Handleiding projector 3500 V1

Handleiding projector 3500 V1
Multimedia Projector
MODEL
PLC- XP100L
(lens in optie)
Gebruiksaanwijzing
SANEL NV Antwerpsesteenweg 491A 2500 LIER
www.sanyo.be www.sanyo.nl
INHOUDSTAFEL
KARAKTERISTIEKEN EN ONTWERP .................................... 4
COMPUTER INGANG ......................................... 32
COMPUTERSYSTEEM KEUZE ............................................. 34
VEILIGHEIDSMAATREGELEN ..................................... 5 AUTO PC AANPASSEN ......................................................... 35
LUCHTCIRCULATIE ............................................................ 7
DE PROJECTOR CORRECT OPSTELLEN. ....................... 8
MANUELE COMPUTER AANPASSING ................................. 36
SCHERMINSTELLING ........................................................... 39
DELEN VAN DE PROJECTOR ........................... 10 VIDEO INGANG
VOORKANT ....................................................................... 10
ACHTERKANT ................................................................... 10
ONDERKANT ..................................................................... 10
AANSLUITINGEN .............................................................. 11
ZIJKANT VAN DE PROJECTOR ....................................... 12
BOVENKANT VAN DE PROJECTOR ................................ 12
AFSTANDSBEDIENING ......................................................... 13
CODE VAN DE AFSTANDSBEDIENING ........................... 16
INSTALLATIE ....................................................... 17
REGELBARE VOETJES .................................................... 17
INSTALLATIE VAN DE LENS ............................................. 18
AANSLUITEN AAN EEN COMPUTER ................................... 20
AANSLUITEN VAN VIDEOTOESTELLEN ............................. 21
NETAANSLUITING ................................................................. 22
KLEURSYSTEEM KEUZE ...................................................... 41
SCHERMINSTELLING ........................................................... 43
BEELDAANPASSING MENU ................................................. 45
INSTELMENU ......................................................................... 48
ONDERHOUD ...................................................... 56
VERVANGEN VAN DE FILTERCASSETTE ........................... 57
TERUGZETTEN VAN DE FILTERTELLER ............................ 58
TERUGZETTEN VAN DE SCROLL TELLER ......................... 58
VERVANGEN VAN DE LAMP ................................................. 59
LAMPTELLER ......................................................................... 60
REINIGEN VAN DE LENS ...................................................... 62
REINIGEN VAN DE VAN DE PROJECTOR ........................... 62
WARNING INDICATOR .......................................................... 63
APPENDIX ........................................................... 64
DE PROJECTOR GEBRUIKEN .......................... 23 OPZOEKEN VAN STORINGEN ............................................. 64
GEBRUIK VAN HET MENU .................................................... 25
INSTELLEN VAN DE LENS .................................................... 27
ZOOM REGELING ................................................................. 27
FOCUS REGELING ................................................................ 27
LENS SHIFT ........................................................................... 27
GEBRUIK MET DE AFSTANDSBEDIENING ......................... 28
ZOOM REGELING ................................................................. 28
FOCUS REGELING ................................................................ 28
SCHERM TOETS ................................................................... 28
LENS SHIFT ........................................................................... 28
INFORMATIE .......................................................................... 28
AANWIJZER FUNCTIE .......................................................... 30
MENUSTRUCTUUR ............................................................... 66
INDICATORS VAN DE PROJECTOR .................................... 69
COMPATIBELE COMPUTER SPECIFICATIES ..................... 71
TECHNISCHE GEGEVENS ................................................... 73
OPTIES ................................................................................... 74
NOTA BETREFFENDE PJ LINK ............................................. 74
SCHEMA VAN DE AANSLUITINGEN ..................................... 75
NOTA’S BETREFFENDE DE PINCODE ................................ 76
Lees deze instructies aandachtig door alvorens de projector in gebruik te nemen.
Neem vooral nota van het hoofdstuk betreffende de veiligheid op bladzijde 5 ~ 9.
Deze gebruiksaanwijzing bijhouden voor een later gebruik.
Dit document is ook beschikbaar als Acrobat ® PDF bestand.
HANDELSMERKEN
• Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
• IBM en PS/2 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van International Business Machines, Inc.
• Windows en Powerpoint zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• Iedere naam van de verschillende producten in deze documentatie zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.
3
KARAKTERISTIEKEN EN ONTWERP
Deze multimedia projector is ontworpen met de meest geavanceerde technologieën, is draagbaar, heeft een lange levensduur en
is gebruiksvriendelijk. Deze projector heeft ingebouwde multimedia mogelijkheden, een 16,77 miljoen kleurenpalet en actieve
liquid crystal display (LCD) technologie.
D Compact ontwerp
Deze projector is zeer kompact in afmeting en gewicht.
De projector zal u bijstaan met een prachtige presentatie
waar u ook gaat.
D Eenvoudige PC aanpassing
De binnenkomende computersignalen worden
geïdentificeerd en automatisch ingesteld . (blz. 38)
D Power Management
De Power Management functie laat toe het verbruik te
reduceren wanneer de projector niet in gebruik is en aldus
de levensduur van de lamp te verhogen. (blz. 58)
D Lamp Modus
De helderheid van de lamp kan aangepast worden. De
projector is voorzien van een functie die de helderheid
aanpast naargelang het ingangsignaal om aldus altijd een
optimale projectie te bekomen. (blz. 54)
D Multifunctionele afstandsbediening
De projector kan op afstand bestuurd worden via een kabel
of infrarood. Acht verschillende codes zijn beschikbaar.
De afstandsbediening kan gebruikt worden als een
draadloze muis. Een aanwijzer van instelbare vorm is
eveneens aanwezig.
D Handige Presentatiefuncties
• De Digital Zoom functie laat toe het beeld tot 16 maal
toe te vergroten en aldus cruciale informatie op de
voorgrond te brengen. (blz. 15, 51)
D Pincode functie
Deze functie laat toe het gebruik van de projector te beperken
tot de aangewezen personen. (blz. 59-61)
D Keystone Correctie
De hoogte van de projector verstellen kan resulteren in
een trapezium vervorming van het beeld. De Keystone
Correctie laat toe het beeld digitaal terug rechthoekig te
maken. (blz. 32)
D LAN Netwerk
D Menu Display in verschillende talen
Het bedieningsmenu kan weergeven worden in de
volgende talen : Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans,
Portugees, Nederlands, Zweeds, Chinees, Koreaans of
Japans. (blz. 54)
D Gebruikerlogo
Een geprojecteerd beeld kan vastgehouden worden om
gebruikt te worden als logo tijdens het opwarmen van de
projector of als interval tijdens een presentatie in plaats
van een zwart beeld. (blz. 55)
Deze projector is voorzien voor een netwerk. Het is mogelijk de
projector via het netwerk te besturen.
D Gemotoriseerde Lens Shift
De projectielens kan met behulp van een motor op en
neer bewegen. Dit laat toe het geprojecteerd beeld in
hoogte te verstellen zonder trapezium vervorming van het
beeld. De Zoom en Focus functies zijn eveneens
gemotoriseerd.
D Laser aanwijzer
De bijgeleverde afstandsbediening heeft een ingebouwde
laser die gebruikt kan worden als aanwijzer tijdens
presentaties.
V NOTA
• Specificaties onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaand bericht.
• De tekeningen en de afbeeldingen van het MENU die voorkomen in deze documentatie kunnen afwijken met deze van het actuele
product.
4
AAN DE GEBRUIKER
Als eigenaar van een nieuwe Multimedia Projector bent u waarschijnlijk ongeduldig om uw projector snel uit te proberen.
Wij suggereren u nochtans deze handleiding aandachtig door te lezen vooraleer u het toestel in gebruik neemt, dit om u vertrouwd te
maken met de verschillende procedures. Aldus zult u zeker het maximum uit uw projector weten te halen.
Indien uw projector niet correct blijkt te functioneren, eerst het hoofdstuk “OPZOEKEN VAN STORINGEN” aan het einde
van deze documentatie lezen. Indien het probleem zich nog steeds voordoet, uw verkoper of het servicecenter raadplegen.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, DIT TOESTEL
NOOIT BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHTIGHEID.
• Sterke lichtbron. Niet direct in de projectielens kijken daar dit ernstige letsels aan de ogen kan veroorzaken. Let er vooral op dat
kinderen niet direct in de lichtbundel kijken.
• De projector moet geplaatst worden zoals aangegeven. Het niet naleven van deze voorschriften kan brandgevaar veroorzaken.
• Voldoende ruimte laten aan de boven, achter en zijkanten van
het toestel. Dit om voldoende luchtcirculatie ter koeling van de
projector toe te laten. Zich houden aan de minimum afstanden
zoals aangegeven. Bij inbouw in een kast moeten deze absoluut
aangehouden worden. De ventilatiegleuven niet bedekken. Het
oplopen van de temperatuur in de projector heeft een negatieve
invloed op de levensduur van de projector en kan tevens gevaarlijk
zijn.
• Geen ontvlambare voorwerpen of sprays in de nabije omgeving van de projector plaatsen, de ventilator uitlaten blazen hete lucht.
• De bijgeleverde afstandsbediening heeft een ingebouwde laser die gebruikt wordt als wijzer. Van zodra men de toets LASER
indrukt gaat deze laserstraal één minuut aan. Niet direct in het venster van de laserstraal kijken of de straal op zichzelf of andere
personen richten, daar dit ernstige letsels aan de ogen kan veroorzaken.
• Indien u de projector voor een langere tijd niet gebruikt, het netsnoer uit het stopcontact trekken.
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.
ATTENTIE
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN HET TOESTEL NIET OPENEN, ER BEVINDEN ZICH IN
HET TOESTEL GEEN ONDERDELEN WELKE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN VERVANGEN WORDEN.
ONDERHOUD OF SERVICE ALLEEN AAN GEKWALIFICEERDE MONTEURS OVERLATEN.
DIT SYMBOOL DUIDT AAN DAT EEN GEVAARLIJKE
SPANNING MET EEN RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOK AANWEZIG IS IN HET TOESTEL.
DIT SYMBOOL GEEFT AAN DAT BELANGRIJKE
BEDIENINGS EN ONDERHOUDS INSTRUCTIES
ZICH IN DE DOCUMENTATIE BEVINDEN.
5
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsmaatregelen moeten
gelezen worden vooraleer het toestel in gebruik te nemen.
De onderstaande informatie voor uw eigen veiligheid goed
doorlezen en bewaren. Voor u het toestel schoonmaakt de stekker
uit het stopcontact trekken. Geen vloeibare reinigingsmiddelen
of spuitbussen gebruiken. Gebruik bij het reinigen enkel een
licht vochtige doek.
Volg alle instructies aangeduid op de projector na.
Als extra voorzorg kan men best tijdens onweer of als het toestel
niet gebruikt of onbeheerd word achtergelaten, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit toestel nooit blootstellen aan regen of gebruiken in de buurt
van water. Voorbeelden : in de buurt van een zwembad, vochtige
kelder, enz.
Nooit accessoires aansluiten die niet specifiek voor dit toestel
zijn ontworpen.
Zet deze projector niet op een onstabiele voet, tafel of kar. Als
de projector valt, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben en kan het toestel beschadigd worden. Uw verkoper kan
u adviseren over geschikte standaards of u helpen aan
montagevoorschriften. Gebruik enkel goedgekeurde montagekits.
Een projector die op een tafel of een
kar is geplaatst met zorg
verplaatsen, dit om kantelen of
vallen te voorkomen.
Gleuven en openingen in de kast zijn bedoeld voor ventilatie
zodat het toestel naar behoren kan werken en niet oververhit
geraakt.
Deze openingen nooit afdekken of afsluiten door het toestel op
een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak te plaatsen. De
projector niet naast of in de nabije omgeving van een
verwarmingsradiator of kachel plaatsen.
Deze projector niet inbouwen zonder de nodige maatregelen voor
een degelijke ventilatie te nemen.
Nooit voorwerpen via de gleuven en openingen in het toestel
brengen. Sommige interne delen staan onder zeer hoge spanning en als hiermee contact wordt gemaakt bestaat het gevaar
op elektrische schok of brand. Nooit enige vloeistof in het toestel
laten lopen.
Deze projector enkel aansluiten op de spanning die is
aangegeven op het toestel. Als u niet weet over welke spanning
u beschikt, kunt u deze vragen aan uw dealer of aan het
elektriciteitsbedrijf.
Verlengdraden niet overbelasten daar dit brand of een elektrische
schok kan veroorzaken. Niets op het netsnoer leggen. Het toestel
nooit zo plaatsen dat het netsnoer kan worden beschadigd
doordat mensen eroverheen lopen.
6
Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
vervangen worden. Openen van het toestel stelt u bloot aan
gevaarlijke spanningen. Eventueel onderhoud alleen laten
gebeuren door vakbekwame servicemonteurs.
Haal de stekker van de projector uit de wandcontactdoos en laat
in onderstaande gevallen eventuele herstellingen uitvoeren door
een vakbekwaam servicemonteur :
a. Als netsnoer of stekker beschadigd zijn.
b. Als er vloeistof in de projector gelopen is geweest.
c. Als de projector blootgesteld is aan regen of water.
d. Als de projector niet normaal werkt ook als de aanwijzingen
in de handleiding precies zijn opgevolgd. Alleen de
bedieningsorganen instellen die in de handleiding genoemd
worden, omdat verkeerd instellen van andere
bedieningsorganen het toestel kan beschadigen. Vaak kost
het een vakkundige monteur dan heel wat tijd om de projector weer te herstellen.
e. Als de projector is gevallen of de kast is beschadigd.
f. Als de projector opeens duidelijk anders werkt dan normaal.
Als onderdelen vervangen moeten worden, moet de
onderhoudsmonteur controleren of de vervangende onderdelen
die hij gebruikt aan de dezelfde veiligheidsvoorschriften voldoen
als de originele. Als door de fabrikant voorgeschreven onderdelen
worden gebruikt worden brand, elektrische schokken of andere
gevaarlijke situaties voorkomen.
Na herstelling moet de servicemonteur nagaan of het toestel terug
aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet.
Sanyo producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen, de onderdelen kunnen wordengerecycled en
weer worden gebruikt.
Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen.
moet u dit product van andere soorten afval scheiden
en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten
nalezen, Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
Voor klanten in Nederland
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren
als KGA.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Luchtcirculatie
BELANGRIJK
De luchtfilter regelmatig reinigen !
Deze projector heeft verschillende ventilatoren ter voorkoming
van oververhitting. Op het volgende letten om een goede
ventilatie te verzekeren en het risico van brand of defecten te
voorkomen.
• De ventilatiegleuven niet bedekken.
• De achterkant en beide zijden op voldoende afstand van
andere voorwerpen verwijderd houden.
• Obstakels kunnen de luchtstroom belemmeren.
ATTENTIE
De uitgeblazen lucht is heet. Hiermede rekening houden bij het
plaatsen van de projector.
• Geen ontvlambaar voorwerp in de nabijheid plaatsen.
Warmtegevoelige materialen op afstand houden van de
luchtuitlaat.
• De achterkant minstens één meter van andere voorwerpen
verwijderd houden. Wees altijd voorzichtig bij het aanraken.
• De onderdelen van de luchtuitlaat niet aanraken, speciaal
de metalen delen of schroeven. Deze delen kunnen zeer
warm worden tijdens de projectie.
• Deze projector controleert de inwendige temperatuur en
bedient automatisch de ventilators.
Deze projector heeft een lamp die relatief veel warmte
produceert. De ventilators dragen er zorg voor dat koude lucht
aangevoerd en warme lucht afgevoerd wordt. Een filter zorgt
er voor dat geen stof het inwendige van de projector kan
bereiken.
Aldus is het noodzakelijk deze luchtfilter regelmatig te reinigen.
Verwijder alle stof en vuil dat zich verzamelde op de projector
en in de luchtfilter.
Indien de projector vaststelt dat de luchtstroom verminderd door
een verstopt luchtfilter, verschijnt een rood pictogram "FILTER
WAARSCHUWING" op het scherm en de "FILTER WARNING"
indicator op de projector gaat knipperen (zie tekening). Zet de
projector onmiddellijk uit en reinig of vervang de luchtfilter.
Let er op dat de luchtstroom niet belemmert wordt. Een
verminderde luchtstroom kan de projector ernstig beschadigen
en kostbare herstellingen tot gevolg hebben. Een ongeluk of
brand is eveneens niet uitgesloten.
Zie het hoofdstuk "Filter teller" blz. 54 en "Onderhoud" blz. 55.
Beschadigingen naar aanleiding van een verontreinigd filter of gebrek aan onderhoud zullen de waarborg
onherroepelijk te niet doen.
Warme lucht uitgang
Luchtstroom
LAMP
LAMP REPLACE
Fig. 1 Filter vervangen
pictogram
WARNING FILTER
WARNING TEMP.
Lucht ingang
Fig. 2 Filtercassette
vervangen pictogram
FILTER VERVANGEN INDICATOR
7
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De projector correct opstellen.
De projector alleen in de volgende posities gebruiken.
Het niet naleven van de volgende regels zal de levensduur van de lamp verkorten en kan leiden tot brand.
De projector niet meer dan 10° laten overhellen.
De projector niet op een zijkant zetten.
De projector niet meer dan 10° kantelen wanneer deze naar boven projecteert.
De projector niet meer dan 10° kantelen wanneer deze naar beneden projecteert.
ATTENTIE
BETREFFENDE DE MONTAGE AAN HET PLAFOND
Om deze projector aan het plafond te bevestigen is het nodig een geschikte montage beugel te gebruiken. Indien de
projector niet correct wordt gemonteerd bestaathet risico dat de projector valt en een ongeluk veroorzaakt. raadpleeg uw
verkoper voor het bekomen van montage toebehoren en raadgevingen. De waarborg dekt in geen geval de schade
veroorzaakt door het gebruikt van niet geschikte toebehoren of de plaatsing van het toestel op een niet geschikte plaats.
8
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De projector verplaatsen
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Gebruik enkel het handvat om de projector te verplaatsen.
De lens verwijderen en de voetjes volledig terugdraaien om
beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
Wanneer de projector voor langere tijd niet gebruik wordt moet
u deze afdekken met een geschikte hoes.
ATTENTIE
• De lens niet vasthouden bij het verplaatsen van de projector.
• De projector niet laten vallen of bloot stellen aan schokken,
beschadiging of defecten kunnen zich voordoen.
ATTENTIE BIJ HET DRAGEN OF
VERZENDEN VAN DE PROJECTOR
• De projector niet verzenden met koeriersdiensten of andere
transportmiddelen zonder te voorzien in een correcte verpakking.
Bij het verplaatsen van de projector deze niet stoten of laten
vallen, geen andere toestellen of voorwerpen op de projector
plaatsen.
• Bij verzending enkel een door SANYO goedgekeurde verzendtas
gebruiken.
• De projector niet verzenden met koeriersdiensten of andere
transportdiensten in een niet geschikte verpakking.
Dit kan de projector beschadigen. Vraag uw verkoper om raad.
De lens niet vasthouden bij het verplaatsen van de projector.
ATTENTIE
• Deze projector heeft een gemotoriseerde lens :
de bewegingen van de lens niet belemmeren.
• Laat nooit kinderen de projector bedienen.
9
VOORBEREIDING
Voorkant
1
2
4 5
6
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aà
A&
7
8
9
Indicators
Deksel
Ontgrendelknop van het deksel
Ontvanger infrarode afstandsbediening
Projectielens
Lichtblokkeer plaat
Regelbare voetjes
Luchtingang
Filterdeksel
Lampdeksel
Luchtuitgang
Aà
ATTENTIE
De uitgeblazen lucht is heet. Hiermede rekening houden bij
het plaatsen van de projector. Geen ontvlambaar voorwerp
in de nabijheid plaatsen. Warmtegevoelige materialen op
afstand houden van de luchtuitlaat.
Achterkant
A&
Aé
A#
Aé
A#
A{
A(
A|
Aè
A{
A(
Onderkant
Aè
10
7
A|
Aansluitingen
Ontvanger infrarode afstandsbediening
Netaansluiting
Compartiment voor opties
Bedieningen zijkant
Handvat
VOORBEREIDING
Aansluitingen
Aà
1
*
2
9
3
*
4
8
5
7
6
1 COMPUTER INGANG (DIGTAAL)
De computer (DVI-D) aan deze ingang verbinden. Ook
voor HDCP. (zie blz. 20, 21)
2 COMPUTER INGANG
(ANALOOG)
Een analoge computer uitgang hier aansluiten.
(zie blz. 20, 21)
3 BNC INGANGEN
De computer of video aan één van deze ingangen
aansluiten. Een Composite video signaal met de VIDEO/Y
ingang verbinden ofwel een Component video signaal aan
de Video/Y, Pb/Cb, Pr/Cr ingangen verbinden. Een computer met 5 BNC aan de RGB en HV verbinden.
(zie blz. 20, 21).
6 USB POORT serie B
Met de USB poort van de computer verbinden wanneer men
gebruik wil maken van de afstandsbediening om de computer
te besturen. (zie blz. 20)
7 CONTROLE POORT
Deze aansluiting wordt alleen gebruikt voor het besturen van de
projector via de computer.
8 S-VIDEO INGANG
Deze kan verbonden worden met een S-VIDEO bron.
(zie blz. 21)
9 MONITOR UIT
Deze aansluiting kan gebruikt worden om het inkomend
signaal door te sturen naar een andere monitor (blz. 20, 21).
Aà INFRAROOD ONTVANGER (achterkant)
4 VIDEO IN
(blz. 10, 15)
Een composite videosignaal hier aansluiten. (blz. 21)
5 Stekker voor afstandsbediening
Gebruik deze stekker voor het het aansluiten van de
afstandbedieing met draad (niet geleverd).
*
* Kensington veiligheidsslot
(anti diesfstal bevestiging)
Kensington is een geregistreerd handelsmerk
van ACCO Brands Corporation.
RESET toets
Deze projector is uitgerust met een microprocessor. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn deze terug te initialiseren.
De RESET toets met een potlood indrukken, de projector gaat dan volledig uit en start opnieuw.
De RESET toets niet onnodig gebruiken.
11
VOORBEREIDING
Zijkant van de projector
Bovenkant van de projector
7
1
2
3
LAMP
8
LAMP REPLACE
9
WARNING FILTER
Aà
WARNING TEMP.
A&
4
5
6
1 AAN/UIT TOETS
Om de projector aan of uit te zetten. (blz. 25, 26)
2 INGANG TOETS
Om de bron te kiezen. (blz. 34, 35)
3 LENS TOETS
Deze toets brengt de ZOOM, FOCUS of LENSSHIFT functie
op het scherm.
4 u d l r TOETSEN
• Deze worden gebruikt om een item in het MENU aan te
duiden of te regelen. (blz. 27)
• Ook gebruikt voor de Digitale zoom functie. (blz. 51)
5 MENU TOETS
Deze toets brengt de MENU functie op het scherm.
(blz. 27)
6 SELECT TOETS
Deze toets drukken om het gekozen item in het menu te
activeren. (blz. 27) Ook gebruikt voor de DIGITAL ZOOM functie
en instelling van de beeldafmeting. (blz. 51)
12
7 POWER INDICATOR
Gaat aan tijdens de werking en tijdens standby. Knippert
tijdens de spaarfunctie.
8 LAMP INDICATOR
Gaat aan wanneer de projector aanstaat.
9 LAMP ALARM INDICATOR
Gaat aan wanneer het einde van de lamp nadert.
Aà FILTER INDICATOR
Deze oranje knipperen wannneer de filter moet gereinigd
worden. Gaat oranje branden wanneer de filter verstopt is
en dringend moet gereinigd worden.
A& ALARM INDICATOR (Temperatuur)
Deze gaat aan wanneer er zich een anomalie voordoet.
Gaat rood knipperen wanneer de inwendige temperatuur
te hoog opgelopen is. (blz. 67, 73)
VOORBEREIDING
Afstandsbediening
3 2
1
4
5
6
7
A&
Aé
Aà
8
9
1 STANDBY TOETS
Om de projector uit te zetten. (blz. 26)
2 AANSLUITING AFSTANDSBEDIENING
3 SIGNAAL indicator
Licht rood op wanneer de afstandsbediening signaal geeft.
4 AAN TOETS
Om de projector aan te zetten. (blz. 25)
5 INGANG TOETS
Om de ingangen 1 - 3 te kiezen. (blz. 34, 35)
6 AUTO PC TOETS
Automatische instelling van het beeld. (blz. 31, 39)
7 FREEZE TOETS
8 POINT TOETSEN u d l r (Volume +/-)
• Om de pointer te bewegen in het MENU, het item in te stellen.
• Tijdens DIGITAL ZOOM de PAN functie te gebruiken.
(blz. 51)
• Regelen van het volume (+/-). (blz. 30)
9 SELECT TOETS
• Om het verlangde item te kiezen.
• Om het beeld te vergroten tijdens DIGITAL ZOOM. (blz. 51)
Aà
AàMUISTOETS
Deze toets wordt gebruikt om de muis te besturen (blz. 16, 17).
A&
A&NETWERKTOETS
Kiest de netwerkingang (on optie).
Aé
AéLINKSE KLIK TOETS
Deze toets wordt gebruikt om de muis te besturen (blz. 17).
Om het beeld tijdelijk te bevriezen. (blz. 31)
ATTENTIE
• Om het toestel veilig te gebruiken, de afstandsbediening niet laten
vallen, plooien of blootstellen aan vocht of warmte.
• Voor het reinigen enkeln een zachte droge doek gebruiken. Gebruik
in geen geval chemische stoffen of sprays.
13
VOORBEREIDING
Afstandsbediening
Z|
A#
A{
Z(
Zè
Z{
A(
Voor PIN code
en code van de
afstandsbediening
Z#
A|
Zé
Z&
Aè
A_
Zà
A#
A#
A#MENU TOETS
Deze toets brengt de MENU functie op het scherm.
(blz. 25)
A{
A{P-TIMER TOETS
Zà²
Zà²FOCUS TOETSEN
Om het beeld scherp te zetten. (blz. 28)
Z&
Z&NO SHOW TOETS
Om het beeld te onderdrukken. (blz. 29)
Om de P-TIMER in te stellen.(blz. 29)
A(
A(D. ZOOM TOETS
Zé
ZéKEYSTONE TOETS
Om de beeldvervorming te verminderen. (blz. 29)
Om de Digitale Zoom +/- functie te kiezen. (blz. 40)
A|
A|ZOOM TOETSEN u d
Z#²
Z#²LENS SHIFT TOETS
Om de lens shift functie te kiezen. (blz. 28)
Om het beeld in en uit te zoomen. (blz. 28)
Aè
AèINFO TOETS
Z{²
Z{²SCHERM TOETS
Om het schermformaat in te stellen. (blz. 28)
Deze toets drukken om informatie over te bron te tonen.
A_²
A_²FILTERTOETS
Z(
Z(RECHTSE KLIK TOETS
Deze toets wordt gebruikt om de muis te besturen. (blz. 30)
Om door de filter te bladeren. (blz. 29)
Aç^ RESET/ON/ALL-OFF schakelaar
Tijdens het gebruik van de afstandsbediening deze
schakelaar op “ON” zetten, na gebruik terug op “OFF”
zetten. Zet deze schakelaar op RESET om de
afstandsbediening en de Laser aanwijzer te initialiseren.
14
Z|
Z|AANWIJZER TOETS
Om de aanwijzer aan of uit te schakelen. (blz. 29, 30)
Zè
ZèNUMMER TOETSEN
Om PIN code en code van de afstandsbediening in te
brengen.
VOORBEREIDING
Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening
○
○
1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2
Het batterijdekseltje
wegnemen.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3
De batterijen in het
compartiment plaatsen.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Het batterijdekseltje terug
plaatsen.
Twee AA batterijen :
Er goed opletten dat de
polariteit (+ en - kant)
overeenkomen met deze
aangegeven in het
compartiment.
Voor een veilig gebruik het volgende in acht nemen :
• Gebruik (2) AA, UM3 of R06 type alkaline batterijen.
• De beide batterijen tegelijkertijd vervangen.
• Een gebruikte batterij niet tezamen met een nieuwe gebruiken.
• Contact met water of vocht vermijden.
• De afstandsbediening niet blootstellen aan vocht of warmte.
• De afstandsbediening niet laten vallen.
• Moesten de batterijen lekken in de afstandsbediening, voorzichtig alles schoonvegen
en nieuwe batterijen plaatsen.
• Er bestaat gevaar voor ontploffing indien de batterijen niet correct worden geplaatst.
• Bij het verwijderen van de batterijen, de locale wetgeving naleven.
Bereik van de afstandsbediening
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De afstandsbediening richten naar het venster van de infrarood ontvanger
wanneer men de toetsen indrukt. De maximum te overbruggen afstand is
ongeveer 5m en 60° ten opzichte van de voorkant of achterkant van de projector.
○
○
5m
30°
Gebruik met een kabel
30°
De afstandsbediening kan ook via een kabel
gebruikt worden. Dit laat toe de projector te
bedienen buiten het bereik van de infrarood
afstandbediening (5m). De afstandbediening
met behulp van een speciale kabel (optie) aan
de projector verbinden. Tijdens het gebruik met
een kabel zend de afstandsbediening geen
infrarood signaal uit.
30°
5m
30°
15
VOORBEREIDING
Code van de afstandsbediening
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector heeft acht verschillende codes voor de afstandsbediening. Aldus is het mogelijk met verschillende projectoren te
werken zonder dat de ene de andere beïnvloed. Standaard is de projector geregeld op code 1. De zeven andere codes (code 2 –
code 8) kunnen als volgt ingesteld worden. (Regel eerst de code van de projector, zie “AFSTANDSBEDIENING” op blz. 57)
1
2
De MENU toets ingedrukt houden tezamen met een nummer
(1-8) toets gedurende meer dan 5 seconden om de code van
de afstandsbedienig te veranderen.
Om de afstandsbediening terug naar de originele toestand
(code 1) te brengen de RESET/AAN/ALL-OFF schakelaar
even naar RESET schuiven. De code is nu terug code 1.
MENU toets
CIJFER toetsen
RESET/ON/OFF toets
Druk de MENU toets tezamen met
een nummer (1-8) toets gedurende
meer dan 5 seconden om de code
van de afstandsbedienig te
veranderen.
16
INSTALLATIE
Regelbare voetjes
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Door het regelen (draaien) van de voetjes kan de projectiehelling
geregeld worden. De helling is instelbaar tussen 0 en 5°.
De voorkant van de projector opheffen en het voetje draaien om
het beeld juist af te stellen.
De ‘keystone’ vervorming kan geregeld worden via het Menu
(blz. 15, 32, 50).
REGELBAAR VOETJE
17
INSTALLATIE
Installatie van de lens
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Bij het plaatsen of vervangen van de lens de onderstaande instructies nauwkeurig volgen. Vraag uw verkoper om informatie betreffende
optionele lenzen of hun gebruik.
Deksel ontgrendelknop
De lens wegnemen
1
2
3
4
De lens eventueel terug in het midden brengen met behulp
van de "Lensshift" functie (blz. 29).
Druk op de deksel ontgrendelknop en schuif het deksel naar
voor, neem het deksel weg.
Neem de lichtblokkeer plaat weg naar boven.
Houd de lens met een hand vast en trek de lensblokkeer
knop naar boven met de andere hand, neem de lens
voorzichtig langs voor uit de projector.
ATTENTIE
De lens voorzichtig behandelen, niet laten vallen of blootstellen
aan schokken.
18
Deksel
Lichtblokkeer plaat
INSTALLATIE
Een lens plaatsen
1
2
3
4
Plaats de lens in de projector. Controleer of de lens volledig
ten einde zit.
Druk de lensblokkeerknop naar beneden. Overtuig u ervan
dat de lens vast zit.
Plaats de lichtblokkeerplaat terug.
Druk de deksel ontgrendelknop en plaats het deksel terug op
zijn plaats.
Groef
NOTA’S BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN EEN LENS
• Verwijder geen andere onderdelen van de projector, dit kan leiden tot defecten, elektrische schok, enz.
• Alvorens een lens te vervangen nakijken of het model van de lens en de projector overeenkomen.
• In geval van twijfel of voor het bekomen van meer informatie kan u contact opnemen met uw verkoper.
19
DE PROJECTOR AANSLUITEN
Aansluiten aan een computer
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Gebruikte kabels (Kabels worden niet geleverd)
•
•
•
•
•
•
USB kabel
DVI-VGA kabel
BNC Kabels
VGA kabel (één geleverd)
USB kabel
Seriëele kabel
USB
USB kabel
Monitor Uit
BNC kabels
Monitor Uit
DVI-Dig kabel
Monitor Uit
VGA kabel
* OPMERKING
• Zie volgende blz. betreffende de signalen die zich bevinden op
de MONITOR UIT stekker.
20
Monitor Uit
VGA kabel
*
Seriëel Uit
Seriëele kabel
(gekruist)
NOTA
Voor men de verschillende kabels aansluit,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
De projector en de videotoestellen eerst aanzetten,
dan pas de computer.
○
○
DE PROJECTOR AANSLUITEN
Aansluiten van videotoestellen (Video, S-Video)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Gebruikte kabels
• VIDEO en KLANK kabel (mini stekker ) en RCA x3
• S-VIDEO kabel
• BNC kabels
• Scart-VGA kabel
(Kabels worden niet geleverd)
Ingang
D-sub 15
Ingang 1
DVI-D
Ingang 2
Ingang 3
NOTA
Monitor Uit
RGB (PC analoog)
JA
RGB (SCART)
NEE
RGB (PC digitaal)
NEE
RGB (AV HDCP)
NEE
RGB
JA
Video
JA
Y, Cb/Cr
JA
5 BNC
RCA
Y, Cb/Cr
JA
S-Video
S-Video
NEE
Video
Video
JA
Netwerk
Voor men de verschillende kabels aansluit,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
De projector en de videotoestellen eerst
aanzetten, dan pas de computer.
Composite Video
*
*
*
*
NEE
* Een speciale kabel S-sub 15 naar toepassing is noodzakelijk
Component Video
Component Video
Kabel
H DCP Digitaal RGB Scart 21p
S-Video
Composite Video
ZIE TABEL
RCA kabel
BNC kabels
DVI- Digitaal kabel
SCART kabel
S-Video
kabel
21
DE PROJECTOR AANSLUITEN
Netaansluiting
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector werkt op netspanningen tussen 200-240 Volt AC.
De projector kiest automatisch de juiste spanning. De projector is
bedoeld te werken met éénfazige spanning voorzien van een aarding.
Om een elektrische schok te vermijden het toestel niet aansluiten
aan een andere stroombron. Als u niet weet over welke spanning u
beschikt, kunt u deze vragen aan uw dealer of aan het
elektriciteitsbedrijf.
De projector eerst aansluiten op een computer of een andere bron
alvorens de projector aan te zetten.
ATTENTIE
Voor uw eigen veiligheid het netsnoer losmaken wanneer
de projector niet in gebruik is. Wanneer de projector met
het net verbonden is, zal deze in de Stand-By modus een
weinig energie verbruiken.
22
Het netsnoer (bijgeleverd) verbinden met de projector.
De wandcontactdoos moet zich in de nabije omgeving van
de projector bevinden.
○
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
De projector aanzetten
○
1
2
3
4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Alle periferie toestellen (Computer, VCR, Video Camera,
Video Disc Speler, enz.) aansluiten alvorens de projector aan
te zetten.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
26
Het netsnoer van de projector met de wandcontactdoos
verbinden, nakijken of de POWER INDICATOR even rood
knippert en dan aangaat.
De LAMP AAN/UIT toets aan de bovenkant van de projector
of op de afstandsbediening drukken. De POWER INDICATOR lamp gaat groen branden en de ventilators gaan draaien.
Het scherm gaat langzaam oplichten en een teller verschijnt
op het scherm.
De teller gaat aftellen (30-29-28-...1) tot het beeld op het
scherm verschijnt. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
• Het bericht gaat weg na 30 seconden.
Gekozen ingang en lamp modus
Ingang 3
Auto
* Lamp modus : zie blz. 54
Na het aftellen verschijnt de laatst gekozen ingang en
lampmodus op het scherm.
Wanneer de projector beschermd is door een PIN code
verschi!jnt het PIN dialoog. Geef de PIN code in zoals
hieronder aangegeven.
V Nota
• Het is mogelijk dat de lamp of de filter
vervangindicator verschijnt, afhankelijk van het
aantal branduren.
Geef de PIN code
Kies een cijfer met behulp van de u/d toetsen en bevestig met r
toets. Het cijfer verandert in “*”. Om een cijfer te annuleren met de
l toets “Wissen” kiezen en herbeginnen.
Na het vierde cijfer gaat de cursor automatisch naar “Bevestigen”.
Druk de SELECT toets om de projector in werking te stellen.
Wanneer de PIN code niet correct is worden de “****” rood en
verdwijnen even later. Geef de juiste code in.
PIN Code
Bevestigen
Wissen
PIN Code
*
2
Bevestigen
Wissen
Wat is een PIN code ?
Een PIN code is een geheime code die toelaat de projector enkel
beschikbaar te stellen aan de persoon die de code kent.
OK
Na het verdwijnen van
“OK” kan men de projector gebruiken
Een PIN code is een getal van vier cijfers. Voor meer details zie
blz. 53.
V OPMERKINGEN
ATTENTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DE PIN CODE
Indien de PIN code vergeet zal het niet meer mogelijk zijn
de projector te gebruiken. Schrijf de door U gekozen PIN
code neer op blz. 76. Indien u de code toch vergeet of
verliest moet u zich tot uw verkoper wenden.
• Waneer de Logo functie uitstaat verschijnt er geen
logo op het scherm (blz. 49).
• Wanneer de aftelfunctie Uit staat in de Display
instelling, verschijnt er geen telling na het
aanzetten (blz. 48).
• Tijdens het aftellen is er geen bediening mogelijk.
• Wanner men de juiste PIN code niet ingeeft zal
de projector na 3 minuten uitschakelen.
• De originel pincode is “1234”.
23
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
De projector uitzetten
○
○
○
1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De AAN/UIT toets aan de bovenkant van de projector of op
de afstandsbediening drukken. Op het scherm verschijnt de
boodschap “APPARAAT UITZETTEN?”.
2
Druk nogmaals de AAN/UIT toets om de projector af te zetten.
De POWER INDICATOR gaat knipperen en de ventilators
blijven ongeveer 90 seconden verder draaien om de koeling
van de projector te verzekeren. (Gedurende deze periode kan
de projector niet aangezet worden.)
3
Na het uitschakelen van de koeling gaat de POWER INDICATOR terug rood oplichten. Nu kan de projector terug
aangezet worden. Om de projector volledig uit te schakelen
het netsnoer uittrekken.
Apparaat Uitzetten?
Het bericht gaat weg na 4 seconden.
NOTA
OM DE LEVENSDUUR NIET ONNODIG TE VERKORTEN, DE LAMP MINSTENS 5 MINUTEN LATEN BRANDEN
ALVORENS DE PROJECTOR TERUG UIT TE SCHAKELEN.
V OPMERKINGEN
• De Power Management functie schakelt de projectielamp uit wanneer de projector vast stelt dat het signaal onderbroken is.
• Wanneer de snelstart functie aanstaat zal de projector automatisch aangaan van zodra de netspanning aanwezig is. (zie “Snelstart”
op blz. 52)
• Tijdens het afkoelen gaat de POWER indicator knipperen en kan men de projector niet aanzetten. Wacht totdat de POWER
uitgaat.
• De projector niet langer dan 24 uur continu gebruiken. Eenmaal per 24 uur de projector uitschakelen en laten rusten. Ononderbroken
gebruik kan het leven van de lamp verkorten.
• Deze projector controleert de inwendige temperatuur en bedient automatisch de ventilators.
• In het geval dat de WARNING indicator rood gaat knipperen of al de indicators knipperen, eerst het hoofdstuk “WARNING
Indicator” op blz. 63 lezen.
24
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
Gebruik van het menu
○
1
2
3
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Druk de MENU toets om het MENU op te roepen (MENU
BALK). De rode kader is de AANWIJZER.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
V Opmerking
Het gekozen item zal pas operationeel zijn na het indrukken
van de SELECT toets.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ZIJKANT PROJECTOR
OMHOOG/OMLAAG/
LINKS/RECHTS TOETSEN
Beweeg de AANWIJZER (rode kader) naar het pictogram van
het verlangde ITEM door het drukken op de l/r toetsen.
Beweeg de POINTER naar het ITEM dat u wilt aanpassen of
regelen door op de u/d toets te drukken. Op het verlangde
ITEM aangekomen de l/r toetsen drukken om het ITEM in
te stellen of te regelen.
De volgende bladzijden raadplegen voor verder details.
○
SELECT TOETS
MENU TOETS
AFSTANDSBEDIENING
OMHOOG/OMLAAG/
LINKS/RECHTS TOETSEN
SELECT TOETS
MENU TOETS
MENU pictogram
MENU BALK
MENU balk
AANWIJZER (rode kader)
ud toets drukken
ITEM
SELECT
toets
l r toetsen drukken om
in te stellen
VERLATEN pictogram
25
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
MENU BALK TIJDENS COMPUTER MODUS (zie details op blz.66-68)
GIDS
Geeft het gekozen ITEM
in het MENU weer.
PC SYSTEEM
MENU
BEELD KEUZE
MENU
Om een computer systeem
te kiezen. (blz. 34)
Om een beeldinstelling
te kiezen (standaard, natuurlijk,
beeld 1-10). (blz. 38)
INGANG MENU
Om de bron te kiezen, ingang
1 tot 3. (blz. 31, 32)
PC ADJUST
MENU
Instellen van de parameters
van het computersignaal.
(blz. 35 - 77)
SCHERM MENU
INFORMATIE
Instellen van de
beeldafmetingen.
(blz. 39, 40)
(blz. 28)
BEELD MENU
INSTELLINGEN
Instellen van het beeld
(Wit Balans, Contrast, Helderheid,
RGB Gamma enz.). (blz. 45 - 47)
Instellen van de verschillende parameters van de
projector.
(blz. 48 - 55)
MENU BALK TIJDENS VIDEO MODUS
INGANG MENU
Om de bron te kiezen,
Ingang1, 2 of 3. (blz. 31, 33)
zelfde functie als in
computer modus
26
BEELD KEUZE
MENU
Om een beeldinstelling te
kiezen (standaard, cinema,
beeld 1-10). (blz. 42)
SCHERM MENU
Instellen van de
beeldafmetingen Normaal of
Breed. (blz. 43, 44)
VIDEO BRON
MENU
BEELD INSTEL
MENU
Om te kiezen tussen Video,
S-Video of Y-Pb/Cb-Pr/Cr.
(blz. 41)
Instellen van het beeld (Kleur,
Tint, Wit Balans, Contrast,
Helderheid, RGB, Scherpte en
Gamma). (blz. 45 - 47)
zelfde functie als in
computer modus
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
Instellen van de lens
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De LENS toets drukken om toegang te krijgen to de volgende
functies.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ZIJKANT PROJECTOR
LENS TOETS
Zoom R Focus R LensShift R
ZOOM REGELING
OMHOOG/OMLAAG/
LINKS/RECHTS TOETSEN
De ZOOM regelen met behulp van de u/d toetsen.
FOCUS REGELING
Het beeld scherp stellen met behulp van de u/d toetsen.
LENS SHIFT
Verplaats het geprojecteerde beeld op het scherm met behulp
van de u d l r toetsen.
Lens shift
NOTA
• De pijlen zijn wit wanneer er geen correctie is.
• De pijl van een gecorrigeerde kant wordt rood.
• Wanneer de maximum regeling bereikt is verdwijnt de pijl.
27
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
Gebruik met de Afstandsbediening
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
AUTO PC AANPASSEN
Druk de Auto PC toets op de afstandsbediening om de
automatische PC aanpassen functie te starten (blz. 35).
AFSTANDSBEDIENING
D. ZOOM toetsen
Druk de D. ZOOM toetsen op de afstandsbediening om het beeld
in of uit te zoomen (blz. 40).
FREEZE TOETS
AUTO PC TOETS
ZOOM REGELING
De ZOOM regelen met behulp van de u/d toetsen.
FOCUS REGELING
u d TOETSEN
D.ZOOM TOETS
SCHERM TOETS
Het beeld scherp stellen met behulp van de u/d toetsen.
LENS SHIFT TOETS
ZOOM TOETSEN
SCHERM TOETS
Druk de scherm toets om het gewenste formaat van het scherm
in te stellen. Het pictogram van het gekozen scherm verschijnt
gedurende 4 seconden op het scherm (blz. 39-40, 43-44).
INFO TOETS
FOCUS TOETSEN
LENS SHIFT
Verplaats het geprojecteerde beeld op het scherm met behulp
van de u d l r toetsen (blz. 27).
PICTURE FREEZE FUNCTIE
V Nota
Zie de volgende blz. voor de andere toetsen
Druk de FREEZE toets op de afstandsbediening om het beeld te
bevriezen. De functie annuleren door nogmaals op de FREEZE
toets of op om het even welke andere toets te drukken.
INFORMATIE
Het informatie venster geeft details weer betreffende het
ingangssignaal.
Om het INFO venster te sluiten nogmaals de INFO toets of de
l/r toetsen drukken.
Het INFO venster kan eveneens opgeroepen worden vanuit het
menu.
Info menu
Ingang
Ingang 1
RGB (PC Analoog)
H-sync freq.
15.7 KHz
V-sync freq.
30.0 Hz
Scherm
Normaal
Taal
Nederlands
Lamp modus
Spaarstand
Blokkeren
Klaar
Blokkeren
Pin Code
Afstandsbediening
5 min
Uit
Code 1
• De H-sync en V-sync kunnen verschillen avn de actuele waarde.
28
DE PROJECTOR GEBRUIKEN
FILTER TOETS
Druk de FILTER toets gedurenden 5 seconden om de elektrische
filter te vervangen.
Geen Beeld
GEEN BEELD FUNCTIE
Druk de NO SHOW toets op de afstandsbediening om het beeld te
onderdrukken (zwart maken). De functie annuleren door nogmaals
op de NO SHOW toets of op om het even welke andere toets te
drukken. Men kan ook een logo vastleggen (zie blz. 49), men heeft
dan de volgende keus bij iedere druk op de NO SHOW toets .
Het bericht gaat weg na 4 seconden.
R zwart beeld R vastgelegd logo R normaal beeld R ....
P-timer display
MUIS TOETS
Gebruik deze toetsen om de muis van de computer te verplaatsen
AFSTANDSBEDIENING
AANWIJZER TOETS
Druk deze toets om de laseraanwijzer op het scherm te zetten.
P-TIMER FUNCTIE
Druk P-TIMER toets op de afstandsbediening.
Op het scherm verschijnt “00:00” en de teller begint de tijd te tellen
(00:00 - 59:59).
Om de P-TIMER te stoppen, de P-TIMER toets drukken. Nogmaals
drukken om de P-TIMER functie te annuleren.
MUIS
TOETS
AANWIJZER
TOETS
P-TIMER
TOETS
KEYSTONE
TOETS
FILTER
TOETS
KEYSTONE toets
GEEN BEELD
TOETS
V Nota
Zie de vorige blz. voor de andere toetsen
Zie details op blz. 40 - 44.
In het geval het beeld niet rechthoekig is (keystone vervorming), de projectie instellen met KEYSTONE.
1
2
Druk de KEYSTONE toets op de afstandsbediening of kies
deze via het MENU. Op het scherm verschijnt het “Keystone”
venster.
De vervorming instellen door het drukken op de u d l r
toetsen. De u toets drukken om het bovenste gedeelte in te
krimpen, de d toets drukken om het onderste gedeelte in te
krimpen. De l toets drukken om het linkse gedeelte in te
krimpen, de r toets drukken om het rechtse gedeelte in te
krimpen.
De u toets drukken om het
bovenste gedeelte in te
krimpen.
De d toets drukken om het
onderste gedeelte in te
krimpen.
Keystone
De r toets drukken om
het rechtse gedeelte in te
krimpen.
De l toets drukken om
het linkse gedeelte in te
krimpen.
29
VOORBEREIDING
Aanwijzer functie
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Men kan de aanwijzer, een spot of een pijl, met behulp van de afstandsbediening over het scherm bewegen. Zo is het mogelijk een
detail van de presentatie te accentueren.
1
2
Druk de POINTER toets.
3
Men kan de aanwijzer nu over het scherm bewegen met behulp
van de muis toetsen.
MUIS TOETSEN
Om de aanwijzer te stoppen de POINTER toets nogmaals
indrukken, of om het even welke andere toets.
AANWIJZER toets
Aanwijzer
Opmerking
• Men kan de afmeting van de spot (groot, medium of klein) en de
vorm van de pijl instellen in het menu INSTELLINGEN.
(zie blz. 52 “Aanwijzer”)
Gebruik van de draadloze muis
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De muiscursor zal zich bewegen naargelang men drukt op de MUIS toetsen. Wanneer men gebruik maakt van de aanwijzer
functie, werkt de muisfunctie niet.
MUIS toetsen
De muiscursor zal zich bewegen naargelang men drukt op de
MUIS toetsen.
LEFT (linkse KLIK)
Deze toets heeft dezelfde functie als de linkse knop van de PC
muis.
MUIS TOETSEN
Rechtse KLIK toets
RIGHT (rechtse KLIK)
Deze toets heeft dezelfde functie als de rechtse knop van de PC
muis.
Linkse KLIK toets
30
○
○
○
○
KEUZE VAN DE INGANG
INGANG toets
Projector
Ingang 1
Kies de ingang door op de INPUT toets van de projector te drukken.
Bij elke druk op de toets schakelt de projector naar de volgende
ingang.
Alvorens de INPUT toets vande projector te gebruiken moet u eerst
de juiste bron kiezen in het menu.
Afstandsbediening
Ingang 2
Ingang 3
INGANG 1 toets
Ingang 1
Kies de ingang door op de INPUT 1, INPUT 2 of de INPUT 3
toets van de projector te drukken. De bron verschijnt op het
scherm bij elke druk op de toets.
RGB (PC analoog)
RGB (scart)
RGB (PC digitaal)
INGANG TOETSEN
RGB (AV HDCP)
INGANG 2 toets
Ingang 2
Video
Y, Pb/Cb, Pr/Cr
RGB
INGANG 3 toets
Ingang 3
Video
Y, Pb/Cb, Pr/Cr
S-Video
31
KEUZE VAN DE INGANG
KIEZEN VAN DE COMPUTERINGANG
1
INGANG MENU
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het rode venster naar het INGANG
pictogram te bewegen.
2
INGANG MENU pictogram
De d toets drukken om met de rode pijl de gewenste ingang
te kiezen en dan de SELECT toets drukken.
3
De rode pijl naar Ingang 1
verplaatsen en SELECT
drukken.
Kies de gewenste bron en druk SELECT.
Ingang1
INGANG 1 met D-sub15 ingang
RGB (PC analoog)
Wanneer een RGB PC (analoog) signaal
aangesloten is.
RGB (PC digitaal)
Wanneer een RGB PC (digitaal) signaal
aangesloten is.
Keuze van de bron
De rode pijl naar RGB (analoog) of naar
RGB (AV HDCP) verplaatsen en
SELECT drukken.
INGANG 2 met BNC ingangen
RGB
Wanneer een RGB PC signaal aangesloten
is.
INGANG MENU pictogram
De rode pijl naar Ingang 2
verplaatsen en SELECT
drukken.
Ingang2
Keuze van de bron
De rode pijl naar RGB verplaatsen en
SELECT drukken.
V OPMERKINGEN
• De ingangsbron verandert wanneer men INPUT 1 toets van de
afstandsbediening drukt.
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een
systeem om het kopiëren te voorkomen van DVI (Digital Visual
Interface) signalen. De specificatie van DHCP is in handen van
Digital Content Protection, LLC. In het geval dat deze specificatie
in de toekomst veranderd wordt kan het zijn dat deze projector
de digitale signalen met kopieerbescherming niet meer kan
weergeven.
32
KEUZE VAN DE INGANG
KIEZEN VAN DE COMPUTERINGANG
INGANG MENU
INGANG MENU pictogram
INGANG 1 met D-sub15 ingang
RGB (Scart)
Wanneer een scart video signaal
aangesloten is op INPUT 1 (analoog).
RGB (AV HDCP)
Wanneer een HDCP verenigbaar signaal
aangesloten is op INPUT 1 (digitaal).
De rode pijl naar Ingang 1
verplaatsen en SELECT
drukken.
Ingang1
Keuze van de bron
De rode pijl naar RGB (Scart) of naar
RGB (AV HDCP) verplaatsen en
SELECT drukken.
INGANG 2 met BNC ingangen
VIDEO
Y,Pb/Cb,Pr/Cr
Wanneer een composite video signaal
aangesloten is op de VIDEO INPUT.
INGANG MENU pictogram
De rode pijl naar Ingang 2
verplaatsen en SELECT
drukken.
Wanneer een component video signaal
aangesloten is op de VIDEO INPUT.
Ingang2
Keuze van de bron
De rode pijl naar Video of naar Y,Pb/
Cb,Pr/Cr verplaatsen en SELECT
drukken.
INGANG 3 met AV ingangen
VIDEO
Wanneer een composite video signaal
aangesloten is op de VIDEO INPUT.
Y,Pb/Cb,Pr/Cr
Wanneer een component video signaal
aangesloten is op de VIDEO INPUT.
S-VIDEO
Wanneer een S-Video signaal aangesloten
is op de VIDEO INPUT.
INGANG MENU pictogram
De rode pijl naar Ingang 3
verplaatsen en SELECT
drukken.
Ingang3
Keuze van de bron
De rode pijl naar de gawenste ingang
verplaatsen en SELECT drukken.
33
COMPUTER INSTELLING
Computersysteem keuze
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector kiest automatisch de meeste computers volgens VGA, SVGA, XGA of SXGA norm (zie de tabel COMPATIBELE
COMPUTER SPECIFICATIES op blz. 71-72).
Bij het kiezen van Computer test de projector eerst het inkomende signaal en stelt zich dan in op de juiste norm, zonder verder
speciale instellingen te vereisen. (Nochtans kunnen sommige computers manuele instellingen vereisen.)
Auto
De projector kan het aangeboden signaal niet herkennen.
De Auto functie werkt en het bericht “Auto” verschijnt in het
menu. Wanneer er geen behoorlijk resultaat verschijnt, de
projector manueel instellen (blz. 36 - 37).
-------
Er is geen signaal aanwezig op de ingang. Kijk na of alle
kabels juist zijn aangesloten. (zie OPZOEKEN VAN
STORINGEN blz. 64)
PC SYSTEEM MENU
De AUTO PC aanpassen functie
stelt automatisch het computersysteem in.
Modus 1 Een door de gebruiker manueel ingestelde modus. Er is
voorzien in Modus 1 – 10 (blz. 36 - 37).
SVGA 1
Een computersysteem door de projector als dusdanig
herkend.
*Modus 1 en SVGA 1 zijn voorbeelden.
MANUEEL INSTELLEN COMPUTER SYSTEEM
PC SYSTEEM MENU
Om het Computer systeem manueel in te stellen, via het MENU
de modus kiezen.
1
2
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het PC SYSTEEM pictogram te
kiezen.
De d toets drukken, een rode pijl verschijnt op het scherm.
De rode pijl naar het verlangde systeem bewegen en dan de
SELECT toets drukken.
SYSTEEM Menu pictogram
Geeft het gekozen systeem weer.
De aangegeven systemen kunnen
gekozen worden.
Ingestelde Modus (1-10) blz.40, 41.
34
COMPUTER INSTELLING
AUTO PC Aanpassen
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector heeft een AUTOMATISCHE COMPUTER INSTELLING (AUTO PC ADJUSTMENT) functie die toelaat de
verschillende parameters precies aan te passen aan het inkomende signaal.
RECHTSTREEKS KIEZEN
AFSTANDSBEDIENING
Kies Automatisch Aanpassen door op de Auto PC toets van de
afstandsbediening te drukken.
AUTO PC toets
KIEZEN VIA HET MENU
AUTO PC Adj.
1
2
Druk de MENU toets. Het MENU verschijnt op het scherm.
Kies met behulp van de l/r pijltjes het PC ADJUST pictogram. Deze functie kan ook gekozen worden met de AUTO
PC ADJ toets van de afstandsbediening.
PC AANPASSEN MENU
PC ADJUST pictogram
Het rode venster naar het PC aanpassen
pictogram te bewegen en druk dan SELECT.
Druk de d toets om het rode venster naar het AUTO PC ADJ
pictogram te bewegen en druk dan tweemaal SELECT.
De instellingen kunnen nu opgeslagen worden, later kunnen deze
kunnen deze gebruikt worden door het kiezen van de Mode in het
PC SYSTEM MENU. Zie bewaren bij “Manuele instelling van de
computer” (blz. 36-37)
NOTA
• Fine Sync, Total Dots en Scherm positie van sommige computers kunnen soms niet ingesteld worden door deze automatische
functie. In zulke gevallen zal een manuele instelling noodzakelijk
zijn. (blz. 36 - 37)
• AUTO PC ADJ kan niet ingesteld worden terwijl in het SYSTEEM
MENU gekozen is voor “720p”, “1035i” of “1080i” of indien het
signaal van de DVI ingang komt.
35
COMPUTER INSTELLING
Manuele computer aanpassing
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector is in staat de meest courante computersignalen te
detecteren en op het scherm weer te geven. Nochtans hebben
sommige computers signalen die min of meer afwijken van de
standaard en dus niet herkend worden door de projector. In zulk geval
zal de projector geen goed beeld geven, zoals flikkeren, niet
gesynchroniseerd, overhellend of niet gecentreerd en dg.
Deze projector heeft een MANUEEL COMPUTER AANPASSEN
(MANUAL PC ADJUSTMENT) functie die toelaat de verschillende
parameters precies aan te passen aan het inkomende signaal. De
projector heeft vijf verschillende geheugenplaatsen waar u deze parameters kan opslaan. Dit laat u toe deze altijd terug op te roepen.
1
2
Druk de MENU toets. Het MENU verschijnt op het scherm.
Kies met behulp van de l/r pijltjes het PC AANPASSEN pictogram.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
PC AANPASSEN MENU
PC AANPASSEN pictogram
Het rode venster naar het AUTO PC ADJ
pictogram bewegen en druk dan SELECT.
Status (Bewaard/Vrij) van de
gekozen modus.
Gekozen Modus
Druk de d toets om het rode venster naar het gewenste item
te brengen en druk dan de SELECT toets. Regel de instelling
met behulp van de l/r toetsen.
FINE SYNC
Het beeld regelen om flikker te elimineren. Regel de instelling
met behulp van de l/r toetsen. (0 – 31)
Regel de instelling met
behulp van de
l/r toetsen.
AANTAL DOTS
Het totale aantal punten in een horizontale periode. Dit getal met
de l/r toetsen aanpassen aan uw computer.
HORIZONTALE POSITIE
Regeling van de horizontale positie. Dit regelen met de l/r
toetsen indien het beeld niet gecentreerd is.
Druk SELECT op dit pictogram
voor het instellen van “Clamp”,
“Display Area (H/V)” of “Volledig
Scherm”.
VERTICALE POSITIE
Regeling van de verticale positie. Dit regelen met de l/r toetsen
indien het beeld niet gecentreerd is.
HUIDIGE MODUS
Druk de SELECT toets om informatie over de aangesloten
computer te bekomen.
CLAMP
Instelling van het clamp level. Wanneer het beeld een donkere
streep heeft, deze instelling uitproberen.
Druk de SELECT toets om
informatie over de aangesloten
computer te bekomen.
36
COMPUTER INSTELLING
DISPLAY AREA H
Instelling van de horizontale resolutie van deze computer. Druk de
l/r toets om de waarde aan te passen, druk dan de SELECT toets.
DISPLAY AREA V
Instelling van de verticale resolutie van deze computer. Druk de
l/r toets om de waarde aan te passen, druk dan de SELECT toets.
RESET
Roept de vorige parameters terug.
MODUS VRIJ MAKEN
Om de vorige parameters te wissen : het rode venster naar het
MODUS VRIJ pictogram bewegen en de SELECT toets drukken.
De rode pijl naar de MODUS die men wil wissen bewegen en de
SELECT toets drukken.
Om de instellingen te wissen.
Deze Modus is reeds opgeslagen.
BEWAREN
Om de instellingen op te slaan : het rode venster naar het BEWAREN
pictogram bewegen en de SELECT toets drukken. De rode pijl naar
één van de MODUS 1 tot 10 bewegen en de SELECT toets drukken.
SLUITEN
Verlaat het PC AANPASSEN MENU.
Vrije Modus
Toont de waarde van “Total Dots”,
Horizontaal”, “Verticaal”, “Display
Area H”, “Display Area V”.
Om de instellingen te bewaren.
NOTA
• Display Area (H/V) kunnen niet ingesteld worden terwijl in het
SYSTEEM MENU gekozen is voor “480p”, “575i”, “575p”, “720p”,
“1035i”of “1080i”.
• Het PC Aanpassen menu kan niet ingesteld worden indien men
koos voor Ingang 1 (RGB PC digitaal), blz. 35.
Om dit menu te verlaten.
37
BEELD MODUS
BEELDKEUZE (MENU)
○
○
○
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het BEELD KEUZE pictogram te
kiezen.
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken.
Standaard
Een normaal beeld voor deze projector.
Cinema
Een geoptimaliseerd beeld voor filmbeelden.
Beeld 1 - 10
Door de gebruiker ingestelde waarden in het BEELD MENU
(blz. 46).
38
○
BEELD KEUZE MENU
BEELD KEUZE MENU pictogram
Het rood venster naar het verlangde
pictogram bewegen en dan SELECT
drukken.
○
○
COMPUTER INSTELLING
Scherminstelling
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Met behulp van de BEELDSCHERM INSTELLING kan men de schermafmetingen instellen.
1
2
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het SCHERM MENU pictogram
te kiezen.
SCHERM MENU
SCHERM Menu pictogram
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken.
Het rood venster naar
de verlangde functie
bewegen en dan de
SELECT toets
drukken.
NORMAAL
Het beeld vult het volledige scherm.
ORIGINEEL
Om het beeld in zijn originele resolutie weer te geven.
Wanneer de originele resolutie groter is dan de schermresolutie
(1024 x 768), zal de projector automatisch op DIGITALE ZOOM
overgaan.
BREED
Brede beelden in 16/9 verhouding.
VOLLEDIG SCHERM
Projectie van het beeld over het hele scherm.
CUSTOM
Regel zelf de positie en de schaal van het scherm. Druk de SELECT toets op dit pictogram en het aspect venster verschijnt.
H/V Schaal ...... Stel de Horizontale en de Verticale schaal van het
scherm in.
H&V ................. Wanneer deze functie "Aan" staat zal de
beeldverhouding (aspect ratio) steeds constant
blijven. De H functie regelt H&V tezamen (V is
onderdrukt).
H/V Positie ...... Stel de Horizontale en de verticale positie van het
scherm in.
Common ......... Bewaar de instellingen gemeenschappelijk voor alle
ingangen. Druk de SELECT toets op Common om
het confirmatievenster op te roepen. Druk de SELECT toets op "Ja" om de instellingen te bewaren.
Reset ............... Herstel alle instellingen. Druk de SELECT toets op
Reset om het confirmatievenster op te roepen. Druk
de SELECT toets op "Ja" om de instellingen te
herstellen op hun normale waarde.
NOTA
• Deze projector kan geen resolutie aan groter dan 1600x1200.
Indien de resolutie van de computer hoger is dan 1600x1200,
deze vóór de aansluiting lager instellen.
• Indien de resolutie anders is dan 1024x768 zal het beeld
aangepast worden aan het scherm.
• Origineel, Volledig scherm en Digital Zoom kunnen niet
gekozen worden terwijl in het PC SYSTEM MENU gekozen is
voor “480i”, “575i”, “480p” of “575p”x.
• Het scherm kan niet ingesteld worden terwijl in het
SYSTEEM MENU gekozen is voor “720p”, “1035i” of
“1080i”. (zie blz. 34)
Aspect
Scale
H
0
lr
V
0
lr
Off
lr
H
0
lr
V
0
lr
H&V
Position
Common
Reset
Druk de SELECT toets op Common
of Reset om het confirmatievenster
op te roepen.
39
COMPUTER INSTELLING
KEYSTONE
KEYSTONE MENU
In het geval het beeld niet rechthoekig is (keystone vervorming), de
projectie instellen met KEYSTONE. Kies Bewaren of Reset en druk
SELECT. Het MENU verdwijnt en het bericht “Keystone” komt op
het scherm. Zie ook blz. 29.
• Bewaren De keystone regeling blijft bewaard zelf na het
uitschakelen van de netstroom.
• Reset
De keystone regeling gaat terug standaard na het
uitschakelen van de netstroom.
Druk de l/r toetsen om
“Bewaren” of “Reset”
te kiezen.
PLAFOND (Ceiling)
Plafond (Ceiling)
Deze functie zorgt voor een beeldomkering boven/onder en links/
rechts, dit laat toe de projector omgekeerd aan het plafond te
bevestigen. De Functie op “Aan” zetten om dit mogelijk te maken.
DOORZICHT PROJECTIE (Rear)
Deze functie zorgt voor een beeldomkering links/rechts, dit laat toe
met de projector langs achter (rear projection) te projecteren. De
Functie op “Aan” zetten om dit mogelijk te maken.
Doorzicht projectie (Rear)
RESET
Roept de vorige parameters terug.
SLUITEN
Verlaat het BEELD INSTELLEN MENU.
DIGITALE ZOOM +
Het MENU verdwijnt en “D.Zoom +” verschijnt op het scherm om
de Digital Zoom mode aan te duiden. Druk de SELECT toets om
het beeld te vergroten. Om op het beeld een panning toe te passen
de u d l r toetsen drukken. Het beeld beweegt in de richting van de
pijltjes. Panning werkt enkel indien het beeld groter is dan het
scherm. Het beeld kan ook vergroot worden door op de D.ZOOM u
toets van de afstandsbediening te drukken.
DIGITALE ZOOM Het MENU verdwijnt en “D.Zoom -” verschijnt op het scherm om de
Digital Zoom modus aan te duiden. Druk de SELECT toets om het
beeld te verkleinen
Het beeld kan ook verkleind worden door te drukken op de D.ZOOM
d toets van de afstandsbediening.
Om de Digital Zoom functie te annuleren, een andere
(behalve D.ZOOM u/d, SELECT of PIJLTJES ) toets drukken.
40
NOTA
• De panning functie kan soms niet behoorlijk werken op
een systeem aangepast met het PC AANPASSEN MENU.
• Digitale zoom +/- kan niet gekozen worden wanneer men
koos voor Origineel of Volledig scherm.
VIDEO INGANG
Kleursysteem keuze
○
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het rode venster naar het AV
SYSTEM pictogram te bewegen.
De d toets drukken om met de rode pijl een systeem te kiezen
en dan de SELECT toets drukken.
Het videosignaal komt van VIDEO of S-VIDEO
Auto
De projector kiest automatisch
(Behalve PAL-M of PAL-N).
het
juiste
AV SYSTEEM MENU (VIDEO of S-VIDEO)
systeem
PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4,43, PAL-M of PAL-N
Soms kans het soms nodig zijn (afhankelijk van de kwaliteit van
het videosignaal) het kleursysteem manueel in te stellen. De projector laat toe het juiste kleursysteem te kiezen tussen PAL, SECAM,
NTSC, NTSC 4,43, PAL-M of PAL-N.
Het videosignaal is Component VIDEO
Het AV SYSTEEM pictogram geeft het
gekozen kleursysteem aan.
De pijl naar het gewenste
kleursysteem bewegen en
SELECT drukken.
AV SYSTEEM MENU (COMPONENT VIDEO)
Auto
De projector kiest automatisch het juiste systeem.
Component Video Signal Formaat
Indien de projector het signaal niet kan thuisbrengen zal het nodig
zijn het formaat manueel in te stellen. De projector laat toe het
juiste formaat te kiezen tussen 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i
of 1080i.
Het AV SYSTEEM pictogram geeft het
gekozen kleursysteem aan.
De pijl naar het gewenste
systeem bewegen en
SELECT drukken.
41
VIDEO INGANG
BEELDKEUZE (MENU)
○
○
○
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het BEELD KEUZE pictogram te
kiezen.
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken.
Standaard
Een normaal beeld voor deze projector.
Cinema
Een geoptimaliseerd beeld voor filmbeelden.
Beeld 1 - 10
Door de gebruiker ingestelde waarden in het BEELD MENU
(blz. 47).
42
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
BEELD KEUZE MENU
BEELD KEUZE MENU pictogram
Het rood venster naar het verlangde
pictogram bewegen en dan SELECT
drukken.
○
VIDEO INGANG
Scherminstelling
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Met behulp van de BEELDSCHERM INSTELLING kan men de schermafmetingen instellen.
1
2
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het SCHERM MENU pictogram
te kiezen.
SCHERM MENU
SCHERM Menu pictogram
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken.
Het rood venster naar
de verlangde functie
bewegen en dan de
SELECT toets
drukken.
NORMAAL
Het beeld vult het volledige scherm.
BREED
Brede beelden in 16/9 verhouding.
CUSTOM
Regel zelf de positie en de schaal van het scherm. Druk de SELECT toets op dit pictogram en het aspect venster verschijnt.
H/V Schaal ...... Stel de Horizontale en de Verticale schaal van het
scherm in.
H&V ................. Wanneer deze functie "Aan" staat zal de
beeldverhouding (aspect ratio) steeds constant
blijven. De H functie regelt H&V tezamen (V is
onderdrukt).
H/V Positie ...... Stel de Horizontale en de verticale positie van het
scherm in.
Common ......... Bewaar de instellingen gemeenschappelijk voor alle
ingangen. Druk de SELECT toets op Common om
het confirmatievenster op te roepen. Druk de SELECT toets op "Ja" om de instellingen te bewaren.
Reset ............... Herstel alle instellingen. Druk de SELECT toets op
Reset om het confirmatievenster op te roepen. Druk
de SELECT toets op "Ja" om de instellingen te
herstellen op hun normale waarde.
Aspect
Scale
H
0
lr
V
0
lr
Off
lr
H
0
lr
V
0
lr
H&V
Position
Common
Reset
Druk de SELECT toets op Common
of Reset om het confirmatievenster
op te roepen.
NOTA
• Indien geen signaal aanwezig is kiest de projector
“Normaal”
• H/V Schaal en Positie hangen af van het signaal.
43
VIDEO INGANG
KEYSTONE
KEYSTONE MENU
In het geval het beeld niet rechthoekig is (keystone vervorming), de
projectie instellen met KEYSTONE. Kies Bewaren of Reset en druk
SELECT. Het MENU verdwijnt en het bericht “Keystone” komt op
het scherm. Zie ook blz. 29.
• Bewaren De keystone regeling blijft bewaard zelf na het
uitschakelen van de netstroom.
• Reset
De keystone regeling gaat terug standaard na het
uitschakelen van de netstroom.
Druk de l/r toetsen om
“Bewaren” of “Reset”
te kiezen.
PLAFOND (Ceiling)
Plafond (Ceiling)
Deze functie zorgt voor een beeldomkering boven/onder en links/
rechts, dit laat toe de projector omgekeerd aan het plafond te
bevestigen. De Functie op “Aan” zetten om dit mogelijk te maken.
DOORZICHT PROJECTIE (Rear)
Deze functie zorgt voor een beeldomkering links/rechts, dit laat toe
met de projector langs achter (rear projection) te projecteren. De
Functie op “Aan” zetten om dit mogelijk te maken.
RESET
Roept de vorige parameters terug.
SLUITEN
Verlaat het BEELD INSTELLEN MENU.
44
Doorzicht projectie (Rear)
BEELDINSTELLING
BEELDAANPASSING MENU
○
○
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het BEELDAANPASSING pictogram te kiezen.
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken. De waarde van elk item verschijnt. De
waarde instellen met behulp van de l/r toetsen.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
BEELD INSTELLEN
BEELD INSTELLEN MENU
MENU pictogram
Het rood venster naar het
verlangde pictogram bewegen
en dan SELECT drukken.
CONTRAST
Druk de l toets om het contrast te verminderen, druk de r toets
om het contrast te vermeerderen.
(van 0 tot 63)
HELDERHEID
Druk de l toets om de helderheid verminderen, druk de r toets
om de helderheid te vermeerderen.
(van 0 tot 63)
Gekozen beeld
KLEUR *
Druk de l toets om de kleur te verminderen, druk de r toets om
de kleur te vermeerderen.
(van 0 tot 63)
Druk de l/r toetsen om de
waarde in te stellen.
TINT *
Druk de l toets om purper te vermeerderen, druk de r toets om
groen te vermeerderen. (van 0 tot 63)
KLEURPARAMETERS
De functie kleurbeheer kan gebruikt worden voor het aanpassen
en eventueel vervangen van de intensiteit, de fase en de gamma
van de kleuren op het scherm. De projector laat toe acht kleuren
aan te passen of te vervangen voor elk beeld. Er is voorzien in
vier vooraf ingestelde beelden in de VIDEO modus en vier in de
COMPUTER modus, een totaal van acht beelden.
1
2
3
Druk de u/d toets om het rode kader op het “Instellen van
de kleurparameters” pictogram te brengen. Het beeld gaat in
pauze, het parametermenu en een cursor verschijnt.
Plaats met behulp van de pijltjestoetsen de cursor op het
deel van het beeld waarvan men de kleur wil aanpassen en
druk de SELECT toets. De kleurkeuze modus verschijnt, de
kleur onder de cursor wordt gekozen en men kan deze
aanpassen.
Met behulp van de pijltjes toetsen kan men nu de intensiteit
en de fase aanpassen, druk dan de SELECT toets. Met behulp
van de pijltjes toetsen nu de gamma aanpassen en SELECT
drukken om de regelingen te confirmeren. Hierna verschijnt
de LIST modus.
CURSOR MODUS
KLEURAANPASSING
CURSOR
NOTA
Druk de COLOR M. toets van de
afstandsbediening om dit menu op te roepen.
Nogmaals drukken om naar de LIST modus te
gaan.
* NOTA
• Bij de kleursystemen PAL, SECAM, PAL-M en PAL-N kan de
TINT niet ingesteld worden.
45
BEELDINSTELLING
4
KLEURSELECTIE MODUS
Plaats het rode kader op “MENU” en druk SELECT, er
verschijnt “OK?”. Plaat de cursor op [Ja] en druk SELECT.
Het kleurparameter menu verdwijnt en de pauze wordt
beëindigd en de normale projectie gaat verder. Gebruik na
het aanpassen van de parameters het beeld instelmenu om
de aanpassingen te bewaren.
Niveau en fase instelling
Gamma instelling
KLEURSELECTIE MODUS
CANCEL
De cursor modus komt terug (zelfs na het drukken op de MENU
toets van de afstandsbediening of de projector), men moet nu
een nieuwe kleur kiezen.
QUIT
De kleurselectie modus stopt en de projectie gaat verder, geen
enkele regeling blijft behouden. Om de aanpassingen op te slaan
het LIST pictogram kiezen en SELECT drukken. Men gaat nu
naar de LIST modus.
V
LIST MODUS
De aanpassing van deze lijn wordt geannuleerd.
COLOR PALLETTE
Men gaat terug naar de kleurselectie modus om de regeling
opnieuw te doen. Dit is niet mogelijk wanneer de lijn vrij gemaakt
werd door de vorige handeling.
DEL
Wist de aanpassing van deze lijn.
ALL DEL
Wist de aanpassing van allen lijnen.
COLOR M.
Gaat terug naar de cursor modus.
AUTOMATISCHE INSTELLING
Druk op de l/r toets om de automatische instelling te kiezen
(Off, L1 of L2).
Off .... Automatische instelling van het beeld is uit.
L1 ..... Automatische instelling van het beeld op Level 1
L2 ..... Automatische instelling van het beeld op Level 2
KLEURTEMPERATUUR
Druk op de l/r toets om de kleurtemperatuur te kiezen
(Zeer laag, Laag, Medium of Hoog).
46
OPMERKING
Druk de COLOR M. toets van de afstandsbediening om
het kleuraanpassing menu te verlaten en naar normale
projectie over te gaan. Geen enkele regeling blijft
bewaard. Om de aanpassingen te bewaren het pictogram MENU kiezen.
BEELDINSTELLING
WIT BALANS (R, G, B)
Druk de l toets om de rode kleur te verminderen, druk de r toets
om de rode kleur te vermeerderen.
(van 0 tot 63)
OFFSET (R, G, B)
Druk de l toets om de rode/groene/blauwe kleur van het donkere
deel te verminderen, druk de r toets om de rode/groene/blauwe
kleur van het donkere deel te vermeerderen.
(van 0 tot 63)
BEELD INSTELLEN
BEELD INSTELLEN MENU
MENU pictogram
Het rood venster naar het
verlangde pictogram bewegen
en dan SELECT drukken.
SCHERPTE
Druk de l toets om het beeld zachter te maken, druk de r toets
om het beeld scherper te maken.
(van 0 tot 31)
GAMMA
Druk de l/r toets om de beste contrastbalans te bekomen. (van
0 tot 15)
Gekozen beeld
RUIS ONDERDRUKKING *
Op “On” zetten om de ruis in het beeld enigzins te verminderen.
PROGRESSIEF
Op “L1” of “L2” zetten om op progressieve aftasting over te gaan.
Uit : Progressieve aftasting staat uit.
Film : Progressieve aftasting staat aan (bewegende beelden)
Aan : Progressieve aftasting staat aan (stilstaande beelden)
Druk de l/r toetsen om de
waarde in te stellen.
BEWAREN
Om de instellingen op te slaan : het rode venster naar het BEWAREN
pictogram bewegen en de SELECT toets drukken. De rode pijl naar
één van de BEELD 1 tot 4 pictogrammen bewegen en de SELECT
toets drukken.
De functies van de volgende pictogrammen zijn als volgt :
RESET
Roept de vorige parameters terug.
* Bovenstaande voorbeeld : Video signaal
SLUITEN Verlaat het BEELD MENU.
V NOTA
• Progressief Film modus niet ingesteld worden bij 1035i of
1080i signalen.
• Na het instellen van de Witbalans zal de Kleurtemperatuur
“Gebruiker” aangeven.
• Progressieve modus kan niet gekozen worden bij 480P, 575P
of 720P signalen.
* Aleen voor videosignalen.
47
SYSTEEM INSTELLINGEN
Instelmenu
○
○
○
1
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De MENU toets drukken, het MENU verschijnt op het scherm.
De l/r toetsen drukken om het INSTEL pictogram te kiezen.
De d toets drukken, een rood venster verschijnt op het scherm.
Dit naar het verlangde pictogram bewegen en dan de SELECT toets drukken. Een nieuw dialoog venster verschijnt.
TAAL
De taal van het MENU kan ingesteld worden op de volgende
talen : Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees,
Nederlands, Zweeds, Chinees, Koreaans of Japans.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Het rood venster
naar het verlangde
item bewegen en
dan
SELECT
drukken.
ACHTERGROND
MENU
Deze functie laat toe de positie op het scherm van het menu en de
regelbalk in te stellen.
Positie
Deze functie stelt de positie van het menu in. Druk de
SELECT toets en het instelscherm verschijnt (pijlen). Stel
de positie in met behulp van de u/dl/r toetsen. Druk de
SELECT toets om naar het Menu terug te keren.
Eenvoudig menu
Wanneer deze functie aanstaat verschijnt de regelbalk
in het Beeldinstelmenu.
DISPLAY
48
○
○
○
○
○
○
○
○
INSTEL MENU (Taal)
Wanneer deze functie aan staat geeft de projector een blauw of
zwart beeld of een logo indien geen signaal aanwezig is.
Wanneer deze functie aan staat geeft de projector een schermdisplay
weer tijdens de verschillende instellingen. Deze display kan zeer
nuttig zijn maar kan soms uw presentatie storen. Om dit te
voorkomen kan deze functie op “Uit” gezet worden.
• Zet op “Aan” om alle displays aan te zetten.
• Zet op “Aftellen Uit” indien u bij het aanzetten onmiddelijk
beeld wenst, zelfs voordat de lamp op volle sterkte werkt.
• Zet op “Uit” om alle displays behalve :
• MENU
• P-TIMER
• “Geen signaal” (blz. 51)
• “Even geduld”
• “Apparaat Uitzetten?” (blz. 24)
• De witte pijlen voor het Origineel item van het Scherm
Menu. (blz. 38)
• Kleurparameters scherm (blz. 44, 47)
○
Het rood venster
naar het verlangde
item bewegen en
dan
SELECT
drukken.
INSTEL Menu
pictogram
○
○
SYSTEEM INSTELLINGEN
LOGO instellingen
LOGO MENU
Deze instellingen laten u toe het schermlogo aan te passen en de
PIN code te veranderen.
Het rood venster naar
het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
V Nota
• Wanneer de pincodefunctie voor het logo aanstaat is het niet
mogelijk “Logo” of “Logo vastleggen” te kiezen.
LOGO KIEZEN
Om het startdisplay (logo) aan te zetten.
• Gebruiker Een door uzelf vastgelegd beeld
• Standaard Logo van de fabriek
• Uit
Enkel aftellen
Het rood venster naar
het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
VASTLEGGEN LOGO
Een geprojecteerd beeld kan vastgehouden worden om gebruikt te
worden als logo tijdens het opwarmen van de projector of als interval tijdens een presentatie inplaats van een zwart beeld. Na het
vastleggen van een beeld de LOGO instelling op “Gebruiker” zetten.
Om een beeld vast te leggen [Ja] kiezen, om te annuleren kies
[Nee].
Kies [Ja] om het beeld
vast te leggen, [Nee] om
te annuleren
Kies [Ja] om het vastleggen te
onderbreken.
V Opmerkingen
• Alvorens een beeld vast te leggen eerst in het beeldkeuze
menu Standaard kiezen om een correct beeld te bekomen.
(blz. 37, 41)
• Een computerbeeld tot resolutie 1024x768 kan vastgelegd
worden. Een video beeld kan ook vastgelegd worden behalve
720p, 1035i of 1080i.
• De keystone instellingen worden niet mee bewaard.
• Wanneer de pincodefunctie voor het logo aanstaat is het niet
mogelijk “Logo” of “Logo vastleggen” te kiezen.
• Bij het vastleggen van een nieuw logo wordt het eerste gewist.
49
SYSTEEM INSTELLINGEN
BLOKKEREN MET PINCODE
Een PIN code is een geheime code die toelaat de projector enkel
beschikbaar te stellen aan de persoon die de code kent. De
volgende instellingen zijn mogelijk.
Uit
Aan
: Geen pincode blokkering.
: De pincode moet bij het aanzetten ingebracht worden.
Om de pincode instelling of de pincode zelf te kunnen veranderen
moet men eerst de pincode ingeven. De originele
fabrieksinstelling is “1234”.
PIN Code
Geef een PIN code
Kies een cijfer met behulp van de u/d toetsen en bevestig
met de r toets. Het cijfer verandert in “*”. Om een cijfer te
annuleren, met de l toets “Wissen” kiezen en herbeginnen.
Bevestigen
Wissen
PIN Code
Na het vierde cijfer gaat de cursor automatisch naar
“Bevestigen”. Druk de SELECT toets om de projector in
werking te stellen.
*
2
Bevestigen
Wissen
Om veiligheidsreden
veranderen de cijfers
in “*”.
Wanneer de PIN code niet correct is worden de “****” rood
en verdwijnen even later. Geef de juiste code in.
PIN Code
*
*
*
Bevestigen
*
Wissen
Instelling veranderen
Kies Uit, Aan1 of Aan2 met de l r toets, kies dan “Verlaten”
met de d toets, verlaat het venster door de d toets en dan
de SELECT toets te drukken.
De pincode instelling veranderen
Blokkeren Pincode
De pincode veranderen
Men kan de pincode altijd veranderen met een ander getal
van vier cijfers. Kies met de d toets “Pincode veranderen”
en druk SELECT. Het dialoog “Nieuwe pincode” verschijnt.
Kies een cijfer met behulp van de u/d toetsen en bevestig
met r toets. Het cijfer verandert in “*”. Om een cijfer te
annuleren met de l toets “Wissen” kiezen en herbeginnen.
Na het vierde cijfer gaat de cursor automatisch naar
“Bevestigen”. Druk de SELECT toets.
l
Aan
Veranderen
Kies een instelling
met de l r toetsen
De pincode veranderen
Blokkeren Pincode
Aan
²
l
Veranderen
Kies met de d
toets “Pincode
veranderen” en
druk SELECT. Het
dialoog “Nieuwe
pincode” verschijnt.
ATTENTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DE PIN CODE
Nieuwe PIN Code
INDIEN DE PIN CODE VERGEET ZAL HET NIET MEER
MOGELIJK ZIJN DE PROJECTOR TE GEBRUIKEN.
SCHRIJF DE DOOR U GEKOZEN PIN CODE NEER OP
BLZ. 76. INDIEN U DE CODE TOCH VERGEET OF
VERLIEST MOET U ZICH TOT UW VERKOPER WENDEN.
50
1
2
Bevestigen
*
*
Wissen
De cijfers verschijnen ter confirmatie
SYSTEEM INSTELLINGEN
LAMP CONTROL
Men kan de helderheid van de projectie kiezen in drie verschillende
standen.
Normale Modus
Auto Modus De helderheid wordt automatisch
aangepast aan de afmeting van het scherm.
EcoModus 1 De helderheid staat lager normaal.
De ventiltorsnelheid is normaal.
Eco Modus 2 De helderheid staat lager normaal.
De ventiltorsnelheid is maximum.
FILTER CONTROL
Deze functie wordt gebruikt om de filter te vervangen. Druk de SELECT toets, een confirmtiescherm verschijnt, kies “Ja” en druk
SELECT.
De filter kan ook vervangen worden via de afstandsbediening, zie
blz. 29.
V Nota
• Het filtervervangen pictogram en
“Please wait” verschijnt tijdens het
doordraaien van de filter
“Please wait ... ”
VENTILATIE
Deze functie laat toe het vermogen van de ventilators aan te passen
aan de werkomstandigheden. Dit laat een optimale koeling toe om
te beletten dat de levenduur van de lamp verkort.
Normal : Normale snelheid
Max
: Snelheid hoger dan normaal
AFSTANDSBEDIENING
AFSTANDSBEDIENING
Deze projector is voorzien van acht verschillende codes voor de
afstandsbediening (Code 1 tot Code 8). Hierdoor is het mogelijk
om twee projectors tegelijkertijd te gebruiken zonder interferentie.
De code van de projector moet overeenkomen met de code van de
afstandsbediening.
Veranderen van de code van de projector :
Zet de code van de projector in het INSTEL MENU op “Code 2-8”
Veranderen van de code van de afstandsbediening :
De MENU toets ingedrukt houden en de nummer toets van de
code indrukken gedurende 5 seconden.
Details op blz. 16.
RC ONTVANGER
Kies welk van de infrarood ontvangers actief moeten zijn. Zie ook
blz. 18.
Het rood venster naar
het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
Beide Activeer de ontvanger aan de voorkant en de achterkant.
Voor
Activeer de ontvanger aan de voorkant.
Achter Activeer de ontvanger aan achterkant.
51
SYSTEEM INSTELLINGEN
USB
Door gebruik te maken van een USB verbinding kan de
mprojector een muis simuleren.
Spaarstand
Draadloze muis modus
De muisfunctie staat aan.
Projector modus
Overblijvende tijd vooraleer de lamp uitgaat.
Niet gebruikt
AUTOMATISCHE SPAARSTAND
De AUTOMATISCHE SPAARSTAND functie laat toe het verbruik
te reduceren wanneer de projector niet in gebruik is. Deze functie
schakelt de projectielamp uit wanneer de projector vast stelt dat
het signaal onderbroken is en er geen enkele toets ingedrukt is
sinds 30 seconden of langer. De projector is geleverd vanuit de
fabriek met deze functie op “5min” en “Klaar”. Deze functie werkt
als volgt:
WERKING
1) Wanneer het signaal wegvalt gedurende 30 seconden of langer
verschijnt het bericht “Geen Signaal” en een teller verschijnt op
het scherm. Na het verloop van de ingestelde tijd gaat de lamp
uit en het afkoelen begint. Gedurende deze tijd gaat de POWER
indicator rood knipperen.
Wanneer men “Klaar” koos.
2) Na volledige afkoeling gaat de POWER indicator groen knipperen.
Dit geeft aan dat de spaarstand actief is. De projector gaat aan
van zodra het signaal terug komt of indien men een toets
aanraakt.
Wanneer men “Uitschakelen” koos.
2) Na volledige afkoeling gaat de gaat de projector uit.
Wanneer men “Uit” koos.
De Spaarstand functie werkt niet
Stel de tijd in met behulp van de l/r toetsen.
ON START (SNELSTART)
Wanneer de “On Start” functie aanstaat zal de projector onmiddellijk aangaan van zodra het netsnoer met de wandcontactdoos verbonden is.
V Nota : De projector steeds op de juiste wijze uitschakelen. Zie
bladzijde 26 “De projector uitzetten”. Indien de projector niet in de
correcte volgorde werd uitgeschakeld kan deze functie niet werken.
AANWIJZER (POINTER)
Men kan het formaat van de aanwijzer (pointer) kiezen met behulp
van de u/d toetsen : Spotlight (cirkel) of Arrow (Pijl). Kies de
afmeting van de aanwijzer met behulp van de l/r toetsen.
Zie “Aanwijzer” op blz. 30.
52
De SELECT toets op Automatische
spaarstrand drukken om dit menu te
laten verschijnen. Kies met de
l r toetsen één van de drie
mogelijkheden, ga met de u d
toetsen naar de minuten en regel de
tijd met de l r toetsen.
SYSTEEM INSTELLINGEN
BLOKKEREN VAN HET TOESTEL
Deze functies laten toe het toestel te beveiligen tegen
ongeoorloofd gebruik.
TOETSEN BLOKKEREN
Deze functie laat toe de toetsen van de projector of de
afstandsbediening te blokkeren.
Wanneer de PINcode actief is
verschijnt dit pictogram.
Deze functie staat uit
Blokkeren van de projectortoetsen
Blokkeren van de afstandsbedieningtoetsen
Om de toetsen terug aan te zetten wanneer de afstandbediening
niet beschikbaar is, uw verkoper raadplegen.
BLOKKEREN MET PINCODE
Een PIN code is een geheime code die toelaat de projector enkel
beschikbaar te stellen aan de persoon die de code kent. De
volgende instellingen zijn mogelijk.
Uit
Aan1
Aan2
Geen pincode blokkering.
De pincode moet bij het aanzetten ingebracht worden.
De pincode alleen ingebracht worden indien het
netsnoer losgekoppeld werd. Aan en uit zetten gaat
zonder het inbrengen van de pincode.
Om de pincode instelling of de pincode zelf te kunnen veranderen
moet men eerst de pincode ingeven. De originele
fabrieksinstelling is “1234”.
53
SYSTEEM INSTELLINGEN
Geef een PIN code
BLOKKEREN MET PINCODE
Kies een cijfer met behulp van de u/d toetsen en bevestig
met de r toets. Het cijfer verandert in “*”. Om een cijfer te
annuleren, met de l toets “Wissen” kiezen en herbeginnen.
Na het vierde cijfer gaat de cursor automatisch naar
“Bevestigen”. Druk de SELECT toets om de projector in
werking te stellen.
Wanneer de PIN code niet correct is worden de “****” rood
en verdwijnen even later. Geef de juiste code in.
PIN Code
Bevestigen
Wissen
PIN Code
*
2
Bevestigen
Wissen
Om veiligheidsreden
veranderen de cijfers
in “*”.
Instelling veranderen
Kies Uit, Aan1 of Aan2 met de l r toets, kies dan “Verlaten”
met de d toets, verlaat het venster door de d toets en dan
de SELECT toets te drukken.
PIN Code
*
*
*
Bevestigen
*
Wissen
De pincode veranderen
Men kan de pincode altijd veranderen met een ander getal
van vier cijfers. Kies met de d toets “Pincode veranderen”
en druk SELECT. Het dialoog “Nieuwe pincode” verschijnt.
Kies een cijfer met behulp van de u/d toetsen en bevestig
met r toets. Het cijfer verandert in “*”. Om een cijfer te
annuleren met de l toets “Wissen” kiezen en herbeginnen.
Na het vierde cijfer gaat de cursor automatisch naar
“Bevestigen”. Druk de SELECT toets.
De pincode instelling veranderen
Blokkeren Pincode
Aan 1
INDIEN DE PIN CODE VERGEET ZAL HET NIET MEER
MOGELIJK ZIJN DE PROJECTOR TE GEBRUIKEN.
SCHRIJF DE DOOR U GEKOZEN PIN CODE NEER OP
BLZ. 76. INDIEN U DE CODE TOCH VERGEET OF
VERLIEST MOET U ZICH TOT UW VERKOPER WENDEN.
Kies een instelling
met de l r toetsen
De pincode veranderen
Blokkeren Pincode
ATTENTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DE PIN CODE
l
Veranderen
Aan 1
²
l
Veranderen
Kies met de d
toets “Pincode
veranderen” en
druk SELECT. Het
dialoog “Nieuwe
pincode” verschijnt.
Nieuwe PIN Code
1
2
Bevestigen
*
*
Wissen
De cijfers verschijnen ter confirmatie
LAMP VERVANGEN
Deze functie laat toe de indicator van lampvervangtijd terug te zetten.
Na vervanging van de lamp de teller met deze functie terug op nul
zetten. (blz. 60)
Wanneer de verwachte levensduur van lamp klein wordt,
verschijnt een waarschuwingspictogram op het scherm om aan
te geven dat het einde van de lamp nadert.
54
Lamp vervangen pictogram
Dit pictogram verschijnt wanneer het einde van de
levensduur van de lamp nadert.
V Nota
• Dit pictogram verschijnt eveneens bij het aanzetten van
de projector en bij het omschakelen van een ingang.
SYSTEEM INSTELLINGEN
FILTER TELLER
FILTER TELLER
Deze functie wordt gebruikt om het instellen van de frequentie
waarmede de luchtfilters moeten vervangen worden.
Verplaats de rode kader met behulp van de u/d toetsen naar
Filterteller en druk de SELECT toets. Een dialoogvenster verschijnt
met de verstreken tijd en de overblijvende rollen.
Verstreken tijd
Toont de totale verstreken tijd van de filter, de timer optie en
de reset opties. Wanneer de projector de ingestelde tijd
bereikt verschijnt het filter vervangen pictogram (Fig. 1) en
de totale verstreken tijd wordt rood om aan te geven dat
vervangen van de filter nodig is. Wanneer er geen rol meer
voorhanden is en de projector bereikt de ingestelde tijd
verschijnt het pictogram Fig. 2 om aan te geven dat de
filtercassette moet vervangen worden.
Overblijvende rollen
Toont het aantal overblijvende rollen en de reset opties.
Wanneer de filterrol op 1 staat (de rolteller op het scherm
geeft "0 scroll(s)" aan), verschijnt het pictogram van de laatste
rol (Fig. 3). Wanneer de filterrol op 0 staat verschijnt het
pictogram voor het vervangen van de filtercassette (Fig. 4)
en gaat de WARNING indicator oranje oplichten.
Om de filtertimer in te stellen drukt men de SELECT toets op de
verstreken tijd optie. Beweeg de rode pijl naar timer instellen optie
en kies tussen Uit/400H/700H/1000H, afhankelijk de omgeving waar
de projector gebruikt wordt.
Na het vervangen van de filter moet men de filterteller terug op nul
zetten (blz. 58). Na het vervangen van de filtercassette moet men
de rolteller terug op nul zetten (blz. 58).
V Nota
• De teller niet op nul zetten zonder de filter of de cassette te
vervangen.
TEST SIGNALEN
Verschillende testsignalen zijn aanwezig om de werking van de projector te controleren.
Het rood venster naar het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
Kies met behulp van de u/d
toetsen tussen Uit/400H/700H/
1000H, afhankelijk de omgeving.
Fig. 1 Filter vervangen pictogram
Dit pictogram verschijnt op het scherm op de
ingestelde tijd.
Fig. 2
Fig. 3 Laatste rol pictogram
Dit pictogram verschijnt op het scherm bij het
gebruik van de laatste rol.
Fig. 4 Filter cassette vervangen pictogram
Dit pictogram verschijnt op het scherm na het
gebruik van de laatste rol.
V Nota
• Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 en Fig. 4 verschijnen bij het aanzetten
en tijdens het veranderen van ingang.
• Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 en Fig. 4 verschijnen niet wanneer
de Display functie Uit staat (blz. 48), gedurende "Freeze"
(blz. 28) en "Geen beeld" (blz. 29).
STANDAARD INSTELLING
STANDAARD INSTELLING
Deze zet alle instellingen (behalve de lamp teller) van de projector terug naar de fabriekinstelling.
Het rood venster naar het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
SLUITEN
Verlaat het BEELD INSTELLEN MENU.
Kies [Standaardinstelling]
om dit venster op te
roepen. Kies [Ja] om te
activeren.
55
ONDERHOUD
Aanwijzingen betreffende de filter
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De filter voorkomt dat stof doordringt in het toestel en zicht vastzet op de optische delen. Een vervuild filter belemmerd de luchtstroom
en de temperatuur in de projector loopt op. Dit zal een negatieve invloed uitoefenen op de levenduur van de projector. Deze projector
is uitgerust met een elektrisch bediend filter, het vervangen van de filter is aldus sterk vereenvoudigd. De projector controleert de
toestand van de filter gedurende het gebruik en vervangt de filter indien dit verstopt raakt.
Wanneer de ingestelde tijd bereikt wordt (blz. 55) verschijnt het
filter vervangen pictogram (Fig. 1) op het scherm en de FILTER
WARNING indicator gaat aan (blz. 70). Bij het verschijnen van dit
pictogram moet de filter zo vlug als mogelijk vervangen worden
(blz. 29, 51). De filter teller moet eveneens terug op nul gezet worden
(blz. 58). Indien geen rol meer beschikbaar is verschijnt Fig. 2 op
het scherm om aan te geven dat de cassette moet vervangen
worden.
Wanneer de laatste rol gebruikt wordt verschijnt het Laatste rol
pictogram (Fig. 3) op het scherm om aan te geven dat laatste rol
gebruikt wordt (blz. 55).
Wanneer de projector een verstopt filter vaststelt en er geen filter
meer beschikbaar is verschijnt het Filter cassette vervangen pictogram Fig. 4 en gaat de FILTER WARNING indicator aan (blz. 70).
Bij het verschijnen van dit pictogram moet de filtercassette zo vlug
als mogelijk vervangen worden (blz. 57). De filtercassette teller
moet eveneens terug op nul gezet worden (blz. 58).
Tijdens het draaien van de filter met behulp van de
afstandsbediening (blz. 29) of via het menu (blz. 51) verschijnt een
filter vervangen pictogram op het scherm tezamen met "Please
wait …" (Fig. 5), de FILTER WARNING indicator gaat traag
knipperen, 2sec aan, 2sec uit (blz. 69).
Fig. 1 Filter vervangen pictogram
Fig. 2
Fig. 3 Laatste rol pictogram
Fig. 4 Filter cassette vervangen pictogram
Please wait . . . .
Fig. 5 Filter vervangen pictogram en bericht
V Nota's
• Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 en Fig. 4 verschijnen niet wanneer de Display functie Uit staat (blz. 48), gedurende "Freeze" (blz. 28) en "Geen
beeld" (blz. 29).
• De filter kan niet teruggespoeld worden.
• Elke cassette bezit 10 filters en kan 9 maal doorgedraaid worden.
• De cassette moet weggegooid worden, de cassette niet reinigen en opnieuw gebruiken.
• De cassette niet blootstellen aan water of vocht.
• De cassette pas vervangen wanneer alle filters gebruikt zijn, dit om te voorkomen dat het tellen misloopt.
• De cassette niet in andere projectors gebruiken of omgekeerd.
• Tijdens het vervangen van de cassette moet de lamp gedoofd zijn, indien dit niet het geval moest zijn zal projector automatisch
uitschakelen.
• Altijd de teller terug op nul zetten na het vervangen van de filter en/of de cassette.
56
ONDERHOUD
Vervangen van de luchtfiltercassette
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1
De projector afzetten en het netsnoer uittrekken.
2
De projector eerst aan buitenkant afstoffen.
3
Druk op de u om het filterdeksel te openen.
4
De luchtfiltercassette wegnemen.
5
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Filter deksel
Slotje
Een nieuwe cassette plaatsen. Er goed opletten dat deze terug
goed aansluit.
6
Het netsnoer terug verbinden en de projector aanzetten.
7
De filterteller terugzetten via het instelmenu.
ATTENTIE
De projector kan niet gebruikt zonder luchtfiltercassette.
Geen kleine voorwerpen in de luchtinlaten laten komen.
Deze
kunnen
de
projector
beschadigen.
RAADGEVING
WIJ RADEN U AAN DE PROJECTOR NIET TE GEBRUIKEN OP
PLAATSEN WAAR VEEL STOF OF ROOK AANWEZIG IS. HET
GEBRUIK VAN DE PROJECTOR IN ZULKE OMGEVINGEN ZAL
DE BEELDKWALITEIT STERK BENADELEN.
Klepje
Filtercassette
Bij het gebruik van de projector op plaatsen waar veel stof of rook
aanwezig is bestaat het gevaar dat de LCD panelen in de projector
vuil worden. Het beeld zal in dit geval ook gestoord worden door
het stof op de panelen. In zulk geval uw verkoper of servicecenter
raadplegen.
BESTELLEN VAN EEN VERVANGCASSETTE
Een vervangcassette kan besteld worden bij uw dealer. Geef de volgende informatie :
• Model n° van de projector
• Vervangcassette
• Service part n°
: PLC-XP100L
: POA-FIL131
: 610 334 3747
57
ONDERHOUD
Terugzetten van de Filterteller
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Na het doordraaien van de luchtfilter of vervangen van de cassette mag men niet nalaten de teller terug op nul te zetten.
FILTER TELLER
1
Druk de MENU toets. Het MENU verschijnt op het scherm. Kies
met behulp van de l r pijltjes het SETTING Menu pictogram.
2
Druk de d toets en beweeg het rode venster naar “Filter teller”
druk dan SELECT. Op het display verschijnt “Filterteller terug op
nul?” ter confirmatie. Beweeg de pijl naar [Ja] en druk SELECT.
3
Het rood venster naar het verlangde item
bewegen en dan SELECT drukken.
Een dialoogvenster verschijnt. Beweeg de pijl naar [Reset] op het
scherm verschijnt “Filter teller op nul ? “, kies [Ja] om verder te
gaan.
4
Een ander dialoogvenster verschijnt. Beweeg de pijl naar [Ja] en
druk SELECT.
Kies [Ja]
Kies nogmaals [Ja]
om te activeren
Terugzetten van de Scroll teller
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Na het doordraaien van de cassette mag men niet nalaten de teller terug
op nul te zetten.
1
2
3
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ROL TELLER
Druk de MENU toets. Het MENU verschijnt op het scherm. Kies
met behulp van de l r pijltjes het SETTING Menu pictogram.
Druk de d toets en beweeg het rode venster naar “Overblijvende
rollen” druk dan SELECT. Op het display verschijnt “Rol teller
terug op nul?” ter confirmatie. Beweeg de pijl naar [Ja] en druk
SELECT.
Kies [Scrolls remaining]
Een dialoogvenster verschijnt. Beweeg de pijl naar [Reset] op het
scherm verschijnt “Rolteller terug op nul ? “, kies [Ja] om verder te
gaan.
Kies [Ja]
4
Een ander dialoogvenster verschijnt. Beweeg de pijl naar [Ja] en
druk SELECT.
Kies nogmaals [Ja]
om te activeren
58
○
ONDERHOUD
Vervangen van de lamp
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De LAMP VERVANG INDICATOR gaat oranje oplichten wanneer de projectielamp aan vervanging toe is.
Op het scherm verschijnt het Lamp vervangen pictogram.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
LAMP
LAMP REPLACE
ATTENTIE : UV
De projector eerst uitzetten
alvorens het deksel van de lamp
te openen !
Deze indicator gaat oranje oplichten wanneer
de projectielamp aan vervanging toe is.
Lamp vervangen pictogram R
De volgende stappen in acht nemen om de lamp te vervangen :
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING FILTER
WARNING TEMP.
FILTERDEKSEL LAMPDEKSEL
De projector uitschakelen en minstens 45 minuten laten
afkoelen. Het netsnoer uit het stopcontact nemen.
Open het filterdeksel.
SCHROEF
De schroef van het lampdeksel uitdraaien en het deksel
wegnemen.
De lampmodule wegnemen door voorzichtig aan het handvat
te trekken.
De lampmodule vervangen door een nieuwe. Het deksel met
zijn schroef terug plaatsen.
Het filterdeksel terug plaatsen.
LAMP
HANDVAT
Het netsnoer terug verbinden en de projector aanzetten.
De teller van de lamp terug op nul zetten. Zie
LAMPTELLER (LAMP REPLACE COUNTER) op volgende
bladzijde.
NOTA : De teller reset functie niet gebruiken wanneer de lamp niet
vervangen is.
ATTENTIE
Voor een blijvende veiligheid, de lamp enkel
vervangen met een van het zelfde type. De
projector tenminste 45 minuten laten
afkoelen vooraleer het lampdeksel te openen.
Het inwendige kan zeer heet worden.
ATTENTIE
De lampmodule niet laten vallen, het glas van
de lamp niet aanraken. Het glas kan barsten
en verwondingen veroorzaken.
59
ONDERHOUD
Lampteller
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
NOTA : De teller alleen herzetten na het vervangen van de lamp.
Wanneer de Lamp teller herzet is gaat LAMP REPLACEMENT indicator uit.
1
2
3
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
FILTER TELLER
Druk de MENU toets. Het MENU verschijnt op het scherm. Kies
met behulp van de l r pijltjes het SETTING Menu pictogram.
Druk de d toets en beweeg het rode venster naar “Lamp teller op
nul” druk dan SELECT. Op het display verschijnt “Teller gebruik
lamp terug op nul?” ter confirmatie. Beweeg de pijl naar [Ja] en
druk SELECT.
Beweeg het venster naar de
lampteller en druk SELECT. Er
verschijnt nu “Lampteller terug op
nul?”
Een ander dialoogvenster verschijnt. Beweeg de pijl naar [Ja] en
druk SELECT.
Kies [Ja]
Kies nogmaals [Ja] om te
activeren.
Opmerking : Deze functie niet gebruiken wanneer de lamp niet vervangen is geweest.
BESTELLEN VAN EEN VERVANGLAMP
Een vervanglamp kan besteld worden bij uw dealer.
Geef de volgende informatie :
• Model n° van de projector :
• Vervanglamp
:
• Service part n°
:
60
○
PLC-XP100L
POA-LMP108
610 334 2788
○
○
○
○
ONDERHOUD
VOORZORGEN BIJ HET MANIPULEREN VAN DE LAMP
P Deze projector maakt gebruik van een hoogdruk lamp die voorzichtig en correct moet behandeld worden.
Het verkeerd manipuleren van deze lamp kan een ongeluk veroorzaken met als gevolg verwondingen of
een brand.
P De levensduur van een lamp kan verschillen, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Een vast aantal uren
kan niet gegarandeerd worden. Sommige lampen zullen eerder het einde van de gebruiksduur bereiken
of vlugger defect raken dan andere.
P Wanneer de projector aangeeft dat de lamp moet vervangen worden, de “LAMP REPLACE” indicator
gaat dan branden, moet de lamp na afkoeling van de projector ONMIDDELLIJK vervangen worden. (Volg
de instructies in het hoofdstuk “VERVANGEN VAN DE LAMP”.) Het verder blijven gebruiken van de lamp
wanneer de LAMP REPLACE indicator aan is verhoogt het risico tot het ontploffen van de lamp.
P Een lamp loopt de kans te ontploffen onder invloed van trillingen, schokken of slijtage tengevolge van het
aantal branduren. Het risico op ontploffing verschilt naargelang de gebruiksomgeving en de wijze waarop
de projector en de lamp worden gebruikt.
BIJ HET ONTPLOFFEN VAN EEN LAMP DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TREFFEN.
Wanneer een lamp ontploft, onmiddellijk het netsnoer van de projector uit het stopcontact nemen.
De lampmodule laten nazien en vervangen door het service center. Nakijken of geen enkel stuk glas uit de
projector werd geslingerd. Alle glasscherven voorzichtig verwijderen. Enkel een gekwalificeerde monteur
kan het inwendige van de projector nakijken. Elke andere persoon die tracht de projector te openen of te
onderhouden, loopt het gevaar een ongeluk te veroorzaken of verwondingen door glasscherven op te lopen.
61
ONDERHOUD
Reinigen van de lens
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De volgende stappen volgen om de lens te reinigen :
1
Gebruik enkel een niet-schurende cameralens reiniger en een
zachte, droge doek. Het gebruik van te veel vloeistof is
af te raden. Schurende producten of alle andere
oplosmiddelen zullen de lens onherstelbaar beschadigen.
2
3
Met de doek heel voorzichtig over de lens wrijven.
De lenskap altijd terug plaatsen wanneer de projector niet in
gebruik is.
Reinigen van de behuizing van de projector
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De volgende stappen volgen om de projector te reinigen :
1
2
3
62
De projector afzetten en het netsnoer uittrekken.
De behuizing afvegen met een droge zachte doek. Indien de
projector zeel vuil is, een beetje zachte detergent gebruiken.
Hierna afdrogen met een zachte doek. Schurende producten
of alle andere oplosmiddelen zullen de oppervlakte
onherstelbaar beschadigen.
De projector altijd terug in een geschikte hoes plaatsen
wanneer deze niet in gebruik is.
○
○
○
○
○
○
ONDERHOUD
WARNING indicator
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De WARNING (waarschuwing) indicator geeft de toestand van de
projector aan. Altijd de toestand van deze indicator nazien alvorens
de projector te gebruiken.
De projector staat uit en de WARNING TEMP indicator knippert rood
Wanneer de inwendige temperatuur van de projector boven het
normale stijgt gaat de projector automatisch uit om de inwendige
schakelen te beschermen. De WARNING TEMP indicator gaat
knipperen en de LAMP INDICATOR gaat rood branden terwijl de
projector nu afkoelt. Wanneer de temperatuur terug normaal is
geworden kan men de projector terug aanzetten.
NOTA
Na het afkoelen blijft de WARNING TEMP indicator steeds
knipperen. Na het opnieuw inschakelen gaat deze uit.
BOVENKANT Projector
LAMP
LAMP REPLACE
WARNING FILTER
De volgende punten nazien :
V Is er voldoende spatie tussen de projector en de omgeving om
een correcte ventilatie mogelijk te maken?
V Staat de projector niet in de luchtstroom van een verwarming of
airco? In zulk geval de projector verder weg plaatsen.
V Is de luchtfilter proper? De luchtfilter regelmatig reinigen.
WARNING TEMP.
Waarschuwing
knippert rood
De projector staat uit en alle vier indicators knipperen
Wanneer de projector een anomalie vaststelt gaat deze automatisch
uitschakelen ter bescherming van de inwendige schakelingen.
De LAMP indicator gaat aan. In zulk geval de projector loskoppelen
van het net, even wachten, terug aansluiten en opnieuw proberen.
Indien de projector niet aangaat en de indicators blijven branden,
de projector loskoppelen van het net en het service center
contacteren.
ATTENTIE
Wanneer er zich een storing voordoet de projector altijd
van net loskoppelen om een brand of elektrische schok
te voorkomen.
BOVENKANT Projector
LAMP
LAMP REPLACE
WARNING FILTER
WARNING TEMP.
Alle vier indicators knipperen en
de LAMP indicator gaat aan
63
APPENDIX
Opzoeken van storingen
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Alvorens uw verkoper of service center te raadplegen, de volgende punten nakijken om er zich van te overtuigen dat alle
verbindingen juist gemaakt zijn.
1. Nazien of alle toestellen met de projector verbonden zijn zoals aangegeven in “DE PROJECTOR AANSLUITEN”
op blz. 22-24.
2. Alle aansluitingen en kabels nakijken. Kijk na of alle kabels van de computer en de netsnoeren juist zijn verbonden.
3. Nazien of alle toestellen aanstaan.
4. Indien de projector noch steeds geen beeld geeft, de computer terug opstarten.
5. Indien er steeds geen beeld komt, de computer nakijken met zijn eigen monitor. Er kan een probleem zijn met de grafische kaart
en niet met de projector. (Wanneer u de projector terug aansluit, eerst de monitor en de computer uitzetten vooraleer u de
projector aanzet. De toestellen in deze volgorde aanzetten : projector, monitor en dan computer.)
6. In geval het probleem blijft, de volgende tabel raadplegen.
Probleem
Het volgende uitproberen
Geen voeding
• Het netsnoer in het stopcontact steken.
• Nakijken of de POWER indicator rood aangaat.
• Minstens 90 seconden wachten tussen het UIT en terug AAN zetten van de projector. De
projector kan pas aangezet worden wanneer de POWER indicator rood aangaat.
• Controleer de WARNING indicator. Indien deze rood gaat knipperen kan de projector niet
aangezet worden. (Zie “WARNING indicator” op blz. 63.)
• Controleer de projectie LAMP. (blz. 59)
• Controleer de filtercassette. (blz. 57)
• Zie de blokkering van de toetsen na in het menu INSTELLINGEN. (blz. 53)
Beeld is niet scherp
• De FOCUS regelen. (blz. 29, 31) Nazien of het scherm voldoende van de projector
verwijderd is. (blz. 20)
• Controleer dat de lens proper is. (blz. 68)
• Verplaatsen van de projector van een koude naar warme omgeving kan inwendige
condensatie tot gevolg hebben. In zulk geval de projector UIT laten en wachten totdat alle
condensatie verdwenen is.
Beeld is L/R gewisseld
• Controleer de ACHTER/PLAFOND functie. (Zie INSTELLINGEN op blz. 50)
Beeld is T/B gewisseld
• Controleer de PLAFOND functie. (Zie INSTELLINGEN op blz. 50)
Sommige displays verschijnen
niet tijdens het gebruik.
• Controleer de DISPLAY functie. (Zie INSTELLINGEN op blz. 57)
Geen beeld
• Verbindingen tussen projector en computer of video nazien.
• Nazien of het gekozen systeem overeenkomt met de computer of het videoformaat.
• Nazien of de computer een juist beeld stuurt. Op sommige computers moet men de
regeling van de monitor veranderen wanneer er een uitwendige monitor aangesloten is.
• De “Geen beeld functie” nazien.
• Na aanzetten van de projector, 30 seconden wachttijd.
• Nazien of de omgevingstemperatuur niet buiten de grenzen valt. (5°C - 35°C)
Op het scherm verschijnt
• Het einde van de lamp nadert. (blz. 59)
Op het scherm verschijnt
• De filtercassette is leeg. (blz. 56 - 57)
64
APPENDIX
Probleem
Het volgende uitproberen
Er verschijnt een pincode
venster bij het aanzetten
• De pincode blokkering staat Aan. Geef de pincode van de projector (1234 of uw eigen
pincode). (blz 23, 54)
Afstandsbediening werkt niet
• De batterijen nakijken.
• Er zich van overtuigen dat er zich geen voorwerpen bevinden tussen de projector en de
afstandsbediening.
• Er zich van overtuigen dat de afstand niet te groot is, deze kan maximum 5 m bedragen.
• Kijk na of de code van de afstandsbediening overeenkomt met die van de projector.
(blz. 51)
• Zie de blokkering van de toetsen na in het menu INSTELLINGEN. (blz. 53)
Op het scherm verschijnt
• Uw commando wordt niet aanvaard.
WAARSCHUWING
Dit toestel werkt op hoge spanningen. Het toestel niet openen.
Indien het probleem zich nog steeds voordoet, uw verkoper of het servicecenter raadplegen. Geef het modelnummer en details
over het probleem. Zij zullen alles in het werk stellen om uw probleem zo vlug als mogelijk op te lossen.
Het CE merkteken betekent dat dit toestel conform is aan de directieven van de Europese Unie.
65
APPENDIX
Menustructuur
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Computer / Video ingang
V Nota
• Het menu verschilt naargelang het signaal aan de ingang.
66
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
APPENDIX
Menustructuur
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Video ingang
V Nota
• Het menu verschilt naargelang het signaal aan de ingang.
67
APPENDIX
Menustructuur
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Computer / Video ingang
68
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
APPENDIX
Indicators en status van de projector
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De projector werkt normaal
Indicators
LAMP
rood
READY
groen
WARNING
TEMP
rood
WANING
FILTER
oranje
Status van de projector
LAMP
REPLACE
oranje
De projector staat UIT. (netsnoer is niet verbonden)
*
*
™
™
De projector is KLAAR om aangezet te worden.
Druk de ON/STANDBY toets.
De projector werkt normaal.
*
*
™
™
De projector wordt voorbereid voor de READY toestand en koelt
af. Gedurende deze tijd kan men de projector niet aanzetten totdat
de POWER indicator groen oplicht.
De projector staat in "Spaarstand" modus.
*
™
™
Tijdens het draaien van de filter verschijnt het pictogram op het
scherm.
Please wait ...
De projector stelt een abnormale toestand vast
Indicators
LAMP
rood
READY
groen
WARNING
TEMP
rood
WANING
FILTER
oranje
LAMP
REPLACE
oranje
Status van de projector
De temperatuur in de projector is nabij het maximum .
*
*
• • aan
• • knipperen (1s/1s)
• • uit
™
™
De inwendige temperatuur is te hoog geworden. De projector kan
gedurende niet aangezet worden. Van zodra de temperatuur terug
normaal is gaat de READY indicator groen branden en kan men
de projector aanzetten. (De WARNING indicator blijft knipperen.)
Het luchtfilter nazien en reinigen.
• • snel knipperen (½s/½s)
• • traag knipperen (2s/2s)
• • dim
69
APPENDIX
Indicators
LAMP
rood
READY
groen
WARNING
TEMP
rood
WANING
FILTER
oranje
*
™
De lamp gaat niet aan, de projector is afgekoeld en staat in standby, is klaar om aangezet te worden.
*
De lamp heeft te lang gebrand, vervang de lamp onmiddelijk en zet
de lampteller terug op nul. De indicator gaat uit na het herzetten
van de teller.
*
™
(F2)
(F3)
De projector is afgekoeld en de temperatuur is terug normaal.
Wanneer
men de projector aanzet stopt het knipperen van de WARNING
indicator. Het luchtfilter nazien en vervangen.
De lamp gaat niet aan, de projector wordt gekoeld en kan niet
aangezet worden alvorens dit ten einde is.
*
(F1)
Status van de projector
LAMP
REPLACE
oranje
Het filter vervang pictogram (F2) verschijnt op het scherm wanneer
de filter teller het ingestelde aantal uren bereikt heeft, de
WARNING FILTER indicator gaat aan. Vervang de filter zo vlug als
mogelijk. Wanneer de filtercassette leeg is verschijnt het
pictogram (F3) op het scherm en de WARNING FILTER indicator
gaat aan. Vervang de cassette zo vlug als mogelijk.
Indien de filter verstopt raakt en de filtercassette is leeg verschijnt
het cassette vervang pictogram (F4) op het scherm en de
WARNING FILTER indicator gaat aan. Vervang de cassette zo
vlug als mogelijk.
Nota
(F2), (F3) en (F4) verschijnen niet indien de Display functie uit
staat (blz. 48) of tijdens FREEZE (blz. 28) of GEEN BEELD (blz.
29).
De filtercassette is niet aanwezig, indien deze toch aanwezig en
de indicators blijven aan, de volgende kolom lezen.
De projector werkt niet normaal en kan niet meer aangezet
worden. Het netsnoer uittrekken, even wachten en opniew
proberen. Indien de projector niet kan aangezet worden uw
verkoper of servicecenter verwittigen. De projector niet onder
stroom laten om brand of schade te voorkomen.
*
Wanneer de filter verstopt raak of de ingestelde tijd bereikt is of de cassette leeg is gaat de WARNING FILTER indicator oranje
oplichten. Vervang de filter of de cassette. Zet de teller terug op nul (blz. 58).
™
70
Wanner de lamp het einde van de levenduur bereikt gaat de LAMP REPLACE indicator oranje oplichten, vervang de lamp zo
vlug als mogelijk. Zet de teller terug op nul (blz. 58).
APPENDIX
Compatibele computer specificaties
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Principieel kan deze projector signalen aan die vallen binnen de grenzen van hieronder vermelde V, H-Frequentie en met een
Dot-Clock lager dan 180 MHz.
*
*
*
*
Deze modi kunnen beperkte mogelijkheden hebben
* TRUE kan niet ingesteld worden bij UXGA1, UXGA2, UXGA3 en UXGA4.
Specificaties onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaand bericht.
71
APPENDIX
Compatibele computer specificaties (DVI)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Wanneer COMPUTER INPUT DIGITAL vanuit DVI is, gelden de volgende waarden :
V Nota
• Wanneer het ingangssignaal D-SXGA 1, D-XSXGA 2 of D-SXGA 3 is, kan met sommige computers geen correct beeld bekomen
worden.
• Gegevens onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht.
Dit toestel gebruikt
Pixelworks IC’s
72
APPENDIX
Technische gegevens
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Model
PLC-XP100L
Projector Type
Afmetingen (BxHxD)
Netto Gewicht
LCD Paneel Systeem
Paneel Resolutie
Aantal Pixels
Kleursysteem
High Definition TV Signalen
Scan Frequenties
Afmeting geprojecteerd beeld (diagonaal)
Projectie Lens
Projectie afstand
Projectie Lamp
Ingang 1
Ingang 2
Ingang 3
Klank Ingang
Analoog Uit
Controle poort
USB poort
Optie
Spanning en verbruik
Werktemperatuur
Opslagtemperatuur
Afstandsbediening
Multimedia Projector
370 x 187 x 440 mm (regelbare voetjes niet inbegrepen)
11,7 kg
1,3” TFT Active Matrix, 3 panelen
1024 x 768 pixels
2.359.296 (1024 x 768 x 3)
PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4,43, PAL-M, PAL-N
480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i en 1080i
H 15~100kHz V 50~100 Hz
Regelbaar van 30" tot 300" (PLC-XT20/25)
F1.7 - 2.1 lens met f33 - 43mm motor zoom en focus
1,2m ~ 10m
300 W NSHA lamp
Digitaal DVI-D, Analoog HDB 15 x 1
BNC x 5, G/Y, B/Cb-Pb, R/Cr-Pr, HV, V
RCA type x 3, Mini DIN 4p x 1
Audio 1 Mini stereo, Audio 2 Mini stereo, Audio 3 RCA type x 2
HDB 15 x 1
Mini DIN 8 pin x 1
USB series B x 1
PJ-Net Organizer x 1
200 ~ 240 Vac 50/60 Hz 2,3 A max
5°C ~ 35°C
-10°C ~ 60°C
Voeding
2 batterijen AAA, LR03
Bereik
5m +/- 30°
Afmeting
45 x 25 x 145 mm
Gewicht
99 g (met batterijen)
Gebruiksaanwijzing
Netsnoer
Afstandsbediening en batterijen
VGA kabel, USB kabel
Lensmontage (voor optionele lens)
Lichtblokkeero-plaat (voor optionele lens)
Spacer (voor optionele lens)
Etiket voor PIN code
Toebehoren
○
○
○
○
○
○
○
○
○
• Specificaties onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaand bericht.
• De in deze projector gebruikte LCD panelen worden gemaakt volgens zeer strenge normen. Minstens 99,9% van de pixels zijn
werkzaam, een zeer kleine hoeveelheid (0,01% of minder) kunnen niet naar behoren functioneren afhankelijk van de karakteristieken
van het paneel.
• De tekeningen en de afbeeldingen van het MENU die voorkomen in deze documentatie kunnen afwijken met deze van het actuele
product.
73
APPENDIX
Opties
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
De volgende accessoires zijn in optie verkrijgbaar. Bij bestelling steeds het modelnummer van de projector en het
onderdeelnummer opgeven.
• Standaard zoomlens
Onderdeelnummer
: LNS-S30
• Lange zoomlens
Onderdeelnummer
: LNS-T31A
• Ultra lange zoomlens
Onderdeelnummer
: LNS-T32
• Korte zoomlens
Onderdeelnummer
: LNS-W31A
• Vaste korte lens
Onderdeelnummer
: LNS-W32
• Component-VGA kabel
Onderdeelnummer
: POA-COMPVGA
• Afstyandsbediening kabel
Onderdeelnummer
: POA-RC30
• PJ-NET Organizer Plus II
Onderdeelnummer
: POA-PN03
• PJ-NET Organizer Plus II C
Onderdeelnummer
: POA-PN03C
Nota betreffende PJ Link
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector is verinigbaar met PJLink Standaard Class 1 van JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association). Deze projector ondersteund alle commando’s zoals beschreven in de PJLink Standaard Class 1.
SANYO Projector ingang
PJLink ingang
INGANG 1
RGB (PC analoog)
RGB 1
11
RGB (Scart)
RGB 2
12
RGB (PC digitaal)
DIGITAAL 1
31
RGB (AV HDCP)
DIGITAAL 2
32
Video
VIDEO 1
21
Y, Pb/Cb, Pr/Cr
VIDEO 2
22
S-Video
RGB 3
13
Video
VIDEO 3
23
Y, Pb/Cb, Pr/Cr
VIDEO 4
24
S-Video
VIDEO 5
25
Netwerk
NETWERK 1
51
INGANG 2
INGANG 3
INGANG 4
PJLink is een geregistreerd handelsmerk van JBMIA
74
Parameter
APPENDIX
Schema van de aansluitingen
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
HDB15-PIN INGANG en UITGANG (Analoog)
1
Ing a ng R o o d
9
+ 5 V Vo e ding
2
Ing a ng G ro e n
10
A a rd e (V. s y nc )
3
Ing a ng B la uw
11
ID 0
4
ID 2
12
D D C D a ta
5
A a rd e (H.s y nc )
13
H. s y nc
6
A a rd e (R o o d )
14
V. s y nc
7
A a rd e (G ro e n)
15
D D C C lo ck
8
A a rd e (b la uw )
DVI-24 INGANG (Digitaal)
De display uitgang van de computer verbinden met deze ingang. Een speciale DVI kabel is vereist.
(Single Link T.M.D.S. / niet bijgeleverd)
1
T.M.D.S. Data2-
9
T.M.D.S. Data1-
17
T.M.D.S. Data0-
2
T.M.D.S. Data2+
10
T.M.D.S. Data1+
18
T.M.D.S. Data0+
3
T.M.D.S. Data2 Shield
11
T.M.D.S. Data1 Shield
19
T.M.D.S. Data0 Shield
4
NC
12
NC
20
NC
5
NC
13
NC
21
NC
6
DDC Clock
14
+5V Voeding
22
T.M.D.S. Clock Shield
7
DDC Data
15
Aarde (van +5V)
23
T.M.D.S. Clock+
8
NC
16
Hot Plug Detect
24
T.M.D.S. Clock-
USB POORT (Series B)
1
VCC
2
- DATA
3
+ DATA
4
GND
75
APPENDIX
Nota’s betreffende het gebruik van de pincode
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Deze projector heeft twee pincodes. Schrijf de door U gekozen PIN code op de hiervoor bestemde plaats. Indien u de code vergeet
of verliest moet u zich tot uw verkoper wenden.
PINCODE blokkering toestel
Fabrieksinstelling 1234*
PINCODE blokkering logo
Fabrieksinstelling 4321*
* Indien u een andere code inbrengt zal de fabrieksinstelling niet meer gelden.
Indien de projector voorzien is van een pincode …
Het bijgeleverde etiket op een goed zichtbare plaats op de projector aanbrengen.
(Gegevens onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht.) © SANEL (THDC032008AA ver 1.0)
SANEL NV Antwerpsesteenweg 491A 2500 LIER
76
www.sanyo.be www.sanyo.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising