Návod - Soustruh na kov Holzmann ED 750FD

Návod - Soustruh na kov Holzmann ED 750FD
CZ
Návod na obsluhu
Soustruh na kov
EN
User Manual
Metal turning lathe
ED 750FD/FDQ
Soustruh na kov
Metal turning lathe
Přečtěte si pečlivě tento
návod před prvním
použitím!
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
Read the operation manual
carefully before first use!
Technical data subject to
changes, errors excepted!
Vydání/Edition: 2012 – Revize 00 – CZ/EN
OBSAH
1 OBSAH / INDEX
1
OBSAH / INDEX ......................................................................................................................................................... 2
2
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / SAFETY SIGNS ................................................................................................................ 5
3
PŘEDMLUVA ............................................................................................................................................................. 6
4
TECHNIKA ................................................................................................................................................................. 7
4.1
5
TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................................................................... 9
BEZPEČNOST ........................................................................................................................................................... 10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
ÚČEL POUŽITÍ .............................................................................................................................................................. 10
PRACOVNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................................................... 10
NEDOVOLENÉ POUŽITÍ................................................................................................................................................... 10
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................................................................. 11
DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K ED 750FDQ ........................................................................................................... 12
DALŠÍ RIZIKA ............................................................................................................................................................... 12
HLAVNÍ FUNKCE ...................................................................................................................................................... 13
6.1
VŘETENÍK ................................................................................................................................................................... 13
6.2
LYRA ......................................................................................................................................................................... 13
6.3
SKŘÍŇ POSUVU ............................................................................................................................................................ 13
6.4
HLAVNÍ SANĚ .............................................................................................................................................................. 13
6.4.1
Skříň hlavních saní........................................................................................................................................... 13
6.4.2
Deska hlavních saní ......................................................................................................................................... 13
6.5
ZÁVITOVÝ INDIKÁTOR .................................................................................................................................................... 14
6.6
KONÍK........................................................................................................................................................................ 14
6.7
LUNETA...................................................................................................................................................................... 14
7
UVEDENÍ DO PROVOZU ........................................................................................................................................... 15
7.1
7.2
7.3
7.4
8
TRANSPORT ................................................................................................................................................................ 15
VYBALENÍ ................................................................................................................................................................... 15
MONTÁŽ STROJE NA PODSTAVEC ..................................................................................................................................... 15
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ................................................................................................................................................... 15
OBSLUHA ................................................................................................................................................................ 17
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
VÝMĚNA SKLÍČIDLA ....................................................................................................................................................... 17
UPNUTÍ NÁSTROJE........................................................................................................................................................ 17
ZMĚNA KROKU RYCHLOSTI ............................................................................................................................................. 17
RUČNÍ SOUSTRUŽENÍ .................................................................................................................................................... 18
PODÉLNÉ SOUSTRUŽENÍ S POSUVEM ................................................................................................................................ 18
PŘESTAVBA VÝMĚNNÝCH KOL ......................................................................................................................................... 18
SOUSTRUŽENÍ VÁLCOVÝCH PLOCH (OBR. 8) ...................................................................................................................... 19
SOUSTRUŽENÍ ČELA (OBR. 9).......................................................................................................................................... 19
ÚDRŽBA .......................................................................................................................................................................... 19
9
PREFACE .................................................................................................................................................................. 21
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
TECHNICS ............................................................................................................................................................ 22
TECHNICAL DATA ......................................................................................................................................................... 24
SAFETY GUIDELINES ............................................................................................................................................ 25
PROPER USAGE ............................................................................................................................................................ 25
INCORRECT USAGE........................................................................................................................................................ 25
SAFETY INSTRUCTIONS .................................................................................................................................................. 25
SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE ED750FDQ..................................................................................................................... 28
DESCRIPTION OF THE MAIN UNITS ...................................................................................................................... 29
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Soustruh na kov / metal turning lathe
Strana 2
ED 750 FDQ
OBSAH
12.1 HEAD STOCK ............................................................................................................................................................... 29
12.2 QUADRANT................................................................................................................................................................. 29
12.3 FEED BOX ................................................................................................................................................................... 29
12.4 FEED DIRECTION LEVER .................................................................................................................................................. 29
12.5 CARRIAGE GROUP AND ITS MECHANISMS .......................................................................................................................... 29
12.5.1 Carriage box .................................................................................................................................................... 29
12.5.2 Carriage board ................................................................................................................................................ 30
12.6 THREAD INDICATOR ...................................................................................................................................................... 30
12.7 TAIL STOCK ................................................................................................................................................................. 30
12.8 RESTS ........................................................................................................................................................................ 30
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
INSTALLATION ..................................................................................................................................................... 31
TRANSPORTATION ........................................................................................................................................................ 31
UNPACKING ................................................................................................................................................................ 31
HANDLING .................................................................................................................................................................. 31
PREPARATION ............................................................................................................................................................. 31
CONNECTION TO THE ELECTRONICAL SUPPLY SOURCE .......................................................................................................... 31
OPERATION INSTRUCTIONS................................................................................................................................. 32
14.1 REPLACEMENT OF CHUCK............................................................................................................................................... 32
14.2 TOOL SET-UP............................................................................................................................................................... 32
14.3 CHANGE SPEED ............................................................................................................................................................ 32
14.4 MANUAL TURNING ....................................................................................................................................................... 33
14.5 LONGITUDINAL TURNING WITH AUTO-FEED ....................................................................................................................... 33
14.6 CHANGE GEARS REPLACEMENT ....................................................................................................................................... 33
14.7 STRAIGHT TURNING (FIG.11).......................................................................................................................................... 34
14.8 FACING AND RECESSES (FIG.12) ...................................................................................................................................... 34
14.9 TURNING BETWEEN CENTERS (FIG.13) ............................................................................................................................. 34
14.10
TAPER TURNING USING TAILSTOCK OFF-SET ................................................................................................................... 34
14.11
TAPER TURNING BY SETTING THE TOP SLIDE .................................................................................................................... 35
14.12
THREAD CUTTING ..................................................................................................................................................... 35
14.12.1
Example: Male thread ................................................................................................................................. 35
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
ACCESSORIES ....................................................................................................................................................... 36
THREE JAW UNIVERSAL CHUCK ............................................................................................................................... 36
FOUR JAW INDEPENDENT CHUCK ........................................................................................................................... 36
DRILL CHUCK (OPTIONAL) .......................................................................................................................................... 36
MORSE TAPER ARBOR (OPTIONAL) ............................................................................................................................ 36
LIVE CENTER (OPTIONAL) ........................................................................................................................................... 36
STEADY REST ........................................................................................................................................................... 37
SETTING THE STEADY REST ...................................................................................................................................... 37
FOLLOW REST .......................................................................................................................................................... 37
MECHANISM’S ADJUSTMENT .............................................................................................................................. 38
MAIN SPINDLE BEARINGS........................................................................................................................................ 38
ADJUSTMENT OF CROSS SLIDE ................................................................................................................................ 38
ADJUSTMENT OF TOP SLIDE .................................................................................................................................... 38
ADJUSTMENT OF HALF NUT GUIDE ......................................................................................................................... 38
LUBRICATION ...................................................................................................................................................... 39
HEADSTOCK ............................................................................................................................................................ 39
CHANGE GEAR ......................................................................................................................................................... 39
CARRIAGE ................................................................................................................................................................ 39
CROSS SLIDE ............................................................................................................................................................ 39
APRON .................................................................................................................................................................... 39
LEADSCREW ............................................................................................................................................................ 40
TAILSTOCK ............................................................................................................................................................... 40
MACHINE CARE AND MAITENANCE ..................................................................................................................... 41
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Soustruh na kov / metal turning lathe
Strana 3
ED 750 FDQ
OBSAH
19
TROUBLE SHOOTING ........................................................................................................................................... 42
20
PLÁN ZAPOJENÍ / CIRCUIT DIAGRAM ................................................................................................................... 43
21
NÁHRADNÍ DÍLY/SPARE PARTS ............................................................................................................................ 44
21.1
21.2
OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..................................................................................................................................... 71
SPARE PART ORDER ...................................................................................................................................................... 71
22
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ........................................................................................................................................... 72
23
GUARANTEE TERMS ............................................................................................................................................ 73
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Soustruh na kov / metal turning lathe
Strana 4
ED 750 FDQ
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
2 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / SAFETY SIGNS
CZ
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
VÝZNAM
EN
SAFETY SIGNS
DEFINITION OF SYMBOLS
CZ
UPOZORNĚNÍ! Dbejte bezpečnostních pokynů! Opomíjení předpisů a
EN
ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the ma-
CZ
PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD! Přečtěte si pozorně tento návod na
EN
READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully
CZ
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY! Obsluha má povinnost nosit ochranu
EN
PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper
pokynů může vést k těžkým zraněním nebo dokonce smrti.
chine as well as ignoring the security and operating instructions can cause
serious injuries and even lead to death.
obsluhu a údržbu a seznamte se s ovládacími prvky, abyste používali stroj
správně a předcházeli tak zraněním nebo závadám.
and get familiar with the controls n order to use the machine correctly and
to avoid injuries and machine defects.
sluchu, ochranné brýle a vhodnou obuv.
ear protection, safety goggles and safety shoes
CZ
CE-KONFORMITA – Tento výrobek je v souladu se směrnicemi ES.
EN
EC-CONFORM - This product complies with the EC-directives.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 5
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
PŘEDMLUVA
3 PŘEDMLUVA
Vážený zákazníku!
Tento návod k použití obsahuje důležité informace a pokyny k uvedení do provozu, údržbě a provozu soustruhu na kov ED 750FD/FDQ.
Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné
pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu. To Vám usnadní práci se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte
výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na zdraví.
Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto
návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás
o těchto laskavě informujte.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
Autorské právo
© 2012
Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Všechna práva vyhrazena! Obzvláště kopírování, přetisk, překlady nebo použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhány – soudní místo
je v Rohrbachu!
Adresa na služby zákazníkům
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 - 0
Fax 0043 7289 71562 – 4
info@holzmann-maschinen.at
PO-PÁ 8-12 & 13-17 hod.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
GMT+1
Strana 6
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
4 TECHNIKA
1
Vřeteník
10
Závitový indikátor
2
Nouzový vypínač
11
Koník
3
Ochranný kryt sklíčidla
12
Lože stroje
4
Sklíčidlo se 3 čelistmi
13
Závitové vřeteno
5
Ochranný kryt proti roztřiku
14
Podstavec
6
Upínání nástroje
15
Vana na třísky
7
Horní saně
16
Skříň posuvu
8
Příčné saně
17
Kryt převodovky
9
Suport
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 7
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
1
Nouzový (bezpečnostní) vypínač
7
Šroub pro zajištění koníku
2
Přepínač levého / pravého chodu
(FDQ)
8
Volící páka pro automatický posuv (FDQ)
3
Ustavovací páka nástroje
9
Točítko pro příčné saně
4
Točítko pro jemné nastavení příčných
saní
10
Točítko podélné saně
5
Ustavovací páka pinoly
11
Ustavovací točítka pro stoupání závitu
6
Točítko pinoly na koníku
12
Točítko pro nastavení otáček
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 8
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
4.1
Čís.
Technické údaje
Popis
ED750FDQ
ED750FD
1
Max. délka stroje
750mm
750mm
2
Max. soustružený průměr
250mm
250mm
3
Soustružený průměr přes příčné saně
150mm
150mm
4
Šířka lože
135mm
135mm
5
Konus vřetene
MK3
MK3
6
Vrtání vřetena
21mm
21mm
7
Počet rychlostních stupňů
2
2
8
Otáčky vřetena (2 stupně)
0-2500 ot./min
0-2500 ot./min
9
Oblast posuvu
0.07-0.20 mm/rew
-
Rozsah: závity palcové
8-56.T.P.I (závitů na palec)
8-56.T.P.I (závitů na
palec)
11
Rozsah: závity metrické
0.4-3.5 mm
0.4-3.5 mm
12
Konus koníku
MK2
MK2
750W (100%), 1,0 kW
(S6), 230V
750W (100%), 1,0 kW
(S6), 230V
10
13
Motor
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 9
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
5 BEZPEČNOST
5.1
Účel použití
Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu, při dodržení všech pokynů k provozu a bezpečnostních pokynů, při vědomí nebezpečnosti stroje! Závady, které mohou ovlivnit
bezpečnost stroje, ihned odstraňte!
Je obecně zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a zařízení stroje!
5.2
Pracovní podmínky
Stroj je určen pro provoz za následujících podmínek:
Relativní vlhkost vzduchu
při 40°C max. 50%
při 20°C max. 90%
Provozní teplota
od +5°С do +40°С
max. nadmořská výška
1000m
min. osvětlení
500 Lux
Stroj není určen pro venkovní použití.
Stroj není určen pro provoz v oblasti elektromagnetické zátěže ("Elektrosmog").
Stroj není určen pro provoz na pracovištích, kde jsou plyny, vlhkost apod., které mohou
poškodit izolaci elektroinstalace stroje, korozi nebo jiná poškození.
Stroj není určen do provozů s rizikem požáru nebo exploze.
Stroj není určen do prostředí s výskytem vibrací, protože tyto snižují výkon stroje, přesnost
opracování a životnost stroje.
Opracování hořlavých nebo výbušných materiálů je striktně zakázáno (např. surové aluminium, hořčík atd.).
5.3








Nedovolené použití
Provoz stroje za podmínek přesahujících rámec použití uvedený v tomto návodu není
dovolen.
Provoz stroje bez ochranných prostředků není dovolen.
Není dovolena demontáž nebo deaktivace ochranných prvků.
Případné změny na konstrukci stroje nejsou dovoleny.
Provoz stroje bez chladiva je zakázán.
Není dovolené přetěžování stroje.
Je zakázaný provoz stroje při nedostatečném mazání nebo nedostatečné hladině oleje.
Provoz stroje způsobem a k účelům, které neodpovídají 100% pokynům v tomto návodu,
je výslovně zakázán.
Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje
nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 10
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
5.4
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již nečitelné nebo chybějí, musejí být okamžitě obnoveny!
Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na zdraví dbejte
VŽDY následujících pokynů:
Pracoviště a podlahu kolem stroje udržujte v čistotě a zbavte ji
případného oleje, tuku a zbytků od zpracovávaného materiálu!
Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází!
Stroj nepoužívejte venku!
Práce se strojem je při únavě, ztrátě koncentrace případně pod
vlivem léků, alkoholu nebo drog přísně zakázána!
Stoupání na stroj je zakázáno!
Hrozí těžká zranění při pádu nebo při převrácení stroje!
Soustruh na kov ED 750FDQ smí být obsluhován pouze zaškoleným
personálem.
Nepovolané osoby, zejména děti, a nezaškolený personál se nesmí
zdržovat v blízkosti běžícího stroje!
Při práci se strojem nenoste volné šperky, dlouhý oděv, kravaty. Nebezpečné jsou i dlouhé rozpuštěné vlasy.
Volné části oděvu apod. se mohou namotat na rotující části a
způsobit tak vážná zranění!
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky
(ochranné rukavice, ochranné brýle, sluchátka, masku obličeje
apod.)!
Před výkonem údržby nebo při seřizování odpojte stroj ze sítě! Před
odpojením ze sítě vypněte stroj hlavním vypínačem (OFF)!
Pro transport nebo manipulaci se strojem nikdy nepoužívejte síťový
kabel!
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 11
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNIKA
Na stroji je pouze několik málo komponent, které vyžadují údržbu. Není nutné na stroji
cokoliv demontovat. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému opraváři!
Příslušenství: Používejte pouze příslušenství doporučené společností HOLZMANN!
V případě dotazů nebo potíží se obracejte na náš zákaznický servis.
5.5
Doplňkové bezpečnostní pokyny k ED 750FD/FDQ
Každá obsluha stroje musí být seznámena s bezpečnostními pokyny a předcházet tak nehodám a
zraněním.
Nejdůležitějšími preventivními opatřeními při obsluze stroje jsou:
1.
Vhodné pracovní oblečení, vyhrnuté rukávy a ruce volné od šperků, hodinek apod.
2.
Před úkony nastavení stroje tento vždy vypněte.
3.
Rychlost otáčení vřetena změňte až po úplném zastavení stroje.
4.
S ostrými noži a vrtáky zacházejte opatrně.
5.
Klíč sklíčidla a křížový klíč před prací se strojem odstraňte.
6.
Vždy používejte ochranu zraku (pracovní brýle).
7.
S těžkým sklíčidlem zacházejte opatrně a dráhu posuvu chraňte při instalaci sklíčidla kusem
dřeva.
8.
Pro odstranění špon použijte kleště nebo kartáč, nikdy neprovádějte čištění holýma rukama.
9.
Nikdy se o soustruh neopírejte.
10. Nenechávejte v dráze vedení žádné nářadí.
11. K broušení obrobku používejte obě ruce.
5.6
Další rizika
I při dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další rizika:








Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotujícího vrtáku.
Nebezpečí zranění při kontaktu s částmi, které vedou elektrický proud.
Nebezpečí těžkých zranění od namotání vlasů nebo volných částí oděvů na rotující části
stroje.
Nebezpečí úrazu při převrácení stroje.
Nebezpečí pořezání od neodstraněných otřepů.
Poranění sluchu, pokud obsluha preventivně nenosí ochranu sluchu.
Nebezpečí poranění očí při odletujících částech.
Nebezpečí od uvolněných chemických látek z opracovávaného materiálu, které mohou být
rakovinotvorné nebo jinak zdraví škodlivé.
Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, údržby a péče o
stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 12
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
6 HLAVNÍ FUNKCE
6.1
Vřeteník
Vřeteník se nachází na levé straně stroje. Pevná ložiska a ložiska s předpětím vedou pracovní
vřeteno, které je v provedení duté hřídele. Vřeteno je spojeno s motorem pomocí řemenového
pohonu a převodovky.
6.2
Lyra (FDQ)
Lyra je uzpůsobena k tomu, aby přenášela pohyb z vřeteníku na skříň posuvu pomocí výměnných
kol. Lyra je namontovaná v uzavřené kvadrantové skříni.
6.3
Skříň posuvu (FDQ)
Skříň posuvu je namontována na přední straně
soustruhu, hned pod vřeteníkem. Obsahuje všechny
mechanismy, které jsou potřebné pro nastavení posuvu nebo stoupání závitu.
Nastavení rychlosti posuvu nebo stoupání závitu se
provádí pomocí bubínků na přední straně skříně posuvu.
6.4
Hlavní saně
Hlavní saně se skládají z pěti částí: skříň hlavních saní, deska hlavních saní, spodní saně, příčné
saně a horní saně.
Na loži jezdí v podélném směru jako křížový suport provedené hlavní saně, na kterých jezdí
příčně k ose otáčení příčné saně. Horní saně, které drží nástroj, jsou nad příčnými saněmi.
6.4.1
Skříň hlavních saní
Skříň hlavních saní je namontována na desce hlavních saní. Obsahuje mechanismy pro podélný a
příčný posuv a mechanismus pro uchycení ořechu při řezání závitu.
6.4.2
Deska hlavních saní
Spodní saně jezdí po vodící liště základní desky hlavních saní. Pokud soustružíte ručně krátké
čepy, musíte otáčet příčníkem o 90° směrem ke spodním saním oběma směry a čepy musí být
zajištěny v požadované pozici pomocí vhodných šroubů a matek.
Horní saně, na kterých je namontovaný 4-polohový držák nástroje, mohou být ručně posunuty ve
směru příčníku.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 13
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
6.5
Závitový indikátor
Nachází se vpravo dole na saních nástroje a slouží jako pomocník při řezání závitů, aby bylo při
řezání závitu dodrženo správné stoupání.
6.6
Koník
Koník slouží pro podporu delších soustružených dílů pomocí středícího hrotu, který v čele obrobku
provede středící otvor. Soustruh disponuje pinolou s Morseho kuželem MK2 pro upnutí sklíčidla
nebo většího vrtáku, který lze vyšroubovat paralelně vůči loži pomocí točítka, aby bylo možné
soustružit středové otvory.
6.7
Luneta
S pomocí lunety mohou být dlouhé, tenké soustružené díly podepřeny na libovolném místě.
Luneta brání kývání nebo prohýbání obrobku vlastní tíhou a silou opracovávání.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 14
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
7 UVEDENÍ DO PROVOZU
7.1
Transport
K transportru stroje respektive k usazení stroje na podstavec při uvádění stroje do provozu slouží
zvedací pásy o dostatečné nosnosti. Prostrčte pás skrze vnitřní oka lože a opatrně pomocí jeřábu
nebo jiného stěhovacího zařízení stroj přesuňte na požadované místo.
Přesvědčte se, že je stěhovací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík, stěhovací pás atd.) v bezvadném stavu. Ujistěte se také, že místo pro ustavení stroje má dostatečnou nosnost, zejména
při instalaci v patře na stropní konstrukci.
7.2
Vybalení
Soustruh a podstavec vybalte. Odstraňte ochranný papír z kovových ploch a zároveň zbavte stroj
ochrany proti korozi.
7.3 Montáž stroje na podstavec
Přemístěte stroj opatrně na podstavec. Pevně přišroubujte stroj pomocí dodaných šroubů na podstavec. Pro zajištění přesnosti opracování je důležité správné upevnění stroje.
7.4
Elektrické připojení
VÝSTRAHA: Elektrická přípojka musí být připravena kvalifikovaným elektrikářem.
V případě chybného zapojení nenese výrobce za způsobené škody odpovědnost. Dochází tak
ke ztrátě záruky.
Ihned po zapojení zkontrolujte správný směr otáčení stroje pomocí volby levého a pravého chodu
stroje. Zároveň zkontrolujte, zda-li správně funguje regulace otáček.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 15
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
DEJTE POZOR, ABY BYLA REGULACE OTÁČEK PŘI SPUŠTĚNÍ STROJE NASTAVENA
NA „0“!
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 16
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
8 OBSLUHA
8.1
Výměna sklíčidla
Povolte tři šrouby (Obr. 3), které se nacházejí na obvodu
sklíčidla. Sklíčidlo bezpečně vytáhněte z vřetene. Nové sklíčidlo
upněte opačným postupem.
Fig.3
8.2
Obr. 3
Upnutí nástroje
Nástroj upněte do držáku nástroje dle vyobrazení (Obr 4). Doporučuje se, aby nástroj vyčníval z držáku co nejméně, aby se
tak zabránilo nežádoucímu pohybu nástroje v držáku.
Držák nástroje lze také, pokud je to nutné, úhlově natočit tak,
že povolíte zajišťovací páku nahoře, držák nástroje natočíte do
požadované polohy a opět zajistíte.
Obr. 4
8.3
1.
2.
3.
4.
Změna kroku rychlosti
Kryt převodovky otevřete tak, že sundáte šroub “B”, jak je
patrné z obrázku 5.
Povolte šroub (C, Obr. 6) pro povolení klínového řemene.
Klínový řemen dejte do “2.” polohy řemenice.
Klínový řemen nyní opět napněte tak, že budete postupovat opačně než je uvedeno v bodě 2.
Obr. 5
POZOR:
Dbejte na to, aby byl řemen napnutý tak, aby při provozu běžel klidně po řemenici. Při nedostatečném napnutí nebude řemen schopen přenést sílu motoru na převodovku. Při nadměrném
napnutí dochází k rychlému opotřebení řemene.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 17
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
8.4
Ruční soustružení
Suportem lze posouvat podélně i příčně otáčením
příslušného točítka. Přesnost posunu lze sledovat na noniové škále.
Bild 6
8.5
Podélné soustružení s posuvem
Podle tabulky (B) najdete požadované stoupání závitu a
zároveň podle ní stanovíte příslušnou polohu točítka (A).
Fig. 6
Stoupání závitu lze nastavit pouze za klidu stroje! Pokud
točítko A nezapadne do příslušné polohy, pootočte rukou
hlavním vřetenem (čelisťovým sklíčidlem).
8.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Přestavba výměnných kol
Soustruh odpojte od přívodu elektrického proudu.
Otevřte kryt vřeteníku.
Povolte šroub (C, Obr. 7).
Otočte element (D, Obr. 7) doprava.
Vyšroubujte čep (E, Obr 7) z vřetene, aby bylo
možné sundat výměnná kola.
Namontujte soukolí podle tabulky (Obr.10) a řádně
ho zajistěte.
Otočte element (D, Obr. 7) doleva, aby došlo k
záběru ozubeného kola.
Element (D, Obr. 7) zajistěte.
Kryt opět namontujte a soustruh uveďte do provozu.
Obr. 7
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 18
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
8.7
Soustružení válcových ploch
(Obr. 8)
Pro tuto funkci musí být posuvy paralelně k ose
otáčení obrobku. Posuv lze realizovat ručně pomocí
otáčení ručního kola na saních soustruhu nebo na
horních saních, popř. po aktivaci automatického posuvu. Přičný posuv pro hloubku řezu se provádí
pomocí příčných saní.
Obr. 8
8.8
Soustružení čela (Obr. 9)
V režimu příčného soustružení se nachází hlavní
saně kolmo k ose otáčení obrobku. Posuv se realizuje ručně pomocí ručního kola (točítka) příčného posuvu. Příčný posuv pro hloubku řezu se provede
pomocí horních saní.
Obr. 9
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 19
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HLAVNÍ FUNKCE
ÚDRŽBA
POZOR
Čištění a údržbu provádějte vždy při vypnutém stroji:
Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození nebo zranění!
Platí:
Před započetím úkonů údržby stroj vypněte a odpojte od přívodu
elektrického proudu!

Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit.

Úplné a správné čištění stroje zaručuje dlouhou životnost stroje a představuje předpoklad
bezpečné práce na stroji. Používejte výhradně jemné čistící prostředky, tzn. nepoužívat
benzin, petrolej, sodu apod.

Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na stroji
v bezvadném a čitelném stavu.

Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků.

Uskladnění stroje je možné pouze v suchém prostředí a musí být zajištěn proti vlivu
počasí.

Kontrolujte minimálně každý týden všechny šroubové spoje na dotažení.


Odstranění vad vyřídí Váš prodejce.
Opravy svěřte pouze odborníkovi!
Pro delší životnost a kvalitní a přesný výsledek práce se strojem je nezbytné dodržovat mazací
plán.
Stav oleje kontrolujte pravidelně před každým uvedením soustruhu do provozu:
Vřeteník (Typ mazacího oleje: FINA GLP nebo shodný),
Rychlostní skříň (převodovka posuvu) (Typ mazacího oleje: GLP 68)
Suportová skříň (Typ mazacího oleje: GLP 68)
Vyměňte všechny oleje po prvních 150 hodinách provozu nebo nejpozději po prvních 3 měsících.
Následně musíte olej měnit jen jednou ročně. Stav hladiny oleje musí být kontrolován pravidelně
před každým uvedením stroje do provozu pomocí olejoznaku a v případě nutnosti doplněn.
Starý olej likvidujte v souladu s místní legislativou a s ohledem na ochranu životního prostředí.
Při výměně oleje musí být soustruh odpojen od sítě.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 20
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
A
A
PREFACE
9 PREFACE
Dear Customer!
This manual contains Information and important instructions for the installation and correct use of
the metal turning lathe ED 750FDQ.
This manual is part of the machine and may not be stored separately from the machine. Save it
for later reference and if you let other persons use the machine, add this instruction to the machine.
Please read and follow the safety instructions!
Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and prevents
misunderstanding and damages of machine and the user’s health.
Due to constant advancements in product design, construction pictures and content may diverse
slightly. However, if you discover any errors, inform us please with the product feedback form.
Technical specifications are subject to changes!
Copyright
© 2012
This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation or use of text of this manual will be pursued by law.
Court of jurisdiction is A-4020 Linz, Austria!
Customer Service Contact
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4
A-4170 Haslach
Tel 0043 7289 71562 - 0
Fax 0043 7289 71562 – 4
service@holzmann-maschinen.at
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 21
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNICS
10 TECHNICS
1
Headstock
10
Thread indicator
2
Emergency button on/off switch
11
tailstock
3
Chuck cover
12
Bed way
4
3-jaw chuck
13
Lead screw
5
Splash guard
14
Foot stands
6
Tool post
15
Oil tray
7
Top carriage
16
Feed box
8
Lower carriage
17
Quadrant
9
Carriage box
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 22
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNICS
1
Emergency button ON/OFF switch
7
Screw for tailstock fixing
2
Forward and reverse turning switch
8
Handle for starting or stopping of the carriage longitudinal shifting while threading
3
Wrench for the tool-holder
9
Flywheel for feeding the cross slide
4
Flywheel for shifting the tool-holder
slide
10
Flywheel for manual shifting of the carriage in longitudinal direction
Handle for tail-spindle fixing
11
Drum (handle) for selection of “thread”
(only available on CQ6125V models)
Flywheel for tail-spindle shifting
12
Variable speed control switch
5
6
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 23
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
TECHNICS
10.1
No.
Technical data
Specification
Parameter
1
Max length of workpiece
750mm
2
Swing over bed
250mm
3
Swing over cross slide
150mm
4
Width of bed
135mm
5
Taper of spindle bore
6
Spindle bore
21mm
7
Number of spindle speed
2 steps
8
Range of spindle speeds
0-2500rpm
9
Range of longitudinal speeds
10
Range of imperial threads
11
Range of metric threads
12
Taper of tailstock
13
Main motor
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
MK3
0.07-0.20mm/rew
8-56.T.P.I
0.4-3.5mm
MK2
750W (100%), 1,4PS (S6), 230V
Strana 24
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
11 SAFETY GUIDELINES
11.1
Proper usage
Holzmann Maschinen cannot be held responsible for any injuries or damages if there was performed manipulation or adjustments to the machine.
For another usage and resulting damages or injuries HOLZMANN MASCHINEN
doesn’t assume any responsibility or guarantees.
Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
• Lead from lead-based paints.
• Crystalline silica from bricks, cement, and other masonry products.
• Arsenic and chromium from chemically treated lumber.
Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To
reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out
microscopic particles.
11.2





Incorrect usage
Operation of the machine that doesn’t agree with this manual is forbidden!
Operation without the safety devices is not allowed.
You mustn’t remove the safety devices!
Incorrect is the usage for materials which aren’t mentioned in this manual.
Changes of the machine’s construction are forbidden.
For another usage and resulting damages or injuries HOLZMANN MASCHINEN
doesn’t assume any responsibility or guarantees.
11.3
Safety instructions
Warning labels and/or other labels on the machine must be replaced when they were removed.
Do not operate the machine at insufficient lighting conditions.
Do not operate the machine outdoors.
Do not operate the machine when you are tired, when your concentration is
impaired, and/ or under the influence of drugs, medication or alcohol.
Climbing onto the machine is forbidden! Heavy injuries by falling down or by
tilting of the machine are possible.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 25
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
The machine shall be used only by trained persons.
Non authorized persons, especially children, shall be kept away from the
work area.
Do not wear loose clothing, long hair openly or loose jewellery like necklaces
etc. when operating the machine
They might be catched by rotating parts and cause serious injuries.
Use proper safety clothing and devices when operating the machine (, safety
goggles, ear protectors, safety shoes …)! Do not wear safety gloves for operating because they decrease the working accuracy and they might be pulled
into the saw blade.
Before any maintenance you have to disconnect the panel saw from the power source. Never use the plugged cable for transporting or manipulating the
machine.

Operator must read the instruction carefully before operating the machine, and the manager of safety department should assure the operator knows the requirements well.

The operation, maintenance and repair of the machine must be done by qualified person
who have been trained to have the ability to forecast the potential risks. Only safetyconscious persons who are fully aware of the risks can operate the machine.

To those people who assemble, operate, or maintain the machine must be confirmed to
have read and understood the operating instructions.

After stopping the machine, the tool will still run for a period of time due to inertia, do not
open the tool guard and touch the tool with your hand before it comes to stop running.

Do not detach or modify any part of the safety guard. The machine should be disconnected from the power supply during maintenance or repair.
WARNING! NEVER CONTACT THE CUTTERS AND OTHER DRIVING PARTS WITH
HANDS IF THEY ARE STILL MOVING

Assign special persons to operate, maintain and adjust the machine.

Operate the machine in technically perfect condition. Only the producer or qualified person
can completely repair the machine.

Stop the machine immediately if abnormal phenomena appear, check and repair the machine by specialized persons in time.

Disassembly and assembly the machine with the hoisting equipment, which is of enough
load capacity.

Observe all safety instructions and warnings attached to the machine, make sure they are
always complete and perfectly legible.

Do safety inspection before operating. Ensure the stroke limit switches, stop block and
emergency stop button safe and reliable.

Reinstall the removed guards and safety devices in place after maintaining.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 26
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ

Do maintenance or adjustment only after switching the machine off and disconnecting the
machine from the power source.

Always keep children away from the machine. Operating personal must be at least 18
years old.

Do not wear loose clothing, gloves, neckties or jewelry (rings, watches, etc). Keep the
sleeves and the edges of the work uniform tight. Always be sure to wear safety goggles
and wear safety shoes during operation.

Put the long hair into a safety hat during operation no matter the operator is a man or a
woman.

It is recommended to wear suitable hearing protection equipment when necessary to reduce the risk of hearing loss.

Provide adequate light around the machine, and keep the perimeter around the machine
dry, clean and in good order. In addition, do not place anything near the machine; otherwise it becomes an obstacle during operation.

Do not remove the guards from their working place during operation.

Disconnect the power supply before leaving the machine.

Restart the machine only after the guards and safety devices are replaced to their position
and in their good function.

Do not place tools, work pieces, or other items, which not be in use on the machine, especially on the moving parts.

Clamp workpiece and tools completely and reliably and take off the wrench from chuck before starting the spindle running.

Stop the machine before adjusting the position of the coolant nozzles.

Do not use compressed air to remove dust and chips etc. deposited on the machine,
switchboard, control unit etc.

Both operators and the maintenance men should read the descriptions carefully on the
caution plate attached on the machine. They should observe the OPERATION MANUAL in
their work. During operation and maintenance, care should be taken so that this caution
plate is not dirtied or damaged.

Always bear in mind where the emergency stop button is so that you can operate it without delay in case of an emergency.

Start the machine according to the starting procedures strictly.

Keep your hands away from the moving parts of the machine during operation.

Prior to starting test operation, read this manual carefully so as to be familiar with this
machine.

Contact the manufacturer if for some reason the OPERATION MANUAL should become unreadable.

Accessories: Only use accessories recommended by Holzmann Maschinen.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 27
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
11.4
Safety instructions for the ED750FDQ
All lathe operators must be constantly aware of the safety hazards that are associated with using
the lathe and must know all safety precautions to avoid accidents and injuries.
Some important safety precautions to follow when using the lathe are:
12. Correct dressing is important, remove rings and watches, roll sleeves above elbows.
13. Always stop the lathe before making adjustments.
14. Do not change spindle speeds until the lathe comes to a complete stop.
15. Handle sharp cutters, centers, and drill with care.
16. Remove chuck keys and wrenches before operating
17. Always wear protective eye protection.
18. Handle heavy chuck with care and protect the lathe ways with a block of wood when installing
a chuck.
19. Know where the emergency stop is before operating the lathe
20. Use pliers or a brush to remove chips and swarf, never your hands.
21. Never lean on the lathe.
22. Never lay tools directly on the lathe ways. If a separate table is not available, use a wide
board with a cleat on each side to lay on the ways.
23. Keep tools overhang as short as possible.
24. Never attempt to measure work while it is running
25. Never file lathe work unless the file has a handle.
26. File left-handed if possible
27. Protecting the lathe ways when grinding or filing.
28. Use two hands when sanding the work piece. Do not wrap sand paper or emery cloth around
the work piece.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 28
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
12 DESCRIPTION OF THE MAIN UNITS
12.1
Head stock
The head stock is mounted on the machine corp. the rotation motion to this gear box is transferred through V-belts and belt pulley from an el. motor mounted on the guide way.
12.2
Quadrant
The quadrant is destinated to transfer the motion from the head stock to the feed box through
some change gears. It is mounted in the quadrant box. The latter is closed by a cover.
12.3
Feed box
The feed box is fixed to the face side of the machine corp.—just below the head stock. It includes
all the mechanisms, by the help of which is effected the adjustment for selection of the feed or
thread pitches.
Required adjustments for the different values of the feed or thread pitch are realized by the help
of respective drums, located on the front part of the feed box.
12.4
Feed direction lever
Putting this lever in the top hole moves the carriage
left along the bed or the top slide toward the workpiece while spindle is turning counter-clockwise .
Putting the lever in the foot hole moves the carriage
right along the bed or the top slide away the workpiece while spindle is turning counter-clockwise . If
putting the lever in the middle hole change gears and
feed screw is not turning while spindle is turning .
12.5
Carriage group and its mechanisms
The carriage group is festinated for fixing and driving the cutting too. It includes five basic parts:
carriage box, carriage board, lower slide, cross piece and upper (top) slide.
12.5.1
Carriage box
The carriage box is mounted on the carriage board. It contain the mechanisms that are used for
driving the carriage longitudinal and cross feed, as well as the mechanism for engagement of the
nut to the lead-screw while threading and the mechanism for manual feed of the carriage.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 29
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
12.5.2
Carriage board
The carriage board is mounted on the corp. guide ways. All the rest parts of the carriage group
are fixed to this carriage board.
The lower slide moved on the guide ways of the carriage board in transverse direction.
When short cones have to turned by hand, the cross piece may be swiveled at 90° towards the
lower slide in both directions and be fixed in the required position by the help of suitable bolts
and nuts.
The top slide on which the four-position tool holder is
mounted, may be shifted only by hand in the direction
of the cross-piece.
Thus you may obtain longitudinal, cross and combined
feed for the cutting tool.
NOTICE:
Do not simultaneously engage the feed lever and the
threading lever . Doing so will damage the lathe .
Half Nut Lever – This lever compresses and releases
the half nut engages the leadscrew . The lever is only
engaged while turning threads in stock . A lockout
device featured in the lever mechanism engages when
the feed selector is used.
12.6
Thread indicator
This device is mounted to the carriage box (disengaged to the driving screw) for getting into
thread pitch
12.7
Tail stock
The tailstock is clamped to the corp. guide ways. It is designed for working piece clamping during
machining between centers for drilling operations with manual feed of the tool.
12.8
Rests
The two types are with sliding quills. The steady rest is fixed to the corp. guide ways and the follow rest to the carriage board.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 30
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
13 INSTALLATION
13.1
Transportation
The machine is transported in a special wooden case (or with foot stands separately packed in
carton), being fixed to the base of the case or slide by suitable bolts. Some of the accessories are
mounted on the lathe well fixed and the other packed in a separate box or directly fixed on the
case base.
The places where the ropes or chains have to be passed during handling of the packed machine
are marked on the packing. Be aware of the heavy side while you are handling the machine with
forklift.
13.2
Unpacking
After the machine had been unpacked, check carefully its general condition, as well as the availability and condition of all the accessories, shown in the packing list.
13.3
Handling
Unpacked machine shall be handled only by the help of a suitable crane. Before passing the ropes
over the lathe, pull out the tailstock and carriage and fix them in the rear hand position so that
when lifting the machine you will obtain required balancing. When handling the machine never
strike or hit it sharply because this may affect the machine accuracy—irrespective of whether
there are or not may visible defects.
Since the paint on some part of the machine may be damaged during handling, place protective
pads of fabrics or other suitable material on the respective places.
13.4
Preparation
Before mounting the machine on the predetermined place, clean it carefully from the protective
oil. Respective machine surface shall be washed by the help of pure naphtha or benzine.
This protective oil shall not be removed by hard objects or solvent that may damage the metal
surface or paint of the machine. Well-cleaned surfaces are dried by the help of dry threads and
covered with pure machine oil. Remove the end gear cover. Clean all components of the end
gear assembly and coat all gears with heavy, non-slinging grease.
13.5
Connection to the electronical supply source
Check whether the data on the el. panel scheme (voltage and frequency of the supply source)
correspond to the available.
Make sure the lathe in properly grounded.
Connection of the lathe and all other electrical work may only be carried out by an authorized electrician!
Failure to comply may cause serious injury and damage to the machinery and property!
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 31
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
14
OPERATION INSTRUCTIONS
NOTE: Make sure the variable speed control switch is in zero
position in counter-clockwise direction before turning on the
lathe!
14.1
Replacement of chuck
The head spindle holding fixture is cylindrical. Loose three set
screws and nuts (A, Fig.3, only two are shown) on the lathe
chuck flange to remove the chuck. Position the new chuck and
fix it using the same set screws and nuts.
14.2
Tool set-up
Clamp the turning tool into the tool holder.
The tool must be clamped firmly. When turning, the tool has a
tendency to bend under the cutting force generated during
the chip formation. For best results, tool overhang should be
kept to a minimum of 3/8” or less.
The cutting angle is correct when the cutting edge is in line
with the center axis of the work piece. The correct height of
the tool can be achieved by comparing the tool point with the
point of the center mounted in the tailstock. If necessary, use
steel spacer shims under the tool to get the required height.
(Fig.4)
14.3
5.
6.
7.
Fig. 3
Fig.3
Fig.4
Fig. 4
Change speed
Unscrew the two fastening screws (B, Fig.5) and remove
the protective cover.
Adjust the V-belt into the corresponding position.
Tighten the tension pulley and fasten the nut again.
Fig.5
Fig. 5
ATTENTION:
Make sure the tension of the V-belt is correct.
Excessive or insufficient tension can cause damage.
Fig.6
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 32
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
14.4
Manual turning
Apron travel, cross travel, and top slide hand wheel can
be operated for longitudinal or cross feeding. (Fig.7)
14.5
Set the selector knob (A, Fig.8) to select the feed direction and feed speed. Only available on CQ6125V models.
Use the table (B, Fig.8) on the lathe for selecting the feed
speed or the thread pitch, Adjust the change gear if the
required feed or thread pitch cannot be obtained with the
installed gear set.
14.6
Fig. 7
Longitudinal turning with auto-feed
Fig.7
Fig. 6
Change gears replacement
10. Disconnect the machine from the power source.
11. Unscrew the two fastening screws and remove the
protective cover.
12. Loosen the locking screw (C, Fig.9) on the quadrant.
13. Swing the quadrant (D, Fig.9) to the right.
14. Unscrew the bolt (E, Fig.9) from the leadscrew or the
square bolts (F, Fig.9) from the quadrant bolts in order to remove the change gears from the front.
15. Install the gear couples according to the thread and
feed table (Fig.10) and screw the gearwheels onto
the quadrant again.
16. Swing the quadrant to the left until the gearwheels
have engaged again.
17. Readjust gear backlash by inserting a normal sheet
of paper as an adjusting or distance aid between the
gearwheels.
18. Immobilize the quadrant with the locking screw.
19. Install the protective cover of the headstock and reconnect the machine to the power supply.
Fig.8
Fig. 8
Fig.9
Fig. 9
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 33
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
14.7
straight turning (Fig.11)
In the straight turning operation, the tool feeds parallel
to the axis of rotation of the workpiece. The feed can
be either manual by turning the handwheel on the
lathe saddle or the top slide, or by activating the automatic feed. The cross feed for the depth of cut is
achieved using the cross slide.
14.8
facing and recesses
Fig.11
(Fig.12)
In the facing operation, the tool feeds perpendicular to
the axis of rotation of the workpiece. The feed is made
manually with the cross slide handwheel. The cross
feed for cut depth is made with the top slide or lathe
saddle.
14.9
Turning between centers (Fig.13)
For turning between centers, it is necessary to remove
the chuck from the spindle. Fit the M.T.3 center into
the spindle nose and the M.T.2 center into the tailstock. Mount the workpiece fitted with the driver dog
between the centers. The driver is driven by a catch or
face plate.
Fig.12
Note: Always use a small amount of grease on the tailstock center to prevent center tip from overheating.
14.10 Taper turning using tailstock offset
Work to a side angle of 5 can be turned by off-setting
the tailstock. The angle depends on the length of the
work piece.
Fig.13
To off-set the tailstock, loosen locking screw (A,
Fig.14). Unscrew the set screw (B, Fig.14) on right end
of the tailstock. Loosen the front adjusting screw
(C,Fig.14) and take up the same amount by tightening
the rear adjusting screw (D,Fig.14) until the desired
taper has been reached. The desired cross-adjustment
can be read off the scale. (E,Fig.14). First retighten the
set screw (B,Fig.14) and then the two (front and rear)
adjusting screw to lock the tailstock in position. Retighten the locking screw (A,Fig.14) of the tailstock.
The work piece must be held between to centers and
driven by a faceplate and driver dog.
After taper turning, the tailstock should be returned to
its original position according to the zero position on
the scale of tailstock. (E,Fig.14)
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Fig.14
Strana 34
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
14.11 taper turning by setting the top slide
By angling the top slide, tapers may be turned manually with
the top slide. (Fig.15)
Rotate the top slide to the required angle. A graduated scale
permits accurate adjustment of the top slide. The cross feed
is performed with the cross slide. This method can only be
used for short tapers.
14.12 Thread cutting
Set the machine up to the desired thread pitch (according to
the threading chart, (Fig. 10). Start the machine and engage
the half nut. When the tool reaches the part, it will cut the
initial threading pass. When the tool reaches the end of the
cut, stop the machine by turning the motor off and at the
same time back the tool out of the part so that it clears the
thread. Do not disengage the half nut lever. Reverse the
motor direction to allow the cutting tool to traverse back to
the starting point. Repeat these steps until you have obtained the desired results.
14.12.1









Example: Male thread
Fig.15
The workpiece diameter must have been turning to the
diameter of the desired thread.
The work piece requires a chamfer at the beginning of
the thread and an undercut at the thread runout.
The speed must be as low as possible.
The change gears must have been installed according to
the required pitch.
The thread cutting tool must be exactly the sample
shape as the thread, must be absolutely rectangular
and clamped so that it coincides exactly with the turning center.
The thread is produced in various cutting steps so that
the cutting tool has to be turning out of the thread
completely (with the cross slide) at the end of each cutting step.
The tool is withdrawn with the leadscrew nut engaged
by inverting the change-over switch..
Stop the machine and feed the thread cutting tool in
low cut depths using the cross slide.
Before each passage, place the top slide approximately
0.2 to 0.3mm to the left and right alternately in order to
cut the thread free. This way, the thread cutting tools
cuts only on one thread flank with each passage. Keep
cutting the thread free until you have almost reached
the full depth of thread.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Fig.16
Strana 35
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
15 ACCESSORIES
15.1
THREE JAW UNIVERSAL CHUCK
Using this universal chuck, round, triangular, square, hexagonal octagonal, and twelve-cornered stock maybe clamped.
(Fig.17)
Note: new lathes have very tight fitting jaws. This is necessary to ensure accurate clamping and long service life. With
repeated opening and closing, the jaw adjusts automatically
and their operation becomes progressively smoother.
Fig.17
Note:
For the original 3-jaw chuck that mounted on the lathe, the
factory has mounted the chuck in the best way to Guarantee
the holding accuracy with two “0” mark (A, Fig.17.) showed
on the chuck and chuck flange.
Three are two types of jaws: internal and external jaws.
Please note that the number of jaws fit with the number inside the chuck’s groove. Do not mix them together. When
you are going to mount them, please mount them in ascending order 1-2-3, when you are going to take them out, be
sure to take them out in descending order 3-2-1,one by one.
After you finished this procedure, rotate the jaws to the
smallest diameter and check that the three jaws are well
fitted.
15.2
Fig.18
FOUR JAW INDEPENDENT CHUCK
This special chuck has four independently adjustable chuck
jaws. These permit the holding of asymmetrical pieces and
enable the accurate set-up of cylindrical pieces. (Fig.18)
15.3
DRILL CHUCK (Optional)
Use the drill chuck to hold centering drills and twist drills in
the tailstock. (A,Fig.19)
15.4
Fig.19
MORSE TAPER ARBOR (Optional)
An arbor is necessary for mounting the drill chuck in the tailstock. It has a No.2 Morse taper. (B,Fig.19)
15.5
LIVE CENTER (Optional)
The live center is mounted in ball bearings. Its use is highly
recommended for turning at speeds in excess of 600 rpm.
(Fig.20)
Fig.20
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 36
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
15.6
STEADY REST
The steady rest serves as a support for shafts on the free
tailstock end. For many operations the tailstock cannot be
used as it obstructs the turning tool or drilling tool, and
therefore, must be removed from the machine. The steady
rest, which function as an end support, ensures chatter-free
operation. The steady rest is mounted on the bedways and is
secured from below with a locking plate. The sliding fingers
require continuous lubrication at the contact points to prevent
premature wear. (Fig.21)
15.7
SETTING THE STEADY REST
Loosen three hex nuts. (A,Fig.22)
Loosen knurled screw (B,Fig.22) and open the sliding fingers.
(C,Fig.22) until the steady rest can be moved with its finger
around the workpiece. Secure the steady rest in position.
Tighten knurled screws so that fingers are snug but not tight
against the workpiece. Tighten three nuts (A,Fig.22). Lubricate the sliding points with machine oil.
When, after prolonged operation, the jaw show wear, the tips
of the fingers may be filed or remilled.
15.8
Fig.21
FOLLOW REST
The follow rest is mounted on the saddle and follow the
movement of the turning tool. Only two sliding fingers are
required. The place of the third finger is taken by the turning
tool. The follow rest is used for turning operations on long,
slender workpieces. It prevents flexing of the workpiece under pressure from the turning tool. (Fig.23)
Set the fingers snug to the workpiece but not overly tight.
Lubricate the fingers during operation to prevent premature
wear.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Fig.22
Strana 37
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
16 MECHANISM’S ADJUSTMENT
All the mechanisms are adjusted and tested in the producer’s plant. After a prolonged exploitation, some of the mechanisms have to be readjusted because of the wearing off of the friction
surfaces. The adjustment and setting of the different mechanisms shall be effected after each
machine repair too. It is recommended these adjustments to be performed by qualified specialists in respective service.
16.1
MAIN SPINDLE BEARINGS
The main spindle bearings are adjusted at the factory. If end play
becomes evident after considerable use, the bearings may be
adjusted.
Caution: excessive tightening or preloading will damage the
bearings.
16.2
Fig.23
Fig.25
ADJUSTMENT OF CROSS SLIDE
The cross slide is fitted with a gib strip (C, Fig.25) and can be
adjusted with screws (D,Fig.25) fitted with lock nuts. (E,Fig.25)
Loosen the lock nuts and tighten the set screws until slide moves
freely without play. Tighten lock nuts to retain adjustment.
16.3
ADJUSTMENT OF TOP SLIDE
The top slide is fitted with a gib strip (F, Fig.26) and can be adjusted with screws (G,Fig.26) fitted with lock nuts. (H, Fig.26)
Loosen the lock nuts and tighten the set screws until slide moves
freely without play. Tighten lock nuts to retain adjustment.
16.4
Fig.26
ADJUSTMENT OF HALF NUT GUIDE
Loosen the nut (I, Fig.27) on the right side bottom of the apron
and adjust the control screws (J, Fig.27) until both half nuts
move freely without play. Tighten the nut.
Fig.27
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 38
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
17 LUBRICATION
The trouble-free operation on the lathe depends on its careful
servicing. Of special importance is the regular lubrication of
all machine-operating parts with the recommended lubricants.
FAILURE TO COMPLY MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE!
NOTES:
Lubricate all slideways lightly before every use. Lubricate the
change gears and the leadscrew slightly with a lithium-based
Grease.
17.1
Fig.28
Fig.28
HEADSTOCK
Oil must be up to indicator mark in oil sight glass (A, Fig28).
Top off with Mobilgear 627 or equivalent. Fill by pulling plug
(B,Fig. 28). To drain, remove drain plug on the right slide of
headstock (C,Fig.29). Drain oil completely and refill after the
first three months of operation. Then, change oil in the headstock annually.
17.2
CHANGE GEAR
Fig.29
Fig.29
Lubricate two oil ports (D, Fig.29) on the gear shafts with
20W machine oil once daily.
17.3
CARRIAGE
Lubricate four oil ports (E, Fig.30) with 20W machine oil once
daily.
17.4
CROSS SLIDE
Lubricate two oil ports (F, Fig.30) with 20W machine oil once
daily.
17.5
Fig.30
APRON
Fig.30
Lubricate two oil ports (G,Fig.31) with 20w machine oil once
daily.
Fig.31
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Fig.31
Strana 39
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
17.6
LEADSCREW
Lubricate the oil port (A, Fig.32) with 20w machine oil once
daily.
17.7
TAILSTOCK
Lubricate two oil ports (B,Fig.32) with 20w machine oil
once daily.
Fig.32
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 40
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
18 MACHINE CARE AND MAITENANCE
Lathes are highly accurate machine tool designed to operate around the clock if properly operated
and maintained. Lathes must be lubricated and checked for adjustment before operation. Improper lubrication or loose nuts and bolts can cause excessive wear and dangerous operating
conditions.
1.
The lathe ways are precision ground surfaces and must not be used as table for other tools
and should be kept clean of grit and dirt.
2.
The lead screw and gears should be checked frequently for any metal chips that could be
lodged in the gearing mechanisms.
3.
Check the lathe prior to operation for any missing parts or broken shear pins. Refer to the
manual before attempting to lift the lathe.
4.
Newly installed lathe should be properly leveled before any operation to prevent vibration and
wobble.
5.
When the lathe is transported out of a normal shop environment should be protected from
dust, excessive heat, and very cold conditions.
6.
Change the lubricant frequently if working in dusty conditions.
7.
In hot working areas, use care to avoid overheating the motor of damaging any seals.
8.
Operate the lathe at slower speeds than normal when working in cold environments.
9.
Lubricate all slide ways lightly before every using. The change gears and the leads crew must
also be lightly lubricated with lithium base grease.
10. During the operation, the chips which falls onto the sliding surface should be cleaned timely,
and the inspection should be often made to prevent chips falling into the position between
the machine tool saddle and lathe bed guide way. Asphalt felt should be cleaned at certain
time.
11. After the operation every day, eliminate all the chips and clean different part of the machine
tool and apply machine tool oil to prevent rusting.
12. In order to maintain the machining accuracy, take care of the center, the surface of the machine tool for the chuck and the guide way and avoid mechanical damage and the wear due
to improper guide.
13. If the damage is found, the maintenance should be done immediately.
ATTENTION: before performing any checking, repairing or maintenance operation, switch off the
main switch and make an additional check to ensure that the machine is not under voltage.
Oil, grease and cleaning agents are pollutants and must not be disposed of through the drains or
in normal refuse Dispose of those agents in accordance with current legal requirements on the
environment. Cleaning rags impregnated with oil, grease and cleaning agents are easily inflammable. Collect cleaning rags or cleaning wool in a suitable closed vessel and dispose of them in an
environmentally sound way-do not put them with normal refuse!
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 41
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
19 TROUBLE SHOOTING
Problem
Surface of workpiece too
rough
Possible Reason
Elimination
Tool blunt
Resharpen tool
Tool springs
Clamp tool with less overhang
Feed too high
Reduce feed
Radius at the tool tip too small
Increase radius
Centers are not aligned (tailstock has offset)
Adjust tailstock to the center
Top slide not aligned well (cutting with the top slide)
Align top slide well
Feed too high
Reduce feet
Slack in main bearing
Adjust the main bearing
Centers runs hot
Workpiece has expanded
Loosen tailstock center
Tool has a short edge life
Cutting speed too high
Reduce cutting speed
Cross feed too high
Lower crossfeed (finishing allowance should not exceed
0.5mm)
Insufficient cooling
More coolant
Clearance angle too small
Increase clearance angle
Tool tip not adjusted to center
high
Correct height adjustment of
the tool
Wedge angle too small (heat
build-up)
Increase wedge angle
Grinding crack due to wrong
cooling
Cool uniformly
Excessive slack in the spindle
bearing Arrangement (vibrations)
Adjust the slack in the spindle
bearing arrangement
Workpiece becomes
coned
Lathe is chattering
Flank wear too high
Cutting edge breaks off
Cut thread is wrong
Spindle does not activate
Too is clamped incorrectly or has Adjust to the center
been started grinding the wrong
Grind angle correctly
way
Wrong pitch
Adjust the right pitch
Wrong diameter
Turn the workpiece to the correct diameter
Emergency stop switch activated Unlock emergency stop switch
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 42
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
20 PLÁN ZAPOJENÍ / CIRCUIT DIAGRAM
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 43
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
21 NÁHRADNÍ DÍLY/SPARE PARTS
P101
1---------------P10101------------------------------------------------------------------------BED
2------------ GB10101----------------------------------------------------CAP SCREW M6x16
3------------GB10102----------------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
4------------GB10103---------------------------------------------------LOCK WASHER 8mm
5------------GB10104-----------------------------------------------------CAP SCREW M8x25
6------------GB10105-----------------------------------------------------CAP SCREW M4x12
7------------GB10106----------------------------------------------------------------PIN
5x12
8------------GB10107----------------------------------------------------------------PIN
4x20
9--------------P10102---------------------------------------------------------------------COLLAR
10-------------P10103-------------------------------------------------------------FEED SCREW
11-----------GB10108--------------------------------------------------------PIN
6x25
12-----------GB10109-----------------------------------------------------CAP SCREW M6x16
13-------------P10104------------------------------------------------------------------BRACKET
14-----------GB10110----------------------------------------------------------------OIL PORT 6
15-------------P10105------------------------------------------------------------------------RACK
16-------------P10106------------------------------------------------------------------------RACK
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 44
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P10V2
1
………………………P10V201
….………………………………………………MOTOR
2
……………………P10V202
3
……………………GB10V201
…………………………………................. KEY--C4X32
4
……………………GB10V202
………………….……………...…….. V-BELT—7M730
5
……………………GB10V203
………………….………………...SET SCREW—M5X8
6
……………………GB10V204
………………………….………CAP SCREW—M8X25
7
……………………GB10V205
……………………….…………………WASHER-8MM
8
……………………P10V203
9
……………………GB10V206
………………………………...………. WASHER-8MM
10
……………………GB10V207
……………………….…………LOCK WASHER-8MM
11
……………………GB10V208
……………………………………………HEX NUT-M8
12
…………………. GB10V209
……………………………………CAP SCREW-M8X30
…………………………………………………PULLEY
……………………………………..…………BRACKET
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 45
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P10V3
1
……………………GB10V301
….……………………………….…CAP SCREW M4X6
2
……………...………P10V301
………………………………..…………………SHIELD
3
………………...……P10V302
……………………………………………..... SUPPORT
4
……………………GB10V302
…………………………………..CAP SCREW M10X20
5
……………………GB10V303
………………….……...…………CAP SCREW M6X10
6
…………………...…P10V303
……………………………………………..……COVER
7
……………………...P10V304
……………………………………...………………NUT
8
………………………P10V305
…………………………………………..………COVER
9
……………………GB10V304
…………...……………………...………. HEX NUT M8
10
………………………P10V306
…………………………….………….…………SCREW
11
………………………P10V307
……………………………………..……………SCREW
12
…………………... GB10V305
13
………………………P10V308
……………………………………CAP SCREW M6X12
………………………………………………...SUPPORT
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 46
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 47
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P10V4
1
………………………P10V401
….………………………..………………………SHAFT
2
………………………P10V402
…………………………………………………WASHER
3
………………………..10V401
……………..……………….... INT RETAINING 22mm
4
……………………GB10V402
………………...….……………...…BEARING 1000900
5
………………………P10V403
……………………………....………………. GEAR 30T
6
……………………GB10V403
…………...……………….………FLAT WASHER 6mm
7
……………………GB10V404
……………..………….……………CAP SCREW M6x8
8
………………………P10V404
………………………..……………………SHIFT ARM
9
………………………P10V405
……………………………………………...…BUSHING
10
………………………P10V406
………………….………………….………GEAR 40T
11
……………………GB10V405
…………………….…………SPECIAL WASHER 9mm
12
……………………GB10V406
…………………………….……………OIL PORT 6mm
13
………………………P10V407
….…………………………………………...……SHAFT
14
………………………P10V408
………….………………………………LOCATING PIN
15
………………………P10V409
……………………….……………………….... SPRING
16
………………………P10V410
………………….………………...………...…BUSHING
17
………………………P10V411
………………..……….………………. SPACING RING
18
………………………P10V412
……………………………..……….………GEAR 40T
19
………………………P10V413
……………………….…………………………PULLEY
20
………………………..10V407
……………………………………CAP SCREW M8x8
21
………………………P104V14
…………………….………………………...…WASHER
22
………………………P104V15
………………………………….………SPANNER NUT
23
……………………GB10V408
………………………………………BEARING 2007107
24
………………………P10V416
………………………………...…………………COVER
25
………………………P10V417
….………………………………………………GASKET
26
……………………GB10V409
…………………….………………………KEY A4x50
27
………………………P10V418
…………………….…………..…………….... SPINDLE
28
………………………P10V419
………………….…..…………...…LOCATING BLOCK
29
………………………..B10410
………………….………………………..…. PIN 3x20
30
………………………GB10411
…………………………..………CAP SCREW M6x16
31
………………………GB10412
……………………….…………………HEX NUT M6
32
………………………P10V420
……………………..…………….….…………HANDLE
33
……………………GB10V413
………………………...……………...…CAP NUT M6
34
……………………GB10V414
……………………….….………CAP SCREW M6x12
35
………………………P10V421
…………………………………………………WASHER
36
………………………P10V422
……………………..……………LOCATING BUSHING
37
………………………P10V423
….…………………………………….……………RING
38
………………………P10V415
………………………..……………SET SCREW M4X8
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 48
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
39
………………………P10V424
……………………………………….... SPACING RING
40
………………………P10V425
…………………………......…HEADSTOCK CASTING
41…………………………P10V426……………………………………………………………………..GEAR 40T
P10V5
1
… … … … …… … …… G B 10 50 1
…………………………………………HEX NUT
2
………………...………P10501
……………………….………………………BRACKET
3
… … … … …… … …… G B 10 50 2
……………………….……….. FLAT WASHER
4mm
4
… … … … …… … …… G B 10 50 3
… … … … … … … … … … … . …… … … . . S C R E W
M 4 x8
5
… … … … …… … …… G B 10 50 4
…………………………………………CABLE
6
… … … … …… … …… G B 10 50 5
……………………………………..…SWITCH COVER
7
… … … … …… … …… G B 10 50 6
……………..…………………………SCREW
8
… … … … …… … …… G B 10 50 7
………………………………… SWITCH
9
…………...……………P10502
………………………….……………………BRACKET
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
M4
2x0.75
M4x30
LXW5-11D1
Strana 49
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P106
1-------------- -GB10601-------------------------------------------------------- PIN 5x12
2----------------P10601--------------------------------------------------------------- SHAFT
3----------------P10602--------------------------------------------------------------- COVER
4----------------P10603--------------------------------------------------------------- COVER
5----------------GB10602-------------------------------------------------- SCREW M3x8
6----------------GB10603--------------------------------------------------HEX NUT M3
7----------------GB10604--------------------------------------------------------PIN 4x16
8----------------P10604------------------------------------------------------------------CAM
9----------------GB10605-------------------------------------------------- SCREW M4x6
10---------------GB10606---------------------------------------- SWITCH LXW5-11D1
11---------------GB10607-------------------------------------------------------------COVER
12---------------GB10608--------------------------------------------------CABLE 2x0.75
13---------------GB10609------------------------------------------ FLAT WASHER 4mm
14---------------GB10610--------------------------------------------------SCREW M4x25
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 50
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
1----------------GB10701----------------------------------------------------------------KEY C5x14
2----------------GB10702-------------------------------------------------------------HEX NUT M8
3----------------P10701---------------------------------------------------------------------WASHER
4----------------P10702------------------------------------------------------------------GEAR 30T
5----------------P10703--------------------------------------------------------------------BUSHING
6----------------P10704----------------------------------------------------------SPECIAL WASHER
7----------------P10705-----------------------------------------------------------------------SHAFT
8----------------GB10703-----------------------------------------------------------OIL PORT 6mm
9----------------P10706-----------------------------------------------------------------GEAR 100T
10--------------P10707-------------------------------------------------------------------GEAR 30T
11--------------P10708--------------------------------------------------------------------BUSHING
12--------------P10709------------------------------------------------------------------------SHAFT
13--------------GB10704--------------------------------------------------------HEX BOLT M8x20
14--------------GB10705------------------------------------------------------CAP SCREW M5x16
15--------------P10710---------------------------------------------------------------------WASHER
16--------------P10711-------------------------------------------------------------------GEAR 96T
17--------------P10712--------------------------------------------------------------SPACING RING
18--------------P10713---------------------------------------------------------------------BRACKET
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 51
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 52
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P108
1----------------GB10801-------------------------------------------------------BOLT M10x1x10
2----------------P10801------------------------------------------------------------------------PLUG
3----------------GB10802----------------------------------------------------BEARING 1000802
4----------------P10802------------------------------------------------------------------------GEAR
5----------------P10803-----------------------------------------------------------------------SHAFT
6----------------GB10803---------------------------------------------------------------KEY A4x55
7----------------P10804------------------------------------------------------------------------GEAR
8----------------P10805-------------------------------------------------------------------GEAR BOX
9----------------P10806-----------------------------------------------------------------------COVER
10---------------GB10804---------------------------------------------------CAP SCREW M5x20
11---------------GB10805---------------------------------------------------CAP SCREW M6x90
12---------------GB10806-----------------------------------------------------------------PIN 3x20
13---------------GB10807----------------------------------------------------CAP SCREW M8x90
14---------------P10807-----------------------------------------------------------------------PLATE
15---------------GB10808----------------------------------------------------------- -SCREW M3X6
16---------------GB10809---------------------------------------------------SIGHT GLASS 20mm
17---------------P10808-------------------------------------------------------------SPACING RING
18---------------GB10810------------------------------------------------------------BEARING 202
19---------------P10809------------------------------------------------------------------GEAR 25T
20---------------GB10811-----------------------------------------------------------------KEY A4x8
21---------------P10810-----------------------------------------------------------------------SHAFT
22---------------GB10812------------------------------------------------------------BEARING 103
23---------------P10811------------------------------------------------------------PAPER WASHER
24---------------P10812---------------------------------------------------------------------FLANGE
25---------------GB10813-----------------------------------------------------OIL SEAL 17x30x10
26---------------GB10814-----------------------------------------------------CAP SCREW M5x20
27---------------GB10815-----------------------------------------------------OIL SEAL 15x30x10
28---------------P10813---------------------------------------------------------------------FLANGE
29---------------P10814----------------------------------------------------------------GEAR SHAFT
30---------------GB10816------------------------------------------EXT RETAINING RING 12mm
31---------------P10815---------------------------------------------------------------SHIFT LEVER
32---------------GB10817------------------------------------------------------------O-RING 9x1.8
33---------------P10816---------------------------------------------------------------------HANDLE
34---------------GB10818---------------------------------------------------------------STEEL BALL
35---------------P10817---------------------------------------------------------------------SPRING
36---------------GB10819------------------------------------------------------------SCREW M6x6
37---------------P10818------------------------------------------------------------------------FORK
38---------------GB10820-----------------------------------------EXT RETAINING RING 10mm
39---------------GB10821-----------------------------------------------------------------KEY B4x6
40---------------P10819-----------------------------------------------------------INDICATOR DISK
41---------------GB10822------------------------------------------------------------SCREW M4x8
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 53
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P109
1----------------GB10901-----------------------------------------------------------SCREW M4x10
2----------------P10901--------------------------------------------------------------------BRACKET
3----------------P10902--------------------------------------------------------------SCREW COVER
4----------------P10903--------------------------------------------------------------------BRACKET
5----------------P10904--------------------------------------------------------------------BRACKET
6----------------P10905--------------------------------------------------------------------BRACKET
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 54
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 55
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1010
1..……..….GB101001……………………………..………………………………KEY A4x14
2..……..….GB101002……………………………..……………………………….RIVET 2x4
3..……..….P101001………………………………..……………………………………..PLATE
4..……..….P101002………………………………...…………………………………..FLANGE
5..……..….GB101003………………………………...…………………CAP SCREW M4x10
6..…..…….P101003…………………………………….…………………GRADUATED DIAL
7..…..…….P101004……………………………………..……………………………..CURSOR
8..…..…….P101005…………………………………….……………………….HAND WHEEL
9..…..…….GB101004…………………………………………………FLAT WASHER 10mm
10..……….GB101005…………………………………………………………HEX NUT M10
11..……….GB101006…………………………………………………………HEX NUT M10
12..……….P101006…………………………………………………………HANDLE SCREW
13..……….P101007……………………………………………………………………HANDLE
14..……….GB101007…………………………………………………...……………PIN 4x20
15..……….P101008………………………………………………………………….…FLANGE
16..……….P101009……………...…………………………………………………GEAR 70T
17..……….P101010………………….…………………………………………SPACING RING
18..……….GB101008…………………………………………………………OIL PORT 8mm
19..……….P101011………………………………………………………………GEAR SHAFT
20..……….P101012………………………………………………………………GEAR SHAFT
21..……….P101013…………………………………...………………………………BUSHING
22..……….GB101009…………………………………..………………………SCREW M4x6
23..……….GB101010…………………………………...………………CAP SCREW M5x12
24..……….GB101011…………………………………….…………BIG FLAT WASHER 5mm
25..……….P101014………………………………………………...………………GEAR 30T
26..……….GB101012………………...………………………………………………PIN 3x18
27..……….P101015…………………….………………………………………SPACING RING
28..……….P101016……………………………..……………………………………BUSHING
29--------P101017……………………………………………………………………GEAR
30..……….GB101013………………………………………..……………………KEY C4x10
31..……….GB101014…………………………………………..…………………KEY A5x30
32..……….P101018………………………………………………………………………SHAFT
33..……….GB101015…………………………………………………………OIL PORT 6mm
34..……….GB101016……………………..……………………………………SCREW M6x6
35..……….P101019……………………......……………………………………………SPRING
36..……….GB101017………………….…………………………………STEEL BALL 5mm
37..……….P101020………………………………………………………………………PLATE
38..……….GB101018……………………………………..…………………………PIN 3x12
39..……….P101021…………………………………….…………………LOCATING BLOCK
40..……….P101022………………………………………………………………………SHAFT
41..……….P101023………………………………………………………………..………FORK
42..……….GB101019………………….………………………………………………PIN 3x26
43..……….P101024…………………………...………………………………………BUSHING
44..……….GB101020…………...……………………………………………………PIN 3x35
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 56
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
45..……….GB101021……...……………………………………………CAP SCREW M4x35
46..……….P101025…………………………………………………………………-BRACKET
47..……….P101026……………………………………………………………………HANDLE
48..……….P101027………………………………………………………………GEAR SHAFT
49..……….GB101022…………………………………..……………………………PIN 5x12
50..……….P101028…………………………………………………………………HALF NUT
51..……….GB101023…………………………………………………………SCREW M5x30
52..……….GB101024…………………………………………..………………HEX NUT M5
53..……….P101029……………………………………………………………………WASHER
54..……….P101030…………………….……………………………………………………GIB
55..……….P101031………………………………………………………………………PLATE
56..……….P101032………………………………………………………………………SHAFT
57..……….P101033………………………………………………………...…………BUSHING
58..……….P101034…..……………………………………………………LOCATING BLOCK
59..……….P101035……………………………………………………………LOCKING CAM
60..……….P101036……..……………………………………………………LEVER HANDLE
61..……….P101037………………………………………………………………………LEVER
62..……….P101038…………………...…………………………………………LEVER HAND
63..……….GB101025…………………..………………………………………HEX NUT M8
64..……….GB101026…………………..………………………………………FLAT WASHER
65..……….P101039…………………………...……………………………………GEAR 45T
66..……….P101040……………………………………………………………………WASHER
67..……….P101041……………………………………………...…………………GEAR 42T
68..……….GB101027………………………………………………………………KEY A3x8
69..……….P101042………………………………………………………………………SHAFT
70..……….P101043………………..…………………………………………………BRACKET
71..……….GB101028…………..…………………………………………CAP SCREW M6x60
72..……….P101044…………………………...……………………………………………PLAT
73..……….P101045………………………………………….…………………………….DIAL
74..……….GB101029………….………………………………………………SCREW M4x8
75..……….GB101030…..………………………………………………CAP SCREW M6x25
76..……….GB101031…………………………………………………………WASHER 6mm
77..……….GB101032……………………………………………………BIG WASHER 6mm
78..……….P101046……………………………………………………………………BRACKET
79..……….P101047………………………………………………………………………WORM
80..……….GB101033…………………………………………………………..SCREW M4x8
81..……….GB101034……………………………………………………………..KEY A5x35
82..……….P101048………………………………………………………….APRON CASTING
83..……….GB101035………………………………………………………………..PIN 3X30
84..……….GB101036…………………………………………………………….KEY A4X12
85..……….P101049………………………………………………………………………PLATE
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 57
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 58
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P
1011
1----------------P101101---------------------------------------------------------------------COVER
2----------------GB101101---------------------------------------------------------OIL PORT 6mm
3----------------GB101102---------------------------------------------------CAP SCREW
M6x35
4----------------GB101103----------------------------------------------------------------PIN 6x35
5----------------P101102---------------------------------------------------------------------NIPPER
6----------------P101103------------------------------------------------------------------------PIPE
7----------------P101104---------------------------------------------------------------NIPPER NUT
8----------------P101105-------------------------------------------------------------PIPE BUSHING
9----------------P101106------------------------------------------------------------------------PIPE
10---------------P101107------------------------------------------------------------------------GIB
11---------------P101108----------------------------------------------------APRON TENSION BAR
12---------------GB101104---------------------------------------------------CAP SCREW
M5x20
13---------------GB101105------------------------------------------------------------HEX NUT M4
14---------------GB101106-----------------------------------------------------SET SCREW M4x16
15---------------GB101107-----------------------------------------------------SET SCREW M4x20
16---------------P101109-------------------------------------------------------------HAND WHEEL
17---------------P101110-------------------------------------------------------------------WASHER
18---------------GB101108----------------------------------------------------CAP SCREW M5x10
19---------------P101111------------------------------------------------------------------HANDLE
20---------------P101112--------------------------------------------------------------------SCREW
21---------------P101113-----------------------------------------------------------------GEAR 18T
22---------------GB101109----------------------------------------------------------------PIN 4x20
23---------------P101114------------------------------------------------------------------------NUT
24---------------GB101110-------------------------------------------------------------SET SCREW
25---------------P101115--------------------------------------------------------------------SPRING
26---------------P101116--------------------------------------------------------GRADUATED DIAL
27---------------GB101111-----------------------------------------------------BEARING
12x26x9
28---------------P101117------------------------------------------------------------------BRACKET
29---------------P101118------------------------------------------------------------------BRACKET
30---------------GB101112---------------------------------------------------------------KEY
A4x8
31---------------GB101113----------------------------------------------------------------PIN 3x16
32---------------GB101114---------------------------------------------------CAP SCREW
M8x20
33---------------P101119------------------------------------------------------------------BRACKET
34---------------P101120-------------------------------------------------------------SLIDE BLOCK
35---------------P101121---------------------------------------------------------------BRAKE CLIP
36---------------P101122---------------------------------------------------------------WAY WIPER
37---------------P101123---------------------------------------------------------------------COVER
38---------------GB101115---------------------------------------------------CAP SCREW
M3x10
39---------------P101124--------------------------------------------------------------LEAD SCREW
40---------------P101125---------------------------------------------------------------WAY WIPER
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 59
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
41---------------P101126---------------------------------------------------------------------COVER
42---------------P101127------------------------------------------------------------------------GIB
43---------------GB101116-----------------------------------------------------------HEX NUT
M5
44---------------GB101117-----------------------------------------------------SET SCREW M5x25
45---------------P101128-------------------------------------------------------------CROSS SLIDE
46---------------P101129-----------------------------------------------------------------WASHER
47---------------P101130-------------------------------------------------------------------SADDLE
48---------------GB101118------------------------------------------------------CAP SCREW M3x6
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 60
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1012
1----------------GB101201------------------------------------------------------------HEX NUT M4
2----------------GB101202-----------------------------------------------------CAP SCREW M4x12
3----------------P101201-------------------------------------------------------------------------GIB
4----------------GB101203---------------------------------------------------CAP SCREW M4x20
5----------------P101202---------------------------------------------------------------------SCREW
6----------------GB101204----------------------------------------------------------------PIN 3x10
7----------------GB101205--------------------------------------------------------OIL PORT 10mm
8----------------GB101206------------------------------------------------------------HEX NUT M6
9----------------GB101207----------------------------------------------------FLAT WASHER 6mm
10---------------P101203---------------------------------------------------------------------COVER
11---------------GB101208----------------------------------------------------HEX SCREW M6x25
12---------------P101204--------------------------------------------------------GRADUATED DIAL
13---------------GB101209----------------------------------------------------------------PIN 4x16
14---------------GB101210----------------------------------------------------CAP SCREW M6x16
15---------------GB101211----------------------------------------------------CAP SCREW M5x16
16---------------P101205--------------------------------------------------------GRADUATED DIAL
17---------------P101206--------------------------------------------------------------------SPRING
18---------------P101207-------------------------------------------------------------HAND WHEEL
19---------------GB101212---------------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
20---------------GB101213------------------------------------------------------------HEX NUT M8
21---------------P101208-------------------------------------------------------------------HANDLE
22---------------P101209-----------------------------------------------------LEAD SCREW MOUNT
23---------------GB101214---------------------------------------------------------OIL PORT 6mm
24---------------GB101215-------------------------------------------------------------KEY A3x10
25---------------P101210--------------------------------------------------------------LEAD SCREW
26---------------P101211-------------------------------------------------------------SWIVEL BASE
27---------------P101212--------------------------------------------------------COMPOUND SLIDE
28---------------P101213----------------------------------------------------------------TOOL REST
29---------------GB101216---------------------------------------------------SET SCREW M8x30
30---------------P101214-------------------------------------------------------------------WASHER
31---------------P101215-----------------------------------------------------------------LOCK NUT
32---------------P101216-------------------------------------------------------------------HANDLE
33---------------P101217-------------------------------------------------------------------HANDLE
34---------------P101218------------------------------------------------------------------------KEY
35---------------P101219-------------------------------------------------------------------------PIN
36---------------GB101217-------------------------------------------------- -SPRING 0.5x3.5x17
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 61
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 62
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1013
1----------------P101301-------------------------------------------------------------------HANDLE
2----------------P101302-----------------------------------------------------------HANDLE SCREW
3----------------GB101301------------------------------------------------------------HEX NUT M8
4----------------GB101302--------------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
5----------------P101303-------------------------------------------------------------------SPRING
6----------------P101304---------------------------------------------------------GRADUATED DIAL
7----------------GB101303----------------------------------------------------CAP SCREW M5x25
8----------------P101305----------------------------------------------------------------END COVER
9----------------P101306----------------------------------------------------------------------PLATE
10---------------GB101304--------------------------------------------------------OIL PORT 6mm
11---------------GB101305-------------------------------------------------------------KEY C4x15
12---------------P101307--------------------------------------------------------------LEAD SCREW
13---------------P101308--------------------------------------------------------CLAMPING SCREW
14---------------P101309-------------------------------------------------------------------HANDLE
15---------------GB101306--------------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
16---------------P101310---------------------------------------------------------------------CLAMP
17---------------P101311---------------------------------------------------------------------CLAMP
18---------------P101312------------------------------------------------------------------------KEY
19---------------P101313---------------------------------------------------------TALL STOCK RAM
20---------------P101314-------------------------------------------------------TALL STOCK BODY
21---------------P101315---------------------------------------------------------------------COVER
22---------------GB101307------------------------------------------------------CAP SCREW M4x5
23---------------GB101308---------------------------------------------------------SCREW M6x16
24---------------P101316--------------------------------------------------------TALL STOCK BASE
25---------------GB101309---------------------------------------------------CAP SCREW M8x30
26---------------P101317-------------------------------------------------------------------HEX NUT
27---------------P101318--------------------------------------------------------------------SCREW
28---------------P101319---------------------------------------------------------CLAMPING PLATE
29---------------GB101310----------------------------------------------------------HEX NUT M12
30---------------P101320----------------------------------------------------------------------PLATE
31---------------GB101311--------------------------------------------------------------RIVET 2x4
32---------------P101321----------------------------------------------------------------------PLATE
33---------------GB101312----------------------------------------------------------------PIN 4x30
34---------------P101322---------------------------------------------------------------------SHAFT
35---------------P101323-------------------------------------------------------------------HANDLE
36---------------P101324-------------------------------------------------------------------------PIN
37---------------P101325-------------------------------------------------------------HAND WHEEL
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 63
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1014
1----------------P101401------------------------------------------------------------REST CASTING
2----------------P101402-----------------------------------------------------------------------JAW
3----------------P101403----------------------------------------------------------SPECIAL SCREW
4----------------P101404------------------------------------------------------ADJUSTING SCREW
5----------------GB101401---------------------------------------------------------HEX NUT M10
6----------------GB101402------------------------------------------------FLAT WASHER 10mm
7----------------GB101403--------------------------------------------------CAP SCREW M8x30
8----------------GB101404-------------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
P1015
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 64
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
1----------------P101501------------------------------------------------------------REST CASTING
2----------------P101502------------------------------------------------------------------------JAW
3----------------P101503----------------------------------------------------------SPECIAL SCREW
4----------------GB101501--------------------------------------------------FLAT WASHER
10mm
5----------------GB101502-----------------------------------------------------------HEX NUT M10
6----------------GB101503-----------------------------------------------------------HEX NUT M12
7----------------P101504----------------------------------------------------------CLAMPING PLATE
8----------------GB101504------------------------------------------------------HEX BOLT M12x70
9----------------GB101505---------------------------------------------------FLAT WASHER 12mm
10---------------P101505-------------------------------------------------------ADJUSTING SCREW
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 65
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 66
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1016
1----------------GB101601---------------------------------------------------------HEX NUT M10
2----------------P101601---------------------------------------------------------------------SCREW
3----------------P101602--------------------------------------------BACK PLATE FOR 3-JAW125
4----------------GB101602---------------------------------------------------HEX SCREW M8x25
5----------------P101603---------------------------------------------BACK PLATE FOR 4-JAW125
6----------------GB101603----------------------------------------------------CAP SCREW M8x20
7----------------P101604---------------------------------------------------------------FACE PLATE
8----------------GB101604----------------------------------------------------------------------JAW
9----------------GB101605--------------------------------------------------------------------PLATE
10---------------GB101606--------------------------------------------------CHUCK KEY-4JAW125
11---------------GB101607--------------------------------------------------------------------PLATE
12---------------GB101608-----------------------------------------------------------REVERSE JAW
13---------------GB101609--------------------------------------------------CHUCK KEY-3JAW125
14---------------GB101610----------------------------------------------------------------------JAW
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 67
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P1017
1----------------P101701-------------------------------------------------------------CHIP SHIELD
2----------------P101702-------------------------------------------------------------------CHP PAN
3----------------P101703---------------------------------------------RIGHT MOUNTING FEEL
4----------------P101704-----------------------------------------------------------FRONT PLATE
5----------------P101705-----------------------------------------------------CONNECTED PLAT
6----------------P101706-----------------------------------------------LEFT MOUNTING FEEL
7----------------GB101701-----------------------------------------------FLAT WASHER 6mm
8----------------GB101702-------------------------------------------------CAP SCREW M6x8
9----------------GB101703-----------------------------------------------HEX SCREW M8x20
10---------------GB101704---------------------------------------------HEX SCREW M12x30
11---------------GB101705--------------------------------------------------------HEX NUT M8
12---------------GB101706-----------------------------------------------FLAT WASHER 8mm
13---------------GB101707----------------------------------------------FLAT WASHER 12mm
50
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 68
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 69
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
P10V18
1..……….GB10V1801……………………………………………………..CAP SCREW M5X8
2..……….GB10V1802………………………………………………………………WASHER 5
3..……….P10V1801…………………………………………………………………….COVER
4..……….GB10V1803…………………………………………………………………...CABLE
5..……….GB10V1804………………………………………………………………………NUT
6..……….GB10V1805……………………………………………………………….WASHER 5
7..……….P10V1802…………………………………………………………………..HOUSING
8..……….GB10V1806………………………………………………………….SWITCH KJD17
9..……….GB10V1807……………………………………………………………………LIGHT
10..……...GB10V1808…………………………………………………………..SWITCH ZH-A
11..……...GB10V1809…………………………………………………………HEX NUT M4
12..……...GB10V1810……………………………………………………..CAP SCREW M4X8
13..……...GB10V1811……………………………………………………CAP SCREW M4X12
14..……...GB10V1812……………………………………………………………….WASHER 4
15..……...GB10V1813…………………………………………………….CIRCUITIY BOARD
16..……...GB10V1814………………………………………………………………..FUSH 10A
17..……...P10V1803………………………………………………………………………PLATE
18..……...GB10V1815……………………………………………………………SPEED GAGE
19..……...GB10V1816…………………………………………………….SPEED GOVERNOR
20..……...GB10V1817……………………………………………………..CAP SCREW M3X8
21..……...GB10V1818……………………………………………………………….WASHER 3
22..……...P10V1804…………………………………………………………………..SUPPORT
23..……...GB10V1819………………………………………………………………INDUCTOR
24..……...GB10V1820……………………………………………………………HEX NUT M3
25..……...GB10V1821……………………………………………………CAP SCREW M4X18
26..……...GB10V1822……………………………………………………CAP SCREW M3X18
27..……...GB10V1823…………………………………………………………………...FILTER
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 70
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
21.1
Objednávky náhradních dílů
Použitím originálních dílů od společnosti Holzmann používáte díly, které spolu dokonale
sedí a jejich montáž je časově méně náročná. Originální náhradní díly zajišťují delší
životnost stroje. Poptávky náhradních dílů směřujte na svého prodejce.
VÝSTRAHA
Použití jiných než originálních náhradních dílů má za následek ztrátu záruky!
Platí:
Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly.
Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis v předmluvě této
dokumentace.
21.2
Spare part order
With original Holzmann spare parts you use parts that are attuned to each other and
shorten the installation time and elongate your machines lifespan.
IMPORTANT
The installation of non-original parts renders warranty null and void.
So you always have to use original spare parts.
You find the order address in the preface of this operation manual.
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 71
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
ZÁRUKA
22 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
(Stav k 25.08.2012)
Záruční požadavky kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a uplatněné u prodejce (obchodní zastoupení
firmy Holzmann) stejně jako práva vyplývající z legislativy příslušné země zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.
Pro tento stroj platí následující záruční podmínky:
A) Záruka zahrnuje bezplatné odstranění veškerých vad stroje, za předpokladu splnění podmínek dle bodů
(B-E), které omezují správnou funkci stroje a jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.
B) Záruční doba je 12 měsíců, u komerčního použití 6 měsíců od dodání zboží prvnímu kupujícímu.
K reklamaci předložte originální doklad o dodání zboží a kupní doklad v případě vlastního odběru zboží.
C) Pro nahlášení reklamace kontaktujte obchodní zastoupení společnosti HOLZMANN, u kterého jste
výrobek pořídili a předložte následující doklady:
- Kupní doklad/nebo doklad o dodávce zboží
- Vyplněný Servisní formulář s popisem vady
- Při požadavku na dodání náhradního dílu kopii výkresu náhradních dílů s vyznačením potřebného dílu.
D) Průběh řešení reklamace a místo plnění určuje společnost HOLZMANN GmbH.
Snadno odstranitelné vady budou odstraněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si vyhrazujeme právo na odborné posouzení na adrese sídla firmy 4707 Haslach, Österreich. Pokud není v servisní
smlouvě explicitně uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení reklamace je sídlo společnosti HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4707 Haslach, Österreich. Tato záruka výrobce nekryje případné náklady
na přepravu zboží do sídla firmy.
E)
Výluky ze záruky:
Na díly, které vykazují známky opotřebení a při vadách stroje, které jsou následkem běžného opotřebení.
- Při nevhodné nebo nedbalé montáži stroje, chybného uvedení do provozu příp. nevhodného připojení
k elektrické síti.
- Při nedodržení pokynů pro obsluhu stroje, nevhodném použití, nestandardních podmínkách prostředí,
nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd.
- Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo při dodatečných úpravách,
které nejsou schváleny společností HOZMANN.
- U zanedbatelných odchylek výrobku od jeho popisu, přičemž tyto nemají vliv na hodnotu nebo
použití stroje pro dané účely.
- Při překročení zátěže stroje. Zejména při vadách způsobených přetížením stroje z důvodu jeho
vytížení pro komerční účely, pro které tento stroj nebyl zkonstruován.
-
F)
V rámci této záruky jsou další nároky kupujícího nad rámec plnění uvedeného v tomto dokumentu vyloučeny.
G) Tyto záruční podmínky přijímá kupující ze svobodné vůle. Tato záruka vylučuje případné prodloužení
záruční doby, a to i na náhradní díly.
SERVIS
Po uplynutí záruční doby mohou být opravy realizovány i u neautorizovaných servisních firem. K dispozici je
Vám samozřejmě i nadále servis společnosti HOLZMANN-Maschinen GmbH. V takovém případě uplatněte
Vaše nezávazné poptávky/reklamace s údaji dle bodu C) na náš zákaznický servis nebo nám pošlete vyplněný přiložený servisní formulář.
E-Mail: service@holzmann-maschinen.at
FAX: +43 (0) 7248 61116 6
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 72
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
GUARANTEE
23 GUARANTEE TERMS
(applicable from 25.08.2012)
Please consult our troubleshooting section for initial problem solving. Feel free to contact your HOLZMANN
reseller or us for Customer Support!
Warranty claims based on your sales contract with your HOLZMANN retailer, including your statutory rights,
shall not be affected by this guarantee declaration. HOLZMANN-MASCHINEN grants guarantee according to
following conditions:
A)
The guarantee covers the correction of deficiencies to the tool/machine, at no charge, if it can be
verified adequately that the deficiencies were caused by a material or manufacturing fault.
B)
The guarantee period lasts 12 months, and is reduced to 6 months for tools in commercial use. The
guarantee period begins from the time the new tool is purchased from the first end user. The starting date is the date on the original delivery receipt, or the sales receipt in the case of pickup by the
customer.
C)
Please lodge your guarantee claims to your HOLZMANN reseller you acquired the claimed tool from
with following information:
>> Original Sales receipt and/or delivery receipt
>> Service form (see next page) filed, with a sufficient deficiency report
>> for spare part claims: a copy of the respective exploded drawing with the required spare parts
being marked clear and unmistakable.
D)
The Guarantee handling procedure and place of fulfillment is determined according to HOLZMANNs
sole discretion in accordance with the HOLZMANN retail partner. If there is no additional Service contract made including on-site service, the place of fulfillment is principally the HOLZMANN Service
Center in Haslach, Austria.
E)
Transport charges for sendings to and from our Service Center are not covered in this guarantee.
The Guarantee does not cover:
 Wear and tear parts like belts, provided tools etc., except to initial damage which has to
be claimed immediately after receipt and initial check of the machine.
 Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions, improper
assembly, insufficient power supply, improper use, abnormal environmental conditions,
inappropriate operating conditions, overload or insufficient servicing or maintenance.
 Damages being the causal effect of performed manipulations, changes, additions made to
the machine.
 Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original
HOLZMANN spare parts.
 Slight deviations from the specified quality or slight appearance changes that do not affect functionality or value of the tool.
 Defects resulting from a commercial use of tools that - based on their construction and
power output - are not designed and built to be used within the frame of industrial/commercial continuous load.
F)
Claims other than the right to correction of faults in the tool named in these guarantee conditions
are not covered by our guarantee.
G)
This guarantee is voluntary. Therefore Services provided under guarantee do not lengthen or renew
the guarantee period for the tool or the replaced part.
SERVICE
After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs.
But we are still at your service as well with spare parts and/or machine service. Place your spare part / repair service cost inquiry by filing the SERVICE form on the following page and send it:
via Mail to service@holzmann-maschinen.at
or via Fax to: +437248611166
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 73
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
SERVISNÍ FORMULÁŘ/SERVICE FORM
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 74
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
SLEDOVÁNÍ VÝROBKU/PRODUCT EXPERIENCE FORM
Sledování výrobku
Product experience form
Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s
výrobkem.
We observe the quality of our delivered products
in the frame of a Quality Management policy.
Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich zkušenostech s prací se
strojem.
Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us
know about your:
Jedná se o:

•
Vaše zkušenosti, které mohou být důležité
i pro ostatní uživatele stroje.
•
•
Problémy, které se vyskytly v určitých
provozních situacích.
•
•
Návrhy na zlepšení výrobku.
We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us
via FAX, E-Mail or by post:
Impressions and suggestions for improvement.
experiences that may be useful for other
users and for product design
Experiences with malfunctions that occur in
specific operation modes
Moje zkušenosti a doporučení / My experiences:
Jméno/Name:
Výrobek/Product:
Datum nákupu/Purchase date:
Místo nákupu/Purchased from:
Můj Email/My Email:
Děkujeme za spolupráci./Thank you for your kind cooperation!
KONTAKT / CONTACTS:
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA
Fax 0043 7248 61116-6
service@holzmann-maschinen.at
HOLZMANN Maschinen Austria  www.holzmann-maschinen.at
Strana 75
Soustruh na kov /Metal turning lathe ED750FD/FDQ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising