Allaway C 30 PREMIUM Installation manual

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
KESKUSPÖLYNIMURIT
BRUKS- OCH SERVICEANVISNING
CENTRALDAMMSUGARNA
INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
CENTRAL VACUUM CLEANERS
C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD
Suomi 3
Svenska 15
English 27
Sisällysluettelo
YLEISOHJEITA..................................................................................................................... 4
1 ASENNUS....................................................................................................................... 5
1.1 Keskusyksikön asennustila....................................................................................... 5
2 HUOLTO......................................................................................................................... 5
2.1 Roskasäiliön tyhjennys............................................................................................. 5
2.2 Suodattimen huolto................................................................................................. 6
2.3 Siivousvälineet.......................................................................................................... 6
3 VAROLAITTEET............................................................................................................ 7
3.1 Ylivirtasuoja............................................................................................................... 7
3.2 Ylilämpösuojat.......................................................................................................... 7
4 Verkkojohto............................................................................................................. 7
5
KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ.................................................................................... 7
5.1 Jos keskusyksikkö ei käynnisty................................................................................ 7
5.2 Jos imuteho on huonontunut.................................................................................. 8
5.3 Jos letku vaurioituu.................................................................................................. 8
5.4 Jos imuputkisto tai poistoputki tukkeutuu............................................................. 9
5.5 Laitetiedot huoltoa varten...................................................................................... 9
6 PUTKISTON TIIVIYSTARKASTUS.............................................................................. 9
7 LISÄVARUSTEET......................................................................................................... 10
7.1 Esierottelijat........................................................................................................... 10
7.2 Pölypussin asennussarja......................................................................................... 10
7.3 Keskusyksikön suodattimen suoja......................................................................... 10
8 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SÄHKÖLAITTEILLE...................... 10
HUOLTOTUKI.................................................................................................................... 10
ARVOSTAMME MIELIPIDETTÄSI.................................................................................... 11
TAKUUEHDOT................................................................................................................... 12
HUOLTOMUISTIO............................................................................................................. 14
OHJEESSA ESIINTYVÄT SYMBOOLIT
VAROITTAA
LISÄTIETOA/-INFORMAATIOTA
2
Säilytä ohje tallessa myöhempää käyttöä varten!
3
Kiitos osoittamastasi luottamuksesta tuotteitamme kohtaan!
1 ASENNUS
Olemme kirjoittaneet Sinulle tämän käyttö- ja huolto-oppaan, jotta voisit käyttää keskussiivousjärjestelmääsi
parhaalla mahdollisella tavalla. Ohje on tarkoitettu keskuspölynimurimalleille C 30 Premium, C 40 Premium
ja C 40 Premium LCD. Konekilpimerkinnät (Type): TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
1.1 Keskusyksikön asennustila
Lue tämä ohje huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa ja noudata annettuja ohjeita. Imurasioiden
ja putkistonosien tarkat asennusohjeet löydät Allaway-keskuspölynimurijärjestelmän asennusohjeesta.
Noudattamalla ohjeita ja käyttämällä vain alkuperäisiä Allaway-osia ja -tarvikkeita saat toimivan, tehokkaan
ja pitkäikäisen keskuspölyimurijärjestelmän. Säilytä tuotepakkausten tuotetarrat järjestelmän myöhemmän
laajentamisen ja tarvikkeiden hankinnan helpottamiseksi.
Pidä laite pienten lasten ulottumattomissa. Laite ei ole tarkoitettu leikkimistä varten. Laite ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on alentuneet fyysiset, aistimukselliset tai psyykkiset kyvyt. Ohjaa ja
valvo laitteen käytössä isompia lapsia ja henkilöitä, joilla on puutteita kokemuksessa ja taidoissa.
YLEISOHJEITA
n Tarkat asennusohjeet löydät erillisestä Allaway-keskuspölynimurijärjestelmän asennusohjeesta, joka
toimitetaan vakiona putkipakettien PPK-44 ja PPC-44 mukana sekä erillisenä erikseen tilattaessa.
Ohjeet löytyvät myös internetsivuiltamme: www.allaway.fi.
n Asennuksessa on noudatettava viranomaismääräyksiä.
n Keskusyksikön asennustilan tulee olla riittävän tilava ja pölytön moottorin jäähdytysilmaa varten.
n Asennustilan lämpötila ei saa laskea alle +5ºC tai nousta yli +35ºC:een laitteen käydessäkään.
Keskusyksikön moottorin synnyttämä lämpö vapautuu sijoitustilaan. Tämän vuoksi tulee varmistaa,
että laitteen ympärillä pääsee ilma esteettä vaihtumaan, eikä laitetta ole peitetty esim. tekstiileillä ja
asennustilan ilmanvaihto on riittävä.
nEnnen ensimmäistä käyttöönottoa tarkista, että keskusyksikön roskasäiliö on tyhjä ja suodatin on
paikoillaan.
n Huomioi erityisesti komeroasennuksissa ilmanvaihtoaukkojen sijainti ja koko asennusohjeen
mukaisesti.
n C-sarjan keskusyksiköt voi sijoittaa sekundääritilojen lisäksi myös asuintiloihin esim.
kodinhoitohuoneeseen, askartelutiloihin tai siivouskomeroon. C 30 Premiumin ja C 40 Premiumin voi
sijoittaa myös kosteisiin ja jopa märkiin tiloihin esimerkiksi pesuhuoneeseen, korkean kotelointiluokkansa
(roiskevedenpitävä IPX4) ansioista. C 30 Premium, C 40 Premium = kaksoiseristetty, suojausluokka
II. C 40 Premium LCD = maadoitettu, suojausluokka I.
n Mikäli keskusyksikköä käytetään muuhun kuin normaalin huonepölyn imurointiin tulee aina käyttää
asianmukaista Allaway-esierottelijaa.
n Liitä keskusyksikkö 230V pistorasiaan, joka on suojattu vähintään 10 A hitaalla tulppasulakkeella tai
16 A automaattisulakkeella.
n Imurasian nielussa on patentoidut siepparit, jotka estävät suurten kappaleiden pääsyn putkistoon.
Imurasian takana on jyrkkä imurasian kulmayhde, joka estää pitkien esineiden pääsyn putkistoon.
Syttymisherkkien tai syövyttävien aineiden varastointi tai käsittelykeskusyksikön
sijoitustilassa on kielletty.
n Järjestelmää käytettäessä saa olla vain yksi imurasia kerrallaan auki. Muiden rasioiden kansien tulee
olla suljettuina. Mikäli toista rasiaa pitää avoimena, putkiston kuljetuskyky heikkenee ja tukosriski
kasvaa.
n Johda poistoputki keskusyksiköltä ulos. Suosittelemme että ulospuhallusputkeen liitetään äänenvaimennin,
joka on saatavilla lisävarusteena. Sen teho on paras mahdollisimman lähellä ulospuhallusputken
loppupäätä. Äänenvaimenninta ei saa asentaa imupuolelle.
n Tämä keskuspölynimuri on tarkoitettu vain kotikäyttöön yhden käyttäjän järjestelmäksi tavallisen
huonepölyn ja roskien imurointiin.
n Huomaa että LCD-keskusyksiköiden LCD-näytölle on olemassa oma erillinen käyttöohjeensa.
2 HUOLTO
2.1 Roskasäiliön tyhjennys
7
Roskasäiliön tilavuus on noin 13 litraa. Tyhjennysten aikaväli
selviää kokemuksen karttuessa. Ohjearvona kotikäyttössä
voidaan pitää noin 3 kuukauden tyhjennysväliä. Tyhjennys
tulee suorittaa ennen, kuin pölyn pinta on salpojen alareunan
tasalla. Tällöin vältetään, ettei pölyä valu säiliön reunojen yli
tyhjennyksen yhteydessä.
Avaa roskasäiliön salvat (1). Roskasäiliö (2) jää riippumaan
keskusyksikköön. Ota kiinni salvoista ja vedä roskasäiliö
ulospäin ja tyhjennä roskasäiliö. Puhdista tiiviste (3) huolella
ja laita säiliö paikoilleen.
Roskasäiliön pesu miedolla pesuaineella on suositeltavaa
vuosittain. Merkitse huoltopäivämäärät ohjeen lopussa olevaan
huoltomuistioon. Näin helpotat huoltovälin seurantaa.
4
8
3
4
5
6
1
Kuva 1
2
5
2.2 Suodattimen huolto (kuva 1)
Keskusyksikkö on varustettu hienosuodattimella (4), joka suojelee turbiinia pölyltä. Suodattimen tulee olla
ehjä ja paikoillaan. Suodattimia saa hyvin varustetuista jälleenmyyntipisteistä sekä valtuutetuilta Allawayhuoltoliikkeiltä.
n Irroita verkkojohto (5) pistorasiasta.
n Irroita ja tyhjennä roskasäiliö.
n Poista suodatinsuoja varovasti, mikäli se on käytössä. Avaa suodattimen alla oleva kiinnitysmutteri (6)
ja poista suodatin (4).
n Puhdista suodatin kevyesti harjaamalla. Mikäli suodatin on vaurioitunut tai tukkeutunut, korvaa se
uudella suodattimella. Likaa ei saa päästä suodattimen sisäpuolelle.
Suodatinta ei saa pestä eikä puhdistaa paineilmalla tai tamppaamalla.
n Poista mahdollinen irtopöly suodatinkammiosta ja asenna suodatin paikoilleen. Kiristä kiinnitysmutteri
(6) tiukasti käsin. Laita uusi suodatinsuoja paikoilleen (lisävaruste). Puhdista tiiviste (3) huolella ja
aseta roskasäiliö paikoilleen.
n Liitä verkkojohto (5) pistorasiaan.
Hienosuodattimen vaihto-/huoltoväliksi suosittelemme enintään 3 vuotta /
3 roskasäiliöllistä, mutta pölypussia käytettäessä vain tarvittaessa.
2.3 Siivousvälineet
Varoita ja valvo lapsia siivousvälineiden käytössä!
Imuletkussa ja suulakkeissa ilman nopeus ja alipaine ovat niin suuria, että se saattaa,
varomattomassa käytössä, aiheuttaa vaaraa mm. silmille ja korville.
Siivousvälineet kuluvat käytön määrästä ja lattiamateriaalista riippuen ja ne tulee uusia tarvittaessa.
Käyttöikä pitenee huomattavasti, mikäli siivousvälineet puhdistetaan niihin kertyneestä liasta käytön jälkeen
ja niitä säilytetään oikein.
Imuroinnin päätyttyä irrota teleskooppivarsi ja suulakkeet käsikahvasta. Säilytä ne irrallaan ja lattia- /
mattosuulake harjaosa sisään vedettynä. Vältä siivousvälineiden varastointia suorassa auringonvalossa,
koska pitkäaikainen UV-valo haurastuttaa muoviosia, erityisesti letkua, ja lyhentää niiden käyttöikää. Säilytä
letkua letkutelineessä.
Erikseen myytävissä siivousvälinesarjoissa on erilliset käyttö- ja huolto-ohjeet.
3 VAROLAITTEET
Keskusyksiköt on varustettu suojilla, joiden tehtävä on pysäyttää laite mahdollisessa
häiriötilanteessa. Ellei suojien laukeamisen aiheuttajaa poisteta ja laitteen käyttöä
jatketaan, on laitteen vaurioituminen mahdollista. Suojia ei siksi tule pitää esim.
roskasäiliön täyttymisen tai suodattimen huollontarpeen ilmaisimena tai ohjeiden
vastaisen käytön ja asennuksen mahdollistajana.
3.1 Ylivirtasuoja
Keskusyksikkö on varustettu ylivirtasuojalla, joka pysäyttää laitteen sähköisessä ylikuormitusja vauriotilanteessa. Ylivirtasuoja ei ole palautuva ja sen vaihtaminen edellyttää asianmukaisia
sähköasennusoikeuksia. Ylivirtasuojan vaihtamisen yhteydessä tulee selvittää ja poistaa ylivirtasuojan
laukeamisen syy ja mahdolliset muut vauriot.
3.2 Ylilämpösuoja
Turbiinin ylilämpösuoja on laitteen sisällä. Se pysäyttää koneen turbiinin lämmetessä liikaa. Odota kunnes
turbiini on jäähtynyt ja ylilämpösuoja palautunut (noin 10-15 minuuttia). Selvitä ylilämpösuojan laukeamisen
syy ja poista se (esim. roskasäiliö täynnä, suodatin tukossa tai tukos pölyputkistossa, imurasiassa,
poistoputkessa, siivousvälineissä, ulospuhallusritilässä). Mikäli häiriön syytä ei poisteta ja käyttöä jatketaan,
saattaa laite vaurioitua.
Keskusyksikön moottorikotelon (kuvassa 1: 7) sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Suosittelemme, että sähkömoottoriturbiinin ja muiden moottorikotelon sisällä olevien
osien huolto- / vaihtotarve arvioidaan valtuutetun Allaway-huoltoliikkeen toimesta
noin 600:n käyttötunnin jälkeen, mikä vastaa keskimäärin 1,5 tunnin viikoittaisella
käytöllä noin 8 vuotta.
4 Verkkojohto
Jos keskusyksikön verkkojohto on vaurioitunut, tulee se korvata valmistajan kyseisen mallin mukaisella
erikoisverkkojohdolla valtuutetussa Allaway-huoltoliikkeessä.
5 KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
5.1 Jos keskusyksikkö ei käynnisty,tarkasta
n 230 V virransyöttö pistorasialle
n käynnistyykö keskusyksikkö muista imurasioista
n pienjänniteliittimen (kuvassa 1: 8) liitos keskusyksikön seinätelineen vastakappaleeseen
n käynnistyminen keskusyksikön pienjänniteliittimestä (kuvassa 1: 8) yhdistämällä keskusyksikön
käynnistyspiiri metallilangalla
6
7
n kahvakäynnistyskytkimellä varustetuissa imuletkuissa; onko letkun käynnistysvirtapiiri ehjä. Jos
keskusyksikkö käynnistyy kytkemällä imurasian kontaktitapit esim. metallilangalla, mutta ei imuletkun
kahvakytkimestä, on letku tai sen kytkin viallinen.
5.4 Jos imuputkisto tai poistoputki tukkeutuu
n mikäli keskusyksikkö käynnistyy pienjänniteliittimestä mutta ei imurasialta, tarkasta ettei johdoissa
ole katkoksia
n Paikallista tukos imemällä talouspaperin paloja imurasioiden kautta. Jos paperinpala löytyy roskasäiliöstä,
kyseinen väli on auki.
n onko sähkömoottorin ylilämpösuoja lauennut
n Kun tukos on paikallistettu, irrota keskusyksikkö paikaltaan ja tarkista, että tukosta ei ole keskusyksikön
liitäntäyhteissä. Liitä keskusyksikön imupuolen yhde tukossa olevan haaran imurasiaan imuletkuholkilla
(tai jos tukos on runkoputkessa niin tukosta lähimpänä olevaan imurasiaan). Käynnistä keskusyksikkö
pienjänniteliittimestä (kuvassa 1: 8) metallilangalla. Mene keskusyksikön varsinaiselle asennuspaikalle ja
sulje sekä avaa kämmenellä imuputken aukkoa. Tämä aiheuttaa tukokselle alipaineiskuja. Mikäli tukos
ei aukea 10-15 sekunnin kuluessa, irrota keskusyksikkö imurasialta niin, että turbiini saa välillä ilmaa
eikä ylilämpene. Toista yritys noin minuutin kuluttua.
n onko turbiinin ylilämpösuoja lauennut
n onko sähkömoottorin ylivirtasuoja lauennut. Tällöin käynnistysrele keskusyksikössä naksahtaa, kun
keskusyksikköä yritetään käynnistää, mutta moottori ei käynnisty. Käänny valtuutetun Allawayhuoltoliikkeen puoleen.
5.2 Jos imuteho on huonontunut, tarkasta että
n Tyhjennä roskasäiliö ja puhdista tai vaihda suodatin.
n muut imurasiat ovat kiinni, eikä niissä ole vuotoja
n Jos tukos ei irtoa imemällä ja sen sijainti voidaan paikallistaa, kannattaa tutkia, pääseekö putkistoon
helposti käsiksi rakenteita purkamatta tai kohtuullisilla purkutöillä. Jos putkistoon pääsee käsiksi, voi
tukoksen yleensä helposti poistaa avaamalla putkiliitos.
n imurasiassa ei ole virtausta estäviä esineitä
n Älä koskaan yritä avata tukosta ylipaineella esim. paineilmalla, koska ylipaine avaa putkiliitokset.
n imuletku on ehjä, eikä siihen ole tarttunut virtausta estäviä esineitä
n Tukosta voi myös yrittää avata varovasti sähkömiehen vetojousella työntäen jousta putkistoon niin,
että se ei työnnä liitoksia auki.
n roskasäiliö on oikein paikallaan ja roskasäiliön tiiviste on ehjä
n roskasäiliö on tyhjennetty tai mahdollinen pölypussi on vaihdettu
n Jos edellä mainituilla ohjeilla et saa tukosta poistettua, ota yhteys valtuutettuun Allawayhuoltoliikkeeseen.
n hienosuodatin on huollettu
5.5 Laitetiedot huoltoa varten
n putkisto on tiivis (katso kohta Putkiston tiiviystarkastus).
Ennen yhteydenottoa valtuutettuun Allaway-huoltoliikkeesseen kirjoita
ylös keskusyksikkösi type- ja valmistusnumero (N:o) arvokilvestä, joka
on keskusyksikön ulkopinnassa, turbiinikotelon sivussa. Ilmoita tiedot
huoltoliikkeelle.
5.3 Jos letku vaurioituu
Mikäli letku on imurasiakäynnisteinen, katkaise vaurioitunut osa ja yhdistä letkut jatkoholkilla (lisätarvike).
Mikäli letku murtuu letkuholkin tai käsikahvan läheltä, kierrä imuletkuholkki tai käsikahva irti, leikkaa
rikkoutunut osa pois ja kierrä imuletkuholkki tai käsikahva takaisin. Osat ovat letkussa vasenkätisellä
kierteellä.
Kahvakäynnistyksellä varustetussa imuletkussa käynnistysvirtapiirin johtimet on asennettu letkuun sen
valmistuksen yhteydessä. Letkua ei voi lyhentää. Jos letkuun tulee vika, käänny valtuutetun Allawayhuoltoliikkeen puoleen. Imuletkua voit pidentää on/off-jatkoletkulla (lisätarvike).
Laite tulee aina kuljettaa oikein päin pystyssä, eikä sitä saa pudottaa tai
altistaa iskuille.
6 putkiston tiiviystarkastus
Käynnistä keskusyksikkö kaikki imurasiat suljettuina keskusyksikön
pienjänniteliittimestä (kuvassa 1: 8) metallilangalla. Mikäli noin 10 sekunnin
käytön jälkeen poistoputkesta tulee ilmaa, on putkistossa vuoto.Vuotokohta
on paikallistettava ja korjattava. Älä käytä laitetta kaikki rasiat suljettuna
yli 20 sekunnin ajan, koska täysin tiiviissä asennuksessa turbiini ei saa
lainkaan ilmaa, se ylilämpenee ja saattaa vaurioitua. Sulje ohivirtausventtili
esim. pahvisuikaleella testin ajaksi (kuva 2).
8
Kuva 2
9
7 LISÄVARUSTEET
arvostamme mielipidettäsi
7.1 Esierottelijat
Otamme mielellään vastaan palautetta. Mahdolliset kysymykset ja palautteet voi lähettää sähköpostitse:
info@allaway.fi.
Esierottelija on tarkoitettu veden, hiekan ja karkeiden roskien imurointiin. Pölypussilla varustettuna
esierottelijalla voi imuroida jäähtynyttä tuhkaa ja hienojakoista kuivaa pölyä.
Tahmeat aineet ja lasinsirpaleet saattavat vaurioittaa putkistoa. Järjestelmällä ei
saa imuroida nesteitä tai muita normaalista huonepölystä poikkeavia aineita ilman
asianmukaista Allaway-esierottelijaa.
7.2 Pölypussiasennussarja
Keskusyksiköissä on pölypussivalmius. Pölypussiasennussarjan
voit hankkia hyvin varustetuista jälleenmyyntipisteistä. Pölypussin
käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.Tarkat asennusohjeet
löytyvät pölypussiasennussarjan paketista.
Pölypussin vaihto ja suodattimen huolto pölypussiasennussarjaa
käytettäessä (kuva 3):
- poista pölypussi (9)
- avaa suodattimen alla oleva kiinnitysmutteri (6)
- poista pölypussintuki (10)
- irrota suodatin (katso kohta Suodattimen huolto).
10
6
9
Kuva 3
7.3 Keskusyksikön suodattimen suoja
Suodatinsuojan (kuva 4) käyttö helpottaa hienosuodattimen puhdistusta,
pidentää hienosuodattimen huoltoväliä ja käyttöikää. Suojan käyttö ei ole
pakollista, mutta suositeltavaa. Pölypussilla varustetuissa keskusyksiköissä
ei suodatinsuojaa tule käyttää. Suojia voi hankkia hyvin varustetuista
jälleenmyyntipisteistä (5 kpl/pss).
Kuva 4
8 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SÄHKÖLAITTEILLE
Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, 40340 Jyväskylä, Finland vakuuttaa, että
Keskuspölynimurit: Type TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
on valmistettu sitä koskevien harmonisoitujen standardien mukaisesti ja täyttää pienjännitedirektiivin
(2006/95/EY) ja sähköisen yhteensopivuusdirektiivin (2004/108/EY).
HUOLTOTUKI
Valtuutettujen Allaway-huoltoliikkeiden luettelo löytyy kotisivuiltamme www.allaway.fi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
10
11
KOTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN ALLAWAY-KESKUSPÖLYNIMURIEN TAKUUEHDOT 1.1.2008 ALKAEN
Takuuaika
Toimenpiteet vian ilmetessä
Allaway Oy myöntää valmistamilleen keskuspölynimureille kahdentoista (12) kuukauden takuun tuotteen
luovutuspäivästä lukien. Keskusyksiköiden moottoreiden takuu on viisi (5) vuotta tuotteen luovutuksesta
1.1.2008 jälkeen tapahtuneissa toimituksissa.
Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valtuutetulle Allaway-huollolle.
Valtuutettujen Allaway-huoltoliikkeiden yhteystiedot löytyvät mm. puhelinluetteloiden Keltaisilta Sivuilta
kohdasta kodinkoneiden huoltoa ja numeropalveluista (esim. 020202 tai 118) tai internetistä www.
allaway.fi. Huollolle on ilmoitettava, mistä laitteesta (tuotemalli ja valmistenumero tyyppikilvestä) on kyse,
mahdollisimman tarkasti miten vika ilmeni sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt.
Takuun sisältö
Takuuaikana laitteessa ilmenneet, valtuutetun Allaway-huollon toteamat rakenne-, valmistus- ja raaka-aineviat
sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamat vauriot korjataan takuunantajan lukuun valtuutetussa
Allaway-huoltoliikkeessä, ellei takuunantaja saata todennäköiseksi, että vika on johtunut tapaturmasta
(esim. kuljetusvaurio), laitteen vääränlaisesta käsittelystä tai muuten ostajan syystä.
Takuukorjauksen edellytyksenä on, että asiakas osoittaa luotettavasti takuun olevan voimassa. Sopivia
tositteita ovat esim. ostokuitti, lähete tai rahtikirja. Siitä tulee ilmetä luovutusajankohta, korjattavan laitteen
tyyppi ja valmistenumero.
Mikäli laite tulee muuhun kuin normaaliin yksityiseen kotikäyttöön, eivät nämä takuuehdot ole voimassa.
Mahdollisista takuuehdoista on tällöin aina erikseen sovittava kirjallisesti takuunantajan kanssa.
Korjauspyynnön yhteydessä on asiakkaan selvitettävä etukäteen valtuutetun Allaway-huollon kanssa takuun
sisältö, mahdolliset veloitukset sekä se, korjataanko laite käyttöpaikalla vai huollossa ja tuleeko asiakkaan
mahdollisesti itse ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vian johdosta.
Takuun ja vastuun rajoitukset
Takuun voimassaolon edellytys on, että laite on normaalissa yksityisessä, huoneistokohtaisessa kotikäytössä
sekä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita noudatetaan huolellisesti. Takuu on voimassa näiden ehtojen
mukaisesti vain Suomen rajojen sisäpuolella.
Takuuna tehtäviin korjauksiin eivät kuulu laitteen normaalit asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetyt
säädöt, käytönopastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet eikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat
varo- ja asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelystä.
Ensisijaisesti asiakkaan on itse tuotava laite valtuutettuun huoltoon. Mahdollisesta laitteen huoltoon
toimittamisesta tai noutamisesta sekä palauttamisesta on erikseen sovittava huollon kanssa.
Mikäli valtuutettu huolto ei ole ryhtynyt korjaamaan tuotetta viiden työpäivän kuluessa saatuaan korjausta
koskevan pyynnön, voidaan tästä ilmoittaa suoraan takuunantajalle, ellei valtuutetun huollon kanssa ole
sovittu pitemmästä toimitusajasta.
Mikäli näiden takuuehtojen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä asiakkaan ja valtuutetun huollon välillä tai
tehdyn korjauksen suhteen on huomauttamista, voi asiakas ottaa yhteyttä suoraan takuunantajaan.
Myöskään osat joiden rikkoutumisvaara käsittelyn, luonnollisen kulumisen tai vanhenemisen vuoksi
on normaalia suurempi, kuten paristot, suodattimet, siivousvälineet ja muut kulutusosat eivät sisälly
takuuseen.
Takuukorjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.
Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.
Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen
korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksistaan.
Tällöin kuitenkin edellytetään, että:
- vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huollolle
- korjaukseen ryhdytään yleensä viiden työpäivän kuluessa ja työ suoritetaan normaalina työaikana.
Kiireellisemmin tai muuna kuin normaalina työaikana suorittamistaan korjauksista on valtuutettu
huolto oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta, mikäli asiakkaalle on etukäteen ilmoitettu
veloitusperusteista.
- vaikeasti kannettavan tuotteen korjaamiseksi valtuutetun huollon katsomat tarpeelliset kuljetukset tai
huollon matkat suoritetaan veloituksetta huoltoautoa tai tavanomaista aikataulun mukaan liikennöivää
yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma- eikä lumikulkuneuvoa)
käyttäen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, veloitetaan asiakkaalta lisäkustannukset.
- tuotteen tavanomaisesta poikkeavat irrotus- ja takaisinasennuskustannukset veloitetaan erikseen.
Tähän takuuseen perustuvia vaatimuksia on asiakas oikeutettu esittämään vain valtuutetulle Allaway
–huoltoliikkeelle ja takuunantajalle.
Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa.
Takuun voimassaolon edellytys on, ettei alkuperäisiä laitteeseen ja takuukirjoihin merkittyjä tuotetietoja
ja valmistusnumeroita ole muutettu.
Takuu raukeaa, mikäli laitteen sähköisiä osia suojaava kotelo avataan muiden kuin valtuutetun Allawayhuoltoliikkeen toimesta.
Takuuseen eivät sisälly sellaisten vikojen korjaukset, jotka ovat aiheutuneet:
- laitteen varomattomasta käsittelystä tai kuljetuksesta
- käyttäjän huolimattomuudesta tai laitteen ylikuormituksesta
- käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten liian suurista jännitevaihteluista, ukkosesta,
tulipalosta tai muista vahikotapauksista, muiden kuin valtuutetun Allaway-huollon suorittamista
korjauksista tai rakennemuutoksista
- asennus- tai käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä järjestelmän tai laitteen asennuksesta
tai sijoituksesta käyttöpaikalle.
12
Takuuseen ei myöskään sisälly laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen
tms. korjaaminen.
Takuuaikaiset veloitukset
13
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
huoltomuistio
ALLMÄNNA ANVISNINGAR............................................................................................ 16
Type ____________ No. ____________ Käyttöönottopvm. ____________
Roskasäiliö
tyhjennetty
tai roskapussi
vaihdettu
Suodatin
puhdistettu
Suodatin
vaihdettu
Roskasäiliö
tyhjennetty
tai roskapussi
vaihdettu
Suodatin
puhdistettu
Suodatin
vaihdettu
1 INSTALLATION........................................................................................................... 17
1.1 Centralenhetens plats............................................................................................ 17
2 SERVICE........................................................................................................................ 17
2.1 Tömning av dammbehållare.................................................................................. 17
2.2 Filterservice............................................................................................................ 18
2.3 Städutrustning........................................................................................................ 18
3 SKYDDSANORDNINGAR........................................................................................... 19
3.1 Överströmsskydd................................................................................................... 19
3.2 Överhettningsskydd............................................................................................... 19
4 NÄTSLADD.................................................................................................................. 19
5 PRAKTISKA TIPS......................................................................................................... 19
5.1 Om centralenheten inte startar........................................................................... 19
5.2 Om sugeffekten har försämrats............................................................................ 20
5.3 Om slangen skadas................................................................................................. 20
5.4 Om det blir stopp i dammrör eller utblåsningsrör ........................................... 21
5.5 Apparatdata för service......................................................................................... 21
6 TEST AV RÖRSYSTEMETS TÄTHET........................................................................ 21
7 TILLÄGGSUTRUSTNING........................................................................................... 22
7.1 Föravskiljare............................................................................................................ 22
7.2 Monteringssats för dammpåse.............................................................................. 22
7.3 Filterskydd till centralenheten.............................................................................. 22
8 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR ELAPPARATER...................... 23
SERVICESUPPORT............................................................................................................ 23
DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS.................................................................................... 23
GARANTIVILLKOR............................................................................................................ 24
SERVICEKALENDER.......................................................................................................... 26
SYMBOLER SOM ANVÄNDS I ANVISNINGEN
VARNING
NÄRMARE INFORMATION
14
Spara instruktionen för senare bruk!
15
Tack för att du valde en Allaway-centraldammsugare!
1 INSTALLATION
Vi har sammanställt den här bruks- och serviceanvisningen för att du ska kunna använda din dammsugare
på bästa möjliga sätt. Anvisningarna är avsedda för modellerna C 30 Premium, C 40 Premium och C 40
Premium LCD. Maskintypskyltar (Type): TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
1.1 Centralenhetens plats
Läs denna anvisning med omsorg innan systemet tas i bruk och följ de givna instruktionerna. Exakta
anvisningar för montering av sugdosorna och rörsystemet finns i Allaways monteringsanvisning för
centraldammsugarsystemet. Genom att följa de givna instruktionerna och endast använda Allaway delar
och tillbehör i original får du ett fungerande, effektivt och mångårigt centraldammsugarsystem. Förvara
produktdekalerna från produktförpackningarna för att enklare kunna expandera systemet och skaffa flera
tillbehör i ett senare skede.
n Vid installationen skall gällande myndighetsföreskrifter följas.
Placera anläggningen så att den inte är tillgänglig för små barn. Anläggningen är inte avsedd att leka med.
Anläggningen är inte avsedd för personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller förnimmelseförmåga.
Handled och övervaka när anläggningen används av äldre barn och personer med brister i erfarenhet
och förmåga.
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
n Dessa centraldammsugare är avsedda endast för användning i hem och av en användare för
dammsugning av vanligt hushållsdamm och skräp.
n Kontrollera före första start att centralenhetens dammbehållare är tom och att filt-
ret är rätt monterat.
n Om dammsugaren skall användas för sugning av annat än vanligt hushållsdamm, måste en lämplig
Allaway-föravskiljare alltid användas.
n Sugdosans öppning är försedd med patenterade gripare för att inte stora föremål skall hamna i
rörsystemet och bakom sugdosan finns en skarp anslutningsböj som hindrar att långa föremål kommer
in i rörsystemet.
n Detaljerade installationsanvisningar finns i de separata installationsanvisningar­n a för Allawaycentraldammsugarsystem. Dessa ingår som standard i rörpaketen PPK-44 och PPC-44. Anvisningarna
kan även beställas separat. De finns också på vår webbplats www.allaway.fi.
n Centralenheten skall monteras på ett dammfritt och tillräckligt rymligt ställe med tanke på motorns
kylluft.
n Temperaturen på centralenhetens installationsställe får inte sjunka under +5 °C eller stiga över
+35 °C även om motorn går. Värmen från centralenhetens motor frigörs i det utrymme enheten är
placerad. Förvissa dig därför om att luften obehindrat kan cirkulera runt centralenheten och att den
inte har täckts över till exempel med textiler samt att luftväxlingen i utrymmet är tillräcklig.
n Observera särskilt vid installation i skåp att storleken på och placeringen av ventilationsöppningarna
görs enligt installationsanvisningarna.
n Centralenheterna i C-serien kan förutom i sekundära utrymmen placeras även i rum där man vistas,
som t.ex. grovkök och hobbyrum, eller i städskåp. C 30 Premium och C 40 Premium kan tack vare
sin höga kapslingsklass (stänkskyddad IPX4) dessutom placeras i fuktiga och t.o.m. våta rum, som
t.ex. i tvättrummet. C 30 Premium, C 40 Premium = dubbelisolerad, skyddsklass II. C 40 Premium
LCD = jordad, skyddsklass I.
n Centralenheten kopplas till ett 230 V vägguttag som är säkrat med en minst 10 A trög proppsäkring
eller en 16 A automatsäkring.
Det är förbjudet att förvara eller hantera lättantändliga eller frätande ämnen i det
utrymme där centralenheten är placerad.
n När systemet används får endast en dosa i taget vara öppen. Locken till de övriga dosorna skall vara
stängda. Om flera dosor är öppna blir transportförmågan sämre och risken för tilltäppningar i rören
ökar.
nUtblåsningsröret från centralenheten skall alltid ledas ut. Vi rekommenderar att utblåsningsröret
förses med en ljuddämpare (tilläggsutrustning). Dess effekt är bäst så nära utblåsningsänden som
möjligt. Ljuddämparen får inte monteras på sugsidan.
n Observera att det finns en separat bruksanvisning för LCD-centralenheternas LCD-displayer.
2 SERVICE
2.1 Tömning av dammbehållare
7
Dammbehållaren rymmer ca 13 liter. Erfarenheten ger hur ofta
den behöver tömmas. För dammsugare i hemmabruk gäller
ungefär var tredje månad. Dammbehållaren skall tömmas innan
dammnivån når upp till spännenas undre kant för att undvika att
dammet väller över kanterna när behållaren töms.
Öppna dammbehållarens spännen (1). Damm­b ehållaren (2)
hänger nu i centralenheten. Fatta tag i spännena och dra ut
dammbehållaren. Töm den. Rengör tätningen (3) omsorgsfullt
och sätt tillbaka dammbehållaren.
16
Vi rekommenderar att behållaren tvättas med milt tvättmedel
en gång om året. Anteckna underhållsdatum i servicekalendern
på sidan 25 så blir det lättare att komma ihåg när det är dags
för nästa underhåll.
8
3
4
5
6
1
Fig. 2
2
17
2.2 Filterservice (fig. 1)
Centralenheten har ett mikrofilter (4) som skyd­dar turbinen mot damm. Filtret skall vara helt och rätt
placerat. Filter fås hos välsorterade återförsäljare och auktoriserade Allaway-servicefirmor.
n Ta ut nätsladden (5) ur vägguttaget.
n Lossa och töm dammbehållaren.
n Ta försiktigt bort filterskyddet, om ett sådant används. Öppna fästmuttern (6) under filtret och ta
bort filtret (4).
n Rengör filtret försiktigt genom att borsta det, eller byt ut det mot ett nytt om sugeffekten har
försämrats eller om filtret är skadat. Det får inte komma smuts på filtrets insida.
Filtret får inte tvättas och inte heller rengöras med tryckluft eller genom piskning.
n Avlägsna eventuellt löst damm ur filterkammaren och montera tillbaka filtret. Dra åt fästmuttern (6)
ordentligt för hand, sätt på ett nytt filterskydd (tilläggsutrustning), rengör tätningen (3) omsorgsfullt
och placera dammbehållaren på plats.
n Koppla nätsladden (5) till vägguttaget.
Vi rekommenderar att mikrofiltret byts minst vart tredje år, om dammpåse används
endast vid behov.
2.3 Städutrustning
Varna och overvaka barnen när de använder städutrustningen!
Lufthastigheten och undertrycket i sugslangen och munstyckena är så stora att de
vid oförsiktig användning kan medföra risk för bl.a. ögon och öron.
Städutrustningen slits beroende på hur mycket den används och hurdant golv­materialet är och måste
förnyas vid behov. Livslängden blir dock avsevärt bättre om städutrustningen rengörs efter varje användning
och om den förvaras på rätt sätt.
Lösgör teleskopröret och munstyckena från handtaget när dammsugningen är klar. Förvara dem i
munstyckshållaren med borsten på golv-/mattmunstycket indragna. Undvik att förvara städutrustningen i
direkt solljus, eftersom långvarig exponering för UV-ljus gör plasten skör, särskilt i slangen, och förkortar
således utrustningens livslängd. Förvara slangen i en slanghållare.
I städutrustningssatser som säljs separat ingår separata bruks- och serviceanvisningar.
3 SKYDDSANORDNINGAR
Centralenheterna är försedda med olika skyddsanordningar, vilka har till uppgift att
stoppa anläggningen vid eventuella driftstörningar. Om man fortsätter att använda
anläggningen utan att orsaken till att skyddsanordningarna utlöstes åtgärdas,
kan anläggningen ta skada. Skyddsanordningarna skall därför inte användas som
indikatorer på att exempelvis dammbehållaren är fylld eller på att filtret bör
servas. Skyddsanordningarna får inte vara en ersättning för att följa bruks- eller
installationsanvisningarna.
3.1 Överströmsskydd
Centralenheten är försedd med ett överströmsskydd som stoppar anläggningen vid elöverbelastning och
-skador. Överströmsskyddet är inte återgående, och byte måste utföras av en installatör med behöriga
rättigheter. Utred varför skyddet har utlösts samt åtgärda orsaken och eventuella övriga skador i samband
med att överströmsskyddet byts ut.
3.2 Överhettningsskydd
Turbinens överhettningsskydd finns inne i anläggningen och stoppar motorn om turbinen blir för
varm. Vänta tills turbinen har svalnat och överhettningsskyddet återgått (ca 10–15 min). Ta reda på
varför överhettningsskyddet har utlösts och avhjälp felet (t.ex. dammbehållaren full, filtret igensatt, stopp
i dammrören, i någon sugdosa, i utblåsningsröret, i städutrustningen eller i gallret på utblåsningsröret).
Om man fortsätter att använda anläggningen utan att orsaken till störningen åtgärdas, kan anläggningen
ta skada.
Inuti centralenhetens motorhölje finns inga delar för användaren att underhålla.
Vi rekommenderar att en auktoriserad Allaway-servicefirma bedömer behovet av
service/utbyte av elmotorturbinen och övriga delar inuti motorhöljet efter cirka
600 brukstimmar, vilket motsvarar 8 år med i medeltal 1,5 timmar användning
varje vecka.
4 NÄTSLADD
Om centralenhetens nätsladd har skadats, skall den ersättas med tillverkarens specialkabel för modellen
i fråga hos en auktoriserad Allaway-servicefirma.
5 PRAKTISKA TIPS
5.1 Om centralenheten inte startar
n Kontrollera strömmatningen 230 V till väggkontakten.
n Kontrollera om centralenheten startar från övriga sugdosor.
n Kontrollera svagströmskontaktens (fig. 1: 8) anslutning till motstycket på centralenhetens väggstativ.
18
19
n Kontrollera om anläggningen startar från centralenhetens svagströmskontakt (fig. 1: 8) genom att
kortsluta centralenhetens startkrets med en metalltråd.
n Slangar med startbrytare på handtaget: Kontrollera att slangens startströmskretsär hel; om
centralenheten startar då man kortsluter sugdosans kontaktstift med t.ex. en metalltråd, men däremot
inte med brytaren på handtaget, är slangen eller brytaren defekt.
n Kontrollera att det inte finns brott på ledningarna om anläggningen startar från svagströmskontakten,
men inte från sugdosan.
n Elmotorns överhettningsskydd har utlösts.
n Turbinens överhettningsskydd har utlösts.
n Elmotorns överströmsskydd har utlösts. I detta fall knäpper det i startreläet i centralenheten när
man försöker starta centralenheten, men motorn går inte i gång. Ta kontakt med en auktoriserad
Allaway-servicefirma.
5.2 Om sugeffekten har försämrats, kontrollera att
n de övriga sugdosorna är stängda och att de inte läcker
n inga föremål som hindrar luftströmmen finns i sugdosan
n Töm dammbehållaren och rengör eller byt ut filtret.
n Lokalisera tilltäppningen t.ex. genom att suga upp remsor av hushållspapper via sugdosorna. Om
pappersbitarna sedan återfinns i dammbehållaren är sträckan i fråga öppen.
n Ta loss centralenheten från dess plats när tilltäppningen är lokaliserad och kontrollera att
centralenhetens anslutningsstosar inte är tilltäppta. Koppla stosen på centralenhetens sugsida till
sugdosan i den gren som är tilltäppt med en slangmuff (eller om tilltäppningen finns i ett stamrör till
den dosa som är närmast tilltäppningen). Starta centralenheten från svagströmskontakten (fig. 1: 8) med
en metalltråd. Gå till det ställe där centralenheten är installerad; tillslut / öppna öppningen på sugröret
med handflatan. Detta utsätter tilltäppningen för kortvarigt undertryck. Lösgör centralenheten från
sugdosan så att turbinen får luft emellanåt och inte överhettas, om tilltäppningen inte försvinner
inom 10-15 sekunder. Upprepa försöket efter cirka en minut.
n Om tilltäppningen inte lossnar med sug och man vet var den sitter, är det bra att undersöka om man
kommer åt rörsystemet utan eller med rimlig demontering av konstruktioner. Om man kommer åt
rörsystemet, går det i allmänhet enkelt att avlägsna tilltäppningen genom att öppna en rörkoppling.
n Försök aldrig avlägsna en tilltäppning med hjälp av t.ex. tryckluft eftersom övertryck öppnar
rörkopplingarna.
n sugslangen är hel och att inga föremål som hindrar luftströmmen har fastnat i den
n Man kan även försöka avlägsna tilltäppningen med hjälp av en installationswire. Tryck försiktigt wiren
genom rörsystemet, men så att inga kopplingar går upp.
n dammbehållaren är ordentligt på plats och att dess tätning är hel och ren
n Om ovan nämnda anvisningar inte hjälper, ta kontakt med en auktoriserad Allaway-servicefirma.
n dammbehållaren har tömts och en eventuell dammpåse bytts
5.5 Apparatdata för service
n mikrofiltret har setts över
n rörsystemet är tätt.
5.3 Om slangen skadas
Kapa den skadade delen och anslut slangen/slangarna med en skarvmuff (tillägg­sutrustning). Om slangen
går sönder i närheten av slangmuffen eller handtaget, skruva loss slangmuffen eller handtaget, skär av
den skadade delen och skruva därefter tillbaka slangmuffen eller handtaget. Delarna är vänstergängade
på slangen.
På sugslangar med brytare på handtaget har startströmskretsens ledare monterats i slangen redan vid
tillverkningen. Slangen kan inte kortas av. Kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma om det uppstår
fel i slangen. Sugslangen kan förlängas med en on/off-förlängningsslang (tilläggsutrustning).
20
5.4 Om det blir stopp i dammrör eller utblåsningsrör
Anteckna centralenhetens typ och tillverkningsnummer (N:o), som finns
på typskylten, på sidan av turbinhöljet, på ut­sidan av centralenheten,
innan du kon­t aktar en auktoriserad Allaway-servicefirma så har du
informationen behändigt till hands.
Centralenheten skall alltid transporteras i upprätt korrekt läge, och får
inte tappas eller utsättas för stötar.
6 TEST AV RÖRSYSTEMETS TÄTHET
Starta centralenheten – med alla sugdosor stängda – från centralenhetens
svagströmskontakt (fig. 1: 8) med en metalltråd. Om det efter cirka 10
sekunders drift kommer luft ur utblåsningsröret, läcker rörsystemet.
Lokalisera och åtgärda läckaget. Låt inte centralenheten gå med alla
sugdosor stängda längre än 20 sekunder, eftersom turbinen inte får
luft i en helt tät installation. Den överhettas och kan ta skada. Tillslut
förbiströmningsventilen t.ex. med en pappbit medan testet pågår (fig.
2).
Fig. 2
21
7 TILLÄGGSUTRUSTNING
8 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR ELAPPARATER
7.1 Föravskiljare
Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, FI-40340 Jyväskylä, Finland försäkrar att
EE-20 är avsedd för uppsugning av vatten, sand och grovt skräp. Försedd med dammpåse: aska (som
svalnat) och finfördelat torrt damm.
Klibbiga ämnen och glasskärvor kan täppa till rören. Vätskor eller annat som avviker
från normalt hushållsdamm får inte sugas upp med centralenheten, om systemet
inte är försett med en lämplig Allaway-föravskiljare.
Centraldammsugarna:Type TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
har tillverkats enligt för dessa gällande harmoniserade standarder och uppfyller lågspänningsdirektivet
(2006/95/EG) och direktivet gäl­lande elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EG).
SERVICESUPPORT
En förteckning över auktoriserade Allaway-servicefirmor finns på vår webbplats www.allaway.fi.
7.2 Monteringssats för dammpåse
DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS
Centralenheterna är förberedda för användning med dammpåse.
Monteringssatsen för dammpåse, kan köpas hos välsorterade
återförsäljare. Det är inte obligatoriskt att använda dammpåse,
men rekommenderas dock. Specifika monteringsanvisningar finns
i paketet med monteringssatsen.
Byte av dammpåse och service av filter om monteringssats för
dammpåse används (fig. 3):
- ta bort dammpåsen (9)
- öppna fästmuttern (6) under filtret
- ta bort stödet för dammpåsen (10)
- lösgör filtret (se punkt Filterservice).
Vi tar gärna emot feedback. Frågor och kommentarer kan skickas per e-post: info@allaway.fi.
6
10
9
Fig. 3
7.3 Filterskydd till centralenheten
Filterskydd (fig. 4) underlättar rengöringen av mikrofiltret och
förlänger dess serviceintervall och användningstid. Det är inte
obligatoriskt att använda filterskydd, med det rekommenderas.
I centralenheter med dammpåse skall filterskydd inte användas.
Filterskydd kan köpas hos välsorterade återför­s äljare (5 st./
påse).
Fig. 4
Rätt till ändringar förbehålles.
22
23
GARANTIVILLKOR FR.O.M. 1.1.2008 FÖR ALLAWAYSCENTRALDAMMSUGARE AVSEDD FÖR HEMMABRUK
Garantitid
För de centraldammsugare som Allaway Oy tillverkar ges tolv (12) månaders garanti fr. o.m. överlåtelsedatum.
Garantitiden för centralenhetens motor är fem (5) år efter det att motorn överlåtits vid leveranser efter
1.1.2008.
Garantins innehåll
Konstruktions- och tillverkningsfel, fel i råmaterial och skador som sådana fel orsakar själva produkten
som uppdagats och konstaterats av en auktoriserad Allaway-servicefirma repareras på garantigivarens
bekostnad i en auktoriserad Allaway-servicefirma, om inte garantigivaren kan visa att det är sannolikt
att skadan/felet har uppstått genom en olycka (t.ex. en transportskada), genom felaktig hantering av
anordningen eller på annat sätt har orsakats av köparen. Om anordningen används för annat än normalt
privat hemmabruk gäller inte dessa garantivillkor. Om eventuella garantivillkor i sådana fall skall man
komma överens med garantigivaren skriftligt.
Begränsningar i garanti och villkor
Förutsättningen för att garantin skall gälla är att anordningen används för hemmabruk i normal privat
bostad samt att installations-, bruks- och underhållsanvisningarna noggrant följs. Garantin gäller enligt
dessa villkor endast inom Finlands gränser.
Som garantiarbete utförs inte anordningens normala installationsarbeten, inställningar i enlighet med
bruks- och underhållsanvisningarna, användningsinstruktioner, skötsel, service och rengöring och inte heller
sådana arbeten som orsakats av att man brutit mot säkerhets- och installationsanvisningarna.
Sådana delar som lätt går sönder på grund av hantering, naturligt slitage eller åldrande, såsom batterier,
filter, städredskap och andra delar som slits omfattas inte heller av garantin.
Garantin täcker inte eventuella indirekta skador.
Krav som grundar sig på denna garanti är kunden berättigad att framföra endast till en auktoriserad
Allaway- servicefirma och garantigivaren.
Muntliga löften som inte ingår i dessa garantivillkor binder inte garantigivaren.
För att garantin skall gälla förutsätts att man inte har ändrat de ursprungliga produktuppgifter och
tillverkningsnummer som finns på anläggningen och i garantiböckerna.
Garantin gäller inte om höljet som skyddar anordningens elektriska delar öppnas av annan än en
auktoriserad Allaway-servicefirma.
Garantin omfattar inte reparation av sådana skador/fel som orsakats av:
- ovarsam hantering eller transport av anläggningen
- användarens ovarsamhet eller överbelastning av anläggningen
- underlåtelse att följa bruksanvisningarna, att inte sköta eller underhålla anläggningen
- omständigheter som är oberoende av garantigivaren, såsom för stora variationer i spänningen, åska,
brand eller andra skador, som inte uppstått vid reparationer utförda av en auktoriserad Allawayservicefirma eller på grund av ändringar i konstruktionen
- installation eller placering av systemet eller anläggningen på bruksstället utan att följa installationsoch bruksanvisningarna eller på annat sätt utföra dem felaktigt.
Åtgärder vid skador/fel
Då en skada/ett fel yppar sig under garantitiden skall kunden utan dröjsmål meddela om den till en
auktoriserad Allaway-servicefirma. Kontaktuppgifterna för de auktoriserade Allaway-servicefirmorna kan
fås från bl.a. telefonkatalogernas Gula sidor under rubriken Hushållsmaskiner, från nummerupplysningar
(t.ex. 020202 och 118) eller på Internet www.allaway.fi. Meddela servicefirman vad det är fråga om för
anläggning (produktmodell och tillverkningsnummer från typskylten), så noggrant som möjligt, hur skadan/
felet yppade sig samt under vilka omständigheter skadan/uppstod/felet uppstått.
En förutsättning för garantireparation är att kunden tillförlitligt kan visa att garantin är i kraft. Lämpligt
verifikat är t.ex. inköpskvitto, följebrev eller fraktsedel. Från verifikatet skall framgå överlåtelsedatum,
anläggningens typ och tillverkningsnummer.
I samband med reparationsbegäran skall kunden på förhand tillsammans med den auktoriserade Allawayservicefirman ta reda på innehållet i garantin, eventuella debiteringar samt om anläggningen skall repareras
på bruksstället eller hos servicefirman och skall eventuellt kunden själv vidta några åtgärder med anledning
av skadan/felet.
I första hand skall kunden själv lämna in anläggningen på service. Om eventuell hämtning eller returnering
av anläggningen skall man separat komma överens med servicefirman.
Om den auktoriserade servicefirman inte har börjat reparera produkten inom fem arbetsdagar efter
begäran om reparation, kan man meddela om detta direkt till garantigivaren, om man inte har kommit
överens med den auktoriserade servicefirman om en längre leveranstid.
Om det uppstår meningsskiljaktigheter om garantivillkoren mellan kunden och den auktoriserade
servicefirman eller om kunden inte är nöjd med reparationen, kan han ta direkt kontakt med
garantigivaren.
Garantin på en anordning som blivit garantireparerad fortsätter att gälla tills den ursprungliga garantitiden
gått ut.
Debiteringar under garantitiden
Om en garantireparation utförs debiterar den auktoriserade servicefirman inte kunden för reparerade
eller bytta delar, reparationsarbetet, transporter eller resekostnader som varit nödvändiga för att reparera
produkten.
Emellertid förutsätts då att:
- de defekta delarna överlämnas till en auktoriserad servicefirma
- servicefirman påbörjar reparationen i allmänhet inom fem arbetsdagar och att arbetet utförs under
normal arbetstid. För snabbare reparation eller för reparationer utförda under annan tid än normal
arbetstid, är servicefirman berättigad att debitera kunden för extrakostnaderna om man på förhand
har informerat kunden om debiteringsgrunderna.
- för att reparera en produkt som är svår att bära kan de transporter eller servicefirmans resor som
firman ansett nödvändiga utföras utan debitering med en servicebil eller med allmänna trafikmedel
som trafikerar enligt vanliga tidtabeller (vatten- luft- och snöfordon räknas dock inte till allmänna
trafikmedel). Om detta inte är möjligt debiteras kunden för extrakostnaderna.
- kostnaderna för att ta loss anordningen eller installera den tillbaka debiteras separat om arbetet
avviker från det normala.
Garantin gäller inte heller reparationer av fel som är obetydliga med avseende på anläggningens funktion,
såsom repor på ytan.
24
25
CONTENTS
servicekalender
GENERAL GUIDELINES................................................................................................... 28
1 INSTALLATION.............................................................................................................. 28
.1 Positioning of the Central Unit................................................................................... 28
1
Type ____________ No. ____________ Tagen i bruk den ____________
Dammbehållare
tömd eller
dammpåse bytt
Filter
rengjort
Filter
bytt
Dammbehållare
tömd eller
dammpåse bytt
Filter
rengjort
Filter
bytt
2 MAINTENANCE............................................................................................................. 29
.1 Emptying the Dust Canister........................................................................................ 29
2
2.2 Servicing the Filter...................................................................................................... 30
2.3 Cleaning Accessories.................................................................................................... 30
3 SAFETY DEVICES.......................................................................................................... 31
3.1 Overload Protector...................................................................................................... 31
3.2 Overheat Protectors.................................................................................................... 31
4 POWER CORD................................................................................................................ 31
5 USEFUL TIPS................................................................................................................... 31
5.1 What to Do if the Central Unit Will Not Start........................................................ 31
5.2 What to Do if Suction Power Has Dropped.............................................................. 32
5.3 What to Do if the Suction Hose Is Damaged............................................................ 32
5.4 What to Do if the Pipe System or the Exhaust Pipe Is Blocked............................. 33
5.5 Details Required for Maintenance Purposes.............................................................. 33
6 INSPECTING THE PIPE SYSTEM FOR TIGHTNESS................................................. 34
7 ACCESSORIES................................................................................................................. 34
7.1 Pre-separators.............................................................................................................. 34
7.2 Dust Bag Installation Kits............................................................................................ 34
7.3 Filter Cover for the Central Unit............................................................................... 34
8 EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR ELECTRICAL SAFETY..................... 35
SERVICE DEALERS AND WARRANTY........................................................................... 35
WE VALUE YOUR OPINION............................................................................................ 35
WARRANTY....................................................................................................................... 36
MAINTENANCE LOG....................................................................................................... 38
KEY TO SYMBOLS
WARNING
FURTHER INFORMATION
Keep the instructions for further reference!
26
27
Thank you for your faith in our products!
We have produced these Instructions for Use and Maintenance so as to enable you to use your central
vacuum cleaning system in the best way possible. These instructions are meant for the central vacuum
cleaner models C 30 Premium, C 40 Premium and C 40 Premium LCD. Nameplate markings (Type):
TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
Please read the instructions carefully before using the system and follow all instructions in this manual. The
detailed installation instructions for the wall inlets and parts of the piping can be found in the installation
manual for the Allaway central vacuum cleaning system. You can ensure the operation, efficiency, and
long service life of your central vacuum cleaning system by following all instructions and by only using
original Allaway parts and supplies. Keep the stickers from the product packaging to facilitate further
purchases and expansion of the system.
Keep the machine out of reach of small children. The machine is not a toy. The machine should not be
used by persons with reduced physical, sensory, or mental abilities. Monitor and instruct older children
and persons with insufficient experience or skills in the use of the machine.
GENERAL GUIDELINES
n These central vacuum cleaners are only designed for domestic use and should only be used by one
person at a time and only for cleaning normal dust and rubbish.
n Prior to starting up the unit for the first time, please check that the dust canister is empty and that
the filter is in place.
n If the central unit is used for vacuuming anything other than normal dust, a suitable Allaway preseparator must be used.
n The wall inlets are equipped with catchers that stop large particles from entering the pipe system,
and longitudinal objects are caught in the steep elbow couplings located behind the inlets.
n Only one wall inlet can be open at a time when the system is operational, and the covers of all other
inlets must be closed. Keeping more than one inlet open at a time weakens the suction power of
the system and increases the risk of blockages.
n Please note that a separate instructions manual is available for the LCD displays of LCD central
units.
1 installation
1.1 Positioning of the Central Unit
l For detailed instructions for installation, please refer to the separate instructions for installing Allaway
central vacuum cleaning systems, which are supplied as standard with pipe kits PPK-44 and PPC-44 and
can also be ordered separately. The instructions can also be found on our website at www.allaway.fi.
n Please follow local regulations for installations.
n The room in which the central unit is installed must be sufficiently spacious and dust-free to allow
for the cooling air required for the motor.
n The temperature of the room in which the central unit is located must not drop below +5 ° C or
rise above +35 °C, even while the unit is operational. The heat produced by the motor of the central
unit is released into the room. It is therefore important to ensure that air can circulate freely around
the unit and that the unit is not covered with textiles, for example, and that the room is adequately
ventilated.
n If the central unit is to be installed in a cupboard, pay particular attention to instructions relating
to the size and arrangement of ventilation holes.
n In addition to storerooms and other utility facilities, the C series central units can also be installed
within the actual living quarters, such as in the utility room, a den or a cleaning cupboard. Furthermore,
C 30 Premium and C 40 Premium can also be located in damp or even wet areas, such as the
washroom, thanks to their high drip-proof casing class (splash-proof IPX4). C 30 Premium, C 40
Premium = double insulated, protection class II. C 40 Premium LCD = earthed, protection class I.
n The central unit is connected to a 230V power socket protected with a slow fuse of at least 10 A
or an automatic fuse of at least 16 A.
Never store or handle flammable or corrosive materials in the room where the
central unit is located.
n The exhaust pipe of the central unit is always led outside. We recommend that a muffler (accessory)
be fitted onto the exhaust pipe. The muffler should be positioned as close to the end of the exhaust
pipe as possible for maximum power. Mufflers must not be installed on the suction side.
2 MAINTENANCE
2.1 Emptying the Dust Canister
The dust canister’s volume is approximately 13 litres. The intervals for emptying the dust canister can be
established with experience. The guideline is that in domestic use the dust canister should be emptied
every three months or so. The canister must be emptied before the level of dust reaches the bottom of
the quick release clips. This helps to prevent dust seeping over the edges of the canister in connection
with emptying it.
Undo the quick release clips (1) of the dust canister. The dust canister (2) is now suspended inside the
central unit. Take hold of the clips and pull the dust canister outwards to empty it. Carefully clean the
sealing (3) and then refit the dust canister into place.
28
It is recommended that the dust canister be washed with a mild detergent once a year. Make a note of
any maintenance you perform in the Maintenance Log on page 37 to help keep track of maintenance
intervals.
29
2.2 Servicing the Filter (Figure 1)
3 SAFETY DEVICES
7
The central unit is equipped with a filter (4) that protects the
turbine against dust. The filter must be intact and correctly in
place. New filters can be purchased from all leading retailers and
authorised Allaway service dealers.
8
nUnplug the power cord (5) from the socket.
n Take out the dust canister and empty it.
n Carefully remove the filter cover if any (see section Filter
Cover for the Central Unit), undo the mounting nut (6)
located underneath the filter and remove the filter (4).
3
4
5
6
1
n Clean the filter by brushing it lightly or replace it if the filter
is damaged or blocked. Do not allow any dirt to enter the
inside of the filter.
Figure 1
2
Never clean the filter with water, compressed air or by beating it.
n Remove any loose dust from the filter chamber and fit the filter into place. Tighten the mounting
nut (6) by hand, fit the new filter cover (accessory) into place, clean the sealing (3) carefully and fit
the dust canister into place.
n Plug the power cord (5) into the socket.
We recommend that the filter is replaced at least every 3 years. If a dust bag is used,
only replace the filter when necessary.
2.3 Cleaning Accessories
Tell children how to use the system and supervise them while they do so!
The speed and vacuum power of the airflow in the suction hose and the nozzles
are so great that they could, if used carelessly, cause damage to eyes and ears, for
example.
The cleaning accessories are subject to wear and tear according to the frequency of use and the floor
materials, and they must be replaced when necessary. Their life can be extended significantly by cleaning
them from accumulated dirt after use and by storing them appropriately.
After vacuuming, detach the telescopic wand and the nozzles from the handle, and store them in the
nozzle holder with the brush of the floor/carpet nozzle retracted. Avoid storing the cleaning accessories
in direct sunlight, as long-term exposure to UV light makes the plastic parts, and especially the hose, go
brittle, thus shortening their serviceable life. Store the hose in the suction hose stand.
Separate instructions for use and maintenance are supplied with cleaning sets that are sold individually.
30
The central units are equipped with safety devices that stop the unit in case of a
malfunction. If the issue causing the safety devices to trip is not resolved and the
system is used regardless of the malfunction, damage to the system may occur.
This is why the safety devices should not be considered as indicators of when the
dust canister requires emptying or when the filter needs servicing, or otherwise as
means of enabling the system to be used or installed in a manner contradictory to
the instructions.
3.1 Overload Protector
The central unit is equipped with an overload protector that stops the unit in case of an electrical
overload or malfunction. The overload protector cannot be reset and must be replaced by a qualified
electrical engineer. In connection with replacing the overload protector, the cause of tripping must be
investigated and resolved along with any other faults.
3.2 Overheat Protectors
The overheat protector of the turbine is located inside the unit and it stops the central unit in case
the turbine overheats. Wait until the turbine has cooled down and the overheat protector has been reset
(approximately 10-15 min.). Find out why the overheat protector has tripped and eliminate the cause (e.g.
full dust canister, blocked filter, blockage in the pipe system, wall inlet, exhaust pipe, cleaning accessories
or the blow-out grating). If whatever it is that causes the safety devices to trip is not resolved and the
system is used regardless of the malfunction, damage to the system may occur.
There are no parts for the user to maintain inside the central unit’s motor housing
(figure 1: 7). We recommend that the need for maintenance and replacement for the
electric motor’s turbine and other parts inside the motor housing are estimated by an
authorised Allaway service dealer after approx. 600 hours of use. This corresponds to
approx. 8 years when the device is used an average of an hour and a half per week.
4 POWER CORD
If the power cord of the central unit has been damaged, it must be replaced with a special cord compatible
with the model of central unit in question and supplied by the manufacturer. Power cords can be purchased
from authorised Allaway service dealers.
5 USEFUL TIPS
5.1 What to Do if the Central Unit Will Not Start
n Check that the 230V power supply is intact.
n Check whether the central unit can be started from the other wall inlets.
n Check that the low voltage connector (figure 1) is connected correctly to its counterpart on the
wall bracket of the central unit.
31
n Check whether the central unit can be started via the low voltage connector (figure 1: 8) of the
central unit by closing the start circuit with a piece of metal wire.
n In case of suction hoses that are equipped with a handle start mechanism, check that the start
circuit of the hose is intact. If the central unit can be started by connecting the contact pins of a
wall inlet with a piece of metal wire, for example, but not with the control switch on the suction
hose handle, the fault is either in the hose or in the switch.
n If the central unit can be started via the low voltage connector but not by opening a wall inlet,
check that there are no breaks in the wires.
n Check whether the overheat protector of the electric motor has tripped (see section Safety
Devices).
n Check whether the overheat protector of the turbine has tripped (see section Safety Devices).
n Check whether the overload protector of the electric motor has tripped. If this is the case, the
start relay of the central unit will make a clicking sound but the motor will not start; contact an
authorised Allaway service dealer.
5.2 What to Do if Suction Power Has Dropped
n Check that all other wall inlets are closed and that they do not leak.
5.4 What to Do if the Pipe System or the Exhaust Pipe Is
Blocked
n Empty the dust canister and clean or replace the filter.
n Locate the blockage by sucking strips of kitchen paper through the wall inlets. If the strips of paper
end up in the dust canister, that stretch of the pipe system is clear.
n Once you have located the blockage, disconnect the central unit and check that there are no blockages
in the coupling hoses. Then use the suction hose bushing to connect the suction-side coupling to a
wall inlet along the blocked stretch (or to the wall inlet closest to the blockage, if the blockage is
in the frame pipe). Start the central unit via the low voltage connector (figure 1: 8) with the help of
a piece of metal wire, and then go to where the central unit is usually mounted. Block and unblock
the suction pipe opening with your hand to send vacuum shocks to the blocked pipe. If the blockage
has not become dislodged within 10-15 seconds, disconnect the central unit from the wall inlet to
allow the turbine to get some air in between and to stop it from overheating. Repeat the process
after approximately one minute.
n If the blockage cannot be dislodged through suction and you are able to pinpoint its location, it is
worth examining whether the pipe system is easily accessible without having to dismantle too much
of the structure. If the pipe system is accessible, the blockage can usually be removed by opening a
pipe joint.
n Check that there are no objects inside the wall inlet that could obstruct flow.
n Never use overpressure, such as compressed air, to try unblocking the pipe system, as overpressure
will cause the pipe joints to become undone.
n Check that the suction hose is intact and that no objects that could obstruct flow are lodged in
it.
n You can also try dislodging the blockage by inserting a tension spring into the pipe system, taking
care not to damage the pipe joints.
n Check that the dust canister is correctly in place and that the sealing materials of the dust canister
are clean and intact.
n If none of the measures described above are successful in unblocking the pipe system, contact an
authorised Allaway service dealer.
n Check that the dust canister is not full or that the dust bag does not require replacing.
5.5 Details Required for Maintenance Purposes
n Check that the filter is in good condition.
n Check that the pipe system is airtight.
5.3 What to Do if the Suction Hose Is Damaged
Cut the damaged section out and reconnect the hose using an extension coupling muff (accessory).
If the hose breaks near the hose coupling muff or the handle, detach the muff or handle, cut out the
damaged section and twist the hose coupling muff or handle back onto the hose. The components of
the hose have a left-handed thread.
Prior to contacting an authorised Allaway service cleaner, note down
the type and serial number (N:o) of your central unit, marked on the
nameplate on the external surface of the central unit, on the side of the
turbine housing.
Always keep the unit in its normal upright position during transportation
and take care not to drop it or to make it subject to blows.
In suction hoses equipped with a handle start mechanism, the start circuit wires are built into the hose.
The hose cannot be shortened. In case of damage to the hose, contact an authorised Allaway service
dealer. You can extend the suction hose with an on/off extension hose (accessory).
32
33
6 INSPECTING THE PIPE SYSTEM FOR TIGHTNESS
8 EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR ELECTRICAL SAFETY
Start the central unit with all wall inlets closed via the low voltage
connector (figure 1: 8) using a piece of metal wire. If air is still escaping
from the exhaust pipe after approximately 10 seconds, there is a leak
in the pipe system. The leak must be located and repaired. Do not run
the unit for more than 20 seconds with all of the wall inlets closed. If
the installation is completely airtight, the turbine will not receive any
air, therefore overheating and possibly incurring damage. The bypass
valve must be blocked for the duration of the inspection using a piece
of cardboard, for example (figure 2).
Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, 40340 Jyväskylä, Finland, hereby declares that
Central Vacuum Cleaners Type: TE-1650-..-.., TE-1750-..-..
have been manufactured in accordance with the relevant harmonised standards and fulfils the essential
requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC).
Figure 2
SERVICE DEALERS AND WARRANTY
A list of authorised Allaway service dealers can be found on our website at www.allaway.fi.
WE VALUE YOUR OPINION
7 ACCESSORIES
We welcome feedback. Please send us your queries and comments via email to info@allaway.fi.
7.1 Pre-separators
The EE-20 is designed for vacuuming water, sand and coarse rubbish. If the pre-separator is equipped
with a dust bag, the EE-20 also enables the vacuuming of cooled-down ashes and fine dry dust.
Sticky substances and shards of glass may damage the pipe system. The system must
not be used for vacuuming liquids or substances other than normal dust unless a
suitable Allaway-pre-separator is used.
7.2 Dust Bag Installation Kits
The central units can be equipped with a dust bag. Dust bag
installation kits are available from all leading retailers. Using a dust
bag is not obligatory, but it is recommended. Detailed instructions
for installation are supplied with the dust bag installation kit.
When using a dust bag installation kit (figure 3), the dust bag is
replaced and the filter serviced as follows:
Remove the dust bag (9), undo the mounting nut (6) located
underneath the filter, remove the dust bag rest (10) and detach
the filter (see section Servicing the Filter).
10
6
9
Figure 3
7.3 Filter Cover for the Central
Unit
The filter cover (figure 4) facilitates cleaning the filter and
lengthens the maintenance intervals and life of the filter. Using
a filter cover is not obligatory, but it is recommended. Never
use a filter cover in central units that are equipped with a dust
bag. Filter covers are available from all leading retailers (sold in
bags of 5).
Figure 4
34
We reserve the right to make changes.
35
WARRANTY TERMS FOR ALLAWAY CENTRAL VACUUM
CLEANERS FOR HOME USE AS OF 1.1.2008
WARRANTY PERIOD
Allaway Oy provides the central vacuum cleaners it manufactures with a twelve (12) month warranty as
of the delivery date of the product. For equipment delivered after 1 January 2008, the warranty period
for the motor of the central unit is five (5) years from the delivery date.
CONTENTS OF WARRANTY
Any structural damage, faulty workmanship or material faults found in the equipment and confirmed by
an authorised Allaway service centre, as well as any damage caused to the machine itself as a result, will
be repaired in an authorised Allaway service centre at the warrantor’s expense, unless the warrantor
provides evidence of the fault having been caused by an accident (e.g. transport damage), of incorrect
handling of the equipment or of the damage having been otherwise caused by the buyer.
If the purpose of the equipment is other than normal private home use, these warranty terms do not apply.
In that case, any warranty terms should always be separately agreed on with the warrantor in writing.
LIMITATIONS OF WARRANTY AND RISK
In order for the warranty to apply, the equipment must be in normal flat-specific private home use and
the installation, operating and maintenance instructions must be carefully followed. The warranty only
applies according to these terms in Finland.
Repairs under warranty do not cover normal adjustments described in the installation, operating and
maintenance instructions, guidance, care, service and cleaning or tasks due to negligence of the precautions
and installation instructions or investigation of the same.
Moreover, parts that are more vulnerable to breakage due to handling, natural wear or ageing, such as
batteries, filters, cleaning accessories and other wearing parts, are not covered by the warranty.
The warranty does not cover consequential damage.
The customer can only make claims based on this warranty to an authorised Allaway service centre
and to the warrantor.
The warrantor is not bound by verbal promises not included in these warranty terms.
In order for the warranty to apply, original product information and serial numbers marked on the
equipment and in the warranty must not be changed.
The warranty will become void if the housing protecting the electrical parts of the equipment is opened
by someone other than an authorised Allaway service centre.
Suitable documents include, for example, a receipt or a despatch or consignment note. The document
must include the delivery time, the type of equipment to be repaired and the serial number.
When the customer makes the repair request, they should, together with the authorised Allaway service
centre, agree in advance on the contents of the warranty, any charges, whether the equipment should
be repaired on site or at the service centre, and whether the customer should take measures because
of the fault found in the product.
Primarily, customers themselves should bring the equipment to the authorised service centre. A separate
agreement should be made with the service centre on delivering or picking up the equipment for service
and on returning it.
If the authorised service centre has not started repairing the product within five working days of receiving
the repair request, this can be reported directly to the warrantor, unless an extended delivery time has
been agreed on with the authorised service centre.
If the customer and the authorised service centre disagree on the interpretation of these warranty terms
or if the customer is not satisfied with the repair, the customer can contact the warrantor directly.
The warranty of the equipment repaired under warranty will continue until the end of the original
warranty period.
CHARGES DURING WARRANTY PERIOD
The authorised service centre will not charge the customer for parts repaired or changed under warranty,
for repair work, for transportation necessary in order to repair the product or for their travel costs.
However, in order for this to apply:
- faulty parts must be handed over to the authorised service centre;
- the repair work usually starts within five working days and is completed during normal working hours.
If repairs are to be made more urgently or out of hours, the authorised service centre is entitled
to charge the customer for the additional costs, provided that the customer has been informed of
the charge basis in advance;
- the necessary transportation or service travel costs of the authorised service centre for the purpose
of repairing a product that is difficult to carry will be free of charge if a service car or a normal,
scheduled public service vehicle is used (however, water, air and snow vehicles are not considered
public service vehicles). If this is not possible, the customer will be charged for the additional
costs;
- extraordinary costs of disconnecting and reconnecting the product will be charged separately.
The warranty does not cover repair of damage caused by:
- careless handling or transportation of the equipment;
- the user’s carelessness or overloading of the equipment;
- failure to observe the operating instructions or to carry out care of maintenance;
- conditions beyond the warrantor’s control, such as overly large voltage variations, thunderstorms,
fire or other damage, repairs or structural changes made by someone other than an authorised
Allaway service centre;
- system or equipment installation or location that violates the installation or operating instructions
or is otherwise incorrect.
Moreover, the warranty does not cover the repairing of faults which are insignificant in terms of the
operation of the equipment, such as superficial scratches.
MEASURES WHEN DAMAGE IS FOUND
If a fault is found during the warranty period, the customer should immediately report it to an authorised
Allaway service centre. The contact information of authorised Allaway service centres can be found, for
example, in the Yellow Pages under a heading such as Service of household appliances, via directory
enquiries (e.g. 118) or on the Internet at www.allaway.fi. The information to be provided to the service
centre includes the equipment model and serial number (on the nameplate), a detailed description of
how the fault was found and the conditions in which it developed.
A prerequisite of repair under warranty is that the customer reliably proves that the warranty is valid.
36
37
MAINTENANCE LOG
Type ____________ No. ____________ First Used on (date) ____________
Dust Canister
Emptied or
Dust Bag
Replaced
38
Filter
Cleaned
Filter
Replaced
Dust Canister
Emptied or Dust
Bag Replaced
Filter
Cleaned
Filter
Replaced
39
JYVÄSKYLÄ, FINLAND
info@allaway.fi
www.allaway.fi
13706 rev07 fi/sv/en 05/2011