Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / cover_I.fm / 26.09.2003
s
Be inspired
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / cover_II.fm / 26.09.2003
Overzicht van de handset
Overzicht van de handset
Intern nummer
van de handset
Tijd
Bellerslijst
Toegang tot
◆ Voicemail-lijst
◆ Bellerslijst
Nummerherhaling
Batterij-indicatie
U vol
knippert: batterij bijna
leeg
= leeg
1
22-35
Þ Ü
V
INT MENU
Display
Menu
Displaytoetsen
Actuele functies in het
display oproepen
Interne lijst
Telefoonboek-toets
Verbindingstoets
Verbreek- en
Aan-/Uit-toets
◆ Gesprek beëindigen
◆ Functie annuleren
◆ Eén menuniveau terug
(kort indrukken)
◆ Terug naar ruststand
(ca. 1 sec. indrukken)
◆ Handset aan/uit
(ca. 2 sec. indrukken)
◆ Oproep aannemen
◆ Beginnen met kiezen
R-toets
◆ Ruggespraak (Flash)
◆ Kiespauze invoeren
Sterretje-toets
◆ Belsignaal aan/uit
Microfoon
Snelkiestoets
Snelkieslijst openen
Hekje-toets
Toetsblokkering aan/uit
De verschillende display-indicaties hebben de volgende betekenis:
Indicatie
Þ
Ü
[_______]
INT
[_______________]
MENU
t of s
u of v
ß
[_______]
OK
2
Betekenis bij druk op toets
Nummerherhaling: de lijst met de 5 laatst gekozen telefoonnummers openen
(pagina 18).
Brievenbus: bellerslijst en voicemail-lijst openen (pagina 18).
Intern: lijst met interne handsets openen.
Menu: in ruststand het hoofdmenu openen.
Tijdens het telefoneren een menu openen (afhankelijk van de situatie).
Eén regel omhoog of omlaag bladeren.
Cursor één teken naar links of naar rechts verplaatsen.
Wistoets: invoer per teken van rechts naar links wissen. Wist het teken links van
de cursor.
Menufunctie bevestigen of invoer door bevestiging opslaan.
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100IVZ.fm / 26.09.2003
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Basisstation plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De handset in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handset aanmelden op het basisstation en de batterijen opladen . . . . . . . . . . . . . . .
Handset uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
9
9
9
Bediening van de telefoon en menubeheer . . . . 10
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Display in ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tijdfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Datum en tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Extern bellen en gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep aannemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave) . . . . . . . . . . . . . . .
Microfoon van de handset uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Telediensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functies die voor alle volgende oproepen worden ingesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functies tijdens een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functie die na een oproep wordt ingesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Voicemail gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voicemail instellen voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voicemail-melding bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken . . . . . 16
Telefoonboek en snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bellerslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100IVZ.fm / 26.09.2003
Inhoudsopgave
Handsets aan- en afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Handmatige aanmelding: Handset Gigaset CL 1 op Gigaset CL 100 . . . . . . . . . . . . . . 19
Andere handsets aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Handsets afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Meerdere handsets gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intern telefoneren en gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek doorverbinden naar een andere handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisselgesprek bij intern gesprek aanemen/weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiten bij een extern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handset zoeken ("paging") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20
21
21
Handset instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch opnemen uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume en melodie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsignaal uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batterijwaarschuwingssignaal uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standaardinstellingen van de handset herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
22
23
Basisstation instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PIN-code wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Veelgestelde vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik achter een telefooncentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice (Customer Care) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
25
26
28
29
30
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / starting.fm / 26.09.2003
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften
$
!
Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter en sluit deze aan
zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde, oplaadbare batterijen van hetzelfde
type (pagina 28)! Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen: die
kunnen schade aan het batterijvak en zelfs lichamelijk letsel veroorzaken.
‹
Œ
Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type dat in de
gebruiksaanwijzing staat vermeld en plaats deze met de plus- en minpool in
de juiste stand (in het batterijvak van de handset is een afbeelding
aangebracht).
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de
technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld
artsenpraktijk).
De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon
veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (inkomende oproep),
niet direct tegen het oor.
Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht (pagina 25).
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat
(bijvoorbeeld in spuiterijen).
ƒ

Batterij niet
weggooien,
maar inleveren
als KCA.
Geef uw Gigaset alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.
Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein
chemisch afval.
◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 9), kunt u ook geen
i
alarmnummers bellen!
◆ Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle
landen beschikbaar.
5
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / starting.fm / 26.09.2003
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Basisstation plaatsen
Plaatsing van het basisstation
Plaats het basisstation tijdens gebruik in een gesloten, droge ruimte met een
temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Het basisstation kan het best op een centrale plek
in de woning worden geplaatst.
◆ Stel de telefoon nooit bloot aan hitte, direct zonlicht en andere
W
elektrische apparaten.
◆ Bescherm de Gigaset tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
dampen.
Bereik
Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Afhankelijk van de
omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis
maximaal 50 meter.
6
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / starting.fm / 26.09.2003
Toestel in gebruik nemen
Basisstation aansluiten
Sluit het basisstation eerst aan op de telefoonaansluiting en daarna op de netvoeding.
Telefoonstekker
met
telefoonsnoer
Netvoedingsadapter
(220/230V)
met netsnoer
1.
2.
Onderkant van het basisstation
1.
◆ Steek de kleine stekker van het telefoonsnoer in het aansluitpunt tot deze
vastklikt.
◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
◆ Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
2.
◆ Steek de plug van het telefoonsnoer in het aansluitpunt van het
basisstation tot deze vastklikt.
◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
◆ Steek de netvoedingsadapter in het stopcontact.
Aansluitschema stekker
3
4
2
5
6
1
i
1
2
3
4
5
6
NL
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter.
◆ Als u een ander telefoonsnoer aanschaft, let dan op de juiste
pinverdeling van de stekker (telefoondraden a/b op PIN 3/4).
◆ Om ervoor te zorgen dat uw toestel altijd gereed is voor gebruik, moet
de netvoedingsadapter altijd in het stopcontact blijven zitten.
7
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / starting.fm / 26.09.2003
Toestel in gebruik nemen
De handset in gebruik nemen
Beschermfolie verwijderen
Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht.
U kunt deze beschermfolie nu verwijderen.
Batterijen plaatsen
◆ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting – zie linker afbeelding.
◆ Klepje ongeveer 3 mm naar beneden verschoven plaatsen en naar boven
schuiven totdat het vastklikt.
Druk om het klepje te openen op de inkeping en schuif het klepje omlaag.
◆ Plaats uitsluitend aanbevolen (pagina 28), oplaadbare batterijen van
W
8
hetzelfde type! Gebruik nooit niet oplaadbare batterijen, want die
kunnen schade aan de gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken.
◆ Gebruik alleen de meegeleverde lader. Andere laders kunnen de
batterijen beschadigen.
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / starting.fm / 26.09.2003
Toestel in gebruik nemen
Handset aanmelden op het basisstation en de batterijen opladen
Plaats de handset met het display naar voren in het basisstation. De handset wordt nu
automatisch op het basisstation aangemeld. Op het display knipperen alle symbolen. De
aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een minuut. Daarna klinkt de bevestigingstoon
(stijgende toonreeks) en wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "1"
weergegeven. Dat betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is
toegewezen.
i
◆ Hoe u nog meer handsets kunt aanmelden, leest u op pagina 19.
De batterijen zijn bij levering nog niet geladen. Laat de handset daarom in het
basisstation staan om de batterijen te laden. Het laden van de batterijen wordt op de
handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool V.
Nadat de batterijen zijn geladen, is het toestel klaar voor gebruik. Voor een correcte
tijdregistratie van oproepen dient u nu nog de datum en de tijd in te stellen (pagina 11).
◆ Het is raadzaam de batterijen de eerste keer onafgebroken te laden gedurende de
tijd die in de tabel (pagina 28) staat vermeld, ongeacht de indicatie van het
batterijniveau. Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de
batterijen na enige tijd.
◆ Na deze eerste laadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation
terugplaatsen. Het laden wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor worden de
batterijen bij het laden ontzien.
De batterijen worden warm tijdens het laden. Dat is normaal en ongevaarlijk.
Handset uit-/inschakelen
Om de handset uit of in te schakelen drukt u op de verbreektoets a. U hoort
vervolgens een bevestigingssignaal. Als u een uitgeschakelde handset op het
basisstation of in de lader plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.
Toetsblokkering in-/uitschakelen
hekje-toets R lang indrukken (bevestigingstoon).
Op het display verschijnt het symbool Ø.
Toetsblokkering uitschakelen: hekje-toets R lang indrukken (bevestigingstoon).
Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Nadat
het gesprek is beëindigd, wordt de toetsblokkering opnieuw ingeschakeld.
Toetsblokkering inschakelen:
9
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / guidance.fm / 26.09.2003
Bediening van de telefoon en menubeheer
Bediening van de telefoon en menubeheer
Displaytoetsen
De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. Uw handset
heeft twee displaytoetsen die beide volgens het kantelprincipe werken. Dat wil
zeggen dat de toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant ingedrukt kunnen
worden. Afhankelijk van de situatie en van welke kant van de toets u indrukt, roept u
een bepaald functie op. Deze functie wordt direct boven de displaytoets weergegeven.
Þ
Ü
INT MENU
Displaytoetsen
Display in ruststand
1
Þ
22-35
V
Display in ruststand
(datum en tijd zijn al
ingesteld)
Ü INT MENU
Vanuit een willekeurige positie in het menu terugkeren naar de ruststand
◆ Verbreektoets a ongeveer twee seconden indrukken of
◆ geen toetsen indrukken: na 60 seconden schakelt het display automatisch over
naar de ruststand.
Wijzigingen die u niet hebt bevestigd door op OK te drukken, worden geannuleerd.
Als u één keer kort op de verbreektoets a drukt, gaat u terug naar het vorige menu.
Hoofdmenu
Om het hoofdmenu te openen drukt u in de ruststand van de telefoon op de
displaytoets MENU en bladert u met snaar het gewenste vermelding.
1
2
3
4
5
10
NETDIENSTEN
GELUID INST
INST BASIS
VOICEMAIL
HS AANMELDEN
Het aanbod van de
menu-opties hangt af
van uw basisstation.
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003
Tijdfuncties
Tijdfuncties
Datum en tijd instellen
Alleen als de datum en tijd zijn ingesteld, wordt correct weergegeven op welk tijdstip
oproepen zijn binnengekomen. Voor de tijd kunt u kiezen tussen de 12-uurs weergave
en de 24-uurs weergave (standaardinstelling).
Datum
¢ INST BASIS ¢ DATUM/TIJD ¢ DATUM
¢ dag/maand/jaar invoeren (voorbeeld: 2 Q Q 5 Q I voor "20-05-2003")
¢ OK
MENU
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Tijd
¢ INST BASIS ¢ DATUM/TIJD ¢ TIJD
¢ uren/minuten invoeren (voorbeeld: 1 O Q 5 voor "19:05 uur") ¢ OK
Bij ingestelde 12-uurs weergave: ¢ daghelft selecteren ¢ OK
MENU
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
12- of 24-uurs weergave instellen
MENU
¢ INST BASIS ¢ DATUM/TIJD ¢ MODUS ¢ 12 U of 24 U selecteren ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Telefoneren
Extern bellen en gesprek beëindigen
Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.
~ Telefoonnummer invoeren, c verbindingstoets indrukken.
Om te beëindigen: a verbreektoets indrukken.
U kunt ook eerst de verbindingstoets c indrukken (u hoort dan een kiestoon) en dan
het telefoonnummer invoeren. Met de verbreektoets a kunt u het kiezen van het
telefoonnummer afbreken.
Oproep aannemen
De handset gaat over en de oproep wordt in het display weergegeven.
Verbindingstoets c indrukken.
Is de functie Automatisch opnemen ingeschakeld (pagina 22), dan hoeft u alleen maar
de handset uit het basisstation te nemen om de oproep aan te nemen.
11
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003
Telefoneren
Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave)
Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display
weergegeven.
Voorwaarden:
1. U heeft bij uw netwerkaanbieder de functie NummerWeergave (CLIP) of
NaamWeergave* (CNIP) aangevraagd.
2. De beller heeft de netwerkaanbieder toestemming gegeven om het
telefoonnummer over te dragen (CLI).
i
Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zijn. Neem contact op
met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.
CLIP/CLI: Bij een inkomende oproep van een beller waarvan u de naam heeft ingevoerd
in het telefoonboek van de handset (zie pagina 16), wordt in plaats van het
telefoonnummer de naam weergegeven die in het telefoonboek staat,
bijvoorbeeld "Tom".
Naam van de beller weergeven
Telefoonnummer van de beller
(NaamWeergave)*
weergeven (NummerWeergave)
V
023031230
MENU
Telefoonnummer
of naam
Anna de Vries,
Amsterdam
1234567890
V
Naam en
plaats
Telefoonnummer
Als geen telefoonnnummer wordt doorgegeven, wordt in plaats van het
telefoonnummer "<< >>" weergegeven.
Als de beller geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van telefoonnummers
of deze functie heeft onderdrukt, wordt in plaats van het telefoonnummer "ANONIEM"
weergegeven.
Microfoon van de handset uitschakelen
INT indrukken. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmelodie).
Om te beëindigen: MENU ¢ TERUG ¢ OK.
*Informeer bij uw netwerkaanbieder of deze faciliteit ondersteund wordt
12
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003
Telediensten
Telediensten*
Telediensten zijn functies die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Voor al
deze diensten geldt dat u deze pas kunt gebruiken als u uw netwerkaanbieder opdracht
heeft gegeven om de diensten te leveren.
i
Meer informatie over deze functies vindt u bij uw netwerkaanbieder.
Uw netwerkaanbieder kan u ook informeren over kosten en u
behulpzaam zijn bij eventuele problemen.
Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld
Druk vóór de volgende procedure op de toetsen: MENU (menu openen);
s NETDIENSTEN OK. Na afronding van de procedure wordt met het nummer een code
meegestuurd die op het display van de handset verschijnt.
NummerWeergave
eenmalig onderdrukken
(CLIR):
NR ONDERDR OK
~ telefoonnummer invoeren OK
Functies die voor alle volgende oproepen worden ingesteld
Druk vóór elk van de volgende procedures op de toetsen: MENU menu openen;
s NETDIENSTEN OK. Na afronding van een procedure wordt met het nummer een
code meegestuurd die op het display van de handset verschijnt.
U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreektoets a
te drukken.
Wisselgesprek in-/
uitschakelen (alleen bij
extern gesprek):
s WISSELGESPR OK
Algemene
oproepdoorschakeling in-/
uitschakelen en instellen:
DOORSCHAK OK
VRIJGEVEN OK of s BLOKKEREN OK
DIRECT OK of sGEEN GEHOOR OK of
sBIJ BEZET OK
~ nummer invoeren OK of
s UITSCHAKELEN OK
INSCHAKELEN OK;
*Afhankelijk van de netwerkprovider welke faciliteiten worden ondersteund
13
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003
Telediensten
Functies tijdens een oproep
Terugbellen starten:
U hoort de bezettoon: MENU; s TERUGBELLEN OK
Ruggespraak starten:
MENU; s RUGGESPRAAK OK
Ruggespraak beëindigen:
MENU; s NEERLEGGEN OK
~ nummer van deelnemer invoeren OK
Wisselgesprek voeren:
st (wisselen tussen twee deelnemers)
Wisselgesprek beëindigen:
MENU; s NEERLEGGEN OK
Conferentie starten:
U voert een wisselgesprek met twee deelnemers:
MENU; s DRIEGESPREK OK
Conferentie beëindigen
Met één deelnemer:
MENU; s INDIVIDUEEL OK
s (eventueel naar de deelnemer schakelen)
MENU; s NEERLEGGEN OK
Met beide deelnemers:
a
Wisselgesprek aannemen:
MENU; BEANTWOORD OK
Wisselgesprek weigeren:
MENU; sAFWIJZEN OK
Functie die na een oproep wordt ingesteld
Druk voor de procedure op de toetsen: MENU; s NETDIENSTEN OK.
Terugbellen vooraf
uitschakelen:
14
s TERUGBEL UIT OK
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003
Voicemail gebruiken
Voicemail gebruiken
Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk wordt aangeboden.
U dient voicemail eerst aan te vragen bij uw netwerkaanbieder voordat u deze dienst
kunt gebruiken.
Voicemail instellen voor snelkiezen
U kunt voicemail met de toets 1 (snelkiezen) oproepen. Daarvoor moet u eerst het
telefoonnummer van de berichtencentrale invoeren.
MENU ¢ VOICEMAIL ¢ SNELKIEZEN ¢ Telefoonnummer van de berichtencentrale
invoeren ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Voicemail bellen
Druk de toets 1 lang in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.
Voicemail-melding bekijken
Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de berichtencentrale u een oproep.
Op het display wordt het nummer 0842 333 weergegeven indien u gebruikmaakt van
NummerWeergave. Als u deze oproep aanneemt, worden de nieuwe berichten
weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemail-nummer in de lijst
met gemiste oproepen opgeslagen en knippert het envelopje in het display (pagina 18).
15
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / Directories.fm / 26.09.2003
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken
Telefoonboek en snelkieslijst
Deze lijsten worden op dezelfde manier gebruikt, met als enige verschil dat u voor het
openen van het telefoonboek de toets h indrukt en voor het openen van de
snelkieslijst de toets C.
In het telefoonboek h kunt u maximaal 20 telefoonnummers en namen opslaan.
Op die manier kunt u altijd gemakkelijk het gewenste nummer kiezen.
De snelkieslijst is een speciaal telefoonboek waarin u maximaal 10 belangrijke
telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld voorkiesnummers van
netwerkaanbieders (zgn. "carrier-selectnummers").
Telefoonnummer in het telefoonboek of in de snelkieslijst opslaan
h of C ¢ MENU ¢ NIEUW NR
a
i
¢ OK
OK
[______]
Telefoonnummer invoeren en bevestigen
(telefoonboek maximaal 22 cijfers, snelkieslijst
maximaal 12 cijfers).
OK
[______]
Naam (maximaal 12 letters) invoeren
(tekstinvoer pagina 27) en bevestigen.
Lang indrukken (terug naar ruststand).
Als het toestel is aangesloten op een telefooncentrale, waarbij u voor
externe gesprekken eerst een nettoegangsnummer (bijvoorbeeld
een "0") moet kiezen, dient u dit nettoegangsnummer als eerste cijfer in
te voeren.
Kiezen met het telefoonboek
h
Telefoonboek openen
Eerste letter van de naam invoeren. Voorbeeld:
voor de naam Emma (beginletter "E") tweemaal de
toets I indrukken. De eerste naam die met "E"
begint, wordt weergegeven.
Als er meerdere vermeldingen zijn die met een "E"
beginnen, de gewenste naam selecteren.
c
16
Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt
gekozen.
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / Directories.fm / 26.09.2003
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken
Kiezen met de snelkieslijst (LCR-nummers)
Met deze functie kan het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder vóór het
telefoonnummer worden geplaatst ("koppelen").
C ¢ MENU ¢ GEBRUIKEN
¢ OK
óf
Telefoonnummer intoetsen:
Telefoonnummer invoeren.
óf
Telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen:
h
Telefoonboek openen.
[__________] OK
[______]
Telefoonnummer selecteren en bevestigen.
... vervolgens
c
Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt
gekozen.
Snelkiesnummer voor het snelkiezen opslaan
U kunt acht nummers (2 -9) uit de snelkieslijst opslaan voor snelkiezen.
Eerst het cijfer voor het snelkiezen, dan de naam invoeren.
C ¢ MENU ¢ TOON NUMMER
¢ OK
[___________
OK ]
Bevestigen.
[___________
u]
Cursor naar de eerste positie van het naamveld
verplaatsen.
Snelkiesnummer invoeren, bijvoorbeeld 2
(4 x indrukken)
[___________
OK ]
Bevestigen.
Snelkiesfunctie gebruiken:
Snelkiesnummer lang indrukken, bijvoorbeeld 2:
Het opgeslagen snelkiesnummer wordt
weergegeven.
Telefoonnummer invoeren dat u wilt koppelen.
c
Verbindingstoets indrukken.
Vermelding uit het telefoonboek/snelkieslijst weergeven en wijzigen
h of C ¢ vermelding selecteren ¢ MENU ¢ TOON NUMMER ¢ telefoonnummer
wijzigen ¢ OK ¢ naam wijzigen ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Afzonderlijk vermelding in het telefoonboek/de snelkieslijst wissen
h of C ¢ vermelding selecteren ¢ MENU ¢ WISSEN ? ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
17
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / Directories.fm / 26.09.2003
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken
Telefoonboek/snelkieslijst wissen
Als u een lijst verwijdert, wordt de betreffende lijst volledig gewist, inclusief alle
vermeldingen in de lijst.
h of C ¢ MENU ¢ toets L indrukken ¢ WISSEN ? ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Nummerherhalingslijst
In de nummerherhalingslijst worden de vijf laatst gekozen nummers geregistreerd.
Telefoonnummer kiezen
U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst kiezen.
Þ displaytoets indrukken ¢ vermelding selecteren ¢ toets c indrukken
Vermeldingen wijzigen en/of in het telefoonboek overnemen
Þ displaytoets indrukken ¢ vermelding selecteren ¢ MENU ¢ GEBRUIKEN of
NR NAAR TB
¢ OK
Nummerherhalingslijst wissen
Þ displaytoets indrukken ¢ MENU ¢ toets L indrukken ¢ WISSEN ? ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Bellerslijst
In de bellerslijst worden de telefoonnummers van de laatste 10 onbeantwoorde
oproepen opgeslagen.
De bellerslijst wordt in het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:
OPROEP 02/08
Û
Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst
Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
Bij onbeantwoorde oproepen knippert het symbool
Vermelding opbellen
Û /Û displaytoets indrukken ¢ vermelding selecteren ¢ toets c indrukken
Vermeldingen in de bellerslijst beheren
Û /Û displaytoets indrukken ¢ vermelding selecteren ¢ MENU
WISSEN
NR NAAR TB
WANNEER
STATUS
WIS LIJST
18
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / registration.fm / 26.09.2003
Handsets aan- en afmelden
Handsets aan- en afmelden
U kunt op het basisstation maximaal zes handsets aanmelden.
Bij een niet eerder op het basisstation aangemelde handset Gigaset CL 1 verloopt de
aanmelding automatisch (zie pagina 9). Handsets vanaf de Gigaset 1000-serie en van
andere fabrikanten moet u handmatig aanmelden.
Handmatige aanmelding: Handset Gigaset CL 1 op Gigaset CL 100
De handmatige aanmelding moet zowel op de handset als op het basisstation worden
gestart.
1. Op de handset
¢ HS AANMELDEN ¢ OK ¢ PIN-code van het basisstation invoeren
(standaardinstelling: 0000) ¢ OK
Bij het vervolg van de aanmeldingsprocedure knipperen alle symbolen op het display.
MENU
2. Op het basisstation
Binnen 60 seconden na invoer van de PIN-code:
Toets Aanmelden/paging aan de voorkant van het basisstation
gedurende circa 3 seconden indrukken.
De aanmeldingsprocedure begint.
Na succesvolle aanmelding wordt aan de handset automatisch het
volgende vrije nummer toegewezen.
Andere handsets aanmelden
Andere GAP-compatibele handsets moet u handmatig aanmelden.
De voorbereiding van het basisstation vindt plaats zoals hierboven is beschreven; hoe u
de handsets aanmeldt, vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
Handsets afmelden
U kunt vanuit elke aangemelde handset Gigaset CL 1 een andere handset afmelden.
INT ¢ handset selecteren ¢ MENU ¢ HS AFMELDEN ¢ OK ¢ PIN-code van het
basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ¢ OK ¢ AFMELDEN? ¢ OK
Het interne nummer verdwijnt op de afgemelde handset. Handsets behouden hun
interne nummer totdat ze worden afgemeld.
19
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / registration.fm / 26.09.2003
Meerdere handsets gebruiken
Meerdere handsets gebruiken
Intern telefoneren en gesprek beëindigen
Interne gesprekken zijn kosteloze gesprekken met andere handsets van hetzelfde
basisstation.
Een bepaalde handset bellen
INT ¢ handset selecteren ¢ verbindingstoets c indrukken Of: INT 2 (voorbeeld)
Om te beëindigen: verbreektoets a indrukken.
Alle handsets gelijktijdig bellen ("groepsoproep")
INT en P indrukken. Voor beëindigen: verbreektoets a indrukken.
Gesprek doorverbinden naar een andere handset
¢ handset selecteren ¢ verbindingstoets c indrukken
De interne deelnemer meldt zich: verbreektoets a indrukken.
INT
Interne ruggespraak
Tijdens een extern gesprek kunt u intern telefoneren.
INT ¢ handset selecteren ¢ verbindingstoets c indrukken
Om te beëindigen: MENU ¢ TERUG ¢ OK (terug naar de externe deelnemer)
Wisselgesprek bij intern gesprek aanemen/weigeren
Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep krijgt, hoort u de
wisselgesprektoon (korte toon).
Aannemen: MENU
¢
BEANTWOORD
¢
OK
(u spreekt met de externe deelnemer).
Weigeren: MENU
¢
AFWIJZEN
¢ OK
(u spreekt met de interne deelnemer).
De geweigerde wisselgesprektoon is op de overige handsets nog te horen.
20
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / registration.fm / 26.09.2003
Meerdere handsets gebruiken
Aansluiten bij een extern gesprek
De functie INBREKEN moet zijn ingeschakeld (standaardinstelling: uit).
Een interne deelnemer voert een extern gesprek. U kunt zich bij dit gesprek aansluiten
en meepraten. Alle gesprekspartners horen een geluidssignaal dat aangeeft dat een
nieuwe deelnemer zich heeft aangesloten.
"Intern aansluiten" in-/uitschakelen
MENU
¢ INST BASIS ¢ SPEC FUNCT ¢ INBREKEN ¢ OK (‰ = aan).
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Intern aansluiten
Op het display van de handset ziet u LIJN BEZET. Verbindingstoets c indrukken. Alle
deelnemers krijgen een geluidssignaal te horen. Op het display van uw handset wordt
de tekst DRIEGESPREK weergegeven.
Aansluiten beëindigen: Verbreektoets a indrukken (geluidssignaal).
Handset zoeken ("paging")
Druk de toets Aanmelden/paging (pagina 19) aan de voorkant van het basisstation kort
in. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over ("paging").
Zoeken beëindigen: Toets Aanmelden/paging nogmaals of verbreektoets c op de
handset indrukken.
Als u de toets Aanmelden/paging langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt het
basisstation over op de aanmeldmodus. De handsets gaan in dat geval niet over.
21
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / settings_bs_hs.fm / 26.09.2003
Handset instellen
Handset instellen
Uw handset is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen naar wens wijzigen.
Displaytaal wijzigen
U kunt de displayteksten in verschillende talen laten weergeven.
Displaytoets indrukken om het menu te openen.
[_______________]
MENU
Met de toetsen O 2 de procedure starten.
Toetsen Q M indrukken voor Nederlands
(standaardinstelling).
Andere talen: zie pagina 27.
i
Als u per ongeluk een verkeerde (voor u onbegrijpelijke) taal hebt
ingesteld, voer dan de hierboven beschreven procedure uit!
Automatisch opnemen uit-/inschakelen
Bij een oproep neemt u de handset gewoon uit het basisstation. U hoeft de
verbindingstoets c niet in te drukken (standaardinstelling: aan).
Automatische oproepbeantwoording uitschakelen:
MENU ¢ O 1 Q
Automatische oproepbeantwoording inschakelen:
MENU ¢ O 1 1
Volume en melodie wijzigen
U kunt het handsetvolume in 3 standen, het volume voor de belsignaal in 6 standen (6
is sterker volume) instellen en uit 10 belsignaalmelodieën kiezen.
MENU ¢ GELUID INST ¢ H/SET VOL of BELSIGN of MELODIE ¢ instelling selecteren
¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Belsignaal uit-/inschakelen
Bij inkomende externe oproepen gaan alle handsets over.
Definitief uitschakelen: sterretje-toets P lang indrukken, op het display verschijnt Ú.
Om in te schakelen: sterretje-toets P lang indrukken.
Als u belsignaal voor de huidige oproep wilt uitschakelen, drukt u op de displaytoets
MENU en bevestigt u BEL UIT met OK.
Batterijwaarschuwingssignaal uit-/inschakelen
Attentietoon bij bijna lege batterij (standaardinstelling: ingeschakeld).
Batterijwaarschuwingssignaal uitschakelen: MENU ¢ O 4 Q
Batterijwaarschuwingssignaal inschakelen: MENU ¢ O 4 1
22
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / settings_bs_hs.fm / 26.09.2003
Basisstation instellen
Standaardinstellingen van de handset herstellen
U kunt de standaardinstellingen van de handset herstellen (overzicht van de
instellingen bij levering van de handset zie pagina 26). Vermeldingen in het
telefoonboek, de bellerslijst, de nummerherhalingslijst en de snelkieslijst blijven daarbij
behouden. De handset blijft ook aangemeld op het basisstation.
¢ O I ¢ RESET? ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
MENU
Basisstation instellen
Alle instellingen voor het basisstation kunt u met een aangemelde Gigaset CL 1handset definiëren.
PIN-code wijzigen
U kunt uw toestel beschermen tegen gebruik door onbevoegden door de instellingen
van het basisstation te beveiligen met een PIN-code die u alleen kent
(standaardinstelling: 0000).
MENU
¢
¢
¢
¢ INST BASIS ¢ PIN-CODE
de huidige 4-cijferige PIN-code invoeren ¢ OK
de nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren ¢ OK
de nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren ¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation
Als u de standaardinstellingen van het basisstation herstelt, wordt de PIN-code niet
gewijzigd en blijven de handsets aangemeld. Overzicht van de intsellingen bij levering
van het basisstation zie pagina 26.
MENU ¢ INST BASIS ¢ BASIS RESET ¢ PIN-code invoeren ¢ OK
¢
RESET?
¢ OK
23
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Bijlage
Veelgestelde vragen
Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw telefoon, dan zijn wij via
www.my-siemens.nl/service dag en nacht beschikbaar. De meest gestelde vragen met
bijbehorende antwoorden staan hieronder voor u vermeld.
Wat is er aan de hand
als...
Mogelijke oorzaak
… het display niets weergeeft? De handset is niet
ingeschakeld.
De batterijen zijn leeg.
... de handset in het
basisstation niet wordt geladen
(bij gebruik van meerdere
handsets)?
... de handset niet overgaat?
... mijn gesprekspartner mij
niet kan horen?
… het telefoonnummer van de
beller ondanks CLIP niet wordt
getoond?
... bij de vermeldingen in de
oproeplijst de tijd en de datum
niet worden vermeld?
24
Houd de verbreektoets a
ongeveer vijf seconden
ingedrukt.
Batterijen opladen of
vervangen (pagina 9).
Hekje-toets R circa 2 sec.
indrukken om uit te schakelen
(pagina 9).
De handset bevindt zich buiten Verklein de afstand tussen de
het bereik van het basisstation. handset en het basisstation.
De handset is niet aangemeld.
Het basisstation is niet
Handset aanmelden
ingeschakeld.
(pagina 19).
De kabels aan de achterkant
van het basisstation zijn niet
Controleer de stekker van het
correct aangesloten.
basisstation (pagina 7).
Controleer de bekabeling
(pagina 7).
Een handset in het basisstation Gebruik een extra lader.
wordt alleen geladen als er
ondertussen niet wordt
getelefoneerd.
Het belsignaal is uitgeschakeld. Schakel het belsignaal in
Het volume voor het belsignaal (pagina 22).
is op "0" ingesteld.
Stel een hoger volume voor het
De doorschakeling is ingesteld belsignaal in.
op DIRECT.
(pagina 22).
Schakel het doorschakelen uit
(pagina 13).
Selecteer MENU, TERUG, OK
U heeft de toets INT
ingedrukt. Hierdoor is het
om de microfoon weer in te
geluid van de handset
schakelen (pagina 12).
uitgeschakeld.
De beller moet de overdracht
De beller heeft
van zijn of haar
NummerWeergave (CLI) niet
telefoonnummer bij de
vrijgegeven.
netwerkaanbieder laten
vrijgeven.
Datum en tijd zijn niet
Stel de datum en tijd in
ingesteld.
(pagina 11).
… de handset niet reageert als De toetsvergrendeling is
u op toetsen drukt?
ingeschakeld.
... op het display alle symbolen
knipperen en er geen
draadloze verbinding met het
basisstation is?
Mogelijke oplossing
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Wat is er aan de hand
als...
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
... er geen bel-/kiestoon te
horen is?
U hebt de telefoonkabel op de
Gigaset verkeerd aangesloten.
Let er bij aankoop in de winkel
op hoe de stekkers moeten
worden aangesloten
(pagina 28).
Herhaal de procedure. Let
daarbij op het display en
raadpleeg eventueel de
gebruiksaanwijzing.
… bij de invoer een foutsignaal Wat u probeert te doen, is
(een dalende toonreeks) te
mislukt of de invoer is onjuist.
horen is?
Onderhoud
Maak het basisstation en de handset schoon met een vochtige of antistatische doek.
Gebruik nooit een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.
Contact met vloeistoffen
!
Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u het toestel in geen
geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.
Laat de vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.
Laat de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme
plaats liggen. Eenmaal droog kan de handset normaal gesproken weer worden
gebruikt.
Gebruik achter een telefooncentrale
U hoeft de volgende instellingen alleen aan te brengen als deze vereist zijn voor uw
thuiscentrale, zie gebruiksaanwijzing van uw thuiscentrale.
Flash-tijd instellen
¢ INST BASIS ¢ SPEC FUNCT ¢ FLASH-TIJD ¢ Flash-tijd selecteren (80 ms,
100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms of 600 ms)¢ OK
a lang indrukken (terug naar de ruststand).
MENU
25
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Pauze na bezetten van de lijn wijzigen
Lengte van de pauze tussen het indrukken van de verbindingstoets c en het
verzenden van het telefoonnummer instellen (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.;
4 = 2,5 sec., standaard: 3 sec.).
MENU ¢ N O 1 L ¢ display-indicatie: 916 SET, het cijfer van de huidige
pauzelengte knippert ¢ nieuw cijfer invoeren ¢ OK
Pauze na indrukken van R-toets wijzigen (kiespauze)
Lengte van de kiespauze instellen (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms, zie
gebruiksaanwijzing van de thuiscentrale).
MENU ¢ N O 1 2 ¢ displayindicatie: 916 SET, het cijfer van de huidige
pauzelengte knippert ¢nieuw cijfer invoeren ¢ OK
i
Om een kiespauze in te voegen drukt u na invoeren van het kengetal
gedurende 2 seconden op de toets S. Op het display verschijnt een "P".
Vervolgens voert u het telefoonnummer in.
Overige instellingen
Standaardinstellingen van de handset
Handsetvolume
Volume van het belsignaal
Melodie van het belsignaal
Telefoonboek
Nummerherhalingslijst
Bellerslijst
Snelkieslijst
Automatisch aannemen
Batterijwaarschuwingssignaal
Displaytaal
Standaardinstellingen
Instellingen
na reset
Beschrijving
1
5
1
leeg
leeg
leeg
leeg
ingeschakeld
ingeschakeld
1
5
1
blijft behouden
blijft behouden
blijft behouden
blijft behouden
ingeschakeld
ingeschakeld
pagina 22
pagina 22
pagina 22
pagina 16
pagina 18
pagina 18
pagina 16
pagina 22
pagina 22
nationaal
nationaal
pagina 22,
pagina 27
Standaardinstellingen van het basisstation
PIN-code
Intern bijschakelen
Pauze na R-toets
Pauze na kiezen buitenlijn
Snelkiezen
1
26
Standaardinstellingen
Instellingen
na reset
Beschrijving
0000
uitgeschakeld
800 msec.
3 sec.
VoiceMail zonder
telefoonnummer
blijft behouden
uitgeschakeld
800 msec.
3 sec.
VoiceMail zonder
telefoonnummer
pagina 23
pagina 21
pagina 26
pagina 26
pagina 15
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Tekentabel voor het invoeren van tekst
Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
1x
2x 3x 4x 5x 6x
Spatie
1
A
B
C
2
D
E
F
3
G
H
I
4
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
+
0
-
|
?
*
/
(
)
,
7
_
Displaytaal instellen
Voor instelling van de displaytaal zie pagina 22. Andere talen:
Q 2 voor Engels,
Q 5 voor Spaans,
Q N voor Deens,
1 1 voor Fins,
1 4 voor Turks,
Q I voor Frans,
Q L voor Portugees,
Q O voor Noors,
1 2 voor Tsjechisch,
1 5 voor Russisch,
Q 4 voor Italiaans,
Q 1 voor Duits,
1 Q voor Zweeds,
1 I voor Pools,
1 L voor Kroatisch.
27
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Technische gegevens
Geadviseerde batterijen
Nikkel-metaalhydride (NiMH) – Type AAA
Sanyo Twicell 700 (700 mAh)
Sanyo Twicell 650 (650 mAh)
Panasonic 700mAh „for Dect" (700 mAh)
GP 700mAh (700 mAh)
Varta Phone Power AAA (700 mAh)
YDT AAA SUPER 700 (700 mAh)
Gebruiksduur/laadtijd van de handset
Capaciteit
(mAh)
Standby-tijd
(uren)
Gebruiksduur
(uren)
Laadtijd
(uren)
700
maximaal 200
(ca. 8 dagen)
circa 16
circa 5
Stroomverbruik
◆ In standby-stand (zonder opladen) circa 1,9 watt.
◆ In standby-stand tijdens het opladen circa 4,6 watt.
◆ Tijdens het gesprek ca. 2,1 watt.
Algemene technische gegevens
Kenmerk
Waarde
DECT-standaard
GAP-standaard
Aantal kanalen
Radiofrequentie
Duplexmethode
Kanaalraster
Bitrate
Modulatie
Spraakcodering
Zendvermogen
Bereik
Stroomvoorziening
Omgevingseisen voor gebruik
wordt ondersteund
wordt ondersteund
60 duplexkanalen
1880 – 1900 MHz
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
1728 kHz
1152 kbps
GFSK
32 kbps
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Basisstation 220/230 V ~/50 Hz
+5 °C tot +45 °C;
20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
TDK (toonkiezen)
100 ms
115 x 102 x 105 mm (B x L x H)
55 x 152 x 30 mm (B × L × H)
Basisstation 138 gram; handset met batterijen
117 gram
Kiesmethode
Flash-tijd
Afmetingen/basisstation
Afmetingen/handset
Gewicht
28
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Klantenservice (Customer Care)
Online Support op het internet:
www.my-siemens.nl/service
Als u het toestel, al dan niet onder de garantie, wilt laten repareren, kunt u voor snelle
en deskundige hulp contact opnemen met onze
Klantenservice
0900-3333102
(€1 per gesprek)
Zorg dat u de aankoopbon bij de hand heeft.
De telefoonnummers van de klantenservice zijn standaard in de snelkieslijst van uw
handset geprogrammeerd (pagina 16).
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen
service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Uw Gigaset is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde
van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een analoge enkelvoudige PSTNaansluiting op het KPN-netwerk".
De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd
door de CE-markering.
Uittreksel uit de oorspronkelijke verklaring:
"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full
Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V
of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements
regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."
Senior Approvals Manager
The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC
can be made available via the company hotline.
29
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / appendix.fm / 26.09.2003
Bijlage
Garantie
Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te
rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.
Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaalen/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval
kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie
dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMAnummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de
consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te
bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
De garantie vervalt indien:
◆ reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen
dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
◆ het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/
of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van
normale slijtage;
◆ typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd,
verwijderd en/of veranderd;
◆ wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
◆ door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare
batterijen) of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen)
defecten zijn ontstaan;
◆ defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of
installeren van de (goedgekeurde) zaken;
◆ defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover
dergelijke condities zijn aangegeven;
◆ defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
◆ de verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van
garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde
werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke
aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Siemens Nederland N.V.
30
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100SIX.fm / 26.09.2003
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aanmelden van handsets . . . . . . . . .
Afmelden van handsets . . . . . . . . . . .
Antwoordapparaat zie ook Voicemail .
Automatisch aannemen . . . . . . . . . .
19
19
15
22
B
Basisstation
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . 6
standaardinstellingen herstellen . . . 23
Batterijen
aanbevolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Batterijwaarschuwingssignaal . . . . . . 22
Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bellerslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 18
Belsignaal
uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beschermfolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Beveiliging tegen onbevoegd
gebruik . . . . . . . . . . . . . 23
Bevestigingstoon . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Customer Care (service) . . . . . . . . . . 29
H
Handset
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
gebruiksduur en laadtijd . . . . . . . . . 28
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . 8
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 9
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . 12
standaardinstellingen herstellen . . . 23
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I
Indicatie batterijniveau. . . . . . . . . . . . . 9
Intern
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . 2
Intern telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . 20
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . 20
K
Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kiezen
met de snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . 17
met het telefoonboek . . . . . . . . . . . 16
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
L
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display
displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . .
in ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . .
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Groepsoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11
13
22
10
20
F
Flash-tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gesprek
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Laadtijd van de handset . . . . . . . . . . . 28
LCR-nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
M
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
symbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
N
Netsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Netvoedingsadapter . . . . . . . . . . . . . 5, 7
Nummer, zie Telefoonnummer . . . . . . 16
Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . 18
31
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100SIX.fm / 26.09.2003
Trefwoordenregister
O
Onderhoud van de telefoon . . . . . . . . 25
Oproepbeantwoording, automatisch . 22
Oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . . 13
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pauze
na bezetten van lijn wijzigen. . . . . .
na indrukken van R-toets . . . . . . . .
PIN-code (systeem-PIN) . . . . . . . . . . .
21
26
26
23
R
Ruggespraak (extern) . . . . . . . . . . . . 14
Ruggespraak (intern) . . . . . . . . . . . . . 20
Ruststand (display) . . . . . . . . . . . . . . 10
S
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snelkiezen
snelkiesnummer . . . . . . . . . . . . . . 17
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Standaardinstellingen . . . . . . . . . 23, 26
T
Taal (display) wijzigen . . . . . . . . . . . . 22
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . 28
Tekentabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telediensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoneren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
oproep aannemen . . . . . . . . . . . . . 12
Telefoon tegen onbevoegd gebruik
beveiligen . . . . . . . . . . . 23
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
afzonderlijke/alle vermeldingen wissen
18
telefoonnummer/-vermelding opslaan
16
vermelding bekijken en wijzigen . . . 17
Telefoonnummer
opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
uit de bellerslijst overnemen . . . . . . 18
van de beller weergeven (CLIP) . . . . 12
voicemail invoeren . . . . . . . . . . . . . 15
weergave onderdrukken (CLIR) . . . . 13
32
Telefoonsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefoonstekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Thuiscentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . 25
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tijdfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toets
blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . 10
van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V
Veelgestelde vragen . . . . . . . . . . . . . . 24
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . 5
Vermelding (telefoonboek)
bekijken en wijzigen . . . . . . . . . . . . 17
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
W
Wachtmelodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wisselgesprek voeren . . . . . . . . . . . . . 14
Wissen
nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . 18
snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / cover_IV.fm / 26.09.2003
A3 1 0 0 8 - A2 2 1 - B1 0 0 - 1 - 5 4 1 9
Uitgegeven door de divisie
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München
© Siemens AG 2003
Alle rechten voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland
(09/2003).
http://www.my-siemens.com
Bestel-nr.: A31008-A221-B100-1-5419