atrt-01 s3 manual rev 1

ATRT-01 S3 i ATRT-01B S3
MONOFAZNI TESTERI PRENOSNOG ODNOSA
TRANSFORMATORA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Vanguard Instruments Company, Inc.
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
BEZBEDNOSNE NAPOMENE
Ovo uputstvo se primenjuje i na ATRT-01 S3 i na ATRT-01B S3 test instrumente. Radne
procedure su gotovo iste za oba modela, a razlike su jasno obja[njene gde se javljaju.
POŠTUJTE RADNE PROCEDURE
Svako odstupanje od procedura opisanih u ovom uputstvu može dovesti do opasnosti po
bezbednost, može oštetiti ATRT-01/01B S3, oštetiti testirani transformator, ili uzrokovati
greške u test rezultatima. Vanguard Instruments Company, Inc. ne preuzima odgovornost za
nebezbednu ili neodgovarajuću upotrebu ATRT-01/01B S3.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I MERE OPREZA
Samo obučeni operateri moraju koristiti ATRT-01/01B S3. Svi transformatori koji se testiraju
moraju biti nenapajani (off-line) i potpuno izolovani (fully isolated). Ne vršite test procedure ili
servis osim ako je prisutna još jedna osoba koja je sposobna za pomoć u radu i za oživljavanje.
NE MODIFIKUJTE TEST OPREMU
Da izbegnete rizik od dodatnih ili nepoznatih opasnosti, ne vršite zamenu delova ili bilo kakvu
neovlašćenu modifikaciju na ATRT-01/01B S3 test jedinici. Radi osiguranja da su sve dizajnirane
bezbednosne karakteristike zadržane, veoma je preporučljivo da sve popravke budu izvršene
samo od strane fabričkog osoblja Vanguard Instruments Company ili od strane ovlašćenog
servisa. Neovlašćene modifikacije mogu uzrokovati bezbednosne opasnosti i poništavaju
garanciju proizvođača.
UPOZORENJE
Ne uklanjajte test kablove tokom testa jer to može uzrokovati električni udar osoblja ili
oštećenje opreme.
i
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
KONVENCIJE KORIŠĆENE U OVOM DOKUMENTU
Ovaj dokument koristi sledeće konvencije:
•
Generalni izraz “ATRT” se u ovom uputstvu koristi za ATRT-01 S3 i ATRT-01B S3.
•
Taster, preklopnik ili dugme na ATRT naznačeni su kao [KEY], [SWITCH], [KNOB].
•
Meni imena su naznačena kao“MENU NAME”
•
ATRT izlaz ekrana je prikazan kao:
1.
2.
3.
4.
5.
•
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
1
2
3
4
5
Kad su naznačene instrukcije, stavka menija koja se treba izabrati je prikazana uokvireno
kao što je prikazano ispod (option 3 treba se izabrati):
1. OPTION 1
2. OPTION 2
3. OPTION 3
4. OPTION 4
5. OPTION 5
•
Poruke upozorenja su naznačene kao:
Warning message
WARNING
•
Bitne napomene su naznačene kao:
Note details
NOTE
1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
1.0
UVOD
1.1
Generalni opis i karakteristike
REV 1
ATRT-01 S3 je Vanguard-ova četvrta generacija, mikroprocesorskih, monofaznih, automatskih
testera prenosnog odnosa transformatora. Ove prenosne test jedinice su dostupne u 2 modela,
ATRT-01 S3 (samo mrežno napajanje), i ATRT-01B S3 (napajanje dopunjivom baterijom).
ATRT-01 S3 koristi IEEE C57.12.90 merni metod za utvrđivanje prenosnog odnosa
transformatora. Prenosni odnos transformatora se utvrđuje preciznim merenjem napona
preko neopterećenih namotaja transformatora. Merna kola ATRT-01 S3 se samopodešavaju
pre svakog merenja radi osiguranja preciznosti. Dva izborna test napona, 4Vac i 40Vac, nude
fleksibilnost u testiranju raznih tipova transformatora.
ATR-01 S3 može meriti prenosne odnose u opsegu 0,8 do 15.000 i mogu se koristiti za test
naponskih regulatora, transformatora snage, strujnih transformatora (CT), i naponskih
transformatora (PT). ATRT-01 S3 takođe meri i prikazuje eksitacionu struju namotaja
transformatora, polaritet i fazni ugao namotaja. Test rezultati su priikazani na LCD ekranu sa
pozadinskim osvetljenjem (128 x 64 piksela).
Dodatno merenju prenosnog odnosa, naponi sa nazivne pločice transformatora mogu se uneti i
onda će ATRT-01 S3 prikazati procentualnu grešku prenosnog odnosa. Ova prikladna funkcija
eliminiše sve korisničke računske greške pri testiranju transformatora.
Kod testiranja 3-faznog transformatora, ATRT-01 S3 nidi informacije o povezivanju (H i X test
kablovi na izolacione uvodnike transformatora) za testove faza A, B i C. Trofazni test rezultati
(prenosni odnos, pobudna struja, polaritet namotaja, fazniu ugao i procentualna greška) su
prikazani na LCD ekranu.
Korisnički interfejs
ATRT-01 S3 ima LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem (128 x 64 piksela) koji je vidljiv i pri
uslovima veoma jakog i veoma slabog svetla. Izdržljiva 16-tastera, membranska tastatura se
koristi za kontrolu jedinice i unos test informacija.
Interna memorija za test rezultate
ATRT-01 S3 može interno memorisati do 128 snimaka 33 očitavanja i do 999 test snimaka na
eksterni USB Flash drive. Test snimci se mogu pozvati upotrebom Transformer Analysis PC
softvera u sastavu kompleta.
Kompjuter interfejs
Windows® (XP/Vista/7) Transformer Analysis Softver se dostavlja sa svakom jedinicom i može
se koristiti za daljinsku kontrolu ATRT-01 S3 putem RS-232C porta. Upotrebom Transformer
Analysis softvera, korisnik može pregledati test snimke (iz memorije ATRT-01 S3 ili sa USB
Flash drive), analizirati i štampati test rezultate na desktop printeru. Test rezultati se
automatski izvoze u PDF, Excel, i XML formate.
2
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Baterijsko napajanje za prenosivost
ATRT-01B S3 se napaja a 6V, 7Ah olovnom baterijom. Ova baterija velikog kapaciteta u spoju
sa niskom potrošnjom ATRT-01B S3 kola, omogućuje da se jedinica može koristiti kontinualno
do 4 sata po punjenju. Ugrađeni punjač omogućuje da se jedinica koristi dok se puni.
1.2. Kontrole i indikatori
Kontrole i indikatori ATRT-01B S3 su prikazani na Slici 1 ispod. Svrha kontrola i indikatora
miože izgledati očigledna, ali korisnici se moraju upoznati sa njihovom svrhom pre upotrebe
ATRT. Pogrešna upotreba kontrola obično ne uzrokuje ozbiljnu štetu. Korisnici se moraju
upoznati i sa bezbednosnim informacijama na prvoj strani ovog uputstva.
3
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
Slika 1. ATRT-01B S3 kontrole i indikatori
Tabela 4. Funkcionalni opisi kontrola i indikatora ATRT-01B S3
Broj
stavke
Panel oznake
Funkconalni opis
1
USB MEM
USB Flash drive interfejs
2
RS-232C
RS-232C interfejs port
3
LCD ekran sa pozadinskim svetlom, vidljiv i u uslovima slabog i jakog
svetla
4
H i X kabl konektori (16-pinski muški).
5
120-240 Vac, 2A, 50-60Hz
Ulazni napojni konektor
Osigurač: 250Vac, 3A Brzi
6
Izdržljiva alfa-numerička membranska tastatura
7
CHARGER
8
POWER
Indikator punjenja baterije. LED svetli kad je baterija
napunjena.
Dugme za uključivanje
4
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
2.0
PODEŠAVANJA PRE TESTA
2.1
ATRT-01B S3 radno npajanje
ATRT-01B S3 se napaja dopunjivom (6 Vdc / 7 AH) zatvorenom olovnom gel baterijom. Jedinica
može kontinualno raditi do 6 sati između punjenja. Može se i koristiti tokom dopunjevanja.
Priključivanje ATRT-01B S3 u mrežnu utičnicu nakon što je baterija potpuno napunjena neće
oštetiti bateriju.
NAPOMENE
2.2
•
Preporučljivo je da ATRT-01B S3 priključite na mrežnu utičnicu kad se ne koristi.
•
ATRT-01B S3 koristi Genesis model NP7-6 bateriju. Ona se može zameniti i sa
Panasonic model LC-R122R2PU baterijom.
Kontrola kontrasta LCD ekrana
Za povećanje kontrasta LCD ekrana, pritisnite i držite [∧ Contrast] taster za 2s. Odpustite
dugme kad je željeni nivo kontrasta dostignut.
Za smanjenje kontrasta LCD ekrana, pritisnite i držite [∨ Contrast] za 2s. Odpustite
dugme kad je željeni nivo kontrasta dostignut.
Za ATRT-01B S3, pozadinsko osvetljenje se isključuje nakon 30s nakon zadnje operacije radi
uštede baterije. Pritisnite bilo koji taster tastature da ponovo uključite pozadinsko osvetljenje.
5
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.0
RADNE PROCEDURE
3.1
Dijagrami povezivanja ATRT na transformator
REV 1
Slika 3. Tipična monofazna veza na transformator
6
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Slika 4. Tipična Auto Transformator veza
7
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
Slika 5. Tipična CT veza
8
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Slika 6. Tipična uvodnik CT veza na monofaznom transformatoru
9
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.2
REV 1
Podešavanje Test napona
ATRT nudi 2 test napona, 4 Vac i 40 Vac. Jedinica je po uključenju uvek predefinisana na 40
Vac. 4 Vac test napon se može koristiti u situacijama gde 40 Vac pobudni napon može zasititi
strujne transformatore. Za postavljanje test napona:
a. Uključite jedinicu i krenite iz “ START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
3. CALCULATOR
bAT:
time:
date:
14:21:34
05/24/11
ATRT-01 S3 “START-UP” meni
14:21:34
05/24/11
ATRT-01B S3 “START-UP” meni
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3.
4.
5.
6.
3.
4.
5.
6.
7.
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
SET TIME
SET LANGUAGE
ATRT-01 S3
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
SET TIME
SET LANGUAGE
SET 50/60 HZ
ATRT-01B S3
Pritisnite [2] taster (TEST VOLTAGE).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. 4 Volts
2. 40 VOLTS
Pritisnite [1] taster (4 VOLTS) za izbor 4V za test napon ili pritisnite [2] taster (40
VOLTS) za izbor 40V za test napon.
10
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Napon je postavljen i sledeća poruka za potvrdu je prikazana:
40
VOLTS SET
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
1
1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.3
REV 1
Podešavanje Datuma i Vremena
Za postavku datuma i vremena:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
RECORD ID
TEST VOLTAGE
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [5] taster (SET TIME)
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
ENTER DATE
MM-DD-YY
Ukucajte datum upotrebom alfanumeričke tastature. Sledeći ekran će biti prikazan:
ENTER TIME
HH:MM:SS
Ukucajte vreme upotrebom alfanumeričke tastature. Kad unesete vreme odmah se
vraćate u “START-UP” meni.
12
REV 1
3.4
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Podešavanje Interfejs jezika
Pratite sledeće korake da postavite jezik interfejsa (Engleski, Španski ili Turski):
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
RECORD ID
TEST VOLTAGE
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [6] taster (SET LANGUAGE).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. ENGLISH
2. TURKISH
3. SPANISH
Izaberite željeni jezik interfejsa pritiskom odgovarajućeg tastera na tastaturi ([1], [2],
ili [3]). Jezik je postavljen i potvrdni ekran će biti prikazan kao što je prikazano ispod:
ENGLISH SET
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
1
3
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.5
REV 1
Podešavanje frekvencije (samo kod ATRT-01B S3)
Pratite sledeće korake da postavite željenu frekvenciju (50 ili 60 Hz):
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
bAT:
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RECORD ID
TEST VOLTAGE
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
SET TIME
SET LANGUAGE
SET 50/60 HZ
Pritisnite [7] taster (SET 50/60 HZ).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. 60 Hz
2. 50 hz
Izaberite željenu frekvenciju pritiskom odgovarajućeg tastera na tastaturi ([1] ili [2]).
Frekvencija je postavljena i potvrdni ekran će biti prikazan kao što je prikazano na slici
ispod:
60 hz set
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
14
REV 1
3.6
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Izvršavanje Testova
3.6.1. Unošenje informacija zaglavlja Test snimka
Možete uneti informacije zaglavlja test snimka pre vršenja testova. Zaglavlje snimka sadrži
identifikacione informacije kao što su kompanija, stanica, kolo, proizvođač itd. Kad se jednom
unesu informacije zaglavlja, one će se primenjivati na sve buduće test snimke. Da unesete
informacije zaglavlja pratite sledeće korake:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RECORD ID
TEST VOLTAGE
PRINT RECORD
SAVE/RESTORE RECORD
SET TIME
SET LANGUAGE
Pritisnite [1] taster (RECORD ID).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
COMPANY:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte ime kompanije pomoću tastature.
Pri pritiskanju tastera, odgovarajući broj na tasteru će prvo biti prikazan. Pritiskanjem
tastera ponovo prikazaće se prvo slovo na tasteru. Pritiskanjem tastera ponovo prikazaće
se drugo slovo na tasteru. Na primer, da ukucate slovo “A”, morate pritisnuti [2] taster
dvaput. Da obrišete karakter na poziciji kursora, pritisnite [CLEAR] taster. Pritisnite
[Contrast ∧] taster da se pomerite na sledeći karakter. Pritisnite [Contrast ∨]
taster da se pomerite na prethodni karakter. Pritisnite [ENTER] taster kad se
završili unošenje imena kompanije.
19
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
STATION:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte ime stanice pomoću tastature i pritisnite [ENTER]
taster.
e. Sledeći ekran će biti prikazan:
CIRCUIT:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte informaciju o kolu pomoću tastature i pritisnite [ENTER] taster.
f. Sledeći ekran će biti prikazan:
MANUFACTURER:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte ime proizvođača pomoću tastature i pritisnite [ENTER] taster.
20
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
g. Sledeći ekran će biti prikazan:
MODEL:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte informaciju o modelu transformatora pomoću tastature i pritisnite
[ENTER] taster.
h. Sledeći ekran će biti prikazan:
SERIAL NUMBER:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte serijski broj transformatora pomoću tastature i pritisnite [ENTER] taster.
i.
Sledeći ekran će biti prikazan:
KVA RATING:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte KVA rejting transformatora pomoću tastature i pritisnite
[ENTER] taster.
21
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
j. Sledeći ekran će biti prikazan:
OPERATOR:
_
↑ /↓
TO POSITION
"ENTER" TO ACCEPT
Ukucajte ime operatera pomoću tastature i pritisnite [ENTER] taster. Ove informacije
zaglavlja biće sačuvane i vratićete se na “START-UP” meni.
22
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.6.2. Testiranje monofaznog transformatora
Pratite sledeće korake da testirate monofazni transformator:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [1] taster (TEST TRANSFORMER).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
XFMR CONFIG:
1. SINGLE PHASE
2.
3.
4.
5.
6.
Dy
YD
DD
YY
NEXT PAGE
Pritisnite [1] taster (SINGLE PHASE).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAME PLATE VOLTAGE?
1. yes
2. no
3. use prev data
Opcija 3 (USE PREV DATA) biće navedena u listi samo ako ste obezbedili
napone nazivne pločice za predhodni test for a previous test.
NAPOMENA
1. YES
Pritisnite [1] taster (YES) ako želite uneti vrednosti napona nazivne pločice
transformatora. Sledeći ekran će biti prikazan:
23
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
0 :
Unesite napon nazivne pločice H namotaja upotrebom numeričke tastature.
Ekran će biti osvežen kao što je prikazano:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 :
Pritisnite [ENTER] taster. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 : 0
Unesite napon nazivne pločice X namotaja upotrebom numeričke tastature.
Ekran će biti osvežen kao što je prikazano:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 : 10
Pritisnite [ENTER] taster. Nastavite na korak d.
2. NO
Pritisnite [2] taster (NO) ako ne želite uneti vrednosti napona nazivne pločice
transformatora. Nastavite na korak d.
3. USE PREV DATA
Pritisnite [3] taster (USE PREV DATA) da koristite vrednosti napona nazivne
pločice unete pri vršenju predhodnog testa. Nastavite na korak d.
24
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
"START" TO TEST
OR
"STOP" TO ABORT
Pritisnite [START] taster to start the test.
e. Sledeći ekran će biti prikazan tokom vršenja testa:
TESTING AT 40 VOLTS
TEST IN PROGRESS
PLEASE WAIT...
Test rezultati će biti prikazani na LCD ekranu po završetku testa:
RAT: +1.003
PHS:
0.02°
mA:
0.0
ERR:
0.05%
Procentualna greška (ERR) će biti prikazana samo ako su unete vrednosti
napona nazivne pločice.
NAPOMENA
Polaritet je prikazan bilo kao plus znak (+) za “u-fazi” ili minus znak (-) za
“van-faze”.
Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
25
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
f. Sledeći ekran će biti prikazan:
KEEP THIS READING?
1. YES
2. NO
Pritisnite [1] taster (YES) da sačuvate očitavanje.
g. Sledeći ekran će biti prikazan:
TEST SAVED
Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
NAPOMENA
Ekran iznad će biti prikazan ako trenutno nema podataka u bafer memoriji
jedinice. Ako je test predhodno izvršen ili je test snimak pozivan iz Flash
EEPROM ili sa Flash drive, sledeći ekran će biti prikazan umesto toga:
PREVIOUS DATA
IN BUF
1. APPEND PREV. DATA
2. CLEAR PREV. DATA
Pritisnite [1] taster (APPEND PREV. DATA) da dodate podatak u radnoj
memoriji jedinice trenutnim test rezultatima ili pritisnite [2] taster (CLEAR
PREV. DATA) da obrišete sve predhodne podatke iz bafer memorije jedinice i
samo memorišete trenutne test rezultate.
Sledeći ekran će biti prikazan:
TEST SAVED
Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
26
REV 1
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
h. Sledeći ekran će biti prikazan:
RUN ANOTHER TEST?
1. YES
2. NO
3. REPEAT PREV.
TEST
Pritisnite [2] taster (NO).
i.
Sledeći ekran će biti prikazan:
SAVE THIS
1. YES
2. NO
RECORD?
Pritisnite [1] taster (YES) da sačuvate test snimak na Flash EEPROM jedinice.
j. Test snimak će biti memorisan i sledeći ekran će biti prikazan:
RECORD NUMBER 1
HAS BEEN SAVED!
NAPOMENA
Jedinica će automatski dodeliti broj snimka i neće prepisati postojeće test
snimke.
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
27
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
3.6.3. Testiranje trofaznog transformatora
Pratite sledeće korake da testirate trofazni transformator:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [1] taster (TEST TRANSFORMER).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
XFMR CONFIG:
1. SINGLE PHASE
2. Dy
3.
4.
5.
6.
YD
DD
YY
NEXT PAGE
Možete pritisnuti [6] taster (NEXT PAGE) za pregled dodatnih tipova
transformatora. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAPOMENA
XFMR CONFIG:
1. DZ
2. ZD
3. YZ
4. ZY
5. TT
6. PREVIOUS PAGE
Izaberite test trofaznog transformatora pritiskom odgovarajućeg tastera ([2] do [5]). Na
primer, pritisnite [2] taster (Dy) na prvoj strani za izbor trougao na zvezda (Delta to Y)
transformator testa.
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
X0 ACCESSIBLE?
1. YES
2. NO
Pritisnite [1] taster (YES) ako je X0 pristupačan ili [2] taster (NO) ako nije.
28
REV 1
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DY1
DY3
DY5
DY7
DY9
DY11
Izaberite konfiguraciju transformatora pritiskom odgovarajućeg tastera ([1] do [6]). Za
ovaj primer, pritisnite [1] taster (Dy1).
e. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAME PLATE VOLTAGE?
1. yes
2. no
3. USE PREV DATA
Opcija 3 (USE PREV DATA) biće prikazana u listi samo ako ste obezbedili
napone nazivne pločice za prethodni test.
NAPOMENA
1. YES
Pritisnite [1] taster (YES) ako želite uneti vrednosti napona nazivne pločice
transformatora. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
0 :
Unesite vrednost napona nazivne pločice H namotaja upotrebom numeričke
tastature. Ekran će biti osvežen kao što je prikazano:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 :
Pritisnite [ENTER] taster. Sledeći ekran će biti prikazan:
29
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
REV 1
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 : 0
Unesite vrednost napona nazivne pločice X namotaja upotrebom numeričke
tastature. Ekran će biti osvežen kao što je prikazano:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
500 : 10
Pritisnite [ENTER] taster. Nastavite na korak f.
2. NO
Pritisnite [2] taster (NO) ako ne želite da unesete napon nazivne pločice
transformatora. Nastavite na korak f.
3. USE PREV DATA
Pritisnite [3] taster (USE PREV DATA) da koristite vrednosti napona nazivne
pločice unete pri vršenju predhodnog testa. Nastavite na korak f.
f. Sledeći ekran će biti prikazan odmah:
TESTING AT 40 VOLTS
Sledeći ekran će biti prikazan pokazujući Faza A kablovske veze za izabrani test (ovo će
se razlikovati zavisno od izabranog testa):
PHASE A CABLE
XFMR X1,X2
to
x1,x0
h1,h2
to
h1,h3
"START" when READY
30
REV 1
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
Izvršite kablovska povezivanja po instrukcijama i onda pritisnite [START] taster za
pokretanje Faza A testa.
g. Sledeći ekran će biti prikazan tokom vršenja testa:
TESTING:
DYN1 phase a
Faza A test rezultati biće prikazani na LCD ekranu po završetku testa:
RATIO
+15.003
MA
001
%DIFF
0.02
"ENTER" TO CONTINUE..
Pritisnite [ENTER] taster za nastavak.
h. Sledeći ekran će biti prikazan pokazujući Faza B kablovske veze za izabrani test:
PHASE B CABLE
XFMR X1,X2
to
x2,x0
h1,h2
to
h2,h1
"START" when READY
Izvršite kablovska povezivanja po instrukcijama i onda pritisnite [START] taster za
pokretanje Faza B testa.
i.
Sledeći ekran će biti prikazan tokom vršenja testa:
TESTING:
DYN1 phase B
Faza A i B test rezultati biće prikazani na LCD ekranu po završetku testa:
31
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
RATIO
+15.003
+15.015
MA
REV 1
%DIFF
001
001
0.02
0.10
"ENTER" TO CONTINUE..
Linija 1 rezultata prikazuje Faza A test rezultate a linija 2 prikazuje Faza B test
rezultate.
Pritisnite [ENTER] taster za nastavak.
j.
Sledeći ekran će biti prikazan pokazujući Faza C kablovske veze za izabrani test:
PHASE C CABLE
XFMR X1,X2
to
x3,x0
h1,h2
to
h3,h2
"START" when READY
Izvršite kablovska povezivanja po instrukcijama i onda pritisnite [START] taster za
pokretanje Faza C testa.
k. Sledeći ekran će biti prikazan tokom vršenja testa:
TESTING:
DYN1 phase C
Faza A,B i C test rezultati biće prikazani na LCD ekranu po završetku testa:
TEST RESULTS:
RATIO
MA
%DIFF
A +15.003
001
0.02
B +15.015
001
0.10
C +15.000
001
0.00
181.4°
183.2°
181.8°
XFMR TYPE: DYN1
Fazni uglovi za Faza A, B, i C takođe su prikazani na dnu test rezultata sleva na
desno respektivno. Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
32
REV 1
l.
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Sledeći ekran će biti prikazan:
KEEP THIS READING?
1. YES
2. NO
Pritisnite [1] taster (YES) da memorišete očitavanje.
m. Sledeći ekran će biti prikazan:
TEST SAVED
Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
NOTE
Ekran iznad će biti prikazan ako trenutno nema podataka u bafer memoriji
jedinice. Ako je test predhodno izvršen ili je test snimak pozivan iz Flash
EEPROM ili sa Flash drive, sledeći ekran će biti prikazan umesto toga:
PREVIOUS DATA
IN BUF
1. APPEND PREV. DATA
2. CLEAR PREV. DATA
Pritisnite [1] taster (APPEND PREV. DATA) da dodate podatak u radnoj
memoriji jedinice trenutnim test rezultatima ili pritisnite [2] taster (CLEAR
PREV. DATA) da obrišete sve predhodne podatke iz bafer memorije jedinice i
samo memorišete trenutne test rezultate.
Sledeći ekran će biti prikazan:
TEST SAVED
Pritisnite bilo koji taster za nastavak.
33
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
n. Sledeći ekran će biti prikazan:
RUN ANOTHER TEST?
1. YES
2. NO
3. REPEAT PREV.
TEST
Pritisnite [2] taster (NO).
o. Sledeći ekran će biti prikazan:
SAVE THIS
1. YES
2. NO
RECORD?
Pritisnite [1] taster (YES) da sačuvate test snimak u Flash EEPROM jedinice.
p. Test snimak će biti memorisan i sledeći ekran će biti prikazan:
RECORD NUMBER 2
HAS BEEN SAVED!
NAPOMENA
Jedinica će automatski dodeliti broj snimka i neće prepisati postojeće test
snimke.
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
34
REV 1
3.7
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Rad sa Test snimcima
3.7.1. Pregled sadržaja radne memorije
Kad god je vršen test ili se pozivan test snimak, podaci se smeštaju u radnu memoriju
ATRT. Možete pregledati test podatke upotrebom sledećih koraka:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [3] taster (PRINT RECORD).
c. Osnovne informacije test snimka će biti prikazane kao što je prikazano ispod:
SINGLE PHASE
Num Tests: 1
05/26/11 15:33:58
Pritisnite [Contrast ∨] taster. Detalji test snimka će biti prikazani kao što je prikazano
ispod:
1 SINGLE PHASE
40 volts
RATIO
ma
%DIFF
1.003
0002
0.3
Pritisnite [STOP] taster za povratak u “START-UP” meni.
35
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
3.7.2. Memorisanje Test Rezultata uTest Snimak
Nakon izvršenja testa, korisniku se predstavlja opcija da sačuva test rezultate u Flash EEPROM
jedinice ili na USB Flash Drive. Ako se test rezultati ne sačuvaju momentalno nakon vršenja
testa, oni će i dalje ostati u radnoj memoriji i mogu se memorisati kasnije, dok god se ne izvrši
novi test ili dok se jedinica ne isključi. Pratite korake ispod da memorišete test rezultate iz
radne memorije u test snimak (sledeća procedura se može koristiti za ponovno memorisanje
pozivanih test snimaka na novu memorijsku lokaciju ili na USB Flash Drive):
a. Izvršite test ili pozovite test snimak u radnu memoriju (videti poglavlje 3.7.3 i
3.7.4), i onda krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD)
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RESTORE RECORD
2.
3.
4.
5.
SAVE RECORD
RECORD DIRECTORY
ERASE RECORD
COPY to THUMB DRIVE
NAPOMENA
Opcija 5 (COPY TO THUMB DRIVE) će biti navedena u listi samo ako je
povezan USB Flash drive na ATRT.
Pritisnite [2] taster (SAVE RECORD).
36
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Ako je USB Flash drive povezan na jedinicu, nastavite na korak d.
Ako USB Flash drive NIJE povezan na jedinicu, nastavite na korak e.
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. SAVE INTERNALLY
2. SAVE TO THUMB DRIVE
1. SAVE INTERNALLY
Pritisnite [1] taster (SAVE INTERNALLY) da sačuvate test snimak u Flash
EEPROM jedinice. Nastavite na korak e.
2. SAVE TO THUMB DRIVE
Pritisnite [2] taster (SAVE TO THUMB DRIVE) da sačuvate test snimak
na povezani USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan:
REC_001 SAVED TO
THUMB DRIVE.
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
e. Sledeći ekran će biti prikazan:
RECORD NUMBER 2
HAS BEEN SAVED!
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
37
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
3.7.3. Pozivanje test snimka iz Flash EEPROM
Pratite sledeće korake da pozovete test snimke iz ATRT Flash EEPROM u radnu memoriju:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
RESTORE RECORD
SAVE RECORD
RECORD DIRECTORY
ERASE RECORD
COPY to THUMB DRIVE
NAPOMENA
Opcija 5 (COPY TO THUMB DRIVE) će biti navedena u listi samo ako je USB
Flash drive povezan na ATRT.
Pritisnite [1] taster (RESTORE RECORD).
38
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
RESTORE RECORD
1.ENTER RECORD NUMBER
2.SCROLL TO SELECT
Ako je USB Flash drive umetnut u ATRT “USB MEM” port, sledeći ekran
će biti prikazan umesto ekrana iznad:
NAPOMENA
1.INTERNAL STORAGE
2.THUMB DRIVE
Pritisnite [1] taster (INTERNAL STORAGE).
Sledeći ekran će biti prikazan:
RESTORE RECORD
1.ENTER RECORD NUMBER
2.SCROLL TO SELECT
Nastavite na korake ispod.
1. ENTER RECORD NUMBER
Pritisnite [1] taster (ENTER RECORD NUMBER) ako znate broj snimka koji želite
pozvati.
1.1.
Sledeći ekran će biti prikazan:
RESTORE RECORD
NUMBER:
Unesite broj snimka upotrebom alfanumeričke tastature i onda pritisnite
[ENTER] taster.
39
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
1.2.
REV 1
Sledeći ekran će biti prikazan:
RECORD RESTORED!
DISPLAY RECORD?
1.YES
2.NO
Pritisnite [1] taster (YES) za prikaz test snimka.
1.3.
Osnovne informacije o pozvanom test snimku će biti prikazane kao što je
prikazano ispod:
SINGLE PHASE
Num Tests: 1
05/27/11 15:25:57
Pritisnite [Contrast ∨] key. Detalji test snimka će biti prikazani kao što
je prikazano ispod:
1 SINGLE PHASE
40 volts
RATIO
ma
%DIFF
1.003
0002
0.3
Pritisnite [STOP] taster za povratak u “START-UP” meni. Pozvani test
snimak će ostati učitan u radnu memoriju.
2. SCROLL TO SELECT
Pritisnite [2] taster (SCROLL TO SELECT) da se krećete kroz sadržaj
direktorijuma memorisanih test snimaka.
2.1.
Sledeći ekran će biti prikazan:
RECORDS DIRECTORY
"UP" TO SCROLL FWD
"DWN" TO SCROLL RVS
40
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Pritisnite [Contrast ∧] dugme ili [Contrast ∨] taster za prikaz
sledećeg ili predhodnog test snimka, respektivno.
Osnovne informacije će biti prikazane kao što je prikazano ispod:
#1
05/25/11 09:52
SINGLE PHASE
1 TESTS
Kad locirate test snimak koji želite pozvati, pritisnite [ENTER] taster.
Nastavite na korak 1.2 na strani 40.
41
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
3.7.4. Pozivanje test snimka iz USB Flash Drive
Pratite sledeće korake da pozovete test snimke iz USB Flash drive u ATRT radnu
memoriju:
a. Proverite da je USB Flash drive koji sadrži test snimke umetnut u ATRT USB Flash drive
port (“USB MEM” port). Onda krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD)
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
RESTORE RECORD
SAVE RECORD
RECORD DIRECTORY
ERASE RECORD
COPY to THUMB DRIVE
Pritisnite [1] taster (RESTORE RECORD).
42
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.INTERNAL STORAGE
2.THUMB DRIVE
Pritisnite [2] taster (THUMB DRIVE).
e. Sledeći ekran će biti prikazan:
RESTORE THUMB DRIVE
REC_
Unesite broj snimka koji želite pozvati upotrebom alfanumeričke tastature i onda
pritisnite [ENTER] taster.
f. Test snimak će biti pozvan u radnu memoriju jedinice i sledeći ekran će biti prikazan:
REC_000 restored!
DISPLAY RECORD?
1.YES
2.NO
Pritisnite [1] taster (YES) za prikaz pozvanog test snimka.
g. Osnovne informacije o pozvanom test snimku će biti prikazane kao što je prikazano ispod:
SINGLE PHASE
Num Tests: 1
05/27/11 15:25:57
43
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
Pritisnite [Contrast ∨] taster. Detalji test snimka će biti prikazani kao što je prikazano
ispod:
1 SINGLE PHASE
40 volts
RATIO
ma
%DIFF
1.003
0002
0.3
Pritisnite [STOP] taster za povratak u “START-UP” meni. Pozvani test snimak će
ostati učitan u radnu memoriju.
44
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.7.5. Kopiranje test snimka na USB Flash Drive
Koristite korake ispod da kopirate jedan ili sve test snimke sa Flash EEPROM jedinice
na povezani USB Flash drive:
a. Proverite da je USB Flash drive ATRT USB Flash drive port (“USB MEM” port). Onda
krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
RESTORE RECORD
SAVE RECORD
RECORD DIRECTORY
ERASE RECORD
5. COPY to THUMB DRIVE
Pritisnite [5] taster (COPY TO THUMB DRIVE).
45
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
COPY REC TO THUMB DRV
1.COPY SINGLE RECORD
2.COPY ALL RECORDS
1. COPY SINGLE RECORD
Pritisnite [1] taster (COPY SINGLE RECORD) da kopirate jedan test snimak sa
ATRT Flash EEPROM na povezani USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan:
ENTER RECORD NUMBER
TO COPY TO FLASH DRV
NUMBER:
Unesite broj snimka upotrbom alfanumeričke tastature i onda pritisnite
[ENTER] taster. Test snimak će biti kopiran na USB Flash drive i sledeći
ekran će biti prikazan:
REC_000 SAVED TO
THUMB DRIVE
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
46
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
2. COPY ALL RECORDS
Pritisnite [2] taster (COPY ALL RECORDS) da kopirate sve test snimke sa ATRT
Flash EEPROM na povezani USB Flash drive. Svi test snimci će se kopirati sa
jedinice na povezani USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan po
završetku procesa:
ALL RECORDS HAVE BEEN
TRANSFERRED TO THUMB
DRIVE!
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
47
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
3.7.6. Pregled direktorijuma Test snimaka
Koristite sledeće korake da pretražujete direktorijum test snimaka smeštenih u ATRT
Flash EEPROM memoriju:
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RESTORE RECORD
2. SAVE RECORD
3. RECORD DIRECTORY
4. ERASE RECORD
5. COPY to THUMB DRIVE
NAPOMENA
Opcija5 (COPY TO THUMB DRIVE) će biti navedena u listi samo ako je
USB Flash drive povezan na jedinicu.
Pritisnite [3] taster (RECORD DIRECTORY).
48
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
RECORDS DIRECTORY
"UP" TO SCROLL FWD
"DWN" TO SCROLL RVS
Pritisnite [Contrast ∧] ili [Contrast ∨] taster da se krećete kroz
direktorijum test snimaka. Zaglavlje test snimka će biti prikazano kao što je
prikazano ispod:
SINGLE PHASE
Num Tests: 1
05/27/11 15:25:57
Možete nastaviti da se krećete kroz direktorijum protiskom na [Contrast ∧]
i [Contrast ∨] tastere. Pritisnite [STOP] taster za povratak u “START-UP” meni.
49
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
3.7.7. Brisanje test snimaka iz Flash EEPROM
Pratite sledeće korake za brisanje test snimaka iz Flash EEPROM
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RESTORE RECORD
2. SAVE RECORD
3. RECORD DIRECTORY
4. ERASE RECORD
5. COPY to THUMB DRIVE
Pritisnite [4] taster (ERASE RECORD).
50
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE RECORD
1.ERASE SINGLE REC.
2.ERASE ALL RECORDS
"STOP" TO EXIT
Ako je USB Flash drive umetnut u ATRT “USB MEM” port, sledeći ekran
će biti prikazan umesto ekrana iznad:
NAPOMENA
1.ERASE INTERNAL REC
2.ERASE THUMB DRV REC
Pritisnite [1] taster (ERASE INTERNAL REC).
Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE RECORD
1.ERASE SINGLE REC.
2.ERASE ALL RECORDS
"STOP" TO EXIT
Nastavite na korake ispod.
1. ERASE SINGLE REC.
Pritisnite [1] taster (ERASE SINGLE REC.) da obrišete jedan test snimak iz interne
Flash EEPROM jedinice. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE RECORD
1.ENTER RECORD NUMBER
2.SCROLL TO SELECT
1. ENTER RECORD NUMBER
Pritisnite [1] taster (ENTER RECORD NUMBER) ako znate broj snimka koji želite
izbrisati. Sledeći ekran će biti prikazan:
51
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
ERASE RECORD
NUMBER:
NAPOMENA
Možete prekinuti proces i vratiti se u “START-UP” meni pritiskom
[STOP] tastera.
Unesite broj snimka koji želite obrisati upotrebom alfanumeričke tastature i
onda pritisnite [ENTER] taster. Ako ne znate broj test snimka, možete prvo
pregledati direktorijum test snimaka koristeći instrukcije u poglavlju 3.7.6.
Sledeći ekran će biti prikazan dok se snimak briše:
ERASing record
PLEASE WAIT...
Sledeći ekran će biti prikazan kad je test snimak potpuno izbrisan:
RECORD NUMBER
ERASED!
8
Pritisnite bilo koji taster za nastavak. Vratićete se na početak koraka d.
52
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
2. SCROLL TO SELECT
Pritisnite [2] taster (SCROLL TO SELECT) da se krećete kroz direktorijum test
snimaka i locirate test snimak koji želite obrisati. Sledeći ekran će biti prikazan:
RECORDS DIRECTORY
"UP" TO SCROLL FWD
"DWN" TO SCROLL RVS
Pritisnite [Contrast ∧] ili [Contrast ∨] taster da se krećete kroz
direktorijum test snimaka. Zaglavlje test snimka će biti prikazano kao što je
prikazano ispod:
SINGLE PHASE
Num Tests: 1
05/27/11 15:25:57
Možete nastaviti da se krećete kroz direktorijum protiskom na [Contrast ∧]
i [Contrast ∨] tastere. kad locirate test snimak koji želite obrisati, pritisnite
[ENTER] taster. Izabrani test snimak će biti obrisan i sledeći ekran će biti
prikazan:
RECORD NUMBER
ERASED!
9
Pritisnite bilo koji taster za nastavak. Vratićete se na početak koraka d.
53
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
2. ERASE ALL RECORDS
Pritisnite [2] taster (ERASE ALL RECORDS) da obrišete sve test snimke iz interne
Flash EEPROM jedinice. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE ALL RECORDS!
ARE YOU SURE?
"ENTER" To CONTINUE.
Možete prekinuti proces i vratiti se u “START-UP” meni pritiskom [STOP] tastera.
Pritisnite [ENTER] taster da nastavite brisanje svih test snimaka sa
Flash EEPROM jedinice. Sledeći ekran će biti prikazan tokom procesa brisanja:
ERASing recordS
PLEASE WAIT...
Sledeći ekran će biti prikazan kad su svi test snimci potpuno izbrisani:
RECORDS ERASED!
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
54
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
3.7.8. Brisanje Test snimaka sa USB Flash Drive
Pratite sledeće korake za brisanje test snimaka sa USB Flash drive:
a. Proverite da je USB Flash drive povezan na “USB MEM” port jedinice, i onda krenite
iz“START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [2] taster (SETUP).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RECORD ID
2. TEST VOLTAGE
3. PRINT RECORD
4. SAVE/RESTORE RECORD
5. SET TIME
6. SET LANGUAGE
Pritisnite [4] taster (SAVE/RESTORE RECORD).
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
1. RESTORE RECORD
2. SAVE RECORD
3. RECORD DIRECTORY
4. ERASE RECORD
5. COPY to THUMB DRIVE
Pritisnite [4] taster (ERASE RECORD).
d. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.ERASE INTERNAL REC
2.ERASE THUMB DRV REC
Pritisnite [2] taster (ERASE THUMB DRV REC).
55
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
e. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE RECORD
1.ERASE SINGLE REC.
2.ERASE ALL RECORDS
"STOP" TO EXIT
1. ERASE SINGLE REC.
Pritisnite [1] taster (ERASE SINGLE REC.) da obrišete jedan test snimak iz
povezanog USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE THUMB DRIVE
REC_
Unesite broj snimka koji želite obrisati upotrebom alfanumeričke tastature i onda
pritisnite [ENTER] taster. test snimak će biti obrisan sa USB Flash drive i sledeći
ekran će biti prikazan:
THUMB DRIVE RE000
ERASED!
Pritisnite bilo koji taster za nastavak. Vratićete se na početak koraka e. Pritisnite
[STOP] taster za povratak u “START-UP” meni.
2. ERASE ALL RECORDS
Pritisnite [2] taster (ERASE ALL RECORDS) da obrišete sve test snimke sa povezanog
USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan:
ERASE ALL THUMB DRIVE
RECORDS!
ARE
YOU SURE?
"ENTER" TO CONTINUE.
56
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Pritisnite [STOP] taster ako ne želite da obrišete sve test snimke. Bićete vraćeni
u “START-UP” meni.
Pritisnite [ENTER] taster da nastavite sa brisanjem svih test snimaka sa
povezanog USB Flash drive. Sledeći ekran će biti prikazan when kad su obrisani
svi test snimci:
all thumb drive
records erased!
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
57
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
3.8
REV 1
Upotreba kalkulatora prenosnog odnosa
ATRT-01 i ATRT-01B S2 imaju kalkulator prenosnog odnosa koji se može koristiti za proračun
prenosnog odnosa raznih tipova transformatora. Korisnik treba samo da obezbedi vrednosti
napona nazivne pločice H i X i jedinica će proračunati prenosni odnos. Pratite sledeće korake za
upotrebu kalkulatora.
a. Krenite iz “START-UP” menija:
1. TEST TRANSFORMER
2. SETUP
3. CALCULATOR
time:
date:
14:21:34
05/24/11
Pritisnite [3] taster (CALCULATOR).
b. Sledeći ekran će biti prikazan:
XFMR CONFIG:
1. SINGLE PHASE
2. DY
3.
4.
5.
6.
YD
DD
YY
NEXT PAGE
Izaberite konfiguraciju transformatora pritiskom odgovarajućeg tastera na tastaturi.
Možete pritisnuti [6] taster (NEXT PAGE) za pregled dodatnih tipova konfiguracija
transformatora. Za ovaj primer pritisnite [3] taster (Yd) da izaberete Y-dT
transformator tip.
Sledeći koraci će se razlikovati za druge tipove konfiguracija transformatora.
NAPOMENA
58
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
c. Sledeći ekran će biti prikazan:
H0 accessible?
1. YES
2. NO
1. YES
Pritisnite [1] taster (YES) ako je H0 pristupačan. Sledeći ekran će biti prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
YND1
YND3
YND5
YND7
YND9
YND11
Izaberite konfiguraciju transformatora pritiskom odgovarajućeg tastera.
Nastavite na korak d.
2. NO
Pritisnite [2] taster (NO) ako H0 nije pristupačan. Sledeći ekran će biti
prikazan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
YD1
YD3
YD5
YD7
YD9
YD11
Izaberite konfiguraciju transformatora pritiskom odgovarajućeg tastera.
Nastavite na korak d.
59
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
d. Sledeći ekran će biti prikazan
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
0 :
Unesite H vrednost napona nazivne pločice upotrebom tastature. Ekran će biti osvežen:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
1,734 :
Pritisnite [ENTER] taster. Sledeći ekran će biti prikazan:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
1,734 : 0
Unesite X vrednost napona nazivne pločice upotrebom tastature. Ekran će biti osvežen:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
1,734 : 100
Pritisnite [ENTER] taster. Odnos će biti proračunat i prikazan na dnu ekrana:
NAME PLATE VOLTAGE:
H : X
1,734 : 100
RATIO = 15.017
Pritisnite bilo koji taster za povratak u “START-UP” meni.
60
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
DODATAK A – KODOVI TRANSFORMATOR VEKTOR GRUPA
uslužni transformatori snage proizvedeni u skladu sa IEC specifikacijama imaju Rejting Pločicu
montiranu na vidnom mestu. Ova pločica sadrži listu konfiguracionih i radnih specifikacija
transformatora. jedan takav rejting je konfiguracija namotaja i fazni pomeraj kod. Ovaj kod
prati konvenciju koja uključuje skup slova i brojeva koji označavaju trofazne konfiguracije
namotaja that (npr., trougao, zvezda ili cik-cak). Slovni simboli za različite namotaje su navedeni
u u opadajućem redosledu njihovih nominalnih napona. To jest, simboli koji obeležavaju veće
naponske rejtinge biće u velikim slovima, simboli koji obeležavaju manje i srednje naponske
rejtinge biće u malim slovima. Ako je neutralna tačka bilo zvezda bilo cik-cak namotaja
izvedena, indikacija će biti N (visok napon) ili n (niži napon). Zadnji broj je 300 multiplikator koji
označava fazno kašnjenje među namotajima.
Prema tome, sledeća standardna praksa se primenjuje:
Zvezda = Y (visok napon) ili y (niski napon)
Trougao = D (visok napon) ili d (niski napon)
Cik-cak = Z (visok napon) ili z (niski napon)
Na primer, Dyn11 se dekoduje kao što sledi:
D označava da su visokonaponski namotaji vezani u konfiguraciju Trougao (Pošto
trougao namotaji nemaju neutralnu tačku, N se nikad ne javlja nakon D). y
označava da niskonaponski namotaj je u zvezda konfiguraciji.
n označava da niskonaponski namotaji imaju neutralnu tački izvedenu.
11 fazni pomeraj od 330 stepeni između zvezda i trougao namotaja.
61
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
DODATAK B – Opšti ANSI opisi Transformatora
62
REV 1
63
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
64
REV 1
65
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
66
REV 1
67
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
68
REV 1
69
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
DODATAK C – Opšti CEI/IEC 60076-1 opisi Transformatora
70
REV 1
71
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
72
REV 1
73
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
74
REV 1
75
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
76
REV 1
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
DODATAK D – Opšti Australian Std.2374 opisi Transformatora
77
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
78
REV 1
79
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
80
REV 1
81
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
ATRT-01/01B S3 USER’S MANUAL
REV 1
82
REV 1
83
ATRT-01/01B S3 UPUTSTVO
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
Download PDF