The Automation Book Księga automatyzacji Świat rozwiązań Frequency Inverter Servo_Motion Robots Software Modems Networks Remote I_O

The Automation Book Księga automatyzacji Świat rozwiązań Frequency Inverter Servo_Motion Robots Software Modems Networks Remote I_O

2011/2012

Księga automatyzacji

Świat rozwiązań

Globalne usługi i wsparcie /// Innowacyjne rozwiązania ///

Zgodność z normami /// Zwiększanie wyników finansowych ///

Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lider /// Globalny lide

Globalne oddziaływanie

Mitsubishi Electric

Gromadzimy najlepsze umysły w celu tworzenia najlepszych technologii.

W  Mitsubishi Electric rozumiemy, że technologia jest motorem zmian w życiu człowieka. Wnosząc więcej wygody codzienne życie, maksymalizując wydajność przedsiębiorstw i udostępniając wyniki naszych działań społe czeństwu, integrujemy technologię z innowacją, dążąc do pozytywnych zmian.

2

W wizji Mitsubishi Electric możliwe są „Pozytywne zmiany” prowadzące do lepszej przyszłości.

Działalność Mitsubishi Electric obejmuje wiele dziedzin, m.in.:

Szeroki zakres produktów energetycznych i elektrycznych, od generatorów po wielkie wyświetlacze.

Systemy energetyczne i elektryczne

Urządzenia elektroniczne

Szeroka gama nowatorskich przyrządów półprzewodnikowych dla systemów i produktów.

Systemy informacyjne i komunikacyjne

Sprzęt, produkty i systemy przemysłowe oraz do użytku domowego.

Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Maksymalizacja zdolności produkcyjnej i  wydajności za pomocą nowatorskiej technologii automatyzacji.

Sprzęt domowy

Niezawodne produkty użytkowe, takie jak klimatyzatory oraz systemy rozrywki domowej.

r /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści /// Spis treści

Spis treści

Mitsubishi – wprowadzenie 4

Wdrożenia 6

Jakość jutra, dzisiejsze cele 12

Usługi na terenie Europy

Rozwiązania w zakresie automatyzacji

Sterowniki programowalne PLC

Pulpity operatorskie HMI/pulpity operatorskie GOT/ oprogramowanie

Przetwornice częstotliwości

14

16

ERP

Enterprise Resource

Management

TOP FLO

Operation & Planning

PLANT

Plant Integration

Level Manufacturing Execution System

Mitsubishi

Integrated

FA Software

Mitsubishi

EZSocket

Partner Products

EZSocket

Mitsubishi

Communication Software

Ex

Automation Solutions

20

22

24

Sterowanie ruchem 26

Roboty 28

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia 30

Rozwiązania użytkowe

Rozdział 2: Informacje techniczne

32

3

Global partner.

Local friend /// Global partner. Local friend /// Global partner.

Loc

Obecność w całej Europie

Otwartość w pracy pomiędzy dostawcą a klientem umożliwia szybsze i bardziej skuteczne osiąganie ustalonych wyników.

Od opracowywania produktów po zarządzanie całymi planami, nasze doświadczenie w branży przemysłowej obejmuje ponad 75 lat. Wiedza zgromadzona przez nas w ciągu dziesięcioleci oraz nasze pełne portfolio produktów umożliwiają nam wspólną pracę z klientami w celu tworzenia gotowych rozwią zań spełniających wszelkie wymagania. Dysponując siecią usługową obejmującą cały świat, zapewniamy nie tylko serwis po sprzedaży, ale również szkolenia i doradztwo techniczne.

Globalny partner, lokalny przyjaciel

Sprzedaż i pomoc, zawsze w pobliżu

Dział automatyzacji zakładów posiada własne działy sprzedaży w Niemczech,

Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Polsce i Czechach.

Ponadto rozwinęliśmy rozległą sieć firm partnerskich w całej Europie oraz w sąsiednich krajach.

Mitsubishi Electric Factory Automation jest synonimem innowacyjnych produktów o wysokiej jakości. Nasze programowalne sterowniki logiczne, rozwiązania napędowe oraz roboty przemysłowe zaliczają się do najmocniejszych na rynku i przez ponad 30 lat przyczyniały się do sukcesu, jaki osiągnęła produkcja europejska.

W celu zapewnienia możliwie najwyższych standardów, koordynujemy i organizujemy w całej Europie nasze lokalne wsparcie. Dodatkowe usługi wsparcia dostępne są z naszych europejskich

Ośrodków Rozwoju (EDC) oraz Centrum

Kompetencji EMC.

4

cal friend /// Zaufanie i lojalność /// Zaufanie i lojalność /// Zaufanie i lojalność ///

Zaufanie i lojalność są równie ważne jak produkty

Współpraca z utalentowanymi partnerami w branży automatyzacji stanowi jeden z kluczowych elementów sukcesu

Mitsubishi. Dziś bardziej niż kiedykolwiek klienci oczekują rozwiązań w dziedzinie automatyzacji, które są dostosowane do specyficznych wymagań związanych z przewidywanymi zastosowaniami. Specjalistyczne umiejętności naszych partnerów w określonych bran żach w połączeniu z innowacyjną technologią automatyzacji

Mitsubishi Electric to dwa główne składniki przepisu umożliwiającego opracowywanie udanych rozwiązań na zlecenie oraz doskonałą obsługę klienta.

Liderzy na rynku

W świecie produkcji przemysłowej zmiany są wszechobecne. Aby zapewnić dostosowanie naszych produktów do aktualnych potrzeb naszych klientów, opieramy wszystkie aspekty projektowania produktów oraz ich produkcji na opiniach rynkowych.

W celu zachowania wysokiego poziomu niezawodności naszych produktów stosujemy program kontroli jakości, który praktycznie wyklucza możliwość przypadkowych zdarzeń i pozwala uzyskać wysoką jakość, będącą synonimem nazwy Mitsubishi.

Nacisk na usługi

Jeśli chodzi o nasze usługi, klient zawsze znajduje się na pierwszym miejscu. Nasi klienci otrzymują najlepsze wsparcie od doświadczonego personelu, zapewniającego kompetentne porady i pomoc odnośnie planowania, projektów, instalacji i konfiguracji, szkoleń oraz wszelkich pytań i zadań dotyczących automatyzacji. Zoptymalizowane zapasy oraz scentralizowana logistyka zapewniają szybkie i sprawne dostawy części zamiennych i zapasowych.

Szybkie udzielanie informacji technicznych oraz wsparcia odbywa się poprzez obsługę pytań klientów z całej Europy za pomocą naszej gorącej linii telefonicznej.

Ustanawianie standardów

Mitsubishi cieszy się opinią producenta wyrobów o wysokiej jakości. Częściowo wynika to z naszego zaangażowania w  zrozumienie i spełnianie wymogów określanych przez międzynarodowe normy i dyrektywy. Oprócz europejskich certyfikatów zgodności CE, wiele produktów otrzymało dodatkowe zezwolenia, takie jak:

쐽 e-mark – do użytku w pojazdach

쐽 dopuszczenia morskie, np. ABS, DNV,

GL, RINA, BV, Lloyd’s Register

쐽 międzynarodowe zezwolenia, np. UL

(Stany Zjednoczone), CUL (Kanada) i GOST (Rosja)

Troska o szczegóły praktycznie wyklucza możliwość przypadkowych zdarzeń.

Produkty Mitsubishi Electric są powszechnie zaliczane do najbardziej innowacyjnych produktów w branży. Jeśli chodzi o ilość, obecnie jeden na trzy sterowniki programowalne PLC na świecie został wyprodukowany przez Mitsubishi. Rzeczywiście, niektórzy z naszych konkurentów wykorzystują innowacyjną technologię zarządzania energią Mitsubishi we własnych przetwornicach częstotliwości.

Po połączeniu wszystkich tych czynników trudno się dziwić, że nasi klienci uważają produkty automatyzacyjne Mitsubishi za najważniejsze na rynku.

5

Woda /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Woda /// Rozwiązania w zakresi

Woda

Wdrożenia

Firma: Klinting Vandvaerk

Lokalizacja: Dania

Specjalista ds. automatyzacji:

PRO/AUTOMATIC

Zastosowanie: Pompownia wody

Produkty: Modułowe sterowniki PLC

Mitsubishi, przetwornice częstotliwości,

Rozproszone moduły we/wy Wago

Sieć: CC-Link

Uwaga:

Otwory wiertnicze znajdowały się w odległości do 1,2 km od głównej stacji wodnej.

Komentarz:

„Stworzenie tej sieci było łatwe, a jej cechy okazały się bardzo użyteczne i wyjątkowe.”

(Jean Petersen PRO/AUTOMATIC)

6

Woda ma decydujące znaczenie dla życia.

Bez stałego dostępu do czystej wody służącej do picia, czyszczenia oraz efektywnej gospodarki odpadami toksycznymi, szybko dochodzi do rozpadu społeczeństwa. Rozwiązania w zakresie automatyzacji muszą być niezawodne i elastyczne, aby było możliwe nie tylko spełnienie zmiennych wymagań odbiorców, ale również akcjonariuszy na zapewnienie zysku z inwestycji. Dlatego właśnie wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej wykorzystuje produkty Mitsubishi Electric.

ie automatyzacji /// Żywność /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Żywność

Żywność

Dostępny dziś dla klientów wybór żywności jest ogromny, od gotowych sałatek po ciasta przygotowane do podgrzania i mrożone mięso. Duża część żywności pochodzi z odległych miejsc, ale za każdym razem musi być przetwarzana i punktualnie dostarczana. Ze względu na znaczenie pożywienia w naszym życiu codziennym, istnieją ścisłe zasady i wytyczne dotyczące możliwości identyfikowania, znakowania, pakowania oraz kontroli jakości. Mitsubishi dysponuje wiedzą specjalistyczną we wszystkich tych dziedzinach.

Wdrożenia

Firma: Virgin Trading (Virgin Cola)

Lokalizacja: Irlandia

Specjalista ds. automatyzacji:

Charles Wait

Zastosowanie: Produkcja koncentratu coli

Produkty: Oprogramowanie oraz modułowe sterowniki PLC Mitsubishi

Uwaga:

Zakład produkcyjny zbudowany jako jeden z najwydajniejszych na świecie, z personelem na miejscu liczącym sześć osób, wytwarzającym do 2 miliardów litrów Coli rocznie

Komentarz:

„Wybraliśmy Mitsubishi… ze względu na opinie o tej firmie dotyczące niezawodności i globalnego wsparcia, szczególnie w branży żywności i napojów.”

(Rod Golightly, Charles Wait)

7

Produkcja przemysłowa /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Produkcja przemysło

Produkcja przemysłowa

Wdrożenia

Firma: Kaba Group

Lokalizacja: Austria

Zastosowanie: Produkcja kluczy

Produkty: Roboty Mitsubishi

Uwaga:

Wykorzystywane są dwa roboty, jeden do umieszczania obrabianego przedmiotu mosiężnego we frezarce, natomiast drugi do wyjmowania obrobionych kluczy i za pomocą wirującego pędzla.

Komentarz:

„Dzięki zastosowaniu robota mogliśmy obniżyć koszty i znacznie skrócić czas przewozu.”

(Robert Weninghofer,

Kierownik produkcji w firmie Kaba)

8

Produkcja przemysłowa, podobnie jak wszystkie branże techniczne, stale podlega presji dostarczania innowacyjnych produktów w najbardziej opłacalny sposób. Producenci poszukują zwykle dostawców oferujących rozwiązania automatyzacyjne uwzględniające wiele różnych wymaganych norm, a także zapewniających elastyczność, dostępność i niezawodność. Jest to jeden z powodów, dlaczego od chwili wprowadzenia na rynek, tj. przez ponad 25 lat, producenci z całego świata kupili ponad dziewięć milionów sterowników PLC Mitsubishi z rodziny FX.

owa /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Przemysł motoryzacyjny /// Rozwiązania

Przemysł motoryzacyjny

Krótsze cykle produkcyjne, adaptacyjne zarządzanie produkcją oraz integracja wszystkich obszarów procesu produkcyjnego czynią z przemysłu motoryzacyjnego jeden z najbardziej wydajnych i obciążonych presją sektorów produkcyjnych na świecie.

Jest to również przyczyną zwracania się producentów globalnych marek do firmy

Mitsubishi odnośnie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie automatyzacji na najwyższym poziomie.

Wdrożenia

Firma: Global Engine Manufacturing

Alliance (GEMA)

Lokalizacja: Stany Zjednoczone

Zastosowanie: Produkcja silników samochodowych

Produkty: Modułowe sterowniki PLC

Mitsubishi, panele sterujące HMI, wzmacniacze serwo, sterowniki CNC i oprogramowanie

Uwaga:

GEMA jest związkiem Chrysler Group,

Mitsubishi Motors i Hyundai Motor Co.

Istnieją dwa zakłady produkujące łącznie do 840 000 silników w ciągu roku.

Komentarz:

Chrysler Group ocenia, że nowa koncepcja automatyzacji pozwoli rocznie zaoszczędzić ok. 100 milionów dolarów kosztów.

9

Przemysł chemiczny /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Przemysł chemiczny //

Przemysł chemiczny

Wdrożenia

Firma: Follmann & Co.

Lokalizacja: Niemcy

Zastosowanie: Produkcja kleju

Produkty: Kompaktowe sterowniki

PLC Mitsubishi, panele sterujące HMI, przetwornice częstotliwości

Sieci: Ethernet + Fieldbus

Uwaga:

System steruje procesem produkcyjnym dla 17 różnych klejów

Komentarz:

„Ta ekonomiczna alternatywa dla technologii scentralizowanego sterowania procesami czyni wszystkie funkcje i procesy oraz dane produkcyjne zrozumiałymi, począwszy od źródła, a skończywszy na poziomie zarządzania.”

(Axel Schuschies, Kierownik produkcji)

10

Branże chemiczna i farmaceutyczna należą do najbardziej konkurencyjnych na świecie, zmagając się z trudnymi problemami dotyczącymi szybkiego wprowadzania produktów na rynek. Nowe produkty opracowywane w laboratorium muszą być szybko wprowadzane do produkcji.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność tego procesu, producenci potrzebują elastycznych rozwiązań automatyzacyjnych uwzględniających wiele różnych norm. Produkty automatyki

Mitsubishi Electric odpowiadają na te potrzeby.

// Proces /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Proces /// Rozwiązania w zakresie

Proces

Wiele zastosowań rozwiązań automatyzacyjnych wchodzi w skład ciągłego procesu. Różnią się one w znacznym stopniu, od elektrowni po spalarnie odpadów.

Niemniej jednak, wszystkie wymagają systemów o wysokiej niezawodności.

Ponadto sterowanie i zarządzanie odpadami eksploatacyjnymi stanowią problem, dla którego przewidziano więcej regulacji w dyrektywach takich jak IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń). Firma Mitsubishi opracowała własny System Q specjalnie w celu spełnienia tych wymogów.

Wdrożenia

Firma: European Vinyls Corporation (EVC)

Lokalizacja: Wielka Brytania

Specjalista ds. automatyzacji: Tritec

Zastosowanie: Elektrociepłownia (CHP)

Produkty: Modułowe sterowniki PLC

Mitsubishi oraz oprogramowanie

Uwaga:

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, sterowniki PLC z podwójną redundancją redukują koszty o 25 %.

Zainstalowany system oszczędza rocznie

500.000 £ (ok. 530.000 €), a jego koszt zwrócił się w ciągu zaledwie 6 miesięcy.

Komentarz:

„Koszt opracowanego przez nas systemu sterowania PLC wyniósł ok. 250.000 £, w porównaniu z 1.000.000 £ za system konwencjonalny.”

(Tim Hartley, Tritec)

11

Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// D

Jakość jutra ...

Eco Changes

– w kierunku ekologicznej przyszłości

Eco Changes jest wyrazem zaangażowania Mitsubishi Electric w zarządzanie środowiskiem. Program jest skierowany

Technologia jutra wymaga inwestycji dzisiaj.

w stronę bardziej ekologicznej przyszłości, osiągniętej przy pomocy nowoczesnych technologii środowiskowych i doświadczenia produkcyjnego. Celem Mitsubishi

Electric jest pomoc w tworzeniu ekologicznego społeczeństwa za pomocą szerokiego spektrum technologii i rozwiązań dla gospodarstw domowych, biur, firm, infrastruktury, a nawet badania przestrzeni kosmicznej. Jako firma globalna, chcemy znacznie przyczynić się do osiągnięciu celu, jakim jest świat z niską emisją dwutlenku węgla i wysokim poziomie recyklingu.

12

Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele /// Jakość jutra /// Dzisiejsze cele ///

... dzisiejsze cele

Niezależnie od zastosowania, branży czy wielkości firmy, Mitsubishi oferuje swoim klientom najlepszą możliwą obsługę.

Obejmuje ona poznawanie i rozumienie potrzeb klienta oraz reagowanie na zmieniające się sytuacje prawne i społeczne w celu opracowywania produktów potrzebnych już jutro, za rok bądź za pięć lat.

Zjednoczonych i Europie opracowują dziś innowacyjne technologie, które będą wykorzystywane w przełomowych wynalazkach jutra. Mitsubishi Electric inwestuje ok. 4 % dochodów ze sprzedaży w rozwijanie przyszłych technologii.

Różnymi sposobami dostosowujemy programy i systemy wspomagające nas w drodze do celu polegaj,ącego na urze-

Zrozumienie równowagi między wydajną produkcją zautomatyzowaną a troską o nasze środowisko pomaga nam lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów.

Przykład – konieczność monitorowania i kontrolowania odpadów zgodnie z dyrektywą IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń).

Badania i rozwój

– siła napędowa przyszłości

Badania i rozwój stanowią siłę napędową Mitsubishi Electric. Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe w Japonii, Stanach czywistnianiu idei równowagi ekologicznej na planecie. Od zakupów, poprzez projektowanie produktów oraz ich wytwarzanie po logistykę, działania te dowodzą, jak świadomość wpływu na środowisko i związane z nią postępowanie stopniowo stają się stałym elementem naszej kultury firmowej.

Jest to ogromne wyzwanie, ale Mitsubishi

Electric każdego dnia aktywnie realizuje związane z nim wymagania, skupiając się równocześnie na jednym celu. Polega on na tworzeniu globalnego społeczeństwa, w którym można stale poprawiać warunki życia, współistniejąc zgodnie ze środowiskiem naturalnym.

Pomoc dla środowiska

W ten sposób zakłady Mitsubishi działają w pełnej zgodności z normą ISO 14000, wytwarzając produkty zawierające mniej szkodliwych substancji.

Chodzi o równowagę: równowagę po między efektywnym wykorzystaniem zasobów, efektywnym wykorzystaniem energii oraz ochroną przed potencjalnie szkodliwymi substancjami.

Praca na rzecz zachowania równowagi w przyszłości.

13

European Service /// European Service /// European Service /// European Service /// Europ

Produkty i usługi

14

Pomoc techniczna polega na zapewnianiu prawidłowych odpowiedzi już za pierwszym razem.

Wybierając współpracownika w dziedzinie automatyzacji, nasi klienci zwracają uwagę na wiele różnych czynników, od stabilności firmy po wiodące na rynku produkty.

Jednak wszyscy zawsze są zainteresowani obsługą i pomocą.

Usługi w Europie

Sieci, centra technologiczne i obejmujący

Europę partnerzy, zapewniają wyjątkową jakość lokalnych usług wsparcia.

pean Service /// European Service /// European Service /// European Service /// European

Czynnik ludzki

Klienci naszej infolinii otrzymają wsparcie zarówno na temat aktualnych, jak i starszych linii produktów. Lokalni inżynierowie zapewniają pomoc w języku klienta.

W razie potrzeby ta lokalna usługa może zapewnić także dogłębne wsparcie tech-

Minimalizowanie czasu przestoju

Przestój spowodowany przez awarię urządzeń nigdy nie jest dobrą wiadomością.

W dzisiejszym bezwzględnym środowisku biznesowym jak najszybszy powrót do pełnej wydajności produkcyjnej ma krytyczne znaczenie.

Pomoc techniczna polega na zapewnianiu prawidłowych odpowiedzi już za pierwszym razem.

Obszerne programy szkoleń.

niczne. Dzięki połączeniu lokalnego i scentralizowanego wsparcia, klienci mogą być pewni, że zawsze uzyskają właściwą pomoc, kiedy będa jej potrzebować.

Nasza wszechstronna pomoc przy ponownym uruchomieniu instalacji, zminimalizuje czas kosztownego przestoju i umożliwi szybki powrót do normalnej produkcji.

W uzupełnieniu naszego lokalnego wsparcia, strona www.mitsubishi-automation.

com oferuje użytkownikom MyMitsubishi bezpłatny dostęp do podręczników, rysunków CAD, sterowników komunikacyjnych

HMI, plików GSD itp.

Szkolenie pod kątem wydajności

Zajmowanie się skomplikowanymi urządzeniami automatyki w dynamicznym środowisku produkcji, wymaga dobrze wyszkolonego personelu. Mitsubishi

Electric oferuje najbardziej aktualne szkolenia z użytkowania i utrzymania systemów automatyki. Zapewni to optymalną wydajność pracy.

Wszystkie naprawy są wykonywane przez kwalifikowanych i doświadczonych techników.

15

Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwią

Rozwiązania w zakresie automatyzacji ...

ERP

Enterprise Resource

Management

Mikrosterowniki programowalne PLC

Najpopularniejszy na świecie mikrosterownik

PLC łączy w sobie w równym stopniu moc i prostotę.

Operation

Modułowe sterowniki programowalne PLC

Seria L i MELSEC System Q, są to modułowe systemy sterujące o dużej wydajności. Z bogactwem zintegrowanych funkcji, umożliwiają skonfigurowanie optymalnych rozwiązań do wszystkich zadań automatyzacji.

PLANT

Plant Integration

Level

Manufacturing

Mitsubishi

Integrated

FA Software

MELSOFT

Narzędzia zwiększające wydajność oraz roz wiązania w zakresie oprogramowania, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie inwestycji w automatyzację.

Automation

Pulpity operatorskie HMI, GOT i IPC

Mitsubishi oferuje prawdopodobnie największy zakres terminali sterujących i komputerów przemysłowych (IPC), jaki dostępny jest od każdego pojedynczego producenta.

SHOP FLOOR

Przetwornice

Mitsubishi cieszy się dobrą opinią dzięki niezawodnym przetwornicom, które klienci mogą łatwo „zamontować i zapomnieć”.

16

ązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania

... niezależnie od zastosowania

TOP FLOOR

& Planning

Execution System

Mitsubishi

EZSocket

Partner Products

EZSocket

Mitsubishi

Communication Software

MES

Manufacturing

Execution System

Sterowanie ruchem

Serwonapędy i systemy Motion Mitsubishi oferują rozwiązania skalowalne od 1 do 96 osi.

Roboty

Roboty MELFA zapewniają wiodącą w swojej klasie technologię zarówno dla konstrukcji

SCARA, jak i dla systemów z ramionami przegubowymi.

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia

Zaawansowana technologia niskonapięciowa obejmuje aparaturę rozdzielczą i wyłączniki.

Solutions

Sterowanie numeryczne CNC

Maksymalizacja wydajności produkcji i sterowania z najwyższą niezawodnością.

[email protected] jest rozwiązaniem Mitsubishi

Electric, umożliwiającym poprawę wydajności każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, zapewniającym trzy kluczowe korzyści: obniżkę całkowitego kosztu posiadania (TCO), maksymalizację wydajności oraz płynną integrację.

Maszyny EDM

Urządzenia EDM Mitsubishi – nagroda Frost and

Sullivan dla produktu wiodącego na globalnym rynku – „Global Market Leader 2005”.

17

Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwią

Rozwiązanie [email protected]

iQ Platform

iQ Platform jest środowiskiem sprzętowym umożliwiającym realizację koncepcji [email protected] System iQ scala sterowniki PLC, sterowanie ruchem, układy CNC, roboty i sterowanie procesem w jedną, zunifikowaną architekturę, połączoną płynnie za pomocą szybkiej magistrali.

Interfejs MES

Nasze rozwiązania dla Waszej korzyści

Zakład funkcjonujący w systemie [email protected] rozwiązuje wiele kwestii, wykorzystując wielkie bogactwo danych gromadzonych w czasie rzeczywistym ze sprzętu i urządzeń usytuowanych bezpośrednio na terenie produkcji. Takie dane, jak wielkość produkcji, wyniki wydajności operacyjnej oraz informacje na temat jakości są następnie wykorzystywane w biznesowym systemie informatycznym przedsiębiorstwa.

Produkty tworzące interfejs MES IT stanowią niezbędne połączenie pomiędzy sterownikami poziomu produkcyjnego, takimi, jak iQ Platform, a biznesowymi systemami informatycznymi z poziomu przedsiębiorstwa. Połączenie jest bezpośrednie, z pominięciem pośredniej warstwy zbudowanej z komputerów PC, będącej często źródłem problemów związanych z konserwacją i bezpieczeństwem.

Za pomocą [email protected] uzyskasz maksimum sprawności i wydajności systemu.

Koncepcja [email protected] powstała na podstawie doświadczeń, jakie Mitsubishi Electric zebrało jako globalne przedsiębiorstwo produkcyjne, stające wobec takich samych wyzwań, jak jej klienci. Nasze rozwiązanie zostało wdrożone w naszych fabrykach i dało radykalne skutki. Obecnie dzielimy się tym doświadczeniem z tymi, którzy chcą uzyskać takie same korzyści z ich własnych operacji produkcyjnych.

Ta zachodząca w czasie rzeczywistym integracja danych produkcyjnych i systemów informatycznych przedsiębiorstwa znacznie przyczynia się do poprawy jakości, skrócenia czasu realizacji serii produktów oraz zwiększenia wydajności produkcji.

Na rozwiązanie [email protected] składa się kilka kluczowych elementów.

Architektura sieci

CC-Link

Więcej informacji na temat produktów tworzących interfejs MES Mitsubishi można znaleźć w części technicznej, w rozdziale 12 niniejszego katalogu.

[email protected] Alliance

CC–Link dostarcza kompletnej architektury sieci otwartej, łączącej wszystkie urządzenia fabryczne. Najwyższą warstwę sieci stanowi CC-Link IE, pierwsza szkieletowa sieć Ethernet o prędkości 1Gbit/s, mogąca zaspokoić wciąż rosnące potrzeby komunikacyjne nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

Kluczową częścią rozwiązania [email protected] jest „[email protected] Alliance”. Wraz z innymi, najlepszymi w swojej klasie dostawcami, stworzyliśmy partnerski zespół, którego celem jest umożliwienie naszym klientom rzeczywistego czerpania korzyści z najlepszych dostępnych rozwiązań. [email protected]

Alliance ma obecnie ponad 19 różnych partnerów, a ich liczba stale wzrasta.

Wśród obecnych partnerów znajdują się:

Adroit, Atos Origin, Control Microsystems,

CoDeSys, Cognex, IBHsoftec, ILS Technology, INEA, Invensys/Wonderware, KH

Automation Projects, LEM, mpdv, PPT

Vision, ProLeiT, Raima, RITTAL, Schad,

Schaffner oraz ubigrate.

Za pomocą CC-Link IE Field sieć ta rozciąga swoją hierarchię w dół, doprowadzając gigabitowe pasmo do każdego urządzenia.

18

ązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Wszechstronne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Europejska Dyrektywa Maszynowa lub normy międzynarodowe, takie, jak

ISO12100, wymuszają rygorystyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zakładu i maszyn. Podobnie jak same maszyny, systemy automatyki, które nimi sterują, dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu we wszystkich fazach okresu eksploatacji maszyny muszą być również zgodne z dyrektywami i normami.

Równocześnie koncepcja bezpieczeń stwa przesunęła się od interwencji człowieka opartej na zasadzie „zero wypadków” do oceny ryzyka opartej na zasadzie „zero ryzyka”. Przez połączenie bezpiecznych urządzeń sterujących, bezpiecznych napędów i komponentów bezpieczeństwa wymaganych w systemach bezpieczeństwa, Mitsubishi Electric dostarcza rozwiązanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo. To wszystko umożliwia optymalną realizację bezpiecznego sterowania, pobudzając równocześnie wydajność.

Wiele firm może zaoferować szeroki wybór urządzeń z zakresu bezpieczeństwa lub nawet pewien rodzaj systemu bezpieczeństwa. Jednak tylko nieliczne potrafią zapewnić kompletne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, w pełni

Bezpieczeństwo w każdej fazie produkcji.

zintegrowane z konwencjonalnymi systemami automatyki. Wynikiem jest nie tylko bezpieczeństwo pracownika, maszyny i procesu, ale także wiodąca w danej gałęzi przemysłu wydajność i osiągi.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zajrzeć do sekcji zawierającej informacje techniczne lub poprosić o naszą odrębną broszurę, poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa.

iQ Platform

GOT iQ Platform

GOT

Przekaźniki bezpieczeństwa

WS-safety

QS Safety

Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego

Bezpieczny serwonapęd AC

Silnik

Bezpieczne urządzenia

AC-1Ith

32A

20

10

8

6

2

21NC

22NC

0.4

0.2

Bezpieczne urządzenia

Robot

AC-1Ith

32A

20

10

8

21NC

2

22NC

0.8

0.4

0.2

AC-1Ith

32A

20

10

8

21NC

2

22NC

0.8

0.4

0.2

Bezpieczne urządzenia

Bloki bezpiecznych we/wy QS

Bloki bezpiecznych we/wy QS

Silnik

Kontrola bezpieczeństwa jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniami Mitsubishi Electric z zakresu automatyki

Bezpieczna przetwornica częstotliwości

Bezpieczne urządzenia

19

Sterowniki logiczne /// Mikrosterowniki programowalne PLC /// Modułowe sterowniki p

Proste, łatwe, niezawodne

Niezawodne

Projektujemy i tworzymy nasze sterowniki programowalne PLC zgodnie z najwyższymi światowymi normami, zdobywając w trakcie prac wiele morskich i innych specjalistycznych zezwoleń. Czynimy to w ramach naszych dążeń do zapewniania jak najlepszej jakości produktów.

Pierwszorzędnym przykładem jakości

Mitsubishi jest powszechne wykorzystanie naszych podzespołów w globalnej branży motoryzacyjnej, w której zerowa tolerancja dla wybrakowanych produktów szybko staje się normą.

iQ Works – jednolite narzędzie

Potwierdzona niezawodność – od samodzielnych do pełnych instalacji.

Proste

Sterowniki programowalne PLC firmy

Mitsubishi są proste w użyciu. Wiele skomplikowanych działań sprowadziliśmy do pojedynczych instrukcji, znacznie ułatwiając programowanie naszych sterowników PLC.

Łatwe

Oprócz tego dostępne są nasze pakiety programistyczne GX IEC, zaprojektowane specjalnie dla użytkowników pragnących wykorzystywać standard programowania strukturalnego, taki jak IEC61131-3.

Oba programy pomagają obniżyć koszty programowania, umożliwiając użytkownikom ponowne wykorzystanie już stworzonego kodu PLC.

Ponadto przygotowaliśmy programowanie i konfigurację systemu w taki sposób, by czynności te były jak najbardziej elastyczne.

Na przykład narzędzia programistyczne, takie jak GX Developer, umożliwiają użytkownikom szybkie tworzenie programów

PLC i konfigurowanie nowych modułów.

Dodatkowo oferujemy innowacyjne narzędzia pomocnicze, takie jak GX Simulator.

Pakiet ten pozwala użytkownikom uruchamiać programy PLC w trybie symulacji bez dodatkowego sprzętu, co pomaga skrócić kosztowny czas rozruchu przy oddaniu do eksploatacji na miejscu.

Platforma iQ jest wiodącym rozwiązaniem z dziedziny automatyzacji, upraszczającym zarządzanie złożonymi oraz interdyscyplinarnymi systemami produkcji przemysłowej. Koncepcja ta łączy na jednej kompaktowej platformie sprzętowej sterowniki PLC, Motion, roboty i technologię

CNC, umożliwiając płynne współdziałanie różnych systemów sterowania. Jedną z głównych korzyści tego rozwiązania, jest możliwość korzystania z ujednoliconego narzędzia rozwoju i utrzymania systemów składowych. Tym narzędziem jest jednolite środowisko projektowe iQ Works, które obejmuje wszystkie aspekty tworzenia i utrzymania oraz może być w całości kontrolowane z jednej centralnej lokalizacji.

Programowanie PLC

Pakiet

Drabinka

Instrukcja

Bloki funkcyjne

Tekst strukturalny

Graf sekwencji SFC

Zgodność z IEC61131

* z wyjątkiem serii L

Wszystkie sterowniki

PLC MELSEC

O

GX Works 2 GX IEC Developer

Tylko sterowniki PLC

MELSEC FX

O

Wszystkie sterowniki

PLC MELSEC*

O

Tylko sterowniki PLC

MELSEC FX

O

GX Developer

AL-PCS/

WIN

Wszystkie sterowniki

PLC MELSEC

O

Tylko sterowniki PLC

MELSEC FX

O

Tylko seria Alpha

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

Jeden system, jedno narzędzie

20

programowalne PLC /// Sterowniki logiczne /// Mikrosterowniki programowalne PLC ///

Sterowanie na miarę

Szeroka gama rozwiązań

Rozwiązania Mitsubishi w zakresie sterowników i programowania PLC dzielą się na trzy proste grupy.

Sterowniki logiczne

Te produkty Mitsubishi noszą nazwę sterowników Alpha. Są to małe kompaktowe urządzenia zawierające wejście/wyjście

(I/O), procesor, pamięć, zasilacz oraz pulpit HMI wbudowane w pojedynczy moduł.

Programowanie urządzeń odbywa się za pomocą bardzo intuicyjnego narzędzia

Kompaktowe sterowniki Alpha z intuicyjnym programowaniem.

programistycznego wykorzystującego bloki funkcyjne (AL-PCS/WIN).

sterowników kompaktowych. Mikrosterowniki programowalne PLC są wyposażone w I/O, procesor, pamięć i zasilacz w jednym module.

Ponadto możliwości sterownika można rozszerzyć, wybierając różne opcje, takie jak I/O, sterowanie analogowe lub regulacja temperatury. Jednym z najpopularniejszych dodatków jest połączenie sieciowe.

Wśród opcji sieciowych mogą znajdować się: Ethernet, Profibus DP, CC-Link, Device-

Net, a także CANopen i AS-interface.

System Q

32–8192

L-Serie

24–4096

FX

10–384

10–28

Alpha

Istnieje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

i sieciowe oraz specjalny interfejs MES.

Dostęp do Internetu zapewnia moduł serwera Web.

Modułowe sterowniki programowalne PLC

Sterowniki modułowe Mitsubishi, takie jak seria L i System Q, są wysoko wydajnymi systemami PLC, wyróżniającymi się szerokim zakresem funkcjonalności.Wybór, moc i funkcje tych sterowników PLC klasy high-

Celem ułatwienia dostępu do tego standardu sieci, jednostka centralna została wyposażona w zintegrowany port Ethernet.

System Q firmy Mitsubishi zapewnia najwię ksze korzyści jako platforma automatyzacji. Umożliwia integrację jednostek centralnych PLC, sterowników ruchu, sterowników robota i CPU do sterowania procesem – wszystko w jednym systemie.

Ponadto istnieją opcje dla systemów tworzonych w oparciu o komputery przemysłowe, rezerwowe sterowniki programowalne PLC, a także najnowsze rozwiązanie

– sterownik programowany w C.

Mikrosterowniki programowalne PLC

Mikrosterowniki programowalne PLC są szeroko stosowane, od sterowania maszynami po systemy sieciowe. Wraz z ponad dziewięcioma milionami jednostek sprzedanych na całym świecie, sterowniki PLC

Mitsubishi z rodziny FX są jednymi z najbardziej udanych, dostępnych dzisiaj

Najlepiej sprzedające się mikrosterowniki na świecie.

Wyposażone w zaawansowane funkcje sterowniki modułowe PLC wysokiego poziomu.

end są imponujące, a ich czas wykonania operacji jest mierzony w nanosekundach.

Ich modułowa architektura ułatwia konfigurowanie tych sterowników do każdego zadania. Modułowe sterowniki PLC składają się zasilacza, jednego lub więcej modułów CPU oraz we/wy i/lub specjalnych modułów funkcyjnych.

I/O

Pamięć

Długość cyklu/ rozkaz logiczny

Sterownik logiczny

ALPHA2

10–28

Blok 200-tu funkcji

20 μs

Istnieją specjalne moduły funkcyjne, realizujące funkcje analogowe, komunikacyjne

Kompaktowy sterownik PLC

Rodzina FX

10–384

2–64 K kroki

0,065–0,55 μs

(65–550 ns)

Modułowy sterownik PLC

Seria L

24–4096

20–260 K kroki

0,0095–0,040 μs

(9,5–40 ns)

System Q

32–8192

10–1000 K kroki

0,0095–0,2 μs

(9,5–200 ns)

iQ Platform

iQ Platform Mitsubishi jest pierwszą na świecie platformą automatyzacji, która w jednym zintegrowanym systemie sterującym jednoczy wszystkie kluczowe technologie związane z automatyką.

Nie zmarnuj cennych osiągnięć, próbując tworzyć efektywnie współpracujące systemy pochodzące od różnych dostawców. Zamiast tego pozwól iQ Platform

Mitsubishi zająć się integracją Twojego systemu. Na użytek iQ Platform dostępny jest duży wybór różnego rodzaju sterowników, które poprzez magistralę płyty bazowej mogą się z sobą komunikować.

Pozwala to inżynierom poświęcić cały swój czas i energię na Twoją aplikację.

21

Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SCADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SC

Zobaczyć znaczy uwierzyć

wiodąca technologia zapewnia użytkownikom interfejsów HMI szybkość i niezawodność działania oraz maksymalny czas bezawaryjnej pracy.

Rozwiązania dla komputerów przemysłowych (IPC)

Gama rozwiązań IPC1000 firmy Mitsubishi oferuje klientom solidną platformę do opracowywania własnych rozwiązań.

Szeroka gama otwartych rozwiązań HMI.

Linia produkcyjna, czyli zdalne inteligentne sterowanie zakładem – Mitsubishi udostępnia dane.

Rozwiązanie Vision 1000 firmy Mitsubishi stanowi interfejs pomiędzy człowiekiem i maszyną (HMI) oraz jest odpowiedzią w zakresie oprogramowania, które umożliwia podgląd tego, co naprawdę dzieje się podczas procesu produkcyjnego.

Vision 1000

Zostały one stworzone, aby zapewnić elastyczność wysokiej klasy komputerów osobistych, ale wyposażono je w mocną przemysłową konstrukcję w celu ochrony podczas działania. Oznacza to, że użytkownicy mogą bez wahania instalować urządzenia IPC1000 we własnym środowisku produkcyjnym.

To połączenie trzech technologii wizualizacji pochodzących od jednego producenta pozwala użytkownikom wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do ich wymagań.

Dedykowane rozwiązania HMI

Seria graficznych terminali operatorskich

GOT1000 zbudowana została w oparciu o najnowszą technologię w dziedzinie wyświetlaczy dotykowych. Zapewniają one użytkownikom jasne i wyraźne wyświetlanie informacji połączone z elastycznością wprowadzania danych za pomocą ekranu dotykowego.

Grupa programów do automatyzacji firmy

Mitsubishi o nazwie MELSOFT obsługuje również komputery przemysłowe IPC.

Daje to szeroką gamę podzespołów programowych, które całkowicie i nieprzerwanie mogą być zintegrowane z Twoimi własnymi rozwiązaniami, aż do kompletnych pakietów przeznaczonych do wizualizacji procesu, jak np. SoftGOT1000.

W serii GOT 1000 wykorzystano najnowszą technologię z dziedziny ekranów dotykowych.

Urządzenia GOT skonstruowano w celu zintegrowania ich na poziomie podstawowym z technologią automatyzacji

Mitsubishi. Oznacza to ułatwienia i przyspieszenie opracowywania projektów, a także zwiększenie wydajności systemów i dodatkowy dostęp do głównych funkcji sprzętu do automatyzacji Mitsubishi.

Otwarte rozwiązania HMI

Seria E1000 pulpitów operatorskich HMI została zaprojektowana i skonstruowana w oparciu o najnowszą otwartą technologię łączącą platformę Windows CE firmy

Microsoft z procesorami Intel Xscale. Ta

Komputery przemysłowe wysokiej klasy.

22

CADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT /// IPC /// SCADA /// Vision 1000 /// HMI /// GOT ///

Wizja doskonała

Sprzęt zapewniający elastyczność

Wybierając właściwą aplikację do wizualizacji, należy uwzględnić kilka podstawowych czynników.

Wodoszczelność

Produkty Vision 1000 Mitsubishi Electric dostarczają szerokiego zakresu rozwiązań potrzebnych do wirtualnej obsługi każdej aplikacji. Wszystkie urządzenia mają stopień ochrony IP65 lub wyższy – na przykład mogą być bezpiecznie myte za pomocą węża. Jest to częste w przemyśle spożywczym, gdzie konieczne jest stałe zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Komunikacja

Ważną część automatyzacji stanowi komunikacja. Jej wdrażanie jest możliwe na wielu poziomach, od Fieldbus, poprzez sieci danych, po rozwiązania w zakresie pomiarów zdalnych z zastosowaniem modemów przemysłowych Mitsubishi.

Rozwiązania Vision 1000 mogą służyć do łączenia się z głównymi rodzajami sieci, takimi jak Ethernet, Profibus oraz CC-Link.

Dostępnych jest ponad 100 sterowników komunikacyjnych, które umożliwiają zastosowanie rozwiązań HMI Mitsubishi razem z produktami automatyki, pochodzącymi od innych wytwórców.

Łatwość użytkowania

Programowanie i użytkowanie pulpitów operatorskich HMI firmy Mitsubishi jest łatwe. Wszystkie pakiety zawierają wstępnie zdefiniowane biblioteki graficzne pomocne w szybkim rozpoczynaniu pracy. Niektóre pakiety oprogramowania posiadają symulatory, które umożliwiają testowanie aplikacji HMI przed przesłaniem ich do terminala

HMI lub komputera przemysłowego IPC.

Rozwiązania dla wszelkich zastosowań dotyczących wizualizacji i programowania.

MELSOFT

Komplet oprogramowania do automatyzacji MELSOFT oferuje użytkownikom wiele rozwiązań, w tym programowanie sterowników PLC i urządzeń HMI, elementy oprogramowania takie, jak serwery OPC i kontrolki Active X do osadzania bezpośrednio w rozwiązaniach użytkowników.

IPC1000

Seria GOT1000

Seria E1000

Istnieje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

MAPS

(Mitsubishi Adroit

Process Suite)

MAPS jest narzędziem inżynierskim, które zajmuje się całym cyklem życia produktu w rozwiązaniach automatyki. Korzyści wynikające z MAPS są dostępne już w fazie tworzenia oraz w fazie integracji. MAPS ułatwia także integrację danych i umożliwia klientom instalowanie rozszerzeń oraz przeprowadzanie przez nich konserwacji.

Program korzysta z predefiniowanych, konfigurowanych przez użytkownika bloków funkcji PLC i grafiki SCADA, opartych na międzynarodowych standardach S88 i S95. Ta standaryzacja oznacza, że oprócz oszczędności czasu, MAPS zmniejsza także koszty tworzenia, testowania i uruchomienia swoich projektów automatyki. Zakres funkcji importu ułatwia szybkie i łatwe konfigurowanie interfejsów użytkownika zarówno dla projektów SCADA jak i PLC.

Do wymiany zmiennych globalnych MAPS używa centralnej bazy danych, uniemożliwiając przypadkowe powielanie rekordów danych.

Programowanie HMI/symulacje

Pakiet

Funkcja

Funkcje:

Programowanie

Symulacja

E Designer

O

O

Biblioteka graficzna

O

Sprzęt HMI

HMI serii E1000

GT Designer

O

O

O

Seria GOT900

GOT1000/komputer

Oprogramowanie

HMI

SoftGOT1000

Wizualizacja w komputerze PC

Pakiet

Soft HMI PC Control

MX

Components

Funkcja

OPC

Active X

VB/VBA

Umożliwiający zastosowanie w sieci

ODBC

Działanie:

Informacja

Zakład otwarty

Hala fabryczna

SoftGOT1000 MX Sheet

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

MX OPC

O

O

O

O

O

O

23

Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetw

Wydajność układów napędowych

Obniżanie kosztów

Cena zakupu standardowego silnika przemysłowego stosowanego w typowym wentylatorze lub pompie może wynosić tylko kilkaset euro. Jednak ten sam silnik będzie pochłaniać setki tysięcy euro w postaci kosztów energii elektrycznej w okresie użytkowania. Zastosowanie przetwornicy może znacznie obniżyć te wydatki.

Przetwornice pomagają obniżyć pobór mocy i zużycie maszyn.

Inteligentne rozwiązania dla każdego zadania.

Przetwornice częstotliwości stanowią dobry przykład szeroko przyjętej i  powszechnie stosowanej technologii automatyzacji.

Przetwornice umożliwiają inżynierom większą kontrolę nad prędkością silnika oraz wydajnością momentu obrotowego.

Coraz częściej przetwornice są postrzegane jako prosty lecz ważny sposób obniżania kosztów energii. Obecnie na całym świecie pracuje ponad 12 milionów przetwornic częstotliwości Mitsubishi, które obsługują cały szereg różnorodnych aplikacji napędowych.

Wysokie standardy

Nasze zaangażowanie w spełnianie wymogów międzynarodowych norm ma zasadniczy wpływ na konstrukcję przetwornic

Mitsubishi. Przyznane nam aktualnie certyfikaty to m.in. europejski certyfikat zgodności CE, amerykańskie certyfikaty UL i CUL, rosyjski GOST, a także dopuszczenia morskie. Certyfikaty te pomagają eksporterom, którzy sprzedają urządzenia i systemy z wbudowanymi przetwornicami.

Mitsubishi oferuje cztery typy przetwornic: proste, ekonomiczne, elastyczne i zaawansowane. Każda z nich została zoptymalizowana w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu sterowania i wydajności.

Przetwornice Mitsubishi gwarantują niezawodność i wydajność. Właśnie dlatego w dwóch kolejnych badaniach opinii i stopnia zadowolenia klientów IMS przetwornice firmy Mitsubishi otrzymały najwyższe noty za niezawodność i technologię.

Przetwornice serii FR-D700 i FR-E700 SC są standardowo wyposażone w dwukanałowy system bezpieczeństwa STO

(Safe Torque Off ). Pozwala to na niedrogą obsługę wielu napędów falownikowych jednym przekaźnikiem bezpieczeństwa.

Inteligentne rozwiązania dla każdego zadania

Ponadto, w zależności od wybranego typu, przetwornice Mitsubishi mogą obsługiwać następujące sieci: RS485, ModbusRTU, BacNet, Profibus DP, CC-Link IE

Field, DeviceNet, LONWorks, SSCNET oraz

Ethernet. Tak rozległa funkcjonalność pod względem komunikacji ułatwia integrację sterowania przetwornicami z większymi systemami automatyki.

24

wornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice /// Napędy /// Przetwornice

Napędzanie przyszłości

FR-D700

Mikro

Ta podstawowa seria przetwornic Mitsubishi

Electric łączy w sobie ultra-kompaktowe rozmiary z całym szeregiem nowych funkcji, w tym wejście stopu bezpieczeństwa, służące do niezawodnego zatrzymania napędu. Bezczujnikowe sterowanie wektorowe zapewnia, że ta przetwornica częstotliwości może zawsze dostarczać duży moment, nawet przy niskich prędkościach. Wbudowany tranzystor hamujący umożliwia bezpośrednie podłączenie opornika hamującego, co znacznie podnosi zdolność hamowania. FR-D700 idealnie nadaje się do napędu wentylatorów, mieszadeł i transporterów pasowych.

FR-F700

FR-A700

0,4–630 kW, 3 fazy

Elastyczny

Wiele napędów opartych o przetwornice częstotliwości, oszczędza energię, lecz

FR-F700 jest bardziej oszczędny. Jego innowacyjna technologia OEC (Optimum

Excitation Control - optymalne sterowanie wzbudzeniem) zapewnia, że w silniku wytwarzane jest zawsze właściwe pole magnetyczne, co zapewnia maksymalną sprawność silnika i minimalny pobór mocy. Przetwornice FR-F700 szczególnie dobrze nadają się do pomp i wentylato-

FR-F700

0,75–630 kW, 3 fazy

0,4–15 kW, 3 fazy

0,1–2,2 kW, 1 faza

0,4–7,5 kW, 3 fazy

0,1–2,2 kW, 1 faza

FR-E700 SC

FR-D700

Obszerny wybór produktów, od ultrakompaktowych po najsilniejsze.

micznymi osiągami, przetwornice FR-A700 doskonale nadają się do napędu dźwigów i przekładni wcią garek, systemów wysokiego składowania, wytłaczarek, wirówek i systemów nawijarek.

Na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj modele FR-A741, które posiadają zintegrowany system hamowania regeneracyjnego. Umożliwia on, zwracanie do obwodów zasilania nawet 100 % energii hamowania, przy czym zarówno zewnętrzny rezystor hamowania jak i tranzystor hamujący nie są do tego potrzebne.

FR-E700 SC

Kompaktowy

Udoskonalone funkcje i możliwości czynią z przetwornic FR-E700 ekonomiczne i niezwykle wszechstronne rozwiązanie dla całego szeregu zastosowań, takich jak przenośniki taśmowe, wciągarki, systemy składowania, pompy, wentylatory i wytłaczarki. FR-E700 posiada zintegrowany port USB, wejścia stopu bezpieczeństwa, ulepszoną wydajność energetyczną w zakresie niskich obrotów, możliwość kontrolowanego wyłączenia wyjścia oraz gniazdo, w którym można zainstalować jedną z wielu kart rozszerzających, dostępnych w serii 700.

rów, HVA (grzanie, wentylacja, powietrze) oraz do zastosowań związanych z obsługą budynków.

FR-A700

Potężny

Przetwornice częstotliwości z serii FR-A700 zapewniają najwyższej jakości osiągi i moc.

Ich technologia RSV (Real Sensorless Vector control – rzeczywiście bezczujnikowe sterowanie wektorem pola) zapewnia

maksymalny moment obrotowy i optymalnie płynną pracę. Dla uzyskania większej elastyczności, przetwornice te mają cztery zakresy przeciążenia, możliwości kontrolowanego wyłączenia oraz zinte growane funkcje PLC. Ze swoimi dyna -

Wybór przetwornic

Napięcie wejściowe

Moc wyjściowa [kW]

Przeciążenie

Stopień ochrony

D720S

1 faza

200–240 V AC

0,1–2,2

FR-D700

D740

3 fazy

380–480 V AC

0,4–7,5

200 %

IP20

E720S SC

1 faza

200–240 V AC

0,1–2,2

FR-E700 SC

E740 SC

3 fazy

380–480 V AC

0,4–15

200 %

IP20

F740

3 fazy

380–500 V

0,75–630

FR-F700

F746

3 fazy

380–500 V AC

0,75–55

200 %, 150 %

IP20–00 IP54

A740

3 fazy

380–500 V

0,4–630

120 %, 150 %,

200 %, 250 %

IP20–00

FR-A700

A741

3 fazy

380–500 V AC

5,5–55

150 %

IP00

25

Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwona

Poezja w ruchu

Mitsubishi przesuwa granice konstruowania serwonapędów, tworząc ultrakompaktowe silniki synchroniczne. Wszystkie silniki serii MR-ES mają wbudowany enkoder o rozdzielczości 131072 impulsy na jeden obrót, natomiast silniki serii MR-J3 mają wbudowany enkoder o rozdzielczości

262144 impulsy na jeden obrót. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie prędkości i dokładności maszyny.

Prędkość, dokładność i kontrola – zawsze, gdy są potrzebne

„Plug and play”

Rozwiązania Mitsubishi w zakresie serwonapędów i obsługi ruchu oferują łatwe tworzenie i konfigurowanie systemów w oparciu o technologię „plug and play”.

Proste połączenia

Dostępność gotowych przewodów o różnych długościach zapewnia szybkie i bezbłędne podłączanie serwonapędu do wzmacniacza.

Automatyczne rozpoznawanie silnika

Serwonapęd Mitsubishi podłączony do wzmacniacza jest automatycznie rozpoznawany. Następnie ładowane są automatycznie prawidłowe parametry i urządzenie jest gotowe do pracy. W ten sposób skraca się czas rozruchu i zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

W miarę wzrostu wymagań dotyczących produkcji przemysłowej pojawia się rosnąca potrzeba wytwarzania większych ilości wyrobów gotowych przy mniejszych stratach. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie obszary automatyzacji są rozwijane stosownie do nowych wymogów.

Jednym z obszarów, w których następuje szybki wzrost, jest branża serwonapędów i sterowania ruchem. Rozwój serwonapędów o dużej wydajności połączonych z intuicyjnym sterowaniem ruchem zastępuje tradycyjne rozwiązania w dziedzinie obsługi ruchu.

Prędkość i wydajność

Prosta komunikacja sieciowa

Szybkie serwonapędy i urządzenia sterujące ruchem wymagają specjalnej, szybkiej komunikacji sieciowej. Magistrala szeregowa SSCNET (Servo System Controller Network) firmy Mitsubishi zapewnia działanie systemu, łącząc i w pełni synchronizując do 96 osi za pomocą prostej konstrukcji wtyczek i przewodów.

*) Seria MR-J3 wykorzystuje wersję sieci

SSCNETIII opartą na światłowodzie, co daje całkowitą odporność na zakłócenia.

Serwonapędy umożliwiają użytkownikom tworzenie szybszych, bardziej precyzyjnych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań w zakresie automatyzacji.

26

apędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy /// Ruch /// Serwonapędy ///

Moc i precyzja

Silne wzmacniacze

Dostępne jest szerokie spektrum wzmacniaczy Mitsubishi z serii MR-J3, obejmujących zakres mocy od 100 W do 37 kW przy zasilaniu 200 V oraz zakres mocy od 600 W do 110 kW dla systemów zasilanych napięciem 400 V. Przy tak szerokim wyborze typów i serii, użytkownicy są pewni, że znajdą takie rozwiązanie, jakiego potrzebują.

Rozwiązania silnikowe dla wszystkich

Wyposażone w najbardziej zaawansowane techniki dotyczące uzwojenia skupionego oraz najnowszą technologię, serwonapędy

MR-J3-A/B/T

400 V, 0,6–110 kW

MR-J3-A/B/T

200 V, 0,1–37 kW

MR-J3-BSafety

400 V, 0,6–55 kW

MR-J3-BSafety

200 V, 0,1–37 kW

MR-E-A/AG

200 V, 0,1–2 kW

Silniki HF-KP – standardowy stopień ochrony IP65

Szeroka gama silnych wzmacniaczy.

Technologia „plug and play”.

Mitsubishi znajdują się wśród najbardziej kompaktowych urządzeń tego typu na rynku.

Wydajność

Z szybką reakcją częstotliwości aż do

2100 Hz, systemy serwo Mitsubishi oferują osiągi światowej klasy.

Silniki są dostępne w zakresie od 50 W do

110 kW w różnych konstrukcjach. Są to m.in. specjalistyczne silniki, takie jak wały drążone i płaskie konstrukcje gwiazdowe dopasowane do większości zastosowań.

Tłumienie drgań

Wydajność maszyn jest często ograniczana mechanicznie. Wbudowana we wzmacniaczach Mitsubishi funkcja tłumienia drgań umożliwia przezwyciężenie niektórych ograniczeń poprzez precyzyjne sterowanie osłabiające mikrodrgania w punkcie narzędzia, dzięki czemu użytkownicy mogą zapewnić większą niezawodność i wydajność maszyn.

Strojenie adaptacyjne w czasie rzeczywistym (Real Time Adaptive

Tuning – RTAT)

Wprowadzona za pomocą pojedynczego ustawienia, RTAT jest kolejną innowacją firmy Mitsubishi, obecną w maszynie użytkownika za sprawą serwowzmacniacza.

Stale monitorując zmienne warunki obciążenia, wzmacniacz zapewnia dostarczanie przez system maksymalnej wydajności dynamicznej. Oznacza to szybsze i dokładniejsze działanie systemów sterowanych w trybie RTAT.

Oprócz tego konstrukcje silników firmy

Mitsubishi o niskiej, ultraniskiej i średniej bezwładności umożliwiają użytkownikom wybieranie najlepszych cech silników dla własnych zastosowań.

Sterowniki ruchu

Mitsubishi Electric oferuje szeroką gamę rozwiązań z zakresu pozycjonowania i zaawansowanego sterowania ruchem.

Należą do nich proste sterowniki do pozycjonowania za pomocą ciągu impulsów oraz zadedykowane karty typu motion.

Do najbardziej złożonych zastosowań przeznaczony jest System Q i jego dedykowane procesory ruchu. Użytkownicy mogą wybrać typ i styl sterowania, które znają najlepiej, przez co system jest tworzony szybko i wydajnie.

*) Właściwości serii MR-J3 są jeszcze bardziej zaawansowane, na wyższym poziomie wydajności tłumienia wibracji i strojenia adaptacyjnego w czasie rzeczywistym.

27

Roboty /// Konstrukcje z ramionami przegubowymi /// SCARA /// Roboty /// Konstru

Innowacja w ruchu

Ułatwianie życia

Użytkownicy mogą również skorzystać z pakietów rozszerzonego oprogramowania oraz oprogramowania symulacyjnego

RT ToolBox2 i MELFA Works. To znakomite oprogramowanie umożliwia programowanie i symulowanie działania robota przed nabyciem sprzętu. Projektowanie i tworzenie systemów jest zatem szybsze i łatwiejsze. Ponadto możliwe jest rozpoznanie potencjalnego zagrożenia jeszcze przed rozpoczęciem integracji robota.

Oprogramowanie o potężnych możliwościach pomaga maksymalnie wykorzystać pracę robota.

Szybkie, bardzo dokładne urządzenia do montażu powierzchniowego („pick and place”).

Roboty są już szeroko akceptowane jako opłacalne rozwiązanie w dziedzinie szybkich i bardzo dokładnych urządzeń do montażu powierzchniowego („pick-andplace”), a także niektórych podstawowych zadań montażowych.

1,65 euro na godzinę

Zakres zastosowania robotów może być bardzo zróżnicowany, ale przeciętny okres stosowania wynoszący ponad siedem lat może kosztować tylko 1,65 euro za godzinę, wliczając cenę zakupu i koszty pracy robota.

Komunikacja w języku Basic

Sterowanie zaawansowane w standardzie

Programowanie robota firmy Mitsubishi jest łatwiejsze, niż sądzi większość użytkowników. Język programowania ma strukturę podobną do języka Basic, a polecenia odzwierciedlają żądane działania. Na przykład polecenie MOV oznacza

„przenieś” (ang. „move”), a HCLOSE oznacza „zamknij uchwyt” (ang. „hand close”).

Wszystkie roboty Mitsubishi programuje się za pomocą tego samego języka, co ogranicza wysiłek wkładany w naukę przez użytkownika.

Wszystkie sterowniki robotów Mitsubishi są dostarczane z pełnym oprogramowaniem sterującym w standardowym zestawie. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą kupować dodatkowych modułów oprogramowania do poszczególnych zadań.

28

ukcje z ramionami przegubowymi /// SCARA /// Roboty /// Konstrukcje z ramionami

Dostosowanie do poszczególnych zadań

Przemyślana konstrukcja

Roboty z ramionami przegubowymi

Seria robotów MELFA z ramionami przegubowymi wykazuje siłę i wydajność dzięki wiodącej na rynku technologii oraz dobrze przemyślanej konstrukcji.

Łatwość podłączania

Ramiona robotów Mitsubishi są wyposażone w pojedyncze złącza punktowe do zasilania i pneumatyki, co ułatwia podłączanie i rozruch przy oddaniu do eksploatacji.

Dla zakresu małych i średnich obciążeń do

3 kg Mitsubishi proponuje roboty z ramionami przegubowymi o pięciu i sześciu stopniach swobody (DoF). Większe ob ciążenia – do 12 kg – mogą być obsługiwane

Dodatkowo każdy z robotów wyposażono w podłączone do korpusu przewody pneumatyczne oraz złącze sygnałowe, umieszczone na końcu ramienia, co znacznie ułatwia użytkowanie.

RH-3SQHR

RH-6SDH/12SDH/20SDH

3SQHR

Doskonałe roboty do wszystkich zastosowań z udźwigiem do 12 kg/20 kg

RH-SDH to druga seria dostępnych robotów SCARA. Modele te doskonale nadają się do paletyzowania i innych zastosowań specjalistycznych. Roboty z tej serii można stosować w ograniczonej przestrzeni, w której konieczne jest szybkie przenoszenie ob cią żeń do 20 kg.

Standardowe flansze uchwytu

Wszystkie kołnierze montażowe ramion przegubowych zostały zaprojektowane i  skonstruowane zgodnie z normą

ISO9409-1, zapewniając łatwość połączenia z wybranym przez użytkownika chwytakiem.

Roboty z ramionami przegubowymi wyposażone są w wewnętrzne złącza kablowe i złącza do zasilania sprężonym powietrzem.

za pomocą ramion robotów RV-S i RV-SL, które oferują równie szerokie możliwości.

Tor jezdny

Każdy z robotów MELFA można zamontować na dodatkowej osi liniowej, aby zapewnić większy zasięg i wykorzystanie ramienia robota.

Praca w sieci

Używając sieci typu Ethernet lub CC-Link, sterowniki robotów Mitsubishi mogą być wbudowywane w większe systemy automatyki, pozwalając użytkownikom na sterowanie każdym z etapów procesu.

Roboty SCARA

Seria robotów SCARA firmy Mitsubishi dzieli się na dwie kategorie. Małe roboty

RP-AH charakteryzują się wyjątkową powtarzalnością (+/- 0,005 mm) przy bardzo dużej prędkości, przez co idealnie nadają się do zadań związanych z mikromontażem systemy i lutowaniem płytek drukowanych SMD.

Wybór robotów

Zasięg

Typ

Klasa obciążeń [kg]

Zasięg [mm]

RP

SCARA

1–5

236–453

RH

SCARA

3–20

350–850

RV

Ramię przegubowe

2–12

410–1385

Roboty SCARA umożliwiają szybką paletyzację, nawet przeprowadzaną „w locie”.

29

Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie na

Przełomowa technologia

Nowatorskie badania i konstrukcja.

Czołowa pozycja na rynku

Mechanizm Jet Pressure Trip (JPT) stanowi rozwinięcie koncepcji PA i umożliwia szybsze wyłączanie aparatury rozdzielczej niż tradycyjne rozwiązanie magnetyczne.

Oznacza to możliwość poprawienia wydajności aparatury rozdzielczej w  zakresie ograniczania natężenia prądu oraz niezawodności wyłączania. Wszelkie podłączone urządzenia są lepiej chronione – jest to ważna korzyść dla użytkowników.

Inne technologie, takie jak technologia łączeniowa ISTAC (Impulsive Slot-Type

Accelerator, wykorzystywana jako technologia szybkiego sterowania łukiem) oraz rozwijane rozwiązania w dziedzinie cyfrowych wyjść przekaźnikowych ETR

(Electronic Trip Relay) i sterowania VJC

(Vapour Jet Control), przyczyniają się do najwyższej pozycji produktów niskona pięciowych Mitsubishi.

Mitsubishi Electric działa aktywnie na rynku aparatury łączeniowej niskiego napięcia od 1933 roku. Od czasu opracowania i wyprodukowania pierwszych własnych wyłączników kompaktowych firma

Mitsubishi jest zaangażowana w badania i rozwój w tej dziedzinie, co czyni ją jednym z czołowych światowych producentów wyłączników.

Innowacja

Produkty globalne

Wszystkie produkty niskonapięciowe są konstruowane z uwzględnieniem zgodności z międzynarodowymi normami, takimi jak IEC, UL/CSA i JIS.

Nowatorskie badania i projekty zaowocowały innowacyjną niskonapięciową aparaturą rozdzielczą, zapewniającą klientom lepszą jakość oraz większe bezpieczeństwo i niezawodność. Dzisiejsze produkty niskonapięciowe charakteryzują się drobiazgowym opracowaniem technologii: nawet tworzywo obudowy jest pokryte PA

(chłodzenie polimerowe, typ Auto-Puffer) w celu zwiększenia bezpieczeństwa działania pod wysokim napięciem.

Normy stanowią jedno z głównych kryteriów podczas opracowywania przez nas produktów.

30

apięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie /// Niskie napięcie ///

Kompletne rozwiązanie

Firma Mitsubishi oferuje kompletne rozwiązania z zakresu dystrybucji mocy w sieciach zasilających i odbiornikach, od wyłączników powietrznych począwszy aż po wyłączniki kompaktowe i styczniki magnetyczne.

Wyłączniki powietrzne (ACB)

Te kompaktowe urządzenia Super AE są dostępne w szerokim zakresie kategorii uszeregowanych według wydajności – od

1000 do 6300 amperów. Urządzenie podstawowe jest dostępne jako konstrukcja stała lub „wysuwana”, którą można rozszerzyć za pomocą opcji zaawansowanej

Styczniki magnetyczne, nadmiarowe przekaźniki termoelektryczne, przekaźniki styczników

Seria MS-N niskonapięciowej aparatury rozdzielczej to niezawodne i dostosowywane do indywidualnych wymagań rozwiązanie dla połączeń pod obciążeniem. Seria MS-N składa się ze styczników magnetycznych, nadmiarowych przekaźników termoelektrycznych i przekaźników styczników.

Te wydajne pod względem zajmowanej przestrzeni produkty są do 25 % mniejsze od podobnych urządzeń. Ponadto seria MS-N charakteryzuje się zwiększoną wydajnością. Na przykład styczniki

MS-N06

MS-N22

NF630-SEW

AE2000-SWA

Zaawansowana technologia niskonapięciowa

Konserwacja praktycznie zbędna.

Seria styczników pomocniczych serii MS-N regulacji przeciążenia, tworzenia sieci oraz zużycia energii. Dzięki tym funkcjom wyłączniki ACB firmy Mitsubishi zapewniają użytkownikom elastyczność pozwalającą spełnić wymagania większości zastosowań.

magnetyczne wytrzymują spadki na pięcia do 35 %, nadal zapewniając niezawodne działanie.

Wyłączniki kompaktowe mocy w izolacyjnej obudowie (MCCB)

Produkowane przez Mitsubishi wyłączniki

MCCB z serii WSS (World Super Series), zapewniają ochronę w zakresie prądów od 3 do 1600 A. Każde z urządzeń jest dostępne jako konstrukcja stała lub wsuwana i jest wyposażone w szereg dodatkowych opcji, takich jak wyłączniki elektroniczne.

Urządzenia MS-N można dostosowywać, korzystając z wielu różnych opcji, w tym z nadmiarowych przekaźników termoelektrycznych, modułów opóźniających, styków pomocniczych oraz wskaźników wyłączania, aby dopasować je do specyficznych wymagań użytkowników.

31

Wyłączniki kompaktowe

Rozwiązania użytkowe /// Rozwiązania użytkowe /// Rozwiązania użytkowe /// Rozwiąza

Gdzie używa się produktów Mitsubishi?

쐽 Wypoczynek

– Projekcje w kinach multipleks

– Mechatronika animowana

(muzea/tematyczne parki rozrywki)

쐽 Medycyna

– Testowanie respiratorów

– Sterylizacja

쐽 Przemysł farmaceutyczny/chemiczny

– Regulacja dozowania

– Systemy pomiaru zanieczyszczeń

– Mrożenie kriogeniczne

– Chromatografia gazowa

– Pakowanie

쐽 Tworzywa sztuczne

– Systemy zgrzewania tworzyw

sztucznych

– Systemy zarządzania energią

Rozwiązania w zakresie sterowania w motoryzacji.

Zastosowania produktów Mitsubishi wśród klientów obejmują szeroki wachlarz wdrożeń, od zastosowań krytycznych w  branży farmaceutycznej po wysublimowane zastosowania w branży wypoczynkowej.

Oto kilka przykładów zastosowań wdrożonych przez klientów w przeszłości

쐽 Rolnictwo

– Systemy nawadniania roślin

– Systemy obrządzania roślin

– Tartak (drewno)

쐽 Zarządzanie budynkami

– Monitorowanie wykrywaczy dymu

– Wentylacja i regulacja temperatury

– Sterowanie windami

– Automatyczne drzwi obrotowe

– Zarządzanie połączeniami

telefonicznymi

– Zarządzanie energią

– Zarządzanie basenami pływackimi

쐽 Budowa

– Produkcja mostów stalowych

– Systemy wiercenia tuneli

쐽 Żywność i napoje

– Produkcja chleba

(mieszanie/pieczenie)

– Przetwarzanie żywności

(mycie/sortowanie/krojenie/

pakowanie)

32

– Ładowarki/rozładowarki

– Maszyny do testowania

formowania z rozdmuchiwaniem

– Wtryskarki

쐽 Drukowanie

쐽 Wyroby włókiennicze

쐽 Transport

– Systemy sanitarne na statkach

pasażerskich

– Systemy sanitarne taborów

kolejowych

– Zarządzanie samochodami

– Zarządzanie samochodami

ciężarowymi do transportowania

odpadów

쐽 Obiekty użyteczności publicznej

– Oczyszczanie ścieków

– Pompownie wody słodkiej

Rozwiązania w zakresie zdalnego zarządzania, m.in.

SCADA, sieci, telemetria i modemy przemysłowe.

WSZYSTKIE PRODUKTY /// WSZYSTKIE PRODUKTY ///

Informacje techniczne

Więcej informacji?

Niniejsza Księga automatyzacji służy przedstawieniu przeglądu szerokiej gamy produktów firmy Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation.

Jeśli niniejszy katalog nie zawiera poszukiwanych przez Państwa informacji, istnieje wiele sposobów uzyskania dalszych szczegółów na temat konfiguracji i zagadnień technicznych, cen oraz dostępności produktów.

Informacje odnośnie zagadnień technicznych można znaleźć w witrynie www.mitsubishi-automation.pl.

Nasza witryna umożliwia prosty i szybki dostęp do dalszych danych technicznych oraz aktualnych szczegółów dotyczących naszych produktów i usług.

Podręczniki i katalogi są dostępne w kilku różnych językach i można je pobrać bezpłatnie.

W sprawach technicznych oraz dotyczących konfiguracji, cen i dostępności należy kontaktować się z naszymi dystrybutorami i partnerami.

Partnerzy i dystrybutorzy Mitsubishi chętnie pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania techniczne lub w konfiguracji.

Wykaz partnerów Mitsubishi znajduje się na końcu niniejszego katalogu lub w części "Kontakt z nami" w naszej witrynie.

Uwagi na temat części zawierającej informacje techniczne

Ta część stanowi przewodnik po dostępnych produktach. Szczegółowe zasady dotyczące konfiguracji, tworzenia systemów, instalacji i ustawień podano w podręcznikach dla poszczególnych produktów. Należy się upewnić, że wszelkie systemy projektowane z uwzględnieniem produktów z niniejszego katalogu nadają się do ustalonych celów, spełniają właściwe wymagania oraz są zgodne z zasadami konfiguracji produktów przedstawionymi w odpowiednich podręcznikach.

2

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZEGLĄD

1

OPROGRAMOWANIE

2

SIECI

3

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

4

MODUŁOWE STEROWNIKI PLC

5

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

6

PULPITY OPERATORSKIE HMI

7

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

8

SERWONAPĘDY I SYSTEMY NAPĘDOWE

9

ROBOTY

10

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

11

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA

12

ROZWIĄZANIA MES

13

ZASILACZE

Indeks

Portal Internetowy Mitsubishi

MITSUBISHI ELECTRIC

SPIS TREŚCI ///

32

62

83

94

4

13

20

111

128

136

144

149

151

153

154

4

5

6

7

1

2

3

10

11

12

13

8

9

3

1

/// OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE

Nasz komplet oprogramowania do automatyzacji MELSOFT został opracowany w celu wspomożenia użytkowników w integracji procesu produkcyjnego i maksymalizowaniu potencjału biznesowego. MELSOFT obejmuje wiele różnych programów mających na celu optymalizację wydajność i zakładu, od systemów wizualizacji i sterowania po monitorowanie historii zdarzeń i przestojów.

Główną cechą konstrukcyjną naszegooprogramowania jest jegoskalowalność. Istnieje szeroko przyjętytruizmmówiący, żejednorozwiązanie rzadkoodpowiada każdemu, w związku z czym dla każdej kategoriizastosowań istnieją różne produktyzapewniające różne poziomyfunkcjonalnościiłączności, zaprojektowane dla poszczególnychwymagań. Wszystkieprodukty są oparte na standardach firmyMicrosoft (OPC itp.) ioferują szerokizakresopcjiłącznościoraz znajomyinterfejs. Komplet MELSOFT obejmuje następujące trzyobszary:

Wizualizacja Ten typ oprogramowania jest przeznaczony do monitorowania i sterowania procesami automatyzacji.

Programowanie Nasz wyczerpujący wybór narzędzi programistycznych umożliwia użytkownikom pisanie własnego kodu PLC dla potrzeb własnych zastosowań. Dysponujemy rozwiązaniami w dziedzinie oprogramowania dla każdej z następujących grup produktów: serwonapędów, przetwornic, bloków logicznych, sterowników programowalnych PLC, pulpitów operatorskich HMI oraz produktów sieciowych.

Łączność Nasze oprogramowanie komunikacyjne zostało opracowane w celu integracji naszych produktów z popularnymi pakietami oprogramowania innych firm. Dzięki temu klient otrzymuje niezawodność i jakość sprzętu

Mitsubishi w połączeniu ze znanymi pakietami oprogramowania/narzędziami, takimi jak

Microsoft Excel, ActiveX i OPC.

4

MITSUBISHI ELECTRIC

OPROGRAMOWANIE ///

Jednolite środowisko inżynierskie: iQ Works

Oprogramowanie iQ Works łączy w sobie funkcje niezbędne do zarządzania wszystkimi etapami cyklu użytkowania systemu.

Projektowanie systemu

Intuicyjny schemat konfiguracji systemu umożliwia graficzne zestawianie systemów, scentralizowane zarządzanie niejednorodnymi projektami oraz grupową konfigurację całego systemu sterowania.

Programowanie

Dojednolitegorozdzielenia danych pomiędzyterminale operatorskie GOT, sterownikiPLCisterownikiruchu można wykorzystaćetykietysystemowe. Używającfunkcjiuaktualniania etykiet systemowych można oszczędzićczasi uniknąćkłopotów związanychze zmianą wartościdanych w każdymprogramie.

Testowanie i rozruch

Funkcje symulacji pozwalają na łatwe usuwanie błędów i optymalizację programów. Wchodzące w skład oprogramowania funkcje diagnostyki i monitoringu umożliwiają szybkie wykrycie źródeł błędów.

Eksploatacja i obsługa

Wykorzystanie funkcji odczytu grupowego pozwala na przyspieszenie procesu rozruchu, konfiguracji i uaktualniania systemu. Wirtualnie eliminuje pomyłki związane z zarządzaniem systemem.

1

MELSOFT Navigator stanowi serce pakietu iQ Works. Umożliwia łatwe projektowanie całych systemów wyższego poziomu i prostą integrację z innymi programami MELSOFT, zawartymi w pakiecie iQ Works. Takie funkcje, jak projektowanie konfiguracji systemu, grupowe wprowadzanie nastaw parametrów, etykiety systemowe i odczyt grupowy, umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO).

MELSOFT GX Works2 reprezentuje kolejną generację oprogramowania MELSOFT do obsługi i programowania sterowników PLC.

Funkcjonalność odziedziczona zarówno po oprogramowaniu GX jak i IEC Developer wraz z wprowadzonymi usprawnieniami umożliwia zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów prac technicznych

.

MELSOFT MT Works2 stanowiwszechstronne narzędzie programistyczne doobsługiiprojektowania oprogramowania procesorów ruchu. Wiele użytecznych funkcji, takich, jak intuicyjne wprowadzanie nastaw, programowanie graficzne i oscyloskop cyfrowy, symulator, różne funkcje wspierające systemoperacyjnyMotionifunkcje pomocy, pomagają zredukowaćcałkowitykoszt posiadania (MT Works2) związanyz systemamisterowania ruchem.

MELSOFT GT Works3 stanowi system programowania, tworzenia ekranów i obsługi interfejsów HMI. W celu zmniejszenia nakładu pracy niezbędnego do stworzenia szczegółowo opracowanych, imponujących aplikacji, funkcjonalność tego programowania zbudowano wokół koncepcji prostoty użytkowania, uproszczeń (bez poświęcania funkcjonalności) oraz elegancji (w zakresie projektowania i grafiki ekranowej).

Oprogramowanie do wizualizacji

Soft HMI

GT Works3 (GT SoftGOT1000)

GT Works to narzędzie firmy Mitsubishi do sterowania wizualizacją o szerokim zakresie. Ważną korzyścią ze stosowania oprogramowania GT Works jest możliwość tworzenia ekranów do wizualizacji niezależnie od ich ostatecznej platformy docelowej, tj. platformy sprzętowej w rodzaju GOT1000 lub platformy opartej na komputerze PC, takiej jak GT SoftGOT1000.

GT SoftGOT1000 to oparty na komputerze PC moduł HMI w ramach GT Works. Dalszą korzyścią z używania modułu GT SoftGOT1000 jest fakt, iż dziedziczy on zaawansowane funkcje symulacji

GT Works. Symulacja może odbywać się w samodzielnej konfiguracji bądź wraz z symulatorem

GX, łącząc zarówno kod PLC, jak i HMI w celu realizacji prawdziwie zintegrowanej operacji.

Zaawansowana symulacja działania HMI oraz opcjonalny kod symulacji HMI/PLC.

Niezależne od platformy, tworzone ekrany mogą być wykorzystywane dla rozwiązań

SoftHMI lub sprzętowych pulpitów HMI.

Zdalne monitorowanie przez lokalną sieć

Intranet.

MITSUBISHI ELECTRIC

5

/// OPROGRAMOWANIE

1

Programowanie HMI

GT Works3

Wchodzący w skład pakietu GT Works program GT Designer jest programem graficznym służącym do tworzenia ekranów HMI dla serii GOT1000. Wygodne w użyciu środowisko Windows zapewnia użytkownikowi prosty i rozpoznawalny interfejs, ograniczając czas nauki i wysiłek użytkownika, a także obniżając koszty odpowiedniego szkolenia. Pakiet składa się z następujących elementów:

Edytor zawierający obszerną bibliotekę obrazów i grafiki umożliwia modyfikowanie grafiki stosownie do ścisłych wymagań poszczególnych użytkowników.

Format drzewa zastosowany w projekcie pozwala na przegląd struktury projektu.

Dzięki temu możliwe jest nawigowanie w obrębie projektu oraz dodawanie, usuwanie bądź przenoszenie dowolnych programów lub funkcji, co czyni strukturę menu bardziej logiczną.

Połączenie narzędzi GT Simulatori GX Simulator pozwala testować zarówno kodowanie HMI, jak i PLC w trybie offline na komputerze PC bez potrzeby łączenia się z fizycznym sprzętem

(patrz również GT SoftGOT1000).

E Designer

E Designer to kompletny pakiet oprogramowania dla komputerów PC do pulpitów HMI z serii E.

Projekty tworzy się z poziomu hierarchii menu lub jako sekwencje, co zapewnia użytkownikowi łatwe śledzenie logicznego przebiegu działań. Główne cechy oprogramowania E Designer:

앬 앬

Wstępnie zdefiniowana biblioteka grafiki i symboli stanowi bezpośrednią i skuteczną podstawę do ustawiania projektów, umożliwiając obniżenie kosztów i skrócenie czasu wdrażania.

Zastosowanie "grafiki wektorow"ej pozwala na elastyczność w zakresie modyfikowania projektów obiektów i symboli a także ich

"personalizowanie" w celu dostosowania do indywidualnych wymagań, np. błyskająca czerwona i żółta grafika może symbolizować dźwięk alarmu powiadamiającego użytkownika o zagrożeniu.

E Designer obsługuje wielojęzyczną konfigurację. Dzięki temu projekt można zaprogramować i uruchamiać w wielu różnych językach, m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i japońskim.

6

MITSUBISHI ELECTRIC

Programowanie PLC

GX Works2

GX IEC Developer

GX IEC Developer FX

OPROGRAMOWANIE ///

GX Works2 jest środowiskiem programowania sterowników PLC nowej generacji. Obsługuje wszystkie PLC MELSEC Q, L oraz serii FX i oferuje liczne funkcje ułatwiające prace programistyczne oraz wsparcie dla użytkownika.

Dostępne są następujące języki programowania:

ST (tekst strukturalny)

SFC (sieć działań)

LD (język drabinkowy)

FBD (schemat bloków funkcyjnych)

IL (lista instrukcji) – planowane możliwości

Głównymi cechami GX Works2 są:

Zintegrowana parametryzacja modułów funkcji specjalnych (analogowe, do pomiaru temperatury, pozycjonowania, licznikowe, sieciowe)

Korzystanie z programu i bibliotek bloków funkcyjnych oszczędza czas programowania i minimalizuje błędy.

Zintegrowana symulacja pozwala na konfigurację i testowanie oprogramowania w trybie offline.

Kompleksowa diagnostyka i funkcje debugowania wspierają użytkownika w rozwiązywaniu problemów i zatwierdzaniu błędów.

Weryfikacja wersji i przywracanie umożliwia przywrócenie starej wersji programu lub porównanie z programami ze sterownika

PLC.

GX Works2 jest kompatybilny z projektami

GX Developer oraz GX IEC Developer (o ile edytory są obsługiwane)

1

GX IEC Developer to wszechstronny pakiet oprogramowania i dokumentacji. Wspomaga wdrażanie całej gamy naszych sterowników PLC, od wstępnego planowania projektu po codzienną obsługę. Oferuje wygodne w użyciu środowisko MS Windows oraz wybór pięciu języków programowania w celu jak najlepszego dopasowania do projektu.

ST (tekst strukturalny)

SFC (sieć działań)

LD (język drabinkowy)

FBD (schemat bloków funkcyjnych)

IL (lista instrukcji)

Główne cechy oprogramowania GX IEC Developer:

Zgodność z normą programowania PLC

"IEC 1131.3". Dzięki temu możliwe jest tworzenie standardowego kodu PLC oraz bloków funkcyjnych, które nadają się do wielokrotnego użycia. Wiąże się to ze znaczną oszczędnością czasu opracowywania oraz kosztów.

Złożone funkcje i kod programistyczny tworzone przez specjalistów w zakresie programowania można importować i wykorzystywać we własnych programach.

Dzięki korzystaniu z narzędzia GX IEC Developer dane są dobrze zarządzane i mają prawidłową strukturę. Programy są często opracowywane wspólnie przez wiele osób. Ta struktura zapewnia łączność między wszystkimi programistami odnośnie zmian i aktualizacji.

Szybkość i łatwość konfiguracji – możliwe jest szybkie programowanie elementów sterowników z zastosowaniem tabel, interaktywnych okien dialogowych i grafiki.

Pakiet jest również zgodny ze starszymi narzędziami programistycznymi Mitsubishi, takimi jak MELSEC MEDOC Plus. Istniejące programy i dane użytkownika mogą być importowane do programu GX IEC Developer.

Korzyści to zminimalizowanie zakłóceń w działaniu istniejących programów i skrócenie czasu reinżynierii przy jednoczesnym dostępie do mnóstwa nowych funkcji oferowanych przez GX IEC Developer.

Niniejsza wersja GX IEC Developer jest przeznaczona specjalnie dla mikrosterowników FX PLC.

Cechy i funkcje zostały zoptymalizowane z uwzględnieniem listy poleceń, ustawień parametrów i ogólnej konfiguracji sterowników FX PLC. W związku z tym produkt jest oferowany na poziomie cenowym, który jest opłacalny w porównaniu z cenami sprzętu FX.

MITSUBISHI ELECTRIC

7

/// OPROGRAMOWANIE

1

GX Developer

GX Developer FX

GX Developer to proste narzędzie programistyczne obsługujące całą gamę naszych sterowników

PLC. Jest ono proste i łatwe w użyciu, pracuje w oparciu o środowisko Windows. Oprogramowanie obsługuje trzy języki programowania:

Lista instrukcji (IL)

Język drabinkowy (LD)

Sieć działań (SFC)

ST (tekst strukturalny)

Główne cechy oprogramowania GX Developer:

Możliwość przełączania między trybami IL a LD podczas pracy nad projektem umożliwia współpracę w ramach zespołu ludzi.

Poszczególne osoby mogą wybrać najlepszą dla nich metodę programowania i skrócić w ten sposób czas potrzebny na opanowanie nowego języka, a także ogólny czas opracowywania projektu.

GX Developer jest zgodny z naszymi starszymi programami dla systemu DOS (MELSEC MEDOC).

Dotychczasowi klienci korzystający ze starszego oprogramowania mogą po prostu importować

앬 swoje dane do programu GX Developer, skracając do minimum przestoje we własnej działalności.

Główne funkcje można najpierw wypróbować za pomocą programu GX Simulator, odtwarzając realistyczne zachowanie aplikacji i urządzeń. Użytkownicy mogą zatem sprawdzić te procesy, zanim rozpocznie się ich wdrażanie.

Jest to mniej kosztowna wersja programu GX Developer, przeznaczona specjalnie dla mikrosterowników FX PLC. Podobnie jak pełna wersja programu GX Developer, zawiera ona wiele z jej cech i funkcji wraz z wyborem trzech metod programowania: lista instrukcji (IL), język drabinkowy (LD) i metoda drabinkowa Stepladder (STL) MELSEC.

Symulator

GX Simulator

GT Simulator

GX Simulator praktycznie umożliwia utworzenie wirtualnego sterownika PLC na komputerze PC. Możliwe jest testowanie kodu PLC i debugowanie błędów bez połączenia ze sterownikiem PLC.

Zwiększa to elastyczność, ponieważ tworzony kod może być testowany przez dowolną liczbę różnych osób.

GX Simulator może być również wykorzystywany wraz z oprogramowaniem

MX4 HMI/SCADA do dokładnego testowania i debugowania aplikacji na różnych platformach.

Podobnie jak w przypadku programu

GX Simulator, wszelkie zmiany w projekcie ekranu GOT wprowadzane w programie GT Designer2 można sprawdzać i debugować za pomocą narzędzia

GT Simulator.

Uwaga: Niniejszy program może być stosowany wraz z programem GX Simulator w celu wykonania połączonej symulacji projektów PLC i HMI.

8

MITSUBISHI ELECTRIC

OPROGRAMOWANIE ///

GX Configurator DP

Oprogramowanie GX Configurator DP służy do ustawiania i konfiguracji sieci Profibus DP.

Może być używane do skonfigurowania modułu Master Profibus DP Mitsubishi oraz wszystkich modułów Slave, w tym przetwornic i pulpitów HMI, a także produktów innych producentów.

Łatwy w użyciu system konfiguracji za pomocą przeciągania i upuszczania elementów

Automatyczne generowanie modułów programowych, które mogą być integrowane bezpośrednio w pakiecie GX IEC Developer

Zapisy konfiguracji mogą być przesyłane za pomocą portu programowego sterownika

PLC lub przez sieci

1

Alpha - ALVLS (AL-PCS/WIN)

Oparte na rozwiązaniach wizualnych oryginalne oprogramowanie do programowania bloków funkcyjnych dla sterowników logicznych. Łatwe w użyciu oprogramowanie dla systemu Windows, nie wymagające wcześniejszego przygotowania ani szkolenia użytkowników. Elementy programu są widoczne na ekranie. Elementy programu umieszczono na ekranie z wejściami po lewej stronie, wyjściami z prawej i blokami funkcyjnymi w środku.

Łatwe w użyciu i nauce

Programowanie odbywa się za pomocą kliknięć oraz przeciągania i upuszczania elementów

Symulacja w programie – nie są potrzebne sterowniki

Monitorowanie w programie w czasie rzeczywistym

Wizualizacja procesu

Programowanie robotów

RT ToolBox2

Oprogramowanie RT ToolBox2 pomaga w zaprogramowaniu wszystkich robotów MELFA i zarządzaniu

Twoimi projektami. Intuicyjny interfejs użytkownika nawet początkującym użytkownikom ułatwi zrozumienie i zorganizowanie projektów. RT ToolBox2 dostępny jest również w wersji z symulatorem, co jeszcze przed zbudowaniem swojej aplikacji umożliwia przeprowadzenie symulacji programu robota oraz obliczenie oczekiwanych czasów cykli roboczych.

앬 앬

Zarządzanie parametrami w oparciu o procedury

Cały asortyment funkcji do rejestracji i monitorowania

Programowanie i monitorowanie wielu robotów w sieci

Zawiera zarówno funkcję "Position Repair" jak i "Maintenance Forecast"

Podświetlanie składni i uczenie się online

MITSUBISHI ELECTRIC

9

/// OPROGRAMOWANIE

1

Programowanie Serwo/Motion

MT Works2

MT Works2 to integralne oprogramowanie rozruchowe stosowane do budowania i konfigurowania systemu z serii Q dla urządzeń sterujących ruchem.

앬 앬

Ustawienia systemu i dane serwonapędów można ustalać intuicyjnie na ekranach graficznych.

Dla tego sterownika ruchu dostępne są różne systemy operacyjne odpowiednie dla maszyny i układu sterowania. Zapewniają one środowisko programistyczne dopasowane do określonych zastosowań.

Czas rozruchu i debugowania można skrócić, stosując testy systemu i debugowanie programów.

Stan systemu i działania programu można sprawdzić za pomocą funkcji monitorowania oraz funkcji oscyloskopu cyfrowego, umożliwiających szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów.

MR Configurator

To oprogramowanie obsługuje wszystkie operacje od ustawiania serwonapędu po czynności konserwacyjne. Różne operacje, w tym wyświetlanie danych na ekranie monitora, diagnostyka, wpisywanie i odczytywanie parametrów oraz testowanie, można z łatwością wykonywać za pomocą niniejszego oprogramowania.

앬 앬

Funkcja wyświetlania wykresów umożliwia łatwe monitorowanie stanu serwonapędu.

Funkcja analizowania stanu maszyny, funkcja wyszukiwania przyrostowego oraz funkcja symulacji maszyny dla regulacji wysokowydajnych układów.

Wykorzystując "zaawansowany autotuning w czasie rzeczywistym", optymalne sterowanie umożliwia szybką reakcję serwonapędu na zmianę wartości ustawionej.

System serwo można łatwo testować za pomocą komputera PC.

FX Configurator FP

FX Configurator FP to specjalne narzędzie do konfiguracji modułu pozycjonującego FX3U PLC

SSCNETIII. To oprogramowanie skraca czas potrzebny na programowanie i wprowadzanie ustawień w przypadku pozycjonowania na dowolnym poziomie.

Specjalne zastosowania

FR Configurator

10

FR Configurator to silne narzędzie do konfiguracji i zarządzania przetwornicami częstotliwości.

Działa w systemie Windows, umożliwiając zarządzanie przetwornicami za pomocą standardowego komputera PC. Pozwala na monitorowanie przetwornic i konfigurowanie parametrów, zapewniając wygodne w użyciu środowisko do sterowania pojedynczą lub wieloma przetwornicami.

System analizowania stanu maszyny umożliwia testowanie częstotliwości rezonansowej maszyny w miarę przyspieszania silnika.

Funkcja śledzenia – naśladuje działanie oscyloskopu.

Ustawianie i edycja parametrów

Funkcje monitorowania ułatwiają konserwację

Funkcje testowe i autotuning

Funkcje diagnostyczne i funkcje pomocy

MITSUBISHI ELECTRIC

OPROGRAMOWANIE ///

Zarządzanie danymi w komputerze PC

MX Sheet

MX Sheet umożliwia użytkownikom gromadzenie danych PLC oraz analizowanie ich za pomocą znanych narzędzi i funkcji programu Excel. MX Sheet potrafi analizować i wyświetlać dane w czasie rzeczywistym w postaci tabel, wykresów i schematów.

Program jest również wyposażony w przydatną funkcję automatycznego raportowania, dzięki której dane wyświetlane w programie Excel są automatycznie zapisywane i drukowane w zadanym czasie lub na podstawie warunku kontrolowanego przez sterownik PLC.

1

Zmienne w sterowniku PLC można monitorować w czasie rzeczywistym za pomocą programu Excel, natomiast dane i receptury programu Excel można przesyłać do sterownika PLC.

MX OPC Server

MX OPC Server to sterownik I/O OPC Data Access (DA) i serwer alarmów/zdarzeń (AE) firmy

Mitsubishi, który oferuje interfejs oraz protokół komunikacyjny do łączenia wielu różnych urządzeń Mitsubishi z innymi programami sterującymi procesem. Sterowniki Mitsubishi są wyposażone w mechanizm OLE automation i są zgodne ze standardem OPC, przez co zapewniają elastyczność i są łatwe w użyciu.

Sterowniki Mitsubishi wyposażono w mechanizm OLE automation i dlatego ich funkcje są dostępne dla narzędzi do tworzenia skryptów i innych programów. Ponieważ sterowniki są mechanizmami OLE automation, możliwe jest tworzenie i obsługa obiektów udostępnianych na serwerze I/O z poziomu innego programu. Można także tworzyć narzędzia służące do uzyskiwania dostępu do obiektów sterownika i manipulowania nimi.

MX Component

MX Component zapewnia użytkownikom bardzo użyteczne kontrolki ActiveX upraszczające komunikację między komputerem PC a sterownikiem PLC. Użytkownicy nie muszą projektować złożonych protokołów komunikacyjnych, a narzędzie nadaje się idealnie do wdrażania specyficznych zastosowań w zakresie oprogramowania, które wymagają łączności ze sterownikami PLC.

MX Component obsługuje szeroką gamę wszechstronnych i ustandaryzowanych języków programowania, takich jak Visual C++ .NET, VBA i VB Script.

Do zdalnego monitorowania i obsługi sterowników PLC w zakładzie wystarczy dostęp za pomocą przeglądarki Internet Explorer lub urządzeń przenośnych do stron internetowych utworzonych w języku VBScript (funkcja ASP).

Opracowywanie idealnych zastosowań za pomocą dedykowanego programu

Visual

Basic

Programy użytkownika

Visual

C++.NET

Excel/

Access

VBA

MX Component danych bez dedykowanego programu

WORD,

PPT i

Access

MX Sheet

Excel

MITSUBISHI ELECTRIC

11

/// OPROGRAMOWANIE

1

Oprogramowanie do projektowania cyklu życia

MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) jest to narzędzie programistyczne czasu życia projektu, które zapewnia wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha wartości. Program eliminuje wady większości narzędzi integrujących systemy SCADA ze sterownikami PLC, przez co oferuje wartość dodaną w fazie projektowania technicznego oraz fazie integracji systemów automatyki. MAPS oferuje klientom możliwość obsługi normalnych rozszerzeń i obsługę rozwiązań automatyki.

Ten pojedynczy, zintegrowany pakiet przeprowadza użytkowników przez wszystkie fazy projektowania procesu, projektowania technicznego, projektowania układu sterowania, instalacji, rozruchu, testów odbiorczych i późniejszej obsługi technicznej; pomaga zachować spójność i integralność systemu automatyki, poprawiając jakość i redukując koszty.

앬 앬

Predefiniowane i konfigurowalne przez użytkownika bloki funkcyjne sterowników PLC oraz stowarzyszona z nimi grafika SCADA oparta na standardach S88/S95, znacznie redukują czas i nakład pracy przeznaczany na prace techniczne.

MAPS jest rozwiązaniem strukturalnym o jednopunktowej konfiguracji. Wykorzystanie

Enterprise Managera programu MAPS pozwala na uproszczenie pracochłonnych prac technicznych i redukcję nakładów pracy, co umożliwia szybką konfigurację projektu technicznego, projektu SCADA i PLC oraz ciągłe zarządzanie cyklem życia całego rozwiązania systemu automatyki.

Korzystając z dostępnego w MAPS podejścia do projektów opartego na kreatorach, można uzyskać obniżenie kosztów w zakresie od 30 % do 50 %. Daje to użytkownikowi dodatkowe korzyści w postaci redukcji czasu poświęcanego na prace rozwojowe i konfigurację.

W ramach pakietu MAPS można tworzyć raporty obejmujące wykaz we/wy oraz konfigurację znaczników dla PLC i SCADA. Ponieważ raporty te są generowane w oparciu o stale uaktualnianą bazę danych, dlatego zawsze stanowią odzwierciedlenie aktualnego stanu konfiguracji. To gwarantuje, że dokumentacja w chwili przekazania jej użytkownikowi, odzwierciedla aktualną konfigurację projektu automatyki.

Rozwiązanie MAPS oferuje klientom możliwość ciągłego zarządzania projektami

PLC/SCADA oraz dokumentacją powykonawczą instalacji elektrycznej zakładu. Niezależnie od tego, czy znaczniki zostały zmienione w projekcie, w sterowniku PLC, systemie SCADA czy też w środowisku zarządzania pakietem MAPS, projekt gwarantuje synchronizację baz danych i dokumentacji.

12

MITSUBISHI ELECTRIC

SIECI ///

SIECI

Od nieskomplikowanych samodzielnych systemów i podstawowych sieci AS-Interface po sieci oparte na standardzie Ethernet, a nawet globalne sieci oparte na technologii pomiarów zdalnych, Mitsubishi ma odpowiedź na wszystko. Oto przegląd niektórych sieci dostarczanych przez Mitsubishi:

Ethernet

Standardową siecią dla działalności biznesowej jest sieć Ethernet. Dostępne są różne opcje. Najpopularniejszą z nich jest opcja o szybkości 10 Mbps, ale wiele nowych instalacji działa z szybkością

100 Mbps. Ethernet można określić jako sieć otwartą ze względu na jej absolutne zaakceptowanie w środowisku informatycznym oraz liczbę dostawców produktów informatycznych opartych na sieci Ethernet. Sieci Ethernet można używać z różnymi protokołami. Najpopularniejszym stosowanym protokołem jest TCP/IP. Większość ludzi korzysta z niego podczas każdego logo- wania się do sieci Internet.

Modbus/TCP

Ten protokół jest szeroko przyjęty jako neutralny, niezależny od producenta, standard dla automatyzacji. Modbus/TCP jest powszechnie wspierany przez producentów sterowników PLC, dostawców modułów I/O oraz wielu innych uczestników rynku technologii automatyzacji.

CC-Link (Process Solution/Fieldbus)

CC-Link łączy wszystkie produkty automatyki

Mitsubishi, od sterowników PLC, przez sterowniki motion i CC-Link Safety do pulpitów sterujących

HMI i robotów. Mimo, że CC-Link jest siecią otwartą, nadal jest nadzorowana przez organizację CC-Link

Partner Association (CLPA), co umożliwia wdrażanie ściśle ustalonych warunków kontroli i testowania każdego produktu, który włączany jest do sieci CC-Link. To rozwiązanie pomaga zapewnić i zachować integralność sieci CC-Link.

Profibus (Process Solution/Fieldbus)

Profibus oferuje użytkownikom opcję mieszania urządzeń w sieci, od prostych zdalnych stacji I/O i stacji przetwornic po bardziej złożone pulpity HMI, urządzenia rejestrujące dane oraz sterowniki PLC.

DeviceNet (Process Solution/Fieldbus)

DeviceNet to nowo powstała otwarta sieć dostawców. Sieć DeviceNet jest oparta na szeregowej magistrali komunikacyjnej Controller

Area Network (CAN). DeviceNet działa między producentem a klientem w przestrzeni umożliwiającej działanie konfiguracji równorzędnych peer-to-peer bądź konfiguracji Master/Slave.

CANopen

Opłacalna komunikacja sieciowa z odporną na zakłócenia strukturą sieci, w której elementy pochodzące od różnych producentów mogą być łatwo i szybko integrowane.

AS-Interface (Actuator-Sensor-interface)

Ta sieć jest dobrze wspierana przez producentów czujników. AS-Interface można wykorzystywać zarówno wraz ze standardowymi czujnikami, jak i specjalnymi czujnikami AS-Interface.

Dedykowane czujniki AS-Interface są zwykle droższe od czujników standardowych, ale zapewniają dodatkowe funkcje diagnostyczne oraz możliwość automatycznej konfiguracji.

MELSECNET/H

Jest to własna, o dużej wydajności sieć Mitsubishi.

MELSECNET/H można skonfigurować jako magistralę opartą na kablu koncentrycznym lub skrętce, albo utworzyć topologię podwójnego pierścienia. To rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność sieci, ponieważ przypadki przerwania przewodów są automatycznie wykrywane, a trasa czynnego kanału komunikacyjnego jest automatycznie zmieniana wokół przypuszczalnego miejsca przerwania. Inną ważną cechą sieci MELSECNET/H jest zdolność do obsługi systemu "pływający Master". Umożliwia ona przyjęcie pozycji Master sieci przez inne sterowniki

PLC znajdujące się w sieci, gdyby w aktualnie wybranym module Master wystąpiły zakłócenia.

SSCNETIII

Światłowodowa sieć Mitsubishi SSCNETIII (Servo

System Controller Network) oferuje odporną na zakłócenia komunikację do szybkich aplikacji, zawierających serwonapędy i układy sterowania ruchem.

Typowa struktura sterowania rozproszonego

2

ABCD EFGH

MNO P QRST

IJKL

UVWX

YZ!?

C1- C4 < > ( )

+ / * = % #

PR EV

AC K

MAIN

Sterownik bezpieczeństwa

PLC

Moduł We/Wy

ABCD EFGH

MNOP QRST UVWX

IJKL

YZ!?

+ / * =

C1-C4 < > ( )

% #

P RE V

LIS T A CK

MA IN

P R O F

PROCESS FIELD BUS

B U S

I

Seria

Modular PLC

Compact PLC

HMI

Przetwornica

Alpha

Serwo

Wyłączniki

Robot

Ethernet

Modbus/TCP

MITSUBISHI ELECTRIC

CC Link

Profibus

DeviceNet

AS-Interface

MELSECNET/H

SSCNET

CANopen

Modbus/RTU

13

/// SIECI

2

Ethernet

Jeśli chodzi o największy możliwy zestaw technologii połączeń, sieć Ethernet nie ma równych sobie rozwiązań. Mając dobrze ustaloną pozycję w środowiskach biurowych i informatycznych, może być szybko i w szerokim zakresie adoptowana w środowiskach automatyzacyjnych.

Ethernet stanowi platformę dla bardzo wielu różnych protokołów komunikacji danych. Połączenie sieci Ethernet z niezwykle popularnym protokołem

TCP/IP umożliwia bardzo szybkie przesyłanie danych między systemem nadzorczym a serią sterowników PLC MELSEC. Oprócz normalnych usług w zakresie komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP, moduły sieci Ethernet zgodne ze sterownikami PLC

MELSEC zapewniają również funkcje serwera FTP.

Oznacza to, że komputer osobisty z uruchomionym standardowym oprogramowaniem komunikacyjnym może odczytywać lub zapisywać program sekwencyjny do PLC CPU przez Internet.

Istnieje też rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie sieci Ethernet jako sieci równorzędnych peer-to-peer.

Uznajemy to ważne wymaganie naszych klientów i zapewniamy komunikację peer-to-peer za pomocą naszych rozwiązań dotyczących sieci Ethernet.

Komunikacja z szybkością do 100 Mbps

Monitorowanie/programowanie online *

Moduł z System Q montowany jest na płycie bazowej, natomiast moduł FX dodaje się do systemu

* Funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie produkty Ethernet

Model Typ

Interfejs

Seria

System Q

AnS

Seria FX

Seria E

Seria GOT

Moduł

QJ71E71-100

QJ71E71-B2

QJ71E71-B5

QJ71MT91

A1SJ71E71N3-T

FX2NC-ENET-ADP

FX3U-ENET

FX3U-ENET-P502

IFC-ETTP

IFC-ETCX

A9GT-J71E71-T

Istnieje możliwość podłączenia do komputera

PC, sterownika PLC oraz urządzeń innych firm

Preferowany sposób komunikacji dla SCADA

Protokół Modbus/TCP

Opis

Moduł interfejsu Ethernet,100 Mbit/s,100BASETX/10BASE-T

Moduł interfejsu Ethernet, 10BASE2

Moduł interfejsu Ethernet, 10BASE5

Master i klient Modbus/TCP 10BASE-T/100BASETX

Moduł interfejsu Ethernet, 10 Base-T

Moduł interfejsu Ethernet, 10 Base-T

Moduł interfejsu Ethernet, 100BASETX/10BASE-T

Moduł interfejsu Ethernet, 100BASETX/10BASE-T, gotowy Modbus/TCP

Interfejs Ethernet 10-Base-T na skrętce dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910

Interfejs Ethernet 10-Base-T na kablu koncentrycznym dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910

Moduł interfejsu Ethernet 10-Base-T dla pulpitów GOT HMI

Nr kat.

138327

129614

147287

155606

163755

157447

166086

225142

104727

104726

139395

Serwer internetowy

To urządzenie umożliwia bezpośredni dostęp do

System Q z Internetu lub intranetu. Wbudowana pojemna pamięć, elastyczne funkcje komunikacyjne i kompaktowa konstrukcja czynią z niego doskonałe narzędzie do wizualizacji procesów sterowania za pomocą sterowników PLC z System Q.

System Q Web Server obsługuje otwarte standardy, takie jak HTML, JAVA, HTTP, FTP itp., umożliwiając najłatwiejsze i najmniej kosztowne monitorowanie pojedynczych lub połączonych w sieci systemów.

Ustawianie modułu Q Web Server jest łatwe, ponieważ wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy, jest wbudowane w urządzenie.

Konfiguracja jest wykonywana poprzez wbudowane strony internetowe prowadzące użytkownika przez etapy wprowadzania ustawień.

Ustawienia takie jak adres IP, rejestracja znaczników i elementów, zarządzanie kontem oraz opcje rejestracji danych są w łatwy sposób wprowadzane za pomocą przeglądarki internetowej. Ponadto dostępna jest przestrzeń pamięci dla stron internetowych generowanych przez użytkownika.

Internet Explorer

Internet

Q Web Server

CC-Link/Ethernet/Net/H

Na koniec, jak można oczekiwać od firmy Mitsubishi, urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach i ma tak samo solidną konstrukcję, jak pozostałe elementy System Q.

5 MB wbudowanej pamięci z opcją rozszerzenia do 512 MB (Compact Flash)

Port Ethernet 100 BaseTX

Port szeregowy RS232

Zainstalowane fabrycznie przykłady rozpoczęcia pracy w formacie HTML/JAVA

Łączenie przez magistralę Q Bus oraz sieci

CC-Link, Ethernet, MELSECNET/H lub szeregowy port komunikacyjny.

Model Typ

Serwer internetowy

Seria

System Q

Moduł

QJ71WS96

Opis

System Q Web Server

Nr kat.

147115

14

MITSUBISHI ELECTRIC

SIECI ///

CC-Link, CC-Link IE i CC-Link Safety

Jeśli chodzi o niezrównaną łatwość łączenia produktów

Mitsubishi lub jednego dostawcę będącego w stanie spełnić potrzeby klienta w zakresie sieci sterowania, naturalnym wyborem jest CC-Link.

Ta otwarta sieć sterowania typu Fieldbus zapewnia szybkie przesyłanie danych między różnymi urządzeniami. Podobnie jak w przypadku wszelkich sieci jednego producenta, sieć CC-Link jest szybko wdrażana, przy czym jej działanie jest gwarantowane. CC-Link jest również siecią otwartą i w związku z tym umożliwia wielu produktom innych firm pojawiającym się obecnie na rynku łączność za pomocą CC-Link. Firmy takie jak SMC, Festo, Siemens, Sunx, Yokogawa, Kawasaki Heavy Industries, Izumi-DATALogic Co.,Wago oraz

Keyence opracowały produkty dla sieci CC-Link. W sieci

CC-Link może być stosowany moduł Master w stanie gotowości, który można wykorzystać również jako stację zdalną.

Nowy, otwarty standard CC-Link IE oferuje maksymalną wydajność przy maksymalnej dostępności. Służy jako sieć poziomu sterowania, następnie obsługuje poziom zarządzania produkcją, poziom sterowania ruchem i poziom sterowania bezpieczeństwem.

W przyszłości struktura sieci zostanie ujednolicona na wszystkich poziomach.

Więcej ciekawych informacji na temat sieci CC-Link IE można znaleźć w oddzielnej broszurze, dostępnej w Internecie.

CC-Link

CC-Link/LT

Maksymalna długość sieci 13,2 km

Monitorowanie/programowanie online za pomocą System Q

Maks. prędkość transmisji 10 Mbit/s do 64 stacji maks.

Kontroler

Field

Motion

Łatwe podłączanie urządzeń Mitsubishi

Wprowadzanie ustawień za pomocą

System Q nie wymaga programowania

C-Link Safety jest certyfikowaną przez TÜV siecią bezpieczeństwa

Moduł lokalny

FX2N-32CCL

LRUN • LERR • RD • SD

QJ61BT11N

RUN

L.RUN

MST

SD

S.MST

RD

ERR.

L ERR.

STATION NO.

X10

X1

MODE

Standartowe moduły CC-Link

PLC Moduły Master

QJ61BT11N

System Q

QS0J61BT12

Seria FX

PCI Express

PCI

System Q

FX2N-16CCL-M

Q81BD-J61BT11

Q80BD-J61BT11N

Moduły sieciowe Slave

QJ61BT11N

Seria FX

Przetwornice

HMI

Wyłącznik

Servo

Roboty

FX2N-32CCL

FX3U-64CCl

FR-A7NC

FR-A7NC-Ekit-SC-E

GT15-75J61BT13-Z

BIF-CC-W

Seria MR-J3-T(4)

2A-HR 575H E

Opis

CC-Link master/local module

Moduły Master do sieci CC-Link Safety

CC-Link master

Moduł Master/local moduł PCI Express bus

Karta Master/lokalna typu PCI/F dla PC jako Master

Moduł Master/Local CC-Link

Interfejs CC-Link (Slave)

Moduł local sterownika FX3 do sieci CC-Link

Interfejs CC-Link do przetwornic A700 i F700

CC-Link Interface przetwornic cze; stotliwos'ci FR-E700 SC serii

Interfejs CC-Link dla GOT 1000

Interfejs CC-Link do wyłączników powietrznych SUPER AE

Serwowzmacniacz MR-J3 z interfejsem sieci CC-Link

Interfejs CC-Link dla robotów dla sterownika CR-2, CR-2A i CR-1

Moduł Master/lokalny

QJ61BT11N

NC

NC

DA

(FG)

SLD

DB

DG

QJ61BR11N

2

4

6

1

3

5

7

Moduły CC-Link IE

PLC

System Q

Moduł sieciowe

Master/Slave

QJ71GF11-T2

QJ71GP21-SX

QJ71GP21S-SX

Q80BD-J71GP21-SX

Q80BD-J71GP21S-SX

Kabel CC-Link

Niniejszy kabel jest przeznaczony do łączenia ze sobą urządzeń sieciowych CC-Link w celu tworzenia systemów peer-to-peer (np. System Q Mitsubishi), systemów Master/Slave (np. System Q Mitsubishi i jednostka zdalnego sterowania I/O CC-Link

Mitsubishi), a także zapewnia połączenie z dowolnym produktem zgodnym z CC-Link. Kabel został przetestowany i otrzymał certyfikat organizacji

CLPA (CC-Link Partner Association) jako produkt partnera zgodny z CC-Link.

DANE ELEKTRYCZNE

Maks. napięcie robocze

Nom. pojemność między przewodami @ 1 kHz

Nom. impedancja @ 1MHz

Nom. rezystancja przewodów przy prądzie stałym @ 20°C

Nom. tłumienie @ 1 MHz

Nom. tłumienie @ 5 MHz

Rezystancja izolacji

Opis

Moduł master/slave sieci CC-Link IE Field, skrętka Cat5e

1 Gbit/s, moduły Master/Slave dla FO GI

1 Gbit/s, moduł Master/Slave dla FO GI z zewnętrznym zasilaniem

1 Gbit/s, karta PCI dla PC typu Master/Slave dla FO GI

1 Gbit/s, karta PCI dla PC typu Master/

Slave dla FO GI z zewnętrznym zasilaniem

300 V RMS

60 pF/m

110

36

⏲/1000m

1,6 dB/100m

3,51 dB/100m

10 G

⏲/km Min

MITSUBISHI ELECTRIC

Nr kat.

236484

208815

208816

208817

208818

15

Nr kat.

154748

203209

133596

221859

200758

154748

102961

217915

156778

239644

166310

168571

strona 122

129808

2

/// SIECI

2

Profibus DP

Profibus DP to jedna z najszerzej wykorzystywanych sieci automatyzacyjnych w Europie. Zapewnia ona szeroką gamę potencjalnie zgodnych urządzeń, umożliwiając jednocześnie szybką i solidną komunikację.

Profibus DP oferuje użytkownikom możliwość mieszania urządzeń pochodzących od różnych firm.

Jest to otwarta sieć obejmująca różne urządzenia, od prostych stacji I/O po złożone sterowniki PLC.

Sieć umożliwia niezwykle szybką wymianę danych z wieloma różnymi urządzeniami Slave. Oprogramowanie GX Configurator DP w połączeniu z modułami Master Profibus składają się na wygodną w użyciu technologię plug and play.

Obsługa oprogramowania do konfiguracji nie wymaga objaśnień. Ustawianie sieci odbywa się w trybie graficznym. Wystarczy wybrać jednostkę

Slave, przypisać numer stacji i określić miejsce zapisu informacji w pamięci sterownika PLC. Ponieważ jest to sieć otwarta, jednostki Profibus firmy Mitsubishi można również łączyć z urządzeniami Master i Slave innych producentów.

Rozległe wsparcie ze strony wielu producentów

Szybkość przesyłania do 12 Mbps

Łatwe wprowadzanie ustawień za pomocą programu GX Configurator DP

Pełna gama produktów Profibus firmy

Mitsubishi

Urządzenia Master oraz Slave dostępne w seriach System Q i FX

MASTER

Seria

System Q

FX

INTELIGENTNE JEDNOSTKI SLAVE

Seria

System Q

FX

Przetwornica

HMI

Wyłącznik

MODUŁY SLAVE I/O

Seria

Wszystkie typy sterowników PLC

MODUŁY ZDALNYCH I/O

Seria

FX

Moduł

QJ71PB92V

FX3U-64DP-M

Moduł

QJ71PB93D

FX0N-32NT-DP

FX3U-32DP

FR-A7NP

FR-A7NP-Ekit-SC-E

FR-A7NP-Ekit-SC-E-01

IFC-PBDP

BIF-PR-W

Moduł

Seria ST

Moduł

FX2N-32DP-IF

FX2N-32DP-IF-D

Master

Jednostka inteligentna/ lokalna

Zdalna jednostka I/O

Opis

Moduł Master, intefejs Profibus DP (DPV1/V2)

Moduł Master Profibus DP dla sterowników PLC FX3U

Opis

Moduł Slave Profibus DP dla sterowników serii Q

Moduł Slave Profibus DP dla sterowników PLC FX1N/FX2N i FX3U

Moduł Profibus DP slave do sterowników PLC serii FX3U

Interfejs Profibus do przetwornic częstotliwości serii FR-A700 i FR-F700

Interfejs Profibus do przetwornic częstotliwości serii FR-E700 SC

Interfejs Slave Profibus DP dla pulpitów HMI E300/600/610/615/700/710/900/910

Interfejs Profibus do wyłączników powietrznych SUPER AE

Opis

Modułowy system wejść/wyjść do podłączenia z siecią Profibus DP

Opis

Jednostka zdalnego sterowania I/O Profibus; wykorzystuje moduły I/O oraz specjalne moduły funkcyjne

FX2N; zasilanie 240 V AC

Jednostka zdalnego sterowania I/O Profibus; wykorzystuje moduły I/O oraz specjalne moduły funkcyjne

FX2N; zasilanie 24 V DC

Nr kat.

165374

166085

Nr kat.

143545

62125

194214

158524

239646

239647

76676

168572

Nr kat.

Odsyłamy do następnych stron

Nr kat.

145401

142763

16

MITSUBISHI ELECTRIC

SIECI ///

DeviceNet

DeviceNet to kolejny szeroko przyjęty typ sieci otwartej obejmujący wiele różnych produktów różnych firm. Ten typ sieci jest szczególnie popularny w Ameryce Północnej.

DeviceNet działa między producentem a klientem w przestrzeni umożliwiającej działanie konfiguracji równorzędnych peer-to-peer bądź konfiguracji Master/Slave. Sieć DeviceNet jest oparta na szeregowej magistrali komunikacyjnej CAN

(Controller Area Network). DeviceNet to opłacalne rozwiązanie w zakresie integracji w sieci urządzeń teletransmisyjnych niskiego poziomu.

Rozległe wsparcie ze strony wielu producentów

Szybkość przesyłania do 500 Kbps

Łatwe wprowadzanie ustawień za pomocą programu GX Configurator DN dla serii System Q

Pełna gama produktów DeviceNet firmy

Mitsubishi

Urządzenia Master oraz Slave dostępne w seriach System Q i AnS

Typ modelu

Master

Seria

System Q

AnS/QnAS

FX

Inteligentny slave

Przetwornice

Moduł

QJ71DN91

A1SJ71DN91

FX2N-64DNET

FR-A7ND

FR-A7ND-Ekit-SC-E

AS-Interface

Interfejs siłownik-czujnik (AS-Interface) to międzynarodowy standard dla magistrali typu Fieldbus najniższego poziomu. Sieć jest dostosowana do wszechstronnych wymagań, ponieważ jest bardzo elastyczna i łatwa w instalacji. Jest ona zwykle wykorzystywana do sterowania czujnikami, siłownikami, jednostkami I/O i bramkami. Sieć AS-Interface charakteryzuje się własnym, wyróżniającym się żółtym kablem, który działa zarówno jako linia komunikacyjna, jak i przewód zasilający dla urządzeń łączących.

Używając specjalnych mostków łączących, można przenieść dowolną stację Slave w sieci i umieścić ją w nowym miejscu bez konieczności całkowitej wymiany przewodów ani przebudowywania sieci.

Serie System Q i AnS obsługują dwie sieci/

62 stacje za pomocą pojedynczego modułu

Łatwa konfiguracja i przemieszczanie modułów

Kabel Autonaprawy nie wymaga narzędzi do instalacji i zmiany systemu

Typ modelu

Master

Inteligentna jednostka Slave

Seria

System Q

AnS

Alpha

Moduł

QJ71AS92

A1SJ71AS92

AL2-ASI-BD

Opis

Moduł master/slave interfejsu DeviceNet

Moduł master/slave DeviceNet dla sterowników PLC AnS i QnAS

Moduł slave interfejsu DeviceNet

Interfejs DeviceNet do przetwornic częstotliwości serii FR-A700 i FR-F700

Interfejs DeviceNet do przetwornic częstotliwości serii FR-E700 SC

Opis

Moduł interfejsu AS-i, wersja 2.11, moduł Master podwójnej sieci

Moduł Master AS-i dla AnS (Master podwójnej sieci)

Karta sieciowa AS-i do użytku z AL2-14M lub AL2-24M

MITSUBISHI ELECTRIC

Nr kat.

143531

129936

142525

17

Master

Slave

Nr kat.

136390

124373

131708

158525

239648

Master

2

Slave

/// SIECI

2

MELSECNET/H

W przypadku systemów wymagających bezkompromisowej niezawodności i szybkiego działania, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie wyspecjalizowanej sieci. Sieć

MELSECNET/H i jej poprzedniczka MELSECNET/10 charakteryzują się dużą szybkością oraz zapewniają funkcje redundancji, co pozwala na szybką i bezpieczną wymianę dużej ilości danych.

Jest to własna dedykowana sieć firmy Mitsubishi.

Sieć MELSECNET jest przystosowana do dwuprzewodowej konfiguracji. To rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność sieci, ponieważ przypadki przerwania przewodów są automatycznie wykrywane, a trasa czynnego kanału komunikacyjnego jest automatycznie zmieniana wokół przypuszczalnego miejsca przerwania.

Sieć MELSECNET umożliwia także wykorzystanie funkcji "pływający Master". W ten sposób inne sterowniki PLC znajdujące się w sieci mogą przyjmować pozycję Master w przypadku wystąpienia zakłóceń podczas działania bieżącego modułu Master. MELSECNET umożliwia bardzo duży zasięg sieci – do 30 km.

Do 64 stacji na jedną sieć

Możliwe jest łączenie ze sobą maks. 239 sieci

(System Q)

"Pływający Master" zapewnia doskonałą redundancję w przypadku awarii stacji Master

Połączenie światłowodowe (kabel GI lub SI) i współosiowe 50

Zastosowanie w sieciach peer-to-peer lub jednostkach zdalnego sterowania (Remote I/O)

Łatwe wprowadzanie ustawień, nie wymaga programowania

Silne narzędzia diagnostyczne wbudowane w interfejs sieciowy, procesor PLC oraz narzędzia programistyczne

Maks. 16 tysięcy słów danych na jedną sieć

Maksymalna szybkość przesyłania 50 Mbps (tylko światłowód SI, komunikacja pełnodupleksowa)

Maksymalna odległość przesyłania dla pojedynczej sieci – 30 km dla pętli światłowodu lub 500 m dla połączenia współosiowego

Typ modelu

Moduł

Master/lokalny

Seria

System Q

AnS

Moduł Slave I/O

System Q

QnAS

Moduł

QJ71BR11

QJ71LP21GE

QJ71LP21-25

QJ71NT11B

A1SJ71LP21GE

A1SJ71LP21

A1SJ71BR11

A1SJ71QBR11

A1SJ71QLP21GE

QJ72LP25-25

QJ72BR15

A1SJ72QBR15

A1SJ72QLP25

Opis

Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel współosiowy

Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel światłowodowy GI 62,5/125

Moduł Master/Local MELSECNET/H, kabel światłowodowy SI

Stacja Master/Local do MELSECNET/H (skrętka)

Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel światłowodowy GI 62,5/125

Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel światłowodowy SI

Moduł Master/Local MELSECNET/10, kabel współosiowy

Moduł Master/Local Q2AS MELSECNET/10, kabel współosiowy

Moduł Master/Local Q2AS MELSECNET/10, kabel światłowodowy GI 62,5/125

Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) MELSECNET/H, kabel światłowodowy SI

Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) MELSECNET/H, kabel współosiowy

Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) QnAS MELSECNET/10, kabel współosiowy

Jednostka zdalnego sterowania (Remote I/O) QnAS MELSECNET/10, kabel światłowodowy SI

Moduł Master magistrali

Tryb normalny/gotowość

Master

Tryb normalny/gotowość

Modułowa zdalna jednostka I/O

SSCNETIII

Sieć Mitsubishi Electric SSCNET (Servo System

Controller Network – sieć sterowników serwosystemów) jest siecią dedykowaną do sterowników ruchu, która w każdych warunkach zapewnia systemom sterowania ruchem najwyższy poziom kontroli i elastyczności.

Sterowniki ruchu i serwowzmacniacze mogą być połączone ze sobą za pomocą sieci SSCNET.

Sieć SSCNETIII osiąga szybkości do 50 Mbps, zapewniając zarówno dużą szybkość jak i znaczną dokładność. Podczas pracy wszystkie parametry i dane eksploatacyjne są dostępne z poziomu głównego sterownika dzięki komunikacji prowadzonej przez magistralę systemową

SSCNET. Nastawy serwowzmacniaczy mogą być zmieniane bezpośrednio z poziomu sterownika.

Zdolność do pracy typu "Plug and Play" ułatwia połączenie, natychmiastową komunikację i zmniejsza błędy okablowania.

Większa elastyczność w zakresie integracji systemu

Szybka łączność sieciowa z krótkim czasem cyklu.

Praca z magistralą Direct Bus o krótkiom czasie dostępu

Odporne na zakłócenia połączenie światłowodowe.

18

MITSUBISHI ELECTRIC

Nr kat.

127592

138959

136391

221861

53457

47868

47869

66540

87152

136392

136393

68450

68449

SIECI ///

CANopen

Sieć CANopen jest "otwartą" implementacją systemu Controller Area Network (CAN), który został zdefiniowany w normie EN50325-4.

Została ona opracowana przez członków międzynarodowej grupy użytkowników i producentów

CAN. Warstwa aplikacyjna CANopen definiuje cały obszar usług i protokołów komunikacyjnych

(np. dane procesowe i serwisowe) oraz funkcje zarządzania siecią.

Sieci CANopen używane są do łączenia czujników, elementów wykonawczych i sterowników w przemysłowych systemach sterowania, sprzęcie medycznym oraz w elektronice morskiej, kolejnictwie, tramwajach i przemysłowych systemach transportu.

System magistrali CANopen ma strukturę liniową, do której można podłączyć maksymalnie 127 stacji.

Do jednej magistrali można podłączyć wiele stacji master. Obydwa końce magistrali zakończone są rezystorami. Przy prędkości komunikacji 1 Mbit/s, całkowita długość sieci może wynosić 40 metrów.

Obniżając prędkość komunikacji, można zwiększyć długość magistrali. Na przykład prędkość 125 kbit/s pozwala wydłużyć magistralę do 500 m. Stosując dodatkowe wzmacniacze, można przy prędkości

10 kbit/s zwiększyć długość sieci do 5 000 m.

Typ modelu

Localny

Seria

FX

Moduł

FX2N-32CAN

PLC innego wytwórcy

CANopen

Opis

Moduł komunikacyjny do sieci CANopen

PLC innego wytwórcy

PLC rodziny FX

Nr kat.

141179

2

Modbus

Protokół Modbus jest strukturą przesyłania komunikatów, która używana jest pomiędzy inteligentnymi urządzeniami do nawiązania komunikacji typu master-slave/klient-serwer.

Jest to standardowy protokół sieciowy, rzeczywiście otwarty i szeroko stosowany w środowisku produkcji przemysłowej.

Modbus pozwala na komunikowanie się pomiędzy wieloma urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci. Na przykład jako system, który mierzy temperaturę oraz wilgotność i przekazuje wyniki do PC. Modbus jest często używany do połączenia nadrzędnego komputera z odległą jednostką

(RTU), w systemy nadzorujące sterowaniem i zbieraniem danych (SCADA). Istnieją również wersje protokołu Modbus dla portów szeregowych i Ethernet.

Protokół Modus RTU (Remote Terminal Unit) jest zwartym, binarnym sposobem przedstawienia danych.

Typ modelu Seria

System Q

Master/Slave

FX

Slave

AnS

Wyłącznik

Moduł

QJ71MB91

QJ71MT91

FX3U-232ADP-MB

FX3U-485ADP-MB

FX3U-ENET-P502

A1SJ71UC24-R2-S2

A1SJ71UC24-R4-S2

BIF-MD-W

Master station

PLC innego wytwórcy

PLC innego wytwórcy

Odległe we/wy

Przetwornica częstotliwości

Opis

Moduł szeregowego interfejsu Modbus master/slave

Moduł interfejsu Modbus/TCP master/slave do sieci Ethernet

Moduł szeregowego interfejsu Modbus RS232C master/slave

Moduł szeregowego interfejsu Modbus RS485 master/slave

Moduł Ethernet, 100BASETX/10BASE-T, gotowy Modbus/TCP

Moduł interfejsu Modbus slave

Moduł interfejsu Modbus slave z protokołem RTU

Moduł interfejsu Modbus do wyłączników serii SUPER AE

HMI

MELSEC System Q

Nr kat.

167757

155603

165276

165277

225142

54355

54354

168573

MITSUBISHI ELECTRIC

19

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

3

Modu ły odleg ł e CC-Link

MITSUBISHI

PW

MELSEC

L RUN SD

A J65BTB1-16D

RD L ERR.

B RATE

0 1

2

4

3

STATION NO.

X10

6

0 1

5

2

4

3

8

9

7

6 5

X1

0 1

2

4

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 A B C D E F

1

3 5

7

DA

2

DB

DG

4

+24V

SLD

6

(FG)

24G

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

B1-

16D

PW L RUN L ERR Y0

1 2 3 4 5 6 7

ON

MITSUBISHI

AJ65SBT1-8TE

24G

DA

DB

DG

+24V

SLD

(FG)

40 20

STATION NO.

10

8 4 2

1 4

B RATE

2

1

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6 COM+

Y7 CTL-

Moduły odległe przeznaczone są do instalowania w pobliżu sterowanego obiektu. Ich zaletą jest zmniejszone okablowanie i zdolność do autonomicznego pobierania danych i wyników działania w poszczególnych modułach maszyny.

Do pracy w otoczeniu wilgotnym dostępnych jest sześć rodzajów niskoprofilowych, wodoodpornych modułów we/wy z klasą ochrony IP67, produkowanych jako moduły wejściowe, wyjściowe i mieszane.

Można podłączyć do 64 modułów we/wy z maksymalną liczbą 32 wejść lub 32 wyjść każdy.

Wszystkie moduły mają kompaktową, mocną i bardzo odporną na wstrząsy budowę.

Wskaźniki stanu wejść na diodach LED

Standardowa izolacja elektryczna pomiędzy procesem i sterowaniem za pomocą złącza optoelektronicznego.

Montaż za pomocą adaptera szyny DIN lub wkrętami.

Moduły mogą być montowane na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym lub w jednym z 4 kierunków.

Gotowy do użytku ze wszystkimi modułami master sieci CC-Link.

Gama produktów

Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

Wejścia/wyjścia mieszane

Wejścia analogowe

Wyjścia analogowe

Repeater

Moduł

AJ65BTB1-16D

AJ65BTB2-16D

AJ65SBTB1-8D

AJ65SBTB1-16D

AJ65SBTB3-16D

AJ65SBTB1-16D1

AJ65SBTB1-32D1

AJ65SBTB1-32D

AJ65FBTA4-16D

AJ65FBTA4-16DE

AJ65BTB1-16T

AJ65BTB2-16R

AJ65SBTB1-8TE

AJ65SBTB2-8T1

AJ65SBTB1-16TE

AJ65SBTB1-32T

AJ65SBTB2N-8R

AJ65SBTB2N-16R

AJ65SBTB1-16T1

AJ65SBTB1B-16TE1

AJ65SBTB1-32TE1

AJ65SBTB2N-16S

AJ65FBTA2-16T

AJ65FBTA2-16TE

AJ65BTB1-16DT

AJ65BTB2-16DT

AJ65BTB2-16DR

AJ65FBTA42-16DT

AJ65FBTA42-16DTE

AJ65SBTB1-32DT1

AJ65SBTB1-32DTE1

AJ65BT-64AD

AJ65BT-64RD3

AJ65BT-64RD4

AJ65BT-68TD

AJ65SBT-64AD

AJ65SBT2B-64RD3

AJ65BT-64DAV

AJ65BT-64DAI

AJ65SBT-62DA

AJ65SBT2B-64DA

AJ65SBT-RPT

Moduły odległe

Odległe moduły kompaktowe

Wodoodporny moduł odległy

Moduły odległe

Odległe moduły kompaktowe

Moduły odległe

Odległe moduły wodoodporne

Kombinowane moduły kompaktowe

Moduły odległe

Odległe moduły kompaktowe

Moduły odległe

Odległe moduły kompaktowe

Kompaktowywzmacniacz(repeater)

Liczba wejść

8

16

16

16

32

32

16

16

8

16

16

8

4

4

4

4

8

16

16

4

8

8

8

Liczba wyjść

16

16

16

16

16

32

8

16

32

8

16

16

8

8

16

8

4

4

4

2

16

16

8

8

8

Opis

Wejście DC (+COM/-COM)

Wejście DC z 8 zaciskami potencjałowymi (+COM/-COM)

Wejście DC (+COM/-COM)

Wejście DC (+COM/-COM)

Wejście DC (+COM/-COM), czujniki 3-przewodowe

Szybkie wejście DC (+COM/-COM)

Szybkie wejście DC (+COM/-COM)

Wejście DC (+COM/-COM)

Stopień ochrony IP67, wejście DC (typu sink)

Stopień ochrony IP67, wejście DC (typu source)

Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A

Wyjście przekaźnikowe 2 A

Wyjście tranzystorowe (typu source), odporne na zwarcie, 0,1 A

Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A

Wyjście tranzystorowe (typu source) 0,5 A

Wyjście tranzystorowe (typu sink) 0,5 A

Wyjście przekaźnikowe, 2 A

Wyjście przekaźnikowe, 2 A

Wyjście tranzystorowe (typu sink), 0,5 A

Wyjście tranzystorowe (typu source), 0,1 A

Wyjście tranzystorowe (typu source), 0,1 A

Wyjście triakowe, 0,6 A

Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu sink) 0,5 A

Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu source) 1 A

Wejście DC (typu sink), wyjście tranzystorowe (typu sink)

Wejście DC z 16 zaciskami potencjałowymi (typu sink), wyjście tranzystorowe (typu sink)

Wejście DC (typu source), wyjście przekaźnikowe

Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu sink), wejściowe DC (typu sink)

Stopień ochrony IP67, wyjście DC (typu source), wejściowe DC (typu source)

Wejście DC (typu sink), wyjście DC (typu sink), odporne na zwarcie

Wejście DC (typu source), wyjście DC (typu source)

4 kanały wejściowe, -10 V–+10 V, -20 mA–+20 mA

4 kanały wejściowe, 3-przewodowe połączenie do czujników temperatury Pt100

4 kanały wejściowe, 4-przewodowe połączenie do czujników temperatury Pt100

8 kanałów wejściowych do termoelementów

4 kanały wejściowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA

4 kanały wejściowe, trójprzewodowe połączenie Pt100

4 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V

4 wyjściowe kanały prądowe, 4 mA–20 mA

2 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA

4 wyjściowe kanały napięciowe, -10 V–+10 V, 0 A–20 mA

Repeater pozwalala na rozgałęzienia typu "T" i wydłużenie sieci

Nr kat.

163966

204679

204680

159954

150380

150381

75448

75453

129574

144062

129575

138957

140148

140149

75447

75450

104422

136026

151186

140144

140145

136025

137587

137588

75449

75452

88026

88027

88025

140146

221862

75446

75451

137589

137590

166822

204681

75444

75445

140147

221863

130353

20

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

CH. 1

ø A

ø B

DEC

PRE

F ST.

EQU1

EQU2

A

J65BT-64DAI

CH. 2

ø A

ø B

DEC

PRE

F ST.

EQU1

EQU2

B RATE

0 1

4

2

3

RING

CH. 1 2

ON

STATION NO.

X10

0 1

4

3

2

8

7

9

6

0 1

4

2

3

HIGH

PLS

CH. 1 2

LOW

MITSUBISHI

MELSEC

A

J65BT-D75P2-S3

AX1

AX2

PW

RUN

L RUN

SD

RD

L ERR.

B RATE

0 1

2

STATION NO.

X10

6

0 1

5

2

4

3

8

9

7

6

0 1

2

5

4

X1

3

MODE

RESET

Szybki licznik

Moduły szybkich liczników przyjmują sygnały wejściowe o częstotliwościach, znajdujących się poza zakresem normalnych modułów cyfrowych. Na przykład mogą być wykonywane zadania związane z pozycjonowaniem lub pomiary częstotliwości.

Wymiana danych z urządzeniam i peryferyjnymi

Moduły te umożliwiają komunikację z urządzeniami peryferyjnymi poprzez standardowy interfejs RS232C.

Urządzenia te połączone są punkt do punktu (1:1).

Pozycjonowanie w otwartej pętli sterowania

Usytuowanie jednostek pozycjonujących w pobliżu serwo i systemu mechanicznego zmniejsza nie tylko koszt okablowania, lecz również eliminuje problemy spowodowane szumami i stratami w kablach.

1

DA

2

3

DB

DG

4

SLD

5

+24V

6

7

24G

(FG)

3

Gama produktów

Moduł

Licznik

AJ65BT-D62

AJ65BT-D62D

AJ65BT-D62D-S1

Interfejs AJ65BT-R2N

Pozycjonowanie AJ65BT-D75P2-S3

Typ

Moduł odległy

Zob. również moduły we/wy odległych CC-Link Safety, strona 145

Zob. również przekaźniki bezpieczeństwa CC-Link, strona 146

Opis

2 wejścia szybkich liczników, napięcie wejściowe 5–24 V DC, do 200 kHz

2 wejścia szybkich liczników, wejście RS422 w standardzie EIA, do 400 kHz (niski pobór prądu)

2 wejścia szybkich liczników, wejście RS422 w standardzie EIA, do 400 kHz

Interfejs szeregowy, RS232C (D-Sub, 9 stykowy), 1 kanał

2-osiowy moduł pozycjonujący, wyjście impulsowe, interpolacja liniowa i kołowa

Nr kat.

88028

88029

88030

216545

88002

Europejska centrala organizacji CC-Link Partner Association powstała na początku stycznia 2001 roku w siedzibie Mitsubishi w Wielkiej Brytanii. Rola organizacji polega na dostarczaniu informacji, szkoleniu i promowaniu technologii CC-Link oraz produktów partnerów CLPA w Europie. Jednym z głównych obowiązków organizacji jest dostarczanie wsparcia technicznego partnerom

CLPA zamierzającym zapewnić zgodność własnych produktów z technologią CC-Link.

"Naszym celem jest znaczne zwiększenie zastosowania technologii CC-Link oraz promowanie produktów zgodnych z CC-Link, produkowanych przez partnerów CLPA.

Działania promocyjne obejmują m.in. seminaria szkoleniowe, wystawy na targach branżowych, relacje w prasie branżowej, przesyłki pocztowe oraz prezentacje internetowe.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami".

John Browett, CLPA Europe

Ponad 150 partnerów wytwarzających produkty zgodne z CC-Link

Ponad 700 produktów zgodnych z CC-Link, w tym sterowniki PLC, serwonapędy, regulatory temperatury itp.

Ponad 700 członków – w każdym miesiącu do organizacji przyłącza się nowy producent.

Postbox 10 12 17

D-40832 Ratingen

Phone: +49 (0) 2102/486 1750

Fax: +49 (0) 2102/486 1751 e-mail: [email protected]

www.clpa-europe.com

Biura regionalne w UK,

Polska i Ukraina więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

MITSUBISHI ELECTRIC

21

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

3

Seria MELSEC STlite skalowalnych rozwiązań przemysłowej sieci Ethernet

Gama produktów

Zatwierdzona do bardzo szerokiego zakresu zastosowań, seria STlite cechuje się doskonałym rozdrobnieniem modułów oraz konstrukcją niezwiązaną z konkretną siecią, dzięki czemu jest idealnie dostosowana do wymagań dzisiejszych rozproszonych systemów sieci obiektowych.

Dzięki skalowalnej wydajności i dużej gęstości upakowania, urządzenia te są zoptymalizowane do sprawnej komunikacji na poziomie procesu.

Zakres potencjalnych zastosowań jest praktycznie nieograniczony.

Do minimum redukuje koszty ogólne sprzętu i systemu.

Ułatwia obsługę i zwiększa wydajność.

Bezkompromisowo modułowa architektura systemu rozciąga się również na jego obsługę szerokiej gamy systemów sieci obiektowych.

W zależności od potrzeb aplikacji, do różnych protokołów można zainstalować różne stacje główne.

Moduł główny

Wydajność zasilania

Moduły z wejściami cyfrowymi (8 wejścia)

Moduły z wyjściami cyfrowymi (8 wyjścia)

Zoptymalizowany do wymagań prawdziwego życia.

Rozdrobnienie modułów:

2, 4 lub 8 kanałów w pojedynczym module we/wy

Możliwość współpracy z sieciami:

Dostępne są stacje główne dla wiodących protokołów sieci obiektowych: Profibus DP,

CC-Link oraz Ethernet

Bezpieczna inwestycja:

Projekt węzła sieci obiektowej umożliwia łatwe przełączanie się na standardy nowej magistrali, bez wymiany modułów magistrali.

Jasne oznakowanie:

Oznaczone kolorami grupy tabliczek identyfikacyjnych i znaczników terminali

Uniwersalny:

Na jednym węźle magistrali obiektowej można skonfigurować cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia oraz funkcje specjalne, pracujące z różnymi napięciami, mocami i sygnałami.

Niezawodny:

Certyfikaty dla rozwiązań automatyki przemysłowej i morskiej zapewniają szeroki wachlarz zastosowań - nawet w szczególnie trudnych warunkach otoczenia.

Automatyczne połączenie ze stykami zasilania i danych

Połączenia z magistralą za pomocą wtyczki

Zaciski sprężynowe CAGE CLAMP ® do połączenia sygnałów wejść/wyjść

Moduły z wyjściami analogowymi

(4 wyjścia)

Wydajność zasilania

Moduły z wejściami analogowymi

(4 wejścia)

Moduł końcowy

Moduły zasilaczy

Elektroniczne moduły

Moduł główny

STL-PB1

STL-BT1

STL-ETH1

Wydajność zasilania

STL-PS

STL-BPS

Moduły z wejściami cyfrowymi

STL-DI8-V1

STL-DI8-V2

Moduły z wyjściami cyfrowymi

STL-DO4

STL-DO8

Moduł wyjść przekaźnikowych

STL-RO2

Moduły z wejściami analogowymi

STL-AD2-V

STL-AD2-I

STL-AD4-V1

STL-AD4-V2

STL-AD4-I

STL-TI2

Moduły z wyjściami analogowymi

STL-DA2-V

STL-DA2-I

STL-DA4-V1

STL-DA4-V2

STL-DA4-I

Moduły do enkoderowe

STL-ENC

Moduł licznika

STL-C100

Moduł interfejsu

STL-SSI

Moduł systemowy

STL-ET

Akcesoria

STL-CC-Link

Opis

Moduł główny Profibus DP/V1, 12 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe

Moduł główny CC-Link, 156 kbit/s–10 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe

Moduł główny TCP/IP ECO, 10/100 Mbit/s; sygnały analogowe i cyfrowe

Moduł zasilacza 24 V DC, pasywny

Moduł zasilacza 24 V DC, z zasilaniem magistrali

Moduł z wejściami cyfrowymi, 8 wejścia, 24 V DC, 0,5 A, 0,2 ms, typu source, połączenie jednoprzewodowe

Moduł z wejściami cyfrowymi, 4 wejścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source

Moduł wyjść cyfrowych, 4 wyjścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source

Moduł wyjść cyfrowych, 8 wyjścia, 24 V DC, 0,5 A, typu source

Moduł wyjść przekaźnikowych, 2 styki NO, 230 V AC/30 V DC, 2 A, bezpotencjałowe

Moduł z wejściami analogowymi, 2 wejścia napięciowe, 0–10 V DC, pojedyncze

Moduł z wejściami analogowymi, 2 wejścia prądowe, 4–20 mA, pojedyncze

Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia napięciowe, 0–10 V DC, pojedyncze

Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia napięciowe, ±10 V DC, pojedyncze

Moduł z wejściami analogowymi, 4 wejścia prądowe, 4–20 mA, pojedyncze

Moduł analogowy z wejściami do czujników temperatury, pomiar Pt-100 lub opornikiem (wybierany)

Moduł z wyjściami analogowymie, 2 wyjścia napięciowe, 0–10 V DC

Moduł z wyjściami analogowymie, 2 wyjścia prądowe, 4–20 mA

Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia napięciowe, 0–10 V DC

Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia napięciowe, ±10 V DC

Moduł z wyjściami analogowymie, 4 wyjścia prądowe, 4–20 mA

Moduł wejściowy do enkodera przyrostowego

Moduł wejściowy z licznikiem rewersyjnym, 24 V DC,100 kHz

Moduł wejściowy z interfejsem do enkodera SSI, 24 bit, 125 kHz

Ostatni moduł magistrali

Złącze sieci obiektowej CC-Link do modułu głównego CC-Link, 9-stykowa wtyczka D-Sub

22

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

Moduł główny serii STlite

Moduły główne łączą obwody we/wy

STlite z systemami sieci obiektowych

Profibus DP, CC-Link lub Ethernet. Każdy moduł główny rozpoznaje wszystkie wstawione moduły we/wy oraz moduły specjalne i z tej konfiguracji generuje lokalny obraz procesu. Obsługiwane są konfiguracje mieszane, złożone z modułów analogowych (komunikacja słowami) i cyfrowych (komunikacja bitowa). Stacje mają szeroki zakres protokołów aplikacji. Stacja główna Ethernet posiada także zintegrowany serwer do aplikacji sieciowych.

Dane techniczne

Liczba modułów we/wy

Komunikacja

Interfejs złącze protokół ośrodek

STL-PB1

64

STL-BT1

64

STL-ETH1

64

Profibus DP

Kabel miedziany zgodny z EN 50170

Standardowy CC-Link

Kabel miedziany ekranowany 2/3x0,5 mm

2

Ethernet TCP/IP ECO

Skrętka S-UTP 100 W Cat 5

Gniazdo 9-stykowe D-SUB gniazdo 9-stykowe D-SUB RJ45

Maks. odległość transmisji obraz wejść procesu

Adresy stacji

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Maks. prąd wejścia (24 V DC)

Zewnętrzne źródło zasilania (24 V DC)

Podłączenie przewodu

Wymiary (SxWxG) m

1200 (zależy od prędkości transmisji/rodzaju kabla)

244 bajtów

1200 (zależy od prędkości transmisji/rodzaju kabla)

256 bajtów

100 pomiędzy HUB-em i stacją główną (maks.

długość sieci ograniczona jest przez parametry Ethernet)

Sygnały cyfrowe 14 bajtów, system 2 bajty, sygnały analogowe 32 bajty

Sieć obiektowa obraz wyjść procesu

Liczba adresowalnych modułów

244 bajtów

96 ze wzmacniaczem

256 bajtów

64

Sygnały cyfrowe 14 bajtów, system 2 bajty, sygnały analogowe 32 bajty

Ograniczona przez parametry Ethernet

— — 1/1–4 mA 200 mA 500

300

500

300

500

Poprzez moduł zasilacza Poprzez moduł zasilacza Poprzez moduł zasilacza

CAGE CLAMP® mm 51x65x100

CAGE CLAMP®

51x65x100

CAGE CLAMP®

51x65x100

Dane do zamówienia Nr kat. 242279 242280 242281

Akcesoria

STL-CC-Link con: Nr kat. 242314

Złącze sieci obiektowej łączy urządzenie CC-Link z linią CC-Link

.

3

Moduł zasilacza

Moduły zasilaczy dostarczają wymaganych napięć zasilania do zacisków magistrali.

Podczas konfigurowania systemu należy zwrócić uwagę, aby całkowity prąd nie przekroczył maksymalnego prądu płynącego przez zaciski wejściowe zasilania. Jeśli tak się zdarzy, wówczas należy zainstalować dodatkowy moduł zasilania.

Dane techniczne

Zasilaniem

Prąd wejściowy

Całkowity prąd modułów we/wy

Napięcie przez styki zasilania

Prąd przez styki zasilania

Podłączenie przewodu

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Moduł zasilacza z zasilaniem magistrali zwiększa wydajności systemu zasilania dla węzłów magistrali obiektowej o wysokim poborze mocy (suma wartości wewnętrznego poboru mocy terminali magistrali). Jeśli jest to konieczne, można zainstalować dodatkowe moduły zasilaczy z zasilaniem magistrali.

STL-PS

24 V DC (-25 %–+30 %) max. — mA — maks. 24 V DC maks. 10 A DC mA CAGE CLAMP®

1 moduł (12 mm) mm 12x65x100

Nr kat. 242311

STL-BPS

24 V DC (-25 %–+30 %)

500

2000

24 V DC (-25 %–+30 %)

10 A DC

CAGE CLAMP®

1 moduł (12 mm)

12x65x100

242312

Ostatni moduł magistrali

Jeden z tych modułów musi być zainstalowany na końcu każdego węzła sieci obiektowej. Ostatni moduł magistrali

Dane techniczne

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia zakańcza wewnętrzną magistralę zacisków i zapewnia niezawodną wymianę danych.

STL-ET

1 moduł (12 mm)

12x65x100

Nr kat. 242313

23

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

3

Moduły cyfrowych we/wy

Moduł z wejściami cyfrowymi

Moduł z wyjściami cyfrowymi

Moduły z wejściami cyfrowymi

Moduły wejść cyfrowych zawierają

8 kanałów i są one używane do wprowadzania sygnałów sterujących z obiektu, na przykład z czujników. Każde wejście posiada filtr tłumiący zakłócenia, który używa różnych stałych czasowych.

Moduły z wyjściami cyfrowymi

Dostępne moduły wyjść cyfrowych mają

4 lub 8 wyjść. Są one używane do przesyłania sygnałów sterujących z systemu automatyki do podłączonych elementów wykonawczych. Wszystkie wyjścia są odporne na zwarcie.

We wszystkich modułach cyfrowych wejść i wyjść potencjał systemu i obiektu są od siebie odizolowane.

Moduły z wyjściami przekaźnikowymi

Moduły wyjść przekaźnikowych mają dwa zwierne styki. Przekaźniki mają zestyki bezpotencjałowe i są uruchamiane napięciem z wewnętrznego systemu.

Status wysterowania każdego z wyjść jest wskazywany przez diodę LED.

Elementy wykonawcze z połączeniami PE mogą być podłączone bezpośrednio.

Dane techniczne

Typ modelu

Wejścia wbudowane

Szerokość modułu

Zastosowana metoda izolacji

Znamionowe napięcie wejściowe

Znamionowy prąd wejściowy

Czas odpowiedzi

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Podłączenie przewodu

Dane do zamówienia

STL-DI8-V1

Moduł z wejściami cyfrowymi

8, typu source, Połączenie jednoprzewodowe

1 moduł (12 mm)

Złącze optoelektroniczne

(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC mA 2,8 ms 0,2 mA 17 mm 12x65x100

CAGE CLAMP®

Nr kat. 242282

STL-DI8-V2

Moduł z wejściami cyfrowymi

8, typu source, Połączenie jednoprzewodowe

1 moduł (12 mm)

Złącze optoelektroniczne

(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC

2,8

3

17

12x65x100

CAGE CLAMP®

242283

Dane techniczne

Typ modelu

Wyjścia wbudowane

Szerokość modułu

Zastosowana metoda izolacji

Znamionowe napięcie obciążenia

Maks. przełączana moc

Maks. prąd obciążenia

Maks. częstotliwość przełączania

Czas odpowiedzi

OFF

씮 ON

ON

씮 OFF

Funkcji zabezpieczających

Czas drgania styków

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Podłączenie przewodu

Dane do zamówienia

STL-DO4

Moduł z wyjściami cyfrowymi

4, typu source

1 moduł (12 mm)

Złącze optoelektroniczne

24 V DC

A 0,5/wyjście

1 kHz ms — ms —

Wyjście zabezpieczone przed zwarciem

— mA 7 mm 12x65x100

CAGE CLAMP®

Nr kat. 242284

STL-DO8

Moduł z wyjściami cyfrowymi

8, typu source

1 moduł (12 mm)

Złącze optoelektroniczne

24 V DC

0,5/wyjście

2 kHz

Wyjście zabezpieczone przed zwarciem

25

12x65x100

CAGE CLAMP®

242295

STL-RO2

Moduł wyjść przekaźnikowych

2 styki normalnie otwarte

1 moduł (12 mm)

Przekaźnik

250 V AC/30 V DC

2,0/wyjście

30/min (przy obciążenie znamionowe) maks. 10 maks. 10

— typu 1,2 ms

100

12x65x100

CAGE CLAMP®

242296

24

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

Moduły analogowych we/wy

Moduł z wejściami analogowymi

Moduł z wyjściami analogowymi

Moduły z wejściami analogowymi

Moduły z prądowymi wejściami analogowymi przetwarzają sygnały w standardzie

4–20 mA. Moduły z wejściami napięciowymi mogą obsłużyć sygnały w standardzie ±10 V lub 0–10 V.

Sygnał wejściowy jest elektrycznie odizolowany i przesyłany jest do poziomu systemu z rozdzielczością 12-bitową.

Moduły są zasilane wewnętrznym systemem zasilaczy. Kanały wejściowe modułów mają wspólne uziemienie.

Moduły z wyjściami analogowymi

Moduły analogowe z wyjściem prądowym wytwarzają sygnały w standardzie 4–20 mA. Moduły z wyjściami napięciowymi generują sygnały w standardzie ±10 V lub 0–10 V.

Sygnał wyjściowy jest elektrycznie odizolowany i przesyłany jest do poziomu systemu z 12-bitową rozdzielczością.

Zasilanie modułów z wyjściem prądowym dostarczane jest z zasilacza obiektowego.

Wyjścia modułów z wyjściami napięciowymi są odporne na zwarcie, mają wspólny potencjał odniesienia i są zasilane wewnętrznym systemem zasilaczy.

3

Dane techniczne

Typ modelu

Szerokość modułu

Liczba kanałów wejściowych

Sygnał wejściowy

Rozdzielczość

Czas przetwarzania

Maksymalne napięcie wejściowe

Dokładność przy 25 °C

Oporność wejściowa (na jedno wejście)

Zastosowana metoda izolacji

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Podłączenie przewodu

Dane do zamówienia

Nr kat. 242297

STL-AD2-V STL-AD2-I STL-AD4-V1 STL-AD4-V2 STL-AD4-I

Moduł z wejściami analogowymi Moduł z wejściami analogowymi Moduł z wejściami analogowymi Moduł z wejściami analogowymi Moduł z wejściami analogowymi

1 moduł (12 mm)

2

0–10 V

12 bit

2 ms

2

1 moduł (12 mm)

4–20 mA

12 bit

2 ms

1 moduł (12 mm)

4

±10 V

12 bit

10 ms

1 moduł (12 mm)

4

0–10 V

12 bit

10 ms

1 moduł (12 mm)

4

4–20 mA

12 bit

10 ms

35 V 10 V ±40 V ±40 V 32 V

<±0,2 % wartości pełnego zakresu <±0,1 % wartości pełnego zakresu <±0,1 % wartości pełnego zakresu <±0,1 % wartości pełnego zakresu <±0,2 % wartości pełnego zakresu

130

W

<220

W/20 mA

>100

W

>100

W

>100

W/20 mA

Izolacja elektryczna kanałów wejściowych mA 60 mm 12x65x100

75

12x65x100

65

12x65x100

65

12x65x100

65

12x65x100

CAGE CLAMP® CAGE CLAMP® CAGE CLAMP® CAGE CLAMP® CAGE CLAMP®

242298 242299 242300 242301

Dane techniczne

Typ modelu

Szerokość modułu

Liczba kanałów wyjściowych

Sygnał wyjściowy

Rozdzielczość

Czas przetwarzania

Dokładność przy 25 °C

Długość słowa danych

Rezystancja zewnętrznego obciążenia

Zastosowana metoda izolacji

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Podłączenie przewodu

Dane do zamówienia

STL-DA2-I STL-DA2-V STL-DA4-V1 STL-DA4-V2 STL-DA4-I

Moduł z wyjściami analogowymi Moduł z wyjściami analogowymi Moduł z wyjściami analogowymi Moduł z wyjściami analogowymi Moduł z wyjściami analogowymi

1 moduł (12 mm) 1 moduł (12 mm) 1 moduł (12 mm) 1 moduł (12 mm) 1 moduł (12 mm)

2

4–20 mA

12 bit

2 ms

<±0,1 % wartości pełnego zakresu

2

0–10 V

12 bit

2 ms

4

0–10 V

12 bit

10 ms

4

±10 V

12 bit

10 ms

4

4–20 mA

12 bit

10 ms

2x16 bit

<600

W

2x16 bit

5 k

Izolacja elektryczna kanałów wyjściowych mA 70 mm 12x65x100

CAGE CLAMP®

65

W

12x65x100

CAGE CLAMP®

4x16 bit

5 k

W

125

12x65x100

CAGE CLAMP®

4x16 bit

5 k

W

125

12x65x100

CAGE CLAMP®

4x16 bit

0–300

W/300–600 W

60

12x65x100

CAGE CLAMP®

Nr kat. 242302 242303 242304 242305 242306

MITSUBISHI ELECTRIC

25

3

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

Specjalne moduły funkcyjne

+R1 +R2

RL1 RL2

-R1 -R2

S S

750-461

Moduł z wejściami do czujników temperatury

Wejściowy moduł analogowy do pomiaru temperatury umożliwia, za pomocą 2 lub

3-przewodowego kabla, bezpośrednie podłączenie oporowych czujników temperatury typu Pt100. Moduł linearyzuje dane w obrębie całego obsługiwanego zakresu temperatury.

Zwarcia obwodów, przerwania przewodów oraz wartości spoza zakresu są sygnalizowane czerwoną diodą LED jako błąd.

Dane techniczne

Typ modelu

Liczba kanałów wejściowych

Wewnętrzny pobór prądu

Rodzaje czujników

Podłączenie czujnika

Zakres pomiaru temperatur

Rozdzielczość

Czas konwersji

Dokładność przy 25 °C

Zastosowana metoda izolacji

Znamionowy prąd pomiarowy

Długość słowa danych

Podłączenie przewodu

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

2 mA 80

STL-TI2

Wejściowy moduł analogowy do pomiaru temperatury

Pt100 i pomiar oporności

Połączenie 3-przewodowe (ustawienie fabryczne) lub 2-przewodowe

-200–+850 °C (Pt 100)

0,1 °C

320 ms (na kanał)

<±0,2 % wartości pełnego zakresu

Izolacja elektryczna kanałów wejściowych

0,5 mA

2x16 bit

CAGE CLAMP®

1 moduł (12 mm) mm 12x65x100

Nr kat. 242307

26

A A

+

-

B B

N1 N2

C

C

L G

U e

U

0

R S

Moduł wejściowy do enkodera przyrostowego

Moduł ten, poprzez port RS422, stanowi interfejs do enkodera przyrostowego.

Sterownik może odczytywać i uaktywniać licznik z dekoderem kwadraturowym oraz zatrzaskiem sygnału przejścia przez punkt zerowy. Sterownik może również ustawić licznik. Wówczas, w odpowiednim trybie działania, narastające zbocze sygnału na wejściu wprowadza do rejestru zatrzaskowego wartość licznika oraz inicjalizuje licznik.

Prędkość (liczba przyrostów/ms) jest automatycznie rejestrowana i może zostać wysłana do sterownika zamiast wartości rejestru zatrzaskowego. Wejście bramkujące może być używane do blokady licznika. Wejście ref można wykorzystać do uaktywnienia funkcji punktu zerowego. Moduły wykorzystują wyjścia cam do sygnalizacji, czy wartość licznika znajduje się we wstępnie zdefiniowanych przedziałach. Zasilanie enkodera zapewnia moduł.

Dane techniczne

Typ modelu

Podłączenie enkodera

Wewnętrzny pobór prądu

Zakres zliczania

Maks. częstotliwość zliczania

Dekoder

Rozdzielczość impulsu zerowego

Polecenia

Pobór prądu (typ.)

Napięcie wyjściowe

Maks. prąd wyjściowy

Długość słowa danych

Wyjścia cyfrowe napięcie wyjściowe maks. prąd wyjściowy

Funkcje zabezpieczające napięcie wejściowe

Wejścia cyfrowe prąd wejściowy

Podłączenie przewodu

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

STL-ENC

Interfejs kodera przyrostowego

3 kanały wejściowe mA 110

32 bit binarnie

250 kHz

Dekoder kwadraturowy z 4-krotnym raportem

32 bit

Odczyt, ustawienie, zezwolenie

35 mA bez obciążenia

5 V DC do zasilania czujnika

300 mA do zasilania czujnika

1x32 bit

24 V DC

0,5 A

Wyjście zabezpieczone przed zwarciem

(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC

5–7 mA

CAGE CLAMP®

2 moduły (24 mm) mm 24x65x100

Dane do zamówienia

Nr kat. 242308

MITSUBISHI ELECTRIC

Specjalne moduły funkcyjne

U/D CLK

+ +

-

A1 A2

D+ D-

+ +

-

CL+ CL-

750-461

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

Moduł licznika rewersyjnego

Licznik ten przyjmuje 24-woltowe sygnały dwustanowe i przesyła wartość licznika do zainstalowanego układu magistrali. Do przełączania pomiędzy liczeniem w dół i w górę, wykorzystywane jest odpowiednie wejście. Do przełączania dwóch wyjść cyfrowych oraz ustawiania i kasowania licznika można użyć bajtu sterującego. Istnieje również możliwość zatrzaśnięcia stanu licznika.

Dane techniczne

Typ modelu

Wyjścia przełączające

Wejścia licznikowe

Wewnętrzny pobór prądu

Maks. prąd wyjściowy

Znamionowe napięcie wejściowe

Znamionowy prąd wejściowy

Maks. częstotliwość zliczania

Zakres zliczania

Zastosowana metoda izolacji

Długość słowa danych

Funkcje zabezpieczające

Podłączenie przewodu

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

2

1

STL-C100

Licznik rewersyjny mA 70

0,5 A mA 5

(0): -3–+5 V DC/(1): 15–30 V DC

100 kHz

32 bit

Izolacja elektryczna wejść i wyjść

32 bit

Wyjście zabezpieczone przed zwarciem

CAGE CLAMP®

1 moduł (12 mm) mm 24x65x100

Nr kat. 242309

3

Moduły interfejsów

Moduł interfejsu nadajnika SSI umożliwia bezpośrednie podłączenie nadajnika SSI.

W celu odczytania nadajnika, moduł wysyła sygnał zegara, a przepływ danych przedstawia w obrazie procesu jako słowo danych. Rejestry sterowania mogą być używane do ustawienia różnych trybów pracy, częstotliwości nadawania i szerokości bitów

Nadajnik może być zasilany bezpośrednio z modułu przez wyjście zasilania.

Moduł interfejsu szeregowego pozwala na połączenie urządzeń z portem RS232C.

W ten sposób podłączone urządzenie może komunikować bezpośrednio ze sterownikiem poprzez moduł główny sieci obiektowej. Niezależnie od rozmieszczenia systemu magistrali hosta, prędkość transmisji aktywnego kanału komunikacyjnego w trybie pełnego duplexu wynosi 19.200 bit/s.

Dane techniczne

Typ modelu

Interfejs

Podłączenie kodera

Wewnętrzny pobór prądu

Napięcie wyjściowe

Częstotliwość/-szybkość transmisji

Długość danych wejścia szeregowego

Sygnał wyjściowy

Sygnał wejściowy

Kodowanie sygnału

Zastosowana metoda izolacji

Długość słowa danych

Podłączenie przewodu

Szerokość modułu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

STL-SSI

Interfejs nadajnika

SSI

1 wejście/1 kanał wyjściowy mA 85

24 V DC (-15–+20 % do zasilania czujnika)

125 kHz (maks. 1 MHz)

32 bit

Sygnał różnicowy (RS422)

Sygnał różnicowy (RS422)

Kod Grey’a

Izolacja elektryczna wejść i wyjść

1x32 bit

CAGE CLAMP®

1 moduł (12 mm) mm 24x65x100

Nr kat. 242310

MITSUBISHI ELECTRIC

27

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

3

Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link

28

Opis systemu

Ta nowa seria ST zaprojektowana została jako system modułowych wejść/wyjść, do połączenia z siecią Profibus DP i CC-Link. System zawiera:

앬 moduł główny (stacja główna i terminal sieciowy do Profibus DP lub CC-Link) moduły zasilające cyfrowe i analogowe moduły wejść i wyjść

Elementy te mogą być swobodnie łączone, zapewniając skuteczną konfigurację systemu w zależności od naszych wymagań.

Nazwa "ST" oznacza "Slice-type Terminal" i pochodzi od fizycznego wyglądu bardzo wysmukłych modułów (12,6 mm). Niezależnie od wąskich typów modułów, dostępne są również moduły 16 wejściowe i moduły 16 wyjściowe.

Moduły rozszerzające zaprojektowane zostały jako system dwuelementowy, który składa się z elektronicznych modułów spełniających określone funkcje i modułów bazowych, będących elementem modułowej magistrali. Moduły bazowe dostępne są w dwóch wersjach terminali zaciskowych: zatrzaskowej lub śrubowej.

Elektroniczne moduły można łatwo zatrzasnąć w module bazowym bez użycia jakiegokolwiek narzędzia. Złączoną jednostkę można zamontować na szynie DIN. Wymianę elektronicznych modułów można przeprowadzić online, nie wstrzymując działania systemu.

Nie jest konieczne powtórne kablowanie.

Zakres produktów

16-punktowy cyfrowy moduł wejściowy

16-punktowy cyfrowy moduł wejściowy

1-kanał. analog. moduł wyjściowy

2-kanał. analog. moduł wyjściowy

RUN

ERR.

REL.

DIA

BF

M 1

M 2

SYN.

FRE.

ON

RS-232C

+

S 80

T

A

40

T 20

O

N

10

8

4

2

N

O 1

RELEASE

ST1H-PB

RESET

PROFIBUS I/F

ST1PSD

RUN ERR.

PW

ST1X2

-DE1

RUN ERR.

11 21

ST1X16

-DE1

RUN ERR.

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

ST1Y16

-TE2

RUN ERR.

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

ST1X2

-DE1

RUN ERR.

ST1X4

-DE1

RUN ERR.

11 21 11

14

21

24

ST1Y2

-TE2

RUN ERR.

11 21

ST1PDD

RUN ERR.

PW

ST1AD2

RUN

-V

ERR.

ST1DA2

RUN

-V

ERR.

ST1PSD

RUN

PW

ERR.

ST1AD2

-I

RUN ERR.

ST1DA1

-I

RUN ERR.

MITSUBISHI

STATION

11 21 31 41

12 22 32 42

13 23 33 43

14 24 34 44

11 21

12 22

13 23

14 24

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142 152 162

13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 163

14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 164

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 11 21 11 21

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142 152 162 12 22 12 22

13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 163 13 23 13 23

14 24 14 24

15 25

16 26

11 21

12 22

13 23

11 21

12 22

13 23

14 24

11 21

12 22

13 23

14 24

11 21

12 22

13 23

14 24

11 21 31 41

12 22 32 42

13 23 33 43

14 24 34 44

11 21

12 22

13 23

14 24

11 21

12 22

13 23

14 24

Moduł główny

Moduł zasilacza

2 wejściowy moduł cyfrowy

2 wejściowy moduł c yfrowy

4 wejściowy moduł cyfrowy

2 wyjściowy moduł cyfrowy

Moduł zasilacza

2-kanał. analog. moduł wejściowy

Moduł zasilajcy

Zakres produktów i ich dobór

Poniższa tabela pokazuje możliwe kombinacje pomiędzy elektronicznymi modułami i możliwymi do zastosowania modułami bazowymi. Dostępne są jednak dwa rodzaje modułów bazowych, w których występują sprężynowe terminale zaciskowe lub śrubowe terminale zaciskowe. Do swojego zastosowania można więc dobrać najlepsze rozwiązanie.

RUN

ERR.

REL.

DIA

BF

M1

M0

SYN.

FRE.

S 80

T

A

40

T

20

10

O

N

8

4

N

O.

2

1

RS-232C

RELEASE

+

RESET

PROFIBUS I/F

ST1H-PB

ST1PSD

ERR.

RUN

PW

ST1X16

-DE1

RUN ERR.

11 21 31

41 51 61 71 81

91 101 111 121

131 141 151 161

11 11

STATION

12 22 12 22

32 42 52 62 72

82 92 102 112

122 132 142 152

162

13

23 13 23 33 43

53 63 73 83

93 103 113 123 133

143 153 163

84 94 104

114 124 134 144 154

164

24 34 44 54

64 74

14 24 14

ST1X2

-DE1

ERR.

RUN

21

11

RUN

11

ERR.

21

11 11

12 12 22 22

13 13

23 23

14 14 24 24

Każdy elektroniczny moduł ma diody LED, pozwalające na szybką i łatwą diagnostykę oraz dostarczające dodatkowych informacji.

Na module głównym pokazywane są również komunikaty błędu i statusu.

Specjalne właściwości:

ST = Slice terminals, szerokość wynosi tylko

12,6 mm

Struktura modułowa, nie ograniczająca pozycji instalacji jednostki

Prosta i kompletna obsługa za pomocą

3 przycisków

Schemat połączenia dla każdego modułu

Przekrój przewodu od 0,5–2,5 mm, możliwy do zastosowania we wszystkich modułach

Profibus DP lub CC-Link, elastyczny przewód z zaciśniętą końcówką lub pojedynczy drut bez końcówki

Rozszerzalny z przyrostem co dwa punkty

Wymienne moduły elektroniczne

Funkcja "hot swap" bez potrzeby powtórnego kablowania

Szybka diagnostyka poprzez diody LED

Na potrzeby czujników i elementów wykonawczych rozprowadzone napięcie 24 V DC

Złote styki do wszystkich połączeń magistrali i sygnałów

Kodowanie elektronicznych modułów zabezpiecza przed założeniem niewłaściwej jednostki

GX Configurator DP pozwala na łatwe ustawianie parametrów

Elektroniczne moduły

Moduł główny

ST1H-PB

ST1H-BT (CC-Link)

Moduły zasilaczy

ST1PSD (pierwszy)

ST1PSD (drugi i kolejny)

ST1PDD

Moduły z wejściami cyfrowymi

ST1X2-DE1

ST1X4-DE1

ST1X16-DE1/

ST1X1616-DE1-S1

Moduły z wyjściami cyfrowymi

ST1Y2-TE2

ST1Y16-TE2

ST1Y16-TE8

ST1Y2-TPE3

ST1Y16-TPE3

ST1Y2-R2

Moduły z wejściami analogowymi

ST1AD2-V

ST1AD2-I

Moduły z wyjściami analogowymi

ST1DA2-V/-F01

ST1DA1-I/-F01

Moduły temperaturowe

ST1TD2

ST1RD2

Moduły do enkoderowe

ST1SS1

Moduły bazowe

Sprężynowe terminale zaciskowe

Nie ma potrzeby

Nie ma potrzeby

ST1B-S4P2-H-SET

ST1B-S4P2-R-SET

ST1B-S4P2-D

ST1B-S4X2

ST1B-S6X4

ST1B-S4X16

ST1B-S6X32

ST1B-S3Y2

ST1B-S3Y16

ST1B-S3Y16

ST1B-S3Y2

ST1B-S3Y16

ST1B-S4IR2

ST1B-S4IR2

ST1B-S4IR2

ST1B-S4IR2

ST1B-S4IR2

ST1B-S4TD2

ST1B-S4IR2

ST1B-S4IR2

Śrubowe terminale zaciskowe

Nie ma potrzeby

Nie ma potrzeby

ST1B-E4P2-H-SET

ST1B-E4P2-R-SET

ST1B-E4P2-D

ST1B-E4X2

ST1B-E6X4

ST1B-E4X16

ST1B-E6X32

ST1B-E3Y2

ST1B-E3Y16

ST1B-E3Y16

ST1B-E3Y2

ST1B-E3Y16

ST1B-E4IR2

ST1B-E4IR2

ST1B-E4IR2

ST1B-E4IR2

ST1B-E4IR2

ST1B-E4TD2

ST1B-E4IR2

ST1B-E4IR2

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link

RUN

ERR.

REL.

DIA

BF

-

M1

M0

SYN.

FRE.

S

T

80

A

40

T

I

O

20

10

8

N

4

N

O.

2

1

RS-232C

+

RELEASE

RESET

PROFIBUS I/F

ST1H-PB

MITSUBISHI

STATION

Moduł bazowy (stacja główna) serii

MELSEC ST

Moduł bazowy ST1H-PB łączy odległe moduły we/wy serii ST do sieci

Profibus DP lub CC-Link.

Dane techniczne

Zajęte punkty we/wy

Komunikacja

Interfejsy

Obsługiwane tryby pracy

Maks. odległość transmisji

Interfejs do programowania protokół ośrodek

Wymiana danych ze stacją master

Liczba adresowalnych części (warstw)

Adresowalne punkty we/wy cyfrowe analogowe

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Zasilanie zewnętrzne

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

ST1H-PB ma wbudowane złącze Mini-DIN przeznaczone do celów diagnostycznych i ustawiania parametrów. Diody LED pokazują stany podłączonego systemu.

ST1H-PB

4 wejścia/4 wyjścia

Profibus DP

ST1H-BT

4 wejścia/4 wyjścia

Standardowy CC-Link

Ekranowana para przewodów

(skrętka) typ RS485

Kabel CC-Link

CC-Link

Tryb synchroniczny, tryb zatrzymania Stacja odległa (1–4) m 4800 (3 wzmacniacze)

Złącze RS232 typu Mini-DIN do diagnostyki i programowania

1200

Złącze RS232 typu Mini-DIN do diagnostyki i programowania

Suma 304/32/64/128/256, tryb wybierany

Maks. 63 bit 256 słowo 32 mA 530

Przez ST1PSD mm 50,5x114,5x74,5

Suma 304/32/64/128/

256 we/wy, tryb wybierany

Maks. 63

252

52

410

Przez ST1PSD

50,5x114,5x74,5

Nr kat. 152951 214496

11

12

22 32

42

13 23

33 43

14

24 34

44

ST1PSD

RUN

PW

ERR.

11

12

22

13 23

14

24

ST1PDD

ERR.

RUN

PW

Magistrala zasilająca dla modułu głównego

Moduł zasilania i odświeżania magistrali

ST1PSD, może służyć na dwa sposoby: rozprowadzać napięcie zasilania 24 V DC do modułu głównego i urządzeń we/wy oraz 5 V DC do wewnętrznych modułów bazowych (tryb H), lub rozprowadzać napięcie zasilania 24 V DC do urządzeń we/wy i odświeżać wewnętrzne moduły bazowe napięciem 5 V DC (tryb R).

Do działania stacji ST potrzebny jest jeden zasilacz ST1PSD z modułem bazowym typu H włączonym obok modułu głównego. Drugi zasilacz lub kolejne, używające modułu bazowego typu R, potrzebne są w zależności od

Dane techniczne

Typ modelu

Liczba zajmowanych punktów we/wy

Liczba zajmowanych modułówr

Napięcie znamionowe

Dopuszczalny zakres

Zasilanie systemu

Tętnienia

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Maks. prąd wyjściowy (5 V DC)

Maks. prąd wyjściowy (24 V DC)

Wymiary (SxWxG)

ST1PSD

Moduł zasilania dla stacji bazowej, wewnętrznej magistrali modułów bazowych 5 V DC i 24 V DC do urządzeń we/wy (podwójna funkcja)

2/2

2

V DC 24,0

24,0 (19,2–28,8 (±20 %))

V DC 24,0 dla modułu głównego i we/wy; 5,0 do wewnętrznej magistrali modułów bazowych

5 % mA

A 2,0

A 8 (10 z zabezpieczeniem) mm 25,2x55,4x74,1

Dane do zamówienia Nr kat. 152952

Właściwy moduł bazowydo zasilania modułu głównego zacisk typu sprężynowego

ST1B-S4P2-H-SET, Nr kat. 152908 zacisk typu śrubowego ST1B-E4P2-H-SET, Nr kat. 152918

Właściwy moduł bazowydo zasilania modułu głównego zacisk typu sprężynowego

ST1B-S4P2-R-SET, Nr kat. 152909 zacisk typu śrubowego ST1B-E4P2-R-SET, Nr kat. 152919

ST1PDD

Moduł zasilający

2/2

1

24,0

24,0 (19,2–28,8 (±20 %))

5 %

60

8 (10 z zabezpieczeniem)

12,6x55,4x74,1

152953

ST1B-S4P2-D, Nr kat. 152910

ST1B-E4P2-D, Nr kat. 152920

— poboru mocy podłączonych elementów

(zob. na dole strony).

Diody LED umieszczone na module pokazują stan RUN i ERROR. Poprzez moduł główny można przeprowadzić diagnostykę.

Moduł zasilający

Moduł zasilający ST1PDD rozprowadza napięcie zasilania 24 V DC tylko do we/wy czujników i elementów wykonawczych.

Liczba wymaganych modułów ST1PDD może być obliczona indywidualnie, przez zsumowanie poboru prądu wszystkich podłączonych urządzeń.

Elektroniczny moduł umieszczany jest w module bazowym, który można zainstalować na standardowej szynie DIN.

Uwaga: obliczanie poboru mocy

Pobór mocy i zapotrzebowanie na moduł zasilający zostanie dokładnie obliczone w czasie konfigurowania systemu przez program GX Configurator DP.

Przy pobieżnym obliczaniu poboru mocy przez wewnętrzny zasilacz 5 V DC i przybliżonym obliczaniu liczby potrzebnych modułów PSD, proszę posłużyć się dołączoną tabelą.

Typ modelu

ST1PSD

ST1H-PB

Pojedynczy moduł

Blok modułów

Wydajność zasilania/pobór prądu

2,0 A

0,53 A

0,1 A

0,15 A

Opis

Dostawiony zasilacz

Pobór mocy

Pobór mocy

Pobór mocy

MITSUBISHI ELECTRIC

29

3

/// ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

3

11

12

22

13

23

ST1Y2

-TE2

RUN

ERR.

11 21

ST1Y16

-TE2

RUN ERR.

11 21

31 41

51 61

71 81

91 101 111

121 131

141 151

161

11

12

22 32

42 52

62 72 82

92 102

112 122

132 142

152 162

13

23 33

43 53

63 73

83 93

103 113 123

133 143

153 163

Moduły z wejściami dwustanowymi

Moduły serii ST z wejściami dwustanowymi, bezpośrednio łączą urządzenia zlokalizowane w terenie (styki, wyłączniki krańcowe, czujniki, itp.) z węzłem slave sieci

Profibus DP lub CC-Link, stacją serii ST.

Moduły z wyjściami dwustanowymi

Moduły serii ST z wyjściami dwustanowymi, łączą bezpośrednio urządzenia zlokalizowane w terenie (np. styczniki, zawory, światła) z modułem master sieci

Profibus DP lub CC-Link.

Modele oznaczone TPE3 dostarczają zaawansowanych funkcji zabezpieczających, np. związanych z przeciążeniem termicznym lub zwarciem obwodu.

Moduły elektroniczne mocowane są w modułach bazowych, które mogą być zainstalowane na standardowej szynie

DIN. Każdy moduł elektroniczny może być wymieniony bez konieczności wyłączenia napięcia zasilającego ("Hot

Swap"), bez ponownego kablowania i bez używania jakiegokolwiek narzędzia.

Specjalne właściwości:

Montaż na szynie DIN

Na modułach elektronicznych oraz na module głównym zainstalowane diody

LED wskazujące tryb RUN i ERROR.

Połączenie z modułem głównym następuje poprzez magistralę, zintegrowaną z modułami bazowymi

Do wyboru są moduły, mające dwa rodzaje listew zaciskowych:

쐍 listwę z zaciskami sprężynowymi oraz

쐍 listwę z zaciskami śrubowymi

Dane techniczne

Typ modelu

Liczba zajętych punktów we/wy

Liczba zajętych modułów

Zastosowana metoda izolacji

Znamionowe napięcie wejściowe

Znamionowy prąd wejściowy

Równoczesne włączenie wejść

Rezystancja wejściowa

Czas odpowiedzi

OFF

씮 ON

ON

씮 OFF

Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)

Wymiary (SxWxG)

Odpowiedni moduł bazowy z zaciskami sprężynowymi z zaciskami śrubowymi

Rodzaj kabla łaczącego

Dane do zamówienia

ST1X2-DE1

Moduł z wejściem DC, 2 wejścia

2/2

1

V DC

Złącze optoelektroniczne

24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień w granicach 5 %) mA 4

100 % k

W 5,6 ms 0,5/1,5 lub mniej (domyślnie: 1,5) ms 0,5/1,5 lub mniej (domyślnie: 1,5) mA 85 mm 12,6x55,4x74,1

ST1B-S4X2, Nr kat. 152911

ST1B-E4X2, Nr kat. 152921

3-przewodowy 24 V DC w ekranie

Nr kat. 152964

ST1X4-DE1

Moduł z wejściem DC, 4 wejścia

4/4

1

Złącze optoelektroniczne

24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień w granicach 5 %)

4

100 %

5,6

95

12,6x55,4x74,1

ST1B-S6X4, Nr kat. 152912

ST1B-E6X4, Nr kat. 152922

3-przewodowy 24 V DC

152965

ST1X16-DE1

Moduł z wejściem DC, 16 wejść

16/16

8

Złącze optoelektroniczne

24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień w granicach 5 %)

4

100 %

5,6

120

100,8x55,4x74,1

ST1B-S4X16, Nr kat. 152913

ST1B-E4X16, Nr kat. 152923

3-przewodowy 24 V DC w ekranie

152966

ST1X1616-DE1-S1

Moduł z wejściem DC, 32 wejścia

16/16

8

Złącze optoelektroniczne

24 (+20/-15 %, współczynnik tętnień w granicach 5 %)

5

100 %

4,7

200

100,8x55,4x74,1

ST1B-S6X32, Nr kat. 169313

ST1B-E6X32, Nr kat. 169314

3-przewodowy 24 V DC w ekranie

169309

Dane techniczne

Typ modelu

Liczba zajętych punktów we/wy

Liczba zajętych modułów

Zastosowana metoda izolacji

Znamionowe napięcie obciążenia

Maks. prąd obciążenia

Maks. przełączane obciążenie

Maks. prąd rozruchowy

Prąd upływu w stanie OFF

Maks. spadek napięcia w stanie ON

OFF

씮 ON

Czas odpowiedzi

ON

씮 OFF

Funkcje zabezpieczające

Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)

Wymiary (SxWxG)

Właściwe moduły bazowe z zaciskami sprężynowymi z zaciskami śrubowymi

Rodzaj kabla łączącego

A

ST1Y2-TE2

2 wyjścia tranzystorowe

2/2

1

Złącze optoelektroniczne

24 V DC (+20/-15 %)

0,5/wyjście;

1,0/zacisk wspólny

A 4,0 (10 ms lub mniej) mA 0,1 lub mniej

0,2 V DC (typ.) 0,5 A,

0,3 V DC (maks.) 0,5 A

ST1Y16-TE2 ST1Y2-TE8

16 wyjść tranzystorowych 2 wyjścia tranzystorowe

16/16 2/2

8

Złącze optoelektroniczne

24 V DC (+20/-15 %)

0,5/wyjście;

4,0/zacisk wspólny

4,0 (10 ms lub mniej)

0,1 lub mniej

0,2 V DC (typ.) 0,5 A,

0,3 V DC (maks.) 0,5 A

1

Złącze optoelektroniczne

24 V DC (+20/-15 %)

2,0/wyjście;

4,0/zacisk wspólny

4,0 (10 ms lub mniej)

0,1 lub mniej

0,2 V DC (typ.) 2,0 A,

0,3 V DC (maks.) 2,0 A

ST1Y2-TPE3

2 wyjścia tranzystorowe

2/2

1

Złącze optoelektroniczne

24 V DC (+20/-15 %)

1,0/wyjście;

2,0/zacisk wspólny

2,0 (10 ms lub mniej)

0,3 lub mniej

0,15 V DC (typ.) 1,0 A,

0,2 V DC (maks.) 1,0 A

ST1Y16-TPE3

16/16

24 V DC (+20/-15 %)

1,0/wyjście;

4,0/zacisk wspólny

4,0 (10 ms lub mniej)

0,3 lub mniej

0,15 V DC (typ.) 1,0 A,

0,2 V DC (maks.) 1,0 A

ST1Y2-R2

16 wyjść tranzystorowych Wyjście przekaźnikowe

2/2

8 1

Złącze optoelektroniczne Przekaźnik

24VDC(+20/-15%);240VAC

2,0 (cos f=1)/wyjście;

4,0/zacisk wspólny

264 V AC/125 V DC

— ms Maks. 1,0 ms

Maks. 1,0

(obciążenie znamionowe i rezystancyjne)

— maks. 1,0 maks. 1,0

(obciążenie znamionowe i rezystancyjne)

150

100,8x55,4x74,1 maks. 1,0 maks. 1,0

(obciążenie znamionowe i rezystancyjne)

95

12,6x55,4x74,1 maks. 0,5 maks. 1,5

(obciążenie znamionowe i rezystancyjne) maks. 0,5 maks. 1,5

(obciążenie znamionowe i rezystancyjne) maks. 10 maks. 12

Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym, zwarciem obwodu (zabezpieczenie termiczne i przed zwarciem obwodu uaktywniane jest z przyrostem o 1.) Gdy pracuje część wyjściowa funkcji zabezpieczającej, pokazuje to dioda

LED, a do modułu głównego wyprowadzany jest sygnał

(automatyczny reset).

95 160

90 mA 90 mm 12,6x55,4x74,1 12,6x55,4x74,1 12,6x55,4x74,1 12,6x55,4x74,1

ST1B-S3Y2, Nr kat. 152914 ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915 ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915 ST1B-S3Y2, Nr kat. 152914 ST1B-S3Y16, Nr kat. 152915 ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916

ST1B-E3Y2, Nr kat. 152924 ST1B-E3Y16, Nr kat.152925

ST1B-E3Y16, Nr kat. 152925 ST1B-E3Y2, Nr kat. 152924 ST1B-E3Y16, Nr kat. 152925 ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

2-przewodowy 24 V DC w ekranie

2-przewodowy 24 V DC w ekranie

2-przewodowy 24 V DC w ekranied

2-przewodowy 24 V DC w ekranie

2-przewodowy 24 V DC w ekranie

2 przewody

(wewnętrznie połączone)

Dane do zamówienia

Nr kat. 152967 152968 169408 152969 152970 152971

30

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy ///

Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP

11

12 22

13

23

14

24

ST1AD2

-V

RUN

ERR.

11

12

22

13

23

14 24

ST1DA1

-I

RUN ERR.

Moduły z wejściami analogowymi

Moduły serii ST z wejściami analogowymi przetwarzają analogowe dane procesu, jak ciśnienie, temperatura itd., na wielkości cyfrowe, które przesyłane są do modułu master Profibus DP lub CC-Link.

Moduły z wyjściami analogowymi

Moduły serii ST z wyjściami analogowymi przetwarzają wielkości cyfrowe przesłane z modułu master Profibus DP lub CC-Link, na napięciowy sygnał analogowy. Sygnał ten może być użyty do sterowania zaworami, przetwornicami, silnikami serwo itp.

Wejściowe moduły analogowe do pomiaru temperatury

Wejściowe moduły analogowe serii ST do pomiaru temperatury, przetwarzają analogową wartość temperatury na wartości cyfrowe, które przesyłane są do modułu master Profibus DP lub CC-Link.

Wszystkie moduły mocowane są w module bazowym, który może być zainstalowany na standardowej szynie DIN.

Specjalne właściwości:

Montaż na szynie DIN

Na modułach elektronicznych oraz na module głównym zainstalowane diody

LED wskazujące tryb RUN i ERROR

Połączenie z modułem głównym następuje poprzez magistralę zintegrowaną z modułami bazowymi

Moduły mogą być wymienione bez konieczności wyłączenia napięcia zasilającego ("Hot Swap")

Do wyboru są moduły bazowe, mające dwa rodzaje listew zaciskowych:

쐍 listwy z zaciskami sprężynowymi

쐍 listwy z zaciskami śrubowymi

Dane techniczne

Typ modelu

Liczba zajętych punktów we/wy

Liczba zajętych modułów

Liczba kanałów wejściowych

Sygnał wejściowy

Rozdzielczość

Szybkość przetwarzania

Maksymalne napięcie wejściowe

Mikrowoltowy zakres napięcia wejściowego

Maksymalny prąd wejściowy

Wyjście przetwarzanie temperatury mikro przetwarzanie

ST1AD2-V

Moduł z wejściem analogowym

1

4/4

2

-10–+10 V, 0–+10 V, 0–5 V, 1–5 V

12 bit + znak

0,1 ms na kanał

±15 V

ST1AD2-I

Moduł z wejściem analogowym

4/4

1

2

0–20 mA, 4–20 mA

12 bit + znak

0,1 ms na kanał

±30 mA

ST1TD2

Wejściowy moduł analogowy do pomiaru temperatury

4/4

2

2

Wejście termoelementu: K,T: 0,3 °C; E: 0,2 °C;

J: 0,1 °C; B: 0,7 °C; R, S: 0,8 °C; N: 0,4 °C

Mikrowolty: 4 μV

Kompensacja temperatury zimnego złącza: nieustawiona: 30 ms/kanał ustawiona: 60 ms/kanał

±4 V

-80–+80 μV (input resistance 1 M

W)

16-bitowe dwójkowe ze znakiem

(-2.700–18.200)

16-bitowe dwójkowe ze znakiem

(-20.000–20.000)

±0,32 mV (0–55 °C) Całkowity błąd

Rezystancja wejściowa na jednym końcu

±0,8 % (0–55 °C)

1,0 M

W

±0,8 % (0–55 °C)

250

W

1 M

W

Izolacja

Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)

Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą zintegrowaną z modułami bazowymi mA 110

Wymiary (SxWxG)

Odpowiedni moduł bazowy mm 12,6x55,4x74,1 listwa z zaciskami sprężynowymi ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916 listwa z zaciskami śrubowymi ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

110

12,6x55,4x74,1

ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916

ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

95

12,6x55,4x77,6

ST1B-S4TD2, Nr kat. 161736

ST1B-E4TD2, Nr kat. 161737

ST1RD2

Wejściowy moduł analogowy do pomiaru temperatury

4/4

2

2

PT100, PT1000

0,1 °C

80 ms na kanał

16-bitowe dwójkowe ze znakiem

(-2.000–8.500)

±1,2 °C (0–55 °C)

1 M

W

80

12,6x55,4x77,6

ST1B-S4TD2, Nr kat. 161736

ST1B-E4TD2, Nr kat. 161737

Dane do zamówienia Nr kat. 152972 152973 161734 169406

Dane techniczne

Typ modelu

ST1DA2-V/-F01

Moduł z wyjściem analogowym

ST1DA1-I/-F01

Moduł z wyjściem analogowym

Liczba zajętych punktów we/wy

Liczba zajętych modułów

Liczba kanałów wyjściowych

Zakres sygnału wyjściowego

Rozdzielczość

Czas przetwarzania

Maksymalne napięcie wejściowe

Maksymalny prąd wejściowy

Całkowity błąd

Długość słowa danych

Rezystancja zewnętrznego obciążenia

Izolacja

Wewnętrzny pobór prądu (5V DC)

Wymiary (SxWxG)

Odpowiedni moduł bazowy z zaciskami sprężynowymi z zaciskami śrubowymi

Dane do zamówienia

4/4

1

2

-10–+10 V, 0–+10 V, 0–5 V, 1–5 V

12 bit + znak

0,1 ms na kanał

±12 V

±0,8 % (0–55 °C)

16 bit

1,0 k

W–1,0 MW

Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą zintegrowaną z modułami bazowymi mA 95 mm 12,6x55,4x74,1

ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916

ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

Nr kat. 152975/217631

4/4

1

1

0–20 mA, 4–20 mA

12 bit + znak

0,1 ms na kanał

±30 mA

±0,8 % (0–55 °C)

16 bit

0–500

W

Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą zintegrowaną z modułami bazowymi

95

12,6x55,4x74,1

ST1B-S4IR2, Nr kat. 152916

ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

152976/217632

ST1SS1

Interfejs do absolutnego enkodera; z SSI

(synchronal serial interface)

4/4

2

1

Dwójkowy 31 bit (0–2147483647)

2–31 bit

125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz

24 V DC (+20/-15 %)

12 mA

±0,8 % (0–55 °C)

Izolacja optoelektroniczna pomiędzy kanałami i magistralą zintegrowaną z modułami bazowymi

80

12,6x55,4x74,1

ST1B-S4IR2, Nr kat.. 152916

ST1B-E4IR2, Nr kat. 152927

193660

MITSUBISHI ELECTRIC

31

3

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

System Q został zaprojektowany w sercu procesu produkcyjnego, ponieważ stanowi trzon koncepcji automatyzacji elementów Mitsubishi. Zapewnia on całkowitą integrację rozwiązań sterowniczych i komunikacyjnych w jednej platformie, łącząc automatyzację z zaspokajaniem potrzeb biznesowych.

Komunikacja – koncentrator komunikacyjny zapewniający połączenie z siecią typu Fieldbus lub sieciami danych, w tym Ethernet

100 Mbps

Skalowalność – zapewnia rozwiązania wieloprocesorowe na jednej płycie bazowej

Elastyczność – rozwiązanie pozwala na łączenie 4 rodzajów CPU w jeden system: PLC,

Motion, roboty, CNC, PC oraz CPU do zadań regulacji

Wizualizacja – umożliwia integrację danych biznesowych użytkownika do dowolnego poziomu i funkcjonalności, od pulpitów HMI i Soft HMI po oprogramowanie SCADA i OPC

Moduły MES i Web Serwer umożliwiają łatwe połączenie ze światem IT

Opcje redundancji w zakresie od pełnego sprzętu rezerwowego PLC po rezerwowe opcje sieci wydłużają czas prawidłowego działania i podnoszą wydajność

Cechy sprzętu

Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia elastyczne użycie MELSEC System Q w wielu różnych aplikacjach.

Moduły obsługi przechwytywania i przerwań impulsów

Moduły wejść dwustanowych do rejestracji impulsów oraz do obsługi podprogramów

Moduły komunikacyjne

Moduły interfejsów RS232/RS422/

RS485 do podłączania urządzeń peryferyjnych lub łączenia między sobą sterowników PLC.

Moduły sieciowe

Służą do włączania sterownika do sieci

Ethernet, CC-Link, CC-Link IE, Profibus,

Modbus TCP/RTU, DeviceNet, AS-

Interface oraz MELSEC.

Do budowy systemu dostępne są następujące moduły:

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy, wszystkie moduły są izolowane elektrycznie za pomocą transoptorów.

Moduły wejść/ wyjść dwustanowych

Moduły obsługi przechwytywania i przerwań impulsów

PC/C

CPU

Motion

CPU

Process

PLC

CPU

Redundancy

Moduły wejść/ wyjść analogowych

Moduły komunikacyjne

Moduły pozycjonujące

Stosowanie modułów dwustanowych oraz specjalnych modułów funkcyjnych

Możliwość korzystania z modułów dwustanowych, analogowych oraz większości specjalnych modułów funkcyjnych jest zależna wyłącznie od maksymalnej liczby dostępnych adresów, czyli od procesora użytego w każdym z przypadków.

Moduły wejść/wyjść dwustanowych

Do obsługi różnych poziomów sygnałów, z kluczami tranzystorowymi, przekaźnikowymi i triakowymi

Moduły wejść/wyjść analogowych

Do obsługi sygnałów prądowych i napięciowych oraz do pomiarów i sterowania temperaturą z możliwością bezpośredniego podłączania czujników rezystancyjnych Pt100 i termopar. Dostępny jest także moduł z protokołem HART, umożliwiający pracę wejść prądowych.

Moduły pozycjonujące

Szybkie moduły licznikowe z możliwością podłączania enkoderów przyrostowych oraz wieloosiowe moduły pozycjonujące do serwonapędów i napędów z silnikami krokowymi, do ośmiu osi na moduł.

iQ Platform

Zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji (ROI) iQ Platform Mitsubishi Electric jest sprzetem, pozwalajacym na urzeczywistnienie naszego pomyslu [email protected] Jest to strategia automatyzacji, która powstala na bazie naszego wlasnego, globalnego doswiadczenia produkcyjnego.

Glówne korzysci z zastosowania iQ:

Zredukowany do minimum calkowity koszt wlasnosci

Plynna integracja systemu

Maksymalna zdolnosc produkcyjna

Przejrzysta komunikacja

Równanie iQ

QJ71WS96

MELSEC

Q61P-A2

POWER

Q06HCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

PULL

MITSUBISHI

PULL

USB

RS-232

SY.ENC2

Q172EX

+ CNC * + Robot * + Proces

=

+

Q25HCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

PULL

USB

RS-232

IT

Q25HCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

PULL

USB

RS-232

PLC + Motion

+ C++

QJ71WS96

PPC-CPU852

KB/MOUSE PC-CARD

2 1

RDY

ERR.

BAT.

B.RST

B.

RUN

SERIAL 1

RESET

B.

RUN

USER

EXIT

USB

EX.I/F

RGB

100

UPT

IDE

LINK

/TX

FD

SY.ENC2

Q172EX

* Opisy występują dalej

32

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Opis systemu

Procesor

Moduł wejść/wyjść dwustanowych

Specjalny moduł funkcyjny

Moduł sieciowy

Moduł zasilacza

MELSEC

Q61P-A2

POWER

Q06HCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

Pokrywa ochronna wymiennej listwy zaciskowej

PULL

USB

RS-232

24VDC

4mA

7

6

9

8

A

1

2

3

5

4

B

C

D

F

E

NC

COM

QX80

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 A B C D E F

5

6

3

4

7

8

9

0

1

2

QD75P4

RUN

ERR.

AX3

AX4

AX1

AX2

AX3

AX4

AX1

AX2

QJ71E71-100

RUN

INT.

ERR.

COM ERR.

OPEN

SD

100M

RD

10BASE-T/100BASE-T

X

QJ71E71-100

PULL

MITSUBISHI

BA SE UNIT

MOD

EL Q38B

SERIAL

0205020E

0100017-A

POWER

CPU

C

A

R

D

EJECT

I / 00

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT.

ON SW

1

2

3

4

5

STOP

RUN

RESET

L.CLR

I / 01

I / 02

I / 03

E.S.D

I / 04

I / 05

I / 06

I / 07

Q38B(N)

Płyta bazowa

Interfejs USB

Interfejs płyty rozszerzającej

(pod przezroczystą pokrywą)

100

M

SD/

PO

10 BASE-T/100 BASE-TX

Ethernet/Interfejs RS232

Karta pamięci

Bateria podtrzymująca

(gniazdo na ścianie dolnej)

Struktura systemu

Procesor i moduły są zamocowane na płycie bazowej wyposażonej w wewnętrzną magistralę do komunikacji między poszczególnymi modułami i procesorami. Na płycie bazowej zamocowany jest także moduł zasilacza dostarczający napięcia zasilającego dla całego systemu.

Płyty bazowe są dostępne w czterech różnych wersjach i są wyposażone w 3–12 gniazd na moduły.

Do każdej płyty bazowej można dołączyć płytę rozszerzającą i zwiększyć w ten sposób liczbę dostępnych gniazd

Aby pozostawić sobie możliwość późniejszego rozszerzenia sterownika PLC lub jeśli na płycie bazowej znajdują się wolne gniazda, można w nich umieścić puste moduły.

Służą one do ochrony wolnych gniazd przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, a także mogą być wykorzystywane do rezerwowania nieużywanych punktów I/O.

Przy okablowaniu dużych systemów i maszyn, np. o konstrukcji modułowej, użycie zdalnych modułów I/O stwarza dodatkowe możliwości komunikacyjne.

Potrzebne elementy

Płyty bazowe

Płyta bazowa służy do mocowania i łączenia między sobą wszystkich modułów, a także zapewnia magistrale zasilające i komunikacyjne między modułami.

Na jeden system przypada co najmniej jedna płyta bazowa, ale możliwe jest dodawanie płyt rozszerzających wyposażonych lub nie wyposażonych w moduły zasilaczy, maksymalnie siedem płyt rozszerzających (w zależności od modelu procesora).

Zasilacz

Zasilacz zapewnia zasilanie 5 V DC dla wszystkich modułów na płycie bazowej. Istnieje kilka typów dostępnych zasilaczy. Wybór zależy od poboru mocy każdego z modułów oraz dostępnego napięcia zasilania. Dla jednej płyty bazowej można użyć tylko jednego zasilacza.

Procesor

Są trzy główne rodzaje CPU: modele podstawowe

(Q00JCPU do Q01CPU), modele zaawansowane

(Q02CPU do Q25HCPU) i modele uniwersalne

(Q00UJ do Q100UDEHCPU).

W pojedynczym systemie sterującym można zastosować do 4 jednostek centralnych, co pozwala zrealizować całą gamę różnorodnych kombinacji i zoptymalizować wydajność systemu.

I/O

Dostępna jest szeroka gama modułów wejść i wyjść dwustanowych, w zależności od poziomu sygnału, oznaczenia sink lub source, wymaganej gęstości punktów oraz obsługi napięcia AC lub

DC. Moduły są dostępne z szesnastoma punktami wejściowymi lub wyjściowymi z zaciskami śrubowymi mocowanymi na module. Wyższe ilości

32 i 64 punktów wymagają łącznika, kabla i listwy zaciskowej.

MITSUBISHI ELECTRIC

33

4

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

Płyty bazowe

BA SE UNIT

MOD EL Q38B

SERIAL

0205020E 0100017-A

POWER

CPU

I / 00

I / 01

I / 02

I / 03

E.S.D

I / 04

I / 05

I / 06

I / 07

Q38B(N)

Główne płyty bazowe

Główna płyta bazowa służy do mocowania i łączenia procesorów, zasilacza, modułów wejść, modułów wyjść oraz specjalnych modułów funkcyjnych.

Moduły są automatycznie adresowane

Płyty bazowe są mocowane wkrętami lub na profilowanej szynie z wbudowanym adapterem

4

Dane techniczne

Gniazda dla modułów I/O

Gniazda dla modułów zasilaczy

Instalacja

Wymiary (SxWxG)

Q32SB

2

Q33B

3

Q33SB

3

Q35B

5

1 1 1 1

Wszystkie płyty bazowe posiadają otwory montażowe do śrub M4.

mm 114x98x18,5 189x98x44,1 142x98x18,5 245x98x44,1

Dane do zamówienia Nr kat. 147273 136369 147284

Akcesoria Kable połączeniowe, adapter do montażu na szynie DIN

* Te płyty bazowe wymagane są w nowej iQ Platform do jednostek centralnych motion, CNC oraz robota.

127586

Q35SB

5

1

Q38B

8

1

197,5x98x18,5 328x98x44,1

147285 127624

Q38DB*

8

1

328x98x44,1

207608

Q38RB

8

2

439x98x44,1

157067

Q312B

12

1

439x98x44,1

129566

Q312DB*

12

1

439x98x44,1

207609

BA SE UNIT

MOD EL Q38B

SERIAL

0205020E 0100017-A

POWER

POWER

CPU

I / 00

I / 01

I / 02

I / 03

E.S.D

I / 04

I / 05

I / 06

Q38B(N)

Rozszerzające płyty bazowe

Rozszerzające płyty bazowe podłącza się do płyty głównej za pomocą gotowych kabli magistrali.

Płyty rozszerzające Q6*B są wyposażone w gniazdo dla własnego modułu zasilacza

Do płyty głównej można podłączyć maksymalnie siedem płyt rozszerzających z maksymalnie 64 modułami

I/O dla pojedynczego systemu

Maksymalna odległość od pierwszej do ostatniej płyty bazowej wynosi 13,2 m

Rozszerzającą płytę bazową z modułem zasilacza należy stosować w następujących przypadkach:

Gdy pobór mocy zainstalowanych modułów przekracza moc modułu zasilacza na płycie głównej

Gdy napięcie między płytą bazową a płytą rozszerzającą spada poniżej

4,75 V

Dane techniczne

Gniazda dla modułów I/O

Gniazda dla modułów zasilaczy

Instalacja

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Akcesoria

Q52B

2

Q55B

5

Q63B

3

1

Wszystkie płyty bazowe posiadają otwory montażowe do śrub M4.

mm 106x98x44,1 189x98x44,1 189x98x44,1

Nr kat. 140376

140377 136370

Kable połączeniowe, adapter do montażu na szynie DIN

Q65B

5

1

245x98x44,1

129572

Q68B

8

1

328x98x44,1

129578

Q68RB

8

2

439x98x44,1

157066

Q612B

12

1

439x98x44,1

129579

Q65WRB

1

5

439x98x44,1

210163

34

MITSUBISHI ELECTRIC

Moduły zasilaczy

MELSEC

Q61P-A2

POWER

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Te moduły dostarczają napięcia do wszystkich modułów na płycie bazowej.

Wybór typu zasilacza zależy od poboru mocy przez poszczególne moduły (jest to szczególnie istotne w przypadku używania więcej niż jednego procesora).

Stan pracy wskazuje dioda LED

Moduł Q63P umożliwia zasilanie napięciem 24 V DC

Moduł zasilacza Q62P można stosować na całym świecie, ponieważ jego zakres wejść wynosi od 100 do 240 V AC przy

50/60 Hz

MITSUBISHI

Dane techniczne

Napięcie wejściowe

Częstotliwość wejściowa

Prąd rozruchowy

Maks. wejściowa moc pozorna

Znamionowy prąd wyjściowy

Zabezpieczenie nadprądowe

(+10 %, -15 %)

(+30 %, -35 %)

5 V DC

24 V DC ±10 %

5 V DC

24 V DC

Zabezpieczenie przepięciowe 5 V DC

Sprawność między napięciem podstawowym a 5 V DC

Wytrzymałość izolacji między napięciem podstawowym a 24 V DC

Maks. czas podtrzymania przy zaniku zasilania

Wymiary (SxWxG)

Q61P

V AC 100–240

V DC —

A 6

A —

A

³6,6

A —

V 5,5–6,5

³70 %

Q61P-D

200–240

6

³6,6

5,5–6,5

³70 %

Q61SP

85–264

2

³2,2

5,5–6,5

³70 %

Q62P

100–240

3

0,6

³3,3

³0,66

5,5–6,5

³65 %

Q63P

24

6

³5,5

5,5–6,5

³70 %

Q63RP

24

8,5

³5,5

5,5–6,5

³65 %

Q64PN

100–240

Q64RP

100–240

Hz 50/60 (±5 %) 50/60 (±5 %) 50/60 (±5 %) 50/60 (±5 %) — — 50/60 (±5 %) 50/60 (±5 %)

20 A w ciągu 8 ms 20 A w ciągu 8 ms 20 A w ciągu 8 ms 20 A w ciągu 8 ms 81 A w ciągu 1 ms 150 A w ciągu 1 ms 20 A w ciągu 1 ms 20 A w ciągu 1 ms

110 VA 105 VA 40 VA 105 VA 45 W 65 W 160 VA 160 VA

8,5

³9,9

5,5–6,5

³70 %

8,5

³14,4

5,5–6,5

³65 %

2830 V AC, 1 min.

— ms 20 mm 55,2x98x90

2830 V AC, 1 min.

20

55,2x98x90

2830 V AC, 1 min.

20

27,4x98x104

2830 V AC, 1 min.

2830 V AC, 1 min.

20

55,2x98x90

500 V AC, 1 min.

10

55,2x98x90

500 V AC, 1 min.

10

83x98x115

2830 V AC, 1 min.

20

55,2x98x115

2830 V AC, 1 min.

20

83x98x115

Dane do zamówienia

Nr kat. 190235 221860 147286 140379 136371 166091 217627 157065

4

MITSUBISHI ELECTRIC

35

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

Uniwersalne jednostki centralne PLC

Te uniwersalne jednostki centralne PLC są w rodzinie MELSEC System Q najnowszą generacją modułowych procesorów i są fundamentem systemu iQ Platform. Mogą być łączone z CPU motion, robota i CNC, tworząc bardzo elastyczny i skalowalny modułowy system automatyki.

Zintegrowany interfejs mini USB do programowania

Zintegrowany interfejs Ethernet; pozwala na sprawną komunikację z modułami nUDEH

Skrajnie szybkie przetwarzanie bitowe w czasie 9,5 ns

Bardzo szybki dostęp do danych

4

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci

Czas cyklu programu

Wymiary (SxWxG) całkowita maks. dla programu PLC

Dane do zamówienia

Q00UJCPU Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU, Q03UDECPU

Moduł wieloprocesorowy CPU

256/8192 1024/8192 1024/8192 2048/8192 4096/8192

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika

Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

10 k kroków (40 kByte)

120 ns/instr. log.

mm 245x98x98

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

10 k kroków (40 kByte)

80 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

15 k kroków (60 kByte)

60 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

20 k kroków (80 kByte)

40 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

30 k kroków (120 kByte)

20 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

Nr kat. 221575 221576 221577 207604 207605, 217899

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci całkowita

Czas cyklu programu maks. dla programu PLC

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

* obsługiwany jest tylko przez GXWorks2

Q04UDHCPU,

Q04UDEHCPU

Q06UDHCPU,

Q06UDEHCPU

Q10UDHCPU,

Q10UDEHCPU

Q13UDHCPU,

Q13UDEHCPU

Q50UDEHCPU * Q100UDEHCPU *

Moduł wieloprocesorowy CPU

4096/8192 4096/8192 4096/8192 4096/8192 4096/8192 4096/8192

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika

Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

40 k kroków (160 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

60 k kroków (240 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

100 k kroków (400 kByte) 130 k kroków (520 kByte) 500 k kroków (2000 kByte) 1000 k kroków (4000 kByte)

9,5 ns/instr. log.

mm 27,4x98x89,3

9,5 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

9,5 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

9,5 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

9,5 ns/instr. log.

27,4x98x115

9,5 ns/instr. log.

27,4x98x115

Nr kat. 207606, 217900 207607, 215808 221578, 221579 217619, 217901 242368 242369

36

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły procesorów PLC

Q00CPU

MODE

RUN

PULL

Moduły procesorów MELSEC System Q są dostępne w wersjach jedno i wieloprocesorowej, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Wydajność sterownika można dostosować do określonych wymagań przez prostą wymianę procesora (nie dotyczy Q00J).

Podstawowe procesory PLC

Q00CPU i Q01CPU są oddzielnymi procesorami, natomiast Q00JCPU jest niepodzielną jednostką składającą się z procesora, zasilacza oraz płyty bazowej i tym sposobem stanowi niedrogie urządzenie do prostych zastosowań w technologii modułowych sterowników PLC.

Procesory te zostały opracowane specjalnie dla zastosowań, w których istotne są niewielkie wymiary i łatwa konfiguracja systemu.

Każdy z procesorów jest wyposażony w interfejs RS232C w celu zapewnienia łatwego programowania i monitorowania z komputera

PC lub terminala operatorskiego.

Wbudowane pamięci Flash ROM umożliwiają pracę bez dodatkowych kart pamięci

Wejścia i wyjścia są obsługiwane w trybie odświeżania, aby zapewnić optymalny czas reakcji

RS-232

Dane techniczne

Typ

Liczba adresowanych I/O

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci

Czas cyklu programu

Liczba instrukcji

Wymiary (SxWxG)

Q00JCPU

Kombinacja modułu procesora (jednoprocesorowy), płyty bazowej (5 gniazd) i zasilacza

256/2048

ROM całkowita maks. dla programu PLC

58 kByte

8 k kroków (32 kByte)

0,20 μs/instr. log.

318 mm 245x98x98

Q00CPU

Moduł procesora (jednoprocesorowy)

1024/2048

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika

Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.

RAM, ROM

94 kByte

8 k kroków (32 kByte)

0,16 μs/instr. log.

327

27,4x98x89,3

Q01CPU

Moduł procesora (jednoprocesorowy)

1024/2048

RAM, ROM

94 kByte

14 k kroków (56 kByte)

0,10 μs/instr. log.

327

27,4x98x89,3

Dane do zamówienia Nr kat. 138322 138323 138324

Procesory można zastąpić przez: Q00UJCPU Q00UCPU Q01UCPU

4

Q06HCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

Wysokowydajne procesory PLC

Głównymi cechami wysokowydajnych procesorów są wysoka szybkość przetwarzania oraz rozszerzalność. Konfiguracja systemu jest elastyczna i nadaje się do wielu różnych zastosowań dzięki zróżnicowanym funkcjom i dobrze zaprojektowanym środowiskom programowania, konfiguracji i debugowania.

Dla MELSEC System Q dostępne jest łącznie pięć procesorów o różnych stopniach wydajności.

Zachowano zgodność w górę wszystkich wersji.

Dzięki temu MELSEC System Q można rozbudować zgodnie z wymaganiami zastosowań, zmieniając procesor.

Wersja Q02HCPU i nowsze są wyposażone w złącze USB w celu ułatwienia programowania i monitorowania za pomocą komputera PC

Wejścia i wyjścia są obsługiwane w trybie odświeżania, aby zapewnić optymalny czas reakcji

Arytmetyka zmiennoprzecinkowa zgodnie z IEEE 754

Specjalizowane instrukcje do obsługi pętli regulacji PID

Funkcje matematyczne, w tym trygonometryczne, wykładnicze i logarytmiczne

PULL

USB

RS-232

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Q02CPU

Moduł wieloprocesorowy CPU

4096/8192

Q02HCPU

4096/8192

Q06HCPU

4096/8192

Q12HCPU

4096/8192

Q25HCPU

4096/8192

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika

Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.

całkowita

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte maks. dla programu PLC 28 k kroków (112 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

28 k kroków (112 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

60 k kroków (240 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

124 k kroków (496 kByte)

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

252 k kroków (1008 kByte)

Czas cyklu programu

Wymiary (SxWxG)

79 ns/instr. log.

mm 27,4x98x89,3

34 ns/linstr. log.

27,4x98x89,3

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

127585 Dane do zamówienia

Procesory można zastąpić przez:

Nr kat. 132561

Q03UD/UDECPU

130216

Q06UDH/UDEHCPU

130217

Q13UDH/UDEHCPU

130218

Q26UDH/UDEHCPU

MITSUBISHI ELECTRIC

37

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduły procesorów do zadań regulacji

Q12PHCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT

PULL

USB

RS-232

Procesor do zadań regulacji z serii Q pozwala na elastyczną konstrukcję systemu opartą na gotowych elementach, dzięki czemu możliwe jest obniżenie zarówno kosztów wstępnych, jak i kosztów wdrażania. Narzędzia PX Developer/GX Developer lub GX IEC Developer umożliwiają projektowanie, debugowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji aplikacji do zadań regulacyjnych.

System sterowania procesami MELSEC najlepiej nadaje się do produkcji przemysłowej żywności oraz zastosowań w zakładach chemicznych, w których materiały ciekłe i stałe przechowuje się w zbiornikach wymagających utrzymywania poziomu wypełnienia w określonym zakresie.

Procesor do zadań regulacji łączy funkcje DCS z funkcjami PLC w jednym module o kompaktowych rozmiarach.

Uproszczone sterowanie i technika

Rozległe sterowanie w pętli

Szybkie sterowanie w pętli

Zwiększona niezawodność i przydatność do użytku

Wymiana modułów bez przerywania pracy

Współpraca z siecią CC-Link IE, MELSECNET/H dla wieloczłonowych zdalnych systemów I/O

Sterowanie w pętli i sterowanie sekwencyjne za pomocą jednego procesora

Użyteczność i rozszerzalność

Możliwość używania z izolowanymi modułami analogowymi, idealne rozwiązanie dla celów sterowania procesami

Wygładzanie wartości wejść analogowych

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Q02PHCPU

Moduł procesora do zadań regulacji

4096/8192

Q06PHCPU

4096/8192

Q12PHCPU

4096/8192

Q25PHCPU

4096/8192

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci

Czas cyklu programu

Wymiary (SxWxG) całkowita

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte maks. dla programu PLC 28 k kroków (112 kByte)

34 ns/instr. log.

mm

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, wykrycie przepalenia bezpiecznika

All CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

60 k kroków (240 kByte)

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

124 k kroków (496 kByte)

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

252 k kroków (1008 kByte)

34 ns/instr. log.

27,4x98x89,3

Dane do zamówienia Nr kat. 218138 218139 143529 143530

Rezerwowe moduły procesorów PLC

Q25PRHCPU

MODE

RUN

ERR.

USER

BAT.

BOOT.

BACKUP

CONTROL

SYSTEM A

SYSTEM B

PULL

USB

RS-232

TRACKING

Dwa systemy sterowników PLC z identyczną konfiguracją mogą stanowić gorący system rezerwowy (hot standby) poprzez automatyczną synchronizację danych. Jest to klucz do utworzenia systemu rezerwowego i zapewnienia wysokiej dostępności. Czas przestoju i koszty ponownego uruchomienia również ulegają znacznemu obniżeniu. Wyższe koszty sprzętu dla systemu rezerwowego są nieistotne w porównaniu z obniżonymi kosztami w przypadku błędu.

Jeśli system sterowania zawiedzie, system rezerwowy przejmie jego działanie bez przerywania procesu.

Koncepcja modułów umożliwia stosowanie różnych etapów redundancji: Rezerwowy zasilacz, rezerwowe systemy sterowania, rezerwowe moduły sieciowe.

System rezerwowy wyposażony w QnPRH składa się głównie ze standardowych elementów. Możliwe jest wykorzystanie istniejącego sprzętu.

Istnieje możliwość wbudowywania elementów w istniejących i nierezerwowych aplikacjach

Krótki czas przełączania systemu można ustalić za pomocą parametrów (min. 22 ms, 48 k słów)

System można zaprogramować jako standardowy, nie jest wymagane specjalne oprogramowanie

Automatyczne wykrywanie systemu sterowania zawierającego MX-Components/MX-OPC

Server.

Poziom I/O można łączyć przez sieć MELSECNET/H

(pierścień rezerwowy), CC-Link, CC-Link IE,

Ethernet lub Profibus. Dostępność tych sieci można zwiększyć za pomocą rezerwowych modułów Master.

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Q12PRHCPU

Moduł procesora do zadań regulacji, rezerwowy

4096/8192

Q25PRHCPU

4096/8192

Funkcje autodiagnostyki procesora

Podtrzymanie bateryjne

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci całkowita maks. dla programu PLC

Czas cyklu programu

Wymiary (SxWxG)

Wykrycie błędu procesora, Watch Dog, wykrycie błędu baterii, wykrycie błędu pamięci, kontrola programu, wykrycie błędu zasilania, śledzenie danych

Wszystkie moduły procesora są wyposażone w baterię litową z oczekiwanym czasem życia 5 lat.

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

124 k kroków (496 kByte)

34 ns/instr. log.

mm 52,2x98x89,3

RAM, ROM, FLASH

£32 MByte

252 k kroków (1008 kByte)

34 ns/instr. log.

52,2x98x89,3

Dane do zamówienia Nr kat. 157070 157071

38

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły procesorów ruchu

Q173CPU

MODE

RUN

ERR.

M.RUN

BAT.

BOOT

PULL

FRONT

SSCNET

CN2

CN1

USB

RS-232

Szybkie i dynamiczne procesory ruchu

Procesor ruchu steruje połączonymi z nim serwowzmacniaczami i serwosilnikami oraz synchronizuje je. System sterowania ruchem wymaga procesora ruchu i procesora PLC.

W tej konfiguracji procesor Motion kontroluje na dużą skalę ruchami serwo, a procesor PLC lub procesor sterownika C jest jednocześnie odpowiedzialny za sterowanie maszyną i komunikacją.

Podział obciążenia między kilka procesorów podwyższa ogólną wydajność całego systemu

W jednym systemie mogą pracować maks. trzy procesory ruchu

Rozbudowany system sterowania dla maks.

96 osi w jednym systemie

Jednoczesna interpolacja czterech osi

Programowe sterowanie krzywkowe

Wirtualne i fizyczne osie wiodące

Integracja w szybkiej sieci SSCNETIII umożliwia komunikację z wysokowydajnymi serwowzmacniaczami z prędkością do 50 Mbit/s

Dane techniczne

Typ

Punkty I/O

Funkcje interpolacji

Język programowania

Interfejsy

Fizyczne punkty I/O (PX/PY)

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q172DCPU

Procesor ruchu

Q172HCPU Q173DCPU

8192; 8 8192; 8

Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi, interpolacja helikalna do 3 osi

8192; 32

Motion SFC, instrukcje specjalizowane, oprogramowanie dla linii montażowych (SV13), symulacja układów mechanicznych (SV22)

SSCNETIII (USB, RS232C przez CPU PLC) SSCNETIII (USB, RS232C przez CPU PLC) USB, RS232C, SSCNETIII

256 (I/O, które mogą być przypisane bezpośrednio do procesora ruchu) mm 27,4x98x119,3 27,4x98x114,3 27,4x98x119,3

Nr kat. 209788 162417 209787

Q173HCPU

8192; 32

USB, RS232C, SSCNETIII

27,4x98x114,3

162416

Procesor sterownika Q-C

Q06CCPU -V-HQ1

Dane techniczne

Pamięć

System operacyjny

Język programowania

Narzędzie programistyczne

Interfejsy komunikacyjne

Karta CF I/F

Liczba punktów I/O

Wewnętrzny pobór prądu 5 V DC

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Programowanie w językach wysokiego poziomu w połączeniu z systemem operacyjnym działającym w czasie rzeczywistym

Sterownik C umożliwia integrację i programowanie platformy automatyzacyjnej System Q w języku C++. Dzięki zastosowaniu popularnego na całym świecie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VxWorks, realizacja złożonych zadań, komunikacja i obsługa protokołów stają się bardzo łatwe.

System może być integrowany w wieloprocesorowym System Q lub działać jako samodzielny system.

Specjalizowane środowisko programowania dla języka C-/C++ wykorzystujące platformę

"Tornado" firmy Wind River Systems

Karta Compact Flash o pojemności 1 GB umożliwia łatwą obsługę dużych ilości danych

Wysokowydajny dodatek do istniejącej gamy produktów automatyzacyjnych

7-segmentowy wyświetlacz LED umożliwia wydajne debugowanie i rozwiązywanie problemów (dotyczy tylko jednostki Q12CCPU-V)

Wbudowane interfejsy Ethernet i RS232

Procesor Q12DCCPU-V z dodatkowym interfejsem USB

Fabrycznie zainstalowany system operacyjny działający w czasie rzeczywistym VxWorks

Możliwość wbudowania standardowego kodu C/C++

Zdalny dostęp za pośrednictwem sieci oraz obsługa protokołu FTP

Biblioteka komunikacyjna VxWorks oraz biblioteki QBF ułatwiają konfigurację

Zgodność z CoDeSys

Q06CCPU-V

Standardowa pamięć ROM: 16 MB (obszar roboczy użytkownika: 6 MB); pamięć robocza RAM: 32 MB (obszar roboczy użytkownika: 14 MB); podtrzymywana bateryjnie pamięć RAM 128 kB

VxWorks, wersja 5.4

C lub C++, CoDeSys

Tornado 2.1 (licencję na system operacyjny należy uzyskać oddzielnie od firmy Wind River Systems, Alameda,

CA, USA), CoDeSys

RS232 (1 kanał), 10BASE-T/100BASE-TX (1 kanał)

1 gniazdo na kartę TYPE I (obsługa karty CF o poj. maks. 1 GB)

4096 (od X/Y0 do X/YFFF)

A 0,71 mm 27,4x98x89,3 (standardowy rozmiar procesora)

Nr kat. 165353

Q12DCCPU-V

Standardowa pamięć RAM: 3 MB; pamięć robocza RAM: 128 MB; podtrzymywana bateryjnie pamięć RAM: 128 kB

VxWorks, wersja 6.4 (preinstalowana)

Workbench 2.6.1

RS232 (1 kanał), 10BASE-T/100BASE-TX (2 kanał), USB (1 kanał)

1 gniazdo na kartę TYPE I (obsługa karty CF o poj. maks. 8 GB)

0,93

27,4x98x115

221925

Jednostki centralne iQ Platform

CPU robota (patrz rozdział Roboty)

CPU NC (prosimy pytać)

MITSUBISHI ELECTRIC

39

4

4

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

Moduły wejść dwustanowych

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

COM

NC

100VDC

8mA60Hz

7mA50Hz

0

1

2

QX10

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 A B C D E F

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

D

E

F

A

B

C

Moduł wejściowy

Dostępne są różne moduły wejść przeznaczone do przetwarzania dwustanowych sygnałów procesów o różnych poziomach napięć do poziomów logicznych wymaganych przez sterownik PLC.

Izolacja galwaniczna między procesem a sterowaniem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym

Sygnalizacja stanów wejściowych przez diody LED

Moduły z 16 punktami wejściowymi są wyposażone w odłączalne, mocowane wkrętami listwy zaciskowe

Moduły z 32/64 punktami wejściowymi są łączone przez wtyk D-sub lub wtyk 40-stykowy

Dla modułów z wtykami D-sub dostępne są gotowe kable połączeniowe

Moduł wejściowy

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Zakres napięć roboczych

Znamionowy prąd wejściowy

ON

OFF

Oporność obciążenia

Liczba zacisków w grupie napięcie prąd napięcie prąd

Złącze

Liczba zajmowanych punktów I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

QX10

16

100–120 V AC

(50/60 Hz)

V 85–132 mA

7 (100 V AC, 50 Hz),

8 (100 V AC, 60 Hz) k

V

³AC 80 mA

³AC 5

V

£AC 30 mA

£AC 1

W

Ok.18 (50 Hz)

Ok.15 (60 Hz)

16

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 129581

QX10-TS

16

100–120 V AC

(50/60 Hz)

85–132

8 (100 V AC, 60 Hz),

7 (100 V AC, 50 Hz)

³AC 80

³AC 5

£AC 30

£AC 1,7 ok. 12 (60 Hz) ok. 15 (50 Hz)

16

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

16

27,4x98x90

221838

QX28

8

100–240 V AC

(50/60 Hz)

QX40

16

24 V DC

QX40-TS

16

24 V DC

85–264

7 (100 V AC, 50 Hz),

8 (100 V AC, 60 Hz),

14 (200 V AC, 50 Hz),

17 (200 V AC, 60 Hz)

³AC 80

³AC 5

£AC 30

£AC 1 ok. 15 (50 Hz) ok. 12 (60 Hz)

8

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7 ok. 5,6

16

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7

16

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

16 16 16

27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90

136396 132572 221839

QX41

32

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£ DC 11

£DC 1,7 ok. 5,6

32

40-stykowe złącze

32

27,4x98x90

132573

QX42

64

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7 ok. 5,6

32

40-stykowe złącze x 2

64

27,4x98x90

132574

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Zakres napięć roboczych

Znamionowy prąd wejściowy

ON napięcie prąd

OFF

Oporność obciążenia

Liczba zacisków w grupie napięcie prąd

Złącze

Liczba zajmowanych punktów I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

QX50

16

48 V DC

V 40,8–52,8 mA Ok. 4

V

³DC 28 mA

³DC 2,5

V

£DC 10 mA

£DC 1,7 k

W Ok. 11,2

16

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 204678

QX80

16

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7 ok. 5,6

16

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

27,4x98x90

127587

QX80-TS

16

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7

16

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

16

27,4x98x90

221840

QX81

32

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 11

£DC 1,7 ok. 5,6

32

Kompaktowe złącze, 37-stykowe gniazdo D-Sub

32

27,4x98x90

129594

QX82-S1

64

24 V DC

20,4–28,8 ok. 4

³DC 19

³DC 3

£DC 9,5

£DC 1,5 ok. 5,6

32x2

40-stykowe złącze x 2

64

27,4x98x90

150837

40

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły wyjść dwustanowych

0

1

2

3

4

5

7

8

9

6

A

B

D

C

E

F

COM

NC

100VDC

8mA60Hz

7mA50Hz

QX10

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 A B C D E F

8

9

A

4

5

6

7

0

1

2

3

B

C

D

E

F

Moduł wyjściowy – dostosowanie wyjść do technologii

Moduły wyjściowe MELSEC System Q wyposażono w różne elementy przełączające, dostosowane do zróżnicowanych zadań sterowania.

Dostępne są moduły z wyjściami przekaźnikowymi, tranzystorowymi i triakowymi

Izolacja galwaniczna między procesem a sterowaniem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym

Moduły wyposażone w izolację galwaniczną między kanałami

Moduły z 16 punktami wejściowymi są wyposażone w odłączalne, mocowane wkrętami listwy zaciskowe

Moduły z 32/64 punktami wejściowymi są łączone przez wtyk D-sub lub wtyk 40-stykowy

Dla modułów z wtykami D-sub dostępne są gotowe kable połączeniowe

Moduł wyjściowy

Dane techniczne

Wyjścia

Rodzaj wyjść

Liczba zacisków w grupie

Znamionowe napięcie wyjściowe

Zakres napięć roboczych

Złącze

Liczba zajmowanych punktów I/O napięcie

Wymagane zewn.

źródło zasilania prąd

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Akcesoria

QY10

16

Przekaźnik punktów 16

QY10-TS

16

Przekaźnik

16

24 V DC/240 V AC 24 V DC/240 V AC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

— mA — mm 27,4x98x90

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

16

27,4x98x90

QY18A

8

Przekaźnik

8

24 V DC/240 V AC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

27,4x98x90

QY22

16

Triak

16

100–240 V AC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

27,4x98x90

QY40P

16

QY40P-TS

16

QY41P

32

QY42P

64

Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink) Tranzystor (typu sink)

16 16 32 32

12/24 V DC

(typu sink)

10,2–28,8 V DC

12/24 V DC

(typu sink)

10,2–28,8 V DC

12/24 V DC

(typu sink)

10,2–28,8 V DC

12/24 V DC

(typu sink)

10,2–28,8 V DC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

12–24 V DC

10 (24 V DC)

27,4x98x90

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

16

12–24 V DC

10 (24 V DC)

27,4x98x90

40-stykowe złącze

32

12–24 V DC

20 (24 V DC)

27,4x98x90

40-stykowe złącze x 2

64

12–24 V DC

20 (24 V DC)

27,4x98x90

Nr kat. 129605 221841 136401 136402 132575 221842 132576 132577

40-stykowe wtyki oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Listwy z zaciskami sprężystymi jako zamienniki standardowych listew z zaciskami śrubowymi;

Listwa IDC dla wszystkich 32-punktowych modułów I/O z 40-stykowym złączem

Dane techniczne

Wyjścia

Rodzaj wyjść

Liczba zacisków w grupie

Znamionowe napięcie wyjściowe

Zakres napięć roboczych

Złącze

Liczba zajmowanych punktów I/O napięcie

Wymagane zewn.

źródło zasilania prąd

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Akcesoria

QY50

16

Tranzystor (typu sink) punktów 16

12/24 V DC (typu sink)

10,2–28,8 V DC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

12–24 V DC mA 20 (24 V DC) mm 27,4x98x90

QY68A

8

Tranzystor (typu sink/source)

Wszystkie niezależne

5–24 V DC

4,5–28,8 V DC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

27,4x98x90

QY80

16

Tranzystor (typu source)

16

12/24 V DC (typu source)

10,2–28,8 V DC

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

16

12–24 V DC

20 (24 V DC)

27,4x98x90

QY80-TS

16

Tranzystor (typu source)

QY81P

32

Tranzystor (typu source)

QY82P

64

Tranzystor (typu source)

16

12/24 V DC (typu source)

32

12/24 V DC (typu source)

10,2–28,8 V DC

Wymienna listwa z zaciskami sprężynowymi

Kompaktowe złącze,

37-stykowe gniazdo D-Sub

16

12–24 V DC

20 (24 V DC)

27,4x98x90

32

12–24 V DC

40 (24 V DC)

27,4x98x90

32

12/24 V DC

10,2–28,8 V DC

40-stykowe złącze x 2

64

12–24 V DC

20 (24 V DC)

27,4x98x90

Nr kat. 132578 136403 127588 221843 129607 242366

40-stykowe wtyki oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Listwy z zaciskami sprężystymi jako zamienniki standardowych listew z zaciskami śrubowymi;

Listwa IDC dla wszystkich 32-punktowych modułów I/O z 40-stykowym złączem

4

MITSUBISHI ELECTRIC

41

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduły wejść analogowych

C

H

4

V-

SLD

V+

I+

SLD

A.G.

(FG)

A/D

0~±10V

0~20mA

V+

C

H

1

V-

I+

SLD

V+

C

H

2

V-

C

H

3

V-

SLD

I+

V+

I+

Q64AD

RUN

ERROR

10

11

12

6

7

8

9

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

Q68AD-G

RUN

ALM

ERR.

Odbiór analogowych sygnałów procesowych

Moduły wejść analogowych przetwarzają liniowo analogowe sygnały procesu, np.

ciśnienie, przepływ lub poziom cieczy na wartości cyfrowe, które są nastepnie przetwarzane przez procesory System Q.

Do ośmiu kanałów na jeden moduł

(Q68AD) i do 512 kanałów w systemie

(Q CPU)

Możliwa konfiguracja obliczania wartości średniej w określonym czasie lub w cyklach pomiarowych

Izolacja galwaniczna między procesem a sterowaniem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym

Izolacja między kanałami i wysoka rozdzielczość

Moduły wysokiej rozdzielczości z wejściami analogowymi Q62AD-DGH, Q64AD-GH,

Q66AD-DG i Q68AD-G przetwarzają analogowe sygnały procesu na postać cyfrową.

Wszystkie kanały odizolowane są od siebie oraz od zewnętrznego napięcia zasilania.

W obydwu przypadkach izolacja ma wysoką wytrzymałość napięciową. Eliminuje to konieczność użycia zewnętrznych izolujących wzmacniaczy.

Q66AD-DG dodatkowo cechuje wbudowana funkcja dostosowania sygnału, tak że nie są potrzebne układy przetwarzania sygnału dla 2-przewodowych nadajników.

Obniżone koszty wejść analogowych, wymagających izolacji między kanałami

Wymaga mniej przestrzeni i okablowania w szafce sterującej

Zgodność z HART

Moduł ME1AD8HAI-Q ma wbudowaną funkcjonalność stacji master HART. Może komunikować się z maks. ośmioma urządzeniami zgodnymi z HART.

Moduł wejściowy

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Wejście analogowe napięcie prąd

Rozdzielczość

Oporność obciążenia

Maks. sygnał wejściowy napięcie prąd napięcie prąd wejście analogowe

Parametry I/O wyjście cyfrowe

Maks.

rozdzielczość wejście napięciowe wejście prądowe

Całkowita dokładność

Maks. czas konwersji

Zaciski łączące

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q62AD-DGH

2

V — mA 4–20

16/32 bit binarnie

(w tym znak)

M

W —

W 250

V — mA

±30

0–20 mA

1/32000, 1/64000

0,25 mA

±0,05 %

10 ms/2 kanały

18-punktowy wymienny blok zacisków

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 145036

Q64AD

4

-10 V–+10

0–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

1

250

±15

±30

-10–+10 V;

0–20 mA

1/4000, 1/12000,

1/16000;

1/4000, 1/8000,

1/12000

0,83mV

3,33 mA

±0,4 % (0–55 °C),

±0,1 % (20–30 °C)

80 μs/kanał

(+160 μs przy kompensacji dryftu termicznego)

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

129615

10 ms/4 kanały

Q64AD-GH

4

-10 V–+10

0–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

1

250

±15

±30

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/32000,

±1/64000;

1/32000, 1/64000

62,5 mV

0,25 mA

±0,05 %

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

143542

250

±30

Q66AD-DG

6

0–20/4–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

0–20 mA

1/4000, 1/12000

1,33 mA

±0,1 %

10 ms /kanał

40-pinowe złącze

16

27,4x98x90

204676

Q68AD-G

8

-10–+10

0–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

1

250

±15

±30

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/ 4000;

±1/12000,

±1/ 16000

0,333 mV

1,33 mA

±0,1 %

10 ms /kanał

40-pinowe złącze

16

27,4x98x90

204675

Q68ADV

8

-10–+10

16 bit binarnie

(w tym znak)

1

250

±15

±30

-10–+10 V

Q68ADI

8

0–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

250

±30

0–20 mA

1/4000, 1/12000,

1/16000

1/4000, 1/8000,

1/12000

1/32000

1 mV

±0,4 % (0–55 °C),

±0,1 % (20–30 °C)

80 μs/kanał

(+160 μs przy kompensacji dryftu termicznego)

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

129616

— —

0–20 mA/4–20 mA 625 nA/ 500 nA

±0,4 % (0–55 °C),

±0,1 % (20–30 °C)

80 μs/kanał

(+160 μs przy kompensacji dryftu termicznego)

±0,15 %

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

18-punktowy wymienny blok zacisków

32

27,4x98x90

129617 229238

ME1AD8HAI-Q

8

0–+4

0–20

16 bit binarnie

(w tym znak)

250

±30

0–20 mA;

4–20 mA

42

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły wyjść analogowych

V+

C

H

1

COM

I+

V+

C

H

2

COM

I+

Q62DA

RUN

ERROR

IN 24VDC

COM

(FG)

D/A

0~±10V

0~20mA

12

13

14

15

8

9

10

11

16

17

18

6

7

4

5

1

2

3

Q66DA-G

RUN

ALM

ERR.

Wyprowadzanie analogowych sygnałów sterujących

Moduły wyjść analogowych przetwarzają wartości cyfrowe wyznaczane przez procesor na prądowe lub napięciowe sygnały analogowe. Sygnałami takimi mogą być sterowane na przykład przetwornice częstotliwości zawory zwykłe albo suwakowe.

Do ośmiu kanałów w module (Q68DA) i do 512 kanałów w systemie

Rozdzielczość 0,333 mV i 0,83 μA

Czas przetwarzania 80 μs na kanał

Izolacja galwaniczna między procesem a sterowaniem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym

Obniżone koszty wejść analogowych, wymagających izolacji między kanałami

W szafce sterującej wymaga niewiele przestrzeni i okablowania

Moduły DA z izolacją galwaniczną

Nowe, wyjściowe moduły analogowe

Q62DAN, Q64DAN, Q68DAVN i Q68DAIN izolują wyjściowe kanały analogowe od zewnętrznego napięcia zasilania. Zabezpiecza to wyjściowy sygnał analogowy przed wahaniem zasilania, spowodowanym zewnętrznym zakłóceniem i nie spowoduje przerwy na wyjściu analogowym.

Zwiększona odporność na zakłócenia

Poprawione bezpieczeństwo związane z wytrzymałością na zwarcie obwodu, spowodowane niewłaściwym okablowaniem.

Izolacja między kanałami i wysoka rozdzielczość

Moduł z wyjściem analogowym Q66DA-G przetwarza z wysoką rozdzielczością wartość cyfrową, na analogowy sygnał napięciowy lub prądowy. Wszystkie kanały odizolowane są zarówno od siebie jak i od zewnętrznego napięcia zasilania. W obydwu przypadkach izolacja ma wysoką wytrzymałość napięciową.

Eliminuje to konieczność użycia zewnętrznych, izolujących wzmacniaczy.

Zgodność z HART

Funkcjonalność stacji Master Hart została zintegrowana z ME1DA6HAI-Q. Moduł może komunikować się maksymalnie z 6 urządzeniami komaptybillymi z HART.

Moduł wyjściowy

Dane techniczne

Punkty wyjściowe

Wejście cyfrowe

Wyjście analogowe

Oporność obciążenia

Maks. sygnał wyjściowy wyjście napięciowe wyjście prądowe napięcie prąd wyjście analogowe

Parametry I/O wejście cyfrowe

Maks.

rozdzielczość

Całkowita dokładność

Maks. czas konwersji wyjście napięciowe wyjście prądowe

Zaciski łączące

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q62DAN

2

-16384–+16383

-10–+10 V DC

(0 mA–+20 mA DC)

1 k

W–1 MW

0–600

W

V ±12 mA 21

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,333 mV

0,83 μA

Q62DA-FG

2

-16384–+16383

-10–+10 V DC

(0 mA–+20 mA DC)

1 k

W–1 MW

0–600

W

±13

23

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,183 mV

0,671 μA

±0,1 %

80 μs/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 200689

±0,1 %

10 ms/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

27,4x98x90

145037

Q64DAN

4

-16384–+16383

-10–+10 V DC

(0 mA–+20 mA DC)

1 k

W–1 MW

0–600

W

±12

21

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,333 mV

0,83 μA

±0,1 %

80 μs/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

200690

Q66DA-G

6

-16384–+16383

-12–+12 V DC

(0 mA–+22 mA DC)

1 k

W–1 MW

0–600

W

±13

23

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,210 mV

0,95 μA

±0,1 %

6 ms/kanał

40-pinowe złącze

16

27,4x98x90

204677

Q68DAVN

8

-16384–+16383

-10–+10 V DC

1 k

W–1 MW

±12

-10–+10 V;

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,333 mV

±0,1 %

80 μs/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

200691

Q68DAIN

8

-16384–+16383

0 mA–+20 mA DC

0–600

W

21

0–20 mA

±1/4000;

±1/12000, ±1/16000

0,83 μA

±0,1 %

80 μs/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

16

27,4x98x90

200692

1/28000

0,57 μA

0,15 %

70 ms

18-punktowy wymienny blok zacisków

32

27,4x98x90

236649

ME1DA6HAI-Q

6

-32768–+32767

0/4 mA–+20 mA DC

50–600

W

22

0–20 mA

4

MITSUBISHI ELECTRIC

43

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduł mieszanych wejść/wyjść analogowych

SLD

V+

C

H

4

V-

I+

SLD

A.G.

(FG)

A/D

0~±10V

0~20mA

C

H

2

V-

V+

C

H

1

V-

SLD

I+

V+

I+

SLD

C

H

3

V-

V+

I+

Q64AD2DA

RUN ALM

ERROR

13

14

15

16

9

10

11

12

17

18

1

4

5

2

3

6

7

8

Q64AD2DA

Dzięki modułowi wejść / wyjść analogowych

Q64AD2DA, użytkownik posiada moduł, który zawiera zarówno cztery wejścia analogowe jak i dwa wyjścia analogowe.

Możliwość wyboru wejściowego sygnału prądowego lub napięciowego, istnieje tylko w przypadku wejść analogowych.

Pomiar oraz generowanie napięcia i prądu przy pomocy tylko jednego modułu.

Pomiar sygnałów analogowych ze standardową lub dużą rozdzielczością

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Wejścia analogowe

Oporność obciążenia

Maks. sygnał wejściowy

I/O characteristics

Maks. rozdzielczość

Dokładność

Maks. czas konwersji

Punkty wyjściowe

Wejście cyfrowe

Wyjście analogowe

Oporność obciążenia

Maks. sygnał wyjściowy

Parametry I/O

Maks. rozdzielczość

Dokładność

Maks. czas konwersji

Zaciski łączące

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia napięcie prąd napięcie prąd napięcie prąd wejście analogowe wyjście cyfrowe wejście napięciowe wejście prądowe napięcie prąd wyjście napięciowe wyjście prądowe napięcie prąd wyjście analogowe wejście cyfrowe wyjście napięciowe wyjście prądowe

Q64AD2DA

4

V -10–+10 mA 0–+20

M

W 1

W 250

V ±15 mA ±30

-10–+10 V; 0–20 mA

±1/4000, ±1/16000; ±1/4000, ±1/12000

0,333 mV

0,83 mA

±0,4 % (0–55 °C), ±0,1 % (20–30 °C)

500 μs/kanał

2

-16384–+16383

V -10–+10 mA 0–+20

1 k

W–1 MW

0–600

W

V ±12 mA 21

-10–+10 V;

0–20 mA

±1/4000, ±1/16000; ±1/4000, ±1/12000;

0,333 mV

1,33 mA

±0,3 % (0–55 °C), ±0,1 % (20–30 °C)

500 μs/kanał

18-punktowy wymienny blok zacisków

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 229238

44

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły analogowe do pomiaru temperatury

CH1

CH2

CH3

CH4 a3

A3

B3 b3 a3

A3

B3 b3 a2

A2

B2 b2 a1

A1

B1 b1

SLD

(FG)

Q64RD

Q64RD

RUN

ERR.

4

5

6

7

8

1

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pomiary temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych i termopar

Modułyte są przeznaczone doprzetwarzania wartości wejściowych z zewnętrznych platynowych termorezystorów pomiarowych i termopar na 16- lub

32-bitowe wartości binarne pomiaru temperatury ze znakiem oraz wartości kalibracji.

Moduły Q64TD i Q64TDV-GH mierzą temperaturę za pomocą termopar. Temperaturę odniesienia określa czujnik Pt100.

Jeden moduł może mierzyć temperaturę w 8 kanałach.

Obsługiwane są dwa rodzaje termorezystorów pomiarowych (Pt100, JPt100) zgodne z normami JIS i IEC

Rozwarcie platynowego termorezystora lub kabla połączeniowego jest wykrywane odrębnie dla każdego kanału

Wybór przetwarzania z próbkowaniem/ z uśrednianiem czasowym/z uśrednianiem ilościowym

Kompensacja błędu poprzez zadawanie wartości przesunięcia i wzmocnienia

Sygnał alarmu przy przekroczeniu wartości granicznej

Izolacja galwaniczna między procesem a sterowaniem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym. Dodatkowo moduł Q64TDV-GH posiada izolację galwaniczną między kanałami

Moduł jest wyposażony w odłączalną listwę zaciskową mocowaną wkrętami

Dane techniczne

Kanały wejściowe

Właściwe czujniki temperatury

Zakres pomiaru temperatur

Wartość kalibracji temperatury

Maks. rozdzielczość

Dokładność kompensacji temp. zimnego złącza

Maks. czas konwersji

Wejścia analogowe

Izolacja między kanałami

Wymiary (SxWxG) typ mm

Q64RD

4

Pt100 (zgodnie z JIS C

1604-1989 i DIN IEC 751),

JPt100 (zgodnie z JIS C

1604-1981)

Pt100: -200–850 °C,

JPt 100: -180–600 °C

16 bit + znak (binarnie):

-2 000–+8 500

32-bit, binarnie ze znakiem:

-200 000–+850 000

0,025 °C

40 ms/kanał

4 kanały/moduł

27,4x98x90

Q64RD-G

4

Pt100 (zgodnie z JIS C 1604-1997 i DIN IEC 751-1983), JPt100 (zgodnie z JIS C 1604-1981), Ni100

W

(zgodnie z DIN 43760-1987)

Pt100: -200–850 °C, JPt 100:

-180–600 °C, Ni100

16 bit + znak (binarnie)

-2 000–+8 500

32-bit, binarnie ze znakiem:

-200,000–+850,000

0,025 °C

40 ms/kanał

4 kanały/moduł wbudowana

27,4x98x112

W:-60–180°C

Q64TD

4

K, E, J, T, B, R, S, N

(zgodnie z JIS C1602-1995,

IEC 584-1 i 584-2)

Zależnie od typu termopary

Q64TDV-GH

4

K, E, J, T, B, R, S, N

(zgodnie z JIS C1602-1995,

IEC 584-1 i 584-2)

Zależnie od typu termopary

Q68RD3-G

8

Pt100 (zgodnie z JIS C

1604-1997 i DIN IEC 751),

JPt100 (zgodnie z JIS C

1604-1981), Ni100

W

(zgodnie z DIN 43760-1987)

Pt100: -200–850 °C,

JPt 100: -180–600 °C,

Ni100

W:-60–180°C

Q68TD-G-H01/H02

8

K, E, J, T, B, R, S, N

(zgodnie z JIS C1602-1995,

IEC 584-1 i 584-2)

Zależnie od typu termopary

16 bit + znak (binarnie):

-2 700–+18 200

32-bit, binarnie ze znakiem: —

B, R, S, N: 0,3 °C;

K, E, J, T: 0,1 °C

±1,0 °C

16 bit + znak (binarnie):

-25 000–+25 000

32-bit, binarnie ze znakiem: —

B: 0,7 °C; R, S: 0,8 °C, K, T:

0,3 °C; ET: 0,2 °C; J: 0,1 °C;

N: 0,4 °C; napięcie: 4 μV

±1,0 °C

16 bit + znak (binarnie):

-2 000–+8 500

0,1 °C

16 bit + znak (binarnie):

-2 700–+18 200

B, R, S, N: 0,3 °C;

K, E, J, T: 0,1 °C

20 ms/kanał

4 kanały/moduł + Pt100

27,4x98x90

20 ms/kanał

4 kanały/moduł + Pt100 wbudowana

27,4x98x90

320 ms/8 kanały

8 kanały wbudowana

27,4x102x130 wbudowana

320 ms/8 kanały (H01),

640 ms/8 kanały (H02)

8 kanały/moduł wbudowana

27,4x98x90 (H01)

27,4x102x130 (H02)

Dane do zamówienia Nr kat. 137592 154749 137591 143544 216482 216481/221582

Moduły do regulacji temperatury

Dane techniczne

Wyjście regulatora

Wejścia

Obsługiwane czujniki temparatury

Cykl próbkowania

Cykl wyjściowy regulacji

Filtr wejściowy

Metoda regulacji temperatury

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q64TCRT

RUN

ERR

ALM

L1

L2

L3

+

L4

-

NC

A1

A2

B1

B2 b1 b2

A3

A4

B3

B4 b3 b4

12

13

14

15

8

9

10

11

16

17

18

6

7

4

5

1

2

3

Regulatory temperatury z algorytmem PID

Moduły te umożliwiają regulację temperatury z wykorzystaniem algorytmu PID, bez obciążania procesora PLC zadaniami regulacji temperatury.

Cztery wejściowe kanały pomiaru temperatury

Funkcja autotuningu dla czterech obwodów regulacji PID

Regulacja temperatury kontynuowana jest nawet po zatrzymaniu programu PLC

Wyjście tranzystorowe do sterowania elementu wykonawczego w układzie sterowania ciągiem impulsów

Moduł jest wyposażony w odłączalną listwę zaciskową mocowaną wkrętami

Q64TCRT typ Tranzystor

Q64TCRTBW

Tranzystor

Q64TCTT

Tranzystor

4 kanały na moduł 4 kanały w module/wykrywanie przerwy 4 kanały na moduł

Pt100 (-200–+600 °C), JPt100 (-200–+500 °C) R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, P L II, W5Re/W26Re

Q64TCTTBW

Tranzystor

4 kanały w module/wykrywanie przerwy

0,5 s/4 kanały s 1–100

0,5 s/4 kanały

1–100

0,5 s/4 kanały

1–100

0,5 s/4 kanały

1–100

1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF) 1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF) 1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF) 1–100 s (0 s: filtr wejściowy wyłączony OFF)

Regulacja PID ON/OFF impulsowa lub 2-stanowa Regulacja PID ON/OFF impulsowa lub 2-stanowa mm 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90

Nr kat. 136386 136387 136388 136389

MITSUBISHI ELECTRIC

45

4

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduł wejściowy do przetworników siły

EXC+

NC

S+

NC

EXC-

NC

S-

NC

SIG+

NC

SIG-

NC

NC

SLD

NC

NC

NC

(FG)

Q61LD

Q61LD

RUN

ERR.

ALM

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

5

6

1

2

3

Moduł wejściowy Q61LD do przetworników siły umożliwia podłączanie przetworników siły bezpośrednio do programowalnych sterowników serii MELSEC Q. Zewnętrzne konwertery sygnału nie są już więcej potrzebne.

Nie jest wymagany zewnętrzny konwerter sygnałów. Zastosowanie modułu, który posiada wejście do przetwornika siły i który może być bezpośrednio podłączony do sterownika programowalnego, pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszty.

Moduł umożliwia prowadzanie pomiarów z dużą dokładnością i stałą szybkością przetwarzania danych, co gwarantuje dokładność ogniwa obciążnikowego.

Moduł zwiększa wygodę obsługi oferując takie funkcje, jak zerowe rozrównoważenie

(offset), dwupunktowa kalibracja i wykrycie błędu sygnału wejściowego.

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych

(wyjście ogniwa obciążnikowego)

Wejście analogowe

(wyjście ogniwa obciążnikowego)

Zakres analogowego sygnału wejściowego (nominalny sygnał wyjściowy ogniwa obciążnikowego)

Napięcie doprowadzane do ogniw obciążnikowych

Wyjścia cyfrowe

Sygnał wyjściowy wagi brutto

(maks. wyjściowa wartość ciężaru)

Zakres regulacji zera

Zakres regulacji wzmocnienia

Rozdzielczość

Dokładność

Szybkość przetwarzania

Metoda izolacji

Liczba zajętych punktów we/wy

System zewnętrznych połączeń

Stosowane średnice przewodów

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q61LD

1 mV/V 0,0–3,3 mV/V

0,0–1,0

0,0–2,0

0,0–3,0

5 V DC ±5 %, prąd wyjściowy do 60 mA (równolegle można podłączyć cztery ogniwa obciążnikowe 350 W).

System 6-przewodowy (łączne użycie metody zdalnej detekcji i metody stosunkowej)

32 bit + znak (binarnie), 0–10 000

32 bit + znak (binarnie), - 99999–+99999 (z wyłączeniem kropki dziesiętnej i symbolu jednostki) mV/V 0,0–3,0 mV/V 0,3–3,2

0–10 000

Nieliniowość: w zakresie ±0,01 %/FS (temperatura otoczenia: 25 °C) ms 10

Izolacja za pomocą transoptora

16

18-punktowa listwa zaciskowa mm 0,3–0,75

A 0,48 mm 27,4x98x90

Nr kat. 229237

Moduł regulatora

46

Q62HLC

RUN

ERR.

ALM

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

14

15

16

17

18

Regulacja z krótkim czasem reakcji

Moduł regulacji Q62HLC używa ciągłego algorytmu regulacji PID, który cechuje duża dokładność spowodowana okresem próbkowania 25 ms. Ponadto posiada wejścia wysokiej rozdzielczości do termoelementów, wejścia mikrowoltowe, wejścia napięciowe i prądowe oraz wyjścia prądowe. Cechy te czynią Q62HLC idealnym regulatorem do takich zastosowań, jak sterowanie szybkimi przyrostami temperatury, regulacja ciśnienia i szybkości przepływu.

Okres próbkowania i uaktualniania pętli regulacji 25 ms, czyni moduł Q62HLC jednym z najszybszych w przemyśle.

Obsługuje różne rodzaje czujników, takie jak termoelementy, sygnały mikrowoltowe oraz wejściowe zakresy napięciowe i prądowe

Ciągła regulacja PID prowadzona poprzez wyjście prądowe 4 do 20 mA, daje w rezultacie wysoko stabilne i dokładne sterowanie procesem

Można określić funkcję regulacji programowej, gdzie wartości zadane i stałe PID są w wyspecyfikowanych chwilach automatycznie zmieniane.

Można również prowadzić regulację kaskadową, w której funkcję pętli nadrzędnej wykonuje kanał 1, a pętli podrzędnej kanał 2.

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Wejście analogowe termoelement mikronapięcie napięcie prąd

Wyjście cyfrowe

Obsługiwane termoelementy

Szybkość przetwarzania

Liczba zajętych punktów we/wy

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Q62HLC

2 (2 kanały)

°C -200–+2300 (rozdzielczość 0,1 °C) mV -100–+100 (rozdzielczość 0,5–10 μV)

V -10–+10 (rozdzielczość 0,05–1 mV) mA 0–20 (rozdzielczość 0,8–1 μA)

-2000–+23000, -10000–+10000, -10000–+10000, 0–20000

K, J, T, S, R, N, E, B, PL II, W5re/W26Re

25 ms/2 kanały

16 mm 27,4x98x112

Nr kat. 200693

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły szybkich liczników

QD62E

Ø A

Ø B

DEC.

FUSE

Liczniki szybkie z automatycznym wykryciem kierunku obrotów

Moduły liczników szybkich wykrywają sygnały o częstotliwościach niedostępnych dla standardowych modułów wejściowych. Na przykład mogą one wykonywać proste zadania pozycjonowania lub pomiar częstotliwości.

Funkcja licznika pierścieniowego do zliczania do zadanej wartości z automatycznym powrotem do wartości początkowej

Dostępne są m.in. funkcje pomiaru prędkości, definicji punktów przełączania i zliczania okresowego

40-stykowe złącze

Wejście enkodera przyrostowego z automatycznym wykryciem kierunku ruchu

Zadawanie wartości zliczanej sygnałami zewnętrznymi lub z programu PLC za pomocą funkcji PRESET

Dane techniczne

Wejścia licznikowe

Poziomy sygnału

Maks. częstotliwość zliczania wejście 1-fazowe

Maks. szybkość zliczania wejście 2-fazowe

Zakres zliczania

Zewnętrzne wejścia cyfrowe

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

QD62

2

5/12/24 V DC

(2–5 mA) kHz 200 kHz 200 lub 100 kHz 200 lub 100

32 bit + znak

(binarnie),

-2147483648–

+2147483647

Nastawianie, uruchomienie działania

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 132579

QD62E

2

5/12/24 V DC

(2–5 mA)

200

200 lub 100

200 lub 100

32 bit + znak

(binarnie),

-2147483648–

+2147483647

Nastawianie, uruchomienie działania

16

27,4x98x90

128949

QD62D

2

QD60P8-G

8

5/12/24 V DC

(2–5 mA) (RS422A)

5/12/24 V DC

500 (różnicowo) 30

500 lub 200 30

500 lub 200

32 bit + znak

(binarnie),

-2147483648–

+2147483647

16 bit binarnie:

0–32767,

32 bit binarnie:

0–99999999,

32 bit binarnie:

0–2147483647

Nastawianie, uruchomienie działania

16

27,4x98x90

Nastawianie, uruchomienie działania

32

27,4x98x90

132580 145038

Nastawianie, uruchomienie działania

32

27,4x98x90

213229

QD63P6

6

5 V DC

(6,4–11,5 mA)

200

200,100 lub 10

200,100 lub 10

32 bit + znak

(binarnie),

-2147483648–

+2147483647

4

Moduł serwera internetowego MELSEC System Q

QJ71WS96

SY.ENC2

Q172EX

QJ71WS96

Moduł serwera internetowego QJ71WS96 umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie

System Q.

Dostęp do sterownika PLC przez Internet

Wbudowane funkcje umożliwiające bardzo łatwe wprowadzanie ustawień

Do wprowadzania ustawień i monitorowania potrzebna jest wyłącznie przeglądarka internetowa.

Dostępne złącze RS232 dla połączenia modemowego

Możliwe są różne połączenia dla potrzeb wymiany danych: ADSL, modem, LAN itp.

Dane można wysyłać i odbierać pocztą elektroniczną lub korzystając z serwera FTP

Istnieje możliwość wbudowania własnych stron internetowych i apletów Java tworzonych przez użytkownika

Standardowe połączenie przez sieć Ethernet umożliwia wymianę danych z innymi sterownikami PLC lub komputerami PC

Monitorowanie zdarzeń i danych procesora z funkcją archiwizacji

Dane techniczne

Typ modułu

Sposób komunikacji

Interfejs interfejs

Złącze RS232 typ transmisji sposób synchronizacji szybkość transmisji odległość transmisji format danych sterowanie transmisją

Pojemność pamięci

Punkty I/O

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Nr kat. 147115

QJ71WS96

Serwer internetowy, serwer/klient FTP

Ethernet: CSMA/CD typ 10BASE-T/100BASE-TX

RS232, gniazdo 9-stykowe D-SUB

Dupleksowa

Synchronizacja start/stop kbit/s 9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 m Maks. 15

1 bit startu, 8 bit danych, 1 bit stopu

Możliwość sterowania przepływem danych (RS/CS)

MB 5 (standardowa pamięć ROM); możliwość rozszerzenia za pomocą karty Compact Flash™ do 512

32 mA 500 mm 27,5x98x90

MITSUBISHI ELECTRIC

47

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduł MELSEC System Q do pomiaru mocy

QE81WH

Moduł do pomiaru mocy QE81WH wykrywa napięcie i pobór prądu obciążenia oraz oblicza moc absorbowanej i emitowanej energii.

Zapewnia to nie tylko konkretne środki w celu oszczędzania energii, ale również optymalizuje procesy produkcji, konserwacji zapobiegawczej

(np. zwiększone zużycie energii) oraz aktywnej kontroli stanu obciążeń (np. poprzez monitorowanie poboru prądu w systemach ogrzewania).

Bezpośrednie podłączenie przekładników prądowych

Oszczędność miejsca dzięki instalacji na płycie bazowej

Oszczędność na zewnętrznych urządzeniach pomiarowych, okablowaniu i modułach komunikacyjnych.

Zmierzone wartości są dostępne bezpośrednio w PLC i mogą być oszacowane lub np. wyświetlone na terminalu GOT.

Umożliwia łatwe zarządzanie energią

Dane techniczne

Obwód pomiarowy

Mierzone wielkości system zasilania napięcie znamionowe prąd znamionowy

Dokładność prąd, napięcie, moc współczynnik mocy energia czynna

Szybkość uaktualniania danych w pamięci buforowej

Rozliczenie awarii zasilania

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

QE81WH

Jednofazowy 2-przewodowy, jednofazowy 3-przewodowy, trójfazowy 3-przewodowy

110 V AC, 230 V AC (napięcia od 440 V do 6600 V mogą być mierzone przy użyciu dodatkowego, zewnętrznego transformatora pomiarowego)

5 A, 50 A, 100 A, 250 A, 400 A, 600 A (prądy do wartości 6000 A mogą być mierzone przy użyciu dodatkowego, zewnętrznego przekładnika prądowego)

Prąd, napięcie, częstotliwość, bieżące zapotrzebowanie*, moc czynna, zapotrzebowania na moc czynną*, współczynnik mocy, energia czynna (pobór, zwrot), energia bierna, pobór energii w określonym czasie

±1,0 %

±3,0 %

±2 % (w przedziale od 5–100% zakresu znamionowego, współczynnik mocy = 1)

250 ms

Nastawy i mierzone wielkości są kopiowane w pamięci nieulotnej

16 mm 27,4x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 239847

* „Zapotrzebowanie” jest średnim przepływem w określonym przedziale czasowym.

Modu ł interfejsu MES MELSEC System Q

QJ71MES96

QJ71MES96

Nowy moduł MES serii Q pozwala użytkownikom sprzęgnąć ich systemy sterowania produkcją bezpośrednio z bazą danych MES.

Eliminuje to konieczność stosowania warstwy sprzęgającej PC; zmniejszaja koszty i czas instalacji.

Nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie sprzęgające, pracujące na warstwie PC; oszczędność na drogim oprogramowaniu i usługach przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów instalacji.

Upraszcza to architekturę MES, zmniejszając całkowity czas przekazanie do użytkowania.

Może to poprawić niezawodność i dostępność, ponieważ moduł oparty jest o przemysłowe standardy projektowania PLC.

Ten uproszczony system gwarantuje większą bezpośrednią widoczność danych, zwiększając zdolność do osiągnięcia wyższej wydajności produkcji.

Dane techniczne

Typ modułu

Sposób komunikacji

Interfejs ogólna funkcja znacznika

Funkcja interfejsu bazy danych funkcja monitora wyzwalania funkcja buforowania wyzwalania

QJ71MES96

Moduł interfejsu MES

Ethernet typ 10BASE-T/100BASE-TX

Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika

Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.

Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)

Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.

transmisja tekstu SQL Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.

przetwarzanie arytmetyczne Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.

funkcja wykonania programu

Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji

Pojemność pamięci

Punkty I/O

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Wymiary (SxWxG)

Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™

32 mA 650 mm 27,5x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 200698

48

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduł szybkiego rejestratora danych

Łatwa rejestracja danych

Moduł szybkiego rejestratora danych może rejestrować dane z urządzeń sterowników programowalnych, bez potrzeby użycia komputera osobistego.

Za pomocą tego łatwego do konfiguracji modułu, próbki danych mogą być zapisywane na kartach

CompactFlash w plikach o optymalnym formacie.

Wyzwalana zdarzeniami funkcja rejestracji danych w celu przyspieszenia analizy problemów

Dane mogą być rejestrowane na karcie

CompactFlash w formacie listy lub raportu

Detekcja błędów sprzętu i przewidywanie awarii

Pojedynczy moduł QD81DL96 może zapewnić dostęp do maksymalnie 64 jednostek centralnych PLC

Dane techniczne interfejs

Ethernet

QD81DL96

10BASE-T/100BASE-TX szybkość transmisji danych metoda transmisji

10BASE-T: 10 Mbps/100BASE-TX: 100 Mbps

Pasmo podstawowe liczba kaskadowo połączonych stopni 10BASE-T: maks. 4/100BASE-TX: maks. 2 maks. długość segmentu

� m 100 obsługiwane funkcje Obsługiwana funkcja autonegocjacji (automatycznie rozróżnia 10BASE-T/100BASE-TX)

Karta Compact

Flash

Punkty I/O

Sygnał zegara napięcie zasilania moc zasilania

3,3 V ±5 % mA Maks. 150 wymiary karty TYPE I Karta liczbamożliwychdozainstalowaniakart 1

32

Otrzymywany z jednostki centralnej sterownika programowalnego (w systemach z wieloma jednostkami centralnymi z CPU nr 1) lub z serwera SNTP. Po otrzymaniu sygnału czasu dokładność czasu jest określona dzienną zmiennością ±9,504 sekundy

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

A 0,46 kg 0,15 mm 27,4x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 221934

Stosownie do zewnętrznego urządzenia, moduł szybkiego rejestratora danych rozróżnia 10BASE-T od 100BASE-TX. W celu podłączenie do koncentratora bez funkcji auto-negocjacji, należy koncentrator ustawić w tryb półdupleksowy.

Odległość pomiędzy koncentratorem a węzłem.

W przypadku pobierania sygnału z jednostki centralnej sterownika programowalnego (CPU) – codziennie, raz na 24 godziny; w przypadku serwera SNTP, sygnał jest pobierany w ustalonych przez użytkownika odstępach czasu.

4

Wielofunkcyjny moduł licznika/timera

QD65PD2

RUN

CH1 CH2

Ø A

Ø B

ERR.

Ø Z

QD65PD2

CON 1

CON2

Moduł szybkiego licznika/timera z funkcją przełącznika krzywkowego

Ze względu na posiadane wejścia szybkiego licznika, wyjścia PWM do sterowania napędami DC i zintegrowaną funkcję przełącznika krzywkowego, moduł QD65PD2 nadaje się doskonale do realizacji zadań wymagających dużej dokładności pozycjonowania.

Precyzyjne sterowanie PWM do 200 kHz

Zintegrowana funkcja krzywki zmniejsza wysiłek związany z programowaniem

Wbudowane we/wy dwustanowe

Połączenie poprzez dwie 40-stykowe wtyczki z śrubami

Maks. prędkość zliczania wynosi 8 MHz

Funkcja pomiaru impulsów z rozdzielczością

100 ns

Dane techniczne

Wejścia licznikowe

Poziomy sygnału

Maks.

częstotliwość zliczania

Zakres zliczania wejście DC wejście różnicowe

QD65PD2

2 wejście DC 5/12/24 V DC (7–10 mA) wejście różnicowe Zgodne z RS422A kHz 200 kHz 8000

Zewnętrzne wejścia cyfrowe

Zewnętrzne wyjścia cyfrowe

Przełącznik krzywkowy

Wyjścia PWM

Wymiary (SxWxG) wyjścia wbudowane program cycle period częstotliwość wyjściowa współczynnik wypełnienia

32 bit + znak (binarny), -2147483648–+2147483647

6 wejść fazy Z; funkcja startu i ustawienia liczby zliczeń

6 wejść ogólnego przeznaczenia

8 wyjść koincydencji, które są uaktywniane przez porównanie zliczonej wartości z zakresem użytkownika

8 wyjść ogólnego przeznaczenia

8

1 ms

DC do 200 kHz

Można ustawić dowolny współczynnik (rozdzielczość 0,1 μs) mm 27,4x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 245113

MITSUBISHI ELECTRIC

49

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduły przerwań i szybkie wejścia

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Znamionowe napięcie wejściowe

Zakres napięć roboczych oporność

Wejście prąd

ON napięcie prąd napięcie

OFF prąd

Liczba zajmowanych punktów I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

1

2

3

E

-

F

+

COM

NC

9

B

A

D

C

4

5

6

7

8

24VDC

6mA

QI60

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 A B C D E F

4

5

6

7

8

1

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

QI60

16

V DC 24 (typu sink)

V DC 24 k

W Ok. 3,9 mA Ok. DC 4/8

V

³DC 19 mA

³DC 4

V

£DC 11 mA

£DC 1,7

16 mm 27,4x98x90

Nr kat. 136395

Odgałęzianie do podprogramów

Moduł przerwań QI60 jest przeznaczony do zastosowań wymagających szybkiej reakcji.

Każde z wejść tego modułu jest przypisane do znacznika służącego jako przełącznik do podprogramu

Gdy na wejście zostaje podany sygnał przerwania/alarmu, program PLC zostaje przerwany po zakończeniu wykonywania bieżącej instrukcji i przechodzi do wykonania podprogramu przypisanego do danego wejścia

Izolacja galwaniczna między procesem a sterownikiem za pomocą transoptora jest rozwiązaniem standardowym

W systemie PLC można zainstalować tylko jeden moduł QI60

Moduły szybkich wejść

Krótki czas reakcji, regulowany od 5 μs–1 ms

Napięcie wejściowe 24 V i 5 V

Mogą być konfigurowane jako moduły przerwań lub wejściowe

QX40H

16

24

20,4–28,8 ok. 3,9 kW ok. DC 6

³DC 13

³DC 3

£DC 8

£DC 1,6

16

27,4x98x90

221844

QX70H

16

5

4,25–6 ok. 470 W ok. DC 6

³DC 3,5

³DC 3

£DC 1

£DC 1

16

27,4x98x90

221855

QX80H

16

24

20,4–28,8 ok. 3,9 kW ok. DC 6

³DC 13

³DC 3

£DC 8

£DC 1,6

16

27,4x98x90

221856

QX90H

16

5

4,25–6 ok. 470 W ok. DC 6

³DC 3,5

³DC 3

£DC 1

£DC 1

16

27,4x98x90

221857

Moduł interfejsu

QJ71C24-R2

RUN

CH1

NEU.

SD

RD

ERR.

NEU.

SD

RD

CH2

CH1

CH2

Wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi

Ten moduł umożliwia komunikację z urządzeniami peryferyjnymi przez standardowe złącze RS232.

Peryferia podłączane są w układzie 1:1.

Moduł QJ71C24 posiada jedno złącze RS232 i jedno złącze RS422/485, natomiast moduł

QJ71C24-R2 jest wyposażony w dwa złącza

RS232

Możliwość podłączenia do systemu komputerów PC z pełnym dostępem do wszystkich danych procesora MELSEC

System Q przy pomocy wizualizacji graficznej lub programu do monitorowania

Obsługa wymiany danych przedstawionych w postaci prostego kodu ASCII z podłączonymi urządzeniami, takimi jak czytniki kodów kreskowych, wagi czy systemy identyfikacji

Możliwość podłączenia drukarki

Wbudowana pamięć Flash ROM umożliwia rejestrację danych dotyczących jakości, wydajności i alarmów oraz wydruk tych danych na żądanie

Stan modułu i komunikacji sygnalizowane są przez diody LED

Dane techniczne

Typ interfejsu

Tryb komunikacji

Synchronizacja

Transmisja danych prędkość odległość

Maks. liczba stacji w sieci wielopunktowej multidrop

Format danych

Korekcja błędów

Sterowanie DTR/DSR

X ON/X OFF (DC1/DC3)

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

QJ71C24-R2

EXT POWER

QJ71C24N kanały 1 RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D) kanały 2 RS422/RS485 (zaciski śrubowe)

QJ71C24N-R2

RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D)

RS232 (9-stykowe gniazdo Sub-D)

Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Komunikacja asynchroniczna

Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Komunikacja asynchroniczna bit/s 50–230400 (tylko kanał 1) 115200 (kanały 1+2 jednocześnie) m 15 15

Bez ograniczeń/64 —

1 bit startu, 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 0 bitów parzystości, 1 lub 2 bity stopu

Kontrola parzystości, suma kontrolna Kontrola parzystości, suma kontrolna

Wybór TAK/NIE

Wybór TAK/NIE

Wybór TAK/NIE

Wybór TAK/NIE

32 mm 27,4x98x90

32

27,4x98x90

Nr kat. 149500 149501

QJ71C24N-R4

RS422/RS485 (zaciski śrubowe)

RS422/RS485 (zaciski śrubowe)

Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Komunikacja asynchroniczna

— bez ograniczeń/64

Kontrola parzystości, suma kontrolna

Wybór TAK/NIE

32

27,4x98x90

149502

QJ71MB91

RS232 (gniazdo Sub-D, 9-kątne)

RS422/RS485 (zaciski śrubowe)

Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Master/Slave

300–115200

15

Master (32 moduły Slave),

Slave (242)

Modbus

32

27,4x98x90

167757

50

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Akcesoria

Kable połączeniowe

Kabel do programowania

Kabel połączeniowy do płyt rozszerzających

Kable te są używane do łączenia płyt bazowych z płytami rozszerzającymi.

Przy łączeniu za pomocą większej liczby kabli rozszerzających łączna długość użytych kabli nie może przekraczać 13,2 m.

Dane techniczne

Dla rozszerzających płyt bazowych

Długość

Dane do zamówienia

QC06B

Q63B, Q65B,

Q68B, Q612B m 0,6

Nr kat. 129591

QC12B

Q63B, Q65B,

Q68B, Q612B

1,2

129642

QC30B

Q63B, Q65B,

Q68B, Q612B

3,0

129643

QC50B

Q63B, Q65B,

Q68B, Q612B

5,0

129644

QC100B

Q63B, Q65B,

Q68B, Q612B

10,0

129645

4

Kabel do programowania przez port RS232

Kable QC30R2 i QC30-USB używane są do programowania jednostek centralnych

MELSEC System Q poprzez RS232 i standardowe porty USB.

Kabel do programowania jest wyposażony w 9-stykowy wtyk D-sub po stronie komputera PC i 6-stykowy wtyk Mini-DIN dla interfejsu PLC.

Dane techniczne

Przeznaczenie kabla połączeniowego

Długość

QC30R2

Połączenie komputera PC i PLC

MELSEC System Q przez interfejs

RS232 m 3,0

Dane do zamówienia

Akcesoria

Nr kat. 128424

Obejma wtyku zabezpieczająca przed odłączeniem Q6HLD-R2

QC30-USB

Połączenie komputera PC do CPU

MELSEC System Q poprzez standardowy port USB

3,0

136577

USB-CAB-5M

Połączenie komputera PC do CPU iQ w MELSEC System Q poprzez port mini-USB

5,0

221540

Kabel sygnałowy

Kabel połączeniowy dla rezerwowych sterowników PLC

Kabel sygnałowy służy do łączenia obu sterowników PLC systemu rezerwowego.

Do łączenia wewnątrz systemu rezerwowego używa się wyłącznie kabli QC10TR i QC30TR.

Złącza kabla sygnałowego są oznaczane literami

"A" i "B" dla "Systemu A" i "Systemu B".

Gdy oba systemy są uruchamiane w tym samym czasie, System A staje się systemem sterowania, natomiast System B – systemem rezerwowym.

Dane techniczne

Przeznaczenie kabla połączeniowego

Długość

QC10TR QC30TR

Połączenie między dwoma sterownikami PLC systemu rezerwowego m 1,0 3,0

Dane do zamówienia

Nr kat. 157068 157069

Bateria Q6BAT

Bateria podtrzymująca

Bateria litowa Q6BAT jest zamiennikiem baterii stosowanej do podtrzymania pamięci we wszystkich procesorach MELSEC System Q.

Dane techniczne

Napięcie

Pojemność

Wymiary (ØxH)

Dane do zamówienia

Q6BAT

V DC 3,0 mAh 1800 mm 16x30

Nr kat. 130376

MITSUBISHI ELECTRIC

51

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Modułowe sterowniki serii L

Seria L choć kompaktowa, jest potężnym sterownikiem o konstrukcji modułowej, z wieloma funkcjami wbudowanymi w sam procesor. Konstrukcja bez płyty bazowej i z minimalnymi rozmiarami sprzyja wysokiej elastyczności systemu.

Wbudowane porty mini-B USB i Ethernet pozwalają na łatwą komunikację, także wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC do rejestracji danych i przechowywania zawartości pamięci oraz wbudowane we/wy cyfrowe służą realizacji prostych funkcji szybkiego liczenia i pozycjonowania. Wersja CPU o dużej wydajności zawiera również wbudowany interfejs CC-Link do komunikacji ze stacją nadrzędną i lokalną. Ta wysoce elastyczna architektura czyni serię L idealną zarówno do maszyn pracujących niezależnie, jak i połączonych sieciowo.

Konstrukcja bez płyty bazowej

Jednostki centralne z mnóstwem wszechstronnych cech i funkcji

Zintegrowane rejestrowanie danych

Wbudowane funkcje we/wy

Komunikacja i możliwości sieciowe

Przy użyciu sieci SSCNETIII możliwa rozbudowa o profesjonalne, 4/16-osiowe sterowanie ruchem

Cechy sprzętu

Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia elastyczne użycie MELSEC L w wielu różnych aplikacjach.

Do montażu i rozbudowy systemu dostępne są następujące moduły:

Stosowanie modułów dwustanowych oraz specjalnych modułów funkcyjnych

Możliwość korzystania z modułów dwustanowych, analogowych oraz większości specjalnych modułów funkcyjnych jest zależna wyłącznie od maksymalnej liczby dostępnych adresów, czyli od procesora użytego w każdym z przypadków.

Moduły komunikacyjne

Moduły interfejsów RS232/

RS422/RS485 do podłączenia urządzeń peryferyjnych lub do komunikacji PLC-PLC

Moduły sieciowe

Do połączenia z sieciami CC-Link lub CC-Link IE.

Komunikacja & moduły sieciowe

Moduły wejść/wyjść dwustanowych

CPU

Zasilacz

I/O

Moduły wejść/wyjść analogowych

Moduły wejść/wyjść dwustanowych

Do różnych poziomów sygnału, w wersji z przełącznikami tranzystorowymi lub przekaźnikowymi

Moduły pozycjonujące

Moduły wejść/wyjść analogowych

Do przetwarzania sygnałów prądowych lub napięciowych oraz do pomiaru temperatury, jak również do jej regulacji.

Moduły pozycjonujące

Moduły szybkich liczników z możliwością podłączenia przyrostowego kodera położenia wału lub wieloosiowych modułów pozycjonujących do napędów serwo i napędów krokowych z maksymalnie

4 osiami na jeden moduł.

Wbudowane funkcje we/wy

Każdy procesor z serii L jest standardowo wyposażony w 24 punkty we/wy. Są one w stanie zrealizować wiele funkcji, zazwyczaj zarezerwowanych dla oddzielnych modułów. Przy użyciu wbudowanych funkcji można zmniejszyć koszty systemu, bez potrzeby opierania się wyłącznie na modułach dodatkowych.

Funkcja

Pozycjonowanie*

Licznik szybki*

Przechwytywanie impulsów

Sterowanie maksymalnie dwoma osiami

Wbudowane dwa kanały

16 punktów wejściowych

Wejście przerwania 16 punktów wejść przerwań

Cechy

Maksymalna prędkość: 200 kimp/s

Bardzo szybka aktywacja: 30 μs (najkrótszy czas uruchomienia)

Obsługa krzywej S przyspieszenia i hamowania

Maksymalna prędkość zliczania: 200 kimp/s

Otwarty kolektor, wejście nadajnika różnicowego linii

Duża dokładność pomiarów Zał/Wył z rozdzielczością 5 μs

Precyzyjne sterowanie PWM do 200 kHz (wyjście szybkich impulsów)

Minimalny czas odpowiedzi wejścia: 10 μs

Możliwość wykrywania sygnałów impulsowych o czasie trwania krótszym od czasu skanu.

Wbudowana jednostka centralna zapewnia bardzo krótki czas przetwarzania

Wszystkie wejścia mają funkcję obsługi przerwań.

Wejście ogólnego użytku

6 punktów wejść szybkich

10 punktów wejść standardowych

Minimalny czas odpowiedzi szybkiego wejścia: 10 μs

Minimalny czas odpowiedzi standardowego wejścia: 100 μs

Wyjście ogólnego użytku

8 punktów wyjściowych Czas odpowiedzi wyjścia: 1 μs lub mniej

* Punkty używane przez funkcje pozycjonowania i szybkiego zliczania są ustalone (jak np. faza A, faza B, sygnał dog z najbliższego punktu).

Do tych funkcji nie można przyporządkować własnych punktów.

52

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Opis systemu

Moduł zasilające

CPU

L61P

INPUT

100-240VAC

50/60Hz 130VA

OUTPUT

5VDC 5A

POWER

(FG)

(FG)

INPUT

100-240

VAC

N

L

Moduł wyświetlacza

(opcjonalny)

Wbudowane we/wy

Wbudowana stacja sieci CC-Link*

Moduł we/wy

(opcjonalny)

Osłona końcowa

Wymienny blok zacisków śrubowych

Zaciski napięcia zasilania

Gniazdo na kartę pamięci

Karty SD/SDH

Interfejs USB

(pod pokrywą)

Interfejs Ethernet

Interfejs CC-Link

* Wyłącznie CPU o dużej wydajności

4

Struktura systemu

Seria L jest potężnym sterownikiem kompaktowym o konstrukcji modułowej, z wieloma funkcjami wbudowanymi w samą jednostkę centralną.

Konstrukcja sterownika nie zawiera płyty bazowej i jest systemem o elastycznej konstrukcji oraz minimalnych rozmiarach obudowy. Podłączając różne rodzaje modułów, można zwiększać system stosownie do potrzeb aplikacji. Konfigurację systemu może rozbudować o maksymalnie

10 modułów rozszerzających. Zastosowana struktura bez płyty bazowej pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni szafy sterującej, bez ograniczeń związanych z rozmiarem bazy sterownika.

Seria MELSEC-L to wielofunkcyjne sterowniki programowalne, których jednostka centralna ma wbudowane następujące funkcje:

2 kanały liczników szybkich o maks.

częstotliwości 200 kHz

Możliwość pozycjonowania w dwóch osiach, również do 200 k impulsów na sekundę

Wbudowana komunikacja przez Ethernet

Wbudowane we/wy dostępne poprzez 40-stykowe złącze o dużej gęstości, mogą obsłużyć kilka opcji we/wy

Szybka rejestracja danych na karcie pamięci SD

Interfejs CC-Link Ver. 2 Master/Slave (w CPU o dużej wydajności)

Pełna obsługa w programach iQ Works i GX Works2

Potrzebne elementy

Zasilacz

Dostarcza napięcie zasilania 5 V DC do wszystkich modułów na magistrali. Istnieją dwa rodzaje zasilaczy, które dobierane są w zależności od dostępnego napięcia zasilania.

CPU

Dostępne są dwa rodzaje jednostek centralnych: standardowa i dużej wydajności. W celu ułatwienia komunikacji, oba procesory zostały wyposażone w porty USB mini-B i Ethernet oraz mają wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC do rejestracji danych i przechowywania zawartości pamięci. Wbudowane we/wy cyfrowe pozwalają na łatwą realizację funkcji szybkiego zliczania impulsów i pozycjonowania. Wersja CPU o dużej wydajności zawiera również interfejs sieci CC-Link do połączenia stacji Master/Local.

I/O

Istnieje szeroki wybór modułów wejść i wyjść cyfrowych, różniących się poziomem sygnału, logiką source lub sink, jak również gęstością punktów. Dostępne moduły występują jako

16 punktowe wejścia lub wyjścia z zamontowanymi na module zaciskami śrubowymi. Wersje o większej gęstości zawierają 32 lub 64 punkty i wymagają złącza, kabla oraz bloku z listwą zaciskową.

Specjalne moduły funkcyjne

Do specjalnych zastosowań dostępne są we/wy analogowe i moduły inteligentne do sterowania ruchem, pozycjonowania, szybkiego liczenia, komunikacji i tworzenia połączeń sieciowych.

MITSUBISHI ELECTRIC

53

4

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

Modułowe sterowniki serii L

L61P

INPUT

100-240VAC

50/60Hz 130VA

OUTPUT

5VDC 5A

(FG)

(FG)

INPUT

100-240

VAC

N

L

POWER

Moduły zasilaczy

Jednostki te zasilają procesor i wszystkie podłączone moduły. Wybór zależy od dostępnego wejściowego napięcia zasilania.

Moduł zasilacza L61P może być używany na całym świecie, ponieważ jego napięcie wejściowe obejmuje zakres od 100 do 240 V AC i częstotliwość 50/60 Hz.

Do aplikacji zasilanych napięciem 24 V DC przeznaczony jest model L63P.

Wskaźnik LED do wyświetlania statusu działania

Z przodu znajdują się zaciski śrubowe przeznaczone do podłączenia napięcia zasilania

Dane techniczne

Napięcie wejściowe

Częstotliwość wejściowa

Prąd rozruchowy

Maks. moc wejściowa

(+10 %, -15 %)

(+30 %, -35 %)

Maks. wejściowa moc pozorna

L61P

V AC 100–240

V DC —

Hz 50/60 (±5 %)

20 A ciągu 8 ms

130 VA

Znamionowy prąd wyjściowy (5 V DC)

Zabezpieczenie nadprądowe (5 V DC)

Zabezpieczenie przepięciowe

Sprawność

A 5

A

³5,5

V 5,5–6,5 V

³70 %

Maks. czas podtrzymania przy zaniku zasilania ms Ciągu 10 ms

Wymiary (SxWxG) mm 45x90x109

Dane do zamówienia Nr kat. 238063

L63P

24

100 A ciągu 1 ms (wejście 24 V DC)

45 W

5

³5,5

5,5–6,5 V

³70 % ciągu 10 ms (wejście 24 V DC)

45x90x109

238064

54

L02CPU

Moduły CPU

Jednostki centralne są sercem systemu serii L i zawierają szeroką gamę funkcji sterujących.

Każdy procesor wyposażony jest w 24 punkty we/wy.

Dla wielu standardowych zastosowań odpowiednim procesorem jest L02CPU-P. Jeśli jednak potrzebna jest większa prędkość przetwarzania operacji i większa pojemność programu, właściwym wyborem jest model L26CPU-PBT. Ponadto procesor ten zapewnia możliwość komunikacji poprzez wbudowany CC-Link.

Bardzo szybkie przetwarzanie

Duża pojemność pamięci

Wbudowany port USB do programowania

Wbudowny interfejs Ethernet do tworzenia wydajnej sieci lub komunikacji z PC

Gniazdo karty pamięci SD umożliwia szybkie i proste uaktualnienie programów i parametrów

Dane techniczne

Metoda sterowania

Liczba punktów I/O

Język programowania

L02CPU-P L26CPU-PBT

Cykliczne przetwarzanie zapisanego programu

1024/8192* 4096/8192*

Bloki funkcyjne, język symboli przekaźnikowych, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, tekst strukturalny (ST), język symboli logicznych

40 ns 9,5 ns Prędkość przetwarzania podstawowych operacji

Wielkość programu (liczba kroków) pamięć programu

Pojemność pamięci karta pamięci standardowa pamięć

RAM

Wbudowane funkcje

20 k bajtów 80 k

Zależy od zastosowanej karty pamięci SD/SDHC bajtów 128 k

260 k

1040 k

768 k standardowa pamięć

ROM bajtów 512 k zintegrowane wejścia/wyjścia rejestracja danych

2048 k

16 wejść (24 V DC)/8 wyjść (5–24 V DC, 0,1 A na kanał)

10 ustawień do rejestracji danych (mogą być określone dla każdego z 32–4832 kB)

Wymiary (SxWxG) łączność poprzez Ethernet łączność poprzez CC-Link

10BASE-T/100BASE-TX (10/100 Mbps)

— mm 70x90x95

Stacja Master/Local CC-Link (do 10 Mbit/s)

98,5x90x118

Nr kat. 244976 244977 Dane do zamówienia

* liczba punktów dostępnych w programie

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły z wejściami cyfrowymi

Wykrywanie cyfrowych sygnałów wejściowych

Występujące w procesie sygnały cyfrowe o różnych poziomach napięć, przetwarzane są do wymaganego przez PLC poziomu za pomocą wielu różnych modułów wejściowych.

Wszystkie modele mogą korzystać z obydwu sposobów łączenia sygnałów wejściowych; zarówno z dodatnim jak i ujemnym punktem wspólnym, dlatego oddzielne moduły nie są konieczne.

Sygnalizacja stanu wejść za pomocą diod LED

Dodatni lub ujemny punkt wspólny

Czas odpowiedzi od 1 do 70 ms

Dostępne są moduły zawierające 16, 32 lub

64 punkty wejściowe

Dane techniczne

Liczba punktów wejść

Znamionowe napięcie wejściowe

Znamionowy prąd wejściowy

ON

OFF napięcie prąd napięcie prąd

Czas odpowiedzi

Liczba zajętych punktów we/wy

Zaciski łączące

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

LX40C6

16

Nr kat. 238085

V DC 20,4–28,8 mA 6,0

V

³ 15 mA

³ 4

V

£ 8 mA

£ 2 ms

£ 1–70

16

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa mA 90 mm 28,5x90x117

Moduły z wyjściami cyfrowymi

LX41C4

32

20,4–28,8

4,0

³ 19

³ 3

£ 9

£ 1,7

£ 1–70

32

40-stykowe złącze

100

28,5x90x95

238086

64

20,4–28,8

4,0

³ 19

³ 3

£ 9

£ 1,7

£ 1–70

64

40-pin connector x 2

120

28,5x90x95

238087

Przełączanie procesów i urządzeń zewnętrznych

Moduły wyjściowe serii L mają wbudowaną różną ilość wyjść i różne elementy przełączające, w celu przystosowania do wielu zadań związanych ze sterowaniem.

Moduły budowane są użyciem środków zaradczych, które w przypadku zwarcia zewnętrznego obwodu obciążenia chronią układ przed nadmiernym prądem lub przegrzaniem.

Sygnalizacja stanu wyjść za pomocą diod LED

Dostępne moduły z wyjściami typu sink i source

Dla modułów z wyjściami tranzystorowymi czas odpowiedzi jest krótszy od 0,5 ms

Dostępne są moduły zawierające 16, 32 lub

64 punkty wyjściowe

4

Dane techniczne

Liczba punktów wyjść

Rodzaj wyjść

Maks. przełączane obciążenie

OFF – ON

Czas odpowiedzi

ON – OFF

Przełączanie napięcia obciążenia

Liczba zajętych punktów we/wy

Zaciski łączące

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

LY10R2

16

Przekaźnik

A 2 (8/zacisk wspólny)

£ 10

£ 12

0,5 (5/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

< 125 V DC/< 264 V AC 10,2–28,8 V DC

16

LY40NT5P

16

Tranzystor

(typu sink)

16

LY41NT1P

32

Tranzystor

(typu sink)

0,1 (2/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

10,2–28,8 V DC

32

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa mA 460 mm 28,5x90x117

18-punktowa odłączalna listwa zaciskowa

100

28,5x90x95

40-stykowe złącze

140

28,5x90x95

Nr kat. 238088 242167 238089

LY42NT1P

64

Tranzystor

(typu sink)

0,1 (2/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

10,2–28,8 V DC

64

40-stykowe złącze x 2

190

28,5x90x95

238090

LY40PT5P

16

Tranzystor

(typu source)

0,5 (5/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

10,2–28,8 V DC

16

40-stykowe złącze

100

28,5x90x95

242168

LY41PT1P

32

Tranzystor

(typu source)

0,1 (2/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

10,2–28,8 V DC

32

40-stykowe złącze

140

28,5x90x95

242169

LY42PT1P

64

Tranzystor

(typu source)

0,1 (2/zacisk wspólny)

£ 0,5

£ 1

10,2–28,8 V DC

64

40-stykowe złącze x 2

190

28,5x90x95

242170

MITSUBISHI ELECTRIC

55

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Moduły wejść/wyjść analogowych

Przetwarzanie analogowo cyfrowe

Występujące w procesie sygnały analogowe, jak na przykład ciśnienie, przepływ lub poziom napełnienia zbiornika, są przez moduły z wejściami analogowymi przekształcane liniowo na wartości cyfrowe, a następnie przetwarzane przez procesor serii L.

Duża szybkość przetwarzania 20 μs/kanał

Duża dokładność przetwarzania +/-0,1 %

Wysoka rozdzielczość 1/20000

Zapewniona stabilność przy zmiennej prędkości przetwarzania

Łatwa nastawa parametrów

Dane techniczne

Punkty wejściowe

Wejście analogowe napięcie prąd

Wyjście cyfrowe

Oporność obciążenia

Maks. sygnał wejściowy napięcie prąd napięcie prąd

Parametry I/O

Maks. rozdzielczość wartości cyfrowych napie;cie wejściowe prąd wejściowy

Całkowita dokładność

Szybkość przetwarzania

Liczba zajętych punktów we/wy

Zaciski łączące

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

L60AD4

4

V DC -10–+10 mA DC 0–20

-20480–20479 (-32768–32767)*

M

W 1

W 250

V ±15 mA 30

-20000–20000

μV 200 nA 800

±0,1 %

20 μs/kanał

16

Punktowa odłączalna listwa zaciskowa mA 520 mm 28,5x90x117

Dane do zamówienia Nr kat. 238091

* Wartości w nawiasach występują przy korzystaniu z funkcji skalującej

Moduły wyjść analogowych

Przetwarzanie cyfrowo analogowe

Wartości cyfrowe ustalone wcześniej przez jednostkę centralną, przetwarzane są w module wyjść analogowych na prądowy lub napięciowy sygnał analogowy.

Duża szybkość przetwarzania 20 μs/kanał

Duża dokładność przetwarzania +/-0,1 %

Wysoka rozdzielczość 1/20000

Łatwa nastawa parametrów

Dane techniczne

Punkty wyjściowe

Wejście cyfrowe

Wyjście analogowe

Oporność obciążenia napięcie prąd napięcie prąd

Parametry I/O

Maks. rozdzielczość wartości cyfrowych napie;cie wejściowe prąd wejściowy

Całkowita dokładność

Szybkość przetwarzania

Liczba zajętych punktów we/wy

Zaciski łączące

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

L60DA4

4

-20480–20479 (-32768–32767)*

V DC -10–10 mA DC 0–20

M

W 0,001–1

W 0–600

-20000–20000

μV 200 nA 700

±0,1 %

20 μs/channel

16

Punktowa odłączalna listwa zaciskowa mA 160 mm 28,5x90x117

Dane do zamówienia Nr kat. 238092

* Wartości w nawiasach występują przy korzystaniu z funkcji skalującej

56

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły szybkich liczników

Szybkie zliczanie sygnałów

Sygnały dużej częstotliwości, których moduły z normalnymi wejściami nie mogą obsłużyć, wykrywane są przez moduły licznikowe.

Okresowa funkcja licznika impulsów

Bardzo szybki pomiar impulsów aż do

500 k imp./s (LD62)

Licznik liniowy i zatrzaskowy

Funkcja licznika pierścieniowego zlicza do wstępnie określonej wartości, po czym automatycznie ustawia licznik na wartość początkową.

Funkcja wyjścia sygnału koincydencji

Łatwa konfiguracja modułów za pomocą

GX Works2

Dane techniczne

Wejścia licznika (kanały)

Liczenie sygnału wejściowego faza poziomy sygnału

Maks. częstotliwość zliczania

Zakres zliczania

Maks. szybkość zliczania

Funkcje zliczania

Zaciski łączące

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia kHz

LD62 LD62D

2 2

Wejście 1-fazowe (wielokrotność 1/2), zgodnie/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wejście 2-fazowe (wielokrotność 1/2/4)

5/12/24 V DC (2–5 mA) Różnicowy nadajnik linii RS422A, standard EIA kHz 200

32 bit + znak (binarny),

-2147483648–+2147483647

200, 100 lub 10

Licznik pierścieniowy i ustawiany licznik góra/dół

40-stykowe złącze

16 mA 310 mm 28,5x90x95

500

32 bit + znak (binarny),

-2147483648–+2147483647

500, 200, 100 lub 10

40-stykowe złącze

16

360

28,5x90x95

Nr kat. 238097 238098

4

Moduły interfejsów

MITSUBISHI ELECTRIC

Wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi

Moduły te umożliwiają komunikację z urządzeniami peryferyjnymi przez standardowy interfejs szeregowy.

LJ71C24 dysponuje jednym interfejsem RS232 i jednym RS422/485, natomiast LJ71C24-R2 dwoma interfejsami RS232.

Maksymalna prędkość transmisji wynosi

230,4 kbit/s

Szybkie połączenie przy użyciu predefiniowanych protokołów zawartych w GX Works2

Łatwe do zdefiniowania własne protokoły

Ulepszone funkcje debugowania i pomocy

Dane techniczne

Typ interfejsu kanały 1 kanały 2

LJ71C24

Zgodność z RS232

(9-stykowe gniazdo D-Sub)

Zgodność z RS422/485

(2-częściowa listwa zaciskowa)

Tryb komunikacji

Tryb komunikacji

Transmisja danych prędkość odległość

Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Metoda synchronizacji start/stop bps 50–230400 (tylko kanał 1) 115200 (kanały 1+2 jednocześnie) m RS232: 15; RS422/485: 1200 15

Maks. liczba stacji w sieci wielopunktowej multidrop Bez ograniczeń/64

Format danych

Bez ograniczeń/64

1 bit startu, 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 0 bitów parzystości, 1 lub 2 bity stopu

Wykrycie błędu

Sterowanie DTR/DSR i RS/CD

Sterowanie sygnałem CD

Kontrola parzystości, suma kontrolna

RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane

RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane

LJ71C24-R2

Zgodność z RS232

(9-stykowe gniazdo D-Sub)

Zgodność z RS232

(9-stykowe gniazdo D-Sub)

X ON/X OFF (DC1/DC3), DC2/DC4

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

RS232 aktywne, RS422/485 zablokowane

32 mA 390 mm 28,5x90x95

32

260

28,5x90x95

Dane do zamówienia Nr kat. 238093 238094

57

4

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

Moduły pozycjonujące

Sterowanie napędami o dużej rozdzielczości

Seria L oferuje dwa różne rodzaje modułów pozycjonujących, przeznaczonych do sterowania maks. czterema osiami.

LD75D4 z wyjściem różnicowym

LD75P4 z wyjściem typu otwarty kolektor

Te moduły pozycjonowania mogą być używane ze standardowymi serwowzmacniaczami Mitsubishi

(MR-E, MR-J3).

Wszystkie moduły pozycjonujące serii L zapewniają funkcję interpolacji, obsługę prędkości pozycjonowania itp.

Moduł z wyjściem typu otwarty kolektor umożliwia pozycjonowanie w otwartej pętli regulacji.

Moduł generuje ciąg impulsów, który stanowi polecenie przemieszczenia. Prędkość jest proporcjonalna do częstotliwości impulsów, a pokonywana odległość jest proporcjonalna do długości ciągu impulsów.

Ze względu na fakt, iż wyjście różnicowe pozwala na stosowanie długich kabli, moduł z wyjściem różnicowym nadaje się do połączenia z umieszczonym w dużej odległości układem napędowym.

Do 600 danych o pozycji na oś

W module LD75P4 maksymalna prędkość sygnału wyjściowego wynosi 200 kimp./s oraz

4 Mimp./s w module LD75D4

Szybkie sterowanie urządzeniami o wysokiej rozdzielczości, jak liniowe serwonapędy czy silniki z bezpośrednim napędem

Redukcja drgań maszyny przy zastosowaniu dodatkowego systemu przyspieszania/ hamowania

Wizualizacja danych w pamięci buforowej modułu pozycjonującego za pomocą konfigurowalnych wykresów

Dane techniczne

Dostępne osie

LD75D4

4

LD75P4

4

Częstotliwość wyjściowa

Elementy danych pozycjonowania na oś 600

Rodzaj wyjść

Sygnał wyjściowy impuls/ów 2-/3-/4-osiowa interpolacja liniowa, 2-osiowa interpolacja kołowa

Wzmacniacz różnicowy

Seria impulsów

600

Otwarty kolektor

Pozycjonowanie metoda zakres metoda

Sterowanie punkt-do-punktu (PTP), sterowanie trajektorią (możliwość ustawienia przemieszczenia liniowego i po łuku), regulacja prędkości, sterowanie przełączaniem prędkość – położenie

System absolutny/przyrostowy:

-214 748 364,8–214 748 364,7 mm

-21 474,83648–21 474,83647 cali

0–359,99999 stopni (absolutne); 21 474,83648–21 474,83647 (przyrostowe)

-2 147 483 648–2 147 483 647 impulsów

W trybie sterowanie przełączaniem prędkość – położenie (tryb INC)/sterowanie przełączaniem położenie-prędkość:

0–214 748 364,7 mm

0–21 474,83647 cali

0–21 474,83647 stopni

0–2 147 483 647 impulsów

1–1 000 000 impuls/ów

0,01–20 000 000,00 mm/min

0,001–200 000,000 stopni/min

0,001–200 000,000 cali/min kształtowanie rozpędzania/ hamowania czas rozpędzania/ hamowania

Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania

1–83 88 608 ms

(dla każdego czasu przyspieszenia i czasu hamowania można ustawić cztery wzorce)

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór prądu

Wymiary (SxWxG) czas hamowania nagłego

1–8 388 608 ms

32 mA 760 mm 45x90x95

32

550

45x90x95

Dane do zamówienia Nr kat. 238095 238096

58

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduły sieci obiektowych CC-Link/CC-Link IE

Brama do sieci CC-Link

Sieć CC-Link umożliwia w maszynie sterowanie i monitorowanie zdecentralizowanych modułów we/wy. Moduł master/slave CC-Link typu

LJ61BT11 czyni serię L w pełni kompatybilną z CC-Link.

Ogromny wybór urządzeń zgodnych z otwartą siecią CC-Link, znacznie ułatwia konstruowanie systemu sterującego.

Ze względu na obsługę CC-Link w wersji 2, mogą być spełnione wymagania nawet takich aplikacji, które muszą przesyłać duże ilości danych.

Może być używana jako stacja nadrzędna lub lokalna

Można podłączyć ogromny wybór urządzeń wykorzystujących sieć CC-Link.

Ze względu na automatyczną funkcję śledzenia prędkości transmisji, lokalne stacje nie wymagają ustawienia prędkości transmisji

Maks. 8192 adresowalne, odległe punkty we/wy

Maksymalna prędkość transmisji wynosi

10 Mbit/s

Funkcja oczekiwania stacji nadrzędnej

Dane techniczne

Typ modułu

Maks. liczba podłączonych stacji

Całkowita maks. długość kabla

Liczba zajętych stacji

Maks. liczba punktów sieciowych na system na stację

Szybkość przesyłania

Linia transmisji

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór mocy

Wymiary (SxWxG)

LJ61BT11

Master/Slave

64 m 1200 (bez wzmacniacza)

1 do 4 stacji

2048 (8192)*

32

156 kbps/625 kbps/2,5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps

Bus (RS485)

32 mA 460 mm 25,5x90x118

Dane do zamówienia

Nr kat. 238099

* Punkty sieciowe w trybie sieci oddalonej ver. 2, lub w trybie dodatkowym sieci oddalonej

4

MITSUBISHI ELECTRIC

Moduł główny sieci obiektowej CC-Link IE

We/wy serii L oraz inteligentne moduły funkcyjne mogą być podłączone do modułu głównego zdalnych we/wy bez dedykowanego procesora centralnego. Istnieje wiele korzyści z używania stacji urządzeń inteligentnych, w tym zmniejszenie kosztów CPU i okablowania, duża elastyczność w wyborze we/wy i inteligentnych modułów funkcyjnych oraz niewielkie rozmiary urządzenia.

Stacja urządzeń inteligentnych

Maks. 2048 adresowalnych punktów zdalnych we/wy

Maksymalna prędkość transmisji 1 Gbit/s

Funkcje RAS (niezawodność, dostępność, użyteczność) dla monitora systemu, zdalnego

RESET i autodiagnostyki

Można podłączyć ogromny wybór urządzeń zgodnych z CC-Link.

Dane techniczne

Typ modułu

LJ72GF15-T2

Stacja urządzeń inteligentnych

Maks. liczba podłączonych stacji

Całkowita maks. długość kabla

120 m 12000 (z podłączonymi 120 stacjami slave)

Maks. odległość pomiędzy stacjami m 100 na sieć 16384

Maks. liczba punktów sieciowych na stację 2048

Szybkość przesyłania

Linia transmisji

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór mocy

Wymiary (SxWxG)

1 Gbps

Gwiazda, linia, mieszana gwiazda i linia, topologia pierścienia

— mA 1000 mm 50x90x95

Dane do zamówienia Nr kat. 238100

59

/// MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

4

Adapter komunikacji szeregowej

Adapter interfejsu RS232

L6ADP-R2 zapewnia interfejs RS232 do komunikacji szeregowej ze sterownikami PLC serii L.

Dane techniczne

Zastosowania

Zasilanie

Maks. szybkość transmisji

Liczba zajętych punktów we/wy

Wewnętrzny pobór mocy

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

L6ADP-R2

Połączenie szeregowe, np. terminale GT10

Płyta zbiorcza serii L kbit/s 115,2

— mA 20 mm 28,5x90x95

Nr kat. 238059

Osłona końcowa

Osłona końcowa z zaciskiem sygnału błędu

Ta osłona końcowa może być używana zamiast standardowej osłony końcowej, która w podstawowym wyposażeniu dostarczana jest wraz z CPU.

Osłona końcowa L6EC-ET posiada pojedyncze wyjście przekaźnikowe do powiadamiania o błędzie.

Dane techniczne

Zastosowania

Wyjście

Maks. przełączane obciążenie

Wymiary (SxWxG)

L6EC-ET

Powiadamianie o błędzie przez wyjście przekaźnikowe

Zacisk śrubowe

A 0,5 (24 V DC) mm 28,5x90x112,5

Dane do zamówienia Nr kat. 238062

Uwaga: moduły CPU serii L dostarczane są ze standardową osłoną końcową L6EC.

60

MITSUBISHI ELECTRIC

Akcesoria

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Moduł wyświetlacza

Moduł wyświetlający włączany jest wprost do jednostki centralnej i pozwala bezpośrednio z poziomu wyświetlacza sprawdzić stan systemu i zmienić ustawienia.

Status błędu jest wyraźnie określony i rozwiązywanie problemów oraz badanie błędu mogą być przeprowadzane bez wykonywania jakichkolwiek połączeń lub oprogramowania inżynierskiego.

Dane techniczne

Zastosowania

Wyświetlacz

Zasilanie

Wyświetlacz

Język

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

L6DSPU

Wyświetlanie menu, czasu i monitorowanie danych. Ustawienie wartości i parametrów.

16 znaków x 4 wiersze

Z procesora

LCD (podświetlany) (zielona/czerwona)

Angielski, japonśki mm 45x50x17,3

Nr kat. 238058

4

Karta pamięci SD

Karta pamięci SD pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych programu jednostki centralnej i parametrów. Może być również używana do przechowywania danych zgromadzonych przez funkcję rejestrowania danych.

Do wyboru są karty o pojemności 2GB lub 4GB.

Dane techniczne

Typ karty

Karta pamięci

Dane do zamówienia

L1MEM-2GBSD

Karta pamięci SD

2 GB

Nr kat. 238060

L1MEM-4GBSD

Karta pamięci SDHC

4 GB

238061

Bateria podtrzymująca

W serii L występują dwie różne baterie, które są zamiennikiem wbudowanej baterii podtrzymującej.

Dane techniczne

Napięcie

Pojemność

Zakres dostawy

Dane do zamówienia

Q6BAT

V 3,0 mAh 1800

Bateria

Nr kat. 130376

Q7BAT

3,0

5000

Bateria

204127

Q7BAT-SET

3,0

5000

Bateria oraz uchwyt

204128

MITSUBISHI ELECTRIC

61

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

5

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

Rodzina FX

Mikrosterowniki PLC wprowadziły mnóstwo nowych możliwości w branży automatyki przemysłowej dzięki ich niewielkim rozmiarom i niskim kosztom. Obecnie możliwych jest wiele zastosowań, których wcześniej nie rozważano

– od barier po systemy zabezpieczeń i wiele innych. Rodzina FX to najczęściej sprzedawane niedrogie sterowniki PLC, składające się z pięciu niezależnych, ale zgodnych ze sobą gam produktów.

W zależności od zastosowania i potrzeb w zakresie sterowania, można wybrać spośród małych, atrakcyjnych cenowo produktów z serii

FX1S, rozszerzalnych produktów z serii FX1N lub serii FX3G, FX3U i FX3UC o większych możliwościach.

Z wyjątkiem serii FX1S, wszystkie serie FX sterowników PLC można rozszerzyć w celu dostosowania ich do zmiennych wymagań instalacji i zastosowań.

Istnieje również możliwość integracji w sieci.

Sterowniki FX mogą wówczas komunikować się z innymi urządzeniami PLC, sterownikami i pulpitami HMI.

Cechy sprzętu

Moduły komunikacyjne

Moduły interfejsów RS232/RS422/

RS485 lub USB do podłączania urządzeń peryferyjnych i połączeń

PLC–PLC. Moduły sieciowe dla sieci

Profibus DP, CC-Link, AS-Interface,

DeviceNet, CANopen, Ethernet,

Modbus RTU/ASCII oraz do konfiguracji firmowych sieci Mitsubishi.

Moduły pozycjonujące

Moduły szybkich liczników z obsługą przyrostowych przetworników obrotowych i moduły pozycjonujące do sterowania wzmacniaczami do serwo i silników krokowych.

Moduły wejść/ wyjść dwustanowych

Moduły wejść/wyjść dwustanowych

Do obsługi różnych poziomów sygnałów z kluczami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi.

Moduły komunikacyjne

KOMMUNI-

KATIONS-

MODULE

DIGITALE

EIN-/AUSGÄNGE

CPU

Moduły wejść/wyjść analogowych

ANALOGE

EIN-/AUS-

GÄNGE

Moduły pozycjonujące

POSITIONIER-

MODULE

Moduły wejść/wyjść analogowych

Do przetwarzania sygnałów prądowych i napięciowych oraz do pomiaru temperatury z możliwością bezpośredniego podłączania oporowych czujników temperatury typu

Pt100, Pt1000 i Ni1000 oraz termoelementów.

Rozszerzalność i wydajność

Rodzina produktów MELSEC FX jest wysoce elastyczna, umożliwia szybką i sprawną konfigurację oraz błyskawiczne programowanie dla określonych aplikacji.

Stanowi ona idealny wybór, niezależnie od tego, czy potrzebna jest prosta aplikacja sterująca, wymagająca maksymalnie

30 punktów I/O (FX1S), czy wymagający i złożony system zawierający nawet do

384 punktów I/O (FX3U/FX3UC).

Wydajność procesorów w produktach z rodziny FX można zwiększać za pomocą kaset pamięci. Dostępne są kasety pamięci trwałej o pojemności do 64 K kroków programu, umożliwiające niezawodne i długotrwałe przechowywanie własnych projektów PLC.

Oprócz innych korzyści, rozwiązanie to umożliwia przełączanie programów w bardzo krótkim terminie przez prostą wymianę kasety.

Rodzina FX obejmuje pięć serii, z których każda jest przeznaczona dla innego profilu aplikacji. Wykres przedstawia możliwości każdego z typów PLC z rodziny FX.

Produkty z serii Alpha można również rozszerzać, uzyskując nieznaczne zwiększenie liczby punktów I/O, wyjście analogowe, wejście pomiaru temperatury lub obsługę sieci.

FX

1N

FX

1S

Liczba punktów I/O

Kroki programu

FX

3G

FX /FX

3UC

Czas cyklu (μs)

* Dostępne z opcjonalną kasetą

Mikrosterowniki serii Alpha

Alpha wypełnia lukę między tradycyjnymi przekaźnikami i regulatorami czasowymi a PLC.

Zapewnia funkcjonalność, niezawodność i elastyczność, ale bez konieczności uwzględniania kosztów ogólnych.

Alpha to doskonały produkt dla potrzeb utrzymania ruchu, który może również sterować od początku nowym procesem.

Alpha 2 potrafi przetwarzać do 200 bloków funkcyjnych w pojedynczym programie, a każda z funkcji (liczniki czasu, liczniki zdarzeń, przetwarzanie sygnału analogowego, kalendarz, zegar itp.) mogą być używane dowolną ilość razy we wszystkich programach użytkownika.

62

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Jakie elementy są potrzebne do zbudowania systemu FX PLC?

Podstawowy system FX PLC może składać się z samodzielnej jednostki centralnej, a jego funkcjonalność i zakres I/O można zwiększyć dodając rozszerzenie I/O i specjalne moduły funkcyjne. Poniżej przedstawiono przegląd dostępnych opcji.

Jednostki centralne

Rodzina sterowników FX PLC może być zasilana napięciem zmiennym lub stałym z różnymi typami wejść i wyjść dwustanowych. Sterowniki

FX PLC można programować za pomocą przyjaznego oprogramowania GX lub

GX IEC Developer, które umożliwia przesyłanie programów do różnych sterowników FX PLC.

Wszystkie jednostki centralne mają wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Jednostki centralne serii FX mają różne konfiguracje I/O od 10 do 128 punktów, ale w zależności od wybranego modelu i serii FX, można je rozszerzyć do 384 punktów.

Płytki

Rozszerzające płytki adaptorów można instalować bezpośrednio w jednostce centralnej i dzięki temu nie wymagają one dodatkowego miejsca na instalację. Przy niewielkiej liczbie I/O (od 2 do 4), adaptacyjne płytki rozszerzające instalowane są bezpośrednio na sterowniku FX1S, FX1N, FX3G lub FX3U (z lewej strony CPU). Płytki interfejsów adaptacyjnych mogą być wykorzystane jako dodatkowe interfejsy RS232, RS422, RS485 lub

USB do sterowników FX PLC. Modułowe adaptory komunikacyjne (np. Ethernet), należy podłączać poprzez dodatkowy adaptor komunikacyjny (z wyjątkiem FX3UC).

Moduły rozszerzające wejść/wyjść

Do sterowników FX1N, FX3G, FX3U i FX3UC można dodawać moduły rozszerzające I/O bez zasilania i z zasilaniem.

W przypadku modułów rozszerzających zasilanych z jednostki centralnej należy obliczyć pobór mocy, ponieważ magistrala 5 V DC jest w stanie obsługiwać ograniczoną liczbę rozszerzeń I/O

(więcej informacji znajduje się na następnej stronie – Obliczanie poboru mocy).

Specjalne moduły funkcyjne

Dla sterowników PLC FX1N, FX3G i FX3U/FX3UC dostępnych jest wiele różnych modułów funkcyjnych. Obejmują one obsługę sieci, sterowanie analogowe, wyjścia ciągów impulsów, funkcję rejestracji danych oraz wejścia do pomiaru temperatury.

Urządzenia peryferyjne

Dla każdego sterownika FX PLC przewidziano możliwość podłączenia kaset pamięci, przenośnych urządzeń do programowania, a także podłączenia do interfejsów HMI i GOT.

5

FX

0N

-3A

POWER

0

ON L

1 2 3 4

5 6 7

OFF

ON

OFF

ON

8 9 A B C D

E F

ERR

IN

OFF

ON

MOD 0

ERROR STATION

1 2 3

Możliwości rozszerzeń

Rozszerzenia dla instalacji wewnątrz PLC

Moduły rozszerzające

(instalacja na zewnątrz PLC) cyfrowe analogowe cyfrowe analogowe

Moduły sieciowe temperatura

AS-Interface

Ethernet

CC-Link

CANopen

Profibus DP

DeviceNet

Modbus RTU/ASCII

Płytki komunikacyjne

Moduły komunikacyjne

Specjalizowane moduły funkcyjne

SSCNET

RS232

RS422

RS485

USB

RS232

RS485 szybki licznik pozycjonowanie

Kasety pamięci

Wyświetlacz zewnętrzny

ALPHA 2

FX1S

FX1N

MITSUBISHI ELECTRIC

FX3G

FX3U

FX3UC

� tylko poprzez bloki funkcyjne IEC

63

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

5

Obliczanie poboru mocy

Wartości poboru mocy na magistrali 5 V DC dla specjalnych modułów funkcyjnych zostały przedstawione w tabelach danych technicznych na kolejnych stronach.

Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu na magistralach 5 V DC i 24 V DC przedstawiono w tabeli poniżej.

Moduły

FX 3G -14/24M

첸-ES(ESS)

FX 3G -40/60M

첸-ES(ESS)

FX

3U

-16/32M

첸-ES(ESS)

FX 3U -48–128M

첸-ES(ESS)

FX3UC-16MT/D(DSS)

FX3UC-32MT/D(DSS)

FX3UC-64MT/D(DSS)

FX3UC-96MT/D(DSS)

Maks. natężenie prądu

Magistrala 5 V Magistrala 24 V

500 mA

400 mA

400 mA

400 mA

500 mA

600 mA

560 mA

480 mA

400 mA

600 mA

Wartości prądu resztkowego dla napięcia pomocniczego 24 V DC w różnych konfiguracjach wejść/wyjść przedstawiono w tabelach po prawej stronie.

Maksymalna, możliwa liczba we/wy w serii

FX3U/FX3UC wynosi 256 (dla FX3G jest to

128 we/wy).

Maks. wartości prądu resztkowego (w mA) dla FX3U-16M

첸-E첸첸 do FX3U-32M첸-E첸첸 dla dopuszczalnej konfiguracji

Liczba dodatkowych wyjść

16

8

0

40

32

24

25

100

175

250

325

50

125

200

275

0

75

150

225

400 350 300 250

0 8 16

Liczba dodatkowych wejść

24

25

100

175

50

125

200

32

0

75

150

40

25

100

48

50

56

0

64

Maks. wartości prądu resztkowego (w mA) dla FX3U-48M

첸-E첸첸 do FX3U-128M첸-E첸첸 dla dopuszczalnej konfiguracji

Liczba dodatkowych wyjść

40

32

24

16

8

0

64

56

48

0

75

150

225

300

375

450

525

25

100

175

250

325

400

475

50

125

200

275

350

425

300

375

600 550 500 450

0 8 16

Liczba dodatkowych wejść

24

0

75

150

225

250

325

400

32

25

100

175

50

125

200

275

350

40

0

75

150

225

300

48

25

100

175

250

56

50

125

200

64

0

75

150

72

25

100

80

50

88

W powyższym przykładzie należy dodać zewnętrzny zasilacz 24 V DC.

0

96

Obliczenia próbne

W tabelach poniżej oraz po prawej stronie przedstawiono różne przykłady próbnych obliczeń mocy dla systemu PLC.

Bieżące wartości dla specjalnych modułów funkcyjnych podano w części danych technicznych na kolejnych stronach.

Porównanie z tabelami wartości bieżących wskazuje, że obliczone wartości dla magistrali

5 V mieszczą się w dopuszczalnych zakresach.

W poniższym przykładzie wszystkie jednostki mogą być zasilane w wystarczającym stopniu za pomocą wewnętrznego zasilacza 24 V.

Moduł

FX3U-80MR/ES

FX3U-4AD

FX3U-4DA

FX3U-ENET

Nr

1

3

2

1

Obliczenia dla 24 V DC

Prąd/moduł

600 mA

Obliczenia

+600 mA

90 mA

160 mA

240 mA

-180 mA

-320 mA

-240 mA

-140 mA !!!

W przykładzie powyżej należy dodać zasilacz zewnętrzny 24 V.

Obliczenia dla 5 V DC

Prąd/moduł

+500 mA

Prąd całkowity

+500 mA

110 mA

120 mA

Wynik:

-220 mA

-240 mA

500–460 mA

40 mA (OK !)

Moduł

FX3U-48MR/ES

FX2N-16EYR-ES/UL

FX2N-8EX-ES/UL

FX2N-8EYR-ES/UL

FX3U-4AD-PT-ADP

Nr

1

1

1

1

1

8

X

24

Liczba punktów I/O

Y

24

16

8

X/Y

Razem

Obliczenia dla 24 V DC

Prąd całkowity

X = 8

Y = 24

X = 16

Y = 0

+325 mA

FX2N-32ER-ES/UL

FX2N-16EX-ES/UL

1

1

16

16

16

-50 mA

+275 mA (OK!)

+150mA prąd resztkowy dla jednostki rozszerzającej

FX2N-32ER-ES/UL

0 mA

FX2N-10PG

FX2N-32CCL

1

1

Wynik:

64 + 64 + 16 = 144 ! (<256) OK!

8

8 -50 mA

+100 mA (OK!)

120 mA

130 mA

Całkowita liczba punktów I/O podłączonych do jednostki centralnej w celu obliczenia maks. wartości prądu resztkowego (patrz tabele)

햳 patrz tabele powyżej (maks. wartości prądu szczątkowego)

Obliczenia dla 5 V DC

Prąd/moduł Prąd całkowity

500 mA

+500 mA

0 mA

30 mA

0 mA

0 mA

-15 mA

690 mA

+485 mA (OK!)

+690 mA

0 mA

-120 mA

-130 mA

+440 mA (OK!)

64

MITSUBISHI ELECTRIC

MODUŁOWE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ///

Seria FX1S

100-240

VAC

L

N

S/S

X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

0 1 2 3

4 5 6 7

IN

MITSUBISHI

POWER

RUN

ERROR

24V

0V

Y0 Y1

COM0 COM1COM2

Y2

Y3

Y4

Y5

OUT

0 1 2 3

4 5

14MR

-ES/UL

Jednostki centralne serii FX1S są dostępne w konfiguracjach zawierających od 10 do

30 punktów wejść/wyjść.

Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.

Wbudowany zasilacz (AC lub DC)

Nie wymagająca konserwacji pamięć

EEPROM

Obszerna pamięć programu (2000 kroków) i wystarczające zakresy urządzeń

Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem

Wbudowane funkcje do pozycjonowania

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Dostosowanie systemu przy pomocy wymiennych interfejsów i adaptorów I/O, mocowanych bezpośrednio do jednostki centralnej

Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść

Standardowy interfejs do programowania

Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI

4

Jednostki centralne 10–14 I/O

Dane techniczne

Maks. liczba wejść/wyjść

Zasilanie

Wejścia wbudowane

Wyjścia wbudowane

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1S-10

MR-DS

10

24 V DC

6

4

Przekaźnik

W 6 kg 0,22 mm 60x90x49

Nr kat. 141240

Jednostki centralne 20–30 I/O

Dane techniczne

Maks. liczba wejść/wyjść

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wyjścia wbudowane

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1S-20

MR-DS

20

24 V DC

12

8

Przekaźnik

W 7 kg 0,3 mm 75x90x49

Nr kat. 141251

FX1S-10

MR-ES/UL

10

100–240 V AC

6

4

Przekaźnik

19

0,3

60x90x75

141243

FX1S-10

MT-DSS

10

24 V DC

6

4

Tranzystor (typu source)

6

0,22

60x90x49

141246

FX1S-14

MR-DS

14

24 V DC

8

6

Przekaźnik

6,5

0,22

60x90x49

141247

FX1S-20

MR-ES/UL

20

100–240 V AC

12

8

Przekaźnik

20

0,4

75x90x75

141252

FX1S-20

MT-DSS

20

24 V DC

12

8

Tranzystor (typu source)

7

0,3

75x90x49

141254

FX1S-30

MR-DS

30

24 V DC

16

14

Przekaźnik

8

0,35

100x90x49

141255

FX1S-14

MR-ES/UL

14

100–240 V AC

8

6

Przekaźnik

19

0,3

60x90x75

141248

FX1S-14

MT-DSS

14

24 V DC

8

6

Tranzystor (typu source)

6,5

0,22

60x90x49

141249

FX1S-30

MR-ES/UL

30

100–240 V AC

16

14

Przekaźnik

21

0,45

100x90x75

141256

FX1S-30

MT-DSS

30

24 V DC

16

14

Tranzystor (typu source)

8

0,35

100x90x49

141257

MITSUBISHI ELECTRIC

65

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

Seria FX1N

100-240

VAC

L

S/S

N X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X11 X13

X10 X12

X15

X14

MITSUBISHI

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

IN

POWER

RUN

ERROR

24+

0V

Y0

COM0

Y1

COM1

Y2

Y3

COM2

COM3

Y4

Y5

Y6

COM4

Y10

Y7 Y11

OUT

0 1 2 3

4 5 6 7

10 11

24MR

-ES/UL

Jednostki centralne serii FX1N są dostępne w konfiguracjach zawierających od 14 do

60 wejść/wyjść i można je rozszerzyć do

128 I/O.

Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.

Zintegrowany interfejs szeregowy do komunikacji z programatorem, kompu- terem PC i pulpitami HMI

Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść

Odłączalne listwy zaciskowe w jednostkach z 14, 24, 40 i 60 punktami I/O.

Gniazdo na kasety pamięci

Wszystkie modele DC zasilane są napięciem od 12 do 24 V

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem

Wymienny interfejs i adaptory I/O do bezpośredniego mocowania na płycie bazowej

Rozszerzalny przy pomocy modułów cyfrowych we/wy i modułów funkcji specjalnych

Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI

5

Jednostki centralne 14–24 I/O

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-14

MR-DS

14

12–24 V DC

8

6

Przekaźnik

W 13 kg 0,45 mm 90x90x75

Nr kat. 141258

Jednostki centralne 40–60 I/O

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-40

MR-DS

40

12–24 V DC

24

16

Przekaźnik

W 18 kg 0,65 mm 130x90x75

Nr kat. 141264

FX1N-14

MR-ES/UL

14

100–240 V AC

8

6

Przekaźnik

29

0,45

90x90x75

141259

FX1N-14

MT-DSS

14

12–24 V DC

8

6

Tranzystor (typu source)

13

0,45

90x90x75

141260

FX1N-24

MR-DS

24

12–24 V DC

14

10

Przekaźnik

15

0,45

90x90x75

141261

FX1N-40

MR-ES/UL

40

100–240 V AC

24

16

Przekaźnik

32

0,65

130x90x75

141265

FX1N-40

MT-DSS

40

12–24 V DC

24

16

Tranzystor (typu source)

18

0,65

130x90x75

141266

FX1N-60

MR-DS

60

12–24 V DC

36

24

Przekaźnik

20

0,8

175x90x75

141267

FX1N-24

MR-ES/UL

24

100–240 V AC

14

10

Przekaźnik

30

0,45

90x90x75

141262

FX1N-24

MT-DSS

24

12–24 V DC

14

10

Tranzystor (typu source)

15

0,45

90x90x75

141263

FX1N-60

MR-ES/UL

60

100–240 V AC

36

24

Przekaźnik

35

0,8

175x90x75

141268

FX1N-60

MT-DSS

60

12–24 V DC

36

24

Tranzystor (typu source)

20

0,8

175x90x75

141269

66

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Seria FX3G

Jednostki centralne serii FX3G są dostępne w konfiguracjach zawierających od 14 do

60 wejść/wyjść.

Istnieje możliwość wyboru między wyjściami przekaźnikowymi a tranzystorowymi.

Zintegrowany interfejs USB do komunikacji między sterownikami PLC i komputerem PC

Zintegrowany interfejs szeregowy do komunikacji z programatorem, kompu- terem PC i pulpitami HMI

Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść

Wszystkie jednostki mają odłączane listwy zaciskowe

Gniazdo na kasety pamięci

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem

Wymienne interfejsy i adaptery rozszerzeń do bezpośredniego zainstalowania w jednostce centralnej

Rozszerzalny przy pomocy modułów cyfrowych we/wy, modułów funkcji specjalnych i modułów typu ADP

Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI

Jednostki centralne 14–24 I/O

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3G-14

MR/ES

14

100–240 V AC

8

6

Przekaźnik

W 31 kg 0,50 mm 90x90x86

Nr kat. 231466

FX3G-14

MT/ESS

14

100–240 V AC

8

6

Tranzystor

(typu source)*

31

0,50

90x90x86

231470

FX3G-14

MR/DS

14

24 V DC

8

6

Przekaźnik

19

0,50

90x90x86

231474

Jednostki centralne 40–60 I/O

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

FX3G-40

MR/ES

40

100–240 V AC

24

16

Przekaźnik

W 37 kg 0,70 mm 130x90x86

FX3G-40

MT/ESS

40

100–240 V AC

24

16

Tranzystor

(typu source)*

37

0,70

130x90x86

Dane do zamówienia Nr kat. 231468

* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.

231472

FX3G-40

MR/DS

40

24 V DC

24

16

Przekaźnik

25

0,70

130x90x86

231476

FX3G-14

MT/DSS

14

24 V DC

8

6

Tranzystor

(typu source)*

19

0,50

90x90x86

231478

FX3G-24

MR/ES

24

100–240 V AC

14

10

Przekaźnik

32

0,55

90x90x86

231467

FX3G-24

MT/ESS

24

100–240 V AC

14

10

Tranzystor

(typu source)*

32

0,55

90x90x86

231471

FX3G-24

MR/DS

24

24 V DC

14

10

Przekaźnik

21

0,55

90x90x86

231475

FX3G-40

MT/DSS

40

24 V DC

24

16

Tranzystor

(typu source)*

25

0,70

130x90x86

231480

FX3G-60

MR/ES

60

100–240 V AC

36

24

Przekaźnik

40

0,85

175x90x86

231469

FX3G-60

MT/ESS

60

100–240 V AC

36

24

Tranzystor

(typu source)*

40

0,85

175x90x86

231473

FX3G-60

MR/DS

60

24 V DC

36

24

Przekaźnik

29

0,85

175x90x86

231477

FX3G-60

MT/DSS

60

24 V DC

36

24

Tranzystor

(typu source)*

29

0,85

175x90x86

231481

FX3G-24

MT/DSS

24

24 V DC

14

10

Tranzystor

(typu source)*

21

0,55

90x90x86

231479

5

MITSUBISHI ELECTRIC

67

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

Seria FX3U

Jednostki centralne z serii FX3U dostępne są w konfiguracjach zawierających 16, 32, 48,

64, 80 lub 128 wejść/wyjść i (można je rozszerzyć do 384 punktów I/O).

Dostępne są modele z wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi.

Zintegrowany interfejs szeregowy do komunikacji z programatorem, kompu- terem PC i pulpitami HMI

Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem

Wymienne moduły interfejsów do bezpośredniego montowania w jednosce centralnej

Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść

Gniazdo na kasety pamięci

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Rozszerzalny przy pomocy modułów cyfrowych we/wy, modułów funkcji specjalnych i modułów typu ADP

Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI

5

Jednostki centralne 16–128 I/O

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-16

MR/ES

16

100–240VAC

8

8

Przekaźnik

W 30 kg 0,6 mm 130x90x86

Nr kat. 231486

FX3U-32

MR/ES

32

100–240VAC

16

16

Przekaźnik

35

0,65

150x90x86

231487

FX3U-32

MS/ES

32

100–240VAC

16

16

Triak

35

0,65

150x90x86

237263

FX3U-48

MR/ES

48

100–240 V AC

24

24

Przekaźnik

40

0,85

182x90x86

231488

FX3U-64

MR/ES

64

100–240 V AC

32

32

Przekaźnik

45

1,0

220x90x86

231489

FX3U-64

MS/ES

32

100–240 V AC

32

16

Triak

45

1,0

220x90x86

237264

FX3U-80

MR/ES

80

100–240 V AC

40

40

Przekaźnik

50

1,2

285x90x86

231490

FX3U-128

MR/ES

128

100–240 V AC

64

64

Przekaźnik

65

1,8

350x90x86

231491

FX3U-16

MT/ESS

16

100–240VAC

FX3U-32

MT/ESS

32

100–240VAC

FX3U-48

MT/ESS

48

100–240 V AC

FX3U-64

MT/ESS

64

100–240 V AC

FX3U-80

MT/ESS

80

100–240 V AC

8

8

16

16

24

24

32

32

40

40

Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)*

W 30 35 40 45 50 kg 0,6 mm 130x90x86

0,65

150x90x86

0,85

182x90x86

1,0

220x90x86

1,2

285x90x86

Nr kat. 231492 231493 231494 231495 231496

FX3U-128

MT/ESS

128

100–240 V AC

64

64

Tranzystor (typu source)*

65

1,8

350x90x86

231497

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-16

MR/DS

16

24 V DC

8

8

Przekaźnik

W 25 kg 0,6 mm 130x90x86

Nr kat. 231498

FX3U-32

MR/DS

32

24 V DC

16

16

Przekaźnik

30

0,65

150x90x86

231499

FX3U-48

MR/DS

48

24 V DC

24

24

Przekaźnik

35

0,85

182x90x86

231500

FX3U-64

MR/DS

64

24 V DC

32

32

Przekaźnik

40

1,0

220x90x86

231501

FX3U-80

MR/DS

80

24 V DC

40

40

Przekaźnik

45

1,2

285x90x86

231502

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

FX3U-16

MT/DSS

16

24 V DC

8

FX3U-32

MT/DSS

32

24 V DC

16

FX3U-48

MT/DSS

48

24 V DC

24

FX3U-64

MT/DSS

64

24 V DC

32

FX3U-80

MT/DSS

80

24 V DC

40

8 16 24 32 40

Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)*

W 25 30 35 40 45 kg 0,6 mm 130x90x86

0,65

150x90x86

0,85

182x90x86

1,0

220x90x86

1,2

285x90x86

Dane do zamówienia

Nr kat. 231503

* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.

231504 231505 231506 231507

68

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Seria FX3UC

Jednostki centralne 16–96 I/Os

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Pobór mocy

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

FX3UC-16

MT/DSS

16

24 V DC (+20 %, -15 %)

FX3UC-16

MR/D-T

16

24 V DC

8

8

8

8

Tranzystor (typu source)* Przekaźnik

W 6 6 kg 0,2 mm 34x90x74

0,25

34x90x74

237305 Dane do zamówienia Nr kat. 231508

* Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.

Jednostki centralne z serii FX3U dostępne są w konfiguracjach zawierających 16, 32, 64 lub 96 wejść/wyjść i (można je rozszerzyć do

384 punktów I/O).

Jednostki te są dostępne tylko z wyjściami tranzystorowymi.

Cechy szczególne:

Zintegrowany interfejs szeregowy do komunikacji z programatorem, komputerem PC i pulpitami HMI

Taki sam zestaw instrukcji, jak dla serii FX3U

Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem

Bardzo kompaktowe rozmiary

Diody LED wskazujące stan wejść i wyjść

Gniazdo na kasety pamięci

Rozszerzalny przy pomocy modułów cyfrowych we/wy, modułów funkcji specjalnych i modułów typu ADP

Wygodne w użyciu systemy programowania, w tym programy narzędziowe zgodne z IEC1131,3 (EN61131.3), programatory ręczne oraz pulpity HMI

FX3UC-16

MR/DS-T

16

24 V DC

8

8

Przekaźnik

6

0,25

34x90x74

237306

FX3UC-32

MT/DSS

32

24 V DC (+20 %, -15 %)

FX3UC-64

MT/DSS

64

24 V DC (+20 %, -15 %)

16

16

32

32

Tranzystor (typu source)* Tranzystor (typu source)*

8 11

0,2

34x90x74

0,3

59,7x90x74

231509 231510

FX3UC-96

MT/DSS

96

24 V DC (+20 %, -15 %)

48

48

Tranzystor (typu source)*

14

0,35

85,4x90x74

231511

5

Okablowanie systemu

Cały asortyment bloków z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi umożliwia proste podłączenie modułów FX3UC przy pomocy standardowych złącz do taśm.

Po szczegółowe informacje na temat bloków z zaciskami odsyłamy do katalogu rodziny FX.

Wejściowy blok z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi.

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

Wyjściowy blok z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi. Może być wyposażony w wyjścia przekaźnikowe lub tranzystorowe.

.0

.1

.2

24V+

.3

-

.4

.5

.6

.7

A2A2A2-

A2A2-

A2A2-

A2-

24

V

24

V

24

V

24

V

24

V

24

V

24

V

24

V

MITSUBISHI ELECTRIC

69

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

5

Rozszerzalność i funkcjonalność FX

Dostępne są dodatkowe specjalne moduły funkcyjne i rozszerzające, umożliwiające zwiększanie wydajności systemu PLC. Moduły dzielą się na trzy podstawowe kategorie:

Moduły zajmujące wejścia/wyjścia dwustanowe (podłączane po prawej stronie jednostki centralnej). Są to dwustanowe moduły rozszerzające bez zasilania i z zasilaniem, a także specjalne moduły funkcyjne.

Moduły komunikacyjne i moduły adaptorów podłączane są z lewej stronie jednostki centralnej, np. FX3U-4AD-ADP i FX2NC-485ADP.

Wewnętrzne płytki adaptorów dla serii

FX1S/FX1N/FX2N i serii FX3U. Instalowane są bezpośrednio w jednostce centralnej i nie zajmują żadnych wejść/wyjść dwustanowych.

Uwaga: w celu podłączenia do jednostki centralnej FX3UC modułów specjalnych lub jednostek rozszerzających serii FX0N/FX2N/FX3U, wymagane jest użycie adaptera FX2NC-CNV-IF lub modułu zasilacza FX3UC-1PS-5V.

Różne moduły – wymagające i niewymagające zasilania – są dostępne jako rozszerzenie jednostki centralnej (dla FX3UC tylko niezasilane).

Niezasilane jednostki posiadają maksymalnie 16 lub 32 wejścia/wyjścia cyfrowe i nie wymagają oddzielnego zasilania, ponieważ są zasilane przez szynę systemową.

Zasilane jednostki rozszerzające posiadają więcej wejść/wyjść i mają wbudowany moduł zasilacza do zasilania szyny systemowej i wejść cyfrowych.

2

IN

Rozszerzenie I/O z wbudowanym zasilaczem

Rozszerzenie I/O zasilane z magistrali systemowej

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Przeznaczenie

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

FX2N-32

ER-ES/UL

32

Z ZASILANIEM

FX2N-48

ER-ES/UL

48

FX2N-8

ER-ES/UL

8

Wszystkie jednostki centralne serii FX1N, FX3G, FX3U i FX3UC zakres AC (+10 %, -15 %) 100–240 V

16

16

Przekaźnik

100–240 V

24

24

Przekaźnik

4

4

Przekaźnik

FX2N-8

EX-ES/UL

8

8

FX2N-8

EYR-ES/UL

8

8

Przekaźnik

FX2N-8

EYT-ESS/UL

8

Wszystkie modułowe bloki rozszerzające zasilane są z jednostki centralnej

BEZ ZASILANIA

8

Tranzystor

(typu source)**

FX2N-16

EX-ES/UL

16

16

Napięcie przełączające (maks.)

Maks. prąd wyjściowy

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

- na wyjście

- na grupę*

Ogólnie dla wersji przekaźnikowej: <240 V AC,<30 V DC; dla wersji tranzystorowej: 5–30 V DC

A 2 2 2 — 2

A 8

32 mm 150x90x87

8

48

182x90x87

8

16

43x90x87

8

43x90x87

8

8

43x90x87

0,5

0,8

8

43x90x87

16

40x90x87

FX2N-16

EYR-ES/UL

16

16

Przekaźnik

2

8

16

40x90x87

FX2N-16

EYT-ESS/UL

16

16

Tranzystor

(typu source)**

0,5

1,6

16

40x90x87

Dane do zamówienia Nr kat. 65568 65571 166285 166284 166286 166287 65776 65580 65581

* To ograniczenie dotyczy tylko odpowiedniego zacisku dla każdej z grup. Należy przestrzegać sposobu przypisania zacisków dla identyfikacji grup. ** Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Przeznaczenie

Zasilanie

Wbudowane wejścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Przełączane napięcie (maks.)

- na wyjście

Maks. prąd wyjściowy

- na grupę*

- obciążenie indukcyjne

Maksymalna przełączana moc

- obciążenie rezystancyjne

Połączenie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

FX2NC-16

EX-T-DS

16

FX2NC-16

EYR-T-DS

16

FX2NC-16

EX-DS

16

FX2NC-16

EYT-DSS

16

FX2NC-32

EX-DS

32

FX2NC-32

EYT-DSS

32

Wszystkie jednostki centralne serii FX3UC

Wszystkie modułowe bloki rozszerzające zasilane są z jednostki centralnej

16

16

A —

VA —

4/8

80

W — 100

Wymienne bloki ze śrubowymi zaciskami

16

16

32

32

Tranzystor (typu source)** — Przekaźnik — Tranzystor (typu source)** —

V Zwykle dla wersji przekaźnikowych <240 V AC, <30 V DC; dla wersji tranzystorowych 5–30 V DC

A — 2 — 0,1/0,3

— 0,1/0,3

0,8

2,4/7,2

0,3/0,9

0,8

2,4/7,2

0,3/0,9

Złącze na kabel typu taśma Złącze na kabel typu taśma Złącze na kabel typu taśma Złącze na kabel typu taśma

16 mm 20,2x90x89

16

24,2x90x89

16

14,6x90x87

16

14,6x90x87

32

26,2x90x87

32

26,2x90x87

Dane do zamówienia Nr kat. 128152 128153 104503 104504 104505 104506

햲 dla Y0 i Y1 = 0,3 A; wszystkie pozostałe 0,1 A

7,2 W dla Y0 do Y3; wszystkie pozostałe 2,4 W

0,9 W dla Y0 do Y3; wszystkie pozostałe 0,3 W

* To ograniczenie dotyczy tylko zacisku wspólnego dla każdej z grup. Należy przestrzegać ograniczenia sumy prądów wyjściowych, przypisanego do danej grupy. ** Jednostki z wyjściami tranzystorowymi typu sink są dostępne na zamówienie.

70

MITSUBISHI ELECTRIC

FX

2N

-2AD

POWER

24 V

AD / DA

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Moduły wyjść analogowych

Moduły wyjść analogowych zapewniają użytkownikowi od dwóch do czterech wyjść analogowych. Moduły przetwarzają wartości cyfrowe ze sterownika FX1N/FX3G/FX3U i FX3UC na

Dane techniczne

Kanały analogowe wejścia wyjścia

Zakres wyjść analogowych

FX2N-2DA

2

0–+10 V DC/0–+5 V DC/

4–+20 mA

2,5 mV/4 μA (12 bit) Rozdzielczość

Całkowita dokładność

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

5 V DC

24 V DC

±1 %

30 mA (z jednostki centralnej)

85 mA

8 mm 43x90x87

Dane do zamówienia

Nr kat. 102868

* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC ** W zależności od temperatury otoczenia sygnały analogowe potrzebne dla procesu.

Moduły mogą wysyłać zarówno sygnały prądowe, jak i napięciowe.

FX2N-4DA

4

-10–+10 V DC/0–+20 mA/

4–+20 mA

5 mV (10 bit)/

20 μA (11 bit + znak)

±1 %

30 mA (z jednostki centralnej)

200 mA

8

55x90x87

65586

FX3U-4DA*

4

-10–+10 V DC/0–+20 mA/

4–+20 mA

0,32 mV (16 bit + znak)

0,6 μA (15 bit)

±0,3–0,5 %**

120 mA (z jednostki centralnej)

160 mA

8

55x90x87

169509

Moduły wejść analogowych

Moduły wejść analogowych zapewniają użytkownikowi od dwóch do ośmiu wejść analogowych.

Moduły przetwarzają analogowe sygnały procesu na wartości cyfrowe, które są następnie przetwarzane przez sterownik MELSEC FX1N/FX3G/FX3U/

FX3UC. Możliwe jest otrzymywanie wartości bieżących lub średnich z kilku pomiarów.

Dane techniczne

Kanały analogowe wejścia wyjścia

Zakres wyjść analogowych

Zajęte adresy napięcie prąd

FX2N-2AD

2

0–+10 V DC/0–+5 V DC/

0/4–+20 mA

2,5 mV, 1,25 mV,

4 μA (12 bit)

Całkowita dokładność w skali naturalnej ±1 %

20 mA

(z jednostki centralnej)

Zasilanie

5 V DC

24 V DC

250 mA

(z jednostki centralnej)

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

8 mm 43x90x87

FX2N-4AD

4

-10–+10 V DC/-20–

+20 mA/4–+20 mA

5 mV (11 bit + znak)

20 μA (10 bit + znak)

±1 %

30 mA

(z jednostki centralnej)

55 mA

8

55x90x87

FX3U-4AD/

FX3UC-4AD*

4

-10–+10 V DC/-20–

+20 mA/4–+20 mA

FX2N-8AD

8

-10–+10 V DC/-20–

+20 mA/4–+20 mA

0,32 mV (15 bit + znak) 0,63 mV (14 bit + znak)

1,25 μA (14 bit + znak) 2,5 μA (13 bit + znak)

±0,3–1 %**

110/100 mA

(z jednostki centralnej)

±0,3–0,5 %**

50 mA

(z jednostki centralnej)

90 mA/80mA

8

20,2x90x89

80 mA

8

75x105x75

Dane do zamówienia

Nr kat. 102869 65585 169508/210090 129195

Uwaga: Moduł FX2N-8AD można skonfigurować w taki sposób, aby przyjmował standardowe analogowe sygnały wejściowe, a także wybrane wejścia temperaturowe, takie jak termopary typu K, T lub J.

* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC **W zależności od temperatury otoczenia

Mieszane moduły wejść/wyjść analogowych

Moduły wejść/wyjść analogowych są dostępne jako dwa różne modele. Zapewniają one użytkownikowi od dwóch do czterech wejść analogowych i jedno wyjście analogowe. Służą do przetwarzania analogowych sygnałów procesu na wartości cyfrowe i odwrotnie.

Od modułu FX2N-5A wejścia analogowe mogą być wybierane pomiędzy napięciowymi lub prądowymi sygnałami wejściowymi.

Dane techniczne

Liczba punktów analogowych wejścia wyjścia napięcie

Wejście

(rozdzielczość)

Wyjście

(rozdzielczość)

Zasilanie prąd napięcie prąd

5 V DC

24 V DC

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX0N-3A

2

1

0–+10 V (8 bit), 0–+5 V (8 bit)

0/4–+20 mA (8 bit)

0–+10 V (8 bit), 0–+5 V (8 bit)

4–+20 mA (8 bit)

30 mA (z płyty bazowej)

90 mA (z płyty bazowej)

8 mm 43x90x87

Nr kat. 41790

FX2N-5A

4

1

-10–+10V(15bit +znak),

-100–+100mV(11bit +znak)

-20–+20 mA (14 bit + znak),

0/4–+20 mA (14 bit)

-10–+10 V (12 bit)

0/4–+20 mA (10 bit)

70 mA (z płyty bazowej)

90 mA (z płyty bazowej)

8

55x90x87

153740

FX3U-3A-ADP

2

1

0–+10 V (2,5 mV/12 bit)

4–+20 mA (5 μA/12 bit)

0–+10 V (2,5 mV/12 bit))

4–+20 mA (4 μA/12 bit)

20 mA (z płyty bazowej)

90 mA

0

17,6x90x89,5

221549

71

5

5

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

72

FX 3U -4AD-TC-ADP

POWER

A / D

3U -4DA-ADP

POWER

FX -4AD-PT-ADP

POWER

Adaptory wejść/wyjść analogowych

Moduł adaptora FX3U-4AD-ADP to specjalny adaptor funkcyjny służący do dodawania czterech wejść analogowych do systemu PLC FX3G lub

FX3U/FX3UC.

Moduł adaptora FX3U-4DA-ADP to specjalny adaptor funkcyjny służący do dodawania czterech wyjść analogowych do systemu PLC FX3G/FX3U/

FX3UC.

Dane techniczne

Kanały analogowe

Zakres analogowy

Rozdzielczość

Całkowita dokładność

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia wejścia wyjścia

5 V DC

24 V DC

FX3U-4AD-ADP

4

0–+10 V DC, 4–+20 mA

2,5 mV/10 μA (12 bit/11 bit)

±0,5 %*/±1 %

15 mA (z płyty bazowej)

40 mA

0 mm 17,6x90(106)x89,5

Nr kat. 165241

FX3U-4DA-ADP

4

0–+10 V DC, 4–+20 mA

2,5 mV/4 μA (12 bit)

±0,5 %*/±1 %

15 mA (z płyty bazowej)

150 mA

0

17,6x90(106)x89,5

165271

* W zależności od temperatury otoczenia i jakości sygnału

Uwaga: przy podłączania tych modułów adapterów do FX3U, wymagane jest zastosowanie adaptera komunikacyjnego FX3U-

첸첸첸-BD.

Przy podłączaniu adaptera do jednostki centralnej FX3G, wymagane jest użycie adaptera komunikacyjnego FX3G-CNV-ADP.

Moduły analogowych wejść temperaturowych

Moduł wejść analogowych dla termopar

FX2N-4AD-TC służy do przetwarzania temperatur. Jest wyposażony w cztery niezależne wejścia do odbioru sygnałów z termopar typu J i K.

Typ termopary można wybrać niezależnie dla każdego z punktów.

Moduł wejść analogowych dla wejść Pt100

FX2N-4AD-PT umożliwia łączenie czterech czujników Pt100 ze sterownikiem z serii FX1N,

FX3G lub FX3U/FX3UC.

Moduł regulacji temperatury FX2N-2LC jest wyposażony w dwa punkty wejść temperaturowych oraz dwa punkty wyjść tranzystorowych (otwarty kolektor). Służy do odczytu sygnałów temperaturowych z termopar i czuj- ników Pt100, a także wykonuje regulację PID na wyjściu.

Dane techniczne

Wejścia analogowe

Zakres temperatur kompensacji

FX2N-4AD-TC

4 (typ J lub K)

°C -100–+600(typ J)/-100–+1200(typK)

Wyjścia cyfrowe

Rozdzielczość

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

5 V DC

24 V DC mm

-1000–+6000 (typ J)/

-1000–+12000 (typ K)

0,3 (typ J)/0,4 (typ K) °C

40 mA (z jednostki centralnej)

60 mA

8

55x90x87

Nr kat. 65588

* Moduł 10-cio kanałowego regulatora temperatury dostępny na zamówienie.

FX2N-4AD-PT

4 (czujniki Pt100)

-100–+600

-1000–6000

(przetwarzanie 12 bit)

0,2–0,3 °C

30 mA (z pjednostki centralnej)

50 mA

8

55x90x87

65587

FX2N-2LC

2 kanały *

Termopara i czujnik Pt100

2 punkty wyjść tranzystorowych

0,1 °C lub 1 °C

70 mA (z jednostki centralnej)

8

55 mA

55x90x87

129196

Adaptory analogowych wejść temperaturowych

Adaptor wejść analogowych dla termopar

FX3U-4AD-TC-ADP służy do przetwarzania temperatur. Jest wyposażony w cztery niezależne wejścia do odbioru sygnałów z termopar typu J i K.

Adapter wejść analogowych FX3U-4AD-PNK-ADP umożliwia podłączenie do 4 termoelementów

Pt1000/Ni1000.

Adaptery wejść analogowych FX3U-4AD-PT-ADP i FX3U-4AD-PTW-ADP umożliwiają podłączenie do systemu PLC do 4 termoelementów Pt100.

Wszystkie adaptery analogowe mogą być używane tylko z jednostkami centralnymi serii FX3G/

FX3U/FX3UC.

Dane techniczne

Wejścia analogowe

Zakres temperatur kompensacji

Wyjścia cyfrowe

Rozdzielczość

Całkowita dokładność

Zasilanie

5 V DC

24 V DC

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-4AD-TC-ADP

4 (typ J lub K)

°C

-100–+600 (typ J) /

-100–+1000 (typ K)

-1000–+6000 (typ J)/

-1000–+10000 ( typ K)

°C 0,3 (typ J)/0,4 (typ K)

±0,5 % w stosunku do całego zakresu

15 mA

(z jednostki centralnej)

45 mA

0 mm 17,6x90(106)x89,5

Nr kat. 165273

FX3U-4AD-PNK-ADP

(czujniki Pt1000/Ni1000,

2/3 przewodowe)

-50–+250 (Pt1000) /

-40–+110 (Ni1000)

-500–+2500 (Pt1000)/

-400–+1100 (Ni1000)

0,1

±0,5–1,0 % w stosunku do całego zakresu*

15 mA

(z jednostki centralnej)

0

45 mA

17,6x90(106)x89,5

214172

FX3U-4AD-PT-ADP

4 (czujniki Pt100)

-50–+250

-500–+2500

0,1

±0,5–1,0 % w stosunku do całego zakresu*

15 mA

(z jednostki centralnej)

50 mA

0

17,6x90(106 )x89,5

165272

* W zależności od temperatury otoczenia

Uwaga: przy podłączeniu tych modułów adapterów do FX3U, wymagane jest użycie adaptera komunikacyjnego FX3U-CNV-BD.

FX3U-4AD-PTW-ADP

4 (czujniki Pt100,

3 przewodowe)

-100–+600

-1000–+6000

0,2–0,3

±0,5–1,0 % w stosunku do całego zakresu*

15 mA

(z jednostki centralnej)

50 mA

0

17,6x90(106)x89,5

214173

MITSUBISHI ELECTRIC

FX

3U

-CF-ADP

POWER

BUFFER

ERR.

CF CARD

ACCESS

ON

FULL

ACCESS

SLOT

OFF

24 V

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Moduł regulacji temperatury

Moduł regulacji temperatury FX3U-4LC wyposażony jest w cztery wejścia do pomiaru temperatury i cztery wyjścia tranzystorowe z otwartym kolektorem. Z podłączonych do wejść termopar i czujników Pt100, modułu odczytuje sygnały mierzące temperaturę i pod kontrolą regulatora

PID wytwarza wyjściowe sygnały sterujące.

Zakres proporcjonalności, czas całkowania i czas różniczkowania mogą być z łatwością nastawiane przy wykorzystaniu procedury autotuningu.

Poszczególne kanały są od siebie wzajemnie odizolowane.

Jednostka jest wyposażona w funkcje autodiagnostyczne, zaś odłączenie grzałek jest wykrywane poprzez pomiar prądu (przekładniki prądowe).

Dane techniczne

Wejścia analogowe

Zakres temperatur kompensacji

Wyjścia cyfrowe

Rozdzielczość

Całkowita dokładność

Zasilanie

5 V DC

24 V DC

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-4LC

4 (termopary i czujniki Pt100)

°C -200–+2300

4 wyjścia tranzystorowe npn z otwartym kolektorem

°C 0,1 lub 1

±0,3–0,7 % pełnego zakresu (w zależności od temperatury otoczenia)

160 mA (z jednostki centralnej)

50 mA

8 mm 90x90x86

Nr kat. 232806

5

Moduł rejestracji danych

FX3U-CF-ADP jest adapterem ogólnego przeznaczenia do rejestracji danych. Różni się od innych dostępnych urządzeń do rejestracji danych tym, że procesem rejestracji steruje jednostka centralna sterownika PLC; np.

w zależności od wymagań użytkownika zapis danych może być prowadzony okresowo lub wyzwalany zdarzeniami. Do wszystkich zapisanych danych dodawane są znaczniki czasu, ułatwiające późniejszą analizę alarmów lub innych, krytycznych czasowo logów. Innym zastosowaniem modułu jest przechowywanie większych zestawów receptur. W tym celu można wykorzystać karty pamięci CompactFlash o pojemności do 2 GB. Wszystkie rodzaje zapisu danych, manipulacja danymi lub ich odczyt możliwe są dzięki sześciu instrukcjom użytkowym, czyniąc z tego adaptera optymalne rozwiązanie, wychodzące naprzeciw wymaganiom klienta.

Dane techniczne

Metoda dostępu do danych

Liczba dołączanych jednostek

Funkcja znaczników czasu

FX3U-CF-ADP

Sterowana przez jednostke centralną, brak możliwości wysyłania zapytań przez jednostkę rejestratora.

Do sterownika PLC może być podłączona maksymalnie jeden moduł FX3U-CF-ADP.

Wykorzystywane są dane z zegara czasu rzeczywistego jednostki centralnej.

Zalecanemediadoprzechowywaniadanych Karta pamięci CompactFlashh (GT05-MEM-256MC, -512MC,-1GC, -2GC)

Maks. rozmiar pliku 512 MB

Format pliku

Maks. liczba plików

CSV

63 (plus jeden plik FIFO).

Funkcja FIFO

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

24 V DC

Jeden wzorzec (nazwa pliku generowana automatycznie).

130 mA

0 mm 45x90x89,5

Dane do zamówienia Nr kat. 230104

MITSUBISHI ELECTRIC

73

5

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

74

FX

2N

-10PG

START

DOG

X0

X1

øA

øB

POWER

ERROR

PGO

FP

RP

CLR

INT 0

INT 1

A

B

START

DOG

INT 0

INT 1

A

B

X READY

Y READY

X ERROR

Y ERROR

POWER

CU

-20SSC-H

Bardzo szybkie moduły liczników oraz wyjścia ciągów impulsów

Te bardzo szybkie moduły oferują sterownikom

FX3U/FX3UC dodatkowe funkcje, takie jak zliczanie szybkich impulsów oraz generację ciągu impulsów wyjściowych. Szybkie liczniki umożliwiają zliczanie 1- lub 2-fazowych ciągów impulsów z maksymalną częstotliwością 50 kHz (moduł

FX2N-1HC) oraz 200 kHz (moduły FX3U). Impulsowy moduł wyjściowy FX3U-2HSY-ADP, który stosowany jest w podstawowych aplikacjach pozycjonujących, może wytwarzać ciągi impulsów o częstotliwości do 200 kHz.

Dane techniczne

Poziom sygnału

Licznik

Maks. częstotliwość wejścia wyjścia wejścia wyjścia

Zakres zliczania (góra/dół i licznik pierścieniowy)

Wyjście

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

5 V DC

24 V DC

Dane do zamówienia

* tylko dla FX3UC ** tylko dla FX3U

FX2N-1HC FX2NC-1HC* FX3U-4HSX-ADP ** FX3U-2HSY-ADP ** FX3U-2HC

5, 12, 24 V DC/7 mA 5, 12, 24 V DC/7 mA 5 V DC

2(1faza)lub1(2fazy) 2(1faza)lub1(2fazy) 4

— — —

Różnicowynadajniklinii 5, 12, 24 V DC

2

2

2 kHz 50 kHz —

16 bit 0–65535

32 bit mm

-2147483648–

+2147483647

50

0–65535

-2147483648–

+2147483647

5–24 V DC; 0,5 A 5–24 V DC; 0,5 A

90 mA (z jednostki centralnej)

90 mA (z jednostki centralnej)

8

55x90x87

8

20,2x90x89

100/200

30 mA (z jednostki centralnej)

200

— poniżej 25 mA

30 mA (z jednostki centralnej)

100/200

0–65535

-2147483648–

+2147483647

5–24 V DC; 0,5 A

245 mA (z jednostki centralnej)

30 mA (z jednostki centralnej)

60 mA (z jednostki centralnej)

0 0 8

17,6x90(106)x89,5 17,6x90(106)x89,5 55x90x87

Nr kat. 65584 217916 165274 165275 232805

Moduły pozycjonujące

Moduły pozycjonujące FX2N-1PG-E i FX2N-10PG to wyjątkowo wydajne, jednoosiowe moduły pozycjonujące przeznaczone do sterowania, za pomocą ciągu impulsów, napędami z silnikami krokowymi lub serwonapędami (przez zewnętrzny regulator). W połączeniu z serią sterowników

PLC FX3U-/FX3UC, bardzo dobrze nadają się do realizacji dokładnego pozycjonowania.

Dane techniczne FX2N-1PG-E

Dostępne osie

Częstotliwość na wyjściu

1 impuls/y 10–100 000

Poziom sygnału dla wejść dwustanowych 24 V DC/40 mA

5 V DC

Zasilanie

55 mA (z jednostki centralnej)

24 V DC —

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG) mm

8

43x90x87

Dane do zamówienia Nr kat. 65583

Konfiguracja i przydzielanie danych pozycyjnych są wykonywane bezpośrednio przez program PLC.

Użytkownik może wybierać spośród wielu różnych dostępnych funkcji ręcznych i automatycznych.

FX2N-10PG

1

1–1 000 000

5 V DC/100 mA; 24 V DC/70 mA

120 mA (z jednostki centralnej)

8

43x90x87

140113

Moduł SSCNETIII FX3U-20SSC-H

Moduł SSCNET FX3U-20SSC-H może być używany w połączeniu ze sterownikiem programowalnym

FX3U/FX3UC w celu uzyskania uzyskania precyzyjnego i szybkiego precyzyjnego, szybkiego pozycjonowania. Kable światłowodowe

"plug-and-play" SSCNET umożliwiają skrócenie czasu instalacji i zwiększenie odległości sterowania operacjami pozycjonowania w wielu różnych aplikacjach.

Parametry serwonapędów oraz informacje dotyczące pozycjonowania modułu

FX3U-20SSC-H można łatwo skonfigurować za pomocą jednostki centralnej FX3U/FX3UC oraz komputera PC. Dla potrzeb konfiguracji parametrów, monitorowania i testowania dostępne jest łatwe w użyciu oprogramowanie

FX Configurator-FP.

Dane techniczne

Dostępne osie

Częstotliwość wyjściowa

FX3U-20SSC-H

2 (niezależne lub interpolowane) przez SSCNETIII (magistrala serwo)

Od 1 Hz do 50 MHz

Prędkość komunikacji

Czas rozruchu

50 Mbps ms 1,6 (+1,7 SSCNET magistrala serwo)

Maks. liczba modułów podłączanych do sterownika PLC

5 V DC

Zasilanie

24 V DC

Zajęte adresy we/wy

Wymiary (SxWxG)

Maks. 8 może być podłączonych do sterownika PLC FX3U

100 mA

8 mm 55x90x87

Dane do zamówienia Nr kat. 206189

Uwaga: Moduł FX3U-20SSC-H może byćużywany wyłącznie w połączeniu z jednostką centralnąz serii FX3U/FX3UC.

W sprawie właściwych wzmacniaczy serwo i silników, odsyłamy do części serwo MR-J3 w niniejszym katalogu.

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

RUN

TOKEN

FROM/TO

ERROR

POWER

POWER

DC

RUN

BF

DIA

Moduły master i slave do Profibus DP

Moduły Profibus Mitsubishi zapewniają rodzinie sterowników FX inteligentne połączenie

Profibus DP, pozwalające na realizację zdecentralizowanych zadań sterujących.

FX3U-64DP-M jest modułem master sieci

Profibus DP, który pozwala na zintegrowanie systemu sterowników PLC serii MELSEC FX3U lub

FX3UC z siecią Profibus DP, jako master klasy 1.

Moduł master Profibus DP serii FX3U, dostarcza kompletnych danych oraz obsługi alarmów do

Profibus DP standardu V1.

Jest to łatwe do ustawienia za pomocą oprogramowania GX Configurator-DP.

Moduły FX0N-32NT-DP oraz FX3U-32DP, są modułami slave sieci Profibus DP, które umożliwiają zintegrowanie MELSEC FX

1N

/FX

2N lub

FX3U/FX3UC z istniejącą siecią Profibus DP.*

Łączą system ze stacją master PLC sieci

Profibus DP, umożliwiając sprawną i bezproblemową wymianę danych.

Dane techniczne

Typ modułu

Typ transmisji

Dane transmisji

FX3U-64DP-M

Master

FX3U-32DP

Slave

Sieć magistrali

32 bajty/Slave (normalny tryb obsługi)

244 bajty/Slave (rozszerzony tryb obsługi)

Profibus DP (z 9-stykowym gniazdem D-SUB) Interfejs

Maks. liczba modułów Master w układzie 1

Repeatery 3

Maks. liczba modułów Slave

Szybkość transmisji

Odległość transmisji m

64

Standard Profibus

Maks. 1200 (w zależności od szybkości transmisji)

Kabel komunikacyjny Kabel Profibus z 9-stykowym gniazdem D-SUB

5 V DC — —

Zasilanie

Zajęte adresy we/wy

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

24 V DC

Maks. 155 mA

(z jednostki centralnej)

8 mm 43x90x87

Nr kat. 166085

145 mA (z jednostki centralnej)

8

43x90x87

194214

FX0N-32NT-DP

Slave

Max. 170 mA

(z jednostki centralnej)

60 mA

8

43x90x87

62125

* Uwaga: moduł FX3U-64DP-M może być używany wyłącznie w połączeniu z jednostką centralną FX3U/FX3UC. Moduł FX3U-32DP może być używany wyłącznie w połączeniu z jednostką centralną FX3G/FX3U/FX3UC.

L N

COM 24 +

RUN

STOP

MITSUBISHI

POWER

RUN

BF

DIA

ON

OFF

Stacja oddalonych we/wy FX2N-32DP-IF

Stacja rozproszonych we/wy FX2N-32DP-IF tworzy skrajnie kompaktową jednostkę komunikacyjną, która służy do podłączenia modułów we/wy z maksymalnie 256 punktami wejść/wyjść i/lub alternatywnie do 8 specjalnych modułów funkcyjnych serii FX2N (analogowe we/wy, sieciowe, komunikacyjne lub pozycjonujące).

Moduł ten cechuje wewnętrzna izolacja elektryczna złącza Profibus DP oraz obwodów związanych z czujnikami i elementami wykonawczymi.

Jednostka FX

2N

-32DP-IF zawiera zasilacz 240 V AC i wyjście zasilacza serwisowego 24 V DC, np. do zasilania modułów analogowych.

FX2N-32DP-IF-D zasilany jest napięciem 24 V DC.

Dane w sieci Profibus, jak prędkość transmisji lub dane we/wy, mogą być monitorowane bezpośrednio przez program narzędziowy lub za pomocą ręcznej jednostki programującej FX-30P. Umożliwia to łatwą diagnostykę błędów, bezpo- średnio na odległych stacjach we/wy.

Dane techniczne

Zasilanie

Pobór mocy

FX2N-32DP-IF

100–240 V AC

(+10 %/-15 %) 50/60 Hz

30 V A

FX2N-32DP-IF-D

24 V DC

(+20 %/-30 %)

14 W

Wewnętrzny pobór prądu

Interfejs (złącza)

Szybkość transmisji

1200 m

1000 m

400 m

200 m

5 V DC/maks. 220 mA (z jednostki centralnej)

24 V DC/500 mA

5 V DC/maks. 220 mA (z jednostki centralnej)

9-pinowe D-SUB do Profibus DP, 8-pinowe Mini-DIN do PC, lub jednostki programującej FX-30P kbps 9,6/19,2/45,45/93,75 kbps 187,5 kbps 500 kbps 1500

Odległość transmisji

Kabel komunikacyjny

100 m kbps 3000/6000/12000 m Maks. 1200 (w zależności od szybkości transmisji)

Kabel Profibus z 9-stykowym gniazdem D-SUB

Maks. liczba sterowanych punktów we/wy 256

Zajęte adresy we/wy

Wymiary (SxWxG)

0 mm 75x98x87

Dane do zamówienia Nr kat. 145401 142763

Akcesoria Programator ręczny FX-30P; nr kat.: 221540

5

MITSUBISHI ELECTRIC

75

5

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

FX3U-ENET

10BASE-T/100BASE-TX

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

RUN

INIT.

100M

SD

RD

ERR.

COM.ERR.

POWER

POWER

LINK

ACT

SD

RD

Moduł sieciowy Ethernet

Moduły komunikacyjne FX3U-ENET zapewniają sterownikom PLC serii FX3G lub FX3U/FX3UC bezpośrednie połączenie z siecią Ethernet.

Po zainstalowaniu modułu Ethernet, sterownik

PLC FX3G lub FX3U/FX3UC może szybko i łatwo wymieniać dane z systemami wizualizacji procesu, ponadto umożliwia załadowanie lub odczyt całego programu oraz wszechstronne monitorowanie.

FX3U-ENET obsługuje również połączenia równorzędne peer-to-peer oraz protokół MC.

Równocześnie można otworzyć do

8 niezależnych połączeń. Usta- wienia sieci ułatwia program FX Configurator - EN.

Dane techniczne

Protokół

FX3U-ENET/FX3U-ENET-P502

TCP/IP, UDP

Tryb komunikacji Pełnodupleksowa/półdupleksowa

Liczba otwartych równocześnie połączeń 8

Komunikacja przy stałej pojemności bufora 1023 słowa x 8

Komunikacja z serwerem pocztowym SMTP, POP3

Interfejs

Złącze

IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)

RJ45

Maks. szybkość transmisji

Maks. długość segmentu

Kabel

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG) m mm

100 M imp/s, 10 M imp/s

100

CAT5 STP lub 3 STP

24 V DC/240 mA (z jednostki centralnej)

8

55x90x87

Dane do zamówienia

Nr kat. 166086/225142

Komunikacyjny adapter Ethernet FX

2NC

-ENET-ADP

Komunikacyjny adapter FX2NC-ENET-ADP, jest dla serii FX1S i FX2N interfejsem do sieci Ethernet typu 10BASE-T.

Adapter FX2NC-ENET-ADP pozwala na załadowanie, pobranie, monitorowanie i testowanie sekwencji programów z poziomu komputera

PC poprzez Ethernet (musi być zainstalowane oprogramowanie GX Developer lub

MX Components).

Dane techniczne

Protokół

FX2NC-ENET-ADP

TCP/IP

Liczba równocześnie otwartych połączeń 1

Interfejs IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)

Złącze

Maks. szybkość transmisji

Kabel

Zasilanie

5 V DC

24 V DC

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG) mm

RJ45 (do Ethernetu), 3 zaciski śrubowe (do uziemienia)

10 M imp/s

CAT5 STP lub 3 STP

135 mA (z jednostki centralnej)

0

19,1x90x78

Dane do zamówienia Nr kat. 157447

Uwaga: przy podłączaniu modułu tego adaptera do sterowników PLC serii FX1S lub FX1N, wymagany jest adapter komunikacyjny FX1N-CNV-BD.

76

MITSUBISHI ELECTRIC

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

RUN

ERR.

MST

TEST 1

TEST 2

L RUN

L ERR.

SW

M/S

PRM

TIME

LINE

SD

RD

CC-

LINK

LRUN • LERR • RD • SD

Moduły CC-Link typu master i slave

Sieć CC-Link pozwala na sterowanie i monitorowanie zdecentralizowanych modułów we/wy bezpośrednio na maszynie.

Moduł master sieci CC-Link typu FX2N-16CCL-M, jest specjalnym blokiem rozszerzającym, który przydziela sterownikowi PLC serii FX funkcję stacji master systemu CC-Link.

Ustawianie wszystkich modułów wewnątrz sieci, obsługiwane jest bezpośrednio poprzez moduł master.

Do stacji master może być podłączonych do

15 stacji odległych i stacji urządzeń odległych, jako zdecentralizowanych stacji we/wy. Te odległe stacje mogą mieć do 7 modułów we/wy i do 8 stacji urządzeń odległych. Do jednej jednostki centralnej

FX1N/FX3G lub FX3U/FX3UC mogą być podłączone dwa moduły master.

Maksymalna odległość komunikacji bez wzmacniacza wynosi 1200 m.

Moduły komunikacyjne FX2N-32CCL i FX3U-64CCL, pozwalają użytkownikowi połączyć sterownik FX jako stację slave, do istniejącej sieci CC-Link.

Pamięć buforowa modułu FX

2N

-32CCL jest odczytywana i zapisywana za pomocą instrukcji

FROM i TO.

Moduły typu slave mogą być używane w połączeniu z jednostkami centralnymi serii FX1N/FX3G i FX3U/FX3UC

Podłączenie modułów do magistrali rozszerzającej znajduje się z prawej strony sterownika.

Dane techniczne

Typ modułu

Punkty sieciowe na stację

Maks. liczba punktów we/wy

Liczba modułów do podłączenia

FX2N-16CCL-M

Stacja master punkty we/wy

32 rejestry 8

128 (dla PLC FX1N),

256 (dla PLC FX3G),

384 (dla PLC FX3U)**

Maks. 15

5 V DC —

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

24 V DC 150 mA

8

85x90x87

FX2N-32CCL

Stacja odległa

32

8

Maks. 130 mA (z jednostki centralnej)

50 mA

8

43x90x87

FX3U-64CCL*

Stacja inteligentna

64

16

1–4

220 mA

8

55x90x87

Dane do zamówienia

Nr kat. 133596 102961 217915

Uwaga: w sprawie bloków we/wy i jednostek zasilaczy, odsyłamy do działu Sieci w niniejszym katalogu.

* tylko dla FX3G/FX3U/FX3UC ** Całkowita liczba punktów we/wy dla jednostki centralnej i jednostki rozszerzającej wewnątrz sieci CC-Link.

5

RUN

FROM/TO

Tx/Rx

ERROR

POWER

Moduł sieciowy do CANopen

Moduł komunikacyjny FX2N-32CAN, umożliwia połączenie sterowników PLC FX1N, FX3G lub

FX3U/FX3UC do istniejącej sieci CANopen.

Niezależnie od możliwości pracy w czasie rzeczywistym i szybkiego przesyłania danych z szybkością aż do 1 Mbit/s, moduł CANopen posiada dużą niezawodność transferu i prostą konfigurację sieci. Jako obiekty danych z procesu, można wysyłać i odbierać do 120 słów danych (30 PDO).

Liczba słów, które mogą być przesyłane w dwóch kierunkach, może być ustawiona pomiędzy 1 i 120.

Komunikacja z pamięcią buforową modułu, prowadzona jest za pomocą prostych instrukcji

FROM/TO.

Dane techniczne

Typ modułu

Standard CAN

Standard CANopen według CiA

Dodatkowe cechy CANopen

FX2N-32CAN

Master CANopen

ISO 11898/1993

DS-301 wersja 3.0

NMT, ochrona i żądanie ochrony oparte na DS-302 V2.0.

zmienne sieciowe oparte na DS-405 V1.

Maks. liczba modułów, które mogą być podłączone do sieci

30 bez wzmacniacza; 127 ze wzmacniaczem

Numery stacji 1–127

Obsługiwana prędkość bodowa kBaud 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000

5 V DC 290 mA

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

24 V DC mm

8

43x90x88,7

Dane do zamówienia Nr kat. 141179

MITSUBISHI ELECTRIC

77

5

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

FX3U-422-BD

FX3G-422-BD

Moduły Interfejsów (RS485 i RS232)

Dodanie modułów interfejsów umożliwia aktywną komunikację między sterownikam i PLC a otaczającymi urządzeniami.

Komunikacja przez złącze RS232 obejmuje modemy, drukarki, czytniki kodów kreskowych, komputery PC, sterowniki PLC itp. Możliwe jest wysyłanie i odbieranie informacji obsługiwane przez program PLC z instrukcjami RS.

Złącze RS485 umożliwia skonfigurowanie połączenia jako wielopunktowe (multidrop) 1:N, równoległe albo równorzędne (peer-to-peer).

Moduły FX3U-232ADP-MB i FX3U-485ADP-MB zapewniają również standard Modbus RTU i Modbus ASCII.

Dane techniczne

Interfejs

Szybkość transmisji*

Odległość transmisji

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

5 V DC

24 V DC

FX2NC-232ADP

RS232C z 9-stykowym kompaktowym wtykiem

D-SUB (izolacja transoptora) kbps 0,3–19,2 m mm

Maks. 15

100 mA (z jednostki centralnej)

0

19,1x90x83

FX3U-232ADP-MB

0,3–19,2

15

30 mA (z jednostki centralnej)

0

17,6x90 (106)x74

RS232C z 9-stykowym kompaktowym wtykiem

D-SUB; Modbus RS232C

FX2NC-485ADP

RS485

0,3–19,2

500 maks. 150 mA (z jednostki centralnej)

0

19,1x90x78

FX3U-485ADP-MB

RS485; Modbus RS485

0,3–19,2

500

20 mA (z jednostki centralnej)

0

17,6x90 (106)x74

Dane do zamówienia

Nr kat. 149110 206190 149111 206191

Do zastosowań z jednostkami centralnymi FX1S/FX1N

Do zastosowań z jednostkami centralnymi FX3G/FX3U/FX3UC

* Szybkość jest zależna od sposobu komunikacji (połączenie równoległe, sieć N:N, brak protokołu, protokół specjalizowany itp.)

Uwaga: przy podłączaniu tych modułów adapterów do jednostki centralnej sterownika FX3U, wymagany jest adapter komunikacyjny FX3U-

첸첸첸-BD.

Przy podłączaniu adapterów FX2NC do PLC typu FX1S lub FX1N, wymagany jest adapter komunikacyjny FX1N-CNV-BD. Przy podłączaniu adaptera FX3U do jednostki centralnej FX3G, wymagany jest adapter komunikacyjny FX3G-CNV-ADP.

Adaptory interfejsów

Adaptory interfejsów FX

첸첸-232-BD są wyposażone w interfejs RS232C do prowadzenia szeregowej transmisji danych przez MELSEC FX1S,

FX1N, FX3G lub FX3U PLC.

Adapter interfejsu FX

첸첸- 422-BD umożliwia wyposażenie sterowników MELSEC FX1S, FX1N,

FX3G lub FX3U w dodatkowy interfejs RS422.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Interfejs

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Wykorzystując adaptery interfejsów

FX

첸첸-485-BD, można w sterownikach serii

MELSEC FX1S, FX1N, FX3G oraz FX3U zainstalować dodatkowy interfejs RS485. Adapter, który w prosty sposób umieszczany jest w gnieździe rozszerzającym jednostki centralnej, umożliwia skonfigurowanie systemów FX jako połączenie

RS485 multidrop (1:N), połączenie równoległe

(1:1) lub sieć peer-to-peer (N:N).

FX3U-232-BD

Jednostki centralne FX3U

FX1N-232-BD

Jednostki centralne FX1S/FX1N

RS232C z 9-stykowym gniazdem D-SUB

FX3G-232-BD

Jednostki centralne FX3G

5 V DC/20 mA (z jednostki centralnej)

— — mm 43x38,5x22 35x51x12

Nr kat. 130743 221254

19,3x46,1x62,7

165281

Dane techniczne

Przeznaczenie

Interfejs

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-422-BD FX3G-422-BD

Jednostki centralne FX1S/FX1N

RS422 z 8 stykowym złączem Mini-DIN

Jednostki centralne FX3G

5 V DC/60 mA (z jednostki centralnej)

— — mm 43x38,5x20 35x51x12

Nr kat. 130741 221252

FX3U-422-BD

Jednostki centralne FX3U

5 V DC/20 mA (z jednostki centralnej)

19,6x46,1x53,5

165282

Dane techniczne

Przeznaczenie

Interfejs

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-485-BD

Jednostki centralne FX1S/FX1N

RS485/RS422

5 V DC/60 mA (z jednostki centralnej)

FX3G-485-BD

Jednostki centralne FX3G

— mm 43x38,5x22

35x51x12

Nr kat. 130742 221253

FX3U-485-BD

Jednostki centralne FX3U

19,6x46,1x69

165283

78

MITSUBISHI ELECTRIC

RD

SD

FX1N-2EYT-BD

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC ///

Adaptery cyfrowych i analogowych rozszerzeń dla FX1S/FX1N

Do bezpośredniej instalacji w jednostkach centralnych serii FX1S i FX1N, są obecnie dostępne dwa różne cyfrowe i dwa analogowe adaptery rozszerzające.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Funkcja

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-4EX-BD

Jednostki centralne

FX1S/FX1N kg 4 wejścia cyfrowe mm 43x38,5x22

Nr kat. 139418

FX1N-2EYT-BD

Jednostki centralne

FX1S/FX1N

2 wyjścia tranzystorowe

43x38,5x22

139420

FX1N-2AD-BD

Jednostki centralne

FX1S/FX1N

Przetwornik analogowo-cyfrowy

43x38,5x22

139421

FX1N-1DA-BD

Jednostki centralne

FX1S/FX1N

Przetwornik cyfrowo-analogowy

43x38,5x22

139422

Adaptery rozszerzeń FX3U/FX3G

Dla sterowników PLC serii FX3G dostępny jest przetwornik analogowo – cyfrowy z dwoma wejściami analogowymi oraz przetwornik cyfrowo – analogowy z jednym wyjściem analogowym.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Funkcja

Wymiary (SxW)

Dane do zamówienia

Adapter analogowego zadajnika potencjometrycznego FX3U-8AV-BD pozwala użytkownikowi nastawić 8 analogowych wartości.

Wszystkie adaptery wkładane są bezpośrednio do umieszczonego w jednostce centralnej złącza rozszerzającego.

FX3G-2AD-BD FX3G-1DA-BD FX3G-8AV-BD FX3U-8AV-BD

Jednostki centralne FX3G Jednostki centralne FX3G Jednostki centralne FX3G Jednostki centralne FX3U

Przetwornik A-D mm 35x51

Przetwornik D-A

35x51

Zadajnik analogowy

35x51

Zadajnik analogowy

19,6x46,1x53,5

Nr kat. 221265 221266 221267 237307

5

Płytka adaptera komunikacyjnego FX3U-USB-BD

Płytka adaptera jest dla jednostki centralnej FX3U dodatkowym interfejsem USB 2.0 i umożliwia przesyłanie programu z notebooka PC, który nie jest wyposażony w interfejs szeregowy.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Zasilanie

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-USB-BD

Jednostki centralne FX3U

5 V DC (z jednostki centralnej) kg 0,02 mm 19,6x46,1x53,5

Nr kat. 165284

JY331B89201B

MITSUBISHI ELECTRIC

Adaptory komunikacyjny

Wymienione niżej adaptery komunikacyjne pozwalają na podłączenie modułów adapterów

FX

첸첸-첸첸첸ADP z lewej strony jednostek centralnych sterowników FX1N, FX3G oraz FX3U.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Ogólne dane techniczne

Zasilanie

Zajęte adresy I/O

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-CNV-BD

Jednostki centralne FX1S/FX1N

Zgodne z jednostkami centralnymi FX1N/FX2N

Nie wymagany

0 mm 43x38x14

Nr kat. 130745

FX3G-CNV-ADP

Jednostki centralne FX3G

Zgodne z jednostkami centralnymi FX3G

0

14,6x74x90

221268

FX3U-CNV-BD

Jednostki centralne FX3U

Zgodne z jednostkami centralnymi FX3U

0

19,6x46,1x53,5

165285

Moduły zasilające

Dostępne są dyskretne moduły zasilania, zwiększające moc zasilania jednostek centralnych

FX3G lub FX3U/FX3UC.

Po szczegółowe informacje odsyłamy w niniejszym katalogu do rozdziału dotyczącego modułów zasilających.

79

5

/// KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC

80

MITSUBISHI

ESC

-

+

OK

WR

RD

8L

PLC

ON

PROTECT

SW

OFF

8L

PLC

Moduły wyświetlaczy FX1N-5DM i FX3G-5DM

Moduły wyświetlaczy FX1N-5DM i FX3G-5DM wkładane są bezpośrednio do sterownika i pozwalają monitorować oraz edytować dane przechowywane w sterowniku PLC.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Wyświetlacz

Zasilanie

Pobór prądu

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX1N-5DM

Jednostki centralne FX1S/FX1N

LCD (podświetlany)

5 V DC ±5 %(z jednostki centralnej) mA 110 mm 40x32x17

Nr kat. 129197

FX3G-5DM

Jednostki centralne FX3G

LCD (podświetlany)

5 V DC ± 5 % (z jednostki centralnej) n/a

49x34x12

221270

Panel sterujący i panel wyświetlacza FX3U-7DM, uchwyt FX3U-7DM-HLD

Moduł wyświetlacza FX3U-7DM można wbudować w jednostkę centralną lub za- instalować w obudowie, wykorzystując uchwyt modułu wyświetlacza FX3U-7DM-HLD.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Wyświetlacz

Rozdzielczość

Zasilanie

Pobór prądu

Przedłużacz

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-7DM

Jednostki centralne FX3U

16 znaków x 4 wiersze

5 V DC (z jednostki centralnej) mA 20

— mm 48x35x11,5

Nr kat. 165268

FX3U-7DM-HLD

Jednostki centralne FX3U

W zestawie

66,3x41,8x13

165287

Kasety pamięci dla FX1S, FX1N i FX3G

Wszystkie jednostki centralne FX1S, FX1N i FX3G są wyposażone w gniazdo na opcjonalne, wydajne kasety pamięci FX. Po podłączeniu kaset pamięci następuje wyłączenie wewnętrznej pamięci sterownika i uruchamiany jest tylko program zapisany w odpowiedniej kasecie pamięci.

Za pomocą kaset pamięci i wbudowanych dwóch przycisków, można zapisywać i odczytywać programy z wewnętrznej pamięci sterowników FX.

Kaseta pamięci FX3G-EEPROM-32L może być również umieszczona na wierzchu standardowych płytek rozszerzających typu BD.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Rodzaj pamięci

Pojemność pamięci

Przełącznik zabezpieczający

Przyciski transmisji danych

Dane do zamówienia

FX1N-EEPROM-8L

Jednostki centralne FX1S/FX1N

EEPROM

2 000/8 000 kroków

W zestawie

W zestawie

Nr kat. 130746

FX3G-EEPROM-32L

Jednostki centralne FX3G

EEPROM

32 000 kroków

W zestawie

W zestawie

221269

Kasety pamięci dla FX3U

Kasetę pamięci można zainstalować w jednostce centralnej. Po zakończeniu instalacji uruchamiany jest wewnętrzny program kasety, który zastępuje wewnętrzną pamięć RAM.

Kaseta pamięci FX3U-FLROM-64L posiada funkcję

"loadera", która za pomocą dwóch przycisków pozwala odczytać i zapisać program z/do wewnętrznej pamięci sterownika PLC.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Liczba kroków

Rodzaj pamięci

Przełącznik zabezpieczający

Przyciski transmisji danych

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

FX3U-FLROM-16 FX3U-FLROM-1M

Jednostki centralne FX3U Jednostki centralne FX3U Jednostki centralne FX3U Jednostki centralne FX3U

16 000

Pamięć flash

W zestawie

Dostępne oddzielnie mm 37x20x6,1

Nr kat. 165278

FX3U-FLROM-64

64 000

Pamięć flash

W zestawie

Dostępne oddzielnie

37x20x6,1

165279

FX3U-FLROM-64L

64 000

Pamięć flash

W zestawie

W zestawie

37x20x6,1

165280

64000 +

1,3 MB na dane źródłowe

Pamięć flash

W zestawie

37x20x6,1

245565

MITSUBISHI ELECTRIC

MIKROSTEROWNIKI ///

Seria ALPHA 2

+

-

(A)

(B) 1 2

3 4

5 6

7

DC INPUT

8

9 10 11

12 13

14 15

POWER

24V DC

MITSUBISHI

ESC

AL2-24MR-D

OK

Jednostki centralne Alpha

Dzięki serii Alpha 2 możliwe jest wykorzystanie możliwości Alpha w dziedzinie mikrosterowników PLC. Wydajność programu

– 200 funkcji i 38 bloków funkcyjnych obejmujących operacje matematyczne,

PWM, szybki licznik 1 KHz oraz obsługę wiadomości tekstowych SMS, wraz z szerokim zakresem temperatury roboczej (od

-25 do 55°C) – otwierają nowe możliwośc i we wszystkich obszarach automatyki budynkowej i przemysłowej. Na dużym podświetlanym ekranie wyświetlane są między innymi wykresy kolumnowe i przewijany tekst. Opcjonalne płyty rozszerzające umożliwiają zwiększenie liczby punktów I/O o cztery punkty wejść/wyjść cyfrowych. Funkcje obejmują:

Rozszerzalne o dodatkowe moduły wyjść przekaźnikowych lub tranzystorowych.

Wejścia/wyjścia analogowe

Szybkie liczniki do 1 kHz

Funkcje GSM do komunikacji z telefonami komórkowymi.

Obsługa 8 różnych języków.

Jednostki centralne z 10–24 I/O

Dane techniczne

Elektryczne dane techniczne

Wbudowane wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Kanały

Wbudowane wyjścia

AL2-10MR-A

10

100–240 V AC

6

4

AL2-10MR-D

6

4

6

6

10

24 V DC

AL2-14MR-A

14

100–240 V AC

8

6

AL2-14MR-D

8

6

8

8

14

24 V DC

AL2-24MR-A

24

100–240 V AC

15

9

AL2-24MR-D

8

9

15

8

24

24 V DC

Maks. pobór mocy

Typowy pobór mocy wszystkie I/O

ON /OFF

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Akcesoria

W

W kg 0,2 mm

4,9

3,5/1,85 240 V AC

3,0/1,55 120 V AC

71,2x90x55

4,0

2,5/0,75

0,2

71,2x90x55

5,5

4,5/2,0 240 V AC

3,5/1,5 120 V AC

0,3

124,6x90x52

7,5

4,0/1,0

0,3

124,6x90x52

7,0

5,5/2,5 240 V AC

4,5/2,0 120 V AC

0,35

124,6x90x52

9,0

5,0/1,0

0,3

124,6x90x52

Nr kat. 215070 215071 215072 215073 215074 215075

Zasilacze z możliwością zamontowania na szynie DIN lub pionowej płycie, do zasilania modułów 24V DC (odsyłamy w niniejszym katalogu do rozdziału dotyczącego modułów zasilania);

Rama do montażu IP40 AL-FRAME-20-IP40, nr kat.: 132333; rama do montażu IP54 AL-FRAME-20-IP54, nr kat.: 132337 dla AL2-14/24;

Rama do montażu IP40 AL-FRAME-6/10-IP40, nr kat.: 132332; rama do montażu IP54 AL-FRAME-6/10-IP54, nr kat.: 132335 dla AL2-10

5

ASI

+

ASI

+

ASI

ASI

-

Moduł AS interface AL2-ASI-BD

Moduł interfejsu AL2-ASI-BD w połączeniu ze sterownikiem ALPHA 2 ułatwia przesyłanie danych przez system AS interface. Moduł

AL2-ASI-BD jest dołączany do modułu z serii

ALPHA 2 i tworzy jednostkę Slave. Możliwa jest wymiana maksymalnie czterech wejść i czterech wyjść z jednostką Master AS Interface.

Adresy urządzeń Slave są przypisywane automatycznie przez jednostkę Master w sieci albo przez urządzenie programowalne

(oprogramowanie).

Maksymalna odległość transmisji wynosi

100 m bez repeatera. W przypadku zastosowania repeaterów odległość wydłuża się do maks. 300 m.

Dla AS-Interface wymagane jest oddzielne źródło zasilania. Sygnał komunikacyjny jest nakładany na napięcie zasilania magistrali

AS-Interface.

Dane techniczne

Typ modułu

Liczba punktów I/O

Zewnętrzne źródło zasilania

Zewnętrzny pobór prądu

Protokół komunikacyjny

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

AL2-ASI-BD

Moduł Slave

4 wejścia, 4 wyjścia

30,5 V DC (zasilacz AS interface) mA Maks. 40

Standard AS Interface kg 0,05 mm 53,1x90x24,5

Dane do zamówienia Nr kat. 142525

Uwaga: Moduł AL2-ASI-BD nie może być używany z serią AL2-10MR.

MITSUBISHI ELECTRIC

81

/// MIKROSTEROWNIKI

RELAY

OUTPUT

EO1

EO2

MITSUBISHI

Cyfrowe moduły rozszerzające

Dostępne są cztery różne moduły rozszerzające dla serii ALPHA 2, umożliwiające rozszerzenie sterownika przez dodanie wejść lub wyjść. Moduły są umieszczane bezpośrednio w sterowniku ALPHA 2 i dzięki temu nie zajmują dodatkowej przestrzeni.

W module AL2-4EX można zastosować dwa wejścia jako szybkie liczniki o częstotliwości zliczania 1 kHz.

Właściwością wszystkich modułów jest optoizolacja wszystkich wejść i wyjść.

EO3

EO4

4EYR

5

Dane techniczne cyfrowych modułów rozszerzających

Wejścia

Wbudowane wejścia

Napięcie wejściowe

Prąd wejściowy

Wyjścia

Wbudowane wyjścia

Rodzaj wyjść

Napięcie przełączane (maks.)

Prąd znamionowy

Elektryczne dane techniczne

Zasilanie zakres AC (+10 %, -15 %)

Mechaniczne dane techniczne

Wymiary (SxWxG)

AL2-4EX-A2

4

220–240 V AC

7,5 mA przy 240 V AC (50 Hz),

9,0 mA przy 240 V AC (60 Hz)

V —

A —

220–240 V AC

AL2-4EX

4

24 V DC (+20 %, -15 %)

5,4 mA ±1 mA przy 24 V DC

24 V DC

AL2-4EYR

4

Przekaźnik

250 V AC, 30 V DC

2 A na wyjście

100–240 V AC mm 53,1x90x24,5 53,1x90x24,5 53,1x90x24,5

Dane do zamówienia

Nr kat. 142522 142521 142523

Uwaga: EI1 i EI2 w module AL2-4EX mogą być używane jako wejścia szybkich liczników. W każdym przypadku czas reakcji dla wejść szybkich liczników wynosi 0,5 ms lub jest krótszy.

Moduły AL2-4EX-A2, AL2-4EX, AL2-4EYR oraz AL2-4EYT nie mogą być używane z serią AL2-10R.

AL2-4EYT

4

Tranzystor

5–24 V DC

1 A na wyjście

24 V DC

53,1x90x24,5

142524

+ V1+

V1V2+ V2-

POWER

24V DC

CH1

OUTPUT

CH2

0~10V

MITSUBISHI

POWER

450°C

CH1

-50°C

Line 450°C

CH2

-50°C

Line

AL2-2TC-ADP

K-type Thermocouple

-50~450°C

CH1

CH2

L1+ L1SLD

L2+ L2SLD

+ V1+ V1-

V2+ V2-

POWER

24V DC

CH1

OUTPUT

CH2

0~10V

MITSUBISHI

POWER

200°C

CH1

-50°C

Line 200°C

CH2

-50°C

Line

AL2-2PT-ADP

PT100 -50~200°C

CH1

CH2

L1+ L1I 1-

L2+ L2I 2-

POWER

24V DC

+

V1+ I1+

VI1-

ANALOG

OUTPUT

MITSUBISHI

ANALOG

OUTPUT

V2+

I2+ VI2-

2DA

Dane techniczne analogowych modułów rozszerzających

Wejścia analogowe

Wbudowane wejścia

Podłączalne czujniki temperatury

AL2-2DA

Zakres kompensacji

Wyjścia analogowe

Wbudowane wyjścia

Zakres wyjść analogowych napięcie prąd

Elektryczne dane techniczne

Liczba kanałów

Zasilanie

Mechaniczne dane techniczne

Wymiary (SxWxG)

2

0–10 V DC (5 k

4–20 mA (maks. 500 Ů)

2

⏲–1 M⏲)

24 V DC (-15–+10 %), 70 mA mm 53,1x90x24,5

Dane do zamówienia

Nr kat. 151235

Uwaga: Moduły AL2-2DA nie mogą być użyte w jednostkach centralnych serii AL2-10MR.

Analogowe moduły rozszerzające

Analogowe moduły rozszerzające znacznie zwiększają zakres zastosowań serii ALPHA 2.

Moduły te wytwarzają napięciowe lub prądowe sygnały wyjściowe oraz pozwalają na pomiar temperatury.

Dostępne są trzy różne analogowe moduły rozszerzające:

Moduł AL2-2DA jest wyposażony w dwa dodatkowe wyjścia analogowe dla

ALPHA 2 i przetwarza cyfrowe wartości

앬 wejściowe na napięcie lub prąd. Moduł ten jest umieszczany bezpośrednio w sterowniku ALPHA 2.

AL2-2PT-ADP obsługuje dwa zewnętrzne czujniki Pt100 i przetwarza odczyt temperatury na sygnały analogowe (0–10 V).

AL2-2TC-ADP obsługuje dwie zewnętrzne termopary (typ K) i przetwarza odczyt temperatury na sygnały analogowe (0–10 V).

AL2-2PT-ADP AL2-2TC-ADP

2

Czujnik Pt100

Współczynnik temperaturowy 3,850 ppm/°C (IEC 751)

-50–+200 °C

2

Termopara (typ K), typ izolowany

(IEC 584-1 1977, IEC 584-2 1982)

-50–+450 °C

2

24 V DC (-15–+20 %), 1 W

35,5x90x32,5

151238

2

24 V DC (-15–+20 %), 1 W

35,5x90x32,5

151239

82

MITSUBISHI ELECTRIC

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA

Układy sterowania HMI ułatwiają komunikację między operatorem a maszyną

Układy sterowania HMI sprawiają, że systemy oraz ich funkcje stają się przejrzyste, co ułatwia zorientowany na obsługę procesów dialog między operatorami a maszyną. Użytkownik może monitorować i zmieniać ich parametry w zależności od wymagań. Instalacja jest łatwa, ponieważ układy HMI instaluje się bezpośrednio przy maszynie bez konieczności stosowania dodatkowych modułów wymaganych do połączenia ze sterownikiem PLC. Wszystkie wymagane informacje znajdują się w zasięgu ręki, zapewniając maksymalną przejrzystość wszystkich procesów systemowych, a stopień ochrony IP65 (IP67 dla GOT1000) wskazuje, że układy HMI mogą być używane w najtrudniejszych warunkach.

Mitsubishi oferuje dwie rodziny interfejsów człowiek-maszyna (HMI) – serię E i serię GOT.

Te dwie serie HMI mogą mieć postać tekstową lub graficzną oraz być obsługiwane za pomocą klawiszy bądź dotykowo.

Poniższe wykresy przedstawiają pełny zakres obu głównych serii układów HMI.

Seria GOT

Seria GOT jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w zakresie jakości i wydajności pulpitów sterujących.

Imponujący szereg funkcji, wielkości monitorów i łatwa obsługa ekranów dotykowych daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują.

6

Seria E

Seria E jest znakomitym przykładem udanej konstrukcji przemysłowej.Wszystkie jednostki z tej serii są terminalami graficznymi.

Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy modelami posiadającymi klawisze funkcyjne i wysokiej klasy terminalami z ekranem dotykowym.

Obydwa te warianty dostępne są z monitorami o różnych wielkościach.

MITSUBISHI ELECTRIC

83

/// PULPITY OPERATORSKIE HMI

6

Układy sterowania HMI do komunikacji człowiek-maszyna

Seria GOT

Mitsubishi Electric kolejny raz ustaliła nowe standardy w dziedzinie komunikacji człowiekmaszyna, wprowadzając nową serię GOT 1000 terminali operatorskich z ekranami dotykowymi.

Zapewnienie funkcji, o które prosili klienci, było traktowane priorytetowo podczas projektowania tych układów – w połączeniu z zaawansowaną technologią oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z innymi seriami. Wynikiem tych działań jest produkt, który ułatwi pracę programistom i pracownikom obsługi, a także operatorom.

Terminale są wyjątkowo wygodne w użyciu.

Możliwości serii GOT 1000 stają się naprawdę widoczne w zastosowaniach wraz ze sterownikami

MELSEC Mitsubishi Electric – czy będą to kompaktowe sterowniki PLC, czy systemy modułowe, takie jak zaawansowana platforma iQ Platform – lub jako interfejsy człowiek-maszyna (HMI) dla serwowzmacniaczy albo przetwornic częstotliwości.

Ekrany o wysokiej rozdzielczości, wyświetlające 256 lub nawet do 65 536 kolorów, mogą również wyświetlać złożone grafiki

Rozbudowane możliwości multimedialne

Szybkie porty USB, instalowane głównie z przodu urządzeń, posiadają tryb transparentny do sterowników MELSEC, wzmacniaczy serwo i przetwornic częstotliwości

Karty typu Compact Flash lub karty pamięci ze złączem USB; służą do przenoszenia oraz zapisywania danych i uaktualniania systemu operacyjnego

Standard Unicode pozwala wyświetlać znaki wszystkich języków

Przełączanie języków online, maks. 10 różnych języków

Dostępne dodatkowe interfejsy do sieci

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE jak również dodatkowe RS232C i RS422/RS485

Zdalna obsługa w połączeniu z SoftGOT

Jednostki sterowania programuje się za pomocą pakietu oprogramowania GT Designer3, działającego na PC pod MS Windows®.

Seria E

Największe korzyści wynikające z używania serii

E to m.in.:

앬 łatwa obsługa tekstowa

앬 parametry sterujące edycja danych obsługa alarmów instrukcje obsługa z poziomu menu obsługiwane są czcionki międzynarodowe

Dla układów HMI z serii E dostępne są następujące interfejsy

RS422/RS232C/RS485

Profibus DP

Ethernet TCP/IP

Programowanie serii E układów HMI odbywa się za pomocą oprogramowania E Designer na komputerze PC z zainstalowanym systemem Windows 98 lub nowszym. Do programowania serii GOT służy oprogramowanie GTDesigner2, działające na każdym standardowym komputerze PC z systemem Windows.

Sterowniki dla serii E układów HMI można łatwo aktualizować przez sieć Internet. Możliwa jest również transmisja danych na dużych odległościach przez modemy. Oznacza to możliwość monitorowania i edytowania własnej konfiguracji, programów oraz danych, siedząc przy biurku.

Pulpity HMI Mitsubishi mogą obsługiwać spory zakres międzynarodowych zestawów znaków.

Podobnie jak wszystkie produkty z serii MELSEC, układy HMI posiadają certyfikat zgodności CE.

Wszystkie układy są odpowiednie dla wszystkich systemów MELSEC PLC oraz ważniejszych producentów sterowników PLC spośród firm zewnętrznych.

Seria GOT

Wyświetlacz

Zasilanie

Pojemność pamięci tekst (wierszy x znaków) Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika

Zewnętrzna karta pamięci

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne

Interfejsy typ wymiary (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach) szeregowe inne

GT10 (14 modeli)

STN

3,7"/ 4,5"/4,7"/5,7"

160x64/288x96/320x240

5 V DC/24 V DC

512 KB/1,5 MB/3,0 MB

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

2 x RS232, RS422/RS232

(w zależności od modelu)

GT104

첸/GT105첸: USB

(z tyłu)

Możliwość komunikacji w sieci Szeregowa

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu) IP67

GT11 (5 modeli)

STN

5,7"

USB (przód)

Szeregowa

IP67/IP65 (przenośne modele)

GT12 (4 modeli)

Kolorowy LCD typu TFT

10,4"/8,4"

Standardowe, 16-punktowe czcionki:

40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowe), standardowe, 12-punktowe czcionki:

53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowe)

GT15 (22 modele)

STN, TFT

5,7"–15"

Definiowane przez użytkownika

320x240 640x480

24 V DC 100–240 V AC

3 MB 9 MB

1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty) 1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)

Panel dotykowy Panel dotykowy

Klawisze dotykowe +

6 klawiszy funkcyjnych

Klawisze dotykowe

RS232C, RS422 RS232, RS422/485

USB

Ethernet (TCP/IP)

IP67

320x240 do 1024x768

RS232

GT16 (20 modeli)

TFT

5,7"–15"

Definiowane przez użytkownika

640x480 do 1024x768

24 V DC/220 V AC 24 V DC/220 V AC

5–9 MB (rozszerzalna do 57 Mbajtów) 15 MB (rozszerzalna do 57 Mbajtów)

1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty) 1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)

Panel dotykowy Panel dotykowy

Klawisze dotykowe Klawisze dotykowe

RS232

USB (przód)

USB (przód),

Port USB do obsługi karty pamięci

Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), RS232, RS422, RS485, A Bus, Q Bus,

MELSECNET/10/H, Modbus TCP

IP67 IP67

Seria E

Wyświetlacz

Zasilanie

Pojemność pamięci

E1012 E1022 typ rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach)

LCD, monochromatyczny wymiary (mm) 89,6x17,9 mm 90,2x24,0 mm tekst (wierszy x znaków) Definiowane przez użytkownika

160x32

LCD, monochromatyczny

240x64

24 V DC (20–30 V)

E1032

LCD, monochromatyczny

135x36 mm

240x64

E1041

E1043

TFT

3,5"

320x240

512 kB 512 kB 12 MB 12 MB

Zewnętrzna karta pamięci

Typ klawiatury

Membrana

Membrana

Membrana

E1060

E1062

TFT

5,7"

320x240

12 MB

— —

Panel dotykowy Membrana

Tak Klawisze dotykowe Tak Klawisze funkcyjne Tak Tak

Interfejsy szeregowe inne

RS232, RS422/RS232

— —

Możliwość komunikacji w sieci Ethernet (TCP/IP) (jako opcja)

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu) IP66

USB USB USB

E1061

E1063

TFT

5,7"

320x240

12 MB

USB

Ethernet (TCP/IP), Modbus TCP, MPI (wszystkie wbudowane); Profibus DP (jako opcja)

E1070

E1071

TFT

6,5"

640x480

12 MB

(rozszerzalna)

1 (CF)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

Membrana/

Panel dotykowy

Tak/Klawisze dotykowe

USB

E1100

E1101

TFT

10,4"

800x600

12 MB

(rozszerzalna)

1 (CF)

Membrana/

Panel dotykowy

Tak/Klawisze dotykowe

USB

E1151

TFT

15"

1024x768

12 MB

(rozszerzalna)

1 (CF)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

USB

84

MITSUBISHI ELECTRIC

GT1020

GT1030

MITSUBISHI

GT1040

GT1045

MITSUBISHI

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

GT1050

GT1055

MITSUBISHI

Mikro GOTy typu GT1020 i GT1030 oferują jasny, monochromatyczny wyświetlacz STN 3,7" lub

4,5" z ekranem dotykowym oraz trzykolorowe podświetlenie tła (modele LBDW i LBLW dostępne są również z białym tłem), co pozwala na dużą różnorodność zastosowań.

Uniwersalne, o niewielkich wymiarach mikro

GOTy, oferują wiele znakomitych i silnych cech.

Można używać różnych czcionek i języków, a gdy pojawi się błąd, tło może zostać podświetlone na czerwono, co znacznie przyciąga wzrok.

Panele te dostępne są z interfejsami programującymi RS422 (modele LBL i LBD) lub

RS232 (modele LBL2 i LBD2).

Nowe modele GT1040 i GT1050 mają 2-kolorowy wyświetlacz STN (16 stopni niebieski/biały), natomiast GT1045 i GT1055 mają 256-kolorowy wyświetlacz STN. Monitory GT1040/GT1045 mają ekrany o przekątnej 4,7", natomiast ekrany monitorów GT1050/GT1055 mają rozmiar 5,7".

Wszystkie wyświetlacze charakteryzują się rozdzielczością graficzną 320x240 pikseli i zostały skonstruowane jako ekrany dotykowe.

Pojemność wewnętrznej pamięci używanej na dane projektu i system, wynosi 3 Mbajty. Jest to dwa razy większa pojemność, niż pamięć pulpitu

GT1030. Wykorzystując dodatkowy moduł, można zapamiętać dane projektu pulpitu GOT.

Dostępne są również odpowiednie kable, które służą do połączenia znajdujących z tyłu pulpitu interfejsów (np. USB, RS422 i RS232).

Niezależnie od wielu elementów automatyki dostarczanych przez Mitsubishi Electric, można również podłączyć urządzenia pochodzące od innych producentów oraz komputery PC. Zintegrowany szybki interfejs USB (niedostępny w modelach GT1020/GT1030), pozwala w trybie przezroczystym na programowanie sterowników PLC Mitsubishi, przetwornic częstotliwości oraz wzmacniaczy serwo.

Za pomocą komputera PC i oprogramowania

GT Designer 2 można łatwo zaprogramować wszystkie modele GOT1000.

Wszystkie panele GOT1000 można zamontować i używać poziomo lub pionowo, co zwiększa elastyczność przy tworzeniu projektu i zastosowaniu.

Dane techniczne

Wyświetlacz typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków)

GT1020-LBL/-LBD/-LBD2/LBLW/-LBDW/-LBDW2

GT1030-HBD/-HBD2/-HBDW/-HBDW2/-HWD/-HWD2/

GT1030-HWDW/-HWDW2/-HBL /HBLW/-HWL/-HWLW

STN, monochromatyczny

86,4x34,5 (3,7")/109,4x36 (4,5")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

160x64/288x96

GT1040-QBBD

GT1050-QBBD

STN, niebieski/biały, 16 stopni

96x72 (4,7")/115x86 (5,7")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

320x240

GT1045-QSBD

GT1055-QSBD

STN, 256 kolorów

96x72 (4,7")/115x86 (5,7")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

320x240

Zasilanie

Dane do zamówienia

Akcesoria wysokość znaków (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach)

Pojemność pamięci

Zewnętrzna karta pamięci

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy szeregowe równoległe inne

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci (opcjonalnie)

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG) (mm)

Ciężar (kg) typ maks. liczba urządzeń

GT1020: 5 V DC/24 V DC/24 V DC,

GT1030: 24 V DC

5 V DC/24 V DC

512 kB/1,5 MB

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

24 V DC

3,0 MB

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

RS232, RS422

24 V DC

3,0 MB

TouchPanel dotykowy-panel

Klawisze dotykowe

RS232, RS422

RS232, RS422/2 x RS232

GT1020: —/GT1030: zintegrowany

USB

1, do zapisania danych projektu

Zintegrowany

USB

1, do zapisania danych projektu

Zintegrowany

Szeregowo (maks. 2 pulpity GOT na sterownik FX lub Q), stacja master sieci multidrop (maks. 16 pulpitów GOT przez stację master na sterownik FX lub Q, Modbus RTU)

2 2 2

IP67

113x74x27/145x76x29,5

0,2/0,3

IP67

139x112x41/164x135x56

0,45/0,7

IP67

139x112x41/164x135x56

0,45/0,7

Nr kat.

200738/200491/200492/208670/208668/208669

242110/242111/242112/242113/242114/242115/

242116/242117/242118/242119/242120/242121

221929

218492

Oprogramowanie (patrz str. ), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

221930

218491

6

MITSUBISHI ELECTRIC

85

/// PULPITY OPERATORSKIE HMI

GT1150

GT1155

GT1150HS

GT1155HS

GT1275

GT1265

GT1550

GT1555

MITSUBISHI

POWER

POWER

MITSUBISHI

6

Graficzne terminale operatorskie

GT1150-QLBD i GT1150HS-QLBD

(wyświetlacz o 16 stopniach szarości) oraz GT1155-QSBD i GT1155HS- QSBD

(256 kolorów) należą do szeregu GT11 i są standardowymi modelami wszechstronnej serii GOT1000. Oferują one szeroki zakres podstawowych funkcji do niezależnego zastosowania.

Obok wyróżniającej szybkości i znakomitych parametrów, charakteryzują się nowoczesną konstrukcją i pierwszym na rynku, umieszczonym z przodu terminala porcie USB, przeznaczonym do zapisywania projektów i serwisu PLC.

Panele te mogą być montowane i używane poziomo lub pionowo.

Modele GT1150HS-QLBD i GT1155HS-QSBD są to okazałe, przenośne terminale, które w klasie terminali średniej wielkości szczycą się najwyższym poziomem jakości.

Korzystają z tych samych funkcji, co wszystkie terminale z szeregu GT11.

Transparentna funkcja portu USB pozwala łatwo programować sterowniki Mitsubishi Electric, przetwornice i wzmacniacze serwo.

Cechą wszystkich terminali z szeregu

GT11 jest obsługa receptur, alarmów, zestawu znaków Unicode oraz wielojęzyczność. Ponadto oferują one biblioteki rozmaitych obiektów graficznych.

Nowe modele GT12 oferują elastyczną konfigurację i możliwość instalacji rozszerzeń. Wbudowane interfejsy

Ethernet, RS422/485 i RS232, umożliwiają równoczesne podłączenie do dwóch rodzajów urządzeń automatyki.

Terminal GT1275 jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy 10,4", natomiast przekątna ekranu terminala GT1265 wynosi 8,4".

Oba terminale operatorskie obsługują wiele podstawowych funkcji dostosowanych do odpowiednich rozwiązań technicznych.

Modele GT1550 i GT1555 mają wyjątkowo wyraźny wyświetlacz 5,7", na który składają się wersje o 16 stopniach szarości, 4096 kolorach oraz wersja o 65536 kolorach i jakości odpowiadającej pełnej rozdzielczości

VGA (640x480 pikseli).

Do klarownej prezentacji tekstu wykorzystane zostały czcionki

Windows; dostępny jest również interfejs kart CF do przechowywania danych projektu i systemów operacyjnych.

Modele te wraz z nowoczesnymi funkcjami i pełną obsługą sieci, otwierają drzwi do wizualizacji złożonych procesów.

Dane techniczne

Wyświetlacz

Zasilanie

Pojemność pamięci

Zewnętrzna karta pamięci

Typ klawiatury wysokość znaków (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach)

Klawisze funkcyjne wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED szeregowe

Interfejsy równoległe inne

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci (opcjonalnie)

Wymiary (SxWxG) (mm)

Ciężar (kg)

Dane do zamówienia typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków) typ maks. liczba urządzeń

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

GT1150-QLBD/

GT1155-QSBD/GT1155-QTBD

QL: STN, 16 stopni szarości

QS: STN, 256 kolorów

QT: TFT, 256 kolorów

115x86 (5,7")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

320x240

24 V DC

3 MB

1 (CF)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (włączone zasilanie)

RS232, RS422/2 x RS232

USB (strona przednia)

Zintegrowany

Szeregowo (maks. 2 pulpity GOT na sterownik

FX lub Q), stacja master sieci multidrop (maks.

16 pulpitów GOT przez stację master na sterownik FX lub Q, Modbus RTU)

2

IP67F

164x135x56

0,7

24 V DC

3,0 MB

1 (CF)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (włączone zasilanie)

RS232C, RS422 (1 kanał)

USB (strony góry)

Zintegrowany

IP67F

176x220x93

1,0

Nr kat. 162709/162710/215077

GT1150HS-QLBD/

GT1155HS-QSBD

QL: STN, 16 stopni szarości

QS: STN, 256 kolorów

115x86 (5,7")

170180/170181

GT1275-VNBA/GT1275-VNBD/

GT1265-VNBA/GT1265-VNBD

Kolorowy LCD typu TFT

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

320x240

10,4"/8,4"

Standardowe, 16-punktowe czcionki:

40 znaków x 30 wierszy (2-bajtowe), standardowe, 12-punktowe czcionki:

53 znaki x 40 wierszy (2-bajtowe)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480

100–240 V AC

24 V DC

9 MB

1 (Compact-Flash, maks. 2 Gbajty)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (włączone zasilanie)

RS232, RS422/485

USB

Zintegrowany

Ethernet, RS422/485, RS232

IP67

303x214x53/241x190x58

2,3/1,7

229836/237188

229837/237189

Akcesoria

Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

GT1550-QLBD/GT1555-QSBD/

GT1555-QTBD/GT1555-VTBD

QL: Monochromatyczny STN

QS: STN 4096 kolorów

QT, VT: TFT, 65536 kolorów

115x86 (5,7")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

320x240/VTBD: 640x480

9,0 MB

1 (CF)

TouchPanel dotykowy-panel

Klawisze dotykowe

1 (włączone zasilanie)

RS232

USB (strona przednia)

2

Zintegrowany

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,

RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus

2

IP67F

167x135x60

0,45/0,7

203472/203471/203470/209823

86

MITSUBISHI ELECTRIC

GT1562

GT1565

GT1572 GT1575

GT1575V

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

GT1585

GT1595

GT1585V

POWER

POWER POWER POWER

Znakomite parametryijakośćterminali operatorskich GT15 są wynikiem zastosowania własnego systemu operacyjnego jak również całkowicie nowego rozwiązania sprzętowego.

Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy kilkoma opcjami szybkiego zapisu i odczytu projektu; dostępne jest szybkie łącze szeregowe o prędkości 115 kbit/s, port USB lub przesłanie projektu poprzez kartę CF.

Ponadto seria terminali GT15 oferuje możliwość przesłania projektu

Ethernet poprzez dodatkowy interfejs

Ethernet typu GT15-J71E71-100.

Wykorzystując umieszczony z przodu pulpitu port USB oraz zintegrowany z nim tryb transparentny, można łatwo programować sterowniki Melsec PLC.

W ten sposób wszelkie uaktualnienia

PLC, wzmacniaczy serwo, przetwornic i terminali GOT mogą być wykonane bez otwierania szafki sterowniczej.

System przechowywania i organizacji plików na karcie CF jest kompatybilny z komputerem PC. Na kartę CF można przesłać projekty i składniki systemu operacyjnego. Pliki zapisane na karcie

CF mogą zostać pobrane przez terminal GT15. Dla seryjnych producentów maszyn jest to niezwykle istotna zaleta.

Pod względem możliwości sieciowych, terminale serii GT15 są szczeg-

ólnie mocne swoimi opcjami do

MELSECNET/10/H, CC-Link (IE) oraz

Ethernet, jak również koncepcją czterech sterowników (równoczesna obsługa 4 sterowników komunikacyjnych oraz możliwość wymiany danych pomiędzy tymi sterownikami za pośrednictwem bramy - również innych producentów).

Zastosowanie karty opcjonalnej MES pozwala terminalom GT15 na bezpośrednią komunikację z bazami danych

Windows, bez konieczności stosowania bramy sieciowej PC.

Modele wideo GT1585V-STBD i GT1575V-STBD dodatkowo obsługują wejście wideo/RGB, które służy do bezpośredniej obserwacji na ekranie GOT obrazów z komputerów

PC, kamer i czujników wizyjnych.

Wszystkie, wymienione na tej stronie terminale operatorskie GT15, dostępne są w wersji zasilanej AC (modele A) lub w wersji zasilanej DC (modele D).

*Nie dotyczy modeli wideo

Dane techniczne

Wyświetlacz

Zasilanie

Pojemność pamięci

Karta pamięci (wewn./zewn.)

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy szeregowe równoległe inne

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG)(mm)

Ciężar (kg)

Dane do zamówienia

Akcesoria typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków) wysokość znaków (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach) typy A typy D

GT1562-VNBA/GT1565-VTBA

GT1562-VNBD/GT1565-VTBD

TFT, 16 kolorów/65536 kolorów

171x128 (8,4")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480

100–240 V AC

24 V DC

Typy VN: 5 Mbajtów

(rozszerzalna do 53 Mbajtów)

Typy VT: 9 Mbajtów

(rozszerzalna do 57 Mbajtów)

1 (compact flash, maks. 256 MB)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1

RS232C

USB (przód)

1/2

Zintegrowany

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,

RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus

IP67

241x150x56

1,9

GT1572-VNBA/GT1575-VNBA

GT1572-VNBD/GT1575-VNBD

TFT, 16 kolorów/256 kolorów

211x158 (10,4")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480

100–240 V AC

24 V DC

5 Mbajtów

(rozszerzalna do 53 Mbajtów)

1 (compact flash, maks. 256 MB)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1

RS232C

USB (przód)

1

Zintegrowany

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,

RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus

IP67

303x214x56

2,3

Nr kat.

166240/162705

169480/169481

166241/166242

169482/169483

Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

GT1575-VTBA/GT1575-STBA

GT1575-VTBD/GT1575-STBD

GT1575V-STBD

TFT, 65536 kolorów (rozszerzalna)

211x158 (10,4")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480/800x600

100–240 V AC

24 V DC

9 Mbajtów

(rozszerzalna do 57 Mbajtów)

1 (compact flash, maks. 256 MB)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1

RS232C

USB (przód)

2

Zintegrowany

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,

RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus

IP67

303x214x56

2,3/2,4

162706/162707/169484/169485, video model 203496

GT1585-STBA/GT1595-XTBA

GT1585-STBD/GT1595-XTBD

GT1585V-STBD

TFT, 256 kolorów (rozszerzalna)

246x185 (12,1")/304x228 (15")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

800x600, 1024x768

100–240 V AC

24 V DC

9 Mbajtów

(rozszerzalna do 57 Mbajtów)

1 (compact flash, maks. 256 MB)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1

RS232C

USB (przód)

2

Zintegrowany

Ethernet, MELSECNET/10/H, CC-Link IE,

RS422/RS485, RS232, A Bus, Q Bus

IP67

316x242x56/397x296x61

2,8/4,9

162708/169464/169486/203469, video model 203495

MITSUBISHI ELECTRIC

87

6

/// PULPITY OPERATORSKIE HMI

GT1655-VTBD

GT1662-VNBA

GT1662-VNBD

GT1665HS-VTBD GT1672-VNBA

GT1672-VNBD

GT1675-VNBA

GT1675-VNBD

MITSUBISHI

MITSUBISHI

MITSUBISHI MITSUBISHI

6

Graficzne terminale operatorskie z serii GT16 imponują swoją funkcjonalnością i wszechstronnymi możliwościami połączenia. Wysokiej rozdzielczości ekran TFT zapewnia czysty i ostry obraz w 65,536 kolorach, który może być wyraźnie widziany nawet z mniej korzystnych kątów. Ekrany wyświetlacza mogą być tworzone za pomocą intuicyjnego pakietu programowania GT Designer 3, który z poziomu PC ułatwia programowanie takich elementów graficznych, jak wyświetlacze danych, wykresy i sterowane klawiszami dotykowymi elementy przełączalne oraz pomaga w rozmieszczaniu ich na dużym monitorze 10,4". Interfejsy wynikowe upraszczają obsługę jeszcze bardziej skomplikowanych procesów.

Poza bogato zwymiarowaną pamięcią projektu i danych o maks.

pojemności 15 MB (rozszerzalną przy pomocy karty CF), jednostki te są wyposażone w zintegrowane, wszechstronne łącza sieciowe, w tym Ethernet, CC-Link, Modbus i MELSECNET. Oprócz tego można także korzystać ze standardowych interfejsów szeregowych, takich jak

RS232, RS2422 i RS485. Wszystkie te modele, z wyjątkiem ręcznych terminali sterujących

GT1665HS-VTBD, mogą być także podłączone do złącza magistrali w systemowej płycie bazowej sterownika PLC MELSEC.

Znajdujące się z przodu jednostki porty USB (z wyjątkiem terminala ręcznego GT1665HS-VTBD), pozwalają na używanie standardowych kart pamięci USB do przechowywania projektów i danych na przykład przy zmianie procesora

PLC. Wystarczy przez port USB

GT16 zapisać do stacji USB program sterownika, a następnie, po zainstalowaniu, załadować go z powrotem na nowego PLC.

GT1665HS-VTBD jest ręcznym terminalem sterującym, mającym te same funkcje, co jednostki stacjonarne, a do tego dodatkowe przyciski funkcyjne i przycisk awaryjnego wyłączania.

Dane techniczne typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków)

Wyświetlacz wysokość znaków (mm)

Zasilanie rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach) typy A typy D

Pojemność pamięci

Karta pamięci (wewn./zewn.)

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Możliwości multimedialne

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci (opcjonalnie)

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG) (mm)

Ciężar (kg)

Dane do zamówienia

GT1665-VTBD

GT1662-VNBA

GT1662-VNBD

5,7", TFT, 65536 kolorów

8,4", TFT, 16 kolorów

115x86/171x128

40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)

53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

Nr kat.

244210

237194

237194

GT1665HS-VTBD

6,5", TFT, 65536 kolorów

211x158

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480 640x480

100–240 V AC

24 V DC

11–15 Mbajtów

24 V DC

15 Mbajtów

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER) 1 (POWER)

Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB (z przodu), gniazdo CF

1 złącze CF 1 złącze CF

Zintegrowany

Zintegrowany

Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,

RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,

MELSECNET/10/H

IP67

167x135x60/241x190x52

1,0/1,8

Ethernet (TCP/IP), Modbus, RS232,

RS422/485

IP67

210x230x97

2,1

237248

Akcesoria

Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

GT1672-VNBA

GT1672-VNBD

10,4", TFT, 16 kolorów

211x158

40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)

53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480

100–240 V AC

24 V DC

11 Mbajtów

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

GT1675-VNBA

GT1675-VNBD

10,4", TFT, 4096 kolorów

211x158

40 znaków x 30 wierszy (16 pkt.)

53 znaków x 40 wierszy (12 pkt.)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480

100–240 V AC

24 V DC

11 Mbajtów

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

1 złącze CF

Zintegrowany

Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,

RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,

MELSECNET/10/H

IP67

303x214x49

2,3

1 złącze CF

Zintegrowany

Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus,

RS232, RS422/485, A Bus, Q Bus,

MELSECNET/10/H

IP67

303x214x49

2,3

237192

237193

237190

237191

88

MITSUBISHI ELECTRIC

GT1665M GT1675M GT1685M

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

GT1695M

MITSUBISHI

MITSUBISHI MITSUBISHI

MITSUBISHI

Nowe modele paneli operatorskich serii GT16 wyposażone są we wszystkie niezbędne rozwiązania, pozwalające zaspokoić potrzeby klientów. Prowadzi to do wypełnienia terminali GT16 składnikami systemu zarządzania sterowaniem.

Zintegrowanych jest już wiele dobrze znanych i użytecznych funkcji, jak np.

cała gama połączeń sieciowych, takich jak Ethernet i RS422/RS485, czy też hojnie zaplanowana pamięć danych i projektu o pojemności

15 Mbajtów (rozszerzalna za pomocą karty CF do 57 Mbajtów).

Stosując oddzielne moduły rozszerzające, można w prosty sposób ulepszyćGT16, np. zwiększoną pamięcią, specjalnymifunkcjamilub dodatkowymi interfejsami. Poprzez umieszczone z przodu panela szybkie porty USB, użytkownik może zapamiętać i przywrócić dane projektu oraz programy

PLC, wykorzystując do tego celu standardowe karty pamięci USB (Memory

Stick). Jest to bardzo użyteczne w sytuacji, gdy musi zostać wymieniona jednostka centralna PLC. Używając zainstalowanego w panelu GT16 portu USB, można zapamiętać i ponownie załadować program PLC.

Najwyższej jakości obrazy, okna, rysunki i klawisze dotykowe pokazywane są w 65536 kolorach na dużej rozdzielczości monitorze TFT. Wszystkie ekrany można tworzyć pojedynczo, wykorzystując program

GT Designer 2 zainstalowany na standardowym komputerze PC. W obrębie całego, 15-calowgo monitora można swobodnie przesuwać każdy element projektu. Ułatwia to korzystanie nawet ze złożonych aplikacji.

Do terminala można podłączyć maks.

cztery kamery CCD i po wystąpieniu usterki można z pomocą zainstalowanych opcjonalnych kart multimedialnych odtworzyć przydatne sekwencje wideo, co pozwala na szybkie wykrycie przyczyny powstania błędu. Możliwe jest również nagrywanie i analizowanie problemów. Porty do podłączenia mikrofonów i głośników są wbudowane. Wbudowana funkcja automatycznej diagnostyki rozpoznaje problemy i odtwarza wideo z instrukcją postępowania lub pokazuje przydatne wskazówki. Przy doskonałym współdziałaniu z potężną iQ Platform, funkcja ta pomaga skrócić czasy przestoju.

Zastosowanie opcjonalnej karty MES pozwala na bezpośrednią komunikację terminali operatorskich GT16 z bazami danych Windows, bez konieczności stosowania bramy sieciowej PC.

Dane techniczne typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków)

Wyświetlacz wysokość znaków (mm)

Zasilanie

Pojemność pamięci

Karta pamięci (wewn./zewn.)

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach) typy A typy D wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Możliwości multimedialne

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG) (mm)

Ciężar (kg)

Dane do zamówienia

Akcesoria

Nr kat.

GT1665M-STBA/GT1665M-STBD

GT1665M-VTBA/GT1665M-VTBD

8,4", TFT, 65536 kolorów

171x128

Definiowane przez użytkownika

GT1675M-STBA/GT1675M-STBD

GT1675M-VTBA/GT1675M-VTBD

10,4", TFT, 65536 kolorów

211x158

Definiowane przez użytkownika

GT1685M-STBA

GT1685M-STBD

12,1", TFT, 65536 kolorów

249x184,5

Definiowane przez użytkownika

GT1695M-XTBA

GT1695M-XTBD

15", TFT, 65536 kolorów

304,1x228,1

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

STB

첸: 800x600

VTB

첸: 640x480

100–240 V AC

24 V DC

15 Mbajtów

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

STB

첸: 800x600

VTB

첸: 640x480

100–240 V AC

24 V DC

15 Mbajtów

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

800x600 (SVGA)

100–240 V AC

24 V DC

15 Mbajtów

1(compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB (z przodu), gniazdo CF, czujnik ruchu człowieka, opcjonalnie: karty funkcyjne, wyjście wideo

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

1024x768 (XGA)

100–240 V AC

24 V DC

15 Mbajtów (rozszerzalna do 57 Mbajtów)

1 (compact flash)

Panel dotykowy

Klawisze dotykowe

1 (POWER)

1 złącze CF

Opcjonalnie

1 złącze CF

Opcjonalnie

1 złącze CF

Opcjonalnie

1 złącze CF

Opcjonalnie

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus, RS232, RS422/485, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10/H

Zintegrowany

IP67

241x190x52

1,7

IP67

303x214x49

2,1

IP67

316x242x52

2,7

IP67

397x296x61

5,0

221949/221950

221951/221952

221945/221946

221947/221948

Oprogramowanie (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

221360

221361

221358

221359

6

MITSUBISHI ELECTRIC

89

/// PULPITY OPERATORSKIE HMI

E1012/E1022

E1032

E1041/E1043 E1060

E1062

E1061

E1063

7

ABCD

4

8

EFGH

5

QRST

MNOP

1

YZ!?

-

+/*=

2

C1-C4

5

°%#

9

IJKL

6

UVWX

3

< >()

.

_'@,

ç

PREV HOME

ALARM

è

NEXT

ü

ACK

7

ABCD

4

MNOP

1

YZ!?

8

EFGH

5

QRST

2

C1-C4

-

+/*=

5

°%#

9

IJKL

6

UVWX

3

< >()

.

_'@,

ç

PREV HOME

ALARM

è

NEXT

ü

ACK

6

6

Modele E1012, E1022 i E1032 posiadają programowalne klawisze funkcyjne i oddzielną klawiaturę. Terminale pracujące w trybie graficznym, mogą wyświetlać symbole, alarmy, wykresy i tekst w dowolnym rozmiarze. Receptury, teksty lub zmiany w sekwencji programu mogą być wprowadzane za pomocą przycisków.

Dodatkowo model E1032 posiada wbudowany Ethernet-interfejs oraz możliwość komunikacji po sieci

Profibus DP.

Terminale E1041 i E1043 są wyposażone w ekran dotykowy TFT o przekątnej 3,5 cala (65 536 kolorów lub 16 odcieni szarości). Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika o wszystkich ważnych zdarzeniach.

Wyświetlacz TFT terminala E1060 posida przekątną 5,7" i oferuje

65.536 kolorów oraz 16 klawiszy funkcyjnych do operacji na ekranie. Wprowadzanie zmian czy danych wejściowych, może być wykonywane przy pomocy klawiszy. Zintegrowana ochrona hasłem zapobiega przed nieautoryzowanym dostępem, a 16 grup alarmów informuje na bieżąco i uaktualnia dane na temat wszystkich ważnych zdarzeń.

Terminal E1062 jest funkcjonalnie identyczny z modelem E1060, ale zamiast wyświetlacza kolorowego oferuje 16 odcieni szarości na wyświetlaczu TFT.

Terminale operatorskie E1061 i E1063 mają takie same cechy, jak E1041 i E1043, ale oferują większy wyświetlacz dotykowy TFT z ekranem o przekątnej 5,7" (65.536 kolorów lub

16-poziomów szarości).

Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika owszystkich ważnych zdarzeniach.

Urządzenie jest wyposażone w dwa porty RS, port USB do podłączania myszy, klawiatury, drukarki i pamięci

USB, a także wbudowany interfejs

Ethernet.

Dane techniczne

Wyświetlacz typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków) wysokość znaków (mm)

E1012/E1022

LCD jednobarwny

E1032

LCD jednobarwny

E1041/E1043

TFT kolorowy/

TFT odcienie szarości

E1060/E1062

TFT kolorowy/

TFT odcienie szarości

E1061/E1063

TFT kolorowy/

TFT odcienie szarości

89,6x17,9/90,2x24,0 135x36 75x54 (3,5") 120x91 (5,7") 145x110 (5,7")

Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach)

Zasilanie

Pojemność pamięci

Pamięć flash

Typ klawiatury

Klawisze funkcyjne wewnętrzne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy inne

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Zegar czasu rzeczywistego szeregowe równoległe

Możliwość komunikacji w sieci

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG)(mm)

Ciężar (kg)

160x32/240x64 240x64 320x240

24 V DC (20–30 V)

512 kB

Membrana

24 V DC (20–30 V)

12 MB

32 MB (Intel Strata Flash)

Membrana

24 V DC (20–30 V)

12 MB

32 MB (Intel Strata Flash)

Panel dotykowy

6

18

Klawisze dotykowe

6 (zintegrowane w klawiszach) 16 (8 zintegrowane w klawiszach) 1 (zasilanie włączone)

RS232C, RS422/RS485 RS232C, RS422/RS485 RS232C, RS422/RS485

1

Zintegrowany

Ethernet (TCP/IP) (jako opcja)

IP66

155x114x40/155x155x41

0,4/0,5

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP66

202x187x63

0,9

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP66

156x119x63

0,56

320x240

24 V DC (20–30 V)

12 MB

32 MB (Intel Strata Flash)

Membrana

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP66

275x168x63

1,1

320x240

24 V DC (20–30 V)

12 MB

32 MB (Intel Strata Flash)

Panel dotykowy

16

Klawisze dotykowe

16 (8 zintegrowane w klawiszach) 1 (zasilanie włączone)

RS232C, RS422/RS485 RS232C, RS422/RS485

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP66

201x152x63

0,87

Nr kat. 202084/202085 169297 169298/169299 216254/216306 216305/216307 Dane do zamówienia

Akcesoria

Oprogramowanie E-Designer (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

90

MITSUBISHI ELECTRIC

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

E1070

E1070 Pro+

E1071

E1071 Pro+

E1100

E1100 Pro+

E1101, E1101 Pro+

E1151, E1151 Pro+

DT1151

7

ABCD

4

YZ!?

-

+/*=

8

EFGH

MNOP

1

5

QRST

2

C1-C4

5

°%#

9

IJKL

6

UVWX

3

< >()

.

_'@,

ç

PREV

HOME

ALARM

è

NEXT

ü

ACK

67

7

ABCD

4

MNOP

1

YZ!?

-

+/*=

8

EFGH

5

QRST

2

C1-C4

5

°%#

9

IJKL

6

UVWX

3

< >()

.

_'@,

ç

PREV HOME

ALARM

è

NEXT

ü

ACK

Kolorowy wyświetlacz E1070 obsługujący 65 536 kolorów z ekranowymi klawiszami funkcyjnymi pozwala na wygodną pracę. Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika o wszystkich ważnych zdarzeniach.

Urządzenie jest wyposażone w dwa porty PLC, port USB do podłączania myszy, klawiatury, drukarki i pa- mięci

USB, a także wbudowany interfejs

Ethernet. Oddzielny moduł rozszerzający umożliwia wykorzystanie sieci

Profibus DP.

Kolorowy wyświetlacz E1071 obsługujący 65 536 kolorów zapewnia wygodną pracę z ekranem dotykowym. Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika o wszystkich ważnych zdarzeniach. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty PLC, port

USB do podłączania myszy, klawiatury, drukarki i pamięci USB, a także wbudowany interfejs Ethernet.

Oddzielny moduł rozszerzający umożliwia wykorzystanie sieci Profibus DP.

Kolorowy wyświetlacz E1100 obsługujący 65 536 kolorów z ekranowymi klawiszami funkcyjnymi pozwala na wygodną pracę.

Receptury, tekst oraz zmiany są wprowadzane za pomocą klawiszy. Wielopoziomowe hasła zabezpieczają system przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szesnaście oddzielnych grup alarmów informuje użytkownika o wszystkich ważnych zdarzeniach. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty PLC, port USB do podłączania myszy, klawiatury, drukarki i pamięci USB, a także wbudowany interfejs Ethernet. Oddzielny moduł rozszerzający umożliwia wykorzystanie sieci Profibus DP.

Stosowanie terminala operatorskiego E1000 Pro+ daje użytkownikowi całą funkcjonalność rodziny

E1000. Umożliwia również wyświetlanie bezpośrednio na ekranie terminala operatorskiego zewnętrznych plików, takich jak pliki PDF, strony HTML i prezentacje PowerPoint.

DT1151 jest przemysłowym monitorem z ekranem dotykowym

LCD typu TFT o przekątnej 15".

Zaprojektowany został do montażu w szafie sterującej i pracy w połączeniu z przemysłowym komputerem PC. Monitor został zoptymalizowany do maksymalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Dane techniczne

Wyświetlacz typ wymiary (mm) tekst (wierszy x znaków) wysokość znaków (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(w pikselach)

Zasilanie

Pojemność pamięci

Karta pamięci (wewn./zewn.)

Typ klawiatury wewnętrzne

Klawisze funkcyjne zewnętrzne

Wskaźniki LED

Interfejsy szeregowe równoległe inne

Gniazdo interfejsu dla dodatkowych kart

Zegar czasu rzeczywistego

Możliwość komunikacji w sieci

Stopień ochrony IP (dla przedniego panelu)

Wymiary (SxWxG)(mm)

Ciężar (kg)

Dane do zamówienia

E1070/E1070 Pro+ E1071/E1071 Pro+

TFT

134x100 (6,5")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

TFT

134x100 (6,5")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

640x480 640x480

24 V DC (20–30 V)

12 MB (z możliwością rozszerzenia)

2 (compact flash – maks. 1024 MB)

24 V DC (20–30 V)

12 MB (z możliwością rozszerzenia)

2 (compact flash – maks. 1024 MB)

Membrana Panel dotykowy

16 (8 ze zintegrowanym wyświetlaczem LED) Klawisze dotykowe

Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16) Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)

16

RS232C, RS422, RS485

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP65

285x177x62

1,3

1 (zasilanie włączone)

RS232C, RS422, 485

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP65

219x154x61

1,1

E1100/E1100 Pro+

TFT

211x158 (10,4")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

800x600

E1101/E1101 Pro+,

E1151/E1151 Pro+, DT1151

TFT

211x158 (10")/304x228 (15")

Definiowane przez użytkownika

Definiowane przez użytkownika, czcionki systemu Windows

800x600 , 1024x768

24 V DC (20–30 V)

12 MB (z możliwością rozszerzenia)

2 (compact flash – maks. 1024 MB)

24 V DC (20–30 V)

12 MB (z możliwością rozszerzenia)

2 (compact flash – maks. 1024 MB)

Membrana Panel dotykowy

22 (10 ze zintegrowanym wyświetlaczem LED) Klawisze dotykowe

Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16) Maks. 64 (opcjonalnie z E-Key16)

20

RS232C, RS422, RS485

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP65

382x252x64

2,3

1 (zasilanie włączone)

RS232C, RS422, 485

USB

1

Zintegrowany

Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,

MPI (wszystko zintegrowane);

Profibus DP (jako opcja)

IP65

302x228x64 , 398x304x60

2,0/3,7

Nr kat. 156096/203301 156097/203302 156098/203303

156099/203324

156100/203325/DT1151: 203326

Akcesoria

Oprogramowanie E-Designer (patrz str. 6), kable i adaptery interfejsów (patrz str. 93)

MITSUBISHI ELECTRIC

91

6

/// PULPITY OPERATORSKIE HMI

IPC-VP1151 IPC-VP1171

6

Komputery osobiste są częścią codziennego życia tak, jak komputery przemysłowe są częścią automatyzacji i sterowania procesami.

Nowa linia IPC1000 oparta na technologii ETX, oferuje najlepsze cechy z dziedziny przetwarzania danych i korzysta z procesorów opartych na technologii Intel®

Core TM Duo, co objawia się skrajnie niskim poborem mocy.

Technologia ETX dopuszcza skalowalne właściwości CPU do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Komputery te, zaprojektowano jako wytrzymałe i odporne na pracę w ciężkich warunkach przemysłowych, cechuje wysoka jakość, duża szybkość osiągów, atrakcyjna cena i znakomicie przejrzysty wyświetlacz.

Szeroki zakres temperatury przechowywania i temperatury pracy, wysoka odporność na wibracje i wysoki stopień IP oznaczają, że te

IPC mogą być użyte w takich miejscach, których wcześniej użytkownik nigdy nie brał pod uwagę.

Zintegrowany, nowatorski pomysł na chłodzenie, przy najwyższej wydajności procesora realizuje pasywne chłodzenie, nie używając przy tym wentylatorów. Równocześnie redukuje to jedną z ważnych ruchomych części, która może ulec uszkodzeniu.

Magistrale sieci CANopen,

DeviceNet lub Profibus, mogą być opcjonalnie zintegrowane bezpośrednio na płycie IPC.

Dane techniczne IPC-VP1151

Wyświetlacz typ wymiary (mm) rozdzielczość wyświetlacza

(wpikselach)

1024x768

Zasilanie

Typ procesora

System operacyjny

Pojemność wewnętrznej pamięci

Rodzaj ekranu

TFT

15"

24 V DC

Intel® Core TM Duo 2 x 1,06 GHz

Windows XP Professional

512 MB RAM

Oporowy, analogowy panel dotykowy

Wbudowany dysk twardy

Wskaźniki LED

Interfejsy szeregowe inne

Interfejs sieci lokalnej LAN

Wolne gniazda na karty

Chłodzenie

Sieci przemysłowe

Wewnętrzne napędy

Stopień ochrony IP

Zakres temperatury pracy

Zakres temperatury przechowywania

Zakres wilgotności pracy

Odporność na wibracje

Wymiary (SxWxG)(mm)

40 GB

1 (zasilanie włączone)

2 x RS232C

5 x USB (1 z przodu, 4 z tyłu)

1 x 10/100, 1 x 100/1000

2 x PCI, Dodatkowe złącze PCMCIA

Bez wentylatora

CANopen lub DeviceNet lub Profi bus

Compact Flash, opcjonalnie HDD

IP65 (przód)

0–50 °C

-20–+60 °C

20–85 % (bez kondensacji)

1 G: odporny na wibracje od 10 do 500 Hz wzdłuż wszystkich 3 osi (zgodnie z EN 60068-2-6)

450x354x158

IPC-VP1171

TFT

17"

1280x1024

24 V DC

Intel® Core TM Duo 2 x 1,06 GHz

Windows XP Professional

512 MB RAM

Oporowy, analogowy panel dotykowy

40 GB

1 (zasilanie włączone)

2 x RS232C

5 x USB (1 z przodu, 4 z tyłu)

1 x 10/100, 1 x 100/1000

2 x PCI, Dodatkowe złącze PCMCI

Bez wentylatora

CANopen lub DeviceNet lub Profi bus

Compact Flash, opcjonalnie HDD

IP65 (przód)

0–50 °C

-20–+60 °C

20–85 % (bez kondensacji)

461x399x166

Dane do zamówienia Nr kat. 204307 204308

92

MITSUBISHI ELECTRIC

PULPITY OPERATORSKIE HMI ///

Adaptery interfejsów i kable

Komunikacja HMI i adaptery interfejsów obsługują bezpośrednie połączenia ze sterownikiem PLC lub bezpośrednio do sieci.

Za wyjątkiem modułu Ethernet

GT15-J71E71-100, wszystkie moduły do

GT15 mogą być używane także przez nowe terminale GT16.

Typ adaptera (zastosowanie) Nazwa interfejsu

Interfejs MELSEC A Bus

Interfejs MELSEC Q Bus

Ethernet RJ45

Interfejs szeregowy

GT15-75ABUSSL

GT15-ABUS

GT15-75ABUS2SL

GT-15ABUS2

GT15-75QBUSSL

GT15-QBUS

GT15-75QBUS2SL

GT15-QBUS2

GT15-J71E71-100

GT15-RS2-9P

GT15-RS2T4-9P

GT15-RS4-9S

GT15-RS4-TS

GT15-RS2T4-25P

GT01-RS4-M

Interfejs CC-Link

GT15-J61BT13

GT15-J71GP23-SX

GT15-J71LP23-25

MELSECNET/10

GT15-J71BR13

USB

GT15-PRN

Karta opcjonalna MES

(do bezpośredniego połączenia z bazą danych)

* nie obsługiwane przez GT15, 5,7"

GT15-MESB48M

GT16M-MESB

Aplikacja

GT15/GT16 (1 kanał), model mały

GT15/GT16 (1 kanał), model standardowy

GT15/GT16 (2 kanały), model mały

GT15/GT16 (2 kanały), model standardowy

GT15/GT16 (1 kanał), model mały

GT15/GT16 (1 kanał), model standardowy

GT15/GT16 (2 kanały), model mały

GT15/GT16 (2 kanały), model standardowy

GT15

GT15/GT16 (interfejs szeregowy RS232, 9-stykowe gniazdo D-Sub)

GT15/GT16(przetwornicaRS232–>RS422;9-stykowegniazdoD-Sub)*

GT15/GT16(interfejsszeregowyRS422/485,9-stykowegniazdoD-Sub)

GT15/GT16 (interfejs szeregowy RS422/485, zaciski śrubowe)

GT15/GT16(przetwornicaRS232–>RS422;25-stykowegniazdoD-Sub)

Jednostka master sieci wielopunktowej RS485, maks. 16 terminali

GOT do jednego sterownika FX/Q PLC

GT15/GT16

GT15/GT16, interfejs CCLink IE, 1 Gbit/s, pierścień światłowodowy

MELSECNET/H/10 dla terminali GOT typu GT15/GT16, pierścień światłowodowy (SI)

MELSECNET/H/10 dla terminali GOT typu GT15/GT16, kabel koncentryczny

GT15/GT16 (do podłączenia USB do drukarek kompatybilnych z technologią PictBridge)

Karta opcjonalna GT15 z pamięcią rozszerzającą 48 Mbajtów i funkcjonalnością MES

Karta opcjonalna do GT16 z funkcjonalnością MES

Numer zamówienia

166243

169467

166304

169468

166305

169465

166306

169466

166309

169469

166307

169470

169471

166308

225497

203494

218576

229842

229843

170169

203473

221369

Dla wszystkich terminali operatorskich GOT i serii E dostępnych jest wiele różnych kabli.

Wszystkie kable oraz interfejsy należy zamawiać

Terminal operatorski

Interfejs

E1000

GT1020/GT1030

GT10 QVGA, GT11,

GT15, GT16

GT16

RS232

RS232

RS422

RS232

RS232

USB

RS232

RS232

RS422

RS422

RS422

RS422

RS232

RS422

RS232

Q(A)nS Bus

A Bus, QnA Bus

System Q Bus

RS422/RS485

Nazwa kabla

CAB30

CAB34

CAB36

CAB17

CAB19

GT10-C30R2-6P

GT10-C30R4-8P

GT10-C30R2-6P

GT10-RS2TUSB-5S

FX-232-CAB1

GT09-C20USB-5P

GT01-C30R2-6P

GT01-C30R2-9S

GT01-C

왏왏왏R4-8P

GT01-C

왏왏왏R4-25P

GT15-A1SC

왏왏B

GT15-C

왏왏왏NB

GT15-QC

왏왏왏B

GT16-C20R4-9S oddzielnie według określonych zastosowań.

Wszystkie kable do GT15 mogą być również wykorzystane do połączenia z GT16.

Złącze

Gniazdko D-SUB 9 styków gniazdko D-SUB 9 styków

Wtyk D-SUB 9 styków wtyk MINI-DIN 6 styków

Wtyk D-SUB 25 styków wtyk D-SUB 9 styków

Wtyk D-SUB 25 styków <–> wtyk MINI-DIN 6 styków

Wtyk D-SUB 25 styków<–> wtyk MINI-DIN 8 styków

Wtyk Mini-DIN 6 styków wtyk D-SUB 9 styków

Otwarte zaciski wtyk Mini-DIN 8 styków

Otwarte zaciski wtyk Mini-DIN 6 styków

Wtyk Mini-DIN 6 styków USB MINI-B

Wtyk D-SUB 9 styków wtyk D-SUB 9 styków

USB USB

Wtyk D-SUB 9 styków wtyk MINI-DIN 6 styków

Wtyk D-SUB 9 styków wtyk D-SUB 9 styków

Gniazdko D-SUB 9 styków gniazdko MINI-DIN 8 styków

Gniazdko D-SUB 25 styków gniazdko D-SUB 25 styków

Złącze Special Bus

Złącze Special Bus

Złącze Special Bus

D-SUB female connector 25 pin <-> D-SUB female connector 9 pin

Poniższa tabela przedstawia przegląd dostępnych kabli.

Aplikacja

Komputer osobisty

MELSEC System Q

Siemens S7/MPI bezpośrednio

MELSEC System Q

MELSEC FX family

Komputer osobisty

Rodzina MELSEC FX

MELSEC System Q

PC + GT09-C20USB-5P

Komputer osobisty

MELSEC System Q

Rodzina MELSEC FX

Rodzina MELSEC FX

Seria MELSEC A/Q

Seria MELSEC (Q)AnS

GT15 przez AnA/QnA Bus

MELSEC System Q

MELSEC System Q

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1, 3, 10, 20, 30

3, 10, 20, 30

0,7, 1,2, 3, 5

0,7, 1,2, 3, 5, 10, 20, 30

0,6, 1, 3, 5, 10

0,2

Dostępna długość (m)

Numer zamówienia

163002

163006

205178

140472

146861

163959

200494

200498

200500 +166373

124972

166373

163959

163957

163948 (3m)

163953 (3m)

166358 (3m)

166371 (3m)

166348 (3m)

221380

6

Opis dalszych możliwości podłączania urządzeń można znaleźć w Katalogu Technicznym HMI

MITSUBISHI ELECTRIC

93

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

Szeroki zakres przetwornic częstotliwości Mitsubishi, oferuje użytkownikowi całe bogactwo korzyści, ułatwiając wybór doskonałego rozwiązania dla każdej aplikacji napędowej.

Dla większości przetwornic częstotliwości Mitsubishi, możliwość przeciążenia 200 % mocy jest standardem. Oznacza to, że urządzenia Mitsubishi dostarczają podwójnej wydajności, w stosunku do konkurencyjnych przetwornic, mających te same parametry znamionowe. Przetwornice

Mitsubishi Electric mają również aktywne ograniczenia prądowe. Zapewnia to doskonałe charakterystyki odpowiedzi systemu wektora prądu i daje nam zaufanie, niezbędne dla wymagających aplikacji napędowych.

System błyskawicznie wykrywa nadmierne poziomy prądu i szybko reaguje, automatycznie je ograniczając. Pozwala to na normalną pracę silnika przy progowej wartości prądu.

Przetwornice Mitsubishi mogą również komunikować się ze standardowymi przemysłowymi systemami magistrali, takimi jak Ethernet TCP/IP,

Profibus DP, DeviceNet, CC-Link, CC-Link IE Field,

LonWorks czy RS 485/Modbus RTU, umożliwiając zintegrowanie przetwornic częstotliwości jako części kompletnego systemu automatyzacji.

Przetwornice Mitsubishi pozwalają na znaczne oszczędności energii, osiągając maksymalną wydajność napędów przy minimalnym poborze mocy. Optymalizacja strumienia sprawia, że podłączony silnik osiąga tylko taką wartość strumienia magnetycznego, jaka jest wymagana do uzyskania optymalnej wydajności. Jest to szczególnie ważne przy niskich prędkościach, ponieważ silniki wykorzystują zwykle sterowanie typu napięcie/częstotliwość.

Właściwość FR-D700 FR-E700 SC FR-F700 FR-A700

Zakres znamionowej mocy silnika

Zakres częstotliwości

Zasilanie

Stopień ochrony

Funkcje specjalne

Dane techniczne

MITSUBISHI

MITSUBISHI

FR-F 700

Hz

A

V

MON P.RUN

PU

REV

EXT

NET

FWD

PU

EXT

REV FWD

MODE

SET

STOP

RESET

FR-DU07

MITSUBISHI

FR-A 700

Hz

A

V

PU

MON P.RUN

EXT NET

FWD

REV

PU

EXT

REV

FWD

MODE SET

STOP

RESET

FR-DU07

DANGER: Risk of injur y and electric shock

Read the manual and follow the safety instr

Isolate from supply and

Ensure proper earth connection uctions before use.

wait 10 minutes before removing this cover.

CAUTION: Risk of fire

Mount the inverter on a non-combustible surf ace.

400V

FR–F740–2.2K

DANGER: Risk of injur y and electric shock

Read the manual and follow the safety instr

Isolate from supply and

Ensure proper earth connection uctions before use.

wait 10 minutes before removing this cover.

CAUTION: Risk of fire

Mount the inverter on a non-combustible surf ace.

400V

FR–A740–2.2K

0,1–7,5 kW

0,2–400 Hz

Jednofazowe,

200–240 V (-15 %/+10 %)

Trójfazowe,

380–480 V (-15 %/+10 %)

IP20

0,1–15 kW

0,2–400 Hz

Jednofazowe,

200–240 V (-15 %/+10 %)

Trójfazowe,

380–480 V (-15 %/+10 %)

IP20

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe

Sterowanie V/f

Tranzystor hamowania

Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego (STO) zgodnie z normą

EN 61800-5-2

Sterowanie w trybie oszczędzania energii

(sterowanie z optymalizacją wzbudzenia)

Diagnostyka czasu życia podzespołów

Sterowanie V/f

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe

Tranzystor hamowania

Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego (STO) zgodnie z normą

EN 61800-5-2

Ograniczenie momentu obrotowego

Sterowanie zewnętrznym hamulcem

Lotny start

Odległe we./wy.

Diagnostyka czasu życia podzespołów

Patrz str. 96

Patrz str. 97

0,75–630 kW

0,5–400 Hz

Trójfazowe,

380–500 V lub 500 V

(-15 %/+10 %)

0,4–630 kW

0,2–400 Hz

Trójfazowe,

380–500 V lub 500 V

(-15 %/+10 %)

FR-F700: IP00/IP20

FR-F746: IP54

Sterowanie oszczędzaniem energii

Funkcja trawersu

Przełączenie silnika bezpośrednio do sieci elektrycznej

Zaawansowana funkcja PID

(funkcja dla pracy wielopompowej)

Regeneration avoidance function

Lotny start

Sterowanie U/f

Uproszczone sterowaniewektorempolamagnetycznego

Diagnostyka czasu życia podzespołów

Patrz str. 98

IP00/IP20

Sterowanie momentem

Sterowanie pozycją

Rzeczywiste, bezczujnikowe sterowanie wektorowe

Sterowanie wektorem pola w zamkniętej pętli

Możliwość ciągłego zwrotu energii

(FR-A741)

Funkcja trawersu

Funkcja unikania regeneracji

Zintegrowana funkcja PLC

Proste dostrojenie wzmocnienia

Diagnostyka czasu życia podzespołów

Patrz str. 100

94

D720S

E720S SC

0,1–2,2 kW

D740 0,4–7,5 kW

E740 SC

F740

0,4–15 kW

F746

A740

A741

0 kW

0,75–55 kW

5,5–55 kW

55 kW

0,75–630 kW

0,4–630 kW

630 kW

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Inteligentne funkcje sterowania silnikiem

Kompatybilne z wieloma nowymi zastosowaniami

Regulacja PID

Zintegrowana regulacja PID pomaga na przykład przy sterowaniu przepływem w pompach.

Zwiększenie momentu

Możliwy jest wybór zwiększenia momentu.

Kompletne funkcje zabezpieczające dają możliwość bezpiecznej eksploatacji

Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe

Wybór funkcji zabezpieczającej do "automatycznego wznowienia po wystapieniu alarmu.

Funkcja bezpieczeństwa "Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego" (STO) zgodnie z normą EN 61800-5-2

Funkcja "Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego" (STO) wyłącza zasilanie silnika i nie dopuszcza do nieoczekiwanego ponownego uruchomienia. W rezultacie silnik zatrzymuje się wybiegiem. W porównaniu z tradycyjną technologią wykorzystującą styczniki, ta zintegrowana funkcja bezpieczeństwa zmniejsza niezbędną ilość sprzętu, okablowania i obsługi oraz oferuje lepszą wydajność i dłuższy okres eksploatacji.

v pola. Osiąga się wówczas szybką reakcję i dużą dokładność regulacji prędkości (sterowanie przy zerowej prędkości obrotowej, funkcja "servo lock") oraz umożliwia sterowanie momentem i sterowanie pozycją. W porównaniu ze sterowaniem U/f i innymi metodami regulacji, sterowanie wektorowe oferuje doskonałe parametry, osiągając charakterystyki regulacji równe tym, jakie uzyskiwane są w maszynach prądu stałego.

Kompatybilne z wieloma we/wy

Operacja wielobiegowa (dostępnych jest

15 różnych, wstępnie nastawionych prędkości obrotowych)

Wejścia sterujące 0/4 do 20 mA i od 0 do 5 V DC /0 do 10 V DC

Zaciski wielowejściowe: wybór różnych funkcji wejściowych

Zaciski wielowyjściowe: wybór różnych funkcji wyjściowych

Wyjście napięcia zasilającego 24 V DC

(wartości dopuszczalne: 24 V DC/0,1 A)

Funkcje eksploatacyjne i inne użyteczne funkcje

Przeskoki częstotliwości (trzy punkty) pozwalają uniknąć częstotliwości rezonansowej maszyny

Tryb szybkiego przyspieszania i zwalniania

Pełne zdolności monitorujące do monitorowania aktualnego czasu pracy i wiele więcej

Alternatywne konfiguracje wybierane przez użytkownika grupami do trzech parametrów

Wykrywanie zerowej wartości prądu t

Elastyczna 5-punktowa krzywa U/f

Zintegrowana elastyczna 5-punktowa krzywa

U/f, pozwala na dokładne dostosowanie krzywej momentu do charakterystyki maszyny.

Druga funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego

Funkcja ta używana jest przy indywidualnym napędzaniu, przez jedną przetwornicę dwóch silników, mających różne prądy znamionowe.

Charakterystyka U/f

0

Krzywa U/f

V/f 1

V/f4

V/f5

V/f3

V/f2

Charakterystyka momentu

Częstotliwość bazowa

Sterowanie wektorem pola magnetycznego

Zintegrowane z systemem przetwornicy sterowanie wektorem pola magnetycznego, umożliwia osiąganie dużych momentów, nawet przy małych prędkościach obrotowych.

Jeśli nawet używany jest silnik powszechnego użytku bez zainstalowanego enkodera, system bezczujnikowego sterowania wektorowego pozwala serii FR-A700 na szybką oraz dokładną regulację prędkości i momentu obrotowego.

Gdy w FR-A700 zamontowana jest karta

FR-A7AP, to używając silnika z enkoderem można uzyskać pełne sterowanie wektorem

Funkcja unikania regeneracji

Funkcja unikania regeneracji w przetwornicach serii 700 pozwala unikać wyłączenia przetwornicy przez regeneracyjne przepięcie, spowodowane zwrotem energii z obciążenia o dużej bezwładności do przetwornicy częstotliwości (na przykład podczas hamowania silnikiem lub, gdy obciążenie aktywnie napędza silnik).

Po przekroczeniu zaprogramowanej wartości progowej napięcia, przetwornica może automatycznie zwiększyć częstotliwość wyjściową lub ograniczyć nachylenie hamowania. Czułość odpowiedzi, dynamika i zakres pracy są możliwe do nastawienia.

Na przykład, funkcja ta może nie dopuścić do wyłączenia przetwornicy przez błąd przepięcia, gdy obroty wentylatora sterowanego przez przetwornicę wzrosną z powodu ciągu pochodzącego z innego wentylatora, działającego w tym samym kanale wentylacyjnym. Funkcja ta może chwilowo zwiększyć częstotliwość wyjściową powyżej wartości zadanej.

Funkcja ta może być również użyta do hamowania obciążenia w obwodzie napięcia DC, bez stosowania modułów hamujących.

Automatyczny restart po chwilowym zaniku napięcia zasilania

W zastosowaniach pompowych i wentylatorowych, po krótkotrwałym zaniku napięcia zasilania normalne działanie może być automatycznie kontynuowane. W prosty sposób system reaktywuje silnik pracujący na wolnych obrotach i automatycznie przyspiesza go ponownie do wartości zadanej.

Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób przetwornica częstotliwości może zareagować na krótkotrwałą przerwę zasilania. Zamiast zmniejszać wolne obroty i zatrzymać się, obroty silnika są przez przetwornicę automatycznie

"wyłapywane" i przyspieszane z powrotem do poprzedniej prędkości.

Zasilanie

Częstotliwość wyjściowa

Zwalnianie

IPF

Przyspieszenie przy

Licznik czasu obsługi technicznej

Funkcja licznika czasu obsługi technicznej, może być używana do monitorowania serwisowego czasu życia różnych podzespołów.

Odzyskiwanie energii

W celu poprawienia wydajności hamowania, nowa przetwornica FR-A741 wyposażona została w funkcję odzyskiwania energii. Odprowadzanie energii wytwarzanej przez układ hamowania z powrotem do sieci zasilającej wytwarza znacznie mniej ciepła, niż rezystor hamowania. Niezależnie od obniżenia poboru mocy, wyeliminowanie koniecznego urządzenia chłodzącego zmniejsza również wymagania związane z przestrzenią montażową.

Oddawanie energii z powrotem do sieci może być również wykorzystane do innych celów, co jeszcze bardziej zredukuje koszty eksploatacji.

Zintegrowana funkcja odzyskiwania energii pozwala na użycie mniejszych i znacznie tańszych systemów napędowych oraz upraszcza sposób rozmieszczenia elementów, co redukuje rozmiar szafki sterującej.

7

MITSUBISHI ELECTRIC

95

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

FR-D700 Standardowe, ultra kompaktowe przetwornice

MITSUBISHI

Seria ultra kompaktowych przetwornic częstotliwości FR-D700 wyróżnia się poprzez swoją bardzo prostą eksploatację, jednocześnie oferując wiele funkcji.

Wersja z zaciskami sprężynowymi obwodu sterowania umożliwia szybkie i proste okablowanie. Przetwornice D700 mają wbudowany stop bezpieczeństwa i wewnętrzne diody bezpieczeństwa.

Małe rozmiary czynią z przetwornic serii

FR-D700 idealne rozwiązanie dla zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Nowe funkcje jak pośredni obwód sterujący częstotliwością wyjściową, sterowanie wałka naciągu czy też funkcja trawersu, umożliwiają uniwersalne stosowanie w takich aplikacjach jak:

Pompy

Wentylatory

Prasy

Przenośniki

Pralki przemysłowe

Automatyczne systemy składowania

Seria FR-D720S produkowana jest w przedziale mocy wyjściowej od 0,1 do 2,2 kW, natomiast seria FR-D740 w przedziale mocy wyjściowej od 0,4 do 7,5 kW.

Przetwornice częstotliwości FR-D720S EC zasilane są napięciem jednofazowym o wartości od 200 do 240 V AC. Przetwornice częstotliwości FR-D740 EC przeznaczone są do podłączenia trójfazowego zasilania o napięciu od 380 do 480 V AC.

Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres od 0,2 do 400 Hz.

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Dane techniczne sterowania znamionowa moc silnika

햲 znamionowa moc wyjściowa

햳 prąd znamionowy

햴 odporność na przeciążenia

햵 napięcie

햶 zakres częstotliwości moment rozruchowy zwiększenie momentu obrotowego czas przyspieszenia/hamowania kW

FR-D720S-

첸-EC/-E6

008

0,1 kVA 0,3

A 0,8

014

0,2

0,5

1,4

025

0,4

1

2,5

042

0,75

1,6

4,2

150 % nominalnej mocy silnika dla 60 s; 200 % dla 0,5 s

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

070

1,5

2,8

7,0

100

2,2

3,8

10,0

FR-D740-

012

첸-EC/-E6

022 036 050

0,4 (0,55) 0,75 (1,1) 1,5 (2,2) 2,2 (3)

1,2 2,0 3,0 4,6

1,2 (1,4) 2,2 (2,6) 3,6 (4,3) 5,0 (6) napięcie zasilania zakres napięcia zakres częstotliwości zainstalowana moc wejścia metoda sterowania

1 faza, 200–240 V AC, -15 %/+10 %

170–264 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz ± 5 %

3 fazy, 380–480 V AC, -15 % /+10 %

325–528 V AC przy 50/60Hz

50/60 Hz ± 5 % kVA 0,5 0,9 1,5 2,3 4 2,2 1,5 2,5 4,5 5,5

Sterowanie V/f, sterowanie z optymalizacją wzbudzenia lub ogólnego przeznaczenia sterowanie wektorem pola magnetycznego kontrola modulacji Sinusoidalne PWM, technologia Soft PWM częstotliwość przełączania PWM kHz 0,7–14,5, regulowana przez użytkownika

Hz 0,2–400

³150 %/1 Hz (przy sterowaniu wektorowym lub kompensacji poślizgu)

Ręczne zwiększenie momentu obrotowego

0,1 do 3600 s charakterystyka przyspieszenia/hamowania moment hamujący hamowanie DC zabezpieczenie silnika sygnał ustawienia częstotliwości

Możliwość wyboru trybu liniowego lub "S" dla przyspieszenia/hamowania

Częstotliwość robocza: 0–120 Hz, operating time: 0–10 s, napięcie: 0–30 % (regulowane zewnętrznie)

Sygnały sterujące do pracy sygnały wejściowe funkcje działania

080

3,7 (4)

7,2

8,0 (9,6)

9,5

120

5,5 (7,5)

9,1

160

7,5 (11)

13,0

12,0 (14,1) 16,0 (19,2)

12 17

Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)

0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA, z panela operatorskiego (programatora). Jednostka przyrostu częstotliwości jest ustawiana.

Używając parametrów 178 do 182 (wybór funkcji terminali wejściowych), można wybrać dowolny z pięciu sygnałów: wielobiegowa nastawa obrotów, sterowanie zdalne, wybór drugiej funkcji, aktywacja zacisku 4, wybór pracy w trybie JOG, aktywowanie funkcji PID, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, przełączanie trybów PU – sterowanie zewnętrzne, załączenie sterowania V/f, odcięcie wyjścia przetwornicy, wybór automatycznego podtrzymania startu, wybór funkcji trawersu, polecenie obrotu do przodu, polecenie obrotu do tyłu, reset przetwornicy, przełączanie trybów PU-NET, przełączanie trybów zewnętrzny-NET, przełączenie źródła poleceń sterowania, sygnał zezwolenia pracy przetwornicy i zewnętrzna blokada PU

Nastawa minimalnej/maksymalnej częstotliwości, funkcja przeskoku częstotliwości, wybór zewnętrznego przekaźnika termicznego, automatyczny restart po chwilowym zaniku zasilania, blokada obrotów w przód/ do tylu, zdalne sterowanie, wybór drugiej funkcji, wielobiegowa nastawa obrotów, funkcja unikania regeneracji, kompensacja poślizgu, wybór trybu pracy, funkcja autotuningu offline, sterowanie PID, komunikacja z PC (RS485), sterowanie z optymalizacją wzbudzenia, zatrzymanie przy braku zasilania, funkcja wygładzania prędkości, komunikacja Modbus-RTU

Inne sygnały wyjściowe chłodzenie stan działania sygnał analogowy stopień ochrony

햸 strata mocy [kW] wymiary (SxWxG) [mm]

Za pomocą parametrów 190 i 192 (wybór funkcji zacisku wyjścia) mogą być ustawione: wyjście falownika załączone, osiągnięto zadaną prędkość, alarm przeciążenia, detekcja częstotliwości wyjściowej, alarm wstępny hamowania regeneracyjnego, alarm wstępny elektronicznego przekaźnika termicznego, przetwornica gotowa do pracy, detekcja prądu wyjściowego, detekcja zerowego prądu na wyjściu, dolne ograniczenie PID, górne ograniczenie PID, obrót do przodu/do tyłu przy sterowaniu PID, alarm wentylatora, alarm wstępny przegrzania radiatora, hamowanie przy chwilowym zaniku zasilania, sterowanie PID załączone, zawieszenie sygnału wyjścia PID, podczas restartu, alarm zużycia, zdalne wyjście, monitor wartości średniej natężenia prądu, wyjście alarmowe, wyjście błędu, alarm licznika czasu konserwacji

0–10 V DC

Stygnięcie Chłodzenie wentylatorowe Stygnięcie Chłodzenie wentylatorowe

IP20

0,5

68x128x

80,5

0,5

68x128x

80,5

0,9

68x128x

142,5

1,1

68x128x

162,5

1,5

108x128x

155

2,0

140x150x

145

1,3

108x128x

129,5

1,3

108x128x

129,5

1,4

108x128x

135,5

1,5

108x128x

155,5

1,5

108x128x

165,5

3,3

220x150x

155

3,3

220x150x

155

Dane do zamówienia pojedyncza warstwa ochronna (EC) Nr kat. 214189 podwójna warstwa ochronna (E6) Nr kat. 240961

214190

240962

214191

240963

214192

240964

214193

240965

214194

240966

212414

240967

212415

240968

212416

240969

212417

240970

212418

240971

212419

240972

212420

240973

Uwagi:

Wskazana moc silnika jest to moc standardowego 4-polowego silnika Mitsubishi. Moc podana w nawiasach () oznacza moc dla temperatury otoczenia +40°C.

Zestawienie znamionowych mocy wyjściowych odnosi się do napięcia silnika 440 V.

Podane w nawiasach wartości prądu wyjściowego dotyczą temperatury otoczenia do 40 °C.

Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej, jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.

Dla powtarzającego się obciążenia, należy dla przetwornicy i silnika uwzględnić czas potrzebny na powrót do temperatur równych lub niższych, od występujących pod 100 % obciążeniem.

Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane.

Jednak maksymalna wartość impulsu wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około

Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.

Moc zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji przetwornicy widzianej od strony zasilania (włączając składowe pochodzące od dławika wejściowego i kabli).

FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)

96

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Przetwornice kompaktowe FR-E700 SC

Polepszone funkcje i możliwości sprzętowe, jak: wbudowany interfejs USB, wbudowane cyfrowe pokrętło zadawania z wyświetlaczem, zwiększona wydajność napędu w zakresie niskich prędkości, jak również możliwość stosowania wielu kart opcjonalnych, jak wymienne karty we/wy, tworzą z przetwornicy FR-E700 SC genialnie wszechstronny, komercyjny produkt nadający się do wielu zastosowań, takich jak: maszyny włókiennicze mechanizmy bram i drzwi podnośniki dźwigi systemy transportu materiałów

Ulepszone funkcje kontroli ograniczenia prędkości/ mocy gwarantują większe bezpieczeństwo maszyny. W sposób niezawodny zabezpiecza to maszyny przed uszkodzeniami.

Seria FR-E720S SC produkowana jest w przedziale mocy wyjściowej od

0,1 do 2,2 kW, natomiast seria FR-E740 SC w przedziale mocy wyjściowej od

0,4 do 15 kW.

Przetwornice częstotliwości FR-E720S SC przeznaczone są do zasilania napięciem jednofazowym o wartości od 200 do

240 V AC. Przetwornice częstotliwości

FR-E740 SC przeznaczone są do podłączenia trójfazowego zasilania o napięciu od

380 do 480 V AC.

Zakres częstotliwości wyjściowej 0,2 Hz do 400 Hz.

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Dane techniczne sterowania

Sygnały sterujące do pracy

Inne znamionowa moc silnika

햲 znamionowa moc wyjściowa

햳 prąd znamionowy

햴 odporność na przeciążenia

햵 napięcie

햶 napięcie zasilania zakres napięcia zakres częstotliwości zainstalowana moc wejścia metoda sterowania

FR-E720S-

008 kW 0,1 kVA 0,3

첸-SC-EC/-E6

015

0,2

0,6

030

0,4

1,2

A 0,8 (0,8) 1,5 (1,4) 3 (2,5)

050

0,75

2

5 (4,1)

080

1,5

3,2

8 (7)

150 % nominalnej mocy silnika dla 60 s; 200 % dla 3 s

110

2,2

4,4

FR-E740-

첸-SC-EC/-E6

016

0,4

1,2

026

0,75

2,0

040

1,5

3,0

060

2,2

4,6

095

3,7

7,2

120

5,5

9,1

11 (10) 1,6 (1,4) 2,6 (2,2) 4,0 (3,8) 6,0 (5,4) 9,5 (8,7) 12

170

7,5

13

17

230

11

17,5

23

300

15

23,0

30

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

1-faza, 200–240 V AC, -15 %/+10 %

170–264 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz ± 5 % kVA 0,5 0,9 1,5 2,5

3 fazy, 380–480 V AC, -15 % /+10 %

325–528 V AC przy 50/60 Hz

4 5,2 1,5 2,5 4,5 5,5 9,5 12 17 20 28

Sterowanie V/f, sterowanie optymalizacją wzbudzenia, ogólnego przeznaczenia wektorowe sterowanie strumienia magnetycznego lub zaawansowane wektorowe sterowanie strumienia magnetycznego

Sinusoidalne PWM, technologia Soft PWM kontrola modulacji częstotliwość przełączania PWM kHz 0,7–14,5, regulowana przez użytkownika zakres częstotliwości moment rozruchowy zwiększenie momentu obrotowego

Hz 0,2–400

³200 %/0,5 Hz (zaawansowane wektorowe sterowanie strumienia magnetycznego (3,7 K lub mniej))

Ręczne zwiększenie momentu obrotowego

0,01–360 s, 0,1–3600 s (możliwość ustawienia indywidualnego dla przyspieszenia i hamowania) czas przyspieszenia/hamowania charakterystyka przyspieszenia/hamowania

Możliwość wyboru trybu liniowego lub "S" dla przyspieszenia/hamowania moment hamujący hamowanie DC zabezpieczenie silnika sygnał ustawienia częstotliwości

Częstotliwość robocza: 0–120 Hz, czas działania: 0–10 s, napięcie: 0–30 % (regulowane zewnętrznie) sygnały wejściowe

Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)

0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA, z panela operatorskiego (programatora)

Używając parametrów 178 do 184 (wybór funkcji terminali wejść), można wybrać dowolny z siedmiu sygnałów. Można wybrać spomiędzy takich funkcji, jak wielobiegowa nastawa obrotów, zdalne sterowanie, zatrzymanie przy dojściu do mechanicznego stopu, wybór drugiej funkcji, aktywacja zacisku 4, wybór pracy w trybie JOG, aktywowanie funkcji PID, sygnał odblokowania hamulca, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, przełączanie trybów PU – zewnętrzny, załączenie sterowania V/f, wyłączenie wyjścia, wybór automatycznego podtrzymania startu, polecenie obrotu do przodu, polecenie obrotu do tyłu, reset falownika, przełączanie trybów PU-NET, przełączanie trybów zewnętrzny-NET, przełączenie źródła poleceń sterowania, sygnał zezwolenia pracy falownika i zewnętrzna blokada PU.

Funkcje działania

Funkcja stopu bezpieczeństwa sygnały wyjściowe stan działania sygnał analogowy chłodzenie stopień ochrony

햸 strata mocy [kW] wymiary (SxWxG) [mm]

Nastawa minimalnej/maksymalnej częstotliwości, funkcja przeskoku częstotliwości, wybór zewnętrznego przekaźnika zabezpieczenia termicznego, automatyczny restart po chwilowym zaniku zasilania, blokada obrotów w przód/do tylu, zdalne sterowanie, sterowanie sekwencją hamowania, wybór drugiej funkcji, praca z wyborem zaprogramowanej prędkości referencyjnej, zatrzymanie przy dojściu do mechanicznego stopu, sterowanie opuszczaniem, funkcja unikania regeneracji, kompensacja poślizgu, wybór trybu pracy, funkcja autotuningu offline, sterowanie PID, komunikacja z PC (RS485)

Sygnał stopu bezpieczeństwa można doprowadzić do zacisków S1 i S2 (stosownie do norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 kategoria 3, PLd EN62061, IEC61508 SIL2).

Za pomocą parametrów 190 do 192 (wybór funkcji zacisku wyjścia) można ustawić: wyjście falownika załączone, osiągnięto zadaną prędkość, alarm przeciążenia, detekcja częstotliwości wyjściowej, alarm wstępny hamowania regeneracyjnego, alarm wstępny elektronicznego przekaźnika termicznego, falownik gotowy do pracy, detekcja prądu wyjściowego, detekcja braku prądu na wyjściu, dolne ograniczenie PID, górny ograniczenie PID, obrót do przodu/ do tyłu przy sterowaniu PID, polecenia odblokowania hamulca, alarm wentylatora, (od modelu FR-E720S-050SC) alarm wstępny przegrzania radiatora, hamowanie przy zaniku zasilania, sterowanie PID załączone, wyjście monitora "stop bezpieczeństwa", wyjście monitora 2 "stop bezpieczeństwa", restart aktywny, alarm zużycia, monitor wartości średniej natężenia prądu, zdalne wyjście, wyjście alarmowe, wyjście błędu, sygnał licznika czasu konserwacji

0–10 V DC

Stygnięcie Chłodzenie wentylatorowe Stygnięcie Chłodzenie wentylatorowe Stygnięcie

IP20

0,6 0,6 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 3,2 3,2 6 6

68x128x86,5

0,9

68x128 x148,5

1,4

108x128x

141,5

1,5

108x128 x167

2,0

140x150 x161,5

140x150x120 140x150x141 220x150x153 220x260x196

Dane do zamówienia pojedyncza warstwa ochronna (EC) Nr kat. 234795 234796 234797 234798 234799 234800 234801 234802 234803 234804 234805 234806 234807 234808 234809 podwójna warstwa ochronna (E6) Nr kat. 240974 240975 240976 240977 240978 240979 240980 240981 240982 240983 240984 240985 240986 240987 240988

Uwagi:

Wskazana moc silnika jest to moc standardowego 4-polowego silnika Mitsubishi.

Wskazana znamionowa moc wyjściowa zakłada, że napięcie wyjściowe ma wartość 440 V.

Znamionowy prąd wyjściowy przyjmuje wartość z nawiasu, gdy napęd ma pracować z ograniczeniem szumu akustycznego przy temperaturze powyżej 40 °C, przy wartości parametru 72 (wybór częstotliwości PWM) ustawionej na 2kHz lub wyżej.

Pokazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej przetwornicy, jest stosunkiem wartości prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornic.

Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.

Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane. Jednak maksymalna wartość impulsu wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około

Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.

Moc zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji przetwornicy widzianej od strony zasilania (włączając składowe pochodzące od dławika wejściowego i kabli).

FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)

MITSUBISHI ELECTRIC

97

7

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

Energooszczędne przetwornice FR-F700

Hz

A

V

PU

MON

EXT

P.RUN

NET

FWD

REV

PU

EXT

MODE

REV

SET

FWD

STOP

RESET

FR-DU07

MITSUBISHI

FR-F 700

Hz

A

V

PU

REV

MON P.RUN

EXT NET

FWD

PU

EXT

REV FWD

MODE SET

STOP

RESET

FR-DU07

DANGER: Risk of injur

Read the manual and y and electric shock follow the safety inst ructions before use.

removing this cover.

Isolate from supply and wait 10 minutes before connection

Ensure proper earth

CAUTION: Risk of fire

Mount the inverter on a non-combustible s urface.

400V

FR–F740–2.2K

Seria przetwornic FR-F 700 firmy Mitsubishi

Electric to całkowicie nowa gama przetwornic częstotliwości z wyjątkowymi możliwościami w zakresie oszczędności mocy.

Przetwornice te nadają się idealnie do pomp, wentylatorów oraz aplikacji z obniżonymi wymaganiami odnośnie przeciążenia, np.:

Instalacji klimatyzacyjnych, np. w zarządzaniu budynkami

Instalacji wentylatorów wyciągowych

Wentylatorów i dmuchaw

Instalacji hydraulicznych

Sprężarek

Kanalizacji i instalacji odprowadzania cieczy

Pomp wody gruntowej

Pomp w obwodach ogrzewania

Systemów napędów o częstych cyklach pracy jałowej

Przetwornice te są bardzo wygodne w użyciu i są dostępne z normami wyjściowymi dopasowanymi do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Przetwornice serii FR-F740 dostępne są w przedziale mocy wyjściowej od 0,75 do

630 kW.

Model FR-F746 o stopniu ochrony IP54 jest dostępny w zakresie mocy od 0,75 do

55 kW.

Wszystkie przetwornice tej serii zaprojektowano do połączenia z trójfazową siecią zasilającą o napięciu od 380 do

500 V/500 V (50/60 Hz).

Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres od 0,5 do 400 Hz.

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Inne znamionowa moc silnika

[kW] prąd znamionowy

[A]

햷 znamionowa moc wyjściowa [kVA] zdolność do przeciążenia

� napięcie

� zakres częstotliwości częstotliwość nośna napięcie zasilania

SLD

LD zakres napięcia częstotliwość zasilania moc źródła zasilania

[kVA]

SLD

LD chłodzenie

FR-F740

FR-F746 stopień ochrony strata mocy [kW]

햹 waga przetwornicy częstotliwości [kg]

FR-F740

FR-F746

SLD

LD

FR-F740

FR-F746 wymiary (SxWxG)

[mm] odporność na przeciążenia 120 % (SLD)

FR-F740

FR-F746

FR-F740-

첸-EC/-E1/FR-F746-첸-EC

00023 00038 00052 00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160

0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 odpornośćnaprzeciążenia150% (LD) odporność na przeciążenia

120 % (SLD)

햶 odporność na przeciążenia

150 % (LD)

SLD

LD

0,75

1,8

1,6

1,5

I nom 2,3 3,8

I maks. 60 s 2,5 4,2

I maks. 3 s 2,8 4,6

I nom 2,1 3,5

I maks. 60 s 2,5 4,2

I maks. 3 s 3,1 5,2

2,9

2,7

2,2

5,2

7,2

4,0

3,7

5,7

6,2

4,8

5,8

3,7

8,3

9,1

10

7,6

9,1

11,4

6,3

5,8

5,5

12,6

13,9

15,1

11,5

13,8

17,2

9,6

8,8

7,5

17

18,7

20,4

16

19,2

24

13

12,2

11

25

27,5

30

23

27,6

34,5

19,1

17,5

15

31

34,1

37,2

29

34,8

43,5

23,6

22,1

18,5

38

41,8

45,6

35

42

52,5

29,0

26,7

22

47

51,7

56,4

43

51,6

64,5

35,8

32,8

30

62

68,2

74,4

57

68,4

85,5

47,3

43,4

37

77

84,7

92,4

70

84

105

58,7

53,3

45

93

102,3

111,6

85

102

127,5

70,9

64,8

55

Znamionowa moc silnika 120 % dla 3 s; 110 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – wartości typowe dla pomp i wentylatorów

Znamionowa moc silnika 150 % dla 3 s; 120 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – wartości typowe dla taśm przenośników i wirówek

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

Hz 0,5–400 kHz 0,7–14,5 (regulowana przez użytkownika)

3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %

323–550 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz

±5 %

2,8 5,0 6,1 10 13 19 22 31 37 45 57 73 88 110

116

127,5

139,2

106

127,2

159

88,4

80,8

2,5 4,5

150x260x140

249x395x210

5,5

Stygnięcie

Chłodzenie wentylatorowe

IP20

IP54

0,06

0,05

3,5

12,5

0,08

0,08

3,5

12,5

0,1

0,09

3,5

12,5

9

Chłodzenie wentylatorowe

0,16

0,14

3,5

12,5

12

0,19

0,18

3,5

12,5

17

0,24

0,22

6,5

18,5

20 28 34

0,34

0,31

6,5

18,5

0,39

0,35

7,5

21,5

220x260x

170

220x300x190

319x395x

240

319x445x260

0,49

0,44

7,5

21,5

41

0,58

0,52

13

30

52

0,81

0,71

13

30

250x400 x190

354x560x260

66

IP00

80 100

1,0

0,93

23

30

1,17

1,03

35

42

325x550 x195

435x550x250

360x590x

265

471x660x320

1,51

1,32

35

42

Dane do zamówienia FR-F740

� przetwornica częstotliwości podwójna warstwa ochronna (-E1) moduły mocy karta sterująca FR-CF70-EC

Dane do zamówienia FR-F746

156569

158589

156570

158591

156571

158592

156572

158593

156573

158594

156594

158595

156595

158596

156596

158597

156597

158598

156598

158599

156599

158600 158601

169827

189878

158602

169828

189878

158603

169829

189878

Nr kat. 163796 163797 163798 163799 163800 163801 163802 163803 163804 163805 163806 163807 163808 163809

Uwagi:

Objaśnienia poz. od

햲 do

햺 zob. na następnej stronie.

98

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Asortyment produktów

Wyjście znamionowa [kW] wydajność silnika

� zdolność do przeciążenia 120 % (SLD)

� zdolność do przeciążenia 150 % (LD) prąd [A] znamionowy

햷 odporność na przeciążenia

120 % (SLD)

� odporność na przeciążenia

150 % (LD) znamionowa moc wyjściowa [kVA]

SLD

LD

SLD zdolność do przeciążenia

� napięcie

� zakres częstotliwości

LD

FR-F740-

첸-EC

01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 07700 08660 09620 10940 12120

90 110 132 160 185 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630

75 90 110 132 160 185 220 250 280 315 355 400 450 500

Znamionowa moc silnika 150 % dla 3 s; 120 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – wartości typowe dla taśm przenośników i wirówek

3 fazy AC, 0 V do napięcia zasilania

Hz 0,5–400

560

I nom 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866 962 1094 1212

I maks. 60 s 198 238 286 357 397 475 529 602 671 751 847 953 1058 1203 1333

I maks. 3 s 216 259 312 390 433 518 577 656 732 820 924 1039 1154 1313 1454

I nom 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866 962 1094

I maks. 60 s 173 216 259 312 390 433 518 577 656 732 820 924 1039 1154 1313

I maks. 3 s 216 270 324 390 487 541 648 721 820 915 1024 1155 1299 1443 1641

137

110

165

137

198

165

248

198

275

248

329

275

367

329

417

367

465

417

521

465

587

521

660

587

733

660

Znamionowa moc silnika 120 % dla 3 s; 110 % dla 1 min (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – wartości typowe dla pomp i wentylatorów

834

733

924

834

Wejście

Inne częstotliwość nośna napięcie zasilania zakres napięcia częstotliwość zasilania moc źródła zasilania

[kVA]

SLD

LD chłodzenie stopień ochrony

� strata mocy

[kW]

SLD

LD ciężar przetwornicy [kg] ciężar dławika [kg] wymiary (SxWxG) kHz 0,7–6 (regulowana przez użytkownika)

3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %

323–550 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz

±5 %

137 165 198 248

198 110 137 165

Chłodzenie wentylatorowe

IP00

2,7 3,3

2,25 2,7

3,96

3,3

4,8

3,96

[mm]

37

20

50

22

57

26

435x550 x250

465x620x300

72

28

275

248

465x740x360

5,55

4,8

72

29

329

275

6,6

5,55

110

30

367

329

7,5

6,6

110

35

498x1010x380

417

367

8,4

7,5

220

38

465

417

9,45

8,4

220

42

680x1010x380

520

465

587

520

660

587

10,65 12,0

9,45 10,65

13,5

12,0

220

46

260

50

260

57

790x1330x440

733

660

15,0

13,5

370

67

834

733

16,8

15,0

370

85

995x1580x440

924

834

18,9

16,8

370

95

Dane do zmówienia

� przetwornica częstotliwości moduły mocy karta sterująca FR-CF70-ECT

169830 169831 169832 169833 169834 169835 169836 169837 169838 169839 169840 169841 169842 169843 169844

189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879 189879

Uwagi:

Dane dotyczące wydajności przy znamionowej mocy silnika odnoszą się do napięcia silnika wynoszącego 440 V.

Procentowa zdolność przeciążeniowa przetwornicy, jest stosunkiem wartości prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy w odpowiednim trybie pracy. Przy powtarzających się cyklach obciążenia należy przetwornicy i silnikowi dać wystarczającą ilość czasu na ochłodzenie poniżej temperatury osiąganej przy 100% obciążeniu. Okresy oczekiwania można obliczyć metodą prądu r.m.s. (I

2

× t), która wymaga znajomości obciążenia.

Maksymalne napięcie wyjściowe nie może przekroczyć napięcia zasilania. Napięcie wyjściowe może być zróżnicowane w całym zakresie napięcia zasilania.

Moc źródła zasilania jest zróżnicowana w zależności od wartości impedancji przetwornicy po stronie zasilania (łącznie z wartościami dla kabli i dławika wejściowego).

Gdy zostanie wybrana charakterystyka obciążenia z odpornością na przeciążenia 120 %, maksymalna dozwolona temperatura otoczenia wynosi 40 °C.

Gdy przetwornica pracuje z częstotliwością nośną

³3kHz,wartośćtajestautomatycznieobniżana,jaktylkoczęstotliwośćprzetwornicyprzekroczy85%wartościprąduznamionowego.

Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.

FR-DU07: IP40 (z wyjątkiem złącza PU)

Wszystkie przetwornice, począwszy od modelu FR-F740-01800 i wyżej, są dostarczane z obwodami drukowanymi pokrytymi podwójną warstwą ochronną. Modele FR-F740 00023 do 01160 mają standardowo pokryte obwody drukowane. Wersja z podwójną warstwą ochronną dostępna jest jako opcja.

7

FR-F740/F746 EC

Dane techniczne sterowania

Sygnały sterujące do pracy

Wyświetlacz charakterystyka napięcia/częstotliwości moment rozruchowy czas przyspieszenia/opóźnienia charakterystyka przyspieszenia/opóźnienia hamulec DC zabezpieczenie silnika metoda sterowania sterowanie modulacyjne sygnały wejściowe sygnały wyjściowe stan działania w przypadku korzystania z opcji FR-A7AY, FR-A7AR wyjście impulsowe/analogowe wielkości wyświetlane na ekranie programatora

(FR-PU07/

FR-DU07) stan działania definicja alarmu interaktywny przewodnik

Opis

Częstotliwość podstawową można ustawić w zakresie od 0 do 400 Hz.

możliwość wyboru stałego lub regulowanego momentu obrotowego bądź opcjonalnej, elastycznej 5-punktowej charakterystyki V/f

120 % (3 Hz) przy ustawieniu na proste sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym i kompensację przesunięć

0; od 0,1–3600 s (możliwe ustawienie indywidualne)

Liniowa lub typu "S", wybierany przez użytkownika

Częstotliwość robocza (0–120 Hz), czas działania ( 0–10 s) oraz napięcie robocze (0–30 %) mogą być ustawiane indywidualnie. Hamulec DC może być włączany również poprzez wejście cyfrowe.

Przekaźnik elektronicznego zabezpieczenia silnika (prąd znamionowy regulowany przez użytkownika)

Sterowanie V/f, sterowanie z optymalizacją wzbudzenia lub proste sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym

Wyjście sinusoidalne PWM, Soft PWM

Możliwy jest wybór dowolnego z 12 sygnałów za pomocą parametrów od 178 do 189 (wybór funkcji terminala wejściowego)

Możliwy jest wybór dowolnego z siedmiu sygnałów za pomocą parametrów od 190 do 196 (wybór funkcji terminala wyjściowego)

Opróczpowyższychtrybówdziałaniamożnaużywaćparametrów313-319(wybórfunkcjidladodatkowychsiedmiuterminaliwyjściowych)wceluprzypisanianastępującychczterech sygnałów:trwałośćkondensatoraobwodusterowania,trwałośćkondensatoraobwodugłównego,trwałośćwentylatorachłodzącego,trwałośćobwoduograniczającegoprądrozruchowy

Można również użyć parametrów 54 (przypisanie analogowego wyjścia prądowego) i 158 (przypisanie analogowego wyjścia napięciowego) w celu przypisania poniższych wyświetlaczy do jednego lub dwóch wyjść

Częstotliwość wyjściowa, prąd silnika (wartość stała lub szczytowa), napięcie wyjściowe, wskaźnik alarmu, wartość ustawienia częstotliwości, prędkość robocza silnika, napięcie wyjściowe przetwornicy (wartość stała lub szczytowa), stopień obciążenia elektronicznego przekaźnika termoelektrycznego, moc pobierana, moc wyjściowa, pomiar drogi, łączny czas wzbudzania, rzeczywisty czas działania, stopień obciążenia silnika, licznik energii czynnej, wartość zaoszczędzonej mocy, łączna moc zaoszczędzona, obciążenie obwodu hamulca odzyskowego (01800 i nowsze), wartość zadana PID, wielkość regulowana PID, wskaźnik odchyleń PID, monitor terminala I/O, opcjonalny monitor terminala wejściowego (tylko

FR-DU07), opcjonalny monitor terminala wyjściowego (tylko FR-DU07), wskaźnik stanu montażu opcji (tylko FR-PU07), stan przypisania terminali (tylko FR-PU07)

Definicja alarmu jest wyświetlana po włączeniu funkcji zabezpieczającej. Zachowywane są: napięcie wyjściowe/prąd wyjściowy/częstotliwość wyjściowa/łączny czas wzbudzania tuż przed włączeniem funkcji zabezpieczającej oraz ostatnie osiem definicji alarmów.

Przewodnik obsługi/wykrywania i usuwania usterek z funkcją pomocy (tylko FR-PU07)

MITSUBISHI ELECTRIC

99

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

Przetwornice wysokiej klasy FR-A700

MITSUBISHI

FR-A 700

Hz

A

V

PU

MON

P.RUN

EXT NET

REV

FWD

PU

EXT

REV FWD

MODE

SET

STOP

RESET

FR-DU07

!

DANGER: Risk of injur y and electric shock

Read the manual and follow the safety instr uctions before use.

removing this cover.

Ensure proper earth wait 10 minutes before

Isolate from supply and connection

!

CAUTION: Risk of fire

Mount the inverter on a non-combustible surf ace.

FR–A740–2.2K

400V

Nowe przetwornice częstotliwości

FR-A700 łączą w sobie innowacyjne rozwiązania i niezawodną technologię z maksymalną mocą, oszczędnością i elastycznością.

FR-A700 jest przeznaczony do wykonywania trudnych zadań napędowych, wymagających dużego momentu obrotowego i bardzo dokładnych obrotów.

Swój obszerny zakres funkcji pozwala na dostosowanie się do wielu aplikacji. Te znakomite właściwości napędu FR-A740, nadają się do różnych potrzeb, takich jak:

Przenośniki, transportery

Maszyny do procesów chemicznych

Nawijarki

Maszyny drukujące

Przekładnie dźwigowe i windowe

Systemy magazynowe wysokiego składowania

Wytłaczarki

Wirówki

Obrabiarki

Przetwornice serii FR-A740 dostępne są w przedziale mocy wyjściowej od 0,4 do 630 kW.

Wszystkie przetwornice z tej serii zaprojektowane są do podłączenia napięcia zasilania 3~ 380 do 500 V/(50/60 Hz).

Zakres częstotliwości wyjściowej od 0,2 do

400 Hz.

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Inne znamionowa moc silnika

[kW] prąd znamionowy

[A]

� znamionowa moc wyjściowa

[kVA]

� zdolność do przeciążenia

HD napięcie

� zakres częstotliwości moment hamowania regeneracyjnego częstotliwość nośna napięcie zasilania zakres napięcia częstotliwość zasilania moc źródła zasilania

[kVA]

SLD

LD

ND

HD chłodzenie konstrukcja zabezpieczająca

� strata mocy [kW]

SLD

LD

ND

HD waga przetwornicy częstotliwości wymiary (SxWxG) odpornośćnaprzeciążenia150%(LD) 0,75 odpornośćnaprzeciążenia200%(ND) 0,4

ND

HD

SLD

LD

ND

FR-A740-

첸-EC/-E1

00023 00038 00052 odpornośćnaprzeciążenia120%(SLD) 0,75 1,5 2,2 odpornośćnaprzeciążenia250%(HD) 0,25 odporność na przeciążenia

120 % (SLD)

I nom 2,3

I maks. 60 s 2,5 odporność na przeciążenia

150 % (LD) odporność na przeciążenia

200 % (ND)

I maks. 3 s 2,8

I nom 2,1

I maks. 60 s 2,5

I maks. 3 s 3,2

I nom 1,5

I maks. 60 s 2,3 odporność na przeciążenia

250 % (HD)

I maks. 3 s 3

I nom 0,8

I maks. 60 s 1,6

I maks. 3 s 2

SLD 1,8

LD 1,6

5

1,5

3

3,8

2,9

2,7

1,5

0,75

0,4

3,8

4,2

4,6

3,5

4,2

5,3

2,5

3,8

2,2

1,5

0,75

5,2

5,7

6,2

4,8

5,8

7,2

4

6

8

2,5

5

6,3

4,0

3,7

12

4

8

10

6,3

5,8

00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160

3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

3,7

2,2

1,5

8,3

9,1

10

7,6

9,1

11,4

6

9

5,5

3,7

2,2

12,6

13,9

15,1

11,5

13,8

17,3

9

13,5

7,5

5,5

3,7

17

18,7

20,4

16

19,2

24

12

18

11

7,5

5,5

25

27,5

30

23

27,6

34,5

17

25,5

15

11

7,5

31

34,1

37,2

29

34,8

43,5

23

34,5

18,5

15

11

38

41,8

45,6

35

42

52,5

31

46,5

22

18,5

15

47

51,7

56,4

43

51,6

64,5

38

57

30

22

18,5

62

68,2

74,4

57

68,4

85,5

44

66

37

30

22

77

84,7

92,4

70

84

105

57

85,5

45

37

30

93

55

45

37

116

102,3 127,6

111,6 139,2

85

102

127,5

71

106,5

106

127,2

159

86

129

18

6

12

15

9,6

8,8

24

9

18

22,5

13,0

12,2

34

12

24

30

19,1

17,5

46

17

34

42,5

23,6

22,1

62

23

46

57,5

29,0

26,7

76

31

62

77,5

35,8

32,8

88

38

76

95

47,3

43,4

1,1

0,6

1,9

1,1

3,0

1,9

4,6

3,0

6,9

4,6

9,1

6,9

13,0

9,1

17,5

13,0

23,6

17,5

29,0

23,6

33,5

29,0

43,4

33,5

Znamionowa moc silnika 110 % dla 60 s; 120 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

Znamionowa moc silnika 150 % dla 60 s; 200 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

114

44

88

110

58,7

53,3

142

57

172

71

114 142

142,5 177,5

70,9

64,8

88,4

80,8

54,1

43,4

65,5

54,1

Znamionowa moc silnika 200 % dla 60 s; 250 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

Hz 0,2–400

100 % momentu/2 % ED 20 % momentu/ciągły

20 % momentu/ciągły kHz 0,7–14,5

3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %

323–550 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz

±5 %

2,5 4,5 5,5

2,1

1,5

4

2,5

4,8

4,5

2,5 0,8

Stygnięcie

IP20

1,5

0,06

0,05

0,05

0,082

0,08

0,065

0,98

0,09

0,075

0,043

[kg] 3,8

[mm] 150x260x140

0,05

3,8

0,06

3,8

9

8

5,5

12

11,5

9

17

16

12

4,5 5,5 9

Chłodzenie wentylatorowe

0,15

0,14

0,1

0,075

3,8

0,21

0,18

0,15

0,1

3,8

0,28

0,22

0,2

20

20

17

12

0,39

0,31

0,25

0,146 0,18

7,1 7,1

220x260x170

28

27

20

17

0,4

0,35

0,29

0,21

7,5

34

32

28

20

0,55

0,44

0,4

0,29

7,5

220x300x190

41

37

34

28

0,69

0,52

0,54

0,4

13

52

47

41

34

0,97

0,71

0,65

0,54

13

66

60

52

41

IP00

1,18

0,93

0,81

0,65

23

325x

550x

195

80

73

66

52

1,36

1,03

1,02

0,74

35

1,78

1,32

1,3

1,02

35

100

91

80

66

435x550x250

Dane do zamówienia przetwornica częstotliwości 169826 169797 169798 podwójna warstwa ochronna (-E1) 206810 206811 206812 moduły mocy karta sterująca FR-CA70-EC

Uwaga:

Objaśnienia do poz.

햲 do

햺 zob. na następnej stronie.

169799 169800 169801 169802 169803 169804 169805 169806

206813 206844 206845 206846 206847 206848 206849 206850 206851 206852 206853

169827 169828 169829

169877 169877 169877

100

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Inne znamionowa moc silnika

[kW]

� prąd znamionowy [A]

� znamionowa moc wyjściowa

[kVA]

� zdolność do przeciążenia

� napięcie

� zakres częstotliwości moment hamowania regeneracyjnego

(wartość maks./dopuszczalne obciążenie) częstotliwość nośna napięcie zasilania zakres napięcia częstotliwość zasilania moc źródła zasilania

[kVA]

� chłodzenie konstrukcja zabezpieczająca

� strata mocy

[kW] waga przetwornicy częstotliwości waga dławika wymiary (SxWxG)

SLD

LD

ND

HD

SLD

LD

ND

HD

LD

ND

HD

LD

ND

HD

SLD odpornośćnaprzeciążenia120%(SLD 90 odpornośćnaprzeciążenia150%(LD) 75

FR-A740-

첸-EC

01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 07700 08660 09620 10940 12120 odpornośćnaprzeciążenia200%(ND) 55

110

90

75

132

110

90

160

132

110

185

160

132

220

185

160

250

220

185

280

250

220

315

280

250

355

315

280

400

355

315

450

400

355

500

450

400

550

500

450

630

560

500 odpornośćnaprzeciążenia250%(HD) 45 odporność na przeciążenia

120 % (SLD odporność na przeciążenia

150 % (LD) odporność na przeciążenia

200 % (ND) odporność na przeciążenia

250 % (HD)

SLD

55 75 90 110 132 160 185 220 250 280 315 355 400 450

I rated 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866 962 1094 1212

I max. 60 s 198 238 286 358 397 475 529 602 671 751 847 953 1058 1203 1333

I max. 3 s 216 259 312 390 433 518 577 656 732 820 924 1039 1154 1313 1454

I rated 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866 962 1094

I max. 60 s 173 216 259 312 390 433 518 577 656 732 820 924 1039 1154 1313

I max. 3 s 216 270 324 390 488 542 648 722 821 915 1025 1155 1299 1443 1641

I rated 110 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866 962

I max. 60 s 165 216 270 324 390 488 542 648 722 821 915 1025 1155 1299 1443

I max. 3 s 220 288 360 432 520 650 722 864 962 1094 1220 1366 1540 1732 1924

I rated 86 110 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683 770 866

I max. 60 s 172 220 288 360 432 520 650 722 864 962 1094 1220 1366 1540 1732

I max. 3 s 215 275 360 450 540 650 813 903 1080 1203 1368 1525 1708 1925 2165

137 165 198 248 275 329 367 417 465 521 587 660 733 834 924

110

84

137

110

165

137

198

165

248

198

275

248

329

275

367

329

417

367

465

417

521

465

587

521

660

587

80 84 110 137 165 198 248 275 329 367 417 465 521

Znamionowa moc silnika 110 % dla 60 s; 120 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 40 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

Znamionowa moc silnika 150 % dla 60 s; 200 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

Znamionowa moc silnika 200 % dla 60 s; 250 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

Hz 0,2–400

20%momentu/ ciągłe

10 % momentu/ciągłe

� kHz 0,7–6 0,7–6

3 fazy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %

323–550 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz

±5 %

137 165 198 247

110

100

137

110

165

137

80 84 110

Chłodzenie wentylatorowe

IP00

198

165

137

275

247

198

165

329

275

248

198

366

329

275

248

416

366

329

275

464

416

367

329

520

464

417

367

586

520

465

417

660

586

521

465

733

659

587

521

2,65

2

1,54

1,14

2,9

2,4

1,9

1,44

3,57

2,9

2,4

1,9

[kg] 37 50 57

[kg] 20

[mm]

22 26

435x

550x250

465x620x300

3,8

3,0

2,5

1,97

72

28

4,2

3,8

3,0

2,5

72

29

465x740x360

5,02

4,2

4,0

2,57

110

30

5,5

5,1

4,2

4,0

110

35

498x1010x380

6,4

5,5

5,0

4,2

175

38

7,2

6,4

5,5

5,0

175

42

680x1010 x380

8,19

7,2

6,5

5,5

175

46

8,6

8,0

7,0

6,5

260

50

10,37 11,5

8,6 10,2

7,3

7,0

8,1

6,91

260

57

370

67

790x1330x440

733

660

587

995x1580x440

833

733

660

587

13,2

11,5

9,3

8,1

370

85

834

733

660

924

833

733

660

14,94

13,20

10,5

9,3

370

95

Dane do zamówienia przetwornica częstotliwości moduły mocy kart sterująca FR-CA70-ECT

169830 169831 169832 169833 169834 169835 169836 169837 169838 169839 169840 169841 169842 169843 169844

169877 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051 190051

Uwagi:

Wskazana znamionowa moc silnika jest to maksymalna, możliwa do zastosowania moc 4-biegunowego, standardowego silnika Mitsubishi Electric. Domyślna wartość zdolności przeciążeniowej jest fabrycznie ustawiana na 200 % (ND).

Pokazana znamionowa moc wyjściowa zakłada, iż napięcie wyjściowe wynosi 440 V.

Przy eksploatacji przetwornicy 75K (typ 02160) lub większej i przy wybranej w Pr. 72 częstotliwości PWM większej niż 2 kHz, znamionowy prąd wyjściowy wynosi maks. 85 %.

Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.

Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.

Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza napięcia zasilającego i w zadanym zakresie może być zmieniane.

Jednak maksymalna wartość impulsu wyjściowego z przetwornicy pozostaje niezmienna i wynosi około

Ö2 wartości skutecznej napięcia zasilającego.

Dla mocy od 11k do 22K (typy 00023 do 00250 i 00310 do 00620), stosowanie zewnętrznych, zadedykowanych rezystorów hamujących (FR-ABR) doprowadzi do wydajności 100 % momentu przy 6 % ED.

Znamionowa moc wejściowa zmienia się w zależności od wartości impedancji obwodu zasilającego przetwornicy (włącznie z kablami i dławikiem wejściowym).

Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.

FR-DU07: IP40 (za wyjątkiem złącza dla PU)

7

MITSUBISHI ELECTRIC

101

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

Przetwornice wysokiej klasy FR-A741 z wbudowaną funkcją odzyskiwania energii

MITSUBISHI

A 70 1

Hz

A

V

PU

REV

MON

EXT

P.RUN

NET

FWD

FR-DU07

DANGER: Risk of injur y and electric shock

Read the manual and follow the safety instr uctions before use.

removing this cover.

Isolate from supply and wait 10 minutes before

Ensure proper earth connection

CAUTION: Risk of fire

Mount the inverter on a non-combustible surf ace.

400V

FR-A741 jest najnowszym uzupełnieniem wysokowydajnej serii FR-A700. Przetwornice z wbudowaną funkcją odzyskiwania energii ustanawiają nowe standardy, które zwiększają również intensywność hamowania.

Ta kompaktowa przetwornica częstotliwości cechuje się dużą liczbą nowatorskich technologii, oferuje wyjątkową wydajność i jest idealna do napędów wciągarek oraz dynamicznych napędów dużej mocy, w których rozwijany moment może być wykorzystany do hamowania ze zwrotem energii.

Korzyści uzyskane powyżej standardowej technologii przetwornic częstotliwości są bardzo znaczne:

100 % zwrot energii hamowania

Nie wymaga rezystora hamowania

Przestrzeń wymagana na instalację jest do 40 % mniejsza i zależy od mocy wyjściowej

Zintegrowany dławik AC

Przetwornice serii FR-A741 dostępne są w przedziale mocy wyjściowej od 5,5 do 55 kW.

Wszystkie przetwornice tej serii zaprojektowano do połączenia z trójfazową siecią zasilającą o napięciu od

380 do 500 V (50/60 Hz).

Częstotliwość wyjściowa obejmuje zakres od 0,2 do 400 Hz.

7

Asortyment produktów

Wyjście

Wejście

Inne

FR-A741

5,5k 7,5k 11k 15k 18,5k 22k 30k 37k znamionowa moc silnika [kW]

� odporność na przeciążenia 200 % (ND) prąd znamionowy

[A]

� odporność na przeciążenia 200 % (ND) znamionowa moc wyjściowa [kVA]

� zdolność do przeciążenia

� napięcie

햵 zakres częstotliwości moment hamowania regeneracyjnego częstotliwość nośna napięcie zasilania zakres napięcia częstotliwość zasilania moc źródła zasilania [kVA]

햶 chłodzenie konstrukcja zabezpieczająca strata mocy [kW] waga przetwornicy częstotliwości [kg] wymiary (SxWxG)

Hz

5,5

12

9,1

7,5

17

13

30

57

43,4

37

71

54

Znamionowa moc silnika 120 % dla 60 s; 150 % dla 3 s (maks. temperatura otoczenia 50 °C) – odwrotna charakterystyka czasowa

3 fazy, 0 V do napięcia zasilania

0,2– 400

100 % ciągłe/150 % dla 60 s kHz 0,7–14,5

3-fazowy, 380–500 V AC, -15 %/+10 %

323–550 V AC przy 50/60 Hz

50/60 Hz ±5 %

12 17

Chłodzenie wentylatorowe

IP00

0,33

25

[mm] 250x470x270

0,44

26

11

23

17,5

20

0,66

37

300x600x294

15

31

23,6

28

0,86

40

18,5

38

29

34

1,1

48

360x600x320

22

44

32,8

41

1,29

49

52

1,45

65

66

1,95

80

450x700x340 470x700x368

45k

45

86

65

80

2,36

83

Dane do zamówienia

Nr kat. 216905 216906 216907 216908 216909 217397

Uwagi:

Wskazana znamionowa moc silnika jest to maksymalna, możliwa do zastosowania moc 4-biegunowego, standardowego silnika Mitsubishi Electric.

Podając znamionową moc wyjściową przyjmuje się, że napięcie wyjściowe wynosi 440 V.

Wskazana procentowa wartość zdolności przeciążeniowej jest stosunkiem prądu przeciążenia do znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy.

Przy powtarzalnym obciążeniu należy uwzględnić czas, jaki potrzebuje przetwornica i silnik na powrót do temperatury przy 100 % obciążeniu, lub niższej.

Maksymalne napięcie wyjściowe przetwornicy nie przekracza wartości napięcia zasilającego. Maksymalne napięcie wyjściowe może być zmienione w granicach ustawienia.

Jednak wartość napięcia impulsu wyjściowego przetwornicy pozostaje niezmieniona i wynosi

Ö2 napięcia zasilania.

Moc źródła zasilania zmienia się wraz z wartością impedancji obwodu zasilającego przetwornicy (włącznie z dławikiem wejściowym i kablami).

216910 216911 216912

55k

55

110

84

100

2,7

115

600x900x405

216913

102

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Wspólne dane techniczne serii FR-A700

FR-A740/FR-A741 EC metoda sterowania sterowanie modulacją rozdzielczość nastawy częstotliwości wejście analogowe wejście cyfrowe dokładność częstotliwości

Sterowane właściwości charakterystyki napięcie/częstotliwość moment rozruchowy forsowanie momentu czas przyspieszania/zwalniania charakterystyki przyspieszania/zwalniania hamowanie prądem stałym poziom zabezpieczenia przed utknięciem zabezpieczenie silnika poziom ograniczenia momentu wejście analogowe wielkości sterujące częstotliwością wejście cyfrowe sygnał startu

Sygnały sterujące sygnały wejściowe wspólne sygnały wyjściowe

Wyświetlacz wielkości wyświetlane na ekranie programatora

(FR-PU07/FR-DU07) status działania definicja alarmu interaktywny poradnik

Zabezpieczenie funkcje zabezpieczające wejście ciągu impulsów status działania gdy używana jest opcja

FR-A7AY, FR-A7AR wyjście ciągu impulsów wyjście analogowe

Opis

Miękkie sterowanie PWM/ wysoka częstotliwość nośna sterowania PWM (wybierane spośród sterowania U/f, zaawansowanego sterowania polem magnetycznym i prawdziwego bezczujnikowego sterowana wektorowego)/sterowanie wektorowe z kartą opcjonalną FR-A7AP

Sinusoidalna modulacja PWM, miękka modulacja PWM

0,015 Hz/0–50 Hz (zacisk 2, 4: 0–10 V/12 bitów)

0,03 Hz/0–50 Hz/(zacisk 2, 4: 0–5 V/11 bitów, 0–20 mA/11 bitów, zacisk 1: -10–+10 V/12 bitów)

0,06 Hz/0–50 Hz (zacisk 1: 0–

±5 V/11 bitów)

0,01 Hz

±0,2 % maksymalnej częstotliwości wyjściowej (zakres temperatury 25° ±10 °C) poprzez wejście analogowe;

±0,01 % ustawionej częstotliwości wyjściowej (poprzez wejście cyfrowe)

Częstotliwość bazowa regulowana od 0 do 400 Hz; możliwość wyboru pomiędzy stałym momentem, zmiennym momentem lub jako opcja 5-punktowa, elastyczna charakterystyka U/f

200 % 0,3 Hz (0,4 K–3,7 K), 150 % 0,3 Hz (5,5 K lub większy) (przy prawdziwym sterowaniu wektorowym bezczujnikowym lub sterowaniu wektorowym)

Ręczne forsowanie momentu

0; 0,1–3600 s (może być ustawiony indywidualnie), tryb liniowy lub krzywa S przyspieszania/zwalniania, może być wybrane przyspieszenia/zwalnianie kompensacji luzu

Liniowa lub krzywa S, wybierana przez użytkownika

Częstotliwość pracy (0–120 Hz), czas pracy ( 0–10 s) i napięcie pracy (0–30 %) można nastawić indywidualnie.

Hamowanie prądem stałym może być również uaktywnione poprzez wejście cyfrowe.

Możliwość ustawienia poziomu prądu zadziałania (regulowany od 0 do 220 %), można wybrać czy funkcja ta ma być użyta czy też nie

Elektroniczne zabezpieczenie silnika (prąd znamionowy nastawiany przez użytkownika)

Wartość ograniczenia momentu może być ustawiona (zmienna od 0 do 400 %)

Zacisk 2, 4: 0–5 V DC, 0–10 V DC, 0/4–20 mA

Zacisk 1: 0–

±5 V DC, 0–±10 V DC

Wejście korzystające z pokrętła nastawnika w panelu operatorskim lub programatorze

Cztery cyfry BCD lub 16 bitów dwójkowo (gdy wykorzystywana jest opcjonalna karta FR-A7AX)

Dostępny indywidualnie, pozwala na uruchomienie obrotów do przodu i do tyłu. Można wybrać sygnał automatycznie samopodtrzymujący (wejście 3-przewodowe).

Każdy z 12 sygnałów może być wybrany z użyciem parametrów od 178 do 189 (wybór funkcji zacisku wejściowego): wielobiegowy wybór prędkości, ustawianie zdalne, zatrzymanie na styku, wybór drugiej funkcji, wybór trzeciej funkcji, wybór wejścia zacisku 4, wybór pracy krokowej, wybór automatycznego restartu po zaniku zasilania, start lotny, wejście zewnętrznego przekaźnika termicznego, sygnał zezwolenia na pracę przetwornicy (połączenie

FR-HC/FR-CV)

, połączenie FR-HC (wykrycie nagłego zaniku zasilania)

, sygnał trybu PU/zewnętrzna blokada, start zewnętrznego hamowania DC, zacisk zezwolenia na regulację PID, sygnał zakończenia otwierania hamulca, przełącznik pomiędzy trybem PU i trybem zewnętrznym, wybór charakterystyki obciążenia obrotów do przodu obrotów do tyłu, przełączanie U/f, moment obciążenia dla wysokich częstotliwości, przełączanie krzywej S przyspieszania/zwalniania, wstępne wzbudzenie, zatrzymanie wyjścia, wybór samo-podtrzymania, zmiana trybu sterowania, wybór ograniczenia momentu, wybór wstępnego momentu 1, 2

, przełącznik regulacji

P/PI, polecenie obrotów do przodu, polecenie obrotów do tyłu, reset przetwornicy, wejście termistora PTC, przełącznik kierunku działania PID; do przodu - do tyłu, przełącznik działania PU-NET

, przełącznik NET – sterowanie zewnętrzne i przełącznik źródła polecenia

, odcięcie zanikającego strumienia magnetycznego

100 kpps

Każdy z 7 sygnałów może być wybrany z użyciem parametrów od 190 do 196 (wybór funkcji zacisku wejściowego): przetwornica pracuje, osiągnięcie obrotów, chwilowy zanik zasilania/spadek napięcia zasilającego, przeciążenie, wykrycie częstotliwości wyjściowej, wykrycie drugiej częstotliwości wyjściowej, wykrycie trzeciej częstotliwości wyjściowej, wstępny alarm hamowania regeneracyjnego

, wstępny alarm funkcji elektronicznego wyłącznika termicznego, tryb sterowania PU, gotowość działania przetwornicy, wykrycie prądu wyjściowego, wykrycie braku prądu, dolne ograniczenie PID, górne ograniczenie PID, wyjście PID obrotów do przodu do tyłu, przełączenie MC1 z zasilania sieciowego na przetwornicę, przełączenie MC2 z zasilania sieciowego na przetwornicę, przełączenie MC3 z zasilania sieciowego na przetwornicę, osiągnięty kierunek

, błąd orientacji wentylatora, alarm wstępny przegrzania radiatora, włączone polecenie start/praca przetwornicy

햲햷

, żądanie otwarcia hamulca, wyjście usterki

, zwalnianie przy chwilowym zaniku zasilania, uaktywnione sterowanie PID, przerwanie wyjścia PID, alarm czasu użytkowania, ukończono przygotowanie do sterowania pozycją

, wyjście alarmu 1, 2, 3 (sygnał rozwarcia), taktowanie uaktualnianiem wartości średniej oszczędności energii, monitor średniej wartości prądu, alarm timera serwisowego, wyjście odległe, wyjście obrotów do przodu

, wyjście obrotów do tyłu*1, wyjście niskiej prędkości, wykrycie momentu, wyjście stanu regeneracji zakończenie operacj "in-position"

, zakończenie czasu rozpoczęcia dostrojenia,

, wyjście alarmu i wyjście mniejszej usterki. Wyjście typu otwarty kolektor (5 punktów), wyjście przekaźnikowe (2 punkty) i możliwość wyprowadzenia z wyjść typu otwarty kolektor kodu alarmu (4 bit).

W dodatku do powyższych trybów pracy, parametry 313-319 (wybór funkcji dla 7 dodatkowych zacisków wyjściowych) mogą być również użyte do przydzielenia następujących 4 sygnałów: czasu użytkowania kondensatora obwodu sterowania, czasu użytkowania kondensatora obwodu mocy, czasu użytkowania wentylatora chłodzącego, czasu użytkowania obwodu ograniczenia prądu rozruchowego (Dla zacisków rozszerzających opcji FR-A7AR można ustawić tylko logikę dodatnią)

50 kpps

Używając Pr. 54 i wyboru funkcji zacisku FM, można wybrać każdy sygnał (wyjście ciągu impulsów): częstotliwość wyjściową, prąd silnika (wartość ustalona lub szczytowa), napięcie wyjściowe, nastawa częstotliwości, prędkość działania, moment silnika, napięcie wyjściowe przetwornika (wartość ustalona lub szczytowa), współczynnik mocy elektronicznego przekaźnika termicznego, moc wejściowa, moc wyjściowa, miernik obciążenia, prąd wzbudzenia silnika, wyjście napięcia odniesienia, współczynnik mocy silnika, skutek oszczędności energii, obciążenie hamowania regeneracyjnego wyjście funkcji PLC

, wartość zadana dla PID, wartość mierzona PID,

, moc wyjściowa silnika, polecenie momentu, bieżące polecenie momentu i monitor momentu.

Częstotliwość wyjściowa, prąd silnika (wartość ustalona lub szczytowa), napięcie wyjściowe, nastawa częstotliwości, aktualna prędkość obrotowa, moment silnika, przeciążenie, napięcie wyjściowe przetwornika (wartość ustalona lub szczytowa), współczynnik mocy elektronicznego przekaźnika termicznego, moc wejściowa, moc wyjściowa, miernik obciążenia, prąd wzbudzenia silnika, skumulowany czas zasilenia energią elektryczną, bieżący czas pracy, współczynnik mocy silnika, skumulowana moc, skutek oszczędności energii wejściowych opcji

� impuls sprzężenia zwrotnego

, wartość zadana dla PID, wartość mierzona PID, odchyłka regulacji PID, monitor zacisków we/wy przetwornicy, monitor zacisków

, monitor zacisków wyjściowych opcji

, moc wyjściowa silnika

, stan zmontowania opcji

, stan przypisania zacisku

, polecenie momentu, bieżące polecenie momentu,

Definicja alarmu wyświetlana jest wtedy, gdy uaktywniona jest funkcja zabezpieczająca, tuż przed uaktywnieniem funkcji zabezpieczającej napięcie/prąd/ częstotliwość wyjściową, skumulowany czas zasilenia energią elektryczną i przechowywanych jest 8 ostatnich definicji alarmów.

Wskazówki eksploatacyjne/ rozwiązywanie problemów wraz z funkcją pomocy (tylko FR-PU07)

Nadmierny wzrost prądu w czasie przyspieszania, przy stałej prędkości i w czasie zwalniania, przepięcie w czasie przyspieszania, przy stałej prędkości i w czasie zwalniania, działanie termicznego zabezpieczenia przetwornicy, działanie termicznego zabezpieczenia silnika, przegrzanie radiatora, chwilowy zanik napięcia zasilania, spadek napięcia, awaria fazy wejściowej, przeciążenie silnika, błąd nadmiernego wzrostu prądu uziemienia strony wyjściowej, przegrzanie elementu w głównym obwodzie, awaria fazy wyjściowej, działanie zewnętrznego przekaźnika termicznego przekroczenie liczby powtórzeń wyjściowego

, działanie termistora PTC

, alarm opcji, błąd parametru, rozłączenie PU,

, alarm CPU, zwarcie zasilania panela operatorskiego, zwarcie wyjścia zasilania 24 V DC, wykrycie nadmiernej wartości prądu

, alarm obwodu ograniczenia prądu rozruchowego, alarm komunikacji (przetwornica), błąd USB

, błąd przy zwalnianiu w przeciwnym kierunku

, błąd wejścia analogowego, uszkodzenie wentylatora, nadmierny prąd zabezpieczenia przed utknięciem, przepięcie przy zabezpieczeniu przed utknięciem, alarm wstępny hamowania regeneracyjnego

, alarm wstępny przekaźnika zabezpieczenia termicznego, alarm timera serwisowego

��

, alarm tranzystora hamowania

,

햲햵

, błąd zapisu parametru, błąd kopiowania, zatrzask panela operatorskiego, alarm kopiowania parametru, wykrycie ograniczenia prędkości, brak sygnału z enkodera duża odchyłka prędkości

��

, nadmierna prędkość

�� uszkodzenie obwodu przekształtnika zwrotu energii

��

, duży błąd pozycji , błąd fazy enkodera

��

, nadmierny prąd w przekształtniku zwrotu energii

, termiczne zabezpieczenie tranzystora przekształtnika zwrotu energii

, błąd sekwencji hamowania

,

햵햷

Uwagi:

Tylko wtedy, gdy zamontowana jest opcja (FR-A7AP)

Możliwe wyświetlanie tylko na panelu FR-DU07.

Może być wyświetlany tylko na programatorze (FR-PU07).

Ta funkcja zabezpieczająca nie jest aktywowana fabrycznie.

7

MITSUBISHI ELECTRIC

103

7

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

Ogólne warunki pracy dla wszystkich przetwornic

Dane techniczne

Temperatura otoczenie w czasie pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność otoczenia

Wysokość nad poziomem morza

Konstrukcja zabezpieczająca

Odporność na wstrząsy

Odporność na drgania

Warunki otoczenia

Zatwierdzenia

FR-D700

-10–+50 °C

(bez oszronienia)

-20–+65 °C

Maks. 90 % (bez skraplania)

Maks. 1000 metrów n.p.m.

Typ zamknięty IP20

10 G (3 razy w każdym z 3 kierunków)

Maks. 5,9 m/s

2

FR-E700 SC

-10–+50 °C

(bez oszronienia)

-20–+65 °C

Maks. 90 % (bez skraplania)

Maks. 1000 metrów n.p.m.

Typ zamknięty IP20

10 G (3 razy w każdym z 3 kierunków)

Maks. 5,9 m/s

2

Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, unikać otoczenia zawierającego agresywne gazy, instalować w miejscu pozbawionym pyłów.

Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, unikać otoczenia zawierającego agresywne gazy, instalować w miejscu pozbawionym pyłów.

UL/CSA/CE/EN/GOST/CCC UL/CSA/CE/EN/GOST/CCC

FR-F700

FR-F740: -10–+50 °C;

FR-F746: -10–+40 °C

(bez oszronienia)

-20–+65 °C

Maks. 90 % (bez skraplania)

Maks. 1000 metrów n.p.m.

FR-F740: IP00/IP20

FR-F746: IP54

10 G (3 razy w każdym z 3 kierunków)

(2,9 m/s

2

Maks. 5,9 m/s

2 lub mniej, dla 04320 lub większego.)

Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, unikać otoczenia zawierającego agresywne gazy, instalować w miejscu pozbawionym pyłów.

FR-F740: CE/UL/cUL/DNV/GOST;

FR-F746: CE/GOST/CCC

FR-A700

-10–+50 °C

(bez oszronienia)

-20–+65 °C

Maks. 90 % (bez skraplania)

Maks. 1000 metrów n.p.m.

IP00/IP20

10 G (3 razy w każdym z 3 kierunków)

Maks. 5,9 m/s

2

(2,9 m/s

2 lub mniej lub mniej, dla modeli od

FR-A740-04320 lub powyżej.)

Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, unikać otoczenia zawierającego agresywne gazy, instalować w miejscu pozbawionym pyłów.

FR-A740: CE/UL/cUL/DNV/GOST/CCC

FR-A741: CE/UL/cUL/GOST

Uwagi:

Przy ustawionej charakterystyce obciążenia z przeciążeniem 120 %, maksymalna temperatura otoczenia wynosi 40 °C (dla F740) i 30 °C (dla F746).

Produkt może być wystawiony na oddziaływanie pełnego zakresu temperatur tylko przez krótki okres czasu (np. w czasie transportu).

Powyżej tej wartości (aż do 2500 m) obniża się o 3 % na każde dodatkowe 500 m.

Gdy przepust kablowy do opcjonalnych kart rozszerzających jest wyłamany, jednostka ma stopień ochrony IP00.

104

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Opcje wewnętrzne i zewnętrzne

Duża liczba opcji umożliwia indywidualne przystosowanie przetwornicy stosownie do określonego zadania. Instalacja opcji jest szybka i łatwa. Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz funkcji znajdują się w podręczniku dotyczącym opcji.

Opcje można podzielić na dwie główne kategorie:

Opcje wewnętrzne

Opcje zewnętrzne

Opcje wewnętrzne

Opcje wewnętrzne obejmują rozszerzenia wejść i wyjść, a także opcje komunikacyjne obsługujące pracę przetwornicy w sieci lub po podłączeniu do komputera

PC bądź PLC.

Opcje zewnętrzne

Oprócz programatora FR-PU07, który umożliwia interaktywną obsługę przetwornicy częstotliwości, dostępne są również zewnętrzne opcje, do których należą dodatkowe filtry przeciwzakłóceniowe EMC, dławiki zwiększające sprawność oraz jednostki hamujące wraz z opornikami hamowania.

Opcja wejście cyfrowe wyjście cyfrowe rozszerzone wyjście analogowe

Opis

Wprowadzanie ustawień częstotliwości przez BCD lub kod binarny

Standardowe wybieralne sygnały wyjściowe przetwornicy można wyprowadzać na wyjście typu otwarty kolektor.

Wybieralne dodatkowe sygnały mogą być wyprowadzone i sygnalizowane na wyjściu analogowym.

wyjście przekaźnikowe

Standardowe wybieralne sygnały wyjściowe przetwornicy można wyprowadzać przez terminale przekaźnikowe.

Opcje wewnętrzne sterowanie kierunkiem, sprzężenie zwrotne od enkodera (PLG), sterowanie wektorowe oraz master/slave

SSCNETIII komunikacja

Profibus DP

DeviceNet

CC-Link

LonWorks

TM

CC-Link IE Field

Opcje te używane są do sterowania położeniem, dokładnej regulacji prędkości oraz sterowania typu master/slave.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci SSCNET.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci Profibus DP.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci DeviceNet.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci CC-Link.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci CC-Link IE Field.

Integracja przetwornicy częstotliwości w sieci LonWorks.

wieloprotokołowy Ethernet Karta wieloprotokołowego interfejsu Ethernet

FR-D700

Opcja programator (ośmiojęzyczny) oprogramowanie FR-Configurator filtr przeciwszumowy EMC jednostka hamująca

Opcje zewnętrzne zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności dławik DC dławik AC jednostka stojąca FSU moduł filtru jednostka zwrotu energii jednostka zwrotu energii komunikacyjne Profibus DP

Opis

Interaktywny programator z wyświetlaczem LCD.

Mitsubishi inverter serisi için parametre ve kurulum yazýlýmý.

Filtr przeciwszumowy dla zgodności z dyrektywami EMC.

Służy do zwiększania zdolności hamowania przetwornicy.

Do obciążeń o dużej bezwładności i obciążeń czynnych.

Używana w połączeniu z zespołem oporników.

Dla polepszenia zdolności hamowania przetwornicy; używany razem z wewnętrznym tranzystorem hamowania.

Dla zwiększenia sprawności, redukcji sprzężenia zwrotnego w obwodzie zasilania oraz kompensacji wahań napięcia.

Jednostka do montażu podłogowego ustawiana w dowolnym miejscu.

Kategoria IP20 zabezpiecza przed kontaktem fizycznym. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

Pasywny filtr sieciowy do redukcji wyższych harmonicznych

Do zwracania energii elektrycznej w operacjach krótkotrwałych (ED<50 %)

Do zwracania energii elektrycznej w operacjach ciągłych (ED=100 %)

Szybki konwerter Profibus DP na protokół przetwornicy RS485

FR-D700

FR-E700 SC

FR-E700 SC

FR-F700

FR-F700

FR-A700

FR-A700

7

MITSUBISHI ELECTRIC

105

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

Przegląd wewnętrznych opcji

Wewnętrzne opcje

16-bitowe wejście cyfrowe

Wyjście cyfrowe i rozszerzenie wyjścia analogowego

Rozszerzanie wyjść analogowych

Wyjście przekaźnikowe

Bipolarne wyjście analogowe

16-bitowe wejście analogowe

Wejście termistora silnika

Zasilacz enkodera

Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem od enkodera

Sterowanie typu master/slave

Komunikacyjne

CC-Link

CC-Link IE Field

Wieloprotokołowy

Ethernet

LonWorks

Profibus DP

DeviceNet

SSCNETIII

TM

Opis

Interfejs do wprowadzania nastawy częstotliwości w postaci 4-cyfrowego kodu BCD lub

16-bitowego kodu dwójkowego; możliwa nastawa wzmocnienia i przesunięcia.

Wybierane 43 standardowe sygnały wyjściowe przetwornicy mogą być wyprowadzone na otwarty kolektor. Wyjścia izolowane są przez złącza optoelektroniczne.

2 sygnały z dodatkowych 18 (jak częstotliwość wyjściowa, napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy) mogą być wybrane i wyprowadzone na wyjście analogowe.

Wyświetlane na przyrządzie pomiarowym: 20 mA DC lub 5 V (10 V) DC

3 wybrane sygnały spośród 43 standardowych sygnałów wyjściowych przetwornicy, można wyprowadzić przez zaciski przekaźnikowe.

Spostrzeżenia/specyfikacje

Wejście: 24 V DC, 5 mA; otwarty kolektor lub włączanie sygnału, logika typu sink lub source

Obciążenie wyjścia: 24 V DC; 0,1 A logika sink lub source

Wyjście: maks. 0–10 V DC; 0–20 mA;

Rozdzielczość: na wyjściu analogowym 3 mV, na wyjściu prądowym 1 mA, dokładność: ±10 %

Typ

FR-A7AX

FR-A7AX-Ekit-SC-E

FR-A7AY

Właściwa przetwornica

FR-F700/FR-A700

FR-E700 SC-EC

FR-F700/FR-A700

FR-A7AY-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC

Przełączana moc: 230 V AC/0,3 A, 30 V DC/0,3 A

FR-A7AR FR-F700/FR-A700

FR-A7AR-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC

Bipolarne wyjście analogowe 0–(±)10 V DC

16-bitowe bipolarne wejście analogowe

0–(±)10 V DC

12 V DC

FR-A7AZ

FR-A7PS

FR-A700

FR-A700

Możliwość wybory spośród 24 wyjściowych sygnałów analogowych

Wejście analogowe do zadawania momentu i prędkości obrotowej

Wejście termistora silnika do poprawy stabilności momentu

Blok zacisków sterowniczych z wbudowanym zasilaczem

Możliwość realizacji sterowania wektorowego w zamkniętej pętli regulacji ze sprzężeniem od enkodera. Sprzężenie zwrotne od enkodera pozwala na dużą dokładność regulacji prędkości obrotowej, momentu i położenia.

Możliwość realizacji sterowania wektorowego w zamkniętej pętli regulacji ze sprzężeniem od enkodera. Możliwość ustawienia trybu master/slave oraz synchronizacja prędkości obrotowej ze skalowaniem impulsów sterujących i sterowanie położeniem.

Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy częstotliwości z siecią CC-Link.

Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania i ustawianiem parametrów.

Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy częstotliwości z siecią CC-Link

IE Field.

Karta wieloprotokołowego interfejsu Ethernet, Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, BACNet z Modbus RTU

Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią LonWorks.

Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania i ustawianiem parametrów.

Różnicowe 5 V TTL 1024–4096 impulsów komplementarne 11–30 V HTL

Maksymalna odległość komunikacji:

1200 m (przy 156 kbit/s)

Maksymalna szybkość transferu:

1 Mbit/s

Możliwość połączenia do 64 przetwornic.

Maksymalna szybkość transferu: 78 kbit/s

FR-A7AP

FR-A7AL

FR-A7NC

FR-A7NC-Ekit-SC-E

FR-A7NCE

FR-A7N-ETH

FR-A7NL

FR-A7NL-Ekit-SC-E

FR-A700

FR-A700

FR-F700/FR-A700

FR-E700 SC-EC

FR-A700

FR-F700, FR-A700

FR-F700/FR-A700

FR-E700 SC-EC

Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią Profibus DP.

Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania i ustawianiem parametrów.

Możliwość połączenia do 126 przetwornic.

Maksymalna szybkość transferu: 12 Mbit/s

Adapter łączący do FR-A7NP typu D-Sub9

FR-A7NP

FR-A7NP-Ekit-SC-E

FR-F700/FR-A700

FR-A7NP-Ekit-SC-E-01

FR-E700 SC-EC

FR-D-Sub9

FR-A7ND

FR-F700/FR-A700

FR-F700/FR-A700 Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z siecią DeviceNet.

Poprzez komputer (PC itp.) lub PLC, można sterować działaniem, funkcjami wyświetlania i ustawianiem parametrów.

Płytka opcjonalna, pozwalająca na zintegrowanie przetwornicy z SSCNETIII, siecią systemów serwo Mitsubishi Electric. Poprzez sterowniki ruchu (Q172H CPU, Q173H CPU), można sterować działaniem i funkcjami wyświetlania.

Maksymalna szybkość transferu: 500 kbit/s

Maksymalna szybkość transferu: 50 Mbit/s

FR-A7ND-Ekit-SC-E FR-E700 SC-EC

FR-A7NS FR-A700

Nr kat.

156775

239641

156776

191403

191402

156778

239644

244993

212369

156779

239645

158524

239646

239647

191751

158525

239648

239642

156777

239643

191401

191399

166133

Przykład montażu dodatkowej, wewnętrznej karty

NET_A

NET_B

FG

FTT -10A

HELON

50051

T0121B

FR-A7NL

RUN–

RX–

WINK–

LRUN–

TX–

SERVICE–

L

ON

W ORKS ® Interface

106

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Przegląd zewnętrznych opcji

Zewnętrzne opcje Opis

Interaktywny panel sterujący z wyświetlaczem LCD (8 języków).

Interaktywny, standardowy panel sterujący

Do montażu na szafie sterowniczej.

Panel sterujący

(programator)

Interactive parameter unit with LC display and battery pack

Adapter łączący do FR-DU07 Adapter

Kabel łączący do odległego panelu sterującego

Zestaw montażowy do chłodzenia zewnętrznym powietrzem

Kabel do odległego połączenia panelu sterującego FR-PU04 lub FR-PU07.

Do zainstalowania wymiennika ciepła na drzwiach szafki rozdzielczej.

Moduł rozdzielacza do połączeń typu RJ45

Rozdzielacz do połączenia wielu przetwornic w szeregową sieć

Kabel interfejsu

Konwerter USB-RS232

FR-Configurator

Filtr szumów EMC

Filtr du/dt

Filtr sinusoidalny

Dławiki AC

Opornik obciążenia linii do RJ45

Kabel komunikacyjny do podłączenia interfejsu RS232 lub RS485 z zewnętrznym komputerem osobistym

Konwerter portu, kabel adaptacyjny z RS232 na USB

Program do parametryzacji i konfigurowania przetwornic Mitsubishi Electric.

Filtr szumów dla uzyskania zgodności z dyrektywami EMC.

Filtr wyjściowy do obniżenia wartości du/dt

Filtr wyjściowy dla sinusoidalnej fali napięcia wyjściowego

Do zwiększenia sprawności, zmniejszenia sprzężenia zwrotnego z siecią zasilającą i kompensacji wahań napięcia.

Dławik DC Dławik DC do kompensacji wahań napięcia.

Jednostki hamujące

Zewnętrzny opornik hamujący o dużej obciążalności

Do poprawienia zdolności hamowania. Do obciążeń o dużej bezwładności i obciążeń aktywnych. Używane w połączeniu rezystorem hamującym.

Służy do zwiększania zdolności hamowania przetwornicy; używana w połączeniu z wewnętrznym tranzystorem hamującym.

Komunikacyjne Profibus DP Szybki konwerter Profibus DP na protokół przetwornicy RS485

Spostrzeżenia/specyfikacje

W sprawie szczegółów odsyłamy do strony 39.

Typ

FR-PU07

FR-DU07

FR-PA07

FR-PU07BB

Wymagany do odległego połączenia FR-DU07 przez FR-A5CBL

FR-ADP

Właściwa przetwornica

Wszystkie

Wszystkie

FR-D700/

FR-E700 SC-EC

FR-E700 SC-EC,

FR-A700

FR-A700

FR-F700

Nr kat.

166134

157514

214795

209052

Dostępne długości: 1; 2,5 i 5 m FR-A5 CBL Wszystkie

Obniża temperaturę wewnątrz szafki rozdzielczej.

2 połączenia

8 połączeń

120

W

Długość 3m; może być użyty na przykład przez oprogramowanie do ustawiania i konfiguracji

Specyfikacja USB 1,1; długość 0,35 m

FR-A7CN

O dalsze szczegóły prosimy pytać swojego dystrybutora

Jednostka centralna z 8 portami

Jednostka rozszerzająca z 8 portami

FR-A700, FR-F700

FR-RJ45-HUB4

FR-RJ45-HUB10

FR-RJ45-TR

FR-A700

Wszystkie

SC-FR PC Wszystkie

USB-RS232 FR-D700, FR-F700

— Wszystkie

FFR -

첸 첸,

FR-, FN -

첸첸

Wszystkie

FFR-DT-

첸첸A-SS1 Wszystkie

FFR-SI-

첸첸A-SS1 Wszystkie

FR-BAL-B

FR-D700,

FR-E700 SC-EC,

FR-F700, FR-A740

FR-HEL,

FFR-HEL-(H)-E

FR-D700,

FR-E700 SC-EC,

FR-F700, FR-A740

FR-BU2,

BU-UFS+RUFC

FR-ABR(H)

PBDP-GW-G8

PBDP-GW-E8

FR-D700,

FR-E700 SC-EC,

FR-F700, FR-A740

FR-D700,

FR-E700 SC-EC,

FR-A740

Wszystkie

Wszystkie

157515

1 m: 70727

2,5m:70728

5 m: 70729

224915

224916

167612

167613

167614

88426

155606

215701

7

Instalacja filtru przeciwzakłóceniowego

EMC do przetwornicy FR-E700 SC

E

L1 L2

L3

Instalacja filtru przeciwzakłóceniowego

EMC do przetwornicy FR-F700

L1 L2

L3 E

MITSUBISHI

MITSUBISHI

Hz

A

V

MON

P.RUN

PU

REV

EXT NET

FWD

PU

EXT

REV FWD

MODE SET

FR-DU07

L1’ L2’

L3’ E

!

!

DANGER: Risk of in jury and electric shoc

Read the manual and

Isolate from supply a

Ensure proper earth

CAUTION: Risk of fi re

Mount the inverter on connection k follow the safety inst nd wait 10 minutes b a non-combustible s ructions before use.

efore removing this c urface.

over.

400V

FR–F740–2.2K

MITSUBISHI ELECTRIC

107

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

Przegląd wszystkich przetwornic i właściwych filtrów przeciwzakłóceniowych

Zasilanie

1~230 V

Zasilanie

3~400 V

Uwaga:

Na następnej stronie znajduje się wyjaśnienie do poz. od

햲 do

547

610

683

770

325

361

432

481

866

962

1094

1212

116

180

216

260

47

62

77)

93

17

25

31

38

3,8

5,2

8,3

12,6

280

315

355

400

160

185

220

250

450

500

560

630

55

90

110

132

22

30

37

45

7,5

11

15

18,5

1,5

2,2

3,7

5,5

2,3

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika [kW]

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika [kW]

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika [kW]

Odporność na przeciążenia 120%* Odporność na przeciążenia 150 % * Odporność na przeciążenia 200 % *

— — — — 0,8 0,1

1,4

2,5

4,2

7

0,2

0,4

0,75

1,5

10

1,2 (1,4)

2,2 (2,6)

3,6 (4,3)

5,0 (6)

8,0 (9,6)

12,0 (14,4)

16,0 (19,2)

2,2

0,4 (0,55)

0,75 (1,1)

1,5 (2,2)

2,2 (3)

3,7 (4)

5,5 (7,5)

7,5 (11)

0,75

2,1

0,75

0,8 (0,8)

1,5 (1,4)

3 (2,5)

5 (4,1)

8 (7)

11 (10)

1,6 (1,4)

2,6 (2,2)

4,0 (3,8)

6,0 (5,4)

9,5 (8,7)

12

17

23

30

7,5

11

15

1,5

2,2

3,7

5,5

1,5

2,2

0,4

0,75

0,1

0,2

0,4

0,75

Typ przetwornicy zęstotliwości

FR-D720S-008 k EC

FR-D720S-014 k EC

FR-D720S-025 k EC

FR-D720S-042k EC

FR-D720S-070 k EC

FR-D720S-100 k EC

FR-D740-012 EC

FR-D740-022 EC

FR-D740-036 EC

FR-D740-050 EC

FR-D740-080 EC

FR-D740-120 EC

FR-D740-160 EC

FR-E720S-008SC EC

FR-E720S-015SC EC

FR-E720S-030SC EC

FR-E720S-050SC EC

FR-E720S-080SC EC

FR-E720S-110SC EC

FR-E740-016SC EC

FR-E740-026SC EC

FR-E740-040SC EC

FR-E740-060SC EC

FR-E740-095SC EC

FR-E740-120SC EC

FR-E740-170SC EC

FR-E740-230SC EC

FR-E740-300SC EC

FR-F740-00023 EC

481

547

610

683

260

325

361

432

770

866

962

1094

106

144

180

216

43

57

70

85

16

23

29

35

3,5

4,8

7,6

11,5

250

280

315

355

132

160

185

220

400

450

500

560

55

75

90

110

22

30

37

45

7,5

11

15

18,5

1,5

2,2

3,7

5,5

FR-F740-00038 EC

FR-F740-00052 EC

FR-F740-00083 EC

FR-F740-00126 EC

FR-F740-00170 EC

FR-F740-00250 EC

FR-F740-00310 EC

FR-F740-00380 EC

FR-F740-00470 EC

FR-F740-00620 EC

FR-F740-00770 EC

FR-F740-00930 EC

FR-F740-01160 EC

FR-F740-01800 EC

FR-F740-02160 EC

FR-F740-02600 EC

FR-F740-03250 EC

FR-F740-03610 EC

FR-F740-04320 EC

FR-F740-04810 EC

FR-F740-05470 EC

FR-F740-06100 EC

FR-F740-06830 EC

FR-F740-07700 EC

FR-F740-08660 EC

FR-F740-09620 EC

FR-F740-10940 EC

FR-F740-12120 EC

Numer zamówienia

Odpowiedni filtr przeciwszumowy

156606

156607

156608

156609

156610

156611

156612

156613

156614

156615

156616

156617

156598

156599

156600

156601

156602

156603

156604

156605

156570

156571

156572

156573

156594

156595

156596

156597

234798

234799

234800

234801

234802

234803

234804

234805

234806

234807

234808

234809

156569

212416

212417

212418

212419

212420

234795

234796

234797

214189

214190

214191

214192

214193

214194

212414

212415

D2

D3

D4

D4

D1

D1

D1

D1

D4

D5

D5

D6

D6

AF9

AF9

AF9

AF10

AF7

AF7

AF8

AF8

AF4

AF4

AF5

AF6

AF2

AF2

AF3

AF3

AF10

AF10

AF11

AF11

AF11

AF11

AF12

AF12

E7

E7

AF1

E5

E5

E6

E6

E3

E4

E4

E4

E1

E1

E2

E2

AF1

AF1

108

MITSUBISHI ELECTRIC

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI ///

Zasilanie

3~400 V

150

280

315

355

132

160

185

220

400

450

500

560

630

22

30

37

45

7,5

11

15

18,5

55

90

110

481

547

610

683

260

325

361

432

770

866

962

1094

1212

47

62

77

93

116

180

216

17

25

31

38

93

116

2,3

3,8

5,2

8,3

12,6

38

47

62

77

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika

[kW]

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika

[kW]

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika

[kW]

Znamionowy prąd wyjściowy

[A]

Znamionowa moc silnika

[kW]

Odporność na przeciążenia 120 % * Odporność na przeciążenia 150 % * Odporność na przeciążenia 200 % * Odporność na przeciążenia 200 % *

2,3 0,75 2,1 0,75 — — — —

Typ przetwornicy częstotliwości

FR-F746-00023 EC

3,8

5,2

8,3

12,6

17

25

31

1,5

2,2

3,7

5,5

7,5

11

15

3,5

4,8

7,6

11,5

16

23

29

1,5

2,2

3,7

5,5

7,5

11

15

FR-F746-00038 EC

FR-F746-00052 EC

FR-F746-00083 EC

FR-F746-00126 EC

FR-F746-00170 EC

FR-F746-00250 EC

FR-F746-00310 EC

18,5

22

30

37

45

55

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5

35

43

57

70

85

106

2,1

3,5

4,8

7,6

11,5

18,5

22

30

37

45

55

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5

1,5

2,5

4

6

9

0,4

0,75

1,5

2,2

3,7

0,8

1,5

2,5

4

6

0,25

0,4

0,75

1,5

2,2

FR-F746-00380 EC

FR-F746-00470 EC

FR-F746-00620 EC

FR-F746-00770 EC

FR-F746-00930 EC

FR-F746-01160 EC

FR-A740-00023 EC

FR-A740-00038 EC

FR-A740-00052 EC

FR-A740-00083 EC

FR-A740-00126 EC

16

23

29

35

43

57

70

85

106

144

180

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

1094

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

560

12

17

23

31

38

44

57

71

86

110

144

180

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

12

17

23

31

38

44

57

71

86

110

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

9

12

17

23

31

38

44

57

71

86

110

144

180

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

FR-A741-5,5k

FR-A741-7,5k

FR-A741-11K

FR-A741-15K

FR-A741-18,5K

FR-A741-22K

FR-A741-30K

FR-A741-37K

FR-A741-45K

FR-A741-55K

160

185

220

250

75

90

110

132

280

315

355

400

450

15

18,5

22

30

37

45

55

3,7

5,5

7,5

11

FR-A740-00170 EC

FR-A740-00250 EC

FR-A740-00310 EC

FR-A740-00380 EC

FR-A740-00470 EC

FR-A740-00620 EC

FR-A740-00770 EC

FR-A740-00930 EC

FR-A740-01160 EC

FR-A740-01800 EC

FR-A740-02160 EC

FR-A740-02600 EC

FR-A740-03250 EC

FR-A740-03610 EC

FR-A740-04320 EC

FR-A740-04810 EC

FR-A740-05470 EC

FR-A740-06100 EC

FR-A740-06830 EC

FR-A740-07700 EC

FR-A740-08660 EC

FR-A740-09620 EC

FR-A740-10940 EC

FR-A 740-12120 EC

* Wartości dla odporności na przeciążenia 120 % są ważne przy 110 % Inom, dla 60 s, 120 % dla 0,5 s (3 s dla FR-F740 oraz FR-F746) przy 40 °C** maks.

(30 °C dla FR-F746)

Wartości dla odporności na przeciążenia 150 % są ważne przy 120 % Inom. dla 60 s, 150 % dla 0,5 s (3 s dla FR-F740 oraz FR-F746) przy 40 °C** maks.

Wartości dla zdolności przeciążenia 200 % są ważne przy 150 % I

N przez 6 s, 200 % przez 0,5 s przy maks. 50 °C (3 s dla FR-A740/FR-A741 przy maks. 50 °C).

Wartości dla zdolności przeciążenia 250 % są ważne przy 200 % I

N przez 60 s, 250 % przez 3 s przy maks. 50 °C.

** (FR-F740 nie ma tego ograniczenia; maks. temperatura wynosi 50 °C przy zdolności przeciążeniowej 150 %.)

Uwagi:

Dopuszczalny zakres napięcia dla zasilania jednofazowego: 170–264 V.

Dopuszczalny zakres napięcia dla zasilania trójfazowego: 323–528 V (323–550 V dla FR-F740-01800–12120)

Wartości w nawiasach są ważne bez ograniczeń częstotliwości PWM (maks. 40 °C).

Przy wyższych napięciach zasilania możliwe jest uzyskanie większej wydajności. Podane w nawiasach wartości mocy silnika dotyczą temperatury otoczenia do 40 °C.

Informacje dotyczące kombinacji – patrz na odwrocie.

Jeśli częstotliwość nośna dla FR-F 740 jest ustawiona na 3 kHz lub więcej, częstotliwość ta jest automatycznie redukowana, gdy natężenie prądu wyjściowego przetwornicy przekracza wartość dla wyjściowego prądu znamionowego podaną w nawiasach (= 85 % obciążenia).

Numer zamówienia

Odpowiednifiltr przeciwszumowye

169812

169813

169814

169815

169816

169817

169818

169819

169820

169821

169822

169823

169824

216905

216906

216907

216908

216909

217397

216910

216911

216912

216913

169801

169802

169803

169804

169805

169806

169807

169808

169809

169810

169811

163804

163805

163806

163807

163808

163809

169826

169797

169798

169799

169800

163796

163797

163798

163799

163800

163801

163802

163803

F1

F1

F1

F1

F2

F5

F6

AF1

AF1

AF2

AF2

AF3

AF4

AF4

AF5

AF6

AF7

AF7

AF8

AF9

AF9

AF9

AF10

AF10

AF12

AF12

AF13

AF13

AF14

AF14

AF15

AF15

AF16

AF16

AF16

AF17

MITSUBISHI ELECTRIC

109

7

/// PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

7

Wymagania środowiskowe

Filtry – konieczne elementy dzisiejszego środowiska.

Zapotrzebowanie na różnego rodzaju filtry i elementy dostosowujące dodawane do obwodów elektroenergetycznych jest wymagane przez europejskie ustawy i przepisy, rządy oraz dostawców energii elektrycznej.

MitsubishiElectricoferuje różne rozwiązania pomocne w dostosowywaniu instalacjidowymogów takichjak dyrektywyEMCczyregulacje G5/4.

Rejestracja w systemie UK ECA

Wiele przetwornic Mitsubishi Electric zostało zarejestrowanych w ramach systemu ECA. Więcej informacji na temat tego systemu można znaleźć pod adresem www.eca.gov.uk .

EMC – informacje

Zapewnienie zgodności z normą EN 61800-3.

Przetwornice muszą być wyposażone w odpowiedni filtr EMC (patrz Akcesoria), aby zapewnić zgodność z wymaganiami odnośnie EMC określonymi w normie EN 61800-3.

Filtry EMC są dostępne jako opcjonalne akcesoria i są zwykle instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie przetwornicy. Zawsze należy przestrzegać wytycznych dotyczących użytkowania oraz instalowania przetwornic Mitsubishi.

Numer rejestracyjny Mitsubishi Electric w ramach systemu to 107, a data pierwszej rejestracji to

01.04.2003.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej odpowiedniej dla określonej przetwornicy Mitsubishi. Zawsze należy przestrzegać wytycznych i przepisów dotyczących użytkowania oraz instalowania sprzętu.

Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z firmą partnerską Mitsubishi.

Definicja zawarte w normie EN61800-3, A11

Pierwsze środowisko:

Środowisko obejmujące budynki oraz obszary zamieszkane w kraju, podłączone bezpośrednio do niskonapięciowej sieci zasilania bez transformatora międzystopniowego.

Drugie środowisko:

Środowiskoobejmujące obiekty, które nie są bezpośredniopodłączone doniskonapięciowej siecizasilania dla budynków w krajowychobsza- rachzamieszkanych.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

E1

E2

E3

F5

F6

AF13

AF14

AF15

AF16

AF17

F1

F2

F3

F4

AF9

AF10

AF11

AF12

AF1

AF2

AF3

AF4

E4

E5

E6

E7

AF5

AF6

AF7

AF8

Przetwornica częstotliwości

FR-D720S-008–042 EC

FR-D720S-070 EC

FR-D720S-100 EC

FR-D740-012–036 EC

FR-D740-050/080 EC

FR-D740-120/160 EC

FR-E720S-008–030SC EC

FR-E720S-050/080SC EC

FR-E720S-110SC EC

FR-E740-016-040SC EC

FR-E740-060/095SC EC

FR-E740-120/170SC EC

FR-E740-230/300SC EC

FR-A/F740-00023–00126 EC

FR-A/F740-00170– 00250 EC

FR-A/F740-00310–00380 EC

FR-A/F740-00470–00620 EC

FR-A/F740-00770 EC

FR-A/F740-00930 EC

FR-A/F740-01160– 01800 EC

FR-A/F740-02160–02600 EC

FR-A/F740-03250–04320 EC

FR-A/F740-04810–06100 EC

FR-A/F740-06830–09620 EC

FR-A/F740-10940–12120 EC

FR-F746-00023–00126 EC

FR-F746-00170–00250 EC

FR-F746-00310–00380 EC

FR-F746-00470–00620 EC

FR-F 746-00770 EC

FR-F746-00930–01160 EC

FR-A741-5,5k/7,5k

FR-A741-11k/15k

FR-A741-18,5k/22k

FR-A741-30k/37k/45k

FR-A741-55K

Układ filtra EMC 55011A

FFR-CS-050-14A-RF1

FFR-CS-050-14A-RF1-LL*

FFR-CS-080-20A-RF1

FFR-CS-080-20A-RF1-LL*

FFR-CS-110-26A-RF1

FFR-CS-110-26A-RF1-LL*

FFR-CSH-036-8A-RF1

FFR-CSH-036-8A-RF1-LL*

FFR-CSH-080-16A-RF1

FFR-CSH-080-16A-RF1-LL*

FFR-MSH-170-30A-RF1

FFR-MSH-170-30A-RF1-LL*

FFR-CS-050-14A-RF1

FFR-CS-050-14A-RF1-LL*

FFR-CS-080-20A-RF1

FFR-CS-080-20A-RF1-LL*

FFR-CS-110-26A-RF1

FFR-CS-110-26A-RF1-LL*

FFR-MSH-040-8A-RF1

FFR-MSH-095-16A-RF1

FFR-MSH-170-30A-RF1

FFR-MSH-300-50A-RF1

FFR-BS-00126-18A-SF100

FFR-BS-00250-30A-SF100

FFR-BS-00380-55A-SF100

FFR-BS-00620-75A-SF100

FFR-BS-00770-95A-SF100

FFR-BS-00930-120A-SF100

FFR-BS-01800-180A-SF100

FN3359-250-28

FN3359-400-99

FN3359-600-99

FN3359-1000-99

FN3359-1600-99

FFR-AF-IP54-21A-SM2

FFR-AF-IP54-44A-SM2

FFR-AF-IP54-62A-SM2

FFR-AF-IP54-98A-SM2

FFR-AF-IP54-117A-SM2

FFR-AF-IP54-172A-SM2

FFR-RS-7,5k-27A-EF100

FFR-RS-15k-45A-EF100

FFR-RS-22k-65A-EF100

FFR-RS-45k-127A-EF100

FFR-RS-55k-159A-EF100

Numer zamówienia Układ filtra EMC 55022B

FFR-CS-050-14A-RF1

FFR-CS-050-14A-RF1-LL*

FFR-CS-080-20A-RF1

FFR-CS-080-20A-RF1-LL*

FFR-CS-110-26A-RF1

FFR-CS-110-26A-RF1-LL*

FFR-CSH-036-8A-RF1

FFR-CSH-036-8A-RF1-LL*

FFR-CSH-080-16A-RF1

FFR-CSH-080-16A-RF1-LL*

FFR-MSH-170-30A-RF1

FFR-MSH-170-30A-RF1-LL*

FFR-CS-050-14A-RF1

FFR-CS-050-14A-RF1-LL*

FFR-CS-110-26A-RF1

FFR-CS-080-20A-RF1-LL*

FFR-CS-110-26A-RF1

FFR-CS-110-26A-RF1-LL*

FFR-MSH-040-8A-RF1

FFR-MSH-095-16A-RF1

FFR-MSH-170-30A-RF1

FFR-MSH-300-50A-RF1

FFR-BS-00126-18A-SF100

FFR-BS-00250-30A-SF100

FFR-BS-00380-55A-SF100

FFR-BS-00620-75A-SF100

FFR-BS-00770-95A-SF100

FFR-BS-00930-120A-SF100

FFR-BS-01800-180A-SF100

201705

201706

227840

227841

227842

227843

227844

104664

104665

104666

130229

201551

201552

201553

201704

216229

229803

214953

215004

215005

215006

193677

193678

193679

193680

193681

193682

193683

104663

215008

226837

215005

226838

216227

229801

216229

229802

216227

229801

216228

229802

216229

229803

215007

226836

FFR-AF-IP54-21A-SM2

FFR-AF-IP54-44A-SM2

FFR-AF-IP54-62A-SM2

FFR-AF-IP54-98A-SM2

FFR-AF-IP54-117A-SM2

FFR-AF-IP54-172A-SM2

FFR-RS-7,5k-27A-EF100

FFR-RS-15k-45A-EF100

FFR-RS-22k-65A-EF100

FFR-RS-45k-127A-EF100

FFR-RS-55k-159A-EF100

Numer zamówienia

216229

229803

214953

215004

215005

215006

193677

193678

193679

193680

193681

193682

193683

215008

226837

215005

226838

216227

229801

216229

229802

216227

229801

216228

229802

216229

229803

215007

226836

201551

201552

201553

201704

201705

201706

227840

227841

227842

227843

227844

Uwaga:

Przetwornice częstotliwości z serii FR-F740/FR-F746/FR-A740 są wyposażone we wbudowany filtr EMC dla środowiska przemysłowego (drugie środowisko). Filtry wymienione w tabeli powyżej są wymagane tylko w szczególnych przypadkach.

* W przypadku urządzeń przenośnych (np. mieszadeł), które podłączone są do sieci zasilającej za pomocą wtyczki, filtry LL wprowadzają niższy prąd upływu (z krótkim kablem do silnika 1,10 m–23,5 mA).

Filtry LL dostępne są do przetwornic FR-D720S, D740 oraz FR-FR-E720S SC.

110

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Mitsubishi Electric oferuje różne serwonapędy i systemy sterowania ruchem, zapewniając rozwiązania dla aplikacji obejmujących systemy typu "punkt do punktu" jak i systemy zsynchronizowane. Systemy napędowe mogą być budowane jako jedno lub wieloosiowe; np. korzystanie z procesorów ruchu System Q umożliwia sterowanie maks. 96 osiami.

Specjalne wymagania dotyczące aplikacji są łatwo zaspokajane dzięki standardowym impulsowym modułom wyjściowym oraz modułom z magistralą SSCNET.

Szeroka gama silników i wzmacniaczy serwo przenosi sterowanie ruchem Mitsubishi na nowy poziom precyzji. Silniki serwo wyposażone są w kodery o dużej rozdzielczości, przy czym kodery silników serii MR-ES mają rozdzielczość

Jakie elementy wchodzą w skład systemu napędowego?

131072 imp./obrót, natomiast kodery silników serii MR-J3 mają 262144 imp./obrót. Szeroki wachlarz wzmacniaczy serwo obejmuje zakres mocy aż do 110 kW.

Wszystkie serwonapędy i systemy sterowania ruchem Mitsubishi są uzupełniane pakietami oprogramowania umożliwiającymi łatwe programowanie i konfigurowanie tych urządzeń.

Serwosilniki

Wyposażone w najbardziej zaawansowane techniki dotyczące uzwojenia skupionego oraz najnowszą technologię, bezszczotkowe serwosilniki znajdują się wśród najbardziej kompaktowych urządzeń tego typu na rynku.

Serwosilniki Mitsubishi są wykonane według wysokich standardów i są dostępne w postaci wielu różnych modeli zapewniających różne moce znamionowe, prędkości i momenty bezwładności. Są to napędy dla wszystkich zastosowań. Mitsubishi Electric może zaoferować kompletną linię produktów w zakresie mocy od

50 W do 110 kW, włącznie z silnikami specjalnymi

(w tym płaskie silniki "pancake").

Ponadto, wszystkie silniki serii MR-J3 mają standardowo wbudowane enkodery absolutne.

W związku z tym system bezwzględny można utworzyć po prostu poprzez dostarczenie zasilania do serwowzmacniacza za pomocą baterii. Skoro zostanie to zrobione, superkondensator wewnątrz silnika i bateria podtrzymująca, umożliwiają stałe monitorowanie pozycji serwonapędu.

HA-LFS 11 kW – 55 kW

HF-JP 500 W–11 kW

HA-LP 11 kW–110 kW

HF-SP 500 W–7 kW

HA-LP 11 kW–37 kW

HF-SP 500 W–7 kW

HF-SE 500 W–2 kW

HC-RP 1 kW–5 kW

HF-MP 50 W–750 W

HF-KP

/

HF-KE 50 W–750 W

0 1 kW 2 kW 5 kW 7 kW 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 55 kW 110 kW

Serwowzmacniacze

Mitsubishi oferuje szeroką gamę serwowzmacniaczy spełniających wymagania wszelkich typów aplikacji. Od standardowych cyfrowych wzmacniaczy impulsowych i wzmacniaczy analogowych po specjalizowane wzmacniacze typu SSCNETIII, dostępne są produkty przewidziane dla wszystkich zastosowań.

Strojenie adaptacyjne w czasie rzeczywistym

(Real Time Adaptive Tuning – RTAT) to wyjątkowa technologia opracowana przez Mitsubishi, umożliwiająca serwonapędom osiąganie maksymalnej wydajności dynamicznej nawet przy ciągłych zmianach obciążenia, poprzez automatyczne dostrajanie online (podczas pracy) do aplikacji.

Serwowzmacniacze analogowe lub sterowane sygnałem impulsowym serii MR-ES i MR-J3 obejmują zakres mocy od 100 W do 110 kW. Wzmacniacze z magistralą SSCNETIII (typ B) zapewniają użytkownikowi łatwość łączenia przez sieć SSCNETIII.

8

MR-J3-A/B/T 600 W–110 kW

MR-J3-A/B/T 100 W–37 kW

MR-ES-A/AG 100 W–2 kW

0 1 kW 2 kW 5 kW 10 kW

Sterowniki pozycjonujące

Dla grupy ekonomicznych, kompaktowych sterowników PLC serii FX, jednostka FX2N-10PG zapewnia sterowanie jednoosiowe z wejściową tabelą pozycjonowania, szybkim zewnętrznym startem i szybkością impulsów wyjściowych do 1 MHz.

Nowy moduł FX3U-20SSC-H jest modułem pozycjonującym dla serii MR-J3-B. Moduły te zapewniają szybki i łatwy, a równocześnie wydajny system sterowania pozycjonowaniem dla prostszych aplikacji.

Dla większych i bardziej złożonych aplikacji, seria L i MELSEC System Q oferują cały szereg

20 kW 30 kW 37 kW 40 kW 55 kW 110 kW modułów pozycjonujących oraz do sterowania ruchem (1, 2, 4 i 16 osiowe).

Są to: seria QD75P z otwartym kolektorem, seria

QD75D z wyjściem różnicowym oraz seria QD75MH z magistralą SSCNETIII. Korzystając z systemu SSCNET, użytkownik otrzymuje znacznie ulepszony i łatwiejszy w obsłudze system regulacji pozycji z mniejszą liczbą kabli i lepszą odpornością na zakłócenia. Wszystkie moduły pozycjonujące serii LD77 i QD75 realizują takie funkcje, jak interpolacja, sterowanie prędkością i operacje pozycjonowania itp.

Sterowniki ruchu

Dla specjalistycznych aplikacji wymagających najwyższego poziomu regulacji i precyzji połączono dynamiczną technologię serwonapędów zastosowaną w procesorze ruchu Q z wielką mocą obliczeniową procesora PLC z serii Q, tworząc całkowicie nową generację sterowników ruchu. Jest to w pełni zintegrowany i elastyczny system umożliwiający sterowanie maksymalnie 96 osiami za pomocą modułu SSCNETIII i doskonale nadaje się do obsługi wszelkich aplikacji ruchowych.

MITSUBISHI ELECTRIC

111

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Konfiguracja systemu

Oprogramowanie dla procesorów PLC: GX Works2

GX (IEC) Developer

Oprogramowanie dla procesorów ruchu:

MT Works2

Główna płyta bazowa

Q33B/Q35B/Q38B/Q312B

Q38DB/Q312DB

8

MR-HDP01

Ręczny generator impulsów

Serwowzmacniacz

MR-J3- B(S)

Kabel

Moduł interfejsu generatora impulsów

Q173PX/Q173DPX

MR-J2HBUS M

WARNING

OPEN

L1

L2

L3

N

P1

P2

P

C

D

L11

L21

U

V

W

CHARGE

MR-J3-40A

Szeregowy synchroniczny enkoder absolutny

MR-HENC

WARNING

OPEN

L1

L2

L3

N

P1

P2

P

C

D

L11

L21

U

V

W

CHARGE

MR-J3-40A

Kabel

MR-J2HBUS M

WARNING

OPEN

L1

L2

L3

N

P1

P2

P

C

D

L11

L21

U

V

W

CHARGE

MR-J3-40A

I nterfejs enkodera

Q172EX/

Q172DEX

Interfejs sygnałów zewnętrznych

Q172LX/

Q172DLX

Uwaga:

Pierwszym procesorem na głównej płycie bazowej musi być zawsze procesor

PLC (np. Seria Q00, Q01, Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/QnUD(H)).

Serwosilniki

112

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Konfiguracje systemów stołów X-Y

Stół X-Y to typowa dwuosiowa serwoaplikacja, powszechnie wykorzystywana w przemyśle dla urządzeń do montażu powierzchniowego

("pick-and-place"), takich jak maszyny do montażu elementów PCB czy spawarki.

Poniżej przedstawiono dwie przykładowe konfiguracje systemów stolików X-Y, wykorzystujące urządzenia automatyzacyjne Mitsubishi.

Pierwsza z nich to liniowy system oparty na module FX3G-24MT/ESS, natomiast druga to bardziej złożony system interpolacji oparty na serii QD75MH (SSCNETIII).

System 1: system oparty na module FX2N-10PG

Produkty

FX3G-24MT/ESS

MR-E-10A-QW003

HF-KE13W1-S100

MR-E-70A-QW003

HF-SE52KW1-S100

Funkcja

Sterownik PLC ze zintegrowanym sterowaniem pozycjonowania

Serwowzmacniacz

Silnik

Serwowzmacniacz

Silnik

FX3G jest kompaktowym sterownikiem PLC do kompleksowego sterowania maszynami. Łączy w sobie funkcje sterownika PLC z funkcjami pozycjonowania. W tej konfiguracji do sterowania ruchem w kierunku osi X i Y używany jest moduł FX3G-24MT/

ESS. Sterownik PLC, poprzez wyjścia tranzystorowe z otwartym kolektorem, podaje na wejście serwowzmacniaczy serii

MR-ES-A ciąg impulsów sterujący ruchem w kierunku obu osi. Ustawienie systemu może być wykonane za pomocą oprogramowania GX-Developer. GX Works2 posiada specjalny dział do wprowadzania ogólnych parametrów pozycjonowania oraz do wprowadzania nastaw dla każdej instrukcji pozycjonowania, w postaci łatwej do użycia tabeli. Tabela ta może zawierać

100 instrukcji dla każdej z osi, wraz z wartością częstotliwości i liczbą impulsów, zapisanymi w obszarze danych użytkownika i może być ona przetwarzana oraz ładowana jako nastawa sterująca pracą maszyny.

W celu rozbudowy systemu moduł FX3G może być łączony z większością istniejących specjalnych bloków funkcyjnych

FX2N i FX3U.

Łatwe w użyciu pozycjonowanie

Łatwe wprowadzanie nastaw za pomocą programu GX Works2

Opłacalność

Prostota i funkcjonalność

System 2: system oparty na serii QD75MH

Produkty

Q00J

QD75MH2

MR-J3-10B

HF-KP13

MR-J3-60B

HF-SP52

MR-J3BAT

Funkcja

Q PLC

Sterownik pozycjonujący

Serwowzmacniacz

Silnik

Serwowzmacniacz

Silnik

Bateria serwowzmacniacza

System oparty na serii QD75MH wykorzystuje wszechstronne modułowe sterowniki

PLC z serii Qn, przez co zapewnia większą funkcjonalność oraz opcje rozszerzeń.

System QD75MH jest łączony za pomocą sieci SSCNETIII (Servo System Controller

Network), która jest specjalizowaną siecią sterowania ruchem firmy Mitsubishi.

SSCNETIII ułatwia konfigurowanie systemu i wymaga mniej kabli. Systemy SSCNETIII są tworzone przez proste podłączenie wzmacniacza do głównego sterownika

(QD75MH), a następnie łączenie szeregowe wszystkich dodatkowych osi. Podłączenie do sieci SSCNETIII wymaga zastosowania wzmacniaczy typu MR-J3-B.

Ponadto, w związku z tym, że serwowzmacniacze są łączone za pomocą magistrali, wszystkie dane serwonapędów, takie jak aktualna pozycja, moment obrotowy itp. można monitorować na głównym sterowniku (Q00J PLC), ponieważ dane w module QD75MH są automatycznie aktualizowane.

Oprócz tego wszystkie wewnętrzne parametry serwonapędów można ustawiać za pomocą sterownika PLC, również dzięki zastosowaniu łączenia z użyciem magistrali.

Rozwiązanie to oznacza także, że dane pozycji są przesyłane szeregowo, co pozwala zmniejszyć wszelkie zakłócenia.

Na koniec, ponieważ obie osie są sterowane za pomocą jednego zaawansowanego modułu (QD75MH), możliwa jest interpolacja między obiema osiami.

Obsługa sieci SSCNETIII

Łatwa konfiguracja

Zaawansowana funkcjonalność

Rozszerzalność

Opcje modułowe

Mniejsza liczba kabli

Sterowanie z użyciem stolika X-Y

8

MITSUBISHI ELECTRIC

113

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Cechy i typowe zastosowania serwonapędów

W poniższych tabelach wymienione zostały zalecane połączenia wzmacniaczy serwo i silników serwo.

Wszystkie wzmacniacze serwo wyposażone są w bezwzględne enkodery i dostępne opcjonalnie z hamulcem elektromagnetycznym.

8

Oznaczenie modelu

K

M

S

R

J

Uwaga:

Na życzenie dostępne są inne typy silników.

114

Cechy

Niska bezwładność

Większy moment bezwładności silnika czyni to urządzenie dobrze dopasowanym dla maszyn z momentem bezwładności obciążenia pulsującego lub maszyn o niskiej sztywności, np. przenośników.

Przykład zastosowania

Przenośniki

Maszyny do przygotowywania żywności

Drukarki

Małe ładowarki i urządzenia wyładowcze

Małe roboty i urządzenia do montażu elementów

Małe stoliki X-Y

Mały podajnik prasy

Małe roboty

Bardzo niska bezwładność

Mały moment bezwładności silnika sprawia, że silnik jest dobrze przystosowany do wysokodynamicznego pozycjonowania z bardzo krótkimi czasami cyklu.

Moduły wstawiające, montujące, łączące

Wiertarki do płytek drukowanych

Testery obwodów

Drukarki etykiet

Dziewiarki i hafciarki

Bardzo małe roboty i końcówki robotów

Moduły wstawiające, montujące, łączące

Średnia bezwładność

Pozwala na stabilną regulację od niskiej do wysokiej prędkości, dzięki czemu silnik ten ma szeroki zakres zastosowań (np. bezpośrednie połączenie z elementami śrubowymi z nakrętką kulkową).

Maszyny przenośnikowe

Maszyny specjalizowane

Roboty

Ładowarki i urządzenia wyładowcze

Nawijarki i urządzenia rozciągające

Głowice rewolwerowe

Stoliki X-Y

Urządzenia próbne

Nawijarki i urządzenia rozciągające

Niska bezwładność

Model o średniej mocy i kompaktowych rozmiarach oraz małym momencie bezwładności. Dobrze przystosowany do wysokich częstotliwości pozycjonowania.

Podajniki walcowe

Ładowarki i urządzenia wyładowcze

Przenośniki wielkiej częstotliwości

Niska bezwładność (400 V)

Silnik klasy 400 V z serii MELSERVO-J3 na zakres mocy do 9 kW, o małej bezwładności i dużej prędkości.

Posiada kompaktowe rozmiary i jest wyposażony w koder o dużej rozdzielczości, jest zgodny z normami światowymi.

Żywność i pakowanie wyrobów

Maszyny drukarskie

Robot odbierający wyroby z wtryskarki

Maszyny paletyzujące

Maszyny ogólnego przeznaczenia wymagające dużej szybkości i wysokiej częstotliwości

Owijarka

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Przegląd silników serwo

Silniki do wzmacniaczy serwo serii MR-ES

Seria silników

HF-KE

K

HF-SE

S

Prędkość znamionowa

[r/min]

3000

Znamion owa moc wyjścia

[kW]

0,1

0,2

0,4

Model serwonapędu

HF-KE13W1-S100

HF-KE23KW1-S100

HF-KE43KW1-S100

2000

0,75

0,5

1,0

1,5

2,0

HF-KE73KW1-S100

HF-SE52KW1-S100

HF-SE102KW1-S100

HF-SE152KW1-S100

HF-SE202KW1-S100

Typ serwonapędu

Napięcie

Konstrukcja ochronna

200 V AC

200 V AC

IP55

IP65

10A

10AG

20A

20AG

40A

40AG

70A

70AG

100A

100AG

200A

200AG

Silniki do wzmacniaczy serwo serii MR-J3

Seria silników

200 V

HF-KP

K

HF-MP

M

HF-SP

S

HC-RP

R

Prędkość znamionowa

[r/min]

Znamion owa moc wyjścia

[kW]

0,05

0,1

3000 0,2

0,4

0,75

0,05

3000

2000

0,5

1,0

1,5

2,0

0,1

0,2

0,4

0,75

3000

2,0

3,5

5,0

5,0

3,5

5,0

7,0

2,0

Model serwonapędu

HF-MP43

HF-MP73

HF-SP52

HF-SP102

HF-SP152

HF-SP202

HF-SP352

HF-SP502

HF-KP053

HF-KP13

HF-KP23

HF-KP43

HF-KP73

HF-MP053

HF-MP13

HF-MP23

HF-SP702

HC-RP103

HC-RP153

HC-RP203

HC-RP353

HC-RP503

Typ serwonapędu

Napięcie

Konstrukcja ochronna

Pary wzmacniaczy MR-J3

10A/B

10T

20A/B

20T

40A/B

40T

200 V AC IP65

200 V AC IP65

60A/B

60T

70A/B

70T

100A/B

100T

200A/B

200T

350A/B

350T

500A/B

500T

700A/B

700T

200 V AC IP67

200 V AC IP65

Seria silników

400 V

60A4/B4

60T4

100A4/B4

100T4

200A4/B4

200T4

350A4/B4

350T4

500A4/B4

500T4

700A4/B4

700T4

11KA4/B4

11KT4

15KA4/B4

15KT4

0,5 HF-SP524

HF-SP

S

2000

1,0

1,5

2,0

3,5

5,0

HF-SP1024

HF-SP1524

HF-SP2024

HF-SP3524

HF-SP5024

400 V AC IP67

7,0 HF-SP7024

11 HF-JP11K1M4

1500

15 HF-JP15K1M4

400 V AC IP67

쏹 �

0,5 HF-JP534

0,75 HF-JP734

HF-JP

J

3000

1,0

1,5

2,0

33<3,5>

HF-JP1034

HF-JP1534

HF-JP2034

HF-JP3534

400 V AC IP67

5,0 HF-JP5034

7,0 HF-JP7034

9,0 HF-JP9034

HA-LP

L

2000

11

15

22

HA-LP11K24

HA-LP15K24

HA-LP22K24

400 V AC IP44

Należy zastosować dedykowany serwowzmacniacz MR-J3-11KA4/B4/T4-LR, MR-J3-15KA4/B4/T4-LR lub MR-J3-15KA4/B4/T4-LR z dołączonym opornikiem hamowania do HF-JP11K1M4 lub HF-JP15K1M4.

Te silniki serwo NIE mogą być używane z jakimkolwiek innym serwowzmacniaczem, który nie ma oznaczenia "-LR".

Uwaga: inne typy silników dostępne są na zamówienie.

22KA4/B4

22KT4

Nr kat.

227016

227017

227018

227019

227020

227021

242230

242231

200982

200983

192042

192043

192054

192055

192056

192057

192058

229565

229566

227015

200984

Nr kat.

161518

161519

161525

161526

161527

161528

161529

161530

161507

160211

161508

161509

161510

161515

161516

161517

161531

168667

168668

168669

168670

168671

Nr kat.

210940

213081

213082

213083

213084

213085

213086

213087

MITSUBISHI ELECTRIC

115

8

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Rozmiary silników pracujących ze wzmacniaczami serwo MR-J3, MR-ES

HF-MP13 (B), HF-KP13 (B), HF-KE13(B)W1-S100

L

25

2.5

21.5

Typ

HF-MP13 (B)

HF-KP13 (B)

HF-KE13(B)W1-S100

L [mm]

82,4 (123,5)

82,4 (123,5)

82,4 (123,5)

Wymiary w nawiasie () podane są dla modeli z hamulcem elektromagnetycznym.

KL [mm]

40,5

40,5

40,5

Jednostka: mm

KL

8

HF-MP23 (B), HF-MP43 (B), HF-KP23 (B), HF-KP43 (B), HF-KE23(B)KW1-S100, HF-KE43(B)KW1-S100

L

30

KL

Typ

HF-MP23 (B)

HF-MP43 (B)

HF-KP23 (B)

HF-KP43 (B)

HF-KE23(B) KW1-S100

HF-KE43(B) KW1-S100

L [mm]

76,6 (116,1)

98,5 (138,0)

76,6 (116,1)

98,5 (138,0)

76,6 (116,1)

98,5 (138,0)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

Silnik z rowkiem wpustowym wału (czop jest dostarczany wraz z silnikiem).

KL [mm]

39,3

61,2

39,3

61,2

39,3

61,2

Jednostka: mm

HF-MP73 (B), HF-KP73 (B), HF-KE73(B)KW1-S100

L 40

Typ

HF-MP73 (B)

HF-KP73 (B)

HF-KE73(B) KW1-S100

L [mm]

113,8 (157,0)

113,8 (157,0)

113,8 (157,0)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

Silnik z rowkiem wpustowym wału (czop jest dostarczany wraz z silnikiem).

KL [mm]

72,3

72,3

72,3

Jednostka: mm

KL

116

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

HF-SP52 (B), HF-SP102 (B), HF-SP152 (B), HF-SE52(B)KW1-S100, HF-SE102(B)KW1-S100, HF-SE152(B)KW1-S100

L

X

12

3

55

50

13

59

Typ

HF-SP52 (B)

HF-SP102 (B)

HF-SP152 (B)

HF-SE52(B) KW1-S100

HF-SE102(B) KW1-S100

HF-SE152(B) KW1-S100

L [mm]

118,5 (153,0)

140,5 (175,0)

162,5 (197,0)

120 (154,5)

142 (176,5)

164 (198,5)

KL [mm]

57,8

79,8

101,8

57,8

79,8

101,8

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

Silnik z rowkiem wpustowym. (Czop NIE jest dostarczany wraz z silnikiem.)

KL

13.5

58

29

X [mm]

38,2 (43,5)

38,2 (43,5)

38,2 (43,5)

39,7 (45,0)

39,7 (45,0)

39,7 (45,0)

Jednostka: mm

HF-SP202 (B), HF-SP352 (B), HF-SP502 (B), HF-SP702 (B), HF-SE202(B)KW1-S100

L

X

,

Typ

HF-SP202 (B)

HF-SP352 (B)

HF-SP502 (B)

HF-SP702 (B)

HF-SE202(B)KW1-S100

L [mm]

143,5 (193,0)

183,5 (233,0)

203,5 (253,0)

263,5 (313,0)

145 (194,5)

KL [mm]

79,8

119,8

139,8

191,8

79,8

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

Silnik z rowkiem wpustowym. (Czop NIE jest dostarczany wraz z silnikiem.)

X [mm]

38,5 (45,5)

38,5 (45,5)

38,5 (45,5)

38,5 (45,5)

40,0 (47,0)

Jednostka: mm

8

KL

HF-JP534 (B), HF-JP734 (B), HF-JP1034 (B), HF-JP1534 (B), HF-JP2034(B)

L

38.2 (38) 7.5

4.5

40

5

30

90

45°

ø100

ø1

18

13

KL

Typ

HF-JP534 (B)

HF-JP734 (B)

HF-JP1034 (B)

HF-JP1534 (B)

HF-JP2034 (B)

L [mm]

127,5 (173)

145,5 (191)

163,5 (209)

199,5 (245)

235,5 (281)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

KL [mm]

76

94

112

148

184

Jednostka: mm

MITSUBISHI ELECTRIC

117

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

HF-JP3534(B), HF-JP5034(B)

L

38.2 (43.5)

12 3

55

50

130

45°

Typ

HF-JP3534 (B)

HF-JP5034 (B)

L [mm]

213 (251,5)

267 (305,5)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

ø145

ø165

13

KL

KL [mm]

161

215

Jednostka: mm

8

HF-JP7034(B), HF-JP9034(B)

L

38.2

(45.5)

18 3

79

75

176

45°

0 -0.025

200

230

Typ

HF-JP7034 (B)

HF-JP9034 (B)

L [mm]

263,5 (313)

303,5 (353)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

13

66.5

92.1

KL

44

102.3

KL [mm]

285,4

225,4

Jednostka: mm

HA-LP11K2[4] (B), HA-LP15K2[4] (B), HA-LP22K2[4] (B)

L1

X

L2

110

,

, ,

Typ

HA-LP11K2[4] (B)

HA-LP15K2[4] (B)

HA-LP22K2[4] (B)

L1 [mm]

480 (550)

495 (610)

555 (670)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

L2 [mm]

262 (334)

289 (400)

346 (457)

X

426 (498)

454 (565)

511 (622)

Jednostka: mm

118

MITSUBISHI ELECTRIC

HC-RP103 (B), HC-RP153 (B), HC-RP203 (B)

L

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Typ

HC-RP103 (B)

HC-RP153 (B)

HC-RP203 (B)

L [mm]

145,5 (183,5)

170,5 (208,5)

195,5 (233,5)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

KL [mm]

69,5

94,5

119,5

Jednostka: mm

HC-RP353 (B), HC-RP503 (B)

L

KL

Typ

HC-RP353 (B)

HC-RP503 (B)

L [mm]

215,5 (252,5)

272,5 (309,5)

W nawiasach podano wymiary silników z hamulcem ( ).

KL [mm]

148

205

Jednostka: mm

8

KL

MITSUBISHI ELECTRIC

119

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Dane techniczne wzmacniaczy serwo serii MR-ES

Serwowzmacniacze serii ME-E Super łączą w sobie unikalną funkcjonalność z bardzo kompaktową budową. Charakteryzują się wysoką dokładnością pozycjonowania oraz dużą prędkością odpowiedzi i przeznaczone są do stosowania w aplikacjach o mocy od 100 W do 2 kW. Serwonapęd może pracowaćw różnych trybach sterowania, jak na przykład praca w trybie sterowania pozycją, w trybie wewnętrznej regulacji prędkości, w trybie regulacji prędkości lub momentu. Dostępna jest także dobrze znana funkcja napędów Mitsubishi – autotuning w czasie rzeczywistym.

Kompaktowe wymiary ułatwiają pracę projektantom systemów automatyki, pozwalając na umieszczenie wszystkich komponentów systemu sterowania w mniejszej przestrzeni.

Wszystkie złącza umieszczone są z przodu serwowzmacniacza, co ułatwia szybkie i pewne wykonywanie połączeń elektrycznych. Wydajne oprogramowanie konfiguracyjne SETUP154E przyspiesza i ułatwia konfigurację oraz diagnostykę sytemu.

8

Serwowzmacniacz MR-E-A/AG

Zasilanie

System sterowania

Hamulec dynamiczny

Funkcje zabezpieczające

10A

10AG

0,1 kW

20A

20AG

0,2 kW

40A

40AG

0,4 kW

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 200–230 V AC, 50/60 Hz

Sinusoidalne PWM/ regulacja prądu

70A

70AG

0,75 kW

100A

100AG

1 kW

200A

200AG

2 kW

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz

Wbudowane

Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe w trybie prądnicowym, ochrona przeciążeniowa (elektroniczne zabezpieczenie termiczne), detekcji uszkodzenia enkodera, zabezpieczenie przed przeciążeniem obwodu hamowania, zabezpieczenie przed pracą przy niskim napięciu zasilania/ przed chwilowym zanikiem napięcia zasilania, zabezpieczenie przed pracą z nadmierną prędkością, zabezpieczenie przed nadmiernym uchybem

Structure/protection

Otoczenie temperatura otoczenia wilgotność otoczenia others

Chłodzenie naturalne, otwarta (IP00); model 200A/AG – chłodzenie za pomocą wentylatora, otwarta (IP00)

Praca: 0–55 °C (bez zamarzania); przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Praca: maks. 90 % (bez kondensacji); przechowywanie: maks. 90 % (bez kondensacji)

Wysokość nad poziom morza: 1000 m lub niżej; drgania: maks. 5,9 m/s

2

(0,6 g) kg 0,7 mm 50x168x135

0,7

50x168x135

1,1

70x168x135

1,7

70x168x190

Ciężar

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Typ A

Typ

Nr kat. 213069

Nr kat. 213075

Typ A: interfejs sygnału ciągu impulsów, Typ AG: interfejs analogowy

213070

213076

213071

213077

213072

213078

1,7

70x168x190

213073

213079

2,0

70x168x195

213074

213080

Serwowzmacniacz

Tryb sterowania pozycją

Tryb regulacji prędkości

Tryb regulacji momentu maks. czestotliwosc impulsów wejsciowych liczba impulsów sygnalu enkodera ograniczenie momentu zakres regulacji wspólczynnik niestalosci ograniczenie momentu wejscie sygnalu zadawania ograniczenie predkosci

MR-E-A

1 Mimp/s (wejscie róznicowe), 200 kimp/s (wejscie typu otwarty kolektor)

131072 impulsów na jeden obrót walka serwosilnika

Ustawiane w parametrach

Wewnetrzna komenda predkosci: 1:5000

Maks. ±0,01 % (zmiany obciazenia 0–100 %)

Ustawiane w parametrach

MR-E-AG

Analogowy sygnal zadawania predkosci 1:2000, wewnetrzna komenda predkosci

1:5000 maks. ±0,01 % (zmiany obciazenia 0–100 %)

Ustawiane za pomoca parametrów lub zewnetrznego sygnalu analogowego

(0–±10 V DC/maks. wartosc momentu)

0–±8 V DC/maks. wartosc momentu

Ustawiane za pomoca parametrów lub zewnetrznego sygnalu analogowego

(0–±10 V DC/predkosc znamionowa)

120

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3 (typ 200 V)

WARNING

OPEN

L1

L2

L3

N

P1

P2

P

C

D

L11

L21

U

V

W

CHARGE

MR-J3-A to uniwersalne serwowzmacniacze wyposażone standardowo w wejścia analogowe oraz interfejs ciągu impulsów.

Gama tych modeli obejmuje zakres mocy od 100 W (MR-J3-10A) do 7 kW (MR-J3-700A).

Serwowzmacniacze MR-J3-B (typ magistrali SSCNETIII) są przeznaczone do użytku ze sterownikami ruchu z serii

System Q MELSEC firmy Mitsubishi. Sterowniki ruchu oraz serwowzmacniacze można łączyć za pomocą szybkiej sieci

SSCNETIII.

Podłączenie wzmacniaczy do sieci SSCNET zapewnia niezawodne działanie i eliminuje potrzebę stosowania złożonego okablowania. Gama tych modeli obejmuje również zakres mocy od 100 W

(MR-J3-10B) do 7 kW (MR-J3-700B).

Pozycjonowanie za pomocą tabeli pozycji

(pozycja zadana, prędkość silnika, rampa przyśpieszenia/ zwalniania). Model

MR-J3-T może zapamiętać 256 tabeli pozycji, wybieranych przez zewnętrzne wejścia lub sieć CC-Link.

MR-J3-40A

Wspólne dane techniczne MR-J3-A/B/T

Zasilanie napięcie/częstotliwość

� dopuszczalne zmiany napięcia dopuszczalne zmiany częstotliwości

System sterowania

Hamulec dynamiczny

Częstotliwość pętli prędkościowej

Funkcje zabezpieczające

Konstrukcja

Otoczenie temperatura otoczenia wilgotność otoczenia atmosfera wzniesienie drgania

10A

10B

10T

20A

20B

20T

40A

40B

40T

60A

60B

60T

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 230 V AC, 50/60 Hz

70A

70B

70T

100A

100B

100T

200A

200B

200T

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz

3 fazy 170–253 V AC

350A

350B

350T

500A

500B

500T

700A

700B

700T

3 fazy 200–230 V AC: 170–253 V AC, 1 faza 230 V AC: 207–253 V AC

± 5 %

System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego

Wbudowany

2100 Hz

Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektroniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością, zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem

Chłodzenie własne, otwarta (IP00) Chłodzenie wentylatorowe, otwarta (IP00)

Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)

Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu

1000 m lub mniej nad poziomem morza

5,9 m/s

2

(0,6 G) maks.

0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,4 2,3 2,3 4,6 6,2 mm 40x168x135 40x168x135 40x168x170 40x168x170 60x168x185 60x168x185 90x168x195 90x168x195 130x250x200 172x300x200

Ciężar [kg]

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Typ A

Typ B

Typ T

Nr kat. 16020

Nr kat. 161497

Nr kat. 190647

161485

161498

190648

161486

161499

190649

161487

161500

190650

161488

161501

190651

161489

161502

190652

161490

161503

190653

161491

161504

190654

161492

161505

190655

161493

161506

190656

Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.

Dane techniczne sterowania MR-J3-A maksymalna częstotliwość impulsów wejściowych impuls sprzężenia położeniowego

Tryb sterowania położeniem

10A 20A 40A 60A 70A 100A

1000 kpps (z użyciem odbiornika różnicowego), 200 kpps (z użyciem otwartego kolektora)

200A 350A wielokrotność imp. zadających ustawienie szerokości dla pozycji końcowej

Rozdzielczość na koder/obroty serwonapędu (262144 impulsów/obrót)

Wielokrotność elektronicznego przełożenia; A: 1–1048576, B: 1–1048576, 1/10 < A/B < 2000

0–±10000 impulsów (jednostka impulsów poleceń) błąd nadmiaru wejście ograniczenia momentu obrotowego

±3 obroty

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy) zakres regulacji prędkości Analogowe zadawanie prędkości 1:2000, wewnętrzne zadawanie prędkości 1:5000 analogowe wejście polecenia prędkości 0–± 10 V DC/prędkość znamionowa

Tryb sterowania prędkością stopień wahań prędkości

±0,01 % maks. (wahania obciążenia 0–100 %); 0 % (wahania mocy ±10 %)

±0,2 % maks. (temperatura otoczenia 25 °C ± 10 °C ), w przypadku użycia zewnętrznego analogowego polecenia prędkości

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy)

Dane techniczne regulacji momentu obrotowego ograniczenie momentu obrotowego wejście polecenia momentu obrotowego ograniczenie prędkości

0–± 8 V DC/maksymalny moment obrotowy (impedancja wejściowa 10–12 k

W)

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC, prędkość znamionowa)

500A 700A

700B Dane techniczne sterowania MR-J3-B (SSCNETIII)

Regulacja pozycji i prędkości

Maks. polecenie wejściowe przy sterowaniu pozycją

Dane techniczne sterowania MR-J3-T

Źródło poleceń

10B 20B 40B

Możliwa przy użyciu regulacji SSCNETIII

50 Mpps

60B 70B 100B 200B 350B 500B

10T 20T 40T 60T 70T 100T 200T 350T

Komunikacja CC-link (Ver 1.10), polecenia z we./wy. cyfrowych (wymagany jest moduł rozszerzający MR-J3-D01) lub komunikacja RS422

500T 700T

MITSUBISHI ELECTRIC

121

8

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Dane techniczne wzmacniaczy serwo MR-J3 (typ 400 V)

OPEN

Wzmacniacze serwo Mitsubishi zasilane napięciem 400 V, zapewniają tę samą wiodącą w przemyśle funkcjonalność, co seria zasilana napięciem 200 V.

400 V wzmacniacze serwo dostępne są w całym zakresie mocy znamionowej od

600 W do potężnej klasy 22 kW. Odpowiednie do wszystkich rodzajów rozwiązań automatyki, 400 V wzmacniacze serwo zapewniają również możliwość wyboru logiki sink/source.

W przypadku wzmacniaczy serwo większej mocy niż 22 kW, prosimy o kontakt z najbliższym biurem Mitsubishi.

MR-J3-500A

CHARGE

8

Wspólne dane techniczne MR-J3-A4/B4/T4

Zasilanie

System sterowania

Hamulec dynamiczny napięcie/częstotliwość

� dopuszczalne wahania napięcia

Częstotliwość pętli prędkościowej

60A4

60B4

60T4

Wbudowany

2100 Hz

100A4

100B4

100T4

3 fazy 380–480 V AC, 50/60 Hz

3 fazy 323–528 V AC, 50/60 Hz

200A4

200B4

200T4

350A4

350B4

350T4 dopuszczalne wahania częstotliwości ±5 % maks.

System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego

Funkcje zabezpieczające

Konstrukcja

Otoczenie

Ciężar [kg]

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia temperatura otoczenia wilgotność otoczenia atmosfera wzniesienie drgania

Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektorniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością, zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem

Chłodzenie własne, otwarta (IP00) Chłodzenie wentylatorem

Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)

Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu

1000 m lub mniej nad poziomem morza

5,9 m/s

2

(0,6 G) maks.

1,7 mm 90x168x195

1,7

90x168x195

2,1

90x168x195

4,6

130x250x200

500A4

500B4

500T4

4,6

130x250x200

700A4

700B4

700T4

6,2

180x350x200

11KA4(-LR)

11KB4(-LR)

11KT4

Opcja zewnętrzna

18

260x400x260

15KA4(-LR)

15KB4(-LR)

15KT4

18

260x400x260

22KA4

22KB4

22KT4

19

260x400x260

Typ A

Typ B

Nr kat. 205081

Nr kat. 192036

205082

192037

205083

192038

205084

192039

205085

192040

205086

192041

210572

(229577)

208820

(229579)

225237

210573

(229578)

208821

(229580)

225238

210574

208822

225239

Typ T Nr kat. 212524 212525 212526 212527 212528 212529

Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.

Ten artykuł ma dłuższy czas dostawy. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem Mitsubishi.

60A4 100A4 200A4 350A4 500A4 700A4 Dane techniczne sterowania MR-J3-A4 maksymalna częstotliwość impulsów wejściowych

1 Mpps (z użyciem odbiornika różnicowego), 200 kpps (z użyciem otwartego kolektora)

11KA4 15KA4 22KA4

Tryb regulacji pozycji

Tryb regulacji prędkości

Dane techniczne regulacji momentu obrotowego impuls sprzężenia ustawczego wielokrotność impulsów poleceń

Rozdzielczość na koder/obroty serwonapędu (262144 impulsów/obrotów)

Wielokrotność A/B urządzeń elektronicznych; A: 1–1048576 lub 131072, B: 1–1048576, 1/10 < A/B < 2000 ustawienie szerokości dla pozycji końcowej błąd nadmiaru

0–±10000 impulsów (jednostka impulsów poleceń)

±3 obrotów wejście ograniczenia momentu obrotowego

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wyjścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy) zakres regulacji prędkości Polecenie prędkości analogowej 1:2000, polecenie prędkości wewnętrznej 1:5000 wejście polecenia prędkości analogowej 0–

± 10 V DC/rated speed stopień wahań prędkości

±0,01 % maks. (wahania obciążenia 0–100 %); 0 % (wahania mocy ±10 %)

±0,2 % maks. (temperatura otoczenia 25 °C ± 10 °C ), w przypadku użycia zewnętrznego polecenia prędkości analogowej

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wyjścia analogowego (0–± 10 V DC/maksymalny moment obrotowy) ograniczenie momentu obrotowego wejście polecenia momentu obrotowego największa dopuszczalna prędkość

0–± 8 V DC/maksymalny moment obrotowy (impedancja wejściowa 10–12 k

W)

Ustawienie za pomocą parametrów lub zewnętrznego wejścia analogowego (0–± 10 V DC, prędkość znamionowa)

Dane techniczne sterowania MR-J3-B4 (SSCNET)

Regulacja pozycji i prędkości

Szybkość transmisji

60B4 100B4 200B4

Możliwa przy użyciu regulacji SSCNETIII

50 Mpps

350B4 500B4 700B4 11KB4 15KB4 22KB4

Dane techniczne sterowania MR-J3-T

Źródło poleceń

60T4 100T4 200T4 350T4 500T4 700T4 11KT4 15KT4

Komunikacja CC-Link (Ver 1.10), komendy z we./wy. cyfrowych (wymagany jest moduł rozszerzający MR-J3-D01) lub komunikacja RS422

22KT4

122

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Moduły pozycjonujące

QD75P2

RUN

AX1

AX2

ERR.

AX1

AX2

MELSEC System Q oferuje trzy różne serie modułów pozycjonujących do sterowana maksymalnie 4 osiami

Wyjście typu otwarty kolektor (seria

QD75P)

Wyjście różnicowe (seria QD75D)

Szyna SSCNETIII (seria QD75MH)

Sterowniki z wyjściami typu otwarty kolektor lub typu różnicowego mogą być używane ze standardowymi wzmacniaczami serwo (MR-ES-A/MR-J3-A), natomiast kontrolery serii QD75MH powinny być używane ze wzmacniaczami typu

MR-J3-B (sieć SSCNETIII). Zastosowanie sieci SSCNETIII może zapewnić znacznie ulepszony i łatwiejszy w użyciu system pozycjonowania, ze zmniejszoną ilością okablowania i lepszą odpornością na zakłócenia.

Wszystkie moduły pozycjonujące serii

QD75 są w stanie zapewnić taką funkcjonalność, jak sterowanie interpolacją ruchu, prędkością, pozycjonowaniem itd.

Moduły z wyjściami typu otwarty kolektor mogą sterować operacją pozycjonowania przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego.

Moduł generuje polecenie przesunięcia za pomocą ciągu impulsów. Prędkość jest proporcjonalna do częstotliwości a przebyta odległość jest proporcjonalny do czasu trwania ciągu impulsów.

Moduły z wyjściem różnicowym są odpowiednie do łączenia modułu i systemu napędowego na dużych odległościach z tego powodu, że ten typ wyjścia zezwala na użycie długich kabli do podłączenia silnika.

Dane techniczne

Liczba sterowanych osi

Interpolacja

Ilość punktów na oś

Rodzaj wyjść

Sygnał wyjściowy metoda jednostki

QD75D1

1

QD75P1

1

QD75D2

2

QD75P2

2

2-osiowa interpolacja liniowa i kołowa

QD75D4 QD75P4

4 4

2-, 3- lub 4-osiowa interpolacja liniowa oraz 2-osiowa interpolacja kołowa

600 zestawów danych z programu PLC, sto zestawów danych z programu GX Configurator QP

Wzmacniacz różnicowy

Otwarty kolektor

Wzmacniacz różnicowy

Otwarty kolektor

Wzmacniacz różnicowy

Otwarty kolektor

Seria impulsów Seria impulsów Seria impulsów Seria impulsów Seria impulsów Seria impulsów

Pozycjonowanie proste "punktu do punktu"; absolutne i przyrostowe; sterowanie kształtowe; sterowanie prędkością; przełączane sterowanie położeniem; przełączane sterowanie między położeniem a prędkością.

Pozycjonowanie -2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów absolutne: -21 4748 364,8 – 214 748 364,7 μm

-21 474,83648 – 21 474,83647 cali

0 – 359,99999 stopni

Metoda -2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów przyrostowa: -214 748 364,8 – 214 748 364,7 μm

-21 474,83648 – 21 474,83647 cali

-21 474,83648 – 21 474,83647 stopni

Sterowanie z przełączaniem

0 – 2 147 483 647 impulsów

0 – 21 4748 364,7 μm prędkość/położenie: 0 – 21 474,83647 cali

0 – 21 474,83647 stopni

Pozycjonowanie prędkość

1 – 1 000 000 impuls/ów

0,01 – 20 000 000,00 mm/min

0,001 – 200 000,000 stopni/min

0,001 – 200 000,000 cali/min

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG) kształtowanie rozpędzania/hamowania czas rozpędzania i hamowania czas hamowania nagłego

Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania

1–8388608 ms (możliwe zadanie 4 wzorców)

1–8388608 ms

32 mm 27,4x98x90

32

27,4x98x90

32

27,4x98x90

32

27,4x98x90

32

27,4x98x90

32

27,4x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 129675 132581 129676 132582 129677 132583

Akcesoria

40-stykowy wtyk oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Oprogramowanie: GX Configurator QP, nr kat.: 132219

Dane techniczne

Liczba sterowanych osi

Interpolacja

QD75MH1

1

QD75H2

2

2-osiowa interpolacja liniowa i kołowa

QD75MH4

4

2-, 3- lub 4-osiowa interpolacja liniowa oraz 2-osiowa interpolacja kołowa

Ilość punktów na oś

Rodzaj wyjść

Sygnał wyjściowy

Pozycjonowanie metoda jednostki prędkość

600 zestawów danych z programu PLC, sto zestawów danych z programu GX Configurator QP

SSCNETIII

Bus

SSCNETIII

Bus

SSCNETIII

Bus

Pozycjonowanie proste "punktu do punktu"; absolutne i przyrostowe; sterowanie kształtowe; sterowanie prędkością; przełączane sterowanie położeniem; przełączane sterowanie między położeniem a prędkością.

Pozycjonowanie -2147483648 – 2147483647 impulsów absolutne: -214748364,8 – 214748364,7 μm

-21474,83648 – 21474,83647 cali

0 – 359,99999 stopni

1 – 50 000 000 impulsów/s

0,01 – 20 000 000,00 mm/min

0,001 – 2 000 000,000 stopni/min

0,001 – 2 000 000,000 cali/min

Metoda -2 147 483 648 – 2 147 483 647 impulsów przyrostowa: -214 748 364,8 – 214 748 364,7 μm

-21 474,83648 – 21 474,83647 cali

-21 474,83648 – 21 474,83647 stopni

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG) kształtowanie rozpędzania/hamowania czas rozpędzania i hamowania czas hamowania nagłego

Automatyczne trapezoidalne lub po krzywej w kształcie S dla przyspieszania i hamowania

1–8388608 ms (możliwe zadanie 4 wzorców)

1–8388608 ms

32 mm 27,4x98x90

32

27,4x98x90

Sterowanie z przełączaniem

0 – 2 147 483 647 impulsów

0 – 21 4748 364,7 μm prędkość/położenie: 0 – 21 474,83647 cali

0 – 21 474,83647 stopni

32

27,4x98x90

Dane do zamówienia

Nr kat. 165761 165762 165763

Akcesoria

40-stykowy wtyk oraz gotowe kable połączeniowe i terminale systemowe; Oprogramowanie: GX Configurator QP, nr kat.: 132219

MITSUBISHI ELECTRIC

123

8

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

8

Jednoosiowy sterownik ruchu MR-MQ100

Jednoosiowy sterownik ruchu MR-MQ100 umożliwia sterowanie jedną osią, a także synchronizację z osią wirtualną lub zewnętrznym enkoderem bez użycia dodatkowych urządzeń sterujących, jak np. sterowniki

PLC. Przy użyciu modułu MR-MQ100 w sposób ekonomiczny można sterować pracą wycinarek obrotowych, latających pił i etykieciarek. Dostępny jest pełny zakres funkcji podstawowych, włączając synchronizację z osią wirtualną lub zewnętrznym enkoderem, rejestrację, pozycjonowanie od punktu do punktu i ruch według profilu krzywkowego, zdefiniowanego przez użytkownika. Oprócz wymienionych powyżej charakterystyk urządzenie posiada wbudowany interfejs wejść/wyjść, złącze sieci Ethernet i złącze sieci SSCNETIII. Zastosowanie interfejsu prostej i jednocześnie niezawodnej sieci optycznej SSCNETIII pozwala na przesyłanie danych i sterowanie pracą serwowzmacniacza MR-J3B za pomocą pojedynczego złącza światłowodowego.

Standardowy port sieci Ethernet służy do komunikacji z oprogramowaniem konfig-

앬 uracyjnym MT Developer 2-MQ, a także pozwala na podłączenie systemu serwo do nadrzędnego systemu sterowania.

Autonomiczny system sterowania ruchem, wymaga tylko serwowzmaniacza, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń

Szybka komunikacja za pomocą optycznej sieci SSCNETIII

Złącze sieci Ethernet 100/10 Mbit/s

Szybkie wejścia do podłączania czujników odniesienia

Złącze do podłączenia zewnętrznego enkodera do synchronizacji osi

Komunikacja przez Ethernet w protokole MC

Zwiększenie liczby wejść/wyjść przez podłączenie do serwowzmacniaczy serii MR-J3-BSafety karty rozszerzeń we/wy (MR-J3-D01).

Zintegrowany port szeregowy (RS422) do komunikacji z terminalami operatorskimi HMI

Dane techniczne

Napięcie zasilania

Wejścia cyfrowe (czujniki odniesienia)

Wyjścia cyfrowe typ sygnału

Złącze enkodera synchronizacji osi wejście napięciowe/ typu otwarty kolektor (5V DC) wejście różnicowe

MR-MQ100

24 V DC ±10 % (wymagana obciążalność: 690 mA)

4 wejścia (24 V DC)

2 wyjścia (24 V DC)

Wejście ciągu impulsów z fazą A/B

Do 800 kimp/s (po pomnożeniu przez 4), długość przewodów do 10 m

Interfejs komunikacyjny tryb sterowania

Do 4 Mimp/s (po pomnożeniu przez 4), długość przewodów do 30 m

100 Mimp/s/10 Mimp/s Ethernet (do programowania i funkcji dodatkowych)

SSCNETIII (do podłączenia do serwowzmacniacza za pomocą kabla światłowodowego)

PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), regulacja prędkości/sterowanie prędkością/pozycją, cykl ruchu o stałe przesunięcie, praca ze stałą prędkością, tryb śledzenia pozycji zadanej, sterowanie prędkością z funkcją orientacji, praca z przełączanymi prędkościami, sterowanie oscylacjami wysokiej częstotliwości, sterowanie synchroniczne (SV22)

Pozycjonowanie

Pamięć programu serwo

Liczba punktów pozycjonowania

Liczba sterowanych osi

Cykl sterowania

Serwowzmacniacz przyśpieszanie/hamowanie Automatyczne liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S kompensacja Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, kompensacja opóźnienia fazowego

14 k kroków

3200

1 oś

0,44 ms

Serwowzmacniacz MR-J3B (podłączony do sieci SSCNETIII)

Język programowania

Podtrzymanie pamięci (wbudowane)

Funkcja profilu krzywkowego

Ciężar [kg]

Wymiary (SxWxG) liczba profili krzywkowych

Motion SFC, dedykowane instrukcje (SV13), wirtualne środowisko programowania systemów mechanicznych (SV22)

Q6BAT

Możliwość zapamiętania do 256 profili krzywkowych

256, 512, 1024, 2048 liczba punktów na profil rozdzielczość profilu krzywkowego tryb sterowania

32767

Krzywka dwukierunkowa, krzywka posuwu

0,7 mm 30x168x135

Dane do zamówienia

Nr kat. 217705

Wymiar "W" - wysokość - bez baterii (wysokość z baterią = 178 mm)

124

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Autonomiczny sterownik ruchu Q170MCPU

Sterownik ruchu Q170MCPU łączy w jednej kompaktowej obudowie procesor PLC, procesor ruchu i moduł zasilania. Nie jest wymagane płyta bazowa, jednak, gdy jest potrzebna, można podłączyć rozszerzającą płytę bazową z zainstalowanymi standardowymi modułami PLC.

Standardowo sterownik jest dostarczany z wbudowanym interfejsem enkodera, co pozwala na synchronizację pracy osi z zewnętrznym enkoderem. Do programowania sterownika ruchu służą dobrze znane języki obsługi systemów mechanicznych SV13 i SV22.

Kompaktowe wymiary

Możliwość sterowania do 16 osi

Komunikacja z serwowzmacnia czem poprzez szybką sieć SSCNETIII z prędkości do 50 Mbit/s.

Programowanie i konfiguracja za pomocą znanego oprogramowania

GX Works2, GX (IEC) Developer i MT Works2.

Możliwość rozszerzania za pomocą modułów we/wy, modułów inteligentnych i modułów sieciowych, zainstalowanych w rozszerzającej płycie bazowej (maksymalnie 5 gniazd)

Komunikacja przez Ethernet w protokole MC

Dane techniczne

Jednostka centralna

Motion

Funkcje interpolacji

Jednostka centralna

CPU

Pozycjonowanie

Złącze karty pamięci

Funkcja profilu krzywkowego

Wymiary (SxWxG) liczba sterowanych osi cykl sterowania

(przy użyciu SV13)

Q170MCPU

16

0,44 ms (1-sza do 6-tej osi), 0,88 ms (7-ma do 16-tej osi) przyśpieszanie/hamowanie Liniowe, zgodnie z krzywą S języki programowania Motion SFC, instrukcje zadedykowane, wirtualne środowisko programowania systemów mechanicznych (SV22) pamięć programu serwo złącza

16 k kroków

100 Mbit/s/10 Mbit/s Ethernet (do programowania i dodatkowych funkcji), SSCNETIII (do podłączenia do serwowzmacniacza za pomocą kabla światłowodowego), USB, RS232

Liniowa interpolacja maks. do 4 osi, interpolacja kołowa 2 osi, interpolacja śrubowa 3 osi liczba punktów wejść/wyjść 512 (maksymalnie 320 punktów wejść/wyjść wraz z modułami, zainstalowanymi w rozszerzającej płycie bazowej) języki programowania Drabinka, lista instrukcji, SFC, język strukturalny ST pamięć programowa 20 k kroków czas wykonywania instrukcji 0,02 μs (instrukcja LD); 0,04 μs (instrukcja MOV) maksymalna liczba instrukcji 764 (włączając instrukcje przetwarzania liczb zmiennoprzecinkowych) tryb sterowania

PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), regulacja prędkości/sterowanie prędkością/pozycją, cykl ruchu ze stałym przesunięciem, praca ze stałą prędkością, tryb śledzenia pozycji zadanej, sterowanie prędkością z funkcją orientacji, praca z przełączanymi prędkościami, sterowanie oscylacjami wysokiej częstotliwości, sterowanie synchroniczne (SV22) przyśpieszanie/hamowanie Automatyczne liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S kompensacja Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, kompensacja faz liczba profili krzywkowych liczba punktów na profil

1 slot for memory card for MELSEC System Q

1 gniazdo karty pamięci w systemach serii Q

256, 512, 1024, 2048 rozdzielczość profilu krzywkowego tryb sterowania

32767

Krzywka dwukierunkowa, krzywka posuwu mm 52x178x135

Dane do zamówienia

Nr kat. 221835

8

MITSUBISHI ELECTRIC

125

/// SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM

Prosty moduł motion do serii MELSEC L

LD77MH16

AUX AX 1

ERR

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Oprócz normalnych modułów pozycjonowania, w skład serii MELSEC L wchodzi prosty moduł motion. Różne funkcje sterujące, takie jak regulacja prędkości, momentu obrotowego, sterowanie synchroniczne i sterowanie krzywkowe, wcześniej możliwe tylko w przypadku kontrolerów ruchu, są teraz dostępne w module LD77MH. Funkcje te mogą być realizowane za pomocą prostego doboru parametrów i poprzez program PLC.

Czujniki znacznika umożliwiają zastosowanie w przemyśle pakującym, rozlewniach, itp., bez dodatkowych modułów opcjonalnych. Dla aplikacji z nożami obrotowymi funkcja automatycznego obliczania danych krzywki jest zaimplementowana - jedynie wystarczy ustawienie długości produktu i ścieżki synchronizacji. Dzięki takim funkcjom pozycjonowania, jak interpolacja liniowa

(do 4 osi), interpolacja kołowa (2 osie) i kontrola trajektorii, można łatwo zrealizować różne aplikacje, takie, jak stoły X-Y, uszczelnianie, itp. Mogą być używane sprawdzone i przetestowane programy do QD75MH, ponieważ moduł LD77MH jest kompatybilny z QD75MH.

Kompatybilny z QD75MH

Do 600 pozycji na oś

Wejście zewnętrznego enkodera do synchronizacji osi

Sterowanie krzywką elektroniczną

Szybkie wejścia cyfrowe do czujników znacznika w celu wychwycenia pozycji enkodera, pozycji wału silnika itp.

Parametryzacja, programowanie, diagnostyka i praca testowa w GX Works2

Bloki funkcji PLCopen

Komunikacja między modułem

LD77MH i serwowzmacniaczami przez szybką sieć SSCNETIII

8

Dane techniczne

Liczba sterowanych osi

Funkcje interpolacji

Rodzaj wyjść

LD77MH4

4

Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi

SSCNETIII

LD77MH16

16

Sygnał wyjściowy

Serwowzmacniacz

Cykl sterowania

Bus

Serwowzmacniacz MR-J3B (podłączony do sieci SSCNETIII)

SSCNETIII

Bus metoda

0,88 ms 0,88 ms/1,7 ms

PTP (pozycjonowanie punkt do punktu), kontrola trajektorii (liniowa i po łuku), regulacja prędkości, sterowanie przełączaniem prędkość-pozycja, sterowanie przełączaniem pozycja-prędkość, sterowanie momentem

Pozycjonowanie kształtowanie rozpędzania/hamowania kompensacja sterowanie OPR

Liczba punktów pozycjonowania

Zewnętrzne sygnały wejściowe koder szybkie wejścia

Liniowe przyśpieszanie/hamowanie, przyśpieszanie/hamowanie według krzywej S

Kompensacja luzu nawrotnego, elektroniczna przekładnia, Funkcja przejścia obok

5 różnych metod

600 na oś (mogą być ustawione przy pomocy GX Works2 lub programu PLC)

1 koder, A/B fasy

4 wejścia cyfrowe [DI1–DI4]

Funkcja profilu krzywkowego obszar przechowywania danych krzywki liczba profili krzywkowych rozdzielczość na jeden cykl

256 kbajty

Maks. 256 (zależy od rozdzielczości)

256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 rozdzielczość profilu krzywkowego 2–16284

Punkty I/O

Wymiary (SxWxG)

32 mm 90x45x95

32

90x45x95

Dane do zamówienia

Nr kat. 241243 241244

126

MITSUBISHI ELECTRIC

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM ///

Procesor ruchu Q

Procesor ruchu Q steruje połączonymi z nim serwowzmacniaczami i serwosilnikami oraz synchronizuje je. System sterowania ruchem obok procesora ruchu zawiera procesor PLC. Jedynie kombinacja wysoce dynamicznej regulacji położenia za pomocą procesora ze sterowaniem PLC tworzy innowacyjny system sterowania ruchem.

Podczas gdy procesor ruchu steruje ruchami serwonapędu o dużej skali, procesor PLC odpowiada za sterowanie maszyną i komunikację.

Podział obciążenia między kilka procesorów podwyższa ogólną wydajność całego systemu

W jednym systemie mogą pracować maks. trzy procesory ruchu

Rozbudowany system sterowania dla maks. 96 osi w jednym systemie

Jednoczesna interpolacja czterech osi

Sterowanie ruchem według zaprogramowanych profili krzywkowych

Wirtualne i fizyczne osie wiodące

Integracja w szybkiej sieci SSCNETIII umożliwia komunikację z wysokowydajnymi serwowzmacniaczami z prędkością do 50 Mpps

Dane techniczne

Typ

Procesor ruchu

Punkty I/O

Liczba sterowanych osi metoda

Q172HCPU

Motion CPU

8192

8

Q173HCPU

Motion CPU

8192

32

Q172DCPU

Motion CPU

8192

8

Q173DCPU

Motion CPU

8192

32

Interpolacja liniowa do 4 osi, interpolacja kołowa do 2 osi, interpolacja helikalna do 3 osi

Punkt do punktu, sterowanie prędkością/sterowanie prędkościowo-pozycyjne, stały skok, sterowanie ze stałą prędkością, pozycjonowanie nadążne, pozycjonowanie z przełączaniem prędkości, sterowanie z szybkimi oscylacjami, sterowanie synchroniczne (SV22)

Automatyczne przyspieszanie/hamowanie trapezowe oraz przyspieszanie/hamowanie po krzywej typu "S"

Pozycjonowanie kształtowanie rozpędzania/hamowania kompensacja

Język programowania

Pamięć programu serwo

Liczba punktów pozycjonowania

Interfejsy

Fizyczne punkty I/O (PX/PY)

Wymiary (SxWxG)

Kompensacja luzu nawrotnego, przekładnia elektroniczna

Motion SFC, instrukcje specjalizowane, oprogramowanie dla linii montażowych (SV13), symulacja układów mechanicznych (SV22)

16 k kroków

3200

USB, RS232C, SSCNETIII

256 (I/O, które mogą być przypisane bezpośrednio do procesora ruchu) mm 27,4x98x114,3 27,4x98x114,3

SSCNETIII (USB, RS232C poprzez CPU PLC)

27,4x98x119,3

SSCNETIII (USB, RS232C poprzez CPU PLC)

27,4x98x119,3

Dane do zamówienia Nr kat. 162417 162416 209788 209787

8

Moduły systemu sterowania ruchem Q

Moduł interfejsu sygnałów zewnętrznych serwonapędów Q172LX/Q172DLX

Moduł wejściowy Q172LX/Q172DLX jest używany w połączeniu z procesorem ruchu Q w celu wychwytywania zewnętrznych sygnałów serwonapędu.

Możliwość określenia maksymalnie 8 osi.

W ten sposób do systemu sterowania można łatwo podłączyć: czujnik zbliżeniowy pozycji referencyjnej, czujniki ograniczenia ruchu osi w obydwu kierunkach, sygnał zatrzymania i sygnał wyboru trybu pracy.

32 punkty adresowe dla 8 osi dla każdego z 4 wejść

Wejścia bipolarne dla logiki dodatniej i ujemnej

Izolacja galwaniczna wejść za pomocą transoptora

Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms

Interfejs modułu szeregowego synchronicznego kodera absolutnego

Q172EX/Q172DEX

Interfejs modułu szeregowego synchronicznego kodera absolutnego Q172EX/Q172DEX to moduł systemu sterowania ruchem służący do odbierania sygnałów i obsługiwania maks. dwóch szeregowych koderów absolutnych. (Nie ma możliwości podłączenia enkoderów przyrostowych.)

Poprzez zewnętrzny enkoder (MR-HENC/

Q170ENC) można do systemu Motion podłączyć sygnał wartości zadanej, który z kolei zaprogramowany jest jako oś wiodąca.

Oprócz interfejsów dla sygnałów z dwóch koderów absolutnych moduł Q172EX/Q172DEX jest wyposażony w dwa wejścia cyfrowe z błyskawicznym czasem reakcji.

Szybkość transmisji 2,5 Mbit na sekundę

Rozdzielczość 14 bitowa MR-HENC/

18-bitowa Q170ENC

Zabezpieczenie wartości bezwzględnych na wypadek awarii napięcia za pomocą wbudowanej buforowej baterii

Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms

Moduł interfejsu ręcznego generatora impulsów Q173PX/Q173DPX

Moduł interfejsu ręcznego generatora impulsów

Q173PX jest stosowany w systemie sterowania ruchem w celu odbierania sygnałów z maks. trzech zewnętrznych enkoderów przyrostowych lub ręcznych generatorów impulsów (z pokrętłami).

Oprócz wejść dla enkoderów, moduł Q173PX/

Q173DPX posiada trzy wejścia cyfrowe umożliwiające uruchamianie procedury zliczania sygnałów z enkoderów (sygnał startu enkodera).

Wejścia bipolarne dla logiki dodatniej i ujemnej

Izolacja galwaniczna wejść za pomocą transoptora

Najkrótszy czas reakcji < 0,4 ms

MITSUBISHI ELECTRIC

127

/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

Przykładowa konfiguracja systemu robotów

PC

RT Toolbox2

PLC

SSCNET

Ethernet

CNC

USB

RS232C lub

Ethernet

Sterownik robota

CC-Link

Śledzenie

EMG.STOP

STATUS NUMBER

8.8.8.8.8.

CHANG DISP

UP

DOWN

RESET

MODE SVO.ON

START

SVO.OFF

STOP END

REMOVE T/B

CR1

MITSUBISHI

RS232C lub

Ethernet

Czujnik wizyjny

MITSUBISHI MELSERVO

MITSUBISHI

RV-6S

Serwowzmacniacz Oś dodatkowa (liniowa)

Praktyczne funkcje dla wszelkiego rodzaju zastosowań

9

Optymalne kształtowanie rozpędzania/hamowania

Sterowanie w trybie normalnym

Czas

Optymalizacja automatycznego rozpędzania oraz hamowania umożliwia skrócenie czasów cyklu

Uchwyt tokarski itp.

Błąd

Stała ścieżka niezależnie od

Ścieżka liniowa B przekroczenia

Ścieżka liniowa A

Funkcja sterowania ciągłego dla skrócenia czasów cyklu

Czujnik wizyjny

Sterownik robota

Odległe we/wy

Kompensacja luzów

Kompensacja luzów dla zwiększenia dokładności pozycjonowania, dopasowania elementów i paletyzacji

Robot

Maks. 8 dodatkowych osi

Niwelacja błędów za pomocą funkcji zgodności prostopadłej

Prostopadła funkcja "zarządzania zgodności" ą umożliwia interaktywne reagowanie na działanie sił przeciwnych

Przenośnik

Enkoder

Przedmiot, np. artykuł spożywczy, kosmetyk lub lek

Funkcja śledzenia przedmiotów dla skrócenia czasów cyklu

Dodatkowe osie

Maks. 2 osie

Mechanism. 1

Dodatkowe osie

Maks. 3 osie

Dodatkowe osie

Maks. 3 osie

Mechanism. 2 Mechanism. 3

Funkcje sterowania maks.

8 dodatkowymi osiami

Programy wykonywane równolegle

Program 1

Robot

Program 2

Przenośnik, przyrząd obróbkowy

Program 3

Czujnik wizyjny

Program 4

Komputer PC

Funkcja równoległej obsługi wielu zadań

Program ruchów robota

Program przetwarzania I/O

Program obsługi komunikacji

Program stałe działający

Program podstawowy

(wspólne zmienne)

Bezczujnikowa detekcja kolizji

Moment obrotowy

Detekcja kolizji

Dopuszczalny zakres

+ kierunek (poziom detekcji + kierunek)

Dopuszczalny zakres

– kierunek (pozio m detekcji – kierunek)

Kolizja

Wartość rzeczywista momentu

Wartość zadana momentu

128

MITSUBISHI ELECTRIC

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///

Roboty z ramionami przegubowymi RV-2SDB – kompaktowe rozwiązanie dużej mocy

Dzięki kompaktowej budowie i szerokiemu zakresowi ruchów w każdej osi, robot ten jest w swojej klasie niezwykle wszechstronny. Dzięki

6 stopniom swobody i możliwości montażu na podłodze lub na suficie, nawet wymagające aplikacje w ograniczonej przestrzeni nie stanowią problemu. Nowa generacja sterowników posiada specjalne cechy i funkcje umożliwiające skrócenie czasu trwania cyklu. Szybka komunikacja, możliwość sterowania maks. ośmioma dodatkowymi osiami i śledzenie przenośnika stanowią standardowe funkcje. Aby powiększyć przestrzeń roboczą i umożliwić poruszanie się robota wzdłuż interpolowanej osi liniowej, można z łatwością zainstalować robota na dodatkowej osi.

J4

Model

Stopnie swobody

Maksymalny udźwig

Zasięg kołnierza zacisku

Powtarzalność

Maks. szybkość

Typ sterownika

Zasięg roboczy

Ciężar robota

Zabezpieczenie

RV-2SDB

6

3,0 kg

504 mm

±0,02 mm

4400 mm/s

CR1D

J1 480 (-240–+240)

J2 240 (-120–+120)

J3 160 (0–+160)

J4 400 (-200–+200)

J5 240 (-120–+120)

J6 720 (-360–+360)

19 kg

IP20

Dane do zamówienia Nr kat. 231174

J3

J2

J6

J1

J5

RV-2SDB

Roboty z ramionami przegubowymi RV-3SDJB/RV-3SDB – niezawodne rozwiązanie średniej mocy

Seria robotów RV-3SD została zaprojektowana z myślą o łatwej integracji w istniejącej komórce automatycznej. Funkcje takie jak bezpośrednie sterowanie ponad 32 wejściami/wyjściami lokalnymi umożliwiają robotowi bezpośrednią interakcję z czujnikami i siłownikami, co przyspiesza i upraszcza proces budowania systemu.

Komunikacja z innymi instalacjami automatycznymi jest ważnym składnikiem każdej komórki automatycznej. Seria RV-3SD została zoptymalizowana przez wykorzystanie trzech głównych technologii sieciowych: Ethernet, Profibus DP,

DeviceNet oraz CC-Link.

W przypadku złożonych, aplikacji, wykorzystujących stoły obrotowe, podajniki czy głowice narzędziowe. z ogranicze- niem ruchu lub dużymi odległościami między punktami pracy, roboty

RV-3SD mogą sterować maks. ośmioma dodatkowymi osiami przy standardowej konfiguracji ramienia robota. Dwie z tych osi mogą być interpolowane, umożliwiając łatwe i wydajne poruszanie się mimo przeszkód. Pozostałe sześć osi można wykorzystać do sterowania takimi elementami, jak liniowe prowa- dnice do przemieszczania robota między stacjami roboczymi, stoły obrotowe, podajniki czy głowice narzędziowe.

9

Model

Stopnie swobody

Maksymalny ciężar użyteczny

Zasięg kołnierza zacisku

Powtarzalność

Maks. szybkość

Typ sterownika

Zasięg roboczy

Ciężar robota

Stopień ochrony

Dane do zamówienia

RV-3SDJB

5

3,5 kg

641 mm

±0,02 mm

5.300 mm/s

CR1D

J1 340 (-170 do +170)

J2 225 (-90 do +135)

J3 237 (-100 do +137)

J4 —

J5 240 (-120 do +120)

J6 720 (-360 do +360)

33 kg

IP65 dla pełnego ramienia

Nr kat. 235684

RV-3SDB

6

3,5 kg

642 mm

±0,02 mm

5.500 mm/s

CR1D

340 (-170 do +170)

225 (-90 do +135)

191 (-20 do +171)

320 (-160 do +160)

240 (-120 do +120)

720 (-360 do +360)

37 kg

235683

J3

J2

MITSUBISHI

RV-3SDJB

J5

J1

J6

J3

J2

J4

J5

MITSUBISHI

RV-3SDB

RV-3SDB

J1

J6

MITSUBISHI ELECTRIC

129

/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

Roboty z ramionami przegubowymi RV-6SD/RV-6SDL/RV-12SDL/RV-12SD – wyjątkowa siła i zasięg

Obsługując ciężar użyteczny do 12 kg oraz zapewniając imponujący promień przestrzeni roboczej 1385 mm w połączeniu z doskonałą precyzją (powtarzalność: ±0,05 mm), nowa seria

RV-SD jest przeznaczona do obsługi części w produkcji przemysłowej oraz do tworzenia ciągów instalacji przemysłowych. Stopień ochrony IP65 sprawia, że produkt nadaje się do stosowania w trudnych warunkach, jakie panują w przemyśle.

Supernowoczesna technologia wykorzystana w tej serii radykalnie skraca czas cyklu pracy.

Wszystkie nowe roboty wykonują test 12-calowy przed upływem jednej sekundy!

Wielofunkcyjne sterowniki robotów

Roboty są sterowane za pomocą kontrolerów wielofunkcyjnych CR2D lub CR3D. Sterowanie maks. 8 dodatkowymi osiami oraz szybkie połączenie Ethernet to tylko niektóre z imponujących funkcji tych wysokowydajnych kontrolerów robotów. Pozostałe funkcje to m.in.

automatyczne śledzenie taśmy przenośnika, wykrywanie awarii bez czujników oraz wiele wszechstronnych opcji optymalizacji cyklu pracy.

9

J4

Model

Stopnie swobody

Maksymalny udźwig

Zasięg kołnierza zacisku

Powtarzalność

Maks. szybkość

Typ sterownika

Zasięg roboczy

Ciężar robota

Stopień ochrony

Dane do zamówienia

RV-6SD

6

6 kg

RV-6SDL RV-12SD RV-12SDL

6

6 kg

6

12 kg

6

12 kg

696 mm 902 mm 1086 1385 mm

±0,02 mm ±0,02 mm ±0,05 mm ±0,05 mm

9300 mm/s 8500 mm/s 9600 mm/s 9500 mm/s

CR2D CR2D CR3D CR3D

J1 340 (-170–+170)

J2 227 (-92–+135)

J3

285

(-107–

+166)

295

(-129–

+166)

290

(-130–+160)

J4 320 (-160–+160)

J5 240 (-120–+120)

J6 720 (-360–+360) (z możliwością rozszerzenia)

58 kg 60 kg 93 kg 98 kg

IP54 (J1–J3), IP65 (J4–J6)

Nr kat. 235685 235686 235687 235688

J3

J2

MITSUBISHI

RV-6SD

J5

J1

J6

J3

J2

MITSUBISHI

J4

J5

J1

J6

RV-6SDL

Roboty RP-AH SCARA – wyjątkowa prędkość oraz wysoka precyzja

Roboty RP-1AH są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i dokładna obróbka elementów w ograniczonej przestrzeni. Do instalacji wystarczy powierzchnia 200x160 mm, zasięg wynosi 236 mm, a obsługiwane elementy są rozmieszczane z dokładnością do ±0,005 mm.

To połączenie kompaktowych rozmiarów i doskonałej precyzji przesądza o zastosowaniu robotów RP w zadaniach w skali mikro, takich jak mikromontaż, i lutowanie płytek drukowanych SMD dla telefonów komórkowych.

Roboty z tej serii są nieporównanie bardziej elastyczne niż tradycyjne maszyny automatyczne, co przekłada się na znacznie większą wydajność i wyższą zdolność produkcyjną.

Model

Stopnie swobody

Maksymalny udźwig

Typ sterownika

Ograniczenia użytkowania

RP-1AH

4

1 kg

CR1 szerxgł (mm)

150x105

(rozmiar A6) ruch pionowy

J3 (mm)

30

J4 (st.) ±200

Dokładność powtarzania

Przesunięcie osi J3 (w mm)

Ciężar robota powierzchnia

X-Y (mm)

±0,005 ruch pionowy

J3 (mm)

±0,01

J4 (st.) ±0,02

30

12 kg

Dane do zamówienia Nr kat. 134183

±0,01

±0,03

50

24 kg

131626

RP-3AH

4

3 kg

CR1

210x148

(rozmiar A5)

50

±200

±0,008

±0,01

±0,03

50

25 kg

131628

RP-5AH

4

5 kg

CR1

297x210

(rozmiar A4)

50

±200

±0,01

J2

MITSUBISHI

RP-1AH

J1

J4

J3

130

MITSUBISHI ELECTRIC

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///

Roboty RH-SDH SCARA – specjaliści w dziedzinie paletyzacji

Przesunięcie bez punktu odniesienia

Przesunięcie i położenie są mierzone za pomocą enkoderów absolutnych, dzięki czemu robot może rozpocząć pracę tuż po włączeniu zasilania, nie tracąc czasu na przesuw według punktów odniesienia. Robot może nawet wznawiać pracę w punkcie, w którym zakończył ją poprzednio po awariach zasilania i wyłączeniach awaryjnych w trakcie sekwencji ruchów. W większości wypadków rozwiązanie to eliminuje konieczność ponownego uruchamiania całego systemu.

Optymalne podłączenie chwytaków

Przewody pneumatyczne oraz przewody sygnałowe prowadzone są wewnątrz robota, co ułatwia podłączanie chwytaków i czujników.

Rozpakowanie, kalibracja, rozpoczęcie pracy

Pracę z robotem można rozpocząć prawie natychmiast po jego rozpakowaniu i zamontowaniu ramienia. Wystarczy wprowadzić dane punktu odniesienia zapisane w fabryce, po czym robot będzie gotowy do wykonania pierwszych ruchów. Roboty SCARA idealnie nadają się do sortowania, paletyzacji oraz instalacji elementów.

Charakteryzują się krótkim czasem cyklu wynoszącym poniżej 0,5 s dla sekwencji ruchów podnoszenia w pionie 25 mm, przesuwu poziomego 300 mm i opuszczania w pionie z powrotem 25 mm (test 12-calowy).

J2

J1

Model

Stopnie swobody

Maksymalny udźwig

RH-3SDHR

4

3 kg

RH-6SH

4

6 kg

RH-12SH

4

12 kg

RH-20SDH

4

20 kg

Typ sterownika CR2D CR1D CR2D CR2D

Zasięg kołnierza zacisku

Zasięg roboczy

350 mm 550 mm 850 mm 1000 mm

J1 (st.) 450 (

±225)

254 (±127) 280 (±140) 280 (

±140)

J2 (st.) 450 (

±225)

290 (±145) 306 (±153) 306 (

±153)

J3 (Z) (mm) 150 200 (97–297) 350 (-10–340) 350 (-10–340)

J4 (0 osi) (st.) 1440 (

±720) 720 (±360) 720 (±360) 720 (±360)

Powtarzalność w kierunku X-Y ±0,01 mm ±0,02 mm ±0,025 mm ±0,025 mm

Przesunięcie osi Z w mm 150

Prędkość maksymalna (mm/s)

Ciężar robota

Stopień ochrony

666267(J1,J2)

24 kg

IP20

200

7782

(J1, J2, J4)

6003 (J1, J2)

21 kg

IP20

350

11221

(J1, J2, J4)

6612 (J1, J2)

45 kg

IP20

350

11221

(J1, J2, J4)

6612 (J1, J2)

47 kg

IP20

Dane do zamówienia Nr kat. 237390

235691 236938 236458

J1

RH-6SDH

RH-6SDH

J2

J4

J3

RH-3SDHR

J4

J3

Zaawansowane kontrolery CR1, CR1D, CR2B i CR3

EMG.STOP

STATUS NUMBER

8.8.8.8.8.

SVO.ON

MODE

CHANG DISP

UP

DOWN

START

RESET

END

SVO.OFF

STOP

REMOVE T/B

CR1

MITSUBISHI

Który kontroler jest używany, zależy od konkretnego modelu robota. Jednak wszystkie CR1,

CR1D, CR2D i CR3D programowane są dokładnie tym samym językiem, niezależnie od tego, który robot jest do nich podłączony. Wstawiając opcjonalną kartę rozszerzającą w odpowiednie miejsce kontrolera, można dodać specjalne funkcje aplikacyjne. Na przykład dostępne są karty, umożliwiające sterowanie dodatkowymi osiami lub podłączenie robota do różnych sieci komunikacyjnych.

Standardowo sterowniki serii D wyposażone są w złącza USB, port sieci Ethernet, złącze sieci

SSCNETIII do sterowania dodatkowymi osiami, a także złącze enkodera śledzącego ruch taśmy transportowej.

Panel uczący do definiowania pozycji pracującego robota może być podłączony do portu RS422 sterownika. Panel ten można także wykorzystać do testowania całej sekwencji programu.

W sterownikach serii D, oprócz złącza USB i portu sieci Ethernet, dostępny jest także port RS232C, służący do podłączenia komputera PC. Przy pomocy wydajnego pakietu programowego do PC z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, można opracowywać programy i wykonywać symulacje

3D kompletnych gniazd produkcyjnych.

Charakterystyki/Funkcje

Dostarczane z robotem

CR1

RP-1AH/3AH/5AH

CR1D CR2D CR3D

RV-2SDB, RV-3SDB/SDJB,

RH-6SDH

RV-6SD/6SDL,

RH12SDH/18SDH

RV-12SD/12SDL

RV-12SD/12SDL

6 osi robota + 2 osie interpolowane + 6 niezależnych osi Ilość sterowalnych osi

Interfejsy

Pojemność pamięci

Zewnętrzne wejścia/wyjścia

Zasilanie

Wymiary (SxWxG)

Opcjonalne

Ethernet (opcjonalnie),

RS232 (zintegrowany)

Maks. 2500

USB, Ethernet, RS232 (wszystkie zintegrowane) liczba punktów do uczenia liczba kroków programu liczba programów

Maks. 5000

88

32 wejść i 32 wyjść

8 (4 dla RV-2SDB)

Maks. 13000

Maks. 26000

256

Opcjonalnie we/wy ogólnego użytku ręcznie otwiera/zamyka we/wy awaryjnego stopu wejście wyłącznika drzwi

1

1

2 (nadmiarowe) zgodne z DIN EN ISO 10218

2 (nadmiarowe)

1~90–132VAC;50/60Hz

1~180–253VAC;50/60Hz

1~ 180–253 V AC; 50/60Hz mm 212x166x290 240x200x290 470x200x400

3~ 400 V AC; 50/60 Hz

450x975x380

9

MITSUBISHI ELECTRIC

131

/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

Seria SQ

Dużą elastyczność i pełną integrację linii produkcyjnej można łatwo osiągnąć za pomocą systemu robotów SQ. Jest to sterownik robotów pracujący na iQ Platform, komunikujący się bezpośrednio z jednostką centralną sterownika iQ PLC i ze wszystkimi jego modułami. Dzięki temu pełny zakres modułów systemu iQ (we/wy, moduły sieciowe, funkcje specjalne itd.) dostępny jest także w systemie SQ.

Roboty systemu SD są również dostępne jako roboty pracujące w systemie SQ. Doskonałe cechy, takie jak w pełni zintegrowany terminal

HMI do monitorowania aplikacji, komunikacja za pośrednictwem większości powszechnie stosowanych sieci i wydajna funkcjonalność MES umożliwiająca zapis 100 % danych, a to tylko niektóre cechy tego nowego systemu.

iQ Platform umożliwia obniżenie kosztów instalacji, a tym samym kosztów produkcji przez skrócenie cyklu wprowadzania na rynek dla każdego poduktu.

Sterownik robota

Q172DRCPU

9

MITSUBISHI

RV-12SQ

IP

MITSUBISHI

ON

Cu3

STATUS NUMBER

8.8.8.8.8.

MODE SVO.ON

CHANG DISP

START

STOP

SVO.OFF

UP

DOWN

RESET

END

EMG.STOP

REMOVE T/B

MITSUBISHI

CU3

DU3

DU2

DU2

MITSUBISHI

RV-2SQ–RV-6SQ

132

MITSUBISHI ELECTRIC

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///

Panel uczący do programowania i obsługi robotów

TOOL

= *

JOINT

( ) ?

XYZ

$ " :

X

(J1)

SPACE

PQR

-

Y

(J2)

Z

(J3)

JKL

JKL

2

2

A

(J4)

GHI

ERROR

ERROR

RESET

1

1

B

(J5)

DEF

0

0

C

(J6)

ABC

ABC

(J5)

VWX

C

C

(J6)

X

(J1)

‘;^

Y

(J2)

&<>

Z Z

(J3)

,@¥

A A

(J4)

YZ_

ADD

RPL

¯

DEL

¬

R28TB

DISABLE

ENABLE

STOP

SERVO

RESET

CAUTION

HOME

OVRD

TEACH

-S

T

O

P E

-S

POWER

TB ENABLE

HAND

JOG

EXE

RT46TB jest wielofunkcyjnym terminalem do sterowania i programowania wszystkich robotów

Mitsubishi z serii A i S. Ten intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że sterowanie ruchem robota, przeprowadzanie czynności diagnostycznych oraz monitorowanie parametrów, staje się łatwe nawet dla niedoświadczonego operatora.

Wszystkie krytyczne dla bezpieczeństwa funkcje jak ruchy robota, są przypisane do przycisków.

Funkcje programowania i monitorowania są bardzo łatwo dostępne poprzez 6,5-calowy panel dotykowy.

Oprócz kontrolowania ruchu robotów, terminal dysponuje wieloma innymi funkcjami: na przykład można pisać programy, korzystając z wirtualnej klawiatury oraz korzystając z sieci monitorować stan wszystkich systemowych parametrów, wejść i wyjść, włączając te, które są dostępne przez sieć.

R46TB posiada elastyczną funkcję monitorowania, która umożliwia wyświetlanie wszystkich ważnych parametrów systemu. Dostęp do danych produkcyjnych jak liczba cykli pracy, średni czas cyklu oraz do wielu innych parametrów, pozwala na szybki przegląd sytuacji na produkcji.

Rozbudowane funkcje do analizy, umożliwiają kontrolę obciążenia robota i ułatwiają zoptymalizowanie aplikacji dla robota oraz skrócenie cykli pracy.

Celem szybkiej optymalizacji systemu wprowadzono formularze ekranowe, które upraszczają wprowadzanie parametrów dla chwytaków i obrabianych detali. Wprowadzanie danych współrzędnych punktów podczas instalacji systemu trwa tylko kilka minut – po tym czasie robot jest gotowy do programowania.

MENU

MITSUBISHI

OK

CANCEL

R46TB

Panel uczący

Kompatybilnośćatibility

Funkcje

Programowanie i monitorowanie

Oprogramowanie

Menu (język)

Wyświetlacz typ/rozmiary technologia

Interfejsy

Połączenie

Stopień ochrony

Waga [kg]

Dane do zamówienia

R46TB

Wszystkie roboty Mitsubishi z serii A i S

Działanie, programowanie i monitorowanie wszystkich funkcji robotów

Uczenie pozycji, ruch w trybie Jog, zarządzanie programami i edycja

Odczyt informacji, również w trakcie pracy; edycja programu przy użyciu wirtualnej klawiatury; wyświetlanie do 14 linii kodu programu; możliwość monitorowania do 256 wejść i 256 wyjść; wyświetlanie informacji serwisowych, diagnostycznych i dla utrzymania ruchu; wyświetlanie błędów ze szczegółami ostatnich 128 alarmów.

Edycja programu i parametrów.

Funkcje konserwacji i monitorowania.

Zintegrowane oprogramowanie systemu operacyjnego z interfejsem użytkownika opartym na menu

Niemiecki, angielski, francuski, włoski

R28TB

Zintegrowany system operacyjny

Angielski, japoński

Wyświetlacz 6,5" TFT (640x480 pikseli)

Podświetlany ekran dotykowy

Wyświetlacz LCD, 4 linie po 16 znaków, podświetlane tło

USB, RS422 do podłączenia ze sterownikiem robota

Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem robota, kabel o długości 7 m

RS422

IP54

1,25

IP65

Około 0,5 kg (bez kabla)

Nr kat. 193409 124656

9

MITSUBISHI

R32TB

STOP

SERVO

RESET

CAUTION

OVRD

HOME

TEACH

MENU

MITSUBISHI

OK CANCEL

R56TB

-S

T

O

P

E

-S

POWER

TB ENABLE

HAND JOG

EXE

Panel uczący R56TB to wielofunkcyjny terminal, służący do programowania i sterowania pracą wszystkich robotów serii SD. Intuicyjny interfejs obsługi ułatwia użytkownikom sterowanie ruchami robota i ułatwia szczegółową diagnostykę i monitorowanie pracy robota.

Wszystkie kluczowe funkcje bezpieczeństwa, jak ruchy robota, są załączane za pomocą przycisków panelu uczącego. Do programowania i monitorowania pracy robota służy podświetlany ekran dotykowy o przekątnej 6,5".

Oprócz możliwości sterowania ruchami robota, panel uczący oferuje wiele innych funkcji: na przykład edycję programów za pomocą wirtualnej klawiatury i monitorowanie wszystkich parametrów pracy robota, statusu wejść i wyjść, a także tych, które są sterowanie poprzez sieć komunikacyjną.

Panel uczący

Kompatybilnośćatibility

Funkcje

Programowanie i monitorowanie

Oprogramowanie

Menu (język)

Wyświetlacz typ/rozmiary technologia

Interfejsy

Połączenie

Stopień ochrony

Waga [kg]

Dane do zamówienia

R56TB

Wszystkie roboty Mitsubishi z serii SD

R32TB

Działanie, programowanie i monitorowanie wszystkich funkcji robotów

Odczyt informacji, również w trakcie pracy; edycja programu przy użyciu wirtualnej klawiatury; wyświetlanie do 14 linii kodu programu; możliwość monitorowania do 256 wejść i 256 wyjść; wyświetlanie informacji serwisowych, diagnostycznych i dla utrzymania ruchu; wyświetlanie błędów ze szczegółami ostatnich 128 alarmów.

Odczyt danych, również w czasie pracy robota, edycja programów za pomocą standardowej klawiatury T9, monitorowanie statusu wejść/wyjść, wyświetlanie alarmów, przycisk potwierdzenia z lewej lub prawej strony, 36 przycisków funkcyjnych

Zintegrowane oprogramowanie systemu operacyjnego z interfejsem użytkownika opartym na menu

Niemiecki, angielski, francuski, włoski Angielski, japoński

Wyświetlacz 6,5" TFT (640x480 pikseli)

Monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD

(24 znaki x 8 linii)

Podświetlany ekran dotykowy Podświetlany wyświetlacz LCD

USB, Ethernet do podłączenia ze sterownikiem robota Złącze RS422do podłączenia sterownika robota

Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem robota, kabel o długości 7 m

IP54 IP65

1,25 0,9

Nr kat. 218854 214968

MITSUBISHI ELECTRIC

133

/// SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

9

Przegląd opcji do wszystkich robotów

Opcja

Katalogowa nazwa modelu robota

Panel uczący

Panel uczący

Panel uczący

Panel uczący

Zestaw z chwytakiem elektrycznym

Zestaw z chwytakiem pneumatycznym

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z potrójnym zaworem

Zestaw z poczwórnym zaworem

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z potrójnym zaworem

Zestaw z poczwónym zaworem

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z potrójnym zaworem

Zestaw z poczwónym zaworem

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z potrójnym zaworem

Zestaw z poczwónym zaworem

Zestaw z pojedynczym zaworem

Zestaw z podwójnym zaworem

Zestaw z potrójnym zaworem

Zestaw z poczwónym zaworem

Zestaw zaworów pojedynczych

Zestaw zaworów podwójnych

Zestaw zaworów potrójnych

Zestaw zaworów poczwórnych

Interfejs do sieci Ethernet

Interfejs do sieci CC-Link

Interfejs do sieci CC-Link

Interfejs do sieci Profibus

Interfejs do sieci Profibus

Rozszerzenie szeregowe

Interfejs we/wy

Interfejs we/wy

Interfejs dodatkowej osi

Interfejs chwytaka pneumatycznego

Interfejs chwytaka elektrycznego

Spiralny kabel łączący

Kabel sygnału wyjściowego chwytaka

1S-VD03E-01

1S-VD04E-01

1S-VD01E-02

1S-VD02E-02

1S-VD03E-02

1S-VD04E-02

1S-VD01ME-03

1S-VD02ME-03

1S-VD03ME-03

1S-VD04ME-03

1S-VD01ME-04

1S-VD02ME-04

1S-VD03ME-04

1S-VD04ME-04

1S-VD01E-05

1S-VD02E-05

1S-VD03E-05

Oznaczenie

R28TB

R46TB

R32TB

R56TB

4A-HM01

4A-HP01E

1A-VD01E-RP

1A-VD02E-RP

1A-VD03E-RP

1A-VD04E-RP

RV-E-1E-VD01E

RV-E-1E-VD02E

1S-VD01E-01

1S-VD02E-01

1S-VD04E-05

2A-HR533E

2A-HR575E

2D-TZ576

2A-RZ577A

2D-TZ577

2A-RZ581E

2A-RZ371

2D-TZ378

2A-RZ541E

2A-RZ375

2A-RZ364

1A-GHCD

1A-GR200-RP

1S-GR35S-01

1S-GR35S-02

RV-2SDB RV-3SDJB/3SDB RV-6SD/6SDL RV-12SD/12SDL RH-3SDH RH-6SDH RH-12SDH/RH-20SDH RP-1/3/5AH Nr kat.

SD SD SD SD SDH SDH AH

124656

193409

214968

218854

129874

129873

129780

129781

129792

129793

47397

47398

153057

153058

153059

153062

153074

153075

153076

153077

166278

166279

166280

166281

166274

166275

166276

166277

238282

238283

238284

238285

129809

129808

앬 앬 앬 앬 앬 앬 앬

219063

155317

앬 앬 앬 앬 앬 앬 앬

218861

129807

124658

218862

129801

124657

129875

앬 앬 앬

앬 앬

132101

129778

153078

166272

134

MITSUBISHI ELECTRIC

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA ///

Opcja

Katalogowa nazwa modelu robota

Kabel sygnału wejściowego chwytaka

Złącze wyjściowe chwytaka

Złącze wejściowe chwytaka

Złącze wejściowe zaworu

Złącze sygnału wyjściowego chwytaka

Złącze sygnału wejściowego chwytaka

Kabel łączący zawór

Skręcony kabel do ramienia

Elastyczny kabel do ruchomej instalacji

Kabel rozszerzający do stałej instalacji

Kabel rozszerzający do elastyczej instalacji

Kabel do połączenia z PC

Kabel łączący interfejs we/wy

Skrzynka rozszerzająca

Urządzenie kalibrujące

Adapter połączeniowy

Narzędzie kalibracyjny

1S-15CBL-01

1S-05CBL-03

1S-10CBL-03

1S-15CBL-03

1S-05LCBL-01

1S-10LCBL-01

1S-15LCBL-01

1S-05LCBL-03

1S-10LCBL-03

1S-15LCBL-03

RV-CAB4

2A-CBL05

2A-CBL15

2D-CBL05

2D-CBL15

CR1-EB3

RV-E-1E-INST

TB-2D-28CON05M

Rozmiar 6 mm

Rozmiar 8 mm

Oznaczenie

1A-HC20

1A-HC200-RP

1S-HC35C-02

1S-HC25C-01

15-HC005-01

R-SMR-09V-B

R-SMR-10V-N

R-SMR-02V-B

S-series Hand OUTPUT

S-series Hand INPUT

RV-E-1E-GR35S

RV-E-1E-ST0402C

RV-E-1E-ST0404C

Cable Flex 5 m

Cable Flex 15 m

1S-05CBL-01

1S-10CBL-01

RV-2SDB RV-3SDJB/3SDB RV-6SD/6SDL RV-12SD/12SDL RH-3SDH RH-6SDH RH-12SDH/RH-20SDH RP-1/3/5AH Nr kat.

SD SD SD SD SDH SDH AH —

129877

129779

166273

153079

238376

132112

132113

143798

164814

164815

47391

47390

47389

149006

149010

155827

155830

155665

165967

165968

165969

157582

157583

157594

165970

165971

165972

55653

47387

59947

218857

218858

129878

47388

218863

155831

155832

9

MITSUBISHI ELECTRIC

135

/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

Wyłączniki powietrzne seria SUPER AE – SW (World Series)

Stworzone dla globalnych wymagań XXI wieku

Mitsubishi Electric oferuje na rynku europejskim wyłączniki powietrzne niskiego napięcia dla prądów znamionowych od 1000 do 6300 A, 3- i 4-polowe.

Wyłączniki dostępne są w dwóch wersjach montażowych: stałej i wysuwnej.

Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala w taki sposób konfigurować zestaw wyłącznika aby stanowił on pełne zabezpieczenie linii zasilania przed skutkami przeciążeń i zwarć przy zapewnieniu bezpieczeństwa instalacji i użytkowania.

Rozwiązania techniczne zastosowane w tej serii wyłączników powietrznych pozwalają na elastyczne dostosowanie urządzenia do wymagań danej aplikacji.

10

Typ

Typ ramki

Prąd znamionowy Iu (A) 40°C

Maks. znamionowe napięcie robocze Ue (V)

Znamionowe napięcie izolacji Ui (V)

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV)

Nadaje się dla izolacji

Kategoria

Stopień zanieczyszczenia

Liczba biegunów

Zakres regulacji prądu znamionowego Ir (A) przy 40°C

Prąd znamionowy bieguna neutralnego (A)

Znamionowa zdolność wyłączania zwarć podczas pracy

Icu (kA, rms)

Ics = Icu = 100 %

690 V AC

400 V AC

Znamionowy dorywczy prąd wytrzymywany (kA rms) Icw

1 s

Cykle robocze (ON/OFF)

Zacisk elektryczny

� bez prądu znamionowego poziomy pionowy przedni

Wymiary zewnętrzne (mm) wysxszerxgł konfiguracja stała konfiguracja wyjmowana

D

W

Ciężar (kg) konfiguracja stała konfiguracja wyjmowana tylko podstawka

Zgodność z normami IEC60947-2, EN60947-2

Liczba mechanicznych cykli roboczych (wł./wył.).

Opcjonalnie

65

AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

1

1000

690

1000

12

B

1250 1600 2000

2

2000

690

1000

12

B

2500 3200 4000

3

4000

690

1000

8

B

5000 6000

3

3 4

500–1000

1000

65

3

1250

4

625–1250

3 4

800–1600

1600

3 4

3

3 4

1000–2000 625–2000

2000 2000

75

3 4 3 4 3 4

3

3 4 3 4 3 4

1250–2500 1600–3200 2000–4000 2000–2400 2500–5000 3150–6300

2500 3200 4000 2000

85

2500 3150

65 85 130

75 100

25000

3 bieguny: 410x340x290

4 bieguny: 410x425x290

3 bieguny: 430x300x368

4 bieguny: 430x385x368

41 51

64 78

26 30

41 51

64 78

26 30

42 52

65 79

26 30

47 57

70 84

31 35

20000

3 bieguny: 410x475x290

4 bieguny: 410x605x290

3 bieguny: 430x435x368

4 bieguny: 430x565x368

10000 (3P)/5000 (4P)

3 bieguny: 414x873x290

4 bieguny: 414x1003x290

3 bieguny:

430x439x368

4 bieguny:

430x569x368

81

3 bieguny: 480x875x368

4 bieguny: 480x1005x368

99 160 180 160 180 160 180 60 72 61 73

92 113 93 114

63

95

75

116 108 136 233 256 233 256 240 263

35 43 35 43 36 44 49 61 118 133 118 133 125 140

136

MITSUBISHI ELECTRIC

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///

Zestawienie akcesoriów opcjonalnych do wyłączników powietrznych SUPER AE - SW

Szeroka gama komponentów opcjonalnych do wyłączników powietrznych pozwala na poszerzenie możliwości kontrolnopomiarowych i eksploatacyjnych urządzenia.

Mitsubishi Electric szczególny nacisk kładzie na niezawodność układu wyzwalacza elektronicznego. Efektem zmian jakie nastąpiły w jego konstrukcji w ciągu ostatnich lat jest nowoczesny, modułowy wyzwalacz elektroniczny z wyświetlaczem LCD pozwalający na precyzyjny dobór parametrów związanych z charakterystyką wyzwalania.

Seria wyłączników SUPER AE–SW przynosi rozbudowane wyposażenie odpowiedzialne za pracę tych urządzeń w sieciach przemysłowych.

Dostępne są 3 rodzaje interfejsów sieciowych:

Modbus, Profibus i CC-Link.

9

10

11

7

8

5

6

12

2

3

4

Pozycja Nazwa

1 Wyłącznik powietrzny

Klatka

Moduł interfejsu CC-Link®

Moduł interfejsu Profibus DP

Moduł interfejsu Modbus®

Jednostka I/O

Moduł rozszerzający

Elektroniczny wyzwalacz przeciążeniowy

Główny moduł nastawczy

Opcjonalny moduł nastawczy

Futryna drzwiowa (DF)

Pokrywa przeciwkurzowa (DUC)

21

22

23

19

20

17

18

24

14

15

16

Pozycja Nazwa

13 Pokrywa przycisku (BC-L)

Stojak przełącznika pomocniczego (AX)

Przełącznik pomocniczy o dużej wydajności (HAX)

Wyzwalacz bocznikowy w wyłączniku (SHT)

Cewka zamykająca (CC)

Wyzwalacz podnapięciowy w wyłączniku (UVT)

Cewka wyzwalacza

Sterownik UVT (U-CON)

Wyzwalacz kondensatora w wyłączniku (COT)

Ładowarka silnika (MD)

Licznik (CNT)

Zamek bębenkowy (CYL)

31

32

29

30

26

27

28

Pozycja Nazwa

25 Blokada drzwi (DI)

Blokada mechaniczna (MI)

Przegrody zabezpieczające (SST)

Blokada przegród zabezpieczających ( SST-LOCK)

Przełącznik komórek (CL)

Przegroda faz (BA)

Terminal poziomy

Terminal pionowy

10

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej gamy naszych produktów wraz z akcesoriami można uzyskać u lokalnych dystrybutorów

MITSUBISHI ELECTRIC

137

/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

Automatyczne wyłączniki kompaktowe seria NF – WS (World Series)

Konstrukcja automatycznych wyłączników kompaktowych Mitsubishi została oparta na sprawdzonej technologii mikroprocesorowej. Zwarta konstrukcja oraz możliwość rozbudowy w akcesoria opcjonalne pozwala na swobodę aplikacji w systemach zasilania i maksymalną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć.

MITSUBISHI

NO-FUSE BREAKER

MODEL NF125-SGW

In 100 A

Ir 63-100A

POLE

Ui690V

Cat.A

3 P

Uimp 8kV

PUSH TO TRIP

OFF

ON

IEC60947-2

JIS C 8201-2

Ue

690VAC

525VAC

500VAC

440VAC

380/415VAC

230VAC

300VAC

EN60947-2

40°C

Icu/Ics

8/8kA

22/22kA

30/30kA

36/36kA

36/36kA

85/85kA

20/20kA

MITSUBISHI ELECTRIC

63

80

Ir(A)

100

60

TL(S)

12

MODEL

RE100

IS(xIr)

80

100

2.5

3.5

In 100A

50/60Hz

10 .06

.1

TS(S)

.2

.3

Ip Is

TL

Ts

Ii(X100A)

70% PAL

10

12

14 .07

Ip(xIr)

.10

OVER

MITSUBISHI

NO-FUSE BREAKER

MODEL

NF400-SEP

400A

POLE

Ui

Uimp

3 P

690VAC

50 - 60Hz

8kV

OFF

400

JIS

Ue

550VAC

460VAC

220VAC

IEC 60947-2

EN 60947-2

500VAC

250VAC

Icn

35kA

50kA

85kA

Icu/Ics

10/10kA

30/30kA

42/42kA

45/45kA

85/85kA

40°C

50kA

85kA

ON

PUSH TO TRIP

T

Ip

Ir

Is

TL

Ts

MITSUBISHI ELECTRIC

250

220

300

200

TEST

60

Ir(A)

350

3.5

400

3

2.5

2

80

12

TL(sec)

100

.06

4

5

6

7

8

10

.1

IS(xIr)

.2

TS(sec)

.3

.07

6

8 10

12

4

Ii(X400A)

16

14

Ip(xIr)

.10

MITSUBISHI

NO-FUSE BREAKER

MODEL

NF1000-SS

In

1000 A

Ir 500-1000A

PUSH TO TRIP

Ip Is

TL

Ts

OVER

PAL

70%

225

200

250

TEST

300

350

In(A)

.7

.5

Ir(×400A)

100

60

12

150

.06

T S(s)

.3

10

4 5 6 12

14

16

IS(×In, Ir )

.1

.2

10 4

.8

II(×400A)

.9

T L(s)

.8

.7

IP(×In, Ir)

1.0

IEC60947-2

EN60947-2

Ue

690VAC

500VAC

440VAC

400VAC

230VAC

Cat. B

Icu/Ics

25/13kA

65/33kA

85/43kA

85/43kA

125/63kA

Icw 20kA 0.1s

MITSUBISHI ELECTRIC

10

WS - seria World Series

Nowa seria automatycznych wyłączników kompaktowych spełnia wymogi krajowych i międzynarodowych norm ochronnych – VDE, EN oraz

IEC w zastosowaniach przemysłowych.

Wyłączniki z wyzwalaczem hydrauliczno-magnetycznym dla In = 32 i 63A

Wyłączniki z wyzwalaczem termicznomagnetycznym lub elektronicznym dla

In = 125 i 250A

Wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym dla

In = 400…1600 A

Rozłączniki dla In = 32...1600A

Cztery grupy ze względu na zdolność wyłączania zwarć:

NF…-SGW Icu/Ics do 36/36kA

NF…-HGW Icu/Ics do 75/75kA

NF…-RGW Icu/Ics do 125/125kA

NF…-UGW Icu/Ics do 200/200kA

Zastosowanie wyzwalaczy elektronicznych daje użytkownikowi możliwość modelowania charakterystyki wyzwalania i dopasowanie jej do charakteru obciążenia: transformatory, generatory, silniki, obciążenia rezystancyjne.

Wyłączniki kompaktowe Mitsubishi serii NF są dostępne w wersji 3- i 4-biegunowej.

Wersje montażowe: stała (Fix), szyna DIN, wtykowa (Plug-in).

Dane techniczne

Dane techniczne serii WS

Prąd znamionowy I n max.

[A]

Znamionowe napięcie izolacji U [V]

Liczba biegunów

Znamionowa zdolność wyłączania [kA]

(I cu/

I

cs

)

Wymiary (SxWxG)

IEC 947-2

EN 60 947-2

VDE 0660

AC

(50/60 Hz)

Dane techniczne serii PSS

Prąd znamionowy I n max.

[A]

Znamionowe napięcie izolacji U [V]

Liczba biegunów

Znamionowa zdolność wyłączania [kA]

(I cu/

I

cs

)

Wymiary (SxWxG)

IEC 947-2

EN 60 947-2

VDE 0660

AC

(50/60 Hz)

Dane techniczne serii PSS

Prąd znamionowy I n max.

[A]

Znamionowe napięcie izolacji U [V]

Liczba biegunów

Znamionowa zdolność wyłączania [kA]

(I cu/

I

cs

)

Wymiary (SxWxG)

IEC 947-2

EN 60 947-2

VDE 0660

AC

(50/60 Hz)

Dane techniczne serii SS

Prąd znamionowy I n max.

[A]

Znamionowe napięcie izolacji U [V]

Liczba biegunów

Znamionowa zdolność wyłączania [kA]

(I cu/

I

cs

)

Wymiary (SxWxG)

IEC 947-2

EN 60 947-2

VDE 0660

AC

(50/60 Hz)

NF125-SGW RT

125

AC 690

3/4

690 V 8/8

440 V 36/36

400 V

[mm] 105/140x165x86

NF160-HGW RT

160

690

3/4

690 V 20/20

440 V 65/65

400 V

[mm] 105/140x165x86

NF125-SGW RE

125

690

3/4

8/8

36/36

36/36

105/140x165x86

NF160-HGW RE

160

690

3/4

20/20

65/65

75/75

105/140x165x86

NF400-SEW

400

AC 690

NF400-HEW

400

690

NF400-REW

400

690

3/4

690 V 10/10

440 V 42/42

400 V

3/4

35/18

65/65

70/70

3

125/63

125/63

[mm] 140/185x257x103 140/185x257x103 140x257x103

NF1000-SEW

1000*

AC 690

3/4

690 V 25/13

440 V 85/43

400 V

[mm] 210/280x406x140

NF125-HGW RT

125

690

3/4

20/20

65/65

75/75

105/140x165x86

NF250-SGW RT

250

690

3/4

8/8

36/36

36/36

105/140x165x86

NF125-HGW RE

125

690

3/4

20/20

65/65

75/75

105/140x165x86

NF250-SGW RE

250

690

3/4

8/8

36/36

36/36

105/140x165x86

NF630-SEW

630

690

NF630-HEW

630

690

NF630-REW

630

690

3/4

10/10

42/42

50/50

3/4

15/15

65/65

70/70

3

125/63

125/63

140/185x257x103 140/185x257x103 140x257x103

NF1250-SEW

1250*

690

3/4

25/13

85/43

85/43

210/280x406x140

NF125-RGW RT

100

690

3

25/25

125/125

125/125

105x240x86

NF250-HGW RT

250

690

3/4

20/20

65/65

75/75

105/140x165x86

NF160-SGW RT

160

690

3/4

8/8

36/36

36/36

105/140x165x86

NF250-HGW RE

250

690

3/4

20/20

65/65

75/75

105/140x165x86

NF800-SEW

800

690

NF800-HEW

800

690

NF800-REW

800

690

3/4

10/10

42/42

50/50

3/4

15/15

65/65

70/70

3

125/63

125/63

210/280x275x103 210/280x275x103 210x275x103

NF1600-SEW

1600*

690

3/4

25/13

85/43

85/43

210/280x406x140

NF160-SGW RE

160

690

3/4

8/8

36/36

36/36

105/140x165x86

NF250-RGW RT

225

690

3

25/25

125/125

125/125

105x240x86

138

MITSUBISHI ELECTRIC

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///

Akcesoria opcjonalne wyłączników kompaktowych serii SW

12

6 7 8 9

4 5

13

14

15

14 a

12 b

11 c

95 c

96 b

98 a

18

1

1 11 10

P

IP

ED

ON

TRIP

PUSH

TO

R

IP

ON

PUSH

TRIP

16

P1 P2

S2

S1

S4

P2

P1

S1 S2

S4

P1 P2

Control circuit voltage should be supplied to P1 and P2 terminals.

S1 S2 S4

17

MITSUBISHI

POWER SUPPLY MODULE

MODEL MDSPSA240-SW

VOLTAGE

CONTROLL CIRCUIT

AC100-240V/DC100-250V

AUTO

MANU

Push to

ON

Push to

OPEN

(TRIP)

MODEL

SERIAL:

NO-FUSE BREAKER

MODEL

NF250-SGW

50/60Hz

Uimp 8kV

Ui 690V

Cat.A

IEC60947-2

JIS C 8201-2

Ue

690VAC

525VAC

EN60947-2

40°C

Icu/Ics

8/8kA

500VAC

440VAC

380/415VAC

22/22kA

30/30kA

36/36kA

36/36kA

85/85kA

230VAC

MITSUBISHI ELECTRIC

RATED CURRENT

250 A

MSDBA-NF25GSW

A0106

ON

(MANU)

Discharge

Pull

Push

In 100A

50/60Hz

63

80

Ir(A)

100 12

60

TL(S)

80

100

2.5

3.5

IS(xIr)

.1

10 .06

TS(S)

.2

.3

Ip

TL

Is

Ts

Ii(X100A)

10

12

14 .07

70%

Ip(xIr)

PAL

.10

OVER

19

AC100-240V

50/60Hz

Install and uninstall the accessory in tripped position, not in ON or OFF position

SHTA240-2GSWRS

20

6

Ir(A)

80

90 100

75

60

TL(S)

125 12

MODEL

RE125 In 125A

50/60Hz (AC only)

80 3.5

100

2.5

IS(xIr)

10 .06

TS(S)

.1

.2

.3

Ip

Is

TL Ts

Ii(X100A)

70%

PAL

10 .85

12

14

.8

.75

.7

Ip(xIr)

.9

.95

1.0

OVER

3

4

7

MITSUBISHI

NO-FUSE BREAKER

MODEL

NF125-SGW

POLE

Ui690V

Cat.A

In

125

A

Ir 75-125A

3 P

Uimp 8kV

PUSH TO TRIP

OFF

ON

IEC60947-2

JIS C 8201-2

Ue

690VAC

525VAC

500VAC

440VAC

380/415VAC

230VAC

300VAC

EN60947-2

40°C

Icu/Ics

8/8kA

22/22kA

30/30kA

36/36kA

36/36kA

85/85kA

20/20kA

MITSUBISHI ELECTRIC

8

11

90

80

75

Ir(A)

125

60

12

6

MODEL

RE125

8

In 125A

50/60Hz (AC only)

TL(S)

4

3.5

IS(xIr)

10

80

100

2.5

Ir(x125A AC)

MODEL

RT125

TL

Is

In 125A

200 PAL

Ir

10 .06

.1

TS(S) Ii(X100A) 10

.2

50/60Hz

40°C

.3

3P3E

.8

12

14

.75

.7

Ip(xIr)

.85

.9

.95

Ir(A)

1.0

OVER

2

5

9

Pozycja Nazwa

1

Wyłącznik

2

Moduł przekaźnikowy RT (typ termiczny)

3

Moduł przekaźnikowy RE (typ elektroniczny)

4

Terminal nielutowany (skrzynkowy)

5

6

Tylne śruby połączeniowe

Bariery izolacyjne (BA-F)

7

8

9

10

11

12

Małe pokrywy terminali (TC-S)

Duże pokrywy terminali (TC-L)

Tylne pokrywy terminali (BTC)

Moduł wtyczki (PM)

Połączenia dla wtyczki

Blokada mechaniczna (MI)

13

14

15

16

17

18

19

Opis

Główny moduł wyłącznika.

Wymienny przekaźnik wyłącznika, typ termoelektryczny.

Wymienny przekaźnik wyłącznika, typ elektroniczny.

Akcesoria połączeniowe, dostępne tylko dla rozmiarów ramki 125/160/250 A.

Służą do połączeń tylnych

Pozwalają unikać zwarć między terminalami. Każdy z wyłączników jest standardowo wyposażony w bariery izolacyjne.

Służą do zabezpieczania naładowanych części, typ mały.

Służą do zabezpieczania naładowanych części, typ duży.

Służą do zabezpieczania naładowanych części; do połączeń tylnych.

Służy do łatwego łączenia i wymiany.

Specjalne akcesoria połączeniowe dla modułu wtyczki.

Wyposażona w dwa wyłączniki; blokada mechaniczna mocowana na panelu dla wejścia jednokierunkowego. Nadaje się dla typu przedniego, tylnego oraz wtyczki.

Blokada pozycji wyłączenia OFF z trzema kłódkami (HL) Może służyć do blokowania uchwytu wyłącznika w razie próby wyłączenia (OFF) przez nieupoważnione osoby. Możliwe jest użycie maks. trzech kłódek.

Dźwignia blokująca uchwyt (LC, HLF, HLN, HLS) Może służyć do blokowania uchwytu wyłącznika w razie próby włączenia przez nieupoważnione osoby. Możliwe jest użycie maks. trzech kłódek.

Uchwyt roboczy o zmiennej głębokości, typ V

Obrotowy uchwyt roboczy, typ R

Uchwyt roboczy typu V służy do obsługi wyłącznika zamocowanego na obudowie.

Uchwyt roboczy typu R jest przeznaczony do montowania bezpośrednio na wyłączniku.

Elektryczne urządzenie robocze (MDS)

Przełączniki alarmowe i pomocnicze (AL, AX)

Wyzwalacz podnapięciowy w wyłączniku (UVT)

Służy do zdalnego elektrycznego włączania (ON) i wyłączania (OFF) wyłącznika.

Wskaźniki sygnałów stanu (ON, OFF, wyłączony).

Wyzwala wyłącznik w razie spadku napięcia.

20

Wyzwalacz bocznikowy w wyłączniku (SHT) Wyzwala wyłącznik zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej gamy naszych produktów wraz z akcesoriami można uzyskać u lokalnych dystrybutorów

MITSUBISHI ELECTRIC

139

10

/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

Styczniki mocy

SN-20

SN-400

MITSUBISHI ELECTRIC

Styczniki mocy – seria S(D)-N

Zaletami styczników Mitsubishi są: kompaktowa budowa, modułowe rozszerzenia i energooszczędność. Seria S(D)-N obejmuje: styczniki mocy, styczniki pomocnicze SR(D)-N i przekaźniki termiczne serii TH-N oraz bogate wyposażenie opcjonalne umożliwiające możliwości kontroli i sterowania.

Krótka charakterystyka:

Seria styczników S(D)-N pokrywa zakres mocy obciążenia od 4 do 440 kW. W tej grupie znajdują się styczniki z cewką na napięcie stałe i zmienne.

Modele od S(D)-N10CX (4 kW) do

S(D)-N65CX (30kW) mogą być montowane na szynie DIN.

Moduły przepięciowe warystorowe,

RC do cewek jako opcja w stycznikach

S(D)-N10CX do S(D)-N35CX w modelach wyższych zabudowane w cewce

(jako standard)

Styki pomocnicze frontowe, boczne w wersji 2- i 4-torowej

Pyłoszczelna obudowa z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę

Przekaźniki termiczne z zakresem prądu wyzwalania od 0,1 do 800A pozwalają na precyzyjny dobór do danego układu rozruchowego

Blokady mechaniczne dla układów rewersyjnych

Mały pobór mocy cewki elektromagnetycznej (elektromagnes DC ze sterowaniem AC)

Łatwy montaż i okablowanie, ułatwiona inspekcja stanu styków głównych i pomocniczych.

Zgodność z IEC947-4-1 i normami EN

Dane znamionowe silnika trójfazowego – kategoria IEC AC3 dla styczników obsługa AC

Stycznik

S-N10CX S-N11CX S-N12CX obsługa DC — SD-N11CX SD-N12CX

AC 380–440 V

Prąd znamionowy ciągły Ith

Styki pomocnicze (standard) kW 4

A 20

1 NO lub 1 NC

5,5

20

1 NO lub 1 NC

5,5

20

1 NO + 1 NC

S-N18CX

7,5

25

S-N20CX

11

32

1 NO + 1 NC

S-N21CX

SD-N21CX

11

32

2 NO + 2 NC

S-N25CX

15

50

2 NO + 2 NC

S-N35CX

SD-N35CX

18,5

60

2 NO + 2 NC

S-N50CX

SD-N50

22

80

2 NO + 2 NC

S-N65CX

SD-N65

30

100

2 NO + 2 NC

10

Nadmiarowe przekaźniki termoelektryczne

Typ

TH-N12KPCX

Zakres ustawień 0,1–13 A

TH-N18KPCX

1–18 A

TH-N20KPCX

0,2–22 A

Dane znamionowe silnika trójfazowego–kategoria IEC AC3 dla styczników obsługa AC

Stycznik

S-N80 S-N95 S-N125 obsługa DC SD-N80 SD-N95 SD-N125

AC 380–440 V

Prąd znamionowy ciągły Ith

Styki pomocnicze (standard) kW 45

A 135

2 NO + 2 NC

55

150

2 NO + 2 NC

60

150

2 NO + 2 NC

S-N150

SD-N150

75

200

2 NO + 2 NC

S-N180

90

260

2 NO + 2 NC

TH-N20TAKPCX

18–40 A

S-N220

SD-N220

132

260

2 NO + 2 NC

S-N300

SD-N300

160

350

2 NO + 2 NC

TH-N60KPCX

12–65 A

S-N400

SD-N400

220

450

2 NO + 2 NC

S-N600

SD-N600

330

800

2 NO + 2 NC

S-N800

SD-N800

440

1000

2 NO + 2 NC

Nadmiarowe przekaźniki termoelektryczne

Typ TH-N60TAKP

Zakres ustawień 54–105 A

TH-N120KP

34–100 A

TH-N120TAKP TH-N220RHKP

85–150 A 65–250 A

TH-N400RHKP

85–400 A

TH-N600KP

200–800 A

140

MITSUBISHI ELECTRIC

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///

Przekaźniki termiczne – seria TH-N

TH-N18KPCX

Przekaźniki termiczne Mitsubishi serii

TH-N produkowane są w zakresie od

0,1 do 800A.

Modele przekaźników dla prądów

220…800 A współpracują z przekładnikami prądowymi CW-L15 lub CW-LM15 będącymi standardowym komponentem zestawu przekaźnika termicznego.

W grupie przekaźników termicznych TH-N produkowane są modele z kontrolą termiczną w 3 fazach – ozn. TAKP(CX).

Standardowo przekaźniki termiczne

Mitsubishi są wyposażone w dźwignię pozwalającą na wybór trybu pracy – automatyczny lub manualny tzn.

ponowne załączenie układu "termika" po wyzwoleniu może odbyć się automatycznie bądź musi być wywołane ręcznie.

Przekaźniki posiadają klawisz "Reset" umożliwiający kasowanie błędu przeciążenia.

Potencjometr regulacyjny umożliwia precyzyjną nastawę prądu wyzwolenia członu termicznego przekaźnika.

Styczniki pomocnicze – seria SR(D)-N4CX

SR-N4

Styczniki pomocnicze przeznaczone są do użytku w niskonapięciowych układach sterowania i kontroli. Wersje z cewką na napięcie zmienne AC24/48/120/230V i sterowane DC24V. Wyposażone w system ochrony przed dotykiem bezpośrednim CX. Obudowa pyłoszczelna, przeznaczona do montażu na szynie DIN.

Styczniki pomocnicze Mitsubishi serii

SR(D)-N4 posiadają standardowo 3 konfiguracje styków 4A – 4 normalnie otwarte, 3A1B – 3 normalnie otwarte i 1 normalnie zamknięty i 2A2B – 2 normalnie otwarte i 2 normalnie zamknięte.

Obciążalność prądowa styków do max.

16A.

Jak wyposażenie opcjonalne mogą być stosowane bloki styków pomocniczych frontowe i boczne umożliwiające rozszerzenie ilości styków do max. 8.

Przekaźniki stykowe

Typ zasilany prądem AC

Typ zasilany prądem DC

Styki pomocnicze

SR-N4CX 4A

SRD-N4CX 4A

4 NO

SR-N4CX 3A1B

SRD-N4CX 3A1B

3 NO, 1 NC

SR-N4CX 2A2B

SRD-N4CX 2A2B

2 NO, 2 NC

10

MITSUBISHI ELECTRIC

141

/// NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

Akcesoria opcjonalne styczników mocy serii S(D)-N

Tłumik przepięć

Moduł interfejsu DC

Blokady mechaniczne

Zaciskany z boku styk pomocniczy

54

Zacisk boczny

Montowanie na powierzchni

S-N

쏔쏔CX

Zacisk boczny

54

Zacisk przedni

10

Styk pomocniczy dla niskiego poziomu sygnału

Styk pomocniczy

(4 bieguny)

Styk pomocniczy

(2 bieguny)

Adapter montażowy dla OLR

UN-HZ12CX

Pneumatyczny moduł opóźniający

(instalowany fabrycznie)

TH-N

쏔쏔쏔CX

Wskaźnik stanu wyłączenia

Pokrywa terminala

Pokrywa terminala

Wyzerowanie i zwolnienie dla OLR

142

MITSUBISHI ELECTRIC

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA ///

Elektroniczne uniwersalne urządzenie pomiarowe

MITSUBISHI ELECTRIC

ME96MSR

ME96NSR

Mitsubishi Electric wprowadziło ostatnio na rynek nowe elektroniczne uniwersalne urzadzenie pomiarowe ME96NSR. Miernik mierzy i wyświetla wszystkie istotne wielkości występujące w systemach rozdziału mocy niskiego i średniego napięcia. Zastosowanie opcjonalnych modułów wtykowych umożliwia dodanie otwartej komunikacji sieciowej i modułów zdalnych wejść/wyjść.

Zdalne wejścia/wyjścia używane są do monitorowania stanu wyłączników MCCB lub ACB, lub mogą być wykorzystane do zliczania poboru energii. Urządzenie jest całkowicie przystosowane do pracy w sieci CC-Link lub Modbus i przy

앬 zastosowaniu naszych dobrze znanych sterowników programowalnych pozwala na zmniejszenie poboru i optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Kompaktowe wymiary

Łatwy odczyt wyświetlanych wartości i łatwość opanowania obsługi urządzenia

Elastyczny w użyciu i rozszerzalny o dalsze moduły

Spełnia wymagania norm CE

SET

-

+ RESET MAX/MIN

PHASE

DISPLAY

Dane techniczne

Wyświetlacz

Przyciski funkcyjne

Pamięć wewnętrzna

Połączenie sieciowe

Możliwość rozszerzenia

Zewnętrzne napięcie zasilania

Warunki środowiskowe

Wymiary (WxSxG)

Ciężar

Normy

Dane do zamówienia

ME96NSR

LCD, monochromatyczny

ME96NSR-MB

LCD, monochromatyczny

7

Pamięć wyników pomiarów i ustawień

7

RS485/Modbus

Wtykowe moduły CC-Link, moduły wejść/wyjść cyfrowych lub analogowych

100–240 V AC (+10 %, -15 %), 50/60 Hz

Praca: maks. temp. 35 °C, wilg. wzgl. 30–85 % (bez kondens.); przechow.: -5–50 °C mm 96x96x86 kg 0,5

96x96x86

0,5

EMC: EN61326-1:2006 norma bezpieczeństwa: EN61010-1:2001

Nr kat. 221596 221597

Moduły wtykowe

Zastosowanie dodatkowego modułu wtykowego umożliwia podłączenie uniwersalnego urządzenia pomiarowego do otwartej sieci CC-Link. Dostępne są różne we/wy, które pozwalają na wyświetlanie danych pomiarowych w systemach rozdziału energii lub podobnych.

Montaż wtykowego modułu rozszerzającego polega na instalacji w dedykowanym gnieździe w tylnej części modułu pomiarowego.

Dane techniczne

Wyjścia analogowe

Wyjścia impulsowe

Wejścia beznapięciowe

Wyjścia beznapięciowe

Połączenie sieciowe

Do stosowania z urządzeniem pomiarowym

Dane do zamówienia

ME-4201-NS96

4

2

1

ME96NSR

Nr kat. 221598

ME-0040C-NS96

4

CC-Link

ME96NSR

221599

ME-0052-NS96

5

2

ME96NSR-MB

221600

10

Umożliwia pomiar i wyświetlanie:

Oprócz wartości napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy i wartości częstotliwości możliwy jest pomiar sześciu typów energii (energii zasilania, energii wysyłanej, biernej energii zasilania o charakterze pojemnościowym i o charakterze indukcyjnym, biernej energii wysyłanej o charakterze pojemnościowym i o charakterze indukcyjnym).

Zastosowanie interfejsu RS485 umożliwia jednoczesne monitorowanie stanu pięciu wejść stykowych i sterowanie pracą dwóch wyjść stykowych.

Status pracy wyłącznika (np. ZAŁ., WYŁ., wyzwolony, alarm; tylko przy zastosowaniu wyłącznika AE-SW)

Pomiar otrzymywanej i wysyłanej energii

Zakresy pomiarowe: układy sieci IT i TN, 60 V do 750 kV, 5 A do 30 kA,

50 do 60 Hz

MITSUBISHI ELECTRIC

143

/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Sterownik bezpieczeństwa MELSEC

Pomimo stale wzrastającej wydajności, bezpieczeństwo pracowników obsługujących maszyny i urządzenia przemysłowe ma zawsze najwyższy priorytet. Rodzina programowalnych sterowników PLC serii Melsec QS została specjalnie zaprojektowana do sterowania systemami bezpieczeństwa.

Do wejść takiego sterownika PLC podłączone są przyciski stopu bezpieczeństwa i bariery świetlne. Sterownik ma wbudowane zaawansowane funkcje diagnostyczne, które umożliwiają niezawodne sterowanie krytycznymi dla bezpieczeństwa wyjściami

PLC bezpieczeństwa

MELSEC

Przycisk stopu bezpieczeństwa

Systemy kontroli bezpieczeństwa

Zdalna stacja we/wy bezpieczeństwa

MELSEC

Wyłączanie zasilania w przypadku niebezpieczeństwa

Robot w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia we właściwym momencie wyłączyć urządzenia.

Konkretne maszyny (przenośniki, roboty itp.) są wciąż sterowane przez tradycyjny sterownik PLC.

MELSEC

Tradycyjne PLC

Systemy sterowania maszyn

11

Sieć CC-Link Safety

Zastosowanie sieci CC-Link Safety eliminuje potrzebę wykonywania skomplikowanych połączeń obwodów elektrycznych, wymaganych w tradycyjnych systemach bezpieczeństwa.

Za pomocą standartowego kabla CC-Link zdalne stacje we/wy bezpieczeństwa podłączone są do zainstalowanego w sterowniku bezpieczeństwa modułu Master CC-Link. W przypadku wystąpienia błędów komunikacji, rozbudowane i efektywne funkcje bezpieczeństwa automatycznie wyłączają wyjścia PLC Safety oraz wyjścia zdalnych stacji we/wy bezpieczeństwa.

CC-Link Safety jest również kompatybilny z tradycyjną siecią CC-Link. Oznacza to, że w sieci CC-Link Safety do sterowania tymi sygnałami we/wy, które nie są krytyczne dla bezpieczeństwa, możliwe jest stosowanie tradycyjnych modułów zdalnych we/wy.

Spełnia wymagania bezpieczeństwa Kategorii

4 normy EN-954-1 (2010: ISO13849-1 PLe)

Automatyczne sprawdzanie wejść i wyjść bezpieczeństwa oraz urządzeń zewnętrznych

(przerwa w połączeniach, zwarcia, styki styczników zabezpieczone bezpiecznikami itp.).

Programowanie i konfiguracja za pomocą dobrze znanych programów GX Developer lub GX IEC Developer. Nie są wymagane dodatkowe umiejętności lub oprogramowanie.

Oprogramowanie konfiguracyjne Moduł zasilacza serii Safety

CC-Link Safety

MELSEC

Moduł Master sieci CC-Link Safety

Główna płyta bazowa Safety

Moduł CPU serii Safety Moduł MELSECNET/H

MELSEC MELSEC

Moduły zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety

MELSEC

Zmniejszone koszty związane z wykonywaniem okablowania systemu

Rozbudowane funkcje diagnostyczne

Rozszerzalność: pojedyncza jednostka centralna bezpieczeństwa może kontrolować do 84 zdalnych stacji bezpieczeństwa

B RATE

0 1

4

2

3

MITSUBISHI

MELSEC

AJ65BTB1-16D

PW

L RUN SD RD L ERR.

6

0 1

2 8

9

5 4

3 7

6

0 1

X1

2

3

5

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 A B C D E F

1

DA

2

3

DB

DG

4

5

+24V 24G

8

6

(FG)

SLD

7 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

B1-

16D

Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link

Standard CC-Link pozwala na podłączenie produktów innych wytwórców, kompatybilnych z koncepcją bezpieczeństwa.

Typ

QS001CPU

QS034B-E

QS061P-A1

QS061P-A2

QS0J61BT12

QS0J65BTB2-12DT

QS0J65BTS2-8D

QS0J65BTS2-4T

QS0J71GF11-T2

Elementy sterownika bezpieczeństwa

PLC serii Safety, pamięć programu 14 kkroków

Płyta bazowa serii Safety, dostosowana do montażu zasilacza, jednostki centralnej i maks. 4 modułów

Zasilacz serii Safety, 100–120 V AC

Zasilacz serii Safety, 200–240 V AC

Moduł Master sieci CC-Link Safety

Moduł zdalnych we/wy bezpieczeństwa, 8 podwójnych wejść Safety i 4 podwójne wyjścia Safety

Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety, 8 podwójnych wejść Safety

Moduł zdalnych we/wy sieci CC-Link Safety, 4 podwójne wejścia Safety

Moduł master CC-Link Safety (moduł lokalny)

Nr kat.

203205

203206

203207

203208

203209

203210

217625

217626

245177

144

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA ///

Moduły przekaźników bezpieczeństwa

Moduły przekaźników bezpieczeństwa to idealne rozwiązanie do stosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane użycie oddzielnego sterownika bezpieczeństwa. Moduły te instaluje się na tej samej płycie bazowej, razem ze standartowymi elementami Melsec System Q, lub podłącza do sieci CC-Link. Umożliwia to użycie tradycyjnego sterownika PLC do sterowania funkcjami bezpieczeństwa, bez dodatkowych nakładów związanych z zastosowaniem oddzielnego sterownika bezpieczeństwa oraz bez dodatkowego programowania i konfiguracji.

Moduły te spełniają wymagania bezpieczeństwa

Kategorii 4, zgodnie z normą EN 954-1

(2010: ISO13849-1 PLe)

Prosta konfiguracja bez potrzeby programowania

Łatwość integracji w istniejących już systemach

Sterownik PLC monitoruje funkcje bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie diagnozowanie zagrożeń

Moduły rozszerzające pozwalają na łatwą modyfikację

Połączenia w sieci CC-Link

MELSEC-Q

Przycisk stopu bezpieczeństwa

Moduł przekaźnika bezpieczeństwa do sieci CC-Link

CC-Link

Połączenie z magistralą płyty bazowej System Q

MELSEC-Q

Moduł przekaźnika bezpieczeństwa do Q-Bus

QS90SR2SP-0

Z

PW

ERR.

X0

X1

POWER

S PW K0

K1

OUT

A

M

S INPUT

LOCAL COM

S OUTPUT

Moduły rozszerzające przekaźników bezpieczeństwa

Zadedykowany kabel rozszerzający

MITSUBISHI

NF125-SGW NO-FUSE BREAKER MODEL

Ir 80-125A

125

Ui690V POLE Uimp 8kV

PUSH TO TRIP

OFF

JIS C 8201-2 IEC60947-2 EN60947-2

ON

440VAC 500VAC 525VAC 690VAC

230VAC 380/415VAC 300VAC

RE100

50/60Hz

In 100A

Ii(X100A)

MITSUBISHI ELEC

30/30kA

85/85kA 36/36kA 20/20kA

MITSUBISHI OFF

NF125-SGW NO-FUSE BREAKER MODEL

Ir 80-125A

125

JIS C 8201-2 IEC60947-2 EN60947-2

440VAC

230VAC

Ui690V POLE Uimp 8kV

ON

PUSH TO TRIP

RE100 In 100A

50/60Hz

Ii(X100A)

MITSUBISHI ELEC

30/30kA 22/22kA 36/36kA

85/85kA 36/36kA 20/20kA

Dane techniczne

Moduły przekaźników bezpieczeństwa

Moduły rozszerzające

Do montażu w stacji CC-Link

Do montażu na płycie bazowej MELSEC system Q

Można podłączać do modułów przekaźników bezpieczeństwa

Moduł

QS90SR2SP-CC

QS90SR2SN-CC

QS90SR2SP-Q

QS90SR2SN-Q

QS90SR2SP-EX

QS90SR2SN-EX

MODEL NF125-SGW NO-FUSE BREAKER

MITSUBISHI

125

OFF

525VAC 690VAC JIS C 8201-2 IEC60947-2

EN60947-2

22/22kA

440VAC

ON

Ui690V Uimp 8kV POLE Ir 80-125A

PUSH TO TRIP

RE100

In 100A

50/60Hz Ii(X100A)

MITSUBISHI ELEC

36/36kA 30/30kA 20/20kA 85/85kA 36/36kA

EN60947-2

22/22kA

OFF

525VAC 690VAC JIS C 8201-2 IEC60947-2 MODEL NF125-SGW NO-FUSE BREAKER

MITSUBISHI

125

POLE Ir 80-125A Ui690V Uimp 8kV

PUSH TO TRIP

ON

440VAC 36/36kA 30/30kA 20/20kA 85/85kA 36/36kA

MITSUBISHI ELEC

In 100A

RE100

50/60Hz Ii(X100A)

Bariera świetlna, przycisk stopu bezpieczeństwa, drzwiowy wyłącznik bezpieczeństwa itp.

Moduły rozszerzające przekaźników bezpieczeństwa

Silnik, stycznik, napęd

MELSEC-Q

Typ

Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

Typ P, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

Typ N, 1 wejście bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczeństwa

QS90SR2SP-0

PW

ERR.

X0

Z

X1

POWER

S PW

A

M

S INPUT

Moduł przekaźnika bezpieczeństwa

QS90SR2SP-0

do Q-Bus

K0

K1

PW

Z

S PW

ERR.

X0

X1

POWER

OUT

A

M

S INPUT

OUT

K0

K1

S OUTPUT

S OUTPUT

LOCAL COM

LOCAL COM

Możliwość instalacji modułów rozszerzających

Nr kat.

215801

215803

215799

215800

215804

215805

Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS

Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS jest ekonomicznym sposobem na wyposażenie indywidualnych maszyn lub mniejszych systemów w funkcje sterownika bezpieczeństwa. Mitsubishi

Electric z dumą oświadcza, że sterownik WS został opracowany wspólnie z firmą SICK AG z Niemiec, uznanym w skali globalnej liderem w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Kompaktowe wymiary sterownika umożliwiają jego instalację w większości szafek sterowniczych, bez tworzenia dodatkowych kosztów. Zastosowanie konfiguracji opartej na graficznych ikonach skróciło czas trwania prac technicznych, a zastosowanie bloków funkcji bezpieczeństwa uprościło opracowywanie i zatwierdzanie programów. W przypadku bardziej złożonych wymagań możliwości sterownika WS można rozszerzać podłączając dodatkowe moduły we/wy. W końcu, za pośrednictwem otwartej sieci CC-Link lub sieci Ethernet można sterownik bezpieczeństwa łatwo zintegrować z konwencjonalnymi systemami sterowania.

Środowisko inżynierskie lub or

Wyłącznik zatrzymania awaryjnego

RS232

Interfejs GOT

(dostępny wkrótce)

Sterownik bezpieczeństwa

Funkcja

CPU

Moduł wejściowy

Moduł wejścia/wyjścia

Moduł wyjściowy

Moduł komunikacyjny

Pamięć

Kabel do programowania

Moduł

WS0-CPU000200

WS0-CPU130202

WS0-XTDI80202

WS0-XTIO84202

WS0-4RO4002

WS0-GETH00200

WS0-GCC100202

WS0-MPL000201

WS0-C20R2

MITSUBISHI ELECTRIC

Opis

Pamięć programu: 255 bloków funkcyjnych

Pamięć programu: 255 bloków funkcyjnych; EFI (bezpośrednia komunikacja z urządzeniami bezpieczeństwa SICK)

8 wejść bezpieczeństwa

8 wejść bezpieczeństwa; 4 wyjścia bezpieczeństwa

4 wyjścia przekaźnika bezpieczeństwa

Moduł do komunikacji w sieci Ethernet

Moduł do komunikacji w sieci CC-Link

Wtyk dla kart pamięci

Kabel do programowania przez łącze szeregowe

Wyłącznik bezpieczeństwa w drzwiach

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Główne zasilanie

Nr kat.

230057

230058

230059

230060

230064

230063

235441

230061

230062

145

11

/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3-BSafety (typ 200 V)

WARNING

OPEN

Serwowzmacniacze MR-J3-BSafety, oprócz standardowych funkcji układów MR-J3-B, oferują także dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zapewniające kompleksową ochronę maszyn i pracowników. Urządzenia te, w połączeniu z modułem bezpieczeństwa

MR-J3-D05, stanowią doskonałe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Układy

MR-J3-BSafety oraz MR-J3-D05 posiadają certyfikację zgodności z normami IEC/EN

61508 SIL 2, EN 62061 SIL CL2 oraz EN ISO

13849-1 PL d (Kategoria 3).

Sam serwowzmacniacz MR-J3-BSafety oferuje zgodną z normą EN 61800-5-2 funkcję bezpieczeństwa "Bezpieczne wyłączanie momentu" (STO). Funkcja ta odłącza zasilanie silnika i zapobiega nieoczekiwanemu ponownemu uruchomieniu. W rezultacie silnik zatrzymuje się wybiegiem. W porównaniu z tradycyjną technologią wykorzystującą styczniki, ta zintegrowana funkcja bezpieczeństwa obniża nakłady na sprzęt, okablowanie i konserwację, oraz oferuje wyższe osiągi i wydłużenie okresu eksploatacji.

11

Wspólne dane techniczne MR-J3-BSafety napięcie/częstotliwość

10BS 20BS 40BS 60BS

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz; 1 faza 230 V AC, 50/60 Hz

70BS 100BS 200BS

3 fazy 200–230 V AC, 50/60 Hz

350BS 500BS 700BS

Zasilanie dopuszczalne zmiany napięcia dopuszczalne zmiany częstotliwości

System sterowania

Hamulec dynamiczny

Częstotliwość pętli prędkościowej

Funkcje zabezpieczające

Konstrukcja

Otoczenie

Wymiary (SxWxG) drgania

Sterowanie położeniem i prędkością obrotową

Szybkość komnunikacji

Normy

Ciężar [kg] temperatura otoczenia wilgotność otoczenia atmosfera wzniesienie

3 fazy 200–230 V AC: 170–253 V AC, 1 faza 230 V AC: 207–253 V AC

± 5 %

System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego

Wbudowany

2100 Hz

3 fazy 170–253 V AC

Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektroniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością, zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem

Chłodzenie własne, otwarta (IP00) Chłodzenie wentylatorowe, otwarta (IP00)

Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)

Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu

1000 m lub mniej nad poziomem morza

5,9 m/s

2

(0,6 G) maks.

Możliwość zastosowania sterowania SSCNETIII

50 Mbps

CE (LVD: EN50178, EMC: EN61800-3), UL: UL508C

0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,4 2,1 2,3 4,6 6,2 mm 40x168x135 40x168x135 40x168x170 40x168x170 60x168x185 60x168x185 90x168x195 90x168x195 130x250x200 172x300x200

Dane do zamówienia Nr kat. 229316 229317 229318 229319 227373 227374 227485 229320 229321 229322

Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość.

Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.

146

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA ///

Dane techniczne serwowzmacniaczy MR-J3-BSafety (typ 400 V)

WARNING

OPEN

Rodzina 400 woltowych serwowzmacniaczy bezpieczeństwa Mitsubishi zapewnia tę samą wiodącą w przemyśle funkcjonalność, co modele klasy 200V. Serwowzmacniacze

400 V dostępne są w szerokim zakresie mocy znamionowych, począwszy od 600 W aż do potężnych układów o mocy 7 kW.

Serwowzmacniacze 400 V nadają się do wszystkich typów rozwiązań z zakresu automatyki, umożliwiając również wybór logiki sink/source oraz wybór funkcji bezpieczeństwa; mogą być podłączane do modułu bezpieczeństwa MR-J3-D05.

W sprawie wzmacniaczy o mocy większej niż 7 kW prosimy kontaktować się z najbliższym biurem Mitsubishi.

Wspólne dane techniczne MR-J3-BSafety 60BS4 100BS4 200BS4 350BS4 500BS4 700BS4

11KBS4

11KBS4-LR

15KBS4

15KBS4-LR

22KBS4

Zasilanie napięcie/częstotliwość

3 fazy 380–480 V AC, 50/60 Hz dopuszczalne wahania napięcia 3 fazy 323–528 V AC, 50/60 Hz dopuszczalne wahania częstotliwości

± 5 % maks.

System sinusoidalnego sterowania PWM/sterowania prądowego System sterowania

Hamulec dynamiczny

Częstotliwość pętli prędkościowej

Wbudowany

2100 Hz

Funkcje zabezpieczające

Konstrukcja

Otoczenie temperatura otoczenia wilgotność otoczenia atmosfera drgania

Sterowanie położeniem i prędkością obrotową

Szybkość komnunikacji

Normy

Ciężar [kg]

Wymiary (SxWxG) wzniesienie

Możliwość zastosowania sterowania SSCNETIII

50 Mbps

CE (LVD: EN50178, EMC: EN61800-3) UL: UL508C

1,7 1,7 2,1 mm 60x168x195 60x168x195 90x168x195

4,6

130x250x200

4,6

130x250x200

6,2

172x300x200

Opcja zewnętrzna

Wyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe lub regeneracyjne, wyłączenie przeciążeniowe (elektorniczny termik), ochrona od przegrzania silnika, ochrona przed błędem przetwornika, ochrona przed awarią regeneracji, ochrona przed zbyt niskim napięciem lub zanikiem napięcia, zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością, zabezpieczenie przed zbyt dużym uchybem

Chłodzenie własne, otwarta (IP00) Chłodzenie wentylatorem

Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90% RH maks. (bez skraplania)

Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu

1000 m lub mniej nad poziomem morza

5,9 m/s

2

(0,6 G) maks.

18

260x400x260

18

260x400x260

19

260x400x260

Dane do zamówienia Nr kat. 229328 229329 229330 229331 229332 229333

229334

239416

229335

239417

229336

Znamionowa moc wyjścia oraz znamionowa prędkość obrotów serwosilnika w połączeniu z serwowzmacniaczem mają wartości według wskazań, gdy używane są wymienione tutaj napięcie sieci elektroenergetycznej i częstotliwość. Jeśli napięcie zasilania jest niższe od podanego, nie można zagwarantować wartości dla wyjścia i prędkości.

Ten artykuł ma dłuższy czas dostawy. Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Mitsubishi.

11

MITSUBISHI ELECTRIC

147

/// ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Jednostka logiczna bezpieczeństwa MR-J3-D05

Funkcje modułu bezpieczeństwa MR-J3-D05 mogą być porównane z funkcjami programowalnego przekaźnika bezpieczeństwa. W połączeniu ze wzmacniaczem serwo MR-J3-BSafety, oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą

EN 61800-5-2 oraz dodatkowe funkcje zatrzymania awaryjnego zgodne z normą

EN IEC 60204-1. Oprócz funkcji "Bezpieczne wyłączenie momentu" (STO) dostępna jest także funkcja "Bezpieczne zatrzymanie"

(SS1).

Funkcja SS1 powoduje zatrzymanie podłączonego silnika "pod kontrolą" w ustalonym czasie. Po osiągnieciu minimalnej prędkości, uaktywniona zostanie funkcja bezpieczeństwa STO, zapobiegając uruchomieniu silnika przez odłączenie jego zasilania. Funkcje zatrzymania awaryjnego, takie, jak EMG

OFF (Wyłączenie awaryjne) oraz EMG

STOP (Zatrzymanie awaryjne), zgodne z normą EN IEC 60204-1, mogą być realizowane przez odpowiednie okablowanie układu. Jedno urządzenie MR-J3-D05 obsługuje operacje bezpieczeństwa dla 2 osi.

Common specifications MR-J3-BSafety napięcie/częstotliwość

Zasilanie układów sterowania permissible voltage fluctuation moc zasilania

Liczba możliwych do podłączenia osi

Wejście wyłączające (urządzenia bezpieczeństwa)

Sygnał zwalniający wyłączenie (układy restartu)

Czas reakcji

Nastawa czasu zwłoki temperatura otoczenia

Otoczenie wilgotność otoczenia atmosfera wzniesienie drgania

Ciężar [kg]

Wymiary (SxWxG)

MR-J3-D05

24 V DC

24 V DC 10 %

500 mA

� �

2 osie, sterowane niezależnie

4 punkty (2 punkty x 2 osie), zgodne z logiką source/sink

2 punkty (1 punkt x 2 osie), zgodne z logiką source/sink

20 ms lub mniej dla bezpiecznego wyłączenia momentu (STO)

0 s, 1,4 s, 2,8 s, 9,8 s, 30,8 s, w 2 % (dodatkowo dla osi A: 5,6 s)

Działanie: 0–55 °C (bez zamarzania), przechowywanie: -20–65 °C (bez zamarzania)

Działanie: 90 % RH maks. (bez skraplania), przechowywanie: 90 % RH maks. (bez skraplania)

Wewnątrz pulpitu operatorskiego: bez gazów korozyjnych, bez gazów łatwopalnych, bez mgły olejowej, bez kurzu

1000 m lub mniej nad poziomem morza

5,9 m/s

2 lub mniej przy 10 do 55 Hz (w kierunku osi X, Y i Z)

0,15 mm 22,5x192x86

Dane do zamówienia

Nr kat. 227486

Natychmiast po włączeniu zasilania płynie prąd rozruchu o wartości około 1,5 A. Przy wyborze zasilacza należy brać ten fakt pod uwagę.

Liczba operacji włączenia zasilania wynosi 100.000.

11

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Kategoria

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa

QS001

Kat. 4 (EN 954-1)

SIL3 (IEC 61508)

WS0-CPU0 kat. 4 (EN 954-1)

SIL3 (IEC 61508)

WS0-CPU1 kat. 4 (EN 954-1)

SIL3 (IEC 61508)

QS90SRx kat. 4 (EN 954-1)

MR-J3-BSafety/-D05 kat. 3 (EN 954-1)

FR-D700

� kat. 3 (EN 954-1)

FR-E700 SC

� kat. 3 (EN 954-1)

SIL2 (IEC 61508) SIL2 (IEC 61508) SIL2 (IEC 61508)

SILCL3 (EN 62061) SILCL3 (EN 62061) SILCL3 (EN 62061) — SILCL2 (EN 62061) SILCL2 (EN 62061) SILCL2 (EN 62061)

PL e (EN ISO 13849-1) PL e (EN ISO 13849-1) PL e (EN ISO 13849-1) PL e (EN ISO 13849-1) PL d (EN ISO 13849-1) PL d (EN ISO 13849-1) PL d (EN ISO 13849-1)

STO/SS1 (EN 61800-5-2) STO (EN 61800-5-2) cat. 0/1 (EN 60204-1) kat. 0 (EN 60204-1)

STO (EN 61800-5-2) kat. 0 (EN 60204-1)

MTTFd

Wartość oczekiwana średniego czasu do wystąpienia poważnej awarii

DC (Diagnostic Coverage)

DC (Pokrycie Diagnostyczne) jest miarą skuteczności monitorowania awarii systemu lub podsystemu

PFH

Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii w ciągu jednej (1) godziny

71 lat

99 %

4,95E-09 1/h

100 lat

99 %

1,07E-09 1/h

Odpowiednie dane na temat przetwornicy FR-D700 można znaleźć na stronie 96.

Odpowiednie dane na temat przetwornicy FR-E700 SC można znaleźć na stronie 97.

100 lat

99 %

1,69E-09 1/h

100 lat

99 %

100 lat

90 %

1,01E-07 1/h

725 lat

60 %

2,35E-09 1/h

504 lat

60 %

4,59E-09 1/h

148

MITSUBISHI ELECTRIC

ROZWIĄZANIA MES ///

Skuteczna optymalizacja produkcji dzięki bezpośredniemu połączeniu systemów przedsiębiorstwa z poziomem produkcji.

Grupa produktów obejmujących interfejsy MES zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy bazą danych MES (System Realizacji Produkcji) i sprzętem z poziomu hali produkcyjnej, bez potrzeby użycia bramek komunikacyjnych, takich, jak komputery PC.

Zalety rozwiązania MES to:

앬 dokładna informacja uzyskiwana w czasie rzeczywistym, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu informacji z urządzeń wewnętrznych

앬 prostota wdrażania systemu dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami danych

앬 brak zapotrzebowania na komputery PC i programy, co znacznie obniża koszty

앬 zwiększona niezawodność dzięki zmianie komputera PC bramy sieciowej na sterownik PLC

앬 brak zapotrzebowania na specjalistów i kosztowne oprogramowanie sprzęgające zmniejszone koszty instalacji zmniejszone obciążenie sieci ze względu na wyzwalaną komunikację z bazą danych i brak trybu odpytywania

Ethernet

Interfejs HMI

ERP

MES

MES

Interface

Sterownik ruchu CNC

Zarządzanie jakością, szeregowanie

Poziom hali produkcyjnej

EDM

Planowanie produkcji, zarządzanie kosztami, zarządzanie zapasami, zarządzanie zadaniami itd.

CC-LINK

Obróbka laserowa [email protected]

Roboty przemysłowe

Melservo

Przetwornica

Eco Master

Moduł interfejsu MES IT MELSEC System Q

Moduł interfejsu MES IT zapewnia bezpośrednie połączenie iQ Platform z systemami informatycznymi zarządzania przedsiębiorstwem. Zatem każdy system z poziomu hali produkcyjnej wykorzystujący iQ Platform może komunikować się bezpośrednio z systemami informatycznymi wyższego poziomu. Umożliwia to likwidację zwykle stosowanej warstwy pośredniej złożonej z komputerów PC, wymaganej do przetwarzania danych z poziomu hal produkcyjnych.

Pozwala to obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć wymagania w zakresie konserwacji.

Dane techniczne

Typ modułu

Sposób komunikacji

Interfejs

Funkcja interfejsu bazy danych ogólna bazy danych polecenia SQL

MESiT

Moduł interfejsu MES

Ethernet typ 10BASE-T/100BASE-TX

Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika

Oracle®/SAP, Microsoft® SQL, DB2, DB2/400

Insert, batch insert, update, select, select with delete, select with update, stored procedure oraz count rows delete powiadomienia funkcja buforowania wyzwalania

Http, E-mail, TCP, IBM WebSphere MQ, MQTT, JBOSS

Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.

przetwarzanie arytmetyczne Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.

Pojemność pamięci funkcja wykonania programu Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji

Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Wymiary (SxWxG) mA 0,93 mm 27,4x98x115

Dane do zamówienia

Nr kat.

Sprzęt modułu MES-IT: 134930

Oprogramowanie jądra, w tym sterownik Mitsubishi i 5 połączeń do sterowników PLC 227387

Połączenie z bazą danych SQL 227390

Połączenie z bazą danych Oracle

Połączenie z bazą danych DB2

Dodatkowych 5 połączeń do sterowników PLC

Sterownik Siemens dla S7-200, 300, 400, 12000

Sterownik Mitsubishi protokołu MC

Sterownik protokołu Modbus

Sterownik Rockwell

Sterownik Omron

227391

227392

227388

229481

231543

231544

227395

227397

MITSUBISHI ELECTRIC

149

12

/// ROZWIĄZANIA MES

Modu ł interfejsu MES MELSEC System Q

QJ71MES96

QJ71MES96

Moduł MES serii Q pozwala użytkownikom sprzęgnąć ich systemy sterowania produkcją bezpośrednio z opartą na technologii Windows bazą danych MES.

Dane techniczne

Typ modułu

Sposób komunikacji

Interfejs ogólna funkcja znacznika funkcja monitora wyzwalania

Funkcja interfejsu bazy danych funkcja buforowania wyzwalania transmisja tekstu SQL przetwarzanie arytmetyczne

QJ71MES96

Moduł interfejsu MES

Ethernet typ 10BASE-T/100BASE-TX

Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika

Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.

Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)

Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.

Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.

Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.

Pojemność pamięci funkcja wykonania programu

Punkty I/O

Wewnętrzny pobór mocy (5 V DC)

Wymiary (SxWxG)

Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji

Może zostać zainstalowana 1 karta Compact Flash™

32 mA 650 mm 27,5x98x90

Dane do zamówienia Nr kat. 200698

12

Karty opcjonalnej MES dla GOT (seria GT15 i GT16)

GT15-MESB-48M i GT16M-MESB

Zastosowanie karty opcjonalnej MES pozwala terminalom GT15 i GT16 na bezpośrednią komunikację z bazami danych Windows, bez konieczności stosowania bramy sieciowej PC.

POWER

Dane techniczne

Typ modułu ogólna funkcja znacznika

Funkcja interfejsu bazy danych funkcja monitora wyzwalania funkcja buforowania wyzwalania transmisja tekstu SQL przetwarzanie arytmetyczne funkcja wykonania programu

GT15-MESB48M

Karta opcjonalna GT15 z pamięcią rozszerzającą

48 Mbajtów i funkcjonalnością MES

(do bezpośredniego połączenia z bazą danych)

GT16M-MESB

Karta opcjonalna do GT16 z funkcjonalnością MES

(do bezpośredniego połączenia z bazą danych)

Wzajemnie oddziałuje z bazami danych poprzez zadania zdefiniowane przez użytkownika

Zbiera przez sieć dane urządzeń z procesorów PLC w grupach znaczników.

Monitoruje stan warunków (czas, wartości znacznika, itd.)

Moduł MES buforuje dane i czas wyzwalania do wewnętrznej pamięci.

Zgodnie z wymaganiami, automatycznie generuje poprawny komunikat SQL.

Wzory mogą być zastosowane do danych, przed przesłaniem z modułu interfejsu MES.

Wykonuje programy w komputerze serwera aplikacji

Dane do zamówienia

Nr kat. 203473 221369

W przypadku terminalu GT15 wymagany jest dodatkowy moduł komunikacyjny Ethernet typu GT15-J71E71-100.

Dla terminali GT15 i GT16 wymagana jest standardowa karta pamięci CF o pojemności do 2 GB.

150

Informacje gromadzone przez sterownik PLC

MELSEC System Q są dostępne za pośrednictwem modułu interfejsu MES PLC, natomiast informacje z pozostałego sprzętu i sterowników innych producentów dostępne są za pośrednictwem funkcji interfejsu MES GOT1000.

W prosty sposób i przy minimalnych kosztach, seria interfejsów MES łączy sprzęt z poziomu hali fabrycznej z informacją MES.

MITSUBISHI ELECTRIC

ZASILACZE ///

Moduly zasilaczy

Output DC

24V 1.75 A

Input AC

24V 1.75 A

ALPHA POWER

ALPHA POWER to odpowiednie zasilacze dla

24-woltowych jednostek i innych urządzeń zewnętrznych. Można je mocować na płycie montażowej lub na szynie DIN, a ich wymiary zgadzają się z wymiarami rodziny Alpha.

Moduły zasilaczy Alpha Power można instalować tak, aby pracowały razem w trybie rezerwowym, lub połączyć równolegle w celu uzyskania większej mocy. W ten sposób można połączyć ze sobą do 5 zasilaczy.

Jednostki mają wbudowany obwód zabezpieczenia termicznego i diodę LED "POWER".

Napięcie wyjściowe jest regulowane.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Maks. prąd wyjściowy

Stopień ochrony

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

ALPHA POWER 24-0.75

ALPHA POWER 24-1.75

Zasilacz do jednostek centralnych Alpha 24 V i urządzeń zewnętrznych

100–240 V AC (45–65 Hz)

ALPHA POWER 24-2.5

24 V DC (+/-1 %)

0,75 A

IP20 mm 36x90x61

1,75 A

54x90x61

2,5 A

72x90x61

Nr kat. 209029 209030 209031

Moduły zasilaczy FX3U-1PSU-5V i FX3UC-1PS-5V używane są do wzmocnienia mocy zasilaczy

5 V DC i 24 V DC, wbudowanych w jednostkach centralnych FX3U/FX3UC. Nie zajmują żadnych punktów we/wy i dostarczają do szyny systemowej 5 V prąd o wartości do 1A (dla specjalnych modułów funkcjonalnych).

Dla uzyskania większej mocy można zainstalować równolegle dwa moduły FX3U-1PSU-5V.

Dane techniczne

Przeznaczenie

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Maks. prąd wyjściowy

Wymiary (SxWxG)

FX3U-1PSU-5V

Zasilacz do szyny systemowej FX3U

100–240 V AC (50/60 Hz)

5 V DC/24 V DC

5 V DC 1 A przy 40 °C; 0,8 A przy 55 °C

24 V DC 0,3 A przy 40 °C; 0,2 A przy 55 °C mm 55x90x87

FX3UC-1PS-5V

Zasilacz do szyny systemowej FX3U

24 V DC (+20 %/-15 %)

5 V DC

1 A

24x90x74

Dane do zamówienia

Nr kat. 169507 210086

Uwaga: zasilacz FX3U-1PSU-5V nie może być używany z jednostkami centralnymi zasilanymi napięciem 24 V!

Przy podłączaniu modułów rozszerzania wejść (np. FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8ER) do FX3U-1PSU-5V, napięcie 24 V DC należy doprowadzać do nich z zasilacza wewnętrznego jednostki centralnej lub z zasilanego modułu rozszerzenia, znajdującego się bliżej jednostki centralnej.

+

+

Output

24V

DC

OK

A

L

N

V

PSU

25

IS

H I

MI

T S

U B

25

P S

U

Ma de by

PH

OE

NIX

In pu

Op er

10

0-2 t: at iona ut:

24

V

P E

E L

E U

R O

E C

T R

IC

85

-2

64

V~

50

-6

/ D

0 er

Hz at ing

: <

40

V~ l V olt

/ 2

.5

AC

T

CO

NT

.2

/ 1

-0.

5 A/ ag e:

A

Outp

2,5

De ra tin g:

2,

5%

/K

%

/V

55

°C

F

>+13

-2

-1

5

3

...

...

0°C

+7

F

58°

+1 EN

61

00

EN

61

00

0-6

0-6

-2

-3

AP

PR

OV

AL

IN

43

S

DU

CO

KA

ST

NT

EQU

RIA

L

NT

Read before inst allation conn ectin s to m ains instruction g

MITSUBISHI ELECTRIC

Moduły zasilaczy impulsowych PSU znajdują zastosowanie w uniwersalnych aplikacjach inżynierii mechanicznej. Szeroki zakres napięcia wejściowego i posiadane certyfikaty UL i cUL, pozwalają na stosowanie ich na całym świecie.

3-fazowe moduły zasilaczy dostarczają ciągłą, pełną moc wyjściową przy zaniku jednej fazy.

W celu uzyskania większej mocy, moduły zasilaczy mogą być instalowane równolegle, lub mogą pracować w trybie rezerwowym.

Moduły mają regulowane napięcie wyjściowe, obwód termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego oraz diodę LED "POWER".

Dane techniczne

Przeznaczenie

Znamionowe napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Maks. prąd wyjściowy

Stopień ochrony

Wymiary (SxWxG)

Dane do zamówienia

Akcesoria (PSU 100 lub większy)

PSU 25 PSU 50 PSU 100

Zasilacz dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.

100–240 V AC (45–65 Hz)

24 V DC

2,5 A

IP20

5 A 10 A

PSU 200

20 A

PSU 200-3

380–400 V AC

20 A

PSU 400-3

40 A mm 32x130x115 40x130x115 60x130x152,5 115x130x152,5 115x130x152,5 139x130x190

Nr kat. 206147 206148 206149 208850 208851 208852

Adapter PSU-UWA montowany na płycie, Nr kat. 208853

13

151

/// NOTATKI

152

MITSUBISHI ELECTRIC

INDEKS ///

KOMPAKTOWE STEROWNIKI PLC . . . . . . . . 62

Adaptery cyfrowych i analogowych rozszerzeń . 79

Adaptery rozszerzeń FX3G . . . . . . . . . . . . . . . 79

Adaptory analogowych wejść temperaturowych 72

Adaptory interfejsów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Adaptory komunikacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . 79

Adaptory wejść/wyjść analogowych . . . . . . . 72

Bardzo szybkie moduły liczników oraz wyjścia ciągów impulsów . . . . . . . . . . . . . . . 74

Cechy sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Jakie elementy są potrzebne do zbudowania systemu FX PLC? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Jednostki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Seria FX1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Seria FX1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Seria FX3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Seria FX3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Seria FX3UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kasety pamięci dla FX1S, FX1N i FX3G . . . . . . 80

Komunikacyjny adapter Ethernet. . . . . . . . . . 76

Mieszane moduły wejść/wyjść analogowych . . 71

Moduł SSCNET III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Moduł regulacji temperatury . . . . . . . . . . . . . 73

Moduł rejestracji danych . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Moduł sieciowy Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Moduł sieciowy do CANopen . . . . . . . . . . . . . 77

Moduły CC-Link typu master i slave . . . . . . . . 77

Moduły Interfejsów (RS485 i RS232) . . . . . . . . 78

Moduły analogowych wejść temperaturowych 72

Moduły master i slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Moduły wejść analogowych. . . . . . . . . . . . . . 71

Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . . 71

Moduły wyświetlaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Moduły zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Obliczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Panel sterujący i panel wyświetlacza . . . . . . . 80

Rozszerzenie I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Seria ALPHA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Analogowe moduły rozszerzające . . . . . . . 82

Cyfrowe moduły rozszerzające . . . . . . . . . . 82

Jednostki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Moduł AS interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Specjalne moduły funkcyjne . . . . . . . . . . . . . 70

Stacja oddalonych we/wy . . . . . . . . . . . . . . . 75

MITSUBISHI W INTERNECIE . . . . . . . . . . . . 154

MODUŁOWE STEROWNIKI

PROGRAMOWALNE PLC

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Cechy sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Jednostki centralne iQ Platform . . . . . . . . . . . 39

Moduł do pomiaru mocy . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Moduł interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Moduł interfejsu MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Moduł mieszanych wejść/wyjść analogowych . 44

Moduł regulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Moduł serwera internetowego. . . . . . . . . . . . 47

Moduł szybkiego rejestratora danych . . . . . . 49

Moduł wejściowy do przetworników siły . . . . 46

Moduły analogowe do pomiaru temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Moduły do regulacji temperatury. . . . . . . . . . 45

Moduły procesorów PLC . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Moduły procesorów do zadań regulacji . . . . . 38

Moduły procesorów ruchu. . . . . . . . . . . . . . . 39

Moduły przerwań i szybkie wejścia. . . . . . . . . 50

Moduły szybkich liczników . . . . . . . . . . . . . . 47

Moduły wejść analogowych. . . . . . . . . . . . . . 42

Moduły wejść dwustanowych . . . . . . . . . . . . 40

Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . . 43

Moduły wyjść dwustanowych . . . . . . . . . . . . 41

Moduły zasilaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Opis systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Potrzebne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Procesor sterownika Q-C . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Płyty bazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Rezerwowe moduły procesorów PLC . . . . . . . 38

Uniwersalne jednostki centralne PLC . . . . . . . 36

Wielofunkcyjny moduł licznika/timera . . . . . . 49

MODUŁOWE STEROWNIKI SERII L . . . . . . . . 52

Adapter komunikacji szeregowej . . . . . . . . . . 60

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Moduły CPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Moduły interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Moduły sieci obiektowych CC-Link/CC-Link IE . . 59

Moduły szybkich liczników . . . . . . . . . . . . . . 57

Moduły wejść/wyjść analogowych . . . . . . . . . 56

Moduły wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . . 56

Moduły z wejściami cyfrowymi . . . . . . . . . . . 55

Moduły z wyjściami cyfrowymi. . . . . . . . . . . . 55

Moduły zasilaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Opis systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Osłona końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Potrzebne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

NISKONAPIĘCIOWA APARATURA ŁĄCZENIOWA

Elektroniczne uniwersalne urządzenie pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Seria NF – WS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Akcesoria opcjonalne wyłączników kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Seria SUPER AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Zestawienie akcesoriów opcjonalnych do wyłączników powietrznych . . . . . . . . . 137

Styczniki mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Akcesoria opcjonalne styczników mocy serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie do projektowania cyklu życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite . . . 12

Oprogramowanie do wizualizacji. . . . . . . . . . . 5

Programowanie HMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

E Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

GT Works3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Programowanie PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Alpha - ALVLS (AL-PCS/WIN) . . . . . . . . . . . . . 9

GX Configurator DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

GX Developer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

GX Developer FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

GX IEC Developer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

GX IEC Developer FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

GX Works2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Symulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Programowanie Serwo/Motion . . . . . . . . . . . 10

FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MR Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MT Works2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Programowanie robotów . . . . . . . . . . . . . . . . 9

RT ToolBox2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Soft HMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

GT Works3 (GT SoftGOT1000) . . . . . . . . . . . . 5

Specjalne zastosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

FR Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Zarządzanie danymi w komputerze PC. . . . . . 11

MX Component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MX OPC Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MX Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

iQ Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

FR-A700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

FR-A741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Wspólne dane techniczne . . . . . . . . . . . . 103

FR-D700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

FR-D720S EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

FR-D740 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

FR-E700 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

FR-E720S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

FR-E740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

FR-F700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Inteligentne funkcje sterowania silnikiem . . . 95

Opcje wewnętrzne i zewnętrzne . . . . . . . . . 105

Przegląd wszystkich przetwornic i właściwych filtrów przeciwzakłóceniowych . . . . . . . . . . . 108

Wymagania środowiskowe . . . . . . . . . . . . . 110

PULPITY OPERATORSKIE HMI

Adaptery interfejsów i kable . . . . . . . . . . . . . 93

IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Seria E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Seria GOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Układy sterowania HMI . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ROZPROSZONE MODUŁY we/wy

Moduły odległe CC-Link. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Pozycjonowanie w otwartej pętli sterowania . 21

STlite skalowalnych rozwiązań przemysłowej sieci Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP . . . . . . . . 31

Seria MELSEC ST do sieci Profibus DP i CC-Link. . 28

Szybki licznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Dane dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . 148

MR-J3-BSafety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

MR-J3-D05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

typ 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

typ 400 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Moduły przekaźników bezpieczeństwa . . . . 145

Sieć CC-Link Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Sterownik bezpieczeństwa MELSEC . . . . . . . 144

Sterownik bezpieczeństwa MELSEC WS . . . . 145

Rozwiązania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Karty opcjonalnej MES dla GOT . . . . . . . . . . 150

Moduł interfejsu MES IT MELSEC System Q . . . 149

Moduł interfejsu MES MELSEC System Q . . . 150

QJ71MES96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Skuteczna optymalizacja . . . . . . . . . . . . . . . 149

SERWONAPĘDY I SYSTEMY STEROWANIA

RUCHEM

Cechy i typowe zastosowania serwonapędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Konfiguracja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Konfiguracje systemów stolików X-Y . . . . . . 113

MR-MQ100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Moduły pozycjonujące . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Procesor ruchu Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Prosty moduł motion do serii MELSEC L . . . . 126

Przegląd silników serwo . . . . . . . . . . . . . . . 115

Q170MCPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Serii MR-ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Serwowzmacniaczy MR-J3 . . . . . . . . . . . . . . 121 typ 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

typ 400 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

SIECI

AS-Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

CANopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

CC-Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DeviceNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

MELSECNET/H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Profibus DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SSCNETIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Serwer internetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Typowa struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SYSTEMY ROBOTÓW MELFA

Kontrolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Panel uczący do programowania i obsługi robotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Praktyczne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Przegląd opcji do wszystkich robotów . . . . . 134

Przykładowa konfiguracja systemu robotów 128

RH-SDH SCARA

RH-12SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

RH-18SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

RH-6SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Roboty RH-SDH SCARA . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Roboty RP-AH SCARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Roboty z ramionami przegubowymi . . . . . . 129

Seria SQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

ZASILACZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

MITSUBISHI ELECTRIC

153

/// MITSUBISHI W INTERNECIE

Portal internetowy Automatyki Przemysowej Mitsubishi

MITSUBISHI W INTERNECIE

Nasza strona internetowa zapewnia łatwą i szybką drogę dostępu do danych technicznych i najnowszych szczegółów dotyczących naszych produktów i usług. Podręczniki i katalogi dostępne są w kilku różnych językach i mogą być pobrane bezpłatnie. Główna strona dostępna jest pod adresem www.mitsubishi-automation.com.

Strona internetowa dostępna jest w więcej niż

10 różnych językach i ta liczba stale wzrasta.

Po rozwinięciu menu w prawym górnym rogu strony internetowej, można zobaczyć, czy nasz język już dostępny.

Korzyści z MyMitsubishi

Jako zarejestrowany użytkownik masz swobodny dostęp do wielu dodatkowych, użytecznych usług, które nie są ogólnie dostępne.

Możliwość dodatkowego pobrania

Niezależnie od broszur, katalogów technicznych i podręczników, członkowie MyMitsubishi mogą również pobrać najnowsze uaktualnienia oprogramowania i sterowniki, pliki CAD, GSD i EDS oraz kopie certyfikatów produktów.

Biuletyn

Bądź na czasie: prenumeratorzy naszych biuletynów rozsyłanych poprzez email, nie stracą żadnego wydarzenia lub specjalnej promocji. Raz w miesiącu otrzymasz ostatnie nowości ze świata technologii automatyzacji Mitsubishi. Aktualności zawierają nowości o produktach, opracowania na temat zrealizowanych aplikacji z wykorzystaniem produktów Mitsubishi na wszystkich polach automatyzacji, daty pokazów, wydarzenia dla klientów i specjalne oferty.

MyMitsubishi oferuje dużą ilość darmowych pobrań.

Europejska strona automatyzacji

MyMitsubishi daje nam więcej

Jesteś zainteresowany nowościami na temat produktów i technologii Mitsubishi Electric dla zakładów przemysłowych i zastosowań związanych z automatyzacją procesów?

Poszukujesz adresu lokalnego dystrybutora

Mitsubishi? A może jesteś już klientem i chcesz mieć szybki dostęp do najnowszych informacji technicznych? Wszystko to i jeszcze więcej możesz już znaleźć na naszej stronie internetowej.

Korzystając z MyMitsubishi, możesz szybciej i znacznie łatwiej znaleźć informacje, których potrzebujesz; ponadto możesz otrzymać niektóre wartościowe usługi. Wykorzystaj zaletę

MyMitsubishi – jest to Twój bezpośredni kanał do technologii automatyki Mitsubishi.

Baza danych grafiki

Członkowie MyMitsubishi mają również dostęp do naszej graficznej bazy danych ze zdjęciami produktów, grafikami i ilustracjami do naszych broszur i katalogów. Jeśli sobie życzysz, możesz również pobrać i używać wybrane obrazy z naszych tapet jako tło Twojego pulpitu.

Jak można się zarejestrować

Celem wyświetlenia formularza rejestracyjnego, na stronie MyMitsubishi kliknij link .

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło według własnego uznania, dane kontaktowe, a następnie kliknij przycisk Register. Po wykonaniu tych czynności, otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie i dokończenie procesu rejestracji. Jeśli kiedykolwiek zapomnisz swojego hasła, wystarczy kliknąć na link , a zostanie ono przesłane na Twój zarejestrowany adres email. Całkowicie panujesz nad tym, jak z Tobą pracujemy. W każdej chwili, ze swojego osobistego profilu, możesz edytować, modyfikować lub nawet usunąć swoją rejestrację.

Swobodny dostęp do obszernej, graficznej bazy danych.

Mając biuletyn Mitsubishi, jesteś zawsze na czasie.

Ulubione strony

Zaraz po zalogowaniu, na stronie startowej

MyMitsubishi zostaną wyświetlone ostatnie nowości. Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować swoją osobistą listę ulubionych, co pozwoli na szybszy dostęp do tych stron, które często oglądasz. Jeśli jeden raz je wprowadzisz, zaraz po zalogowaniu linki z Twojej listy ulubionych zostaną również automatycznie wyświetlone.

Zarzdzaj listą ulubionych stron.

154

MITSUBISHI ELECTRIC

ania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania w zakresie automatyzacji /// Rozwiązania

Świat rozwiązań w zakresie automatyzacji

Roboty

Sterowanie ruchem i serwonapędy

Przetwornice częstotliwości

Obwody ochrony niskonapięciowej

Maszyny laserowe

Sterowniki CNC

Pulpity operatorskie HMI i GOT

Maszyny EDM

Mikrosterowniki programowalne PLC

Modułowe sterowniki programowalne PLC

Firma Mitsubishi oferuje wiele różnych urządzeń do automatyzacji, od sterowników programowalnych PLC i pulpitów HMI po maszyny CNC i EDM.

Nazwa, której można zaufać

Na rozwiązaniach automatyzacyjnych

Mitsubishi można polegać, ponieważ dysponujemy wiedzą z pierwszej ręki, jeśli chodzi o potrzeby dotyczące niezawodnych, wydajnych i łatwych w obsłudze systemów do automatyzacji i sterowania.

Od powstania nazwy w 1870 roku około

45 firm korzysta z nazwy Mitsubishi w branży finansowej, handlu i przemyśle.

Nazwa firmowa Mitsubishi jest znana na całym świecie jako symbol najwyższej jakości.

Mitsubishi Electric Corporation działa w  dziedzinach planowania przestrzennego, transportu, półprzewodników, sys temów energetycznych, komunikacji i przetwarzania informacji, sprzętu audiowizualnego, elektroniki domowej, budownictwa, zarządzania energią oraz systemów automatyzacyjnych i posiada

237 fabryk i laboratoriów w 121 krajach.

Mitsubishi Electric, jako jedno z największych w świecie przedsiębiorstw z całkowitym obrotem ponad 4 biliony Jenów

(ponad 40 miliardów USD), zatrudniające ponad 100 000 pracowników, posiada środki oraz zaangażowanie, aby zapewnić najlepszy serwis i wsparcie jak również dostarczyć najlepsze produkty.

Global partner. Local friend.

EUROPEAN SERVICE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Gothaer Str. 8

D-40880 RATINGEN

Free European Hotline:

+49 (0) 1805 000 765

EUROPEAN

DEVELOPMENT CENTER

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Gothaer Str. 8

D-40880 RATINGEN

FRANCE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

25, Boulevard des Bouvets

F-92741 NANTERRE CEDEX

Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68

GERMANY

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Gothaer Str. 8

D-40880 RATINGEN

Phone: +49 (0) 1805 000 765

UNITED KINGDOM

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Travellers Lane

UK-HATFIELD HERTS. AL10 8XB

Phone: +44 (0) 17 07 / 27 61 00

Customer Technology Centre,

Hatfield

Phone: +44 (0) 17 07 / 27 89 90

Regional Automation Center,

Wakefield

Phone: +44 (0) 1924 255 628

CZECH REPUBLIC

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.-org.sl.

Radlicka 714/113 a

CZ-158 00 PRAHA 5

Phone: +420 - 251 551 470

ITALY

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Viale Colleoni 7

I-20041 AGRATE BRIANZA (MB)

Phone: +39 039 / 60 53 1

POLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Krakowska 50

PL-32-083 BALICE

Phone: +48 (0)12 / 630 47 00

RUSSIA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

52, bld. 3 Kosmodamian skaya nab 8 floor

RU-115054 MOSCOW

Phone: +7 495 721-2070

SPAIN

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Carretera de Rubí 76-80

E-08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS

(BARCELONA)

Phone:+34 93 / 565 3131 //

+34 935653131

Aby uzyskaćwięcej informacji na temat naszych partnerów w Europie, prosimy odwiedzić sekcję kontaktów na naszej stronie internetowej www.mitsubishi-automation.pl

Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany

Tel.:+49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// [email protected] /// www.mitsubishi-automation.com

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia /// Nr art. 191627-G /// 02.2012

Wszystkie znaki towarowe podlegają ochronie praw autorskich.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents