İşletim 333384C 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV /... Elektrikli Havasız Püskürtücüler

İşletim
695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X
Elektrikli Havasız Püskürtücüler
333384C
TR
Mimari Kaplamaları ve Boyaları Taşınabilir Havasız Cihazlarla Püskürtmek İçin Kullanılır.
Yalnızca profesyonel kullanıma yöneliktir. Avrupa'da patlayıcı atmosferin bulunduğu yerlerde
kullanımı onaylı değildir.
3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimum Çalışma Basıncı
Önemli Güvenlik Talimatları
Bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve talimatları
okuyun. Bu talimatları saklayın.
İlgili Kılavuzlar:
332918
333281
309495
308491
311861
311254
333028
332922
Standart Hi-Boy Serisi
Standart Lo-Boy Serisi
ProContractor Serisi
IronMan Serisi
ti22882a
İçindekiler
Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UltraMax II, Ultimate Max II Modelleri: . . . . . . . . 3
TexSpray Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bileşen Tanımlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII
/ Mark X
Standart Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
695 / 795 / 1095 / 1595 Mark IV / Mark V / Mark VII /
Mark X ProContractor Modelleri: . . . . . . . . . 9
1095 / 1595 / Mark V IronMan Modelleri: . . . . . 10
Topraklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Güç Gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uzatma Kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kovalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10/16 Amp Anahtarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
15/20 Amp Anahtarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Basınç Tahliye Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Anahtar Ucu Takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Püskürtme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uç Tıkanıklığının Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . 16
2
Hızlı Fışkırtma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
(yalnızca ProContractor ve IronMan modelleri) . 17
WatchDog™ Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . 17
(yalnızca ProContractor ve IronMan modelleri) . 17
ProGuard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standart Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ProContractor ve IronMan Modelleri . . . . . . . . . 18
Hortum Makarası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(yalnızca ProContractor modelleri) . . . . . . . . . . 19
Dijital İzleme Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(yalnızca ProContractor ve IronMan modelleri) . 20
Kullanım Ana Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ekran Birimlerinin Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . 20
İş Başına Galon Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kullanım Ömrü Boyunca Galon Miktarı . . . . . . . 20
İkincil Menü - Saklanan Veriler . . . . . . . . . . . . . 21
Temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mekanik/Sıvı Akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elektrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Teknik Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Standart Graco Garantisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
333384C
Modeller
Modeller
UltraMax II, Ultimate Max II Modelleri:
695 UltraMax, Standart, ProContractor, IronMan Modelleri
Model
Voltaj
Standart Hi-Boy
16W892
16W893
16W894
826177
826178
826179
16X656
16X657
16X658
16X659
16X660
16X811
16X812
16Y635
16Y637
16Y638
16Y639
120
120
120
120
120
120
230
230
120
120
230
120
230
230
230
120
230
✓
16W895
16W896
826180
826181
16X813
16X870
16X871
16X872
16X873
16Y895
16Y896
16Y897
16Y898
16Y899
120
120
120
120
230
230
230
120
230
230
230
230
120
120
16W899
16W900
16W901
826182
826183
826184
16X874
16X875
16X881
16X882
16Y829
16Y830
16Y831
16Y832
16Y833
16Y869
16Y871
120
120
120
120
120
120
230
230
230
120
230
230
120
230
120
230
230
Standart Lo-Boy
ProContractor
IronMan
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
795 UltraMax, Standart, ProContractor, IronMan Modelleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1095 UltraMax, Standart, ProContractor, IronMan Modelleri
333384C
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3
Modeller
1595 UltraMax, Standart, ProContractor, IronMan Modelleri
Model
Voltaj
Standart Hi-Boy
16W902
16W903
16W907
16W936
16W937
16W938
826185
826186
826187
826188
826189
826190
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
✓
Standart Lo-Boy
ProContractor
IronMan
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
TexSpray Modelleri:
Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Standart, ProContractor, IronMan Modelleri
Model
Numarası
Model
Voltaj
Standart
Hi-Boy
16W897
Mark IV
120
✓
16W898
Mark IV
120
16X953
Mark IV
230
16X954
Mark IV
230
16X956
Mark IV
230
16Y892
Mark IV
230
16Y893
Mark IV
230
16Y894
Mark IV
230
16W905
Mark V
120
16W906
Mark V
120
16W939
Mark V
120
16W940
Mark V
120
16X944
Mark V
230
16X947
Mark V
120
16X965
Mark V
230
16X966
Mark V
120
16X967
Mark V
230
16Y533
Mark V
120
16Y864
Mark V
230
16Y865
Mark V
230
16Y866
Mark V
120
16Y867
Mark V
230
16Y868
Mark V
120
16Y872
Mark V
230
16Y874
Mark V
230
16Y763
Mark VII
230
16Y919
Mark VII
230
16Y920
Mark VII
230
16Y921
Mark VII
230
16W908
Mark X
230
16X099
Mark X
230
16Y534
Mark X
230
16Y535
Mark X
230
16Y536
Mark X
230
16Y910
Mark X
230
16Y912
Mark X
230
16Y913
Mark X
230
4
Blue
Flex
Doku
Pro
IronMan
Plus
TabanContractor
Tabanca
cası
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3/8 inç x 50 ft + 3/8 inç x 100 ft 1/2 inç x 50 ft +
HD
1/4 inç x 3 ft
+ 1/4 inç x 3 ft 3/8 inç x 12 ft
Inline
kamçı
kamçı
kamçı
Doku
(12,7 mm x
(9,5 mm x 15 m (9,5 mm x 30 m
Taban+ 6,4 mm x
+ 6,4 mm x
15 m + 9,5 mm
cası
0,9 m kamçı)
0,9 m kamçı) x 3,7 m kamçı)
1/2 inç x 100 ft
+ 3/8 inç x 12 ft
kamçı
(12,7 mm x
30 m + 9,5 mm
x 3,7 m kamçı)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
333384C
Uyarılar
Uyarılar
Aşağıdaki uyarılar bu ekipmanın kurulumu, kullanımı, topraklanması, bakımı ve onarımı ile ilgilidir. Ünlem işareti
sembolü genel bir uyarı anlamına gelirken, tehlike sembolleri prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu kılavuzun metin
bölümlerinde veya uyarı etiketlerinde bu sembolleri gördüğünüzde buradaki Uyarılara başvurun. Bu kılavuz
genelinde, uygun yerlerde, bu bölümde ele alınmayan ürüne özgü tehlike sembolleri ve uyarılar görülebilir.
WARNING
UYARI
TOPRAKLAMA
Bu ürün topraklanmalıdır. Topraklama, elektriğin kısa devre yapması durumunda, elektrik akımı için bir
kaçış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu ürün, uygun bir topraklı fiş ile birlikte topraklama
teli içeren bir kabloya sahiptir. Bu fiş, tüm yerel kurallara ve talimatnamelere uygun olarak doğru monte
edilmiş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
Topraklı fişin yanlış takılması elektrik çarpması riskine yol açabilir.
Kablo veya fişin onarılması ya da değiştirilmesi gerektiğinde, topraklama telini düz kablo uçlarının
herhangi birine bağlamayın.
Dış yüzeyi yeşil olan (üzerinde sarı şeritler olabilir veya olmayabilir) yalıtımlı tel topraklama telidir.
Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmadığında veya ürünün doğru topraklandığından emin
olunamadığında vasıflı bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.
Temin edilen fişi değiştirmeyin; prize uymazsa, vasıflı bir elektrikçinin uygun prizi takmasını
sağlayın.
Bu ürün nominal 120 V veya 230 V devrede kullanım içindir ve aşağıdaki şekilde gösterilen fişlere
benzer bir topraklı fişi vardır.
120 V ABD
•
•
230 V
Ürünü yalnızca, fiş ile aynı yapılandırmaya sahip bir prize takın.
Bu ürünle birlikte adaptör kullanmayın.
Uzatma Kabloları:
• Yalnızca, topraklı fişi olan ve ürün üzerindeki fişi kabul edecek bir topraklı prizi bulunan 3 telli uzatma
kablosu kullanın.
• Uzatma kablonuzun hasarlı olmadığından emin olun. Uzatma kablosu gerekiyorsa, ürünün çektiği
akımı taşıyabilmesi için minimum 12 AWG (2,5 mm2) kullanın.
• Bundan daha küçük boyutlu bir kablo, hat voltajında düşme, güç kaybı ve aşırı ısınmaya neden olur.
333384C
5
Uyarılar
WARNING
UYARI
YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ
Çalışma alanındaki solvent ve boya buharı gibi alev alıcı dumanlar tutuşabilir veya patlayabilir. Yangın
ve patlamaları önlemeye yardımcı olması için:
• Alev alıcı veya yanıcı malzemeleri sigara, motor ve elektrikli ekipman gibi açık alev veya tutuşma
kaynaklarının yakınında püskürtmeyin.
• Ekipmandan geçen boya veya solvent statik elektrik oluşmasına neden olabilir. Statik elektrik, boya
veya solvent buharlarının varlığında yangın veya patlama riski yaratır. Statik boşalma ve kıvılcımlara
karşı koruma için, pompa, hortum tertibatı, püskürtme tabancası ve püskürtme alanı ile civarındaki
tüm nesneler dahil, püskürtme sisteminin tamamı uygun şekilde topraklanmalıdır. Graco'nun iletken
veya topraklanmış yüksek basınçlı havasız boya püskürtücüsü hortumlarını kullanın.
• Statik elektrik boşalmasını önlemek için tüm kapların ve toplama sistemlerinin topraklandığından
emin olun. Antistatik veya iletken olmadıkları sürece kova poşetleri kullanmayın.
• Topraklanmış bir prize takın ve topraklı uzatma kabloları kullanın. Fişin 3 ucunu 2 uca dönüştüren
adaptörler kullanmayın.
• Halojenli hidrokarbonlar içeren boya veya solventleri kullanmayın.
• Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme yapılan alanda iyi bir temiz hava kaynağı akışını
sağlayın. Pompa tertibatını iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Pompa tertibatına püskürtme
yapmayın.
• Püskürtme yapılan alanda sigara içmeyin.
• Püskürtme yapılan alanda lamba düğmelerini, motorları veya kıvılcım çıkaran benzer ürünleri
kullanmayın.
• Alanı temiz tutun; boya veya solvent kutuları, paçavra ve diğer alev alıcı malzemeleri alanda
bulundurmayın.
• Püskürtülen boya ve solventlerin içeriğini bilin. Boya ve solventler ile birlikte verilen tüm Malzeme
Güvenliği Veri Sayfalarını (MSDS) ve kutu etiketlerini okuyun. Boya ve solvent üreticilerinin güvenlik
talimatlarına uyun.
• Yangın söndürme ekipmanı hazır ve çalışır durumda olmalıdır.
• Püskürtücü kıvılcım üretir. Püskürtücünün içinde veya yakınında veya yıkama ya da temizlik
işlemlerinde alev alıcı sıvı kullanıldığında, püskürtücüyü patlayıcı buharlardan en az 6 m uzakta
(20 ft) tutun.
CİLDE ENJEKSİYON TEHLİKESİ
Yüksek basınçlı püskürtme insan vücuduna toksin enjekte edebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara
neden olabilir. Böyle bir enjeksiyon olması durumunda, hemen cerrahi tedavi görün.
• Tabancayı bir insana veya hayvana doğrultmayın ya da püskürtmeyin.
• Elleri ya da diğer uzuvları çıkıştan uzak tutun. Örneğin, sızıntıları vücudunuzun herhangi bir
bölümüyle durdurmaya çalışmayın.
• Her zaman meme ucu korumasını kullanın. Meme ucu koruması yerine takılı olmadan püskürtme
yapmayın.
• Graco meme uçlarını kullanın.
• Meme uçlarını temizlerken ve değiştirirken dikkatli olun. Püskürtme sırasında meme uçlarının
tıkanması durumunda, meme ucunu temizlemek üzere çıkarmadan önce basıncı tahliye etmek
ve üniteyi kapatmak için Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
• Başında kimse yokken, üniteyi enerji verilmiş ya da basınçlı durumda bırakmayın. Kullanılmadığı
zamanlarda üniteyi kapatın ve bunun için Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
• Hortumları ve parçaları hasar belirtileri açısından kontrol edin. Hasarlı hortumları veya parçaları
değiştirin.
• Bu sistem 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) basınç üretebilecek kapasitededir. En az 3300 psi
(227 bar, 22,7 MPa) dereceli Graco yedek parçalarını veya aksesuarlarını kullanın.
• Püskürtme yapmadığınız zamanlarda tetik kilidini daima devreye alın. Tetik kilidinin düzgün
çalıştığından emin olun.
• Üniteyi çalıştırmadan önce tüm bağlantıların güvenli olduğunu doğrulayın.
• Ünitenin nasıl durdurulacağını ve basıncın hızlı bir şekilde nasıl boşaltılacağını bilin. Kontrollere iyice
aşina olun.
6
333384C
Uyarılar
WARNING
UYARI
EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIM TEHLİKESİ
Yanlış kullanım ölüme ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Boya yaparken her zaman uygun eldiven, göz koruması ve bir solunum cihazı ya da maske kullanın.
• Çocukların yanında çalıştırmayın veya püskürtmeyin. Her zaman çocukları ekipmandan uzak tutun.
• Aşırı uzanmayın veya dengesiz bir destek üzerinde durmayın. Her zaman yere sağlam basın ve
dengenizi koruyun.
• Tetikte olun ve yaptığınız işe dikkat edin.
• Başında kimse yokken, üniteyi enerji verilmiş ya da basınçlı durumda bırakmayın. Kullanılmadığı
zamanlarda üniteyi kapatın ve bunun için Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
• Yorgun olduğunuzda veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken üniteyi kullanmayın.
• Hortumu dolaştırmayın veya aşırı bükmeyin.
• Hortumu, Graco'nun belirttiği değerleri aşan sıcaklık veya basınç değerlerine maruz bırakmayın.
• Hortumu, ekipmanı çekmek veya kaldırmak için bir kuvvet öğesi olarak kullanmayın.
• 25 ft'den (yaklaşık 7,5 m) daha kısa bir hortumla püskürtmeyin.
• Ekipman üzerinde değişiklik veya modifikasyon yapmayın. Değişiklikler veya modifikasyonlar
acentenin verdiği onayları geçersiz kılabilir ve güvenlikle ilgili tehlikeler yaratabilir.
• Tüm ekipmanın, ekipmanı kullandığınız ortam için sınıflandırıldığından ve onaylandığından emin olun.
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
Bu ekipman topraklanmalıdır. Sistemin uygun olmayan şekilde topraklanması, kurulması veya
kullanılması elektrik çarpmalarına neden olabilir.
• Ekipmana servis yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
• Yalnızca topraklı elektrik prizlerine bağlayın.
• Yalnızca 3 telli uzatma kablosu kullanın.
• Güç ve uzatma kablolarındaki topraklama çatallarının sağlamlığından emin olun.
• Yağmura maruz bırakmayın. Kapalı mekanlarda saklayın.
• Büyük kapasitörlü ünitelerin servis işlemlerinden önce, güç kablosunu söktükten sonra beş dakika
bekleyin.
BASINÇ ALTINDA ALÜMİNYUM PARÇA TEHLİKESİ
Basınçlı ekipmanda alüminyum ile uyumsuz sıvıların kullanımı ciddi kimyasal reaksiyona ve ekipmanın
yarılmasına/çatlamasına neden olabilir. Bu uyarının dikkate alınmaması ölüm, ciddi yaralanma veya
maddi hasarlar ile sonuçlanabilir.
• 1,1,1-trikloroetan, metilen klorür, diğer halojenli hidrokarbon solventleri veya bu tür solventleri içeren
sıvılar kullanmayın.
• Diğer birçok sıvı alüminyum ile tepkimeye girebilecek kimyasallar içerebilir. Uyumlulukla ilgili olarak
malzeme sağlayıcınıza danışın.
HAREKETLİ PARÇA TEHLİKESİ
Hareketli parçalar parmakları ve vücudun diğer uzuvlarını sıkıştırabilir, kesebilir veya koparabilir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Ekipmanı, koruyucu siperleri ya da kapakları sökülmüş halde çalıştırmayın.
• Basınçlı ekipman, herhangi bir uyarı vermeden çalışmaya başlayabilir. Ekipmanı kontrol etmeden,
taşımadan veya servisini yapmadan önce Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın ve tüm güç
kaynaklarını kapatın.
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Çalışma sahasındayken göz yaralanması, işitme kaybı, zehirli dumanların solunması ve yanıklar dahil
ciddi yaralanmaları önlemeye yardımcı olması için uygun koruyucu ekipmanı kullanın. Bu ekipman
aşağıdakileri kapsar (ancak bunlarla da sınırlı değildir):
• Koruyucu gözlük ve işitme koruması.
• Sıvı ve solvent üreticisinin önerdiği solunum cihazları, koruyucu giysiler ve eldivenler.
333384C
7
Bileşen Tanımlaması
Bileşen Tanımlaması
695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X
Standart Modelleri:
A
M
B
L
C
OFF
ON
D
ti14839c
G
H
J
K
E
F
8
A
Basınç Göstergesi (tüm ünitelerde bulunmaz)
G
Filtre
B
Amp Anahtarı (tüm ünitelerde bulunmaz)
H
Süzgeç
C
Açma/Kapatma Düğmesi
J
Pompa
D
Basınç Kumandası
K
Tahliye Borusu
E
Emniyet / Püskürtme Valfi
L
Model/Seri No Etiketi
F
Tetik Kilidi
M
ProGuard Durum Işığı
333384C
Bileşen Tanımlaması
695 / 795 / 1095 / 1595 Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X
ProContractor Modelleri:
A
R
P
B
C
N
OFF
ON
M
D
L
K
E
G
H
J
F
F
ti18239b
A
Smart Control 3.0 Ekranı
J
Pompa
B
Amp Anahtarı (tüm ünitelerde bulunmaz)
K
ProConnect™ II
C
Açma/Kapatma Düğmesi
L
Alet Kutusu
D
Basınç Kumandası
M
Çubukla Çekme Özelliği
E
Püskürtme / Emniyet / Hızlı Fışkırtma
N
Ünite / Seri No Etiketi
F
Tetik Kilidi
P
Tahliye Borusu
G
Filtre
R
QuikReel
H
Süzgeç
333384C
9
Bileşen Tanımlaması
1095 / 1595 / Mark V IronMan Modelleri:
A
N
B
C
OFF
M
ON
D
L
K
E
H
G
J
F
ti22935a
A
Smart Control 3.0 Ekranı
H
Süzgeç
B
Amp Anahtarı (tüm ünitelerde bulunmaz)
J
Pompa
C
Açma/Kapatma Düğmesi
K
ProConnect™ II
D
Basınç Kumandası
L
Çubukla Çekme Özelliği
E
Püskürtme / Emniyet / Hızlı Fışkırtma
M
Ünite / Seri No Etiketi
F
Tetik Kilidi
N
Tahliye Borusu
G
Filtre
10
333384C
Topraklama
Topraklama
Fişi değiştirmeyin! Prize uymazsa vasıflı bir elektrikçinin
uygun prizi takmasını sağlayın. Adaptör kullanmayın.
Statik kıvılcımlanma ve elektrik çarpması riskini
azaltmak için ekipman topraklı olmalıdır. Elektriksel
veya statik kıvılcımlanma dumanların tutuşmasına
veya patlamasına neden olabilir. Yanlış topraklama
elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklamada,
elektrik akımı için bir kaçış teli bulunur.
Püskürtücü kablosunda uygun topraklama kontaklı bir
topraklama teli bulunur. Elektrik kablosunun toprak
kontağı hasarlıysa püskürtücüyü kullanmayın.
Güç Gereksinimleri
•
100-120 V üniteler için 100-120 VAC, 50/60 Hz,
15 A, 1 faz gerekir
•
230 V üniteler için 220-240 VAC, 50/60 Hz, 10-16 A
gerekir
Uzatma Kabloları
Toprak kontağı hasarlı olmayan bir uzatma kablosu
kullanın.
Bu fiş, tüm yerel kurallara ve talimatnamelere uygun
olarak doğru monte edilmiş ve topraklanmış bir prize
takılmalıdır.
Uzatma kablosu gerekirse, minimum 3 telli, 12 AWG
(2,5 mm2) kablo kullanın. Daha uzun kablolar ve yüksek
çaplı (gauge) kablolar püskürtücü performansını
düşürür.
ti7529b
ti7528b
333384C
11
10/16 Amp Anahtarı
10/16 Amp Anahtarı
Kovalar
(Mark VII ve Mark X üniteleri)
Solvent ve yağ bazlı sıvılar: Yerel yasalara uyun.
Yalnızca beton gibi topraklı bir zemin üzerine koyulmuş
iletken metal kovalar kullanın.
Kovayı, kağıt ya da karton gibi iletken olmayan ve
topraklama sürekliliğini bozan bir yüzeye koymayın.
ti22874a
ti5850b
Metal bir kovanın topraklanması: Bir ucunu kovaya,
diğer ucunu da gerçek toprağa kenetlemek suretiyle,
kovaya bir toprak teli bağlayın.
Devre akımı değerlerinize göre 10 A veya 16 A ayarını
seçin.
15/20 Amp Anahtarı
(120 V 1595 ve Mark V üniteleri)
ti14840a
ti22936a
Fışkırtma yaparken veya basıncı tahliye ederken
topraklama sürekliliğini sağlamak için: Püskürtme
tabancasının metal kısmını topraklı metal kovanın
kenarına sıkıca dayayın. Ardından tetiği çekin.
Devre akımı değerlerinize göre 15 A veya 20 A ayarını
seçin.
ti18247b
12
333384C
Basınç Tahliye Prosedürü
Basınç Tahliye Prosedürü
Bu sembolü her gördüğünüzde Basınç Tahliye
Prosedürü'nü uygulayın.
4. Basıncı en düşük ayara getirin. Tabancanın tetiğini
çekerek basıncı tahliye edin.
Basınç manuel olarak tahliye edilmediği sürece bu
ekipman basınç altındadır. Basınçlı sıvıdan (cilde
nüfuz etme gibi), sıvı sıçramasından ve hareketli
parçalardan kaynaklanan ciddi yaralanmaları
önlemeye yardımcı olması için, püskürtme işlemini
bıraktığınızda ve ekipmanı temizlemeden, kontrol
etmeden veya servisini yapmadan önce Basınç
Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
1. Gücü kapatın (OFF). Gücün çekilmesi için 7 saniye
bekleyin.
ti22937a
5. Tahliye borusunu kovaya yerleştirin. Emniyet valfini
aşağı çevirerek tahliye (DRAIN) konumuna getirin.
Yeniden püskürtmeye hazır oluncaya kadar emniyet
valfini tahliye konumunda bırakın.
2. Tetik kilidini devreye alın.
ti14842a
ti2595a
ti18199a
6. Püskürtme ucunun veya hortumun tıkalı
olduğundan veya yukarıdaki adımları uyguladıktan
sonra basıncın tamamen tahliye olmadığından
şüpheleniyorsanız, basıncı kademeli olarak
düşürmek için uç koruması tespit somununu veya
hortum ucu kaplinini ÇOK YAVAŞ BİR ŞEKİLDE
gevşetin ve ardından tamamen gevşetin. Hortum
veya memedeki tıkanıklığı temizleyin.
3. Korumayı ve Anahtar Ucunu sökün.
ti2769a
333384C
13
Kurulum
Kurulum
5. Giriş süzgecinde tıkanıklık ve döküntü madde olup
olmadığını kontrol edin.
1. ProContractor dışında tüm püskürtücüler:
Graco havasız hortumunu püskürtücüye bağlayın.
Emniyetli bir şekilde sıkın.
ti17608b
6. Erken aşınmasını önlemek için, boğaz salmastra
somununa Graco TSL doldurun. Her püskürtme
yaptığınızda bu işlemi uygulayın.
ti22875a
İsteğe bağlı huniyi kullanıyorsanız, nipel rakorunu
filtreden sökün. Filtreye 45° dirsek (parça kutusundan)
takın ve nipel rakorunu dirseğe takın. Daha sonra
hortumu nipele bağlayın.
ti18421b
7. Gücü kapatın (OFF).
ti18631a
NOT: Nipel rakoruna huniden uzağa doğru açı
verildiğinden emin olun; böylece hortum kolaylıkla
takılabilir.
2. Kamçı hortumu (varsa) ve tabancayı hortumun diğer
ucuna takın. Emniyetli bir şekilde sıkın.
ti18195a
3. Tetik kilidini devreye alın.
ti18199a
4. Uç korumasını çıkarın.
ti22950a
8. Güç kaynağı kablosunu uygun şekilde topraklanmış
bir elektrik prizine takın.
9. Emniyet valfini aşağı çevirerek tahliye (DRAIN)
konumuna getirin.
ti14842a
10. Pompayı, yıkama sıvısıyla kısmen doldurulmuş
topraklı metal kovanın içine koyun. Kovaya ve
gerçek toprağa toprak teli tutturun. Püskürtücü
içinde gönderilen depolama yağını dışarı atmak
için Çalıştırma bölümündeki 1 ile 5 arası adımları
uygulayın. Su bazlı boyayı temizlemek için su, yağ
bazlı boya ve depolama yağını temizlemek için
madeni ispirtolar kullanın.
ti2769a
ti18245b
14
333384C
Çalıştırma
Çalıştırma
6. Tabancayı topraklı metal yıkama kovasına yaslayın.
Tetiği çekin ve sıvı basıncını 1/2 tur artırın. 1 dakika
fışkırtın.
1. Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13) uygulayın.
2. Basıncı kumandasını en düşük basınca getirin.
ti22949a
ti13670b
Yüksek basınçlı püskürtme insan vücuduna toksin
enjekte edebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara
neden olabilir. Sızıntıları elinizle veya bez
parçalarıyla kesmeye çalışmayın.
3. Gücü açın (ON).
7. Sızıntı olup olmadığını inceleyin. Sızıntı olursa
Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13)
uygulayın. Rakorları sıkın. Çalıştırma bölümündeki
1 ile 5 arası adımları uygulayın. Sızıntı yoksa 7.
adıma geçin.
ti4266b
4. Motoru çalıştırmak için basıncı 1/2 tur artırın ve
sıvının tahliye borusunda 15 saniye kadar
devridaim olmasını bekleyin; basıncı düşürün.
8. Pompayı boya kovasına yerleştirin.
15sec.
ti18244b
9. Tabancayı tekrar yıkama kovasının içine doğru tutup
boya görününceye kadar tetiği çekin. Tabancayı
boya kovasına taşıyın ve 20 saniye tetikleyin.
1/2
5. Emniyet valfini ileri çevirerek püskürtme (SPRAY)
konumuna getirin. Tetik kilidini devreden çıkarın.
ti14845a
ti18198a
ti18248a
10. Tetik kilidini devreye alın. Ucu ve korumayı monte
edin; sonraki sayfada talimatlara bakın.
ti18199a
333384C
15
Anahtar Ucu Takılması
Anahtar Ucu Takılması
Püskürtme
1. Test amaçlı püskürtme yapın. Kenarlardaki
yoğunluğu gidermek için basıncı artırın.
Basınç ayarlamasıyla kenarlardaki yoğunluklar
giderilemiyorsa daha küçük boyutta uç kullanın.
1. Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13)
uygulayın.
2. Püskürtme ucunu (A) kullanarak OneSeal™ (B)
parçasını korumaya (C) takın.
C
B
A
ti18243a
ti13023a
2. Tabancayı, 25-30 cm uzaktan (10-12 inç) yüzeye
dik olarak tutun. İleri ve geri hareketle püskürtün.
%50 örtüşme sağlayın. Tabancayı hareket
ettirdikten sonra tetiğe basın ve hareketi
sonlandırmadan önce tetiği bırakın.
3. Anahtar Ucunu takın.
ti13024a
ti18242a
4. Düzeneği tabancaya vidalayın. Sıkın.
Uç Tıkanıklığının Temizlenmesi
ti2710a
CİLDE ENJEKSİYON TEHLİKESİ
Tabancayı asla elinize veya bir bez parçasına doğru
tutmayın!
1. Tetiği bırakın ve tetik kilidini devreye alın. Anahtar
Ucunu döndürün. Tetik kilidini devreden çıkarın.
Tabancanın tetiğini çekerek tıkanıklığı açın.
ti13033a
2. Tetik kilidini devreye alın. Anahtar Ucunu ilk
konumuna geri getirin. Tetik kilidini devreden
çıkarın ve püskürtmeye devam edin.
ti13034a
16
333384C
Hızlı Fışkırtma
Hızlı Fışkırtma
WatchDog™ Koruma Sistemi
(yalnızca ProContractor ve IronMan
modelleri)
(yalnızca ProContractor ve IronMan
modelleri)
Hortumu ve tabancayı yüksek bir hızla boşaltmak için
aşağıdaki adımları uygulayın:
Malzeme kovası boşaldığında pompa otomatik olarak
durur.
1. Temizleme bölümündeki (sayfa (22) 1 ile 3 arası
adımları uygulayın.
Faal duruma getirmek için:
1. Çalıştırma adımlarını uygulayın.
2. Tabancanın tetiğini ezin ve emniyet valfini aşağı
çevirerek tahliye (DRAIN) konumuna ve sonra da
hızlı fışkırtma (FAST FLUSH) konumuna getirin.
ti22938a
ti22940a
2. WatchDog düğmesini açtığınızda (ON) ekranda
WD ON ifadesi görünür. Watchdog koruma sistemi
malzeme kovasının boş olduğunu algıladığında
EMPTY (BOŞ) ifadesi görüntülenir/yanıp söner ve
pompa durur.
3. Sıvının temiz olduğu görününceye kadar sistemi
boşaltmaya devam edin.
ti22033a
3. WatchDog düğmesini kapatın (OFF). Malzeme ilave
edin veya püskürtücüyü yeniden devridaim ettirin.
WatchDog koruma sistemini sıfırlamak için pompayı
kapatıp (OFF) açın (ON). Malzeme seviyesini
izlemeye devam etmek için WatchDog düğmesini
yeniden açın (ON).
ti22939a
333384C
17
ProGuard
ProGuard
Bu püskürtücü yüksek ve düşük voltaja karşı kendini
korur. Püskürtücü, çok düşük veya çok yüksek voltajlı
bir güç kaynağına takılırsa çalışmayı durdurur.
Üç hata kodundan biri görüntülenir:
Hata
Kodu
Standart Modeller
Standart modeller, ProGuard durum göstergesi ışığıyla
donatılmış olarak gelir. Bu ışığın üç farklı çalışma
durumu vardır: Yanık, yanıp sönen ve sönük.
Hata
Kodu
ProContractor ve IronMan Modelleri
Tanım
Işık yanıyor
Ünitenin gücü açık ve normal çalışıyor.
Işık yanıp sönüyor
Voltaj kaynağı püskürtücü için çok düşük
veya çok yüksektir ve uygun bir güç
kaynağına takılıncaya kadar püskürtücü
çalışmaz.
Işık yanmıyor
Püskürtücüye güç gitmiyor veya voltaj
kaynağı dışında başka bir hata var.
Herhangi bir hatanın nedenini belirlemek için Sorun
Giderme bölümüne (sayfa 24) bakın.
Tanım
Gelen voltajda çok sayıda
dalgalanma algılandı;
püskürtücüyü fişten çıkarın ve
elektronik aksamın zarar
görmesini önlemek için iyi bir
voltaj kaynağı bulun. Bu hatanın
tipik nedeni, püskürtücünün nominal
voltajından yüksek voltajlı bir devreye
bağlanmasıdır. Doğru voltajı
sağlayan bir elektrik devresi bulun.
Gelen voltaj püskürtücünün
çalışması için çok düşük;
püskürtücüyü fişten çıkarın ve
elektronik aksamın zarar
görmesini önlemek için iyi bir
voltaj kaynağı bulun. Bu hatanın
tipik nedeni aynı elektrik devresinde
bulunan bir başka ekipman veya yük
altında sık sık açılıp kapanan
jeneratördür. Püskürtücüye tahsis
edilmiş bir elektrik devresi bulun.
Püskürtücü yanlış bir voltaja
bağlanmış; püskürtücüyü fişten
çıkarın ve doğru bir voltaj kaynağı
bulun.
Bu hatanın tipik nedeni, yalnızca
voltaj için kablolanmış bir GFCI
kutusudur (240 V - 120 V).
Püskürtücü herhangi bir zarar
görmemiştir. Doğru voltajlı bir devre
bulduğunuzda püskürtücü düzgün
olarak çalışır.
ProGuard
Durum Göstergesi Işığı
18
333384C
Hortum Makarası
Hortum Makarası
(yalnızca ProContractor modelleri)
3. Hortumu geri sarmak için makara kolunu yukarı
çekip saat yönünde çevirin.
Hareketli parçalar parmakları ve vücudun diğer
uzuvlarını sıkıştırabilir, kesebilir veya koparabilir.
Hareketli parçalardan yara almamak için, hortumu
sararken kafanızın hortum makarasından uzak
tuttuğunuzdan emin olun.
1. Hortumu, hortum kılavuzunun içinden
geçirdiğinizden emin olun.
ti13502b
ti13503b
NOT: Hortum makarası iki pozisyonda kilitlenebilir:
Kullanım (A) ve Depolama (B).
(A)
(B)
ti18241a
2. Hortum makarası kilidini serbest bırakmak için pivot
kilidi kaldırıp 90° döndürün. Hortumu çekerek
makaradan çıkarın.
ti13563b
ti13501c
333384C
19
Dijital İzleme Sistemi
Dijital İzleme Sistemi
İş Başına Galon Miktarı
(yalnızca ProContractor ve IronMan
modelleri)
1. İş Başına Galon (veya litre x 10) miktarına geçmek
için DTS düğmesine kısa süreli basın.
Kullanım Ana Menüsü
Bir sonraki ekrana geçmek için kısa süreli basın. Birim
değiştirmek veya verileri sıfırlamak için basılı tutun
(5 saniye).
ti22717a
NOT: JOB (İş) ekranı geçer ve sonra Mark VII ve
Mark X için 400 psi (28 bar, 2,8 MPa) üzerinde, tüm
diğer modeller içinse 1000 psi (70 bar, 7 MPa)
üzerinde püskürtülen galon miktarı görüntülenir.
ti22719a
1. Basıncı en düşük ayara getirin. Tabancanın tetiğini
çekerek basıncı tahliye edin. Emniyet valfini aşağı
çevirerek tahliye (DRAIN) konumuna getirin.
2. Sıfırlamak için basılı tutun.
Kullanım Ömrü Boyunca Galon
Miktarı
1. Kullanım Ömrü Boyunca Galon (veya litre x 10)
miktarına geçmek için DTS düğmesine kısa süreli
basın.
ti22941a
2. Gücü açın (ON). Basınç ekranı görüntülenir. Basınç
200 psi'den (14 bar, 1,4 MPa) düşük değilse kesik
çizgiler görünmez.
NOT: LIFE (Ömür) ifadesi kısa sürede geçer
ve sonra Mark VII ve Mark X için 400 psi (28 bar,
2,8 MPa) üzerinde, tüm diğer modeller içinse
1000 psi (70 bar, 7 MPa) üzerinde püskürtülen
galon miktarı görüntülenir.
ti22942a
ti22718a
Ekran Birimlerinin Değiştirilmesi
Basınç birimlerini (psi, bar, MPa) istenen birimlere
değiştirmek için DTS düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Bar veya MPa seçilirse galon değişerek litre x 10 olur.
Ekran birimlerini değiştirmek için, DTS'nin basınç ekranı
modunda olması ve basıncın sıfır olması gerekir.
ti22876a
20
333384C
Dijital İzleme Sistemi
İkincil Menü - Saklanan Veriler
1.
Henüz yapılmadıysa, Basınç Tahliyesi bölümündeki
1 ile 4 arası adımları uygulayın.
2.
DTS düğmesini basılı tutarken güç anahtarını açın.
7.
DTS düğmesine kısa süreli basın. W-DOG ifadesi geçer
ve sonra WatchDog düğmesi kapalıysa OFF görüntülenir.
Watchdog düğmesi açıksa ON görüntülenir.
ti22724a
8.
ti22881a
3.
SERIAL NUMBER (Seri Numarası) ifadesi geçer ve
ardından seri numarası (örn. 00001) görüntülenir.
WatchDog Tetikleyici %'si menüsüne geçmek için DTS
düğmesini basılı tutun (8 saniye). DTS düğmesini tutmaya
devam ettiğinizde, Watchdog mevcut püskürtücü basıncı
ayarının %30, 40, 50 veya 60'ında tetiklenecek şekilde
ayarlanabilir. İstenen % görüntülendiğinde DTS
düğmesini bırakın. Varsayılan değer %50'dir.
ti22720a
4.
DTS düğmesine kısa süreli bastığınızda, MOTOR
HOURS (Motor Saati) ifadesi kayıp geçer ve ardından
motorun toplam çalışma saati görüntülenir.
ti22725a
9.
SOFTWARE REV (Yazılım Rev) ekranına geçmek için
kısa süreli basın.
ti22721a
5.
DTS düğmesine kısa süreli basın. LAST CODE (Son
Kod) ifadesi ekranda kayar ve son kod görüntülenir
(örn. E=07) (bkz. Onarım Kılavuzu).
ti22722a
6.
Kodu sıfırlamak için DTS düğmesini basılı tutun.
10. DTS düğmesine kısa süreli basın. MOTOR ID RESISTOR
(Motor Kimliği Rezistörü) ifadesi geçer ve ardından model
kod numarası görüntülenir (bkz. altta).
Motor Kimlik
Numarası
Modeller
0
2
4
6
10
695
795 / Mark IV
1095 / 230V Mark V
1595 / 120V Mark V / MARK VII
Mark X
ti22723a
333384C
21
Temizleme
Temizleme
5. Emniyet valfini aşağı çevirerek tahliye (DRAIN)
konumuna getirin ve yıkama sıvısının temiz
olduğunu görünceye kadar sıvının devridaim
olmasını bekleyin.
1. Basınç Tahliye Prosedürü bölümündeki (sayfa 13)
1 ile 4 arası adımları uygulayın. Uç korumasını
tabancadan çıkarın.
NOT: Su bazlı malzeme için su, yağ bazlı malzeme
için madeni ispirto veya üreticinin önerdiği diğer
solventleri kullanın.
2. Gücü açın (ON). Emniyet valfini ileri çevirerek
püskürtme (SPRAY) konumuna getirin.
ti22943a
3. Basıncı 1/2'ye artırın. Tabancayı kovaya dayayın.
Tetik kilidini devreden çıkarın. Yıkama sıvısını
görünceye kadar tetiği çekin.
ti22945a
6. Emniyet valfini ileri çevirerek püskürtme (SPRAY)
konumuna getirin. Hortumdaki sıvıyı boşaltmak için
kovanın içine doğru tetiği çekin.
ti22946a
ti18248a
7. Pompayı yıkama suyu seviyesinin yukarısına
kaldırın ve püskürtücüyü 15 ila 30 saniye
çalıştırarak sıvıyı tahliye edin. Gücü kapatın (OFF).
ti22944a
ti18249a
4. Tabancayı atık kovasına götürüp kovaya dayayın ve
tetiğe basarak sistemi tamamen yıkayın. Tetiği
bırakın ve tetik kilidini devreye alın.
ti22947a
8. Emniyet valfini aşağı çevirerek tahliye (DRAIN)
konumuna getirin. Püskürtücüyü fişten çıkarın.
ti18248a
ti22945a
22
333384C
Temizleme
9. Takılıysa, tabanca ve püskürtücüdeki filtreleri
sökün. Temizleyin ve muayene edin. Filtreleri takın.
11. Püskürtücü, hortum ve tabancayı suyla ya da
madeni ispirtolarla ıslatılmış bir bez parçasıyla silin.
ti2776a
ti15018a
ti13454a
10. Eğer su ile temizliyorsanız, donmayı veya
korozyonu önlemeye yardımcı olacak bir koruyucu
kaplama bırakmak için madeni ispirtolarla veya
Pump Armor ürünüyle yeniden temizleyin.
ti2895a
Pump Armor
333384C
23
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Mekanik/Sıvı Akışı
Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13) uygulayın.
SORUN TİPİ
Ekranlı ünitelerde:
CODE XX (Kod XX)
görüntüleniyor.
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Kontrolde bir sorun yoksa bir
sonraki kontrole geçin
YAPILMASI GEREKEN
Kontrolde bir sorun bulunursa
bu sütuna başvurun
Arıza koşulu olup olmadığı.
27. sayfadaki tablodan arıza düzeltme
yöntemini belirleyin.
Püskürtme ucu aşınmış.
Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13)
uygulayın ve sonra ucu değiştirin. Tabanca
veya ucun kendi kılavuzuna bakın.
Püskürtme ucu tıkalı.
Basıncı tahliye edin. Püskürtme ucunu kontrol
edin ve temizleyin.
Boya tedariki.
Pompayı yeniden doldurun ve hazırlayın.
Emme süzgeci tıkalı.
Sökün ve temizleyin; sonra yeniden takın.
Emme valfi bilyası ve piston bilyası
yerine düzgün oturmuyor.
Emme valfini sökün ve temizleyin. Bilyalarda
ve yuvalarda çentik olup olmadığını kontrol
edin ve gerekirse değiştirin; bkz. pompa
kılavuzu. Pompayı tıkayabilecek partikülleri
uzaklaştırmak için boyayı kullanmadan önce
süzün.
Sıvı filtresi, uç filtresi veya uç tıkalı
veya kirli.
Filtreyi temizleyin; bkz. kullanım kılavuzu.
Emniyet valfi sızıntı yapıyor.
Basıncı tahliye edin. Emniyet valfini onarın.
Ekranı olmayan
ünitelerde:
ProGuard durum ışığı yanıp
sönüyor veya ışık sönük ve
püskürtücüye güç gidiyor.
Pompa verimi düşük.
Pompaya servis uygulayın; bkz. pompa
Tabancanın tetiği bırakıldığında
pompanın kursuna devam etmediğini kılavuzu.
doğrulayın. (Emniyet valfi sızıntı
yapmıyor.)
Boğaz salmastra somunu etrafında,
aşınma veya hasarlı salmastralara
işaret edebilecek sızıntı.
24
Salmastraları değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
Ayrıca, piston valfi yuvasında sertleşmiş boya
veya çentikler olup olmadığını kontrol edin ve
gerekirse değiştirin. Salmastra somununu/ıslak
fincanı sıkın.
333384C
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Pompa verimi düşük.
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Kontrolde bir sorun yoksa bir
sonraki kontrole geçin
YAPILMASI GEREKEN
Kontrolde bir sorun bulunursa
bu sütuna başvurun
Pompa çubuğu hasarı.
Pompayı onarın. Bkz. pompa kılavuzu.
Düşük stop etme basıncı.
Basınç düğmesini saat yönünde sonuna kadar
çevirin. Basınç kontrol düğmesinin, tam saat
yönünde pozisyonu sağlayacak şekilde düzgün
takıldığından emin olun. Sorun devam ederse,
basınç dönüştürücüsünü değiştirin.
Piston salmastraları aşınmış veya
hasarlı.
Salmastraları değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
Pompanın içindeki o-halkası aşınmış O-halkasını değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
veya hasarlı.
Emme valfi bilyasına malzeme
dolmuş.
Emme valfini temizleyin; bkz. pompa kılavuzu.
Basınç ayarı çok düşük.
Basıncı artırın; bkz. pompa kılavuzu.
Yoğun malzeme nedeniyle hortumda Daha büyük çaplı hortum kullanın ve/veya
büyük basınç düşüşü.
toplam hortum uzunluğunu kısaltın.
Motor çalışıyor, ancak
pompa kurs yapmıyor.
Boğaz salmastra
somununa aşırı boya
sızıntısı.
Amp anahtarını (10/16 veya 15/20)
kontrol ederek düşük ayarda olup
olmadığına bakın. Devrenin, yüksek
ayar sağlayabildiğinden emin olun.
16 A veya 20 A ayarını değiştirin. 16 A veya
20 A sağlayan bir devreye geçin. Daha az
yüklü bir devreye geçin.
Yer değiştirmeli pompanın pimi
hasarlı veya yok; bkz. pompa
kılavuzu.
Pompa pimi yoksa yerine yeni pim takın.
Bağlantı çubuğunun tüm çevresi boyunca
tespit yayının oluğa tam girdiğinden emin olun;
bkz. pompa kılavuzu.
Bağlantı çubuğu düzeneği hasarlı;
bkz. pompa kılavuzu.
Bağlantı çubuğu düzeneğini değiştirin; bkz.
pompa kılavuzu.
Dişliler veya tahrik karteri hasarlı.
Tahrik karteri düzeneğini ve dişlileri hasar
açısından muayene edin ve gerekirse
değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
Boğaz salmastra somunu gevşek.
Boğaz salmastra somunu ara parçasını
çıkarın. Boğaz salmastra somununu sızıntıyı
durdurmaya yetecek kadar sıkın.
Boğaz salmastraları aşınmış veya
hasarlı.
Salmastraları değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
Deplasman çubuğu aşınmış veya
hasarlı.
Çubuğu değiştirin; bkz. pompa kılavuzu.
Tabancadan sıvı serpişiyor. Pompada veya hortumda hava.
333384C
Tüm sıvı bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
Hazırlık dolumu sırasında pompaya mümkün
olduğunca yavaş devir yaptırın.
Uç kısmen tıkalı.
Ucu temizleyin; bkz. Kullanım kılavuzu.
Sıvı tedariki düşük veya boş.
Sıvı tedarikini doldurun. Pompaya hazırlık
dolumu yaptırın; bkz. pompa kılavuzu.
Pompayı kuru çalıştırmayı önlemek için sıvı
tedarikini sık sık kontrol edin.
25
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Pompa zorla doluyor.
Ekranda görüntü yok,
püskürtücü çalışıyor.
26
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Kontrolde bir sorun yoksa bir
sonraki kontrole geçin
YAPILMASI GEREKEN
Kontrolde bir sorun bulunursa
bu sütuna başvurun
Pompada veya hortumda hava.
Tüm sıvı bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
Hazırlık dolumu sırasında pompaya mümkün
olduğunca yavaş devir yaptırın.
Emme valfi sızıntı yapıyor.
Emme valfini temizleyin. Bilya yuvasının
çentikli veya aşınmış olmadığından ve bilya
yuvalarının iyi durumda olduğundan emin olun.
Valfi yeniden monte edin.
Pompa salmastraları aşınmış.
Pompa salmastralarını değiştirin; bkz. pompa
kılavuzu.
Boya aşırı koyu.
Boyayı tedarikçinin önerileri doğrultusunda
inceltin.
Ekran hasarlı veya bağlantısı kötü.
Bağlantıları kontrol edin. Ekranı değiştirin.
333384C
Sorun Giderme
Elektrik
ProGuard Durum Işığı
Kontrol Panosu Durum Işığı
D20
Belirti: Püskürtücü çalışmıyor, çalışması duruyor veya
kapanmıyor.
D20
Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13) uygulayın.
1. Püskürtücüyü doğru voltajda, topraklı bir prize takın.
2. Güç düğmesini 30 saniyeliğine kapalı konuma
(OFF) getirin ve sonra yeniden açın (ON); bu işlem
püskürtücünün normal çalışma modunda olmasını
sağlar.
3. Basınç kontrol düğmesini saat yönünde 1/2 tur çevirin.
4. Dijital ekrana bakın.
Sorun giderme prosedürleri sırasında elektrikli ve
hareketli parçalardan uzak durun. Sorun giderme
işlemleri için kapaklar sökülmüş durumdayken elektrik
çarpma tehlikelerinin önüne geçmek için, güç
kablosunu fişten çıkardıktan sonra elektriğin
çekilmesi için 5 dakika bekleyin.
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranı olmayan üniteler için bkz. ProGuard (sayfa 18).
Bir voltaj kaynağı sorunu varsa (KOD 04, 08 veya 17),
Açma/Kapatma düğmesine basıldığında ProGuard
durum ışığı sürekli yanıp söner. Hangi kod olduğunu
belirlemek için (veya voltaj kaynağının yanında başka
herhangi bir kod) kontrol panosu durum ışığına bakın.
Açma/Kapatma düğmesini kapatın (OFF), kontrol
kapağını çıkarın ve sonra gücü yeniden açın (ON).
Durum ışığını gözlemleyin. Yanıp sönen LED'in toplam
sayısı hata koduna karşılık gelir (örneğin: iki kez yanıp
sönme KOD 02 olur).
KONTROL EDİLECEK HUSUS
KONTROL YÖNTEMİ
Bkz. akış şeması, sayfa 33.
Ekran boş
ProGuard durum ışığı ve kontrol
panosu durum ışığı hiçbir zaman
yanmıyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 02 (Kod 02)
gösteriliyor
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 2 kez yanıp
sönüyor
333384C
Dönüştürücüyü veya dönüştürücü
bağlantılarını kontrol edin.
1.
Sistemde hiç basınç bulunmadığından emin olun (bkz.
Basınç Tahliye Prosedürü, sayfa 13). Sıvı yolunda
tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin (tıkalı bir filtre gibi).
2.
Metal örgülü olmayan havasız boya püskürtme
hortumu kullanın (minimum 1/4 inç x 50 ft). Daha küçük
bir hortum veya metal örgülü hortum ani yüksek
basınçlara neden olabilir.
3.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
4.
Dönüştürücüyü ve kontrol panosuna giden bağlantıları
kontrol edin.
5.
Dönüştürücüyü kontrol panosu soketinden ayırın.
Dönüştürücünün ve kontrol panosu kontaklarının
temiz ve sağlam olduğunu kontrol edin.
6.
Dönüştürücüyü yeniden kontrol panosu soketine
bağlayın. Elektriğe bağlayın, püskürtücüyü açık (ON)
konumuna ayarlayın ve kontrol düğmesini saat
yönünde 1/2 tur çevirin. Püskürtücü düzgün
çalışmazsa, kapalı konumuna (OFF) alın ve
sonraki adıma geçin.
7.
Yeni dönüştürücü takın. Elektriğe bağlayın,
püskürtücüyü açık (ON) konumuna ayarlayın ve kontrol
düğmesini saat yönünde 1/2 tur çevirin. Püskürtücü
düzgün çalışmazsa, kontrol panosunu değiştirin.
27
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 03 (Kod 03)
gösteriliyor
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Dönüştürücüyü veya dönüştürücü
bağlantılarını kontrol edin (kontrol
panosu bir basınç sinyali
algılamıyor).
KONTROL YÖNTEMİ
1.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
2.
Dönüştürücüyü ve kontrol panosuna giden
bağlantıları kontrol edin.
3.
Dönüştürücüyü kontrol panosu soketinden ayırın.
Dönüştürücüyü ve kontrol panosu kontaklarını
kontrol ederek temiz ve sağlam olup olmadıklarına
bakın.
4.
Dönüştürücüyü yeniden kontrol panosu soketine
bağlayın. Elektriğe bağlayın, püskürtücüyü açık
(ON) konumuna ayarlayın ve kontrol düğmesini saat
yönünde 1/2 tur çevirin. Püskürtücü çalışmazsa,
kapalı konumuna (OFF) alın ve sonraki adıma
geçin.
5.
Kontrol panosu soketine çalıştığı doğrulanmış bir
dönüştürücü bağlayın.
6.
Püskürtücüyü açık (ON) konumuna ayarlayın ve
kontrol düğmesini saat yönünde 1/2 tur çevirin.
Püskürtücü çalışırsa, yeni bir dönüştürücü takın.
Püskürtücü çalışmazsa, kontrol panosunu değiştirin.
7.
Dönüştürücü direncini ohmmetre ile kontrol edin
(kırmızı ile siyah teller arasında en fazla 9k ohm
ve yeşil ile sarı teller arasında 3-6k ohm).
1.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
2.
Elektronik aksamın zarar görmesini önlemek için
iyi bir voltaj kaynağı bulun.
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 3 kez yanıp
sönüyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 04 (Kod 04)
gösteriliyor
Püskürtücünün voltaj kaynağını
kontrol edin (kontrol panosu
voltajda çok sayıda dalgalanma
algılıyor).
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak dört kez yanıp
sönüyor
28
333384C
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 05 (Kod 05)
gösteriliyor
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 5 kez yanıp
sönüyor
KONTROL EDİLECEK HUSUS
KONTROL YÖNTEMİ
Kontrol motora çalışması komutunu 1.
veriyor, ancak motor şaftı
dönmüyor. Muhtemelen kilitli rotor
durumu; motor ile kontrol arasında
açık bağlantı var; motor veya
kontrol panosu ile ilgili bir sorun var 2.
veya motorun amper çekişi aşırı.
Pompayı sökün ve püskürtücüyü çalıştırmayı
deneyin. Motor çalışırsa, kilitli veya donmuş pompa
ya da aktarma organı açısından kontrol edin.
Püskürtücü çalışmazsa 2. adım ile devam edin.
3.
Motor konektörünü/konektörlerini kontrol panosu
soketinden/soketlerinden ayırın. Motor
konektörünün ve kontrol panosu kontaklarının temiz
ve sağlam olduğunu kontrol edin. Kontaklar temiz ve
sağlamsa 4. adım ile devam edin.
4.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
motor fanını 1/2 tur döndürün. Püskürtücüyü
yeniden başlatın. Püskürtücü çalışırsa kontrol
panosunu değiştirin. Püskürtücü çalışmazsa
5. adım ile devam edin.
5.
Dönme Testi Uygulayın: Büyük 4 pimli bir motor
saha konektöründe test edin. Sıvı pompasını
püskürtücüden ayırın. 1 ile 2 no'lu pimler arasına
atlama teli koyarak motoru test edin. Motor fanını
saniyede yaklaşık 2 devir hızla döndürün. Fanda
harekete karşı bir dişli geçme direnci hissedilmelidir.
Hiç direnç hissedilmiyorsa motor değiştirilmelidir.
İşlemi 1 ile 3 ve 2 ile 3 pim kombinasyonları için
tekrar edin. Bu testte 4. pim (yeşil tel) kullanılmaz.
Tüm dönme testi pozitif ise 6. adım ile devam edin.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
Yeşil Mavi Kırmızı Siyah
1. ADIM:
Yeşil Mavi Kırmızı Siyah
2. ADIM:
Yeşil Mavi Kırmızı Siyah
3. ADIM:
333384C
29
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 05 (Kod 05)
gösteriliyor
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Kontrol motora çalışması komutunu 6.
veriyor, ancak motor şaftı
dönmüyor. Muhtemelen kilitli rotor
durumu; motor ile kontrol arasında
açık bağlantı var; motor veya kontrol
panosu ile ilgili bir sorun var veya
7.
motorun amper çekişi aşırı.
KONTROL YÖNTEMİ
Saha Kısa Testi Uygulayın: Büyük 4 pimli bir motor
saha konektöründe test edin. 4. pimden, toprak
telinden ve kalan 3 pimin hiçbirinden süreklilik
olmamalıdır. Motor saha konektörü testleri başarısız
olursa motoru değiştirin.
Motor Termik Şalterini Kontrol Edin: Termal telleri
sökün. Ölçüm aletini ohm olarak ayarlayın. Ölçüm
aletinde her bir ünite için uygun direncin okunması
gerekir (bkz. alttaki tablo).
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 5 kez yanıp
sönüyor
-
ti13140a
Direnç Tablosu:
695/240V Mark IV
30
0 ohm
795/120V Mark IV
2k ohm
1095/240V Mark V
3,9k ohm
1595/120V Mark V/MARK VII
6,2k ohm
MARK X
10,0k ohm
333384C
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 06 (Kod 06)
gösteriliyor
KONTROL EDİLECEK HUSUS
Püskürtücüyü soğumaya bırakın.
Püskürtücü soğukken çalışırsa,
aşırı ısınmanın nedenini bulup
düzeltin. Püskürücüyü daha serin
ve havalandırması iyi bir yerde
tutun. Motor hava emişinin
engellenmediğinden emin olun.
Püskürtücü yine de çalışmazsa
1. Adımı uygulayın.
KONTROL YÖNTEMİ
NOT: Test için motorun soğutulması gerekir.
1.
Kontrol panosundaki termal cihaz konektörünü (sarı
teller) kontrol edin.
2.
Termal cihaz konektörünü kontrol panosu soketinden
ayırın. Kontakların temiz ve sağlam olduğundan emin
olun. Termal cihazın direncini ölçün. Okunan değer
doğru değilse motoru değiştirin.
Motor Termik Şalterini Kontrol Edin: Termal telleri
sökün. Ölçüm aletini ohm olarak ayarlayın. Ölçüm
aletinde her bir ünite için uygun direncin okunması
gerekir (bkz. alttaki tablo).
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 6 kez yanıp
sönüyor
-
ti13140a
Direnç Tablosu:
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 08 (Kod 08)
gösteriliyor
695/240V Mark IV
0 ohm
795/120V Mark IV
2k ohm
1095/240V Mark V
3,9k ohm
1595/120V Mark V/MARK VII
6,2k ohm
MARK X
10,0k ohm
3.
Termal cihaz konektörünü kontrol panosu soketine
geri bağlayın. Elektriğe bağlayın, püskürtücüyü açık
(ON) konumuna getirin ve kontrol düğmesini saat
yönünde 1/2 tur çevirin. Püskürtücü çalışmazsa
kontrol panosunu değiştirin.
Püskürtücünün voltaj kaynağını
kontrol edin (gelen voltaj
püskürtücünün çalışması için çok
düşük).
1.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
2.
Aynı devreyi kullanan diğer ekipmanları kaldırın.
3.
Elektronik aksamın zarar görmesinin önüne geçmek
için iyi bir voltaj kaynağı bulun.
Kontrol panosunu kontrol ederek
aşırı ısınıp ısınmadığına bakın.
1.
Motor hava emişinin engellenmediğinden emin olun.
2.
Fanın arıza yapmadığından emin olun.
3.
Kontrol panosunun arka plakaya
düzgün bağlandığından ve güç elemanlarında
iletken termal macun kullanıldığından emin olun.
4.
Kontrol panosunu değiştirin.
5.
Motoru değiştirin.
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak sekiz kez yanıp
sönüyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 10 (Kod 10)
gösteriliyor
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 10 kez yanıp
sönüyor
333384C
31
Sorun Giderme
SORUN TİPİ
Püskürtücü hiç çalışmıyor
KONTROL EDİLECEK HUSUS
KONTROL YÖNTEMİ
Aşırı akım koruması devrede.
1.
Gücü açıp kapatın.
Motorun üstündeki bağlantıları
kontrol edin.
1.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
2.
Motor muhafazasını çıkarın.
3.
Motor kontrolünü sökün ve konektörleri hasar
açısından muayene edin.
Ekranda CODE 12 (Kod 12)
gösteriliyor
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 12 kez yanıp
sönüyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 15 (Kod 15)
gösteriliyor
4.
Motor kontrolünü yeniden bağlayın.
5.
Gücü açın. Kod devam ederse motoru değiştirin.
1.
Gücü kapatın (OFF).
2.
Motor pozisyon sensörünü sökün ve konektörleri
hasar açısından muayene edin.
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 15 kez yanıp
sönüyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Dijital ekranda CODE 16 (Kod
16) gösteriliyor
Bağlantıları kontrol edin. Kontrol,
motor pozisyonu sensör sinyali
almıyor.
ti18685a
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 16 kez yanıp
sönüyor
Püskürtücü hiç çalışmıyor
Ekranda CODE 17 (Kod 17)
gösteriliyor
Püskürtücünün voltaj kaynağını
kontrol edin (püskürtücü yanlış
voltaja bağlı).
3.
Sensörü yeniden takın.
4.
Gücü açın (ON). Kod devam ederse motoru
değiştirin.
1.
Püskürtücüyü kapalı (OFF) konumuna getirin ve
püskürtücünün gücünü kesin.
2.
Elektronik aksamın zarar görmesinin önüne geçmek
için iyi bir voltaj kaynağı bulun.
Kontrol panosu durum ışığı
sürekli olarak 17 kez yanıp
sönüyor
32
333384C
Sorun Giderme
Püskürtücü Çalışmıyor
(Adımlar için sonraki sayfaya bakın)
Kumanda kutusu kapağını sökün.
Püskürtücüyü açın (ON). Kontrol
panosu üzerindeki kontrol panosu
durum ışığını gözlemleyin (bkz.
sayfa 27).
Işık yok
Bir kez
Normal çalışma
Sürekli
yanıyor
Kontrol panosu
motora çalışması
komutunu veriyor
Yanıp
sönüyor
Sonraki sorun
giderme adımları
için Kod bölümüne
bakın
Bkz. Adım 1.
Voltaj 100 VAC
üzerinde mi
(230 V üniteler
için 220 VAC)?
HAYIR
Bkz. Adım 2.
Voltaj 100 VAC
üzerinde mi
(230 V üniteler
için 220 VAC)?
HAYIR
Güç
kablosunu
onarın veya
değiştirin.
EVET
Açma/Kapatma
düğmesini
değiştirin.
EVET
Bkz. Adım 3. Termal
şalter tellerinden
doğru değerler
okunuyor mu?
HAYIR
Motor sıcaksa, soğumasını
bekleyin ve yeniden test edin. 3.
Adım halen yanlış direnç
gösteriyorsa motoru değiştirin.
Motorun termal cihazı arızalıdır.
EVET
Bkz. Adım 4. Motor
çalışıyor mu?
HAYIR
Panoya bir test
dönüştürücüsü
bağlayın. Motor
çalışıyor mu?
HAYIR
EVET
EVET
Potansiyometreyi
değiştirin.
333384C
Kontrol
panosunu
değiştirin.
Dönüştürücüyü
değiştirin.
33
Sorun Giderme
200-240V
V
-
ADIM 1:
Güç kablosunu prize
takın ve düğmeyi
açın (ON). Probları
açma/kapatma
düğmesine bağlayın.
Ölçüm aletini AC Volt
ayarına getirin.
200-240V
ADIM 2:
Güç kablosunu prize
takın ve düğmeyi
açın (ON). Probları
açma/kapatma
düğmesine bağlayın.
Ölçüm aletini AC Volt
ayarına getirin.
-
100k ohm
34
ADIM 3:
Motor termik şalterini kontrol
edin. Sarı telleri sökün. Ölçü
aletinin okuduğu değerler 30.
sayfadaki Direnç Tablosundaki
gibi olmalıdır. NOT: Okuma
sırasında motor soğuk olmalıdır.
ADIM 4:
Güç kablosunu prize
takın ve düğmeyi açın
(ON). Potansiyometreyi
sökün.
333384C
Sorun Giderme
Püskürtücü Kapanmıyor
1. Basınç Tahliye Prosedürü'nü (sayfa 13)
uygulayın. Emniyet valfini açık bırakın ve gücü
kapatın (OFF).
2. Kontrol panosu durum ışığı varsa, ışığın
görülebilmesi için kumanda kutusu kapağını çıkarın.
Sorun Giderme Prosedürü
Basınç göstergesini boya
hortumunun içine doğrultun,
püskürtücüyü fişe takın ve güç
düğmesini açın (ON). Püskürtücü
maksimum basıncına ulaşıyor ya da
bu basıncı aşıyor mu?
HAYIR
Mekanik sorun: Daha ayrıntılı sorun
giderme prosedürleri için püskürtücüye
ait sıvı pompası kılavuzuna bakın.
EVET
Dönüştürücüyü kontrol panosundan
çıkarın. Motorun çalışması duruyor mu?
HAYIR
Kontrol panosunu değiştirin.
EVET
Dönüştürücü bozulmuş. Değiştirin ve
yenisini test edin.
333384C
35
Teknik Veriler
Teknik Veriler
695 Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Kuzey Amerika Modelleri
Uluslararası Modeller
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
230 V, A, Hz
0,95 gpm
0,75 gpm
0.031
1/4 inç
Galon başına 226
5000 W
14,8, 50/60
9, 50/60
3,6 l/dak.
2,8 l/dak.
0.031
1/4 inç
Litre başına 60
5000 W
14,8, 8, 50/60
9, 50/60
94 lb
94 lb
111 lb
43 kg
43 kg
50 kg
27,5 inç
28,5 inç (Kol aşağıda)
38,75 inç (Kol yukarıda)
39 inç
69,9 cm
72,4 cm (Kol aşağıda)
98,4 cm (Kol yukarıda)
99 cm
37 inç
26 inç
29,5 inç
22,5 inç
94 cm
66 cm
75 cm
57,2 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Yükseklik:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Uzunluk:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Genişlik:
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
36
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
333384C
Teknik Veriler
795 Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Kuzey Amerika Modelleri
Uluslararası Modeller
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
230 V, A, Hz
1,1 gpm
0,95 gpm
0.033
1/4 inç
Galon başına 195
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
4,2 l/dak.
3,6 l/dak.
0.033
1/4 inç
Litre başına 52
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
98 lb
98 lb
115 lb
45 kg
45 kg
52 kg
27,5 inç
28,5 inç (Kol aşağıda)
38,75 inç (Kol yukarıda)
39 inç
69,9 cm
72,4 cm (Kol aşağıda)
98,4 cm (Kol yukarıda)
99 cm
37 inç
26 inç
29,5 inç
22,5 inç
94 cm
66 cm
75 cm
57,2 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Yükseklik:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Uzunluk:
Standart Lo-Boy Serisi
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Genişlik:
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
333384C
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
37
Teknik Veriler
1095 Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Kuzey Amerika Modelleri
Uluslararası Modeller
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
230 V, A, Hz
1,2 gpm
1,1 gpm
0.035
1/4 inç
Galon başına 123
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
4,5 l/dak.
4,1 l/dak.
0.035
1/4 inç
Litre başına 33
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
120 lb
141 lb
127 lb
55 kg
64 kg
58 kg
29,5 inç (Kol aşağıda)
38,5 inç (Kol yukarıda)
39 inç
40,2 inç
74,9 cm (Kol aşağıda)
97,8 cm (Kol yukarıda)
99 cm
102 cm
26 inç
28 inç
29,9 inç
66 cm
71 cm
76 cm
24 inç
24 inç
24,4 inç
61 cm
61 cm
62 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Genişlik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
38
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
333384C
Teknik Veriler
1595 Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
1,35 gpm
0.039
1/4 inç
Galon başına 110
5000 W
20/15, 50/60
5,1 l/dak.
0.039
1/4 inç
Litre başına 29
5000 W
20/15, 50/60
125 lb
146 lb
132 lb
57 kg
66 kg
60 kg
29,5 inç (Kol aşağıda)
38,5 inç (Kol yukarıda)
39 inç
40,2 inç
74,9 cm (Kol aşağıda)
97,8 cm (Kol yukarıda)
99 cm
102 cm
26 inç
28 inç
29,9 inç
66 cm
71 cm
76 cm
24 inç
24 inç
24,4 inç
61 cm
61 cm
62 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Genişlik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
333384C
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
39
Teknik Veriler
Mark IV Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Kuzey Amerika Modelleri
Uluslararası Modeller
Maksimum Uç Boyutu
Kuzey Amerika Modelleri
Uluslararası Modeller
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
230 V, A, Hz
1,1 gpm
0,95 gpm
4,2 l/dak.
3,6 l/dak.
0.033
0.031
3/8 inç
Galon başına 195
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
0.033
0.031
3/8 inç
Litre başına 52
5000 W
15, 50/60
10, 50/60
98 lb
119 lb
45 kg
54 kg
28,5 inç (Kol aşağıda)
38,75 inç (Kol yukarıda)
39 inç
72,4 cm (Kol aşağıda)
98,4 cm (Kol yukarıda)
99 cm
26 inç
29,5 inç
22,5 inç
66 cm
75 cm
57,2 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Genişlik:
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
40
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
333384C
Teknik Veriler
Mark V Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Kuzey Amerika ve İngiltere Modelleri
Uluslararası Modeller
Maksimum Uç Boyutu
Kuzey Amerika ve İngiltere Modelleri
Uluslararası Modeller
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
120 V, A, Hz
230 V, A, Hz
1,35 gpm
1,2 gpm
5,1 l/dak.
4,5 l/dak.
0.039
0.035
3/8 inç
Galon başına 110
5000 W
20/15, 50/60
10, 50/60
0.039
0.035
3/8 inç
Litre başına 29
5000 W
20/15, 50/60
10, 50/60
130 lb
151 lb
137 lb
59 kg
68 kg
62 kg
29,5 inç (Kol aşağıda)
38,5 inç (Kol yukarıda)
39 inç
40,2 inç
74,9 cm (Kol aşağıda)
97,8 cm (Kol yukarıda)
99 cm
102 cm
26 inç
28 inç
29,9 inç
66 cm
71 cm
76 cm
24 inç
24 inç
24,4 inç
61 cm
61 cm
62 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
IronMan
Genişlik:
Standard Series Hi-Boy
ProContractor
IronMan
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
333384C
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft
uzaklıkta ölçülmüştür
91 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
41
Teknik Veriler
Mark VII Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
230 V, A, Hz
1,58 gpm
0,041 inç
1/2 inç
Galon başına 97
5000 W
16, 50/60
6,0 l/dak.
0,041 inç
1/2 inç
Litre başına 26
5000 W
16, 50/60
139 lb
160 lb
63 kg
73 kg
29,5 inç (Kol aşağıda)
38,5 inç (Kol yukarıda)
39 inç
74,9 cm (Kol aşağıda)
97,8 cm (Kol yukarıda)
99 cm
26 inç
28 inç
24 inç
66 cm
71 cm
61 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Genişlik:
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
42
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
333384C
Teknik Veriler
Mark X Püskürtücüler
ABD
Metrik
Püskürtücü
Maksimum Debi
Maksimum Uç Boyutu
Sıvı Çıkışı npsm
Devir
Jeneratör Minimum
230 V, A, Hz
2,1 gpm
0,045 inç
1/2 inç
Galon başına 70
5000 W
16, 50/60
8,0 l/dak.
0,045 inç
1/2 inç
Litre başına 19
5000 W
154 lb
178 lb
70 kg
81 kg
29,9 inç (Kol aşağıda)
40,1 inç (Kol yukarıda)
39 inç
76 cm (Kol aşağıda)
102 cm (Kol yukarıda)
99 cm
26 inç
30 inç
24 inç
66 cm
75 cm
61 cm
Boyutlar
Ağırlık:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Yükseklik:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Uzunluk:
Standart Hi-Boy Serisi
ProContractor
Genişlik:
Islanan parçalar
Gürültü Düzeyi:
Ses Gücü
Ses Basıncı
333384C
Galvanizli ve nikelajlı karbon çeliği, naylon, paslanmaz çelik, PTFE,
Asetal, deri, UHMWPE, alüminyum, tungsten karbür, PEEK, pirinç
91 dBa*
91 dBa*
82 dBa*
82 dBa*
*ISO 3744 uyarınca; 3,1 ft uzaklıkta *ISO 3744 uyarınca; 1 m uzaklıkta
ölçülmüştür
ölçülmüştür
43
Standart Graco Garantisi
Graco, bu belgede başvuruda bulunulmakta olup Graco tarafından üretilmiş ve Graco adını taşıyan tüm ekipmanlarda, kullanım için orijinal alıcıya
satıldığı tarih itibariyle malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. Graco tarafından yayınlanan herhangi bir özel, genişletilmiş ya
da sınırlı garanti istisna olmak üzere, Graco satış tarihinden itibaren on iki ay süreyle, Graco tarafından kusurlu olduğu belirlenen tüm ekipman
parçalarını onarır ya da değiştirir. Bu garanti yalnızca, ekipmanın Graco’nun yazılı önerilerine göre kurulduğu, çalıştırıldığı ve bakımının yapıldığı
durumlarda geçerlidir.
Bu garanti genel aşınma ve yıpranmayı veya hatalı kurulum, yanlış uygulama, aşınma, korozyon, yetersiz bakım ya da uygun olmayan bakım,
ihmal, kaza, tahrif veya Graco'ya ait olmayan bileşen parçalarının kullanılması sonucu ortaya çıkan hiçbir arıza, hasar veya aşınmayı kapsamaz
ve bunlardan Graco sorumlu tutulamaz. Graco gerek Graco ekipmanının Graco tarafından tedarik edilmemiş yapılar, aksesuarlar, ekipman veya
malzemeler ile uyumsuzluğundan gerekse de Graco tarafından tedarik edilmemiş yapıların, aksesuarların, ekipmanın veya malzemelerin
uygunsuz tasarımından, üretiminden, kurulumundan, kullanımından ya da bakımından kaynaklanan arıza, hasar veya aşınmadan sorumlu
tutulamaz.
Bu garanti, kusurlu olduğu iddia edilen ekipmanın, iddia edilen kusurun doğrulanması amacıyla nakliye ücreti önceden ödenmiş olarak yetkili bir
Graco dağıtımcısına iade edilmesini şart koşar. İddia edilen kusurun doğrulanması durumunda Graco tüm kusurlu parçaları ücretsiz olarak onarır
ya da değiştirir. Ekipman, nakliye ücreti önceden ödenmiş olarak orijinal alıcıya iade edilir. Ekipmanın muayenesi sonucunda herhangi bir
malzeme ya da işçilik kusuru bulunmazsa, onarımlar parça, işçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karşılığında yapılır.
BU GARANTİ MÜNHASIRDIR VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ DAHİL, ANCAK
BUNUNLA DA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELİRTİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.
Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco’nun yegane yükümlülüğü ve alıcının yegane yasal çözüm yolu yukarıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Alıcı başka hiçbir yasal çözüm yolunun (arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan kar kayıpları, satış kayıpları, kişilerin ya da mülkün zarar görmesi ya
da diğer tüm arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan kayıplar dahil, ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere) olmadığını kabul eder. Garanti ihlaline
ilişkin her türlü işlem satış tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde yapılmalıdır.
GRACO TARAFINDAN SATILAN ANCAK GRACO TARAFINDAN ÜRETİLMEYEN AKSESUARLAR, EKİPMANLAR, MALZEMELER VEYA
BİLEŞENLERLE İLGİLİ OLARAK GRACO HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE İMA EDİLEN HİÇBİR TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK GARANTİSİNİ KABUL ETMEZ. Graco tarafından satılan, ancak Graco tarafından üretilmeyen bu ürünler (elektrik
motorları, anahtarlar, hortumlar vb.) var ise kendi üreticilerinin garantisine tabidir. Graco, alıcıya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde makul
bir şekilde yardımcı olacaktır.
Graco hiç bir durumda, gerek sözleşme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir başka nedenden dolayı olsun, Graco'nun işbu
sözleşme uyarınca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleşme ile satılan herhangi bir ürün ya da diğer malların tedarik edilmesi, performansı
ya da kullanımından kaynaklanan dolaylı, arızi, özel ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Graco Bilgileri
Graco ürünleri hakkında en yeni bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.
Patent bilgileri için, bkz. www.graco.com/patents.
SİPARİŞ VERMEK İÇİN, Graco dağıtımcınıza başvurun veya en yakın dağıtımcıyı öğrenmek için 1-800-690-2894
numaralı telefonu arayın.
Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, basıldığı sırada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansıtmaktadır.
Graco haber vermeksizin, istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Orijinal talimatların çevirisi. This manual contains Turkish. MM 332916
Graco Merkezi: Minneapolis
Uluslararası Ofisler: Belçika, Çin, Japonya, Kore
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Telif Hakkı 2014, Graco Inc. Tüm Graco üretim yerleri ISO 9001 tescillidir.
www.graco.com
Revizyon C - March 2014
Download PDF