Sony DSC-W120 Kullanım kılavuzu | Manualzz
VTIKLAYINIZ!
İçindekiler
Temel İşlemler
Çekim işlevlerinin
kullanımı
Dijital Fotoğraf Makinesi
Cybershot El Kitabı
İzleme işlevlerinin
kullanımı
Ayarları kişiselleştirme
DSCW120/W125/W130
Bu üniteyi kullanmadan önce, bu El Kitabını
“Kullanma Kılavuzu” ve “Cybershot
Gelişmiş Özellikler Kılavuzu” ile birlikte
baştan sona okuyun ve ileride başvuru
amacıyla kullanmak üzere saklayın.
Görüntüleri bir TV
cihazında izleme
Bilgisayarınızı kullanma
Hareketsiz görüntüleri
bastırma
Sorun Giderme
Diğerleri
İndeks
© 2008 Sony Corporation
3-286-604-61(1)
TR
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar
Kullanılabilecek “Memory Stick”
(ürünle verilmez) tipleri ile ilgili notlar
“Memory Stick Duo”:
Fotoğraf makinesiyle
birlikte bir “Memory Stick
Duo” kullanabilirsiniz.
“Memory Stick”:
Fotoğraf
makinesiyle
birlikte bir
“Memory Stick”
kullanamazsınız.
Diğer bellek kartları kullanılamaz.
• “Memory Stick Duo” konusundaki ayrıntılar
için, bakınız sayfa 120.
Carl Zeiss mercek
Bu fotoğraf makinesi mükemmel
kontrasta sahip, net resimler çekebilen bir
Carl Zeiss mercekle donatılmıştır.
Bu fotoğraf makinesinin merceği,
Almanya’da Carl Zeiss kalite
standartlarıyla uyumlu şekilde Carl Zeiss
tarafından onaylanmış bir kalite güvencesi
sistemi altında üretilmiştir.
LCD ekran ve mercek ile ilgili notlar
• LCD ekran son derece yüksek hassasiyetli
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99’undan fazlası etkin kullanımdadır.
Ancak, LCD ekran üzerinde bazı küçük siyah
ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat
sürecinin normal bir sonucudur ve görüntü
kaydını etkilemez.
“Memory Stick” uyumlu donanımla bir
“Memory Stick Duo” kullanıldığı zaman
Memory Stick Duo Adaptörünün (ürünle
verilmez) içine takarak, “Memory Stick
Duo” kullanabilirsiniz.
Memory Stick Duo
Adaptörü
Pil konusundaki notlar
• Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce
pili (ürünle verilir) şarj edin.
• Pili tamamen boşalmamış olsa bile şarj
edebilirsiniz. Ayrıca pil tam dolu olmasa bile,
pilin kısmen dolu kapasitesini
kullanabilirsiniz.
• Eğer pili uzun bir süre kullanmamayı
planlıyorsanız, pili boşalıncaya kadar kullanın
ve fotoğraf makinesinden çıkarıp, serin, kuru
bir yerde saklayın. Bunun amacı pil işlevlerinin
korunmasıdır.
• Kullanılabilir pil konusundaki ayrıntılar için,
bakınız sayfa 122.
Siyah, beyaz, kırmızı,
mavi veya yeşil
noktalar
• LCD ekranın veya merceğin uzun süre
doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması
arızalara yol açabilir. Fotoğraf makinesini bir
pencere yakınına veya açık bir alana koyarken
dikkatli olun.
• LCD ekrana baskı yapmayın. Ekranın rengi
bozulabilir ve bir arızaya neden olabilir.
• Soğuk bir yerde LCD ekran üstünde
görüntülerin izi kalabilir. Bu bir arıza değildir.
• Hareketli merceği çarpmamaya ve üzerine güç
uygulamamaya dikkat edin.
Bu El Kitabında kullanılan resimler
Bu El Kitabında resim örnekleri olarak
kullanılan görüntüler baskıyla kopyalanmış
olup, bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş gerçek
görüntüler değildirler.
Örnek resimler hakkında
Bu kılavuzda kullanılan örnek resimler aksi
belirtilmedikçe DSC120’ün resimleridir.
2
İçindekiler
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar...................................... 2
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler................................. 7
Odaklanma – Bir özneye başarıyla odaklanma ............................................. 7
Pozlama – Işık yoğunluğunu ayarlama.......................................................... 9
Renk – Işıklandırmanın etkileri hakkında..................................................... 10
Kalite – “Görüntü kalitesi” ve “görüntü boyutu” hakkında ..............................11
Flaş – Flaş kullanımı hakkında.................................................................... 14
Parçaları tanıma ............................................................................ 15
Ekrandaki göstergeler.................................................................... 17
Ekran görünümünü değiştirme ....................................................... 21
Dahili belleğin kullanımı ................................................................. 23
Temel İşlemler
Mod kadranının kullanımı ............................................................... 24
Görüntüler çekme (Otomatik Ayarlama modu) ................................. 25
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi) .................................. 29
Görüntüleri izleme ......................................................................... 34
Hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak izleme........................... 36
Görüntüleri silme........................................................................... 39
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü ...........................................41
Menü öğeleri ................................................................................ 44
3
İçindekiler
Çekim işlevlerinin kullanımı
Çekim menüsü.............................................................................. 45
Sahne Seçimi: Sahne seçiminin seçilmesi
Grntü boyu: Görüntü boyutunu seçme
Flaş: Flaş ayarı
Yüz Algılama: Öznenin yüzünün algılanması
Gülümseme Algılama: Gülümseme Algılama işlevinin ayarlanması
Gülüms. Algı Hassaslığı: Gülümseme Algılama Hassaslığının ayarlanması
KAYIT modu: Sürekli çekim yönteminin seçilmesi
EV: Işık yoğunluğunu ayarlama
ISO: Bir ışık hassaslığı seçme
Metraj Kipi: Metraj modunun seçimi
Odak: Odaklanma yöntemini değiştirme
Beyaz Dengesi: Renk tonlarının ayarlanması
Flaş düzeyi: Flaş ışığı miktarının ayarlanması
Kırmızı Göz Giderme: Kırmız Göz Giderme işlevinin ayarlanması
Renk Modu: Görüntünün canlılığını değiştirme veya özel efektler ekleme
SteadyShot: Bulanıklaşma önleme modunun seçilmesi
(Çekim Ayarları): Çekim ayarlarının seçilmesi
İzleme işlevlerinin kullanımı
İzleme menüsü ............................................................................. 57
(Sil): Görüntüleri silme
(Slayt gösterisi): Bir görüntü dizisini kayıttan gösterme
(Rötuş): Hareketsiz görüntülere rötuş yapma (sadece DSCW130)
(Çoklu yeniden byutlandırma): Kullanıma göre görüntü boyutunu değiştirme
(sadece DSCW130)
(Koru): Yanlışlıkla silmeyi önleme
: Bir Baskı sırası işareti ekleme
(Bastır): Bir yazıcı kullanarak görüntüleri bastırma
(Döndür): Bir hareketsiz görüntüyü döndürme
(Klasör seç): Görüntüleri izlemek için klasörün seçilmesi
4
İçindekiler
Ayarları kişiselleştirme
Bellek Yönetimi özelliğini ve Ayarları kişiselleştirme ........................... 65
Belleği Yönet ........................................................................... 67
Bellek Aracı — Memory Stick Aracı ............................................ 67
Biçimleme
KYT Klasörü Oluştur
KYT Klasörü Değiş.
Kopya
Bellek Aracı — Dahili Bellek Aracı .............................................. 69
Biçimleme
Ayarlar .................................................................................... 70
Ana Ayarlar — Ana Ayarlar 1...................................................... 70
Sesli Uyarı
İşlev Kılavuzu
Sıfırla
Ana Ayarlar — Ana Ayarlar 2...................................................... 71
USB Bağlantı
COMPONENT
Video Çıkışı
Geniş Zum Ekranı
Çekim Ayarları — Çekim Ayarları 1............................................. 73
AF Işığı
Izgara Çizgisi
AF Modu
Dijital Zoom
Dönüşüm Merceği
Çekim Ayarları — Çekim Ayarları 2............................................. 76
Otomatik Yöneltme
Otomatik İzleme
Saat Ayarları............................................................................ 77
Language Setting .................................................................... 78
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
Görüntüleri bir TV cihazında izleme ................................................. 79
5
İçindekiler
Bilgisayarınızı kullanma
Windows bilgisayarınızdan yararlanma ............................................ 82
Yazılımın (ürünle verilir) kurulumu.................................................... 84
“Picture Motion Browser” (ürünle verilir) hakkında ........................... 86
“Picture Motion Browser” kullanılarak görüntülerin bilgisayarınıza
kopyalanması ............................................................................... 87
“Picture Motion Browser” olmadan görüntüleri bir bilgisayara
kopyalama .................................................................................91
“Memory Stick Duo” üzerine kopyalayarak, bir bilgisayarda saklanan
görüntü dosyalarını fotoğraf makinesiyle izleme ............................... 93
“Music Transfer” yazılımının (ürünle verilir) kullanımı......................... 94
Macintosh bilgisayarınızı kullanma .................................................. 95
“Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”nu izleme .......................... 97
Hareketsiz görüntüleri bastırma
Hareketsiz görüntüler nasıl bastırılır ................................................ 98
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri doğrudan bastırma ..... 99
Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma.................................................102
Sorun Giderme
Sorun Giderme ............................................................................104
Uyarı göstergeleri ve mesajları ...................................................... 115
Diğerleri
Fotoğraf makinesinin ülke dışında kullanılması — Güç kaynakları...... 119
“Memory Stick Duo” hakkında.......................................................120
Pil hakkında .................................................................................122
Pil şarj aleti hakkında ....................................................................123
İndeks
İndeks .........................................................................................124
6
Daha iyi görüntü elde etmek için temel
teknikler
Odaklan
ma
Pozlama
Renk
Kalite
Flaş
Bu bölümde fotoğraf makinenizden keyif
almanızı sağlayacak temel teknikler
açıklanmaktadır. Burada fotoğraf makinesinin
mod kadranı (sayfa 24), HOME ekranı
(sayfa 41) ve menüler (sayfa 43) gibi çeşitli
işlevlerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Odaklan Bir özneye başarıyla odaklanma
ma
Deklanşör düğmesine yarım bastığınız zaman, fotoğraf makinesi odağı otomatik olarak
ayarlar (Otomatik Odaklanma). Deklanşöre sadece yarıya kadar basmayı unutmayın.
Deklanşör düğmesine bir
defada sonuna kadar
basmayın.
Deklanşöre yarıya
kadar basın.
AE/AF kilitlenme
göstergesi yanıp söner ,
yanar/bip sesi duyulur
Sonra deklanşöre
tamamen basın.
Odaklanma zor olduğu zaman t [Odak] (sayfa 51)
Eğer odaklanmadan sonra bile görüntü bulanık görünüyorsa, nedeni makinenin titremesi
olabilir. t Bakınız aşağıda “Bulanıklığı önlemek için tavsiyeler”.
7
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
Bulanıklığı önlemek için tavsiyeler
Resmi çekerken fotoğraf makinesi yanlışlıkla hareket etti. Buna “makinenin titremesi”
denir. Öte yandan, eğer siz fotoğrafını çekerken özne hareket ettiyse, buna da “özne
bulanıklığı” denir.
Makinenin titremesi
Nedeni
Makineyi tutarken ve deklanşöre basarken
elleriniz veya vücudunuz sallanır ve tüm ekran
bulanıklaşır.
Bulanıklığı azaltmak için
yapabilecekleriniz
• Fotoğraf makinesini sabit tutmak için bir
üçayak kullanın veya makineyi düz bir yüzey
üstüne yerleştirin.
• 2 saniye gecikmeli bir zamanlayıcı ile çekim
yapın ve deklanşör düğmesine bastıktan sonra
kollarınızı sıkıca vücudunuzun yanında sabit
tutarak makinenizi dengeleyin.
Özne bulanıklığı
Nedeni
Fotoğraf makineniz hareketsiz kalsa bile,
pozlama sırasında öznenin hareket etmesi
sonucunda deklanşöre basıldığı zaman özne
bulanık görünür.
Bulanıklığı azaltmak için
yapabilecekleriniz
• Sahne Seçiminde
(Yüksek Hassasiyet)
modunu seçin.
• Deklanşör hızını arttırmak için daha yüksek bir
ISO hassaslığı seçin ve özne hareket etmeden
önce deklanşöre basın.
Notlar
• Fotoğraf makinesinin titremesinin otomatik olarak azaltılması için varsayılan fabrika ayarlarında
bulanıklık önleme işlevi etkinleştirilmiştir. Ancak, bu işlev özne bulanıklığında etkili değildir.
• Ayrıca, makinenin titremesi ve öznenin bulanıklığı sıkça
(Alacakaranlık) veya
(Alacakaranlık Portre) modunda karşılaşıldığı gibi az ışık veya yavaş deklanşör hızı koşullarında
görülür. Bu durumda, yukarıdaki tavsiyeleri aklınızda tutarak çekim yapın.
8
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
Pozlama Işık yoğunluğunu ayarlama
Pozlamayı ve ISO hassasiyetini ayarlayarak çeşitli görüntüler oluşturabilirsiniz. Pozlama
deklanşörü serbest bıraktığınız zaman makinenin aldığı ışık miktarıdır.
Pozlama:
Deklanşör hızı = Makinenin ışık alma süresinin
uzunluğu
Diyafram açıklığı = Işığın geçmesine izin veren
açıklığın büyüklüğü
ISO hassasiyeti (Tavsiye Edilen
Pozlama İndeksi)
= Kaydetme hassasiyeti
Aşırı pozlama
= çok fazla ışık
Beyazımsı görüntü
Otomatik ayarlama modunda pozlama
otomatik olarak doğru değere ayarlanır.
Ancak, bu ayarı aşağıdaki işlevleri
kullanarak elle de yapabilirsiniz.
Doğru pozlama
EV Ayarı:
Fotoğraf makinesinin belirlediği pozlama
değerini ayarlamanıza izin verir
(sayfa 49).
Yetersiz pozlama
= çok az ışık
Karanlık görüntü
Metraj Kipi:
Öznenin pozlama değerini belirlemek
için ölçülecek kısmını değiştirmenize izin
verir (sayfa 50).
9
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
ISO Hassasiyetini (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi) Ayarlama
ISO hassasiyeti ışık alan bir görüntü sensörü içeren kayıt ortamı için bir hız
derecelendirmesidir. Pozlama aynı olduğunda bile, ISO hassasiyetine bağlı olarak
görüntüler farklı olabilir.
ISO hassasiyetini ayarlamak için, bakınız sayfa 49.
Yüksek ISO hassasiyeti
Bulanıklığı gidermek için deklanşör hızını arttırarak, karanlık yerlerde
bile parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak, bu görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman, görüntü daha karanlık çıkabilir.
Renk
Işıklandırmanın etkileri hakkında
Öznenin görünen rengi ışıklandırma koşullarından etkilenir.
Örnek: Işık kaynaklarından etkilenen bir görüntünün rengi
Hava/ışıklandırma
Işık karakteristikleri
Gün ışığı
Bulutlu
Floresan
Ampul
Beyaz (standart)
Mavimsi
Hafif yeşil renkli
Kırmızımsı
Renk tonları otomatik ayarlama modunda otomatik olarak ayarlanır.
Ancak, renk tonlarını [Beyaz Dengesi] (sayfa 53) ile elle de ayarlayabilirsiniz.
10
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
Kalite
“Görüntü kalitesi” ve “görüntü boyutu” hakkında
Bir dijital görüntü, piksel denilen küçük noktaların birleşiminden oluşur.
Eğer çok sayıda piksel içerirse, görüntü büyük olur, bellekte daha fazla yer tutar ve ince
ayrıntılarla görüntülenir. “Görüntü boyutu” piksel sayısıyla gösterilir. Fotoğraf
makinesinin ekranında farklılıkları görememenize rağmen, görüntü bastırıldığı veya bir
bilgisayar ekranında görüntülendiği zaman ince ayrıntılar ve veri işleme süresi değişiklik
gösterir.
Piksellerin ve görüntü boyutunun tarifi
1 Görüntü boyutu: 8M (Sadece DSCW130)
3264 piksel × 2448 piksel = 7.990.272 piksel
2 Görüntü boyutu: 7M (Sadece DSCW120/W125)
3072 piksel × 2304 piksel = 7.077.888 piksel
3 Görüntü boyutu: VGA
640 piksel × 480 piksel = 307.200 piksel
Pikseller
Kullanılacak görüntü boyutunun seçimi (sayfa 12)
Piksel
Çok sayıda piksel
(Üstün görüntü
kalitesi ve büyük
dosya boyutu)
Az sayıda piksel
(Kaba görüntü
kalitesi ama küçük
dosya boyutu)
Örnek: A3 boyutuna
kadar baskı
Örnek: Eposta eki
olarak gönderilecek
bir görüntü
11
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
DSCW130
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Görüntü boyutu
Kullanım önerileri
8M
(3264×2448)
A3 boyuna kadar baskılar için
3:2 (7M)*1
(3264×2176)
3:2 görünüm oranında çek
5M
(2592×1944)
A4 boyuna kadar baskılar için
3M
(2048×1536)
10×15 cm veya 13×18 cm’ye
kadar baskılar için
VGA
(640×480)
Epostaya eklemek için küçük
bir grntü boyunda çek
16:9 (6M)*2
(3264×1840)
HDTV’de izlemek ve en çok
A4(8×10") baskı için
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
HDTV’de izlemek için
Görüntü sayısı
Baskı
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
*1) Görüntüler fotoğraf baskı kağıdı veya posta kartları, vb. olduğu gibi, 3:2 görünüm oranında
kaydedilir.
*2) Baskı sırasında görüntünün her iki kenarı da kırpılabilir (sayfa 112).
12
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
DSCW120/W125
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Görüntü boyutu
Kullanım önerileri
Görüntü sayısı
7M
(3072×2304)
A3 boyuna kadar baskılar için
3:2 (6M)*1
(3072×2048)
3:2 görünüm oranında çek
5M
(2592×1944)
A4 boyuna kadar baskılar için
3M
(2048×1536)
10×15 cm veya 13×18 cm’ye
kadar baskılar için
VGA
(640×480)
Epostaya eklemek için küçük
bir grntü boyunda çek
16:9 (5M)*2
(3072×1728)
HDTV’de izlemek ve en çok
A4(8×10") baskı için
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
HDTV’de izlemek için
Baskı
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
*1) Görüntüler fotoğraf baskı kağıdı veya posta kartları, vb. olduğu gibi, 3:2 görünüm oranında
kaydedilir.
*2) Baskı sırasında görüntünün her iki kenarı da kırpılabilir (sayfa 112).
DSCW120/W125/W130
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Film görüntü boyutu
Film Karesi/
Saniye
Kullanım önerileri
640(Fine) (640×480)
Yaklaşık 30
TV’de gösterim için yüksek kaliteli film
çek
640(Standart)
(640×480)
Yaklaşık 17
TV’de gösterim için Standart kaliteli film
çek
320 (320×240)
Yaklaşık 8
Epostaya eklemek için küçük bir boyda
çek
• Görüntü boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi yükselir.
• Saniyedeki çerçeve sayısı ne kadar yüksekse, kayıttan gösterilen görüntü o kadar düzgün olur.
13
Daha iyi görüntü elde etmek için temel teknikler
Flaş
Flaş kullanımı hakkında
Flaş kullanıldığı zaman öznenin gözleri kırmızı çıkabilir veya donuk beyaz dairesel
noktalar görülebilir. Bu olgu aşağıdaki önlemler alınarak, giderilebilir.
“Kırmızı göz olgusu”
Karanlık ortamlarda gözbebekleri genişler. Flaş ışığı gözün (retinanın) arkasındaki kan
damarlarından yansıyarak, “kırmızı göz” olgusuna neden olur.
Fotoğraf makinesi
Göz
Retina
“Kırmızı göz olgusu” nasıl giderilebilir?
• [Kırmızı Göz Giderme] işlevini [Açık] konumuna ayarlayın (sayfa 55).
• Sahne Seçiminde
(Yüksek Hassasiyet)* modunu seçin (sayfa 30). (Flaş otomatik olarak kapanır.)
• Öznenin gözleri kırmızı çıktığı zaman, izleme menüsünde (sadece DSCW130) (sayfa 57) [Rötuş] ile
veya ürünle birlikte verilen “Picture Motion Browser” yazılımıyla görüntüyü düzeltin.
“Beyaz dairesel noktalar”
Buna mercek yakınındaki havada asılı parçacıklar (toz, polen, vb.) neden olur. Fotoğraf
makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak
gözükürler.
Fotoğraf makinesi
Özne
Havadaki
parçacıklar (toz,
polen, vs.)
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?
• Odayı ışıklandırın ve özneyi flaşsız çekin.
• Sahne Seçiminde
(Yüksek Hassasiyet)* modunu seçin. (Flaş otomatik olarak kapanır.)
* Sahne Seçiminde
(Yüksek Hassasiyet) modunu seçmiş olsanız bile, az ışıklı koşullarda veya
karanlık bir yerde deklanşör hızı daha yavaş olabilir. Bu durumda, bir üçayak kullanın veya deklanşöre
bastıktan sonra kollarınızı sıkıca vücudunuzun yanında tutun.
14
Parçaları tanıma
İşlem ayrıntıları için parantez içindeki
sayfalara bakın.
A POWER düğmesi
B Deklanşör (25)
C POWER lambası
D Flaş (27)
E Mikrofon
F Mercek
G Hoparlör
H Vizör penceresi
I Zamanlayıcı lambası (28)/
Gülümseme deklanşörü lambası (32)/
AF aydınlatıcı (73)
A AE/AF kilitlenme lambası (yeşil)
B Flaş şarj lambası/Kayıt lambası
(turuncu)
C Vizör
D LCD ekran (21)
E MENU düğmesi (43)
F
(Kayıttan gösterme) düğmesi (34)
G Çekim için: W/T (Zum) düğmesi (27)
İzleme için: / (Kayıttan gösterme
zumu) düğmesi/
(İndeks) düğmesi
(34, 35)
H Bilek askısı için kanca
I Mod kadranı (24)
J HOME düğmesi (41)
15
Parçaları tanıma
K Kontrol düğmesi
Menü açık: v/V/b/B/z (43)
Menü kapalı: DISP/ / / (21, 27,
28)
L
(Slayt gösterisi) düğmesi (36)
M Çoklu konektör (altta)
Aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında
bir USB bağlantısı yaparken.
• Bir TV cihazındaki ses/video jaklarına
bağlantı yaparken.
• PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlantı
yaparken.
N Üçayak yuvası (altta)
• Vida uzunluğu 5,5 mm’den (7/32 inç) kısa
olan bir üçayak kullanın. Aksi takdirde,
fotoğraf makinesini sıkıca
sabitleyemezsiniz ve makine zarar
görebilir.
O Pil/“Memory Stick Duo” kapağı
(altta)
P Pil takma yuvası
Q “Memory Stick Duo” yuvası
R Erişim lambası
S Pil çıkarma manivelası
16
Ekrandaki göstergeler
Kontrol düğmesi üstündeki v (DISP)
tuşuna her bastığınızda, ekran görünümü
değişir (sayfa 21).
İşlem ayrıntıları için parantez içindeki
sayfalara bakın.
Hareketsiz görüntü çekimi yaparken
Görünüm
Anlamı
P
Mod kadranı (Program
Otomatik) (24)
Beyaz dengesi (53)
Seri çekim modu/Braket
modu (sadece
DSCW130) (48)
Metraj modu (50)
Yüz Algılama (46)/
Gülümseme Algılama (47)
SteadyShot (56)
• Göstergeler Kolay Çekim modunda sınırlıdır.
Film çekimi yaparken
A
Görünüm
Anlamı
Kalan pil
Düşük pil uyarısı (115)
• Varsayılan ayar olarak,
deklanşör düğmesine
yarıya kadar basılınca,
SteadyShot ayarına bağlı
olarak bu göstergelerden
biri ekranda gözükür.
Titreşim uyarısı
• Titreşimin yetersiz ışık
nedeniyle net görüntüler
çekmenizi
engelleyebileceğini
gösterir. Titreşim uyarısı
görünüyor olsa bile, hala
görüntü çekimi
yapabilirsiniz. Ancak, daha
iyi aydınlatma için flaş
kullanarak veya makineyi
dengelemek için bir üçayak
ya da başka araçlar
kullanarak, bulanıklaşmayı
önleme işlevini açmanızı
tavsiye ederiz (sayfa 8).
Gülümseme Algılama
Hassaslığı göstergesi/
Görüntü sayısı (32)
Görüntü boyutu (45)
sadece DSCW130
içindir.
•
sadece DSCW120/
W125 içindir.
•
Mod kadranı/Menü
(Sahne Seçimi) (29)
Zum ölçekleme (27, 74)
17
Ekrandaki göstergeler
Görünüm
Anlamı
Renk modu (55)
C
Görünüm
Anlamı
Kayıt klasörü (67)
• Bu, dahili bellek
kullanılırken gözükmez.
B
Görünüm
Anlamı
z
AE/AF kilidi (26)
KYT
Hazır
Bir filmi kaydetme/
Hazırda bekletme
ISO400
ISO numarası (49)
96
Kayıt ortamı
(“Memory Stick Duo”,
Dahili bellek)
00:25:05
NR yavaş deklanşör
• Az ışık koşullarında
deklanşör hızı belli bir
hızdan yavaş olduğu
zaman, görüntü
gürültüsünü gidermek için
NR (Gürültü Giderme)
yavaş deklanşör işlevi
otomatik olarak etkinleşir.
125
Deklanşör hızı
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV
Pozlama Değeri (49)
0:12
Kayıt süresi
(dakika : saniye)
AF telemetre çerçevesi
göstergesi (51)
1.0m
Yarı manuel değer (52)
Makro (27)
Kaydedilebilir görüntü
sayısı
Kayıt yapılabilir süre
(saat : dakika : saniye)
AF aydınlatıcı (73)
Kırmızı göz giderme (55)
Flaş modu (27)
Flaş şarj oluyor
Dönüşüm merceğı (75)
D
Görünüm
Anlamı
Zamanlayıcı (28)
C:32:00
Kendini tanılama ekranı
(115)
Hedefe yönelik nokta
metrajı (50)
AF telemetre çerçevesi
(51)
Histogram (21)
18
Ekrandaki göstergeler
Hareketsiz görüntüleri kayıttan
gösterirken
A
Görünüm
Anlamı
Kalan pil
Düşük pil uyarısı (115)
Görüntü boyutu (45)
sadece DSCW130
içindir.
•
sadece DSCW120/
W125 içindir.
•
Koruma (62)
SES
Ses şiddeti (34)
Baskı sırası (DPOF) işareti
(102)
Filmleri kayıttan gösterirken
PictBridge bağlanıyor (99)
Zum ölçekleme (34)
PictBridge bağlanıyor
(101)
• Simge görüntülenirken
çoklu kullanım terminali
kablosunu ayırmayın.
B
Görünüm
Anlamı
N
Kayıttan gösterme (34)
Kayıttan gösterme çubuğu
0:00:12
Sayaç
1010012
Klasördosya numarası
(64)
2008 1 1
9:30 AM
Kayıttan gösterilen
görüntü için kaydedilen
tarih/saat
z STOP
z PLAY
Görüntü gösterme için
işlev kılavuzu
BACK/
NEXT
Görüntüleri seçme
V VOLUME
Ses şiddetini ayarlama
Histogram (21)
•
histogram görünümü
devre dışı bırakıldığında
gözükür.
19
Ekrandaki göstergeler
C
Görünüm
Anlamı
Kayıttan gösterme klasörü
(64)
• Bu, dahili bellek
kullanılırken gözükmez.
8/8 12/12
Görüntü numarası/
Seçilen klasördeki görüntü
sayısı
Kayıttan Oynatma Ortamı
(“Memory Stick Duo”,
Dahili bellek)
Klasör değiştirme (64)
• Bu, dahili bellek
kullanılırken gözükmez.
Metraj modu (50)
Flaş
Beyaz dengesi (53)
20
C:32:00
Kendini tanılama ekranı
(115)
ISO400
ISO numarası (49)
+2.0EV
Pozlama Değeri (49)
500
Deklanşör hızı
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
Ekran görünümünü değiştirme
v (DISP) (Ekran
görünümü)
düğmesi
Kontrol düğmesi üstündeki v (DISP)
tuşuna her bastığınızda, ekran görünümü
aşağıdaki gibi değişir:
Göstergeler açık
Göstergeler açık*
Histogram açık*
Göstergeler kapalı*
Kayıttan
gösterme
sırasında,
görüntü bilgisi
ekrana gelir.
• Eğer açık alanda görüntüleri parlak
görüyorsanız, LCD arka aydınlatma
parlaklığını ayarlayın.
Ancak, bu durumda pil gücü daha çabuk
azalır.
• Histogram aşağıdaki durumlarda gözükmez:
Çekim yaparken
– Menü görüntülenirken.
– Film kaydederken.
Kayıttan gösterme sırasında
– Menü görüntülenirken.
– İndeks modunda.
– Kayıttan gösterme zumu kullandığınız
zaman.
– Hareketsiz görüntüleri döndürdüğünüz
zaman.
– Filmler kayıttan oynatılırken.
• Kayıttan gösterme sırasında, LCD ekranını
kapatamazsınız.
• Aşağıdaki durumlarda, çekim ve kayıttan
gösterme sırasında görüntülenen histogramda
büyük bir farklılık olabilir:
– Flaş çaktığında.
– Deklanşör hızı yavaş veya hızlı olduğunda.
• Histogram başka fotoğraf makineleri
kullanılarak kaydedilmiş görüntüler için
gözükmeyebilir.
• LCD ekranı kapatırsanız, dijital zum çalışmaz.
(Flaş modu)/
(Zamanlayıcı)/
(Makro) seçimi yaptığınız zaman, görüntü iki
saniye kadar ekrana gelir.
• LCD ekran kapalıyken gücü kapatıp, tekrar
açarsanız, göstergeler gözükecektir.
Histogram
görünümü
(sayfa 22)
LCD ekran kapalı
* LCD Arka Işığının parlaklığı yüksek olarak
ayarlanmışsa.
21
Ekran görünümünü değiştirme
z Bir histogram görüntüleyerek EV
(Pozlama Değeri) ayarlama
A
B
Karanlık
Parlak
Histogram bir görüntünün parlaklığını
gösteren bir grafiktir. Histogramı ekrana
getirmek için kontrol düğmesi üstündeki
v (DISP) tuşuna art arda basın. Bu grafik
görünümü sağ tarafa eğik olduğunda
parlak bir görüntü, sol tarafa eğik
olduğunda karanlık bir görüntü belirtir.
A Piksel sayısı
B Parlaklık
• Bu histogram kayıttan tek bir görüntü
gösterilirken de görüntülenir ama pozlamayı
ayarlayamazsınız.
22
Dahili belleğin kullanımı
Fotoğraf makinesi yaklaşık 15 MB dahili belleğe sahiptir. Bu bellek çıkarılamaz. Fotoğraf
makinesine takılmış bir “Memory Stick Duo” olmasa bile, bu dahili belleği kullanarak
görüntüleri kaydedebilirsiniz.
• Görüntü boyutu [640(Fine)] olarak ayarlanmış filmler dahili bellek kullanılarak kaydedilemez.
Bir “Memory Stick Duo” takılı olduğu zaman
[Kaydediyor]: Görüntüler “Memory Stick Duo”
üstüne kaydedilir.
[Kayıttan gösterme]: “Memory Stick Duo” üstündeki
görüntüler kayıttan gösterilir.
[Menü, Ayarlar, vb.]: “Memory Stick Duo” üzerindeki
görüntüler üstünde çeşitli işlevler uygulanabilir.
B
Bir “Memory Stick Duo” takılı olmadığı
zaman
B
Dahili
bellek
[Kaydediyor]: Görüntüler dahili bellek kullanılarak
kaydedilir.
[Kayıttan gösterme]: Dahili bellekte saklanan
görüntüler kayıttan gösterilir.
[Menü, Ayarlar, vb.]: Dahili bellekteki görüntüler
üstünde çeşitli işlevler uygulanabilir.
Dahili bellekte saklanan görüntü verileri hakkında
Verileri aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hatasız kopyalamanızı (yedeklemenizi)
tavsiye ederiz.
Verileri bir “Memory Stick Duo” üzerine kopyalamak (yedeklemek) için
Yeterli boş kapasitesi olan bir “Memory Stick Duo” hazırlayın, sonra [Kopya] (sayfa 68)
bölümünde açıklanan prosedürü uygulayın.
Verileri bilgisayarınızın sabit diskine kopyalamak (yedeklemek) için
Fotoğraf makinenize bir “Memory Stick Duo” takılı olmadan 87, 88 veya 91, 92
sayfalarındaki prosedürü uygulayın.
• Bir “Memory Stick Duo” üzerindeki görüntü verilerini dahili belleğe kopyalayamazsınız.
• Fotoğraf makinesini bir çoklu kullanım terminali kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak, dahili bellekte
saklanan verileri bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Ancak bir bilgisayardaki verileri dahili belleğe
kopyalayamazsınız.
23
Temel İşlemler
Mod kadranının kullanımı
Mod kadranını istenilen işleve ayarlayın.
Mod kadranı
:
Otomatik Ayarlama modu
Otomatik olarak yapılan ayarlarla fotoğraf çekme olanağı verir. t
sayfa 25
:
Kolay Çekim modu
Kolay görünür göstergelerle gereken en az işlevi kullanarak, hareketsiz
görüntü çekmenize olanak verir. t sayfa 26
P :
Otomatik Program modu*
Otomatik olarak ayarlanan pozlamayla (hem deklanşör hızı hem de
diyafram açıklığı) çekim yapmanıza olanak sağlar.
:
Film modu
Sesli filmler kaydetmenize olanak sağlar. t sayfa 25
/
/
/
/
/SCN: Sahne Seçimi modu
Sahneye göre önceden yapılan ayarlarla çekim yapmanıza olanak sağlar.
Mod kadranı SCN olarak ayarlandığında, menüde ,
, , seçimi
yapabilirsiniz. t sayfa 29
* Menüyü kullanarak çeşitli ayarları seçebilirsiniz. (Kullanılabilir işlevler konusundaki ayrıntılar için t
sayfa 44)
24
Görüntüler çekme (Otomatik Ayarlama modu)
Deklanşör
Makro düğmesi
DISP düğmesi
Flaş düğmesi
Zum düğmesi
Mod kadranı
MENU düğmesi
Zamanlayıcı düğmesi
z düğmesi
Kontrol düğmesi
1 Mod kadranından istenilen işlevi seçin.
Hareketsiz görüntü çekimi yaparken (Otomatik Ayarlama modu):
Film çekimi yaparken:
işlevini seçin.
Temel İşlemler
v/V/b/B düğmesi
işlevini seçin.
2 Fotoğraf makinesini, sallanmasını önlemek için dirseklerinizi vücudunuza
bastırarak, tutun.
Özneyi odak
çerçevesinin
ortasına getirin.
25
Görüntüler çekme (Otomatik Ayarlama modu)
3 Deklanşörle çekim yapın.
Hareketsiz görüntü çekimi yaparken:
1Odaklanma için deklanşöre yarıya kadar basıp, basılı tutun.
z (AE/AF kilidi) göstergesi (yeşil) yanıp söner, bir bip sesi duyulur, göstergenin yanıp sönmesi
durur ve yanmaya devam eder.
AE/AF kilitlenme göstergesi
2Deklanşöre sonuna kadar basın.
Film çekimi yaparken:
Deklanşöre sonuna kadar basın.
Kaydı durdurmak için, deklanşör düğmesine tekrar sonuna kadar basın.
Eğer odaklanmanın güç olduğu bir öznenin hareketsiz görüntüsünü çekiyorsanız
• En kısa çekim mesafesi yaklaşık olarak 4 cm’dir (1 5/8 inç) (W)/50 cm (1 fit 7 3/4 inç) (T) (mercekten
itibaren).
• Fotoğraf makinesi özneye otomatik olarak odaklanamadığı zaman, AE/AF kilidi göstergesi yavaş
yanıp sönmeye başlar ve bip sesi duyulmaz. Ayrıca, AF telemetre çerçevesi kaybolur. Çekimi yeniden
tasarlayıp, odaklanın.
Aşağıdaki durumlarda odaklanma zor olabilir:
– Karanlıkta ve özne uzaktayken.
– Özne ve arka plan arasındaki kontrast düşükken.
– Özne cam arkasından görülüyorken.
– Özne hızla hareket ederken.
– Yansıyan ışık veya parlak yüzeyler varken.
– Özne arkadan aydınlanıyorken veya yanıp sönen bir ışık varken.
Kolay Çekim modunun kullanılması
Mod kadranını
seçeneğine ayarlayın.
Metin boyutu büyür ve göstergeler daha kolay görülür. Fotoğraf makinesi optimum
ayarlarla görüntü çeker, dolayısıyla sadece Görüntü Boyutu (Büyük/Küçük) (sayfa 46),
Flaş (Otomatik/Kapalı) (sayfa 46) ve Zamanlayıcı (10 sn/Kapalı) ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
26
Görüntüler çekme (Otomatik Ayarlama modu)
W/T Zum özelliğini kullanma
Zum yapmak için T’ye, zumu geri almak için W’ye basın.
• Zum ölçeği 4× üzerine çıktığı zaman, fotoğraf makinesi Dijital Zum işlevini kullanır.
[Dijital Zoom] ayarları ve görüntü kalitesi konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 74.
• Bir film çekerken zum ölçeğini değiştiremezsiniz.
Flaş (Hareketsiz görüntüler için bir flaş modu seçme)
İstenilen mod seçilinceye kadar kontrol düğmesi üstündeki B ( ) tuşuna art arda basın.
Temel İşlemler
(Gösterge yok): Flaş Otomatik
Yetersiz ışık veya arkadan aydınlatma olduğu zaman çakar (varsayılan ayar).
: Sürekli flaş açık
: Yavaş Senkro (Sürekli flaş açık)
Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
: Sürekli flaş kapalı
• Flaş iki kez çakar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.
• Flaş şarj olurken,
görüntülenir.
Makro (Yakın plan çekimi)
İstenilen mod seçilinceye kadar kontrol düğmesi üstündeki b (
) tuşuna art arda basın.
(Gösterge yok): Otomatik
Fotoğraf makinesi odağı otomatik olarak uzak öznelerden yakın çekime ayarlar.
Normal olarak, fotoğraf makinesini bu modda bırakın.
: Makro
Fotoğraf makinesi odağı öncelik yakın öznelerde olacak şekilde ayarlar. Yakın özneleri çekerken
Makro özelliğini Açık olarak ayarlayın.
• Makro modunda görüntü çekerken Otomatik Odaklanma hızı düşer.
• Zumun W tarafına sonuna kadar ayarlanması tavsiye edilir.
27
Görüntüler çekme (Otomatik Ayarlama modu)
Zamanlayıcıyı kullanma
İstenilen mod seçilinceye kadar kontrol düğmesi üstündeki V (
) tuşuna art arda basın.
(Gösterge yok): Zamanlayıcıyı kullanmama
: Zamanlayıcıyı 10 saniye gecikmeye ayarlama
: Zamanlayıcıyı 2 saniye gecikmeye ayarlama
Deklanşör düğmesine bastığınız zaman, deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası
yanıp söner ve bir bip sesi duyulur.
Zamanlayıcı lambası
İptal etmek için, V (
) tuşuna tekrar basın.
• Bir görüntünün bulanıklığını önlemek için 2 saniye gecikmeli zamanlayıcıyı kullanın.
Deklanşör düğmesine basmanızdan 2 saniye sonra deklanşör serbest bırakılarak,
deklanşör düğmesine basıldığı zaman fotoğraf makinesinin sallanması giderilir.
• Kolay Çekim modunda, sadece
(10 sn) veya
(Kapalı) seçimi yapabilirsiniz.
28
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi)
MENU düğmesi
Deklanşör
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
Temel İşlemler
Kontrol düğmesi
Mod kadranı
Mod kadranında (
/ /
/
/
) modunu seçin
1 Mod kadranı ile istenilen Sahne Seçimi (
/
/
/
/
) modunu seçin.
2 Deklanşörle çekim yapın.
SCN’de ( /
/ / ) modunu seçin
1 Mode kadranıyla SCN’yi seçin.
2 MENU düğmesine basın ve kontrol düğmesi üstünde
/
/
/
arasından v/V/b/B tuşlarıyla seçim yapın (sayfa 45).
3 Deklanşörle çekim yapın.
• Bu mod konusundaki ayrıntılar için, sonraki sayfaya bakınız.
Sahne seçimini iptal etmek için
Mod kadranını Sahne Seçimi modu dışındaki bir seçeneğe ayarlayın.
29
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi)
Sahne Seçimi modları
Sahne koşullarına uygun olarak aşağıdaki modlar önceden ayarlanmıştır.
Mod kadranından seçilen modlar
Yüksek Hassasiyet
Az ışıklı koşullarda, bulanıklığı
azaltarak, flaşsız görüntü çekimi
yapmanıza olanak sağlar.
Menü ekranından seçilen modlar
Alacakaranlık*
Çevrenin karanlık atmosferini
kaybetmeden uzak mesafeden
gece sahneleri çekmenize olanak
verir.
Plaj
Gülümseme deklanşörü
Fotoğraf makinesi bir
gülümseme algıladığı zaman,
deklanşör otomatik olarak
serbest bırakılır. Ayrıntılar için,
bakınız sayfa 32.
Soft Snap
Portreler, çiçekler, vb. için daha
yumuşak bir atmosferle
görüntüler çekmenize olanak
verir.
Deniz veya göl kenarı
sahnelerinde çekim yaparken
suyun maviliğini berrak biçimde
kaydetmenize olanak verir.
Kar
Karlı sahnelerde veya tüm
ekranın beyaz gözüktüğü diğer
yerlerde bastırılmış renkleri
önleyerek net görüntüler
kaydetmenize olanak verir.
Havai fişekler*
Tüm görkemiyle havai fişek
görüntüleri kaydetmenize olanak
sağlar.
Peyzaj
Peyzaj manzaraları, vb. çekmek
için sadece uzaktaki bir özneye
odaklanır.
Alacakaranlık Portre*
Arka planda atmosferden ödün
vermeden gece görünümünde
insanların net görüntülerini
çekmenize olanak verir.
*
30
(Alacakaranlık Portre), (Alacakaranlık) veya
(Havai fişekler) modunda görüntüler çekerken,
örtücü hızı azalır ve sıkça bulanıklaşma görülür, bu nedenle bir üçayak kullanılması tavsiye edilir.
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi)
Sahne Seçimi içinde kullanabileceğiniz işlevler
Sahnenin durumuna uygun şekilde bir görüntü çekmek için, fotoğraf makinesi işlevlerin
bir birleşimini belirler. Sahne Seçimi moduna bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamaz.
( : istenilen ayarı seçebilirsiniz)
Makro
—
Flaş
/
—
/
—
/
—
—
Gülümseme
Algılama
—
—
—
—
—
—
—
—
Gülüms. Algı
Hassaslığı
—
—
—
—
—
—
—
—
Seri Çekim
—
—
—
—
—
Poz Desteği
(Sadece
DSCW130)
—
—
—
—
—
—
—
Temel İşlemler
*2
—
Yüz Algılama
—
EV
*1
Beyaz Dengesi
Kırmızı Göz
Giderme
Zamanlayıcı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Beyaz Dengesi] için [Flaş] seçilemez.
*2 [Yüz Algılama] için [Kapalı] seçilemez.
31
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi)
Gülümseme Deklanşörü modunda çekim
1 Mod kadranından
(Gülümseme deklanşörü) modunu seçin.
2 Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın.
Ekran Gülümseme Algılama ekranıyla değişir.
Gülümseme Algılama işareti/Fotoğraf sayısı
Gülümseme Algılama çerçevesi (Turuncu)
Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
O andaki gülümseme düzeyini gösterir.
Bu düzeyi [Gülüms. Algı Hassaslığı] (sayfa 47) ile
değiştirebilirsiniz.
Gülümseme düzeyi ayarlanmış Gülümseme Algılama Hassaslığına (b ile gösterilir) ulaştığı
zaman, fotoğraf makinesi deklanşörü otomatik olarak çalıştırıp, görüntüyü kaydeder.
Görüntü kaydedildikten sonra, Gülümseme Deklanşörü lambası yanar (sayfa 15).
Gülümseme Deklanşörü modundan çıkmak için
Deklanşör düğmesine tekrar sonuna kadar basın.
• En fazla altı görüntü çekilebilir. Gülümseme Deklanşörü modu “Memory Stick Duo”/dahili bellek
dolduğu veya altı görüntü kaydedildiğı zaman otomatik olarak kapanır.
• [Gülümseme Algılama] (sayfa 47) ile gülümseme algılama önceliği olan özneyi seçebilirsiniz.
• Eğer bir gülümseme algılanmazsa, [Gülüms. Algı Hassaslığı] ayarı yapın (sayfa 47).
• Deklanşör düğmesine sonuna kadar bastıktan sonra gülümseme algılama çerçevesinde (Turuncu)
herhangi bir kişi görüntülendiği zaman makinenin görüntüyü otomatik olarak çekmesini
sağlayabilirsiniz (sayfa 47).
• Eğer deklanşöre sonuna kadar basıldıktan sonra fotoğraf makinesiyle özne arasındaki mesafe değişirse
görüntü odakta olmayabilir. Eğer çevrenin aydınlığı değişirse uygun pozlama elde edilmeyebilir.
• Aşağıdaki durumlarda gülümsemeler doğru algılanamayabilir:
– Çok karanlık veya çok aydınlıksa;
– Yüzler güneş gözlüğüyle, maskeyle, şapkayla, vs. kısmen kapatılmışsa;
– Özneler fotoğraf makinesine bakmıyorsa.
• Gülümsemeler koşullara bağlı olarak doğru algılanamayabilir.
32
Hareketsiz görüntüler çekme (Sahne Seçimi)
z Daha iyi gülümseme yakalama için tavsiyeler
Temel İşlemler
A Gözleri perçemlerle kapamayın.
B Yüzün fotoğraf makinesinin önüne doğru bakmasını ve mümkün olduğu kadar aynı hizada
olmasını sağlamaya çalışın. Gözler daraldığı zaman algılama oranı daha yüksektir.
C Ağzı açarak, net bir şekilde gülümseyin. Dişler göründüğü zaman gülümseme daha kolay
algılanır.
33
Görüntüleri izleme
(Kayıttan gösterme
zumu) düğmesi
(Kayıttan gösterme
zumu)/
(İndeks)
düğmesi
MENU düğmesi
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
(Kayıttan gösterme)
düğmesi
1
Kontrol düğmesi
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
• Fotoğraf makinesi kapalıyken
(Kayıttan gösterme) düğmesine basarsanız, makine otomatik
olarak açılır ve kayıttan gösterme moduna ayarlanır. Çekim moduna geçmek için,
(Kayıttan
gösterme) düğmesine tekrar basın.
2 Kontrol düğmesi üstündeki b/B tuşlarıyla bir görüntü seçin.
Film:
Bir filmi kayıttan oynatmak için z tuşuna basın. (Kayıttan oynamayı durdurmak için z
tuşuna tekrar basın.)
Hızlı ileri gitmek için B, geri gitmek için b tuşuna basın. (Normal kayıttan gösterime
dönmek için z tuşuna basın.)
Ses kontrolü ekranını görüntülemek için V tuşuna, ardından sesi ayarlamak için b/B
tuşuna basın.
• [320] görüntü boyutundaki filmler daha küçük bir boyutta görüntülenir.
/
Büyütülmüş bir görüntü izlemek için (kayıttan gösterme zumu)
Bir hareketsiz görüntü izlerken düğmesine basın.
Zumu geri almak için, düğmesine basın.
Konumu v/V/b/B ile ayarlayın.
Kayıttan gösterme zumunu iptal etmek için, z düğmesine basın.
Bütün görüntünün görüntülenmekte olan bölgesini
gösterir
Bu durumda, merkez büyütülür.
• Büyütülmüş görüntüleri saklamak için, bakınız [Kırpma] (sadece DSCW130) (sayfa 58).
34
Görüntüleri izleme
Bir indeks ekranı izlemek için
Bir hareketsiz görüntü izlerken indeks ekranını görüntülemek için
basın.
v/V/b/B ile bir görüntü seçin.
Tek görüntü ekranına dönmek için, z düğmesine basın.
(Görüntüleri Göster) içinden [ Görüntü
Indeksi] seçilerek de erişilebilir.
•
(İndeks) düğmesine her bastığınızda, indeks ekranındaki görüntü sayısı artar.
• “Memory Stick Duo” kullandığınız ve birden fazla klasör olduğu zaman, b ile klasör
seçme çubuğunu, ardından v/V ile istenilen klasörü seçin.
Temel İşlemler
• İndeks ekranına HOME ekranında
(İndeks) düğmesine
Klasör Seçme çubuğu
35
Hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak
izleme
Görüntüler efektler ve müzik eşliğinde otomatik olarak art arda kayıttan gösterilir.
Kontrol düğmesi
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
(Kayıttan gösterme)
düğmesi
1
(Slayt gösterisi) düğmesi
(Slayt gösterisi) düğmesine basın.
Ayar ekranı gözükür.
2
(Slayt gösterisi) düğmesine tekrar basın.
Slayt gösterisi başlar.
• Bu ayar değiştirilinceye kadar korunur.
• Filmleri oynatamazsınız.
Slayt gösterisini bitirmek için
(Slayt gösterisi) düğmesine basın.
• Slayt gösterisini duraklatamazsınız.
Müziğin ses şiddetini ayarlamak için
Ses kontrolü ekranını görüntülemek için V tuşuna, ardından sesi ayarlamak için b/B
tuşuna basın.
36
Hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak izleme
Ayarları değiştirmek için
Ayar ekranındaki Adım 1’de, her bir öğeyi v/V ile seçin, ardından z düğmesine basın.
Ayarlanabilen öğeler aşağıdakilerdir.
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Görüntü
Sadece bir “Memory Stick Duo” (ürünle verilmez) kullandığınız zaman seçebilirsiniz.
Bir “Memory Stick Duo” içindeki tüm hareketsiz
görüntüleri sırayla kayıttan gösterir.
Klasör
Seçilen klasördeki tüm hareketsiz görüntüleri kayıttan
gösterir.
Efektler
Basit
Hareketsiz görüntüleri önceden belirlenmiş bir aralıkla
değiştiren basit bir slayt gösterisi
Temel
Çok çeşitli sahneler için uygun olan basit bir slayt gösterisi
Nostaljik
Bir film sahnesinin atmosferini taklit eden değişken bir slayt
gösterisi
Havalı
Orta tempoyla ilerleyen havalı bir slayt gösterisi
Aktif
Aktif sahnelere uygun yüksek tempolu bir slayt gösterisi
Temel İşlemler
Tümü
Müzik
Çalınan müzik seçtiğiniz efekte göre varsayılan olarak belirlenir. Herhangi bir müziği arzu
ettiğiniz herhangi bir efektle özel olarak ayarlayabilirsiniz. Çeşitli arka plan müzikleri (BGM)
arasından seçim yapmak da mümkündür.
Music1
[Basit] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar
Music2
[Temel] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar
Music3
[Nostaljik] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar
Music4
[Havalı] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar
Music5
[Aktif] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar
Music6
Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Music7
Music8
Kapalı
BGM kullanılmaz.
Geri
Ayar ekranına geri döner.
37
Hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak izleme
Aralık
1 sn
3 sn
[Basit] bir slayt gösterisi için görüntülerin ekrana gelme
aralığını ayarlar.
5 sn
10 sn
Otomatik
Bu aralık seçilmiş [Efektler] öğesine uyacak şekilde
ayarlanır.
[Efektler] olarak [Basit] seçilmediği zaman tespit edilen
ayar [Otomatik] olur.
Yinele
Açık
Görüntüleri devamlı bir döngü şeklinde kayıttan gösterir.
Kapalı
Tüm görüntüler kayıttan gösterildikten sonra, slayt gösterisi
biter.
z Müzik dosyaları eklemek/değiştirmek için
Slayt gösterisi sırasında kayıttan göstermek için CD’lerinizden veya MP3 dosyalarınızdan istediğiniz bir
müzik dosyasını fotoğraf makinesine aktarabilirsiniz. HOME ekranında
(Slayt gösterisi) içinde
[ Müzik Aracı] uygulamasını ve bir bilgisayara kurulu “Music Transfer” yazılımını (ürünle verilir)
kullanarak müzik aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için, bakınız sayfa 94 ve 96.
• Fotoğraf makinesine en çok sekiz müzik parçası kaydedebilirsiniz (Önceden belirlenmiş sekiz parça
(Music 1–8) aktardıklarınızla değiştirilebilir).
• Fotoğraf makinesinin müziği kayıttan çalması için her bir müzik dosyasının maksimum uzunluğu
yaklaşık 5 dakikadır.
• Dosyadaki hasar veya başka bir bozukluk nedeniyle bir müzik dosyasını kayıttan çalamazsanız, [Müzik
Biçimle] (sayfa 94) uygulamasını çalıştırın ve müziği yeniden aktarın.
38
Görüntüleri silme
(İndeks) düğmesi
MENU düğmesi
(Kayıttan gösterme)
düğmesi
1
Kontrol düğmesi
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
Temel İşlemler
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
2 Tek görüntü veya indeks modunda izleme yaparken MENU düğmesine
basın.
3 Kontrol düğmesi üstündeki v/V tuşuyla
(Sil) öğesini seçin.
4 b/B ile [Bu görüntü], [Birden çok görüntü] ve [Bu Klasördekilerin Tümü]
arasından istenilen silme yöntemini seçin, sonra z düğmesine basın.
39
Görüntüleri silme
[Bu görüntü] yöntemini seçtiğiniz zaman
Seçilen görüntüyü silebilirsiniz.
v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
[Birden çok görüntü] yöntemini seçtiğiniz zaman
Aynı anda birden çok görüntüyü seçebilir ve silebilirsiniz.
1 Silmek istediğiniz görüntüleri seçin, sonra z düğmesine basın.
Görüntünün onay kutusuna
işareti konulur.
Tek Görüntü
İndeks Görünümü
2 MENU düğmesine basın.
3 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
[Bu Klasördekilerin Tümü] yöntemini seçtiğiniz zaman
Seçilen bir klasördeki tüm görüntüleri silebilirsiniz.
v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
• İndeks ekranında [Birden çok görüntü] seçimi yaptıktan sonra da bir klasör içindeki tüm
görüntüleri silebilirsiniz. b ile klasör seçme çubuğunu seçin ve klasöre bir
koyun.
40
işareti
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü
HOME ekranının kullanımı
HOME ekranı fotoğraf makinesinin tüm işlevleri için ana giriş ekranıdır ve mod ayarı
(çekim/izleme) ne olursa olsun kullanılabilir.
HOME düğmesi
Temel İşlemler
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
Kontrol düğmesi
1 HOME ekranını görüntülemek için HOME düğmesine basın.
Kategori
Öğe
Kılavuz
2 Kontrol düğmesi üstündeki b/B tuşlarıyla bir kategori seçin.
3 v/V ile bir öğe seçin, ardından z düğmesine basın.
• Bir PictBridge bağlantısı veya bir USB bağlantısı yapılırken HOME ekranını
görüntüleyemezsiniz.
• HOME düğmesine tekrar basılarak fotoğraf makinesi çekim veya izleme moduna
ayarlanır.
41
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü
HOME öğeleri
HOME düğmesine basılınca, aşağıdaki öğeler görüntülenir. Bu öğelerle ilgili ayrıntılar
kılavuz tarafından ekranda görüntülenir.
Kategoriler
Öğeler
Çekim*
Çekim (sayfa 24)
Görüntüleri Göster
Tek Grntü
Slayt gösterisi
Slayt gösterisi (sayfa 36)
Görüntü Indeksi
Müzik Aracı (sayfa 94)
Müzik İndir
Bastır
Belleği Yönet
Müzik Biçimle
Bastır (sayfa 99)
Bellek Aracı
Memory Stick Aracı (sayfa 67)
Biçimleme
KYT Klasörü Oluştur
KYT Klasörü Değiş.
Kopya
Dahili Bellek Aracı (sayfa 69)
Biçimleme
Ayarlar
Ana Ayarlar
Ana Ayarlar 1 (sayfa 70)
Sesli Uyarı
Sıfırla
Ana Ayarlar 2 (sayfa 71)
USB Bağlantı
Video Çıkışı
İşlev Kılavuzu
COMPONENT
Geniş Zum Ekranı
Çekim Ayarları
Çekim Ayarları 1 (sayfa 73)
AF Işığı
AF Modu
Dönüşüm Merceği
Çekim Ayarları 2 (sayfa 76)
Otomatik Yöneltme
Saat Ayarları (sayfa 77)
Language Setting (sayfa 78)
* Mod kadranı ile seçilen çekim modu uygulanacaktır.
42
Izgara Çizgisi
Dijital Zoom
Otomatik İzleme
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü
Menü öğelerinin kullanımı
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
Kontrol düğmesi
Temel İşlemler
MENU düğmesi
1 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
İşlev Kılavuzu
[İşlev Kılavuzu] öğesini [Kapalı] olarak ayarlama
işlev kılavuzunu kapatır (sayfa 70).
• Menü sadece çekim ve kayıttan gösterme modunda görüntülenir.
• Seçilen moda bağlı olarak gösterilen öğeler farklı olabilir.
2 Kontrol düğmesi üstündeki v/V tuşuyla istediğiniz bir menü öğesini seçin.
• Eğer istenilen öğe gizliyse, bu öğe ekranda gözükünceye kadar v/V düğmesine basmaya devam edin.
3 b/B ile bir ayar seçin.
• Eğer istenilen ayar gizliyse, bu ayar ekranda gözükünceye kadar b/B düğmesine basmaya devam
edin.
• Kayıttan gösterme modunda, bir ayar seçin ve z düğmesine basın.
4 Menüyü kapatmak için MENU düğmesine basın.
43
Menü öğeleri
Kullanılabilen menü öğeleri mod ayarına (çekim/izleme) ve çekim modundaki mod
kadranı konumuna bağlı olarak değişir. Sadece kullanılabilen öğeler ekranda gösterilir.
(
Mod kadranı konumu:
: kullanılabilir)
P
Sahne
—
*2
—
*2
—
—
*2
—
—
*2
—
*2
—
Çekim menüsü (sayfa 45)
Sahne Seçimi
—
—
*1
Grntü boyu
Flaş
*1
—
Yüz Algılama
Gülümseme Algılama
Gülüms. Algı Hassaslığı
—
—
—
—
KAYIT modu
—
EV
—
ISO
—
—
—
—
—
—
Metraj Kipi
—
—
—
Odak
—
—
—
Beyaz Dengesi
—
—
Flaş düzeyi
—
—
Kırmızı Göz Giderme
—
—
SteadyShot
—
—
(Çekim Ayarları)
—
*2
—
—
*2
—
Renk Modu
—
—
—
*1 Seçilebilen öğeler diğer modlarla karşılaştırıldığında sınırlıdır (sayfa 26).
*2 Bu işlem seçilen Sahne Seçimi moduna göre sınırlanır (sayfa 31).
İzleme menüsü (sayfa 57)
(Sil)
(Rötuş)
(Sadece DSCW130)
(Slayt gösterisi)
(Çoklu yeniden byutlandırma)
(Sadece DSCW130)
(Koru)
(Bastır)
(Klasör seç)
44
(Döndür)
—
Çekim işlevlerinin kullanımı
Çekim menüsü
MENU kullanılan çekim modundaki işlevler aşağıda açıklanmaktadır.
Menünün nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için, bakınız sayfa 43.
Seçilebilir mod beyaz renkte görüntülenir.
Mod kadranı SCN’ye ayarlandığı zaman
menü ekranından seçilen modlar
Kullanılamaz
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Menüde sahne seçimini seçer.
Çeşitli sahne koşullarına uymak için önceden yapılmış ayarlarla görüntüler çekebilirsiniz
(sayfa 29).
Çekim işlevlerinin kullanımı
Sahne Seçimi: Sahne seçiminin seçilmesi
Grntü boyu: Görüntü boyutunu seçme
Ayrıntılar için, bakınız sayfa 11, 12.
Hareketsiz görüntüler için
(Sadece DSCW130)
Hareketsiz görüntü çekimi için görüntü boyutu seçer.
(Sadece DSCW120/W125)
45
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
Kolay Çekim modu için
Kolay Çekim modu için hareketsiz görüntü boyutunu seçer.
Büyük
[8M] (sadece DSCW130) veya [7M] (sadece DSCW120/
W125) boyutunda görüntüler çeker.
Küçük
[3M] boyutunda görüntüler çeker.
Filmler için
(Fine)
Film kaydı için görüntü boyutu seçer.
(Standart)
Flaş: Flaş ayarı
Kolay Çekim modunda flaş ayarını seçer.
Otomatik
Yetersiz ışık veya arkadan aydınlatma olduğu zaman flaş
çakar.
Kapalı
Flaşı kullanmaz.
Yüz Algılama: Öznenin yüzünün algılanması
Yüz Algılama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ve ayrıca bu işlevi kullanırken odak
ayarlamada öncelikli özneyi seçer.
Öznelerinizin yüzlerini algılar ve odak, flaş, pozlama, beyaz dengesi ve kırmızı göz giderme
ayarlarını otomatik olarak yapar.
(Kapalı)
Yüz Algılama işlevini kullanmaz.
(Otomatik)
Fotoğraf makinesinin otomatik olarak odaklanacağı yüzü
seçer.
Yüz Algılama işareti
Yüz Algılama çerçevesi
(Turuncu)
Yüz Algılama çerçevesi (Beyaz)
46
(Çocuk Önceliği)
Çocuk yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
(Yetişkin Önceliği)
Yetişkin yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
Çekim menüsü
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Gülümseme Algılama: Gülümseme Algılama işlevinin ayarlanması
Gülümseme deklanşörü işlevi için öncelikli özneyi seçer. Gülümseme Deklanşörü
konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 32.
(Otomatik)
Gülümseyen yüzleri otomatik olarak algılar ve çeker.
(Çocuk Önceliği)
Çocuk yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
(Yetişkin Önceliği)
Yetişkin yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
Çekim işlevlerinin kullanımı
• Yüz Algılama işlevi dijital zum kullanıldığı zaman çalışmaz.
•
(Soft Snap) modunda, Yüz Algılama işlevi etkinleşir.
•
(Soft Snap) modunda, [Otomatik] varsayılan ayardır.
• Mod kadranı
(Kolay Çekim) moduna ayarlandığı zaman, ayar [Otomatik] olarak yapılır ama
Yüz Algılama çerçevesi görüntülenmez.
• En çok 8 özne yüzü algılanabilir. Ancak, Sahne Seçimi modunda
(Soft Snap) modu seçildiği
zaman, en çok 4 öznenizin yüzü algılanabilir.
• Fotoğraf makinesi birden fazla özne algıladığı zaman, makine asıl öznenin hangisi olduğuna karar
verir ve odağı bu öncelikle ayarlar. Ana özne için Yüz Algılama çerçevesinin rengi turuncuya döner.
• Odağın ayarlandığı çerçeve deklanşöre yarıya kadar basılınca yeşile döner.
• Aşağıdaki durumlarda yüzler doğru algılanamayabilir:
– Çok karanlık veya çok aydınlıksa;
– Yüzler güneş gözlüğüyle, maskeyle, şapkayla, vs. kısmen kapatılmışsa;
– Özneler fotoğraf makinesine bakmıyorsa.
• Yetişkinler ve çocuklar koşullara bağlı olarak doğru algılanamayabilir.
• Gülümsemeler koşullara bağlı olarak doğru algılanamayabilir.
Gülüms. Algı Hassaslığı: Gülümseme Algılama Hassaslığının ayarlanması
Bu, Sahne Seçiminde
(Gülümseme deklanşörü) modu (sayfa 32) seçildiği zaman
gülümseme algılama düzeyini ayarlar.
(Düşük)
Geniş bir gülümsemeyi algılar.
(Orta)
Normal bir gülümsemeyi algılar.
(Yüksek)
Hafif bir gülümsemeyi bile algılar.
• Gülümsemeler koşullara bağlı olarak doğru algılanamayabilir.
47
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
KAYIT modu: Sürekli çekim yönteminin seçilmesi
Deklanşöre bastığınız zaman fotoğraf makinesinin sürekli çekim yapıp yapmayacağını
seçer. (Pozlama Braketi ayarları sadece DSCW130 içindir)
(Normal)
(Seri Çekim)
Sürekli çekim yapmaz.
Deklanşöre basıp, basılı tuttuğunuz zaman art arda 100
görüntü kaydeder.
• Flaş
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
(Flaş kapalı) olarak ayarlanır.
Pozlama değeri otomatik olarak değiştirilerek üç
görüntülük bir seri kaydeder (Poz Desteği).
Poz desteği adım değeri büyüdükçe, pozlama değerinin
değişimi daha büyük olur.
• Doğru pozlamaya karar veremediğiniz zaman, pozlama
değerini değiştiren Poz Desteği modunda çekim yapın. Sonra
en iyi pozlamaya sahip görüntüyü seçebilirsiniz.
• Mod kadranı
seçeneğine ayarlandığı zaman, Pozlama
Braketi modu kullanılamaz.
• Flaş
(Flaş kapalı) olarak ayarlanır.
Seri Çekim hakkında
• Zamanlayıcı ile görüntü kaydederken, en fazla beş görüntülük bir seri kaydedilir.
• Kayıt aralığı yaklaşık 0,5 saniye (DSCW130) veya 0,7 saniyedir (DSCW120/W125). Görüntü
boyutu ayarına bağlı olarak, kayıt aralığı daha uzun olabilir.
• Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da “Memory Stick Duo” dolduğu zaman, Seri Çekim
durur.
• Odak, beyaz dengesi ve pozlama ilk çekim için ayarlanmış değerlere ayarlanır.
Poz Desteği hakkında (sadece DSCW130)
•
•
•
•
48
Odak ve beyaz dengesi ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar başka görüntüler için de kullanılabilir.
Pozlamayı elle ayarladığız zaman (sayfa 49), pozlama ayarlanan parlaklığa göre değişir.
Kayıt aralığı Seri Çekim modundaki ile aynıdır ama çekim koşullarına bağlı olarak daha yavaşlar.
Eğer özne çok parlak veya çok karanlıksa, seçilmiş poz desteği adımı değeriyle de doğru çekim
yapamayabilirsiniz.
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
EV: Işık yoğunluğunu ayarlama
Pozlamayı manuel olarak ayarlar.
– yönünde
+ yönünde
– yönünde: Bir görüntüyü karartır.
0EV
Pozlama fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak
belirlenir.
+2.0EV
+ yönünde: Bir görüntüyü parlaklaştırır.
• Pozlama konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 9.
• Dengeleme değeri 1/3EV artışlarla ayarlanabilir.
• Eğer bir öznenin fotoğrafını aşırı aydınlık veya karanlık bir ortamda çekiyorsanız veya flaşı
kullanıyorsanız, pozlama ayarlaması etkili olmayabilir.
ISO: Bir ışık hassaslığı seçme
Çekim işlevlerinin kullanımı
–2.0EV
ISO hassasiyetini seçer.
Düşük ISO hassasiyeti
(Otomatik)
Yüksek ISO hassasiyeti
ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçin)
karanlık yerlerde veya hareketli öznelerde görüntü
bulanıklığını azaltabilirsiniz. Ancak, ISO hassasiyeti sayısı
büyüdükçe görüntüler daha gürültülü olma eğilimindedir.
Çekim koşullarına göre bir ISO hassasiyeti sayısı seçin.
• ISO hassasiyeti konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 9.
• Seri Çekim veya Poz Desteği (sadece DSCW130) ayarlanmış olduğu zaman sadece [ISO AUTO],
[ISO 100] ila [ISO 400] seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
49
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
Metraj Kipi: Metraj modunun seçimi
Pozlamayı belirlemek için öznenin hangi kısmının ölçüleceğini ayarlayan metraj modunu
seçer.
(Çoklu)
Birçok bölgeye ayırır ve her bir bölgeyi ölçer. Fotoğraf
makinesi iyi dengelenmiş bir pozlama belirler (Çok alanlı
metraj).
(Merkez)
Görüntünün merkezini ölçer ve pozlamayı öznenin oradaki
parlaklığına göre belirler (Merkez ağırlıklı metraj).
(Nokta)
(Sadece hareketsiz görüntü
için)
Öznenin sadece bir parçasını ölçer (Nokta metrajı).
• Bu işlev özne arkadan ışık alıyorsa veya özne ile arka plan
arasında kuvvetli bir kontrast varsa kullanışlıdır.
Hedefe yönelik nokta metrajı
Özne üstüne konumlanır
• Pozlama konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 9.
• Nokta metrajı veya merkez ağırlıklı metraj kullanırken, metraj konumuna odaklanmak için [Odak]
ayarını [Orta AF] olarak yapmanız tavsiye edilir (sayfa 51).
• Metraj modunu sadece [Yüz Algılama] [Kapalı] olarak ayarlandığı zaman seçebilirsiniz.
50
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
Odak: Odaklanma yöntemini değiştirme
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklanma modunda doğru noktaya
odaklanma zor oluyorsa menüyü kullanın.
(Çoklu AF)
Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine
otomatik olarak odaklanır.
• Bu mod özne çerçevenin merkezinde olmadığı zaman
kullanışlıdır.
(Orta AF)
Telemetre çerçevesinin merkezindeki bir özne üzerine
otomatik olarak odaklanır.
• AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz
şekilde oluşturabilirsiniz.
Çekim işlevlerinin kullanımı
AF telemetre çerçevesi
(Sadece hareketsiz görüntü
için)
AF telemetre çerçevesi
göstergesi
AF telemetre çerçevesi
AF telemetre çerçevesi
göstergesi
(Nokta AF)
Son derecede küçük bir özneye veya dar bir alana otomatik
olarak odaklanır.
• AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz
şekilde oluşturabilirsiniz. Özneyi ve AF telemetre çerçevesini
yanlış hizalamamak için fotoğraf makinesini sabit tutun.
AF telemetre çerçevesi
AF telemetre çerçevesi
göstergesi
51
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
Önceden (Yarı manuel) ayarlanmış bir mesafe etrafındaki
alana hızla otomatik olarak odaklanır.
0.5 m
1.0 m
• Telemetre çerçevesinin tüm mesafelerindeki bir özne üzerine
yarı manuel modda odaklanır.
• Bu mod bir öznenin fotoğrafını aynı mesafeden art arda
çekerken faydalıdır.
• Bir ağ veya cam ardındaki bir öznenin fotoğrafının çekilmesi
gibi otomatik odaklanmayla net odak elde etmenin zor olduğu
zamanlarda “Yarı manuel” modunu kullanın.
3.0 m
7.0 m
(sınırsız mesafe)
• AF Otomatik Odaklanma demektir.
• Dijital Zum veya AF aydınlatıcı kullandığınız zaman, AF telemetre çerçevesi kullanılamaz ve noktalı
çizgi şeklinde gözükür. Bu durumda, fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki öznelere odaklanacak
şekilde çalışır.
• Odaklanma yöntemini sadece [Yüz Algılama] [Kapalı] olarak ayarlandığı zaman değiştirebilirsiniz.
• Film çekimi yaparken sadece [Çoklu AF] veya [ ] ayarlarını seçebilirsiniz.
• Yarı manuel mesafe ayarı bir miktar hata içerir ve bu hata zum T tarafına ayarlandığı veya mercek
yukarı ya da aşağı eğildiği zaman artar.
z Özne odak dışındaysa
Özne çerçevenin (veya ekranın) kenarında olarak çekim yaparken veya [Orta AF] veya [Nokta AF]
kullanırken, fotoğraf makinesi çercevenin kenarındaki bir özneye odaklanamayabilir.
Bu durumlarda, aşağıdakileri yapın:
1 Çekimi özne AF telemetre çerçevesinin merkezinde olacak şekilde yeniden tasarlayın ve
özneye odaklanmak (AF kilidi) için deklanşöre yarıya kadar basın.
AF telemetre çerçevesi
AE/AF kilitlenme göstergesi
Deklanşöre sonuna kadar basmadığınız sürece, bu işlemi istediğiniz kadar tekrar
deneyebilirsiniz.
52
Çekim menüsü
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
2 AE/AF kilidi göstergesinin yanıp sönmesi durup, yanmaya devam ettiği zaman, tasarlanması
tamamlanmış çekime dönün ve deklanşöre sonuna kadar basın.
Beyaz Dengesi: Renk tonlarının ayarlanması
(Otomatik)
Beyaz Dengesini otomatik olarak ayarlar.
(Gün Işığı)
Açık bir gökyüzü altında, gün batımında, gece
sahnelerinde, neon reklam ışıklarının ve havai fişeklerin
bulunduğu durumlarda dış mekan koşullarına göre
ayarlama yapar.
(Bulutlu)
Bulutlu bir gökyüzü veya gölgeli bir yer için ayarlar.
(Floresan Işık 1)/
(Floresan Işık 2)/
(Floresan Işık 3)
[Floresan Işık 1]: Beyaz floresan aydınlatma için ayarlar.
[Floresan Işık 2]: Doğal beyaz floresan aydınlatma için
ayarlar.
[Floresan Işık 3]: Gün ışığı beyaz floresan aydınlatma için
ayarlar.
Çekim işlevlerinin kullanımı
Renk tonlarını çevrenin ışık koşullarına göre ayarlar. Eğer görüntü rengi doğal
gözükmüyorsa bu işlevi kullanın.
53
Çekim menüsü
n (Ampul)
(Flaş)
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Bir fotoğraf stüdyosu gibi, parlak ışıkla veya bir ampulle
aydınlanan yerler için ayarlama yapar.
Flaş koşulları için ayarlar.
• Film çekimi yaparken bu öğeyi seçemezsiniz.
• Beyaz dengesi konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 10.
• Titrek floresan ışık altında, [Floresan Işık 1], [Floresan Işık 2] veya [Floresan Işık 3] seçimi yapmış
olsanız bile beyaz dengesi işlevi doğru çalışmayabilir.
• [Flaş] modu haricinde, flaş kullanarak fotoğraf çektiğiniz zaman [Beyaz Dengesi] [Otomatik] olarak
ayarlanır.
Flaş düzeyi: Flaş ışığı miktarının ayarlanması
Flaş ışığı miktarını ayarlar.
(–)
Flaş ışığı seviyesini alçaltır.
(Normal)
(+)
Flaş ışığı seviyesini yükseltir.
• Flaş modunu değiştirmek için, bakınız sayfa 27.
• Eğer özne çok parlak veya karanlıksa, bu ayarlamanın bir etkisi olmayabilir.
54
Çekim menüsü
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Kırmızı Göz Giderme: Kırmız Göz Giderme işlevinin ayarlanması
Flaş kullanılırken kırmızı göz olgusunu gidermek
için flaş çekimden önce iki veya daha çok kez
çakar.
Yüz Algılama işlevi etkinleştirildiği zaman, kırmızı göz
olgusunu gidermek için flaş otomatik olarak çakar.
(Açık)
Kırmızı göz olgusunu gidermek için flaş daima çakar.
(Kapalı)
Kırmızı Göz Gidermeyi kullanmaz.
• Görüntülerin bulanıklaşmasını önlemek için, deklanşör serbest bırakılıncaya kadar fotoğraf
makinesini sıkıca tutun. Deklanşör genellikle düğmesine basmanızdan bir saniye sonra serbest
bırakılır. Bu süre içinde öznenin hareket etmesine izin vermeyin.
• Kırmızı göz giderme işlevi istenilen etkileri yapmayabilir. Bu, özneye uzaklık veya öznenin ön flaştan
uzağa bakması gibi koşullara ve bireysel farklılıklara bağlıdır. Böyle bir durumda, çekimden sonra
izleme menüsünde [Rötuş] işlevini kullanarak kırmızı göz olgusunu düzeltebilirsiniz (sadece
DSCW130) (sayfa 58).
• Yüz Algılama işlevi kullanılmadığı zaman, [Otomatik] seçilmiş olsa bile kırmızı göz olgusunu
düzeltmek için flaş çakmaz.
Çekim işlevlerinin kullanımı
(Otomatik)
Renk Modu: Görüntünün canlılığını değiştirme veya özel efektler ekleme
Efektler ekleyerek, görüntünün parlaklığını değiştirebilirsiniz.
(Normal)
Görüntü rengini standart olarak ayarlar.
(Canlı)
Görüntü rengini parlak ve derin olarak ayarlar.
55
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Çekim menüsü
(Sepya)
Görüntü rengini sepya olarak ayarlar.
(Siyah Beyaz)
Görüntüyü siyah ve beyaz olarak ayarlar.
• Film çekimi yaparken sadece [Normal], [Sepya] veya [Siyah Beyaz] ayarlarını seçebilirsiniz.
SteadyShot: Bulanıklaşma önleme modunun seçilmesi
Bulanıklaşma önleme modunu seçer.
(Çekim)
Deklanşöre yarıya kadar basıldığı zaman bulanıklaşma
önleme işlevini etkinleştirir.
(Sürekli)
Bulanıklaşma önleme işlevini daima etkinleştirir. Uzaktaki
bir özneye zum yapıldığı zaman bile görüntüleri
sabitleştirebilirsiniz.
• Pil tüketimi [Çekim] modundan daha hızlı olur.
(Kapalı)
Bulanıklaşma önleme modunu kullanmaz.
• Otomatik Ayarlama modunda veya Kolay Çekim modunda, [SteadyShot] [Çekim] olarak ayarlanır.
• Filmler için, sadece [Sürekli] veya [Kapalı] ayarlaması yapabilirsiniz.
[Sürekli] varsayılan olarak ayarlanır.
• Aşağıdaki durumlarda bulanıklaşma önleme işlevi doğru çalışmayabilir.
– Fotoğraf makinesinin sallanması çok kuvvetli olduğu zaman.
– Deklanşör hızı, örneğin; gece sahnelerinin çekimindeki gibi yavaş olduğu zaman.
(Çekim Ayarları): Çekim ayarlarının seçilmesi
Çekim işlevi için ayarları seçer. Bu menüde gözüken bu öğeler HOME ekranında
[
Çekim Ayarları] içindekilerle aynıdır. Bakınız sayfa 42, 70.
56
İzleme işlevlerinin kullanımı
İzleme menüsü
Bu bölümde kayıttan gösterme modunda MENU düğmesine bastığınız zaman
kullanabileceğiniz menü öğeleri açıklanmaktadır. Menünün nasıl kullanılacağına ilişkin
ayrıntılar için, bakınız sayfa 43.
(Sil): Görüntüleri silme
Tek görüntü ekranında veya indeks ekranında görüntüleri seçer ve siler, bakınız sayfa 39.
(Bu görüntü)
Seçilmiş bulunan görüntüyü siler.
(Birden çok görüntü)
Birden çok görüntüyü seçer ve siler.
(Bu Klasördekilerin Tümü)
Seçilen klasördeki tüm görüntüleri siler.
(Slayt gösterisi): Bir görüntü dizisini kayıttan gösterme
Bu öğe
(Slayt gösterisi) düğmesine basılması ile aynı işleve sahiptir.
Bakınız sayfa 36.
Hareketsiz görüntülerde rötuş yapma
1 Tek görüntü modunda görüntülenirken rötuş yapmak istediğiniz görüntüleri seçin.
2 MENU düğmesine basın.
İzleme işlevlerinin kullanımı
(Rötuş): Hareketsiz görüntülere rötuş yapma (sadece DSCW130)
Kaydedilen bir görüntüye efektler ekler veya düzeltmeler yapar ve onu yeni bir dosya olarak
kaydeder. Orijinal görüntü korunur.
3 Kontrol düğmesi üstünde v/V ile [Rötuş] öğesini seçin, b/B ile istenilen modu seçtikten
sonra z düğmesine basın.
4 Aşağıdaki her bir rötüş modu için talimatları izleyerek görüntüleri rötuşlayın.
57
İzleme menüsü
(Kırpma)
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Kayıttan gösterilen zum yapılmış görüntüyü kaydeder.
1 Düzenleme alanına zum yapmak için W/T düğmesine basın.
2 Noktayı v/V/b/B ile tespit edin, ardından MENU
düğmesine basın.
3 v/V ile [Grntü boyu] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
Kaydedilecek bir görüntü boyutunu v/V ile seçin, ardından
z düğmesine tekrar basın.
4 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
• Kırpabileceğiniz görüntü boyutu görüntüye bağlı olarak değişebilir.
• Kırpılan görüntülerin kalitesi bozulabilir.
(Kırmızı Göz Düzeltme)
Flaşın neden olduğu kırmızı göz olgusunu düzeltir.
v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
• Görüntüye bağlı olarak kırmızı göz olgusunu
düzeltemeyebilirsiniz.
(Yumuşak maskeleme)
Görüntüyü seçilen bir çerçeve içinde keskinleştirir.
1 Rötuşlamak istediğiniz görüntünün alanını (çerçeveyi) v/
V/b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
2 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
• Görüntüye bağlı olarak, yeterli düzeltme uygulanamayabilir ve
görüntü kalitesi bozulabilir.
58
İzleme menüsü
(Yumuşak Odak)
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Bir özneyi belirginleştirmek için seçilen bir nokta etrafındaki
çevreyi bulanıklaştırır.
1 Rötuşlamak istediğiniz görüntünün merkez noktasını v/V/
b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
2 v/V ile [Düzey] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
v/V ile rötuş düzeyini seçin, sonra tekrar z düğmesine
basın.
3 İstenilen rötuş aralığını W/T ile ayarlayın.
4 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
(Kısmi Renk)
Bir özneyi belirginleştirmek için seçilen bir noktanın etrafını
monokrom olarak çevreler.
(Balık Gözü Mercek)
İzleme işlevlerinin kullanımı
1 Rötuşlamak istediğiniz görüntünün merkez noktasını v/V/
b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
2 İstenilen rötuş aralığını W/T ile ayarlayın.
3 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
Seçilen bir nokta etrafına balık gözü etkisi uygular.
1 Rötuşlamak istediğiniz görüntünün merkez noktasını v/V/
b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
2 v/V ile [Düzey] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
v/V ile rötuş düzeyini seçin, sonra tekrar z düğmesine
basın.
3 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
59
İzleme menüsü
(Çapraz Filtre)
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
Işık kaynaklarına yıldız patlaması efektleri ekler.
1 v/V ile [Düzey] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
v/V ile rötuş düzeyini seçin, sonra tekrar z düğmesine
basın.
2 İstenilen rötuş uzunluğunu W/T ile ayarlayın.
3 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
(Radyal Flulaştırma)
Hareketsiz görüntüde hareket belirtmek için merkez noktasına
karar verir.
1 Rötuşlamak istediğiniz görüntünün merkez noktasını v/V/
b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
2 İstenilen rötuş aralığını W/T ile ayarlayın.
3 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
(Retro (Sepya))
Görüntü eski bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi görünsün
diye odağı bulanıklaştırarak ve çevre ışığını azaltarak görüntüyü
yumuşatır.
1 v/V ile [Düzey] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
v/V ile rötuş düzeyini seçin, sonra tekrar z düğmesine
basın.
2 İstenilen rötuş aralığını W/T ile ayarlayın.
3 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
60
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
İzleme menüsü
(Çoklu yeniden byutlandırma): Kullanıma göre görüntü boyutunu değiştirme
(sadece DSCW130)
Çekilen görüntülerin görünüm oranını ve boyutunu değiştirebilirsiniz.
Görüntüleri yüksek tanımlı izleme için 16:9 görünüm oranına ve blog veya eposta ekleri
için VGA boyutuna dönüştürebilirsiniz.
HDTV (
Görünüm oranını 4:3/3:2’den 16:9’a değiştirir.
)
Blog /Eposta (
)
Görünüm oranını 16:9/3:2’den 4:3’a değiştirir ve VGA boyutu
olarak saklar.
2 MENU düğmesine basın, ardından kontrol düğmesi üstündeki v/V tuşları ile
yeniden byutlandırma) işlevini seçin.
3 b/B düğmeleriyle istenilen boyutu seçin, ardından z düğmesine basın.
(Çoklu
İzleme işlevlerinin kullanımı
1 Değiştirilmesi istenen görüntüyü ekrana getirin.
4 Düzenlemek istediğiniz alanı W/T ile belirleyin.
5 Noktayı v/V/b/B ile tespit edin, ardından MENU düğmesine basın.
6 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
Yeniden boyutlandırılan görüntü KYT klasöründe en yeni görüntü olarak saklanır.
•
•
•
•
Görüntü boyutu konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 12, 13.
Filmleri yeniden boyutlandıramazsınız.
VGA boyutundaki görüntüleri
(HDTV) olarak yeniden boyutlandıramazsınız.
Görüntüyü büyütme ve çoklu yeniden boyutlandırma görüntü kalitesini düşürebilir.
61
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
İzleme menüsü
(Koru): Yanlışlıkla silmeyi önleme
Görüntüleri yanlışlıkla silinmeye karşı korur. Korunan bir görüntü üstünde
gözükür.
göstergesi
(Bu görüntü)
Seçilmiş bulunan görüntüyü korur/korumayı kaldırır.
(Birden çok görüntü)
Birden çok görüntüyü seçer ve korur/korumayı kaldırır.
Bir görüntüyü korumak için
1 Tek görüntü modunda görüntülenirken korumak istediğiniz görüntüyü seçin.
2 MENU düğmesine basın.
3 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Koru] işlevini, b/B ile [Bu görüntü] öğesini seçin ve z
düğmesine basın.
Görüntüleri seçmek ve korumak için
1 Tek görüntü modunda veya indeks modunda MENU düğmesine basın.
2 v/V ile [Koru] işlevini, b/B ile [Birden çok görüntü] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
Tek görüntü modunda:
3 b/B ile korumak istediğiniz görüntüyü seçin, ardından z düğmesine basın.
Seçilen görüntüye
eklenir.
4 Korumak istediğiniz diğer görüntüleri ekrana getirmek için b/B düğmesine basın, ardından
z düğmesine basın.
5 MENU düğmesine basın.
6 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
İndeks modunda:
3 v/V/b/B ile korumak istediğiniz görüntüyü seçin, ardından z düğmesine basın.
Seçilen görüntüye
eklenir.
4 Diğer görüntüleri korumak için, 3 adımını tekrar edin.
5 Bir klasördeki tüm görüntüleri seçmek için, b ile klasör seçme çubuğunu işaretleyin,
ardından z düğmesine basın.
Seçilen klasöre
işareti eklenir.
6 MENU düğmesine basın.
7 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
62
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
İzleme menüsü
• Biçimlendirmenin, görüntüler korunuyor olsa bile, kayıt ortamında saklanan tüm verileri sileceğini ve
bu görüntülerin geri yüklenemeyeceğini unutmayın.
• Bir görüntüyü korumak biraz zaman alabilir.
Korumayı iptal etmek için
Korumasını iptal etmek istediğiniz görüntüyü seçin ve koruma prosedürünün aynısını
uygulayarak, korumasını kaldırın.
(Koru) göstergesi kaybolur.
: Bir Baskı sırası işareti ekleme
Bastırmak istediğiniz görüntüye bir baskı emri işareti (
Bakınız sayfa 102.
) ekler.
Şimdi seçilen görüntüye bir DPOF işareti ekler. Seçilen
görüntünün bir DPOF işareti varsa DPOF işaretini kaldırır.
(Birden çok görüntü)
Görüntüler seçer ve onlara DPOF işaretleri ekler. Eklenmiş
bulunan DPOF işaretlerini kaldırır.
(Bastır): Bir yazıcı kullanarak görüntüleri bastırma
Fotoğraf makinesiyle çekilen görüntülerin bastırılması.
Bakınız sayfa 99.
(Döndür): Bir hareketsiz görüntüyü döndürme
İzleme işlevlerinin kullanımı
(Bu görüntü)
Bir hareketsiz görüntüyü döndürür.
1 Döndürülecek görüntüyü ekrana getirin.
2 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
3 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Döndür] işlevini seçin, sonra z düğmesine basın.
4 [
] işlevini seçin, ardından b/B ile görüntüyü döndürün.
5 v/V ile [Tamam] öğesini seçin ve z düğmesine basın.
• Korunan görüntüleri veya filmleri döndüremezsiniz.
• Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş görüntüleri döndüremeyebilirsiniz.
• Bir bilgisayarda görüntüleri izlerken, yazılıma bağlı olarak görüntü döndürme bilgisi yansıtılmayabilir.
63
İzleme menüsü
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 43
(Klasör seç): Görüntüleri izlemek için klasörün seçilmesi
Bir “Memory Stick Duo” takılı fotoğraf makinesi kullanılırken kayıttan göstermek
istediğiniz görüntüyü içeren klasörü seçer.
1 Kontrol düğmesi üstündeki b/B ile istenilen klasörü seçin.
2 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Klasör seçimini iptal etmek için
2 adımında [Çıkış] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
z Klasörler hakkında
Fotoğraf makinesi görüntüleri bir “Memory Stick Duo” üzerindeki belirlenmiş bir klasörde saklar. Bu
klasörü değiştirebilir veya yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
• Yeni bir klasör oluşturmak için t [KYT Klasörü Oluştur] (sayfa 67)
• Görüntülerin kaydedildiği klasörü değiştirmek için t [KYT Klasörü Değiş.] (sayfa 68)
• “Memory Stick Duo” içinde birden çok klasör oluşturulduğu ve klasör içindeki ilk veya son görüntü
ekrana getirildiği zaman, aşağıdaki göstergeler gözükür.
: Önceki klasöre taşır
: Sonraki klasöre taşır
: Önceki veya sonraki klasörlere taşır
64
Ayarları kişiselleştirme
Bellek Yönetimi özelliğini ve Ayarları
kişiselleştirme
Varsayılan ayarları HOME ekranında
kullanarak değiştirebilirsiniz.
(Belleği Yönet) veya
(Ayarlar) düğmelerini
HOME düğmesi
z düğmesi
v/V/b/B düğmesi
Kontrol düğmesi
1 HOME ekranını görüntülemek için HOME düğmesine basın.
2 Kontrol düğmesi üstündeki b/B ile
(Belleği Yönet) veya
(Ayarlar)
Ayarları kişiselleştirme
işlevini seçin.
3 v/V ile bir öğe seçin, ardından z düğmesine basın.
4 v/V ile istenilen ayarı seçin, ardından z düğmesine basın.
•b düğmesine basarak HOME ekranı görüntülenir.
65
Bellek Yönetimi özelliğini ve Ayarları kişiselleştirme
5 v/V ile bir ayar seçin, ardından z düğmesine basın.
Ayar değişikliğini iptal etmek için
Eğer ekran üstünde bir seçenek olarak gösteriliyorsa [İptal] öğesini seçin, ardından z
düğmesine basın.
Eğer bu seçenek yoksa, b düğmesine basın.
• Bu ayar, güç kapatıldığı zaman bile korunur.
• HOME düğmesine tekrar basılarak fotoğraf makinesi çekim veya izleme moduna ayarlanır.
66
Belleği Yönet
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Bellek Aracı — Memory Stick Aracı
Bu öğe, ancak fotoğraf makinesine bir “Memory Stick Duo” takıldığı zaman gözükür.
Biçimleme
“Memory Stick Duo” ortamını biçimlendirir. Piyasadan alınan bir “Memory Stick Duo”
zaten biçimlendirilmiştir ve hemen kullanılabilir.
• Biçimlendirmenin, korunan görüntüler de dahil, “Memory Stick Duo” üstündeki tüm verileri geri
dönüşsüz olarak sildiğini unutmayın.
1 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Biçimleme] işlevini seçin, sonra z düğmesine basın.
“Memory Stick'teki tüm veriler silinecek” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Biçimlendirme başlar.
Biçimlendirmeyi iptal etmek için
2 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Görüntüleri kaydetmek için “Memory Stick Duo” üstünde bir klasör oluşturur.
1 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [KYT Klasörü Oluştur] işlevini seçin, sonra z
düğmesine basın.
Klasör oluşturma ekranı gözükür.
Ayarları kişiselleştirme
KYT Klasörü Oluştur
2 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
En büyük numaradan bir yüksek numarayla yeni bir klasör oluşturulur ve bu klasör geçerli
kayıt klasörü olur.
Klasör oluşturmayı iptal etmek için
2 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Yeni bir klasör oluşturulmadığı zaman, “101MSDCF” klasörü kayıt klasörü olarak seçilir.
En fazla “999MSDCF” olarak numaralandırılan klasörler oluşturabilirsiniz.
Bir klasörü fotoğraf makinesiyle silemezsiniz. Bir klasörü silmek için, bilgisayarınızı, vb. kullanın.
Siz başka bir klasör oluşturuncaya veya seçinceye kadar görüntüler yeni oluşturulmuş klasöre
kaydedilir.
• Bir klasörde en çok 4.000 görüntü saklanabilir. Klasör kapasitesi aşıldığı zaman, otomatik olarak yeni
bir klasör oluşturulur.
• Ayrıntılar için, bakınız “Görüntü dosyası saklama yerleri ve dosya adları” (sayfa 89).
•
•
•
•
67
Belleği Yönet
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
KYT Klasörü Değiş.
Görüntüleri kaydetmek için kullanılmakta olan klasörü değiştirir.
1 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [KYT Klasörü Değiş.] işlevini seçin, sonra z düğmesine
basın.
Klasör seçme ekranı gözükür.
2 b/B düğmeleriyle istenilen klasörü seçip, v ile [Tamam] üzerine gelip onayladıktan sonra z
düğmesine basın.
Kayıt klasörünü değiştirmeyi iptal etmek için
2 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
• Kayıt klasörü olarak “100MSDCF” klasörünü seçemezsiniz.
• Kaydedilmiş görüntüleri başka bir klasöre taşıyamazsınız.
Kopya
Dahili bellekteki tüm görüntüleri bir “Memory Stick Duo” ortamına kopyalar.
1 Yeterli boş kapasiteye sahip bir “Memory Stick Duo” takın.
2 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Kopya] işlevini seçin, sonra z düğmesine basın.
“Dahili bellekteki tüm veriler kopyalanacak” mesajı görüntülenir.
3 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Kopyalama başlar.
Kopyalamayı iptal etmek için
3 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
• Tam şarjlı bir pil kullanın. Görüntü dosyalarını az şarjı kalmış bir pil kullanarak kopyalamaya
çalışırsanız, pil biterek, kopyalamanın başarısız olmasına veya muhtemelen verilerin bozulmasına
neden olabilir.
• Kopyalamak için görüntüler seçemezsiniz.
• Dahili bellekteki orijinal görüntüler kopyalamadan sonra bile muhafaza edilir. Dahili belleğin içeriğini
silmek için, kopyalamadan sonra “Memory Stick Duo” kartını çıkarın, ardından dahili belleği
biçimlendirin ([Dahili Bellek Aracı] içinde [Biçimleme]) (sayfa 69).
• “Memory Stick Duo” üstünde yeni bir klasör oluşturulur ve tüm veriler bu klasöre kopyalanır. Belli bir
klasör seçerek, görüntüleri ona kopyalayamazsınız.
• Görüntülerdeki
(Baskı emri) işaretleri kopyalanmaz.
68
Belleği Yönet
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Bellek Aracı — Dahili Bellek Aracı
Bu öğe, fotoğraf makinesine bir “Memory Stick Duo” takıldığı zaman gözükmez.
Biçimleme
Dahili belleği biçimlendirir.
• Biçimlendirmenin, korunan görüntüler de dahil, dahili bellekteki tüm verileri kalıcı olarak sildiğini
unutmayın.
1 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Biçimleme] işlevini seçin, sonra z düğmesine basın.
“Dahili bellekteki tüm veriler silinecek” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Biçimlendirme başlar.
Biçimlendirmeyi iptal etmek için
2 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Ayarları kişiselleştirme
69
Ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ana Ayarlar — Ana Ayarlar 1
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Sesli Uyarı
Fotoğraf makinesini çalıştırdığınız zaman çıkacak sesi seçer.
Deklanşör
Deklanşör düğmesine bastığınız zaman deklanşör sesini
açar.
Açık
Kontrol/deklanşör düğmesine bastığınız zaman bip/
deklanşör sesini açar.
Kapalı
Bip/deklanşör sesini kapatır.
İşlev Kılavuzu
Fotoğraf makinesini çalıştırdığınız zaman, işlev kılavuzu görüntülenir.
Açık
İşlev kılavuzunu görüntüler.
Kapalı
İşlev kılavuzunu görüntülemez.
Sıfırla
Ayarları varsayılan ayarlara sıfırlar. Bu işlevi uygulasanız bile, dahili bellekte saklanan
görüntüler muhafaza edilir.
1 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile [Sıfırla] işlevini seçin, sonra z düğmesine basın.
“Tüm ayarları sıfırla” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
Ayarlar, varsayılan ayarlara sıfırlanır.
Sıfırlamayı iptal etmek için
2 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
• Sıfırlama sırasında fotoğraf makinesini kesinlikle kapatmayın.
70
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
Ana Ayarlar — Ana Ayarlar 2
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
USB Bağlantı
Çoklu kullanım terminali kablosu kullanılarak fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya bir
PictBridge uyumlu yazıcıya bağlandığı zaman USB modunu seçer.
Otomatik
Fotoğraf makinesi otomatik olarak tanınır ve bir bilgisayar
veya PictBridge uyumlu yazıcıyla bağlantı kurar (sayfa 87 ve
99).
• [Otomatik] ayarıyla fotoğraf makinesini PictBridge uyumlu
bir yazıcıya bağlayamıyorsanız, [PictBridge] ayarını seçin.
• [Otomatik] ayarıyla fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya bir
USB aygıtına bağlayamıyorsanız, [Mass Storage] ayarını
seçin.
Fotoğraf makinesini PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlar
(sayfa 99).
PTP/MTP
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağladığınız zaman,
kopyalama sihirbazı otomatik olarak başlatılır ve fotoğraf
makinesindeki kayıt klasöründe bulunan görüntüler
bilgisayara kopyalanır. (Windows Vista/XP, Mac OS X ile)
Mass Storage
Fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar veya başka USB aygıtı
arasında bir Mass Storage bağlantısı kurar (sayfa 87).
Ayarları kişiselleştirme
PictBridge
COMPONENT
Bağlanan TV cihazına göre, video sinyali çıkış tipini SD ve HD(1080i) arasından seçer
(sayfa 79).
HD(1080i)
Fotoğraf makinesini 1080i yetenekli Yüksek Tanımlı bir TV
cihazına bağlamak için bu öğeyi seçin.
SD
Fotoğraf makinesini bir HD(1080i) sinyaliyle uyumlu
olmayan bir TV cihazına bağlamak için bu öğeyi seçin.
71
Ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Video Çıkışı
Video sinyali çıkışını bağlanan video donanımının TV renk sistemine göre ayarlar. TV renk
sistemleri ülkeye ve bölgeye göre değişir.
Görüntüleri bir TV ekranında izlemek için, kullandığınız ülkenin veya bölgenin TV renk
sistemini kontrol edin (sayfa 81).
NTSC
Video çıkış sinyalini NTSC moduna (örneğin, ABD ve
Japonya için) ayarlar.
PAL
Video çıkış sinyalini PAL moduna (örneğin, Avrupa için)
ayarlar.
Geniş Zum Ekranı
Yüksek Tanımlı (High Definition) TV cihazında kayıttan gösterim sırasında, 4:3 ve 3:2
görünüm oranındaki hareketsiz görüntüler 16:9 görünüm oranında gösterilir. Bu durumda
görüntünün üstü ve altı biraz kırpılır.
Açık
16:9 görünüm oranında gösterilir.
Kapalı
Geniş Zum Ekranını kullanmaz.
• Geniş Zum’da gösterilebilen görüntüler sadece 4:3 ve 3:2 oranındaki görüntülerdir. Filmlere, 16:9
oranındaki görüntülere ve portre görüntülere zum yapılamaz.
• Fotoğraf makinesinin LCD ekranında gösterilen görüntü değişmez.
72
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
Çekim Ayarları — Çekim Ayarları 1
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
AF Işığı
AF Işığı karanlık bir çevrede bir özneye daha kolay odaklanmak için dolgu ışığı sağlar.
Odağa kilitleninceye kadar, AF Işığı deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığı zaman
fotoğraf makinesinin kolayca odaklanmasını sağlayan kızıl ışık yayar. Bu sırada
göstergesi gözükür.
Otomatik
AF Işığını kullanır.
Kapalı
AF Işığını kullanmaz.
Ayarları kişiselleştirme
• Eğer AF Işığının ışığı özneye yeterince ulaşmazsa veya öznenin kontrastı yoksa, odaklanma başarılı
olmaz. (Yaklaşık en çok 2,5 m (8 fit 2 1/2 inç) (zum: W)/1,5 m (4 fit 11 1/8 inç) (zum: T) bir mesafe
tavsiye edilir.)
• AF Işığının ışığı özneye ulaştığı takdirde, ışığın öznenin merkezine ulaşıp ulaşmamasına
bakılmaksızın, odaklanma başarılı olur.
• AF Işığını aşağıdaki zamanlarda kullanamazsınız:
– Yarı manuel seçildiği zaman (sayfa 52).
– Sahne seçimi modunda
(Peyzaj) modu, (Alacakaranlık) modu veya
(Havai fişekler) modu
seçildiği zaman.
• AF Işığı kullandığınız zaman, normal AF telemetre çerçevesi gözükmez ve noktalı çizgiyle yeni bir AF
telemetre çerçevesi görüntülenir. AF çerçeve merkezine yakın konumdaki öznelere öncelik vererek
çalışır.
• AF Işığı çok parlak ışık yayar. Bir sağlık riski olmamasına rağmen, AF aydınlatıcının ışık yayıcısına
direkt olarak yakın mesafeden bakmayın.
Izgara Çizgisi
Izgara çizgilerini referans alarak, bir özneyi kolaylıkla yatay/dikey bir konuma
getirebilirsiniz.
Açık
Izgara çizgilerini görüntüler.
Kapalı
Izgara çizgilerini görüntülemez.
• Izgara çizgileri kaydedilmez.
73
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
AF Modu
Otomatik odak işlemi modunu seçer.
Tek
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basıp, basılı tuttuğunuz
zaman odağı otomatik olarak ayarlar. Bu mod hareketsiz
öznelerin fotoğrafını çekerken kullanışlıdır.
Monitör
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basıp, basılı
tutmanızdan önce odağı otomatik olarak ayarlar. Bu mod
odaklanma için gerekli süreyi kısaltır.
• Pil tüketimi [Tek] modundan daha hızlı olur.
• Yüz Algılama işlevi etkinleştirildiği zaman AF modu ayarı geçersizdir.
• Yarı manuel modu kullanıldığı zaman, [Tek] otomatik olarak seçilir.
Dijital Zoom
Dijital zum modunu seçer. Fotoğraf makinesi optik zum kullanarak görüntüyü büyütür (en
çok 4×). 4× zum ölçeği aşıldığı zaman, fotoğraf makinesi ya akıllı ya da hassas dijital zum
kullanır.
Akıllı
(Akıllı zum)
(
)
Görüntü boyutuna göre, görüntünün bozulmayacağı aralık
içinde görüntüyü dijital olarak büyütür.
Bu özellik aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Görüntü boyutu [8M], [3:2 (7M)] veya [16:9 (6M)] (sadece
DSCW130) olarak ayarlandığı zaman.
– Görüntü boyutu [7M], [3:2 (6M)] veya [16:9 (5M)] (sadece
DSCW120/W125) olarak ayarlandığı zaman.
• Akıllı zumun toplam zum ölçeği aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
74
Kesinlik
(Hassas dijital zum)
(
)
Tüm görüntü boyutlarını, optik zum 4× dahil, yaklaşık 8×
toplam zum ölçeğiyle büyütür. Ancak, optik zum ölçeği
aşıldığı zaman resim kalitesinin düşeceğine dikkat edin.
Kapalı
Dijital zumu kullanmaz.
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
Akıllı zum kullanımıyla görüntü boyutu ve (optik zum 4× dahil) toplam zum ölçeği
Boyut
Toplam zum ölçeği
DSCW130
DSCW120/W125
5M
Yaklaşık 5,0×
Yaklaşık 4,7×
3M
Yaklaşık 6,4×
Yaklaşık 6,0×
VGA
Yaklaşık 20×
Yaklaşık 19×
16:9 (2M)
Yaklaşık 6,8×
Yaklaşık 6,4×
• Dijital zumu aşağıdaki zamanlarda kullanamazsınız:
– Sahne Seçimi modunda
(Gülümseme deklanşörü) modu seçilmişse.
– LCD ekranı kapalıysa.
Dönüşüm Merceği
Bir dönüşüm merceği takıldığı zaman (ürünle verilmez) uygun odaklanma ayarlamasını
yapar. Mercek adaptörünü (ürünle verilmez) taktıktan sonra dönüşüm merceğini takın.
Tele (
Kapalı
)
Bir tele dönüşüm merceği ekler.
)
Bir geniş dönüşüm merceği ekler.
Bir mercek eklemez.
Makinenin dahili flaşı kullanılırken, flaş ışığı engellenebilir ve gölge gözükmesine neden olabilir.
Çekim yaparken LCD ekranda görüntünün oluşumunu kontrol edin.
Makro ayarı [Otomatik] olarak yapılır.
Kullanılabilen zum alanı sınırlıdır.
Kullanılabilen odaklanma alanı sınırlıdır.
AF aydınlatıcı ışık yaymaz.
Yarı manuel modu seçemezsiniz.
Ayrıca dönüşüm merceğinizle birlikte verilen kullanma talimatlarına bakın.
Dönüşüm merceğiyle (ürünle verilmez) görüntüler çekerseniz, fotoğraf makinesi
(Peyzaj) ve
(Alacakaranlık) modunda yakın öznelere de odaklanabilir.
• Eğer dönüşüm merceğiyle (ürünle verilmez) çekim yaparsanız, havai fişekleri tüm görkemleriyle
kaydedemeyebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ayarları kişiselleştirme
Geniş (
75
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
Çekim Ayarları — Çekim Ayarları 2
Varsayılan ayarlar
ile işaretlenmiştir.
Otomatik Yöneltme
Fotoğraf makinesi bir portre (dikey) görüntüsü çekmek için döndürüldüğü zaman, makine
kendi konum değişikliğini kaydeder ve portre konumundaki görüntüyü gösterir.
Açık
Görüntüyü doğru yöneltmeyle kaydeder.
Kapalı
Otomatik Yönlendirme kullanmaz.
• Dikey yönlendirme görüntülerinin solunda ve sağında siyah renk görüntülenir.
• Fotoğraf makinesinin çekim açısına bağlı olarak, görüntünün yönelimi doğru kaydedilemeyebilir. Bir
görüntü doğru yönlendirilmiş şekilde kaydedilmediği zaman, 63. sayfadaki prosedürü izleyerek,
görüntüyü döndürebilirsiniz.
Otomatik İzleme
Bir hareketsiz görüntü çekildikten hemen sonra kaydedilen görüntüyü ekranda yaklaşık iki
saniye gösterir.
Açık
Otomatik İzleme kullanır.
Kapalı
Otomatik İzleme kullanılmaz.
• Deklanşör düğmesine yarıya kadar basarsanız, kaydedilen görüntü ekrandan kaybolur ve hemen bir
sonraki görüntüyü çekebilirsiniz.
76
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Ayarlar
Saat Ayarları
Saat Ayarları
Tarih ve saati ayarlar.
1 HOME ekranında
(Ayarlar) arasından [
Saat Ayarları] seçimini yapın.
2 Kontrol düğmesi üstündeki v/V ile tarih görüntüleme biçimini seçin, sonra z düğmesine
basın.
3 Her bir öğeyi b/B ile seçin ve v/V ile sayısal değeri ayarlayın, ardından z düğmesine basın.
4 [Tamam] ile onaylayın, ardından z düğmesine basın.
4 adımında [İptal] öğesini seçin, ardından z düğmesine basın.
• Geceyarısı 12:00 AM ve öğle 12:00 PM şeklinde gösterilir.
Ayarları kişiselleştirme
Saat ayarını iptal etmek için
77
Ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 65
Language Setting
Language Setting
Menü öğelerinde, uyarılarda ve mesajlarda kullanılacak dili seçer.
78
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
Fotoğraf makinesini bir TV cihazına bağlayarak görüntüleri bir TV ekranında
izleyebilirsiniz.
Bu bağlantı fotoğraf makinesinin bağlanacağı TV cihazının tipine göre değişir.
Verilen çoklu kullanım terminali kablosu ile fotoğraf makinesini bir TV
cihazına bağlayarak görüntüleri izleme
Fotoğraf makinesini TV cihazına bağlamadan önce hem fotoğraf makinesini hem de TV
cihazını kapatın.
1 Çoklu kullanım terminali kablosuyla (ürünle verilir) fotoğraf makinesini TV
cihazına bağlayın.
1 Ses/video giriş
jaklarına
VIDEO AUDIO
Sarı
Siyah
Kontrol düğmesi
2 Çoklu
konektöre
• Eğer TV cihazınızın stereo giriş jakları varsa, çoklu kullanım terminali kablosunun ses fişini (siyah)
sol ses jakına bağlayın.
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
(Kayıttan
gösterme) düğmesi
2 TV cihazını açın ve girişi ayarlayın.
• Ayrıca TV cihazı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
3 Fotoğraf makinesini açmak için
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüler TV ekranında gözükür.
İstenilen görüntüyü seçmek için kontrol düğmesinde b/B tuşlarına basın.
79
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
• Fotoğraf makinesini yabancı bir ülkede kullanırken, video sinyali çıkışını TV sisteminizinkine
uydurmak için değiştirmek gerekebilir (sayfa 72).
Fotoğraf makinesini bir HDTV cihazına bağlayarak bir görüntü izleme
Fotoğraf makinesine kaydedilmiş yüksek kaliteli* bir görüntüyü fotoğraf makinesini
komponent kablosuyla (ürünle verilmez) bir HD (Yüksek Tanımlı) TV cihazına bağlayarak
izleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesini TV cihazına bağlamadan önce hem fotoğraf makinesini hem de TV
cihazını kapatın.
* [VGA] görüntü boyutunda çekilmiş görüntüler HD biçiminde kayıttan gösterilemezler.
• [Geniş Zum Ekranı] ayarında, 4:3 veya 3:2 görünüm oranındaki hareketsiz görüntüler 16:9 görünüm
oranında gösterilebilirler (sayfa 72).
• [Çoklu yeniden byutlandırma] ayarıyla, görünüm oranı yüksek tanımlı izleme için 16:9 olarak
dönüştürülebilir (sayfa 61).
1 Fotoğraf makinesini bir HD Çıkış Adaptörü Kablosuyla (ürünle verilmez)
bir HD (Yüksek Tanımlı) TV cihazına bağlayın.
1 Ses/video giriş
jaklarına
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
(Kayıttan gösterme)
düğmesi
Yeşil/Mavi/
Kırmızı
HD Çıkış Adaptörü
Kablosu (ürünle
verilmez)
Beyaz/Kırmızı
2 Çoklu
konektöre
2 TV cihazını açın ve girişi ayarlayın.
• Ayrıca TV cihazı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
80
Kontrol düğmesi
HOME düğmesi
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
3 Fotoğraf makinesini açmak için
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüler TV ekranında gözükür.
İstenilen görüntüyü seçmek için kontrol düğmesinde b/B tuşlarına basın.
• HOME ekranında
(Ayarlar) öğesini seçerek [Ana Ayarlar 2] içinde [COMPONENT] öğesini
[HD(1080i)] olarak ayarlayın (sayfa 71).
• Fotoğraf makinesini yabancı bir ülkede kullanırken, video sinyali çıkışını TV sisteminizinkine
uydurmak için değiştirmek gerekebilir (sayfa 72).
• [HD(1080i)] sinyali biçiminde film çıktısı izleyemezsiniz. Film izlerken [COMPONENT] öğesini
[SD] olarak ayarlayın.
“PhotoTV HD” hakkında
Bu fotoğraf makinesi “PhotoTV HD” standardı ile uyumludur.
Bir HD Çıkış Adaptörü Kablosu (ürünle verilmez) ile Sony’nin PhotoTV HD uyumlu
cihazlarını bağlayarak, nefes kesen Tam HD kalitesinde yepyeni bir fotoğraflar dünyasının
keyfini çıkarabilirsiniz.
PhotoTV HD çok ayrıntılı, zarif doku ve renklerle fotoğraf benzeri bir izlenim almanıza
olanak verir.
• Bu ayarların TV cihazında da yapılması gerekir. Ayrıntılar için, TV cihazının kullanma
talimatlarına bakın.
TV Renk sistemleri hakkında
NTSC sistemi
A.B.D., Bahama Adaları, Bolivya, Ekvator, Filipinler, Kanada, Kolombiya, Jamaika,
Japonya, Kore, Meksika, Orta Amerika, Peru, Surinam, Şili, Tayvan, Venezuela, vd.
PAL sistemi
Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Holanda, Hong Kong, İtalya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, Kuveyt, Macaristan,
Malezya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, Tayland, Yeni
Zelanda, vd.
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
Eğer görüntüleri bir TV ekranında izlemek isterseniz, bir video girişi jakı olan bir TV
cihazına ve çoklu kullanım terminali kablosuna ihtiyacınız vardır. TV’nin renk sistemi
dijital fotoğraf makinesininkine uymak zorundadır. Fotoğraf makinesinin kullanıldığı
bölgedeki veya ülkedeki TV renk sistemini öğrenmek için aşağıdaki listeleri kontrol edin.
PALM sistemi
Brezilya
PALN sistemi
Arjantin, Paraguay, Uruguay
SECAM sistemi
Bulgaristan, Fransa, Guyana, İran, Irak, Monako, Rusya, Ukrayna, vd.
81
Bilgisayarınızı kullanma
Windows bilgisayarınızdan yararlanma
Bir Macintosh bilgisayar kullanımı konusundaki ayrıntılar
için, bakınız “Macintosh bilgisayarınızı kullanma” (sayfa
95).
Bu bölümde kullanılan ekran örneği resimlerinde İngilizce
sürüm esas alınmıştır.
Önce yazılımları (ürünle verilir) kurun (sayfa 84)
• Aşağıdaki yazılımlar kurulur:
– “Picture Motion Browser”
– “Music Transfer”
Görüntülerin bilgisayarınıza kopyalanması (sayfa 87)
• “Picture Motion Browser” kullanılarak görüntülerin
bilgisayarınıza kopyalanması.
• “Picture Motion Browser” ve “Music Transfer” kullanarak
görüntülerin tadına varma araçları:
– Bilgisayarınızda saklanan görüntüleri izleme
– Görüntüleri düzenleme
– Hareketsiz görüntülerin çekildiği yerleri çevrimiçi haritalar
üstünde gösterme
– Çekilmiş görüntülerle bir disk oluşturma (CD veya DVD
disk yazma sürücüsü gerektirir)
– Hareketsiz görüntüleri tarihle saklama veya bastırma
– Slayt gösterisi için Müzik ekleme/değiştirme (“Music
Transfer” kullanarak)
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan soruların yanıtları
Sony Müşteri Desteği Websitesinde bulunabilir.
http://www.sony.net/
82
Windows bilgisayarınızdan yararlanma
Tavsiye edilen bilgisayar
ortamı
Fotoğraf makinesine bağlanan bir
bilgisayar için aşağıdaki ortam tavsiye
edilir.
Görüntü kopyalama için tavsiye edilen
ortam
OS (önceden kurulmuş): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
•Yukarıda belirtilen işletim sistemlerinin bir
yükseltmesine dayalı bir ortamda veya bir
çoklu önyükleme ortamında çalışma
garantisi verilmez.
USB jakı: Standart olarak sağlanır
“Picture Motion Browser” ve “Music
Transfer” kullanımı için tavsiye edilen
ortam
OS (önceden kurulmuş): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz veya daha
hızlı (Tavsiye edilen: Intel Pentium III
800 MHz veya daha hızlı)
Sabit Disk: Kurulum için gerekli disk alanı
— yaklaşık 400 MB
Ekran: Ekran çözünürlüğü: 1.024 × 768
nokta veya daha fazla
* 64bit sürümler ve Starter (Edition)
desteklenmez.
• Bilgisayar ortamı işletim sisteminin çalışma
gereklerini de karşılamalıdır.
• Yukarıda adı geçen tüm tavsiye edilen
bilgisayar ortamlarında çalışma garanti
edilmez.
• Eğer tek bir bilgisayara aynı anda iki veya daha
fazla USB aygıtı bağlarsanız, fotoğraf makinesi
dahil, bazı aygıtlar, kullandığınız USB
aygıtlarına bağlı olarak çalışmayabilir.
• Bir USB göbeği (hub) kullanıldığı zaman
çalışma garantisi verilmez.
• Fotoğraf makinesinin HiSpeed USB ile
uyumlu (USB 2.0 uyumlu) bir USB arabirimi
kullanılarak bağlanması, fotoğraf makinesi Hi
Speed USB ile uyumlu (USB 2.0 uyumlu)
olduğu için gelişmiş aktarıma (yüksek hızlı
aktarım) olanak sağlar.
• Bir bilgisayara bağlarken dört USB bağlantısı
modu vardır: [Otomatik] (varsayılan ayar),
[Mass Storage], [PictBridge] ve [PTP/MTP]
modları. Bu bölümde örnek olarak [Otomatik]
ve [Mass Storage] modları açıklanmaktadır.
[PictBridge] ve [PTP/MTP] konusundaki
ayrıntılar için, bakınız sayfa 71.
• Bilgisayarınız bir bekleme veya uyku
modundan tekrar açıldığı zaman, fotoğraf
makinesi ve bilgisayarınız arasındaki bağlantı
aynı anda yeniden kurulmayabilir.
Bilgisayarınızı kullanma
Bellek: 256 MB veya daha fazla (Tavsiye
edilen: 512 MB veya daha fazla)
Fotoğraf makinesinin bir bilgisayara
bağlanması ile ilgili notlar
83
Yazılımın (ürünle verilir) kurulumu
Aşağıdaki prosedürü kullanarak yazılımı
(ürünle verilir) kurabilirsiniz.
• Yönetici olarak sisteme giriş yapın.
1 Bilgisayarınızı açın ve CD
ROM’u (ürünle verilir) CDROM
sürücüsüne takın.
Kurulum menüsü ekranı gözükür.
4 [Region] ve [Country/Area]
seçimini yapın, ardından [Next]
üzerine tıklayın.
[Welcome to the InstallShield Wizard
for Sony Picture Utility] gözüktüğü
zaman, [Next] üzerine tıklayın.
“License Agreement” ekranı gözükür.
Anlaşmayı dikkatle okuyun. Anlaşma
koşullarını kabul ediyorsanız, [I accept
the terms of the license agreement]
yanıdaki onay düğmesine ve ardından
[Next] üzerine tıklayın.
5 Kurulumu tamamlamak için
• Eğer gözükmezse, [Computer] (Windows
XP/2000’de, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) üzerine çift tıklayın.
• Windows Vista altında, AutoPlay ekranı
gözükebilir. “Run Install.exe.” dosyasını
seçin ve kuruluma devam etmek için
ekranda gözüken talimatları izleyin.
2 [Install] üzerine tıklayın.
“Choose Setup Language” ekranı
gözükür.
3 İstediğiniz dili seçin, ardından
[Next] üzerine tıklayın.
[Location Settings] ekranı gözükür.
84
ekrandaki talimatları izleyin.
•Yeniden başlatma için onay mesajı
gözüktüğü zaman, ekrandaki talimatları
izleyerek bilgisayarı yeniden başlatın.
•Bilgisayarınızın sistem ortamına bağlı
olarak DirectX kurulabilir.
6 Kurulum tamamlandıktan sonra
CDROM’u çıkarın.
•Aşağıdaki yazılımlar kurulur:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Yazılımın (ürünle verilir) kurulumu
Yazılımları kurduktan sonra,
masaüstünde “Picture Motion
Browser”, “PMB Guide”, “Music
Transfer” için kısayol simgeleri
oluşturulur.
“Picture Motion
Browser” uygulamasını
başlatmak için çift
tıklayın.
“PMB Guide”
uygulamasını başlatmak
için çift tıklayın.
“Music Transfer”
uygulamasını başlatmak
için çift tıklayın.
Bilgisayarınızı kullanma
85
“Picture Motion Browser” (ürünle verilir)
hakkında
Bu yazılımdan yararlanarak fotoğraf
makinesindeki hareketsiz görüntüleri ve
filmleri çok daha iyi kullanabilirsiniz.
Bu bölümde “Picture Motion Browser”
uygulaması özetlenmektedir.
“Picture Motion Browser”
uygulamasına genel bakış
“Picture Motion Browser” ile
aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• Fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri
alma ve onları bilgisayarda görüntüleme.
• İzlemek için bilgisayarda görüntüleri çekim
tarihlerine göre bir takvim üzerinde
düzenleme.
• Bilgisayardaki görüntüleri kayıt ortamına
kopyalama.
• Görüntüleri rötuşlama (Kırmızı Göz
Düzeltme, vs.), bastırma ve eposta eki olarak
gönderme, çekim tarihlerini değiştirme ve
daha fazlası.
• Hareketsiz görüntüler tarihle bastırılabilir veya
saklanabilirler.
• Bir CD veya DVD yazma sürücüsü kullanarak
bir veri diski oluşturabilirsiniz.
• Ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide”.
“PMB Guide” programının
başlatılması
Masaüstünde
(PMB Guide)
simgesine çift tıklayın.
“PMB Guide” uygulamasına Başlat
menüsünden erişmek için, sırasıyla [Start]
t [All Programs] (Windows 2000’de,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide] öğelerine
tıklayın.
86
“Picture Motion Browser”
uygulamasını başlatma ve
uygulamadan çıkma
“Picture Motion Browser”
uygulamasını başlatma
Masaüstünde
(Picture Motion
Browser) simgesine çift tıklayın.
Ya da Başlat menüsünden: Sırasıyla [Start]
t [All Programs] (Windows 2000’de,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB – Picture Motion Browser]
öğelerine tıklayın.
• “Picture Motion Browser” ilk kez açılırken
ekranda Information (Bilgi Verme) aracının
onay mesajı gözükür. [Start] öğesini seçin. Bu
işlev size, yazılım güncellemeleri gibi, haberler
verir. Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
“Picture Motion Browser”
uygulamasından çıkma
Ekranın sağ üst köşesindeki
tıklayın.
düğmesine
“Picture Motion Browser” kullanılarak
görüntülerin bilgisayarınıza kopyalanması
Fotoğraf makinesini ve
bilgisayarı hazırlama
Fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlama
1 Fotoğraf makinesine kaydedilen
görüntüleri içeren bir “Memory
Stick Duo” takın.
• Dahili bellekteki görüntüleri kopyalarken,
bu adım gerekli değildir.
2 Çoklu konektöre
2 Fotoğraf makinesine yeterli şarjı
olan bir pil takın veya onu AC
Adaptörü (ürünle verilmez) ve
çoklu kullanım terminalinin USB/
AV/DC IN kablosu (ürünle
verilmez) ile bir duvar prizine
bağlayın.
1 Bir USB jakına
Çoklu kullanım
terminali kablosu
• Az şarjlı bir pil kullanarak görüntüleri
bilgisayarınıza kopyaladığınız zaman, eğer
pil çok erken biterse, kopyalama başarısız
olabilir veya görüntü verileri bozulabilir.
3 Bilgisayarı açtıktan sonra
“Bağlanıyor…” mesajı fotoğraf
makinesinin ekranında gözükür.
Erişim
göstergeleri*
İlk kez bir USB bağlantısı kurulduğu
zaman, bilgisayarınız fotoğraf makinesini
tanımak için otomatik olarak bir program
çalıştırır. Bir süre bekleyin.
(Kayıttan gösterme) düğmesi
Bilgisayarınızı kullanma
(Kayıttan Gösterme) düğmesine
basın.
* İletişim süresince ekranda
görüntülenir.
Bu gösterge görüntülenirken bilgisayarda işlem
yapmayın. Bu gösterge
olarak
değiştiği zaman, bilgisayarınızı yeniden
kullanmaya başlayabilirsiniz.
• Eğer “Mass Storage” gözükmezse, [USB
Bağlantı] öğesini [Mass Storage] olarak
ayarlayın (sayfa 71).
87
“Picture Motion Browser” kullanılarak görüntülerin bilgisayarınıza kopyalanması
Görüntüleri bir bilgisayara
kopyalama
1 Fotoğraf makinesini “Fotoğraf
makinesini bilgisayarınıza
bağlama” bölümünde açıklandığı
gibi bir bilgisayara bağlar.
Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra,
“Picture Motion Browser”
uygulamasının [Import Media Files]
ekranı otomatik olarak görüntülenir.
Görüntüleri bilgisayarınızda
izleme
Alma tamamlandığı zaman, “Picture
Motion Browser” uygulaması başlatılır.
Alınan görüntülerin küçük resimleri
ekranda gösterilir.
• “Pictures” (Resimler) (Windows XP/2000’de,
“My Pictures”) klasörü “Viewed folders”
(İzlenen klasörler) içinde varsayılan klasör
olarak ayarlanmıştır.
İzlemek için bilgisayarda görüntüleri
çekim tarihlerine göre bir takvim üzerinde
düzenleyin.
Ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide”.
• Eğer Memory Stick yuvasını kullanırsanız,
bakınız sayfa 91.
• Eğer Otomatik Çalıştır Sihirbazı açılırsa,
onu kapatın.
2 Görüntü verilerini alın.
Görüntüleri almaya başlamak için,
[Import] düğmesine tıklayın.
Örnek: Aya göre gösterim ekranı
Varsayılan olarak, görüntüler
“Pictures” (Windows XP/2000’de,
“My Pictures”) içinde alma tarihiyle
adlandırılan bir klasöre kopyalanır.
• “Picture Motion Browser” konusundaki
ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide”.
88
“Picture Motion Browser” kullanılarak görüntülerin bilgisayarınıza kopyalanması
USB bağlantısını iptal etmek
için
Aşağıdakileri yapmadan önce 1 ila 4
adımlarındaki prosedürleri uygulayın:
• Çoklu kullanım terminali kablosunu ayırma.
• “Memory Stick Duo” kartını çıkarma.
• Dahili bellekten görüntüleri kopyaladıktan
sonra fotoğraf makinesine bir “Memory Stick
Duo” takma.
• Fotoğraf makinesini kapatma.
Görüntü dosyası saklama
yerleri ve dosya adları
Fotoğraf makinesiyle kaydedilen görüntü
dosyaları “Memory Stick Duo” veya
dahili bellek üstünde klasörler halinde
gruplandırılır.
Örnek: Windows Vista ortamında
klasörlerin görünümü
1 Sistem tepsisinde donanımı güvenle
kaldır simgesine çift tıklayın.
Windows Vista
Buraya çift tıklayın
Windows XP/Windows 2000
Buraya çift tıklayın
2
(USB Mass Storage Device) t [Stop]
öğesine tıklayın.
3 Onay penceresinde aygıtı onaylayın,
sonra [OK] düğmesine tıklayın.
• Windows Vista/XP için 4 adımı gerekli
değildir.
A Klasör oluşturma işlevi bulunmayan bir
fotoğraf makinesi kullanılarak
kaydedilmiş görüntü verileri içeren
klasör.
B Fotoğraf makinesini kullanarak
kaydedilmiş görüntü verileri içeren
klasör.
Eğer yeni oluşturulan klasörler yoksa,
aşağıdaki klasörler vardır:
Bilgisayarınızı kullanma
4 [OK] düğmesine tıklayın.
Aygıtın bağlantısı kesilir.
– “Memory Stick Duo”: Sadece
“101MSDCF”
– Dahili bellek: Sadece “101_SONY”
• “100MSDCF” klasörüne herhangi bir görüntü
kaydedemezsiniz. Bu klasördeki görüntüler
sadece izleme için kullanılabilir.
• “MISC” klasörüne herhangi bir görüntü
kaydedemez/kayıttan gösteremezsiniz.
89
“Picture Motion Browser” kullanılarak görüntülerin bilgisayarınıza kopyalanması
• Görüntü dosyaları aşağıdaki gibi adlandırılır:
– Hareketsiz görüntü dosyaları:
DSC0ssss.JPG
– Film dosyaları: MOV0ssss.MPG
– Film kaydettiğiniz zaman kaydedilen
görüntü indeks dosyaları:
MOV0ssss.THM
ssss 0001 ila 9999 aralığında herhangi
bir sayıya karşılık gelir. Film modunda
kaydedilen bir film dosyası adının sayısal
kısmı ile ona karşılık gelen görüntü indeks
dosyası aynıdır.
• Klasörler konusunda daha fazla bilgi için,
bakınız sayfa 64 ve 67.
90
“Picture Motion Browser” olmadan görüntüleri
bir bilgisayara kopyalama
“Picture Motion Browser” olmadan
görüntüleri bilgisayarınıza aşağıdaki gibi
kopyalayabilirsiniz.
Memory Stick yuvası olan bir
bilgisayar için:
“Memory Stick Duo” kartını fotoğraf
makinenizden çıkarın ve Memory Stick
Duo Adaptörüne takın. Memory Stick
Duo Adaptörünü bilgisayara takın ve
görüntüleri kopyalayın.
• Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
kullanıyor olsanız bile, “Memory Stick Duo”
kartını bilgisayarınızdaki Memory Stick
yuvasına takarak, görüntüleri
kopyalayabilirsiniz.
• Eğer “Memory Stick PRO Duo” tanınmazsa,
bakınız sayfa 110.
Memory Stick yuvası olmayan bir
bilgisayar için:
Bir USB bağlantısı yapın ve görüntü
kopyalama Adımlarını izleyin.
Bu bölümde görüntülerin “Documents”
klasörüne kopyalandığı bir örnek
açıklanmaktadır (Windows XP için: “My
Documents”).
1 Fotoğraf makinesini ve
bilgisayarı hazırlayın.
Sayfa 87’da “Fotoğraf makinesini ve
bilgisayarı hazırlama” konusunda
açıklanan prosedürün aynısını
kullanın.
2 Çoklu kullanım terminali
kablosuyla fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
Sayfa 87’da “Fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlama” konusunda
açıklanan prosedürün aynısını
kullanın.
• Eğer “Picture Motion Browser”
kuruluysa, o zaman “Picture Motion
Browser” üstünde [Import Media Files]
başlatılır ama kapatmak için [Cancel]
seçeneğini seçin.
Bilgisayarınızı kullanma
• Bu bölümdeki ekran görünümü örnekleri
“Memory Stick Duo” kartından görüntü
kopyalamak içindir.
• Bu fotoğraf makinesi Windows işletim
sisteminin Windows 95/98/98 SecondEdition/
NT/Me sürümleriyle uyumlu değildir.
Memory Stick yuvası olmayan bir bilgisayar
kullandığınız zaman, bir “Memory Stick
Duo” kartından bilgisayarınıza görüntüler
kopyalamak için piyasadan bulabileceğiniz bir
Memory Stick Okuyucu/Yazıcı kullanın.
Dahili bellekteki görüntüleri bilgisayarınıza
kopyalamak için, görüntüleri önce bir
“Memory Stick Duo” üzerine kopyalayın,
sonra onları bilgisayarınıza kopyalayın.
Görüntüleri bir bilgisayara
kopyalama –Windows Vista/XP
91
“Picture Motion Browser” olmadan görüntüleri bir bilgisayara kopyalama
3 Masaüstünde sihirbaz otomatik
olarak açıldığında [Open folder
to view files] (Windows XP için:
[Open folder to view files] t
[OK]) üzerine tıklayın.
6 [Documents]’e tıklayın
(Windows XP için: [My
Documents]) klasörü. Sonra,
menüyü görüntülemek için
“Documents” penceresi üstüne
sağ tıklayın ve [Paste]
seçeneğine tıklayın.
1
2
• Sihirbaz ekranı otomatik olarak
görüntülenmediği zaman, şu prosedürü
izleyin: t “Windows 2000 için”.
4 [DCIM] üzerine çift tıklayın.
5 Kopyalamak istediğiniz görüntü
dosyalarının saklandığı klasöre
çift tıklayın. Sonra, menüyü
görüntülemek için bir görüntü
dosyasına sağ tıklayın ve
ardından [Copy] seçeneğine
tıklayın.
Görüntü dosyaları [Documents]
klasörüne kopyalanır (Windows XP
için: [My Documents] klasörü).
• Kopyalamanın hedef klasöründe aynı
isimde bir dosya bulunduğu zaman, bir
üzerine yazma onay mesajı görüntülenir.
Yeni bir dosyayı mevcut bir dosya üzerine
yazdığınız zaman, orijinal dosya silinir. Bir
görüntü dosyasını mevcut bir dosya
üzerine yazmadan bilgisayara kopyalamak
için, dosya adını değiştirdikten sonra
kopyalayın. Ancak, eğer dosya adını
değiştirirseniz (sayfa 93), bu görüntü
dosyasını fotoğraf makinesinde
görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.
Windows 2000 için
1
2
• Görüntü dosyalarının saklanma yeri
konusunda, bakınız sayfa 89.
92
Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza
bağladıktan sonra [My Computer] t
[Removable Disk] öğesine çift tıklayın.
Sonra, adım 4’ten itibaren uygulayın.
“Memory Stick Duo” üzerine kopyalayarak, bir bilgisayarda
saklanan görüntü dosyalarını fotoğraf makinesiyle izleme
Bu bölümde bir örnek olarak bir Windows
bilgisayarın kullanıldığı süreç
açıklanmaktadır.
Bir bilgisayara kopyalanan bir görüntü
dosyası artık bir “Memory Stick Duo”
üzerinde bulunmadığı zaman,
bilgisayardaki görüntü dosyasını bir
“Memory Stick Duo” kartına
kopyalayarak o görüntüyü tekrar fotoğraf
makinesinde izleyebilirsiniz.
• Eğer fotoğraf makinesinde verilen dosya adı
değişmediyse, adım 1’i atlayın.
• Görüntü boyutuna bağlı olarak bazı
görüntüleri kayıttan gösteremeyebilirsiniz.
• Eğer dosyalar bir bilgisayar kullanılarak
işlenmişse veya bir başka fotoğraf makinesiyle
kaydedilmişse, Sony bu fotoğraf makinesinde
görüntü dosyalarının kayıttan gösterimini
garanti etmez.
• Bir “Memory Stick Duo” üzerinde klasör
yoksa, önce fotoğraf makinesiyle bir klasör
oluşturun (sayfa 67), sonra görüntü dosyalarını
kopyalayın.
2 Görüntü dosyasını “Memory
Stick Duo” klasörüne aşağıdaki
sırayla kopyalayın.
1Görüntü dosyasına sağ tıklayın,
ardından [Copy] seçeneğine tıklayın.
2[Computer] (Windows XP’de, [My
Computer]) içinde [Removable Disk]
veya [SonyMemoryStick] öğesine çift
tıklayın.
3[DCIM] klasörü içinde
[sssMSDCF] klasörüne sağ
tıklayın, ardından [Paste] seçeneğine
tıklayın.
• sss 100 ila 999 aralığında herhangi
bir sayıya karşılık gelir.
1 Görüntü dosyasına sağ tıklayın,
ardından [Rename] seçeneğine
tıklayın. Dosya adını
“DSC0ssss” olarak değiştirin.
1
Bilgisayarınızı kullanma
ssss için 0001 ila 9999 arasında bir
sayı girin.
2
• Eğer üzerine yazma onay mesajı
görüntülenirse, farklı bir sayı girin.
• Bilgisayarın ayarlarına bağlı olarak bir
dosya adı uzantısı görüntülenebilir.
Hareketsiz görüntüler için JPG uzantısı ve
filmler için MPG uzantısı kullanılır. Bu
uzantıyı değiştirmeyin.
93
“Music Transfer” yazılımının (ürünle verilir)
kullanımı
CDROM (ürünle verilir) içindeki
“Music Transfer” yazılımını kullanarak
fabrikada önceden ayarlanmış Müzik
dosyalarını istediğiniz Müzik dosyalarına
dönüştürebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz
zaman bu dosyaları silebilir veya
ekleyebilirsiniz de.
6 Müzik dosyaları eklemek/
değiştirmek için ekrandaki
talimatları izleyin.
• Fabrikada önceden ayarlanmış müziği
“Music Transfer” kullanarak
Müzik Ekleme/Değiştirme
“Music Transfer” ile aktarabileceğiniz
müzik biçimleri aşağıda listelenmektedir:
• Bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan MP3
dosyaları
• CD’ler üzerindeki müzik
• Fotoğraf makinesinde saklanan önceden
ayarlanmış müzik
1 HOME ekranını görüntülemek
için HOME düğmesine basın.
2 Kontrol düğmesi üstünde b/B ile
(Slayt gösterisi) öğesini
seçin, v/V ile [ Müzik Aracı]
öğesini seçin, ardından z
düğmesine basın.
3 v/V ile [Müzik İndir] öğesini
seçin ve z düğmesine basın.
“PC’ye bağlan” mesajı görüntülenir.
4 Fotoğraf makinesi ve
bilgisayarınız arasında bir USB
bağlantısı yapın.
5 “Music Transfer” uygulamasını
başlatın.
94
fotoğraf makinesine geri yüklemek için:
1 3. adımda [Müzik Biçimle] yapın.
2 “Music Transfer” uygulamasında
[Restore defaults] işlemini yapın.
Tüm Müzik dosyaları önceden
ayarlanmış müziğe dönüşür ve [Slayt
gösterisi] menüsündeki [Müzik] öğesi
[Kapalı] olarak ayarlanır.
• [Sıfırla] seçeneğini kullanarak, Müzik
dosyalarını önceden ayarlanmış olanlara
sıfırlayabilirsiniz (sayfa 70), ancak diğer ayarlar
da sıfırlanır.
• “Music Transfer” kullanımı konusundaki
ayrıntılar için, “Music Transfer” içindeki
çevrimiçi yardıma bakınız.
Macintosh bilgisayarınızı kullanma
Macintosh bilgisayarınıza görüntüler
kopyalayabilirsiniz.
• “Picture Motion Browser” Macintosh
bilgisayarlarla uyumlu değildir.
Tavsiye edilen bilgisayar
ortamı
Fotoğraf makinesine bağlanan bir
bilgisayar için aşağıdaki ortam tavsiye
edilir.
Görüntü kopyalama için tavsiye edilen
ortam
OS (önceden kurulmuş): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 ila v10.5)
USB jakı: Standart olarak sağlanır
“Music Transfer” kullanımı için tavsiye
edilen ortam
OS (önceden kurulmuş): Mac OS X
(v10.3 ila v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4/G5 series, Mac mini
Bellek: 64 MB veya daha fazla (128 MB
veya daha fazlası tavsiye edilir)
Fotoğraf makinesinin bir bilgisayara
bağlanması ile ilgili notlar
• Yukarıda adı geçen tüm tavsiye edilen
bilgisayar ortamlarında çalışma garanti
edilmez.
• Eğer tek bir bilgisayara aynı anda iki veya daha
fazla USB aygıtı bağlarsanız, fotoğraf makinesi
dahil, bazı aygıtlar, kullandığınız USB
aygıtlarının tipine bağlı olarak çalışmayabilir.
• Bir USB göbeği (hub) kullanıldığı zaman
çalışma garantisi verilmez.
• Fotoğraf makinesinin HiSpeed USB ile
uyumlu (USB 2.0 uyumlu) bir USB arabirimi
kullanılarak bağlanması, fotoğraf makinesi Hi
Speed USB ile uyumlu (USB 2.0 uyumlu)
olduğu için gelişmiş aktarıma (yüksek hızlı
aktarım) olanak sağlar.
Görüntüleri bir bilgisayara
kopyalama ve bilgisayarda
izleme
1 Fotoğraf makinesini ve bir
Macintosh bilgisayarı hazırlayın.
Sayfa 87’da “Fotoğraf makinesini ve
bilgisayarı hazırlama” konusunda
açıklanan prosedürün aynısını
kullanın.
2 Çoklu kullanım terminali
kablosuyla fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
Sayfa 87’da “Fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlama” konusunda
açıklanan prosedürün aynısını
kullanın.
Bilgisayarınızı kullanma
Sabit Disk: Kurulum için gerekli disk
alanı—yaklaşık 250 MB
• Bir bilgisayara bağlarken dört USB bağlantısı
modu vardır: [Otomatik] (varsayılan ayar),
[Mass Storage], [PictBridge] ve [PTP/MTP]
modları. Bu bölümde örnek olarak [Otomatik]
ve [Mass Storage] modları açıklanmaktadır.
[PictBridge] ve [PTP/MTP] konusundaki
ayrıntılar için, bakınız sayfa 71.
• Bilgisayarınız bekleme veya uyku modundan
tekrar açıldığı zaman, fotoğraf makinesi ve
bilgisayarınız arasındaki bağlantı aynı anda
yeniden kurulmayabilir.
95
Macintosh bilgisayarınızı kullanma
3 Görüntü dosyalarını Macintosh
bilgisayara kopyalayın.
1Yeni tanınan simge t [DCIM] t
kopyalamak istediğiniz görüntü
dosyalarının saklandığı klasöre çift
tıklayın.
2Görüntü dosyalarını sabit disk simgesi
üstüne sürükleyip bırakın.
Görüntü dosyaları sabit diske
kopyalanır.
• Görüntülerin saklanma yeri ve dosya adları
konusundaki ayrıntılar için, bakınız
sayfa 89.
4 Görüntüleri bilgisayarda izleme.
Sabit disk simgesine t kopyalanan
dosyaları içeren klasördeki açmak
istediğiniz görüntü dosyasına çift
tıklayın.
USB bağlantısını iptal etmek için
Aşağıda listelenen prosedürleri uygularken
veya fotoğraf makinesinin bilgisayarla
bağlantısını kestiğiniz zaman, önce sürücü
simgesini veya “Memory Stick Duo”
simgesini “Trash” simgesi üstüne
sürükleyip bırakın.
• Çoklu kullanım terminali kablosunu ayırma.
• “Memory Stick Duo” kartını çıkarma.
• Dahili bellekten görüntüleri kopyaladıktan
sonra fotoğraf makinesine bir “Memory Stick
Duo” takma.
• Fotoğraf makinesini kapatma.
“Music Transfer” kullanarak
Müzik Ekleme/Değiştirme
Fabrikada önceden ayarlanmış Müzik
dosyalarını istediğiniz Müzik dosyalarına
dönüştürebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz
zaman bu dosyaları silebilir veya
ekleyebilirsiniz de.
“Music Transfer” ile aktarabileceğiniz
müzik biçimleri aşağıda listelenmektedir:
• Bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan MP3
dosyaları
• CD’ler üzerindeki müzik
• Fotoğraf makinesinde saklanan önceden
ayarlanmış müzik
“Music Transfer” yazılımını kurmak için
• “Music Transfer” yazılımını kurmadan önce
tüm diğer uygulama yazılımlarını kapatın.
• Kurulum için, Yönetici olarak sisteme giriş
yapmalısınız.
1 Macintosh bilgisayarınızı açın ve CD
ROM’u (ürünle verilir) CDROM
sürücüsüne takın.
2
(SONYPICTUTIL) üzerine çift
tıklayın.
3 [MAC] klasöründeki
[MusicTransfer.pkg] dosyasına çift
tıklayın.
Yazılımın kurulumu başlar.
Müzik dosyaları eklemek/değiştirmek
için
Bakınız ““Music Transfer” kullanarak
Müzik Ekleme/Değiştirme”, sayfa 94.
Teknik Destek
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça
sorulan soruların yanıtları Sony
Müşteri Desteği Websitesinde
bulunabilir.
http://www.sony.net/
96
“Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”nu
izleme
“Cybershot El Kitabı”nı yüklediğiniz
zaman, “Cybershot Gelişmiş Özellikler
Kılavuzu” da yüklenir. “Cybershot
Gelişmiş Özellikler Kılavuzu” fotoğraf
makinesinin ve isteğe bağlı aksesuarların
nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla
bilgi verir.
Windows’ta izleme
Masaüstünde
(Stepup Guide)
simgesine çift tıklayın.
“Stepup Guide” uygulamasına Başlat
menüsünden erişmek için, sırasıyla [Start]
t [All Programs] (Windows 2000’de,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Stepup Guide] öğelerine tıklayın.
Macintosh’ta izleme
1 [stepupguide] klasörü içindeki
[stepupguide] klasörünü
bilgisayarınıza kopyalayın.
2 [stepupguide], [language] ve
sonra CDROM (ürünle verilir)
içinde depolanmış [TR]
klasörünü seçin ve [TR] klasörü
içindeki tüm dosyaları adım 1’de
bilgisayarınıza kopyaladığınız
[stepupguide] klasörü içindeki
[img] klasörüne kopyalayın.
([TR] klasöründen aldığınız
dosyaları [img] içindeki
dosyaların üzerine yazın.)
3 Kopyalama tamamlandıktan
• Eğer HQX dosyasını açmak için bir
sıkıştırılmış dosya açma aracı yüklü
değilse, Stuffit Expander aracını yükleyin.
Bilgisayarınızı kullanma
sonra, [stepupguide] klasörü
içindeki sıkıştırılmış
“stepupguide.hqx” dosyasına
çift tıklayıp, açtıktan sonra
oluşturulan “stepupguide”
dosyasına çift tıklayın.
97
Hareketsiz görüntüleri bastırma
Hareketsiz görüntüler nasıl bastırılır
[16:9] modunda çekilen görüntüleri bastırırken,
her iki kenar da kırpılabilir, bu nedenle
bastırmadan önce mutlaka kontrol edin
(sayfa 112).
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak doğrudan baskı (sayfa 99)
Fotoğraf makinesini doğrudan doğruya PictBridge uyumlu bir
yazıcıya bağlayarak görüntüler bastırabilirsiniz.
“Memory Stick” uyumlu bir yazıcı kullanarak doğrudan baskı
Görüntüleri “Memory Stick” uyumlu bir yazıcıyla
bastırabilirsiniz.
Ayrıntılar için, yazıcı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
Bir bilgisayar kullanarak baskı
Görüntüleri verilen “Picture Motion Browser” yazılımını
kullanarak bir bilgisayara kopyalabilir ve bastırabilirsiniz.
Görüntü üzerine tarihi ekleyip, bastırabilirsiniz (sayfa 86).
Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma (sayfa 102)
Fotoğraf makinesinde çekilen görüntüleri içeren bir “Memory
Stick Duo” kartını fotoğraf bastırma hizmeti veren bir stüdyoya
götürebilirsiniz. Bastırmak istediğiniz görüntüler üstüne
önceden bir
(Baskı emri) işareti koyabilirsiniz.
98
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak
görüntüleri doğrudan bastırma
Eğer bir bilgisayarınız yoksa bile, fotoğraf
makinesinde çekilmiş görüntüleri,
fotoğraf makinesini doğrudan doğruya
PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlayarak
bastırabilirsiniz.
• “PictBridge” CIPA standardını temel alır.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Filmleri bastıramazsınız.
• Eğer fotoğraf makinesinin ekranında
göstergesi yanıp sönerse (hata bildirimi), bağlı
yazıcıyı kontrol edin.
Adım 1: Fotoğraf makinesinin
hazırlanması
Fotoğraf makinesini çoklu kullanım
terminali kablosuyla yazıcıya bağlamak
için hazırlayın. [USB Bağlantı]
[Otomatik] olarak ayarlandığı zaman,
fotoğraf makinesi belli yazıcıları
bağlandıklarında otomatik olarak
tanıyacaktır. Eğer böyle olursa, Adım 1’i
atlayın.
2 Kontrol düğmesi üstünde b/B ile
(Ayarlar) öğesini seçin ve v/V
ile [
Ana Ayarlar] öğesini
seçin, ardından z düğmesine
basın.
3 v/V ile [Ana Ayarlar 2] öğesini
seçin ve [USB Bağlantı] öğesini
seçin, ardından z düğmesine
basın.
4 v/V ile [PictBridge] öğesini
seçin ve z düğmesine basın.
USB modu ayarlanır.
MENU
düğmesi
Kontrol
düğmesi
• Baskının yarısında gücün kesilmesini önlemek
için tam şarjlı bir pil kullanmanız tavsiye edilir.
1 HOME ekranını görüntülemek
için HOME düğmesine basın.
Hareketsiz görüntüleri bastırma
HOME
düğmesi
99
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri doğrudan bastırma
Adım 2: Fotoğraf makinesinin
yazıcıya bağlanması
1 Fotoğraf makinesini yazıcıya
3 MENU düğmesine basın, kontrol
düğmesi üstündeki v/V ile
[Bastır] işlevini seçin, sonra z
düğmesine basın.
bağlayın.
2 Çoklu konektöre
Fotoğraf makinesi kayıttan gösterme
moduna ayarlandıktan sonra ekranda
bir görüntü ve bastırma menüsü
gözükür.
Adım 3: Bastırmak istediğiniz
görüntüleri seçme
1 USB jakına
Çoklu kullanım
terminali kablosu
2 Yazıcıyı açın.
(Kayıttan
gösterme) düğmesine basın ve
fotoğraf makinesini açın.
Bağlantı yapıldıktan sonra,
göstergesi gözükür.
v/V ile [Bu görüntü] veya [Birden
çok görüntü] öğesini seçin,
ardından z düğmesine basın.
[Bu görüntü] yöntemini seçtiğiniz
zaman
Seçilen görüntüyü bastırabilirsiniz. Adım
4’e gidin.
[Birden çok görüntü] yöntemini
seçtiğiniz zaman
Seçilen birden fazla görüntüyü
bastırabilirsiniz.
1 b/B ile bastırmak istediğiniz görüntüyü
seçin, ardından z düğmesine basın.
Seçilen görüntü üstünde
işareti
gözükür.
2 Menüyü görüntülemek için MENU
düğmesine basın.
3 v ile [Tamam] öğesini seçin, ardından z
düğmesine basın.
100
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri doğrudan bastırma
• İndeks ekranında [Birden çok görüntü] öğesini
seçtikten sonra, b ile klasör seçme çubuğunu
seçerek ve klasöre bir
işareti ekleyerek bir
klasör içindeki tüm görüntüleri
bastırabilirsiniz.
Adım 4: Baskı
2 v ile [Tamam] öğesini seçin,
ardından z düğmesine basın.
Görüntü bastırılır.
• Ekranda
(PictBridge Bağlanıyor)
göstergesi görünürken çoklu kullanım
terminali kablosunu ayırmayın.
1 v/V/b/B ile baskı ayarlarını
seçin.
[Adet]
Belirlenmiş görüntünün kaç kopya
bastırılacağını seçer.
• Belirlenen bu görüntü sayıları görüntülerin
miktarına bağlı olarak tek bir kağıt üstüne
sığmayabilir.
göstergesi
Adım 5: Baskıyı tamamlama
Ekranın adım 2’ye döndüğünden emin
olun ve çoklu kullanım terminali
kablosunu fotoğraf makinesinden ayırın.
[Yerleşim]
Bir kağıt üstüne yan yana bastırmak
istediğiniz görüntü sayısını seçer.
[Boy]
Baskı kağıdının boyutunu seçer.
Görüntülere tarih ve saat eklemek için
[Gün ve Saat] veya [Tarih] seçer.
•[Tarih] seçtiğiniz zaman, tarih seçtiğiniz
sırayla eklenir (sayfa 77). Bu işlev yazıcıya
bağlı olarak kullanılamayabilir.
Hareketsiz görüntüleri bastırma
[Tarih]
101
Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma
Fotoğraf makinesinde çekilen görüntüleri
içeren bir “Memory Stick Duo” kartını
fotoğraf bastırma hizmeti veren bir
stüdyoya götürebilirsiniz. Bu stüdyonun
DPOF uyumlu fotoğraf bastırma
hizmetlerini vermesi koşuluyla,
görüntüleri stüdyoda bastırırken onları
yeniden seçmek zorunda kalmamak için
görüntüler üzerine önceden
(Baskı
emri) işareti koyabilirsiniz.
Seçilen bir görüntüyü
işaretleme
MENU
düğmesi
• Dahili bellekte saklanan görüntüleri bir fotoğraf
stüdyosunda doğrudan doğruya fotoğraf
makinesinden bastıramazsınız. Görüntüleri bir
“Memory Stick Duo” kartına kopyaladıktan
sonra “Memory Stick Duo” kartını fotoğraf
stüdyosuna götürün.
DPOF nedir?
DPOF (Digital Print Order Format) daha
sonra bastırmak istediğiniz “Memory
Stick Duo” üstündeki görüntülere bir
(Baskı emri) işareti koymanızı
sağlayan bir işlevdir.
(Baskı emri) işareti olan görüntüleri
DPOF (Digital Print Order Format)
standardıyla uyumlu bir yazıcıdan veya
PictBridge uyumlu bir yazıcıdan da
bastırabilirsiniz.
• Filmlere işaret koyamazsınız.
• En çok 999 görüntü üstüne bir
(Baskı
emri) işareti koyabilirsiniz.
•
“Memory Stick Duo” kartını bir fotoğraf
stüdyosuna götürürken
• Fotoğrafları bastıracağınız stüdyoya hangi tip
“Memory Stick Duo” kartından baskı
yapabildiklerini sorun.
• Eğer fotoğrafları bastıracağınız fotoğraf
stüdyosu bir “Memory Stick Duo” kartından
baskı yapamıyorsa, bastırmak istediğiniz
görüntüleri CDR gibi başka bir ortama
kopyaladıktan sonra stüdyoya götürün.
• Memory Stick Duo Adaptörünü birlikte
götürmeyi unutmayın.
• Görüntü verilerini bir stüdyoya götürmeden
önce, verileri daima bir diske kopyalayın
(yedekleyin).
• Baskı sayısını ayarlayamazsınız.
• Görüntülere tarih eklemek istiyorsanız,
bastırma hizmeti veren stüdyoya danışın.
102
Kontrol
düğmesi
(Kayıttan gösterme) düğmesi
1
(Kayıttan gösterme)
düğmesine basın.
2 Bastırmak istediğiniz görüntüyü
seçin.
3 Menüyü görüntülemek için
MENU düğmesine basın.
4 Kontrol düğmesi üstündeki v/V
ile [DPOF] işlevini ve b/B ile [Bu
görüntü] öğesini seçin, ardından
z düğmesine basın.
Görüntüye
konulur.
DPOF
(Baskı emri) işareti
Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma
İşareti kaldırmak için
İşaretini kaldırmak istediğiniz görüntüyü
seçin, ardından 3 ve 4 adımlarını tekrar
edin.
Görüntüleri seçme ve
işaretleme
5 v ile [Tamam] öğesini seçin,
ardından z düğmesine basın.
Ekranda
işareti gözükür.
Tek Görüntü
1 Görüntüler tek görüntü
modunda veya indeks modunda
görüntülenirken MENU
düğmesine basın.
İndeks Görünümü
2 Kontrol düğmesi üstündeki v/V
ile [DPOF] işlevini, b/B ile
[Birden çok görüntü] öğesini
seçin ve z düğmesine basın.
3 Kontrol düğmesiyle
işaretlenecek bir görüntü seçin,
sonra z düğmesine basın.
Seçilen görüntüye
işareti eklenir.
Tek Görüntü
Seçimi iptal etmek için
5. adımda [Çıkış] öğesini seçin, ardından
z düğmesine basın.
İşareti kaldırmak için
İşaretini kaldırmak istediğiniz görüntüleri
seçin, sonra 3. adımda z düğmesine
basın.
İndeks Görünümü
3. adımda, b ile çerçeveyi klasör seçme
çubuğuna taşıyın, ardından indeks
modunda z düğmesine basın.
Seçilen klasöre ve tüm görüntülere
işareti eklenir.
Hareketsiz görüntüleri bastırma
Klasördeki tüm görüntüleri
işaretlemek için
4 MENU düğmesine basın.
103
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Eğer fotoğraf makinesiyle sorun yaşarsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin.
1 Sayfa 105 ila 114 üzerindeki konuları kontrol edin.
Eğer ekranda “C/E:ss:ss” gibi bir kod gözükürse, bakınız sayfa 115.
2 Pili çıkarın ve yaklaşık bir dakika bekledikten sonra pili tekrar takıp, makineyi
açın.
3 Ayarları sıfırlayın (sayfa 70).
4 Sony bayinize veya bulunduğunuz yerdeki yetkili Sony servis merkezine
danışın.
Fotoğraf makinesini onarıma göndererek, dahili bellek içeriğinin, Müzik dosyalarının
kontrol edilebileceğine onay verdiğinizi unutmayın.
Belirtiyi ve nedenini ya da uygun düzeltme işlemini açıklayan sayfaya atlamak için
aşağıdaki konulardan birine tıklayın.
Pil ve güç
104
105
“Memory Stick Duo”
111
Hareketsiz görüntüler/filmler
çekme
106
Dahili bellek
112
Görüntüleri izleme
109
Baskı
112
Görüntüleri silme
110
PictBridge uyumlu yazıcı
113
Bilgisayarlar
110
Diğerleri
114
Sorun Giderme
Pil ve güç
Pili takamıyorum.
• Pil çıkarma düğmesine basmak için pili doğru şekilde takın.
Fotoğraf makinesini açamıyorum.
• Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.
• Pili doğru şekilde takın.
• Pil boşalmış. Dolu pil takın.
• Pilin kullanım ömrü bitmiş (sayfa 122). Pili yenisiyle değiştirin.
• Tavsiye edilen bir pil kullanın.
Güç aniden kapanıyor.
• Eğer gücü açıkken fotoğraf makinesini üç dakika boyunca kullanmazsanız, pil gücünün
tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini kapatır. Fotoğraf
makinesini tekrar açın.
• Pilin kullanım ömrü bitmiş (sayfa 122). Pili yenisiyle değiştirin.
Kalan şarj göstergesi doğru değil.
• Bu olgu fotoğraf makinesini son derece sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınız zaman
ortaya çıkar.
• Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış.
Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin.
• Pil boşalmış. Dolu bir pil takın.
• Pilin kullanım ömrü bitmiş (sayfa 122). Pili yenisiyle değiştirin.
Pili şarj edemiyorum.
• Pili AC Adaptörü (ürünle verilmez) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için şarj
aletini kullanın.
Sorun Giderme
105
Sorun Giderme
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme
Görüntüleri kaydedemiyorum.
• Dahili bellekteki veya “Memory Stick Duo” kartındaki boş kapasiteyi kontrol edin. Eğer
dolu ise, aşağıdakilerden birini yapın:
– Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 39).
– “Memory Stick Duo” kartını değiştirin.
• Flaş dolarken görüntü kaydedemezsiniz.
• Hareketsiz bir görüntü çekerken, mod kadranını
dışındaki bir konuma ayarlayın.
• Film çekerken, mod kadranını
seçeneğine ayarlayın.
• Film kaydederken görüntü boyutu [640(Fine)] olarak ayarlanır. Aşağıdakilerden birini
yapın:
– Görüntü boyutunu [640(Fine)] dışında bir boyuta ayarlayın.
– Bir “Memory Stick PRO Duo” takın.
•
(Gülümseme deklanşörü) modunda, bir gülümseme algılanmadan çekim yapılmaz.
Bu özne ekranda gözükmüyor.
• Fotoğraf makinesi kayıttan gösterme moduna ayarlanır.
(Kayıttan gösterme)
düğmesine basarak kayıt moduna dönün (sayfa 34).
Bulanıklaşma önleme işlevi çalışmıyor.
• Ekranda
gözüktüğü zaman bulanıklaşma işlevi çalışmaz.
• Gece sahneleri çekerken bulanıklaşma önleme işlevi doğru çalışmayabilir.
• Deklanşör düğmesine yarıya kadar bastıktan sonra çekim yapın; düğmeye bir kerede
sonuna kadar basmayın.
• [Dönüşüm Merceği] ayarının doğru olduğunu kontrol edin (sayfa 75).
Kaydetme uzun zaman alıyor.
• NR yavaş deklanşör işlevi etkin (sayfa 18). Bu bir arıza değildir.
Görüntü odak dışında.
• Özne çok yakında. Çekim yaparken, mercek konumunun özneden mutlaka yaklaşık 4 cm
(1 5/8 inç) (W)/50 cm (1fit 7 3/4 inç) (T) olan en kısa çekim mesafesinden daha uzakta
olmasını sağlayın (sayfa 26).
• Hareketsiz görüntüler çekerken, sahne seçimi modunda
(Alacakaranlık) modu,
(Peyzaj) modu veya
(Havai fişekler) modu seçildiği zaman.
• Yarı manuel işlevi seçilmiş. Otomatik odak modunu seçin (sayfa 51).
• [Dönüşüm Merceği] ayarının doğru olduğunu kontrol edin (sayfa 75).
• Bakınız “Özne odak dışındaysa”, sayfa 52.
106
Sorun Giderme
Zum çalışmıyor.
• Görüntü boyutuna bağlı olarak Akıllı zumu kullanamazsınız (sayfa 74).
• Dijital zumu film çekerken kullanamazsınız.
• Bir film çekerken zum ölçeğini değiştiremezsiniz.
• [Dönüşüm Merceği] ayarının doğru olduğunu kontrol edin (sayfa 75).
Flaş çalışmıyor.
• Flaş
(Sürekli flaş kapalı) olarak ayarlanmış (sayfa 27).
• Flaşı aşağıdaki zamanlarda kullanamazsınız:
– [KAYIT modu] [Seri Çekim] veya Poz Braketi olarak ayarlandığı zaman (sadece
DSCW130) (sayfa 48).
– Sahne seçimi modunda
(Yüksek Hassasiyet) modu, (Alacakaranlık) modu veya
(Havai fişekler) modu seçildiği zaman (sayfa 31).
– Film çekerken.
• Sahne Seçimi modunda
(Peyzaj) modu,
(Plaj) modu veya
(Kar) modu seçildiği
zaman, flaşı (Sürekli flaş açık) seçeneğine ayarlayın (sayfa 27).
Flaş kullanılarak çekilen görüntülerde donuk beyaz dairesel noktalar
görünüyor.
• Havadaki parçacıklar (toz, polen, vb.) flaş ışığını yansıtmış ve görüntüde gözükmüşler. Bu
bir arıza değildir (sayfa 14).
Yakın plan çekim işlevi (Makro) çalışmıyor.
• Sahne seçimi modunda
(Peyzaj) modu,
fişekler) modu seçildiği zaman (sayfa 31).
(Alacakaranlık) modu veya
(Havai
Makro çekim kapatılamıyor.
• Makro çekimi zorla kapatmak için herhangi bir işlev yoktur.
(Otomatik) modunda,
makro çekim durumunda bile telefoto çekimi yapılabilir.
LCD ekranında tarih ve saat gösterilmiyor.
• Çekim sırasında, tarih ve saat gösterilmez. Bunlar sadece kayıttan gösterim sırasında
Görüntülere tarih ekleyemiyorum.
• Bu fotoğraf makinesi görüntülerin üzerine tarih atma özelliğine sahip değildir (sayfa 112).
“Picture Motion Browser” yazılımını kullanarak, görüntüleri tarihli olarak bastırabilir
veya saklayabilirsiniz (sayfa 86).
Sorun Giderme
görüntülenirler.
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basıp, basılı tuttuğunuz zaman F değeri
ve deklanşör hızı yanıp sönüyor.
• Pozlama doğru değildir. Pozlamayı düzeltin (sayfa 49).
107
Sorun Giderme
Ekran çok karanlık veya çok parlak.
• LCD arka aydınlatmasının parlaklığını ayarlayın (sayfa 21).
Görüntü çok karanlık.
• Arkasında bir ışık kaynağı olan bir özneyi çekiyorsunuz. Metraj modunu seçin (sayfa 50)
veya pozlamayı ayarlayın (sayfa 49).
Görüntü çok parlak.
• Pozlamayı ayarlayın (sayfa 49).
Görüntünün renkleri doğru değil.
• [Renk Modu] işlevini [Normal] konumuna ayarlayın (sayfa 55).
Çok parlak bir özneyi çektiğiniz zaman dikey çizgiler gözüküyor.
• Leke olgusu ortaya çıkar ve görüntü üstünde beyaz, siyah, kırmızı, mor veya başka çizgiler
gözükür. Bu olgu bir arıza değildir.
Ekranı karanlık bir yerde izlediğiniz zaman görüntüde gürültü görünüyor.
• Fotoğraf makinesi az aydınlatma koşullarında görüntüyü geçici olarak parlaklaştırarak,
ekranının görülebilirliğini arttırmaya çalışır. Kaydedilen görüntüye herhangi bir etkisi
yoktur.
Öznenin gözleri kırmızı gözüküyor.
• [Kırmızı Göz Giderme] işlevini [Açık] konumuna ayarlayın (sayfa 55).
• Özneyi flaş kullanarak flaş menzilinden daha yakın bir mesafeden çekin.
• Odayı aydınlatın ve özneyi çekin.
• [Kırmızı Göz Düzeltme] kullanarak, görüntüye rötuş yapın (sadece DSCW130)
(sayfa 58).
Ekranda noktalar gözüküyor ve kalıyor.
• Bu bir arıza değildir. Bu noktalar kaydedilmez (sayfa 2).
Vizörden görünen görüntü gerçek kaydedilebilir çerçeveye uymuyor.
• Özne yakındayken paralaks olgusu ortaya çıkıyor. Bu durumda, kaydedilebilir çerçeveyi
belirlemek için, LCD ekranı kullanın.
• Dijital zum kullanılırken, görüntüler vizörden belirlenemez.
108
Sorun Giderme
Art arda görüntüler çekemiyorum.
• Dahili bellek veya “Memory Stick Duo” doludur. Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 39).
• Pil seviyesi düşüktür. Dolu pili takın.
Görüntüleri izleme
Görüntüleri kayıttan gösteremiyorum.
•
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın (sayfa 34).
• Bilgisayarınızda klasör/dosya adı değişmiş (sayfa 93).
• Eğer dosyalar bir bilgisayar kullanılarak işlenmişse veya bir başka fotoğraf makinesiyle
kaydedilmişse, Sony bu fotoğraf makinesinde görüntü dosyalarının kayıttan gösterimini
garanti etmez.
• Fotoğraf makinesi USB modundadır. USB bağlantısını iptal edin (sayfa 89).
Tarih ve saat gösterilmiyor.
• Ekran göstergeleri kapatılmıştır. Ekran göstergelerini, kontrol düğmesi üstündeki v
(DISP) tuşuna basarak açın (sayfa 21).
Kayıttan gösterim başladıktan hemen sonra görüntü pürüzlü gözüküyor.
• Bu, görüntü işleme nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu bir arıza değildir.
Ekranın sol ve sağ tarafları siyah gözüküyor.
• [Otomatik Yöneltme] işlevi [Açık] olarak ayarlanmış (sayfa 76).
Slayt gösterisi sırasında müzik duyulmuyor.
• “Music Transfer” ile fotoğraf makinesine müzik dosyaları aktarın (sayfa 94).
• Ses yüksekliği ve slayt gösterisi ayarlarının doğruluğunu kontrol edin (sayfa 36).
Görüntü TV ekranında gözükmüyor.
• Fotoğraf makinesinin video çıkış sinyalinin TV cihazınızın renk sistemine ayarlandığını
görmek için [Video Çıkışı] ayarını kontrol edin (sayfa 72).
aygıttan ayırın (sayfa 89).
• HD(1080i) çıkışı sırasında kayıttan film oynatmaya çalışıyorsunuz. Filmler yüksek tanımlı
görüntü kalitesinde izlenemez. [COMPONENT] ayarını [SD] olarak yapın (sayfa 71).
Sorun Giderme
• Bağlantının doğru olup olmadığını kontrol edin (sayfa 79).
• Eğer çoklu kullanım terminali kablosunun USB konektörü bir başka aygıta bağlıysa, bu
109
Sorun Giderme
Görüntüleri silme
Bir görüntüyü silemiyorum.
• Korumayı iptal edin (sayfa 63).
Bilgisayarlar
Bilgisayarın işletim sisteminin fotoğraf makinesiyle uyumluluğu bilinmiyor.
• Windows için sayfa 83’da ve Macintosh için sayfa 95’de “Tavsiye edilen bilgisayar ortamı”
bilgisini kontrol edin.
“Memory Stick” yuvası olan bir bilgisayar tarafından “Memory Stick PRO
Duo” tanınmıyor.
• Bilgisayarın ve Memory Stick Okuyucusunun/Yazıcısının “Memory Stick PRO Duo”
desteği olduğunu kontrol edin. Sony dışındaki imalatçıların ürettiği bilgisayarlar ile
Memory Stick Okuyucularının/Yazıcılarının kullanıcıları bu imalatçılarla irtibat
kurmalıdırlar.
• Eğer “Memory Stick PRO Duo” desteklenmiyorsa, fotoğraf makinesini bilgisayara
bağlayın (sayfa 87, 95). Bilgisayar “Memory Stick PRO Duo” kartını tanır.
Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor.
• Fotoğraf makinesini açın.
• Pil seviyesi düşük olduğu zaman, dolu bir pil takın veya AC adaptörünü (ürünle verilmez)
kullanın (sayfa 87).
• [USB Bağlantı] işlevini [Mass Storage] konumuna ayarlayın (sayfa 71).
• Çoklu kullanım terminali kablosunu (ürünle verilir) kullanın (sayfa 87).
• Çoklu kullanım terminali kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden
ayırın ve tekrar sıkıca bağlayın.
• Bilgisayarınızın USB konektörlerinden fotoğraf makinesi, klavyeyi ve fare dışındaki tüm
donanımları ayırın.
• Fotoğraf makinesini bir USB göbeği veya başka aygıt üzerinden değil doğrudan doğruya
bilgisayarınıza bağlayın (sayfa 87).
Görüntüleri kopyalayamıyorum.
• Fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru şekilde bir USB bağlantısı yaparak birbirlerine
bağlayın (sayfa 87).
• İşletim sisteminizin kendine özgü kopyalama prosedürünü izleyin (sayfa 91 ve 95).
• Bir bilgisayar tarafından biçimlendirilmiş bir “Memory Stick Duo” ile görüntüler
çektiğiniz zaman, görüntüleri bir bilgisayara kopyalayamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi
tarafından biçimlendirilmiş bir “Memory Stick Duo” kullanarak çekim yapın (sayfa 67).
110
Sorun Giderme
Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “Picture Motion Browser” otomatik
olarak başlamıyor.
• USB bağlantısını bilgisayarı açtıktan sonra yapın (sayfa 87).
Görüntüleri bilgisayarımda kayıttan gösteremiyorum.
• Eğer “Picture Motion Browser” kullanıyorsanız, bakınız “PMB Guide” (sayfa 86).
• Bilgisayarın veya yazılımın imalatçısına danışın.
“Picture Motion Browser” yazılımının nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz.
• “PMB Guide” konusuna bakın (sayfa 86).
Bir bilgisayarda bir film izlediğiniz zaman görüntü ve ses gürültüyle kesiliyor.
• Filmi doğrudan doğruya “Memory Stick Duo” veya dahili bellek üzerindeki kayıttan
oynatıyorsunuz. Filmi bilgisayarınızın sabit diskine kopyaladıktan sonra sabit diskten
izleyin (sayfa 91).
Bir görüntüyü bastıramıyorum.
• Yazıcının kullanma kılavuzuna bakın.
Görüntüler bir bilgisayara kopyalanınca fotoğraf makinesinde izlenemiyor.
• Onları “101MSDCF” gibi fotoğraf makinesi tarafından tanınan bir klasöre kopyalayın
(sayfa 89).
• Doğru prosedürleri izleyin (sayfa 93).
“Memory Stick Duo”
Bir “Memory Stick Duo” takamıyorum.
• Kartı doğru yönde takın.
Bir “Memory Stick Duo” kartını yanlışlıkla biçimlendirdiniz.
yükleyemezsiniz.
Sorun Giderme
• Biçimlendirmeyle “Memory Stick Duo” üzerindeki tüm veriler silinir. Onları geri
111
Sorun Giderme
Dahili bellek
Dahili belleği kullanarak görüntü kaydedemiyor veya kayıttan
gösteremiyorum.
• Fotoğraf makinesine takılı bir “Memory Stick Duo” vardır. Onu çıkarın.
Dahili bellekte saklanan verileri bir “Memory Stick Duo” üzerine
kopyalayamıyorum.
• “Memory Stick Duo” doludur. Görüntüyü yeterli boş kapasitesi olan bir “Memory Stick
Duo” içine kopyalayın.
“Memory Stick Duo” veya bilgisayardaki verileri dahili belleğe
kopyalayamıyorum.
• Bu özellik kullanılamaz.
Baskı
Aşağıdaki konularla birlikte “PictBridge uyumlu yazıcı” konusuna bakın.
Görüntüler her iki kenarları kırpılmış olarak basılıyor.
• Yazıcınıza bağlı olarak, görüntünün tüm kenarları kırpılabilir. Özellikle görüntü boyutu
[16:9] seçeneğine ayarlı olarak çekilmiş bir görüntü bastırılırken, görüntünün yan kenarları
kırpılabilir.
• Kendi yazıcınızı kullanarak görüntüler bastırırken, kırpma ve çerçevesiz ayarlarını iptal
edin. Yazıcıda bu işlevlerin bulunup bulunmadığını yazıcının imalatçısına danışın.
• Görüntüleri bir dijital baskı stüdyosunda bastırırken, onlara görüntüleri her iki kenarını
kırpmadan bastırıp bastıramayacaklarını sorun.
Görüntüleri tarihli olarak bastıramıyorum.
• “Picture Motion Browser” kullanarak, tarihli görüntüler bastırabilirsiniz (sayfa 86).
• Bu fotoğraf makinesi görüntülerin üzerine tarih atma özelliğine sahip değildir. Ancak,
fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüler kayıt tarihi bilgisini içerdiği için, eğer yazıcı veya
yazılım Exif bilgisini tanıyabiliyorsa üzerlerine tarih yazılmış görüntüler bastırabilirsiniz.
Exif bilgisi uyumluluğu için, yazıcının veya yazılımın imalatçısına danışın.
• Eğer bir fotoğraf bastırma hizmetini kullanırsanız, onlardan görüntülerin üstüne tarih
eklemelerini isteyin.
112
Sorun Giderme
PictBridge uyumlu yazıcı
Bir bağlantı kurulamıyor.
• Bu fotoğraf makinesi PictBridge standardıyla uyumlu olmayan bir yazıcıya doğrudan
doğruya bağlanamaz. Yazıcının PictBridge ile uyumlu olup olmadığını yazıcının
imalatçısına danışın.
• Yazıcının açıldığını ve fotoğraf makinesine bağlanabildiğini kontrol edin.
• [USB Bağlantı] işlevini [PictBridge] konumuna ayarlayın (sayfa 71).
• Çoklu kullanım terminali kablosunu ayırın ve tekrar bağlayın. Eğer yazıcı üzerinde bir hata
mesajı gösteriliyorsa, yazıcıyla birlikte verilen kullanma talimatlarına bakın.
Görüntüler bastıramıyorum.
• Fotoğraf makinesi ve yazıcının çoklu kullanım terminali kablosuyla doğru şekilde
bağlandığını kontrol edin.
• Yazıcıyı açın. Daha fazla bilgi için, yazıcı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
• Eğer baskı sırasında [Çıkış] öğesini seçerseniz, görüntüler basılamayabilir. Çoklu kullanım
terminali kablosunu ayırın ve tekrar bağlayın. Eğer hala görüntülerinizi bastıramıyorsanız,
çoklu kullanım terminali kablosunu ayırın, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın ve sonra çoklu
kullanım terminali kablosunu yeniden bağlayın.
• Filmler bastırılamaz.
• Bu fotoğraf makinesinden başka makinelerle çekilmiş veya bir bilgisayarda değiştirilmiş
görüntüler bastırılamayabilir.
Baskı iptal ediliyor.
•
(PictBridge Bağlantısı) işareti kaybolmadan önce çoklu kullanım terminali
kablosunu ayırmış olduğunuzdan emin olun.
İndeks modunda görüntülere tarih ekleyemiyor ve onları bastıramıyorum.
• Yazıcı bu işlevleri sağlamıyor. Yazıcıda bu işlevlerin bulunup bulunmadığını yazıcının
imalatçısına danışın.
• Yazıcıya bağlı olarak indeks modunda tarih eklenemeyebilir. Yazıcının imalatçısına
danışın.
• Görüntü kayıt verilerine sahip değildir, bu nedenle tarih eklenemez. [Tarih] ayarını
[Kapalı] olarak ayarlayın ve görüntüyü yeniden bastırın (sayfa 101).
Baskı boyutunu seçemiyorum.
• Yazıcının istediğiniz boyutu sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için yazıcının imalatçısına
Sorun Giderme
Görüntünün tarih eklenen kısmına “ ” basılıyor.
danışın.
113
Sorun Giderme
Görüntüyü seçilen boyutta bastıramıyorum.
• Yazıcıyı fotoğraf makinesine bağladıktan sonra farklı boyutta bir kağıt kullanırsanız, çoklu
kullanım terminali kablosunu ayırıp, sonra yeniden takın.
• Fotoğraf makinesinin baskı ayarı yazıcınınkinden farklıdır. Ya fotoğraf makinesinin
(sayfa 101) ya da yazıcının ayarını değişirin.
Baskıyı iptal ettikten sonra fotoğraf makinesini işletemiyorum.
• Yazıcının iptal işlemini tamamlaması için bir süre bekleyin. Bu, yazıcıya bağlı olarak biraz
zaman alabilir.
Diğerleri
Dosya numarası sıfırlanamıyor.
• Bir kayıt ortamını değiştirirseniz, dosya numaralarını fotoğraf makinesiyle ilk durumuna
getiremezsiniz. Dosya numaralarını ilk durumlarına getirmek için, “Memory Stick Duo”
kartını (sayfa 67, 69) veya dahili belleği biçimlendirin, ardından ayarları ilk durumlarına
getirin (sayfa 70). Ancak, “Memory Stick Duo” veya dahili bellekteki veriler silinir ve tüm
ayarlar, tarih dahil, ilk durumlarına getirilir.
Fotoğraf makinesi mercek kısmı uzatılmış olarak çalışmıyor.
• Hareketi durdurulmuş merceği zorlamaya çalışmayın.
• Dolu bir pil takın ve sonra fotoğraf makinesini yeniden açın.
Mercek buğulanıyor.
• Nem yoğuşması olmuş. Fotoğraf makinesini kapatın ve kullanmadan önce yaklaşık bir saat
bekleyin.
Fotoğraf makinesini kapattığınız zaman mercek hareket etmiyor.
• Pil boşalmış. Boşalmış pili dolusuyla değiştirin.
Uzun bir süre boyunca kullandığınız zaman fotoğraf makinesi ısınıyor.
• Bu bir arıza değildir.
Fotoğraf makinesini açtığınız zaman Saat Ayarı ekranı gözüküyor.
• Tarihi ve saati yeniden ayarlayın (sayfa 77).
• Şarj edilebilir dahili pil boşalmış. Dolu bir pil takın ve güç kapalı olarak 24 saat veya daha
uzun süre bekletin.
Tarihi veya saati değiştirmek istiyorsunuz.
• Tarihi ve saati yeniden ayarlayın (sayfa 77).
114
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Kendini tanılama ekranı
Eğer bir harfle başlayan bir kod
gözüküyorsa, fotoğraf makinesinin
kendini tanılama işlevi çalışmaktadır. Son
iki basamak (ss ile gösterilir) fotoğraf
makinesinin durumuna göre değişir.
Aşağıdaki düzeltme işlemlerini birkaç kez
denedikten sonra bile sorunu
çözemezseniz, fotoğraf makinenizin
tamirata ihtiyacı olabilir. Sony bayinizle
veya bulunduğunuz yerdeki yetkili Sony
servis merkeziyle irtibat kurun.
Mesajlar
Eğer aşağıdaki mesajlar gözükürse,
talimatları izleyin.
• Pil seviyesi düşüktür. Pili derhal şarj
edin. Kullanım koşullarına veya pilin
tipine bağlı olarak, hala 5 ila 10 dakika
pil süresi kalmasına rağmen dahi
gösterge yanıp sönmeye başlayabilir.
Sadece uyumlu pille kullanmak için
C:32:ss
• Fotoğraf makinesinin donanımında
bir sorun var. Gücü kapatıp, tekrar
açın.
• Takılan pil bir NPBG1 (ürünle
verilir) veya NPFG1 (ürünle
verilmez) pil değil.
Sistem hatası
C:13:ss
• Gücü kapatıp, sonra tekrar açın.
• Fotoğraf makinesi “Memory Stick
Duo” üstündeki/üstüne verileri
okuyamıyor veya yazamıyor. Fotoğraf
makinesini birkaç kez kapatıp, tekrar
açmayı veya “Memory Stick Duo”
kartını çıkarıp, takmayı deneyin.
• Dahili bellekte bir biçimlendirme
hatası olmuş veya biçimlendirilmemiş
bir “Memory Stick Duo” takılmış.
Dahili belleği veya “Memory Stick
Duo” kartını biçimlendirin (sayfa 67,
69).
• Takılmış olan “Memory Stick Duo”
fotoğraf makinesiyle kullanılamıyor
veya veriler bozulmuş. Yeni bir
“Memory Stick Duo” takın.
Dahili bellek hatası
• Gücü kapatıp, sonra tekrar açın.
Memory Stick'i tekrar tak
• “Memory Stick Duo” kartını doğru
takın.
• Takılmış olan “Memory Stick Duo”
fotoğraf makinenizde kullanılamıyor
(sayfa 120).
• “Memory Stick Duo” hasar görmüş.
• “Memory Stick Duo” kartının
terminal kısmı kirlenmiş.
• Takılmış olan “Memory Stick Duo”
E:62:ss
fotoğraf makinenizde kullanılamıyor
(sayfa 120).
E:91:ss
• Bir fotoğraf makinesi arızası olmuş.
Fotoğraf makinesini sıfırlayın
(sayfa 70), sonra gücünü yeniden açın.
Sorun Giderme
Memory Stick tip hatası
E:61:ss
Memory Stick erişilemez
Erişim reddedildi
• Erişim kontrollü “Memory Stick
Duo” kullanıyorsunuz.
115
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Memory Stick biçimleme hatası
Dahili bellek biçimleme hatası
• Ortamı yeniden biçimlendirin
(sayfa 67, 69).
Memory Stick kilitli
• Yazma koruması anahtarlı “Memory
Stick Duo” kullanıyorsunuz ve bu
anahtar LOCK (kilitli) konumuna
ayarlanmış. Anahtarı kayıt konumuna
ayarlayın.
Dahili bellek dolu
Memory Stick dolu
• Gereksiz görüntüleri veya dosyaları
silin (sayfa 39).
Salt okunur bellek
Başka klasör oluşturulamaz
• “Memory Stick Duo” üzerinde adı
“999” ile başlayan klasör var. Eğer
böyleyse, bir klasör oluşturamazsınız.
Dosya hatası
• Görüntü kayıttan gösterilirken bir hata
oluşmuş. Eğer dosyalar bir bilgisayar
kullanılarak işlenmişse veya bir başka
fotoğraf makinesiyle kaydedilmişse,
Sony bu fotoğraf makinesinde görüntü
dosyalarının kayıttan gösterimini
garanti etmez.
Salt okunur klasör
• Fotoğraf makinesinde kayıt klasörü
olarak seçilemeyecek bir klasörü
seçmişsiniz. Bir başka klasör seçin
(sayfa 68).
• Fotoğraf makinesi görüntüleri bu
“Memory Stick Duo” üstüne
kaydedemiyor veya ondan silemiyor.
Dosya korumalı
• Korumayı kaldırın (sayfa 63).
Görüntü Yok
• Dahili belleğe kayıttan gösterilebilir
hiçbir görüntü kaydedilmemiş.
• “Memory Stick Duo” üzerine kayıttan
gösterilebilir hiçbir görüntü
kaydedilmemiş.
• Seçilen klasör bir slayt gösterisinde
kayıttan gösterilebilecek bir dosya
içermiyor.
Klasör hatası
• “Memory Stick Duo” üzerinde adının
başındaki üç sayısal karakter aynı olan
bir klasör zaten var (örneğin:
123MSDCF ve 123ABCDE). Bir
başka klasör seçin veya yeni bir klasör
oluşturun (sayfa 67, 68).
116
Grntü boyu fazla
• Fotoğraf makinesinde kayıttan
gösterilemeyecek boyutta bir dosyayı
kayıttan göstermeye çalışıyorsunuz.
(Titreşim uyarısı göstergesi)
• Yetersiz ışık nedeniyle fotoğraf
makinesi titremesi olabilir. Flaş
kullanın, bulanıklaşmayı önleme
işlevini açın veya fotoğraf makinesini
sabitlemek için bir üçayak üstüne
monte edin.
640(Fine) kullanılamaz
• 640(Fine) boyutlu filmler ancak bir
“Memory Stick PRO Duo”
kullanılarak kaydedilebilir. Bir
“Memory Stick PRO Duo” takın veya
görüntü boyutunu [640(Fine)]
dışındaki bir boyuta ayarlayın.
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Makro geçersiz
• Yapılmış olan ayarlar altında makro
kullanılamaz (sayfa 31).
Müzik Hatası
• Müzik dosyasını silin veya normal bir
Müzik dosyasıyla değiştirin.
• [Müzik Biçimle] işlemini uygulayın,
Flaş ayarları değiştirilemez
sonra karşıdan yeni bir Müzik dosyası
yükleyin.
• Yapılmış olan ayarlar altında flaş
kullanılamaz (sayfa 31).
Maks. sayıda grntü seçilmiş
• En çok 100 görüntü seçebilirsiniz.
Onay işaretini kaldırın.
Yetersiz bellek
Müzik Format Hatası
• [Müzik Biçimle] işlemini uygulayın.
Film dosyaları için
işlem yapılamaz
• Filmler için kullanılamayan bir işlevi
seçtiniz.
• Dahili bellekte kayıtlı bir görüntüyü
“Memory Stick Duo” üzerine
kopyalarken, tam şarjlı bir pil kullanın.
Yazıcı meşgul
Kağıt hatası
Kağıt yok
Mürekkep hatası
Mürekkep Az
Mürekkep Yok
• Yazıcıyı kontrol edin.
Yazıcı hatası
• Yazıcıyı kontrol edin.
• Bastırmak istediğiniz görüntünün
Desteklenmeyen dosyalarda
işlem yapılamaz
• Bir bilgisayar kullanılarak işlenmiş
veya bir başka fotoğraf makinesiyle
kaydedilmiş görüntü dosyaları
üzerinde bu fotoğraf makinesinin
görüntü işleme veya diğer düzenleme
işlevleri kullanılamaz.
PictBridge bağlantısı kullanılırken
işlem yapılamaz
• Fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu
bir yazıcıya bağlı olduğu zaman bazı
işlevler kısıtlanır.
bozuk olup olmadığını kontrol edin.
HD(1080i) çıkışı sırasında
işlem yapılamaz
• Yazıcıya veri aktarımı henüz
• Fotoğraf makinesi bir Yüksek Tanımlı
(High Definition) TV cihazına
bağlıyken bazı işlevler kısıtlanır.
Rötuş için yüz algılanamıyor
İşliyor…
• Yazıcı geçerli baskı işini iptal ediyor.
Bu bitinceye kadar baskı
yapamazsınız. Bu işlem, yazıcıya bağlı
olarak biraz zaman alabilir.
• Görüntüye bağlı olarak kırmızı göz
Sorun Giderme
tamamlanmamış olabilir. Çoklu
kullanım terminali kablosunu
ayırmayın.
olgusuna rötuş yapamayabilirsiniz.
Gücü kapat ve tekrar aç
• Mercek arızası.
117
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Zamanlayıcı geçersiz
• Bu ayarlar altında zamanlayıcı
kullanılamaz (sayfa 31).
118
Diğerleri
Fotoğraf makinesinin ülke dışında
kullanılması — Güç kaynakları
Fotoğraf makinesini, pil şarj aletini (ürünle verilir) ve ACLS5K AC adaptörünü (ürünle
verilmez) güç kaynağının 100 V ila 240 V AC, 50/60 Hz arasında olduğu herhangi bir
ülkede veya bölgede kullanabilirsiniz.
• Bir arızaya neden olabileceği için, bir elektronik transformatör (seyahat
güç adaptörü) kullanmayın.
Diğerleri
119
“Memory Stick Duo” hakkında
“Memory Stick Duo” kompakt,
taşınabilir bir IC kayıt ortamıdır. Bu
fotoğraf makinesi ile kullanılabilecek
“Memory Stick Duo” tipleri aşağıdaki
tabloda listelenmiştir. Ancak, tüm
“Memory Stick Duo” işlevlerinin doğru
çalışması garanti edilemez.
“Memory Stick” tipi
Kaydetme/
Kayıttan
gösterme
Memory Stick Duo
(MagicGate olmadan)
a*1
Memory Stick Duo
(MagicGate ile)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PROHG
Duo
a*2*3*4
*1) Bu fotoğraf makinesi bir paralel arayüz
kullanılarak yüksek hızda veri aktarımı ile
uyumlu değildir.
*2) “Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory
Stick Duo” ve “Memory Stick PRO Duo”
MagicGate işlevleriyle donatılmıştır.
MagicGate, şifreleme teknolojisi kullanan,
telif hakkı korumalı bir teknolojidir. Bu
fotoğraf makinesiyle MagicGate işlevleri
gerektiren veri kaydetme/kayıttan gösterme
yapılamaz.
*3) [640(Fine)] boyutundaki filmler
kaydedilebilir.
*4) Bu fotoğraf makinesi 8bit paralel veri
aktarımıyla uyumlu değildir. “Memory Stick
PRO Duo” ile eşdeğer 4bit paralel veri
aktarımını destekler.
• Bu ürün “Memory Stick Micro” (“M2”) ile
uyumludur. “M2” “Memory Stick Micro”
için kullanılan bir kısaltmadır.
• Bir bilgisayarla biçimlendirilmiş bir “Memory
Stick Duo” kartının bu fotoğraf makinesi ile
kullanılması garanti edilmez.
• Veri okuma/yazma hızları “Memory Stick
Duo” ve kullanılan donanımın bileşimine
bağlı olarak değişir.
120
• Veri okurken veya yazarken “Memory Stick
Duo” kartını çıkarmayın.
• Aşağıdaki durumlarda veriler bozulabilir:
– Bir okuma veya yazma işlevi sırasında
“Memory Stick Duo” çıkarıldığı veya
fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman.
– “Memory Stick Duo” statik elektriğe veya
elektrik gürültüsüne maruz kalan yerlerde
kullanıldığı zaman.
• Önemli verileri bilgisayarınızın sabit diskinde
yedeklemenizi tavsiye ederiz.
• Not alanına yazı yazdığınız zaman sertçe
bastırmayın.
• Bizzat “Memory Stick Duo” veya bir Memory
Stick Duo Adaptörü üstüne bir etiket
yapıştırmayın.
• “Memory Stick Duo” kartını taşıdığınız veya
sakladığınız zaman, onu birlikte verilen
kutusunun içine koyun.
• “Memory Stick Duo” kartının terminal
kısmına elinizle veya metal bir nesneyle
dokunmayın.
• “Memory Stick Duo” kartını çarpmayın,
eğmeyin veya düşürmeyin.
• “Memory Stick Duo” kartını sökmeyin veya
üzerinde değişiklik yapmayın.
• “Memory Stick Duo” kartına su değdirmeyin.
• “Memory Stick Duo” kartını küçük
çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.
Onu yanlışlıkla yutabilirler.
• Memory Stick Duo yuvasına bir “Memory
Stick Duo” dışında herhangi bir şey sokmayın.
Aksi takdirde, bir arıza oluşabilir.
• “Memory Stick Duo” kartını aşağıdaki
koşullarda saklamayın veya kullanmayın:
– Doğrudan güneş ışığı alında park edilmiş bir
otomobilin içi gibi sıcak yerler
– Doğrudan güneş ışığı altındaki yerler
– Nemli yerler veya aşındırıcı maddelerin
bulunduğu yerler
“Memory Stick Duo” hakkında
Memory Stick Duo Adaptörünün
(ürünle verilmez) kullanımıyla ilgili
notlar
• “Memory Stick Duo” kartını “Memory Stick”
uyumlu bir aygıtla kullanmak için, onu bir
Memory Stick Duo Adaptörüne takmayı
unutmayın. “Memory Stick Duo” kartını
Memory Stick Duo Adaptörü olmadan bir
“Memory Stick” uyumlu aygıta takarsanız,
onu aygıttan çıkaramayabilirsiniz.
• “Memory Stick Duo” kartını bir Memory
Stick Duo Adaptörüne takarken, doğru yönde
taktığınızdan emin olun, sonra sonuna kadar
içeri itin. Yanlış takma bir arızaya neden
olabilir.
• “Memory Stick” uyumlu bir aygıtla Memory
Stick Duo Adaptörüne takılı bir “Memory
Stick Duo” kullanırken, Memory Stick Duo
Adaptörünü doğru yönde taktığınızdan emin
olun. Yanlış kullanımın donanıma zarar
verebileceğini unutmayın.
• Bir Memory Stick Duo Adaptörünü “Memory
Stick Duo” takılı olmadan bir “Memory
Stick” uyumlu aygıta takmayın. Bunu
yapmanız ünitenin arızalanmasına neden
olabilir.
“Memory Stick PRO Duo” (ürünle
verilmez) kullanımıyla ilgili notlar
En çok 8 GB kapasiteli bir “Memory Stick PRO
Duo” kartının bu fotoğraf makinesiyle doğru
şekilde çalıştığı onaylanmıştır.
“Memory Stick Micro” (ürünle
verilmez) kullanımıyla ilgili notlar
Diğerleri
• Fotoğraf makinesiyle bir “Memory Stick
Micro” kullanmak için, bu “Memory Stick
Micro” kartını mutlaka bir Duo boyutlu “M2”
Adaptörüne takın. Eğer “Memory Stick
Micro” kartını Duo boyutlu bir “M2”
Adaptörü olmadan fotoğraf makinesine
takarsanız, onu fotoğraf makinesinden
çıkaramayabilirsiniz.
• “Memory Stick Micro” kartını küçük
çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.
Onu yanlışlıkla yutabilirler.
121
Pil hakkında
Pilin şarj edilmesi hakkında
Pil ömrü hakkında
Pili 10°C ila 30°C (50°F ila 86°F) arasındaki bir
çevre sıcaklığında şarj etmenizi tavsiye ederiz.
Bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda pil tamamen
şarj olmayabilir.
• Pilin ömrü sınırlıdır. Pilin kapasitesi zamanla
ve tekrar kullanıldıkça azalır. Eğer şarjlar
arasındaki kullanım süresindeki düşüş önemli
ölçüdeyse, muhtemelen pili bir yenisiyle
değiştirme zamanı gelmiştir.
• Pilin ömrü nasıl saklandığına ve kullanıldığı
koşullara ve çevreye göre değişir.
Pilin etkin kullanımı
• Pilin performansı çevre sıcaklığı düşük olduğu
zaman azalır. Bu nedenle soğuk yerlerde, pilin
çalıştırma süresi daha kısadır. Pilin kullanım
süresinin daha uzun olması için aşağıdakileri
tavsiye ederiz:
– Pili ısıtmak için vücudunuza yakın bir cebe
koyun ve onu çekime başlamadan hemen
önce fotoğraf makinesine takın.
• Eğer flaş veya zum özelliğini sık kullanırsanız
pil çabuk biter.
• Beklenen çekim süresinin iki veya üç katı için
hazırda yedek piller bulundurmanızı ve asıl
çekimlerden önce deneme çekimleri
yapmanızı tavsiye ederiz.
• Pile su değdirmeyin. Pil su geçirmez değildir.
• Pili, bir otomobilin içinde veya doğrudan
güneş ışığının altında olduğu gibi, son
derecede sıcak yerlerde bırakmayın.
Pilin saklanma şekli
• Pili saklamadan önce tamamen boşaltın ve
serin, kuru bir yerde saklayın. Saklarken pilin
işlevini kaybetmemesi için, onu yılda en az bir
kez tamamen şarj ettikten sonra fotoğraf
makinesi içinde tamamen boşalmasını
sağlayın.
• Pili sonuna kadar boşaltmak için, fotoğraf
makinesini pilin gücü bitene kadar kayıttan
slayt gösterisi (sayfa 36) modunda bırakın.
• Terminalin kirlenmesini, kısa devreyi, vb.
önlemek için, pil taşırken ve saklarken verilen
bir pil kutusunu kullanmayı unutmayın.
122
Uyumlu pil
• NPBG1 (ürünle verilir) sadece G tipi uyumlu
Cybershot modellerinde kullanılabilir.
• Eğer NPFG1 pil (ürünle verilmez)
kullanırsanız, kalan pil göstergesinden sonra
dakika da gösterilir (
60 Dak).
Pil şarj aleti hakkında
Pil şarj aleti hakkında
• Pil şarj aletinde (ürünle verilir) NPBG tipi
veya NPFG tipi pillerin dışında herhangi bir
pili şarj etmeyin. Belirtilen türden farklı piller,
eğer şarj etmeye çalışırsanız, elektrik
çarpmasından yaralanma ve yanık riski
oluşturarak, akabilirler, aşırı ısınabilirler veya
patlayabilirler.
• Şarj olan pili şarj aletinden çıkarın. Şarj olmuş
pili şarj aletinde bırakırsanız, pil ömrü
kısalabilir.
• CHARGE lambası yanıp söndüğü zaman, şarj
olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili bir çıt
sesiyle yerine oturacak şekilde şarj aletine
tekrar takın. CHARGE lambası tekrar yanıp
sönerse, bu durum bir pil arızasını veya
fotoğraf makinesine belirtilen tiplerden farklı
bir pilin takıldığını gösterebilir. Pilin belirtilen
tipte olduğunu kontrol edin. Eğer pil belirtilen
tipteyse, pili çıkarın, bir başka pille veya
yenisiyle değiştirin ve şarj aletinin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Eğer şarj aleti
doğru çalışıyorsa, bir pil arızası olmuş olabilir.
Diğerleri
123
İndeks
İndeks
Bilgisayar........................... 82
İ
Dahili Bellek ......................23
İzleme menüsü .................. 57
Dijital Zoom ......................74
A
Görüntülerin
kopyalanması .........87, 95
Aşırı pozlama....................... 9
Macintosh .................. 95
AE/AF kilitlenme
göstergesi ...............26, 52
Tavsiye edilen ortam
..............................83, 95
AF Işığı.............................. 73
Windows ..................... 82
AF kilidi ............................ 52
Yazılım ....................... 84
AF Modu........................... 74
Bir fotoğraf stüdyosunda
bastırma.................... 102
İndeks ekranı ..................... 35
AF telemetre çerçevesi ....... 51
Akıllı zum .......................... 74
Alacakaranlık..................... 30
Alacakaranlık Portre .......... 30
Ampul ............................... 54
Ana Ayarlar 1 ..................... 70
Ana Ayarlar 2 ..................... 71
Ayarlar............................... 70
Dahili Bellek Aracı .............69
Deklanşör hızı ..................... 9
DirectX ..............................84
DISP .................................21
Diyafram açıklığı ................. 9
Doğrudan baskı ..................99
Döndür ..............................63
Dönüşüm Merceği .............75
Dosya adı ...........................89
Bulanıklık............................ 8
Dosya saklama yeri .............89
Bulutlu .............................. 53
DPOF........................ 63, 102
Ç
E
Canlı ................................. 55
Ekran
Görünümü değiştirme
....................................21
Çapraz Filtre ..................... 60
Çekim
Gösterge......................17
Filmler ....................... 25
LCD arka ışığı .............21
Sabit görüntü .............. 25
B
Bağlanma
Bilgisayar .................... 87
TV .............................. 79
Yazıcı ........................ 100
Balık Gözü Mercek............ 59
Baskı sırası işareti............. 102
Bastır............................63, 98
Çekim Ayarları 1................ 73
Çekim Ayarları 2................ 76
Çok alanlı metraj ............... 50
Çoklu AF .......................... 51
Çoklu Konektör.... 79, 87, 100
Çoklu kullanım terminali
kablosu ................ 87, 100
Belleği Yönet ..................... 67
Çoklu yeniden
byutlandırma .............. 61
Beyaz Dengesi ................... 53
COMPONENT................. 71
Biçimleme ....................67, 69
124
D
Bir bilgisayarda saklanan
görüntü dosyalarını
fotoğraf makinesinde
izleme......................... 93
İşlev Kılavuzu .................... 70
EV .....................................49
EV Ayarı....................... 22, 49
F
Flaş (Beyaz Dengesi)..........54
Flaş düzeyi .........................54
Flaş modu .................... 27, 46
Floresan Işık 1, 2, 3 ............53
Fotoğraf makinesini ülke
dışında kullanma .......119
Fotoğraf makinesinin
tutulması .....................25
İndeks
G
Kendini tanılama ekranı ...115
N
Geniş Zum Ekranı ............. 72
Klasör
Nokta AF...........................51
Görüntü dosyası saklama
yerleri ve dosya
adları .......................... 89
Değiştirme.................. 68
Nokta metrajı .....................50
Oluşturma................... 67
NR yavaş deklanşör ............18
Seçme......................... 64
Görüntü kalitesi................. 11
NTSC ................................72
Klasör seç.......................... 64
Görüntüleri izleme ............ 34
Kolay Çekim ..................... 26
Görüntüleri silme .............. 39
Ö
Kopya ............................... 68
Görüntülerin bilgisayarınıza
kopyalanması .............. 87
Odak ........................ 7, 26, 51
Koru ................................. 62
Optik zum .................... 27, 74
Kurma............................... 84
Orta AF..............................51
KYT Klasörü Değiş. .......... 68
OS ............................... 83, 95
KYT Klasörü Oluştur......... 67
Otomatik İzleme ................76
Gösterge ............................ 17
Grntü boyu ...................11, 45
Gülüms. Algı Hassaslığı ..... 47
Gülümseme Algılama ........ 47
Gülümseme
deklanşörü .............30, 32
Otomatik Ayarlama ............25
L
Otomatik Odaklanma .......... 7
Language Setting ............... 78
Otomatik Yöneltme ............76
Gün Işığı ........................... 53
LCD Ekran ....................... 21
H
M
Hassas dijital zum .............. 74
Macintosh bilgisayar .......... 95
Parçaları tanıma .................15
Havai fişekler ..................... 30
Tavsiye edilen ortam.... 95
PC .....................................82
Hedefe yönelik
nokta metrajı............... 50
Makro ............................... 27
Peyzaj ................................30
Mass Storage ..................... 71
PictBridge .................... 71, 99
Histogram ......................... 21
Memory Stick Aracı .......... 67
Picture Motion Browser .....86
HOME .............................. 41
“Memory Stick Duo” ...... 120
Piksel .................................11
Menü
Pil ....................................122
P
PAL ...................................72
I
Çekim......................... 45
Pil şarj aleti ......................123
ISO .......................... 9, 10, 49
İzleme ........................ 57
Plaj ....................................30
Izgara Çizgisi ..................... 73
Öğeler......................... 44
Poz Desteği ........................48
Merkez ağırlıklı metraj....... 50
Pozlama .............................. 9
Metraj Kipi........................ 50
Program Otomatik .............24
Mod kadranı...................... 24
PTP ...................................71
J
JPG................................... 90
K
Monitör ............................ 74
R
MTP ................................. 71
Kırmızı Göz Giderme........ 55
Radyal Flulaştırma .............60
Müzik ............................... 37
Kırpma .............................. 58
Renk ..................................10
Müzik İndir....................... 94
Kısmi Renk ....................... 59
Renk Modu........................55
Müzik Aktarma ............ 94, 96
Kar .................................... 30
Retro (Sepya).....................60
Müzik Aracı ...................... 94
Kayıttan gösterme zumu .... 34
Rötuş .................................57
Müzik Biçimle................... 94
İndeks
MPG................................. 90
Kırmızı Göz Düzeltme ...... 58
KAYIT modu..................... 48
125
İndeks
S
Y
Sıfırla................................. 70
Yarı manuel ....................... 52
Saat Ayarları ...................... 77
Yarıya kadar basma .............. 7
Sahne Seçimi................29, 45
Yavaş Senkro ..................... 27
Sepya................................. 56
Yazılım ................... 84, 86, 94
Seri Çekim......................... 48
Yetersiz pozlama .................. 9
Ses şiddeti.......................... 34
Yüksek Hassasiyet.............. 30
Sesli Uyarı ......................... 70
Yumuşak maskeleme.......... 58
Sil.................................39, 57
Yumuşak Odak .................. 59
Biçimleme .............67, 69
Yüz Algılama ..................... 46
Siyah Beyaz ....................... 56
Slayt gösterisi ................36, 57
Z
Soft Snap........................... 30
Zamanlayıcı ...................... 28
Sorun Giderme................ 104
Zum .................................. 27
SteadyShot ........................ 56
Sürekli flaş açık.................. 27
Sürekli flaş kapalı............... 27
T
Tarih...........................77, 101
Tek .................................... 74
TV ..................................... 79
Ü
USB Bağlantı..................... 71
Uyarı göstergeleri
ve mesajları ............... 115
Uzantı ............................... 93
V
VGA .............................12, 13
Video Çıkışı ....................... 72
W
Windows bilgisayar............. 82
Tavsiye edilen ortam
................................... 83
126
Lisans ile İlgili Notlar
“C Library”, “Expat” ve “zlib” yazılımları
fotoğraf makinenizin içinde verilmektedir.
Bu yazılımları telif hakkı sahipleriyle
yapılan lisans sözleşmelerine dayanarak,
sağlamaktayız. Bu yazılım
uygulamalarının telif hakkı sahiplerinin
istekleri doğrultusunda sizleri aşağıdaki
konularda bilgilendirmek zorundayız.
Lütfen aşağıdaki bölümleri okuyun.
CDROM’da “License” klasöründeki
“license1.pdf” dosyasını okuyun. “C
Library”, “Expat” ve “zlib” yazılımlarının
lisanslarını (İngilizce olarak) bulacaksınız.
GNU GPL/LGPL uygulanan yazılımlar
hakkında
Aşağıdaki GNU General Public License
(bundan sonra “GPL” olarak ifade
edilecektir) ya da GNU Lesser General
Public License (bundan sonra “LGPL”
olarak ifade edilecektir) için uygun
yazılımlar fotoğraf makinesinde
bulunmaktadır.
Burada, bu ürünle verilen GPL/LGPL
koşulları altında bu yazılım
programlarının kaynak koduna erişim,
kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğunu
bildirilmektedir.
Kaynak kodu Web üzerinde verilmektedir.
İndirmek için aşağıdaki URL’yi kullanın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodu içerikleriyle ilgili olarak
bizimle irtibat kurmanızı tercih etmeyiz.
CDROM’da “License” klasöründeki
“license2.pdf” dosyasını okuyun. “GPL”
ve “LGPL” yazılımlarının lisanslarını
(İngilizce olarak) bulacaksınız.
PDF dosyalarını görmek için, “Adobe
Reader” programı gereklidir. Eğer
bilgisayarınızda kurulu değilse, Adobe
Systems Web sayfasından indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
127
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan
soruların yanıtları Müşteri Desteği Web sitemizde
bulunabilir.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement