Asko | D3720 | aldundiari Foru Funtseko dirua nola itzuli erabaki behar dute orain

aldundiari Foru Funtseko dirua nola itzuli erabaki behar dute orain
astelehenekoa
"Etxe ondoan eskiatu
ahal izatea izugarri
eskertzen da
entrenatzeko"
2012-02-06
ASTELEHENa
352. zenbakia
8. urtea
1,10 EURO
goiena.net
Debagoiendarrok dioguna
Kukutzako izpirituak arrakastaz
hartu du Oñati asteon | 29
Lezetxikiko ondarea babestu
eta ikerketari bultzada | 19
Arantzazu Ezkibel
Aitor Otxoa | Eskiatzailea | 27
Juan Mari Agirreurretak irabazi du
Jokin Zaitegi sariketa | 31
Bailarako herri
guztietan
ospatu dute
Santa Ageda
Dantzan eta kantuan
jardun dute, kinto
eta abesbatzek | 14
Eskoriatzan dantzan. |
ELUR GOSEA ASETZEKO ASTEBURUA
Jolaserako eta elurretako kiroletarako aukera eman du aurreko
egunetan botatakoak. Mendirako giro onik egin ez arren, iraun duen
bitartean ondo aprobetxatu dute askok herriko edozein txokotan | 4
Mutikoa elurretan jauzia egiten, Arrasateko Udala auzoan. |
irati goitia
Aldundiari Foru Funtseko dirua nola
itzuli erabaki behar dute orain udalek
Gustura, zaintza
konpartituaren
aldeko sinadura
kanpainarekin
|2
asteko gaia 2 | debagoiena 4 |
elkarrizketa 11 | iritzia 12 | herriak 13 | kirola 26
| jakingai 28 | kultura 29 | zure iragarkiak 34 |
telebista-irratia 37 | zorion agurrak 38 |
jaiotakoak 39 | denbora-pasak 39
J.Bereziartua
Seigarren
amaitu du
Pirena Itoitz
Armendaritzek
Emaitza bikaina lortu
du, Europako onenen
parean ibilita | 26
Otsailean egin beharko du bakoitzak dagokion kopuruaren erdiaren ordainketa. Gainerakoa
ordaintzeko aukera desberdinak
eman dizkie Diputazioak udalei:
norbere diruarekin aurten, hiru
epetan, egin dezakete, edo kreditu berezi bat eskatuta. | 8
2
asteko gaia
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Banandutako
gurasoen umeen
eskubideak,
lehentasuna
Zaintza konpartituaren aldeko kanpaina da abian
Legebiltzarrera 45.000 sinadura eroan gura dituzte
leire kortabarria | arrasate
Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban,
2009an, 4.811 dibortzio eskaera
formalizatu ziren, 2008an baino
382 gutxiago. Dibortzio kopurua
txikitu egin da, baina handitu,
seme-alabak bi gurasoen artean
zaintzeko eskaerena: kasuen %8tik
%9ra pasatu zen. Hau da: 430 bat
banandutako bikotek aukeratu
zuten seme-alabak bien artean
zaintzea, biek baldintza beretan.
Kopuru hori handiago izan
dadin legea aldatzea nahi dute
Euskadiko guraso bananduen
elkarteek. Horretarako sinadurak
batzen dabil Kidetza federazioa,
eta horretan ibili da Debagoienean
Agipase, Gipuzkoako Guraso
Bananduen Elkartea. Legebiltzarrean lege-proposamen izateko
testua aurkeztu nahi dute. Legebiltzarrak testua eztabaida dezan,
30.000 sinadura behar dira, eta
dagoeneko batu dituzte horrenbeste, baina beste 15.000 nahi
dituzte.
Zaintza konpartitua lege-egoera bat da, non bikotea banandu
egiten denean, bi gurasoek adingabeko seme-alaben legezko zaintza baldintza berdinetan eta eskubide berberekin egiten duten.
Horren aurkakoa guraso bakarraren zaintza da: umeen zaintza
gurasoetako bati bakarrik ematen
zaio –kasu gehienetan, amari–,
eta besteak bisita-eskubidea eta
elikadura-ordainketa egin beharra
jasotzen ditu.
Bi gurasoekin egoteko
EAEn, Espainiako 2005eko Dibortzioaren Legea jarraituz, eredu
hori aplikatzen da, bi gurasoek
zaintza konpartitua aplikatzeko
eskatzen dutenean salbu. Kidetza
federazioak eskatzen du zaintza
konpartitua izan dadila legez ezartzen den zaintza eredua. Argumentu nagusia hauxe da: bi gurasoekin egotea seme-alaben eskubidea dela, eta seme-alabon
eskubideak izan behar direla
lehentasuna. Goiena Magazinea
-n izan ziren Agipaseko gizarte
laguntzaile Oihana Urrutia eta
psikologo Itziar Alkorta, eta Agipaseren ikuspuntua azaldu zuten:
"Orain arte umeak bi gurasoak
izan baditu, zergatik galdu behar
du bat?", esaten dute. "Dibortzioa
ez da arazoa; arazoa horren aurretik zegoen, eta dibortzioa konponbide bat da", gaineratzen dute.
Horrela, zaintza konpartitua beste konponbide bat gisa proposatzen dute banandutako gurasoen
elkarteok.
Galera ekonomikoa
Umeen sufrimendua ez da ondorio txar bakarra izaten; dibortzioak izan ditzakeen ondorio
negatiboak areagotu egiten dira
zaintzaren kontuarengatik, esaten
du Agipasek.
Hala, bietako bat –gizonezkoa,
gehienetan– bikotearen etxetik
joan egin behar da, horrek dakarren diru-ondorioekin; bestetik,
emazte ohiari seme-alaben elikadura-pentsioa eman behar dio.
Horrez gain, seme-alabak epaileak
ezarritako erregimenean bakarrik
ikus ditzake. Horregatik, Agipaseren bigarren eskaera hauxe da:
legeak jaso dezala alokairu erregimen bat ere, etxebizitzatik
joateko behartuta dagoenari –normalean, gizonari– babes ofizialeko etxebizitza errentan hartzeko
aukera emateko.
Horri gehitu behar zaio aiten
sufrimendu psikologikoa seme
-alabenganako harreman txikia
Sinadurak batzeko mahaia. |
sergio piquer costea
izateagatik: "Aitaren rola ezin
dute garatu, astean bizpahiru
arratsalde eta bi aste bukaeratik
bat bakarrik pasa dezaketelako
seme-alabekin. Gainera, umeak
ere aita galtzeko beldur handia
izaten du eta aitak sufritu egiten
du hori ikustean", esaten du Itziar
Alkortak.
Helduondako ere ona
Hainbat gako, begirada baten
proposamena Kidetzaren
proposamena hauxe da: guraso
bakoitzak epaileari plan bat
aurkeztea, norberak zelako
zaintza planteatzen duen eta
beste gurasoarendako zer
proposatzen duen, eta epaileak
erabaki dezala.
aurrekariak EAEn
2005eko Dibortzioaren Legea
ezartzen da, Espainiakoa.
Nafarroan zaintza konpartitua
dute. Espainian ere badaude
zaintza konpartituaren aldeko
legeak Aragoin eta Katalunian.
europan Herrialde gehienek
zaintza konpartitua hobesten
dute guraso bakarrarenaren
gainetik: Erresuma Batuak,
Frantziak, Alemaniak…
aragoin Zaintza
konpartituaren aldeko legea ez
da berbera leku guztietan.
Hala, Aragoiko legea "hitz
egiteko abiapuntu neutrua"
da, eta "berdintasun" arau bat
da. "Familia-harreman plan
bat adostea" gomendatzen du,
Aragoiko guraso elkarte baten
ordezkari Victor Salvadorren
hitzetan.
katalunian EAErako
proposatzen duten antzeko
formula jarraitzen da.
Bestalde, etxebizitza ematen
dio ahalmen ekonomiko
txikiena duenari.
ikerketak Hainbat
unibertsitate-ikerketaren
arabera, bi gurasoekin
elkarbizitza duten umeek
autoestimu hobea izaten dute
eta zoriontsuago hazten dira.
agipase Donostian dute
egoitza; goizetan, Txara 1-en,
eta arratsaldeetan, Egian.
Telefonoak: 943 29 24 96 eta
666 55 81 97.
Zaintza konpartituak aldeko asko
ditu: besteak beste, Europako
Giza-Eskubideen Auzitegiak eta
Nazio Batuen Erakundeak dei
egiten dute zaintza konpartitua
legeztatzeko eta bultzatzeko, berdintasuna eta umearen eskubideak
babesteko bide gisa. Euskadin,
Arartekoak ere zaintza konpartitua defendatu du.
Modalitate horren aldekoek
esaten dutenez, bi gurasoendako
da ona zaintza konpartitua: hala,
bi gurasoak guraso onak direla
jakinekotzat ematen da, eta bat
ere ez da zalantzan ipintzen; guraso biek denbora libre gehiago
dute, eta batek bakarrik ez du
hezkuntzaren zama osoa eraman
behar; seme-alaben gastuak bien
artean eroaten dituzte, eta aldekoek azpimarratzen dute zaintza
konpartitzen duen guraso batek
ere ez duela bere erantzukizuna
alde batera utzi; eta samurragoa
da bi gurasoak elkarrekin ondo
konpontzea eta seme-alaben onerako akordioak lortzea.
Seme-alabei dagokienez, euren
eskubidea betetzeaz gain, autoestimu handiagoa izaten dute guraso batengandik borondatez kon-
tra urrunduta bizi direnek baino;
guraso bakoitzaren familian integratzen da umea, eta familia-kide berriekin aberasten da bere
bizitza; komunikazio hobea dauka guraso bakoitzarekin; umeak
ez du leialtasun-gatazkarik, ez
du sentitzen guraso bat aukeratu behar duenik; eta arazoak
akordioen bidez konpontzen ikasten du.
Europan, salbuespena da
Espainiako legedia. Alemanian,
Frantzian eta Erresuma Batuan,
zaintza konpartitua hobesten da.
Baina, pixkana-pixkana, hala ez
den herrialdeetan ere gauzak
aldatzen doaz, jendarteak hala
eskatuta. Hego Euskal Herrian
ere, Nafarroak dagoeneko badauka halako legea, hango legebiltzarrak 2010eko irailean horren
alde bozkatu ondoren. Dena dela,
lege hori ez dago polemika barik,
izan ere, legeak epailearen esku
uzten du azken erabakia, eta,
horretarako, gurasoak elkarrekin
ondo konpontzen diren "baloratu"
behar du. Anapase elkartearen
iritziz, horrek, praktikan, esan
nahi du "gurasoak zaintza konpartitzeko ados daudenean bakarrik aplikatuko dela".
Euskal Autonomia Erkidegoan
Espainiako legea aplikatzen da.
Baina Espainian ere badaude
beste salbuespen batzuk: Aragoiko erkidegoa izan zen lehena, eta
hango legearen arabera, gurasoak
ez direnean ados ipintzen, epaileak
erabakitzen du, eta zaintza konpartitua hobesten du, seme-alaben
hobe beharrez.
asteko gaia
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Maolo Rodriguez, sinadurak batzeko ekitaldian, Bergaran. |
3
oihana elortza
maolo rodriguez | aita dibortziatua
"Aita eta ama izateko berdintasuna
eskatzen dugu, besterik ez"
arantxa bergara | agipaseko gizarte laguntzailea
eskatzen du aldaketa hori; lege popularra da, zentzu horretan.
Alderdi politikoekin egon zarete?
Zer diote?
Orain arte, ia alderdi guztiak lege
berriaren alde daude; denak, PSOE
eta IU izan ezik. Horiek aurka daudela esan dute.
Esan dizuete zergatik?
Eurek esaten dute Euskadiko jendartea ez dagoela gertatuta horretarako. Baina legea jendartearen
atzetik doa, eta hori ikusten ari gara
gure kanpainan: zaintza partekatuaren aldeko sinadura behar dugula
esaten diogunean, jendeak "baina
oihana elortza
nolatan? Oraindik ez dago onartuta
ala?", esaten dizu.
Gustura zaudete sinadura kanpainak izan duen
harrerarekin?
Bai, oso pozik gaude. Jendeak esaten digu badela
gauzak aldatzeko garaia.
"Sinadura ematen digutenek esaten
digute badela gauzak aldatzeko garaia"
Arantxa Bergara gizarte laguntzailea
oso pozik dago ikusita zenbat sinadura batu dituzten Debagoienean.
Zaintza konpartituaren inguruko
kontsulta asko dituzue?
Bai. Jendea etortzen denean, orokorrean, euren eskaera zaintza konpartitua izaten da. Guraso gazteak
izaten dira, jende gehiena oso gazte
dibortziatzen da-eta.
Kanpaina hau EAEn da, ezta?
Bai. Nafarroan, Aragoin eta Katalunian, legea aldatuta daukate.
Sinadurekin zer egingo duzue?
Legebiltzarrera eramango ditugu. Horrela, behartzen
ditugu biltzera eta legea aldatzera. Izan ere, jendeak
2012
otsailak 11
ARRASATEKOBASERRIKO
PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza
Antolatzailea:
Laguntzailea:
Maolo Rodriguez antzuolarraren esanetan, "umearen eskubidea da bi
gurasookin egotea".
Zergatik ikusten duzue beharrezkoa
legea aldatzea?
Dibortziatzerakoan, gizonen %97ak
ekonomia-galbidean geratzen dira,
eta kasu batzuetan seme-alabekin
harremanik izan gabe. Neu zazpigarren
urtez nabil Bergarako epaitegian, epaileari eta gizarteari ere, aita nahi dudala izan, eta arren eta mesedez eskatzen
aita izaten utz diezadatela. Gizonoi,
orokorrean, dirua atera besterik ez
digute egiten; eta umea ezin ikustea,
dena norbere aurka izatea… oso gogorra da. Horregatik, oso garrantzitsua
da legea aldatzea eta, minimo batzuk
betetzen direnean, zaintza bioi ematea. Izan ere, umearen eskubidea da
bi gurasookin egotea.
Zein da zure kasua?
Semeak urte bete zuenean banandu
ginen eta segituan okertu zen dena.
Orain, semeak 8 urte ditu eta dagoeneko gauza asko galdu ditut, berreskuratuko ez ditudan gauzak: adibidez, sekula ez naiz berarekin eskolara joan.
Behin, eskaera batekin joan nintzen
epaitegira, semea 19:30ean entregatu behar nuelako; .eskatu nuen hori
luzatzea, udan hondartzan bagaude,
bueltan izateko, 17:30ean irten behar
ginelako, eta umearen jarduerak moztu egin behar zirelako. Epaileak esan
zidan aste bukaerak zapatua eta dome-
martxoak 17
apirilak 21
maiatzak 19
ekainak 16
uztailak 21
irailak 15
urriak 20
azaroak 17
ka duela, eta zapatuan egin nitzala
gauzak eta domekan umea buelta
nezala. Beste behin, fiskalari esan nion
diru gutxirekin bizi nintzela, eta hark
aurpegiratu zidan alokairuan bizi izateko. Nik esan nion: eta gero, zubipera joango naiz? Eta isilik geratu zen.
Guraso asko ezagutzen dituzu kasu
horretan?
Biak, aitak eta amak ezagutzen ditut.
Ezagutzen ditudan kasuak nirearen
antzekoak dira: etxebizitza ordaintzen
egon eta emazte ohia beste batekin
bizi izaten; gainera, bi semeren mantenua ordaintzen… Bergaran, gurasoengana bizi izatera joan behar izan
duten bi gizon ezagutzen ditut.
Ze proposatzen duzue zuek?
Guraso bakoitzak epaileari plan bat
aurkeztea, zelan eramango lukeen
aurrera zaintza norberak, eta beste
gurasoarendako zer proposatzen duen.
Epaileak bi planak aurrean izanda,
umearendako onena zein den erabakiko luke, eta fiskalak ere zeresana
izango luke. Hau da, ez da gurasoon
esku geratuko.
Ze esan nahi diezu gurasoei?
Ez dudala ulertzen orain dagoen sistema: emakumea emakume izateagatik ama ona dela sinisten da, eta
gizona, gizon izateagatik, aita txarra
dela. Beste mezu bat behar dugu,
beste ikuspuntu batekin: berdintasuna leku guztietan ezarri behar dela,
baita aita eta ama izateko ere.
4
elurra debagoienean
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Elurrarekin
gozatu dute
etxeko txiki eta
handienek
Debagoiendarrek pozik hartu dute neguko lehen
elurtea; gaztetxoak gustura ibili dira elurrarekin
jolasean eta eskiatzaileek mendiaz gozatu dute
amaia txintxurreta | debagoiena
Eguenean hasi ziren aurtengo
neguko lehen elur malutak erortzen eta asteburuan inguruko
mendi eta zelaiak zurituta zeuden.
Ondorioz, herritarrek jai egunak
elurrarekin disfrutatzeko aprobetxatu dituzte.
Tenperatura baxuei eta eguraldi txarrari aurre eginez, mugimendua izan da inguruko mendi
eta berdeguneetan. Etxeko txikienak eta nagusiagoak euren
beroki, eskularru, txano eta bufandak hartuta, elurraz gozatzera
irten dira.
Ume eta gazteak pozik
Ume eta gaztetxoak hainbat tokitan ikusi ditugu jolasean. Txikienak euren gurasoen laguntzarekin elurretako panpinak egiten
ikusi ditugu, osagarri eta guzti
zeuzkaten gainera; botoiak begietan jartzeko, makila bastoi bezala ipintzeko, edota lorontziak
txano bezala jartzeko erabili
dituenik ere izan da asteburuan.
Gaztetxoek ere disfrutatu dute
elurraz. Batzuk elur pilotak egin
eta talde bat beste baten aurka
aritu dira jolasean euren artean
indarrak neurtzen, betiere umore onean eta ondo pasatzeko
asmoarekin. Beste batzuk, trineoa
edo lera eskuan hartuta aldapak
igotzen ikusi ditugu, ondoren
jaisteko. Lerak ez zeuzkatenak
bestelako pala moduko batzuk
ere bazituzten bereziki elurretan
ibiltzeko prestatutakoak. Horrelakorik ez zutenek, betidanik
egin izan den bezala, plastikozko
poltsak hartu eta euren moduan
gozatu dute gora eta behera.
Ausartagoak izan diren beste
gazte batzuk ere ibili dira han
eta hemen euren snow-board taularekin inguruko mendi edota
aldapak jaisten.
Guztiek jaso dute ipurdikoren
bat edo beste, baina oraingoan
ez dira kexatu, elurra ez dugulako sarri izaten hain behean, eta
pozik ibili dira jolasean.
Eskiatzaileak Butreaitzen
Ganbaratik edo garajetik eskiak
ateratzeko zain zeuden beste asko
eta asteburu honetan bai, asteburu honetan, inguruan eskiatu
ahal izan dute azkenean.
Arantzazu aldean esaterako,
debagoiendar ugari ikusi ditugu
egunotan eskiak aldean zituztela.
Inguruetako herrietako jendea
ere etorri da gurera elurretan
ibiltzera; Urretxu, Donostia eta
Astigarragako gazteekin izan
gara, besteak beste. Gehienek
Butreaitz aldera egin dute eta
kontatu digute bertan jende dexente zebilela eta gustura ibili direla hemengo parajeetan.
Hala ere, une batzuetan haizeak gogor jo du asteburuan eta
hori ez da ona izan eskiatzaileendako ez eta mendira joan den
jendearendako ere; eguraldiak
ez du asko lagundu. Euskal Mendi Federazioak gomendatu zuen
asteburu osoan mendira ez joatea,
eguraldi txarragatik. Hala ere,
askok muzin egin zioten horri
eta inguruko mendietan gustura
ibili dira.
Lagun koadrila Oñatiko hilerri ondoko zelaian plastiko eta lerekin. |
amaia txintxurreta
Eguraldi txarra izan da mendian. |
iker laskurain
Gorlan eta Udalan ere jendea
Bergarako Gorlan eta Arrasateko Udalan ere izan da jendea
asteburuan elurraz gozatzen.
Familia guztia autoan sartu eta
elurrez inguratutako berdeguneetara joan dira. Han hainbat
modutara jolas egin dute: elur
pilotekin, lerekin, plastikoarekin...
Eta hoztutakoan eta gosea egindakoan, autoan sartu berriro,
berogailua topera jarri eta etxera joan dira salda beroa edan eta
atseden hartzera.
Bergarako hiru mutiko Gorlan lera eta snow-board-eko taularekin. |
a.t.
Arantzazun bi eskiatzaile mendirako bidean. |
Jose
elurra debagoienean
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Eskuak hoztu arte, elur panpinak egiten Oñatiko hilerri ondoko zelaian. |
Elurretan ere lanean. |
Familiako txikitxoenak lehen aldiz zapaldu zuen elurra Arantzazun. |
etxo arantzabal
a.t.
Bi neskatila plastikozko poltsarekin Gorlan maldatik behera. |
j.a.
Aita-alabak elurretan. |
Elur pilotak argazkilariari botatzeko prest mutikoak Udalan. |
a.t.
Eskiatzaileak menditik iritsi berri. |
a.t.
J.A.
Leintz Gatzagako mutikoek ez dute beldurrik. |
Primeran pasatuz, urteko lehen elurtean Arantzazun. |
a.t.
Jokin bereziartua
j.a.
IRATI GOITIA
5
6
elurra debagoienean
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
goiena
PELLO ZABALA
Eguraldian aditua
"Eurirako joera
izango du
datozen
hiruzpalau
egunetan"
Izeba-ilobek plastiko gainean jolastu zuten Udalan. |
Eskiatzailea Butreaitzerako bidean. |
i.G.
Urbiara bidean dagoen iturria, izoztuta. |
Goiatz Arana
Benito cantero
Datozen egunotan eguraldiak
zein norabidetan jarraituko
duen galdetu diogu Pello
Zabalari.
Asteburuan elur gehiago
egitea espero zen, ezta?
Bai, hori alde batetik eta, bestetik, iragarrita zegoen aste
honetarako izugarrizko hotza
etorriko zela berriro Europatik.
Mapa askok hori markatzen
dute, beste batzuek diote
itsasotik euria etorriko dela.
Nik uste euritarako joera izango duela datozen hiruzpalau
egunetan, izan ere, itsasoko
haizea sartzen ari da. Hala ere,
ez dago ziur esaterik gure
inguruan dabilen antizikloiak
ez daukalako tokirik.
Zein tenperatura izango
dugu datozen egunotan?
Datozen hiruzpalau egunetan
itsasotik datorren haize horrekin, espero da tenperatura
baxuenek pixka bat gora egitea. Baxuenak gradu bat eta
bi gradu positiboren inguruan
ibiliko dira. Espero da lehenengo egunak euritsuak izango direla, hiruzpalau egun, eta
orain arte izan dugun tenperaturarekin alderatuta epeltxoagoekin; bi eta zortzi graduren artean ibiliko garela
ematen du. Ez dago ziurtatzerik, baina nik uste dagoeneko negu honek eman dizkigula momenturik latzenak.
"Negu honek eman
ditu dagoeneko
momentu latzenak"
Anai-arrebak pozik lera gainean, Murun. |
a.t.
Gorlako maldak jendez bete ziren zapatu arratsaldean elurraz disfrutatzeko. | j.a.
JOXE MENDIOLA
OÑATI
urko casado
astigarraga
tatiana maecha, uxue sanz, michele rajado, elene sasieta
bergara
nieves martin
bilbo
"Butreaitz aldean egon naiz, gero
Artzanbururantz joan naiz eta
gustura jaitsi naiz. Hotz egiten du,
baina elurra dagoenez aprobetxatu
egin behar da".
"Elurretara etorri gara eskiatzera
eta Butreaitzera igo gara; jende
asko zebilen eta goian hotz egiten
zuen. Orain pintxo bat jatera
joango gara Oñati aldera".
"Gorlara etorri gara lerarekin elurretan jolastera. Zapatu goiza elurretan
pasa nahi genuen eta gurasoek ekarri gaituzte autoan. Argazki kamera
ere ekarri dugu elurretan argazki politak ateratzeko. Egia esan, hotz
handia egiten du baina pozik gabiltza. Hala ere, etxera joaten garenean
gustura hartuko dugu hango berotasuna".
"Oñatiko Santa Marinako
merkatura zapatuetan etortzen
garen dendarietatik sei bakarrik
etorri gara eguraldiagatik. Ez dabil
jendea asko erosten".
elurra debagoienean
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
7
Elur mailak eta tenperaturak gora
urbia
Elurra 30 zentimetrotara iritsi zen, baina domekan behera
egin zuen euriaren ondorioz.
Normalean gurean praktikatu ezin diren kirolak egiteko
aukera izan da asteburuan gure mendietan eta, hala Urbian
jende ugari ibili da eskiak eta raketak jantzita.
Zero azpitik hamar gradu; horixe asteko tenperaturarik
baxuena Urbian. Zapatuan ere hotz egin zuen, -7 gradu izan
zituzten. Domekan, berriz, gora egin zuen tenperaturak eta
mugan gelditu zen (O gradu).
GORLA
Bost zentimetro hartu zituen elurrak Gorlako gainean eta
jende ugari ibili zen zapatuan lera eta plastikoekin maldetan
gora eta behera.
Domekan eginiko euriak tenperaturaren gorakada ekarri
zuen eta ondorioz, elurra urtu egin zen.
Atzo, domeka, termometroak sei gradu markatzen zituen
eta zapatuan, ostera, zero.
UDALA
Eguenean izan zen elur gehien, 20 zentimetro inguru.
Astebururako bost zentimetro besterik ez ziren geratzen;
hala ere, haur zein heldu, gustura ibili ziren jolasean.
Domekan euria eta haizea izan ziren eta horrelako eguraldiaz
inor gutxi ibili zen. Gainera, elurra ere ordurako urtuta
zegoen.
Zeropeko tenperaturak izan ziren eguen eta egubakoitzean;
zero azpitik hiru eta bat, hurrenez hurren. Zapatuan, berriz,
termometroak zertxobait gora egin eta gradu bat eta bi
artean ibili zen. Domekan, ostera, 4,5 gradu.
urkulu
Zapatu goizean elurra izan zuten, baina domeka goizean
euriak hartu zion lekukoa.
Egubakoitza izan zen egunik hotzena -3 gradurekin.
Domeka, berriz, epelena 5 gradurekin.
Bertaratutakoek hamar zentimetroko elur geruzaz gozatu
ahal izan zuten.
arantzazu
Joan zen astean zero azpiko bost graduko tenperaturak izan
ziren Arantzazun eta domekan igotzen hasi ziren; zero
gradoak gainditu eta lau gradura igo zen termometroa.
Elurra sei eta zortzi zentimetro inguruan ibili da.
Domekarako pare bat zentimetrora jaitsi zen.
Jende ugari ibili da; gaztetxoak lerarekin jolasean eta
mendizale eta eskiatzaileak mendian.
elgeta
Elur asko zegoen iragarrita zapaturako eta Udalak hartuta
zituen prebentziorako neurriak. Hala ere, esperotakoa baino
gutxiago egin zuen.
Zapatuan eginiko elur gehiena, baina, domekan urtu egin
zen, euriaren ondorioz.
Hotz, kalean oinez ibiltzeko hotz egin du; asteburuan zero
eta gradu bat bitartean ibili da termometroa.
aramaio
Zapatuan elur mailak bi-hiru zentimetro egin zuen gora
Aramaioko Gantzaga auzoan.
Domekan, berriz, euria izan zen protagonista eta ia elur
guztia urtu zuen.
Ikaragarrizko hotza eta haize bortitza izan ziren nagusi
atzoko egunez.
Autoari bultzaka Arantzazun, gidari bati balaztak izoztu ostean. |
Josetxo arantzabal
Bati baino gehiagori egin die kale autoak,
baina errepideetan ez da arazo larririk izan
Espero zena baino elur gutxiago egin du asteburuan, eta ez da aparteko
arazorik sortu gure bailarako errepide eta mendateetan
Amaia txintxurreta | debagoiena
Elurrak izan du ondorioren bat
edo beste gurean: autoren batzuk
ezin mugituta gelditu dira eta
parke batzuk itxita egon dira
oinezkoendako. Hala ere, asteburuan gure bailarako errepideetan
ez da aparteko arazorik izan elurraren ondorioz. Halaxe adierazi digute Ertzaintzatik.
Mendateei dagokienez, guztiak
egon dira zabalik Kurtzetakoa
izan ezik; Aramaio eta Legutio
arteko errepidea itxita egon da
kamioi eta ibilgailu artikulatuentzat. Autoentzat, bestalde, irekita egon da, kontu handiz gidatzea
gomendatzen zuten arren.
Oñatiko Antia jauregiaren ondoko parkea oinezkoendako itxita. |
i.g.
Mendira ez joateko gomendioa
Euskal Mendi Federazioak mendira ez joateko gomendioa egin
zuen asteburuan eguraldi txarra
zela-eta. Askok baina, muzin egin
zioten gomendio horri eta gogotsu hartu zuten elurra mendian.
Autobusik ez Arantzazurako
Pesak bertan behera utzi zuen
Oñati eta Arantzazu arteko domekako autobus zerbitzua.
Kurtzeta zabalik domekan, nahiz eta itxita ere egon zen. |
J.a.
Ander armenteros
urretxu
jaione ugarte
oñati
unai eta iker alonso, aimar rios, ander gonzalez
arrasate
Aitzol arregi
oñati
"Eski zeharkaldia egin dut
Butreaitzen; elurra ez dago
soberan, baina tira. Piriniotan ibili
gara orain arte baina ilusioa egiten
du herrian elurra egiteak".
"Elurra asko gustatzen zait eta
gogoz hartu dut. Dezente egin du
gainera eta argazkiak ateratzen
nabil hemen egon zen nire
Kolonbiako lagun bati bidaltzeko".
"Udalara etorri gara elurretan jolastera. Horretarako, lera eta plastikoa
ekarri ditugu eta denbora askoan jolasteko asmoarekin gatoz. Momentuz,
oso gustura gabiltza. Elurra asko gustatzen zaigu gainera eta hemen
ibiliko gara gora eta behera, dagoenean aprobetxatu behar! Bihar ere
elurra baldin badago, etorriko gara".
"Eski estazioa ematen du
Butreaitzek! Jaisteko primeran
dago azkeneko zati bat kenduta,
hori oinez egin behar da harri asko
daudelako".
8
debagoiena
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
esanak
"Beste erdia
nola itzuli
aztertu egin
behar dugu"
inazio azkarraga-urizar
"Kopuru osoa
orain itzultzea
ere posible
izango genuen"
beñat herce
Arrasateko udaletxea. |
Gizartekintza
planari buruz
artxiboa
Diputazioari dirua nola itzuli
da orain erabaki beharrekoa
Foru Funtseko itzulketaren erdia otsailean egin beharko dute udalek
julen iriondo | arrasate
Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Martin Garitano ahaldun nagusia
buru, bilera egin zuen egubakoitzean herrialdeko alkate eta udal
ordezkariekin, Foru Funtseko
itzulketa egiteko aukeren gaineko azalpenak emateko. Bilera
horretan Debagoieneko hainbat
ordezkari izan ziren, Arrasate,
Bergara eta Antzuolako alkateak,
besteak beste, eta gainerakoek
ere jaso dute bertan azaldutakoen
gaineko informazioa.
Goiena bailarako hainbat
herritako alkateekin jarri da
harremanetan, eta hauek adierazitakoaren arabera Debagoieneko udalek ez lukete arazorik
izan behar aurreneko ordainke-
Bizikidetzarako bost puntu
aurkeztu ditu Baketikek
Hainbat arlotarako proposamenak egin ditu
'2012 indargunea' izeneko txostenean
j.i. | arrasate
Iaz hasitako ekimenari jarraipena emanez, bizikidetza eta
berradiskidetze kultura berria
bultzatzen hasteko bost proposamen egin ditu Baketikek 2012
indargunea txostenean.
Politika eremuan, iraganaren berrikuspen kritikoari
dagokionez, "gutxienez" azken
50 urteetan gertatutako giza
eskubideen urraketa guztiei
buruzko "egiazko txostena" egitea adostea proposatzen du.
Lengoaiari edo jarrerei dagozkien iraganeko inertziak gaindituko eta bizikidetza integratuaren "on gorena" sendotzera
bideratutako politika, legegintza eta espetxe-ekintzak artikulatuko dituzten humanizazioneurriak adostea ere bai.
Beste maila batean, biziki-
detza eta berradiskidetze kultura berri bati etengabe laguntzeko herri mailako politikak
bultzatzea iradokitzen die Baketikek udalei.
Hezkuntza-eremuan, berriz,
errespetuan eta giza duintasunaren eta giza eskubideen sustatzean oinarritutako bizitzarako, bizikidetzarako eta elkartasunerako hezkuntza proiektuak
bultzatzea proposatzen du.
Gizarte zibilari dagokionez,
desberdinen arteko elkarrizketa, topagune eta formazio eremuak sortzea proposatzen du,
eta eguneroko bizitza pertsonalaren eremuan, azkenik, giza
harremanetan eta harreman
sozialetan bizikidetza kultura
berriarekin bat datozen bizitzarako eta bizikidetzarako
hautaketak bultzatzea.
ta egiteko; hori da, adibidez,
Arrasate, Eskoriatza eta Antzuolaren kasua.
Diputazioak ezarritako epeen
arabera, udalek otsailean egin
beharko dute itzuli beharreko
diru kopuruaren erdiaren ordainketa. Arrasate, Eskoriatza eta
Antzuolako alkateen arabera,
aurtengo aurreikuspenetan kon-
tuan izan zuten diru hori, eta
Aldundiak eskatutakoa beteko
dute.
Beste erdia, hiru epetan
Beste erdiaren itzulketa egiteko,
aukera desberdinak eman ditu
Diputazioak. Nondik ordaindu
baduten udalek, hiru epetan itzuli beharko dute, aurten bertan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak
jakinarazi du, bestetik, ez
duela Kutxaren
gizartekintza planean parte
hartuko, "bazterketa
politikoari eusten zaion
arten".
Lau urteko plangintza
diseinatzen parte
hartzekoa zen Aldundia,
baina EAJ, PSE, PP eta
UPyDren bazterketa salatu
eta uko egin dio.
Bestela, 2014 urtera bitartean
ordaindu ahal izango duten kreditu berezi bat eskatzeko aukera
eman die Diputazioak udalei.
Azkenik, egoera larriena duten
udalen diru kontuen kudeaketan
Diputazioak parte hartzeko aukera ere eman zuten. Goienak kontsultatutako udalen kasua, behintzat, ez da hau izango.
Bi langile zauritu
dira AHTren
lanetan,
Antzuolan
Gipuzkoa
atzeraldian
sartuko da,
Adegik dioenez
Migel Lazpiur,
Asepeyoren
Kontseiluko
kide berri
J.I. | arrasate
J.I. | arrasate
J.I. | arrasate
Egubakoitz arratsaldean gertatu
zen istripua, Antzuola eta EzkioItsaso arteko zatiko tuneletako
baten lanetan, leherketa batean.
Oraingoz ezagutzen ez diren arrazoiengatik harrapatu zituen langileak leherketak; anbulantzia
iritsi eta ezbeharraren lekuan
hartatu zituzten aurrena, eta
Gurutzetako ospitalera eraman
zituzten gero, erreduren sailera.
Langile bat anbulantziaz eraman
zuten eta bestea, berriz, helikopteroz.
Ez da AHTren Antzuola eta
Ezkio-Itsaso arteko zati honen
lanetan gertatu den lehenengo
istripua; iazko abuztuan, 29 urteko langile batek hanka galdu
zuen beharrean ziharduela izandako istripuan. Duela urtebete
hasi zituzten AHTren zati honetako lanak.
Adegiren arabera "oso-oso
urte gogorra izango da" 2012a.
Barne produktu gordinak %0,5
egingo omen du atzera, eta
enpresen %5 itxiko ei dituzte.
Honela, iragarri dute aurtengoa izango dela duela bost
urte krisia hasi zenetik urterik gogorrena. Izan ere, herrialdea atzeraldian sartuko dela
aurreikusi dute: "Alarma guztiak piztu dira", diote Adegitik.
Beraz, lanpostu galera
izango dela deritzo Adegik.
Uste du 1.500 lanpostu sortuko direla Gipuzkoan, baina
2.800 galduko direla ere bai;
ondorioz, 1.300ekoa izango da
galera. Lanpostu gehien eraikuntza eta industria arloetan
galduko ei da.
Asepeyo mutuaren Iparraldeko Kontseilu Erregionaleko
kide izendatu dute Migel Lazpiur bergararra. Confebask
euskal enpresaburuen elkarteko presidentea izan da 2005etik iazko uztailera arte eta
Adegiko burua ere izan zen;
baita CEOEko presidenteordea
eta Innobasque berrikuntzaren
euskal agentziakoa ere.
Bergarako Jose Lazpiur
SA enpresa familiarreko ugazaba —anaiarekin batera— eta
burua da. 1964 urtean sortutako enpresa da Lazpiur eta
2003. urtetik makina bereziak
eta prezisioko utilajeak fabrikatzen dituzte bertan. Lazpiur
Taldeko enpresetako bat da
Bergaran kokatutakoa. Holding hori hainbat patenteren
jabe da.
9
debagoiena
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Nikaraguako umeen
eskolatzea posible
egiteko laguntza eske
'Etagukzergatikez!' egitasmoaren ikasturte berria
42 umerendako laguntza bideratzen dute
Mireia bikuña | oñati
Ane Pico, Maddi Urkia, Axier
Arriaga eta Leire Larrañaga Huheziko Haur Hezkuntzako Magisteritzako ikasleak ziren 2009an, eta
hirugarren ikasturteko praktikak
egitera Nikaraguara joan ziren:
Diriamba herrira, 2009ko urtarrilean eta otsailean.
Hango umeek eskolatzeko
zituzten arazoak aintzat hartuta
Etagukzergatikez! egitasmoa ipini zuten abian. "Urtarrilean heldu ginenean umeak oporretan
zeuden, eta udalekuak antolatu
genituen. Ume mordoa egon zen
gurekin, baina, otsailean eskolak
hasi zirenean, gehienak kanpoan
geratu ziren. Harri eta zur geratu ginen. Arrazoia? Ba eskola
pribatua zen, eta gurasoek ez
zuten ordaintzeko dirurik. Hileroko kuota bi euro bakarrik zen,
baina ezin zuten ordaindu!", kontatu digu Ane Pico oñatiarrak.
Horrek elkartasun grina piztu zien, eta ume bakoitzari ikasturte bateko eskolak emateko
zenbat diru beharko luketen kalkulatu zuten: 30 euro.
Zifra horrekin dei egin zuten
lagunen eta etxekoen artean, eta
ikasturte baterako laguntza batzea
lortu zuten. "42 umerendako
laguntza lortu genuen. Eskolako
zuzendariak ez zigun trabarik
ipini. Gurasoekin berba egin
genuen. Garbi esan genien dirua
hezkuntzarako izango zela, eta
urtebeterako konpromisoa hartzen
genuela", dio Maddi Urkia oñatiarrak.
"Eskerrik asko"
Baina, proiektua hazten joan da,
eta oraingo otsailean laugarren
ikasturtea hasiko dute, Etagukzergatikez! egitasmoko lau lagunek
jasotako diruarekin.
"Urtez urte garatu dugun proiektua da. Ikasturtea bukatuta kontuak
egin, eta aurrera segitzeko aukera
dugun ikusten dugu", diote.
Lehen deialditik herritarren
erantzuna ikaragarria izan da, eta
horregatik eskerrak eman gura
dute. "Batez ere lehen deialdia egin
genuenean, erantzun ikaragarria
jaso genuen. Ondorengo urtetan
apur bat txikiagoa. Baina pozik
gaude. Horregatik, laguntza emandako guztiei eskerrak eman gura
dizkiegu", esan digute Urkiak eta
Picok. Partikularren laguntza ez
ezik, ikastetxe eta enpresa batzuena ere jaso dute.
Maddi Urkia, Ane Pico eta Amaia, Nikaraguako umeekin. |
ane pico
Laguntzak non?
datua
30
euro
Hori da Nikaraguako
Diriamba herriko ume
bakoitza eskolatzeko behar
den dirua. Otsailean hasten
dute ikasturtea.
Gobernuz kanpoko erakunde
moduan eratuta ez daudenez,
zailagoa zaie erakunde publikoek
ematen dituzten dirulaguntzak
lortzea. Horregatik, deialdia egin
gura dute berriro ere herritarren
artean. Informazio gehiago: etagukzergatikez.wordpress.com,
etagukzergatikez@gmail.com edo
Facebooken (Etagukzergatikez
Diriamba) edo Euskadiko Kutxako 30350170591700024710 zenbakian.
Maddi Urkia eta Ane Pico eskolak ematen. |
Ane pico
Trokelak diseinatu eta fabrikatzeko
espezializazioa bukatu berri dute
Mondragon Unibertsitateko ikasleak eta arduradunak |
mu
m.b. | arrasate
Espezializazioa indartzeko
Mondragon Goi Eskola Politeknikoko hamar ikaslek trokelak diseinatu eta fabrikatzeko espezializazioa bukatu
dute. Hori horrela, Fagor Arrasate, Copreci, Ulma Forja eta
Loramendi enpresek sei hilabeteko kontratua egiteko asmoa
azaldu dute. Ikastaroa 490
ordukoa izan da.
Goi mailako heziketa zikloa egina dutenei prestakuntza espezializatua eskaintzeko sortu den
eskaintza berriaren barruan antolatu dute ikastaroa.
Trokelak eta forja osagaiak
aldatzeko sektorean antzeman
diren beharrei aurre egitera bideratuta dago aipatutako espezializazioa.
Baionako
ikasleak bisitan
gurean
Arizmendi Ikastolak eta Baionako
Lizeoak lehen trukea egin dute
oraingo egunetan. Baionarrak
gurera etorri dira. Eguraldiaren
erruz ezin izan zituzten ekimen
batzuk egin, baina Goiena
ezagutzera etorri ziren.
xabi urtzelai
10 debagoiena | ekonomia
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Mondragonek
geotermia
proiektua
bideratuko du
Etxebizitzetan energiaren erabilera
murriztean datza egitasmo hori
Mirian biteri | arrasate
Stirlingek, Mondragon Componenteseko berrikuntza-guneak, berotasun geotermikoari buruzko
proiektua lideratuko du Europan.
Etxebizitzetan energiaren erabilera murriztean datza egitasmo
berri hori.
Berrikuntza-guneak eskainitako datuen arabera, Europako
Batasunean kontsumitzen den
energiaren %40 etxean eta eraikuntzetan kontsumitzen da. Hango Jabier Arantzetaren esanetan,
energia gutxiago kontsumitzea eta
iturri berriztagarrietako energia
erabiltzea datozen urteotan Europako Batasunean hartu behar diren
neurri garrantzitsuak dira, energiarekiko mendekotasuna txikitzeko eta negutegi-efektua eragiten
duten gas gutxiago botatzeko.
Stirling zentroak arlo hori
ikertu du, eta hainbat herrialdetako teknologia zentroekin eta
enpresekin batera, EFFiHEAT
izeneko proiektuaren liderra izango da.
Arantzetak proiektuaren berri
eman digu: "Etxea berotu behar
duzunean, berogailu elektrikoa
jartzen baduzu, kilowatt bat erabiltzen baduzu, kilowatt bateko
berotasuna izango duzu; gasarekin
kopuru hori biderkatu egiten da,
eta bero-ponparekin hiruzpalau
gehiago lortzen da. Proiektu berri
honekin, kilowatt bakoitzeko bost
kilowatt berotasun lortu nahi
dugu".
10 eta 13 gradu artean
Horretarako, aipatu du geotermia
erabiliko dutela. Honakoa esan
du: "Kanpoan hotz egiten duenean
zaila da hortik beroa ateratzea,
eta ez da eraginkorra. Horregatik,
geotermia erabiliko dugu; hain
justu, metro bateko sakontasunean
lurrak tenperatuta egonkorra izaten du, 10 eta 13 gradu artekoa,
datua
%75
Aurreztu
Berotasun geotermikoponparen teknologia
berriarekin, energian %75
aurrezteko aukera emango
du.
Ulma Fundazioaren
jarduna, 2011ko
ekintzen txostenean
Eroski eta
supermerkatu-kate
handiak, kezkatuta
Ulma Fundazioak antolatutako ekintza eta ekimenak
Ulma Taldeak argitaratu
duen iazko ekintzen txostenean jaso dira. Besteak beste, boligrafoak jasotzeko
kanpaina, erretiratuendako
yoga ikastaroa, nerabeendako sare sozialen gaineko
tailerra eta menu osasungarrien kanpaina jasotzen
dira txostenean.
Fundaziotik gogorarazi
dute ekintza horiek gertuko
inguruneari zuzendu direla.
Bada, horiek ikusteko interesa dutenek fundazioaren webgunean (www.ulmafundazioa.
com) dago txostena eskuragarri, Argitalpenak atalean.
ACES elkarteko kide diren
Eroskik eta Espainiako supermerkatu-kate handienak "oso
kezkatuta" azaldu dira zergak
handitu direlako. Beldur dira
kontsumoak txikitzen segituko ote duen, eta egoera horri
buelta emateko, berau suspertzeko neurriak eskatu
dituzte.
ACESek (Espainiako
Supermerkatu Kateen Elkartea) Eroski (Center eta City
supermerkatu formatuan),
Carrefour, Dia, Lidl, Supercor
eta Sabeco batzen ditu. Prentsa ohar baten bidez, joan den
urtean txikizkariko salmentak
%5,8 txikitu zirela ohartarazi dute.
Abenduaren 13an eta 14an Otaloran batzartu ziren. |
normalean. Berotasuna ateratzea
askoz samurragoa da". Geotermia
eta bero-ponpa bateratuz, energia
kontsumoa asko murriztuko da.
Arantzetak jakinarazi du filosofia
hori dagoeneko erabiltzen dela,
baina proiektu berri honen bidez
eraginkortasuna handitu nahi
dela. Honakoa esan du: "Orain
kilowatt bat elektrizitatearekin
hiru eta lau artean dago; guk bostetik gora lortu nahi dugu, eta
teknologia hori garatu ahal izateko ez dugu kanpora joan beharrik,
bailaran bertan daukagu".
Urte erdialderako, prototipoa
Abenduaren erdialdean Aretxabaletako Otalora jauregian batzartu ziren hainbat ikertzaile eta
arduradun, proiektua martxan
jartzeko. Besteak beste, Euskal
Autonomia Erkidegoko, Lituaniako, Bulgariako, Italiako eta Portugalgo ikertzaileak batu ziren
han. Horren ondotik, urtea amaitu aurretik horren gaineko prototipoa gertu izango dutela aipatu
du Arantzetak.
Honakoa azaldu digu: "Prototipoa abian izanda, datorren urte
erdialderako proiektua amaitzeko
asmoa dugu. Horrek esan gura du
Goiena
ordurako amaituta izan beharko
ditugula aparailua eta instalazioak,
eta orduan prototipoa probatuko
dugula".
78 bilioi aurreztu
Europako Batzordearen asmoa
da 2020rako Europako Batasuneko estatuek %20 energia gutxiago kontsumitzea. Horretarako,
esanak
"Kilowatt
bakoitzeko bost
kilowatt
berotasun lortu
nahi da"
"2012. urte
amaieran
proiektua
amaituko dugu"
Jabier aRANTZETA
mONDRAGON cOMPONENTESEKO KIDEA
Eguneroko kontsumo ohiturak
aztertzeko kanpaina Arrasaten
L.K. / M.B. | Arrasate
Bihar, martitzena, iritsiko da
Arrasatera Setem-Hego Haizea
gobernuz kanpoko erakundeak
abian jarri duen Estonoesloqueparece.org izeneko kanpaina. Bada,
erakusketa ibiltariaren bidez eguneroko kontsumo ohiturak "kolokan" jarri nahi ditu; hain justu
ere, moda, finantza eta elikaduraren gaineko begirada egiten da.
Horretarako, Seber Altube plazan
karpa informatiboa jarriko dute,
17:00etatik 20:00etara.
Kanpaina, esan bezala, hiru
arlotan dago banatuta: batetik,
erakunde horren Arropa Garbia
kanpainan, arropen etiketaren
atzean zer dagoen azalerazi nahi
dute, jantzi merkeen ordainetan
zeintzuk diren ondorioak. Horren
harira, Setemek honakoa uste du:
"Modaren multinazional handiek
ekoizten dituzten arropak herri
txiroetako emakumeek egiten
dituzte, gehienetan, eta haien lan
-baldintzak esklabotzatik gertuegi
daude, askotan. Guk, kontsumitzaile moduan, badugu zereginik".
Elikagai fresko eta naturalak
Bestalde, janari-erosketaren gainean honakoa aipatu du erakundeak: "Munduan 925 milioi pertsona goseak daude, historian
zehar elikagai gehien ekoizten
den aroa gurea den neurrian.
eraikin berri guztiek energiakontsumo murriztua izan beharko dute, eta eraikin publikoek
zero-energia eraikinak izan beharko dute. Mondragon Componentesen berrikuntza gunearen datuen
arabera, hori lortuz gero, urtean
78 bilioi euro aurreztuko lirateke,
milioi bat lanpostu sortu eta CO2
560 Mt gutxiago aireratuko litzateke.
Bestetik, Arantzetak nabarmendu du orain arte Mondragon
Componentesek ez duela ohiturarik izan horrelako proiektuen lidergoa izateko. Horren
harira, gogorarazi du teknologia berri batez ari direla berba
egiten, eta horrelako egitasmoak
abian jartzeko ohiturarik ez
dela izan. Honakoa gaineratu
du: "Horrek esan nahi du hasi
garela teknologia arloan kolaborazioak egiten eta Europako
sareetan sartzen. Beste hainbat
dibisiotan aspaldi daude horrelako proiektuetan sartuta. Nik
uste dut horrelako ohiturak
hartzen baditugu, errazagoa
izango dela teknologia berriak
geureganatzea edo, gutxienez,
gurera ekartzeko aukera gehiago izango dugula".
Elikadura arloko enpresa handiek
munduko merkatuaren %70
gobernatzen dute, mundu osoko
pertsona ekoizleak estutzearen
bidez lortuta". Horren harira,
erakundetik nabarmendu dute
"bidegabeko" kontsumo horren
aurrean irtenbideak egon badaudela: hain justu ere, elikagai
fresko eta naturalak, bertokoak
eta bidezko merkataritzakoak.
Finantzak armak egiteko
Hirugarren ardatza finantza etikoak dira. "Ohiko bankuetako
bezeroak eta akzionistak gara,
oharkabean, beraien etikoki zalantzako inbertsioetan laguntzen
dugunok, besteak beste, debekatutako armen fabrikazioan, ingurumena suntsitzen ahalbideratzen
edo esplotazio era anitzak baimentzen dutenak", dio, azkenik,
Setem-Hego Haizeakek.
debagoiena 11
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Julio Sandoval | Etxeko ospitalizazio zerbitzuko burua
"Garrantzitsua da erabiltzaileen iritzia: erabili
dutenen %100ek errepikatu egingo lukete"
Etxeko ospitalizazioa zer den azaltzen dabil egunotan Julio Sandoval zerbitzu burua
Debagoienean 2008an hasi ziren zerbitzua eskaintzen; eguneko 20 paziente dituzte
ohea erabiltzea beharrezkoa dutenendako ohe gehiago uzten ditugu.
arantzazu ezkibel | arrasate
Debagoieneko Erakunde Sanitario Integratua tratamenduen eta
bizitza estilo osasuntsuen gainean
informatzen dabil egunotan. Bergaran egin zuten lehenengo hitzaldia; bihar, martitzena, Oñatin
egingo dute 19:00etan, Kultura
etxean. Etxeko ospitalizazioari
buruz berba egingo dute.
Gauez eskaintzen duzue zerbitzua?
Ez, gauez ez. Guk bi txanda ditugu: goizekoa eta arratsaldekoa,
21:00etan amaitzen dugu. Begira,
guk abisu bat edo bi izaten ditugu hilean; hortaz, ez dugu gaueko zerbitzurik. Konbenio bat egin
dugu emergentziekin eta eurak
arduratzen dira gauez sor daitezkeen abisuez. Etxe bakoitzean
gaixoaren historia guztia uzten
dugu: orriak karpeta garden
batean uzten ditugu, alde batean
harremanetarako kontaktua uzten
diegu, eta beste aldean tratamendua. Barruan historia guztia dago;
hala, gauez emergentzietako medikua baldin badoa pazientearen
historia guztia eskura du.
Zer da etxeko ospitalizazioa?
Etxean ematen den zaintza da
baina ospitalean dauden baliabide pertsonal eta teknikoekin.
Nori zuzenduta dago zerbitzu
hau?
Edonork erabil dezake zerbitzu
mota hau, beti ere eskatzen ditugun irizpideak betetzen badituzte. Irizpide mediko batzuk kontuan
hartu beha dira. Gaixo ezegonkorrak, esaterako, ospitalean
egoten dira, logelan edo UCIan.
Horiek izan ezik, gainerako gaixo egonkorrek erabil dezakete
zerbitzu mota hau. Beste irizpide
batzuk ere baditugu; adibidez,
gaixoa baimena eman behar du.
Gaixoak nola lan egiten dugun
jakin behar du eta bere baiezkoa
eman. Baita eskatzen dugu gaixoak
zaintzaile bat izatea eta harremanetan jartzeko telefono bat
izatea. Patologiari dagokionez,
gaixo ezegonkorra izan ezik ia
beste guztiak onartzen ditugu.
Erabiltzaileek ze iritzi dute zerbitzuaren gainean?
Nire ustez garrantzitsuena da
pazienteek duten iritzia. Pazienteek iritzi ona dute. Urtero egiten
du Osakidetzak asebetetze inkesta bat. Pazienteek hau da baloratzen dutena: erosotasuna, tratua, osasun langileen konpetentzia maila, informazioa,
intimitatea, mina arintzea eta
ordutegiaren malgutasuna. Zerbitzua erabili duten %100ak errepikatu egingo luke.
Hortaz, gaixoaren baimena ezinbestekoa da.
Bai, lehenengo azaltzen diegu
euren patologiak ze onura izango dituen zerbitzu hau jaso ezkero. Gure lan egiteko modua erakusten diogu eta bere beharretara zela egokituko garen azaltzen
diogu. Hala bada, informazio
orria onarpen orria ematen dizkiegu. Onarpen orrian jartzen
duen bakarra da ezagutzen duela nola lan egiten duen. Gaixoak
jakin behar du bisitak noiz diren
eta bisita horietatik kanpo gurekin kontaktuan jartzeko telefono
bat dagoela. Urteko egun guztietan, 24 orduz ematen dugu estaldura.
Zerbitzu hau onartzen ez dutenak
ospitalean geratzen dira?
Guregana iristen diren pazienteak
lehenengo mailako arreta zerbitzutik baldin badatoz, ohikoena
da zerbitzuaren berri izatea eta
auren onarpena izatea. Pazientea
plantatik baldin badator, eurengana joaten gara eta azaltzen
diogu zergatik uste dugun etxean
jaso ahal dezakeela zerbitzua.
Ados baldin badaude etxera joaten dira. Pazientea larrialdi zerbitzukoa baldin bada, min zorrotzagoak izaten dituztenez, zailagoa izaten da onartzea.
Zenbat zaudete lanean?
Lau mediko eta bost erizain gaude, eta hiru auto ditugu.
Eta zenbat pazientek erabiltzen
dute zerbitzua?
Julio Sandoval etxeko ospitalizazio zerbitzuko burua. |
Noiz hasi zineten Debagoieneko
ospitalean zerbitzu hau ematen?
2008ko ekainaren 2an hasi ginen
zerbitzu hau ematen gurean. Helburua izan da Debagoieneko
pazienteei zerbitzu hobea ematea.
Zerbitzu mota hau aspalditik
eskaintzen da; Gurutzetan, esa-
"Etxean ematen da
zaintza baina
ospitaleko
baliabideekin"
"Irizpide medikuak
kontuan hartuta
edonork erabil
dezake zerbitzua"
a.e.
terako, 30 urte doaz zerbitzuarekin. Helburu nagusia zerbitzua
etxean ematea da uste dugulako
ona dela euren gaixotasunerako.
Euren ohean daude, etxeko komunean… jatorduak ere euren arabera egiten dute eta eurek gura
duten jana. Gure bisita orduak
ere euren arabera molda dezakegu; batez ere, familia artekoen
arabera. Familia artekoei autoa
hartzea ekiditen dio zerbitzu
honek. Izan ere, ospitalea Arrasaten dago, eta paziente batzuk
autoz 30 minutu behar dezakete
hona etortzeko. Bidaia ekiditea
ona da ez bakarrik denboragatik
eta merkeagoa delako; baita, sor
dezakeen nahasteagatik ere. Gainera, uste dugu komunikazio
handigoa dagoela, banakakoagoa
da. Familiari gaixotasunaren
gaineko azalpen gehiago ematen
dizkiegu eta modu horretan familia artekoek hobeto ezagutzen
dute euren senitartekoaren gaixotasuna.
Zeintzuk dira zerbitzu hau erabiltzearen abantailak?
Gestioan abantaila asko daude.
Kostua plantan egotea baino txikiagoa da: ostalaritza kostua
kentzen da, plantan ematen diren
zaintza zerbitzua… eta, gainera,
ohe gutxiago erabiltzen direnez,
"Plantan egoteak
baino kostu
txikiagoa du
zerbitzu honek"
"Pazientearekin
komunikazio
handiagoa dagoela
uste dugu"
Iaz, esaterako, 580 alta izan genituen. Esan genezake egunean,
gutxi gora behera, hogei paziente izaten ditugula.
Pazienteak epe motzekoak eta epe
luzekoak izan daitezke?
Bai, patologia oso ezberdinak
artatzen ditugu. Zeintzuk artatzen
ez ditugun esatea samurragoa
izango da. Ez ditugu hartzen:
gaixo ezegonkorrak, ez duenak
zerbitzua onartzen, gaixo psikiatrikoak ez ditugu hartzen (etxean
sor dezaketen arazoagatik) eta
lehenengo mailako arreta zerbitzuko gaixoak. Egiten dugun %25a
kirurgia patologiak izaten dira:
kirurgia generala, digestiboa,
baskularra, traumatologoa, ginekologikoa, urologia… Patologia
mediko zorrotzak eta kronikoak
ere etxean artatzen ditugu.
Martitzenean Bergaran egin zenuten hitzaldia. Zer galdetzen du
jendeak?
Galdetzen dutena da ea eurek
zerbitzu hau erabil dezaketen.
Zalantza asko izaten dituzte horren
inguruan.
12
iritzia
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
zabalik
kale inkesta
Zer iruditzen Aldundiak Nafarroako ikastola bat laguntzea?
iñaki casas
http://goiena.net/iritzia/
'72ko erreserba handia'
A
urten muga gaindituko dugu, 40 urte beteko ditugu. Ematen
du atzo bertan sartu ginela San Viatorren, 6 urterekin. Sagrario andereñoa lehen letra eta kalkuluak irakasten hasi zitzaigun, eraikin garai hartan, Santa Barbararen magalean.
Mari Flor, Najera, Alberto, Clara, Begoña, Donfer, Txalo, Mikel,
Igone, Joxe Arkaute, Cimiano, Txintxu, Koldo eta Goio zuzendariak
euren eskuetan izan zuten gure prestakuntza akademikoa. Eskerrik
asko, guztiei. Oso lan ona egin zuten, nahiz eta batzuetan gauzak
erraz jarri ez bagenizkien ere. Aitzakia genuen, edo hori pentsatzen
genuen: Debagoieneko azken unisex-gela zen gurea, munduaren
%50ekin ez genuen harremanik,
eta, jakina, EGBko 6. ikasturtetik
aurrera aztoratuta geunden.
Bada, une egokia da balantzea
egin, eta aurrera egiteko; izan
ere, 40 urteak beteta ditugun
kideok, guri dagokigu zezenari
adarretatik heltzea, galdutako
distira ekonomiko eta soziala
berreskuratzeko.
Industria-birmoldaketaren
garaian hazi ginen, baina kooperatibismoaren babesean; izan ere,
kooperatibismoak Arrasate eta inguruak babestu zituen gure herrialdeko beste zona batzuek bizi izan zuten krisialdi sakonetik –Bilbok,
adibidez–. Kooperatibismoaren babesetik ihes egiten zuten enpresa
batzuek bakarrik bizi izan zituzten itxierak eta deslokalizazioak.
Gaztaroa, unibertsitatea, lanean sartzea... hazten zihoan ekonomia
baten pean eman genuen. Ez genuen zailtasun handirik izan, baina
argi ikusi genuen nolako esfortzua egin zuten gure aita-amek euren
etorkizuna eta geurea eraikitzeko.
80ko eta 90eko hamarkadetan jaio zirenek ez zuten sakrifizio-garai hura bizi izan, baina ikusten ari dira euren lan-etorkizuna
kolokan dagoela. Bada, haien haserreari gehitzen badiegu gure
esperientzia eta gure aita-amek egin zutenaren oroimena, emaitza
izango da etorkizun ziurra, distira txikiagokoa, orekatuagoa eta
neurritsuagoa. Bada garaia 72ko erreserba handia osatzen dugunok
gure kupel-urteak praktikan jartzeko.
"Geure aita-amek
egin zuten
esfortzuaren
lekuko izan ginen"
usteak uste
jon berezibar | jberezibar@goiena.com
Urtebete kea itzultzeko
U
rtebete igaro da Tabakoaren Legearen azkeneko erreformatik, tabakoa jatetxe eta tabernetatik kanporatu zituen
horretatik. Baina itzuli da kea tabernetara, edo bai, behintzat, askotara. Ordu batetik aurrera isileko lege batek
esaten du ez dakit nongo tabernan erretzea libre dela. Egia da gutxi
batzuk direla eta erretzaile ongi heziak asko direla eta kanpoan
erretzen dela, baina nahikoa da lau errebelderen zigarroak etxera
jertsea tabako kiratsez eta gogoa sutan itzultzeko. Aldamenekoaren
osasun kalteari buruz ez dugu ezer esango. Legea inposatzailea dela
esango dute askok, baina tabernetako erretzaileak inposatzaileagoak
ez ote dira baimen faltarengatik?
Migel
gastañaga
arrasate
asier
arriola
arrasate
KOntxi
del campo
arrasate
oxel
urra
arrasate
"Ondo iruditzen zait,
baina betiere, hemen falta
ez zaigun bitartean eta
eurek gu baino behar
handiagoa izanez gero, gu
ere beharrean gaude-eta".
"Oso ondo iruditzen zait.
Izan ere, Nafarroako
ikastola batek ez badu
dirurik jasotzen eta
beharrean badago,
laguntzea ondo dago".
"Ikastoletan baino, eskola
publikoetan inbertitu
beharko luke; ni horren
aldekoa naiz. Gainera,
Nafarroako Gobernuak
lagundu beharko luke".
"Egia esan ez dut oso
zentzuzkoa ikusten
ikastola bati laguntzea.
Nire iritziz Diputazioak
eskola publikoei lagundu
beharko lieke".
handik eta hemendik
Pussy Riot:
Anonymous +
punk feminista
Errusian
Gorka Bereziartua
http://argia.com/boligrafo-gorria/
Zortzi lagun aurpegiak kolorez
estalita Kremlinaren aurrean
abesti hardcoreta batekin
Vladimir Putin egurtzen.
Protesta hori egiteagatik
atxilotu zituzten urtarrilaren
20an Pussy Riot taldeko zortzi
kide Moskun. Anonymousen
estiloa gustuko baduzu hau
gehiago gustatuko zaizu:
Anonymous da, gehi punk
feminista; bonba bat, Plaza
Gorrian bezain ondo lehertuko
litzatekeena Ajuria Enean
–esateko modu bat da, ez nuke
nahi Rafael Bengoak noizbait
ez-dakit-zer artxibo
desagerrarazi izana
leporatzea–.
Iazko irailean sortu zen
Pussy Riot, Vladimir Putinek
herrialdeko presidentzia berriz
hartu nahi zuela jakinaraztean;
emakumez osatua dago %100
eta ez dute nor diren esan nahi.
[...]
Bikini Kill taldearen eta
Riot Grrrl mugimenduaren
inspirazioa aipatu dute egin
dieten elkarrizketaren batean:
"Amankomunean daukagu
lotsagabekeria, politikaz
kargatutako hitzak, diskurtso
feministaren garrantzia,
estandarra ez den
emakume-irudia…" azaldu
dute; "diferentzia da Bikini
Killek musika-aretoetan jotzen
zuela eta guk baimenik gabeko
kontzertuak ematen ditugula.
Orokorrean, Riot Grrrl oso
lotua zegoen Mendebaldeko
instituzio kulturaletara eta
horien parekorik ez dago
Errusian". Plaza Gorriko
ekintzarekin (behean irudiak)
mundu osoko hedabideetara
iritsi da taldea; ea zenbat
denbora pasatzen den diskoetxe
multinazional bateko
“pentsalari” batek antzeko
talde bat aurrefabrikatu baino
lehen –edukiz hustuta eta
probokatzen, baina pasa gabe,
noski–. [Sarean bideoa]
Puntillista
Amagoia Iban
http://berria.info/blogak/begia/
Robot bat Picassoren
Guernica-ren barrunbeak
arakatzen ari da, zaharberritu
beharko ote den ala ez
erabakitzeko. Txatartegitik
atera berria ematen du
Síndrome de Guernica (Gernika
Sindromea) artelanak.
Madrilen ikus daitezke biak:
Reina Sofia museoan robota;
garai batean hiltegi izandako
Matadero guneko hozkailu
erraldoian (sic) Fernando
Sanchez Castilloren obra.
Donostiako No-do
laborategian hain ezaguna zen
Francoren Azor ontziko pieza
gutxi batzuk apartatu eta
gainerako guztia txatarra kubo
bihurtu. Horixe Gernika
Sindromea. Boterea eta
propaganda ikurrak, diktadura
eta ondorenak galeria batean
salgai. Manuel Fraga Iribarne
ministro frankista kameleoiak
bazekien halakoez. Berak
sorturiko alderdia Espainian
gehiengo osoz nagusi dela hil
da, konturik inon eman gabe
eta demokrata domina jasota.
Baltasar Garzon epailea 36ko
gerrako eta frankismoko
zapalduen zaindari nagusi eta
bakar agertzea, berriz, puntu
bat gehiago da etengabe
zaharberritutako oihal
horretan. Halakoxea da
Picasso, kubismo eta Gernika
guztien gainetik egoskor ageri
den koadroa. Puntillista erabat.
Francisco Francoren Azor
laketontzi handia, kubo sorta
bihurtuta, Madrilgo Matadero
gunean. 2012-01-23. EFE
LAGUNTZAILEAK
KOMUNIKAZIO TALDEA
Argitaratzailea Goiena Komunikazio
Taldea Kooperatiba Elkartea
E05 Basabe Poligonoa,
20550 ARETXABALETA
Lehendakaria Estepan Plazaola
Zuzendari nagusia Inazio Arregi
Zuzendaria Eneko Azkarate
Erredaktore burua Monika Belastegi
Sailetako arduradunakXabi Urtzelai
(Kirola), Iñaki Iturbe (Diseinua), Mireia
Larrañaga (Publizitatea)
Asteburuko ediozio arduraduna
Julen Iriondo
Maketazioa Kepa Martelo, Imanol Soriano.
Publizitatea Mireia Larrañaga,
Amaia Mundiñano, Ziortza Martin,
Imanol Elortza.
Testuen zuzenketa Sergio Azkarate
Harpidetza eta banaketa Marta Leturia
Administrazioa Agurtzane Gaintzarain,
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa.
Egoitza nagusia - goiena paperA
Arrasate 20500:
Otalora Lizentziaduna 31 | 132 posta-kutxa
Tel.: 943 25 05 05 | Faxa: 943 25 05 00
arrasate@goiena.com
Ordezkaritza
Aretxabaleta 20550: Durana 11
Tel.: 943 79 86 21 | Faxa: 943 77 18 54
aretxabaleta@goiena.com
Gipuzkoako
Foru Aldundia
Publizitatea Aretxabaleta 20550
E05 Basabe Poligonoa | Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 09 | publi@goiena.com
Harpidetza Aretxabaleta 20550
E05 Basabe Poligonoa | Tel.: 943 08 10 50
harpidetza@goiena.com
Lege Gordailua: SS-0088/04
issn: 2173-707X
Tirada: 5.000 ale.
Difusioa: 4.383 ale.
OJD erakundeak ikuskatutako astekaria.
GOIENAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
Arrasateko
Udala
Eusko
Jaurlaritzako
Kultura Sailak
diruz lagundutako
aldizkaria
Bergarako
Udala
Oñatiko
Udala
Aretxabaletako
Udala
Eskoriatzako
Udala
Antzuolako
Udala
Aramaioko
Udala
Elgetako
Udala
Leintz Gatzagako
Udala
13
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
herriak
Sahararen aldeko kanpainaren
erantzunarekin pozik Bergaran
Bubisher elkarteak zazpigarren urtez burutu du sahararren aldeko kanpaina
Sahararen aldeko euskal karabana datozen egunotan aterako da Alacant aldera
edu mendibil | bergara
Aurreko urteotan bezala, egoskariak (dilistak, garbantzuak eta
beste), pasta, olioa, azukrea, atun
eta sardina latak, helduendako
fardelak eta konpresak batzen
izan dira Bubisher elkarteko
lagunak Gabonen ataritik hona.
Aurreko astean amaitu zuten
bilketarekin eta pozik dira jasotako erantzunarekin: 4.528 kilo
jaso dituzte. Eskatutako denetik
jaso badute ere, antza arroza jaso
dute gehien aurten deitutako
kanpainan.
Nubi eta Iesbaa elkarteak
desagertu ondoren, Debagoienean,
gaur egun, Bubisher da Sahararen alde lanean jarraitzen duen
bakarra. Esandako moduan, Gabonen atarian, abenduaren 20an
ekin zioten bilketari eta hilabete
batez jardun dute. Elgeta, Antzuola eta Soraluze herrietara ere jo
dute eta hauek izan dira herriz
herri batutakoa: Elgetan 25 kilo
jaso dituztela adierazi digute
Bubisherreko arduradunek; Soraluzen 212; Antzuolan 560 kilo eta,
azkenik, Bergaran, 3.731 kilo izan
dira jasotakoak. Gabonen ostean
eskoletan jarri zuten kanpaina
abian. Joan den astean Oxirondoko azokako sotora, garai batean
Super BM supermerkatua egon
zen lokalera eraman zuten material guztia eta gaur, astelehena,
Donostiara bidaliko dute.
Bubisher elkartekoak materiala kaxetan sailkatzen. Gaur bidaliko dute Bergaran jasotako materiala Donostiara. |
jon andueza
Jendearen erantzun ona
Iazko Gabonetako janari bilketa
udaberrira arte atzeratu zuten
eta hain denbora laburrean bi
bilketa egiteagatik zertxobait
beldur ziren Bubisherrekoak.
Bestalde, krisiarekin-eta gobernuz
kanpoko erakundeekiko konpromisoa jaisten hasi dela zabaldu
da han eta hemen. Baina Bubisherrekoak pozik daude azken kanpaina honetan lortutakoarekin.
Bibi Andueza taldeko ordezkariak
zera esan digu: "Hasieran pentsatutakoa baino gehiago batu
dugu. Izan ere, ekainean bukatu
genuen aurreko kanpaina eta
tarte gutxi egon da bataren eta
bestearen artean... Baina zorionez
aurreko urteotako kopuruengandik hurbil ibili gara, bost tona
biltzetik gertu hain zuzen".
Esan beharrik ez dago eskerrak
eman nahi dizkietela laguntza
eman duten guztiei, bereziki
Soraluze, Elgeta, Antzuola eta
Bergarako udalei, ikastetxeei eta
datua
4.528
kilo
Bubisher elkartekoek
4.528 kilo batu dituzte
Sahararako aurtengo
kanpainan, uste baino
emaitza hobe da.
bilketan kolaboratu duten denda
eta komertzioei. DHL garraio
enpresak egindako lana ere azpimarratu dute, izan ere beraiek
arduratuko direlako materiala
gaur Donostiara kamioetan bidaltzeaz.
Euskal karabana, gertu
Euskal Herrian batutako material
guztia batu eta Sahararen aldeko
euskal karabana Alacant aldera
aterako datozen egunotan. Handik itsasontziz bideratuko dute
laguntza Oranera eta handik
Aljeriako Tindoufeko errefuxiatuen eremuetara. Frente Polisarioaren eta Aljeriako ejerzitoaren
babesa izango du karabana solidarioak.
20 bat lagun Bubisherren
Sahararen subiranotasunaren
aldeko Bubisher elkartea 2005ean
sortu zuten Bergaran. 20 bat lagun
ari dira elkartearen bueltan gaur.
Elkartea sortu aurretik ere herritar talde batek Sahararen aldeko
janari bilketa egiten zuen Gabonen inguruan. Debagoieneko
beste zenbait herritan ere antzeko kanpainak egiten zituzten.
Gaur, esan bezala, Bubisherrek
bakarrik eusten dio sahararrekiko lotura estuari. Hurrengo
urtean ere, ziur egon, ez dute
hutsik egingo.
Oxirondo azoka sotoan batu dute jasotako material guztia. |
jon andueza
14
asteburuari begiratua
Aranzadi ikasleek giro paregabea jarri zuten Bergarako kaleetan zapatu goizean zehar. |
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
josetxo arantzabal
Oñatin 87 kinto elkartu ziren atzo; Etxe Haundi jatetxean bazkaldu aurretik harrapatu genituen. |
julen iriondo
Leire Zurututza eskoriatzarra banakoan, plaza osoa begira duela. |
Aretxabaletako kintoak atzo, Herriko plazara heldu berri. |
jokin bereziartua
josetxo arantzabal
debagoiena
Santa Ageda: giro hotzean, baina
eztarriz sano eta kanturako gogotsu
Aretxabaleta eta Eskoriatzan
modu berezian bizi da jaia. Eskoriatzan aurten kinto izatea toka-
tu zaienez aparte, Kinttada Eguna deitu zuen Eingeinke elkarteak.
Hala, zapatuan 19:00etan banako
dantza herrikoia egin zuten koadrilek. Hori baino lehenago, noski, aurtengo kinto bakoitzak bere
banakoa eskaini zion herriari.
Saioa hasi aurretik urduri zeuden
gehienak. Ez zen gutxiagorako,
plaza jendez lepo zegoen-eta.
Aretxabaletan ere kintoek ez
zuten hutsik egin. Atzo, goiz eta
arratsalde etxez etxe abesten eta
eskean aritu ostean –bapo bazkalduta, noski– 19:00etan Herriko plazan zuten hitzordua, herritarren aurrean dantza egiteko.
Jon Ander Alberdi eta Nagore
Uriarte izan ziren saioa hasteko
ardura hartu zutenak. Plaza aretxabaletarrez lepo, eta hasieratik
txaloak eta hitz politak. Banakoak
etorri ziren gero eta baita beste
zenbait dantza. Bi hitzetan esanda, giro paregabea.
rafa azkoaga
koroko kidea arrasaten
jon ander alberdi
aretxabaletako kintoa
gregorio igartua
soinu jolea bergaran
"Zigarrolakoa naiz eta Bartzelonan
bizi arren, urtero etortzen naiz.
Abestea asko gustatzen zait; giro
ederra izaten da beti. Hiru edo lau
egun egoteko aprobetxatzen dut".
"Luzea izan da eguna, etxez etxe
aritu garelako, gora eta behera;
azkenerako nekatuta. Dantzan
irten aurretik urduri geunden baina
azkenean ondo irten da dena".
"Azken urteetan beti irten naiz
soinuarekin Santa Ageda
bezperan. Eguraldiak ez du
lagundu; ahotsa ez dugu zaindu
eta zigortu egin gaitu...".
Eguraldiak ez zuen lagundu baina zapatua izanik, besteetan baino jende gehiago aritu da kantuan
Santa Ageda bezperak hamaika
irudi utzi dizkigu aste bukaeran,
Debagoiena osoan. Herri bakoitzeko ohituretatik haratago, kantuan eta eskean irten ziren guztiek hotzaren aurrean eztarriak
berotzeko borondate irmoa erakutsi zuten, baserri inguruak eta
herrietako kaleak alaituz.
Aurten, gainera, eguraldiak
lagundu ez arren baina zapatua
zenez, ohi baino jende gehiago
animatu zen kantuan eta eskean
irtetera. Arrasaten, 70 bat lagun
elkartu eta bi taldetan banatu
ziren: batzuk Zigarrola aldean
eta besteak, berriz, Bedoña eta
San Andres auzoetan. Goizeko
lehen ordutik gaua ondo sartu
arte aritu ziren kantuan eta
eskean. Bazkaldu aurretik udaletxeko eskaileretan eskainitako
emanaldia urtero bezain polita
eta hunkigarria izan zen. Udal
ordezkariak eta hainbat herritar
elkartu ziren. Bazkalostean, besteak beste, Iturbide egoitzan eta
Portaloian abestu zuten. Amaitzeko, 21:00etan Herriko plazan
eskaini zuten azken saioa.
Bergaran, bestalde, Aranzadi
ikastolako ikasleak eta helduen
abesbatzak alaitu zituzten kaleak.
Herriko plaza eta Irala kalean
giro paregabea izan zen goizean
zehar. Eta arratsaldean, nola ez,
Alai Taldea abesbatzak ez zuen
hutsik egin.
Leintz Gatzagan, berriz, zapatu arratsaldean zenbait haur eta
guraso aritu ziren kantuan, giro
iker esteban
eskoriatzako kintoa
nagore uriarte
aretxabaletako kintoa
"Elurra egin arren, ondo joan da
eguna eta diru asko batu dugu
baserriz baserri. Dantzak ondo
entseatu ditugu eta ondo irten da.
Orain parranda egiteko unea da".
"Oso ondo joan da eguna. Goizean
abestu egin dugu eta ederto
bazkaldu ostean giro paregabean
ibili gara. Dantzak ondo entseatu
ditugu eta ederto irten dira".
jokin bereziartua | arrasate
hotzari aurre eginez. Bestalde,
Oñatiko kintoak atzo irten ziren
Santa Ageda eskean. Guztira, 87
lagun elkartu ziren. Goizean kantuen han eta hemen aritu ostean
Etxe Haundi jatetxera joan ziren
bazkaltzera. Datorren zapatuan,
ohitura denez, baserri auzoetan
ibiliko dira.
Kintoen tradizio berezia
asteburuari begiratua 15
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Iñaki Maidagan, koroa zuzentzen. |
j. b..
elgeta
Gatzagan haur eta gurasoak elkartu ziren kantuan egiteko. |
josetxo arantzabal
Meza ostean, salda eta txorizoa
jokin bereziartua
Elgetako Arantzeta auzoko San Blas ermitan atzo egin zuten San
Blas eguneko ospakizuna. Elgetako parrokoak esan zuen meza,
13:00etatik aurrera. Mezaren ostean, hotzari aurre egiteko, salda eta
txorizoaz gozatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Aurten
Zezeaga baserriak izan du ermitako giltza eta haren ardura, eta beraz,
eurak antolatu behar izan dute ospakizuna.
Jon Ander Alberdi, dantzarako gertu. |
Santa Agedako koroa Arrasateko udaletxeko eskaileretan, zapatuan. |
j.b.
Haurra makila eta guzti, Bergaran. |
j.a.
j.a.
bergara
josetxo arantzabal
San Blas: txerria, protagonista
San Blas eguneko ospakizuna giro ederrean joan zen atzo Bergarako
Buruñao auzoan, trikitilari eta dantzarien saioez girotuta. Mezaren
ostean elkartean txorizoa eta salda beroa hartzeko aukera egon zen;
hotzari aurre egiteko errezetarik eraginkorrena. Jende askotxo batu
zen eta, urtero moduan, ekitaldi arrakastatsuenen artean izan zen
txerri harrapaketa. Aurten ere ez zuen ihes egiterik izan.
Eskoriatzako kintoa, txapela bota eta dantzarako gertu. |
j.b.
San Martin eskolako haurrak, egubakoitzean. |
a. ajuriagerra
leintz gatzaga
isabel gallastegi eta mertxe salaberri
abesbatzako kideak arrasaten
maialen salido eta leire zurututza
kintoak eskoriatzan
"Udaletxeko emanaldia hunkigarria izan da, jendea
ikusi besterik ez zegoen. Abesteko ohitura dugu
aspalditik eta aurten, zapatua izanik, gu ere animatu
gara. Eta gu moduan, beste batzuk. Orain, bazkaltzera;
desiatzen gaude tarte batez esertzeko".
"Eguraldia txarra izan arren ondo joan da. Baserrietan
ibili gara eta hotza pasa arren gustura aritu gara. Diru
asko batu dugu, gainera. Plazan egin dugun banako
dantzan erritmoa hartzea apur bat kosta arren gero
berriro irteteko gogoekin geratu gara".
josetxo arantzabal
Lizaso eta Zubeldiarekin, ederto
Egubakoitzean Sebastian Lizaso eta Iker Zubeldia bertsolarien
eskutik bertso afaria izan zen Leintz Gatzagako Soran jauregian. 53
lagun elkartu ziren mahaiaren bueltan eta giro ederrean aritu ziren
bertsolariak zein bertaratutakoak, bi ordu inguru iraun zuen bertso
saioan: "Kanpoko hotza ahazteko epeltasun ederrean ibili ginen",
adierazi du Ibon Oñederra gatzagarrak.
16 publizitatea
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Iturrieta sagardotegia
BEREZITASUNA: etxeko sagardoa (aurten, Eusko Labelarekin)
ERREZETA
Osagaiak:
• Sagardo on bat (nahiz eta kupela ezberdinak izan).
• Lagun batzuk (ez gutxi, ez gehiegi)
• Ondo pasatzeko gogoa.
• Lotsatia ez izatea
• Dantza egiteko eta abesteko prest egotea.
• Euskaraz berba egitea (ikasten bazaude,
aukera ezin hobea).
Urratsak:
• Ez daude! Berehala konturatuko zara
kupelen aurrean zaudela ezezagun
batzuekin berba egiten eta... nork daki!
• Ez egin nahasketarik, sagardoa bakarrik
edan. Sagardoak bakarrik ez du arriskurik.
• Nahiz eta gaizki abestu edo dantza egin,
animatu eta gozatu, zure gorputzak eskertuko du eta.
Ondo ibili eta ondo etorri!
Dragon Oriental
Erreka jatetxea
Garaia jatetxea
Fraiskozuri 7 / BERGARA
Tel.: 943 25 06 77
Zerrajera 4, behea / ARRASATE
943 53 32 72
www.errekajatetxea.eu
Garaia Berrikuntza Gunea / Goiru kalea 1 / ARRASATE
943 71 02 28 / 647 83 23 86
ostalaritza@grupogureak.com
Eskaintza
•Jatetxe txinatarra
•Wi-fi gunea
•Etxera eramaten dugu
(Bergara + Antzuola + Soraluze)
•Din sun, ekialdeko tapak
•Eguneko menua, karta
Eskaintza
•Eguneko menua
•Menu bereziak astebukaeretan
•Ezkontzak
•Jaunartzeak
•Enpresa bazkariak
Eskaintza
•Self-service bazkari merkeak.
•Urtebetetzeak
•Taldeentzako eta ospakizunentzako bazkari
eta afariak.
•160 pertsonarentzako jangela
•Aparkalekua eta terraza
Igande gauean eta astelehenetan itxita
Egunero zabalik.
Iturrieta
Lasa jatetxea
Uxarte
Arraga auzoa / ARAMAIO
945 44 53 85 / 685 72 15 93
iturrietasagardotegia.blogspot.com
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA
Tel.: 943 76 10 55 / www.restaurantelasa.es
Udala auzoa 12 / ARRASATE
943 79 12 50 / 943 77 15 62
Eskaintza
•Eguenetik domekara irekita. Erreserbatuz gero
beste egunetan ere bai.
•90 lagunendako lekua.
•Etxeko sukaldaritza bailarako produktuekin.
•Karta zabala. Menu bereziak.
•Bertako sagardoa.
Eskaintza
•Jangela: 250 lagunendako.
•Karta.
•Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak
baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona min).
•Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).
•Kongresuetarako aretoa eta parking-a.
Eskaintza
•Eguneko menua
•Ezkontzak
•Bataio eta jaunartzeak
•Logela guztiak bainugelarekin
•Igerileku irekia
Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria
Mas Gastronomia 2009.
Eguazten arratsaldeetan itxita
herriak 17
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
UDAL ORDEZKARI IZANDAKOAK
Asun Billar | EAJko zinegotzia (1991-2003)
EAJko zinegotzi moduan hiru agintaldi egin zituen Angel Iturbe alkatearekin
Gizarte Zerbitzuetako batzordeburu izan zen 12 urtean
Besteak beste, eguneko zentroa egin eta Pake Leku eraberritu zuten
"Orain ez nintzateke zinegotzi aurkeztuko,
baina udal jarduna oso aberasgarria da"
agintaldi osoa baldintzatu zigun.
Bigarrena hala-moduzkoa izan
zen eta hirugarrena ona. Zortzi
urte nahiko txar pasata, hirugarren agintaldira aurkeztea
erabaki nuen.
mireia bikuña | oñati
Asun Billar (Oñati, 1948) EAJko
zinegotzi izan zen 12 urtez. Agintaldi "gogorrak" izan zirela esan
digu, "batez ere lehena. Diru gutxi
genuen", baina, era berean, udal
jarduna "aberasgarria" dela esan
digu. Gizarte Zerbitzuetako batzordeburua izan zen hiru agintalditan.
Orduan egindako proiektu esanguratsuen errepasoa egin dugu
haren etxean, Zubillagan.
12 urte haietan abian jarritako ze
proiektu azpimarratuko zenituzke?
12 urtez zinegotzi. Nolatan heldu
ziren Udalera?
Orduan, Oñatiko Caritasen nengoen
lanean, eta askotan joaten nintzen
Udalera laguntza eta diru bila eta
proiektuak aurkeztera. Angel Iturbek, alkatetzara aurkeztu zen lehen
urtean, proposatu zidan zerrendan
joatea. "Diru eske etorri ordez,
zatoz lanera", esan zidan. Caritasekin laguntza eske joaten ginenean, Angel zen batzordeburu.
Etxekoekin kontsultatu, eta baiezkoa eman nuen.
Esango nuke zinegotzi izan zinen
garaiko oroitzapen ona duzula?
Bai, zalantza barik. Oso aberasgarria da udal jarduna. Hiru agintalditan Gizarte Zerbitzuetako
batzordeburu izan nintzen eta
herritar askorekin izan nuen hartu-emana. Gainera, beste hainbat
batzordetako kide ere izan nintzen
eta aukera izan nuen elkarte,
kolektibo eta pertsona asko ezagutzeko.
Oroitzapen onak ditut, bai udal
langileekin eta teknikariekin izandako jardunarekin, baita gainerako alderdietako zinegotziekin
izandakoarekin.
Asun Billar, etxean, Zubillagan, sarreran dituen zuhaitzen ondoan. |
tekeela politikariak. Zortzi urtetik zortzi urtera, pertsona berriak,
ideia berriak sartzea ezinbestekoa eta onuragarria dela uste
dut. Izan ere, pentsamendu poli-
mireia bikuña
tiko bat edo beste izan, aldatzea
komenigarria da. Nik uste dut
ekarpen interesagarriak egin
ditzakeela Udalera heldu berri
den pertsona batek.
Hala da. Lehen urtea oso gogorra izan zen. Ez genuen dirurik
eta Udalak 40ko zorpetze maila
zuen. Izugarri handia. Hark
"Nire ustez, zortzi
urtean behin aldatu
egin beharko
lirateke politikariak"
Hiru agintaldi egin zenituen.
Nik bete ez nuen arren, beti pentsatu izan dut bi agintalditan
behin aldatu egin beharko lira-
Bai, baina zuk hiru egin zenituen?
Asun Billar, EAJko zinegotziekin eta Angel Iturbe alkatearekin. |
goiena
"Lehen urtean 40ko
zorpetze maila zuen
Udalak, eta ez
geneukan dirurik"
Eguneko zentroa, zaharren egoitza handitzea, Txiki Txoko haurreskola, Pake Leku eraberritzea,
etxebizitza sozialak, eta Gizarte
Zerbitzuak Bidebarrietan duen
bulegoa. Horiek abian ipini ziren.
Ni irten nintzenetik, eraikin horietan berrikuntzak, lanak eta beste
egin dituzte.
Arautegi batzuk ere ipini genituen abian: hirugarren munduarendako laguntzak zehazteko
arautegia eta presoen senideei
bidaietarako laguntzak emateko
arautegia. Lehenak izan ginen
arautegi hori egiten. 1998an egin
genuen. Gainera, emakumeendako ikastaroak antolatzen hasi
ginen eta drogamenpekotasun
prebentzio zerbitzua ematen hasi
ginen Agipad-ekin.
Lehen agintaldian etxerik
etxeko zerbitzua ematen zuten
langileekin enpresa bat sortu
genuen. Banaka egiten zuten lan,
eta ikusi genuen elkarrekin lan
eginez euren baldintzak asko
hobetuko zirela.
Asko aldatu da herriaren egoera
politika utzi zenuenetik?
Bai. Maiatzean bederatzi urte
beteko dira udal jarduna utzi
nuenetik. Zinegotzi izan nintzen
urteetan asko aldatu zen Oñati, eta ordutik gaur egunera
arte, ere bai. Gainera, esango
nuke aldaketak hoberako izan
direla.
magazinea
goiena telebista | goiena magazinea
Astelehenetik egubakoitzera, 19:45 | arritxu barrusok AURKEZTUA
debagoiendarrok dioguna
18
Arrasate
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
HAPO: erakusketa itxita, Hirigintza
Kontseiluak helduko die ekarpenei
Hilaren 15era arte zabalik dago oraindik Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren aurrerapenaren gainean edozein iradokizun egiteko epea
jokin bereziartua | arrasate
Zapatuan itxi zuten Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
(HAPO) aurrerapena herritarren
artean zabaltzeko erakusketa.
Abenduaren 16a ezkero egon da
zabalik eta ordutik, Juan Antonio
Urdangarin Hirigintza Saileko
teknikari buruaren arabera, "jende askotxo" gerturatu da Kulturatera. Oraindik ez dago parte
hartzearen gaineko datu zehatzik;
asteon emango dituztela adierazi du Urdangarinek.
Zaldibarko futbito txapelketaren 12. jardunaldia jokatu
behar zen atzean utzi berri
dugun aste bukaeran, baina
eguraldiagatik antolatzaileek
erabaki dute asteburu honetara atzeratzea. Hala, zapatuan
eta domekan jokatuko dira
12. eta 13. jardunaldiak.
Antolatzaileek behin-behineko egutegia zehaztu dute.
Zapatuan zein domekan partiduak 10:30ean hasi eta
16:30ean bukatzea proposatzen
dute. Hala ere, taldeek ikusgai
dute plan zehatza www.zaldibarkofutbitotxapelketa.com
webgunean, edozein aldaketa
eskatzeko. Horretarako, gaur
da azken eguna.
Ikastaroak eta musika
eskaintza zabala dago
asteon gaztetxean
Hirigintza Kontseiluaren ordua
Erakusketa itxi arren, otsailaren
15era arte egin daitezke ekarpenak BAZen. Herritarren proposamenak jaso ostean, plana idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztuko dira.
Hausnarketa lan horretan Hirigintza Kontseilua arituko da.
Kontseilu hori aspaldi osatu
zen denetariko talde, elkarte eta
eragileetako ordezkariez osatuta.
Izan ere, helburua da arrasatear
guztiak ordezkatuko dituen taldea
egotea kontseiluan. Urdangarinen
arabera, 30 lagunetik gora daude
Hirigintza Kontseiluan eta aldaketarik ezean, martxoaren 29an
egingo dute lehen bilera. Bilera
bat baino gehiago egin beharko
dute-eta, beraz, Hirigintza Sailak
kalkulatzen du Aste Santu ostean
Bi jardunaldi jokatuko
dira asteon Zaldibarko
futbito txapelketan
Urtarrilaren 19an Juan Antonio Urdangarin Hirigintza Saileko teknikari buruak bisita gidatua egin zuen. |
jartzea buru-belarri kontseiluak
ateratako ondorioekin lanean.
Ondorio horiek jasotzen dituen
agiria jendaurrean erakutsiko
da hilabetez, eta eskumenak dituzten bestelako administrazioei ere
jakinaraziko zaie. Erakusketa
horretako emaitzak jaso eta behin
behinekoz onartuko da agiria,
dagozkion aldaketekin. Aldaketok
egiturazko antolamenduaren
funtsa aldatzen badute Udalak
hasierako onespena eman beharko dio agiriari eta jendaurrean
irekiko du berriz, beste behin
onartu aurretik. Horren ostean
Udalak agiria EAEko Lurraldearen Antolamendurako batzordea-
jokin bereziartua
ri igorriko dio eta batzorde horren
txostena loteslea izango da lurralde antolamenduko tresnei, eta
Udalaz haratago dauden proiektuei. Hiru hilabete izango du
batzorde horrek txostena egiteko.
Eta aldaketa horiek guztiak egin
ostean, behin betiko onartuko da
HAPO berria.
Arrasateko gaztetxeak eskaintza zabala izaten jarraitzen
du herriko gazteei begira.
Ohiko ikastaro eta tailerrak
ez dira falta; gaur, Djembe
eta zirko ikastaroak; bihar,
dantza ikastaroa; eguaztenean,
soinu teknikari ikastaroa,
eskalada topaketak eta goma
-apar tailerra.
Horrez gain, musika
eskaintza zabala egongo da:
eguenean Vomitok joko du
Kooltur Ostegunak ekimenaren barruan, egubakoitzean
Governors eta Drop! taldeek
joko dute eta zapatuan, Aggressive Combat, Dubling Boys
eta Maraboots taldeak izango
dira gaztetxeko agertokian.
Gesalibarko jaietako ekitaldi gehienetan,
parte hartze altua eta giro ederra
Aspertzeko astirik ez: Toka txapelketa, bertso afaria, patata tortilla, luncha...
j.b. | arrasate
"Oso balorazio ona egiten dugu.
Parte hartze altua izan da eta
auzotarrak gustura aritu direnez,
gu oso pozik gaude". Manex Barrenetxea Gesalibarko jai batzordeko kidearen hitzak dira. Eguba-
koitzean, txupinazoaren ostean,
Toka lehiaketaren hasi ziren
jaiak; 12 bat lagun elkartu ziren:
"Lehen aldia izateko, jende askotxo". Gero, bertso afaria izan zen
Jentil-Ola elkartean. Jokin Labaien
ezin izan zen agertu eta haren
Manex Agirre eta Urko Egaña, egubakoitzeko bertso afarian. |
miren barrenetxea
ordez Urko Egaña aritu zen Manex
Agirre aramaioarrarekin batera.
60 lagun elkartu ziren: "Bertsolariak oso ondo aritu ziren eta
giro ederra jarri zuten".
Kantuan, elurra mara-mara
Zapatu eguerdian lehenengoz
egin zuten patata tortilla lehiaketa. Zazpi lagun elkartu ziren
eta auzotarrez osatutako epaimahaiak lan zaila izan zuen
onena aukeratzen. Aurten nobedaderik ez da falta izan,
beraz.
Arratsaldean auzotarrak kantuan irten ziren Santa Ageda
bezpera ospatzeko. Eguraldiak
ez zuen lagundu: "Kantuan irten
ziren adineko auzotarrak esan
ziguten aspaldian ez zirela kantuan irteten elurra mara-mara
zebilela", azaldu du jai batzordeko kideak. Atzo, luncha egin zuten
jaiekin amaitzeko.
Patata tortilla lehiaketako epaimahaia, zazpietatik onenak aukeratzen. |
Zapatu arratsaldean Santa Ageda kantuan irten ziren auzotarrak. |
m.b.
m.b.
Arrasate 19
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Lezetxikiko ondarea babestu eta
bertako ikerketa bultzatuko dute
Aranzadi Zientzia Elkartea eta Udala elkarlanean dabiltza babes hori lortzeko
ubane madera | arrasate
Lezetxiki babesteko prozesua
hasita dago. Arrasateko Udalak
eta Aranzadi Zientzia Elkarteak
hitzarmena sinatuko dute laster
Arrasateko arkeologi ondarea
babestu eta Lezetxikiko ikerketa
zientifikoarekin segi dezaten.
Hitzarmenaren barruan, Arrasateko Udalak 18.000 euro emango ditu hiru urtean; eta Aranzadi elkartearekin batera, Eusko
Jaurlaritzari eskatuko diote Lezetxikiri merezi duen babesa eman
diezaiola. "Uste dugu oso garran-
tzitsua dela babestuta egotea. Oso
garrantzitsuak dira egindako
aurkikuntzak eta uste dugu beharrezkoa dela haiek babestu, ikerketa zientifikoa gaurkotu eta
jendartera taularatu", adierazi
du Kepa Urteaga Kultura zinegotziak Arrasate Irratian.
350.000 euro ekintzetarako
Bada, hori da Udaleko Kultura
Sailak 2012rako duen helburuetako bat. Garrantzitsuenen berri
eman du Urteaga zinegotziak
herriko irratian.
Besteak beste, nabarmendu
du kultura ekintzetarako aurrekontua 350.000 eurokoa dela. "Udal
aurrekontuan murrizketa handienetako bat izan du kulturak,
eta nahi genuena zen hori eguneroko jardunean ez igartzea;
beraz, kopuru hori ekintzetarako
bakarrik erabiliko da", azpimarratu du.
Kafe antzokirik ez
Bestalde, Arrasaten kafe antzoki
bat egiteko kalean dagoen interesaren harira jakinarazi du
aurten behintzat, ez dela halakorik egingo. "Agian lehen pausoak
eman daitezke, baina aurten ez
dut uste urterik hoberena izango
denik. Bestalde, ez dakit halako
zerbait Udaletik lantzea komenigarria den. Koolturrek gaztetxean
egiten duenaren antzeko zerbait
landu ahal izango litzateke, hori
bai. Arrasaten leku asko daude,
aproposak izan daitezke eta proposamen ugari egon dira".
3D filmak
Eta bestelakoen artean, Amaia
antzokiaren digitalizazioak ematen dituen aukera berriak azpimarratu ditu Urteagak, besteak
beste, filmak 3D formatuan ematea. "Nahi duguna da Arrasateko
jendeak Arrasaten gozatzea kultur
eskaintzak. Halakoak orain arte
bakarrik zeuden Gasteizen, Donostian, Bilbon… eta arrakasta handia izan du Arrasatekoak."
esanak
"Parte hartzea,
parte hartzea eta
parte hartzea; hori
da herritarrei
eskatuko niekeena"
kepa urteaga | kultura zinegotzia
"Koolturrek oso lan
ona egiten du eta
eguenero
kalitatezko
ikuskizunak
ekartzen ditu"
kepa urteaga | kultura zinegotzia
Arrasateko koloreak eta sardina, Bandaloaren grazia: 15
zentimo herritar bakoitzari
Aratusteetako iragarle
Bizkaia etorbideko igogailuaren konponketak
Maitane Mazmela arrasatearrak egindako lanak
irabazi du Aratusteetako kartel lehiaketa
ubane madera | arrasate
Sardinaren Oreka. Izenburu hori
duen kartela aukeratu du Udalak
Arrasateko Aratusteak iragartzeko.
Maitane Mazmela (Arrasate,
1986) da egilea: "Platerekin oreka
jokoak egiten dituzten pailazo
bat irudikatu gura nuen eta Aratusteekin lotura izateko jaien
bereizgarri den sardina ekarri
dut. Bestalde, Arrasateren koloreak ere erabili gura nituen, eta
pailazoaren tutuan sartu dut
kolore morea".
Ordenadorearekin egin du
kartela, "collage itxura eman
gura nion eta benetako irudiak
tartekatu ditut ilustrazioekin",
gaineratu du industria diseinuan
ingeniaria den Mazmelak.
Berez hileko hirugarren zapatuan
tokatzen den baserritarren azoka
egunez aldatu eta oraingo zapatuan,
otsailaren 11n, egingo dute. Hitzordua, betiko moduan, 09:00etan
hasi eta 14:00ak arte.
doako eskolak, aukean
Gimnasia abdominal hipopresiboa
doan probatzeko aukera emango
du AUKEAk oraingo egubakoi-
15 zentimo ordaindu beharko
du arrasatear bakoitzak Bizkaia
etorbideko igogailua konpontzearren.
Hori da aurreko asteburuko
bandalismoak herritarrengan
izango duen eragina. Izan ere,
3.500 euro kosta zaio Arrasateko Udalari asteburu gauean
apurtutakoa konpontzea.
Bestalde, Arrasateko urbanoan
ere igarri dute apurketaren
eragina: normalean 29 bidaiari
izaten ditu hango geltokian;
bada, urtarrilaren 31n 53 lagu-
datua
80
bidaiari
Normalean 29 bidaiarik
erabiltzen duten urbanoa
80 bidaiarik erabili dute.
nek erabili zuten eta otsailaren
1ean, berriz, 80 bidaiarik.
Ikusten den moduan, baten
graziak beste askoren desgrazia
ekar dezake.
Fibromialgia eta nutrizioa berbagai izango du
Dorleta Martinez medikuak bihar, martitzena
Maitane Mazmela, berak egindako kartela erakusten. |
U.M.
OHARRAK
baserritarren azoka:
aldaketa
U.M. | arrasate
Urbanoan gorakada
400 euroko saria
Bada, herriko Aratusteak iragartzeko bidea izateaz gainera, 400
euro poltsikoratuko ditu gazte
arrasatearrak.
herritar guztien poltsikoan du eragina
tzean. Parte hartzeko betebehar
bakarra da aldez aurretik izena
ematea. Abdominal mota horiek
ikasteko beste bi hitzordu ere egin
dituzte: martxoaren 16an eta apirilaren 20an.
sukaldaritza eta
argazkigintza
Gazte Sailak bi ikastaro antolatu
ditu Aste Santura bitartean: batetik, argazkigintza ikastaroa emango du Antonio Murillok. Otsaila-
ren 20tik apirilaren 2ra bitartekoa
izango da. Eskolak astelehenetan
izango dira, 18:00etatik 20:00etara,
Kulturaten.
Eta bestetik, hastapen mailako sukaldaritza erakutsiko dute
Igor Otaduiren eskutik. Kasu
horretan ikastaroa otsailaren
22tik martxoaren 28ra izango da,
eguaztenetan, 18:00etatik 20:00etara, Lanbide Hastapeneko sukaldean. Izena Gazte Bulegoan eman
beharra dago.
18:30erako Amaia Udal Antzokian egin du hitzordua Dorleta
Martinez medikuak elikaduraren gaineko hirugarren hitzaldirako. Fibromialgia, nutrizioa eta beste terapia natural batzuk
izenburupean, halako gaixotasunen arrazoiak azalduko ditu eta
gaitz horiek dituztenen bizi kalitatea hobetzeko gomendioak
emango ditu, betiere elikadura zaintzea oinarri hartuta. Martinezek Arrasaten egingo duen azkenaurreko hitzaldia izango da
martitzenekoa. Azkena hilaren 21ean izango da. Kantzerraren
eta elikaduraren arteko lotura, hura prebenitzeko nutrizio
gomendioak eta bestelakoak azalduko ditu medikuak orduan.
Jakinarazle postuaren aldi baterako beharrak
betetzeko lan-poltsa osatuko du Arrasateko Udalak
Lan-poltsa osatzeko hautaketa prozesua deituko du Arrasateko
Udalak. Hain zuzen ere, jakinarazle postuaren aldi bateko beharrak betetzeko gura du osatu lan-poltsa. Gobernuaren gaurko
batzarrean landuko duten puntuetako bat da hori. Horrekin
batera, kexu kontuak ere izango dituzte mahai gainean: Biteri
plazan ipini duten feria aparailuak auzotarren artean eragindako kexuak, hain zuzen. Eta bestelako gairen bat nabarmentzearren, alde zaharreko oinezkoen gunea antolatzeko Hirigintza
Sailetik egindako proposamena ere izango dute aztergaien artean
Udal Gobernuko kideek.
20
Bergara
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
EAJko udal taldea, joan den abenduan egindako osoko bilkura baten ateratako argazkian. |
e.m.
Alkatearen jarrera salatu du
EAJk bilkurako irainengatik
Osoko bilkuran EAJren kontrako irainak baimentzearren,
EAJren ustez alkateak ez luke karguan jarraitu behar
edu mendibil | bergara
Asteleheneko osoko bilkuran
EAJren kontrako irainak baimentzearren Jesus Elortza alkatearen jarrera salatu dute. "Ez
du egoerak eskatzen duen moduan
jokatu eta, beraz, ez luke karguan
jarraitu behar horrelako gertakariak onartzen baditu", adierazi du Aintzane Oiarbide EAJko
bozeramaileak.
Debagoieneko AHT Gelditu
Elkarlana, Angiozarko Herri Batzarra eta Bergarako Gazte Asanbladaren izenean aurkeztutako mozioa
eztabaidatzen ari zirela etorri zen
polemika. Hainbat azpiegituratako lanak geldiaraztea eskatzen
zuen testuak, AHT, erraustegia,
Jaizkibelgo superportua, Zubietako makro-espetxea eta autobideak
tartean.
Herritar batzuen pankartak
Udal Gobernuaren botoekin onartu zuten mozioa. PSE-EE eta EAJ
mozioaren kontra azaldu ziren.
Aintzane Oiarbidek zera adierazi zuen boto esplikazioan: "Ulertzen dugu angiozartarrak haserre
egotea AHTrekin. AHTren aldekoak gara, baina ez dugu sekula
defendatu baldintza horietan igarotzea Angiozartik, sarraskia
Aratusteetako ikuskizunetarako sarrerak
salgai gaur eta bihar Udal Pilotalekuan
Pirritx, Porrotx eta Mari Motots pailazoen 'Zazpikoloroa' Aratuste-zapatuan
e.m. | bergara
Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsen
Zazpikoloroa azken ikuskizuna
Aratuste-zapatuan ikusteko aukera izango da Udal Pilotalekuan.
Bi emanaldi egingo dituzte: 16:00etan eta 18:30ean. Gaur, astelehena, eta bihar, 18:00etatik 21:00etara, Udal Pilotalekuan salduko
dituzte sarrerak, 5 eurotan. Bakoitzak gehienez sei sarrera hartu
ahal izango ditu. Aratuste-domekan, otsailaren 19an, Zirtaka
taldeak Maddi Pirata eskainiko
du pilotalekuan, 17:00etan. Neskamutikoak pirata jantzita joatea
eskatu dute; sarrerak gaur eta
bihar izango dira salgai, 3 eurotan.
Mozorroen afaria azokan
Aratuste-zapatuan mozorroen
afaria izango da Oxirondo azokan,
21:30ean. Txartelak 15 euroren
truke daude eskuragarri.
delako. Angiozar gutxien eragiten
zuen proiektuaren alde egin
genuen eta horrekin lotuta Lamiategi elkarteak egindako lana
goraipatu nahi nuke". Mila Elortzak ere hartu zuen hitza: "Orain
dela 20 urte hasi ginen AHTren
kontra lanean, hain zuzen EAJk
Udalean, Diputazioan eta Jaurlaritzan agintzen zuenean. Angiozarrera joan besterik ez dago
AHTren ondorioak ikusteko.
Inondik inora errentagarria ez
den proiektu bat, AHT, egunetik
egunera azkarrago doa".
Herritar batzuek PNV Diruzaliak eta PNV Txikitzaile zioten
pankartak erakutsi zituzten eta
Aintzane Oiarbidek horrelako
irainak bilkuran onartzen ote
zituen galdetu zion alkateari,
"bakegintzan eta politikagintzan
zabaldutako bide berriari mesederik ez diotela egiten". Pankartok
adierazpen askatasunaren isla
zirela erantzun zion alkateak.
EAJk salatu egin du alkatearen jarrera. Oiarbideren hitzetan,
"herritarren aurrean agertzeko
eta iraindutako zinegotziei barkamena eskatzeko zein babesa
emateko eskatzen dugu".
EAJko udal taldearen bozeramailearen iritziz, “Bilduk eta,
bereziki, alkateak, argi utzi behar
dute bide politikoekiko eta errespetuarekiko hartu duten jarrera.
Prentsaurrekoan esatearekin ez
da nahikoa, ekintzen bidez erakutsi behar dute". Jeltzaleen
bozeramaileak EA eta Aralar
taldeei eta, bereziki, bi alderdi
horietako zinegotziei eskatu die
“gertakari horien aurkako jarrera hartzeko eta, era berean, salatzeko; izan ere, udalbatzarrean
ez ziguten EAJko zinegotzioi
babesik eman”. Azkenik, Aintzane Oiarbidek honakoa azpimarratu du: "Ez dugu onartuko
horrelako beste gertakaririk Bergarako Udalean".
OHARRAK
HIKA ikastaroa
otsailean jardunekin
Jardunek antolatuta, otsailaren 13tik 23ra hika ikastaroa
emango du Juan Martin Elexpuruk; bi orduko zortzi saio
izango dira astelehenetik eguenera, 18:30etik 20:30era. Argibideak Jardunen edo 943 76
08 19 zenbakian.
ortu ekologikoaren
gaineko ikastaroa
Eskoriatzan aurkeztu zuten Zazpikoloroa, joan den azaroan. | goiena
Bestetik, otsailaren 17an, Udal
Musika Bandak eta Bergarako
Orkestra Sinfonikoak Aratusteetako ohiko kontzertua eskainiko
dute, Udal Pilotalekuan, 22:30ean.
Mamma mia! filmeko soinu banda egokitu du Alfredo Gonzalez
Chirlaque zuzendariak.
Bazkaria erretiratuetan
Bestalde, San Joxepe elkarteak
Aratusteetako martitzenerako
bazkaria iragarri du. Otsailaren
21ean izango da. Izen-ematea
erretiratuen egoitzan egin daiteke. Argibideak bertan edo 943 76
21 40 telefono zenbakian.
Udaleko Kultura Zerbitzuaren
eskutik, ortu ekologikoaren
gaineko oinarrizko ikastaroa
izango da San Juan auzoko
elkartean, otsailaren 7an, 9an,
13an eta 14an, 17:00etatik
21:00etara. Argibideak kultura
etxean, 943 77 91 58 telefonoan.
mariaren lagundiko
ikasleen zozketa
DBHko 4. mailako ikasleen
zozketan 2.578 izan da saritutako zenbakia. Txartelaren
jabeak Mariaren Lagundira
(943 76 25 40) dei dezake otsailaren 29a baino lehen.
Odol ateratzea
egingo dute etzi
anbulatorioan
Aurten ere hamabostean behin
egingo dituzte odol ateratzeak
anbulatorioan, 18:00etatik
20:30era; etzi, eguaztena, urteko hirugarren hitzordua izango da. Azkenekoak, urtarrilaren 25ekoan, 70 odol ateratze egin zituzten eta 11 odol
emaile berri joan zen. Elkarteko arduradunak oso pozik
azaldu dira jasotako erantzunagatik. Zuzendaritzan pare
bat aldaketa egin ostean, hauek
dituzue elkartearekin harremanetan jartzeko telefono
berriak: Antonio Herzog: 669
10 89 77 edo 943 76 36 90. Eta
Dulce Rodriguez idazkaria:
628 07 97 72 edo 943 76 22 36.
Zine emanaldiak
hamabostean
behin gaztetxean
Bergarako gaztetxean berriro
ekin diote zine emanaldiak
antolatzeari. Aurrerantzean,
hilean bi emanaldi egingo dituzte, hamabostean behin.
Hurrengo emanaldia otsailaren 12an izango da. El tercer
hombre (1949) klasikoa eskainiko dute. Carol Reedek zuzenduta, Joseph Cotten, Trevor Howard
eta Orson Welles dira protagonista nagusiak. Graham Greene
idazlearen nobelan oinarritutako lana da. Gaztetxeko zine
emanaldiak antolatzeko, egubakoitzero izaten dira bilera
irekiak, 19:00etan.
Gurasoendako
berbaldia
hilaren 15ean
Udaleko Prebentzio Zerbitzuak
gurasoei zuzendutako hitzaldi
sorta amaitzeko, otsailaren
15ean La importancia de los
los hábitos de alimentación en
la infancia izenburuko
hitzaldia izango da kultura
etxean, 18:00etan.
Umeak zaintzeko zerbitzua
jartzeko gertu azaldu da Udala, gurasoek hitzaldira joateko aukera izan dezaten. Hala
ere, gutxieneko baldintza
batzuk bete beharko dira aipatutako zerbitzua jartzeko;
tartean, umeen gutxieneko
eta gehieneko kopuruari eta
umeen adinari begiratuta.
Edozein argibidetarako
943 77 91 26 telefono zenbakira edo aloidi@bergara.net
helbide elektronikora jo daiteke. Esan bezala, hilaren
15ekoa da joan den urtarrilaren 19an abian jarritako hitzaldi sortaren laugarren eta azken
hitzordua.
bergara 21
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Lapurtuko
haurrei
buruzko
mozioa
e.m. | bergara
Patxi Marinak sukaldaritza begetarianoari buruzko ikastaroa emango du Artatsen otsailaren 29tik martxoaren 28ra. | goiena
Kutxa Ikasgelekin hainbat ikastaro
egiteko aukera datozen asteotan
Aipatutako jardueraren bidez, bizi-kalitatea hobetzeko asmoz, prestakuntza
osatzeko eta zaletasunak ugaritzeko aukera ematen die Kutxak bezeroei
edu mendibil | bergara
Kutxa Ikasgelen eskutik, Bergaran
hainbat ikastaro egiteko aukera
izango da datozen asteotan. Aipatutako jardueraren bidez, prestakuntza osatzeko eta zaletasunak
ugaritzeko aukera ematen die
Kutxak bezeroei. Bizi-kalitatea
hobetzen laguntzen duten jarduerak eskaintzea da helburua.
Neguan eta udaberrian Bergaran izango den eskaintzaren
berri eman dute. Garapen pertsonaleko trebetasunak, sukaldaritza eta dantza jorratzeko
aukera izango da.
Garapen pertsonala
Hain zuzen ere, honakoak dira
Bergaran antolatutako ikastaroak: Ekialdeko eta Mendebaldeko masajeak Jose Luis Abuineren eskutik apirilaren 18tik
maiatzaren 23ra (12 ordu); Jose
Luis Domingok El Realismo. Un
paseo por la narrativa del siglo
XIX izenburuko ikastaroa emango du apirilaren 17an hasita (15
ordu); Felix Aresek, Historia de
la ciencia izenekoa otsailaren
lokatza
Lokatza: zozketaren irabazlea
Lokatza Ziklismo Eskolak Gabonetan egindako zozketan 8.268 izan
zen saritutako zenbakia eta Maria Dolores Arantzabalek eskuratu du
saria: mendiko bizikleta eder bat eta 1.000 euro. Kintoen afarian
elkartu eta Pello Garitanori erosi zion saritutako zenbakia Maria
Dolores Arantzabalek. Goiko argazkian, irabazlea Lokatzako Pello
Garitanorekin eta i2 bizikleta dendako Jose Manuel Martinekin.
12tik aurrera (10 ordu); grafologia Irune Ibarrarekin landuko
dute martxoaren 16an hasita (12
ordu); Patxi Marinak sukaldaritza begetarianoa azalduko du
Artatsen otsailaren 29tik aurrera; eta, azkenik, spinning eta
sabel dantza eskolak ere iragarri dituzte.
Edozelan ere, ikastaro bakoitzaren azalpen zehatza jasotzeko
eta eta izen-ematea egiteko 902
54 00 40 telefono zenbakira (08:00etatik 14:30era) jo dezakete interesatuek.
Uxue Alberdi,
Miguel Altunako
ikasleekin
Joan den asteleheneko osoko
bilkuran, mozio baten bakarrik
jarri ziren ados udalbatza osatzen duten alderdi guztiak: hain
zuzen, lapurtutako haurrei
buruz Batzar Nagusietan egindako erakunde adierazpenari
babesa eman zioten aho batez.
Berdintasun Politiken, Giza
Eskubideen eta Oroimen Historikoaren batzordean hasi
dituzten lanekin jarraitzeko
konpromisoa hartu zuten Batzar
Nagusiek, harik eta egitateak
argitu arte.
Gipuzkoa, kaltetuena
Gipuzkoa da kaltetu gehien
dituen lurraldea Euskal Autonomia Erkidegoan. Jakingo
duzuenez, 50eko hamarkadatik
90eko hamarkadara bitartean
administrazio-irregulartasun
batzuk izan zirela-eta, jaioberrien bidegabeko jabetzeen edo
adopzio irregularren susmoa
dago. Kaltetuen elkarte batzuk
gonbidatu zituzten joan den
irailean Gipuzkoako Batzar
Nagusietara, argudioak eta
kezkak azal zitzaten. Ordutik
hona, hainbat gertakari izan
dira, hala nola gorpuak hilobitik ateratzea eta ospitale eta
kliniketako ikerketak.
Osoko bilkura luzea
Asteleheneko gai-zerrendak 23
puntu zituen, eta luze joan zen
batzarra: 2 ordu eta laurden
pasatxo. Herritar gutxi batzuek
jarraitu zuten bilkura.
Biodantza, yoga eta
eskulanak, urte berriko
aukerak
Biodantzari dagokionez, astelehen arratsaldeetan izango
dira eskolak Mariaren Lagundian, 18:30etik 20:30era. Umeendako saioak ere izango dira,
martitzenetan, 17:15etik 18:15era. Argibideak 626 66 12 92
(Mentxu) telefonoan.
Shamadi Yoga elkarteak
urteak daramatza eskolak
ematen: hatha-yoga, radja-yoga, erlaxazioa eta arnasketa
lantzen dute eta laster nidra
-yoga erakusten hasiko dira.
Izen-ematea: 629 23 57 53.
Azkenik, Xanti Arrietak
zeramika eskolak ematen ditu.
Gaztetxoen eta helduen taldeak, aste barruan edo zapatuetan. 656 77 85 91 (Xanti).
Nutrizioa haurtzaroan:
ikastaroa martxoan,
eguaztenetan
Udalak 2-3 urteko haurren
gurasoei zuzendutako nutrizio
ikastaroa antolatu du martxorako. Eskolak eguaztenetan
izango dira, 18:00tik 19:30era,
gaztelekuan. Bergarako Mireia
Alberdi dietista-nutrizionista
izango da irakaslea, eta parte
-hartzaileek ondorengo gaiak
jorratuko dituzte: elikadura
osasuntsua, haurren loditasuna, ohiturak finkatzearen
garrantzia, elikagaien ezaugarriak, jangela zerbitzua,
errazioak, litxarreriak, janari azkarra… Ikastaro teoriko
-praktikoa izango da, sukaldea
ere erabiliko dutelako. Izen
-ematea otsailaren 13tik 24ra
kultura etxean. Argibideak
943 77 91 60 telefonoan.
bizikasi
Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak hitzaldia egin zuen aurreko
eguaztenean Miguel Altuna institutuan. Sekulako ikusmina piztu zuen
Alberdiren hitzaldiak, eta areto nagusia bete egin zuten ikasleek. Bere
idatziei buruz eta bizipen/idazmenen kontakizunetan murgildu zen
bertsolari elgoibartarra. Berebiziko garrantzia eman zion Alberdik
egunerokotasunean oinarritutako pasadizoei. Heriotzaren aurrean
dugun beldurraz, sexu bereizketaz, intimitateaz eta bakoitzak bizitza
ulertzeko duen moduaz jardun zuen. Bukatzeko, abestutako kopla
batekin agurtu zen Alberdi, ikasleen txalo artean.
22
oñati
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Azaroan irakasle bat Alemanian egon zen Job-shadowing
delakoa eginez. "Gure irakaslea
hango irakasle baten itzal bihurtu zen. Eskolaren egunerokotasuna eta beste irakasleen e lana
aurrez aurre ezagutzeko aukera
izan zuen", esan digu Lukene
Igartua ikasketaburuak.
Hurrengo pausoa urtarrilean
eman zuten. Bi irakasle eta lau
ikasle Alemanian egon ziren. "35
bat ikasleko taldetxoa osatu
genuen, eta elkarrekin askotariko
ekitaldiak egin genituen, ikastetxe
barruan eta kanpoan", esan digu
Igartuak.
Bideoak grabatu
Mikel Martin, Ane Irigoien, Ainize Arrazola eta Lur Paramos, Alemaniara egindako bidaian. |
zuazola-larraña institutua
Oñati, Danimarka, Polonia,
Alemania eta Turkia, eskutik
Zuazola-Larraña Institutuko ikasleek Comenius
programan parte hartzen dihardute
mireia bikuña | oñati
Zuazola-Larraña Institutuko DBHko 2. eta 3. mailetako ikasleak
Comenius programako kide dira.
Europako Batasun Ekonomikoaren beka programa bat da Comenius, Europako herrialdeetan
ikasten duten ikasleen arteko
mugikortasuna sustatzeko. Helburuetako bat ingelesaren erabilera bultzatzea da.
Oñatiarrekin batera Danimarka, Alemania, Turkia eta Poloniako ikasleek dihardute.
Eager to learn, eager to share
(ikasteko gogoz, banatzeko gogoz)
da proiektuaren izena eta bi ardatz
nagusi ditu: ikasleek irakaskuntza-prestakuntza prozesuaren
analisia egin eta bost eskolek
erabiltzen duten metodologia konparatzea; bestetik, elkartrukea
egiten dutenean, ikasleen etxeetan
egingo dute egonaldia.
'Job-shadowing'
Zuazola-Larraña Institutuko bi
irakasle Danimarkan egon ziren
ikasturte hasieran –irailean–,
proiektua abian jartzera. Orduan
zehaztu zituzten elkartrukerako
datak, ikasle kopurua eta egin
beharreko lanak.
Alemaniara egindako bidaiaz gain,
beste hainbat lan ere egin dituzte
ikastetxean. Lehen hiruhilekoan
ikasle bakoitzak bere familiari
buruzko bideo bat grabatu zuen.
Era berean, beste herrialdeetako
ikasleen bideoak ikusi zituzten.
"Harrituta geratu ziren ingelesa
bost era ezberdinetara entzun
zutenean, baita hango ikasleek
zuten ordutegi ohiturekin", esan
digute.
Comenius programan parte
hartzeko ezinbestekoa da ingelesez berba egitea. Hizkuntza hori
aintzat hartuta, ingeleseko testuekin lan egin dute. Zuazolakoek
euren lanak beste herrialdeetara
bidali zituzten, eta alderantziz,
eurek Danimarkan, Polonian,
Turkian eta Alemanian egindakoak
jaso zituzten. Skype bidez ere
konexioak egin dituzte. "Alemanian
egon garenean bideo batzuk grabatu dituzte euskarazko oinarrizko esaldiekin. Gu ere hasi gara
beste hizkuntzak erabiltzen", kontatu digu Igartuak.
Maiatzean Poloniara joango
dira, eta azaroan etorriko dira
lau herrialdeetako ikasleak eta
irakasleak. 2013an Turkiara eta
Danimarkara joango dira.
Oñatiko duatloian izena
emateko epea zabalik
Helbide honetan eman behar da izena
martxoaren 5a baino lehen: 'www.triatloi.org'
m.b. | oñati
Oñati Triatloi Taldeak antolatzen duen duatloia martxoaren
10ean jokatuko dute eta dagoeneko zabalik dago izena emateko epea: gaurtik martxoaren
5era arte. Interesatuek www.
triatloi.org atarian sartu eta han
egin beharko dute inskripzioa.
20 euro ordaindu beharko da
izen-emate bakoitzeko. Ordainketa txartelarekin egin ahal
izango da. Izen-ematea ontzat
emango dute ordainketa ziurtagiriarekin batera.
Euskadiko Triatloi Federazioak babesten duen proba izanik, ezinbestekoa da 2012ko
federatu txartela eguneratuta
izatea.
Gehienez, 466 parte-hartzaile onartuko dituzte. Dortsal
guztiak banatzen direnean, izen
-ematea itxi egingo dute, oraindik epea bukatu barik badago
ere. Ez dituzte korrikalari gehiago onartuko.
Arantzazu Ibarrondo, automaileguak egiteko makinarekin. |
txomin madina
Iazko proba berberak
Proba 15:30ean hasiko dute neskek. Emakume gutxi badago,
guztiak batera irtengo dira
15:45ean. Iaz egindako moduan,
lehenengo proba herrian 10 kilometro korrika egitea izango da.
Ondoren, bizikleta hartu eta 40
egingo dituzte (Oñati-Bergara
-Antzuola-Deskarga-Legazpi-Oñati). Azken proba berriro korrika:
bost kilometro.
Probaren gaineko informazio gehiago gura dutenek www.
txantxiku.net ataria begiratu
edo oinatikoduatloia2012@gmail.
com helbidera mezua bidal dezakete.
QR kodeak erabiltzen hasi
dira jada liburutegian
Bestalde, automaileguak egiteko makina ipiniko
dute abian datozen egunetan
m.b. | oñati
Hasi dira liburutegiko liburuetan,
DVDetan eta CDetan QR kodeak
erabiltzen. Lauki itxurako puntukako barra-kodeak dira QRak,
eta produktuaren gaineko informazio osagarria jasotzeko balio
dute. "Idatzizko informazioa izan
daiteke, edo ikus-entzunezkoa,
baina, betiere, multimedia. Adibidez, pelikula bat bada trailerra
agertzen da eta CDa bada, bideoklipa. Liburuaren kasuan, idazlearen bibliografia edo liburuari
Merkatu librea eta
iraunkortasuna Zero
Zaborrekoen tailerrean
Oñatiko Zero Zabor taldeak
beste tailer bat egingo du
eguaztenean, hilaren 8an,
kultura etxean, 18:30ean. Parte-hartzaileak mahai baten
inguruan bilduko dira eta
merkatu librearen eta iraunkortasunaren inguruko testuak
irakurri eta iritziak emango
dituzte. Orain arteko tailerretan egindako moduan, testua
irakurri eta iritzia eman gura
ez duenak ere parte har dezake.
Zero Zabor taldearen
asmoa da guztion artean kontzeptu batzuk barneratzea eta
bertatik irten daitezkeen interpretazio ezberdinak elkarrekin
kontrastatzea.
Bizikleta foroa
martxan jartzeko
lehen bilera bihar
Bizikleta foroa martxan ipini
gura du Udalak, eta bilera
irekia egingo du bihar, martitzena, hilak 7, 18:00etan,
udaletxean. Aurretik bizikleta plana garatzen parte hartu
zuten kideei gonbidapena
bidali diete, baina ekarpenak
egin ditzaketen herritar guztiei luzatu diete deia. Bileraren helburua da aurrez hasitako lanari jarraipena ematea,
eta hurrengo urtetarako egitasmoak eta lehentasunak
adostuko dituzte.
Gainera, bizikletaren erabilera sustatzeko landu daitezkeen neurriak zehaztuko
dituzte. Herritarrek eta kolektiboek gura beste ekarpen
egin ditzakete.
buruzko bideoa", esan digu liburutegiko arduradun Arantzazu
Ibarrondok.
Zer behar dugu QR kodeak
erabiltzeko?: "Smartphone bat
beharrezkoa da, Internetarako
konexioarekin. Liburutegian wifia daukagu eta arazo barik konekta gaitezke. Gainera, QR kodeak
irakurtzeko aplikazioa behar
dugu. Internetetik erraz jaits
daiteke, eta doan. Telefonoarekin
QRa eskaneatu egiten da eta zuzenean loturara eroaten gaitu",
esan digu Ibarrondok.
Proba modura hasi dira QR
kodeak erabiltzen. "Guk dakigula, behintzat, Muskizen bakarrik
dituzte kodeak. Gu bigarren liburutegia gara. Esperientzia berria
izango da, eta ikusiko dugu nolako erantzuna duen".
Automailegua
Bestalde, laster hasiko dira automaileguak emateko makina erabiltzen. "Egun, liburutegiko langileok egiten dugu mailegu prozesua. Aurrerantzean, liburuak
hartzeko eta itzultzeko makina
egongo da", esan digute. Dena
den, langile bat egongo da informazioa ematen.
aretxabaleta, eskoriatza
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
23
Eskoriatza
Gorka Azpitarte presoaren aldeko
ekintzak deitu dituzte egunotarako
Abian da Vivonne espetxeko zuzendariari gutunak igortzeko kanpaina
Udalean mozioa sartzearekin batera, zapatuan ibilaldia egingo dute
Mirian Biteri | Eskoriatza
Gorka Azpitarte eskoriatzarrak
eta harekin batera Frantziako
Poitiers Vivonne espetxean dauden presoek borrokan segitzen
dute, euren kontra hartutako
zigor neurriengatik protesta egiteko. Eskoriatzako presoen alde-
ko taldeak espetxe horretan bizi
duten egoeraren berri ezagutarazi nahi du, eta, horretarako,
hainbat ekintza antolatu ditu
datozen egunotarako.
Batetik, espetxeko zuzendariari eskutitzak bidaltzeko kanpaina jarri dute abian: aste osoan
Herriko erretiratuek mahai-joko
txapelketa egingo dute otsailean
M.B. | Eskoriatza
Eskoriatzako Olazar erretiratuen
elkartearen eskutik, mahai-joko
txapelketa egingo dute otsailaren
16an eta 17an. Izena eman gura
duten bazkideek egubakoitzera
arte, otsailak 10, dute aukera,
martitzenetan eta eguenetan,
11:00etatik 12:30era, elkartearen
egoitzan.
Olazartik jakinarazi dute briska, tute, mus, domino eta bestelako hainbat mahai-jokoren txapelketa egingo dutela, eta opariak
egongo direla. Horrekin batera,
gogorarazi dute joko guztiak
bikoteka izango direla.
Taberna, itxita
Bestalde, erretiratuen taberna
itxita dago ostera ere joan den
eguaztenaz geroztik. Udaletik
jakinarazi digute hilaren 17ra
arte ez dutela zabalduko. Azaro
hasieran Txukunberri enpresak
aretoaren kudeaketa utzi zuen,
eta Udalak aldi baterako langile
bat kontratu zuen. Bitartean,
taberna ustiatzeko lehiaketa deitu zuen.
Inkernu tabernan egongo dira
betetzeko orriak. Gutun horretan
euskal presoen bisitak bikoitzak
izan daitezela eskatzen da, kontuan hartuta bisita horietara
joateko senideek 1.100 kilometrotik gora egin behar dituztela,
horrek dakarren gastu eta arris-
kuekin; horretaz gainera, Vivonnen dagoen Eneko Zarrabeitia
presoari bisita batean beste preso baten senideak agurtzeagatik
ezarritako zigorra bertan behera
uzteko ere eskatzen da, eta oinarrizko eskubideak errespetatuak
izan daitezela.
Legediaren arabera egin dira 2009
eta 2010 ekitaldietako kontuak
M.B. | Eskoriatza
Udaletik jakinarazi dute kontu
-ikuskapenak egiten dituen
Zubizarreta Auditores enpresa
independenteak Udaleko 2009
eta 2010 ekitaldietako kontuak
ikuskatu dituela, eta horrek
ondorioztatu duela mugimendu
ekonomikoak eta kontratazioak
indarrean dagoen legediaren
arabera egin direla.
Gaineratu du gardentasuna
helburu izanik eta aurreko
agintaldian egindako kudeaketari buruz eskoriatzarrei kon-
tuak emateko asmoarekin,
aurreko agintaldiko udalbatzarrak esandako bi ekitaldietako
ikuskapena eskatu zuela iaz
apirilean.
Emaitzak agintaldi honetan
ezagutarazi dituzte. Udalaren
eta Telesko udal telebistaren
kontuek Udalaren finantza egoeraren eta ondarearen irudia
islatzen dute. Dena dela, ikuskapen txostenean, hobe daitezkeen hainbat puntu jasotzen
dira, eta horiek kontuan hartzeko eskatzen zaio Udalari.
Egoera salatzeko mozioa
Bestetik, Udalean mozioa aurkeztea ere aurreikusi du taldeak.
Aste honetan du hori aurkezteko
asmoa, hileko hirugarren eguenean egingo den osoko bilkuran
azter dadin. Azpitarteren eta
gainerako presoen egoera sala
dezan eskatuko zaio udalbatzari
mozio horretan.
Hirugarrenik, Poitiersera joateko ibilaldia deitu dute astebururako; eskualde mailan egin dute
deialdia. Izena eman gura dutenek
bi bide dituzte: Inkernu tabernan
apuntatu edo irrintzia@gmail.com
helbidera idatzi. Abadiñotik (Eneko Zarrabeitia presoaren jaioterria)
irtengo da autobusa, zapatuan,
00:00etan. Hara iristean, presoak
bisitatuko dituzte, eta jarraian,
agerraldia egingo dute espetxe
kanpoan.
Patxi Garateren lanak
Bergarako Aroztegi
aretoan daude ikusgai
Egubakoitzean inauguratu
zuen Patxi Garate Magu artista eskoriatzarrak Keinua eta
letraren artean erakusketa
Bergarako Aroztegin. Hilaren
19ra arte bisitatu ahal dira
zeinu edo sinbolo grafikoen
inguruko lan piktoriko-grafikoak, paperean inprimatutakoak eta mihisean egindako
lanak, honako ordutegian:
martitzenetik egubakoitzera
18:00etatik 20:30era, zapatuetan 12:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 20:30ean eta domeketan, goizez.
Aretxabaleta
Ipuin, bertso, sentimenduzko gutun eta
film laburretan pentsatzeko garaia da
Loramendi euskara elkarteak 23. literatura lehiaketa antolatu du
M.B. | aRETXABALETA
Aretxabaletako Loramendi euskara elkarteak 23. Literatura
Lehiaketa deitu du. Lanak hilaren
24a baino lehen eroan behar dira
elkarteak udaletxe zaharrean
duen egoitzara, gutun-azal baten
barruan aurkeztuta; kanpoan,
lanaren izenburua, gaitzizena,
maila eta kategoria adierazi behar
dira eta barruan, beste gutun
-azal bat sartu behar da bakoitzaren datu, telefono, e-posta eta
ikastetxearekin.
Urtero moduan, hainbat kategoriatan dago banatuta literatuta lehiaketa: LHko 3, 4, 5 eta 6.
mailetan daudenenendako, bertso eta ipuina sailak izango
dituzte; eta DBHko 1, 2, 3 eta 4.
mailetakoendako, sentimenduzko gutunak, bertsoa, komikia
eta umorezko film laburra.
Bakoitzarendako oinarri zehatzak gertatu dituzte euskara
elkartean. Dena dela, parte-hartzaile guztiek bi baldintza bete
beharko dituzte, derrigorrez:
batetik, Aretxabaletan bizi edo
ikasi beharko dute; eta bestetik,
pertsona bakoitzak lan bakarra
aurkeztu ahal izango du.
Sariak martxoaren 31n
Loramenditik nabarmendu dute
parte-hartzaile guztiek oparia
jasoko dutela, eta, horrekin batera, ohartarazi du DBHn ziklo
bakoitzean kategoriako bi sari
banatuko direla, betiere maila
betetzen bada. Horrela izan ezean,
okerrenean, saririk ez dela banatuko jakinarazi dute. Loramenditik gaineratu dute aukera
dagoela saria emateko mailarik
ez erakutsi arren aipamenezko
sari bat ere emateko. Sari banaketa martxoaren 31n izango da,
19:00etan, Arkupeko Zaraia aretoan.
Hondakinen gaineko erakusketa
dago gaurtik domekara bitartean
Arkupeko erakusketa aretoan
Panel eta ikus-entzunezko bidez informazio
zabala eskainiko diete aretxabaletarrei
m.b. | aretxabaleta
Aretxabaletako Arkupeko erakusketa aretoak Debagoieneko
Mankomunitateak hondakin
gutxiago sortzeko asmoz antolatu duen erakusketa hartuko
du gaurtik domekara bitartean.
Erakusketa horren helburua
da hausnarketa eragitea, gaur
egungo ohiturak eta egoera
aldatzeko daukagun aukeraz
ohartarazteko.
Hain justu, besteak beste,
hondakinen sorreraren prebentzioari buruzkoak ezagutzeko
aukera izango dute Arkupen
batzen direnek, panel eta ikus
-entzunezko bidez informazio
zabala eskainiko dute-eta.
Beira birziklatzeko karpa
Erakusketaz gain, beira birziklatzeko kanpaina ere abian
izan du azken asteotan Mankomunitateak. Ondo birziklatzen
ikasteko informazio karpa ibili
da azkenaldian Debagoienean,
baita Aretxabaletan ere; urtarrilaren 21ean izan zen. Orain
erakusketa dugu herrian.
OHARRAK
Iturriak itxita
Iazko literatura lehiaketa irabazi zuten gaztetxoak. |
Mirari Altube
Aretxabaletako Udaletik ohartarazi dute herriko iturri guztiak itxita egongo direla egunotan, iragarrita dauden tenperatura baxuak direla-eta.
Bada, tenperatura horiek ostera ere igo bitartean ez dute
urik emango. Hain zuzen ere,
izotzarekin arazorik ez izateko
hartu zuten joan den astean
erabaki hori.
24 herriak | Antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
elgeta
Beiraren karpa Herriko
plazan izango dugu
bariku arratsaldean
Wazemank saioko hiru aktorek, berriz,
'Bodologuak' antzezlana egingo dute Espaloian
Etxaguen auzoa eraberritzea "beharrezko" ikusten du Udalak; lanak nori esleitu erabakitzeko prozesuan dago orain. | a. t.
aramaio
Etxaguen auzoa eraberritzeko lanak nori
esleitu erabakitzen dihardu Udalak
larraitz zeberio | elgeta
'Bodologuak' Espaloian
Eguraldiak aukera ematen badu
barikuan, hilak 10, Debagoieneko Mankomunitatearen Beiraren karpa Herriko plazan
izango dugu 16:30etik 18:30era.
Beira birziklatzeko zein
prozesu jarraitzen den, birziklatzeak zein onura dakartzan,
edukiontzi berdean zer sartu
behar dugun eta zer ez... Mankomunitateko hezitzaileek hainbat kontu erakutsiko dizkigute
Herriko plazan jarriko duten
karpa horretan. Ditugun bestelako zalantzak argitzeko ere
balia dezakegu aukera. Mankomunitatea herriz herri egiten
ari den sentsibilizazio kanpaina da honakoa.
Egun berean, 22:30ean, Mikel
Pagadi, Egoitz Lasa eta Nagore
Aranburu izango ditugu Espaloia kafe antzokian. Bodologuak
izeneko antzezlan komikoa
egingo dute. Sarrerak salgai
daude dagoeneko antzokian
bertan. Sarrera 12 euro da; bazkideendako 10 euro.
Kantsatzeke batzarra
Elgetan mendi elkartea sortzeko lanean diharduen herritar
taldeak, berriz, biharko, martitzena, egin du hitzordua udal
liburutegian. 20:00etarako deitu dute batzarra. Asmoa da
eman beharreko hurrengo pausoak zehaztea, eta lanak denen
banatzea.
Egubakoitzeko plenoan landu behar zen gaia baina bertan behera geratu zen
azken orduan idazkariak baja hartu zuelako; bihar egingo da, 19:00etan
jokin bereziartua | aramaio
Etxaguen auzoko azpiegituren
eraberritzea "beharrezkoa" ikusten du Udalak aspalditik. Udalaz
gain, noski, auzotar gehienak ere
gogotsu daude auzora hobekuntzak
hel daitezen. Etor Goikoetxea
egungo auzo alkateak honakoa
adierazi zuen 2011ko abendu
hasieran: "Gurea izango da okerren dagoen auzoetariko bat".
Udalak ere premia handia
ikusten du Etxaguen auzoan eta
horri gehitu behar zaio Diputazioaren dirulaguntzak mantentzeko epe batzuk bete beharra.
Horregatik iazko abendu hasieran
egindako tramiteak bizkortu egin
behar izan zituzten eta orain,
lanak zein enpresari esleitu erabakitzeko prozesuan dabiltza.
Lehiaketara 37 enpresa aurkeztu
ziren eta orain horietatik puntuazio altuena jaso duenaren
ezaugarriak eta baldintzak aztertzen dabiltza. Mecuma S.L.U. da
enpresa hori eta lehiaketara aurkeztu zirenean 681.650 euroko
aurrekontuarekin egin zuten.
Udalak, baina, prezio horren justifikazioa eskatu zion enpresari
eta orduko kopurua da 699.411
eurokoa. 18.000 euro inguruko
aldea dago beraz, eta Udalak alde
hori justifikatzeko eskatu du.
epean amaitzen duela, ontzat
eman daitekeela eskainitako proposamena. Ondoko eraberritze
lanak jasotzen dira Etxaguen
eraberritzeko egitasmoan: bide
publikoak, ur edangarriaren distribuzio sarea, elektrizitate kanalizazioak, argiteria publikoa,
telefonia eta gas azpiegiturak,
kaleen zolaketa eta hondakin-uren
eta euri-uren sarea.
Hainbat lan egin beharra
Egubakoitzeko plenoa, bihar
Bestalde, lanon epea murriztuko
duela dio enpresak, izan ere, zortzi hilabetetan zena bost hilabetetan egingo dutela diote, eta
beraz, gastu orokor guztiak jaitsiko lirateke. Hau guztia kontuan
hartuta, Udalak ondorioztatu du
Mecuma enpresak aipatutako
desbiderapen ekonomikoa justifikatzen badu eta kontratua onartzen badu obra bost hilabeteko
Etxaguen auzoaren eraberritzeko
esleipen prozesuaz gain, bestelako
gaiak ere landuko dira biharko
osokoan (19:00). Izan ere, hilaren
3ko plenoa bertan behera geratu
zen azken orduan idazkariak baja
hartu zuelako. Bada, besteak beste, Garoñako zentral nuklearraren
eta Gipuzkoako azpiegitura erraldoien aurkako mozio bana izango dira mahai gainean.
Antzuola
Peru gertutik ezagutzeko aukera
izango da eguenean Olaranen
Josune Martinez antzuolarrak Perun bizitako
esperientzia gerturatuko die herritarrei
maider arregi | antzuola
Josune Martinez gazte antzuolarrak
hitzaldia egingo du eguenean, otsailaren 9an. Antzuolarrak munduan
zehar izeneko hitzaldian, Perura
egindako bidaia eta bertan bizitako
esperientziak argazkitan erakutsiko ditu Martinezek.
"Perun egon naiz hiru hilabetez;
lehenengo bi hilabeteetan, hezi-
keta sexualari eta ugalkorrari
buruzko praktika komunitarioak
egin ditut". Azken hilabetea, aldiz,
eta praktikak bukatu ondoren,
Peru bere osotasunean ezagutzeko asmoz bidaia bat egin zuen
antzuolarrak. Orain, haren asmoa
da praktika horietan ikusi eta
ikasi duena kontatzea, jendaurrean zabaltzea. Argazki errepor-
tajez lagundutako hitzaldia hilaren 9an, eguena, izango da,
18:30ean, Olaranen.
Erretiratuendako Aratusteak
Otsailaren 21ean, martitzena,
ospatuko dituzte Aratusteak erretiratuen elkartean.
Egitarau polita prestatu dute.
17:00etan mozorro lehiaketa egingo dute eta ondoren merienda
eta kina egingo dira. Izen-ematea
otsailaren 8an eta 9an egin beharko da, 16:00etatik 18:00etara bitartean, elkartean bertan; 4 euro
ordaindu beharko dira. Elkarteak
jendea animatu nahi du mozorrotuta joan dadin Aratuste eguneko jaira.
Mankomunitateak beiraren karpa duela bi urte Elgetan. | l.z.
Leintz gatzaga
Martxoaren 8a gai duen
kartel lehiaketa, deituta
Bideberri mankomunitateak antolatu du, eta
aurkezteko epea hilaren 21ean bukatuko da
Mirari altube | Leintz Gatzaga
Iaz legez, kartel lehiaketa deitu
du Antzuola, Elgeta eta Gatzagak osatutako Bideberri mankomunitateak Emakumeen
Nazioarteko Egunari begira.
Hiru herriotako edonork parte
har dezake, eta otsailaren 21eko 13:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira hiru herrietako udaletxeren batean.
Hona hemen irudiak bete
beharreko baldintzak: neurria
gehienez 50x70 zentimetrokoa
–formatu digitalean ere aurkez
daiteke–; teknika librea da,
baina derrigorrez testu bat izan
beharko du (librea) euskaraz;
eta horrez gain, honako esaldia
ere bai: Martxoak 8 Emakumeen
Nazioarteko Eguna 2012. Gainera, Bideberri mankomunitatearen logotipoa sartzeko lekua
utzi beharko dute. Testu librea
dela eta, diseinuari besteko
garrantzia emango diote epaimahaiko kideek.
Irabazleak 350 euro jasoko
ditu eta bigarren geratzen denak,
150 euro. Oinarriak Udalaren
webgunean daude: www.leintzgatzaga.com.
Pilota txapelketa ere deituta
Federatu gabeko pilotari beteranoendako pilota txapelketa
deitu dute. Leintz aldeko –Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza
eta Gatzaga– eta Oñatiko pilotari beteranoendako da, eta
martxoaren 4an hasita domeka
goizetan izango dira partiduak,
hamabostean behin. Izena emateko azken eguna otsailaren
19a da (15 euro ordainduta pilotari bakoitzak) eta Mauri Zubillagari deitu behar diote interesatuek (605 72 40 96).
publizitatea 25
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
IRABAZLEA
Izen-abizenak:
Veronica Berrocal Martin
Herria: Oñati
Astilleroko + Balentziaga
museorako sarrera
2012an
atera etekina
txartelari
OTSAILEKO SARI NAGUSIA
AQUARIUM
Donostia, 943 44 00 99
Bi erosi eta bat ordaindu
(sarrera garestiena ordainduko da)
AVIA MECA GASOLINDEGIA
Arrasate, 943 79 13 39
%2 gasolindegian erregaia erosita.
%2 dendako produktuetan
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta, 943 79 98 21
-%15 produktu guztietan. Kontsulta doan.
GAHIR FISIOTERAPIA-OSTEOPATIA
Eskoriatza, 943 71 43 41
%50 deskontua lehenengo kontsultan.
Krups kafe-makina
• Presioa: 15 bar
• 1,3 litroko ur-ontzia,
ateratzekoa
• Bi urteko garantia
Neurriak: 21,4 x 31,5 x 33
ESKO SPORT KIROL DENDA
Eskoriatza, 943 71 52 96
-%10 produktu eta zerbitzu guztietan
GAES ENTZUMEN ZENTROA
Arrasate, 943 71 27 93 / Bergara, 943 76 94 55
%10 deskontua (ez metagarria beste eskaintza batzuekin)
GUZTIZ EDER ENTZUMEN ZENTROA
Oñati, 943 78 01 46.
Termason (zelulitisaren aurkako tratamendua, tinkatzea eta
birmoldatzea). Hamar saio hartuz gero, %10eko deskontua.
Aurpegiko azala berritzeko eta orbanak kentzeko,
Glycobest inhibitzaile despig-mentatzaile programa: %7ko
deskontua.
Bestelako zerbitzuetan %5eko deskontua.
Parte-hartzaile
guztien artean
zozketatuko da.
Parte
Telefonoz: 943 25 05 05
hartzeko
e-postaz: kluba@goiena.com
SMS bidez: bidali KLUBA kafetera [bazkide zenbakia] 215800 zenbakira
IKER SUKALDEAK
SUKALDEAK
Arrasate, 943 79 00 43 / Oñati, 943 53 35 48
Sukalde osoa erosita,mikrouhin-labea opari.
LASTAI
Gasteiz, 945 35 85 59
Helduentzako atseden arloan, %5eko deskontu gehigarria.
%5eko deskontua haur-kotxe eta automobileko segurtasun-aulkietan.
%5eko deskontua sehaska, haur-kotxe eta automobileko
segurtasun-aulkietarako denboraldiko ehungaietan.
%10eko deskontua denboraldiko haur-arropan.
(Beherapenetan eta eskaintza berezietan izan ezik)
SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra
da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com
LILURA EDERTZE INSTITUTUA
KAMISETEN ZOZKETA*
Bergara, 943 76 31 71
-%15 laser depilazioan: hanka osoa + izterrondoa (besapekoak opari).
-%20 elikagai-intolerantzia proban.
-%10 mikropigmentazioan: begiak, ezpainak edo bekainak.
-%10 fototerapia bidezko aknearentzako tratamenduan.
Bazkidearentzat eta lagunarentzat
JAIXAK
Bergara, 943 76 31 45
%10eko deskontua 20 eurotik gorako erosketetan.
MULTIOPTICAS
Arrasate, 943 79 29 95 / Bergara, 943 76 15 75
%15 deskontua (ez metagarria beste eskaintza batzuekin)
NAREN FISIOTERAPIA ZENTROA
'Aita, zonbia naiz' filmaren
kamisetak
• 7 eta 12 urte bitarteko
umeentzat.
• 2012 Goya Sarietan
ANIMAZIOZKO PELIKULA
ONENA kategorian finalista
suertatu da.
Aretxabaleta, 943 08 21 89
-%15 zerbitzu guztietan.
RENAULT AUTOBERRI
Arrasate, 943 71 24 72
AUTOBERRI
AUTOBERRI
-%5 konponketetan, ez bada prezio itxia edo
promozioa.
saltzen ditugun pneumatikoetan, urte osoan.
San Andres auzoa,8-%25
ARRASATE
Ordezkapeneko
autoa, 20 euro.
Tel.: 943 71 24
72
Erosketaren momentuan goian aipatutako deskontua baino
handiagoa badugu, bazkideari deskontu handiena eskainiko
diogu.
TXURI URDIN IZOTZ JAUREGIA
Parte
hartzeko
Deitu
943 25 05 05
telefonora deituta!
Donostia, 943 46 44 00
Bi erosi eta bat ordaindu ostiraletan (ez bada jaiegun, jaiegun bezpera, zubia edo oporraldia)
-%20 zapatu eta domeketan (ez bada zubia edo oporraldia)
-%10 zubi eta oporraldietan.
ZIENTZIEN KUTXAGUNEA
Donostia, 943 01 24 78
%10 deskontua.
Parte-hartzaile guztien artean zozketatuko dira.
Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | goienakluba.com
Urteko kuota: 50 €.
Abantailaz betetako kluba!
26
kirola
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
elurretako lasterketak
Itoitz Armendaritzek
emaitza bikaina lortu eta
seigarren amaitu du Pirena
Azken etapan ezin izan zuen bosgarrena harrapatu
baina Europako onenekin amaitu du eskoriatzarrak
josetxo arantzabal
eskubaloia
Garaipen garrantzitsua bergararrek
Basauriren kontra, 31 eta 29
julen iriondo | arrasate
"Oso pozik"; halaxe zegoen Itoitz
Armendaritz musher eskoriatzarra Pirena amaitu berritan. Bi
asteko lasterketa bikainaren
ostean seigarren amaitu du
Armendaritzek azken sailkapenean; Plateau de Beillen jokatutako egubakoitzeko azken etapari bosgarren sailkatua harrapatzeko ilusioarekin ekin eta lortu
ez arren, emaitza handia da Eskoriatzakoak lortutakoa, aurrez
espero baino askoz hobea.
Bigarren aldiz hartu du parte Pirenan –lehenengoz bere txakurrekin– eta Europako onenen
artean sartu du bere burua: "Datorren urtean bueltatzeko asmorik
ez nuen; txakur batzuk kendu
eta 8-9rekin geratzea pentsatzen
nuen, baina emaitza honekin
itzuli egin beharko naiz", zioen
Armendaritzek.
Azken etapan 10 segundora
zuen bosgarren sailkatua, baina
harrapatu ezin eta denbora galdu
zuen gainera: "Etapa motzegia
zen azkenekoa niretako; 10-12
kilometro gehiago edukitzea
komeni zitzaidan". Europako eta
Espainiako txapelketak izango
ditu hurrengo zitak.
Bergarako jokalaria jaurtiketa egiteko gertu. |
julen iriondo | bergara
Sailkapeneko atzealdeko borrokarako garaipen inportantea
lortu zuen zapatuan Soraluce
BKEk Basauriren kontra; sei
puntuko aldea dute orain bergararrek bizkaitarrekiko.
Partiduaren lehenengo hiru
laurdenetan nahikoa ondo ibili ziren etxekoak; zenbait minu-
Itoitz Armendaritz, bigarren mailako sailkapen baten podiumean. |
tuz defentsa bikainarekin, bospasei goleko aldea izan zuten
markagailuan. Azken hamabost
minutuetan, ordea, jokoa nahastu eta bi golera hurbildu zen
Basauri. Azkenean, 31 eta 29.
Ford Mugarri sendo
Liderrak huts egin ez eta 17-27
irabazi zion Gure Auzuneri.
goiena
Gaur, astelehena, Goiena telebistan
Itoitz Armendaritz izango da protagonista nagusia Harmailatik
saioan. Xabier Urtzelaik luze jardungo du Eskoriatzako
musherrarekin elkarrizketan, Pirenaren eta, oro har, gure artean
hain ohikoa ez den kirol horren gainean. Iluntzeko 20:45ean
izango da Harmailatik saioaren lehen emankizuna, eta 22:50ean
bigarrena. Irudi ederrak ikusteko modua era izango da saioan.
Oñatiko Azkoagain futbol zelaia elurtuta, zapatuan. |
ander monedero
saskibaloia
Defentsan gaizki ibili ostean, Natra
Oñatik 114-76 galdu zuen partidua
amaia txintxurreta | oñati
Natra Oñatik ezin izan zion aurre
egin EBAko sailkapenean bigarren
doan Cafes Aitona taldeari.
Lehenengo bi laurdenetan
partidua nahikoa orekatuta egon
zen eta ondo moldatu ziren txantxikuak, baina hirugarrenean
"apurtu" zen lehia Xabi Igartua
entrenatzailearen hitzetan. Ordutik aurrera txantxikuek ezin izan
zituzten aurkarien erasoak gelditu.
Defentsan gaizki
Defentsan ez ziren fin ibili oñatiarrak eta hirugarren laurdenean
erabaki zen partidua. Donostiarrek
eraso gehienetan lortu zituzten
puntuak. Beraz, partiduaren azkeneko laurdenak ez zuen ezertarako balio izan, ordurako parti-
dua erabakita zegoen-eta.
Cafes Aitona talde indartsua
zen oñatiarrendako, izan ere,
donostiarrek dagoeneko hamar
partidu irabazi dituzte eta lau
besterik ez dituzte galdu. Oñatiarrek ostera, bi irabazi dituzte
eta hamabi galdu. Datorren astean
sailkapenean azkeneko postuetan
dagoen Torrelavegaren aurka
jokatuko dute.
Mondragon Unibertsitatea
Ainhoa Lete garaitzeko penaltia jaurtitzen. |
MUk ere jipoi galanta jaso zuen
Santurtzi liderraren kantxan; 104
eta 56 galdu zuten.
futbola
futbola
Bittor Alkiza
hizlari Aloñaren
mahai-inguruan
Egun Realaren harrobiko
arduradun denarekin batera Jon
Urtzelai futbolari ohiak eta Iker
Egaña prestatzaileak –biak
oñatiarrak– jardun zuten
prestakuntza integrala hizpide
hartuta, aretoa bete-beteta zela.
Mondrako neskek irabazi,
jardunaldiko partidu bakarrean
irati goitia | arrasate
josetxo arantzabal
i.g.
Añorga, aurkari zuzena, hartu
zuen etxean Mondrak domeka
arratsaldean eta Ezkurraren
neskek ondo egin zituzten etxeko lanak. Izan ere, 2 eta 1 irabazi zuten.
Partidu gogorra izan zen.
Mondra irabazten hasi zen
Ainhoa Alonsok lehen zatiko
hamargarren minutuan eginiko golari esker, baina lehia
amaitzeko zazpi minutu falta
zirenean, berdinketaren gola
egin zuen Añorgak. Ondoren,
arrasatearrek izan zituzten markagailuan berriz ere aurretik
jartzeko hainbat aukera, baina
ezin asmatu ibili ziren. Azkenean, epaileak Mondraren aldeko penaltia adierazi zuen eta
garaipena etxean gelditu zen.
Horixe izan da asteburuan
jokatu den futbol partidu bakarra. Besteak bertan behera gelditu dira, zelaien egoeragatik.
kirola 27
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
mendiko eskia
Aitor Otxoa | Eskiatzailea
"Soldadutzan ikasi nuen eskiatzen;
probetxua atera nion, behintzat"
Euskaldunen artean hirugarren sailkatu zen Otxoa Altitoy proban
Laugarren garaipena nahi du Regil Kopan, eta Pierra Menta ona egin
xabier urtzelai | arrasate
Batzuek patatak zuritzen igaro
zuten soldadutza, beste batzuek
gabeko guardiak egiten. Aitor
Otxoak (Oñati, 1972) eskiatzen
ikasteko aprobetxatu zuen Iruñean
egin behar izan zuen derrigorrezko egonaldia, eta baita ikasi ere.
Berak garrantzia kendu dio anekdotari, eta guk izenburu nagusira eraman. Astelehenean Harmailatik saiora etorri behar zuen,
baina piper egin zuen, Aloñara
entrenatzera joateko. Horra ordaina. Bromak alde batera utzita,
Oñatikoak hiru Regil kopa irabazi ditu, eta iazko txapela defendatzea tokatzen zaio aurten. Baina, entrenamendu saioak Pierra
Menta proba ezagunera bideratuta ditu, eta seguru asteburua
bikain aprobetxatu duela.
mailari eusten.
Aitor Otxoa, joan den astean, Altitoy lasterketako irteera puntuan, zapatuan. |
teko aproposena.
Dena dela, pozik egoteko moduko
lana egin zenuten.
Altitoy lasterketa egin zenuten joan
den astean, eta euskaldunen artean
hirugarren sailkatu. Kontraste ona,
Marokotik etorri, eta zuzen Pirinioetako mendiko eskiko lasterketa batera.
Bai, nahiko gustura geratu ginen
[Zizurkilgo Balen Tolosarekin
osatu zuen bikotea]. Zapatuko
etapa gogorra izan zen, lau igoera gogor, tarte teknikoak, elurra
ez zegoen egoera onenean... Eta
pena, sailkapenean bigarren gindoazelako baina azken korridorean
kale egin genuelako. Kranpoi bat
hautsi nuen, eta materialarekin
arazoren bat edo beste izan
genuen, baina egia esan, tarte
horretan eskiatzaile gehienek
izan zuten zerbait. Kontuak kon-
Bai, lan kontuengatik Marokon
nengoen, eta handik zuzen joan
nintzen Pirinioetara, Biarritzetik. Baina, Marokon ere euripean
izan ginen, tenperatura nahiko
freskoekin, horrenbestez... Gehiago da kulturalki dagoen kontrastea. Hori bai, ez da lasterketa
batera ondo deskantsatuta joa-
"Pena Altitoyn,
zapatuan, azken
korridorean kale
egin genuela"
Zapatuko etapako irteera, Altitoyn. |
Andres de Regil mendi
zeharkaldia martxoaren
21ean egingo dute
Europako mendietan
(Asturias), eta aurtengo
edizioa Espainiako
Txapelketarako baliagarria
izango da. Horrek esan nahi
du Aitor Otxoak eta Balen
Tolosak zailago izango
dutela iazko garaipena
errepikatzea, puntako
eskiatzaileak izango
direlako. Otxoak hirutan
irabazi du hitzordu hori,
Iban Letamendirekin
2010ean, eta haren anai
Arkaitz Letamendirekin
2005ean.
Aurten ere Pierra Mentara joateko
asmorik bai?
Zelan hasi zinen eskiatzen?
Kuriosoa da, inork ez dit galdera
hori sekula egin, eta kontua da
soldadutzan ikasi nuela eskiatzen.
Gaztetan mendian asko ibiltzen
ginen, aitarekin... baina eskiatzen
soldadutzan ikasi nuen. Iruñean
egin nuen soldadutza, baina bi
hilabete egin nituen Candanchun.
Batzuetan pistetan ibiltzen ginen,
eta beste batzuetan mendian.
Jendeak esan ohi du soldadutzak
ez zuela ezertarako balio, eta nik
suerte hori izan nuen, zaletasun
eder bat bilatu nuen bertan.
Regil kopan
txapeldun
arantzazu ezkibel
tu, laugarren iritsi ginen helmugara, eta domekan hirugarren
postura egin genuen salto –sailkapen orokorrean 15. izan
ziren.
arantzazu ezkibel
tasun handiagoa izateko [eskiei
mendian gora egiteko azpian
jartzen zaien funda modukoak
dira fokak, irrist ez egiteko].
Zelan doa denboraldia?
Hori nahiko nuke, guretako denboraldiko hitzordu garrantzitsuena izaten delako. Pierra Menta
lau eguneko lasterketa da, eta
izugarri gustatzen zait. Frantzian
egiten dute [Areches-Beauforten]
eta paraje ederrak zeharkatzen
ditu lasterketak. Bertan izena
ematea, baina, ez da horren erraza. Guk zortea dugu, Euskadiko
mendi federazioaren bitartez
dortsalak lortu izan ditugulako,
baina egia da frantziar eta italiar
asko kanpoan geratzen direla.
Hamar urte daramatzat lehian,
eta urtero joan gara Pierra Mentara; ea aurten ere dortsala tokatzen zaigun.
Etxe inguruak zurituta daude, aprobetxatuko duzue hori.
Bai, ordu gutxitan 40 zentimetro
elur bota zituen eta antolatzaileek
domekarako zituzten asmoak
aldatu zituzten. Mendian hasi
barik herrian hasi zen lasterketa [Luz Saint Sauveur] eta etapa
txukuna izan zen. Hor esperientzia izatea garrantzitsua zen,
esaterako, eskiei ile gutxiko fokak
jartzen, aldapa gora egiteko erraz-
Espainiako Txapelketan [Espot
-en] jantzi genituen eskiak lehenengoz, eta beteranoen mailan
bostgarren izan nintzen. Euskadiko kronoigoeran [Arette-n]
beteranoetan lehenengo izan nintzen, eta Boi Taull-en 23. postuan
sailkatu nintzen. Ondo, ezin gara
kexatu. Dagoeneko lau lasterketa egin ditugu, eta urtetik urtera
geroago eta eskiatzaile gehiago
dagoela ikusita... Nahikoa lan
"Hamar urte
hauetan urtero joan
naiz Pierra Mentara,
ederra da"
"Geroago eta jende
gehiago dabil
lasterketetan, ona
da hori"
"Etxe ondoan
eskiatu ahal izatea
izugarri eskertzen
da entrenatzeko"
Domekan elur baldintzak erabat
aldatu ziren.
Aitor Otxoa. |
arantzazu ezkibel
Entrenatzeko izugarri eskertzen
da, bestela bizikletan edota roller
-ekin entrenatzen dudalako. Baina, Arkaitz Letamendik eta biok
Pierra Mentan emaitza onena
egin genuen urtean Aloñan hilabetez izan genuen elurra, eta ia
egunero ibiltzen ginen; ondo
entrenatu ahal izan ginen. Sekulako aldea egoten da.
Oñatiko koadrila, lasterketa hasteko gertu. | arantzazu ezkibel
28
jakingai
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Musikak emozioak pizten ditu eta "Liskarrak normalak dira,
harremanak lantzeko oso egokia da eta nola konpondu erakutsi
Andoni Colás | Psikologoa
Haurren eta gurasoen arteko harremanak hobetzeko baliagarria da musika
beharko genieke haurrei"
larraitz zeberio | arrasate
Haurren arteko liskarrak izan zituen hizpide
Eskoriatzan Andoni Colas psikologoak
Miren Beitiak musikoterapiari
buruzko lehenengo artikulua
argitaratu berri du Guraso.com
atarian. "Musikak emozioak pizten ditu, umore ezberdinak biziarazi: goxotasun momentuak,
egonezin momentuak, momentu
azkarrak edo motelak, alaiak do
tristeak... Gureak diren emozioak,
ez dizkigutenak kanpotik ezartzen". Musikak bizipenak eskaintzen dituela dio Beitiak eta bizipen horien aurretik eta ondotik
emozioak. "Barnean daukaguna
azalarazteko aukera eman dakiguke musikak, entzuten ari garena gustuko dugun ala ez alde
batera utzita".
Harremanak lantzeko
Haur eta gurasoen arteko harremanean musikak egoera ezberdinak sor ditzakeela uste du
Beitiak. "Goxotasun egoera bat,
adibidez, abesti lasai bat abesten
bada oheratu aurretik". Kontrako emozioa ere sor dezake musikak. "Deskarga momentua gorputz
mugimendua erabiltzen badugu
egonezin bat deskargatu nahi
dugunean". Adituak, baina, argi
dauka musika emozioak eta harre-
l.z. | arrasate
Luis Ezeiza ikastetxeak gonbidatuta egin zuen Eskoriatzan
haurren liskarren arteko hitzaldia Andoni Colas psikologoak.
Gomendio interesgarriak eman
zituen.
Nola ekidin haur txikien arteko liskarrak?
Haurra danborra gogoz jotzen. | basykes
manak lantzeko erabili nahi
badugu era sortzaile batean egin
behar dugula; "arauak eta mugak
alde batera utzita". Hala, umeei
abesteko gomendatzen du Beitiak,
eta ume bat abesten hasten bada
entzuteko, arreta eskaintzeko
"denok une berdina elkarbizitzeko".
Musika gure gizartean
Bizi garen kontsumo gizarte honetan musikak duen garrantziaz
jabetu nahi gaitu Beitiak. "Kon-
tsumo gizartean musikaren eraginak garrantzia handia dauka
eta askotan helburu zehatz batzuetarako erabiltzen da", ohartarazten gaitu. "Gehien kostatzen
zaiguna erritmo bizian doan
gizarte honetan gu eta gure haurren arteko harremana erritmo
natural batean lantzea da", diosku. Musikari denbora eskaintzeko gomendatzen digu, momentutxoak aukeratzea. "Zaindu eta
errespetatu momentutxo
horiek".
Lehenik eta behin, jakin behar
dugu haurren arteko liskarrak
gauza normala direla; beharrezkoak dira haurren sozializaziorako. Liskarrak ekiditen baino
gehiago, liskarrak nola konpondu erakutsi beharko genieke
haurrei. Nik bi liskar mota bereizten ditut: anai-arreben artekoak
eta adin bereko umeen artekoak.
Etxean, gurasoek esku hartzen
dugu; kalean, berriz, guraso gehiago gaude, eta hori da arazoa.
Umeen arteko liskarrak laster
pasatzen dira; asko haserretzen
dira, baina gutxi irauten du haserreak. Haurren arteko liskarrak
gurasoen artekoa ekartzen badu,
ordea, horrek soluzio zailagoa
du. Zentzuz jokatu behar dugu.
Zer da zentzuz jokatzea?
Gezurrak esaten baditu,
saiatu ulertzen zergatik
Hezitzaileon lehenengo helburuak behar du
gezurra esatea ohiko jokaera ez bihurtzea
Gurasoen jarrera
Gezur batek ezin du sekula gurasoen irribarrea eragin. Batzuetan
oso okurrenteak dira, baina haurrak ulertu behar du gezurra ez
dela egokia. Gezurrak ondorioak
eragin baditu, jakinarazi umeari,
eta saihestu umeari gezurrak
esatea. Galdera zailak egiten
baditu egokiagoa da 'ez dakit'
esatea. Haurren auto-konfiantza
landu, eta eman egia esateko
aukera nahiz eta horrek zigorra
eragin. Onartu egia esan izanagatik izan duen adorea. Eta berrikusi zigorrak larregikoak diren;
gezur askoren arrazoia dira.
Txikienak gezurretan hasten
direnean, gehienetan helburu
maltzurrik gabeko gezurrak dira;
fantasiarekin lotutako gezurrak,
alegia. Baina gezur horien atzean
bestelako intentzionalitate bat
ikusten badugu, neurriak hartu
behar ditugu lehenbailehen. Lehenengo, egitekoa da gezur horren
zergatia zein izan argitzea. Frustrazioa, atentzioa deitu nahia edo
zigorraren beldurra egon daitezke atzean. Haurrak imitazioz ere
joka dezake gurasoak sarri gezurretan aritzen bazaizkio.
Gurasoendako
prestakuntza saioak
Aretxabaletan
Haurren elikaduraren
gaineko hitzaldia hilaren
15ean Bergaran
Ehigek 'Erlijioa eskola
ordutegitik kanpo'
kanpaina du abian
Kurtzebarri eskolak Aretxabaletako Udalarekin antolatutako bi hitzaldi egingo dira
asteon: otsailaren 7an eta 9an
Drogen gehiegizko kontsumoa
San Juan de Dios ospitaleko
adituekin eta hilaren 15ean
Alkoholaren kontsumoak aztertzen Alkoholiko Anominoak
taldeko kideekin. Biak Arkupen,
18:00etatik 19:30era.
Bergarako Udaleko Prebentzio
Sailak antolatuta, hilaren 15ean
La importancia de los hábitos de
alimentación en la infancia hitzaldia egingo dute Etxadiko kideek
Bergarako kultura etxean. Hitzaldia 18:00etan hasiko da. Aurrez
eskatuz gero, antolatzaileek zaintza zerbitzua eskaintzen dute.
Argibideetarako, 943 77 91 26
telefono zenbakira deitu.
Ehige gurasoen elkarteak eskola publiko laikoaren aldeko
kanpaina abiarazi du. "Lehen
Hezkuntzako gurasoen %70ek
eta Bigarren Hezkuntzakoen
%80k ez dute Erlijioa aukeratzen", diote Ehigekoek, eta
erlijioan hezteko beste leku
batzuk ere badaudela ohartarazi dute hasi berria duten
sentsibilizazio kanpainan.
l.z. | arrasate
Testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera
Liskarrak konpontzen erakutsi
behar diegu haurrei, eta, sarri,
liskarra elikatu egiten dugu gurasook. Haur batek ez daki emozioak
kontrolatzen, eta liskar baten
aurrean agresibitatearekin erantzungo du; ostikada, kolpea...
Gurasoon lana da liskar horiek
beste modu batera konpon daitezkeela erakustea, eta horretarako erreminta egokiak ematea.
Lehenengo gomendioa, orduan,
beste gurasoekin ez haserretzea?
Hori da. Gure haurra bidegabe jo dutela ikusi dugunean
haserretu egiten gara, eta
batzuetan atentzioa ematen
diogu beste haurraren gurasoari. Ez da bidea. Harengana
joan eta eskatu beharko genioke arazoa konpontzen laguntzeko. Esan: "Nola konponduko dugu gure haurren arteko
liskarra?". Gurasoak ez badu
modu egokian erantzuten,
haurren irakaslearengana jo
dezakegu, eta azken neurria
izan daiteke gure umeari esatea haur horrengandik banantzea; haur horrekin ez jolastea.
Baina haur horri beste ostikada batekin erantzutea esatea ez da liskarra konpontzea,
baizik eta liskarra elikatzea.
Gurasook hezi egin behar
ditugu haurrak; zaindu, egin
behar ditugu, eta ez kontrakoa.
Andoni Colas. | mirian biteri
Haurrak zigortzea eraginkorra dela
pentsatzen duzu?
Zigorra baliagarria da eraginkorra den heinean, eta oso
gutxitan dira eraginkorrak.
Umearen nortasunak ere zerikusi handia du kontu horretan;
batzuk ez dira batere larritzen.
Nire ustez portaera aldatzeko
neurri hobeak badaude, baina
kontuan hartu zigorrak beti
berehalakoa, neurrikoa eta
zigortutako portaerarekin
zerikusia duena behar duela.
Beti esaten dut zigorra buruarekin ipini behar dela, ez tripekin.
Eta anai-arreben arteko liskarrak
konpontzeko ze aholku emango
zeniguke?
Harreman hori oso berezia da,
karga emozional oso handikoa
"Haurren arteko
liskarrak gauza
normala dira,
beharrezkoa"
"Haurren arteko
liskar batek ezin du
gurasoen arteko
liskar bat ekarri"
delako. Etxean liskar batean ariko dira, baina kanpoan elkar
babestuko dute. Hainbat esperimentu egin dira gai horren inguruan eta neurririk eraginkorrena etxeko guztiek konpromiso
bera hartzea da: "Etxe honetan
ez dira liskarrak onartuko eta
beti moztuko dira". Oso garrantzitsua da beti moztea, eta gurasoek ere haurrak errespetatzea.
29
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
kultura
Los Fenomenos de la Naturaleza gaztelekuan. |
josetxo arantzabal
Monstruoak izeneko antzezlana egin zuten egubakoitzean. |
josetxo arantzabal
150 lagun elkartu ziren zapatuko bazkarian. |
Kukutzaren aldeko pankarta Udaletxean. |
ander monedero
ander monedero
Zirko ikuskizuna Santa Anan. |
Zirkua, graffitiak, antzerkia, musika
eta aparteko giroa Kukutzaren astean
Zapatuko ekintzak eguraldiak baldintzatu arren, jaiak aurrera egin zuen
Antolatzaileak pozik aste osoan zehar izandako parte-hartzearekin
Gaztetxea' liburuaren aurkezpenarekin hasi zuten astelehenean,
eta astean zehar hainbat ekintza
izan dira, besteak beste, autogestioaren inguruko hitzaldiak eta
egipziar dantzen ikastaroa.
Egubakoitzean, Monstruoak
izeneko antzezlana izan zen institutuko aretoan. Poesia errezi-
j.a.
taldia, baina, bertan behera geratu zen eta baita ere, zapatuan
plazan egin behar zuten rokodromoa eta zirku tailerra.
Kukutzaren aldeko herri bazkarian, ordea, 150 pertsona elkartu ziren. Bazkal ostean, giro
aparta izan zen, zuzeneko musika eta guzti. Arratsaldean, graffitiak egin zituzten Bidebarrietan
eta zirku emanaldia izan zen
Santa Anan. Jaia bukatzeko, Los
Fenomenos de la Naturaleza talde bilbotarrak eta Skasti taldeek
kontzertua eskaini zuten Gaztelekuan.
2011ko irailaren 21ean bota zuten
Bilboko Errekalde auzoko Kukutza III gaztetxea. Nahiz eta gaztetxea bota, bertako kideek proiektuarekin aurrera egitea erabaki
zuten eta aste honetan, Bilboko
gaztetxearen espirituak magia
eta kolorez bete du Oñati. Herri-
tik sortutako eta herriarentzat
eginiko kultura, autogestioan
oinarritutakoa eta kultura eredu
desberdin baten aldeko apustua
egiten jarraitzen dute eta oñatiar
askok eredu parte hartzaile horren
alde apustu egiten dutela argi
geratu da. Manu Egaña, Oñatiko
Udaleko kultura zinegotziaren
esanetan: "Kukutza gaur hemen
egotean aldarrikapen festa bat
da, herriaren sormen maila izateko eta autonomia maila hori
izateko lan egingo dugu. Gainera,
nabarmentzekoa da herritarrek
proiektu hau aurrera eramateko
izan duten inplikazioa".
Kukutzaren astea 'Kukutza
iker acedo
oñati
Aitor otamendi
oñati
viky, idoia, saioa eta maider
Oñati
idoia astigarraga
oñati
"Ekintzaz betetako astea izan da,
pena da eguraldiak ez duela
lagundu. Giro polita ekarri dute
Kukutzakoek eta parte-hartze
handia izan da".
"Gaur eguraldiak ez du lagundu
eta ezin izan dugu rokodromoa
plazan egin. Bazkarian zutik
bazkaldu dugu, jendearekin
nahasteko era polita izan da".
"Oso egun polita izan da. Jende asko bidu gara pilotalekuan bazkaltzeko
eta bazkal osteko giroa aparta da. Musika, dantza eta hitz egiteko
aprobetxatu dugu eta gero zirko emanaldira joango gara. Gauean, berriz,
kontzertuetara joango gara. Nahiz eta gaur eguraldiak ez lagundu, kultura
ekintza interesgarriz beteriko astea izan da".
"Zutik bazkaldu dugu, bertan izan
garen guztiok nahasteko era polita
izan da. Pena da eguraldiarengatik
poesia emanaldia bertan behera
geratu zela".
ander monedero | oñati
Kukutzakoak ere gustura
Aritz Gardoki Kukutzako kideak
jasotako elkartasuna nabarmendu zuen eta gaztetxeak aurrera
eramateko eta beraien artean
elkarlana sustatzeko ekimen polita dela esan zuen.
30 kultura
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Mirrix Katuaren
musikala
otsailaren 12an
Santa Anan
a.m. | oñati
Twin Tones, egubakoitz iluntzean Arrasaten. |
josetxo arantzabal
Kronika
Western eta surf doinuak berotzeko
ander monedero | arrasate
Nahiz eta Siberiako hotzak etxean
geratzeko gonbitea egin, Arrasateko Amaia Antzokian bildu ziren
lagunek doinu beroez gozatzeko
aukera izan zuten Twin Tones
talde mexikarrarekin. Hain justu ere, tenperatura hotzaren eraginez, kontzertua Amaiako sarreran egin beharrean areto nagusian
egin zuten.
Talde mexikarrak Trio de
mercenarios izeneko lana aurkeztu zuen, Twin Tones taldearen
laugarren lana. Lan honetan, surf
doinuak alde batera utzi gabe,
western doinuak landu dituzte
eta nabaria da Ennio Morrico-
neren eta western generoaren
musikagileen eragina. Twin Tonesen lan berria, lasai asko, Sergio
Leoneren spagghetti western baten
soinu banda izan zitekeen eta
hori erakutsi zuten egubakoitz
iluntzean Arrasateko Amaia
antzokian.
Egubakoitzeko emanaldian
ez zen publiko asko egon, baina
mexikarrei ez zitzaien asko inporta. Maila handiko kontzertua
eskaini zuten; taldearen lan berriko eta aurretiko diskoetako abestiak uztartu zituzten. Emanaldiaren hasieran, Guns Don't Argue,
Indio Black, Per Il Gusto Di Ucciedere edo diskoari izena ematen
Freedom Boys taldearekin
punk eta oi! doinuak Inkernun
Eskoriatza eta Aretxabaletako gaztetxoek osatzen
duten taldeak bete egin zuen Inkernu taberna
Freedom Boys egubakoitzean Inkernun. |
josetxo arantzabal
dion Trio de Mercenarios abestiak
jo zituzten. Gero, taldeak dituen
beste bi diskoetako abestiak jo
zituzten: La Escopeta del Diablo,
Buena Suerte Forastero, Último
tren a El Paso... Aipatzekoa da
egubakoitzeko emanaldian talde
mexikarrak, tronpeta erabili
beharrean, zeharkako txirula
erabili zuela eta horrek kontzertuari beste ukitu bat eman zion:
surf, garage eta western doinuetatik haratago, 60. hamarkadako
Jethro Tull bezalako taldeen ukituak izan zituen kontzertuak.
Bukatzeko, baina, doinu motelak alde batera utzi, eta erabateko ildo progresiboa zuen pieza
a.m. | eskoriatza
Freedom Boys taldeak ibilbideko
hirugarren kontzertua jo zuen
egubakoitz iluntzean Eskoriatzako Inkernu tabernan. Eskoriatzako eta Aretxabaletako lau
gaztek –Unanue, Santama, Aitzol
eta Garai– osatzen dute taldea,
eta energia eta gogoz beteriko
kontzertua izan zen.
Taldeak, aurretik, Eskoriatzako gaztelekuan eta Aretxabaletako Andramaixetan jo du eta
kontzertuak pasa ahala oholtza
gainean gero eta gusturago daudela nabaritzen da.
Freedom Boys taldearen hirugarren kontzertuak ikusmin
handia sortu zuen, batez ere,
beraien lagun, inguruko, eta punk
eta oi! zaleengan. Izan ere, taberna leporaino betetzea lortu zuten.
Kontzertuari dagokionez, ordubete inguru iraun zuen emanal-
fitxa
musika
Twin tones
Estiloa: Western, surf
Non: Amaia Antzokia.
Eguna: Otsailak 3, egubakoitza
Iraupena: 80 minutu.
rockero bat jo zuten, eta bertan
izan ziren ikusleak zur eta lur
utzi zituzten.
11 egunetan 10 emanaldi
Twin Tones otsailaren 1ean iritsi
ziren Madrilera eta hilaren 11n
bukatuko dute inguruotako bira.
Tourraren hasierako kontzertua
Radio3-ko Diego RJk zuzentzen
duen El Sótano programan eskaini zuten eta, gaur izan ezik, egun
guztietan egingo dituzte emanaldiak. Gero, Italiara doaz.
dia eskaini zuten eta bertsioz
jositako emanaldia izan zen: Rip,
Des-kontrol, Kañeria 13, 2 Minutos, Arkada Social...
Baina gazte talde honek egindako abestiak ere jo zituzten:
Gure Iraultza edo taldearen ikur
den Betiko lagunak abestia. Energiaz beteriko abesti honetan,
lagunez, gaueko istorioez eta
gustuko duten musikaz hitz egiten dute. Oi! musika, garagardoa
eta lagunak dira taldearen ikurretako batzuk.
Kontzertua bukatzeko, Rip
talde arrasatearraren Mundo
Muerto bertsioa egin zuten. Horrela jarraituz gero, etorkizun handia dute gazte hauek; izan ere,
Freedom Boys taldeko kideak 15
urteren bueltan dabiltza eta jotzen
duten musika bizi egiten dutela
nabaritzen da. Segi horrela Freedom Boys!
Mirrix Katua izenburua duen
ipunia abestu eta antzeztuko du Ganbara Txikitxo
abesbatzak hilaren 12an
Oñatiko Santa Ana aretoan.
Abesbatza oñatiarrak hirugarren urtez jarraian taularatuko du musikala. Bertan, Mirrix katuaren eta
katu kuadrilla baten egunerokoa kontatuko dute.
Musikalaren lehenengo
atalean, Leonor, Bryan, Vladimir eta gainontzeko katuak,
jatorri desberdinetakoak,
zabortegi batean elkarrekin
bizi dira. Herri-mina uxatzeko, bakoitzak bere herrialdeko kantuak erakusten
dizkie gainontzeko lagunei.
Bigarrenean, berriz, Mirrix
katuaren istorioa kontatuko
dute. Mirrix katu arroa eta
alproja da eta inguruko animalia guztiak kikilduta ditu.
Egun batean, txakur handi
batzuekin topo egin eta ihes
egin beharra suertatzen zaio.
Ihesean doala, mendira iritsi eta galdu egiten da. Bertan, Lutxiano barraskiloarekin topo egiten du eta
elkarrekin hirirako bidearen
bila abiatzen dira; baina,
bertan, zauritutako artzain
txakur bat aurkitu eta berarekin bizitakoak kontatzen
ditu musikalak.
Ainhoa Urtzelai Ganbara Txikitxoko kidea arituko
da Mirrix katuaren paperean
eta bererarekin batera Mikel
Freire eta Gorka Aranburu,
txakurra eta barraskiloaren
paperean.
Mirrix Katuaren musilaren emanaldia otsailaren
12an izango da, Oñatiko
Santa Ana antzokian arratsaldeko 18:00etan. Sarrerak
otsailaren 6tik 9ra bitartean
egongo dira salgai 5 euroren
truke, Santa Ana antzokiko
leihatilan.
Vomito punk taldea
beteranoa ostegunean
Arrasateko Gaztetxean
Kooltur Ostegunak ekimenaren barruan Vomito taldeak
kontzertua eskainiko du otsailaren 9an Arrasateko gaztetxean. Talde irundarrak 2011an
Pottencial Harcore zigilu
madrildarrarekin kaleratutako Paralizando 13 izeneko
diskoa aurkezten dihardu.
Lan berria, Paralisis Permanente talde madrildarraren
bertsioez osatuta dago, baina
ez dira faltako talde irundarraren klasikoak: Ratas de
ciudad, El ejercicio del Crimen,
Radio Terror edo La Circulacion en el laberinto.
kultura 31
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Juan Mari Agirreurreta
pasaiatarrak irabazi
du itzulpengintzako
Jokin Zaitegi beka
Tomas Transtömer suediarraren poema
bilduma itzuli beharko du iraila baino lehen
irati goitia | arrasate
Patxi Garate azalpenak ematen bere erakusketa ikustera joan zirenei. |
josetxo arantzabal
Patxi Garatek margotutako
zeinu eta sinboloz bete da
Bergarako Aroztegi aretoa
Egubakoitz arratsaldean ireki zuen erakusketa
Elementu horien garrantzia aldarrikatu nahi izan du
irati goitia | bergara
Patxi Garatek bere lanekin Aroztegiko aretoan sortu duen zeinu
eta sinboloen mundura sartu
aurretik, argibide batzuk eman
nahi izan dizkio ikusleari. Hala,
Sigfried Gedion, Juan Eduardo
Cirlot eta Dan Sperber-en hitzek
ematen diote ikusleari ongi-etorria erakusketan sartu aurretik.
Sinboloek historian izan duten
garrantzia azaltzen da guztien
berbetan. Hain zuzen, horixe
islatu nahi izan du Garatek berak
ere Keinua eta letraren artean
izeneko proiektuan: "Egungo
gizartean protagonismoa galdu
dute, baina izan duten garrantzia
aldarrikatu nahi nuen lan honekin".
Sinpletasuna eta abstrakzioa
Ukitu abstraktuko lanak dira
Garatek aurkeztutakoak, sinpleak:
"Sinpletasuna asko gustatzen zait;
marra batekin esan badezakezu
nahi duzuna, zergatik erabili lau
edo sei?".
Bi material erabiltzen ditu
Garatek erakusketa honetan;
papera eta oihala: "Urtebete pasa
eskatu nuen aretoa, lanak erakusteko oso egokia irudi zitzaidan.
Zutabeek bitan banatzen dute
gela; aproposa bi materialez osatutako proiektu honentzat".
Izengabeko lanez osatutako
proiektua da berea; hala, ikuslearen esperientziaren araberakoa
da pertzepzioa.
Erakusketa ikusgai izango da
otsailaren 19a bitartean.
AEDk eta Elkar argitaletxeak
antolatzen duten Jokin Zaitegi
sariketak badu irabazlea: Juan
Mari Agirreurreta.
Epaimahaia Luigi Anselmik,
Santi Leonek eta Joseba Ossak
osatu dute. Azpimarratu dute
Agirreurretak fideltasun osoz
islatu duela bere itzulpenean
Tomas Transtömer idazlearen
idazkera estilo soila. 5.000 euroko saria jasoko du orain irabazleak lan osoa itzultzeko.
Agirreurreta irakaslea da
lanbidez, baina esperientzia du
itzulpengintzan. 2010ean Victor
Hugoren nobela bat itzuli zuen.
Hainbat sari ere irabazitakoa
da, tartean, Bergarako Amodiozko Gutunen Lehiaketa eta Arrasateko palindromo txapelketa.
"Gozatu egingo dut"
Agirreurretak adierazi digu oso
pozik dagoela: "Albistea jaso
Juan Mari Agirreurreta. |
dudanean ezin nuen sinetsi,
beka eskuratzea oso zaila iruditzen zitzaidan". Gaineratu
digu lanari ekiteko gogotsu
dagoela: "Egin behar dudan
lana oso polita da eta gozatu
egingo dut".
Suediera ez dakien arren,
itzulpen zehatza egiteko nola
moldatu den azaldu digu: "Suediera jakin ez arren, oso baliagarria izan zait. Izan ere, idazleak bere hizkuntza nola erab i l t z e n d u e n a z t e rt u d u t ,
esaterako, letra larriak noiz
erabiltzen dituen edo harridura ikurrak noiz jartzen dituen.
Suediera oinarri bezala erabil
dut eta gero beste hiru hizkuntzez (ingelesa, gaztelania eta
frantsesa) baliatu naiz. Helburua zen lehenik poema ongi
ulertu eta gero euskaraz ahalik
eta modu freskoenean idaztea,
euskaldun baten belarrira arrotza geratu ez zedin".
GOIENA
Aste honetan ezagutuko ditugu
amodiozko gutun irabazleak
Epaimahai gazteak erabaki du jada zein den 26 urtez azpiko lanik onena
i.g. | bergara
Jardun euskara elkarteak antolatzen duen Amodiozko Gutunen
Lehiaketara 65 lan aurkeztu dira
aurtengoan; iaz baino bederatzi
gutun gehiago. Euskal Herri osotik jaso dituzte, Debagoienatik
21. Hala ere, AEBetatik ere bidali dituzte gutunak.
Irabazleak aste honetan
Epaimahai gazteko kideak eta Jarduneko Maitane Arizabaleta. |
j. arantzabal
Asteon ezagutuko ditugu zeintzuk
diren lehiaketako irabazleak.
Epaimahai gazteak hartu du
bere erabakia dagoeneko. Lau
ikaslez osatuta dago: Laura Axpe
eta Maitane Mujika Ipintza institutukoak, eta Maialen Marauri
eta Irantzu Casanellas Aranzadi
ikastolakoak.
Eurek aukeratu dute 26 urtez
azpiko gutun onena zein den;
egubakoitz arratsaldean bildu
ziren epaia erabakitzeko kultura
etxean. Irabazleak 150 euro jasoko ditu.
Epaimahai nagusia, bestalde,
eguaztenean zen elkartzekoa,
baina elurra zela-eta, biharko
atzeratu zuten zita. Beraz, bihar
erabakiko dira gainontzeko irabazle guztiak.
Epaimahai nagusia ondorengo hauek eratzen dute: Idoia Galan
iazkoa irabazleak, Andoni Tolosa musikariak, Oihane Perea
bertsolariak eta Pello Añorga
idazleak. Eurek aukeratuko dituzte lehenengo eta bigarren sariak
eta baita Bergarako gutunik onenarena ere.
Sari ematea otsailaren 14an,
San Balentin egunez, egingo da
Bergarako kultura etxean, iluntzeko 19:00etan.
32 publizitatea
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Begiristain
Iturriotz baserria IKAZTEGIETA
607 36 57 43
begiristainsagardotegia@gmail.com
www.begiristainsagardotegia.com
Eskaintza
• Urtarriletik ekaina bukaera arte zabalik, sagardoa
txotxetik. Zuzeneko botila sagardo salmenta urte
guztian. Etxez-etxeko banaketa.
• Sagardotegiko menua. Arkumea burduntzian
enkarguz. Afariak asteartetik zapatura,
bazkariak eguenetik igandera
• Webgunean sagardotegira bazkidetzeko aukera.
• “Tolare” sagardotegia
Iturrieta
Arraga auzoa / ARAMAIO
945 44 53 85 / 685 72 15 93
iturrietasagardotegia.blogspot.com
Eskaintza
• Egubakoitzetik domekara irekita.
Erreserbatuz gero beste egunetan ere bai.
• 80 lagunendako lekua, eserita edo zutik.
• Bertako sagardoa.
• Sagardotegiko menua (txuletoi edo saiheskiarekin)
• Giro aparta zuzeneko musikarekin.
Iruki
Otaola hiribidea, 3 atzealdean.
EIBAR / 943 20 68 44
irukieibar@hotmail.com / http://irukieibar.com
Eskaintza
• Eibar erdialdean.
• Aparkalekua doan.
• 200 lagunentzako tokia.
• Egunero zabalik, baita egubakoitz eta zapatu
gauetan eta jai bezperatan ere.
• Parrilla eguneko menuan ere.
• Prezio merkeak eta giro atsegina.
EGIN
TXOTX!
sagardotegietan
Ipintza
Ipintza baserria / Santio Zaharra 12
ASTIGARRAGA / 688 81 17 24
ipintza@ipintza.com / www.ipintza.com
Eskaintza
• Astigarraga erdigunean.
• Egunero zabalik, igande gauetan izan ezik.
• Urte osoan sagardoa txotxetik.
• 150 pertsonarentzat lekua.
• Eserita.
• Aparkalekua.
• Sagardo botila salmenta.
• “Tolare” sagardotegia
Larre-Gain
Larre-gain sagardotegia
HERNANI
943 55 58 46 / 616 28 78 67
Eskaintza
• Janaria sagardotegiak jartzen du.
• Bakailoa saltsan, aurrez deituta.
• Astegunetan, gauetan bakarrik zabalik.
Egubakoitzetan eta zapatuetan egun osoa zabalik
Domeketan, eguerdira arte zabalik.
Astelehenetan, itxita.
• “Tolare” sagardotegia
Nekazaritza
turismoa
Oiharte
Irukarate-gain auzoa (Mutiloa bidea)
ZERAIN
943 50 10 13 / 686 29 91 58
www.oiharte.com
Eskaintza
• 120 lagunendako lekua, zutik edo eserita.
• Martitzenetik zapatura gauez. Egubakoitz,
zapatu eta domeka eguerdietan zabalik.
• Sagardoa botilan salgai.
• Sagardotegiaz gain nekazaritza turismoa.
Unzueta
Eskaintza
• Sagardoa txotxetik urte osoan.
• Sagardotegiko menua: 29 €
• Berezitasuna: txuleta.
• 70 lagunendako tokia.
• Parking eta terraza.
Zabola z/g
ARAMAIO
945 44 50 95
Zabala
Garagartza baserria / ADUNA
(Andoain eta Billabona artean)
943 69 07 74
Eskaintza
• Urtarriletik maiatz hasiera arte zabalik.
• Egubakoitz, zapatu eta domeka eguerditan enkarguz.
• Bertako janaria.
• Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako Sagardo
Lehiaketetan, 2004an, 2006an eta 2010ean irabazleak.
• Botilak salgai urte osoan.
• “Tolare” sagardotegia
kultura 33
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
gure musika taldeak
Dirty
Brothers
Arrasateko Dirty Brothers taldeko kideak. | dirty brothers
"Abesti gehienak dira
gureak eta orain arte
egin duguna baino
gogorragoa da diskoa"
Euren sentimenduak eta bizipenak islatu dituzte letretan
Doinuei dagokienez, desberdintasun handiak daude abesti batetik bestera
miren arregi | arrasate
Egun Ilunak da Dirty Brothers
taldearen disko berria. Gure
bidea lehen diskoa kaleratu eta
bi urtera dator honakoa. Aurrekoa baino gogorragoa da eta ia
abesti guztiak dira eurek sortuak.
Asier Sala, Jon Olaziregi, Jokin
Azpiazu, Jon Alkorta eta Aitor
Aginagalde daude diskoan.
Zuek grabatu duzue, ezta?
Salak egin ditu teknikari lanak
eta Lazkanoren Aretxabaletako
estudioan grabatu dugu. Horrek
askatasun izugarria eman digu,
gura izan dugun debora guztia
hartu dugu grabazioa egiteko;
moldaketak egin ditugu bururatzen zitzaizkigun heinean, ez
gara diskoetxe baten menpe egon,
eta hori gauza handia da.
Egun ilunak izenburuarekin, zer
adierazi gura izan duzue?
Oso nekeza izan da bidea. Duela
ia urtebete hasi ginen grabazioak
egiten. Egun ilunak izan dira
asko eta asko; hala ere, aurrera
egin dugu.
Gure bidea lehen diskoak zuek
sortutako sei abesti zituen, eta
oraingo honek hamahiru ditu.
Aurrekoan bertsioak ziren gehie-
nak, baina orain, bertsioak bi
bakarrik dira. Gure tokia aurkitu dugu, gure abestiak dira
gehienak eta doinuak gogorragoak
dira. Akustikoetatik abiatuta,
askotariko doinu eta generoak
landu ditugu.
Beraz, zaila da diskoa musika estilo zehatz baten barruan kokatzea.
Ez da erraza gure musika katalogatzea. Denetariko estiloak
landu ditugu, reggaea, ska, punka, punk-rocka, akustikoa... Desberdintasun handiak daude
abesti batetik bestera.
Kolaborazio asko izan dituzue, baita Berlindik ere.
Berlingo Frontkick taldeko
Stephan baxu-jotzailea etorri zen
halako baten Arrasatera, eta guk
diskoaren grabazioa hasi genuen
orduan. Bat-bateko zerbait izan
zen; hona etorri eta galdetu genion
ia abesti baten kolaboratu nahiko zukeen. Polita izan zen. Bestetik, Magu, Hodei, Igor Sala eta
Oihanak ere kolaboratu dute
gurekin.
Diskoa orain kaleratu bada ere,
badakit kontzertuetan dagoeneko
aurkeztu dituzuela hainbat kantu.
Diskoko lau bat abesti eskaini izan
ditugu, bai. Ez da diskoaren aurkezpen ofizialik egin, baina kontzertuetan zaleek entzun dituzte
abesti batzuk. Gainera, gustatu
egin zaizkie, eta asko eta asko diskoa noiz kaleratuko zain egon
dira.
Orain arte egin duzuena baino gogorragoa da disko berria. Hori izango
da hemendik aurrera jarraituko
duzuen bidea?
Akustikoak eta bertsioak izan ziren
abiapuntua, eta esan daiteke orain
beste bide bat hartu dugula... Horrek
ez du esan nahi ez dugula bertsio
kontzerturik edo kontzertu akustiko gehiagorik egingo. Bururatzen
zaiguna edo unean-unean sentitzen
duguna egiten dugu. Aberastasun
hori dugu, nolabait esateko. Ideia
da ildo bat jarraitzearena, baina
ez dugu beldurrik gura duguna
egiteko gura dugunean. Jendeak
gauza bat eskatu arren guk beste
bat egin gura badugu, egin egingo
dugu.
ZERTZELADA
‘Egun ilunak’
Estiloa: Rock, punk, pop, country…
Egilea: Dirty Brothers (Arrasate).
Argitaletxea: Mondra Underground Sounds.
Iraupena: 48,12 minutu.
Anaien jenio eta
barietate handiagoa
D
irty Brothers baliabide
gutxirekin agertokiak
hartzeko proiektu gisa
sortu zen, baina fintzen joan
da. Gogoan dut debuteko
lanarekin sorpresa hartu nuela
freskotasunagatik. Orain
etxekolanak egin dituzte
(Irakasleek ez lukete
sinistuko!) eta emaitza
zabalagoa da. The Clash
tatuatuta daramate eta Johnny
Cash alboan dago, baina kantu
hauek gorputz handiagoa dute,
koroak gehiago zaindu dituzte,
melodia gehiago dago eta
punka (hitzen eta jarreran jenio
handiagoa), Berlingo rocka,
ska-rocka eta Arabako
mesetako rocka ere ageri dira,
gehienetan melodia
itsaskorreki.
Iker barandiaran
34
zerbitzuak
1. Etxebizitzak
101. Saldu
Arrasate. Prezio berria. Aukera
paregabea. Eguzki dorrean
etxebizitza salgai. Eraberritua,
guztia altzariz hornitua eta oso
eguzkitsua, denak kanpoaldera
ematen du. Hiru logela, bi komun,
egongela eta sukaldea. Hiru
igogailu eta gas naturala. 20
metro koadroko garaje itxia
aukeran. Interesatuak deitu
telefono zenbaki honetara: 650
01 05 15
Atxondo. 75 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua. Kanpora ematen du etxe guztiak.
Berogailua. Berriztatua eta
altzariz hornitua. Deitu konpromiso barik eta ikusi. 180.000
euro. Tel.: 655-73 74 47.
Atxondo. 200 m2-ko txaleta
salgai. Sukaldea, bi egongela,
lau logela, hiru bainugela(bata
logela baten barruan),trastelekua. Altzariz hornitua. Berogailua, zoru erradiantea eta aspirazio zentrala. Terraza eta 4.000
m2-ko terrenoa. Prezioa:
900.000 euro (negoziagarriak).
Tel.: 615-70 12 23.
Berriz. Pisua salgai herri
erdian.71 m2: egongela, sukaldea, 3 logela, komuna eta ganbara. Bi horma-armairu, berriztua
eta eguzkitsua. Aurrealde margotu berria, eta komunitateko
gasturik gabe. 193.000 euro.
Tel.: 679-86 17 30.
Berriz. Berriz erdian pisu berria
salgai. 80 m2. Oso kokapen ona.
Guztiz jantzita dago. Sukaldea,
egongela, komun handia, 2
logela (bat zurezko ganbaratxoagaz, balkoiagaz, despentsa txiki
bategaz). Berogailua, zoru erradiantea da. Oso eguzkitsua da.
607-52 24 26.
Bolibar. Etxe zaharra salgai
bolibarren. 34 m2 x 3. Teilatu
berria eta proiektuagaz. 3 gela
eta 40 m2ko terraza. 150.000
euro. 660-35 80 67
Durango. Pisua salgai Muruetatorren. 90 m2. Sukaldea
eskegitokiarekin, egongela,
balkoia, 3 logela, 2 komun (bat
logela barruan). Guztiz berriztua
(ateak, leihoak, horma-armairuak...) eta jantzia. Eguzkitsua,
bista eta kokapen ederrekoa.
Ganbara eta garajea. 686-13
89 09.
Durango. 98 m2-ko etxebizitza
oso eguzkitsua; 3 logela, sukaldea-jangela, egongela, bainugela eta komun leihodunak, 2
terraza partikular (12 m2 eta 8
m2-koak) eta baita terraza
komunitarioak ere. Altzariz betea
eta guztiz jantzia, berogailuaren
galdara jarri berria, hormako lau
armairu, aluminiozko leihoak,
ateak eta zorua aldatuta. Garaje
eta igerilekuarekin. Tel.: 655-70
46 84.
Elorrio. Elorrio. Zentrikoa den
90 m2-ko pisua salgai. 3 logela,
2 bainugela, sukaldea, egongela, garaje partzela eta trastelekua. Tel.: 657-79 39 38.
Elorrio. 76 m2-ko etxe berria.
Erdigunean. Sukalde ekipatua,
2 logela, 2 komun eta 10 m2-ko
trastelekua. Garajea aukera
erosteko aukera. Prezioa: 38
milioi. Tel.: 634-45 72 01.
Elorrio. Salgai estreinatzear
dagoen 162 m2-ko terraza duen
atikoa (73 m2). 2 logela, egongela bat, sukaldea eta 2 bainugela. Igogailua eta trastelekua.
Oso kokapen ona, eguzkitsua eta
bista zoragarriekin. Aukera paregabea!. Deitu telefono hauetara:
615-75 59 85 (goizez) eta 636
-22 49 02 (arratsaldez).
Errenteria/Orereta. Oso pisu
argitsua. Bistekin. Kotxea aparkatzeko lerroa eta barbakoa
egiteko txokoa. Etxea pintatu
berria eta leiho berriekin. Oso
ondo komunikatuta bai Errenteriruntz bai Donostiaruntz ere.
Telefonoak: 669-71 01 16 edo
629-24 55 04.
Eskoriatza. Duplexa salgai,
120 metrokoa. Berri-berria.
Jantzia. Prezio onean. 679 16
24 96
Gasteiz. 57 m2, egoera onean,
kalefakzioa eta ura elektrikoak
dira, hegoaldera begira, 1. Solairua, 5 ate pisu bakoitzeko, igogailua, eraikinak 20 eta 30 urte
bitartean ditu, 2 logela, 2 komun
(biak bainerarekin), sukaldea
(garbigailua, mikroondasa,
etab.) balkoia, moketa logeletan,
parketa egongelan eta baldosak
gainontzekoan, banakako garajea, itxia, eskiak gordetzeko
tokia, piszina eta belardia urbanizazioaren barnean, aurrean
plaza bat dauka, kolunpioekin
etab, hormak margotu berri eta
zorua aldatuta.Jantzia. Telefonoa: 665-75 78 07. Posta:
marian.formigal@gmail.com.
Iurreta. Pisu bat salgai Arriaundin, Iurretan. 78.000 euro. Tel.:
685-72 80 42.
Oñati. Etxebizitza salgai San
Lorentzo auzoan. 60 metro
koadro eta bi logela. Prezio
negoziagarria. 699-78 47 49.
Ormaiztegi. Etxebizitza salgai.
Berritua, bizitzera sartzeko
moduan. Etxe bildua eta argitsua. Bi logela. 160.000 negoziagarriak. 659-75 40 83.
Otxandio. Apartamentu jantzia
salgai trastelekuarekin. Igogailua. Tel.: 675-71 72 83.
102. erosi
Durango. Baserri bifamiliar
osoa erreformatzen dizut, baserri erdiaren truke, durangaldean.
Beste proposamenen bat badaukazu, kontutan hartuko dut.
618-93 62 14.
103. Errentan eman
Aretxabaleta. Bi logelako eta
terraza handia duen etxebizitza
ematen da errentan. 665 72
18 59
Atxondo. Atxondon pisua
alokatzen da. 3 logela, 2komun
eta sukalde-egongela. 680-42
77 02.
Bergara. Erdiguneanetxebizitza ematen da errentan. Lau
logela, bi komun, sarrera, egongela eta sukaldea. Hornitua eta
jantzia. 607-32 74 32.
Bergara. Etxebizitza ematen
da errentan Bolun. 663 77 14
50 edo 671 14 99 63
Donostia. Lokal moduko
etxebizitza bat alokatzen det
donostian,antiguo auzoan
bertan. Persona batentzako
egokitua,bi planta dauzka eta
kotxea sartzeko aukera dago.
Eguskitzua da eta lasaia. Prezio
500 euro. 609-48 11 24.
Durango. Logela bat alokatzen dot 3 logelako pisu batean.
Emakumea nahiago. Tel.: 600
-45 83 16.
Elorrio. Pisua alokagai herrigunean. 3 logela, 2 bainugela.
Trastelekua. Amueblatua. 600
euro hilean. 634-45 72 01.
Elorrio. Banako etxea alokagai
Elorrion. 125 m2-ko etxea, 100
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Zure iragarkiak
Iragarkia jartzeko bideak:
943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.com | www.goiena.net/sailkatuak
Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
Goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
Prezio bereziaK Goiena Klubeko bazkideendako
Ordaintzeko atalak dira:
- Etxebizitza Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. Irakaskuntza eman. Motorra Saldu/Alokatu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 21 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak.
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).
1. ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. Bestelakoak
2. garajeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. Bestelakoak
3. LOKALAK
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. Bestelakoak
4. Lana 401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. Bestelakoak
5. Irakaskuntza
501. Jaso
502. Eman
503. Bestelakoak
6. Motorra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. Konpondu
604.Bestelakoak
7. Animaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. Bestelakoak
9. Harremanak
901. Agurrak
902. Harremanak
903. Deiak
904. Bestelakoak
8. Denetarik
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. Bestelakoak
10. Relax
Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:
m2-ko sotoa eta 100 m2-ko
aterpea. 2.500 m2-ko lursaila.
616-936 351. Manu.
Elorrio. Pertsona batentzako
logela alokairuan Elorrion. Etxean
txakur bat daukat. Tel.: 665-72
19 47.
Eskoriatza. Baserria ematen
da errentan. Guztiz eraberritua.
605 77 51 65
Oñati. Errekalde 3an etxebizitza
ematen da errentan. Igogailua,
oso eguzkitsua, guztiz berritua,
oso ondo hornitua eta jantzia.
Hiru logela, bainugela, sukaldea
eta egongela. Nahiago bertako
pertsonak. Deitu telefono honetara: 677-07 19 37.
Oñati. Kalebarrian 5 urte dituen
etxebizitza berria ematen da
errentan. Guztiz jantzia. Oso
erosoa bizitzeko. Bi gela, komuna, eta sukalde eta egongela
bateratuak. Bi balkoitxo ere
baditu. 605-76 63 87.
Tolosa. Pisua alokagai Tolosa
erdialdean. 3 logela, sukaldea,
egongela eta komuna. Argitsua
eta ikuspegi politekin. Harremanetarako 628-16 37 22.
Zestoa.Etxebizitza berri eta
eguzkitsua alokagai arteaga
kalean. Hiru logela eta bi bainugelarekin. Garajea eta trastelekua aukeran. Deitu telefono
hauetara: 656-75 26 02 / 659
-83 71 10.
104. Errentan hartu
Arrasate. Etxebizitza bila,
errentan. Hiru logelakoa. Oso
arduratsuak. 630-26 13 28.
Arrasate. Logela bila nabil.
Bergaran edo Arrasaten logela
edo konpartitzeko pisu baten bila
nabil, nahi eta nahi ez kontratoarekin. 648-01 32 39.
Durango. Mutil gaztea pisu
konpartitu batean logela bila.
Durangon edo Iurretan. Deitu
lasai. 658-42 86 12 edo 658
-71 16 42(Malick/Iñaki).
Elorrio. Alokatzeko pisu bila
nabil Elorrion. Altzariekin. Tel.:
94-658 21 91.
Oñati. Etxebizitza behar dut
errentan. Estudio, logela bat edo
bikoa. Venezuelakoa naiz. 608
-49 89 76.
105. Etxeak osatu
Aretxabaleta. Logela ematen
da errentan Araba Ibilbidean.
Mutil batentzat. Deitu telefono
honetara: 678-73 66 54.
Arrasate. Neska arduratsua
behar da etxebizitza osatzeko.
Erdigunean dago, etxe berria da
eta egoera oso onean dago. 606
-88 94 14.
Arrasate. Pixua osatzeko jende
bila gabiltza. Guztiz hornitua:
garbigailua, ontzi-garbigailua,
berokuntza zentrala... 250 euro
hilabetero, gastuak barne. Lorea:
620-52 94 98.
Arrasate. Pertsona bat behar
da 4 gela eta 2 bainu gelako
pixua osatzeko, etxea oso eguzkitsua da, oso ondo dago eta 3
langile bizi dira bertan. 653-71
44 57.
Bergara. Logela ematen da
errentan pertsona bakar edo
bikotearentzat. Deitu telefono
honetara: 699-09 46 26.
Berriz. Logela alokagai baserri
batean. Estreinatzeko eta leku
paregabean. Aukeran, nahiago
emakumea. Interesatuak deitu
telefono zenbaki honetara: 619
-66 58 57.
Berriz. Logela alokagai baserri
batean. Estreinatzeko eta leku
paregabean. Aukeran, nahiago
emakumea. Interesatuak deitu
telefono zenbaki honetara: 619
-66 58 57.
Eskoriatza. Pertsona bat behar
dugu plazan dagoen etxebizitza
osatzeko. Guztiz eraberritua.
Leire. 685-73 60 57.
Iurreta. Gelak alokatzen dira
Maspe kalean, abendutik aurrera. Tel.: 687-58 66 37.
2. Garajeak
201. Saldu
Bergara. 15 m2ko garaje itxia
salgai ozaetan. Prezio negoziagarria. 655-72 63 13, 943-76
50 71.
Berriz. Garaje itxia salgai. 42
m2. Ate automatikoagaz. Ura
eta argiareninstalazioak, iaztik.
Komuna eta bodega txiki bat.
2-3 kotxe. Txokoa sukaldeagaz.
Tel.: 615-75 21 36.
Berriz. Learreta-Markina kalean
garajea salgai. Eskola aurrean.
Sarrerak errepidera ematen du.
30 m2. Deitu telefono honetara:
663-39 75 88.
Durango. Garajea salgai. Montorretan, Simply supermerkatuaren ondoan. 2 lerro, autokarabana sartzeko toki aproposa.
Tel.: 652-76 81 31.
Eskoriatza. 15 metro koadroko
garaje itxia salgai Intxaurtxueta
23an. 679 16 24 96
Otxandio. Garaje itxia salgai
Otxandion, pertsianarekin. 675
-71 72 83.
203. Errentan eman
Arrasate. Garaje bat alokatzen
da Arrasaten. Larreako etxeen
atzetik (Usaetxe enparantzan).
60 euro hilabetean. Sergio.
Deitu telefono honetara: 678-53
82 48. soliveira@hotmail.es
Berriz. Gabiola kaleko 5.
behean. Garaje itxia. 2 kotxe.
Kaleko sarrera oinez sartzeko eta
atzeko partetik kotxearekin. 660
-12 50 70.
Berriz. Berrizen, Legaño auzoan
garajea alokagai. Handia eta toki
lasaian. 25 m2. Kotxea zein
beste hainbat gauza sartzeko.
663-39 75 88.
Durango. Kotxe partzela alokagai Askatasun etorbidea 11n.
94-681 39 32.
Durango. Garaje itxia alokairuan Sasikoa inguruan. 75 euro.
Deitu telefono honetara: 688
-80 70 92.
Otxandio. Garaje itxia alokatzen da Otxandion. Tel.: 675-71
72 83.
204. Errentan hartu
Bergara. Garaje baten bila
nabil, Bergarako edozein zonatan. 618 90 23 66
3. lokalak
301. saldu
Elorrio. Elorrion 170 m2-ko
lokala alokagai edo salgai. Oso
toki onean, erdialdean. Eskaparate handiekin. Edozein negozio
ipintzeko aproposa. Deitu telefono honetara: 94-658 21 01
(dendako ordutegian).
Gasteiz. Azken erabilera: Tailer
mekanikoa. Garbitzeko, engrasatzeko eta ibi lizentzia ditu.
Bulegoko altzariak eta garajeko
atea. Portero automatikoa eta
alarma. 2 komun ditu, bat mugikortasun urriko pertsonei moldatua. Hiri erdigunekiko komunikazio onak ditu. Autobus geltokiak hurbil daude. Alokatzea
ere posible da: 800euro/hil.
Deitu telefono honetara: 665-75
78 07 (Ana).
305. Bestelakoak
Oñati. Lokala daukat partekatzeko moduan. Guztiz hornituta
dago. Erdigunean. Interesatuak
deitu telefono zenbaki honetara:
651 70 17 41
4. Lana
401. Eskaintzak
Bergara. Euskaraz hitz egiten
duen emakume bat behar da bi
ume zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. 637 77 45 57 edo 678
64 15 18
BERGARA
Neska behar da
harategirako.
Euskara
beharrezkoa.
615 78 45 75
402. Eskaerak
Abadiño. Persona nagusien
zaintzarako, garbiketarako edo
umeen zaintzarako lan bila.
Orduka, gauez edo asteburuetan.
Sukaldatu, plantxa egin,... Ospitaletan, garbiketan eta nagusien
zaintzan esperientzia. Tel.: 696
-75 35 30.
Aramaio. Aramaioko neska
gaztea, haur hezkuntzan diplomatua, goizetan haurrak zaindu
eta eskolara eramateko prest.
645-73 22 72.
Arrasate. Emakume arduratsua
etxeko lanak edota pertsona
nagusiak zaintzeko prest. 656
-77 53 37.
Arrasate. Neska gertu etxe zein
atariak garbitzeko. Erreferentzia
onak ditut. 610-82 02 17.
Arrasate. Arrasateko esperientzadun 28 urteko mutila gertu
barrako zerbitzari, furgonetako
gidari banatzailea, motozikleta
gidari banatzailea, banatzailea
orokorrean, pintore eta arotza
laguntzailea,komertzio dependiente moduan lan egiteko.
677-61 95 92.
Arrasate. Gizona gertuedozein
lanetarako: garbiketak lokaletan,
tabernetan zerbitzari edo bestela. Baita asteburuetan ere.
693-40 88 86.
Arrasate. Neska gazte euskalduna etxeak garbitzeko edota
umeak zaintzeko prest, esperientzia handikoa. Deitu telefono
honetara: 618-41 24 79.
Arrasate. Emakume euskalduna. Umeak zaindu eta eskolara
eramango nituzke. Orduka plantxa egiteko ere prest nago.
zerbitzuak 35
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
Interesatuok deitu honako zenbakira: 626-29 98 43.
Arrasate. Aretxabaleta edo
Eskoriatza. Andre arduratsua
lanerako gertu: garbiketak edo
nagusiak zaintzen. Orduka, egun
osoz zein etxean bertan bizi
izaten. 682-31 97 37.
Arrasate. Neska gertu gaixoak
eta edadetuak zaintzeko. Esperientziakin daukat egoitzatan
geriatria laguntzaile gisa. Gauak
ospitalean egiteko prest. Etxe
garbiketak ere bai. Deitu telefono honetara: 693-40 88 86.
Bergara. Eskarmentu handiko
emakumea, geriatria ikasketaduna, orduka, etxean bertan bizi
izaten zein asteburuetan lanerako gertu. Urte asko daramatzat
hemen eta legezko paperak ditut.
617-12 61 44.
Bergara. Goizetangarbiketa
lanak egin edo nagusiak zainduko nituzke. 680-77 06 46.
Bergara. Emakumea gertu ume
zein nagusiak zaintzeko edo
garbiketak egiteko. Deitu telefono honetara: 610-34 97 88.
Bergara. Neska euskalduna
eskaintzen da etxeko lanak
egiteko goizez zein arratsaldez.
605-51 96 89.
Debagoiena. Etxeko lanak eta
garbitasunak egingo nituzke.
646-10 21 66.
Debagoiena. Emakumea
gertu orduka, egun osoz zein
etxean bertan bizi izanda lan
egiteko: nagusiak zaindu, garbiketak eta abar. 638-59 04 71.
Debagoiena. Emakumea
gertu orduka, egun osoz zein
etxean bertan bizi izanda lan
egiteko: nagusiak zaindu, garbiketak eta abar. 638-59 04 71.
Debagoiena. Mutil arduratsua
gertu nagusiak zaindu, atari zein
elkarteak garbitu edo bestelako
lanetarako. 685-42 72 80.
Debagoiena. Nagusiak zaintzen edo taberna, bulego eta
abarrak garbitzen lan egingo
nuke. 943-10 96 89 / 671-18
50 83.
Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke etxean
bertan bizi izanda. Erizain laguntzailea naiz. Etxeko lanak ondo
egiten ditut. Baserrietan ere lan
egingo nuke. Erreferentziak
ditut. 618-93 59 29.
Debagoiena. Neska arduratsua
gertu nagusi zein umeak zain-
tzeko orduka edo asteburuetan
ere bai. 606-54 89 90.
Debagoiena. Neska arduratsua
gertu nagusiak zaindu edo garbiketak egiteko. Deitu telefono
honetara: 690-71 94 45.
Debagoiena. Neska arduratsua
gertu umeak zaindu, orduka
garbitasun lanak egin edo nagusiak zaindu zein laguntzeko.
Interesatuok deitu zenbaki
hauetara: 943-71 53 74 / 695
-73 87 95.
Debagoiena. Neska euskalduna gertu umeak eta nagusiak
zaintzeko eta etxeak garbitzeko.
Informeak ditut. Esperientziaduna. 671-35 22 60.
Debagoiena. Sukaldelaguntzaile, garbiketa eta abarrak
egingo nituzke. Gozogintzan
aditua naiz. Orduka zein egun
osoz. 686-66 80 63.
Durangaldea. Interna edo
orduka lan bila dabilen neska.
Nagusien edo umeen zaintzan
edota garbiketalanetarako.
Pertsona nagusien zaintzan
esperientzia. 689-98 72 06.
Debagoiena. Arrasaten, Aretxabaletan edo Eskoriatzan
neska euskalduna esperientzia
handia duena, prest haurrak
zaintzeko, eskolara eramateko
edota klasepartikularrak emateko. Magisteritzan diplomatua
eta hezkuntza berezian espezialista. 600-39 47 77.
Debagoiena. Denetariko garbiketak egingo nituzke. Maite.
696-88 93 73.
Debagoiena. Mutil gaztea lan
desberdinak egiteko gertu.
Mekaniko lanak, garbiketa,
pertsona nagusiak zaindu... 645
-54 43 25.
Debagoiena. Elgeta,Bergara
edo Arrasate. Emakume euskalduna gertu lanerako. 606-50
02 67.
Debagoiena. Esperientziadun
automozio mekanikaria lanerako
eskaintzen da. Hidraulika-neumatika eta pisudun makinen
ezagutza, besteak beste. Antonio. 656-69 80 70.
Debagoiena. Neska euskalduna edozein lanerako gertu. 673
-41 99 69.
Debagoiena. Neska euskalduna umeak eta nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko
gertu. Esperientziaduna. Informeak ditut. Disponibilitate osoa.
671-35 22 60.
Debagoiena . 40 urteko emakumea gertu nagusi zein umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko.
620-43 85 40.
Debagoiena. Bertako neska
gertu nagusiak zaindu eta etxeko garbiketak egiteko. Eskarmentu handikoa. 696-84 19 51.
Debagoiena. Mutila gertu
nagusiak zaintzeko. Deitu hona:
651-38 85 38.
Debagoiena. Nagusiak zaiduko nituzke. Legezko papereak
eta gidatzeko baimena dauzkat.
Eskarmentu eta erreferentzia
onak. 603-14 59 17.
Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke asteburutan, jaiegunetan edo etxean bertan.
Gauez ere bai. Esperientzia eta
erreferentziak ditut. Deitu telefono honetara: 638-13 97 28.
Debagoiena. Neska arduratsu
eta atsegina garbiketa, ume zein
nagusien zaintza edo bestelako
lanetarako gertu. Etxean bizi
izaten edo orduka. Magaly. 615
-06 28 04.
Debagoiena. Sukalde laguntzaile, garbiketa edo nagusiak
zaintzen jardungo nuke. 691-03
25 02 / 943-54 09 41.
Debagoiena. Haur hezkuntza
ikasia eta esperientzia duen
neska euskalduna goizez zein
arratsaldez haurrak zaintzeko
prest. 680-34 29 60.
Debagoiena. Emakumea
eskeintzen da etxeko garbiketa
orokorrak egiteko, esperientziaduna. Lanean hasteko prest.
Deitu zenbaki honeta: 672-88
01 01.
Debagoiena. Emakumea
gertu garbiketak egin, nagusiak
zaindu zein tabernatan lan egiteko. Egun osoz zein orduka.
605-41 88 20.
Debagoiena. 42 urtetako
emakumea lanerako prest,
arraindegian lan egiteko eta
janariak manipulatzeko karnetak
ditut. Pertsona nagusiak zaindu
eta etxeak garbitzeko prest.
Automobila daukat. Deitu hona:
678-98 30 32.
Debagoiena. Asteburuetan
lan egingo nuke: nagusiak zaintzen edo denetariko garbiketa
lanetan. 699-09 46 26.
Debagoiena. Emakume esperientziduna eta arduratsua,
etxeko lanak eta pertsona nagusiak zaintzeko prest. Deitu hona:
680-12 73 16.
Debagoiena. Zaintzailea. Haur
hezkuntza ikasi duen 22 urteko
neska prest haurrak zaintzeko.
Interesatuok zenbaki honetara
deitu: 688-88 39 57.
Debagoiena. Asteburuetan
zerbitzari lanak egingo nituzke
jatetxe batean. Esperientzia eta
ingelesa. 649-57 70 59.
Durangaldea. Ipuin kontaketa
eta monologo humoretsuak
eskaintzen dira. Tabernetan,
ezkontzetan, juergetan,... Tel.:
651-36 97 69. Roman
Durangaldea. Etxeko laguntzaileak gara. Pertsona nagusiak
zaintzeko prest gaude:exeko
lana,zainketak,errezetak kudeatzea, gauak hospitaletan,
aseoak... Durangaldean eta
Bilbao. Deitu telefono honetara:
690-28 60 71.
Durangaldea. Interna edo
externa modura lan bila. Ume
edo nagusien zaintzan edota
garbiketa lanetarako. Orduka,
asteburuetan edota gauez ere.
Erreferentzia eta esperientziarekin. Deitu telefono honetara:
679-71 64 42.
Durangaldea. Neska euskalduna asteburuetan umeak
zaintzeko prest, bai egunez zein
gabez. Tel.: 628-24 36 02.
Durangaldea. Emakume
arduratsua lanerako prest, pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko edota garbiketa lanetarako. Erreferientziaduna.
Mugitzeko arazorik ez. Tel.: 660
-64 20 98.
Durangaldea. Umeak edo
nagusiak zaintzeko prest, externa edo interna. Esperientzia eta
erreferentziak. Deitu telefono
honetara: 638-20 34 50.
Durangaldea. Umeak edo
nagusiak zaintzeko prest, externa edo interna. Esperientzia eta
erreferentziak. Deitu telefono
honetara: 689-30 85 82.
Durangaldea. Emakume
arduratsua umeen edo nagusien
zaintzan edota garbiketa lanetarako prest. Interna, externa edo
orduka. Erreferentziak eta esperientzia. 659-73 92 65.
Durangaldea. Goizez, arratsaldez zein gauez lan egiteko prest.
Garbiketa lanetarako edota
gauez pertsona nagusiak zaintzeko. Deitu telefono honetara:
690-68 73 95.
Durangaldea. Interna edo
orduka umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko edo etxeak
garbitzeko lan bila. Tel.: 646-20
72 71.
Durangaldea. Nagusien zaintzarako edo garbiketarako lan
bila. Esperientzia eta erreferentziekin. Goizeko 10:00etatik
eguerdiko 14:30ak arte. 633
-03 86 09.
Durango. Goizetan umeak
zaintzeko zein etxeko lanak
egiteko prest nago. Haur hezkuntza eta hezkuntza berezian
diplomatua; neure kotxea daukat. 695-75 23 25.
Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako edota
garbiketarako lan bila. 14:00etatik 20:00etara. Esperientzia
eta erreferentziak. Deitu telefono honetara: 638-43 79 01.
Durango. Bulegoen, etxeen,
portalen... garbiketerako edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Jardunaldi erdian, aukeran goizez, astelehenetik zapatu
eguerdira. Esperientzia. Tel.:
676-54 66 91 (Lola).
Durango. Neska arduratsua eta
esperientziaduna nagusien
zaintzarako lan bila. Interna edo
externa. Tel.: 683-47 28 05.
Durango. Neska arduratsua eta
esperientziaduna nagusien
zaintzarako lan bila. Interna.
632-11 77 23.
Durango. Garbiketa edo nagusien zaintzarako lan bila. Etxeen
edo portalen garbiketa, ospitaletako edo etxeko zaintzak,...
Jardunaldi osoa edo erdia, gauez,
orduka,... Esperientzia. Tel.: 690
-68 73 95.
Durango. Garbiketa edo nagusien zaintzarako lan bila. Etxeen
edo portalen garbiketa, ospitaletako edo etxeko zaintzak,...
16:00etatik 20:00etara. Esperientzia. Tel.: 646-92 52 15.
Durango. Nagusien, umeen
zaintzarako edo garbiketarako
lan bila. Jardunaldi osorako,
asteburuetan,... Erreferentziak
eta esperientzia. Deitu telefono
honetara: 681-21 82 30.
Durango. Nagusien zein umeen
zaintzan edo garbiketarako lan
bila. Interna, externa, orduka edo
asteburuetan. Esperientzia eta
erreferentziak. 619-15 58 04.
5. Irakaskuntza
502. Eman
Debagoiena. Ordenagailua
ondo erabiltzen ikasi nahi duzula? Internet, web orriak egin eta
abar. Eskola partikularrak zure
ordutegira egokituta. Edozein
adin. Merke. 679-74 00 61.
Gitarra eta baxu klaseak.
Gitarra eta baxu klaseak ematen
ditut, Durangon. Tel.: 616-31
02 49 edo 94-620 05 98.
karsaso4@hotmail.com
Durango. Umeak zaintzeko edo
partikularrak emateko prest.
Magisteritzan diplomatua.
Ingeleseko eta euskerazko titulazioekin. Esperientzia. Deitu
hona: 657-77 61 71.
Durango. Ingeniaritzako ikaslea LH, DBH eta batxilergoko
ikasleei eskola partikularrak
emoteko prest. Deitu telefono
honetara: 666-20 78 45.
Villabona. Ingeleseko klaseak
ematen dira Gipuzkoa mailan.
Taldeka edo bakarka.Maila ezberdinak. Irakasle tituluduna.Telefonoa 664-16 02 68 eta posta
elektronikoa continental56@
hotmail.com
6. motorra
601. Saldu
125eko motorra salgai.
Yamaha ybr 125 salgai. Kotxeko
karnetagaz eraman ahal da,
10.000 km eta egoera ezin
hobean dago. Deitu eta probatu.
Tel.: 676-90 01 05.
Autokarabana salgai. Autokarabana salgai. 2009 urtekoa.
6 plazakoa. Egoera onean. Tel.:
652-76 81 31.
Autokarabana salgai. Autokarabana Benimar sport 310
salgai. 50.000 km. Hiru urtekoa
eta 6 pertsonentzako lekua.
Ekipamendu osoa eta oso ondo
zaindua. 31.000 euro. Tel.: 676
-61 71 54 edo 676-98 33 06.
Autokarabana salgai. Autokarabana salgai. 2002. urtekoa.
100.000 km. 21.000 euro. Tel.:
607-86 32 24.
BMW f 650 gs 2004
33.000km. Gutxi erabiltzen
dudalako, BMW f650gs saltzen
dot, oso ondo zainduta. Abs,
kalefakzioa eskuetan, pantalila
altua, warning, Givi maletategia
(bi kasko gordetzeko), 3.000
km dituzten erruberak. IAT-a
2013ko uztailera arte. 44-45eko botak etaXLneurriko kaskoa
opari.Tel.: 665-71 29 31.
Smart kotxea salgai. Smart
fortwo coupe passion salgai. 62
zp. 48.000 km. Ia berria eta oso
egoera onean. Tel.: 676-61 71
54 edo 676-98 33 06
Suzuki sj 410 salgai. Suzuki
sj 410 hard top (Samurai) salgai.
Gasolina. 1.000 cc. 45 zaldi.
IAT-a urtero. Tel.: 667-48 51 66
edo 667-48 54 36.
7. Animaliak
701. Saldu
20 ardi salgai Seguran.
Seguran 20 ardi salgai, mutur
beltzak. Batzuk arkumeak izateko eta beste batzuk izanda.
Deitu: 696-22 00 99.
Ahuntzak. Salgai, bakoitza bi
antxumerekin. 180 euro. 678
-25 52 35.
Ahuntzumeak salgai. Ahuntzume bi saltzen dira Mallabiko
Elgetzu baserrian. Tel.: 606-70
91 18.
Artzai txakurra salgai. 3-4
urteko euskal artzai txakur mantsoa salgai. Deitu hona: 692-81
90 35. Amaia
Behorrak. Bi behor salgai,
prezio onean. Deitu telefono
honetara: 695-73 67 61.
Txakurkumeak. Malinois
belgiar artzai txakur kumeak
salgai. 667-74 65 27.
703. Eman
Arratoi txakurra opari. 7
hilabeteko arratoi txakur emea
opari. Beltza eta bizia da eta oso
polita da. 655-71 39 27.
Artzai txakurra opari. Bi
hileko artzai txakurra oparitzen
dugu. Nahi duenak deitu 94-681
43 24 telefonora.
Txakur kumeak opari. Azaroan jaiotako txakurkumak
oparitu nahi ditut. Ama labradora da. Txakur bat, marroia, arra
da. Eta bestea,beltza, emea. Tel.:
638-98 59 30
Txakurkumeak ematen dira
opari. Ama Setter Ingles arrazakoa. Hiru hilabete dituzte.
Interesatuok deitu zenbaki
hauetara: 685-72 46 86 / 943
-79 96 55.
Txakurkumeak ematen dira
opari. Ama Setter Ingles arrazakoa. Hiru hilabete dituzte. 685
72 46 86 edo 943 79 96 55
704. BESTELAKOAK
Txakurra aurkitu dut Zerainen. Txakurra aurkitu nuen
igande arratsaldean zerainen.
Spanier breton arrazakoa. Deitu:
655 86 00 20
8. Denetarik
801. Saldu
"PSP Go"-a. salgai. Berria.
Prezio interesgarria. Deitu: 943
77 00 26
Abadiño. Lursaila salgai Matienan (AbadiÒo), Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan eta
bide ertzean. Aproposa ortua
hartzeko. Hainbat fruitu arbolaz
hornitua. Matienatik hiru minitutara oinez. Deitu telefono
honetara: 658-75 65 12
Altzariak salgai. 1,50m-ko
haritzeko ohea saltzen da, bi
ohe-mahairekin batera: 400
euro. Koltxoi berria: 100 euro. 6
kajoidun sinfonierra: 150 euro.
Banak markako apal rustikoak:
400 euro. Mahai rustikoa: 100
euro. Tel.: 610-41 55 11
Beheko sua, kristalduna,
salgai. Beheko sua, kristalduna,
salgai. Erdi berria. Haize beroa
botatzeko zuloekin.
66x80x50zm. Deitu telefono
honetara: 619-48 50 58.
Bergara. 16.000 metro koadroko lursaila salgai, 30 urteko
pinuekin. Automobilez bertara
iristeko modukoa. Deitu telefono
honetara: 653 71 66 87
Bernedo. Lursaileraikigarria
Urturin salgai dago, Bernedon.
Gasteizetik 40km-tara dago, eta
Izkiko golfetik 3minututara
baino ez. 308m2 eraikitzea
posible da, 7ml-ko eta bi solairuko altuera maximoarekin.
Inguruan beste lursail eta etxebizitza batzuk ditu; baita golfeko
hotela ere. Deitu telefono honetara: 665-75 78 07 (Ana).
Bikiendako firstwheels
karro urdina. Bikiendako
firstwheels karro urdina. Oso
gutxi erabilia. Bi jesarleku, bi
kapazo, plastikoak, bi zakutxo
zuri (pikezkoak)eta moskitoendako sareak. Ia berria. Begiratu
web-eko argazkiak.390 euro.
Deitu konpromiso barik. Tel.:
659-34 72 81.
Compaq ordenagailua.
salgai. Oso egoera onean eta
prezio interesgarria. 662 58 52
29 edo 943 20 81 17
DVDa. LG DVD berria salgai.
Prezio interesgarria. Deitu 943
77 00 26 telefonora.
Egongelarako aulkiak salgai. Zure egongelarako zoragarriak diren 5 aulki saltzen dira.
Oso egoera onean eta prezio ezin
hobean: 60 euro bostak. Tel.:
615-72 62 52.
Eskiak salgai. Eski alpinoko
eskiak saltzen ditut. Dynastar
markakoak, look fijazioekin.
Kantoak zorroztu berri eta enzeratuak daude. 1,90 neurrikoak
dira (pertsona altu samarrarentzako). Eskiatzen hasteko
aproposak. 50 €. Harremanetarako: aitz2gain@yahoo.es.
Eskiatzeko materiala. 10-12
urteko umearendako praka, 36
neurrikoa, eta snow taula salgai,
1,25 neurrikoa, lokailuekin. 656
78 64 64
Esnea ateratzeko gailua
salgai. Esnea ateratzeko gailua
salgai, medela swing markakoa,
merkatuko onena. Egoera onenean. Automatikoa. Honekin
batera avent markako esnea
ateratzeko gailu manuala oparitzen da. 60 euro. Tel.: 607-86
32 24.
Furgonetako jarlekuak
salgai. Traffic furgonetako
atzeko jarlekuak salgai. Hiru
plazakoa da. Erabili gabea. 400
euro. Argazkiak ditut. Tel.: 650
-73 51 56.
Gitarra elektroakustiko
berria salgai. Gitarra elektroakustiko berria salgai debagoienan. Tanglewood model premier
twissas. 1012929 seriekoa.
620-64 96 37.
Hozkailu konbinatua salgai.
Hozkailu konbinatua salgai. Hile
baten bakarrik erabilia. Martxoan
erosia. Ecron markakoa. No frost
eta 2 urteko garantiarekin. Saltzeko premia. 300 euro, negoziagarriak. 691-35 40 31.
Lasterka egiteko zinta salgai. Lasterka egiteko zinta
salgai. Pro-form 360 pultsazio.
400 euro (negoziagarriak). Tel.:
688-64 05 05.
Mendi eskiko botak. Mendi
eskiko botak debagoienan.
Scarpa avant mendi eskiko botak
saltzen ditut egoera onean. 75
euro. 43 zenbakia. Kontaktatzeko deitu zenbaki honetara: 652
-72 66 97.
Mountain bike-a salgai.
Mountain bike horia salgai. 3
plato eta 8 pinoi. 6tik 10era
urteko ume batentzat. 75 euro.
Tel.: 94-682 07 67 (Igor).
Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova clp 150 piano
elektrikoa salgai. Kontaktua:
650-17 22 85 edo stratokaster@gmail.com
Paratxokea.Wolkswagen golf
3 autoaren aurreko paratxokea
salgai. 50 euro. Deitu telefono
honetara: 665-74 51 80.
Taxi lizentzia. salgai Arrasaten. Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 606 76 36 85
Trabesiako botak. Trabesiako
botak salgai. Nordica TR10.
42-43 oinarentzako. Hiru fijazio
lotura. 90 euro. Harremanetarako: aitz2gain@yahoo.es.
Umeak eramateko. Umeak
eramateko jane etxeko kapazoa,
Maxi cosia eta aulkitxoa salgai
debagoienan. Oso ondo zaindu-
ta. 199 euro. Deitu telefono
honetara: 653-72 22 54, marysea15@hotmail.com
Xurgagailua (aspiradora)
salgai. Bigarren eskukoa, ia
erabili gabekoa. Akaroen aurkakoa eta kontsumo baxukoa.
Deitu telefono honetara: 659
-62 02 49.
Solariuma. Gorputz guztiko
Philips HB solarium tolesgarria
sagai. Egoera onean. 3 lanpara
Philips Cleo HPA Flex-Power ditu,
azalerako filtroa, bi tenporizadore. 1200 eurotan baloratua. 500
euroan salgai. Negoziagarria.
Interesatuok deitu zenbaki
hauetara: 685 72 46 86 edo
943 79 96 55
802. Erosi
Bizikleta. 4 urteko mutikoarentzat bigarren eskuko bizikleta
erosiko nuke. 649 00 53 42
Lursaila. Lursaila erosiko nuke
Bergara edo inguruko herrietan.
5.000 euro inguru ordaintzeko
prest. 669 17 09 51
806. Galdu
Telefono mugikor berria
galdu dut. Errege bezperan,
urtarrilaren 5ean, telefono mugikor berria galdu nuen 01:00etatik 02:30era bitartean, Bergaran. Sony Ericsson markakoa
da, berri-berria. Norbaitek aurkitu badu eskertuko nuke deitzea.
Txetxu. Deitu telefono zenbaki
hauetara: 656 79 60 93 edo
943 76 05 47
803. eman
Bidali zure ordenagailua
Boliviara. Bidali zure ordenagailua Boliviako eskoletara.
Ordenagailua hondatuta badaukazu, zaharra bada edo zaborretara bota behar baduzu, nik
jaso, konpondu eta kainaberaren
bitartez bialduko dugu Boliviako
bigarren mailako eskoletara. Tel.:
655-71 76 66.
807. Aurkitu
Eraztuna . Antzuolako plazan
urrezko eraztun bat aukittu
genuen abenduan. Norbaitek
galdu badu deitu telefono honetara: 656 76 78 90
Lepokoa Bergaran. Lepokoa
aurkitu nuen urtarrilaren 19an,
eguenez, Bergarako Irala kalean.
Zurea bada deitu zenbaki honetara: 630 12 39 08
9. Harremanak
903. Deiak
Hernanitik autobusa. Otsailaren 25ean, sagardotegi ostean
Hernanitik bueltatzeko autobusa bete nahian gabiltzan Onatiko lagun taldea gara. Interesatuok deitu telefono zenbaki
honetara: 645 73 25 65
Mutil atsegin bat neska
atsegin baten bila. Mutil
atsegin bat naiz eta neska atsegin baten bila nabil,44 urte
ditut,altua eta morenoa naiz,ez
ditut kargarik. Harreman iraunkor
baten bila nabil. Alaia naiz eta
bidaiatzea gustatzen zait. Harremanetan jartzeko deitu telefono
honetara: 609-48 11 24.
Durangotik Tolosara autoa
konpartitzeko. Durangon bizi
naiz eta Tolosan egiten dut lan.
Kotxea konpartitzeko pertsona
bila nabil. durangotolosa@gmail.
com. Deitu telefono honetara:
680-58 41 25.
36 zerbitzuak | teknologia berriak
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
Zentsura Twitter-en
herrialdeko legeen arabera
Herrialdearen arabera, mezu
batzuk ezabatu egingo ditu aurrerantzean Twitter-ek. Hala, nazismoa goraipatzen duen mezu bat
Espainian irakurri ahal izango
da baina Alemanian ala Frantzian
ez, esate baterako, hango legeek
debekatu egiten baitute esplizituki. Nazioarteko zabalkundea
handia dela-eta – horixe erabili
dute arrazoi moduan – herrialdearen araberako galarazpenak
ezarriko ditu Twitter-ek. Hain
zuzen, mikroblogintza guneko
arduradunek diote mundu mailan
ezabatu beharko lituzketela edu-
kiok dituzten tuitak, Frantzian
eta Alemanian legea betetzeko.
Aurrerantzean, baina, murrizketa modu berriarekin, soilik adierazpen horiek debekatuta dauden
herrialdeetan desagertuko lirateke mezuok. Beraz, maila lokalean galarazita legokeen tuit bat,
soilik leku horretan izango litzateke ikusezina, ez gainontzeko
herrialdeetan.
Twitter-etik argitu dute mezua
ezabatu baino lehen jakinaraziko
diotela erabiltzaleari eta arrazoia
azaldu. Arrazoien artean, noski,
copyright urraketak ere badaude
eta, hain zuzen, legea dela-eta
10 tuitetik 7k asperdura
eragiten ei dute
Tuiteatzeko egunik egokiena domeka ei da
j.b. | arrasate
Carnegie Mellon, MIT eta Georgia Tech zentroetako ikerlariek
ondorioztatu dute 10 tuitetik 10ek
aspertu egiten dutela eta ez dutela inolako erantzunik jasotzen.
Ikerketa horren arabera timeline
osoko mezuetatik soilik %36 irakurtzen dituzte gustura erabiltzaileek, %25 ez zaizkie atsegin
egiten eta %39k indiferentzia
eragiten diete. Beraz, ez da ohikoena tuit batek arrakasta izatea
eta soilik hamarretik hiru dira
jasotzailearen gustukoak.
Zein da egunik onena?
Bestalde, Dan Zarrella delako
adituak sare sozialetan mezuak
botatzeko unerik onenen bilake-
Euskarazko lehen liburu
interaktiboa, App Storean
'Kili-Kili' dauka izena, haurrek euskara ikasteko
j.b. | arrasate
iPad, iPhone eta iPod Touch-etarako euskarazko lehen liburu
multimediak Kili-Kili dauka ize-
na eta salgai dago honezkero App
Store-ean 2,99 euroren truke.
Haurrei euskara irakastea da
liburuaren helburua ipuinean
sarean egiten diren edukiak ezabatzeko eskaerak monitorizatzeaz
arduratzen duen ChillingEffects.
org erakundearen zerrendari
begiratuz gero, Twitterreko salaketa guztiak modu bateko ala
besteko ustezko egile-eskubide
urraketak erakusten dituzte. Era
berean, Twitter-ek emandako
azalpenak ulertuta, diktadurak
ala oso erregimen zorrotzak dauzkaten herrialdeetan zuzenean
aplikatuko lukete zentsura, legeei
kasu eginez gero, tuitak berehala ezabatuta. Zehazki zelan eta
nondik bideratuko duten oraindik
ez dute argitu.
ta egin du eta haren arabera,
mezuak partekatzeko unerik onenak, ustearen aurka, jarduera
gutxien dagoen momentuak dira.
Facebooki dagokionez, eguenak
omen dira egunik onenak eta
twittterren, aldiz, domekak. E-posta bat bidaltzeko unerik onena
zein den ere aztertu du Zarrellak
eta jarduera gutxien eguaztenetan
egoten da posta elektronikoari
dagokionez. Egilearen esanetan,
hain zuzen, jarduera gutxien
dagoen uneetan bidali beharra
dago mezua, ahalik eta arreta
gehian izan dezan. Marka komertzialei egiten die gomendioa batik
bat, arreta jasotzeko.
Tableta eskuan duela, hondartzan. |
agertzen diren gauza eta egoeren
hitzak azalduz. Haurrei euskarazko lehen hitzak erakustea
nahi da ipuin erraz eta irudi
koloretsuekin. Ale bakarra daukate momentuz deskargatzeko
moduan eta 13 pantailaz osatzen
da kontakizun guztia. Ume txiki
bat eguneroko egoeretan kokatu
eta inguruko objektuen izenak
erakusten zaizkie haurrei: etxeko gauzak, jatekoak, animaliak,
gorputzeko atalak... Etxean, parkean eta hondartzan aurkezten
dute pertsonaia nagusia. Interfazea erabat ukigarria da.
Hafo enpresa
Liburu elektronikoaren eszenetako bat. |
kilikili.net
j.b. | arrasate
Ez eskuetan helduta, ezta altzoan
ere. Tableta mahaiaren gainean
erabili behar da, ikusmen angelu egokia ematen duen euskarri
batekin, ikerketa batek dioenez.
Harvard School of Public Health
erakundeak eta Microsoftek 15
boluntariorekin egin dituzte
azterketak eta tableten erabiltzaileen artean lepo eta sorbaldetako mina atzeman dute.
Ondorioz eta ironikoki, gomendatzen dute tableta mahaigaineko ordenagailu bat balitz
bezala erabiltzea.
iPad2 eta Motorola Xoom
gailuak erabili dituzte frogak
egiteko eta erabiltzaileak lanean
eta jolasten ipini dituzte eta
ikusi dutena da pantailarekin
bat egiteko erabiltzaileek lepoa
behar baino gehiago jaisten
dutela normalean. Mahai gainean ez bada, 20 minutu baino
Lekuko legeei men eginda, mezuak ezabatu ahalko dituzte tokian-tokian
jon berezibar | arrasate
Tableten erabilpenak tortikolia ekar
dezake, ikerketa baten arabera
Proiektuaren atzean Hafo izeneko enpresa dago eta zehatzago
esanda Jose Maria Martinez Burgos. Ekintzaile gaztea da bera eta
bereziki bideo-jokoen munduan
dihardu lanean. Bera da, hain
zuzen, Bilboko Alhondegian urtero antolatu ohi dute bideo-jokoen
eta teknologien jaialdiaren aholkularia eta koordinatzailea eta
proiektu honetako Bizkaiko Foru
Aldundiko Euskara Zerbitzuko
diru-laguntza eta babesa jaso du.
Momentuz Applen gailuetarako
bakarrik eskura daiteke.
gehiago ez erabiltzea da gomendatzen dutena, hortik aurrera
hartzen baita mina, argitu dutenez. Jarrera berdinean zenbat
eta denbora gehiago egin, are
eta handiagoa da mina eta ondorioz sor daitezkeen arazoak.
2015erako 300 milioi tablet salduta egotea espero da, hain
zuzen ere.
Ergonomia
Ikerketa honekin sustatzaileek
gura dutena da behar izanez
gero, tableten erabilerarekin
lotutako ergonomia ezaugarriak
berrikustea. Hala ere, erabilpen
denboran ei dago arazoa eta ez
hainbeste tabletak berak eskatzen duen jarreran. Hala ere,
ikerketan gomendatzen dute
tabletak "beti euskarri egoki
batekin eta mahaiaren gainean
erabiltzea, berez daukaten xarma galtzen badute ere".
lavanguardia.com
Firefox nabigatzailearen hamargarren bertsioa
deskargatzeko moduan dago jada
Nabigatzailea sei astetik behin berritzeko konpromisoa hartu
eta dagoeneko hamargarren bertsioa kalean dago Mozillaren
nabigatzaileak. Eguneraketa honetan gehigarrietan sakondu eta
aukerak gehitu dizkiete. Webguneetarako APIak eta hurrengo
orrira joateko botoia ere gehitu diote ohiko nabigatzaileari.
Hurrengo urrats handia, baina, Firefox 12arekin etorriko da.
Hiru milioi erabiltzaile dauzka Spotify-k eta geratu
barik hazten jarraitzen du
Uztailean iritsi zen Spotify Estatu Batuetara eta hazkundea
ondorioz ikaragarria izan da. Kontuak aterata 3 milioi erabiltzaile dituztela esan dute enpresako arduradunek, 12 herrialdetan zehar. Kontuan hartzekoa da joandako urteko martxoan
heldu zela lehen milioira Spotify eta urte honen hasierarako
dagoeneko 3 milioiak gainditu dituztela diotela arduradunek,
%20a ordainpeko zerbitzuan, gainera.
Ordenagailuetako plaka nagusien prezioak gora
jarraituko du urte amaierara arte
Kobrearen kostuaren igoerak eta Txinako lan-eskuaren garestitzeak ordenagailuetako plaka nagusien prezioak igoko ditu eta
analistek zehazki, diote %5etik %10era artekoa izango dela
igoera hori. Garestitzea gainera iaz hasi zen, Japoniako ezbeharrekin, eta ordutik ez dira lehengora itzuli prezioak. Prezioak
igo bai baina ekoizleek ez omen dute asmorik ekoizpena aldatzeko eta ohiko martxan jarraituko du merkaturatzeak.
komunikazioa | zerbitzuak 37
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
tele-begi
Ainhoa
VITORIA
astea goienan
goiena telebista
ASTELEHENA, 6
MARTITZENA, 7
EGUAZTENA, 8
ARRASATE IRRATIA
EGUENA, 9
EGUBAKOITZA, 10
Emite 1 kate
berria
I
nterneti esker tresna ugari
ezagutu ditugu, baina, batez
ere, gure ohituretan eragin
handia izan du. Telesailak
eta telebista saioak edozein
momentutan ikus ditzakegu
Interneti esker. Hala ere, telebista kateak osorik Interneten
ikustea falta zitzaigun eta ez
dugu luze itxaron behar izan.
Hementxe dugu Emite 1. Interneten ikus dezakegun telebista katea.
Bertan, estilo ezberdinetako saioak daude: moda, edertasuna, musika, sukaldaritza
jorratzen dituzten saio motzak
edota nazioarteko telesail arrakastatsuak.
Horrez gain, Emite 1ek
badu berezitasun interesgarri
bat. Edozeinek bere saioa proposa dezake. Zerbaiten inguruko saio bat egin nahi
duzu?
Zure proposamena bidali
eta, agian, Emite 1eko programa berria zurea izan daiteke.
Kateak bere publikoa protagonista bihurtu nahi du. Publikoak eta kateak elkarri eragitea eta beraien arteko feedback-a sekulakoa da.
Etorkizuneko berrikuntza izan
daiteke hori: Ikus-entzuleak
kateari bere ekarpena egingo
dio eta, ondorioz, katearen
partaide sentituko da. Emite
1 kateak horixe du helburu;
lanean jarraituko du.
Itoitz Armendaritz
kirolaria gurean
Herrira ekimen
berria hizpide
Arantzazu:
erreportajea
Alex Mendizabali
elkarrizketa
'Euskararen
Espektakulua'
20:45
19:45
16:12
22:14
22:18
Armendaritz musherrak Pirenako lasterketaren inguruko
esperientziak kontatuko dizkigu Harmailatik saioan.
Herrira mugimenduari buruz hitz egingo
digu Nagore Gartzia
bozeramaileak Arritxu
Barruso eta Eneko
Azkaraterekin.
Arantzazuko historia
ezagutzeko aukera
izango dugu eguaztenean emitituko dugun
Arantzazuri buruzko
erreportajean.
Alex Mendizabal musikari donostiarra Gira Bira
Tur izeneko bira egiten
dabil, eta gertutik ezagutuko dugu Gipuzkoa
kultura-n.
Aretxabaletako Arkupen egin zen Euskararen Espektakulua
izango dugu ikusgai,
Oihan Vegak aurkeztuta.
12:25 Magazinea
12:30 Magazinea
12:20 Magazinea
12:30 Magazinea
13:25 Onein
13:30 Harmailatik
13:20 Berbetan
12:30 Magazinea
13:30 Hamaika.bit
13:55 Kantari
14:20 Bizitegia
14:45 Berriak
15:15 Onein
15:42 Berbaz
16:42 Berriak
17:12 Kantari
17:42 Berbetan
18:12 Harmailatik
18:09 Beranduegi t.v.
18:29 Ikusmira: Arkeologi
13:50 Beranduegi t.v.
13:55 Kantari
14:15 Kantari
14:28 Beranduegi t.v.
14:45 Berriak
14:45 Berriak
15:15 Beranduegi t.v.
15:15 Berbetan
15:36 Harmailatik
15:42 Ur eta lur
16:12 Hamaika.bit
16:45 Berriak
17:15 Bizitegia
17:45 28.Klip
18:09 Altxor txokoa:
Miren Fernandez
18:45 Berriak
19:15 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Harmailatik
21:30 Beranduegi t.v.
22:50 Harmailatik
23:35 Gipuzkoa Kultura
14:09 Kantari
14:44 Berriak
15:14 Gipuzkoa Kultura
15:44 Onein
16:19 Onein
16:12 Erreportajea:
16:45 Berriak
Arantzazu
16:52 Berriak
17:22 Bizitegia
17:49 Ikusmira: Arkeologi
museoa
18:12 Harmailatik
18:55 Berriak
19:20 Kantari
19:45 Magazinea
20:45 Altxor txokoa:
Miren Fernandez
21:19 Magazinea
22:19 Berbaz
23:19 Magazinea
17:15 Bizitegia
17:45 Harmailatik
18:30 28. Klip
18:54 Berriak
19:21 Kantari
19:48 Magazinea
20:48 Erreportajea:
Arantzazu
21:18 Magazinea
22:50 Harmailatik
23:48 Gipuzkoa Kultura
museoa
18:54 Berriak
19:19 Kantari
19:44 Magazinea
20:44 Hamaika.bit
21:14 Magazinea
22:14 Gipuzkoa Kultura
22:44 Erreportajea:
Arantzazu
23:24 Magazinea
00:24 Altxor tokoa: Miren
Fernandez
13:30 Gipuzkoa kultura
13:55 Kantari
14:22 Onein
14:47 Berriak
15:14 28.Klip
15:38 Bizitegia
'Zirkua amets'
haurrendako ipuina
zozketan
Egubakoitzeko zozketan etxeko txikienendako ipuin bat
zozketatuko dugu: Zirkua
amets. Zozketan parte hartzeko bi bide dituzue: telefonoz dei dezakezue 943 25 05
05 zenbakira edo e-mail bat
idatz dezakezue irratia@goiena.com helbidera. Parte hartu eta zorte on.
Hilekoaren zikloa
berbagai eguazteneko
sexologiaren tartean
Sexologia Zerbitzuko Maialen
Elizburuk xehetasunak emango dizkigu eguaztenean,
10:30ean, hilerokoaren zikloaren gainean. Tabu izaten
jarraitzen duen gaia da hilerokoa, Elizbururen ustez, eta
emakumeei informazioa gaztetatik eman behar zaiela
kontatuko digu.
16:08 Leku txiki bat
16:38 Berriak
17:11 Esatea libre
18:21 Beranduegi.tv
18:41 Berriak
19:16 Kantari
19:48 Magazinea
20:48 Gipuzkoa kultura
21:18 Magazinea
22:18 Euskararen
espektakulua
23:28 Magazinea
Eguraldiaren eta
errepidearen azken
ordukoak 107.7an
Azken egunotan egin dugun
moduan, Arrasate Irratian
eguraldiaren eta errepidearen azken ordukoak zeintzuk
diren azalduko dizuegu.
Informazio hori emango
dizuegu Igo autobusera!
irratsaioan, 10:30ean, 107.7ko uhinetan. Beraz, Arrasate Irratiak azken ordukoen
berri emango dizue.
tele-albisteak
Patricia Gaztañaga
ETBra itzuliko da gaur
'Voy a mil' saioarekin
platoan eta bi taldeetako kideak
txandakatuz joango dira. Helburua izango da jokatzeko txanda
ez galtzea. Txanda galduz gero,
dirua ez irabazteaz gainera, beste taldeak bildutako guztia lapur
dezake.
Lehenengo saioa
Astelehenetik egubakoitzera eskainiko dute
lehiaketa saioa, 14:00etan, ETB2 katean
AMAIA tXINTXURRETA | ARRASATE
Gaur, astelehena, ETB2k Voy a
mil lehiaketa estreinatuko du.
Hamar urte ETBtik kanpo egin
ondoren, Patricia Gaztañagak
lehen aldiz aurkeztuko du lehiaketa. Carlos Sobera eta Jorge
Fernandez aritu izan dira ordu
tarte horretan lehiaketa aurkezten, eta Gaztañagak ere ohiko
eskema hori berreskuratuko du:
lehiakide bakarra atrilaren
aurrean eta denboraren aurka
borroka eginez.
Voy a Mil saioaren izenburuak
badauka bere esanahia: egunero
1.000 euro jarriko dituzte jokoan;
probek ezartzen duten abiadura
ere izugarria izango da eta saioak
80ko hamarkadako irudi eta espirituari eutsi dio.
Bi talde edo koadrila
Patricia Gaztañaga izango da aurkezlea. |
Lehiaketan bi talde edo koadrila
izango dira aurrez aurre. Talde
bakoitzak helburu ludikoa du
1.000 euroko eguneroko saria
irabazteko. Modua oso erraza
da: hamar proba gainditu beharko dituzte, guztiak hamar eta 100
segundoren artean kronometratuta. Atril bakarra izango da
ETB2k eguerdiko
lehiaketa saioa
berreskuratu du bi
urteren ostean
formulatv.com
'Date el bote'-ko
zuzendari izan zen
Iñaki Ruiz izango da
zuzendaria
Guztira, hamar proba egingo
dituzte saio bakoitzean eta lehiaketako proba guztiek 1.000 euro
balio dute.
Lehenengo saioan, bi kirol
taldetako jokalariak lehiatuko
dira. Helburu guztiz ezberdinak
dituzte. Batetik, errugbiko Atletico San Sebastian taldeak Europan barrena jokatzen den Sei
Herrialdeen Txapelketako partidu bat ikustera joan nahi du.
Bestetik, Hibaika arraun taldeko
neskek trainerua erostea edo
material berria dute xede irabazitakoarekin. Trainerua erosten
badute, mutilena ez dute gehiago erabiliko.
Ikus-entzuleak entretenitzea
eta ondo pasatzea dute helburu
saioarekin, eta espero dute aurreikuspenak betetea.
38 ZERBITZUAK
2012-02-06 | astelehena | gOIENA
zorion agurrak
Arrasate
Iradi Belategi
Otsailaren 12an, 5 urte.
Zorionak, printzesa!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguna
lagunekin. Patxo handi
bat!
Arrasate
Oier Axpe Garro
Otsailaren 12an, 4 urte. Zorionak, Spider! Oso-oso
ondo pasatu zure urtebetetzea. Muxu handi bat familia
guztiaren partetik.
Arrasate
Intza Ezpeleta
Sanpedro
Otsailaren 9an, 4 urte.
Zorionak, polit hori!
Heldu da azkenean zure
eguna eta 4 urte bete
duzu! Zelako handia
zaren! Orain arte
moduan jarraitu,
mendizale! Lide, aitatxo
eta amatxo.
Arrasate
Txomin Frutos
Uribesalgo
Otsailaren 4an, 9 urte.
Zorionak, txapeldun! 9
urte jada gure mutilak!
Ondo pasatu eta patxo
pila etxekuen partetik.
Elgeta
Gaizka Agirreurreta
Litago
Otsailaren 6an, 4 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguna eta
muxu potolo bat familixa
guztiaren partetik!
Bergara
Beñat Garitano
Garmendia
Otsailaren 9an,
urtebete. Zorionak,
politxoi! Ondo pasatu
zure lehenengo
urtebetetze egunian eta
patxo handi bat etxeko
danon partetik.
Oñati
Ane Txintxurreta de la
Fuente
Otsailaren 9an,
urtebete. Zorionak eta
urte askotarako,
familiaren partetik.
Bergara
Arantxa eta Arkaitz
Otsailaren 8an
amamaren eguna eta
19an Arkaitzena.
Zorionak bixoi
bihotz-bihotzez. Eta izan
goguan,zuegaittik
ilargiraino jun eta han
pare bat buelta emungo
giñuzkela. Segi horrela
urte askuan! Antzuola,
Donostia, Durango,
Andoain, Legazpi,
Hernani, Apata, Baiona
eta Bergaratik muxuak.
Oñati
Naroa Legazpia Larrea
Otsailaren 7an, 4 urte.
Zorionak, printzesa!
Ondo pasatu zure
egunian eta muxu asko
Jon, aitatxo eta
amatxoren partetik.
Aretxabaleta
Manex Arriaran
Oianguren
Otsailaren 12an, 2 urte.
Zorionak, txapeldun! Bi
urte jada! Zelan pasetan
dan denbora! Ea
txokolatada handi
batekin ospatzen dugun
eguna! Muxu
potolo-potolo asko
etxeko guztion partetik!
Bergara
Jon Crespo Zubia
Otsailaren 5ean, 5 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ondo pasatu zure
egunean eta muxu handi
bat familia guztiaren
partetik.
Bergara
Emilio Uzin
Rementeria
Otsailaren 4an, 67 urte.
Zorionak, aitxitxa!
Oraindik ere sasoi
betean! Espero dogu
egun ona pasako dozula
familikoen artean. Orain
bezain alai segi! Muxu
potolo-potolo bat
familiakoen partetik
baina batez ere Izar,
Ekaitz, Oier eta Eleneren
partetik.
Arrasate
Naia Ijurra Goñi
Otsailaren 8an, 11 urte.
Aurten bi zenbaki
igualak, eh! Oso ondo
pasatu eguna eta muxu
handi bat etxekoen
partetik!
Arrasate
M. Carmen Fernandez
Simon
Otsailaren 12an,
urtebetetzea. Zure
alaben eta Udalpeko
lagunen partetik,
zorionak!
Oñati
Maialen Regueiro
Larrea
Otsailaren 9an, 4 urte.
Zorionak, printzesa!
Ondo pasatu eta muxu
handi bat etxekoen
partetik.
Bergara
Malen Arando
Salaberria eta Jokin
Arando Beristain
Malenek otsailaren 8an,
4 urte eta Jokinek 11n,
40 urte. Zorionak etxeko
sorgiñari eta aitatxori.
Ondo-ondo pasatu zuen
urtebetetze eguna eta
jaso patxo potolo bi June
eta amatxoren partetik.
Oñati
Maider Molinero
Larrea
Otsailaren 8an, 7 urte.
Zorionak, Maider!
Besarkada eta muxu
handi-handi bat etxekoen
partetik. Ondo pasatu zure
urtebetetze eguna.
Bergara
Ibai Ayukar Inza
Otsailaren 7an, 31 urte.
Zorionak, Ibai! Pasatu
dozu hiruko barrera, eh!
Ondo-ondo pasatu
eguna eta hurrengo
urtian gehixau eta
hobeto. Familia
guztiaren partetik
(etxekoak, Zubiaurre,
Bolu eta Ibargarai) muxu
handi-handi bat. Batez
ere amama Teresaren
partetik.
Aretxabaleta
Irati Oskoz Barrena
Otsailaren 7an, 7 urte.
Zorionak, sorgintxo!
Aurten zazpi kandela
tartan. Ondo-ondo
pasatu zure eguna eta
orain arte bezala jarraitu,
alai-alai. Mila muxu
Ekaitz, amatxo eta
aitatxoren partetik.
Bergara
Urko Agirrezabal Gabilondo
Otsailaren 5ean, 5 urte. Zorionak, txapeldun!
Konturatzen zarenerako berriz ondartzan jolastuko
dugu. Aupa Sportacus! Ondo pasatu merendolan eta
zorionak bereziki Olaitzen partetik.
Oñati
Arantzazu Aranburu
Diaz
Otsailaren 10ean, 20
urte. Atxazu! Zorionak,
guapa! Zapatuko pintxo
eta tragua erdibana ala?
Ondo-ondo pasatu
eguna eta muxu handi
bat etxeko danon
partetik, eta Ugarkaldetik be patxo
potolo-potolua, batez be
Lideren partetik.
Arrasate
Eider eta Garazi Prieto
Eiderrek 9 urte urtarrilaren 26an eta Garazik 5 urte
otsailaren 4an. Zorionak, bikote! Ondo pasatu zuen
egunean, familia eta lagunen partetik.
Bergara
Andoni Gallastegi
Agirre
Otsailaren 7an, 16 urte.
Zorionak eta urte
askotarako. Muxu handi
bat zure gurasoen
partetik.
Oñati
Maialen Mendizabal
Altzelai
Otsailaren 4an, urtebete.
Zorionak zuri, zorionak
beti... Maitte zaitugu!
Patxo handi bat aitatxo,
amatxo, Irati eta familixa
guztiaren partetik!
Antzuola
Lierni Errasti Urteaga
Otsailaren 4an, 10 urte.
Zorionak eta muxu handi
bat familikoen partetik.
Ondo pasatu, polittoi!
Zorionak!
Arrasate
Alicia Navarro
Otsailaren 4an, 32 urte.
Zorionak eta oso ondo
pasatu zure eguna.
Manu eta Julen.
Aramaio
Lur Ezpeleta del Rey
Otsailaren 3an, 8 urte.
Zorionak, politxoi! Gure
paleontologo onenari
muxu potolo bat! Aitatxo
eta amatxo.
Arrasate
Sua Lamadrid Garcia
Otsailaren 2an, 3 urte.
Zorionak! Lur, aitatxo eta
amatxoren partetik.
Arrasate
Izar Uribetxebarria
Azpitarte
Otsailaren 2an, 9 urte.
Aurten toketan jatzu 9
urte eitxia. Etxekuen
partetik zorionak,
maittia. Eguna gozatu
eta disfrutatu urtia.
Oñati
Helene Jauregialzo
Urtarrilaren 29an, 14
urte. Zorionak, Helene!
Jada 14 urte, eh! Leire
eta Haizearen partetik
ondo-ondo pasatu eguna
eta disfrutatu topera! 14
patxo handi!
Internet
Sar zaitez goiena.net
atarian eta Zorion agurra
bidali botoia sakatu.
Bete eskatutako datuak eta
bertan argitaratuko da
zorion agurra. Baita Goiena
paperean ere.
Posta elektronikoa
Mezu bat bidali
zorionagurrak@goiena.
com helbidera, adieraziz:
izen abizenak, herria,
urtebetetze data eta nahi
duzun testua.
Ordezkaritzak
Etor zaitez GOIENAko
ordezkaritza batera.
zerbitzuak 39
gOIENA | 2012-02-06 | astelehena
jaiotakoak
Paul Barbarias Mateo
Alain Davila Caballero
Oier Lopez Naranjo
Arrasate 3,230Kilo. Urtarrilaren 23a. Gurasoak: Ander eta Irune.
Argazkian, Paul eta ama.
Arrasate 2,610Kilo. Urtarrilaren 28a. Gurasoak: Nuria eta Juan
Antonio. Argazkian, Alain, aitarekin.
Antzuola 1,180Kilo. Urriaren 21a. Gurasoak: David eta M. Dolores.
Oier, sehaskan.
Unax Zuazo Oianguren
Amets Alcaraz Caballero
Maren Sanchez Gordo
Aretxabaleta 4,180Kilo. Urtarrilaren 31. Gurasoak: Stella eta Iñigo.
Argazkian, Unax, amaren besoetan.
Eskoriatza 3,720Kilo. Otsailaren 2a. Gurasoak: Miryam eta Roberto.
Argazkian, Amets, guraso eta arrebarekin.
Eskoriatza 3,720Kilo. Otsailaren 1a. Gurasoak: Itxaso eta Juanjo.
Argazkian, Maren, sehaskan lo.
Eki Palacin Aldea
Ibai Urkia Berezibar
June Ferreira Laskurain
Oñati 3,770Kilo. Urtarrilaren 31. Gurasoak: Rakel eta Iker. Argazkian,
Eki, sehaskan lo.
Aretxabaleta 2,740Kilo. Otsailaren 1a. Gurasoak: Miren eta Iker.
Argazkian, Ibai, amarekin.
Aretxabaleta 3,420Kilo. Otsailaren 1a. Gurasoak: Izaskun eta Helder.
Argazkian, June, gurasoekin.
BABESLEA
UME
Garibai 6 ARRASATE
Tel.: 943 79 97 86
MARKA AUKERA ZABALA
FAMILIA
UGARIENTZAKO
%10eko
DESKONTUA
Ai, ene!
Ahate erraldoiarekin
jolasean
Txikitan bainatzeko orduan askok
izan duten ahatetxoan oinarrituta dago originala, behintzat, baden
dutxako gortina hori.
www.nopuedocreer.com
Ahobero
"Estralurtarrek
abduzitu egin
ninduten... Baita nire
senar ohia ere"
FRAn DRESCHER | aktorea
Eguraldia
Max. 9º
La Niñera telesailarekin egin zen
ezagun Drescher, baina urteak
pasatu dira arrakasta hartatik.
Akaso, garai bateko ospea berreskuratu nahian esango zituen
hitzok; ez dakiguna da haren
senar ohiari graziarik egin dioten
aktorearen adierazpenek.
Euria barra-barra egingo du.
Elur-kota 800 m egongo da gerora 1100 m ingurura igotzeko.
www.larazon.es
euskalmet.net
Min.
4º
astelehenekoa
2012-02-06
HARPIDETZA: Aretxabaleta 20550, E05 Basabe Poligonoa | Tel.: 943 08 10 50 | harpidetza@goiena.com
Hamarrekoa
biharamuna
Aritz Aranburu Oñatiar odoleko surflari zarauztarra olatuen gainean, edo barruan, ikustea da ohikoena.
Cracks del surf programan ere aurkituko dugu laster irakasle lanetan. | Txomin madina
"Ofizio eta afizio honek emandako politena bidaiatzea da"
1.
6.
Eman iezaguzu inbidia apur bat.
Nondik nora ibili zinen 2011n?
Surflari izateak badu iraungitze datarik?
Brasilen, Australian, Europan,
Hego Amerikan, Kalifornian,
Hawaiin... izan nintzen. Hainbeste
bidaiatzeak badu alde negatiborik,
baina gauza onek orekatzen dute;
ez gaude kexatzeko moduan!
Ahal den artean, ni beti surflari
izango naiz; hezurrek uzten badidate, behintzat, bai. Kirol honetan sartzen bazara, ez da pasatzen
den moda bat izaten.
2. Lehenengoz igoko naiz surf
Laster irakasle lanetan ikusiko
zaitugu telebistan...
7.
Ez etsitzea, hori da garrantzitsuena. Denetan bezala, hasieran kosta egiten da, baina pazientziarekin
hartu eta gogoa jarrita, lehenago
edo geroago denok lortzen dugu
taula gainean tente jartzea.
Oso esperientzia polita izan da.
Niretzako gauza berria izan da eta
ondo pasatu dut. Ez nengoen ohituta irakasle lanetara, eta, egia
esan, zorte handia izan dugu: surflariak oso esker onekoak izan dira
eta feedback ona eman dute.
3. Olatubatenbarruanzaudenean,
8. Afizio nagusia ofizio bihurtu
Hori da gustatzen zaiguna, tuboa
egitea, eta lortzean denbora geratu
egiten dela dirudi. Horren bila
ibiltzen gara eta lortutakoan konturatzen zara esfortzu guztiak
merezi izan duela; ahalik eta gehien
gozatzen duzu.
Ofizio eta afizio honek eman didan
gauza politena bidaiatzea izan da:
kultura ezberdinak ezagutzea, jende ezberdinarekin erlazionatzea.
Ikastolan gauza batzuk ikas daitezke, baina bidaiatzeak beste
gauza batzuk irakasten ditu, ikastolakoak bezain garrantzitsuak.
taulara. Zein da aholku nagusia?
zer pasatzen zaizu burutik?
duzu. Ofizio ez den beste afiziorik?
4. Beldurrak badu lekurik itsa-
9.
soan?
Bai; nork bere mugak dauzka, eta
muga horiek gainditzen direnean
beti izaten dira susto txikiak. Baina argi dago urrutira heltzeko,
mugak gainditzeko beti pasatu
behar direla ezusteko horiek.
5. Gauez ere surfeatu duzu.
Esperientzia ezberdina da. Argidun
taulekin ibili naiz eta kanpotik oso
polita ikusten da. Uretan jende
gutxiago dagoenez, gainera, olatu
gehiago dago bakoitzarentzat!
Elkarrizketa daiteke surflari bat
lige kontuez galdetu barik?
MAKILA MAGIKOA BANEUKA...
"Jatekoa, mundu guztiarendako"
"Hasteko, Oñatin olatuak jarriko nituzke... Eta beste alde batetik,
bidaietan ikusi ditudan gauza guztiak ikusi ostean, mundu
guztiari jaten emango nioke. Leku liluragarrietan egon arren,
horietan ere denetarik ikusten duzu".
Betiko topikoa da. Surfa edozeinek
egiten du; ligatzeko balio duenak
berdin ligatuko du surflaria izan
edo ez, eta alderantziz. Ez dut uste
abantaila denik.
10.
Munduan zehar sarri; baina
Oñatin, azkenekoz, noiz?
Eguberri egunean; egun horretan,
behintzat, urtero joaten naiz. Nahiko nuke sarriago joan, baina dudan
egutegi itxiarekin...
xabier
zubizarreta
1.aste.
1.ez
A
stez aste; oraingoan
haize freskoa : Gandolfi korsikarrak proposatu eta Gre.net
lapurtarrak defendaturik,
Frantziako Asanblada "nazionalean", euskal presoek, etxetik ahalik eta hurbilen "atxikiak" egoteko eskubide dutela onartu dute; Lo.pez
bizkaitarrak, hortan ados egonik, gainera, uste du, ezker
abertzalea legeztatu egin behar
dela; "eznahikotasunak" jota
darraite baina, "bada zerbait"
esanda konformatu behar. Ea
euskaldun.ok, "hitzeko jendea"
direla konfirmatzen den.
Atez-ate; 0 zabor filosofiaz,
ni ere ados nago eta nabil;
baina 0 edukinontzi filosofiaz
ulertuta; Izan ere, zaborra,
geurea izanik, ez dugu ezkutatu behar auzoko edukinontzietan; produktuen ekoizpen,
salmenta eta kontsumoan
gutxituz hasi eta gero konpostatuz edota berziklatuz
baizik; Debagoienan 0
zabor.
Eta; Urumea ibaiak, itsasoarekin bat egiten duen
gunean omendu genuen Txillardegi; Victoria Eugenia
antzokian, zutik, Eusko Gudariak abestuz; eskerrik asko,
Txillardegi, mundua, bizitza,
gizakia eta bereziki Euskal
Herria eta euskara gure begiekin begiratzeko, ezagutzeko
eta maitatzeko, zure betaurrekoak uzteagatik.
Eraman dotoretasuna zure etxera
Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising