Electrolux Køb

Electrolux Køb
Equity Research
Investment Research
Flash note
27. juni 2013
Electrolux
Køb
(Unchanged)
Household Goods, Sweden
Europa kan løfte aktien i 2. halvår
Key data
Estimatjusteringerne i 2. kvartal, især for Europa, giver mulighed for en positiv
overraskelse i indtjeningen i årets anden halvdel. Tegn på stabilisering samt
betydelige besparelser er de primære årsager til, at vi venter en markant
bedring i 2. halvår set på kvartalsbasis. Vi fastholder Købs-anbefalingen.
Europa kan potentielt løfte kursen i 2. halvår. Der har formentlig fortsat været
en svag udvikling i 2. kvartal (prispres og et negativt landemiks). 2. halvår vil
være positivt påvirket af besparelser (ca. SEK 400 mio., dvs. at der vil være et tab
før omkostningsreduktionerne) og fremgang for Olympic (å/å). Udviklingen i
Europa er blevet mindre negativ i løbet af 2. kvt., og en eventuel bedring ventes
at have en kraftig positiv effekt på aktien. Europæisk EBIT for 2013E er SEK 337
mio. sammenholdt med et 8-års gennemsnit på SEK 1,7 mia. (SEK 2 mia. ekskl.
tabet i 2008).
Nordamerika og andre regioner klarer sig fortsat godt. Prissætningen er
fortsat stabil i USA og understøttes både af miks og volumen, og vi venter en
Target price, 12 mth† (SEK)
Market cap (SEKm)
Market cap (EURm)
48,063
5,499
Reuters
Bloomberg
ELUXb.ST
ELUXB SS
No. of shares (m)
Net debt (current Y/E) (m)
Free float
Avg. daily vol, 12M (000)
286.6
9,505
78.0%
1,699.2
Price performance
200
190
180
170
160
150
140
130
Jun 12
Sep 12
ELUXb.ST
fortsat kraftig bedring i EBIT på årsbasis i 2. kvartal og 2. halvår. Udviklingen i
APAC-regionen er fortsat i samme spor som i 1. kvt., og volumen er øget i
Latinamerika. ‘Professionel’ er stadig negativt påvirket af den europæiske
eksponering og har fokus på at holde marginerne via prisen. ‘Små el-apparater’
Absolute
Rel. local market
Rel. EU Sector
ventes i 2. halvår at nyde godt af de seneste produktlanceringer.
Source: FactSet
Værdiansættelse og estimatjusteringer. Vi har ikke ændret vores estimater for
Estimate changes
2. kvartal, men har nedjusteret estimaterne for 2. halvår som følge af fortsat
prispres i Europa (lavere basis i 3. kvartal). Vi finder aktien attraktiv med en
Sales
EBITDA
EBIT (adj.)
EPS (adj.)
EV/omsætning for 2013/14E på .53x.
195
Dec 12
Mar 13
Jun 13
MSCI Europe/Household Products rebased
1M
3M
12M
-8%
-2%
-5%
-2%
2%
-4%
27% 119%
8% 73%
-9% 14%
5Y
13E
14E
15E
-0.4%
-4.3%
-6.3%
-7.1%
0.4%
-0.7%
-0.9%
-1.0%
0.5%
-0.6%
-0.8%
-0.9%
Source: Danske Bank Markets estimates
Key financials
Next event
Q2
Year-end Dec (SEK)
Revenues (m)
Revenues growth
EBITDA (m)
EBIT, adj. (m)
EBIT growth
Pre-tax profit (m)
EPS (adj.)
2011
101,600
-4.4%
6,190
3,130
-58.6%
2,780
7.51
2012
109,994
8.3%
7,401
5,182
65.6%
3,478
11.8
2013E
111,908
1.7%
8,195
5,293
2.1%
4,219
12.1
2014E
117,248
4.8%
9,729
6,961
31.5%
5,418
16.6
2015E
120,028
2.4%
10,579
7,329
5.3%
6,240
17.7
Dividend yield
FCF yield
EBIT margin (adj.)
Net debt/EBITDA (x)
ROIC
EV/sales (x)
EV/EBITDA (x)
EV/EBIT (adj.) (x)
P/E (adj.) (x)
P/BV (x)
5.9%
3.6%
3.1%
1.6
9.0%
0.4
6.5
13.2
14.6
1.8
3.8%
5.1%
4.7%
1.4
14.5%
0.5
7.0
11.4
14.5
3.1
4.0%
5.5%
4.7%
1.2
15.1%
0.5
6.7
10.9
13.9
2.8
4.5%
7.1%
5.9%
0.9
19.1%
0.5
5.3
8.1
10.1
2.5
4.8%
6.9%
6.1%
0.7
19.3%
0.5
4.9
7.6
9.5
2.2
Source: Company data, Danske Bank Markets estimates
1|
Electrolux Køb
† Includes dividends
Analyst(s)
Björn Enarson
+46 8 568 80605
[email protected]
Oscar Stjerngren
+46 8 568 806 06
[email protected]
Carl Gustafsson
+46 8 568 805 23
[email protected]
www.danskemarketequities.com
19 Jul
SWOT-analyse
Styrker
Svagheder
Den mest globalt orienterede virksomhed
Sårbar over for priskonkurrence
inden for husholdningsapparater
Begrænset eksponering
markets uden for Brasilien
Globalt brand (Electrolux) kombineret med
til
emerging
stærke regionale brands (AEG, Frigidaire,
Zanussi etc.)
Muligheder
Trusler
Udnytte den løbende etablering af globale
forretninger (F&U, produktion, marketing)
Konkurrence fra emerging markets
Råvarer
Udnytte selskabets stærke position i USA
og det stærke udbud (AEG) af
højkvalitetsprodukter i Europa
Kurstriggere på kort sigt:
Efterspørgsel i Europa – meget lave forventninger
Kurstriggere på langt sigt:
Fordel af globale forretninger (bedre ‘time to market’, lavere omkostninger til F&U,
lavere produktionsomkostninger)
Fordel af de seneste opkøb (Chile, Egypten) via en bedre vækstprofil og et forbedret
marginmiks
2|
Electrolux Køb
www.danskemarketequities.com
Opsummering
INCOME STATEMENT
Year end Dec, SEKm
Net sales
Cost of sales & operating costs
EBITDA
Depreciation
EBITA
Amortisation
Impairment charges
EBIT
- of which non-recurring items
EBIT before non-recurring items
Financial items, net
Associated companies
Pre-tax profit
Taxes
Minorities
Discontinued operations
Net profit
Net profit (adj.)
2006
103,848
-96,668
7,028
-2,630
4,398
-365
0
4,033
-542
4,575
-208
0
3,825
-1,177
0
0
2,648
3,190
2007
104,732
-98,135
6,589
-1,698
4,891
-416
0
4,475
-362
4,837
-440
0
4,035
-1,110
0
0
2,925
3,287
2008
104,792
-100,421
4,198
-2,559
1,640
-452
0
1,188
-355
1,543
-535
0
653
-287
0
0
366
721
2009
109,132
-101,929
7,203
-3,140
4,063
-302
0
3,761
-1,561
5,322
-277
0
3,484
-877
0
0
2,607
4,168
2010
106,326
-96,504
9,822
-3,006
6,816
-322
0
6,494
-1,064
7,558
-124
0
6,370
-1,309
0
0
5,061
6,125
2011
101,600
-95,410
6,190
-2,823
3,367
-350
0
3,017
-113
3,130
-237
0
2,780
-716
0
0
2,064
2,148
2012
109,994
-102,593
7,401
-2,879
4,522
-372
0
4,150
-1,032
5,182
-672
0
3,478
-879
0
0
2,599
3,373
2013E
111,908
-103,713
8,195
-2,824
5,371
-502
0
4,869
-424
5,293
-650
0
4,219
-1,066
0
0
3,153
3,470
2014E
117,248
-107,519
9,729
-3,238
6,491
-530
0
5,961
-1,000
6,961
-543
0
5,418
-1,398
0
0
4,020
4,762
2015E
120,028
-109,449
10,579
-3,307
7,272
-560
0
6,712
-617
7,329
-472
0
6,240
-1,612
0
0
4,628
5,086
CASH FLOW
SEKm
EBITDA
Change in working capital
Net interest paid
Taxes paid
Other operating cash items
Cash flow from operations
Capex
Disposals/(acquisitions)
Free cash flow
Incr./(decr.) in equity
Incr./(decr.) in debt
Dividend paid
Minorities and other financing CF
Cash flow from financing
Disc. ops and other
Incr./(decr.) in cash
2006
7,028
-703
-208
-743
-814
4,560
-3,450
0
1,110
-13,120
-1,249
-2,222
0
-16,591
0
-18,620
2007
6,589
-152
-440
-815
164
5,346
-4,069
0
1,277
1,047
3,504
-1,126
0
3,425
0
3,608
2008
4,198
1,503
-535
-918
899
5,147
-3,702
-34
1,411
1,184
9,407
-1,204
-1
9,386
0
6,080
2009
7,203
4,021
-277
-929
-71
9,947
-2,772
0
7,175
-151
-4,222
0
0
-4,373
0
3,416
2010
9,822
999
-124
-1,316
-1,701
7,680
-3,638
0
4,042
-2,151
-1,735
-1,138
0
-5,024
0
-738
2011
6,190
500
-237
-1,625
571
5,399
-4,281
-6,142
-5,024
-3,278
3,763
-1,862
109
-1,268
0
-8,515
2012
7,401
2,032
-672
-1,564
-42
7,155
-4,674
-164
2,317
-2,593
-236
-1,858
-68
-4,755
0
-3,187
2013E
8,195
835
-650
-853
141
7,668
-5,036
0
2,633
0
-2,392
-1,864
5
-4,251
0
-1,619
2014E
9,729
469
-543
-1,398
333
8,590
-5,159
0
3,431
0
-1,501
-1,935
7
-3,429
0
2
2015E
10,579
-222
-472
-1,612
206
8,479
-5,143
0
3,336
0
-2,001
-2,150
8
-4,143
0
-808
BALANCE SHEET
SEKm
Cash and cash equivalents
Other current assets
Fixed tangible assets
Intangible assets (incl. goodwill)
Other non-current assets
Total assets
Creditors
Short-term debt
Other current liabilities
Long-term debt
Other long-term liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity (incl. min.)
Total liabilities and equity
Net debt
Working capital
2006
5,475
38,155
14,209
3,761
4,449
66,049
15,320
2,582
15,119
4,502
15,332
52,855
13,194
66,049
1,609
7,716
2007
5,546
36,345
15,205
4,145
4,848
66,089
14,788
5,701
10,329
4,887
14,344
50,049
16,040
66,089
5,042
11,228
2008
7,305
39,106
17,035
4,918
4,959
73,323
15,681
3,168
11,428
16,827
9,834
56,938
16,385
73,323
12,690
11,997
2009
12,567
33,547
15,315
5,273
5,994
72,696
16,031
3,364
11,586
12,409
10,465
53,855
18,841
72,696
3,206
5,930
2010
10,389
36,153
14,630
5,571
6,778
73,521
17,283
3,139
11,390
10,899
10,197
52,908
20,613
73,521
3,649
7,480
2011
7,926
35,511
15,613
11,154
5,205
75,409
18,490
4,170
13,379
13,631
8,093
57,763
17,646
75,409
9,875
3,642
2012
7,428
35,467
16,693
10,620
4,986
75,194
20,590
2,795
14,358
14,770
6,955
59,468
15,726
75,194
10,137
519
2013E
5,668
34,991
17,786
11,237
4,986
74,667
20,948
3,000
14,358
12,173
7,168
57,647
17,020
74,667
9,505
-316
2014E
5,337
35,521
18,534
11,880
4,986
76,258
21,948
2,500
14,358
11,172
7,168
57,146
19,112
76,258
8,335
-785
2015E
4,323
36,263
19,188
12,502
4,986
77,263
22,468
2,500
14,358
9,171
7,168
55,665
21,598
77,263
7,347
-563
Source: Company data, Danske Bank Markets estimates
3|
Electrolux Køb
www.danskemarketequities.com
Opsummering
PER SHARE DATA
No. of shares, fully diluted (y.e.) (m)
No. of shares, fully diluted (avg.) (m)
EPS (reported) (SEK)
EPS (adj.) (SEK)
DPS (SEK)
CFFO/share (SEK)
Book value/share (SEK)
2006
284.8
284.8
9.30
11.2
3.95
-6.8
46.3
2007
284.8
284.8
10.3
11.5
4.23
1.6
56.3
2008
284.8
284.8
1.29
2.53
0.00
-10.3
57.5
2009
284.8
284.8
9.15
14.6
3.99
28.0
66.2
2010
284.8
284.8
17.8
21.5
6.54
15.4
72.4
2011
285.8
285.8
7.22
7.51
6.50
-24.7
61.4
2012
286.8
286.8
9.06
11.8
6.50
7.2
54.7
2013E
286.6
286.6
11.0
12.1
6.75
10.9
59.2
2014E
286.6
286.6
14.0
16.6
7.50
13.4
66.5
2015E
286.6
286.6
16.1
17.7
8.06
12.9
75.1
2006
6.8%
4.2%
3.9%
4.4%
-19.8%
8.3%
11.6%
-33.3%
2007
6.3%
4.7%
4.3%
4.6%
0.9%
-6.2%
11.2%
3.0%
2008
4.0%
1.6%
1.1%
1.5%
0.1%
-36.3%
-66.5%
-78.1%
2009
6.6%
3.7%
3.4%
4.9%
4.1%
71.6%
n.m.
n.m.
2010
9.2%
6.4%
6.1%
7.1%
-2.6%
36.4%
67.8%
47.0%
2011
6.1%
3.3%
3.0%
3.1%
-4.4%
-37.0%
-50.6%
-65.1%
2012
6.7%
4.1%
3.8%
4.7%
8.3%
19.6%
34.3%
56.5%
2013E
7.3%
4.8%
4.4%
4.7%
1.7%
10.7%
18.8%
3.0%
2014E
8.3%
5.5%
5.1%
5.9%
4.8%
18.7%
20.9%
37.2%
2015E
8.8%
6.1%
5.6%
6.1%
2.4%
8.7%
12.0%
6.8%
PROFITABILITY
ROIC (after tax, incl. GW, adj.)
ROIC (after tax, excl. GW, adj.)
ROE (adj.)
ROIC (adj.) - WACC
2006
14.2%
16.4%
16.3%
6.2%
2007
19.6%
22.0%
22.5%
11.5%
2008
3.5%
3.8%
4.4%
-4.6%
2009
15.6%
17.0%
23.7%
7.5%
2010
25.9%
28.8%
31.0%
17.9%
2011
9.0%
10.7%
11.3%
0.9%
2012
14.5%
18.5%
20.3%
6.5%
2013E
15.1%
19.2%
21.3%
7.1%
2014E
19.1%
24.1%
26.4%
11.1%
2015E
19.3%
24.0%
25.1%
11.2%
MARKET VALUE
Share price (SEK)
Outstanding number of shares (m)
Market capitalisation (m)
Net debt, year-end (m)
MV of min. and ass. comp. (m)
Enterprise value (m)
2006
117
284.8
33,301
1,609
0
34,910
2007
109
284.8
30,901
5,042
0
35,943
2008
66.8
284.8
19,010
12,690
0
31,700
2009
168
284.8
47,704
3,206
0
50,910
2010
191
284.8
54,397
3,649
0
58,046
2011
110
285.8
31,356
9,875
0
41,231
2012
171
286.8
48,899
10,137
0
59,036
2013E
168
286.6
48,063
9,505
0
57,568
2014E
168
286.6
48,063
8,335
0
56,398
2015E
168
286.6
48,063
7,347
0
55,410
VALUATION
EV/sales (x)
EV/EBITDA (x)
EV/EBITA (x)
EV/EBIT (x)
P/E (reported) (x)
P/E (adj.) (x)
P/BV (x)
EV/invested capital (x)
Dividend yield
Total yield (incl. buybacks)
Free cash flow yield
2006
0.3
4.6
7.1
7.6
12.6
10.4
2.52
1.9
3.38%
2007
0.3
5.2
6.8
7.4
10.6
9.4
1.93
1.5
3.90%
2008
0.3
7.0
15.9
20.5
51.9
26.4
1.16
0.9
0.00%
2009
0.5
5.8
9.1
9.6
18.3
11.4
2.53
1.6
2.38%
2010
0.5
5.3
7.4
7.7
10.7
8.9
2.64
1.8
3.42%
2011
0.4
6.5
11.8
13.2
15.2
14.6
1.79
1.4
5.93%
2012
0.5
7.0
10.6
11.4
18.8
14.5
3.12
2.1
3.81%
2013E
0.5
6.7
9.9
10.9
15.2
13.9
2.83
2.2
4.03%
2014E
0.5
5.3
7.5
8.1
12.0
10.1
2.52
2.1
4.47%
2015E
0.5
4.9
7.0
7.6
10.4
9.5
2.23
2.0
4.81%
3.33%
4.13%
7.60%
15.04%
7.43%
3.57%
5.07%
5.48%
7.14%
6.94%
FINANCIAL RATIOS
Net debt/EBITDA (x)
Net debt/equity (x), year-end
Dividend payout ratio
Interest coverage (x)
Cash conversion (FCF/net profit)
Capex/sales
NWC/sales
2006
0.2
0.1
42.5%
19.4
41.9%
3.3%
7.4%
2007
0.8
0.3
41.2%
10.2
43.7%
3.9%
10.7%
2008
3.0
0.8
0.0%
2.2
385.5%
3.5%
11.4%
2009
0.4
0.2
43.6%
13.6
275.2%
2.5%
5.4%
2010
0.4
0.2
36.8%
52.4
79.9%
3.4%
7.0%
2011
1.6
0.6
90.0%
12.7
-243.4%
4.2%
3.6%
2012
1.4
0.6
71.7%
6.2
89.1%
4.2%
0.5%
2013E
1.2
0.6
61.4%
7.5
83.5%
4.5%
-0.3%
2014E
0.9
0.4
53.5%
11.0
85.3%
4.4%
-0.7%
2015E
0.7
0.3
49.9%
14.2
72.1%
4.3%
-0.5%
Q1 12
25,876
1,763
943
559
1.95
6.8%
3.6%
Q2 12
27,820
1,976
1,150
763
2.66
7.1%
4.1%
Q3 12
27,168
2,270
1,461
985
3.43
8.4%
5.4%
Q4 12
29,204
1,392
1,628
1,066
3.72
4.8%
5.6%
Q1 13E
25,330
1,460
720
422
1.47
5.8%
2.8%
Q2 13E
27,298
1,851
1,040
665
2.32
6.8%
3.8%
Q3 13E
28,796
2,387
1,530
1,009
3.52
8.3%
5.3%
Q4 13E
30,526
2,497
2,003
1,374
4.79
8.2%
6.6%
MARGINS AND GROWTH
EBITDA margin
EBITA margin
EBIT margin
EBIT margin (adj)
Sales growth
EBITDA growth
EBITA growth
EPS (adj.) growth
QUARTERLY P&L
Sales (m)
EBITDA (m)
EBIT before non-recurring items (m)
Net profit (adj.) (m)
EPS (adj.) (SEK)
EBITDA margin
EBIT margin (adj.)
Source: Company data, Danske Bank Markets estimates
4|
Electrolux Køb
www.danskemarketequities.com
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Markets Equities, som er en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig
analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere
analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og
rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter
indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredittransaktioner.
Danske Banks aktie- og kreditanalytikere og deres nærtstående medarbejdere må ikke investere i de værdipapirer, som de selv dækker.
Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse.
For yderligere information se venligst www.danskeequities.com.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og
afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller
finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og
fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens
datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden
måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i
værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i
Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra
relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn,
Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har
ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
5|
Electrolux Køb
www.danskemarketequities.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement