Yamaha R-S201 käyttöohje

Yamaha R-S201 käyttöohje
R-201
Vastaanotin
Käyttöohje
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa
muutoksista.
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i Fi
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti:
Päälle: 30 cm
Taakse: 20 cm
Sivuille: 20 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan
(esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Kytke laite pistorasiaan vasta sitten, kun olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka
ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen
käytöstä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan
painamalla O (virta) -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta Opainikkeella. Laite on silloin valmiustilassa. Tässä toimintatilassa
laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua
sateelle eikä kosteudelle.
Tämä merkki on kiinnitettävä laitteeseen, jonka kansi
saattaa kuumentua käytön aikana.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the
plug supplied with this appliance, it should be cut off and
an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the
instructions described below.
Huom!
The plug severed from the mains lead must be destroyed,
as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged
in a live socket outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may
not correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the
three pin plug.
SISÄLTÖ
PERUSTOIMINNOT
OMINAISUUDET .................................................. 1
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET ........ 1
LAITTEEN RAKENNE ........................................ 2
TOISTO .................................................................12
Etulevy ...................................................................... 2
Etulevyn näyttö.......................................................... 4
Takalevy ................................................................... 5
Kauko-ohjain ............................................................ 6
Kauko-ohjaimen käyttö ............................................ 8
FM/AM-radio ........................................................14
Ohjelmalähteen toisto .............................................. 12
Uniajastin................................................................. 13
Muistipaikat ............................................................. 14
RDS-asemat
(Euroopan malli).................................................. 18
Kytkennät ................................................................ 9
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet ....................... 9
FM- ja AM-antennit................................................. 11
Verkkojohdon kytkentä ........................................... 11
OHJELMALÄHDEKOHTAINEN OPTIONVALIKKO .........................................................19
OPTION-valikon kohdat ......................................... 19
LISÄTIETOA
■ Tietoja käyttöohjeesta
• y on vinkki.
• Näissä ohjeissa laitetta käytetään mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää etulevyn painikkeita tai säätimiä,
jotka on nimetty samalla tavalla kuin kaukosäätimen painikkeet.
◆ Säästä sähköä automaattisen virransammutustoiminnon avulla (AUTO POWER STANDBY, s.19)
LISÄÄ
TOIMINTOJA
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
PERUSTOIMINN
OT
VIANMÄÄRITYS.................................................20
TEKNISET TIEDOT ...........................................23
Tällä laitteella voit käyttää seuraavia toimintoja:
◆ Kuuntele FM- ja AM-radiota (s. 14)
◆ Ohjaa Yamaha CD-soitinta tämän laitteen kaukoohjaimella (s. 7).
KÄYTTÖÖNOTT
O
LISÄÄ TOIMINTOJA
KÄYTTÖÖNOTTO
JOHDANTO
JOHDANTO
LISÄTIETOA
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
Tarkasta, että sait seuraavat osat.
Kauko-ohjain
FM-sisäantenni
*
Laitteen mukana toimitetaan aluekohtaisesti sopiva varuste.
AM-kehäantenni
Paristot (x2)
(AA, R6, UM-3)
suomi
1 Fi
JOHDANTO
LAITTEEN RAKENNE
Etulevy
1
O (Power - Virta)
Kytkee tämän laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Huom!
Tämä laite käyttää vähän sähköä myös valmiustilassa.
2 FM MODE
Vaihtaa FM-radion vastaanottotapaa (stereo/mono),
kun ohjelmalähteenä on TUNER (katso sivu 14).
3 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Vastaanottaa kauko-ohjaimesta tulevat
infrapunasignaalit.
4 STANDBY/ON-merkkivalo
Merkkivalo
2 Fi
Toimintatila
Kirkas valo
Tämä laite on toimintatilassa
(on).
Himmeä valo
Tämä laite on valmiustilassa
(standby).
Off
Tämä laite on pois
toimintatilasta (off).
Jos haluat kytkeä tämän laitteen
pois toimintatilasta, irrota
verkkojohto pistorasiasta.
5 MEMORY
Tallentaa parhaillaan viritettynä olevan FM/AMaseman muistipaikalle, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 15).
6 FM/AM
Valitsee FM/AM-viritysalueeksi FM tai AM, kun
ohjelmalähteenä on TUNER (katso sivu 14).
7 PRESET < / >
Valitsee muistipaikalta FM/AM-aseman, kun
ohjelmalähteenä on TUNER (katso sivu 16).
8 TUNING << / >>
Valitsee viritystaajuuden, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 14).
9 Etulevyn näyttö
Tietoja laitteen toimintatilasta.
LAITTEEN RAKENNE
JOHDANTO
0 PHONES-liitin
Antaa audiosignaalin eteenpäin kuulokkeisiin.
Huom!
Ennen kuin kytket kuulokkeet PHONES-liittimeen, sammuta
SP A/B -merkkivalot (sivu 4) painamalla SPEAKERS A/B.
A SPEAKERS A/B
Kytke toimintatilaan tai valmiustilaan takalevyn
vastaavaan kaiutinliitäntään SPEAKERS A ja/tai
SPEAKERS B kytketyt kaiuttimet (katso sivu 12).
B BASS –/+
Bassotaajuuksien kuuluvuus.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB
C TREBLE –/+
Korkeiden taajuuksien kuuluvuus.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB
D INPUT < / >
Valitse ohjelmalähde, jota haluat kuunnella.
E VOLUME-säädin
Voimista tai vaimenna äänenvoimakkutta.
suomi
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Etulevyn näyttö
1 PRESET-merkkivalo
Merkkivalo
valo palaa
vilkkuu
Toimintatila
Muistissa olevan aseman
kuuntelu
5 SLEEP-merkkivalo
Uniajastin (sivu 13).
Hakee FM/AM-asemaa
käyttäjän ohjaamana, jotta
asema voidaan tallentaa
muistipaikalle.
6 ST-merkkivalo
Valo palaa, kun tämä laite on stereoäänen
vastaanottotilassa ja viritettynä FM-asemalle, joka
lähettää stereolähetystä.
Hakee FM-asemia
automaattisesti, jotta ne voidaan
tallentaa muistipaikoille.
2 MEMORY-merkkivalo
Merkkivalo
7 kHz/MHz -merkkivalo
Ilmaisee parhaillaan vastaanotettavan
viritystaajuuden.
kHz: AM
MHz: FM
Toimintatila
valo palaa
FM/AM-aseman tallennus
muistipaikalle on päättynyt.
vilkkuu
Hakee FM/AM-asemaa
käyttäjän ohjaamana, jotta
asema voidaan tallentaa
muistipaikalle.
Hakee FM-asemia
automaattisesti, jotta ne voidaan
tallentaa muistipaikoille.
3 SP (SPEAKERS) A/B -merkkivalot
Käytössä oleva pääkaiutinpari.
Jos olet valinnut molemmat pääkaiuttimet, molemmat
merkkivalot palavat
4 Fi
4 TUNED-merkkivalo
Valo palaa, kun viritin vastaanottaa
voimakassignaalista FM- tai AM-asemaa.
8 Vaihtuvan tiedon näyttö
Tietoja asetusmuutosten aikana.
LAITTEEN RAKENNE
Takalevy
JOHDANTO
1 ANTENNA -liittimet
FM/AM-antennien kytkentä (katso sivu 11).
2 Verkkojohto
Pistorasiaan kytkettävä, tämän laitteen verkkojohto
(katso sivu 11).
3 CD -liittimet
CD-soittimen kytkentä (katso sivu 9).
4 LINE 1-2 -liittimet
Audiolaitteiden kytkentä (katso sivu 9).
5 LINE 3 -liittimet
PB (Playback) -liittimet
Kytkentäliitin erillisen audiolaitteen analogisille
audiolähtöliittimille.
REC (Recording) -liittimet
Kytkentäliitin erillisen audiolaitteen analogisille
audiotuloliittimille.
6 SPEAKERS -liittimet
Kaiuttimien kytkentä (katso sivu 9).
7 VOLTAGE SELECTOR [Malli General]
suomi
5 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjain
4 Ohjelmalähteenvalintapainikkeet
Valitse ohjelmalähde, jota haluat kuunnella.
!
• Ohjelmalähteen nimi vastaa takalevyn liittimen nimeä.
• Jos haluat valita ohjelmalähteeksi TUNER
kaukosäätimellä, paina FM tai AM.
5 TREBLE –/+
Korkeiden taajuuksien kuuluvuus.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB
6 BASS –/+
Bassotaajuuksien kuuluvuus.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB
7 BALANCE L/R
Säädä vasemman ja oikean äänikanavan välistä
äänenvoimakkuuseroa.
Säätöalue:
(+20 dB)
Toinen kanava on
mykistetty.
8
(keski)
(+20 dB)
Toinen kanava on
mykistetty.
/ ENTER
Valitse kohta Option-valikosta ja vahvista valinta
(katso sivu 19).
9 MENU
Avaa tai sulje OPTION-valikko (katso sivu 19).
0 VOLUME +/–
Voimista tai vaimenna äänenvoimakkutta.
A SPEAKERS A/B
Kytke toimintatilaan tai valmiustilaan takalevyn
vastaavaan kaiutinliitäntään SPEAKERS A ja/tai
SPEAKERS B kytketyt kaiuttimet (katso sivu 12).
B DIMMER
Säädä etulevyn näytön kirkkautta painelemalla tätä
painiketta (3 asetusta).
■ Yleiset toiminnot
Seuraavat painikkeet toimivat kaikkien ohjelmalähteiden
aikana.
1 Infrapunasignaalien lähetin
Lähettää infrapunasignaalit.
2
O (Power - Virta)
Kytke tämä laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
3 SLEEP
Uniajastin (katso sivu 13).
6 Fi
!
• Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
• Perusasetus: kirkkain.
C MUTE
Mykistä äänentoisto. Paina uudelleen, niin ääni
palautuu aiemmin käytössä olleelle
äänenvoimakkuustasolle.
LAITTEEN RAKENNE
■ Yamaha CD-soittimen ohjaimet
Seuraavat painikkeet toimivat, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (viritin).
Seuraavat painikkeet ohjaavat Yamaha CD-soittimen
toimintaa.
D TUNING << / >>
Viritystaajuuden valinta (katso sivu 14).
E Yamaha CD-soittimen ohjauspainikkeet

Toiston lopetus.
II
Toisto taukotilaan (pause)
>
Toiston käynnistys
DISC SKIP
Seuraava levy CD-vaihtajassa
I<<
Hyppy taakse
>>I
Hyppy eteen
Levyn poistaminen
<<
Pikahaku taaksepäin
>>
Pikahaku eteenpäin
PRESET < / >
Valitsee muistipaikalle tallennetun FM/AM-aseman
(katso sivu 16).
MEMORY
Tallentaa parhaillaan kuunneltavana olevan FM/AMaseman muistipaikalle (katso sivu 15).
INFO
[Euroopan malli]
Valitsee etulevyn näytön tietueen (katso sivu 18).
JOHDANTO
■ FM/AM-säätimet
Huom!
Vaikka käytössäsi olisi Yamaha CD-soitin, tiettyjä toimintoja ei
välttämättä voi käyttää. Lue lisäohjeita laitteen omasta
käyttöohjeesta.
suomi
7 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjaimen käyttö
■ Paristot kauko-ohjaimeen
■ Toimintaetäisyys
Osoita kauko-ohjaimella laitteessa olevaa kaukoohjainsignaalien vastaanotinta ilmoitetun
käyttöetäisyyden rajoissa.
Noin
6m
AA, R6, UM-3 -paristot
Kauko-ohjain
■
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huomautuksia kauko-ohjaimesta ja paristoista.
Kauko-ohjaimen ja tämän laitteen välissä ei saa olla isoa estettä.
Älä kaada vettä tai laita mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
Älä pudota kauko-ohjainta.
On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
– kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
– kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
– erittäin kylmässä
– pölyisessä paikassa
Vaihda kaikki paristot, jos kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee.
Poista tyhjentyneet paristot heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
Hävitä vuotaneet paristot aikailematta, mutta älä koske paristoista vuotaneeseen aineeseen. Jos paristoista vuotanutta ainetta joutuu
iholle, silmiin tai suuhun, huuhtele se heti pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet
paristot.
Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja. Se voi aiheuttaa uusien paristojen toimintaiän
lyhenemisen tai vanhojen paristojen vuotamista.
Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Samannäköisillä paristoilla voi olla erilaiset
ominaisuudet.
Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimeen.
Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
Suuhun laitettuna paristo voi olla vaarallinen.
Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa
nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
8 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
KYTKENNÄT
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet
Tee kytkentä L-liittimestä (left, vasen) L-liittimeen, R-liittimestä (right, oikea) R-liittimeen, “+”-liittimestä “+”liittimeen, “–”-liittimestä “–”-liittimeen. Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos kaiutinkytkentöjen
napaisuus on väärä, ääni kuulostaa luonnottomalta ja siitä puuttuu basso. Lue lisätietoja jokaisen laitteen käyttöohjeesta.
Tee audiolaitteiden kytkennät RCA-kaapeleilla.
VAROITUS
SPEAKERS A -kaiuttimet
Right (Oikea)
CD-soitin
Audio
out
Left (Vasen)
KÄYTTÖÖNOTT
O
• Kytke tämä ja muut laitteet verkkosähköön vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat kytkennät.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat
mennä rikki.
Kasettidekki tms.
Audio
out
Audio
out
DVD-soitin,
, jne.
Audio
out
Audio
in
CD-tallennin,
, jne.
Right (Oikea)
Left (Vasen)
SPEAKERS B -kaiuttimet
suomi
9 Fi
KYTKENNÄT
■ REC -liittimet
• REC-liittimet antavat eteenpäin audiosignaalia
parhaillaan valittuna olevasta ohjelmalähteestä (paitsi,
jos valittuna on LINE 3).
• Äänenvoimakkuus, sävynsäätimet ja vasemman/oikean
kanavan tasapainonsäätö eivät vaikuta REC-liittimistä
kulkevaan signaaliin.
■ Kaiutinkaapelien kytkeminen
■ Kaksoisjohdotettavat kaiuttimet (bi-wirekytkentä)
Bi-wire-kytkentä erottaa bassoelementin
yhdistetystä keskiäänisestä/diskanttielementistä.
Näin kytkettävässä kaiuttimessa on neljä liitintä. Kahden
liitinsarjan ansiosta kaiutin voidaan jakaa kahteen
toisistaan erilliseen osaan. Tämän kytkennän aikana keskija ylätaajuuksia toistava elementti kytketään yhteen
liitinsarjaan, matalia ääniä toistava elementti toiseen
liitinsarjaan.
Takalevy
Kaiutin
Poista noin 10 mm
eristettä jokaisen
kaiutinkaapelin päästä.
Huom!
Työnnä kaiutinliittimeen vain johtimen paljas pää. Jos liittimessä
on eristettyä kaiutinkaapelia, kytkentä saattaa jäädä heikoksi eikä
ääni välttämättä kuulu.
Huom!
VAROITUS
Kaiutinimpedanssi on valittava oheisen ohjeen mukaisesti.
Kytketyt kaiuttimet
Kytke toinen kaiutin toiseen liitinsarjaan samalla tavalla.
Kaiutinimpedanssi
SPEAKERS A tai
SPEAKERS B
8 Ω tai enemmän:
SPEAKERS A ja
SPEAKERS B
16 Ω tai enemmän:
(ei Pohjois-Amerikassa)
Bi-wiring
8 Ω tai enemmän:
Bi-wire-kytkentää käyttäessäsi poista kaiuttimessa liittimiä
yhdistävä silta tai kaapeli.
!
Bi-wire-kytkentää käyttääksesi sinun on painettava SPEAKERS
A- ja SPEAKERS B-painiketta, jotta etulevyn näytössä palavat
sekä SP A että B -merkkivalot.
SPEAKERS A/B
10 Fi
KYTKENNÄT
FM/AM-antennien kytkentä
■ AM-kehäantennin kokoaminen
FM- ja AM-sisäantennit toimitetaan laitteen mukana.
Yleensä nämä antennit antavat riittävän hyvän
kuuluvuuden. Kytke kumpikin antenni sille tarkoitettuun
liittimeen.
Huom!
Jos radio kuuluu huonosti, kytke ulkoantenni. Kysy lisää
valtuutetulta Yamaha-myyjältä tai -huollosta.
■ AM-kehäantennin johdon kytkeminen
AM-ulkoantenni*
AMkehäantenni
(mukana)**
KÄYTTÖÖNOTT
O
FM-ulkoantenni
FMsisäantenni
(mukana)
Verkkojohdon kytkentä
Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke verkkojohto
pistorasiaan.
VAROITUS
[Malli General]
Before connecting the power cable, make sure you set
VOLTAGE SELECTOR of this unit according to your
local voltage. Improper setting of VOLTAGE SELECTOR
may cause fire and damage to this unit.
*AM-ulkoantenni
Käytä 5-10 m vinyylikuorikaapelia, jonka ohjaat ulos ikkunasta.
**AM-kehäantenni (mukana)
Pistorasiaan,
käytä mukana
toimitettua
verkkojohtoa
• AM-silmukka-antennin tulee olla kytkettynä, vaikka tähän
laitteeseen kytkettäisiin AM-ulkoantenni.
• AM-silmukka-antenni tulee sijoittaa kauas tästä laitteesta.
• AM-antennin johtimissa ei ole napaisuutta.
suomi
11 Fi
PERUSTOIMINNOT
TOISTO
Ohjelmalähteen toisto
1
Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla O
(virta) -painiketta.
2
Valitse ohjelmalähde painelemalla
tulolähteen valintapainiketta.
3
Valitse SPEAKERS A ja/tai SPEAKERS Bpainikkeilla haluamasi kaiutin (kaiuttimet).
O (Power - Virta)
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
Huom!
TREBLE –/+
SPEAKERS A/B
• Jos olet kytkenyt yhden kaiutinparin bi-wire-kytkennällä tai jos
käytät samanaikaisesti kahta kaiutinparia (A ja B), varmista,
että etulevyn näytössä näkyy sekä SP A että SP B.
• Jos käytät kuulokkeita, sammuta kaiuttimet.
BASS –/+
BALANCE L/R
4
Käynnistä ohjelmalähteen toisto.
5
Säädä äänen lähtötasoa VOLUME +/–painikkeella.
!
Äänen sävyä voit säätää BASS –/+- ja TREBLE –/+säätimillä. Oikean ja vasemman kanavan välistä tasapainoa
BALANCE L/R-säätimellä (katso sivu 6).
VOLUME +/–
6
Kuuntelun jälkeen kytke tämä laite
valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen O
(virta) -painiketta.
Kytke tämä laite takaisin toimintatilaan painamalla O
(virta) -painiketta.
!
• Vaihtoehtoisesti voit käyttää etulevyn painikkeita tai säätimiä,
jotka on nimetty samalla tavalla kuin kaukosäätimen
painikkeet.
• Tallennus, s. 5
12 Fi
TOISTO
Uniajastin
Uniajastin kytkee tämän laitteen automaattisesti
valmiustilaan valitsemasi ajan kuluttua. Ajastin on
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun menet nukkumaan ja
haluat vielä jonkin aikaa toistaa tai tallentaa jotakin
ohjelmaa.
SLEEP
A (Power -
Määritä toiminta-aika painelemalla SLEEP.
Etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu aina ohessa
kuvatulla tavalla, kun painat SLEEP.
PERUSTOIMINN
OT
SLEEP vilkkuu toiminta-aikaa määrittäessäsi.
Kun uniajastin on käytössä, etulevyn näytössä on
SLEEP.
!
Jos haluat perua uniajastimen, tee yksi seuraavista toiminnoista:
– Valitse “SLEEP OFF”.
– Kytke tämä laite valmiustilaan.
suomi
13 Fi
FM/AM TUNING
Huom!
• Radiotaajuudet riippuvat siitä, missä maassa ja millä alueella laitetta käytetään. Tämän osion kuvissa etulevyn näyttö on samanlainen
kuin Euroopan mallissa.
Muistipaikat
Voit tallentaa laitteen muistiin 40 radioasemaa. Kun olet
tallentanut asemat laitteen muistiin, voit hakea ne helposti
kuuluviin muistipaikkanumeroiden avulla.
FM/AM
TUNING <</>>
■ Asemien tallennus muistiin
automaattisesti
(vain FM-asemat)
Jos FM-asemien kuuluvuus on hyvä, voit tallentaa ne
muistipaikoille automaattihaulla.
1
2
Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla
FM/AM.
Käynnistä viritys pitämällä painettuna
TUNING << / >>.
Käynnistä haku kohti suurempia taajuuksia
painamalla >>.
Käynnistä haku kohti pienempiä taajuuksia
painamalla <<.
Kun tämä laite virittää kuuluviin aseman, TUNEDmerkkivalo syttyy etulevyn näyttöön.
Huom!
• Jos muistipaikalla jo on kanava, sen tiedot häviävät.
• Jos muistipaikalle haluamasi aseman signaali on heikko, viritä
asema kuuluviin itse painelemalla TUNING <</>> -painiketta.
• [Euroopan malli]
Vain Radio Data System -asemat tallentuvat muistipaikoille
automaattihaulla.
!
Automaattihaun muistipaikoille tallentamat FM-asemat kuuluvat
stereona.
Huom!
Ellei virityshaku pysähdy haluamasi aseman kohdalle sen takia,
että aseman signaali on heikko, yritä virittää asema kuuluviin
painelemalla TUNING <</>>-painiketta.
FM
!
Vaihtoehtoisesti voit käyttää etulevyn painikkeita, jotka on
nimetty samalla tavalla kuin kaukosäätimen painikkeet.
PRESET < / >
■ Huonosti kuuluvan FM-aseman äänen
parantaminen
Jos kuunneltavan aseman signaali on liian heikko, valitse
FM-taajuusalueen vastaanottotavaksi mono, niin signaalin
laatu paranee.
Etulevy
Paina FM MODE. Varmista, että ST-merkkivalo ei näy (s.
4).
Kauko-ohjain
Valitse Option-valikosta kohta FM MODE. Valitse
MONO (monoääni) (s. 19).
14 Fi
B/C/D
ENTER
MENU
FM/AM TUNING
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "FM".
1
Viritä kuuluviin haluamasi FM/AM-asema.
Viritysohjeet, s. 14.
2
Avaa Option-valikko painamalla MENU.
TUNER-ohjelmalähteen OPTION-valikko tulee
näkyviin (katso sivu 19).
2
Paina "MEMORY"-painiketta.
“MANUAL PRESET” tulee hetkeksi etulevyn
näyttöön. Pian sen jälkeen näkyy muistipaikka, jolle
viritin tallentaa aseman.
3
Valitse / -painikkeilla “AUTO PRESET”.
Paina sitten ENTER.
!
Painamalla MEMORY-painiketta yli 2 sekuntia voit ohittaa
seuraavat vaiheet ja tallentaa aseman automaattisesti
tyhjälle muistipaikalle (eli viimeistä muistipaikka-asemaa
seuraavalle muistipaikalle).
Automaattinen FM-asemahaku alkaa noin 3
sekunnin kuluttua alimmasta viritystaajuudesta
ylöspäin.
• Ennen haun alkamista voit määrittää ensimmäisen
muistipaikan painamalla PRESET < / > tai / .
• Jos haluat perua haun, paina .
Muistipaikkanumer
3
Valitse PRESET < / >-painikkeella
muistipaikkanumero, johon haluat tallentaa
aseman.
Jos valitsemasi muistipaikka on tyhjä, näkyviin tulee
“EMPTY”. Jos valitset muistipaikan, jolle on jo
tallennettu radioasema, näkyviin tulee aseman
viritystaajuus.
PERUSTOIMINN
OT
!
Taajuus
Kun asema tallentuu muistipaikalle, yllä näkyvän
esimerkin kaltainen tietue näkyy etulevyn näytössä.
Kun asemat on tallennettu muistipaikoille, “FINISH”
tulee näkyviin ja OPTION-valikko palautuu
automaattisesti näkyviin.
Palauta näytössä alun perin ollut tietue näkyviin
painamalla MENU.
■ Käyttäjän ohjaama aseman tallennus
muistiin
Voit itse valita radioasemat, jotka laite tallentaa muistiin.
Muistipaikkanumero
4
Paina "MEMORY"-painiketta.
Tallennuksen jälkeen näyttöön palautuu perustietue.
!
• Jos haluat keskeyttää, vaihda ohjelmalähdettä tai taajuuskaistaa
tai tai älä käytä mitään toimintoa 30 sekuntiin.
• Vaihtoehtoisesti voit käyttää etulevyn painikkeita, jotka on
nimetty samalla tavalla kuin kaukosäätimen painikkeet.
MEMORY
PRESET < / >
suomi
15 Fi
FM/AM TUNING
■ Muistissa olevan aseman kuuntelu
■ Muistipaikan tyhjentäminen
Voit hakea muistipaikalle tallennetun aseman kuuluviin
automaattisesti tai manuaalisesti.
Tyhjennä muistipaikka seuraavalla tavalla.
FM/AM
FM/AM
PRESET < / >
PRESET < / >
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "FM/AM".
2
Valitse muistipaikkanumero PRESET < / > painikkeella.

ENTER
!
• Viritin ohittaa tyhjät muistipaikat.
• Ellei muistipaikoille ole tallennettu yhtään asemaa,
näkyviin tulee “NO PRESET”.
• Jos kuuluviin haluamasi aseman signaali on heikko, yritä
virittää se kuuluviin itse.
• Muistipaikalle tallennetun aseman voit valita myös
etulevyn PRESET < / > -painikkeilla.
MENU
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "FM/AM".
2
Avaa Option-valikko painamalla MENU.
TUNER-ohjelmalähteen OPTION-valikko tulee
näkyviin (katso sivu 19).
3
Valitse -painikkeilla “CLEAR PRESET”.
Paina sitten ENTER.
4
Valitse haluamasi muistipaikka  painikkeilla.
Valittu muistipaikkanumero vilkkuu etulevyn
näytössä.
!
• Vaihtoehtoisesti voit käyttää PRESET < / >-painiketta.
• Jos haluat keskeyttää muistipaikan tyhjentämisen, paina
-painiketta tai älä käytä mitään toimintoa 30 sekuntiin.
16 Fi
FM/AM TUNING
5
Vahvista painamalla ENTER.
“CLEARED" tulee etulevyn näyttöön. Sen jälkeen
etulevyn näytössä näkyy jollekin toiselle
muistipaikalle tallennettu asema. Kun kaikki
muistipaikat ovat tyhjiä, “NO PRESET” tulee
näkyviin ja OPTION-valikko palautuu
automaattisesti näkyviin.
Palauta näytössä alun perin ollut tietue painamalla
MENU.
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "FM/AM".
2
Avaa Option-valikko painamalla MENU.
TUNER-ohjelmalähteen OPTION-valikko tulee
näkyviin (katso sivu 19).
3
Valitse -painikkeilla “CLEAR ALL
PRESET”. Paina sitten ENTER.
■ Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen
Tyhjennä kaikki muistipaikat seuraavalla tavalla.
!
Keskeytä toiminto ja palaa Option-valikkoon painamalla .
4
Valitse-painikkeilla “CLEAR OK”. Paina
sitten ENTER.
PERUSTOIMINN
OT
FM/AM
!

ENTER
MENU
Valitse "CLEAR NO", jos haluat perua muistipaikkojen
tyhjentämisen.
Kun kaikki muistipaikat on tyhjennetty,
“CLEARED” tulee näkyviin, ja sitten näyttöön
palautuu Option-valikko.
Palauta näytössä alun perin ollut tietue MENU.
suomi
17 Fi
FM/AM TUNING
Jos valitset “Program Type”, seuraavat ohjelmatyypit
tulevat näkyviin.
RDS-asemat
[Euroopan malli]
Ohjelmatyyppi
RDS (Radio Data System) on FM-radioasemien
tiedonsiirtojärjestelmä, joka on käytössä jo monessa
maassa.
FM
INFO
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "FM".
2
Viritä kuuluviin haluamasi RDS-asema.
3
Valitse RDS-tietue INFO-painikkeella.
Vaihtoehdot
Selitys
Taajuus
Parhailaan vastaanotettavan
aseman viritystaajuus.
Program Service
Perusasetus. Parhaillaan
vastaanotettavan RDSohjelman nimi.
Program Type
Parhaillaan vastaanotettavan
RDS-ohjelman ohjelmatyyppi.
Radio Text
Tekstitietoa parhaillaan
vastaanotettavasta RDSohjelmasta.
Clock Time
Kellonaika.
18 Fi
Selitys
NEWS
Uutiset
AFFAIRS
Ajankohtaisohjelma
INFO
Yleistä
SPORT
Urheilu
EDUCATE
Opetus
DRAMA
Draama
CULTURE
Kulttuuri
SCIENCE
Tiede
VARIED
Kevyt viihde
POP M
Pop-musiikki
ROCK M
Rock
EASY M
Monen maun musiikki
LIGHT M
Kevyt klassinen
CLASSICS
Klassinen
OTHER M
Muu musiikki
LISÄÄ TOIMINTOJA
OHJELMALÄHDEKOHTAINEN OPTION-VALIKKO
Option-valikossa säädät eri ohjelmalähteisiin vaikuttavia asetuksia. Ne valikoituvat käyttöön aina, kun valitset kyseisen
ohjelmalähteen. Valikon sisältö on käyttöön valitun ohjelmalähteen mukainen.
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
1
Valitse ohjelmalähde painelemalla
ohjelmalähteen valintapainiketta.
2
Paina "MENU"-painiketta.
3
Valitse kauko-ohjaimen  -painikkeella
haluamasi valikkokohta, paina sitten ENTER.
4
Muuta asetusta  -painikkeilla.
!
• Tietyissä asetuskohdissa on painettava ENTER, ennen
kuin uusi asetus tallentuu muistiin.
• Jos haluat palata näyttöön, jossa voit valita valikkokohtia,
paina .

ENTER
5
Sulje Option-valikko MENU-painikkeella.
MENU
LISÄÄ
TOIMINTOJA
OPTION-valikon kohdat
Valikon sisältö on ohjelmalähdekohtainen.
Valikkokohta
Selitys
MAX VOL
Suurin sallittu äänenvoimakkuus, jota ei voi vahingossa ylittää.
Säätöalue: 01 - 99, MAX*
INITIAL VOLUME (INIT VOL)
Laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä. Jos tässä kohdassa on asetuksena “OFF”,
äänenvoimakkuus on sama kuin ennen laitteen kytkemistä valmiustilaan.
Säätöalue: OFF*, MUTE, 01 - 99, MAX
TUNER STEP (TUNER STP)
Vain mallit Asia ja General:
Virittimen taajuusvalintatarkkuus.
Vaihtoehdot: AM10/FM100, AM9/FM50*
FM MODE
FM-radioaaltojen vastaanottotavan valinta (katso s. 14).
Vaihtoehdot: STEREO*, MONO
AUTO PRESET (A, PREST)
Hakee automaattisesti FM-taajuusalueen radioasemat ja tallentaa ne muistipaikoille (katso sivu
14).
CLEAR PRESET (C, PREST)
Poistaa muistipaikalle tallennetun aseman (katso sivu 16).
CLEAR ALL PRESET (C,A, PREST)
Tyhjentää kaikki muistipaikat (katso sivu 17).
AUTO POWER STANDBY
(AUTO STBY)
Ellei mitään laitteen toimintoa käytetä määrittämäsi ajan kuluessa, laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
Vaihtoehdot: OFF/2H/4H/8H*/12H
suomi
!
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
19 Fi
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, kytke laite
valmiustilaan, irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
■ Yleistä
Ongelma
Laite ei kytkeydy
toimintatilaan.
Syy
Toimenpide
katso
sivu
Verkkojohto ei ole kytketty tai sitä ei ole
kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
Kytketyn kaiuttimen impedanssi on liian
pieni.
Käytä kaiutinta, jonka impedanssi on sopiva.
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
9
Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle
sähköiskulle (esim. salama tai voimakas
staattinen sähköisyys).
Kytke vahvistin valmiustilaan. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kytke se takaisin 30 sekunnin
kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.
—
Väärät lähtö- tai tulokytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
9
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde kauko-ohjaimessa olevalla
ohjelmalähteen valitapainikkeella (tai etulevyn
INPUT < / > tai FM/AM-säätimellä).
12
SPEAKERS A/B-valitsin ei ole oikeassa
kohdassa.
Valitse käyttöön SPEAKERS A tai SPEAKERS B.
Kaiutinjohdot on kytketty huonosti.
Kytke kaapelit kunnolla.
9
Äänentoisto on mykistetty.
Äänenmykistys pois käytöstä
6
MAX VOL- tai INITIAL VOLUMEasetus on liian pieni.
Valitse suurempi arvo.
Ohjelmalähteeksi valittu laite on
sammutettu tai ohjelman toisto ei ole
käynnissä.
Kytke laite toimintatilaan ja varmista, että ohjelman
toisto on käynnissä.
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
9
Tämä laite on ylikuumentunut.
Varmista, etteivät kansilevyn aukot peity.
—
AUTO POWER STANDBY- tai SLEEPtoiminto on kytkenyt tämän laitteen
valmiustilaan.
Valitse AUTO POWER STANDBY-asetukseen
suurempi arvo tai OFF. Tee valita Option-valikosta
MENU-painikkeella.
19
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
9
Väärä BALANCE L/R-asetus.
Laita BALANCE L/R-säädin oikeaan asentoon.
6
Ei bassoa, ei
tilantuntua.
+/– -johdot on kytketty vääriin liittimiin
vahvistimeen tai kaiuttimeen.
Kytke kaapelit samanmerkkisiin liittimiin +/–.
Kuuluu hurinaa.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiokaapelit hyvin. Jos ongelma ei häviä,
kaapelit voivat olla vialliset.
Äänenvoimakkuutta
ei voi lisätä, tai ääni
säröytyy.
LINE 3 PB/REC-liittimiin kytketty laite
on pois toimintatilasta.
Kytke laite toimintatilaan.
Ei ääntä.
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
20 Fi
—
10
12
19
—
9
9
—
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Syy
Toimenpide
Äänenlaatu
huononee, kun
kuuntelet
kuulokkeilla, jotka on
kytketty cdsoittimeen (joka on
kytketty
vahvistimeen).
Tämä laite kytketyy valmiustilaan.
Kauko-ohjain ei toimi.
Väärä käyttöetäisyys tai -kulma.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä
laitteesta ja enintään 30 asteen kulmassa etulevystä.
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo
tms.) osuu soittimessa olevaan kaukoohjaussignaalien vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
Kauko-ohjain ei ohjaa
CD-soitinta.
Kauko-ohjaimella ei voi ohjata CDsoitinta.
Lue lisätietoja CD-soittimen käyttöohjeesta.
“OVER HEAT tulee
etulevyn näyttöön.
Tämä laite on ylikuumentunut.
Varmista, etteivät kansilevyn aukot peity.
“CHECK SP tulee
etulevyn näyttöön.
Kaiutinkaapelit ovat oikosulussa.
Kierrä jokaisen kaiutinkaapelin johtimien paljaat päät
tiukasti yhteen ja kytke ne kunnolla tähän laitteeseen
ja kaiuttimiin.
katso
sivu
Kytke laite toimintatilaan.
12
8
—
8
—
—
—
LISÄTIETOA
suomi
21 Fi
VIANMÄÄRITYS
■ Viritin
Ongelma
FM
FM/
AM
AM
22 Fi
Syy
Toimenpide
katso
sivu
FM-radio
kohisee
voimakkaasti.
Johtuu FM-stereolähetyksestä. Esiintyy
joskus, kun lähetysasema on kaukana tai
antenni vastaanottaa heikkoa signaalia.
Tarkasta antennikytkennät.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
11
Valitse monoääni.
14
Ääni säröytyy
eikä hyvää
ääntä saa
hyvälläkään
FM-antennilla.
Signaali sisältää monitiesäröä.
Minimoi häiriöt sijoittamalla antenni toiseen
paikkaan.
Haluamaasi
asemaa ei
löydy
automaattihaull
a.
Aseman lähetyssignaali on heikko.
“NO PRESET"
tulee näkyviin.
Muistipaikoille ei ole tallennettu yhtään
asemaa.
Tallenna muistipaikoille asemia, joita haluat valita
kuunneltavaksi.
14
Haluamaasi
asemaa ei
löydy
automaattihaull
a.
Aseman lähetyssignaali on heikko tai
antennikytkennät ovat löysässä.
Kiristä AM-silmukka-antennin kytkennät ja käännä
sitä.
—
Asemat eivät
tallennu
automaattisesti
muistiin.
AM-asemia ei voi tallentaa
automaattisesti.
Tallenna asema muistiin itse.
Rätiseviä ja
sihiseviä ääniä
kuuluu
jatkuvasti.
Häiriöt johtuvat salamoinnista,
loistevalaisimista, moottoreista,
termostaateista ja muista sähkölaitteista.
Käytä ulkoantennia ja maajohtoa.
Se auttaa jonkin verran, mutta häiriöitä on vaikea
poistaa kokonaan.
Kuuluu
hurisevaa ja
vinkuvaa ääntä
TV on liian lähellä.
Siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
—
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
11
Viritä asema itse (manuaalisesti).
14
Viritä asema itse (manuaalisesti).
14
15
—
—
TEKNISET TIEDOT
AUDIO-OSA
• Pienin RMS-lähtöteho
(8 Ω, 40 Hz - 20 kHz, 0.2% THD)
[North America, General, Australia, Europe]
............................................................................100 W + 100 W
[Asia ] ................................................................... 85 W + 85 W
• Tuloherkkyys/tuloimpedanssi (1 kHz, 100 W/8 Ω)
CD, jne. ................................................................. 500 mV/47 kΩ
• Lähtötaso /Lähtöimpedanssi
CD, jne. (tulo 1 kHz, 500 mV)
REC .................................................................. 500 mV/2,2 kΩ
CD, jne. (tulo1 kHz, 500 mV, 8 Ω)
PHONES ............................................................ 470 mV/470 Ω
• Taajuusvaste
CD, jne. (20 Hz - 20 kHz).............................................. 0 ± 0.5 dB
CD, jne. (10 Hz - 100 kHz)............................................ 0 ± 3,0 dB
• Harmoninen kokonaissärö
CD, jne. - SPEAKERS
(20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) ...........................0,2% tai vähemmän
• Häiriöetäisyys (IHF-A-verkko)
CD, jne. (500 mV tulo suljettu) ................... 100 dB tai enemmän
• Jäännöskohina (IHF-A Network) ........................................... 70 µV
• Sävynsäätöominaisuudet
BASS
Korostus/vaimennus (50 Hz) .......................................... ±10 dB
TREBLE
Korostus/vaimennus (20 kHz) ........................................ ±10 dB
FM-OSA
• Viritysalue
[North America] ................................................ 87.5 - 107.9 MHz
[malli Asia ja General]
...................................... 87.5 - 107.9 MHz/87.50 - 108.00 MHz
[Australia, Europe] ....................................... 87.50 - 108.00 MHz
• 50 dB Vaimennusherkkyys (IHF, 1 kHz, 100 % MOD.)
Mono ................................................................ 3.0 µV (20.8 dBf)
• Häiriöetäisyys (IHF)
Mono/Stereo .............................................................. 72 dB/70 dB
• Harmoninen särö (1 kHz)
Mono/Stereo ................................................................ 0,3%/0.5%
• Antennitulo.........................................................75 Ω balansoimaton
AM-OSA
• Viritysalue
[North America] .................................................. 530 - 1 710 kHz
[Asia, General] ........................... 530 - 1710 kHz/531 - 1611 kHz
[Australia, Europe] .............................................. 531 - 1 611 kHz
YLEISTÄ
• Virtalähde
[North America] ................................................. AC 120 V, 60 Hz
[General] ...................................AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
[Australia] ............................................................AC 240 V, 50 Hz
[Europe]................................................................AC 230 V, 50 Hz
[Asia]...................................................... AC 220-240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus
[North America, General, Australia, Europe]
........................................................................................... 175 W
[Asia] .................................................................................. 140 W
• Tehonkulutus (valmiustilassa)
[North America, Australia, Europe, Asia]
.....................................................................0,5 W tai vähemmän
• Mitat (l × k × s) ............................................. 435 × 141 × 322 mm
(17'1/8" × 5'1/2" × 12'5/8")
• Paino.........................................................................6,7 kg (14,8 lbs)
* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
LISÄTIETOA
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
23 Fi
suomi
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement