Så här installerar och använder du
DLS förstärkare
CC-2
CC-4 / CC-44
CC-500 / CC-1000
Innehåll
Välkommen!
Tack för att du köpt DLS bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en professionell
installation. Vi ber dig läsa genom bruksanvisningen
innan du påbörjar installationsarbetet.
Denna bruksanvisning innehåller många skisser som
skall underlätta om du vill göra installationen själv.
Du kan göra arbetet själv med hjälp av instruktionen
om du känner att du har kunskap och rätt verktyg. En
dålig installation kan dock medföra att sluresultatet blir
dåligt, så om du känner du dig det minsta osäker bör
du lämna över jobbet till en fackman.
Garantier
DLS lämnar två års garanti mot material och fabrikationsfel. Vid reklamation skall kopia av kvitto eller
annat köpbevis bifogas reparationen.
Teknisk hjälp
Behöver du teknisk hjälp så vänd dej i första hand till
den butik / företag som sålt produkten. Kan de inte
hjälpa dej så går det bra att kontakta DLS på telefon
031-840060, eller skicka ett e-mail till: info@dls.se
Funktioner…....…………………….................2
Installation…………………….……................2
Kabeldragning…………...………...................2
Verktyg och material som behövs................. 3
Inkoppling och delningsfilter
Strömkablar och remotestart........................ 3-4
Hög och lågnivåingångar.............................. 4
Ingångsnivåkontroll, BASS EQ..................... 5
Filter / funktioner på varje modell.................. 5
CC-500 / CC-1000 högtalarinkoppling:
En eller flera subwoofers.............................. 6
CC-2 högtalarinkoppling:
Främre högtalare…...………...…................... 7
Subwoofer………………………….................7
CC-4 / CC-44 högtalarinkoppling:
Fyra högtalare……………………................. 8
Två högtalare och bryggad subwoofer................8
Två subwoofers eller ett par stereohögtalare
anslutna i bryggkoppling ............................ 9
Test.....……………………………….............. 10
Felsökning........……………………............... 10
Proffsens tips….....………………….............. 11
Specifikationer…………..………….............. 12
Denna produkt måste returneras för
återvinning och sorteras som elektronikprodukt.
Får ej slängas ihop med hushållssoporna.
DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
DLS förstärkare tillverkas i överensstämmelse med
EU direktiv EEC 95/54 (72/245/EEC) och är märkta
med godkännandenummer.
De är också märkta enligt WEEE-direktiv 2002/96/
EC.
Produkterna uppfyller även EU RoHS direktiv
2002/95/EC.
DLS förstärkare är utvecklade och designade av:
DLS Svenska AB
Box 13029 - 40251 Göteborg - Sweden
Tel: 031 840060 - Fax: 031 844021
E-mail: info@dls.se
www.dls.se
”Sound tuned” i England.
Kabeldragning
Dessa modeller har följande funktioner:
- Analog klass AB eller D-teknik
- Hög verkningsgrad
- Lågprofildesign
- RCA-ingångar
- Högnivåingångar med autostart
- Kraftfulla kabelanslutningar
- Inbyggda delningsfilter
- Fjärrstyrd basnivåkontroll (CC-500)
Stereo
head unit
Installation
Innan du påbörjar installationen
Läs bruksanvisningen innan du påbörjar installationen.
Se till så att du har alla verktyg, kablar m.m. tillgängligt
innan du startar. På nästa sida hittar du en lista på
vad som behövs..
Placering av förstärkaren
Important
Allow air circulation around the amplifier.
Förstärkaren har en kompakt design som ger dig
stor flexibilitet vid val av monteringsplats. Du kan
montera den under en stol eller i bagageutrymmet. När du väljer installationsplats så kom ihåg
att förstärkaren ger en hel del värme som måste
kunna ventileras bort.
Välj en plats där luften kan cirkulera fritt runt förstärkaren. Täck inte förstärkaren med matta. Göm
den inte heller under några paneler. Montera inte
förstärkaren upp och ner.
Kontrollera så det inte finns kabelstammar, bromsrör eller bränsleslangar under plåten där du borrar
fast förstärkaren.
Viktigt:
Vi rekommenderar att du använder de medföljande skruvarna för att skruva fast förstärkaren.
Koppla bort batteriet
Koppla alltid bort batteriets minuspol innan
du påbörjar installationen
2
Proffsens tips:
Om du köper ett färdigt installationskit för förstärkare, och det finns flera att välja på, så välj
den med kraftigast strömkabel. Detta för att få
ett bättre ljud samt möjlighet att koppla till flera
förstärkare i framtiden.
Till strömanslutningen på CC-2, CC-4 och CC-44
rekommenderar vi AWG 5 = 16 mm2 kabel.
Till CC-500 / CC-1000rekommenderar vi AWG 2
= 33 mm2 strömkabel.Även minuskabeln skall ha samma kabelarea.
För att undvika kabelbrand så får huvudsäkringen ine vara av större värde än det rekommenderade för den kabelarea du använder, se
nedan.
Strömkabel
Max säkringsvärde för olika kabelareor:
6 mm2 (9 AWG) :25 A
16 mm2 (5AWG) :60 A
33 mm2 (2AWG) :150 A
10 mm2 (7AWG)
21 mm2 (4AWG)
42 mm2 (1AWG)
:40 A
:100 A
:200 A
Inkoppling 12 Volt
Verktyg och material som behövs
Verktyg:
 Skruvmejslar, kryss och spårmejsel
 Avbitare för kabel
 Kabelskalare

Borrmaskin med borr
 Crimptång för kabelskor
 Digital multimeter eller testlampa
 Stålborste, fil eller en bit slippapper
för att ta bort färg för att få en god
jordkontakt.

Fett för att smörja in jordanslutningen
så den inte oxiderar.
Material:

Högtalarkbel: minimum
12 AWG = 4 mm2 för subwoofers
13 – 16 AWG = 1,5-2,5 mm2 för övriga
högtalare.
 Skruv för montering av förstärkaren på
en skiva som sedan fästs i bilen. Plus
några extra skruv för att fästa säkrings
hållare, jordanslutning m.m.
 Eltejp för isolering

Ev. 12-16 mm plywood eller spånskiva
som du monterar förstärkaren på.
Installationsats för förstärkare:
Köp om möjligt en färdig installationssats för förstärkaren. Den innehåller det mesta du behöver.
Det här är vad du behöver om du köper grejorna
separat: 
6- 7.5 meter strömkabel, gärna AWG
5 = 16 mm2 eller kraftigare.

En säkringshållare för montering nära batteriet + säkring 50 A.

5 meter AWG 15 = 1,5 mm2 kabel för remotekabeln från bilstereo till förstärkare.

RCA-kabel från bilstereo till förstäkare.
- 5 meter för installation i bagage-
utrymmet.
- 2 – 3 meter för installation under
sätet.

Två ringkabelskor (RT22) – en
för anslutning till batteriets plus och en
för förstärkarens jordanslutning.

Fyra till åtta kabelskarvar (strömtjuvar) för inkoppling av kablarna till högnivå-
ingången (om du använder den).
Buntband

Isolerande skyddsslang för genomför
ing av strömkabel genom torpedvägg
Säkringar
Använd ATC bladsäkringar.
Ersätt endast med säkringar av
samma värde och typ.
CC-500, CC-1000 och CC-44
har ingen inbyggd säkring så vi
rekommenderar att du monterar
en extern säkringshållare.
Strömanslutning +12V
Koppla in en säkringshållare så nära bilens
batteri som möjligt. Använd strömkabel AWG
4/5 = 21/16 mm2 . Använd en ringkabelsko för att
koppla till batteriets pluspol. En 21 mm2 kabel kan
säkras med max 80 A. Klenare kabel kräver lägre
säkringsväde, se tabell på föregående sida.
Denna säkring är till för att skydda mot kabelbrand!
DLS FH1
säkringshållare
Batteri+ pol
DLS
Skydda strömkabeln där den passerar genom
torpedväggen. Använd en gummigenomföring
eller skyddsslang. En skyddsslang kan behövas
även på andra platser där strömkabeln riskerar att
komma i kläm. Använd buntband för att fästa upp
strömkabeln ihop med bilens egna kabelstammar.
Jordanslutning ( GND )
Försök att hitta en bra jordpunkt i bilens chassie
så nära förstärkaren som möjligt. Skrapa loss ev.
färg för att få god kontakt. Använd en stålborste
eller slippapper för att ta bort färgen och få en ren
metallyta. Använd en låsbricka eller taggbricka för
god kontakt. Skydda anslutningen med fett eller ny
färg för att undvika korrosion.
Power / Protect indikatordiod
Power
(Grön)
Protect
(Röd)
Power-lampan (grön) tänds när förstärkaren slås på.
Protect-lampan ( röd ) tänds när förstärkaren slår ifrån p.g.a. överhettning eller
kortslutning i ex.vis högtalarkablarna.
För att återställa systemet slår du först
av och sedan på radion / CD:n igen efter en liten stund. Om detta inte hjälper
så kontakta din lokala återförsäljare där
du köpt produkten.
3
Remote-terminal ( REMOTE )
För RCA lågnivåanslutning:
Koppla en kabel mellan radions utgång för motorantennstyrningeller remote till förstärkarens anslutning
för remote. Förstärkaren startar då automatiskt när
stereon slås på.
Du kan antingen använda den kabel som ofta
är inbyggd i RCA lågnivåkabeln, eller dra en ny
separat kabel.
Ibland finns det en liten risk för att störningar induceras från remotekabeln in i RCA-kabeln. För
att undvika sådana problem föreslår vi att du alltid
använder en separat remotekabel som dras separat
från övriga kablar.
Du kan koppla remotekabeln direkt in i förstärkarens
terminal. Finns ingen remoteanslutning på din stereo så kan du koppla remotekabeln till plus via någon
säkring som blir spänningssatt via tändningsnyckeln.
Ingångssignal högnivå
För högnivåanslutning:
De flesta fabriksmonterade huvudenheter har inte
någon RCA lågnivåanslutning och då måste signalen
till förstärkaren tas från högtalarutgången.
Använd separat remotekabel eller om detta inte är
möjligt så startar förstärkaren automatiskt när signal
Anslut bilstereons högtalarkablar till förstärkarens kablar för högnivåingång så som visas på bilden nedan.
Du måste ansluta både + och - kablarna eftersom
ingångarna är balanserade. Enbart + signal ger lägre
nivå och dålig ljudkvalitet. Du kan ändra högtalarfasning genom att växla + och - anslutningarna.
CC-500 / CC-1000 / CC-2
Dessa modeller kopplas in så här:
CC-500 är märkt R och L istället för CH1 / CH2.
Vit: CH2 (R)+
Grön: CH2 (R) -
HIGH INPUT
CH1
+ -
Till huvudenhetens
anslutning för motorantenn eller remotestart
En kabel med upp till
2,5 mm2 storlek kan
kopplas till remoteterminalen (REMOTE)
Ingångssignal lågnivå RCA
Ingångssignalen kan vara lågnivå via bilstereons RCA
utgångar, eller högnivå från bilstereons högtalarutgångar. Lågnivå = RCA är att föredra då det ger en
bättre ljudkvalitet.
VIKTIGT!
Använd antingen lågnivå eller högnivåingångarna,
inte båda samtidigt.
Lågnivåingång
Använd ett par skärmade RCA-kablar av hög kvalitet.
För montering i bagageutrymmet behövs en RCAkabel på 5-6 meter. För en montering under ett säte
räcker en kabel på 2-3 meter.
Kopplas in på:
CH1 / CH2 på CC-2,
eller R/ L på CC-500 /
CC-1000
CC-4 och CC-44 har dubbla ingångar CH1 / CH2
/ CH3 / CH4 Beroende på användning så kan du
antingen använda två separata lågnivåkablar, eller
en RCA-kabel med en Y-split för att få signal till båda
4
Brun: CH1 (L) Grå: CH1 (L) +
CH2
- +
Högnivåkontakt
CC-4 / CC-44
Denna har fyra kanaler men kopplas på samma sätt
som övriga. Det går att mata två kanaler med RCAsignal och de två andra kanalerna med signal via
högnivå om du skulle föredra detta.
HIGH INPUT
CH2
+ -
CH1
- +
Vit: CH1 +
Grön: CH1 Brun: CH2 Grå: CH2 +
Högnivåkontakt.
HIGH INPUT
CH3
+ -
CH4
- +
Orange: CH4 +
Rosa: CH4 Blå: CH3 Gul: CH3 +
Högnivåkontakt.
Ingångsnivåkontroll (GAIN)
För att förstärkarna skall kunna
anpassas till olika bilstereo med
varierande signalnivåer finns det
möjlighet att justera ingångssignalnivån. Efter att inkopplingen är klar,
ställ nivåkontrollerna i läge MIN (helt
moturs). Slå nu på förstärkaren och
justera ljudnivån, en normal inställning är från kl. 12 - 14.
Högpassfilter (HPF) - CC-2 / CC-4 / CC-44
Högpassfiltret stoppar
låga frekvenser från
att nå högtalaren. Det
används oftast för att
skydda små högtalare (
som 5” och mindre ) från
djupbas.
Sätt knappen i ON och HPF / LPF-knappen i läge
HPF (knapp ute) för att koppla in filtret, eller i läge
OFF om du vill använda förstärkaren över hela frekvensområdet.
Lågpassfilter (LPF) - CC-2 / CC-4 / CC-44
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre
frekvenser och stoppar
högre. En vanlig inställning är mellan 50 – 70 Hz.
Sätt knappen i läge ON och HPF / LPF knappen i
läge LPF (knapp IN) för att koppla in filtret, eller i
läge OFF om du vill använda förstärkaren över hela
frekvensområdet.
CC-4 och CC-44 har samma filteruppsättning på
båda kanalparen 1 & 2 och 3 & 4.
Lågpassfilter (LPF) / Phase shift
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre
frekvenser och stoppar
högre. En vanlig inställning är mellan 50 – 70 Hz.
Lågpassfiltret har valbar branthet, 12 eller 24 dB, välj den
inställning du tycker låter bäst.
Phase switch / fasomkopplare
CC-500 / CC-1000
För att erhålla bästa ”front stage” från din subwoofer
finns möjlighet att växla fasningen till basen med
knappen Phase shift. Välj mellan 0 grader (knapp
OUT) ellerr 180 grader (knapp IN)
Lyssna och avgör vilket som låter bäst i din bil.
Bass EQ / Bass boost CC-2 / CC-500
Bass EQ eller Bass boost används
för att öka basljudet vid en specifik
frekvens (60 Hz).
Du kan höja förstärkningen från 0
och upp till + 6 dB.
Denna funktion används för att du ska
kunna finjustera basen till ditt framsystem eller subwoofer på CC-2 och
till subwoofern på CC-500 / CC-1000.
Sätt nivåkontrollen på 0 dB om du vill
att funktionen ska vara urkopplad.
Subsonicfilter på CC-500 / CC-1000
Subsonicfiltret reducerar de lägsta
frekvenserna som ligger under
30 Hz.
I ON-lägetr upplevs ofta basen
som mer tight.
Välj det läge som låter bäst i din bil.
Funktioner på varje modell
CC-500 / CC-1000 är 1-kanals monoförstärkare.
Kan användas för en eller flera subwoofers.
Förstärkaren har följande finesser / filter:
q Lågpassfilter variabelt mellan 35 till 250 Hz
q Fjärrstyrd basnivåkontroll
q fasomkopplare 0 / 180 grader
q Subsonicfilter
q Valbar LPF branthet 12 / 24 dB
CC-2 är en 2-kanals förstärkare.
Kan användas för ett par högtalare i stereo eller en
subwoofer inkopplad i mono bryggkoppling.
Förstärkaren har följande finesser / filter:
q Lågpassfilter variabelt mellan 50 och 500 Hz,
filtret kan kopplas ur.
q Högpassfilter variabelt mellan 50 och 500 Hz,
filtret kan kopplas ur.
q Bass EQ variabel 0 - + 6 dB
CC-4 / CC-44 4-kanals förstärkare för att koppla
två par stereohögtalare eller ett främre par i stereo och
en subwoofer i mono bryggkoppling.
Förstärkaren har följande finesser / filter:
q Lågpassfilter variabelt mellan 50 och 500 Hz,
filtret kan kopplas ur.
q Högpassfilter variabelt mellan 50 och 500 Hz,
filtret kan kopplas ur.
5
CC-500 / CC-1000
Högtalarinkoppling CC-500 / CC-1000
Två 4 ohms subwoofers
En 4 ohms eller 2 ohms subwoofer
+
-
- +
-
+
OBS!
Två 4 ohms subwoofers ger en 2 ohms belastning
på förstärkaren i denna koppling.
Lägsta tillåtna förstärkarbelastning är 1 ohm, lägre
impedanser kan skada förstärkaren.
Filterinställningar Lågpassfilter
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre
frekvenser och stoppar
högre. En vanlig inställning är mellan 50 – 70 Hz.
Lågpassfiltret har valbar
branthet, 12 eller 24 dB, välj
den inställning du tycker låter
bäst.
Fasomkopplare CC-500 / CC-1000
För att erhålla bästa ”front stage” från din subwoofer finns möjlighet att växla fasningen till basen
med knappen Phase shift. Välj mellan 0 grader
(knapp OUT) ellerr 180 grader (knapp IN)
Lyssna och avgör vilket som låter bäst i din bil.
6
OBS!
Subwooferns impedans kan vara 4 eller 2 ohm.
Minimum förstärkarbelastning är 1 ohm, lägre
impedanser kan skada förstärkaren.
KOPPLING I SERIE ELLER PARALLELL.
Subwoofrar med dubbla talspolar, eller andra
högtalare, kan kopplas i serie eller i parallell för
olika impedanser, men resulterande impedans
får aldrig vara lägre än 1 ohm.
Fjärrstyrd basnivåkontroll
Med denna kan du justera nivån på basljudet
för att anpassa till bästa ljud för den musik du
lyssnar på. Anslut till uttaget REMOTE.
Den yttre remotekontrollen arbetar tillsammans
med den inbyggda gain-kontrollen, inställningen
på denna bestämmer maxnivån även för den
yttre nivåkontrollen.
POWER
MIN
MAX
För inkoppling av spänningsmatning, se sida 3-4
För hög-eller lågnivåinkoppling av signal, se sida 4
För Bass boost och subsonic-funktion, se sida 5
CC-2
Högtalarinkoppling CC-2
En 4 ohms subwoofer bryggkopplad
+
-
+ -
+
-
Två fullregisterhögtalare till kanalerna 1 och 2
OBS!
Minimum förstärkarbelastning i stereo är 2 ohm,
lägre impedanser kan skada förstärkaren.
högtalarna kan vara koaxial eller 2/3-vägs komponentsystem.
Filterinställningar CH 1/2 för stereohögtalare
Högpassfiltret stoppar
låga frekvenser från
att nå högtalaren. Det
används oftast för att
skydda små högtalare
( som 5” och mindre )
från djupbas.
Sätt knappen i ON och HPF / LPF-knappen i
läge HPF (knapp ute) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
Justera HPF-inställningen för att passa din personliga smak, en normal inställning är 50 - 70 Hz.
OBS!
Minimum förstärkarbelastning i bryggkoppling är 4
ohm, detta ses av förstärkaren som en 2 ohms last
eftersom impedansen halveras vid bryggkoppling.
Använd INTE subwoofers med lägre impedans än
4 ohm.
Anslut högtalarens minus till CH2-, och högtalarens plus till CH1+.
Filterinställningar CH 1/2 för subwoofer
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre frekvenser och stoppar högre.
En vanlig inställning är
mellan 50 – 70 Hz.
Sätt knappen i läge ON och HPF / LPF knappen
i läge LPF (knapp IN) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
För ströminkoppling, se sida 3-4
För inkoppling av signalkälla, se sida 4
7
CC-4 / CC-44
Högtalarinkoppling CC-4 / CC-44
1. Fyra stereohögtalare. Ett par fram och ett
par bak i bilen.
+
+
+ -
-
Främre och bakre stereohögtalare
kopplade till kanal 1/2, och 3/4.
Subwoofer
4 ohm
-
Bakre
högtalare
+ -
Främre
högtalare
Främre
högtalare
+
-
+
-
2. Två stereohögtalare och en subwoofer
bryggkopplad till CC-4 / CC-44 (3-kanals mode).
+
-
Främre eller bakre stereohögtalare kopplade till
kanal 1 / 2, och subwoofer till kanal 3 / 4.
Filterinställningar främre kanaler CH 1 / 2
Filterinställningar främre kanaler CH 1 / 2
Högpassfiltret stoppar
låga frekvenser från
att nå högtalaren. Det
används oftast för att
skydda små högtalare
( som 5” och mindre )
från djupbas.
Sätt knappen i ON och HPF / LPF-knappen i
läge HPF (knapp ute) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
Justera HPF-inställningen för att passa din personliga smak, en normal inställning är 50 - 70 Hz.
Högpassfiltret stoppar
låga frekvenser från
att nå högtalaren. Det
används oftast för att
skydda små högtalare
( som 5” och mindre )
från djupbas.
Sätt knappen i ON och HPF / LPF-knappen i
läge HPF (knapp ute) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
Justera HPF-inställningen för att passa din personliga smak, en normal inställning är 50 - 70 Hz.
Filterinställningar bakre kanaler CH 3 / 4
Filterinställningar bakre kanaler CH 3 / 4
För de bakre kanalerna 3/4 används samma inställningar som för kanalerna 1/2.
För ströminkoppling, se sida 3-4
För inkoppling av signalkälla, se sida 4
8
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre
frekvenser och stoppar
högre. En vanlig inställning är mellan 50 – 70
Hz.
Sätt knappen i läge ON och HPF / LPF knappen
i läge LPF (knapp IN) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
CC-4 / CC-44
Högtalarinkoppling CC-4 / CC-44
3. Två subwoofers eller stereohögtalare anslutna i bryggkoppling till CC-4 / CC-44.
4 ohm
+
-
4 ohm
+
-
En 4 ohm subwoofer / högtalare inkopplad till
kanal 1 / 2, och en 4 ohm subwoofer / högtalare
till kanal 3 / 4.
Filterinställningar främre kanaler CH 1 / 2
Filterinställningar bakre kanaler CH 3 / 4
Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers / baslådor. Det
släpper igenom lägre
frekvenser och stoppar
högre. En vanlig inställning är mellan 50 – 70
Hz.
Sätt knappen i läge ON och HPF / LPF knappen
i läge LPF (knapp IN) för att koppla in filtret, eller
i läge OFF om du vill använda förstärkaren över
hela frekvensområdet.
I de fall som CC-4 används för bryggkoppling av
ett par stereohögtalare så används endast HPF
filtret. Sätt knappen i läge ON och HPF / LPFknappen i läge HPF för att koppla in filtret, eller i
läge OFF om du vill använda förstärkaren över hela
frekvensområdet. Justera HPF-inställningen för att
passa din personliga smak, en normal inställning
är 50 - 70 Hz
För ströminkoppling, se sida 3-4
För inkoppling av signalkälla, se sida 4
9
Felsökning
Test
FÖRSTÄRKAREN HELT DÖD:
1. Mät om det finns ström fram till förstärkarens
terminalanslutningar för +12 Volt och remote med
hjälp av ett mätinstrument. Kontrollera jordanslutningen så att den är fullgod.
2. Kontrollera batteriterminalerna.
3. Kontrollera huvudsäkringen vid batteriet. Om
säkringen är trasig så leta efter en ev. kortslutning
i strömmatningskabeln till förstärkaren.
4. Kontrollera förstärkarens säkringar. Är dessa trasiga så byt dessa mot nya med samma värde, aldrig ett högre värde! Om säkringarna ånyo går
sönder är det ett internt fel i förstärkaren. Lämna
den till din återförsäljare för reparation.
5. För att starta förstärkaren krävs en spänning på
9-15 volt på remoteanslutningen, kontrollera att
det finns spänning när bilstereon slås på.
Innan du slutför installationen bör du göra följande
tester för att vara säker på att kablarna är korrekt
kopplade och att allt fungerar som det ska.
FÖRSTÄRKARENS SÄKRING GÅR SÖNDER
ÄVEN VID LÅG VOLYM:
1. Kontrollera om någon högtalarkabel är kortsluten
eller ligger till jord (klämda kablar).
FÖRSTÄRKAREN STÄNGER AV EFTER 10 - 30
MINUTER.
Förstärkaren är överhettad på grund av dålig kylning.
Kontrollera placeringen som måste vara fri från föremål
som hindrar ventilationen.
Åtgärd:
1. Flytta förstärkaren till en plats med bättre ventilation.
2. Installera en eller två fläktar som blåser över
kylflänsen och leder bort värmen.
3. Överhettning kan orsakas av belastning med
högtalarimpedanser under de tillåtna.
LJUD SAKNAS I NÅGON AV HÖGTALARNA:
Kontrollera följande:
1. Kontrollera inställningen av balanskontrollen.
2. Kontrollera inställningen av faderkontrollen.
3. Kontrollera anslutningen av högtalarkablarna till
både slutsteg och högtalare.
4. Kontrollera signalkablarnas anslutning.
5. Skifta lågnivåanslutningarna. Om felet flyttar sig
till annan högtalare är det fel i lågnivåkabeln.
Kvarstår felet ligger detta i förstärkaren eller högtalaren.
10
Koppla in batteriet på nytt
När kabeldragningen är
klar så kan du återigen
ansluta batteriets mi-
Testa strömanslutningen
1.Slå på bilstereon men skruva inte upp volymen.
Förstärkarens gröna indikatorlampa skall nu
lysa. Gör den inte det så kontrollera kablarna för
remote och + 12volt. Kontrollera även jordanslutningen.
2. Vrid upp bilstereons volym en bit. Kontrollera att det kommer ljud från samtliga högtalare.
Hörs inget ljud så kontrollera alla anslutningar på förstärkare och högtalare.
Testa högtalaranslutningen
Förvissa dej om att högtalarna är rätt kopplade.
Använd balanskontrollen för att kontrollera att
vänster/höger högtalare är kopplade till höger/
vänster kanal. Hörs inget ljud alls så kontrollera
anslutningarna igen.
ProffsensTips:
ProffsensTips:
STÖRNINGSPROBLEM
HÖGTALARFASNING / POLARITET.
VINANDE LJUD SOM VARIERAR MED VARVTALET OCH VOLYMEN:
Alla högtalare i ett system skall vara kopplade med
samma fasning (polaritet). Det innebär att alla högtalarkoner skall röra sig åt samma håll, annars kan
ljudet påverkas med ex.vis sämre basåtergivning
som följd eftersom högtalarna motarbetar varandra.
Åtgärd:
1. Dra bilstereons pluskabel direkt till batteriet.
2. Koppla om bilstereons jord till annan punkt med ren metallyta.
3. Kontrollera alla strömanslutningar så att det
inte kan bli spänningsfall.
4. Kontrollera systemets jordförbindelser.
5. Installera en Power Cap kondensator. Den är
mycket effektiv när det gäller att filtrera bort
störningar.
KONSTANT VINANDE LJUD:
Åtgärd:
1. Kontrollera att alla enheter i systemet är jordade
i samma punkt.
2. Kontrollera kvaliten på jordkabeln från batteriet till bilens chassie.
3. Koppla ur signalkablarna till förstärkaren för att
se om störningarna försvinner. Om de gör det så
tar signalkablarna in störningarna. Prova att lägga
en lös lågnivåkabel rakt över sätena i bilen och se
om störningarna försvinner. Om de gör detta så
ändra lågnivåkablarnas placering. Försvinner inte
störningarna så prova en lågnivåkabel där den yttre
skärmen endast är ansluten i den ända som är ansluten till signalkällan (bilstereon). Sådana kablar kallas
quasi-balanserade kablar. DLS PRO och ULTIMATE
lågnivåkablar är quasi-balanserade.
ProffsensTips:
Installation i bagageutrymmet
Drag ditt kablage till förstärkaren tillsammans med
bilens eget kablage i dörrtrösklarna på bilen. Många
bilar har isolerade kanaler för kabeldragning. Du
kan behöva lossa dörrtrösklarna och lyfta på mattor.
Kolla fasningen så här:
Tag ett 1,5 volts batteri. Anslut batteriets pluspol till
kabeln som kommer från högtalarens plusanslutning, och batteriets minuspol till kabeln från högtalarens minusanslutning. Konen på högtalaren skall
nu röra sig utåt. Gör om kontrollen på alla högtalare
(ej diskanter) och se till att konen rör sig åt samma
håll på alla ingående högtalarelement.
Har du en separat sub-bashögtalare i systemet med
ett passivt 12 dB filter så kan du prova att koppla
denna med olika polaritet för att se vilket som låter
bäst. Fasvridningen i passiva filter kan göra att det
ibland är nödvändigt att ändra polariteten.
+
Batteri
1,5 Volt
+
-
OBS! Tweeters kan inte testas på detta sätt, dubbelkolla istället kopplingarna.
ProffsensTips:
Fäst upp kablarna
Använd om möjligt buntband för att fästa ihop,
eller fästa upp kablaget. Men fäst aldrig signalkablar ihop med ström- eller högtalarkablar.
ProffsensTips:
Använd crimpanslutningar
Köp gärna en crimptång och använd kontakter
för crimpning av kablar till ström- och högtalarterminaler.
1. Skala bort 1/4 inch (6 mm) av kabelns isolering.
2. För in den avskalade biten i kontakten.
3. Tryck till ordentligt med crimptången.
ProffsensTips:
Högtalar- och strömkablar
Dra inte strömkablar och högtalarkablar tillsammans. Strömkablarna kan generera ett vinande ljud
i högtalarna. Dra dessa kablar på var sin sida i bilen.
11
Specifikationer
Alla uteffektvärden är
RMS och uppmätta vid
matningsspänning på
14,4V DC.
CC-500 CC-1000
Antal kanaler11
Förstärkarklass
D
D
Uteffekt RMS i 1 ohm
800 W
1000 W
Uteffekt RMS i 2 ohm 600 W
700 W
Uteffekt RMS i 4 ohm 350 W
450 W
Signal / brus-förhållande, A-vägd 97 dB
92 dB
Dämpfaktor140154
Frekvensomfång
10 Hz - 500 Hz
10 Hz - 500 Hz
Ingångsimpedans, RCA lågnivå 22 kohm
22 kohm
Ingångskänslighet
1 - 4V
1 - 4 V
Ingångsimpedans, högnivå
45 ohm
45 ohm
Högnivåingång med autostart
JaJa
Variabelt lågpassfilter (LP)
35 - 250Hz,12 eller 24 dB
35 - 250Hz,12 eller 24 dB
Bass boost @ 60 Hz
0 - +6 dB
0 - +6 dB
Subsonicfilter
30 Hz ON / OFF
30 Hz ON / OFF
o
Fasomkopplare
0 eller 180 0 eller 180o
Fjärrstyrd basnivåkontroll
Ja, med 5 meter kabel
Ja, med 5 meter kabel
Strömförbrukning, tomgång
0,6 A
0,6 A
Strömförbrukning, max80A102 A
Säkringar
Använd extern säkring 60 A
Använd extern säkring 100 A
Dimensioner HxBxD(mm / tum) 51 x 129 x 304 / 2 x 5,07 x 11,96 51 x 129 x 368 / 2 x 5,07 x 14,48
Strömterminaler, storlek
2 AWG / 33 mm2
2 AWG / 33 mm2
Högtalarterminaler, storlek
7 AWG / 10 mm2
7 AWG / 10 mm2
Vikt2,4 kg2,9 kg
CC-2CC-4
CC-44
Antal kanaler244
FörstärkarklassABAB AB
Uteffekt RMS i 4 ohm
2 x 110 W
4 x 50 W
4 x 85 W
Uteffkt RMS i 2 ohm
2 x 170 W
4 x 70 W
4 x 110 W
Uteffekt RMS i 4 ohm bryggkoppling1 x 340 W
2 x 140 W
2 x 220 W
Signal / brus-förhållande, A-vägd 110 dB
110 dB
110 dB
Dämpfaktor
>150
>250
>300
THD @ 5 W, 1 kHz
< 0,02%
< 0,02%
< 0,02%
Frekvensomfång
10 Hz - 50 kHz
10 Hz - 55 kHz
10 Hz - 60 kHz
Ingångsimpedans, RCA lågnivå 6 kohm
6 kohm
5 kohm
Ingångskänslighet
1 - 4V
1 - 4V
1 - 4 V
Ingångsimpedans, högnivå
45 ohm
45 ohm
45 ohm
Högnivåingång med autostart
Ja Ja Ja
Variabelt högpassfilter
50 - 500 Hz*
50 - 500 Hz*
50 - 500 Hz*
Variabelt lågpassfilter
50 - 500 Hz*
50 - 500 Hz *
50 - 500 Hz*
* kan kopplas in / ur
Bass EQ @ 60 Hz
0 - +6 dB
-
-
Strömförbrukning, tomgång
0,5 A
0,5 A
0,7 A
Strömförbrukning, max43 A40 A64 A
Säkring
2 x 20 A
Intern säkring 40 A
Använd extern säkring 60 A
ExtraInbyggd kylfläkt
Dimensioner HxBxD(mm)
51 x 129 x 260
51 x 129 x 250
55 x 129 x 320
Dimensioner (tum)
2 x 5,07 x 10,2
2 x 5,07 x 9,85
2,16 x 5,07 x 9,85
Vikt
1,87 kg
1,8 kg
2,4 kg
Vi har en policy med kontinuerlig uppdatering av vårt produktsortiment.
Vi förbehåller oss därför rätten till ändringar i specifikationer och utförande utan föregående avisering.
12
Download PDF
Similar pages
KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION
Dynamic Microphones MD 441 U
Aprilia Classic 50 Data 1.1M
BZ5 Records Studio Equipment
MXSP-BT03 Bluetooth Speaker User Manual
CAL. H022 – REF. PBP DUO
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE