GL701 GL710 GL716 GL720 GL741 - Service Client

402011 - 33 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GL701
GL710
GL716
GL720
GL741
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
Destinaţia de utilizare
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru
tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru
cosirea ierbii în spaţii restrânse. Acest aparat este
destinat exclusiv uzului casnic.
♦
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor sau a cablurilor, nu trageţi niciodată
de cablu pentru a scoate ştecherul din priză.
Siguranţa terţilor
Instrucţiuni de siguranţă
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale
şi deteriorare a materialelor.
♦ Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
acest aparat diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare corporală.
♦ Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
♦
♦
♦
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat.
♦ Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de
protecţie.
♦ Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze
aparatul.
♦ Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
♦ Este necesară o supraveghere atentă atunci
când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦ Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept
jucărie.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
♦ Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
♦ Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive,
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat
şi nu la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat
pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte sau orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să
înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate
folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de
4
ROMÂNĂ
până la 30 m fără a afecta performanţa produsului.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat
sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
♦
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
♦
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să
se rotească după ce motorul este oprit.
♦ Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea
adecvată a aparatului.
♦ Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista
semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe
cablul de alimentare şi pe cablul prelungitor.
În cazul în care un cablu se deteriorează în
timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la
reţeaua electrică principală. NU ATINGEŢI
CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile
sunt deteriorate sau uzate.
♦ Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă
proteja picioarele.
♦ Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja
picioarele.
♦ Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă
traseul de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre,
sârme şi orice alte obstacole.
♦ Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală,
cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniţi
niciodată aparatul în altă poziţie.
♦ Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
♦ Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe pante, nu în sus şi în jos.
♦ Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu aparatul în funcţiune.
♦ Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce
aparatul este în funcţiune.
♦ Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de
tăiat nu s-a oprit complet.
♦ Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat.
Nu utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
♦ Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
♦ Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi
la poziţia cablului.
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de firul de tăiat, mai ales atunci când
porniţi motorul.
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel
de impact, verificaţi aparatul pentru a depista
semnele de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l
dacă este necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta
prezintă apărători deteriorate sau dacă nu
are apărătorile montate.
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de
orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea
firului aparatului. După prelungirea unui fir
nou de tăiat, readuceţi întotdeauna aparatul
în poziţia normală de funcţionare înainte de
a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile
gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de
elementele de tăiat.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie
în timpul utilizării acestui aparat.
Ţineţi persoanele şi animalele la o distanţă de cel puţin 6 m faţă de zona de
lucru.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii
de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
5
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Descriere
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.)
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Buton de reglare
7. Tub
8. Apărătoare
9. Lama firului de tăiat
10. Carcasă bobină
11. Fir de tăiat
12. Ghidaj margine
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că aparatul este oprit şi deconectat de la priză.
Utilizare
Montarea apărătorii (fig. A)
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Scoateţi şuruburile hexagonale (13) de pe
capăt (14).
♦ Poziţionaţi apărătoarea (8) pe aparat conform
ilustraţiei.
♦ Apăsaţi ferm apărătoarea până când face clic.
♦ Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şuruburilor hexagonale.
♦ Strângeţi şuruburile hexagonale folosind cheia
hexagonală (15) din dotare.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă
apărătoarea nu este montată corespunzător.
Setarea aparatului în modul tuns sau finisare margini (fig. B - D)
Aparatul poate fi utilizat în modul tuns, conform
ilustraţiei din fig. B sau în modul de finisare
a marginilor pentru a tunde iarba care depăşeşte
conturul marginilor de gazon şi rondurile de flori,
conform ilustraţiei din fig. C.
Deblocarea firului de tăiat
Modul tuns (fig. B şi D)
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe
carcasa bobinei.
♦ Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat
(11) pe carcasa bobinei (10).
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie
în poziţia ilustrată în fig. B. În caz contrar:
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Rotiţi tubul (7) în timp ce eliberaţi butonul.
♦ Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Conectarea aparatului la reţeaua electrică
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la intrarea de alimentare (4).
♦ Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
♦ Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber.
Modul finisare margini (fig. C şi D)
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de
tuns trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. C. În
caz contrar:
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Rotiţi tubul (7) în timp ce eliberaţi butonul.
♦ Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
6
Reglarea înălţimii aparatului (fig. D)
Montarea unei bobine noi cu fir de tăiat
(fig. E şi G)
Acest aparat dispune de un mecanism telescopic
care vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă. Există trei setări pentru înălţime.
Pentru a regla inălţimea, procedaţi după cum
urmează:
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Trageţi uşor tubul (7) în afara carcasei motorului (16) la înălţimea dorită, eliberând în
acelaşi timp butonul.
♦ Atunci când tubul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă
A6495).
♦ Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul bobinei (18) din carcasă (10).
♦ Scoateţi bobina goală (19) din carcasă.
♦ Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi carcasa bonei.
♦ Poziţionaţi noua bobina în carcasa bobinei,
cu liniile aşezate în fante (23) (fig. F).
♦ Introduceţi capetele firului prin ochiurile corespunzătoare (20) din carcasă (10). Trageţi de
firul slăbit până când iese din fante (23) (fig.
G).
♦ Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei
cu orificiile de ieşire (21) din carcasă.
♦ Împingeţi capacul (18) pe carcasă (10) până
când face clic pe poziţie.
Notă: Asiguraţi-vă că este poziţionat capacul şi
ascultaţi până când auziţi două clicuri pentru a fi
siguri că ambele clapete (17) sunt poziţionate
corect.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni aparatul, apăsaţi maneta de
declanşare (1).
♦ Pentru a opri aparatul, eliberaţi maneta de
declanşare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi
maneta de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama
de tăiat (9), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până
la lamă.
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă uscată.
Tunderea ierbii
♦
♦
♦
♦
♦
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. H - J)
Ţineţi aparatul conform ilustraţiei din fig. B.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf.
Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi aparatul la distanţă de obiectele dure
şi de plantele delicate.
Dacă aparatul începe să funcţioneze încet,
reduceţi sarcina.
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină
goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă
A6171).
♦ Scoateţi bobina goală din aparat, conform
indicaţiilor menţionate anterior.
♦ Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦ Înfăşuraţi mai întâi un fir nou pe partea superioară a bobinei:
- Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din
fantele din secţiunea superioară a bobinei, conform ilustraţiei.
- Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată. Asiguraţi-vă
că înfăşuraţi firul în mod ordonat şi în
straturi. Nu îl intercalaţi.
- Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge
la adâncituri (22), tăiaţi-l.
- Introduceţi temporar firul în fantele (23) de
pe o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe
margini mai late de 50 mm.
♦ Nu folosiţi aparatul pentru a crea margini.
Pentru a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦ Dirijaţi aparatul conform ilustraţiei din fig. C.
♦ Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi
uşor aparatul.
7
♦
Repetaţi procedura de mai sus pentru al doilea
fir de tăiat din secţiunea inferioară a bobinei.
Poziţionaţi firul în fantele neutilizate (23).
♦ Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior pentru a fixa bobina pe aparat. Nu uitaţi
să eliberaţi firul de tăiat din fantele de fixare
(23).
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker. Asiguraţi-vă că
există fir de tăiat în ambele secţiuni ale bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire din carcasă.
♦ Împingeţi capacul pe carcasă până când face
clic pe poziţie.
♦ Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat,
tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fir nu funcţionează
sau dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:
♦ Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
♦ Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se
poate mişca liber.
♦ Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat,
apoi înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi
bobina conform instrucţiunilor.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu prizele de bună
calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor
de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără
cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este
plină şi apoi opriţi unealta.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod
regulat.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului
folosind o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă
este montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă
problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi
agentul de reparaţii Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi
unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
♦
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit.
Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult
de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz,
tăiaţi-l astfel încât să ajungă doar până la lama
de tăiat.
Alimentarea automată cu fir nu funcţionează
♦
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul
bobinei din carcasă.
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm
din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe
bobină, instalaţi o nouă bobină de fir de tăiat
conform indicaţiilor menţionate anterior.
8
Protejarea mediului înconjurător
GL720
TIP 3-5
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Tensiune de
intrare
Putere
absorbită
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Viteză în gol
Greutate
Putere
absorbită
Viteză în gol
Greutate
TIP 3-5
TIP 3-5
230
W 550
520
580
6.500
6.500
3,2
3,2
min1 6.500
kg 3,2
kg 3,2
6.500
3,2
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm,
Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 95 dB(A)
Incertitudine (K) = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)
Incertitudine (K) = 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta
din spate a manualului.
GL716
230
min1 6.500
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60335-1, EN 60335-2-91
Specificaţie tehnică
TIP 3-5
700
GL701/GL710/GL716/GL720/GL741
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
VC.A. 230
W 600
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Tensiune de
intrare
230
Declaraţia de conformitate CE
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
GL710
TIP 3-5
VC.A. 230
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu
EN 786:
= 7,5 m/s2, Incertitudine (K) = 1,5 m/s2
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
GL701
GL741
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.
9
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk
pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca Black & Decker şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
1-10-2009
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
Nr. solicitare brevet în Marea Britanie: 059745,6
Specif. solicitare proiect Comunitatea Europeană:
340385-0001 şi 339544-0001
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
sau transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei Black & Decker din ţara dvs.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
zst00187601 - 04-09-2012
10
11