Yamaha ISX-B820 käyttöohje

Yamaha ISX-B820 käyttöohje
ISX-B820
Integroitu audiojärjestelmä
Käyttöohje
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa
muutoksista.
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
i Fi
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 2,5 cm
Sivuille: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan tai kuumasta kylmään). Älä sijoita
laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on
ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa
laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää.
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka
ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen
käytöstä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet TROUBLESHOOTING ennen
kuin toteat, että laite on viallinen.
Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
– Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun
laitettu paristo voi olla vaarallinen.
– Kun paristot alkavat olla tyhjät, kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda
silloin molemmat paristot uusiin mahdollisimman
pian.
– Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä
käytettyjä että uusia paristoja.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkalija mangaanipareja). Lue paristopakkauksen tiedot
tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat
olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
– Tyhjät paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet
paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske
aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi.
Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat
sinne uudet paristot.
– Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista
paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat
sen jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa
laitetta.
– Älä laita paristoja kotitalouden sekajätteen sekaan.
Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois
toimintatilasta
-painikkeella. Tässä toimintatilassa laite
kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
altistua sateelle eikä kosteudelle.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla.
On mahdollista, että liian lähelle
katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT
Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää
televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet
kauemmas toisistaan.
SISÄLTÖ
HÄLYTYS.................................................................................14
UNIAJASTIN ............................................................................17
SÄVYNSÄÄDÖT ......................................................................17
ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUS ..........................................17
VIANMÄÄRITYS ......................................................................18
LEVYT JA USB-LAITTEET .....................................................21
TEKNISET TIEDOT..................................................................22
Français
Ominaisuudet
suomi
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT ....................................2
KELLONAIKA ............................................................................5
IPODIN KUUNTELU .................................................................6
CD- JA USB-LAITTEEN KUUNTELU .......................................7
MUSIIKIN KUUNTELU Bluetooth LAITTEESTA .....................10
FM-RADION KUUNTELU .......................................................12
ERILLISLAITTEIDEN KUUNTELU .........................................13
• Musiikin toisto erillislaitteesta, kuten iPod/iPhone-laitteista, audio/data-CD-levyiltä ja USB-laitteista. FM-radio.
• Bluetooth-tekniikan ansiosta voit nauttia puhtaasta äänenstoistosta ilman kaapelikytkentöjä.
• Käytä hälytysäänenä suosikkimusiikkiasi tai erilaisia äänimerkkejä. Aloita päiväsi mukavasti käyttämällä laitetta herätyskellona.
Valitsemasi musiikki alkaa soida säätämälläsi äänenvoimakkuudella valitsemaasi aikaan. (s. 14)
Deutsch
• Viisi helppokäyttöistä muistipaikkaa FM-radioasemille.
• 3-kaistainen taajuuskorjain (basso-, keski-, diskanttiäänet) musiikin säätöön täsmälleen haluamallasi tavalla.
• Kaksi laitteen ulkoasuun sopivaa kellovaihtoehtoa (tuntiosoittimet).
 Tietoja käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa “iPod” tarkoittaa myös “iPhone”-laitetta.
• Huom
•
!
tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.
Svenska
• Jos toimintoa voi ohjata sekä kauko-ohjaimella että laitteessa olevilla painikkeilla, käyttöohjeessa kuvataan toiminnon käyttö laitteessa
olevilla painikkeilla.
kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.
Verkkojohto
Kauko-ohjain
Käyttöohje
Dock-telakkaliittimen
suoja
Kokoamisohje
Säilytä USB-liittimen
suoja lasten
ulottumattomissa. Lapsi
voi yrittää niellä sen.
ISX-B820
Note
Kokoa näistä osista jalusta.
Jalustan kokoamisohjeet ovat
erillisessä kokoamisohjeessa.
Nederlands
Kiinnike
Puikko
Pohja
Tukilevy
Kaapelin
pidike
Ruuvit
Note
FM-antenni
Español
USB-liittimen suoja
Paristo x 2
(AA, LR6, UM-3)
Italiano
Mukana toimitetut tarvikkeet
KAUKO-OHJAIN
Laita kauko-ohjaimeen siellä olevien napaisuusmerkkien (+/-)
suuntaisesti.
6m
1 Fi
Ðóññêèé
Osoita kauko-ohjaimella laitteessa (etulevyssä) olevaa kaukoohjainsignaalien vastaanotinta ilmoitetun käyttöetäisyyden
rajoissa.
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
Kansilevy
AUTO
2
SET
1
1
2
3 4
SOURCE + BEEP
BEEP
1
SOURCE
CLOCK
ALARM TYPE
USB
VOLUME
2
1
DIMMER
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
5 6
SNOOZE SLEEP
7
PRESET
8
9
j k l
7 SNOOZE/SLEEP
(virta)
Valitse uniajastin tai kytke torkkutoiminto käyttöön.
(P. 16, 17).
Laite toimintaan / pois toimintatilasta Kellonaika näkyy
etulevyssä, vaikka laite olisi sammutettu.
8 PRESET
Huom!
• Kytke laite virransäästötilaan painamalla yli 3 sekunnin ajan laitteen
kansilevyssä olevaa
-painiketta. Virransäästötilan aikana etulevyn
näytössä ei näy mitään. Tämä saattaa vähentää virrankulutusta. Kytke
virransäästötila pois käytöstä painamalla uudestaan
.
Tallenna/valitse FM-asemia. Valitse toistettava kansio (kun
toistat musiikkia data-CD-levyltä tai USB-laitteesta).
9
• Hälytystoimintoja voi käyttää, vaikka laite olisi sammutettu/
valmiustilassa.
2 iPod -telakka
iPod-laitteen kytkentään.
10
3 USB-liitin
USB-laitteen kytkentään (P. 9).
/
Ohita toistuva raita/tiedosto. Viritä radioasema.
Pidä painike painettuna raidan/tiedoston toistona aikana, niin
pikahaku taaksepäin/eteenpäin käynnistyy.
/
Käynnistä/keskeytä (pause) raidan toisto.
11
4 VOLUME –/+
Poista CD-levy.
Säädä äänenvoimakkuus.
12 Levypaikka
5 SOURCE
Laita CD-levy soittimeen.
Valitse toistettava ohjelmalähde.
6 ALARM
Valitse hälytys käyttöön/pois käytöstä. Säädä hälytysasetukset
(P. 15, 16).
 iPodin kytkentä iPod-telakkaan
Huom!
Telakkasovitin
2 Fi
• iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. iPod ei lataudu, jos tämä laite on
virransäästötilassa.
• Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on yhteensopiva iPod-laitteesi kanssa. Jos käyttämäsi
sovitin on epäyhteensopiva tai et käytä sovitinta lainkaan, kytkentä voi olla heikko tai löysä ja
vahingoittaa liitintä. Lisätietoja telakkasovittimista saat Applen virallisilta verkkosivuilta.
• Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan olevan iPodin väkisin, liitin voi vahingoittua. Poista
suojakotelo ennen iPodin kytkemistä.
• Aseta iPod-telakkasuoja paikalleen liittimen suojaksi silloin, kun et käytä iPodia.
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
Etulevyn näyttö
1 Toisto/satunnaistoisto/uusintatoisto
1
suomi
Toistotavan ilmaisin (P. 6, 9).
2 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
3 Kello
2
3
9
4
8
5 Bluetooth-merkkivalo
7
6 Uniajastimen ilmaisin
Tuntiviisari (P. 5).
4 Ohjelmalähteen ilmaisin
Näyttää käytössä olevan ohjelmalähteen.
Näkyy, jos tällä laitteella on Bluetooth-yhteys (P. 10, 11).
Näkyy, jos uniajastin on asetettu (P. 17).
7 Hälytyksen ilmaisin
Näkyy, jos hälytys on asetettu (P. 14).
8 Vaihtuvan tiedon ilmaisin
Erilaista tietoa, kuten kellonaika, parhaillaan toistuvan raidan
numero tai FM-radioasema.
5
6
9 Valoisuuden tunnistin
Tunnistaa ympäristön valoisuuden. Älä peitä tätä mittaria.
Takalevy
1 ALARM TYPE
6
Valitse hälytystyyppi (P. 15).
1 2 3
2 CLOCK
Valitse kellonäyttö. Säädä kellonaika (P. 5).
3 DIMMER
Säädä etulevyn näytön kirkkaus (P. 17).
4 AUX
Erillislaitteen kytkentä.
5 FM-antenniliitin
Kytke mukana toimitettu FM-antenni tai ulkoantenni.
Toimitettu
laitteen
mukana
FM-antenni
4
5
Notes
• Antenni pitää suoristaa. Jos kuuluvuus on huono, muuta antennin
sijaintikorkeutta, suuntausta tai sijoitusta.
• Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun FM-antennin sijasta,
vastaanotto saattaa muuttua paremmaksi.
6 Liittimien kansi
Irrota AUX-liittimen suojus ennen kuin kytket siihen
erillislaitteita ja/tai kytket FM-antennin antenniliittimeen.
Jos pujotat ulkoantennin ja/tai erillislaitteen kytkentäkaapelin jalustan putken läpi, lue ohjeet erillisestä kokoamisohjeesta.
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
Kauko-ohjain
1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin
1
2
2
(virta)
Laite toimintaan / pois toimintatilasta
3
3 ALARM
Hälytyksen kytkentä päälle/pois
4
4 SNOOZE/SLEEP
Bluetooth
Valitse uniajastin tai kytke torkkutoiminto käyttöön (P. 16, 17).
5 Ohjelmalähdepainike
Valitse toistettava ohjelmalähde.
6 FOLDER
5
Valitse toistettava kansio, kun toistat musiikkia data-CDlevyltä tai USB-laitteesta.
7
/
Ohita toistettava raita/tiedosto.
Pidä painike painettuna raidan/tiedoston toistona aikana, niin
pikahaku taaksepäin/eteenpäin käynnistyy.
6
8
7
9
8
9
10
Toisto/Tauko
Lopeta toisto.
(Uusintatoisto),
(Satunnaistoisto)
Toista musiikkia iPodista, audio/data-CD-levyltä tai USBlaitteesta uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (P. 6, 9).
j
p
o
11 EQ LOW/MID/HIGH
Säädä basso-, keski- tai diskanttitaajuuksien äänenlaatua
(P. 17).
12 PRESET
k
/
Muistissa olevan FM-aseman kuuntelu.
13 MEMORY
l
m
n
Tallenna FM-asema (P. 12).
14 TUNING
/
Radion viritys.
15 VOLUME +/–
Säädä äänenvoimakkuus.
16 MUTE
Äänen mykistäminen/palauttaminen kuuluviin.
 iPod-painikkeet
4 Fi
KELLONAJAN ASETTAMINEN
Kellon ajastaminen
AUTO
2
SET
2
Takalevy
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
Käännä takalevyn CLOCK-valitsin SET-kohtaan.
SET
USB
VOLUME
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
2
2
Aseta kello aikaan
/
-painikkeella.
Aika (vilkkuu)
3
Käännä takalevyn CLOCK-valitsin CLOCK1- tai
CLOCK2-kohtaan.
Huom!
• Jos kytket iPodin iPod-telakkaan vaiheessa 2, iPodin kellonaika kopioituu
tähän laitteeseen. Jos iPod on jo kytkettynä iPod-telakkaan, kun laitat
CLOCK-valitsimen SET-kohtaan, iPodin tiedot eivät kytkeydy.
• Valitse näyttöön 12 tunnin kello tai 24 tunnin kello SNOOZE/SLEEPpainikkeella vaiheessa 2.
• “PM” näkyy vain, jos valitset 12 tunnin näytön.
Note
Kellonaika häviää muistista noin viikon kuluttua verkkojohdon
irrottamisesta.
Kellon näytön valinta
Laita takalevyn CLOCK-valitsin haluamaasi kohtaan.
 Kellonäyttö 1 (CLOCK 1)
Takalevy
Esim. 10:50
CLOCK 1
Analoginen
tuntiviisari
Minuutit
CLOCK 2
 Kellonäyttö 2 (CLOCK 2)
Esim. 10:50
Tunti
Minuutit
5 Fi
suomi
1
Kansilevy
OHJELMALÄHTEENÄ iPod
iPodin toisto
Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: SPECIFICATIONS (P. 22).
Kansilevy
AUTO
USB
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
1
Kytke iPod iPod -telakkaan.
2
3
Valitse iPod ohjelmalähteeksi painamalla SOURCE.
Käynnistä iPodin toisto painamalla
LABEL SIDE
Painike
VOLUME
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
/ .
Toistoa voit ohjata joko kauko-ohjaimella, iPodista tai tämän
laitteen painikkeilla.
Kansilevy
2
Toiminto
PLAY, PAUSE.
/
PRESET
Hyppy
/
3
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
PLAY, PAUSE.
Hyppy
Kauko-ohjain
/
Kaukoohjain
FOLDER/
MENU/
ENTER
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
iPod-valikon ohjaus
Huom!
• Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.
• Jos tämä laite on sammutettu, se käynnistyy automaattisesti, kun iPodista
käynnistetään musiikin/videoiden toisto.
• Jos iPod on valittu ohjelmalähteeksi, tämä laite sammuu automaattisesti,
kun iPod-telakka on ollut tyhjillään eikä mitään toimintoa ei ole käytetty
60 minuuttiin.
Uusinta- ja satunnaistoisto
Toistotilan/satunnaistoiston/uusintatoiston voit tarkastaa etulevyn näytön ilmaisimesta.
Kauko-ohjain
REPEAT
Notes
• Uusinta/satunnaistoisto eivät välttämättä toimi oikein joidenkin iPodmallien käytön aikana.
• Uusinta/satunnaistoisto saattavat toimia eri tavalla eri iPod-mallien käytön
aikana.
 Uusintatoisto
SHUFFLE
Kauko-ohjaimen REPEAT-painikkeella voit valita toistotavan
seuraavista vaihtoehdoista.
: Yksi
: Kaikki
Ei näyttöä: Off
 Satunnaistoisto
Kauko-ohjaimen SHUFFLE-painikkeella voit valita toistotavan
seuraavista vaihtoehdoista.
:
Kappaleet
:
Albumit
Ei näyttöä: Off
6 Fi
CD- JA USB-TOISTO
Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.
– Audio-CD:
– Data-CD/USB-laite:
CD-levyn ensimmäisestä raidasta.
sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa viimeksi kuuntelemasi raita on.
• Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ole käytetty 60 minuuttiin CD/USB-toiston
pysäyttämisen jälkeen.
Huom!
Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: NOTES ON DISCS AND USB DEVICES (P. 21).
CD-audiolevyn toisto
1
Valitse CD-levy ohjelmalähteeksi painamalla
SOURCE.
2
Laita CD-levy levytilaan niin, että sen etikettipuoli
on laitteen etuosaa kohti.
Kansilevy
AUTO
USB
VOLUME
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
Toisto alkaa automaattisesti. Raidan numero näkyy vähän
aikaa toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan ohituksen
aikana.
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
CD
1
2
Raidan numero
Seuraavilla painikkeilla voit ohjata laitetta, kun toistat raitoja
CD-levyltä.
Painike
Kansilevy
Toiminto
PLAY, PAUSE.
/
Hyppy
/
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Poista CD-levy.
PLAY, PAUSE.
Kaukoohjain
Hyppy
/
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Seis
Note
CD-leyvä ei voi laittaa eikä poistaa laitteen ollessa virransäästötilassa
(☞ P. 2).
7 Fi
suomi
• Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaillaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto käynnistetään seuraavan
kerran.
• Jos painat kauko-ohjaimen -painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
CD- JA USB-TOISTO
CD-datalevyn toisto
Kansilevy
AUTO
USB
VOLUME
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
ALARM
SNOOZE SLEEP
Valitse CD-levy ohjelmalähteeksi painamalla
SOURCE.
2
Laita CD-datalevy levytilaan niin, että sen
etikettipuoli on laitteen etuosaa kohti.
Toisto alkaa automaattisesti Kansion/tiedoston numero näkyy
vähän aikaa toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan
ohituksen aikana.
LABEL SIDE
SOURCE
1
PRESET
Kansionumero
1
2
Tiedostonumero
Seuraavilla painikkeilla voit ohjata laitetta, kun toistat raitoja
CD-datalevyltä.
Painike
Toiminto
PLAY, PAUSE.
/
Hyppy
Kansilevy
/
PRESET
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Toistettavan kansion valinta
Poista CD-levy.
PLAY, PAUSE.
Hyppy
Kaukoohjain
/
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Seis
FOLDER
8 Fi
Toistettavan kansion valinta
CD- JA USB-TOISTO
USB-toisto
Kansilevy
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
Valitse USB ohjelmalähteeksi painamalla SOURCE.
2
Kytke USB-laite USB-porttiin.
Toisto alkaa automaattisesti. Kansion/tiedoston numero näkyy
vähän aikaa toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan ohituksen
aikana.
USB
VOLUME
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
Kansionumero
2
Tiedostonumero
1
Note
Kun USB-laite on kytkettynä, raidat toistuvat seuraavassa
järjestyksessä:
– Kansioiden toistojärjestys:
Kansiot toistuvat aakkosjärjestyksessä kansionimen kolmen
ensimmäisen merkin perusteella. Jos kansion nimessä on muita
merkkejä kuin aakkosia, kansio soi aakkosmerkeillä nimettyjen
kansioiden jälkeen.
– Tiedostojen toistojärjestys:
Tiedostot toistuvat ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen.
Seuraavilla painikkeilla voit ohjata laitetta, kun toistat raitoja
USB-laitteesta.
Painike
Toiminto
PLAY, PAUSE.
/
Hyppy
Kansilevy
/
PRESET
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Toistettavan kansion valinta
PLAY, PAUSE.
Hyppy
/
Kaukoohjain
Haku taaksepäin/eteenpäin
(pidä painettuna)
Seis
FOLDER
Toistettavan kansion valinta
Huom!
Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.
Uusinta- ja satunnaistoisto
Toistotilan/satunnaistoiston/uusintatoiston voit tarkastaa etulevyn näytön ilmaisimesta.
 Uusintatoisto
Kauko-ohjain
REPEAT
Kauko-ohjaimen REPEAT-painikkeella voit valita toistotavan
seuraavista vaihtoehdoista.
:
Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)
: Kaikki raidat
SHUFFLE
: 1 raita
Ei näyttöä: Ei uusintatoistoa
Huom!
Jos valittu ohjelmalähde sisältää kansioista, uusinta/satunnaistoisto soittaa
yhden kansion kerrallaan.
 Satunnaistoisto
Kauko-ohjaimen SHUFFLE-painikkeella voit valita toistotavan
seuraavista vaihtoehdoista.
:
Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)
: Kaikki raidat
Ei näyttöä: Ei satunnaistoistoa
9 Fi
suomi
AUTO
1
MUSIIKIN KUUNTELU Bluetooth-LAITTEESTA
Tämä laite mahdollistaa Bluetooth-yhteyden käytön. Voit kuunnella musiikkia langattomasti Bluetooth -laitteesta (kännykästä, digitaalisesta
audiosottimesta tms.). Lue lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostus tämän laitteen kanssa
Pariliitos on toiminto, joka rekisteröi signaalia lähettävän laitteen (tästä eteenpäin tässä ohjeessa “toinen laite”) tähän laitteeseen. Pariliitos
on tehtävä, kun ensimmäisen kerran käytät Bluetooth-laitetta tämän laitteen kanssa tai jos pariliitosasetus on poistettu käytöstä. Kun pariliitos
on kerran tehty, laitteiden välinen yhteydenmuodostus on helppoa, vaikka yhteys olisi välillä katkaistu Bluetooth-laitteesta. Ellei
pariliitoksen muodostaminen onnistu, lue ohjeita kohdasta TROUBLESHOOTING - Bluetooth (P. 20).
Huom!
• Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan toisen laitteen kanssa. Yhdeksäs pariliitos korvaa yhteyden, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
• Jos tällä laitteella on Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen, pidä painettuna tässä laitteessa oleva SOURCE-ohjelmalähdepainike tai kaukosäätimen
Bluetooth-painike, niin Bluetooth-yhteys katkeaa. Sen jälkeen voit käynnistää pariliitoksen muodostamisen.
 Käytössä iPod touch/iPhone/iPad
Kansilevy
AUTO
2
2
Paina SOURCE-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa ohjelmalähteeksi Bluetooth.
2
iPod touch/iPhone/iPad: valitse asetukseksi
[Settings] [General] [Bluetooth] - ON.
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
USB
VOLUME
SET
1
Bluetooth-yhteysluettelo tulee näkyviin [Devices]-kohtaan.
(Tämä toiminto tai tietue voi olla erilainen eri iPod touch/
iPhone/iPad-laitteissa.)
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
3
Valitse toisen laitteen Bluetooth-yhteyslistasta tämä
laite (ISX-B820 Yamaha).
Kun pariliitos on tehty, iPod touch/iPhone/iPad -laitteeseen
tulee “Connected”.
Bluetooth-merkkivalo tämän laitteen etulevyssä syttyy.
1
Bluetoothmerkkivalo
 Käytössä muu kuin iPod touch/iPhone/iPad
Kansilevy
AUTO
2
SET
2
1
Paina SOURCE-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa ohjelmalähteeksi Bluetooth.
2
Käynnistä Bluetooth-pariliitos toisesta laitteesta.
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
Lisätietoja toisen laitteen käyttöohjeessa.
USB
VOLUME
3
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
Valitse toisen laitteen Bluetooth-yhteyslistasta tämä
laite (ISX-B820 Yamaha).
Kun pariliitos on muodostettu, etulevyn näytössä näkyy
“Bluetooth” noin 1 sekunnin ajan.
Huom!
Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot “0000”.
1
Bluetoothmerkkivalo
10 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU Bluetooth-LAITTEESTA
Bluetooth -laitteen kuuntelu
Kansilevy
2
2
1
SOURCE
CLOCK
ALARM TYPE
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
2
Kytke tämä laite ja toinen laite Bluetooth-yhteyden
välityksellä toisiinsa.
3
Toista musiikkia Bluetooth-laitteesta.
SOURCE + BEEP
BEEP
1
DIMMER
USB
VOLUME
SET
Paina SOURCE-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa ohjelmalähteeksi Bluetooth.
SNOOZE SLEEP
Note
Varmista, ettei tämän laitteen äänenvoimakkuus ole liian suuri.
Suosittelemme, että säädät äänenvoimakkuuden toisesta laitteesta.
PRESET
Huom!
• Jos teet Bluetooth-kytkennän toisesta laitteesta ja käynnistät musiikin
toiston tämän laitteen ollessa sammutettuna, tämä laite käynnistyy
automaattisesti.
• Jos katkaiset Bluetooth-yhteyden toisesta laitteesta, kun tämän
laitteen ohjelmalähteenä on Bluetooth, tämä laite sammuu
automaattisesti.
• Jos Bluetooth on valittu ohjelmalähteeksi, tämä laite sammuu
automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu tai mitään
toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin.
1
Pariliitoksen jälkeen yhteydenmuodostus Bluetooth
Kun pariliitos on tehty, Bluetooth-yhteyden muodostaminen seuraavalla kerralla on helppoa.
 Yhteydenmuodostus tästä laitteesta
1
Kansilevy
AUTO
USB
VOLUME
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
1
Paina SOURCE-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa ohjelmalähteeksi Bluetooth.
Bluetooth-merkkivalo villkkuu etulevyn näytössä. Tämä laite
etsii toista laitetta, jota on viimeksi käytetty Bluetoothyhteyden kautta. Sen jälkeen se muodostaa yhteyden (sinun on
ensin sallittava Bluetooth-yhteys toisesta laitteesta).
Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo
palaa.
Note
Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien Bluetooth-laitteiden
välillä.
Bluetoothmerkkivalo
 Yhteydenmuodostus toisesta laitteesta
1
Valitse toisen laitteen Bluetooth-asetuksista Bluetooth-toiminto käyttöön..
2
Valitse toisen laitteen Bluetooth-yhteyslistasta tämä laite (ISX-B820 Yamaha).
Bluetooth-yhteys on muodostettu, ja Bluetooth-merkkivalo palaa tämän laitteen etulevyn näytössä.
Note
Bluetooth-yhteydenmuodostusta ei voi käynnistää toisesta laitteesta silloin, kun tämä laite on virransäästötilassa. Kytke laite toimintatilaan.
Bluetooth-yhteyden katkaisu
Jos seuraavia toimintoja käytetään Bluetooth-yhteyden käytön aikana, Bluetooth -yhteys katkeaa.
• Pidä painettuna tämän laitteen SOURCE-painike tai kaukosäätimen Bluetooth-painike.
• Tämä laite sammutetaan.
• Sammutat toisen laitteen Bluetooth-toiminnon.
Huom!
Jos muodostat iPod touch/iPhone/iPad -laitteesta Bluetooth-yhteyden tähän laitteeseen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa, jos vaihdat ohjelmalähteeksi iPodin
silloin, kun iPod on kytkettynä iPod-telakkaan.
11 Fi
suomi
AUTO
1
RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU
FM-aseman valinta
1
Kansilevy
AUTO
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
USB
Valitse FM-radio ohjelmalähteeksi painamalla
SOURCE.
Vastaanotto
taajuus
LABEL SIDE
FM
VOLUME
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
2
1
Viritä FM-asema
/
-painikkeilla.
Automaatti
viritys
Pidä painettuna
Viritystapa
2
Note
Jos virität FM-aseman itse, viritin valitsee käyttöön monoäänen.
Kansilevy
Kaukoohjain
Toiminta
tai
.
Käyttäjän
ohjaama
asemahaku
Painele
Automaatti
viritys
Pidä painettuna
TUNING
tai .
Käyttäjän
ohjaama
asemahaku
Painele TUNING
tai
.
tai
.
FM-asemien tallennus (muistipaikka)
Suosikkiasemiasi varten on 5 muistipaikkaa.
Kansilevy
AUTO
USB
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
1
Viritä FM-asema
2
Pidä painettuna PRESET.
/
-painikkeilla.
LABEL SIDE
FM
VOLUME
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
234
Muistipaikkanumero
Kauko-ohjaimella
Pidä painettuna MEMORY.
1
3
Paina PRESET ja valitse muistipaikka, johon haluat
tallentaa FM-aseman.
Kauko-ohjaimella
Paina PRESET
4
/
.
Pidä painettuna PRESET, niin asema tallentuu
muistipaikalle.
FM-asema on nyt tallentunut muistiin.
Kauko-ohjaimella
Paina "MEMORY"-painiketta.
12 Fi
ERILLISLAITTEEN KUUNTELU
Muistissa olevan FM-aseman kuuntelu
Kansilevy
USB
2
SET
2
1
Valitse FM-radio ohjelmalähteeksi painamalla
SOURCE.
2
Valitse muistiin tallennettu FM-asema painelemalla
PRESET.
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
Kauko-ohjaimella
LABEL SIDE
Paina PRESET
VOLUME
SOURCE
1
ALARM
SNOOZE SLEEP
/
.
PRESET
2
ERILLISLAITTEEN KUUNTELU
Sammuta tämä laite, ennen kuin kytket audiokaapeleita. Irrota
liittimen kansi, ennen kuin kytket erillislaitteen.
Kansilevy
AUTO
2
SET
1
DIMMER
USB
VOLUME
CL
1
Kytke erillinen audiolaite takalevyn AUX-liittimeen
erikseen myytävällä 3,5 mm (1/8") miniliitinkaapelilla .
LAB
SOURCE
ALARM
75 Ω
SNOOZ
AUX
2
FM ANT
AUX
3
Note
Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillisen audiolaitteen
äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.
2
3
4
Kytke laite toimintatilaan painamalla
.
Valitse AUX ohjelmalähteeksi painamalla SOURCE.
Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen kytketystä
audiolaitteesta.
13 Fi
suomi
AUTO
HÄLYTYSTOIMINTO
Tässä laitteessa on hälytystoiminto (IntelliAlarm), joka käynnistää musiikin toiston tai soittaa hälytysäänen asettamallasi hetkellä.
Hälytyksiä on erilaisia. Hälytystoiminnossa on seuraavat ominaisuudet.
 3 hälytystapaa
Valittavissa on 3 hälytystapaa, joissa voit yhdistää musiikin ja hälytysäänen:
Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Miellyttävä toiminto
aamulla herätyskelloksi.
SOURCE + BEEP
3 minuuttia ennen ajastettua aikaa: Valitun ohjelmalähteen musiikki alkaa soida hiljaa, ja
äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen ajastetun hetken lähestyessä.
Hälytyshetkellä:
Piippausääni alkaa soida musiikin lisäksi.
SOURCE
Valitsemasi ohjelmalähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu
vähitellen asetetulle tasolle.
BEEP
Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.
 Eri musiikkilähteet
Valittavissa ovat iPod, audio CD, data CD, USB-laite ja radio. Myös seuraavien toimintojen käyttö saattaa olla mahdollista:
Ohjelmalähde
Toistotapa
Toiminto
Tämä laite jatkaa toistoa viimeksi toistetusta raidasta.
iPod
Jatka toistoa
Jos olet luonut toistolistan* nimeltä “ALARM Yamaha DTA”
etukäteen, iPod-laitteeseen tallennettu toistolista on soitettavissa
uusintatoisto-toiminnolla.
Kun kirjoitat soittolistan nimen, käytä sanojen erottimena yksitavuisia
välilyöntejä, kirjoita yksitavuisia merkkejä ja tarkista kirjaimen koko
(CAPS LOCK ON/ OFF).
Valittu raita
Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
Jatka toistoa
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Kansio
Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
Jatka toistoa
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Muistipaikka-asema
Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
Jatka toistoa
Laite toistaa viimeksi kuuntelemasi FM-aseman radiolähetystä.
Audio CD
Data CD/USB
FM
* Lisätietoja soittolistan laadinnasta löydät iPodin tai iTunesin ohjeista.
 Torkku:
Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua.
14 Fi
HÄLYTYSTOIMINTO
Hälytysajan säätö ja hälytystyypin valinta
5
Kansilevy
2
SET
2
SOURCE + BEEP
BEEP
1
1
SOURCE
DIMMER
CLOCK
ALARM TYPE
(jos valittuna on muu hälytystapa kuin BEEP)
Valitse raita, kansio tai FM-asema.
suomi
AUTO
Kun ohjelmalähteenä on iPod
Asetuksia ei tarvitse muuttaa.
USB
VOLUME
Jos ohjelmalähteenä on CD/USB/FM:
Valitse PRESET-painikkeella raita (audio CD), kansio (data
CD/USB) tai FM-asema.
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
PRESET
Kauko-ohjaimella
Paina PRESET
6
4 17
5 2
Pidä painettuna painike ALARM.
Hälytyksen ilmaisin (
) ja asetettu hälytysaika vilkkuvat.
.
• Jos valitset audiolähteeksi iPodin, soitin toistaa “ALARM Yamaha
DTA” -soittolistan ajastetulla hetkellä. Jos soittolistaa ei löydy
iPodista, tämä laite jatkaa toistoa viimeksi toistetusta raidasta.
• Jos ohjelmalähteenä on CD/USB/FM ja ja valitset "0", viimeksi
kuuntelemasi raita/FM-radioasema alkaa soida (toisto jatkuu
keskeytyskohdasta).
Note
Hälytysasetus häviää muistista, jos tämä laite sammutetaan ennen
hälytysasetuksen viimeistelyä.
1
/
Huom!
6
Aseta hälytyksen äänenvoimakkuus VOLUME -/+painikkeella.
Hälytysaika
Hälytyksen
äänenvoimakkuus
Hälytyksen ilmaisin
2
Määritä hälytyksen kellonaika
/
-painikkeilla.
Vahvista hälytyksen asetus painamalla ALARM.
Hälytys on nyt käytössä, ja hälyttimen ilmaisin (
Kauko-ohjaimella
Paina
/
.
3
7
) syttyy.
Valitse hälytystyyppi takalevyn ALARM TYPEkytkimellä.
Lisätietoja hälytystavoista, ks. "S. 14".
Takalevy
SOURCE+
BEEP BEEP
SOURCE
4
(kun valittuna on muu kuin BEEP)
Valitse musiikkilähde SOURCE-painikkeella.
Voit valita ohjelmalähteeksi minkä tahansa paitsi AUX tai
Bluetooth.
Kauko-ohjaimella
Valitse musiikkilähde SOURCE-painikkeella.
Notes
• Jos valittuna on iPod/CD/USB, kytke ohjelmalähde (iPod, audio/data
CD, USB) tähän laitteeseen.
• Ellei valitsemaasi ohjelmalähdettä voida toistaa hälytyshetkellä
(esim. iPod ei ole kytkettynä), laite toistaa hälytysääntä.
15 Fi
HÄLYTYSTOIMINTO
Hälytyksen kytkentä päälle/pois
1
Kansilevy
AUTO
2
SET
1
CLOCK
USB
VOLUME
2
1
DIMMER
Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisin (
) tulee
näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä hetken aikaa. Jos
painat uudestaan ALARM, hälytysilmaisin (
) häviää
näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä.
BEEP
SOUR
ALARM
Huom!
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
Paina "ALARM"-painiketta.
Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos
käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla ALARM, hälytystoiminto
käyttää viimeksi valitsemiasi asetuksia.
SNOOZE SLEEP
1
Toiminnot hälytyksen aikana
Hälytyshetkellä laite alkaa hälyttää. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.
1
Kansilevy
AUTO
2
SET
2
1
1
DIMMER
CLOCK
BEEP
SOUR
ALARM
(jos haluat keskeyttää hälytyksen hetkeksi)
Paina SNOOZE/SLEEP.
SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen uudestaan
5 minuutin kuluttua.
Huom!
USB
VOLUME
2
• Kun valittuna on SOURCE + BEEP, lopeta hälytysääni painamalla
kerran SNOOZE/SLEEP-painiketta. Keskeytä musiikin toisto
painamalla painiketta kahdesti. 5 minuuttia musiikin toiston
loppumisen jälkeen ääni alkaa hiljalleen kuulua uudestaan ja
hälytysääni alkaa soida.
• Hälytysilmaisin vilkkuu torkkutoiminnon aikana.
LABEL SIDE
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
2 1
2
(jos haluat sammutta hälytyksen)
Paina ALARM tai .
Huom!
Ellet sammuta hälytintä, se sammuu automaattisesti 60 minuutin
kuluttua.
16 Fi
UNIAJASTIN
Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua.
1
Kansilevy
AUTO
2
SET
2
1
CLOCK
SOURC
Painele SNOOZE/SLEEP-painiketta, kunnes
käytössä on jäljelle jäävä toiminta-aika.
ALARM T
Uniajastimen toiminta-ajaksi voi valita 30, 60, 90 tai 120
minuuttia. Kun uniajastin on käytössä, etulevyn näytössä on
uniajastimen ilmaisin ( ).
USB
Huom!
LABEL SIDE
Jos painat SNOOZE/SLEEP uniajastimen ollessa käytössä, uniajastin
kytkeytyy pois käytöstä.
VOLUME
SOURCE
ALARM
SNOOZE SLEEP
1
SÄVYNSÄÄTÖ
1
Kauko-ohjain
Paina kauko-ohjaimen LOW/MID/HIGH
EQ -painiketta toiston aikana.
Valitse säädettävä taajuusalue (LOW, MID, HIGH).
3
2
Äänial
Äänialue
: HIGH
:MID
Asetus
1
2
Säädä asetusta
/
:LOW
-painikkeella.
Sääalue: –5 to +5.
3
Vahvista asetus painamalla ENTER.
Vaihtoehtoisesti voit vahvistaa asetuksen painamalla sitä EQpainiketta, jota painoit vaiheessa 1.
Muita äänentaajuuksia muuttaaksesi palaa vaiheeseen 1 ja
valitse säädettäväksi haluamasi taajuus painamalla EQpainiketta.
ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUS
1
Takalevy
Valitse kirkkaus takalevyn DIMMER-kytkimellä.
AUTO:
2
1 AUTO
1:
2:
säätää kirkkauden automaattisesti ympäristön
mukaan.
kirkkaampi
tummempi.
Note
Kun valittuna on AUTO, etulevyn kirkkaus säätyy automaattisesti
huoneen kirkkauden perusteella (P. 3). Varmista, ettei anturi ole
peitettynä.
17 Fi
suomi
1
DIMMER
BEEP
VIANMÄÄRITYS
Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua,
sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
Yleistä
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintatilaan.
Verkkojohto ei ole kytketty kunnolla.
Kaiuttimet eivät toista ääntä.
Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin.
Säädä äänenvoimakkuus.
Käyttöön on valittu väärä ohjelmalähde.
Valitse oikea ohjelmalähde
Ääni lakkaa yhtäkkiä kuulumasta.
Uniajastin (☞ P. 17) on ehkä otettu käyttöön.
Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä
ohjelman toisto.
Ääni särisee/säröytyy tai kuuluu
epänormaalia kohinaa.
Erillisen ohjelmalähteen äänenvoimakkuus on liian
suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian
suuri (etenkin Bass).
Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME-painikkeella
tai bassoja EQ-painikkeella (☞ P. 17).
Laite ei toimi normaalisti.
Virta kytkeytyy, mutta sammuu heti.
Laite on saanut ulkoisen sähköiskun (esim.
salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai
virranjakelu on katkennut.
Sammuta tämä laite. Irrota verkkojohto. Odota 30
sekuntia. Kytke verkkojohto uudelleen. Kytke laite
toimintatilaan.
Lähellä olevista digitaali- ja
suurtaajuuslaitteista aiheutuu kohinaa.
Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuista
laitetta.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt muistista.
Verkkojohto on ollut viikon irti pistorasiasta.
Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja ajasta
kello uudestaan (☞ P. 5).
iPod-toisto ei käynnisty hälytyshetkellä,
vaikka SOURCE-valitsin on iPodkohdassa.
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
Poista iPod laitteesta, kytke se sitten takaisin iPodtelakkaan (☞ P. 2).
ALARM TYPE-kytkin on BEEP-kohdassa.
Valitse ALARM TYPE-kohtaan SOURCE + BEEP
tai SOURCE (☞ P. 15).
Kellonaika vilkkuu eikä laitetta voi
käyttää.
Takalevyn CLOCK-kytkin on SET-kohdassa, ja
tämä laite on kellon ajastustilassa.
Valitse CLOCK-kytkimellä CLOCK1 tai
CLOCK2.
(☞ P. 5).
Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja tähän
laitteeseen.
iPod
Ongelma
Ei ääntä.
iPod ei lataudu.
iPod-ilmaisimen kaksoisvilkahdus toistuu
kolmesti iPodin kytkemisen jälkeen.
18 Fi
Syy
Ratkaisu
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
Poista iPod laitteesta, kytke se sitten takaisin iPodtelakkaan (☞ P. 2).
iPodin ohjelmistoversiota ei ole päivitetty.
Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja päivitä
iPod-ohjelmisto uusimpaan mahdolliseen.
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
Poista iPod laitteesta, kytke se sitten takaisin iPodtelakkaan (☞ P. 2).
Tämä laite on kytketty virransäästötilaan (☞ P. 2).
Kytke laite toimintatilaan painamalla painiketta
.
Laite ei tunnista kyseistä iPod-soitinta.
Käytä tuettua iPodia (☞s. 22).
VIANMÄÄRITYS
CD-toisto
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Tämä laite on kytketty virransäästötilaan.
Kytke laite pois virransäästötilasta painamalla
painiketta
(☞ P. 2).
Painike ei toimi.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 21).
Toisto ei käynnisty automaattisesti, kun
painat
/ -painiketta.
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 21).
Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi sen
sisään on tiivistynyt kosteutta.
Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin
tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 21).
CD-ilmaisimen kaksoisvilkahdus toistuu
kolmesti, ja levy tulee pois soittimesta.
”Err" tulee näkyviin etulevyn näyttöön
levyn laittamisen jälkeen.
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.
Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja
(☞s. 21, 22).
Levy on laitettu laitteeseen väärinpäin.
Laita levy soittimeen etikettipuoli laitteen
etureunaa kohti.
Laitteen sisäinen virhe.
Poista levy
-painikkeella
USB-toisto
Ongelma
USB-laitteeseen tallennettu MP3/WMAtiedosto ei toistu.
Syy
Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
Ratkaisu
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
tähän laitteeseen.
Kytke verkkolaite, jos sellainen on toimitettu
erillislaitteen mukana.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa,
USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa.
USB-ilmaisimen kaksoisvilkahdus toistuu Kytketty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän
kolmesti USB-laitteen kytkemisen jälkeen. laitteeseen.
”Err" tulee näkyviin etulevyn näyttöön
USB-laitteen kytkemisen jälkeen.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut
poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen
tässä laitteessa.
USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.
Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia
tiedostoja.
(☞s. 21, 22).
Kytketty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän
laitteeseen.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut
poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen
tässä laitteessa.
Laite havaitsee virtapiikin.
19 Fi
suomi
Levyä ei voi laittaa laitteeseen.
VIANMÄÄRITYS
Bluetooth
Ongelma
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän
laitteen ja toisen laitteen välille.
Syy
Ratkaisu
Toinen laite ei tue A2DP-profiilia.
Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DPprofiilia.
Bluetooth-sovitin tms. josta haluat muodostaa
pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta
salasanaa kuin “0000”.
Käytä Bluetooth-sovitinta tms., jonka salasana on
“0000”.
Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana
toisistaan.
Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN,
tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n
taajuuskaistalla.
Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia
lähettävästä laitteesta.
Ei voi muodostaa Bluetooth-yhteyttä.
Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen
Bluetooth-yhteyslistaan.
Muodosta pariliitos uudelleen (☞ P. 10).
Ääntä ei kuulu tai ääni pätkii toiston
aikana.
Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen laitteen
välillä on katkennut.
Muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
(☞ P. 11).
Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana
toisistaan.
Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN,
tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n
taajuuskaistalla.
Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia
lähettävästä laitteesta.
Toisen laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä.
Käynnistä toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
Toinen laite ei asetusten mukaan voi lähettää
Bluetooth-audiosignaalia tähän laitteeseen.
Tarkasta, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on
asetettu oikein käyttöön.
Toisesta laitteesta ei ole tehty pariliitosta tähän
laitteeseen.
Tee toisesta laitteesta pariliitos tähän laitteeseen.
Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty
kiinni.
Lisää äänenvoimakkuutta.
FM-radio
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Liikaa kohinaa.
Antenni on ehkä kytketty väärin.
Varmista, että antenni on kytketty oikein.
(☞ P. 3) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Stereolähetyksen aikana kuuluu liikaa
kohinaa.
Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana, tai
olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on
huono.
Viritä radio itse kuuluviin signaalin laadun
parantamiseksi.
(☞ P. 12) tai käytä erikseen myytävää
ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on heikkoa
jopa ulkoantennilla. (Ääni on säröinen.)
Monitiesäröä tai muuta radiohäiriötä on
vastaanotossa.
Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi oikein.
20 Fi
Syy
Ratkaisu
Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana
laitteesta.
Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä,
katso How to use the remote control (P. 1).
Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
(☞ P. 3) ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa
paistaa valo (esim. loistelampun valo).
Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
Paristo on tyhjä.
Vaihda laitteen kaksi paristoa uusiin.
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on este.
Poista esteet.
LEVYT JA USB-LAITTEET
CD-tiedot
USB-laite
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flash-muisteja,
kannettavia audiosoittimia), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmään.
Notes
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät tekniset
vaatimukset.
• Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USBlatureita tai -keskittimiä), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä
tms.
• YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USB-laitteen
sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
• Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
• Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.
* ISO 9660 CD-R/RW
Huom!
Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn logo on
painettu levyyn ja levykoteloon.
Notes
• Älä laita soittimeen muuntyyppisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
• CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
• Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
• Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua (esim. sydämen muotoista) levyä.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon naarmuja.
• Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
• Älä soita halkaisijaltaan 8 cm:n levyjä.
MP3- ja WMA-tiedostot
Notes
• Tämä laite pystyy toistamaan:
Tiedosto
Bittinopeus (kbps)
Näytetaajuus (kHz)
MP3
8 - 320**
16 - 48
WMA
16 - 320**
22.05 - 48
** Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.
• Laitteen toistamien kansioiden/tiedostojen enimmäislukumäärät:
CD-levyjen käsittely
• Älä koske levyn pintaan. Tartu levyyn
reunasta ja keskeltä.
• Älä kirjoita levyyn lyijykynällä tai
muulla teräväkärkisellä kynällä.
• Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä,
liimaa tms.
Data CD
USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä
512
9999
Kansioiden enimmäismäärä
255
128
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
511
255
• Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn
naarmuuntuminen.
• Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja
levyt voivat mennä rikki.
• Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
• Älä laita levyä auringonpaisteeseen
tai kuumaan, kosteaan tai pölyiseen
tilaan.
Varoitus!
• Jos levy likaantuu, pyyhi puhtaalla,
kuivalla liinalla levyn keskeltä
suoraan kohti reunaa. Älä puhdista
vinyylilevyn puhdistusaineella tai
maalinohentimella.
• Älä käytä myynnissä olevia
linssinpuhdistimia. Ne voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
21 Fi
suomi
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien levytyyppien
kanssa: audio CD, CD-R*, ja CD-RW*. Ks. levytyyppien logot
alla.
TEKNISET TIEDOT
 SOITINOSA
 VIRITIN
iPod (Digitaalinen kytkentä)
• Viritysalue
FM ............................................................................ 87.50 - 108.00 MHz
(tilanne heinäkuussa 2012)
• Yhteensopivat iPod mallit ................ iPod kosketus (Touch) (1., 2., 3. ja 4.
sukupolvi)
iPod classic
iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. laitesukupolvi)
• Yhteensopivat iPhone-mallit
................................. iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Tämä laite ei välttämättä tunnista iPodia ja jotkin toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä iPodin mallin ja sen laiteohjelmiston version
takia.
 YLEISTÄ
•
•
•
•
•
Käyttöjännite .................................................................... AC 230 V, 50 Hz
Virrankulutus ....................................................................................... 20 W
Virrankulutus ei toimintatilassa .......................................................... 1,5 W
Virrankulutus virransäästöilassa ................................. 0,5 W tai vähemmän
Mitat
410 mm
(16-1/8 in)
CD
• Media....................................................................................CD, CD-R/RW
• Audioformaatti .......................................................Audio CD, MP3, WMA
410 mm
(16-1/8 in)
Laser
• Tyyppi.......................................................... Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
• Aallonpituus ..................................................................................... 790 nm
• Lähtötehor .......................................................................................... 7 mW
USB
997 mm
(39-1/10,16
• Audioformaatti ......................................................................... MP3, WMA
587 mm
(23-1/8 in)
AUX
• Tuloliitin .............................................. 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin
 Bluetooth-OSA
•
•
•
•
•
Bluetooth-versio ....................................................................Ver. 2.1+EDR
Tuetut protokollat .................................................................A2DP, AVRCP
Tuettu koodekki.......................................................................... SBC, AAC
Langaton lähtöteho ........................................................Bluetooth Luokka 2
Suurin mahdollinen yhteysetäisyys ............................. 10 m (ilman esteitä)
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu
huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
iPod, iPhone
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että
elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin tai iPhoneen
merkinnän mukaisesti ja että valmistaja on sertifioinut laitteen
täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa
saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic, iPod nano ja iTunes
ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
22 Fi
Paino: 12.0 kg (26.5
lbs.)
Φ 295 mm
(11-5/8 in)
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja
käytettyjen paristojen keräyksestä ja
hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi
hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään
ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen
suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty
kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja
2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä
ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen
myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea
jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi
alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä.
Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän
direktiivin vaatimuksia.
Bluetooth-yhteyden hallinta
• 2.4 GHz:n taajuuskaista, jota Bluetooth -yhtensopivat laitteet
käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset
laitteet. Vaikka Bluetooth-yhteensopivat laitteet käyttävät
tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa
käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin
vähentää viestintäyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin
tapauksissa häiritä yhteyttä.
• Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on
mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä
olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja
laitetyypin mukaan.
• Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien Bluetoothyhteensopivien laitteiden välillä.
Jos laitteen käyttö aiheuttaa lähellä olevaan televisioon
värihäiriöitä tai kohinaa, siirrä tämä laite kauemmas televisiosta
käytön ajaksi.
Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta
henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.
suomi
Bluetooth
• Bluetooth on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin
10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n
taajuusaluetta, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
• Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth
SIG ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.
Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin
laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai
sairaanhoitolaitoksissa.
Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai
dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä
ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta
yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien
tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia
kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta
ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö
välittömästi.
Valmistaja, Yamaha Music Euope GmbH, ilmoittaa, että tämä
laite täyttää välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat
ehdot direktiivistä 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH.
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0
23 Fi
VAROITUS
Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjaimien ja säätöjen tai
toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen altistumiseen
säteilylle.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent entraîner
une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung bzw.
die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung beschriebenen
Vorgängen kann zu Gefährdung durch gefährliche Strahlung
führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av åtgärder
på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i farlig
strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione a
radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que no se
especifican enste manual pueden causar una exposición peligrosa
a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures anders
dan beschreven in dit document kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
????????????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ???
?????????? ????????, ?? ????????? ? ?????? ??????????, ?????
?????????? ?? ????????? ??????? ????????.
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0
Yamaha Music Gulf FZE
Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328, Jebel Ali - Dubai
Tel: +971-4-881-5868
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto
saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er
ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel
er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundert innkoplet.
Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt
kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin,
kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET
ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ
STRÅLEN.
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005
◆ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied
with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug
fitted. For details, refer to the instructions described below.
Note
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with
bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.
◆ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus
may not correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth terminal of
the three pin plug.
i
© 2012 Yamaha Corporation
Printed in China ZF20190
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement