Manual de utilizare
Cuptorul cu microunde
BMM174SS de 17 litri
Manual de utilizare
1
Manual de utilizare pentru
Cuptorul cu microunde Baumatic
BMM174SS
de 17 litri
NOTĂ: Prezentul manual de utilizare conţine informaţii
importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare,
care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă.
Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte
ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei
persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a
aparatului.
DD 02/06/11
2
Cuprins
Notă privind protecţia mediului
4
Informaţii importante privind siguranţa
4
Specificaţii
Dimensiunile produsului şi ale spaţiului de montare
Specificaţiile produsului
Date electrice
Descrierea aparatului
Panoul de comandă
Platoul rotativ
Afişajul cu leduri
6
6
7
7
7
8
8
9
Utilizarea cuptorului cu microunde
Setarea orei
Înainte de prima utilizare
Gătitul alimentelor
Pornirea rapidă
Tabel niveluri de putere microunde
Tabel setarea duratelor de gătit
Întreruperea unui ciclu de gătit
Anularea unui ciclu de gătit
Afişarea de informaţii
Dezgheţarea în funcţie de durată
Dezgheţarea în funcţie de greutate
Setarea mai multor faze de gătit
Setarea în avans a unui ciclu de gătit
Programele automate
Tabelul programelor automate
Funcţie de blocare de siguranţă
Îndrumări privind gătitul folosind cuptorul cu microunde
Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde
Materiale care nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
Curăţarea şi întreţinerea
Exteriorul aparatului
Interiorul aparatului
Platoul rotativ şi suportul platoului rotativ
Îndrumări generale cu privire la curăţare
14
15
15
15
15
Instalarea
Branşamentul electric
Cerinţe legate de spaţiul de montare şi ventilaţie
Cerinţe privind instalarea sub blat
Componente furnizate
Instalarea cuptorului într-o carcasă
15
15
16
17
18
18
Depanarea
19
3
Notă privind protecţia mediului
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în
mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod
corespunzător.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică
faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul
de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de
mediu locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din
care aţi achiziţionat produsul.
o Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt dăunătoare mediului şi pot fi
reciclate.
o Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat, respectând mediul.
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest
manual de utilizare înainte de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care
aveţi neclarităţi, apelaţi Linia de asistenţă Baumatic.
Informaţii generale
o
o
o
o
o
o
Aparatul este conceput pentru uz casnic. Acesta trebuie încorporat în mobilierul
standard de bucătărie sau într-o carcasă (vezi secţiunea întitulată „Instalarea” de mai
jos).
Aparatul trebuie utilizat exclusiv cu platoul rotativ şi suportul platoului rotativ montate.
Utilizaţi exclusiv vase potrivite pentru cuptorul cu microunde.
Pentru a evita producerea fenomenului de coroziune din cauza umezelii/condensului,
ştergeţi interiorul cuptorului şi uşa acestuia după fiecare utilizare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat dacă încălziţi sau gătiţi preparate în recipiente din
hârtie, plastic sau alte materiale inflamabile. În caz contrar, există riscul de declanşare
a unui incendiu.
Dacă observaţi că iese fum din cuptorul cu microunde, lăsaţi uşa acestuia închisă şi
debranşaţi-l de la reţeaua electrică. NU utilizaţi cuptorul cu microunde dacă aveţi
îndoieli cu privire la funcţionarea corectă a acestuia.
Instalarea
o
o
o
o
o
o
o
IMPORTANT: Trebuie sa se respecte indicatiile referitoare la instalare date de
Baumatic în prezentul manual.
Odată cu cuptorul cu microunde vi se furnizează un kit separat pentru instalarea prin
încastrare.
IMPORTANT: Mobilierul alaturat sau carcasa si toate materialele utilizate la instalare
trebuie sa reziste la o temperatura minima de 85°C peste temperatura ambientala a
camerei în care este amplasat cuptorul, pe durata utilizarii.
Anumite tipuri de piese de mobilier laminat sau din vinil, în mod special, sunt expuse
deteriorărilor cauzate de căldură sau decolorării la temperaturi sub cele menţionate
mai sus.
Orice deteriorare apărută ca urmare a instalării aparatului fără respectarea
prevederilor legate de temperatură sau ca urmare a amplasării obiectelor de mobilier
de bucătărie la o distanţă mai mică de 4 mm de aparat, va fi considerată drept
responsabilitatea proprietarului.
Pentru utilizarea în rulote, consultaţi informaţiile corespunzătoare pe care le găsiţi în
instrucţiunile de instalare a aparatului.
Utilizarea produsului în alte scopuri sau în alte medii, fără acordul expres al Baumatic
duce la anularea garanţiei şi la exonerarea de responsabilitate a Baumatic Ltd.
4
o
Noul dvs. aparat este însoţit de o garanţie împotriva defectelor electrice sau mecanice,
sub rezerva anumitor excluderi menţionate în Garanţia Baumatic. Acest lucru nu vă
afectează în niciun fel celelalte drepturi de care beneficiaţi.
Reparaţiile
o
o
o
o
Cuptorul dvs. cu microunde este conform cu toate standardele de siguranţă aplicabile.
Pentru ca acesta să fie menţinut în stare bună de funcţionare, reparaţiile trebuie
efectuate de un tehnician autorizat de Departamentul Asistenta clienti al
Baumatic.
IMPORTANT: Este periculos pentru o persoana necalificata sa efectueze reparatii, în
special în cazul înlaturarii capacului care protejeaza împotriva expunerii la radiatii cu
microunde.
În cazul în care observaţi că garnitura uşii, suprafeţele uşii, cablul de alimentare sau
ştecărul sunt avariate, întrerupeţi utilizarea aparatului, debranşaţi-l de la reţeaua
electrică şi contactaţi Departamentul Asistenţă clienţi al Baumatic.
Utilizaţi doar piese de schimb Baumatic originale. Acestea pot fi obţinute de la
Departamentul de Piese de schimb al Baumatic.
Avertismente şi instrucţiuni de siguranţă
o
o
o
o
o
Acest aparat este conform cu întreaga legislaţie europeană actuală privind siguranţa.
Baumatic doreşte să sublinieze că, în ciuda acestui fapt, suprafeţele aparatului se vor
încalzi puternic pe durata utilizarii si vor retine caldura dupa utilizare.
NU introduceţi niciun obiect între uşă şi cadrul acesteia.
NU depozitaţi obiecte inflamabile în interiorul cuptorului cu microunde. La pornirea
acestuia, aceste obiecte pot lua foc.
NU porniţi aparatul dacă este gol. În caz contrar, există pericolul unei supraîncărcări.
Garniturile şi suprafeţele uşii cuptorului trebuie păstrate curate ÎNTOTDEAUNA.
Siguranţa copiilor
o
o
o
Baumatic recomandă ca sugarii şi copiii mici să nu fie lăsaţi să se apropie de aparat şi
să nu îl atingă, în nicio situatie.
În cazul în care este necesar ca în bucătărie să se afle şi copii, aceştia trebuie
supravegheaţi în permanenţă.
IMPORTANT: Aparatul ar trebui utilizat exclusiv de persoane adulte. NU permiteti
copiilor mici sa foloseasca aparatul fara supraveghere din partea unui adult. Copiii mai
mari pot utiliza aparatul doar dupa ce primesc instructiuni suficiente asupra modului
de utilizare si a consecintelor operarii necorespunzatoare.
Informaţii generale privind siguranţa
o
o
o
o
o
o
o
o
Nu permiteţi accesoriilor electrice sau cablurilor să intre în contact cu suprafeţe ale
cuptorului care se încing.
Nu utilizaţi aparatul pentru încălzirea încăperii în care este instalat.
Nu utilizaţi aparatul pentru a usca hârtii, articole textile sau animale.
Nu instalaţi aparatul în apropierea perdelelor sau a obiectelor moi de decor.
Nu utilizaţi aparatul pentru încălzirea unor recipiente nedesfăcute.
Nu încălziţi ulei sau lichide cu conţinut de alcool, deoarece există riscul unei combustii
spontane.
Nu fierbeţi ouă sau produse similare cu coajă, deoarece pot plesni. Puteţi pregăti ouă
ochiuri în cuptorul cu microunde, cu condiţia să perforaţi gălbenuşurile înainte de a le
introduce în cuptor.
Nu încercaţi să ridicaţi sau să mutaţi aparatele de gătit folosind uşa cuptorului,
deoarece aparatul poate fi avariat, iar persoana care efectuează respectiva operaţie
poate fi rănită.
Curăţarea
o
o
o
Curăţarea cuptorului trebuie efectuată periodic.
Trebuie acordată o atenţie deosebită atât în timpul utilizării aparatului, cât şi al
curăţării acestuia.
IMPORTANT: Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent înainte
de începerea operatiilor de curatare.
5
Instalarea
Acest aparat trebuie instalat corect de o persoana calificata, în
conformitate cu instructiunile producatorului.
o
o
o
Baumatic nu îsi asuma responsabilitatea pentru vatamarile corporale sau
pagubele suferite ca urmare a utilizarii sau instalarii necorespunzatoare a
produsului.
Pe timpul utilizării acestui aparat se vor produce căldură, aburi şi umezeală; aveţi grijă
să evitaţi accidentele şi asiguraţi-vă că încăperea este ventilată corespunzător. Dacă
folosiţi aparatul pentru perioade prelungite de timp, atunci este posibil să fie necesară
ventilarea suplimentară a încăperii.
Vă rugăm să consultaţi un tehnician dacă aveţi îndoieli privind ventilaţia necesară.
Declaraţie de conformitate
o
o
*
CE: Aparat conform cu Directivele europene 89/336/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE şi
modificările ulterioare, precum şi cu Directiva 2002/95/CE „RoHS”*.
Producătorul declară că aparatul a fost realizat utilizând materiale certificate şi solicită
ca acesta să fie instalat conform cu standardele actuale în vigoare. Produsul este
destinat pentru uz casnic de către o persoană având competenţa necesară.
Directiva RoHS se referă la „restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice”. Această directivă interzice introducerea pe
piaţa europeană a echipamentelor electrice şi electronice noi care depăşesc, în
conţinut, pragurile acceptate de plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent, bifenili
polibromuraţi (PBB) şi eteri difenilpolibromuraţi.
Specificaţii
Dimensiunile produsului
(inclusiv kitul cadru)
Înălţime:
382 mm
Lăţime:
594 mm
Adâncime:
340 mm
Dimensiunile spaţiului de
montare
Înălţime:
Lăţime:
Adâncime:
362 mm
600 mm
500 mm
6
Specificaţiile produsului
o
8 funcţii:
o
o
o
o
o
o
o
Pornire rapidă
Programator cu LED
Operare cu ajutorul butoanelor
Funcţie de blocare de siguranţă
Exterior şi interior din inox
Capacitate:
17 litri
Putere microunde:
700 W
Reîncălzire automată
Legume
Peşte
Carne
Paste
Cartofi
Pizza
Supă
Date electrice
Tensiunea nominală:
Conexiune sursă de alimentare:
Putere nominală maximă de intrare:
Cablu de alimentare de la reţea:
230 Vca 50 Hz
13 A (comutator bipolar cu siguranţe şi
distanţă de contact de 3 mm)
1,15 kW
3 x 0,75 mm²
Vă rugăm să notaţi următoarele informaţii de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale produsului
şi data achiziţiei produsului de pe factură, în vederea folosirii ulterioare. Puteţi localiza plăcuţa
cu caracteristici tehnice a cuptorului cu microunde dacă deschideţi uşa cuptorului şi vă uitaţi în
partea dreaptă a cadrului cuptorului.
Numărul modelului ………………………………………….
Seria ……………………………………………………………….
Data achiziţiei ………………………………………………….
Descrierea aparatului
A)
Panoul de comandă
B)
Axul rotativ
C)
Inelul platoului rotativ
D)
Tavă de sticlă
E)
Geam
F)
Uşă
G)
Sistem
de
blocare
siguranţă
de
7
Panoul de comandă
A)
Afişaj LED
B)
Buton dezgheţare în funcţie de
durată
C)
Buton pornire rapidă/pornire
D)
Buton microunde
E)
Buton anulare/oprire
F)
Buton pentru uşă
G)
Buton de reglare
H)
Programe automate
I)
Buton programe automate
J)
Buton oră/durată presetată
K)
Buton dezgheţare în funcţie de
greutate
Platoul rotativ
o
Nu introduceţi niciodată tava de
sticlă cu fundul în sus.
o
Tava de sticlă şi inelul platoului
rotativ trebuie utilizate
ÎNTOTDEAUNA la gătit.
o
Alimentele şi recipientele cu
alimente trebuie amplasate
ÎNTOTDEAUNA pe tava de sticlă.
Hub (on the underside) = Centrul platoului
Glass tray = Tavă de sticlă
Turntable shaft = Axul platoului rotativ
Turntable ring assembly = Inelul platoului
rotativ
o În cazul fisurării sau spargerii
tăvii de sticlă sau a inelului platoului rotativ, acestea trebuie înlocuite imediat. Piesele
de schimb originale pot fi obţinute de la Departamentul de Piese de schimb al
Baumatic.
8
Afişajul cu leduri
o
Afişajul LED indică ora sau, în cazul în care aparatul este în funcţiune, durata ciclului
de gătit.
Indică desfăşurarea unui ciclu de gătit folosind microundele.
Indică desfăşurarea operaţiei de dezgheţare.
Indică faptul că a fost selectat un nivel ridicat de putere.
Indică faptul că a fost selectat un nivel scăzut de putere.
Indică faptul că este afişată ora.
Indică faptul că sistemul de blocare de siguranţă este activat.
Indică faptul că a fost selectat un program automat.
Indică faptul că este afişată greutatea în grame.
Indică faptul că este afişat volumul în mililitri.
9
Utilizarea cuptorului cu microunde
Setarea orei
o
o
o
o
o
o
Atunci când branşaţi aparatul la reţeaua electrică pentru prima dată, pe afişaj (A)
apare 0.00 şi se declanşează un semnal sonor scurt.
Apăsaţi butonul (J); se vor afişa intermitent cifrele corespunzătoare orei.
Folosiţi butonul de reglare (G) pentru a seta ora.
Apăsaţi din nou butonul (J) pentru a confirma setarea. Se vor afişa intermitent cifrele
corespunzătoare minutelor.
Folosiţi butonul de reglare (G) pentru a seta minutele.
Apăsaţi din nou butonul (J) pentru a confirma setarea. Simbolul „:” va apărea
intermitent, iar ora se va afişa pe afişajul LED.
Înainte de prima utilizare
o
o
o
Pentru a înlătura eventualele reziduuri rămase în cuptor în urma procesului de
fabricare, introduceţi în cuptorul cu microunde o ceaşcă umplută cu apă pe jumătate.
Setaţi microundele la nivelul maxim de putere, timp de 2 minute.
Interiorul şi exteriorul cuptorului trebuie curăţate cu apă caldă cu detergent, folosind
fie un burete, fie o lavetă moale. Nu utilizaţi produse abrazive de curăţat. Aparatul
trebuie uscat bine după aceea.
Gătitul alimentelor
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
După ce aţi setat ora, cuptorul cu microunde este gata de a fi utilizat.
Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului (F) pentru a o deschide.
Verificaţi ca axul platoului rotativ, inelul platoului rotativ şi tava de sticlă să fie
montate corect.
Introduceţi preparatele pe care doriţi să le gătiţi în centrul cuptorului şi apoi închideţi
uşa acestuia. IMPORTANT: Verificati ca usa cuptorului sa fie închisa corect.
Apăsaţi butonul pentru microunde (D), iar pe afişaj (A) va apărea „P100”, indicând că
aparatul va utiliza nivelul maxim de putere.
Pentru a modifica nivelul de putere, rotiţi butonul (G).
După ce apare pe afişaj (A) nivelul dorit de putere, apăsaţi din nou butonul pentru
microunde (D).
Rotiţi butonul de reglare (G) pentru a seta durata de gătit. Durata maximă pe care o
puteţi seta este de 95 minute.
Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire (C), iar cuptorul cu microunde va începe
să încălzească.
Dacă aţi setat un nivel de putere sau o durată greşite, apăsaţi butonul anulare/oprire
(E), iar pe afişaj (A) va apărea din nou ora.
La sfârşitul ciclului de gătit, cuptorul emite un semnal sonor, iar pe afişaj (A) apare
din nou ora.
Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului (F) pentru a o deschide.
IMPORTANT: Este posibil ca interiorul cuptorului, precum si preparatele pe care le-ati
gatit sa fie extrem de fierbinti. Aveti grija atunci când scoateti alimentele din cuptorul
cu microunde. Va recomandam sa folositi o manusa.
După scoaterea alimentelor din cuptorul cu microunde, asiguraţi-vă că uşa acestuia
este închisă.
Pornirea rapidă
o
o
o
Dacă doriţi să utilizaţi nivelul maxim de putere pe o anumită perioadă de timp, puteţi
utiliza butonul de pornire rapidă/pornire (C).
Apăsaţi o dată butonul (C) iar cuptorul cu microunde va funcţiona la nivelul maxim
timp de 1 minut.
Cu fiecare apăsare a butonul (C), durata se va mări cu câte 1 minut.
Tabel niveluri de putere microunde
Putere
Înaltă
Mediu înaltă
Medie
Mediu joasă
Joasă
Element afişat
P100
P80
P50
P30
P10
10
Tabel setarea duratelor de gătit
Atunci când setaţi o durată de gătit, următoarele intervale de timp vor fi utilizate ca unităţi.
Durată setată
0 – 1 minut
1 – 5 minute
5 – 10 minute
10 – 30 minute
30 – 95 minute
Intervale de timp
5 secunde
10 secunde
30 secunde
1 minut
5 minute
Întreruperea unui ciclu de gătit
o
o
o
Dacă doriţi să întrerupeţi temporar un ciclu de gătit în desfăşurare (de exemplu,
pentru a amesteca preparatul), apăsaţi butonul pentru uşă (F).
Uşa cuptorului se va deschide, iar cuptorul va înceta imediat să încălzească.
Pentru a relua ciclul de gătit, închideţi uşa cuptorului şi apăsaţi butonul pentru pornire
rapidă/pornire (C).
Anularea unui ciclu de gătit
o
o
o
o
o
Dacă doriţi să anulaţi un ciclu de gătit aflat în desfăşurare, apăsaţi butonul de
anulare/oprire (E).
Aparatul va înceta imediat să încălzească, se va emite un semnal sonor, iar pe afişaj
(A) va apărea din nou ora.
Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului (F) pentru a o deschide.
IMPORTANT: Este posibil ca interiorul cuptorului, precum si preparatele pe care le-ati
gatit sa fie extrem de fierbinti. Aveti grija atunci când scoateti alimentele din cuptorul
cu microunde.
După scoaterea alimentelor din cuptorul cu microunde, asiguraţi-vă că uşa acestuia
este închisă.
Afişarea de informaţii
o
o
o
În timpul funcţionării cuptorului cu microunde, pe afişaj (A) apare durata de gătit
setată, care descreşte.
Pentru a verifica nivelul de putere a microundelor, apăsaţi butonul pentru microunde
(D), nivelul de putere apărând timp de câteva secunde pe afişaj (A).
Pentru a verifica ora, apăsaţi butonul pentru oră/durată presetată (J), ora apărând
intermitent pe afişaj (A) timp de câteva secunde.
Dezgheţarea în funcţie de durată
o
o
o
Apăsaţi butonul pentru dezgheţare în funcţie de durată (B); pe afişaj va apărea
„dEF2”.
Rotiţi butonul de reglare (G) pentru a seta durata de dezgheţare.
Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire (C), iar cuptorul cu microunde va începe
să dezgheţe alimentele.
Dezgheţarea în funcţie de greutate
o
o
o
o
Apăsaţi butonul pentru dezgheţare în funcţie de greutate (K); pe afişaj va apărea
„dEF1”.
Rotiţi butonul (G) pentru a selecta greutatea preparatului pe care doriţi să îl
dezgheţaţi. Pe afişaj va apărea litera „g”, indicând gramele.
Cuptorul cu microunde va calcula automat durata de dezgheţare în baza greutăţii
selectate.
Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire (C), iar cuptorul cu microunde va începe
să dezgheţe alimentele.
Setarea mai multor faze de gătit
o
o
Puteţi seta cuptorul cu microunde astfel încât să încălzească la niveluri diferite de
putere pe parcursul unui singur ciclu de gătit. Numărul maxim de astfel de faze de
gătit în cadrul unui ciclu este de 3.
Apăsaţi butonul pentru microunde (D) şi setaţi nivelul de putere pentru prima fază,
folosind butonul (G).
11
o
o
o
o
o
o
După ce apare pe afişaj (A) nivelul dorit de putere pentru prima fază, apăsaţi din nou
butonul pentru microunde (D).
Rotiţi butonul (G) pentru a seta durata de gătit pentru prima fază.
Apăsaţi butonul (D) şi urmaţi aceeaşi procedură pentru cea de-a doua şi cea de-a treia
fază de gătit (dacă este cazul).
Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire (C); cuptorul va începe ciclul de gătit.
Dacă aţi setat un nivel de putere sau o durată greşite, apăsaţi butonul anulare/oprire
(E) iar pe afişaj (A) va apărea din nou ora.
La sfârşitul ciclului de gătit, cuptorul emite un semnal sonor, iar pe afişaj (A) apare
din nou ora.
Setarea în avans a unui ciclu de gătit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Această funcţie vă permite să setaţi un moment ulterior la care să se activeze cuptorul
cu microunde.
IMPORTANT: Trebuie sa va asigurati ca ora setata este corecta înainte de a utiliza
aceasta functie.
Apăsaţi butonul pentru microunde (D) şi apoi rotiţi butonul (G) pentru setarea
nivelului de putere.
Apăsaţi din nou butonul pentru microunde (D) şi rotiţi butonul (G) pentru setarea
duratei de gătit.
IMPORTANT: Nu apasati butonul de pornire rapida/pornire (C), deoarece cuptorul cu
microunde va începe sa încalzeasca imediat.
Apăsaţi butonul pentru oră/durată presetată (J); se vor afişa intermitent cifrele
corespunzătoare orei.
Utilizaţi butonul (G) pentru setarea orei la care doriţi să pornească aparatul.
Apăsaţi din nou butonul (J) pentru a confirma setarea. Se vor afişa intermitent cifrele
corespunzătoare minutelor.
Utilizaţi butonul (G) pentru setarea minutelor.
Apăsaţi butonul de pornire rapidă/pornire (C) pentru a confirma toate setările.
Când se ajunge la ora programată, se emit două semnale sonore, după care aparatul
începe să gătească automat.
IMPORTANT: Daca usa cuptorului nu este închisa la ora programata, cuptorul nu va
intra în functiune.
IMPORTANT: Desi cuptorul dvs. cu microunde este dotat cu functia de
programare în avans a orei la care sa porneasca, va recomandam sa nu o
utilizati NICIODATA fara supravegherea aparatului.
Programele automate
o
o
o
o
o
o
Cuptorul dvs. cu microunde include programe presetate, pentru anumite tipuri de
alimente şi cu valori presetate de putere şi durată de timp.
Apăsaţi butonul pentru programe automate (I) pentru a accesa această funcţie; pe
afişaj (A) va apărea „A-1”.
Rotiţi butonul (G) pentru a selecta tipul preparatului pe care doriţi să îl gătiţi.
Apăsaţi butonul (I) pentru a confirma tipul de preparat.
Rotiţi butonul (G) pentru a selecta greutatea preparatului. Pe afişaj va apărea litera
„g”, indicând gramele.
Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire (C), iar cuptorul cu microunde va începe
să încălzească. Simbolul gramelor dispare de pe afişaj, iar durata de timp începe să
descrească.
12
Tabelul programelor automate
Program
A-1
Reîncălzire automată
A-2
Legume
A-3
Peşte
A-4
Carne
A-5
Paste
A-6
Cartofi
A-7
Pizza
A-8
Supă
Greutate
200 g
400 g
600 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
250 g
350 g
450 g
50 g (cu apă rece 450g)
Afişare
200
400
600
200
300
400
250
350
450
250
350
450
50
100 g (cu apă rece 800g)
100
200
400
600
200
g
g
g
g
200
400
600
200
400 g
400
200 g
200
400 g
400
Funcţia de blocare de siguranţă
o
o
o
o
o
Atunci când cuptorul cu microunde nu încălzeşte, puteţi activa sistemul de blocare de
siguranţă.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de anulare/oprire (E).
Aparatul va emite un semnal sonor lung, iar pe afişaj va apărea un simbol sub formă
de lacăt.
Toate butoanele vor fi blocate, până dezactivaţi funcţia de blocare de siguranţă.
Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
de anulare/oprire (E). Se va emite un semnal sonor lung, iar simbolul sub formă de
lacăt va dispărea de pe afişaj.
Îndrumări privind gătitul folosind cuptorul cu microunde
o
o
o
o
o
o
o
o
Dacă încălziţi preparate lichide, introduceţi şi o linguriţă în recipientul respectiv. Astfel,
evitaţi ca lichidul să ajungă brusc la punctul de fierbere după ce îl scoateţi din cuptorul
cu microunde.
Acest fenomen se numeşte „fierbere întârziată”, lichidul putând fi aproape de punctul
de fierbere chiar dacă nu degajă aburi sau nu clocoteşte. Dacă recipientul în care se
află lichidul este agitat cât de uşor, lichidul poate da brusc în fiert sau se poate chiar
revărsa. Astfel, există riscul de oparire pentru persoana care manipulează recipientul.
În cazul în care alimentele pe care doriţi să le gătiţi prezintă o coajă sau membrană
(de ex. cârnaţi, roşii, cartofi etc.), trebuie să le crestaţi coaja sau membrana cu o
furculiţă. Astfel, aburii apăruţi în timpul procesului de încălzire pot ieşi fără ca
alimentele să plesnească.
Atunci când încălziţi mâncare pentru sugari, NU lăsaţi biberoanele sau borcanele
acoperite cu tetine sau capace. După încălzire, pentru a vă asigura că alimentele au o
temperatură uniformă, amestecaţi sau agitaţi. IMPORTANT: Verificati temperatura
alimentelor înainte de a le da copiilor.
Atunci când încălziţi preparate în cuptorul cu microunde, căldura se transmite şi
recipientului în sau pe care sunt aşezate preparatele. Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuşi
de bucătărie atunci când scoateţi preparatele din cuptor.
Asiguraţi-vă că durata de gătit nu este prea lungă şi nivelul de putere nu este prea
ridicat. Astfel de setări ar putea cauza uscarea alimentelor sau chiar apariţia de flăcări.
Nu se recomandă utilizarea de vase ceramice sau din porţelan sau vase din lut poroase
în cuptorul cu microunde. Acestea pot absorbi umezeala din alimente în timpul
încălzirii acestora, ceea ce poate duce la creşterea presiunii şi spargerea vaselor.
În cazul anumitor alimente solide şi al tuturor preparatelor lichide, apare fenomenul de
evaporare şi, eventual, de condensare. Acest lucru nu indică însă o defecţiune a
aparatului, putând fi observat în special dacă temperatura camerei este ridicată.
13
o
o
IMPORTANT: Produsii de condens trebuie stersi cu o laveta moale imediat dupa ce
terminati de utilizat cuptorul.
După încheierea ciclului de gătit, mai lăsaţi preparatele în cuptorul cu microunde
câteva minute. Această „durată de aşteptare” va permite căldurii generate de
microunde să se răspândească uniform în preparate.
Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde
Material
Folie de aluminiu
Platou pentru
rumenit
Vase de
porţelan/ceramică
Borcane de sticlă
Vase de sticlă
Pungi pentru gătitul
în cuptor
Farfurii şi pahare de
hârtie
Şerveţele de hârtie
Pergament
Plastic
Folie din plastic
Termometre
Hârtie cerată
Observaţii
De utilizat doar pentru acoperirea alimentelor. Puteţi folosi bucăţi mici de folie de
aluminiu pentru a acoperi bucăţile subţiri de carne astfel încât acestea să nu se
ardă. În cazul în care folia este situată prea aproape de pereţii cuptorului, poate
apărea fenomenul de arc electric. Între folia de aluminiu şi pereţii cuptorului
trebuie să fie o distanţă de minim 2,5 cm.
Urmaţi instrucţiunile producătorului. Fundul platoului pentru rumenit, aşezat
deasupra platoului rotativ, trebuie să aibă o grosime de cel puţin 5 mm.
Nerespectarea indicaţiilor poate provoca spargerea platoului rotativ.
Doar dacă sunt recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Urmaţi
instrucţiunile producătorului. Nu folosiţi vase crăpate sau ciobite.
Utilizaţi întotdeauna borcane descoperite şi doar pentru a încălzi preparatele.
Majoritatea borcanelor nu sunt termorezistente şi se pot sparge.
Utilizaţi doar vase de sticlă termorezistente, care se pretează folosirii în cuptor.
Asiguraţi-vă că nu prezintă decoraţiuni din metal. Nu folosiţi vase crăpate sau
ciobite.
Urmaţi instrucţiunile producătorului. Nu închideţi pungile folosind benzi din metal.
Efectuaţi perforaţii pentru a permite ieşirea aburilor.
Utilizaţi doar pentru cicluri scurte de gătit/încălzit. Supravegheaţi cuptorul pe
durata ciclului de gătit.
De utilizat pentru acoperirea preparatelor reîncălzite şi absorbirea grăsimilor.
Folosiţi exclusiv cu supravegherea cuptorului şi pentru cicluri scurte de gătit.
De utilizat pentru acoperirea recipientelor.
Doar dacă este recomandat pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Urmaţi
instrucţiunile producătorului. Elementele respective din plastic trebuie clasificate ca
recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Unele recipiente din plastic
se înmoaie pe măsură ce conţinutul acestora se încălzeşte. Pungile din plastic
trebuie perforate sau desfăcute, conform instrucţiunilor de pe ambalaj.
Doar dacă este recomandată pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Utilizaţi
pentru acoperirea preparatelor, în vederea reţinerea umezelii. Nu permiteţi foliei
de plastic să intre în contact cu preparatul.
Doar dacă sunt recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde.
Termometre de carne şi soluţii zahăr.
Utilizaţi pentru acoperirea preparatelor, în vederea evitării stropilor şi a reţinerii
umezelii.
Materiale care nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde
Material
Tavă de aluminiu
Recipient din carton cu mâner
metalic
Ustensile metalice sau cu
decoraţiuni din metal
Benzi de fixare din metal
Pungi de hârtie
Spumă de plastic
Lemn
Observaţii
Poate provoca fenomenul de arc electric. Folosiţi un vas recomandat
pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Poate provoca fenomenul de arc electric. Folosiţi un vas recomandat
pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Metalul împiedică pătrunderea radiaţiilor cu microunde în preparate.
Decoraţiunile din metal pot provoca fenomenul de arc electric.
Pot provoca fenomenul de arc electric şi apariţia de flăcări în
cuptorul cu microunde.
Pot declanşa flăcări în cuptorul cu microunde.
Spuma de plastic se poate topi sau poate contamina conţinutul
lichid dacă este expusă la temperaturi ridicate.
Lemnul se usucă în cuptorul cu microunde şi se poate crăpa.
Curăţarea şi întreţinerea
Operatiile de curatare trebuie efectuate doar atunci când cuptorul este
rece.
Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent înainte de
a începe curatarea acestuia.
14
Exteriorul aparatului
o
o
Ştergeţi partea frontală a aparatului cu o lavetă moale şi apă caldă cu puţin detergent
lichid.
NU utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau obiecte ascuţite pentru a curăţa
suprafaţa frontală a cuptorului cu microunde.
Interiorul aparatului
o
o
o
Ştergeţi partea interioară a aparatului cu o lavetă moale şi apă caldă cu puţin
detergent lichid.
Acordaţi atenţie deosebită garniturii uşii şi zonei din jurul acesteia.
NU utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau obiecte ascuţite pentru a curăţa
interiorul cuptorului cu microunde.
Platoul rotativ şi suportul platoului rotativ
o
o
Tava de sticlă şi inelul platoului rotativ trebuie scoase din cuptor pentru a fi curăţate
după fiecare utilizare.
Pentru a le curăţa utilizaţi apă caldă şi puţin detergent lichid.
Îndrumări generale cu privire la curăţare
o
o
o
o
o
o
IMPORTANT: Produsii de condens trebuie stersi cu o laveta moale imediat dupa ce
terminati de utilizat cuptorul.
Pentru a elimina mirosurile de la interiorul cuptorului, fierbeţi o ceaşcă de apă cu
câteva linguriţe de suc de lămâie în cuptorul cu microunde.
Cuptorul cu microunde trebuie curăţat complet înainte de prima utilizare şi după
fiecare utilizare. Astfel, evitaţi arderea resturilor de alimente în cuptor. Dacă gătiţi de
mai multe ori fără a curăţa resturile de mâncare din cuptor, acestea vor deveni mai
greu de înlăturat.
Nu utilizaţi niciodată metoda de curăţare cu vapori pentru suprafeţele cuptorului.
Consultaţi producătorul aparatului cu privire la orice tip de substanţă de curăţat pe
care intenţionaţi să o utilizaţi pentru cuptorul dumneavoastră, pentru a afla dacă
substanţa respectivă este potrivită.
Nicio dauna provocata cuptorului de un produs de curatat nu va fi reparata
gratuit de catre Baumatic, chiar daca aparatul este în perioada de garantie.
Instalarea
Instalarea trebuie efectuata de o persoana calificata corespunzator, în
conformitate cu versiunile curente ale urmatoarelor reglementari.
o
o
o
o
o Reglementările şi standardele privind siguranţa din Marea Britanie sau
echivalentele europene ale acestora.
Reglementarile privind constructiile (emise de Ministerul Mediului).
Reglementarile privind standardele în constructii (emise de Ministerul scoţian
pentru dezvoltare).
Reglementarile IEE privind bransamentele electrice.
Reglementarile de protectia muncii privind echipamentele electrice.
Branşamentul electric
CUPTORUL DVS. CU MICROUNDE A FOST PROIECTAT PENTRU MONTARE
PERMANENTA.
o
o
o
o
o
Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă ca tensiunea de pe plăcuţa cu
caracteristici tehnice ale produsului corespunde tensiunii reţelei dvs.
Recomandăm realizarea conexiunilor electrice de către un electrician calificat, membru
N.I.C.E.I.C., care cunoaşte reglementările I.E.E. şi pe cele locale.
ATENTIE: ACEST APARAT TREBUIE LEGAT LA PAMÂNT.
Aparatul este dotat cu un ştecăr care trebuie conectat la o priză cu împământare.
Dacă ulterior trebuie să schimbaţi siguranţa ştecărului, folosiţi o siguranţă de 13 A
aprobată de ASTA (BS 1362).
15
o
o
În cazul în care priza cu împământare nu este accesibilă după montarea aparatului,
acesta va trebui conectat la un comutator de 3 A bipolar cu siguranţe şi distanţă de
contact de mm, amplasat într-o poziţie uşor accesibilă în apropierea aparatului.
Întrerupătorul trebuie să fie accesibil chiar şi atunci când cuptorul este poziţionat în
carcasă.
Firele din cablul de alimentare au următoarele culori:
Maro
Albastru
Verde si galben
o
o
o
Faza
Nulul
Împământarea
În cazul în care culoarea firelor din cablul de alimentare nu corespunde cu marcajele
colorate din cutia de conectare, procedaţi după cum urmează:
Firul echivalent maro trebuie legat la conexiunea „L” (fază) sau având culoarea rosie.
Firul echivalent albastru trebuie legat la conexiunea „N” (nul) sau având culoarea
neagra.
Firul echivalent verde si galben trebuie legat la conexiunea marcată „E”
(împământare) sau având simbolul de împământare sau culoarea verde si galben.
La finalizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe fire libere sau secţionate.
Strângeţi colierul peste manşonul exterior.
Cablurile de alimentare rupte sau avariate trebuie înlocuite numai de către o persoană
având calificarea necesară. Pentru înlocuire trebuie să se utilizeze un cablu de
alimentare similar.
Înainte de instalarea aparatului, verificati ca acesta sa nu prezinte semne de
avarie (la interior sau la exterior) si sa nu existe ambalaje sau accesorii în
interiorul cuptorului. Înlaturati folia protectoare a cuptorului.
Cerinţe legate de spaţiul de montare şi ventilaţie
o
Schema de mai sus
ilustrează cerinţele privind
spaţiul de montare şi
ventilaţia care trebuie
respectate la încorporarea
cuptorului într-o carcasă.
o
Asiguraţi-vă că panoul
posterior al carcasei a fost
înlăturat.
o
Cuptorul poate fi instalat
fără a fi necesare orificii
suplimentare de ventilaţie
în carcasă. Trebuie însă
efectuat decupajul din
schemă, în caz contrar fiind
posibil ca aparatul să nu
funcţioneze corect.
o
Nu acoperiţi orificiile de
ventilaţie sau gurile de aer.
16
Cerinţe privind instalarea sub blat
Wall = Perete
Air flow up back = Circulaţie aer în sus în partea posterioară
Storage = Sertar
Air flow out 20 mm x 500 mm min = Spaţiu circulaţie aer spre exterior minim 20 mm x 500 mm
Frame = Cadru
Microwave = Cuptor cu microunde
Air flow in 20 mm x 500 mm min = Spaţiu circulaţie aer spre interior minim 20 mm x 500 mm
KEY = LEGENDĂ
Air flow = Sens circulaţie aer
Rear wall of cabinet to be removed = Peretele posterior al dulapului, care trebuie scos
IMPORTANT: NICIO ALTA METODA DE INSTALARE SUB BLAT A
CUPTORULUI CU MICROUNDE NU ESTE AUTORIZATA DE BAUMATIC.
o
o
o
o
o
o
Peretele posterior al carcasei trebuie scos pentru a permite ventilaţia corespunzătoare.
Trebuie efectuate orificiile de ventilaţie de sub raftul suport şi de sub blat.
Deasupra cuptorului cu microunde nu se poate monta o plită cu inducţie.
Nu este necesar ca sub cuptorul cu microunde să fie montat un sertar; acesta este
ilustrat cu titlu exemplificativ.
ATENTIE: În timpul utilizarii, cuptorul se va încalzi puternic; aveti grija sa nu
intrati accidental în contact cu suprafata exterioara a acestuia.
ATENTIE: Nu permiteti prezenta nesupravegheata a copiilor în apropierea
aparatului.
17
Componente furnizate
Instalarea cuptorului într-o carcasă
o
o
o
o
o
o
o
o
Introduceţi şurubul de reglare A în orificiul din partea superioară a cuptorului cu
microunde. Nu strângeţi încă până la capăt şurubul A.
Introduceţi cuptorul în carcasă.
IMPORTANT: Nu introduceti cuptorul complet în carcasa, deoarece trebuie sa puteti
avea acces la surubul de reglare A.
Rotiţi şurubul A asigurându-vă că există un spaţiu de 1 mm între acesta şi suprafaţa
interioară a carcasei.
Introduceţi cuptorul complet în carcasă.
IMPORTANT: Aveti grija sa nu prindeti sau striviti cablul de alimentare.
Deschideţi uşa cuptorului şi localizaţi orificiul pentru şurubul B. Utilizaţi şurubul B
pentru a fixa cuptorul cu microunde de carcasă.
Aşezaţi protecţia de plastic din kitul cadru peste orificiul şurubului B.
18
Depanarea
o
*
*
*
*
*
o
*
*
*
o
*
*
*
o
o
*
o
*
o
*
*
*
o
*
*
*
*
Cuptorul cu microunde nu porneste.
Verificaţi dacă aparatul a fost conectat corect la reţeaua de alimentare.
Verificaţi dacă nu s-a activat siguranţa ştecărului aparatului.
Verificaţi dacă nu s-au activat siguranţele de la tabloul cu siguranţe.
În cazul în care aveţi probleme cu siguranţele, consultaţi un electrician.
Verificaţi dacă s-a produs o pană de curent.
Cuptorul cu microunde nu începe sa functioneze.
Verificaţi dacă uşa este închisă corect.
Verificaţi dacă garnitura uşii şi zonele din jurul acesteia sunt curate.
Verificaţi dacă aţi apăsat butonul de pornire rapidă/pornire.
Platoul rotativ nu se roteste.
Verificaţi dacă axul tabloului rotativ este conectat corect la motorul de antrenare.
Verificaţi dacă vasele cu alimente nu sunt mai mari decât platoul rotativ.
Verificaţi ca preparatele pe care le gătiţi să nu depăşească suprafaţa platoului rotativ.
Verificaţi să nu existe vreun obiect sub platoul rotativ care să împiedice rotirea
acestuia.
Cuptorul cu microunde nu se opreste.
Izolaţi cuptorul cu microunde de la reţeaua de alimentare şi apoi contactaţi
Departamentul de Asistenţă clienţi al Baumatic.
Becul interior nu functioneaza.
Contactaţi Departamentul de Asistenţă clienţi al Baumatic. Becul interior trebuie
înlocuit de un tehnician calificat.
Preparatele nu sunt suficient de bine gatite.
Verificaţi dacă nivelul de putere şi durata de gătit selectat sunt potrivite pentru
mâncarea pe care o preparaţi.
Atunci când gătiţi o cantitate dublă de alimente, este necesar, în mod normal, să
dublaţi, aproape, durata de gătit.
Dacă preparatele introduse în cuptor sunt mai reci decât în mod normal, atunci este
indicat să se mărească durata de gătit şi puterea.
Se produce condens în cuptor.
Formarea de aburi şi condensul sunt fenomene normale, efecte ale gătitului folosind
cuptorul cu microunde.
Nu lăsaţi preparatele în cuptor să se răcească după ce le-aţi pregătit şi aţi oprit
cuptorul.
Utilizaţi, pe cât posibil, un vas acoperit, atunci când gătiţi, pentru a reduce cantitatea
de condens.
Ştergeţi produşii de condens imediat după încheierea ciclului de gătit.
IMPORTANT: În cazul în care produsul dvs. nu functioneaza
corespunzator, deconectati-l de la sursa de alimentare cu curent si apoi
conectati Departamentul Asistenta Clienti al Baumatic la numarul de
telefon (0118) 933 6911.
NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI APARATUL.
Vă rugăm să reţineţi că în cazul în care produsul este în garanţie, iar tehnicianul solicitat
constată că problema semnalată nu este cauzată de un defect al produsului, dvs. veţi solicita
costurile solicitării de service.
În vederea reparatiilor, trebuie sa asigurati accesul tehnicianului la produs. În cazul
în care tehnicianul considera ca modul în care este instalat aparatul dvs. nu permite
efectuarea reparatiilor în siguranta, aparatul si bucataria dvs. putând suferi
stricaciuni, nu va efectua reparatiile respective.
Acest lucru este valabil si pentru situatiile în care aparatul a fost fixat pe placi
ceramice, a fost fixat cu un material de etansare sau în fata acestuia exista elemente
din lemn, cum ar fi plintele care nu permit accesul la acesta. De asemenea, acest
lucru este valabil si pentru situatiile în care aparatul a fost instalat fara a se respecta
instructiunile Baumatic.
IMPORTANT: Baumatic. are o politica de îmbunatatire continua a produselor si îsi
rezerva dreptul de a aduce modificari produselor fara informare prealabila.
19
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement