO. PRAŠOME NEPAMIRŠTI, KAD ILGAS
YPATINGAI DIDELIO GARSO KLAUSYMASIS GALI PAKENKTI JŪSŲ KLAUSAI. VAIRUOJANT SAUGUMAS TURI BŪTI
PIRMOJE VIETOJE.
Informacija apie elektros ir elektroninių prietaisų atliekas (skirta toms Europos šalims, kurios organizuoja rūšiuotų atliekų surinkimą)
Produktai, ant kurių pažymėtas iksu (X) perbrauktas konteineris su ratukais, negali būti išmesti kartu su kitomis įprastomis buitinėmis atliekomis.
Šie elektros ir elektroninių prietaisų produktai turi būti rūšiuojami atitinkamuose įstaigose, galinčiose organizuoti šių produktų ir jų komponentų
išmetimą. Norėdami sužinoti, kur ir kaip pristatyti šiuos produktus į artimiausią rūšiavimo/išmetimo vietą, prašome kreiptis į vietos savivaldybes.
Tinkamas atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, padeda aplinkos apsaugai ir mažina žalingą poveikį jūsų sveikatai.
18
Gratulujemy zakupu naszego produktu. Wasza satysfakcja jest pierwszym wymaganiem, które nasz produkt musi spełniać:
to ta sama satysfakcja jaką zdobywają osoby długo oczekujące na doświadczenie emocji samochodowego audio.
Ten podręcznik został opracowany w celu zapewnienia podstawowych instrukcji niezbędnych do instalacji i korzystania
z systemu prawidłowo. Jakkolwiek spektrum możliwych zastosowań jest szerokie, aby uzyskać dodatkowe informacje,
prosimy skontaktować się z waszym zaufanym sprzedawcą lub naszym działem wsparcia technicznego pod adresem
internetowym [email protected].
Przed zainstalowaniem komponentów, prosimy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku . Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować niezamierzone uszkodzenie lub zniszczenie
produktu.
1. Wszystkie składniki muszą być mocno zamontowane w konstrukcji pojazdu. Należy postępować w taki sam sposób przy
instalowaniu każdego niestandardowego urządzenia. Należy upewnić się, że instalacja jest trwała i bezpieczna.
Obluzowana część, podczas jazdy, może wyrządzić szkodę pasażerom, a także innym pojazdom.
2. Używając narzędzi, zawsze należy mieć na sobie okulary ochronne, ponieważ drzazgi lub odłamki produktu mogą znaleźć
się w powietrzu.
3. W celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia, przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, jeśli to możliwe, aż do
momentu ostatecznej instalacji.
4. Nie należy wykonywać żadnych instalacji w komorze silnika.
5. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć główną jednostkę audio i wszystkie pozostałe urządzenia systemowe, aby
uniknąć uszkodzeń.
6. Należy upewnić się, że lokalizacja wybrana do montażu części nie zakłóca normalnego działania żadnych mechanicznych
lub elektrycznych urządzeń pojazdu.
7. Nie należy montować głośników w miejscu, w którym mogą być narażone na działanie wody, nadmiernej wilgoci, kurzy lub brudu.
8. Nie instalować komponentów ani nie prowadzić kabli w pobliżu puszki elektrycznej pojazdu.
9. Należy być bardzo ostrożnym podczas wiercenia lub cięcia podwozia pojazdu, upewniając się, że w danym miejscu nie
znajdują się żadne przewody lub elementy konstrukcyjne, niezbędne do prawidłowego działania pojazdu.
10. Prowadząc kable, należy upewnić się, że nie stykają się one z ostrymi krawędziami i nie znajdują się w pobliżu ruchomych
urządzeń mechanicznych. Należy upewnić się, że są one dobrze przymocowane i zabezpieczone na całej długości oraz że
ich izolacja jest samogasnąca.
11. Stosować kable jedynie o właściwym przekroju (AWG) odpowiednio do zastosowanej mocy.
12. Prowadząc kabel przez otwór w podwoziu pojazdu, zabezpieczyć kabel gumowym pierścieniem (osłoną). Zapewnić
prawidłową ochronę kabli biegnących w pobliżu stref wytwarzających ciepło.
13. Przewodów nie należy prowadzić na zewnątrz pojazdu.
14. Należy używać najwyższej jakości kabli, złączy i akcesoriów, które można znaleźć w katalogu Connection.
15. Upewnij się, że samochód posiada system elektryczny z napięciem 12 VDC i minusem na masie.
16. Sprawdź stan akumulatora i alternatora, aby ocenić, czy utrzymają zwiększony pobór mocy.
17. Wzmacniacz może osiągnąć temperaturę około 80°C (176°F). Przed dotknięciem go sprawdź, czy nie jest zanadto gorący.
18. Należy regularnie czyścić wzmacniacz bez użycia żrących rozpuszczalników, które mogłyby go uszkodzić. Nie należy
stosować sprężonego powietrza, ponieważ mogłoby ono wepchnąć osady do wnętrza wzmacniacza. Namoczyć szmatkę
wodą z mydłem, wycisnąć ją i wyczyścić wzmacniacz. Następnie użyć szmatki zamoczonej w czystej wodzie; w końcu
wytrzeć wzmacniacz suchą szmatką. Jeśli zasłonięto radiator, wzmacniacz przejdzie w tryb ochrony.
19. Należy wstępnie zaplanować konfigurację nowego wzmacniacza i najlepsze miejsca do umieszczenia przewodów.
20. Za pomocą przewodu o odpowiednim parametrze AWG, (patrz wykres: Zasilacz) poprowadzić przewód zasilania od
akumulatora do miejsca montażu wzmacniacza.
21. Podłączyć uzyskać dostęp do zacisków złączy lub panelu kontrolnego, należy zdjąć panel ochronny. Podłączyć zasilanie do
poprawnej polaryzacji. Podłączyć zacisk (+) do przewodu wychodzącego z akumulatora, a zacisk (-) do podwozia samochodu.
22. Umieść izolowany zacisk bezpiecznika maksymalnie 40 cm od zacisku dodatniego akumulatora; podłącz do niego jeden
koniec przewodu zasilającego, po podłączeniu drugiego końca do wzmacniacza.
23. Aby uziemić urządzenie (-) we właściwy sposób, użyj śruby w podwoziu pojazdu, usuwając całą farbę lub smar z części
metalowych w razie potrzeby, sprawdzając za pomocą sondy, czy między ujemnym zaciskiem akumulatora (-) a punktem
mocowania zachowana jest ciągłość. Jeśli jest to możliwe, podłącz wszystkie komponenty do tego samego punktu
uziemienia, dzięki temu niwelowana jest większość hałasu, który może powstawać podczas odtwarzania dźwięku.
24. Przeprowadź wszystkie kable blisko siebie i z dala od kabli zasilania.
25. Podłącz kable wejściowe RCA, zastosowany sygnał waha się między 0.3 VRMS a 5 VRMS.
26. Podłączyć wejścia poziomu wysokiego przy pomocy odpowiedniej wtyczki. Sygnał czynny musi znajdować się w zakresie
pomiędzy 1-22 VRMS. Nie stosować, jeśli używane jest już połączenie z przedwzmacniaczem Pre In.
27. Podłącz wyjście głośnika używając kabla głośnika maks. 10 AWG.
28. Wzmacniacz uruchamia się po podłączeniu pokrętła, znajdującego się na przyłączu, do określonego wyjścia. Uruchamia się
automatycznie, bez sygnału zdalnego, również podczas używania wejść poziomu górnego (Speaker IN), po ustawieniu
przełącznika znajdującego się na przednim panelu „Hi-IN AUTO TURN ON” w pozycji ON.
29. Po zakończeniu instalacji, sprawdź okablowanie systemu oraz poprawność wykonania wszelkich połączeń.
30. Włóż bezpiecznik do zacisku bezpiecznika. Wartość bezpiecznika musi być 30% wyższa niż wartość bezpiecznika
wbudowanego we wzmacniaczu. W przypadku, gdy kabel zasila wiele wzmacniaczy, wartość bezpiecznika musi być 30%
wyższa nić suma wartości wszystkich innych bezpieczników we wzmacniaczach.
31. Kalibracja poziomu słuchania dokonywana jest za pomocą regulacji głośności urządzenia źródłowego do 3/4 poziomu
maksymalnego; następnie dostosuj kolejne poziomy wzmacniacza aż do pojawienia się zniekształceń
BEZPIECZNY DŹWIĘK
NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ROZSĄDKIEM I STOSOWAĆ BEZPIECZNY POZIOM DŹWIĘKU. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE
DŁUGOTRWAŁE NARAŻENIE NA BARDZO WYSOKIE POZIOMY CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH.
PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZEŃSTWO MUSI ZAJMOWAĆ PIERWSZE MIEJSCE.
Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotycząca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system
sortowania śmieci)
Produkty z symbolem przekreślonego śmietnika na kółkach, nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi domowymi śmieciami. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwość sortowania tych urządzeń i ich części. Skontaktuj się z
lokalnymi władzami, w sprawie szczegółów lokalizacji najbliższego miejsca przeróbki. Przetwarzanie i właściwe składowanie śmieci, przyczynia
się do ochrony środowiska i zapobiegania skutkom szkodliwym dla zdrowia.
19
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 20
Owner’s Manual
Português / Portuguese
Parabéns por ter adquirido o nosso produto. A sua satisfação é o primeiro requisito a que os nossos produtos devem
obedecer: a mesma satisfação que aquela sentida por aqueles que anseiam pela emoção do sistema de áudio no carro.
Este manual foi concebido para fornecer as principais instruções necessárias para instalar e utilizar correctamente o
sistema. No entanto, é grande a variedade de possíveis aplicações; para mais informação, não hesite em contactar o seu
representante oficial ou a nossa equipa de apoio técnico através do correio electrónico [email protected].
Antes de instalar os componentes, leia atentamente todas as instruções incluídas neste manual. O incumprimento
destas instruções poderá provocar ferimentos nas pessoas ou danos no produto.
1. Todos os componentes devem estar firmemente seguros à estrutura do veículo. Faça o mesmo quando instalar estruturas
personalizadas que possa ter de construir. Confirme se a sua instalação é sólida e segura. Um componente que se solte
durante a condução pode causar danos graves aos passageiros, assim como a outros veículos.
2. Utilize sempre equipamento de protecção ocular quando usar ferramentas, uma vez que podem existir fragmentos ou
resíduos do produto no ar.
3. Para evitar danos acidentais, conserve o produto na embalagem original, se possível, está estar preparado para a instalação final.
4. Não efectue qualquer instalação dentro do compartimento do motor.
5. Antes de começar a instalação desligue a unidade principal e todos os outros dispositivos do sistema de áudio, evitando
quaisquer danos possíveis.
6. Certifique-se de que a localização que escolher para instalar os componentes não interfere com o funcionamento normal de
quaisquer dispositivos mecânicos ou eléctricos do veículo.
7. Não instale os altifalantes em pontos em que possam ficar expostos a água, humidade ou poeira excessiva.
8. Não instale os componentes nem deixe o cabo solto junto à caixa eléctrica do veículo.
9. Tenha extremo cuidado quando perfurar ou cortar o interior no chassis do veículo, certificando-se de que não há nenhum cabo ou
elemento estrutural essencial debaixo do veículo ou na área seleccionada.
10. Ao orientar os cabos, certifique-se de que estes não entram em contacto com extremidades afiadas ou com dispositivos
mecânicos móveis. Certifique-se de que o cabo está fixo de forma adequada e protegido em todo o comprimento, bem como
de que o isolamento é auto-extinguível.
11. Utilize apenas cabos com a secção adequada (AWG), de acordo com a potência aplicada.
12. Ao passar o cabo por um orifício no chassis do veículo, proteja o cabo com uma anilha de borracha (passa-fios). Certifique-se
que os cabos que passem por áreas geradoras de calor possuem uma protecção adequada.
13. Não faça passar os fios pelo exterior no veículo.
14. Utilize cabos, conectores e acessórios de qualidade, tais como os disponíveis no catálogo Connection.
15. Certifique-se de que o seu veículo dispõe de um sistema eléctrico de terra com 12 VDC de tensão negativa.
16. Verifique as condições da bateria e do alternador, certificando-se de que estes possuem capacidade para o aumento do
consumo de energia.
17. O amplificador pode atingir temperaturas de cerca de 80°C (176°F). Antes de tocar no amplificador, certifique-se de que este
não está demasiado quente.
18. Limpe regularmente o amplificador sem utilizar solventes abrasivos que o possam danificar. Não utilize ar comprimido, uma
vez que poderá extrair peças sólidas do amplificador. Humedeça um pano em água e sabão, esprema-o e limpe o amplificador.
A seguir, utilize um pano humedecido só em água e numa eventualidade limpe o amplificador com um pano seco.
19. Para facilitar a instalação, planeie previamente a configuração do novo amplificador, bem como os melhores percursos para os cabos.
20. Utilizando um cabo com AWG adequado (consultar tabela: Cabo de Alimentação), passe o cabo de tensão do local da bateria
no local de montagem do amplificador.
21. Ligue a fonte de alimentação com a polaridade correcta. Ligue o terminal (+) ao cabo que vem da bateria e o terminal (-) ao
chassis do carro.
22. Coloque um suporte com fusível isolador de 40 cm no máximo afastado do terminal positivo da bateria; ligue uma ponta do
cabo de alimentação ao terminal depois de ligar a outra ponta ao amplificador.
23. Para ligar o dispositivo à terra (-) de forma correcta, utilize um parafuso no chassis do veículo. Se necessário, raspe toda a
tinta ou gordura do metal e, utilizando um dispositivo de teste, verifique se existe continuidade entre o terminal negativo da
bateria (-) e o ponto de fixação. Se possível, ligue todos os componentes ao mesmo ponto de terra. Esta solução evita a
maior parte do ruído que pode ser gerado durante a reprodução de áudio.
24. Mantenha todos os cabos de sinal juntos e oriente-os para longe dos cabos de alimentação.
25. Ligue os cabos de entrada RCA. O sinal aplicado tem de situar-se entre 0,3 VRMS e 5 VRMS.
26. Ligue as entradas de nível elevado utilizando a ficha correcta. O sinal aplicado deve estar entre 1 VRMS e 22 VRMS. Não as
utilize se já estiver a utilizar uma ligação pré-amplificada pré-integrada.
27. Ligue a saída da coluna com um cabo de coluna de 10 AWG, no máximo.
28. O amplificador inicia-se ligando o terminal remoto à saída específica da fonte. Também se inicia automaticamente, sem sinal
remoto, se utilizar entradas de nível elevado (Coluna IN) definindo o interruptor que pode ser encontrado no painel frontal
“Elev-IN LIGAÇÃO AUTO” para a posição ON.
29. Quando a instalação terminar, verifique a cablagem do sistema e certifique-se de que todas as ligações foram efectuadas de
forma correcta.
30. Coloque o fusível no suporte do fusível. O valor do fusível tem de ser 30% superior ao do fusível incorporado do amplificador.
Caso o cabo forneça alimentação a vários amplificadores, o valor do fusível tem de ser 30% superior à soma dos valores de
todos os outros fusíveis dos amplificadores.
31. Para calibrar o nível de audição, ajuste o volume origem até 3/4 do nível máximo. Em seguida, ajuste os níveis do amplificador até
ouvir distorção.
SOM SEGURO
UTILIZE SENSO COMUM E PRATIQUE UM SOM EM SEGURANÇA. TENHA EM ATENÇÃO QUE A EXPOSIÇÃO
PROLONGADA A NÍVEIS DE PRESSÃO DE SOM EXCESSIVAMENTE ELEVADO PODE PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.
DURANTE A CONDUÇÃO, A SEGURANÇA TEM DE ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR.
Informação sobre a eliminação de equipamento eléctrico e electrónico (para os países europeus que constituíram sistemas de recolha de lixo separados)
Os produtos com o símbolo do caixote do lixo com um X não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal. Estes produtos eléctricos e electrónicos deverão
ser eliminados em pontos adequados capazes de tratar este tipo de produtos e componentes. A fim de saber onde e como depositar estes produtos no ponto de
recolha/reciclagem mais próximo de si, entre em contacto com as autoridades locais competentes. A reciclagem e a eliminação correctas contribuem para proteger o ambiente
e evitar efeitos prejudiciais para a saúde.
Pycckий / Russian
Поздравляем с покупкой нашей продукции! Доставить радость покупателям - вот главная задача наших продуктов:
это радость, испытываемая теми, кто желает получить истинное удовольствие от прослушивания автомагнитолы.
Данное руководство содержит основные инструкции, требуемые для правильной установки и применения
системы. Однако возможная область применения широка; для получения дополнительной информации просим
обращаться к надежному дилеру или в нашу службу технической поддержки по электронному адресу:
[email protected]
Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве.
Несоблюдение инструкций может привести к непреднамеренному ущербу или повреждению продукции.
1. Все элементы необходимо надежно закрепить на корпусе автомобиля. То же относится к установке любого
дополнительного оборудования. Убедитесь в том, что установка выполнена надежно и безопасно. Элемент,
открепившийся во время движения, может причинить серьезные травмы пассажирам, а также нанести повреждения
другим автомобилям.
2. При работе с инструментами всегда носите защитные очки, так как в воздухе могут присутствовать осколки или
частицы продукта.
3. Во избежание непреднамеренного повреждения по возможности храните продукцию в упаковке производителя до
тех пор, как Вы будете окончательно готовы его установить.
4. Нельзя производить установочные работы в моторном отсеке
5. Перед началом установки во избежание повреждений выключите головное устройство и все прочие устройства аудиосистемы.
6. Убедитесь в том, монтаж компонентов на выбранном Вами месте не нарушает нормальную работу механических и
электрических устройств автомобиля.
7. Не устанавливайте громкоговорители там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, пыли
или грязи.
8. Не устанавливайте компоненты и не прокладывайте кабель вблизи распределительного ящика автомобиля.
9. Будьте очень внимательны при сверлении или вырезании отверстий в шасси автомобиля, убедитесь, что под
выбранной областью или внутри нее нет кабелей или важных конструктивных элементов.
10. Пролагая электрические провода, убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися
механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине, и что их
изоляция является самозатухающейся.
11. Используйте только провода с надлежащим сечением (AWG) в соответствии с подаваемой мощностью.
12. При прокладке провода через отверстие в шасси автомобиля защищайте провод резиновым кольцом (втулкой).
Убедитесь в том, что провода, пролегающие вблизи тепловыделяющих зон, достаточно защищены.
13. Не прокладывайте провода снаружи автомобиля.
14. Используйте провода, соединители и аксессуары высокого качества, такие как представлены в каталоге Connection.
15. Убедитесь, что ваш автомобиль имеет электросистему напряжением 12 VDC с заземлением отрицательного полюса.
16. Проверьте состояние Вашего генератора переменного тока и батареи, чтобы убедиться в том, что они выдержат
повышенное потребление.
17. Усилитель может достигнуть температуры около 80°C (176°F). Перед тем, как трогать его, убедитесь в том, что он не
перегрет, что может быть опасным.
18. Периодически выполняйте очистку усилителя без использования сильнодействующих растворителей, которые могут
повредить устройство. Не используйте сжатый воздух, поскольку внутрь усилителя могут проникнуть твердые
частицы. Смочите ткань водой c мылом, отожмите ее и очистите усилитель. После этого протрите усилитель тканью,
смоченной чистой водой; в заключение протрите усилитель сухой тканью.
19. Заранее запланируйте конфигурацию Вашего нового усилителя и наилучшие пути прокладки электропроводки для
того, чтобы упростить процедуру установки.
20. С помощью кабеля с надлежащим норморазмером AWG (см. таблицу: Силовой кабель) пустите провод питания от
места расположения аккумулятора к месту монтажа усилителя.
21. Подсоедините электропитание, соблюдая полярность. Подсоедините клемму (+) к кабелю, идущему от аккумулятора,
а клемму (-) к шасси автомобиля.
22. Установите изолированный держатель предохранителя на расстоянии макс. 40 см от положительного вывода
аккумулятора; подсоедините к нему один конец силового провода после подсоединения другого конца к усилителю.
23. Для правильного заземления устройства (-), используйте винт в шасси автомобиля; отскоблите краску и смазку от
металла, если это необходимо, проверяя при помощи тестера непрерывность между отрицательной клеммой батареи
(-) и точкой крепления. Если это возможно, подсоедините все компоненты к одной точке заземления; такое решение
позволяет устранить большую часть шумов, создаваемых во время воспроизведения звука.
24. Прокладывайте все сигнальные кабели рядом друг с другом и отдельно от силовых кабелей.
25. Подсоедините провода входа RCA, прикладной сигнал должен быть между 0.3 VRMS и 5 VRMS.
26. Подсоедините входы высокого уровня при помощи подходящего штепселя. Прикладной сигнал должен быть между
1 VRMS и 22 VRMS. Это не требуется в том случае, если уже используется предварительно усиленное соединение Pre In.
27. Подсоедините выход громкоговорителей при помощи кабеля макс.10 AWG.
28. Усилитель запускается при подключении разъема дистанционного включения к специальному выходу источника. Он
запускается автоматически без дистанционного сигнала также при использовании входов высокого уровня (Speaker
IN (вход громкоговорителя)) путем установки выключателя “Hi-IN AUTO TURN ON” (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
ВХОДА ВЫСОКОГО УРОВНЯ) на передней панели в положение ON (ВКЛ).
29. По завершении установки проверьте электропроводку системы и убедитесь в том, что все подключения были
выполнены правильно.
30. Установите предохранитель в держатель предохранителя. Значение плавкого предохранителя должно быть на 30%
выше, чем значение встроенного предохранителя усилителя. В случае, если кабель подводит электропитание к
нескольким усилителям, значение плавкого предохранителя должно быть на 30% выше, чем сумма значений всех
предохранителей в усилителях.
31. Калибровка уровня звука производится путем настройки уровня громкости источника на 3/4 его максимального уровня;
затем, путем настройки уровня усилителя до тех пор, пока Вы не услышите искажение.
БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК
РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ
ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов)
Продукты с маркировкой "перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах" не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки
таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах
доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов
способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.
20
21
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 22
Owner’s Manual
Slovensky / Slovak
Slovenščina / Slovenian
Blahoželáme k zakúpeniu nášho výrobku. Vaše spokojnosť je prvou požiadavkou, ktorú musia spĺňať naše výrobky: rovnaké
uspokojenie pre tých, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s auto audio emóciami.
Tento návod bol navrhnutý pre poskytnutie základných pokynov potrebných pre správnu inštaláciu a použitie systému. Avšak,
rozsah možných aplikácií je široký; pre podrobnejšie informácie kontaktujte vášho predajcu alebo technickú podporu na
[email protected]
Pred inštaláciou komponentov si dôkladne prečítajte všetky pokyny v návode. Nedodržaním týchto pokynov môžete
spôsobiť zranenie alebo poškodenie výrobku.
1. Všetky komponenty musia byť pevne namontované ku konštrukcii vozidla. Platí to aj pri inštalácii akýchkoľvek komponentov. Overte,
či je inštalácia pevná a bezpečná. Voľné komponenty môžu počas jazdy spôsobiť vážne poranenie osôb alebo iných vozidiel.
2. Pri použití náradia vždy používajte ochranné prostriedky.
3. Aby ste zabránili možnému poškodeniu, nechajte výrobok v originálnom obale až do chvíle jeho inštalácie na miesto.
4. Nevykonávajte žiadne úpravy vo vnútri motorového priestoru.
5. Pred inštaláciou vypnite hlavnú jednotku a všetky komponenty audio systému, aby ste zabránili možnému poškodeniu.
6. Uistite sa, či miesto inštalácie komponentov nebráni štandardnej prevádzke akýchkoľvek mechanických alebo elektronických
zariadení vozidla.
7. Neinštalujte reproduktory na miesta vystavené vode, nadmernej vlhkosti, prachu alebo špine.
8. Neinštalujte komponenty ani neveďte káble v blízkosti elektrickej skrinky vozidla.
9. Pri vŕtaní alebo vyrezávaní otvorov vo vozidle dbajte na to, aby ste nepoškodili káble alebo dôležité štrukturálne prvky vozidla.
10. Pri vedení káblov sa uistite, aby káble neprišli do kontaktu s ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Uistite sa, či sú pevne
namontované a chránené po celej dĺžke.
11. Používajte len káble so správnym rozmerom (AWG) podľa aplikovaného výkonu.
12. Pri vedení káblov cez otvory v karosérii vozidla použite gumové priechodky. Káble chráňte pred zdrojom nadmerného tepla.
13. Neveďte káble vonkajšou stranou vozidla.
14. Používajte káble, konektory a príslušenstvo najvyššej kvality, ktoré nájdete v katalógu príslušenstva.
15. Ubezpečte sa, že Váš automobil má 12 voltový jednosmerný elektrický obvod.
16. Skontrolujte stav alternátora a batérie, aby ste zabezpečili, že znesú zvýšený odber prúdu.
17. Zosilňovač môže dosiahnuť teploty približne 80 °C (176 °F). Pred kontaktom so zosilňovačom sa presvedčte, či nie je nebezpečne horúci.
18. Pravidelne čistite zosilňovač kúskom handričky namočenej v mydlovom roztoku, následne navlhčenej iba vo vode a nakoniec
vysušte suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne rozpúštadlá, ktoré by mohli zosilňovač poškodiť. Nepoužívajte stlačený
vzduch, ktorý môže nafúkať pevné častice do zosilňovača. Ak prekryjete chladiacu časť, zosilňovač sa prepne do
ochranného režimu.
19. Dôkladne si naplánujte zapojenie Vášho zosilňovača a taktiež čo najlepšie vedenie kabeláže.
20. Použite primerane dimenzovaný kábel AWG (pozri graf: Napájací kábel) od priestoru batérie do priestoru zosilňovača.
21. K sprístupneniu pripojovacích terminálov a ovládacieho panelu zosilňovača odklopte veko. Pripojte napájanie správnou
polaritou. Pripojte (+) terminál ku káblu prichádzajúceho z batérie a (-) terminál ku káblu prichádzajúcemu od šasi automobilu.
22. Umiestnite poistkové púzdro s poistkou maximálne 40cm od kladného pólu batérie; jeden koniec napájacieho kábla zapojte na
zosilňovač a následne druhý koniec na poistkové púzdro.
23. K správnemu uzemneniu zariadenia (-) použite uzemňovací bod na karosérii automobilu, pričom z neho odstránte farbu a
mastnotu. Následne použitím voltmetra odskúšajte, či je uzemňovací bod súčasťou elektrického obvodu. Ak ste úspešne
našli uzemňovací bod, podľa možnosti naň pripojte mínusové vodiče všetkých audio komponentov, čím znížite mieru
rušenia, generované v priebehu reprodukcie zvuku, na minimum.
24. Všetky signálové vodiče veďte vo vzájomnej blízkosti a čo najďalej od napájacích káblov.
25. Zapojte privedené RCA signálové vodiče. Signál musí byť medzi 0,3 VRMS a 5 VRMS.
26. Zapojte vysokoúrovňové vodiče (iba ak nevyužívate RCA Pre In vstup) použitím vhodných konektorov. Signál musí byť medzi
1 VRMS a 22 VRMS.
27. Na reproduktorové výstupy zosilňovača pripojte reproduktorové káble, pričom použite max. 10 AWG kábel.
28. Zosilňovač sa zapína pripojením terminálu diaľkového zapínania ku konkrétnemu výstupu zdroja. Zapína sa automaticky,
bez diaľkového signálu, tiež pri použití vysokoúrovňových vstupov (SPEAKER IN) nastavením prepínača “Hi IN AUTO TURN
ON” na čelnom paneli do polohy ON.
29. Po dokončení montáže sa presvedčte, že kabeláž systému a všetky zapojenia boli prevedené správne.
30. Vložte poistku do poistkového púzdra. Hodnota poistky musí byť o 30% vyššia ako je hodnota poistky v zosilňovači. V
prípade, že kábel napája viac zosilňovačov, hodnota poistky musí byť o 30% vyššia ako je súčet hodnôt všetkých poistiek v
zosilňovačoch.
31. Kalibrácia hladiny posluchu sa prevedie nastavením hlasitosti zdroja signálu (rádio) na 3/4 maximálnej úrovne; následne
zvyšovaním úrovne zisku zosilňovača až kým nebudete počut skreslenie.
Čestitamo vam za nakup našega izdelka. Naši izdelki morajo najprej zadovoljiti vas: omogočiti morajo tisto zadovoljstvo,
ki si ga želijo ljubitelji odličnega zvoka v avtomobilih.
V tem priročniku so glavna navodila za pravilno namestitev in uporabo sistema. Možnih načinov uporabe pa je vseeno
veliko. Za dodatne informacije se obrnite na vašega prodajalca ali na našo tehnično podporo na e-poštni naslov
[email protected].
Pred namestitvijo komponent pazljivo preberite vsa navodila v tem priročniku. Neupoštevanje teh navodil lahko
povzroči nenamerno škodo ali poškodbe izdelka.
1. Vse komponente je treba čvrsto pritrditi na vozilo. Enako velja tudi za dele, ki ste jih sami vgradili v vozilo. Preverite ali je vaša
namestitev varna in čvrsto pritrjena. Če komponenta odpade med vožnjo, lahko povzroči resne poškodbe potnikov ali na
drugih vozilih.
2. Med uporabo orodij nosite zaščitna očala, ker lahko deli odletijo in vas poškodujejo.
3. Da preprečite nenamerno škodo, hranite izdelek v originalni embalaži, dokler ne boste pripravljeni na namestitev.
4. Komponent ne nameščajte v motornem prostoru.
5. Pred namestitvijo izklopite glavno enoto in vse ostale avdio sisteme, saj boste tako preprečili morebitne okvare.
6. Poskrbite, da lokacija, ki jo boste izbrali za namestitev komponent, ne bo ovirala normalnega delovanja mehanskih ali
elektronskih naprav vozila.
7. Zvočnikov ne nameščajte na mesta, kjer so lahko izpostavljeni vodi, veliki vlagi, prahu ali umazaniji.
8. Ne nameščajte komponent ali kablov blizu elektronskih naprav v vozilu.
9. Med vrtanjem ali rezanjem šasije bodite zelo pazljivi in se prepričajte, da se pod ali na želenem mestu ne nahajajo kabli ali
elementi pomembni za delovanje vozila.
10. Med speljevanjem kablov, poskrbite, da ne pridejo v stik z ostrimi robovi ali gibljivimi mehanskimi deli. Poskrbite, da so
dobro pritrjeni in zaščiteni po celotni dolžini in da je izolacija negorljiva.
11. Uporabljajte samo primerne kable (AWG), glede na uporabljeno napajanje.
12. Med speljevanjem kabla skozi luknje v karoseriji vozila, zaščitite kable z gumijastim prstanom (obroček). Poskrbite za
primerno zaščito kablov, ki so speljani blizu mest, kjer se proizvaja toplota.
13. Nikoli ne nameščajte žic na zunanji strani vozila.
14. Uporabite kakovostne kable, priključke in dodatke; take kot so opisani v katalogu Connection.
15. Preverite, če je enosmerna napetost (DC) v avtomobilu 12 V in če je negativni pol električnega sistema ozemljen.
16. Preverite stanje alternatorja in akumulatorja, ter zagotovite, da bosta kos povečani porabi.
17. Ojačevalnik se lahko segrejejo na približno 80 °C (176 °F). Ne dotikajte se ga, če se niste prej prepričali, da ni nevarno vroč.
18. Ojačevalnik občasno očistite brez agresivnih čistil, ki bi napravo lahko poškodovala. Med čiščenjem ne uporabljajte
stisnjenega zraka, ker bi ta delce umazanije potisnil v ojačevalnik. Krpo navlažite z vodo in milom, jo ožemite in očistite
ojačevalnik. Nato ga očistite s krpo navlaženo samo z vodo; na koncu ojačevalnik očistite s suho krpo.
19. Da bi poenostavili namestitev, pripravite podroben načrt svoje konfiguracije za novi ojačevalnik in poskrbite, da so kabli varno
in natančno speljani.
20. Uporabite kabel z ustreznim premerom AWG (glejte razpredelnico: Napajalni kabel) od baterije do mesta namestitve
ojačevalnika.
21. Priključite električno napajanje in upoštevajte pravilno polarnost. Pozitivni (+) pol priključite na kabel, ki prihaja iz
akumulatorja, negativni (-) pol pa na šasijo avtomobila.
22. Izolirano varovalko namestite največ 40 cm od pozitivnega pola akumulatorja; nanj priključite en konec napajalnega kabla,
drugi konec pa na ojačevalnik.
23. Da pravilno ozemljite napravo (-), uporabite vijak na šasiji vozila, če je potrebno, odstranite barvo ali mast s pločevine,
preverite z napravo, da obstaja tok med negativnim polom (-) na akumulatorju in mestom ozemljitve. Če je možno, povežite
vse komponente na isto točko ozemljitve; ta rešitev zmanjša večino šumov, ki lahko nastanejo med reprodukcijo zvoka.
24. Speljite vse signalne kable skupaj in stran od napajalnih kablov.
25. Priključite vhodne kable RCA, signal mora biti med 0,3 V (efektivna vrednost) in 0,5 V (efektivna vrednost).
26. Z ustreznimi priključki priključite visokonivojske vhode. Signal mora biti med 1 VRMS in 22 VRMS. Teh priključkov ne
uporabljajte, če že uporabljate predojačan priključek (»Pre In«).
27. Priključite kable na izhod za zvočnike s kablom vrste 10 AWG max (AWG - American Wire Guage).
28. Ojačevalnik se vključi, ko povežete terminal za daljinski vklop z izhodom za specifični vir. Samodejno se vključi tudi brez
oddaljenega signala, če uporabljate ojačane vhode (high level input) (Speaker IN), tako da stikalo na sprednji plošči “Hi-IN
AUTO TURN ON” prestavite v položaj ON.
29. Po namestitvi preverite sistemske napeljave in se prepričajte, da ste vse povezave izvedli pravilno.
30. Varovalko vstavite v držalo varovalke. Nazivni tok varovalke mora biti 30 % višji kot je na varovalki, ki je vgrajena v ojačevalnik.
V primerih, ko kabel napaja več ojačevalnikov, mora biti nazivni tok 30 % višji kot je seštevek vseh varovalk v ojačevalnikih.
31. Umerjanje ravni poslušanja se opravi z nastavitvijo glasnosti vira na 3/4 maksimalne vrednosti; potem nastavite ojačevalnik
dokler ne slišite popačenje zvoka.
BEZPEČNÝ ZVUK
POČÚVAJTE VŽDY PRI PRIMERANEJ HLASITOSTI. PAMÄTAJTE, ŽE DLHODOBÉ VYSTAVENIE SA NADMERNÉMU HLUKU
MÔŽE TRVALO POŠKODIŤ VÁŠ SLUCH. POČAS ŠOFÉROVANIA MUSÍ BYŤ BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE.
Informacije o odlaganju stare električne In elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)
Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Stara električna in elektronska
oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno
recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.
22
VAREN ZVOK
UPORABITE ZDRAVO PRESOJO IN ZAGOTOVITE VARNO RAVEN ZVOKA. ZAPOMNITE SI, DA LAHKO DOLGOTRAJNO
IZPOSTAVLJANJE GLASNIM ZVOKOM POŠKODUJE VAŠ SLUH. MED VOŽNJO DAJTE PREDNOST VARNOSTI.
Informacije o odlaganju stare električne In elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)
Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Stara električna in elektronska
oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno
recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.
23
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 24
Owner’s Manual
Español / Spanish
Svenska / Swedish
Le felicitamos por la compra de este producto. El primer requisito de nuestros productos es conseguir su satisfacción:
la misma satisfacción que la obtenida por los que desean sentir la emoción del audio del vehículo.
Este manual ha sido elaborado para proporcionar las principales instrucciones necesarias para instalar y utilizar el
sistema correctamente.
Sin embargo, el rango de aplicaciones posibles es muy amplio; para más información, no dude en contactar con su
distribuidor de confianza o con nuestro soporte técnico en el correo electrónico [email protected]
Antes de instalar los componentes, lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. No respetar
estas instrucciones puede provocar daños no deseados o dañar el producto.
1. Todos los componentes deben fijarse con firmeza a la estructura del vehículo. Realice la misma actuación cuando instale
estructuras personalizadas propias. Confirme que su instalación sea sólida y segura. Un componente que se suelte durante
la conducción puede provocar graves daños a los pasajeros, así como a otros vehículos.
2. Lleve siempre gafas protectoras cuando use herramientas, ya que los fragmentos de metal o residuos del producto pueden
saltar al aire.
3. Para evitar daños accidentales, mantenga el producto en su embalaje original a ser posible, hasta que esté preparado para la
instalación definitiva.
4. No realice instalaciones dentro del compartimiento del motor.
5. Antes de comenzar la instalación, apague la unidad principal y los demás sistemas de audio, evitando cualquier posible daño.
6. Asegúrese de que la posición que elija para instalar los componentes no interfiera con el funcionamiento normal de cualquier
dispositivo mecánico o eléctrico del vehículo.
7. No instale los altavoces donde puedan quedar expuestos al agua, humedad excesiva, polvo o suciedad.
8. No instale los componentes ni haga pasar el cable cerca de la caja eléctrica del vehículo.
9. Vaya con mucho cuidado cuando taladre o traspase al chasis del vehículo, asegurándose de que no haya cables ni elementos
estructurales esenciales para el vehículo bajo o en la zona seleccionada.
10. Cuando pase cables, asegúrese de que el cable no entre en contacto con ángulos afilados ni pase cerca de dispositivos
mecánicos móviles. Asegúrese de que esté firmemente fijado y protegido por toda su longitud y su aislamiento no sea
inflamable.
11. Utilice solamente cables con la sección adecuada (AWG), de acuerdo con la potencia adecuada.
12. Cuando pase el cable por un agujero en el chasis del vehículo, proteja el cable con una anilla de goma (arandela). Asegúrese
de proporcionar la protección adecuada para los cables que pasen cerca de áreas que generen calor.
13. No pase los cables por fuera del vehículo.
14. Use cables, conectores y accesorios de alta calidad, como los que podrá encontrar en el catálogo Connection.
15. Asegúrese de que su coche tenga un sistema eléctrico de 12 VDC con tierra negativa.
16. Compruebe su alternador y estado de la batería para garantizar que puedan cubrir el aumento de consumo.
17. El amplificador puede alcanzar temperaturas de unos 80°C (176°F). Asegúrese de que no esté peligrosamente caliente antes
de tocarlo.
18. Limpie periódicamente el amplificador sin usar disolventes agresivos que puedan dañarlo. No use aire comprimido; presionaría
las piezas sólidas de los amplificadores. Humedezca un trozo de tela con agua y jabón, exprímalo y limpie el amplificador. Luego,
use un trozo de tela humedecido con agua; para terminar, limpie el amplificador un trozo de tela seco.
19. Planifique la configuración de su amplificador y las mejores rutas para el cable por adelantado para facilitar la instalación.
20. Usando un cable con AWG adecuado (ver tabla: Cable de alimentación), pase el cable de alimentación de la batería a la posición
de montaje del amplificador.
21. Conecte la alimentación de corriente con la polaridad correcta. Conecte (+) el terminal al cable que sale de la batería y el terminal
(-) al chasis del coche.
22. Ponga un soporte aislado de fusible a un máx. de 40 cm. del terminal positivo de la batería; conecte un extremo del cable de
alimentación al mismo después de conectar el otro extremo al amplificador.
23. Para una toma de tierra correcta del dispositivo (-), use un tornillo en el chasis del vehículo; retire toda la pintura o grasa si es
necesario, comprobando con un tester que haya continuidad entre el terminal negativo de la batería (-) y el punto de fijación. Si
es posible, conecte todos los componentes al mismo punto de tierra; esta solución elimina la mayor parte del ruido que puede
generarse durante la reproducción de audio.
24. Pase todos los cables de señal juntos, lejos de cables de alimentación.
25. Conecte los cables de entrada RCA, la señal aplicada debe ser de entre 0,3 VRMS y 5 VRMS.
26. Conecte las entradas de nivel alto usando la clavija adecuada. La señal aplicada debe estar entre 1 VRMS y 22 VRMS. No lo
utilice si ya está utilizando una connexion preamplificada Pre In.
27. Conecte la salida del altavoz usando un cable de altavoz de un máximo de 10 AWG.
28. El amplificador comienza conectando el terminal de encendido remoto a la salida específica de fuente. Comienza automáticamente,
sin señal remota, si se usan entradas de alto nivel (Entrada altavoz) estableciendo el conmutador que puede encontrarse en el
panel delantero “ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE ENTRADA ALTA” en posición ENCENDIDO.
29. Cuando la instalación esté terminada, compruebe el cableado del sistema y asegúrese de que todas las conexiones se hayan
realizado correctamente.
30. Ponga el fusible en el soporte de fusibles. El valor del fusible debe ser un 30% superior al del integrado en el amplificador. Si el
cable alimenta a múltiples amplificadores, el valor del fusible debe ser un 30% superior a la suma de todos los fusibles de los
amplificadores.
31. La calibración del nivel de escucha se realiza ajustando el volumen de la fuente a 3/4 de su nivel máximo; luego, ajuste los
niveles del amplificador hasta que escuche distorsiones
Grattis till ditt köp av vår produkt. Din nöjdhet med vår produkt är det första kravet vi försöker möta. Samma nöjdhet som
fås av dem med längtan att uppleva billjudkänslor.
Denna manual har ritats för att tillhandahålla huvudinstruktionerna som krävs för att installera och använda systemet
korrekt. Däremot är omfånget av möjliga appliceringar stort, för vidare information, vänligen kontakta din återförsäljare
eller vår tekniska support på e-post [email protected]
Innan installation av komponenter, vänligen läs noggrant igenom alla instruktionerna i denna manual. Att inte följa dessa
instruktioner kan orsaka oavsiktlig skada eller skada på produkten.
1. Alla komponenter måste fästas ordentligt vid bilens fasta struktur. Samma sak gäller då du installerar tillägg och tillval som du
själv har beställt eller tillverkat själv. Säkerställ så att installationen sitter ordentligt och är säker. En komponent som lossnar
samtidigt som du kör kan orsaka stor trafikfara och även fara för alla inne i bilen.
2. Använd alltid skyddsglasögon du då använder verktyg då små flisor och andra kvarlämningar av bearbetat material kan bli
luftburna.
3. För att undvika oavsiktlig skada, förvara produkten i originalförpackningen om möjligt, tills du är reda för den slutliga installationen.
4. Utför inga installationer inne i motorhuven.
5. Innan du påbörjar installationen ska du slå av huvudenheten och alla andra delar i ljudsystemet för att undvika risk för skador.
6. Se till så att platsen du väljer för installation av komponenterna inte stör eller påverkar vid normal framföring eller användning
av fordonet.
7. Installera inte högtalarna på någon plats där de kan utsättas för vatten, mycket hög luftfuktighet, smuts eller damm.
8. Installera inte komponenter eller gör kabeldragningar nära den elektriska lådan i fordonet.
9. Var väldigt försiktig då du borrar och skär i fordonets chassi. Se till så att du inte kommer åt några kablar eller strukturella
element som är viktiga för fordonets undersida eller annat.
10. Då du drar kablarna ska du se till att de inte kommer i kontakt med skarpa kanter eller rörliga delar. Se till så att de sitter fast
ordentligt, inte sitter lösa, och att de skyddas längs hela sin längd. Se också till att isoleringen är korrekt.
11. Använd endast kablar med korrekt sektion (AWG) enligt strömmen som används.
12. När kabel dras genom ett hål i fordonets chassi, skydda kabeln med en gummiring (tätning). Se till att tillhandahåll tillräckligt
skydd för kablar nära värmegenererande områden.
13. Dra aldrig kablarna på utsidan av fordonet.
14. Använd kablar av högsta kvalitet, och de anslutare och tillbehör som finns i Connection katalogen.
15. Se till så att din bil har ett 12 VCD volts negativt grundad elektriskt system.
16. Kolla skicket på batteriet och alternatorn för att vara säker på att de klarar av ökad beslastning.
17. Förstärkaren kan bli mycket het, upp mot 80 °C (176 °F). Se till så att den inte är farligt het då du vidrör den.
18. Rengör förstärkaren regelbundet men använd inga starka rengöringsmedel som kan skada den.Använd inte tryckluft då denna
kan trycka till delar inne i förstärkaren.Fukta en trasa med vatten och diskmedel, vrid ur den och rengör sedan förstärkaren.
Använd sedan en trasa endast fuktad med vatten och rengör igen. Till sist ska du torka av förstärkaren med en torr trasa.
19. Förplanera inställningarna på förstärkaren och bästa sättet att dra kablarna innan du påbörjar installationen.
20. Använd en kabel med tillräcklig AWG (se tabell: Strömkabel) och dra strömkabeln från batteriet till anslutningen på
förstärkaren.
21. Anslut strömmen med korrekt polaritet. Anslut (+) terminalen till kabeln från batteriet och (-) terminalen till bilens chassi.
22. Sätt en isolerad säkringshållare max 40 cm från batteriets positiva terminal. Anslut ena änden av strömkablen till den efter att
du anslutit andra änden till förstärkaren.
23. För att jorda enheten (-) på rätt sätt, använd en skruv i fordonschassit. Skrapa bort all färg och olja från metallen om
nödvändigt. Testa med en testare att det finns tillräcklig kontinualitet mellan batteriets negativa terminal (-) och fixeringspunkten
denna lösning gör att det mesta av de oönskade ljudstörningar som kan uppstå vid ljuduppspelning försvinner.
24. Dra alla signalkablar nära varandra och med ett visst avstånd från elkablarna.
25. Anslut RCA ingångskablarna. Signalstyrkan måste ligga på mellan 0.3 VRMS och 5 VRMS.
26. Anslut högnivå mottagningen med korrekt kontakt. Använd signal måste vara mellan 1 VRMS och 22 VRMS. Använd den inte
om du redan använder för förstärkare.
27. Anslut högtalarens utgång med en 10 AWG max högtalarkabel.
28. Starta förstärkaren genom att ansluta fjärrkontrollen på terminalen till den källspecifika utgången. Den startar automatiskt, utan
fjärrkontrollssignal, om du använder ingångarna för höga nivåer (Speaker IN) och sätter omkopplaren som finns på frontpanelen
“Hi-IN AUTO TURN ON” i läget på (ON).
29. När installationen är färdig kontrollerar du att alla kablar och anslutningar i systemet är korrekt utförda.
30. Sätt i säkringen i säkringshållaren.Säkringsvärdet måste vara 30% högre än förstärkarens inbyggda värden av alla andra
särkingar i förstärkarna tillsammans.
31. Du kaliberar ljudet genom att justera källvolymen upp till 3/4 av den maximala nivån. Sedan justerar du förstärkaren tills du kan
höra att störningar uppkommer.
SONIDO SEGURO
UTILICE EL SENTIDO COMÚN Y PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO. RECUERDE QUE UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA A
NIVELES DE PRESIÓN SONORA EXCESIVAMENTE ELEVADOS PUEDE DAÑAR SU OÍDO. LA SEGURIDAD DEBE ESTAR
ANTE TODO DURANTE LA CONDUCCIÓN.
Información sobre la eliminación de aparatos electrónicos y eléctricos (para los países europeos que han constituido sistemas de
gestión separada de residuos)
Los productos que lleven impreso el símbolo del cubo de basura tachado no pueden ser eliminados junto con los residuos domésticos normales.
Estos productos electrónicos y eléctricos deben ser eliminados en instalaciones adecuadas, capaces de gestionar la eliminación de estos
productos y componentes. Para saber dónde y cómo entregar estos productos al centro de reciclaje/eliminación más cercano, contacte con su
oficina municipal. El reciclaje y la eliminación de residuos de la forma adecuada contribuyen a la protección del medio ambiente y a evitar efectos
dañinos en la salud.
24
SÄKER LJUDÅTERGIVNING
ANVÄND SUNT FÖRNUFT OCH HÅLL LJUDET PÅ EN SÄKER NIVÅ. KOM IHÅG ATT OM DU UTSÄTTER DIG SJÄLV FÖR
HÖGA LJUDNIVÅER UNDER LÅNG TID KAN DETTA SKADA DIN HÖRSEL. SÄKERHETEN MÅSTE KOMMA I FÖRSTA HAND
VID KÖRNING.
Information gällande elektriskt och elektroniskt avfall (För de länder inom EU som åtskild insamling av avfall)
Produkter märkta med symbolen av en överkorsad soptunna ska inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Dessa elektriska och
elektroniska produkter måste återvinnas vid en anläggning som är kapabel att hantera kasseringen av dessa produkter och komponenter.
Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Återvinning och korrekt kassering av avfall bidrar till att
skydda miljön och förhindrar skadliga effekter på vår hälsa.
25
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 26
Owner’s Manual
ࡷࡎ࡙ Thai
Türkçe / Turkish
࡙࡫ࡐࡋ࡬ࡎࡎ
ࡻ࡬ ࡩࡻ ࡐࡂ࡮ࡤ
ࡼ ࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿ࠹ࡤ࠾ࡳ࡚ࡩࡡ࡫࠾ࡻ ࡎ࡬ࡳࡻ ࡚ࡩࡌࡼࡤ࠾࠸ࡩ࡚ࡡ࡫࠾ࡻ ࡴ࡚࠸࠻࡮ࡤ࠻࡞ࡩࡘࡕ࡭࠾ࡕࡤࡶ࠿࠹ࡤ࠾ࡎࡻࡩࡐ࠸ࡨࡑࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿ࠹ࡤ࠾ࡳ࡚ࡩ
࠻࡞ࡩࡘࡕ࡭࠾ࡕࡤࡶ࠿ࡳࡁࡻࡐ࠸ࡨࡐࡷࡋࡼ࡚ࡑ
ࡨ ࠿ࡩ࠸ࡓࡰࡎ
ࡼ ࡳࡻ࡬ ࠻࡙ࡡࡨࡘࡓࡨࡡࡒ࡚ࡧࡡࡑ࠸ࡩ࡚ࡊࡿࡤࡩ࡚ࡘࡊࡿࡳ࠻࡚࡮ࡤ
ࡻ ࠾ࡳࡡ࡬࡙࠾࡚ࡍ࡙ࡐࡌࡿ
࠻ࡰࡘ
ࡻ ࡤ
࡮ ࡐ࡬ࡴ
ࡼ ࡡࡋ࠾࠻ࡪࡡࡨ࠾ࡻ ࡎ࡬࠿
ࡻ ࡪࡳࡒࡺࡐࡌࡻࡤ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨ࠾ࡼ ࡴ࡜ࡧࡶࡁࡼ࡚ࡧࡑࡑࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡷ࡚࠸ࡺࡌࡩࡘ࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼࡎࡳࡻ࡬ ࡒࡺࡐࡷࡒࡷࡋࡼ࠸࡞ࡼࡩ࠾࠹࡞ࡩ࠾ࡤࡤ࠸ࡷࡒࡡࡪࡢ࡚ࡨࡑ࠹ࡼࡤࡘࡰ࡜ࡳࡕ࡫ࡘ
ࡻ ࡳࡌ࡫ࡘ
࠸࡚࡯ࡊࡩࡌ࡫ࡋࡌࡻࡤࡓࡰࡴ
ࡼ ࡎࡐ࠿ࡪࡢࡐࡻࡩ࡙ࡢ࡚࡮ࡤࡔࡻࡩ࡙ࡳࡎ࠻ࡐ࡫࠻ࡎࡩ࠾ࡤ࡬ࡳࡘ࡜ࡿVXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW
VXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW
࠸ࡻࡤࡐ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨ࠾ࡼ ࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑ࠸࡚࡯ࡊࡩࡤࡻࡩࡐ࠻ࡪࡡࡨ࠾ࡻ ࡎࡨ࠾ࡼ ࡢࡘࡋࡤ࡙ࡻࡩ࠾࡚ࡧࡘࡨࡋ࡚ࡧ࡞ࡨ࠾ࡎ࡬ࡘ
ࡻ ࡶ
࡬ ࡐ࠻ࡰࡘ
ࡻ ࡤ
࡮ ࠸ࡩ࡚ࡎࡪࡓ࡫ࡋ࠻ࡪࡡࡨ࠾ࡻ ࡤࡩ࠿࠿ࡧࡎࡪࡶࡢࡼࡳ࠸࡫ࡋࡤࡨࡐࡌ࡚ࡩ࡙ࡎ࡬ࡷ
ࡻ ࡘࡻࡋ࠾ࡼࡨ ࡶ࠿ࡢ࡚࡮ࡤࡎࡪࡶࡢࡼࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡳࡡ࡬࡙ࡢࡩ࡙ࡷࡋࡼ
1. ࡎ࡯࠸ࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡌࡼࡤ࠾ࡒ࡜ࡤࡋࡗࡨ࡙ࡴࡐࡻࡐࡤࡐࡌࡻࡤࡵ࠻࡚࠾ࡡ࡚ࡼࡩ࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧࡒࡆ࡫ࡑࡌ
ࡨ ࡳ࡫ ࡁࡻࡐࡳࡋ࡬࡙࡞࠸ࡨࡐࡳࡘ࡮ࡤ
ࡻ ࡌ࡫ࡋࡌࡨ࠾ࡼ ࡵ࠻࡚࠾ࡡ࡚ࡼࡩ࠾ࡎ࡬࠸
ࡻ ࡪࡢࡐࡋࡳࡤ࠾ࡎ࡬࠻
ࡻ ࡊ
࡯ ࡤࡩ࠿࠿ࡧࡡ࡚ࡼࡩ࠾
ࡎࡪࡶࡢࡼࡘࡐ
ࡻࡨ ࡶ࠿ࡌࡻࡤ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨ࠾ࡼ ࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊ࡞ࡻࡩࡌࡼࡤ࠾ࡴ࠹ࡺ࠾ࡴ࡚࠾ࡴ࡜ࡧࡒ࡜ࡤࡋࡗࡨ࡙ࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑ࠿ࡧࡳ࡚࡫ࡻࡘࡢ࡜ࡧ
ࡢ࡜࡞ࡘࡳࡘ࡮ࡻࡤࡘ࡬࠸ࡩ࡚࠹ࡨࡑ࠹࡬ࡻࡎ࡬ࡻࡤࡩ࠿࠿ࡧ࠸ࡻࡤࡶࡢࡼࡳ࠸࡫ࡋ࠻࡞ࡩࡘࡳࡡ࡬࡙ࡢࡩ࡙࡚ࡼࡩ࡙ࡴ࡚࠾ࡌࡻࡤࡓࡰࡼࡵࡋ࡙ࡡࡩ࡚ࡳࡁࡻࡐࡳࡋ࡬࡙࡞࠸ࡨࡑ࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧࡤ࡮ࡻࡐࡹ
2. ࡌࡼࡤ࠾ࡶࡡࡻࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠻࡚ࡤࡑࡌࡩࡎ࡯࠸࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡳࡘ࡮ࡻࡤࡶࡁࡼࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡘ࡮ࡤࡳࡐ࡮ࡻࡤ࠾࠿ࡩ࠸ࡳ࡟ࡠࡵ࡜ࡢࡧࡑࡩ࠾ࡹࡢ࡚࡮ࡤ࠸ࡩ࠸ࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡤࡩ࠿࠿ࡧࡘࡩࡌࡩࡘࡤࡩ࠸ࡩ࡟
3. ࡳࡕ࡮ࡻࡤࡢ࡜࡬࠸ࡳ࡜࡬ࡻ࡙࠾࠸ࡩ࡚ࡎࡪ࡜ࡩ࡙ࡎ࡬ࡻࡤࡩ࠿࠿ࡧࡘ࡬࠹࡭ࡼࡐࡶࡢࡼࡳ࠸ࡺࡑࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡶࡐࡑ࡚࡚࠿࡯ࡗࡨࡊࡈࡿࡳࡋ࡫ࡘࡍࡼࡩࡳࡒࡺࡐࡷࡒࡷࡋࡼ࠿ࡐ࠸࡚ࡧࡎࡨࡻ࠾࠻࡯ࡊࡕ࡚ࡼࡤࡘࡡࡪࡢ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡡ࡯ࡋࡎࡼࡩ࡙
4. ࡢࡼࡩࡘࡋࡪࡳࡐ࡫ࡐ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡗࡩ࡙ࡶࡐࡢࡼࡤ࠾ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠿ࡨ࠸࡚
5. ࠸ࡻࡤࡐࡳ࡚࡫ࡻࡘ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡶࡢࡼࡒ࡫ࡋࡢࡐࡻ࡞࡙ࡢ࡜ࡨ࠸ࡴ࡜ࡧࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡤࡤࡋ࡫ࡵࡤࡤ࡮ࡻࡐࡹࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋ࠸ࡻࡤࡐࡢ࡜࡬࠸ࡳ࡜࡬ࡻ࡙࠾࠻࡞ࡩࡘࡳࡡ࡬࡙ࡢࡩ࡙ࡎ࡬ࡻࡤࡩ࠿࠿ࡧࡳ࠸࡫ࡋ࠹࡭ࡼࡐ
6. ࡌࡼࡤ࠾ࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡎ࡬ࡻ࠻࡯ࡊࡳ࡜࡮ࡤ࠸ࡶࡐ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡷࡘࡻ࡚ࡑ࠸࡞ࡐ࠸ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡒࡆ࡫ࡑࡨࡌ࡫࠸ࡩ࡚ࡒ࠸ࡌ࡫࠸ࡨࡑࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠸࡜ࡷ࠸࡚ࡢ࡚࡮ࡤࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡷࡖࡖࡼࡩ࠹ࡤ࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧ
7. ࡌࡼࡤ࠾ࡷࡘࡻࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾࡜ࡪࡵࡕ࠾ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡳࡘ࡮ࡻࡤࡌࡼࡤ࠾ࡳ࠿ࡤࡐࡼࡪ࠻࡞ࡩࡘࡁ࡮ࡼࡐࡡࡰ࠾ࡔ࡯ࡻࡐࡢ࡚࡮ࡤ࡜ࡧࡤࡤ࠾
8. ࡢࡼࡩࡘࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡢ࡚࡮ࡤࡶࡢࡼࡡࡩ࡙ࡎࡪ࠾ࡩࡐࡶ࠸࡜ࡼ࠸ࡨࡑ࠸࡜ࡻࡤ࠾ࡷࡖࡖࡼࡩ࠹ࡤ࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧ
9. ࡶࡢࡼ࡚ࡧ࡞ࡨ࠾ࡳࡒࡺࡐࡕ࡫ࡳ࡟ࡠࡳࡘ࡮ࡤ
ࡻ ࡘ࡬࠸ࡩ࡚ࡳ࠿ࡩࡧࡢ࡚࡮ࡤࡌࡨࡋࡳ࠹ࡼࡩࡷࡒࡶࡐࡵ࠻࡚࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧࡎࡪࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡷࡘࡻࡘࡡ
࡬ ࡩ࡙ࡢ࡚࡮ࡤࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡎ࠿
ࡻ࡬ ࡪࡳࡒࡺࡐࡌࡻ
ࡤࡋࡼࡩࡐ࡜ࡻࡩ࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧࡢ࡚࡮ࡤࡶࡐࡕ࡮ࡐ
ࡼ ࡎ࡬ࡎ
ࡻ ࡳࡻ࡬ ࡜࡮ࡤ࠸
10.ࡳࡘ࡮ࡻࡤ࡞ࡩ࠾ࡳࡡࡼࡐࡎࡩ࠾ࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡌࡼࡤ࠾ࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡷࡘࡻࡌ࡫ࡋࡌࡻࡤ࠸ࡨࡑ࠹ࡤࡑ࠻ࡘࡢ࡚࡮ࡤࡶ࠸࡜ࡼ࠸ࡨࡑࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠸࡜ࡷ࠸࡚ࡎ࡬ࡻ࠸ࡪ࡜ࡨ࠾ࡳ࠻࡜࡮ࡻࡤࡐࡎ࡬ࡻࡤ࡙ࡰࡻࡌࡼࡤ࠾ࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩ
ࡘ࡬࠸ࡩ࡚࡙࡭ࡋࡎ࡬ࡻࡘࡨࡻࡐ࠻࠾ࡴ࡜ࡧࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐࡌࡩࡘ࠻࡞ࡩࡘ࡙ࡩ࡞ࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋࡴ࡜ࡧ࠸ࡩ࡚ࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐ࠸࡚ࡧࡴࡡࡷࡖࡖࡼࡩ࡚ࡨࡻ࡞ࡳࡒࡺࡐ࠸ࡩ࡚ࡋࡨࡑࡷࡋࡼࡶࡐࡌࡨ࡞ࡳࡤ࠾
11.ࡶࡁࡼࡡࡩ࡙࠸ࡨࡑࡢࡘ࡞ࡋࡎ࡬ࡻࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘ$:*ࡳࡎࡻࡩࡐࡨࡼࡐࡌࡩࡘࡷࡖࡖࡼࡩࡎ࡬ࡻࡶࡁࡼࡷࡋࡼ
12.ࡳࡘ࡮ࡻࡤࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡎࡪ࠾ࡩࡐࡓࡻࡩࡐࡁࡻࡤ࠾ࡷࡒࡶࡐࡵ࠻࡚࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜࠸ࡨࡑ࡞࠾ࡴࡢ࡞ࡐ࡙ࡩ࠾࡞࠾ࡴࡢ࡞ࡐࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻ
ࡌࡼࡤ࠾ࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡘ࡬࠸ࡩ࡚ࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐࡡࡩ࡙ࡷࡖࡎ࡬ࡻࡎࡪ࠾ࡩࡐ࠸ࡨࡑࡕ࡮ࡼࡐࡎ࡬ࡻࡎࡪ࠻࡞ࡩࡘ࡚ࡼࡤࡐࡷࡋࡼࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘ
13.ࡷࡘࡻࡶࡁࡼࡡࡩ࡙࡜࡞ࡋࡋࡼࡩࡐࡐࡤ࠸࠹ࡤ࠾࡙ࡩࡐࡕࡩࡢࡐࡧ
14.ࡶࡁࡼࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡎ࡬ࡻࡘ࡬࠻࡯ࡊࡗࡩࡕࡡࡰ࠾ࡡ࡯ࡋࡌࡨ࡞ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡵ࡙࠾ࡴ࡜ࡧࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡎ࡬ࡻࡢࡩࡷࡋࡼࡶࡐࡴ࠻ࡌࡌࡩ࡜ࡺࡤ࠸Connection.
15.ࡎࡪࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩ࡚ࡍ࡙ࡐࡌࡿ࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊࡘ࡬࡚ࡧࡑࡑࡤ࡫ࡳ࡜ࡺ࠸ࡎ࡚ࡤࡐ࡫࠸ࡎ࡬ࡻࡌࡻࡤ࡜࠾ࡕ࡮ࡼࡐࡋ࡫ࡐࡴ࡚࠾ࡋࡨࡐ࠸࡚ࡧࡴࡡࡷࡖࡖࡼࡩ࡜ࡑ9'&ࡵ࡞࡜ࡌࡿ
16.ࡌ࡚࡞࠿ࡳࡁࡺ࠻ࡋࡰࡌࡨ࡞࠸ࡪࡳࡐ࡫ࡋࡷࡖࡖࡼࡩ࠸࡚ࡧࡴࡡࡡ࡜ࡨࡑ࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊࡴ࡜ࡧࡡࡗࡩ࡞ࡧࡴࡑࡌࡳࡌࡤ࡚࡬ࡻࡎ࡬ࡻ࠿ࡧࡎࡪࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿ࡳ࠹ࡩࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍ࠿ࡨࡋ࠸ࡩ࡚ࡳࡕ࡫ࡻࡘࡳࡘ࡮ࡻࡤ࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼࡢࡘࡋࡷࡒ
17ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍࡳࡤ࡮ࡼࡤࡘࡍ࡭࠾ࡤ࡯ࡊࡢࡗࡰࡘ࡫࡚ࡤࡑࡹࡤ࠾࡟ࡩࡳࡂ࡜ࡳࡂ࡬࡙ࡡࡤ࠾࡟ࡩࡖࡩࡳ࡚ࡐࡷࡥࡐࡿࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡘࡨࡐࡷࡘࡻࡳࡒࡺࡐࡤࡨࡐࡌ࡚ࡩ࡙
ࡷࡘࡻ࡚ࡼࡤࡐ࠸ࡻࡤࡐ࠸ࡩ࡚ࡡࡨࡘࡓࡨࡡࡘࡨࡐ
18.ࡎࡪ࠻࡞ࡩࡘࡡࡧࡤࡩࡋࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡳࡒࡺࡐ࡚ࡧ࡙ࡧࡹࡵࡋ࡙ࡷࡘࡻࡶࡁࡼࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࡜ࡧ࡜ࡩ࡙࡜ࡼࡩ࠾ࡎ࡬ࡻ࡚࡯ࡐࡴ࡚࠾ࡎ࡬ࡻࡤࡩ࠿࠿ࡧࡎࡪࡶࡢࡼࡳ࠸࡫ࡋ࠻࡞ࡩࡘࡳࡡ࡬࡙ࡢࡩ࡙
ࡢࡼࡩࡘࡶࡁࡼࡤࡩ࠸ࡩ࡟ࡎ࡬ࡻࡘ࡬࠻࡞ࡩࡘ࠸ࡋࡋࡨࡐࡳࡐ࡮ࡻࡤ࠾࠿ࡩ࠸ࡤࡩ࠿࠿ࡧࡎࡪࡶࡢࡼࡷࡒࡋࡨࡐࡡࡻ࡞ࡐࡎ࡬ࡻࡴ࠹ࡺ࠾ࡶࡐࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡐࡪࡓࡼࡩࡁ࡯ࡑࡐࡼࡪࡴ࡜ࡧࡡࡑࡰࡻ
ࡑ࡫ࡋࡢࡘࡩࡋࡹࡴ࡜ࡧࡎࡪ࠻࡞ࡩࡘࡡࡧࡤࡩࡋࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾࠿ࡩ࠸ࡐࡨࡼࡐࡶࡁࡼࡓࡼࡩࡎ࡬ࡻࡢࡘࡩࡋࡹࡋࡼ࡞࡙ࡐࡼࡪࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡳࡋ࡬࡙࡞ࡡ࡯ࡋࡎࡼࡩ࡙ࡶࡢࡼࡎࡪ࠻࡞ࡩࡘࡡࡧࡤࡩࡋࡋࡼ࡞࡙ࡓࡼࡩࡴࡢࡼ࠾
19.ࡳࡌ࡚࡬࡙ࡘ࡞ࡩ࠾ࡴࡓࡐ࠻ࡻࡩࡎ࡬ࡻࡌࡨࡼ࠾ࡷ࡞ࡼ࠹ࡤ࠾ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡶࡢࡘࡻ࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊࡴ࡜ࡧ࠸ࡩ࡚࠸ࡪࡢࡐࡋࡳࡡࡼࡐࡎࡩ࠾࠸ࡩ࡚࡞ࡩ࠾ࡡࡩ࡙ࡵ࡜ࡢࡧࡎ࡬ࡻࡋ࡬ࡎ࡬ࡻࡡ࡯ࡋࡎ࡬ࡻ࠿ࡧࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾
20.ࡶࡁࡼࡡࡩ࡙ࡶࡁࡼࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫ࡼ࡜ࡎ࡬ࡻ࡚ࡤ࠾࡚ࡨࡑ$:*ࡷࡋࡼࡳࡕ࡬࡙࠾ࡕࡤࡋࡰࡁࡩ࡚ࡿࡌ3RZHU6XSSO\&DEOH
ࡳࡒ࡫ࡋࡡࡩ࡙࠸ࡪ࡜ࡨ࠾ࡷࡖࡖࡼࡩ࠿ࡩ࠸ࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡴࡑࡌࡳࡌࡤ࡚࡬ࡻࡷࡒࡎ࡬ࡻࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡎ࡬ࡻࡡࡰ࠾࠹࡭ࡼࡐࡷࡒ
21.ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡕࡩ࡞ࡿࡳ࡞ࡤ࡚ࡿࡂࡨࡕࡕ࡜ࡩ࡙࠸ࡨࡑ࠹ࡨࡼ࡞࠸࡚ࡧࡴࡡࡷࡖࡖࡼࡩࡎ࡬ࡻࡍࡰ࠸ࡌࡼࡤ࠾ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤ࠹ࡨࡼ࡞ࡒ࡜ࡩ࡙ࡡࡩ࡙ࡷࡖࡖࡼࡩࡷࡒࡎ࡬ࡻࡡࡩ࡙ࡎ࡬ࡻࡘࡩ࠿ࡩ࠸ࡴࡑࡌࡳࡌࡤ࡚࡬ࡻࡴ࡜ࡧ࠹ࡨࡼ࡞ࡒ࡜ࡩ࡙ࡡࡩ࡙ࡷࡖࡖࡼࡩ
ࡷࡒࡎ࡬ࡻࡵ࠻࡚࠾࡚ࡍ࡙ࡐࡌࡿ
22.ࡶࡡࡻࡋࡼࡩࡘࡖ࡫࡞ࡡࡿࡎ࡬ࡻ࠸ࡨࡐࡷࡘࡻࡶࡢࡼ࠸࡚ࡧࡴࡡࡷࡖࡖࡼࡩ࡚ࡨࡻ࡞ࡡࡰ࠾ࡡ࡯ࡋࡂࡘࡢࡻࡩ࠾࠿ࡩ࠸ࡴࡑࡌࡳࡌࡤ࡚࡬ࡻ࠹ࡨࡼ࡞ࡑ࡞࠸ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡢࡐ࡭ࡻ࠾ࡤࡨࡐࡒ࡜ࡩ࡙
ࡡࡩ࡙ࡷࡖࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡍ࡭࠾ࡢ࡜ࡨ࠾࠿ࡩ࠸ࡐࡨࡼࡐࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡎ࡬ࡻࡳࡢ࡜࡮ࡤࡒ࡜ࡩ࡙ࡷࡒࡎ࡬ࡻࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾
23.࠸ࡩ࡚ࡔࡨ࠾ࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡡࡩ࡙ࡋ࡫ࡐࡶࡐࡎࡩ࠾ࡎ࡬ࡻࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘࡶࡢࡼࡶࡁࡼ࠸ࡩ࡚࠹ࡨࡐࡡ࠸࡚ࡰࡶࡐࡵ࠻࡚࠾࡚ࡍ࡙ࡐࡌࡿ࠸ࡩ࡚࠹ࡰࡋࡡ࡬ࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋࡢ࡚࡮ࡤࡐࡼࡪࡘࡨࡐࡢ࡜ࡻࡤ࡜࡮ࡻࡐ࠿ࡩ࠸ࡵ࡜ࡢࡧࡍࡼࡩ࠿ࡪࡳࡒࡺࡐ
ࡌ࡚࡞࠿ࡳࡁࡺ࠻࠸ࡨࡑࡓࡰࡼࡎࡋࡡࡤࡑ࡞ࡻࡩࡘ࡬࠻࡞ࡩࡘࡌࡻࡤࡳࡐ࡮ࡻࡤ࠾࠸ࡨࡐ࡚ࡧࡢ࡞ࡻࡩ࠾ࡴࡑࡌࡳࡌࡤ࡚࡬ࡻ࠿࡯ࡋࡒ࡜ࡩ࡙ࡎࡩ࠾ࡎ࡬ࡻࡳࡒࡺࡐ࡜ࡑࡴ࡜ࡧ࠿࡯ࡋࡎ࡬ࡻࡂࡻࡤࡘࡴࡂࡘࡴ࠸ࡼࡷ࠹ࡍࡼࡩࡳࡒࡺࡐࡷࡒࡷࡋࡼ
ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋࡎ࡬ࡻ࠿࡯ࡋࡕ࡮ࡼࡐࡳࡋ࡬࡙࡞࠸ࡨࡐ࡞࡫ࡏ࡬࠸ࡩ࡚ࡐ࡬ࡼ࠿ࡧࡷࡘࡻࡎࡪࡶࡢࡼࡳ࠸࡫ࡋࡳࡡ࡬࡙࠾࡚ࡑ࠸࡞ࡐࡤࡨࡐࡷࡘࡻࡕ࡭࠾ࡒ࡚ࡧࡡ࠾࠻ࡿࡡࡻ࡞ࡐࡶࡢࡄࡻ
ࡂ࡭ࡻ࠾ࡳ࠸࡫ࡋ࠹࡭ࡼࡐࡶࡐ࡚ࡧࡢ࡞ࡻࡩ࠾࠸ࡩ࡚ࡓ࡜࡫ࡌࡳࡡ࡬࡙࠾ࡂࡼࡪDXGLRUHSURGXFWLRQ
24.࡞ࡩ࠾ࡳࡡࡼࡐࡎࡩ࠾ࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋࡶ࠸࡜ࡼ࠸ࡨࡐࡴ࡜ࡧࡢࡻࡩ࠾࠿ࡩ࠸ࡡࡩ࡙ࡕ࡜ࡨ࠾ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜
25.ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡎ࡬ࡻࡐࡪࡳ࠹ࡼࡩ5&$ࡎ࡬ࡻࡶࡁࡼࡳࡒࡺࡐࡡࡨࡄࡄࡩࡊ࠿ࡪࡳࡒࡺࡐࡌࡼࡤ࠾ࡤ࡙ࡰࡻ࡚ࡧࡢ࡞ࡻࡩ࠾9506ࡴ࡜ࡧ9506
26.ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡤ࡫ࡐࡕ࡯ࡎ࡚ࡧࡋࡨࡑࡡࡰ࠾ࡵࡋ࡙ࡶࡁࡼࡒ࡜ࡨࡽ࠸ࡎ࡬ࡻࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡎ࡬ࡻࡶࡁࡼࡌࡼࡤ࠾ࡳࡒࡺࡐ࡚ࡧࡢ࡞ࡻࡩ࠾9506ࡴ࡜ࡧ9506
ࡢࡼࡩࡘࡶࡁࡼࡍࡼࡩ࠻࡯ࡊࡕ࡚ࡼࡤࡘࡵࡋ࡙࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼ࠸ࡩ࡚ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤ࠸ࡻࡤࡐࡳ࠹ࡼࡩࡡࡰࡻ࠸ࡩ࡚࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾
27.ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤ࡜ࡪࡵࡕ࠾ࡵࡋ࡙࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼ$:*ࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜࡜ࡪࡵࡕ࠾ࡡࡰ࠾ࡡ࡯ࡋ
28.ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡳ࡚࡫ࡻࡘ࠸ࡩ࡚ࡎࡪ࠾ࡩࡐࡵࡋ࡙࠸ࡩ࡚ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡳࡎࡤ࡚ࡿࡘ࡫ࡐࡨ࡜ࡳࡒ࡫ࡋ࡚ࡧࡑࡑ࡚࡬ࡵࡘࡎUHPRWHWXUQRQWHUPLQDOࡳ࠹ࡼࡩ࠸ࡨࡑࡁࡻࡤ࠾ࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡤࡤ࠸ࡳࡀࡕࡩࡧ
ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡳ࡚࡫ࡻࡘࡎࡪ࠾ࡩࡐࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ࡫ࡵࡋ࡙ࡷࡘࡻࡌࡼࡤ࠾ࡶࡁࡼࡡࡨࡄࡄࡩࡊ࡚࡬ࡵࡘࡎࡢ࡚࡮ࡤࡍࡼࡩࡘ࡬࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡳ࠹ࡼࡩ࡚ࡧࡋࡨࡑࡡࡰ࠾6SHDNHU,Q
ࡵࡋ࡙࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡡ࡞࡫ࡎࡁࡿࡎ࡬ࡻࡢࡩࡕࡑࡷࡋࡼࡑࡐࡴࡓ࠾ࡢࡐࡼࡩಯ+L,1$872785121ರࡳࡕ࡮ࡻࡤࡢࡩࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾21
29.ࡳࡘ࡮ࡻࡤ࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ࡡ࡫ࡼࡐࡡ࡯ࡋ࡜࠾࠸࡚࡯ࡊࡩࡌ࡚࡞࠿ࡡࡤࡑ࠸ࡩ࡚ࡳࡋ࡫ࡐࡡࡩ࡙ࡷࡖ࠹ࡤ࠾࡚ࡧࡑࡑࡴ࡜ࡧࡌ࡚࡞࠿ࡡࡤࡑࡶࡢࡼࡴࡐࡻࡶ࠿࡞ࡻࡩࡘ࡬࠸ࡩ࡚ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘࡌࡻࡤࡡࡩ࡙ࡎ࡯࠸࠿࡯ࡋࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡍࡰ࠸ࡌࡼࡤ࠾
30.ࡶࡡࡻࡖ࡫࡞ࡡࡿࡳ࠹ࡼࡩࡷࡒࡎ࡬ࡻࡋࡼࡩࡘ࠻ࡻࡩ࠹ࡤ࠾ࡖ࡫࡞ࡡࡿ࠿ࡪࡳࡒࡺࡐࡌࡼࡤ࠾ࡡࡰ࠾࠸࡞ࡻࡩࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡴࡑࡑࡔࡨ࠾ࡍࡼࡩࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜࠿ࡪࡐ࡞ࡐࡢ࡜ࡩ࡙ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾
࠻ࡻࡩࡖ࡫࡞ࡡࡿ࠿ࡧࡌࡼࡤ࠾ࡡࡰ࠾࠸࡞ࡻࡩ࠻ࡻࡩ࡚࡞ࡘ࠹ࡤ࠾ࡖ࡫࡞ࡡࡿࡤ࡮ࡻࡐࡹࡎࡨࡼ࠾ࡢࡘࡋࡶࡐࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾
31. ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡢࡘࡩ࡙࠸ࡩ࡚࡞ࡨࡋ࡚ࡧࡋࡨࡑࡎ࡬ࡻࡖࡨ࠾ࡎࡪࡵࡋ࡙࠸ࡩ࡚ࡒ࡚ࡨࡑ࡚ࡧࡋࡨࡑࡳࡡ࡬࡙࠾ࡎ࡬ࡻࡌࡼࡐ࠸ࡪࡳࡐ࡫ࡋࡡࡰ࠾ࡍ࡭࠾࠹ࡤ࠾࡚ࡧࡋࡨࡑࡡࡰ࠾ࡎ࡬ࡻࡡ࡯ࡋ࠹ࡤ࠾ࡘࡨࡐࡌࡻࡤࡘࡩࡒ࡚ࡨࡑ࡚ࡧࡋࡨࡑࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾
࠿ࡐ࠸࡚ࡧࡎࡨࡻ࠾࠻࡯ࡊࡷࡋࡼ࡙࡫ࡐࡳࡡ࡬࡙࠾ࡑ࡫ࡋࡳࡑ࡮ࡤࡐ
ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡎ࡬ࡻࡒ࡜ࡤࡋࡗࡨ࡙
ࡶࡁࡼ࡞࡫࠿ࡩ࡚ࡊࡄࡩࡊࡴ࡜ࡧࡶࡁࡼࡳࡡ࡬࡙࠾ࡎ࡬ࡻࡒ࡜ࡤࡋࡗࡨ࡙ࡶࡢࡼࡌ࡚ࡧࡢࡐࡨ࠸࡞ࡻࡩ࠸ࡩ࡚ࡤ࡙ࡰࡻ࠸ࡨࡑ࡚ࡧࡋࡨࡑ࠻࡞ࡩࡘ࠸ࡋࡋࡨࡐ࠹ࡤ࠾ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡡࡰ࠾ࡘࡩ࠸ࡹࡳࡒࡺࡐࡳ࡞࡜ࡩࡐࡩࡐࡤࡩ࠿࠿ࡧࡎࡪ࡜ࡩ࡙࠸ࡩ࡚ࡷ
ࡋࡼ࡙࡫ࡐ࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊࡒ࡜ࡤࡋࡗࡨ࡙ࡷ࡞ࡼ࠸ࡻࡤࡐ࠹ࡊࡧ࠹ࡨࡑ࠹
࠹ࡼࡤࡘࡰ࡜࠹ࡤ࠾ࡳࡡ࡬࡙ࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡷࡖࡖࡼࡩࡤ࡫ࡳ࡜ࡺ࠸ࡎ࡚ࡤࡐ࡫࠸ࡡࡿࡡࡪࡢ࡚ࡨࡑࡒ࡚ࡧࡳࡎ࡟࡙࡯ࡵ࡚ࡒࡂ࡭࠾࠿ࡨࡋ࡚ࡧࡑࡑ࠸ࡩ࡚ࡴ࡙࠸࠸ࡩ࡚࡚࡞ࡑ࡚࡞ࡘ࠹ࡤ࠾ࡳࡡ࡬࡙
ࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡂ࡭ࡻ࠾ࡎࡪࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡢࡘࡩ࡙ࡋࡼ࡞࡙ࡍࡨ࠾࠹࡙ࡧࡎ࡬ࡻࡘ࡬࡜ࡼࡤࡕ࡚ࡼࡤࡘࡎࡨࡼ࠾࠸ࡩ࠸ࡑࡩࡎ;ࡓࡻࡩࡐࡷࡘࡻࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍࡍࡰ࠸࠸ࡪ࠿ࡨࡋࡋࡼ࡞࡙࠸ࡨࡐ࠸ࡨࡑ࠹࡙ࡧࡑࡼࡩࡐࡒ࠸ࡌ࡫
ࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡷࡖࡖࡼࡩࡴ࡜ࡧࡤ࡫ࡳ࡜ࡺ࠸ࡎ࡚ࡤࡐ࡫࠸ࡡࡿࡌࡼࡤ࠾ࡍࡰ࠸ࡐࡪࡘࡩࡢࡘ࡯ࡐࡳ࡞࡬࡙ࡐ࠸࡜ࡨࡑࡘࡩࡶࡁࡼࡶࡢࡘࡻࡶࡐࡡࡍࡩࡐࡎ࡬ࡻࡎ࡬ࡻࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘ
ࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍࡎ࡬ࡻ࠿ࡧ࠿ࡨࡋ࠸ࡩ࡚࠸ࡨࡑ࠸ࡩ࡚࠸ࡪ࠿ࡨࡋࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡴ࡜ࡧࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡳࡢ࡜ࡻࡩࡐ࡬ࡼࡷࡋࡼ
ࡶࡐ࠸ࡩ࡚ࡎ࡬࠿
ࡻ ࡧ࡚ࡰ࡞ࡼ ࡩࡻ ࡎ࡬ࡷࡻ ࡢࡐࡢ࡚࡮ࡤ࡞࡫ࡏ࠸
࡬ ࡩ࡚ࡶࡋࡎ࡬࠿
ࡻ ࡧࡡࡻ࠾ࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡳࡢ࡜ࡻࡩࡐ࡬ࡷࡼ ࡒࡡࡍࡩࡐࡎ࡬࠸
ࡻ ࡩ࡚ࡐࡪࡘࡩࡢࡘ࡯ࡐࡳ࡞࡬࡙ࡐ࠸࡜ࡨࡑࡘࡩࡶࡁࡼࡶࡢࡘࡻ࠸ࡩ࡚࠸ࡪ࠿ࡨࡋ࠸࡚࡯ࡊࡩࡌ࡫ࡋࡌࡻࡤࡡࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡳࡎ࡟ࡑࡩ࡜ࡎࡼࡤ࠾ࡍ࡫ࡐ
ࡻ ࠸ࡩ࡚ࡐࡪࡘࡩࡢࡘ࡯ࡐࡳ࡞࡬࡙ࡐ࠸࡜ࡨࡑࡘࡩࡶࡁࡼࡶࡢࡘࡻࡴ࡜ࡧ࠸ࡩ࡚࠸ࡪ࠿ࡨࡋ࠹ࡤ࠾ࡳࡡ࡬࡙ࡶࡐ࡞࡫ࡏ࡬࠸ࡩ࡚ࡎ࡬ࡻࡳࡢࡘࡩࡧࡡࡘࡳࡒࡺࡐ࠸ࡩ࡚ࡴࡡࡋ࠾࠸ࡩ࡚ࡒ࠸ࡒࡼࡤ࠾ࡡ࡫ࡻ࠾ࡴ࡞ࡋ࡜ࡼࡤࡘࡴ࡜ࡧࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐࡓ࡜࠸࡚ࡧࡎࡑࡎ࡬ࡻࡳࡒࡺࡐࡤࡨࡐࡌ࡚ࡩ࡙ࡌࡻࡤࡡ࡯࠹ࡗࡩࡕ
26
Ürünümüzü satınaldığınız için kutlarız. Ürünlerimizin karşılaması gereken ilk koşul sizin mutluluğunuzdur: arabada ses
duygusunu yaşamayı özleyenlerin ulaştığı mutluluğun aynısı.
Bu klavuz, sistemin doğru olarak kurulumu ve kullanımı için gereken temel talimatları sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Ancak mümkün olan uygulama şekilleri çok çeşitlidir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili bayinizle veya
[email protected] e-posta adresinden teknik destek servisimizle temas kurmaktan çekinmeyiniz.
Bileşenleri kurmadan önce lütfen bu klavuzdaki tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Bu talimatların gözardı edilmesi
ürüne istemeden zarar veya hasar verilmesine neden olabilir.
1. Tüm bileşenler araç yapısına sıkıca tutturulmalıdırlar. Kendi yaptığınız diğer özel yapıları da aynı şekilde tutturunuz.
Kurulumlarınızın sağlam ve güvenli olmasını sağlayınız. Sürüş sırasında bir bileşenin çözülmesi yolculara veya diğer araçlara
ciddi hasar verebilir.
2. Aletleri kullanırken koruyucu gözlük kullanınız, zira lehim esnasında zararlı gazlar ortaya çıkacaktır.
3. Olası bir hasardan kaçınmak için mümkünse son kurulum için hazır olana kadar, ürünü orijinal ambalajı içinde muhafaza ediniz.
4. Kurulum işlemini motorda kesinlikle yapmayınız.
5. Herhangi bir hasara neden olmamak için kuruluma başlamadan önce kafa birimini ve tüm diğer ses cihazlarını kapatınız.
6. Yapacağınız işlemlerin yerinin aracınızın halihazırdaki sitemlerinin çalışmasını engellemeyecek şekilde olmasını ya da
aracınınzın elektronik ve elektrik aksamına zarar vermeyecek şekilde takılmasını sağlayınız.
7. Hoparlörleri ıslanacakları yüksek nem veya kire maruz kalacakları ortamlara kurmayınız.
8. Bileşenleri veya kabloyu aracın elektrik kutusundan uzak tutunuz.
9. Araç şasisini delerken veya keserken çok dikkatli olunuz ve altta veya çalışılan bölgede kablo veya aracın asli yapısal
elemanları olmadığından emin olunuz.
10. Kabloları geçirirken, kabloların keskin kesici mekanik kısımların yakınından geçmediğinden emin olunuz. Kabloların
uzatıldıkları güzergahta sıkıca tuuturulduğundan ve uygun yalıtım yaptığınızdan emin olunuz.
11. Sadece uygulanan güce uygun kesitte (AWG) kablo kullanınız.
12. Kabloyu aracınızın şasisindeki delikten geçirirken, kabloyu lastik bir halka (conta) ile sabitleyiniz. Isı üreten bölgelere yakın
geçen kablolar için uygun koruma sağladığınızdan emin olunuz.
13. Kabloları aracınızın dışından geçirmeyiniz.
14. Kaliteli kablo, fiş ve aksesuvar kullanınız. Bağlantı (Connection) kataloğuna bakabilirsiniz.
15. Arabanız'da 12 VDC eksi toprak elektrik sitemi olduğundan emin olunuz.
16. Artan güç tüketimini karşılamak üzere alternatör ve akünüzün durumunu kontrol ediniz.
17. Amfinin sıcaklığı 80°C (176°F) dereceye kadar çıkabilir. Amfiye dokunmadan evvel aşırı sıcak mı kontrol ediniz.
18. Yükselticiyi, hasar verebilecek zararlı çözücüler kullanmadan düzenli aralıklarda temizleyiniz. Katı parçaları yükseltici içine
itebileceği için basınçlı hava kullanmayınız. Sabun ve suyla ıslatılmış ve sıkılmış bir bez parçası ile yükselticiyi siliniz. Daha
sonra sadece suyla ıslatılmış bir bez kullanınız ve son olarak kuru bir bezle siliniz. Soğutucuyu örterseniz yükselticiyi korumuş
olursunuz.
19. Yeni amfiniz için bir kurulum planı yapınız ve kurulumu kolaylaştırmak için uygun bir güzergah belirleyiniz.
20. Yeterli AWG değerine sahip bir kablo kullanarak (Güç Kaynağı Kablosu tablosuna bakınız) güç hattını akü bölgesinden
yükselticinin takıldığı bölgeye uzatınız.
21. Bağlayın noktalarına ve kumanda paneline erişmek için koruyucu paneli çıkarınız.
Güç kaynağını doğru kutuplara bağlayınız. (+) ucu aküden gelen kabloya ve (-) ucu araç şasisine bağlayınız.
22. Akünün artı ucundan azami 40 cm uzaklıkta bir yalıtımlı sigorta duyu yerleştiriniz ve güç kablosunun bir ucunu duya, diğer
ucunu yükselticiye bağlayınız.
23. Cihazı (-) doğru topraklamak için, aracınızın şasisindeki vidaları kullanınız; gerekiyorsa boya ve diğer maddelerden
arındırınız, bununla beraber bir test cihazı yardımıyla akünün eksi kutbu ile (-) bağlantı noktası arasında akım varmı bakınız.
Eğer mümkünse, tüm parçaları aynı opraklama noktasına bağlayınız; bu çözüm ses üretimi sırasında oluşabilecek gürültünün
çoğunu önler.
24. Bütün sinyal kablolarını yan yana ve ceryan kablosundan uzakta döşeyiniz.
25. RCA giriş kablolarını takınız, yükseltilmiş sinyal 0.3 VRMS ila 5 VRMS arasında olmalıdır.
26. Doğru fişi kullanarak yüksek seviye girişlerini bağlayınız. Yükseltilmiş sinyal 1 VRMS ila 22 VRMS arasında olmalıdır.
Halihazırda Pre In ön yükseltilmiş bağlantı kullanıyorsanız bunu kullanmayınız.
27. En fazla 10 AWG hoparlör kablosu kullanarak hoparlör çıkışını bağlayınız.
28. (-) L ve (-) R hoparlör çıkışlarını beraber bağlamayınız. Harici stereo bir geçiş devresi kullanacaksanız, eksi kutupların
biribirine bağlanmamasını sağlayınız.
29. Yükseltici, uzaktan açma terminali kaynağa özel çıkışa bağlandığında çalışmaya başlar. Ayrıca “Hi-IN AUTO TURN ON”
(Yüksek Girişle Otomatik Açma) ön panelindeki anahtar “ON” (Açık) konumuna ayarlanarak yüksek seviye girişleri (Speaker
IN [Hoparlör GİRİŞİ]) kullanıldığında uzaktan sinyal olmaksızın otomatik olarak çalışmaya başlar.
30. Montaj tamamlandığında, sistemin kablo bağlantılarını kontrol edin ve tüm bağlantıların doğru olarak yapıldığından emin olun.
31. Sigortayı sigorta duyuna yerleştiriniz. Sigortanın değeri amfideki sigorta değerinden 30% daha yüksek olmalıdır. Kablonun
birden fazla amfiye bağlanması durumunda, sigorta değerinin amfinin toplam sigorta değerlerinden 30% daha yüksek olması
gerekmektedir.
32. Dinleme düzeyini ayarlamak için kaynağın sesinien fazla 3/4 seviyesinde ayalayabilirsiniz; sona da, gürültüyü duyuncaya
kadar amfinin düzeyini ayarlayınız.
EMNİYETLİ SES
HİSLERİNİZİ KULANARAKA UYGUN SES SEVİYESİNİ AYARLAYINIZ. LÜTFEN UNUTMAYINIZ UZUN SÜRELİ YÜKSEK SES
SEVİYESİNE MARUZ KALMAK KULAĞINIZA ZARAR VEREBİLİR. SÜRÜŞ ESNASINDA EMNİYETİNİZ BİRİNCİ DERECE
ÖNEMLİDİR.
Elektrik ve eIektronik aletlerin atılmasına ilişkin bilgi (atıkları ayreten toplayan Avrupa ülkeleri için)
Tekerlekli çöp kutusu resmi üzerinde bir X ile gösterilen ürünler norml atıklar gibi atılmamalıdır anlamına gelir. Bu elektrik ve elektronik aletlerin
bu ürünlerin ve aksamının belirli kurallar dahilinde çalışan uygun tesislerde geri dönüştürülmesi gerekmektedir. En yakın geri dönüştürme/ atık
merkezine bu ürünleri nasıl bırakacağınızı öğrenmek için lütfen belediyenizle bağlantıya geçiniz. Ürünlerin uygun atık yollarıyla geri
dönüştürülmelerini sağlamakla çevreye büyük bir katkıda bulunmuş ve sağlığa zaarlı olmalarının önüne geçmiş olursunuz.
27
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 28
Owner’s Manual
/ Съдържание на опаковката / ␔孔䓸 / Sadržaj pakiranja / Obsah balení / Packaging
contents / Pakendi sisu / Pakkauksen sisältö / Contenu de l'emballage / Verpackungsinhalt /
Περιεχόμενα συσκευασίας / A csomag tartalma / Isi kemasan / Contenuto dell’imballo / パッケージ
内容 / 볝멙덵 驩끞
驩끞 / Pakuotės turinys / Zawartość opakowania / Conteúdo da embalagem /
Комплектация / Obsah balenia / Vsebina embalaže / Contenido del embalaje / Förpackningens
innehåll / ࡡࡻ࡞ࡐࡒ࡚ࡧ࠸ࡤࡑࡓ࡜࡫ࡌࡗࡨࡊࡈ / Paket içeriği.
/ Обзор на контролния панел / 㘶Ⓟ槱㨎㰑承 / Pregled upravljačke ploče /
Pohled na ovládací panel / Control panel Overview / Juhtpaneeli ülevaade / Ohjauspaneelin
näkymä / Vue d’ensemble du panneau de commande / Bedienfeld Übersicht / Πίνακας ελέγχου
- Περίληψη / Kezelőpanel áttekintése / Gambaran umum kontrol panel / Pannello di controllo / コ
ントロールパネル概要 / 뇑꽩 볝髅 闑끉
闑끉 / Valdymo skydelio apžvalga / Opis panelu kontrolnego /
Descrição geral do Painel de controlo / Обзор Панели управления / Prehľad ovládacieho panela
/ Pregled nadzorne plošče / Visión General del Panel de Control / Kontrollpanel översikt /
ࡗࡩࡕ࡚࡞ࡘࡴࡓ࠾࠻࡞ࡑ࠻࡯ࡘ / Kontrol paneline genel bakış.
DBA 200.3
1
DBA 200.3LO PASS
ACTIVE SUBWOOFER
3
2
SENSITIVITY
4
6
5
7
PHASE SHIFT
140W Max Power
0
50
Hz
120
Min
Max
.3 - 5.0 VRMS
FUSE
20A
SAFETY
180
POWER
Degree
L
R
L
R
ON
OFF
L
R
GND
L
R
GND REM
AUTO TURN ON
ON
Not connected
OFF to GND
REMOTE
PRE IN
IN HI LEVEL
POWER
/ Комбинирана настройка на нискочестотен
филтър (Low-pass) (50 Hz - 120 Hz) / ⇝抩⒕欠庒唑᧤+]+]᧥
⇝抩⒕欠庒唑᧤+]+]᧥/ Podešavanje preslušavanja
na niskopropusnom filtru (50 Hz - 120 Hz) / Nastavení přechodu dolní propusti (50 Hz - 120 Hz) /
Low-pass crossover adjustment (50 Hz - 120 Hz) / Madalpääsu-sagedusjaotusfiltri
reguleerimine (50 Hz - 120 Hz) / Alipäästösuotimen säätö (50 Hz - 120 Hz) / Réglage du
répartiteur passe-bas (50 Hz - 120 Hz) / Tiefpassweicheneinstellung (50 Hz - 120 Hz) / Ρύθμιση
χαμηλοπερατής διασταύρωσης (50 Hz - 120 Hz) / Aluláteresztő hangváltó beállítása (50 Hz - 120 Hz)
/ Pengaturan crossover low-pass (50 Hz - 120 Hz) / Regolazione del crossover passa-basso (50
Hz - 120 Hz) / ローパスクロスオーバ調整 (50 Hz - 120 Hz) / ꈑ끥볝걙먡ꈑ걙꿙꘹눥뇊+]+]
ꈑ끥볝걙먡ꈑ걙꿙꘹눥뇊+]+]/
Apatinio perėjimo reguliavimas (50 Hz - 120 Hz) / Dolnoprzepustowa regulacja częstotliwości
rozdzielającej (50 Hz - 120 Hz) / Regulação de transição passa baixo (50 Hz - 120 Hz) /
Регулировка низкочастотного кроссовера (50 Гц - 120 Гц) / Nastavenie nízkopriepustnej výhybky
(50 Hz - 120 Hz) / Nastavitev nizkoprepustne kretnice (50 Hz - 120 Hz) / Ajuste de filtro pasabajos (50
Hz - 120 Hz) / Justering av lågpassdelningsfilter (50 Hz - 120 Hz) / ࠸ࡩ࡚ࡒ࡚ࡨࡑ࠿࡯ࡋࡌࡨࡋࡴࡑࡻ࠾࡙ࡻࡩࡐ࠻࡞ࡩࡘࡍ࡬ࡻࡌࡻࡪ
ࡳࡥ࡫࡚ࡿࡎࡂࡿࡳࡥ࡫࡚ࡎ
ࡿ ࡂࡿ / Alçak geçişli geçiş ayarı (50 Hz - 120 Hz)
1 LO PASS:
28
29
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 30
Owner’s Manual
/ Настройка на чувствителността / 䌄㟞ㄵ庒唑 /
Podešavanje osjetljivosti / Nastavení citlivosti / Sensitivity adjustment / Tundlikkuse
reguleerimine / Herkkyyssäätö / Réglage de la sensibilité / Empfindlichkeitseinstellung /
Ρύθμιση ευαισθησίας / Érzékenység beállítása / Pengaturan sensitivitas / Regolazione della
ꖱ闅鵹눥뇊/ Jautrumo reguliavimas / Regulacja czułości / Regulação de
sensibilità / 感度調整 / ꖱ闅鵹눥뇊
sensibilidade / Регулировка чувствительности / Nastavenie citlivosti / Nastavitev občutljivosti /
Ajuste de sensibilidad / Justering av känslighet / ࠸ࡩ࡚ࡒ࡚ࡨࡑ࠻࡞ࡩࡘࡷ࡞ࡶࡐ࠸ࡩ࡚࡚ࡨࡑࡡࡨࡄࡄࡩࡊ / Hassasiyet
ayarı
2 SENSITIVITY (.3 - 5.0 VRMS):
/ Контрол на фазата (0°-180°) / 䦇⇜㘶Ⓟ᧤rr᧥ /
Upravljanje fazom (0°-180°) / Fázové řízení (0°-180°) / Phase control (0°-180°) / Faasijuhtimine
(0°-180°) / Vaiheen ohjaus (0°-180°) / Réglage de phase (0°-180°) / Phasensteuerung (0°-180°)
/ Έλεγχος φάσης (0°-180°) / Fázisvezérlés (0°-180°) / Phase Control (0°-180°) / Controllo di fase
(0°-180°) / フェーズコントロール (0°
-180°
) / 낹ꩶ뇑꽩rr
낹ꩶ뇑꽩rr/ Fazės kontrolė (0°-180°) / Regulacja
fazy (0°-180°) / Controlo de fase (0°-180°) / Регулировка фазы (0°-180°) / Ovládanie fázy (0°-180°)
/ Fazni regulator (0°-180°) / Control de fase (0°-180°) / Faskontroll (0°-180°) / ࡚ࡧࡑࡑ࠻࡞ࡑ࠻࡯ࡘࡳࡖࡡ
rr / Faz kontrolü (0°-180°)
3 PHASE SHIFT:
/ Сигнален светодиод за защитен режим на
㟍⮶⣷≬㔳㲰㆞㖖䯉䋾/ LED signala za pojačalo u režimu zaštite / Signální led pro
усилвателя / 㟍⮶⣷≬㔳㲰㆞㖖䯉䋾
zesilovač v ochranném režimu / Signal led for amplifier in protection mode / Kaitserežiimis
oleva võimendi signaaltuli / Merkki-LED vahvistimen suojaustilalle / Voyant lumineux (DEL)
pour indiquer que l’amplificateur est en mode protégé / Signal LED für Verstärker im
Schutzmodus / Ενδεικτική λυχνία για τον ενισχυτή στην κατάσταση προστασίας / Jel LED az
erősítő védelmi módjában / Sinyal led untuk amplifier dalam mode perlindungan / Led di
segnalazione amplificatore in protezione / 保護モードアンプ用信号LED / ꚩ뿭 ꑝ麑꾅꫑ 꼥뺹ꌱ
뇑꽩뼍鱉 겕뿭
겕뿭 / Signalinis diodas, pranešantis apie apsauginio režimo suaktyvinimą / Dioda
sygnalizacyjna wzmacniacza w trybie ochronnym / LED indicador de amplificador em modo de
protecção / Сигнальный светодиод для усилителя в режиме защиты / Signalizačná led
kontrolka zosilňovača, keď je v ochrannom režime / Opozorilna LED-dioda za ojačevalnik v
zaščitenem načinu / LED señalizador para amplificador en modo de protección / Signallysdiod
࡬ ࡴ
ࡻ࡬ ࡡࡋ࠾࡞ࡻࡩࡳ࠻࡚࡮ࡤ
ࡻ ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡤ࡙ࡰࡵࡻ ࡢࡘࡋࡢࡘࡋࡒࡼࡤ࠾࠸ࡨࡐ / Koruma
för förstärkare i skyddsläge / ࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡴࡤ࡜ࡤ࡬ࡋࡎ
modunda yükseltici için sinyal lambası.
4 SAFETY:
/ Вход на
(POWER IN, REMOTE IN, ART)
захранването (POWER IN, REMOTE IN, ART) и звуков сигнал (високо ниво и ниско ниво) / 䟄
䄟戢⏴32:(5,15(027(,1$57
䄟戢⏴
32:(5,15(027(,1$57✛⭿檂≰⚆᧤浧檂ᇬ⇝檂᧥
✛⭿檂≰⚆᧤浧檂ᇬ⇝檂᧥/ Ulaz izvora napajanja (POWER
IN, REMOTE IN, ART) i signal zvuka (visoka razina, niska razina) / Vstup napájení (POWER IN,
REMOTE IN, ART) a zvukový signál (vysoká úroveň, nízká úroveň) / Power supply input
(POWER IN, REMOTE IN, ART) and sound signal (hi-level, low-level) / Toitesisend (POWER IN,
REMOTE IN, ART) ja helisignaal (kõrgetasemeline, madalatasemeline) / Virran tuloliitin
(POWER IN, REMOTE IN, ART) ja äänisignaali (korkea, matala taso) / Entrée (POWER IN,
REMOTE IN, ART) de l’alimentation électrique et signal sonore (niveau élevé, niveau faible)
/ Stromversorgungseingang (POWER IN, REMOTE IN, ART) und Tonsignal (Hi-Level,
Low-Level) / Είσοδος τροφοδοτικού (POWER IN, REMOTE IN, ART) και ηχητικό σήμα (υψηλό
επίπεδο, χαμηλό επίπεδο) / Tápellátás bementi (POWER IN, REMOTE IN, ART) és hang jel
(magas jelszint, alacsony jelszint) / Input suplai daya (POWER IN, REMOTE IN, ART) dan
sinyal suara (tingkat tinggi, tingkat rendah) / Ingressi di alimentazione (POWER IN, REMOTE
IN, ART) e segnale audio (hi-level, low-level) / 電源入力 (POWER IN, REMOTE IN, ART) 音響信
놹낅險鞾넺ꇚ32:(5,15(027(,1$57
32:(5,15(027(,1$57ꗄꩡ끩麑겕뿭뼍넩
ꗄꩡ끩麑겕뿭뼍넩
号(ハイレベル、ローレベル) / 놹낅險鞾넺ꇚ
ꆽꙝꈑ끥ꆽꙝ/ Maitinimo įvestis (POWER IN, REMOTE IN, ART) ir garsinis signalas (aukšto
ꆽꙝꈑ끥ꆽꙝ
lygio, žemo lygio) / Wejście zasilania - sygnał (POWER IN, REMOTE IN, ART) oraz sygnał
dźwiękowy (poziom wysoki, poziom niski) / Entrada de alimentação de (POWER IN, REMOTE
IN, ART) e sinal sonoro (alto nível, baixo nível) / Ввод источника питания ВВОД ПИТАНИЯ
(POWER IN, REMOTE IN, ART) и звуковой сигнал (высокий уровень, низкий уровень) / Vstup
napájania (POWER IN, REMOTE IN, ART) a zvukového signálu (hi-level, low-level) / Napajalni
vhod (POWER IN, REMOTE IN, ART) in zvočni signal (visokonivojski, nizkonivojski) / Entrada de
fuente de alimentación (POWER IN, REMOTE IN, ART) y señal de sonido (Alto-nivel,
Bajo-nivel) / Nätanslutningsingång (POWER IN, REMOTE IN, ART) och ljudsignal (hög nivå,
låg nivå) / ࡌࡨ࡞࠿ࡻࡩ࡙ࡷࡖࡖࡼࡩࡳ࠹ࡼࡩ32:(5,15(027(,1$57ࡴ࡜ࡧࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡳࡡ࡬࡙࠾O࡚ࡧࡋࡨࡑࡡࡰ࠾࡚ࡧࡋࡨࡑࡌࡻࡪ / Güç
kaynağı girişi (POWER IN, REMOTE IN, ART) (Güç girişi) ve ses sinyali (yüksek seviye, düşük
seviye).
6 CONNECTOR:
/ 20 A предпазител с крачета / 㙡䓖≬棸 / Nožasti osigurač 20 A / 20 A
břitová pojistka / 20 A Blade fuse / 20 A kontaktnugadega sulavkaitse / 20 A laattasulake /
Fusible à lame 20 A (de type Blade Fuse) / 20 A Flachsicherung / 20 A Ασφάλεια πτερυγίου / 20 A
$Ꟊꆽ넩麑뺝댽/
villás biztosíték / Sekring pipih 20 A / Autolama 20 A / 20 A ブレードヒューズ / $Ꟊꆽ넩麑뺝댽
20 A saugiklis / Bezpiecznik 20 A / Fusível de lâmina de 20 A / Плоский предохранитель 20 A /
20 A poistka / 20 A ploščata varovalka / Fusible plano 20 A / 20 A bladsäkring / ࡳࡑ࡜ࡋࡖ࡫࡞ࡡࡿࡴࡤࡘࡒࡿ
/ 20 A Kanat sigortası.
7 FUSE:
/ Сигнален светодиод за работен режим на
㟍⮶⣷ぴ⇫₼㖖䯉䋾 LED signala za pojačalo u radu / Signální led pro zesilovač v
усилвателя / 㟍⮶⣷ぴ⇫₼㖖䯉䋾/
činnosti / Signal led for amplifier in operation / Töötava võimendi signaaltuli / Merkki-LED
vahvistimen toiminnalle / Voyant lumineux (DEL) pour indiquer que l’amplificateur fonctionne
/ Signal LED für eingeschalteten Verstärker / Ενδεικτική λυχνία για τον ενισχυτή σε κατάσταση
λειτουργίας / Jel LED az erősítő működése közben / Sinyal led untuk amplifier yang sedang
beroperasi / Led di segnalazione amplificatore in funzione / 動作時アンプ用信号LED / 녆鶎 겑
꼥뺹ꌱ 뇑꽩뼍鱉 겕뿭
겕뿭 / Signalinis diodas, pranešantis apie stiprintuvo veikimą / Dioda
sygnalizacyjna wzmacniacza w trybie roboczym / LED indicador de amplificador em
funcionamento / Сигнальный светодиод для усилителя в процессе эксплуатации /
Signalizačná led kontrolka zosilňovača, keď je v prevádzke / Opozorilna LED-dioda za ojačevalnik
med delovanjem / LED señalizador para amplificador en funcionamiento / Signallysdiod för
࡬ ࡴ
ࡻ࡬ ࡡࡋ࠾࡞ࡻࡩࡳ࠻࡚࡮ࡤ
ࡻ ࠾࠹࡙ࡩ࡙ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡤ࡙ࡰࡵࡻ ࡢࡘࡋࡒࡆ࡫ࡑࡌ
ࡨ ࠸
࡫ ࡩ࡚ / Çalışma modunda
förstärkare i drift / ࡡࡨࡄࡄࡩࡊࡴࡤ࡜ࡤ࡬ࡋࡎ
yükseltici için sinyal lambası.
5 POWER:
30
31
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 32
Owner’s Manual
/ Размер / 屓㫋 / Veličina / Velikost / Size / Suurus / Koko / Dimensions / Größe / Διαστάσεις
먡韥 Dydis / Wielkość / Dimensão / Размер / Rozmery /
/ Méretek / Ukuran / Ingombro / サイズ / 먡韥/
Velikost / Tamaño / Storlek / ࠹ࡐࡩࡋ / Ebat
/ Конектор / 扭㘴⯃ / Priključak / Konektor / Connector / Pistik / Liitin / Connecteur /
Anschluss / Σύνδεσμος / Csatlakozó / Konektor / Connettore / コネクタ / 뢙髚뫥 / Jungiamasis
elementas / Złącze / Conector / Соединитель / Konektor / Priključek / Conector / Anslutning /
ࡡࡩ࡙ࡳࡁ࡮ࡻࡤࡘ / Konnektör.
C
A
B
DBA 200.3
A
B
C
293
11.6
330
13
263
10.4
mm
in.
/ Изберете вашата позиция / 折㕸䞷㓆㓻⭿⣷⇜函 / Odaberite vaš položaj / Zvolte
místo / Choose your position / Valige soovitud asend / Valitse sijainti / Sélectionnez votre
position d’installation / Position auswählen / Επιλέξτε την επιθυμητή θέση τοποθέτησης / Válassza
ki a helyet / Pilih posisi Anda / Scegli la posizione / 位置を選択 / 낹렍꫕몒
낹렍꫕몒/ Pasirinkite norimą padėtį
/ Wybierz lokalizację / Escolha a posição pretendida / Выберите необходимое положение / Zvoľte
pozíciu / Izberite položaj / Elija su posición / Välj läge / ࡳ࡜࡮ࡤ࠸ࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡎ࡬ࡻ࠻࡯ࡊࡌࡼࡤ࠾࠸ࡩ࡚ࡌ࡫ࡋࡌࡨࡼ࠾ / Cihazın
konumunu seçin
AUTO TURN ON
(only with speaker IN)
ON
Not connected
OFF to GND
ON
OFF
L
R
L
R
GND
L
R
L
R
GND REM
REMOTE
PRE IN
IN HI LEVEL
POWER
PRE IN
(L+; L-)
(R+; R-)
RCA L
RCA R
IN HI LEVEL
(L+; L-)
(R+; R-)
Speaker L
Speaker R
POWER (cable size 6 AGW min)
(GND; +12 V)
Battery (Chassis to -12 VDC)
AUTO TURN ON-ART (only with speaker IN)
ON
not connected
OFF
to ground
REMOTE
Turn ON
32
(Pre IN - Speakers IN)
12 VDC
33
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 34
Owner’s Manual
/ Свързвания / 扭㘴 / Spajanje / Připojení / Connections / Ühendused / Kytkennät /
Connexions / Verbindungen / Συνδέσεις / Csatlakozók / Sambungan / Connessioni / 接続 / 연결 /
Jungtys / Połączenia / Ligações / Подключения / Pripojenie / Vezave / Conexiones / Anslutningar
/ ࠸ࡩ࡚ࡳࡁ࡮ࡤ
ࡻ ࡘࡌࡻࡤ / Bağlantılar
Low-Level IN
ON
OFF
L
R
L
R
GND
L
R
L
R
GND REM
L
R
L
R
GND
L
R
L
R
GND REM
REMOTE
≤ 40 cm
Battery
12 VDC
Hi-Level IN
L+ L-
ON
OFF
R- R+
AUTO
TURN ON= OFF
≤ 40 cm
Battery
12 VDC
34
/ Избор на кабелите / 折揜䟄冕 / Odabir kablova / Volba vlastních kabelů / Choosing
your cables / Kaablite valimine / Kaapeleiden valinta / Choix des câbles / Kabelauswahl /
Επιλογή των καλωδίων σας / A kábelek kiválasztása / Memilih kabel / Dimensionamento del
cablaggio / ケーブルの選択 / 뢵넩Ꟊ꫕몒 / Kabelių pasirinkimas / Dobór waszych kabli / Escolher os
cabos / Выбор проводов / Voľba káblov / Izbiranje kablov / Elección de los cables / Välja kablar
/ ࠸ࡩ࡚ࡳ࡜࡮ࡤ࠸ࡡࡩ࡙࠹ࡤ࠾࠻࡯ࡊ / Kablolarınızın seçimi
Силовите кабели са от изключително важно значение, тъй като те директно влияят на коефициента на
гасене на трептенията на системата и качеството на звука; в долната таблица сме посочили диаметъра на
кабела, който препоръчваме в зависимост от дължината и приложената мощност.
䟄䄟冕兎槭デ摜尐᧨⥯⃉⸒ⅻ䦃㘴㈀❜ℕ侊兮䤓棊⻋侊㟿✛檂❜德摞᧷⦷ₚ⒦嫷㫋₼᧨㒠ⅻ㪖䯉ℕ㖘䏶冕兎栎
ㄵ♙ㄣ䞷┮䘖㒠ⅻ㓏ㆉ帽䤓冕兎䦃㈓ᇭ
Kablovi za napajanje od iznimne su važnost stoga što izravno utječu na faktor prigušenja sustava i kvalitetu zvuka; u donjoj
tablici navedeni su preporučeni promjeri kabela u ovisnosti o njegovoj duljini i korištenoj snazi.
Napájecí kabely jsou velmi důležité, neboť mají přímý vliv na útlumový faktor systému a kvalitu zvuku; v tabulce níže
je zobrazený doporučený průměr kabelu, podle délky a aplikovaného výkonu.
Power cables are extremely important since they directly affect the system damping factor and sound quality; in the table
below we show cable diameter, which we recommend according to length and applied power.
Toitekaablid on ülimalt olulised, sest need mõjutavad otseselt süsteemi summutusfaktorit ja helikvaliteeti; allolevas
tabelis oleme toonud välja kaabli läbimõõdu, mida me soovitame antud pikkuse ja toite korral.
Virtakaapelit ovat erittäin tärkeitä, sillä ne vaikuttavat suoraan järjestelmän vaimennuskertoimeen ja äänenlaatuun. Alla
olevassa taulukossa näkyy kaapelin halkaisija, jota suosittelemme pituuden ja tehon perusteella.
Les câbles électriques sont très importants car ils affectent directement le facteur d’amortissement et la qualité audio du
système; le tableau ci-dessous indique le diamètre du câble, conseillé en fonction de la longueur et de la puissance
appliquée.
Stromkabel sind sehr wichtig, da Sie direkten Einfluss auf den Dämpfungsgrad sowie die Soundqualität des Systems
haben. In der nachfolgenden Tabelle werden die Kabeldurchmesser angegeben, die wir Ihnen in Bezug auf die Länge
und Stromleistung empfehlen.
Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι εξαιρετικά σημαντικά εφόσον επηρεάζουν άμεσα το υλικό απόσβεσης του
συστήματος και την ποιότητα του ήχου. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η διάμετρος καλωδίου, την οποία
προτείνουμε σύμφωνα με το μήκος και την ισχύ που εφαρμόζεται.
A betápkábelek különösen fontosak, mivel közvetlen hatással vannak a rendszer rezgéscsillapítási tényezőjére és a
hangminőségre; az alábbi táblázatban bemutatjuk a hossz és az alkalmazott teljesítmény alapján javasolt kábelátmérőket.
Kabel daya sangat penting karena kabel ini langsung mempengaruhi factor pembasah sistim dan kualitas suara; pada
tabel di bawah kami menunjukkan diameter kabel, yang kami rekomendasikan menurut panjang dan daya yang
digunakan.
Il cablaggio di potenza riveste un ruolo importante poichè influenza direttamente il fattore di smorzamento del sistema e la
qualità del suono; nella tabella allegata potete trovare una indicazione della sezione del cavo, consigliata in funzione della
lunghezza e della potenza applicata.
電源ケーブルは非常に重要です。
システムの減衰係数と音質に直接影響を与えるからです。下の表は、長さと電源に応
じて当社がおすすめするケーブル径を示しています。.
놹낅뢵넩Ꟊ냵겑걙묑넍鳅뼆볞뫥GDPSLQJIDFWRU꿵ꩡ끩麑릹ꆡ벥꾅덶뇆놶넭꾶뽚냹늱韥鼁ꓭ꾅ꎙ끥닆끉뼑
ꜵ븽넺鱽鲙껹ꅍ꾅넽鱉븑꾅鱉韭넩ꗄ險鞾놹ꇚ꾅黥ꌭ鲮ꩡ閵靁녚뼍鱉뢵넩Ꟊ먡韥閵븑겑鷍꽩넽걪鱽鲙
Elektros laidai yra ypač svarbūs, nes nuo jų sujungimo priklauso sistemos slopinimo efektas bei garso kokybė; žemiau
pateiktoje lentelėje yra pateikti rekomenduojami laidų skersmenys, parinkti atitinkamai pagal jų ilgį bei apkrovimą.
Przewody zasilające są niezwykle ważne, ponieważ mają bezpośredni wpływ na współczynnik wygłuszania oraz
jakość dźwięku; poniższa tabela przedstawia zalecane średnice przewodów, ich długość oraz moc.
Os cabos de energia são extremamente importantes uma vez que afectam directamente o factor amortecedor
do sistema e a qualidade de som. Na tabela abaixo está indicado o diâmetro dos cabos que recomendamos de
acordo com o comprimento e com a potência aplicada.
Кабели электропитания чрезвычайно важны, т.к. они напрямую влияют на коэффициент демпфирования
системы и качество звука; на таблице ниже мы приводим диаметр кабелей, рекомендуемых в
зависимости от длины и мощности.
Napájacie káble sú veľmi dôležité, pretože majú priamy vplyv na útlmový faktor systému a kvalitu zvuku; v
tabuľke nižšie je zobrazený odporúčaný priemer kábla, podľa dĺžky a aplikovaného výkonu.
Napajalni kabli so zelo pomembni, saj neposredno vplivajo na dušilni dejavnik sistema in kakovost zvoka; v spodnji
tabeli je prikazan premer kabla, ki ga priporočamo glede na dolžino in uporabljeno moč.
Los cables de alimentación son muy importantes, ya que afectan directamente al sistema de amortiguación y
a la calidad del sonido; en la tabla de más abajo se muestra el diámetro del cable que se recomienda de
acuerdo a la longitud y potencia aplicada.
Kablarna är extremt viktiga eftersom de direkt påverkar systemets dämpningsfaktor och ljudkvalitet; i tabellen nedan
anger vi de kabeldiametrar vi rekommenderar utifrån längd och applicerad effekt.
ࡡࡩ࡙ࡷࡖ࠿ࡻࡩ࡙ࡳࡒࡺࡐࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡎ࡬ࡻࡘ࡬࠻࡞ࡩࡘࡡࡪ࠻ࡨࡄࡳࡒࡺࡐࡤ࡙ࡻࡩ࠾ࡘࡩ࠸ࡳࡐ࡮ࡻࡤ࠾࠿ࡩ࠸ࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡑ࡫࡜࠿ࡧࡡࡻ࠾ࡓ࡜࠸࡚ࡧࡎࡑࡌࡻࡤ࠻ࡻࡩࡴࡖ࠻ࡳࡌࡤ࡚ࡿ࠸ࡩ࡚࠸ࡨࡐࡳࡡ࡬࡙࠾
GDPSLQJIDFWRUࡴ࡜ࡧ࠻࡯
GDPSLQJIDFWRU
ࡴ࡜ࡧ࠻࡯ࡊࡗࡩࡕ࠹ࡤ࠾ࡳࡡ࡬࡙࠾ࡵࡋ࡙ࡌ࡚࠾
ࡳ࡚ࡩࡷࡋࡼࡴࡡࡋ࠾࠹ࡐࡩࡋࡳࡡࡼࡐࡓࡻࡩࡐ࡟ࡰࡐ࡙ࡿ࠸࡜ࡩ࠾࠹ࡤ࠾ࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜ࡎ࡬ࡳࡻ ࡢࡘࡩࡧࡡࡘ࠸ࡨࡑ࠻࡞ࡩࡘ࡙ࡩ࡞࠹ࡤ࠾ࡡࡩ࡙ࡷࡖࡴ࡜ࡧ࠸ࡪ࡜ࡨ࠾ࡷࡖࡎ࡬ࡶࡻ ࡁࡼࡷ࡞ࡼࡶࡐࡌࡩ࡚ࡩ࠾ࡋࡼࡩࡐ࡜ࡻࡩ࠾
Ceryan kabloları oldukça önemlidir çünkü sistem kullanım faktörünü ve ses kalitesini doğrudan etkilerler; aşağıdaki
tabloda bir kablo kullanım perspektifi sunulmuştur, uzunluk ve kullanılan güzce göre bu değerleri öneririz.
35
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 36
Owner’s Manual
25000
20000
Applied power
10000
8000
5
6000
4000
8
2000
1000
10
500
250
Cable diameter
3
15000
14
100
/ Електро-акустични параметри / 䟄⭿♑㟿 / Elektro-akustički parametri
/ Elektroakustické parametry / Electro-Acoustic parameters / Elektroakustilised
parameetrid / Sähköakustiset parametrit / Paramètres électro-acoustiques /
Elektro-akustische Parameter / Ηλεκτρο-ακουστικές παράμετροι / Elektro-akusztikus
paraméterek / Parameter elektro-akustik / Parametri elettroacustici / 電気音響パラメー
タ / 놹녅 꽩릕걙벦 볁ꄱꖭ뫥
볁ꄱꖭ뫥 Elektriniai - akustiniai parametrai / Parametry elektro akustyczne / Parâmetros electro-acústicos / Электроакустические параметры /
Elektro-akustické parametre / Elektro-akustični parametri / Parámetros electroacústicos
/ Elektroakustiska parametrar / ࡤ࡫ࡳ࡜ࡺ࠸ࡵࡎ࡚ࡤ࠻ࡰࡡࡌ࡫࠸ࡕࡩ࡚ࡩࡘ࡫ࡳࡌࡤ࡚ / Elektro-aküstik parametreler
DBA 200.3
Speaker
D
mm
166
Xmax
Connection length
5
mm
Re
Ω
2,9
Fs
54
Vas
12
Hz
l
Таблицата се отнася за непрекъсната мощност с 4 Ω товар. Ако товарът се намали, размерът на кабела трябва да бъде
пропорционално увеличен.
㷳嫷㫋♑䏶˖微戌ₚ䤓㖐兼┮䘖ᇭⰑ㨫微戌棜⇝᧨冕兎⻉⺇榏㖘㹣√⬭┯ᇭ
Tablica se odnosi na neprekidno opterećenje od 4 Ω. Ako se impedancija smanji, potrebno je proporcionalno povećati veličinu kabela.
Tabulka se týká nepřetržitého výkonu se 4 Ω zatížením. Pokud se zatížení sníží, je nutné zvýšit velikost kabelu.
The table refers to continuous power with 4 Ω load. If load decreases, the cable size needs to be proportionally increased.
Tabel viitab 4 Ω koormusega pidevale toitele. Kui koormus väheneb, tuleb kaabli suurust proportsionaalselt suurendada.
Taulukko viittaa jatkuvaan tehoon 4 ohmin kuormalla. Jos kuorma vähenee, on kaapelin kokoa suhteessa lisättävä.
Le tableau montre la puissance continue dans une charge de 4 Ω. Si la charge décroît, vous devez augmenter la taille du câble de manière
proportionnelle.
Die Tabelle bezieht sich auf einen gleichmäßigen Stromfluss mit einem Widerstand von 4 Ω. Verringert sich die Leistung, muss der
Kabeldurchmesser proportional erhöht werden.
Ο πίνακας αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα με φορτίο 4 Ω. Εάν μειωθεί το φορτίο, το μέγεθος του καλωδίου χρειάζεται να αυξηθεί
αναλογικά.
A táblázat a 4 Ω-os folyamatos terhelésre vonatkozik. Ha a terhelés csökken, a kábelméretet arányosan növelni kell.
Tabel ini mengacu kepada daya berlanjut dengan beban 4 Ω. Apabila beban berkurang, ukuran kabel perlu dibesarkan mengikutinya
secara proporsional.
La tavola si riferisce alla potenza continua su un carico di 4 Ω. Qualora il carico scenda, si dovranno aumentare proporzionalmente le
dimensioni del cavo.
表の条件は、
連続出力、
負荷4 Ω です。
負荷が小さくなると、
これに比例してケーブルサイズを大きくする必要があります。
.
븑鱉˖ꜵ뼍꾅꫑넍뇊陞띑ꇚ냹驍멵驺鱽鲙ꜵ뼍閵闅ꭁ鷍ꐩ뢵넩Ꟊ먡韥鱉ꗍ鲵ꈑ뢙꼱뼞鱽鲙
Lentelėje pateikti duomenys yra gauti esant nuolatiniam elektros tiekimui ir 4 Ω krūviui. Sumažėjus krūviui, laido skersmuo turi būti
proporcingai padidinamas.
Wartości w tabeli odnoszą się do mocy ciągłej przy obciążeniu 4 Ω. Jeśli obciążenie zmniejszy się, rozmiar przewodu należy
proporcjonalnie zwiększyć.
A tabela faz referência a potência continua com um carga de 4 Ω. Se a carga diminuir, o tamanho do cabo deve ser aumentado
de forma proporcional.
Таблица имеет отношение к номинальной мощности с 4 Ω нагрузкой. При снижении нагрузки размер кабеля должен быть
пропорционально увеличен.
Tabuľka sa týka nepretržitého výkonu so 4 Ω zaťažením. Ak sa zaťaženie zníži, je nutné zvýšiť veľkosť kábla.
Kabel velja v primeru stalne napetosti in upornosti 4 Ω. Če se upornost zmanjša, je treba debelino kabla sorazmerno povečati.
La tabla se refiere a la potencia continua con carga de 4 Ω. Si la carga disminuye, el tamaño del cable deberá ser
proporcionalmente mayor.
Tabellen avser kontinuerlig effekt med 4 Ω last. Om lasten minskar måste kabelstorleken ökas proportionellt.
ࡌࡩ࡚ࡩ࠾ࡐ࡬ࡼࡶࡁࡼࡡࡪࡢ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚࠿ࡻࡩ࡙࠸ࡪ࡜ࡨ࠾ࡷࡖࡖࡼࡩࡴࡑࡑࡌࡻࡤࡳࡐ࡮ࡻࡤ࠾ࡋࡼ࡞࡙࠹ࡐࡩࡋࡵࡢ࡜ࡋ˖ࡢࡩ࠸࠹ࡐࡩࡋࡵࡢ࡜ࡋ࡜ࡋ࡜࠾
࠹ࡐࡩࡋ࠹ࡤ࠾ࡡࡩ࡙ࡳ࠻ࡳࡑ࡫࡜࠿ࡪࡳࡒࡺࡐࡌࡼࡤ࠾࡜ࡋ࡜࠾ࡋࡼ࡞࡙ࡶࡐࡤࡨࡌ࡚ࡩࡡࡻ࡞ࡐࡳࡋ࡬࡙࡞࠸ࡨࡐ
Tabloda devamlı 4 Ω yük kullanımı geçmektedir. Yük düşerse, kablo boyutunun da bu oranda artırılması gerekmektedir.
36
Mms
49
g
Cms
0,18
BL
10,6
mm/N
T•m
Qts
0,40
Qes
0,42
Qms
6,88
Spl
93
dB
37
FKL042_DBA 200__OM_art_rev.F_Sub 30/03/12 10:18 Pagina 38
Owner’s Manual
Power supply voltage
POWER
SUPPLY
/ Технически спецификации / 㔏㦾屓㫋 / Tehnički podaci / Technické údaje / Technical
specifications / Tehnilised andmed / Tekniset tiedot / Caractéristiques techniques / Technische
daten / Τεχνικά χαρακτηριστικά / Műszaki adatok / Spesifikasi teknis / Specifiche tecniche / 技術仕
様 / 韥ꯕ ꩡ꽆 / Techniniai duomenys / Szczegóły techniczne / Especificações técnicas /
Технические условия / Technické informácie / Tehnične specifikacije / Especificaciones técnicas /
Tekniska specifikationer / ࠻࡞ࡩࡘࡌࡼࡤ࠾࠸ࡩ࡚ࡎࡩ࠾ࡳࡎ࠻ࡐ࡫࠻ / Teknik veriler
VDC
Idling current
A
Idling current when off
mA
11 ÷ 15
0,5
0,02
Consumption @ 14,4 VDC
Max musical power
A
13
Distortion - THD
(100 Hz @ 4 Ω)
%
0,05
Bandwidth
Hz
35 ÷ 120
S/N ratio (A weighted)
dB
103
Active Subwoofer
Description
Active Subwoofer, double
passive radiator reflex
Power
handling
W
140
Weight
kg
(lb.)
7,80
Size
mm
(in.)
200
W peak
W continuous
400
200
SPEAKER
SPECIFICATIONS
Power
handling
Impedance
Ω
Frequency
response
Hz
Sensitivity
dB/SPL
(17.19)
(8)
32 ÷ 400
92
High density flux ferrite
Cone
Water-repellent
pressed paper
mm
(in.)
Damping factor
100
Input sensitivity
(PRE IN)
VRMS
0,3 ÷ 5
Input sensitivity
(HIGH IN)
VRMS
1,2 ÷ 18
Input impedance
(PRE IN)
Ω
7k
Input impedance
(HIGH IN)
Ω
470
Output power (RMS)
@ 14,4 VDC, 1% THD, 4 Ω
W
110
Max dynamic power
W
140
4
Magnet
Passive radiator
size
AMPLIFIER
STAGE
Component
200 x 2
(8 x 2)
38
OTHER
SIGNALS
FUNCTION INPUTS / FILTER
SUBWOOFER BOX
INFORMATION
DBA 200.3
Inputs
Pre IN / Speakers IN
Filters (Lo-Pass)
continuous adjustable
50 ÷ 120 Hz @ 12 dB Oct
Subsonic (Hi-Pass)
fixed
35 Hz @ 24 dB Oct
Speaker polarity
0 - 180°
Remote IN
7 ÷ 15 VDC - 1 mA
Fuse
A
39
20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals