E970SWN/E970SWNL/E2270SWN

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN
(LED Backlight)
Güvenlik .................................................................................................................................................................... 3
Ulusal Uyarilar ................................................................................................................................................... 3
Güç.................................................................................................................................................................... 4
Kurulum ............................................................................................................................................................. 5
Temizleme.......................................................................................................................................................... 7
Diğer .................................................................................................................................................................. 8
Kurulum .................................................................................................................................................................... 9
KUTU içeriği....................................................................................................................................................... 9
Sehpa ve Tabanin ............................................................................................................................................ 10
Görüntüleme Açısının Ayarlanması .................................................................................................................. 11
Monitörün Bağlanması ..................................................................................................................................... 12
Ayarlama ................................................................................................................................................................. 13
Optimum Çözünürlük Ayari .............................................................................................................................. 13
Windows Vista .......................................................................................................................................... 13
Windows XP ............................................................................................................................................. 15
Windows ME/2000 .................................................................................................................................... 16
Windows 8 ................................................................................................................................................ 17
Geçiş Tuşları .................................................................................................................................................... 19
LED Göstergesi ............................................................................................................................................... 20
Sürücü .................................................................................................................................................................... 21
Monitör Sürücüsü............................................................................................................................................. 21
Windows 2000 .......................................................................................................................................... 21
Windows ME ............................................................................................................................................. 21
Windows XP ............................................................................................................................................. 22
Windows Vista .......................................................................................................................................... 25
Windows 7 ................................................................................................................................................ 27
Windows 8 ................................................................................................................................................ 31
i-Menu .............................................................................................................................................................. 35
e-Saver ............................................................................................................................................................ 36
Screen+ ........................................................................................................................................................... 37
Sorun Giderme........................................................................................................................................................ 38
Özellikler ................................................................................................................................................................. 40
Genel Özellikler ............................................................................................................................................... 40
Ön Ayar Ekran Modlarý.................................................................................................................................... 42
Pim Atamaları .................................................................................................................................................. 43
Tak Çalıştır ....................................................................................................................................................... 44
Yönetmelik .............................................................................................................................................................. 45
FCC Uyarısı ..................................................................................................................................................... 45
WEEE Beyanı(Optional).............................................................................................................................. 46
WEEE Declaration for India(Optional) ......................................................................................................... 46
Servis ...................................................................................................................................................................... 47
2
Güvenlik
Ulusal Uyarilar
Aþaðýdaki alt bölümlerde bu belgede kullanýlan görsel uyarýlar açýklanmýþtýr.
Notlar, Ýkazlar ve Uyarýlar
Bu kýlavuzda metin bloklarýbir simge ile birlikte kullanýlýr ve koyu veya italik harfler kullanýlarak basýlýr. Bu bloklar
notlar, ikazlar ve uyarýlardan oluþur ve aþaðýdaki gibi kullanýlýrlar:
NOT: Bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanýza yardýmcý olan önemli bilgileri gösterir.
ÝKAZ: Donanýma gelebilecek potansiyel bir hasarý veya veri kaybýný ve bu sorunlardan nasýl
korunabileceðinizi gösterir.
UYARI: Vücudunuza gelebilecek yaralanmalarý ve bu sorunlardan nasýl korunabileceðinizi gösterir. Bazý
uyarýlar alternatif biçimlerde görünebilir ve bir simge ile birlikte gösterilmez. Bu gibi durumlarda, uyarýnýn
özel bir þekilde sunulmasý düzenleyici makam tarafýndan þart koþulur.
3
Güç
Monitör sadece etikette belirtilen güç kaynağında kullanılmalıdır. Evinizde kullandığınız güç türünün ne
olduğundan emin değilseniz, bayiniz veya yerel elektrik şirketinize danışın.
Monitörde üç girişli fiş bulunmaktadır ve fiş üçüncü bir (topraklama) pimine sahiptir. Bu fiş, güvenlik özelliği
olarak yalnızca topraklanan prize takılabilecektir. Priziniz üçlü fiş girişine uygun değilse, bir elektrisyenin doğru prizi
takmasına sağlayın veya cihazı güvenilir şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanan fişini güvenlik
amacının dışına çıkacak şekilde kullanmayın.
Şimşek çakarken veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çekin. Bu durum monitörü güç
dalgalanmaları ile oluşacak hasarlara karşı koruyacaktır.
Güç kayışlarını ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangın veya elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
Doğru çalışma elde etmeniz için, monitörü sadece 100 - 240V AC, Min..5A ile işaretlenen doğru
yapılandırılmış yuvalar bulunan UL listesinde olan bilgisayarlarda kullanın.
Duvar soketi cihaz yanına kurulacak ve kolaylıkla erişim sağlanabilecektir.
Sadece UL,CSA tarafından listelenen lisansa sahip olan takılan güç adaptörü (Çıkış 12Vdc 3A) ile
kullanılması içindir (sadece güç adaptörü bulunan monitörler içindir).
4
Kurulum
Monitörü dengesiz bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa üstüne yerleştirmeyin. Monitör düşerse, bir
kişiyi yaralayabilir ve ürüne ciddi zarar verebilir. Yalnızca üretici firma tarafından önerilen veya bu ürün ile birlikte
satılan bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa kullanın. Ürünü kurarken üreticinin talimatlarını izleyin ve
üreticinin önerdiği montaj aksesuarlarını kullanın. Ürün ve araba dikkatle taşınmalıdır.
Bir nesneyi asla monitör kabinindeki bir yuvaya sokmayın. Yangın veya elektrik çarpmasına sebep olarak
devre parçalarına hasar verebilir. Monitöre asla sıvı sıçratmayın.
Ürünün ön tarafını yere koymayın.
Bir monitörü bir duvara veya sehpaya monte ederseniz, üretici firma tarafından onaylanan bir montaj kiti
kullanın ve kit talimatlarını yerine getirin.
Monitörün çevresinde, aşağıda gösterildiği gibi bir miktar alan bırakın. Aksi takdirde hava dolaşımı yetersiz
olabilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir; bu da monitörün yanmasına veya hasar görmesine yol açabilir.
Monitör duvara veya sehpaya kurulduğunda, monitörün çevresinde önerilen havalandırma boşlukları için aşağıya
bakın:
5
6
Temizleme
Kabini, verilen bezi kullanarak düzenli biçimde temizleyin. Lekeleri silmek için, ürün kabinini dağlayacak olan
güçlü deterjanlar yerine yumuşak deterjan kullanabilirsiniz.
Temizlerken, ürüne deterjan sızmadığından emin olun.
yüzeyini çizebilir.
Ürünü temizlemeden önce lütfen güç kablosunu çıkarın.
7
Temizlik bezi çok sert olmamalıdır; çünkü ekran
Diğer
Ürün tuhaf bir koku, ses veya duman çıkarıyorsa, güç kablosunu HEMEN çıkarın ve bir Servis Merkeziyle
bağlantı kurun.
Havalandırma deliklerinin masa veya perde tarafından kapanmadığından emin olun.
LCD monitörü çalışma sırasında aşırı titreşim veya yüksek darbe durumlarına maruz bırakmayın.
Çalışma veya nakletme sırasında monitöre vurmayın veya monitörü düşürmeyin.
8
Kurulum
KUTU içeriği
Monitor
9
Sehpa ve Tabanin
Lütfen tabanı aşağıdaki adımları yerine getirerek Tabanin ve sökün.
Kur:
Kaldir:
10
Görüntüleme Açısının Ayarlanması
Optimum görüntü elde etmek için, monitöre ön taraftan bakarak, monitör açısını kendi isteğinize göre ayarlamanız
önerilir.
Sehpayı tutun, böylece monitörün açısını değiştirdiğinizde monitör düşmez.
1> Monitörün açısını -3°ile 10 ° arasında ayarlayabilirsiniz.
NOT:
Açıyı değiştirdiğinizde LCD ekranına dokunmayın. Zarar verebilir veya LCD ekranını kırabilir.
11
Monitörün Bağlanması
Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Bağlantıları:
1. Güç
2
Analog (DB-15 VGA kablo)
Ekipmanı korumak için, bağlanmadan önce her zaman PC ve LCD monitörü kapatın.
1
Güç kablosunu monitörün arkasındaki AC portuna takın.
2
15 pimli D- Alt kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayarın D-Alt portuna
takın.
3
Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.
Bilgisayarınızda bir görüntü belirir, kurulum tamamlanır. Bir görüntü göstermezse, lütfen Sorun Giderme bölümüne
bakın.
12
Ayarlama
Optimum Çözünürlük Ayari
Bu monitör için önerilen çözünürlük 1920e 1080'dür. Monitörü bu çözünürlüğe ayarlamak için aşağıdaki adımları
yerine getirin
Windows Vista
Windows Vista İçin:
1 BAŞLAT'a tıklayın.
2 DENETİM MASASI'na tıklayın.
3 Görünüm ve Kişiselleştirme.
13
4 Kişiselleştirme.
5 Görüntü Ayarları'na tıklayın.
6 KAYAR ÇUBUK çözünürlüğünü Optimum önayar çözünürlüðü olarak ayarlayın.
14
Windows XP
Windows XP İçin:
1 BAŞLAT'a tıklayın.
2 AYARLAR'a tıklayın.
3 DENETİM MASASI'na tıklayın.
4 Görünüm ve Temalar'a tıklayın.
5 EKRAN'a çift tıklayın.
15
6 AYARLAR'a tıklayın.
7 KAYAR ÇUBUK çözünürlüğünü olarak ayarlayın Optimum önayar çözünürlüðü.
Windows ME/2000
Windows ME/2000 için:
1 BAŞLAT'a tıklayın.
2 AYARLAR'a tıklayın.
3 DENETİM MASASI'na tıklayın.
4 EKRAN'a çift tıklayın.
5 AYARLAR'a tıklayın.
6 KAYAR ÇUBUK çözünürlüğünü olarak ayarlayın Optimum önayar çözünürlüðü.
16
Windows 8
Windows 8 için:
1.
Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki Tüm uygulamalar öğesini tıklatın.
2.
"Gösterme ölçütü" öğesini "Kategori" olarak ayarlayın.
3.
Görünüm ve Kişiselleştirme'yi tıklatın.
17
4.
GÖRÜNÜM'ü tıklatın.
5.
Çözünürlük KAYDIRMA ÇUBUĞUNU çözünürlüğünü Optimum önayar çözünürlüðü olarak ayarlayın..
18
Geçiş Tuşları
Güç/ Oto
Güç/ Oto. Yapılandırma
Güç açıkken oto. yapılandırmayı yürütmek için
. Yapılandırma düğmesine basın.
Güç kapalıyken monitörü açmak için
. Yapılandırma düğmesine basın.
Güç açıkken monitörü kapamak için
. Yapılandırma düğmesine yaklaşık 2 saniye süreyle basın.
19
LED Göstergesi
Durum
LED Rengi
Tam Güç Modu
Yeþil
Etkin-KapalýModu
Yanıp sönen yeşil
20
Sürücü
Monitör Sürücüsü
Windows 2000
1. Windows® 2000'i baslatin
2. "Start" butonunu tiklayin, "Settings"i isaretleyin ve ardindan "Control Panel" ibaresini tiklayin.
3. "Display" ibaresini iki kez tiklayin.
4. "Settings" ibaresini seçin, ardindan "Advanced..." ibaresini tiklayin.
5. "Monitor" seçme
- "Properties" butonu aktif durumda degilse, monitörünüzün uygun bir sekilde biçimlendirilmistir demektir. Kurulum
islemini durdurun.
- "Properties" butonu aktif durumdaysa, "Properties" butonunu tiklayin. Sonraki adimlari izleyin.
6. "Driver" ibaresini tiklayin ve daha sonra "Update Driver..." ibaresini tiklayin ve "Next" butonunu tiklayin.
7. "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Belirli bir sürücüyü
seçebilmem için bu cihazin tanidigi sürücülerin bir listesini görün) komutunu seçin, ardindan "Next" ibaresini tiklayin
ve daha sonra "Have Disk..." ibaresini tiklayin.
8. "Browse..." butonunu seçin, ardindan uygun F sürücüsünü seçin: (CD-ROM Sürücüsü).
9. "Open" butonunu tiklayin, ardindan "OK" butonunu tiklayin.
10. Monitör modelinizi seçin ve "Next" butonunu tiklayin, ardindan "Next" butonunu tiklayin.
11. "Finish" butonunu tiklayin, ardindan "Close" butonunu tiklayin.
"Digital Signature not found" penceresini görürseniz, "Yes" butonunu tiklayin.
Windows ME
1. Windows® Me'yi baslatin
2. "Start" butonunu tiklayin, "Settings"i isaretleyin ve ardindan "Control Panel" ibaresini tiklayin.
3. "Display" ibaresini iki kez tiklayin.
4. "Settings" ibaresini seçin, ardindan "Advanced..." ibaresini tiklayin.
5. "Monitor" butonunu seçin, "Change..." butonunu tiklayin.
6. "Specify the location of the driver (Advanced)" (Sürücü konumunu (Gelismis) belirleyin) komutunu seçin,
ardindan "Next" ibaresini tiklayin.
7. "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (istediginiz sürücüyü
seçebilmeniz için belirli bir konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görün) komutunu seçin, ardindan "Next"
ibaresini tiklayin ve daha sonra "Have Disk..." ibaresini tiklayin.
8. "Browse..." butonunu seçin, ardindan uygun F sürücüsünü seçin: (CD-ROM Sürücüsü) ardindan "OK" butonunu
tiklayin.
9. "OK" butonunu tiklayin, ardindan monitör modelinizi seçin ve "Next" butonunu tiklayin, ardindan "Next" butonunu
tiklayin.
10. "Finish" butonunu tiklayin, ardindan "Close" butonunu tiklayin.
21
Windows XP
1. Windows® XP'yi başlatın
2. 'Başlat' düğmesini, sonra 'Denetim Masası'nı tıklatın.
3. 'Görünüm ve Temalar' kategorisini seçin ve tıklatın
4. 'Görüntü' öğesini tıklatın.
22
5. 'Ayarlar' sekmesini, sonra 'Gelişmiş' düğmesini seçin.
6. 'Monitör' sekmesini seçin
- 'Özellikler' düğmesi devre dışı ise, monitörünüz düzgün yapılandırılmış demektir. Lütfen kurulumu durdurun.
- 'Özellikler' düğmesi etkinse, 'Özellikler' düğmesini tıklatın.
Lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.
7. 'Sürücü' sekmesini, sonra 'Sürücüyü Güncelleştir...' düğmesini tıklatın.
23
8. 'Belirli bir konumdan yükle [gelişmiş]' radyo düğmesini seçip 'İleri' düğmesini tıklatın.
9. 'Arama. Kuracağınız sürücüyü seçeceğim' radyo düğmesini seçin. Sonra 'İleri' düğmesini tıklatın.
10. 'Have disk...' (Disketi var) dügmesine ve 'Browse...' (Gözat) dügmesine tiklayiniz. Uygun sürücüyü seçiniz
F:(CD-ROM sürücü).
11. 'Open' (Aç) dügmesine tiklayiniz ve daha sonra 'OK' (Tamam)I tiklayiniz.
12. Monitörünüzün modelini seçiniz ve 'Next' (Ileri) dügmesine tiklayiniz.
- Eger 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' (Windows® XP ile
uyumlulugunu dogrulamak için Windows® Logo testi basarisiz) mesajini görürseniz, 'Continue Anyway' (Ne olursa
olsun devam et) dügmesine tiklayiniz.
13. 'Finish' (Tamam) dügmesine ve 'Close' (Kapat) dügmesine tiklayiniz.
14. 'OK' (Tamam) dügmesine tiklayiniz ve Display_Properties (Ekran_Özellikleri) diyalog kutusunu kapatmak için
tekra 'OK' (Tamam) dügmesine tiklayiniz.
24
Windows Vista
1. 'Başlat' ve 'Denetim Masası'nı tıklatın. Sonra "Görünüm ve Kişiselleştirme" öğesini seçin.
2. "Kişiselleştirme" ve ardından "Ekran Ayarları" öğelerini tıklatın.
3. "Gelişmiş Ayarlar..." öğesini tıklatın.
25
4. "Monitör" sekmesinde "Özellikler" öğesini tıklatın. "Özellikler" düğmesi devre dışı bırakılırsa, monitörünüzün
yapılandırması tamamlanmış demektir. Monitör olduğu gibi kullanılabilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
"Windows için gerekli..." mesajı görüntülenirse, "Devam" öğesini tıklatın.
5. "Sürücü" sekmesinde "Sürücüyü Güncelleştir" öğesini tıklatın.
6. "Bilgisayarımda sürücü yazılımı ara" onay kutusunu işaretleyip "Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden
seçeyim" öğesini tıklatın.
7. 'Disk al...' düğmesini, sonra 'Gözat...' düğmesini tıklatın ve uygun sürücüyü F:\Sürücü (CD-ROM Sürücüsü)
seçin.
8. Monitör modelinizi seçip 'İleri' düğmesini tıklatın.
9. Sıra ile gösterilen aşağıdaki ekranlarda "Kapat" → "Kapat" → "Tamam" → "Tamam" öğelerini tıklatın.
26
Windows 7
1. Windows® 7’yi başlat
2. 'Start' (Başlat) düğmesine tıklayın ve daha sonra 'Control Panel' (Denetim Masası)’na tıklayın.
3. 'Display' (Ekran) simgesine tıklayın.
4. “Change display settings” (Ekran ayarlarını değiştir) düğmesine tıklayın.
27
5. “Advanced Settings” (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine tıklayın.
6.“Monitor” (Monitör) sekmesine tıklayın ve daha sonra “Properties” (Özellikler) düğmesine tıklayın.
7. “Driver” (Sürücü) sekmesine tıklayın.
28
8. “Update Driver...”' (Sürücüyü Güncelle)’ye tıklayarak “Open the "Update Driver Software-Generic PnP
Monitor" (Sürücü Yazılımını Güncelle- Jenerik PnP monitör)”'ü açın ve daha sonra "Browse my computer for
driver software" (Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat)’a tıklayın.
9.
"Let me pick from a list of device drivers on my computer". (Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri
listesinden seçim yapmama izin ver)’i seçin.
10. “Have Disk” (Diski Al) düğmesine tıklayın.
“Browse” (Gözat) düğmesine tıklayın, aşağıdaki dizine
gidersiniz:
X:\Sürücür\modül adı (X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi göstergesidir).
29
11. “xxx.inf” dosyasını seçin ve “Open” (Aç) düğmesine tıklayın. “OK” (Tamam) düğmesine tıklayın.
12. Monitör modelinizi seçin ve “Next” (İleri) düğmesine tıklayın. Dosyalar CD’den sabit disk sürücünüze
kopyalanacaktır.
13. Bütün açık pencereleri kapatın ve CD’yi çıkarın.
14. Sistemi yeniden başlatın. Sistem maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştrime Profilleri'ni otomatik
olarak seçecektir.
30
Windows 8
1.
Windows® 8'i başlatın
2.
Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki Tüm uygulamalar öğesini tıklatın.
3.
"Kontrol paneli" simgesine tıklayın.
4.
"Gösterme Ölçütü" öğesini "Büyük simgeler" veya "Küçük simgeler" olarak ayarlayın.
5.
"Görünüm" simgesini tıklatın.
31
6.
"Görüntü ayarlarını değiştir" düğmesini tıklatın.
7.
"Gelişmiş Ayarlar" düğmesini tıklatın.
8.
"Monitör" sekmesini tıklatın ve sonra "Özellikler" düğmesini tıklatın.
32
9.
"Sürücü" sekmesini tıklatın.
10. "Sürücüyü Güncelle..." öğesini tıkatarak "Sürücü Yazılımını Güncelleştir-Genel PnP Monitör" penceresini
açın ve sonra "Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat" düğmesine basın.
11. "Bilgisayarım üzerindeki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver" öğesini seçin.
33
12. "Disketi Var" düğmesini tıklatın. "Gözat" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki dizine gidin: X:\Driver\modül adı
(burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).
13. "xxx.inf" dosyasını seçin ve "Aç" düğmesini tıklatın. "Tamam" düğmesini tıklatın.
14. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
15. Açık tüm pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
16. Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme
Profillerini seçer.
34
i-Menu
AOC’nin “i-Menu” yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. i-Menu, monitörün üzerindeki tuşlardansa (OSD) menü
tuşları kullanarak görüntü ayarlarını ayarlamanızı kolaylaştırır. Yazılımı kurmak için lütfen buraya tıklayın.
Kurulumu tamamlamak için, lütfen kurulum rehberini takip edin.
35
e-Saver
AOC e-Saver monitör güç yönetimi yazılımına hoş geldiniz! AOC e-Saver’da monitörleriniz için monitörünüzün
bilgisayar birimi herhangi durumdayken (Açık, Kapalı, Uyku veya Ekran Koruyucusu) zamanında kapanmasını
sağlayan Akıllı Kapatma işlevleri bulunmaktadır ve asıl kapanma süresi tercihlerinize bağlı olarak değişir (aşağıdaki
örneğe bakınız). e-Saver yazılımını yüklemeye başlamak için lütfen "driver/e-Saver/setup.exe" dosyasına tıklayın
ve yazılımı yüklemeyi tamamlamak için yükleme sihirbazını izleyin.
Dört bilgisayar durumunun her birinde, açılır menüden monitörünüzün otomatik olarak kapanacağı süreyi (dakika
cinsinden) seçebilirsiniz. Üstteki örnekte şunlar gösterilmektedir:
1) Bilgisayar açıldığında monitör kesinlikle kapanmaz.
2) Monitör, bilgisayar kapandıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
3) Bilgisayar uyku/bekleme moduna geçtikten 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
4) Monitör, ekran koruyucu göründükten 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
e-Saver’ı aşağıdaki gibi varsayılan ayarlarına ayarlamak için “RESET”e (SIFIRLA) tıklayabilirsiniz..
36
Screen+
AOC’nin “Screen+” yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. Screen+ yazılımı, bir masaüstü ekran bölme aracıdır.
Ekranı farklı panolara böler; her pano farklı bir pencere görüntüler. Pencereye erişmek istediğinizde onu karşılık
gelen bir panoya sürüklemeniz yeterlidir. İşinizi kolaylaştırmak için birden fazla monitörde görüntülemeyi destekler.
Kurmak için lütfen yükleme yazılımındaki adımları izleyin.
37
Sorun Giderme
Sorun ve Soru
Muhtemel Çözüm
Güç düðmesinin AÇIK olduðundan ve GüçKablosunun topraklanan prize ve
Güç LED'i AÇIK deðil
monitöre doðru baðlandýðýndan emin olun.
Güç kablosu düzgün takılmış mı?
Güç kablosu bağlantısını ve elektriği kontrol edin.
Kablo düzgün şekilde bağlanmış mı?
(D-alt kablosu kullanılarak bağlandı)
DB-15 kablo bağlantısını denetleyin.
(D-alt kablosu kullanılarak bağlandı)
Güç açıksa, ilk ekranı (oturum açma ekranı) görmek için bilgisayarı
yeniden başlatın.
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) ekranı görünürse, bilgisayarı geçerli
Ekranda görüntü yok
modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) açın ve daha sonra video
kartının frekansını değiştirin.
(Optimal Çözünürlüğün Ayarlanması bölümüne bakın)
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görünmezse, Servis Merkezi veya
bayiniz ile irtibat kurun.
Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" ibarelerini görüyor musunuz?
Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün biçimde ele alabileceği
maksimum çözünürlük ve frekansı aşarsa bu mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün biçimde ele alabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı
ayarlayın.
AOC Monitör Sürücülerinin kurulduðundan emin olun (AOC Monitörü
Sürücülerine þuradan ulaþabilirsiniz: Burayı).
Resim Bulanýk ve Gölgeli
Kontrast ve Parlaklýk Denetimlerini ayarlayýn.
Görüntü Sorunu var
Otomatik olarak ayarlamak için basın.
Uzatma kablosu veya anahtarlama kutusu kullanmadýðýnýzdan emin olun.
Monitörü doğrudan doğruya arkadaki video kartı çıkış konektörüne
bağlamanızı öneririz .
Elektrik etkileþimi oluþturabilecek elektrikli cihazlarýmonitörden mümkün
Resimde Sýçrama, Titreme
olduðunca uzaða taþýyýn.
veya Dalgalanma Var
Kullandýðýnýz çözünürlükte monitörünüzün taþýyabileceði maksimum
yenileme hýzýnýkullanýn.
38
Bilgisayarýn Açma/Kapama düðmesi AÇIK konumunda olmalýdýr.
Bilgisayarın Video Kartı yuvasına tam oturmalıdır.
Monitörün video kablosunun bilgisayara doðru baðlandýðýndanemin olun.
Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin
Monitör “Aktif
eğrilmediğinden emin olun.
Kapalý-Modu"na takýldý
Klavyedeki CAPS LOCK tuþuna dokunarak ve CAPS LOCK LED'ine de
bakarak bilgisayarýn çalýþtýðýndan emin olun. CAPS LOCK tuþuna
dokunduktan sonra LED AÇIK veya KAPALI pozisyonuna gelmelidir.
Asýl renklerden birinin
Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin hasar
atanmasý (KIRMIZI, YEÞÝL
görmediğinden emin olun.
veya MAVÝ)
Monitörün video kablosunun bilgisayara doðru baðlandýðýndanemin olun.
Ekrandaki görüntü
Yatay Pozisyonu veya Dikey pozisyonu ayarlayýn veya hot-key (Güç/
ortalanmadý veya doðru
Oto )'ya basýn.
boyutlandýrýlmadý
Resmin renkleri arýzalý
Adjust RGB color or select desired color temperature.
(beyaz renk beyaz
görünmüyor)
Ekrandaki yatay veya dikey
Windows 95/98/2000/ME/XP kapatma modu SAAT ve ODAK Ayarlama
bozulmalar
işlevini kullanın.
Otomatik olarak ayarlamak için basın.
39
Özellikler
Genel Özellikler
LCD Paneli
Model numarasý
E970SWN/E970SWNL
Sürücü sistemi
TFT Renkli LCD
Görüntülenebilir Görüntü Boyutu
47.00 cm çapraz
Piksel aralýðý
0.3 mm(H) x 0.3 mm(V)
Video
R, G, B Analog Arayüz
AyrýSenk.
H/V TTL
Ekran Rengi
16.7 M renk
Nokta Saat
85.5MHz
Yatay tarama aralýðý
30 kHz - 60 kHz
Yatay tarama boyutu
(Maksimum)
Dikey tarama aralýðý
Dikey tarama boyutu
(Maksimum)
Çözünürlük
Özellikler
50 Hz - 76 Hz
230.4mm
Optimum önayar çözünürlüðü
1366 x 768@60Hz
Tak - Çalýþtýr
VESA DDC2B/CI
Giriþ Konektörü
D-Sub 15pin
Giriþ Video Sinyali
Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM
Güç Kaynaðý
100-240V~, 50/60Hz
Güç Tüketimi
Fiziksel
409.8mm
Aktif
15 W
Bekleme < 0.5 W
Konektör Türü
15 pim Mini D-Alt
Sinyal Kablosu Türü
Sökülebilir
Boyutlar ve Aðýrlýk:
Ýþletim
0°ile 40°arasý
Ýþletim dýþý
-25°ile 55°arasý
Sýcaklýk:
Ýþletim
Çevre
%10 ile %85 arasý
(yoðunlaþmýyor)
Nem:
Ýþletim dýþý
%5 ile %93 arasý
(yoðunlaþmýyor)
Ýþletim
0~ 3658m (0~ 12000 ft )
Ýþletim dýþý
0~12192m (0~ 40000 ft )
Ýrtifa:
40
LCD Paneli
Model numarasý
E2270SWN
Sürücü sistemi
TFT Renkli LCD
Görüntülenebilir Görüntü Boyutu
54.7 cm çapraz
Piksel aralýðý
0.2482 mm(H) x 0.2482 mm(V)
Video
R, G, B Analog Arayüz
AyrýSenk.
H/V TTL
Ekran Rengi
16.7 M renk
Nokta Saat
148.5MHz
Yatay tarama aralýðý
30 kHz - 83 kHz
Yatay tarama boyutu
(Maksimum)
Dikey tarama aralýðý
Dikey tarama boyutu
(Maksimum)
Çözünürlük
Özellikler
50 Hz - 76 Hz
268.11mm
Optimum önayar çözünürlüðü
1920x 1080@60Hz
Tak - Çalýþtýr
VESA DDC2B/CI
Giriþ Konektörü
D-Sub 15pin
Giriþ Video Sinyali
Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM
Güç Kaynaðý
100-240V~, 50/60Hz
Güç Tüketimi
Fiziksel
476.64mm
Aktif
18 W
Bekleme < 0.5 W
Konektör Türü
15 pim Mini D-Alt
Sinyal Kablosu Türü
Sökülebilir
Boyutlar ve Aðýrlýk:
Ýþletim
0°ile 40°arasý
Ýþletim dýþý
-25°ile 55°arasý
Sýcaklýk:
Ýþletim
Çevre
%10 ile %85 arasý
(yoðunlaþmýyor)
Nem:
Ýþletim dýþý
%5 ile %93 arasý
(yoðunlaþmýyor)
Ýþletim
0~ 3658m (0~ 12000 ft )
Ýþletim dýþý
0~12192m (0~ 40000 ft )
Ýrtifa:
41
Ön Ayar Ekran Modlarý
Standard
Resolution
H.
V.
Inch
Frequency
Frequency
18.5"
19"
19.5"
20"
21.5"
22"
23"
23.6"
(kHz)
(Hz)
640 X 480@60Hz
31.469
59.940
√
√
√
√
√
√
√
√
640 X 480@67Hz
35.000
66.667
√
√
√
√
√
√
√
√
640 X 480@72Hz
37.861
72.809
√
√
√
√
√
√
√
√
640 X 480@75Hz
37.500
75.000
√
√
√
√
√
√
√
√
720 X 400@70Hz
31.469
70.087
√
√
√
√
√
√
√
√
800 X 600@56Hz
35.156
56.250
√
√
√
√
√
√
√
√
800 X 600@60Hz
37.879
60.317
√
√
√
√
√
√
√
√
800 X 600@72Hz
48.077
72.188
√
√
√
√
√
√
√
√
800 X 600@75Hz
46.875
75.000
√
√
√
√
√
√
√
√
832 X 624@75Hz
49.725
74.551
√
√
√
√
√
√
√
√
1024 X 768@60Hz
48.363
60.004
√
√
√
√
√
√
√
√
1024 X 768@70Hz
56.476
70.069
√
√
√
√
√
√
√
√
1024 X 768@75Hz
60.023
75.029
√
√
√
√
√
√
√
√
1280 X 960@60Hz
60.000
60.000
√
√
1280 X 1024@60Hz
63.981
60.020
√
√
√
√
√
√
1280 X 1024@75Hz
79.976
75.025
√
√
√
√
√
√
1360 X 768@60Hz
47.712
60.015
√
1366 X 768@60Hz
47.712
59.790
√
WXGA+
1440 X 900@60Hz
55.935
59.876
√
√
√
√
WSXGA
1600 X 900@60Hz
60.000
59.950
WSXGA+
1680 X 1050@60Hz
65.290
59.950
√
√
√
√
FHD
1920 X 1080@60Hz
67.500
60.000
√
√
√
VGA
DOS MODE
SVGA
MAC MODE
XGA
VESA-MODE
SXGA
WXGA
√
√
42
√
Pim Atamaları
Pim Numarasý
Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafý
1
Video-Kýrmýzý
2
Video-Yeþil
3
Video-Mavi
4
N.C.
5
Saptama Kablosu
6
GND-R
7
GND-G
8
GND-B
9
+5V
10
Topraklama
11
N.C.
12
DDC-Seri veri
13
H-sync
14
V-sync
15
DDC-Serial clock
43
Tak Çalıştır
Tak- Çalýþtýr DDC2B Özelliði
Bu monitörde VESA DDC STANDARDINA göre VESA DDC2B kapasitesi bulunmaktadýr. Bu, monitörün ana
sistemin kimliðini belirlemesin olanak saðlamakta ve kullanýlan DDC düzeyine baðlýolarak, ekran kapasiteleri
hakkýnda ileve bilgi ile iletiþim kurmaktadýr.
DDC2B, I2C protokolüne baðlýolarak iki yönlü veri kanalýsunmaktadýr. Ana sistem DDC2B kanalýüzerinden
EDID bilgisi talep edebilir.
44
Yönetmelik
FCC Uyarısı
FCC B Sýnýfý Radyo Frekansý Etkileþimi Beyaný UYARI: (FCC TARAFINDAN ONAYLANAN MODELLER
ÝÇÝN)
NOT: Bu cihaz test edilmiþ ve FCC Kurallarýnýn 15. Kýsmýna göre B Sýnýfýdijital cihaz sýnýrlamalarýna uygun
olduðu görülmüþtür. Bu sýnýrlar, mesken kurulumlarýndaki zararlýetkileþimlere karþýmakul koruma saðlamasý
için tasarlanmýþtýr. Bu cihaz rafyo frekans enerjisi üretir, kullanýr ve yayabilir ve talimatlara uygun þekilde
kurulmazsa veya kullanýlmazsa, radyo iletiþiminde zararlýetkileþime sebep olabilir. Ancak belirli bir kurulumda bir
etkileþim olmayacaðýnýn bir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo ve televizyon yayýnýn alýnmasýnza, cihazýaçarak
ve kapayarak anlayabileceðiniz, zararlýetkileþime sebep oluyorsa, kullanýcýnýn aþaðýdaki önlemlerden birini
veya daha fazlasýnýyerine getirerek etkileþimi gidermesi önerilir:
Alýcýanteninin yerini veya yönünü deðiþtirin.
Ciha zile alýcýarasýndaki mesafeyi artýrýn.
Cihazýalýcýnýn baðlýolduðu prizin devresinden farklýbir devreye baðlýolan prize takýn.
Yardým almak için bayi veya deneyimli bir radyo/Televizyon teknisyeni ile görüþün.
UYARI :
Uyumdan sorumlu tarafca açýkça onaylanmayan deðiþiklikler veya deðiþtirmeler kullanýcýnýn cihazýkullanma
hakkýnýboþa çýkarabilir.
Emisyon sýnýrlarýna uygun davranmak için varsa korumalýarayüz kablolarýve AC güçkablosu kullanýlmalýdýr.
Üretici firma bu cihazda izinsiz yapýlan herhangi bir deðiþikliðin neden olduðu radyo veya televizyon etkileþiminden
sorumlu deðildir. Bu etkileþimi düzeltmek kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Bu etkileşimi düzeltmek kullanıcının
sorumluluğundadır.
45
WEEE Beyanı(Optional)
Cihazýn KullanýcýTarafýndan Avrupa Birliðinde Özel Ev Atýklarýile birlikte Atýlmasý.
Üründeki veya ambalajýndaki bu iþaret ürünün diðer normal ev çöpleri ile birlikte atýlmamasýgerektiðini gösterir.
Bunu yerine, atacaðýnýz cihazýatýk elektrikli ve elektronik cihazlarýyeniden iþlemek amacýyla hazýrlanan
belirtilen toplama noktasýna getirmek sizin sorumluluðunuzdadýr. Atacaðýnýz cihazýn imha edileceði zaman diðer
çöplerden ayrýtoplanmasýve yeniden iþlenmesi doðal kaynaklarýn korunmasýna yardým edecek ve insan ve
çevre saðlýðýnýkoruyacak bir yöntemle yeniden iþlenmesini saðlayacaktýr. Atacaðýnýz cihazýn yeniden iþlenmesi
için nereye býrakmanýz gerektiði hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen bölgenizdeki büro, ev tipi çöp imha servisi
veya ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz .
WEEE Declaration for India(Optional)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other
household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a
designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection
and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the
below web link.
www.aocindia.com/ewaste.php
46
Servis
SINIRLI ÜÇ YILLIK GARANTÝ*
Avrupa'da Satýlan AOC Renkli Monitörler
AOC International (Europe) BV, müþteri ürünü ilk satýn aldýðýtarihten itibaren üç (3) yýl süre ile iþçilikte ve
malzemelerde defo bulunmadýðýgarantisini vermektedir. Bu süre zarfýnda AOC International (Europe) BV kendi
vereceði karara göre arýzalýürünü onaracak ya da yenisi ile deðiþtirecektir ya da aþaðýda belirtilen durumlar
haricinde ürünü yeniden oluþturacaktýr*. Deðiþtirilen defolu ürünler AOC International (Europe) BV þirketinin mülkü
olur.
Ürün arýzalýgörünürse, lütfen yerel bayiniz ile temasa geçiniz veya ürüne takarken garanti belgesine bakýnýz.
Ürün navlununu ön ödemeli olarak satýn aldýðýnýz tarih ile birlikte AOC Yetkili Servis Merkezine gönderin. Ürünü
kiþiye iletemezseniz:
Orijinal sevkiyat konteynerini paketleyiniz (veya dengi)
Adres etiketine RMA numarasýnýyerleþtirin
Sevkýyat kartonuna RMA numarasýnýyerleþtirin
Sigortalayýn (veya sevkýyat sýrasýndaki kayýp/hasar riskini göz önünde bulundurun)
Tüm sevkýyat masraflarýnýödeyin
AOC International (Europe) BV ürünün nakli sýrasýnda oluþan hasar veya kayýptan ya da doðru paketlenmeyen
ürünlerin hasar görmesinden sorumlu deðildir.
AOC International (Europe) BV bu garanti beyanýsýrasýnda belirtilen ülkelerde sevkýyat masraflarýnýödeyecektir.
AOC International (Europe) BV uluslararasýsýnýrlardaki ürün taþýmacýlýðýile ilgili maliyetlerden sorumlu deðildir.
Buna Avrupa Birliði dahilindeki uluslararasýsýnýrlar da dahildir.
* Bu sýnýrlýgaranti aþaðýdaki durumlarda oluþan kayýplarýveya hasarlarýkarþýlamamaktadýr
Sevkýyat veya yanlýþ kurulum veya bakým
Yanlýþ kullaným
Ýhmal
Olaðan ticari veya endüstriyel uygulamalarýn haricindeki herhangi bir sebep
Yetkisi olmayan kaynak tarafýndan yapýlan ayarlama
AOC Yetkili Servis Merkezinin dýþýndaki herhangi bir kiþi tarafýndan yapýlan onarým, deðiþiklik veya parça
montajý
Uygun olmayan ortam
Aþýrýveya yetersiz ýsýtma veya klimalama ya da elektrikli güç arýzalarý, dalgalanmalar veya diðer düzensiz
durumlar
Bu sýnýrlýgaranti sizin veya üçüncü tarafýn deiþtirdiði veya revize ettiði ürün firma yazýlýmýnýveya donanýmýný
kapsamamaktadýr; bu gibi bir deðiþiklik veya revizyon için yegane sorumluluk size aittir.
47
BU ÜRÜN ÝÇÝN VERÝLEN TÜM AÇIK VE ZIMNÝ GARANTÝLER (SATILABÝLÝRLÝK VE ÖZEL BÝR AMACA
UYGUNLUK DAHÝL) PARÇA VE ÝÞÇÝLÝK ÝÇÝN MÜÞTERÝNÝN ÝLK SATIN ALDIÐI TARÝHTEN ÝTÝBAREN
ÜÇ (3) YIL ÝLE SINIRLANDIRILMIÞTIR. BU SÜRENÝN ARDINDAN HERHANGÝ BÝR GARANTÝ (AÇIK VEYA
ZIMNÝ) GEÇERLÝ DEÐÝLDÝR.
AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'ÝN BURADA BELÝRTÝLEN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ VE ÇARELERÝ
SADECE VE ÖZEL OLARAK BURADA BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝBÝDÝR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'ÝN
SÖZLEÞMEDEN, TORTTAN, GARANTÝDEN, SIKI YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA DÝÐER TEORÝDEN DOÐAN
YÜKÜMLÜLÜÐÜ SONUCU DOÐAN HASAR VEYA ARIZALAR FÝYATIN BEDELÝNDEN DAHA FAZLA
OLMAYACAKTIR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV HÝÇBÝR DURUMDA HERHANGÝ BÝR KAYIP, TESSÝ
VEYA EKÝPMAN KULLANIM KAYBI VEYA DÝÐER DOLAYLI, TESADÜFÝ VEYA SONUÇSAL HASARDAN
DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLER RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL HASARLARIN
HARÝÇ BIRAKILMASINA ÝZÝN VERMEMEKTEDÝR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKÝ SINIRLAMALAR SÝZÝN
ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. BU SINIRLI GARANTÝ SÝZE BELÝRLÝ BÝR YASAL HAK VERSE DAHÝ,
ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBÝLEN DÝÐER HAKLARA SAHÝP OLABÝLÝRSÝNÝZ. BU SINIRLI
GARANTÝ SADECE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÜYE ÜLKELERÝNDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER ÝÇÝN
GEÇERLÝDÝR.
Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir..
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bağlantıyı ziyaret edin: http://www.aoc-europe.com
48