Brand- og r gspj ld

Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Brand- og røgspjæld
Røgspjæld og røgevakueringsspjæld
Brand- og røgspjæld
Røgspjæld og røgevakueringsspjæld
Alle spjæld er prøvet iht. DS/EN 1366-2
(ve ho i↔o) og klassificeret iht. DS/EN 13501-3.
Alle spjæld er forsynet med en spring-return
motor og kan monteres både vandret og lodret
uafhængig af spjældakslens position. Alle spjæld
er tæthedsklasse 3C iht. EN 1751. Brand- og røgspjæld samt røgspjæld er CE-mærket, hvilket
viser, at alle prøver og produktionsfaser er gen-
nemført efter produktstandard EN 15650:2010 og
Byggevaredirektivet 89/106/EF samt
Byggevareforordningen (EU) Nr. 305/2011. Alle
brand- og røgspjæld samt røgspjæld leveres med
ydeevnedeklaration. Alle spjæld er beregnet for
indendørs montage. For udendørs montage
benyttes beskyttelsesdæksel DIP-BF.
Indhold
Brand- og røgspjæld, runde . . . . . . . . . . . . 4
Røgspjæld, runde . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Røgevakueringsspjæld, runde . . . . . . . . . . . 6
Brand- og røgspjæld, firkantede . . . . . . . . . 7
Røgspjæld, firkantede . . . . . . . . . . . . . . . 8
Røgevakueringsspjæld, firkantede . . . . . . . . 9
Totallængder inkl. DES-forlængerstykker . . . . .10
Totalvægt (kg) inkl. DES-forlængerstykker . . . .11
Montage af brand- og røgspjæld . . . . . . . . .12
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Læs mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
|
Brand- og røgspjæld
Brand- og røgspjæld
PKIR3G
PKIR3G ø100-ø1000
110
Type PKIR3G DV9-T-3C
(ø100-ø1000)
• Tillægsklasse EI 60
(ve ho i↔o)S
• Monteres i runde kanaler
ø100-ø1000
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Certificeret efter EN 15650:2010
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• CE-certifikat og ydeevnedeklaration
• Kan monteres både vandret og
lodret, uafhængig af spjældakslens
position
• Klar til installation i samtlige
væg­typer og lofter
• Installation ”væk fra væg”
• Med installations­ramme (skakt).
Et brand- og røgspjæld har til formål
at hindre brand- og røgspredning
mellem brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder via kanalsystemet.
Spjældbladet er fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat-plade og er monteret i en beskyttende galvaniseret stålramme. Spjældbladet har en brandpassiv tætning (en gummiring, som
forhindrer gennemtrængning af røg)
og en brandaktiv tætning. Spjældet
har nippelmål.
Spjældet leveres i en modeltype
DV9-T, som er med spring-return
motor (24 V), strømløs lukket. 230 V
samt modulerende motor 0-10 V kan
øD
max.
170
45 R2
45
170
L
leveres. Ved termisk eller elektrisk
signal lukker motoren spjældbladet.
Spjældet har brandtermostat, som
ved 72 °C lukker spjældbladet inden
for 20 sekunder. Brand- og røgspjældet kan monteres i sektionsadskillelsen. Derudover kan spjældet monteres væk fra væg samt på væg
(skakt). Ved lette vægge skal der
benyttes 2 sæt afdækningsplader
type PRR.
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
ø6,2
PKIR3G, ø100-ø630 mm
PKIR3G
122
80
øD
L
R1
R2
kg
100
98 435
-
-
4,7
125
122 435
-
-
4,9
160
157 435
-
-
5,3
200
197 435
-
-
5,9
250
247 435
-
-
6,8
315
312 435
-
31,5
7,9
400
ø6,2
øD
4
-
74,0
9,8
500
497
397 435
427
-
133
13,1
630
627
427
-
198
17,8
710
707
500
25
165
30,4
800
797
500
70
210
36,6
900
897
500 120
260
42,6
1000
997
500 170
310
49,4
R1 og R2 = Mål på spjældbladet, når det er fuldt åbent.
R1
45
45
L
180
R2
PKIR3G, ø710-ø1000 mm
Brand- og røgspjæld |
Røgspjæld
PKIR ø100-ø630,
PKIR3G ø710-ø1000
PKIR, PKIR3G
Type PKIR DV9-T
• Tillægsklasse E60 (ve ho i↔o)S
• Monteres i runde kanaler
ø100-ø630
Type PKIR3G DV9-T
• Tillægsklasse EI60 (ve ho i↔o)S
• Monteres i runde kanaler
ø710-ø1000
Et røgspjæld PKIR og PKIR3G har til
formål at hindre røgspredning mellem
brandceller eller tilsvarende brandmæssige enheder via kanal­systemet.
• Godkendt iht. DS/EN 1360-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Certificeret efter EN 15650:2010
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• CE-certifikat og ydeevnedeklaration
• Kan monteres både vandret og
lodret uafhængig af spjældakslens
position.
I ø100-ø630 er spjældbladet fremstillet af galvaniseret stålplade og har en
gummitætning, som forhindrer gennemtrængning af røg.
I ø710-ø1000 er spjældbladet fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat-plade
og er monteret i en beskyttende galvaniseret stålramme. Spjældbladet har
en brandpassiv tætning (en gummiring, som forhindrer gennemtrængning af røg) og en brandaktiv tætning.
L1
L2
ød+88
122
PKIR, ø100-ø630
ø6,2
øD
80
R1
45
45
180
L
Spjældet har brandtermostat, som
ved 72 °C lukker spjældbladet inden
for 20 sekunder.
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
PKIR
øD
45
45
350
Spjældet har nippelmål. Spjældet
leveres i en modeltype DV9-T, som er
med spring-return motor (24 V),
strømløs lukket. 230 V og modulerende motor 0-10 V kan leveres. Ved
termisk eller elektrisk signal lukker
motoren spjældbladet.
R2
PKIR3G, ø710-ø1000 mm
øD
L
L1
L2
Kg
100
98 350 -
- 3,2
125
122 350 -
- 3,4
160
157 350 -
- 3,6
200
197 350 -
- 3,9
250
247 350 7
- 4,5
315
312 350 40
- 5,3
400
397 350 82
- 6,8
500
497 350 132
12 10,7
630
627 350 197
77 16,0
PKIR3G
R2
Kg
710
707 500 25
øD
L
R1
165
30,4
800
797 500 70
210
36,6
900
897 500 120
260
42,6
1000
997 500 170
310
49,4
5
|
Brand- og røgspjæld
Røgevakueringsspjæld
EKIR ø100–ø630
EKIR ø710-ø1000
EKIR E60S, EKIR EI90S
Type EKIR DV9
• Tillægsklasse E60 (ve ho i↔o)S
• Monteres i runde kanaler
ø100-ø630
Type EKIR DV9
• Tillægsklasse EI60S (ve ho i↔o)S
• Monteres i runde kanaler
ø710-ø1000
Et røg­evakueringsspjæld EKIR E60S
og EKIR EI90S har til formål at sikre
en bortledning af røg under en
brand. Røg­evaku­erings­spjæld anvendes i bortledningskanaler til det fri og
i bypass­kanaler, som leder røg forbi
anlægsdele.
Í ø100-ø630 er spjældbladet fremstillet af galvaniseret stålplade og har
en gummitætning, som forhindrer
gennemtrængning af røg.
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• Kan monteres både vandret og
lodret uafhængig af spjældakslens
position
• Forsynet med 24 V spring-return
motor, strømløs åben.
I ø710-ø1000 er spjældbladet fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat-plade
og er monteret i en beskyttende galvaniseret stålramme. Spjældbladet
har en brandpassiv tætning (en gum-
øD
45
45
350
45
45
L
180
øD
L
L1
L2
Kg
98 350 -
- 3,2
122 350 -
- 3,4
160
157 350 -
- 3,6
200
197 350 -
- 3,9
øD+88
250
247 350 7
- 4,5
EKIR ø100-ø630
315
312 350 40
- 5,3
400
397 350 82
- 6,8
500
497 350 132
12 10,7
630
627 350 197
77 16,0
L2
R2
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
125
ø6,2
80
R1
Spjældet har nippelmål. Spjældet
leveres i en modeltype DV9, som er
med spring-return motor (24 V),
strømløs åben. 230 V kan leveres.
Ved elektrisk signal aktiverer motoren spjældbladet, der bliver åbnet
inden for 20 sekunder.
100
122
L1
miring, som forhindrer gennemtrængning af røg) og en brandaktiv tætning.
EKIR
øD
6
EKIR ø710-ø1000
EKIR
øD
R2
Kg
710
707 500 25
L
R1
165
30,4
800
797 500 70
210
36,6
900
897 500 120
260
42,6
1000
997 500 170
310
49,4
Brand- og røgspjæld |
Brand- og røgspjæld
PKIS3G 100 x 100 - 800 x 600
PKIS 900 x 700 - 1600 x 1000
PKIS3GA 900 x 100 - 1200 x 300
PKIS3G, PKIS, PKIS3GA,
Type PKIS3G DV9-T
( 100 x 100 - 800 x 600)
Type PKIS DV9-T
( 900 x 700 - 1600 x 1000)
Type PKIS3GA DV9-T
( 900 x 100 - 1200 x 300)
• Tillægsklasse EI 60/90
(ve ho i↔o)S
• Monteres i firkantede kanaler
100 x 100 - 1600 x 1000
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Certificeret efter EN 15650:2010
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• CE-certifikat og ydeevnedeklaration
• Kan monteres både vandret og
lodret, uafhængig af spjældakslens
position
• Klar til installation i samtlige
væg­typer og lofter
• Klar til installation ”væk fra væg”
• Med installationsramme (skakt)
• Forsynet med 24 V spring-return
motor, strømløs lukket.
Et brand- og røgspjæld har til formål
at hindre brand- og røgspredning
mellem brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder via
kanalsystemet. Spjældbladet er fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat plade og er monteret i en beskyttende
galvaniseret stålramme. Spjældbladet
har en brandpassiv tætning (en gummiliste, som forhindrer gennemtrængning af røg) og en brandaktiv
tætning.
ø6,2
110
Brand- og røgspjældet kan monteres
i sektionsadskillelsen. Derudover kan
spjældet monteres væk fra sektionsadskillelsen, så langt man ønsker,
samt på sektionsadskillelsen (skakt).
Ved lette vægge skal der benyttes 2
sæt afdækningsplader type PRS.
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
122
Spjældet leveres i en modeltype
DV9-T, som er med spring-return
motor (24 V), strømløs lukket.
230 V samt modulerende motor
0-10 V kan leveres.
Ved termisk eller elektrisk signal lukker motoren spjældbladet. Spjældet
har brandtermostat, som ved 72 ºC
lukker spjældbladet inden for 20
sekunder.
ø6,2
100
8,
8×
11
,
8
21
max.
70
140
L=325
PKIS3G/PKIS3GA
146
B×H
(B+40)×(H+40)
L=400
B×H
(B+80)×(H+80)
PKIS
Målskema uden forlængerstykke. Se mål inkl. forlængerstykker på side 10. Bemærk flangemålet er altid 20 mm på forlængerstykkerne.
7
|
Brand- og røgspjæld
Røgspjæld
PKIS3G 100 x 100 - 800 x 600
900 x 700 - 1600 x 1000
PKIS
900 x 100 - 1200 x 300
PKIS3GA
PKIS3G, PKIS, PKIS3GA
Type PKIS3G DV9-T
( 100 x 100 - 800 x 600)
Type PKIS DV9-T
( 900 x 700 - 1600 x 1000)
Type PKIS3GA DV9-T
( 900 x 100 - 1200 x 300)
• Tillægsklasse EI 60/90
(ve ho i↔o)S
• Monteres i firkantede kanaler
100 x 100 - 1600 x 1000
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Certificeret efter EN 15650:2010
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• CE-certifikat og ydeevnedeklaration
• Kan monteres både vandret og
lodret uafhængig af spjældakslens
position
• Forsynet med 24 V spring-return
motor, strømløs lukket.
Et røgspjæld PKIS3G, PKIS og PKIS3GA
har til formål at hindre røgspredning
mellem brandceller eller tilsvarende
brandmæssige enheder via kanalsystemet.
Ved termisk eller elektrisk signal lukker motoren spjældbladet. Spjældet
har brandtermostat, som ved 72 ºC
lukker spjældbladet inden for 20
sekunder.
Spjældbladet er fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat-plade og er monteret i en beskyttende galvaniseret
stålramme. Spjældbladet har en
brandpassiv tætning (en gummiliste,
som forhindrer gennemtrængning af
røg) og en brandaktiv tætning.
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
122
Spjældet leveres i en modeltype
DV9-T, som er med spring-return
motor (24 V), strømløs lukket.
230 V samt modulerende motor
0-10 V kan leveres.
110
ø6,2
ø6,2
max.
70
100
8,
8×
11
,
8
21
8
140
L=325
PKIS3G/PKIS3GA
146
B×H
(B+40)×(H+40)
L=400
B×H
(B+80)×(H+80)
PKIS
Målskema uden forlængerstykke. Se mål inkl. forlængerstykker på side 10. Bemærk flangemålet er altid 20 mm på forlængerstykkerne.
Brand- og røgspjæld |
Røgevakueringsspjæld
EKIS3G
EKIS3G, EKIS, EKIS3GA
EKIS
EKIS3GA
Type EKIS3G DV9
( 100 x 100 - 800 x 600)
Type EKIS DV9
( 900 x 700 - 1600 x 1000)
Type EKIS3GA DV9
( 900 x 100 - 1200 x 300)
• Tillægsklasse EI 60/90
(ve ho i↔o)S
• Monteres i firkantede kanaler
100 x 100 - 1600 x 1000
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Tæthedsklasse 3C iht. EN 1751
• Brandklasse iht. DS 428.4
• Kan monteres både vandret og
lodret uafhængig af spjældakslens
position
• Forsynet med 24 V spring-return
motor, strømløs åben.
Et røgevakueringsspjæld EKIS3G, EKIS
og EKIS3GA har til formål at sikre en
bortledning af røg under en brand.
Røgeva­ku­erings­spjæld anvendes i
bortledningskanaler til det fri og i
bypass-kanaler, som leder røg forbi
anlægsdele.
900 x 100 - 1200 x 300
Spjældet leveres i en modeltype
DV9-T, som er med spring-return
motor (24 V), strømløs åben.
For flere tekniske oplysninger og
udførlig monteringsvejledning, se
www.systemair.dk/Produktkatalog.
122
Spjældbladet er fremstillet af asbestfrit kalciumsilikat-plade og er monteret i en beskyttende galvaniseret
stålramme. Spjældbladet har en
brandpassiv tætning (en gummiliste,
som forhindrer gennemtrængning af
røg) og en brandaktiv tætning.
ø6,2
110
100 x 100 - 800 x 600
900 x 700 - 1600 x 1000
ø6,2
100
8,
8×
11
,
8
21
max.
70
140
L=325
EKIS3G/EKIS3GA
146
B×H
(B+40)×(H+40)
L=400
B×H
(B+80)×(H+80)
EKIS
Målskema uden forlængerstykke. Se mål inkl. forlængerstykker på side 10. Bemærk flangemålet er altid 20 mm på forlængerstykkerne.
9
10
|
Brand- og røgspjæld
Totallængder inkl. DES-forlængerstykker
Firkantede brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgevakueringsspjæld
Motortype fremgår af farvekode
B mm
100
H
mm
150
200
250
300
350
400
450
500
550
650
700
750
100
0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
150
0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325 0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
200
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
250
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
300
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
350
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
400
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
450
1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495 1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
500
2/L=665 2/L=665 2/L=665 2/L=665 2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
550
2/L=665 2/L=665 2/L=665 2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
600
2/L=665 2/L=665 2/L=665 2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
2/L=665
700
2/L=925 2/L=925 2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
800
2/L=925 2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
900
2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015
2/L=1015
2/L=1015
1000
2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015
2/L=1015
2/L=1015
B mm
H
mm
600
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
100
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
150
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
0/L=325
200
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
0/L=400
0/L=400
0/L=400
250
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=550
1/L=550
1/L=550
300
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=495
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1600
= PKIS3G spjældmotor
BFL24-T (20 mm flange), L = 325 mm
= PKIS spjældmotor
BFN24-T (20 mm flange), L = 325 mm
= PKIS spjældmotor
BF24-T (40 mm flange), L = 400 mm
20 mm flange på forlængerstykker
350
1/L=495
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
400
1/L=495
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
450
1/L=495
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
500
2/L=665
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
1/L=550
550
2/L=665
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
600
2/L=665
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
2/L=700
700
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
800
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
2/L=925
900
2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015
1000
2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015 2/L=1015
= PKIS spjældmotor
BFN24-T (40 mm flange), L = 400 mm
20 mm flange på forlængerstykker
= PKIS3GA spjældmotor
BFL24-T (20 mm flange), L = 325 mm
= PKIS3GA spjældmotor
BFN24-T (20 mm flange), L = 325 mm
0/L = Ingen forlængerstykke
1/L = 1 forlængerstykke monteret
2/L = 2 forlængerstykker monteret
Brand- og røgspjæld |
Totalvægt (kg) inkl. DES-forlængerstykker
Firkantede brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgevakueringsspjæld
Motortype fremgår af farvekode
B mm
H
mm
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
100
4,2
4,6
5,1
5,5
6,0
6,4
6,9
7,4
7,8
8,3
8,8
9,2
9,7
10,1
150
4,6
5,1
5,6
6,2
6,7
7,2
7,7
8,3
8,8
9,3
9,9
10,4
10,9
11,4
200
5,1
5,7
7,4
8,1
8,8
9,5
10,2
10,9
11,6
12,4
13,1
13,8
14,5
15,1
650
700
750
250
6,2
8,1
8,9
9,6
10,4
11,2
12,1
12,8
13,6
14,3
15,1
15,8
16,6
300
6,7
8,8
9,6
10,4
11,4
12,2
13,1
13,9
14,7
15,5
16,3
17,1
18,1
350
9,5
10,4
11,4
12,2
13,1
14,1
15,0
15,8
16,7
17,6
18,6
19,5
400
11,2
12,2
13,3
14,3
15,4
16,4
17,4
18,5
19,5
20,6
21,6
22,7
450
13,1
14,2
15,3
16,3
17,5
18,6
19,7
20,8
22,0
23,1
24,2
500
15,8
17,1
18,4
19,8
21,1
22,3
23,7
25,0
26,2
27,5
28,8
550
18,1
19,6
20,9
22,3
23,7
25,0
26,4
27,7
29,1
30,4
600
19,2
20,6
22,1
23,5
25,0
26,4
27,8
29,2
30,6
32,0
700
33,5
36,0
38,6
41,2
44,6
47,9
51,2
53,4
56,1
43,0
46,4
49,3
52,1
55,0
60,5
60,8
63,7
900
55,8
58,9
62,3
65,4
68,2
71,8
1000
61,1
63,8
67,3
73,5
75,4
77,7
800
B mm
800
H
mm
600
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
= PKIS3G spjældmotor
BFL24-T (20 mm flange), L = 325 mm
= PKIS spjældmotor
BFN24-T (20 mm flange), L = 325 mm
100
10,6
11,4
12,4
13,3
14,2
150
11,9
13,1
14,2
15,2
16,3
200
15,8
18,8
20,4
21,9
23,5
43,6
45,4
47,3
250
17,4
20,6
22,4
24,1
25,7
44,6
46,5
48,3
300
18,9
24,1
26,1
28,0
30,0
46,3
49,2
52,0
= PKIS spjældmotor
BF24-T (40 mm flange), L = 400 mm
20 mm flange på forlængerstykker
350
20,4
36,6
39,8
44,8
48,0
49,9
54,4
59,7
400
23,7
41,4
44,8
48,3
51,6
54,3
58,4
61,9
65,2
450
25,3
46,4
50,1
54,0
57,7
59,8
65,4
69,2
73,0
500
30,1
49,3
53,4
57,4
61,7
64,7
69,6
73,7
74,7
550
31,9
52,4
56,6
60,9
65,3
68,1
73,8
78,1
82,4
600
33,41
55,2
59,8
64,4
68,9
70,5
77,9
84,5
86,9
700
58,47
63,6
68,9
74,0
79,2
82,3
89,5
94,6
99,7
800
66,6
72,5
78,2
83,9
89,8
94,1
99,4
107,1
112,9
900
75,1
81,6
89,9
94,4
100,8
106,9
113,7
120,1
126,6
1000
81,1
88,0
94,9
101,7
108,7
115,7
121,8
129,4
136,3
= PKIS spjældmotor
BFN24-T (40 mm flange), L = 400 mm
20 mm flange på forlængerstykker
= PKIS3GA spjældmotor
BFL24-T (20 mm flange), L = 325 mm
= PKIS3GA spjældmotor
BFN24-T (20 mm flange), L = 325 mm
11
Montage af brandog røgspjæld
Indstøbt i beton
Åbning: øDN + 80 mm,
W + 120 mm x H + 120 mm.
Åbningen fyldes med gipsmørtel/betonfyldning.
Indsat i let væg (gipsvæg)
Åbning: øDN + 120 mm,
W + 120 mm x H + 120 mm.
Åbningen fyldes med brandisolering klasse
A2-s1,d0 (50 kg/m3). Der afsluttes med
afdækningsplader øPRR og PRS.
Installation på væg med
installationsramme (ved skakt)
Nem installation med installationsramme
leveret fra fabrik, velegnet til installation
ved skakt og lignende, hvor montagen skal
ske fra en side. Åbningen udføres iht. installationsmanualen PP-28 og er afhængig af
dimensionen.
For korrekt og fyldestgørende installation
henvises til installationsmanualen PP-28.
PKIR3G
PKIR
Brand- og røgspjæld |
Monteret væk fra væg
Ved montage ”væk fra væg” isoleres med
2 x 90 mm brandisolering frem til og med
spjældet (EI60S). Dette gælder både de runde
og de firkantede spjæld. Ved firkantede spjæld
kan man alternativt benytte en 20 mm
Promatect plade samt 40 mm brandisolering
(EI60S), som vist på skitsen.
Valgfri afstand fra væg.
Multiinstallation (flere spjæld sat sammen)
Denne løsning kan benyttes, hvis spjældåbningen
skal være større end B=1600 x H=1000 mm, som
er det største spjæld, som leveres. Her kan man
placere to spjæld ved siden af hinanden eller
over hinanden eller 4 spjæld. Max. spjældåbning
er B=3280 x H=2010 mm. Udfyld hulrummet
mellem spjældene med brandisolering og afslut
med stålbånd som afdækning. Alternativt kan
spjæld monteres tæt på hinanden med en
afstand på 60 mm mellem spjældene
(40 mm fra væg/loft).
For udendørs montage
Anvend beskyttelses­dæksel
type DIP-BF.
For korrekt og fyldestgørende installation
henvises til installationsmanualen PP-28.
L = max 1250 mm
13
|
Brand- og røgspjæld
Tekniske data
Tryktab og lydeffektniveau
80
PKIR
ø100
60
ø100
LWA=50dB
70
PKIS
100×100
LWA=50dB
50
60
100×100
ø400
50
LWA=50dB
45
40
30
Tryktabps (Pa)
Tryktab ps (Pa)
14
40
45
35
40
30
35 25
10
30
25
0
0
1
2
3
ø400
20
40
35
4
45 LWA=50dB
5
6
7
8
40
20
0
10
LWA=50dB
45
30
35
30
25
10
ø450
ø1000
9
40
45
25
0
1
30
35
2
800×600
40
45
LWA=50dB
4
5
6
3
Kanalhastighed v (m•s-1)
Kanalhastighed v (m•s-1)
Diagram 1: Tryktab og lydeffektniveau – PKIR
40
800×600
Diagram 2: Tryktab og lydeffektniveau – PKIS
Spjældposition 45° (kun aktivering type DV9-T-SR, modulerende motor)
Helt åbent spjæld
Tekniske data
Holdbarhedstest
10000 +100 + 100 cyklusser styret af spjældmotor, uden ændring af de krævede egenskaber
20000 cyklusser, modulerende
Testet undertryk
300/500 Pa, afhængig af installationsmetoden
Sikkerhedsposition
Lukket
Mulig installation
Vertikal/horisontal, støbt-muret væg/let væg, indstøbt/brandisolering
Luftretning
Valgfri
Tilladt lufthastighed
Maks. 12 m/s
Side beskyttet fra ilden
Valgfri
Lukke-temperatur
72 °C standard ved hjælp af fjederen, efter afbrydelse af strømmen i brandtermostaten
Lukketid
< 20 sekunder
Omgivelsestemperatur
-10 - +50 °C
Gentaget åbning
Det er muligt at åbne spjældet manuelt i kold tilstand
Indikator lukket/åben
Spjældmotoren har indbyggede mikrokontakter
Miljømæssig egnethed
Kun indendørs miljø
Inspektionsmulighed
Ved at fjerne spjældmotoren eller åbne inspektionsdækslet
Vedligeholdelse
Ikke påkrævet
Tilladt trykdifferens
1200 Pa
Spjældblad, tæthed
Spjældblad, tæthed (EN1751) klasse 3
Spjældhus, tæthed
Spjældhus, tæthed (EN1751) klasse C
Modulerende spjældmotor
Kan indstilles til enhver position, når bladet åbnes, se DV9-T-SR (modulerende)
700×700
1600×1000
7
Brand- og røgspjæld |
Læs mere
Brandsikring af ventilationsanlæg, systemløsninger
Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Brandsikring af ventilationsanlæg
Systemløsninger
Brand- og røgven­tila­torer
Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Brand- og røgventilatorer
Teknisk manual TPI-28
Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
PKIR, PKIR3G, PKIS, PKIS3G og PKIS3GA brand- og røgspjæld
Brandmodstandsevne EI60S og EI90S
1396 - CPD - 0061
1396 - CPR - 0076
1396 - CPR - 0077
1396 - CPD - 0062
Bestillingskoder
Eksempler på bestillingskoder:
PKIR-
Brandmodstandsevne
Runde brand- og røgspjæld, dimensioner DN > ø630 mm, eksempel:
PKIR-EI90S - 1000 - DV7-T
3G1) eller EI90S
Runde brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI90S, diameter
ø1000 mm.
øDN
Dimensioner
Firkantede brand- og røgspjæld, dimensioner W > 800 mm
og / eller H > 600 mm, eksempel:
ZV, DV1 op til DV9-T-SR
Aktivering, type
PKIS-EI90S - 1600×1000 - DV9-T
Firkantede brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI90S,
dimensioner bredde x højde = 1600 x 1000 mm, med 24 V spjældmotor
og brandtermostat.
PKISBrandmodstandsevne
3G1), 3GA2) eller EI90S
Dimensioner
Runde brand- og røgspjæld 3G, dimensioner DN < ø630 mm, eksempel:
PKIR3G - 400 - DV9-T
W×H
Runde brand- og røgspjæld, diameter ø400 mm, med 24 V spjældmotor og
brandtermostat.
ZV, DV1 up to DV9-T-SR
Aktivering, type
Firkantede brand- og røgspjæld 3G, dimensioner W ≤ 800 mm og H ≤ 600
mm, example:
1. 3G = Brand- og røgspjæld af 3. generation (dimensioner DN ≤ ø630
mm, W ≤ 800 og H ≤ 600 mm) hvor brandmodstandsevnen afhænger
af installationsmetoden, son vist i Tab. 1 og 2.
2. 3GA = Firkantede brand- og røgspjæld af 3. generation (dimensioner
850 ≤ W ≤ 1200 mm og H ≤ 300 mm) hvor brandmodstandsevnen
afhænger af installationsmetoden, som vist i Tab. 1 og 2.
PKIS3G - 800×600 - DV9-T
Systemair DK • Marts 2015 • Tekniske manual TPI-28 • V2
Bemærkninger:
Firkantede brand- og røgspjæld, dimensioner bredde x højde
800 x 600 mm med 24 V spjældmotor og brandtermostat
Brand- og røgspjæld 3GA, dimensioner 900 ≤ W ≤ 1200 mm og H ≤ 300
mm, eksempel:
PKIS3GA - 900×150 - DV9-T
E = Integritet , I = Termisk isolering , S = Tæthed
Firkantede brand- og røgspjæld, dimensioner bredde x højde
900 x 150 mm med 24 V spjældmotor og brandtermostat
Brandmodstandsevne, se side 4-5
Dimensioner, se side 6-7
Aktivering, type, se side 9
www.systemair.dk
Brand- og røgspjæld og
brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder
Installationsmanual for
brand- og røgspjæld,
PP-28
IMOS-Systemair
PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S
Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør
HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE
INSTALLATIONSVEJLEDNING!
Installationsmanual for
røgspjæld og røgevakueringsspjæld, PP-87
Installationscertifikat
1396 ­ CPR ­ 0076
1396 ­ CPD ­ 0061
Installationscertifikat for
brand- og røgspjæld
samt for røgspjæld og
røgevakueringsspjæld
Systemair A/S • Ved Milepælen 7, DK-8361 Hasselager
Systemair A/S • Avedøreholmen 88, DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 87 38 75 00 • mail@systemair.dk • www.systemair.dk
Brand- og røgspjæld, røgspjæld samt røgevakueringsspjæld
1396 ­ CPR ­ 0077
1396 ­ CPD ­ 0062
Lokalitetens navn:
Adresse:
Rund – PKIR3G / PKIR EI60S / PKIR EI90S / EKIR EI60S
Firkantet – PKIS3G / PKIS EI90S / EI 120S
Installeret af:
Firmanavn:
Adresse:
Firmaets telefonnummer:
DK – Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af
runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld
For eksplosive områder:
Rund
- PKI2-Ex-R-EI60 / 90 / 120S
Firkantet - PKI2-Ex-S-EI90 / 120S
Email eller webadresse:
Installatørens telefonnummer:
Installatørens navn:
Dato for installationen:
Bemærkninger og kommentarer:
Vejledning til installation, drift og inspektion
Alle brand- og røgspjæld skal installeres i henhold til denne vejledning!
1396 - CPD - xxxx
IMOS-Systemair Januar 2016 PP 87
Dette installationscertifikat skal vedlægges driftshåndbogen for bygningen og en kopi kan sendes til det lokale beredskab, hvis de forespørger det.
1
IMOS-Systemair November 2015 PP 28
Brandsikringsautomatik,
brugermanual IMO
Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Brandsikringsautomatik
Vejledning til montering og opsætning
Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Brandsikringsautomatik
Brugervejledning
Panelbetjening generelt
Spjældsikret system s. 2
Røgventileret system s. 8
Bevæger baglæns i menustruktur
Går op i menustruktur og ændrer værdier op
Pil ned: Går ned i menustruktur og ændrer værdier ned
2
Elektrisk montage
Retur:
Pil op:
OK:
Går ind i en undermenu
Bekræfter valg
Aktiverer ændring af værdi
side
1. tryk giver lys i panel
Ved et langt tryk på OK i 3 sek. er det muligt at vælge mellem de
Systemtype, spjældbaseret/røgventileret
Brandmelder, røgsensor (antal), temperaturføler,
ABA, kontroller
Signaler:
Røgventilator
Røgvent. OK
Tryk
Temperatur
Motioner tidsp.
Brandsignal simulering
menu efter nogen tid. Det vil blinke ved alarm og vise hvor og hvilken
Service udført aktiveret den
type alarm, der er tale om. Hvis man er i menustrukturen, kan man
Slutbruger instrueret
Dokumentation udleveret
aktive alarmer. Aktiveres en kommando fra panelet før en foregående
Kunde:
kommando er fuldført, vil den første blive udført, derefter den næste.
side
Menustruktur sektionskontroller, 01/00
Adresse
HOVEDMENU
VÆRKTØJER
XX: AKTIVERES
VIS TRYK
XX: DEAKTIVERES
VIS TEMPERATUR
SPJÆLDSTATUS
36
VIS I/O VÆRDIER
side
XX: ENDEPOS 80°
DI2 RESET
XX: MANGLER
VIS SERVICEDATO
DI3 ABA SIGNAL
INGEN I LISTEN
MOTIONERING
DO1 STOP RØGVENT
AFSTIL BRAND
12
Systemair A/S • Avedøreholmen 50, DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 87 38 75 00 • mail@systemair.dk • www.systemair.dk
10000000
01000000
00100000
10100000
8
00010000
9
10010000
AO1 RØGVENT.
MAN. DEAKTIVER
MAN. TIMER
ALARMLOG
Logning af alarmer. De 42 nyeste alarmer gemmes.
Elektrisk
OK
11010000
00110000
10110000
14
01110000
15
11110000
Strømf. 2
FRIGIV MAN.
MAN. AKTIVER
AKTUEL TID
SW VERSION
Logning af succesfuld ugentlig motionering og udført service.
Mekanisk
OK
SN
01010000
11
12
13
DO3 ALARMRELÆ 1
DO4 ALARMRELÆ 2
VIS LED DISPLAY
EVENTLOG
Størrelse
11000000
4
5
10
DO2 FRIGIV AGR.
AFSTIL SERVICE
MANUEL SPJÆLD
SERVICE UDFØRT
side
Systemair A/S • Ved Milepælen 7, DK-8361 Hasselager
Leverandør:
1
Strømf. 1
XX: ENDEPOS 5°
DI1 AGR. DRIFT
Betegnelse
2
3
VIS NAVN
VIS RØGMELDER
side
Dipswitch
Kontroller
SYSTEMAIR A/S
NORMAL DRIFT
35
Indholdsfortegnelse
Røgmelder
Motionering af samlet system gennemført
Som default vil panelet starte op, klar til at betjene den første sektionskontroller, typisk 01/00. Panelet vil automatisk hoppe tilbage til hoved-
trykke RETUR, indtil man kommer frem til hovedmenu, og se om der er
Alarmer og fejlsøgning
Røgv. Setpkt.
Normal dr. OK
Aktuel aflæsning:
Dato/tidsformat er: ddmmyyhhmm.
Aktuel visning: Alarm = 00: Brandfejl fra spjæld 3 på
sektionskontroller 1 den 12.07.2011 kl. 10:23.
side
Aflevering
Aggregat drift
Frigiv aggregat
Trykregulering:
XX/YY = Spjældmodul YY på sektionskontroller XX
01/00 = Sektionskontroller 1
01/03 = Spjældmodul 3 på sektionskontroller 1
34
Afprøvning
Installationsadresse
00/00 = Panel
5
Spjældsikret system s. 5
Røgventileret system s. 11
Brandsikringsautomatik,
Opstartsskema
| 41
Dette er kun et oplæg! Den, som afleverer det samlede system, er ansvarlig for at alle kravene til dokumentation
og afprøvning i DS 428 afsnit 5 er opfyldt.
XX/00 = Sektionskontroller XX
side
Konfiguration
Brandsikringsautomatik – vejledning til montering og opsætning
Opstartsskema
enkelte enheder: panel, sektionskontroller og spjældmodul:
15
Betjeningspanel
Brandsikringsautomatik,
brugervejledning
quickguide
16
00001000
17
10001000
18
11001000
00101000
21
Systemair A/S • Ved Milepælen 7, DK-8361 Hasselager
Systemair A/S • Avedøreholmen 50, DK-2650 Hvidovre
01001000
19
20
10101000
22
01101000
23
11101000
Tel. +45 87 38 75 00 • mail@systemair.dk • www.systemair.dk
a. Frigiv agr. potentialefrit signal, klemme 22 og 23,
til aggregat som skal blokere/stoppe for aggregatet. For Time og DV, se tabel i figur på side 2.
b. For Time og DV automatik, sættes Alarm 10 til
klasse C.
9. Røgventilatorstyring etableres:
a. Frekvensomformer (EC-ventilator) tilsluttes klemme 12 og 13, 10-0 V styresignal tilsluttes klemme
53 og 55 på FC101 omformer. For EC-ventilator og
opsætning af FC101, se side 31.
b. Alternativt eksternt bryderelæ (NC) via klemme 20
og 21.
c. 3*400 V til frekvensomformer. Motor forsynes
direkte fra omformer via skærmet kabel.
10. Forsyning 230 V tilsluttes kontroller
a. En serviceafbryder foran systemer er påkrævet.
Panelfunktioner generelt:
11. Adressefelt i højre øverste hjørne viser hvilken enhed,
som betjenes. Adressefeltet aktiveres ved at holde OK
nede i 3 sek.
a. De 2 cifre til venstre for ”/” angiver sektionskontrolleradresse (00/00=panel, 01/00
= kontroller 1)
b. De 2 cifre til højre for ”/” angiver spjældmoduladresse (01/03 = spjældmodul 3 på kontroller 1)
12. Menuer generelt:
a. ”Værktøjer” benyttes til daglig betjening og test
b. ”Opsætning” benyttes til systemopsætning og
konfiguration.
13. Yderligere, se komplet vejledning for panelbetjening
side 15.
Fysisk komponentmontage (elektriker)
1. Spjældmoduler monteres ved spjæld.
a. De 2 kabler fra spjældmotor tilsluttes klemmer i
spjældmodul, ledernumre i silketryk.
2. Spjældbus:
a. Kabling mellem spjældmodulerne laves med PDS
netværkskabel Cat6 AWG23. Husk kabelaflastning!
b. A og B skal være et twisted par (orange). +24 V
skal være et par (brun) og 0 V skal være et par
(blå). Klemmerne 1-4 / 5-8 kan frit bruges for
kabel ind og ud.
c. Sæt adresse op på spjældmoduler i henhold til placering efter strømforsyning. Se skema side 6
og opstartsskema side 41.
3. Husk at dokumentere placering af alle komponenter
på en oversigtstegning.
4. Ved mere end 5 spjæld benyttes en strømforsyning
for hver 8 spjæld.
a. Vær opmærksom på IND/UD markering på klemmer for bussen på strømforsyninger. De skal monteres rigtigt!
b. Kabel til første spjældmodul efter strømforsyning/
kontroller laves så kort som muligt.
c. Se eventuelt side 25 ”Mere end 30 spjældmoduler”
5. Kontroller at der ikke er kortslutning mellem +24 V og
A eller B.
a. Mål modstand fra 0 V til A og B, (skal være over
5 MΩ). Måles i begge ender af bussen og alle 4
målinger skal være ens.
6. Panel tilsluttes kontrollerbus. Ved flere kontrollere, se
side 26.
a. Husk aktivering (Intern) af forsyning til panel via
JUMPER, kun må ske på en sektionskontroller.
7. Tryktransmitter tilsluttes kontroller og placeres i
fraluftkanalsystem således, at den vil detektere drift
på fraluftventilator.
a. Måleområde indstilles til 250 Pa via jumpere i
transmitteren, med frakoblet spændingsforsyning.
8. Branddetektor:
a. Røgdetektor tilsluttes kontroller og placeres således, at den detekterer på fraluften. 4,7 kOhm
modstand, som er monteret i klemrække på kontrolleren. Monteres mellem klemme 1 og 5 i røgdetektor.
OBS: 2,2 kΩ modstand, som leveres med røg­
detektor skal IKKE bruges!
b. Alternativt, fejlsikkert strømsløjfe signal fra ABA
system. 2,2 kΩ modstand monteret i klemme 19
på sektionskontroller, monteres i serie med ABA
kontaktsæt ved ABA system. Tilsluttes klemme 18
og 19 i sektionskontroller. Se også oversigt side 7.
c. For temperatur se pkt. 7.a., side 10.
9. Signaler til/fra ventilationssystem:
a. Agr. drift potentialefrit signal skal tilsluttes klemme
14 og 15. Skal indikere når ventilationsaggregat
kører. For Time og DV se tabel i figur på side 2.
b. Frigiv agr. potentialefrit signal, klemme 22 og 23, til
aggregat. Skal blokere/stoppe for aggregat drift. For
Time og DV, se tabel i oversigt på side 2.
c. For Time og DV automatik, sættes Alarm 10 til
klasse C.
10. Forsyning 230 V tilsluttes kontroller og eventuelle
strømforsyninger.
a. En samlet serviceafbryder foran systemer er
påkrævet.
Panelfunktioner generelt:
11. Adressefelt i højre øverste hjørne viser hvilken enhed,
som betjenes. Adressefeltet aktiveres ved at holde OK
nede i 3 sek.
a. De 2 cifre til venstre for ”/” angiver sektionskontrolleradresse (00/00=panel, 01/00
= kontroller 1)
b. De 2 cifre til højre for ”/” angiver spjældmoduladresse (01/03 = spjældmodul 3 på kontroller 1)
12. Menuer generelt:
a. ”Værktøjer” benyttes til daglig betjening og test
b. ”Opsætning” benyttes til systemopsætning og
konfiguration.
13. Yderligere, se komplet vejledning for panelbetjening
side 15.
Brandsikringsautomatik,
Kom hurtigt i gang
Spjældsikret
Installation – Testet ved undertryk (Pa)
Produkt­
navn
Dimension
område (mm)
KLIK på
link for at
downloade
dokument
100 ≤ DN ≤ 400
Certifikat
nr.
Bil lede
PKIR3G
1396-CPR-0076
Brandmod ­
standsevne
Produkt type
PKIR3G-Ex ATEX
TPI-28
PKIR3G
1396-CPR-0076
PKIR60-Ex ATEX
630 < DN ≤ 1000
1396-CPD-0061
100 ≤ DN ≤ 1000
FTZU13ATEX0046
500
500
300W
300W
ve
500
ho
500
ve
500
ho
500
500
EI60(ve ho i↔o)S
PKIR3G
PKIR60-Ex ATEX
PK-I-R-EI90S
ve
500
500
EI90(ve ho i↔o)S
ho
Runde
røgevakuer­
ingsspjæld
og røgspjæld
300
500
EI60(ve ho i↔o)S
FTZU13ATEX0046
PP-28
DoP28
300
ho
EI60(ve ho i↔o)S
FTZU14ATEX0127X
Runde brand­
og røgspjæld 400 < DN ≤ 630
500
ve
Væk fra væg
Brandsikringsautomatik – vejledning til montering og opsætning
Kom hurtigt i gang, spjældsikret system
Bærende
konstruktion
4 |
Installations­
ramme
Brandsikringsautomatik,
Kom hurtigt i gang
Røgventileret
Indstøbt
Fysisk komponentmontage (elektriker):
1. Spjældmoduler monteres ved spjæld.
a. De 2 kabler fra spjældmotor tilsluttes klemmer i
spjældmodul, ledernumre i silketryk.
2. Spjældbus:
a. Kabling mellem modulerne laves med PDS netværkskabel Cat6 AWG23. Husk kabelaflastning.
b. A og B skal være et twisted par (orange). +24 V
skal være et par (brun) og 0 V skal være et par
(blå). Klemmerne 1-4 / 5-8 kan frit bruges for
kanel ind og ud.
c. Sæt adresse op på moduler i henhold til placering.
Se skema side 6 og opstartsskema side 41.
3. Husk at dokumentere placering af alle komponenter
på en oversigtstegning.
4. Kontroller at der ikke er kortslutning mellem +24 V og
A eller B.
a. Mål modstand fra 0 V til A og B, (skal være over
5 MΩ). Måles i begge ender af bussen og skal
være ens.
5. Panel tilsluttes kontrollerbus. Ved flere kontrollere, se
side 26.
a. Husk aktivering (Intern) af forsyning til panel via
JUMPER kun må ske på en sektionskontroller.
6. Tryktransmitter tilsluttes kontroller og placeres i
fraluftkanalsystem således, at den vil detektere drift
på fraluftventilator og røgventilator.
a. Måleområde indstilles til 250 Pa via jumpere i
transmitteren, med frakoblet spændingsforsyning
7. Branddetektor:
a. Temperaturføler monteres klemme 10 og 11 i
kontroller.
b. Alternativt, signal fra ABA-system til klemme 18 og
19. Se pkt. 8.b side 4 og oversigt side 7.
8. Signaler til/fra ventilationssystem:
På væg /skakt
Brandsikringsautomatik – vejledning til montering og opsætning
Kom hurtigt i gang, røgventileret system
Brandisolering
afdækningsplader
10 |
500
300NOINS 300NOINS
ve
ø 100 - 630
1396-CPD-0069
PKIR-E60S
uden ATEX
1396-CPR-0077
PKIS3G-Ex
E60(ve ho i↔o)S
300NOINS 300NOINS
ho
TPI-87
PP-87
100 × 100
op til
800 × 600
Firkantede
brand­ og
røgspjæld
TPI-28
ve
PKIS3GA
uden ATEX
1396-CPR-0077
W > 800 og/eller
H > 600 op til
1600 x 1000
1396-CPD-0062
PKIS-EI90SATEX
100 x 100 op til
1500 x 1000
FTZU13ATEX0046
PK-I-S-EI90S
300
500
ho
500
ve
300
300W, P
300W, P
300P
300P
300W
300W
EI60(ve ho i↔o)S
ho
PKIS-EI90SMULTI
Støbt/muret væg og let væg
500
EI60(ve ho i↔o)S
FTZU14ATEX0127X
900 x 100
op til
1200 x 300
PP-28
DoP28
PKIS3G
ve
300
ho
300
300
EI90(ve ho i↔o)S
Kun støbt/muret væg og støbt i loft/dæk
Kun i og på kanalen
Ved ordre på ATEX brand- og røgspjæld bruges koder med Ex som PKIR3G-Ex eller PKIS90-Ex.
Alle ATEX brand-og røgspjæld er betegnet efter følgende Ex klasse:
ATEX
MULTI
P
W
Multi-installation er mulig: To brand- og røgspjæld ved siden af hinanden eller to spjæld over hinanden, eller fire spjæld – altid med horisontale spjældaksler.
Installation på væg/skakt og væk fra væg med isolering af Promatect-kalciumsilikat plader for lavere loftshøjde med brandmodstandsevne EI30/45/60/90/S.
Installation på væg/skakt og væk fra væg med isolering af mineraluld.
NOINS
Installation på væg/skakt og væk fra væg uden isolering.
Tæthed på spjældblade og -hus i henhold til EN 1751: PKIR3G klasse 3C, øvrige spjæld klasse 2B eller på forespørgsel klasse 3C.
Modulerende brand- og røgspjæld (aktiverings type DV9-T-SR) kan leveres: PKIR3G med DN ≥ 160 mm, PKIR-E60S alle dimensioner og PKIS3G med H ≥ 160 mm.
Ovennævnte dokumenter kan findes på brandvent.dk/download.
Oversigtsskema
over spjæld samt
download af
certifikater
15
Avedøreholmen 88
DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 87 38 75 00
mail@systemair.dk
www.systemair.dk
Systemair DK • April 2016 • V2-90930502
Systemair A/S
Ved Milepælen 7
DK-8361 Hasselager