Ghidul utilizatorului pentru PicoScope 6

Ghidul utilizatorului pentru PicoScope 6
PicoScope 6
Software-ul PC Osciloscop
Ghidul utilizatorului
psw.ro r32
Copyright © 2007-2014 Pico Technology Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
I
Cuprins
....................................................................................................................................1
1 Bun
venit
....................................................................................................................................2
2 Privire
de ansamblu PicoScope 6
....................................................................................................................................3
3 Introducere
........................................................................................................................................3
1 Declaraţie legală
2 Actualizări ........................................................................................................................................4
........................................................................................................................................4
3 Mărci comerciale
........................................................................................................................................4
4 Informaţii de
contact
........................................................................................................................................4
5 Cum să utilizaţi
acest manual
........................................................................................................................................5
6 Cerinţe de sistem
....................................................................................................................................6
4 Utilizarea
PicoScope pentru prima dată
....................................................................................................................................7
5 Bazele
de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
........................................................................................................................................7
1 Noțiuni de bază
privind osciloscopul
........................................................................................................................................8
2 Noțiuni de bază
privind osciloscopul PC
........................................................................................................................................8
3 Noțiuni de bază
privind PicoScope
......................................................................................................................................................................9
1 Moduri
de captare
......................................................................................................................................................................10
2 Cum
lucrează modurile de captare cu vizualizările?
4 Fereastra ........................................................................................................................................11
PicoScope
........................................................................................................................................12
5 Vizualizarea
osciloscop
........................................................................................................................................13
6 Vizualizarea
MSO
......................................................................................................................................................................14
1 Vizualizarea
digitală
......................................................................................................................................................................15
2 Meniul Context digital
........................................................................................................................................16
7 Vizualizarea
în XY
........................................................................................................................................17
8 Indicator de declanșare
........................................................................................................................................18
9 Săgeata post-declanşare
........................................................................................................................................19
10 Vizualizarea
spectru
11 Modul de........................................................................................................................................20
persistenţă
12 Tabel de ........................................................................................................................................21
măsurători
13 Informații........................................................................................................................................22
la poziția cursor
14 Rigle de ........................................................................................................................................23
semnal
15 Rigle de ........................................................................................................................................24
timp
16 Legenda........................................................................................................................................25
de riglă
17 Legenda........................................................................................................................................25
de frecvență
18 Foaia de ........................................................................................................................................26
proprietăţi
........................................................................................................................................27
19 Sonde personalizate
........................................................................................................................................28
20 Canale matematice
21 Forme de........................................................................................................................................29
unde de referinţă
22 Decodare........................................................................................................................................30
serială
........................................................................................................................................31
23 Testare de
limită mască
........................................................................................................................................32
24 Alarme
25 Navigator........................................................................................................................................33
de buffer
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
II
Cuprins
6 ....................................................................................................................................34
Meniuri
........................................................................................................................................35
1 Meniul Fişier
......................................................................................................................................................................36
1 Caseta
de dialog Salvare ca
......................................................................................................................................................................42
2 Meniul
Setări de pornire
........................................................................................................................................43
2 Meniul Editare
......................................................................................................................................................................44
1 Spațiul
cu note
2 Caseta de dialog Detalii ale vehiculului (numai pentru PicoScope
......................................................................................................................................................................44
Automotive)
........................................................................................................................................45
3 Meniul Vizualizări
......................................................................................................................................................................47
1 Caseta
de dialog Layout personalizat grilă
........................................................................................................................................48
4 Meniul Măsurători
......................................................................................................................................................................49
1 Dialog
Adăugă/Editează măsurare
......................................................................................................................................................................50
2 Setări
avansate de măsurare
........................................................................................................................................52
5 Meniul Instrumente
......................................................................................................................................................................53
1 Caseta
de dialog Sonde personalizate
......................................................................................................................................................................68
2 Caseta
de dialog Canale matematice
......................................................................................................................................................................78
3 Caseta
de dialog Forme de undă de referinţă
......................................................................................................................................................................80
4 Caseta
de dialog Decodare serială
......................................................................................................................................................................88
5 Fereastra
de dialog Alarme
......................................................................................................................................................................90
6 Meniul
Măști
......................................................................................................................................................................94
7 Macro
aparat de înregistrare (Macro Recorder)
......................................................................................................................................................................95
8 Caseta
de dialog Preferinţe
........................................................................................................................................105
6 Meniul de
aj utor
........................................................................................................................................106
7 Meniul Auto
(numai pentru PicoScope Automotive)
........................................................................................................................................107
8 Caseta de
dialog Conectarea dispozitivului
........................................................................................................................................108
9 Conversia
fişierelor în Windows Explorer
7....................................................................................................................................110
Bare de instrumente şi butoane
........................................................................................................................................111
1 Bara de instrumente
Canale
......................................................................................................................................................................112
1 Meniu
de opţiuni de canal
......................................................................................................................................................................119
2 Butonul Intrări digitale
........................................................................................................................................121
2 Bara de instrumente
Canale din seria PicoLog 1000
......................................................................................................................................................................122
1 Comanda
Ieşiri digitale din seria PicoLog 1000
........................................................................................................................................123
3 Bara de instrumente
Canale USB DrDAQ
......................................................................................................................................................................124
1 Comanda
LED RGB pe USB DrDAQ
......................................................................................................................................................................125
2 Comanda
Ieşiri digitale pe USB DrDAQ
........................................................................................................................................126
4 Bara de instrumente
Configurare captare
......................................................................................................................................................................128
1 Caseta
de dialog Opțiuni de spectru
......................................................................................................................................................................130
2 Caseta
de dialog Opţiuni de persistenţă
........................................................................................................................................132
5 Bara de instrumente de navigare în buffer
........................................................................................................................................133
6 Bara de instrumente
Măsurători
........................................................................................................................................134
7 Butonul Generator
de semnale
......................................................................................................................................................................134
1 Caseta
de dialog Generatorul de semnale (dispozitive PicoScope)
......................................................................................................................................................................137
2 Caseta de dialog Generator de semnale (USB DrDAQ)
......................................................................................................................................................................138
3 Fişiere
formă arbitrară de undă/semnal
......................................................................................................................................................................139
4 Fereastra
Generator de formă arbitrară de undă/semnal
......................................................................................................................................................................142
5 Meniul
Semnale demo
......................................................................................................................................................................143
6 Caseta
de dialog Semnale demo
........................................................................................................................................144
8 Bara de instrumente Start / Stop
........................................................................................................................................145
9 Bara de instrumente
Declanşare
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
III
......................................................................................................................................................................147
1 Fereastra
de dialog Declanșare avansată
......................................................................................................................................................................148
2 Tipuri de declanşator avansat
10 Zoom-ul........................................................................................................................................154
şi bara de defilare
......................................................................................................................................................................155
1 Prezentare
generală a funcției zoom
8....................................................................................................................................156
Modalitatea de...
........................................................................................................................................156
1 Modalitate
de comutare la un dispozitiv diferit
........................................................................................................................................157
2 Cum se utilizează riglele pentru a măsura un semnal
........................................................................................................................................158
3 Modalitatea
de măsurare a diferenței de timp
........................................................................................................................................159
4 Modalitatea
de deplasare a unei vizualizări
........................................................................................................................................160
5 Cum să scalați
şi să compensați un semnal
........................................................................................................................................162
6 Cum să configurați
vizualizarea spectru
........................................................................................................................................163
7 Cum să găsiţi
o distorsiune utilizând modul de persistenţă
........................................................................................................................................167
8 Modalitatea
de configurare Testare de limită mască
........................................................................................................................................170
9 Modalitatea
de salvare pe declanșator
9....................................................................................................................................174
Referinţă
1 Tipuri de........................................................................................................................................174
măsurare
......................................................................................................................................................................175
1 Măsurători
ale osciloscopului
......................................................................................................................................................................176
2 Măsurători
spectrale
2 Tipuri de........................................................................................................................................178
forme de undă din generatorul de semnale
........................................................................................................................................179
3 Funcţii fereastră
spectrale
........................................................................................................................................180
4 Ora de declanşare
(partea 1)
........................................................................................................................................181
5 Ora de declanşare
(partea 2)
........................................................................................................................................182
6 Protocoalele
seriale
......................................................................................................................................................................182
1 Protocolul
CAN
......................................................................................................................................................................184
2 Protocolul
LIN
......................................................................................................................................................................186
3 Protocolul
I²C
......................................................................................................................................................................187
4 Protocolul
RS232/UART
......................................................................................................................................................................188
5 Protocolul SPI
........................................................................................................................................189
7 Tabelul cu
caracteristici ale dispozitivului
........................................................................................................................................190
8 Sintaxa liniei de comandă
........................................................................................................................................192
9 Alimentarea
flexibilă
........................................................................................................................................194
10 Glosar
....................................................................................................................................197
Índice
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
1
1
Bun venit
Bun venit, vă prezentăm PicoScope 6, software-ul osciloscop pentru
PC de la Pico Technology.
Cu un dispozitiv osciloscopic de la Pico Technology, PicoScope
transformă PC-ul dvs. într-un Osciloscop PC cu toate caracteristicile şi
performanţele unui osciloscop convențional la doar o fracțiune din
prețul acestuia.
Cum să utilizaţi acest manual
Ce este nou în această versiune?
Utilizarea PicoScope pentru prima dată
Versiunea de software: PicoScope R6.7.39 (Note de versiune)
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
2
2
Privire de ansamblu PicoScope 6
Privire de ansamblu PicoScope 6
PicoScope 6 este software-ul de la Pico Technology pentru osciloscoapele PC.
Performanţă mai mare
Viteze de captare mai ridicate, ceea ce facilitează observarea de semnale cu
variație rapidă
Prelucrare mai rapidă a datelor
Suport îmbunătățit pentru cele mai recente osciloscoape PicoScope USB
Utilizare îmbunătăţită şi aspect perfecționat
Reprezentări grafice și textuale mai clare
Informații la cursor şi mesaje de ajutor pentru a explica toate caracteristicile
Instrumente uşor de utilizat „indicați și faceți clic” pentru panoramare şi zoom
Caracteristici noi
psw.ro r32
Cea mai recentă tehnologie
Windows .NET, ne permite să
oferim actualizările mai rapid
Mai multe vizualizări ale
aceloraşi date, cu setări
individuale de zoom şi pan
pentru fiecare vizualizare
Administrator de sonde
personalizate pentru a vă
facilita utilizarea de sonde și
senzori proprii cu PicoScope
Condiţii de declanşare
avansată inclusiv cu impuls,
fereastră şi logică
Foaie de proprietăţi ce
afişează toate setările
Modul spectru cu un analizor
de spectru complet optimizat
Filtrarea trece jos pentru
fiecare canal
Canale matematice pentru a
crea funcţii matematice
pentru canalele de intrare
Forme de undă de referinţă
pentru stocarea unor copii de
canale de intrare
Creator de forme arbitrare de
undă pentru osciloscoapele
cu un generator de forme
arbitrare de undă încorporat
Mod rapid de declanşare
pentru a capta o succesiune
de forme de undă cu timpul
inactiv minim posibil
Integrare de Windows
Explorer pentru a afişa
fişierele tip imagini şi pentru
a le converti în alte formate
Opţiuni de linie de comandă
pentru conversia de fișiere
Prezentare funcție de zoom
pentru ajustarea rapidă a
zoom-ului pentru a afişa
orice parte a formei de undă
Decodare serială pentru
RS232, I2C şi alte formate, în
timp real
Testare de limită mască
pentru a arăta când un
semnal iese din limitele
stabilite
Navigator de buffer pentru
căutarea buffer-ului de formă
de undă
Alarme pentru a vă
semnaliza atunci când un
anumit eveniment are loc
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
3
3
Introducere
PicoScope 6 este o aplicație software completă pentru osciloscoapele Pico
Technology. Folosit împreună cu un dispozitiv hardware PicoScope, acesta creează un
analizor tip osciloscop şi spectral pe PC-ul dumneavoastră.
PicoScope 6 suportă dispozitivele enumerate în tabelul de caracteristici ale
dispozitivului. Rulează pe orice computer cu Windows XP SP3 până la Windows 8. (A
se vedea Cerinţe de sistem pentru recomandări suplimentare).
Cum să utilizaţi PicoScope 6
Noţiuni de bază: a se vedea folosind PicoScope pentru prima dată şi Caracteristici
ale software-ului PicoScope.
Pentru mai multe informaţii: consultaţi descrierile din Meniuri şi Bare de
instrumente, precum şi secțiunea Referinţe.
Pentru tutoriale pas cu pas, consultaţi secțiunea „Modalitatea de“.
3.1
Declaraţie legală
Acordarea licenţei. Materialele conţinute în această versiune dispun de licenţă și nu
sunt vândute. Pico Technology Limited („Pico“) acordă o licenţă persoanei care
instalează acest software, în condițiile enumerate mai jos.
Acces. Deţinătorul de licenţă este de acord să permită accesul la acest software doar
persoanelor care au fost informate cu privire la aceasta şi este de acord să respecte
aceste condiţii.
Utilizare. Software-ul în această versiune se va utiliza numai cu produse Pico sau cu
datele colectate utilizând produse Pico.
Drepturi de autor. Pico revendică drepturile de autor, şi îşi păstrează drepturile cu
privire la toate materialele (software, documente etc.) conţinute în această versiune.
Răspundere. Pico şi agenţii săi nu vor fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune,
subsecvente sau indirecte, legate de utilizarea de echipament sau software Pico
Technology, cu excepţia cazului în care acestea sunt excluse prin statut.
Conformitate cu scopul. Nu există două aplicații identice, deci Pico nu poate garanta
că echipamentul sau software-ul său este potrivit pentru o anumită aplicaţie. Prin
urmare, este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura că produsul este adecvat
pentru aplicația de utilizator respectivă.
Aplicații mission-critical. Deoarece software-ul se execută pe un computer care ar
putea executa și alte produse software, care ar putea influența funcționarea softwareului, această licenţă exclude în mod special utilizarea în cadrul aplicaţiilor „critice“, de
exemplu pentru sistemele de suport live.
Viruşi. Acest software a fost monitorizat în mod continuu în timpul producţiei cu
privire la prezența de viruși. Cu toate acestea, utilizatorul este responsabil de
verificarea software-ului cu privire la viruși, după ce acesta este instalat.
Suport. Nu există un software fără defecte, dar dacă sunteţi nemulţumit cu
performanţa acestui software, vă rugăm să contactaţi echipa noastră de suport tehnic.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
4
3.2
Introducere
Actualizări
Vă oferim actualizări în mod gratuit, de pe site-ul nostru la www.picotech.com. Ne
rezervăm dreptul de a solicita plata pentru actualizări sau înlocuiri trimise pe
suporturile mass-media.
3.3
Mărci comerciale
Windows este o marcă comercială înregistrată a companiei Microsoft Corporation. Pico
Technology, PicoScope şi PicoLog sunt mărci înregistrate la nivel internaţional.
3.4
3.5
Informaţii de contact
Adresa:
Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
ST. NEOTS
Cambridgeshire
PE19 8YP
Marea Britanie
Telefon:
Fax:
+44 (0) 1480 396395
+44 (0) 1480 396296
Ore de serviciu:
09:00-17:00 luni-vineri
E-mail - Biroul de suport
tehnic:
E-mail - Biroul de vânzări:
[email protected]
Site-ul web:
www.picotech.com
[email protected]
Cum să utilizaţi acest manual
Dacă folosiți un program de vizualizare PDF pentru a citi acest manual, puteţi răsfoi
paginile de manual, ca în cazul unei cărți, folosind butoanele Înapoi şi Înainte din
programul de vizualizare. Aceste butoane ar trebui să arate ca în exemplul următor:
sau
Înapoi
sau
Înainte
Puteţi, de asemenea, imprima întregul manual pentru lectura acestuia atunci când nu
sunteți la calculator. Identificați butonul Imprimare similar cu următorul:
Imprimare
Pentru o primă introducere privind software-ul PicoScope, vă sugerăm că începeți cu
aceste subiecte:
Utilizarea PicoScope pentru prima dată
Noțiuni de bază privind osciloscopul
Noțiuni de bază privind osciloscopul PC
Noțiuni de bază privind PicoScope
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
3.6
5
Cerinţe de sistem
Pentru a se asigura funcționarea corectă a software-ului PicoScope, trebuie să
dispuneți de un computer cu cerinţelele minime de sistem pentru a rula sistemul de
operare Windows, care trebuie să fie una din versiunile enumerate în tabelul următor.
Performanţa osciloscopului va fi mai bună cu un calculator mai puternic si care va
dispune de un procesor multi-core.
Element
Sistem de operare
Specificaţii minime
Specificaţii recomandate
Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
sau Windows 8
versiune de 32-bit sau 64-bit
Fără Windows RT
Procesor
300 MHz
1 GHz
Memorie
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
Port USB 2.0
Port USB 2.0
(osciloscoape USB 2.0)
Port USB 3.0
(osciloscoape USB 3.0)
Spaţiu liber pe disc*
Porturi
*
Software-ul PicoScope nu utilizează tot spațiul de disc specificat în tabel. Spaţiul
liber este necesar pentru a impune rularea eficientă a sistemului operativ Windows.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
6
4
Utilizarea PicoScope pentru prima dată
Utilizarea PicoScope pentru prima dată
Am proiectat PicoScope pentru a fi cât mai ușor posibil de utilizat, chiar şi pentru noii
utilizatori de osciloscoape. După ce aţi urmat paşii introductivi de mai jos, aveți șansa
de a deveni curând un expert în utilizarea software-ului PicoScope.
1.
2.
3.
4.
5.
Instalaţi software-ul. Încărcați CD-ROM-ul în dotare, apoi faceţi
clic pe link-ul „Instalează software“ şi urmați instrucțiunile de pe
ecran.
Conectați dispozitivul. Windows îl va recunoaşte şi pregăteşte
computerul pentru utilizare. Aşteptaţi până când Windows vă
spune că dispozitivul este pregătit pentru utilizare.
Faceţi clic pe noua pictogramă PicoScope de pe spaţiul de lucru
Windows.
PicoScope va detecta dispozitivul şi îl va pregăti pentru a afişa o
formă de undă. Butonul Start de culoare verde va fi evidențiat
pentru a indica că software-ul PicoScope este pregătit.
Conectați un semnal la unul dintre canalele de intrare a
dispozitivului şi observați prima formă de undă! Pentru a afla mai
multe despre utilizarea PicoScope, vă rugăm să citiţi PicoScope
Primer.
Probleme?
Ajutorul este la îndemână! Echipa noastră de asistenţă tehnică este întotdeauna gata
să răspundă la apelul dvs. telefonic în timpul orelor de serviciu (a se vedea Detalii de
contact). Înafara orelor noastre de lucru, puteți lăsa un mesaj pe forum-ul nostru de
suport sau ne puteți trimite un e-mail.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5
7
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și
cu osciloscopul
Acest capitol explică conceptele fundamentale de care trebuie să dispuneți înainte de a
lucra cu software-ul PicoScope. Cele mai multe dintre aceste idei vă vor fi cunoscute
dacă ați lucrat mai înainte cu un osciloscop. Puteţi sări peste secțiune Noțiuni de bază
privind osciloscopul şi să treceți direct la informaţii specifice privind software-ul
PicoScope. Dacă nu dispuneți de experiențe precedente, vă rugăm să citiți cel puțin
secțiunile Noțiuni de bază privind osciloscopul şi Noțiuni de bază privind software-ul
PicoScope.
5.1
Noțiuni de bază privind osciloscopul
Un osciloscop este un instrument de măsurare care afişează un grafic al tensiunii în
funcție de timp. De exemplu, imaginea de mai jos arată o afişare tipică pe un ecran de
osciloscop atunci când o tensiune variabilă este conectată la unul dintre canalele sale
de intrare.
Imaginile de pe osciloscop trebuie citite mereu de la stânga la dreapta. Caracteristica
tensiune-timp a semnalului este trasată ca o linie numită traseu. În acest exemplu,
traseul este de culoare albastră şi începe de la punctul A. Dacă observați partea din
stânga a acestui punct, veţi vedea numărul „0,0“ pe axa, tensiunii, care vă va indica
faptul că tensiunea este de 0,0 V (volţi). Dacă vă uitaţi mai jos de punctul A, veţi
vedea un alt număr „0,0“, de data aceasta pe axa timpului, care vă indică faptul că
timpul este în acest moment 0,0 ms (milisecunde).
La punctul B, cu 0,25 milisecunde mai târziu, tensiunea a crescut la un vârf pozitiv de
0,8 volţi. La punctul C, după 0,75 milisecunde de la punctul de pornire, tensiunea a
scăzut până la un vârf negativ de –0,8 volți. După 1 milisecundă, tensiunea a crescut
din nou până la 0,0 volţi şi un nou ciclu este pe cale să înceapă. Acest tip de semnal
este numit o undă sinusoidală şi este unul dintre o serie nelimitată de tipuri de semnal
pe care le veți întâlni.
Majoritatea osciloscoapelor vă permite să ajustaţi scalele verticale şi orizontale a
ecranului. Scala verticală este numită tensiune (în acest exemplu la cel puţin, deşi
sunt posibile și scale cu alte unităţi, cum ar fi miliamperi). Scala orizontală este
numită baza de timp şi se măsoară în unități de timp - în acest exemplu, miimi de
secundă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
8
5.2
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Noțiuni de bază privind osciloscopul PC
A osciloscop PC este un instrument de măsurare care constă dintr-un osciloscop
hardware şi un program de osciloscop ce rulează pe un PC. Osciloscoapele au fost
iniţial instrumente autonome fără abilități de prelucrare sau măsurare a semnalului şi
cu memorie de stocare disponibilă numai ca opțiune foarte scumpă. Osciloscoapele
mai recente au început să utilizeze noua tehnologie digitală pentru a introduce mai
multe funcții, dar au rămas instrumente extrem de specializate şi scumpe.
Osciloscoapele PC sunt ultimul pas în evoluţia de osciloscoape, combinând puterea
de măsurare a osciloscoapelor de la Pico Technology cu comoditatea PC-ului care se
află deja pe biroul dvs.
+
PC
5.3
=
osciloscop
Osciloscop PC
Noțiuni de bază privind PicoScope
PicoScope poate produce o afişare simplă, ca în exemplul inclus în secțiunea Noțiuni
de bază privind osciloscopul, dar prezintă, de asemenea, și multe caracteristici
avansate. Ecranul de mai jos arată fereastra PicoScope. Faceţi clic pe oricare dintre
etichetele subliniate pentru informații detaliate. A se vedea fereastra PicoScope pentru
o explicaţie a acestor concepte importante.
Notă: În fereastra principală PicoScope ar putea fi prezente alte butoane în funcţie de
capacităţile osciloscopului conectat şi de setările aplicate la programul PicoScope.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.3.1
9
Moduri de captare
PicoScope poate funcționa în trei moduri de captare: modul osciloscop, modul
spectru şi modul de persistenţă. Modul este selectat cu ajutorul butoanelor
specifice din Bara de instrumente de configurare a captării.
În modul osciloscop, PicoScope afişează o vizualizare de osciloscop principală, își
optimizează setările pentru utilizarea ca un osciloscop de PC şi vă permite să setaţi
direct timpul de captare. Puteţi afişa, de asemenea, una sau mai multe vizualizări
de spectru secundare.
În modul spectru, PicoScope afişează o vizualizare de spectru principală, își
optimizează setările pentru analiza spectrală şi vă permite să setaţi direct gama de
frecvenţe într-un mod similar cu un analizorul spectral dedicat. Puteţi afişa, de
asemenea, una sau mai multe vizualizări de osciloscop secundare.
În modul de persistenţă, PicoScope afişează o vizualizare de osciloscop unică,
modificată, în care formele de undă vechi rămân pe ecran în culori estompate în
timp ce formele de undă noi sunt desenate în culori mai luminoase. Vedeţi de
asemenea: Cum puteți găsi o distorsiune utilizând modul de persistenţă şi fereastra
de dialog Opțiuni de persistență.
Atunci când salvați setările şi formele de undă, PicoScope salvează doar datele pentru
modul care este în prezent în uz. Dacă doriţi să salvaţi setările pentru ambele moduri
de captare, atunci trebuie să comutați la alt mod şi să salvați din nou setările.
Vedeţi de asemenea: Cum lucrează modurile de captare cu vizualizările?
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
10
5.3.2
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Cum lucrează modurile de captare cu vizualizările?
Modul de captare informează PicoScope dacă sunteţi interesat în vizualizarea
formelor de undă (modul osciloscopului) sau grafice de frecvenţă (modul spectral).
Atunci când selectaţi un mod de captare, PicoScope stabileşte hardware-ul în mod
corespunzător şi apoi vă arată o vizualizare care se potriveşte cu modul de captare
(o vizualizare a osciloscopului dacă aţi selectat modul osciloscop sau modul
persistenţă sau o vizualizare spectrală dacă aţi selectat modul spectru). Restul din
această secţiune nu se aplică în modul persistenţă, care permite doar o singură
vizualizare.
După ce PicoScope-ul a afișat prima vizualizare, dacă doriţi, puteți adăuga mai multe
vizualizări de osciloscop sau spectru, indiferent de modul de captare în care se află.
Puteţi adăuga şi elimina cât mai multe vizualizări suplimentare doriţi, atâta timp cât
rămâne o vizualizare care se potriveşte cu modul de captare.
Exemple care arată cum să selectaţi modul de captare şi să deschideți vizualizări
suplimentare în PicoScope. Partea de sus: modul persistență (numai o singură
vizualizare). Partea centrală: modul osciloscop. Partea de jos: modul spectru.
Atunci când se utilizează un tip de vizualizare secundară (o vizualizare spectru în
modul osciloscop sau o vizualizare osciloscop în modul spectru), puteţi vedea datele
comprimate pe orizontală, mai degrabă decât afişate în mod clar ca în cazul unei
vizualizări primare. De obicei, acest lucru poate fi depășit prin utilizarea
instrumentelor de zoom.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.4
11
Fereastra PicoScope
Fereastra PicoScope prezintă un bloc de date captate de la dispozitiv. La prima
deschidere, fereastra principală PicoScope conţine o vizualizare osciloscop, dar puteţi
adăuga mai multe vizualizări făcând clic pe Adăugare vizualizare din meniul
Vizualizări. Ecranul de mai jos arată toate principalele caracteristici ale ferestrei
PicoScope. Faceţi clic pe etichete subliniate pentru mai multe informaţii.
Organizarea de vizualizări în cadrul ferestrei PicoScope
Dacă fereastra PicoScope conţine mai multe vizualizări, PicoScope le aranjează în
cadrul unei grile. Acest lucru este efectuat automat, dar poate fi modificat în funcție
de preferințe. Fiecare spaţiu dreptunghiular din grilă se numeşte o câmp de
reprezentare. Puteţi muta o vizualizare într-un câmp de reprezentare diferit prin
glisarea filei cu nume a acesteia (arată-mi), dar aceasta nu poate fi deplasată în afara
ferestrei PicoScope. Puteți, de asemenea, amplasa mai multe vizualizări într-un câmp
de reprezentare, glisând o vizualizare şi fixând-o peste alta.
Pentru mai multe opţiuni, faceţi clic dreapta pe o vizualizare pentru a trece în meniul
Vizualizare sau selectaţi Vizualizare din bara Meniu, apoi selectaţi una dintre
opţiunile de meniu pentru a aranja vizualizările în funcție de preferințe.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
12
5.5
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Vizualizarea osciloscop
O vizualizare osciloscop prezintă datele capturate de către osciloscop sub forma
unui grafic de amplitudine a semnalului în funcție de timp. (A se vedea Noțiuni de
bază privind osciloscopul pentru mai multe detalii privind aceste concepte). PicoScope
se deschide cu o singură vizualizare, dar puteţi adăuga mai multe vizualizări folosind
meniu vizualizare. Asemănătoare unui ecran de osciloscop convenţional, vizualizarea
osciloscop arată una sau mai multe forme de undă cu o axă de timp orizontală
comune, cu nivelul de semnal indicat pe una sau mai multe axe verticale. Fiecare
vizualizare poate avea tot atâtea forme de undă câte canale prezintă dispozitivul.
Faceţi clic pe una dintre etichetele de mai jos pentru a afla mai multe despre o
anumită caracteristică.
Vizualizările osciloscop sunt disponibile indiferent de modul care este activ - modul
osciloscop sau modul spectru.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.6
13
Vizualizarea MSO
Aplicabilitate:
numai pentru osciloscoapele cu semnal mixt (MSO)
Vizualizarea MSO afișează date mixte analogice şi digitale pe aceeaşi bază de timp.
Butonul Intrări digitale:
Activează și dezactivează vizualizarea digitală şi
deschide caseta de dialog Configurare digitală.
Vizualizarea analogică:
Afișează canalele analogice. Identică cu vizualizarea
osciloscop standard.
Vizualizarea digitală:
Afișează canalele și grupurile digitale. A se vedea
Vizualizarea digitală.
Separator:
Trageţi în sus şi în jos pentru a deplasa partiţia între
secţiunile analogice şi digitale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
14
5.6.1
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Vizualizarea digitală
Locaţie: Vizualizarea MSO
Nota 1: Puteți face clic dreapta pe Vizualizarea digitală pentru a obţine meniul
Context digital.
Nota 2: Dacă Vizualizarea digitală nu este vizibilă atunci când doriți, verificaţi că
(a) butonul Intrări digitale este activat şi (b) cel puţin un canal digital este selectat
pentru a fi afişat în caseta de dialog Configurare digitală.
psw.ro r32
Canal digital:
Sunt afişate în ordinea în care apar în caseta de dialog
Configurare digitală, unde acestea pot fi și redenumite.
Grup digital:
Grupurile sunt create şi denumite în caseta de dialog
Configurare digitală. Le puteţi extinde şi minimiza în
vizualizarea digitală folosind butoanele și .
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.6.2
15
Meniul Context digital
Locatie: faceţi clic dreapta pe vizualizare digitală
Vizualizare
subordonată:
Analogică: arată sau ascunde vizualizare osciloscop
analogică.
Digitală: arată sau ascunde vizualizare osciloscop
digitală.
De asemenea, disponibilă din Meniul vizualizări.
Format:
Formatul numeric în care valorile de grup sunt afişate
în vizualizare osciloscop digitală.
Extragere
grupuri:
În funcţie de valori: Extrage grupuri cu tranziţii
numai în cazul în care se schimbă valoarea:
În funcţie de timp: Extrage grupuri cu tranziţii
distanţate la intervale egale de timp, o dată pe
perioada de eșantionare. De obicei, va trebui să
măriţi imaginea pentru a vedea tranziţiile individuale:
În funcţie de nivel: Extrage grupuri ca nivele
analogice derivate din datele digitale:
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
16
5.7
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Vizualizarea în XY
În forma sa cea mai simplă, o vizualizare în XY prezintă un grafic al unui canal în
funcție de un alt canal. Modul XY este util pentru afişarea relațiilor de fază între
semnalele periodice (folosind figurile Lissajous) şi pentru reprezentarea grafică a
caracteristicilor I-V (curent-tensiune) pentru componentele electronice.
În exemplul de mai sus, două semnale periodice diferite au fost alimentare la două
canale de intrare. Curbura netedă de traseului ne spune că intrările sunt unde
sinusoidale sau similare cu acestea. Cele trei bucle de pe traseu ne arată că canalul B
are aproximativ de trei ori frecvenţa canalului A. Putem spune că raportul nu este
exact trei deoarece traseul se roteşte încet, deşi acest lucru nu se poate vedea în
această imagine statică. Deoarece o vizualizare în XY nu are nici o axă de timp, nu ne
spune nimic despre frecvenţele absolute ale semnalelor. Pentru a măsura frecvenţa,
avem nevoie să deschidem o vizualizare osciloscop.
Cum să creaţi o vizualizare în XY
Există două moduri de a crea o vizualizare în XY.
Utilizați comanda Adăugare vizualizare > XY din Meniul vizualizări. Aceasta va
adăuga o nouă vizualizare în XY la fereastra PicoScope fără a modifica vizualizarea/
vizualizările originală/e osciloscop sau spectru. Se vor alege automat două cele mai
potrivite canale pentru a plasa pe axele X şi Y. Opţional, puteţi modifica atribuirea
de canal de axa X axa folosind comanda Axa X (a se vedea mai jos).
Utilizați comanda Axa X din Meniul vizualizări. Aceasta transformă vizualizarea
curentă n vizualizare în XY. Se mențin axele Y existente şi vă permite să alegeţi
orice canal disponibil pentru axa X. Cu această metodă, puteţi atribui axei X chiar și
un canal matematic sau o formă de undă de referință.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.8
17
Indicator de declanșare
Indicatorul de declanşare prezintă nivelul şi temporizarea de la punctul de
declanşare.
Înălţimea indicatorului pe axa verticală indică nivelul la care declanşarea este stabilită,
iar poziţia pe axa timpului arată ora la care aceasta se produce.
Puteţi deplasa indicatorul de declanşare prin glisarea acesteia cu ajutorul mouse-ului
sau, pentru un control mai precis, folosind butoanele de pe bara de instrumente
Declanşare.
Alte forme ale indicatorului de declanşare
În cazul în care vizualizarea osciloscop este mărită şi deplasată astfel încât punctul de
declanşare este înafara ecranului, indicatorul de declanşare off-screen (de mai sus)
apare la partea de reticul pentru a indica nivelul de declanşare.
În modul de întârziere la post-declanşare, indicatorul de declanşare este înlocuit
temporar de săgeata post-declanşare în timp ce ajustați întârzierea postdeclanşare.
Atunci când unele tipuri de declanşare avansată sunt în uz, indicatorul de declanşare
se schimbă într-un indicator de fereastră, care prezintă pragurilor superioare și
inferioare de declanşare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea pe Ora de declanşare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
18
5.9
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Săgeata post-declanşare
Săgeata post-declanșare este o formă modificată a indicatorului de declanşare care
apare temporar pe o vizualizare osciloscop în timp ce configurați o întârziere de postdeclanşare sau deplasaţi indicatorul de declanşare după configurarea unei întârzieri de
post-declanşare. (Ce este o întârziere de post-declanşare?)
Capătul din stânga al săgeții indică punctul de declanşare
şi este aliniat cu valoarea zero pe axa timpului. Dacă
valoarea zero pe axa timpului se află în afara vizualizării
osciloscop, atunci capătul din stânga al săgeții postdeclanşare apare ca mai jos:
Capătul din dreapta a săgeții (care înlocuiește temporar indicatorul de declanşare)
indică punctul de referință de declanşare.
Utilizaţi butoanele de pe bara de instrumente Declanşare pentru a configura o
întârziere de post-declanşare.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.10
19
Vizualizarea spectru
O vizualizare spectru este o vizualizare a datelor de la un dispozitiv. Un spectru este
o diagramă a nivelului de semnal pe o axă verticală în funcție de frecvenţă pe axa
orizontală. PicoScope se deschide cu o vizualizare osciloscop, dar puteţi adăuga și o
vizualizare spectru folosind meniul vizualizări. Asemănătoare cu ecranul unui analizor
de spectru convenţional, o vizualizare spectrală vă arată unul sau mai multe spectre
cu o axă de frecvenţă comună. Fiecare vizualizare poate avea tot atâtea spectre câte
canale prezintă dispozitivul. Faceţi clic pe una dintre etichetele de mai jos pentru a
afla mai multe despre o anumită caracteristică.
Spre deosebire de vizualizarea osciloscop, în vizualizarea spectru, datele nu sunt
retezate la limitele intervalului afişat pe axa verticală, astfel încât puteţi aplica funcția
de scalare a axei sau de offset pentru a vedea mai multe date. Etichetele axei
verticale nu sunt furnizate pentru datele din afara intervalului ce este considerat „util”,
dar riglele vor funcţiona în continuare în afara acestui interval.
Vizualizările spectru sunt disponibile indiferent de modul care este activ - Modul
osciloscop sau Modul spectru.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi: Modalitatea de configurare a vizualizării
spectru şi caseta de dialog Opțiuni spectru.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
20
5.11
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Modul de persistenţă
Modul de persistenţă suprapune mai multe forme de undă pe aceeaşi vizualizare, cu
date mai frecvente sau forme de undă mai noi desenate în culori mai luminoase decât
cele mai vechi. Acest lucru este util pentru detectarea de distorsiuni, atunci când doriți
să vedeți un eveniment rar ascuns într-o serie de evenimente normale repetate.
Activați modul de persistenţă făcând clic pe butonul Modul de persistenţă
de
pe bara de instrumente Configurare captare. Cu Opţiunile de persistenţă setate la
valorile lor implicite, ecranul va arată în mod similar cu următorul exemplu:
Culorile indică frecvenţa de date. Roşu este utilizat pentru cea mai mare frecvenţă de
date, galben pentru frecvenţe intermediare şi albastru pentru datele mai puţin
frecvente. În exemplul de mai sus, forma de undă se găsește majoritatea timpului în
regiunea roşie, dar zgomotul o obligă să pătrundă ocazional în regiunile albastră şi
galbenă. Acestea sunt culorile setate în mod implicit, dar puteţi să le schimbați
folosind caseta de dialog Opțiuni de persistenţă.
Acest exemplu arată modul de persistenţă în forma sa cea mai simplă. A se vedea
caseta de dialog Opțiuni de persistenţă pentru a cunoaște modalități de modificare
a afişării adecvate pentru aplicația dvs. şi Modalitatea de individuare a unei distorsiuni
utilizând modul de persistenţă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.12
21
Tabel de măsurători
Un tabel de măsurători afişează rezultatele măsurătorilor automate. Fiecare
vizualizare poate avea propriul său tabel şi puteţi adăuga, şterge sau edita
măsurătorile din acest tabel.
Coloanele tabelului de măsurători
Denumire Denumirea măsurătorii selectate în caseta de dialog Adăugare
măsurare sau Editare măsurare. Litera „F“ după denumire indică
faptul că statisticile pentru această măsurătoare sunt filtrate.
Domeniu
Secţiunea din formele de undă sau spectru pe care doriţi să o măsuraţi.
În mod implicit aceasta este „Traseu întreg“.
Valoare
Valoarea activă de măsurare, din ultima captare
Min
Valoarea minimă de măsurare de la începutul măsurătorii
Max
Valoarea maximă de măsurare de la începutul măsurătorii
Medie
Media aritmetică a măsurătorilor din ultimele n captări, unde n este
setat în pagina Generale din caseta de dialog Preferinţe.
σ
Abaterea standard a măsurătorilor din ultimele n captări, unde n este
setat în pagina Generale din caseta de dialog Preferinţe.
Număr de
captare
Numărul de capturi folosite pentru a crea statisticile de mai sus. Acesta
pornește de la 0 la activarea de declanşare şi ajunge până la numărul
de capturi specificate în pagina Generale din caseta de dialog Preferinţe.
Pentru a adăuga, edita sau şterge măsurători
A se vedea: Bara de instrumente Măsurători.
Pentru a modifica lăţimea unei coloane de măsurare
Verificați că opțiunea Coloană cu lățime automată nu este
activată în meniu Măsurători. Dacă este necesar, faceţi clic pe
opţiune pentru a o dezactiva. Apoi glisaţi separatorul vertical
dintre titlurile de coloană pentru a redimensiona coloane, așa
cum se arată.
Pentru a schimba rata de actualizare a statisticilor
Statisticile (Min, Max, Medie, Abatere standard) sunt bazate pe numărul de capturi
indicat în coloana Număr de capturi. Puteţi schimba numărul de capturi maxim
folosind comanda Dimensiune captare în pagina Generale din caseta de dialog
Preferinţe.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
22
5.13
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Informații la poziția cursor
Opțiunea Informații poziție cursor este o casetă care afişează valorile axei
orizontale și verticale la poziția de cursor a mouse-ului. Apare temporar atunci când
faceţi clic pe fundalul unei vizualizări.
Informații poziție cursor într-o vizualizare
osciloscop
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.14
23
Rigle de semnal
Riglele de semnal (uneori numite cursoare) vă ajută să măsurați nivelurile de
semnal absolut şi relativ pe o vizualizare osciloscop, XY sau spectru.
În vizualizarea osciloscop de mai sus, cele două pătrate colorate în stânga axei
verticale reprezintă ghidajele de tragere ale riglei pentru canalul A. Trageţi unul
dintre acestea în jos față de poziţia sa de repaus în colţul din stânga sus şi o riglă de
semnal (o linie punctată orizontală) se va extinde pornind de la acesta.
Ori de câte ori una sau mai multe rigle de semnal este în uz, va apare legenda de
riglă. Aceasta este un tabel indicând toate valorile riglei de semnal. Dacă aţi închis
legenda de riglă folosind butonul Închide, toate riglele vor fi şterse.
Riglele de semnal funcționează, de asemenea, și în vizualizările spectru şi XY.
Informații despre riglă
Atunci când deplasaţi indicatorul mouse-ului peste una dintre rigle, PicoScope
afişează Informații cu numărul de riglă şi nivelul de semnal a riglei. Puteţi vedea un
exemplu în imaginea de mai sus.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
24
5.15
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Rigle de timp
Riglele de timp măsoară timpul pe o vizualizare osciloscop sau frecvenţa pe o
vizualizare spectru.
În vizualizarea osciloscop de mai sus, cele două pătrate albe pe axa timpului sunt
ghidajele riglei de timp. Atunci când glisaţi din colţul din stânga spre dreapta, apar
liniile întrerupte verticale denumit rigle timp. Riglele funcţionează în acelaşi mod și
pe o vizualizare spectru, dar legenda de riglă va arăta poziţiile lor orizontală în unități
de frecvenţă, și nu în unități de timp.
Informații despre riglă
Atunci când deplasaţi indicatorul mouse-ului peste una dintre rigle, PicoScope afişează
Informații cu numărul de riglă şi valoarea de timp a riglei.
Legenda de riglă
Tabelul din partea de sus a ecranului reprezintă legenda de riglă. În acest exemplu,
tabelul arată că rigla de timp 1 este la 148,0 microsecunde, rigla de timp 2 este la
349,0 microsecunde şi diferenţa dintre ele este de 201,0 microsecunde. Făcând clic pe
butonul Închide de pe legenda de riglă, se vor șterge de asemenea toate riglele.
Legenda de frecvență
Legenda de frecvență în colţul din dreapta jos a vizualizării osciloscop arată 1 / ,
unde este diferenţa dintre cele două rigle de timp. Precizia acestui calcul depinde de
precizia cu care ați poziţionat riglele. Pentru o mai mare precizie cu semnale periodice,
utilizaţi funcția măsurarea de frecvenţă integrată în PicoScope.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.16
25
Legenda de riglă
Legenda de riglă este o casetă care afişează poziţiile tuturor riglelor pe care le-aţi
amplasat pe vizualizare. Aceasta apare automat ori de câte ori poziţionaţi o riglă pe
vizualizare:
Editare
Puteți regla poziţia unei rigle prin editarea oricărei valori din primele două coloane.
Pentru a insera un simbol grec µ ( micro, ceea ce înseamnă o milionime sau x 10-6),
tastaţi litera „u“.
Rigle de urmărire
Atunci când două rigle au fost poziţionate pe un singur canal, butonul de blocare
apare alături de rigla indicată în legenda de riglă. Făcând clic pe acest buton
determină ghidarea reciprocă a celor două rigle: glisarea uneia impune ca cealaltă să
o urmărească, menţinându-se o separare fixă. Butonul se schimbă în atunci când
riglele sunt blocate.
SFAT: Pentru a configura o pereche rigle de urmărire cu o distanță cunoscută între
ele, mai întâi faceţi clic pe butonul de blocare, apoi editaţi cele două valori în
legenda de riglă, astfel încât riglele sunt separate la distanța dorită.
A se vedea de asemenea: legenda de frecvență.
5.17
Legenda de frecvență
Legenda de frecvență apare atunci când aţi plasat două rigle de timp pe o
vizualizare osciloscop. Aceasta arată 1/ în hertz (unitatea de frecvenţă din SI, egală
cu numărul de cicluri pe secundă), în cazul în care este diferenţa de timp între două
rigle. Puteţi utiliza acest parametru pentru a estima frecvenţa unei forme de undă
periodice, dar veţi obţine rezultate mai precise prin crearea unei măsurări de frecvenţă
folosind butonul Adaugă măsurători de pe bara de instrumente Măsurători.
Pentru frecvenţe de până la 1,666 kHz, legenda de frecvență poate, de asemenea,
arăta frecvenţa în RPM (rotaţii pe minut). Afişajul RPM poate fi activat sau dezactivat
în caseta de dialog Preferinţe > Opțiuni.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
26
5.18
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Foaia de proprietăţi
Locaţie:
Vizualizări > Afișare proprietăți
Scop:
afişează un rezumat a setărilor care sunt utilizate de PicoScope 6
Foaie de proprietăţi apare în partea dreaptă a ferestrei PicoScope.
Nr. de eșantioane. Numărul de
eșantioane capturate. Acesta poate fi
mai mic decât numărul solicitat în
comanda Nr. maxim de eșantioane. Un
număr în paranteze este numărul de
eșantioane interpolate dacă funcția de
interpolare este activată.
Fereastră. Funcția fereastră aplicată
datelor înainte de calcularea
spectrului. Aceasta este selectată în
caseta de dialog Opțiuni spectru.
Poarta de timp. Numărul de
eșantioane pe care le utilizează
PicoScope pentru a calcula un spectru
este egal cu de două ori numărul de
bini. Acest număr de eșantioane este
exprimat ca un interval de timp numit
poarta de timp. Se măsoară de la
începutul procesului de captare.
Îmbunătăţire rezoluţie. Numărul de
biţi, inclusiv îmbunătățirea rezoluției
sunt selectate în caseta de dialog
Opţiuni canal.
Rrezoluţie efectivă (aceasta se
aplică numai pentru osciloscoapele
cu rezoluţie flexibilă). PicoScope
încearcă să utilizeze valoarea
specificată de comanda rezoluţie
hardware în bara de instrumente
Configurare captare, dar pentru
anumite intervale de tensiune,
hardware-ul oferă o rezoluţie efectivă
mai mică. Rezoluţiile disponibile sunt
specificate în fişa de date a
osciloscopului.
Indice de captare. Numărul de forme
de unda ce sunt capturat pe secundă.
Indicat doar în modul de persistenţă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.19
27
Sonde personalizate
O sondă este orice traductor, dispozitiv de măsurare sau alt accesoriu pe care îl
conectaţi la un canal de intrare al dispozitivului utilizat. PicoScope dispune de o
bibliotecă cu tipuri comune de sondă, cum ar fi sondele de tensiune x1 şi x10 utilizate
cu majoritatea osciloscoapelor, dar dacă sonda dumneavoastră nu este inclusă în
această listă puteţi utiliza caseta de dialog Sonde personalizate pentru a defini o nouă
sondă. Sondele personalizate pot avea orice interval de tensiune inclus în capacitățile
osciloscopului, afişajul în orice unităţi şi au caracteristici liniare sau neliniare.
Definițiile sondei personalizate sunt deosebit de utile atunci când doriţi să afişați
ieșirea sondei în alte unități decât volţi sau dacă doriți să aplicați corecții liniare sau
neliniare datelor.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
28
5.20
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Canale matematice
Un canal matematic este o funcţie matematică cu unul sau mai multe semnale de
intrare. Această funcție poate fi fie funcția simplă „Inversa A“, care înlocuiește
butonul Funcția inversă de pe un osciloscop convenţional sau o funcţie complexă pe
care va trebui să o definiţi. Aceasta poate fi afişată într-o vizualizare osciloscop, XY
sau spectru în același mod ca un semnal de intrare, şi precum un semnal de intrare
are propria axă de măsurare, scalare şi buton de offset şi culoare. PicoScope 6 are un
set de canale matematice integrate pentru funcţiile cele mai importante, inclusiv “A
+B“ (suma dintre canalele A şi B) şi “A-B“ (diferenţa între canalele A şi B). De
asemenea, puteţi defini propriile funcții folosind editorul de ecuaţii sau puteți încărca
canalele matematice predefinite din fişiere.
Imaginea de mai jos este un ghid n trei pași referitor la modul de utilizare a canalelor
matematice:
1. Comanda Instrumente > Canale matematice. Faceţi clic pentru a deschide
caseta de dialog Canale matematice, indicată la dreapta sus în imaginea de mai
sus.
2. Caseta de dialog Canale matematice. Aceasta enumeră toate canalele
matematice disponibile. În exemplul de mai sus, sunt enumerate numai funcţii
predefinite.
3. Canal matematic. După activare, un canal matematice apare în vizualizarea
osciloscop sau spectru selectată. Puteți schimba scala şi offset-ul așa cum procedați
cu orice alt canal. În exemplul de mai sus, noul canal matematic (de jos) este
definit ca diferența A-B, dintre canalele de intrare A (sus) şi B (mijloc).
Ocazional, s-ar putea să observați un simbol de avertizare intermitent -în
partea de jos a axei de canal matematic. Acest lucru înseamnă că canalul nu poate
fi afișat deoarece lipsește o sursă de intrare. De exemplu, acest lucru se întâmplă
dacă activaţi funcția A + B în timp ce canalul B este setat în poziția Off.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.21
29
Forme de unde de referinţă
O formă de undă de referință este o copie stocată a unui semnal de intrare. Puteţi
crea o formă de undă de referință făcând clic pe vizualizare, selectând comanda
Forme de undă de referinţă și selectând canalul pentru copiere. Acestea pot fi
afişate într-o vizualizare spectru sau de osciloscop în același mod ca un semnal de
intrare, şi precum un semnal de intrare are propria axă de măsurare, scalare şi buton
de offset şi culoare.
Pentru mai multe comenzi referitoare la formele de undă de referinţă, utilizaţi caseta
de dialog Formele de undă de referinţă aşa cum se arată mai jos.
1. Butonul Forme de undă de referinţă. Faceţi clic pe acesta pentru a deschide
caseta de dialog Forme de undă de referinţă, indicată la dreapta în imaginea
de mai sus.
2. Caseta de dialog Forme de undă de referinţă. Aceasta enumeră toate canale de
intrare şi formele de undă de referinţă disponibile. În exemplul de mai sus, canalele
de intrare A şi B sunt active, deci ele apar în secțiunea Disponibile. La început,
secțiunea Bibliotecă este goală.
3. Butonul Duplicare. Atunci când selectaţi un canal de intrare sau o formă de undă
de referinţă şi faceţi clic pe acest buton, elementul selectat este copiat în secțiunea
Bibliotecă.
4. Secţiunea Bibliotecă. Aceasta afișează toate formele de undă de referinţă
disponibile. Fiecare dintre acestea are o casetă de selectare care controlează dacă
forma de undă apare sau nu pe ecran.
5. Forme de undă de referinţă. După activare, o formă de undă de referință apare
în vizualizarea osciloscop sau spectru selectată. Puteți schimba scala şi offset-ul ca
cu orice alt canal. În exemplul de mai sus, noua formă de undă de referinţă (de jos)
este o copie a canalului A.
6. Buton de comandă axă. Deschide o casetă de dialog de scalare a axei care vă
permite să ajustaţi scara, offset-ul şi întârzierea pentru această undă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
30
5.22
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Decodare serială
Puteți utiliza PicoScope pentru a decoda datele de la o magistrală serială, cum ar fi I2C
sau magistrala CAN. Spre deosebire de un analizor de magistrală convenţional,
PicoScope vă permite să vedeţi forma de undă electrică de înaltă rezoluţie în acelaşi
timp cu datele. Datele sunt integrate în vizualizarea osciloscop, astfel încât nu este
nevoie să vă obișnuiți cu un nou layout de ecran.
Cum se utilizează Decodarea serială
1. Selectaţi comanda de meniu Instrumente > Decodare serială.
2. Completați caseta de dialog Decodare serială.
3. Selectaţi pentru a afişa datele în Vizualizare, În fereastră sau ambele.
4. Puteți decoda simultan multiple canale în formate diferite. Utilizați fila Decodare
mai jos de tabelul de date „În fereastră“ (indicată în imaginea de mai sus) pentru a
selecta care canal de date se va afişa în tabel.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.23
31
Testare de limită mască
Testarea de limită mască este o caracteristică care vă informează atunci când o
formă de undă sau un spectru trece înafara unei zone specificate, denumită mască,
desenată pe vizualizarea osciloscop sau pe vizualizarea spectru. PicoScope poate
desena masca automat trasând o formă de undă captată sau o puteţi trasa manual.
Testarea de limită mască este utilă pentru determinarea de erori recurente în timpul
procesului de depanare şi pentru a găsi unitățile defecte în timpul testelor de
producție.
Pentru început, treceți la meniul principal PicoScope şi selectaţi Instrumente >
Măști > Adaugă măşti. Această opțiune deschide fereastra de dialog Biblioteca
de mască. După ce ați selectat, încărcat sau creat o mască, vizualizarea osciloscop va
apărea după cum urmează:
(A) Masca
Indică zona permisă (în alb) şi zona nepermisă (în albastru). Faceți
clic dreapta pe zona de masca şi selectați comanda Editare mască
pentru a accede la fereastra de dialog Editare mască. Puteţi
schimba culorile măștii cu ajutorul casetei de dialog Instrumente
> Preferinţe > Culori; puteți adăuga, elimina şi salva măşti
folosind meniul Măşti meniu şi puteți ascunde şi afişa măşti
folosind meniul Vizualizări > Măști.
(B) Forme de
undă nereușite
În cazul în care forma de undă pătrunde în zona nepermisă,
aceasta este considerată ca nereușită. Partea formei de undă care
a cauzat nereușita este evidenţiată şi persistă pe ecran până când
se repornește captarea.
(C) Tabel de
măsurători
Numărul de nereușite de la începutul procesului de înregistrare
curent este indicat în Tabelul de măsurători. Aveţi posibilitatea
să ștergeți numărul de nereușite şi să reporniți captare folosind
butonul Start/Stop. Tabelul de măsurări poate afişa alte
măsurători în acelaşi timp cu numărul de nereușite ale măștii.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
32
5.24
Bazele de lucru cu software-ul PicoScope și cu osciloscopul
Alarme
Alarmele sunt acţiuni, cu care PicoScope poate fi programat pentru a executa la
apariția unor anumite evenimente. Utilizați comanda Instrumente > Alarme pentru
a deschide Fereastra de dialog Alarme, care configureazã această funcţie.
Evenimentele care pot declanşa o alarmă sunt:
Captare - atunci când osciloscopul a capturat o formă de undă completă sau un bloc
cu forme de undă.
Buffer complet - atunci când buffer-ul formei de undă devine complet.
Eșuare mască (măști) - atunci când o formă de undă nu reuşeşte o testare de limită
mască.
Acţiunile care pot fi executate de PicoScope sunt:
Sunet
Redare sunet
Oprire captare
Repornire captare
Rulare executabil
Salvare buffer curent
Salvare toți bufferii
Pentru mai multe detalii a se vedea fereastra de dialog Alarme.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
5.25
33
Navigator de buffer
Buffer-ul forme de undă PicoScope poate stoca până la 10.000 forme de undă, în
funcţie de cantitatea de memorie disponibilă în osciloscop. Opțiunea Navigator de
buffer vă ajută să defilați rapid prin buffer pentru a găsi forma de undă dorită.
Pentru a începe, faceţi clic pe butonul Navigator de buffer
din bara de
instrumente Navigație buffer. Acesta deschide fereastra Navigator de buffer:
Faceţi clic pe oricare dintre formele de undă vizibile pentru a o aduce în partea din
faţă a navigatorului pentru o observare mai atentă sau folosiți comenzile:
Bufferi ce pot fi
arătați
Start:
Înapoi:
Mărire:
Micșorare:
Înainte:
Ultima:
Dacă la unul dintre canale este aplicată o mască, atunci puteţi
selecta canalul din această listă. Navigatorul de buffer va
arată numai formele de undă pentru care testarea de mască a
eșuat pe acel canal.
Defilaţi la forma de undă număru 1.
Defilaţi la următoarea undă din stânga.
Modificați scara formelor de undă în vizualizarea Navigator de
buffer. Există trei niveluri de zoom:
Mare: vizualizarea implicită. O formă de undă umple înălţimea
ferestrei.
Mediu: o formă de undă de dimensiune mijlocie deasupra unui
rând a formelor de undă mici.
Mică: o grilă de forme de undă mici. Faceţi clic pe rândul de sus
sau de jos a imaginilor pentru a defila grila în sus sau în jos.
Defilaţi la următoarea formă de undă din stânga.
Defilați ultima formă de undă în buffer. (Numărul de forme de
undă depinde de setările din Instrumente > Preferinţe >
Generale > Forme de undă maxime şi tipul de osciloscop
conectat).
Faceţi clic oriunde în fereastra principală PicoScope pentru a închide fereastra
Navigator de buffer.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
34
6
Meniuri
Meniuri
Comanda Meniuri este cel mai rapid mod de a ajunge la principalele caracteristici
PicoScope. Bara Meniu este întotdeauna prezentă în partea de sus a ferestrei
principale PicoScope, chiar sub bara de titlu a ferestrei. Faceţi clic pe oricare dintre
elementele de meniu sau apăsaţi tasta Alt şi apoi navigaţi la meniu folosind tasta
săgeată sau apăsaţi tasta Alt urmată de litera subliniată într-unul din articolele de
meniu.
Lista de elemente în bara de meniu poate varia în funcție de ferestrele deschise în
PicoScope.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.1
35
Meniul Fişier
Locaţie:
Bara de meniu > Fișier
Scop:
oferă acces la operaţiuni de intrare și ieșire
Conectarea dispozitivului. Această comandă va apărea numai atunci când
nu există niciun dispozitiv conectat. Se deschide caseta de dialog Conectarea
dispozitivului, care vă permite să selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl
folosiţi.
Deschidere. Vă permite să selectaţi fişierul pe care doriţi să îl deschideţi.
PicoScope poate deschide fișiere .psdata şi .psd, care conţin date de forme
de undă şi setări de dispozitiv, precum şi fișiere .pssettings şi .pss, care
conţin numai setări de dispozitiv. Puteţi crea propriile fişiere folosind
comenzile Salvare şi Salvare ca..., descrise mai jos. Dacă fişierul a fost
salvat utilizând un dispozitiv diferit de cel care este conectat în prezent,
PicoScope poate necesita să modifice setările salvate pentru a se potrivi cu
dispozitivul prezent.
Sugestie: Utilizați tastele Page Up şi Page Down pentru a parcurge toate
fişierele de forme de undă ce se găsesc în acelaşi director.
Salvare toate formele de undă. Salvează toate formele de undă folosind
numele de fişier din bara de titlu.
Salvare toate formele de undă ca. Se deschide caseta de dialog Salvare
ca, care vă permite să salvaţi setări, forme de undă, sonde personalizate și
canale matematice pentru toate vizualizările, în diverse formate. Vor fi
salvate numai formele de undă pentru modul în prezent în uz (Modul
osciloscop sau Modul spectru).
Salvare formă de undă curentă ca. Se deschide caseta de dialog Salvare
ca, care vă permite să salvaţi setări, forme de undă, sonde personalizate și
canale matematice pentru toate vizualizările, în diverse formate. Vor fi
salvate numai formele de undă pentru modul în prezent în uz (Modul
osciloscop sau Modul spectru).
În modul de persistenţă, această comandă este numită Salvare persistenţa
ca şi comanda va salva doar datele pentru acest mod.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
36
Meniuri
Setări de pornire. se deschide Setări de pornire.
Imprimare previzualizare. Se deschide fereastra Imprimare
previzualizare, care vă permite să vedeţi cum va fi imprimat spațiul de
lucru atunci când selectaţi comanda Imprimare.
Imprimare. Deschide o casetă de dialog standard de imprimare Windows,
care vă permite să alegeţi o imprimantă, să setaţi opţiunile de imprimare şi
apoi să imprimați vizualizarea selectată.
Fişiere recente. O listă de fişiere recent deschise sau salvate. Această listă
este compilată automat, dar aveţi posibilitatea să debifaţi opțiunile folosind
pagina Fişiere din caseta de dialog Preferinţe.
Ieşire. Închideți PicoScope fără salvarea datelor.
6.1.1
psw.ro r32
Caseta de dialog Salvare ca
Locaţie:
Fişier > Salvare toate formele de undă ca sau Salvare formă de
undă curentă ca
Scop:
vă permite să salvaţi formele de undă şi setările (inclusiv sondele
personalizate şi canalele matematice active) într-un fişier de formate
diverse
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
37
Tastaţi numele fişierului ales în caseta nume de fişier, şi apoi selectaţi un format de
fişier în caseta Salvare ca tip. Puteţi salva datele în următoarele formate:
Fişiere de date (.psdata)
Stochează formele de undă și setările de la
dispozitivul osciloscopic în uz. Pot fi deschise
pe orice computer care rulează PicoScope.
Fișiere de setări (.pssettings)
Stochează toate setările (dar nu formele de
undă) de la dispozitivul osciloscopic în uz. Pot
fi deschise pe orice computer care rulează
PicoScope.
Fișiere CSV (cu separator virgulă)
(.csv)
Stochează formele de undă ca un fişier text
cu valori separate prin virgulă. Acest format
este potrivit pentru importul în foi de calcul,
cum ar fi Microsoft Excel. Prima valoare pe
fiecare linie este timbrul de timp, şi aceasta
este urmată de o singură valoare pentru
fiecare canal activ, inclusiv canale
matematice afişate curent. (Detalii)
Fișiere text (cu separator Tab) (.txt)Stochează formele de undă ca un fişier text
cu valori separate prin tab. Valorile sunt
aceleaşi ca şi cele din formatul CSV. (Detalii)
Imagini bitmap (.bmp)
Stochează o imagine de forme de undă,
reticul şi rigle în format Windows BMP.
Imaginea are o lățime de 800 pixeli și o
înălțime de 600 pixeli, 16 milioane de culori
şi este necomprimată. Fişierele BMP sunt
potrivite pentru importul în programe de
tehnoredactare Windows.
Imagini GIF (.gif)
Stochează formele de undă, reticulul şi riglele
în formatul Compuserve GIF. Imaginea are o
lățime de 800 pixeli o înălțime de 600 pixeli,
256 de culori şi este comprimată. Fişierele
GIF sunt larg folosite pentru a ilustra pagini
web.
Imagine GIF animată (*.gif)
Creează o imagine animată GIF care afişează
în ordine toate formele de undă din buffer.
Fiecare formă de undă este formatată în
formatul GIF descris mai sus.
Imagini PNG (.png)
Stochează graficulul, riglele şi formele de
undă în formatul PNG. Imaginea are o lățime
de 800 pixeli și o înălțime de 600 pixeli,
16 milioane de culori şi este necomprimată.
Fișiere MATLAB 4 (.mat)
Stochează datele de formă de undă în
formatul MATLAB 4.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
38
6.1.1.1
Meniuri
Formate de fişiere pentru datele exportate
PicoScope 6 poate exporta datele în format text sau binar:
Formate de fişiere de text
Uşor de citit fără instrumente speciale
Pot fi importate în aplicaţii de calcul standard
Fişierele sunt foarte mari în cazul în care există multe eșantioane în date (astfel
încât fişierele sunt limitate la valori de circa 1 milion per canal)
Detalii privind formatul de fișier tip text
Format de fișier binar
Fişierele rămân de dimensiuni relativ mici şi chiar pot fi comprimate în anumite
situaţii (aceasta înseamnă că cantitatea de date salvate este nelimitată)
Fie este necesară o aplicaţie specială pentru a citi fişiere sau utilizatorul trebuie să
scrie un program pentru a citi datele din fișier
În cazul în care trebuie să salvați mai mult de 64 K valori pe canal, atunci trebuie să
utilizaţi un format de fişier binar, cum ar fi formatul de fișier MAT MATLAB®.
Detalii privind formatul de fișier tip binar
Tipurile de date pentru stocarea de date PicoScope 6
Indiferent dacă tipurile de date care au fost încărcate de la un fişier binar sau de la un
fişier tip text, vă recomandăm următoarele formate de date pentru stocarea valorilor
încărcate dintr-un fişier de date PicoScope 6:
pentru eşantionul de date (cum ar fi tensiuni) ar trebui să utilizaţi tipuri de date de
precizie unică pe 32 de biți în virgulă mobilă.
valorile de timp ar trebui să utilizeze tipuri de date de precizie dublă pe 64 de biți
în virgulă mobilă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.1.1.1.1
39
Formate de text
Fișierele format tip text exportate de PicoScope 6 sunt codate implicit în formatul UTF8. Acesta este un format popular, care este capabil de a reprezenta o gamă foarte
mare de caractere, păstrând încă compatibilitatea cu setul de caractere ASCII, dacă în
fișier sunt folosite numai caractere standard vest europene și numere.
CSV (valori separate prin virgulă)
Fişiere CSV stochează datele în formatul următor:
timp, canal A, canal B
(µs), (V), (V)
-500,004, 5,511, 1,215
-500,002, 4,724, 2,130
-500, 5,552, 2,212
…
Există o virgulă după fiecare valoare pe o linie pentru a reprezenta o coloană de date
şi un sfârșit de rând la capătul liniei pentru a reprezenta un nou rând de date. Limita
de 1 milion de valori pe canal previne crearea de fișiere excesiv de mari.
Notă. Fişiere CSV nu sunt cea mai bună alegere, dacă lucraţi într-o limbă care
utilizează caractere cu virgulă ca punctul zecimal. În locul acestuia, încercaţi să
utilizaţi formatul delimitat de tabulatori, care funcţionează aproape la fel.
Cu delimitare de tabulatori
Fişiere CSV cu delimitare de tabulatori stochează datele în formatul următor:
Timp
(µs)
500,004
-500,002
-500
…
Canal A
(V)
5,511
4,724
5,552
Canal B
(V)
1,215
2,130
2,212
Fișierele au un tubulator după fiecare valoare pe o linie pentru a reprezenta o coloană
de date şi un sfârșit de rând la capătul liniei pentru a reprezenta un nou rând de date.
Aceste fişiere funcționează pentru orice limbă şi sunt o alegere bună pentru schimbul
de date la nivel internaţional. Limita de 1 milion de valori pe canal previne crearea de
fișiere excesiv de mari.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
40
6.1.1.1.2
Meniuri
Formate binare
PicoScope 6 poate exporta date în versiunea 4 a formatului de fişier binar .mat.
Acesta este un format deschis şi specificațiile complete sunt disponibile gratuit pe siteul web www.mathworks.com. PicoScope 6 salvează datele în formatul de fişier MAT
într-un mod specific, care este detaliat mai jos.
Importare în MATLAB
Încărcaţi fişierul în spaţiul de lucru utilizând această sintaxă:
load myfile
Fiecare canal de date este stocat într-o variabilă tip matrice denumită în funcție de
canal. Deci, datele eșantionate pentru canalele de la A la D vor fi în patru matrici
denumite A, B, C şi D.
Există un singur set de date de timp pentru toate canalele şi acesta este încărcat în
unul din două formate posibile:
1. O oră, un interval şi o lungime de pornire. Variabilele sunt numite Tstart,
Tinterval şi Lungime.
2. O matrice de timp (uneori utilizată pentru datele ETS). Matricea de timp este
denumită T.
Dacă timpii sunt încărcați ca Tstart, Tinterval şi Lungime, atunci puteți să utilizaţi
următoarea comandă pentru a crea matrici de timpi echivalente:
T = [Tstart : Tinterval : Tstart + (lungime-1) * Tinterval];
Notă: Dimensiunea celui mai mare fişier pe care MATLAB îl poate deschide depinde de
resursele calculatorului. Prin urmare, este posibil ca PicoScope să creeze un fişier de
MATLAB pe care o parte din instalările de MATLAB nu le poate deschide. Vă rugăm să
fiți conştienţi de acest risc la salvarea datelor critice.
Explorarea formatului de fişier
Specificațiile complete ale fișierului, disponibile pe site-ul www.mathworks.com, sunt
cuprinzătoare, aşa că acest ghid nu va descrie formatul în întregime. În schimb, acest
ghid descrie destule noțiuni privind formatul pentru a vă permite să obţineţi datele din
fişier şi să le folosiți în propriul program.
Variabile descrise mai sus (în secțiiunea Importare în MATLAB) sunt stocate într-o
serie de blocuri de date, fiecare precedută de un antet. Fiecare variabilă are propriul
antet şi bloc de date, iar numele de variabilă corespunzătoare sunt stocate (cum ar fi
A, B, Tstart). Următoarele secţiuni descriu modalitatea de citire a fiecărei variabile
din fișier.
Ordinea de blocuri de date nu este specificată, astfel încât programele ar trebui să
caute numele de variabile pentru a decide care variabilă este încărcată în acel
moment.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
41
Antetul
Fişierul constă dintr-un număr de blocuri de date, precedat de anteturi de 20 de
octeți. Fiecare antet conţine cinci numere întregi de 32 de biți (aşa cum este descris în
tabelul de mai jos).
Octeți
0–3
4–7
8 – 11
12 – 15
16 – 19
Valoare
Formatul de date (0, 10 sau 20)
Numărul de valori
1
0
Lungimea numelui
Formatul de date
”Formatul de date“ în primii 4 octeţi descrie tipul de date numerice din matrice.
Valoare
0
10
20
Descriere
Double (virgulă mobilă 64 biți)
Single (virgulă mobilă 32 biți)
Întreg (32 biți)
Numărul de valori
“Numărul de valori“ este un întreg pe 32 de biți ce descrie numărul de valori numerice
din matrice. Această valoare poate fi 1 pentru variabilele care descriu numai o singură
valoare; dar pentru matricele de eșantioane sau timp, se aşteaptă ca acesta să fie un
număr mare.
Lungimea numelui
”Lungimea numelui” este lungimea numelui de variabilă ca un șir de 1 octet terminat
cu caracterul ASCII 0. Ultimul caracter de sfârșit null (‚\0‘) este inclus în ”lungimea de
nume”, astfel încât în cazul în care numele variabilei este „TStart“ (la fel ca
„TStart\0“), atunci lungimea numelui va fi 7.
Blocul de date
Blocul de date începe cu numele de variabila (cum ar fi A, Tinterval) şi ar trebui să
puteți citi numărul de octeţi care descris de partea “Lungime de nume“ din antet (nu
uitați că ultimul octet în şir este ‚\0‘ dacă limbajul de programare trebuie să țină
seama de acest lucru).
Partea rămasă din blocul de date sunt datele reale, deci citiţi numărul de valori descris
în partea ‘Numărul de valori‘ din antet. Amintiţi-vă să luați în considerare dimensiunea
fiecărei valori descrise în partea ‘Formatul de date‘ din antet.
Datele de canal cum ar fi tensiunile, în variabile cum ar fi A şi B, sunt stocate ca tipuri
de date de precizie unică pe 32 de biți în virgulă mobilă. Valorile de timp cum ar fi
Tstart, Tinterval şi T sunt stocate ca tipuri de date de precizie dublă pe 64 de biți în
virgulă mobilă. Lungimea este stocată ca un întreg pe 32 de biți.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
42
6.1.2
Meniuri
Meniul Setări de pornire
Locaţie:
Fişier > Setări de pornire
Scop:
vă permite să încărcaţi, salvați şi să restabiliți setările de pornire pe
PicoScope 6
Salvare setări de pornire.
Salvează setările curente actuale pentru pasul următor Încărcare setări de pornire.
Aceste setări sunt reținute de la o sesiune de PicoScope 6 la alta.
Încărcare setări de pornire.
Revine la setările pe care le-aţi creat cu comanda Salvare setări de pornire.
Restabilire setări de pornire.
Şterge setările de pornire pe care le-aţi creat cu comanda Salvare setări de pornire
şi restabileşte setările implicite de instalare.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.2
43
Meniul Editare
Locaţie:
Bara de meniu > Editare
Scop:
oferă acces la funcțiile legate de clipboard şi de editare note
Copiere Tip imagine. Copiază vizualizarea activă în clipboard ca o imagine bitmap.
Apoi puteţi insera imaginea în orice aplicaţie care acceptă imagini bitmap.
Copiere Tip text. Copiază datele din vizualizarea activă pe clipboard ca text. Puteţi
lipi datele într-o foaie de calcul sau în altă aplicaţie. Formatul text este identic cu cel
utilizat de caseta de dialog Salvare ca atunci când selectați formatul .txt.
Copiere întreaga ferestră tip imagine. Această comandă copiază o imagine a
ferestrei PicoScope pe clipboard. Este furnizată ca o alternativă echivalentă cu
apăsarea tastelor Alt-PrtScn pentru utilizatorii de laptop-uri fără o tastă PrtScn. Puteţi
insera imaginea în orice aplicaţie care poate afişa imagini, cum ar fi un procesor de
text sau un program de tehnoredactare.
Note. Deschide un Spațiu cu note în partea de jos a ferestrei PicoScope. Puteţi tastaţi
sau lipi propriile note în acest spațiu.
Detalii. [numai pentru PicoScope Automotive] Deschide caseta de dialog Detalii
vehicul, care vă permite să introduceţi detaliile vehiculului ca text.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
44
6.2.1
Meniuri
Spațiul cu note
Locaţie:
Editare > Note
Scop:
o casetă text pentru tastarea propriile note
Un Spațiu cu note poate fi afişat în partea de jos a ferestrei PicoScope. Puteți
introduce în acest câmp orice text doriţi. De asemenea, puteţi copia textul dintr-un alt
program şi să îl lipiți aici.
6.2.2
psw.ro r32
Caseta de dialog Detalii ale vehiculului (numai pentru PicoScope Automotive)
Locaţie:
Editare > Detalii
Fișier > Salvare
Scop:
o bază de date referitoare la vehicul pentru a vă ajuta să vă urmăriţi
clienţii
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.3
45
Meniul Vizualizări
Locaţie:
Bara Meniu > Vizualizări sau faceți clic
dreapta pe o vizualizare
Scop:
controlează layout-ul de vizualizare
actuală, care este o zonă dreptunghiulară
din fereastra PicoScope, ce afişează de
date spectrale, de reprezentare
osciloscop sau alte tipuri de date
Conţinutul meniului Vizualizări poate varia în
funcţie de poziția unde faceţi clic şi de cât de multe
vizualizări sunt deschise. Dacă vizualizarea curentă
conţine un Tabel de măsurători, va apărea un
meniu Măsurători şi un meniu Vizualizări.
Adăugare vizualizare:
Adaugă o vizualizare de tipul selectat (osciloscop,
XY sau spectru). În modul de layout automat de tip
grilă (predefinit), PicoScope rearanjează grila pentru
a face loc unei vizualizări noi, până la o limită de
patru vizualizări. Orice altă vizualizare suplimentară
va fi adăugată ca file în câmpul de reprezentare
existent. Dacă aţi selectat un layout de tipul grilă
fixă, PicoScope nu îl va modifica.
Vizualizare subordonată:
(numai pentru Osciloscoape cu semnal mixt)
Activează și dezactivează vizualizarea analogică şi
vizualizarea digitală în mod independent.
Redenumire vizualizare: Modificaţi eticheta standard „Osciloscop“ sau „Spectru“
într-un titlu la alegere.
Închidere vizualizare: Eliminați o vizualizare din fereastra de PicoScope. În modul
de layout automat de tip grilă (predefinit), PicoScope
rearanjează grila pentru a asigura cea mai bună utilizare a
spațiului rămas. În modul de layout de tipul grilă fixă (dacă
aţi selectat un layout de tipul grilă fixă), PicoScope nu va
modifica grila.
Canale:
Selectaţi canalele care sunt vizibile în vizualizarea curentă.
Fiecare vizualizare, atunci când este creată, prezintă toate
canalele de intrare, dar aveţi posibilitatea să le activați sau
dezactivați folosind această comandă. Doar canalele de
intrare care sunt activate (nu sunt setate „Off“ în bara de
instrument Configurare canal) sunt disponibile pentru
vizualizare. Meniul Canale va enumera, de asemenea
canalele matematice şi formele de undă de referinţă. Puteţi
selecta până la 8 canale în orice vizualizare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
46
Meniuri
Axa X:
Selectaţi orice canal potrivit pentru axa X. În mod implicit,
axa X reprezintă timpul. Dacă selectaţi un canal de intrare,
vizualizarea osciloscop va deveni o vizualizare în XY, care va
reprezenta grafic o intrare în funcție de cealaltă. O
modalitate mai rapidă de a crea o vizualizare în XY este prin
utilizarea comenzii Adăugare vizualizare (a se vedea mai
sus).
Layout (structură) grilă: Structura tip grilă este predefinită pentru modul
„Automat“, atunci când PicoScope aranjează automat
vizualizările într-o grilă. De asemenea, puteţi selecta una
dintre structurile standard grilă sau puteți crea un layout
personalizat, pe care PicoScope îl va conserva, pe măsură ce
adăugaţi sau eliminaţi vizualizări.
Poziționare structură grilă:
Ajustaţi structura grilă pentru a se potrivi cu
numărul de vizualizări. Deplasează vizualizările în câmpurile
de reprezentare goale. Suprascrie orice alegere anterioară de
structură tip grilă.
Resetare dimensiuni vizualizare:
Dacă aveţi redimensionat o vizualizare prin
glisarea barelor de separare verticale sau orizontale între
câmpurile de reprezentare, atunci această opţiune resetează
toate câmpurile de reprezentare la dimensiunile lor originale.
Deplasare vizualizare către:
Deplasați o vizualizare către un câmp de
reprezentare specificat. Puteţi obţine acelaşi efect prin
glisarea filei nume şi fixarea acesteia într-un câmp de
reprezentare nou. A se vedea Modalitatea de deplasare a
unei vizualizări.
Aranjare vizualizări:
Dacă mai multe vizualizări sunt aranjate în același câmp de
reprezentare, mutaţi-le în propriul lor câmp de reprezentare.
Axe de aranjare automată:
Scalați şi compensați toate traseele pentru a
umple ecranul şi pentru a evita suprapuneri.
Resetare layout vizualizare:
Resetați factorii de scalare şi offset pentru
vizualizare selectată la valorile lor implicite.
Proprietăţi de vizualizare:
Arată Foaia de proprietăţi, care enumeră acele
setări care sunt ascunse în mod normal.
Forme de unde de referinţă:
Copiați unul din canalele disponibile la o formă de
undă de referinţă şi adăugaţi-l la vizualizare.
Măşti:
Adăugare măsurare:
Editare măsurare:
Ștergere măsurare:
psw.ro r32
Selectaţi măștile care (a se vedea Testare de limită mască)
sunt vizibile.
A se vedea meniul Măsurători.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.3.1
47
Caseta de dialog Layout personalizat grilă
Locaţie:
faceţi clic dreapta pe Vizualizare > meniu Vizualizări > Layout
grilă > Layout personalizat...
sau Vizualizări > Layout grilă
Scop:
dacă secțiunea Layout grilă din meniu Vizualizări nu conţine
configuraţia pe care o doriţi, acest dialog oferă opţiuni suplimentare
Puteți configura grila de vizualizare cu orice număr de rânduri şi coloane până la 4 pe
4. Puteți, apoi, să glisaţi vizualizările în diferite locaţii pe grilă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
48
6.4
Meniuri
Meniul Măsurători
Locaţie:
Bara de meniu > Măsurători
Scop:
controlează Tabelul de măsurători
Adaugă măsurare. Adaugă un rând la Tabelul de măsurători şi se
deschide caseta de dialog Editare. Acest buton poate fi găsit, de
asemenea, și pe bara de instrumente Măsurători.
Editare măsurare. Această opțiune vă conduce în caseta de dialog
Editare măsurare. Puteţi găsi acest buton pe bara de instrumente
Măsurători sau puteţi edita o măsurare făcând dublu clic pe un rând din
Tabelul de măsurători.
Ștergere măsurare. Elimină rândul selectat din tabelul de măsurători.
Acest buton poate fi găsit, de asemenea, și pe bara de instrumente
Măsurători.
Dimensiune de font grilă. Stabileşte dimensiunea fontului pentru
intrările din tabelul de măsurători.
Coloană cu lățime automată. Dacă acest buton este apăsat, coloanele
de tabelul de măsurători se vor ajusta în mod continuu pentru a potrivi
conţinutul ori de câte ori tabelul se modifică. Faceţi clic din nou pentru a
elibera butonul.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.4.1
49
Dialog Adăugă/Editează măsurare
Locaţie:
Bara de instrumente Măsurători >
Butonul Adaugă măsurare
sau
Editează măsurare
Meniul Vizualizări >
Butonul Adaugă măsurare sau
Editează
măsurare
Faceţi dublu clic pe o măsurare în tabelul de măsurători
Scop:
vă permite să adăugaţi o măsurare a unei forme de undă la vizualizarea
selectată sau să editați o măsurare existentă
PicoScope actualizează automat măsurarea de fiecare dată când se actualizează forma
de undă. Dacă aceasta este prima măsurare pentru vizualizare, PicoScope va crea un
nou tabel de măsurători pentru a afișa măsurarea, în caz contrar, se va adăuga noua
măsurare în partea de jos a tabelului existent.
Canal
Care dintre canalele dispozitivului osciloscopic trebuie măsurat.
Tip
PicoScope poate calcula o gamă largă de măsurători pentru formele
de undă. A se vedea măsurători ale osciloscopului (pentru utilizare cu
vizualizările osciloscop) sau măsurători spectrale (pentru utilizare cu
vizualizări spectru).
Secţiune
Măsoară întreaga pistă, doar secţiunea dintre rigle sau, dacă este
cazul, un singur ciclu marcat de către una dintre rigle.
Avansate
Oferă acces la setări avansate de măsurare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
50
6.4.2
Meniuri
Setări avansate de măsurare
Locaţie:
Fereastră de dialog Adaugă măsurare sau Editează măsurare >
Avansate
Scop:
ajustează parametrii de la anumite măsurători, cum ar fi filtrarea şi
analiza de spectru
Prag
Unele măsurători, cum ar fi timp de creștere şi timp de
scădere, pot fi efectuate folosind diferite praguri. Selectaţi cele
adecvate aici. Atunci când se compară timpii de creștere și de
scădere cu specificaţiile producătorilor, este important să
utilizaţi aceleaşi praguri pentru toate măsurătorile.
Domeniu de spectru Când se măsoară parametrii asociați cu vârful “Frecvența la
vârf“ într-o Vizualizare spectru, PicoScope poate căuta un vârf
din apropierea locației de riglă specificată. Această opţiune
comunică software-ului PicoScope câți bini de frecvenţă trebuie
căutați. Valoarea implicită este de 5, deci PicoScope va căuta de
la 2 bini mai jos la 2 bini deasupra frecvenței de riglă, oferind o
gamă totală de 5 bini, inclusiv frecvența de riglă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
Control filtru
51
PicoScope poate aplica la statistici un filtru care permite
trecerea frecvențelor joase pentru a produce valori mai stabile
şi mai precise. Filtrarea nu este disponibilă pentru toate tipurile
de măsurare.
Selectați Activare filtru pentru a permite filtrarea care permite
trecerea frecvențelor joase, dacă este disponibilă. Va apărea un
„F“ după numele de măsurare în tabelul de măsurători.
Selectați Automat pentru a seta în mod automat
caracteristicile filtrului care permite trecerea frecvențelor joase
Frecvenţa de tăiere Filtrul frecvența de tăiere normalizat la valoarea de măsurare.
Interval: de la 0 la 0,5.
Mărime de filtru
Numărul de probe folosite pentru a construi filtrul
Comenzi armonice
Aceste opțiuni se aplică măsurătorilor de distorsiune din
vizualizările spectru. Puteţi specifica armonicile care sunt
utilizate de PicoScope pentru aceste măsurări.
Cea mai mare
armonică
Pentru a se include cea mai mare armonică atunci când se
calculează puterea de distorsiune
Gama de căutare
Numărul de bini de frecvenţă de căutat, centrat pe frecvenţa
estimată, atunci când se caută un vârf de armonică
Zgomot de fond
armonic
Nivelul de dB peste care vârfurile de semnal vor fi considerate
ca armonici
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
52
6.5
Meniuri
Meniul Instrumente
Locaţie:
Bara Meniu > Instrumente
Scop:
oferă acces la instrumente corelate pentru analiza de semnal
Sonde personalizate: Definește noi sonde şi copie, şterge, mută şi
editează sondele existente.
Canale matematice: Adaugă sau editează un canal care este o funcţie
matematică de unul sau mai multe alte canale.
Forme de undă de referinţă: Creează, încarcă sau salvează un canal ca o
copie a unui canal existent.
Decodare serială: Decodează şi afişează conţinutul fluxului de date seriale
cum ar fi magistrala CAN.
Alarme: Specifică faptul că trebuie luate acţiuni pentru anumite
evenimente.
Măști: Efectuează o testare de limită mască pe o formă de undă. Aceasta
detectează momentul când forma de undă pleacă de la o anumită formă.
Macro aparat de înregistrare (Macro Recorder): Salvează o secvenţă de
operații utilizate în mod frecvent.
Preferinţe: Setează opţiunile diverse, care controlează comportamentul
software-ului PicoScope.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1
53
Caseta de dialog Sonde personalizate
Locaţie:
Instrumente > Sonde personalizate
sau faceți clic pe butonul Opțiuni de canal:
Scop:
vă permite să selectaţi sonde predefinite şi să configurați sonde
personalizate
Selecţia indicată de sonde poate varia în funcţie de versiunea de software PicoScope
pe care o utilizaţi.
Înţelegerea lista de sonde
Toate sondele cunoscute de PicoScope sunt listate în cadrul a trei titlurile principale:
Integrate, Biblioteca și Încărcate. Lista de sonde este conservată între sesiuni,
astfel încât PicoScope nu va uita sondele personalizate, cu excepţia cazului în care le
ştergeţi.
Sonde integrate. Sondele integrate sunt furnizate de Pico Technology şi nu se
modifică dacă nu descărcaţi o actualizare autorizată. Ca o măsură de protecţie,
PicoScope nu vă permite să editaţi sau să ştergeţi aceste sonde. Dacă doriţi să
modificaţi una dintre acestea, o puteţi copia în bibliotecă făcând clic pe Duplicare,
apoi puteți edita copia în biblioteca dvs.
Sonde în bibliotecă. Acestea sunt sonde pe care le-aţi creat utilizând oricare
dintre metodele descrise în această secțiune. Puteţi edita, sterge sau duplica
oricare din aceste sonde făcând clic pe butonul corespunzător din această casetă de
dialog.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
54
Meniuri
Sonde încărcate. Sondele din fişierele de date PicoScope (.psdata) sau fișierele
de setări (.pssettings) pe care le-ați deschis apar aici până când le copiaţi în
bibliotecă. Nu puteţi edita sau şterge aceste sonde în mod direct, dar puteţi să
faceţi clic Duplicare pentru a le copia în Bibliotecă, unde pot fi editate. De
asemenea, puteţi importa sonde din intervalele particularizate stocate în fișierele
.psd şi .pss PicoScope 5, dar acestea nu au unele caracteristici furnizate de
PicoScope 6. (A se vedea secțiunea „Actualizare de la PicoScope 5“ pentru mai
multe detalii.)
Adăugarea unei sonde noi la biblioteca dvs.
Există trei moduri de a crea o sondă nouă:
1. Utilizați butonul Duplicare aşa cum este descris mai sus.
2. Faceţi clic pe Sondă nouă... pentru a defini o nouă sondă.
3. Faceţi clic pe Importare pentru a încărca o definiţie de sondă dintr-un fișier
*.psprobe şi adăugaţi-o la bibliotecă. Aceste fişiere sunt în mod normal furnizate
de Pico, dar, de asemenea, puteţi crea propriile fișiere prin definirea unei sonde noi
şi făcând clic pe Exportare.
Metodele 2 şi 3 deschid Asistent sondă personalizată pentru a vă ghida prin procesul
de definiţie a sondei.
6.5.1.1
Asistent Sondă personalizată
Locaţie:
Caseta de dialog Sonde personalizate > Sondă nouă
Scop:
vă permite să selectaţi sonde predefinite şi să configurați sonde
personalizate
Prima casetă de dialog din serie este fie caseta de dialog Creează o sondă
personalizată nouă sau caseta de dialog Editare sondă personalizată existentă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1.1.1
55
Caseta de dialog Creează sondă personalizată nouă
Locaţie:
Caseta de dialog Sonde personalizate > Sondă nouă
Scop:
vă introduce în cadrul procedurii de creare a unei noi sonde
personalizate
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Faceţi clic pe Următoarea pentru a continua la caseta de dialog Unități de ieșire
sondă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
56
6.5.1.1.2
Meniuri
Caseta de dialog Editare sonda personalizată existentă
Locaţie:
Caseta de dialog Sonde personalizate > Editare
Scop:
vă introduce în cadrul procedurii de editare a unei sonde personalizate
existente
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Faceţi clic pe Următoarea pentru a continua la caseta de dialog Unități de ieșire
sondă, unde veți putea edita sonda personalizată.
Faceţi clic pe Salt înainte... dacă ați parametrizat deja caracteristicile de bază ale
sondei personalizate şi doriţi să adăugaţi sau modificaţi manual un interval
personalizat.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1.1.3
57
Caseta de dialog Unități de ieșire sondă
Locaţie:
Caseta de dialog Creează sondă personalizată nouă >
Următoarea
Scop:
vă permite să alegeţi unităţile pe care PicoScope le va utiliza pentru a
afişa ieşirea sondei personalizate
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Pentru a alege o unitate SI standard, faceţi clic pe Utilizare unei unități standard
din listă şi selectaţi una din listă.
Pentru a introduce o unitate personalizată, faceţi clic pe Utilizarea unei unități
personalizate definite mai jos şi tastați denumirea și simbolul unității.
Faceţi clic pe Următoarea pentru a trece la caseta de dialog Metoda de scalare.
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Creează sondă
personalizată nouă dacă aceasta este o sondă nouă sau caseta de dialog Editare
sondă personalizată existentă dacă este vorba despre o sondă existentă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
58
6.5.1.1.4
Meniuri
Caseta de dialog Metoda de scalare
Locaţie:
Caseta de dialog Metoda de scalare > Următoarea
Scop:
vă permite să definiţi caracteristicile pe care PicoScope le va folosi
pentru a converti tensiunea de ieșire a sondei personalizate într-o
măsurare pe ecran
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Dacă nu aveți nevoie de valori de scalare sau offset, faceţi clic pe butonul Nu se
aplică scalarea.
Dacă sonda necesită scalarea liniară, faceţi clic pe butonul Utilizează o ecuație
liniară şi introduceţi gradientul (sau factor de scalare m şi valoarea de offset c în
ecuaţia y = mx + c, unde y este valoarea afișată și x este tensiunea de ieșire a
sondei.
Dacă doriţi să aplicaţi o funcţie neliniară la ieşire, selectaţi Utilizează un tabel de
căutare..., apoi faceţi clic pe butonul Creează un tabel de căutare... pentru a
crea un nou tabel de căutare. Această comandă vă conduce în caseta de dialog
Tabel de căutare la scalare.
Faceţi clic pe Următoarea pentru a continua la caseta de dialog Administrare
interval.
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Unități de ieșire sondă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
59
6.5.1.1.4.1 Caseta de dialog Scalare tabel de căutare
Locaţie:
Scop:
Caseta de dialog Metoda de scalare > Creare un tabel de căutare
sau Editare un tabel de căutare...
creează un tabel de căutare pentru a calibra o sondă personalizată
Editare un tabel de căutare
Mai întâi, selectaţi valorile corespunzătoare din caselele verticale Unități de intrare şi
Unităţi scalate. De exemplu, dacă sonda este o clemă de curent care generează un
milivoltmetru/ampere în intervalul de la -600 la +600 amperi, selectaţi Unități de
intrare în milivolți şi Unități de ieşire în amperi.
Apoi, introduceţi câteva date în tabelul de scalare. Faceţi clic pe prima celulă goală în
partea de sus a tabelului şi introduceți „-600“, apoi atingeți tasta Tab şi introduceți
„-600“. În cazul în care sunteţi gata să introduceţi următoarea pereche de valori,
apăsaţi din nou tasta Tab pentru a începe un nou rând. Puteți, de asemenea, face clic
dreapta pe tabel pentru a obţine un meniu mai detaliat de opţiuni, aşa cum se arată în
imagine. În exemplul de mai sus, am introdus un răspuns ușor neliniar. Dacă
răspunsul ar fi fost liniar atunci ar fi fost mai uşor să utilizaţi opţiunea liniară din
caseta de dialog Metoda de scalare.
Importare/Exportare
Prin utilizarea butoanelor Importare şi Exportare, puteţi completa tabelul de căutare
cu datele dintr-un fişier de text separat prin virgulă sau delimitat de tabulatori şi apoi
puteți salva tabelul de căutare într-un nou fişier.
Terminare
Faceți clic pe OK sau Anulare pentru a reveni la caseta de dialog Metoda de scalare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
60
6.5.1.1.5
Meniuri
Caseta de dialog Administrare interval
Locaţie:
Scop:
Caseta de dialog Metoda de scalare > Următoarea
vă permite să ignorați caracteristica de creare interval automată a
PicoScope-ului pentru sondele personalizate. În cele mai multe cazuri,
procedura automată va fi suficientă.
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Dacă selectaţi Permite gestionarea automată a intervalelor de către
software, făcând clic pe Următoarea veți ajunge la Caseta de dialog Identificare
sondă personalizată. Intervalele automate PicoScope ar trebuie să fie cele adecvate
pentru cele mai multe aplicaţii.
Dacă selectaţi Voi gestiona manual intervalele de probă personalizată, făcând
clic pe Următoarea veți ajunge la caseta de dialog Configurarea manuală a
intervalelor.
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Metoda de scalare.
Ce este reglarea automată?
Atunci când este selectată funcția de reglare automată, PicoScope monitorizează în
mod continuu semnalul de intrare şi reglează intervalul atunci când este necesar
pentru a afişa semnalul cu rezoluţia maximă. Această funcţie este disponibilă pe toate
intervalele de standard, şi poate fi folosită cu intervale personalizate numai dacă
selectaţi Permite gestionarea automată a intervalelor de către software în acest
dialog.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1.1.6
61
Caseta de dialog Configurare manuală intervale
Locaţie:
Caseta de dialog Administrare interval > Avansat > Următoarea
Scop:
creează în mod manual intervale pentru sonda personalizată utilizată
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Dacă doriţi, puteţi să faceţi clic pe opțiunea Generare automată intervale şi
programul va crea un număr de intervale pentru dispozitivul selectat. Această opțiune
va crea aceeași listă de intervale pe care le-aţi fi obţinut prin selectarea Permite
gestionarea automată de către software în caseta de dialog anterioară. Atunci
când selectaţi un interval, o diagramă ce este prezentă în partea de jos a listei va
arăta relaţia sa cu intervalul de intrare a dispozitivului — acest lucru este explicat în
continuare în cadrul casetei de dialog Editare interval. Puteţi edita intervalele făcând
clic pe Editare sau puteţi adăuga, de asemenea, un interval nou făcând clic pe
opțiunea Interval nou. Ambele butoane vă conduc la fereastra de dialog Editare
interval.
Faceţi clic pe Următoarea pentru a trece la caseta de dialog Metoda de filtrare.
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Administrare interval.
Modalitatea de utilizare a unui interval nou personalizat
După ce aţi creat un interval
personalizat, acesta va apărea în
lista verticală de intervale din bara
de instrumente canale, sub forma
următoare:
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
62
Meniuri
6.5.1.1.6.1 Caseta de dialog Editare interval
Locaţie:
Caseta de dialog Configurare manuală intervale > Editare sau Interval
nou
Scop:
editarea manuală a unui interval pentru o sondă personalizată
Modul automat
Dacă vă lăsaţi apăsat butonul de opțiuni „Automat“, programul va determina automat
cel mai bun interval de intrare hardware pentru dispozitiv în timp ce schimbați
Limitele de interval scalat. Acesta este cel mai bun mod de utilizare pentru aproape
toate intervalele. Ar trebui să setaţi Limitele de interval scalat la valorile maxime şi
minime, pe care doriţi să le vedeţi pe axa verticală a ecranului osciloscopului.
Modul interval fix
Dacă apăsaţi butonul de opțiuni „Interval de intrare hardware” şi selectaţi un
interval de intrare hardware din căsuţa verticală, PicoScope va utiliza acel interval de
intrare hardware indiferent de limitele de interval scalate pe care le alegeţi. Setaţi
limita superioară şi limita inferioară pentru interval la limitele care doriţi să apară în
partea de sus şi de jos a axei verticale în vizualizarea osciloscop a software-ului
PicoScope.
Ce este un interval de intrare?
Un interval de intrare este gama de semnal, de obicei în volţi, pe canalul de intrare al
dispozitivului. Intervalul scalat selectat trebuie să corespundă cu acesta cât mai bine
posibil pentru a putea obține cea mai bună rezoluţie a osciloscopului.
Ce este un interval scalat?
Intervalul scalat este intervalul care va apărea pe axa verticală a ecranului de
osciloscop atunci când sonda este selectată.
Scalarea pe care aţi ales-o pe pagina Metoda de scalare defineşte relaţia dintre
intervalul de intrare şi intervalul scalat. Această casetă de dialog vă permite să
configurați intervalele pentru a afişa datele scalate de pe vizualizarea osciloscop.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
63
Bara de utilizare a intervalului
Această diagramă din partea de jos a casetei de dialog arată cât de bine se potrivește
intervalul de intrare a dispozitivului cu intervalul scalat.
• Verde -secţiunea din intervalul de intrare, care este folosită de către intervalul
scalat. Aceasta ar trebui să fie cât de extinsă posibil, pentru a maximiza
utilizarea rezoluției dispozitivului.
• Albastru -zone din intervalul de intrare, care nu sunt utilizate. Acestea indică
rezoluţia nefolosită.
• Gri -părţi din intervalul scalat care nu sunt acoperite de intervalul de intrare.
Acestea vor conduce la spațiu nefolosit pe grafic. S-ar putea ca bara de utilizare
a intervalului să nu reprezinte aceste zone cu exactitate atunci când este
utilizată scalarea non-liniară, prin urmare va trebui întotdeauna să testați
limitele de interval scalat pe vizualizarea osciloscop.
fila Avansate
Terminare
Faceți clic pe OK sau Anulare pentru a reveni la caseta de dialog Configurare
manuală intervale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
64
Meniuri
6.5.1.1.6.2 Caseta de dialog Editare interval (fila Avansate)
Locaţie:
Caseta de dialog Configurare manuală intervale > Editare sau
Interval nou > fila Avansate
Scop:
configurează opțiuni avansate pentru sonda personalizată
Aceste opţiuni sunt pentru utilizarea în fabrică şi vă recomandăm să nu le modificați.
Terminare
Faceți clic pe OK sau Anulare pentru a reveni la caseta de dialog Configurare
manuală intervale.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1.1.7
65
Caseta de dialog Metoda de filtrare
Locaţie:
Caseta de dialog Configurare manuală intervale > Următoarea
Scop:
stabileşte filtrarea trece jos pentru această sondă personalizată
Această casetă de dialog are acelaşi efect ca și activarea manuală a opțiunii Filtrarea
trece jos din Caseta de dialog Opţiuni canal. Filtrare va avea loc numai dacă
dispozitivul atașat suportă funcția de filtrare.
Înapoi: Treceți în caseta de dialog Configurare manuală intervale
Următoare: Treceți la caseta de dialog Identificare sondă personalizată
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
66
6.5.1.1.8
Meniuri
Caseta de dialog Identificare sondă personalizată
Locaţie:
Caseta de dialog Administrare interval > Următoarea
Scop:
introducerea de text pentru a identifica sonda personalizată
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Metoda de filtrare.
Numele de sondă va apărea în lista de sonde.
Descrierea nu este folosită în versiunea actuală a software-ul.
Completaţi câmpurile text şi faceţi clic pe Următoarea pentru a continua la caseta de
dialog Terminare sondă personalizată.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.1.1.9
67
Caseta de dialog Terminare sondă personalizată
Locaţie:
Caseta de dialog Identificare sondă personalizată > Următoarea
Scop:
indică sfârşitul procedurii de configurare a sondei personalizate
Cum să utilizaţi caseta de dialog
Faceţi clic pe Înapoi pentru a reveni la caseta de dialog Identificare sondă
personalizată.
Faceţi clic pe Terminare pentru a accepta setările sondei particularizate şi a reveni la
caseta de dialog Sonde personalizate.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
68
6.5.2
Meniuri
Caseta de dialog Canale matematice
Locaţie:
Instrumente > Canale matematice
Scop:
crearea, editarea şi comanda canalelor matematice, care sunt canalele
virtuale generate de funcţiile matematice a canalelor de intrare
Listă de canale
matematice
Zona principală din caseta de dialog Canale matematice este
Lista de canale matematice, care arată toate canalele
matematice predefinite, din bibliotecă și încărcate. Pentru a
alege dacă un canal matematic apare sau nu în fereastra
principală PicoScope, faceţi clic pe caseta de selectare
corespunzătoare şi apoi OK. În orice vizualizare puteţi avea
până la 8 canale, inclusiv canale de intrare și canale
matematice. Dacă încercaţi să activaţi un al 9-lea canal,
PicoScope va deschide o altă vizualizare.
Predefinite: aceste canale matematice sunt definite de
PicoScope şi nu pot fi schimbate
Bibliotecă: acestea sunt canalele matematice definite de dv.
folosind butonul Creare sau Duplicare, Editare, sau încărcaţi
cu butonul Importare.
Încărcate: acestea sunt canalele matematice prezente în toate
setările PicoScope sau fișierele de date pe care le-aţi încărcat
Creare
psw.ro r32
Se deschide Asistent de canale matematice, care vă ghidează
prin procesul de creare sau editare a unui canal matematic. Noul
canal va apărea în „Bibliotecă“ din lista de canale
matematice.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
69
Editare
Se deschide Asistent de canale matematice pentru a vă
permite să editaţi canalul matematic selectat. Mai întâi trebuie
să selectaţi un canal în secțiunea Bibliotecă din lista de canale
matematice. În cazul în care canalul pe care doriţi să îl editaţi
este în secțiunea Predefinite sau Încărcate, va trebui mai întâi
să îl copiați în secțiunea Bibliotecă făcând clic pe Duplicare,
apoi selectaţi-l şi faceţi clic pe Editare.
Ștergere
Şterge definitiv canalul matematic selectat. Numai canalele
matematice din secțiunea Bibliotecă pot fi şterse.
Duplicare
Creează o copie a canalului matematic selectat. Copia este
amplasată în secțiunea Bibliotecă, unde o puteți edita făcând
clic pe Editare.
Importare
Se deschide un fișier .psmaths şi amplasează canalele de
matematice pe care le conţine în secțiunea Bibliotecă.
Exportare
Salvează toate canalele matematice din secțiunea Bibliotecă
într-un nou fișier .psmaths.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
70
6.5.2.1
Meniuri
Asistent de canal matematic
Locaţie:
Bara de instrumente Configurare canal > butonul Canale
matematice
Scop:
crearea, editarea şi comanda canalelor matematice, care sunt canalele
virtuale generate de funcţiile matematice a canalelor de intrare
1. Introducere
2. Ecuație
3. Nome de canal
4. Unităţi şi gama
5. Terminare
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.2.1.1
71
Caseta de dialog Introducere - Asistent de canal matematic
Locaţie:
Caseta de dialog Canale matematice > Creare (dacă nu aţi bifat
caseta de selectare „Nu afișați din nou această pagină de introducere“)
Scop:
introduce Asistent de canal matematic
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
72
6.5.2.1.2
Meniuri
Caseta de dialog Ecuație - Asistent de canal matematic
Locaţie:
Asistent de canal matematic
Scop:
vă permite să introduceți sau să editași ecuaţia pentru un canal
matematic. Puteţi tasta direct în caseta de ecuație sau să faceţi clic pe
butoanele de calculator şi să lăsaţi programul să insereze simbolurile
pentru tine. Un indicator de eroare de culoare roşie
va apărea în
partea dreaptă a casetei de ecuaţie dacă ecuaţia conţine o eroare de
sintaxă.
Vizualizarea de bază
Caseta de dialog Ecuație - Asistent de canal matematic, vizualizarea de
bază
Butoane de bază
Buton
Ecuație
Descriere
Ștergere ecuaţie. Şterge tot conţinutul casetei de ecuație.
Ștergere. Șterge un singur caracter în stânga cursorului.
+
Adăugare
-
Scădere (sau negativ)
*
Înmulțire
/
Împărțire
A...D
Canale de intrare. Numărul de butoane variază în funcţie
de numărul de canale de pe osciloscopul dumneavoastră.
{...}, T
Alți operanzi. Prezint o listă verticală de intrări disponibile
pentru ecuaţii, inclusiv forme de unda de referinţă şi Timp.
(...)
Paranteze. Expresiile în paranteze vor fi evaluate înainte
de expresiile vecine.
...
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
73
Vizualizare avansată
Faceți clic pe butonul Avansat pentru a vedea mai multe butoane de funcţie, inclusiv
funcţii trigonometrice şi logaritmice.
Caseta de dialog Ecuație - Asistent de canal matematic, vizualizarea
avansată
Butoane avansate
Buton
Ecuație
sqrt()
Descriere
Rădăcină pătrată
^
Puterea. Ridică x la puterea y.
ln()
Logaritm natural
abs()
Valoare absolută
freq()
Frecvenţa. Calculată în hertz.
norm()
log()
Normalizarea. PicoScope calculează valorile
maxime şi minime ale argumentului în perioada de
captare şi apoi scalează şi compensează
argumentul astfel încât să se potrivească exact
unităţilor de interval [0, + 1].
Exponentul natural. Ridică e, baza logaritmului
natural, la puterea x.
Logaritmul. Logaritm în baza 10.
derivative()
Derivata. Calculată în raport cu axa x.
integral()
Notă: derivata unui semnal eşantionat conţine o
mare cantitate de zgomot, astfel încât este
recomandabil să se aplice filtrarea digitală trecejos la toate canalele folosite ca intrări pentru
această funcţie.
Integrala. De-a lungul axei x.
exp()
min()
Minimul. Vârful negativ întâlnit la toate formele
de undă anterioare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
74
Meniuri
max()
sin()
Maximul. Vârful pozitiv întâlnit la toate formele de
undă anterioare.
Media. Media aritmetică a tuturor formelor de
undă anterioare.
Vârful întâlnit. Afișează intervalul de maxim la
minim de toate formele de undă anterioare.
Pi. Raportul dintre circumferinţa unui cerc şi
diametrul său.
Inversa. Modifică butoanele sin, cos și tan în
asin, acos și atan.
Sinusul Operandul este în radiani.
cos()
Cosinusul. Operandul este în radiani.
tan()
Tangenta. Operandul este în radiani.
0..9
de la 0 la 9. Cifre zecimale.
.
Punct zecimal
E
Exponentul. aEb înseamnă a × 10b.
average()
peak()
pi
...
Funcţii suplimentare
Există câteva caracteristici de ecuaţie care poate fi introduse numai utilizând caseta de
ecuație.
Funcții hiperbolice. Aveţi posibilitatea să introduceţi operatorii sinh(), cosh() şi
tanh() pentru a obține funcții hiperbolice.
Funcţia Signum. Operatorul Sign() returnează semnul valorii sale de intrare.
Rezultatul este + 1 atunci când intrarea este pozitivă, –1 atunci când intrarea este
negativă și este 0 atunci când intrarea este 0.
Avans/întârziere. Adaugă [t] după un nume de canal pentru a determina avansarea
acestuia de t secunde. De exemplu, A[0.001] este egal cu canalul A cu un avans de
1 milisecundă şi A[–0.001] este egal cu canalul cu o întârziere de 1 milisecundă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.2.1.3
75
Caseta de dialog Nume - Asistent de canal matematic
Locaţie:
Asistent de canal matematic
Scop:
vă permite să introduceţi sau să editaţi numele şi culoarea unui canal
matematic
PicoScope stabileşte iniţial numele textului din ecuaţie, dar acesta poate fi editat după
preferință. Numele va apărea în lista de canale din caseta de dialog Canale
matematice. Puteţi seta culoarea de trasare cu una dintre culorile standard din lista
verticală sau puteți face clic pe Personalizare pentru a alege orice culoare posibilă
permisă de către Windows.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
76
6.5.2.1.4
Meniuri
Caseta de dialog Unități și interval - Asistent de canal matematic
Locaţie:
Asistent de canal matematic
Scop:
vă permite să specificaţi unități de măsură şi intervalul de valori de
afișat pentru un canal matematic
Unități, nume lung: Numai ca referință.
Unități, nume scurt: Această valoare va fi afişată pe axa de măsurare din
vizualizările osciloscop şi spectru, în legenda de riglă şi în tabelul de măsurători.
Interval: Dacă lăsaţi căsuţa goală, PicoScope va alege intervalul cel mai adecvat
pentru axa de măsurare. Dacă preferaţi să setaţi valorile proprii pentru limita minimă
și limita maximă a axei de măsurare, bifaţi caseta de selectare şi introduceţi valorile în
căsuțele Min şi Max.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.2.1.5
77
Fereastra de dialog Asistent de canal matematic - terminare
Locaţie:
Asistent de canal matematic
Scop:
vă arată setările pentru canalul matematic pe care tocmai l-aţi creat sau
editat
Înapoi. Faceți clic pe acest buton pentru a reveni la dialogurile anterioare din
Asistentul de canal matematic dacă doriţi să modificaţi oricare dintre aceste setări.
Terminare. Faceți clic pe acest buton pentru a accepta setările şi a reveni la
fereastra de dialog Canale matematice. Dacă se dorește să apară pe ecranul
osciloscopului sau pe spectru canalul nou creat sau editat, amintiţi-vă să bifaţi caseta
de selectare corespunzătoare din lista de canale. Puteţi să le schimbați mai târziu
făcând clic pe butonul Canale matematice în bara de instrumente Configurare
canal.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
78
6.5.3
Meniuri
Caseta de dialog Forme de undă de referinţă
Locaţie:
Instrumente > Forme de undă de referinţă
Scop:
vă permite să creaţi, editați şi să controlați formele de undă de
referinţă, care sunt copii stocate de canale de intrare
Lista cu forme Zona principală a casete de dialog Forme de undă de referinţă
de undă de
este Lista cu forme de undă de referinţă, care afișează toate
referinţă
canalele disponibile de intrare şi biblioteca, precum şi formele de
undă de referinţă încărcate. Pentru a alege dacă o formă de undă
apare sau nu în fereastra principală PicoScope, faceţi clic pe caseta
de selectare corespunzătoare şi apoi OK. În orice vizualizare puteţi
avea până la 8 canale, inclusiv canale de intrare, canale matematice
şi forme de undă de referinţă. Dacă încercaţi să activaţi un al 9-lea
canal, PicoScope va deschide o altă vizualizare.
Disponibile: aceste canale de intrare sunt adecvate ca surse pentru
formele de undă de referinţă.
Bibliotecă: acestea sunt formele de undă de referinţă definite
folosind butonul Duplicare sau care sunt încărcate cu ajutorul
butonului Importare.
Încărcate: acestea sunt formele de undă de referinţă prezente în
toate setările PicoScope sau fișierele de date pe care le-aţi încărcat.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.3.1
79
Editare
Deschide caseta de dialog Editare formă de undă de referință
pentru a vă permite să editaţi forma de undă de referință selectată.
Mai întâi trebuie să selectaţi o formă de undă în secțiunea Bibliotecă
din lista cu forme de undă de referinţă. Dacă forma de undă pe
care doriți să o editați este în secțiunea Încărcate, va trebui mai
întâi să o copiați în secțiunea Bibliotecă făcând clic pe Duplicare,
apoi selectaţi-o şi faceţi clic pe Editare.
Ștergere
Şterge definitiv forma de undă de referință selectată. Numai formele
de undă de referință din secțiunea Bibliotecă pot fi şterse.
Duplicare
Creează o copie a canalului de intrare selectat sau a formei de undă
de referinţă selectate. Copia este amplasată în secțiunea Bibliotecă,
unde o poti edita făcând clic pe Editare. O modalitate mai rapidă de
a face acelaşi lucru este să faceţi clic dreapta pe vizualizare,
selectaţi Forme de undă de referinţă şi apoi faceţi clic pe canalul
pe care doriți să îl copiați.
Importare
Se deschide un fișier pentru forma de undă de referință
.psreference și amplasează formele de undă pe care le conţine în
secțiunea Bibliotecă.
Exportare
Salvează toate formele de undă de referinţă din secțiunea Bibliotecă
într-un nou fișier .psreference sau fișier MATLAB 4 .mat.
Caseta de dialog Editare forma de undă de referinţă
Locaţie:
Caseta de dialog Forme de undă de referinţă > Editare
Scop:
vă permite să introduceţi sau să editaţi numele şi culoarea unei forme
de undă de referință
Denumire:
Iniția PicoScope denumește forma de undă în funcție de canalul de
intrare utilizat ca sursă, dar ulterior denumirea poate fi editată în
funcție de preferințe. Aici am denumit-o „sinus“. Numele va apărea în
lista de forme de undă din caseta de dialog Forme de undă de
referinţă.
Culoare:
Puteţi seta culoarea traseului la una dintre culorile standard din lista
verticală sau puteți face clic pe Personalizare pentru a alege orice
culoare posibilă permisă de către Windows.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
80
6.5.4
Meniuri
Caseta de dialog Decodare serială
Locaţie:
Instrumente > Decodare serială
Scop:
vă permite să alegeţi care canale trebuie folosite pentru decodarea
serială şi să setaţi celelalte opţiuni
Sunt acceptate următoarele formate:
I²C
Magistrala CAN
LIN
RS232 (UART)
SPI
Tabel de protocoale
Acesta este unde selectaţi canale care trebuie decodificate şi care este protocolul serial
ce trebuie folosit pentru fiecare canal. Toate canalele disponibile sunt listate în
coloana Canale.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
81
În cazul în care canalul pe care doriţi să îl utilizaţi nu este listat, va trebui mai întâi
să îl activați folosind bara de instrumente Canale.
Pentru fiecare canal pe care doriţi să îl decodați, faceţi clic pe în coloana
Protocoale. Va apărea o listă verticală, care conţine toate protocoalele pe care
PicoScope le poate interpreta. Lista poate varia în funcţie de ce versiune de
PicoScope utilizată. Pentru protocoalele multi-canal cum ar fi I2C şi SPI, selectaţi
canalul de date. Orice alt canal va fi specificat mai târziu.
Selectaţi protocolul pe care doriţi să îl utilizaţi. Va apărea apoi un panou de Setări
pentru canalul selectat mai jos de tabel în caseta dialog.
Panoul de setări
Panoul de setări afişează toate setările reglabile pentru canalul selectat. Opţiunile
disponibile depind de protocolul selectat: a se vedea Setări comune şi Setări specifice
de protocol.
Panoul de informaţii
Nu aveţi nevoie să luați măsuri referitoare la mesajele din acest panou. În cazul în
care numărul de eșantioane este prea mic atunci PicoScope va ajusta automat setările
de captare pentru a îmbunătăţi calitatea semnalului. În cazul în care numărul de
eșantioane este mai mare decât este necesar, acest lucru nu poate dăuna şi nu se va
face nicio ajustare.
6.5.4.1
Setări comune
Aceste setări se aplică la toate formatele de date seriale.
Reîncărcare. După ce aţi introdus informaţiile necesare, PicoScope analizează
semnalul în intrare şi alege cele mai bune setări pentru decodarea serială. În cazul
în care PicoScope este în imposibilitatea de a decoda datele, încercaţi să
îmbunătăţiți calitatea semnalului şi apoi faceţi clic pe butonul Reîncărcare pentru
a analiza semnalului din nou. Pentru rezultate optime, faceţi clic pe butonul de
configurare automată din bara de instrumente Configurare captare în fereastra
principală PicoScope înainte de a introduce modul de decodare serială. Acest lucru
va asigura că semnalul este capturat cu suficiente detalii pentru o decodare
precisă.
Afișaj. Alegeţi locul unde doriţi să afişaţi datele: În vizualizare, În fereastră sau
ambele.
Afișajul În vizualizare prezintă datele în mod similar cu analizorul logic, pe
aceeași axă de timp ca formele de undă analogice.
Treceţi indicatorul mouse-ului peste orice pachet decodificat pentru a afişa
conţinutul acestuia.
Faceți clic și tragețidatele decodate în sus sau în jos.
Dacă este vizibil afișajul În fereastră faceţi dublu clic pe orice pachet
pentru a-l evidenţia în cadrul tabelului.
În fereastră afişează datele decodate într-un tabel în fereastra de date
seriale, cu funcții de căutare avansată şi funcţii de filtrare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
82
6.5.4.2
Meniuri
Setări specifice de protocol
Setări magistrala CAN
PicoScope poate decodifica fie semnalul CAN H semnalul CAN L. Selectaţi acela pe
care îl utilizaţi în Tabelul de protocoale.
Prag. O tensiune la jumătatea distanţei dintre nivelul logic superior și cel inferior.
Dacă nu sunteţi sigur, setați la jumătatea distanţei dintre tensiunile maxime și
minime pe care le vedeţi pe forma de undă.
Viteză de transmisie. Viteza de transmisie de date în simboluri pe secundă. Setați
această valoare pentru a se potrivi cu viteza magistralei de date.
Setări I²C
Ceas canal. Canal care este conectat la semnalul SCL.
Ceas prag. Tensiune de prag pentru semnalul SCL.
Prag de date. Tensiune de prag pentru semnalul SDA.
Setări. Se deschide caseta de dialog Setări I²C.
Setări RS232/UART
Prag. O tensiune la jumătatea distanţei dintre nivelul logic superior și cel inferior.
Dacă nu sunteţi sigur, setați la jumătatea distanţei dintre tensiunile maxime și
minime pe care le vedeţi pe forma de undă.
Viteză de transmisie. Viteza de transmisie de date în simboluri pe secundă. Setați
această valoare pentru a se potrivi cu viteza magistralei de date.
Definiții de bit. Se deschide caseta de dialog Definiţii de bit pentru configurarea
parametrilor de format RS232.
Setări SPI
Ceas canal. Canalul care este conectat la semnalul de ceas (SCLK sau CLK).
Ceas prag. Tensiunea de prag de utilizat pentru semnalul de ceas.
Prag de date. Tensiune de prag de utilizat pentru semnalul de date (SDI, DI, SI,
SDO sau SO).
Canal CS. Canalul de utilizat pentru semnalul de selectare chip (CS, SS sau STE),
dacă este prezent.
Prag CS. Tensiune de prag de utilizat pentru semnalul de selectare chip.
Setări. Se deschide caseta de dialog Setări.
Setări LIN
Prag. Tensiunea de prag folosită pentru a distinge nivelul logic superior și nivelul
logic inferior.
Setări. Se deschide caseta de dialog Setări LIN.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.4.3
83
Fereastra Date seriale
Locaţie:
Bara de instrumente Canale > butonul Decodare serială >
selectaţi În fereastră din caseta de dialog Decodare serială
Scop:
arată date seriale decodificate în format alfanumeric şi permite funcții
de filtrare și căutare.
Pentru mai multe informaţii despre formatul de tabel pentru fiecare protocol serial,
consultaţi secțiunea Protocoale seriale.
Dacă aţi selectat, de asemenea, În vizualizare din caseta de dialog Decodare
serială, datele vor apărea, de asemenea, în formă grafică. Faceţi clic pe unul dintre
pachetele de date în vizualizarea osciloscop pentru a merge la rândul corespunzător
din tabel, sau faceți dublu-clic pe un rând în tabel pentru a mări cadrul corespunzător
în vizualizarea osciloscop.
Bara de control
Controalele din bara de control sunt după cum urmează:
Exportare
Salvați datele decodate pe o foaie de calcul Microsoft Excel.
Acumulare
În mod implicit, PicoScope goleşte tabelul de fiecare dată când
osciloscopului captează un nou buffer plin de date. Faceţi clic pe acest
buton pentru a introduce Modul de acumulare, care continuă să
adauge cadre seriale la sfârşitul tabelului până când faceţi clic din nou
pe acest buton.
Vizualizare
Controlează care sunt detaliile de datelor care vor apărea în tabel.
Sub-meniurile sunt următoarele:
Cadre/pachete:
Câmpuri:
Format de afişare:
Dimensiune caracter:
care sunt tipurile de cadre sau pachete ce vor
fi afişate
coloanele care apar în tabelul de date
format hexazecimal, binar, zecimal sau ASCII
dimensiunea caracterelor utilizate în tabel
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
84
Meniuri
Link
Această listă verticală selectează un fişier de
link (formatul CSV) care mapează numere la
șiruri de caractere. Fereastra de date seriale va
arăta aceste șiruri de caractere în loc să îmbine
valorile numerice.
Creează un nou fişier link. Utilizaţi un editor de
text pentru a adăuga propria pereche număr-şir,
salvaţi fişierul şi apoi deschideţi-l folosind
comanda verticală.
Începe de
la...
Utilizaţi acest buton pentru a introduce o condiţie pe care PicoScope o
va aştepta înainte de a iniția colectara de date. Atunci când PicoScope
detectează un pachet care se potriveşte cu această condiție, se vor
colecta toate datele ulterioare (se aplică filtrarea, dacă selectată - a se
vedea mai sus) şi îl afişează în tabel.
Filtru
Faceţi clic pentru a afișa bara de filtru, care vă permite să introduceţi
date arbitrare deasupra fiecărei coloane din tabel. Tabelul va afişa doar
acele pachete care corespund datelor pe care le-aţi introdus. De
exemplu, dacă introduceți „6C 7“ în caseta de filtru în partea de sus a
coloanei ID va avea ca rezultat afișarea numai a cadrelor cu un ID 6C7.
Statistici
Activează și dezactivează coloanele de statistici care enumeră
măsurători, cum ar fi timp de început și sfârșit pachet şi tensiunile de
semnal.
Căutare
Căutaţi orice valoare a datelor într-o coloană specificată a tabelului.
Reîncărcare Instruieşte PicoScope astfel încât să decodeze din nou datele primare.
Acest lucru este necesar în cazul în care, de exemplu, ați schimbat
condiția Începe de la....
Ștergere
psw.ro r32
Ștergeți toate datele şi setările din tabel. La următoarea captare a unei
forme de undă de către osciloscop vor apărea date noi.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.4.4
85
Fereastra de dialog Setări UART
Locaţie:
Fereastra de dialog Decodare serială > Format RS232/UART >
Definiţii bit
Scop:
stabilește parametrii din formatul de date RS232 astfel încât PicoScope
să poată decoda datele
Stare de
semnal
inactiv:
Starea, joasă sau ridicată, a semnalului atunci când nu există date
actuale.
Biți de date: Numărul de biţi în cuvânt.
Paritate:
Tipul de bit de corectare a erorilor, dacă este cazul, adăugat la fiecare
cuvânt.
Biți de stop: Numărul de biţi suplimentari utilizați pentru a indica sfârşitul unui
cuvânt.
Ordin bit:
Indică dacă mai întâi va apărea bitul cel mai puţin semnificativ sau bitul
cel mai semnificativ.
Protocol cu detaliile UART
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
86
6.5.4.5
Meniuri
Caseta de dialog Setări SPI
Locaţie:
Caseta de dialog Decodare serială > selectaţi formatul SPI > Setări
Scop:
stabilește parametrii din formatul de date SPI astfel încât PicoScope să
poată decoda datele
Ceas activat eșantion: Care extremitate de ceas trebuie utilizată.
Stare de selectare
chip:
Polaritatea semnalului de chip selectat (CS), dacă este
utilizat.
Biți de date:
Numărul de biţi din cuvânt. Alegeți din lista verticală sau
tastaţi un număr direct în casetă.
Ordin bit:
Indică dacă mai întâi va apărea bitul cel mai puţin
semnificativ sau bitul cel mai semnificativ.
Detaliile privind Protocolul SPI
6.5.4.6
Caseta de dialog Setări I²C
Locaţie:
Caseta de dialog Decodare serială > selectați formatul I2C > Setări
Scop:
stabilește parametrii din formatul de date I2C astfel încât PicoScope să
poată decoda datele
Afișarea Adresa ca:
Adresă slave 7 biți: afişează ca un număr de 8 biţi prin
adăugarea de zerouri la adresa 7 biți.
Adresa citire/scriere 8 biți: afişează ca un număr de 8 biţi în
considerând ~bit citire/scriere.
Detaliile privind protocolul I²C
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.4.7
87
Caseta de dialog Setări LIN
Locaţie:
Caseta de dialog Decodare serială > formatul LIN > Setări
Scop:
stabilește parametrii din formatul de date de pe magistrala LIN astfel
încât PicoScope să poată decoda datele
Stare de
semnal
inactiv:
Nivelul de tensiune care reprezintă starea inactivă.
Sumă de
control:
Dacă să se include datele ID în suma de control (metoda amplificată)
sau nu (metoda clasică).
Ordin bit:
Indică dacă mai întâi va apărea bitul cel mai puţin semnificativ sau bitul
cel mai semnificativ.
Detalii privind protocolul LIN
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
88
6.5.5
Meniuri
Fereastra de dialog Alarme
Locaţie:
Instrumente > Alarme
Scop:
oferă acces la caracteristica alarme, care precizează acţiunile care
trebuie implementate la diverse evenimente
Eveniment:
Selectează evenimentul care va declanşa alarma:
Captare: când o formă de undă este achiziționată. Dacă este
activată declanşarea, această opţiune corespunde la un
eveniment de declanşare. Prin urmare, puteţi utiliza această
funcţie pentru a salva un fişier la fiecare eveniment de
declanşare.
Tampoane complete: atunci când numărul de forme de undă
din buffer-ul formei de undă atinge numărul maxim al formei de
undă.
Eșuare mască (măști): atunci când un canal eșuează un test
de mască.
(Lista de acţiuni): Adaugă o acţiune la această listă făcând clic pe Adăugare. Ori
de câte ori se produce evenimentul specificat, PicoScope va
executa toate acţiunile din listă începând de sus în jos.
NOTĂ: Pentru a executa o acţiune, trebuie să setaţi
caseta sa de selectare.
Aplicare:
psw.ro r32
Configurează aparatul optic în funcţie de setările din această
fereastră de dialog.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
Adăugare:
89
Adaugă un eveniment la lista de Acțiuni. Evenimentele posibile
sunt:
Sunet: activează ecometrul integrat al calculatorului. PC-urile cu
64-bit redirecţionează acest sunet la căştile de ieşire.
Redare sunet: specifică numele unui fișier de sunet .wav care
trebuie redat.
Oprire captare: echivalentă cu apăsarea butonului roşu de
Stop.
Repornire captare: echivalentă cu apăsarea butonului verde de
Start. Utilizați această opțiune numai în cazul în care acțiunea
Oprire captare a fost folosită anterior din listă.
Rulare executabil: execută fişierul specificat de program, EXE,
COM sau BAT. Aveţi posibilitatea să tastaţi variabila %file% după
numele de program pentru a trece numele ultimului fişier salvat
ca un argument la program. PicoScope va opri captarea în timp
ce programul se execută şi va continua după ce programul se
termină.
Salvare tampon curent: salvează forma de undă actuală din
buffer ca un fișier .psdata, .pssettings, .csv sau .mat. Puteţi
utiliza variabila %buffer% pentru a introduce numărul de index
buffer în numele fişierului sau variabila %time% pentru a
introduce timpul de captare.
Salvare toți buferii: salvează tamponul întregii forme de undă
ca un fișier .psdata, .pssettings, .csv sau .mat.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
90
6.5.6
psw.ro r32
Meniuri
Meniul Măști
Locaţie:
Instrumente > Măști
Scop:
oferă control asupra opțiunii Testare de limită mască
Adăugare măşti:
Adaugă o mască pe ecran folosind caseta de dialog
Biblioteca de măști.
Ștergere mască:
Îndepărtaţi masca de pe ecran.
Salvare mască:
Salvați masca afișată pe disc sub formă de fișier .mask.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.6.1
91
Caseta de dialog Biblioteca de mască
Locaţie:
Instrumente > Măști
Scop:
vă permite să creaţi, exportați şi importați măşti pentru Testarea de
limită mască
Canal:
Selectaţi canalul pe care doriţi să aplicaţi masca.
Măşti
Secțiunea Bibliotecă arată toate măştile pe care le-aţi salvat şi care nu
disponibile: au fost şterse. Secțiunea Încărcate arată toate măştile actuale în uz.
Generare:
Creează o mască nouă în funcție de ultima formă de undă capturată de
la canalul selectat. Deschide caseta de dialog Generare mască.
Importare:
Încărcă o mască care a fost anterior salvată ca fișier .mask.
Exportare:
Salvează o mască ca un fișier .mask pentru importare ulterioară.
Aplicare:
Folosește o mască selectată pe canalul selectat, dar se rămâne în
caseta de dialog Biblioteca de mască.
OK:
Folosește masca selectată pe canalul selectat şi se revine la vizualizarea
osciloscop.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
92
6.5.6.2
Meniuri
Editarea unei măști
Pentru a edita o mască în modul Testare de limită mască, faceţi clic dreapta pe
vizualizare osciloscop şi selectaţi Editare mască:
o masca este alcătuită din unul sau mai multe forme numit poligoane. Faceţi clic pe
poligonul pe care doriţi să îl editaţi. PicoScope va extrage ghidaje de editare pe
poligonul măștii selectate şi va afişa caseta de editare a măştii. Dacă trageţi de oricare
din ghidaje pentru a edita poligonul, rezultatele statistice vor fi actualizate imediat.
Caseta de editare a măștii arată ca în exemplul următor:
Vizualizare normală
Vizualizare
minimizată
În cazul în care caseta de editare nu este imediat vizibilă, aceasta ar putea fi
minimizată; în acest caz, faceţi clic pe butonul de restabilire:
. Dacă editaţi
coordonatele unui vârf, rezultatele statistice vor fi actualizate imediat. Puteţi, de
asemenea, exporta masca într-un fișier .mask cu ajutorul butonului de export:
.
Utilizați butoanele + şi - pentru a adăuga sau elimina vârfuri. Butonul de minimizare
are funcţia sa obişnuite. Pentru a ieși din modul de editare a măștii, închideţi caseta
de editare a măştii cu butonul (X).
Pentru a adăuga sau elimina un poligon întreg, faceţi clic dreapta pe vizualizare
osciloscop şi selectaţi fie comanda Adăuga poligon mască sau Elimină poligon
mască:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.6.3
93
Caseta de dialog Generare mască
Locaţie:
Scop:
Caseta de dialog Biblioteca de mască > Generare
vă permite să setaţi parametrii pentru masca generată în mod automat.
Apoi, PicoScope va crea o mască nouă bazată pe ultima formă de undă
capturată.
Denumire:
PicoScope alege automat un nume pentru noua mască. Puteţi edita
numele în această casetă.
Offset pe X: Distanța pe orizontală între forma de undă şi mască.
/
Acest buton comută valoarea de offset între unități absolute
(SI) şi unităţi relative (% din scala completă).
Acest buton reiniţializează valoarea offset implicită.
Offset pe Y: Distanța pe verticală între forma de undă şi mască.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
94
6.5.7
Meniuri
Macro aparat de înregistrare (Macro Recorder)
Locaţie:
Instrumente > Macro aparat de înregistrare (Macro Recorder)
Scop:
înregistrează o secvenţă de comenzi care vor fi reluate într-un moment
succesiv
Aparatul de înregistrare (Macro Recorder) vă ajută atunci când doriți să executați
o serie de comenzi în mod repetat. Acesta salvează toate comenzile într-un fișier
.psmacro, care poate fi modificat folosind un editor XML.
Executare în timp real:
Redă macrocomanda la aceeaşi viteză ca atunci când
aceasta se înregistrează. Fără această opţiune, redare va fi
cât mai rapidă posibil.
Notă: fișierele .psmacro pot fi redate de la linia de comandă PicoScope.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.8
95
Caseta de dialog Preferinţe
Locaţie:
Instrumente > Preferințe
Scop:
Vă permite să setaţi opţiunile pentru software-ul PicoScope. Faceţi clic
pe una dintre filele din imaginea de mai jos pentru a afla mai multe.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
96
6.5.8.1
Meniuri
Pagina de generalități
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Generalități
Scop:
conține comenzile generale pentru PicoScope
Resetați dialogurile „Nu arătați din nou“
Restaurați toate dialogurile lipsă pe care doriți ca PicoScope să nu le mai afișeze.
Resetați preferințe
Setaţi toate preferinţele înapoi la valorile lor implicite.
Buffer formă de undă
Forme de undă maxime: Acesta este numărul maxim de forme de undă pe care
PicoScope le stochează în buffer. Aveţi posibilitatea să selectaţi un număr de la 1 la
numărul maxim permis de osciloscopul conectat: a se vedea specificaţiile
osciloscopului pentru detalii). Numărul efectiv de forme de undă memorate depinde
de memoria disponibilă şi numărul de eșantioane din fiecare formă de undă.
Unități timp de colectare
Schimba modul comenzii baza de timp în bara de instrumente Configurare
captare.
Timp pe diviziune: comanda baza de timp afişează unităţi de timp pe diviziune de exemplu, „5 ns /div‘. Majoritatea osciloscoapelor de laborator afişează în acest
fel setările bazei de timp.
Timpul de colectare total: comanda baza de timp afişează unităţi de timp
pentru întreaga lăţime de vizualizare osciloscop - de exemplu, „50 ns”.
Statistici de măsurare
Dimensiunea de captare - numărul de captări succesive utilizate de PicoScope
pentru a calcula statisticile în tabelul de măsurători. Un număr mai mare produce
statistici mai precise, dar va determina actualizarea mai puţin frecventă a acestora.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.8.2
97
Pagina de gestionare a alimentării
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Gestionare alimentare
Scop:
controlează caracteristicile de osciloscop care afectează consumul său
de energie
Viteza de captare
Acest control limitează viteza de captare date a PicoScope-ului de la dispozitiv. Alte
setări PicoScope, tipul de dispozitiv şi viteza de calculator vor determina dacă această
limită poate fi de fapt atinsă. PicoScope selectează automat limita corespunzătoare în
funcţie dacă computerul funcționează pe baterii sau alimentări principale (linii de
alimentare).
Setările sunt măsurate în captări pe secundă. În mod implicit, rata de captare este
setată la „Nelimitat“ atunci când computerul funcționează cu surse de putere (linii de
alimentare), pentru performanţă maximă. Dacă alte aplicaţii sunt rulate prea încet pe
PC-ul dvs. în timp ce PicoScope face captarea, atunci va trebui să reduceți limita ratei
de captare. Când computerul funcționează cu alimentarea de la baterie, PicoScope
impune o limită de performanţă pentru a proteja bateria. Puteţi creşte această limită
în mod manual, dar această operație va cauza descărcarea foarte rapidă a bateriei.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
98
6.5.8.3
Meniuri
Pagina de eșantionare
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Eșantionare
Scop:
controlează comportamentul de eșantionare a osciloscopului
Tranziţie eșantionare lentă
În modul de eșantionare normală (rapidă), PicoScope colectează date suficiente
pentru a umple ecranul şi apoi redesenează întreaga vizualizare toată în același timp.
Această metodă este adecvată pentru bazele de timp rapide, atunci când ecranul este
redesenat de multe ori în fiecare secundă, dar cu bazele de timp lente, această
metodă poate provoca o întârziere inacceptabilă înainte de apariția datelor pe ecran.
Pentru a evita această întârziere, PicoScope comută automat la modul de eșantionare
lentă, în care traseul osciloscopului avansează treptat pe ecran pe măsură ce
osciloscopul captează datele.
Comanda Timp de colectare vă permite să selectaţi baza de timp la care PicoScope
comută în modul de eșantionare lentă.
Afișare eșantionare lentă
Când această casetă este bifată, PicoScope afişează forma de undă anterioară din
buffer în timp ce redesenează treptat noua formă de undă peste partea de sus a
acesteia. Astfel, în orice moment, în partea stângă a vizualizării este indicat începutul
noii forme de undă, în timp ce partea din dreapta arată sfârşitul formei de undă
anterioare. Cele două forme de undă sunt separate de o bară verticală.
Interpolare sin(x)/x
Atunci când numărul de pixeli din vizualizarea osciloscopului este mai mare decât
numărul de eşantioane din buffer-ul formei de undă, PicoScope interpolează - adică,
se umple spaţiul dintre eșantioane cu date estimate. Poate fie desena linii drepte între
eșantioane (interpolare liniară) sau le poate conecta cu curbe de aplatizare
(interpolare sin(x)/x). Interpolarea liniară permite individuarea cu mai multă ușurință
a pozițiilor unde se află eșantioanele, ceea ce este util pentru măsurători de înaltă
precizie, dar forma de undă va rezulta zimţată. Interpolarea sin(x)/x dă o formă de
undă mai lină dar maschează adevărata locație a eșantioanelor, deci trebuie să fie
folosită cu grijă atunci când numărul de eşantioane de pe ecran este redus.
Puteți regla numărul de eșantioane sub care interpolarea sin(x)/x este activată.
Interpolarea sin(x)/x este utilizată numai pe bazele de timp mai rapide ale
osciloscopului.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.8.4
99
Pagina de tastatură
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Tastatură
Scop:
afişează, şi vă permite să editaţi, comenzile rapide de la tastatură
O comandă rapidă de la tastatură este o combinaţie de taste de pe tastatură pentru a
activa o operaţie PicoScope.
Comenzi rapide de la
tastatură
Aceasta este o listă de operaţiuni PicoScope şi comenzile
rapide de la tastatură asociate acestora (în cazul în care
sunt definite). Dimensiunea listei depinde de opțiunea
Arată lista completă a tastelor (a se vedea mai jos).
Pentru a edita sau a adăuga o comandă rapidă de la
tastatură:
Derulaţi lista de comenzi PicoScope până când
operaţiunea cerută este vizibilă.
Selectați operațiunea necesară.
Selectaţi caseta „apăsaţi tastele de comenzi rapide:“.
Apăsaţi de la tastatură combinaţia de taste necesară.
Faceți clic pe Atribuire.
Arată lista completă a
tastelor
Bifați această casetă pentru a afișa toate operațiunile
disponibile. În mod implicit, sunt listate numai operaţiunile
cele mai frecvente și operațiunile care au atribuite o
comandă rapidă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
100
6.5.8.5
psw.ro r32
Meniuri
Pagina de preferințe regionale și de limbă
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Regionale și limbă
Scop:
vă permite să selectaţi limba şi alte setări ce depind de locaţie pentru
interfaţa cu utilizatorul PicoScope
Limba
Selectaţi, din căsuţa verticală, limba pe care doriţi să
utilizaţi pentru interfaţa cu utilizatorul PicoScope 6.
PicoScope vă va cere să reporniţi programul înainte de a
trece la noua limbă.
Sistem de măsurare
Selectaţi unități metrice sau unități SUA.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.5.8.6
101
Pagina de imprimare
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Imprimare
Scop:
vă permite să introduceţi detaliile care vor apărea în partea de jos a
ieșirii imprimate
Setările de
imprimare
implicite
Când imprimaţi o vizualizare din meniul Fişier, aceste detalii vor fi
adăugate la partea de jos a paginii.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
102
6.5.8.7
Meniuri
Pagina de culori
Locaţie:
Instrumente > Preferinţe > Culori
Scop:
vă permite să setaţi culori pentru diverse secțiuni de interfață a
utilizatorului
Culori particularizate
Aceste comenzi vă permit să specificaţi culorile pentru diferite secțiuni ale ecranului
PicoScope:
Canale
culoarea traseului pentru fiecare canal a osciloscopului
Canale digitale
dacă dispuneți de un osciloscop cu semnal mixt (MSO), culoarea
fiecărui canal poate fi setată aici
Măști
zonele mască din Testare de limită mască
Div
articole diverse:
Linii de grilă
liniile orizontale şi verticale pe reticul
Fundal
zona din spatele formelor de undă şi a reticulului. (În modul de
persistenţă această setare poate fi reinterpretată cu caseta de
dialog Opțiuni de persistenţă.)
Declanşatorul activ indicatorul de declanşare pentru poziţia curentă de declanşare
psw.ro r32
Declanșator
indicatorul de declanşare secundar (apare atunci când
declanșantorul activ a fost deplasat de la ultima captură a
formei de undă)
Axa orizontală
numerele din partea de jos a fiecărei Vizualizări, care, de obicei,
indică măsurătorile de timp
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
103
Rigle
riglele orizontale e verticale, pe care aveţi posibilitatea să le
glisaţi în poziţie pentru a măsura caracteristici pe forma de undă
Persistenţă
cele trei culori pentru fiecare canal în modul de persistenţă color
digital. Culoarea din partea de sus este folosită pentru pixelii
ciocniți cel mai frecvent, culorile din partea centrală şi de jos
pentru pixelii ciocniți mai puțin frecvent și cel mai rar.
Grosimea liniei
Aceste comenzi vă permit să specificaţi grosimea liniilor trase pe vizualizările
osciloscop şi spectru:
Canal
formele de undă şi traseele de spectru pentru toate canalele
osciloscopului
Linii de grilă
liniile orizontale şi verticale pe reticul
Indicatori
riglele orizontale e verticale, pe care aveţi posibilitatea să le
glisaţi în poziţie pentru a măsura caracteristici pe forma de undă
Resetare la culorile implicite
Resetează toate setările de culoare şi de grosime a liniei la valorile implicite.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
104
6.5.8.8
Meniuri
Pagina de opţiuni
Locaţie:
Instrumente > Preferințe > Opțiuni
Scop:
vă permite să setaţi diverse opţiuni care controlează modul în care
funcţionează PicoScope 6
Setări de pornire dispozitiv
Amintiţi-vă ultimul dispozitiv. Această opţiune este utilizată atunci când PicoScope
individuează mai multe dispozitive osciloscopice. Dacă caseta de selectare este bifată,
PicoScope va încerca să folosească acelaşi dispozitiv care a fost utilizat ultima oară. În
caz contrar, va folosi primul dispozitiv disponibil.
Caracteristici avansate
Modurile de captare avansate sunt activate în mod implicit în PicoScope 6 şi
dezactivate în mod implicit în PicoScope 6 Automotive. Indiferent de versiunea pe care
o dețineți, puteţi activa sau dezactiva aceste caracteristici utilizând următoarele
opţiuni:
Spectru
Caracteristicile Vizualizare spectru şi analizor de
spectru.
Persistenţă
Modurile Digital Color, Intensitatea analogică şi
ecran persistență personalizat.
Prezentare generală a funcției zoom O fereastră care apare atunci când măriți,
pentru a vă ajuta să vă mișcați în jurul formelor
de undă mari cu un număr minim de clicuri de
mouse.
RPM
Rotaţii pe minut, valoare afişată alături de hertz
în legenda de frecvență.
Întârziere de activare
Comanda de întârziere în timp din bara de
instrumente Declanşare.
Activare rapidă
Intrarea “Rapid“ în comanda Mod de declanşare
în bara de instrumente Declanşare.
Fişiere recente
Numărul maxim de fişierele enumerate în meniul Fişier > Fişiere recente. Faceţi clic
pe butonul pentru a goli lista.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.6
105
Meniul de ajutor
Locaţie:
Ajutor
Scop:
oferă acces la Ghidul utilizatorului pentru PicoScope 6 şi la informaţiile
corelate
Ghidul
utilizatorului
Acesta este manualul de ghidare principal, care conţine informaţii
complete cu privire la program. Conținut, Index şi Căutare sunt
comenzi rapide pentru diferite funcții din vizualizatorul de ajutor.
Verificare
actualizări...
Permite conectarea la site-ul Pico Technology şi căutarea unei
versiune mai noi a software-ului PicoScope. Necesită o conexiune
la internet.
Informații
despre
PicoScope
Indică numerele de versiune a software-ului PicoScope si orice
osciloscopului conectat.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
106
6.7
Meniuri
Meniul Auto (numai pentru PicoScope Automotive)
Locaţie:
Bara de meniu > Auto
Scop:
oferă acces la o bază de date cu teste presetate
Notă:
Acesta este un exemplu preluat din softwareul R6.6.43.4. Conţinutul de meniu se
schimbă frecvent, pe măsură ce noi teste
sunt adăugate la biblioteca noastră.
psw.ro r32
1.
Selectare a unui test presetat.
2.
PicoScope deschide o pagină de informaţii, care explică modalitatea de
conectare la osciloscop, cum se rulează testul și cum se interpretează
rezultatele. (Câteva teste nu dispun de o pagină de informaţii).
3.
PicoScope afişează o formă de undă ca exemplu.
4.
PicoScope se configurează cu setările necesare. În majoritatea cazurilor tot ce
trebuie să faceţi pentru a începe testul este să apăsaţi bara de spaţiu.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
6.8
107
Caseta de dialog Conectarea dispozitivului
Locaţie:
Fişier > Conectarea dispozitivului
sau conectaţi un nou dispozitiv.
Scop:
atunci când PicoScope identifică mai multe osciloscoape disponibile,
această casetă de dialog vă permite să selectaţi care dintre acestea va fi
folosit
A se vedea „Cum să comutați la un dispozitiv diferit“ dacă doriţi să treceţi mai târziu
la un alt osciloscop.
Procedura
Aşteptaţi apariția unei listă de dispozitive. Poate dura câteva secunde.
Selectaţi un dispozitiv şi faceţi clic pe OK.
PicoScope va deschide un vizualizare osciloscop pentru dispozitivul selectat.
Utilizați barele de instrumente pentru a configura dispozitivul şi folosiți vizualizarea
osciloscop pentru a afişa semnale.
Modul de demonstraţie
Dacă porniți PicoScope fără niciun dispozitiv conectat, caseta de dialog Conectarea
dispozitivului va apare în mod automat cu un dispozitiv “Demo“ (demonstraţie) ca
una dintre opţiuni. Acesta este un dispozitiv virtual pe care îl puteţi utiliza pentru a
face practică cu caracteristicile PicoScope-ului. Dacă selectaţi dispozitivul Demo şi
faceţi clic pe OK, PicoScope adaugă un buton Generator de semnale demo la bara
de instrumente. Utilizaţi acest buton pentru a parametriza semnale de test de la
dispozitivul Demo.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
108
6.9
Meniuri
Conversia fişierelor în Windows Explorer
Puteţi converti fişierele de date PicoScope în alte formate pentru a le utiliza în alte
aplicaţii sau pentru utilizarea cu PicoScope în formate diferite de date.
Cel mai simplu mod de a face această conversie cu ajutorul meniului de context în
Windows Explorer. Meniul de context este meniul care apare atunci când faceţi clic
dreapta pe acesta cu mouse-ul sau îl activați cu butonul „meniu“ pe tastatura
Windows. Atunci când instalaţi PicoScope, va fi adăugată o intrare „Conversie“ la
meniul de context pentru a vă permite să convertiţi fişierele de date PicoScope.
Meniul de context PicoScope din Windows Explorer
Conversia în formatul PicoScope 6.2.4
Exemplul de mai sus arată patru fișiere de date PicoScope pre-existente reprezentate
de pictogramele standard PicoScope. PicoScope 6.2.4 a introdus o nouă opțiune care
permite fișierelor de date PicoScope să apară ca forme de undă în loc de pictograme.
Pentru a activa această opțiune pentru fişiere de date vechi, va trebui să le convertiți
în formatul nou, utilizând meniul contextual al Windows Explorer.
Dacă PicoScope este în execuție, va trebui să îl închideţi.
În Windows Explorer, faceți clic dreapta pe un fişier de date PicoScope.
Selectaţi Conversie > Toate formele de undă > .psdata. O pictogramă
PicoScope
va apărea în zona de notificare Windows în timp ce conversia este în
curs de desfăşurare.
PicoScope vă va cere să confirmaţi dacă doriţi să suprascrieți fişierul .psdata cu
noua versiune. Faceți clic pe Da.
Aşteptaţi ca Windows Explorer să actualizeze afişarea.
Repetaţi procedura pentru toate fişierele .psdata.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
109
Filierele .psdata ar trebui să apară acum ca în această imagine:
Conversia în alte formate
Pentru toate aceste conversii, puteţi alege fie „Toate formele de undă de“ sau
„Forma de undă curentă“. Un fişier .psdata poate conţine o singură formă de undă
sau întreg conţinutul buffer-ului de undă, care poate stoca un număr de forme de
undă ce provin de la evenimente succesive. Dacă fişierul .psdata conţine mai multe
forme de undă, atunci puteţi alege să le convertiţi pe toate sau doar ultima formă de
undă vizualizată în PicoScope.
Faceţi clic dreapta pe un fişier de date PicoScope.
Pentru a converti toate formele de undă în fişier, selectați Conversie > Toate
formele de undă sau Conversie > Forma de undă curentă şi apoi formatul de
fişier de care aveţi nevoie. O pictogramă PicoScope
va apărea în zona de
notificare Windows în timp ce conversia este în curs de desfăşurare.
Operaţii complexe
Pentru operaţiuni mai complexe, cum ar fi conversia tuturor fişierelor într-un director,
puteţi executa PicoScope într-o fereastră de comandă (a se vedea sintaxa liniei de
comandă).
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
110
7
Bare de instrumente şi butoane
Bare de instrumente şi butoane
O bară de instrumente este o colecţie de butoane și comenzi cu funcții similare.
PicoScope 6 conţine următoarele barele de instrumente:
Bara de instrumente Navigare în buffer
Bara de instrumente Configurare canal
Bara de instrumente Măsurători
Bara de instrumente Configurare captare
Bara de instrumente Start / Stop
Bara de instrumente Declanşare
Zoom-ul şi bara de defilare
Butonul Generator de semnale
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.1
111
Bara de instrumente Canale
Bara de instrumente Canale controlează setările pentru fiecare canal de intrare
vertical. Ecranul de mai jos arată bara de instrumente pentru un dispozitiv cu două
canale, dar alte dispozitive pot avea numere diferite de canale. (A se vedea, de
asemenea, Bara de instrumente PicoLog 1216 care este utilizată pentru seria PicoLog
1000).
Fiecare canal are propriul set de butoane:
butonul Opţiuni de canal. Se deschide meniul Opţiuni de canal cu
opţiunile pentru sonde, îmbunătățire rezoluţie, scalare şi filtrare.
Comanda de interval. Setează dispozitivul pentru a capta semnale în
intervalul de valori specificat. Lista de opţiuni depinde de dispozitivul
şi sonda selectate. Un simbol de avertizare roşu
apare în cazul în
care semnalul de intrare depășește intervalul selectat. Dacă selectaţi
Auto, PicoScope va ajusta scara verticală în mod continuu, astfel încât
înălțimea formei de undă va umple vizualizarea cat mai mult posibil.
Comanda de cuplare. Setează circuitele de intrare.
Cuplare c.a.: respinge frecvențele sub aproximativ 1 Hz.
Cuplarea c.c.: acceptă toate frecvenţe de c.c. la lăţimea de bandă
maximă a osciloscopului.
50 c.c.:opțiunea de impedanță joasă (a se vedea tabelul cu
caracteristicile dispozitivului).
Accelerometru: comută pe ieșirea sursei de curent ieşire pentru
osciloscoapele IEPE activate, precum PicoScope 4224 IEPE. Ghidul
utilizatorului pentru osciloscop include detalii cu privire la specificațiile
de canal IEPE.
Frecventa: permite activarea contorului de frecvență încorporat, dacă
este disponibil. În acest mod poate fi operat doar un singur canal la un
moment dat. Pentru disponibilitate, consultaţi tabelul cu caracteristici
ale dispozitivului.
Butonul Intrări digitale (numai MSO).
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
112
7.1.1
Bare de instrumente şi butoane
Meniu de opţiuni de canal
Meniul Opţiuni de canal apare când faceţi clic pe butonul Opţiuni de canal (de
exemplu:
) pe
bara de instrumente Canale.
Lista de sondă. Indică sonda în uz şi vă permite
să selectaţi una diferită. Se folosește pentru a
comunica software-ului PicoScope ce tip de sondă
este conectată la un canal. În mod implicit, se
consideră sonda x1, ceea ce înseamnă că un
semnal de un volt la intrarea în sondă va apărea pe
ecran ca un volt.
Extindere a listei de sonde. Faceţi clic pentru a
selecta din lista de sonde.
Deschidere a fereastrei de dialog sonde
personalizate. Fereastra de dialog Sonde
personalizate vă permite să editaţi biblioteca de
sonde personalizate.
Îmbunătățire rezoluție. Vă permite să creșteți
rezoluţia efectivă a dispozitivului optic folosind
opțiunea Îmbunătățire rezoluție. Numărul din
această casetă este o valoare-țintă pe care
software-ul va încerca să o folosească ori de câte
ori este posibil.
Scalarea axei. Acestea sunt comenzi de scalare a
axei care vă permit să setaţi în mod individual scala
şi valoarea de offset pentru fiecare axă verticală.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
113
Opţiuni analogice. Opţiuni care pot fi aplicate la
hardware-ul de intrare a osciloscopului, în cazul în
care acestea sunt suportate de hardware-ul
osciloscopului.
Offset c.c.: o tensiune offset de adăugat la
intrarea analogică înainte de digitizare. Pentru
disponibilitate, consultaţi Tabelul cu caracteristici
ale dispozitivului.
Limită lărgime de bandă: un filtru analogic
unipolar cu frecvență fixă. Acesta poate fi util
pentru eliminarea zgomotului şi armonicilor care
altfel ar cauza dedublare. Pentru disponibilitate,
consultaţi Tabelul cu caracteristici ale
dispozitivului.
Filtrare trece jos. Un filtru trece jos digital
independent pentru fiecare canal de intrare, cu
frecvența de tăiere programabilă. Acesta poate fi
util pentru înlăturarea zgomotului din semnal și
pentru a face măsurători mai precise. Pentru
disponibilitate, consultaţi tabelul cu caracteristici
ale dispozitivului.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
114
7.1.1.1
Bare de instrumente şi butoane
Îmbunătăţire rezoluţie
Îmbunătăţire rezoluţie este o tehnică folosită pentru creşterea rezoluţiei efective
verticale a osciloscopului în detrimentul detaliu de înaltă frecvenţă. Selectarea
comenzii de îmbunătățire rezoluţie nu va schimba viteza de eşantionare a
osciloscopului, dar în unele moduri de operare, PicoScope poate reduce numărul de
eșantioane disponibile pentru a menţine performanţa de afişaj.
Pentru ca această tehnică să funcționeze , semnalul trebuie să conțină o cantitate
foarte mică de zgomot gaussian. Pentru multe aplicaţii practice acesta este, în
general, furnizat direct de osciloscop şi de zgomotul inerent din semnalele normale.
Caracteristica de îmbunătățire a rezoluţiei utilizează un filtru plat de medie mobilă.
Aceasta acționează ca un filtru trece-jos cu caracteristici de răspuns bun la creștere şi
un foarte lent roll-off de la banda de trecere la banda de oprire.
Se vor observa unele efecte secundare atunci când se utilizează îmbunătățire
rezoluție. Aceste efecte sunt normale şi pot fi contracarate prin reducerea valorii de
îmbunătățire utilizate, prin creşterea numărului de eșantioane capturate sau prin
schimbarea bazei de date. Cea mai bună metodă de a individua îmbunătățirea de
rezoluţie optimă pentru aplicaţia dumneavoastră este aceea de testare și verificare.
Efectele secundare includ:
Impulsuri (vârfuri) extinse și aplatizate
Margini verticale (cum ar fi cele din unde rectangulare) transformate în pante de
linie dreaptă
Inversiune de semnal (uneori făcându-l să arate ca și cum punctul de declanşare
este pe marginea greşită)
O linie plată (atunci când nu există eșantioane suficiente în forma de undă)
Procedura
Faceți clic pe butonul Opțiuni de canal
din bara de instrumente
Configurare canal.
Utilizați comanda Îmbunătățire rezoluţie din meniul Opțiuni avansate pentru a
selecta numărul efectiv de biţi, care poate fi egal cu sau mai mare decât rezoluţia
verticală a dispozitivului osciloscopic utilizat.
Cuantificarea rezoluţiei superioare
Tabelul de mai jos afişează dimensiunea de filtru de medie mobilă pentru fiecare
setare de îmbunătățire rezoluție. O dimensiune mai mare de filtru necesită o viteză de
eşantionare mai mare pentru reprezentarea un semnal dat fără efecte secundare
semnificative (aşa cum este detaliat mai sus).
Îmbunătăţire
rezoluţie
e (biți)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
psw.ro r32
Numărul de
valori
n
2
4
8
16
32
64
128
256
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
115
Exemplu. Dispozitivul utilizat este un PicoScope 5204 (rezoluţie = 8 biţi). Aţi selectat
o rezoluţie efectivă de 9,5 biţi. Prin urmare, îmbunătățirea de rezoluţie este:
e = 9,5 – 8,0 = 1,5 biți.
Tabelul arată că acest lucru este realizat folosind o medie mobilă de:
n = 8 eșantioane.
Acest număr oferă o valoare orientativă cu privire la efectul de filtrare pe care
îmbunătățirea de rezoluţie îl va avea asupra semnalului. Cel mai bun mod de a vedea
efectul real ale filtrului trece-jos este de a adăuga o vizualizare spectru şi de a observa
la forma zgomotului de fond (încercaţi glisarea în sus a axei y pentru a observa mai
clar zgomotul).
Subiecte conexe
A se vedea Rezoluție hardware (se aplică numai pentru osciloscoapele cu rezoluție
flexibilă).
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
116
7.1.1.2
Bare de instrumente şi butoane
Comenzi de scalare a axei
Acestea comenzi de scalare a axei sunt casete de control care vă permit să setaţi în
mod individual scala şi valoarea de offset pentru fiecare axă verticală. Dacă axa
aparţine unei forme de undă de referință, puteţi de asemenea să ajustați întârzierea
acesteia faţă de formele de undă active.
Comenzi pentru o formă
de undă activă
Controalele pentru o
formă de undă de
referinţă
Există două modalităţi de a deschide comanda de scalare a axei:Pentru orice canal afişat într-o vizualizare: faceți clic pe butonul de scalare colorat
(
) în partea de jos a axei verticale
Pentru orice canal de intrare: Faceţi clic pe butonul Opţiuni de canal în bara de
instrumente Canale
Comanda de scalare. Creşteți pentru a mări forma de undă,
descreșteți pentru a o reduce.descreșteți Axa verticală se
redimensionează în mod corespunzător astfel încât să puteţi citi
întotdeauna tensiunea corectă de pe axă. Faceţi clic pe butonul de
resetare ( ) pentru a reveni la scara de 1.0. Butonul scalare arată
întotdeauna scara selectată.
Comanda de offset. Creşteți pentru a muta în forma de undă în sus pe
ecran, descreșteți pentru a o muta în jos. Axa verticală se deplasează în
mod corespunzător astfel încât să puteţi citi întotdeauna tensiunea
corectă de pe axă. Reglarea acestei comenzi este echivalentă cu
acțiunea de a clica şi glisa axa verticală. Faceţi clic pe butonul de
resetare ( ) pentru a reveni la un offset de 0,00%.
Comanda de întârziere (numai pentru formele de undă de
referință). Creşteți pentru a muta forma de undă în stânga faţă de
punctul de referință temporal, descreșteți pentru a o muta în dreapta
acestuia. Faceți clic pe butonul de resetare ( ) pentru a reveni la o
întârziere de 0 s.
Amplasarea punctului de referință temporal depinde de modul de
declanşare în care se găsește PicoScope-ul. Dacă modul de declanşare
este Niciunul, atunci întârzierea este măsurată faţă de marginea din
stânga a ecranului. În toate celelalte moduri de declanşare, întârzierea
este măsurată față de indicatorul de declanşare.
Trimitere în spate. Trage canalul în spatele tuturor celorlalte. Utilizați
această opțiune în cazul în care canalul ascunde alt canal de interes.
Aducere în faţă. Trage canalul în fața tuturor celorlalte. Utilizați
această opțiune în cazul în care canalul este ascuns în spatele altuia.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.1.1.3
117
Filtrarea trece jos
Caracteristica Filtrarea trece jos este în măsură să elimine frecvenţele înalte din
orice canal de intrare selectat. Comanda de filtrare se găsește în caseta de dialog
Opţiuni de canal avansate, care se deschide făcând clic pe butonul Opţiuni de
canal (
) pentru canalul corespunzător din bara de instrumente Canale.
Comanda determină frecvența de tăiere a filtrului, care trebuie să fie mai mică de
jumătate din rata de eșantionare prezentată în foaia Proprietăţi.
Pentru disponibilitate, consultaţi tabelul cu caracteristici ale dispozitivului.
Filtrarea trece jos este utilă pentru eliminarea zgomotului. Imaginea despicată în două
de mai jos arată efectul de aplicare a unui filtru trece jos de un 1 kHz pe un semnal
zgomotos. Forma de bază a semnalului este păstrată, dar zgomotul de înaltă frecvenţă
este eliminat:
Stânga: înainte de aplicarea filtrului trece jos. Dreapta: după aplicarea filtrului trece jos de 1
kHz.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
118
Bare de instrumente şi butoane
Detalii de filtru
Algoritmul de filtrare trece jos este ales în funcție de raportul dintre frecvența de
tăiere selectată (fC) la rata de eşantionare (fS), după cum urmează:
fC ÷ fS
Tip de filtru
Descriere
de la 0,0 la
0,1
Media progresivă
Un filtru de medie progresivă este utilizat pentru
frecvenţele de tăiere mici. Lungimea filtrului este
ajustată pentru a atinge frecvența de tăiere
selectată, care este definită ca primul minim în
răspuns în frecvenţă. Există pierderi semnificative
de semnal peste frecvență de tăiere stabilită. Acest
filtru modifică o margine verticală într-o pantă
liniară.
de la 0,1 la
< 0,5
FIR
Un filtru cu răspuns finit la impuls este folosit
pentru frecvențele de tăiere medii - înalte. Acest
lucru este o variație accentuată monotonă este
frecvența de tăiere şi, prin urmare, suferă o
pierdere mai mică decât filtrul de medie
progresivă.
Puteţi forţa PicoScope să utilizeze un tip de filtru prin ajustarea comenzii Sondă în
bara de instrumente Configurare captare pentru a face ca raportul fC/fS să se
încadrează în unul din cele două intervale din tabel. Aşa cum se arată în tabel,
frecvența de tăiere trebuie să fie mai mică decât jumătatea frecvenței de eșantionare.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.1.2
119
Butonul Intrări digitale
Locaţie:
Bara de instrumente Canale (numai cu MSO)
Scop:
controlează setările pentru intrările digitale ale unui osciloscop cu
semnal mixt (MSO)
Attivare/Disattivare digitală. Comută vizualizarea digitală on sau off.
Dacă intrările digitale sunt activate în caseta de dialog Configurare
digitală, acestea rămân active chiar şi atunci când sunt ascunse în cadrul
vizualizării.
Configurare digitală. Se deschide caseta de dialog Configurare digitală
pentru selecţia de canal şi opţiuni.
7.1.2.1
Caseta de dialog Configurare digitală
Locaţie:
Butonul MSO
Scop:
controlează setările pentru intrările digitale ale unui osciloscop cu
semnal mixt (MSO)
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
120
Bare de instrumente şi butoane
Setare praguri
Alegeți tensiunea de prag digitală din lista verticală sau selectaţi pragul personalizat
şi setați propria tensiune utilizând comanda pentru intrări numerice. Pragurilor
presetate sunt:
TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V:
LVCMOS 1,8 V:
LVCMOS 2,5 V:
LVCMOS 3,3 V:
LVDS:
0V diferențial:
1,5 V
2,5 V
1,3 V
3,7 V
2V
750 mV
0,9 V
1,25 V
1,65 V
100 mV
0V
Fiecare port are propriul
prag independent. Portul 0
conţine canalele D7...D0 şi
Portul 1 conţine canalele
D15...D8.
Canalele disponibile
Această secţiune listează canalele digitale de intrare disponibile. Acestea vor fi afişate
numai dacă le adăugați la secțiunea Canale şi grupuri de afişare din caseta de
dialog. Faceţi clic şi trageţi canalele individuale în secțiunea Canale şi grupuri de
afişare sau selectaţi o gamă largă de canale şi glisaţi-le pe toate odată sau faceţi
dublu clic pe un canal pentru a-l adăuga direct.
Canale și grupuri de afișare:
Această secţiune listează canalele digitale care au fost selectate pentru a fi afişate.
Orice grup de canale definit va fi, de asemenea, listat aici.
indică un canal digital.
indică un grup de canale digitale. În mod implicit, canalele adăugate la un
grup de canale sunt poziționate cu bitul cel mai semnificativ în partea de sus
a listei.
Pentru a redenumi un canal sau grup, faceţi clic pe denumire şi tastați numele dorit.
Pentru alte operaţiuni, faceţi clic dreapta pe canal sau grup pentru a vedea un meniu
de acţiuni:
Activare:
Arată canalul. Toate canalele din listă sunt activate în
mod implicit.
Dezactivare:
Ascunde canalul de pe ecran.
Inversare:
Inversează polaritatea acestui canal. Opțiune utilă pentru
semnale joase active.
Redenumire:
Tastați un nume nou pentru canal.
Inversare ordine canale: (doar pentru grupuri) Inversaţi ordinea de canale din
grup.
Ștergere:
Elimină canalul din listă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.2
121
Bara de instrumente Canale din seria PicoLog 1000
Bara de instrumente Canale controlează setările pentru fiecare canal de intrare
vertical. Bara de instrumente are un aspect diferit pentru registrele de date din seria
PicoLog 1000 decât pentru osciloscoapele PicoScope (a se vedea bara de
instrumente Canale pentru versiunea standard).
Comanda Canal. Această comandă conţine două butoane într-un contur
dreptunghiular. Faceţi clic pe triunghiul mic de pe partea stângă pentru a
deschide caseta de dialog Opţiuni canal cu opţiuni pentru sonde,
îmbunătățire rezoluţie, scalare şi filtrare. Faceţi clic pe numele de canal
pentru a activa sau dezactiva canalul.
Butonul Ieşiri digitale. Pentru a controla 2 sau 4 ieșiri digitale ale
dispozitivului din seria PicoLog 1000. Se deschide caseta de dialog ieşiri
digitale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
122
7.2.1
Bare de instrumente şi butoane
Comanda Ieşiri digitale din seria PicoLog 1000
Locaţie:
Scop:
Butonul Ieşiri digitale.
de pe bara de instrumente Canale
controlează generatorul de semnale integrat a acumulatorului de date
Caseta de dialog Ieşiri digitale
pentru PicoLog 1216
Gama de controale disponibile depinde de modelul de acumulatorul de date de care
dispuneţi.
Ieşirea PWM
PWM. Ieşirea PWM de pe unele dispozitive poate fi setată
pentru a genera o formă de undă din impulsuri modulate în
lățime. Acesta este un semnal logic care este setat cu o perioadă
și un ciclu de funcționare specificate. Valoarea medie a
semnalului este proporţională cu ciclul de funcționare, astfel
încât acesta poate fi procesat de un filtru trece-jos extern pentru
a produce un semnal care este proporţional la rândul său cu
ciclul de funcționare.
Off: Dezactivează ieşirea PWM.
PWM: Activează ieşirea PWM cu perioada şi ciclul de
funcționare specificate și controlabile.
Perioadă. Selectaţi durata unui ciclu de ieşire PWM.
Ciclu de funcționare. Procentul din perioada de semnal PWM în
care semnalul se află la nivelul ridicat de logică. De exemplu,
dacă perioada este de 1 ms şi ciclul de funcționare este de 25%,
atunci semnalul va fi 25% 1 ms = 250 s din fiecare ciclu la
nivelul înalt de logică, şi timpul rămas 750 s la nivelul scăzut
de logică. Tensiunile de la nivelul ridicat și nivelul scăzut de
logică sunt specificate în Ghidul utilizatorului pentru
acumulatorul de date, dar sunt, de obicei 0 volţi (scăzut) şi
3,3 volţi (ridicat). Folosind exemplul nostru, valoarea medie de
ieșire PWM va fi 25% x 3,3 volţi = 0,825 volţi.
Ieşiri digitale
Acumulatoarele de date PicoLog PC au unul sau mai multe ieșiri
digitale ieşiri, care pot conduce sarcini de curent redus.
Fiecare ieşire poate fi setată la un nivel înalt sau scăzut de
logică prin deplasarea cursorului.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.3
123
Bara de instrumente Canale USB DrDAQ
Barade instrumente Canale pentru USB DrDAQ controlează setările pentru fiecare
canal de intrare şi ieşire:
Comanda senzor formă de undă sonoră. Săgeata mică setează opţiunile
pentru intrarea formei de undă sonore (măsurată în unităţi de amplitudine
necalibrate) folosind microfonul încorporat. Faceţi clic pe numele de canal
pentru a activa sau dezactiva canalul.
Comanda senzor de nivel sonor. Săgeata mică setează opţiunile de
intrare a nivelului sonor (măsurat în decibeli) folosind microfonul
încorporat. Faceţi clic pe numele de canal pentru a activa sau dezactiva
canalul.
Comanda intrare osciloscop. Săgeata mică setează opţiunile pentru
intrarea osciloscopului (mufa marcată BNC de pe osciloscop), cu opţiuni
pentru sonde şi scalare. Faceţi clic pe numele de canal pentru a activa sau
dezactiva canalul.
Comanda rezistența de intrare Săgeata mică setează opţiunile pentru
rezistența de intrare de la 0-1 M de pe blocul de terminale cu şurub. Faceţi
clic pe numele de canal pentru a activa sau dezactiva canalul.
Comanda pH de intrare. Săgeata mică setează opţiunile pentru pH-ul şi
ORP (potențialul de oxidare/reducere) de măsurare la intrare. Faceţi clic pe
numele de canal pentru a activa sau dezactiva canalul.
Comanda senzor de temperatură. Săgeata mică setează opţiunile pentru
senzorul de temperatură de la bord. Faceţi clic pe numele de canal pentru a
activa sau dezactiva canalul.
Comanda senzor de lumină. Săgeata mică setează opţiunile pentru
senzorul de nivel lumină de la bord. Faceţi clic pe numele de canal pentru a
activa sau dezactiva canalul.
Comenzile de senzor extern. Săgeţile mici setează opţiunile pentru
intrările de senzor extern 1-3. Faceţi clic pe numele de canal pentru a
activa sau dezactiva canalul.
Butonul Generator de semnale. Se deschide caseta de dialog
Generator de semnale, care permite setarea caracteristicilor de ieşire ale
generatorului de semnale.
Butonul LED RGB. Se deschide caseta de dialog Comandă LED RGB,
care vă permite să setaţi culoarea LED-ului de la bord.
Butonul Ieşiri digitale. Se deschide caseta de dialog Ieşiri digitale,
care vă permite să controlaţi stările celor patru ieşiri digitale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
124
7.3.1
psw.ro r32
Bare de instrumente şi butoane
Comanda LED RGB pe USB DrDAQ
Locaţie:
Bara de instrumente Canale USB DrDAQ > butonul LED RGB:
Scop:
vă permite să setaţi culoarea LED-ului de la bord la oricare dintre
16,7 milioane de culori
Activare comandă LED:
Caseta bifată: puteți seta LED-ul RGB de la bord la orice
culoare
Caseta nebifată: LED-ul are funcţia sa normală de
iluminare intermitentă pentru a indica captarea de date
pe canalele de intrare
Alte comenzi:
Încercați-le pentru a vedea de ce sunt în stare!
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.3.2
125
Comanda Ieşiri digitale pe USB DrDAQ
Locaţie:
Scop:
Bara de instrumente Canale USB DrDAQ > butonul Ieșiri digitale:
vă permite să setaţi caracteristicile celor patru ieşiri digitale pe blocul de
terminale cu şurub.
Fiecare ieşire are propriul set de controale:
Control PWM/Out:
Setat la Out: puteţi seta ieşirea fie logică fixă scăzut (lângă
0 V) sau logică fixă înaltă (lângă 3,3 V).
Setat la PWM: ieşirea este o formă de undă cu două nivele
(alternând între 0 V și 3,3 V) cu variabile ciclu de
funcționare şi perioadă. Semnalul poate fi filtrat pentru a
produce un nivel de c.c. proporţional cu ciclul de funcționare.
Perioadă:
timpul dintre impulsurile succesive la ieşire.
Ciclu de funcționare: procentul de perioadă pentru care ieșirea este înaltă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
126
7.4
Bare de instrumente şi butoane
Bara de instrumente Configurare captare
Bara de instrumente Configurare captare controlează setările legate de timp sau
frecvenţă ale osciloscopului dvs.
Modul osciloscop
În modul osciloscop, bara arata ca în cele ce urmează:
(A se vedea mai jos pentru diferite versiuni ale barei de instrumente din modul
spectru şi modul de persistenţă.)
Modul osciloscop. Configurează PicoScope astfel încât să
funcţioneze ca un osciloscop. Utilizați butonul de configurare
automată pentru a optimiza setările. Dacă doriţi, puteţi adăuga o
vizualizare spectru secundară din meniul contextual (făcând clic
dreapta pe vizualizarea osciloscop).
Modul de persistenţă. Comută modul de persistenţă, care permite
ca traseele vechi să rămână pe ecran în culori estompate în timp ce
sunt desenate trasee noi pe partea de sus în culori mai luminoase.
Utilizarea de culori este controlată de caseta de dialog Opțiuni de
persistenţă. PicoScope va memora toate vizualizările care au fost
deschise, astfel încât să vă puteţi întoarce la acestea făcând clic pe
din nou pe butonul modul de persistenţă.
Modul spectru. Configurează PicoScope astfel încât să funcţioneze
ca un analizator spectral. Utilizați butonul de configurare
automată pentru a optimiza setările. Dacă doriţi, puteţi adăuga o
vizualizare osciloscop secundară din meniul contextual (făcând clic
dreapta pe vizualizarea osciloscop).
Setarea automată. Caută un semnal pe unul dintre canalele de
intrare activat, apoi stabileşte baza de timp şi intervalul de semnal
pentru afişarea corectă a semnalului.
Acasă. Restabileşte setările implicite. Opțiunea echivalentă cu
comanda Fişier > Setări de pornire > Încărcare setări de
pornire.
Control bază de timp. Setează timpul reprezentat de o diviziune a
axei orizontale atunci când comanda de zoom pe orizontală este
setată la x1. Bazele de timp disponibile depind de tipul de dispozitiv
pe care îl utilizaţi.
Alegerea unei baze de timp de 200 ms/div. sau mai mică, va
determina PicoScope să treacă la un mod diferit de transfer de date.
Detaliile interne sunt în grija PicoScope, dar modul lent limitează
rata de eşantionare la un maxim de 1 milion de eșantioane pe
secundă.
Acest control se poate modifica pentru a afişa timpul total din
vizualizarea osciloscop, mai degrabă decât timpul pe diviziune,
folosind comanda Total unități de timp în pagina Generale din
caseta de dialog Preferinţe.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
127
Control de zoom pe orizontală. Redimensionează vizualizarea, în
direcţie orizontală, cu valoarea specificată. Faceți clic pe butoanele
și
pentru a ajusta factorul de zoom sau pe butonul
pentru a
reseta.
Control eșantioane. Setează numărul maxim de eșantioane care
va fi capturat pentru fiecare canal. Dacă acesta este mai mare decât
numărul de pixeli din vizualizarea osciloscop, puteți mări pentru a
vedea mai multe detalii. Numărul real de eşantioane capturat este
afişat pe foaia de proprietăţi şi poate fi diferit de numărul solicitat
aici, în funcţie de baza de timp selectată şi de dispozitivul în uz.
Pentru a captura o formă de undă care ocupă întreaga memorie,
setați mai întâi comanda Mod de declanşare la Singur.
Rezoluţia de hardware (numai pentru Osciloscoapele cu rezoluţie
variabilă). Setează numărul de biţi de hardware folosit pentru
eșantionare. Gama de opţiuni depinde de numărul de canale activate
şi de rata de eșantionare selectată. Opțiunea Rezoluţia automată
alege cea mai mare rezoluţie compatibilă cu dimensiunea de captare
și cu rata de eșantionare selectate. Rezoluția poate fi mărită în
continuare cu ajutorul filtrării: a se vedea Îmbunătățire rezoluţie.
Modul spectru
În modul spectru,bara de instrumente Configurare captare arată ca mai jos:
Controlul gama frecvenţei. Setează game ade frecvenţe peste axa
orizontală a analizatorul spectral când comanda de zoom pe
orizontală este setată la x1.
Opţiuni de spectru. Apare dacă este deschisă o vizualizare spectru,
indiferent dacă este selectat modul osciloscop sau modul spectru. Se
deschide Caseta de dialog Opțiuni de spectru.
Modul de persistență
În modul de persistență, bara de instrumente Configurare captare arată ca mai
jos:
Opţiuni de persistenţă. Se deschide caseta de dialog Opțiuni de
persistenţă, care controlează mai mulți parametri care influențează
modul în care PicoScope reprezintă datele vechi şi noi în modul de
persistenţă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
128
7.4.1
Bare de instrumente şi butoane
Caseta de dialog Opțiuni de spectru
Acest dialog apare atunci când faceţi clic pe butonul Opțiuni spectru din bara de
instrumente Configurare captare. Este disponibil doar atunci când este deschisă o
vizualizare spectru. Acesta conţine controale care determină modul în care PicoScope
converteşte forma de undă sursă din vizualizarea osciloscop curentă într-o vizualizare
spectru.
Bini
Numărul de bini de frecvenţă în care este divizat spectrul. Acest control
de spectru setează numărul maxim de bini de frecvenţă, pe software-ul este sau nu
în măsură să îl furnizeze în funcţie de alte setări. Constrângerea
principală este că numărul de bini nu poate depăşi cu mult jumătate din
numărul de eşantioane din forma de undă sursă.
Dacă forma de undă sursă conţine mai puţine eșantioane decât necesar
(adică mai puțin de două ori numărul de bini de frecvenţă), atunci
PicoScope completează forma de undă cu zero până la următoarea
putere a doua. De exemplu, dacă vizualizarea osciloscop conţine 10.000
de eșantioane şi setaţi Bini de spectru la 16384, atunci PicoScope
completează forma de undă cu zero pentru 16,384 eșantioane, care este
puterea a doua cea mai apropiată peste 10.000. Apoi utilizează aceste
16,384 eșantioane pentru a oferi 8.192 bini de frecvenţă, și nu 16,384
așa cum a fost solicitat.
Dacă forma de undă sursă conţine mai multe eșantioane decât necesar,
atunci PicoScope foloseşte cât de multe eșantioane necesare, pornind de
la începutul buffer-ului. De exemplu, dacă forma de undă sursă conţine
100.000 de eșantioane şi solicitaţi 16,384 bini de frecvenţă, PicoScope
are nevoie numai de 2 x 16,384 = 32,768 eșantioane, astfel încât
foloseşte primele 32,768 eșantioane din buffer-ul formei de undă și
ignoră restul. Cantitatea de date folosite efectiv este afişată în setarea
Poartă de timp în Foaia de proprietăţi.
Funcția
fereastră
psw.ro r32
Vă permite să alegeţi una din funcţiile fereastră standard pentru a reduce
efectul de operare pe o perioadă limitată de undă. A se vedea Funcții
fereastră.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
Modul
de afișaj
129
Puteţi alege Magnitudine, Medie sau Fixare vârf.
Amplitudine: Vizualizarea spectru prezintă spectrul de frecvenţă a
ultimei forme de undă capturate, live sau stocată în bufferul formei de
undă.
Medie: Vizualizarea spectru prezintă o medie de spectre calculată de la
toate formele de undă din bufferul formei de undă. Acest lucru are ca
efect reducerea zgomotului vizibil în vizualizarea spectru. Pentru a şterge
datele mediate, faceţi clic pe Stop şi apoi pe Start, sau treceți din
modul Medie în modul Amplitudine.
Fixare vârf: Vizualizarea spectru prezintă un maxim de spectre calculat
de la toate formele de undă din buffer. În acest mod, amplitudinea din
orice bandă de frecvenţă în vizualizarea spectru fie va rămâne aceeași
sau va creşte, dar niciodată nu se va micşora de-a lungul timpului.
Pentru a goli datele de fixare vârf, faceţi clic pe Stop şi apoi pe Start,
sau treceți din modul Fixare vârf în modul Amplitudine.
Notă: când treceți în modul Medie sau Fixare vârf, poate exista o
întârziere evidentă în timp ce PicoScope procesează tot conţinutul bufferului, care poate conține multe forme de undă, pentru a construi ecranul
iniţial. Dacă se întâmplă acest lucru, în partea de jos a ferestrei va
apărea o bară de progres pentru a arăta că PicoScope este ocupat:
Scală
Specifică etichetarea şi scalarea axei verticale (semnal). Poate fi:
Liniară:
Axa verticală este dimensionată în volți.
Logaritmică:
Axa verticală este dimensionată în decibeli, se referă la nivelul
selectat mai jos în controlul Unitate logaritmică.
dBV: Nivelul de referinţă este 1 volt.
dBu: Nivelul de referinţă este 1 milliwatt cu o rezistenţă de încărcare
de 600 ohmi. Aceasta corespunde la o tensiune de aproximativ 775
mV.
dBm: Nivelul de referinţă este un milliwatt în impedanţa sarcinii
specificate. Aveţi posibilitatea să introduceţi Impedanța de sarcină în
caseta mai jos de controlul Unitate logaritmică.
dB arbitrar. Nivelul de referință este o tensiune arbitrară, pe care
aveţi posibilitatea să o specificaţi în căsuţa mai jos de controlul
Unitate logaritmică.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
130
7.4.2
Bare de instrumente şi butoane
Caseta de dialog Opţiuni de persistenţă
Acest dialog apare când faceţi clic pe butonul Opţiuni de persistenţă
de pe
bara de instrumente Configurare captare. Este disponibilă numai atunci când este
selectat modul de persistenţă. Acesta controlează algoritmul de colorare şi atenuare
folosit pentru a distinge datele noi sau frecvente de datele vechi sau intermitente în
vizualizarea de persistenţă.
Mod
Culoare digitală. Acest mod foloseşte o gamă de culori pentru a indica
frecvența de date a formei de undă. Culoarea roșie este utilizată pentru
datele cele mai frecvente, iar datele mai puţin frecvente sunt
reprezentate de culorile galben şi albastru.
Intensitatea analogică. Acest mod foloseşte intensitatea culorii
pentru a indica vârsta de date a formei de undă. Datele cele mai
recente sunt reprezentate la intensitatea totală în culoarea selectată
pentru acel canal, în timp ce datele mai vechi sunt reprezentate în
nuanțe mai deschise de aceeași culoare.
Avansat. Acest mod deschide secțiunea Opţiuni personalizate în
partea de jos a casetei de dialog și vă permite să personalizaţi ecranul
pentru modul de persistenţă.
psw.ro r32
Timp de
degradare
Timpul, în milisecunde, necesar pentru datele formei de undă să se
estompeze de la intensitatea maximă la intensitatea minimă sau de la
roşu la albastru. Cu cât timpul de degradare este mai mare, cu atât mai
mult timp vor rămâne pe ecran formele de undă mai vechi.
Saturație
Intensitatea sau culoarea cu care sunt desenate formele de undă noi.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
131
Intensitatea Intensitatea sau culorile formelor de undă mai vechi se estompează
de
atunci când timpul de degradare expiră. Dacă intensitatea de
estompare estompare ajunge la zero, atunci formele de undă mai vechi vor fi
complet şterse de pe ecran după expirarea timpului de degradare.
Pentru valori de intensitate estompată nenule, formele de undă mai
vechi vor rămâne pe termen nelimitat pe ecran cu intensitatea
respectivă, până când vor fi suprascrise de altele noi.
Opţiuni particularizate
Desen în
linie
Tipul de linie trasată între eșantioanele care sunt adiacente în timp.
Emisie de fosfor. Unește fiecare pereche de puncte de eșantionare cu
o linie a cărei intensitate variază invers proporțional cu viteza de
creștere.
Densitate constantă. Unește fiecare pereche de puncte de
eșantionare cu o linie de culoare uniformă.
Dispersie. Desenează punctele de eşantionare ca puncte neunite.
Schema de
culori
Fosfor. Foloseşte o nuanţă unică pentru fiecare canal, cu intensitate
variabilă.
Culoare. Folosește o culoare de la roşu la albastru pentru a reprezenta
vârsta fiecărei forme de undă.
Fundal
Negru. Suprascrie caseta de dialog Preferinţe de culoare. Aceasta
este setarea predefinită.
Alb. Suprascrie caseta de dialog Preferinţe de culoare.
Preferinţe ale utilizatorului. Setează culoarea de fundal la valoarea
setată în pagina Culori din caseta de dialog Preferinţe.
Păstrare
date
Această opţiune este activată numai atunci când modul de
persistenţă (a se vedea mai jos) este setat la Timp de întârziere.
Timp de degradare. Formele de undă vechi se atenuează până când
ajung la Intensitatea de estompare şi apoi dispar.
Infinit. Formele de undă vechi se atenuează până când ajung la
Intensitatea de estompare şi apoi rămân pe termen nedefinit pe
ecran până când vor fi suprascrise de noi forme de undă.
Modul de
persistenţă
Frecvenţa. Punctele de pe ecran sunt desenate cu o culoare sau o
intensitate, care depinde de frecvenţa cu care acestea sunt ciocnite de
formele de undă.
Timpul de întârziere. Punctele de pe ecran sunt desenate la
intensitate totală atunci când sunt ciocnite de o formă de undă şi apoi
se permite atenuarea până la Intensitatea de estompare.
Comportamentul succesiv depinde de setarea Păstrare date (a se
vedea mai sus).
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
132
7.5
Bare de instrumente şi butoane
Bara de instrumente de navigare în buffer
Bara de instrumente de navigare în tampon vă permite să selectaţi o formă de
undă din buffer-ul formei de undă.
Ce este buffer-ul formei de undă?
În funcţie de setările alese, PicoScope poate stoca mai multe forme de undă în bufferul formei de undă. Când faceţi clic pe butonul Start sau schimbați o setare de captare,
PicoScope golește buffer-ul şi apoi adaugă o nouă formă de undă la acesta de fiecare
dată când osciloscopul înregistrează date. Această procedură continuă până când
tamponul este plin sau se face clic pe butonul Stop. Puteţi limita numărul de forme de
undă în buffer la un număr între 1 şi 10.000 folosind pagina Preferinţe generale.
Puteți vedea formele de undă stocate în buffer folosind aceste butoane:
Butonul prima formă de undă. Afişează forma de undă 1.
Butonul forma de undă precedentă. Afişează forma de undă
precedentă în buffer.
Indicator de număr formă de undă. Afișează forma de undă
vizualizată în prezent şi cât de multe forme de undă include acest buffer.
Puteţi edita numărul în casetă şi să apăsaţi Enter, iar PicoScope va sări la
forma de undă specificată.
Butonul forma de undă următoare. Afişează forma de undă următoare
în buffer.
Butonul ultima formă de undă. Afişează ultima formă de undă în
buffer.
Butonul Navigator buffer. Deschide fereastra Navigator tampon
pentru selecţia rapidă a formelor de undă în buffer.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.6
133
Bara de instrumente Măsurători
Bara de instrumente Măsurători comandă tabelul de măsurători.
Aceasta conţine următoarele butoane:
Adăugare măsurare
Adaugă un rând la tabel şi apoi deschide caseta de
dialog Adăugare măsurare.
Editare măsurare
Deschide caseta de dialog Editare măsurare pentru
măsurarea selectată. Puteţi edita, de asemenea, o
măsurare făcând dublu clic pe un rând din tabelul de
măsurări.
Ștergere măsurare
Elimină rândul selectat din tabelul de măsurători.
Această bară de instrumente în mod normal se află în partea de jos a ferestrei de
program, dar poate fi mutată în partea de sus folosind comanda Instrumente >
Preferințe > Opţiuni > Bara de instrumente de jos în sus.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
134
7.7
Bare de instrumente şi butoane
Butonul Generator de semnale
Butonul Generator de semnale vă permite să setaţi generatorul de semnale de
testare pentru dispozitivul utilizat, în cazul în care acesta dispune de un generator sau
să setați semnalul demo în cazul în care PicoScope este în modul demo.
Dacă dispozitivul dispune de un generator de semnale încorporat, făcând clic pe
butonul Generator se semnale se deschide caseta de dialog Generator de
semnale.
Dacă PicoScope este în modul demo făcând clic pe butonul Generator de semnale
se deschide meniul Semnale demo.
7.7.1
Caseta de dialog Generatorul de semnale (dispozitive PicoScope)
Locaţie:
Scop:
Butonul Generator de semnale
de pe bara de instrumente
comandă generatorul de semnale încorporat al al dispozitivului.
Nu toate dispozitivele au un generator de semnale, iar acelea care îl au dispun de o
gamă diferită de comenzi în caseta de dialog Generatorul de semnale. Pentru detalii, a
se vedea Tabelul cu caracteristici ale dispozitivului.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.7.1.1
135
Comenzi de bază
Caseta de dialog Generatorul de
semnale pentru PicoScope 5204
Semnal activat. Bifaţi această casetă pentru a activa generatorul de semnale.
Tipul de semnal. Selectaţi tipul de semnal ce va fi generat. Lista de tipuri de semnal
depinde de capacităţile dispozitivului.
Importare. Deschide o casetă de dialog de selecţie fişier care vă permite să importaţi
un fișier de formă arbitrară de undă. Fişierul va fi încărcat în generatorul de formă
arbitrară de undă şi generatorul va fi activat. Acest buton este disponibil numai în
cazul în care osciloscopul dispune de un generator de formă arbitrară de undă.
Arbitrară. Deschide fereastra Formă arbitrară de undă. Acest buton este
disponibil numai în cazul în care osciloscopul dispune de un generator de formă
arbitrară de undă.
Frecvența de start. Tastați în această casetă sau utilizaţi butoanele săgeată pentru a
selecta frecvenţa. Dacă dispozitivul dispune de un generator de baleiaj de frecvenţă,
atunci această casetă stabileşte frecvenţa inițială de baleiaj.
Amplitudine. Amplitudinea de undă măsurată de la vârf la vârf. De exemplu, dacă
Amplitudinea se 1 V şi Offset este 0 V, ieşirea va avea un vârf negativ de –0,5 V şi
un vârf pozitiv de 0,5 V.
Offset. Valoarea medie a semnalului. De exemplu, atunci când Offset este 0 V, o
undă sinusoidală sau rentangulară va avea tensiuni de vârf pozitive şi negative egale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
136
7.7.1.2
Bare de instrumente şi butoane
Comenzi de baleiaj
Generatorul de semnale generează în mod normal, o frecvenţă fixată cu Comanda
frecvența de pornire. În modul de baleiaj, acesta generează o frecvenţă care variază
între două limite specificate.
Activ. Bifaţi această casetă pentru a activa modul de baleiaj.
Tip de baleiaj. Specifică direcția în care baleiată frecvenţa.
Frecvența de oprire. În modul de baleiaj, generatorul încetează creşterea frecvenţei
atunci când acesta ajunge la Frecvenţa de oprire.
Variația de frecvență. În modul de baleiaj, generatorul măreşte sau micşorează
frecvenţa cu această valoare la fiecare Variație a intervalului de timp.
Variație a intervalului de timp. În modul de baleiaj, generatorul măreşte sau
micşorează frecvenţa cu valoarea dată de Variația de frecvență de fiecare dată când
se termină acest interval.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.7.2
137
Caseta de dialog Generator de semnale (USB DrDAQ)
Locaţie:
Scop:
Butonul Generator de semnale
Canale USB DrDAQ
de pe bara de instrumente
comandă generatorul de semnale încorporat a USB DrDAQ
Caseta de dialog
Generatorul de semnale
pentru USB DrDAQ
Comenzi de bază
Semnal activat. Bifaţi această casetă pentru a activa
generatorul de semnale.
Tipul de semnal. Selectaţi aspectul formei de undă care va fi
generată.
Arbitrară. Deschide fereastra Formă arbitrară de undă, care
vă permite să definiţi propria forma de undă.
Frecvenţă. Tastați în această casetă sau utilizaţi butoanele
săgeată pentru a selecta frecvenţa formei de undă de ieșire.
Amplitudine. Amplitudinea de undă măsurată de la vârf la vârf.
De exemplu, dacă Amplitudinea se 1 V şi Offset este 0 V,
ieşirea va avea un vârf negativ de –0,5 V şi un vârf pozitiv de
+0,5 V.
Offset. Valoarea medie a semnalului. De exemplu, atunci când
Offset este 0 V, o undă sinusoidală sau rentangulară va avea
tensiuni de vârf pozitive şi negative egale.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
138
7.7.3
Bare de instrumente şi butoane
Fişiere formă arbitrară de undă/semnal
Unele osciloscoape PicoScope PC dispun de un generator de formă arbitrară de undă
(AWG), care este activat folosind fereastra de dialog Generator de semnal. Cu
PicoScope puteţi programa AWG-ul cu o formă de undă standard, sinus sau pătrată
sau o formă arbitrară de undă pe care o creaţi sau importați dintr-un fişier text.
Un fişier text pentru PicoScope 6 este o listă de valori zecimale în virgulă mobilă, ca în
acest exemplu:
0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0
Fişierul poate avea între 10 și 8.192 valori, atât cât este necesar pentru a defini forma
de undă. Fiecare linie poate avea mai multe valori, caz în care valorile trebuie să fie
separate prin tabulatori sau virgule.
Valorile sunt probe între 1,0 şi +1,0 şi trebuie să fie spaţiate egal în timp. Ieşirea este
scalată la amplitudinea selectată în fereastra de dialog Generator de semnal. Iar, dacă
este necesar, se adaugă decalajul selectat. De exemplu, dacă amplitudinea la
generatorul de semnal este setată la „1 V“ şi decalajul la „0 V“, atunci o valoare de
eșantion de 1,0 corespunde la o ieșire de 1,0 V şi un eşantion de +1,0 corespunde la o
ieșire de +1,0 V.
Fişierul ar trebui să conţină un ciclu exact al formei de undă, care apoi vor fi redat la
viteza specificată în fereastra de dialog Generator de semnal. În exemplul de mai sus,
generatorul de semnal a fost stabilit la 1 kHz, astfel încât un ciclu de undă durează
1 ms. În forma de undă există 10 eșantioane, astfel încât fiecare eșantion durează
0,1 ms.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.7.4
139
Fereastra Generator de formă arbitrară de undă/semnal
Locaţie:
Fereastra de dialog Generator de semnal > Arbitrar
Scop:
vă permite să importaţi, editați, extrage şi exporta forme arbitrare de
undă pentru a încărca în generatorul de forme arbitrare de undă a
aparatului dvs. Puteţi importa şi exporta date în format CSV pentru
utilizarea acestora în alte aplicaţii.
După ce forma dorită de undă apare în fereastră, faceţi clic pe OK sau Aplicare
pentru a începe să o utilizaţi.
Butoanele barei de instrumente
Importare de la canal. Se deschide caseta de dialog Importare
de la canal, care permite copierea unei forme de undă din
osciloscop în fereastra formei arbitrare de undă.
Importare. Afişează o fereastră de dialog Deschide, care vă
permite să importaţi o formă arbitrară de undă de la un fişier text.
Exportare. Afişează o fereastră de dialog Salvare ca, care vă
permite să salvaţi forma arbitrare de undă ca un fişier text.
Desen de mână. Introduce modul de desenare de mână, în care
puteţi desena orice formă de undă cu ajutorul mouse-ului.
Desen linie dreaptă. Introduce modul de linie dreaptă, în care
puteţi să faceţi clic pe forma de undă pentru a trage o linie dreaptă
de la punctul anterior. Pentru a începe o nouă serie de linii, faceţi
clic din nou pe buton.
Eșantioane. Numărul de eșantioane din forma arbitrară de undă.
Fiecare eșantion reprezintă valoarea de semnal la un moment dat în
timp. Eșantioanele sunt repartizate în mod egal în timp. De
exemplu, dacă avem 1024 de eșantioane şi generatorul de formă
arbitrară de undă este setat pentru a reda la 1 kHz, atunci fiecare
eșantion reprezintă (1/1 kHz ÷ 1024) sau aproximativ
0,98 microsecunde.
Flux de biţi. Desenează o secvenţă de biţi în funcție de datele
binare sau hexazecimale pe care le specificaţi. Nivelurile logice
înalte şi joase sunt reglabile.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
140
Bare de instrumente şi butoane
Ștergere. Şterge forma arbitrară de undă.
Normalizare. Ajustează forma de undă pe verticală, astfel încât să
ocupe intervalul complet [-1, + 1].
Anulare și Reexecutare. Butonul Anulare inversează ultima
modificare adusă în forma arbitrară de undă. Butonul
Reexecutare anulează ultima acţiune a butonului Anulare.
Instrumentele de zoom. Pentru a mări sau micșora axa timpului,
faceţi clic pe butonul de zoom “+“ sau “-“ şi apoi faceţi clic pe aria
formei de undă. Faceţi clic pe butonul „100%“ pentru a restabili
axa timpului la scala sa originală.
Setări ale formei de undă
Forme de undă standard. Desenează o formă de undă
standard cu setările specificate în comenzile numerice sub
bara de instrumente. Forma de undă curentă va fi ştearsă.
Cicluri. Numărul de cicluri de desenat. Această comandă
este utilizată în conjuncţie cu butoanele Forme de undă
standard. Selectaţi una dintre formele de undă standard şi
apoi introduceţi numărul de cicluri, iar PicoScope va desena
numărul necesar de cicluri pentru forma de undă.
Minim. Atunci când este apăsat unul dintre butoanele de
forme de undă standard, această comandă setează
nivelul minim de semnal.
Maxim. Atunci când este apăsat unul dintre butoanele de
forme de undă standard, această comandă setează
nivelul maxim de semnal.
Ciclu de funcționare. Atunci când este selectată o formă
de undă pătrată, triunghiulară sau cu pantă utilizând unul
dintre butoanele de forme de undă standard, această
comandă setează ciclu de funcționare a semnalului. Ciclu de
funcționare este definit ca timpul consumat de semnal peste
zero volţi împărţit la timpul de ciclu total. Astfel, o undă
pătrată sau triunghiulară simetrică are un ciclu de
funcționare de 50%. Reducerea ciclului de funcționare
scurtează partea pozitivă a ciclului şi prelungeşte partea
negativă, în timp ce creşterea ciclului conduce la situația
opusă.
Alte butoane
psw.ro r32
OK
Copiază forma de undă din editorul grafic în generatorul de
formă arbitrară de undă şi determină revenirea în fereastra
principală a PicoScope-ului.
Aplicare
Copiază o formă de undă din editorul grafic în generatorul
de formă arbitrară de undă și rămâne în fereastra
Generator de formă arbitrară de undă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.7.4.1
141
Caseta de dialog Importare de la un canal
Fereastra Forma arbitrară de undă > butonul Importare dintr-un
Locaţie:
canal (
Scop:
)
vă permite să copiaţi datele capturate de la un canal al osciloscopului
într-o fereastră Forma arbitrară de undă
Selectare canal:
Aveţi posibilitatea să importaţi forma de undă cea mai
recentă de la orice canal disponibil.
Selectare eșantioane:
În mod implicit, este importată capturarea completă. Acest
control vă permite să specificaţi un subset de date de
captare, fie între numerele de eșantion specificate fie între
rigle. Subsetul de date va fi scalat pentru a se potrivi
numărului de eșantioane indicat în comanda Eșantioane
din fereastra Formă arbitrară de undă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
142
7.7.5
Bare de instrumente şi butoane
Meniul Semnale demo
Locaţie:
pornire PicoScope fără niciun dispozitiv colegat
> caseta de dialog Conectarea dispozitivului
> selectați "dispozitiv demo"
> butonul Generator de semnale.
Scop:
vă permite să setaţi semnalele de testare astfel încât să puteţi să
încercați PicoScope atunci când este nu conectat nici un dispozitiv
Atunci când faceţi clic pe butonul Generatorul de semnale
, apare o listă verticală
cu toate canalele disponibile în dispozitivul demo, similară cu următoarea:
Faceţi clic pe unul dintre canale pentru a deschide caseta de dialog Semnale demo,
care vă permite să setați un semnal de la acel canal.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.7.6
143
Caseta de dialog Semnale demo
Locaţie:
pornire PicoScope fără niciun dispozitiv colegat
> caseta de dialog Conectarea dispozitivului
> selectaţi dispozitiv „DEMO“
> butonul Generator de semnale. (
> selectaţi canalul
Scop:
)
controlează un singur canal de la sursa de semnal „demo“, o
caracteristică PicoScope care creează o varietate de semnale de testare
pentru a simula un dispozitiv
Semnal activat: Bifaţi această casetă pentru a activa generatorul de
semnale.
Tipul de semnal: Selectaţi din lista de tipuri de semnal standard.
Formă arbitrară de undă: Deschideți Editorul formă arbitrară de
undă.
Frecvenţa: Tastați frecvenţa dorită în hertz sau de folosiți butoanele
săgeată.
Amplitudine: Tastați amplitudinea dorită în volţi sau folosiți
butoanele săgeată.
Offset: Introduceţi un număr pentru a adăuga un offset de c.c. la
semnalul demo. Implicit, semnalele demo au o valoare medie de zero
volţi.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
144
7.8
Bare de instrumente şi butoane
Bara de instrumente Start / Stop
Bara de instrumente Start / Stop vă permite să porniți şi să opriți osciloscopul.
Faceţi clic oriunde pe bara de instrumente sau apăsaţi tasta de pornire/oprire (start/
stop) de pe tastatură (bara de spaţiu setată pentru aceasta în mod implicit), pentru a
porni sau opri eșantionarea.
Pictograma de start. Evidenţiată dacă osciloscopul este în proces de
eșantionare.
Pictograma de stop. Evidenţiată dacă osciloscopul este oprit.
Această bară de instrumente în mod normal se află în partea de jos a ferestrei de
program, dar poate fi mutată în partea de sus folosind comanda Instrumente >
Preferințe > Opţiuni > Bara de instrumente de jos în sus.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.9
145
Bara de instrumente Declanşare
Bara de instrumente Declanşare comunică dispozitivului când să înceapă captarea
de date. Vedeţi de asemenea: Declanșator.
Modul de declanşare. Lista de moduri disponibile variază în
funcţie de tipul de dispozitiv în uz.
Niciunul: PicoScope înregistrează forme de undă în mod repetat
fără a aştepta un semnal de declanșare.
Auto: PicoScope asteaptă un eveniment de declanşare înainte de
capturarea de date. Dacă nu există niciun eveniment de declanşare
într-un interval de timp rezonabil, va iniția oricum captarea de date.
Va repeta acest proces până când faceţi clic pe butonul Stop. Modul
„Auto“ nu stabileşte automat nivelul de declanşare.
Reluare: PicoScope asteaptă pe termen nelimitat un eveniment de
declanşare înainte de afişarea de date. Va repeta acest proces până
când faceţi clic pe butonul Stop. Dacă nu există niciun eveniment
de declanşare, PicoScope nu va afişa datele.
Unic: PicoScope asteaptă o singură dată pentru un eveniment de
declanşare, apoi se opreşte din procesul de eșantionare. Pentru
repetarea acestui proces, faceţi clic pe butonul Start. Declanșatorul
unic este singurul tip care permite umplerea completă a memoriei
buffer de către o singură captare.
Rapid: PicoScope dă instrucțiuni dispozitivului să înregistreze o
succesiune de forme de undă cu întârzierea minimă posibilă între
acestea. Ecranul nu este actualizat până când și ultima formă de
undă din secvenţă a fost capturată. După terminarea operațiunii,
puteţi trece prin formele de undă folosind bara de instrumente
Navigator buffer.
Nota: declanşarea rapidă este disponibilă numai pe anumite
dispozitive (a se vedea Tabelul cu caracteristici ale dispozitivului) şi
pentru bazele de timp mai rapide.
ETS: Eșantionare în timp echivalent. PicoScop captează mai multe
cicluri ale unui semnal repetitiv, apoi combină rezultatele pentru a
produce o singură formă de undă cu rezoluţie de timp mai mare
decât cea a unei singure captări. Pentru rezultate precise, semnalul
trebuie să fie perfect repetitiv şi declanşatorul trebuie să fie stabil.
Funcția ETS nu este disponibilă pe osciloscoapele cu semnal mixt
atunci când sunt activate canalele digitale.
Dacă selectaţi comanda ETS atunci când este activat tipul
Declanșator avansat, atunci tipul de declanșator va reveni la
Marginea simplă şi butonul Declanșare avansată va fi
dezactivat.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
146
Bare de instrumente şi butoane
Declanșare avansată. Faceți clic pentru a deschide caseta de
dialog Declanşare avansată, care vă oferă alte tipuri de declanşare.
Dacă acest buton este dezactivat, atunci este selectat Niciunul sau
ETS în controlul mod de declanșare sau dispozitivul nu acceptă
acest mod. Pentru a activa butonul Declanşare avansată, setaţi
controlul la un alt mod de declanşare, cum ar fi Auto, repetare sau
Unic.
Sursă de activare. Aceasta este canalul monitorat de PicoScope
pentru condiția de declanşare.
Margine crescătoare. Faceţi clic pentru a declanşa pe marginea în
creştere a formei de undă.
Margine descrescătoare. Faceţi clic pentru a declanşa pe
marginea în descreștere a formei de undă.
Nivel de declanşare. Stabilește nivelul de declanşare. Puteţi seta
nivelul de declanşare prin glisarea în sus și în jos pe ecran a
indicatorului de declanşare.
Timp de pre-declanşare (0-100%). Acest parametru controlează
cât din undă apare înainte de punctul de declanşare. Valoarea
predefinită este 50%, adică indicatorul de declanşare se află în
mijlocul ecranului. Acest parametru se poate controla, de
asemenea, trăgând indicatorul de declanşare spre stânga sau spre
dreapta.
Activare întârzierea de post-declanșare. Faceţi clic pe acest
buton pentru a comuta comanda Întârzierea de postdeclanșare (a se vedea următorul element).
Întârzierea de post-declanșare. Întârzierea post-declanşare este
timpul de așteptare a software-ului PicoScope după punctul de
declanşare înainte de eșantionare. Acest parametru se poate
modifica, de asemenea, glisând indicatorul de declanşare în timp
ce butonul Întârziere de post-declanșare este activat. În timp
ce glisaţi indicatorul, veţi vedea pentru scurt timp săgeata postdeclanşare. Pentru ca această comandă să aibă efect, vă trebui mai
întâi să vă asiguraţi că butonul Întârziere de post-declanșare
este activat.
A se vedea subiectul de referinţă „Ora de declanşare“ pentru
informaţii despre modul de interacțiune dintre contoalele Timp de
pre-declanșare şi Întârziere post-declanșare.
Captări rapide. În modul de declanșare Rapid, acest parametru se
referă la numărul de forme de undă ce trebuie capturate într-o
secvenţă. Acestea vor fi capturate cu parametrul timp mort minim
posibil între ele.
Această bară de instrumente, în mod normal se află în partea de jos a ferestrei de
program, dar poate fi mutată în partea de sus folosind comanda Deplasare bara de
instrumente Declanșare din Instrumente > Preferințe > Opțiuni.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.9.1
147
Fereastra de dialog Declanșare avansată
Locaţie:
Bara de instrumente Declanşare > butonul Declanşare avansată
(
Scop:
)
vă permite să setaţi tipuri de declanşare mai complexe față de
declanşarea la margine simplă
Lista cu tipurile de declanşare avansată.
Această comandă listează toate tipurile
disponibile de declanşator avansat. Faceţi clic
pe condiţia de care aveţi nevoie, şi va apărea o
diagramă şi o descriere în partea dreaptă a
casetei de dialog.
Dacă Declanșarea ETS este activată în bara de
instrumente Declanșare, la selectarea oricărui
tip de declanşator cu excepţia Margine unică
se va determina dezactivarea modului ETS.
Opțiuni de declanşare avansată. Opţiunile
disponibile depind de tipul de declanşator
selectat. A se vedea Tipuri de declanșator
avansat. În fereastra de dialog vor apărea de
asemenea și instrucţiuni şi diagrame.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
148
7.9.2
Bare de instrumente şi butoane
Tipuri de declanşator avansat
Tipurile de declanșator avansat pot fi activate în fereastra de dialog Declanşarea
avansată.
Pentru toate tipurile de declanșator, cu excepția Digital, primul pas este acela de a
selecta care semnal trebuie utilizat de către osciloscop ca declanşator; selectați Sursa
să fie A, B, Ext sau AuxIO. Aceste nume corespund conectorilor de intrare BNC de pe
aparatul optic. Apoi alegeţi unul dintre tipurile de declanşator de mai jos.
Margine simplă. Acest tip oferă aceiași declanșatori de margine în creştere şi
descreștere care sunt disponibili din bara de instrumente Declanşare. Aceasta
este inclusă în acest dialog, ca o metodă alternativă de configurare a
declanșatorului de margine simplă.
Puteţi seta Pragul declanșatorului în timp ce vă aflați în caseta de dialog
declanşare avansată sau alternativ puteţi deplasa indicatorul de declanşare
pe vizualizarea osciloscop.
Acesta este singurul tip de declanșator, care este compatibil cu modul ETS.
Margine avansată. Acest tip de declanşator adaugă un declanșator
suplimentar de margine în creştere sau descreștere, precum şi funcția de
histerezis, la declanșatorul de Margine simplă. Opțiunea în creştere sau
descreștere declanșează pe ambele margini ale unei forme de undă, si este
utilă pentru monitorizarea simultană a impulsurilor de ambele polarități.
Funcția Histerezis este descrisă într-un subiect separat.
Fereastră. Acest tip de declanșator detectează atunci când semnalul intră sau
iese dintr-o fereastră determinată de tensiune. Controlul Direcția specifică
dacă declanşarea va trebui să detecteze semnalul care intră în, iese din
fereastră sau ambele. Pragul 1 şi Pragul 2 sunt limita inferioară și limita
superioară de tensiune a ferestrei. Nu contează ordinea în care se specifică cele
două tensiuni. Parametrul Histerezis poate fi setat pentru a reduce numărul de
declanșări false de la un semnal zgomotos, şi este descris într-un subiect
separat.
Lărgimea (durata) impulsului. Acest tip de declanșator detectează
impulsurile cu o lăţime specificată.
Setați mai întâi Direcţia impulsului să fie Pozitivă sau Negativă în funcție de
polaritatea impulsului care vă interesează.
Apoi, setaţi una din cele patru opțiuni Condiție:
Mai mare declanşează la impulsuri mai largi decât timpul specificat.
Mai mic declanşează la impulsuri care sunt mai înguste (utile pentru
găsirea de distorsiuni).
În intervalul de timp declanşează la impulsuri care sunt mai late
decât Timpul 1 dar nu mai largi decât Timpul 2 (pentru găsirea
impulsurile care îndeplinesc un criteriu).
În afara intervalului de timp se obține opusul: se declanșează la
impulsuri care sunt fie mai restrânse decât Timpul 1 sau mai întinse
decât Timpul 2 (pentru găsirea impulsurilor care încalcă un criteriu).
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
149
Apoi, setaţi Pragul în volţi sau alte unităţi, sau trageţi de indicatorul de
declanşare peste vizualizarea osciloscop.
În cele din urmă, setați Timpul 1 (și Timpul 2 dacă este prezent) pentru a
defini durata impulsului.
Interval. Acest tip vă permite să căutaţi două margini succesive de aceeaşi
polaritate, care sunt separate de un anumit interval de timp.
În primul rând, setaţi Marginea de pornire fie În creştere sau În
descreștere în funcție de polaritatea marginilor care vă interesează.
Apoi, selectați una dintre cele patru opțiuni Condiție:
Mai mare declanşează atunci când cea de-a doua margine are loc mai
târziu decât Timpul 1 după prima margine (utilă pentru detectarea de
evenimente lipsă).
Mai puţin declanşează atunci când cea de-a doua margine are loc mai
devreme decât Timpul 1 după prima margine (utilă pentru detectarea
violărilor de sincronizare şi marginilor neesenţiale).
În intervalul de timp declanşează atunci când cea de-a doua
margineare loc mai târziu decât Timpul 1 după prima margine şi mai
devreme decât Timpul 2 (utilă pentru găsirea marginilor valabile).
În afara intervalului de timp declanşează atunci când cea de-a doua
margine are loc mai devreme decât Timpul 1 după prima margine sau
mai târziu decât Timpul 2 (utilă pentru găsirea marginilor neesențiale).
În cele din urmă, setați Timpul 1 (și Timpul 2 dacă este prezent) pentru a
defini intervalul de timp.
Fereastra lărgime a pulsului. Aceasta este o combinaţie între declanșator de
fereastră şi declanşator de lăţimea pulsului. Acest tip de declanșator detectează
atunci când semnalul intră sau iese dintr-o fereastră determinată de tensiune.
Abandonare nivel. Acesta detectează o margine urmată de un anumit timp
fără margini. Este util pentru declanşarea la capătul unui tren de impulsuri.
Abandonare fereastră. Acesta este o combinaţie între declanșator de
fereastră şi declanşator de abandonare. Acesta detectează atunci când
semnalul intră într-o gamă determinată de tensiune şi rămâne acolo pentru un
timp specificat. Este util pentru a detecta atunci când un semnal este blocat la
o anumită tensiune.
Timp de funcționare. Detectează un impuls care traversează un prag şi apoi
scade sub același pragul, fără a trece pragul de al doilea. Acesta este de obicei
folosit pentru a găsi impulsuri care nu reuşesc să ajungă la un nivel logic valid.
Digital. (numai pentru dispozitivele MSO) declanșează la o combinaţie de stare
de intrări digitale şi o tranziţie (margine) pe o singură intrare digitală. A se
vedea Declanșator digital.
Logic. Aceasta detectează o combinaţie logică de intrări pe osciloscop.
Condițiile care pot fi aplicate la fiecare intrare variază: intrările analogice pot fi
adecvate pentru margine, nivel sau fereastră; EXT şi D15...D0 (dacă există)
sunt adecvate pentru nivel cu un prag variabil; şi AUXIO este adecvat pentru
nivel cu un prag TTL fix. A se vedea Declanșator logic.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
150
7.9.2.1
Bare de instrumente şi butoane
Histerezis
Curba de Histerezis este o caracteristică din tipuri de declanşare avansată
PicoScope 6, care reduce declanşarea falsă la semnalele de zgomot. Atunci când
funcția histerezis este activată, va fi folosită o a doua tensiune de prag de declanşare
în plus faţă de pragul de declanşare principal. Declanşatorul se activează numai atunci
când semnalul depășește cele două praguri în ordinea corectă. Primul prag „încarcă”
declanșatorul, iar al doilea determină „descărcarea”. Prezentăm mai jos un exemplu
care ne ajută să ilustrăm modul în care aceasta funcţionează.
Semnal de zgomot cu un prag unic
Luaţi în considerare semnalul cu foarte mult zgomot de mai sus. Este dificilă
declanșarea în mod fiabil pe acest semnal cu un declanșator normal cu margine în
creştere, deoarece acesta depășește pragul de declanşare, linia roşie din această
imagine, de mai multe ori într-un ciclu. Dacă vom mări pe părţile de semnal
evidenţiate, vom vedea cum funcția histerezis poate fi de folos.
Zgomot cu prag de histerezis
În aceste afișaje mărite, pragul original este linia roşie din partea de jos. Linia roşie
superioară este al doilea prag folosit de declanşarea histerezis.
Semnalul creşte peste pragul inferior la (1) şi (2), „încarcă” dar nu „descarcă”. În
punctul (3) semnalul depășește în cele din urmă pragul superior, și se activează
declanșarea. Pe marginea de semnal în descreștere, la punctele (4) şi (5), marginile în
creștere ale impulsurilor de zgomot determină traversarea semnalului peste pragurile
superioare și inferioare, dar în ordine greşită, deci declanşatorul nu este încarcă și nu
se descarcă. Astfel declanşarea apare doar într-un punct (3) bine definit în ciclu, în
ciuda zgomotului prezent în semnal.
Funcția Histerezis este activată în mod implicit pentru toate tipurile de declanşare
avansate. Comenzile de Histerezis din caseta de dialog Declanșare avansată vă
permit să schimbaţi tensiunea de histerezis ca procent din valoarea scalei complete.
Indicatorul de declanșare afişează dimensiunea ferestrei de histerezis.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
7.9.2.2
151
Caseta de dialog Declanșator digital
Locaţie:
Caseta de dialog Declanșare avansată > butoanele Digitală
şi Logică
Scop:
.
stabileşte declanşarea pe intrări digitale
Aplicabilitate: numai pentru dispozitivele MSO
Tabel cu modele
Listează toate intrările disponibile ca selectate în caseta de dialog Configurare
digitală. Fiecare dintre acestea pot fi monitorizate pentru un nivel scăzut sau ridicat
sau o margine crescătoare sau descrescătoare sau pot fi ignorate. Poate fi specificat
orice număr de niveluri, dar nu mai mult de o tranziţie (margine).
D7 = X (ignoră)
D7 = 0 (nivel scăzut)
D7 = 1 (nivel ridicat)
D7 = R (margine crescătoare)
D7 = F (margine descrescătoare)
Rezumat cu modele
Această secţiune conţine aceleaşi setări ca Tabelul cu modele dar într-o formă mai
concisă.
Formatul numeric pentru această secţiune: Binar sau
Hex(adecimal).
Modelul de declanşare complet şi tranziţia. În modul
binar biţii sunt etichetați după cum urmează:
X = ignoră
0 = binar 0
1 = binar 1
R = margine crescătoare
F = margine descrescătoare
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
152
7.9.2.3
Bare de instrumente şi butoane
Caseta de dialog Declanșator logic
Locaţie:
Scop:
Fereastra de dialog Declanșare avansată >
Buton logic
stabileşte declanşarea în funcție de o combinaţie de intrări
Aplicabilitate: toate dispozitivele cu mai mult de o intrare activă
Comenzi de intrare
Există un set de comenzi pentru fiecare intrare activă de osciloscop. Selecţia de intrări
depinde de modelul de osciloscop în uz. Selectarea comenzilor (praguri, histerezis,
mod fereastră şi aşa mai departe) pentru fiecare intrare depinde, de asemenea, de
capacităţile hardware ale osciloscopului.
Canal A
Canal B
Canal C
Canal D
Intrare EXT (dacă este prezentă)
Intrare AUX (dacă este prezentă)
Intrări digitale (numai osciloscoape cu semnal mixt).
Comenzile sunt la fel ca cele din caseta de dialog Declanşator
digital.
Bifați această casetă pentru a include intrarea relevantă în
condiția Declanșator logic. Dacă caseta nu este bifată,
intrarea va fi ignorată de declanșatorul logic.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
153
Comanda de logică
Specifică operaţiunea booleană utilizată pentru a combina
condiţiile de declașare în intrare. Numai intrările cu caseta
‚Folosit‘ bifată (a se vedea mai sus) sunt incluse în logica de
declanşare.
AND:
NAND:
OR:
NOR:
XOR:
XNOR:
toate condiţiile de declanșare trebuie îndeplinite
nici una dintre condițiile de declanșare nu trebuie să fie îndeplinite
una sau mai multe condiții de declanșare trebuie să fie îndeplinite
nici una dintre condițiile de declanșare nu trebuie să fie îndeplinite
un număr impar dintre condițiile de declanșare trebuie să fie îndeplinite
un număr par dintre condițiile de declanșare trebuie să fie îndeplinite
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
154
7.10
Bare de instrumente şi butoane
Zoom-ul şi bara de defilare
Bara de instrumente Zoom şi defilare vă permite să vă deplasați în jurul unei
vizualizări osciloscop sau a unei vizualizări spectru. Fiecare buton are o comandă
rapidă, așa cum este enumerat mai jos.
Ctrl+S
Instrumentul Selecţie normală. Restabilește aspectul normal al
sau Esc indicatorului Puteţi folosi acest indicator pentru a face clic pe butoane, a
trage riglele şi pentru a opera orice alte comenzi în fereastra PicoScope.
Ctrl+D
Instrument mână. Transformă indicatorul într-o mână ( ) care se
poate utiliza pentru a face clic şi a trage vizualizarea a o deplasa pe
verticală şi orizontală atunci când aplicați funcția de zoom. Vă puteți, de
asemenea, deplasa cu vizualizarea folosind barele de derulare. Apăsați
tasta Esc pentru a reveni la instrument Selecţie normală.
Ctrl+M
Instrumentul Zoom cadru de selecţie. Acest buton transformă
indicatorul într-un instrument de zoom cadru de selecţie:
. Se
utilizează pentru a trage o casetă (numită un cadru de selecţie) de pe
vizualizare, iar PicoScope va mări această casetă pentru a umple ecranul.
Vor apărea barele de defilare, pe care le puteți glisa pentru a vă deplasa
prin vizualizare sau vă puteţi deplasa folosind instrumentul Mână (a se
vedea mai sus). Aplicând funcția zoom, se va deschide, de asemenea,
fereastra Prezentare generală a funcției zoom. Apăsați tasta Esc
pentru a reveni la instrument Selecţie normală.
În cazul în care indicați axa timpului, indicatorul se modifică într-un
instrument Zoom cadru selecție orizontal ( ), care limitează mărirea la
axa orizontală. Acest lucru vă permite să măriți o valoare arbitrară fără a
influența factorul de zoom vertical.
Ctrl+I
Instrument de mărire (zoom +). Transformă indicatorul într-un
instrument de mărire:
. Faceţi clic cu acest instrument pe vizualizare
pentru a mări transfocarea la locația specificată. Aplicând funcția zoom,
se va deschide, de asemenea, fereastra Prezentare generală a
funcției zoom.
În cazul în care indicați axa timpului, indicatorul se modifică într-un
instrument de mărire orizontal ( ), care limitează mărirea la axa
orizontală. Acest lucru vă permite să măriți fără a influența factorul de
zoom vertical.
Ctrl+O
Instrument de micșorare (zoom -). Transformă indicatorul într-un
instrument de micșorare:
. Faceţi clic cu acest instrument pe
vizualizare pentru a micșora transfocarea la locația specificată.
În cazul în care indicați axa timpului, indicatorul se modifică într-un
instrument de micșorare orizontal ( ), care limitează mărirea la axa
orizontală. Acest lucru vă permite să micșorați fără a influența factorul de
zoom vertical.
Anulare zoom. Readuce vizualizarea la setările anterioare de zoom şi
deplasare.
Ctrl+U
psw.ro r32
Zoom la vizualizare completă. Resetează vizualizarea la dimensiunea
normală. Vizualizarea nu va dispune de bare de defilare şi funcția de
panoramare nu va mai fi posibilă.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
155
7.10.1 Prezentare generală a funcției zoom
Ori de câte ori măriţi transfocarea folosind bara de insrtumente Zoom şi defilare,
va apărea fereastra Prezentare generală a funcției zoom*:
Prezentarea generală a funcției zoom
prezintă forme de unda complete pe toate
canalele activate. Dreptunghiul indică suprafața
care este vizibilă în vizualizarea curentă.
Aveţi posibilitatea să vă deplasați în jurul undei
prin glisarea dreptunghiului.
Puteţi ajusta, de asemenea, factorul de zoom
glisând marginile dreptunghiului pentru a
redimensiona.
Butonul Minimizare: reduce dimensiunea
ferestrei Prezentare generală a funcției zoom
fără a afecta setările de zoom.
Butonul Închidere: închide fereastra
Prezentare generală a funcției zoom şi
readuce factorul de zoom la 100%.
*Notă: dacă fereastra Prezentare generală a funcției zoom nu apare, atunci
funcția ar putea fi dezactivată. Verificați opțiunea Prezentare generală a funcției
zoom în Instrumente > Preferinţe > Opţiuni.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
156
8
Modalitatea de...
Modalitatea de...
Acest capitol explică modul de a efectua unele activităţi comune.
Comutare la un dispozitiv diferit
Utilizare riglele pentru a măsura un semnal
Măsurare a diferenței de timp
Deplasare a unei vizualizări
Cum să scalați şi să compensați un semnal
Cum să configurați vizualizarea spectru
Găsiţi o distorsiune utilizând modul de persistenţă
Configurare Testare de limită mască
Salvare pe declanșator
8.1
Modalitate de comutare la un dispozitiv diferit
Deconectaţi dispozitiv vechi.
Anulați caseta de dialog Selectare cablu USB.
Conectaţi noul dispozitiv.
PicoScope va detecta noul dispozitiv şi va începe să îl folosească.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
8.2
157
Cum se utilizează riglele pentru a măsura un semnal
Folosirea unei rigle pentru măsurătorile de semnal de masă
Observați bara de instrumente Canale pentru a găsi codul de culoare pentru canalul
pe care doriţi să îl măsuraţi:
Găsiți ghidajul de riglă (pătratul mic colorat în colţul stânga-sus sau dreapta-sus
din vizualizarea osciloscop sau vizualizarea spectru) a acestei culori:
Glisaţi în jos ghidajul de riglă. În vizualizare va apărea un semnal liniar (linie
orizontală întreruptă). Eliberați ghidajul de riglă atunci când rigla se află acolo unde
doriți.
Observați legenda riglei (tabelul mic care apare pe ecran). Acesta ar trebui să aibă
un rând marcat de un mic pătrat colorat de aceeași culoare cu ghidajul de riglă.
Prima coloană indică nivelul semnalului de riglă.
Folosirea a două rigle pentru măsurători diferenţiale
Urmaţi paşii de mai sus referitoare la „folosirea unei rigle“.
Glisaţi în jos al doilea ghidaj de riglă de aceeaşi culoare până când ghidajul se află
la nivelul de semnal de măsurat.
Observați din nou legenda riglei. A doua coloană arată acum nivelul de semnal al
celei de-a doua rigle şi a treia coloană afişează diferenţa dintre cele două rigle.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
158
8.3
Modalitatea de...
Modalitatea de măsurare a diferenței de timp
Individuați ghidajul de riglă pentru timp (un pătrat alb mic în colţul din stânga-jos
din vizualizarea osciloscop).
Glisaţi spre dreapta ghidajul de riglă. În vizualizarea osciloscop ca apărea o riglă de
timp (linie verticală întreruptă). Eliberați ghidajul de riglă atunci când rigla se află
în momentul temporal pe care doriţi să îl utilizaţi ca punct de referinţă.
Deplasați spre dreapta cel de-al doilea ghidaj de riglă de culoarea albă până când
rigla se află la valoarea timpului care trebuie să fie măsurată.
Observați legenda riglei (tabelul mic care apare pe vizualizarea osciloscop). Acesta
ar trebui să aibă un rând marcat de un pătrat mic de culoare albă. Primele două
coloane arată timpul celor două rigle şi a treia coloană indică diferenţa de timp.
Legenda frecvenței prezintă 1/ , unde
este diferența de timp.
Se poate utiliza o metodă similară pentru a măsura o diferenţă de frecvenţă pe o
vizualizare spectru.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
8.4
159
Modalitatea de deplasare a unei vizualizări
Puteți glisa cu ușurință o vizualizare de la o fereastră de vizualizare la alta. Acest
exemplu indică patru ferestre de vizualizare, care conţin vizualizări osciloscop
denumite de la „Osciloscop 1“ la „Osciloscop 4“. Să presupunem că doriţi să mutaţi
vizualizarea „Osciloscop 4“ la partea de stânga sus a ferestrei de vizualizare.
1. Faceţi clic pe numele de filă a
vizualizării „Osciloscop 4“ şi ţineţi
apăsat butonul mouse-ului.
2. Glisați indicatorul mouse-ului în
noua locaţie lângă numele de filă
a vizualizării „Osciloscop 1“.
3. Eliberaţi butonul mouse-ului,
iar vizualizarea se va deplasa în
noua locaţie.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
160
8.5
Modalitatea de...
Cum să scalați şi să compensați un semnal
PicoScope oferă mai multe moduri de a modifica dimensiunea şi poziţia unui semnal în
timpul sau după procesul de captare. Aceste metode se aplică în mod egal atât la
vizualizările osciloscop cât şi spectru. Acestea nu modific datele stocate, doar modul în
care acestea sunt afişate. Aceste opţiuni sunt oferite în mod suplimentar față de
caracteristica de offset analogic disponibilă pe unele osciloscoape (a se vedea Tabelul
cu caracteristici ale dispozitivului).
Funcția de zoom și defilare globală
Acesta este de obicei cel mai rapid mod de a obține informații mai detaliate referitoare
la semnale. Instrumentele de zoom și defilare globale deplasează toate semnalele
împreună şi se vor găsi pe bara de instrumente de zoom şi defilare.
Atunci când o vizualizare este mărită, aceasta prezintă bare de defilare pe verticală şi
orizontală, care vă permit să deplasați semnalele împreună ca grup. Puteți, de
asemenea, utiliza instrumentul mână pentru a defila în jurul graficului.
Axe de aranjare automată
Faceți clic dreapta pe vizualizarea osciloscop sau spectru şi selectaţi Axe de aranjare
automată:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
161
PicoScope va scala şi compensa automat canalele pentru a le potrivi pe vizualizarea
respectivă, fără a le suprapunere. Aceasta este cea mai rapidă modalitate să ordonare
pentru vizualizarea osciloscop:
Scalare axă și offset
Utilizați aceste instrumente, dacă comanda Axe de aranjare automată (a se vedea
mai sus) nu oferă rezultatele dorite. Aceste instrumente vă permit să poziţionaţi
canalele pe vizualizare în mod individual (spre deosebire de instrumentele de zoom și
defilare globale, care se aplică la toate canalele în acelaşi timp).
Faceţi clic pe butonul de scalare
în partea de jos a axei pe care doriţi să o
modificaţi, şi vor apărea comenzile de scalare a axei. Pentru a regla valoarea de offset
fără utilizarea comenzilor de scalare a axei, faceţi clic pe axa verticală şi glisaţi-o în
sus sau în jos.
Care este diferența față de scalare datelor cu o Sondă personalizată?
Puteţi crea o Sondă personalizată pentru scalarea de date primare. O sondă
personalizată poate schimba scala şi poziţia datelor pe grafic, dar implică câteva
diferenţe importante față de alte metode de scalare.
Scalarea cu sonda personalizată reprezintă o transformare permanentă. Scalarea
este aplicată atunci când forma de undă este captată şi nu poate fi modificată
ulterior.
Sunt modificate însăși valorile de date reale, astfel încât axele graficului nu mai pot
afişa tensiunea iniţială a dispozitivului.
Scalarea cu sonda personalizată poate fi neliniară şi deci poate modifica forma
semnalului.
Sonde personalizate sunt utile atunci când doriţi să reprezentați caracteristicile unei
sonde sau a unui traductor efectiv, pe care le conectaţi la dispozitiv. Toate
instrumentele de zoom, derulare, scalarea şi offset se aplică datelor care au fost
scalate cu o Sondă personalizată în exact acelaşi mod în care acestea se aplică datelor
primare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
162
8.6
Modalitatea de...
Cum să configurați vizualizarea spectru
Crearea unei vizualizări spectru
În primul rând, asigurați-vă că modul de declanşare nu este setat pe ETS, deoarece
nu se poate deschide o vizualizare spectru în modul de declanşare ETS.
Există trei moduri de a deschide o vizualizare spectru:
Faceți clic pe butonul Modul spectru, din bara de instrumente Configurare
captare. Vă recomandăm să utilizaţi această metodă pentru a obţine cea mai bună
performanţă de analiză a spectrului de pe osciloscop. După ce ați accesat modul
spectru, puteţi deschide încă o vizualizare osciloscop pentru a vedea datele din
câmpul timp, dar PicoScope va optimiza setările pentru vizualizarea spectru.
Treceți la meniul Vizualizări, selectaţi Adăugare vizualizare, apoi selectaţi
Spectru.
Această metodă va deschide o vizualizare spectru în modul selectat, indiferent dacă
acesta este modul Osciloscop sau modul Spectru. Pentru rezultate optime, vă
recomandăm că comutaţi la modul Spectru, aşa cum este descris în metoda de mai
sus.
Faceţi clic dreapta pe orice vizualizare, selectati Adăugare vizualizare, apoi
selectaţi Spectru. Meniul este similar cu meniul Vizualizări de mai sus.
Configurarea vizualizării spectru
A se vedea caseta de dialog Setări spectru.
Selectarea sursei de date
PicoScope poate produce o vizualizare spectru bazată fie pe date live sau date stocate.
Dacă PicoScope este în funcțiune (este apăsat butonul Start), vizualizarea spectru
reprezintă date live. În caz contrar, cu PicoScope oprit (este apăsat butonul Stop),
vizualizarea reprezintă date stocate în pagina selectată a buffer-ului de formă de
undă. Când PicoScope este oprit, puteţi utiliza comenzile buffer pentru a defila prin
buffer, iar vizualizarea spectru va fi recalculată de la formă undă selectată.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
8.7
163
Cum să găsiţi o distorsiune utilizând modul de persistenţă
Modul de persistenţă vă ajută să găsiți evenimente rare ascunse în formele de undă
repetitive. În mod normal al osciloscopului, un astfel de eveniment poate apărea pe
ecran pentru o fracţiune de secundă, prea repede pentru a putea apăsa bara de spaţiu
pentru a-l îngheţa pe ecran. Modul de persistenţa păstrează evenimentul pe ecran
pentru un timp predeterminat, permiţându-vă să configuraţi opţiunile de declanşare
pentru a-l capta în mod mai credibil.
Ghidul pas cu pas
Configurați osciloscopul pentru a declanşa pe o formă de undă repetitivă ca cea de
mai jos. Bănuim că, ocazional se manifestă distorsiuni, dar încă nu putem vedea
nimic eronat, aşa că va trebui să utilizăm modul de persistență pentru a investiga
mai departe.
Faceţi clic pe butonul Modul de persistenţă pentru a continua.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
164
Modalitatea de...
Vizualizarea noastră originală este înlocuită de o vizualizare de persistenţă, aşa
cum se arată mai jos. Imediat, putem vedea trei impulsuri cu forme diferite. În
acest moment avem controlul Saturaţie din Opţiuni de persistenţa în poziția
maximă pentru a ne ajuta să individuăm cu ușurință diferite forme de undă.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
165
Acum, după ce am găsit unele distorsiuni, vom poziționa controlul Saturație în
poziția de minim. Faceţi clic pe butonul Opţiuni de persistenţă pentru a
deschide caseta de dialog Opțiuni de persistenţă şi apoi utilizaţi glisorul pentru
a ajusta saturaţia. Ecranul va apărea ca mai jos.
Formele de undă sunt acum mai închise, dar au o gamă mai largă de culori şi
nuanţe. Forma de undă cea mai frecventă este indicată cu roşu şi reprezintă
aspectul normal a pulsului. O a doua formă de undă este desenată în albastru
deschis, aceasta apare mai puțin frecvent şi ne arată că există o variabilitate
ocazională de aproximativ 10 ns în lățimea pulsului. O a treia formă de undă este
desenată în albastru închis deoarece apare mai puțin frecvent decât celelalte două
şi indică faptul că există un puls de funcționare ocazional cu aproximativ 300 mV
mai mic în amplitudine decât în mod normal.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
166
Modalitatea de...
Modul de persistenţă și-a îndeplinit rolul. Am găsit distorsiunile şi acum vrem să le
examinăm mai în detaliu. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să comutăm
înapoi la modul osciloscop normal, astfel încât să putem folosi funcțiile declanşare
avansată şi măsurare automată integrate în PicoScope.
Faceţi clic pe butonul Mod osciloscop. Configurați un declanșator avansat de
impulsuri pentru a căuta un impuls mai mare de 60 ns. PicoScope găseşte apoi
imediat impulsul de funcționare.
Acum putem adăuga măsurători automate sau putem trage riglele în poziție pentru a
analiza în detaliu pulsul de funcționare.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
8.8
167
Modalitatea de configurare Testare de limită mască
1. Afişați o formă de undă stabilă într-o vizualizare osciloscop. Ajustaţi gama de
tensiune şi baza de timp astfel încât caracteristica de interes umple cea mai mare
parte a vizualizării. În acest exemplu, vom vizualiza un impuls repetitiv în timp ce este
găsit pe o magistrală de date.
2. Selectaţi comanda Instrumente > Măști > Adăugare măşti.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
168
Modalitatea de...
3. Ar trebui să fiți în caseta de dialog Biblioteca de măști:
Canalul A este selectat în mod implicit. Puteţi schimba acest lucru dacă doriţi să
aplicaţi masca unui canal diferit.
4. Faceţi clic pe butonul Generare pentru a deschide caseta de dialog Generare
mască:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
169
5. Acceptați setările implicite şi faceţi clic pe Generare. Apoi faceţi clic pe OK în
caseta de dialog Biblioteca de măști pentru a reveni la vizualizarea osciloscop:
Aveţi acum o mască elaborată în jurul formei de undă originale.
6. PicoScope opreşte captarea când introduceţi caseta de dialog Biblioteca de
măști, deci apăsaţi bara de spaţiu pentru a reporni. În cazul în care forma de undă
capturată nu reuşeşte să se potrivească în interiorul măștii, părțile care nu corespund
sunt desenate într-o culoare de contrast. Tabelul de măsurători arată numărul de
eşecuri:
7. Acum aveţi o testare de limită mască adecvată. Vă rugăm să citiţi subiectul Testare
de limită mască pentru informaţii privind editarea, importul şi exportul de măşti. De
asemenea, este posibil să configurați o Testare de limită mască pe o vizualizare
spectru sau XY.
Pentru mai multe informaţii despre această caracteristică, a se vedea: Testare de
limită mască.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
170
8.9
Modalitatea de...
Modalitatea de salvare pe declanșator
Opțiunea Salvare pe declanșator este doar una dintre funcţiile care sunt posibile cu
caracteristica Alarme.
1. Configurați PicoScope pentru a afișa o formă de undă şi pentru a permite
declanşarea:
2. Selectaţi comanda Instrumente > Alarme:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
171
3. Ar trebui să fiți în fereastra de dialog Alarme:
4. Setați Eveniment cu Captare:
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
172
Modalitatea de...
5. Selectaţi primul element din lista de Acţiuni, faceţi clic pe Editare şi schimbați
Acţiune în Salvare tampon curent:
6. Faceţi clic pe
butonul din partea dreaptă a casetei Fişier şi introduceţi numele şi
locaţia fişierului de salvare:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
173
7. Asigurați-vă că sunt selectate atât caseta de selecție Salvare tampon curent cât
şi caseta de selecție Activare alarmă:
8. Faceți clic pe OK. PicoScope va salva acum un fişier pentru fiecare eveniment de
declanşare.
9. Dezactivați alarma atunci când aţi terminat utilizarea acesteia, pentru a evita
crearea de fișiere nedorite.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
174
9
Referinţă
Referinţă
Aici puteţi găsi informaţii detaliate privind funcţionarea PicoScope-ului.
Tipuri de măsurare
Funcţii spectrale
Protocoalele seriale
Ora de declanşare
Sintaxa liniei de comandă
Glosar
9.1
Tipuri de măsurare
Caseta de dialog Editare măsurare prezintă o selecție de măsurători pe care
PicoScope le poate calcula pentru vizualizarea selectată.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
9.1.1
175
Măsurători ale osciloscopului
AC RMS. Valoarea de rădăcină medie pătrată (RMS) a formei de undă minus media
de c.c.. Este echivalent cu o măsurătoare de variație a curentului.
Timp de ciclu. PicoScope va încerca să găsească un model repetitiv în forma de undă
şi să măsoare durata unui ciclu.
Media de c.c. Valoarea medie a formei de undă.
Ciclu de funcționare. Intervalul de timp în care un semnal se găsește peste valoarea
medie, exprimat în procente din perioada de semnal. Un ciclu de funcționare de 50%
înseamnă că timpul în partea superioară este egal cu timpul din partea inferioară.
Rata de scădere. Rata la care nivelul de semnal scade, în unităţi de semnal pe
secundă. Faceţi clic pe butonul Avansat din caseta de dialog Adăugare măsurare
sau Editare măsurare pentru a specifica pragurile de nivel de semnal pentru
măsurare.
Frecvenţă. Numărul de cicluri ale formei de undă pe secundă.
Timp de scădere. Timpul necesar semnalului pentru a scădea de la pragul de
superior la cel inferior. Faceţi clic pe butonul Avansat din caseta de dialog Adăugare
măsurare sau Editare măsurare pentru a specifica pragurile de nivel de semnal
pentru măsurare.
Lărgime a pulsului superior. Intervalul de timp în care un semnal se găsește peste
valoarea sa medie.
Lărgime a pulsului inferior. Intervalul de timp în care un semnal se găsește sub
valoarea sa medie.
Maxim. Cel mai înalt nivel atins de semnal.
Minim. Cel mai mic nivel atins de semnal.
De la vârf la vârf. Diferenţa dintre maxim şi minim.
Timp de creştere. Timpul necesar semnalului pentru a crește de la pragul de inferior
la cel superior. Faceţi clic pe butonul Avansat din caseta de dialog Adăugare
măsurare sau Editare măsurare pentru a specifica pragurile de nivel de semnal
pentru măsurare.
Rată de creștere. Rata la care nivelul de semnal crește, în unităţi de semnal pe
secundă. Faceţi clic pe butonul Avansat din caseta de dialog Adăugare măsurare
sau Editare măsurare pentru a specifica pragurile de nivel de semnal pentru
măsurare.
True RMS. Valoarea de rădăcină medie pătrată (RMS), inclusiv componenta de c.c.
Eșuări mască. O măsură specială care numără formele de undă eșuate în modul
Testare de limită mască. Aceasta măsurătoare este adăugată automat la tabel atunci
când se utilizează comanda Testare de limită mască, deci, de obicei, nu este nevoie să
o selectați manual.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
176
9.1.2
Referinţă
Măsurători spectrale
Pentru a adăuga o măsurare spectrală, deschideți o Vizualizare spectru şi apoi faceţi
clic pe butonul Adăugare măsurare. Puteţi utiliza aceste măsurători fie în modul
osciloscop sau în modul spectru.
Frecvenţa la vârf. Frecvenţa corespunzătoare valorii de semnal de vârf.
Amplitudinea la vârf. Amplitudinea valorii de semnal de vârf.
Amplitudinea medie la vârf. Amplitudinea valorii de semnal de vârf mediat pentru
un număr de captări specificat.
Putere totală. Puterea întregului semnal capturați în vizualizarea spectru, calculată
prin adăugarea valorilor de putere în toți binii de spectru.
Distorsiuni armonici totale (THD). Raportul dintre suma puterilor armonice la
puterea frecvenţei fundamentale.
Distorsiuni armonice totale plus zgomot (THD + N). Raportul dintre puterea
armonică plus zgomotul la puterea fundamentale. Valorile THD + N sunt întotdeauna
mai mari decât valorile THD pentru același semnal.
Gama dinamică fără paraziți (SFDR). Acesta este raportul de amplitudine de la
punctul specificat (în mod normal componenta frecvenței de vârf) şi componenta de
frecvenţă cu cea mai mare a două amplitudine (numită „Frecvența SFDR“).
Componenta la „frecvenţa de SFDR“ nu este neapărat o armonică a componentei de
frecvenţă fundamentală. De exemplu, ar putea fi un semnal puternic, ce nu depinde
de zgomot.
Semnal + zgomot + distorsiune la raport semnal/zgomot (SINAD). Raportul, în
decibeli, signal-plus-zgomot-plus-distorsiune la zgomot-plus-distorsiune.
Raport semnal/zgomot (SNR). Raportul, în decibeli, dintre puterea medie a
semnalului și puterea medie de zgomot. Se recomandă utilizarea ferestrelor Hanning
sau Blackman datorită zgomotului lor redus.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
177
Distorsiune de intermodulaţie (IMD). O măsură a distorsiunii cauzate de mixajul
neliniar de două semnale. Atunci când mai multe semnale sunt injectate într-un
dispozitiv, poate apărea modularea sau mixajul neliniar dintre aceste două semnale.
Pentru semnale de intrare cu frecvenţele f1 şi f2, cele două semnale de distorsiune de
ordinul al doilea se vor găsi la frecvenţele: f3 = (f1 + f2) şi f4 = (f1 - f2).
IMD este exprimat raportul în dB dintre suma RMS de termeni de distorsiune și suma
RMS a două semnale de intrare. IMD poate fi măsurat pentru termenii de distorsiune
de orice ordin, dar termenii de ordinul al doilea sunt cel mai frecvent utilizați. În acest
caz, distorsiunea de intermodulaţie este dată de:
unde
F3 si F4 sunt amplitudinile celor doi termeni de distorsiune de ordinul al doilea (la
frecvenţele f3 si f4 definite mai sus)
și
F1 și F2 sunt amplitudinile semnalelor de intrare (la frecvenţele f1 şi f2, așa cum
sunt marcate de către riglele de frecvenţă în fereastra de spectru).
Pentru referinţă, termenii de ordinul al treilea sunt la frecvenţe (2F1 + F2), (2F1 - F2),
(F1 + 2F2) şi (F1 - 2F2).
Notă: Se recomandă utilizarea ferestrelor Hanning sau Blackman datorită zgomotului
lor redus. Se recomandă o dimensiune a FFT de 4096 sau mai mare este pentru a oferi
rezoluţia spectrală adecvată pentru măsurătorile IMD.
Eșuări mască. A se vedea Testare de limită mască.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
178
9.2
Referinţă
Tipuri de forme de undă din generatorul de semnale
Lista de tipuri de forme de undă disponibile în caseta de dialog Generatorul de
semnale variază în funcţie de tipul de osciloscop conectat. Lista completă este
indicată mai jos:
psw.ro r32
Sinus
Sinusoidă
Rentangulară
Undă rentangulară
Triunghi
Undă triangulară simetrică
Creștere
Dinți de ferăstrău în creștere
Descreștere
Dinți de ferăstru în descreștere
Sinc
sin(x)/x, trunchiat pe axa x
Gaussiană
“Curbă de clopot“ de distribuţie normală,
trunchiată pe axa x
Semisinusoidală
O sinusoidă rectificată
Zgomot alb
Eșantioane aleatorii la rata maximă de
actualizare AWG
PRBS
Secvență binară pseudo-aleatoare - o secvenţă
aleatoare de biţi cu rată de biţi reglabilă
Tensiune cc
Tensiune constantă, reglabilă folosind comanda
Offset.
Arbitrară
Orice formă de undă creată de către editorul
arbitrar de undă
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
9.3
179
Funcţii fereastră spectrale
Pentru a crea o vizualizare spectru, PicoScope captează un bloc de date eșantion întrun interval de timp finit şi apoi utilizează o Transformată Fourier Rapidă pentru a
calcula spectrul acestuia. Algoritmul presupune un nivel de semnal la zero în
permanenţă în afara intervalului de timp de achiziționare. De obicei, această ipoteză
cauze tranziţii abrupte la zero la fiecare capăt al datelor şi aceste tranziții au un efect
asupra spectrului calculat, prin crearea de artefactele nedorite, și determină apariția
de erori. Pentru a reduce aceste artefacte, semnalul poate fi modulat la începutul şi la
sfârşitul blocului. Există mai multe „funcţii fereastră“ utilizate în mod obișnuit, care
pot fi convolute cu datele pentru a efectua aceasta modulație, şi care sunt alese în
funcţie de tipul de semnal şi scopul măsurării.
Comanda Funcții fereastră din caseta de Opțiuni spectru vă permite să selectaţi una
din funcţiile fereastră standard de analiză a spectrului. Următorul tabel arată unele
dintre figurile importante folosite pentru a compara funcţiile.
Fereastră
Vârf principal
- lăţime (bini
@ -3 dB)
Lobul
secundar
cel mai mare
(dB)
-58
Variație
Note
lobul secundar
(dB/octavă)
Blackman
1,68
18
adesea folosit pentru
aplicații audio
Gaussiană
de la 1,33 la
1,79
de la -42 la -69
6
dă erori minime de
timp şi frecvenţă
Triunghiulară
1,28
-27
12
de asemenea, numită
și fereastra Bartlett
Hamming
1,30
-41,9
6
de asemenea, numită
și fereastră la sinus
pătrat; utilizată în
analiza vorbirii
Hann
de la 1,20 la
1,86
de la -23 la -47 de la 12 la 30
de asemenea, numită
și fereastra sinus
pătrat; folosită
pentru analiza audio
& vibraţii
Blackman-Harris
1,90
-92
6
uz general
Bandă plată
2,94
-44
6
unda trece bandă
neglijabilă; utilizate
în principal pentru
calibrare
Rectangulară
0,89
-13,2
6
fără modulație;
precizie maximă;
folosit pentru curenți
inițiali scurți
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
180
9.4
Referinţă
Ora de declanşare (partea 1)
Funcțiile comandă timp de pre-declanşareşi comandă întârziere de postdeclanşare sunt descrise individual în secțiunea “Bara de instrumente de declanşare“,
dar este, de asemenea, important să se înțeleagă interacţiunea dintre două comenzi.
Este prezentat aici un exemplu de ecran pentru o vizualizare osciloscop cu întârzierea
post-declanşare activată:
Nota 1. Punctul de referință a declanșatorului ( ) nu se află pe forma de undă. Acest
lucru se datorează faptului că întârzierea post-declanşare este situată la
200 µs, ceea ce înseamnă că declanșarea a avut loc cu 200 µs înainte de
punctul de referință, de undeva pe marginea din stânga a vizualizării
osciloscop. Axa timpului este aliniată astfel încât punctul de referință de
declanşare să fie la 200 tµs.
Nota 2. Întârzierea de pre-declanşare este setată la 25%, ceea ce face ca punctul de
referinţă de declanşare să apară 25% din distanța de la marginea din stânga
a vizualizării osciloscop.
Nota 3. PicoScope limitează întârzierea punctului de referință la declanșare la un
multiplu din timpul total de captare. Odată ce aţi atins această limită,
programul nu vă va permite să creşteți întârzierea pre- declanşare, şi dacă
măriţi întârzierea post-declanşare, PicoScope va reduce întârzierea predeclanşare pentru a împiedica depășirea limitei totale. Multiplul este de obicei
100 în cele mai multe moduri de declanşare, şi este 1 în modul ETS.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
9.5
181
Ora de declanşare (partea 2)
„Ora de declanșare (partea 1)“ a introdus noţiunile de întârziere pre-declanşare şi
întârziere post-declanşare. Diagrama de mai jos arată modul în care acestea sunt
legate.
Întârzierea pre-declanşare poziționează vizualizarea osciloscop în raport cu punctul
de referință de declanşare astfel încât să puteţi alege cât de mult din forma de undă
trebuie să fie înainte de punctul de referinţă şi cât de mult după acesta.
Întârzierea post-declanşare este similară cu declanșatorul întârziat al unui
osciloscop convenţional. PicoScope aşteaptă acest timp după evenimentul de
declanşare înainte de a desena punctul de referinţă de declanșare. Osciloscoapele au o
limită a numărului de intervale de eșantionare care pot trece între evenimentul de
declanşare şi sfârşitul de captare, astfel încât software-ul poate regla întârzierea predeclanşare pentru a o menţine în această limită.
Sfat: Dacă aţi setat o întârziere de post-declanşare, puteți apăsa butonul întârziere
post-declanșare în timp ce osciloscopul funcționează ori de câte ori doriţi să comutaţi
între vizualizarea evenimentului de declanşare şi punctul de referință de declanşare.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
182
9.6
Referinţă
Protocoalele seriale
Caracteristica Decodare serială a software-ului PicoScope interpretează următoarele
protocoale seriale.
9.6.1
Protocolul CAN
Puteți decodifica datele de pe Magistrala CAN folosind caracteristica de decodarea
serială încorporată în PicoScope.
Despre magistrala CAN
Magistrala CAN (Controller Area Network) este un protocol serial folosit în industria
auto și a mașinilor industriale pentru a permite comunicarea microcontrolerelor între
ele. Standardul a fost dezvoltat iniţial în 1983 de Robert Bosch GmbH. Se foloseşte
de obicei semnalizare diferenţială (cu semnale numite CAN H şi CAN L) pentru a
creşte imunitatea la zgomot.
Vizualizarea în fereastră a datelor arată astfel:
Coloanele din tabelul de date sunt după cum urmează:
Coloană
Nr.
Descriere
Numărul de serie al cadrului (zecimal). Dacă modul Acumulare
este dezactivat, acesta va număra de la început formei de undă
selectate. Dacă modul Acumulare este activat, acesta va număra
de la începutul primei forme de undă în buffer-ul formei de undă.
ID
Identificator (hexazecimal). Ar trebui să fie unic pentru un tip de
date specificat. Cadrele de bază au un identificator de 11 biți şi
cadrele extinse au un identificator de 29 biţi.
Cadru
Magistrala CAN de date este împărţită în cadre, fiecare cu un
număr de biţi. Un cadru poate fi oricare dintre următoarele tipuri:
Date: conţine datele pentru un nod
La distanţă: o cerere de transmitere a unui identificator
specific
Eroare: transmis de un nod care detectează o eroare
Suprasarcină: introdusă pentru a adăuga o întârziere între
cadrele
Interframe: interval de timp înainte de cadrele de date și
cadrele la distanţă
Orice cadru poate fi, de asemenea, un cadru de bază sau un cadru
extins.
RTR
psw.ro r32
Cerere de transmitere la distanţă
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
183
SRR
Folosit numai în cadrele extinse
IDE
Identificator extention bit
R0
Bit rezervat
R1
Rezervate pic, numai cadre extinse
DLC
Cod de lungime date. Indică numărul de octeți de date din cadru.
Biți de date
Conţinutul de date din mesaj, DLC biți (hexazecimal)
Secvență CRC
O verificare de redundanţă ciclică a datelor (hexazecimale).
Delimitator CRC
Un bit fix ce urmează câmpului Secvenţă CRC
Ack Slot
Nodul declară acest bit pentru confirma primirea
Delimitator Ack
Un bit fix ce urmează câmpului Secvenţă Ack
Eroare
Setată dacă PicoScope detectează o eroare
Biţi compressi*
Numărul de biţi suplimentari din cadru pentru a asista
sincronizarea
Viteză de
transmisie*
Numărul de biţi pe secundă.
Ora de începere
Valoarea bazei de timp a PicoScope-ului de începere a cadrului.
Ora de terminare Valoarea bazei de timp a PicoScope-ului de terminare a cadrului.
Durata de cadru* Durata de cadru (ora de terminare – ora de începere).
Voltaj min*
Tensiunea minimă.
Voltaj max*
Tensiunea maximă.
Delta*
Gama de tensiune de semnal (Voltaj max - voltaj min).
* Afișarea acestor elemente este activată și dezactivată de butonul Statistici.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
184
9.6.2
Referinţă
Protocolul LIN
Puteți decodifica datele LIN folosind caracteristica de decodarea serială încorporată în
PicoScope.
Despre LIN
LIN (reţea locală de interconectare) este un protocol serial folosit în electronica din
sectorul auto pentru a permite comunicarea microcontrolerelor cu perifericele de
viteză redusă. Standardul a fost definit de LIN Consortium, un grup de cinci
producători de autovehicule. Se foloseşte o singură pereche de fire cu o topologie de
tipul master-slave.
Vizualizarea în fereastră a datelor arată astfel:
Coloanele din tabelul de date sunt după cum urmează:
Coloană
Nr.
Descriere
Numărul de serie al cadrului (zecimal). Dacă modul Acumulare
este dezactivat, acesta va număra de la început formei de undă
selectate. Dacă modul Acumulare este activat, acesta va număra
de la începutul primei forme de undă în buffer-ul formei de undă.
Cadru
Magistrala de date LIN este împărţită în cadre, fiecare cu un
număr de biţi. Un cadru poate fi oricare dintre următoarele tipuri:
Necondiționate: toţi abonaţii trebuie să primească acest cadru.
Declanşate de eveniment: mai mulți „slave” pot răspunde, dar
numai dacă dispun de date noi.
Sporadice: transmis de către „master” atunci când se ştie că
„slave” conţine datele actualizate.
Diagnostic: conţine date de diagnostic sau configurare.
Definite de utilizator: depinde de aplicația dvs.
Rezervate: nu trebuie utilizate.
psw.ro r32
Pauză
Informator start-cadru.
Sincronizare
O valoare fixă (0x55) folosită pentru detectarea automată a
vitezei de transmisie.
ID cadru
O valoare de şase biţi pentru a identifica tipul de date conținute
de cadru.
Paritate
O valoare de doi biți calculată pe baza datelor.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
185
Număr de date
Numărul de octeți de date din cadrul.
Biți de date
Conținutul de date al mesajului.
Sumă de control
O verificare de redundanţă ciclică a datelor (hexazecimale).
Suma de control
calculată*
Suma de control presupusă de PicoScope.
Eroare
Setată dacă PicoScope detectează o eroare.
Ora de începere
Valoarea bazei de timp a PicoScope-ului de începere a cadrului.
Ora de terminare Valoarea bazei de timp a PicoScope-ului de terminare a cadrului.
Durată pachet*
Durata pachetului (ora de terminare – ora de începere).
Voltaj min*
Tensiunea minimă.
Voltaj max*
Tensiunea maximă.
Delta*
Gama de tensiune de semnal (Voltaj max - voltaj min).
* Afișarea acestor elemente este activată și dezactivată de butonul Statistici.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
186
9.6.3
Referinţă
Protocolul I²C
Puteți decodifica datele de pe magistrala I2C folosind caracteristica de decodare
serială încorporată în PicoScope.
Despre magistrala I2C
Magistrala I2C (Inter-Integrated Circuit) este un protocol serial utilizate în principal în
aparatele electronice de consum pentru comunicarea între dispozitivele de pe aceeași
placă cu circuite şi între computere şi ecrane. Standardul a fost dezvoltat iniţial în
anii ”80 de Robert Bosch GmbH. Acesta utilizează două semnale: ceas (SCL) şi date
(SDA).
Vizualizarea în fereastră a datelor arată astfel:
Coloanele din tabelul de date sunt după cum urmează:
Coloană
Nr.
Descriere
Numărul de serie al pachetului (zecimal). Dacă modul Acumulare
este dezactivat, acesta va număra de la început formei de undă
selectate. Dacă modul Acumulare este activat, acesta va număra
de la începutul primei forme de undă în buffer-ul formei de undă.
Pachet
Tipul de pachet: Start, Stop, Adresa, Data sau Necunoscut.
Adresa
Indicată pentru adresa de pachete.
Citire/scriere
Polaritatea de indicatorului de citire/scriere.
Biți de date
Conţinutul pachetelor de date.
Recunoaștere
Dacă destinaţia a recunoscut pachetul.
Viteză de
transmisie*
Viteza de semnalizare detectată pentru acest pachet.
Ora de începere
Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de începere a
cadrului.
Ora de terminare Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de terminare a
cadrului.
Durată pachet*
Durata pachetului (ora de terminare – ora de începere).
Voltaj min*
Tensiunea minimă.
Voltaj max*
Tensiunea maximă.
Delta*
Gama de tensiune de semnal (Voltaj max - voltaj min).
* Afișarea acestor elemente este activată și dezactivată de butonul Statistici.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
9.6.4
187
Protocolul RS232/UART
Puteți decodifica datele RS232 (UART) folosind caracteristica de decodarea serială
încorporată în PicoScope.
Despre RS232
RS232 este standardul de date seriale utilizat de către UART-uri (receptoare/
emiţătoare asincrone universale) în porturile „seriale“ sau „COM“ ce se găseau
cândva în mod frecvent pe computere. Acesta a fost dezvoltat în anii 1960 pentru
conectarea de modemuri la terminale. Standardul complet folosește o gamă de
tensiune de ±12 V, mai mare decât cele mai multe dintre standarde. Cea mai simplă
conexiune RS232 constă din două semnale: RX (primire) şi Tx (transmitere).
Vizualizarea în fereastră a datelor arată astfel:
Coloanele din tabelul de date sunt după cum urmează:
Coloană
Nr.
Descriere
Numărul de serie al pachetului (zecimal). Dacă modul Acumulare
este dezactivat, acesta va număra de la început formei de undă
selectate. Dacă modul Acumulare este activat, acesta va număra
de la începutul primei forme de undă în buffer-ul formei de undă.
Pachet
Tip de pachet: toate pachetele în acest format sunt clasificate ca
Date.
Bit de start
Dacă este prezent, aceasta este bitul „1“ fix de la începutul
cuvântului.
Biți de date
Conţinutul pachetelor de date.
Bit de paritate:
Bit de corecţie de eroare, dacă este prezent, la sfârşitul
cuvântului.
Bit de stop:
Dacă este prezent, acesta este bitul „1“ fix de la sfârşitul
cuvântului.
Eroare
Indică dacă a existat o eroare de date.
Ora de începere
Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de începere a
cadrului.
Ora de terminare Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de terminare a
cadrului.
Durată pachet*
Durata pachetului (ora de terminare – ora de începere).
Voltaj min*
Tensiunea minimă.
Voltaj max*
Tensiunea maximă.
Delta*
Gama de tensiune de semnal (Voltaj max - voltaj min).
* Afișarea acestor elemente este activată și dezactivată de butonul Statistici.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
188
9.6.5
Referinţă
Protocolul SPI
Puteți decodifica datele de pe Magistrala SPI date folosind caracteristica de
decodarea serială încorporată în PicoScope.
Despre Magistrala SPI
Magistrala SPI (interfaţă serială periferică) este un standard serial de date utilizat
pentru comunicarea între microprocesoare şi dispozitive periferice. Acesta a fost
dezvoltat de Motorola. Standardul original folosește o conexiune cu 4 fire, deşi sunt
folosite și versiuni cu 3 fire și 2 fire.
Vizualizarea în fereastră a datelor arată astfel:
Coloanele din tabelul de date sunt după cum urmează:
Coloană
Nr.
Descriere
Numărul de serie al pachetului (zecimal). Dacă modul Acumulare
este dezactivat, acesta va număra de la început formei de undă
selectate. Dacă modul Acumulare este activat, acesta va număra
de la începutul primei forme de undă în buffer-ul formei de undă.
Pachet
Tipul de pachet: Start, Stop, Adresa, Data sau Necunoscut.
Biți de date
Conţinutul pachetelor de date.
Ora de începere
Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de începere a
cadrului.
Ora de terminare Ora conform bazei de timp a PicoScope-ului de terminare a
cadrului.
Durată pachet*
Durata pachetului (ora de terminare – ora de începere).
Voltaj min*
Tensiunea minimă.
Voltaj max*
Tensiunea maximă.
Delta*
Gama de tensiune de semnal (Voltaj max - voltaj min).
* Afișarea acestor elemente este activată și dezactivată de butonul Statistici.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
9.7
189
Tabelul cu caracteristici ale dispozitivului
Unele caracteristici ale PicoScope 6 necesită configurații hardware speciale şi, prin
urmare, nu sunt disponibile pe toate dispozitivele. Disponibilitatea funcțiilor este
indicată în tabelul de mai jos. Vă rugăm să consultaţi fişa de date a dispozitivului
respectiv pentru mai multe detalii.
Serie / Model
DC
BW
LPF
50Ω
FC
GEN
SWP
AWG
[1]
[1]
[1]
ADC-212 [7]
USB DrDAQ
PicoLog 1000
PicoScope 2000
PicoScope 2000A
[3]
PicoScope 2000 MSO
[4]
PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B
PicoScope 3000 MSO
PicoScope 4000
[5]
[6]
[6]
RNT
RAP
SGT
[2]
[2]
[3]
[3]
PicoScope 5000
PicoScope 5000 A/B
PicoScope 6000
PicoScope 6000 A/B/C/D
Serie / Model
DIN
EXT
AUX
ADV
FR
ADC-212 [7]
USB DrDAQ
PicoLog 1000
PicoScope 2000
[2]
[1]
PicoScope 2000A
PicoScope 2000 MSO
PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B
PicoScope 3000 MSO
PicoScope 4000
[7]
[5]
PicoScope 5000
PicoScope 5000 A/B
PicoScope 6000
PicoScope 6000 A/B/C/D
1. numai de la 2204 la 2208.
2. numai de la 2206 la 2208.
3. numai 2206A, 2207A şi 2208A.
4. numai 3205 şi 3206.
5. numai 4223, 4224, 4423 şi 4424.
6. numai 4226 şi 4227.
7. numai 4226, 4227 şi 4262.
8. numai software-ul PicoScope
Automotive.
50Ω
ADV
AWG
AUX
BW
DC
DIN
EXT
FR
FC
GEN
LPF
RAP
RNT
SGT
SWP
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
intrări 50 Ω
Declanșatori avansați
Generator de formă arbitrară de undă
Intrare/ieşire auxiliară
Limitator comutabil de lărgime a
benzii
Ajustare offset c.c.
Intrări digitale
Intrare declanșator extern
Rezoluţie variabilă
Contor de frecvență
Generator de semnale
Filtrare trece jos
Activare rapidă
Declanșator puls de funcționare
Generator de semnale activat
Mod de baleiaj generator de semnale
psw.ro r32
190
9.8
Referinţă
Sintaxa liniei de comandă
PicoScope poate fi executat din linia de comandă Windows, permiţându-vă să
executați manual secvențele de instrucțiuni sau prin comanda unui fişier batch sau a
altui program.
Pentru a afişa interfața grafică
PicoScope <filename>
<filename>
Specificați un singur fișier .psdata sau .pssettings.
Exemplu: PicoScope C:\Temp\source.psdata
Pentru a afişa Ajutor
PicoScope /?
Arată opțiunea de ajutor pentru toate opţiunile de linie de comandă.
Pentru a converti un fişier psdata
PicoScope /C,/c
Converteşte un fișier psdata dintr-un format în altul. Nu poate fi utilizat cu /
p[rint].
Sintaxa:
PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q]
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]
<names>
Specifică o listă de unul sau mai multe directoare sau
fișiere psdata. Pot fi utilizate metacaractere pentru a
specifica mai multe fişiere. Dacă un director este
specificat, toate fișierele psdata din acest director vor fi
specificate. Acesta este un argument obligatoriu.
/d <names>
Destinaţie. Ca default este numele de fișier de intrare cu
extensia nouă.
/f <format>
Format destinaţie: csv, txt, png, bmp, gif, agif [GIF
animat], psdata, pssettings, mat [MATLAB]. Acesta este
un argument obligatoriu.
/q
Modul silenţios. Nu solicită confirmarea înainte de a
suprascrie fişierele. Ca default este opțiunea de solicitare
a confirmării.
/b [<n>[:<m>]]|all
Numărul n al formei de undă, intervalul de formă de
undă de la n la m sau toate formele de undă. Opțiunea
implicită este forma de undă curentă.
/v <viewportname>
Vizualizarea de convertit. Opțiunea implicită este
vizualizarea curentă.
Exemplu:
PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
191
Pentru a imprima o vizualizare
PicoScope /P,/p
Imprimă o vizualizare în fişierul psdata. Nu poate fi utilizată cu /c[onvert].
Sintaxa:
PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]
<names>
Specifică o listă de unul sau mai multe directoare sau
fișiere .psdata. Pot fi utilizate metacaractere pentru a
specifica mai multe fişiere. Dacă un director este
specificat, toate fișierele .psdata din acest director vor fi
specificate. Acesta este un argument obligatoriu.
/b [<n>[:<m>]]|all
Numărul n al formei de undă, intervalul de formă de
undă de la n la m sau toți buffer-ii. Opțiunea implicită
este forma de undă curentă.
/v <viewportname>
Vizualizarea de convertit. Opțiunea implicită este
vizualizarea curentă.
Exemplu:
PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2
Pentru a importa note
PicoScope /N,/n
Copiază textul dintr-un fişier specificat în spațiul cu note.
Sintaxa:
PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>
<notes filename>
Specifică un fişier de text unic.
<filename>
Specifică un singur fișier .psdata sau .pssettings.
Exemplu:
PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata
Pentru a executa o comandă de automatizare
PicoScope /A,/a
Execută macrocomandă pe o instanţă existentă PicoScope 6.
Sintaxa:
PicoScope /a[utomation] <macro>
<macro>
Calea spre fișierul .psmacro, care conţine o
macrocomandă
Exemple:
PicoScope /a MyMacro.psmacro
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
192
9.9
Referinţă
Alimentarea flexibilă
Sistemul flexibil de alimentare pentru dispozitivele PicoScope oferă posibilitatea de
alegere între două surse de alimentare:
Cablul USB conectat la portul USB
Adaptor de c.a. conectat la priză IN c.c.
Alimentarea USB
Când utilizaţi alimentarea USB pentru prima dată, PicoScope vă va aminti că nu este
conectată alimentarea cu c.c.:
În acest moment puteţi fie să conectaţi adaptorul de c.a. la priza IN c.c. de pe
osciloscop sau să alegeți utilizarea de alimentare USB. Dacă conectaţi adaptorul de
c.a., caseta de dialog se va închide automat.
Există două moduri de conectare a dispozitivului pentru a utiliza alimentarea USB:
Utilizaţi cablul USB cu două capete furnizat pentru a conecta la două porturi USB de
pe computer sau hub-ul USB. Orice port USB care respectă specificațiile USB 2.0
este adecvat. Un hub nealimentat USB nu poate fi folosit.
Utilizați cablul USB standard furnizat pentru conectarea la un port USB de pe
computer. Acest port USB trebuie să fie capabil să alimenteze la 1000 mA. Porturile
USB de pe majoritatea calculatoarelor desktop şi laptop full-size sunt potrivite. În
cazul în care există dubii, consultaţi specificaţii tehnice ale producătorului de
calculator.
PicoScope explică aceste cerinţe:
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
193
Alimentare USB insuficientă
Dacă alimentarea USB disponibilă este insuficientă, PicoScope afişează această casetă
de dialog:
Comutați la un port USB ce poate furniza curent suficient, utilizaţi cablul de USB cu
două capete sau conectaţi adaptorul de c.c.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
194
9.10
Referinţă
Glosar
Abatere standard. O măsură statistică ce caracterizează distribuția unui set de
eșantioane. Abaterea standard a setului
este definită ca:
unde
este media aritmetică a tuturor eșantioanelor. Unităţile valorii abaterei
standard sunt aceleaşi ca şi cele a ețantioanelor originale.
Acumulator de date PC. Un instrument de măsurare constând dintr-o interfaţă
hardware şi software-ul PicoLog care rulează pe un PC. Puteţi, de asemenea, utiliza
dispozitivul cu software-ul PicoScope pentru a crea un osciloscop cu intrare multicanal de tensiune.
AWG. Un generator de formă arbitrară de undă (AWG) este un circuit care poate
genera o undă de aproape orice formă. Acesta este programat cu un fişier de date,
furnizat de utilizator, care definește tensiunea de ieşire la un număr de puncte egal
distanțate în timp. Circuitul folosește aceste date să reconstituie forma de undă cu o
amplitudine şi o frecvenţă specificate.
Axa. O linie marcată cu măsurători. PicoScope prezintă o axă verticală pentru fiecare
canal activat într-o vizualizare, cu măsurătorile exprimate în volţi sau în alte unităţi.
Fiecare vizualizare are, de asemenea, o singură axă orizontală, care este marcată în
unităţi de timp pentru o vizualizare osciloscop sau în unităţi de frecvenţă pentru o
vizualizare spectru.
Câmp de reprezentare. Vizualizările din fereastra PicoScope sunt aranjate într-o
grilă şi fiecare domeniu dreptunghiular din grilă este numit un câmp de reprezentare.
Canal. Un dispozitiv are unul sau mai multe canale, fiecare dintre acestea poate
eşantiona un semnal. Dispozitivele de mare viteză au de obicei un conector BNC pe
canal.
CSV. Valori separate prin virgulă. Un fişier text care conţine datele prezentate în
formă tabelară, cu coloane separate prin virgule şi rânduri separate de sfârşituri de
linie. Formatul CSV este utilizat pentru importul şi exportul de fișiere forme arbitrare
de undă PicoScope. Puteţi, de asemenea, exporta formele de undă în CSV format.
Fişiere CSV pot fi importate în foi de calcul şi alte programe.
Cuplare c.a. În acest mod, dispozitivul respinge frecvențele de semnal foarte scăzute
sub aproximativ 1 hertz. Acest lucru vă permite să utilizaţi rezoluția maximă a
osciloscopului pentru a măsura cu precizie semnale de c.a., ignorând orice valoare de
offset de c.c. În acest mod nu se poate măsura nivelul de semnal față de masă.
Cuplare c.c. În acest mod, dispozitivul măsoară nivelul de semnal în raport cu solul.
Se arată componentele c.c. și c.a.
Declanșator. Partea unui osciloscop care monitorizează un semnal de intrare şi decide
când să înceapă o captare. In functie de condiția de declanșare stabilită, osciloscopul
poate declanşa atunci când semnalul depășește un prag sau poate să aştepte până
când este îndeplinită o condiţie mai complexă.
Dispozitiv osciloscopic. Caseta de la Pico Technology pe care o conectați șa portul
USB sau la portul paralel al computerului. Cu ajutorul software-ului PicoScope,
dispozitivul transformă computerul într-un osciloscop PC.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
195
ETS. Eșantionare de timp echivalentă. O metodă de a creşte rata de eşantionare
efectivă a osciloscopului. În vizualizarea osciloscop, programul captează mai multe
cicluri a unui semnal repetitiv, apoi combină rezultatele pentru a produce o singură
formă de undă cu rezoluţie de timp mai mare decât a unei singure captări. Pentru
rezultate precise, semnalul trebuie să fie perfect repetitiv şi declanşatorul trebuie să
fie stabil.
Focalizare. PicoScope poate afişa mai multe vizualizări, dar numai una dintre acestea
este focalizată la un moment dat. Când faceţi clic pe un buton de bară de instrumente,
de obicei, va fi influențată numai acea vizualizare care este focalizată. Pentru a
focaliza o vizualizare, faceţi clic pe aceasta.
Grilă. Aranjarea câmpurilor de reprezentare. Numărul de linii de grilă şi numărul de
coloane de grilă poate fi fiecare 1, 2, 3 sau 4.
IEPE. Circuit integrat piezoelectric. Un tip de senzor, de obicei construit pentru a
detecta accelerația, vibrații sau sunet, cu un amplificator incorporat. Senzorii IEPE pot
fi utilizați numai cu osciloscoape PicoScope speciale, care au intrări compatibile cu
IEPE.
Îmbunătăţire rezoluţie. Colectarea de eșantioane la o viteză mai rapidă decât cea
solicitată, urmată apoi de combinarea eșantioanelor în exces prin medie. Această
tehnică poate mări rezoluţia efectivă a unui dispozitiv atunci când există o cantitate
mică de zgomot pe semnal. (Mai multe detalii)
Informații cursor. O etichetă care apare atunci când deplasaţi indicatorul mouse-ului
peste unele părţi ale ecranului PicoScope, cum ar fi butoane, comenzi şi rigle.
Modul demo. Dacă PicoScope este pornit atunci când nu este conectat niciun
dispozitiv, acest mod vă permite să selectaţi un „dispozitiv demo“, o unitate virtuală
pe care o puteţi folosi pentru a testa software-ul. Programul se va găsi în modul
„demo“ (prescurtare de la „demonstraţie“). Acest mod oferă o sursă de semnale
simulate, configurabile pentru fiecare canal de intrare a dispozitivului demo.
Modul progresiv. În mod normal, PicoScope redesenează forma de undă dintr-o
vizualizare osciloscop de mai multe ori în fiecare secundă. Cu toate acestea, cu baze
de timp mai lente de 200 ms/div., se comută în modul progresiv. În acest mod,
PicoScope actualizează vizualizarea în mod continuu pe măsură ce fiecare captură
progresează și nu așteaptă terminarea captării pentru a actualiza vizualizarea.
MSO. Osciloscop cu semnale mixte. Un instrument care captează şi afişează semnale
analogice şi digitale pe aceeași bază de timp.
Osciloscop PC. Un instrument de măsurare constând dintr-un dispozitiv şi softwareul PicoScope care rulează pe un PC. Un osciloscop PC are aceleaşi funcţii ca un
osciloscop tradiţional, dar este mai flexibilă şi mai rentabil. Puteţi îmbunătăţi
performanţele sale prin actualizarea PC-ului folosind piese standard de la orice
magazin de calculatoare sau prin achiziționarea unui nou dispozitiv de aplicare, şi
ulterior puteţi actualiza software-ul prin descărcarea o actualizare acestuia de la Pico
Technology.
Reticul. Liniile punctate orizontale şi verticale din fiecare vizualizare. Acestea ajută la
estimarea valorilor de amplitudine şi de timp sau de frecvenţa ale caracteristicilor de
formă de undă.
Rezoluţia verticală. Numărul de biţi pe care dispozitivul îi utilizează pentru a
reprezenta nivelul de semnal. Acest număr depinde de proiectarea dispozitivului, dar
poate fi mărit în unele cazuri prin utilizarea funcției de îmbunătățire rezoluţie.
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
psw.ro r32
196
Referinţă
Riglă. O linie punctată verticală sau orizontală care poate fi deplasată pe o formă de
undă, într-o vizualizare. PicoScope afişează nivelul de semnal, valoarea de timp sau
valoarea frecvenţei de pe toate riglele în caseta Legenda de riglă.
Sondă. Un accesoriu care se ataşează la osciloscop şi preia un semnal pentru a fi
măsurat. Sondele sunt disponibile pentru a preluă orice forma de semnal, dar vor
transmite întotdeauna un semnal de tensiune la osciloscop. PicoScope are încorporate
definiţii de sonde standard, dar, de asemenea, vă permite să definiţi sonde
personalizate.
Timpul mort. Timpul între sfârşitul unei captări şi începerea următoarei. Pentru a
obține un timp mort minim, utilizaţi modul de declanșare Rapid.
Vizualizare. O prezentare a datelor de pe un dispozitiv osciloscopic. O vizualizare
poate fi vizualizare osciloscop, o vizualizare în XY sau o vizualizare spectru.
psw.ro r32
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
197
Índice
offset 160
orizontală 12, 16, 19
scalare
116, 160
verticală
A
Abandonare de declanşare 148
Abatere standard 21, 194
Acces
axa X, configurare
3
Activare rapidă 145, 189
Actualizări 3, 4
Adăugarea unei măsurători
Alimentare c.a. 97
Alimentare principală
Alimentarea cu baterie
Bara de instrumente Canale
Seria PicoLog 1000 121
standard 111
49
52
USB DrDAQ
170
Bara de instrumente Start/Stop
97
Bufferi forma de undă
numărul de 96
Buton margine crescătoare 145
Buton margine descrescătoare 145
98
Aplicații mission-critical 3
Armonice de control pentru măsurători
Asistent canal matematic
Fereastra de dialog terminare 77
privire de ansamblu
Butonul Funcția inversă
50
Butonul Intrări digitale
111, 119
Canal 194
selectarea într-o vizualizare
72
Caseta de dialog Introducere
28
C
70
Asistent de canal matematic
caseta de dialog Ecuație
144
Bara de progres 128
Bara de spaţiu 144
Bare de instrumente 110
97
Alimentarea USB 192
Alimentarea variabilă 192
Anulare zoom 154
Aplatizare
123
Bara de instrumente Configurare captare 126
Bara de instrumente Navigare buffer 132
Bara de instrumente Start / Stop 104
116
Alarme 32, 88
salvare pe declanșator
45
B
Administrator sondă personalizată
Adresa (contact) 4
Adrese de email 4
Aducere canal în faţă
12, 16, 19
Axa orizontală 12, 16, 19
Axa verticală 12, 16, 19
71
Canale matematice
Biblioteca 68
buton 111
caseta de dialog
Caseta de dialog Nume şi culoare 75
Caseta de dialog Unități și interval 76
Asistent Sondă personalizată 54
Caseta de dialog Administrare interval
60
Încărcat/ă
45
52, 68
68
68
Caseta de dialog Configurare manuală intervale
predefinit 68
61
privire de ansamblu 28
Caseta de dialog Creează sondă personalizată
salvare 35
nouă 55
Caracteristici noi 2
Caseta de dialog Editare interval 62
Caseta de dialog Administrare interval 60
Caseta de dialog Editare interval (fila Avansate)
Caseta de dialog Conectarea dispozitivului 35,
64
107
Caseta de dialog Editare sonda personalizată
Caseta de dialog Configurare digitală 119
existentă 56
Caseta de dialog ID sondă 66
Caseta de dialog Metoda de scalare
58
Caseta de dialog Scalare tabel de căutare
Caseta de dialog terminare 67
Caseta de dialog Unități de ieșire sondă
AWG
194
Axa 12, 16, 19, 194
Aranjare automată
59
57
Caseta de dialog Configurare manuală intervale
61
Caseta de dialog Creează sondă personalizată nouă
55
Caseta de dialog Declanșator digital 151
Caseta de dialog Detalii ale vehiculului 44
caseta de dialog Ecuație
45
72
Caseta de dialog Editare forma de undă de referinţă
79
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
ps w.ro r32
198
Índice
Caseta de dialog Editare interval
fila Avansate 64
indicator 17
Interval 147, 148
62
Caseta de dialog Editare sonda personalizată
existentă 56
caseta de dialog Generare mască 93
Caseta de dialog Importare de la un canal 141
Caseta de dialog Layout personalizat grilă 47
lărgime a pulsului
Caseta de dialog Metoda de filtrare
oră 180
puls de funcționare
punctul de referință
194
48
148
180
Declanșator de lăţime a pulsului
Declaraţie legală
111
Comanda de interval 111
Comandă axa x 16
Comenzi rapide de la tastatură
Conformitate cu scopul
145
148
Declanșator de margine 148
Declanșator extern (EXT) 145, 189
Declanșator puls de funcționare 148, 189
Cerinţe de sistem 5
Clipboard 43
Coloană cu lățime automată
Comanda de cuplare
59
147, 148
147
modul de control
65
Caseta de dialog Metoda de scalare 58
Caseta de dialog Scalare tabel de căutare
Caseta de selectare ‚Folosit‘ 152
Câmp de reprezentare
logic 148
margine 148
margine dublă
3
Decodare serială 30, 52
caseta de dialog 80
fereastra de date 83
99, 154
fişier link
3
83
protocoale
182
Contor de frecvență 111, 189
Controale bază de timp 126
Control rezoluție 126
Defilare 160
Deschidere fişier
Conversia de fișier
Diferenţa de semnal, cum se măsoară 157
Diferenţa de timp, cum se măsoară 158
Diferenţa de timp, măsurare 158
108
Conversia fişierelor de date
Copiere
Tip imagine 43
Tip text
108, 190
dispozitiv demo
43
Drepturi de autor
23, 24, 25
D
format tip text
3
Evenimente lipsă, găsirea
145, 147
Declanșare de lăţime a pulsului
Declanşarea
bara de instrumente
104
Declanșator 145, 180, 194
abandonare 148
145, 147
bara de instrumente
digital 151
distorsiuni 148
evenimente lipsă
148
E
148
39
Declanșare avansată
tipuri 148, 189
ps w.ro r32
156
Eșantionare în timp echivalent 145
ETS 145, 194
şi Declanșarea avansată 147
date de exportare 38
format binar 40
fereastră
142
97
Cursoare (a se vedea Rigle)
avansat
49
Dispozitiv, modalitatea de comutare
Distorsiuni, găsirea 148
DrDAQ 123
Culoare digitală 130
Cuplare c.a. 194
Cuplare c.c. 194
Curent domestic
35
Dialog Adaugă măsurare
145
148
F
147
Fereastra de declanşare 148
Fereastra de dialog Definiții bit
figuri Lissajous 16
Fila Decodare
85
30
Filtrare 112
canale 117
măsurători 21
statistici
50
Filtrare trece jos 113
Filtrarea trece jos 65, 117, 189
Fişier de sunet 88
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
importare de la canal
fişier Link 83
fişiere .bmp 36
fişiere .csv
199
141
Generator de semnale
buton 134
36
fişiere .gif 36
fișiere .mask 91
fişiere .png 36
caseta de dialog 134
declanşare 189
modul de baleiaj 134, 189
fișiere .psdata
conversie 108, 190
salvare 36
Tipuri de forme de undă
fișiere .psmaths
USB DrDAQ
Ghidul utilizatorului
Glosar 194
68, 72, 75
fișiere .psreference
78
Grosimi de linie 102
Grupuri, intrare digitală
40
H
Fişiere de text, exportare
Histerezis
36, 39
fișiere MATLAB
exportare 40, 78
salvare 36
I/O AUX auxiliară 145, 189
I²C
protocol 186
26
36
52
Forme de unde de referinţă
adăugare 45
78
caseta de dialog 78
Încărcate 78
privire de ansamblu 29
72
Funcţia de avans 72
Funcţia de întârziere 72
Funcția fereastră 179
128
Funcţii matematice
72
G
Generare mască 91
Generator de formă arbitrară de undă/semnal
134, 189
fereastra de editare 139
fişiere
138
setări
82
35
Ieşirea PWM
Seria PicoLog 1000
USB DrDAQ 125
Formă de unde/semnale de referinţă
întârziere 116
Funcții fereastră
82, 86
Ieşire
Focus 194
Formă de undă 7, 12
salvare 35
utilizarea în ecuaţii
setări
I²S
Foaie de calcul, exportare
Biblioteca
150
I
82
Flux de biţi 139
Foaia de proprietăţi
afişare 45
119
39
Fişiere de date
conversie 108
FlexRay
setări
105
Grilă 194
layout 45, 47
fișiere .pssettings 36
fişiere .txt 36
Fişiere binare, exportare
Fişiere CSV, exportare
178
137
122
Ieşiri digitale 122
USB DrDAQ 125
Imagine GIF animată
Imagine, salvarea ca
Impedanţă de intrare
36
36
111
Imprimare 35
de la linia de comandă
din meniul 35
preferinţe 101
previzualizare
190
35
IN tensiune c.c. 192
Indicator depășire interval
Informații 194
Informaţii de contact
12, 111
4
Informații poziție cursor 22
Instrument de selecţie, normală
Instrument mână 154
Instrumentul Selecţie normală
154
154
Instrumentul Zoom cadru de selecţie
Intensitatea analogică 130
Interpolare
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
154
ps w.ro r32
200
Índice
meniu 48
osciloscop 175
Interpolare
liniară 98
sin(x)/x
98
setări avansate
50
Interval de declanșare 147, 148
Intrări accelerometru 111
intrări c.c. 50 Ω 111, 189
spectru 176
statistici 21
ştergere 21, 48
Intrări digitale
tabel
Intrări IEPE
119, 189
111
21
Măsurători ale osciloscopului
Ciclu de funcționare 175
De la vârf la vârf 175
Î
Frecvenţă
Îmbunătăţire rezoluţie
Închidere fișier 35
112, 114, 194
Întârzierea de post-declanșare
comandă 145, 180
Întârzierea de pre-declanșare
comandă 145, 180
180
Minim
180
Timp de creştere
Măsurători metrice
124
Legenda de frecvență
24, 25
Limitator de lărgime a benzii
Logica de declanşare 148
caseta de dialog 152
112, 189
Macro
execuția de la linia de comandă
Recorder 94
82
82, 87
Margini neesenţiale, găsirea 148
Margini valide, găsirea 148
Max (statistici) 21
3, 4
bara de instrumente
21
ps w.ro r32
174
176
176
Raport semnal/zgomot (SNR)
editare
176
100
91
92
exportare 91
generare 91
importare 91
33
meniu 90
poligoane 92
104, 133
dimensiune caracter 48
dimensiunea de captare 96
editare 21, 48
lista de tipuri
Putere totală
în Navigator de buffer
Măsurători
adăugare 21, 48
adăugarea 49
filtrare
190
Caseta de dialog biblioteca
culori 31, 102
dialog de selecţie 31
magistrala LIN
protocol 184
Mărci comerciale
Măsurători spectrale
Amplitudinea la vârf 176
Distorsiune de intermodulaţie (IMD)
Măsurători SUA
Măști
afişare 45
Magistrala CAN
protocol 182
100
Distorsiuni armonice totale plus zgomot (THD +
N) 176
Distorsiuni armonici totale (THD) 176
Frecvenţa la vârf 176
Gama dinamică fără paraziți (SFDR) 176
M
setări
175
Timp de scădere 175
Volţi de c.a. 175
Volți de c.c. 175
L
setări
175
Rata de scădere 175
Rată de creștere 175
Timp de ciclu 175
Întârzierea post-declanșare
săgeată 18
LED
pe USB DrDAQ
175
lărgime a pulsului inferior 175
lărgime a pulsului superior 175
Maxim 175
Medie (statistici)
Meniul Auto
21
106
Meniul de ajutor 105
Meniul Editare 43
Meniul Fişier 35
Meniul Instrumente
52
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
Meniul Setări de pornire
Meniuri 34
Min (statistici)
bini 128
caseta de dialog
42
mod de afişaj
21
scală
Mod progresiv 194
Model de declanşare 151
Modul de baleiaj 134, 189
Modul de persistenţă 20
activarea şi dezactivarea
buton 126
opțiuni 130
Modul demo
7, 194
Osciloscop PC
8
P
Panoramare 155
PicoScope 6 1, 2, 8
fereastra principală
104
Poarta de timp
Poligon 92
Moduri de captare 9, 10
MSO 194
configurare 119
3, 6, 7
26
Prag pentru măsurători
50
Praguri, intrare digitală 119
Preferințe 52
caseta de dialog 95
13
culori
N
Navigator de buffer 33
Notițe
importare din linia de comandă
11
modalitate de utilizare
126
vizualizare
128
128
Osciloscop
104
9
Modul spectru 9
activarea şi dezactivarea
128
Ordonare canal 116
Ordonare în Z 116
142, 143, 194
Modul osciloscop
buton 126
buton
201
102
eșantionare 98
generalități 96
gestionare a alimentării
190
limba
97
100
Noutăți 2
Număr de capturi
Număr de fax 4
21
moduri de persistenţă 104
moduri spectru 104
selecţie dispozitiv 104
Număr de telefon
4
Setările de imprimare implicite
Numărul de serie
a osciloscopului
105
Numărul de versiune
hardware 105
software
Preferințe de culoare
101
97
102
Preferințe de gestionare a alimentării
1, 105
Preferințe de limbă 100
Preferințe dimensiunea de captare
Preferinţe forme de undă maxime
O
Preferinţe generale
Offset 160
analogic 112
Offset analog
tastatură 99
viteza de captare.
Offset c.c. 112, 189
operatorul logic AND 152
Operatorul logic NAND 152
R
Operatorul logic NOR
Rata de eșantionare
152
96
96
96
Preferințe sinx(x)/x 98
Preferințe viteza de captare
Preferinţele de eșantionare
112
97
98
126
operatorul logic OR 152
operatorul logic XNOR 152
operatorul logic XOR 152
Răspundere 3
Resetați dialogurile „Nu arătați din nou“
Reticul 12, 16, 19, 194
Opțiuni de canal
buton 111
meniu 112
Rez. efectivă
Opţiuni de spectru
96
114
Rezoluţia variabilă 189
Rezoluţia verticală 194
RGB LED pe USB DrDAQ
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
97
124
ps w.ro r32
202
Índice
personalizată
Rigle 12, 16, 19
butonul de blocare
definiţie
25
194
ghidaje 12, 16, 19
legendă 25
ştergere 23, 24
timp
salvare
12, 16, 19
setări
Rigle de frecvenţă 24
Rigle de semnal 12, 16, 19, 23
Rigle de timp
27
53
35
Spațiul cu note 43, 44
SPI
protocol 188
12, 19
voltaj
27
Sonde personalizate
caseta de dialog
82, 86
Stare de declanșare
Statistici 21
filtrare 50
12, 19, 24
Rigle de urmărire 25
Rotaţii pe minut 25
RPM 25, 104
Sunet 88
Suport 3
Sursa de alimentare
RS232/UART
protocol 187
setări 82, 85
T
151
192
Tabelul cu caracteristici ale dispozitivului
Tasta Page Down 35
Tasta Page Up 35
Testare de limită mască 31, 52
Modalitatea de 167
S
Salvare ca 35
caseta de dialog
36
Salvare fişier 35
Salvare pe declanșator
Scalare 8, 160
buton 116
Timp de creştere
prag 50
88, 170
Timp de scădere
prag 50
Scalarea axei 112
Schimbarea unui dispozitiv
Semnale demo
caseta de dialog 143
meniu
Timpul mort 194
Tranziţie eșantionare lentă
Traseu 7
156
Trimitere canal în spate
salvare
121, 122
U
86
UART
protocol 187
setări 85
35
Setări avansate de măsurare 50
Setările de canal
în foaia de proprietăţi 26
Setările de imprimare implicite
Simbol de avertizare 111
galben 28
101
116
USB DrDAQ
Utilizare 3
88
variabila %buffer%
12
28
190
Sondă 194
caseta de dialog ID 66
Dialog de unităţi de ieşire
96
123
variabil %timp%
28
avertizare culoare galbenă
Sintaxa liniei de comandă
Sistem de măsurare
selectare 100
Unități timp de colectare
V
12
Simbol de avertizare canal
Simboluri
atenție de culoare roșie
ps w.ro r32
98
142
Seria PicoLog 1000
Setări
caseta de dialog
roșu
189
Vizualizare 194
activarea de vizualizări secundare
meniu 45
modalitate de deplasare 159
osciloscop
57
88
variabila %fișier% 88
Versiunea de software 1
Viruşi 3
45
12
selectare canale
45
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
Vizualizare
spectru
XY
203
194
19
16
Vizualizare a osciloscopului
Vizualizare în XY 16
Vizualizare osciloscop 12
Vizualizare spectrală
10
10
Vizualizare spectru 19
Vizualizarea digitală 14
meniul de context 15
Vizualizarea spectru
cum să setaţi 162
Z
Zoom 160
Anulare 154
Bara de instrumente Zoom și defilare
Prezentare generală a funcției zoom
154
155
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
ps w.ro r32
Ghidul utilizatorului pentru PicoS cope 6
C opyrig ht © 2007- 2014 P ico Technolog y Ltd. Toate drepturile rezervate.
205
ps w.ro r32
Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
ST. NEOTS
Cambridgeshire
PE19 8YP
Marea Britanie
Tel: +44 (0) 1480 396 395
Fax: +44 (0) 1480 396 296
www.picotech.com
psw.ro r32 2014-02-18
Copyright © 2007-2014 Pico Technology Ltd. Toate drepturile rezervate.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement