GEBRUIKERSHANDLEIDING
Wi-Fi® Home Video Camera
Modellen: FOCUS66-B, FOCUS66-B2, FOCUS66-S, FOCUS66-S2,
FOCUS66-W, FOCUS66-W2
De functies die worden beschreven in deze gebruikershandleiding zijn onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Welkom...
dit is uw nieuwe Motorola Wi-Fi® Home Video
Camera!
Dank u voor de aankoop van de nieuwe Motorola Wi-Fi® Home Video Camera.
Als u vaak bezorgd bent over wat er thuis gebeurt wanneer u weg bent, is dit uw
oplossing. U kunt nu uw kinderen, huisdieren of bezittingen makkelijk controleren
met dit eenvoudig te gebruiken systeem. U kunt de Camera uitsluitend installeren
met uw iPhone®/iPad® of Android™-apparaten, en de video van de Camera
bekijken vanaf uw pc, notebook of andere Android™ of iPhone®/iPad® apparaten.
Bewaar uw originele kassabon met datum voor uw administratie. Voor
garantieservice voor uw Motorola-product moet u een kopie van uw kassabon
met datum overleggen om de garantiestatus te bevestigen. Registratie is niet
vereist om aanspraak te maken op garantie.
Voor vragen over dit product kunt u bellen naar:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
Email: motorola-mbp@tdm.de
Deze gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om optimaal
van uw product te profiteren.
Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina's 5 - 6 voordat u het apparaat
installeert.
Verpakkingsinhoud
• 1 x Wi-Fi® Camera Unit
• 1 x Voedingsadapter
• 1 x Snelstartgids
• 1 x Gebruikershandleiding
Overzicht van uw Camera
1
2
3
7
8
4
5
9
6
1.
2.
3.
4.
5.
Voeding / Statusindicator
Microfoon
Lichtsensor (voor de nachtmodusdetectie)
Cameralens
Infrarode LED's (voor nachtzicht)
10
Speaker
ON/OFF-schakelaar
8. Temperatuursensor
9. Micro-USB-ingang
10. PAIR-toets
6.
7.
Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw Wi-Fi® Camera Unit
• Gebruik van andere 2.4 GHz producten, zoals andere draadloze netwerken,
Bluetooth® systemen of magnetrons kunnen interferentie veroorzaken met dit
product. Houd de Wi-Fi® Camera Unit uit de buurt van dergelijk producten, of
zet ze uit als ze storing lijken te veroorzaken.
• Zorg er altijd voor dat u een goede Wi-Fi® verbinding beschikbaar hebt.
Inhoud
1.
2.
3.
Veiligheidsaanwijzingen ...........................................................................6
Systeemeisen............................................................................................. 8
Aan de slag - Apparaten aansluiten........................................................... 9
3.1
3.2
3.3
4.
Camera .................................................................................................... 22
4.1
4.2
4.3
4.4
4
Installatie...................................................................................................... 9
Gebruikersaccount en Camera Setup op Android™-apparaten ........... 10
3.2.1
De FOCUS66 camera inschakelen en aansluiten .................... 10
3.2.2
De Hubble for Motorola Monitors-applicatie downloaden ..... 10
3.2.3
De Hubble for Motorola Monitor App op het Android™apparaat installeren ................................................................... 11
3.2.4
FOCUS66 Camera toevoegen aan uw account ...................... 12
Gebruikersaccount en Camera Setup:
Werken met iPhone®/iPad® ..................................................................................... 16
3.3.1
De FOCUS66 inschakelen en aansluiten ................................. 16
3.3.2
Download Hubble for Motorola Monitors App ........................ 16
3.3.3
Activeer de Hubble for Motorola Monitors op uw
iPhone®/iPad® ......................................................................... 17
3.3.4
FOCUS66 Camera toevoegen aan uw account ...................... 18
De Camera op voeding aansluiten........................................................... 22
Functies van de camera:
Werken met apparaten voor Android™.................................................. 22
4.2.1
Meer camera's toevoegen ....................................................... 22
4.2.2
Verwijderen van een camera ................................................... 24
4.2.3
Uw accountgegevens wijzigen ................................................ 25
4.2.4
Camera-instellingen ................................................................. 26
4.2.5
Algemene instelling .................................................................. 27
4.2.6
Kenmerken van de Hubble for Motorola Monitors
Applicatie .................................................................................. 28
Functies van de camera:
Werken met apparaten voor iPhone®/iPad®..................................................... 31
4.3.1
Meer camera's toevoegen ....................................................... 31
4.3.2
Verwijderen van een camera ................................................... 32
4.3.3
Uw accountgegevens wijzigen ................................................ 33
4.3.4
Camera-instellingen ................................................................. 34
4.3.5
Algemene instellingen .............................................................. 34
4.3.6
Hubble for Motorola Monitors instellingen .............................. 36
4.3.7
Kenmerken van de Hubble for Motorola Monitors
Applicatie .................................................................................. 37
Functies van de camera:
Werken met PC/Notebook ...................................................................... 39
Inhoud
Procedure voor het resetten van de Camera ......................................... 40
Help.......................................................................................................... 41
Algemene informatie............................................................................... 49
Specificaties ............................................................................................ 54
Inhoud
5
NEDERLANDS
5.
6.
7.
8.
1. Veiligheidsaanwijzingen
PAS OP!
VERSTIKKINGSGEVAAR - Als dit apparaat wordt gebruikt voor controle
van zuigelingen en kinderen, het apparaat en adaptersnoer meer dan
1 meter van de wieg plaatsen, buiten bereik van het kind. Plaats de
camera of snoeren nooit in of dichtbij de wieg of een kinderbed. Het
snoer buiten bereik van kinderen aanleggen. Gebruik nooit
verlengsnoeren met AC Adapters. Gebruik alleen de bijgeleverde AC
Adapters.
Net als bij alle andere elektrische apparaten, moet u op huisdieren letten
totdat uw huisdier gewend is aan het product. Als uw huisdier de neiging
heeft om dingen te bijten, dit product en andere elektrische apparaten
buiten bereik van het huisdier houden.
OPSTELLEN EN GEBRUIK VAN DE Wi-Fi® CAMERA
UNIT:
● Kies een locatie voor de Wi-Fi® Camera Unit dat de beste zicht geeft
op de baby in de wieg.
● Plaats de Wi-Fi® Camera Unit op een vlakke ondergrond, zoals een
commode, bureau, plank, enz., of hang hem aan de muur met de
opening in de voet van de camera.
● Plaats de Wi-Fi® Camera Unit of snoeren NOOIT in the wieg.
6
Veiligheidsaanwijzingen
• Montage moet door volwassenen worden uitgevoerd vanwege kleine
onderdelen. Houd alle kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
• Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen met het apparaat
spelen.
• Deze Wi-Fi® Camera Unit is geen vervanging voor verantwoord toezicht
door een volwassene.
• Bewaar deze Gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen.
• De Wi-Fi® Camera Unit of snoeren niet in de wieg of binnen het bereik van
de baby plaatsen (het apparaat moet op een afstand van minimaal 1 meter
worden geïnstalleerd).
• De snoeren buiten bereik van kinderen houden.
• De Wi-Fi® Camera Unit niet met een handdoek of deken afdekken.
• Test de Wi-Fi® Camera Unit en alle functies zodat u bekend bent met het
apparaat alvorens ingebruikname.
• De Wi-Fi® Camera Unit niet in de buurt van water gebruiken.
• De Wi-Fi® Camera Unit niet in de buurt van een warmtebron installeren.
• Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter. Gebruik van andere
voedingsadapters kan het apparaat beschadigen.
• Gebruik nooit verlengsnoeren met voedingsadapters.
• De stekkercontacten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken.
Veiligheidsaanwijzingen
7
NEDERLANDS
WAARSCHUWING
Deze Wi-Fi® Camera Unit voldoet aan alle relevante normen voor
elektromagnetische velden, en mits behandeld zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding, is veilig in gebruik. Lees daarom altijd de instructies in
deze Gebruikershandleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
2. Systeemeisen
Webportaal
• Windows® systemen, 7 of 8 (Java browser plug-in vereist)
• Mac OS® versie 10.7 of hoger
• Internet Explorer® versie 8.0 of hoger
• Firefox® versie 11.0 of hoger
• Chrome™ versie 18.0 of hoger
• Safari® versie 5.1 of hoger
• Java™ versie 7 of hoger
Android™ Systeem
• Versie 4.0 of hoger
iPhone®/iPad® iOS
• Versie 7.0 of hoger
8
Systeemeisen
NEDERLANDS
3. Aan de slag - Apparaten aansluiten
Hoe werkt het?
Lokale toegang
tot uw Camera
Het beeld van de Camera
remote (op afstand) vanaf een
compatibel apparaat bekijken
Wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot de Camera, verifieert
onze beveiligde server de identiteit van de gebruiker en geeft toegang tot de
Camera.
3.1
Installatie
Sluit de Camera aan op de voedingsadapter en sluit de stekker aan op een
geschikt stopcontact. Zet de power-schakelaar in de ON-positie. De camera
moet binnen bereik zijn van de Wi-Fi® router waarmee u verbinding wilt maken.
Zorg ervoor dat het wachtwoord van de router beschikbaar is om in te voeren
tijdens de installatieprocedure van de in-app.
Stand van de LED-indicatie:
- Koppelen/Installatie-status: LED is rood en blauw en knippert langzaam
- Niet-aangesloten status:
LED is rood en knippert langzaam
- Aangesloten status:
LED is blauw en constant aan
- Klaar voor aansluiting:
LED is blauw en knippert langzaam
Let op: U kunt de instelling alleen uitvoeren met een compatibele smartphone of
tablet en niet met een PC.
Aan de slag - Apparaten aansluiten
9
3.2
Gebruikersaccount en Camera Setup op Android™apparaten
Wat u nodig hebt
• FOCUS66 camera
• FOCUS66 camera voedingsadapter
• Apparaat met Android™-systeem versie 4.0 of hoger
3.2.1
De FOCUS66 camera inschakelen en aansluiten
• Sluit de FOCUS66-adapter aan op een geschikt stopcontact en steek de
stekker van de voedingsadapter in de micro-USB-aansluiting aan de
achterkant van FOCUS66 camera .
• Zorg ervoor dat ON/OFF-knop in de ON-positie staat.
• De camera's rode LED knippert nadat de camera is opgestart. Wanneer u
twee ‘piep’-geluiden hoort, is de camera klaar voor instelling.
3.2.2
De Hubble for Motorola Monitors-applicatie downloaden
• Ga naar de Google Play™ Store en zoek naar de "Hubble for Motorola
Monitors"-applicatie.
• De Hubble for Motorola Monitors-applicatie downloaden van de Google
Play™ Store en op uw Android™-apparaat installeren.
10
Aan de slag - Apparaten aansluiten
De Hubble for Motorola Monitor App op het Android™apparaat installeren
• Zorg ervoor dat uw Android™-apparaat is aangesloten op uw Wi-Fi® router.
• Activeer de Hubble for Motorola Monitors-applicatie en uw account-gegevens
en voer uw Hubble for Motorola Monitors in. Lees de Gebruikersvoorwaarden
en selecteer “I agree to the Terms of Use” voordat u op Create klikt.
(Afbeelding A1)
Let op: Als u een Hubble for Motorola Monitors-account hebt, selecteert u
Already have an Account? en gaat u naar de volgende stap.
A1
Aan de slag - Apparaten aansluiten
11
NEDERLANDS
3.2.3
3.2.4
FOCUS66 Camera toevoegen aan uw account
• Een nieuw account aanmaken en inloggen.
• Tik op Add Camera. (Afbeelding A2)
• Tik op Continue. (Afbeelding A3)
A2
A3
• De installatie-instructies verschijnen op het volgende scherm. (Afbeelding A4)
A4
12
Aan de slag - Apparaten aansluiten
• De App zal de camera automatisch zoeken en aansluiten, zoals getoond in
onderstaande afbeeldingen (A5 & A6) en de Blauw/Rode LED op de camera
knippert.
A5
Aan de slag - Apparaten aansluiten
A6
13
NEDERLANDS
• De toets PAIR aan de zijkant van de FOCUS66 camera 3 seconden ingedrukt
houden. U hoort een pieptoon en de stem “Ready to start pairing” van de
Camera unit. Tik vervolgens op Search for Camera.
• Selecteer uw Wi-Fi® Netwerk en tik op Continue. Voer uw wachtwoord in en
tik op Connect. (Afbeelding A7, A8)
A7
A8
• Het zal enkele minuten duren voordat de Camera aangesloten is op het
Wi-Fi® netwerk voordat de aansluitingstatus verschijnt (Afbeelding A9, A10).
Als de verbinding mislukt, op Retry tikken en de stappen herhalen vanaf 3.2.4.
Congratulations!
You have successfully setup
your Motorola Wi-Fi Camera
A9
14
A10
Aan de slag - Apparaten aansluiten
NEDERLANDS
• Tik op Watch Live Camera om de video van de camera te bekijken. De
blauwe Camera LED gaat knipperen. (Afbeelding A11)
• Tik op het Hubble logo en ga terug naar de cameralijst. (Afbeelding A12)
A11
Aan de slag - Apparaten aansluiten
A12
15
3.3
Gebruikersaccount en Camera Setup:
Werken met iPhone®/iPad®
Wat u nodig hebt
• FOCUS66 camera
• FOCUS66 camera voedingsadapter
• iPhone®/iPad® met iOS 7.0 versie of hoger
3.3.1
De FOCUS66 inschakelen en aansluiten
• De FOCUS66 adapter aansluiten op een geschikt stopcontact en de stekker
op de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van FOCUS66 camera
aansluiten.
• Controleer of the ON/OFF knop op ON staat.
• De rode Camera LED knippert nadat de camera is opgestart. U hoort twee
pieptonen, wat betekent dat de camera klaar is voor installatie.
3.3.2
Download Hubble for Motorola Monitors App
• Ga naar de App Store en zoek naar “Hubble for Motorola Monitors”.
• Download Hubble for Motorola Monitors App en installeer deze op uw
iPhone®/iPad®.
16
Aan de slag - Apparaten aansluiten
Activeer de Hubble for Motorola Monitors op uw iPhone®/
iPad®
• Zorg ervoor dat de iPhone®/iPad® is aangesloten op uw Wi-Fi® Router.
• Activeer de Hubble for Motorola Monitors-applicatie en voer de accountgegevens voor Hubble for Motorola Monitors in. Lees de
Gebruiksvoorwaarden selecteer “I agree to the Terms of Service” voordat u
op Create tikt. (Afbeelding i1)
Opmerking: Als u een Hubble for Motorola Monitors-account hebt, selecteert u
Already have a Account? om naar de volgende stap te gaan.
i1
Aan de slag - Apparaten aansluiten
17
NEDERLANDS
3.3.3
3.3.4
FOCUS66 Camera toevoegen aan uw account
• Een nieuw account aanmaken en inloggen.
• Tik op Add Camera. (Afbeelding i2)
• Tik op "FOCUS66". (Afbeelding i3)
BLINK83 /
SCOUT83 /
MBP36HD
FOCUS66 /
SCOUT66
i2
18
i3
Aan de slag - Apparaten aansluiten
NEDERLANDS
• Tik op Continue en volg de instructies (5 stappen) hieronder.
(Afbeeldingen i4-i7)
i4
i5
i6
i7
Aan de slag - Apparaten aansluiten
19
• Volg de bovenstaande stappen om de camera met identificatie "CameraHDxxxxxxxxxx" te zoeken en tik op Continue. (Afbeelding i8)
i8
• Selecteer Wi-Fi® Network, tik op Continue, voer het wachtwoord in en tik
op Next. (Afbeelding i9, i10)
i9
20
i10
Aan de slag - Apparaten aansluiten
i11
i12
• Druk op Watch Live Camera om de video van de Camera te bekijken.
(Afbeelding i13)
• Tik op het Hubble-logo om terug te gaan naar de Camera-lijst. (Afbeelding i14)
i13
Aan de slag - Apparaten aansluiten
i14
21
NEDERLANDS
• Het duurt enkele minuten voordat de camera is aangesloten op het Wi-Fi®
netwerk voordat verbindingstatus verschijnt (Afbeelding i11, i12). Als de
verbinding mislukt, tik op Retry en herhaal 3.3.4 zoals hierboven beschreven.
4. Camera
4.1
De Camera op voeding aansluiten
• Het kleine einde van de voedingsadapter aansluiten op de voedingsadapteringang en de stekker aansluiten op een geschikt stopcontact.
• Schuif de ON/OFF-schakelaar naar ON. De blauwe Power LED zal oplichten.
(Opmerking: om het apparaat uit te schakelen, de ON/OFF-schakelaar op
OFF zetten.)
4.2
Functies van de camera:
Werken met apparaten voor Android™
• Activeer de Hubble for Motorola Monitors-applicatie op uw Android™apparaat.
• Het Camera-beeld verschijnt op het scherm.
4.2.1
Meer camera's toevoegen
• In Camera-weergave op het Hubble-logo tikken om terug te gaan naar het
Add Camera scherm. (Afbeelding A13)
• Tik op Add Camera om een camera toe te voegen. Volg de stappen voor het
instellen van een Android™-apparaat 3.2.4. (Afbeelding A14)
22
Camera
A13
Camera
A14
23
NEDERLANDS
• Wanneer de Camera is toegevoegd, wordt het Camera-beeld automatisch
getoond.
4.2.2
Verwijderen van een camera
U kunt een camera van uw account verwijderen door onderstaande stappen te
volgen:
• Tik op het Setting-pictogram
op de General-pagina. Tik vervolgens op
Remove Camera. (Afbeelding A15)
• Selecteer Remove om het apparaat van de camera-lijst te verwijderen.
(Afbeelding A16)
A15
24
A16
Camera
Uw accountgegevens wijzigen
U kunt de accountgegevens met behulp van een Android™-apparaat wijzigen.
• Tik op Account op de General-pagina. De account-instelling verschijnt op
het scherm. (Afbeelding A17)
• Tik op Change Password om uw wachtwoord volgens de aanwijzingen te
veranderen.
• Tik op Log Out om het account te verlaten.
• Tik op Freemium plan en het apparaat gaat naar de koppeling van Cloud
Video Recording Service voor meer informatie op onze website
http://www.hubbleconnected.com.
• Tik op Use voor Remote Connection Setting, en gebruik Remote Only door
Yes te selecteren.
• Enable Disconnect Alert laat een "piep"-toon horen wanneer de verbinding
wordt verbroken. Activeer het disconnect alarm door Yes te selecteren.
• Tik op Send Log om uw Hubble for Motorola Monitors Android App rapport
via e-mail naar onze server te versturen; dit moet worden verstuurd indien
verzocht door een vertegenwoordiger van klantenservice.
A17
Camera
25
NEDERLANDS
4.2.3
4.2.4
Camera-instellingen
U kunt de Camera-instellingen wijzigen door te tikken op het Settings-pictogram
op de Camera-pagina. (Afbeelding A18)
• Tik op Camera Details voor Camera Name, Change Image & Firmware
version. (Afbeelding A19)
A18
A19
• Tik op Notification Sensitivity om de gevoeligheid van geluid & bewegingdetectie en Alarm voor Hoge/Lage temperatuur in te stellen. (Afbeelding A20)
A20
26
Camera
NEDERLANDS
4.2.5
Algemene instelling
• Tik op Settings op de General-pagina.
• Tik op General Settings om het formaat van Clock (12hr/24hr) &
Temperature (°C/°F) te veranderen. (Afbeelding A21)
A21
A22
• Tik op Do Not Disturb, stel de gewenste timer in en selecteer ON. De
Camera stuurt geen geluid of alarm naar uw Android™-apparaat.
(Afbeelding A22)
Camera
27
4.2.6
Kenmerken van de Hubble for Motorola Monitors Applicatie
Tik op het weergavescherm. De functie-pictogrammen verschijnen zoals
hieronder getoond.
Two Way Talk – Tik op
om de functie te activeren. Tik een keer op de
ronde knop om via de camera te spreken. De knop nogmaals aantikken om naar
audiofeedback van Camera te luisteren. (Afbeelding A23, A24)
A23
A24
Photo/Video - Een foto of video met uw camera opnemen.
Tik op het Video-pictogram om de videofunctie te activeren en druk op het
rode pictogram om het opnemen te stoppen. (Afbeelding A25, A26)
28
Camera
A25
A26
Let op:
Foto's en video's worden opgeslagen in het interne flash-geheugen uw
Android™-apparaat en kunnen worden geopend vanuit Gallery of Media
Player. Voor weergave van video's kunt u gebruik maken van de “Hubble for
Motorola Monitors” applicatie of een 3rd party applicatie zoals de MX player
(i.e. Google Play™ Store), die MJPG (Motionjpeg) kan weergeven.
A27
Camera
29
NEDERLANDS
Tik op het Camera-pictogram
om over te schakelen naar de cameramodus.
U kunt foto's maken in de camera-weergave. (Afbeelding A27)
Melody – Om een van de vooraf ingestelde 5 melodieën af te spelen, tikt u
op Melody voor weergave van het Melody menu en selecteert u de melodie die
u wilt afspelen op uw Camera. (Afbeelding A28)
Temperature Measure – De temperatuurmeting van de temperatuur sensor
aan de achterkant van de Camera wordt getoond op het scherm van het
Android™-apparaat (Afbeelding A29). De meting word ROOD als de
temperatuur Hoger/Lager is dan de temperatuur die u hebt ingesteld in uw
account. (zie deel 4.2.4)
A28
30
A29
Camera
Functies van de camera:
Werken met apparaten voor iPhone®/iPad®
• Activeer de Hubble for Motorola Monitors-applicatie op uw iPhone®/iPad®.
• Het Camera-beeld verschijnt op het scherm.
4.3.1
Meer camera's toevoegen
• Tik on het Camera-beeld op het Motorola-logo om terug te gaan naar de
Add Camera pagina. (Afbeelding i15)
• Tok op Add Camera om een camera toe te voegen (volg de stappen voor
iPhone®/iPad® instellingen 3.3.4) (Foto i16)
• Wanneer de Camera is toegevoegd, wordt het Camera-beeld automatisch
getoond.
i15
i16
Let op:
U kunt MAXIMAAL 4 camera's in één account toevoegen.
Camera
31
NEDERLANDS
4.3
4.3.2
Verwijderen van een camera
U kunt een camera van uw account verwijderen door onderstaande stappen te
volgen:
• Tik op het Setting-pictogram
op de General-pagina, en tik vervolgens op
Remove Camera. (Afbeelding i17)
• Selecteer Remove om het apparaat van de camera-lijst te verwijderen.
(Afbeelding i18)
i17
32
i18
Camera
Uw accountgegevens wijzigen
U kunt de accountgegevens wijzigen met uw iPhone®/iPad®.
• Tik op Account op de General-pagina en de accountinstellingen verschijnen
op het scherm. (Afbeelding i19)
• Tik op Change Password om uw wachtwoord te veranderen door de
aanwijzingen op te volgen.
• Tik op Log Out om het account te verlaten.
• Tik op Current plan en u gaat naar de link van Cloud Video Recording
Service. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
www.hubbleconnected.com/motorola/plans.
• Tik op Send app log om uw Hubble for Motorola Monitors App rapport via
e-mail naar onze server te sturen. Dit moet worden verstuurd indien verzocht
door klantenservice.
i19
Camera
33
NEDERLANDS
4.3.3
4.3.4
Camera-instellingen
U kunt de camera-instellingen wijzigen door te tikken op het Setting-pictogram
op de General pagina (Afbeelding i20). U kunt de Camera Name en
Firmware version bekijken (Afbeelding i21) en de naam van de camera wijzigen
door op de bestaande naam te tikken en de aanwijzingen op te volgen.
i20
i21
4.3.5
Algemene instellingen
• Tik op Settings op de General-pagina. (Afbeelding i22)
• Tik op General Settings om het formaat van Clock (12hr/24hr) &
Temperature (°C/°F) te veranderen. (Afbeelding i23)
i22
34
i23
Camera
i24
i25
• Tik op Do Not Disturb, zet de timer op de gewenste stand en selecteer ON.
De camera stuurt geen geluid of alarm naar uw iPhone®/iPad® in deze
instelling. (Afbeelding i25)
Camera
35
NEDERLANDS
• Tik op Notification Sensitivity om de gevoeligheid van geluid & bewegingdetectie en Alarm voor Hoge/Lage temperatuur in te stellen. (Afbeelding i24)
4.3.6
Hubble for Motorola Monitors instellingen
• Tik op Settings op uw iPhone®/iPad®. De applicatie verschijnt. Tik op Hubble
for Motorola Monitors App
en de instellingen in de Hubble for
Motorola Monitors app verschijnt op het scherm. (Afbeelding i26)
i26
36
Camera
Kenmerken van de Hubble for Motorola Monitors Applicatie
In de Camera-weergave tikt u op het weergavevenster. De Functionpictogrammen verschijnen als volgt:
Two Way Talk – Tik op
om de
functie te activeren. Tik een keer op de ronde knop om via de camera te
spreken. De knop nogmaals aantikken om naar audiofeedback van Camera te
luisteren. (Afbeelding i27, i28)
i27
i28
Take Picture - Tik op het Camera-pictogram
een foto te nemen vanuit
de camera-weergave. (Afbeelding i29)
i29
Camera
37
NEDERLANDS
4.3.7
Let op:
Foto's worden opgeslagen in het interne flashgeheugen van uw iPhone®/iPad®.
Melody – Om een van de vooraf ingestelde 5 melodieën af te spelen, tikt u
op Melody voor weergave van het Melody menu en selecteert u de melodie die
u wilt afspelen op uw Camera. (Afbeelding i30)
Temperature Measure – De temperatuurmeting van de temperatuur sensor
op de achterkant van de camera wordt weergegevens op uw iPhone®/iPad®
scherm (Afbeelding i31). De meting wordt ROOD als de temperatuur buiten het
High/Low Temperature-bereik ingesteld in uw Account komt. (zie deel 4.3.5)
i30
38
i31
Camera
Functies van de camera:
Werken met PC/Notebook
• Ga naar http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
• Uw Gebruikersnaam en Wachtwoord invoeren en op Login klikken als u al
een account hebt aangemaakt.
• Tik op de Camera-lijst in uw account via uw Android™-apparaat of iPhone®/
iPad®. De Camera-weergave verschijnt op het scherm. U kunt gemakkelijk
contact houden met uw vrienden, locaties en huisdieren met live video
streaming.
• Op de website kunt u de instellingen wijzigen via de Menu-instructies.
Camera
39
NEDERLANDS
4.4
5. Procedure voor het resetten van de
Camera
Let op: Als uw camera is omgezet van de ene router (bijvoorbeeld thuis) naar
een andere router (bv op kantoor) of u hebt Camera Setup problemen, dan
moet de Camera worden gereset. Reset de camera met de volgende
procedure:
1.
2.
3.
4.
40
Schuif de ON/OFF-schakelaar naar OFF.
De PAIR-toets ingedrukt houden en de ON/OFF-schakelaar op ON zetten.
De PAIR-toets loslaten wanneer u een bevestigingstoon hoort en de LED
rood wordt en langzaam knippert.
U kunt uw camera opnieuw toevoegen door stappen 3.2.4 voor een
Android-apparaat of 3.3.4 van een iOS-apparaat uit te voeren.
Procedure voor het resetten van de Camera
Ruis (interferentie)
Om ruis of echo te voorkomen, ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen
het apparaat en de Wi-Fi® Camera Unit.
Gebruik van andere 2.4 GHz producten, zoals Bluetooth® systemen of
magnetrons, kan interferentie veroorzaken met dit product. Houd de Wi-Fi®
Camera Unit minstens op 1.5 meter afstand van dit soort producten, of zet ze uit
als ze storing lijken te veroorzaken.
Verbroken verbinding
Controleer uw Wi-Fi® instellingen. Uw Wi-Fi® indien nodig opnieuw aansluiten.
Zorg ervoor dat de Wi-Fi ® Camera Unit op ON staat. Wacht enkele minuten om
de verbinding met het Wi-Fi® systeem te maken.
Als u uw wachtwoord bent vergeten
Als u uw wachtwoord bent vergeten, op Forgot password tikken en uw
e-mailadres invoeren. Een nieuw wachtwoord zal onmiddellijk naar uw
e-mailadres worden verzonden.
Categorie
Probleem
Beschrijving/Storing
Oplossing
Controleer uw gebruikersnaam en
wachtwoord.
Account
Ik kan niet inloggen,
ook niet na het
registreren.
Account
Ik krijg een foutmelding Controleer of u bij ons bent
geregistreerd. Tik op Create Account
met: "Email ID is not
om een account aan te maken om
registered".
gebruik te kunnen maken van de
Wi-Fi® Home Video Baby Monitor
Camera.
Help
41
NEDERLANDS
6. Help
Account
Wat moet ik doen als ik Klik op de "Forgot Password"-link op
de http://
mijn wachtwoord
vergeet?
www.hubbleconnected.com/
motorola/login/ website OF uw
Android™ of iOS applicatie. Een
e-mail zal worden verzonden naar uw
geregistreerde e-mailadres.
Account
Ik ontvang geen nieuw 1.
wachtwoord zelfs nadat
ik de "Forgot password"
2.
optie heb gebruikt.
1.
Ik krijg een melding:
Problemen
Er zijn problemen met
met
connectiviteit de toegang tot uw
camera. Dit kan duiden
op problemen met de 2.
internetverbinding.
Wacht een moment
voordat u het opnieuw
3.
probeert.
42
De e-mail kan in uw spam-map
zijn terecht gekomen. Controleer
uw Spam-map.
Er kan enige vertraging zijn in het
ontvangen van uw e-mail. Wacht
enkele paar minuten en refresh
de browser.
Probeer het nogmaals in enkele
minuten. Dit kan duiden op
problemen met uw
internetverbinding.
Als het probleem aanhoudt, uw
Camera opnieuw starten om te
controleren of dit het probleem
verhelpt.
Uw Wireless Router opnieuw
starten.
Help
Als ik de "remote
mode" gebruik, stopt
de video na 5 minuten.
Hoe kan ik langer
blijven kijken?
Wanneer u de Camera via een ander
netwerk gebruikt dan uw thuisnetwerk
(via het internet), zal de video na
5 minuten uitschakelen (timeout).
U kunt opnieuw op de Camera tikken
op de Android™/iOS applicatie om
het streamen te hervatten.
Als u uw web-browser gebruikt, kunt u
op de Reload toets klikken om de
videostream op uw Camera te
bekijken.
Eigenschappen
U kunt Adjust Sound Sensitivity
De drempelwaarde
gebruiken om de meldingen in het
van de geluidsalarm
instelling is niet correct. instelmenu van de Camera in te
stellen.
Mijn telefoonProblemen
applicatie toont de
met
connectiviteit volgende melding:
"Unable to connect to
BMS server".
1.
2.
3.
Instellen
Help
Wanneer ik een
nieuwe camera
toevoeg aan mijn
account, kan ik geen
Camera's vinden om
toe te voegen.
Controleer het signaal van het
Wi-Fi ® network .
Controleer of u bent aangesloten
op het internet door het opstarten
van de telefoon-browser en
naar een website zoals
www.google.com te gaan.
Probeer het opnieuw als u
verbinding kunt maken met het
internet.
Als u probeert een Camera toe te
voegen die eerder als was toegevoegd
aan uw account of een ander account,
moet u de Camera eerst resetten.
Hiervoor de PAIR toets aan de
onderkant van de Camera 5 seconden
ingedrukt houden.
43
NEDERLANDS
Weergave
Camera
Voor PC en Mac ® adviseren wij
gebruik van Google Chrome. Echter,
de volgende browsers worden ook
ondersteund: PC: Internet Explorer 8
en hoger. Mac ® : Safari.
Algemeen
Welke browsers
worden ondersteund
voor toegang tot mijn
PC/Mac®?
Algemeen
Wat betekent het als de Een knipperende LED duidt op de
LED knippert?
onderstaande status:
Langzaam knipperend: 1. Uw Camera
is in setup-modus. U kunt de Camera
aan uw account toevoegen in deze
modus. De Camera staat bij aankoop in
de setup-modus. Om de setup-modus
te resetten houdt u de PAIR toets aan
de onderkant van de Camera ingedrukt
totdat u een geluidstoon hoort.
Langzaam knipperend: 2. De Camera
is aangesloten op de router of heeft de
verbinding met de router verloren.
Controleer of de Camera binnen het
bereik is van het Wi-Fi® signaal.
LED is constant aan: De Camera is
aangesloten op het Wi-Fi ® netwerk.
Ik heb geen toegang
Problemen
tot mijn Camera.
met
connectiviteit
44
Controleer of de Camera binnen
Wi-Fi ® bereik is. Als de LED op de
Camera langzaam knippert, de
Camera dichter bij de router plaatsen
voor een betere Wi-Fi ® bereik en het
opnieuw proberen.
Help
Zet de Camera is de reset-modus en
probeer het opnieuw. De toets PAIR
aan de onderkant van de Camera
ingedrukt houden totdat u een
geluidstoon hoort. Wacht een minuut
voordat u de Camera opnieuw start.
Wanneer de Camera LED knippert, is
het in de setup-modus. Nu setup
herstarten vanaf uw Smartphone.
Ik heb toegang tot mijn
Problemen
Camera via hetzelfde
met
connectiviteit Wi-Fi ® netwerk, maar
mijn camera wordt
getoond als remote.
Ik heb per keer slecht
5 minuten toegang.
Controleer de instellingen van uw
draadloze router. Bijvoorbeeld, in
routers van het merk Buffalo is er een
optie genaamd Wireless Isolation.
Schakel deze optie uit.
Camera
De firmware bijwerken. Dit duurt
ongeveer 5 minuten. We sturen van
tijd tot tijd upgrades naar de Camera
om de functies verbeteren.
Help
Wanneer ik probeer
om de Camera te
bekijken, krijg ik een
prompt om de
firmware van de
Camera op te
waarderen. Wat moet
ik doen?
45
NEDERLANDS
Tijdens het instellen
van het apparaat voor
Android™ en iOS, kan
ik bij de laatste stap
mijn Camera niet
vinden en de setup
mislukt.
Instellen
Windows ® 7*, Windows ® 8*
*Java browser plug-in vereist
Mac iOS version 10.7 of hoger
Internet Explorer ® version 8.0 of
hoger Firefox ® version 11.0 of hoger
Chrome™ version 18.0 of hoger
Safari ® version 5.1 of hoger Java™
version 7 of hoger Android™ version
4.0 of hoger iPhone ® /iPad ® iOS
version 7.0 of hoger.
Algemeen
Welke platforms
worden ondersteund
voor toegang tot mijn
Camera?
Algemeen
U kunt op het pictogram van de
Ik hoor geen geluid
wanneer ik de Camera speaker in het videostream scherm
klikken om het geluid te horen.
remote gebruik.
Standaard is audio NIET ingeschakeld
wanneer u de Camera remote
gebruikt.
Algemeen
Wat betekent "Local
Camera" en "Remote
Camera"?
46
Wanneer u de camera vanaf hetzelfde
draadloze netwerk (thuis) benadert
waarin het is geconfigureerd, is het een
local camera. Als u de Camera gebruikt
als u niet thuis bent, is het een remote
camera. U kunt gebruik maken van 3G,
4G of 4G LTE of een Wi-Fi® verbinding
als u niet thuis bent.
Help
Hoe kan ik de APP voor Android™:
Android™ en iOS
- Open de Google Play App op uw
apparaten downloaden?
Android™ apparaat
- Selecteer Search
- "Hubble for Motorola Monitors"
invoeren
- De zoekresultaten tonen Hubble
for Motorola Monitors App by
Binatone
- Selecteren om te installeren
iOS apparaat:
- Open de iOS APP StoreSM
- Selecteer Search
- "Hubble for Motorola Monitors"
invoeren
- De zoekresultaten tonen Hubble
for Motorola Monitors App by
Binatone
- Selecteren om te installeren
Instellen
U moet de auto lock-functie van uw
Wanneer de video
smart-apparaat uitschakelen voor
wordt onderbroken,
probeert de applicatie goede video/audio-weergave.
opnieuw verbinding te
maken, met als resultaat
geluidsonder-brekingen
en schokkerige video.
Help
NEDERLANDS
Algemeen
47
Eigenschappen
Als u de Camera lokaal gebruikt,
Hoeveel gebruikers
worden twee gebruikers ondersteund.
kunnen de Camera
gelijktijdig gebruiken? Na twee gebruikers gaat alle streaming
via de externe server. Dit zorgt
voor onbeperkte gelijktijdige
gebruikerstoegang tot een enkele
Camera.
Ik merk dat storing
Problemen
wordt veroorzaakt
met
connectiviteit door mijn andere
webcam-apparaten.
48
Video streaming-prestaties zijn
afhankelijk van internetbandbreedte,
vooral als u 2 of meer videostreamingapparaten via de dezelfde router
gebruikt.
Help
NEDERLANDS
7. Algemene informatie
Als uw product niet naar behoren werkt...
1.
2.
Lees deze gebruikershandleiding.
Neem contact op met Klantenservice:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
Email: motorola-mbp@tdm.de
Beperkte garantie consumentenproducten en accessoires
("Garantie")
Dank u voor de aankoop van dit Motorola-branded product, vervaardigd onder
licentie door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").
Wat dekt deze garantie?
Onder voorbehoud van de uitzonderingen die hieronder zijn opgenomen,
garandeert BINATONE dat dit Motorola-branded product ("Product") of
gecertificeerd accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit
product, dat het product is vervaardigd zonder defecten in materiaal- en
fabricage bij normaal consumentgebruik voor de periode hieronder
aangegeven. Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.
Wie is gedekt?
Deze Garantie is uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke koper en is niet
overdraagbaar.
Wat doet BINATONE?
BINATONE of haar geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken,
en binnen een commercieel redelijke termijn, producten of accessoires die niet
voldoen aan deze garantie, gratis repareren of vervangen. Wij kunnen
functioneel equivalent gerepareerde/gerenoveerde/gebruikte of nieuwe
producten, accessoires of onderdelen gebruiken.
Algemene informatie
49
Wat zijn de andere beperkingen?
ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE
IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE
BEPERKTE GARANTIE. ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING ONDER
DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE DE EXCLUSIEVE
GENOEGDOENING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT VERLEEND EN
VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN
GEVAL IS MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK, CONTRACTUEEL
OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOOR
SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF
ACCESSOIRE OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN
INKOMSTEN OF WINST, ZAKELIJKE VERLIEZEN, VERLIES VAN INFORMATIE
OF ANDERE FINANCIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE
PRODUCTEN OF ACCESSOIRES VOOR ZOVER DE VOLLE OMVANG VAN
DEZE SCHADE KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.
Sommige rechtsgebieden sluiten de beperking of uitsluiting van incidentele
schade of gevolgschade uit, of beperken de duur van een impliciete garantie,
zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van
toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke juridische rechten en mogelijk
hebt u ook andere rechten die in rechtsgebieden kunnen verschillen.
50
Algemene informatie
Consument accessoires
Consumentenproducten en
Accessoires die worden
gerepareerd of vervangen
Duur van de dekking
Twee (2) jaar vanaf de datum van de
oorspronkelijke aankoop door de eerste
koper-consument van het product.
Negentig (90) dagen vanaf de datum
van de aankoop van de accessoires
door de oorspronkelijke koper.
Het saldo van de oorspronkelijke
garantie of negentig (90) dagen vanaf
de datum dat het product werd
geretourneerd aan de consument,
naargelang welke langer is.
Uitsluitingen
Normaal gebruik en slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging
van onderdelen als gevolg van normaal gebruik en slijtage zijn uitgesloten van
dekking.
Batterijen. Alleen batterijen waarvan het volledige opgeladen vermogen onder
80% van het nominale vermogen valt en batterijen die lekken zijn gedekt door
deze Garantie.
Misbruik & opzettelijke schade. Defecten of schade die voortvloeien uit: (a)
onjuist gebruik, opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing, bijvoorbeeld
fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als
gevolg van misbruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, hoge
vochtigheidsgraad of zware transpiratie, zand, vuil, enz., extreme hitte of
voedsel; (c) gebruik van Producten of Accessoires voor commerciële
doeleinden of bloostelling van het Product of Accessoires aan abnormaal
gebruik; of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van MOTOROLA of
BINATONE, zijn uitgesloten van dekking.
Gebruik van niet-Motorola branded Producten en Accessoires. Defecten of
schade die worden veroorzaakt door het gebruik van niet Motorola branded of
gecertificeerde producten of accessoires of andere randapparatuur zijn
uitgesloten van dekking.
Algemene informatie
51
NEDERLANDS
Gedekte producten
Consumptieproducten
Ongeautoriseerd onderhoud of modificatie. Defecten of schade als gevolg
van service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, of wijziging op enigerlei
wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn erkende service
centers, zijn uitgesloten van dekking.
Gewijzigde producten. Producten of Accessoires met (a) serienummers of
datum tags die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd; (b) gebroken zegels of
aanwijzingen van manipulatie; (c) niet-overeenkomende serienummers van het
board; of (d) niet-standaard of niet-Motorola branded behuizingen, of onderdelen,
zijn uitgesloten van dekking.
Communicatiediensten. Gebreken, schade, of het falen van Producten of
Accessoires als gevolg van een Communicatiedienst of signaal waarop u bent
geabonneerd of die gebruikt worden met de Producten of Accessoires zijn
uitgesloten van dekking.
Het verkrijgen van Service onder Garantie of andere informatie?
Voor het verkrijgen van service of informatie kunt u bellen met:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
Email: motorola-mbp@tdm.de
U ontvangt instructies over hoe u de Producten of Accessoires op uw eigen
kosten en risico kunt versturen naar een erkend BINATONE servicecentrum.
Voor het verkrijgen van service, moet u het volgende verstrekken: (a) het
Product of Accessoire; (b) het oorspronkelijke bewijs van aankoop (factuur) met
de datum, de plaats en de naam van de verkoper van het Product; (c) indien een
garantiekaart werd meegeleverd in de verpakking, een ingevulde garantiekaart
met het serienummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het
probleem; en, het belangrijkst, (e) uw adres en telefoonnummer.
Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige garantieovereenkomst
tussen u en BINATONE met betrekking tot de door u gekochte Producten of
Accessoires en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten of verklaringen,
met inbegrip van verklaringen in brochures of reclamemateriaal verstrekt door
BINATONE of verklaringen gemaakt door een verkoper of medewerker van
BINATONE die kan zijn gemaakt in verband met de genoemde aankoop.
52
Algemene informatie
NEDERLANDS
BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk
________________________________________
.
EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer :
Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.
Declare under our sole responsibility that the following products
Wi-Fi Video Camera
Type of equipment:
Model Name:
FOCUS66-B,FOCUS66-B2, FOCUS66-S, FOCUS66-S2
FOCUS66-W, FOCUS66-W2, SCOUT66
Country of Origin:
China
Brand:
Motorola
complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
Council Directive /108/EC on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive
1999/5/EC and the following standard:
Radio Spectrum:
EMC:
Electrical Safety:
RF Safety:
EN300328 V1.8.1:2012
EN301489-17 V2.2.1:2011
EN301489-1 V1.9.2:2011
EN60950-1:2005(Second Edition) +Am 1:2009
EN62479:2010
The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any UnauthoriVed
modification of the product voids this Declaration.
Manufacturer / Importer
(Signature of authoriVed person)
London, 30 May , 2014
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer
Algemene informatie
Place & Date
53
8. Specificaties
Camera Unit
Wi-Fi ®
802.11 b/g/n
Beeldsensor
Colour CMOS 1M Pixels
Lens
f = 2.3 mm, F = 2.4
IR LED
7 stks
Voedingsadapter:
Ten Pao International Ltd.
Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 300mA
Output: 5Vdc, 1000mA
54
Specificaties
Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International
LTD., officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M
logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark
Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Mac, Mac OS, iPhone, iPad en
Safari zijn de handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere
landen. Android, Google Play en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi
is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Windows XP en Internet Explorer zijn
handelsmerken van de Microsoft bedrijvengroep. Oracle en Java zijn geregistreerde
handelsmerken van Oracle en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2014 Motorola Mobility LLC.
Alle rechten zijn voorbehouden.
NL_EU Version 4.0
Gedrukt in China