ip8152guide pl

ip8152guide pl
IP8152 Fixed
Network Camera
Quick Installation Guide
P/N:625020002G Rev. 1.2
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282| F: +886-2-82455532| E: [email protected]
VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149| F: +31 (0)36 5389 111| E: [email protected]
繁中
Dansk
Indonesia
簡中
日本語
Français
Español
Deutsch
Português
Italiano
1.3MP • Compact Size • Supreme Night Visibility
All specifications are subject to change without notice.
Copyright c 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.
VIVOTEK INC.
English
VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686| F: 408-773-8298| E: [email protected]
Türkçe
Polski
Русский
Česky
Svenska
Nederlands
Ostrzeżenie przed instalacją
Kamerę sieciową należy wyłączyć
natychmiast po wykryciu nienormalnego
dymu lub zapachu.
Kamerę sieciową należy trzymać z dala od
wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się
należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
Nie należy umieszczać kamery sieciowej w
pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor
lub kuchenka.
Sprawdź podręcznik użytkownika w celu
uzyskania informacji o temperaturze
działania.
Kamerę sieciową należy izolować od
bezpośredniego światła słonecznego.
Nie należy umieszczać kamery sieciowej w
wilgotnych miejscach.
Nie należy umieszczać kamery sieciowej
na niestabilnych powierzchniach.
Nie należy dotykać kamery sieciowej
podczas wyładowań atmosferycznych.
Nie należy demontować kamery sieciowej.
Należy uważać, aby nie opuścić kamery
sieciowej.
1
Sprawdź zawartość opakowania
IP8152
Soczewka CS-mount
Podstawa kamery
Dysk CD z oprogramowaniem
Karta gwarancyjna
Polski
Screws
5 1 0 0 0 02 2 1 G
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Klucz nasadowy typu L
Wspornik uchwytu
PL - 71
2
Opis fizyczny
Panel przedni
Dioda stanu
Gniazdo na kartę
MicroSD/SDHC/
SDXC
Soczewki
Pierścień regulacji
mocowania
Panel tylny
Gniazdko kabla kontrolnego iris
1 2 3 4 5 6 7
Ogólne I/O blok
terminala
Wgłębienie przycisku
resetu
Regulator ostrości
Regulator zoom
PL - 72
AUDIO_OUT
Soczewki
MIC_IN
GND_AUDIO
RS485_P
Gniazdo Ethernet
10/100 RJ45
RS485_N
DI
GND
Otwór montażowy
3
Montaż obiektywu w kamerze
1. Zamontuj obiektyw poprzez przekręcenie ich w kierunku zgodnym w ruchem
wskazówek zegara do podstawy kamery aż do zatrzymania.
2. Podłącz kabel kontrolny iris do gniazdka. Przed włączeniem podłącz kabel
kontrolny iris do gniazdka. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie uzyskać
dostępu do ustawień związanych z ekspozycją.
2
1
Montowanie kamery w stojaku
1. Użyj otworów w kamerze, by na ścianie
zaznaczyć miejsca, w których należy
wywiercić otwory. Wywierć otwory w
wybranym miejscu.
2. Wbij młotkiem dołączone plastikowe kołki.
3. Przymocuj stojak kamery do ściany lub
sufitu, wkręcając przez niego śruby.
4. Umocuj kamerę w stojaku, kręcąc nim i
dokręcając pierścienie.
PL - 73
Polski
4
5
Podłączenie do sieci
Power over Ethernet (PoE)
Używanie huba z włączonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, co umożliwia transmisję zasilania i danych pojedynczym
kablem Ethernet. Następująca ilustracja pokazuje podłączanie kamery kablem Ethernet
do huba.
PoE switch
POWER
COLLISION
1
2
3
4
5
LINK
RECEIVE
PARTITION
Używanie huba bez PoE
Użyj moduł zasilający PoE (opcjonalny) w celu podłączenia kamery do huba bez
PoE.
Wtyczka zasilająca PoE
(opcja)
Switch bez PoE
POWER
COLLISION
1
2
3
4
5
LINK
RECEIVE
PARTITION
PL - 74
6
Przydzielanie adresu IP
1.Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z
oprogramowaniem.
2.Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej”
aby kontynuować.
3.Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK
dostępne w sieci LAN.
4.Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij
na adres MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub
na numer seryjny widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesje zarządzającą
przeglądaniem kamery sieciowej.
7
Gotowy do użycia
1.Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
Polski
2.Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz rónież
zainstalować 32-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla szczegółow
instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dkomumentów.
Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik
użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.
PL - 75
3.Odkręć regulator zoom w celu regulacji współczynnika zoom. Po zakończeniu, dokręć
regulator zoom.
4.Odkręć regulator ostrości w celu regulacji zakresu ostrości. Po zakończeniu, dokręć
regulator ostrości.
3
4
N
W
∞
T
Uwaga:
Jeśli wolisz zastosować w IP8152 inny obiektyw, zapoznaj się z poniższą specyfikacją.
1. Jeśli wybierzesz inny obiektyw, odległość między kołnierzem obiektywu i filtrem IR
Cut na kamerze powinna być mniejsza niż 7,5mm. Jeśli obiektyw za bardzo wystaje
z dolnej części modułu obiektywu, może uderzać w filtr IR Cut lub powodować
nieostrość podczas regulacji ostrości.
2. Zmiennoogniskowy obiektyw może wystawać z dołu śruby do mocowania podczas
strojenia ostrości.
Filtr IR Cut
Obiektyw wystaje
spoza śruby do
montowania.
Śruba do montowania
mm
3. Użyj dołączonego klucza imbusowego do regulacji pierścienia CS-mount tylko w
przypadku wystąpienia problemu ze zgodnością długości ogniskowej obiektywu.
PL - 76
Instalowany w obudowie
1. Połącz uchwyt z tylną częścią kamery opierając podkładki piankowe na górnej i tylnej
części kamery. Dokręć uchwyt sześciokątną śrubą gniazdową.
Kamera może zostać zainstalowana w obudowach
VIVOTEK takich jak: serie AE-211/-232/-233/-234/235.
Polski
2. Połącz kątownik T i kamerę z uchwytem kamery. Umieść obiektyw kamery w
przedniej części, w najmniejszej możliwej odległości od szkła hartowanego. Połącz
całość instalacji dokręcając sześciokątną śrubę gniazdową w górnej części.
PL - 77
IP8152 Fixed
Network Camera
Quick Installation Guide
P/N:625020002G Rev. 1.2
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282| F: +886-2-82455532| E: [email protected]
VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149| F: +31 (0)36 5389 111| E: [email protected]
繁中
Dansk
Indonesia
簡中
日本語
Français
Español
Deutsch
Português
Italiano
1.3MP • Compact Size • Supreme Night Visibility
All specifications are subject to change without notice.
Copyright c 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.
VIVOTEK INC.
English
VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686| F: 408-773-8298| E: [email protected]
Türkçe
Polski
Русский
Česky
Svenska
Nederlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement