WS-1200_manual_NL_1.0

WS-1200_manual_NL_1.0
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D’EMPLOI
Thermometer met klok en draadloze regenunit
met thermosensor
Thermometre sans fil avec horloge
unite de pluie avec thermometre
WS-1200
OVERZICHT
NL
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
7
8
9
4
5
10
11
6
12
DCF-ontvangst icoon
tijd en datum
binnen temperatuur
buiten temperatuur
regenunit ontvangst icoon
hoeveelheid regen
7. wekker alarmicoon
8. temperatuur weergave in ºC of ºF
9. lege batterij indicatie
10.temperatuur weergave in ºC of ºF
11. lege batterij indicatie
12.neerslag weergave (mm of inch)
13
13.regenmeter met geïntegreerde thermometer
-2-
INSTALLATIE
De regenunit kan buiten op een open plaats op een horizontaal object, bv
de bovenkant van een muurtje, balk of plank worden geschroefd. Het regenbakje dient wel stevig te staan zodat de wind geen invloed heeft.
Advies, meldt de regenunit eerst aan op de binnenunit en plaats deze dan
pas op zijn vaste plaats buiten. De regenunit registreerd de hoeveelheid
regen en meet de buitentemperatuur. Omdat de temperatuursensor in het
plastic kastje is geplaatst kan het voorkomen dat als het bakje in de volle
zon staat de temperatuur hoger wordt aangegeven dan daadwerkelijk het
geval is.
Installatie batterijen regenunit:
Verwijder de bovenbak van de grondplaat.
AAA 1.5V
AAA 1.5V
Als het kapje is verwijderd kan de batterijdeksel worden verwijderd.
Plaats de batterijen 2 x AAA 1.5V Alkaline in het batterijvak. Let hierbij op de
polariteit.
Plaats de deksel weer terug.
Omdat de regenunit en binnenunit werken met een unieke code dient de binnenunit na het plaatsen van de batterijen in de buitenunit zo snel mogelijk te
worden voorzien van spanning. De code wordt binnen de eerste 10 minuten
gesynchroniseerd.
-3-
Binnenunit:
Plaats 2 alkaline batterijen type AA 1,5 volt met de juiste polariteit in het
batterijvak van de binnenunit. Na het plaatsen zal de binnenunit een
pieptoon geven. De eerste 70 seconden kijkt de binnenunit naar het DCF
klok signaal vanuit Frankfurt voor de juiste tijd.
De binnenunit heeft een ingebouwde DCF ontvanger. Met deze ontvanger
wordt het DCF klok signaal uit Frankfurt ontvangen. Dit signaal zorgt ervoor
dat de klok zeer nauwkeurig de tijd aangeeft. Voorwaarde is dat het signaal
goed wordt ontvangen. De DCF ontvanger is in de binnenunit geplaatst.
De DCF tijd wordt elke dag om 2:00 uur, 8:00 uur, 14:00uur en 20:00
uur gesynchroniseerd met het signaal uit Frankfurt. Als dit goed is gelukt
verschijnt het icoon
.
Het kan enkele uren duren voordat het tijdsignaal is ontvangen. Bij geen
ontvangst kan eventueel de binnenunit worden verdraait totdat het DCF
signaal beter wordt ontvangen.
Na het plaatsen van de batterijen in de binnenunit zal geprobeerd worden
contact te krijgen met de regenunit voor de synchronisatie. Als dit succesvol
is verlopen verschijnt de buitentemperatuur en de hoeveelheid regen (normaal 0). Tijdens ontvangst verschijnt het icoontje “
”
Het is raadzaam de eerste 10 minuten geen toets in te drukken in verband
met deze synchronisatie.
Is de buitentemperatuur na 10 minuten niet verschenen dan de aanmeld
procedure herhalen.
Als de DCF tijd niet snel genoeg verschijnt dan kunt u met de hand de tijd
alvast instellen (zie instellen).
LET OP: tijdens de aanmeld procedure geen toetsen indrukken.
WEERGAVEN
Algemeen:
De actuele temperatuur worden pas correct weergegeven nadat zowel de
binnen- als de buitenunit gedurende enkele uren hebben aangestaan en niet
zijn verplaatst.
-4-
INSTELLEN BINNENUNIT
Tijd en datum:
De WS-1200 heeft een ingebouwde DCF ontvanger. Met deze ontvanger
wordt het DCF klok signaal uit Frankfurt ontvangen.
De tijd is ook handmatig te programmeren. Op het moment dat de DCF tijd is
ontvangen wordt deze automatisch door de binnenunit overgenomen.
• Druk toets “SET” en houd deze 3 seconden vast totdat tijdzone gaat
knipperen. Als u in een andere tijdzone zit dan de DCF klok kunt u die hier
aanpassen. Als het dus een uur later is dan de DCF tijd, zet de tijdzone
dan op +1.
• Druk toets “+” of “-” om de tijdzone te wijzigen.
• Druk toets “SET” om door te gaan naar de volgende instelling.
• 24 uur of 12 uur notatie.
• Druk toets “+” of “-” om te wisselen tussen 24 uur en 12 uur notatie.
• Druk toets “SET” om de uren in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste uur in te stellen.
• Druk toets “SET” om de minuten in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste minuten in te stellen.
• Druk toets “SET” om het jaartal in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste jaartal in te stellen.
• Druk toets “SET” om het jaartal in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste jaartal in te stellen.
• Druk toets “SET” om de volgorde maand-datum of datum-maand in te
stellen.
• Druk toets “+” of “-” om de volgorde in te stellen.
• Druk toets “SET” om de maand in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om juiste maand in te stellen.
• Druk toets “SET” om de datum in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om juiste datum in te stellen.
• Druk toets “SET” om de temperatuurweergave in ºC of ºF in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om te kiezen voor ºC of ºF.
• Druk toets “SET” om regen notatie mm of inch in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om te kiezen voor mm of inch.
• Druk toets “SET” om uit de programma modus te gaan of druk 10 seconden geen toets in.
Door de toets “+” of “-” langer dan 3 seconden in te drukken zullen de
waarden met grotere stappen wijzigen.
-5-
Neerslag hoeveelheid:
De hoeveelheid gevallen regen wordt weergegeven op display van het
weerstation. Dit kan ingesteld worden per mm of per inch (zie instellen
binnenunit). De inch waarde wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige
gebieden.
De neerslag hoeveelheid kan per tijdseenheid worden weergegeven.
1 uur, 24 uur, week, maand of alles totaal.
• Druk toets “RAIN” om te wisselen tussen bovenstaande tijdseenheden.
Om deze waarde te resetten ga dan op de desbetreffende waarde staan.
• Druk toets “RAIN” nu voor minimaal 2 seconden in totdat de waarde is
gewist.
Om alle neerslagwaarden te wissen ga naar “TOTAL” en wis de gegevens.
Weergeven van de minimale en maximale waarde:
Voor de temperatuurwaarde kan de minimale of maximale gemeten waarde
worden weergegeven.
Voor de hoeveelheid neerslag kan de maximale waarde per tijdseenheid uur
en dag worden getoond.
• Druk toets “MIN/MAX”, de hoogst gemeten binnentemperatuur wordt
weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX” nogmaals, de laagst gemeten binnentemperatuur
wordt weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX”, de hoogst gemeten buitentemperatuur wordt
weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX” nogmaals, de laagst gemeten buitentemperatuur
wordt weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX” nogmaals, de maximaal gevallen neerslag in een
uur wordt weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX” nogmaals, de maximaal gevallen neerslag in een
dag wordt weergegeven.
• Druk toets “MIN/MAX” nogmaals, om de max/min weergave te verlaten of
druk 10 seconden geen toets in.
Minimale en maximale waarden wissen:
Ga met toets “MIN/MAX” naar de gegevens die u wilt wissen.
Druk nu toets “MIN/MAX” voor minimaal 2 seconden totdat de waarde terug
springt naar de actuele waarde. De minimale of maximale waarde van
betreffende item is nu gereset.
Wekker of Alarm instellen en activeren.
Op de WS-1200 zit een wekker. Na het instellen kan 1 wektijd worden geactiveerd. Op desbetreffende tijd zal het alarm afgaan.
• Druk toets “ALARM” en houdt deze minimaal 3 seconden in totdat de
alarmtijd uren gaat knipperen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste uur in te stellen.
• Druk toets “SET” om de minuten in te stellen.
• Druk toets “+” of “-” om het juiste minuten in te stellen.
• Druk toets “SET” om uit de programma modus te gaan of wacht 10
seconden.
-6-
Het icoon alarm actief “
”is nu verschenen.
Tijdens het instellen van het alarm wordt deze functie meteen geactiveerd.
Om het alarm te deactiveren druk toets “Alarm”.
Om het alarm te activeren druk toets “Alarm”.
Als het alarm signaal afgaat zal deze de eerste 30 seconden een piepsignaal
genereren van 1 pieptoon. De volgende 30 seconden een piepsignaal van
2 pieptonen. De volgende 30 seconden 3 pieptonen. De laatste 30 seconden
continu pieptonen. Na deze 2 minuten zal het alarm signaal stoppen en is de
wekker ingesteld voor de volgende wek tijd over 24 uur.
Druk op een willekeurige toets om het alarm eerder te laten stoppen.
PLAATSINGS TIPS
• De binnenunit niet in direct zonlicht plaatsen en verwijderd houden van
warmte uitstralende objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)
• Voor een goede ontvangst van de radiogestuurde tijdsignalen, de zendunit niet naast grote metalen oppervlakken of zware elektrische apparaten
plaatsen
• Afhankelijk van de locale omstandigheden zal het bereik tussen de
regenunit en binnenunit variëren. Controleer voordat u de regenunit vast
monteert of de verbinding tussen regenunit en binnenunit blijft bestaan.
Monteer daarna de regenunit goed vast.
• De afstand tussen binnen- en regen unit mag niet meer dan 50 meter
bedragen.
-7-
SPECIFICATIES
Binnenunit:
meetbereik binnentemperatuur:
-9,9°C ~ +80°C
resolutie: 0.1°C
alarm tijd:
maximaal 120 seconden
Regenunit:
bereik in open veld:
maximaal 100 meter
zend frequentie:
433,9MHz ±250KHz
meetbereik buitentemperatuur:
-40°C ~ +65°C
resolutie: 0.1° C
neerslag volume:
0 - 19,999mm
meet interval regenunit:
48 seconden
waterproof gradatie:
IPX3
stroomverbruik:
15mA (tijdens zenden), 10A (standby)
Voeding:
binnenunit
2x 1,5V LR6 batterij, formaat AA, alkaline
regenunit
2 x 1,5V LR03 batterij, formaat AAA, alkaline
batterij gebruik:
Minimaal 12 maanden voor binnen- en regen unit
-8-
RESET / SYSTEEM STORING
Indien u het overzicht tot de instellingen kwijt bent of de WS-1200 een
mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnen- en regen unit
te resetten.
• Verwijder de batterijen van de binnen- en van de regen unit. Wacht
minimaal 10 seconden. Plaats daarna de batterijen terug of vervang deze
voor nieuwe batterijen. zie vervolgens INSTALLATIE. Is hiermee de storing
nog niet verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355
-9-
GARANTIEBEWIJS
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Bewaar hier uw
kassa- of aan koopbon
Op de Alecto WS-1200 heeft u een garantie van
24 MAANDEN na aankoop datum. Wij garanderen gedurende die periode
de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing of de
website van Alecto. Geven deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan
de leverancier van dit weerstation Bij een defect kunt u het weerstation,
voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en een gedateerde aankoopbon bij uw leverancier inleveren. Deze zal voor spoedige reparatie, resp.
verzending naar de importeur zorg dragen.
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade,
is uitgesloten.
-10-
SOMMAIRE
FR
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
3
7
8
9
4
5
10
11
6
12
symbole de reception dcf
heure et date
temperature interieure
temperature exterieure
symbole de reception de l’unite
de pluie
6. quantite de pluie
7. symbole d’alarme de reveil
8. afchage de la temperature en °c
ou °f
9. indication de pile faible
10.afchage de temperature en °c ou °f
11. indication de pile faible
12.afchage des precipitations
(mm ou inch)
13
13.pluviometre avec thermometre integre
-11-
INSTALLATION
L’unité de pluie peut être placée dehors sur un objet horizontal par expl. le
dessus d’un muret, gite ou planche. Le petit bac pour la pluie doit être bien
xé pour éviter que le vent inuence les résultats.
Conseil : annoncez d’abords l’unité de pluie à l’unité d’intérieure avant de
la xer sur sa place dénitive dehors. L’unité de pluie enregistre la quantité
de pluie et la température extérieure. Etant donné que le capteur de la
température extérieure est placé dans le petit bac en plastic cela évite que si
le bac en plastic est exposé au soleil la température extérieure afche plus
haut qu’en réalité
Installatie batterijen regenunit:
Installation des piles dans l’unité de pluie.
AAA 1.5V
AAA 1.5V
Quand la cape est retirée il est possible de retirer le couvercle des piles.
Placez les piles 2 x AAA 1.5V Alcaline dans le compartiment à piles. Faites
attention à la polarité. Replacez le couvercle
Comme l’unité de pluie et l’unité d’intérieure fonctionnent avec un code
unique il est nécessaire de pourvoir l’unité d’intérieure et l’unité d’extérieure
le plus vite possible de tension après avoir placer les piles. Le code est
synchronisé dans les 10 minutes.
-12-
UNITE D’INTERIEURE:
Placez 2 piles Alcaline du type AA 1.5 volt dans le compartiment à piles en
faisant attention à la polarité. Un petit son retentira de l’unité d’intérieure
après avoir placé les piles. L’unité d’intérieure cherche le signal de l’horloge
DCF de Frankfurt pendant les 70 premières secondes an d’avoir l’heure
exacte.
L’unité d’intérieure a un récepteur de DCF incorporé. Le signal de l’horloge
DCF de Frankfurt est réceptionné avec ce récepteur. Ce signal permet à
l’horloge d’afcher une heure très précise. Ceci à condition que le signal
est bien réceptionné. Le récepteur DCF est placé dans l’unité d’intérieure.
L’heure DCF est journellement synchronisé avec le signal de Frankfurt et
ce à 2.00 heure, 8.00 heure, 14.00 heure et 20.00 heure. Le symbole
apparaît si ceci est bien réussi.
Cela peut prendre quelques heures avant que le signal de l’heure est réceptionné. L’unité d’intérieure peut éventuellement être tourné s’il n’y a pas de
réception an que le signale DCF puisse être mieux réceptionné.
Après le placement des piles dans l’unité d’intérieure il sera tenté d’avoir
contacte pour la synchronisation de l’unité de pluie. La température extérieure et la quantité de pluie s’afche (normal 0) si ceci c’est passé avec
succès. Le symbole “
” Apparaît pendant la réception.
Il est recommandé de ne pas appuyer sur les touches concernant cette
synchronisation pendant les 10 premières minutes.
Si la température extérieure n’est pas apparue après 10 minutes il faut
répéter la procédure d’annonce.
Si l’heure DCF n’apparaît pas assez rapidement vous pouvez déjà installer
vous-même l’heure manuellement (voir programmer).
ATTENTION : ne pas appuyer sur des touches pendant la procédure
d’annonce.
AFFICHAGE
Générale :
La température actuelle est seulement afchée correctement si aussi bien
l’unité d’intérieure que l’unité d’extérieure sont allumées depuis quelques
heures et qu’elles n’ont pas été déplacées. La prévision météorologique et
la pression de l’aire des dernières 24 heures sont seulement correctement
afchées après plus de 24 heures.
-13-
INSTALLATION DE L’UNITE D’INTERIEURE
Heure et date :
Le WS-1200 a un capteur DCF incorporé. Le signal de l’horloge DCF de
Frankfurt est réceptionné avec ce récepteur.
L’heure peut également être programmée manuellement. L’unité d’intérieure
reprend automatiquement l’heure DCF dès qu’elle est réceptionnée.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ et tenez la enfoncée pendant 3 secondes
jusqu’à ce que zone horaire clignote. Si vous vous trouvez dans une autre
zone horaire que l’heure DCF vous pouvez la modier ici. Donc s’il est une
heure plus tard que l’heure DCF, mettez alors la zone horaire sur +1.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour modier la zone horaire.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour continuer vers la prochaine programmation.
• Notation 24 heure ou 12 heure.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour changer entre la notation 24 heure
et 12 heure.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler les heures.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer l’heure exacte.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler les minutes.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer les minutes exactes.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler l’année.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer l’année exacte.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler l’ordre de mois-date ou date-mois.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer l’ordre.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler le mois.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ programmer le mois exacte.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler la date.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer la date exacte.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler l’affichage de la température en
°C ou °F.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour choisir entre °C ou °F.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler la notation de pluie en mm ou inch.
• Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour choisir entre mm ou inch.
• Appuyez sur la touche ‘SET’ pour sortir du programme mode ou n’appuyez
pas sur une touche pendant 10 secondes.
Les valeurs changerons en plus grands pas en appuyant pendant plus de 3
secondes sur la touche ‘+’ ou ‘-‘.
-14-
Quantité des précipitations :
La quantité de pluie tombée est afchée sur le display de la station météorologique. Ceci peut être programmé en mm ou inch (voir programmation de
l’unité d’intérieure). Les valeurs en inch sont essentiellement utilisées sur les
territoires Anglophones.
La quantité des précipitations peut être afchée en unité de temps. 1 heure,
24 heures, semaine, mois ou tout au total.
• Appuyez la touche ‘RAIN’ pour changer entre les unités du temps cidessus.
Pour mettre ces valeurs à zéro allez alors sur la valeur concernée.
• Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche ‘RAIN’ jusqu’à ce
que la valeur est effacée.
Allez à ‘TOTAL’ pour effacer toutes les données des valeurs de précipitation.
Affichage des valeurs minimales et maximales :
Les valeurs minimales et maximales mesurées peuvent être afchées pour
les valeurs de la température.
La valeur maximale par unité de temps en heure et jour peut être montrée
pour la quantité des précipitations.
• Appuyez sur la touche ‘MIN/MAX’, et la plus haute température
d’intérieure mesurée est afchée.
• Appuyez à nouveau sur la touche ‘MIN/MAX’, et la plus basse température
d’intérieure mesurée est afchée.
• Appuyez sur la touche ‘MIN/MAX’, et la plus haute température
d’extérieure mesurée est afchée.
• Appuyez à nouveau sur la touche ‘MIN/MAX’, et la plus basse température
d’extérieure mesurée est afchée.
• Appuyez à nouveau sur la touche ‘MIN/MAX’, et la quantité maximale des
précipitations tombées en une heure sont afchées.
• Appuyez à nouveau sur la touche ‘MIN/MAX’, et la quantité maximale des
précipitations tombées en un jour sont afchées.
• Appuyez à nouveau sur la touche ‘MIN/MAX’ pour quitté l’afchage MIN/
MAX ou n’appuyez pas sur une touche pendant 10 secondes.
Effacer les valeurs minimales et maximales :
Avec la touche ‘MIN/MAX’ aller aux données que vous voulez effacer. Appuyez maintenant pendant au moins 2 secondes sur la touche ‘MIN/MAX’
jusqu’à ce que la valeur retourne à la valeur actuelle. La valeur minimale et
maximale de l’article concerné est mise à zéro.
Programmer et activer le réveil et l’alarme :
Il y a un réveil sur le WS-1200. 1 heure de réveil peut être activée après la
programmation. L’alarme retentira à l’heure concernée.
•
•
•
•
Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer l’heure exacte.
Appuyez sur la touche ‘SET’ pour régler les minutes.
Appuyez sur la touche ‘+’ ou ‘-‘ pour programmer les minutes exactes.
Appuyez sur la touche ‘SET’ pour quitter le programme mode ou
n’appuyez pas sur une touche pendant au moins 20 secondes
-15-
Le symbole alarme active “
”est maintenant apparu.
Cette fonction est immédiatement activée lors de la programmation de
l’alarme.
Appuyez sur la touche ‘Alarm’ pour la désactiver.
Appuyez sur la touche ‘Alarm’ pour l’activer.
Un signal de son sera généré d’un son pendant les 30 premières secondes
lorsque le signal d’alarme retenti. Un signal de son de 2 sons pendant les
30 secondes suivantes. 3 sons pendant les 30 secondes suivantes. Un son
continu pendant les 30 dernières secondes. Le signal de l’alarme s’arrêtera
après ces 2 minutes. Et le réveil sera programmé pour l’heure de réveil
suivante dans 24 heures.
Appuyez sur n’importe quelle touche pour arrêter l’alarme plus tôt.
CONSEILS DE PLACEMENT
• Ne placez pas l’unité d’intérieure dans les rayons de soleil directs et tenez
le à l’écart d’une source de chaleur (lampes, radiateurs, ea…)
• Ne placez pas l’unité d’émission à côté de grandes surface métalliques ou
de gros appareils électriques an d’avoir une bonne réception radio des
signaux de l’heure.
• La portée entre l’unité de pluie et l’unité d’intérieure peut variée selon les
circonstances locales. Contrôlez si la liaison entre l’unité de pluie et l’unité
d’intérieur reste avant d’accrocher l’unité de pluie. Ensuite accrochez bien
l’unité de pluie.
• La distance entre l’unité d’intérieure et l’unité de pluie ne peut pas dépasser les 50m.
-16-
SPECIFICATIONS
Unité d’intérieure :
Mesure de portée de la température d’intérieure :
-9,9°C ~ +80°C
Résolution : 0.1°C
Heure d’alarme :
Maximum 120 secondes
Unité de pluie :
Portée sur une pleine ouverte :
Maximum 100m
Fréquence d’émission :
433,9MHz ±250KHz
Mesure de portée de la température d’extérieure :
-40°C ~ +65°C
Résolution : 0.1° C
Volume des précipitations :
0 - 19,999mm
Mesure d’intervalle de l’unité de pluie :
48 seconden
Gradation d’étanchéité :
IPX3
Utilisation du courant :
15mA (pendant l’émission), 10A (en veille)
Alimentation
Unité d’intérieure
2 piles 1.5V LR6, format AA, alcaline
Unité de pluie
2 piles 1.5V LR03, format AAA, alcaline
Utilisation de piles :
Minimum 12 mois pour l’unité d’intérieure et l’unité de pluie.
-17-
RESET / PERTURBATION DU SYSTÈME
Si vous avez perdu le sommaire des programmations ou si la WS-1200
présente d’éventuelles perturbations, il serait conseillé de faire un reset de
votre unité d’intérieure et de pluie.
• Retirez les piles de l’unité d’intérieure et de pluie. Attendez au moins 10
secondes. Après ça replacez les piles ou changez-les avec des nouvelles
piles. Voyez ensuite INSTALLATION. Si les perturbations ne sont pas encore résolues avec ceci, alors prenez contact avec le département service
de Alecto au numéro +31 (0) 73 6411 355
-18-
BON DE GARANTIE
Nom :
Adresse :
Code postal :
Lieu :
Téléphone :
Gardez votre ticket de
caisse ou votre bon
d’achat.
Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d’achat sur le Alecto
WS-1200. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans
frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après
l’appréciation définitive de l’importateur.
COMMENT AGIR :
Si vous remarquez une défaillance, consultez d’abords ce mode d’emploi
ou le site web de Alecto. Si ceux-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de cette station météorologique. Lors
d’une défaillance de votre station météorologique vous pouvez la déposée
chez votre fournisseur, munie d’une description de plainte claire et un bon
d’achat daté. Celui-ci s’occupera d’une réparation rapide ou d’une expédition vers l’importateur.
LA GARANTIE EXPIRE :
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon.
Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont
exclues.
-19-
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
ver. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising