Handleiding digital video recorder

Handleiding digital video recorder
english
français
deutsch
dansk
nederlands
español
italiano
KiSS DP-558 Digital Video Recorder
Online Electronic Program Guide, Remote EPG, TimeShift, Network,
Online Services, Hard Disk, DVD/DivX/Nero Digital Player
w w w . k i s s - t e c h n o l o g y . c o m
nederlands
Inhoud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Inhoud van de verpakking
Overzicht
DVD-speler aansluiten
PC aansluiten
Snelle setup
Televisiefunctie
Geavanceerde setup
Functies van de videorecorder
Hard schijf
Media afspelen
KiSS PC-Link
KiSS Online
KiSS Remote EPG
Geavanceerde functies
Firmware updaten
Ondersteuning
Contact opnemen met KiSS
GNU Algemene Publieke Licentie
103
104
105
106
108
109
110
112
114
115
116
117
120
122
123
124
125
174
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw KiSS DP-558
Om volop te kunnen genieten van alle functies op uw nieuwe speler, dient steeds de meest
recente firmware te zijn geïnstalleerd. Bij het updaten van uw speler kunnen nieuwe functies
welke niet in de handleiding staan worden toegevoegd, en sommige bestaande functies zoals
beschreven in de handleiding kunnen gewijzigd- danwel verwijderd worden. Het nummer van
de momenteel geïnstalleerde firmwareversie kunt u opvragen door op de afstandsbediening
op de knop Setup te drukken. Het versienummer wordt dan linksboven in het scherm
weergegeven. U kunt de meest recente firmwareversie downloaden van onze website: www.
kiss-technology.com/software. Raadpleeg het gedeelte Firmware updaten in deze handleiding
of de online handleiding op de website voor meer informatie over het bijwerken van de
firmware.
DE NIEUWSTE VERSIE VAN DEZE HANDLEIDING KUNT U VAN ONZE WEBSITE
DOWNLOADEN VIA HET VOLGENDE
ADRES: WWW.KISS-TECHNOLOGY.COM/MANUALS
1
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat de volgende onderdelen
KiSS DP-558
CD met KiSS PC-Link-software
Batterijen voor de afstandsbediening
Afstandsbediening
Netsnoer
Composite Video-kabel
Antennekabel
SCART-kabel Geldt alleen voor Europa
S-Videokabel Geldt niet voor Europa
Audiokabel
103
2
Overzicht
Frontpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aan/uit-knop
CD-lade
Openen/sluiten
Afspelen/pauze
Stop
Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk
Terugspoelen
Snel vooruitspoelen
7
13
5
3
9
15
10 Menu
Opties in het Setup-menu
11 Enter
12 Naar links
13 Naar rechts
14 Naar boven
15 Naar beneden
16 Sluiten
2
1
4
11
6
12
8
14
Achterpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
Ethernet
TV-antenne in/uit
SCART in/uit
Video-uitgang
S-Video-uitgang
Component Video-uitgang
Analoge audio-uitgang
Coax audio-uitgang
9
10
11
12
13
14
3
Optische audio-uitgang
Video-ingang
S-Video-ingang
Component Video-ingang
Analoge audio-ingang
Netstroomingang
6
4
8
7
12
10
14
13
2
9
5
1
11
Display
2
1
1
2
3
4
Geeft aan welk deel van de disc wordt afgespeeld
Geeft aan welk hoofdstuk wordt weergegeven of afgespeeld
Geeft de huidige functie weer, zoals afspelen of stoppen
Geeft aan welk type media wordt afgespeeld
4
3
Afstandsbediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Standby
Openen/sluiten
Opnemen
Wissen
Terug
Pijl omhoog
Pijl naar links
Afspelen/pauze/Enter
Pijl naar rechts
Pijl omlaag
Vorig hoofdstuk
Stop
Volgend hoofdstuk
Menu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
List (Lijst)
Setup
Mark (Markeren)
Audio
Title Menu (Titelmenu)
Subtitle (Ondertitel)
Input
TV
HDD (Harde schijf)
Online
Zoom
Volume lager
Volume hoger
Store (Opslaan)
1
2
3
5
6
9
8
7
10
11
12
14
17
104
4
13
16
15
20
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
10
16
3
DVD-speler aansluiten
We adviseren u de speler op de televisie aan te sluiten met behulp van de SCART-kabel die met de speler wordt meegeleverd. De SCART-kabel is de dikke kabel met grote connectoren aan
beide uiteinden. Sluit het ene uiteinde van de SCART-kabel aan op de uitgang SCART OUT op de speler. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de SCART-ingang van de televisie.
Sluit vervolgens de antennekabel die vanaf de antenne of uit de wandcontactdoos komt, aan op de ingang TV IN van de speler. Sluit de uitgang TV OUT van de speler met behulp van de
meegeleverde kabel aan op de antenne-ingang van de televisie. Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsconnector.
Als uw televisie niet over een SCART-connector beschikt, moet u audio (geluid) en video (beeld) aansluiten door middel van afzonderlijke kabels.
Voor het aansluiten van de video hebt u de volgende mogelijkheden:
• VIDEO (Composite video)
• S-VIDEO (of “Super VHS”, biedt betere beeldkwaliteit dan VIDEO)
• COMPONENT VIDEO (biedt de beste kwaliteit)
Nadat u de video hebt aangesloten, sluit u de audio aan. U kunt de audio van de speler aansluiten op de televisie of op een stereo-installatie. De DP-558 heeft zowel een analoge als
een digitale uitgang. Analoge audio wordt het meest gebruikt en wordt door de meeste apparatuur ondersteund. Digitale audio wordt vooral toegepast in combinatie met geavanceerde
apparatuur en surround-versterkers.
Voor het aansluiten van de audio hebt u de volgende mogelijkheden:
• Sluit de uitgang “ANALOGUE AUDIO OUT” met behulp van Phono-stekkers (RCA) aan op de televisie
• Sluit de uitgang “ANALOGUE AUDIO OUT” met behulp van Phono-stekkers (RCA) aan op de stereo-installatie
• Sluit de digitale audio-uitgang “COAXIAL” of “OPTICAL” aan op de stereo-installatie
Video-aansluiting
U kunt de KiSS DP-558 DVD-speler met een van deze kabels op een TV aansluiten
(slechts één kabel tegelijk gebruiken).
1
2
3
4
5
RGB via SCART
S-Video (de kabel is een extra accessoire)
Composite via SCART
Composite Video
Component SCART (de kabel is een extra accessoire)
KiSS DP-558
TV
1
3
5
4
2
Audio-aansluiting
U kunt de KiSS DP-558 DVD-speler met een van deze kabels op een versterker aansluiten.
(slechts één kabel tegelijk gebruiken)
1 Stereo analoog
2 Coax-uitgang (de kabel is een extra accessoire)
3 Optische uitgang (de kabel is een extra accessoire)
KiSS DP-558
Versterker
1
2
3
Antenne aansluiten
Aansluiting van de KiSS DP-558 DVD-speler op de TV-antenne
1 Antenne-ingang (aangesloten op de antenne op het dak)
2 Antenne-uitgang (via de meegeleverde kabel aangesloten op de speler)
1
KiSS DP-558
TV
2
- Extra informatie is eveneens beschikbaar via www.kiss-technology.com
105
4
PC aansluiten
Verbinding met router
Internet
KiSS DP-558
Internet
KiSS DP-558
Router
Router
PC
PC
Switch
Benodigdheden
• Een router met ingebouwde switch of een afzonderlijke switch/hub
• 2 of 3 gewone (straight) Ethernet-kabels.
• Een Windows-PC met Ethernet-aansluiting.
• Het programma KiSS PC-Link.
Stap voor stap
1 Sluit de speler aan op de ingebouwde switch van de router of op een externe switch die op de router is aangesloten.
2 Sluit de PC aan op de ingebouwde switch van de router of op een externe switch die op de router is aangesloten.
3 Controleer of de InterneTVerbinding correct functioneert. Neem bij eventuele problemen contact op met uw ISP (Internet Service provider).
4 Start het programma KiSS PC-Link op de PC en selecteer de gegevens die u met de speler wilt delen.
5 Start de speler, selecteer SETUP en selecteer vervolgens ETHERNET - TCP/IP. Zorg ervoor dat de optie DHCP CLIENT is ingeschakeld. Druk op SETUP om het menu af te sluiten.
6 Druk op MENU en ga naar PC-LINK.
7 Selecteer ZOEKEN NAAR PC-LINK HOST. De naam van de server wordt nu op het scherm weergegeven. Druk op ENTER om deze te selecteren.
8 Kies AUDIO, VIDEO of AFBEELDINGEN. De speler geeft nu een lijst weer met de bestanden die op de PC beschikbaar zijn.
9 Bij eventuele problemen raadpleegt u de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) op onze website. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met de KiSS Hotline.
De aansluiting van de speler is nu voltooid
Netwerk met een PC en gedeelde Internetaansluiting
Internet
KiSS DP-558
Internet
KiSS DP-558
Switch
PC
PC
Cross-kabel
Benodigdheden
• Switch/hub en 2 gewone (straight) kabels of een speciale cross-kabel
• Een Windows-PC met Ethernet-aansluiting.
• Het programma KiSS PC-Link.
Stap voor stap
1 Sluit de speler via een cross-kabel aan op de PC of sluit de speler aan op een switch die op de PC is aangesloten.
2 Sluit de PC op het Internet aan (via LAN / Modem / ADSL)
3 Controleer of de InterneTVerbinding correct functioneert. Neem bij eventuele problemen contact op met uw ISP (Internet Service provider).
4 Open op de PC het onderdeel Netwerk- en inbelverbindingen van het Configuratiescherm. Selecteer Eigenschappen voor de netwerkverbinding die is aangesloten op het Internet
5 Selecteer Geavanceerd en schakel de optie Internet-verbinding delen in.
6 Start het programma KiSS PC-Link op de PC en selecteer de gegevens die u met de speler wilt delen.
7 Start de speler, selecteer SETUP en selecteer vervolgens ETHERNET - TCP/IP. Zorg ervoor dat de optie DHCP CLIENT is ingeschakeld. Druk op SETUP om het menu af te sluiten.
8 Druk op MENU en ga naar PC-LINK.
9 Selecteer ZOEKEN NAAR PC-LINK HOST. De naam van de server wordt nu op het scherm weergegeven. Druk op ENTER om deze te selecteren.
10 Kies AUDIO, VIDEO of AFBEELDINGEN. De speler geeft nu een lijst weer met de bestanden die op de PC beschikbaar zijn.
11 Bij eventuele problemen raadpleegt u de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) op onze website. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met de KiSS Hotline
De aansluiting van de speler is nu voltooid
106
Netwerk met een rechtstreekse Internetverbinding
Internet
Internet
KiSS DP-558
KiSS DP-558
Switch
PC
Cross-kabel
Benodigdheden
• Switch/hub en 2 gewone (straight) kabels of een speciale cross-kabel.
• Een Windows-PC met Ethernet-aansluiting.
• Het programma KiSS PC-Link.
Stap voor stap
1 Met een rechtstreekse Internet-verbinding kunt u alleen on line functies zoals WebRadio gebruiken. KiSS PC-Link kan NIET worden ingeschakeld.
2 Start de speler, selecteer SETUP en selecteer vervolgens ETHERNET - TCP/IP. Zorg ervoor dat de optie DHCP CLIENT is ingeschakeld.
3 Druk op SETUP om het menu af te sluiten.
4 Druk op de afstandsbediening op ONLINE om de gewenste service te selecteren.
5 Bij eventuele problemen raadpleegt u de lijst met veelgestelde vragen (FAQ). Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met de KiSS Hotline.
De aansluiting van de speler is nu voltooid
Netwerk met een rechtstreekse verbinding met de PC
KiSS DP-558
KiSS DP-558
Switch
PC
PC
Cross-kabel
Benodigdheden
• Switch/hub en 2 gewone (straight) kabels of een speciale cross-kabel.
• Een Windows-PC met Ethernet-aansluiting.
• Het programma KiSS PC-Link.
Stap voor stap
1 Sluit de speler via een cross-kabel aan op de PC of sluit de speler aan op een switch die op de PC is aangesloten.
2 Open op de PC het onderdeel Netwerk- en inbelverbindingen van het Configuratiescherm.
Selecteer Eigenschappen voor de netwerkverbinding die is aangesloten op de speler.
3 Selecteer Eigenschappen voor Internet Protocol (TCP/IP)
4 Selecteer de optie Het volgende IP-adres gebruiken en typ de volgende gegevens:
IP-adres 192.168.0.1
Subnetmasker 255.255.255.0
5 Selecteer SETUP op de speler, selecteer vervolgens ETHERNET - TCP/IP en schakel de optie DHCP CLIENT uit
6 Selecteer ENTER THE TCP/IP SETTINGS MANUALLY (TCP/IP-INSTELLINGEN HANDMATIG INVOEREN)
7 Typ de onderstaande adressen:
IP-ADRES: 192.168.000.002
NETWERKMASKER: 255.255.255.000
STANDAARDGATEWAY: 192.168.000.001
DNS-SERVER: 192.168.000.001
8 Druk op SETUP om het menu af te sluiten. Druk vervolgens op MENU en ga naar PC-LINK.
9 Selecteer ZOEKEN NAAR PC-LINK HOST. De naam van de server wordt op het scherm weergegeven. Druk op ENTER om deze te selecteren.
10 Kies AUDIO, VIDEO of AFBEELDINGEN. De speler geeft nu een lijst weer met de bestanden die op de PC beschikbaar zijn.
11 Bij eventuele problemen raadpleegt u de lijst met veelgestelde vragen (FAQ). Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met de KiSS Hotline.
De aansluiting van de speler is nu voltooid
Mogelijke storingen.
- Probleem met de bekabeling. Controleer of de lampjes van alle poorten van de switch/hub branden.
- Er is een firewall op de PC geïnstalleerd die de poorten blokkeert die door KiSS PC-Link worden gebruikt (poort 8000 moet geopend zijn).
- De speler en de PC bevinden zich niet op hetzelfde subnet (probleem bij het afspelen van video).
- De PC heeft van de DHCP-server een nieuw IP-adres gekregen, dat mogelijk niet overeenkomt met het adres dat is ingevoerd in de speler.
(U kunt dit probleem voorkomen door op de PC een statisch IP-adres te gebruiken.)
- De speler kan alleen toegang tot de gegevens krijgen wanneer KiSS PC-Link actief is.
107
5
Snelle setup
Wanneer de DVD-speler correct is aangesloten, verschijnt het menu Taal selecteren.
1. Taal selecteren
Selecteer de gewenste taal.
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Select Language
English
Deutsch
Français
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Please select your preferred language
2. Geografische locatie
Specificeer eerst het werelddeel waar u zich bevindt, vervolgens het land.
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Select Region
Northern Europe
Western Europe
Southern Europe
Eastern Europe
Middle East
Central Asia
Southern Asia
Oceania
North America
Central America and Caribbean
Please select your region
3. Video selecteren
Geef aan hoe de DVD-speler is aangesloten op de TV of monitor.
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Video Setup
Composite
RGB SCART
S-Video
Component SCART
How is your player connected to your display?
4. TV selecteren
Kies tussen een standaard-TV (4:3) of een breedbeeld-TV (16:9).
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Display Format
16:9 (widescreen)
4:3 (conventional)
What is the format of your TV screen?
- Als dit menu niet verschijnt wanneer u de DVD-speler start, controleert u de kabelaansluitingen.
- Als er iets verkeerd gaat bij de setup, kunt u altijd opnieuw beginnen. Klik op de afstandsbediening op de knop SETUP, ga naar DIVERSE INSTELLINGEN en selecteer SNELLE SETUP.
108
5. Audio selecteren
Geef aan welke audio-uitgang op de DVD-speler wordt gebruikt. De standaardinstelling is Stereo, tenzij de speler is aangesloten
op een digitale versterker.
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Audio Setup
Analogue/PCM Stereo
Digital Surround
Please select your audio configuration.
6. Harde schijf het formatteren
U wordt gevraagd de harde schijf te formatteren (wissen). KiSS adviseert u dit te doen wanneer u de speler voor het eerst
aansluit. Let op: wanneer de harde schijf wordt geformatteerd, wordt alle op de harde schijf aanwezige informatie verwijderd.
Het formatteren neemt enkele minuten in beslag. Selecteer na afloop de optie DONE (GEREED).
Quick Set-Up
Mon 01 Nov 2004 12:00
Format Hard Disk
The hard disk will now be formatted and prepared for use.
This will take approximately 2-3 minutes.
Format Hard Disk
Caution: You are about to
permanently erase your
hard disk. Are you sure?
!
OK
Cancel
Format and prepare the hard disk
7. TV-tuner
Op dit laatste scherm wordt u gevraagd of u de TV-kanalen automatisch wilt instellen. Als u op OK drukt, worden de TV-kanalen
automatisch gescand. Als u op DONE (GEREED) drukt, wordt Snelle setup afgesloten.
Mon 01 Nov 2004 12:00
Searching for TV Channels...
65% Done
Channel 85
Found 14 channel(s), 14 new
Stop
6
Televisiefunctie
Als u optimaal gebruik wilt maken van de DP-558, is het belangrijk dat u televisie kijkt via de DP-558.
Televisie kijken
Druk op de afstandsbediening op de knop TV om er zeker van te zijn dat u televisie kijkt via de DP-558. U kunt door de kanalen
bladeren door op de afstandsbediening op de pijlknoppen Omhoog en Omlaag te drukken. Als u over een breedband Internetverbinding beschikt, kunt u de kanalen “registreren”. Druk op de knop LIST om de opties op het scherm weer te geven. Wanneer u
de optie CONFIGURE EPG ID (EPG-ID CONFIGUREREN) ziet, selecteert u deze optie door op ENTER te drukken. Kies uw land en het
kanaal dat u wilt registreren. Herhaal deze bewerking voor alle kanalen. De naam van het kanaal wordt vanaf nu linksboven in het
scherm weergegeven. Op deze manier kunt u ook kanalen toevoegen aan de favorieten in de Elektronische programmagids (EPG).
Dit is handig wanneer u opnamen wilt programmeren via de EPG. Raadpleeg het hoofdstuk KiSS Online voor meer informatie.
Match channel - Select Country
Australia
Belgium
Czech Republic
Austria
Croatia
Denmark
Estonia
Faroe Island
Finland
Germany
Hungary
France
Greenland
Iceland
Ireland
Latvia
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Page 1/2
Back
d c Prev/Next page
h g W Select item
f e Move item
Norway
Enter name manually
- De opnamefuncties werken alleen indien de speler correct is afgesteld
109
7
Geavanceerde setup
U kunt het menu voor geavanceerde setup openen door op de afstandsbediening op de knop SETUP te drukken. In dit menu kunt u de instellingen van de DVD-speler als volgt bewerken:
Landinstellingen
Via dit menu kunt u instellen in welk land deze speler wordt gebruikt. U kunt ook de tijdzone instellen van de plaats waar u zich
bevindt. Op basis hiervan stelt de DVD-speler het correcte TV-systeem en de juiste taal in. De taal voor de menu’s op de speler
en de verschillende standaard DVD-talen kunnen hier worden ingesteld.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Regional Settings
Denmark
Time zone
CET (GMT+1)
Select the country in which you are using this DP-558
Video-output
Hier kunt u de opties voor de video-output selecteren. U kunt het type TV-scherm en het TV-systeem of de video-output
wijzigen.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Video Output
Connection
RGB SCART
Component mode
Display Format
Interlaced
4:3 (Letterbox)
TV System
PAL
How is your DP-558 connected to your display device?
Audio-output
Via dit menu kunt u instellen welke audioverbinding wordt gebruikt.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Audio Output
Mode
Analogue
Options related to analogue and digital sound output connections
TV-tuner
Alle TV-kanalen automatisch scannen en opslaan, een TV-systeem selecteren, TV-kanalen beheren en alle TV-kanalen wissen.
Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor informatie over het beheren van de TV-kanalen.
Set-up Menu
TV Tuner
TV Colour System
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
PAL B/G
Manage TV channels
Automatic search
Erase all TV channels
Most of Europe uses PAL B/G except for France and UK/Ireland
110
TV-kanalenbeheer
Selecteer TV-TUNER en kies vervolgens KANALENBEHEER. Er wordt een lijst met de beschikbare kanalen weergegeven. Selecteer
een kanaal dat u wilt verplaatsen, door op ENTER te drukken. De geselecteerde regel wordt nu in de kleur geel weergegeven.
Selecteer vervolgens het andere kanaal dat u wilt verplaatsen, door op ENTER te drukken. De beide kanalen worden van plaats
verwisseld. Druk op de pijl naar links om KANALENBEHEER af te sluiten.
Mon 01 Nov 2004 12:00
Manage TV channels
P00 BBC Prime
P01 BBC World
P02 CNN
P03 Discovery
Raadpleeg het hoofdstuk Elektronische programmagids voor informatie over het hernoemen van TV-kanalen.
P04 Eurosport
P05 Hallmark
P06 MTV
P07 TV5 Europe
Ethernet-configuratie
Met het menu Ethernet-configuratie kunt de netwerkverbinding tussen een PC en de DVD-speler instellen. Als u de DVD-speler
op een netwerk aansluit, kunt u gebruikmaken van de on line services en audio-, video- en afbeeldingsbestanden vanaf de
aangesloten PC weergeven met behulp van KiSS PC-Link. Afhankelijk van de manier waarop de DP-558 en de PC zijn aangesloten,
moet u de optie DHCP CLIENT in- of uitschakelen. Raadpleeg het gedeelte PC aansluiten op DVD voor meer informatie over dit
onderwerp. Als u de optie DHCP CLIENT uitschakelt, wordt er een nieuwe sectie weergegeven: ENTER THE TCP/IP SETTINGS
MANUALLY (TCP/IP-INSTELLINGEN HANDMATIG INVOEREN). Lees het onderstaande gedeelte voor informatie over het
configureren van deze sectie. U vindt hieronder ook informatie over het configureren van de NTP Client. Kies SHOW CURRENT
TCP/IP SETTINGS (HUIDIGE TCP/IP-INSTELLINGEN WEERGEVEN) om de huidige netwerkinstellingen van de DP-558 weer te
geven en om via FTP verbinding met de harde schijf te maken. Raadpleeg het hoofdstuk Harde schijf beheren voor informatie
over het configureren van FTP.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Ethernet - TCP/IP
DHCP Client
Enabled
NTP Client
Enabled
FTP Server
Read/Write
Show current TCP/IP Settings
Enter the TCP/IP settings manually
Configuration of Ethernet TCP/IP options and services
DHCP Client instellen
De DHCP Client bevat de parameters voor de netwerkinstellingen van de speler (zoals IP-adres, subnetmasker en DNS). Laat
deze optie INGESCHAKELD staan indien de speler is aangesloten op een netwerk dat verbonden is met het Internet. Hierdoor
kan de speler de benodigde parameters automatisch instellen. Schakel deze optie alleen uit als u over een aansluiting beschikt
die niet is verbonden met het Internet. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de speler door middel van een rechtstreekse
kabel alleen op een PC aansluit. Als u deze optie UITSCHAKELT, verschijnt de optie ENTER THE TCP/IP SETTINGS MANUALLY
(TCP/IP-INSTELLINGEN HANDMATIG INVOEREN). Deze instellingen moeten anders zijn dan de instellingen op de PC. U wordt
aangeraden de volgende waarden in te stellen:
IP-adres: 192.168.000.002; Netwerkmasker: 255.255.255.000; Standaardgateway: 192.168.000.001; DNS-server:
192.168.000.001. Hierna kunt u de verbinding tussen de PC en de speler tot stand brengen. Zie het gedeelte PC aansluiten op
DVD, Netwerk met een rechtstreekse Internet-verbinding voor meer informatie.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Ethernet - TCP/IP
DHCP Client
NTP Client
Disabled
Enabled
IP Settings
FTP Server
Read/Write
192.168.0.2
Address
ShowIPcurrent
TCP/IP Settings
Mask
EnterNetwork
the TCP/IP
settings 255.255.255.0
manually
Default Gateway
192.168.0.1
DNS Server
192.168.0.1
OK
Cancel
If DHCP service is unavailable, you can enter your TCP/IP settings here.
Netwerktijd en FTP-toegang
Als de DP-558 deel uitmaakt van een netwerk dat is aangesloten op het Internet, kunt u ervoor kiezen automatisch de tijd op te
vragen die vanaf het Internet wordt aangegeven. Hiervoor schakelt u de optie Netwerktijd (NTP Client) IN. Als u deze functie
UITSCHAKELT, moet u de datum en tijd zelf instellen met behulp van LANDINSTELLINGEN en TIJD of DATUM.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Ethernet - TCP/IP
DHCP Client
Enabled
NTP Client
Disabled
FTP Server
Read/Write
Show current TCP/IP Settings
Enter the TCP/IP settings manually
Configuration of Ethernet TCP/IP options and services
Diverse instellingen
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Door middel van deze instellingen kunt u een groot aantal verschillende opties instellen, zoals OUDERLIJK TOEZICHT en
HELDERHEID FRONTPANEEL. Als u OUDERLIJK TOEZICHT voor het eerst wilt instellen, selecteert u WACHTWOORD VOOR
OUDERLIJK TOEZICHT. Typ vervolgens een getal van 4 cijfers en voer dit getal nogmaals in om het te bevestigen. Hierna
selecteert u NIVEAU OUDERLIJK TOEZICHT en voert u het 4-cijferige wachtwoord in. U kunt nu kiezen uit de volgende niveaus:
OFF (geen toezicht), G (geschikt voor algemeen publiek), PG (ouderlijk toezicht gewenst), PG13 (ouderlijk toezicht gewenst, niet
geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar), R (beperkt, niet geschikt voor jeugdige kijkers), NC17 (voor volwassenen, niet geschikt
voor personen jonger dan 17 jaar). U kunt ook de STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN of terugkeren naar het
menu SNELLE SETUP.
Miscellaneous Settings
Front panel brightness
Bright
Parental Control level
Parental Control password
Quick Set-Up
Restore default settings
Change the brightness of the front panel display
- Voor meer informatie over het configureren van een netwerk raadpleegt u het gedeelte PC AANSLUITEN in deze handleiding, of de Connection guide die u vindt onder Online support guides in het
gedeelte Support van de website www.kiss-technology.com: www.kiss-technology.com/support
111
8
Functies van de videorecorder
We adviseren u via de DP-558 televisie te kijken. We adviseren u om via de speler televisie te kijken. Gebruik de TV alleen nog als een beeldscherm, terwijl de KiSS DP-558 speler
een centrale rol speelt en ook wordt gebruikt voor alle opdrachten waarmee u naar een ander kanaal overschakelt. Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger gebruikmaken van de
opnamefuncties.
Kwaliteit instellen
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Voordat u begint met opnemen, kunt u een keuze maken uit de beschikbare kwaliteitsinstellingen. U kunt kiezen uit de
volgende opnamekwaliteiten:
- Long Play: gemiddelde opnamekwaliteit, die minder ruimte op de harde schijf in beslag neemt.
- High Quality: hoogste opnamekwaliteit, waarvoor meer ruimte op de harde schijf benodigd is.
Om de kwaliteit in te stellen, drukt u op de afstandsbediening op MENU. Ga naar FUNCTIES VIDEORECORDER en selecteer
vervolgens OPNAMEKWALITEIT. U wordt nu gevraagd een kwaliteit te selecteren. Raadpleeg het onderstaande schema voor
gedetailleerde informatie over de kwaliteitsinstellingen. Druk op de pijl naar links om de lijst af te sluiten.
Video Recorder Functions
Recorded Videos
Recording Quality
Recording schedule
KiSS TV GuideSuper
(EPG)High Quality (8Mbit)
High Quality (6Mbit)
Schedule new recording
Standard Quality (4Mbit)
Recording quality
Super Long Play (1.5Mbit)
Extended Play (3Mbit)
Long Play (2Mbit)
Super Long Play (1.5Mbit)
SHQ (Super High Quality) looks best. SLP (Super Long Play) gives you
the most recording time.
Kwaliteitsinstellingen
Kwaliteit
SHQ
HQ
SQ
EP
LP
SLP
(Super High Quality)
(High Quality)
(Standard Quality)
(Extended Play)
(Long Play)
(Super Long Play)
Bitrate
Geschatte opnameduur - 80GB / 200GB Harde Schijf
8 Mbits/sec
6 Mbits/sec
4 Mbits/sec
3 Mbits/sec
2 Mbits/sec
1.5 Mbits/sec
21 uur (80GB) / 52 uur (200GB)
28 uur (80GB) / 70 uur (200GB)
42 uur (80GB) / 105 uur (200GB)
56 uur (80GB) / 140 uur (200GB)
85 uur (80GB) / 212 uur (200GB)
114 uur (80GB) / 285 uur (200GB)
Eenvoudig opnemen
Schakel de speler in en selecteer het gewenste kanaal met de knoppen Omhoog/omlaag op de afstandsbediening. Wanneer het
juiste kanaal op het TV-scherm wordt weergegeven, drukt u op de afstandsbediening op Opnemen. Het programma van het TVkanaal wordt op de harde schijf opgenomen. Wanneer u de opname wilt beëindigen, drukt u op Stop.
De opname wordt gemaakt met de kwaliteit die is ingesteld in het menu (kies eerst Videorecorder en vervolgens Opnamekwaliteit).
Raadpleeg de paragraaf Kwaliteit instellen op de volgende pagina voor meer informatie.
Tijdverschuiving
Met behulp van de functie TIJDVERSCHUIVING kunt u het bekijken van een televisieprogramma tijdelijk onderbreken, als u
om welke reden dan ook niet verder kunt kijken. Met deze functie kunt u het huidige programma pauzeren en op een later
tijdstip weer hervatten. Deze functie werkt door het programma op de harde schijf van de DP-558 op te slaan, terwijl het
televisiescherm in de pauzestand staat. U kunt deze functie alleen gebruiken als u het televisieprogramma bekijkt via de DP-558.
Druk op AFSPELEN/PAUZE. Het beeld op de televisie wordt stilgezet en het programma wordt opgenomen in de vooraf ingestelde
kwaliteit. Druk opnieuw op AFSPELEN/PAUZE wanneer u het programma verder wilt bekijken. U kunt het programma bekijken
terwijl de DP-558 doorgaat met opnemen. Met behulp van de knoppen SNEL VOORUITSPOELEN en TERUGSPOELEN kunt u
binnen deze doorlopende opname heen en weer navigeren.
- Op de KiSS DP-558 worden videoclips opgeslagen in de indeling MPEG-2 (.VOB-bestanden).
- Er wordt op het scherm informatie over de status van de harde schijf weergegeven wanneer er een opname wordt gestart. Deze informatie heeft betrekking op de ingestelde kwaliteitsinstellingen,
de resterende hoeveelheid vrije ruimte op de harde schijf en de nog beschikbare opnametijd.
- Voordat u met opnemen begint, controleert u de status van de harde schijf en de geprogrammeerde opnamen door op SETUP of op MENU te drukken. De status wordt nu rechtsboven in het scherm
weergegeven.
112
Het opnamemenu openen
Zet de speler aan en druk op MENU. Ga naar FUNCTIES VIDEORECORDER en selecteer OPGENOMEN VIDEO’S. De lijst van de
opgenomen video’s wordt weergegeven in de onderstaande vorm:
P01 BBC - MON 01-01-2004 12:00:00.vob (nummer en naam van TV-kanaal, datum en tijd van opname)
Selecteer de opname die u wilt bekijken en druk op ENTER om de weergave te starten.
Als u de namen van de opnamen wilt wijzigen, moet u een FTP-verbinding tussen de DP-558 en de PC tot stand brengen en
vervolgens de bestandsnamen aanpassen. Raadpleeg het hoofdstuk Harde schijf voor informatie over het maken van een FTPverbinding.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Video Recorder Functions
Recorded Videos
Recording schedule
KiSS TV Guide (EPG)
Schedule new recording
Recording quality
Super Long Play (1.5Mbit)
View videos recorded from TV or video inputs.
Opnamen verwijderen
Als u een opname wilt verwijderen die u al hebt bekeken, opent u eerst het MENU. Kies vervolgens OPGENOMEN VIDEO’S om
een lijst weer te geven van items die op de harde schijf zijn opgeslagen. Gebruik de pijlknoppen Omhoog en Omlaag om de video
aan te geven die u wilt verwijderen. Selecteer de video door op de afstandsbediening op MARK te drukken. Het pictogram van
de geselecteerde video wordt nu geel. Druk op DELETE om de video definitief te verwijderen.
Recorded videos
P06 MTV - Sat 13-11-2004 15:45:43.vob
P04 Eurosport - Sun 14-11-2004 12:15:00.vob
P07 TV5 Europe - Mon 22-11-2004 22:45:00.vob
P00 BBC Prime - Tue 23-11-2004 20:35:00.vob
Opnamen programmeren
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Met de KiSS DP-558 kunt opnamen programmeren. Zet de speler aan en druk op de afstandsbediening op MENU. Selecteer
vervolgens FUNCTIES VIDEORECORDER en NIEUWE OPNAME PROGRAMMEREN. Druk op ENTER en gebruik de pijlknoppen
Omhoog en Omlaag van de afstandsbediening om de opnamedatum, de begin- en eindtijd, het TV-kanaal en de gewenste
kwaliteit in te stellen. Raadpleeg het onderstaande overzicht van de kwaliteitsinstellingen als u niet weet welke kwaliteit voor
uw situatie het meest geschikt is. Kies OK om de geprogrammeerde opname vast te leggen. Rechtsboven in beeld wordt de
status van de speler als volgt weergegeven: 1 geprogrammeerde opname. Druk op MENU om het hoofdmenu te sluiten en druk
op STANDBY om de DP-558 uit te schakelen. De opname begint op het geprogrammeerde tijdstip.
BELANGRIJK: DE SPELER KAN ALLEEN GEPROGRAMMEERDE OPNAMEN MAKEN VANUIT DE STANDBYSTAND.
Video Recorder Functions
Recorded Videos
Recording schedule
KiSS TV Guide (EPG)
Schedule new recording
Recording quality
Super Long Play (1.5Mbit)
Manually set timer to record at a specified time and date
Geprogrammeerde opnamen wijzigen
Manage Recording Schedule
Als u een of meer opnamen hebt geprogrammeerd, kunt u met behulp van dit menu-item een lijst van de geprogrammeerde
opnamen weergeven. U kunt de geprogrammeerde opnamen hiermee bewerken of verwijderen. Als u een geprogrammeerde
opname wilt bewerken, drukt u op MENU en vervolgens selecteert u GEPROGRAMMEERDE OPNAMEN. Selecteer de opname die
u wilt wijzigen en druk op ENTER. Kies nu met behulp van de pijlknoppen Omhoog en Omlaag welk onderdeel u wilt aanpassen
en druk op ENTER om dit te selecteren. Kies OK om de aangepaste geprogrammeerde opname vast te leggen. Als u een
geprogrammeerde opname wilt verwijderen, drukt u op MENU en vervolgens selecteert u GEPROGRAMMEERDE OPNAMEN.
Selecteer de geprogrammeerde opname die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de afstandsbediening op DELETE. De
geprogrammeerde opname wordt nu verwijderd.
Modify Scheduled Recording
Date:
Nov 23, 2004
20:30
Start:
22:35
Stop:
Selected source:
P00 BBC Prime
ELP
Recording quality:
OK
Cancel
Select programme source
KiSS Elektronische programmagids (EPG)
Manage Recording Schedule
U kunt de KiSS Elektronische programmagids gebruiken via het menu FUNCTIES VIDEORECORDER. Vanuit de elektronische
programmagids hebt u rechtstreeks toegang tot de opnamefuncties. Zie het gedeelte over de elektronische programmagids (in
het hoofdstuk KiSS ONLINE) voor meer informatie over deze opnamefuncties.
Modify Scheduled Recording
Date:
Nov 23, 2004
20:30
Start:
22:35
Stop:
Selected source:
P00 BBC Prime
Recording quality:
ELP
OK
Cancel
Select programme source
- Als u speciale namen aan de TV-kanalen wilt toewijzen, moet u de kanalen eerst registreren. Raadpleeg het gedeelte Televisiefunctie voor informatie over het registreren van TV-kanalen.
113
9
Harde schijf
De DP-558 is voorzien van een ingebouwde harde schijf. Op de harde schijf kunt u opnamen maken, zoals in de voorafgaande hoofdstukken is beschreven, maar ook audio-, video- en
afbeeldingsbestanden opslaan.
De harde schijf gebruiken
Druk op de afstandsbediening op MENU en selecteer HARDE SCHIJF. Kies AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN of
AFBEELDINGSBESTANDEN. Als u bestanden naar de harde schijf hebt gekopieerd, ziet u nu een lijst van de beschikbare
bestanden van het opgegeven type. Vanuit dit menu kunt u geen opnamen bekijken, maar alleen bestanden die u hebt gekopieerd
vanaf de PC of vanaf een CD. Wanneer de lijst met gekopieerde bestanden wordt weergegeven, selecteert u het bestand dat u
wilt bekijken en vervolgens drukt u op ENTER om het bestand weer te geven. Dit menu bevat ook een gedeelte OPTIES VOOR
HARDE SCHIJF. Hiermee kunt u de harde schijf formatteren (volledig wissen). Selecteer OPTIES VOOR HARDE SCHIJF en kies
vervolgens HARDE SCHIJF FORMATTEREN.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Hard Disk
Audio files
Video files
Picture files
Hard Disk options
Explore hard disk: View video files only
Bestanden op de harde schijf kopiëren en verwijderen
Kopiëren via KiSS PC-Link: Start KiSS PC-Link en zorg ervoor dat de speler en de PC op elkaar zijn aangesloten (zie het hoofdstuk
PC aansluiten op DVD). Druk op de afstandsbediening op MENU en ga naar het gedeelte PC-Link. Ga naar ZOEKEN NAAR PC-LINK
HOST. Wanneer de naam van uw server wordt weergegeven, selecteert u deze. Kies AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN of
AFBEELDINGSBESTANDEN om de beschikbare items op de PC weer te geven. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren door
op de afstandsbediening op MARK te drukken. Wanneer u alle gewenste bestanden hebt geselecteerd, drukt u op ENTER. Het
kopiëren gaat onmiddellijk van start. Ga naar het gedeelte HARDE SCHIJF en selecteer AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN
of AFBEELDINGSBESTANDEN om een lijst van de gekopieerde bestanden weer te geven. Selecteer het gewenste bestand en
druk op ENTER om het bestand weer te geven of af te spelen.
Kopiëren vanaf een CD: Plaats een CD in het cd-rom-station. De speler opent nu automatisch het gedeelte DISC van het
hoofdmenu. Selecteer AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN of AFBEELDINGSBESTANDEN om een lijst met beschikbare
bestanden weer te geven. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren door op de afstandsbediening op MARK te drukken.
Wanneer u alle gewenste bestanden hebt geselecteerd, drukt u op ENTER. Het kopiëren gaat onmiddellijk van start. Ga naar het
gedeelte HARDE SCHIJF en selecteer AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN of AFBEELDINGSBESTANDEN om een lijst van de
gekopieerde bestanden weer te geven. Selecteer het gewenste bestand en druk op ENTER om het bestand weer te geven of af
te spelen.
Verwijderen: Druk op de afstandsbediening op MENU, ga naar HARDE SCHIJF en kies AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN
of AFBEELDINGSBESTANDEN. Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen door op MARK te drukken en druk vervolgens op
DELETE. De geselecteerde bestanden worden onmiddellijk verwijderd. Als u de gehele harde schijf wilt wissen, gaat u naar
OPTIES VOOR HARDE SCHIJF en selecteert u de optie HARDE SCHIJF FORMATTEREN.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Hard Disk
Audio files
Video files
Hard Disk options
Picture files
Hard Disk Properties
Hard Disk options
Format Hard Disk
OK
Hard Disk tools and properties
FTP configureren op de speler
Druk op de afstandsbediening op SETUP en selecteer ETHERNET - TCP/IP. Selecteer FTP-SERVER. Er zijn drie opties: DISABLED
(UITGESCHAKELD: niet beschikbaar), READ ONLY (ALLEEN-LEZEN: u kunt wel bestanden van de DP-558 naar de PC kopiëren,
maar niet van de PC naar de DP-558) en READ/WRITE (LEZEN/SCHRIJVEN: u kunt bestanden van de DP-558 naar de PC en van
de PC naar de DP-558 kopiëren). Kies de optie die bij uw wensen past. Ga naar SHOW CURRENT TCP/IP SETTINGS (HUIDIGE
TCP/IP-INSTELLINGEN WEERGEVEN). Noteer het IP-adres dat nu op het scherm wordt weergegeven. Het IP-adres bestaat uit 4
getallen, die van elkaar gescheiden worden door punten (bijvoorbeeld 192.168.6.25). Open de webbrowser van uw computer en
typ “ftp://” gevolgd door het IP-adres (voorbeeld: ftp://192.168.6.25) in de adresbalk. De webbrowser geeft nu de inhoud van
de harde schijf van de DP-558 weer. Als u al bestanden naar de harde schijf van de DP-558 hebt gekopieerd, ziet u mogelijk drie
mappen met de namen AUDIO, VIDEO en PICTURES (AFBEELDINGEN). Deze mappen bevatten de bestanden op de harde schijf. U
kunt deze bestanden door middel van slepen en neerzetten naar de PC kopiëren. De map PVR bevat uw opnamen. Als u de harde
schijf nog niet hebt gebruikt, zijn de mappen AUDIO, VIDEO en PICTURES nog niet aangemaakt. U kunt deze mappen zelf maken,
maar zorg er dan voor dat de speler is ingesteld op READ/WRITE (LEZEN/SCHRIJVEN) en dat u de namen ingeeft als audio, video
en pictures (dus in kleine letters). Zorg ervoor dat de audiobestanden naar de map AUDIO, de videobestanden naar de map VIDEO
en de afbeeldingsbestanden naar de map PICTURE worden gekopieerd, omdat de DP-558 de bestanden anders niet kan vinden.
Nu de FTP-verbinding is geconfigureerd, kunt u alle bestanden op de DP-558 eenvoudig beheren vanaf de PC. Bovendien kunt u
de gemaakte opnamen een andere naam geven, naar de harde schijf van de PC kopiëren of op een CD branden.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
Firmware version 1.1.0
Set-up Menu
Ethernet - TCP/IP
DHCP Client
Enabled
NTP Client
Show current TCP/IP Settings
FTP Server
Enabled
Read/Write
Address:
172.168.45.56
ShowIPcurrent
TCP/IP Settings
Mask:
255.255.0.0
EnterNetwork
the TCP/IP
settings manually
OK
Display your current TCP/IP configuration
Het IP-adres van uw KiSS DP-558:
- Alleen computerbestanden kunnen naar de harde schijf worden gekopieerd. Het is niet mogelijk DVD’s, audio-CD’s, VCD’s en SVCD’s te kopiëren.
- FTP-toegang functioneert uitsluitend wanneer de KiSS-speler en de computer via de Ethernet-poort op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Raadpleeg het hoofdstuk “PC aansluiten” in deze
handleiding als u meer informatie over dit onderwerp wilt lezen.
114
10
Media afspelen
Dit product biedt ondersteuning voor het weergeven van de volgende bestandsindelingen: DVD, MPEG-4, DivX, Nero Digital, XviD, Audio-CD’s, MP3, Ogg Vorbis en Jpeg.
DVD’s afspelen
Druk aan de voorkant van de speler of op de afstandsbediening op de EJECT-knop. Plaats een DVD. Deze wordt automatisch
afgespeeld. Na enkele seconden verschijnt het DVD-menu. U kunt met de pijlknoppen navigeren en vervolgens op Enter drukken
om het geselecteerde menu te openen.U kunt technische informatie over de DVD opvragen door op de afstandsbediening op
LIST te drukken. Wanneer er een DVD in de DP-558 aanwezig is, kunt u deze als volgt starten: druk op de afstandsbediening
op MENU, ga naar DISC en selecteer DISC AFSPELEN. In hetzelfde menu is ook de optie UITWERPEN beschikbaar. Een andere
manier om een reeds in de speler aanwezige DVD te starten, is door op LIST te drukken voor een lijst van de beschikbare opties
en vervolgens DISC AFSPELEN te selecteren.
MPEG-4, DivX, Nero Digital, en XviD afspelen
Druk op UITWERPEN om de lade te openen en een CD met videogegevens te plaatsen. Druk nogmaals op UITWERPEN om de lade
weer te sluiten. Na enkele seconden verschijnt het menu DISC op het scherm. Selecteer de optie VIDEOBESTANDEN om de op
de CD aanwezige videobestanden weer te geven, kies het gewenste bestand en druk op ENTER. Op elk gewenst moment tijdens
het afspelen kunt u HERHALEN selecteren om het bestand te herhalen, SHUFFLE selecteren om de inhoud van de CD in een
willekeurige volgorde te laten weergeven of de functie ZOEKEN OP TIJD uitvoeren. Om deze functies te gebruiken, drukt u op de
afstandsbediening op LIST en vervolgens selecteert u de gewenste optie door op ENTER te drukken. Als u de CD wilt uitwerpen,
drukt u op STOP om het menu te sluiten en terug te keren naar het gedeelte DISC. Kies vervolgens UITWERPEN.
Audio-CD’s, MP3 en Ogg Vorbis afspelen
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
Als u een MP3-CD wilt afspelen, drukt u op UITWERPEN om de lade te openen en een CD met MP3-bestanden te plaatsen. Druk
nogmaals op UITWERPEN om de lade weer te sluiten. Na enkele seconden verschijnt het menu DISC op het scherm. Selecteer
de optie AUDIOBESTANDEN om de op de CD aanwezige geluidsbestanden of mappen weer te geven, kies het gewenste bestand
en druk op ENTER. Op elk gewenst moment tijdens het afspelen kunt u HERHALEN selecteren om het bestand te herhalen, of
SHUFFLE selecteren om de inhoud van de CD in een willekeurige volgorde te laten afspelen. Om deze functies te gebruiken, drukt
u op de afstandsbediening op LIST en vervolgens selecteert u de gewenste optie door op ENTER te drukken. Als u de CD wilt
uitwerpen, drukt u op STOP om het menu te sluiten en terug te keren naar het gedeelte DISC. Kies vervolgens UITWERPEN.
Audio-CD’s worden automatisch afgespeeld wanneer u deze in de lade plaatst. Als de speler verbinding heeft met het Internet,
zal de DP-558 de namen van de CD-nummers opzoeken en weergeven. Na afloop drukt u op de afstandsbediening op UITWERPEN
om de CD uit de speler te verwijderen.
Disc
Play Disc
Audio Files
Video Files
Picture Files
Eject
Explore CD-ROM/DVD-ROM content: View audio files only.
JPEG-afbeeldingen weergeven
Druk op UITWERPEN om de lade te openen en een CD met afbeeldingsgegevens te plaatsen. Druk nogmaals op UITWERPEN om de
lade weer te sluiten. Na enkele seconden verschijnt het menu DISC op het scherm. Selecteer de optie AFBEELDINGSBESTANDEN
om de op de CD aanwezige afbeeldingen weer te geven, kies het gewenste bestand en druk op ENTER. Gebruik de knoppen
Volgende en Vorige om andere afbeeldingen op de CD weer te geven. U kunt de afbeelding vergroot weergeven door op de
afstandsbediening op ZOOM te drukken. Als u de CD wilt uitwerpen, drukt u op STOP om het menu te sluiten en terug te keren
naar het gedeelte DISC. Kies vervolgens UITWERPEN.
115
11
KiSS PC-Link
KiSS PC-Link is een softwareprogramma dat met de DP-558 wordt meegeleverd. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen de DP-558 en de PC, kunt u audiobestanden,
videobestanden en afbeeldingsbestanden vanaf de PC naar KiSS PC-Link kopiëren om deze op de televisie weer te geven of af te spelen.
KiSS PC-Link
KiSS PC-Link is een softwareprogramma dat op een Windows-PC kan worden geïnstalleerd om audio-, video- en
afbeeldingsbestanden vanaf een aangesloten PC op de DVD-speler weer te geven. KiSS PC-Link kan uitsluitend worden
geïnstalleerd op een Windows-PC waarop minimaal Windows XP wordt uitgevoerd.
KiSS PC-Link installeren: Plaats de CD met KiSS PC-Link in de PC. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Er wordt een snelkoppeling op het bureaublad geplaatst.
Dubbelklik op deze snelkoppeling om het programma te starten.
Netwerkinstellingen
KiSS PC-Link werkt uitsluitend wanneer de PC is aangesloten op de Ethernet-aansluiting aan de achterkant van de DVD-speler.
Raadpleeg het hoofdstuk PC aansluiten op DVD in deze handleiding voor meer informatie. U kunt de verbinding op twee
manieren controleren: druk op de afstandsbediening op MENU, ga naar PC-LINK, selecteer ENTER IP ADDRESS FOR PC-LINK
HOST (IP-ADRES VOOR PC-LINK HOST INVOEREN) en voer het IP-adres in dat u vindt op het informatietabblad van KiSS PC-Link,
of druk op de afstandsbediening op MENU, ga naar PC-LINK, selecteer SEARCH FOR PC-LINK HOSTS (ZOEKEN NAAR PC-LINK
HOSTS) en selecteer de gewenste server uit de lijst met beschikbare servers.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
PC-Link
Audio Files
Video Files
Picture Files
Enter IP address of PC-Link host
PC-Link KML Start Page
0
Search for PC-Link host
0
0
Enter IP address OK
of PC-Link host
0
Cancel
Set up PC-Link host IP address manually
Toegang tot bestanden
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, start u KiSS PC-Link. In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen video-,
audio- en afbeeldingsbestanden. U kunt de gewenste bestanden laden door TOEVOEGEN te selecteren, of door ZOEKEN te
selecteren als u wilt dat het softwareprogramma de bestanden opzoekt. Sluit KiSS PC-Link niet af. Dit programma moet op de
PC actief zijn om bestanden te kunnen uitwisselen. Druk na afloop op de afstandsbediening op MENU, ga naar PC-LINK en kies
AUDIOBESTANDEN, VIDEOBESTANDEN of AFBEELDINGSBESTANDEN. De bestanden op de PC zijn nu gereed om op de DVDspeler te worden weergegeven of opgeslagen. U kunt complete mappen naar KiSS PC-Link kopiëren door de mappen naar de
PC te slepen.
KiSS KML Start Page
De DP-558 kan gebruikmaken van alle KiSS-compatibele webpagina’s (webpagina’s op basis van KML) op het Internet. Hierdoor
kunt u ook webpagina’s gebruiken die niet door KiSS zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld nieuwsdiensten, spelletjes en radiostations.
Om deze pagina’s te bezoeken, moet u het IP-adres van de desbetreffende pagina kennen. (Een IP-adres bestaat uit 4 getallen
waartussen punten zijn geplaatst.) U vindt de IP-adressen op het Internet. Wanneer u het IP-adres van een KML-pagina kent,
drukt u op de afstandsbediening op MENU. Ga vervolgens naar PC-LINK en selecteer ENTER IP ADDRESS FOR PC-LINK HOST (IPADRES VOOR PC-LINK HOST INVOEREN). Voer het IP-adres in en druk op ENTER. Ga vervolgens naar PC-LINK KML STARTPAGINA
om de webpagina weer te geven. Als er bij het openen van de KML-startpagina een foutbericht verschijnt, dan bevindt zich op het
opgegeven IP-adres geen informatie die door de KiSS-speler kan worden weergegeven. Deze functie is bestemd voor toekomstig
gebruik.
113 Hrs free
Mon 01 Nov 2004 12:00
0 Scheduled Recordings
Main Menu
PC-Link
Audio Files
Video Files
Picture Files
PC-Link KML Start Page
Search for PC-Link host
Enter IP address of PC-Link host
Custom local KML start page: Opens http://(PC-Link):8888/index.kml
- KiSS PC-Link kan uitsluitend worden uitgevoerd op een Windows-PC waarop minimaal Windows XP is geïnstalleerd.
- Als u een Macintosh gebruikt waarop minimaal Mac OS X 10.2 is geïnstalleerd, kunt u als alternatief voor KiSS PC-Link het programma KiSS MacLink downloaden vanaf onze website.
- Als u beschikt over een netwerk van PC’s waarop KiSS PC-Link wordt uitgevoerd, kunt u vanaf de speler een PC selecteren met behulp van de optie ZOEKEN NAAR PC-LINK HOSTS.
116
12
KiSS Online
Als u beschikt over een breedband Internet-verbinding (zie PC AANSLUITEN OP DVD), kunt u gebruikmaken van de on line services van KiSS. Druk op de afstandsbediening op ONLINE, of
ga naar MENU, selecteer ONLINE KML SERVICES kies de gewenste service uit de lijst.
WebRadio 3
Deze service biedt een breed pakket aan Internet-radiostations. Druk op de afstandsbediening op ONLINE en kies WEBRADIO
3 om toegang te krijgen tot het portaal. U kunt ook als volgt toegang krijgen: druk op de afstandsbediening op MENU, ga naar
ONLINE KML SERVICES en selecteer vervolgens KiSS WEBRADIO 3. Druk twee keer op STOP als u de service wilt afsluiten.
Internet-radio beluisteren met WebRadio 3
Wanneer u WebRadio 3 start, kunt u muziek beluisteren per genre of per land. Druk op ENTER om MUZIEKGENRE te kiezen
en bekijk de lijst met categorieën links op het scherm. Rechts op het scherm ziet u het aantal radiostations dat per genre
beschikbaar is. Selecteer een genre om een subcategorie weer te geven, van waaruit u de beschikbare radiostations kunt
bekijken. Selecteer het radiostation dat u wilt beluisteren. De verbinding wordt tot stand gebracht en de radioweergave start.
Als u de optie WORLD RADIO (WERELDRADIO) kiest, wordt er een lijst met continenten weergegeven. Kies een continent
om een lijst met landen of een lijst met radiostations te tonen. Vervolgens kunt u een radiostation selecteren, of de optie
COUNTRIES (LANDEN) selecteren om de radiostations van bepaalde landen of steden weer te geven.
KiSS TV Guide (EPG)
De KiSS Elektronische programmagids (EPG) is een KiSS Online Service waarmee u kunt zien welke programma’s op televisie
komen. Deze service werkt alleen met een breedband Internet-verbinding. U kunt vanuit de elektronische programmagids
alle programma’s in uw land weergeven, uw favoriete TV-kanalen registreren, informatie over films opvragen en opnamen
programmeren. U opent de elektronische programmagids als volgt: druk op de afstandsbediening op MENU, ga naar ONLINE KML
SERVICES en selecteer KISS ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG). U kunt in plaats hiervan ook op de afstandsbediening
op ONLINE drukken en vervolgens PROGRAMMAGIDS kiezen. Druk twee keer op STOP om de elektronische programmagids af
te sluiten.
TV-kanalen beheren
Wanneer u de elektronische programmagids voor het eerst gebruikt, moet u de op uw televisie beschikbare TV-kanalen instellen
als favorieten. Hiervoor is het noodzakelijk de TV-kanalen te “registreren”. Wanneer u TV-kanalen registreert, worden deze
automatisch aan de favorieten toegevoegd. Raadpleeg het hoofdstuk Televisiefunctie voor meer informatie. Als u TV-kanalen
handmatig wilt toevoegen, opent u de KiSS ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS en vervolgens selecteert u de optie ADD
A FAVORITE (FAVORIET TOEVOEGEN) in het gedeelte FAVORITE STATIONS (FAVORIETE KANALEN). Selecteer uw land om de
beschikbare TV-kanalen weer te geven, kies de kanalen die u met uw televisie kunt ontvangen en selecteer ADD A FAVORITE
(FAVORIET TOEVOEGEN). Herhaal deze bewerking voor alle kanalen. U kunt opnamen pas via de elektronische programmagids
programmeren nadat de kanalen zijn geregistreerd. Druk twee keer op STOP om de elektronische programmagids af te sluiten.
- Voor het gebruik van deze functies is een breedband Internet-verbinding vereist.
117
Wat is er op televisie?
Nadat de favorieten zijn toegevoegd, selecteert u de optie WAT SPEELT ER MOMENTEEL in het gedeelte FAVORITE STATIONS
(FAVORIETE KANALEN) om de programmering van uw favoriete TV-kanalen voor de komende twee uur weer te geven. U kunt
met behulp van de pijlknoppen door de kanalen navigeren en op ENTER drukken om meer informatie over een programma op te
vragen. Als u WAT SPEELT ER MOMENTEEL selecteert, kunt u de programma’s van een kanaal gedurende een bepaald dagdeel
weergeven. Kies het dagdeel waarover u informatie wilt opvragen. U kunt ook de programmering voor morgen en de volgende
5 dagen bekijken.
Favoriete televisieprogramma’s, films en sportprogramma’s
U kunt ook televisieprogramma’s instellen als favorieten. Ga naar ADD A FAVORITE (FAVORIET TOEVOEGEN) in het gedeelte
FAVORITE SHOWS (FAVORIETE TELEVISIEPROGRAMMA’S) en voer de naam van het programma in met de toetsen op de
afstandsbediening. Er wordt nu een lijst met televisieprogramma’s weergegeven. Selecteer onder in het scherm de optie ADD
A FAVORITE (FAVORIET TOEVOEGEN). Het geselecteerde programma wordt vanaf nu in rood weergegeven in de overzichten
van televisieprogramma’s. Ga naar WAT SPEELT ER MOMENTEEL als u wilt weten wanneer uw favoriete televisieprogramma
wordt uitgezonden. U kunt ook films en sportprogramma’s op uw favoriete TV-kanalen volgen door de desbetreffende gedeelten
te bezoeken en de optie WAT SPEELT ER MOMENTEEL te selecteren. Als u meer informatie over een film wilt opvragen, gaat
u naar het filmgedeelte en vervolgens selecteert u de optie IMDB (Internet Movie DataBase). Hier kunt u met de toetsen op de
afstandsbediening de titel van een film invoeren om informatie over de film op te vragen.
Opnemen via de KiSS Elektronische programmagids
Voordat u begint, selecteert u CONFIGURATIE om te controleren of de tijdzone juist is ingesteld. U kunt ook instellen hoeveel
minuten er vóór en na een programma moeten worden opgenomen. Soms kloppen de opgegeven uitzendtijden van de
programma’s niet precies. Ga in het gedeelte FAVORITE STATIONS (FAVORIETE KANALEN) naar WAT SPEELT ER MOMENTEEL
en selecteer het tijdvak en het op te nemen programma met behulp van de pijlknoppen. Selecteer het programma door op
ENTER te drukken. Er worden nu enkele beknopte gegevens over het programma weergegeven. Als het een film betreft,
kunt u meer informatie opvragen door onder in het scherm de optie IMDB (Internet Movie DataBase) te selecteren. Om een
opname te programmeren, selecteert u onder in het scherm de optie OPNEMEN. U wordt gevraagd de opname te bevestigen.
De opname wordt nu geprogrammeerd. Als u de geprogrammeerde opname wilt controleren, bewerken of verwijderen, gaat
u achtereenvolgens naar MENU, FUNCTIES VIDEORECORDER en GEPROGRAMMEERDE OPNAMEN. Houd er rekening mee
dat u alleen via de elektronische programmagids kunt opnemen als het kanaal geregistreerd is en wanneer de speler in de
standbystand staat.
Weather Online
Lokale en wereldwijde weerberichten opvragen. Weather Online biedt u een vijfdaagse weersvoorspelling met temperaturen in
graden Celsius en Fahrenheit, alsmede satellietfoto’s en gedetailleerde weerkaarten.
Om deze service te gebruiken, selecteert u achtereenvolgens MENU, ONLINE KML SERVICES, KiSS ONLINE en WEATHER
(WEER). U kunt in plaats hiervan ook op de afstandsbediening op ONLINE drukken en vervolgens WEATHER (WEER) kiezen. Druk
twee keer op STOP om de service af te sluiten.
Weerberichten configureren en opvragen
Om te beginnen moet u enkele favorieten registreren. Dit zijn snelkoppelingen naar de plaatsen die u regelmatig wilt opvragen.
Kies een continent met de pijlknoppen van de afstandsbediening en selecteer dit vervolgens door op ENTER te drukken. Kies
een stad uit de lijst en selecteer deze. U ziet nu het weerbericht en een vijfdaagse weersvoorspelling. Selecteer SATELLIET
om een satellietfoto van de regio weer te geven, of selecteer FORECAST (VOORSPELLING) voor een uitgebreide weerkaart van
het gebied. Selecteer ADD FAVORITE (FAVORIET TOEVOEGEN), zodat deze stad in het vervolg beschikbaar is via de favorieten
wanneer u Weather Online start.
- Voor het gebruik van deze functies is een breedband Internet-verbinding vereist.
118
KiSS Online Games
U kunt vanuit het Online Portaal spellen spelen. Om deze service te gebruiken, selecteert u achtereenvolgens MENU, ONLINE
KML SERVICES, KiSS ONLINE en GAMES (SPELLEN). U kunt in plaats hiervan ook op de afstandsbediening op ONLINE drukken en
vervolgens GAMES (SPELLEN) kiezen. Om te beginnen kiest u een naam voor uzelf. Selecteer SET NICKNAME (NAAM INSTELLEN)
en voer een naam in met behulp van de toetsen op de afstandsbediening. Kies vervolgens met behulp van de pijlknoppen het spel
dat u wilt spelen en selecteer het spel door op ENTER te drukken.
Klondike
Kaartspel. Het doel is alle kaarten per kleur in de juiste volgorde te krijgen, van Aas tot en met Heer. Gebruik de pijlknoppen op
de afstandsbediening om te selecteren welke kaart u wilt verplaatsen. Druk op ENTER om dit te bevestigen. De te verplaatsen
kaart wordt met een geel vierkantje aangegeven. De bestemming wordt aangegeven door middel van een rode cursor. Druk op
ENTER om de gewenste bestemming te selecteren. Selecteer de optie NIEUW onder in het scherm als u een nieuw spel wilt
starten. Selecteer SCORES als u de scores van andere on line spelers wilt bekijken.
Minesweeper
Mijnenveger. Om een nieuw spel te beginnen, selecteert u onder in het scherm de optie NIEUW. Kies het gewenste niveau.
Gebruik de cijfertoetsen om een rij en een kolom te selecteren. Als het cijfer 1 in het geselecteerde vakje verschijnt, dan
betekent dit dat de omringende vakjes in totaal 1 mijn bevatten. Het cijfer 2 betekent dat er in totaal 2 mijnen in de omringende
vakjes aanwezig zijn, enzovoort. Als er geen cijfer wordt weergegeven, zijn er geen aangrenzende mijnen. Alle aangrenzende
lege vakjes worden dan bekendgemaakt. Als u denkt te weten waar een mijn ligt, drukt u op 0 en vervolgens selecteert u de rij
en de kolom. Het vakje wordt nu gemarkeerd. Op dezelfde manier kunt u de markering van een vakje ook weer opheffen. Uw
score wordt rechts op het scherm weergegeven, samen met gegevens over het huidige spel: het totaal aantal vakjes, het aantal
nog niet ontdekte mijnen en de speeltijd.
Reversi
Het doel is dat u aan het eind van het spel over meer fiches beschikt dan de tegenstander. Het spel is afgelopen wanneer geen
van beide spelers meer een zet kan doen; doorgaans gebeurt dit wanneer het bord helemaal vol is. Start een nieuw spel door
NIEUW te selecteren. Voer een naam in en specificeer of u SINGLE USER (EEN SPELER) of MULTI-USER (MEERDERE SPELERS)
wilt spelen. U kunt alleen met meerdere spelers spelen als er ook andere spelers on line zijn. Om een zet te doen, selecteert
u achtereenvolgens de rij en de kolom waarin u een fiche wilt plaatsen. U selecteert rijen en kolommen met behulp van de
cijfertoetsen op de afstandsbediening. De namen van de spelers, de scores en het aantal gespeelde spellen worden rechts in
het scherm weergegeven.
Checkers
U wint het spel wanneer u alle fiches van de tegenstander hebt geslagen. Om een nieuw spel te beginnen, selecteert u onder in
het scherm de optie NIEUW. Voer een naam in en kies het soort spel dat u wilt spelen: BRITISH (BRITS), SINGLE INTERNATIONAL
(EEN SPELER INTERNATIONAAL) of MULTI INTERNATIONAL (MEERDERE SPELERS INTERNATIONAAL). U kunt alleen met
meerdere spelers spelen als er ook andere spelers on line zijn. Selecteer RULES (REGELS) om meer informatie op te vragen. Als
u een fiche wilt verplaatsen, selecteert u met behulp van de cijfertoetsen van de afstandsbediening eerst de huidige rij en kolom
en vervolgens de rij en kolom waarheen u de fiche wilt verplaatsen. De namen van de spelers, uw score en de regels van het
huidige spel worden rechts in het scherm weergegeven.
U hebt gewonnen wanneer u alle fiches van de tegenstander hebt geslagen. Om een nieuw spel te beginnen, selecteert u
onder in het scherm de optie NIEUW. Voer een naam in en kies het soort spel dat u wilt spelen: BRITISH (BRITS), SINGLE
INTERNATIONAL (EEN SPELER INTERNATIONAAL) of MULTI INTERNATIONAL (MEERDERE SPELERS INTERNATIONAAL). U kunt
alleen met meerdere spelers spelen als er ook andere spelers on line zijn. Selecteer RULES (REGELS) om meer informatie op te
vragen. Als u een fiche wilt verplaatsen, selecteert u met behulp van de cijfertoetsen van de afstandsbediening eerst de huidige
rij en kolom en vervolgens de rij en kolom waarheen u de fiche wilt verplaatsen. De namen van de spelers, uw score en de regels
van het huidige spel worden rechts in het scherm weergegeven.
- Voor het gebruik van deze functies is een breedband Internet-verbinding vereist.
119
13
KiSS Remote EPG
Inleiding bij de KiSS Web Services: KiSS Remote EPG: http://epg.kml.kiss-technology.com
Wat is de KiSS Web Services: TV gids?
Onze nieuwe TV gids op het web is een extra service bij de bestaande TV gids van de DP-558. Hiermee kunt u vanop afstand
opnames plannen vanaf iedere plaats met een browser en internetaansluiting. U hoeft dus niet langer voor uw digitale recorder
te zitten om uw favoriete programma’s op te nemen. U zit op kantoor en denkt er ineens aan dat u niet op tijd thuis bent voor
uw favoriete programma? Surf naar de TV gids vanaf uw computer, WiFi PDA of GPRS en GSM met browser en programmeer
in een oogwenk de opname.
Wat hebt u nodig om de TV gids op het web te gebruiken?
Als uw DP-558 al permanent is verbonden met het internet (we kunnen niet garanderen dat dial-up verbindingen met deze
service functioneren), hebt u alleen de nieuwste firmware voor uw DP-558 nodig. Volg daarna deze drie procedures en u bent
klaar om uw opnames via het internet te plannen.
1. In het hoofdmenu van de DP-558 gaat u naar het menu Online Services en drukt u op “Reveal Player ID.” Schrijf dit nummer
exact op.
2. In het Setup-menu van de DP-558 activeert u de optie Web Schedule in Network Options.
3. Surf naar de TV gids van de DP-558, ga naar de pagina Configure onderaan de hoofdpagina van de TV gids en selecteer Set
Password. Voor het wachtwoord in dat u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot de TV gids op het web.
4. Open de web browser op uw computer of GSM en voer de volgende URL in: http://epg.kml.kiss-technology.com. Voer de
unieke Player ID en het wachtwoord in dat u hebt ingesteld op uw DP-558.
Als u deze instructies correct hebt gevolgd, ziet u nu het hoofdmenu.
Voor uw veiligheid en comfort klikt u best op [Link email] bovenaan het menu. Zo kunt u een e-mailadres koppelen aan uw
Player ID en hoeft u dit niet meer te onthouden of te noteren. Een e-mailadres is veel eenvoudiger te onthouden. Daarna voert u
telkens wanneer u inlogt voor deze service, uw e-mailadres in het vak login in. U moet uw wachtwoord echter wel onthouden.
KiSS Web Services: TV Gids gebruiken
Wanneer u vertrouwd bent met de TV gids van de recorder, ziet u dat de TV gids op het web bijna hetzelfde functioneert. Er zijn enkele aanpassingen en aanvullingen gemaakt om de TV
gids beter aan te passen aan het medium.
Het login-scherm heeft drie knoppen voor verschillende apparaten en browser kwalificaties. Voor uw PC en Mac gebruikt u best Desktop mode. De GSM-versie van de site is speciaal
ontworpen voor compacte en geavanceerde apparaten , zoals een smartphone of PDA met ingebouwde geavanceerde web browsers. De Text versie is bedoeld voor apparaten met
minimale webfuncties.
Omdat de TV gids op het web bedoeld is als aanvulling op de TV gids van de recorder, worden al uw instellingen gevolgd. U favoriete kanalen en programma’s die zijn ingesteld met de
DP-558 zijn ook beschikbaar in de internetversie. U hoeft de gids dus niet opnieuw te configureren.
Wanneer u de TV gids (“What’s on now”) in Desktop mode bekijkt, ziet u dat de as is verschoven. Een bureaublad biedt veel meer plaats en daarom hebben we op de verticale as meer
plaats voorzien voor de tijd.
De interface heeft knoppen voor functies die u normaal gezien met de afstandsbediening instelt.
Klik op de linker/rechter pijltjestoets bovenaan het scherm om naar andere kanaalpagina’s te bladeren.
Klik in het linker scherm op de pijltjestoets omhoog/omlaag om te kijken welke programma’s eerder of later op de dag worden uitgezonden.
Met de knop “Favorites” gaat u naar de lijst met uw favoriete kanalen.
Met de knop “What’s On” ziet u welke programma’s worden uitgezonden op een bepaald tijdstip van de dag of de komende 6 dagen.
Met de tabbladen bovenaan iedere pagina kunt u sneller navigeren zonder terug te keren naar het hoofdmenu (het hoofdmenu kunt u onderaan iedere pagina oproepen).
120
Een opname programmeren
Klik op het programma dat u wilt programmeren om meer informatie over het programma te krijgen. Druk in dit scherm op
de opnameknop onderaan de pagina. Nu ziet u het opnameschema met alle programma’s die u hebt geprogrammeerd. De
geprogrammeerde opname wordt toegevoegd aan de lijst met opnames die achteraf naar uw speler wordt verzonden. Iedere 15
minuten wordt het opnameschema opgevraagd door uw DP-558 thuis. De items in de lijst worden in de lijst erboven geplaatst.
Dit wil zeggen dat de geplande opname naar de speler is verzonden. Zo weet u steeds wat de DP-558 doet. Vernieuw de pagina
voor de meest recente informatie of open deze pagina vanaf de startpagina.
De programma’s waarvoor u een opname hebt gepland, worden rood weergegeven in de TV gids op het web, net zoals in de TV
gids op de DP-558.
OPMERKING: Uw DP-558 moet in stand-by staan om geplande programma’s op te nemen.
Klaar?
Wanneer u klaar bent met de TV gids of niet meer aan de computer gaat zitten, adviseren wij u uit te loggen uit deze service met
behulp van de “Log Out” knop onderaan de pagina. Zo vermijdt u dat anderen toegang krijgen tot uw opnameschema. De sessie
wordt ( automatisch afgesloten wanneer er gedurende 30 minuten geen activiteit is.
Probleemoplossing:
V: Wanneer ik aanlog op http://epg.kml.kiss-technology.com krijg ik een “invalid login” fout of wordt ik omgeleid naar de website van KiSS. Wat doe ik fout?
A: - U hebt de meest recente firmware (1.1.2 of later) in uw DP-558 nodig om deze service te gebruiken. Download de firmware van onze website. U vindt daar ook hoe u de firmware
brandt en installeert.
- Volg de instructies in het deel “Wat hebt u nodig om de TV gids op het web te gebruiken?”
- Controleer of u de Player ID correct hebt ingevoerd. Kijk goed of u bijvoorbeeld een o hebt getypt in plaats van 0 of i in plaats van l.
- Controleer of u het wachtwoord correct hebt ingevoerd.
V: Help! Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
A: Ga naar de TV gids op uw recorder, open het menu Configure en voer een nieuw wachtwoord in.
V: Ik heb een opname geprogrammeerd, maar de informatie is nooit naar de speler verzonden. Deze zit nog steeds in de lijst “Recordings to be sent to the player”. Wat
doe ik fout?
A: Het kan 15 minuten duren voor een geprogrammeerde opname naar de speler wordt verzonden en in de lijst met verzonden opnames staat. Wanneer de geprogrammeerde opname na
15 minuten nog steeds niet is opgevraagd, moet u controleren of uw DP-558 online is en dat de optie Web Schedule in het deel Network Options van het Setup menu is geactiveerd.
V: Ik heb een opname geprogrammeerd, maar wanneer ik de lijst met naar de speler verzonden opnames kijk, zie ik “Error (EPG channel not mapped)”. Wat betekent
dit?
A: U hebt een opname gepland voor een programma dat nog niet was geregistreerd op de DP-558. Net zoals de TV gids op de DP-558 weet de TV gids op het web niet welke TV kanalen u
hebt ingesteld op uw recorder. Daarom moet u eerst de ingestelde TV kanalen van de DP-558 registreren met de betreffende kanalen van de TV gids. Dit kan alleen gebeuren op de DP-558.
Ga naar het kanaal dat u wilt registreren. Druk op de knop LIST van de afstandsbediening tot u de menuoptie “Configure EPG ID” ziet. Druk hier op enter. Nu ziet u de TV gids waar u het
correcte kanaal kunt opzoeken. U moet dit voor ieder kanaal slechts een keer doen.
V: Mijn DP-558 heeft het opnameschema prima opgehaald, maar heeft niets opgenomen. Wat is er fout gelopen?
A: Controleer of de DP-558 in stand--by is. De DP-558 kan op ieder tijdstip opnameschema’s ophalen, maar een geprogrammeerde opname kan alleen worden gestart in stand-by-modus
omdat een recorder gebruiksconflicten van de harde schijf bij het opstarten niet kan bepalen.
V: Enkele minuten voordat het programma start, heb ik een opname geprogrammeerd. Ik weet dan mijn speler in stand--by was. Toch heeft deze niets of slechts een
deel van het programma opgenomen. Wat doe ik fout?
A: De opname die u programmeert via de TV gids op het web, wordt om de 5 minuten door de speler opgehaald. U moet een opname dus minstens 15 minuten voor het programma start,
programmeren om zeker te zijn dat het gehele programma wordt opgenomen.
V: Ik wil een programma opnemen dat al is gestart. Kan de DP-558 het programma toch nog opnemen?
A: Ja. Maar door het ophaalinterval kan het mogelijk 15 minuten duren voor de DP-558 de opname start.
V: Ik heb een opname geprogrammeerd met de TV gids op het web, maar de opname staat niet in het opnameschema van mijn DP-558. Hoe komt dit?
A: Het kan 15 minuten duren voor een geprogrammeerde opname naar de speler wordt verzonden en in de lijst van de DP-558 staat. De pagina wordt niet automatisch vernieuwd op de
speler. U moet deze opnieuw invoeren om de nieuwe lijst te zien. Wanneer de geprogrammeerde opname na 15 minuten nog steeds niet in de lijst staat, moet u controleren of uw DP-558
online is en dat de optie Web Schedule in het deel Network Options van het Setup menu is geactiveerd.
V: Wanneer ik een programma probeer op te nemen, krijg ik een foutbericht dat er een opnameconflict is. Wat betekent dit?
A: De DP-558 kan slechts een programma tegelijk opnemen.
121
14
Geavanceerde functies
Sommige speciale functies en sneltoetsen voor bepaalde hoofdfuncties zijn toegankelijk via knoppen op de afstandsbediening. Hieronder bevindt zich een overzicht van deze knoppen.
Menu
Geeft toegang tot het hoofdmenu van de speler.
List
Hiermee krijgt u toegang tot bestandsinformatie en
opties.
Setup
Biedt toegang tot de geavanceerde instellingen van
de speler.
Mark
Bestanden markeren om te kopiëren of te
verwijderen.
Audio
Audio-nummer wijzigen bij het afspelen van een
DVD.
Title Menu
Geeft toegang tot het hoofdmenu bij het afspelen
van een DVD.
Subtitle
Online
Wijzigen van de ondertitels bij een film tijdens het
afspelen van een DVD.
Snelkoppeling naar KiSS Online.
Input
Zoom
Selectie van de inputbron.
In- en uitzoomen op afbeeldingen.
TV
Store
Selectie van de TV-tunerstand.
Niet in gebruik.
HDD
Volume
Niet in gebruik.
Het volume harder of zachter zetten. Druk beide
knoppen tegelijkertijd in om het geluid geheel te
dempen.
- Wanneer u inzoomt, gebruikt u de pijlknoppen op de afstandsbediening om te bewegen binnen het vergrote beeld op het scherm.
122
15
Firmware updaten
KiSS zorgt voor regelmatige updates van zijn producten om ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd kan beschikken over de nieuwste functies en patches. Nieuwe updates worden van tijd
tot tijd op onze website gepubliceerd. Indien bij Diverse instellingen in het menu Geavanceerde setup de optie Firmwarewaarschuwing is ingeschakeld, wordt er rechtsboven in het menu
Geavanceerde setup een bericht weergegeven zodra er nieuwe firmware beschikbaar is.
Firmware downloaden
De nieuwste KiSS-firmware is beschikbaar via de sectie Support van de website www.kiss-technology.com: www.kisstechnology.com/software. U kunt eenvoudig controleren welke firmwareversie op uw speler aanwezig is door op de knop Setup
te drukken. Het versienummer verschijnt dan rechtsboven op het scherm. Als de via het Internet beschikbare firmwareversie
nieuwer is, wordt u aangeraden deze te downloaden. Zorg ervoor dat u de juiste firmware voor uw speler en voor uw TV-systeem
selecteert. (PAL is het TV-systeem voor Europa en Azië; NTSC wordt gebruikt in de Verenigde Staten en Japan)
Firmware-CD branden op de PC
Na het downloaden wordt het firmwarebestand uitgepakt. Plaats een lege CD in de CD-brander van de PC. KiSS adviseert om het
programma Nero Burning Rom versie 6 te gebruiken voor het maken van de firmware-CD. Start Nero en selecteer de optie Disc
Image. Kies All files en selecteer het firmwarebestand. Kies de laagste snelheid die de CD-brander ondersteunt en selecteer
Next. De CD wordt gemaakt.
Firmware-CD branden op de Macintosh
Na het downloaden wordt het firmwarebestand uitgepakt en geopend. Plaats een lege CD in de CD-brander van de Macintosh.
KiSS adviseert om het programma Roxio Toast te gebruiken voor het maken van de firmware-CD. Start Toast en selecteer de optie
Disc Image. Selecteer het firmwarebestand (met de extensie .iso). Selecteer Record en kies de laagste snelheid die de brander
ondersteunt. De CD wordt gemaakt.
Firmware installeren
Zet de speler aan en plaats de firmware-CD. Sluit de CD-lade en start de speler opnieuw op. De speler wordt opgestart vanaf
de firmware-CD. Wacht totdat de KiSS-achtergrond op de TV verschijnt. Kies tussen Full Update (hierbij wordt alles bijgewerkt)
en Partial Update (hierbij blijven uw standaardinstellingen bewaard). KiSS adviseert een volledige update uit te voeren. De CD
wordt uitgeworpen nadat de update is voltooid. Verwijder de CD en start de speler opnieuw op. De firmware in de speler is nu
bijgewerkt en het menu Snelle setup wordt weergegeven.
- Een complete handleiding voor het maken en installeren van de firmware-CD vindt u op de website www.kiss-technology.com onder Support en Online guides: www.kiss-technology.com/support
- Voor PC-gebruikers: Nero Burning Rom is verkrijgbaar via http://www.nero.com.
- Voor Macintosh-gebruikers: Roxio Toast is verkrijgbaar via http://www.roxio.com.
123
16
Ondersteuning
Meer informatie en ondersteuning vindt u op de website van KiSS Technology onder End
User / Support / After-sales.
Adres: www.kiss-technology.com.
Standaardinstellingen herstellen
Wanneer u de standaardinstellingen van de DP-558 wilt herstellen, drukt u op de volgende
toetsen van de afstandsbediening: Open, Clear, 1, 2, 3. KiSS Technology A/S behoudt
zich het recht voor alle instellingen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Belangrijke veiligheidsinstructies
• Lees deze instructies aandachtig door en houd u aan alle waarschuwingen
en richtlijnen.
• U mag elektrische stopcontacten of verlengkabels nooit overbelasten.
Overbelasting kan leiden tot brand en elektrische schokken.
• Steek nooit voorwerpen in de DVD-speler. Deze voorwerpen kunnen kortsluiting
veroorzaken of in contact komen met onderdelen onder gevaarlijk hoge spanning,
waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.
• Mors geen vloeistof op de DVD-speler.
• Wanneer de DVD-speler niet normaal functioneert of een ongewoon geluid of een
ongewone geur verspreidt, dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te
verwijderen en een erkende reparateur te raadplegen.
• Probeer nooit zelf de DVD-speler te repareren. Wanneer u de afscherming opent of
demonteert, stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke spanningen en andere risico’s. Al het
onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkende reparateur.
Garantiebepalingen
1. De garantie geldt alleen wanneer het originele aankoopbewijs kan worden overgelegd
en het serienummer op het product volledig leesbaar is.
2. De aansprakelijkheid van KiSS blijft beperkt tot het repareren of vervangen van
defecte onderdelen. KiSS beslist of defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd
Een vervanging is alleen mogelijk wanneer reparatie niet kan worden uitgevoerd.
3. Garantiereparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkende KiSS-leverancier
of een erkend servicecenter. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor reparaties die
zijn uitgevoerd door een niet-erkende reparatiedienst. Iedere reparatie of schade aan
het product die is veroorzaakt door niet-erkend ingrijpen, wordt niet gedekt door deze
garantie.
4. Het geldt niet als een materiaal- of productiedefect wanneer het product moet worden
aangepast aan nationale, lokale of technische eisen of veiligheidsvoorschriften in andere
landen dan het land waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en geproduceerd.
5. Deze garantie geldt niet voor dit type aanpassingen en er wordt geen vergoeding
verstrekt voor dergelijke aanpassingen of voor eventuele gevolgschade. De volgende
punten vallen niet onder de garantie:
a) Periodieke inspectie, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als
gevolg van normale slijtage.
b) Kosten met betrekking tot transport, demontage of installatie van het product.
c) Verkeerd gebruik, waaronder begrepen het gebruik voor andere doeleinden dan
waarvoor het apparaat is bedoeld, alsmede foutieve installatie.
d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, natuurrampen, oorlog, oproer,
incorrect voltage, onvoldoende ventilatie of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan
KiSS.
6. Deze garantie geldt voor iedere wettige eigenaar van het product tijdens de
garantieperiode.
Verpakking
Milieugegevens
• Het systeem is gemaakt van herbruikbare materialen en kan, na demontage
door bevoegd personeel, opnieuw worden gebruikt.
• Respecteer de plaatselijke voorschriften inzake het verwijderen van verpakkingsmateriaal, gebruikte batterijen en oude systemen.
Copyright
Dit product bevat copyrighttechnologie die wordt beschermd door patenten die eigendom
zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Ieder gebruik van deze
copyrighttechnologie vereist goedkeuring door Macrovision Corporation. De technologie is
bedoeld voor thuisgebruik, tenzij anderszins toegestaan door Macrovision Corporation. Het
is ten strengste verboden het apparaat te openen of te demonteren.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van
Digital Theater Systems, Inc.
Garantieverklaring
KiSS geeft vanaf de aankoopdatum vierentwintig (24) maanden garantie op materiaal- en
productiefouten. Wanneer defecten optreden die zijn gedekt door de garantie, dient u het
product terug te brengen naar de leverancier waar u het product hebt gekocht.
124
Gebruik indien mogelijk de originele verpakking voor het verzenden van het apparaat.
Indien dit niet mogelijk is, verpakt u de DP-558 als volgt:
• Gebruik een doos van verstevigd karton, die sterk genoeg is om het gewicht van het
apparaat te dragen.
• Breng minstens 6 cm schokwerend materiaal aan rond het product.
• Gebruik niet-schurend en stofwerend materiaal voor de andere onderdelen.
• Gebruik niet-schurend verpakkingsmateriaal voor het product (stof- en vuilafdekking)
• Verpak het product zodanig dat het tijdens het transport niet kan verschuiven in
de doos.
• Andere wijzen van verpakking worden niet geaccepteerd.
De onderstaande informatie dient te worden verstrekt voordat een product kan worden
gerepareerd:
Modelnaam: KiSS DVD Player DP-558
Serienummer:
Beschrijving van de storing (www.kiss-technology.com/rma):
Kopie van factuur of aankoopbewijs
Naam, adres en telefoonnummer van de leverancier
Persoonlijke gegevens: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres
(optioneel)
Uw handtekening
Stempel en handtekening van de leverancier
Datum
17
Contact opnemen met KiSS
Voor vragen of problemen met betrekking tot het product beschikt KiSS over een internationale klantenservice. Telefoongesprekken en e-mailberichten kunnen worden beantwoord in de
talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds en Noors.
KiSS Technology A/S
Slotsmarken 10
DK-2970 Hørsholm
Denemarken
www.kiss-technology.com
Hotline (klantenservice)
maandag tot en met vrijdag
9:00-18:00 (CET)
Telefoon: +45 45 17 00 07
support@kiss-technology.com
- Bepaalde functies en informatie in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het product, vanwege nieuwe firmwareversies of wijzigingen die na het drukken van deze handleiding zijn aangebracht.
- De meest recente informatie, met onder andere online handleidingen en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ), vindt u op de website www.kiss-technology.com/faq
18
GNU General Public License
english
KiSS Technology is using a part of an open source code for its software and in appliance with the GNU General Public License, users are free to download the base source code of the KiSS DVD Players. This rule
guarantee people’s freedom to share and change free software. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s code and to any other program whose authors commit by using it.
The part of the souce code freely available can be downloaded from KiSS web site at the following address: www.kiss-technology.com/gpl
français
KiSS Technology utilise une partie du code source ouvert pour son logiciel et, en application de la licence publique générale de GNU (General Public License), autorise les utilisateurs à télécharger le code source
de base des lecteurs de DVD de KiSS. Cette convention garantit la liberté des personnes à partager et à modifier le logiciel libre. La GNU GPL s’applique à la majeure partie du code de la Free Software Foundation
et à tout autre programme dont les auteurs ont adhéré à ce principe en l’utilisant.
La partie du code source disponible gratuitement peut être téléchargée à partir du site Web de KiSS, à l’adresse : www.kiss-technology.com/gpl
deutsch
KiSS Technology verwendet einen Teil eines Open-Source-Codes für seine Software und bei Geräten mit der GNU General Public Lizenz. Benutzer können den Basis-Source-Code des KiSS DVD-Players herunterladen.
Dies bietet den Menschen die Freiheit, kostenlose Software gemeinsam zu nutzen und zu tauschen. Diese General Public License gilt für die meisten Codes der Free Software Foundation und alle anderen
Programme, deren Autoren sie verwenden.
Der kostenlos verfügbare Teil des Source-Codes kann unter der folgenden Adresse von der KiSS-Website heruntergeladen werden: www.kiss-technology.com/gpl
dansk
KiSS Technology anvender en del af en åben kildekode til softwaren og i henhold til bestemmelserne for generel offentlig licens (GNU) kan brugerne frit overføre basiskildekoden til KiSS dvd-afspillerne. Denne
regel sikrer muligheden for frit at dele og ændre gratis software. Denne generelle offentlige licens gælder for det meste af Free Software Foundations kode samt andre programmer, hvor programmørerne indvilliger
heri ved at anvende denne kode.
Den del af kildekoden, der er gratis tilgængelig, kan hentes fra KiSS’ websted på følgende adresse: www.kiss-technology.com/gpl
nederlands
KiSS Technology maakt gedeeltelijk gebruik van een open broncode. In overeenstemming met de GNU Algemene Publieke Licentie staat het gebruikers vrij de basisbroncode van de KiSS DVD-spelers te
downloaden. Deze benadering garandeert gebruikers de vrijheid om gratis software uit te wisselen en aan te passen. De Algemene Publieke Licentie is van toepassing op de meeste code van de Free Software
Foundation en op alle andere programma’s waarvan de auteurs deze licentie hanteren.
Het gedeelte van de broncode dat vrij beschikbaar is, kan vanaf de KiSS-website worden gedownload op het volgende adres: www.kiss-technology.com/gpl
español
KiSS Technology está utilizando una parte de un código de fuente libre para su software y de conformidad con la Licencia Pública GNU, los usuarios pueden descargarse el código de fuente base de los
reproductores de DVD de KiSS. Esta norma garantiza la libertad de las personas para compartir y cambiar software gratuito. Esta Licencia Pública se aplica a la mayoría de los códigos de la Fundación para el
Software Libre y a cualquier otro programa cuyos autores asignen mediante su uso.
La parte del código fuente disponible gratuitamente puede descargarse del sitio web de KiSS en la siguiente dirección: www.kiss-technology.com/gpl
italiano
La tecnologia KiSS utilizza una parte di un codice fonte aperto per il suo software e, in applicazione della Licenza pubblica generale (GPL) GNU, gli utenti sono liberi di effettuare il download del codice fonte base dei
lettori DVD KiSS. Questa norma garantisce la libertà del pubblico di condividere e di modificare software gratuito. Questa Licenza pubblica generale si applica a gran parte del codice della Free Software Foundation
(Fondazione per il software gratuito) e ad ogni altro programma i cui autori si sono impegnati ad usarla.
La parte del codice fonte gratuitamente disponibile può essere scaricata dal sito web KiSS al seguente indirizzo: www.kiss-technology.com/gpl
174
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
PREAMBLE
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any
other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms
of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
• a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
• b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this License.
• c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the
program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
175
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
• a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
• b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
• c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only
if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules
it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts
as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the
Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case,
this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following
the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving
the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
176
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
177
KiSS Technology A/S
Slotsmarken 10
DK - 2970 Hørsholm
Denmark
Phone
+45 45 17 00 00
Fax
+45 45 17 00 60
www.kiss-technology.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising