Zanussi | ZKT 652 DX | Operating instructions | Zanussi ZKT 652 DX Operating instructions

ZKT 652 DX
Glaskeramische inductie-kookplaat
Ceramic glass induction hob
Montage- en gebruiksaanwijzing
Installation and Operating Instructions
l
g
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-control-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
7
7
Bediening van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powerfunctie in-en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
11
14
Tips voor koken en braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookgerei voor inductie-kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor energiebesparing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor het koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Wat is er aan de hand als …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Afvalverwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
3
5
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het
recht op garantie vervalt.
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken.
• Om onbedoeld inschakelen door kleine kinderen of huisdieren te voorkomen, is het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen.
4
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat
er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet zonder
toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. patat bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste 30 cm van de ingeschakelde inductiekookzones aan te houden.
• Gevaar voor verbranding! Materialen van metaal, zoals bijv. messen, vorken, lepels en pannendeksels niet op de kookzone leggen, omdat deze
heet kunnen worden.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een
stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd
raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege
pan op staat.
• Het droogkoken van pannen moet worden voorkomen. Hierdoor kan het
kookgerei of glaskeramiek worden beschadigd.
• De luchtopening van 5 mm tussen de werkplaat en het daaronder liggende meubelfront mag niet niet worden afgedekt.
5
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Inductie-kookzone
1400 W
Inductie-kookzone 2200W
met Powerfunctie 2800W
Inductie-kookzone
1800 W
Bedieningsveld
Inductie-kookzone 1800 W
met Powerfunctie 2800 W
Uitrusting bedieningsveld
Indicatie
Kookstandkeuze
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Timer-indicatie
Aan/uit
met controlelampje
Timer
Powerfunctie
Vergrendeling
6
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden.
Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd en door
indicaties en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere
sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/Tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/Tijd verlagen
Timer
Timerkeuze
Vergrendeling
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Power
Powerfunctie in-/uitschakelen
Indicaties
Indicatie
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
-
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Fout
Er is een storing opgetreden
Panherkenning
Kookgerei is ongeschikt of te klein
of er is geen kookgerei geplaatst
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is
ingeschakeld
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
Veiligheidsuitschakeling
Veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
1
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen
duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let op de
restwarmte-indicatie.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten.
7
De inductie-kookzones geven de voor het koken benodigde warmte, direct aan de onderkant van de pannen af. Het glaskeramiek wordt slechts
door de retourwarmte van het kookgerei verwarmd.
De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van de elektronika automatisch in en uit.
Bediening van het apparaat
3
Inductie-kookzone met daarvoor geschikte pannen gebruiken.
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningsveld
3
Indicatie
Controlelampje
Inschakelen
2 seconden aanraken
/
brandt
Uitschakelen
1 seconde aanraken
/ geen
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een
functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Kookstand instellen
Bedieningsveld
Indicatie
Verhogen
aanraken
tot
Verlagen
aanraken
tot
Uitschakelen
en
/
tegelijk aanraken
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“ op
ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
3
8
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
(na 5 seconden)
eerder ingestelde kookstand
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld;
bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
en
tegelijk aanraken
Indicatie/signaal
/ akoestisch signaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
Indicatie/signaal
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
9
Powerfunctie in-en uitschakelen
De Powerfunctie geeft de voorste inductie-kookzones extra vermogen,
om bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water snel aan de kook te brengen.
De Powerfunctie wordt bij de kookzone links voor 8 minuten en bij de kookzone rechts voor 5 minuten geactiveerd. Daarna schakelt de inductie-kookzone automatisch terug naar de kookstand .
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
aanraken
3
Als de Powerfunctie wordt uitgeschakeld, wisselen de kookzones automatisch naar de vooraf ingestelde kookstand terug.
Power Management
De kookzones hebben een maximaal
vermogen.
Wordt dit vermogen tijdens het inschakelen van de Power-functie overschreden,
vermindert het Power Management de
kookstand van een andere kookzones.
De aanduiding van deze kookzone wisselt een minuut lang tussen de ingestelde
kookstand en de maximale kookstand.
Daarna wordt de werkelijke kookstand
aangegeven.
Bijvoorbeeld:
10
Laatste
ingeschakelde
kookzone
Andere kookzone
ingestelde
kookstand
ingestelde
kookstand
Indicatie
werkelijke
kookstand
p
9
6 tijdens het verwisselen met 9
6
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken.
3
3
Functie
Vereisten
Resultaat na verloop
van de tijd
Automatische uitschakeling
bij een ingestelde
kookstand
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
Kookwekker
bij niet gebruikte
kookzones
akoestisch signaal
00 knippert
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld.
Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een kookstand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de ingestelde
tijd uitgeschakeld.
Kookzone kiezen
Stap
3
3
Bedieningsveld
Indicatie
1.
1xaanraken
Controlelampje van de eerste kookzone knippert
2.
1xaanraken
Controlelampje van de
tweede kookzone knippert
3.
1xaanraken
Controlelampje van de
derde kookzone knippert
4.
1xaanraken
Controlelampje van de
vierde kookzone knippert
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft zolang de timertijd kan worden ingesteld.
Als het controlelampje langzamer knippert, verschijnt de kookstandindicatie
weer en de kookstand kan weer worden ingesteld of gewijzigd.
11
3
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knippert het bijbehorende controlelampje.
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
1.
ren
Indicatie
Kookzone selecte- Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert
2.
of
van de geselecteerde kookzone
aanraken
00 t/m 99 minuten
3.
of
van de geselecteerde kookzone
langer dan 4 seconden aanraken
... 05...10...15... 20 of... 95... 90...
85... 80... (in stappen van 5 minuten
voor het gemakkelijker instellen)
Na een paar seconden gaat het controlelampje langzamer knipperen.
De tijd is ingesteld.
De tijd telt terug.
Timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
Kookzone selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller.
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
van de geselecteer- De resterende tijd telt terug tot 00.
de kookzone aanraken
Het controlelampje dooft.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
12
Tijd wijzigen
Stap
Bedieningsveld
1.
ren
2.
Indicatie
kookzone selecte- Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
of
van de geselecteerde kookzone
aanraken
01 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
kookzone
selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
Akoestisch signaal
Akoestische uitschakeling.
Akoestisch signaal gaat uit
13
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij
een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na
ca. 10 seconden automatisch uit.
3
Bedieningsveld
Vochtigheid (bijv. een vochtige doek) of overgekookte vloeistoffen op het
bedieningsveld, schakelen alle kookzones direct uit.
Inductiekookzones
• Bij oververhitting (bijv. als gevolg van een droog gekookte pan) schakelt
de kookzone automatisch uit.
wordt aangegeven. Voor het opnieuw
gebruiken moet de kookzone op 0 gezet worden en afgekoeld zijn.
• Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, brandt
in de indicatie en na 2 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit.
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als
de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch
uit.
wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone
op 0 gesteld worden.
14
Kookstand
Uitschakeling na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
Tips voor koken en braden
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining
van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar
voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductie-kookzones
Materiaal kookgerei
Materiaal kookgerei
Staal, geëmailleerd staal
ja
Gietijzer
ja
Roestvrij staal
3
geschikt
indien door fabrikant als zodanig gekenmerkt
Aluminium, koper, messing
---
Glas, keramiek, porselein
---
Kookgerei voor inductiekookzones wordt door de fabrikant als zodanig gekenmerkt.
Geschiktheidsproef
Kookgerei is geschikt voor inductie als ...
• ... wat water op een inductiekookzone bij kookstand 9 binnen korte tijd
wordt verhit.
• ... een magneet op de bodem van de pan blijft kleven.
3
Bepaald kookgerei kan tijdens het gebruik op inductiekookzones geluid produceren. Deze geluiden zijn geen storing van het apparaat en staan een
goede werking op geen enkele wijze in de weg.
Bodem van kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
15
Grootte van de pan
Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de
panbodem moet echter afhankelijk van de grootte van de kookzone een minimale diameter hebben.
3
Diameter
kookzone [mm]
Minimumdiameter
panbodem [mm]
210
180
180
145
145
120
Het kookgerei moet op het midden van de kookzones staan.
Tips voor energiebesparing
2
2
16
Kookgerei vóór het inschakelen van de kookzone plaatsen.
Kookgerei, indien mogelijk, altijd met een deksel afsluiten.
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
uit-stand
Warm
houden
Warm houden van
gare gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25
min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet,
bouillon met ei
10-40
min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en
melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
25-50
min.
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof aan de rijst
toevoegen, melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente,
vis
Vlees sudderen
20-45
min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen
(een paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60
min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld: max. ¼ l
water per
750 g aardappels
Koken van grotere
hoeveelheden, eenpansgerechten en
soep
60-150
min.
Tot 3 l vloeistof
plus ingrediënten
Schnitzel, cordon
bleu, karbonade, gehaktballen, braadworst, lever, roux,
eieren, omelets, oliebollen
Voortdurend
bakken
Tussendoor keren
1
1-2
4-5
6-7
Koken
Zacht
braden
17
Kookstand
Kookproces
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes,
lendestukken, steaks,
pannenkoeken
5-15
min.
per pan
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden.
18
Reiniging en onderhoud
1
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Verwijder resten met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten
glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld
apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of
roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar
in de vakhandel.
3
3
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden
verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat.
19
Wat is er aan de hand als …
Storing
De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of werken
niet
Mogelijke oorzaak
Sinds het inschakelen
van het apparaat zijn
meer dan 10 seconden
verstreken
Oplossing
Apparaat opnieuw inschakelen.
De vergrendeling is inge- Vergrendeling uitschakeschakeld
len (zie hoofdstuk ”Bedieningsveld
vergrendelen/ontgrendelen“)
De kookzones verminderen de kookstand automatisch
tot
De restwarmte-indicatie geeft niets aan
De kinderbeveiliging is
ingeschakeld
Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk
”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld tegelijk aan
Veiligheidsuitschakeling
is geactiveerd
Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek
o.i.d.) verwijderen. Apparaat opnieuw inschakelen
De sensorvelden zijn
deels bedekt door een
vochtige doek of met
vloeistof
Doek of vloeistof verwijderen.
Gewenste kookstand
weer instellen.
De kookzone is slechts
kort gebruikt en is daarom nog niet heet
Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de kookzone toch heet
is.
Signaal klinkt, appa- Een of meerdere sensor- Sensorvelden vrijmaken
raat wordt uitgescha- velden zijn langer dan 10
keld
seconden afgedekt
20
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Een signaal klinkt en
het apparaat wordt
ingeschakeld en na
10 seconden weer
uitgeschakeld
Het aan/uit-sensorveld
werd afgedekt, bijvoorbeeld door een doekje
Geen voorwerpen op het
bedieningsveld leggen
De indicatie wisselt
tussen twee kookstanden
Power-Management reduceert het vermogen
van deze kookzone
Zie hoofdstuk ”Powerfunctie in-/uitschakelen”
Ongeschikte pan
Geschikte pan gebruiken
Brandt.
Geen pan op de kookzo- Pan plaatsen
ne
De diameter van de bodem van de pan is te
klein voor de kookzone
brandt
en nummer wordt
aangegeven
1
3
Op een kleinere kookzone plaatsen
Geschikte pan gebruiken
Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen
van de kookzone is geac- Kookzone nogmaals inschakelen
tiveerd
De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd.
Kookzone uitschakelen
Kookzone nogmaals inschakelen
Fout in de elektronica
Apparaat een aantal minuten van de voeding
scheiden (zekering uit de
huisinstallatie nemen)
Als na het inschakelen
de fout
nogmaals
wordt aangegeven, contact opnemen met de
servicedienst
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
21
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
22
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
1
1
De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen
en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te
worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad.
Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht.
De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. tegen een afwasautomaat of een oven.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen.
Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
23
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te worden ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een
speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het
mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. 3 mm
met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
24
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze
service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij
de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat
aangeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de
hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
25
Dear Customer,
Please read these user instructions carefully and keep them to refer to later.
Please pass the user instructions on to any future owner of the appliance.
1
3
2
26
The following symbols are used in the text:
Safety instructions
Warning! Notes that concern your personal safety.
Important! Notes that show how to avoid damage to the appliance.
Useful tips and hints
Environmental information
Contents
Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Description of the Appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooking surface layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control panel layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch Control sensor fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Residual heat indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
31
31
31
Operating the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance on and off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selecting the heat setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locking/unlocking the control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the child safety device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the power function on and off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety cut-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
32
33
34
35
38
Tips on cooking and frying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cookware for induction cooking zones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips on energy saving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Examples of cooking applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
40
40
Cleaning and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
What to do if … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Installation Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Warranty conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Service and Spare Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
27
Operating Instructions
1 Safety instructions
3
5
Please comply with these instructions. If you do not, any damage resulting
is not covered by the warranty.
This appliance conforms with the following EU Directives:
– 73/23/EEC dated 19.02.1973 Low Voltage Directive
– 89/336/EEC dated 03.05.1989 EMC Directive inclusive of Amending Directive 92/31/EEC
– 93/68/EEC dated 22.07.1993 CE Marking Directive
Correct use
• This appliance should be used only for normal domestic cooking and frying of food.
• The appliance must not be used as a work surface or as a storage surface.
• Additions or modifications to the appliance are not permitted.
• Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or
fusible objects (e.g. plastic film, plastic, aluminium) on or near the appliance.
Child safety
• Small children must be kept away from the appliance.
• Only let bigger children work on the appliance under supervision.
• To avoid small children and pets unintentionally switching the appliance
on, we recommend activation of the child safety device.
General safety
• The appliance may only be installed and connected by trained, registered
service engineers, or competent persons.
• Built-in appliances may only be used after they have been built in to suitable built-in units and work surfaces that meet standards.
• In the event of faults with the appliance or damage to the glass ceramic
(cracks, scratches or splits), the appliance must be switched off and disconnected from the electrical supply to prevent the possibility of an electric shock.
• Repairs to the appliance must only be carried out by trained registered
service engineers.
28
Safety during use
• Remove stickers and film from the glass ceramic.
• There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
• Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the
appliance or hot cookware.
• Overheated fat and oil can ignite quickly. When cooking with fat or oil (e.g.
frying chips) do not leave the appliance unattended.
• Switch the cooking zones off after each use.
• Users with implanted pacemakers should keep their upper body at least
30 cm from induction cooking zones that are switched on.
• Risk of burns! Do not place objects made of metal, such as knives, forks,
spoons and saucepan lids on the cooking surface, as they can get hot.
Safety when cleaning
• For cleaning, the appliance must be switched off and cooled down.
• For safety reasons, the cleaning of the appliance with steam jet or highpressure cleaning equipment is not permitted.
How to avoid damage to the appliance
• The ceramic glass can be damaged by objects falling onto it.
• The edge of the ceramic glass can be damaged by being knocked by the
cookware.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms
can scratch the ceramic glass if pushed across the surface.
• Objects that melt and things that boil over can burn onto the ceramic
glass and should be removed straightaway.
• Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
• To avoid damaging cookware and glass ceramics, do not allow saucepans
or frying pans to boil dry.
• The ventilation gap of 5mm between the worktop and front of the unit underneath it must not be covered.
29
Description of the Appliance
Cooking surface layout
Induction cooking zone 1400 W
Induction cooking zone 2200 W
with power function 2800 W
Induction cooking zone 1800 W
Control
panel
Induction cooking zone 1800 W
with power function 2800 W
Control panel layout
Display
Heat setting
selection
On/Off
with power indicator
Cooking zone indicators
Timer function
Timer display
Timer
Power function
Lock
30
Touch Control sensor fields
The appliance is operated using Touch Control sensor fields. Functions are
controlled by touching sensor fields and confirmed by displays and acoustic
signals.
Touch the sensor fields from above, without covering other sensor fields.
Sensor field
Function
On / Off
Switches appliance on and off
Increase settings
Increasing heat setting/time
Decrease settings
Decreasing heat setting/time
Timer
Timer selection
Lock
Locking/unlocking the control panel
Power
Switching the power function on
and off
Displays
Display
Description
Cooking zone is switched off
-
Heat settings
Heat setting is set
Fault
Malfunction has occurred
Pan detection
Cookware is unsuitable or too small
or no cookware has been placed on
the cooking zone
Residual heat
Cooking zone is still hot
Child safety device
Lock/child safety device is set.
Power
Power function is switched on
Safety cut-out
Safety cut-out has been activated
Residual heat indicator
1
3
Warning! Risk of burns from residual heat. After being switched off, the
cooking zones need some time to cool down. Look at the residual heat indicator
.
Residual heat can be used for melting and keeping food warm.
31
The induction cooking zones create the heat required for cooking directly
in the base of the cookware. The glass ceramic is merely heated by the residual heat of the cookware.
The cooling fan switches itself on and off depending upon the temperature
of the electronics.
Operating the appliance
3
Use the induction cooking zones with suitable cookware.
Switching the appliance on and off
Control panel
3
Display
Pilot light
Switch on
Touch
for 2 seconds
/
lights up
Switch off
Touch
for 1 second
/ none
goes out
After switching on, within approx. 10 seconds a heat setting or a function
must be set, otherwise the appliance automatically switches itself off.
Selecting the heat setting
Control panel
Display
Increase
Touch
to
Decrease
Touch
to
Switch off
Touch
and
/
at the same time
Locking/unlocking the control panel
The control panel, with the exception of the “On/Off” sensor field, can be
locked at any time in order to prevent the settings being changed e.g. by
wiping over the panel with a cloth.
Control panel
3
32
Switch on
Touch
Switch off
Touch
Display
(for 5 seconds)
previously set heat setting
When you switch the appliance off, the locking function is automatically
switched off.
Using the child safety device
The child safety device prevents unintentional use of the appliance.
Setting the child safety device
Step
Control panel
1.
Switch on the appliance
(Do not set a heat setting)
2.
Touch
3.
Touch
until the signal sounds
Display/Signal
Acoustic signal
Appliance switches off. The child safety device is set.
Overriding the child safety device
The child safety device can be released in this way for a single cooking session; it remains activated afterwards.
Step
1.
Control panel
Display/Signal
Switch on the appliance
2.
Touch
and
at the same time
/ acoustic signal
Until the appliance is next switched off, it can used as normal.
Releasing the child safety device
Step
1.
Control panel
Display/Signal
Switch on the appliance
2.
Touch
3.
Touch
until the signal sounds
Acoustic signal
Appliance switches off. The child safety device is released.
33
Switching the power function on and off
The power function makes additional power available to the front induction cooking zones, e.g. to bring a large volume of water to the boil.
The power function is activated for 8 minutes for the front left cooking zone
and for 5 minutes for the front right cooking zone. After these times, the induction cooking zones automatically return to cooking level .
Control panel
Switch on
Touch
Switch off
Touch
Display
Touch
3
If the power function has ended, the cooking zones automatically switch
back to the heat setting set previously.
Power Management
The cooking zones have a maximum
power available to them.
If this power range is exceeded by
switching on the power function, Power
Management reduces the heat setting of
another cooking zone.
The indicator for this cooking zone
changes between the heat setting set
and maximum possible heat setting for
one minute. Thereafter the actual heat
setting is displayed.
Example:
34
Last cooking
zone switched
on
Other cooking zone
set heat setting
set heat
setting
indicator
actual heat setting
p
9
6 alternating with 9
6
Using the timer
All cooking zones can use each use one of the two timer functions at the
same time.
3
3
Function
Condition
Outcome after the time
has elapsed
Automatic cut-out
a heat setting is set
acoustic signal
00 flashes
Cooking zone switches off
Countdown timer
cooking zones not in use
acoustic signal
00 flashes
If a cooking zone is switched off, the timer function set is also switched off.
If a heat setting is set on this cooking zone in addition to a countdown timer,
the cooking zone is switched off after the time set has elapsed.
Selecting a cooking zone
Step
3
3
3
Control panel
Display
1.
Touch
once
Pilot light of the first cooking zone flashes
2.
Touch
once
Pilot light of the second
cooking zone flashes
3.
Touch
once
Pilot light of the third
cooking zone flashes
4.
Touch
once
Pilot light of the fourth
cooking zone flashes
The heat setting indicator of the selected cooking zone goes out, as long as
the timer time can be set.
If the pilot light is flashing more slowly, the heat setting indicator appears
again and the heat setting can be re-set or modified.
If other timer functions are set, after a few seconds the shortest remaining
time of all the timer functions is displayed and the corresponding pilot light
flashes.
35
Setting time
Step
Control panel
Grill setting
1.
Selecting cooking
zone
Telltale of cooking zone selected flashes
2.
Touch
or
from
the selected cooking
zone
01 to 99 minutes
3.
Touch
or
from
the selected cooking
zone for more than 4
seconds
... 05...10...15... 20 or... 95... 90...
85... 80... (5-minute steps for easy setting)
After a few seconds the power indicator flashes more slowly.
The time is set.
The time counts down.
Switching off the Timer function
Step
Control panel
Display
1.
Select a cooking
zone
Pilot light of the selected cooking zone
flashes more quickly.
Remaining time is displayed
2.
Touch
for the cook- The remaining time counts down to 00.
ing zone selected
The pilot light goes out.
The Timer function for the selected cooking zone is switched off.
36
Changing the time
Step
Control panel field
Display
1.
Select cooking
zone
Pilot light of the cooking zone selected
flashes faster
The time remaining is displayed
2.
Touch
or
for the 01 to 99 minutes
cooking zone selected
After a few seconds the pilot light flashes more slowly.
The time is set.
The time counts down.
Displaying the time remaining for a cooking zone
Step
Control panel field
Display
1.
Select cooking
zone
Pilot light of the cooking zone selected
flashes faster
The time remaining is displayed
After a few seconds the pilot light flashes more slowly.
Switching off the acoustic signal
Step
Control panel field
Acoustic signal
1.
Touch
Acoustic signal to acknowledge.
Acoustic signal stops.
37
Safety cut-out
Cooking surface
• If after switching on the cooking surface, a heat setting is not set for a
cooking zone within approx. 10 seconds, the cooking surface automatically switches itself off.
• If all cooking zones are switched off, the cooking surface automatically
switches itself off after approx. 10 seconds.
3
Control panel
Moisture (e.g. a wet cloth) or liquid boiling over onto the control panel immediately switches all cooking zones off.
Induction cooking zones
• In the case of overheating (e.g. when a saucepan boils dry) the cooking
zone automatically switches itself off.
is displayed. Before being used
again the cooking zone must be set to 0 and allowed to cool.
• If cookware that is not suitable is used,
lights up in the display and after 2 minutes the display for the cooking zone switches itself off.
• If one of the cooking zones is not switched off after a certain time, or if the
heat setting is not modified, the relevant cooking zone switches off automatically. is displayed. Before being used again, the cooking zone must
be set to 0.
Heat setting
1 - 2
Switches off after
6 hours
3 - 4
5 hours
5
4 hours
6 - 9
1.5 hours
Tips on cooking and frying
3
38
Information about acrylamides
According to the latest scientific research, intensive browning of food, especially in products containing starch, may present a health risk due to acrylamide. Therefore we recommend cooking at low temperatures and not
browning foods too much.
Cookware for induction cooking zones
Cookware material
Cookware material
Steel, enamelled steel
yes
Cast iron
yes
Stainless steel
3
Suitable
if appropriately labelled by the manufacturer
Aluminium, copper, brass
---
Glass, ceramic, porcelain
---
Cookware for induction cooking zones is labelled as suitable by the manufacturer.
Suitability test
Cookware is suitable for induction cooking, if …
• ... a little water on an induction cooking zone set to heat setting 9 is heated within a short time.
• ... a magnet sticks to the bottom of the cookware.
3
Certain cookware can make noises when being used on induction cooking
zones. These noises are not a fault in the appliance and do not affect operation in any way.
Bottom of the cookware
The bottom of the cookware should be as thick and flat as possible.
Pan size
Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the
cookware up to a certain limit. However the magnetic part of the bottom of
the cookware must have a minimum diameter depending upon the size of
the cooking zone.
3
Diameter of cooking zone
[mm]
Minimum diameter of dish base
[mm]
210
180
180
145
145
120
The cookware must be placed centrally on the cooking zone.
39
Tips on energy saving
2
2
Place cookware on the cooking zone before it is switched on.
If possible, always place a lid on the cookware.
Examples of cooking applications
The information given in the following table is for guidance only.
Heat
setting
Cooking
process
0
suitable for
Cook
time
Tips/Hints
Off position
Keeping
food warm
Keeping cooked
foods warm
as
required
Cover
Melting
Hollandaise sauce,
melting butter,
chocolate, gelatine
5-25
mins.
Stir occasionally
Solidifying
Fluffy omelettes,
baked eggs
10-40
mins.
Cook with lid on
2-3
Simmering
Simmering rice and
milk-based dishes
Heating up readycooked meals
25-50
mins.
Add at least twice
as much liquid as
rice, stir milk dishes part way
through cooking
3-4
Steaming
Braising
Steaming
vegetables, fish
Braising meat
20-45
mins.
With vegetables
add only a little liquid (a few tablespoons)
Steaming potatoes
20-60
mins.
Use only a little
liquid, e. g.: max.
¼ l water for
750 g of potatoes
1
1-2
4-5
Boiling
Cooking larger quan60-150 Up to 3 l liquid plus
tities of food, stews
mins.
ingredients
and soups
40
Heat
setting
Cooking
process
6-7
Gentle
frying
7-8
Heavy
frying
9
suitable for
Cook
time
Frying escalope, veal
cordon bleu, cutlets,
as
rissoles, sausages,
required
liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts
Hash browns, loin
steaks, steaks, Flädle (pancakes for
garnishing soup)
5-15
mins.
per pan
Tips/Hints
Turn halfway
through cooking
Turn halfway
through cooking
Boiling
Boiling large quantities of water, cooking pasta,
Searing
searing meat (goulash, pot roast), deep frying chips
Deep frying
The power function is suitable for heating large quantities of liquid.
41
Cleaning and care
1
1
1
Take care! Risk of burns from residual heat.
Important Sharp objects and abrasive cleaning materials will damage the
appliance. Clean with water and washing up liquid.
Important Residues from cleaning agents will damage the appliance. Remove residues with water and washing up liquid.
Cleaning the appliance after each use
1. Wipe the appliance with a damp cloth and a little washing up liquid.
2. Rub the appliance dry using a clean cloth.
Removing deposits
1. Place the scraper on the glass ceramic surface at an angle.
2. Remove residues by sliding the blade over the surface.
3. Wipe the appliance with a damp cloth and a little washing up liquid.
4. Rub the appliance dry using a clean cloth.
Remove
Type of dirt
imwhen the appliance
medihas cooled down
ately
sugar, food containing sugar
yes
---
plastics, tin foil
yes
---
limescale and water rings
---
yes
fat splashes
---
yes
shiny metallic discolouration
---
yes
using
a scraper*
cleaner for glass
ceramic or stainless steel*
*Scrapers and cleaners for glass ceramic and stainless steel can be purchased in specialist shops, supermarkets, the parts department of your local Service Force Centre or from www.shop.electrolux.co.uk
3
3
42
Remove stubborn residues with a cleaner for glass ceramic or stainless
steel.
Scratches or dark stains on the glass ceramic that cannot be removed do
not however affect the functioning of the appliance.
What to do if …
Problem
Possible cause
The appliance cannot
More than 10 seconds
be switched on or is not have passed since the
operating
appliance was
switched on
Remedy
Switch the appliance
on again.
The lock is switched on Switch off the lock (See
the section “Locking/
unlocking the control
panel”)
The child safety device Deactivate child safety
is switched on
device (See the section
“Child safety device”)
Several sensor fields
were touched at the
same time
Only touch one sensor
field
Safety cut-out has
been triggered
Remove any objects
(pan, cloths, etc.) that
are lying on the control
panel. Switch the appliance on again
The cooking zones automatically reduce the
cooking level to
The sensor fields are
partly covered by a
damp cloth or with liquid
Remove the cloth or the
liquid.
Reset the cooking level
required.
The residual heat indicator is not displaying
anything
If the cooking zone is
The cooking zone was
supposed to be hot,
only on for a short time
call your local Service
and is therefore not hot
Force Centre.
acoustic signal sounds, One or more sensor
appliance switches off fields have been covered for longer than 10
seconds
Uncover sensor field
Acoustic signal sounds The On/Off sensor field Do not place any oband appliance switch- has been covered up,
jects on the control
es itself on and after 10 e.g. by a cloth
panel
seconds off again
43
Problem
Possible cause
Display is switching be- Power management is
tween two heat settings reducing the power of
this cooking zone
is lit
Remedy
See the section
“Switching the power
function on and off”
Unsuitable cookware
Use suitable cookware
No cookware on the
cooking zone
Put cookware on zone
Diameter of the base of Move to smaller cookthe cookware is too
ing zone
small for the cooking
Use suitable cookware
zone
is lit
Overheating protection Switch off the cooking
for the cooking zone
zone. Switch the cookhas been triggered
ing zone on again
Safety cut-out has
been triggered
and number are dis- Electronics fault
played
1
3
44
Switch off the cooking
zone. Switch the cooking zone on again
Disconnect the appliance from the electrical
supply for a few minutes (Take the fuse out
of the house’s wiring
system)
If after switching on
again,
is displayed
again, call the customer
service department
If you are unable to remedy the problem by following the above suggestions, please contact your local Service Force Centre.
Warning! Repairs to the appliance are only to be carried out by qualified
service engineers. Considerable danger to the user may result from improper repairs.
If the appliance has been operated incorrectly, the visit from the service
technician or dealer may not take place free of charge, even during the warranty period.
Disposal
2
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
your local waste disposal facilities.
Old appliance
W
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
45
Installation Instructions
Safety instructions
1
1
46
The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use
are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance with
the regulations, etc.)
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The minimum distances to other appliances and units are to be observed.
Anti-shock protection must be provided by the installation, for example
drawers may only be installed with a protective floor directly underneath the
appliance.
The cut surfaces of the worktop are to be protected against moisture using
a suitable sealant.
The sealant seals the appliance to the work top with no gap.
The sealant seals the appliance to the work top with no gap.
Do not use silicon sealant between the appliance and the work top.
When building in, protect the underside of the appliance from steam and
moisture, e.g. from a dishwasher or oven.
Avoid installing the appliance next to doors and under windows. Otherwise
hot cookware may be knocked off the rings when doors and windows are
opened.
WARNING!
Risk of injury from electrical current.
• The electrical mains terminal is live.
• Observe connection schematic.
• Observe electrical safety rules.
• Ensure anti-shock protection through correct installation by a qualified
electrician.
• The appliance must be connected to the electrical supply by a qualified
electrician.
IMPORTANT!
Risk of injury from electrical current.
Loose and inappropriate plug and socket connections can make the terminal overheat.
• Have the clamping joints correctly installed by a qualified electrician.
• Use strain relief clamp on cable.
• In the event of single-phase or two-phase connection, the appropriate
mains cable of type H05BB-F Tmax 90° (or higher) must be used.
• If this appliance’s mains cable is damaged, it must be replaced by a special cable (type H05BB-F Tmax 90°; or higher). The latter is available from
the Customer Care Department.
A device must be provided in the electrical installation which allows the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm
Suitable isolation devices include line protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses are to be removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
47
Warranty conditions
Standard guarantee conditions
We, Zanussi, undertake that if within 12 months of the date of the purchase
this Zanussi appliance or any part thereof is proved to be defective by reason only of faulty workmanship or materials, we will, at our option repair or
replace the same FREE OF CHARGE for labour, materials or carriage on
condition that:
• The appliance has been correctly installed and used only on the electricity
supply stated on the rating plate.
• The appliance has been used for normal domestic purposes only, and in
accordance with the manufacturer’s instructions.
• The appliance has not been serviced, maintained, repaired, taken apart or
tampered with by any person not authorised by us.
• All service work under this guarantee must be undertaken by a Service
Force Centre.
• Any appliance or defective part replaced shall become the Company’s
property.
• This guarantee is in addition to your statutory and other legal rights.
Home visits are made between 8.30am and 5.30pm Monday to Friday. Visits
may be available outside these hours in which case a premium will be
charged.
Exclusions
This guarantee does not cover:
• Damage or calls resulting from transportation, improper use or neglect,
the replacement of any light bulbs or removable parts of glass or plastic.
• Costs incurred for calls to put right an appliance which is improperly installed or calls to appliances outside the United Kingdom.
• Appliances found to be in use within a commercial environment, plus
those which are subject to rental agreements.
• Products of Zanussi manufacture which are not marketed by Zanussi.
European Guarantee
If you should move to another country within Europe then your guarantee
moves with you to your new home subject to the following qualifications:
• The guarantee starts from the date you first purchased your product.
• The guarantee is for the same period and to the same extent for labour
and parts as exists in the new country of use for this brand or range of
products.
• This guarantee relates to you and cannot be transferred to another user.
48
• Your new home is within the European Community (EC) or European Free
Trade Area.
• The product is installed and used in accordance with our instructions and
is only used domestically, i.e. a normal household.
• The product is installed taking into account regulations in your new country.
Before you move please contact your nearest Customer Care centre, listed
below, to give them details of your new home. They will then ensure that the
local Service Organisation is aware of your move and able to look after you
and your appliances.
France
Germany
Italy
Sweden
UK
Senlis
Nürnberg
Pordernone
Stockholm
Luton
+33 (0) 3 44 62 20 13
+49 (0) 800 234 7378
+39 (0) 800 11 7511
+46 (0) 20 78 77 50
+44 (0) 8705 727 727
49
Service and Spare Parts
If the event of your appliance requiring service, or if you wish to purchase
spare parts, please contact Service Force by telephoning:
0870 5 929 929
Your telephone call will be automatically routed to the Service Force Centre
covering your post code area.
For the address of your local Service Force Centre and further information
about Service Force, please visit the website at
www. serviceforce.co.uk
Before calling out an engineer, please ensure you have read the details under the heading „What to do if...“
When you contact the Service Force Centre you will need to give the following details:
1. Your name, address and post code.
2. Your telephone number.
3. Clear and concise details of the fault.
4. The model and serial number of the appliance (found on the rating
plate)
5. The purchase date.
Please note that a valid purchase receipt
or guarantee documentation is required
for in-guarantee service calls.
Customer Care
For general enquiries concerning your
AEG appliance, or for further information
on AEG products please contact our Customer Care Department by letter or telephone at the address below or visit our
website at www.aeg.co.uk.
Customer Care Department
Major Appliances
AEG Domestic Appliances
Addington Way
Luton
Bedfordshire, LU4 9QQ
Tel: 08705 350350 (*)
For Customer Service in the Republic of
Ireland please contact us at the address
below:
AEG/ Electrolux Group (Ire) Ltd
Long Mile Road/ Dublin 12
Republic of Ireland
Tel: +353 (0) 1 4090754
Email: service.eid@electrolux.ie
(*) Calls may be recorded for training purposes
50
Montage / Assembly
51
52
53
Typeplaatje / Rating Plate
ZKT652DX
55GADD5AU 230 V
949 592 561
50 Hz
Induction 7,2 kW
7,2 kW
ZANUSSI
54
55
822 925 517-D-130406-05
Wijzigingen voorbehouden
Subject to change without notice
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising