AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C Audio/video-receiver Gebruikershandleiding ®

AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C Audio/video-receiver Gebruikershandleiding ®
AVR 1510S, AVR 151S, AVR 151S/230C
Audio/video-receiver
®
Gebruikershandleiding
AVR
Inhoudsopgave
INLEIDING3
DE AVR CONFIGUREREN VOOR UW LUIDSPREKERS
20
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
3
UW BRONNEN INSTELLEN
22
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
3
HET NETWERK INSTELLEN
23
DE AVR OPSTELLEN
3
BEDIENINGSELEMENTEN VOORPANEEL
4
HARMAN REMOTE APP
23
AANSLUITINGEN ACHTERPANEEL
6
HET VOLUME REGELEN
24
8
23
HET GELUID DEMPEN
24
10
LUISTEREN DOOR EEN HOOFDTELEFOON
24
STANDAARD THUISTHEATERSYSTEEM
10
EEN BRON SELECTEREN
24
MULTIKANAALS AUDIO
10
EEN SURROUND FUNCTIE SELECTEREN
24
SURROUND FUNCTIES
10
LUISTEREN NAAR FM- EN AM-RADIO
25
10
LUISTEREN NAAR MEDIA OP EEN USB-APPARAAT
25
DE LINKER-, MIDDEN- EN RECHTERLUIDSPREKERS
OPSTELLEN10
LUISTEREN NAAR EEN IPOD/IPHONE/IPAD-APPARAAT
26
DE SURROUND-LUIDSPREKERS OPSTELLEN
10
LUISTEREN NAAR VTUNER (INTERNET RADIO)
26
DE SUBWOOFER OPSTELLEN
10
LUISTEREN NAAR MEDIA VIA UW THUISNETWERK
26
LUISTEREN NAAR MEDIA VIA SPOTIFY CONNECT 27
USING THIS DEVICE WITH SPOTIFY CONNECT
27
FUNCTIES VOOR AFSTANDSBEDIENING VAN HET SYSTEEM
INLEIDING TOT THUISTHEATER
UW LUIDSPREKERS OPSTELLEN TYPE AANSLUITINGEN VOOR THUISTHEATERSYSTEEM 11
LUIDSPREKERAANSLUITINGEN11
SUBWOOFER-AANSLUITINGEN11
BRONAPPARAAT AANSLUITINGEN
11
ANALOGE VIDEO-AANSLUITINGEN – COMPOSIET VIDEO
12
RADIO AANSLUITINGEN
12
NETWERK AANSLUITING
12
USB-POORT12
AANSLUITINGEN MAKEN
13
UW LUIDSPREKERS AANSLUITEN
13
UW SUBWOOFER AANSLUITEN
13
UW TV OF BEELDSCHERM AANSLUITEN
14
UW AUDIO- EN VIDEOBRONAPPARATEN AANSLUITEN
15
USB- EN IOS-APPARATEN
17
VERBINDING MAKEN MET UW THUISNETWERK
17
DE RADIOANTENNES AANSLUITEN
17
IR-APPARATUUR AANSLUITEN
17
DE ACTIVERINGSUITGANG AANSLUITEN
18
AANSLUITEN OP NETSPANNING
18
DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
19
DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN
19
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN VOOR HET
BEDIENEN VAN UW BRONAPPARATEN EN TELEVISIE
19
DE AVR INSTELLEN
2
UW AVR BEDIENEN
20
DE AVR INSCHAKELEN
20
HET SCHERMMENUSYSTEEM GEBRUIKEN
20
GEAVANCEERDE FUNCTIES
AUDIO PROCESSING EN SURROUND GELUID
27
27
SYSTEEMINSTELLINGEN29
UITSCHAKELTIMER29
PROCESSOR RESETTEN
PROBLEMEN OPLOSSEN
29
30
SPECIFICATIES31
BIJLAGE32
Inleiding
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Hartelijk dank dat u voor dit product van Harman Kardon hebt gekozen!
Controleer lijnvoltage vóór gebruik
Al meer dan vijftig jaar lang is het de missie van Harman Kardon om de eigen passie
voor muziek en entertainment met anderen te delen, door middel van toonaangevende
technologie, om topprestaties te realiseren. Sidney Harman en Bernard Kardon vonden de
receiver uit. Dit was één enkele component die was ontworpen om thuisentertainment te
vergemakkelijken zonder concessies te doen aan de prestaties. In de loop van de jaren
zijn producten van Harman Kardon gemakkelijker in gebruik geworden, bieden zij meer
functies en klinken zij beter dan ooit.
De AVR 1510S is ontworpen voor gebruik met 120 V wisselstroom (AC). De AVR 151S
is ontworpen voor gebruik met 220 - 240 V wisselstroom (AC). Als uw receiver wordt
aangesloten op een ander lijnvoltage dan waarvoor deze is bedoeld kan dit een
veiligheidsrisico en brandgevaar opleveren en het apparaat beschadigen. Als u vragen
hebt over de voltagevereisten voor uw specifieke model of over het lijnvoltage in uw
regio, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt aangeschaft voordat u
de stekker van het apparaat in een stopcontact steekt.
De AVR 1510S/AVR 151S 5.1-kanaals digitale audio-/video-receivers (AVR's) zetten
deze traditie voort met enkele van de meest geavanceerde voorzieningen voor audio- en
videoverwerking ooit en een breed scala van luister- en kijkopties.
Gebruik geen verlengsnoeren
Lees deze handleiding en raadpleeg deze opnieuw als u meer vertrouwd raakt met
de functies en bediening van het apparaat om optimaal plezier aan uw nieuwe AVR te
beleven.
Als u vragen hebt over dit product, de installatie of de bediening ervan, neemt u contact
op met uw Harman Kardon detaillist of eigen installateur, of bezoekt u de website op
www.harmankardon.com.
Meegeleverde toebehoren
De volgende toebehoren worden meegeleverd met uw AVR. Als een van deze items
ontbreekt, neemt u contact op met uw Harman Kardon dealer of met de klantenservice
van Harman Kardon op www.harmankardon.com.
• Systeemafstandsbediening
• AM-lusantenne
• FM-draadantenne
• Twee AAA-batterijen
• Netsnoer (alleen de AVR 151S)
Om veiligheidsrisico's te vermijden, gebruikt u alleen het netsnoer dat is meegeleverd
met uw apparaat. Wij adviseren geen verlengsnoeren te gebruiken met dit product. Net
als bij alle andere elektrische apparaten mag u geen voedingskabels onder tapijten of
vloerbedekking door leiden of er zware voorwerpen op plaatsen. Beschadigde netsnoeren
moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum met een
snoer dat aan de fabrieksspecificaties voldoet.
Ga voorzichtig om met het netsnoer
Trek bij het verwijderen van het netsnoer uit een stopcontact altijd aan de stekker, nooit
aan het snoer. Als u van plan bent uw AVR langere tijd niet te gebruiken, haalt u de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
Maak de behuizing niet open
Binnen in dit product bevinden zich geen componenten waarop de gebruiker onderhoud
op kan of moet uitvoeren. Als de behuizing wordt geopend, kan dit een schokgevaar
opleveren, terwijl eventuele aanpassingen van het product uw garantie ongeldig maken.
Als water of een metalen voorwerp zoals een paperclip, draadje of nietje per ongeluk in
het apparaat terechtkomt, koppelt u het onmiddellijk los van de voedingsbron en neemt
u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
CATV- of antenne-aarding (AVR 1510S)
Als er een externe antenne of kabelsysteem bij dit product hoort, dient u zich ervan te
verzekeren dat die geaard is om enige bescherming te bieden tegen spanningspieken
en statische ladingen. Artikel 810 van de Amerikaanse nationale elektrische code, ANSI/
NFPA 70-1984, biedt informatie met betrekking tot de correcte aarding van de mast en
ondersteuningsstructuur, de aarding van de ingangsdraad voor een antenne-ontlaadunit,
de grootte van aardegeleiders, de locatie van de antenne-ontlaadunit, verbinding met de
aardelektroden en vereisten voor de aardelektrode.
OPMERKING VOOR DE INSTALLATEUR VAN HET KABELTELEVISIESYSTEEM: Deze
herinnering wordt verstrekt om de aandacht van de installateur van kabeltelevisiesystemen
te vestigen op artikel 820-40 van de NEC dat richtlijnen voor de juiste aarding vermeldt
en dat, in het bijzonder, aangeeft dat de aardingskabel zo dicht mogelijk bij het punt
van de kabelinvoer op het aardingssysteem van het gebouw moet worden aangesloten.
De AVR opstellen
• Plaats de AVR op een stabiele en vlakke ondergrond. Controleer of de ondergrond en
eventuele montagehardware het gewicht van de AVR kan dragen.
• Zorg voor voldoende vrije ruimte boven en onder de AVR voor ventilatie. De
aanbevolen vrije afstand bedraagt 30 cm boven het toestel, 30 cm achter het toestel
en 30 cm aan beide kanten van het toestel.
• Als u de AVR in een kast of andere afgesloten ruimte installeert, moet u zorgen voor
lucht voor koeling binnen de kast. Soms kan zelfs een ventilator nodig zijn.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant van de AVR niet worden
geblokkeerd en plaats geen voorwerpen direct boven de ventilatieopeningen.
• Plaats de AVR niet direct op een oppervlak dat van tapijt is voorzien.
• Plaats de AVR niet op vochtige of natte locaties, op extreem warme of koude
plekken, in de buurt van verwarmingstoestellen of ventilatoren, of in direct zonlicht.
3
NEDERLANDS
AVR
Inleiding, Meegeleverde toebehoren,
Belangrijke veiligheidsinformatie en De AVR opstellen
AVR
Bedieningselementen voorpaneel
Bedieningselementen voorpaneel
Tuning Mode
(Afstemmingsmodus)
toets (AVR 1510S)/
RDS-toets (AVR 151S)
Toets voor kanaalvolumeregeling
Aan/uittoets
IR
sensor
Power
controlelampje
Set
toets
Voorpaneel
display
Volume
regelaar
1510S
Hoofdtelefooningang
USB
poort
Links/Rechts
toetsen
Audio ingangstoets
4
Toetsen Omhoog/
Omlaag/
Afstemmingstoetsen
Surround Modes
(Surround functies)
keuzetoetsen
Toets voor
surroundmoduscategorie
Bronselectietoetsen
Bedieningselementen voorpaneel, vervolg
Voedingslampje/Aan/uit-toets: De AVR heeft drie verschillende voedingsmodi:
• Off (Uit) (voedingslampje brandt oranje): In de Uit-stand wordt het energieverbruik
tot een minimum beperkt als u de AVR niet gebruikt. Wanneer de AVR uitgeschakeld
is, zal het niet automatisch inschakelen of audio afspelen in reactie op een DLNA
DMR stream van een netwerkapparaat. Wanneer de AVR is uitgeschakeld, drukt
u op de aan/uit-toets om het toestel aan te zetten. Om de AVR uit te schakelen
wanneer het is ingeschakeld, drukt u langer dan drie seconden op de aan/uit-toets.
De melding “Uw apparaat wordt uitgeschakeld” verschijnt twee seconden op het
display van het voorpaneel en schakelt dan uit.
OPMERKING: U kunt menu System Setup (Systeeminstelling) instellen om de AVR
automatisch na een bepaalde tijd laten uitschakelen vanuit de Sleep (Timer) functie.
Zie Systeeminstellingen op pagina 29.
• Sleep (Timer) (Controlelampje brandt continu oranje en het display op het frontpaneel
toont de melding “Device sleep” (Timer geactiveerd): De timerfunctie schakelt
sommige AVR-circuits uit, maar stelt de AVR in staat automatisch in te schakelen
en audio weer te geven in reactie op een DMR stream van een netwerkapparaat.
Wanneer de AVR op Timer staat, drukt u op de aan/uit-toets om het toestel aan te
zetten. U kunt de AVR in de Timerfunctie zetten als het apparaat is ingeschakeld
door langer dan drie seconden op de aan/uit-toets te drukken. De display op het
voorpaneel toont de melding “Your device is going to sleep” (Uw toestel schakelt in
de timerstand) en toont de melding “Device sleep” (Timer ingeschakeld) terwijl de
AVR in de timermodus staat.
OPMERKING: De AVR schakelt na 30 minuten automatisch in de timerstand als
geen audiosignaal wordt ontvangen of geen toetsen worden ingedrukt, tenzij USB,
iPod, Home Network, vTuner of DLNA DMR actief is. In deze gevallen zal de AVR
automatisch in de slaapstand worden geschakeld na de tijd die is ingesteld in Auto
Power Off (Automatisch uitschakelen). Zie Systeeminstellingen op pagina 29.
• On (Aan) (voedingslampje brandt wit): Als de AVR is ingeschakeld, is deze volledig
operationeel.
Hoofdtelefooningang: Sluit een 1/4" stereo hoofdtelefoonstekker aan op deze
aansluiting voor uw individuele luisterplezier.
Tuning Mode (Afstemmingsmodus) toets (alleen AVR 1510S): Druk op deze toets
om de radio over te schakelen tussen de handmatige (telkens één frequentiestap) en
automatische (frequenties zoeken met acceptabele signaalsterkte) FM-afstemmingsmodus.
Met de toets wordt tevens overgeschakeld tussen stereo- en monomodus als is
afgestemd op een FM-zender.
Toets RDS (alleen AVR 151S): Bij het beluisteren van een FM-radiozender die RDSinformatie uitzendt, worden met deze toets de verschillende RDS-functies geactiveerd.
USB-poort: De USB-poort kan worden gebruikt voor het afspelen van audiobestanden
vanaf een Apple iOS® apparaat dat is verbonden met de poort en kan tevens worden
gebruikt voor het afspelen van MP3- en WMA-audiobestanden vanaf een USB-apparaat
dat in de poort wordt geplaatst. Steek de aansluiting of het apparaat volledig in de
USB-poort. U kunt de aansluiting of het apparaat op elk gewenst moment aansluiten of
loskoppelen. Er is geen speciale procedure voor installatie of uitwerpen.
U kunt ook de USB-poort gebruiken om firmware-upgrades uit te voeren. Als in de
toekomst een upgrade beschikbaar komt voor het besturingssysteem van de AVR, kunt
u deze via deze poort naar de AVR downloaden. Er zullen dan ook volledige instructies
worden bijgeleverd.
BELANGRIJK: Sluit geen pc of andere USB-host/controller aan op deze poort,
omdat u anders zowel de AVR als het andere apparaat kunt beschadigen.
Toets voor aanpassing van het kanaalvolume: Druk op deze toets om de individuele
aanpassing van het kanaalniveau te activeren. Gebruik, nadat u op deze toets hebt
gedrukt, de toetsen Omhoog/Omlaag om het kanaal te selecteren dat u wilt aanpassen
en de toetsen Links/Rechts om het kanaalniveau aan te passen.
Toets voor audio-invoer: Druk op deze toets om de audio-invoeraansluiting voor de
huidige bron te wijzigen. Gebruik de toetsen Links/Rechts om door de beschikbare
invoerverbindingen te bladeren en druk op de toets Set om de momenteel weergegeven
verbinding toe te wijzen aan de bron.
IR-sensor: Deze sensor ontvangt IR-opdrachten (infrarood) van de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat de sensor niet wordt geblokkeerd.
Toets Set: Druk op deze toets om de huidige gemarkeerde optie in het menu te selecteren.
Toetsen Links/Rechts: Gebruik deze toetsen om door de menu's van de AVR te
navigeren.
Bedieningselementen voorpaneel
Dimmer voorpaneel: Verschillende berichten worden in dit display van twee regels
weergegeven als reactie op opdrachten en veranderingen in het binnenkomende signaal.
Bij normaal gebruik wordt de naam van de huidige bron weergegeven op de bovenste
regel, terwijl de actieve surround functie wordt weergegeven op de onderste regel. Als
het schermmenusysteem (OSD) in gebruik is, worden de huidige menu-instellingen
weergegeven.
Toetsen Omhoog/Omlaag/Afstemmingstoetsen: Gebruik deze toetsen om door
de menu's van de AVR te navigeren. Als de radio de actieve bron is, gebruikt u deze
toetsen om af te stemmen op zenders overeenkomstig de instelling van de Tuning Modus
(Afstemmingsmodus) toets (zie boven).
Toets voor surround-moduscategorie: Druk op deze toets om een surroundgeluidscategorie te selecteren. Telkens wanneer u op deze toets druk wordt een andere
categorie geselecteerd voor de surround-modus: Auto Select (Automatische selectie),
Virtual Surround (Virtueel geluid), Stereo, Movie (Film), Music (Muziek) en Game (Spel).
Als u de specifieke surround-geluidsmodus wilt wijzigen binnen de categorie, gebruikt
u de selectietoetsen voor surround-modus. Zie Audio processing en surround geluid op
pagina 27 voor meer informatie over surround functies.
Selectietoetsen voor surround-modus: Nadat u de gewenste surround-moduscategorie
hebt geselecteerd, drukt u op deze toetsen om een specifieke modus te selecteren binnen
de categorie, bijvoorbeeld om over te schakelen van Dolby® Pro Logic® II-filmmodus naar
DTS®NEO:6 filmmodus. De beschikbaarheid van surround-modi is afhankelijk van de
aard van het broninvoersignaal, dus digitaal of analoog, en het aantal kanalen dat is
gecodeerd binnen het signaal.
Bronselectietoetsen: Druk op deze toetsen om de actieve bron te selecteren.
Volumeknop: Draai aan deze knop om het volume hoger of lager te zetten.
5
NEDERLANDS
AVR
AVR
Aansluitingen achterpaneel
Aansluitingen achterpaneel
Digitale audio
aansluitingen
Radioantenne
aansluitingen
Analoge audio
aansluitingen
6
Netwerk
aansluiting
HDMI
ingangaansluitingen
Subwoofer
Pre-Out
aansluiting
HDMI-uitgangaansluitingen
Luidspreker
aansluitingen
IR-ingang en
activeringsuitgang
Analoge video
ingangen
Netvoeding-aansluiting
(alleen de AVR 151S)
Netsnoer
(alleen de AVR
1510S)
Aansluitingen op achterpaneel, vervolg
Digitale audio-aansluiting: Als uw niet-HDMI-bronapparaten digitale uitgangen hebben,
kunt u deze vaak aansluiten op de digitale audio-aansluitingen van de AVR. OPMERKING:
Sluit elk apparaat uitsluitend aan via één type digitale aansluiting (HDMI, optisch of
coaxiaal). Zie Uw audio- en videobronapparaten aansluiten op pagina 15 voor meer
informatie.
Radioantenne-aansluitingen: Sluit de meegeleverd AM- en FM-antenne aan op de
respectievelijke aansluiting voor radio-ontvangst.
Analoge audio-aansluiting: De onderstaande analoge video-aansluitingen zijn beschikbaar:
• Analoge audio-ingangaansluitingen: Gebruik de analoge audio-ingangaansluitingen
van de AVR voor bronapparaten die geen HDMI- of digitale audio-aansluitingen
hebben. Zie Uw audio- en videobronapparaten aansluiten op pagina 15 voor meer
informatie.
Aansluitingen achterpaneel
HDMI® Invoeringangen: Een HDMI-aansluiting verstuurt digitale audio- en videosignalen
tussen apparaten. Als uw bronapparaten HDMI-aansluitingen hebben, kunt u die
aansluitingen gebruiken om de best mogelijke video- en audiokwaliteit te verkrijgen.
Aangezien de HDMI-kabel zowel digitale video- als digitale audiosignalen biedt, hoeft
u geen extra audio-aansluitingen te maken voor apparaten die u aansluit via de HDMIaansluiting. Zie Uw audio- en videobronapparaten aansluiten op pagina 15 voor meer
informatie.
Netvoedingaansluiting (alleen de AVR 151S): Nadat u alle andere aansluitingen
tot stand hebt gebracht, steekt u de stekker van het meegeleverde netsnoer in deze
aansluiting en in een stopcontact zonder schakelaar.
Netsnoer (alleen de AVR 151S) Nadat u alle andere aansluitingen tot stand hebt
gebracht, steekt u de stekker in een stopcontact zonder schakelaar.
Netwerk aansluiting: Als uw thuisnetwerk bedraad is, gebruik dan een Cat. 5- of Cat.
5E-kabel (niet meegeleverd) om de netwerkaansluiting van de AVR te verbinden met
uw thuisnetwerk, zodat u kunt luisteren naar internetradio en inhoud van apparaten die
DLNA ondersteunen en zijn verbonden met het netwerk. Zie Verbinding maken met uw
thuisnetwerk op pagina 17 voor meer informatie.
Subwoofer Pre-Out aansluiting: Sluit deze aansluiting aan op een subwoofer met
eigen voeding en een lijningang. Zie Uw subwoofer aansluiten op pagina 13 voor meer
informatie.
IR-ingang en activeringsaansluiting: De onderstaande IR en activeringsaansluitingen
zijn beschikbaar:
• IR In aansluitingen: Als de IR-sensor op het voorpaneel is geblokkeerd (bijvoorbeeld
als de AVR is geïnstalleerd in een kast), sluit u een optionele IR-receiver aan op de
IR-ingang.
• 12 V activeringsaansluiting: Deze aansluiting levert 12 V gelijkstroom als de AVR is
ingeschakeld. Het kan worden gebruikt om andere apparaten zoals een subwoofer
met eigen voeding aan en uit te schakelen.
HDMI-uitgangaansluitingen: Als uw tv over een HDMI-aansluiting beschikt en u HDMIbronapparaten aansluit op de AVR, gebruikt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om uw
deze aan te sluiten op de HDMI-beeldschermuitgang van de AVR.
Opmerkingen over het gebruik van de HDMI-uitgangaansluiting:
• Als u een met DVI uitgerust beeldscherm aansluit op de HDMI-beeldschermuitgang,
gebruikt u een HDMI-naar-DVI-adapter en brengt u een aparte audio-aansluiting
tot stand.
• Controleer of het met HDMI uitgeruste beeldscherm compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection). Als dat niet het geval is, maak dan
geen gebruik van HDMI voor de aansluiting, maar gebruik een analoge composiet
video-aansluiting en maak een aparte audio-aansluiting.
Luidsprekeraansluitingen: Gebruik luidsprekerdraden met twee geleiders om elke set
aansluitklemmen op de juiste luidspreker aan te sluiten. Zie Uw luidsprekers aansluiten
op pagina 13 voor meer informatie.
Analoge video-aansluitingen: De onderstaande analoge video-aansluitingen zijn
beschikbaar:
• Composiet video-ingangen: Gebruik composiet video-aansluitingen voor
videobronapparaten die geen HDMI-aansluitingen hebben. Ook moet u een audioaansluiting tot stand brengen tussen het bronapparaat en de AVR. Zie Uw audio- en
videobronapparaten aansluiten op pagina 15 voor meer informatie.
• Composiet video-beeldschermuitgangaansluiting: Als uw tv of videoscherm geen
HDMI-aansluiting heeft of uw tv wel een HDMI-aansluiting heeft maar er bronapparaten
zijn aangesloten met alleen composiet video-aansluitingen, gebruikt u een composiet
video-kabel (niet meegeleverd) om de composiet video-beeldschermuitgang van de
AVR aan te sluiten op de composiet video-ingang van uw tv.
7
NEDERLANDS
AVR
AVR
Functies voor afstandsbediening van het systeem
Functies voor afstandsbediening van het systeem
IR-zender
Uit-toets
Mute (Demping) toets
Aan-toets
Server
Bronselectietoetsen
AVR-toets
Surround Modes (Surround functies) toets
OSD/Menu (Schermmenu) toets:
OK-toets
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts
toetsen:
Info/Option (Info/Opties) toets
Back/Exit (Terug/Sluiten) toets
Info/Option
Cijfertoetsen
Wistoets
Toets voor testtoon
Toets voor vertraging
Sleep (Timer) toets
Kanaal/Tuner toetsen
Toetsen Volume omhoog/omlaag
Tone
Tone toets
Toets voor dimmen van display
Preset Scan toets
RDS toets
Direct toets
Toetsen voor transportbesturing
8
Geheugentoets
TopMenu
Previous Channel (Vorige kanaal) toets
Functies voor afstandsbediening van het systeem,
vervolg
Behalve voor het bedienen van de AVR kan de afstandsbediening van de AVR ook worden
gebruikt voor het bedienen van acht andere apparaten, waaronder een iPod/iPhone
aangesloten op de USB-poort op het voorpaneel van de AVR. Tijdens het installatieproces
kunt u de codes voor elk van uw broncomponenten in de afstandsbediening
programmeren. (Zie De afstandsbediening programmeren voor het bedienen van uw
bronapparaten en TV op pagina 19 voor informatie over programmeren.) U kunt een
component bedienen door op de bijbehorende bronselectietoets te drukken om de
bedieningsmodus van de afstandsbediening te wijzigen.
De functie van een toets is afhankelijk van welk component wordt bediend. Zie tabel
A13 in de bijlage voor een lijst met functies voor elk type component. De meeste toetsen
op de afstandsbediening hebben vaste functies, hoewel de exacte codes die worden
overgedragen variëren afhankelijk van het specifieke apparaat dat wordt bediend.
Vanwege het brede scala van functies voor verschillende bronapparaten, hebben wij
slechts enkele van de meestgebruikte functies op de afstandsbediening opgenomen:
nummertoetsen, transportbesturing, besturing van televisiekanalen, menutoegang en
in-/uitschakelen. Toetsen toegewezen aan de AVR - AVR Power Aan/Uit, Surround Modes
(Surround functies), Volume, Delay (Demping) en Sleep Settings (Timerinstellingen) - zijn
op elk gewenst moment beschikbaar, ook wanneer de afstandsbediening een ander
apparaat controleert.
Aan/uit-toetsen: Druk op deze toetsen om de AVR aan en in de timerstand of uit te
zetten. Zie Voedingslampje/Aan/uit-toets op pagina 5 voor bijzonderheden.
IR-zender: Terwijl op toetsen op de afstandsbediening wordt gedrukt, worden
infraroodcodes verzonden door deze lens.
Mute (Demping) toets: Druk op deze toets om het geluid uit de luidsprekeruitgangen en
hoofdtelefoonaansluiting van de AVR te dempen. U kunt het geluid weer inschakelen door
op deze toets te drukken of om het volume aan te passen.
Source Selector (Bronselectie) toetsen: Druk op een van deze toetsen om een
bronapparaat te kiezen, b.v. Disc, Cable/Sat (Kabel/Sat), Radio, enz. Met deze actie wordt
tevens de AVR ingeschakeld en wordt de bedieningsfunctie op de afstandsbediening
veranderd om het geselecteerde bronapparaat te bedienen.
• Wanneer u de eerste keer op de radiotoets drukt, schakelt de AVR naar de laatste
gebruikte golfband (AM of FM). Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt
overgeschakeld naar de andere golfband.
• Wanneer u de eerste keer op de USB-toets drukt, schakelt de AVR over naar de als
laatste gebruikte bron (USB of iPod). Bij elke druk op de toets wordt overgeschakeld
tussen de twee bronnen.
• Wanneer u de eerste keer op de toets voor Netwerk drukt, schakelt de AVR over naar
de als laatste gebruikte bron (Network of vTuner). Bij elke druk op de toets wordt
overgeschakeld tussen de twee bronnen.
AVR-toets: Druk op deze toets om de AVR met de afstandsbediening te bedienen.
Surround Modes (Surround Functies) toets: Druk op deze toets om het submenu
van Surround functies te openen. Selecteer een surround functie categorie: Auto
Select (Automatische selectie), Virtual Surround (Virtueel geluid), Stereo, Movie (Film),
Music (Muziek) en Video Game (Spel). Wanneer u een categorie selecteert, wordt het
gemarkeerd en de surround-functie verandert.
Om de surround-functie voor de gekozen categorie te wijzigen, navigeert u naar het
Surround Functie menu in het schermmenu van de AVR. Selecteer de gewenste categorie
en gebruik de Links/Rechts toetsen om een van de beschikbare surround functies te
selecteren. Zie Geavanceerde functies op pagina 27 voor meer informatie.
OSD/Menu (Schermmenu) toets: Wanneer de afstandsbediening ingesteld is om de
AVR te bedienen, drukt u op deze toets om het schermmenu (OSD) van de AVR te openen.
Deze toets wordt ook gebruikt in de menu's van de tuner en een iPod aangesloten op
het voorpaneel van de AVR's USB-poort, en wordt ook gebruikt om het hoofdmenu op
sommige bronnen weer te geven.
OK-toets: Deze toets wordt gebruikt om opties in het menusysteem te selecteren.
De toets wordt ook gebruikt om te schakelen tussen de handmatige en automatische
afstemmingsfuncties voor FM- of AM-radio. Om te schakelen tussen deze opties, houdt
u deze toets langer dan 3 seconden ingedrukt.
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts-toetsen: Deze toetsen worden gebruikt om door het
menusysteem te navigeren en de tuner te bedienen.
Functies voor afstandsbediening van het systeem
Back/Exit (Terug/Sluiten) toets: Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige
menu of om het menu te sluiten.
Info/Option (Info/Opties) toets: Indrukken om de beschikbare optie-instellingen voor
de huidige bron weer te geven.
Cijfertoetsen: Gebruik deze toetsen om getallen voor radiozenderfrequenties in te voeren
of om voorkeurszenders te selecteren.
Wistoets: Druk op deze toets om een radiozenderfrequentie te wissen die u gedeeltelijk
hebt ingevoerd.
Toets voor testtoon: Druk op deze toets om de testgeluid te activeren dat via elke
luidspreker circuleert, zodat u de afzonderlijke niveaus van de luidsprekers kunt
aanpassen. Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen om het geluid naar een andere
luidsprekers te schakelen en gebruik de Links/Rechts toetsen om het volume van de
luidspreker die het testgeluid weergeeft in te stellen.
Toets voor vertragingsaanpassing: Door op deze toets te drukken kunt u twee
verschillende typen vertragingsaanpassing instellen (gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen
om de instellingen te doorlopen):
• Lip Sync: Met deze instelling kunt u de audio- en videosignalen vanaf een
bron opnieuw synchroniseren om te voorkomen dat er een probleem met
“lipsynchronisatie” optreedt. Problemen met lipsynchronisatie kunnen zich voordoen
wanneer het videogedeelte van een signaal een extra bewerking ondergaat in het
bronapparaat of tijdens de videoweergave. Gebruik de toetsen Links/Rechts om de
audio te vertragen met maximaal 180 ms.
• Distance (Afstand): Met deze instellingen kunt u de vertraging opgeven voor elke
luidspreker ter compensatie voor de verschillende afstanden waar zij zich mogelijk
bevinden ten opzichte van de luisterpositie. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag
om elk van de luidsprekers van het systeem te doorlopen en gebruik de toetsen
Links/Rechts om de afstand van elke luidspreker ten opzichte van de luisterpositie
in te stellen. Zie Uw luidsprekers voor de AVR configureren op pagina 20 voor meer
informatie.
Sleep (Timer) toets: Druk op deze toets om de timer te activeren. Dit schakelt de
receiver uit na de ingesteld tijd. Elk druk op de toets vermindert de tijd met 10 minuten,
vanaf maximaal 90 minuten. Aan het einde van de tijd verschijnt de melding “Sleep Off”
(Timer uit).
Volume Up/Down (Volume hoger/lager) toetsen: Druk op deze toetsen om het volume
te verhogen of te verlagen.
Kanaal/Tuner toetsen: Wanneer de radio is geselecteerd, drukt u op deze toetsen om
een geprogrammeerde radiozender te kiezen. Bij gebruik van een kabel, satelliet of HDTV
set-top box of een televisie, drukt u op deze toetsen om het kanaal te veranderen.
Tone toets: Druk op deze toets om de Tone-instellingen van de huidige bron in te stellen.
Gebruik de Links/Rechts toetsen om te schakelen tussen Aan en Uit, of om de Bas of
Treble in te stellen van -10dB tot +10dB. Zie Uw bronnen instellen op pagina 22 voor
meer informatie.
Toets voor dimmen van display: Druk op deze toets om het display op het voorpaneel
van de AVR geheel of gedeeltelijk te dimmen.
Preset Scan toets: Wanneer Radio is de geselecteerde bron is, drukt u op deze toets om
elk van uw voorkeurzenders achtereenvolgens vijf seconden weer te geven. Door op de
toets opnieuw in te drukken blijft u op de huidige zender.
Direct toets: Druk op deze toets om direct op een radiozender af te stemmen door de
frequentie in te voeren met de nummertoetsen.
Geheugentoets: Druk op deze toets om de huidige radio- of vTuner zender als preset
op te slaan.
Toets RDS (alleen AVR 151S): Bij het beluisteren van een FM-radiozender die RDSinformatie uitzendt, worden met deze toets de verschillende RDS-functies geactiveerd.
Toetsen voor transportbesturing: Deze toetsen worden gebruikt om bronapparaten te
bedienen.
Previous Channel (Vorige kanaal) toets: In de AVR bedieningsmodus kunt u met deze
toets de uitgangsniveau voor alle luidsprekers apart instellen. Gebruik de Omhoog/
Omlaag toetsen om langs de luidsprekers te schakelen en gebruik de Links/Rechts
toetsen om het niveau van de luidsprekers in te stellen. Zie Uw luidsprekers voor de AVR
configureren op pagina 20 voor meer informatie. Wanneer de TV de geselecteerde bron
is, drukt u op deze toets om te schakelen naar het eerder afgestemde kanaal.
9
NEDERLANDS
AVR
AVR
Inleiding tot thuistheater en
Uw luidsprekers opstellen
Inleiding tot thuistheater
Uw luidsprekers opstellen
Dit inleidende gedeelte helpt u vertrouwd te raken met enkele basisconcepten die uniek
zijn voor meerkanaals receivers met surround-geluid. Dit zal het u gemakkelijker maken
om uw AVR op te stellen en te bedienen.
Bepaal de locaties voor de luidsprekers van uw systeem op basis van de aanwijzingen van
de fabrikant en de indeling van uw luisterruimte. Gebruik de onderstaande diagrammen
als richtlijn.
Voor een zo realistisch mogelijk surround-geluidsomgeving moet u uw luidsprekers in een
kring plaatsen met de luisterpositie in het midden. Richt elke luidspreker zodanig dat deze
direct naar de luisterpositie is gericht. Gebruik het onderstaande diagram als richtlijn.

TV
SUB
C
Standaard thuistheatersysteem
Een thuistheater bestaat gewoonlijk uit een audio-/video-receiver, die het systeem bestuurt
en voor versterking via de luidsprekers zorgt, een disc-speler, een broncomponent voor
televisie-uitzendingen (kabelkastje, satellietschotel, HDTV-tuner of antenne aangesloten
op de tv), een TV of beeldscherm en meerdere luidsprekers.
FL
Multikanaals audio
Het grootste voordeel van een thuistheatersysteem is de mogelijkheid om “surround-geluid”
te produceren. Bij surround-geluid worden meerder luidsprekers en versterkerkanalen
gebruikt om u onder te dompelen in de audio-visuele weergave waardoor een veel
realistischere ervaring wordt geboden.
Er kunnen maximaal vijf hoofdluidsprekers rechtstreeks op uw AVR worden aangesloten,
plus een subwoofer. Elke hoofdluidspreker heeft zijn eigen versterkerkanaal binnen
in de AVR. Een systeem met meer dan twee luidsprekers wordt een meerkanaals of
multikanaals systeem genoemd. De verschillende typen hoofdluidsprekers in een
thuistheatersysteem zijn:
Links voor en rechts voor: De luidsprekers links voor en rechts voor worden gebruikt
zoals bij een 2-kanaals systeem. In vele standen voor surround-geluid zijn deze
luidsprekers secundair, terwijl de hoofdactie, met name dialoog, wordt weergegeven
door de middelste luidspreker.
Midden: Tijdens het bekijken van films en televisieprogramma geeft de middelste
luidspreker het grootste deel van de dialoog en andere soundtrackinformatie weer,
waardoor deze wordt verankerd met het beeld. Als u naar een muziekprogramma luistert,
helpt de middelste luidspreker u bij het tot stand brengen van een naadloze soundstage
aan de voorzijde, waardoor een realistischere luisterervaring wordt gecreëerd, alsof u
er zelf bij bent.
Surround links en rechts: De linker en rechter surround-luidspreker produceren
omgevingsgeluiden die helpen bij het creëren van een realistische, immersieve surroundgeluidsomgeving. Zij helpen tevens bij het weergeven van directionele geluidseffecten,
zoals het overvliegen van een vliegtuig.
Veel mensen denken dat het geluid uit de surround-luidsprekers net zo hard moet zijn als
dat uit de voorste luidsprekers. Hoewel u alle luidsprekers in uw systeem calibreert zodat
deze even luid klinken op de luisterpositie, gebruiken de meeste artiesten de surroundluidsprekers uitsluitend voor omgevingseffecten en zij creëren hun programma's zodanig
dat relatief weinig geluid naar deze luidsprekers wordt gestuurd.
Subwoofer: Een subwoofer is ontworpen om alleen de laagste frequenties (de diepe
bas) weer te geven. Hiermee wordt de werking versterkt van kleinere hoofdluidsprekers
met een beperkt bereik die gewoonlijk worden gebruikt voor de andere kanalen. Veel
digitale programma's, zoals films die zijn opgenomen in Dolby Digital, bevatten een
kanaal voor lage-frequentie-effecten (LFE) dat naar de subwoofer wordt geleid. Het LFEkanaal geeft de volledige power weer van een voorbijrazende trein of een overvliegend
vliegtuig, of de kracht van een explosie, waardoor de weergave via uw thuistheater nog
realistischer en opwindender wordt.
Surround Functies
Er zijn verschillende theorieën over de beste manier om surround-geluid te presenteren
en de informatie van de afzonderlijke kanalen te verdelen over de luidsprekers van het
surround-geluidssysteem. Er zijn verschillende algoritmen ontwikkeld in een poging om
de manier waarop wij geluiden in de werkelijke wereld horen na te bootsen, waardoor
u over een rijke verscheidenheid aan opties beschikt. Verschillende bedrijven hebben
verschillende surround-geluidstechnologieën ontwikkeld, die allemaal nauwkeurig
kunnen worden gereproduceerd door uw AVR:
•Dolby Laboratories: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX.
•DTS: DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS-ES (Discrete
en Matrix), DTS Neo:6®, DTS 96/24™.
•HARMAN International: Logic 7®, HARMAN virtuele luidspreker, HARMAN hoofdtelefoon.
•Stereofuncties: 2-kanaals stereo en 5-kanaals stereo.
Bijlage tabel A8, op pagina 36, bevat een gedetailleerde uitleg van de verschillende opties
voor surround-geluid die beschikbaar zijn op uw AVR. Digitale surround-geluidsfuncties,
zoals Dolby Digital en DTS-systemen, zijn alleen beschikbaar met speciaal gecodeerde
programma's, zoals beschikbaar worden gesteld via HDTV-, DVD- en Blu-ray Disc-media
en digitale kabel- of satelliettelevisie. Andere surround-functies kunnen worden gebruikt
met digitale en analoge signalen om een andere surround-presentatie te creëren of om
een verschillend aantal luidsprekers te gebruiken. De keuze van de surround functies is
afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem, het programma dat u bekijkt of
beluistert en uw persoonlijke smaak.
10
SL
FR
SR
De linker-, midden- en rechterluidsprekers opstellen
Plaats de middenluidspreker boven of onder de televisie of het videoscherm, of monteer
deze aan de wand boven of onder de televisie of het videoscherm. Plaats de luidsprekers
links- en rechtsvoor op de cirkel, ongeveer 30 graden van de middenluidspreker en onder
een hoek ten opzichte van de luisteraar.
Plaats de linker-,midden- en rechterluidsprekers op dezelfde hoogte,bij voorkeur op ongeveer
dezelfde hoogte als de oren van de luisteraar. De middenluidspreker moet zich niet meer dan
0,6 meter boven of onder de linker- en rechterluidspreker bevinden. Als u slechts twee
luidsprekers gebruikt met uw AVR, plaatst u deze in de posities linksvoor en rechtsvoor.
De surround-luidsprekers opstellen
Plaats de linker- en rechter surround-luidspreker ongeveer 110 graden van de
middenluidsprekers, iets achter en naar de luisteraar toe gericht. U kunt deze
luidsprekers ook achter de luisteraar plaatsen, waarbij elke surround-luidspreker naar
de tegenovergelegen voorste luidspreker wordt gericht. Plaats de surround-luidsprekers
0,6 m – 1,8 meter hoger dan de oren van de luisteraar.
OPMERKING: Uw receiver klinkt het beste als hetzelfde model of merk luidspreker
wordt gebruikt voor alle posities.
De subwoofer opstellen
Aangezien de vorm en het volume van een ruimte een dramatische invloed kunnen
hebben op de prestaties van een subwoofer, kunt u het beste met de opstelling
experimenteren zodat u de locatie kunt vinden die de beste resultaten oplevert in uw
specifieke luisterruimte. Met dit in het achterhoofd, kunt u de volgende regels gebruiken
om een start te maken:
• Als de subwoofer dicht bij een wand wordt geplaatst, neemt de hoeveelheid bas in
de ruimte gewoonlijk toe.
• U kunt de hoeveelheid bas in de ruimte gewoonlijk maximaliseren door de subwoofer
in een hoek te plaatsen.
• In veel ruimten kunt u de beste integratie tussen het geluid van de subwoofer en
dat van de linker- en rechterluidspreker tot stand brengen door de subwoofer in
hetzelfde vlak als de linker- en rechterluidspreker te plaatsen.
• In sommige ruimten kunnen de beste prestaties worden verkregen door de
subwoofer achter de luisterpositie te plaatsen.
Een goede manier om de beste locatie voor de subwoofer te bepalen is door deze
tijdelijk op de luisterpositie te plaatsen en muziek met veel bas af te spelen. Ga naar
verschillende plaatsen in de ruimte terwijl het systeem speelt (waarbij u uw oren houdt
bij de plek waar de subwoofer zou worden opgesteld) en luister totdat u de plaats vindt
met de beste basweergave. Zet de subwoofer op die plaats.
Type aansluitingen voor thuistheatersysteem
Type aansluitingen voor thuistheatersysteem
Er zijn verschillende type audio- en videoaansluitingen die worden gebruikt voor het
aansluiten van de AVR op uw luidsprekers, televisie of beeldscherm, en uw bronapparaten.
De Consumer Electronics Association heeft de CEA® kleurcoderingsstandaard ontwikkeld.
Analoge audio-aansluiting
Kleur
Links-/rechtsvoor
Wit/Rood
Midden
Groen
Surround links/rechts
Blauw/Grijs
Subwoofer
Paars
Digitale audio-aansluiting
Kleur
Coaxiaal
Oranje
Optische ingang
Zwart
Analoge video-aansluiting
Kleur
Composiet video
Geel
Luidsprekeraansluitingen
Luidsprekerkabels voeren een versterkt signaal vanuit de luidsprekeraansluitingen van
de AVR naar elke luidspreker. Elke kabel bevat twee draadgeleiders, of draden, die van
elkaar worden onderscheiden, bijvoorbeeld met kleuren of strepen.
Dit onderscheid helpt u de juiste polariteit te handhaven, die nodig is om de prestaties
van het systeem bij de weergave van lage frequenties aan te houden. Elke luidspreker
is door middel van twee draden, een positieve (+) en een negatieve (–), verbonden
met de luidsprekeruitgang van de AVR. Sluit de positieve aansluiting op de luidspreker,
die gewoonlijk rood gekleurd is, altijd aan op de positieve aansluiting op de receiver,
die is gekleurd volgens de bovenstaande tabel met aansluitingskleuren. De negatieve
aansluitingen op de luidsprekers en de AVR zijn zwart.
Uw AVR gebruikt bindende post luidsprekeraansluitingen voor de links-/rechtsvoor
luidsprekers die blanke kabels, banaan-stekker of klemring-aansluitingen kunnen
aansluiten voor de Midden- en Surround-luidsprekers die alleen blanke kabels accepteren.
Druk voor de veerklem-aansluitingen op de vergrendelingen om de aansluitingen te
openen, steek de blanke kabels in de openingen en laat de vergrendelingen los om de
kabels vast te zetten. Kabels met blanke draden worden als volgt geïnstalleerd:

1. Draai ring los
2. Steek blanke draad in
3. Draai ring vast
Bananenstekkers worden in de opening in het midden van het aansluitingring gestoken,
zoals hieronder getoond:
A. Draai ring vast

B. Steek bananenstekker in opening in ring
Subwoofer-aansluitingen
De subwoofer is een luidspreker die speciaal is bedoeld voor het reproduceren van
alleen de lage frequenties (bas), waarvoor meer vermogen is vereist. Teneinde de beste
resultaten te bereiken, bieden de meeste luidsprekerfabrikanten subwoofers met eigen
voeding aan die hun eigen versterkers bevatten. Gebruik een enkele RCA-audiokabel om
een aansluiting op lijnniveau (onversterkt) te maken tussen de subwooferaansluiting van
de AVR en een overeenkomstige ingang op de subwoofer.
Hoewel de paarse subwooferuitgang van de AVR lijkt op een volbereiks analoge audioaansluiting, is deze gefilterd zodat alleen de lage frequenties worden doorgelaten.
Verbind deze aansluiting met geen enkel ander apparaat dan een subwoofer.
Bronapparaat aansluitingen
Audio- en videosignalen zijn afkomstig van bronapparaten (componenten waar een
weergavesignaal vandaan komt) zoals uw Blu-ray Disc- of dvd-speler, cd-speler,
DVR (digitale videorecorder) of andere recorder, tapedeck, spelconsole, kabel- of
satelliettelevisietuner, een iPod of iPhone (aangesloten op de USB-poort van de AVR)
of een MP3-speler. De FM/AM-tuner van de AVR geldt eveneens als bron, hoewel
geen andere externe aansluitingen vereist zijn dan de FM- en AM-antenne. Er zijn
aparte aansluitingen vereist voor het audio- en videogedeelte van het signaal van
het bronapparaat, behalve bij digitale HDMI-aansluitingen. Welke type aansluitingen
u gebruikt is afhankelijk van de capaciteiten van het bronapparaat en van uw tv of
beeldscherm.
Digitale audio-aansluitingen – HDMI
Er zijn twee typen audio-aansluitingen – digitaal en analoog. Digitale audiosignalen zijn
vereist om te luisteren naar bronnen die zijn gecodeerd met digitale surround functies,
zoals Dolby Digital en DTS, of voor ongecomprimeerde digitale PCM-audio. Uw AVR
beschikt over drie typen digitale audio-aansluitingen: HDMI, coaxiaal en optisch. Gebruik
niet meer dan één type digitale audio-aansluiting voor elk bronapparaat. Het is echter
in orde om zowel analoge als digitale audio-aansluitingen tot stand te brengen met
dezelfde bron.
Uw AVR is uitgerust met zeven HDMI-ingang- en uitgangaansluitingen. HDMI-technologie
maakt het mogelijk om hoge definitie digitale audio- en videogegevens te vervoeren met
een enkele kabel, waardoor de hoogste beeld- en geluidskwaliteit wordt verkregen. Als
uw tv of videoweergaveapparaat over een HDMI-ingang beschikt, maakt u een enkele
HDMI-aansluiting tussen elk HDMI-bronapparaat en de AVR. In de meeste gevallen is
een aparte digitale audio-aansluiting niet vereist.
De HDMI-beeldschermuitgang van de AVR bevat een audioretourkanaal (ARC) dat een
digitaal audiosignaal van de tv of het beeldscherm terugleidt naar de AVR. Hierdoor
kunt u luisteren naar HDMI-apparaten die direct op uw tv zijn aangesloten (zoals een
internetverbinding) zonder dat u een extra aansluiting tot stand hoeft te brengen tussen
het apparaat en de AVR. Het ARC-signaal is actief als de tv-bron is geselecteerd. Zie
Systeem instellingen op pagina 29 voor meer informatie.
De HDMI-aansluiting is zodanig gevormd dat insteken gemakkelijk is (zie illustratie,
beneden) en HDMI-kabels kunnen maximaal ongeveer 3 meter lang zijn. Als uw
beeldscherm over een DVI-ingang beschikt en HDCP ondersteunt, gebruikt u een HDMInaar-DVI-adapter (niet meegeleverd) om een aparte audio-aansluiting tot stand te
brengen.
Sluit altijd de gekleurde (+) aansluiting op de AVR aan op de (+) aansluiting van de
luidspreker (gewoonlijk rood) en de zwarte (–) aansluiting op de AVR op de (–) aansluiting
op de luidspreker (gewoonlijk zwart).
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de blanke draden (+) en (–) elkaar of welke andere
aansluiting dan ook niet aanraken. Elkaar rakende draden kunnen kortsluiting
veroorzaken waardoor uw receiver of versterker beschadigd kan raken.
11
NEDERLANDS
AVR
AVR
Type aansluitingen voor thuistheatersysteem
Digitale audio-aansluitingen – Coaxiaal
Radio aansluitingen
Coaxiale digitale audio-aansluitingen zijn gewoonlijk oranje gekleurd. Hoewel zij eruitzien
als standaard analoge aansluitingen van het RCA-type, moet u geen coaxiale digitale
audio-ingangen aansluiten op analoge ingangen, of omgekeerd.
Uw AVR gebruikt aparte aansluitingen voor de meegeleverde FM- en AM-antenne. De
FM-antenne maakt gebruik van een 75-ohm F-aansluiting.
Digitale audio-aansluiting – Optisch
Optische digitale audio-aansluitingen zijn gewoonlijk afgedekt met een afsluiter om hen
tegen stof te beschermen. De afsluiter wordt geopend wanneer de kabel wordt aangesloten.
Optische ingangen hebben een zwarte afsluiter bij wijze van kleurcodering.
De AM-antenne maakt gebruik van geveerde klemaansluitingen. Druk, nadat u de
antenne in elkaar hebt gezet zoals hieronder weergegeven, op de vergrendelingen
om de aansluitingen te openen, steek de blanco draden in de openingen en laat de
vergrendelingen los om de draden vast te zetten. De antennedraden zijn niet gepolariseerd,
dus kunt u elke draad in elke willekeurige aansluiting steken.
Netwerk aansluiting
Analoge audio-aansluitingen
Tweekanaals analoge verbindingen vereisen een stereo audiokabel, met één aansluiting
voor het linkerkanaal (wit) en één voor het rechterkanaal (rood). Deze twee aansluitingen
zijn met elkaar verbonden.
Bij bronapparaten die zowel digitale als analoge audio-ingangen hebben, kunt u beide
verbindingen tot stand brengen.
Video aansluitingen
Veel bronapparaten voeren zowel audio- als videosignalen uit (zoals Blu-ray Disc, dvdspeler, kabeltelevisiekastje, HDTV-tuner, satellietbox, videorecorder, DVR). Breng, behalve
een audio-aansluiting zoals hierboven beschreven, ook een video-aansluiting tot stand voor
elk van deze bronapparaten. Maak slechts één type video-aansluiting voor elk apparaat.
Digitale video-aansluitingen
Als u al een bronapparaat hebt aangesloten op een van de HDMI-ingangen van de AVR,
hebt u automatisch een video-aansluiting tot stand gebracht voor dat apparaat, omdat de
HDMI-kabel zowel digitale audio- als digitale videosignalen vervoert.
Met de netwerkaansluiting van de AVR kunt u genieten van internetradio en inhoud van
apparaten die DLNA ondersteunen en zijn verbonden met hetzelfde netwerk. Gebruik
een Cat. 5 of Cat. 5E Ethernetkabel voor aansluiting op de AVR’s RJ-45 aansluiting van
uw thuisnetwerk.
USB-poort
De AVR kan audiobestanden afspelen vanaf een Apple iOS®-apparaat dat is verbonden met
de USB-poort en stelt u in staat het iOS-apparaat te bedienen via de afstandsbediening
van de AVR. De AVR kan tevens MP3- en WMA-audiobestanden afspelen vanaf een USBapparaat dat in de USB-poort is gestoken. Steek de aansluiting of het apparaat volledig
in de USB-poort. U kunt de aansluiting of het apparaat op elk gewenst moment aansluiten
of loskoppelen. Er is geen speciale procedure voor installatie of uitwerpen.
De USB-poort op uw AVR wordt eveneens gebruikt voor het uitvoeren van firmwareupgrades. Als in de toekomst een upgrade beschikbaar komt voor het besturingssysteem
van de AVR, kunt u deze via deze poort naar de AVR downloaden. Er zullen dan ook
volledige instructies worden bijgeleverd.
Analoge video-aansluitingen – Composiet video
Composiet video is de elementaire aansluiting die in de meeste gevallen beschikbaar is.
Zowel de chrominantie- (kleur) als de luminantiecomponent (intensiteit) van het videosignaal
wordt verzonden via één enkele kabel. De aansluiting is gewoonlijk geel gekleurd en ziet
eruit als een analoge audio-aansluiting. Sluit geen composiet video-aansluiting aan op een
analoge audio- of coaxiale digitale audio-aansluiting, of omgekeerd.
BELANGRIJK: Sluit geen pc of andere USB-host/controller aan op de USB-poort van
de AVR omdat u anders zowel de AVR als het andere apparaat kunt beschadigen.
12
Aansluitingen maken
VOORZICHTIG: Controleer, voordat u aansluitingen met de audio/video-receiver
tot stand brengt, of het netsnoer van de AVR is losgekoppeld van het
stopcontact. Als u aansluitingen tot stand brengt terwijl de receiver op het
stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld, kan dat leiden tot beschadiging
van uw luidsprekers.
Uw luidsprekers aansluiten
Aansluitingen maken
Uw subwoofer aansluiten
Gebruik een enkele RCA-audiokabel om de subwooferaansluiting van de AVR aan te
sluiten op uw subwoofer. Zie Subwoofer-aansluitingen op pagina 11. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw subwoofer voor specifieke informatie over het maken van
verbindingen.
AVR
Subwooferaansluiting

Nadat u uw luidsprekers hebt opgesteld in de ruimte zoals uitgelegd in Uw luidsprekers
opstellen op pagina 10, sluit u elke luidspreker aan op de bijbehorende aansluiting met
kleurcodering op de AVR zoals uitgelegd in Luidsprekeraansluitingen op pagina 11. De
luidsprekers aansluiten zoals op de afbeelding is getoond.
Subwoofer met
eigen voeding
Een
RCA-audiokabel
(niet meegeleverd)

13
NEDERLANDS
AVR
AVR
Aansluitingen maken
Uw tv of beeldscherm aansluiten
Als uw tv voorzien is van een HDMI-aansluiting en u over een HDMI-apparaat
beschikt: Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om deze aan te sluiten op de
HDMI Out-aansluiting van de AVR. Dit levert de best mogelijke beeldkwaliteit op.

AVR HDMIConector de salida
uitgangsaansluiting
HDMI del AVR
TV
HDMI-kabel
Cable HDMI
(niet
(no meegeleverd)
incluido)
Als uw TV geen HDMI-connector heeft of als uw TV beschikt over een HDMIconnector maar u sluit sommige bronapparaten alleen aan met composiet videoaansluitingen: Gebruik een composiet videokabel (niet meegeleverd) om de Composite
Monitor Out-aansluiting van de AVR aan te sluiten op de composiet video-aansluiting
van uw tv.

AVR Composiet
beeldschermuitgang
TV
Composiet video-kabel
(niet meegeleverd)
OPMERKING: Als u alleen een composiet video-aansluiting voor uw tv gebruikt, worden
de schermmenu's van de AVR niet weergegeven.
14
Aansluitingen maken
Uw audio- en videobronapparaten aansluiten
Bronapparaten zijn componenten die een weergavesignaal uitzenden, zoals een Bluray disc™ of dvd-speler, een kabel-, satelliet- of HDTV-tuner; enzovoort. Uw AVR heeft
verschillende typen invoeraansluitingen voor uw audio- en videobronapparaten: HDMI,
composiet video, optische digitale audio, coaxiale digitale audio en analoge audio. De
aansluitingen zijn niet gemarkeerd voor specifiek typen bronapparaten; ze zijn numeriek
gemarkeerd, zodat u uw apparaten kunt aansluiten volgens de persoonlijke opstelling
van uw systeem.
De verschillende toetsen voor bronselectie van uw AVR hebben standaardtoewijzingen
voor verschillende ingangen (vermeld in de kolom “Standaard AVR-ingang(en)” in de
onderstaande tabel). Ten behoeve van het instellingsgemak, kunt u elk bronapparaat
het beste aansluiten op de aansluiting waaraan de bijbehorende standaardbrontoets is
toegewezen (b.v. sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op HDMI 2).
U kunt echter zelf bepalen hoe u uw bronapparaten aansluit, en alle invoeraansluitingen
op de brontoetsen die in de tabel getoond zijn toewijzen op basis van waar u de
verschillende bronapparaten aansluit.
Vul tijdens het aansluiten van uw verschillende bronapparaten de kolommen “Aangesloten
apparaat” in de tabel in. Dit maakt het gemakkelijke om de verschillende brontoetsen
toe te wijzen nadat u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht. (Eventuele wijzigingen in
de toewijzing van de brontoetsen voert u verderop in de kolom “Toegewezen aansluiting
(en”) in het instellingsproces uit.)
Opmerking: U kunt geen aansluitingen toewijzen voor de Network-, Radio- tv-, en USBbrontoetsen.
Brontoetsen en toegewezen aansluitingen
Brontoets
Standaard aansluiting(en)
Server
HDMI 1
Disc
HDMI 2
Kabel-Sat
HDMI 3
STB
HDMI 4
Spel
Composite 2/Analoog 2
Audio
Geen/Analog 2
Aux
Monitor uitgangaansluiting
Toegewezen aansluiting(en)
Aangesloten apparaat
Composite 1/Analoog 1
Aangesloten apparaat
HDMI-uitgang
Composiet videobeeldschermuitgang
15
NEDERLANDS
AVR
AVR
Aansluitingen maken
Uw HDMI-apparaten aansluiten
Uw optische digitale audio-apparaten aansluiten
Als uw bronapparaten HDMI-aansluitingen hebben, kunt u die aansluitingen gebruiken om
de best mogelijke video- en audiokwaliteit te verkrijgen. Aangezien de HDMI-kabel zowel
digitale video- als digitale audiosignalen biedt, hoeft u geen extra audio-aansluitingen tot
stand te brengen voor apparaten die u aansluit via een HDMI-kabel.
Als uw niet-HDMI-bronapparaten over optische digitale uitgangen beschikken, sluit u
deze aan op de optische digitale audio-aansluitingen van de AVR.

AVR HDMI-aansluitingen
OPMERKING: Sluit elk apparaat uitsluitend aan via één type digitale aansluiting (HDMI,
optisch of coaxiaal).

Digitale audioaansluitingen van AVR
HDMI-kabel
(niet meegeleverd)
Optische digitale audiokabel
(niet meegeleverd)
Naar HDMIuitgang
Naar optische digitale
audio-uitgang
Bronapparaat dat optische digitale audio ondersteunt
Bronapparaat met HDMI-ondersteuning
OPMERKING: Als u HDMI-apparaten al rechtstreeks op uw tv hebt aangesloten, kunt u
het geluid van deze apparaten via het audioretourkanaal (Audio Return Channel) van de
HDMI Out-aansluiting naar de AVR sturen. Er zijn geen extra audio-aansluitingen met de
AVR vereist.
Uw composiet video-apparaten aansluiten
Uw coaxiale digitale audio-apparaten aansluiten
Als uw niet-HDMI-bronapparaat over een coaxiale digitale uitgang beschikt, sluit u deze
aan op de coaxiale digitale audio-aansluiting van de AVR.
OPMERKING: Sluit elk apparaat uitsluitend aan via één type digitale aansluiting (HDMI,
optisch of coaxiaal).

Gebruik composiet video-aansluitingen voor videobronapparaten die geen HDMIaansluitingen hebben. Ook moet u een audio-aansluiting tot stand brengen tussen het
bronapparaat en de AVR.
Digitale audioaansluitingen van AVR
 AVR Composite In-aansluitingen
Composiet video-kabel (niet meegeleverd)
Naar composiet
video-uitgang
Bronapparaat met Composite ondersteuning
16
Coaxiale digitale audiokabel
(niet meegeleverd)
Naar coaxiale digitale
audio-uitgang
Bronapparaat met coaxiale aansluiting
Aansluitingen maken
De radioantennes aansluiten
Uw analoge audio-apparaten aansluiten
Gebruik de analoge audio-aansluitingen van de AVR voor bronapparaten die geen HDMIof digitale audio-aansluitingen hebben.

• Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de 75Ω FM-antenne-aansluiting van de
AVR. Schuif de FM-antenne zo ver mogelijk uit om een zo goed mogelijke ontvangst
te krijgen.
Analoge audio-aansluitingen
van AVR
• Verbuig en vouw de basis van de meegeleverde AM-antenne zoals weergegeven en
sluit de antennedraden aan op de AM- en Gnd-aansluitingen van de AVR. (U kunt
een van de twee draden met een van de aansluiting verbinden.) Draai de antenne zo
nodig om achtergrondruis tot een minimum te beperken.

AM-antenne
(meegeleverd)
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
Antenneaansluitingen
AVR
Basis verbuigen en vouwen
Naar stereo analoge
audio-uitgang
FM-antenne (meegeleverd)
IR-apparatuur aansluiten
De AVR is uitgerust met Remote IR Input en Output-aansluitingen, waarmee u de AVR in
diverse situaties op afstand kunt bedienen:
• Wanneer u de AVR in een gesloten kast plaats, of niet in de richting van de luisteraar
posotioneert, kunt u de externe IR-receiver, zoals b.v. de optionele Harman Kardon
HE 1000, op de IR In-ingang van de AVR aansluiten.
Analoog bronapparaat

USB- en iOS-apparaten
External IR
receiver
AVR IR In-ingang
Gebruik de USB-poort op het voorpaneel van de AVR voor het aansluiten van een iPod,
iPhone of iPad met behulp van een Apple-kabel (niet meegeleverd) of om rechtstreeks
een USB-geheugenapparaat aan te sluiten. U kunt audiobestanden van het apparaat of
geheugenapparaat afspelen en de afstandsbediening van de AVR gebruiken.

USB-poort
voorpaneel
AVR
USB
geheugenapparaat
Apple-kabel
(niet meegeleverd)
AVR en bronapparaten
geïnstalleerd in kast
Verbinding maken met uw thuisnetwerk
Gebruik een Cat. 5- of Cat. 5E-kabel (niet meegeleverd) om de netwerkaansluiting van
de AVR te verbinden met uw thuisnetwerk, zodat u kunt genieten van internetradio en
inhoud van apparaten die DLNA ondersteunen en zijn verbonden met het netwerk.

Netwerkaansluiting
AVR
Netwerkmodem
Cat. 5/5E-kabel (niet meegeleverd)
Naar Thuisnetwerk
en internet
17
NEDERLANDS
AVR
AVR
Aansluitingen maken
De activeringsuitgang aansluiten
Als uw systeem apparatuur bevat die kan worden bediend door een gelijkstroomactiveringssignaal, verbindt u deze met de activeringsuitgang (Trigger Out) van de AVR
via een mono aansluitkabel met 3,5 mm (1/8 inch) ministekker. De AVR levert een 12
V gelijkstroomactiveringssignaal (100 mA) aan deze verbinding als het apparaat is
ingeschakeld.

AVR
Mono 1/8-inch (3,5mm)
Mini-Plug Interconnect
(niet meegeleverd)
Apparaat met
activeringsingang
Aansluiten op netspanning
AVR 151S:
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de netspanningsingang (AC Input) van de AVR en
vervolgens op een werkend stopcontact.

AVR
netspanningsingang
Netspanningsuitgang
Netsnoer (meegeleverd)
AVR 1510S:
Sluit het AVR netsnoer aan op een werkend, niet-geschakeld stopcontact.
Cable de
AVR-netsnoer
alimentación AVR
18
NetspanningsSalida de
uitgang
alimentación
de CA
De afstandsbediening instellen
De afstandsbediening instellen
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Verwijder het klepje van het batterijvak van de afstandsbediening, plaats de twee
meegeleverde AAA-batterijen zoals aangegeven in de illustratie en plaats het klepje van
het batterijvak terug.
 1. Verwijder
kapje
2. Plaats
batterijen
3. Plaats
kapje
De afstandsbediening programmeren voor het bedienen van uw
bronapparaten en televisie
U kunt de afstandbediening van uw AVR programmeren om verschillende merken en
modellen audio/video-bronnen en televisies te bedienen. Met de afstandsbediening kunt
u tevens uw iPod of iPhone bedienen als het apparaat is verbonden met de USB-poort op
het voorpaneel van de AVR.
Alle bronselectietoetsen van de afstandsbediening zijn geprogrammeerd voor het
bedienen van bepaalde typen apparaten:
Cable/Sat (Kabel/Satelliet): Voor het bedienen van kabel-tv en satelliet-tv tunerkastjes.
Disc: Voor het bediening van Blu-ray Disc- en DVD-spelers.
Radio: Voor het bedienen van de ingebouwde FM/AM-tuner van de AVR.
TV: Voor het bedienen van televisies en videoschermen.
USB: Zoekt naar compatibele media op een Apple iOS-apparaat waarop het is
aangesloten, of een USB-apparaat dat aangesloten is op de USB-poort van de AVR.
Opmerking: Vereist geen programmering.
DVR: Voor het bedienen van TiVo® recorders.
Game (Spel): Voor het bedienen van videogame consoles.
Media Server (Mediaserver): Voor het bedienen van mediaservers.
Network (Netwerk): Zoekt naar compatibele media op DLNA-compatibele apparaten
aangesloten op uw thuisnetwerk en op vTuner (Internet Radio). Opmerking: Vereist
geen programmering.
AUX: Voor bedienen van HDTV-tunerboxes, CD-spelers, VCR's en PVD's.
Hoewel de bronselectietoetsen vooraf geprogrammeerd zijn voor het soort apparaten
die hierboven zijn vermeld, kunt u de bronselectietoetsen aan een ander type apparaat
toewijzen. Zie Bronselectietoetsen aan een ander type apparaat toewijzen op pagina 19.
Nadat u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd, kunt u de bedieningsmodus van de
AVR veranderen om toegang te krijgen tot de functies van een specifiek apparaat door op
de bronselectietoets voor dat apparaat op de afstandsbediening te drukken.
Volg deze stappen om de bronselectietoetsen voor uw bronapparaten te programmeren:
1. Zet het bronapparaat dat u met de afstandsbediening wilt bedienen aan.
2. Zoek de codenummers voor het apparaat op in tabellen A10–A20 van de bijlage.
Noteer alle van toepassing zijnde codenummers op een geschikte locatie.
3. Druk op de bronselectietoets voor het apparaat en houdt deze ingedrukt terwijl deze
rood oplicht, uitgaat en weer rood oplicht. Daarna loslaten. De afstandsbediening staat
nu in de programmeermodus.
OPMERKING: De afstandsbediening blijft 20 seconden in de programmeermodus
staan. Als u stap 4 niet binnen 20 seconden voltooit, sluit de afstandsbediening de
programmeermodus en moet u stap 3 herhalen.
4. Richt de afstandsbediening op het bronapparaat en gebruik de cijfertoetsen van de
afstandsbediening om een codenummer in te stellen vanaf stap 1 hierboven.
a) Als het apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u nogmaals op de brontoets om de
code op te slaan. De bronselectietoets knippert en de afstandsbediening verlaat de
programmeermodus.
b) Als het apparaat niet wordt uitgeschakeld, voert u een ander codenummer in.
c) Als de codenummers voor een apparaat opgebruikt zijn, kunt u alle codes in de
bibliotheek van de afstandsbediening doorzoeken voor apparaten van dit type door
herhaaldelijk op de toets Omhoog van de afstandsbediening te drukken totdat het
apparaat wordt uitgeschakeld. Als dit gebeurt, drukt u op de bronselectietoets om
de code op te slaan.
5. Controleer of andere functies het apparaat op correcte wijze bedienen. Soms
gebruiken fabrikanten dezelfde aan/uit-codes voor verschillende modellen, terwijl
andere functiecodes verschillen. Herhaal dit proces totdat u een bevredigende codeset
hebt geprogrammeerd waarmee de meeste functies van het apparaat kunnen worden
bediend.
6. Als u de codebibliotheek van de afstandsbediening hebt doorzocht op zoek naar
de code, kunt u nagaan welk codenummer u hebt geprogrammeerd door op de
bronselectietoets te drukken en deze ingedrukt te houden, waardoor u opnieuw naar de
programmeermodus gaat. Druk vervolgens op de toets OK van de afstandsbediening.
De brontoets gaat knipperen in de codereeks. Eén knippering geeft “1” aan, twee
knipperingen geeft “2” aan, enzovoort. Een reeks snellere knipperingen geeft “0” aan.
Leg het codenummer vast dat voor elk apparaat is geprogrammeerd in tabel A6 van
de bijlage.
Herhaal stappen 3–6 voor elk bronapparaat dat u wilt bedienen via de afstandsbediening
van de AVR.
Bronselectietoetsen aan een ander type apparaat toewijzen
U kunt een bronselectietoets instellen om verschillende type apparaten te bedienen (b.v.
u kunt de Server-toets programmeren om de DVD-speler te bedienen).
1. Zet het bronapparaat dat u met de afstandsbediening wilt bedienen aan.
2. Zoek de codenummers voor het apparaat op in tabellen A10–A20 van de bijlage.
Noteer alle van toepassing zijnde codenummers op een geschikte locatie.
3. Druk op de brontoets voor het apparaat dat u wilt instellen en houdt deze drie
seconden ingedrukt terwijl de toets rood oplicht, uitgaat en dan weer rood oplicht.
Daarna loslaten. De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus.
4. Druk op de bronselectietoets die correspondeert met het type bronapparaat (b.v.,
druk voor een DVD-speler op de Disc-toets). De bronselectietoets die u in stap 3 hebt
ingedrukt knippert één keer.
5. Richt de afstandsbediening op het bronapparaat en gebruik de cijfertoetsen van de
afstandsbediening om een codenummer in te stellen vanaf stap 2 hierboven.
a) Als het apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u nogmaals op de bronselectietoets van
stap 3 om de code op te slaan. De bronselectietoets knippert en de afstandsbediening
verlaat de programmeermodus.
b) Als het apparaat niet wordt uitgeschakeld, voert u een ander codenummer in.
c) Als de codenummers voor een apparaat opgebruikt zijn, kunt u alle codes in de
bibliotheek van de afstandsbediening doorzoeken voor apparaten van dit type
door herhaaldelijk op de toets Omhoog te drukken totdat het apparaat wordt
uitgeschakeld. Als dit gebeurt, drukt u op de bronselectietoets van stap 3 om de
code op te slaan.
De meeste toetslabels op de afstandsbediening van de AVR beschrijven de functies van
de toetsen wanneer de afstandsbediening wordt gebruik om de AVR te bedienen. De
toets kan echter een andere functie uitvoeren als deze wordt gebruikt bij de bediening
van een ander apparaat. Zie Functielijst afstandsbediening, Tabel A9 in de bijlage.
19
NEDERLANDS
AVR
AVR
De AVR instellen
De AVR instellen
schakelen en het hoofdmenu te bekijken wanneer u op de AVR-toets drukt. Lees zo nodig
Aansluitingen maken en De afstandsbediening instellen opnieuw voordat u verder gaat.
Het onderstaande beschrijft hoe u de AVR configureert voor de feitelijke opstelling van uw
systeem. Hoewel het mogelijk is de AVR te programmeren met alleen de afstandsbediening
en het berichtdisplay op het voorpaneel van de AVR, is het gemakkelijker om gebruik te
maken van het schermmenusysteem.
De AVR configureren voor uw luidsprekers
De AVR inschakelen
Druk op de aan/uit-toets op het voorpaneel.

Aan/uit-toets
1510S
Het schermmenusysteem gebruiken
U kunt toegang tot de menu's krijgen door op de toets OSD/Menu op de afstandsbediening
te drukken. Het hoofdmenu verschijnt. Als een videobron wordt afgespeeld, past het
menu zich automatisch aan en is het beeld zichtbaar achter het menu.
OPMERKING: De feitelijke schermmenu's getoond in deze handleiding wijken mogelijk
enigszins af van de menu's op uw scherm.
Het hoofdmenu bestaat uit zes submenu's: Source Select (Bronselectie), Source Setup
(Broninstelling), Surround Mode (Surround-functie), Speaker Setup (Luidsprekerinstelling),
Network (Netwerk) en System Setup (Systeeminstelling). Gebruik de toetsen Omhoog/
Omlaag/Links/Rechts op de afstandsbediening of het voorpaneel om door het
menusysteem te navigeren en druk op de toets OK om een menu of instellingsregel te
selecteren, of om een nieuwe instelling in te voeren.
Het huidige menu of de huidige instellingsregel of instelling wordt weergegeven op het
voorpaneel en op het scherm.
U kunt teruggaan naar het vorige menu of het menu sluiten door op de toets Back/Exit
(Terug/Sluiten) te drukken. Controleer of alle instellingen juist zijn, omdat alle wijzigingen
die u hebt gemaakt worden bewaard.
De meeste gebruikers kunnen het beste de instructies in hoofdstuk De AVR instellen
volgen voor het configureren van een elementair thuistheatersysteem. U kunt op elk
gewenst moment terugkeren naar deze menu's om andere aanpassingen door te voeren,
zoals beschreven in Geavanceerde functies op pagina 27.
Voordat u begint met de onderstaande instelling, moeten alle luidsprekers, een
videoscherm en alle bronapparaten worden aangesloten. U moet in staat zijn de AVR in te
20
Uw AVR is flexibel en kan zodanig worden geconfigureerd dat deze met de meeste
luidsprekers werkt en compenseert voor de akoestische eigenschappen van uw kamer.
Voordat u begint, eerst uw luidsprekers opstellen, zoals uitgelegd in Uw luidsprekers
opstellen op pagina 10, en deze aansluiten op de AVR. Raadpleeg de gebruikershandleiding
voor de luidsprekers of de website van de fabrikant voor hun specificatie van het
frequentiebereik. Hoewel u de individuele kanaalniveaus van de AVR “op het gehoor”
kunt instellen, is een geluidsdrukmeter, die u bij een lokale elektronicawinkel kunt kopen,
nauwkeuriger.
Noteer uw configuratie-instellingen in tabellen A2 tot A7 in de bijlage voor eenvoudige
herinvoer na een reset van het systeem of als het apparaat langer dan vier weken is
losgekoppeld van de netvoeding.
Stap één – De crossover (wissel) frequenties van uw luidsprekers bepalen
Raadpleeg de technische specificaties voor al uw luidsprekers en zoek de frequentierespons
op. Gewoonlijk wordt deze opgegeven in de vorm van een bereik, bijvoorbeeld 100 Hz
– 20 kHz (±3 dB). Noteer de laagste frequentie die elk van uw luidsprekers (behalve
de subwoofer) kan afspelen (100 Hz in het bovenstaande voorbeeld) als crossover in
tabel A2 van de bijlage. OPMERKING: Deze frequentie is niet gelijk aan de “crossoverfrequentie” die wordt vermeld in de specificaties van de luidspreker.
De basinstelling van de AVR bepaalt welke luidsprekers worden gebruikt voor het
afspelen van de lage frequenties (bas) van het bronprogramma. Als de laagste tonen
naar kleine satellietluidsprekers worden verzonden, resulteert dit in slecht geluid en
mogelijk zelfs schade aan de luidsprekers. De hoogste noten worden mogelijk helemaal
niet weergegeven door de subwoofer.
Met de juiste basinstelling verdeelt de AVR het bronsignaal op een crossover-frequentie.
Alle informatie boven dat crossover-frequentie wordt afgespeeld via de luidsprekers van
uw systeem, terwijl alle information onder het crossover-frequentie wordt afgespeeld via
de subwoofer. Op deze manier presteert elke luidspreker in uw systeem op zijn best en
kunt u genieten van een sterkere en betere geluidservaring.
Stap twee – De afstanden tussen de luidsprekers meten
In de ideale situatie worden al uw luidsprekers in een cirkel geplaatst, met de
luisterpositie in het midden. Mogelijk moet u sommige luidsprekers iets verder weg van
de luisterpositie plaatsen dan andere. Geluiden die gelijktijdig zouden moeten arriveren
van verschillende luidsprekers kunnen vervormd raken door de verschillende afstanden.
Uw AVR biedt een afstandsafstelling die compenseert voor deze plaatsingsverschillen
voor luidsprekers.
Meet de afstand vanaf elke luidspreker tot de luisterpositie en noteer deze in tabel A3 in de
bijlage. Zelfs als alle luidsprekers zich op dezelfde afstand van de luisterpositie bevinden,
voert u de afstanden van uw luidsprekers in zoals beschreven in De luidsprekerafstanden
instellen op pagina 21.
Stap drie – Menu Speaker Setup (Luidsprekerinstelling)
Nu kunt u de AVR gaan programmeren. Ga in de gebruikelijke luisterpositie zitten en zorg
dat het zo stil mogelijk is in de ruimte.
Schakel de AVR en het beeldscherm in, druk op de toets OSD/Menu om het menusysteem
weer te geven en selecteer Speaker Setup (Luidsprekerinstelling). Het scherm Speaker
Setup (Luidsprekerinstelling) verschijnt.
OPMERKING: Om de huidige instellingen op te slaan, drukt u op de toets Back/Exit
(Terug/Sluiten).
De beste resultaten krijgt u als u de submenu's in deze volgorde aanpast: Speakers
(Luidsprekers), Crossover, Distance (Afstand) en Output (Uitvoer) instellen.
Luidspreker
Met deze functie kunt u de juiste instelling voor elke luidsprekergroep programmeren.
De instellingen in dit menu zijn van invloed op de rest van het instellingsproces voor de
luidsprekers en op de beschikbaarheid van verschillende surround functies op enig moment.
Selecteer “ON” (Aan) wanneer de luidsprekers aanwezig zijn in het systeem; selecteer
“OFF” (Uit) voor posities waar geen luidsprekers zijn geïnstalleerd. De voor links & rechts
luidsprekers staan altijd op ON (Aan) en kunnen niet worden uitgeschakeld.
De AVR instellen
OFF (UIT): Selecteer deze instelling als geen subwoofer wordt gebruikt. Alle
informatie over lage frequenties wordt naar de luidsprekers links- en rechtsvoor
verzonden.
LFE: Met deze instelling wordt informatie over lage frequenties die zijn opgenomen
in de linker en rechter programmakanalen afgespeeld via de luidsprekers links- en
rechtsvoor en wordt alleen de LFE-kanaalinformatie naar de subwoofer gestuurd.
Afstand
Zoals hierboven beschreven in stap twee, waarbij u de afstand van elk van uw
luidsprekers tot de luisterpositie hebt gemeten, biedt uw AVR een aanpassingsfunctie
die compenseert voor de verschillende afstanden, zodat het geluid uit elke luidspreker
de luisterpositie op het juiste moment bereikt. Dit proces zorgt ervoor dat het geluid
duidelijker en gedetailleerder wordt.
Open het Setup Menu (Instellingsmenu), verplaats de cursor naar de regel Distance
(Afstand) en druk op de toets OK om het menu Adjust Speaker Distance (Luidsprekerafstand
instellen) te openen.
Als u klaar bent, drukt u op de toets Back/Exit (Terug/Sluiten).
Crossover
Navigeer, nadat u bent teruggekeerd naar het menu Speaker Setup (Luidspreker instellen),
naar de Crossover-regel en druk op de toets OK om het menu Crossover weer te geven.
Voer de afstand in tussen elke luidspreker en de luisterpositie die u hebt gemeten
in stap twee en vastgelegd in tabel A3 van de bijlage (zie pagina 33). Selecteer een
luidspreker en gebruik vervolgens de linker- of rechtertoets om de meting te wijzigen. U
kunt afstanden invoeren tussen 0 en 9,1m. De standaardafstand voor alle luidsprekers
bedraagt 3 meter.
De standaardmeeteenheid is feet (voet). U kunt de eenheid in meters veranderen door
omlaag te bladeren naar de regel Unit (Eenheid) en op de linker- of rechtertoets te
drukken.
De AVR toont alleen de luidsprekergroepen die u op On (Aan) hebt ingesteld in het menu
Number of Speakers (Aantal luidsprekers).
Zie Tabel A2 voor de crossover frequenties die u hebt genoteerd voor uw luidsprekers.
Selecteer voor elke luidsprekergroep een van deze acht crossover-frequenties: Large
(Groot), 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz of 200Hz. Als de crossover-frequentie
beneden 40 Hz ligt, selecteert u de eerste optie, “Large” (Groot). Deze instelling verwijst
niet naar het fysieke formaat van de luidspreker maar naar de frequentierespons hiervan.
Deze wordt ook wel “full range” (totale bereik) genoemd.
Wij raden u aan de Subwoofer Crossover op dezelfde frequentie in te stellen die u
gebruikt voor de voorste links & rechts luidsprekerinstelling. Als u de voor links & rechts
luidsprekers op “Large” (Groot) zet, raden wij u aan te experimenteren met verschillende
Subwoofer Crossover Frequentie instellingen om de beste mix te vinden tussen de
subwoofer en voor links & rechts luidsprekers in het systeem in uw kamer.
Noteer de instellingen in tabel A2 van de bijlage.
Druk wanneer u klaar ben met het instellen op de toets Back/Exit (Terug/Sluiten) om
terug te keren naar het menu Speaker Setup (Luidspreker instellen).
Selecteer het menu “Speakers” (Luidsprekers) opnieuw en noteer de Subwoofer-instelling:
Deze instelling is afhankelijk van de Crossover instelling die u hebt geselecteerd voor de
voor links en rechts luidsprekers.
• Wanneer u de voor luidsprekers instelt op een numerieke crossover frequentie, zal
de subwoofer-instelling altijd Sub zijn. Alle lage frequenties worden altijd naar de
subwoofer gestuurd. Als u geen subwoofer hebt, kunt u een upgrade uitvoeren naar
full-range links- en rechtsvoor of bij gelegenheid een subwoofer toevoegen.
• Als u de voorste links/rechts luidsprekers instelt op Large (Groot), selecteert u een
van de volgende drie instellingen voor de subwoofer:
L/R+LFE: Bij deze instellingen wordt alle informatie over lage frequenties naar de
subwoofer verzonden, met inbegrip van a) informatie die normaal wordt afgespeeld
via de luidsprekers links- en rechtsvoor en b) de speciale informatie voor het LFEkanaal (low-frequency effects).
Stap vier – Handmatig uitvoerniveaus voor kanalen instellen
Bij een conventionele stereo receiver past een eenvoudige balansregeling het stereobeeld
aan door de relatieve luidheid van het linker- en rechterkanaal te variëren. In een
thuistheatersysteem met maximaal vijf hoofdkanalen plus een subwoofer, wordt het
realiseren van een correct geluidsbeeld zowel belangrijker als complexer. Het doel is
ervoor te zorgen dat elk kanaal even luid wordt gehoord op de luisterpositie (als signalen
die even luid zijn via de kanalen worden afgespeeld).
Het menu Output Adjust (Uitvoer aanpassen) van de AVR stelt u echter in staat de niveaus
handmatig te kalibreren, via de ingebouwde testtoon van het systeem of bij het afspelen
van bronmateriaal.
Ga naar Speaker Setup (Luidspreker instellen) en open het menu voor luidsprekerinstelling.
Alle luidsprekers van het systeem worden weergegeven met hun huidige volumeinstellingen. U kunt het volume van elke luidspreker instellen op een waarde tussen –10
dB en +10 dB in stappen van 1 dB.
21
NEDERLANDS
AVR
AVR
Tijdens het uitvoeren van aanpassingen kunt u de kanaalniveaus op de volgende
manieren meten:
• Gebruik bij voorkeur een SPL-handmeterset voor C-meting, trage schaal. Pas
elke luidspreker zodanig aan dat de meter een waarde van 75 dB aangeeft als de
ingebouwde testtoon van de AVR wordt afgespeeld.
• Op het gehoor. Pas de niveaus zodanig aan dat de testtoon even luid klinkt door
elke luidspreker.
Als u uw niveaus wilt instellen met behulp van de interne testtoon van de AVR, selecteert
u de regel Test Tone Seq (Volgorde testtoon) en gebruikt u de linker- of rechtertoets om
de testtoon in te schakelen. Selecteer vervolgens de Test Tone SEQ (Volgorde testtoon) en
kies Auto (Automatisch) of Manual (Handmatig):
Auto (Automatisch): De testtoon wordt beurtelings weergegeven via alle luidsprekers,
zoals aangegeven door de markeringsbalk. Gebruik de linker- of rechtertoets om het
niveau aan te passen voor een luidspreker als de testtoon daar wordt onderbroken.
Gebruik de toets Omhoog of Omlaag om de markeringsbalk naar een andere regel te
verplaatsen. De testtoon volgt dan de balk. U kunt de testtoon stoppen door de toets
Omhoog of Omlaag te gebruiken om de cursor uit het gebied met luidsprekers van het
scherm te verplaatsen.
De AVR instellen
Uw bronnen instellen
Met het menu Source Setup (Broninstelling) kunt u de juiste fysieke audio- en videoaansluitingen aan elke bron toewijzen en kunt u diverse audio- en video-afspeelfuncties
voor elke bron instellen. BELANGRIJK: De instellingen “Video In” (Video-invoer) en
“Audio In” (Audio-invoer) moeten worden ingesteld voordat u de AVR gebruikt
voor weergave van elke bron. De andere instellingen kunt u later uitvoeren. Zie
Systeeminstellingen op pagina 29, voor meer informatie over het instellen van alle opties
in het menu Instelling.
1. Controleer de invoeraansluitingen die u hebt genoteerd in de Brontoetsen en
toegewezen aansluitingen-tabel op pagina 15. Noteer (eventuele) veranderingen die u
wilt maken in de standaard toewijzing van aansluitingen die op de tabel staan vermeld.
2. Zet uw tv aan en selecteer de tv-ingang waarop u de AVR hebt aangesloten in Uw tv of
beeldscherm aansluiten op pagina 14.
3. Druk op de toets OSD/Menu van de afstandsbediening. Het OSD-instelmenu van de
AVR wordt weergegeven op de tv. (Opmerking: Als u een composiet video-aansluiting
hebt gebruikt voor uw tv, worden de OSD-menu's niet weergegeven op de tv. Volg de
onderstaande stappen met behulp van het display op het voorpaneel van de AVR.)
Manual (Handmatig): De testtoon blijft bij de geselecteerde luidspreker totdat u de toets
Omhoog of Omlaag gebruikt om deze naar een andere luidspreker te verplaatsen. Gebruik
de linker- of rechtertoets om het niveau aan te passen voor de luidspreker waardoor de
testtoon wordt afgespeeld.
Als u een externe bron gebruikt terwijl u uw uitvoerniveaus instelt, zet de Test Tone
(Testtoon) op Off (Uit), gebruik de toets Omhoog of Omlaag om naar elke luidspreker te
navigeren en gebruik de linker- of rechtertoets om het niveau van de luidspreker aan te
passen terwijl de bron wordt afgespeeld.
OPMERKING: Als u een SPL-handmeter met extern bronmateriaal gebruikt, zoals een
testdisc of een audiobron, speelt u deze af en stemt u de hoofdvolumeregeling van
de AVR zodanig af dat de meter 75 dB aangeeft. Vervolgens past u het niveau van de
afzonderlijke luidsprekers aan.
Output Reset (Uitvoer resetten): U kunt alle niveaus terugzetten op hun fabrieksinstellingen
van 0 dB. Ga naar de regel en druk op de toets OK.
4. Gebruik pijl- en OK-toets van de afstandsbediening om “Source Setup” (Broninstellen)
te selecteren en gebruik de links/rechts pijltoetsen om een bron te selecteren die u
opnieuw wilt toewijzen.
Als u gereed bent met het aanpassen van de luidsprekerniveaus, noteert u de instellingen
in tabel A2 van de bijlage. Druk vervolgens op de toets Back/Exit (Terug/Sluiten).
Opmerkingen over het instellen van de luidsprekervolumes in thuistheatersystemen:
Hoewel het instellen van het volume van de individuele luidsprekers van uw systeem
een kwestie van persoonlijke smaak is, zijn hier enkele ideeën die u wellicht nuttig zult
vinden:
• Voor films en video-/muziekprogramma's zou uw algehele doel moeten zijn een
alles omringend, realistisch geluidsveld te creëren dat u doet opgaan in de film
of het muziekprogramma zonder uw aandacht weg te trekken van de actie op het
scherm.
• Bij meerkanaals muziekopnamen creëren sommige muziekproducenten een
geluidsveld dat de muzikanten overal om u heen plaatst; andere creëren een
geluidsveld dat de muzikanten vóór u plaatst, met meer subtiele omgevingsgeluiden
in de surround-luidsprekers (zoals u zou ervaren in een concertzaal).
• In de meeste meerkanaals filmsoundtracks zijn de surround-luidsprekers niet
bedoeld om hetzelfde volume te hebben of om even actief te zijn als de voorste
luidsprekers. Als de surround-luidsprekers zodanig worden ingesteld dat zij altijd
even luid zijn als de voorste luidsprekers, zou dialoog moeilijk te verstaan kunnen
zijn en klinken geluidseffecten onrealistisch luid.
Opmerkingen over het instellen van het volume van de subwoofer:
• Soms is de ideale volume-instelling voor de subwoofer bij muziek te luid voor films,
terwijl de ideale instelling voor films te zacht is voor muziek. Luister bij het instellen
van het subwoofervolume naar zowel muziek als films met krachtige basinhoud en
zoek een “gulden middenweg” voor het volumeniveau dat in beide gevallen werkt.
• Als uw subwoofer altijd te luid of te zacht lijkt te klinken, kunt u deze wellicht beter
op een andere locatie plaatsen. Als de subwoofer in een hoek wordt geplaatst, klinkt
de basuitvoer altijd luider, terwijl plaatsing uit de buurt van wanden of hoeken altijd
tot een minder luide basuitvoer leidt.
22
5. Selecteer “Video In” (Video-invoer) en kies the video-invoeraansluiting die u aan de
brontoets wilt toewijzen. Druk op de toets OK. OPMERKING: Als u een HDMI-aansluiting
selecteert voor de video-invoeraansluiting, wordt de audio-aansluiting automatisch
gewijzigd in dezelfde HDMI-aansluiting. U kunt geen andere audio-invoeraansluiting
met een HDMI video-invoeraansluiting gebruiken.
6. Als u geen HDMI-aansluiting voor Video In hebt geselecteerd, selecteert u “Audio In”
(Audio invoer) en selecteer de audio-ingangaansluiting die u aan de brontoets wilt
toewijzen. Druk op de toets OK.
7. Druk op de toets Back/Exit (Terug/Sluiten) van de afstandsbediening en herhaal stappen
3 – 6 voor de andere brontoetsen met aansluitingen die u opnieuw wilt toewijzen.
Title (Titel): Dit gedeelte legt uit hoe u de weergegeven naam voor de bron kunt
veranderen. Dit is handig in het geval dat het type bronapparaat verschilt van de
voorgeprogrammeerde naam. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om vooruit of achteruit
door de alfanumierieke tekens te bladeren totdat het gewenste teken verschijnt. Gebruik
vervolgens de toetsen Links/Rechts om de cursor naar de volgende of vorige positie te
verplaatsen. De cursor nogmaals verplaatsen om een spatie te maken. (De naam mag
uit maximaal 10 tekens bestaan.) Als u klaar bent, drukt u op de toets OK. De naam
verschijnt op het voorpaneel van de AVR en in het schermmenusysteem.
Tone (Toon): Deze instelling bepaalt of de bedieningselementen voor hoge en lage
tonen actief zijn. Als deze instelling op Off (Uit) staat, is de toonregeling uitgeschakeld en
wordt het geluid niet gewijzigd. Wanneer het op On (Aan) is gezet, zijn de bas en treblecontroles deel van het circuit.
Treble/Bass (Treble/Bas): Deze instellingen versterken of reduceren de hoge of lage
frequenties met maximaal 10 dB in stappen van 2 dB. Gebruik de linker/rechter pijltoetsen
om deze instelling aan te passen. De standaard instelling is 0 dB.
Night Mode (Nachtmodus): Met deze instelling wordt de Night Mode (Nachtmodus)
geactiveerd voor speciaal gecodeerde Dolby Digital-discs of -uitzendingen. Bij de Night
Mode (Nachtmodus) wordt de audio zodanig gecomprimeerd dat het volume van luidere
passages wordt verlaagd om te voorkomen dat u andere mensen stoort, terwijl dialoog
verstaanbaar blijft. Er zijn twee instellingen beschikbaar:
• Off (Uit): Er wordt geen compressie toegepast. Luide passages in het programma
behouden hun volume waarmee zij zijn opgenomen.
• Mid: Het volume van luide passages in het programma wordt in geringe mate beperkt.
Dolby True HD stream wordt automatisch gecomprimeerd overeenkomstig de
inkomende stream.
• Max: Het volume van luide passages in het programma wordt meer beperkt.
Lip Sync: Met deze instelling kunt u de audio- en videosignalen van de bron opnieuw
synchroniseren om te voorkomen dat er een probleem met “lipsynchronisatie” optreedt.
Problemen met lipsynchronisatie kunnen zich voordoen wanneer het videogedeelte
van een signaal een extra bewerking ondergaat in het bronapparaat of tijdens de
videoweergave. Gebruik de toetsen Links/Rechts om de audio te vertragen met maximaal
180 ms. (De video van de actieve bron is zichtbaar achter het OSD-menu, zodat u het
geluid met het beeld kunt synchroniseren.)
U kunt ook lip sync-aanpassingen maken zonder het activeren van de OSD-menu's
van de AVR Door op de toets Delay (Vertaging) van de afstandsbediening te drukkenm,
verschijnt de Lip Sync-menubalk op de tv onder de video. Gebruik de toetsen Links/
Rechts om de audio te vertragen totdat deze gesynchroniseerd is met het beeld.
In het geval dat uw AVR niet automatisch verbinding maakt met uw netwerk (op de AVR
wordt in dan een bericht “Not Connected” (Niet verbonden) weergegeven als u op de
brontoets Network (Netwerk) drukt):
1. Druk op de toets OSD/Menu, selecteer System Setup (Systeem instellen), en selecteer
Network (Netwerk).
2. Het menu Network (Netwerk) wordt weergegeven.
3. Selecteer IP Configuration (IP-configuratie) en druk vervolgens tweemaal op de toets
Rechts om de instelling over te schakelen van “Auto” naar “Manual” (Handmatig) en
terug naar “Auto”.
4. Blader naar het einde van de pagina en druk de toets nog een keer in. Selecteer Apply
& Save (Toepassen & Opslaan). De AVR probeert nu verbinding met het netwerk te
maken.
5. Als de AVR er opnieuw niet in slaagt om verbinding met het netwerk te maken, moet
u mogelijk de instellingen voor uw netwerk handmatig invoeren. Het kan in dit geval
nodig zijn om uw netwerkinstellingen op te vragen van uw internetaanbieder of
netwerkbeheerder. Nadat u uw netwerkinstellingen hebt verkregen:
a) Selecteer IP Configuration (IP-configuratie) en gebruik de linker- of rechtertoets om
de instelling te wijzigen in “Manual” (Handmatig). De volgende instellingen worden
actief: IP Address (IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker), Gateway, Primary DNS
(Primaire DNS) en Secondary DNS (Secundaire DNS).
b) Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de juiste cijfers te selecteren en alle
instellingen uit te voeren.
c) Blader vervolgens naar het einde van de pagina en druk de toets nog een keer in.
Selecteer “Apply & Save” (Toepassen en opslaan) en druk op de OK-toets. De AVR
blijft ingeschakeld terwijl de netwerkverbinding wordt vernieuwd. Als de AVR geen
verbinding kan maken met het netwerk via de handmatige instellingen, neemt u
contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder voor assistentie.
BELANGRIJK: Uw netwerkinstellingen worden alleen van kracht als u “Apply Save”
(Toepassen en opslaan) selecteert.
OPMERKING: Wij adviseren u de AVR rechtstreeks op de router van een thuisnetwerk
aan te sluiten zodat het apparaat direct toegang tot internet heeft voor internetradio,
of toegang heeft tot apparaten PC op het netwerk voor het afspelen van inhoud op
de apparaat (zie Luisteren naar media via uw thuisnetwerk op pagina 26 voor meer
informatie).
OPMERKING: Als u problemen hebt om verbinding met het netwerk te maken, zet u
de AVR in de stand Uit en schakelt u het apparaat vervolgens opnieuw in.
Uw AVR bedienen
Nadat u uw componenten hebt geïnstalleerd en een basisconfiguratie hebt ingesteld,
kunt u genieten van uw thuistheatersysteem.
HARMAN Remote App
Het netwerk instellen
Om MP3- of WMA-media op DLNA-compatibele apparaten die zijn aangesloten op het
netwerk af te spelen, de interne internet radio tuner van de AVR te gebruiken. De AVR
moet zijn aangesloten op uw thuisnetwerk.
Als uw netwerk gebruikmaakt van een automatisch IP-adres, hoeft u in principe geen
procedures voor netwerkinstelling uit te voeren. Nadat u de AVR met uw thuisnetwerk
hebt verbonden, wijst het netwerk automatisch een IP-adres toe aan de AVR en maakt de
AVR automatisch verbinding met uw netwerk.
Om uw AVR eenvoudig te bedienen met uw hand-held apparaat, download de gratis
Harman Kardon Remote app van de iTunes App Store voor compatibele Apple-producten,
of van Google Play voor compatibele Android-smartphones.
De Harman Kardon Remote app regelt vrijwel alle functies van AVR 1510S en AVR 151S
modellen die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als het apparaat waarop de app is
geïnstalleerd. Met deze eenvoudig te gebruiken app kunt u de AVR in- of uitschakelen,
een bron selecteren, het volume instellen en vrijwel elke andere functie bedienen. U kunt
ook alle schermmenu's van de AVR openen en door de instellingen navigeren.
23
NEDERLANDS
AVR
De AVR instellen en
Uw AVR bedienen
AVR
Uw AVR bedienen
Het volume regelen
Een surround functie selecteren
Pas het volume aan door aan de volumeknop op het voorpaneel te draaien (rechtsom om
het volume te verhogen of linksom om het volume te verlagen) of door op de toets Volume
omhoog/omlaag op de afstandsbediening te drukken. Het volume wordt weergegeven als
een negatief aantal decibellen (dB) onder het referentiepunt van 0dB (-80dB – +10dB).
0 dB is het maximale aanbevolen volume voor uw AVR. Hoewel het mogelijk is het volume
op te voeren naar een hoger niveau, kunt u hiermee uw gehoor en uw luidsprekers
beschadigen. Voor bepaalde dynamische audio is zelfs 0 dB wellicht al te hoog, zodat
er schade aan de apparatuur kan ontstaan. Wees voorzichtig bij het instellen van het
volumeniveau.
Om het volumeniveau op de display van de standaard decibel-schaal naar een 0-tot90 schaal te wijzigen, de Volume Units-instelling aanpassen. Zie Systeeminstellingen
op pagina 29.
Het selecteren van een surround functie kan net zo simpel of geavanceerd zijn als uw
eigen systeem en smaak. Experimenteer gerust! Wellicht vindt u enkele favorieten voor
bepaalde bronnen of programmatypen. Gedetailleerde informatie over surround
functies is te vinden in Audio processing en surround geluid op pagina 27.
Om een surround-functie te kiezen, drukt u op de toets OSD/Menu en selecteert u
Surround Mode (Surround-functie). Het menu Surround Mode (Surround-functie) wordt
weergegeven.
Het geluid dempen
U kunt het geluid van alle luidsprekers en de hoofdtelefoon dempen door op de toets Mute
(Dempen) op de afstandsbediening te drukken. Dit is niet van invloed op een opname
die op dat moment wordt gemaakt. De melding MUTE (DEMPEN) wordt ter herinnering
weergegeven in het display. U kunt het geluid herstellen door opnieuw op de toets Mute
(Dempen) te drukken of door het volume aan te passen.
Luisteren door een hoofdtelefoon
Sluit de 1/4-inch stereostekker aan op een hoofdtelefoon in de Phones-aansluiting op het
voorpaneel voor een intieme luisterervaring. De standaard HARMAN Headphone-modus
maakt gebruik van virtuele surround processing om het geluid van een 5.1-kanaals
luidsprekersysteem emuleren. Druk op toets Surround Modus (Surround-functies) op het
voorpaneel of op de afstandsbediening om te schakelen naar de Headphone Bypassmodus, wat een conventionele twee-kanaals signaal levert aan de hoofdtelefoon. Er zijn
geen andere surround-functies beschikbaar voor de hoofdtelefoon.
OPMERKING: U zult niet in staat zijn om te luisteren via de hoofdtelefoon als de iPod als
bron is geselecteerd.
Een bron selecteren
U kunt op drie verschillende manieren een bron selecteren:
• Druk op de toets Source (Bron) op het voorpaneel om door de bronnen te bladeren.
• Druk terwijl de schermmenu's worden getoond op de toets ODS/Menu, selecteer
“Source Select” (Bronselectie) en druk op de OK-toets. Blader naar de gewenste
bron en druk op de toets OK om dit te selecteren.
• U kunt een willekeurige bron rechtstreeks selecteren door op de desbetreffende
Source Selector (Bronselectie) toets op de afstandsbediening te drukken.
De AVR selecteert de audio- en video-invoer die aan de bron is toegewezen, evenals alle
andere instellingen die u hebt uitgevoerd tijdens de setup.
De bronnaam, de audio- en video-invoer toegewezen aan de bron, en de surround functie
worden weergegeven op het voorpaneel. De bronnaam en de actieve surround functie
worden ook kort weergegeven op het tv-scherm.
Tips voor het oplossen van problemen met video
Als er geen beeld is:
• Controleer de bronselectie en video-uitvoer toewijzing.
• Controleer alle aansluitingen op een losse of onjuiste verbinding.
• Controleer de video-ingangsselectie op de tv of het weergaveapparaat.
Aanvullende tips voor het oplossen van problemen met HDMI-aansluitingen
• Schakel alle apparaten uit (met inbegrip van de tv, de AVR en alle
broncomponenten).
• Koppel de HDMI-kabels los, te beginnen bij de kabel tussen de AVR en de tv,
gevolgd door de kabels tussen de AVR en elk bronapparaat.
• Sluit de kabels van de bronapparaten zorgvuldig weer aan op de AVR. Sluit de
kabel van de AVR naar de tv als laatste aan.
• Zet de apparaten in deze volgorde aan: TV, AVR, bronapparaten.
OPMERKING: Afhankelijk van de specifieke betrokken componenten, kan de
complexiteit van de vereiste communicatie tussen HDMI-componenten tot
vertragingen van een minuut leiden bij het uitvoeren van bepaalde acties, zoals
omschakelen tussen ingangen of overschakelen tussen SD- en HD-kanalen.
24
Auto Select (Automatisch selecteren): Bij digitale programma's, zoals een film die
is opgenomen met een Dolby Digital- of DTS-soundtrack, maakt de AVR automatisch
gebruik van de eigen surround indeling van de soundtrack. Bij twee-kanaals analoge en
PCM-programma's maakt de AVR gebruik van de modus Logic 7 Movie of 2CH Stereo,
afhankelijk van de bron.
Virtual Surround (Virtueel geluid): Als slechts twee hoofdluidsprekers beschikbaar
zijn in het systeem, kunt u Virtual Surround gebruiken om een verbeterd geluidsveld te
creëren waarin de ontbrekende luidsprekers worden gevirtualiseerd.
Stereo: Als u twee-kanaals weergave wilt, selecteert u het aantal luidsprekers dat u wilt
gebruiken om af te spelen:
• “2 CH Stereo” (2-kanaals stereo) gebruikt twee luidsprekers.
• Bij “5 CH Stereo” (5-kanaals stereo) wordt het signaal van het linkerkanaal afgespeeld
via de luidsprekers linksvoor en surround links, het signaal van het rechterkanaal via
de luidsprekers rechtsvoor en surround rechts en een geresumeerd monosignaal via
de middelste luidspreker.
Movie (Film): Kies uit de volgende opties als u een surround-functie wilt gebruiken voor
het afspelen van films: Logic 7 Movie, DTS Neo:6 Cinema of Dolby Pro Logic II
Music (Muziek): Kies uit de volgende opties als u een surround-modus wilt gebruiken
voor het afspelen van muziek: Logic 7 Music, DTS Neo:6 Music of Dolby Pro Logic II.
De modus Dolby Pro Logic II Music biedt toegang tot een submenu met een aantal
aanvullende instellingen. Zie Audio processing en surround geluid op pagina 27 voor
meer informatie.
Game (Spel): Kies uit de volgende opties als u een surround functie wilt voor het spelen
van spelletjes: Logic 7 Game, Dolby Pro Logic II Game.
Nadat u de surround-moduscategorie hebt geselecteerd, gebruikt u de linker-/rechtertoets
om van surround-modus te veranderen.
U kunt de surround-functie categorie ook veranderen door herhaaldelijk op de toets
Surround Modus op de afstandsbediening of op het voorpaneel te drukken. U kunt de
surround-functie binnen de surround-functie categorie ook veranderen door herhaaldelijk
op de toetsen Surround Modus Select op het voorpaneel te drukken.
Zie Audio processing en surround geluid op pagina 27 voor meer informatie over
surround functies.
Luisteren naar FM- en AM-radio
Selecteer Radio als bron. Een scherm zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
Uw AVR bedienen
Compatibiliteit met WMA: Ver. 9.2, stereo CBR met 32 kHz – 48 kHz samplingfrequentie
en 40 kbps – 192 kbps bitsnelheid, mono CBR met 8 kHz – 16 kHz samplingfrequentie
en 5 kbps – 16 kbps bitsnelheid, VBR Pass Encoding en Quality Encoding 10 – 98, 44 kHz
en 48 kHz samplingfrequentie.
Andere typen media worden niet ondersteund.
Bestanden afspelen op een USB-apparaat
1. Plaats het USB-apparaat in de UBS-poort op het voorpaneel van de AVR.
BELANGRIJK: Sluit geen personal computer of randapparaat aan op de USB-poort. USBhubs en multicard readers worden niet ondersteund.
2. Druk op de USB-bronselectietoets op de afstandsbediening totdat het scherm op het
voorpaneel “USB” als bron aangeeft. Het USB-scherm wordt weergegeven.
Gebruik de Omhoog/Omlaag-toetsen of de Kanaaltoetsen van de afstandsbediening om
op een zender
​​
af te stemmen, zoals aangegeven op het voorpaneel en menuscherm.
De AVR maakt standaard gebruik van automatische afstemming. Dit betekent dat bij elke
druk op de Omhoog/Omlaag-toetsen wordt gescand totdat een zender met een acceptabele
signaalsterkte is gevonden. Druk op de toets Tuning Mode (Afstemmingsmodus) op
het voorpaneel om over te schakelen naar handmatige afstemming, waarbij met elke
druk op de Omhoog/Omlaang-toetsen naar een volgende frequentie wordt gesprongen.
Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt overgeschakeld tussen de automatische en
handmatige afstemmingsmodus. U kunt ook schakelen tussen automatisch en handmatig
afstemmen door 3 seconden op de OK-toets op de afstandsbediening te drukken.
Nadat u op een FM-zender hebt afgestemd, wordt door het schakelen tussen de standen
de radio ook geschakeld tussen stereo- en mono-ontvangst. (Mono-ontvangst kan de
kwaliteit van zenders met een zwak signaal verbeteren.)
Voorkeurzenders
In totaal 30 zenders (een combinatie van AM en FM) kunnen worden opgeslagen
als voorkeurzenders (presets). Als u de radiozender waarop u momenteel bent
afgestemd wilt opslaan als voorkeurzender, drukt u op de Memory (Geheugen) toets
van de afstandsbediening. Gebruik de cijfertoetsen om het nummer van de gewenste
voorkeurzender in te voeren.
3. Selecteer een map en druk op de OK-toets. De AVR toont een lijst met alle compatibele
audiobestanden.
4. Selecteer een bestand om af te spelen. Het USB-weergavescherm wordt getoond. Alle
ID3-informatie worden weergegeven, samen met de verstreken/huidige tijd van tracks
en pictogrammen die de huidige afspeelstatus weergeven
U kunt een voorkeurzender op drie manieren afstemmen:
• Druk op de Links/Rechts-toetsen.
• Druk op de toets Preset Scan van de afstandsbediening. De AVR stemt 5 seconden af
op elke ingestelde voorkeurzender. Wanneer de gewenste zender wordt afgestemd,
drukt u nogmaals op de toets Preset Scan.
• Voer het nummer van de voorkeurzender in met de cijfertoetsen. Voor presetnummer 10 tot 30 drukt u eerst op 0. Bijvoorbeeld: om preset 21 in te voeren drukt
u op 0-2-1.
Auto Store (Automatisch opslaan) is een andere methode voor het automatisch instellen
van voorkeurzenders. Wanneer u Auto Store selecteert, gaat de AVR scannen voor
frequenties met een goed signaal en deze automatisch opslaan als voorkeurzenders.
Auto Store (Automatische opslaan) gebruiken:
• Druk in de FM- of AM-stand op de toets Info/Option (Info/Opties) op de
afstandsbediening van de AVR.
• Druk op OK en selecteer “Auto Store” (Automatisch opslaan).
• Selecteer “Yes” (Ja) en druk op “OK.”
Het kan enkele minuten duren voordat de AVR het Automatische opslaan heeft
voltooid. Merk op dat het uitvoeren van Automatisch opslaan alle huidige opgeslagen
voorkeurzender wist.
Luisteren naar media op een USB-apparaat
Uw AVR is compatibel met MP3- en WMA-media.
Compatibiliteit met MP3: Mono of stereo, constante bitsnelheden (CBR) van 8 kbps
tot 320 kbps, variabele bitsnelheden (VBR) van laagste tot hoogste kwaliteit, met
samplingfrequenties van 8 kHz tot 48 kHz.
OPMERKINGEN:
• Om naar het volgende nummer te gaan, drukt u op de toets Rechts; om naar het
begin van de huidige track te gaan, drukt u eenmaal op de toets Links; om naar
het begin van de vorige track te gaan, drukt u tweemaal op de toets Links (of druk
eenmaal op de Linker toets als de verstreken tijd van het nummer minder is dan 5
seconden.)
• U kunt gebruik maken van de transporttoetsen om weergave te regelen (naar het
vorige of volgende nummer gaan, snel vooruit of achteruit zoeken in een nummer,
een bestand afspelen, weergave pauzeren of stoppen).
• Druk op de toets Option/Info (Optie/Info) en selecteer de optie Repeat (Herhalen)
om een bestand of map te herhalen. Telkens wanneer u op de toets Links of Rechts
drukt, verandert de instelling van Off (Uit) (geen herhaling) naar On (bestanden in de
huidige directory van de drive). Repeat (Herhalen) wordt altijd geactiveerd wanneer
Shuffle Music (Weergave in willekeurige volgorde) is ingeschakeld.
• Om de audio-tracks in willekeurige volgorde af te spelen, drukt u op de toets Options/
Info (Opties/Info) en selecteert u Shuffle (Willekeurige volgorde). Telkens wanneer op
de toets Shuffle wordt gedrukt, wordt de instelling in- of uitgeschakeld. De AVR
herhaalt tracks automatisch totdat weergave handmatig wordt gestopt.
• Om een ​​map samen te vouwen of terug te keren naar het vorige menuniveau, drukt
u op toets Back/Exit (Terug/Sluiten).
25
NEDERLANDS
AVR
AVR
Uw AVR bedienen
Luisteren naar een iPod/iPhone/iPad-apparaat
Luisteren naar vTuner (Internet Radio)
Wanneer een iPod, iPhone of iPad is aangesloten op de USB-poort van het voorpaneel van
de AVR, kunt u audiobestanden afspelen via uw hoge kwaliteit audio-systeem, uw iPod,
iPhone of iPad of bedienen met de afstandsbediening van de AVR of de bedieningstoetsen
op het voorpaneel van de AVR, en de iPod, iPhone of iPad opladen. Actuale informatie over
compatibiliteit vindt u op onze website: www.harmankardon.com
Via de netwerkverbinding van uw AVR krijgt u toegang tot een groot aantal streams
in MP3- en WMA-indeling via internet. Nadat u verbinding met uw thuisnetwerk hebt
gemaakt, beschreven in Verbinding maken met uw thuisnetwerk op pagina 17, en het
netwerk hebt ingesteld zoals beschreven in Het netwerk instellen op pagina 23, drukt u
op de bronselectietoets Network (Netwerk) op de afstandsbediening. Met elke druk op de
toets wordt geschakeld tussen de schermen Network (Netwerk) en vTuner.
Druk op de USB-bronselectietoets op de afstandsbediening totdat het scherm op
het voorpaneel “iPod” als bron aangeeft. Het afspeelscherm van de iPod wordt
weergegeven.
De tabel hieronder toont een samenvatting van de beschikbare functies tijdens normale
weergave via de USB-poort.
iPod, iPhone of iPad functie
Afstandsbedieningtoets
Afspelen
Afspelen
Pauze
Pauze
Vooruit zoeken
Vooruit zoeken
Achteruit zoeken
Achteruit zoeken
Volgende track
Spring vooruit of Pijl rechts
Vorige track
Spring terug of Pijl links
Terwijl een selectie wordt afgespeeld, wordt de titel en het afspeelmodus-pictogram op
het berichtdisplay op het voorpaneel getoond.
Het iPod afspeelscherm toont het afspeelmoduspictogram, titel van het nummer, artiest
en album. Als willekeurige of herhaaldelijke weergave is geprogrammeerd, verschijnt
een pictogram.
Terwijl het vTuner-scherm (hierboven) wordt getoond, maakt de AVR automatisch
verbinding met internet via de portal www.radioharmankardon.com. U kunt een stream
selecteren door de toetsen omhoog/omlaag te gebruiken om op categorie te zoeken.
OPMERKING: De weergegeven categorieën kunnen van regio tot regio verschillen.
Navigation is vergelijkbaar met andere menu's. Blader naar het gewenste item en druk
op de toets OK om dit te selecteren. Om terug te keren naar het vorige menuniveau (of
om het hoogste menu-niveau te verbergen), drukt u op toets Back/Exit (Terug/Sluiten) of
de Links-toets.
De AVR is niet in staat om verbinding te maken met streams die registratie of andere
interactie met de website vereisen voorafgaand aan het spelen van de stream. Als de AVR
geen verbinding kan maken met de stream, verschijnt de melding “Not Connected” (Niet
aangesloten) en blijft het scherm van de Internetradio leeg.
Preset Streams
In totaal 30 zenders kunnen worden opgeslagen als presets (voorkeurzenders). Als u de
stream waarop u momenteel bent afgestemd wilt opslaan als voorkeurzender, drukt u op
de Memory (Geheugen) toets van de afstandsbediening. Gebruik de cijfertoetsen om het
nummer van de gewenste voorkeurzender in te voeren. Deze streams zijn toegankelijk
vanuit het menu Presets (Voorinstellingen).
Meld u aan bij www.radioharmankardon.com vanaf uw computer om uw lijst met
favorieten te creëren. Vul uw AVR vTuner ID # in (het vTuner ID # vindt u op het Helpscherm in de het bronhoofdmenu van vTuner) en open een account. Favorieten die u
selecteert op de website zijn beschikbaar op de AVR.
VOORZICHTIG: Wij adviseren u gebruik te maken van de screensaver
ingebouwd in uw beeldscherm om mogelijke schade door “inbranden”
van plasmaschermen en CRT-beeldschermen te voorkomen wanneer een
stilstaand beeld, zoals een menuscherm, lagere tijd op dezelfde stand blijft
staan.
Druk op de toets Options/Info (Opties/Info) om het optiesmenu van iPod te openen:
Repeat (Herhalen): Selecteer deze instelling om een nummer of alle nummers op het
huidige album of de afspeellijst te herhalen. Telkens wanneer u op de toets links/rechts
drukt, gaat u naar een andere instelling: repeat Off (Herhalen Uit), Repeat One (Herhaal
een) of Repeat All (Herhaal Alles).
Shuffle (willekeurig volgorde): Selecteer deze instelling om alle beschikbare nummers
in willekeurige volgorde af te spelen. Telkens wanneer u op de toets links/rechts drukt,
gaat u naar een andere instelling: Shuffle Off (Willekeurig afspelen uit) of Shuffle On
(Willekeurig afspelen aan).
OPMERKING: Met de iTunes-applicatie kunt u sommige nummers uitsluiten van
Willekeurige weergave. De AVR kan deze instellingen niet opheffen.
26
Luisteren naar media via uw thuisnetwerk
Uw AVR is DLNA-compatibel en kan gebruik maken van MP3- en WMA-audiomedia die is
opgeslagen op andere DLNA-compatibele apparaten aangesloten op hetzelfde netwerk
als uw AVR.
DLNA is een file sharing protocol dat een brug creëert tussen de AVR en andere apparaten
op hetzelfde netwerk die audio-media bevatten. DLNA wordt ondersteund door pc's met
Windows Media Player, Windows Media Center of Intel Media Server file sharing. Apple
computers kunnen ook bestanden delen via DLNA met behulp van HARMAN Music
Manager software, die gratis kan worden gedownload van www.harmankardon.com.
(Third-party software die DLNA file-sharing mogelijk maakt is ook beschikbaar.)
Compatibiliteit met MP3: Mono of stereo, constante bitsnelheden (CBR) van 8 kbps
tot 320 kbps, variabele bitsnelheden (VBR) van laagste tot hoogste kwaliteit, met
samplingfrequenties van 8 kHz tot 48 kHz.
Compatibiliteit met WMA: Ver. 9.2, stereo CBR met 32 kHz – 48 kHz samplingfrequentie
en 40 kbps – 192 kbps bitsnelheid, mono CBR met 8 kHz – 16 kHz samplingfrequentie
en 5 kbps – 16 kbps bitsnelheid, VBR Pass Encoding en Quality Encoding 10 – 98, 44 kHz
en 48 kHz samplingfrequentie.
Voordat u via het netwerk toegang kunt krijgen tot bestanden die zich op andere
apparaten bevinden, moet elk apparaat eerst toestemming geven voor het delen van
bestanden met de AVR:
Media delen op pc's:
1. O
pen Windows Media Player.
2. Open het menu Library (Bibliotheek) en selecteer “Media Sharing” (Media delen). Het
venster Media Sharing (Media delen) wordt weergegeven.
3. Schakel het selectievakje “Share My Media” (Mijn media delen) in. Er wordt een
pictogram voor de AVR weergegeven in het venster.
4. Selecteer het AVR-pictogram, selecteer “Allow” (Toestaan) en selecteer vervolgens OK.
De WMA- en MP3-media van de computer zouden nu beschikbaar moeten zijn voor de AVR.
Delen van media op andere typen computers, besturingssystemen of mediasoftware:
Controleer de instructies van de computer, het besturingssysteem of de mediaspeler.
Druk op de Network (Netwerk) bronselectietoets om naar gedeelde media te luisteren.
(Als vTuner wordt weergegeven als bron, drukt u nogmaals op de toets om over te
schakelen van de bron Internet Radio (Internetradio) naar de bron Network (Netwerk).)
Het scherm Home Network (Thuisnetwerk) wordt geopend.
Step 4 Tap the Connect icon
Step 5 Pick your speaker from the list.
For information on how to set up and use Spotify Connect please visit www.spotify.
com/connect
Licenses
The Spotify Software is subject to third party licenses found here : www.spotify.com/
connect/third-­-party-­-licenses.
Geavanceerde functies
Een groot deel van de aanpassing en configuratie van uw AVR wordt automatisch
uitgevoerd, zonder dat u veel hoeft te doen. U kunt uw AVR echter ook aanpassen aan
uw systeem en uw voorkeur. In dit gedeelte worden enkele geavanceerde aanpassingen
beschreven die u kunt uitvoeren.
Audio processing en surround geluid
Audiosignalen kunnen in een reeks van verschillende indelingen worden gecodeerd
die niet alleen van invloed zijn op de kwaliteit van het geluid, maar ook op het aantal
luidsprekerkanalen en de surround functie. U kunt ook handmatig een andere surround
functie selecteren, indien deze beschikbaar is.
Analoge audiosignalen
Analoge audiosignalen bestaan gewoonlijk uit twee kanalen, links en rechts. Uw AVR
is in staat om twee-kanaals audiosignalen te verwerken om meerkanaals surround
geluid te produceren, zelfs als geen surround geluid mee is gecodeerd in de opname.
Tot de beschikbare modi behoren de Dolby Pro Logic II, Virtual Speaker (Virtuele
luidspreker), DTS Neo:6, Logic 7 en 5 CH Stereo modi. Druk op de toets Surround
Modes (Surround functies) om een van deze functies te selecteren.
Op dit scherm worden alle apparaten in het netwerk die delen toestaan getoond. Gebruik
de toetsen Omhoog/Omlaag en OK om door de inhoud te bladeren die is opgeslagen in de
bibliotheek van de mediaspeler van het apparaat. Blader naar het gewenste item en druk
op de toets OK om dit te selecteren. Om terug te keren naar het vorige menuniveau (of om
het hoogste menuniveau te verbergen), drukt u op toets Back/Exit (Terug/Sluiten).
OPMERKING: Hoewel video-inhoud mogelijk wordt weergegeven in het menu, biedt de
AVR geen ondersteuning voor het afspelen van video via de netwerkverbinding, maar de
AVR zal proberen om de audio-informatie af te spelen vanaf het videobestand..
Luisteren naar media via Spotify Connect
Uw Harman Kardon AVR en Spotify bedieningsapparatuur moeten op hetzelfde wifinetwerk zijn om the kunnen werken.
In de Spotify App op uw mobiele apparaat tikt u op de Now Playing-balk voor toegang to
extra besturingselementen. Selecteer het luidsprekerpictogram. In het Connect-scherm
selecteert u uw AVR-modellen uit de lijst als doelapparaat en het apparaat zal beginnen
af te spelen. Regel het volume rechtstreeks vanuit de app met de volumebalk in het
Connect-scherm.
Using This Device With Spotify Connect
Spotify lets you listen to millions of songs – the artists you love, the latest hits and
discoveries just for you.
If you are a Spotify user, you can control this device using your Spotify app.
Step 1 Connect your device to the same wifi network as your phone, tablet or PC
running the Spotify app.
Step 2 Open the Spotify app, and play any song.
Step 3 Tap the song image in the bottom left of the screen.
Digitale audiosignalen
Digitale audiosignalen bieden grotere flexibiliteit en capaciteit dan analoge signalen en
maken het mogelijk kanalen met afzonderlijke kanaalinformatie direct in het signaal
te coderen. Het resultaat is een betere geluidskwaliteit en een verbazingwekkende
directionaliteit, aangezien de informatie van elk kanaal apart wordt overgedragen.
Opnamen met hoge resolutie klinken buitengewoon zuiver, zonder storingen, met name
in de hoge frequenties.
Surround Functies
De selectie van de surround functie is afhankelijk van de indeling van het binnenkomende
audiosignaal en van uw persoonlijke smaak. Hoewel het nooit voorkomt dat alle surround
functies van de AVR beschikbaar zijn, is er gewoonlijk een breed scala van functies
beschikbaar voor een gegeven invoer. Tabel A8 van de bijlage, op pagina 36, bevat een
korte beschrijving van elke modus en geeft de typen binnenkomende signalen of digitale
bitstreams aan waarmee de modus kan worden gebruikt. Aanvullende informatie over de
Dolby- en DTS functies is beschikbaar op de websites van de desbetreffende bedrijven:
www.dolby.com and www.dtsonline.com.
Controleer bij twijfel het hoesje van uw disc voor meer informatie over welke surround
functies beschikbaar zijn. Gewoonlijk zijn niet-essentiële gedeelten van een disc, zoals
trailers, extra materialen of het disc-menu, alleen beschikbaar in Dolby Digital 2.0 (tweekanaals) of PCM twee-kanaals modus. Als de hoofdtitel wordt afgespeeld en op het
display een van deze surround functies wordt weergegeven, zoekt u naar een sectie
voor het instellen van audio of de taal in het menu van de disc. Controleer tevens of de
audio-uitvoer van uw disc-speler is ingesteld op de originele bitstream in plaats van op
twee-kanaals PCM. Stop met afspelen en controleer de uitvoerinstelling van de speler.
De kanalen die zijn opgenomen in een standaard 5.1-kanaals opname zijn linksvoor, rechtsvoor,
midden, surround links, surround rechts en LFE (low-frequency effects). Het LFE-kanaal wordt
aangeduid met “.1” om aan te geven dat het beperkt is tot de lage frequenties.
Voorbeelden van digitale surround-geluidsindelingen zijn Dolby Digital 2.0 (slechts twee
kanalen), Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus (7.1), Dolby TrueHD (7.1), DTS-HD High-Resolution
Audio (7.1), DTS-HD Master Audio (7.1), DTS 5.1, DTS 96/24 (5.1), 2-kanaals PCM-modi in 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz of 96 kHz, en 5.1 of 7.1 meerkanaals PCM. (Uw AVR voert
een downmix uit van de aparte surround-achtergrondkanaalinformatie in 6.1-kanaals en 7.1kanaals opnamen naar het linker en rechter surround-kanaal van uw systeem.)
Als de AVR een digitale bitstream ontvangt, worden de coderingsmethode en het
27
NEDERLANDS
AVR
Uw AVR bedienen en
Geavanceerde functies
AVR
aantal kanalen gedetecteerd. Dit wordt vervolgens kort weergegeven als drie getallen,
gescheiden door slashes (bijvoorbeeld “3/2/.1”).
Het eerste getal geeft het aantal voorste kanalen in het signaal aan: “1” geeft een
monofone opname aan (meestal een ouder programma dat digitaal geremasterd is of,
minder vaak, een modern programma waarbij de regisseur voor mono heeft gekozen
als speciaal effect). “2” geeft aan dat het linker- en rechterkanaal aanwezig zijn, maar
dat het middenkanaal ontbreekt. “3” geeft aan dat alle de drie kanalen voor de voorkant
(links, rechts en midden) aanwezig zijn.
Het tweede getal geeft aan of er surround-kanalen aanwezig zijn: “0” geeft aan dat er
geen surround-informatie aanwezig is. “1” geeft aan dat er een surround-signaal met
matrixstructuur aanwezig is. “2” geeft aan dat er aparte linker en rechter surroundkanalen zijn. (Bitstreams met aparte surround-kanaalsignalen links- en rechtsachter
worden aangegeven met een “4”, hoewel de AVR een downmix uitvoert van de achterste
surround-kanaalinformatie naar de linker en rechter surround-kanalen.)
Het derde getal wordt gebruikt voor het LFE-kanaal: “0” staat voor geen LFE-kanaal. “.1”
geeft aan dat een LFE-kanaal aanwezig is.
Dolby Digital 2.0-signalen kunnen een Dolby Surround-markering bevatten die DS-ON of
DS-OFF aangeeft, afhankelijk van of de twee-kanaals bitstream alleen stereogegevens
bevat of een downmix van een meerkanaals programma dat kan worden gedecodeerd
door de Dolby Pro Logic-decoder van de AVR. Standaard worden deze signalen afgespeeld
in de modus Dolby Pro Logic II Movie.
Als een PCM-signaal wordt ontvangen, worden het PCM-bericht en de samplingfrequentie
(32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz of 192kHz) weergegeven.
Als slechts twee kanalen, links en rechts, aanwezig zijn, kunnen de analoge surround
functies worden gebruikt voor het decoderen van het signaal naar meerdere kanalen. Als u
de voorkeur geeft aan een andere surround-indeling dan de digitale codering van het eigen
(native) signaal, drukt u op de toets Surround Modes (Surround functies) om het menu
Surround Modes weer te geven (zie Een surround functie selecteren op pagina 24).
Met de optie Auto Select (Automatische selectie) wordt de surround functie ingesteld op
de digitale codering van het eigen (native) signaal, bijvoorbeeld Dolby Digital, DTS, Dolby
TrueHD of DTS-HD Master Audio. Voor 2-kanaals materialen wordt standaard gebruik
gemaakt van de functieLogic 7 Movie van de AVR. Als u de voorkeur geeft aan een andere
surround functies, selecteert u de surround functie categorie: Virtual Surround (Virtueel
geluid), Stereo, Movie (Film), Music (Muziek) of Game (Spel). Druk op de toets OK om de
functie te veranderen.
Elke surround functie categorie is ingesteld op een standaard surround functie:
• Virtual Surround (Virtueel geluid): Virtual speaker (Virtuele luidspreker).
• Stereo: 2-CH Stereo (2-kanaals stereo).
• Movie (Film): Logic 7 Movie.
• Music (Muziek): Logic 7 Music.
• Game (Spel): Logic 7 Game.
U kunt een andere functie selecteren voor elke categorie. Hieronder vindt u de complete
lijst met beschikbare surround functies. (Welke surround functies daadwerkelijk
beschikbaar zijn, is afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem.)
• Virtual Surround (Virtueel geluid): Virtual speaker (Virtuele luidspreker).
• Stereo: 2-CH Stereo of 5-CH Stereo.
• Movie (Film): Logic 7 Movie, DTS Neo:6 Cinema, Dolby Pro Logic II Movie.
• Music (Muziek): Logic 7 Music, DTS Neo:6 Music, Dolby Pro Logic II Music.
• Game (Spel): Logic 7 Game of Dolby Pro Logic II Game.
Nadat u de surround functie hebt geprogrammeerd voor elk type audio, selecteert u de
regel in het menu Surround Modes (Surround functies) om de automatische selectie van
surround functies voor de AVR over te slaan (override). De AVR gebruikt dezelfde surround
functie wanneer u die bron de volgende keer selecteert.
28
Geavanceerde functies
Dolby PLII Music: Sommige aanvullende instellingen zijn beschikbaar wanneer u de
Dolby Pro Logic II Music Mode in het menu Surround Functie selecteert:
Center Width (Centrumbreedte): Deze instelling bepaalt hoe vocalen klinken via de drie
voorste luidsprekers. Bij een lagere waarde wordt de informatie over de vocalen sterk op
het middelste kanaal geconcentreerd. Bij hogere waarden (tot 7) wordt de soundstage
voor de vocalen verbreed. Gebruik de links/rechts-toetsen om de waarde aan te passen.
Dimension (Afmetingen): Deze instelling is van invloed op de diepte van de surroundpresentatie die u in staat stelt het geluid naar de voor- of achterkant van de ruimte te
“verplaatsen”. De instelling “0” is de neutrale standaardwaarde. Met de instelling “F-3”
wordt het geluid naar de voorkant van de ruimte verplaatst, terwijl met de instelling
“R-3” het geluid naar achteren wordt verplaatst. Gebruik de links/rechts-toetsen om de
waarde aan te passen.
Panorama: Als de Panorama-modus is ingeschakeld, wordt een gedeelte van het
geluid vanuit de voorste luidsprekers naar de surround-luidsprekers verplaatst, waarbij
een “alles omringend” effect wordt verkregen. Telkens wanneer op de OK-toets wordt
gedrukt, wordt de instelling in- of uitgeschakeld.
Raadpleeg tabel A8 in de bijlage voor meer informatie over welke surround-modi
beschikbaar zijn met verschillende bitstreams.
Systeeminstellingen
Met het menu System Setup (Systeem setup) van de AVR kunt u de manier aanpassen
waarop veel van de functies van de AVR werken. Druk op de toets OSD/Menu en navigeer
naar de regel System (Systeem). Druk op de toets OK om het menu System setup
(Systeem setup) te openen.
Systeeminstellingen
Uitschakeltimer
Met de uitschakeltimer wordt de AVR ingesteld op afspelen gedurende maximaal 90
minuten. Vervolgens wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
Druk op de toets Sleep (Timer) op de afstandsbediening. De tijd tot het uitschakelen
wordt weergegeven. Telkens wanneer nogmaals op de toets Sleep wordt gedrukt, wordt
de afspeeltijd met 10 minuten verminderd, met een maximum van 90 minuten. Met de
instelling SLEEP OFF (TIMER UIT) wordt de timer uitgeschakeld.
Als de timer is ingesteld, wordt het display van het voorpaneel automatisch gedimd tot
halve helderheid.
Als u op de toets Sleep (Timer) drukt nadat de timer is ingesteld, wordt de resterende
afspeeltijd weergegeven. Druk nogmaals op de toets Sleep (Timer) om de afspeeltijd te
wijzigen.
Processor resetten
Als de AVR niet goed werkt na een stroomstoring, het netsnoer minimaal 3 minuten
loskoppelen. Sluit het netsnoer opnieuw aan en schakel de AVR in. Als deze procedure
niet helpt, reset u de processor van de AVR, zoals hieronder beschreven.
Panel Time-out: Met deze instelling kunt u het AVR bedieningspaneel automatisch
na een vooraf ingesteld tijd (3 - 10 seconden) uitschakelen nadat u het apparaat hebt
bediend. Zet deze functie op “Off” (Uit) om het display continu aan te laten.
Auto Power Off (Automatische uitschakelen): Met deze instelling kunt u de AVR na
een vooraf ingesteld tijd (1 - 8 uur) automatisch vanuit de Timer-stand naar de Uit-stand
schakelen als een bron met een analoge audio-ingang of een interne bron (FM, AM,
USB, iPod, Home Network, vTuner of DMR ) actief is. Zie Voedingslampje/Aan/uit-toets op
pagina 5 voor bijzonderheden.
OPMERKING: Als de processor wordt gereset, worden alle gebruikersconfiguraties, met
inbegrip van de luidspreker- en niveau-instellingen, en voorinstellingen van de tuner
gewist. Voer, na een reset, al deze instellingen opnieuw in op basis van uw notities op de
werkbladen in de bijlage.
De processor van de AVR resetten:
1. Druk op de toets Standby/On (Stand-by/Aan) op het voorpaneel om het apparaat op
stand-by te zetten (het voedingscontrolelampje brandt oranje).
Menu Time-out: Met deze functie kunt u de hoeveelheid tijd (20 - 50 seconden) instellen
dat een menuscherm actief blijft na gebruik. Zet deze functie op “Off” (Uit) om het menu
continu aan te laten totdat u op de toets OSD/Menu drukt.
2. Druk op de toets Surround Modes (Surround functies) op het voorpaneel en houd
deze 5 seconden ingedrukt totdat het bericht RESET wordt weergegeven in het
berichtdisplay op het voorpaneel.
Status Message (Statusbericht): Wanneer de AVR wordt ingeschakeld, het volume
wordt ingesteld, de bron wordt gewijzigd of een verandering van het ingangssignaal wordt
gedetecteerd, wordt een statusbericht weergegeven op het televisiescherm. Selecteer
hoe lang het bericht zichtbaar blijft, van 2 tot 10 seconden. De standaardinstelling is 3
seconden. Selecteer “Off” (Uit) als u geen berichten op het scherm wilt zien (berichten
blijven wel zichtbaar op het berichtdisplay op het voorpaneel van de AVR).
OPMERKING: Wacht na het uitvoeren van een processor reset minstens 1 minuut
voordat u op een Bronselectietoets drukt.
Als de AVR niet correct werkt nadat u de processor hebt gereset, neemt u contact op
met een geautoriseerd servicecentrum van Harman Kardon voor assistentie. U kunt
een geautoriseerd servicecentrum vinden door onze website te bezoeken op www.
harmankardon.com.
Volume Default (Standaardvolume) en Default Volume Setting (Standaardvolume
bij inschakelen): Deze twee instellingen worden samen gebruikt om het volumeniveau
te programmeren dat de AVR standaard gebruikt bij het inschakelen. Stel Volume
Default (Standaardvolume) in op On (Aan) en zet vervolgens Default Volume Set
(Standaardvolume bij inschakelen) op het gewenste volume bij inschakeling. Als Volume
Default (Standaardvolume) is ingesteld op Off (Uit), wordt de AVR ingeschakeld met de als
laatste gebruikte volume-instelling van de vorige luistersessie.
HDMI Audio to TV (HDMI-audio naar tv) Met deze instelling wordt bepaald of
HDMI-audiosignalen via de HDMI-beeldschermuitgang worden doorgegeven naar het
videoscherm. Bij normaal gebruik laat u deze instelling op Off (Uit) staan, aangezien
audio wordt afgespeeld via de AVR. Als u alleen de tv wilt gebruiken, zonder het
thuistheatersysteem, zet u deze instelling op On (Aan). In dat geval moet u de luidsprekers
van de tv dempen (of de instelling op Off (Uit) zetten bij gebruik van de AVR voor audio.
HDMI Link (HDMI-koppeling): Met deze instelling kan besturingsinformatie worden
doorgegeven tussen de HDMI-apparaten in uw systeem. Zet deze instelling op On (Aan)
om het doorgeven van besturingsinformatie tussen de HDMI-apparaten toe te staan;
zet de instelling op Off (Uit) om het doorgeven van besturingsinformatie te blokkeren.
Wanneer deze instelling op Off (Uit) staat, wordt de audio-ingang van de tv-bron ingesteld
op Optical (Optisch). Wanneer deze instelling op On (Aan) staat, wordt de audio-ingang
van de tv-bron ingesteld op HDMI ARC.
Software Update: Als een software-upgrade beschikbaar komt voor uw AVR, raadpleeg
de installatie-instructies in Productondersteuning van de website of via de klantenservice
van Harman Kardon. In dat geval gaat u naar dit submenu om de software-upgrade te
installeren.
BELANGRIJK: Zet de AVR niet uit en gebruik geen bedieningselementen van
het apparaat tijdens een software-upgrade. Dit zou de AVR blijvend kunnen
beschadigen.
29
NEDERLANDS
AVR
Problemen oplossen
AVR
Symptoom
Het apparaat werkt niet
Problemen oplossen
Oorzaak
• Geen netspanning
Oplossing
• Controleer of het netsnoer is aangesloten op een
werkend stopcontact
• Controleer of het stopcontact wordt bediend met een
schakelaar
Het berichtdisplay op het voorpaneel licht op, maar er is
geen geluid of beeld
Geen geluid van de luidsprekers
Geen geluid uit middelste of surround-luidsprekers
• Met tussenpozen werkende ingangaansluiting
• Controleer alle ingangen en luidsprekeraansluitingen
• Dempen is ingeschakeld
• Druk op de toets Mute (Dempen)
• Volume is omlaag gedraaid
• Draai het volume omhoog
• Versterker bevindt zich in beschermingsmodus
vanwege mogelijke kortsluiting
• Controleer alle luidsprekerkabels bij luidspreker- en
AVR-aansluitingen op elkaar kruisende draden
• Versterker bevindt zich in beschermingsmodus
vanwege interne problemen
• Neem contact op met uw lokale servicecentrum van
Harman Kardon
• Onjuiste surround functie
• Selecteer een andere surround functie dan stereo
• Programmamateriaal is mono
• Monoprogramma's bevatten geen surround informatie
• Onjuiste luidsprekerconfiguratie
• Controleer de luidsprekerconfiguratie in het setup
menu
• Programmamateriaal is stereo
• De surround-decoder creëert mogelijk geen middenof surround-kanaalinformatie bij niet-gecodeerde
programma's
Apparaat reageert niet op opdrachten van
afstandsbediening
• Batterijen in afstandsbediening bijna leeg
• Vervang batterijen in afstandsbediening
• Sensor van afstandsbediening is geblokkeerd
• Controleer of de sensor voor de afstandsbediening op
het voorpaneel van de AVR zich in de gezichtslijn van
de afstandsbediening bevindt
Intermitterend gezoem in tuner
• Lokale interferentie
• Verplaats de AVR of antenne uit de buurt van
computers, fluorescerende lampen, motoren of andere
elektrische apparaten
Activeren van programmeermodus voor de
afstandsbediening niet mogelijk
• Toets voor bronselectie wordt niet ten minste 3
seconden ingedrukt gehouden
• Houd de toets voor bronselectie ten minste 3 seconden
ingedrukt
Verbinding maken met netwerk niet mogelijk
• AVR-netwerkprogrammering vereist een reboot
• Schakel de AVR in de stand Off (Uit) en schakel deze
dan weer in
Aanvullende informatie over het oplossen van mogelijke problemen met uw AVR en aan de installatie gerelateerde kwesties zijn te vinden in de lijst met “Veelgestelde vragen”, die
te vinden is in Product Support (Productondersteuning) van onze website: www.harmankardon.com
30
Specificaties
Specificaties
AM-tunergedeelte
Audiogedeelte
Stereovermogen:
75W per kanaal, twee kanalen aangedreven
@ 6/8 ohm, 1kHz – <0,9% THD
Multikanaals vermogen:
75W per kanaal, twee kanalen aangedreven
@ 6/8 ohm, 1kHz – <0,9% THD
Ingangsgevoeligheid/impedantie:
250 mV/27 k ohm
Signaal/ruis-verhouding (IHF-A):
100dB
Scheiding naastliggend kanaal
surround-systeem:
Dolby Pro Logic/DPLII: 40dB
Dolby Digital: 55dB
DTS: 55dB
Frequentierespons (@ 1W):
10Hz – 130kHz (+0dB/–3dB)
Hoge stroombelastbaarheid
(HCC):
±28 ampère
Intermodulatievervorming transiënten
(TIM):
Onmeetbaar
Slew rate:
40V/μsec
FM-tunergedeelte
Frequentiebereik:
520 – 1710kHz (AVR 1510S)
522 – 1620kHz (AVR 151S)
Signaal-ruisverhouding:
38 dB
Bruikbare gevoeligheid (lus):
500 µV
Vervorming (1 kHz, 50% mod):
1.0%
Selectiviteit (±10 kHz):
30 dB
Videogedeelte
Televisiesysteem:
NTSC (AVR 1510S);
PAL (AVR 151S)
Ingangsniveau/impedantie:
1 Vp-p/75 ohm
Uitgangsniveau/impedantie:
1 Vp-p/75 ohm
Videofrequentierespons
(composiet video):
10 Hz – 8 MHz (–3 dB)
HDMI:
HDMI 1,4
Algemene specificaties
Frequentiebereik:
87.5 – 108.0 MHz
Bruikbare gevoeligheid IHF:
1,3 µV/13,2 dBf
Signaal/ruis-verhouding (mono/
stereo):
70 dB/68 dB
Vervorming (mono/stereo):
0.2%/0.3%
Kanaalscheiding:
40 dB bij 1 kHz
Selectiviteit (±400 kHz):
70 dB
Beeldafwijzing:
80 dB
IF-afwijzing:
80 dB
Voedingsvereiste:
120V AC/60Hz (AVR 1510S);
220V – 240V AC/50Hz – 60Hz (AVR 151S)
Stroomverbruik:
<0.5W (standby);
410W maximum
Afmetingen (B x H x D):
17-5/16" x 4-3/4" x 11-13/16"
(440mm x 121mm x 300mm)
Gewicht
4,6kg
Lengte-afmeting is met knoppen, toetsen en aansluitingen.
Hoogte-afmeting is met voetjes en chassis.
31
NEDERLANDS
AVR
Bijlage
AVR
Bijlage
Bijlage – Standaardinstellingen, werkbladen externe productcodes
Tabel A1 – Aanbevolen aansluitingen broncomponenten
Apparaattype
AVR-bron
Audioaansluiting
Videoaansluitingen
Mediaserver
Server
HDMI 1
HDMI 1
DVD Audio/Video, SACD,
Blu-ray Disc, HD-DVD speler
Disc
HDMI 2
HDMI 2
Kabel-tv, satelliet-tv, HDTV
of ander apparaat dat
televisieprogramma's levert
Cable/Sat (Kabel/Sat)
HDMI 3
HDMI 3
DVR of settopbox
STB
HDMI 4
HDMI 4
Videogame consoles
Game (Spel)
Analoog 2
Composiet 2
Ieder audio- of video-apparaat,
bv. CD-speler, camcorder,
cassettespeler
AUX
Analoog 1
Composiet 1
Ieder audio- of weergaveapparaat, (bv. CD-speler,
cassettespeler)
Audio
Analoog 2
Nr.
32
Bijlage
Tabel A2 – Standaard luidspreker-/kanaalinstellingen
Standaardinstellingen
Luidsprekers links-/rechtsvoor
AAN
Middelste luidspreker
AAN
Linker-/rechter surround-luidsprekers
AAN
Subwoofer
AAN
Crossover frequentie linker-/rechterluidspreker voor
100 Hz
Crossover frequentie middelste luidspreker
100 Hz
Crossover frequentie linker/rechter surround luidsprekers
100 Hz
Subwoofer Crossover Frequentie
100 Hz
Subwoofer Modus (als voorste luidsprekers op Groot zijn
ingesteld)
Uw instellingspositie 1
Uw instellingspositie 2
Instellingen van uw
vertragingspositie 1
Instellingen van uw
vertragingspositie 2
L/R + LFE
Links/rechts niveau
0dB
Midden niveau
0dB
Voor rechts niveau
0dB
Surround rechts niveau
0dB
Surround links niveau
0dB
Subwoofer niveau
0dB
Tabel A3 – Standaard vertragingsinstelling
Luidsprekerpositie
Standaard afstand van luidspreker
tot luisterpositie
Voor links
10 feet (3 meters)
Midden
10 feet (3 meters)
Voor rechts
10 feet (3 meters)
Surround rechts
10 feet (3 meters)
Surround links
10 feet (3 meters)
Subwoofer
10 feet (3 meters)
33
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A4 – Broninstellingen
Kabel/
Sat
Disc
Server
iPod/USB Netwerk/
vTuner
Radio
TV
Video-ingang
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Audio-ingang
Radio
HDMI ARC/
Optisch
USB
Netwerk
Nachtmodus
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Lipsynch aanpassen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Naam wijzigen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Spel
AUX
STB
Aangesloten apparaat
Surround functies
N.v.t.
Bas
Treble
Tabel A5 – Dolby Pro Logic II Muziekinstellingen
Standaardinstellingen
Centrumbreedte
3
Afmetingen
0
Panorama
Uit
34
Uw instellingen
Audio
Bijlage
Tabel A6 – Codes voor afstandsbedieningen
Broninvoer
Apparaattype (indien gewijzigd)
Merk van product en codenummer
Cable/Sat (Kabel/Sat)
Disc
DVR
Media Server (Mediaserver)
TV
Game (Spel)
AUX
Tabel A7 – Systeeminstellingen
Functie
Panel Time-out
Automatische uitschakelen
Standaard
Uit
8 uren
Menu time-out
Uit
Statusbericht
5 seconden
Standaardvolume
Standaard volume-instelling
Uw instellingen
Uit
–25dB
HDMI-audio naar tv
Uit
HDMI-koppeling
Uit
35
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A8 – Surround-functies
Surround functies
Dolby Digital
Omschrijving
Biedt tot vijf aparte audio hoofdkanalen en een speciaal LFE-kanaal (Low-Frequency
Effects).
Binnenkomend bitstream of signaal
• Dolby Digital 1/0/.0 of .1, 2/0/.0 of .1, 3/0/.0 of .1, 2/1/.0 of .1,
2/2/.0 of .1, 3/2/.0 of .1
• Dolby Digital EX (afgespeeld als 5.1)
• Dolby Digital Plus gedecodeerd en afgeleverd via coaxiale of
optische aansluiting
Dolby Digital EX
Een uitbreiding van Dolby Digital 5.1 die een surround achter kanaal toevoegt via één • Dolby Digital EX
of twee surround achter luidsprekers. Kunt u zelf kiezen wanneer een niet EX Dolby
• Dolby Digital 2/2/.0 of .1, 3/2/.0 of .1
Digital stream wordt gesignaleerd.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus, een uitgebreide, efficiënter gecodeerde versie van Dolby Digital,
beschikt over de capaciteit voor extra afzonderlijke kanalen en voor het streamen
van audio vanaf internet, allemaal met verbeterde audiokwaliteit. Bronmateriaal kan
worden afgeleverd via een HDMI-aansluiting of worden gecodeerd naar Dolby Digital
of PCM en verzonden via coaxiale of optische digitale audio.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD is een uitbreiding van MLP Lossless™ audio, dezelfde indeling als wordt • Blu-ray-discs of HD-DVD gecodeerd met Dolby TrueHD,
gebruikt op DVD-Audio discs. Dolby TrueHD voegt de functies die te vinden zijn in
afgeleverd via HDMI
Dolby Digital, zoals instellingen voor nachtmodus, toe en biedt tegelijkertijd audio
zonder enig kwaliteitsverlies die een getrouwe weergave is van masteropnamen in
de studio.
Dolby Digital Stereo
Biedt een twee-kanaals downmix van Dolby Digital-materialen.
• Dolby Digital Plus via HDMI-aansluiting (bronapparaat decodeert
naar Dolby Digital als een coaxiale of optische aansluiting wordt
gebruikt)
• Dolby Digital 1/0/.0 of .1, 2/0/.0 of .1, 3/0/.0 of .1,
2/1/.0 of .1, 2/2/.0 of .1, 3/2/.0 of .1
• Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II Mode
Group
Analoge decoder die vijf volbereiks, afzonderlijke audio hoofdkanalen afleidt van
matrix surround-gecodeerde of twee-kanaals analoge bronnen. Er zijn vier varianten
beschikbaar.
Zie onder
Dolby Pro Logic II Movie
Variant van Dolby Pro Logic II die is geoptimaliseerd voor films en
televisieprogramma's.
• Dolby Digital 2.0 of 2.1
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic
Variant van Dolby Pro Logic II die is geoptimaliseerd voor muziekselecties. Maakt
aanpassing van de geluidsveldpresentatie in drie dimensies mogelijk:
• Center Width (past breedte van vocale soundstage aan)
• Dimension (past diepte van soundstage aan)
• Panorama (past omringend surround-effect aan)
• Dolby Digital 2.0 of 2.1
Variant van Dolby Pro Logic II die het gebruik van de surround-kanalen en subwoofer
benadrukt voor een complete onderdompeling in de videogame-ervaring.
• Dolby Digital 2.0 of 2.1
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic II Game
Oorspronkelijke versie van Dolby Pro Logic die een monosignaal met informatie onder • Dolby Digital 2.0 of 2.1
7 kHz naar de surround-kanalen stuurde.
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
36
Bijlage
Tabel A8 – Surround-functies - vervolg
Surround functies
Virtuele luidspreker
Omschrijving
Simuleert 5.1-kanalen als slechts twee luidsprekers aanwezig zijn of als een
alomringend geluidsveld is gewenst.
Binnenkomend bitstream of signaal
• Dolby Digital
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz)
DTS Digital
Met behulp van een andere methode voor codering/decodering dan
Dolby Digital, biedt DTS Digital eveneens tot vijf afzonderlijke hoofdkanalen, plus een
LFE-kanaal.
• DTS 1/0/.0 of .1, 2/0/.0 of .1, 3/0/.0 of .1, 3/1/.0 of .1, 2/2/.0 of .1,
3/2/.0 of .1
• DTS-ES Matrix (afgespeeld als 5.1)
• DTS-ES Discrete (afgespeeld als 5.1)
DTS-HD
• Blu-ray-discs of HD-DVD-discs die zijn gecodeerd met DTS-HDDTS-HD is nieuwe een audio-indeling met hoge resolutie die een goede aanvulling
modi en worden afgeleverd via een HDMI-aansluiting
vormt op de video met hoge resolutie die te vinden is op Blu-ray-discs en HD-DVDdiscs. DTS-HD wordt verzonden via een DTS-kern met extensies met hoge resolutie.
Zelfs als alleen DTS 5.1 surround-geluid is gewenst (of beschikbaar is, als het
multizonesysteem in gebruik is), wordt bij de hogere capaciteit van schijven met hoge
resolutie DTS geleverd met tweemaal de bitsnelheid van DVD-Video-discs.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio-technologie biedt bit-voor-bit reproducties van masteropnamen • Blu-ray-discs of HD-DVD-discs die zijn gecodeerd met DTS-HD
in de studio in maximaal 7.1 kanalen voor een zeer nauwkeurige weergave.
Master Audio-technologie en worden afgeleverd via een HDMIaansluiting
DTS-ES Matrix
DTS Extended Surround voegt een enkel surround achter kanaal toe aan DTS
5.1 digitale surround sound. De Matrix versie draagt het surround achter kanaal
‘matrixed’ in het linker en rechter (zij) surround kanaal, om compatibel te zijn met
5.1-kanalen systemen.
• DTS-ES Matrix
DTS-ES Discrete
DTS-ES Discrete is een andere Extended Surround functie die een surround achter
kanaal toevoegt, maar de informatie is discreet op de disc gecodeerd en wordt niet
verkregen van informatie in de surround kanalen.
• DTS-ES Discrete
DTS Stereo
Biedt een tweekanaals downmix van DTS Digital-materialen of levert een surroundpresentatie met matrixcodering.
• DTS 1/0/.0 of .1, 2/0/.0 of .1, 3/0/.0 of .1, 3/1/.0 of .1, 2/2/.0 of .1,
3/2/.0 of .1
• DTS 96/24
• DTS-ES Matrix
• DTS-ES Discrete
37
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A8 – Surround-functies - vervolg
Surround functies
Omschrijving
Binnenkomend bitstream of signaal
DTS Neo:6
Mode Group
DTS Neo:6 analoge processing is beschikbaar met DTS en DTS 96/24 signalen en
tweekanalen analoge of PCM signalen voor een 3-, 5- of 6-kanalen presentatie.
Zie onder
DTS Neo:6
Cinema
Afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem, kiest u 3-, 5- of 6-kanalen
functies aangepast aan film of video presentaties.
• DTS 2/2/.0 of .1, 3/2/.0 of .1
• DTS 96/24
• Analoog (tweekanaals)
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz)
DTS Neo:6
Muziek
Alleen beschikbaar in 5- en 6-kanalen functies, een surround presentatie geschikt
voor muziekopnamen.
• DTS 2/2/.0 of .1, 3/2/.0 of .1
• DTS 96/24
• Analoog (tweekanaals)
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz)
Logic 7 Mode Group
Logic 7, een door HARMAN zelf ontwikkelde technologie, verbetert tweekanaals
opnamen en opnamen met matrixcodering door apart informatie voor de achterste
surround-kanalen te leveren. Het biedt een nauwkeurigere plaatsing van geluid,
verbetert de panning en breidt het geluidsveld uit, zelfs bij gebruik van 5.1-kanaals
systemen. Logic 7-technologie maakt gebruik van 96 kHz-verwerking en is
beschikbaar in de 5.1-modus. Er zijn drie varianten beschikbaar.
Zie onder
Logic 7 Movie
De modus Logic 7 Movie, die bijzonder geschikt is voor tweekanaals bronnen die
Dolby Surround of matrixcodering bieden, vergroot de verstaanbaarheid van het
middelste kanaal.
• Analoog (tweekanaals)
De modus Logic 7 Music is zeer geschikt voor conventionele tweekanaals
muziekopnamen.
• Analoog (tweekanaals)
Logic 7 muziek
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Logic 7 spel
Gebruik de modus Logic 7 Game om nog meer te genieten van videospelconsoles.
• Analoog (tweekanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
5-kanaals stereo
2-kanaals stereo
38
Handig voor feestjes. De informatie van het linker- en het rechterkanaal wordt
afgespeeld door zowel de voorste luidsprekers als de surround-luidsprekers aan elke
zijde, terwijl de middelste luidspreker een geresumeerde monomix afspeelt.
• Analoog (tweekanaals)
Schakelt alle surround processing uit en speelt een zuiver tweekanaals signaal of
een downmix van een meerkanaals signaal af. Het signaal wordt gedigitaliseerd en
er worden instellingen voor basbeheer toegepast, waardoor het geschikt wordt voor
gebruik met een subwoofer.
• Analoog (tweekanaals; DSP-downmix beschikbaar voor
multikanaals)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Tuner
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Bijlage
Server
Info/Option
Raadpleeg de genummerde toetsen bij het gebruik van de Functielijst in tabel A9.
39
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A9 – Lijst met functies op de afstandsbediening
Radio
Nr.
Toetsnaam
AVR
FM
AM
NETWERK/vTUNER
Blu-ray/DVD
Media Server
DMC1000
TV
USB/iPod
01
AVR Power Aan
AVR Power Aan
AVR Power Aan
AVR Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
AVR Power Aan
02
AVR Power Uit
AVR Power Uit
AVR Power Uit
AVR Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
AVR Power Uit
03
Dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
04
Kabel/Sat
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
05
STB
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
06
TV
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
07
Disc
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
08
Server
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
09
Aux
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
10
Audio
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
11
Spel
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
12
AVR
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
13
USB
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
14
Netwerk
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
15
Radio
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
16
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
17
OSD/Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
18
Omhoog
Omhoog
Tuning omhoog
Tuning omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
19
Links
Links
Preset/Omlaag
Preset/Omlaag
Links
Links
Links
Links
Links
20
OK
OK
OK
OK
OK
Enter
Enter
OK
OK
21
Rechts
Rechts
Preset/Omhoog
Preset/Omhoog
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Omlaag
22
Omlaag
Omlaag
Tuning omlaag
Tuning omlaag
Omlaag
Omlaag
Omlaag
23
Terug/Sluiten
Terug/Sluiten
Terug/Sluiten
Terug/Sluiten
Terug/Sluiten
Wissen
Terug
24
Info/Optie
Opties
Opties
Opties
Opties
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27
3
3
3
3
3
3
3
3
3
28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
29
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
31
7
7
7
7
7
7
7
7
7
32
8
8
8
8
8
8
8
8
33
Wissen
Wissen
Wissen
Wissen
Wissen
34
9
9
9
9
9
9
9
9
35
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Test
Testtoon
Testtoon
Testtoon
Testtoon
Zoeken
Zoeken
37
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
38
Vertraging
39
Timer
40 Kanaal/Tuner omhoog
41
Volume -
Omlaag
Terug/Sluiten
Opties
8
Wissen
9
0
Testtoon
Volume +
Vertraging aanpassen Vertraging aanpassen Vertraging aanpassen Vertraging aanpassen
Volume +
Vertraging aanpassen
Timer
Timer
Timer
Timer
Preset omhoog
Preset omhoog
Preset omhoog
Preset omlaag
Timer
Timer
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
PIP-audio/Pop-up
menu
V-uit
Timer
Timer
Kanaal omhoog
Volume –
Volume –
42
Toon
Toonregeling
Toonregeling
Toonregeling
Toonregeling
43
Dimmer
Dimmer
Dimmer
Dimmer
Dimmer
Toonregeling
44
Kanaal/Tuner omlaag
Preset omlaag
Preset omlaag
Preset omlaag
Omlaag
45
Preset Scan
Preset Scan
Preset Scan
Preset Scan
Preset Scan
46
Direct
Directe tunerinvoer
Directe tunerinvoer
Directe tunerinvoer
Directe tunerinvoer
Hoofdstuk +/zoomen
Hoek/Bookmark
Hoek
Preset opslaan
Dimmer
Kanaal omlaag
Preset omlaag
Preset Scan
Directe tunerinvoer
47
Geheugen
Preset opslaan
Preset opslaan
Preset opslaan
Preset opslaan
48
RDS
RDS
RDS
RDS
RDS
49
Vorige
Vorige
Vorige
Vorige
Vorige
Vorige
Vorige
Vorige
50
Rew 
Rew 
Rew 
Rew 
Rew 
Rew 
Rew 
Rew 
51
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
52
Volgende
Volgende
Volgende
Volgende
Volgende
Volgende
Volgende
Volgende
53
Top Menu
Top Menu
Top Menu
54
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
55
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
56
Vorige kanaal
Niveau aanpassen
Niveau aanpassen
Niveau aanpassen
Niveau aanpassen
40
RDS
Vorige kanaal
Niveau aanpassen
Bijlage
Tabel A9 – Lijst met functies afstandsbediening - vervolg
DVR
AUX
Nr.
Toetsnaam
Kabel/Sat
Spel
HDTV
PVD
TiVo
CD
VCR
01
AVR Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
Apparaat Power Aan
02
AVR Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
Apparaat Power Uit
03
Dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
AVR dempen
04
Kabel/Sat
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
05
STB
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
06
TV
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
07
Disc
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
08
Server
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
09
Aux
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
10
Audio
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
11
Spel
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
12
AVR
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
13
USB
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
14
Netwerk
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
15
Radio
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
Invoer
16
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
Surround Functies
17
OSD/Menu
Menu
Starten
Menu
Menu
Menu
Menu
18
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
Omhoog
19
Links
Links
Links
Links
Links
Links
Links
20
OK
OK
Selecteren
Enter
Setup
Selecteren
Enter
21
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
22
Omlaag
Omlaag
Omlaag
Omlaag
Omlaag
Omlaag
Omlaag
23
Terug/Sluiten
Bypass
Wissen
Exit/Annuleren
Afsluiten
Afsluiten
Annuleren
24
Info/Optie
25
1
1
1
1
1
1
1
1
26
2
2
2
2
2
2
2
2
27
3
3
3
3
3
3
3
3
28
4
4
4
4
4
4
4
4
29
5
5
5
5
5
5
5
5
30
6
6
6
6
6
6
6
6
31
7
7
7
7
7
7
7
7
32
8
8
8
8
8
8
8
33
Wissen
Wissen
Afsluiten
34
9
9
9
9
9
9
9
9
35
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Test
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
Volume +
37
Volume +
38
Vertraging
Wissen
8
Wissen
39
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
40
Kanaal/Tuner omhoog
Kanaal omhoog
Scan omhoog
Kanaal omhoog
Pagina omhoog
Kanaal omhoog
(+10)
Kanaal omhoog
41
Volume -
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
Volume –
42
Toon
Kanaal omlaag
Scan omlaag
Kanaal omlaag
Pagina omlaag
Kanaal omlaag
Disc Skip
Kanaal omlaag
43
Dimmer
44
Kanaal/Tuner omlaag
45
Preset Scan
46
Direct
47
Geheugen
48
RDS
FAV
Herhalen/Live-tv
49
Vorige
Vertraagd omlaag
Terug
Vorige
Thumb omlaag
Skip omlaag
Scan omlaag
50
Rew 
Vorige
Rew 
Rew 
Rew 
Zoeken achteruit
Rew 
51
FF 
Volgende
FF 
FF 
FF 
Zoeken vooruit
FF 
52
Volgende
Vertraagd omhoog
Herhalen
Volgende
Thumb omhoog
Skip omhoog
Scan omhoog
53
Top Menu
FF 
54
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
55
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
Afspelen /Pauze
56
Vorige kanaal
Vorige kanaal
41
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Raadpleeg de Tabellen A10 t/m A20 voor het programmeren van de codes van uw apparatuur in de afstandsbediening.
Tabel A10 – Productcodes voor afstandsbedieningen: TV
Tv-fabrikant/-merk
Setup codenummer
Tv-fabrikant/-merk
Setup codenummer
ADMIRAL
192
OPTONICA
077
ANAM
045 106 109 112 122
ORION
207 208 209 210 211
AOC
037 122 123 128
PANASONIC
087 148 169
AUDIOVOX
012
PHILCO
045 115 123 128 132 148
BLAUPUNKT
084
PHILIPS
033 034 035 036 123 128 132 145 148
BROKSONIC
205 206
PIONEER
024 123 128
CITIZEN
045 123 128 132
POLAROID
003 004 005 006 043
CONTEC
045
PORTLAND
128 132
CRAIG
045 157 158 159
PROSCAN
133
045 132
PROTON
008 059 122 128 132 165
123 128 132
QUASAR
032 087
DAEWOO
045 087 102 105 106 108 111 114 116 119 127 128 132
RADIO SHACK
045 128 132 180 196 197
DAYTRON
128 132
RCA
021 115 123 128 133 145 161 163
DYNATECH
063
REALISTIC
045 167 196
DYNEX
014
RUNCO
044 046 152 153
ELECTROHOME
115 132
SAMPO
059 123 128
045 123 128 132 139 157 158 159 162 205
SAMSUNG
020 022 124 128 132 145
041 042
SANYO
026 054
FUNAI
045
SCOTT
045 128 132
FUTURETECH
045
SEARS
128 132 145
GE
029 087 121 123 128 133 145 159 163
SHARP
077 128 132
GRUNDIG
193
SIEMENS
084
HALL MARK
128
SIGNATURE
069
HARMAN KARDON
201
SONY
028 031 117 130 136 194 212
HITACHI
123 128 132 144 147
SOUNDESIGN
045 128
HYTEK
016
SYLVANIA
025 123 128 145 148
INKEL
120
SYMPHONIC
184
JC PENNEY
115 123 128 132 145
TANDY
077
JENSEN
019
TATUNG
063
JVC
079 087 134
TECHNICS
181
KEC
045
TECHWOOD
128
KLH
006
TEKNIKA
045 069 115 123 128 132
KTV
045 123 132 162
TELERENT
069
LG/GOLDSTAR
002 013 101 110 122 128 132
TERA
156
LLOYTRON
172 173
THOMSON
190 191
LODGENET
069
TiVo
051 052 en Zie Tabel A20
LXI 077
145 148
TMK
128
MAGNAVOX
030 040 123 128 132 145 148
TOSHIBA
063 129 202
MARANTZ
115 123 148
TOTEVISION
132
MEMOREX
069 128
VIDEO CONCEPTS
160
METZ
084
VIDTECH
128
MGA
115 123 128
VIEWSONIC
011 038 039 047
VIZIO
001 002
MITSUBISHI
077 115 123 128 160 167 168
WARDS
069 128 132 148
MTC
175 176
WESTINGHOUSE
017 018 023
NATIONAL
148 177 179 180 181 182
YAMAHA
123 128
NEC
010 115 121 123 125
YORK
128
OLEVIA
007
ZENITH
069 090
CROWN
CURTIS MATHES
EMERSON
FUJITSU
42
Bijlage
Tabel A11 – Productcodes voor afstandsbedieningen: AUX-HDTV
VCR-fabrikant/-merk
Setup codenummer
Tv-fabrikant/-merk
Setup codenummer
NAD
439
APEX
614 616
NATIONAL
440
DISH NETWORK
612
NEC
318 348
LG
604
NORDMENDE
348
MAGNAVOX
607 608 609 610 611
OPTIMUS
459
MOTOROLA
605
ORION
447
RCA
601 612
PANASONIC
425 450 467 472
SAMSUNG
603
PHILCO
340
TATUNG
618
PHILIPS
340 375
TiVo
Zie Tabel A20
PORTLAND
394
ZENITH
602 606 619
PULSAR
376
QUASAR
301 425
RADIO SHACK
355 434 440 442 458 459
RCA
395 424 425 457 472
REALISTIC
317 320 340 345 459
SAMSUNG
345 351 395 405 409
SANSUI
348 416 447
SANYO
317 320
SCOTT
410 412
SEARS
317 320
SHARP
429 456
SONY
380 429
SOUNDESIGN
340
SYLVANIA
340
SYMPHONIC
340
TANDY
317 340
TEAC
340 348
TEKNIKA
340
Tabel A12 – Productcodes voor afstandsbedieningen: AUX-VCR
VCR-fabrikant/-merk
Setup codenummer
AIWA
340
AKAI
348 408 409 426
AUDIO DYNAMICS
318 348
BROKSONIC
410 447
CANON
435 440
CAPEHART
394
CITIZEN
434
CRAIG
345 416
DAEWOO
317 394 404
DAYTRON
394
DBX
318 348
DYNATECH
340
EMERSON
313 340 342 410 412
FISHER
317
FUNAI
340
GE
376 395 424
HARMAN KARDON
302 303 318 349
HITACHI
340 348
JC PENNEY
318 345
JENSEN
348
JVC
318 348 411 432
KENWOOD
320 348
LG/GOLDSTAR
318 407
LLOYD
340
LXI
320 340
MAGNAVOX
340
MARANTZ
318
MEMOREX
317 320 340 352 353 354 376 442
MGA
349
MITSUBISHI
349 431
MULTITECH
340
THOMAS 340
TIVO Zie Tabel A20
TMK
313
TOSHIBA
412 455
TOTEVISION
345
UNITECH
345
VECTOR RESEARCH
318
VIDEO CONCEPTS
318 340
VIDEOSONIC
345
WARDS
340 345 412
YAMAHA
318 340 348
ZENITH
340 350 376 383
43
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A13 – Productcodes voor afstandsbedieningen: AUX-CD
CD-fabrikant/-merk
Setup codenummer
CD-fabrikant/-merk
Setup codenummer
RCA
024 081 093 150
ADCOM
063 069
REALISTIC
058 093 095 104 105 108 164 166
AIWA
072 111 118 156 170
SANSUI
047 081 134 157 172
AKAI
050 177 184
SANYO
033 082 095
AUDIO TECHNICA
053
SCOTT
108
AUDIOACCESS
125
SHARP
058 105 114 151 159 167 180 181
AUDIOFILE
211
SHERWOOD
003 041 058 105 133
BSR
044
SONY
103 115 116 118 132 139 163 205 206 207 208 212 217
CALIFORNIA AUDIO
109
SOUNDSTREAM
124
CAPETRONIC
070
SYMPHONIC
059 110
CARRERA
087
TAEKWANG
177
CARVER
136 140 141 143 144 145 185 186
TEAC
011 058 085 086 106 107 110 121 137 146 154
CASIO
117 166
THETA DIGITAL
039
CLARINETTE
166
TOSHIBA
013 074 097 151 155 173
DENON
187 188 213
VECTOR RESEARCH
087
EMERSON
052 093 108
VICTOR
120 130
FISHER
055 095
WARDS
095
FUNAI
126
YAMAHA
019 031 053 061 135 169
GE
164
YORK
166
HAITAI
099 214
HARMAN KARDON
001 002 025 054 190
HITACHI
093
INKEL
216
Dvd-fabrikant/-merk
Setup codenummer
JC PENNEY
098 147
APEX DIGITAL
061
JENSEN
153
DENON
019 020 051
JVC
176 195 196
GE
003 004
KENWOOD
030 062 078 079 148 151 176 178 181
HARMAN KARDON
001 002 032
LG/GOLDSTAR
016 087
JVC
006
108
LG/GOLDSTAR
005 010 055 064 066
LUXMAN
077 102
MAGNAVOX
056
LXI
164
MARANTZ
059
MAGNAVOX
039 113
MITSUBISHI
023
MARANTZ
058 084 191 192 193
NAD
062
MCINTOSH
194
ONKYO
009 048
MCS
080 098
PANASONIC
008 024 030 044
MITSUMI
152
PHILIPS
016 056
MODULAIRE
166
PIONEER
018 027 041 065
NAD
013 074 197 198
PROCEED
060
NAKAMICHI
199 200 201
PROSCAN
003 004
NEC
069
RCA
003 004
NIKKO
053 055
SAMSUNG
017 053 054
ONKYO
037 038 045 046 171 175 202 203
SHARP
028
OPTIMUS
065 089 091 092 099 104 212
SONY
011 012 015 043 045
PANASONIC
075 109 119 158 183 204
THOMSON
003 004
PHILIPS
039 138 149 209
TOSHIBA
009 058 067
PIONEER
071 094 100 112 123 131 161 162 215
YAMAHA
030 063
PROTON
RADIO SHACK
210
126 166 213
ZENITH
005 055 064
LOTTE
44
Tabel A14 – Productcodes voor afstandsbedieningen: Dvd
Bijlage
Tabel A15 – Productcodes voor afstandsbedieningen: SAT
Tabel A16 – Productcodes voor afstandsbedieningen: Spel
SAT-fabrikant/-merk
Setup codenummer
GAME fabrikant/-merk
Setup codenummer
BIRDVIEW
425
Microsoft (XBOX, XBOX 360)
001 003
CHANNEL MASTER
320 321 325 361
NYKO (PS3)
005
CHAPARRAL
315 316 451
SONY (PS2, PS3)
002 004
CITOH
360
DIRECTV
309 310 314
DISH NETWORK
364
DRAKE
313 317 318 413 481
Kabelfabrikant/-merk
Setup codenummer
DX ANTENNA
331 352 379 483
ABC
001 011
ECHOSTAR
364 395 397 452 453 463 477 478 484 485
ELECTRO HOME
392
ALLEGRO
111
FUJITSU
324 329 334
AMERICAST
212
GENERAL INSTRUMENT
303 311 323 365 403 454 468 474
ARCHER
112
HITACHI
304 455
BELCOR
113
HOUSTON TRACKER
463
CABLE STAR
033 113
HUGHES
305 306 437 489
CITIZEN
111
JANIEL
366
COMCAST
007
JERROLD
454 468 484
DIGI LINK
114
LEGEND
453
EAGLE
186
MACOM
317 365 369 370 371
EASTERN
066 070
MAGNAVOX
461 473
EMERSON
112
MEMOREX
453
GENERAL INSTRUMENT
001 011 017 096 097 210
MITSUBISHI
307
GC ELECTRONICS
113
MOTOROLA
312 319
GEMINI
032 060
NEXTWAVE
423
HAMLIN
056 099 100 101 117 175 208
NORSAT
373
HITACHI
001 188
466
JASCO
111
328 487
JERROLD
001 002 011 017 073 096 097 162 188 210
PANASONIC
353 366 457 469
LINSAY
118
PANSAT
420
MACOM
191
PERSONAL CABLE
418
MAGNAVOX
017 019 068
PHILIPS
375
MOVIETIME
035 039
PICO
407
NSC
035 190
PRESIDENT
381 404
OAK
197 220
RCA
301 358 439 458 465 490
PACE
179
REALISTIC
349 480
PANASONIC
053 176 177 189 214
SAMSUNG
322 326 442
PANTHER
114
SATELLITE SERVICE CO
335 388
PHILIPS
013 019 020 085 090
SCIENTIFIC ATLANTA
339 356
PIONEER
001 041 119 171 209 215 216
SONY
362 405
RADIO SHACK
111 112 213
STAR CHOICE DBS
459
RCA
053 214
STARCAST
347
RECOTON
116
SUPER GUIDE
327 423
REGAL
056 099 100 101 208
TELECOM
330 333 390 391 393 409
REMBRANT
032
TOSHIBA
302 426 460 461 462 470
SAMSUNG
003 072 186
UNIDEN
323 332 348 349 350 351 354 355 381 383 389 403 466
479 480
SCIENTIFIC ATLANTA
183 203 221 222
ZENITH
359 384 385 387 394 419 488
SEAM
121
SIGNATURE
001 188
OPTIMUS
PACE
Tabel A17 – Productcodes voor afstandsbedieningen: Kabel
45
NEDERLANDS
AVR
AVR
Bijlage
Tabel A17 – Productcodes voor afstandsbedieningen: Kabel –
vervolg
Kabelfabrikant/-merk
Setup codenummer
SPRUCER
053 081 177 189
STARCOM
002 011 163
STARGATE
120
TANDY
024
TELECAPATION
028
TEXSCAN
036
TFC
122
TiVo
029 030 en Zie Tabel A20
TOCOM
170 205
UNITED CABLE
011
UNIVERSAL
033 034 039 042 113
VIDEOWAY
124 211
VIEWSTAR
019 025 053 086 089 190
ZENITH
065 125 211 219
Tabel A18 – Productcodes voor afstandsbedieningen: Mediaserver
fabrikant/-merk
Setup codenummer
APPLE
008 009
BEYOND
003
ESCIENT (FIREBALL)
004 005 006 007
HARMAN KARDON
001 002
LOGITECH
012
MICROSOFT
003
NAIM
011
REQUEST
010
SONOS
013
Tabel A19 – Productcodes voor afstandsbedieningen: AUX-Cable/
SAT Recorder (PVR)
fabrikant/-merk
Setup codenummer
DAEWOO
701 704
ECHOSTAR
714 715 716
EXPRESSVU
714
HUGHES
717 727
HYUNDAI
718
PANASONIC
710 723
PHILIPS
711 717 724 727
PROSCAN
719
RCA
719 727
REPLAYTV
708 710 712 725 726
SONICBLUE
710 712
SONY
707 713 720 721 722 723 724
46
Tabel A20 –Productcodes voor afstandsbedieningen: AUX- TiVo
fabrikant/-merk
Setup codenummer
COMCAST TIVO
808
COX TIVO
808
DIRECTV TIVO
806
HUMAX TIVO
803
Nero LiquidTV TIVO
805
PIONEER TIVO
801
TIVO HD XL DVR
807
TIVO HD DVR
804
TIVO SERIES2™ DT DVR
802
TOSHIBA TIVO
803
HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 VS
© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon is een handelsmerk van HARMAN International Industries,
Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars. Apple, iPhone, iPod, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerde in de V.S. en andere landen. Blu-ray Disc is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association. CEA is een gedeponeerd handelsmerk van
de Consumer Electronics Association. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, en het dubbele “D”-symbool zijn gedeponeerde
handelsmerken van Dolby Laboratories. MLP Lossless is een handelsmerk van Dolby Laboratories. Vervaardigd onder licentie onder V.S. Patent #’s 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,827; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & en andere Amerikaanse en wereldwijde verleende en aangevraagde
patenten. DTS-HD, het Symbool, & DTS-HD en het Symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS-HD Master Audio is een handelsmerk van
DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation. iOS is
een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc., en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. TiVo is
een geregistreerd handelsmerk van TiVo Inc. Series2 is een handelsmerk van TiVo, Inc. Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Functies, specificaties en vormgeving kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available.
TR00155_A
www.harmankardon.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement