Руководство AWMR-210

Руководство AWMR-210
v1.0
Quick installation guide
EN
Quick installation guide
DE
Schnellinstallationshandbuch
ES
Guía de instalación rápida
PT
Manual de instalação rápida
EL
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
FI
Pika-asennusopas
RU
Руководство по быстрой установке
HU
Rövid üzembe helyezési útmutató
TR
Hızlı kurulum kılavuzu
AR
AWMR-210
controlled comfort
EN Congratulations on purchasing this COCO product!
To get the most out of your purchase, please take some time to register this product at:
www.coco-technology.com/register/ You will also find more information, updates and online
support on our website.
DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses COCO-Produkts!
Um dieses Produkt optimal benutzen zu können, sollten Sie es unter folgender Adresse
registrieren: www.coco-technology.com/register/ Auf unserer Website finden Sie weitere
Informationen, Updates und Online-Support.
ES ¡Enhorabuena por comprar este producto COCO!
Para sacar el máximo partido a su compra, por favor registre el producto en:
www.coco-technology.com/register/ También puede encontrar más información, actualizaciones
y apoyo en nuestra página web.
PT Parabéns por ter adquirido este produto COCO!
Para tirar o máximo partido da sua compra, reserve algum tempo para registar este
produto no site: www.coco-technology.com/register/ Também encontrará mais informações,
actualizações, e assistência online no nosso website.
EL Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος COCO!
Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αγορά σας, αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να
καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στη διεύθυνση: www.coco-technology.com/register/
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες, ενημερώσεις και διαδικτυακή
υποστήριξη.
3
FI Onnittelumme tämän COCO-tuotteen hankinnasta!
Saadaksesi parhaan hyödyn tuotteestasi, rekisteröi tuote osoitteessa:
www.coco-technology.com/register/ Verkkosivuiltamme löydät myös lisätietoja, päivityksiä, sekä
verkkotuen.
RU Поздравляем с приобретением данного устройства СОСО!
Чтобы извлечь максимальную пользу от своего приобретения, зарегистрируйте данное
устройство по адресу: www.coco-technology.com/register/ На нашем веб-сайте также
имеется дополнительная информация, обновления и служба поддержки онлайн.
HU Gratulálunk, hogy ezt a COCO terméket választotta!
A készülék lehető leghatékonyabb alkalmazása érdekében szánjon egy kis időt a termék
regisztrálására a következő címen: www.coco-technology.com/register/ Webhelyünkön bővebb
tájékoztatás, frissítések és online támogatás is rendelkezésre áll.
TR Bu COCO ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz!
Ürününüzü en iyi şekilde kullanabilmek için, lütfen bu ürünü şu adresten kaydettirin:
www.coco-technology.com/register/ Ayrıca web sitemizde daha fazla bilgi, güncelleme ve online
destek içeriklerini bulabilirsiniz.
AR
4
DE Lesen Sie die “Wichtigen Informationen”,
bevor Sie dieses Produkt einbauen.
Die Nichtbeachtung der
Sicherheitsanweisungen kann gefährlich
sein. Durch nicht korrekte Installation wird
jegliche Garantie, die möglicherweise
auf dieses Produkt Anwendung findet,
ungültig.
EL
EN Read the “important information”
booklet before installing this product
Not following the safety instructions may
be dangerous and faulty installation will
invalidate any warranty that may apply to
this product.
Πριν από την εγκατάσταση αυτού του
προϊόντος, διαβάστε το φυλλάδιο
«Σημαντικές πληροφορίες»
Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες ασφαλείας
ενδέχεται να παρουσιαστούν κίνδυνοι και
τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση ακυρώνει
οποιαδήποτε εγγύηση ενδέχεται να ισχύει
γι’ αυτό το προϊόν.
HU A termék üzembe helyezése előtt olvassa
el a fontos tudnivalókat tartalmazó
füzetet.
A biztonsági utasítások be nem tartása
veszélyhelyzetek kialakulásához és
hibás üzembe helyezéshez vezethet,
ami érvénytelenít a termékre vonatkozó
valamennyi garanciát.
5
ES Lea el cuadernillo “información
importante” antes de instalar este
producto
El incumplimiento de las instrucciones
de seguridad puede ser peligroso y la
instalación defectuosa invalidará cualquier
garantía aplicable a este producto.
FI
Lue ”Tärkeitä tietoja” -kirjanen ennen
tämän laitteen asennusta.
Turvallisuusohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla vaarallista ja
virheellisen asennuksen seurauksena
tuotteen takuu raukeaa.
TR Bu ürünü kurmadan önce “önemli bilgiler”
kitapçığını okuyun
Güvenlik talimatlarına uyulmaması tehlikeli
olabilir ve hatalı kurulum bu ürün için
geçerli garanti koşullarını geçersiz kılar.
PT Leia o folheto “Informações importantes”
antes de instalar este produto
Não seguir as instruções de segurança pode
ser perigoso e uma instalação incorrecta
irá invalidar totalmente a garantia que se
possa aplicar a este produto.
RU До установки данного устройства
прочтите буклет «Важная информация»
Несоблюдение указаний по технике
безопасности может стать причиной
опасности. Неправильно выполненная
установка приведет к прекращению
действия гарантии, которая может быть
предоставлена для данного продукта.
AR
6
1
DE Hauptstromzufuhr abschalten
(Stromzählerkasten), bevor Sie dieses
Produkt einbauen
• Fahren Sie bei [2A] - [2B] - [2C] fort für den
Einbau hinter einem einfachen Wandschalter.
• Fahren Sie bei [3A] - [3B] - [3C] fort zum Einbau
an der Decke.
EL Πριν από την εγκατάσταση αυτού
του προϊόντος, διακόψτε την παροχή
ρεύματος (κουτί μετρητή ηλεκτρικού
ρεύματος)
• Για εγκατάσταση πίσω από έναν απλό επιτοίχιο
διακόπτη, συνεχίστε με τα βήματα [2Α] - [2Β]
- [2C].
• Για να εγκαταστήσετε το κουτί στην οροφή,
συνεχίστε με τα βήματα [3Α] - [3Β] - [3C].
EN Switch off the mains power (electric
meter box) before installing this
product
• Continue with [2A] - [2B] - [2C] for
installation behind a single wall switch.
• Continue with [3A] - [3B] - [3C] for ceiling
box installation.
HU A hálózati tápellátás lekapcsolása (a
villanyóraszekrénynél) a termék üzembe
helyezése előtt
•Egyes falikapcsoló mögé való beszerelés esetén
folytassa a [2A], [2B] és [2C] lépéssel.
•Mennyezeti dobozba történő beszerelés esetén
folytassa a [3A], [3B] és [3C] lépéssel.
7
ES Desconecte la alimentación de la red
(caja de fusibles) antes de instalar este
producto
• Continúe con [2A] - [2B] - [2C] para la
instalación detrás de un interruptor de pared
simple.
• Continúe con [3A] - [3B] - [2C] para la
instalación de la caja del techo.
FI Kytke virta pois päältä pääkatkaisimesta
PT Desligar a alimentação eléctrica (contador
eléctrico) antes de instalar este produto
• Leia a secção [2A] - [2B] - [2C] para conhecer
o procedimento de instalação atrás de um
interruptor de parede.
• Leia a secção [3A] - [3B] - [3C] para conhecer
o procedimento de instalação numa caixa
no tecto.
RU Отключите питание в сети
электропитания (шкафу
электросчетчика) до установки данного
устройства
• Для продолжения выполняйте шаги
[2A] - [2B] - [2C], чтобы установить
устройство позади одинарного настенного
переключателя.
• Для продолжения выполняйте шаги [3A] [3B] - [3C], чтобы установить устройство в
коробке на потолке.
(sähkökaappi) ennen tämän tuotteen
asentamista.
• Jatka suorittamalla kohdat [2A] - [2B] - [2C]
asentaaksesi laitteen yksipainikkeisen
seinäkatkaisimen taakse.
• Jatka suorittamalla kohdat [3A] - [3B] - [2C]
asentaaksesi laitteen kattorasiaan.
TR Bu ürünü kurmadan önce ana şalteri
(elektrik sayacı kutusu) kapatın
• Tekli duvar anahtarı arkasına kurulum için
[2A] - [2B] - [2C] ile devam edin.
• Tavan kutusu kurulumu için [3A] - [3B] - [3C]
ile devam edin.
AR
8
2A Installation behind a single wall switch [1/3]
DE Vorhandenen Lichtschalter entfernen
Schrauben Sie den vorhandenen
Lichtschalter ab und trennen Sie die
Kabelverbindungen. Merken Sie sich, an
welche Buchsen die Kabel angeschlossen
waren. Schließen Sie nur Lampen an (max.
210 W), die gedimmt werden können.
EL
EN Remove the existing light switch
Detach the existing light switch and
disconnect the wires. Remember to which
terminals the wires were connected. Only
connect lamps (max. 210 W) that are
suitable for dimming.
Αφαίρεση του υπάρχοντος διακόπτη
φωτισμού
Αποσυνδέστε τον υπάρχοντα διακόπτη
φωτισμού και τα καλώδιά του. Σημειώστε
σε ποιους ακροδέκτες ήταν συνδεδεμένα
τα καλώδια. Συνδέετε μόνο λαμπτήρες
(μέγ. 210 W) που είναι κατάλληλοι για
αυξομείωση φωτισμού.
HU A meglévő lámpakapcsoló leszerelése
Szerelje le a meglévő világításkapcsolót,
és kösse ki a vezetékeket. Jegyezze meg,
hogy a vezetékek mely kapcsokhoz
voltak kötve. Csak fényerő-szabályozásra
alkalmas (legfeljebb 210 wattos) lámpákat
csatlakoztasson.
9
ES Retire el interruptor existente
Desprenda el interruptor de luz existente
y desconecte los cables. Recuerde a qué
terminales estaban conectados los cables.
Conecte sólo las lámparas (máx. 210 W) que
estén indicadas para atenuar la luz.
FI
Poista olemassa oleva valokatkaisin.
Irrota olemassa oleva valokatkaisin
sekä sen johdot. Paina muistiin, mihin
liitäntöihin johdot ovat liitettyinä. Käytä
vain lamppuja (maks. 210 W), jotka ovat
himmennettävissä.
PT Remover o interruptor existente
Retire o interruptor existente e desligue
os fios. Tome nota dos terminais a que
estavam ligados. Apenas ligue lâmpadas
(máx. 210 W) adequadas para a regulação
de intensidade.
RU Удалите имеющийся переключатель
освещения
Отсоедините имеющийся переключатель
освещения и отсоедините провода.
Запомните последовательность
подключения проводов к клеммам.
Подключайте только лампы (макс.
мощностью 210 Вт), которые
поддерживают функцию затемнения.
TR Mevcut lamba anahtarını çıkarın
Mevcut lamba anahtarını sökün ve telleri
çıkarın. Tellerin hangi terminallere bağlı
olduğunu unutmayın. Sadece ışık ayarı için
uygun lambaları (maks. 210 W) kullanın.
AR
10
2B Installation behind a single wall switch [2/3]
DE Stromführendes Kabel und Schalterkabel
switc
h wire
l ive w
ire
anschließen
Schließen Sie das stromführende (braune)
Kabel an die Buchse [L] an. Schließen Sie das
Schalterkabel (schwarz) an die Buchse [ ] an.
Ziehen Sie die Klemmschrauben fest. Erkundigen
Sie sich bei einem Elektriker, wenn Sie Zweifel
wegen der Kabelfarben haben.
EN Connect the live wire and switch wire
Connect the (brown) live wire to the
[L] contact. Connect the (black) switch wire
to the [ ] contact. Tighten the clamping
screws. Contact an electrician when in
doubt about wire colors.
EL Σύνδεση του αγώγιμου καλωδίου και του
καλωδίου διακόπτη
Συνδέστε το (καφέ) αγώγιμο καλώδιο στην
επαφή [L]. Συνδέστε το (μαύρο) καλώδιο
διακόπτη στην επαφή [ ]. Συσφίξτε τις βίδες
σύσφιξης. Αν δεν είστε βέβαιοι για τα χρώματα
των καλωδίων, ζητήστε τη βοήθεια ενός
ηλεκτρολόγου.
HU A kapcsolóvezeték és a fázisvezeték
bekötése
Kösse a (barna) fázisvezetéket az [L]
érintkezőhöz. Kösse a (fekete) kapcsolóvezetéket
a [ ] érintkezőhöz. Húzza meg a
szorítócsavarokat. Ha a vezetékezés színeivel
kapcsolatban kétségei merülnek fel, kérje
szakképzett villanyszerelő segítségét.
11
ES Conecte el cable de fase y el cable del
interruptor
Conecte el cable de fase (marrón)
al contacto [L]. Conecte el cable del
interruptor (negro) al contacto [ ]. Apriete
los tornillos de sujeción. Pida consejo a un
electricista si tiene alguna duda sobre los
colores de los cables.
FI
Liitä jännitteinen johto ja katkaisimen
johto.
Liitä (ruskea) jännitteinen johto [L]liitäntään. Liitä (musta) katkaisimen johto
[ ]-liitäntään. Kiristä kiinnitysruuvit. Ota
yhteys sähköasentajaan, jos et ole varma
johtojen väreistä.
PT Ligar o fio condutor e o fio do interruptor
Ligue o fio condutor (castanho) ao contacto
[L]. Ligue o fio do interruptor (preto) ao
contacto [ ]. Aperte os parafusos de
fixação. Contacte um electricista se tiver
dúvidas acerca das cores dos fios.
RU Подключите провод под напряжением
и провод переключения
Подключите (коричневый) провод под
напряжением к контакту [L]. Подключите
(черный) провод переключения к
контакту [ ]. Затяните зажимные
винты. При возникновении сомнений
относительной цветовой кодировки
проводов обратитесь к электрику.
TR Elektrik yüklü teli ve anahtar telini
bağlayın
Elektrik yüklü kahverengi teli [L] kontağına
AR
bağlayın. Siyah anahtar telini [ ] kontağına
bağlayın. Sıkıştırma vidalarını sıkın. Tel
renkleri konusunda emin değilseniz bir
elektrikçiye danışın.
12
2C Installation behind a single wall switch [3/3]
DE Schließen Sie die (weißen) AWMR-
Schaltkabel an den Original-Wandschalter
an
Schließen Sie die zwei weißen Schaltkabel
vom Empfänger an die zuvor verwendeten
Anschlussklemmen am OriginalWandschalter an.
EL
EN Connect (white) AWMR switch wires
to the original wall switch
Connect the 2 white switch wires from the
receiver to the previously used terminals on
the original wall switch.
Σύνδεση των (λευκών) καλωδίων
διακόπτη AWMR στον υπάρχοντα
επιτοίχιο διακόπτη
Συνδέστε τα 2 λευκά καλώδια διακόπτη
του δέκτη στους ακροδέκτες που
χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τον
υπάρχοντα επιτοίχιο διακόπτη.
HU Kösse a (fehér) AWMR kapcsolóvezetéket
az eredeti falikapcsolóhoz
Kösse a 2 fehér kapcsolóvezetéket a
vevőegységből az előzőleg használt eredeti
falikapcsoló érintkezőjéhez.
13
ES Conecte los cables del interruptor AWMR
(blancos) al interruptor de pared original
Conecte los dos cables del interruptor
blancos desde el receptor a los terminales
del interruptor de pared original utilizados
anteriormente.
FI
Liitä (valkoiset) AWMR-katkaisimen
johdot alkuperäiseen seinäkatkaisimeen.
Yhdistä kaksi valkoista vastaanottimen
johtoa aiemmin käytettyihin alkuperäisen
seinäkatkaisimen liittimiin.
TR AWMR anahtar tellerini (beyaz) orijinal
duvar anahtarına bağlayın
Alıcıdan gelen 2 beyaz anahtar telini orijinal
duvar anahtarı üzerindeki daha önce
kullanılmış terminallere bağlayın.
PT Ligar os fios do interruptor AWMR
(brancos) ao interruptor de parede
original
Ligue os 2 fios do interruptor (brancos)
do receptor aos terminais utilizados
anteriormente no interruptor de parede
original.
RU Подключите (белые) провода
переключателя AWMR к первичному
настенному выключателю
Подключите 2 белых провода
выключателя от приемника к ранее
используемым клеммам первичного
настенного выключателя.
AR
14
3A Ceiling box installation [1/3]
DE Vorhandene Beleuchtung entfernen
Schrauben Sie die vorhandene Beleuchtung
ab und trennen Sie die Kabelverbindungen. Der
Empfänger dient als Ersatz für den vorhandenen
Wandschalter. Verwenden Sie den Empfänger
nur mit Lampen (max. 210 W), die für Dimmer
geeignet sind. Wenden Sie sich an einen Elektriker,
falls Sie Zweifel wegen der Kabelfarben haben.
EL Αφαίρεση του υπάρχοντος φωτιστικού
EN Remove the existing lighting
Detach the existing lighting and
disconnect the wires. The receiver will act as
a replacement for the existing wall switch.
Only use the receiver with lamps (max. 210
W) that are suitable for dimming. Contact
an electrician when in doubt about wire
colors.
Αποσυνδέστε το υπάρχον φωτιστικό και
τα καλώδιά του. Ο δέκτης θα αντικαταστήσει τη
λειτουργία του υπάρχοντος επιτοίχιου διακόπτη.
Χρησιμοποιείτε το δέκτη μόνο με λαμπτήρες (μέγ.
210 W) που είναι κατάλληλοι για αυξομείωση
φωτισμού. Αν δεν είστε βέβαιοι για τα χρώματα
των καλωδίων, ζητήστε τη βοήθεια ενός
ηλεκτρολόγου.
HU Távolítsa el a meglévő világítást
Szerelje le a meglévő világítást és kösse ki a
vezetékeket. A vevőegység a meglévő falikapcsoló
helyettesítőjeként fog viselkedni. Csak fényerőszabályozásra alkalmas (legfeljebb 210 wattos)
lámpákat csatlakoztasson. Ha a vezetékezés
színeivel kapcsolatban kétségei merülnek fel, kérje
szakképzett villanyszerelő segítségét.
15
ES Retire el alumbrado existente
PT Remover as lâmpadas existentes
FI Poista olemassa oleva valaisin.
RU Удалите имеющееся осветительное
Desprenda el sistema de alumbrado
existente y desconecte los cables. El receptor
reemplazará el interruptor de la pared. Utilice
únicamente el receptor con lámparas (máx.
210 W) que estén indicadas para atenuar la luz.
Pida consejo a un electricista si tiene alguna
duda sobre los colores de los cables.
Irrota olemassa oleva valaisin ja sen
johdot. Vastaanotin korvaa olemassa olevan
seinäkatkaisimen. Käytä vastaanottimen
kanssa vain lamppuja (maks. 210 W), jotka
ovat himmennettävissä. Ota yhteyttä
sähköasentajaan, jos et ole varma johtojen
väreistä.
Retire as lâmpadas existentes e desligue
os fios. O receptor funcionará como um
substituto para o interruptor de parede
existente. Apenas utilize o receptor com
lâmpadas (máx. 210 W) adequadas para
a regulação de intensidade. Contacte um
electricista se tiver dúvidas acerca das cores
dos fios.
оборудование
Отсоедините имеющееся осветительное
оборудование и отсоедините провода.
Приемник функционально заменит
существующий настенный выключатель.
Используйте приемник только с лампами
(макс. 210 Вт), которые подходят для
плавного затемнения. При возникновении
сомнений относительной цветовой
кодировки проводов обратитесь к
электрику.
TR Mevcut aydınlatmayı çıkarın
Mevcut aydınlatmayı sökün ve telleri
çıkarın. Alıcı mevcut duvar anahtarının
yedeği gibi işlev görecektir. Alıcıyı yalnızca
ışık ayarı için uygun lambalarla (maks. 210 W)
birlikte kullanın. Tel renkleri konusunda emin
değilseniz bir elektrikçiye danışın.
AR
16
3B Ceiling box installation [2/3]
DE Stromführendes Kabel an [L] und [
neutral wire
live wire
]
anschließen
Trennen Sie das stromführende (schwarze)
Kabel und schließen Sie die beiden Teile
an [L] und [ ] an. Es ist dabei unerheblich,
welcher Teil an welche Empfängerbuchse
angeschlossen ist. Ziehen Sie die
Klemmschrauben fest.
re
live wi
EL
EN Connect the live wire to [L] and [
]
Interrupt the (black) live wire and
connect the two parts to [L] and [ ]. It
does not matter which part is connected to
which terminal of the receiver. Tighten the
clamping screws.
Σύνδεση του αγώγιμου καλωδίου στις
επαφές [L] και [ ]
Χωρίστε στα δύο το (μαύρο) αγώγιμο
καλώδιο και συνδέστε τα δύο μέρη στις
επαφές [L] και [ ]. Δεν έχει σημασία ποιο
μέρος θα συνδέσετε σε ποιον ακροδέκτη
του δέκτη. Συσφίξτε τις βίδες σύσφιξης.
HU A fázisvezeték bekötése az [L] és a [
érintkezőhöz
Szakítsa meg a (fekete) fázisvezetéket,
majd kösse a két részt az [L] és a [
] érintkezőhöz. Az nem lényeges, hogy
a vevőegység melyik érintkezőjéhez
melyik rész van kötve. Húzza meg a
szorítócsavarokat.
17
]
ES Conecte el cable de fase a [L] y [
]
Interrumpa el cable de fase (negro)
y conecte las dos partes a [L] y [ ]. No
importa qué parte está conectada a cada
terminal del receptor. Apriete los tornillos
de sujeción.
FI
PT Ligar o fio condutor a [L] e a [
]
Interrompa o fio condutor (preto) e ligue
as duas partes a [L] e a [ ]. Determinar
qual das partes está ligada a que terminal
do receptor não é importante. Aperte os
parafusos de fixação.
Liitä jännitteinen johto liittimiin [L] ja [ ]. RU Подключите провод под напряжением к
[L] и [ ]
Katkaise (musta) jännitteinen johto ja liitä
Установите прерывание (черного) провода
sen kaksi osaa liittimiin [L] ja [ ]. Sillä ei
под напряжением и подключите обе части
ole merkitystä, kumpi johdon osa liitetään
к [L] и [ ]. Зависимость подключения
mihinkin vastaanottimen liitäntään. Kiristä
частей провода к определенным клеммам
kiinnitysruuvit.
приемника значения не имеет. Затяните
зажимные винты.
TR Elektrik yüklü teli [L] ve [
] terminaline
bağlayın
Elektrik yüklü siyah teli ayırın ve iki parçayı
[L] ve [ ] terminallerine bağlayın. Hangi
parçanın alıcının hangi terminaline
bağlandığı önemli değildir. Sıkıştırma
vidalarını sıkın.
AR
18
3C Ceiling box installation [3/3]
neutral wire
live wire
DE
re
live wi
EL
Schrauben Sie die beiden (weißen) AWMR-Kabel
in einer Klemmleiste fest.
Isolieren Sie die beiden weißen Schalterkabel des
Empfängers in einer Klemmleiste.
Ασφάλιση των 2 (λευκών) καλωδίων
AWMR σε έναν κοχλιωτό ακροδέκτη
Απομονώστε τα 2 λευκά καλώδια
διακοπτών του δέκτη σε έναν κοχλιωτό
ακροδέκτη.
HU A 2 (fehér) AWMR vezeték rögzítése
csavaros kapocsban
Csavaros kapocs segítségével különítse el
a vevőegység 2 fehér kapcsolóvezetékét
egymástól.
EN Secure the 2 (white) AWMR wires in a
screw terminal
Isolate the 2 white switch wires from the
receiver in a screw terminal.
19
ES Fije los dos cables AWMR (blancos) en un
terminal de tornillo
Aísle los dos cables del interruptor blancos
del receptor en un terminal de tornillo.
FI
Kiinnitä kaksi (valkoista) AWMR-laitteen
johtoa ruuviliittimeen.
Eristä kaksi valkoista katkaisimen johtoa
vastaanottimesta ruuviliittimeen.
TR 2 (beyaz) AWMR telini vida terminaline
sıkıştırın
2 beyaz anahtar telini vida terminali ile
alıcıdan izole edin.
PT Apertar os 2 fios do AWMR (brancos) num
terminal de parafuso
Isole os 2 fios do interruptor brancos do
receptor num terminal de parafuso.
RU Закрепите 2 (белых) провода AWMR в
клемме с винтовым креплением
Изолируйте 2 белых провода
переключения от приемника в клемме с
винтовым креплением.
AR
20
4
DE Hauptstromzufuhr einschalten
(Stromzählerkasten) zur Fortsetzung der
Installation
Stromschlaggefahr! Berühren Sie keine
bloßliegenden Kabel. Berühren Sie nur das
Kunststoffgehäuse dieses Produkts.
EL
EN Switch on the mains power
(electric meter box) to continue the
installation
Shock hazard! Do not contact any exposed
wiring. Only touch the plastic housing of
this product.
Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση,
ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος
(κουτί μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος)
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! Μην αγγίζετε
οποιοδήποτε εκτεθειμένο καλώδιο.
Αγγίζετε μόνο το πλαστικό περίβλημα
αυτού του προϊόντος.
HU A hálózati tápellátás bekapcsolása
(a villanyóraszekrénynél) az üzembe
helyezés folytatásához
Áramütésveszély! Ne érjen a kiálló
vezetékekhez. Csak a termék műanyag
borításához érhet hozzá.
21
ES Para continuar la instalación, encienda la
alimentación de la red (caja de fusibles)
¡Riesgo de descarga eléctrica! No toque
ningún cableado a la vista. Toque
únicamente la carcasa de plástico de este
producto.
FI
Kytke virta päävirtakytkimestä
(sähkökaappi) jatkaaksesi asennusta.
Sähköiskun vaara! Älä koske mihinkään
näkyvissä oleviin johtoihin. Kosketa
ainoastaan tuotteen muovikoteloon.
TR Kuruluma devam etmek için ana şalteri
(elektrik sayacı kutusu) açın
Elektrik çarpması tehlikesi! Açıktaki tellere
dokunmayın. Bu ürünün sadece plastik
muhafazasına dokunun.
PT Ligar a alimentação eléctrica (contador
eléctrico) para continuar a instalação
Perigo de choque! Não entre em contacto
com fios expostos. Apenas toque no
revestimento plástico deste produto.
RU Включите питание в сети электропитания
(шкафу электросчетчика) для
продолжения установки
Опасность поражения электрическим
током! Не прикасайтесь к оголенным
проводам. Разрешается касаться только
пластмассового корпуса данного
устройства.
AR
22
5
DE Lernmodus aktivieren
Halten Sie die Lerntaste des Empfängers
eine Sekunde lang gedrückt. Der
Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang
aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LEDAnzeige langsam.
1 sec.
EL
EN Activate learn-mode
Press the learn-button on the receiver
for 1 second. The learn-mode will be active
for 15 seconds and the LED-indicator will
blink slowly.
Ενεργοποίηση λειτουργίας εκμάθησης
Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του
δέκτη για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία
εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για
15 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία
LED αναβοσβήνει αργά.
HU A tárolási mód aktiválása
Tartsa nyomva egy másodpercig a
vevőegység tárolás gombját. A tárolási
mód 15 másodpercig aktív lesz, és a LED
jelzőfény lassan villog.
23
ES Activación del modo aprendizaje
Pulse el botón de aprendizaje del receptor
durante un segundo. El modo aprendizaje
permanecerá activo durante 15 segundos y
el indicador LED parpadeará lentamente.
FI
Aktivoi oppimistila.
Paina vastaanottimen oppimispainiketta
noin yhden sekunnin ajan. Oppimistila
on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LEDmerkkivalo vilkkuu hitaasti.
TR Öğrenme modunu etkinleştirin
Alıcı üzerindeki öğrenme düğmesine 1
saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye
boyunca etkin durumda kalacak ve LED
göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.
PT Activar o modo de obtenção
Carregue no botão de obtenção do
receptor durante 1 segundo. O modo de
obtenção fica activo durante 15 segundos e
o indicador LED pisca lentamente.
RU Активируйте режим обучения
Нажмите и удерживайте кнопку обучения
приемника в течение 1 секунды. Режим
обучения будет активен в течение 15
секунд, и светодиодный индикатор будет
медленно мигать.
AR
24
6
DE COCO-Sendercode zuweisen
Im aktivierten Lernmodus kann ein EINSignal mit einem beliebigen COCO-Sender
gesendet werden, um den Code dem
Empfängerspeicher zuzuweisen.
ON
EN Assign COCO transmitter code
While the learn-mode is active, send
an ON-signal with any COCO transmitter to
assign the code to the receiver’s memory.
EL
Εκχώρηση κωδικού πομπού COCO
Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης,
αποστείλετε ένα σήμα ενεργοποίησης
(ON) από οποιονδήποτε πομπό COCO
προκειμένου να εκχωρήσετε τον κωδικό
του στη μνήμη του δέκτη.
HU COCO adóegységgel használt kód
megadása
Aktív tárolási módban a COCO
adóegységgel bekapcsolási jelet küldve
vihető be kód a vevőegység memóriájába.
25
ES Asigne el código de transmisor COCO
Mientras el modo aprendizaje esté activo,
envíe una señal de encendido mediante
cualquier transmisor COCO para asignar el
código a la memoria del receptor.
FI
Määritä COCO-lähettimen koodi.
Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa
COCO-lähettimellä oppimistilan
ollessa päällä määrittääksesi koodin
vastaanottimen muistiin.
TR COCO verici kodunu atayın
Alıcı belleğine kodu atamak için, öğrenme
modu etkin durumdayken herhangi bir
COCO vericisi ile AÇIK sinyali gönderin.
PT Atribuir um código do transmissor COCO
Com o modo de obtenção activo, envie um
sinal ON (ligar) com qualquer transmissor
COCO para atribuir o código à memória do
receptor.
RU Определение кода передатчика СОСО
Отправьте сигнал включения с помощью
любого передатчика СОСО при активном
режиме обучения, чтобы задать код в
памяти приемника.
AR
26
7
DE Codebestätigung
Der Empfänger schaltet zweimal ein
und aus, um den Empfang des Codes
zu bestätigen. Der Empfänger kann bis
zu sechs verschiedene Sendecodes im
Speicher speichern. Bei Stromausfall oder
bei Änderung des Empfängerstandorts
bleibt der Speicher erhalten.
2x
EL
EN Code confirmation
The receiver will switch on/off 2 times
to confirm the code has been received.
The receiver can store up to 6 different
transmission codes in its memory. The
memory will be preserved when the
receiver is moved to another location or in
case of power failure.
Επιβεβαίωση κωδικού
Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί
2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη του
κωδικού. Στη μνήμη του δέκτη μπορούν να
αποθηκευθούν έως 6 διαφορετικοί κωδικοί
μετάδοσης. Όταν ο δέκτης μεταφέρεται σε
άλλη τοποθεσία ή σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, η μνήμη διατηρείται.
HU Kód megerősítése
A kód fogadását a vevőegység kétszeri beés kikapcsolással erősíti meg. A vevőegység
memóriája 6 különböző adókód tárolására
képes. A memória tartalma megmarad, ha a
vevőegységet áthelyezik, vagy áramszünet
következik be.
27
ES Confirmación del código
El receptor se encenderá/apagará dos
veces para confirmar que se ha recibido el
código. El receptor puede almacenar hasta
seis códigos de transmisión diferentes en la
memoria. La memoria se guardará cuando
el receptor se traslade a otra ubicación o si
se produce un apagón.
FI
PT Confirmação do código
O receptor liga e desliga 2 vezes para
confirmar que recebeu o código. O receptor
pode guardar até 6 códigos de transmissão
diferentes na sua memória. A memória
será preservada quando o receptor for
transferido para outro local ou em caso de
falha de energia.
Koodin vahvistus
RU Подтверждение кода
Приемник включится/выключится 2
Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois
раза для подтверждения приема кода. В
päältä kahdesti vahvistaen, että koodi on
памяти приемника может храниться до 6
vastaanotettu. Vastaanotin voi tallentaa
различных кодов передатчиков. Данные
muistiin korkeintaan kuusi erilaista
в памяти сохраняются, когда приемник
lähettimen koodia. Tiedot säilyvät muistissa,
перемещается в другое расположение
kun vastaanotin siirretään toiseen paikkaan,
или в случае сбоя питания.
sekä sähkökatkoksen sattuessa.
TR Kod onayı
Alıcı kodun alındığını onaylamak için 2
defa açılıp kapanacaktır. Alıcı belleğinde
en fazla 6 farklı verici kodu saklayabilir.
Bellek, alıcının başka bir yere taşınması
veya elektrik kesintisi durumlarında da
korunacaktır.
AR
28
8
DE Empfänger auf die Anschlussdose
montieren
Montieren Sie den Empfänger an der
Wand- oder Deckenanschlussdose und
montieren Sie wieder den ursprünglichen
Wandschalter bzw. die Deckenlampe.
EL
EN Mount the receiver in the box
Mount the receiver in the wall or
ceiling box and put the original wall switch
or ceiling lighting back in place.
Προσαρτήστε το δέκτη στο κουτί
Προσαρτήστε το δέκτη στο κουτί στον
τοίχο ή στην οροφή και τοποθετήστε
τον υπάρχοντα επιτοίχιο διακόπτη ή το
υπάρχον φωτιστικό οροφής στη θέση του.
HU A vevőegység beszerelése a dobozba
Helyezze a vevőegységet fali vagy
mennyezeti dobozba, majd szerelje vissza
a helyére az eredeti falikapcsolót vagy
mennyezeti világítást.
29
ES Colocación del receptor en la caja
Coloque el receptor en la caja de la pared o
del techo y vuelva a poner el interruptor de
pared o el alumbrado de techo originales
en su sitio.
FI
Asenna vastaanotin rasiaan.
Asenna vastaanotin seinä- tai kattorasiaan
ja aseta alkuperäinen seinäkatkaisin tai
kattovalo takaisin paikoilleen.
TR Alıcıyı kutuya monte edin
Alıcıyı duvar veya tavan kutusuna monte
edin ve orijinal duvar anahtarı veya tavan
aydınlatmasını tekrar yerine yerleştirin.
PT Instalar o receptor na caixa
Instale o receptor numa caixa de parede
ou do tecto, e volte a colocar o interruptor
de parede ou a lâmpada do tecto original
no lugar.
RU Установка приемника в коробку
Установите приемник в коробку на
стене или потолке и установите на место
имеющийся настенный переключатель
или осветительное устройство,
устанавливаемое на потолке.
AR
30
9
Manuelle Bedienung und Dimmen mit einem
DE COCO-Sender
(1) Drücken Sie einmal auf ON, um den Empfänger
einzuschalten. (2) Drücken Sie erneut die ON-Taste, um
den Dimmermodus zu aktivieren. Das Licht wird langsam
gedimmt. (3) Drücken Sie ein drittes Mal auf ON, um die
gewünschte Lichtstärke einzustellen. (4) Drücken Sie auf
OFF, um den Empfänger auszuschalten. Der Empfänger
kehrt zur letzten Lichtstärkeneinstellung zurück, wenn er
wieder eingeschaltet wird.
Μη αυτόματος χειρισμός και αυξομείωση φωτισμού
EL με πομπό COCO
(1) Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε μία φορά
το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON). (2) Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού, πατήστε ξανά το πλήκτρο
ενεργοποίησης (ON). Ο φωτισμός αυξομειώνεται αργά. (3)
Για να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού που επιθυμείτε,
πατήστε για τρίτη φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON).
(4) Για να απενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο
απενεργοποίησης (OFF). Όταν ο δέκτης ενεργοποιηθεί ξανά θα
επανέλθει στην τελευταία ρύθμιση στάθμης φωτισμού.
EN Manual operation and dimming with
a COCO transmitter
(1) Press ON once to switch the receiver on.
(2) Press ON again to active the dim-mode.
The light will slowly dim up and down.
(3) Press ON a third time to set the desired
light intensity. (4) Press OFF to switch the
receiver off. The receiver will return to the
last light level when switched on again.
A rendszer manuális működtetése és fényerő-
HU szabályozás COCO adóegységgel
(1) A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg
egyszer az ON (BE) gombot. (2) A fényerő-szabályozási
mód bekapcsolásához nyomja meg ismét az ON (BE)
gombot. A fény lassan erősebbé, majd gyengébbé válik.
(3) Az ON (BE) gomb harmadik megnyomásával állítsa be a
kívánt fényerőt. (4) A vevőegység kikapcsolásához nyomja
meg az OFF (KI) gombot. A következő bekapcsoláskor a
vevőegység az utolsó fényerőszinten kapcsol be.
31
Operaciones manuales y atenuación con un
ES transmisor COCO
(1) Pulse ENCENDIDO una vez para encender
el receptor. (2) Pulse ENCENDIDO de nuevo para
activar el modo de atenuación. La luz se atenuará
e intensificará gradualmente. (3) Pulse ENCENDIDO
una tercera vez para ajustar la intensidad lumínica
deseada. (4) Pulse APAGADO para apagar el receptor.
Cuando se vuelva a encender, el receptor volverá a la
intensidad lumínica que tenía la última vez.
COCO-lähettimen käyttö ja himmennys
FI manuaalisesti
(1) Kytke vastaanotin päälle painamalla
ON-painiketta kerran. (2) Aktivoi himmennystila
painamalla ON-painiketta uudestaan. Valo himmenee
tai vahvistuu vähitellen. (3) Paina ON kolmannen
kerran asettaaksesi haluamasi valon voimakkuuden.
(4) Kytke vastaanotin pois päältä painamalla
OFF-painiketta. Vastaanotin palautuu edelliseen
valaistustasoon, kun se kytketään jälleen päälle.
Funcionamento manual e regulação de
PT intensidade com um transmissor COCO
(1) Carregue uma vez em ON (ligar) para ligar o
receptor. (2) Carregue novamente em ON (ligar) para
activar o modo de regulação. A intensidade da luz irá
aumentar e diminuir lentamente. (3) Carregue uma
terceira vez em ON (ligar) para definir a intensidade
da luz pretendida. (4) Carregue em OFF (desligar)
para desligar o receptor. Quando ligar novamente o
receptor, este volta ao último nível de luz.
Ручное использование и затемнение
RU посредством передатчика СОСО
(1) Один раз нажмите ON (ВКЛ), чтобы включить
приемник. (2) Повторно нажмите ON (ВКЛ),
чтобы активировать режим затемнения. Яркость
освещения медленно увеличится и уменьшится.
(3) Нажмите ON (ВКЛ) в третий раз, чтобы
установить требуемую интенсивность освещения.
(4) Нажмите OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить
приемник. Приемник вернется к последнему
уровню освещения при повторном включении.
AR
COCO vericisinin manüel çalışması ve ışık ayarı
TR (1) Alıcıyı açmak için bir defa ON (AÇIK) tuşuna
basın. (2) Işık ayarı modunu etkinleştirmek için
tekrar ON (AÇIK) tuşuna basın. Işık değeri yavaşça
azalacak ve artacaktır. (3) İstenilen ışık yoğunluğunu
ayarlamak için üçüncü defa ON (AÇIK) tuşuna basın.
(4) Alıcıyı kapatmak için OFF (KAPALI) tuşuna basın.
Alıcı yeniden açık konuma getirildiğinde en son ışık
seviyesine dönecektir.
32
10
Manuelle Bedienung und Dimmen mit dem
DE vorhandenen Wandschalter
EN Manual operation and dimming with
the existing wall switch
(1) Press ON once to switch the light on.
(2) Press OFF-ON to activate the dim-mode.
The light will slowly dim up and down.
(3) Press OFF-ON again to fix the desired
light intensity. (4) Press OFF to switch the
light off. The receiver will return to the last
light level when switched on again.
(1) Drücken Sie einmal auf ON, um das Licht
einzuschalten. (2) Drücken Sie OFF-ON, um den
Dimmermodus zu aktivieren. Das Licht wird langsam
gedimmt. (3) Drücken Sie erneut OFF-ON, um die
gewünschte Lichtstärke einzustellen. (4) Drücken Sie auf
OFF, um das Licht auszuschalten. Der Empfänger kehrt zur
letzten Lichtstärkeneinstellung zurück, wenn er wieder
eingeschaltet wird.
Μη αυτόματος χειρισμός και αυξομείωση φωτισμού
EL με τον υπάρχοντα επιτοίχιο διακόπτη
(1) Για να ανάψετε το φως, πατήστε μία φορά το
πλήκτρο ενεργοποίησης (ON). (2) Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα
απενεργοποίησης-ενεργοποίησης (OFF-ON). Ο φωτισμός
αυξομειώνεται αργά. (3) Για να ρυθμίσετε την ένταση
φωτισμού που επιθυμείτε, πατήστε πάλι τα πλήκτρα
απενεργοποίησης-ενεργοποίησης (OFF-ON).
(4) Για να σβήσετε το φως, πατήστε το πλήκτρο
απενεργοποίησης (OFF). Όταν ο δέκτης ενεργοποιηθεί ξανά
θα επανέλθει στην τελευταία ρύθμιση στάθμης φωτισμού.
A rendszer manuális működtetése és
HU fényerőszabályzás a meglévő falikapcsolóval
(1) A világítás felkapcsolásához nyomja meg egyszer
az ON (BE) gombot. (2) A fényerő-szabályozási mód
bekapcsolásához nyomja meg az OFF-ON (KI-BE) gombot. A
fény lassan erősebbé, majd gyengébbé válik. (3) Az OFF-ON
(KI-BE) gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt
fényerőt. (4) A világítás lekapcsolásához nyomja meg az OFF
(KI) gombot. A következő bekapcsoláskor a vevőegység az
utolsó fényerőszinten kapcsol be.
33
Operación y atenuación manuales con el
ES interruptor de pared existente
(1) Pulse ENCENDIDO una vez para encender la luz.
(2) Pulse APAGADO-ENCENDIDO para activar el modo
de atenuación. La luz se atenuará e intensificará
gradualmente. (3) Pulse APAGADO-ENCENDIDO de
nuevo para ajustar la intensidad lumínica deseada.
(4) Pulse APAGADO para apagar la luz. Cuando se
vuelva a encender, el receptor volverá a la intensidad
lumínica que tenía la última vez.
Käyttö käsin ja himmennys olemassa olevalla
FI seinäkatkaisimella
(1) Kytke valo päälle painamalla ON-painiketta
kerran. (2) Aktivoi himmennystila painamalla OFF-ONpainiketta. Valo himmenee tai vahvistuu vähitellen.
(3) Paina OFF-ON uudestaan asettaaksesi haluamasi
valon voimakkuuden. (4) Kytke valo pois päältä
painamalla OFF-painiketta. Vastaanotin palautuu
edelliseen valaistustasoon, kun se kytketään jälleen
päälle.
COCO vericisinin manüel çalışması ve mevcut
TR duvar anahtarı ile ışık ayarı
(1) Işığı açmak için bir defa ON (AÇIK) tuşuna basın.
(2) Işık ayarı modunu etkinleştirmek için OFF-ON
(KAPALI-AÇIK) tuşuna basın. Işık değeri yavaşça
azalacak ve artacaktır. (3) İstenilen ışık yoğunluğunu
ayarlamak için yeniden OFF-ON (KAPALI-AÇIK) tuşuna
basın. (4) Işığı kapatmak için OFF (KAPALI) tuşuna
basın. Alıcı yeniden açık konuma getirildiğinde en son
ışık seviyesine dönecektir.
Funcionamento manual e regulação de intensidade
PT com o interruptor de parede existente
(1) Carregue uma vez em ON (ligar) para acender a
luz. (2) Carregue em OFF-ON (desligar-ligar) para activar
o modo de regulação. A intensidade da luz irá aumentar
e diminuir lentamente. (3) Carregue novamente em
OFF-ON (desligar-ligar) para ajustar a intensidade de luz
pretendida. (4) Carregue em OFF (desligar) para desligar
a luz. Quando ligar novamente o receptor, este volta ao
último nível de luz.
Ручное использование и затемнение с помощью
RU имеющегося настенного переключателя
(1) Один раз нажмите ON (ВКЛ), чтобы включить
освещение. (2) Повторно нажмите OFF-ON (ВЫКЛ-ВКЛ),
чтобы активировать режим затемнения. Яркость
освещения медленно увеличится и уменьшится. (3)
Нажмите OFF-ON (ВЫКЛ-ВКЛ) в третий раз, чтобы
установить требуемую интенсивность освещения. (4)
Нажмите OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить освещение.
Приемник вернется к последнему уровню освещения
при повторном включении.
AR
34
Single code delete
1 sec.
2x
OFF
Single code delete
EN
(1) Press the learn-button for 1 second. The
learn-mode will be active for 15 seconds and
the LED-indicator will blink slowly. (2) While the
learn-mode is active, send an OFF-signal with a
specific COCO transmitter to delete that code. (3)
The receiver will switch on/off 2 times to confirm
code deletion.
Einzelnen Code löschen
DE
(1) Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde
lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden
lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige
langsam. (2) Bei aktiviertem Lernmodus können Sie
ein AUS-Signal eines bestimmten COCO-Senders
senden, um diesen Code zu löschen. (3) Der
Empfänger schaltet zweimal ein und aus, um das
Löschen des Codes zu bestätigen.
Eliminación de un solo código
(1) Pulse el botón de aprendizaje durante
un segundo. El modo aprendizaje permanecerá
activo durante 15 segundos y el indicador
LED parpadeará lentamente. (2) Con el modo
aprendizaje activado, envíe la señal de apagado
de un transmisor COCO específico para eliminar
ese código. (3) El receptor se encenderá/apagará
dos veces para confirmar la eliminación del
código.
Eliminar um código
(1) Carregue no botão de obtenção durante 1
segundo. O modo de obtenção fica activo durante
15 segundos e o indicador LED pisca lentamente.
(2) Com o modo de obtenção activo, envie um sinal
OFF (desligar) de um transmissor COCO específico
para eliminar o respectivo código. (3) O receptor
liga e desliga 2 vezes para confirmar a eliminação
do código.
ES
PT
35
Διαγραφή ενός κωδικού
EL (1) Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 1
δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης
παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα
και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά. (2)
Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστείλετε
ένα σήμα απενεργοποίησης (OFF) από έναν
συγκεκριμένο πομπό COCO, ώστε να διαγράψετε
τον κωδικό του. (3) Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η
διαγραφή του κωδικού.
Удаление одного кода
RU (1) Нажмите и удерживайте кнопку обучения
в течение 1 секунды. Режим обучения будет
активен в течение 15 секунд, и светодиодный
индикатор будет медленно мигать. (2)
Когда режим обучения активен, отправьте
сигнал выключения с соответствующего
передатчика СОСО, чтобы удалить его код. (3)
Приемник включится/выключится 2 раза для
подтверждения удаления кода.
FI
Yhden koodin poisto
(1) Paina oppimispainiketta yhden sekunnin
ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan,
jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
(2) Kun oppimistila on aktiivinen, lähetä tietyn
COCO-lähettimen POIS PÄÄLTÄ -signaali
poistaaksesi kyseisen koodin.
(3) Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä
kahdesti vahvistaen koodin poiston.
HU
Egyetlen kód törlése
(1) Tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás
gombot. A tárolási mód 15 másodpercig aktív
lesz, és a LED jelzőfény lassan villog.
(2) A kód törléséhez aktív tárolási módban
küldjön kikapcsolási jelet az adott COCO
adóegységről.
(3) A kód törlését a vevőegység kétszeri be- és
kikapcsolással erősíti meg.
AR
Tek kod silme
(1) Öğrenme düğmesine 1 saniye basın.
Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin
durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça
yanıp sönecektir. (2) Öğrenme modu etkin
durumdayken, bu kodu silmek için belirli bir COCO
vericisine ait KAPALI sinyali gönderin.
(3) Alıcı kodun silindiğini onaylamak için 2 defa
açılıp kapanacaktır.
36
TR
Full memory delete
7 sec.
1 sec.
2x
Full memory delete
EN
(1) Press and hold the learn-button on the
receiver (approx. 7 sec.) untill the LED-indicator
starts blinking fast. The delete mode will be
active for 15 seconds. (2) While the delete
mode is active, press the learn-button again for
1 second. (3) The receiver will switch on/off 2
times to confirm memory deletion.
Gesamten Speicher löschen
DE
(1) Halten Sie die Lerntaste des Empfängers
etwa sieben Sekunden gedrückt, bis die
LED-Anzeige anfängt schnell zu blinken. Der
Löschmodus bleibt 15 Sekunden aktiviert. (2)
Drücken Sie die Lerntaste erneut eine Sekunde lang
bei aktiviertem Löschmodus. (3) Der Empfänger
schaltet zweimal ein und aus, um das Löschen des
Speichers zu bestätigen.
Eliminación de memoria cuando está llena
ES
(1) Pulse y mantenga el botón de
Eliminar toda a memória
PT
aprendizaje del receptor (aprox. 7 segundos)
(1) Carregue sem soltar o botão de obtenção
hasta que el indicador LED empiece a parpadear
do receptor (aprox. 7 seg) até o indicador LED
rápidamente. El modo eliminación permanecerá
começar a piscar rapidamente. O modo de
activo durante 15 segundos.
eliminação ficará activo durante 15 segundos.
(2) Con el modo eliminación activado, pulse
(2) Com o modo de eliminação activo, carregue
el botón de aprendizaje otra vez durante 1
novamente no botão de obtenção durante 1
segundo. (3) El receptor se encenderá/apagará
segundo. (3) O receptor liga e desliga 2 vezes para
dos veces para confirmar la eliminación de la
confirmar a eliminação da memória.
37
memoria.
Πλήρης διαγραφή μνήμης
EL (1) Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη
και κρατήστε το πατημένο (για περίπου 7
δευτ.), έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να
αναβοσβήνει γρήγορα. Η λειτουργία διαγραφής θα
είναι ενεργή για 15 δευτερόλεπτα. (2) Με ενεργή τη
λειτουργία διαγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο
εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο. (3) Ο δέκτης θα
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να
επιβεβαιωθεί η διαγραφή της μνήμης.
FI
Koko muistin poisto
(1) Pidä vastaanottimen oppimispainiketta
painettuna (noin 7 sekuntia), kunnes
LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
Poistotila on päällä 15 sekunnin ajan. (2) Paina
oppimispainiketta uudestaan yhden sekunnin
ajan poistotilan ollessa päällä. (3) Vastaanotin
kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti
vahvistaen muistin poiston.
Полное удаление памяти
RU (1) Нажмите и удерживайте кнопку обучения
на приемнике (примерно в течение 7
секунд), пока светодиодный индикатор не
начнет быстро мигать. Режим удаления будет
активен в течение 15 секунд. (2) Повторно
нажмите и удерживайте кнопку обучения в
течение 1 секунды, когда режим удаления
активен. (3) Приемник включится/выключится 2
раза для подтверждения удаления памяти.
HU
Teljes memória törlése
(1) Nyomja meg és (kb. 7 másodpercig) tartsa
nyomva a vevőegység tárolás gombját, amíg
a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. A
törlési mód 15 másodpercig aktív lesz.
(2) A törlési mód aktív állapotában ismét tartsa
nyomva egy másodpercig a tárolás gombot.
(3) A memóriatörlést a vevőegység kétszeri beés kikapcsolással erősíti meg.
Tam bellek silme
(1) Alıcının öğrenme düğmesini, LED göstergesi
hızlı yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık
7 saniye basılı tutun. Silme modu 15 saniye
boyunca etkin olacaktır. (2) Silme modu etkin
durumdayken, öğrenme düğmesine yeniden
1 saniye basın. (3) Alıcı belleğin silindiğini
onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır.
AR
TR
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising