MAGYAR
HÁZIMOZI RÁDIÓERŐSÍTŐ
AVR-1910
Felhasználói kézikönyv
•
A kézikönyvben található gombok működésének leírása a távvezérlő gombjaira vonatkozik. A készülék azonban az
előlapon található ugyanolyan funkciójú gombokkal is vezérelhető.
MAGYAR
n BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
CAUTION
RISK
OF ELECTRIC
SHOCK
ÁRAMÜTÉS
VESZÉLY
NEDO
NYISSA
FEL!
NOT OPEN
FIGYELEM:
CAUTION:
AZ
VESZÉLY
ÉRDEKÉBEN
VEGYE
TOÁRAMÜTÉS
REDUCE THE
RISK OFELKERÜLÉSE
ELECTRIC SHOCK,
DO NOTNE
REMOVE
LE
A KÉSZÜLÉK
FEDELÉT
(VAGY HÁTLAPJÁT)! A
KÉSZÜLÉKBEN
COVER
(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE
PARTS
INSIDE.
NINCSENEK
A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL
JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEK. A
REFER SERVICING
TO QUALIFIED
SERVICE
PERSONNEL.
SZERELÉST VAGY JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE.
lightning flash with
arrowhead
an equilateral
AThe
háromszögben
látható
villám symbol,
jel arra within
figyelmeztet,
hogy
is intended
to alert the user
to the presence
uninsulated
atriangle,
készülékben
nagyfeszültség
található,
amely of
áramütést
“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of
okozhat.
sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
AThe
háromszögben
látható
a kézikönyvben
exclamation point
withinfelkiáltójel
an equilateral
triangle is intended to
található
fontos
üzemelési
ésimportant
karbantartási
(szerelési)
alert the user
to the
presence of
operating
and
maintenance (servicing)
in the literature accompanying
információkra
hívja felinstructions
a figyelmet.
the appliance.
VIGYÁZAT:
WARNING:
A TŰZ- VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
KÉSZÜLÉKET ÓVJA A VÍZTŐL ÉS NEDVESSÉGTŐL.
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
I
FONTOS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be a biztonsági előírásokat.
3. Vegye komolyan a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. A készüléket ne használja víz közelében.
6. Tisztításhoz használjon száraz törlőkendőt.
7. A szellőzőnyílásokat hagyja szabadon. A beszerelést a gyártó
utasításai szerint végezze el.
8. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl. fűtőtest, fűtőnyílás,
kályha, illetve erősítő és egyéb hőt termelő elektronikus
berendezések).
9. A tápvezetéket olyan helyen kell elvezetni, ahol nem léphetnek
rá és nem szorulhat be. Különösen ügyeljen a csatlakozóknál, az
aljzatoknál és a készülékhez csatlakozó pontnál.
10.Csak a gyártó által meghatározott csatlakozókat és kiegészítőket
használjon.
11. Csak a gyártó által meghatározott vagy a
készülékhez adott állványt, tartót, asztalt stb.
használjon. Szállítókocsi használata közben
ügyeljen rá, hogy a készülék ne essen le a mozgó
kocsiról, máskülönben az balesetet okozhat.
12. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
illetve villámlással járó zivatar idején áramtalanítsa a készüléket.
13. A javítást minden esetben bízza szakemberre. Meghibásodás
esetén a készüléket vigye el szakszervizbe (pl. a tápvezeték vagy
a csatlakozó megsérült, folyadék vagy idegen tárgy került a
készülékbe, eső vagy más nedvesség érte a készüléket, illetve a
készülék nem megfelelően működik vagy leejtették).
14. Az elemeket ne tegye ki túlzott hőhatásnak, amilyen a napsütés,
tűz, stb.
FIGYELEM:
A készülék elektromos hálózatról leválasztásához húzza ki annak
tápvezetékét a konnektorból.
A tápkábel csatlakozója a készülék teljes áramtalanítására szolgál, és a
felhasználó által könnyen elérhető helyen kell tartani.
MAGYAR
BEKAPCSOLÁS ELŐTT
FIGYELEM:
• A készüléket tartsa távol a meleg helyektől.
Ha a készüléket tartóban helyezi el, biztosítsa a megfelelő
hőáramlást.
•
• A készüléket óvja a víztől, egyéb nedvességtől és portól.
• Gondoskodjon róla, hogy a készülékbe ne kerüljenek idegen
tárgyak.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a
tápkábelt a konnektorból.
• Ügyeljen rá, hogy a készülék ne érintkezzen rovarirtó szerrel,
benzollal és hígítóval.
• A készülék megfelelő szellőzése érdekében a szellőzőnyílásokat ne
takarja le újsággal, asztalterítővel, függönnyel vagy egyéb tárggyal.
• A készülékre és annak közelébe ne helyezzen nyílt lángot szolgáltató
tárgyat (pl. égő gyertyát).
• Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a vonatkozó helyi jogszabályi
előírásokat.
• A készüléket óvja a freccsenő vagy csepegő víztől.
• A készülékre ne tegyen vázát, vagy vízzel megtöltött egyéb tárgyat.
• Legyen óvatos a tápkábel használatakor.
A tápkábelt a csatlakozójánál fogva húzza ki az elektromos
hálózatból.
* (Szellőzőnyílással rendelkező készülékek esetén)
• A szellőzőnyílásokat hagyja szabadon.
• A készüléket semmilyen formában ne szerelje szét és ne
módosítsa.
II
MAGYAR
NÉHÁNY SZÓ AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL:
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Saját kizárólagos jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a készülék –
amihez a nyilatkozat tartozik – megfelel az alábbi szabványoknak: EN60065,
EN55013, EN55020, EN61000-3-2 és EN61000-3-3.
A 2006/95/EK és 2004/108/EK rendelet előírásai alapján.
DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Landwehr 19, Nettetal,
D-41334 Germany
III
A termék csomagolóanyaga újrahasznosításra alkalmas. A különböző anyagok selejtezésekor, kérjük,
tartsa be a helyi újrahasznosítási előírásokat.
A készülék kiselejtezésekor, kérjük, tartsa be a helyi jogszabályi előírásokat.
Az elemeket ne dobja szeméttárolóba és ne égesse el. A hulladékká vált elemek tárolását és
ártalmatlanítását a helyi jogszabályok szerint kell elvégezni.
Jelen készülék és annak tartozékai (kivéve az elemek) képezik az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv szerint meghatározott terméket.
MAGYAR
Üzembehelyezés
Műveletek a lejátszás elindításához ...........................................................2
Tartozékok............................................................................................................ 2
Kezelési előírások .............................................................................................. 3
Összeszerelési előírások ................................................................................. 3
A távvezérlő ..........................................................................................................3
Az elemek behelyezése ....................................................................................3
A távvezérlő működési távolsága.................................................................3
Az alkatrészek neve és funkciója ..................................................................4
Előlap ......................................................................................................................4
Kijelző .................................................................................................................... 5
Hátlap .....................................................................................................................6
A távvezérlő ........................................................................................................ 7
Csatlakozások
Fontos információk .......................................................................................... 8
Csatlakozó kábelek ............................................................................................8
Videó bemeneti jel konvertálása
(Videókonvertálás funkció) ............................................................................ 9
A képernyő megjelenítése a videó bemeneti jeltől függően............ 9
A hangszórók beszerelése és beállítása ................................................. 10
A hangszórók csatlakoztatása .....................................................................11
Az eszközök csatlakoztatása ....................................................................... 12
HDMI csatlakozóval nem rendelkező berendezések csatlakoztatása
13
A csatlakoztatások befejezését követő lépések ................................... 17
A készülék bekapcsolása ...............................................................................17
A készülék kikapcsolása ................................................................................17
Beállítások
Menütérkép ....................................................................................................... 18
Példák az előlapi- és a képernyőkijelző megjelenítésére ...................19
A csatlakoztatott hangszórók automatikus optimalizálása (Audyssey automatikus beállítás).............................................................................20
Részletes beállítások (kézi beállítás) ......................................................... 25
Bemeneti beállítások (INPUT beállítás).....................................................32
Lejátszás
Összetevők lejátszása......................................................................................37
Blu-ray- és DVD-lemezek lejátszása ...........................................................37
iPod® eszközök lejátszása ..............................................................................37
FM/AM rádióhallgatás ....................................................................................39
Lejátszás közbeni műveletek ......................................................................41
Surround (Térhangzás) mód kiválasztása................................................42
Források lejátszása azok audió jelformátuma vagy a csatornák
száma szerint (Standard lejátszás) .............................................................42
Lejátszás DENON eredeti térhangzás módban.................................... 43
Direkt lejátszás.................................................................................................. 43
Sztereó lejátszás................................................................................................43
Lejátszás Pure Direct módban .................................................................... 43
Hangmező hatások beállítása (Paraméter) .............................................44
Hangmező hatások beállítása (Térhangzás paraméter) .....................44
Hangszín beállítása (Hangszínvezérlés) ...................................................45
Hangszínkorrekció, dinamikus hangszínszabályzó és dinamikus
hangerőállítás (Audyssey beállítások) .....................................................46
Hangszórók hangszínvezérlése a grafikus hangszínszabályzóval
(Kézi hangszínvezérlés) ................................................................................. 47
A tömörített audió fájlok hangminőségének visszaállítása közel az
eredeti felvételi szintre (Hangjavítás funkció) ........................................47
Audió késleltetés beállítása a képhez (Audió késleltetés) ................ 47
Csatlakoztatott eszközök irányítása a távvezérlő segítségével
Tárolási kódok regisztrálása ......................................................................... 52
Regisztrált eszközök vezérlése ....................................................................52
Más eszköz vezérlésére nem használt gombok beprogramozása
(Átfedés funkció).............................................................................................. 54
További információk ...............................................................55
lhárítás......................................................................................61
Gyári beállítások visszaállítása (Mikroprocesszor gyári értékeinek
visszaállítása)..................................................................................................... 63
Műszaki adatok .......................................................................64
Tárolási kódok listája..........................................Kézikönyv vége
Állapot ellenőrzése (Információk) ........................................48
Kényelmi funkciók
HDMI vezérlési funkció ..................................................................................49
Készülék kikapcsolása egy bizonyos idő után
(Elalvás-időzítő funkció) .................................................................................49
Az egyes hangszórók hangerejének beállítása .................................... 50
Gyakran használt beállítások elmentése (Gyorsválasztás funkció) 50
MAIN ZONE beállítások ..................................................................................50
ZONE2 beállítások ............................................................................................50
Különböző memória funkciók .................................................................... 50
2-csatornás hang lejátszása a másodlagos helyiségben (Multizone
funkció) ..............................................................................................51
1
MAGYAR
Üzembehelyezés
Üzembehelyezés
Köszönjük, hogy a DENON termékét választotta. A készülék megfelelő üzemelése érdekében annak használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el a Felhasználói kézikönyvet.
A kézikönyv a későbbiekben hasznos lehet, ezért őrizze meg azt.
Csatlakozások
Műveletek a lejátszás elindításához
A lejátszás elindításához az AVR-1910 készüléken, az alábbi műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Beállítások
Csatlakozások
Beállítások
Lejátszás
A hangszórók beszerelése és beállítása (10. oldal)
Lejátszás
Hangszórók csatlakoztatása (11. oldal)
Multizone funkció
Eszközök csatlakoztatása (12. oldal)
Audyssey automatikus beállítás (20. oldal)
Összetevők lejátszása (37. oldal)
Kézi beállítás (25. oldal)
·Szükség esetén használja a kézi beállítást.
Surround (Térhangzás) mód kiválasztása (42. oldal)
Hangmező hatások beállítása (44. oldal)
Bemeneti beállítások (32. oldal)
Készülék bekapcsolása (17. oldal)
Távvezérlés
Tartozékok
Információk
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat megkapta-e a termék mellé.
Hibaelhárítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Műszaki adatok
Felhasználói kézikönyv ....................................................................... 1
Üzembehelyezés................................................................................... 1
Szervizpontok listája 1 ....................................................................... 1
Tápkábel (hossza kb. 1,6 m) ............................................................ 1
Távvezérlő (RC-1117)........................................................................... 1
R6/AA elemek ...................................................................................... 2
FM beltéri antenna............................................................................... 1
AM hurokantenna ................................................................................ 1
Beállító mikrofon
(DM-A409, kábelhossz kb. 7,6 m) ................................................... 1
4
2
5
7
8
9
MAGYAR
Megjegyzés:
A készüléket a megfelelő szellőzés érdekében ne tárolja szűk,
zárt helyeken (pl. könyvespolc, stb.).
b Megjegyzés
Note
b
b
Wall
Fal
Multizone funkció
A távvezérlő működési távolsága
A távvezérlő működtetéséhez irányítsa azt a készülék távvezérlő
szenzora felé.
Távvezérlés
Az alábbi berendezések az AVR-1910 készülék mellett
a termékhez adott távvezérlő (RC-1117) segítségével is
vezérelhetők:
DENON rendszerkomponensek
Nem DENON gyártmányú rendszerkomponensek
• Lásd tárolt memória beállítása (52. oldal)
Az elemek behelyezése
Információk
30°
30°
fogantyút
q Emelje
Lift the meg
claspaand
removeés
the w Helyezze
Load the two
properly
be abatteries
két elemet
a
távolítsa
el a fedelet.
rear
cover.
as indicated
by the marks in
jelölésnek
megfelelően.
Approx. 7 m
R6/AA
e Helyezze
Put the rear
cover
back on.
vissza
a fedelet.
3
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
A távvezérlőt óvja a közvetlen napfénytől, az inverteres fénycsöves
lámpatestből származó erős mesterséges világítástól és az
infrafénytől, ellenkező esetben a távvezérlő meghibásodhat.
Hibaelhárítás
the battery compartment.
Lejátszás
A távvezérlő
Beállítások
b
MEGJEGYZÉS
• Ha a távvezérlő már a készülékhez közel sem működik, cserélje ki
az elemeket újakra.
• A mellékelt elemek csak az üzemszerű működés leellenőrzésére
elegendőek.
• Ügyeljen rá, hogy az elemeket a megfelelő pólusukkal helyezze be
a távvezérlőbe (ld. “+” és “-” jelzések).
• Az elemfolyadék sérülése vagy szivárgása elkerülése érdekében:
• Új elemet ne használjon a régivel együtt.
• Ne használjon egymástól eltérő típusú elemeket.
• Szárazelemeket ne próbáljon feltölteni.
• Az elemeket ne zárja rövidre, ne szerelje szét, ne melegítse és ne
dobja tűzbe.
• Ha az elemfolyadék szivárog, óvatosan tisztítsa meg az elemtartó
részt és helyezzen be új elemeket.
• Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, távolítsa
el belőle az elemeket.
• A hulladékká vált elemek tárolását és ártalmatlanítását a helyi
jogszabályok szerint kell elvégezni.
Csatlakozások
• A készülék bekapcsolása előtt
Ellenőrizze még egyszer, hogy a csatlakozások megfelelők-e.
• Néhány áramkör a készülék készenléti állapotában is felvesz
valamennyi áramot. Ha hosszabb ideig távol lesz az otthonától,
húzza ki a készülék tápkábelének csatlakozóját az elektromos
hálózatból.
• Kondenzáció (páralecsapódás)
Amennyiben a készülék belső hőmérséklete és a környező
hőmérséklet között jelentős az eltérés, a készülék belsejében
található alkatrészeken kondenzáció (más szóval páralecsapódás)
képződhet, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
Ilyen esetben áramtalanítsa a készüléket, és az újbóli használata
előtt hagyja pár órát kikapcsolva, amíg a hőmérséklet-különbség le
nem csökken.
• Mobiltelefon használata
Mobiltelefon használata a készülék közelében zajt eredményezhet.
Ilyen esetben a használatban lévő mobiltelefont vigye távolabb a
készüléktől.
• A készülék mozgatása
A készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábel csatlakozóját az
elektromos hálózatból.
Mielőtt a készüléket átteszi egy másik helyre, húzza szét a
csatlakozó kábeleket.
• A kézikönyvben szereplő ábrák a funkciók könnyebb megértése
érdekében eltérőek lehetnek a tényleges készüléktől.
Beszerelési előírások
Üzembehelyezés
Kezelési előírások
MAGYAR
Üzembehelyezés
Alkatrészek neve és funkciója
Előlap
Csatlakozások
W7
W6
o
W5
W4
W3
A távvezérlő gombjaival megegyezően működő gombok
W2 W1
i
1. Ki-bekapcsoló gomb
(ON/STANDBY) ................................................................. (17)
2. Térhangzás mód gombok ............................................. (42)
3. MENÜ gomb ...................................................................... (18)
4. Iránygombok ..................................................................... (18)
5. Jóváhagyás gomb (ENTER) ........................................... (18)
6. Visszalépés gomb (RETURN) ........................................ (18)
7. Gyorsválasztó gombok (QUICK SELECT) ................. (50)
Beállítások
Lejátszás
Q0 Q1 W8
Q2
Q3 Q4
További információ az itt nem részletezett gombokról a zárójelben jelzett oldalszámon.
Q5 W9 E0
8. Főhangerő tárcsa (MASTER VOLUME)....................... (37)
9. Forrásválasztó gombok (SOURCE SELECT) ............ (37)
10. ZONE2 választó gomb (ZONE2) ............................... (51)
11. ZONE2 ki-bekapcsolás gomb ................................... (51)
12. Hangjavító gomb (RESTORER) .................................. (47)
13. Dinamikus hangsz. szab. (DYNAMIC EQ) ............... (46)
14. Dinamikus hangerőáll. gomb (DYNAMIC VOLUME) (46)
15. Hangszínkorrekció gomb (MULTEQ) ...................... (46)
 Az előlap gombjaival megegyezően működő gombok
Multizone funkció
Előlap
Front
q
Q6 Q7
Q8
w
e
r t
y
Q9
W0
u
Hátoldal
Rear
q
u
Távvezérlés
o,Q0
Csak a fejegységen elérhető gombok, csatlakozók és kijelzők
Információk
Hibaelhárítás
16. Tápfeszültség-jelző ..................................................... (17)
17. Főkapcsoló (ON/OFF – KI/BE) ............................ (17,63)
18. Fejhallgató bemenet (PHONES) ............................. (41)
19. Vonal bemeneti csatlakozók (V. AUX INPUT) ....... (16)
20. Beállító mikrofon csatlakozó (SETUP MIC) ........... (21)
21. AUDYSSEY dinamikus hangerőállítás állapotjelző
(DYNAMIC VOLUME) ............................................................ (46)
22. HD audió állapotjelző .................................................. (42)
23. Főhangerő állapotjelző
24. Kijelző
25. Távvezérlő szenzor ..........................................................(3)
26. Tárolt beállítások gomb (TUNING PRESET) .......... (39)
27. Forrásválasztó gomb (SOURCE) .............................. (37)
28. Első hangsz. kiválaszt. gomb (SPEAKERS) ............. (41)
29. Sötétítő gomb (DIMMER)............................................ (31)
30. Állapot gomb (STATUS) ............................................... (48)
i
Q1
o,Q0
Q2
w
Műszaki adatok
Q3
Q4
e
Q5
r
t
o,Q0
Q0
4
y
MAGYAR
Q5
w
Q3
Q2 Q1
e
Ha az Audyssey automatikus beállítást
(AUTO
SETUP)
követően
módosítjaEQ”
a ,
: During
“MultEQ”
, “Dynamic
“Dynamic
Volume” operation
hangszóró
beállításait,
az állapotjelző
b When
speaker
settings are
changed after
kerete
vagy az
összes állapotjelző
kialszik.
the
Audyssey
Auto
Setup
procedure,
either
Bemeneti mód állapotjelző
thetérhangzás
indicators’ frame
turns off
or all the
Hátsó
állapotjelző
(S.BACK)
indicators turn off.
Akkor világít, mikor az audió jelek a hátsó térhangQ1 Input mode indicators
zású hangszórókból szólalnak meg (26. oldal).
Q2 Hangjavítás
S.BACK indicator
állapotjelző (RESTORER)
when audio
signals
are being output from
ALights
hangjavítás
funkció
(RESTORER)
the
surround
back
speakers
bekapcsolásakor világít (47. (vpage
oldal). 26).
Q3 HDMI
RESTORER
indicator
állapotjelző
Lightsbemeneti
during “RESTORER”
operation
(vpage
HDMI
jel észlelésekor
világít
(13.
47).
oldal).
Q4 Tuner
HDMIjelvételi
indicatormód állapotjelző
„TUNER”
bemeneti
alábbi
Lights when
HDMIforrás
inputesetén
signalsazare
detected
jelvételi
állapotoknak
megfelelően világít.
(vpage
13).
RDS (Rádiós
adatrendszer)
Q5 • Tuner
reception
mode indicators
RDS
Thisadás
lightsvételekor
accordingvilágít.
to the reception conditions
• when
AUTOthe
(AUTOMATIKUS)
input source is set to “TUNER”.
Automatikus
hangolás kiválasztásakor világít.
• RDS
• STEREO
(SZTEREÓ)
This lights
when receiving RDS broadcasts.
FM
módban, analóg sztereóadás vételekor
• AUTO
világít.
This lights when in the auto tuning mode.
••TUNED
STEREO
AzInadás
világít.
the megfelelő
FM mode,jelerősségű
this lights vételekor
when receiving
Információk
Hibaelhárítás
analog stereo broadcasts.
• TUNED
This lights when the broadcast is properly
tuned in.
Műszaki adatok
: „MultEQ”, „Dynamic EQ” és „Dynamic Volume”
These light as shown below in the different
mód
bekapcsolásakor
modes
(vpage 46).
y
Távvezérlés
o MUTE indicator
AUDYSSEY
állapotjelző
Lights when the muting mode is set (vpage
Az
alábbi különböző módok kiválasztásakor
41).
világítanak (46. oldal).
Q0 AUDYSSEY indicator
t
Multizone funkció
Lights when signals are being output to the
Főhangerő
állapotjelző
ZONE2 (vpage 51).
Beállítási
műveletek közben a menü számát
u mutatja.
Master volume indicator
When performing
setting operations,
Elalvás-időzítő
állapotjelző
(SLEEP)displays
theelalvás-időzítő
menu number.funkció bekapcsolása
Az
világít (49.
oldal).
i esetén
SLEEP TIMER
indicator
Némítás
állapotjelző
(MUTE)
Lights when
the sleep
timer is operating
A
hang elnémításakor
világít (41. oldal).
(vpage
49).
r
u
Lejátszás
Akkor világít, mikor a jelek továbbításra kerülnek a
y másodlagos
ZONE2 indicator
helyiségbe (ZONE2) (51. oldal).
o i
Beállítások
állapotjelzők
q Dekóder
Decoder indicators
Az
működő
dekóder
állapotjelzője
Theaktuálisan
indicator for
the currently
operating
decoder
világít.
lights.
audió jel állapotjelző
w Bemeneti
Input audio signal indicators
Információs kijelző
e Ez
Information
a kijelző a display
bemeneti forrásnév, térhangzás
The
sourceértékek
name, surround
setting
mód,input
beállítási
és egyébmode,
információk
values and other
information are displayed
megjelenítésére
szolgál.
here.hangszóró állapotjelző
Első
r Az
Front
indicator
A ésspeaker
B hangszóró
beállításaitól függően
These vagy
light nem
according
to the settings of the
világít
(41. oldal).
front A and B speakers
(vpage
41). SELECT)
Gyorsválasztó
állapotjelző
(QUICK
gyorsválasztó
(QUICK SELECT)
t A
QUICK
SELECT funkció
indicators
bekapcsolása
esetén
(50.
oldal). is
These light when
the világítanak
Quick Select
function
ZONE2
állapotjelző
set (vpage
50).
Q0
Csatlakozások
q
Q4
Üzembehelyezés
Kijelző
mód bekapcsolásakor
: „MultEQ”
During “MultEQ”
operation
: „MultEQ”,
During “MultEQ”
, “Dynamic
„Dynamic
EQ” mód EQ”
bekapcsolásakor
operation
5
MAGYAR
Üzembehelyezés
Hátlap
Q5 Q4 Q3
Q2
Q1
Q0
Csatlakozások
Beállítások
Lejátszás
Multizone funkció
Távvezérlés
Információk
q
w
e
Hibaelhárítás
..............................................(13)
(13)
q HDMI
HDMI csatlakozók
connectors ·······································
audió
csatlakozók
.......................... (14)
(14)
w Digitális
Digital audio
connectors
···························
(15)
e Videó
VIDEOcsatlakozók
connectors ..............................................
····································· (15)
Műszaki adatok
kimeneti
csatlakozó................ (11)
(11)
r Előerősített
PRE OUT connector
···································
r
t
y
u
t Távvezérlő
REMOTE CONTROL
jacks
csatlakozók
a device
that támogató
supports the
remote
AConnect
távvezérlő
funkciót
eszközt
control function.
csatlakoztasson.
"69
065
Input
ZONE2
i
o
audió connectors
csatlakozók
.............................(14)
(14)
y Analóg
Analog audio
··························
........................(16)
(16)
u FM/AM antenna
antenna csatlakozók
terminals························
csatlakozók
...................................(11)
(11
i Hangszóró
Speaker terminals
······································
kimenet
(AC OUTLET) ................... (17)
(17)
o Hálózati
AC OUTLET
················································
Q0 AC
inlet
··········································
Külső
táp(AC
(ACIN)
IN)
................................................ (17)
(17)
Infravörös
Infrared
jeladó
retransmitter
Infrav.
Infraredszenzor
sensor
Extension jack
for future
use.
Hosszabbító
későbbi
használatra.
(Connect
devices corresponding
(Ehhez
a csatlakozóhoz
multi-room
with roomrendelkező
to room function
funkcióval
eszközt to
this jack.)
csatlakoztasson.)
6
Q1 EXT.
connectors
····································
KülsőIN
bemeneti
csatlakozók
(EXT IN) .......(16)
(16)
........................................... (51)
Q2 ZONE2
ZONE2 csatlakozók
connectors ····································(51)
videó
csatlakozók
...................
(14)
Q3 Komponens
COMPONENT
VIDEO
connectors
············· (14)
bemenet
iPod
S-Video
bemeneti
Q4 Dokkoló
Control Dock
for iPod
S-Video
input
terminal
csatlakozóhoz
......................................................(14)
(14)
····································································
Q5 Dokkoló
Control Dock
for iPod
DOCK
CONTROL
jack
bemenet
az iPod
dokkoló
csatla····································································
kozójához
............................................................. (14)
(14)
MAGYAR
Front
Előlap
Rear
Hátoldal
e
Q6
r
W0
y
Q1
W5
Q7
u
Q3
W7
Q8
o
t
Q9
További információ az itt nem részletezett
For buttonsa zárójelben
not explained
here,
see the page
gombokról
jelzett
oldalszámon.
AVR-1910
AVR-1910
(FŐZÓNA)
(MAIN ZONE)
iPod
iPod
AVR-1910
(más.
helyiség)
AVR-1910
(ZONE2)
TV
TV
Blu-ray lemezdisc player
Blu-ray
vagy
or
DVD-lejátszó
DVD Player
DVDfelvevő
recorder
DVD
vagy
asztali
videó lejátszó
or
készülék
Video deck
Műholdvevő
Satellite receiver
egység
vagy
or
kábeltévé
Cable TV
CD player
CD-lejátszó
ZONE2 (másodlagos helyiség) műveletek (51.
Műszaki adatok
indicated in parentheses ( ).
Vezérelhető
eszk.
Operable devices
Hibaelhárítás
Q0
Q4
Q5
W8
A
kapcsolók
állásai
Position
of switches
Információk
i
kívánt eszköz állásába.
Távvezérlés
Q2
W6
• Más készülékek vezérléséhez először tárolja el a
távvezérlőn azok kódjait (52. oldal).
• A két eszközválasztó kapcsolót állítsa a vezérelni
Multizone funkció
W1
W2
W3
W4
Az AVR-1910 készüléken végezhető
műveletek
Hat másik készüléken végezhető
műveletek
Lejátszás
t
Távvezérlővel végezhető műveletek
Beállítások
t
Távvezérlő
jeladója signal transmitter
Remote control
Állapotjelző
..........................................................................(52)
(52)
Indicator ·····················································
Ki-bekapcsolás
gombok
(OFF
–
ON/SOURCE)
.........(17)
Power buttons ··········································· (17)
Gyorsválasztó
gombok
(QUICK
SELECT) ....................(50)
QUICK SELECT
buttons
····························
(50)
Forrásválasztó
gomb (SOURCE
SELECT) ...................(37)
(37)
SOURCE SELECT
button ··························
Rendszer
System gombok
buttons..............................................................(52)
········································· (52)
Menü
gomb
.........................................................................(18)
MENU
button
············································ (18)
Iránygombok
( uio
p ).............................................(18)
Cursor buttons
(uio
p) ························ (18)
Keresés
gomb
(SEARCH)
..........................................(38,
(38,40)
40)
SEARCH
button
···································
Eszközválasztó
kapcsoló
...........................................(37,
52)
DEVICE SELECT
switches
····················(37, 52)
Főhangerőállító
gombok
(VOLUME)
...........................(37)
Master volume control buttons ··············· (37)
Némítás
gomb
(MUTE)
....................................................(41)
(41)
MUTING
button
·········································
Csatorna
gomb
.............................(50)
Channelhangerőszabályzó
level adjustment
button
············ (50)
Visszalépés
gomb (RETURN)
...........................................(18)
RETURN button
·········································
(18)
Jóváhagyás
gomb············································
(ENTER) .............................................(18)
ENTER button
(18)
ZONE2
gomb
.........................................(51)
ZONE2ki-bekapcsolás
power button
································
(51)
Hangolási
műveletekbuttons
gombjai··························
(TUNER) .....................(39)
Tuner operation
(39)
Hangszínkorrekció
(MULTEQ) ...........................(46)
MULTEQ buttongomb
········································
(46)
Számgombok
(0 – 9, (0
+10)
Number buttons
~ ................................................(52)
9, +10) ····················· (52)
MAIN
ki-bekapcsolás
gomb·····················
...............................(17)
MAINZONE
ZONE
power buttons
(17)
Bemenet-választó
gomb ·································
(INPUT MODE) ...................(34)
INPUT MODE button
(34)
Elalváskapcsoló
(SLEEP)
......................................(49)
SLEEP TIMER gomb
button
·································
(49)
VIDEO SELECT
button
(34)
Videóválasztó
gomb
(VIDEO······························
SELECT) .........................(34)
RESTORER
button
·····································
(47)
Hangjavító
gomb
(RESTORER)
.......................................(47)
Első
magas
hangszóró
ki-bekapcs.
gomb (SPEAKERS)
FRONT
HEIGHT
SPEAKER
ON/OFF
button
···································································· (45)
(45)
W6 Térhangzás
Surround mód
mode
buttons
··························· (42)
gombok
...............................................(42)
W7 Dinamikus
DYNAMIChangerőáll.
VOLUME(DYNAMIC
button······················
(46)
VOLUME) ............(46)
hangsz.
szab. gomb
(DYNAMIC VOLUME) ....(46)
W8 Dinamikus
DYNAMIC
EQ button
································
(46)
Csatlakozások
q
w
q
w
e
r
t
y
u
i
o
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
Üzembehelyezés
Remote Control Unit
MEGJEGYZÉS
oldal)
NOTE
Átfedés funkció beállítások (54. oldal)
A hátlapon található gombok a hátsó fedél
Buttons on the back panel may operate when the
megnyomásával használhatók.
back lid is pressed.
7
MAGYAR
Üzembehelyezés
Csatlakozások
n Connection
Flow folyamat
Csatlakoztatási
Csatlakozások
A
hangszórók beszerelése
és beállítása
(10. o.)
Installing/Setting
the Speakers
(vpage
10)
Hangszórók
(11. oldal)11)
Connecting csatlakoztatása
the Speakers (vpage
Beállítások
Eszközök
csatlakoztatása
(12. oldal)
Connecting
Devices (vpage
12)
Lejátszás
Multizone funkció
HDMI
csatlakozóval
Connecting
Devicesnem
notrendelkező
Equipped berendezések
with HDMI
csatlakoztatása
(13.
oldal)
terminals (vpage 13)
Távvezérlés
HDMI (12.
oldal) 12)
n HDMI
(vpage
Monitor
(TV)
oldal) 13)
n Monitor (TV)(13.
(vpage
Lejátszási
komponensek
n Playback Components
Információk
/ DVD-lejátszó
(14. oldal)
•• Blu-ray
Blu-raylemezDisc player
/ DVD player
(vpage 14)
oldal) 14)
•• iPod®
iPod®(14.
(vpage
(14. oldal) 14)
•• CD-lejátszó
CD Player (vpage
Felvevő komponensek
n Recording
Components
Fontos információk
A kézikönyv az összes kompatibilis audió- és videójel
formátumnak megfelelő csatlakozást leírja. Kérjük, hogy a
csatlakoztatni kívánt berendezésnek megfelelő csatlakozási
típust válassza.
A csatlakoztatások után néhány beállítást el kell végezni az
erősítő készüléken. A különböző tételekhez állítsa be a „Set as
necessary” (Szükség esetén) beállítást.
MEGJEGYZÉS
• Az összes csatlakoztatás elvégzéséig ne helyezze áram alá a
készüléket.
• Csatlakoztatáskor vegye figyelembe a többi készülék használati
útmutatójában foglaltakat is.
• Ügyeljen a bal és jobb oldali csatornák helyes csatlakoztatására
(balt ballal, jobbot jobbal).
• A tápkábelt ne kötegelje össze a csatlakozó kábelekkel. Ennek be
nem tartása zajt vagy búgást eredményezhet.
Csatlakozó kábelek
A csatlakoztatni kívánt berendezésnek megfelelő kábelt használja.
Audio
videokábelek
cables
Audioand
és video
HDMI
HDMI
connections
csatlakozások
HDMl kábel
HDMI
cable
Audio cables
Digitális digital
koax
Coaxial
csatlakozások
connections
Coaxial
cable
Digitálisdigital
koax kábel
Digitálisdigital
optikai
Optical
csatlakozások
connections
Optical
Optikai cable
kábel
Analóg
Analog
(Fehér)
(White)
csatlakozások (Piros)
connections
(Red)
Analóg
Analog
csatlakozások
connections
(mono, mélynyomó(monaural,
for
ládához)
subwoofer)
Hibaelhárítás
/ Játékkonzol
(16. oldal)
•• Videokamera
Video Camera
/ Game Console
(vpage 16)
Műszaki adatok
Tápkábel
n Power
Cord
Stereo
pin-plugkábel
cable
Banándugós
Pin-plug
cable
RCA kábel
Hangszóró
kábelek
Speaker cables
Video cables
Component
Komponens
video
video
connections
csatlakozások
kimeneti
csatlakozóval
rendelkező
•• Többcsatornás
Component with
Multi-channel
Output
connectors
komponensek
(vpage 16)(16. oldal)
•• Antenna
Antennacsatlakozók
terminals (vpage
(16. oldal) 16)
L
R
Speaker
Hangszóró
connections
csatlakozások
videó Recorder
felvevő készülék
(15. oldal)
•• Digitális
Digital Video
(vpage
15)
•• Videokazettás
Video Cassette
Recorder
(vpage
15)
felvevő
készülék
(15. oldal)
MŰHOLD/KÁBEL
tuner
(15. oldal)
n SAT/CABLE
Tuner
(vpage
15)
Egyéb
eszközök
n Other Devices
L
R
(Green)
(Zöld)
(Blue)
(Kék)
(Piros)
(Red)
Component video cable
S-Video
S-Video
csatlakozások
connections
S-Video cable
Video
Video
csatlakozások
connections
(Sárga)
(Yellow)
75 Ω/ohms pin-plug video cable
Turning
thebekapcsolása
Power On (vpage
17)
A
készülék
(17. oldal)
8
MAGYAR
A képernyő megjelenítése a video bemeneti jeltől függően
A menük, szolgáltatás listák stb. megjelenítése a képernyőkijelzőn függ az AVR-1910 készülékbe
érkező videó bemeneti jel típusától.
HDMI vagy komponens video csatlakozók bemeneti videojelei esetén
• Menü: A menük átlátszó kivetítése fekete hátterű képernyőn. (*1)
• Állapot-kijelző: Nem jelenik meg.
AVR-1910
Monitor (TV)
Video
Video eszközök
devices
MEGJEGYZÉS
Komponens videó csatlakozó képe esetén a menük és állapot-kijelző képernyők nem jelennek meg.
Megjelenítésükhöz a video csatlakozókat is csatlakoztatni kell.
HDMI csatlakozó
connector
HDMI
HDMI csatlakozó
connector
HDMI
Component
video
Komponens
connectors
video
csatlakozók
Component
video
Komponens
connectors
video
csatlakozók
Video csatlakozó
connector
Video
Video csatlakozó
connector
Video
Component
video
Komponens
connectors
video
csatlakozók
S-Video vagy video csatlakozók bemeneti videojelei esetén
• Menü: A menük átlátszó kivetítése az aktuális képernyőn.
• Állapot-kijelző: Megjelenik a kijelzőn.
HDMI csatlakozó
connector
HDMI
Component
video
Komponens
connectors
video
csatlakozók
 Példa a képernyőkijelző megjelenítésére
• Menü képernyő
• Állapot-kijelző képernyő:
Bemeneti forrás átváltásakor
Hangerőállítás közben
Videocsatlakozó
connector
Video
Video csatlakozó
connector
Video
Master Volume -80.0dB
Hibaelhárítás
Állapot-kijelző: A működési állapot bemeneti forrás átváltásakor
vagy hangerőállításkor átmenetileg megjelenik a
kijelzőn.
Műszaki adatok
• A videókonvertálás funkció az NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M és PAL-60 formátumokat
támogatja.
• Az AVR-1910 erősítő HDMI csatlakozójába érkező video bemeneti jel felbontása megegyezik a
„Resolution” (Felbontás) menüben megadott értékkel (ld. 34. oldal). (Az 1080p felbontású HDMI és
komponens jelek a beállításoktól függetlenül 1080p felbontásban jelennek meg.)
• A HDMI-kompatibilis televíziók felbontása a „HDMI információk” c. fejezetben ellenőrizhető (48. oldal).
Információk
S-Video
S-Video
connector
csatlakozó
HDMI
HDMI
csatlakozó
connector
Input
Bemenet
Távvezérlés
csatlakozó
S-Video
connector
S-Video
Output
Kimenet
(MONITOR
(MONITOROUT)
KI)
Multizone funkció
Input
Bemenet
(IN)
(IN)
Lejátszás
Output
Kimenet
Beállítások
*1: Ha szeretné a menüt az aktuális képernyőn átlátszóan megjeleníteni, csatlakoztasson egyforma
videó jeleket a videó csatlakozó aljzatokba. A menü megjelenítésekor a képernyő átvált a videó
csatlakozókból érkező képernyőre, a menü pedig ezen a képernyőn, átlátszó formában jelenik meg.
Csatlakozások
Az AVR-1910 készülék 4 típusú videó bemeneti (HDMI, komponens videó, S-Video és videó), valamint 3
fajta videó kimeneti csatlakozóval (HDMI, komponens és videó) rendelkezik.
Mindig a csatlakoztatni kívánt berendezésnek megfelelő csatlakozót használja.
A funkció lehetővé teszi az AVR-1910 készülékbe érkező különböző videó bemeneti jelformátumok
automatikus átkonvertálását az AVR-1910 készülékből a monitorra kivetített kimeneti jelformátumokká.
Üzembehelyezés
Videó bemeneti jel konvertálása (Videó konvertálás funkció)
MEGJEGYZÉS
• Az S-Video bemeneti csatlakozó aljzat kizárólag iPod dokkoló használatához készült. Használata az
iPod dokkolónak az iPod bemeneti forráshoz rendelt csatlakozó aljzathoz csatlakoztatásakor lehetséges.
• A HDMI jelek nem konvertálhatók át analóg jelekké.
• Nem szabvány videójel észlelése esetén (játékgépből vagy más bemeneti forrásból) elképzelhető,
hogy a videókonvertálás funkció nem megfelelően működik.
9
MAGYAR
 7.1 csatornás kialakítás (hátsó térhang. hangsz.)
z1: 22 ~ 30˚
z2: 90˚
z3: 110˚
Center speaker
Monitor
Subwoofer
z1
z
z
Front speakers
Center speaker
Monitor
z4: 30˚
z5: 45˚
Beállítások
Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a
hangszórók elrendezésére. Az alábbi példák segítenek
megfelelően elhelyezni a hangszóróit - típustól és
használattól függően.
Lejátszás
Az összes hangszóró beszerelése
z1
z2
Surround
Surround back
speaker
speaker
Front
speaker
60 to 90 cm
Point slightly
downwards
z4
z5
Surround speakers
Surround
speaker
Front
speaker
60 to 90 cm
Surround speakers
Surround back
speakers
Front Height speakers
GAs seen from aboveH
Multizone funkció
Front
speakers
Center
speaker
GAs seen from the sideH
n When
6.1ch Connected

6.1 csatornás
kialakítás
GAs seen from aboveH
Távvezérlés
z1
Front height speakers
Front speakers
z1: 22 ~ 30˚
z2: 90˚
z3: 110˚
z
z
Center speaker
Subwoofer
Információk
Surround speakers
Surround
Surround back
speaker
speaker
Front
speaker
60 to 90 cm Point slightly
z2
z1
Monitor
z
3
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS
Az első magas és hátsó térhangzású hangszórók
egyidejű használata nem lehetséges.
Műszaki adatok
10
z3: 90˚
z4: 110˚
Point slightly
downwards
Front height
speaker
Surround
speaker
Front speaker
60 to 90 cm
downwards
Surround back speakers
z1: 30˚
z2: 45˚
3
2
Surround
speaker
GAs seen from the sideH
n
7.1ch (Front
Height(első
Speaker)
Connected
When
7.1 csatornás
kialakítás
magas
hangszóróval)
Front speakers
Center speaker
Monitor
Subwoofer
Surround
speaker
z1: 22 ~ 30˚
z2: 120˚
Subwoofer
3
2
1. A hangszórók elrendezése
Subwoofer
 5.1 csatornás kialakítás
Front speakers
4
Csatlakozások
• Az AVR-1910 készülék többféle térhangzásos
lejátszási módot támogat.
• A csatlakoztatások és beállítások elvégzése előtt
döntse el, hogy milyen térhangzási módokat kíván
lejátszani az AVR-1910 készüléken.
z
Üzembehelyezés
Hangszórók beszerelése és beállítása
Surround back
speaker
GAs seen from aboveH
GAs seen from the sideH
Surround speakers
GAs seen from aboveH
GAs seen from the sideH
MAGYAR
2. Állítsa be a hangszórók elrendezésének megfelelő „Amp Assign” módot.
Az AVR-1910 készülék „SURR. BACK / AMP ASSIGN” hangszóró csatlakozóinak kimeneti jelei
átkapcsolhatók az éppen használt térhangzás mód jeleihez (ld. „Erősítő hozzárendelés”, 25. oldal).
SURR. BACK/AMP ASSIGN
Speaker connections
Front
speakers
”A”
első
A
hangszórók
Center
Középső
speaker
hangszóró
Surround
Térhang.
speakers
hangsz.
Example
of speakerpozíciójára
installation
Példa a hangszórók
(L)
w
(R)
q
w
(L)
q
w
(L)
(R)
q
w
w
q
(R)
q
w
qw
q
*/
Surround
back
Hátsó
térhang.
speakers
hangsz.
Beállítások
Normal
Front
speakers
”B”
első
B
hangszórók
Csatlakozások
Amp assign mode
(vpage 25)
Subwoofer with
Mélynyomó
bebuiltin amplifier
épített
erősítővel
Üzembehelyezés
Connecting the Speakers
(7.1)
Lejátszás
Multizone funkció
Normal
Surround
back
Hátsó
térhang.
speakers
hangsz.
Csatlakoztassa
„L” speaker
b •Connect
to the az“L”
hangszóró csatlakozóhoz.
terminal.
Az „S.Back”
(26. oldal)
b •Set
“S.Back”menüt
(vpage
26) to
állítsa „1sp” módra.
“1sp”.
(6.1)
Not
connected
Nincs
csatlakoztatva.
Távvezérlés
Normal
Az „S.Back”
menüt (26. setting
oldal)
the “S.Back”
b •Set
állítsa „None”
(vpage
26) tomódra.
“None”.
(5.1)
Front Height
Első magas
hangsz.
speakers
Lásdconnections,
„A kettős erősítésű
b• For
see “About
csatlakozásokról”
c. fejezet
bi-amp
connections”
(vpage
(12. oldal).
12).
(5.1)
MAIN ZONE
ZONE2
ZONE2
(Alapértelmezett)
(Default)
ZONE2
ZONE2hangszórók
speakers
ZONE2
(5.1)
(2)
Amennyiben a maghuzalok érintkezésbe
lépnek a készülék hátlapjával vagy csavarokkal,
illetve a ± pólusok egymással érintkeznek, a
védőáramkör aktiválódik és a tápfeszültség-jelző
0,5 másodperces időközökkel pirosan villog.
A védőáramkör aktiválódása esetén a
hangszórók kimeneti jele elszigetelődik és a
készülék áramellátása készenléti állapotba vált
át. A készülék kikapcsolása és áramtalanítása
után ellenőrizze, hogy a hangszóró kábelek
és bemeneti kábelek megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.
A védőáramkör akkor is aktiválódhat,
amennyiben folyamatos, nagy hangerővel
használja a nem megfelelő ellenállású (pl.
csak 4 Ohm) hangszórókat, ami a hőmérséklet
emelkedéséhez vezet. A készülék áramellátása
készenléti módba vált át és a tápfeszültségjelző 2 másodperces időközökkel pirosan villog.
Ilyen esetben kérjük, áramtalanítsa az AVR-1910
készüléket és várja meg, amíg az kihűl és újra
megfelelő lesz a szellőzése.
Abban az esetben, ha a megfelelő csatlakozások
és szellőzés ellenére aktiválódik a védőáramkör,
elővigyázatosságból kapcsolja ki a készüléket és
vigye el egy DENON szakszervizbe.
11
Műszaki adatok
Front A
Bi-Amp
Front
A Bi-Amp
or
vagy
Front
B Bi-Amp
Front B
Bi-Amp
Front
A orBB
A vagy
első
hangsz.
speakers
Hibaelhárítás
Védőáramkör
(7.1)
Információk
Front Height
További
információk aofSURR.BACK/AMP
ASSIGN
For connections
the SURR. BACK/AMP
(Hátsó
térh./Erős.
hozz.)
hangszóró
ASSIGN
speaker
terminals,
seecsatlakozásokról
“Amp Assign”
az
„Erősítő hozzárendelés”
c. fejezetben (25. oldal).
(vpage
25).
MAGYAR
Üzembehelyezés
Eszközök csatlakoztatása
Hangszóró kábelek csatlakoztatása
Ellenőrizze az AVR-1910 készülékhez csatlakoztatni kívánt
hangszórók bal (L) és jobb (R) csatornáit, valamint + (piros) és –
(fekete) pólusát, és ügyeljen a megfelelő csatlakoztatásukra.
Csatlakozások
Beállítások
Lejátszás
Multizone funkció
Peel off about 10 mm of sheathing from the tip
Blankoljon le kb. 10mm szigetelést a hangszóró kábel
of the speaker cable, then either twist the core
végéről, majd csavarja szorosra a maghuzalt.
wire tightly or terminate it.
ATurn
hangszóró
meglazításához
tekerje el az
the csatlakozó
speaker terminal
counterclockwise
óramutató
ellenkező irányba.
to loosenjárásával
it.
the kábel
speaker
cable’s core
wire
to the hilt
AInsert
hangszóró
maghuzalját
az ábra
szerint
helyezze
a csatlakozóba.
into thebespeaker
terminal.
4Turn
A csatlakozó
rögzítéséhez
tekerje
azt el az to tighten
the speaker
terminal
clockwise
óramutatóval
megegyező irányba.
it.
6-16 Ω/Ohm ellenállású hangszórókat használjon. Az A és B első
hangszórók egyidejű használata esetén 6-12 Ω/Ohm ellenállású
hangszórókat használjon.
Távvezérlés
Információk
MEGJEGYZÉS
• A hangszóró kábeleket megfelelően rögzítse a csatlakozókhoz,
hogy azok ne engedjék el a csatlakozókat. A maghuzaloknak a
készülék hátlapjával, illetve a + és – pólusok egymással érintkezése
a védőáramkör aktiválását eredményezheti.
• Ha a készülék áram alatt van, ne érintse meg a hangszóró
csatlakozó aljzatokat. Ennek be nem tartása áramütéshez vezethet.
A kettős erősítésű csatlakozásokról
Ezek a csatlakozások a jobb minőségű lejátszási hangzást
szolgálják, mivel megakadályozzák a magas- és mélyhangszínt
lejátszó berendezések jelei közötti interferenciát.
Az erősítő hozzárendelés mód („amplifier assignment”) mód „Front
A Bi-Amp” vagy „Front B Bi-Amp” (Első „A” / „B” kettős erősítés)
állása esetén az alábbiak szerint végezze el a csatlakoztatásokat. (A
lenti ábra az első „B” kettős erősítésű hangszórók csatlakoztatását
mutatja.)
Front speakers B
HDMI csatlakozóval rendelkező berendezések
csatlakoztatása
Fontos információk
 A HDMI technológia
A HDMI egy mozaikszó, jelentése: nagy felbontású multimédia
interfész. A HDMI interfész a HDMI kábel segítségével digitális
audió- és videó jelek továbbítására képes.
A „HDMI”, „HDMI logo” és „High-Definition Multimedia Interface”
kifejezések a HDMI Licensing LLC. bejegyzett védjegyei.
q
w
(L)
q
w
(R)
AVR-1910
 HDMI csatlakozóval igénybe vehető funkciók
Mély szín
Megszünteti a képernyőn a színsávosodást, és simább
színárnyalatokat, valamint kifinomultabb színgradiációt biztosít.
x.v. Szín
Természetes, élénk képhatást biztosít. Az „x.v.Color” a Sony
bejegyzett védjegye.
Auto Lip Sync (28. oldal)
A HDMI 1.3 technológia része az automatikus videó-audió
szinkronizáció (a csatlakoztatott eszközök még nagyobb
pontossággal automatikusan elvégzik a szinkronizációt).
Hibaelhárítás
A „Front A Bi-Amp” és „Front B Bi-Amp” (Első „A” / „B” kettős
erősítés) módokban az első hangszóró csatlakozók és az AMP
ASSIGN (erősítő hozzárendelés) csatlakozók ugyanazokat a jeleket
kapják meg feldolgozásra.
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
• A kettős erősítésű csatlakozást támogató hangszórókat
használjon.
• A kettős erősítésű csatlakozások során távolítsa el a hangszórók
mélynyomó és csipogó csatlakozói közötti rövidre záró lemezt vagy
-vezetéket.
HDMI vezérlési funkció (28. és 49. oldal)
Ezzel a funkcióval lehetősége van az erősítőről vezérelni más
berendezéseket és fordítva.
MEGJEGYZÉS
A fenti funkciók csak akkor működnek, ha a HDMI csatlakozón
keresztül csatlakoztatott berendezés támogatja őket (ld. Mély szín,
x.v. Szín jelátvitel vagy Auto Lip Sync funkció).
 Másolásvédelmi rendszer (HDCP)
Az AVR-1910 erősítő támogatja a HDCP szabványt (Nagy
sávszélességű digitális tartalom védelem). A HDCP egy digitális
videó jelek számára kifejlesztett másolásvédelmi technológia.
A HDCP szabványt az AVR-1910 erősítőhöz csatlakoztatott
eszközöknek is támogatniuk kell.
MEGJEGYZÉS
A HDCP szabványt nem támogató eszközök csatlakoztatása esetén
a videó jelek megjelenítése nem megfelelő.
12
MAGYAR
Az AVR-1910 erősítőhöz 4 HDMI berendezés is csatlakoztatható,
egyetlen TV kimenettel.
)%.*
065
SAT/CABLE
Tuner
)%.*
065
Digital Video
Recorder
)%.*
065
MEGJEGYZÉS
• Az erősítőnek a DVI-D csatlakozóval rendelkező eszközhöz
csatlakoztatásakor
nem történik hanglejátszás. Az audió
csatlakozásokról ilyen esetben külön kell gondoskodni.
• A HDCP szabványt nem támogató DVI-D eszközök nem képesek a
jelek feldolgozására.
• Az eszközök kombinációjától függően elképzelhető, hogy a videójelek nem jeleníthetők meg.
 A HDMI csatlakozással kapcsolatos beállítások
)%.*
*/
7*%&0
7*%&0
*/
$0.10/&/57*%&0
*/
:
1# 13
„Set as necessary” (szükség esetén). További információk a
vonatkozó fejezetben.
Bemeneti csatlakozó hozzárendelés (33. oldal)
Beállítása a különböző csatlakozók bemeneti forrásainak
változtatásakor szükséges.
HDMI beállítás (28. oldal)
HDMI be- és kimeneti jelekkel kapcsolatos beállítások.
• Auto Lip Sync (audió-videó szinkronizáció)
• HDMI Audio Out (HDMI audió KI)
• HDMI Control (HDMI vezérlés)
• Standby Source (Készenléti forrás)
• Power Off Control (Kikapcsolás-vezérlés)
Információk
MEGJEGYZÉS
A HDMI csatlakozók kizárólag a HDMI bemeneti jeleket játszák le.
Hibaelhárítás
A komponens videó csatlakozó aljzatok az Ön monitorán eltérőek
lehetnek az itteni ábráktól. További információk a monitor
használati útmutatójában.
13
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
• A “HDMI Audio Out” menüpont (28. oldal) “AMP” módba
állításakor előfordulhat, hogy a hang a monitor áramellátásának
kikapcsolásakor megszakad.
• Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz HDMI audió
műszaki paraméterei a megengedett bemeneti források
tekintetében lekorlátozzák a HDMI kimeneti csatlakozó audió jeleit
(mintavételezési frekvencia, csatornák száma, stb.).
Monitor (TV)
Távvezérlés
• A HDMI csatlakozó aljzathoz kizárólag HDMI emblémával ellátott
(hitelesített termék) kábelt használjon. A HDMI emblémával nem
U
blkábel (nem
hi h hitelesített
h HDMI ltermék)
i i használata
di
d ( esetén
ifi d HDMI
rendelkező
elképzelhető, hogy a tartalom lejátszása nem működik.
• Amennyiben az AVR-1910 erősítőt HDMI kábellel csatlakoztatja
más eszközhöz, az AVR-1910 erősítő TV készülékhez
csatlakoztatásához is HDMI kábelt használjon.
• A Mély szín jelátvitelt támogató eszköz csatlakoztatása esetén a
HDMI 1.3a technológiát támogató kábelt használjon.
• Amennyiben a videó bemeneti jelek nem egyeznek a kijelző
felbontásával, a kép nem jeleníthető meg. Ilyen esetben állítsa
át a Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó felbontását a képernyő által
támogatott felbontásra.
További információk a HDMI csatlakozásokról a „HDMI csatlakozóval
rendelkező berendezések csatlakoztatása” c. fejezetben (12. o.).
Multizone funkció
Monitor
(TV)
• A megfelelő csatlakozó kiválasztása után csatlakoztassa az eszközt.
• További információk a “Videó bemeneti jelek átalakítása kimeneti
jelekké (Videókonvertálás funkció)” c. fejezetben (9. oldal).
Lejátszás
)%.*
065
Monitor (TV)
Beállítások
Blu-ray
Disc Player
HDMI/DVI átalakító kábel (külön tartozék) használata esetén a
készülék a HDMI videó jeleket átalakítja DVI jelekké, így biztosítva
a lehetőséget a DVI-D csatlakozó aljzattal ellátott eszközhöz
csatlakozáshoz.
HDMI csatlakozóval nem rendelkező
berendezések csatlakoztatása
Csatlakozások
DVD
Player
 Csatlakoztatás DVI-D csatlakozó aljzattal
rendelkező eszközökhöz
Üzembehelyezés
Csatlakozások
MAGYAR
Üzembehelyezés
Lejtszási komponensek
Blu-ray lemez lejátszó / DVD-lejátszó
iPod® dokkoló
A megfelelő csatlakozó kiválasztása után csatlakoztassa az eszközt.
Csatlakozások
További információk a HDMI csatlakozásokról a „HDMI csatlakozóval rendelkező berendezések csatlakoztatása” c. fejezetben (12. o.)
Blu-ray Disc player /
DVD player
Beállítások
7*%&0
$0.10/&/57*%&0
065
:
1# 13
CD-lejátszó
Az iPod eszköz AVR-1910 erősítőhöz csatlakoztatásához használjon
DENON gyártmányú iPod dokkolót (ASD-1R, ASD-11R, ASD-3N vagy
ASD-3W, mindegyik külön tartozék). További információk az iPod
dokkoló beállításairól annak kezelési útmutatójában találhatók.
Control dock for iPod
CD Player
"6%*0
"6%*0
065
3
"6%*0
$0"9*"065
ASD-3N
ASD-3Nor
または
ASD-3W
ASD-3W
"6%*0
065
3
Lejátszás
L
Multizone funkció
L
R
R
L
R
L
L
R
L
R
R
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Szükség esetén
Ezzel az opcióval megváltoztathatja a bemeneti forráshoz rendelt
bemeneti jelet.
„Hozzárendelés” (33. oldal)
Szükség esetén
Ezzel az opcióval megváltoztathatja a bemeneti forráshoz rendelt
bemeneti jelet.
„Hozzárendelés” (33. oldal)
Szükség esetén
Ezzel az opcióval az iPod eszközt hozzárendelheti a „VCR (iPod)”
csatlakozótól eltérő csatlakozóhoz.
„iPod dokkoló” (33. oldal)
MEGJEGYZÉS
Blu-ray lemez lejátszó csatlakoztatása esetén a Dolby TrueHD,
DTS-HD és Dolby Digital Plus hangzásokhoz csatlakoztasson HDMI
kábelt.
Az iPod készülék alapbeállítások mellett a VCR (iPod) csatlakozóhoz
csatlakoztatva használható.
14
MAGYAR
MŰHOLD/KÁBEL Tuner
Digitális videó felvevő készülék
Videokazettás felvevő készülék
A megfelelő csatlakozó kiválasztása után csatlakoztassa az eszközt.
Digital Video
Recorder
Digitális
videó
felvevő készülék
Video cassette felvevő
recorderkészülék
Videokazettás
"6%*0
7*%&0
065
015*$"065
7*%&0
"6%*0
065
3
R
L
L
015*$"*/
R
R
"6%*0
7*%&0
"6%*0
"6%*0
*/
3
7*%&0
065
"6%*0
065
3
L
L
R
R
L
L
L
R
L
R
$0"9*"065
7*%&0
7*%&0
065
R
Multizone funkció
L
R
"6%*0
"6%*0
*/
3
"6%*0
"6%*0
065
3
Lejátszás
L
7*%&0
*/
MŰHOLD/KÁBEL
SAT/CABLE TunerTuner
Beállítások
7*%&0
A megfelelő csatlakozó kiválasztása után csatlakoztassa az
eszközt.
További információk a HDMI csatlakozásokról a „HDMI
csatlakozóval rendelkező berendezések csatlakoztatása” c.
fejezetben (12. o.)
A megfelelő csatlakozó kiválasztása után csatlakoztassa az
eszközt.
További információk a HDMI csatlakozásokról a „HDMI
csatlakozóval rendelkező berendezések csatlakoztatása” c.
fejezetben (12. o.)
Csatlakozások
További információk a HDMI csatlakozásokról a „HDMI csatlakozóval
rendelkező berendezések csatlakoztatása” c. fejezetben (12. o.)
$0.10/&/57*%&0
065
:
1# 13
Üzembehelyezés
Felvevő komponensek
R
Távvezérlés
Információk
MEGJEGYZÉS
• Ha az AVR-1910 erősítővel videó jeleket kíván rögzíteni, ugyanazt a
típusú kábelt használja a lejátszó és az erősítő, valamint az erősítő és a
felvevő készülék között.
• Az AVR-1910 erősítő OPTICAL2 kimeneti csatlakozójához csatlakoztatott
berendezést kizárólag z OPTICAL2 bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztassa.
Az analóg RCE OUT csatlakozó nem képes a digitális jelek megjelenítésére.
MEGJEGYZÉS
Ha az AVR-1910 erősítővel videó jeleket kíván rögzíteni,
ugyanazt a típusú kábelt használja a lejátszó és az erősítő,
valamint az erősítő és a felvevő készülék között.
Az analóg RCE OUT csatlakozó nem képes a digitális jelek
megjelenítésére.
15
Műszaki adatok
Szükség esetén
Ezzel az opcióval megváltoztathatja a bemeneti forráshoz
rendelt bemeneti jelet.
„Hozzárendelés” (33. oldal)
Hibaelhárítás
Szükség esetén
Ezzel az opcióval megváltoztathatja a bemeneti forráshoz rendelt
bemeneti jelet.
„Hozzárendelés” (33. oldal)
Szükség esetén
Ezzel az opcióval megváltoztathatja a bemeneti forráshoz rendelt
bemeneti jelet.
„Hozzárendelés” (33. oldal)
MAGYAR
Üzembehelyezés
Egyéb eszközök
Videokamera / Játékkonzol
Csatlakozások
Videokamera
Video camera//
Játékkonzol
Game console
7*%&0
"6%*0
7*%&0
065
"6%*0
065
3
Többcsatornás kimeneti csatlakozóval
rendelkező komponensek
A videójel a Blu-ray lemez- vagy DVD-lejátszó csatlakoztatásával
megegyező módon csatlakoztatható a készülékhez (14. oldal).
Blu-ray lejátszó / DVD-lejátszó
Külső
dekóder
External
decoder
'30/5
Beállítások
-
Lejátszás
L
broadcasting
station
ADirection
sugárzóofállomás
irányába
FM antenna
"6%*0
46#
800'&3
L
Antenna csatlakozók
3
$&/5&3
463306/%
-
3
463306/%
#"$,
-
75 Ω/ohms
Coaxial cable
3
R
AM loop
antenna
(supplied)
FM indoor antenna
(supplied)
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
R
Black
White
Multizone funkció
AM outdoor antenna
Ground
n AM
antenna assembly

AMloop
hurokantenna
összeszerelése
Távolítsa
a rögzítőkeretet
vegye
ki a out the
Removeel the
vinyl tie és
and
take
csatlakozó
vezetéket.
connection
line.
Távvezérlés
Hajlítsa
irányba.
Bend inmeg
theellentétes
reverse direction.
Információk
Hibaelhárítás
Azith
antennát
helyezzeon
stabilan
W
the antenna
top of any
rögzített
felületre.
stable
surface.
Mount
Műszaki adatok
Szükség esetén
A külső csatlakozóból (EXT. IN) érkező analóg jelek lejátszásához a
bemeneti módot (INPUT mode) (34. oldal) állítsa „EXT. IN” módra.
Az „EXT. IN” mód a
16
. gombbal is kiválasztható.
the antenna attached to a
With
wall.
Az antennát rögzítse a falra.
Falba
fúrt lyuk,
Installation
holestb.
Mount on wall, etc.
MAGYAR
Push the lever.
Emelje fel a fogantyút.
Helyezze
Insert the
conductor.
be a vezetéket.
Return the lever.
Engedje el a fogantyút.
Nyomja
Press meg .a
gombot.
power indicator flashes
greenés
and
AThe
tápfeszültség-jelző
zölden villog
a the
power turns
on.
készülék
bekapcsolódik.
Front
b Also press
when in standby
Készenléti módban a
megnyomásával
mode, the power turns on.
is bekapcsolható a készülék.
has been pressed,
the input source set
with the
A When gomb megnyomásával
a megfelelő
bemeneti
gombok
megnyomásával
forrás kiválasztható.
is set. If aA
has
been pressed,
the input source
kiválaszthatók
eltároltfor
bemeneti
(“Gyakran
használt
stored in theaz
memory
the quickforrások.
select function
is set
(vpage
beállítások
elmentése
(Gyorsválasztás
c. fejezet,
50. oldal).
50 “Saving
frequently
used settings funkció)”
(Quick Select
Function)”).
A művelet a fejegység
végrehajtható.
gombjának megnyomásával is
Távvezérlés
A készülék kikapcsolása
Nyomja
Press meg
. a . gombot.
The
power
is set to the
standby
A készülék készenléti
módra
vált.mode.
Front
Információk
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a tápkábel biztonságos csatlakoztatására. A nem
megfelelő csatlakozások zajosodást eredményezhetnek.
• A hálózati kimenetet csak audió berendezések csatlakoztatására
használja. A csatlakozót ne használja hajszárító vagy más nem audió
berendezés áramellátásának céljából.
Multizone funkció
• Ez
a csatlakozó
külső audió
• These
outletsbiztosítja
supply apower
to external
berendezések
áramellátását.
audio equipment.
• Az
audió berendezés
nem
• Audio
equipment áramfogyasztása
with a total power
haladhatja
meg a of
100100
wattot
(0,43 A).
consumption
W (0.43
A) can be
connected.
• Az
áramellátás
fejegységen
• The
power asupply
turnsa on and off
összehangolásával
„ON”
módra
together with működik.
onHa
the
main
unit.
állítja (engedélyezi), a csatlakozó biztosítja
When set to “ON”, power is supplied
az áramellátást. Készenléti állapotban
from thenincs
outlet.
When set to “STANDBY”,
(STANDBY)
áramellátás.
no power is supplied.
MEGJEGYZÉS
NOTE
A HDMI vezérlési funkció (28. oldal)
When “HDMI Control”
(vpage
engedélyezésével
a hálózati
kimenet28) is
set to “ON”, power
is supplied
constantly
folyamatosan
biztosítja
az áramellátást.
to the AC outlet (UNSWITCHED).
.gombot.
Press meg a.
Nyomja
power indicatorpirosan
lights világít
red and
AThe
tápfeszültség-jelző
és athe
power iskészenléti
set to the módba
standbykapcsol.
mode.
készülék
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
• Két FM antennát egyidejűleg ne csatlakoztasson.
• Az AM hurokantennát ne kösse ki még akkor sem, ha külső AM
antennát is használ.
• Ügyeljen rá, hogy az AM hurokantenna vezetékcsatlakozója ne
kerüljön érintkezésbe a hátlap fém alkatrészeivel.
Connectionato
the ACkimenethez
outlets
Csatlakoztatás
hálózati
A készülék bekapcsolása
Beállítások
A tápkábel csatlakoztatása előtt fejezze be az összes csatlakozó
kábel csatlakoztatását.
Háztartási
To household
elektromos
hálózat
power outlet
Power cord
Tápkábel
(AC 230 V, 50 Hz)
Csatlakozások
A csatlakozások befejezését követő lépések
Tápkábel csatlakoztatása
Üzembehelyezés
 AM antenna csatlakoztatása
Hibaelhárítás
gombot.
Nyomja
Press meg a.
AThe
tápfeszültség-jelző
kialszik,
készülék
power indicator turns
off, aand
so does
pedig
kikapcsolódik.
the power.
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
A készülék néhány áramköre készenléti módban is felvesz
valamennyi áramot. Amennyiben hosszabb ideig nem használja
nyomja meg a
a készüléket, a készülék kikapcsolásához
gombot vagy távolítsa el a tápkábelt az elektromos hálózatból.
• Ha a másodlagos helyiség (ZONE2) áramellátását bekapcsolva
kívánja hagyni, a főhelyiségét (MAIN ZONE) pedig szeretné
gombot.
kikapcsolni, nyomja meg a
17
MAGYAR
Az AVR-1910 készülék szinte összes funkciója beállítható és vezérelhető a képernyőn megjelenő menüpontok használatával.
 Műveletek
Press ui to
A beállítani
ui
select the
item
kívántyou
menüpont
want to
kiválasztásához nyomja
set, then press
meg a gombot, majd a
3
gombot.
.
gombot.
.
Beállítások
Beállítási menüpont
 Beállítások
Lejátszás
1. Paraméter
Különböző audió paraméterek
megadása.
Multizone funkció
2. Információk
Adatok az erősítő beállításairól,
bemeneti jelekről, stb.
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
Front
Almenüpontok
Press .
5Nyomja
meg a
. gombot.
Az addig beállított beállítások
The settings made
up to that
eltárolódnak,
és a készülék
kilép
entered and the
apoint
menüare
képernyőből.
settings menu screen turns off.
Leírás
Térhangzási paraméterek beállítása.
Oldal
1-1
Surround Parameter
44
1-2
Tone Control
Magas- és mélyhangszín beállítása
45
1-3
Audyssey Settings
Hangszínkorrekció, dinamikus hangszínszabályzó és dinamikus hangerőállítás
46
1-4
Manual EQ
Hangszórók hangszínvezérlése a grafikus hangszínszabályzóval.
47
1-5
RESTORER
Tömörített hangok kicsomagolása és basszus kiemelés
47
1-6
Audio Delay
Audió- és videójelek időkorrekciója
47
2-1
Status
Aktuális beállítási adatok kijelzése
48
2-2
Audio Input Signal
Az audió bemeneti jelek adatainak megjelenítése.
48
2-3
HDMI Information
HDMI ki- és bemeneti jelek, valamint a TV adatainak megjelenítése
48
48
Auto Surround Mode
Az automatikus térhangzás mód tárolt beállításainak megjelenítése
2-5
Quick Select
A gyorsválasztás funkció tárolt beállításainak megjelenítése
48
2-6
Preset Channel
Tárolt csatornák adatainak megjelenítése.
48
3. Automatikus beállítás
Optimális hangszóró beállítások
és a helyiség karakterisztikájának
megfelelő akusztikus korrekció.
3-1
Audyssey Auto Setup
A hangszórók automatikus hangolása a legoptimálisabb beállításokra
21
3-2
Parameter Check
Az Audyssey automatikus beállítás eredményeinek ellenőrzése.
A menüpont csak az Audyssey automatikus beállítás folyamat után jelenik meg.
24
4. Kézi beállítás
Különböző részletes beállítások
kézi megadása
4-1
Speaker Setup
Hangszóró méretének, távolságának, hangerejének stb. beállítása
25
Műszaki adatok
5. Bemeneti beállítások
Bemeneti források lejátszásával
kapcsolatos beállítások.
18
Szám
2-4
Egyszer beállítandó menüpontok
Items that only need to be set once
Akár vásárlást követően is beállíthatja őket.
Set these for example upon purchase.
A megadott beállítások későbbi módosítására
Once these items are set, there is no need to
nincs szükség, kivéve, ha változás következik
set them again unless the speaker layout or the
be a csatlakoztatott hangszórókban vagy azok
connected speakers have been changed.
elrendezésében.
4
A menüpont kiválasztásához használja a uiop
Use uiop to select the item,
gombokat, majd a beállításhoz nyomja meg a
then press
to set.
gombot.
-b
AzTo
előző
menübe
visszatéréshez,
nyomjapress
meg a
return to the previous item,
.
gombot..
to
b Select “Default Yes”, then press
- Az alapbeállítások visszaállításához válassza a „Default
reset to the default setting.
gombot.
Yes” menüpontot, majd nyomja meg a
⇩
The menu is
Nyomja
displayed.
.meg
a gombot. A menü
megjelenik.
Press ui to
A beállítani
select the
item
ui
kívántyou
menüpont
want to
kiválasztásához nyomja
set, then press
meg a gombot, majd a
2
.
⇩
Csatlakozások
1
Press
⇩
Menütérkép
⇩
Üzembehelyezés
Beállítások
4-2
HDMI Setup
HDMI audió- és videó kimeneti beállítások megadása
28
4-3
Audio Setup
Az audió lejátszás beállításainak megadása
29
4-4
ZONE2 Setup
A ZONE2 rendszerben az audió lejátszási beállítások megadása.
30
30
4-5
Option Setup
Egyéb beállítások megadása
5-1
Assign
A bemeneti csatlakozó hozzárendelés megváltoztatása
33
5-2
Video
Videó beállítások megadása.
34
5-3
Input Mode
Az audió bemeneti és a dekódoló mód kiválasztása
34
5-4
Rename
Az aktuális forrás nevének megváltoztatása
35
5-5
Source Level
Az audió bemenet lejátszási hangerejének megadása
35
5-6
iPod Playback Mode
iPod lejátszási beállítások megadása
35
5-1
Auto Preset
Rádióállomások automatikus eltárolása
36
5-2
Preset Skip
Hangoláskor meg nem jelenő tárolt memóriák beállítása
36
5-3
Preset Name
Egy tárolt memória elnevezése.
36
MAGYAR
Üzembehelyezés
Példák az előlapi- és a képernyőkijelző megjelenítésére
Az alábbiakban találhat a TV képernyőt és a készülék előlapi kijelzőjét illusztráló néhány példát.
Képernyőkijelző
On-screen
Display
Leírás
Description
q
w
e
Parameter
w
displayed.
Beállítások
e
megjelenítése.
q : Menüpontok
The menu items
are displayed here.
kiválasztott
sor is
megjelenítése.
w: A
The
selected line
displayed here.
Az
kiválasztott
megjelenítése.
Theaktuálisan
currently selected
itemmenüpont
is displayed
on the display.A
gombokkal
menüpontok
között.
to moveválthat
to the a
item
you want to
set.
Use
uiui
kiválasztott
számának
megjelenítése.
e: A
The
number menüpont
of the current
selected
setting menu is
Csatlakozások
menüsor
n ATop
menu megjelenítése
display
ElőlapiDisplay
kijelző
Front
n Kijelző
Displaymegjelenítése
when changing
settings
beállítás
közben
$
q
$&)(*''
%#&
w
q
DVD
kiválasztott
számának
megjelenítése.
q: A
The
number menüpont
of the current
selected
setting menu is
Lejátszás
displayed.
válthat
a menüpontok
uio
p gombokkal
w: A
uio
p to move to
Use
the item
you want to között.
set.
beállítandó
belépéshez
meg
a
e: A
Press
to módba
set to the
mode in nyomja
which the
setting
can be
gombot.
made.
[HDMI1 ]
w
Multizone funkció
*
%
e +"(!
⇩
Press
⇩
.
Press
.
r
DVD
menüpont
mellett
megjelenik
ikon.
ywhoseasetting
0 1can
r: A
0beállítandó
1 is displayed
at the sides
of items
be
gombokat.
A
beállítás
módosításához
használja
a
o
p
changed. Use o p to change to the desired setting.
•HDMI1 –
r
Információk
*
%
Távvezérlés
$
q
$&)(*''
%#&
+"(!
n Kijelző
Displaymegjelenítése
when inputting
characters
karakter-bevitel
közben
e w
DVD
•¡
DVD
q
–
e
q: A
p is pressed, the
When
cursorbalra
moves
to the
left orlép.
right.
a kurzor
illetve
jobbra
o pomegnyomására
w: A
megnyomására
karakterbeviteli
pozícióban
When
is pressed atathe
position at which
you want to
uiui
megadhatók
a kívánt
input the character,
thekarakterek.
character is input.
e: A
kiválasztott
számának
megjelenítése.
The
number menüpont
of the current
selected
setting menu is
Hibaelhárítás
y
q
displayed.
n Kijelző
Displaymegjelenítése
when resetting
a gyári
beállítások visszaállítása közben
w
Default
q
w
q
!
Default? : • No
w
Műszaki adatok
q : A „Default” kiválasztásához nyomja meg a i gombot,
q : Press i to select “Default”, then press
to set.
gombot.
jóváhagyáshoz
pedig a
w : The number of the current selected setting menu is
kiválasztott menüpont számának megjelenítése.
w : Adisplayed.
19
MAGYAR
Üzembehelyezés
A csatlakoztatott hangszórók automatikus optimalizálása (Audyssey automatikus beállítás)
A rendszer felméri a csatlakoztatott hangszórók és a hallgatásra használt helyiség akusztikus tulajdonságait, majd ezek alapján automatikusan beállítja az optimális értékeket.
Csatlakozások
Audyssey autom.
n Audyssey
Auto beáll.
Setupfolyamata
Flow
1.Step
lépés:1 Csatlakoztassa
mellékelt beállító
:Connect theaincluded
Setup mikrofont (21.
oldal)
Microphone (vpage 21)
Beállítások
2.Step
lépés:2Audyssey
autom.
előkészületek
(21. o.)
:Audyssey
Autobeáll.
Setup
Preparations
(vpage 21)
Lejátszás
Multizone funkció

első
csatornára
(Frontchannel
Sp.)
n Hangszórók
Setting thebeállítása
speakersaz
for
playing
the front
(21.
oldal)
(Front
Sp.) (vpage 21)
 Az erősítő hozzárendelés módosítása (Amp Assign)
n Changing
the amplifier assignment (Amp Assign)
(22.
oldal)
(vpage 22)
Fontos információk
Az Audyssey MultEQ® technológia az Ön legjobb otthoni házimozi környezetének megteremtése érdekében automatikusan
felméri a helyiség akusztikus problémáit.
• Az Audyssey automatikus beállítás folyamat végeztével a
hangszínkorrekció, dinamikus hangszínvezérlés és dinamikus
hangerőállítás funkciók (46. oldal) elérhetővé válnak.
• Az Audyssey automatikus beállítási folyamat elvégzéséhez
használja a mellékelt beállító mikrofont (DM-A409).
• A mérés elvégzéséhez helyezze el a beállító mikrofont a hallgatási
helyiség több pontján (ld. 1-es példa). A legjobb eredmény
elérése érdekében javasolt a mérést 6 különböző pozícióban
elvégezni, így biztosítva a megfelelő térhangzás kialakítását.
A mérés pontossága több mérési pont beiktatásával az alábbi
2-es példán látható kisebb helyiségekben is érvényesül.
 Első magas hangszórók használata esetén
[1-es példa]
GExample
qH
Távvezérlés
3.Step
lépés:3Audyssey
automatikus
beállításiAuto
folyamat
(22.
: Performing
the Audyssey
Setup
oldal)
Procedure (vpage 22)
FHL
FL
SW
C
FR
[2-es példa]
GExample
wH
FHR
FHL
FL
SW
C
FR
FHR
( : Measuring positions)
Információk

Audyssey
automatikus
beállítás
mérési
n Az
Check
Audyssey
Auto Setup
Measurement
eredményeinek ellenőrzése (Parameter Check) (24. oldal)
Results (Parameter Check) (vpage 24)
*M
*M
SL
SR
SL
SR
Hibaelhárítás

Hátsóusing
térhangzású
használata esetén
n
When
Surroundhangszórók
Back Speakers
Műszaki adatok
[1-es példa]
GExample
qH
FL
SW
C
[2-es példa]
GExample
wH
FR
FL
SW
C
FR
( : Measuring positions)
SL
SR
SL
SR
*M
*M
SBL
20
SBR
SBL
SBR
FHL
FL
SW
C
FR
FHR
SR
SBR
SBL
SL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Első magas hangszóró (BAL)
Első hangszóró (BAL)
Mélynyomó
Középső hangszóró
Első hangszóró (JOBB)
Első magas hangszóró (JOBB)
Térhangzású hangszóró (JOBB)
Hátsó térhangzású hangszóró (JOBB)
Hátsó térhangzású hangszóró (BAL)
Térhangzású hangszóró (BAL)
A fő hallgatási pozícióról (*M)
A fő hallgatási pozíció arra a helyiségen belüli középponti pozícióra utal,
amelyben normál esetben a hallgató fog ülni.
A MultEQ technológia ezt a pozíciót használja a hangszórók
távolságának, hangerejének és polaritásának kiszámításához, illetve a
mélynyomó optimális keresztváltó frekvenciájának megállapításához.
MEGJEGYZÉS
• Az Audyssey MultEQ automatikus hangszóró beállítás során esetenként
hangos teszt hangok hallhatók. A teszt hangok a beállítási folyamat részei.
Amennyiben a szobában nem kívánt háttérzörejek vannak, a teszt hangok
lejátszása hangosabban történik.
• Mérés közben ne álljon a hangszórók és a beállító mikrofon közé, illetve
ne tegyen más tárgyat a légvonalba. Ennek be nem tartása pontatlan
mérési eredményekhez vezethet.
• A szobában a mérés elvégzésekor lehetőleg legyen csend. A háttérzajok
megzavarhatják a mérési folyamatot. Az ablakokat zárja be, valamint a
mobiltelefonokat, televíziókat, rádiókat, légkondicionáló berendezéseket,
fénycsöves lámpatesteket, háztartási berendezéseket és egyéb eszközöket
némítsa le, mivel ezek hangja befolyásolhatja a mérést.
A mobiltelefonokat mérés közben tartsa távol a hangtechnikai
eszközöktől, mivel a rádiófrekvencia-interferencia pontatlan mérési
eredményekhez vezethet (akkor is, ha a mobiltelefon nincs használatban).
MAGYAR
Mélynyomóláda használata esetén, az Audyssey automatikus
beállítási folyamat megkezdése előtt végezze el az alábbi
műveleteket:
Kapcsolja be az AVR-1910 erősítőt.
(17.
oldal „A készülék bekapcsolása”)
(vpage 17 “Turning the Power On”)
 Direkt módot támogató mélynyomóládák esetén
A direkt módot engedélyezze, míg a hangerőállítás és keresztváltó
frekvencia beállítást tiltsa le.
to select “Front Sp.”.
ui
Press ui
Useopop to select the speakers.
A „Front Sp.” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
Front
A hangszórók kiválasztásához használja
gombokat.
a
%#$!!$%#""#
#"&
! " ""
!"!"
"%
%%!!
" "
&"
B
: The sound is output from front speakers B when measuring
hangszórókból
szól.
the front speakers.
A hang az első hangszórók mérése közben a „B” első
A hang az első hangszórók mérése közben az „A” és „B”
A + B : The sound is output simultaneously from front speakers A
első hangszórókból egyidejűleg szól.
and B when measuring the front speakers.
Hibaelhárítás
 Az Audyssey automatikus beállítás megszakítása
Információk
hang
az első
hangszórók
mérése
közben
az „A”
első
: AThe
sound
is output
from front
speakers
A when
measuring
hangszórókból
szól.
the front speakers.
Távvezérlés
A
Multizone funkció
A
beállító
mikrofont
a fő hallgatási
Mount
the
setup microphone
on pozícióban
a tripod orrögzítse
stand and
egy
állványra
vagy
tartóra.
install
it at the
main
listening position.
A
beállító
mikrofon
a mérési
ponton
a
When
installing
the magasságát
setup microphone,
adjust
its height
so that
későbbiekben
ott ülő
the section where
thehallgató
sound isfülmagasságának
received is at themegfelelően
height of the
állítsa
be. listening.
ears during
Hangszórók beállítása az első csatornára (Front Sp.)
A bemérni kívánt első hangszórót itt már idő előtt kiválaszthatja.
 Direkt módot nem támogató mélynyomóládák
esetén
Az alábbi beállításokat használja:
• Hangerő „12 óra” állásban
• Keresztváltó frekvencia: “Maximális/Legmagasabb frekvencia”
• Aluláteresztő szűrő
:“Off ” (KI)
• Készenléti üzemmód
:“Off ” (KI)
Sound
receptor
Amennyiben változtatni kell a környezeten, továbblépés előtt
végezze el az alábbi műveleteket.
Lejátszás
Kapcsolja be a televíziót és a mélynyomóládát.
A
TVthe
bemeneti
módját
az AVR-1910 erősítőre.
Set
TV’s input
to theállítsa
AVR-1910.
A mellékelt beállító mikrofont csatlakoztassa a fejegység
„SETUP MIC” csatlakozó aljzatához.
Az „Audyssey Auto Setup” képernyő automatikusan
The Audyssey Auto Setup screen appears automatically.
megjelenik.
A hangerőállítást és keresztváltó frekvencia
beállítást támogató mélynyomóláda használata
esetén.
A bekeretezett értékek mutatják a gyári beállításokat.
Beállítások
Turn on the power of the TV and subwoofer.
Turn on the AVR-1910’s power.
the included calibrated setup microphone to
Connect
the SETUP MIC jack on the main unit.
Ellenőrizze
hangszóró
csatlakozóit.
Check the aspeaker
connections.
(11.
csatlakoztatása”)
(voldal
page„Hangszórók
11 “Connecting
the Speakers”)
MEGJEGYZÉS
• A mikrofont mérés közben ne tartsa a kezében.
• A mikrofont széktámlától és faltól távoli helyrerögzítse, a
hangvisszaverődés ugyanis pontatlan eredményekhez vezethet.
Csatlakozások
MEGJEGYZÉS
• A beállító mikrofont az Audyssey automatikus beállítási folyamat
befejezéséig ne húzza ki az erősítőből.
•Fejhallgató használata esetén az Audyssey automatikus beállítási
folyamat kezdete előtt húzza ki az erősítőből a fejhallgatót.
2. lépés: Audyssey automatikus beállítási
előkészületek
p
Üzembehelyezés
1. lépés: Csatlakoztassa a mellékelt beállító mikrofont
A „Cancel” kiválasztásához használja a ui gombokat,
jóváhagyáshoz pedig nyomja meg a o p gombot.
Műszaki adatok
Setup
microphone
21
MAGYAR
Üzembehelyezés
Az erősítő hozzárendelés módosítása (Amp Assign)
Az AVR-1910 készülék „SURR. BACK / AMP ASSIGN” hangszóró
csatlakozóinak
kimeneti
átkapcsolhatók
használtmode
speaker
terminals
can bejelei
switched
to signals az
of éppen
the surround
térhangzás
being used. mód jeleihez.
Csatlakozások
Az „Amp Assign” menüpont kiválasztásához
használja a  gombokat.
Beállítások
o p to select
Press
Amp Assign Mode.
Press ui to select “Amp Assign”.
Front
Az „Amp Assign” mód kiválasztásához
használja a   gombokat.
Lejátszás
Multizone funkció
Normal
ZONE2
ui to select
Press
“Start”, then press
hátsó
térhangzású
csatorna
aziserősítő
::AThe
sound
of the surround
backhangja
channel
output
„SURR.
BACK/AMP
ASSIGN”
csatlakozójához
from the speakers connected to the SURR.
csatlakoztatott
hangszórókból
BACK/AMP ASSIGN
terminals. szólal meg.
all the speakers
Once
have been detected
A „Start” opció
kiválasztásához használja
a  gombokat,
.
majd nyomja meg a
Detection of the speaker
gombot.
starts.
Aconfiguration
hangszóró konfi
guráció
vizsgálata megkezdődik.
Távvezérlés
Miután a rendszer megtalálta az összes hangszórót, a jobb oldali kéand the
screenElleon
pernyő
megjelenik.
the right
appears,
nőrizze
a csatlakoztatott
hangszórók
vizsgálatá-nak
check the
results
eredményeit.
of detection of the
:: A
If másodlagos
the ZONE2 helyiség
power is(ZONE2)
on, thebekapcsolt
sound of the
állapota
a ZONE2
csatorna
a
ZONE2 esetén
channel
is output
from hangja
the speakers
"SURR.
BACK/AMP
connected
to theASSIGN"
SURR. csatlakozóhoz
BACK/AMP ASSIGN
csatlakoztatott
hangszórókból szólal meg.
terminals.
Információk
„B” kettős
csatorna
hangja
az
Front B Bi-Amp :: Az
Theelső
sound
of the erősítésű
front B bi-amp
channel
is output
erősítő
BACK/AMP
ASSIGN” csatlakozójához
from „SURR.
the speakers
connected
to the SURR.
csatlakoztatott
hangszórókból
szólal meg.
BACK/AMP ASSIGN
terminals.
Hibaelhárítás
első
magas
csatorna
hangja channel
az erősítő
::Az
The
sound
of the
front height
is output
„SURR.
BACK/AMP
ASSIGN”
csatlakozójához
from the
speakers
connected
to the SURR.
BACK/AMP ASSIGN
terminals. szólal meg.
csatlakoztatott
hangszórókból
Műszaki adatok
 To
Azcancel
Audyssey
automatikus
beállítás megszakítása
n
Audyssey
Auto Setup
A „Cancel”
kiválasztásához
használja

gombokat,
Use ui
to select “Cancel”
, then ause
op
to select “Yes”.
jóváhagyáshoz pedig nyomja meg a  gombot.
22
••Az
Audyssey
automatikus
beállítás
funkció
minden
The
Audyssey
Auto Setup
function
detects
thehangszóró
presencejelenlétét
of each
érzékeli
és automatikusan
kiszámolja
a hangszóró
méretét, távolságát,
speaker
and automatically
calculates
the speaker
size, channel
hangerejét
és az optimális
keresztváltó
frekvenciát.
Az Audyssey
MultEQ
level, distance,
and optimal
crossover
frequency
setting. Audyssey
funkció
korrigálja
a hallgatási
akusztikus
MultEQ
corrects
acousticalhelyiség
distortions
withinproblémáit.
the listening area.
A
MultEQstarted,
funkcióMultEQ
működése
hangok
• Once
willsorán
playminden
a serieshangszóróból
of test tonesteszt
through
each
szólalnak
speaker.meg.
A
mérés megkezdése
előtt csatlakoztassa
• Before
starting, connect
and position az
allösszes
of yourhangszórót
speakers.és
helyezze el őket a pozíciójukba.
%#$!!$%#""#
#"&
! " ""
!"!"
"%
%%!!
" "
&"
„A” kettős
csatorna
hangja
az
Front A Bi-Amp :: Az
Theelső
sound
of the erősítésű
front A bi-amp
channel
is output
erősítő
BACK/AMP
ASSIGN” csatlakozójához
from „SURR.
the speakers
connected
to the SURR.
csatlakoztatott
hangszórókból
szólal meg.
BACK/AMP ASSIGN
terminals.
Front Height
3. lépés: Audyssey automatikus beállítási folyamat elvégzése
connected speakers.
%#$!!$%#""#
#"&
! " ""
!"!"
"%
%%!!
" "
&"
!!!
"!&
!
!
"#
""
$!
!%
&$!
Measurements for the main listening position begin.
A jobb oldali képernyő
megjelenését követően
vigye a mikrofont a kömove
the
setup
vetkező mérési pozíciómicrophone
to
ba, majd  válasszathe
ki
position,
use
asecond
„Next” ikont
és nyomja
gombot.
meg
uia to select
“Next”,
then press
.
the measurements were finished.” is displayed.
Érdemes aatmérést
elvégezni,
beleértve
fő hallgatási
b Measure
a total6ofhelyen
six positions,
including
theamain
listening
pozíciót and
és annak
környékét.
5 vagy
annálthe
kevesebb
position
positions
around A
it. beállítás
It is possible
to stop
settings
méréssel
is befejezhető,
azonban
optimális
with
five positions
or fewer,
but foraz
better
resultsmérési
we recommend
eredményekhez
javasoljuk a 6 mérést.
measuring
at six positions.
AOnce
mérések
befejeztével
measurements
válassza
ki a „Calculate”
are finished,
use ui
opciót
és nyomja
meg a
to select
“Calculate”,
gombot.
then press
.
Az elemzés megkezdődik.
Analysis begins.
elemzés takes
néhány several
b Az
Analysis
percet
igénybe
minutes
to vehet,
complete.
függően
a csatlakoztatott
The time
required for
hangszórók
this analysisszámától.
depends on
Minél
több hangszóró
the number
of speakers
van
csatlakoztatva,
connected.
The annál
greater
több
időt vesz of
igénybe
az
the number
speakers
elemzés
elvégzése.
connected,
the longer
analysis will take.
Az
eredmények
ellenőrzését
követően
a „Next”
ikon to select
Once
you have
checked the
results,
use ui
kiválasztásához használja a  gombokat, majd nyomja
“Next”,
then
press
.
gombot.
A fő hallgatási
pozíció mérése elindul.
meg
a
the screen on
Once
the right appears,
A 3., 4., 5. és 6. mérés elvégzéséhez ismételje meg a 4.
lépést.
A 6. pozíció mérése után a képernyőn megjelenik az „All the
Once measurements for the sixth position are completed, “All
measurements were finished” felirat.
Perform Step 4 repeatedly for the 3rd, 4th, 5th, and
6th
measurments.
AMeasurements
második pozíció
megkezdődik.
for mérése
the second
position begin.
⇩
Az ellenőrizni kívánt tétel kiválasztásához használja a 
gombot.
gombokat, majd nyomja meg a
ui to select the item you want to check, then
Use
press
.
A
mérési
eredmények
The
measurement
result
megerősítése
confirmation megjelenik
screen is
adisplayed.
kijelzőn.
mélynyomóláda
bA
Subwoofers
or és other
más
hangszórók
kijelzőn
speakers
may be
set to
megjelenő
értékedoes
eltérhet
a value that
not
acorrespond
tényleges távolságuktól.
to the actual
distance.
"
#"&
!" !#"!
"!# "
!"
$
!!$ %"
&
"
MAGYAR
Front
press .
ui to select
Press
“Store”, then press
meg a
MEGJEGYZÉS
NOTE
A méréseket követően ne módosítsa a hangszóró csatlakozásokat,
Do not change the speaker connections or subwoofer volume,
a mélynyomó hangerejét és a hangszórók pozícióját. Ha mégis
or speaker locations after making measurements. If changes are
szükséges a módosítás, végezze el azokat, majd az új hangszín
necessary, make the changes and use the Audyssey Auto Setup once
beállításokhoz futassa le újra az Audyssey automatikus beállítás
again for an updated EQ solution.
funkciót.
Csatlakozások
A „Next” opció kiválasztásához
használja
Press ia togombot,
select majd
“Next”,
then
nyomja
Üzembehelyezés
Nyomja
Press meg
. a
.gombot.
Az
visszatérés
Thiselemzés
returns eredményeihez
you to analysis results
items,után
so repeat
ismételje
meg a 7. lépést.
step 7.
gombot.
Multizone funkció
⇩
Lejátszás
Távvezérlés
·“Storing
A képernyőkijelzőn
a ” is
Please wait...
“Storing,
wait.
” fedisplayedPlease
on the
on-screen
lirat
jelenik
meg, the
miközben
display
while
results
aare
készülék
being elmenti
stored. az
eredményeket.
When storing is complete,
A
tárolás befejeztével
“Storing
complete.a Auto
”Storing
Auto ” is
Setup iscomplete.
now finished.
Setup
is now
nished.
” felirat
displayed
onfithe
on-screen
jelenik
display.meg a kijelzőn.
Ha nem kívánja menteni az
b eredményeket,
If you do not want
to save
a „Cancel”
the measurement
results,
kiválasztásához
használja
a
use ui tomajd
select
gombokat,
a “Cancel”
gombok,
then selectválassza
“Yes” kiusing
segítségével
a
o p
. All the Az
measured
„Yes”
lehetőséget.
összes
Audysseyautomatikus
Auto Setupbeállítás
data
Audyssey
will be adat
erased.
mérési
törlődik.
•• Ha
a kapott
a tényleges
csatlakozási
If the
resulteredmény
differs from
the actual
connectionállapottól
status oreltérő,
an error
vagy
hibaüzenet
jelenik
meg,
a

mérés
megismétléséhez
message appears, use ui to on-screen display “Retry” and then
nyomja
gombot.
press megtoa repeat
the measurement.
•• Ha
az eredmények
a megismételt
méréstconnection
követően isstatus
eltérnek
If the
result still differs
from the actual
after reazmeasurement
aktuális csatlakozási
állapottól,
vagystill
a hibaüzenet
továbbra
or the error
message
appears, it is
possible that
isthe
megjelenik,
hogyproperly.
a hangszórók
speakers elképzelhető,
are not connected
Turn thecsatlakozása
AVR-1910 off,azcheck
the speaker
connections
repeat
the measurement
from
erősítőhöz
nem
megfelelő.and
Ilyen
esetben
kapcsolja ki azprocess
AVR-1910
the beginning.
erősítőt,
ellenőrizze a hangszórók csatlakozásait, majd ismételje
•meg
For elölről
instance,
If the folyamatot.
location or direction of a speaker is altered, the
a mérési
Audyssey
Setup should
be performed
ensure the
• Így
példáulAuto
ha a hangszórók
elrendezése
vagy again
irányatomegváltozik,
correct EQ solution for the new room configuration.
az új elrendezésnek megfelelő legjobb hangzás érdekében az
Audyssey automatikus beállítás funkciót célszerű újra lefuttatni.
Beállítások
A “Store” opció kiválasztásához
használja a  gombokat,
majd nyomja meg a
.
gombot.
Információk
MEGJEGYZÉS
NOTE
A
beállítások
mentése
ne kapcsolja
ki aare
készüléket.
Do
not turn the
powerközben
off while
the settings
being stored.
A beállító mikrofont válassza le az AVR-1910 készülékről.
Hibaelhárítás
Disconnect the setup microphone from the AVR 1910.
Műszaki adatok
23
MAGYAR
Üzembehelyezés
Hibaüzenetek
Amennyiben az Audyssey automatikus beállítási folyamat a hangszóró nem megfelelő beszerelése, a mérési környezet vagy egyéb ok miatt
meghiúsul, a készülék ezt hibaüzenettel jelzi. Ilyen esetekben először ellenőrizze a hibaforrást, tegye meg a szükséges intézkedéseket,
majd végezze el újra az Audyssey automatikus beállítási folyamatot.
Csatlakozások
MEGJEGYZÉS A hangszóró csatlakozások ellenőrzése előtt kapcsolja ki a készüléket.
Az Audyssey automatikus beállítás eredményeinek
ellenőrzése (Parameter Check)
This is displayed after the Audyssey Auto Setup procedure is
completed.
Press ui to select
“Parameter
Check”,
Error
messages (examples)
Hibaüzenetek
(példák)
Beállítások
F
Cause
Oka
•• A
Included
microphone
is not connected.
beállítósetup
mikrofon
nincs csatlakoztatva.
rendszer
nem minden
•• A
Not
all speakers
could behangszórót
detected. érzékel.
rendszer
megfelelően
érzékelidetected.
a bal első
•• A
The
front L nem
speaker
was not properly
Measures
Teendő
•• A
Connect
includedcsatlakoztassa
setup microphone
to the
beállítóthe
mikrofont
a fejegység
SETUPMIC”
MICcsatlakozó
jack on thealjzatához.
main unit.
„SETUP
•• Ellenőrizze
Check the speaker
connections.
a hangszóró
csatlakozásokat.
then press
.
“Parameter Check” is
displayed on the on-screen
display.
hangszórót.
"$"
"
#$
%
"##%"
"!
&
#$"
&$
Lejátszás
Front
Multizone funkció
F
•• Túl
Toonagy
much
noise in
the mérés
room elvégzéséhez.
for accurate
a háttérzaj
pontos
measurements to be made.
• A hangszóró vagy mélynyomóláda hangja túl
a pontos
elvégzéséhez.
•halk
Speaker
or mérés
subwoofer
sound is too low for
accurate measurements to be made.
•• A
Either
turn off any
device generating
zajt kibocsátó
eszközöket
kapcsolja kinoise
vagyor
movetávolabbi
it away. helyre.
vigye
•• Ismételje
Try again when
surroundings
are quieter.
meg athe
mérést
halkabb környezetben.
•• Ellenőrizze
Check the speaker
installation
and the direction
a hangszórók
csatlakozásait
és azt,
in which
theirányban
speakersállnak.
are facing.
hogy
milyen
•• Állítsa
Adjust be
theasubwoofer’s
volume.
mélynyomóláda
hangerejét.
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
!
megjelenített
hangszóró
•• ADisplayed
speaker
couldnem
not érzékelhető.
be detected.
A rendszer
nem
megfelelően
érzékeli
a jobbdetected.
első
·• The
front R
speaker
were not
properly
·hangszórót.
Only one channel of the surround speakers was
• A térhangzású hangszóróknak csak egyetlen csatornája
detected.
érzékelhető.
·• Sound
output
from the
R channel
when only
Egyetlenwas
hátsó
térhangzású
hangszóró
csatlaone surround
back
speaker
was connected.
koztatásakor
a hang
a hátsó
csatornából
szól.
·• The
surround
back,hangszórók
but the surround
speaker
A hátsó
térhangzású
érzékelhetők,
az was
not detected.
oldalsó
térhangzásúak nem.
•• A
Displayed
speaker
connected
with fordítva
the polarities
megjelenített
hangszóró
pólusai
reversed.
lettek
bekötve.
Műszaki adatok
 Az Audyssey automatikus beállítási folyamat megismétlése
A „Retry” opció kiválasztásához használja a  gombokat, majd
gombot.
nyomja meg a
 Az Audyssey automatikus beállítás megszakítása
A „Cancel” kiválasztásához használja a  gombokat, majd
nyomja meg a  gombot.
24
A  gombok használatával válassza ki az ellenőrizni
kívánt tételt, majd nyomja meg a
gombot.
Speaker Config. Check : Hangszóró
konfig. ellenőrzése
Check the speaker
configuration
Distance Check
ui to select the item you want to check, then
Use
press
.
•• Ellenőrizze
Check thea megjelenített
connections hangszóró
of the displayed
csatlakozásait.
speaker.
Channel Level Check
: Távolság
Check theellenőrzése
distance
: Csatorna
Check thehangerő
channel ellenőrzése
level
Crossover Freq. Check : Keresztváltó
frek. ellenőrzése
Check the crossover
frequency
EQ Check
: Hangszínszabályzó
Check the equalizer
A  gombok használatával válthat az egyes
hangszórók között.
•• Ellenőrizze
Check the polarities
of the displayed
speaker.
a megjelenített
hangszóró
pólusait.
•• A
For
some speakers,
this error message
may
hibaüzenet
néhány hangszóró
esetén akkor
displayed ha
even
if the megfelelő.
speaker is Ha
properly
isbe
megjelenik,
a bekötés
biztos
connected.
you aremegfelelő,
sure that válassza
the wiring
benne,
hogy aIfbekötés
ki ais

gombokkal
a „Skip”
opciót“Skip”
és nyomja
correct,
press ui
to select
, then meg
press
a
.gombot.
o p to switch the display between the different
Use
speakers.
Press .
Nyomja meg a
gombot. A megerősítő képernyő
megjelenik
a kijelzőn.
Ismételje
megRepeat
a 2. és 3.
lépést.
The confirmation
screen
reappears.
steps
2 and 3.
Az Audyssey automatikus beállítás paraméterei – függetlenül a
beállításoknak az Audyssey automatikus beállítási folyamatot
követő megváltoztatásától – a „Restore” (visszaállítás) gomb
megnyomásával visszaállíthatók alapértékre.
MAGYAR
Hangszóró
beállítások
megadása
(SpeakerSetup)
Setup)
Making the
speaker settings
(Speaker
Alapértelmezett
beállítások
aláhúzva.
Default settings
are underlined.
Az
alábbi
műveletekkel
elvégezheti
a hangszóró
kézi
megváltoztathatja
az with
Use
this procedure
to set
the speakers
manually or
if beállítását,
you wish tovagy
change
the settings made
Audyssey
automatikus
beállítási
folyamat gnerálta eredményeket.
the Audyssey
Auto Setup
procedure.
n Items
that can bemódosítható
set with the Manual
Setup procedure
Kézi beállítással
menüpontok
HDMI
beállítások
megadása
(HDMI
beáll.)Setup)
28. oldalvpage 28
Making
the HDMI
settings
(HDMI
Speaker Setup
HDMI Setup
Audio Setup
#$
+(#'($
* #*&&!
#%"!
&&''!
&'!
!!)
%"&&")%%$
%"!'#'(#
&$# "%
&$$#&
#!
,)
%''%#
+('#(%%#("#
,(&'#!*
, '
+'
Option Setup
*%&"
#&"!&'#
'
'
!$")%'
!%
!(# '$%
&%'
&
"' "!&$"
"'$&
!$!%#(
'& )! %#(
&'#"
)&
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
(vpage 27).
See aoverleaf
Folyt.
köv. lapon
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
25
Műszaki adatok
ZONE2 Setup
MEGJEGYZÉS
NOTE
A “Large” és “Small”
Select
“Large”
ora“Small” not
kifejezések
nem
according
to
the
physical size
hangszórók fizikai
of the speaker
buthanem
according
méretére
utalnak,
to alacsony
the
lowfrekvencia
frequency
azok
lejátszási
képességére
reproduction
capabilities
abased
beállított
keresztváltó
on the
frequency set A „Front”
Whenmenü
“Front”
is set
to “Small”,
“Subwoofer”
can automatically
set
„Small”
módra
állítása esetén
a „Subwoofer”
menü
frekvencia
alapján.
at “Crossover
Frequency” automatikusan
to “Yes”. átvált „Yes” módra (ha csatlakoztatva van).
Hibaelhárítás
#%'(#
A „Subwoofer” letiltása esetén a „Front” automatikusan „Large” módra vált.
If “Subwoofer” is set to “No”, “Front” is automatically set to “Large”.
Center:
hangszóró
jelenlétének
és méretének
Center :Középső
Set the presence
and
size of the center
speaker.beállítása.
••Large:
megfelelően
lejátsza
az alacsony
Large Nagy
: Usehangszóró,
of a largeami
speaker
that can
adequately
play back low
frekvenciákat.
frequencies.
• Small: Kis hangszóró használata, ami nem képes megfelelően
of a small
speaker that has inadequate playback capacity for
• Small : Use
lejátszani
az alacsony
frekvenciákat.
low frequencies.
• None:
Nincs középső hangszóró csatlakoztatva.
• None : Select when a center speaker is not connected.
• Ha a „Front” „Small” módra van állítva, a „Large” opció nem jelenik meg.
• Ha •a “Large”
“Front” menüt
módra
a „Center”
is
is not „Small”
displayed
whenállítja,
“Front”
is set toakkor
“Small”.
automatikusan
átvált „Small”
módra,
„Large”
módban
volt.
• Even if “Center”
has been
setha
toelőtte
“Large”
, when
“Front”
is set to
“Small”, the “Center” setting automatically switches to “Small”.
Subwoofer:
mélynyomóláda
beállítása.
Subwoofer :ASet
the presence ofjelenlétének
a subwoofer.
••Yes:
csatlakoztatva.
Yes :Mélynyomóláda
Use a subwoofer.
••No:
csatlakoztatva.
No :Nincs
Selectmélynyomóláda
when a subwooofer
is not connected.
Információk
a menüképernyő
megjelenítésére
n Példák
Examples
of Menu Screen
Displays
Front:
hangszóró
méretének
Front :Első
Set the
front speaker
size. beállítása.
••Large:
megfelelően
lejátsza
az alacsony
Large Nagy
: Usehangszóró,
of a largeami
speaker
that can
adequately
play back low
frekvenciákat.
frequencies.
••Small:
hangszóró
ami
képes megfelelően
Small :Kis
Use
of a smallhasználata,
speaker that
hasnem
inadequate
playback capacity for
lejátszani
az alacsony frekvenciákat.
low frequencies.
Távvezérlés
Egyéb
beállítások
megadása(Option
(Opciós beáll.)
30. vpage
oldal
Making
other settings
Setup)
30
Speaker Confi
g.
Speaker
Config.
(Hangszórók
Select
speaker configuration
konfi
gurációja)
and
size.
Hangszóró
konfig.capability)
és –méret
(bass
reproduction
beállítása.
(basszus reprodukciós
képesség)
Multizone funkció
ZONE2
beállítások
megadása
(ZONE2
SETUP) 30.
oldal vpage 30
Making
the ZONE2
settings
(ZONE2
Setup)
Setting lehetőségek
contents
Beállítási
Normal:
hátsó
térhangzású
csatorna
audiójeleinek
engedélyezése.
Normal :AThe
surround
back channel
audio
signals are output.
ZONE2:
ZONE2
csatorna
engedélyezése.
ZONE2 :AThe
ZONE2
audio audiójeleinek
signals are output.
Front
A Bi-Amp
Bi-Amp:: AThe
kettős
erősítésű
csatorna
Front A
bi-amp
audio signals
areaudiójeleinek
output. Set this for bi-amp
engedélyezése.
Az első
„A” hangszórók kettős erősítésű lejátszási módja.
playback of the front
A speakers.
Front
B Bi-Amp:
kettős
erősítésű
csatorna
Front B
Bi-Amp :AThe
bi-amp
audio signals
areaudiójeleinek
output. Set this for bi-amp
kimeneti jelének beállítása. engedélyezése.
Az
első
„B”
hangszórók
kettős
erősítésű lejátszási módja.
playback of the front B speakers.
Front
Height: Az első magas csatorna audiójeleinek engedélyezése.
Front Height : The front height channel audio signals are output.
Lejátszás
Audió
beállítások
megadása
(Audió
beáll.)Setup)
29. oldalvpage 29
Making
the audio
settings
(Audio
Setting
items
Beállítási
menüpont
Amp Assign
Assign (Erősítő
hozzárendelés)
Sets
the signal output to the
A „SURR. BACK/AMP
speaker
connected to the
ASSIGN”BACK/AMP
(hátsó térhang./
SURR.
ASSIGN
erős. hozz.) csatlakozók
terminals.
Beállítások
Hangszóró
beállítások
megadása
(Hangsz.
beáll.)
25. oldal
Making the
speaker
settings
(Speaker
Setup)
vpage 25
Csatlakozások
Az alábbi műveletekkel megváltoztathatja az Audyssey automatikus beállítási folyamat beállításait, vagy
a különböző audió, videó és kijelző beállításokat.
A készülék ezeknek a beállításoknak a módosítása nélkül is használható. A lenti módosításokat csak
indokolt esetben végezze el. További információk a „Menütérképről” és a menüvezérlésről a 18. oldalon.
Üzembehelyezés
Részletes beállítások (kézi beállítás)
MAGYAR
Üzembehelyezés
Csatlakozások
Setting
items
Beállítási
menüpont
Speaker
g.
SpeakerConfi
Config.
(Hangszórók
Select speaker configuration
konfi
gurációja)
and size.
Hangszóró
konfig. capability)
és –
(bass reproduction
méret beállítása.
(basszus reprodukciós
képesség)
Beállítások
Lejátszás
is displayed
Az“S.Back”
„S.BACK” akkor
jelenik
when
“AmpAssign”
Assign”
meg,
hathe
az „Amp
setting
(vpage
25) is
(erős.
hozz.)
menü (25.
set to„Normal”
“Normal”
.
oldal)
módban
van.
Multizone funkció
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Settingmenüpont
items
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Surround
Set the presence
and size
of the Surround
speakers.
Surround: :Térhangzású
hangszórók
jelenlétének
és méretének
beállítása.
•• Large:
Large Nagy
: Usehangszóró,
of a large
thatlejátssza
can adequately
back low
amispeaker
megfelelően
az alacsonyplay
frekvenciákat.
frequencies.
• Small:
Kis hangszóró használata, ami nem képes megfelelően lejátszani az
•alacsony
Small :frekvenciákat.
Use of a small speaker that has inadequate playback capacity for
low frequencies.
• None:
Nincsenek térhangzású hangszórók csatlakoztatva.
a „Front”
„Small”
van állítva,
a „Large”
opció
nem jelenik meg.
•• Ha
None
: Select
when módra
the surround
speakers
are not
connected.
Bass
Setting(MélyhangBass Setting
Make
the settings related to
szín beállítások)
Az alacsony
playback
of frekvenciájú
low frequency
jelek le-játszásával
signals
(subwoofer and LFE).
kapcsolatos beállítá-sok
This can beés set
(mélynyomó
LFE).when
Subwoofer
Mode Az
: Select
low
range signal to behangokat
reproduced
Subwoofer Mode:
alacsony
frekvenciatartományú
a by
subwoofer.
mélynyomóláda dolgozza fel.
• LFE:
LFE :AAdd
the low
frequency
signal of the alacsony
channel for which the speaker
„Small”
módra
állított hangszórók
size is set to “Small” to
the subwoofer
signal
and output it.
frekvenciatartományú
jeleinek
továbbítása
a mélynyomóládához.
• LFE+Main:
csatorna
alacsony
jeleinek
LFE+Main : Minden
Add the low
frequency
signalfrekvenciatartományú
of all channels to the subwoofer
továbbítása
a mélynyomóládához.
signal and output
it.
“Large”
not displayed
when “Front”
is set és
to méretének
“Small”. és
S.Back:
Hátsóistérhangzású
hangszórók
jelenlétének
S.Back
: Set
the presence, size and number of surround back speakers.
számának
beállítása.
amispeaker
megfelelően
az alacsonyplay
frekvenciákat.
•• Large:
Large Nagy
: Usehangszóró,
of a large
thatlejátssza
can adequately
back low
• Small:
Kis hangszóró használata, ami nem képes megfelelően lejátszani az
frequencies.
•alacsony
Small :frekvenciákat.
Use of a small speaker that has inadequate playback capacity for
• None:
Nincsenek hátsó térhangzású hangszórók csatlakoztatva.
low frequencies.
• 2sp: Két hátsó térhangzású hangszóró használata.
• None : Select when the surround back speakers are not connected.
• 1sp: Egyetlen hátsó térhangzású hangszóró használata. A hátsó térhangzású
• 2sp : Use two surround back speakers.
hang a hátsó térhangzású „L” (BAL) csatlakozón keresztül szólal meg.
•• Ha
1spa:„Surround”
Use only one
surround
back
speaker.
Surround
back audio
output
menü
„Small”
módra
van állítva,
a „Large”
opcióis
nem
from the
surround back L terminal.
jelenik
meg.
Az opció csak akkor érhető
“Subwoofer” (vpage
el, ha a „Subwoo-fer”
25) isaset
to “Yes”
.
menü
„Speaker
Confi
g”
főmenüben „Yes” módban
van (25. oldal).
• Ha a “Surround” menüt „Small” módra állítja, az „S.Back” akkor is
• “Large” is not displayed when “Surround” is set to “Small”.
automatikusan átvált „Small” módra, ha előtte „Large” módban volt.
• Even if “S.Back” is set to “Large”, the “S.Back” setting is automatically
switched to “Small” if “Surround” is set to “Small”.
MEGJEGYZÉS
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
A NOTE
lejátszási forrástól függően elképzelhető, hogy a hátsó térhangzású
hangszórók
sem adnak Back
ki hangot,
ha a „Surround
Speaker”
menü ,
Even
whenakkor
the Surround
Speaker
setting isBack
other
than “None”
nem
„None”
módban
van.
Ilyen
esetben
a
„Surround
Back”
menüt
állítsa
„OFF”
sound may not be emitted from the surround back speaker, depending
módba
oldal). source. In this case, “Surround Back” setting other
on
the (45.
playback
than “OFF” (vpage 45).
Front
Height Első
: Setmagas
the front
height méretének
speaker size.
Front Height:
hangszóró
beállítása.
Height”
A“Front
„Front Height”
akkor is •• Large:
Large Nagy
: Usehangszóró,
of a large
thatlejátssza
can adequately
back low
amispeaker
megfelelően
az alacsonyplay
frekvenciákat.
displayed
when
the
“
Amp
jelenik meg, ha az „Amp
• Small:
Kis hangszóró használata, ami nem képes megfelelően lejátszani az
frequencies.
Assign”
setting
(vpage
Assign”
(erős.
hozz.)
menü alacsony frekvenciákat.
• Small : Use of a small speaker that has inadequate playback capacity for
25)oldal)
is „Front
set toHeight”
“Front
(25.
• None:
Nincs első magas hangszóró csatlakoztatva.
low frequencies.
módban
Height”.van.
a „Front”
„Small”
állítva,
a „Large”
nem jelenik meg.
None
: Select
when módra
a frontvan
height
speaker
is notopció
connected.
•• Ha
• Ha a “Front” menüt „Small” módra állítja, a „Front Height” akkor is
automatikusan
„Small” módra,
ha előtteis„Large”
módban volt.
• “Large” isátvált
not displayed
when “Front”
set to “Small”.
MEGJEGYZÉS
• Even if “Front Height” is set to “Large”, the “Front Height” setting
NOTE
A “Large”
és “Small”
kifejezések
Select
“Large”
or “Small”
not
is automatically switched to “Small” if “Front” is set to “Small”.
nem a hangszórók
fizikai size
according
to the physical
méretére
utalnak,
hanem
azok
of
the speaker
but
according
alacsony
to
the frekvencia
low lejátszási
frequency
képességére a beállított
reproduction
capabilities
„Keresztváltó
based
on thefrekvencia”
frequency set
alapján
(27. oldal). Frequency”
at
“Crossover
(vpage 27).
26
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
“Speaker
Config.”
–
Distance (Távolság)
Distance
Set
the distance
A hallgatási
pozíciófrom
és the
listening
position
a hangszórók
közöttito the
speakers.
távolság beállítása.
A hallgatási
és from
Measure
thepozíció
distance
a hangszórók
közötti to the
the
listening position
távolság beállítása
előtt
speakers
beforehand.
mérje le a tényleges
távolságokat.
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
• Ez a mód biztosítja a legerősebb basszus kiemelést, így elsősorban
Play
music
or a movie ajánlott.
source and select the mode offering the
zene• és
filmek
lejátszásához
strongest bass.
• Az “LFE+Main”
mód kiválasztásával a basszus hangokat mindig a
mélynyomóláda
játssza le.
• Select “LFE+Main”
if you want the bass signals to always be
produced
from the subwoofer.
LPF for
LFE: Beállíthatja
a mélynyomóláda alacsony
LPF
for LFE : Set the upper
limitfelső
of the
low frequency
signals
output from
frekvenciatartományú
jeleinek
határát
(aluláteresztő
szűrő)
the
subwoofer.
• 80Hz
/ 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
• 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
Unit
Set the unit
of distance. beállítása.
Unit::Távolság
mértékegység
• Feet (láb)
• Meters
Meters (méter)
Step
the minimum
variable
width of the
distance.lépésköz.
Step:: ASet
távolság
beállításánál
használható
legkisebb
• 1ft
1ft // 0.1ft
0.1ft (1 láb / 0,1 láb)
• 0.1m / 0.01m
0.01m (0,1 m / 0,01 m)
•• FL
(Front
L)/ FR
C (Center)/
SW (Subwoofer)/
SL (Surround
L)/
FL (Bal
első)/
FR(Front
(JobbR)/
első)/
C (Középső)/
SW (Mélynyomó)/
SL
SR (Surround
R/SR
SBL
(Surr. Backjobb)/
L)/ SBR
(Surr.
Back térh.
R)/ FHL
(Front
(Térhangz.
bal)/
(Térhangz.
SBL
(Hátsó
bal)/
SBRHeight
(HátsóL)/
FHRjobb)/FHL
(Front Height
R) : Select
theFHR
speaker
to set,
and set the
térh.
(Bal első
magas)/
(Jobbyou
elsőwant
magas):
A beállítani
distance.
Set thekiválasztása
value that isután
closest
the measured
distance.
kívánt
hangszóró
adjatomeg
a távolságot.
A lemért
legközelebb
eső értékes állítsa be.
•távolsághoz
0.0ft ~ 60.0ft
/ 0.00m ~ 18.00m
• 0.0ft ~ 60.0ft / 0.00m ~ 18.00m (0,0 láb – 60,00 láb / 0,00 m – 18,00 m)
•• AThe
speakers that
can be selected
depending
on the
Assign”
kiválasztható
hangszórók
az “Ampdiffer
Assign”
(Erős. hozz.)
és “Amp
a “Speaker
(vpage
25) and “Speaker
Config.” (vpage
25)(25.
settings.
Confi
g.” (Hangszóró
konfig.) beállításoktól
függenek
oldal).
•• Alapértelmezett
Default settings beállítások:
:
Első/Középső/Mélynyomó/Első
magas:
méter
(12 láb)
Front/Center/Subwoofer/Front
Height3,6
: 3.6
meters
(12 feet)
Térhangzású/Hátsó
térhangzású:
3,0(10
méter
Surround/Surr. Back
: 3.0 meters
feet)(10 láb)
MEGJEGYZÉS
A NOTE
hangszórók közötti távolság nem haladhatja meg a 6 métert (20 láb).
Amennyiben
nem in
megfelelő
távolságot
próbál
beállítani,toaless
kijelzőn
Set
the difference
the distance
between
the speakers
than 6.0
a hangszóró
újbóli“Relocate
elhelyezésére
figyelmeztető
„Relocate
meters
(20 feet).
Speaker”
is displayed
on theSpeaker”
screen if an
üzenet megjelenik.
inappropriate
distance is set.
Default
all distance
settings
to factory gyári
default.
Default:: Reset
A távolság
beállítások
visszaállítása
értékekre.
• Yes:
Yes :Gyári
Resetértékek
to the defaults.
visszaállítása.
értékek
visszaállításának
• No:
No :Gyári
Do not
reset to
the defaults. mellőzése.
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
priority.
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS
NOTE
nem működik.
• A „Custom” mód kiválasztása esetén a
• When set to “Custom”,
does not operate.
• A gyorsválasztó funkcióhoz (Quick Select) eltárolt első hangszóró
• The front speaker setting stored for the “Quick Select” function is given
beállítás elsőbbséget kap a többivel szemben.
Információk
Műszaki adatok
Remote control
operation buttons
MULTICH
CH:: The
A direkt,
ésused
pureindirect
módtól
eltérő
lejátszási
MULTI
front sztereó
speakers
modes
other than
the
direct, stereo
módokhoz
használt
első
hangszórók
előzetes
kiválasztása.
and pure direct play modes are set in advance.
•A: Az „A” első hangszóró használata.
• A : Front speaker A is used.
•B: A „B” első hangszóró használata.
••A+B:
B : Front
speaker
is used.
Az „A”
és „B” B
első
hangszórók együttes használata.
• A+B : Both front speakers A and B are used.
Távvezérlés
Crossover:
Az alábbi
frekvencia
értékek to
alatt
a mélynyomóláda
Default
: Reset
all channel
level settings
factory
default.
meg
a többi
hangszóró mély hangszínű jeleit.
•szólaltatja
Yes : Reset
to the
defaults.
/ 60Hz
/ 80Hz
90Hz
/ 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz
•• 40Hz
No : Do
not reset
to/the
defaults.
/250Hz
Crossover
: Outputs at below set frequency, each speaker’s bass signal
• Advanced:
Beállíthatja,
hogy az adott hangszórók alacsony
output
from the
subwoofer.
frekvenciatartományú hangjait a mélynyomóláda játssza le.
• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
• Front / Center / Surround / S.Back / Front Height (Első / Középső /
250Hz
Térhangzású / Hátsó térhang. / Első magas): Hangszóró kiválasztása.
•• 40Hz
Advanced
the /low
frequency
output
from /the
signals
/ 60Hz: Set
/ 80Hz
90Hz
/ 100Hz signals
/ 110Hzto/ be
120Hz
/ 150Hz
200Hz
of the respective
speakers
to the
subwoofer.
/250Hz:
Keresztváltó
frekvencia
kiválasztása.
• Front / Center / Surround / S.Back / Front Height : Select the
speaker.
· 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz : Set the crossover frequency.
DIRECT/STEREO : The front speakers used in the direct, stereo and pure
DIRECT/STEREO: A direkt, sztereó és pure direct lejátszási módokhoz
direct
playelső
modes
are set inelőzetes
advance.
használt
hangszórók
kiválasztása.
••A:
A :Az
Front
speaker
A is used.
„A” első
hangszóró
használata.
••B:
B :AFront
speaker
B is used.
„B” első
hangszóró
használata.
••A+B:
A+B :Az
Both
A and B együttes
are used. használata.
„A” front
és „B”speakers
első hangszórók
Multizone funkció
térhangzás módokhoz.
Lejátszás
Az alábbi frekvencia értékek
alatt a mélynyomóláda
Crossover
Frequency
szólaltatja meg a többi
Outputs at below set
hangszóró mély hangszínű
frequency,
each speaker’s
jeleit. A beállítások
bass
signal output
megadásakor
vegye from the
subwoofer.
this according
figyelembe Set
a használni
to
low alacsony
frequency
kívántthe
hangszórók
frekvencia lejátszási
reproduction
capabilities of
képességeit.
the
speakers you are using.
AzThis
opciócan
csakbe
akkor
setér-hető
when
el,“Speaker
ha a „Subwoo-fer”
menü
Config.
” –a
„Speaker Config” főmenüben
“Subwoofer” (vpage
„Yes” vagy „No” módban van
25) is set to “Yes” or
(25. oldal).
“No”.
• A keresztváltó
mindig
„80 Hz” értékre
Ha kisebb
• Always setfrekvenciát
the crossover
frequency
to “80 állítsa.
Hz”. When
using small
kapacitású
hangszórókat
használ,
javasolt
ennél
az
értéknél
magasabb
speakers, however, we recommend setting the crossover
frequency
keresztváltó frekvenciát beállítani.
to a higher frequency.
• A „Small” módra állított hangszórók a keresztváltó frekvencia alatti
• For speakers set to “Small”, sound below the crossover frequency
hangokat nem képesek megszólaltatni. Az így elvágott hangokat a
is cut from vagy
the sound
The cut
bass sound
is output from the
mélynyomóláda
az elsőoutput.
hangszórók
szólaltatják
meg.
subwoofer mód
or front
speakers. elérhető hangszórók a „Bass
• Az „Advanced”
kiválasztásakor
speakers
that canfüggnek
be set (26.
when
“Advanced” is selected differ
• Themenü
Setting”
beállításaitól
oldal).
according
the “Bass esetén
Setting”
setting (vpage
26).
• Az „LFE”
opció to
kiválasztása
a „Speaker
Config.” menüben
(25.
oldal) ·„Small”
hangszórókat
módosíthatja.
When módra
“LFE” állított
is selected,
speakers
set to “Small” at “Speaker
•Az “LFE+Main”
kiválasztásakor
a hangszórómérettől függetlenül
Config.” opció
(vpage
25) can be set.
minden
hangszóró
beállításai
· When
“LFE+Main”
is módosíthatók.
selected, speakers can be set regardless of
the speaker size setting.
Setting
: Choose
method for
setting the
front speakers.
Front
Speaker
Setup
Beállítás:
Az elsőthe
hangszórók
beállítási
módjának
kiválasztása.
Front Speaker Setup
Normal :Az
The
front
speakers are
set using
.
első
hangszórók
beállítása
a the használatával.
Select
front speakers
(Első hangsz.
beáll.)to use ••Normal:
Custom::AThe
különböző
lejátszási
módokhoz
használtplaying
első hangszórók
Azeach
első surround
hangszórók
•• Custom
front speakers
used
for the different
modes are
for
mode.
előzetes
kiválasztása.
kiválasztása az egyes
set in advance.
(Keresztváltó frekv.)
Beállítások
Crossover Frequency
(Keresztváltó frekv.)
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Csatlakozások
Test
ToneStart:
StartTeszt
: Output
test
tones.
Test Tone
hangok
megszólaltatása.
(FrontC (Középső)
L)/ C (Center)/
FR SR
(Front
R)/ jobb)/
SR SBR*
(Surround
Set
the volume of the test FLFL
(Bal első)/
/ FR (Jobb első)/
(Térhang.
(Hátsó R)/
hangerő)
z
z
SBR
(Surround
Back
R)/
SBL
(Surround
Back
L)/
SL
(Surround
tone
to
be
the
same
when
it
térhang.
jobb)/
SBL*
(Hátsó
térhang.
bal)/
SL
(Térhang.
bal)/
FHL
(Első
magasL)/
Az egyes hangszórók
FHL
(Front
L)/ FHR
Height Hangszóró
R)/ SW (Subwoofer)
FHR
(Első Height
magas jobb)/
SW(Front
(Mélynyomó):
kiválasztása.: Select
isáltal
output
fromteszt
eachhangok
speaker. bal)/
kiadott
*Ha
azspeaker.
„S.Back” (hátsó térhangzás) menü (26. oldal) „1sp” (1 hangszóró)
egyforma hangerőre
the
zWhen
módban
van,the
az „SBL”
helyettsetting
az „SB” (vpage
felirat jelenik
állítása.
“S.Back”
26)meg.
is set to “1sp”, “SB” is
• –12.0dB
~ +12.0dB (0.0dB): Hangerő beállítása.
displayed.
•A
(hangerő)
menüpontban
–12.0dB Level”
~ +12.0dB
(0.0dB)
: Adjust thebeállított
volume.értékek minden
• “Channel
térhangzás módra érvényesek. Ha más hangerőt kíván megadni a különböző
térhangzás módokhoz, azt az 50. oldalon található „Eltérő hangerő megadása
az•egyes
hangszórókhoz”
c. fejezetben
leírt lépések
szerint teheti
When
“Channel Level”
is adjusted,
the adjusted
valuesmeg.
are set for
• A „Speaker
Confi
g.
”
menüben
(25.
oldal)
nem
engedélyezett
(„None” mód)
all the surround modes. To adjust the channel level separately
for the
hangszórók
nem jelennek
meg.
differentittsurround
modes,
use the operation see “Adjust the volume of
• Ha a mélynyomó hangerő „-12dB” állásban van, és megnyomja a gombot, a
the different speakers” (vpage 50).
„Channel Level” (hangerő) menüpont inaktívvá válik („OFF”).
• Speakers set to “None” in the “Speaker Config.” (vpage 25) settings
• Amennyiben a teszt hangok lejátszása némítás mód közben kezdődik meg, a
are not
displayed.
készülék
kikapcsolja
a némítás funkciót.
• When o is pressed while the subwoofer volume is set to “–12dB”, the
Default: Az összes csatorna hangerő beállításainak visszaállítása gyári értékre.
“Channel Level” setting switches to “OFF”.
• Yes: Gyári értékek visszaállítása.
• If output of the test tones begins while the muting mode is set, the
• No: Gyári értékek visszaállításának mellőzése.
muting mode is canceled.
Setting menüpont
items
Beállítási
Crossover
Frequency
Crossover Frequency
Üzembehelyezés
Settingmenüpont
items
Beállítási
Channel
Level(Csatorna
Channel Level
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
27
MAGYAR
Üzembehelyezés
Making
the HDMI
settings
(HDMI
Setup)
HDMI
beállítások
megadása
(HDMI
Setup)
Beállítási menüpont
Alapértelmezett
beállítások
aláhúzva.
Default settings
are underlined.
HDMI audió- és videó kimeneti beállítások megadása
Csatlakozások
Beállítási menüpont
Beállítási lehetőségek
Beállítások
Auto Lip Sync (Audió-Videó
szinkronizáció)
A videó kimenet audióvideó szinkronizációja audió
késleltetéssel.
ON: Korrekció engedélyezve.
OFF: Korrekció nem engedélyezett.
HDMI Audio Out (HDMI
audió KI)
HDMI audió kimeneti eszköz
kiválasztása.
Amp: Audió lejátszás az AVR-1910 erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókon
keresztül.
TV: Audió lejátszás a TV hangszórókon keresztül.
Power Off Control
(Kikapcsolás-vezérlés)
Az AVR-1910 és a
külső eszköz egyidejű
kikapcsolása.
Ez a menüpont csak a
HDMI vezérlési funkció
engedélyezése esetén
választható.
Beállítási lehetőségek
ON: Engedélyezve.
OFF: Letiltva.
• A beállítások ellenőrzéséhez, kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszközök
kezelési útmutatóit.
• További információk a HDMI vezérlési funkcióról a “HDMI-kompatibilis
eszközök vezérlése az AVR-1910 erősítőről (HDMI vezérlési funkció)” c.
fejezetben (49. oldal)).
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
A HDMI vezérlési funkció használata közben a rendszer a TV hangszórókon
keresztüli audió lejátszást részesíti előnyben (“HDMI-kompatibilis eszközök
vezérlése az AVR-1910 erősítőről (HDMI vezérlési funkció)”, 49. oldal).
Multizone funkció
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
HDMI Control (HDMI
vezérlés)
Az AVR-1910 erősítőről
külső eszközök vezérelhetők
és a külső eszközök
felhasználhatók az AVR-1910
vezérlésére.
ON: HDMI vezérlési funkció engedélyezése.
OFF: HDMI vezérlési funkció kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A HDMI vezérlés funkció
segítségével az ezzel
kompatibilis televíziók
vezérlése lehetséges. A HDMI
vezérlés funkció használata
előtt győződjön meg a
TV és a HDMI megfelelő
csatlakozásáról.
MEGJEGYZÉS
• A HDMI vezérlési funkció engedélyezésekor (ON) a készülék több
áramot fogyaszt készenléti módban.
• Ha
hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy a
megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
• A „HDMI Control” menüpont beállításának megváltoztatásakor kapcsolja ki a
csatlakoztatott eszközt, majd kapcsolja vissza.
• A HDMI vezérlési funkció a csatlakoztatott berendezés kikapcsolt
állapotában nem működik.
• A HDMI vezérlési funkció (28. oldal) engedélyezésével a hálózati kimenet
folyamatosan biztosítja az áramellátást.
Standby Source (Készenléti
forrás)
HDMI bemeneti jel készenléti
módban.
Last: Utoljára használt bemeneti forrás alkalmazása készenléti üzemmódban.
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4: Aktuálisan hozzárendelt bemeneti forrás
alkalmazása készenléti üzemmódban.
• A beállítások ellenőrzéséhez, kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszközök
kezelési útmutatóit.
• További információk a HDMI vezérlési funkcióról a “HDMI-kompatibilis
eszközök vezérlése az AVR-1910 erősítőről (HDMI vezérlési funkció)” c.
fejezetben (49. oldal)).
Műszaki adatok
Ez a menüpont csak a
HDMI vezérlési funkció
engedélyezése esetén
választható.
28
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Beállítási menüpont
Default settings
are underlined.
Alapértelmezett
beállítások
aláhúzva.
Az audió lejátszási beállítások megadása.
Beállítási lehetőségek
MEGJEGYZÉS
• A funkció engedélyezésével lehetősége van az Audyssey automatikus
beállítási folyamat közben az “Audyssey Byp. L/R” és “Audyssey Flat” beállítások
módosítására.
• A “Not Used” (nem használt) módra állított hangszínszabályzó beállítások
a gyorsválasztás funkcióval (Quick Select) nem hívhatók elő és abba nem
tárolhatók el.
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
Audyssey Byp L/R / Audyssey Flat / Manual
• Used (Használt)
• Not Used (Nem használt)
Információk
Displaying the menu
: Cancel the menu
EQ Customize
(Hangszínszabályzó
testreszabása)
A menüpont beállításával a
használatakor a nem
használt hangszínszabályzó
beállítások nem jelennek
meg.
Távvezérlés
Remote control
operation buttons
MEGJEGYZÉS
PURE DIRECT lejátszási módban a térhangzás mód akkor sem vált át, ha a
bemeneti jel időközben megváltozik.
Multizone funkció
Beállítás: A direkt és sztereó lejátszási módban alkalmazott kétcsatornás
hangszórók beállítási módja.
• Basic: A „Speaker Setup” menüben (25. oldal) használt beállítások
alkalmazása.
• Custom: Külön beállítások alkalmazása a kétcsatornás lejátszási módhoz.
Front: Első hangszóró méretének beállítása.
• Large: Nagy hangszóró, ami megfelelően lejátssza az alacsony frekvenciákat.
• Small: Kis hangszóró használata, ami nem képes megfelelően lejátszani az
alacsony frekvenciákat.
SW: A mélynyomóláda jelenlétének beállítása.
• Yes: Mélynyomóláda csatlakoztatva.
• No: Nincs mélynyomóláda csatlakoztatva.
SW Mode: Az alacsony frekvenciatartományú hangokat a mélynyomóláda
dolgozza fel.
• LFE: A „Small” módra állított hangszórók alacsony frekvenciatartományú
jeleinek továbbítása a mélynyomóládához.
• LFE+Main: Minden csatorna alacsony frekvenciatartományú jeleinek
továbbítása a mélynyomóládához.
Crossover: Az alábbi frekvencia értékek alatt a mélynyomóláda szólaltatja
meg a többi hangszóró mély hangszínű jeleit.
• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz
/250Hz
Distance FL / Distance FR (FL=Bal első, FR=jobb első): A beállítani kívánt
hangszóró kiválasztása után adja meg a távolságot. A lemért távolsághoz
legközelebb eső értékes állítsa be.
• 0,00 láb ~ 60,0 láb (12,0 láb) / 0,00m ~ 18,00m (3,6m)
CH Level FL/ CH Level FL FR (FL=Bal első, FR=jobb első): A beállítani kívánt
hangszóró kiválasztása után adja meg annak hangerejét. Az összes csatorna
hangerejét állítsa be.
• –12,0dB ~ +12,0dB (0,0dB)
Lejátszás
2ch DIRECT/STEREO
(Kétcsatornás DIR/STER)
Hangszóró beállítási
paraméterek megadása
kétcsatornás lejátszáshoz.
Az automatikus térhangzás mód segítségével a térhangzás módnak az
alábbi négy típusú bemeneti jel legutóbbi lejátszására használt memóriáját
használhatja ki.
Analóg és kétcsatornás PCM jelek
Dolby digitális és DTS kétcsatornás jelek
Dolby digitális és DTS többcsatornás jelek
Dolby digitális és DTS módoktól eltérő többcsatornás jelek (PCM, stb.)
Beállítások
+15dB: Ajánlott hangerő.
+10dB / +5dB / 0dB: Válassza ki az aktuális lejátszónak megfelelő hangerőt.
Beállítási lehetőségek
ON: Beállítások megjegyzése. A leggyakrabban használt térhangzás mód
automatikus kiválasztása.
OFF: A készülék nem jegyzi meg a beállításokat. A térhangzás mód nem követi
a bemeneti jel típusát.
Csatlakozások
Beállítási menüpont
EXT. IN SW Level (Külső
bemenet mélynyomó
hangerő)
A külső bemeneti
csatlakozásokon (EXT. IN)
érkező analóg mélynyomó
jelek lejátszási hangerejének
beállítása.
Auto Surround Mode
(Automatikus térhangzás
mód)
A térhangzás mód
beállításainak eltárolása
minden bemeneti jel
típushoz.
Üzembehelyezés
Making
the audio
settings
(Audio
Setup)
Audió
beállítások
megadása
(Audio
Setup)
: Decision the setting
: Return to previous menu
29
MAGYAR
Üzembehelyezés
ZONE2
(másodlagos
helyiség)
beállítások
Making
the ZONE2
settings
(ZONE2megadása
Setup) (ZONE2 Setup)
Egyéb
beállítások
megadása
(Option Setup)
Setup)
Making
other settings
(Option
Alapértelmezett
beállítások
aláhúzva.
Default settings
are underlined.
f
O
A ZONE2 rendszerben
az audió lejátszási beállítások
megadása.
A „ZONE2” opció kiválasztásakor az „Amp Assign” menüben (25. oldal) a kijelzőn megjelenik a „ZONE2 Setup” felirat.
Csatlakozások
Beállítási menüpont
Default settings
are aláhúzva.
underlined.
Alapértelmezett
beállítások
Beállítási menüpont
Volume Control
(Hangerőszab.)
A főhelyiség (MAIN ZONE)
hangerejének beállítása.
Beállítási lehetőségek
Beállítások
Lejátszás
Multizone funkció
Távvezérlés
Információk
Level Lch (Bal csat.
hangerő)
Bal csatorna kimeneti
hangerejének beállítása.
–12dB ~ +12dB (0dB)
Level Rch (Jobb csat.
hangerő)
Jobb csatorna kimeneti
hangerejének beállítása.
–12dB ~ +12dB (0dB)
Volume Display
(Hangerőkijelzés):
A ZONE2 hangerőkijelzési
mód beállítása.
Relative: A hangerő kijelzése ---dB tartományban (Minimum), -80 dB
és +18 dB között.
Absolute: A hangerő kijelzése 0-99 tartományban.
Vol.Limit (Hangerő limit)
Maximális hangerő
megadása.
OFF : A hangerőnek nincs maximális érték megadva.
–20dB / –10dB / 0dB
Power On Level
(Bekapcsolási hangerő)
A bekapcsoláskor érvényes
hangerő megadása.
Last: Az utolsó használatkor megjegyzett beállítások alkalmazása.
– – – : A készülék bekapcsoláskor a némítás üzemmódot alkalmazza.
–80dB ~ +18dB (99): A beállított hangerő érték használata.
Mute Level (Némítási
hangerő)
A némításkor alkalmazott
hangerőcsökkenés
mértékének beállítása.
Full: Teljes némítás alkalmazása.
–40dB: A hangerő csökkentése 40 dB nagyságrenddel.
–20dB: A hangerő csökkentése 20 dB nagyságrenddel.
Beállítási lehetőségek
Volume Display: A hangerőkijelzési mód beállítása.
• Relative: A hangerő kijelzése ---dB tartományban (Minimum), -80,5 dB és
+18 dB között.
• Absolute: A hangerő kijelzése 0-99 tartományban.
Vol.Limit: Maximális hangerő megadása.
• OFF: A hangerőnek nincs maximális érték megadva.
• –20dB (61) / –10dB (71) / 0dB (81)
Hibaelhárítás
• A hangerő a „Volume Display” menüben (30. oldal) beállított mód szerint jelenik meg.
• A főhangerőt a „Volume Control” menüben (30. oldal) állítsa be.
Power On Level: A főhelyiség bekapcsolásakor alkalmazandó hangerő
megadása.
• Last: Az utolsó használatkor megjegyzett beállítások alkalmazása.
• – – – : A készülék bekapcsoláskor a némítás üzemmódot alkalmazza.
• –80 dB (1) ~ +18dB (99): A beállított hangerő érték használata.
Mute Level: Megadhatja, hogy a főhelyiségben (MAIN ZONE) a némítás
bekapcsolásakor mennyire csökkenjen le a hangerő.
• Full: Teljes némítás alkalmazása.
• –40dB: A hangerő csökkentése 40 dB nagyságrenddel.
• –20dB: A hangerő csökkentése 20 dB nagyságrenddel.
Source Delete (Forrás
törlése)
A nem használt bemeneti
források eltávolítása a
képernyőről.
TUNER / CD / DVD / HDP / TV / SAT/CBL / VCR / DVR / V. AUX (Tuner / CD
/ DVD / HD lejátszó / TV / MŰH./KÁB. / Videó felv. / DVD felv. / Vonal BE):
Nem használt források kiválasztása.
• ON: Forrás használata.
• Delete: Forrás használatának mellőzése.
MEGJEGYZÉS
• Az aktuálisan használt bemeneti forrás értéke nem változtatható meg.
• A hangerő a „Volume Display” menüben (30. oldal) beállított mód szerint
jelenik meg.
• A főhangerőt a „Volume Control” menüben (30. oldal) állítsa be.
• A „Delete” módra állított bemeneti források a
gombbal nem
választhatók ki.
On-Screen Display
(Képernyőkijelző)
A TV képernyő megjelenítési
beállításainak megadása.
Screensaver: Képernyőkímélő üzemmód beállításai.
• ON: Amennyiben egy menüpont vagy iPod képernyő megjelenítése
közben kb. 3 percen át nem végez semmilyen műveletet, a képernyő átvált
képernyőkímélő üzemmódba. A gombok megnyomására a készülék kilép a
képernyőkímélő üzemmódból és visszatér az eredeti képernyőre.
• OFF: Képernyőkímélő funkció kikapcsolása.
Műszaki adatok
Text: A térhangzás mód, bemeneti mód, stb. váltásakor a kijelzőn megjelenik
az adott mód neve.
• ON: Kijelzés engedélyezése.
• OFF: Kijelzés letiltása.
Master Volume: A főhangerő megjelenítése hangerőállítás közben.
• Bottom: Megjelenítés a kijelző alján.
• Top: Megjelenítés a kijelző tetején.
• OFF: Kijelzés letiltása.
30
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Beállítási lehetőségek
Beállítási menüpont
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kis betűk
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Szimbólumok
’ ( ) *+ – . / : ; < = > ? [ ]
Számok
01 2 3 4 5 6 7 8 9 (space)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Szimbólumok
’( ) * + – . / : ; < = > ? [ ]
Számok
01 2 3 4 5 6 7 8 9 (space)
4. A megjelenítési név megváltoztatásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
• Bright: Normál fényerősség.
• Dim: Csökkentett fényerősség.
• Dark: Minimális fényerősség.
• OFF: A kijelző kikapcsolása.
A funkció a fejegységen található gomb megnyomásával is állítható.
Setup Lock (Beállítás
lezárása)
Beállítások védelme a
véletlenül elkövetett
változtatásoktól.
• ON: Védelem engedélyezése.
• OFF: Védelem letiltása.
Ha a „Setup Lock mód engedélyezve van, az alábbi beállítások nem
módosíthatók. Ha megkísérli ezek módosítását, a kijelzőn a „SETUP LOCKED!”
figyelmeztető üzenet jelenik meg.
· Dynamic Volume (Din. hangerőáll.)
· MultEQ (Hangszínkorr.)
· Channel Level (Csat. hangerő.)
· Dynamic EQ (Din. hangsz. · Audio Delay (Audió késleltetés)
vez.)
Műszaki adatok
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
· RESTORER (Hangjav.)
Hibaelhárítás
Displaying the menu
: Cancel the menu
Kis betűk
Display (Kijelző)
Az erősítő kijelzője
fényerősségének beállítása.
Template: A megjelenítési név az előre beállított „Operation” (Művelet) és
„Device Name” (Eszköznév) sablonok segítségével is megváltoztathatók.
1. A változtatni kívánt gyorsválasztási beállítások nevének
kiválasztásához használja a  gombokat, majd nyomja meg a
gombot.
2. A „Template” (Sablon) kiválasztásához használja a  gombokat,
majd nyomja meg a
gombot.
3. Az „Operation” (Művelet) kiválasztásához használja a  gombokat,
majd nyomja meg a
gombot.
• Watch / Listen to / Play / For (Megtekint / Meghallgat / Játék /
Felhasználó)
4. A „Device Name” (Eszköznév) kiválasztásához használja a 
gombokat, majd nyomja meg a
gombot.
• DVD / Blu-Ray / HDP / TV / CableTV / Satellite / VCR / DVR / iPod / V.AUX /
LD / Movie (Ha az “Operation” menü “Watch” módban van.)
• CD / TUNER / iPod / MD / TAPE / Music (Ha az “Operation” menü “Listen
to” módban van.)
• PC / Game (Ha az “Operation” menü “Play” módban van.)
• Father / Mother / Son / Daughter / Brother / Sister / Grandfather
/ Grandmother / Me (Ha az “Operation” menü “For” módban van.)
Remote control
operation buttons
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Információk
4. A megjelenítési név megváltoztatásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
Nagy betűk
Távvezérlés
Nagy betűk
1. A  gombokkal válassza ki a megváltoztatni kívánt helyiség nevét,
majd nyomja meg a
gombot.
MAIN ZONE / ZONE2
2. A  gombok használatával léphet a megváltoztatni kívánt
karakterre.
3. A karakter megváltoztatásához használja a  gombokat, majd
gombot.
nyomja meg a
• Legfeljebb 10 karakter bevitele lehetséges.
• A megjelenítési név megváltoztatása közben a
gomb megnyomásával
válthat másik karakter típusra.
• A bevihető karakter típusokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Multizone funkció
Rename Label: A kiválasztott gyorsválasztási (Quick Select) beállítások
megjelenítési nevének megváltoztatása.
1. A változtatni kívánt gyorsválasztási beállítások nevének
kiválasztásához használja a  gombokat, majd nyomja meg a
gombot.
2. A gombok használatával léphet a megváltoztatni kívánt
karakterre.
3. A karakter megváltoztatásához használja a  gombokat, majd
nyomja meg a
gombot.
• Legfeljebb 16 karakter bevitele lehetséges.
gomb megnyomásával
• A megjelenítési név megváltoztatása közben a
válthat másik karakter típusra.
• A bevihető karakter típusokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Zone Rename (Helyiségek
átnevezése)
Az egyes helyiségek
nevének megváltoztatása
tetszés szerint.
Lejátszás
Quick Select Name
(Gyorsválasztási név)
Gyorsválasztási név
megváltoztatása.
Default: A megjelenítési nevek visszaállítása gyári értékre.
• Yes: Gyári értékek visszaállítása.
• No: Gyári értékek visszaállításának mellőzése.
Beállítások
iPod Information: Ebben a menüben beállíthatja, hogy az iPod műveletek
közben mennyi ideig jelenjen meg a képernyőkijelző.
• Always: A kijelző folyamatos megjelenítése.
• 30sec: A kijelző megjelenítése a művelet után 30 másodpercig.
• 10sec: A kijelző megjelenítése a művelet után 10 másodpercig.
• OFF: Kijelzés letiltása.
Beállítási lehetőségek
Quick Select Name
(Gyorsválasztási név)
Csatlakozások
Tuner Information: Ebben a menüben beállíthatja, hogy a hangolási
műveletek közben mennyi ideig jelenjen meg a képernyőkijelző.
• Always: A kijelző folyamatos megjelenítése.
• 30sec: A kijelző megjelenítése a művelet után 30 másodpercig.
• 10sec: A kijelző megjelenítése a művelet után 10 másodpercig.
• OFF: Kijelzés letiltása.
Üzembehelyezés
Beállítási menüpont
On-Screen Display
(Képernyőkijelző)
A TV képernyő megjelenítési
beállításainak megadása.
: Decision the setting
: Return to previous menu
31
MAGYAR
Üzembehelyezés
Bemeneti beállítások (Input Setup)
Csatlakozások
Az aktuálisan kiválasztott bemeneti forrással kapcsolatos beállítások megadása.
A menüképernyő megjelenítése előtt a
gomb megnyomásával váltson át a beállítani kívánt
bemeneti forrásra.
A beállítható menüpontok a kiválasztott bemeneti forrástól függően eltérőek lehetnek.
A készülék ezeknek a beállításoknak a módosítása nélkül is használható. A lenti módosításokat csak
indokolt esetben végezze el. További információk a „Menütérképről” és a menüvezérlésről a 18. oldalon.
bemeneti
beállításokkal
módosítható
menüpontok
nA
Items
that can
be set with the
Input Setup
procedure
Beállítások
Input Sources
Assigned források
to the Input
Terminals (Assign)
AChanging
bemenetithe
csatlakozókhoz
hozzárendelt
megváltoztatása
(Assign)
33.
vpage
33oldal
Lejátszás
Videó
beállítások
megadása
oldal 34
Making
the video
settings(Video)
(Video)34.
vpage
 Példák a menüképernyő megjelenítésére
Assign
$&)(*'' $
%#&
*
%
+"(!
Rename
Multizone funkció
Távvezérlés
Correcting
the lejátszási
Input Source’s
Playback
Level(Source
(Source
A
bemeneti forrás
hangerejének
módosítása
Level)Level)
35.
oldal 35
vpage
Információk
iPod
lejátszási
módPlayback
beállításaMode
(iPod (iPod
Playback
Mode)Mode)
35. oldal
Setting
the iPod
Playback
vpage 35
Input Mode
#$!
!%
"$#%%$#
"$#%$#
!!%$#
%" #
$
Source Level
iPod Playback Mode
5-4.Rename
5-6.iPod Playback Mode
DVD
Repeat Mode
Shuffle Mode
Changing
Input
Source’s
Input Mode
and Decoding
mode (Input
A
bemenetithe
forrás
bemeneti
módjának
és dekódolási
módjának
megváltoztatása
mode) vpage(Input
34 mode) 34. oldal
A bemeneti forrás megjelenítési nevének megváltoztatása (Rename) 35.
Changing the Input Source’s Display Name (Rename) vpage 35
oldal
Video
: DVD
:
:
Defaulut
[
]:Up/Down [ ]:Rename
[RTN]:Back
Auto Preset
Preset Skip
"
" "!
"!
"!
"!
"!
"
!
"!
"!
[RTN]:Back
Preset Name
!"#
%
%$
%$
%$
%$
%$
%
$
%$
%$
&#
Presetting Radio
Stations(Auto
(Auto
Preset)
Rádióállomások
eltárolása
Preset)
36.vpage
oldal) 36
Hibaelhárítás
Kihagyható
állomások
beállítása
(Preset (Preset
Skip) 36.Skip)
oldalvpage 36
Setting thetárolt
Preset
Channels
to be Skipped
Tárolt
memória
elnevezése
Name)
36. Name)
oldal vpage 36
Assign
Name to
a Preset (Preset
Memory
(Preset
Műszaki adatok
32
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
One
OFF
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Alapért.
Default beállítások
settings arealáhúzva.
underlined.
HDMI1 HDMI2
None
HDMI3
None
HDMI4
None
iPod Dock (iPod dokkoló)
Átváltás az iPod eszközhöz
rendelt bemeneti forrásra.
Input
source
DVD
HDP
TV
SAT/CBL
VCR
DVR
V.AUX
Default
setting
COMP1
None
None
None
None
COMP2
None
Az iPod dokkoló a | DVD | SAT/CBL | VCR | DVR | V.AUX | CD |
bemeneti forrásokhoz rendelhető hozzá.
Assign: Az aktuálisan kiválasztott bemeneti forrás hozzárendelése az
iPod dokkoló bemenetéhez.
None: A készülék az aktuálisan kiválasztott bemeneti forrást ne
rendelje hozzá az iPod dokkoló bemenetéhez.
Digital: A | DVD | HDP | TV | SAT/CBL | VCR | DVR | V.AUX | CD |
bemeneti források az alábbiak szerint kerülnek hozzárendelésre a
digitális audió bemeneti csatlakozókhoz.
• C1 (KOAX1) / C2 (KOAX2) / O1 (OPT. 1) / O2 (OPT. 2)
• None: A készülék egyetlen digitális bemeneti csatlakozót se
rendeljen hozzá az aktuálisan kiválasztott bemeneti forráshoz.
A különböző bemeneti források gyári alapbeállításait az alábbi táblázat
mutatja.
DVD
HDP
TV
SAT/CBL
VCR
Defaultbeállítás
setting
Alapért.
COAX1
None
OPT1
COAX2
None
Input source
Bemeneti
forrás
DVR
V.AUX
CD
Alapért.
Defaultbeállítás
setting
OPT2
None
None
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
Műszaki adatok
Remote control
operation buttons
Input source
Bemeneti
forrás
Hibaelhárítás
Input Assign (Bemenet
hozzárendelés) (Digital)
Bemeneti források
hozzárendelése a
bemeneti csatlakozókhoz.
Információk
MEGJEGYZÉS
A „HDMI vezérlési funkció” engedélyezése esetén a HDMI a „HDMI
beállítások” menüben (28. oldal) nem rendelhető hozzá a „TV”
opcióhoz.
Távvezérlés
• Az iPod dokkoló alapbeállítások mellett a VCR (iPod) csatlakozóhoz
csatlakoztatva használható.
• Ha az AVR-1910 erősítő és az iPod dokkoló nem csatlakoznak egymással, a
bemenet akkor is normál bemeneti forrásként használható, ha az “iPod Dock”
menüpont “Assign” módra van állítva.
Multizone funkció
• Ha valamelyik bemeneti forráshoz a HDMI van hozzárendelve, az audió jel
a videó jellel együtt átvált HDMI módra. Ha a hozzárendelt digitális audió
bemeneti csatlakozókkal kívánja használni, az „Input Mode” menüt (34. oldal)
állítsa „Digital” módba.
• Ha az AVR-1910 erősítő és a TV készülék HDMI kábellel vannak
csatlakoztatva, és a TV nem képes a HDMI audió jelek lejátszására, akkor a
monitor felé csak a videó jelek kerülnek továbbításra.
• Az analóg, digitális és EXT. IN (külső eszköz bemeneti csatlakozója)
csatlakozókból lejátszható audió jeleket a TV nem kapja meg.
A különböző bemeneti források gyári alapbeállításait az alábbi táblázat
mutatja.
Lejátszás
Alapért.
Default
beállítás
setting
Component: A | DVD |HDP| TV | SAT/CBL | VCR | DVR | V.AUX
bemeneti források az alábbiak szerint kerülnek hozzárendelésre a
komponens video bemeneti csatlakozókhoz..
COMP1 (Komponens video 1 bemeneti csatlakozó) / COMP2
(komponens video 2 bemeneti csatlakozó)
None: A készülék egyetlen komponens video bemeneti csatlakozót se
rendeljen hozzá az aktuálisan kiválasztott bemeneti forráshoz.
Beállítások
Beállítási lehetőségek
HDMI: A DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX bemeneti
források az alábbiak szerint kerülnek hozzárendelésre a HDMI
bemeneti csatlakozókhoz.
• HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4
• None: A készülék egyetlen HDMI bemeneti csatlakozót se rendeljen
hozzá az aktuálisan kiválasztott bemeneti forráshoz.
A különböző bemeneti források gyári alapbeállításait az alábbi táblázat
mutatja.
Bemeneti
Input
DVD
HDP
TV
SAT/CBL VCR
DVR
V.AUX
forrás
source
Input Assign (Bemenet
hozzárendelés)
(Component)
Assign input sources to
input connectors.
Beállítási lehetőségek
Csatlakozások
Beállítási menüpont
Input Assign (Bemenet
hozzárendelés) (HDMI)
Bemeneti források
hozzárendelése a
bemeneti csatlakozókhoz.
Beállítási menüpont
Üzembehelyezés
AChanging
bemeneti csatlakozókhoz
hozzárendelt
források
megváltoztatása
the Input Sources
Assigned
to the
Input Terminals
(Assign)
(Assign)
: Decision the setting
: Return to previous menu
33
MAGYAR
Üzembehelyezés
Videó
beállítások
megadása
(Video)
Making
the video
settings
(Video)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
are aláhúzva.
underlined.
A
bemeneti the
forrás
bemeneti
módjának
dekódolási
Changing
Input
Source’s
InputésMode
and módjának
Decoding mode
megváltoztatása
(Input
Mode)
(Input Mode)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
A menüpontok
választhatósága
a bemeneti
és azsource
"Assign" and
menüben
megadott beállításoktól
függ.
The
items that
can be set depend
onforrástól
the input
the “Assign”
setting.
Csatlakozások
Beállítási menüpont
Beállítások
Video Select (Videóválasztás)
A videó bemeneti forrás
átváltása az eredeti audió jel
megtartása mellett.
Lejátszás
Multizone funkció
Távvezérlés
i/p Scaler (Felbontás javító)
A készülék a bemeneti forrás
felbontását a „Resolution”
menüben beállított
felbontásra alakítja át.
A bemeneti módok választhatósága a bemeneti forrástól és az „Assign" menüben (33. oldal) megadott
beállításoktól függ.
Beállítási lehetőségek
Source: A bemeneti forrás képének és hangjának lejátszása.
DVD / HDP / TV / SAT/CBL / VCR / DVR / V AUX: A megtekinteni kívánt
videó bemeneti forrás kiválasztása. Ez bemeneti forrásonként külön-külön
beállítható.
MGJEGYZÉS
• HDMI bemeneti jelek kiválasztása nem lehetséges.
• HDMI videójelek lejátszása közben egy másik bemeneti forrás analóg
videójelei nem választhatók ki a HDMI videó kimenethez.
• A „Source Delete” menüben (30. oldal) „Delete” módra állított bemeneti
források kiválasztása nem lehetséges.
• Az „Assign” menüben (33. oldal) „None” módra állított bemeneti források
kiválasztása nem lehetséges.
• A beállítás a
gomb megnyomásával is végrehajtható.
• Megszakításhoz a
gomb megnyomásával válassza ki a „SOURCE”
opciót.
Beállítási menüpont
Input Mode (Bemeneti
mód)
Az audió bemeneti
módok beállítása az egyes
bemeneti forrásokhoz.
Ez a menüpont a | DVD | HDP | TV | SAT/CBL | VCR | DVR | V.AUX | bemeneti
forrásokhoz választható.
OFF: i/p scaler (felbontás javító) funkció mellőzése.
Analog: A készülék az analóg jeleket HDMI jelekké alakítja át.
Analog and HDMI: A készülék az analóg és HDMI jeleket egyaránt a kívánt
HDMI felbontásra konvertálja.
Információk
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Resolution (Felbontás)
A képi felbontás beállítása.
Resolution A: Analóg videó
Resolution H: HDMl
Ez a menüpont csak a bemeneti forrás | DVD | HDP | TV | SAT/CBL | VCR |
DVR | V.AUX | módba állításakor választható, feltéve, hogy az “i/p Scaler”
menüpont nem “OFF” módban van.
AUTO: A monitor felbontásának érzékelése és a kimeneti felbontás
automatikus beállítása.
480p/576p / 1080i / 720p / 1080p: A kimeneti felbontás kiválasztása.
Progressive Mode
Optimális progresszív mód
kiválasztása.
Ez a menüpont csak a bemeneti forrás | DVD | HDP | TV | SAT/CBL | VCR |
DVR | V.AUX | módba állításakor választható, feltéve, hogy az “i/p Scaler”
menüpont nem “OFF” módban van.
AUTO: A készülék érzékeli a bejövő videójel típusát és beállítja az annak
megfelelő módot.
Video1: Videó lejátszáshoz ajánlott mód.
Video2: Videó és 30 képkockás filmek lejátszásához ajánlott mód.
Beállítási lehetőségek
Auto: A bemeneti jel automatikus észlelése és lejátszása.
HDMI: Csak a HDMI bemeneti jelek lejátszása. (kivéve a CD lemezeket)
Digital: Csak a digitális bemeneti jelek lejátszása.
Analog: Csak az analóg bemeneti jelek lejátszása.
EXT. IN: Csak a külső bem. csatl. (EXT. IN) bemeneti jeleinek lejátszása.
A különböző bemeneti források gyári alapbeállításait az alábbi táblázat
mutatja.
Input
Bemeneti
forrás
source
DVD
HDP
TV
SAT/CBL
VCR
Default
Alapért.
beállítás
setting
Auto
HDMI
Digital
Auto
Analog
Input
Bemeneti
source
forrás
DVR
V.AUX
CD
TUNER
Default
Alapért.
beállítás
setting
Auto
Analog
Analog
Analog
• A “HDMI” beállítások az „Assign” menüben a HDMI bemeneti csatlakozókhoz
rendelt bemeneti forrásokhoz tartoznak (33. oldal).
• A “Digital” beállítások az „Assign” menüben a digitális bemeneti
csatlakozókhoz rendelt bemeneti forrásokhoz tartoznak (33. oldal).
• Megfelelő digitális bemeneti jel esetén a kijelzőn világít a „
“ állapotjelző.
Ha a „
” állapotjelző nem világít, ellenőrizze a digitális bemeneti csatlakozó
hozzárendelési szabályait és a csatlakozásokat.
• Az „EXT. IN” bemeneti mód kiválasztásakor a térhangzás mód nem elérhető.
• A beállítás a
. gomb megnyomásával is végrehajtható.
A gomb megnyomására a bemeneti mód az alábbiak szerint változtatható.
Auto
HDMI
EXT. IN
Aspect (Képarány)
A HDMI csatlakozóból érkező
videojel képarányának
beállítása.
34
Digital
Analog
Ez a menüpont csak a bemeneti forrás | DVD | HDP | TV | SAT/CBL | VCR |
DVR | V.AUX | módba állításakor választható, feltéve, hogy az “i/p Scaler”
menüpont nem “OFF” módban van.
Normal: 4:3 képarány alkalmazása.
Full: 16:9 képarány alkalmazása.
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Decode
DecodeMode
Mode (Dekódoló
Set
mód) the input source’s
decoding
mode.
A bemeneti
forrás
Auto
Detect bemeneti
type ofjeldigital
input
signal and
decode
and play
Auto: A: digitális
típusának
automatikus
érzékelése,
dekódolása
automatically.
és lejátszása.
PCM::Csak
a PCM
bemeneti
jelek
dekódolása
és lejátszása.
PCM
Decode
and
play only
PCM
input signals.
DTS: :Csak
a DTSand
bemeneti
jelek
dekódolása
és lejátszása.
DTS
Decode
play only
DTS
input signals.
dekódolási módjának
beállítása.
•Ez a menüpont csak az „Assign” menüben a „HDMI” vagy „Digitális” opcióhoz
bemeneti
forrásokhoz
•rendelt
This can
be set
for input állítható
sourcesbe.
for which “HDMI” or “Digital” is
• Alapesetben
célszerű „Auto”
módra
állítani.
assigned at “Assign”
(vpage
33).
• Normally set this to “Auto”.
A
menüben
megváltoztathatja
az aktuálisan
kiválasztott
bemenetiselected
forrás megjelenítési
nevét.
Use
this procedure
to change the
display name
of the currently
input source.
megváltoztatása
tetszőleges névre
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
o gombok
p to set the
cursor to the
character
you want to change.
1.
1.Use
A 
használatával
léphet
a megváltoztatni
kívánt
2.
Use ui to change the character, then press
.
karakterre.
to 8 characters
can be input. használja a  gombokat,
2.•A Up
karakter
megváltoztatásához
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kis betűk
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Szimbólumok
’( ) * + – . / : ; < = > ? [ ]
Számok
01 2 3 4 5 6 7 8 9 (space)
iPod
lejátszási
mód beállítása
Playback
Mode)
Setting
the iPod
Playback(iPod
Mode
(iPod Playback
Mode)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Ez a menü azoknál a bemeneti forrásoknál választható, amelyekhez az „iPod Dock” beállításoknál az
„Assign” mód beállításra került (33. oldal).
Beállítási menüpont
Beállítási lehetőségek
Repeat (Ismétlés)
Ismétlés mód beállításainak
megadása.
All: Összes zeneszám ismétlése.
One : Az aktuális zeneszám megismétlése.
OFF: Ismétlés mód kikapcsolása.
Shuffle (Véletlenszerű
lejátszás)
Véletlenszerű lejátszási mód
beállításainak megadása.
 iPod ASD-1R vagy ASD-11R DENON iPod dokkoló csatlakoztatása
esetén.
Songs: Összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben.
Albums: Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása az aktuális albumtól.
OFF: Véletlenszerű lejátszási mód kikapcsolása.
Hibaelhárítás
Default (Alapértelmezett) Yes: Gyári értékek visszaállítása.
A megjelenítési nevek
No: Gyári értékek visszaállításának mellőzése.
visszaállítása gyári
értékre.
A digitális audió bemenet
lejátszási hangerejének megadása.
Információk
Nagy betűk
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Távvezérlés
gombot.
majd nyomja meg a
• Legfeljebb 8 karakter bevitele lehetséges.
• A megjelenítési név megváltoztatása közben a
gomb
megnyomásával válthat másik karakter típusra.
• A bevihető karakter típusokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Setting
items
Beállítási
menüpont
Source
Level(Forrás
(Analog)
–12dB
+12dB(0dB)
(0dB)
Source Level
–12dB ~~+12dB
Correct
playback level of
hangerő)the
(Analóg)
Az analóg
audió
bemenet
the
analog
audio
input.
lejátszási hangerejének
megadása.
Source
Level (Digital)
–12dB ~ +12dB (0dB)
Correct
the
playback
Source Level (Forrás level of –12dB ~ +12dB (0dB)
the
digital(Digitális)
audio input.
hangerő)
Multizone funkció
Beállítási
Settingmenüpont
items
Rename
Rename (Átnevezés)
Change
the forrás
input source’s
A bemeneti
display
name to
the desired
megjelenítési
nevének
Ebben
a menüben
az aktuálisan
kiválasztott
bemenetiselected
forrás lejátszási
hangerejét.
A input.
Use
this
procedurebeállíthatja
to correct the
playback level
of the currently
input source's
audio
beállításra
akkorare
vandifferences
szükség, haina the
különböző
bemeneti
források
lejátszási
hangereje
közöttThe
eltérés
Set
this if there
input volume
levels
between
the different
sources.
analog
tapasztalható.
analóg
és digitális
bemeneti
jelek hangereje
külön-külön is állítható.
input
level andAz
digital
input
level can
be corrected
separately.
Lejátszás
Alapértelmezett
beállítások
aláhúzva.
Default settings
are underlined.
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Beállítások
A
bemeneti the
forrás
megjelenítési
(Rename)
Changing
Input
Source’snevének
Displaymegváltoztatása
Name (Rename)
ACorrecting
bemeneti forrás
lejátszási
hangerejének
módosítása
the Input
Source’s
Playback
Level
(Source
Level)
(Source Level)
Csatlakozások
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
Üzembehelyezés
Beállítási
Settingmenüpont
items
Műszaki adatok
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
35
MAGYAR
Üzembehelyezés
Rádióállomások
eltárolása
(Auto
Preset)
Presetting Radio
Stations
(Auto
Preset)
Tárolt
memória
(Preset
Name)(Preset Name)
Assign
Nameelnevezése
to a Preset
Memory
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
are aláhúzva.
underlined.
Csatlakozások
Beállítási
Settingmenüpont
items
Auto
AutoPreset
Preset (Automatikus
Use
the auto preset function
tárolás)
to
program radio stations.
Rádióállomások
automatikus eltárolása
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
Ez a menüpont
a bemeneti
forrás
| TUNER
| módra
This
can be setcsak
when
the source
is set
to TUNER
. állításakor
választható.
Start : Start the auto preset process.
Start: Automatikus tárolási folyamat elindítása.
Beállítások
állomásnak
automatikus select
tárolása,
keresse
IfHaanegy
FMFM
station
cannotnem
be sikerül
presetaz
automatically,
theakkor
desired
station
meg és tárolja el az állomást a kézi keresés funkcióval.
by tuning it in manually, then preset it manually.
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Lejátszás
Multizone funkció
Setting
items
Beállítási
menüpont
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Preset
Preset Name
Name (Tárolási
Assign
név) name to a preset
memory.
Egy tárolt memória
Ez a menüpont
a bemeneti
forrás
| TUNER
| módra
This
can be setcsak
when
the source
is set
to TUNER
. állításakor
választható.
1.
Use ui to select the preset channel name you want to change,
1. Athen
press
gombokkal
. válassza ki a megváltoztatni kívánt tárolt állomás nevét,
majd nyomja meg a
gombot.
2.
p to set
the cursorléphet
to thea character
you kívánt
want karakterre.
to change.
2. AUse
ogombok
használatával
megváltoztatni
3.
uimegváltoztatásához
to change the character,
then
press
. majd nyomja
3. AUse
karakter
használja
a 
gombokat,
meg •a Up togombot.
8 characters can be input.
• Legfeljebb 8 karakter bevitele lehetséges.
• The input character type can be switched by pressing
while the
• A megjelenítési név megváltoztatása közben a
gomb megnyomásával
display name is being changed.
válthat másik karakter típusra.
• The types of characters that can be input are as shown below.
• A bevihető karakter típusokat az alábbi táblázat tartalmazza.
GCapital
GH
WX
Nagy
betűklettersH
A BACBCD
D E FEF
GH
I J IJ
K LKL
M MNOPQRSTUV
NOPQRSTUVWX
Y ZYZ
GSmall lettersH a bcde f ghijk lmnopqr stuv w x y z
Kis GSymbolsH
betűk
a b’ c( d) ebf g+ h–i .j k/ l :m; n< o=p>q ?r s[ t]u v w x y z
GNumbersH
Szimbólumok
’ ( )01
* +2–3.4/5: ;6<7=8 9
> ?(space)
[]
elnevezése.
Kihagyható
állomások
beállítása
Skip)
Setting thetárolt
Preset
Channels
to be(Preset
Skipped
(Preset Skip)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
are aláhúzva.
underlined.
Beállítási
Settingmenüpont
items
Preset
PresetSkip
Skip (Állomás
Set
the preset memories that
kihagyása)
you
do not want
display
Hangoláskor
meg to
nem
when
jelenőtuning.
tárolt memóriák
beállítása
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
Ez a menüpont
a bemeneti
forrás
| TUNER
| módra
This
can be setcsak
when
the source
is set
to TUNER
. állításakor
választható.
A ~ G : Select the preset channel(s) you do not want to display.
A ~ G: Válassza ki a megjeleníteni nem kívánt csatornákat.
•• ON:
ON Az
: Display
this number.
adott tárolási
számhoz tartozó állomás megjelenítése.
•• Skip:
Skip Az
: Skip
this
number.
adott
tárolási
számhoz tartozó állomás átugrása.
2 3 43 5to
6 7change
8 9 (space)
4.Számok
Repeat steps 201and
the display name.
4. A megjelenítési név megváltoztatásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
Távvezérlés
Ha a „Block Presets” menüt „Skip” módra állítja, akkor átugorhatja a tárolt
Ifmemória
you setblokkokat
“Block Presets”
to “Skip”, you can skip the preset memory
(A-G).
blocks (A to G).
Információk
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
36
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
ábra
n Folyamat
Operation
Flow
Playing Components
(vpage
Összetevők
lejátszása (37.
oldal) 37)
Use the same procedure to play other components.
Prepare for playback.
Lejátszási előkészületek.
1.q
Kapcsolja
a televíziót,
mélynyomóládát
és and
a lejátszó
készüléket.
Turn onbethe
power ofa the
TV, subwoofer
player.
2.w
A TV
bemeneti
módját
állítsa
az
AVRSet the TV’s input to the AVR-1910.
Front
1910 erősítőre.
e Load the disc in the player.
3. Helyezze be a lejátszó készülékbe a lemezt.
Nyomja meg a and select
gombotthe
és input
válassza ki a bemeneti forrást.
Ha
tárolt csatornákhoz
If a“TUNING
PRESET” ais„TUNING
selected for
PRESET”
módot választotta,
a hangolás
preset channel,
press
before
turning
gombot.
előtt nyomja meg a
Play the component connected to
the
AVR-1910.
Indítsa el az AVR-1910 erősítőhöz
csatlakoztatott komponens lejátszását.
A
lejátszó
be aon
kívánt
Make
thekészüléken
necessaryállítsa
settings
the
beállításokat (nyelv, felirat, stb.).
player (language setting, subtitles
setting, etc.) beforehand.
Kapcsolja
be az
AVR-1910 erősítőt.
Turn on the
AVR-1910’s
power.
(„A
készülék
17. oldal)
(vpage
17bekapcsolása”,
“Turning the Power
On”)
A fenti 1-2. lépésben hozzárendelt bemeneti forrás
Press
to select
the input
assigned in step 1gombot.
kiválasztásához
nyomja
meg a source
w above.
Front
OK to disconnect.
(iPod screen)
b IfIfthe
thescreens
screens
above
displayed,
not be
above
areare
notnot
displayed,
the the
iPodiPod
may may
not be
properly connected.
connected. Try connecting
properly
connectingagain.
again.
Műszaki adatok
Use
to adjust
the avolume.gombokat.
Hangerőállításhoz
használja
[Állítható tartomány] — — — –80,5dB ~ 18,0dB
GVariable rangeH – – – –80.5dB ~ 18.0dB
Az állítási tartomány függ a bemeneti jeltől és a csatorna
The variable
range differs according to the input signal and channel
※ hangerő
beállításoktól.
(vpage 33).
A
kapcsolót állítsa „MAIN/TV”, a
e Set „MAIN”tomódra.
“MAIN/TV”
to “MAIN”.
kapcsolót
Hibaelhárítás
NOTE
MEGJEGYZÉS
●
Also
refer to komponensek
the operating lejátszásakor
instructions vegye
of thefigyelembe
connected
A csatlakoztatott
when
playing them.foglaltakat is.
azcomponents
annak kezelési
útmutatójában
A● külső
eszközök
vezérlése
is történhet
External
devices
can bea távvezérlő
controlled segítségével
by remote control
unit
(48.
oldal, „Csatlakoztatott
irányítása
a távvezérlő
(vpage
52 “Operatingeszközök
the Connected
Devices
by Remote
segítségével").
Control Unit”).
.
Front
Információk
Adjusting the Sound Field Effects (Parameter)
Hangmező
hatások beállítása (Parameter) (44. oldal)
(vpage 44)
Lejátszási előkészületek.
1. A DENON iPod dokkolón állítsa be az
q Set the iPod in the DENON control dock
iPod módot.
iPod.
2. Azfor
iPod
bemenethez rendelje hozzá az
w Assign
the (33.
control
dock for iPod’s input
iPod
dokkolót
oldal).
Távvezérlés
e Direct Playback (vpage 43)
4. Sztereó lejátszás (43. oldal)
r Stereo Playback (vpage 43)
5. Lejátszás Pure Direct módban (43. oldal)
t Playing the Pure Direct mode (vpage 43)
Prepare for playback.
Kapcsolja
be az
AVR-1910 erősítőt.
Turn on the
AVR-1910’s
power.
(„A
készülék17bekapcsolása”,
17. oldal)
(vpage
“Turning the Power
On”)
Press
source.
wLejátszás
Playing DENON
in a DENON
original
surround
mode
2.
eredeti
térhangzás
módban
(43. oldal)
(vpage
43)
3. Direkt lejátszás (43. oldal)
The
music
/ video található
on an iPod
can és
be videó
played
by using
the control
Az
iPod
készüléken
audiótartalom
lejátszása
az
dock for iPod
iPoddokkolóval
(ASD-1R, lehetséges
ASD-11R, (ASD-1R,
ASD-3NASD-11R,
or ASD-3W
sold
opcionális
ASD-3N
separately).
vagy
ASD-3W).
®”).
Connect the
control
dock for iPod
beforehand
14 “iPod
Lejátszás
előtt
csatlakoztassa
az iPod
dokkolót(vpage
a készülékhez
(14.
oldal, iPod®).
Listening
to music
anhallgatása
iPod®
Az
iPod® eszközön
tárolton
zene
Multizone funkció
1.
lejátszás
(42.(vpage
oldal)
qStandard
Standard
Playback
42)
A
Blu-ray
és DVD-lemezek
lejátszása
az alábbiak
szerintBlu-ray
történik.
The
following
describes the
procedure
for playing
disc/
Más
lejátszásához használja ugyanezt az eljárást.
DVDkomponensek
players.
iPod®
lejátszás
iPod®
Playback
Lejátszás
Selecting(Térhangzás)
the Surround
Mode
(vpage
42)
Surround
mód
kiválasztása
(42.
o.)
Blue-ray
DVD-lemezek
Playing és
Blu-ray
Disc / lejátszása
DVD Players
Beállítások
Blu-ray
DVD-lemez
lejátszása
(37. oldal)
n PlayingésBlu-ray
Disc/DVD
Players
(vpage 37)
iPod®
lejátszás
(37.(vpage
oldal)
n iPod®
Playback
37)
FM/AM
rádióhallgatás
oldal)
n Listening
to FM/AM(39.
Broadcasts
(vpage 39)
Lejátszás közben végezhető műveletek (41. oldal)
n Operations During Playback (vpage 41)
Komponensek lejátszása
Csatlakozások
A lejátszás
előttplayback,
csatlakoztassa
komponenseket
Before
starting
make az
theegyes
connections
between és
the
végezze
az erősítőnand
a beállításokat.
different el
components
the settings on the receiver.
Üzembehelyezés
Lejátszás
level setting.
Select the desired surround mode.
Adjust the desired sound field effects.
Válassza ki a kívánt térhangzás módot.
(42.
oldal, „Surround
(Térhangzás)
módMode”)
kiválasztása”)
(vpage
42 “Selecting
the Surround
Állítsa be a kívánt hangmező hatásokat.
(44.
oldal, “Hangmező
hatások
beállítása”)
(vpage
44 “Adjusting
the Sound
Field Effects”)
37
MAGYAR
Üzembehelyezés
Lejátszás megállítása
Press
and hold it down for a 2 seconds or more to
select the display mode.
Csatlakozások
Az
iPodare
eszközön
tároltfor
tartalom
módonrecorded
jeleníthető
There
two modes
display kétféle
the contents
on the
meg.
iPod.
Browse mode :Displayed
on the TV screen.
Tartalom megjelenítése
a TV képernyőn.
Tartalom megjelenítése
az iPod képernyőn..
Remote mode :Displayed
on the iPod’s screen.
Beállítások
Lejátszható
Playable
fájlok
files
Lejátszás
Multizone funkció
Browse mode
Remote mode
Audio file
Audió
fájl
S
S
Picture
file
Kép fájl
A
Sz2
Video file
Videó
fájl
Sz1
Sz2
Remote
control
Távvezérlő
unit
(AVR-1910)
(AVR-1910)
S
S
iPod®
A
Kijelzési
mód
Display mode
Aktív
Active
gombok
buttons
S
Távvezérlés
ASD-3N
vagy ASD-3W
iPod dokkoló
z1:ASD-11R,
When using
an ASD-11R,
ASD-3Ntípusú
or ASD-3W
control dock for
használata
esetén.
iPod.
ASD-1R
és azdepending
iPod
z2:Az
Video
mayvagy
notASD-11R
be output,
on the combination of
kombinációjától
függően
hogy
ASD-1R or ASD-11R
andelképzelhető,
iPod.
Front
a videó nem jeleniíthető meg.
A
menü
kiválasztásához
a 
Use
ui
to select használja
the menu,
then
gombokat, majd a lejátszani kívánt audió
pressvideó fájl
or p
to select thenyomja
musicmeg
or
vagy
kiválasztásához
avideovagy
file 
togombot.
be played.
Információk
Nyomja meg
orap. vagy  gombot.
APlayback
lejátszásstarts.
elindul.
Hibaelhárítás
Press
Use
A hangerő beállításához használja a
to adjust the volume.
gombokat.
[Állítási
tartomány]
GVariable
rangeH – – –
–80.5dB ~ 18.0dB
Theállítási
variable
range differs
to the
input
and channel
※ Az
tartomány
függaccording
a bemeneti
jeltől
éssignal
a csatorna
level setting.
hangerő
beállításoktól.
Műszaki adatok
Adjust the desired sound field effects.
Válassza
ki desired
a kívánt surround
térhangzásmode.
módot.
Select the
(ld.
42. oldal,
mód
kiválasztása”
c. fejezet)
(vpage
42„Térhangzás
“Selecting the
Surround
Mode”)
A kívánt hangmező hatás beállítása.
(ld.
44. oldal,
hatások
(vpage
44„Hangmező
“Adjusting the
soundbeállítása”)
Field Effects”)
38
Lejátszás közben nyomja vagy és tartsa nyomva a gombot, vagy
nyomja meg a gombot.
Front
Lejátszás szüneteltetése
Lejátszás közben nyomja meg a vagy
gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg
ismét a gombot.
Az iPod® eszközön található álló- vagy mozgókép
megtekintése
• Az iPod eszközön tárolt képek és videók megjeleníthetők a
monitoron. Kizárólag diavetítés vagy videó funkcióval ellátott iPod
eszközök esetében használható. (ASD-1R vagy ASD-11R használata
esetén)
• Az ASD-1R vagy ASD-11R és az iPod eszköz kombinációjától
függően elképzelhető, hogy a videó nem jeleníthető meg.
Ugrás a zeneszám elejére
Lejátszás közben az aktuális szám elejére
ugráshoz nyomja meg a gombot, a következő
szám elejére ugráshoz a gombot.
Ismételt lejátszás és véletlenszerű
sorrend
“iPod lejátszási mód” (35. oldal)
• A hangjavítás (RESTORER) funkció használatával kiterjesztheti a
tömörített audió fájlok alacsony és magas frekvenciájú komponenseit, és
ezáltal gazdagabb hangzás érhető el.
Az alapértelmezett beállítás a „Mode3” (ld. 47.
oldal).
• A zeneszám címének, az előadó nevének vagy az
albumcímnek a megtekintéséhez Browse (tallózási)
Front
mód közben, nyomja meg a gombot.
• Az „iPod Information” menüben (31. oldal)
beállíthatja, hogy a képernyőkijelzőn mennyi ideig
jelenjenek meg az adatok (alapért. 30 mp). Az
eredeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
Front
• Az iPod eszköz leválasztása előtt a gomb
megnyomásával kapcsolja ki az AVR-1910 erősítőt.
Továbbá, az iPod eszköz leválasztása előtt állítsa át
a bemeneti módot olyan forrásra, amihez az „iPod
Dock” opció nincs hozzárendelve.
MEGJEGYZÉS
• Az iPod eszköz típusától és szoftververziójától függően
előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.
• A DENON semmilyen felelősséget nem vállal az iPod eszközről
esetlegesen elvesző adatokért.
A Remote (Távvezérlés) mód
Press and hold
setés
the
Remote
beállításához
nyomjato
meg
tartsa
mode. a
gombot.
nyomva
“Remote
iPod”
is displayed
on the
Az
AVR-1910
kijelzőjén
megjelenik
a AVR1910’s display.
„Remote
iPod” felirat.
Front
the iPod’s screen, use ui
Watching
to select “Photos” or “Videos”.
Press
until the image you want to
view
is displayed.
A „Photos” (Képek) vagy „Videos”
(Videók) menü kiválasztásához
használja a  gombokat.
Addig nyomja a
gombot, amíg a
megtekinteni kívánt kép megjelenik a
kijelzőn.
Az iPod kép- vagy videó adatainak megtekintéséhez a képernyőkijelzőn,
előbb
engedélyeznie
kell“Slideshow
az iPod eszközön
a „Slideshow”
(Diavetítés)
“TV Out”
at the iPod’s
Settings”
or “Video
Settings” must
vagy
„Video”
funkciót.
További
információk
az iPod
eszköz
használati
be set
to “On”
in order
to display
the iPod’s
photo
data
or videos on
útmutatójában.
the monitor. For details, see the iPod’s operating instructions.
Az iPod az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban az Apple
iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
Inc. védjegye. Az iPod eszköz csak olyan tartalmak lejátszására vagy
countries. The
iPod mayamik
onlynem
be used
copy or play contents
that
másolására
használható,
állnakto
másolásvédelem
alatt, vagy
not copyrighted
orszánt
contents
for which
copying ortörvény
playback is
aare
személyes
használatra
lejátszásuk
vagy másolásuk
legally
permitted for
yourbeprivate
use
as anvonatkozó
individual.törvényi
Be sure to
által
engedélyezett.
Tartsa
a szerzői
jogokra
comply with applicable copyright legislation.
előírásokat.
MAGYAR
Üzembehelyezés
FM/AM rádióhallgatás
Eltárolt állomások előhívása
Alapműveletek
Front
Az „FM” vagyto
„AM”
kiválasztásához
Press
select
“FM” or “AM”.
gombot.
nyomja meg a
Tune in the desired broadcast station.
Hangolja be a kívánt rádióállomást.
Rear
2. To
Kézi
keresés
(Manual(Manual
Tuning)Tuning)
w
tune
in manually
A Press
megnyomására
az the
„AUTO”
állapotjelző
to turn off
display’s
“AUTO”
Front
gombot.
A
gomb megnyomásával kiválaszthatja
a tárolt állomásnak megfelelő blokkot
(A-G)
A fent leírtakat a fejegységről is elvégezheti.
Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
gombot, majd a tárolt
• Nyomja meg a
állomás kiválasztásához a fejegységen tekerje
gombot.
el a
A
gomb megnyomásával kiválaszthatja a tárolási
számot (1-8).
A
gomb ismételt megnyomásával véglegesíthető a
beállítás.
• Másik állomás tárolásához ismételje meg az 1-5. lépéseket.
• Az állomások automatikusan is eltárolhatók az “Auto Preset”
menüben (36. oldal).
Auto tuner presets
A1 ~ A8
87.5 / 89.1 / 98.1 / 108.0 / 90.1 / 90.1 / 90.1 /
90.1 MHz
B1 ~ B8
522 / 603 / 999 / 1404 / 1611 kHz,
90.1 / 90.1 / 90.1 MHz
C1 ~ C8
90.1 MHz
D1 ~ D8
90.1 MHz
E1 ~ E8
90.1 MHz
F1 ~ F8
90.1 MHz
G1 ~ G8
90.1 MHz
Információk
MEGJEGYZÉS
A felülírt állomások beállításai törlődnek a készülékből.
Hibaelhárítás
• Kézi keresésnél a
gomb megnyomásával és nyomva
tartásával folyamatosan léptetheti a frekvenciákat.
• Az „On-Screen Display” (Képernyőkijelző) menüben (31. oldal)
beállíthatja, hogy a képernyőkijelzőn mennyi ideig jelenjenek meg
az adatok (alapért. 30 mp).
gombot.
Alapértelmezett
g beállítások:
station you want to hear.
• Ha egy állomást nem sikerül automatikus kereséssel behangolni,
próbálja meg kézi kereséssel.
A kívánt állomás kiválasztásához (1-8) nyomja meg a
Távvezérlés
eltűnik a kijelzőről, ezt követően a
indicator, then use
to select the
gombok
használatával válassza ki
az állomást.
4
5
Nyomja meg a
p
A
gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő
memória blokkot (A-G).
Multizone funkció
station you want to hear.
Hangolja be az eltárolni kívánt állomást.
1
2
Lejátszás
1
2
3
Press
to select “TUNER”.
A „TUNER” kiválasztásához
nyomja meg
gombot.
a
1. To
Automatikus
keresés (Auto
Tuning)
q
tune in automatically
(Auto
Tuning)
A Press
megnyomására
megjelenik
„AUTO”on
to light the
“AUTO” az
indicator
állapotjelző a kijelzőn, ezt követően a
the display, then use
to select the
gombok használatával válassza ki az állomást.
A kedvenc rádióállomásait eltárolhatja, így azokat később gyorsan
és egyszerűen előhívhatja. A készülék 56 állomás tárolására képes.
Beállítások
1
2
3
4
kapcsolót
állítsa „MAIN/TV”,and
a
to “MAIN/TV”
apcsolót
„MAIN” módra.
to
“MAIN”.
Csatlakozások
A
Set
Rádióállomások eltárolása (Preset Memory)
Műszaki adatok
39
MAGYAR
Üzembehelyezés
RDS (Rádiós adatrendszer)
Csatlakozások
Az RDS technológia (csak FM sávban működik) segítségével a
rádióállomások a hagyományos rádióműsor-jel mellett további
információkat küldhetnek a hallgatóik felé.
A készülék az alábbi három fajta RDS adat fogadására képes:
 Adástípus (PTY)
A PTY (adástípus) a sugárzott műsor típusát jelöli.
Az alábbi táblázat mutatja az adástípusokat és jelölésüket:
Beállítások
Lejátszás
Multizone funkció
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
Távvezérlés
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
Hírek
News
Aktuális
Current ügyek
Affairs
Információk
Information
Sport
Sports
Oktatás
Education
Dráma
Drama
Kultúra
Culture
Tudomány
Science
Vegyes
Varied
Pop
Pop zene
Music
Rock
Rockzene
Music
Könnyed
Easy Listening
Music
zene
Light Classical
Klasszik.
könnyű
Serious komoly
Classical
Klasszik.
Other
Music
Egyéb zene
WEATHER
FINANCE
Időjárás
Weather
Pénzügy
Finance
Gyermek
Children’s
CHILDREN
műsorok
programmes
Társadalom
SOCIAL
Social Affairs
Vallás
RELIGION
Religion
Betelefonáló
PHONE IN
Phone In
Utazás
TRAVEL
Travel
Szabadidő
LEISURE
Leisure
Jazz
JAZZ
Jazzzene
Music
Country
COUNTRY
Countryzene
Music
zeneMusic
NATION M Hazai
National
OLDIES
Oldies
Music
Régi
slágerek
FOLK M
Folk Music
Népzene
DOCUMENT Ismeretterj.
Documentary
Információk
Hibaelhárítás
 Közlekedési információk (TP)
A TP funkció felismeri a közlekedési információkat sugárzó
adásokat. Mielőtt elindulna otthonról, gyorsan és egyszerűen
tájékozódhat a környék közlekedési híreiről.
Műszaki adatok
 Rádió üzenet (RT)
Az RT funkció lehetővé teszi, hogy a rádióállomások az RDS
technológiát kihasználva szöveges üzeneteket küldjenek a
hallgatók felé.
MEGJEGYZÉS
funkciót használó alábbi műveletek az RDS közvetítés
A
hatósugarán kívül eső helyeken nem végezhetők el.
40
RDS keresés
Adástípus keresése
A funkció segítségével automatikusan megkeresheti az RDS
közvetítést támogató FM csatornákat.
1
2
3
4
A
TV”, a
módra.
kapcsolót állítsa “MAIN/
kapcsolót „MAIN”
A „TUNER” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
Az „RDS SEARCH” kiválasztásához
gombot.
nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot.
Az RDS állomások keresése automatikusan
elindul.
· Ha a fenti művelettel egyetlen RDS
állomást sem talált, a készülék tovább
folytatja a keresést a többi sávban.
· Ha a készülék RDS állomást talál, annak
neve megjelenik a kijelzőn.
5
A keresés folytatásához ismételje
meg a 2. és 3. lépést.
Ha a készülék az összes sáv
átvizsgálását követően sem talált
RDS állomást, akkor a „NO RDS” felirat
megjelenik a kijelzőn.
Front
A funkció segítségével megkeresheti az egy adott adástípust
sugárzó rádióállomásokat.
További információk az egyes adástípusokról az „Adástípus (PTY)” c.
fejezetben.
1
2
3
4
5
A
TV”, a
módra.
kapcsolót állítsa “MAIN/
kapcsolót „MAIN”
A „TUNER” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
A „PTY SEARCH” kiválasztásához
gombot.
nyomja meg a
A  megnyomásával válassza ki a
kijelzőről a kívánt adástípust.
Nyomja meg a
gombot.
Az adástípus keresése automatikusan
elindul.
· Ha a fenti művelettel nem talál a
megadott adástípust sugárzó egyetlen
állomást sem, a készülék tovább folytatja a
keresést a többi sávban.
· A keresés befejeztével az állomás neve
megjelenik a kijelzőn.
6
A keresés folytatásához ismételje
meg a 2. és 3. lépést.
· Ha a készülék az összes sáv átvizsgálását
követően sem talált RDS állomást, akkor a
„NO RDS” felirat megjelenik a kijelzőn.
Front
MAGYAR
Rádió üzenet (RT)
kapcsolót állítsa “MAIN/
kapcsolót „MAIN”
A „TUNER” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
gombot.
A „RT” kiválasztásához nyomja meg
gombot.
a
RDS adás vétele közben a rádió
üzenetek automatikusan megjelennek
a kijelzőn.
Az üzenetek letiltásához nyomja meg a
 gombot.
Mikor az állomás éppen nem küld
rádió üzenetet, a kijelzőn a „NO TEXT
DATA” felirat jelenik meg.
• A hangerő a „Mute Level” menüben (30. oldal) beállított hangerőre
csökken le.
gombot. A
• A némítás megszüntetéséhez nyomja meg ismét a
némítás mód a főhangerő változtatásával is megszakítható.
Fejhallgató használata
A fejhallgatót csatlakoztassa a fejegység „PHONES” csatlakozó
aljzatához.
A készülék a hangszórókról és az előerősített csatlakozókról
automatikusan lekeveri a hangot.
MEGJEGYZÉS
• A hangerőt a fejhallgató használata közben tartsa mérsékelt
szinten, a túlzott hangerő ugyanis halláskárosodáshoz vezethet.
• Az Audyssey automatikus beállítási folyamat vagy más beállítások
közben válassza le a fejhallgatót az erősítőről.
Első hangszórók átkapcsolása
Nyomja
Press meg a.
gombot.
Front A
Front B
Információk
 Az RDS keresés / Adástípus keresés / Közl. inf. keresés / Rádió
üzenet megszakítása
• 15 másodpercig ne végezzen el semmilyen műveletet.
gombot.
• A rádió üzenet beállítása közben nyomja meg a
Front
.gombot.
Távvezérlés
5
A keresés folytatásához ismételje
meg a 2. és 3. lépést.
Ha a készülék az összes sáv
átvizsgálását követően sem talált TP
állomást, akkor a „NO PROGRAMME”
felirat megjelenik a kijelzőn.
megjelenik a kijelzőn.
A „TUNER” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
Press meg
. a
Nyomja
Multizone funkció
A TP állomások keresése automatikusan
elindul.
Ha a fenti művelettel egyetlen TP állomást
sem talált, a készülék tovább folytatja a
keresést a többi sávban.
A keresés befejeztével az állomás neve
megjelenik a kijelzőn.
Front
Lejátszás
Nyomja meg a
1
2
3
kapcsolót állítsa “MAIN/
kapcsolót „MAIN”
Beállítások
A „TP SEARCH” kiválasztásához
gombot.
nyomja meg a
Front
A
TV”, a
módra.
A hang átmeneti kikapcsolása (Némítás)
Csatlakozások
1
2
3
4
A
TV”, a
módra.
Lejátszás közben végezhető műveletek
Rádió üzenetek vétele közben a készülék kijelzőjén megjelenik az
„RT” felirat.
Üzembehelyezés
Közlekedési információk (TP) keresése
A funkció segítségével megkeresheti a közlekedési információkat
sugárzó RDS állomásokat (TP állomások).
Front A+B
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS
Ha a „Front Speaker Setup” menüben (27. oldal) a „Custom” módot
nem működik.
választotta, a
Műszaki adatok
41
MAGYAR
Üzembehelyezés
Surround (Térhangzás) mód kiválasztása
A térhangzás mód kiválasztásával a kedvenc hangmező hatásával élvezheti a térhangzású lejátszást.
Csatlakozások
1. Források lejátszása azok audió jelformátuma
vagy a csatornák száma szerint (Standard
lejátszás)
Műveletek
Beállítások
A térhangzás módok választhatósága az alábbiaktól függ:
• Az aktuális audió bemeneti jel formátuma
• Az aktuális audió bemeneti jel csatornáinak száma
• A beállított erősítő hozzárendelési mód (25. oldal)
Lejátszás
Multizone funkció
1
2
Forrás lejátszása (37. oldal).
A térhangzás mód kiválasztásához
gombot.
nyomja meg a
Rear
Távvezérlés
Többcsatornás források
A térhangzás módok választhatósága
többek között a kiválasztott bemeneti
forrástól is függ.
2-csatornás források
A „DOLBY PL IIz” mód kiválasztása
esetén az „Amp Assign” menüpontot
állítsa „Front Height” módra.
Információk
Hibaelhárítás
DOLBY PLgx,
DOLBY PLg
or
DOLBY PLgz
DTS NEO:6
z
A készülék a jeleket azok lejátszása érdekében
: The signals
arePL
decoded
in PL
DOLBY
átkódolja
DOLBY
IIx, DOLBY
II vagyPLgx,
DOLBY
or DOLBY PLgz, for playback.
DOLBY
PLPLg
IIz formátumra.
: The
signals
are decoded
in DTS érdekében
NEO:6 for
A
készülék
a jeleket
azok lejátszása
playback.DTS NEO:6 formátumra.
átkódolja
Műszaki adatok
*: A „DOLBY PL IIx” mód kizárólag csatlakoztatott hátsó térhangzású
hangszórók esetén választható.
42
3
Bemeneti jel
Útmutató a 2 csatornás források lejátszásához.
Az adott forráshoz tartozó módot a „Mode” menüben
állíthatja be (44. oldal).
DOLBY PL IIx, DOLBY PL II
Cinema
: Filmeket lejátszó forrásokhoz javasolt.
Music : Zenelejátszó forrásokhoz javasolt.
Game : Játékokhoz javasolt.
Pro Logic: Pro Logic lejátszási mód. Akkor választható,
ha a lejátszás DOLBY PL II dekóderrel történik.
Ennek a módnak a kiválasztásakor a kijelzőn
megjelenik a „DOLBY PL” felirat.
DTS NEO:6
Cinema : Filmeket lejátszó forrásokhoz javasolt.
Music : Zenelejátszó forrásokhoz javasolt.
A térhangzás módok választhatósága többek között a kiválasztott
bemeneti forrástól is függ.
A „Cinema” és „Music” módok a
megnyomásával is kiválaszthatók.
illetve
Dolby
Digital
gomb
DOLBY DlGlTAL
Dolby Digital
(other than 2ch)/
Dolby Digital EX
DOLBY DlGlTAL EX
DOLBY DlGlTAL+PLgx ClNEMA
DOLBY DlGlTAL+PLgx MUSlC
DOLBY DlGlTAL+PLgz
Dolby Digital Plus
(*1)
DOLBY DlGlTAL++PLgx C
DOLBY DlGlTAL++PLgx M
DOLBY DlGlTAL++PLgz
Dolby TrueHD (*1)
DOLBY TrueHD
DOLBY HD+EX
DOLBY HD+PLgx ClNEMA
DOLBY HD+PLgx MUSlC
DOLBY HD+PLgz
DTS (5.1ch)/
DTS-ES Discrete
6.1 / DTS-ES Matrix
6.1 / DTS 96/24
DTS SURROUND
DTS+PLgx ClNEMA
DTS+PLgx MUSlC
DTS+PLgz
DTS+NEO:6
DTS ES MTRX6.1 (z2)
DTS ES DSCRT6.1 (z3)
DTS 96/24 (z4)
DTS-HD (*1)
DTS-HD HI RES
DTS-HD MSTR
DTS-HD+NEO:6
DTS-HD+PLgx ClNEMA
DTS-HD+PLgx MUSlC
DTS-HD+PLgz
PCM (multi ch)
MULTl CH lN
MULTl lN+PLgx ClNEMA
MULTl lN+PLgx MUSlC
MULTl lN+PLgz
DTS
PCM
A kijelzőn megjelenő felirat
*1 Bemeneti jel vételekor a “HD AUDIO” állapotjelző világít.
*2: Akkor jelenik meg, ha a bemeneti jel típusa “DTS-ES Matrix 6.1”
és az AVR-1910 erősítő “AFDM” beállítása (45. oldal) “ON” módban
van.
*3: Akkor jelenik meg, ha a bemeneti jel típusa “DTS-ES Discrete
6.1”.
*4: Akkor jelenik meg, ha a bemeneti jel típusa “DTS 96/24”.
MAGYAR
Front
1
Rear
2
Select
source by válassza
pressing
A the input
megnyomásával
and playforrást,
the source
ki a bemeneti
majd(vpage
indítsa el
a lejátszást (37. oldal)
37).
A „DIRECT”
kiválasztásához
nyomja
Press
to select
the “DIRECT”.
Rear
2
Az aktuális térhangzás mód megjelenítése
Bemeneti jel
A kijelzőn megjelenő felirat
Analóg jel / PCM (2 csat.) /
Dolby Digital forrás /DTS forrás
/Egyéb 2-csat. digitális jel
DIRECT
PCM (többcsat.)
MULTl CH DlRECT
M DlRECT + PLgx ClNEMA M
DlRECT + PLgx MUSlC M
DlRECT + PLgz
M DlRECT 7.1
A „DIRECT” kiválasztásához nyomja
gombot.
meg a
Front
Rear
Lejátszás Pure Direct módban
A Pure Direct mód képes a legélethűbben visszaadni a hangzást,
emellett pedig kiemelkedő hangminőséget biztosít.
1
A
megnyomásával válassza g
ki a bemeneti forrást, majd indítsa ele
a lejátszást (37. oldal)
Front
2
Nyomja meg a
Rear
.gombot.
Információk
• A lejátszási mód megszakításához nyomja meg ismét a
gombot.
• A PURE DIRECT mód csatorna hangereje és térhangzási
paraméterei megegyeznek a DIREKT mód beállításaival..
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS
A képernyőkijelző és a készülék előlapi kijelzője PURE DIRECT mód
közben nem működik (üres).
MEGJEGYZÉS
A DOLBY TrueHD, DOLBY DIGITAL Plus vagy DTSHD bemeneti jel
esetén a DENON eredeti térhangzás mód nem választható.
43
Műszaki adatok
Az aktuálisan lejátszott programforrástól függően elképzelhető,
hogy a készülék nem képes kielégítő térhangzást produkálni. Ilyen
esetben válasszon az Ön ízlésének megfelelő másik térhangzás
módot.
1
A
megnyomásával válassza
ki a bemeneti forrást, majd indítsa el
a lejátszást (37. oldal)
Távvezérlés
*1 Ha a MONO MOVIE módban mono hangzással rögzített forrást
játszik le, a hang kiegyensúlyozatlan lesz (csak bal vagy jobb
csatorna), így érdemes mindkét csatorna bemenetét alkalmazni.
gombot.
Front
Multizone funkció
5CH/7CH STEREO :This mode is for enjoying stereo sound from all
5CH/7CH STEREO:
Sztereó hangzás minden
hangszóróból.
ROCK ARENA: Élő koncert hangulata egy
stadionban.
JAZZ CLUB: Élő koncert hangulata egy jazz
klubban.
MONO MOVIE:
Mono hangzású filmek lejátszása
térhangzással. *1
VIDEO GAME: Térhangzás biztosítása a
videójátékokhoz.
MATRIX:
A sztereó zenei források kiegészítése
térnövelő hatással.
VIRTUAL:
Térhangzás produkálása kizárólag az
első hangszórók vagy fejhallgató
segítségével.
meg a
A források lejátszása sztereó módban. Ebben a menüben lehetőség
van a hangszínvezérlésre. A készülék a hangokat a bal és jobb első
hangszórókból, valamint a mélynyomóládából szólaltatja meg.
Lejátszás
A térhangzás
mód kiválasztásához
Press
to select
the Surround
gombot.
nyomja meg a
mode.
2
A jelek ebben a módban a jobb hangminőség érdekében kikerülik a
hangszínszabályzó áramkört.
A hang a bemeneti jelnek megfelelő csatornához kerül továbbításra.
Beállítások
1
Select
source by válassza
pressing
A the input
megnyomásával
ki a bemeneti
majd(vpage
indítsa el
and playforrást,
the source
a lejátszást (37. oldal)
37).
4. Sztereó lejátszás
Csatlakozások
A kívánt mód a programforrástól és a megtekintési körülmények
függvényében 7 különböző DENON eredeti térhangzás módból
választható ki.
3. Direkt lejátszás
Üzembehelyezés
2. Lejátszás DENON eredeti térhangzás módban
MAGYAR
Üzembehelyezés
Hangmező hatások beállítása (Paraméter)
Csatlakozások
A térhangzás módban éppen lejátszott hang a tetszése szerint állítható.
A beállítható menüpontok (paraméterek) az aktuális bemeneti jeltől és a kiválasztott térhangzás módtól
függenek. További információk a beállítható paraméterekről a „Térhangzás módok és paraméterek” c. fejezetben
(57. oldal).
MEGJEGYZÉS
Néhány menüpont a lejátszás megállításakor nem módosítható. Ezek beállítását lejátszás közben végezze el.
Beállítási menüpont
Beállítások
Lejátszás
Információk
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
–10dB ~ 0dB
Center Image (Középső
hangkép)
A középső csatorna jeleinek
átadása a bal és jobb első
csatornák felé a szélesebb
hangzás érdekében.
0.0 ~ 1.0 (0.3)
Panorama
Bal és jobb első csatorna
jeleinek átadása a térhangzású
csatornák felé a szélesebb
hangzás érdekében.
ON: Engedélyezés.
OFF: Letiltás.
Dimension (Dimenzió)
A hangkép eltolása középről
előre vagy hátra a lejátszási
egyensúlyhoz.
0 ~ 6 (3)
Center Width
(Középszélesség)
A középső csatorna jeleinek
átadása a bal és jobb első
csatornák felé a szélesebb
hangzás érdekében.
0 ~ 7 (3)
Delay Time (Késleltetési idő)
Késleltetési idő beállítása
a hangtér méretének
igazításához.
0ms ~ 300ms (30ms)
Effect level (Hatás-szint)
A térhangzás hatás
erősségének beállítása.
1 ~ 15 (10)
Ha a térhangzású jelek pozíciója és fázisérzete nem természetesnek
hat, állítsa lejjebb az értéket.
Room Size (Helyiség mérete)
Az akusztikus környezet
méretének beállítása.
MEGJEGYZÉS
A „helyiség mérete” nem a
forrás lejátszási helyének
fizikai méretére utal.
Small: Egy kis helyiség akusztikájának szimulálása.
Medium small: Egy kis-közepes helyiség akusztikájának szimulálása.
Medium: Egy közepes méretű helyiség akusztikájának szimulálása.
Medium large: Egy közepes-nagy méretű helyiség akusztikájának
szimulálása.
Large: Egy nagy méretű helyiség akusztikájának szimulálása.
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
are aláhúzva.
underlined.
Mode (Mód)
2 csatornás források
térhangzású lejátszásának
beállítása.
Multizone funkció
Távvezérlés
LFE
Az alacsony frekvencia-hatás
(LFE) beállítása.
Hangmező
beállítása
Adjustinghatások
the tone
(Tone (Surround
Control) Parameter)
Beállítási menüpont
Beállítási lehetőségek
PL IIx, PL II vagy PL IIz módban
Cinema: Mozi forrásokhoz javasolt.
Music: Zenei forrásokhoz javasolt.
Game: Játékokhoz javasolt.
ProLogic: Dolby Pro Logic lejátszási mód (csak PL II mód). 4 csatornás források
lejátszási módja (bal első, jobb első, középső és térhangzású hangsz. (MONO)).
DTS NEO:6 módban
Cinema: Mozi forrásokhoz javasolt.
Music: Zenei forrásokhoz javasolt.
• A “Music” mód a zenei forrásokon kívül a sok sztereó hangzású zenét
tartalmazó filmekhez is ideális.
A „Cinema” és „Music” módok a
illetve
gomb megnyomásával is
kiválaszthatók.
Cinema EQ (Mozi hangszín.)
A film betétdalok magas
tartományának finomítása a
jobb érthetőség érdekében.
OFF: “Cinema EQ” is not used.
ON: “Cinema EQ” is used.
Dinamikus tartomány
tömörítés (D.Comp)
A dinamikus tartomány
(a halk és hangos hangok
közötti különbség)
tömörítése
Low/Mid/High: A tömörítési szint nagysága.
OFF: Dinamikus tartomány tömörítés kikapcsolása.
Dinamikus tartomány
vezérlés
(DRC)
A dinamikus tartomány
tömörítése.
Auto: A Dolby TrueHD források dinamikus tartomány tömörítésének
automatikus ki-bekapcsolása.
Low/Mid/High: A tömörítési szint nagysága.
OFF: Dinamikus tartomány tömörítés kikapcsolása.
44
A “D.Comp” állapotjelző a „D.Comp” funkciót támogató DTS forrás
lejátszásakor világít.
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
Beállítási lehetőségek
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
A különböző források megfelelő lejátszásához az alábbi értékek beállítását
javasoljuk.
• Dolby Digital források: “0dB”
• DTS film források:
“0dB”
• DTS zenei források:
“–10dB”
: Decision the setting
: Return to previous menu
MAGYAR
Beállítási lehetőségek
Beállítási menüpont
Surround Back
Sets the method of
generating of the surround
back channel.
2 csatornás forrásokhoz
ON: A hátsó térhangzású csatorna engedélyezése.
OFF: A készülék nem küld jelet a hátsó térhangzású csatornákhoz.
Subwoofer (Mélynyomó)
A mélynyomóláda
engedélyezése vagy letiltása.
ON : A mélynyomóláda használata engedélyezett.
OFF : A mélynyomóláda letiltása.
Default (Alapértelmezett)
Az összes térhangzás
paraméter visszaállítása gyári
értékekre.
Yes: Gyári értékek visszaállítása.
No: Gyári értékek visszaállításának mellőzése.
Ha a mélynyomó csatorna hangereje audió jelek lejátszása közben túl
magasnak tűnik. állítsa „ON” módra ezt a funkciót.
Adjusting
the tone
(Tone
Control)
Hangszín
beállítása
(Tone
Control)
Beállítási menüpont
Tone Control
(Hangszínvezérlés)
Hangszínvezérlés funkció
ki-bekapcsolása.
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Alapértelmezett
beállítások
Beállítási lehetőségek
ON : Hangszínszabályozás engedélyezése (magas, mély).
OFF : Lejátszás hangszínszabályozás nélkül.
Információk
A hangszínszabályozás „DIRECT” módban nem elérhető.
Ez a menü a „Dynamic EQ”
(46. oldal) kikapcsolása
esetén választható ki.
Bass (Méyhangszín)
Alacsony frekvenciák
beállítása.
Hibaelhárítás
–6dB ~ +6dB (0dB)
Ez a menüpont csak a
„Tone Control” funkció
engedélyezése után
választható.
Treble (Magas hangszín)
Magas frekvenciák beállítása.
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
Csak abban az esetben érvényes, ha az „Amp Assign” menü (25. oldal)
„7.1-channel surround back” vagy „6.1-channel surround back”, illetve az
„S.Back” menü (26. oldal) „Large” vagy „Small” módban van.
ON: A mélynyomó csatorna hangerejének csökkentése.
OFF: A mélynyomó csatorna hangereje nem csökken. Általában ez a mód
javasolt.
Távvezérlés
gomb megnyomásával is végrehajtható.
Subwoofer ATT
(Mélynyomó csökkent.)
A mélynyomó hangerő
csökkentése EXT. IN (külső
bemeneti) módban.
–6dB ~ +6dB (0dB)
Ez a menüpont csak a
„Tone Control” funkció
engedélyezése után
választható.
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
Multizone funkció
A beállítás a
ON : Az első magas hangszórók használata.
OFF : Az első magas hangszórók mellőzése.
A beállítás a
gomb megnyomásával is végrehajtható.
Lejátszás
Többcsatornás forrásokhoz
Ebben a menüben beállíthatja, hogy a hátsó térhangzású csatornát nem
tartalmazó forrás esetén a készülék hogyan állítsa elő a hátsó térhangzású
csatorna jelét, illetve azt, ha nem szeretné lejátszani a forrásban hordozott
hátsó térhangzású csatorna jeleit. A menü beállítása előtt ellenőrizze az
aktuális forrás audió jelének típusát.
OFF : A készülék nem küld jelet a hátsó térhangzású csatornákhoz.
MTRX ON : A hátsó térhangzású jelek előállítása és lejátszása a térhangzású
csatorna jeleivel együtt.
PL IIx CINEMA*1 : A hátsó térhangzású jelek előállítása és lejátszása a
bemeneti jelek dekódolásával a „Dolby Pro Logic IIx Cinema” módban.
PL IIx MUSIC*2 : A hátsó térhangzású jelek előállítása és lejátszása a
bemeneti jelek dekódolásával a „Dolby Pro Logic IIx Music” módban.
ES MTRX : A hátsó térhangzású jelek előállítása és lejátszása a DTS forrás
térhangzású csatorna jeleivel együtt.
ES DSCRT*3 : A 6.1 csatornás DTS forrásban hordozott hátsó térhangzású
jelek lejátszása.
DSCRT ON*3 : A 7.1 csatornás forrásban hordozott hátsó térhangzású jelek
lejátszása.
* 1 : Akkor választható, ha az „S.Back” menü a „Speaker Config.” beállításoknál
(26. oldal) „2sp” módra van állítva.
* 2 : Akkor választható, ha az „S.Back” menü a „Speaker Config.” beállításoknál
(26. oldal) „2sp” vagy „1sp” módra van állítva.
* 3 : Ha az „AFDM” funkció engedélyezve van, a készülék a hátsó térhangzású
csatornát az AFDM funkcióval játssza le. Ha az „AFDM” menü „OFF” módja
esetén választja ki, a készülék a forrás hátsó térhangzású jeleit játssza le.
Front Height (Első magas)
Az első magas hangszórók
használata vagy mellőzése.
Beállítások
ON: Engedélyezés.
OFF: Letiltás.
Beállítási lehetőségek
Csatlakozások
AFDM (Automatikus
jelérzékelő mód)
A készülék érzékeli a forrás
hátsó térhangzású csatorna
jelét és automatikusan
kiválasztja az ideális
Üzembehelyezés
Beállítási menüpont
: Return to previous menu
45
MAGYAR
Üzembehelyezés
Hangszínkorrekció,
dinamikus
hangszínszabályzó
és Volume
Making the MultEQ,
Dynamic
EQ and Dynamic
dinamikus
hangerőállítás
(Audyssey
Settings)
settings (Audyssey Settings)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Csatlakozások
Beállítások
• Az Audyssey automatikus beállítás folyamat végeztével a hangszínkorrekció, dinamikus
hangszínvezérlés és dinamikus hangerőállítás funkciók (20. oldal) elérhetővé válnak.
• Az egyes funkciók működésének feltételei
Dinamikus hangszínszabályzó :
MultEQ
Ha a „MultEQ” mód engedélyezve van.
Dynamic EQ
Dinamikus hangerőállítás:
Ha a „Dynamic EQ” mód engedélyezve van.
Dynamic Volume
•Beállítás:
Setting
Ha a „Dynamic Volume” mód engedélyezve van
Beállítási menüpont
Dynamic EQ
Az Audyssey Dynamic EQ
az emberi érzékelés és a
helyiség akusztikájának
figyelembe vételével
megszünteti a hangerő
csökkenésével jelentkező
hangminőség-romlási
problémát.
Lejátszás
Ez a menü csak a „MultEQ”
(46. oldal) funkció „OFF”
módtól eltérő állása esetén
választható.
Multizone funkció
MEGJEGYZÉS
Amennyiben a hangszóró beállításokat az Audyssey automatikus beállítási folyamat után módosította,
a “MultEQ”, “Dynamic EQ” és “Dynamic Volume” funkciók nem módosíthatók és a “Run Audyssey”
(Futtassa le az Audyssey beállítást) felirat megjelenik a képernyőn.
Ilyen esetben végezze el újra az Audyssey automatikus beállítási folyamatot, vagy az Audyssey
automatikus beállítás utáni állapot (beállítási értékek) visszaállításához használja a „Restore”
menüpontot (24. oldal).
Beállítási menüpont
Távvezérlés
Információk
MultEQ
(Hangszínkorrekció)
Az egyes hangszórók
frekvencia válaszának
korrigálása.
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
• “Az „EQ Customize”
menüben (29. oldal) „Not
Used” módra állított „MultEQ”
és „Manual EQ” beállítások
nem választhatók ki.
• Fejhallgató használatakor a
“MultEQ” funkció le van tiltva.
46
• Az “Audyssey”, “Audyssey Byp . L/R” vagy “Audyssey Flat” opció kiválasztása
esetén a “
” állapotjelző világít.
• Amennyiben a hangszóró konfigurációt, távolságot, csatorna hangerőt és
a keresztváltó frekvenciát az Audyssey automatikus beállítás után a mért
hangszórók számának növelése nélkül megváltoztatta, csak a “
”
állapotjelző világít.
• A beállítás a
gomb megnyomásával is végrehajtható.
Remote control
operation buttons
Displaying the menu
: Cancel the menu
• A funkció bekapcsolásakor a „
„ felirat megjelenik.
• A „MultEQ” funkció kikapcsolásával a“Dynamic EQ” mód is kikapcsolódik.
• A beállítás a
gomb megnyomásával is végrehajtható.
Dynamic EQ : ON/Volume : OFF
“Red”
“Green”
Dynamic EQ / Volume : OFF
“Off”
“OFF”
MEGJEGYZÉS
A „Dynamic EQ” bekapcsolása esetén a „Tone Control” kikapcsolódik.
Reference Level Offset : Az Audyssey dinamikus hangszínszabályzó
funkció referencia értéke a szabványos film keverési szint (85 dB SPL -20 DB
FS bemenet mellett). Mivel a filmiparon kívül még nem terjedt el az erre
vonatkozó szabvány, a média tartalmak referencia szintje adott esetben
pontatlan is lehet. Az ilyen tartalmak lejátszása érdekében a „Dynamic EQ”
funkció három kompenzációs értékkel rendelkezik, ezek 5 dB, 10 dB és 15 dB.
• 0dB : Filmek lejátszásához ajánlott.
• 5dB : Komolyzene és magas szinten kevert más zenei tartalmakhoz ajánlott.
• 10dB : Jazz és egyéb széles dinamikus tartománnyal rendelkező
zeneforrásokhoz ajánlott. Televízió nézéshez is megfelelő.
• 15dB : Pop és rock zene, valamint egyéb ultra széles dinamikus tartománnyal
rendelkező zeneforrásokhoz ajánlott.
Beállítási lehetőségek
Audyssey : Az összes hangszóró frekvencia válaszának korrigálása.
Audyssey Byp.L/R : A bal és jobb első hangszórók kivételével az összes
hangszóró frekvencia válaszának korrigálása.
Audyssey Flat : Az összes hangszóró frekvencia válaszának optimalizálása
FLAT (tompa) módra.
Manual : A „Manual EQ” menüben (44. oldal) megadott frekvencia válaszok
alkalmazása.
OFF : A „MultEQ” funkció nem használható.
Beállítási lehetőségek
ON : A dinamikus hangszínszabályzó funkció használata.
OFF : A dinamikus hangszínszabályzó funkció használatának mellőzése.
A beállítás akkor végezhető el, ha a „Dynamic EQ” funkció engedélyezve van.
Dynamic Volume
(Dinamikus hangerőállítás)
Az Audyssey Dynamic
Volume technológia
hatékony megoldást nyújt
a külnböző TV műsorok,
reklámok és a filmek egyes
jelenetei között jelentkező
hangerő-különbségekre.
Ez a menü csak
a „Dinamikus
hangszínvezérlés” (46.
oldal) bekapcsolása esetén
választható.
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
ON : Dinamikus hangerőállítás használata. A Dinamikus hangerő hatása a
„Setting” menüben (47. oldal) beállított értéken jelentkezik.
OFF : Dinamikus hangerőállítás mellőzése.
• A funkció bekapcsolásakor a „
„ felirat megjelenik.
• A „MultEQ” funkció kikapcsolásával a“Dynamic Volume” mód is
kikapcsolódik.
• A beállítás a
gomb megnyomásával is végrehajtható.
Dynamic EQ / Volume : ON
“Green”
“Green”
: Decision the setting
Dynamic EQ : ON / Volume : OFF
“Red”
: Return to previous menu
MAGYAR
Setting
Setting (Beállítás)
Day
: Low
setting
provides
least adjustments
to thea loudest and
Day: Az
alacsony
beállítási
értékthe
minimális
módosítást eszközöl
softest
of sounds.
leghangosabb
és leghalkabb hangoknál.
Evening
prevents
loud and soft
from
being
much
Evening: :AMiddle
közepessetting
beállítás
megakadályozza,
hogysounds
a hangos
és halk
hangok
louder
and nagy
softereltérést
respectively
than average
sounds.
túlságosan
mutassanak
az átlag hangerőtől.
Midnight
setting
volume
the most,
causing
all sounds to be
Midnight: :AHigh
magas
érték affects
beállítása
befolyásolja
leginkább
a hangerőt,
of
equaleredményeképpen
loudness.
aminek
minden hang egyformán hangos lesz.
Beállítási
Settingmenüpont
items
Beállítási
Settinglehetőségek
contents
• Az alapértelmezett
beállítás
eszközökhöz
a“Mode3”.
A többi
„OFF” módra vna
• The default setting
foriPod
“iPod”
is “Mode3”
. All others
are forrás
set toalaphelyzetben
“OFF”.
állítva.
• When
set to
something
other
,“
is displayed.
• Az „OFF”
módtól
eltérő
beállításkor
a „than “OFF”
„ megjelenik
a”kijelzőn.
during playback.
• This can
be set
by pressing
• A beállítás
a alsogomb
lejátszás
közbeni megnyomásával
is végrehajtható.
OFF
Mode 1
(RESTORER 64)
Mode 2
(RESTORER 96)
Távvezérlés
Mode 3
(RESTORER HQ)
Adjusting
the audio
delay
time (Audio
while Delay)
watching the picture
Audió
késleltetés
beállítása
a képhez
(Audio Delay)
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Hibaelhárítás
Beállítási lehetőségek
Yes: Gyári értékek visszaállítása.
No: Gyári értékek visszaállításának mellőzése.
Remote control
operation buttons
0ms ~ 200ms
• Amennyiben HDMI vagy komponens videó lejátszása közben szeretné beállítani az audió késleltetést, az
„OSD” menü kikapcsolásához nyomja meg a gombot. Az audió késleltetés értéke így a képernyő megtekintése
közben módosítható. (Nyomja meg ismét a gombot. A kijelző átvált a menüképernyő megjelenítésére.)
• A menüpont nem módosítható az EXT. IN (külső bemenet), DIREKT vagy SZTEREÓ lejátszási mód közben
(feltéve, hogy a “Front Speaker” menü “Large” módban, a “Tone Control” menü “OFF” módban és a “MultEQ”
valamint “RESTORER” menü “OFF” módban van).
• Az Auto Lipsync Correction (A/V szinkronizáció) működése közben 0 -100 ms tartományban adhatja meg az
értéket.
• Az “Audio Delay” (audió késleltetés) tárolása minden bemeneti forráshoz.
Displaying the menu
: Cancel the menu
: Moves the cursor (Up/Down/Left/Right)
: Decision the setting
: Return to previous menu
47
Műszaki adatok
Default (Alapértelmezett)
A „Manual EQ” (Kézi hangsz.
szab.) gyári értékeinek
visszaállítása.
Információk
1.
Select speaker
adjustment
1. Válassza
ki a hangszóró
beállításimethod.
módot.
All CH
: Adjust tonal quality
for allazspeakers
together.
Adjust
the tonal quality of All CH:
beállítása)
Hangszínbeállítások
megadása
összes hangszóróhoz.
LIR CH:
L/R CH : Adjust megadása
tonal quality
for eachpárokhoz.
L/R speaker pair.
the
individual speakers.
A hangszórók
Hangszínbeállítások
a bal/jobb
Each
CH : Adjust tonal quality
for each
speaker
separately.
hangszínbeállításainak
Each
CH: Hangszínbeállítások
megadása
az egyes
hangszórókhoz.
megadása.
2. Válassza
ki a módosítani
frekvenciasávot.
2.
Select the
frequency kívánt
band to
be adjusted.
63Hz
/ 125Hz
/ 250Hz/ /250Hz
500Hz //1kHz
/ 2kHz
/ 4kHz// 8kHz
63Hz
/ 125Hz
500Hz
/ 1kHz
2kHz/ 16kHz
/ 4kHz / 8kHz /
Az „L/R
CH” vagy „Each CH” módok kiválasztása esetén jelölje ki a módosítani
16kHz
kívánt
hangszórókat.
b When
“L/R CH” or “Each CH” is selected, select the speaker to be
3. Hangerő
beállítása.
adjusted.
–20.0dB ~ +6.0dB (0dB)
3. Adjust the level.
–20.0dB ~ +6.0dB (0dB)
Base Curve
Copy
Yes: :Másolás
Yes
Copy. engedélyezése.
Base
Curve
Copy
(Alapgörbe
másolása)
No: :Másolás
Do not mellőzése.
copy.
Copy
the MultEQ
“Audyssey No
A MultEQ „Audyssey Flat”
Flat” correction curve.
korrekciós görbe lemásolása
“Base
Curve
is displayed
after
the Audyssey
Auto
Setup
A „Base
Curve
Copy”Copy”
menüpont
az Audyssey
automatikus
beállítási
folyamat
procedure
has been
performed
elvégzését
követően
jelenik
meg.
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
OFF:
funkció
mellőzése.
OFFHangjavítás
: Do not use
RESTORER.
Mode1
64): 64)
A nagyon
gyengemode
magas
tömörített
forrásokhoz
Mode1(RESTORER
(RESTORER
: Optimized
fortartománnyal
compressedrendelkező
sources with
very weak
highs. ajánlott.
Mode2 (RESTORER 96): Megfelelő basszus- és magas hang kiemelés minden tömörített forráshoz.
Mode2 (RESTORER 96) : Apply suitable bass and treble boost for all compressed sources.
Mode3 (RESTORER HQ): Az átlagos magas tartománnyal rendelkező tömörített forrásokhoz ajánlott.
Mode3 (RESTORER HQ) : Optimized mode for compressed sources with normal highs.
Multizone funkció
Adjust
CH
Adjust CH
(Csatornák
Such
compressed
audio formats
as MP3,
WMA (Windows
Media Audio)
andtömörített
MPEG-4 AAC
reduce the
••Az
MP3,
WMA (Windows
Media Audio)
és MPEG-4
AAC formátumú
és egyéb
audió
amount kiveszik
of data by
components
that are hard
for the human ear
hear. The RESTORER
fájlokból
azeliminating
emberi fül signal
számára
nehezen hallható
jelkomponenseket,
ígytocsökkentve
az
function generates
the signals(hangjavítás)
eliminated upon
compression,
the sound
to conditions near
adatmennyiséget.
A RESTORER
funkció
segítségévelrestoring
újra előállíthatja
a tömörítéskor
thosejeleket,
of the original
sound beforeközel
compression.
It also
corrects
sense of
volume
of the bass toAobtain
elvett
így a hangminőség
a tömörítés
előtti
eredetithe
felvételi
szintre
visszaállítható.
richer sound
withacompressed
audio jelek
signals.
funkció
ezen kívül
tömörített audió
gazdagabb hangzása érdekében korrigálja a basszus
• This can be set with analog signals or when a PCM signal (fs = 44.1/48 kHz) is input.
hangerőérzetet.
• A beállítás csak analóg vagy PCM bemeneti jelek esetén (mintavét. frek. = 44,1/48 kHz) használható.
Lejátszás
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Alapértelmezett
beállítások
Default settings
arealáhúzva.
underlined.
Beállítások
Adjust tonal
quality for each
speaker
using graphic equalizer
Hangszórók
hangszínvezérlése
a grafi
kus hangszínszabályzóval
(Manual
EQ)
(Manual
EQ)
audio to nearlyvisszaállítása
pre-compressed
ARestoring
tömörített compressed
audió fájlok hangminőségének
közel az eredeti
felvételi
szintre
conditions
for(RESTORER)
playback (RESTORER)
Csatlakozások
Set
Dynamichangerőállítás
Volume effect.
A Dinamikus
hatásának beállítása.
This can be set when
Ez
a menü csak
a „Dinamikus
“Dynamic
EQ”
(vpage
hangszínvezérlés”
(46.
46) is set to “ON”
.
oldal) bekapcsolása esetén
választható.
Settinglehetőségek
contents
Beállítási
Üzembehelyezés
Settingmenüpont
items
Beállítási
MAGYAR
Üzembehelyezés
Állapot ellenőrzése (Információk)
Beállítási menüpont
Csatlakozások
Status (Állapot)
Aktuális beállítási adatok
kijelzése.
Beállítási lehetőségek
(Forrás kiválasztása / Térhangzás mód) / Bemeneti mód / Dekódoló mód
/ HDMI / Digitális / Komponens / iPod dokkoló / Videóválasztás / Forrás
hangerő / Felbontás javító / Felbontás / Progresszív mód / Képarány)
Az aktuális állapotot a készülék előlapi kijelzőjén a
megnyomásával is előhívhatja.
gomb
Surround Mode: Az aktuális térhangzás mód megjelenítése.
Signal: A bemeneti jel típusának megjelenítése.
fs: A bemeneti jel mintavételezési frekvenciájának megjelenítése.
Format: A bemeneti jelen érzékelt csatornák számának megjelenítése (első,
térhangzás, alacsony frekvencia-hatás).
Offset: A párbeszéd normalizáló funkció korrekciós értékének megjelenítése.
Flag: A hátsó térhangzású hangszórót is igénybevevő bemeneti jel esetén
jelenik meg. A „MATRIX” felirat a Dolby Digital EX és DTS-ES Matrix jelek, míg a
“DISCRETE” felirat a DTS-ES Discrete jelek érzékelése esetén jelenik meg.
HDMI Information (HDMI
információk)
A HDMI bemeneti jelek
és a monitor adatainak
megjelenítése.
HDMI Signal Information (HDMI jelinformációk)
• Resolution / Color Space / Pixel Depth (Felbontás / Színtér / Pixel
mélység)
Auto Surround Mode
(Automatikus térhang.
mód)
Az automatikus térhangzás
mód beállítási adatainak
megjelenítése.
Analog /PCM / Digital 2ch / Digital 5.1ch / Multi CH (Analóg/PCM /
Digitális 2-csatornás / Digitális 5.1 csatornás / Többcsatornás)
Hibaelhárítás
Quick Select
(Gyorsválasztó)
A gyorsválasztási beállítások
adatainak megjelenítése.
Quick Select 1 / Quick Select 2 / Quick Select 3 (Gyorsválasztás 1-2-3)
• Név / Bemenet / Forrás / Videóválasztás / Hangerő / Hangszínkorrekció
/ Dinamikus hangszínszabályzó / Dinamikus hangerőállítás / Első
hangszórók / Analóg/PCM / Digitális 2-csatornás / Digitális 5.1 csatornás
/ Többcsatornás
Lejátszás
Audio Input Signal (Audió
bemeneti jel)
Az audió bemeneti jelek
adatainak megjelenítése.
Információk
Beállítások
ZONE2
• POWER / Select Source / Master Volume (Bekapcs. állapot / Forrás
kiválasztása / Főhangerő)
Multizone funkció
Távvezérlés
HDMI Monitor Information (HDMI monitor információk)
• Interface / Support / Resolution (Interfész / Támogatás / Felbontás)
Műszaki adatok
ZONE2 Quick Select (másodlagos helyiség gyorsválasztó funkciója)
Gyorsválasztás 1 – Forrás, Hangerő, Név
Gyorsválasztás 2 – Forrás, Hangerő, Név
Gyorsválasztás 3 – Forrás, Hangerő, Név
Preset Channel (Tárolt
állomások)
Tárolt csatornák adatainak
megjelenítése
48
A1-G8
• TUNER (Hangoló)
MAGYAR
HDMI vezérlési funkció
·A
kívántto
időt.
Pressmegnyomásával
and displaymegjelenítheti
the time youa want
set.
A
kijelzőn
világítani
kezd
„SLEEP”
állapotjelző.
The
“SLEEP”
indicator
onathe
display
lights.
megnyomására
az időasaz shown
alábbiakbelow
szerinteach
ugrik time
egyet.
·A • The
time switches
is
pressed.
Az AVR-1910 bemeneti módját állítsa a HDMI
bemeneti forrásra, és ellenőrizze a képernyőt.
Sleep:OFF
Sleep30min
Mikor a televíziót készenléti módba állítja,
ellenőrizze, hogy az AVR-1910 és a lejátszó készülék is
készenléti módba vált-e.
Sleep120min
Sleep90min
Sleep60min
••AThe
beállított
idő kb.turns
5 másodperc
a kijelzőről.
time display
off after múlva
about eltűnik
5 seconds,
and the
• Asetting
készülék
a megadott idő elteltével automatikusan átvált
is activated.
készenléti
• Once theüzemmódba.
set time has passed, the power is automatically set
Távvezérlés
to standby.

funkció
kikapcsolása
n Az
To elalvás-időzítő
cancel the sleep
timer
Rear
to set “OFF”
.
A Press
megnyomásával
válassza
ki az „OFF”
• The “SLEEP” indicator on the display turns
módot.
off.
• A kijelzőn
elalszik a „SLEEP” állapotjelző.
Információk
A HDMI vezérlési funkció nem megfelelő működése esetén
ellenőrizze az alábbiakat.
• A TV vagy lejátszó készülék támogatja a HDMI vezérlési funkciót?
• Megfelelően beállította az AVR-1910 erősítőt?
• Engedélyezte a HDMI vezérlési funkciót (28. oldal)?
• Engedélyezte a kikapcsolás-vezérlés funkciót (28. oldal)?
• Minden berendezésen beállította a HDMI vezérlési funkciót?
Multizone funkció
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS
Az alábbi műveletek elvégzésekor az összeillesztés (interlocking)
funkció törlődhet, ilyenkor ismételje meg az 1-2. lépést.
• A “HDMI” menüpont (28. oldal) beállítását megváltoztatták.
• Megváltozott a berendezés és a HDMI csatlakozó közötti
csatlakozás, illetve a berendezés mérete.
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
• Az AVR-1910 kikapcsolása esetén a HDMI vezérlési funkció nem
működik.
• A csatlakoztatott TV vagy lejátszó készülék típusától függően
elképzelhető, hogy néhány funkció nem működik. További
információkért, kérjük, olvassa el az adott eszközök kezelési
útmutatóját.
• Bekapcsolt HDMI vezérlési funkció esetén a HDMI csatlakozók
hozzárendelése a „HDMI” menüben (28. oldal) a „TV” opcióhoz nem
lehetséges.
A HDMI vezérlési funkció (28. oldal) engedélyezésével a hálózati
kimenet folyamatosan biztosítja az áramellátást.
A funkció beállításakor a készülék a megadott idő elteltével átvált
készenléti üzemmódba.
Az elalvás-időzítő funkció a főhelyiség (MAIN ZONE) készülékének
kikapcsolásával egyidejűleg a másodlagos helyiség (ZONE2)
készülékét is kikapcsolja.
Lejátszás
• A TV hangjának átirányításához az erősítőre használjon digitális
optikai csatlakozást (13. oldal, „A TV készülék csatlakoztatása”).
• A funkció használatához a „HDMI Control” menüt (28. oldal) állítsa
„ON” módra.
3
4
5
A TV bemeneti módját állítsa az AVR-1910 erősítőhöz
csatlakoztatott HDMI módra.
A HDMI vezérlési funkciót állítsa be a HDMI kábellel
csatlakoztatott összes berendezésen.
A “HDMI Control” menüt (27. oldal) állítsa “ON“ módra.
· A csatlakoztatott eszköz beállítását illetően tájékozódjon
annak kezelési útmutatójából.
· Bármely berendezés leválasztása esetén végezze el az 1-2.
lépéseket.
Beállítások
Az
AVR-1910power
erősítőoff
kikapcsolása
a TVto
készülék
n AVR-1910
can be linked
the TV power
kikapcsolásával
egyidejűleg
is
lehetséges.
off step
*Haz
a TV
audió
beállítása
az “Output
When
youkimeneti
set “Output
audio során
from amp”
in theaudio
TV audio
output
you can
switch the
power
from
amp” setup
módotoperation,
választja, akkor
lehetősége
vanamp
az erősítő
on.
bekapcsolására
ugyanazzal a művelettel.
n You canmásik
switch
audio
output
devices
Átválthat
audió
kimeneti
eszközre
a TVwith a TV
vezérlésével
operation
A
TV készülék
hangerőállításaval
egyidejűleg
n You
can adjust
AVR-1910 volume
in the TV volume
változtathatja
az
AVR-1910
hangerejét
adjustment operation
A TV bemeneti mód átváltásával egyidejűleg
n You can switch AVR-1910 input source through
módosíthatja az AVR-1910 bemeneti forrását is
linkage to TV input switching
Az AVR-1910 bemeneti funkció a lejátszó készülék
nműködése
When playing the player, the AVR-1910 input
közben átvált annak funkciójára
function switches to the function of that player
1
2
Kapcsolja be a HDMI kábellel csatlakoztatott összes
berendezést.
Készülék kikapcsolása egy bizonyos
idő után
(Elalvás-időzítő funkció)
Csatlakozások
Ha az AVR-1910 erősítőt HDMI csatlakozáson keresztül összeköti egy
kompatibilis TV vagy lejátszó készülékkel, a HDMI vezérlési funkció
beállításával minden eszközön ugyanazok a műveletek végezhetők
el a különböző berendezésekkel.
Üzembehelyezés
Kényelmi funkciók
49
MAGYAR
Üzembehelyezés
Az
egyesthe
hangszórók
Adjust
volumehangerejének
of the
beállítása
different speakers
A csatornák
hangerejét
akár
a lejátszási
forrásnak,
saját
You
can adjust
the channel
level
either according
to akár
the playback
ízlésének
is beállíthatja,
az alábbiak
sources
ormegfelelően
to suit your taste,
as described
below. szerint.
Csatlakozások
Adjust
thehangszórók
volume of the
different speakers
Az egyes
hangerejének
beállítása
Press
.
Beállítások
Lejátszás
Front

Pressgombokat.
ui to select the speaker.
Multizone funkció
A hangszóró kiválasztásához használja a
Gyakran
beállítások
Saving használt
frequently
used settings
elmentése(Gyorsválasztás
(Quick Select Function)funkció)
Ebben
a menüben
elmentheti
1. lépésben
leírt beállításokat.
This function
allows
you toaz
save
all the settings
shown inAstep
gyakran
beállítások
elmentését
azokcan
a következő
1. Whenhasznált
frequently
used settings
are követően
saved, they
easily be
használatkor
előhívhatók.
ezenThis
felül function
lehetővé also
set again thekönnyen
next time
you wantAtofunkció
use them.
teszi,
hogy
ugyanazt
lejátszási
használja.
allows
youmindig
to always
enjoyathe
same környezetet
playback environment.
• A beállítások 3 állása menthető el.
• Three sets of settings can be saved.
Válassza ki az alábbi beállítások menteni kívánt állásait.
1.qBemeneti
forrás
(37. oldal)
Input source
(vpage
37)
2.wBemeneti
mód
(34. oldal)
Input Mode
(vpage
34)
3.eTérhangzás
mód (42.
oldal) 42)
Surround Mode
(vpage
4.rAudyssey
EQ, Dynamic
Audysseybeállítások
Settings (MultEQ,
(MultEQ,Dynamic
Dynamic
EQ, Dynamic
Volume)
(46.
oldal) 46)
Volume)
(vpage
5.tElső
hangszóró
(27. oldal)
Front
Speaker beállítások
Setup (vpage
27)
6.yHangerő
(37. oldal)
Volumebeállítások
setting (vpage
37)
7.uVideóválasztás
(34. oldal)34)
Video Select (vpage
Távvezérlés
Nyomja
kívánt
Press meg
andés tartsa
hold nyomva
the adesired
gombot, amíg a „Memory”
until
“Memory”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
the display.
Aappears
készülékon
megjegyzi
az aktuális
The
current
settings
will be memorized.
beállításokat.
Információk
A hangszórócsoportok hangerejének beállítása
(Első-hátsó hangerőelosztás funkció)
Hibaelhárítás
Ebben a menüben az összes első (első/középső/első magas) vagy
összes hátsó (térhangzású/hátsó térhangzású) hangszóró hangját
egyidejűleg állíthatja be (hangerőelosztás).
Műszaki adatok
1
2
(Gyorsválasztás alapértékei)
Quick Select 1
Quick Select 2
Quick Select 3
Bemeneti forrás
DVD
MŰH./KÁBEL
Videó felv./iPod
Hangerő
–40 dB
–40 dB
–40 dB
Végezze el a
főhelyiség
beállításai
c. fejezetben
1-2.
Perform
steps
1 and
2 under
“MAINleírt
ZONE
lépést.
settings”.
Különböző
memóriafunctions
funkciók
Various memory
Personal
Plus(Személyes
Function memória) funkció
Personal Memory
Memory Plus
This
function
sets thesegítségével
settings (input
mode,azsurround
mode, MultEQ,
A
készülék
a funkció
beállítja
egyes bemeneti
Dynamicáltal
EQ, utoljára
Dynamichasznált
Volume,értékeket
audio delay
etc.) lastmód,
selected for the
források
(bemeneti
individual input
sources.
térhangzás
mód,
HDMI kimeneti mód, Hangszínkorrekció,
Dinamikus hangszínszabályzó, Dinamikus hangerőállítás, audió
L
F stb.).
i
M
késleltetés,
A térhangzás paraméterek, hangszínbeállítások és az egyes
hangszórók hangereje az adott térhangzás módon belül kerülnek
elmentésre.
Last Function Memory (Utoljára használt beáll.)
Nyomja meg az előhívni kívánt
beállításoknak megfelelő
gombot.
A hangszórók hangerejének beállításához használja a
 gombokat.
• Az első-hátsó hangerőelosztás funkció nem befolyásolja a
mélynyomóládát.
• Az első-hátsó hangerőelosztás addig módosítható, amíg a leghalkabb
hangszóró hangereje el nem éri a -12 dB értéket.
50
Front
Beállítások előhívása
A „Fader” kiválasztásához használja a
gombokat,
majd a  vagy  gombok megnyomásával válassza ki
a beállítani kívánt menüpontot.
Beállítások
elmentése
Saving
the settings
távvezérlő
egység
ASet
the remote
control unit’s
eszközválasztó
kapcsolóját
device selector
switches as
állítsa a jobb oldali képen
shown
on
right.
látható állásba.
Set the items below to the settings you want to save.
használja
a
Hangerőállításhoz
Press o p to adjust
the volume.
gombokat.
appears.
A
3 tárolható
el.
It ZONE2
is also beállítások
possible toközül
save szintén
three settings
for ZONE2.
Beállítások
elmentése
Saving
the settings
Csatlakoztatott fejhallgató esetén megjelenik a fejhallgató
If
headphones
are plugged in, the headphones settings screen
beállítási
képernyő.
Másodlagos
helyiség (ZONE2) beállításai
ZONE2 settings
A
főhelyiség
(MAIN
ZONE) beállításai
MAIN
ZONE
settings
speaker
thatminden
can bemegnyomására
set switches each
AThe
kijelölő
a gomb
time one aofkövetkező
the buttons
is pressed.
továbblép
beállítható
hangszóróra.
*b
Mélynyomóláda
hareducing
„-12 dB” állásnál
továbbwhen
szeretné
In the case ofhasználatakor,
a subwoofer,
the volume
it is at
csökkenteni
hangerőt,
a beállítás
„OFF”
vált
(kikapcsolódik).
“–12 dB”a will
change
the setting
tomódra
“OFF”
(none).
A
gyorsválasztási
beállítások
elnevezése
n Naming
Quick Select
settings
“Quick
Select
Name”
(page
31).
“Quick Select Name” (vpage 31).
A készülék a funkció segítségével eltárolja a készenléti módba
kapcsolás előtti legutolsó beállításokat.
A készülék bekapcsolásakor a készenléti módba váltás előtt eltárolt
beállítások lesznek érvényesek.
Backup Memory (Biztonsági másolat)
MEGJEGYZÉS
A gyorsválasztás funkcióval eltárolt bemeneti források kiválasztása
nem lehetséges, ha azokat a „Source Delete” menüben (30. oldal)
„Delete” módra állította. Ebben az esetben újra el kell tárolja őket.
A különböző beállítások a készülék áramtalanításától függetlenül
kb. egy hétig eltárolódnak a készülékben.
MAGYAR
Az AVR-1910 erősítő az annak ZONE2 kimeneti csatlakozójához
outputaudió
to the jeleket
ZONE2asmásodlagos
amplifier andhelyiség
played with that
(ZONE2 OUT) are
beérkező
amplifier.erősítőjének továbbítja, és az játssza le a jeleket.
(ZONE2)
Csatlakoztatás
(ZONE2)
Connection
(ZONE2)
Kapcsolja
AVR-1910 erősítőt.
Turn on be
theazAVR-1910’s
power.
(„A
készülék
bekapcsolása”,
17. oldal)
(vpage 17 “Turning the Power
On”)
Rear
When the power turns on, the “
display.
” indicator lights on the
bA
The
power készenléti
can be turned
on by apressing the one
of
készülék
módban
gombok
egyikének
while in themegnyomásával
standby mode. is bekapcsolható.
R
L
(R)
"69
*/
MEGJEGYZÉS
NOTE
Ha bemeneti forrásként a „SOURCE” módot választotta ki, akkor a készülék
“SOURCE”
is selected
for the input
source,hangot
the sound
aWhen
másodlagos
helyiségben
a főhelyiséggel
megegyező
játsszabeing
le.
played
in thea MAIN
ZONE is
played.
No bemeneti
sound is forrást
outputjátszik
if a digital
Ha
a készülék
főhelyiségben
digitális
audió
le, a
audio input
source is being
playednem
in the
MAIN
ZONE.
készülék
a másodlagos
helyiségben
játszik
le semmilyen
hangot.
Elvégzendő
n
Necessarybeállítások
settings
• A csatlakoztatott erősítőn állítsa be a hangerőt.
• Használatba vétel előtt olvassa el a csatlakoztatott berendezések kezelési
útmutatóját.
MEGJEGYZÉS
• A zajosodás elkerülése érdekében az audió csatlakozásokhoz jó
minőségű banándugós kábelek használatát javasoljuk.
• A másodlagos helyiségben nem lehetséges a HDMI, koax vagy
optikai csatlakozókból érkező digitális audió jelek lejátszása. Play
using analog connections (in stereo).
Hangerőállításhoz
használja
a
gombokat.
to adjust
the volume
Use
Állítható tart. – – – –80dB(1) ~ –40dB(41) ~ +18dB(99)
* A hangerő nem lépheti túl a „Vol. Limit” menüpontban (30. oldal)
beállított értéket.
* A hangerő megjelenítése a „Volume Display” menüpontban (30. oldal)
beállítottak szerint történik.
For “2 ZONE2 playback by audio output”, adjust the volume on the
connected amplifier.
51
Műszaki adatok
• Az „AMP ASSlGN” menüt állítsa „ZONE2” módra.
„Amp Assign” (Hozzárendelés) (25. oldal)
• Végezze el a ZONE2 beállításokat.
„ZONE2 beállítások megadása (ZONE2 Setup)” (30. oldal)
Hibaelhárítás
A hangerőthe
beállítása
ZONE2
hangszórókon
Adjusting
volume (a
(for
“q ZONE2
playback by
keresztüli
lejátszása esetén)
speaker
output”)
Információk
q
bemeneti
forrás-választó
segítségével
válassza
A
Use
the input
source selector
to choose
theki ainput
bemeneti
source. forrást.
A
kiválasztott
bemeneti
forrás
megjelenik
kijelzőn.
The
selected input
source
is shown
on the a
display.
Távvezérlés
ZONE2
w
shown on right.
Multizone funkció
L
Hangszórók
csatlakoztatása
n Connecting
the speakers
q
Lejátszás
R
A hangszórók
és beállítása
Connecting
andcsatlakoztatása
setting the speakers
w
távvezérlő
egységcontrol
eszközválasztó
ASet
the remote
unit’s
kapcsolóját
állítsa
a
jobb
oldali képen
“device selector switches”
as
látható állásba.
A másodlagos helyiségben található készülék
bekapcsolásához
Press
to turn
on the
ZONE2
power.
gombot.
nyomja
meg
a
AVR-1910
(L)
A ZONE2 (másodlagos helyiség) hangszórókon illetve audió
kimeneten keresztüli lejátszási művelete megegyezik.
MAIN ZONE
Az
„Amp
(erősítő
hozzárendelés)
funkció
használatával
With
the Assign”
Amp Assign
function,
Zone 2 audio
signals
are output afrom
ZONE2
audió jeleket
AVR-1910 ASSIGN
erősítő SURR.
BACK/AMP ASSIGN
the AVR-1910's
SURRaz
BACK/AMP
terminals.
(hátsó térh./erős. hozz.) csatlakozója dolgozza fel.
Előkészületek
Preparations
Lejátszás
Beállítások
1.
(másodlagos
qZONE2
ZONE2
playback helyiség)
by speaker
lejátszás
a
hangszórókon
keresztül
output
2. ZONE2 (másodlagos helyiség)
lejátszás az audió kimeneten keresztül
Csatlakozások
A készülék a főhelyiségtől eltérő, többcsatornás hangokat
lejátszó szobákban képes a kétcsatornás hangok lejátszására.
Az alábbiakban ismertetjük ennek kétféle módját. Válassza ki az
Önnek megfelelő módot.
1. ZONE2 (másodlagos helyiség) lejátszás a hangszórókon
keresztül
w ZONE2 playback by audio output (PRE OUT) (using an
2. ZONE2
lejátszás
az audió kimeneten (PRE OUT) keresztül külső
external
amplifier)
erősítő alkalmazásával
Üzembehelyezés
2-csatornás hang lejátszása a másodlagos helyiségben (Multizone funkció)
MAGYAR
Üzembehelyezés
Csatlakoztatott eszközök irányítása a távvezérlő segítségével
Tárolási kódok regisztrálása
Operating Registered Devices
Csatlakozások
A
tárolt memória
a távvezérlőcan
DENON
és egyéb
DENON
and otherbeállításával
makes of components
be operated
by setting
gyártmányú
berendezések vezérlésére is képes.
the
preset memory.
Beállítások
Állítsa
Switchát a
. kapcsolót.
MAIN/TV:TV készülék regisztrálása.
MAIN/TV : To
register
a TV vagy DVD-lejátszó, digitális
DEVICE:
Blu-ray
lemezvideó felvevő készülék, asztali videó
DEVICE
: To operate a Blu-ray disc player, DVD player,
lejátszó készülék, iPod, műholdvevő
Digital video recorder, video deck, satellite
egység, kábeltévé vagy CD-lejátszó vezérlése.
receiver, cable TV or CD player
Lejátszás
A
kapcsolót
állítsa a regisztrálni
kívánt eszköznek
Set
to the component
to be registered.
megfelelő állásba.
TV
: TV
Multizone funkció
TV:
TV player or Blu-ray disc player
DVD/HDP : DVD
DVD/HDP:
DVD-lejátszó vagy Blu-ray lemez lejátszó
DVR/VCR : Digital
video
recorder
videoasztali
deck video
DVR/VCR:
Digitális
video
felvevőorvagy
lejátszó készülék
SAT/CBL : Satellite receiver or cable TV
SAT/CBL:
Műholdvevő egység vagy kábeltévé
CD: CD
CD-lejátszó
: CD
player
Távvezérlés
Nyomja
a at the
és same
Press meg egyidejűleg
and
gombot.
time.
Az állapotjelző villogni kezd.
Hátoldal
Rear
Állítsa
át a
Switch
. kapcsolót.
MAIN/TV: TV készülék vagy iPod vezérlése
MAIN/TV : Blu-ray
DEVICE:
lemezvagy
digitális
To operate
the TV
or DVD-lejátszó,
iPod
videó felvevő készülék, asztali videó
DEVICE
: To
operateiPod,
a Blu-ray
disc player, DVD player,
lejátszó
készülék,
műholdvevő
Digital
video
recorder,
videovezérlése.
deck, satellite
egység, kábeltévé vagy CD-lejátszó
Információk
Hibaelhárítás
A
gombok megnyomásával
adja meg a tárolni kívánt berendezés
márkája
szerint
3-jegyű
kódot.
A
component
to be
preset.
The numbers
kódokat
a
„Tárolási
kódok
listája
are shown in the Preset Code Table
(Kézikönyv vége)” c. fejezetben találja
(vEnd of this manual).
meg.
Műszaki adatok
store the codes of another component in the
Tomemory,
repeat steps 1 to 4.
Másik berendezés eltárolásához a memóriába ismételje
meg az 1-4. lépéseket.
• Néhány gyártó több távvezérlő kódot is használ.
A számok megváltoztatásához és a helyes eljárás ellenőrzéséhez,
kérjük, tekintse meg a tárolt kódok listáját.
• A VDP (Video lemez lejátszó) abban az esetben választható, ha a
“DVD/ HDP” módra van állítva.
• A tárolt memória az alábbi komponensek közül csak az egyikre
állítható be: DVD/HDP, DVR/VCR és SAT/CABLE.
52
Front
Előlap
ESZKÖZVÁLASZTÓ
DEVICE
SELECT
receiver, cable TV or CD player
Set
to the component
youkívánt
want eszköznek
to operate.
A
kapcsolót
állítsa a vezérelni
megfelelő állásba.
MAIN : iPod
DVD/HDP:
DVD-lejátszó vagy Blu-ray lemez lejátszó
TV
: TV
DVR/VCR:
Digitális video felvevő vagy asztali video
DVD/HDP : lejátszó
készülék
DVD player
or Blu-ray disc player
SAT/CBL:
Műholdvevő egység vagy kábeltévé
DVR/VCR : Digital video recorder or video deck
CD:
CD-lejátszó
SAT/CBL : Satellite receiver or cable TV
CD
1
2
MEMORY
TU/PAGE
8 9
uio p
ENTER
Megállítás
Stop
z1
Memory*1
Memory
Oldal
fel/le *1z1
Page
up/down
Automatikus
keresés
Auto search
(ugrás)
(cue)
Kurzor
Cursor
Enter (jóváhagyás)
Enter
Szünet
Pause
Press and
Nyomva
tartva
Operate
the component.
Kezdje
el vezérelni
a berendezést.
További
információk
az the
adottcomponent’s
berendezés kezelési
útmutatójában
találhatók.
b For
details,
refer to
operating
instructions.
Lejátszás
/ Szünet
Play / Pause
3
: CD player
The indicator starts flashing.
Press ~
~
and input the 3 digit
number of the brand of the
iPod
hold
Előlap
Front
SEARCH
Egyszer
Once
Browse/Remote
mód átváltása
Browse/Remote
Oldalkeresési
Pagemód
search
mode
switching
átváltása*2
mode switching
z
2
MEGJEGYZÉS
NOTE
Ez a funkció a berendezés típusától és gyártási évjáratától függően
Depending on the model and year of manufacture, this function cannot
néhány esetben nem működik, még akkor sem, ha a berendezés
be used for some models, even if they are of makes listed in the list
márkája szerepel a tárolt kódok listáján.
of preset codes.
RETURN
Return Return
(Visszalépés)
z
*11: Ez
a művelet
csakisDENON
ASD-3N
: This
operation
possible
when vagy
using a
ASD-3W
iPodASD-3N
dokkolóor
használata
esetén Dock
DENON
ASD-3W Control
végezhető
el.
for iPod.
z
*22: Ez
a művelet
csakisDENON
ASD-1R
: This
operation
possible
when vagy
using a
ASD-11R
iPodASD-1R
dokkolóorhasználata
esetén Dock
DENON
ASD-11R Control
végezhető
el.
for iPod.
MAGYAR
Blu-ray-lejátszó
Blu-ray
Disc / DVD/ DVD-lejátszó
Player
Előlap
Front
SKIP +
6 7
Előlap
Front
Channels
Csatornák
HITACHI
(014)(014)
HITACHI
q
1
CH + –
MENU
uio p
ENTER
SETUP
RETURN
Discátugrása
skip
Lemez
Manual
search
Kézi keresés
(gyors
visszatek./gyors
előretek.)
(fast-reverse
/ fast-forward)
Auto search
(cue)(ugrás)
Automatikus
keresés
Calling
the menus
Menüout
előhívása
Cursormozgatása
operation
Kurzor
Enter
setting
Belépés
a beállításokba
Setup
Beállítás
Return
Visszalépés
Előlap
Front
Hátoldal
Rear
0 ~ 9, +10
Default
setting
Alapért. beállítás
(Tárolási
kód)
(Preset code)
Special
Remarks
Külön megjegyz.
Calling menü
out themegjelenítése
top menus
Legördülő
Channels
Csatornák
HITACHI
HITACHI (008)
(008)
q,
1, 2w
0 ~ 9, +10
Special
Remarks
Külön megjegyz.
Number input
/ Track selection
Számbevitel/
Zeneszám
kiválasztása
Blu-ray-lejátszó
DVD-lejátszó
BD Player
DVD Player
DENON
DENON
DENON (121)
DENON *
(111)*
(121)
(111)
1, 2
q, w
Hibaelhárítás
Defaultbeállítás
setting
Alapért.
(Tárolásicode)
kód)
(Preset
Információk
Hátoldal
Rear
*z: Az
átfedésthe
funkció
bekapcsolása
: When
punch
through function
esetén
(54. oldal)
ezset,
a gomb
egyenértékű
(vpage
54) is
this functions
as the
az átfedés
funkcióra
beállított
button for the device for eszköz
which punch
gombbal.
through is set.
**: :AThe
tárolási
kód alapértéke
111is(DVD-lejátszó).
initial setting
of Preset code
111 (DVD Player).
Hátoldal
Rear
Műszaki adatok
Hátoldal
Rear
6 7
Power on/ /Készenlét
Standby
Bekapcs.
Play
Lejátszás
Stop
Megállítás
Pause
Szünet
Manual
search
Kézi keresés
(gyors
visszatek./gyors
előretek.)
(fast-reverse
/ fast-forward)
Switch channels (+,
Csatornaváltás
(+,–)–)
Calling
the menus
Menüout
előhívása
Cursormozgatása
operation
Kurzor
Enter
setting
Belépés
a beállításokba
Setup
Beállítás
Return
Visszalépés
Távvezérlés
SOURCE SELECT /
TOP MENU
Hátoldal
Rear
1 ~ 12
Defaultbeállítás
setting
Alapért.
(Preset
(Tárolásicode)
kód)
Special
Remarks
Külön megjegyz.
8 9
MENU
uio p
ENTER
SETUP
RETURN
–
ON/SOURCE
1
2
SHIFT, 3
Multizone funkció
Előlap
Front
MUTE
MENU
uio p
ENTER
SETUP
RETURN
Switching átváltása
the input
Bemenet
: TVhangerő
Volume (+)
dd: TV
(+)
: TVhangerő
Volume (–)
ff
: TV
(–)
mute
TVTVnémítás
Calling
the menus
Menüout
előhívása
Cursormozgatása
operation
Kurzor
Enter
setting
Belépés
a beállításokba
Setup
Beállítás
Return
Visszalépés
Power off
Kikapcsolás
Power vagy
on or Power
on //Standby
Bekapcs.
Bekapcs.
Készenlét
Lejátszás
Play
Megállítás
Stop
Pause
Szünet
BD Player
DVD Player
Blu-ray-lejátszó
DVD-lejátszó
Lejátszás
VOLUME df
POWER OFF
ON/SOURCE
1
2
SHIFT, 3
Power on/ /Készenlét
Standby
Bekapcs.
Playz
Lejátszás*
Pausez
Szünet*
Stopz
Megállítás*
Manual
search z
Kézi keresés*
(fast-reverse
/ fast-forward)
(gyors visszatek./gyors
előretek.)
Channelz
Csatorna*
ESZKÖZVÁLASZTÓ
DEVICE
SELECT
Beállítások
CH + –
TV INPUT
ESZKÖZVÁLASZTÓ
DEVICE
SELECT
Csatlakozások
6 7
Front
Előlap
Előlap
Front
ESZKÖZVÁLASZTÓ
DEVICE
SELECT
ON/SOURCE
1
3
2
Digitális
videoRecorder
felvevő / /Asztali
Digital Video
Videovideo
Deck lejátszó kész.
Üzembehelyezés
TV
TV
Hátoldal
Rear
[Külön megjegyzés]
【Special
Remarks】
1.
tárolt
memóriában
minden
egyetlen
eszköz
állítható
qAOnly
one
device can be
set in módhoz
the preset
memory
for each
mode.be.
ÚjWhen
tárolási
kódpreset
regisztrálásával
az előző automatikusan
törlődik.
a new
code is registered,
the existing code
is automatically erased.
2.
DVD
távvezérlő
megnevezése
eltérő lehet.
wAFor
some
brands, gombok
the DVD remote
control néhány
buttons márkánál
may have different
function names.
Check beforehand.
Ellenőrizze
a berendezés kezelési útmutatójában.
53
MAGYAR
Üzembehelyezés
Műholdvevő egység/Kábeltévé
Front
Előlap
Előlap
Front
Csatlakozások
DEVICE
SELECT
ESZKÖZVÁLASZTÓ
Beállítások
ON/SOURCE
1
3
2
6 7
Lejátszás
Multizone funkció
CH + –
uio p
ENTER
MENU
SETUP
RETURN
Előlap
Front
DEVICE
SELECT
ESZKÖZVÁLASZTÓ
Power on/ /Készenlét
Standby
Bekapcs.
Lejátszás*
Playz
Szünet*
Pausez
Stopz
Megállítás*
Manual
search z
Kézi keresés
*
Távvezérlés
setting
Defaultbeállítás
Alapért.
(Preset
(Tárolásicode)
kód)
Információk
Special
Remarks
Külön megjegyz.
POWER OFF
ON/SOURCE
1
2
SHIFT, 3
SKIP +
(gyors
visszatek./gyors
előretek.)
(fast-reverse
/ fast-forward)
Csatorna*
Channelz
Cursormozgatása
operation
Kurzor
Enter
setting
Belépés
a beállításokba
Calling
the menus
Menüout
előhívása
Beállítás
Setup
Return
Visszalépés
Hátoldal
Rear
0 ~ 9, +10
Más eszköz vezérlésére nem használt
gombok beprogramozása (Átfedés
funkció)
(Punch Through Function)
CD Player
6 7
8 9
Channels
Csatornák
Satellite
Műholdvevő
Kábeltévé
Cable TV
Receiver
1
Play
Lejátszás
Stop
Megállítás
Pause
Szünet
Discátugrása
skip + +
Lemez
Manual
search
Kézi keresés
(gyors
visszatek./gyors
előretek.)
(fast-reverse
/ fast-forward)
Auto search
(cue)(ugrás)
Automatikus
keresés
ABC
ABC
(009)
(009)
q
Állítsa át a
Switch
0 ~ 9, +10
Számbevitel
/ Zeneszám
Number input
/ Track kiválasztása
selection
setting
Defaultbeállítás
Alapért.
(Tárolásicode)
kód)
(Preset
DENON
DENON (111)
(111)
Special
Remarks
Külön megjegyz.
q
1
.
kapcsolót.
MAIN/TV
: : TV
gombok
más
eszközök
Assigning
TVbeprogramozása
buttons to operate
other
devices
MAIN/TV
vezérlésére
Assigning
satellite
receiver
or cable
TV buttons to
DEVICE: : A
DEVICE
műholdvevő
vagy
kábeltévé
gombok
operate
other
devices
beprogramozása más eszközök vezérlésére
Állítsa át a
Switch
TV:
Hátoldal
Rear
Előlap
Front
–
–
Power off
Kikapcsolás
Bekapcs.
Bekapcs.
Power onvagy
or Power
on / Készenlét
Standby
A
Blu-ray-lejátszó,
DVD-lejátszó,
digitális
videoVideo
felvevő
készülék,
The
Blu-ray disc Player/DVD
player,
Digital
recorder,
video deck,
asztali
video lejátszó
a CD-lejátszó
az even
alábbiak
szerint
or CD player
can be készülék
operatedilletve
as described
below
when
kapcsoló
„SAT/CBL” vagy „TV” állásában is.
vezérelhető,
a
is
set to themég
“SAT/CBL
” or “TV”
position.
• Megállítás
•• Lejátszás
Play
• Stop • Szünet
• Pause
••gyors
előre
• gyors vissza
• Autom. keresés• Auto Search
fast-forward
• fast-reverse
TV
. .kapcsolót.
: TV
Assigning
TVbeprogramozása
buttons to operate
other
devices
gombok
más
eszközök
Assigning satellite receiver or cable TV buttons to
SAT/CBL : vezérlésére
SAT/CBL:
A
műholdvevő
vagy kábeltévé gombok
operate
other devices
beprogramozása más eszközök vezérlésére
Az
alábbitotáblázat
segítségével
be a input
beprogramozni
kívánt
Refer
the table
belowírjaand
the number
eszköznek
megfelelő
számot.
corresponding to the device to be assigned.
Beprogramozni
eszköz
Device to bekívánt
assigned
z
* : Az
átfedésthe
funkció
bekapcsolása
: When
punch
through function
Hátoldal
Rear
Nyomja
egyidejűleg
a same
és time.
Press megand
at the
gombot.
The indicator starts flashing.
Az állapotjelző villogni kezd.
Számok
Numbers
Tuner
iPod, Tuner
Hibaelhárítás
esetén
(54. oldal)
ezset,
a gomb
egyenértékű
(vpage
54) is
this functions
as the
az átfedés
beállított
button funkcióra
for the device
for eszköz
which punch
gombbal.
through is set.
CD-lejátszó
CD
Player
Blu-ray
Disc Player
/ DVD
Player
Blu-ray-lejátszó
vagy
DVD-lejátszó
Digital
Videofelv.
Recorder,
Video Deck
Digit. video
kész., asztali
video lej. kész.
Műszaki adatok
No
setting
Nincs
beállított eszköz
Hátoldal
Rear
Hátoldal
Rear
A készülék gyári beállítása a „Nincs beállított eszköz” mód.
This is set to “No setting” upon purchase.
[Külön megjegyzés]
1. A tárolt memóriában minden módhoz egyetlen eszköz állítható be.
Új tárolási kód regisztrálásával az előző automatikusan törlődik.
2. A DVD távvezérlő gombok megnevezése néhány márkánál eltérő lehet.
Ellenőrizze a berendezés kezelési útmutatójában.
54
MAGYAR
Üzembehelyezés
Egyéb információk
Térhangzás
Csatlakozások
Az AVR-1910 erősítő digitális jelfeldolgozó áramköre segítségével Ön térhangzás módbanban játszhatja le a forrásokat, ezzel olyan jelenlétérzést teremtve, mintha egy moziban ülne.
Dolby Surround
DTS Digital Surround
DTS-ES™ Matrix 6.1
A DTS-EM™ Matrix 6.1 a DTS digitális térhangzással megegyező 6.1
csatornás diszkrét digitális audió formátum kiegészítve egy mátrix
jelfeldolgozással beillesztett hátsó térhangzású csatornával. A dekóder
alkalmas a hagyományos 5.1 csatornás audió jelek feldolgozására is.
Műszaki adatok
Gyártása a Dolby Laboratories licensze alapján történik.
A “Dolby” és “Pro Logic” kifejezések, valamint a DD embléma a Dolby
Laboratories védjegyei.
DTS-ES™ Discrete 6.1
A DTS-EM™ Discrete 6.1 lényegében a DTS digitális térhangzással
megegyező 6.1 csatornás diszkrét digitális audió formátum kiegészítve
egy hátsó térhangzású csatornával. A dekóder alkalmas a hagyományos
5.1 csatornás audió jelek feldolgozására is.
Hibaelhárítás
Dolby Pro Logic IIx
A Dolby Pro Logic IIx az előd (Dolby Pro Logic II) mátrix jelfeldolgozási
technológia továbbfejlesztett verziója.
A rendszer a 7.1 csatornás természetes hangzás elérése érdekében a
A Dolby Pro Logic IIz képes azonosítani és dekódolni a szinte minden
tartalomban előforduló térbeli fogadójeleket, majd ezeket átirányítja az
első magas hangszóróknak, kiegészítve a bal és jobb oldali térhangzású
hangszórók teljesítményét. A Dolby Pro Logic IIz magas csatorna
információval ellátott tartalmak még kifejezőbbé tehetők a diszkrét
magas csatorna információkkal, így teremtve új fejezetet az otthoni
szórakoztatásban. Az első magas hangszórókat is támogató rendszer
azoknak a háztartásoknak is ideális megoldást jelent, akik nem tudnak
hátsó térhangzású hangszórókat elhelyezni a hallgatási helyiségben,
viszont van néhány szabad könyvespolcuk a plusz magas hangszórók
elhelyezésére.
Információk
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II a Dolby Laboratories által kifejlesztett mátrix
jelfeldolgozási technológia.
A rendszer a kiváló térhangzás elérése érdekében a hagyományos zenei
tartalmakat (pl. CD lemez) 5 csatornássá alakítja át.
A térhangzású csatorna jelei a sztereó források számára gazdag
jelenlétérzetet produkáló háromdimenziós hangkép megteremtése
érdekében az átalakítást követően sztereó és szélessávú jelekként
kerülnek lejátszásra (a frekvencia válaszuk 20 Hz és 20 kHz között van).
A Dolby Pro Logic IIz technológia az első magas hangszórók bevezetésével
új dimenziót teremtett az otthoni szórakoztatás terén. A filmek, koncert
videók és játékok számára kölcsönzött fejlett térérzet, mélység és
dimenzió mind az 5.1 és 7.1 csatornás tartalmakkal kompatibilis Dolby Pro
Logic IIz sajátjai, miközben teljes tisztaságában megőrzi a forrás mixet is.
DTS-HD Master Audio
A DTS-HD Master Audio a DTS, Inc. által kifejlesztett, 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciát és 7.1 csatornás lejátszást támogató
veszteségmentes audió formátum. A stúdiómester által készített hang
tökéletesen reprodukálható a veszteségmentes audió feldolgozási
technológia segítségével. A formátum teljes mértékben kompatibilis
a hagyományos termékekkel, ideértve az 5.1 csatornás DTS digitális
térhangzású adatokat is.
Távvezérlés
Dolby TrueHD
Szintén a Dolby Laboratories irányítása alatt készült el a Dolby TrueHD
nagyfelbontású audió technológia, ami tökéletes veszteségmentes kódoló
technológiával állítja elő a stúdiómester által készített eredeti hangzást.
A Dolby TrueHD a 96 kHz mintavételezési frekvenciájával és 7.1 csatornás
lejátszási képességével elsősorban a hangminőséget előtérbe helyező
alkalmazásokhoz készült.
Dolby Pro Logic IIz
A DTS-HD nagy felbontású audió technológia a hagyományos DTS, DTSES és DTS 96/24 jelformátumok továbbfejlesztett verziója, és 96 vagy 48
kHz-es mintavételezési frekvenciára, valamint akár 7.1 csatornás digitális
diszkrét hangzás előállítására képes. A végeredményként jelentkező kiváló
minőségű hang a nagy bitráta teljesítménynek köszönhető. A formátum
teljes mértékben kompatibilis a hagyományos termékekkel, ideértve az
5.1 csatornás DTS digitális térhangzású adatokat is.
Multizone funkció
Dolby Digital Plus
A Dolby Digital Plus a diszkrét (nem önálló) digitális jelek 7.1 csatornás
lejátszására képes továbbfejlesztett Dolby Digital jelformátum, ami az
extra bitráta teljesítménynek köszönhetően még jobb hangminőséget
kínál. A technológia kompatibilis a hagyományos Dolby Digital
rendszerrel, így a forrásjelre és a lejátszó berendezés körülményeire adott
reakciója is közvetlenebb és rugalmasabb.
Dolby Digital EX
A Dolby Digital EX a Dolby Laboratories által tervezett 6.1 csatornás
térhangzás formátum, ami a Dolby Laboratories és a Lucas Films által
közösen kifejlesztett „DOLBY DIGITAL SURROUND EX” audió formátumra
épül.
A hátsó térhangzású csatornát is felvonultató 6.1 csatornás hangzás
továbbfejlesztett hangpozícionálási és térkifejezési lehetőségeket biztosít.
DTS-HD High Resolution Audio
Lejátszás
A Dolby Digital a Dolby Laboratories által kifejlesztett többcsatornás
digitális jelformátum.
Az 5.1 csatorna elrendezése az alábbi: 3 első csatorna (Bal első, jobb első
és középső), 2 térhangzású csatorna (bal- és jobb térhangzás) és egy ún.
LFE csatorna az alacsony frekvenciájú hangok lejátszására.
Ennek köszönhető, hogy a csatornák közt nincs átfedés a hangokban,
így teremtve meg az élethű háromdimenziós hangmezőt a távolság-,
mozgás- és pozícióérzet segítségével..
A technológia a video szobákban is lenyűgöző jelenlétérzést produkál a
filmek lejátszásakor.
kétcsatornás metódussal rögzített hangokat átkódolja.
Az alábbi 3 mód közül választhat: A „Music” (Zene) zenei tartalmak,
a „Cinema” (Mozi) filmek lejátszására, míg a „Game” (Játék) játékok
használatára alkalmas.
Beállítások
Dolby Digital
DTS Surround
DTS NEO:6™ Surround
A DTS NEO:6™ a 2 csatornás forrásokból 6.1 csatornás lejátszást
eredményező mátrix jelfeldolgozási technológia.
Két fajtája a „DTS NEO:6 Cinema” (filmek lejátszásához) és a DTS NEO:6
Music (zenei tartalmak lejátszásához).
A DTS Digital Surround a DTS, Inc. által kifejlesztett szabványos digitális
térhangzás formátum, ami támogatja a 44,1 és 48 kHz-es mintavételezési
frekvenciát, valamint a digitális diszkrét hangok 5.1 csatornás térhangzású
lejátszását.
55
MAGYAR
Üzembehelyezés
DTS 96/24
A DTS 96/24 olyan digitális audió formátum, ami a 96 kHz és 24 kHz
mintavételezési frekvencia és bit kvantálás segítségével lehetővé
teszi a DVD videó tartalmak 5.1 csatornás kiváló hangminőségű
lejátszását.
Csatlakozások
Beállítások
Gyártása az alábbi USA szabadalmi számok alatt jegyzett
licenszek alapján történik: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 valamint más USA és nemzetközi
bejegyzett és függőben lévő szabadalmak. A DTS név bejegyzett
védjegy, a DTS emblémák, szimbólumok, a DTS-HD és DTS-HD
Master Audio pedig a DTS, Inc. védjegyei. © 1996-2008 DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
Lejátszás
Audyssey
Multizone funkció
Audyssey MultEQ®
Távvezérlés
Információk
Az Audyssey MultEQ egy helyiség optimalizáló technológia, ami a
nagy hallgatási helyiségekben minden hallgató számára optimális
teljesítmény kialakítása érdekében bármilyen audió rendszer
kalibrálására képes. A MultEQ technológia a hallgatási helyiség
több pontján lefuttatott mérés alapján kiszámolja azt a korrekciós
megoldást, amivel kijavíthatók az adott helyiség idő- és frekvencia
válasz jellegű hibái, valamint lehetővé teszi a térhangzás rendszer
teljesen automatizált beállítását.
Audyssey Dynamic EQ™
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Az Audyssey Dynamic EQ az emberi érzékelés és a helyiség
akusztikájának figyelembe vételével megszünteti a hangerő
csökkenésével jelentkező hangminőség-romlási problémát. Az
Audyssey Dynamic EC az imént említett MultEQ technológiával
közösen minden hallgató számára kiegyensúlyozott hangzást
biztosít bármilyen hangerő beállítás mellett.
56
Audyssey Dynamic VoIume™
Az Audyssey Dynamic Volume technológia hatékony megoldást
nyújt a külnböző TV műsorok, reklámok és a filmek egyes jelenetei
között jelentkező hangerő-különbségekre.
A Dynamic Volume (Dinamikus hangerőállítás) technológiába
intergrálásra került a Dynamic EQ (Dinamikus hangszínvezérlés)
funkció, így a lejátszási hangerő automatikus csökkenésékor
a basszus válasz, a hangszín egyensúly, a térhangzásérzet és a
párbeszéd tisztasága nem változik.
Gyártása az Audyssey Laboratories amerikai és nemzetközi
függőben lévő szabadalmi engedélye alapján történik. Az
Audyssey MultEQ® az Audyssey Laboratories bejegyzett
védjegye. Az Audyssey Dynamic EQ™ az Audyssey Laboratories
védjegye. Az Audyssey Dynamic Volume™ az Audyssey
Laboratories védjegye.
MAGYAR
Üzembehelyezés
Térhangzás módok és paramétereik
Surround
Térhangzásmode
mód
Signals
adjustability
inaz
the
different
modes
Jelek ésand
azok
állíthatósága
egyes
módokban
Parameter
(default
values are
shown in parentheses)
Paraméter érték
(zárójelben
az alapértelmezett
értékek)
D. Comp
D. Comp *1
z1
LFE
LFE *2 z
A
Helyiség
Room Size
mérete
A
Effect
HatásLevel
szint
A
A
A
A
A
A
A
AFDM
AFDM *1z
Surround
Hátsó
Back
térhang.
Cinema
EQ.
Mozi EQ.
Mode
Mód
S (0dB)
A
A
A
A
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
S (0dB)
A
A
DRC
DRC *3 z
Delay
Time
Késlelt.
idő
Subwoofer
Mélynyomó
A
S
A
A
A
A
A
A
A
S (Auto)
Center
Közép
PURE DIRECT, DIRECT
S
D
MULTI CH DIRECT
S
D
D
D
A
D
STEREO
S
A
A
A
A
D
EXT. IN
S
D
D
D
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI CH IN
S
D
D
D
A
D
A
S (0dB)
S (ON)
S
A
A
A
A
A
A
A
S (OFF)
2
1
DOLBY PRO LOGIC gx
S
D
D
D
A
D
S (OFF)
A
A
S
S (NOTE1) S (Cinema)
A
A
A
A
S (Auto)
DOLBY PRO LOGIC g
S
D
D
A
A
D
S (OFF)
A
A
S
S (NOTE2) S (Cinema)
A
A
A
A
S (Auto)
S (NOTE1) S (Cinema)
S
D
D
D
A
D
S (OFF)
A
A
S
A
A
A
A
A
S
D
D
A
D
D
S (OFF)
A
A
A
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
DOLBY DIGITAL
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
DOLBY DIGITAL Plus
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
DOLBY TrueHD
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
S (Auto)
DTS SURROUND
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
DTS 96/24
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
DTS-HD
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
S (ON)
S
S (OFF)
A
A
A
A
A
A
5CH/7CH STEREO
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
A
A
A
A
A
ROCK ARENA
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
S (Medium)
S (10)
A
A
A
JAZZ CLUB
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
S (Medium)
S (10)
A
A
A
MONO MOVIE
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
S (Medium)
S (10)
A
A
A
VIDEO GAME
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
S (Medium)
S (10)
A
A
A
MATRIX
S
D
D
D
D
D
S (OFF)
S (0dB)
A
S
A
A
A
A
S (30 ms)
A
A
VIRTUAL
S
A
A
A
A
D
S (OFF)
S ( 0dB)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Lejátszás
DTS NEO:6
DOLBY PRO LOGIC gz
Multizone funkció
Távvezérlés
Információk
S : S:
Signal
Adjustable
Jel / /Állítható
A : Nincs
No signal
Not adjustable
jel //Nem
állítható
D : Ki-bekapcsolása
Turned on or off by
speaker konfi
configuration
setting
a hangsz.
gurációval
történik.
3
S (Auto)
Beállítások
Front
L/R
Első B/J
Csatlakozások
Channelkimenet
output
Csatorna
Surround
Front
Height
Térhang. Surround
Hátsó
Első magas
Subwoofer
Mélynyomó
L/R
Back
L/R
L/R
B/J
térh. B/J
B/J
D
D
A
D
Hibaelhárítás
/ Állítható
S : Jel
Signal
/ Adjustable
jel //Nem
állítható
A : Nincs
No signal
Not adjustable
44)állásában
is set to “Cinema”
NOTE11:: This
available
whenmenüpont
the menu “Mode”
(vpage
MEGJ.
Ez a parameter
paraméteriscsak
a „Mode”
(44. oldal)
„Cinema”
elérhető..
is „PL”
set to
“Cinema”
or “PL”.
NOTE22:: This
parameter is
available
when
the menu(44.
“Mode”
MEGJ.
Ez a paraméter
csak
a „Mode”
menüpont
oldal)(vpage
„Cinema”44)
vagy
állásában
elérhető.
NOTE:
MEGJEGYZÉS:
z1 :Dolby
WhenDigitális
playing Dolby
DTS signals.
*1:
és DTSDigital
jelek and
lejátszásakor.
z2 :Dolby
WhenDigitális,
playing Dolby
Digital,
DTS
and(többcsatornás)
Linear PCM (multi
ch).lejátszásakor.
*2:
DTS és
lineáris
PCM
jelek
z3 :Dolby
WhenTrueHD
playing jelek
Dolbylejátszásakor.
TrueHD signal.
*3:
Műszaki adatok
57
MAGYAR
Üzembehelyezés
Térhangzás mód
Surround mode
Jelek és azok állíthatósága az egyes módokban
Signals érték
and adjustability
inalapértelmezett
the different modes
Paraméter
(zárójelben az
értékek)
(default values are shown in parentheses)
CsakParameter
NEO:6
Csak EXT. IN
Csak PRO LOGIC II/IIx MUSlC mód
NEO:6
MUSlCMUSIC
mód
Hangsz. vez.
EXT. IN only
PRO LOGIC g/gx MUSIC mode only
Tone Control
Hangsz. korr.
mode only
MultEQ
(MEGJ.4)
Közép.
Mélynyomó
(NOTE4)
Panorama
Dimenzió
Középszél.
Panorama
Dimension
Center Width Center
Image Subwoofer
hangkép
csökk ATT
Csatlakozások
Din. hangsz.
Dynamic EQ
szab. (MEGJ. 5)
(NOTE5)
Din.
Dynamic
hangerőáll.
Volume
(MEGJ. 6)
(NOTE6)
Hangjavítás
RESTORER
(MEGJ. 7)
(NOTE7)
A
PURE DIRECT, DIRECT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI CH DIRECT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
STEREO
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
EXT. IN
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
MULTI CH IN
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
Beállítások
DOLBY PRO LOGIC gx
S (OFF)
S (3)
S (3)
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
DOLBY PRO LOGIC g
S (OFF)
S (3)
S (3)
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
S
Lejátszás
DTS NEO:6
A
A
A
S (0.3)
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
DOLBY PRO LOGIC gz
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
DOLBY DIGITAL
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
DOLBY DIGITAL Plus
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
DOLBY TrueHD
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
Multizone funkció
DTS SURROUND
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
DTS-96/24
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
DTS-HD
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
A
5CH/7CH STEREO
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
Távvezérlés
ROCK ARENA
A
A
A
A
A
S (NOTE3)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
JAZZ CLUB
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
MONO MOVIE
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
VIDEO GAME
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
MATRIX
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
VIRTUAL
A
A
A
A
A
S (0dB)
S (OFF)
S (OFF)
S (OFF)
S
Információk
S : Adjustable
Állítható
A : Not
Nemadjustable
állítható
MEGJ.
NOTE33:: MÉLY
BASS +6 dB, MAGAS
TREBLE +4
+4 dB
dB
MEGJ.
„Dinamikus
oldal)
engedélyezése
nem választható.
46) setting esetén
is “ON”.
NOTE44:: A
Cannot
be set hangszínvezérlés”
when the “Dynamic(46.
EQ”
(vpage
MEGJ.
„Hangszínkorrekció”
oldal) kikapcsolása
választható.
setting nem
is “OFF”.
NOTE55:: A
Cannot
be set when the(46.
“MultEQ”
(vpage 46)esetén
MEGJ.
„Dinamikus
oldal)
kikapcsolása
esetén
nem választható.
46) setting
is “OFF”.
NOTE66:: A
Cannot
be set hangszínvezérlés”
when the “Dynamic(46.
EQ”
(vpage
MEGJ.
hangjavítás can
funkció
(RESTORER)
azPCM
analóg
kHz
illetve
44,1 kHz bemeneti jelekhez választható.
NOTE77:: A
“RESTORER”
be set
for analog or
48 vagy
kHz orPCM
44.148
kHz
input
signals.
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
58
MAGYAR
Gomb
Button
Input signals
Bemeneti
jeleks
PCM
Térhangzás
mód
Surround mode
Note
Megj.
Lineáris
Linear
PCM
PCM
(2-csat.)
(2ch)
DTS-HD
DTS-HD
Master
Master Audio
Audio
DTS
DTS-HD
DTS-HD High
High
Resolution
Resolution
Audio
Audio
DOLBY
DTS
ES
DTS ES
DTS ES
DTS
DTS ES MTRX
DSCRT
MTRX
DTS (5.1ch.)
DSCRT
(Jelzővel)
(5.1ch)
(Jelzővel)
(With
Flag) (With Flag)
DTS
DTS
96/24
96/24
DOLBY DIGITAL
DIGITAL
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
TrueHD
TrueHD
Plus
Plus
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL EX
EX (With
(Jelzővel)
Flag)
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
EX
DIGITAL
DlGlTAL EX
DlGlTAL
(With no
(Jelző nélkül) (5.1/5/4ch)
(5.1/5/4ch)
Flag)
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
(4/3ch)
(4/3ch)
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
(2ch)
(2ch)
STANDARD
DTS SURROUND
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DTS-HD HI RES
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
z1 z3
A
A
A
A
A
F D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DTS ES MTRX6.1
z1 z3
A
A
A
A
A
A
F D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DTS SURROUND
A
A
A
A
A
S
S
F
A
A
A
A
A
A
A
A
DTS 96/24
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
z2 z3
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
DTS (–HD) + PLgx MUSIC
z1 z3
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
DTS (–HD) + PLgz
z1 z4
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
DTS (–HD) + NEO:6
z1 z3
A
A
A
S
S
A
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
DTS NEO:6 CINEMA
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DTS NEO:6 MUSIC
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY TrueHD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
DOLBY DIGITAL+
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
S
S
S
S
A
Multizone funkció
DTS (–HD) + PLgx CINEMA
Lejátszás
DTS ES DSCRT6.1
Beállítások
DTS-HD MSTR
DOLBY SURROUND
z1 z3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DOLBY (D+) (HD) +EX
z1 z3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
F
F
F
A
DOLBY DIGITAL
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
F D
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgz
z1 z4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
DOLBY PRO LOGIC gx CINEMA
z3
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC gx MUSIC
z3
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC gx GAME
z3
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC gz
z4
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC g CINEMA
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC g MUSIC
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC g GAME
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
DOLBY PRO LOGIC
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
MEGJEGYZÉS:
NOTE:
z
*1:
a mód
a hátsó
térhangzású
„None”
esetén
1: Ez
This
mode
is not available
whenhangszóró
the surround
back állása
speaker
setupnem
is setelérhető.
to “None”.
z
*2:
a mód
a hátsó
térhangzású
„1sp”
vagy
„None”
állása
esetén
nem or
elérhető.
2: Ez
This
mode
is not available
whenhangszóró
the surround
back
speaker
setup
is set
to “1sp”
“None”.
z
*3:
ha Assign”
az „AmpisAssign”
funkció.„Normal” módban van.
3: Csak
Can akkor
be set állítható,
when “Amp
set to “Normal”
z
*4:
akkor választható,
ha az
„AmpisAssign”
funkció „Front
Height”
módban
van.
4: Csak
Not selectable
when “Amp
Assign”
set to anything
other than
“Front
Height”
.
F:
D:
S:
A:
Műszaki adatok
A
z1 z3
Hibaelhárítás
z2 z3
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx MUSIC
Információk
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx CINEMA
Távvezérlés
DOLBY DIGITAL EX
Csatlakozások
Linear
ANALOG
ANALÓG Lineáris
PCM
PCM
többcsat.)
(multi
ch)
DTS-HD
Üzembehelyezés
Az egyes térhangzás módok neve a bemeneti jeltől függően
Kiindulásként
választható
mód
Mode selectable
in initial status
A
módfixed
az „AFDM”
engedélyezésével
Mode
when “AFDM”
is “ON” kiválaszthatóvá válik.
Kiválasztható
mód
Selectable mode
Nem
választható
mód
Non-selectable
mode
59
MAGYAR
Üzembehelyezés
Gomb
Button
Input signals
Bemeneti
jeleks
PCM
PCM
Térhangzás
mód
Surround mode
Note
Megj.
Csatlakozások
Linear
Lineáris
ANALOG
ANALÓG
PCM
PCM
többcsat.)
(multi
ch)
DTS-HD
DTS-HD
Lineáris
Linear
PCM
PCM
(2-csat.)
(2ch)
DTS-HD
DTS-HD
Master
Master Audio
Audio
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD High
High
Resolution
Resolution
Audio
Audio
DTS
ES
DTS ES
DTS ES
DTS ES MTRX
DSCRT
MTRX
DSCRT
(Jelzővel)
(Jelzővel)
(With
Flag) (With Flag)
DOLBY
DOLBY
DTS
DTS
(5.1ch.)
(5.1ch)
DTS
DTS
96/24
96/24
DOLBY
DIGITAL
DOLBY DIGITAL
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
TrueHD
TrueHD
Plus
Plus
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL EX
EX (With
(Jelzővel)
Flag)
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
DIGITAL
DlGlTAL
EX (Jelző
EX
(With
(5.1/5/4ch)
(5.1/5/4ch)
nélkül)
no
Flag)
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
(4/3ch)
(4/3ch)
DOLBY
DOLBY
DIGITAL
DlGlTAL
(2ch)
(2ch)
STANDARD
MULTI CH IN
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI IN + PLgx CINEMA
z2 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI IN + PLgx MUSIC
z1 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI IN + PLgz
z1 z5
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MULTI IN + Dolby EX
z1 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
z3
A
F D (7.1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
MULTI CH IN
Beállítások
MULTI CH IN 7.1
Lejátszás
DIRECT
DIRECT
S
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MULTI CH DIRECT
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Multizone funkció
M DIRECT + PLgx CINEMA
z2 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M DIRECT + PLgx MUSIC
z1z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M DIRECT + PLgz
z1z5
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M DIRECT + Dolby EX
z1 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
z3
A
S (7.1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
M DIRECT 7.1
PURE DIRECT
Távvezérlés
PURE DIRECT
S
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MULTI CH PURE DIRECT
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Információk
M PURE D + PLgx CINEMA
z2 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M PURE D + PLgx MUSIC
z1 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M PURE D + PLgz
z1 z5
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M PURE D + Dolby EX
z1 z3
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
z3
A
S (7.1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
z4
M CH PURE DIRECT 7.1
DSP SIMULATION
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Hibaelhárítás
ROCK ARENA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
JAZZ CLUB
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MONO MOVIE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
VIDEO GAME
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Műszaki adatok
MATRIX
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
VIRTUAL
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
F
S
F
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
5CH/7CH STEREO
STEREO
STEREO
MEGJEGYZÉS:
NOTE :
z1:Ez
*1:
a mód
a hátsó
térhangzású
„None”
esetén
elérhető.
This
mode
is not available
whenhangszóró
the surround
backállása
speaker
setupnem
is set
to “None”.
z2:Ez
*2:
a mód
a hátsó
térhangzású
„1sp”
vagy
„None”
állása
esetén
nem or
elérhető.
This
mode
is not available
whenhangszóró
the surround
back
speaker
setup
is set
to “1sp”
“None”.
z3:Csak
*3:
ha Assign”
az „AmpisAssign”
funkció .„Normal” módban van.
Can akkor
be set állítható,
when “Amp
set to “Normal”
z4:AIfhátsó
*4:
térhangzású
hangszóró
„None”
eseténthen
az „5CH
felirat
jelenik meg.
the surround
back speaker
setup
is setállása
to “None”,
“5CHSTEREO”
STEREO”
is displayed.
z5:Csak
*5:
akkor választható,
ha az
„Amp isAssign”
Height”
módban
van.
Not selectable
when “Amp
Assign”
set to funkció
anything„Front
other than
“Front
Height”
.
60
F:
D:
S:
A :
Kiindulásként
választható
mód
Mode selectable
in initial status
A
módfixed
az „AFDM”
engedélyezésével
Mode
when “AFDM”
is “ON” kiválaszthatóvá válik.
Kiválasztható
mód
Selectable mode
Nem
választható
mód
Non-selectable
mode
MAGYAR
Hibajelenség
Oka
A készüléket külső zaj vagy
interferencia zavarja.
Teendő
Oldal
A hangszórók nem
adnak ki hangot.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
11
• Megfelelő bemeneti forrást
válasszon.
37
• A főhangerőt állítsa megfelelő
szintre.
• Kapcsolja ki a némítás funkciót.
• Húzza ki a fejhallgatót a
készülékből.
37
• A digitális bemeneti
beállításoknak megfelelő bemeneti
forrást válasszon.
• Állítsa be a bemeneti módot.
33
• A “Display” (Kijelző) beállítás le van
tiltva („OFF”).
• A PURE DlRECT mód be van
kapcsolva.
• Állítsa az „OFF” opciótól eltérő
módra.
• Állítson be a PURE DIRECT módtól
eltérő módot.
31
• A Blue-ray lemez vagy DVDlejátszó digitális audió kimeneti
beállításai nem megfelelők.
• Ellenőrizze a Blu-ray lemez- vagy
DVD-lejátszó audió kimeneti
beállításait. További információkat a
Blue-ray lemez- vagy DVD-lejátszó
berendezés kezelési útmutatójában
találhat.
–
• A bemeneti eszköz vagy a
hangszórók csatlakoztatása nem
megfelelő.
• A használni kívánt eszköz és a
készülék bemeneti forrása nem
egyeznek.
• A főhangerő túl alacsonyra lett
beállítva.
• Némítás mód be van kapcsolva.
• Fejhallgató van csatlakoztatva.
• Nincs digitális bemeneti jel.
• A digitális bemenethez rendelt
csatlakozók és a beállítható
bemeneti módok nem egyeznek.
Nem működik a
kijelző.
A kijelzőn nem
jelenik meg a
„DOLBY DIGITAL”
állapotjelző.
41
41
34
• Nem megfelelő ellenállású
hangszóró használata.
• Amennyiben a hangszóró kábelek
maghuzaljai egymáshoz érnek,
vagy leválnak a csatlakozóból
és megérintik a készülék
hátlapjának fém részét, akkor az
AVR-1910 erősítő bekapcsolja a
védőáramkört.
• Megfelelő ellenállású
hangszórókat használjon.
• Áramtalanítsa a készüléket,
csavarja össze szorosan a
maghuzalokat, vagy tegyen rájuk
végződést, majd csatlakoztassa
őket ismét a készülékhez.
12
A főkapcsoló
• Az AVR-1910 készülék erősítő
megnyomására a
áramköre meghibásodott.
tápfeszültség-jelző
0,5 másodperces
időközökkel
pirosan villog.
• A készülék áramtalanítását
követően keressen fel egy DENON
márkaszervizt.
–
A készülék
a távvezérlő
használatakor
nem megfelelően
működik.
• Helyezzen be új elemeket.
• A távvezérlőt hatótávolságon
belül próbálja használni.
• Távolítsa el az akadályt az útból.
3
3
• Az elemeket a jelzésnek megfelelő
pólusirányban helyezze a
távvezérlőbe.
• A fejegységet tegye olyan helyre,
ahol annak távvezérlő szenzorát
nem éri erős fényhatás.
3
• A beállításokat a távvezérlő
eszközválasztója (DEVICE SELECT)
állásának megfelelően állítsa be.
52
• Lemerültek az elemek.
• A távvezérlő hatótávolságon kívül
van.
• Valami akadályozza a jelet a
fejegység és a távvezérlő között.
• Az elemek rossz pólusirányban
állnak a távvezérlőben.
• A fejegység távvezérlő szenzorát
erős fény éri (közvetlen napfény,
inverteres fénycsöves lámpatest
fénye, stb).
• A beállítások nem egyeznek a
távvezérlő eszközválasztójának
(DEVICE SELECT) állásával.
12
3
3
Műszaki adatok
17
Az AVR-1910
készülék használat
közben váratlanul
kikapcsol, és a
tápfeszültség-jelző
0,5 másodperces
időközökkel
pirosan villogni
kezd.
–
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze a tápkábel
csatlakoztatását.
3
Információk
A készülék nem
• A tápkábel hibásan lett
kapcsolható be,
csatlakoztatva.
vagy bekapcsolása
után azonnal
kikapcsolódik.
• Kapcsolja ki a készüléket, majd
várja meg a készülékház kellő
lehűlését, és kapcsolja be ismét a
készüléket.
• Az AVR-1910 erősítőt helyezze át
egy jól szellőző helyre.
Távvezérlés
63
• A készülék belső alkatrészeinek
hőmérsékletétől függően
előfordulhat, hogy a védőáramkör
bekapcsolódik.
Oldal
Multizone funkció
• Állítsa vissza a mikroprocesszor
gyári értékeit (RESET).
Az AVR-1910
készülék használat
közben váratlanul
kikapcsol, és a
tápfeszültség-jelző
2 másodperces
időközökkel
pirosan villogni
kezd.
Teendő
Lejátszás
A készülék nem
megfelelően
működik.
Oka
Beállítások
Általános
Hibajelenség
Csatlakozások
Hibás működés esetén először ellenőrizze az alábbiakat:
1. A kábelek megfelelően csatlakoznak?
2. A készüléket a felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja?
3. A többi komponens megfelelően működik?
Ha a készülék hibásan működik, ellenőrizze a táblázatban foglaltakat. Amennyiben a hiba továbbra is
fenn áll, előfordulhat, hogy a készülék meghibásodott.
Ilyen esetben azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon a készüléket forgalmazó kereskedőhöz.
Üzembehelyezés
Hibaelhárítás
43
61
MAGYAR
Üzembehelyezés
Audió
Hibajelenség
Csatlakozások
Beállítások
Oka
Teendő
Oldal
A középső
hangszóró nem ad
ki hangot.
• A készülék „STANDARD” módban
(Dolby/DTS Surround) mono típusú
forrást játszik le (TV, stb.).
• Állítsa át a “STANDARD” (Dolby/
DTS Surround) módot másik módra.
42
A térhangzású
hangszórók nem
adnak ki hangot.
• A térhangzás mód “STEREO”,
“DIRECT” vagy „PURE DIRECT”
módra van állítva.
• Állítsa be valamelyik térhangzású
lejátszási módot.
42,43
A hátsó
térhangzású
hangszóró nem ad
ki hangot.
• A hátsó térhangzású hangszóró
teljesítményerősítője másik
csatornához van rendelve.
• Az „S.Back” menüpont
„None” módra van állítva (nem
engedélyezett).
• A “Parameter” --> “Surround
Parameter” --> “Surround Back”
beállítás “OFF” módban van.
• Ellenőrizze és szükség esetén
módosítsa a beállításokat.
25
• Állítsa a „None” opciótól eltérő
módra.
26
• A “Parameter” --> “Surround
Parameter” --> “Surround Back”
beállítást állítsa az “OFF” módtól
eltérő módba.
• Állítsa be valamelyik térhangzású
lejátszási módot.
45
• A mélynyomóláda nincs
bekapcsolva.
• A “Subwoofer” menüpont a
„Speaker Config.” menüben le van
tiltva (“No”).
• A mélynyomó nem megfelelően
van csatlakoztatva az erősítőhöz.
• A mélynyomóláda hangereje ki
van kapcsolva.
• Kapcsolja be a mélynyomóládát.
–
• Állítsa „Yes” módra.
25
• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
11
• A mélynyomó hangerőt állítsa
megfelelő szintre.
50
• A Blue-ray lemez vagy DVDlejátszó audió kimeneti beállítása
nem „bitstream” módban van.
• Állítsa be a Blu-ray lemez- vagy
DVD-lejátszó készüléket. További
információkat a Blue-ray lemezvagy DVD-lejátszó berendezés
kezelési útmutatójában találhat.
• DTS-kompatibilis lejátszót
használjon.
• Válassza ki az “Auto” vagy “DTS”
módot
35
28
Lejátszás
Hibajelenség
Multizone funkció
• A térhangzás mód a 6.1 vagy
7.1 csatornától eltérő lejátszási
módban van.
A mélynyomóláda
nem ad ki hangot.
Távvezérlés
Információk
A készülék nem ad
ki DTS hangot.
Hibaelhárítás
• A Blu-ray lemez- vagy DVDlejátszó nem támogatja a DTS
technológiát.
• Az AVR-1910 erősítő „Decode
Mode” beállítása “PCM” módra van
állítva.
• Nincs HDMI csatlakozás.
• A Blue-ray lemez lejátszó audió
kimeneti beállítása nem „bitstream”
módban van.
• A Blu-ray lemez lejátszó nem
támogatja a DTS technológiát.
Műszaki adatok
• A “Manual Setup” --> “HDMI Setup”
--> “HDMI Audio Out” beállítás “TV”
módra van állítva.
• Állítsa „AMP” módra.
A HDMI
csatlakozású
monitor nem
szólaltat meg
semmilyen
hangot.
• A “Manual Setup” --> “HDMI Setup”
--> “HDMI Audio Out” beállítás
“AMP” módra van állítva.
• Állítsa „TV” módra.
Teendő
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt.
• Állítsa be a Blu-ray lemez lejátszó
készüléket. További információkat
a Blue-ray lemez lejátszó kezelési
útmutatójában találhat.
• DTS-kompatibilis lejátszót
használjon.
Oldal
13
–
–
Videó
Hibajelenség
A hangszórók
nem szólaltatják
meg a HDMI audió
jeleket.
62
A készülék nem
szólaltatja meg
a Dolby TrueHD,
DTS-HD és Dolby
Digital Plus
hangokat.
Oka
Nem jelenik meg
a kép.
Oka
Teendő
• Az AVR-1910 erősítő és a monitor
közötti csatlakozás nem megfelelő.
• A monitor bemeneti beállításai
nem megfelőlek.
• A PURE DlRECT mód be van
kapcsolva.
• A lejátszó a komponens bemeneti
csatlakozón, míg a monitor a
videó (sárga) kimeneti csatlakozón
keresztül van csatlakoztatva.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
A készülék nem
rögzíti a képet.
–
A DVD felvevő
készülék nem
másolja át a DVD
lemezt.
–
A menüképernyő
és az
állapotkijelzők
nem jelennek
meg.
42
Oldal
13 ~ 16
• Állítsa be megfelelően.
–
• Kapcsolja ki a PURE DIRECT
módot.
• A készülék a nagy felbontású
(1080i/720p) és progresszív
(480p/576p) videó jeleket nem
konvertálja kisebbre. A lejátszót
állítsa be a (480i/576i) jelek
letapogatására.
43
• A bemeneti forrás nem
egyezik a felvevő készülék videó
csatlakozásával (video).
• A videókonvertálás funkció a
REC OUT csatlakozó használata
esetén nem működik. Egyeztesse
a bemeneti forrást és a felvevő
készülék csatlakozását.
15
-
• Ez nem minősül hibának. Szinte
minden film-lejátszó szoftver
tartalmaz másolásvédelmi jeleket,
ami megakadályozza a másolást.
-
• Ha HDMI vagy komponens
videójeleket játszik le az AVR1910 erősítőn keresztül, a
képernyőkijelző a fejegységen vagy
a fő távvezérlőn is megtalálható
MENU gomb megnyomására
jelenik meg.
• A “Manual Setup” --> “Option
Setup” --> “On-Screen Display” -->
“Text” beállítást állítsa “ON” módra.
• A “Manual Setup” --> “Option
Setup” --> “On-Screen Display” -->
“Master Volume” beállítást állítsa
“Top” vagy „Bottom” módra.
• Akkor állítsa be, ha a “Manual
Setup” --> “On-Screen Display” -->
“Tuner Information” beállítás NEM
„OFF” módban van.
• Akkor állítsa be, ha a “Manual
Setup” --> “On-Screen Display” -->
“iPod Information” beállítás NEM
„OFF” módban van.
9
• Az állapot “OFF” módban jelenik
meg.
• A főhangerő kijelzése le van tiltva
(OFF).
28
• A hangolási műveletek közbeni
kijelzés le van tiltva (OFF).
• Az iPod műveletek közbeni kijelzés
le van tiltva (OFF).
–
30
30
31
31
MAGYAR
Teendő
Oldal
• A “Manual Setup” --> “HDMI Setup”
--> “HDMI Audio Out” beállítás “TV”
módra van állítva.
• Állítsa „AMP” módra.
HDMI csatlakozás
esetén nem
jelenik meg a kép.
• A HDMI csatlakozó kábel nem
megfelelően csatlakozik.
• A HDMI bemeneti beállítások nem
megfelelőek.
• A monitor nem támogatja
a másolásvédett tartalmak
megjelenítését (HDCP szabvány).
• A lejátszó készülék és a monitor
HDMI formátuma nem egyezik.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
13
• Ellenőrizze a HDMI bemeneti
beállításokat.
• A másolásvédett tartalmak
megjelenítését támogató (HDCP
szabvány) monitort használjon.
• Egyeztesse a lejátszó készülék és a
monitor HDMI formátumát.
33
A HDMI
csatlakozású
monitor nem
szólaltat meg
semmilyen
hangot.
• A “Manual Setup” --> “HDMI Setup”
--> “HDMI Audio Out” beállítás
“AMP” módra van állítva.
• Állítsa „TV” módra.
28
Ha egy másik
csatlakoztatott
eszközön
végzi az alábbi
műveleteket,
ugyanez történik
az AVR-1910
erősítővel is.
• Ki-bekapcsolás
• Audió kimeneti
eszköz váltása
• Hangerőállítás
• Bemeneti forrás
váltása
• A HDMI vezérlési funkció be van
kapcsolva.
• A “Manual Setup” --> “HDMI Setup”
--> “HDMI Control” beállítást állítsa
„OFF” módra.
Ha csak a ki-bekapcsolás funkciót
szeretné vezérelni az eszközökön,
akkor a „Power Off Control” menüt
állítsa „OFF” módra.
28
Teendő
Oldal
28
12
12
A mikroprocesszor gyári értékeinek visszaállítása
Ezt a lépést csak akkor végezze el, ha a kijelző megjelenítése rendellenes, vagy a készülék nem reagál
semmilyen műveletre.
A mikroprocesszor gyári értékeinek visszaállításakor minden beállítás visszaáll az
alapértékekre.
A fejegységen
található
Turn
off the power
using
gomb
on megnyomásával
the main unit. kapcsolja ki a készüléket.
and
on the main unit.
Press while simultaneously pressing
the display starts flashing at intervals of about 1 second, release the two
Once
buttons.
A
a
gomb megnyomásával egyidejűleg nyomja meg a fejegységen
és
gombokat.
Mikor a kijelző kb. 1 másodperces időközökkel villogni kezd, engedje el a két gombot.
Lejátszás
A hangszórók
nem szólaltatják
meg a HDMI audió
jeleket.
Gyári beállítások visszaállítása
Beállítások
Oka
Csatlakozások
Hibajelenség
Üzembehelyezés
HDMI
Multizone funkció
Ha a 3. lépésben a kijelző nem villog 1 másodperces időközökkel, kezdje újra az 1. lépéssel.
Távvezérlés
Információk
Hibaelhárítás
iPod
Oka
Az iPod lejátszása
nem lehetséges.
• Nincs kiválasztva az iPod
dokkolóhoz rendelt bemeneti forrás
• A kábel nem megfelelően van
csatlakoztatva.
• Az iPod dokkoló AC adaptere
nem csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
• Válassza ki az „iPod Dock” mellé
rendelt bemeneti forrást.
• Csatlakoztassa újra a kábelt.
33
• Az iPod dokkoló AC adapterét
csatlakoztassa az elektromos
hálózathoz.
-
Műszaki adatok
Hibajelenség
14
63
MAGYAR
Üzembehelyezés
Műszaki adatok
Audió
• Teljesítményerősítő
Névleges teljesítmény:
Csatlakozások
Beállítások
Kimeneti csatlakozók:
Lejátszás
Multizone funkció
• Analóg
bemeneti érzékenység/ellenállás:
Frekvencia válasz:
Jel/zaj arány:
Első (A, B):
90 W+90 W (8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz, 0,08 % teljes harmonikus torzítás mellett)
125 W+125 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% teljes harmonikus torzítás mellett)
Középső:
90 W (8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz, 0,08 % teljes harmonikus torzítás mellett)
125 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% teljes harmonikus torzítás mellett)
Térhangzású:
90 W+90 W (8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz, 0,08 % teljes harmonikus torzítás mellett)
125 W+125 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% teljes harmonikus torzítás mellett)
Hátsó térhang.
90 W+90 W (8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz, 0,08 % teljes harmonikus torzítás mellett)
125 W+125 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% teljes harmonikus torzítás mellett)
Első:
A vagy B 6 ~ 16 Ω/ohm
A + B 12 ~ 16 Ω/ohm
Középső, térhangzású, hátsó térhang./ Erős. hozz.: 6 ~ 16 Ω/ohm
200 mV / 47 kΩ/kohm
0 Hz ~ 100 kHz — +1, –3 dB (DIREKT mód)
100 dB (IHF-A súlyozott, DIREKT mód)
Videó
Távvezérlés
• Szabványos videó csatlakozók
Bemeneti /Kimeneti jelszint és
impedancia:
Frekvencia válasz:
• Színkomponens videó csatlakozó
Bemeneti /Kimeneti jelszint és
impedancia:
Frekvencia válasz:
Információk
Tuner
Keresési tartomány:
Hasznos érzékenység:
50 dB zajérzékenység:
Hibaelhárítás
Jel/zaj arány (IHF-súlyozott):
Teljes harm. torz. (1 kHz
frekvencián):
Általános
Műszaki adatok
Áramellátás:
Áramfogyasztás:
Legnagyobb külső méret:
Tömeg:
Távvezérlő (RC-1117)
Elemek:
Legnagyobb külső méret:
Tömeg:
1 Vp-p, 75 Ω/ohm
5 Hz ~ 10 MHz — +1, –3 dB
Y (fényerősség) jel — 1 Vp-p, 75 Ω/Ohm
PB / CB jel — 0,7 Vp-p, 75 Ω/Ohm
PR / CR jel — 0,7 Vp-p, 75 Ω/Ohm
5 Hz ~ 60 MHz — +0, –3 dB
[FM]
(megj.: μV, 75 Ω/ohm, 0 dBf =1x10-15 W)
87.5 MHz ~ 108.0 MHz
1.2 μV (12.8 dBf )
MONO 2.0 μV (17.3 dBf )
STEREO 42 μV (34.5 dBf )
MONO 72 dB
STEREO 67 dB
MONO 0.3 %
STEREO 0.7 %
[AM]
522 kHz ~ 1611 kHz
18 μV
AC 230 V, 50 Hz
460 W
0.3 W (készenléti módban)
434 (W) x 171 (H) x 377 (D) mm
10.6 kg
R6/AA típusú (két darab)
52 (SZ) x 243 (M) x 21 (H) mm
184 g (elemekkel együtt)
* A folyamatos fejlesztések miatt fenntartjuk a jogot a műszaki adatok és kivitelezések előzetes
értesítés nélküli megváltoztatására.
64
Beállításkódok listája
Contec
Contec/Cony
Craig
Crosley
Crown
CTX
DEVICE SELECT
: TVTV
VÁLASZTOTT
KÉSZÜLÉK:
Television
Televízió
A
B
C
3M
Addison
Admiral
Advent
Adventura
Aiko
Akai
Albatron
Alleron
America Action
Ampro
Amtron
Anam
Anam National
AOC
Apex
Apex Digital
Audiovox
Aventura
Axion
Bang & Olufsen
Barco
Baur
Belcor
Bell & Howell
Benq
Blue Sky
Bradford
Brillian
Brockwood
Broksonic
byd:sign
Candle
Carnivale
Carver
CCE
Celebrity
Celera
Changhong
Ching Tai
Chun Yun
Chung Hsin
Citizen
Clarion
Coby
100
163
033, 044, 050, 141
130
041
138
018, 019, 034, 119, 137, 151
127, 131
039
139
129
038
139
035, 038
030, 036, 079, 137 151, 154
048, 062
174
038, 067, 071, 138, 139, 140
029
120
146
020
034
030
033
089, 135
020
038, 139
145
030
050, 139, 141
123
037, 041, 137, 151
137, 151
155
147, 152
034
048
048
163
157, 163, 169, 173
160, 169
037, 038, 049, 137, 138,
151, 153, 156
139
074
Curtis Mathes
D
CXC
Cytron
Daewoo
Daytron
Dell
Denon
DiamondVision
Dimensia
Disney
Dumont
Durabrand
E
Dwin
Electroband
Electrograph
Electrohome
Element
Emerson
F
G
Emprex
Envision
Epson
Erres
ESA
Ether
Firstar
Fujitsu
Funai
Furi
Futuretech
Gateway
GE
H
GFM
Gibralter
Go Video
Goldstar
Gradiente
Grundig
Grunpy
Haier
Hallmark
Hankook
Harman/Kardon
139
038
038, 139
049, 155
038, 139, 153
082
010, 019, 044, 137, 140,
143, 151, 153, 155, 156
038, 139
118
030, 036, 049, 138, 140, 153
030
012, 032
143
125
010
060
013, 030
012, 029, 050, 111, 136,
139, 141
044, 128
034
142
034, 035, 050
106
012, 029, 030, 038, 039,
049, 050, 139, 141, 153
124
137, 151
080, 097
149
018, 029
158
170
037, 039, 077
029, 038, 039, 139
165
038, 139
085, 142, 144
010, 012, 035, 040, 045,
055, 140
027, 028
013, 030, 137, 151
134
012, 030, 036, 137, 151
084
152
038, 039, 139
107, 114, 136, 148
012
158, 168, 169
155
I
J
K
L
M
Harvard
Havermy
Hello Kitty
Hewlett Packard
Hisense
Hitachi
HP
Hyundai
Ilo
IMA
Infinity
InFocus
Initial
Innova
Insignia
Janeil
JBL
JC Penney
JCB
Jean
Jinxing
JVC
Kawasho
Kaypani
KEC
Kenwood
Kioto
KLH
Kloss Novabeam
Kolin
KTV
LG
Logik
LXI
M&S
Magnasonic
Magnavox
Majestic
Marantz
Maxent
Mediator
Megapower
Megatron
Memorex
MGA
Megatron
Mintek
Mitsubishi
Monivision
038, 139
044
140
068
087, 167, 174
[014]z, 058, 103, 143, 181
031
133
090, 115, 117, 122
038
155
099
117
152
029, 108, 109, 110
041
155
010, 036, 037, 040
034
159, 163, 167, 170
161, 165, 167
023, 024, 025, 040, 050
034
154
139
030, 137, 151
020, 155
048
038, 041
166, 169
038, 137, 139, 147, 151, 153
012, 030, 036, 127, 151
033
010, 012, 155
155
049
028, 037, 047, 054, 056,
137, 151, 155
033
046, 137, 151, 152, 155
112, 142
149
127
012, 143
012, 029, 033, 036, 050, 141
012, 030, 036, 137, 151
013, 040, 153
117
012, 030, 036, 044, 057, 178
127, 131
N
O
P
Montgomery Ward
Motorola
MTC
Multitech
NAD
NEC
Netsat
Net-TV
Newave
Nikko
Norcent
Norwood Micro
Noshi
NTC
Olevia
Onwa
Oppo
Optoma
Optonica
Orion
Otto Versand
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Q
R
Philips Magnavox
Phonola
Pilot
Pioneer
Polaroid
Portland
Prima
Princeton
Prism
Proscan
Proton
Protron
Proview
Pulsar
Pye
Quasar
Quelle
Radio Shack/
Realistic
Radiola
RadioShack
RCA
Realistic
033
035, 044
030, 036, 137, 151, 156
038, 139, 147
012, 152
030, 035, 036, 081, 137, 151
152
090, 142
163, 164, 168
012, 137, 138, 151
079, 174
090
150
138
064, 072, 078
038, 139
121
098
044
050, 141
034
007, 008, 009, 035, 040,
059, 069, 176
012, 030, 137, 150, 151,
153, 156
030, 035, 036, 037, 050,
137, 151, 155
020, 021, 022, 035, 037,
046, 066, 105, 149, 152,155
020, 046, 047
149
030, 137, 151, 153
180, 184
030, 048, 075
030, 036, 138, 153
083, 130
127
040
010
012, 154
073
086, 106
013, 030
149
035, 040
034
010, 038
149
012, 030, 137, 139, 151, 153
010, 011, 030, 035, 036,
043, 045, 150, 156
012, 030, 137, 139, 151, 153
S
Runco
Sampo
Samsung
Samsux
Sansui
Sanyo
SBR
Sceptre
Scimitsu
Scotch
Scott
Sears
SEI
Sharp
Shen Ying
Sheng Chia
Shogun
Signature
Simpson
Sinudyne
SKY
Skygiant
Sony
Soundesign
Sova
Sowa
Squareview
SSS
Starlite
Studio Experience
Superscan
Supre-Macy
Supreme
SVA
Sylvania
T
Symphonic
Synco
Syntax
Syntax-Brillian
Tacico
Tandy
Tatung
Technics
Techview
Techwood
Teco
Teknika
013, 137, 151
137, 142, 151, 153, 154
012, 018, 019, 030, 036,
101, 102, 137, 147, 151,
152, 156
153
050, 141
092
149
096
030
012
012, 030, 038, 039, 116, 139
010, 012, 029, 039, 088, 155
034
015, 016, 017, 044, 070,
153, 179, 183
163
044, 164
030
033
037
034
152
169
000, 001, 002, 034, 052,
053, 175, 182
012, 037, 038, 039, 139
073
162, 167
029
030, 038, 139
038, 139
131
044
041
034
020, 113, 148, 174
026, 027, 028, 029, 037,
063, 104, 137, 151, 155
029, 038, 139
157, 162, 163, 164, 168, 172
072
072, 088
163, 168
044
035, 090, 144, 159, 162, 167
040
132
040
159, 164, 168
030, 033, 036, 037, 038,
039, 138, 139, 153, 155, 156
PRESET CODE
Telefunken
TMK
Toshiba
U
V
W
Y
Z
Totevision
Trutech
Tuntex
TVS
US Logic
Vector Research
Vidikron
Vidtech
Viewsonic
Viking
Viore
Vizio
Wards
Westinghouse
White
Westinghouse
Yamaha
Yapshe
Zenith
019
012
003, 004, 005, 006, 030,
051, 156, 177
153
091
158, 163
050, 141
090
137, 151
155
012, 030, 036
061, 076, 142
041
115
061, 093, 094, 095, 126, 144
010, 012, 030, 033, 036,
039, 137, 151, 155
061, 065, 140
T
W
RCA
Sylvania
F
M
P
T
G
C
D
G
H
I
L
M
O
P
R
S
Akai
Apex
Axion
Coby
Cytron
DiamondVision
Disney
GFM
Haier
Ilo
Initial
Insignia
LG
Mintek
Oppo
Panasonic
Philips
Polaroid
RCA
Sansui
Sharp
Sylvania
D
Denon
Accele Vision
Accurian
Advent
Akai
Alco
Allegro
Amphion
MediaWorks
AMW
Apex
011
026
B
C
D
E
Apple
Arrgo
Aspire
Astar
Audiovox
Axion
Bang & Olufsen
Blaupunkt
Blue Parade
BOSS
Broksonic
California Audio
Labs
Changhong
CineVision
Coby
Curtis Mathes
CyberHome
Cytron
Daewoo
Denon
Desay
DiamondVision
Disney
Durabrand
Emerson
H
121
I
DVD
DVD Player
lejátszó
A
030, 036, 137, 151
171
012, 013, 014, 030, 033,
042, 050, 138, 141
PRESET CODE
028
059
006
Blu-ray
Blu-RayDisc
lemezPlayer
lejátszó
049, 050, 141
119
062
120
074
118
125
060
028
114
117
117
108
030
117
121
069
066
075
010
051
070
027, 063
Magnavox
Panasonic
Toshiba
VÁLASZTOTT
KÉSZÜLÉK:
DVD/HDP
DEVICE SELECT
: DVD/HDP
TV/DVD Combination
A
005, 051
065
TV/DVD/VCR Combination
TV/VCR Combination
R
S
Toshiba
Westinghouse
088
146
131
098, 126
129
142
117
117
025, 026, 027, 028, 049,
059, 136
109
043
132
090
075, 129
099
137
136
039
089
061, 126
128
071, 153
074, 142
050, 081
143
029, 043, 151, 152, 155, 156
097
057, 142
014, 070, [111]z, 112, 128
116
124, 125
053, 063
144
127, 138, 145
J
K
L
M
N
O
P
Enterprise
Epson
ESA
Fisher
Funai
Gateway
GE
GFM
Go Video
Gradiente
Greenhill
Haier
Harman/Kardon
Hitachi
Hiteker
Ilo
Initial
Insignia
Integra
Irradio
iSymphony
JBL
JVC
Kawasaki
Kenwood
KLH
Koss
Landel
Lasonic
Lenoxx
LG
Liquid Video
Liteon
Magnavox
Memorex
Microsoft
Mintek
Mitsubishi
Nesa
Next Base
Nexxtech
Onkyo
Oppo
Optoma
Oritron
Panasonic
Philips
Pioneer
Polaroid
Proceed
Proscan
138
120
145
139
145
068, 154
044, 054, 136
101
012, 142
128
136
103
082, 140
013
025
096
096, 136
055, 102, 145
039
091
108
140
030, 031, 032, 033, 034
129
080, 128
058, 129, 136
067, 134
147
141
133, 144
055, 076, 077, 095, 138, 142
134
068, 146
047, 062, 127, 135, 145
053, 126
044
096, 136
056
136
147
115
071, 135
100, 114
122
067, 134
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 078, 083,
084, 085, 128, 135
007, 037, 038, 047, 052,
064, 073, 104, 135
039, 040, 041, 042, 087
028, 086
025
044
Q
R
S
Protron
Qwestar
RCA
Regent
Rio
Rowa
Sampo
Samsung
Sansui
Sanyo
Sharp
Shinsonic
Sonic Blue
Sony
T
Sungale
Superscan
Sylvania
Symphonic
Teac
Technics
Theta Digital
Toshiba
U
V
W
X
Y
Z
Trutech
Urban Concepts
US Logic
Venturer
VocoStar
Westinghouse
Xbox
Yamaha
Zenith
119
067
035, 036, 039, 044, 129, 136
133
142
130
148, 150
011, 012, 013, 015, 016,
048, 128
008, 126
126, 139
051, 060, 079, 092, 093, 094
096
142
000, 001, 002, 003, 004,
005, 006 ,045, 065, 066,
105, 106, 107
113
127
046, 101, 123, 127, 145
038
129, 149, 157, 158
128
039
007, 008, 009, 010, 069,
126, 135
110
135
096
129
118
072
044
017, 128
055, 135, 138, 142
DVD/VCR Combination
B
C
G
I
P
S
T
Broksonic
CineVision
Go Video
Insignia
Panasonic
Samsung
Sony
Sylvania
Toshiba
061
074
012
055
018, 019, 020
012, 048
002, 003, 004, 005
046
007, 010
TV/DVD Combination
A
C
Akai
Apex
Audiovox
Axion
Coby
098
026
075
099
081
D
G
H
I
L
M
O
P
R
S
T
W
Cytron
DiamondVision
Disney
GFM
Haier
Ilo
Initial
Insignia
LG
Mintek
Oppo
Panasonic
Philips
Polaroid
RCA
Sansui
Sharp
Sylvania
Toshiba
Westinghouse
097
124
063
101
103
096
096
102
077
096
100
078
073
086
035
008
079
046, 123
008, 101
072
TV/DVD/VCR Combination
M
P
T
Magnavox
Panasonic
Toshiba
062
021
009
VÁLASZTOTT
KÉSZÜLÉK:
DVR/VCR
DEVICE SELECT
: DVR/VCR
Digital Video
Recorder
Digitális
videólejátszó
A
B
C
D
E
G
H
ABS
Alienware
Bang & Olufsen
CyberPower
Dell
035
035
079
035
035
063, 065, 066, 067, 071,
DIRECTV
073, 077
Dish Network
076
Dishpro
076
Echostar
076
Expressvu
076
Gateway
035
GOI
076
Hewlett Packard
035
HNS
072
Howard Computers 035
HP
035
HTS
076
Hughes Network
063, 065, 066, 067, 073
Systems
Humax
063
Hush
035
I
J
L
M
N
P
R
S
T
iBUYPOWER
JVC
Linksys
Media Center PC
Microsoft
Mind
Niveus Media
Northgate
Panasonic
Philips
Proscan
RCA
ReplayTV
Samsung
Sonic Blue
Sony
Stack
Systemax
Tagar Systems
Tivo
U
V
Z
Toshiba
Touch
UltimateTV
Viewsonic
Voodoo
ZT Group
035
063, 076
035
035
035
035
035
035
070
063, 065, 066, 067, 068, 072
077
063, 065, 072, 077
069
065, 067, 072
069
035, 064, 074, 078
035
035
035
063, 064, 065, 068, 073,
074, 078
035, 075
035
077
035
035
035
D
E
F
G
H
Video Cassette
Recorder
Videókazetta
felvevő
A
B
C
ABS
Adventura
Aiwa
Akai
Alienware
American High
Asha
Audio Dynamics
Audiovox
Beaumark
Bell & Howell
Broksonic
Calix
Candle
Canon
CineVision
Citizen
Colortyme
Craig
Curtis Mathes
Cybernex
CyberPower
035
008, 033
008, 033
020
035
032
013, 030
018
031
013, 030
029
056
031
030, 031
032
058
030, 031
018
013, 030, 031
012, 018, 030, 032
013, 030
035
I
J
K
L
M
Daewoo
Davidson
DBX
Dell
Denon
DIRECTV
Durabrand
Dynatech
Electrohome
Electrophonic
Emerson
Fisher
Fuji
Funai
Garrard
Gateway
GE
Go Video
Goldstar
Gradiente
Harley Davidson
Harman/Kardon
Headquarter
Hewlett Packard
Hitachi
Howard Computers
HP
Hughes Network
Systems
Humax
Hush
iBUYPOWER
Insignia
Instant Replay
JC Penney
JCL
JVC
Kenwood
Kodak
LG
Linksys
Lloyd's
LXI
Magnasonic
Magnavox
Magnin
Marantz
Marta
Matsushita
Media Center PC
MEI
Memorex
019, 033
008
018
035
014
061
025
008, 033
010, 031
031
008, 010, 021, 031, 032, 033
029
026, 032
008, 021, 033
008, 033
035
012, 013, 030, 032
013, 048
018, 031
008, 033
033
018
029
035
[008]z, 014
035
035
014, 061
061
035
035
059
032
018, 029, 030, 031, 032
032
016, 017, 018, 029
018, 029
031, 032
031
035
008, 033
031
021
008, 021, 022, 025, 028, 032
013, 031
018, 029, 032
031
032
035
032
008, 013, 025, 029, 030,
031, 032, 033, 062
N
O
P
Q
R
MGA
MGN Technology
Microsoft
Mind
Minolta
Mitsubishi
Motorola
MTC
Multitech
NEC
Nikko
Niveus Media
Noblex
Northgate
Olympus
Optimus
Optonica
Orion
Panasonic
Penney
Pentax
Philco
Philips
Philips Magnavox
Pilot
Profitronic
Pulsar
Quarter
Quartz
Quasar
RadioShack
Radio Shack/
Realistic
Radix
Randex
RCA
Realistic
ReplayTV
Ricavision
Runco
S
Samsung
Sanky
Sansui
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Shogun
Singer
Sonic Blue
010, 013
013, 030
035
035
014
010, 038
032
008, 013, 030
008, 030, 033
018, 029
031
035
013, 030
035
032
021, 031
024
044, 062
000, 001, 002, 003, 004,
032, 060
013, 014
014
032
024, 032, 041, 061
041
031
013
025
029
029
032
008, 024, 031
024, 029, 030, 031, 032, 033
031
031
011, 012, 013 ,014, 015,
030, 032, 051
008, 024, 029, 030, 031,
032, 033
060
035
025
013, 019, 020, 030, 040,
048, 049, 061
025
008, 044, 062
013, 029, 030
010, 019
008, 014, 029, 031, 032
023, 024, 042
013, 030
032
060
Sony
Stack
STS
Sylvania
T
Symphonic
Systemax
Tagar Systems
Tandy
Tashiko
Teac
Technics
Teknika
Thomas
Tivo
TMK
Toshiba
U
V
W
X
Y
Z
Totevision
Touch
Unitech
Vector
Vector Research
Video Concepts
Videosonic
Viewsonic
Villain
Voodoo
Wards
XR-1000
Yamaha
Zenith
ZT Group
005, 006, 007, 008, 026
,034, 035, 036, 037, 045 ,
052, 053, 054
035
014, 032
008, 010, 021, 022, 032,
033, 046, 055
008, 021, 022, 033
035
035
029
031
008, 033
032
008, 031, 032, 033
008
061
013, 030
009, 010, 019, 035, 039,
047, 050, 057
013, 030, 031
035
013, 030
019
018
018, 019
013, 030
035
008
035
008, 013, 014, 024, 030,
031, 032, 033
008, 032, 033
018, 029
008, 025, 026, 027, 043
035
TV/DVD/VCR Combination
M
P
T
T
Broksonic
CineVision
Go Video
Insignia
Panasonic
Samsung
Sony
Sylvania
Toshiba
056
058
048
059
002, 003, 004
040, 048, 049
037, 045, 052, 053, 054
046
039, 050, 057
Satellite Receiver
Műholdvevő
A
C
D
E
G
H
I
J
L
M
TV/VCR Combination
R
S
RCA
Sylvania
022
001
047
VÁLASZTOTT
KÉSZÜLÉK:
SAT/CBL
DEVICE SELECT
: SAT/CBL
DVD/VCR Combination
B
C
G
I
P
S
Magnavox
Panasonic
Toshiba
051
055
N
P
AccessHD
Alpha Digital
Alphastar
Artec
CaptiveWorks
Channel Master
Chaparral
Coolsat
Coship
Crossdigital
Digital Stream
109
109
083
106
102
111
077
103
114
120
110
058, 059, 060, 061, 062, 063,
064, 068, 069, 073, 074, 075,
DIRECTV
076, 088, 089, 090, 093,
095, 116
052, 053, 054, 055, 065, 091,
Dish Network
115, 119
Dishpro
115, 119
Drake
078
Echostar
052, 065, 091, 115, 119
Expressvu
119
GE
056, 057, 112
General Instrument 079, 117
GOI
119
Goodmind
112
Hisense
118
Hitachi
074, 084
HTS
119
Hughes Network
060, 062, 067, 068, 070,
Systems
075, 093
Humax
104
Ilo
118
Insignia
096
Jerrold
117
JVC
052, 065, 091, 119
Lasonic
113
LG
096, 105
Magnavox
073, 107
Memorex
073
MicroGem
108
Mitsubishi
068, 099
Motorola
117
Next Level
117
Panasonic
061, 095, 097
PRESET CODE
Philips
R
Pioneer
Primestar
Proscan
Proton
RadioShack
RCA
S
T
U
V
Z
Realistic
Samsung
Sharp
Sony
Star Choice
STS
Tivax
Tivo
Toshiba
UltimateTV
Uniden
US Digital
Viewsat
Voom
Zenith
100
073
111
107
060, 067, 068, 070, 072,
073, 090
060
082
056, 057
118
117
056, 057, 058, 070, 076, 086,
087, 088, 089, 092
080
060, 062, 069, 070, 071, 094
098
059, 066, 116
117
085
109
060, 070
063
116
073, 081
118
101
117
064, 096
F
G
H
J
Jerrold
L
M
B
C
D
E
ABC
Adelphia
Americast
Antronix
Archer
AT&T
Bell South
Cable Vision
Cabletenna
Cableview
Clearmaster
ClearMax
Colour Voice
Comcast
Comtronics
Contec
Coolmax
COX
Daeryung
Director
Dumont
Eastern
[009]z, 010, 012, 028, 040
007
047
014, 015
015
003
047
006
014
013
046
046
016
000, 005, 033
017
018
046
005
036
033
051
019
PRESET CODE
LG
Magnavox
MegaCable
Memorex
Motorola
N
O
P
Cable
TV
Kábeltévé
A
Everquest
Focus
GC Electronics
GE
Gehua
Gemini
General Instrument
Goldstar
Hamlin
Hitachi
Jasco
Q
R
S
Movie Time
Multitech
NEC
NET Brazil
NSC
Oak
Pace
Panasonic
Paragon
Philips
Pioneer
Popular Mechanics
Proscan
Pulsar
Quasar
RadioShack
RCA
Realistic
Recoton
Regal
Regency
Rembrandt
Runco
Samsung
Scientific Atlanta
Signal
Signature
Sony
Sprucer
Standard
Component
Starcom
Stargate
Starquest
041
045
015
009, 010
033
020, 041
005, 010, 033, 044
042
021
010
041
005, 010, 020, 028, 029, 033,
041, 044
050
022
005
023, 040
000, 003, 005, 033, 037,
039, 044
024
046
011
035
024
018
008, 043
026, 027, 040
040
016, 022
002, 030, 036, 042
045
009, 010
040
040
041, 046
013, 027
015
045
021
019
010
040
008, 034, 042
001, 002, 003, 007, 012,
036, 038
020, 041
010
006, 048
027
025
020, 028, 041
020, 041
020, 041
T
U
V
Z
Supercable
Supermax
Time Warner
Tocom
Torx
Toshiba
Trans PX
Tristar
TS
Tusa
TV86
Unika
United Cable
Universal
V2
View Star
Viewmaster
Vision
Vortex View
Zenith
Zentek
044
046
004
031
049
040
044
046
049
020, 041
024
014, 015
028
014, 015
046
018, 022, 024
046
046
046
032, 040, 047
045
N
O
P
Q
R
S
VÁLASZTOTT
KÉSZÜLÉK:
CD
DEVICE SELECT
: CD
CD
Player
CD lejátszó
A
B
C
D
G
H
J
K
L
L
M
Accuphase
Acoustic Research
ADS
Aiwa
Akai
Audio Alchemy
Audio Pro
Audio-Technica
B&K
California Audio
Labs
Carver
Denon
DKK
DMX Electronics
Dynamic Bass
GE
Genexxa
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Krell
Linn
Magnavox
Marantz
Miro
018
019
020
021
022
023
024
025
026
036
040, 041
001, 042, [111]z
035
040
041
017
037
007
003, 011, 012
038, 039
040
040
027
028
035
T
W
Y
Z
Mission
Musical Fidelity
NEC
NSM
Onkyo
Optimus
Philips
Pioneer
Polk Audio
Proscan
Proton
QED
Quad
RCA
Realistic
Rotel
SAE
Sansui
Sanyo
SAST
Sharp
Silsonic
Sonic Frontiers
Sony
Soundesign
Symphonic
TAG McLaren
Technics
Wards
Yamaha
Zonda
040
029
030
040
002
035, 037, 039, 041
009, 010
006
040
017
040
040
040
000, 017
041
040
040
040
031
040
032
038
040
004, 005, 008, 013, 014
033
034
040
015
040
016
040
[ ]* : A
Preset
codes set upon
shipment
from the
beállításkódok
gyárilag
beállításra
factory.
kerülnek.
*[ ] : Sie Voreinstellungscodes wurden vor der
Auslieferung werkseitig eingestellt.
*[ ] : Les codes préréglés diffèrent en fonctiom
des livraison de l’usine.
*[ ] : I codici di presettaggio sono impostati in
fabbrica prima della consegna.
*[ ] : Los códigos vienen preprogramados de
fábrica.
*[ ] : Vooringestelde codes bij hey verlaten van
de fabriek.
*[ ] : Förinställda koder har ställts in vid
transporten från fabriken.
DVD preset
codes
DVD
beállítás
kódok
DVD-Voreinstellungscodes
Codes préréglés DVD
Codici di preselezione DVD
Códigos de preajuste de DVD
DVD-voorkeuzecodes
Förinställda DVD-koder
Modell
ee
Model
No. száma
/ Modellnr / Modéle numéro / Modello No /
Nº de modelo / Modelnr / Modellnr
Pansat
Paysat
PCT
Philco
111
(default
/ standard /
(alapértelmezett)
défaut / default /
prederminado /
standaard / standard)
DVD-900
DVD-1000
DVD-1400
DVD-1500
DVD-1710
DVD-1720
DVD-1730
DVD-1740
DVD-1910
DVD-1920
DVD-1930
DVD-1940
DVD-2200
DVD-2800
DVD-2800g
DVD-2900
DVD-2910
DVD-2930
DVD-3800
DVD-3910
DVD-3930
DVD-A11
DVD-5000
DVD-A1XV
DVD-A1XVA
DVD-A1
DVM-3700
014
DVD-800
DVD-1600
DVD-2000
DVD-2500
DVD-3000
DVD-3300
Blu-ray
beállítás
kódok
Blu-ray preset
codes
Blu-ray-Voreinstellungscodes
Codes préréglés Blu-ray
Codici di preselezione Blu-ray
Códigos de preajuste de Blu-ray
Blu-ray-voorkeuzecodes
Förinställda Blu-ray
e
eModel
Modell
No.száma
121
Modellnr
Modéle numéro
Modello No
Nº de modelo
Modelnr
Modellnr
DVD-1800BD
DVD-2500BT
DVD-3800BD
DVD-A1UDCI
Megjegyzi
Megjegyzi
Megjegyzi
HORN DISTRIBUTION (HU) KFT.
Ady Endre út 28., 1191 Budapest, Hungary
Telefon: +36 1 347 0020
Fax: +36 1 347 0021
GARANCIÁLIS KÁRTYA SZÁMA
Kérjük, hogy a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrálja a garanciális kártyát
a www.garancia.horndistribution.hu weboldalon.
Regisztrálása után ön egy visszaigazolást kap arról, hogy a garanciát 3 évre meghosszabbította.
Amennyiben nincs Internet elérhetősége, kérjük töltse ki az alábbi kártya hátoldalát és ajánlott levélként küldje el
a címünkre. A garancia meghosszabbításának a feltétele az adatok komplett és olvasható megadása. A garancia
meghosszabbításának a visszaigazolását a megadott e-mail címre – vagy ha nincsen, akkor a postai
címre küldjük meg.
FIGYELEM! KÉRJÜK AZ ŰRLAPOT NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI.
A GARANCIA MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK A FELTÉTELE AZ ÖSSZES MEZŐ MEGFELELŐ KITÖLTÉSE ÉS
A KÁRTYA ELKÜLDÉSE A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL.
Keresztnév:
Vezetéknév:
...................................................................
...................................................................
Születési év:
……… Nem: † nő
† férfi
Lakhely:
†
†
†
†
†
bélyeg helye
falu
város 50 ezer lakosig
város 100 ezer lakosig
város 500 ezer lakosig
Budapest
Utca és házszám: ........................................................................
Város, irányítószám
és megye:
.......................................................................
E-mail cím:
.......................................................................
Az alábbiakban kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak és
beleegyezek azok felhasználására és feldolgozására az Horn Distribution (HU), KFT,
számára akciók, egyéb promóciós tevékenységek és saját termékek és szolgáltatásaik
marketing céljára.
HORN DISTRIBUTION (HU) KFT.
Ady Endre út 28.,
1191 Budapest, Hungary
………………………………….
Ügyfél aláírása
Információ a készülékről::
Modell:
.......................................................................
Gyári szám:
.......................................................................
Értékesítés dátuma: .......................................................................
Ár:
.......................................................................
Vásárlás helye:
.......................................................................
KÉSZLET vásárlása esetén kérjük megadni a készlet nevét és árát.
Amennyiben a vásárlás napjától számított 30 napon belül elküldi ezt a kártyát (a postai bélyegző alapján) Ön 3 évre meghosszabbítja a garanciát.
FIGYELEM! A bejelentkezés és a garancia meghosszabbítása Interneten keresztül is lehetséges. Amennyiben Interneten keresztül
jelentkezik be, kérjük NEM ELKÜLDENI ezt a kártyát!
GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEI
1. A garancia a készülék megvásárlásának dátumától számított 1 év
a Magyar Köztársaság területén.
2. A garancia alatt felderült hibák eltávolítása a berendezés
szervizben való átvételétől számított 15 napon belül történik.
3. Amennyiben a javításhoz szükséges alkatrészt külföldről kell
behozni, a javítási idő az alkatrész behozatalára szükséges idővel
meghosszabbodik.
4. A garancia alatt elvégzett javításokhoz az alábbiakat kell
bemutatni:
- helyesen és olvashatóan kitöltött, ügyfél által aláírt garanciális
kártya,
- készülék érvényes vételi bizonylata eladási dátummal (számla
vagy bizonylat),
- a reklamált készülék.
5. A javítás tényét és dátumát a szerviz a garanciális kártyán
igazolja.
6. Az ügyfélnek joga van az árut újra cseréltetnie, amennyiben:
- a garanciális időn belül a szerviz ugyanazt a hibát 5 alkalommal
javítja, a készülék pedig továbbra is olyan hibával rendelkezik,
amely lehetetlenné teszi a készülék rendeltetésszerű
használatát,
- a szerviz írásban igazolja, hogy a hiba eltávolítása lehetetlen.
7. Amennyiben a készüléket nem lehet újra cserélni, az ügyfélnek
joga van visszakövetelnie a vételárat.
8. A garancia nem terjed ki normál üzemeltetési elhasználódás
okozta meghibásodásokra (meghajtószíjak, izzók, olvasólézerek
stb.).
9. A garancia nem terjed ki olyan külső okokból bekövetkezett
sérülésekre, mint: mechanikus sérülések, szennyeződés, elázás,
villámcsapás, elektromos túlfeszültség, a készülék, valamint a
szoftver frissítésének nem megfelelő telepítése, rendeltetésnek
nem megfelelő használat, jel túlterhelés okozta hangszóró
károsodás, erősítő vagy jelforrás oszcilláció, egyenfeszültség
megjelenése az erősítő kimenetén.
10. A garancia nem vonatkozik továbbá a használati útmutatóban
felsorolt, valamint a normál üzemelés körébe tartozó műveletektől
eltérő használatra.
11. A garancia nem vonatkozik a berendezés kivétele, behelyezése
és áthelyezése okozta sérülésekre.
12. A garancia nem vonatkozik továbbá a berendezés nem a
rendeltetésének megfelelő használata által okozott sérülésekre,
hibákra. Ez vonatkozik az amatőr berendezés professzionális
célokra való felhasználására is. Az ilyen típusú sérülések
kijavítása az ügyfél költségére lehetséges.
13. A garancia nem terjed ki a termék műszaki paramétereire
vonatkozó követelésekre, ha azok megegyeznek a gyártó által
megadott paramétereknek.
14. Megalapozatlan garanciális javítás megrendelése esetén a
készülék szervizbe és szervizből való szállítási költségei az
Ügyfelet terhelik.
15. Amennyiben az akció keretein belül a garanciát vállaló a készülék
garanciális idejének a meghosszabbítását ajánlja, a megfelelő
jelentkezői űrlapot az alapgarancia lejárta előtt, azaz a vásárlás
dátumától számított 30 napon belül kell megküldeni a garanciát
vállaló székhelyére.
16. A szerviznek joga van a garanciális javítás megtagadására:
- amennyiben a készüléken található adatok és a
dokumentumokban szereplő adatok nem egyeznek meg,
- amennyiben a zárjegy sérült vagy nem található,
- saját körben végrehajtott javítások esetén,
- a készülék szerkezetében végrehajtott módosítások esetén.
17. A garanciális javítás megtagadása a garancia elvesztésének felel
meg.
A fenti garanciális feltételek nem korlátozzák és nem veszik el a vásárló
jogait, amennyiben a vásárolt áru nem felel meg a szerződésben
foglaltaknak.
Ügyfél aláírása....................................
KÉSZÜLÉK BEJELENTÉSE JAVÍTÁSRA
1. A készülék javításra történő bejelentését a Horn Distribution Szervizébe a Javítás Bejelentési Űrlap helyes kitöltésével kell kezdeni a Javítási Bejelentés Eljárásnak megfelelően (a
dokumentumok a www.horndistribution.hu oldalon az „Ügyféltámogatás” részében vagy a Horn Distribution Központi Szervizében érhetőek el).
2. A készülék javítási bejelentésének az ajánlott módja azon értékesítési hely közvetítésének az igénybe vétele, ahol a készüléket vásárolta.
3. Amennyiben nincs lehetőség a készülék javítás bejelentését a vásárlás helyének közvetítésével végrehajtania, ezt közvetlenül is megteheti a Javítás Bejelentési Eljárással vagy a
kapcsolatba léphet a Horn Distribution (HU) KFT.-vel.
4. A készüléket eredeti gyári csomagolásban kell javításra szolgáltatni. Amennyiben nem rendelkezik az eredeti gyári csomagolással, a szállítás során bekövetkező sérülési
kockázatok a reklamálót terheli.
5. A garanciális javításra szoruló terméket futárszolgálattal lehet díjtalanul elküldeni (kérjük ennek módjáról tájékozódjon a szervizpartnerünknél).
6. A garanciális idő lejárta után az Ügyfél a terméket a saját költségére jutatja el a szervizbe.
7. Az Önhöz legközelebb eső hivatalos szerviz partnerünk adataihoz kérjük keresse fel a www.horndistribution.hu weboldalat, vagy hívja a 06-1-347-0020-as
telefonszámot.
Figyelem! A termék elküldése előtt győződjön meg róla, hogy mellékelte az alábbi dokumentumokat: eredeti garanciális kártya és vásárlási bizonylat.
................................................................
Eladó aláírássa
Üzlet bélyegzője
Forgalmazó
HORN
N DISTRIBUT
TION (HU) KFT.
K
Ady Endre
e út 28.,
1191 Budapes
st, Hungary
Te
elefon: +36 1 347 0020 |
Fax: +36 1 347
3 0021
ww
ww.horndisttribution.hu
sz. GA
ARANCIÁ
ÁLIS KÁR
RTYA . . . . . . . . .
..................................................................................
..............................................................................................
Berendezés neve:
Modell:
Gyári szám:
s
..........................................................................................
Számlla szám: .......................................................................................
Értékeesítés dátuma: ................................................................................. .
Javítás leeírása
SZERVIZ BEJEGYZÉSE
EI A VÉGREHA
AJTOTT JAVÍTÁ
ÁSOKRÓL
Javítási kártya
k
szám
ma
Szerviz bélyegző
Szakeember aláírása
Figyeleem: A garanciáliss kártya a forgalm
mazó bélyegzője, az üzlet bélyegzzője, a készülék gyári száma, a szzámlaszám és azz értékesítés dátuma nélkül
ÉRVÉNTELEN!
Bejeleentés dátuma
Végrehajtás dátuma
www.denon.com