402111-60 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
FSM1500
FSM1600
FSM1600D
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
chiar pe unele suprafeţe fără ceară, luciul poate
fi îndepărtat de căldură şi acţiunea aburului. Este
bine ca întotdeauna să testaţi o porţiune izolată
din suprafaţa ce urmează a fi curăţată înainte
de a începe să lucraţi. De asemenea, vă recomandăm să verificaţi instrucţiunile de utilizare şi
întreţinere furnizate de producătorul pardoselii.
Mop-ul dumneavoastră cu abur Black & Decker a fost
conceput pentru igienizarea şi curăţarea podelelor din
lemn impermeabilizat, parchet laminat impermeabilizat,
linoleu, vinilin, plăci ceramice, piatră şi marmură şi pentru
reîmprospătarea covoarelor. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
♦
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu direcţionaţi aburul spre persoane, animale ,
aparate electrice sau prize.
Nu expuneţi la ploaie.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
Nu lăsaţi aparatul conectat la priză atunci când nu
îl utilizaţi.
Nu trageţi niciodată de cablul pentru a scoate aparatul din priză. Ţineţi cablul aparatului departe de
surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Nu manevraţi curăţătorul cu abur cu mâinile ude.
Nu trageţi şi nu transportaţi aparatul de cablul de
alimentare, nici nu îl utilizaţi pe post de mâner, nu
închideţi uţile peste acesta, nu-l trageţi peste colţuri
ascuţite şi nu îl expuneţi la suprafeţe firbinţi.
Nu utilizaţi aparatul într-un spaţiu închis în prezenţa
vaporilor eliberaţi de diluanţii pentru vopsea pe bază
de ulei, a substanţelor de tratare împotriva moliilor,
a particulelor inflamabile sau a altor vapori explozivi
sau toxici.
Consultaţi producătorul pentru a afla tipul pardoselei
dumneavoastră.
Nu îl utilizaţi pe produse din piele, mobilă sau pardoseli polişate cu ceară, materiale sintetice, catifea
sau alte materiale delicate şi sensibile la abur.
Nu introduceţi niciodata în aparatul de curăţat cu
abur produse de detartrare, aromatice, pe bază de
alcool sau detergent deoarece acestea l-ar putea
deteriora sau l-ar putea face nesigur pentru utilizare.
Dacă disjunctorul locuinţei se activează în timpul
utilizării aparatului pe abur, opriţi imediat utilizarea
produsului şi contactaţi centrul de asistenţă clienţi.
(Fiţi atent că există riscul de şoc electric.)
Aburul emis de aparat pentru igienizarea zonei de
lucru este foarte fierbinte. Prin urmare, capul pentru
abur, lavetele de curăţat şi accesoriul pentru covor
devin foarte fierbinţi pe parcursul utilizării.
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată
atunci când utilizaţi mopul cu abur şi când îi schimbaţi accesoriile. Nu purtaţi papuci de casă sau
încălţăminte cu vârful decupat.
În timpul utilizării capacul poate deveni fierbinte.
Pe parcursul utilizării aburul poate scăpa din aparat.
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat. NU atingeţi nicio componentă care poate
deveni fierbinte pe parcursul utilizării.
Opriţi unealta şi aduceţi mânerul în poziţia verticală
înainte de a scoate calota din recipientul cu apă.
A se utiliza doar pe pardoseală; nu folosiţi aparatul
în poziţie răsturnată. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
După utilizare
♦
♦
♦
Scoateţi apratul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a-l curăţa.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul pe podele
din lemn sau laminate neimpermeabilizate. Pe
suprafeţele care au fost tratate cu ceară sau
♦
4
Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere
sau reparaţie.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce ar putea afecta
utilizarea aparatului.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare pentru
a depista eventualele deteriorări.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Avertisment! Pericol de opărire.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton Autoselect™
3. Rezervor de apă
4. Mâner
5. Cap abur
6. Lavetă curăţare
7. Covoraş repaos
8. Glisor covor (numai FSM1600&FSM1600D)
9. Cană dozatoare (numai FSM1600&FSM1600D)
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
mişcare.
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
fierbinţi.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că aparatul este
oprit, scos din priză, rece şi nu mai conţine apă.
Montarea mânerului (Fig. A şi B)
♦
♦
♦
Siguranţa electrică
Avertisment! Acest produs trebuie să aibă
împământare. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Montarea capului pentru abur (Fig. C)
♦
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească
cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel.
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
♦
♦
Introduceţi capătul inferior al corpului mopului (11)
în capul pentru abur (5) până când se fixează pe
poziţie.
Capul pentru abur poate fi scos din corpul mopului
prin apăsarea butonului de eliberare a tubului mânerului (13) şi trăgând corpul mopului (11) din capul
pentru abur (5).
Montarea unei lavete de curăţat (Fig. D)
Lavetele de curăţare de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker (nr. piesă FSMP20-XJ).
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos peste lavetă (6).
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Cabluri prelungitoare şi Produs Clasa 1
♦
Introduceţi mânerul (10) în capătul superior al tubului
telescopic (4) până când se fixează pe poziţie.
Introduceţi capătul inferior al tubului telescopic (4) în
capătul superior al corpului mopului (11) până când
se fixează pe poziţie.
Mânerul poate fi scos din corpul mopului prin apăsarea butonului de eliberare a tubului mânerului (12)
şi trăgând tubul (4) din corpul mopului (11) pentru
a facilita depozitarea.
Trebuie utilizat un cablul cu 3 fire deoarece aparatul dumneavoastră are împământare şi este de
clasă constructivă 1.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30m (100 ft) fără a surveni pierderi de
tensiune.
Scoaterea lavetei de curăţat (Fig. E)
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată atunci
când schimbaţi laveta de curăţat a mopului cu abur. Nu
purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu vârful decupat.
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Puneţi vârful pantofului pe clapeta de eliberare
a lavetei de curăţat (14) şi apăsaţi ferm în jos.
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
5
Notă: Atunci când mopul este pornit pentru prima dată,
rezervorul de apă va avea o culoare roşie. Odată ce
mopul este gata de utilizare, rezervorul de apă va căpăta
o culoare albastră.
♦
Pentru a opri unealta, apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1).
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Atenţie! Goliţi întotdeauna mopul după utilizare.
♦
Ridicaţi mopul de pe laveta de curăţat.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Montarea glisorului pentru covor (Fig. F)
(numai FSM1600&FSM1600D)
♦
♦
Aşezaţi glisorul pentru covor pe podea.
Apăsaţi uşor mopul în jos în glisorul pentru covor (8)
până se fixează pe poziţie.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Tehnologia Autoselect™
Demontarea glisorului pentru covor (Fig. G)
(numai FSM1600&FSM1600D)
Acest mop cu abur este dotat cu un buton Autoselect™
(2) cu care puteţi selecta diferite aplicaţii de curăţare.
Acesta este utilizat pentru selectarea modului corect de
operare specific activităţii dumneavoastră de curăţare.
Folosind butonul Autoselect™ (2), alegeţi una dintre
următoarele aplicaţii:
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată
atunci când schimbaţi glisorul pentru covor al mopului
cu abur. Nu purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu
vârful decupat.
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Puneţi vârful pantofului pe clapeta de eliberare
a glisorului pentru covor (15) şi apăsaţi ferm în jos.
♦
Ridicaţi mopul de pe glisorul pentru covor (8).
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Lemn/Laminate
Piatră/Marmură
Plăci/Vinilin
Mopul va selecta volumul corespunzător de abur necesar
pentru fiecare operaţiune de curăţare.
Umplerea rezervorului de apă (Fig. H, I şi J)
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Acest mop cu abur are incorporat un sistem anti-calcar
pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă a acestuia.
Notă: Umpleţi rezervorul de apă cu apă plată curată.
Notă: În zonele cu apă foarte dură se recomandă utilizarea de apă deionizată.
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit iar cablul de
alimentare este scos din priză.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul
(4) în poziţie verticală.
♦
Scoateţi capacul rezervorului (16) rotindu-l în sens
invers acelor de ceasornic.
♦
Umpleţi rezervorul (3) cu apă.
Avertisment! Rezervorul are o capacitate de 0,5 litri. Nu
umpleţi rezervorul deasupra marcajului Max.
♦
Puneţi capacul rezervorului (16) la loc rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic.
Notă: Atunci când nu este utilizat, cana dozatoare poate
fi ataşată de mâner pentru a facilita depozitarea (Fig. J)
(numai FSM1600&FSM1600D)
Notă: Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul rezervorului.
Montarea greşită a capacului rezervorului va face ca
mopul să nu pornească.
Generalităţi
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată mopul cu abur fără a monta
mai întâi o lavetă de curăţare.
♦
Curăţaţi cu aspiratorul sau ştergeţi podeaua înainte
de utilizarea mopului cu abur.
♦
Cea mai uşoară metodă de a utiliza dispozitivul este
să înclinaţi mânerul într-un unghi de 45° şi curăţaţi
uşor, acoperind câte o suprafaţă mică odată.
♦
Nu utilizaţi mopul împreună cu substanţe chimice de
curăţat. Pentru îndepărtarea petelor rezistente de pe
vinilin sau linoleu, puteţi să le trataţi anterior cu apă
şi un detergent mediu înainte de a utiliza mopul.
Curăţarea cu abur
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Luaţi mopul de pe covoraşul de repaus (7) şi apăsaţil uşor în jos peste laveta de curăţat (6).
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus.
♦
Conectaţi mopul la priză.
♦
Rotiţi butonul Autoselect™ (2) la setarea dorită.
♦
Apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează
aproximativ 15 secunde ca mopul să se încălzească.
♦
Dacă trageţi mânerul (4) înapoi, pompa de abur va
fi activată. După câteva secunde, aburul va începe
să iasă prin capul pentru abur.
♦
Durează doar câteva secunde ca aburul să pătrundă în laveta de curăţat. Mopul va aluneca uşor pe
suprafaţa ce urmează a fi igienizată/curăţată.
Utilizare
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează aproximativ 15 secunde ca
mopul să se încălzească.
6
♦
Acţionaţi mopul uşor pe podea, cu o mişcare de
dute-vino, pentru a curăţa bine fiecare porţiune.
Notă: Pe parcursul utilizării aveţi posibilitatea să opriţi
pompa de abur aducând mânerul în poziţie verticală, iar
acest lucru vă permite să-l aşezaţi pe covoraşul de repaus
pentru o perioadă scurtă de timp pentru a putea să mişcaţi
diferitele obiecte de mobilier, iar apoi puteţi continua să
curăţaţi fără a mai fi necesar să opriţi aparatul.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat mopul, aduceţi
mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi-l, aşezaţi-l
pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi ca acesta
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
Atenţie! Este foarte important să monitorizaţi nivelul apei
din rezervor. Pentru a reumple rezervorul şi a continua
igienizarea/curăţarea, aduceţi mânerul (4) în poziţie
verticală şi opriţi aparatul. Scoateţi dispozitivul din priză
şi reumpleţi rezervorul de apă (3) cu ajutorul cănii dozatoare (9) furnizate.
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
După utilizare (Fig. K şi L)
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul,
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Scoateţi mopul din priză.
♦
Goliţi rezervorul de apă (3).
♦
Scoateţi laveta de curăţat (6)şi spălaţi-o pentru a fi
gata pentru utilizarea următoare. (Aveţi grijă să respectaţi instrucţiunile referitoare la spălare imprimate
pe lavetă).
♦
Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligelor de
prindere (18 şi 19).
Notă: Cârligul superior de prindere a cablului (19) se roteşte pentru a facilita eliberarea acestuia pentru utilizare.
♦
Prindeţi cablul de alimentare în clema de prindere
(20) aflată lângă ştecher.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) atunci
când îl depozitaţi.
Notă: Cu mânerul (4) în poziţie verticală, cablul strâns
bine în jurul cârligelor de prindere (18 şi 19) şi asigurat
în clema de fixare (20), mopul dumneavoastră este gata
pentru a fi depozitat. Alternativ, există o brăţară de prindere (21) incorporată în mâner (10) care vă va permite
să atârnaţi mopul de un cârlig corespunzător pe perete.
Asiguraţi-vă întotdeauna că acel cârlig de perete poate
susţine în siguranţă greutatea mopului.
Împrospătarea covoarelor
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Luaţi mopul de pe covoraşul de repaus (7) şi apăsaţil uşor în jos peste laveta de curăţat (6).
♦
Aşezaţi glisorul pentru covor (8) pe podea.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos în glisorul pentru covor (8)
până se fixează pe poziţie.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus. (7)
♦
Conectaţi mopul la priză.
♦
Rotiţi butonul Autoselect™ (2) la setarea pentru
Lemn/Laminat.
♦
Apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează
aproximativ 15 secunde ca mopul să se încălzească.
♦
Dacă trageţi mânerul (4) înapoi, pompa de abur va
fi activată. După câteva secunde, aburul va începe
să iasă prin capul pentru abur.
♦
Acţionaţi mopul uşor pe covor, cu o mişcare de dutevino, pentru a împrospăta bine fiecare porţiune.
Notă: Pe parcursul utilizării aveţi posibilitatea să opriţi
pompa de abur
aducând mânerul (4) în poziţie verticală, iar acest lucru
vă permite să-l aşezaţi pe covoraşul de repaus (7) pentru
a putea să mişcaţi diferitele obiecte de mobilier fără a mai
fi necesar să opriţi aparatul.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat mopul, aduceţi
mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi-l, aşezaţi-l
pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi ca acesta
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
Atenţie! Este foarte important să monitorizaţi nivelul apei
din rezervor. Pentru a reumple rezervorul şi a continua
igienizarea/curăţarea, aduceţi mânerul (4) în poziţie
verticală şi opriţi aparatul. Scoateţi dispozitivul din priză
şi reumpleţi rezervorul de apă cu ajutorul cănii dozatoare
furnizate.
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
Întreţinere şi curăţare
Aparatul dvs. Black & Decker cu fir a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere sau curăţare asupra uneltelor electrice, opriţi
şi deconectaţi aparatul.
♦
Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale şi umedă.
♦
Pentru îndepărtarea petelor persistente puteţi folosi
o soluţie uşoară de apă cu săpun în care să înmuiaţi
cârpa.
Întreţinerea lavetelor de curăţat
Instrucţiuni pentru spălare - A nu se utiliza balsam de rufe
- Lăsaţi să se usuce bine înainte de reutilizare.
Atenţie! Urmaţi instrucţiunile de curăţare imprimate pe
eticheta lavetei.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
7
Protejarea mediului înconjurător
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
FSM1600
FSM1500
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
FSM1600D
(Tip 2)
Tensiune
Putere
Capacitate rezervor
Greutate
Vc.a. 230
W 1600
(Tip 2)
230
1500
l 0,5
0,5
kg 2,52
2,52
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00194272 - 29-11-2012
8
9
10
Download PDF
Similar pages
EVOLIO SMART TV BOX Manual de utilizare
FSM1610 FSM1620 - Service