Danvent DV katalog

Danvent DV katalog

Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger

Danvent DV

Modulopbygget ventilationsaggregat

Bella Sky Hotel

Copyright: Systemair A/S

10. udgave 2015

Vi tager forbehold for trykfejl og produktændringer.

De viste mål og data er vejledende.

Nøjagtige beregninger foretages i SystemairCAD.

Modulopbygget ventilationsaggregat

Danvent DV

Kataloget indeholder en teknisk beskrivelse af aggregatserien Danvent DV fra 0,2-24 m 3 /s (750-86.000 m 3 /h).

Danvent DV bliver løbende optimeret og tilført forbedringer.

Resultatet er yderst fleksible ventilationsaggregater, både når det gælder konstruktion og funktion.

Danvent DV udgør sammen med Systemairs øvrige aggregatserier og ventilationskomponenter markedets mest komplette produktsortiment.

Systemair i Danmark

Aggregaterne bliver produceret i Danmark. På Systemairs fabrik i Hasselager har vi fremstillet ventilations aggregater siden 1977. Her har vi samlet koncernens ekspertise inden for større ventilationsaggregater. Vi fokuserer på udvikling, fremstilling, salg og rådgivning.

Systemair koncernen

Systemair er en global virksomhed med hovedsæde i

Sverige og med salgsselskaber over hele verden.

Vi tilbyder et bredt program af ventilatorer, brand- og røgprodukter, luftfordelingsprodukter, tilbehør samt færdige ventilationsløsninger til det danske marked.

Hasselager, Danmark

Danvent DV

| 3

4 |

Danvent DV

Indhold

Forord

Danvent DV

Generelt om Danvent DV

Produktinformation

Standarder og certificeringer

Kombinationseksempler

Funktioner

Spjæld

Spjæld

Blandespjæld

Blandespjæld

Kompaktfilter

Posefilter

Roterende varmeveksler

Pladevarmeveksler

Væskekoblede varmevekslere

Varmebatteri

Kølebatteri

Change-over batteri

Integreret reversibel varmepumpe

Befugter

Kammerventilator

Lyddæmper

Inspektionssektion

Tomsektion

Udeluftsektion

Aggregatben

Konsol

Tilslutningsmål for kanaler

Tilslutningsdel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

DVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

DVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

DVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

DVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

DVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

DVQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

DVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

DVH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

DVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

DVHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

DVU-HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

DVX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

DVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

DVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

DVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

DVZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

DVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Danvent DV

Danvent DV

| 5

6 |

Danvent DV

Generelt om Danvent DV

Danvent DV er et modulopbygget ventilationsaggregat. Hver funktion er indbygget i et aggregathus bestående af et eller flere moduler. Disse modulopbyggede funktioner kan kombineres til talrige forskellige varianter, der kan varetage stort set ethvert ventilationsbehov.

Fleksibiliteten gør det muligt i højere grad at tilpasse ventilationsaggregatet til det enkelte projekt.

Størrelser og luftmængder

Danvent DV leveres i 14 forskelige størrelser fra 0,2-24 m 3 /s eller

750-86.000 m 3 /h. Det er derfor altid muligt at finde et aggregat, som dækker det aktuelle behov.

Aggregathuset

Aggregathuset beskytter effektivt de indvendige funktioner og isolerer samtidig mod varme, kulde og lyd.

Funktioner

I Danvent DV aggregaterne indgår en række veldimensionerede funktioner.

Der kan vælges mellem forskellige systemer for varmegenvinding, flere ventilatortyper, filtertyper og mange varianter i varme- og kølebatterier m.v. Derfor kan Danvent DV bygges i tal rige varianter, lige fra det enkle aggregat med få funktioner til det avancerede ventilationsaggregat.

SystemairCAD

Designprogrammet SystemairCAD sikrer en optimal dimensionering af aggregatets funk tioner. Programmet er meget brugervenligt, og gør det muligt på en enkel og hurtig måde at

Luftmængder for DV aggregater

kombinere aggregatfunktionerne og foretage tekniske beregninger.

Med SystemairCAD beregnes og optimeres energiforbruget, og de bereg nede værdier danner grundlag for

Danvent DV aggregatets Eurovent- certificering og energiklassificering.

Der er i programmet anvendt et antal kombinationseksempler eller grundvarianter. Til disse eksempler kan man nemt og hurtigt indsætte eller fjerne funktioner, så man let når frem til det

ønskede aggregat. Målfaste tegninger samt en logisk op bygning og præsentation af tekniske data giver det nødvendige overblik. De målfaste tegninger kan eksporteres til AutoCAD og

Autodesk Revit. Via plug-in til

MagiCAD og Autodesk Revit er det også muligt at overføre mere intelligente filer. SystemarCAD kan downloades på www.systemair.dk.

0,2

1000 1500 2000 3000 5000 10000

60

50

40

30

25

20

15

10

0,4 0,7 1 2 3

Angiver luftmængdeområde med de viste kombinationseksempler med varmegenvinding og ved specifik el-effekt 2,1 kW/(m

3

/s). De nøjagtige værdier beregnes i SystemairCAD.

Angiver luftmængdeområde for aggregatstørrelsen.

5

20000 30000

100

120

150

50000

240

190

80

10 15

90000 m

3

/h

20 25 m

3

/s

Danvent DV

| 7

Rammeprofiler og hjørner

Danvent DV aggregaterne er opbygget af et lukket rammeprofil og samlet med støbte lakerede aluminiumhjørner. Rammeprofilerne er udført i stål og korrosionsbeskyttet med alu-zink. Det er en stærk og robust konstruk tion, som er særdeles vridningsstabil, og giver aggregaterne stor stabilitet og styrke.

Paneler

Panelerne i Danvent DV er opbygget som en sandwichkonstruktion med dobbelte plader og 50 mm mineraluld til lyd- og varmeisolering. Mine ralulds isoleringen er totalt indkapslet, idet panelerne er lukket på alle sider.

Paneler med alu-zink overflade er meget korrosionsbestandige. De fremstår ensartede og holder sig pæne i lang tid. Stålplader med aluzink AZ185 overflade er korrosionsbeskyttet efter klasse C4, i henhold til standarden EN ISO 12944-2:2000.

Disc-Lock

Et aggregat bestående af flere sektioner i str. 10-150 kan hurtigt og effektivt samles med Disc-Lock, som er et unikt samlebeslag.

Inspektionsdøre

Aggregaterne har store inspektionsdøre, som gør servicekrævende funktioner let tilgængelige. Dørene er ophængt i solide hængsler med hængseltappe i rustfrit stål. Tappene kan let afmonteres, så dørene kan løftes af, hvis pladsforholdene ikke tillader almindelig åbning af dørene.

Dørene er forsynet med tætsluttende gummilister og lukkeanordninger med kraftige håndgreb. Inspektionsdørene kan kun åbnes ved brug af en nøgle.

Tagaggregater

Danvent DV 10-150 leveres også som tagaggregat, beregnet for udendørs opstilling. I denne version er aggregatet udført med en tagkonstruktion, som sammen med panelernes dobbelttætning er med til at sikre en effektiv beskyttelse mod klimaets påvirkninger. Aggregatet kan leveres med riste for luftindtag og -afkast.

Automatik

Danvent DV kan leveres med fabriksmonteret og fuldt integreret Systemair

Corrigo-automatik. Corrigo er et brugervenligt avanceret system, hvor funktionerne vælges på et eksternt panel, der frit kan placeres og anvendes som fjernbetjening. Corrigo dækker alle krav til et moderne automatiksystem, herunder alarm, tidsindstillinger, driftsværdier og driftsstatus.

Systemet kan opkobles til CTS-anlæg.

8 |

Danvent DV

Produktinformation

Aggregathus

Stærk rammekonstruktion med lyd- og varmeisolerende paneler.

Materiale

Rammer

Lukket 1,3/1,5 mm stålprofil.

Overflade: Alu-zink AZ185.

Hjørner

Stabile trykstøbte lakerede aluminiumhjørner.

Paneler

Sandwichkonstruktion med to 0,8 mm stålplader og mellemliggende isolering. Stålplader er korrosionsbeskyttet med alu-zink AZ185.

Korrosionsbeskyttelse

Stålplader med alu-zink AZ185 overflade er korrosionsbeskyttet efter klasse C4, i henhold til standarden

EN ISO 12944-2:2000.

Isolering

Lyd- og varmeisolerende mineraluld, der er helt indkapslet mellem to stålplader.

Tykkelse: 50 mm.

Densitet: 50 kg/m

3

.

Styrke

Klasse D2

Tæthed, aggregathus

Undertryk: - 400 Pa: Klasse L2

Overtryk: + 700 Pa: Klasse L2

Trykområde

Difference mellem omgivelser og tryk i aggregatet:

0 - 2000 Pa (DV 10-150)

0 - 1500 Pa (DV 190-240)

Tæthed, filter by-pass

Undertryk: - 400 Pa: Klasse G1-F9

Overtryk: + 400 Pa: Klasse G1-F9

Termisk transmission

Klasse T2

Temperaturområde

Generelle temperaturer

Generelle temperaturer for luft i aggregat:

Standard udførelse: -40/+40 ˚C

Special udførelse: -40/+60 ˚C

Termisk brofaktor

Klasse TB3

Klassifikationer

Aggregathusets ydeevne overholder følgende klassifikationer i henhold til den europæiske standard EN 1886,

2. udgave 2008.

Lydreduktion, aggregathus

Oktavbånd Hz

125

Lydreduktion dB

17

250

500

1000

2000

4000

8000

23

24

23

25

31

38

Danvent DV

| 9

Standarder og certificeringer

Danvent DV er konstrueret på grundlag af krav og specifikationer i følgende CEN-/ISO-standarder og danske standarder:

EN 305:1997

Varmevekslere. Definitioner og prøvningsmetoder.

EN 308:1997

Varmevekslere. Prøvningsmetoder.

EN 779:2012

Partikelluftfiltre til generel ventilation.

EN 1216:1999

Varmevekslere.

EN 1751:2014

Aerodynamisk test af spjæld.

EN 1886:2008

Luftbehandlingsanlæg.

Mekanisk ydeevne.

EN 13053:2011

Vurdering af ydeevne for komponenter og sektioner.

EN 13779:2007

Ventilations- og rumkonditioneringsanlæg. Ydeevnekrav.

EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed.

Elektrisk udstyr på maskiner.

ISO 9001:2008 certificering

Danvent DV aggreater udvikles og produceres i Danmark. Fabrikkens kvalitetsledelsessystem er certificeret i henhold til standarden EN ISO

9001 :2008 af Bureau Veritas

Certification.

EN ISO 3741:2010

Bestemmelse af lydeffektniveau i efterklangsrum.

EN ISO 5136:2009

Bestemmelse af lydeffektniveau i kanal.

EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed.

Maskindirektivet

Danvent DV er udført så sikkerhedsreglerne i EU maskindirektivet,

2006/42/EF, overholdes. Dette bekræftes gennem udstedelse af tilhørende inkorporeringserklæring for aggregater uden aggregatautomatik, og tilhørende overensstemmelseserklæring og CE-mærke for aggregater leveret med fabriksmonteret aggregat automatik.

EN ISO 12944-2:2000

Korrosionsbeskyttelse.

Korrosionskategorier.

DS 428.4

Brandtekniske foranstaltninger, indendørs aggregater overholder klasse A2-s1,d0.

Eurovent-certificering

Danvent DV aggregatet er Eurovent certificeret. Dette sikrer, gennem uafhængige laboratorietest, at der opnås fuld overensstemmelse mellem aggregatets målte ydelser og ydelsesdata beregnet i designprogrammet

SystemairCAD. Certifikat 07.02.339.

Eurovent energiklassificering

Danvent DV er energiklassificeret efter Eurovent´s retningslinier for ventilationsaggregater i

RS 6/C/005–2015. Energiklassen udtrykker aggregatets samlede energiforbrug. Klassen beregnes af design programmet SystemairCAD på basis af de aktuelle data for det beregnede aggregat.

ENERGY EFFICIENCY

339

2014

AHU N o 07.02.339

DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Report to performance data 2014

10 |

Danvent DV

Kombinationseksempler

Roterende varmeveksler

Aggregat Bredde

Roterende varmevekslersektion Bredde

Aggregat

C1

C2

C3

C4

Højde*

10 15 20 25 30 40

Aggregatstørrelse

50 60 80 100 120 150 190 240

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490

- 2320 2520 2890 3040 3720 4020

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940

Længde 2160 2160 2460 2460 2760 3060 2910 3280 3210 3960 4260 4560 5010 5530

Vægt kg 430 520 660 760 920 1100 1470 1980 2140 2630 3250 3990 6290 7610

Længde 2910 2910 3210 3210 3510 3810 3660 4030 4030 4930 5230 5530 5980 6430

Vægt kg 500 610 770 870 1080 1270 1690 2250 2470 3050 3890 4690 7220 8600

Længde 2680 2680 3130 3130 3430 3880 4030 4400 4400 5450 5900 6200 6430 7100

Vægt kg 480 580 730 810 1010 1220 1700 2230 2480 3160 3870 4660 6870 8280

Længde 3430 3430 3880 3880 4180 4630 4780 5220 5220 6420 7020 7170 7400 8000

Vægt kg 560 660 840 930 1180 1390 1930 2560 2830 3610 4560 5320 7790 9180

C5

C6

Længde 2680 2680 3130 3130 3430 3880 3730 4100 4100 5080 5380 5680 6430 7100

Vægt kg

Længde 3430 3430 3880 3880 4180 4630 4480 4850 4850 6050 6350 6650 7400 8000

Vægt kg

480

550

570

660

720

840

800 1010 1220 1630 2120 2330 2970 3620 4390 6860 8280

920 1180 1380 1850 2410 2670 3370 4280 5060 7790 9170

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol.

Pladevarmeveksler

Modstrømsvarmeveksler

10 15

Aggregatstørrelse

20 25 30 40 50

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 Aggregat

Aggregat

Q1

Bredde

Højde* 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020

Længde 3280 3430 3880 3880 4480 4780 4930

Vægt kg 570 700 874 1003 1296 1508 2084

Q2

Længde 3890 4180 4630 4630 5230 5530 5680

Q3

Q4

Q5

Q6

Vægt kg 660 790 1000 1140 1470 1680 2310

Længde 3730 3950 4550 4550 5150 5600 5750

Vægt kg

Længde 4480 4700 5300 5300 5900 6350 6500

Vægt kg

Længde 3730 3950 4550 4550 5150 5600 5750

Vægt kg

Længde 4480 4700 5300 5300 5900 6350 6500

Vægt kg

650

720

640

720

760

750

970 1020 1400 1630 2270

840 1080 1190 1560 1800 2510

960 1050 1410 1450 2250

840 1080 1180 1550 1790 2490

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol.

Design et aggregat

Danvent DV rummer utallige kombinationsmuligheder.

For at lette arbejdet med at designe aggregatet er der her vist de oftest forekommende kombinationer.

Kort byggelængde

Ønskes kortere aggregat, vælges EC-Blue ventilator.

Symbolforklaring

Afkast

Udeluft

Fraluft

Tilluft

Danvent DV

| 11

Pladevarmeveksler

Krydsvarmeveksler

Aggregat

Aggregat

Q1

Bredde

Højde*

10 15 20 25 30

Aggregatstørrelse

40 50 60 80 100 120 150

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440

Længde 3210 3580 4030 4330 4780 5080 5230 5460 5230 5910 6960 7260

Vægt kg 570 760 940 1130 1370 1640 2300 2550 2610 3210 4200 5130

Q2

Længde 3960 4330 4780 5080 5530 5830 5980 6210 5980 6880 7930 8230

Q3

Q4

Q5

Q6

Vægt kg

Længde 3800 4100 4700 5000 5450 5900 6050 6280 6280 7330 8380 8680

Vægt kg

Længde 4550 4850 5450 5750 6200 6650 6800 7030 6800 8000 9050 9350

Vægt kg

Længde 3800 4100 4700 5000 5450 5900 6050 6280 6130 7030 8080 8680

Vægt kg

Længde 4550 4850 5450 5750 6200 6650 6800 7100 6800 8000 9050 9350

Vægt kg

660

650

720

640

720

850 1060 1260 1540 1810 2520 2880 2910 3660 4870 5790

820 1030 1140 1470 1760 2480 2720 2840 3620 4600 5550

900 1140 1310 1630 1930 2720 3030 3130 3980 5150 6130

810 1020 1170 1480 1750 2460 2700 2890 3690 4690 5840

900 1140 1300 1620 1920 2700 3030 3200 4120 5320 6380

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol.

Væskekoblede varmevekslere

Aggregat

Enkeltaggregat

Dobbeltaggregat

R1

Bredde

Højde*

Højde*

10

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490

520

15

595

20

670

25

745

30

820

40

Aggregatstørrelse

50 60 80 100 120 150 190 240

895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470

1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940

Længde 2540 2540 2690 2690 2840 2990 2990 3140 3140 3590 3890 4110 5010 5230

R2

Vægt kg 580 700 840 990 1170 1420 1980 2240 2460 2990 3800 4580 6290 7420

Længde 3360 3360 3510 3510 3360 3810 3810 3960 3960 4560 4860 5010 5910 6060

Vægt kg 680 820 980 1150 1360 1620 2220 2550 2790 3510 4340 5170 7050 8270

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol.

Integreret reversibel varmepumpe

Aggregat

Roterende varmeveksler

Aggregat

U1

Bredde

Bredde

Højde*

10 15 20

Aggregatstørrelse

25 30 40 50 60 80

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170

- 2320

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540

Længde 3280 3280 3280 3580 3730 4030 5080 5150 5450

Vægt kg 550 650 1040 1290 1460 1780 2700 3460 3870

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol.

12 |

Danvent DV

Kombinationseksempler

Omluft (recirkulation)

Aggregat

Enkeltaggregat

Dobbeltaggregat

M1

M2

M3

M4

M5

Bredde

Højde*

10 15 20 25 30 40

Aggregatstørrelse

50 60 80 100 120 150 190 240

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490

520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470

Højde* 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940

Længde 2240 2240 2390 2390 2540 2840 2690 2840 2990 3660 3810 3960 4410 5080

Vægt kg 250 280 350 390 470 560 800 900 1000 1300 1560 1900 2320 3040

Længde 3060 3060 3210 3210 3360 3660 3510 3660 3810 4410 4560 4710 5380 5980

Vægt kg 330 400 480 560 640 780 1050 1180 1320 1660 2140 2460 3250 3940

Længde 3580 3580 3880 3880 4180 4780 4480 4780 5080 5980 6350 6650 7550 8820

Vægt kg 390 450 560 620 760 940 1270 1470 1630 2060 2660 3150 3930 5100

Længde 4400 4400 4700 4700 5000 5600 5300 5600 5900 6950 7250 7620 8520 9720

Vægt kg 480 560 690 790 940 1150 1550 1760 1960 2530 3250 3800 4850 6000

Længde 2610 2610 2910 2910 3210 3660 3360 2990 2990 3590 3810 3960 4710 5080

M6

Vægt kg 360 430 530 580 750 910 1220 1360 1520 1950 2510 2990 4190 5150

Længde 3430 3430 3730 3730 4030 4480 4180 3810 3880 4630 4780 4860 5680 5980

Vægt kg 460 540 670 730 930 1150 1480 1650 1880 2430 3150 3570 5110 6050

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol.

Tilluft

Aggregat

Enkeltaggregat

Dobbeltaggregat

S1

S2

S3

S4

Bredde

Højde*

10 15 20 25 30 40

Aggregatstørrelse

50 60 80 100 120 150 190 240

970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490

520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470

Højde* 1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940

Længde 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2240 2390 2390 2690 2990 3140 4040 4260

Vægt kg 220 260 320 370 430 510 700 800 880 1100 1400 1700 2250 2820

Længde 2690 2690 2840 2840 2990 3140 2990 3140 3140 3590 3960 4110 5010 5160

Vægt kg 310 370 450 520 620 730 960 1110 1230 1490 2020 2320 3170 3720

Længde 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2240 2390 2390 2690 2990 3140 4040 4260

Vægt kg 340 400 500 580 690 830 1140 1320 1440 1790 2350 2800 3690 4560

Længde 2690 2690 2840 2340 2990 3140 2990 3140 3140 3590 3960 4110 5010 5160

Vægt kg 430 510 630 730 870 1040 1400 1630 1790 2180 2960 3410 4610 5460

Ovennævnte mål og vægte er vejledende. Nøjagtige værdier og kombinationer beregnes i SystemairCAD.

* Højde ekskl. ben/konsol. Højde på DV 190 og 240 er inkl. konsol.

Symbolforklaring

Afkast

Udeluft

Fraluft

Tilluft

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Danvent DV

| 13

14 |

Danvent DV

Spjæld DVA Blandespjæld DVM Kompaktfilter DVG

Funktioner

Spjæld DVB Blandespjæld DVP Posefilter DVF

Spjæld

Spjældene i Danvent DV er konstrueret til at overholde tæthedsklasse 3 i henhold til EN 1751:2014. Spjældene har modsat drejende aerodynamisk udformede spjældblade, udført i aluminium, som sikrer et lavt tryktab ved åben tilstand.

Spjæld DVB

DVB er et lukkespjæld monteret i toppen af aggregatet og anvendes for vertikal tilslutning til aggregatet.

Forberedt for indvendig spjældmotor.

Læs mere, side 22.

Spjældbladene er forsynet med tætsluttende specielle gummitætninger, både mellem spjældbladene og rammen. Til brug i særligt kolde områder, kan spjældbladene leveres isoleret.

Spjældene er sikret en lang og problemfri levetid, idet spjældbladene er ophængt i kraftige firkantede aksler og servicefrie kunststoflejer, med store lejeflader. Forbindelserne mellem spjæld bladene er et stangtræk placeret uden for luftstrømmen, og lejerne i træksystemet er udført i messing.

Denne konstruktion af træksystemet, udelukkende i metal, sikrer spjældene en problemfri drift, selv i områder med ekstrem kulde. Spjældene er udstyret med en stillingsindikator.

Blandespjæld DVM

DVM er en blandefunktion, hvor der er indbygget 2 spjæld, som kan fungere dels som lukkespjæld og dels som recirkuleringsspjæld. Forberedt for indvendige spjældmotorer. Sammen med lukkespjæld DVB udgør blandespjæld

DVM et totalt blandesystem velegnet

til recirkulering. Læs mere, side 24.

Blandespjæld DVP

DVP er en blandesektion med 3 indbyggede spjæld, som kan fungere dels som lukkespjæld og dels som recirkuleringsspjæld. Forberedt for

indvendige spjældmotorer. Læs mere,

side 26.

Spjæld DVA

DVA er et lukkespjæld beregnet for effektiv afspærring af tilluft og fraluft.

Spjældet er til placering inde i aggregatet og er forberedt for indvendig

spjældmotor. Læs mere, side 20.

Kompaktfilter DVG

DVG er et kompakt grundfilter i filterklassen G4 i henhold til EN779:2012.

Bygge læng den er meget kort, men

DVG har et relativt stort filterareal, idet det er bygget efter plissé-filter princippet. Derfor har DVG-grundfilter et moderat tryktab og en forholdsvis lang levetid. DVG kan med fordel anvendes som forfilter, for derved at forlænge levetiden på hovedfilteret.

DVG-filter indskydes let i aggregatets

filterramme. Læs mere, side 28.

Posefilter DVF

DVF er et posefilter, hvis udformning giver et stort filterareal. Sammenholdt med filtermaterialets gode evne til at akkumulere støvpartikler sikrer det

DVF-filteret en lang levetid og derved en god totaløkonomi. Et DVF-filter er opbygget af filterceller i filterklasserne G4, M5, M6, F7, F8, F9 og F7 City-

Flo i henhold til EN 779:2012.

F7 City-Flo er et filter med partikel- og molekylærfiltrering i et og samme medie. Dette unikke filtermedie har et meget lavt start- og gennemsnitligt tryktab gennem sin levetid. Flere globale standarder kræver denne form for filtreringsløsning i byområder og områder med tung trafik.

DVF 10-150: Filtercellerne er fastgjort med et enkelt og effektivt fastgørelsessystem. Tvær gående låseskinner, som let aktiveres gennem store håndvenlige greb, sikrer at filterskift foregår hurtigt og enkelt.

DVF 190-240: Filtercellerne er fastgjort til filtervæggens rammer med effektive låsebøjler.

Fastgørelsessystemerne sikrer samtidig, at filtercellerne slutter tæt til aggregatet, så tæthedskravet i henhold til EN 1886:2008 udgave overholdes. Alle tætninger er fastmonteret på aggregatet, og skal ikke skiftes ved isætning af nye filtre. Filter cel ler fra alle anerkendte filterproducenter kan

anvendes i DVF. Læs mere, side 30.

Danvent DV

| 15

Roterende varmeveksler DVC Pladevarmeveksler DVQ

Roterende varmeveksler DVC

DVC er en roterende varmeveksler med en høj virkningsgrad, som desuden kan genvinde fugtighed fra den varme fraluft. Denne type varmeveksler er en af de mest energibesparende af de forskellige genvindingssystemer. Det er den mindst pladskrævende type på grund af den korte byggelængde.

En sorptionsvarmeveksler er specielt velegnet til klimaforhold med høj temperatur og fugt i sommerperioden, hvor der kan opnås store besparelser ved at affugte udeluften før køling. Den kan leveres i 2 versioner.

DVC kan leveres i 4 versioner med forskellige maksimumvirkningsgrader fra 75% til 87%, afhængigt af driftsforholdene.

DVC kan leveres i 3 typer: Standard, entalpi- og sorptionsvarmeveksler.

Standard varmeveksleren genvinder fraluftens varmeenergi og bidrager derved til opvarmning af tilluften. Ved lave udetemperaturer vil veksleren også overføre fugt via kondensering af fugt i fraluften. Den kan leveres i alle 4 versioner.

DVC består af en rotor i korrugeret aluminium, som er indbygget i et stabilt rotorhus med en stor inspektionsdør. Op til str. 40 er rotorhuset monteret på skinner og kan trækkes ud for inspektion og service. For at minimere lækage er DVC-varmeveksleren forsynet med en effektiv børstetætning mellem rotor hus og rotor.

Rotorens drivenhed er færdigmonteret fra fabrik og kan anvendes til både konstant og variabel hastighed.

Variabel hastighed giver en trinløs regulering af hastigheden og dermed en optimal styring af effekten fra

genvinding. Læs mere, side 32.

Entalpi-varmeveksleren genvinder fraluftens varmeenergi samt fugt og bidrager derved til opvarmning og befugtning af tilluften. Den kan leveres i 3 versioner.

Pladevarmeveksler DVQ

DVQ er en pladevarmeveksler, som kan leveres i 3 udførelser. Krydsveksler i standardudførelse i aggregatstørrelse 10 til 150 med op til

65% virkningsgrad, højeffektiv- udførelse i aggregatstørrelse 10 til

150 med op til 75% virkningsgrad og modstrømsudførelse i aggregatstørrelse 10 til 50 med op til 90% virkningsgrad afhængigt af driftsbetingelserne. DVQ kan derfor med fordel anvendes, hvor der stilles særlige krav om adskillelse af de to luftstrømme, for eksempel for at undgå overførsel af lugtstoffer til tilluften.

Da der ikke overføres fugt mellem luftstrømmene, kan DVQ også anvendes til affugtning.

Varme veksleren kan leveres i 2 varianter til brug i forskellige miljøer.

Aluminiumveksleren anvendes i komfortanlæg, hvor der ikke findes korrosive stoffer i luften, som angriber aluminium, fx i skoler, børnehaver, kontorer, lufthavne og hoteller. Korrosionsbeskyttet varmeveksler med kunststofbelagte aluminiumplader anvendes i miljøer, hvor fraluften kan indeholde aggressive stoffer. Udførelsen med modstrømsveksler kan kun leveres i aluminium-variant. Varmevekslerens kapacitet kan reguleres med det indbyggede by-pass spjæld. Udførelsen med krydsveksler er forsynet med en kondensbakke til opsamling af kondenseret vand i fraluften. Udførelsen med modstrømsveksler er forsynet med kondensbakker i både tilluft og

fraluft. Læs mere, side 36.

16 |

Danvent DV

Funktioner

Væskekoblede varmeveksler DVR Varmebatteri DVH Kølebatteri DVK

Væskekoblede varmevekslere DVR

DVR er et varmevekslersystem med en cirkulerende brine af vand og glycol mellem tilluftens varmebatteri og fraluftens kølebatteri. Overførsel af energi sker gennem et rørsystem, som monteres når aggregatet er installeret.

En DVR-varmeveksler har en temperaturvirkningsgrad på op til 70%.

Virknings graden afhænger af varmevekslernes opbygning og den mængde og type brine, der cirkulerer i systemet. Væskekoblede varmevekslere anvendes, hvor de 2 luftstrømme

ønskes helt adskilt, eller hvor luftstrømmene er placeret med afstand, for eksempel på 2 forskellige etager i en bygning.

Fraluftsveksleren er forsynet med kondensbakke. Afløb skal forsynes med vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. Fraluftsveksleren kan leveres med indbygget kondensafslag.

DVR er udført af kobberrør med aluminiumlameller. Regulering af kapaciteten sker gennem et shuntsystem og motor ventil eller ved at regulere cirku-

lationspumpen. Læs mere, side 40.

Varmebatteri DVH

Varmebatteri DVH anvendes til at opvarme tilluften. Det kan ske ved varmt vand, kondensering af kølemedie eller el-opvarmning. Dimen sionering af DVH-batteriet sker i designprogrammet Systemair CAD, hvor batteriets data bliver fastlagt optimalt til løsning af den aktuelle opgave.

SystemairCAD beregninger er TÜV testet iht. EN 1216:1999.

Varmebatterierne udføres af materialer, tilpasset varmemediet og det miljø, batteriet skal fungere i. Batteri med kobberrør og aluminiumlameller anvendes for varmt vand og kondensering. Af hængig af kapaciteten, anvendes kobberrør i ø10 eller ø15 mm. El-varme batterier har varmestave af rustfrit stål og indbygget sikkerhedsautomatik.

Kølebatteri DVK

Kølebatteri DVK anvendes til at nedkøle tilluften. Det kan ske ved koldt vand eller direkte fordampende kølemedie. Dimensionering af DVK batteriet sker i designprogrammet

SystemairCAD, hvor batteriets data optimalt bliver fastlagt til løsning af den aktuelle opgave. SystemairCAD beregninger er TÜV testet iht. EN

1216:1999.

Batteriet er udført af kobberrør og aluminiumlameller. Afhængig af den

ønskede kapacitet, anvendes kobberrør i ø10 eller ø15 mm. Som lettere korrosionsbeskyttelse kan kølebatterierne leveres med lameller i aluminium -magnesium eller epoxylakeret aluminium.

Som lettere korrosionsbeskyttelse kan varmebatterierne leveres med lameller i aluminium-magnesium eller epoxylakeret aluminium. Batterier for varmt vand kan leveres med studs for montering af temperaturføler direkte i vandkredsen, for efterfølgende at udstyre aggregatet med modulerende frostbeskyttelse. I standardudførelse er batteriet indbygget i aggregatet. I

MAX-udførelsen er batteriets sektion i ekstra bredde, hvorved lufthastigheden i batteriet reduceres.

Læs mere, side 42.

Køle batteri til direkte fordampning har væskefordeleren placeret i aggregatet. Ekspansionsventilen kan monteres på tilslutningsstudsen uden for aggregatet. Kølebatterier er forsynet med kondensbakke. Afløb skal forsynes med vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. Kølebatterier kan leveres med indbygget kondensafslag. I standardudførelse er batteriet indbygget i aggregatet. I MAX-udførelsen er batteriets sektion i ekstra bredde, hvorved lufthastigheden i batteriet redu-

ceres. Læs mere, side 44.

Danvent DV

| 17

Varmepumpe DVU-HP Kammerventilator DVE-EC Blue Kammerventilator DVE-PM/AC

Change-over batteri DVHK

Change-over batteri DVHK er grundlæggende et kølebatteri for koldt vand, som også kan bruges til opvarm ning ved at skifte vandtemperaturen fra kold til varm efter behov.

Anvendes typisk i forbindelse med varmepumper. Batteriet dimensioneres i SystemairCAD, således at det kan opfylde kapacitetskravene til både

varme- og køletilfælde. Læs mere,

side 46.

DVU-HP’s egen intelligente automatik kommunikerer med aggregatets øvrige automatik, således at der altid leveres den ønskede varme- eller kølekapacitet. Ved behov for varme eller køling vil varmepumpen starte, og kapaciteten reguleres ved hjælp af den modulerende digitale funktion på en af scroll-kompressorerne. Den indbyggede automatik i DVU-HP sikrer også, at kompressorer og øvrige delkomponenter altid arbejder inden for de tilladte grænser og dermed ikke overbelastes. Luftydelse og -temperatur styres af ventilationsaggregatets

automatik. Læs mere, side 48.

Varmepumpe DVU-HP

DVU-HP er en komplet sektion med et integreret varmepumpesystem med mulighed for både varme og køling.

Derudover indeholder den også en roterende varmeveksler for effektiv varme- og kølegenvinding. Sektionen leveres indbygget i Danvent DV 10 til

80 og er testet fra fabrik klar til drift.

Kombinationen med varmepumpe og roterende varmeveksler sikrer en kort byggelængde og en særdeles god driftsøkonomi i både varme- og kølesituationer. DVU-HP er udstyret med 2 scroll-kompressorer (1 kompressor for

DV 10 og DV 15), og varme-/kølekapaciteten reguleres trinløst i området

5-100% for optimal komfort og minimalt energiforbrug. Varme pumpen er baseret på R-410A kølemiddel.

DVU-

HP leveres med indbygget automatik for fuldstændig kontrol og styring af varmepumpens regulerings- og sikkerhedsfunktioner.

Kammerventilator DVE

DVE har ventilatorhjulet koblet direkte på motoren og er indbygget i et lydisoleret aggregathus.

En kammerventilator er en enkeltsugende, fritblæsende ventilator, hvor aggregathuset virker som ventilatorhus. Ventilatoren har en virkningsgrad op til 75%, og den udmærker sig ved at have et lavt lydniveau i de lave frekvenser. For at optimere ventilatorens virkningsgrad har en del større aggregater indbygget flere ventilatorer for parallel drift.

På grund af kammerventilatorens opbygning giver den en lav og jævn lufthastighed i aggregathusets udløb.

DVE er velegnet til aggregater, hvor komponenter ønskes placeret efter ventilatoren.

For at sikre en let adgang for service og inspektion har DVE en stor hængslet inspektionsdør med sikkerhedsafskærmning bag døren. Belysning kan tilvælges.

DVE leveres i 2 varianter:

• DVE-EC Blue

Kompakt kammerventilator med effektiv kompositventilatorhjul og

EC-yderrotormotor med integreret, trinløs hastighedsregulering. EC- motoren er i effektivitetsklasse IE4.

• DVE-PM/AC

Kammerventilator med effektiv ventilatorhjul monteret på motorakslen.

Hjulet er udført i kompositmateriale eller lakeret stål afhængig af størrelsen. Ventilatoren kan leveres med

2 typer motorer:

• Højeffektiv PM-synkronmotor, effektivitetsklasse IE4.

• AC-asynkronmotor, effektivitetsklasse IE2.

PM- og AC-motorer er trinløst regulerbare via frekvensomformer.

For at optimere energieffektiviteten i de aktuelle driftspunkter kan ventilatorerne vælges i flere udførelser i hver aggregatstørrelse.

Alle ventilatorhjul er statisk og dynamisk afbalanceret. PM/AC-kammerventilatorerne er monteret på vibrations dæmpere for at sikre vibrations-

fri drift. Læs mere, side 52.

18 |

Danvent DV

Funktioner

Lyddæmper DVD Inspektionsdel DVI Tomdel DVO

Lyddæmper DVD

Lyddæmper DVD er en absorbtionslyddæmper med bafler. DVD anvendes til at reducere lydeffektniveauet fra ventilationsaggregatet til kanalsystemet.

Af miljømæssige årsager har baflerne en overfladebeklædning, der effektivt forhindrer medrivning af det lydabsorberende materiale. Denne overfladebeklædning findes i 2 varianter:

1. Standardbeklædning, som er velegnet til alle former for komfortventilation. Bafler med beklædning af et kraftigt slidstærkt materiale, der er meget modstandsdygtig overfor mekanisk påvirkning.

Anvendes hvor baflerne renses ved tør rengøring, for eksempel ved børstning eller støvsugning.

2. Bafler med beklædning af kunststof, der er velegnet til våd rengøring af baflerne. Hver baffel er indkapslet i en ramme af rustfrit stål, og anvendes hvor man af hygiejniske årsager ønsker at foretage direkte afvaskning af baflerne.

Inspektionssektion DVI

Inspektionssektion DVI er et tomt aggregathus med en inspektionsdør.

DVI anvendes mellem komponenter, der ønskes inspiceret og serviceret.

DVI kan forsynes med inspektions-

rude og indvendigt lys. Læs mere,

side 58.

DVD kan ved variant 1, som option, forsynes med store inspektionsdøre for nem rengøring. Inspektionsdøre er

standard ved variant 2. Læs mere,

side 56.

Tomsektion DVO

DVO er en tom aggregatsektion uden inspektionsdør, der fx kan anvendes til at skabe afstand mellem aggregatkomponenter med forskellig udform-

ning. Læs mere, side 59.

Danvent DV

| 19

Tagaggregat DV

Bitumentag

Tagaggregat DV

Stålprofiltag

Tagaggregat DV

Danvent DV 10 til 150 kan leveres som tagaggregat for udendørs opstilling. I denne version leveres aggregatet færdigsamlet på konsol og udført med en tagkonstruktion, der sammen med panelernes dobbelttætning sikrer en effektiv beskyttelse mod klimaets påvirkninger.

Stålprofiltag:

Taget består af trapezformede, aluzink-belagte stålplader samt profiler til fastgørelse og afslutning af tagpladerne. Profilerne til taget leveres for lokal montering sammen med aggregatet. Stålprofiltaget giver en robust tagbeklædning, hvis overflade matcher aggregatets paneler.

Der kan vælges mellem 2 forskellige tagbeklædninger på aggregatet.

Bitumentag:

Taget består af kraftig polyesterforstærket bitumenmateriale påmonteret ved opvarmning. Herved opnås en meget tæt og robust tagbeklædning, der leveres færdig fra fabrik.

Luftindtag og -afkast kan leveres med jalousiriste for effektiv beskyttelse mod indtrængning af regn og

sne. Udeluftsektion DVY (se side

60

) giver mulighed for afkast af

fraluft på aggregatets bagside.

DSP betjeningspanel

Systemair Corrigo automatik

Danvent DV kan leveres med færdigmonteret Systemair Corrigo automatik, fuldt afprøvet fra fabrikken. Det er et fleksibelt og brugervenligt system, hvor betjening og overvågning foretages på et betjeningspanel, der kan placeres frit op til 100 m fra aggregatet.

På betjeningspanelet vises kontinuerligt driftsstatus, driftsværdier, tidsindstillinger og alarmer. Automatikken leveres præinstalleret med de i designprogrammet SystemairCAD valgte funktioner og med standardtemperatur, tidsindstillinger og reguleringssekvenser, således at det umiddelbart er klar til brug efter installation.

Tilvalg eller ændringer af funktioner kan foretages via betjeningspanelet.

Corrigo kan kommunikere med

CTS-anlæg via Modbus, Bacnet eller

Lon. Betjening kan alternativt foregå via WEB-interface eller via en

Android-applikation.

20 |

Danvent DV • Spjæld DVA

Spjæld DVA

Funktion

Tilluft– eller fraluft-afspærringsspjæld.

Tætninger

Gummiprofiler mellem spjældblade.

Specialtætning mellem ramme og spjældblade.

Tæthed

Klasse 3 i henhold til EN 1751:2014.

Aksler

Spjældblade

Aerodynamisk udformede aluminium- profiler. Kan som option leveres:

• isolerede

• eloxerede.

Lejer

Kunststoflejer med store lejeflader.

14,3 mm aluminium

16,3 mm aluminium med stålforstærkning

Træksystem

Stålarme med servicefrie messingbøsninger.

Stillingsindikator

Pil for indikering af spjældstilling.

Motorkonsol

Konsol for fastgørelse af spjældmotor på hvert spjæld.

Spjældmotor

Spældene aktiveres med motor på hvert enkelt spjæld.

DV 10-150: 1 spældmotor.

DV 190-240: 2 spjældmotorer.

Danvent DV • Spjæld DVA

| 21

Spjæld monteret øverst i dobbeltaggregat

DVA 10-150

Spjæld monteret i enkeltaggregat

DVA 190-240

DVA 190-240

L

35

35

35

H2

35

35

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

Mål

Str.

B

L

D

H1

H2

E

F

G

10

970

520

970

185

900

350

-

-

15

1120

595

1120

185

1050

450

-

-

20

1270

670

1270

185

1200

500

-

-

25

1420

745

1420

185

1350

600

-

-

30

1570

820

1570

185

1500

650

-

-

40

1720

895

1720

185

1650

750

-

-

50

2020

1045

2020

185

1950

900

-

-

60

2170

1120

185

-

2100

1000

-

-

80

2170

1270

185

-

2100

1150

-

-

100

2370

1420

185

-

2300

1300

-

-

120

2590

1570

335

-

2520

1450

-

-

150

2890

1720

335

-

2820

1600

-

-

190

3190

2170

785

-

2600

1500

295

410

240

3490

2470

785

-

2800

1800

345

410

Drejningsmoment (Nm) på hvert spjæld

Str.

0 Pa

500 Pa

1000 Pa

10

4

7

9

15

5

8

11

20

6

10

13

25

7

11

15

30

8

13

17

40

9

14

19

50

11

16

20

60

12

17

22

80

14

19

24

100

15

21

26

Nødvendigt minimum drejningsmoment pr. spjældmotor for åbning/lukning ved forskellige differenstryk over spjældet.

120

17

23

28

150

18

24

29

190

2*12

2*17

2*22

240

2*15

2*21

2*26

22 |

Danvent DV • Spjæld DVB

Spjæld DVB

Funktion

Fraluft-afspærringsspjæld.

Tætninger

Gummiprofiler mellem spjældblade.

Specialtætning mellem ramme og spjældblade.

Tæthed

Klasse 3 i henhold til EN 1751:2014.

Aksler

Spjældblade

Aerodynamisk udformede aluminium- profiler. Kan som option leveres:

• isolerede

• eloxerede.

Lejer

Kunststoflejer med store lejeflader.

14,3 mm aluminium

16,3 mm aluminium med stålforstærkning

Træksystem

Stålarme med servicefrie messingbøsninger.

Stillingsindikator

Pil for indikering af spjældstilling.

Motorkonsol

Konsol for fastgørelse af spjældmotor på hvert spjæld.

Spjældmotor

Spjældene aktiveres med motor på hvert enkelt spjæld.

DV 10-150: 1 spjældmotor.

DV 190-240: 2 spjældmotorer.

DVB 10-150

DVB 10-150

DVB 190-240

DVB 190-240

Danvent DV • Spjæld DVB

| 23

L

L

Mål

E

F

L

D

K

Str.

B

H

10

970

520

520

500

200

235

160

15

1120

595

520

600

200

260

160

20

1270

670

520

800

300

235

110

25

1420

745

520

900

300

260

110

30

1570

820

520

1100

300

235

110

40

1720

895

670

1200

400

260

135

50

2020

1045

670

1500

400

260

135

60

2170

1120

670

1600

500

285

85

80

2170

1270

820

1700

600

235

110

100

2370

1420

970

1800

700

285

135

120

2590

1570

970

2000

700

295

135

150

2890

1720

970

2300

700

295

135

190

3190

2170

1120

2600

1000

295

60

240

3490

2470

1570

2800

1200

345

185

Drejningsmoment (Nm) på hvert spjæld

Str.

0 Pa

500 Pa

1000 Pa

10

4

5

7

15

4

6

8

20

4

7

9

25

5

8

11

30

6

10

13

40

7

11

15

50

8

13

17

60

9

14

19

80

10

15

20

100

11

16

20

Nødvendigt minimum drejningsmoment pr. spjældmotor for åbning/lukning ved forskellige differenstryk over spjældet.

120

13

18

23

150

14

19

24

190

2*10

2*15

2*20

240

2*12

2*17

2*22

24 |

Danvent DV • Blandespjæld DVM

Blandespjæld DVM

Funktion

Tilluft-afspærrings- og blandespjæld

Tætninger

Gummiprofiler mellem spjældblade.

Specialtætning mellem ramme og spjældblade.

Tæthed

Klasse 3 i henhold til EN 1751:2014.

Aksler

Spjældblade

Aerodynamisk udformede aluminium- profiler. Kan som option leveres:

• isolerede

• eloxerede.

Lejer

Kunststoflejer med store lejeflader.

14,3 mm aluminium

16,3 mm aluminium med stålforstærkning

Træksystem

Stålarme med servicefrie messingbøsninger.

Stillingsindikator

Pil for indikering af spjældstilling på hvert spjæld.

Motorkonsol

Konsol for fastgørelse af spjældmotor på hvert spjæld.

Spjældmotor

Spjældene aktiveres med motor på hver enkelt spjæld.

DV 10-150: 2 spjældmotorer

DV 190-240: 4 spjældmotorer.

Danvent DV • Blandespjæld DVM

| 25

DVM 10-150

DVM 10-150 DVM 190-240

DVM 190-240

L

L

Mål

E

F

L

D

G

K

Str.

B

H

10

970

520

520

500

200

235

100

160

15

1120

595

520

600

200

260

100

160

20

1270

670

520

800

300

235

100

110

25

1420

745

520

900

300

260

100

110

30

1570

820

520

1100

300

235

100

110

40

1720

895

670

1200

400

260

100

135

50

2020

1045

670

1500

400

260

100

135

60

2170

1120

670

1600

500

285

100

85

80

2170

1270

820

1700

600

235

100

110

100

2370

1420

970

1800

700

285

100

135

120

2590

1570

970

2000

700

295

100

135

150

2890

1720

970

2300

700

295

100

135

190

3190

2170

1120

2600

1000

295

660

60

240

3490

2470

1570

2800

1200

345

710

185

Drejningsmoment (Nm) på hvert spjæld

Str.

0 Pa

500 Pa

1000 Pa

10

4

5

7

15

4

6

8

20

4

7

9

25

5

8

11

30

6

10

13

40

7

11

15

50

8

13

17

60

9

14

19

80

10

15

20

100

11

16

20

Nødvendigt minimum drejningsmoment pr. spjældmotor for åbning/lukning ved forskellige differenstryk over spjældet.

120

13

18

23

150

14

19

24

190

2*10

2*15

2*20

240

2*12

2*17

2*22

26 |

Danvent DV • Blandespjæld DVP

Blandespjæld DVP

Funktion

Tilluft-, fraluft-afspærrings- og blande spjæld.

Aksler Spjældmotor

Spjældene aktiveres med motor på hvert enkelt spjæld.

DV 10-150: 3 spjældmotorer

DV 190-240: 6 spjældmotorer.

Tæthed

Klasse 3 i henhold til EN 1751:2014.

Spjældblade

Aerodynamisk udformede aluminium- profiler. Kan som option leveres:

• isolerede

• eloxerede.

Lejer

Kunststoflejer med store lejeflader.

Tætninger

Gummiprofiler mellem spjældblade.

Specialtætning mellem ramme og spjældblade.

14,3 mm aluminium

Træksystem

Stålarme med servicefrie messingbøsninger.

Stillingsindikator

Pil for indikering af spjældstilling på hvert spjæld.

16,3 mm aluminium med stålforstærkning

Transport

DV 10 - DV 50:

Leveres i fuld højde. Transporthøjde

HT minimum = H.

DV 60 - DV 150:

Leveres som standard i fuld højde.

Transporthøjde HT minimum = H.

Kan som option leveres opdelt i transporthøjde HT minimum = H/2.

Motorkonsol

Konsol for fastgørelse af spjældmotor på hvert spjæld.

DV 190 - DV 240:

Leveres altid opdelt i 2 sektioner transporthøjde HT minimum H/2.

Danvent DV • Blandespjæld DVP

| 27

DVP 10-150

35

DVP 10-150

H

35

DVP 190-240

35

35

DVP 190-240

35

H

2

DVP 190 og 240 leveres opdelt i 2 sektioner.

Mål

E

F

L

D

G

Str.

B

H

10

970

970

520

900

350

-

-

15

1120

1120

520

1050

450

-

-

20

1270

1270

670

1200

500

-

-

25

1420

1420

670

1350

600

-

-

30

1570

1570

670

1500

650

-

-

40

1720

1720

820

1650

750

-

-

50

2020

2020

820

1950

900

-

-

60

2170

2240

970

2100

1000

-

-

80

2170

2540

970

2100

1150

-

-

100

2370

2840

1120

2300

1300

-

-

120

2590

3140

1120

2520

1450

-

-

150

2890

3440

1120

2820

1600

-

-

190

3190

4340

1420

2600

1500

295

410

240

3490

4940

1570

2800

1800

345

410

Drejningsmoment (Nm) på hvert spjæld

Str.

0 Pa

500 Pa

1000 Pa

10

4

7

9

15

5

8

11

20

6

10

13

25

7

11

15

30

8

13

17

40

9

14

19

50

11

16

20

60

12

17

22

80

14

19

24

100

15

21

26

Nødvendigt minimum drejningsmoment pr. spjældmotor for åbning/lukning ved forskellige differenstryk over spjældet.

120

17

23

28

150

18

24

29

190

2*10

2*15

2*20

240

2*12

2*17

2*22

28 |

Danvent DV • Kompaktfilter DVG

Kompaktfilter DVG

Funktion

Grundfilter.

DVG 10-240.

Filterklasse

G4 i henhold til EN 779:2012.

Filtermedie

Syntetiske polyesterfibre.

Filterareal

Plisséform, med stort filterareal.

Filterramme

U-formet ramme på filterceller.

Tilbehør

U-rørsmanometer.

Aggregatstørrelse

DV 80

DV 100

DV 120

DV 150

DV 190

DV 240

DV 10

DV 15

DV 20

DV 25

DV 30

DV 40

DV 50

DV 60

Antal og størrelse

2x[376x376x44]

2x[448x448x44]

1x[241x495x44] + 1x[495x495x44] + 1x[391x495x44]

2x[445x622x44] + 1x[391x622x44]

3x[445x622x44]

6x[495x368x44]

6x[622x391x44]

8x[495x495x44]

4x[495x495x44] 4x[495x597x44]

10x[445x622x44]

15x[495x445x44]

21x[391x495x44]

15x[592x592x25] *

15x[592x592x25] + 8x[287x592x25] *

* Kun i kombination med DVF med inspektionssektion for filterskift på den snavsede side.

Filter monteret i enkeltaggregat

Filter monteret øverst i dobbeltaggregat

Danvent DV • Kompaktfilter DVG

| 29

Mål

Str.

B

H1

H2

L

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

10

970

520

970

150

15

1120

595

1120

150

20

1270

670

1270

150

25

1420

745

1420

150

30

1570

820

1570

150

40

1720

895

1720

150

50

2020

1045

2020

150

60

2170

1120

-

150

80

2170

1270

-

150

100

2370

1420

-

150

120

2590

1570

-

150

150

2890

1720

-

150

30 |

Danvent DV • Posefilter DVF

Posefilter DVF

Funktion

Grund-, mellem- eller finfilter.

Filterklasse

G4, M5, M6, F7, F8, F9 og F7 City-Flo i henhold til EN 779:2012.

Tætninger

Gummitætninger, der er fast monteret i filterhuset. Tæthed i henhold til

EN 1886:2008.

Filtermedie

G4: Syntetisk materiale.

M5, M6, F7, F8,

F9: Glasfiber materiale.

F7 City-Flo glasfiber og kul med et bredt spektrum.

Montering af filtre

DVF 10-150: Filtrene fastholdes mod tætningerne af låseskinner, der let aktiveres gennem store håndgreb.

DVF 190-240: Låsebøjler sikrer en effektiv tætning af filtrene mod filtervæggens rammer.

Ramme

Filtrene leveres med 25 mm standard ramme i plast. Brugte filtre kan derfor bortskaffes ved forbrænding i deres helhed. DVF 40 leveres dog kun med stålramme.

Placering af F9 filtre

Filtre i klasse F9 bør på tilluft altid være monteret i aggregatdele med overtryk (EN 1886:2008).

DVF 190-240, forfiltre

DVF kan leveres med forfiltre i plisséform, hvis filtersektionen er med inspektionssektion for filterskift på den snavsede side. Filtrene indbygges sammen med posefiltrene i filtervæggens rammer og fastholdes af låsebøjler.

Tilbehør

• Inspektionsvindue

• Trykudtagsnipler

• Lys med udvendig kontakt

• U-rørsmanometer

• Skrårørs mano me ter

• Magnehelic manometer

• Rustfri plade under filtrene

• Reservefiltersæt.

DV30

DV40

DV50

DV60

DV80

DV100

DV120

DV150

DV190

DV240

Aggregat- størrelse

DV10

DV15

DV20

DV25

Antal og rammestørrelse

1x[792x392]

2x[490x392]

1x[490x490] + 1x[592x490]

2x[592x592]

1x[592x592]+ 1x[490x592] + 1x[287x592]

3x[490x742] (leveres med stålramme)

3x[592x490] + 3x[592x287]

8x[490x490]

4x[490x592] + 4x[490x490]

4x[592x592] + 4x[490x592]

4x[592x592] + 4x[592x490] + 4x[592x287]

9x[592x490] + 6x[490x490]

15x[592x592]

15x[592x592] + 3x[287x592] + 5x[592x287]

G4

370 mm antal poser

12

8

8+6

6

6+5+3

5

6+6

5

5+8

6+5

6+6+6

6+8

6

6+3+6

M5

520 mm antal poser

12

8

8+6

6

6+5+3

5

6+6

5

5+8

6+5

6+6+6

6+8

6

6+3+6

M6

520 mm antal poser

12

8

8+10

10

10+8+5

8

10+10

8

8+8

10+8

10+10+10

10+8

10

10+5+10

F7/F8-9

520 mm antal poser

12

8

8+10

10

10+8+5

8

10+10

8

8+8

10+8

10+10+10

10+8

10

10+5+10

F7L/F8-9L

640 mm antal poser

12

8

8+10

10

10+8+5

8

10+10

8

8+8

10+8

10+10+10

10+8

10

10+5+10

F7 City-Flo

520 mm antal poser

12

8

8+10

10

10+8+5

-------

10+10

8

8+8

10+8

10+10+10

10+8

10

10+5+10

Danvent DV • Posefilter DVF

| 31

Filter monteret i enkeltaggregat

DVF 10-240

DVF 190-240

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

L1: G4, M5, F7, F9

L2: F7L, F9L

DVF 190-240

Med inspektionssektion for filterskift på den snavsede side.

3

4

L3: G4, M5, F7, F9

L4: F7L, F9L

Mål

Str.

B

H1

H2

L3

L4

L1

L2

10

970

520

970

600

750

-

-

15

1120

595

1120

600

750

-

-

20

1270

670

1270

600

750

-

-

25

1420

745

1420

600

750

-

-

30

1570

820

1570

600

750

-

-

40

1720

895

1720

600

750

-

-

50

2020

1045

2020

600

750

-

-

60

2170

1120

-

600

750

-

-

80

2170

1270

-

600

750

-

-

100

2370

1420

-

600

750

-

-

120

2590

1570

-

600

750

-

-

150

2890

1720

-

600

750

-

-

190

3190

2170

-

600

750

1200

1350

240

3490

2470

-

600

750

1200

1350

32 |

Danvent DV • Roterende varmeveksler DVC

Roterende varmeveksler DVC

Funktion

Regenerativ varmeveksler med høj virkningsgrad.

Versioner

DVC leveres i 4 versioner:

• 1,9 mm – lavt trykfald

= Standard virkningsgrad

• 1,7 mm – normalt trykfald

= normal virkningsgrad

• 1,5 mm – mellem højt trykfald

= middelhøj virkningsgrad

• 1,4 mm – højt trykfald

= Høj virkningsgrad

Typer

DVC leveres i 3 typer: Standard-, entalpi- og sorptionsvarmeveksler.

P/PT – Standard-varmeveksler.

Vinter: Denne type anvendes hovedsageligt til genvinding af varme fra fraluften. Der kan dog også genvindes fugt fra fraluften via kondensering ved lav udetemperatur.

Sommer: Genvinding af køleenergi fra fraluften. Leveres i version 1,9 mm;

1,7 mm; 1,5 mm og 1,4 mm.

E/ET - Entalpi-varmeveksler.

Vinter: Denne type har en hygroskopisk overflade, så genvinding af varme og fugt er mulig før kondensation.

Herved kan et højt entalpi-indhold i fraluften bidrage til opvarmning og befugtning af tilluften.

Sommer: Genvinding af køleenergi fra fraluften samt let affugtning af udeluften før køling. Leveres i version 1,9 mm; 1,5 mm og 1,4 mm.

N - Sorptionsvarmeveksler.

Denne type har en overfladebelægning af Zeolit, som er et materiale, der har unikke egenskaber med hensyn til at optage og afgive fugt.

Vinter: Genvinding af fraluftens varme og fugt. Herved kan et højt entalpi-indhold i fraluften levere et stort bidrag til opvarmning og befugtning af tilluften.

Sommer: Genvinding af køleenergi fra fraluften, samt affugtning af udeluften før køling. Herved kan der opnås store besparelser på effekten til køling, da der bruges mindre energi på kondensation på kølefladen.

Leveres i version 1,7 mm og 1,4 mm.

Tætninger

For at sikre minimal lækage mellem luftstrømmene har varmeveksleren effektive børstetætninger mod rotoren.

Servicevenlig

Varmeveksleren har stor inspektionsdør. Vekslerne i DVC 10-40 er monteret på skinner og kan trækkes ud for inspek tion.

Deling af store varmevekslere

Af hensyn til transport kan vekslere fra størrelse 60 leveres delt i højden. Størrelserne 190 og 240 leveres altid delt. Varmevekslerens underste halvdel og rotorens nav er monteret i aggregathusets underste del. Varmevekslerens øvrige dele leveres for montage på pladsen.

Rotor

Er udført med et nav med lejer og to lag aluminium, hvor første lag er helt glat og det andet er korrugeret. De to lag rulles op til den ønskede yderdiameter og fixeres herefter i en meget stabil konstruktion. Korrugationens højde er bestemmende for trykfaldet samt massen af rotoren, og hermed også for virkningsgraden.

Aluminiumsfolie D er 0,07 mm. og anvendes til standard- og entalpivekslere, som leveres samlet.

Aluminiumsfolie C er 0,08 mm. og anvendes til sorptionsvekslere og vekslere, som leveres delt.

Foliebredden er 200 mm.

Renblæsningssektor

Varmeveksleren kan leveres med renblæsningssektor, der minimerer overførsel af fraluft til tilluften. Funktionen forudsætter et højere tryk på tilluften end på fraluften både før og efter veksleren.

Drivsystem

Varmeveksleren drives af en elektronisk styreenhed og en langsomt roterende motor. Dette giver en præcis og trinløs regulering af varmevekslerens hastighed. Herved kan vekslerens virkningsgrad reguleres. Drivsystemet kan også opsættes for konstant hastighed. Herved giver veksleren fuld genvinding, når den er i drift.

Danvent DV • Roterende varmeveksler DVC

| 33

Indbygningsvarianter

Funktion

I varmeveksleren er indbygget en elektronisk styreenhed og en lang somt roterende motor. Dette udgør tilsammen et komplet drivsystem for trinløs styring af varmevekslerens hastighed. Styresystemet leveres med færdigmonterede kabelforbindelser mellem styreenhed og motor.

Alarmtilslutning

Indbygget relæ, der kan tilsluttes alarmsystem. Ved en uønsket driftssituation afgives alarmsignal.

Beskyttelse

Indbygget beskyttelse mod over- og underspænding på nettet. Indbygget over strømsbeskyttelse, der sikrer motoren mod overbelastning.

Nettilslutning

1 x 230 V, 50/60 Hz.

Driftsindikering

Styreenheden indeholder en lysdiode, der indikerer den aktuelle driftssituation.

Rotationsvagt

Indbygget system for aftastning af rotorens drift. Giver signal gennem alarmtilslutningen, hvis der opstår et uønsket driftsstop.

Styresignal

Styreenheden kan reguleres med et eksternt 0-10 VDC styresignal. 0-10 V svarer for standard- og entalpi-varmeveksler til 0-10 o/min. og for sorptionsvarmeveksler til 0-20 o/min.

Renblæsning

Uden for den normale driftsperiode kører motoren langsomt i 12 sek. hver 15 min. for renblæsning af varmeveksleren.

Kølegenvinding

Varmeveksleren kan aktiveres for genvinding af køleenergi via det eksterne styresignal.

Data for rotordrev, standard- og entalpi-varmeveksler

System

DVC str.

Type

10-40

90 TYD-M

50-150

120 TYD-M

190-240

120 TYD-L

Motor

Moment, Nm Effekt, W

2,8

5,5

85

145

7,5 370

Type

RHC 200

RHC 200

RHC 200

Styreenhed

Spænding, V Strøm, A Max. forsikring

1 x 230

1 x 230

0,4

0,6

10 A

10 A

1 x 230 1,6 10 A

Data for rotordrev, sorptionsvarmeveksler

System

DVC str.

Type

10

90 TYD-M

15-60

120 TYD-M

Motor

Moment, Nm

2,8

5,5

Effekt, W

85

145

Type

RHC 200

RHC 200

Styreenhed

Spænding, V

1 x 230

1 x 230

Strøm, A

0,4

0,6

Max. forsikring

10 A

10 A

80-240

120 TYD-L 7,5 370 RHC 200 1 x 230 1,6 10 A

Netspændingen må ikke afbrydes udenfor den normale driftsperiode, da renblæsningsfunktionen herved ophører.

Tilluft Fraluft

34 |

Danvent DV • Roterende varmeveksler DVC

Roterende varmeveksler DVC

DVC 10-50

'

DVC 60-150 DVC 190-240

L

D, D

1

H

C

D

1

: Delt udførelse.

B C

Mål

L

F

C

D

D1

Str.

B

H

10

970

970

300

-

-

820

-

15

1120

1120

300

-

-

970

-

20

1270

1270

300

-

-

1120

-

25

1420

1420

300

-

-

1270

-

30

1570

1570

300

-

-

1420

-

40

1720

1720

300

-

-

1570

-

50

2020

2020

450

-

-

1780

-

60

2170

2240

520

2170

0

1900

1880

80

2170

2540

520

2320

75

2100

2045

100

2370

2840

520

2520

75

2300

2270

120

2590

3140

520

2890

150

2600

2600

150

2890

3440

520

3040

75

2770

2720

190

3190

4340

670

3720

265

-

3300

240

3490

4940

670

4020

265

-

3600

D

1

Danvent DV • Roterende varmeveksler DVC

| 35

DVC 60-240

Varmeveksler leveret i delt udførelse.

HT

Transporthøjde HT

Str.

HT

60

1640

80

1790

100

1940

120

2090

150

2240

190

2765

240

3065

Transporthøjde HT på varmevekslere leveret i delt udførelse.

Transportbeskyttelse

Nederste del af varmeveksler

36 |

Danvent DV • Pladevarmeveksler DVQ

Pladevarmeveksler DVQ

Funktion

Recuperativ pladevarmeveksler med høj virkningsgrad.

Anvendelse

Pladevarmeveksleren anvendes, hvor der stilles særlige krav til adskillelse mellem de to luftstrømme, fx for at undgå overførsel af lugtstoffer til tilluften.

Udførelser

S – Standard krydsvarmeveksler

DVQ 10-150

Virkningsgrad op til 65%

H – Højeffektiv krydsvarmeveksler

DVQ 10-150

Virkningsgrad op til 75%

C – Modstrømsvarmeveksler

DVQ 10-50

Virkningsgrad op til 90%

Varianter

Udførelserne leveres i 2 varianter: by-pass-funktionen placeret midt i aggregatet, og derfor er veksleren opdelt.

A – Aluminiumvarmeveksler

Type S, H og C

Anvendes i anlæg uden korrosive stoffer i luften, fx komfortanlæg.

Mange kemiske stoffer og opløsningsmidler angriber ikke aluminium. Denne veksler kan derfor anvendes, hvor luften indeholder disse stoffer. Dette forhold bør undersøges i hvert tilfælde.

K – Korrosionsbeskyttet varmeveksler

Type S og H

Varmevekslerens plader er korrosionsbeskyttet med en kunststofbelægning. Anvendes i anlæg hvor luften indeholder stoffer, der angriber aluminium.

Servicevenlig

Varmeveksleren har store døre, der giver let adgang for inspektion og service. Da funktionen ikke indeholder roterende dele, er den næsten vedligeholdelsesfri.

Afrimning

Ved lave udetemperaturer kan der forekomme tilrimning af varmeveksleren. Afrimning kan ske ved regulering af by-pass spjæld eller reduktion af tilluftventilatorens hastighed.

By-pass

Varmeveksleren har indbygget bypass til regulering af varmegenvindingen fra 0-100%. By-pass funktionen har spjæld for veksleren og spjæld for by-pass kanalen. I DVQ-S 100-150,

DVQ-H 100-150 og DVQ-C 10-50 er

Kondensbakke

Under krydsvarmeveksleren er monteret en kondensbakke til opsamling af det vand, der kondenseres i fraluften. Kondensbakkens afløb skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. Se montagevejledning.

Modstrøms varme veksleren er monteret med kondensbakker i både tilluft og fraluft.

Danvent DV • Pladevarmeveksler DVQ

| 37

Type S og H Type C

Udeluft

Indbygningsvarianter

Fraluft, diagonalt nedadgående

DVQ-S, -H og -C

Fraluft Afkast

Indbygningsvarianter

Fraluft, diagonalt opadgående *

DVQ-S og -H

Tilluft

Udeluft Fraluft

Afkast Tilluft

Fraluft

Udeluft

DVQ-S og -H DVQ-S og -H

Tilluft

Udeluft Afkast

Afkast

Fraluft

* Indbygningsvarianter med opadgående fraluft (3 og 4) bør kun anvendes, når fraluftens fugtighedsindhold før varmeveksleren er mindre end følgende værdi:

Tilluft før varmeveksler °C

Fraluft før varmeveksler max. g vand/kg luft

0

10

-10

8

-20

6

-30

4

Tilluft

38 |

Danvent DV – Pladevarmeveksler DVQ

Pladevarmeveksler DVQ

DVQ-S 10-50

DVQ-H 10-50

DVQ-C 10-50

2 1

1 2

6

3

4

5

4

1. By-pass spjæld

2. Varmevekslerspjæld

3. Aksel for spjældmotor

4. Pladevarmeveksler

5. Kondensafløb

6. Kondensbakke

3

6

5

DVQ-H 60

Danvent DV • Pladevarmeveksler DVQ

| 39

DVQ-S 60-80, DVQ-H 80

DVQ-S 100-150, DVQ-H 100-150

Mål

Str.

B

H

L udf. S

L udf. H

L udf. C

RG-S/H

RG-C

10

970

970

1050

1420

15

1120

1120

1200

1720

20

1270

1270

1200

1820

25

1420

1420

1500

2170

30

1570

1570

1500

2320

40

1720

1720

1650

2320

1420

1"

1570

1"

1720

1"

1720

1"

2020

1"

2020

1½"

2170

1½"

2 x 1" 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1"

50

2020

2020

1650

2840

60

2170

2240

2020

3290

80

2170

2540

2020

2470

1½" 1½"

100

2370

2840

2320

2470

1½"

120

2590

3140

2620

3220

150

2890

3440

3070

3220

1½" 1½"

Drejningsmoment (Nm) på hvert spjæld

Str.

Antal

Nm

10

1

8

15

1

10

20

1

12

25

1

14

30

1

16

40

1

18

50

1

20

Nødvendigt drejningsmoment for spjældmotor. Aksel for spjældmotor: 14,3 mm.

60

1

22

80

1

24

100

3

20

120

3

120

150

3

20

40 |

Danvent DV • Væskekoblede varmevekslere DVR

Væskekoblede varmevekslere DVR

Funktion

Varmevekslersystem med varmebatteri indbygget i tilluftdelen og kølebatteri i fraluftdelen. Batterierne skal forbindes gennem et rørsystem, hvor der cirkulerer en vand/glycolblanding.

Anvendelse

Væskekoblede varmevekslere anvendes, hvor de to luftstrømme ønskes helt adskilt, eller hvor luftstrømmene er placeret med afstand, fx på to etager i en bygning.

Varianter

Standard – Batteri helt indbygget i aggregatet.

MAX – Batteri bredere end aggregatet. DVR 10-150.

Udførelse

Lamelvarmevekslerne er udført af kobberrør med aluminiumlameller.

Rør

Z – Kobberrør ø10 mm.

Anvendes til varmevekslere med mindre kapacitet.

Kondensbakke

I fraluftdelen er monteret en bakke til opsamling af kondensvand. Kondensbakkens afløb skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde.

Se montagevejledning.

Y

Lameller

Al

– Kobberrør ø15 mm.

Anvendes til varmevekslere med større kapacitet.

Kondensafslag

DVR kan leveres med kondensafslag i fraluftdelen.

– Standard aluminium.

Alup – Aluminium med kunststofbelægning.

Anvendes til let korrosiv luft.

Regulering

Varmevekslernes kapacitet reguleres med en motorventil, der indbygges i rørsystemet.

AlMg

3

– Aluminium-magnesium legering. Anvendes til luft i forbindelse med søvand.

Eksempel på opbygning af rørsystem

Fraluft

1. Luftudlader

2. Manometer

3. Sikkerhedsventil

4. Påfyldningshane

5. Trykekspansion

6. Termometer

7. Motorventil

8. Ventil for flow-måling

9. Pumpe

Tilluft

Standard

DVR 10-150

Standard

DVR 10-150

RG – Afløb, Fraluft

Danvent DV • Væskekoblede varmevekslere DVR

| 41

Tilgang

Afgang

MAX

DVR 10-150

MAX

DVR 10-150

Afløb

Fraluft

Standard

DVR 190-240

RG – Afløb, Fraluft

Mål

Str.

B

H

10

970

520

15

1120

595

20

1270

670

25

1420

745

30

1570

820

40

1720

895

50

2020

1045

60

2170

1120

80

2170

1270

100

2370

1420

120

2590

1570

150

2890

1720

190

3190

2170

240

3490

2470

Tilluft L*

Fraluft L*

300

450

600

450

600

750

300

450

600

450

600

750

RG

1" 1"

* L er afhængig af kapacitet.

300

450

600

450

600

750

1"

300

450

600

450

600

750

1"

300

450

600

450

600

750

1"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

450

600

750

1½"

300

450

600

600

750

900

1½"

300

450

600

600

750

900

1½"

42 |

Danvent DV • Varmebatteri DVH

Varmebatteri DVH

Funktion

Opvarmning af luft.

Varmemedier

W – Varmt vand.

Max. temperatur 100 °C, max. arbejdstryk 10 Bar.

Kan leveres for max. temperatur 130 °C.

Udførelse

Lamelbatteri for varmt vand og kondensering er udført af kobberrør med aluminiumlameller. Batteri for el opvarm ning er udført med varmestave af rustfrie stålrør.

C – Kondensering af kølemedie.

Max. arbejdstryk afhængig af kølemedietype.

E – El-opvarmning.

Kobberrør

Z – Kobberrør ø10 mm.

Anvendes til varmebatterier med mindre kapacitet.

Y – Kobberrør ø15 mm.

Anvendes til varmebatterier med større kapacitet.

Varianter

Standard – Varmebatteriet er helt indbygget i aggregatet.

MAX

Lameller

Al – Standard aluminium.

– Varmebatteriet er bredere end aggregatet. Batterier for varmt vand og kondensering. DVH 10-150.

Alup – Aluminium med kunststofbelægning. Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg

3

– Aluminium-magnesium legering. Anvendes til luft i forbindelse med søvand.

Frostbeskyttelse

Varmebatterier for varmt vand kan leveres med studs for montering af temperaturføler i vandkredsen.

El-opvarmning

Inspektionslågen, der kun kan åbnes med nøgle, giver adgang til klemrække for el-tilslutning. Batteriet har indbygget sikkerhedstermostat med automatisk genindkobling, samt overhednings termostat med manuel genindkobling.

Varmebatteri for el-opvarmning Varmebatteri for vand

Danvent DV • Varmebatteri DVH

| 43

Standard

DVH 10-150

MAX

DVH 10-150

Standard

DVH 190-240

Rørtilslutninger

Varmt vand

Tilgang

Afgang

Kondensering

Mål

Str.

B

H1

H2

L*

-

-

-

10

970

520

970

150

300

450

600

15

1120

595

1120

150

300

450

600

20

1270

670

1270

150

300

450

600

25

1420

745

1420

150

300

450

600

30

1570

820

1570

150

300

450

600

40

1720

895

1720

150

300

450

600

H1: Enkeltaggregat, H2: Dobbeltaggregat.

* Varmebatteri for varmt vand (W), kondensering (C) eller el-opvarmning (E).

50

2020

1045

2020

150

300

450

600

60

2170

1120

150

-

300

450

600

80

2170

1270

150

-

300

450

600

100

2370

1420

-

-

300

450

600

120

2590

1570

-

-

300

450

600

150

2890

1720

-

-

300

450

600

190

3190

2170

-

-

300

450

600

240

3490

2470

-

-

300

450

600

44 |

Danvent DV • Kølebatteri DVK

Kølebatteri DVK

Funktion

Nedkøling af luft.

Kølemedier

W – Koldt vand.

Max. arbejdstryk 10 Bar.

D – Direkte fordampende kølemedie.

Max. arbejdstryk afhængig af kølemedietype.

Varianter

Standard – Kølebatteriet er helt indbygget i aggregatet.

MAX – Kølebatteriet er bredere end aggregatet.

DVK 10-150.

Udførelse

Lamelbatteriet er udført af kobberrør med aluminiumlameller.

Kobberrør

Z – Kobberrør ø10 mm. Anvendes til kølebatterier med mindre kapacitet.

Y – Kobberrør ø15 mm. Anvendes til kølebatterier med større kapacitet.

Lameller

Al – Standard aluminium.

Alup – Aluminium med kunststofbelægning. Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg

3

– Aluminium-magnesium legering. Anvendes til luft i forbindelse med søvand.

Tilslutning

Kølebatteriets tilslutningsstudse er ført gennem aggregatets side.

Kølebatteri for direkte fordampning har væskefordeleren placeret i aggregatet. Ekspansionsventilen kan monteres på tilslutningsstudsen uden for aggregatet.

Kondensbakke

Under kølebatteriet er monteret en bakke til opsamling af kondensvand.

Kondensbakkens afløb skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. Se montagevejledning.

Kondensafslag

DVK kan leveres med indbygget kondensafslag, der forhindrer medrivning af kondenseret vand.

Kølebatteri monteret i enkeltaggregat Kølebatteri monteret i dobbeltaggregat

Danvent DV • Kølebatteri DVK

| 45

Standard

DVK 10-150

RG – Afløb

Afløb

Standard

DVK 190-240

Rørtilslutninger

Koldt vand

Tilgang

Afgang

Direkte fordampning

RG – Afløb

Mål

-

-

H2

L*

RG

Str.

B

H1

10

970

520

970

450

600

750

1"

15

1120

595

1120

450

600

750

1"

H1: Enkeltaggregat, H2: Dobbeltaggregat.

*L er afhængig af kapacitet.

20

1270

670

1270

450

600

750

1"

25

1420

745

1420

450

600

750

1"

30

1570

820

1570

450

600

750

1"

40

1720

895

1720

450

600

750

1½"

50

2020

1045

2020

450

600

750

1½"

60

2170

1120

450

-

600

750

1½"

80

2170

1270

450

-

600

750

1½"

100

2370

1420

450

-

600

750

1½"

120

2590

1570

450

-

600

750

1½"

150

2890

1720

450

-

600

750

1½"

190

3190

2170

600

-

750

900

1½"

240

3490

2470

600

-

750

900

1½"

46 |

Danvent DV • Change-over batteri DVHK

Change-over batteri DVHK

Funktion

Opvarmning af luft med varmt vand/ glykol. Nedkøling af luft med koldt vand/glykol.

Varme-/kølemedier

W – Varmt/koldt vand.

Max. arbejdstryk 10 Bar.

Varianter

Standard – Kølebatteriet er helt indbygget i aggregatet.

Udførelse

Lamelbatteriet er udført af kobberrør med aluminiumlameller.

Kobberrør

Y – Kobberrør ø15 mm.

Lameller

Al – Standard aluminium.

Alup – Aluminium med kunststofbelægning. Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg

3

– Aluminium-magnesium legering. Anvendes til luft i forbindelse med søvand.

Tilslutning

Kølebatteriets tilslutningsstudse er ført gennem aggregatets side.

Kondensbakke

Under kølebatteriet er monteret en bakke til opsamling af kondensvand.

Kondensbakkens afløb skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. Se montagevejledning.

Kondensafslag

DVHK kan leveres med indbygget kondensafslag, der forhindrer medrivning af kondenseret vand.

Frostbeskyttelse

Kølebatteriet kan leveres med studs for montering af temperaturføler i vandkredsen.

Monteret i enkeltaggregat. Monteret i dobbeltaggregat.

Danvent DV • Change-over batteri DVHK

| 47

Standard

DVHK 10-150

Standard

DVHK 190-240

RG – Afløb

RG – Afløb

Rørtilslutninger

Tilgang

Afgang

Mål

Str.

B

H1

10

970

520

15

1120

595

20

1270

670

H2

L

970

450

1120

450

1270

450

RG

1" 1" 1"

H1: Enkeltaggregat, H2: Dobbeltaggregat.

25

1420

745

1420

450

1"

30

1570

820

1570

450

1"

40

1720

895

1720

450

1½"

50

2020

1045

2020

450

1½"

60

2170

1120

450

-

1½"

80

2170

1270

450

-

1½"

100

2370

1420

450

-

1½"

120

2590

1570

450

-

1½"

150

2890

1720

450

-

1½"

190

3190

2170

600

-

1½"

240

3490

2470

600

-

1½"

48 |

Danvent DV • DVU-HP

Integreret reversibel varmepumpe DVU-HP

Funktion

DVU-HP er et integreret varmepumpesystem indbygget i én sektion.

Systemet består af en reversibel varmepumpe og en roterende varmeveksler, der giver mulighed for både varme og køling. DVU-HP kan leveres til Danvent DV 10 til 80.

Derudover er der indbygget en roterende varmeveksler for effektiv varmegenvinding. Kombinationen med varmepumpe og roterende varmeveksler sikrer en særdeles god drifts-

økonomi i både varme- og kølesituationer. DVU-HP er udstyret med 2 scroll-kompressorer (1 kompressor for DV 10 og DV 15). Kapaciteten reguleres gennem den modulerende digitale funktion på den ene scrollkompressor.

Driftsklar ved levering

DVU-HP leveres som en færdig enhed, der kan tages i brug efter montering, da den er konfigureret og afprøvet fra fabrik. Monteringen er meget enkel, idet DVU-HP placeres mellem aggregatets sektioner og tilsluttes driftstrøm og styresignaler samt afløb for kondensvand. DVU-HP er udstyret med komplet automatik, som kontrollerer sikkerhedsfunktioner og regulering af kapaciteten.

Automatikken kan både kommunikere med Systemair Corrigo-automatik og andre automatikløsninger.

Konstruktion

DVU-HP består af et varmepumpesystem med en 4-vejs skifteventil, så systemet kan varme eller køle tilluften.

Mål

DVU-HP str.

DVU-HP 10

DVU-HP 15

DVU-HP 20

DVU-HP 25

DVU-HP 30

DVU-HP 40

DVU-HP 50

DVU-HP 60

DVU-HP 80

* Roterende varmeveksler.

Bredde

970

1120

1270

1420

1570

1720

2020

2170

2170/2320*

1570

1720

2020

2240

2540

Højde

970

1120

1270

1420

Længde

1420

1420

1420

1420

1570

1570

2320

2460

2460

Kapacitetsregulering

Kapaciteten på DVU-HP kan reguleres mellem 5-100% via et 0-10 V DC signal fra aggregatets automatiksystem.

Desuden styrer automatikken kølegenvinding med den roterende varmeveksler ved behov for køling.

Udeluften køles af den roterende varmeveksler, når temperaturen på fraluften er lavere end temperaturen på udeluften. Ved køling afgives varmen fra kompressorsystemet via kondensatoren i afkastluften efter den roterende varmeveksler.

L

Kølemedie

Type R-410A.

El-tilslutning

3 x 400 V + N + PE

Start-/stopsignal

Signal til varme-/kølefunktion

0-10 V DC til kapacitetsregulering

Alarmsignal.

Servicevenlig

DVU-HP er meget servicevenligt opbygget med let adgang til alle komponenter lige inden for de store inspektionsdøre.

Kondensbakke

Kondensbakkens afløb skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde.

SystemairCAD, designprogram

Programmet er meget brugervenligt og det er nemt og enkelt at vælge

DVU-HP. Når aggregatet er designet udfører SystemairCAD alle tekniske beregninger og fuld dokumentation.

Dermed fås et hurtigt overblik over kapaciteter, energiforbrug, udførlig rådgivertekst samt målskitser i en udførlig pdf-udskrift.

B

H

Danvent DV • DVU-HP

| 49

Køle- og varmekapacitet, eksempel med DV 40 med DVU-HP

140 kW

130 kW

120 kW

110 kW

100 kW

90 kW

80 kW

70 kW

60 kW

50 kW

40 kW

30 kW

20 kW

10 kW

Varmekapacitet

DVU-HP varmekreds

Roterende varmeveksler

Kølekapacitet

DVU-HP kølekreds

Roterende varmeveksler

-15 °C /

90% RH

22

148

5,2

28,4

-10 °C /

85% RH

22

130

3,5

37,2

- 5 °C /

80% RH

22

108

3,0

36,0

Ydelseseksempel: DV 40 med

2,5 m

3

/s. Fraluft 22 °C/40% RH.

Afrimning er ikke medregnet.

0 °C /

75% RH

22

88

2,6

33,9

5 °C /

70% RH

22

67

2,2

30,5

Udekonditioner

Tillufttemperatur °C

Varmekapacitet kW Kølekapacitet kW

Optagen effekt kW

COP, total EER, total

25 °C /

70% RH

16

53

6,5

8,1

28 °C /

60% RH

16

63

7,5

8,4

31 °C /

50% RH

16

72

8,8

8,1

Ydelseseksempel: DV 40 med

2,5 m

3

/s. Fraluft 25 °C/50% RH.

34 °C /

45% RH

16

86

10,3

8,4

Kølekapacitet

Aggregat str.

Anbefalet max. luftmængde m

3

/s

Total kølekapacitet kW

Heraf effekt fra kølekredsløb kW

EER, total

10

0,8

18

10

6,8

15

1,2

26

15

6,9

20

1,6

35

20

6,8

25

2,0

44

25

6,9

30

2,5

50

28

7,2

Udekonditioner: 27 °C/60% RH. Tillufttemperatur: 16 °C. Fraluftkonditioner: 22 °C/40% RH.

40

3,0

66

37

7,5

50

4,0

87

49

8,0

60

4,8

104

59

7,6

80

5,3

116

65

8,1

80 kW

70 kW

60 kW

50 kW

40 kW

30 kW

20 kW

10 kW

50 |

Danvent DV • Befugter

Befugter DVX

Funktion

Funktionen er baseret på den naturlige effekt af at vand fordamper, når luft bestryger en våd overflade.

Ved luftens optagelse af vanddamp falder temperaturen som følge af at varme til fordampning kommer fra luften. Dette er en adiabatisk køling, hvilket vil sige, at entalpi-indhold i luften er uforandret under processen.

Dette sikrer, at befugtningen sker uden at der frigives dråber, medmindre dette sker ved medrivning.

Medrivning kan undgås ved at bestryge befugtningselementerne med en passende lav hastighed eller ved at montere dråbefang, som vil håndtere dette.

Anvendelse

Befugteren kan placeres i tilluften efter en varmeflade, som kan forvarme luften før befugtning. Der kan også være behov for en eftervarmeflade for at kunne opnå den ønskede tillufttemperatur. I områder med høj udetemperatur og lav luftfugtighed, kan placering af befugteren i tilluften med stor fordel anvendes som adiabatisk køling. Indirekte adiabatisk køling kan opnås ved placering i fraluften før en pladevarmeveksler eller en standard roterende varmeveksler.

Udførelse

Befugteren er udført som en samlet enhed, der passer til de indvendige mål på en sektion med længden 970 mm i DV 10 til DV 240. Enheden omfatter befugtningselementer, kar og ramme i rustfrit stål AISI 304, cirkulationspumpe, fordelerventiler til overrisling, overløb, ventil til justering af bleed off, flydeventil for kontrol af vandtilførsel til kar og ventil for tømning af kar. Dråbefang er inkluderet hvis nødvendigt samt sensor for lav vandstand til beskyttelse af pumpe.

Afløb er ført ud af sektionen og kan vælges enten på inspektionssiden eller bagsiden. Afløbet skal forbindes til en vandlås med tilstrækkelig lukkehøjde. at luften er i kontakt med et stort overfladeareal til fordampning, og samtidigt giver et lavt trykfald.

Glasfibermaterialet er imprægneret med et stabiliserende og sugende additiv, som gør det muligt at absorbere vand uden tab af stabilitet.

Elementet er af uorganisk materiale og kan derfor ikke nære bakterier og mug. Materialet indeholder sølv-ioner, som virker som væksthæmmer. Dette hæver modstanden imod vækst af mikroorganismer og hjælper til at frigive aflejringer fra vandet på materialet, så dette forbliver rent. Sølvionerne er indkapslet i en kemisk blanding, som gør at deres partikler ikke opløses til hverken vand eller luft. Elementerne leveres i følgende tykkelser 75 mm, 100 mm, 125 mm og 150 mm. Dette gør det muligt at optimere trykfaldet afhængig af det

ønskede befugtnings-/kølebehov.

Befugtningselementer

HU-CELL befugtningselementer er rustfrie rammer, som indeholder korrugerede glasfiberplader arrangeret i krydskanalkonfiguration. Den korrugerede krydskanalkonfiguration sikrer,

Tekniske data

Designprogrammet SystemairCAD beregner alle vigtige data så som temperatur, relativ og absolut fugt efter befugteren, trykfald og vandforbrug mm.

Befugter • Danvent DV

| 51

5 5

A

Driftsprincipper

HEF2E (Recirkuleret vand, standard on/off)

Bleed off

E

G

C

Vandtilslutning

8

6

7

F

4

9

3

D

Overløb

Befugterelement 1

Vandkar

Befugterelement 2

E

6

G

D

7

4

C

9

10

3

B

5

1

2

A Procesluft

B Befugtet luft

C Vandtilslutning

D Overløb

E Bleed off

F.

Tømning

G.

Afløbstilslutning

1.

Befugterelement

2.

Dråbefang (tilvalg)

3.

Recirkulationspumpe

4.

Bleed off kontrolventil

5.

Fordelingsventiler

6.

Flydeventil

7.

Tømmeventil

8.

Magnetventil for vandforsyning (tilvalg)

9.

Maks./min. niveau sensor

10.

Afspærringsventil (afhænger af model)

52 |

Danvent DV • Kammerventilator DVE

Kammerventilator DVE

Funktion

Kammerventilator indbygget i lydisoleret aggregathus.

Udførelse

Enkeltsugende kammerventilator med fri udblæsning i aggregathuset.

Ventilatorhjulet er monteret direkte på motoren. Det bagudkrummede ventilatorhjul har et lavt lydniveau i de lavere frekvensbånd. Statisk virkningsgrad op til 75%. For at optimere energieffektiviteten i de aktuelle driftspunkter, kan ventilatorerne vælges i flere udførelser i hver aggregatstørrelse:

• S: Lav luftmængde

• M: Medium luftmængde

• L: Høj luftmængde.

Ventilator

DVE-EC Blue er en kompakt kammerventilator med et ventilatorhjul i kompositmateriale, hvor alle detaljer er optimeret for at opnå en høj virkningsgrad. Hjulet er monteret direkte på en EC-yderrotormotor med integreret, trinløs hastighedsregulering.

EC-motoren er karakteriseret ved en høj virkningsgrad og gode reguleringsegenskaber. For at optimere energieffektiviteten i de aktuelle driftspunkter kan ventilatoren vælges i flere udførelser i hver aggregatstørrelse. Ved større aggregater kan flere ventilatorer være placeret for parallel drift. Ventilatorerne er monteret på endevæggen i ventilatorsektionen.

Motoren kan reguleres trinløst gennem en frekvensomformer, der er nøjagtig tilpasset den enkelte motor og ventilator. Ventilatorer for parallel drift reguleres af to frekvensomformere med samme styresignal.

• AC – Induktion – asynkronmotor.

Motor i effektivitetsklasse IE2 ifølge

EN 60034-30. Motoren kan reguleres trinløst gennem en frekvensomformer. Ventilatorer for parallel drift reguleres af en frekvensomformer.

Placering i aggregat

En kammerventilator giver en lav og jævn lufthastighed ved udløbet af ventilatorhuset. DVE er velegnet til aggregater, hvor komponenter ønskes placeret på ventilatorens udløbsside.

Varianter

DVE leveres i 2 varianter:

• DVE-EC Blue

Kompakt kammerventilator med effektiv kompositventilatorhjul og

EC-yderrotormotor med integreret, trinløs hastighedsregulering. EC- motoren er i effektivitetsklasse IE4.

• DVE-PM/AC

Kammerventilator med effektiv ventilatorhjul monteret på motorakslen.

Hjulet er udført i kompositmateriale eller lakeret stål afhængig af størrelsen. Ventilatoren kan leveres med

2 typer motorer:

• Højeffektiv PM-synkronmotor, effektivitetsklasse IE4.

• AC-asynkronmotor, effektivitetsklasse IE2.

PM- og AC-motorer er trinløst regulerbare via frekvensomformer.

DVE-PM/AC er en kammerventilator med et effektivt ventilatorhjul monteret på motorakslen. Afhængig af størrelsen er hjulet udført i kompositmateriale eller lakeret stål. For at optimere energieffektiviteten i de aktuelle driftspunkter kan ventilatoren vælges i 3 udførelser i hver aggregatstørrelse. Ved større aggregater kan 2 ventilatorer være placeret for parallel drift. Ventilatorerne er monteret på vibrationsdæmpere i bunden af ventilatorsektionen. DVE-PM/AC-ventila toren kan leveres med 2 typer motorer for 3 x 400 V AC:

• PM – Permanent magnet – synkronmotor. Motoren har en meget høj virkningsgrad, idet rotoren er udført af magnetisk materiale, der eliminerer slippet, så varmeudvikling og tab i motoren er reduceret. Effekti vitetsklasse IE4 ifølge EN 60034-31.

Servicevenlig

DVE har en stor inspektionsdør, der giver let adgang for service. I DVE-

PM/AC str. 10-30 kan ventilator og motor trækkes ud gennem aggregatets side på glideskinner.

Lyddata

I designprogrammet SystemairCAD beregnes ventilatorens lydeffektniveau Lw (ref. 1 pW). Beregningerne baserer sig på målinger udført efter følgende standarder:

• EN ISO 5136:2009, bestemmelse af lydeffektniveau i kanal.

• EN ISO 3741:2010, bestemmelse af lydeffektniveau i efterklangsrum.

Desuden beregner SystemairCAD lydeffektniveauet for de øvrige kanaltilslutninger til aggregatet.

Danvent DV • Kammerventilator DVE

| 53

Afbalancering

Ventilatoren er afbalanceret både statisk og dynamisk.

Driftstemperatur

Temperaturområde -10/+40 °C.

Luftmængdeberegning

Indløbstragten er forsynet med en målenippel. Denne kan anvendes til bestemmelse af den aktuelle luftmængde ved brug af k-faktoren og formlen:

V = ∆Pm x k

V = Luftmængde i m

3

∆Pm = Målt tryk i Pa

/h

(ifølge skitse)

K = K-faktor for den aktuelle ventilator (ifølge skema).

Ventilator

Hjul

ø mm

250

280

310

350

400

450

500

560

630

2 x 450

2 x 500

2 x 560

2 x 630

3 x 560

4 x 560

4 x 630

5 x 630

Materiale

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

DVE-EC Blue

762

924

1232

1524

381

394

504

616

1905

154

197

252

308

60

75

95

121

K-faktor

Ventilator- udførelse

DVE-EC Blue

10-S

10-M

10-L, 15-M

15-L, 20-M

20-L, 25-M

25-L, 30-M

30-L, 40-M, 50-S

40-L, 50-M, 60-S

60-M, 80-S

50-L

60-L, 80-M, 100-S

80-L, 100-M, 120-S

100-L, 120-M, 150-S

120-L, 150-M, 190-S

150-L, 190-M, 240-S

190-L, 240-M

240-L

+

+ +

Volumeter Tryk transmitter

Materiale

Stål

Stål

Stål

Stål

Stål

Stål

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Stål

Komposit

Stål

Komposit

Stål

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Ventilator

Hjul

ø mm

220

250

280

310

350

400

450

500

560

2 x 450

630

2 x 500

710

2 x 560

800

2 x 630

900

2 x 710

1000

2 x 800

2 x 900

2 x 1000

DVE – PM/AC

K-faktor

490

616

620

762

308

394

381

504

121

154

197

252

47

60

75

95

789

980

999

1240

1578

1998

Ventilator- udførelse

DVE–PM/AC

10-S

10-M, 15-S

10-L, 15-M

15-L, 20-S

20-M, 25-S

20-L, 25-M, 30-S

25-L, 30-M, 40-S

30-L, 40-M, 50-S

40-L, 50-M, 60-S

50-L

60-M, 80-S

60-L

80-M, 100-S

80-L

100-M, 120-S

100-L

120-M, 150-S

120-L, 190-S

150-M

150-L, 190-M, 240-S

190-L, 240-M

240-L

54 |

Danvent DV • Kammerventilator DVE

Kammerventilator DVE

DVE 10-150

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

DVE 190-240

DVE-EC Blue.

DVE-PM/AC 190-240

Mål

Str.

B

H1

H2

L, DVE-EC Blue-S

L, DVE-EC Blue-M

L, DVE-EC Blue-L

L, DVE-PM/AC-S

L, DVE-PM/AC-M

L, DVE-PM/AC-L

A* DVE-PM/AC

10

970

520

970

750

750

750

750

750

750

750

L, DVE-EC Blue

750

* Plads for udtræk af ventilator.

15

1120

595

1120

750

750

750

750

750

750

750

20

1270

670

1270

750

750

750

750

750

900

750

750 750

25

1420

745

1420

750

750

750

900

900

900

900

750

30

1570

820

1570

750

750

750

40

1720

895

1720

750

750

750

50

2020

1045

2020

750

900

900

900

900

1050

900

1050

1050

1200

-

1200

1200

1050

-

1200

1200

1200

-

DVE-EC Blue med kanaltilslutning i top

750 750 1050 1050

60

2170

1120

900

-

900

1050

80

2170

1270

900

-

1050

1050

1350

1350

1200

-

1200

100

2370

1420

-

1050

1050

1200

1650

1650

1500

-

1350 1500

120

2590

1570

-

1050

1200

1350

1800

1800

1650

-

150

2890

1720

-

1200

1350

1350

1950

1950

1800

-

-

190

3190

2170

-

1350

1350

1350

1650

1650

1950

-

240

3490

2470

-

1350

1350

1350

1800

2100

2100

-

-

Danvent DV • Kammerventilator DVE

| 55

Ventilator monteret nederst i dobbeltaggregat.

DVE 10-150 kanaltilslutninger

DVE 190-240 kanaltilslutninger Tilslutningsvarianter Kanaltilslutning i top

F

185

Mål

Str.

D

E

F, DVE-EC Blue

F, DVE-PM/AC

10

900

350

350

350

15

1050

450

450

450

20

1200

500

500

500

25

1350

600

600

600

30

1500

650

600

650

40

1650

750

600

750

50

1950

900

900

900

60

2100

1000

1000

1000

80

2100

1150

1150

1150

100

2300

1300

1300

1300

120

2520

1450

1450

1450

150

2820

1600

-

1600

190

3120

1950

-

1500

240

3420

2250

-

1500

56 |

Danvent DV • Lyddæmper DVD

Lyddæmper DVD

Funktion

Lyddæmpere DVD anvendes til at reducere lydeffektniveauet fra ventilationsaggregatet til kanalsystemet.

Udførelse

Lyddæmperen er en absorbtionsdæmper med bafler. Baflerne har en overfladebelægning, der forhindrer medrivning af det lydabsorberende materiale.

Varianter

1 – Aggregathuset kan, som option, forsynes med store inspektionsdøre for nem rengøring.

2 – Bafler med kunststofbeklædning, der er velegnet til våd rengøring.

Hver baffel er indkapslet i en ramme af rustfrit stål. Aggregat huset har store inspektionsdøre, der gør det muligt at trække baflerne ud for rengøring.

Dæmpning dB

DVD-900

DVD-1200

63

5

7

125

11

15

250

17

23

Middelfrekvens Hz

500 1000

25

32

36

43

2000

39

46

4000

36

43

8000

28

36

Danvent DV • Lyddæmper DVD

| 57

Lyddæmper monteret i enkeltaggregat.

DVD 10-150

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

DVD 190-240

Lyddæmper monteret i dobbeltaggregat.

Mål

L

L

Str.

B

H1

H2

10

970

520

970

900

1200

15

1120

595

1120

900

1200

20

1270

670

1270

900

1200

25

1420

745

1420

900

1200

30

1570

820

1570

900

1200

40

1720

895

1720

900

1200

50

2020

1045

2020

900

1200

60

2170

1120

-

900

1200

80

2170

1270

-

900

1200

100

2370

1420

-

900

1200

120

2590

1570

-

900

1200

150

2890

1720

-

900

1200

190

3190

2170

-

900

1200

240

3490

2470

-

900

1200

58 |

Danvent DV • Inspektionssektion DVI

Inspektionssektion DVI

Funktion

Anvendes hvor der ønskes mulighed for at foretage inspektion, service eller målinger før eller efter en funktion i aggregatet.

DVI 10-150

Udførelse

Inspektionssektion DVI består af et tomt aggregathus med en inspektionsdør.

Tilbehør

Inspektionsrude monteret i døren.

Skotlampe med udvendig kontakt.

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

DVI 190-240

Mål

L

L

Str.

B

H1

H2

10

970

520

970

15

1120

595

1120

20

1270

670

1270

25

1420

745

1420

30

1570

820

1570

40

1720

895

1720

50

2020

1045

2020

DVI 10-150: 300 - 450 - 600 -750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500

DVI 190-240: 300 - 450 - 600 -750

60

2170

1120

-

80

2170

1270

-

100

2370

1420

-

120

2590

1570

-

150

2890

1720

-

190

3190

2170

-

240

3490

2470

-

Danvent DV • Inspektionssektion DVI

| 59

Tomsektion DVO

Funktion

Anvendes hvor der ønskes mulighed for at indbygge fx en temperaturføler eller efterfølgende at kunne indbygge en funktionsdel i aggregatet.

Udførelse

Tomdel DVO består af et tomt aggregathus med sidepanel, der er monteret med skruer.

Tilbehør

Inspektionsrude monteret i sidepanel.

Skotlampe med udvendig kontakt.

DVO 10-150

H1: Enkeltaggregat

H2: Dobbeltaggregat

DVO 190-240

Mål

Str.

B

H1

H2

L

10

970

520

970

15

1120

595

1120

20

1270

670

1270

25

1420

745

1420

30

1570

820

1570

40

1720

895

1720

150 - 300 - 450 - 600 -750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500

50

2020

1045

2020

60

2170

1120

-

80

2170

1270

-

100

2370

1420

-

120

2590

1570

-

150

2890

1720

-

190

3190

2170

-

240

3490

2470

-

60 |

Danvent DV • Udeluftsektion DVY

Udeluftsektion DVY

Funktion

Udeluftsektion DVY anvendes på tagaggregater Danvent DV 10-150 til luftindtag og -afkast. DVY har luftindtag gennem aggregatets endevæg og afkast gennem bagvæggen modsat inspektionssiden.

Udførelse

Udeluftsektionen DVY består af et aggregathus med inspektionsdør.

Åbninger for luftindtag og- afkast har jalousiriste for effektiv beskyttelse mod indtrængning af regn og sne.

Type 1

Type 2

Fraluft Tilluft

Mål

H

L

Str.

B

10

970

970

520

15

1120

1120

670

20

1270

1270

820

25

1420

1420

820

30

1570

1570

970

40

1720

1720

1120

50

2020

2020

1120

60

2170

2240

1420

80

2170

2540

1420

100

2370

2840

1570

120

2590

3140

1720

150

2890

3440

1720

Danvent DV • Aggregatben • Konsol DVZ

| 61

Aggregatben

100

ø 50

Funktion

Aggregater i størrelse

DV 10-40, for opstilling indendørs, kan leveres med aggregatben.

Udførelse

Aggregatbenene er fremstillet af kraftig galvaniseret stålplade. De er 100 mm. høje og har justerbare fødder, som kan indstilles fra 30-55 mm.

Konsol DVZ

Funktion

Aggregater i størrelse DV 10–150 for indendørs opstilling kan leveres med konsol i højde 150 mm. eller 250 mm. og har justerbare fødder, som kan indstilles fra 30-55 mm. Aggregater i størrelse DV 190 og DV 240 leveres altid med 150 mm. konsol. Aggregater i størrelse DV 10-150 for udendørs opstilling leveres altid på 250 mm. konsol.

Minimum længde på konsol er 740 mm. Maksimum længde på konsol er

6200 mm. Aggregater, der er længere, leveres delt på to eller flere konsoller. Konsol DVZ er selvbærende, men skal som minimum understøttes på de langsgående profiler, for hver

1500 mm. Indskudte langsgående profiler, på aggregater i størrelse DV

50–240, kræver ikke understøtning.

Udførelse

Konsollen består af kraftige, galvaniserede stålprofiler, i enten 150 mm. eller 250 mm. højde, der samles med bolte. Til indendørs opstilling leveres justerbare fødder, som kan indstilles fra 30-55 mm. Som ekstra beskyttelse imod korrosion kan 250 mm. konsoller for udendørs opstilling leveres varmgalvaniseret.

Mål

B L

Aggregatets bredde Aggregatets længde

Indendørsaggregat

Tagaggregat

H

150 og 250

250

L

B

62 |

Danvent DV • Tilslutningsmål for kanaler

Tilslutningsmål for kanaler

Dobbeltaggregat

DV 10-150

Tilslutningmål for kanaler på følgende aggregatfunktioner:

Spjæld DVA 190-240

Spjæld DVB

Se side 20

Se side 22

Blandespjæld DVP 190-240

Se side 26

Ventilator DVE, udløb i top, 190-240 Se side 52

Blandespjæld DVM

Se side 24

DV 10-50 DV 60-150

Tilslutningmål for kanaler på alle øvrige aggregatfunktioner:

Enkeltaggregat

DV 10-150

Dobbeltaggregat

DV 10-150

DV 10-50 DV 60-150

Enkeltaggregat

DV 190-240

Enkeltaggregat

DV 10-150

185 185

Tilslutningsmål for kanaler på øvrige aggregatfunktioner

Str.

D

E

10

900

350

15

1050

450

20

1200

500

25

1350

600

30

1500

650

40

1650

750

50

1950

900

60

2100

1000

80

2100

1150

Danvent DV kan leveres med fast eller fleksibel tilslutningsdel DVT for kanaltilslutning. Se side 63.

100

2300

1300

120

2520

1450

150

2820

1600

190

3120

1950

240

3420

2250

Danvent DV • Tilslutningsdel DVT

| 63

Tilslutningsdel DVT

Udførelse 1

DVT 10-150

Fast forbindelse for tilslutning til 20 mm

LS profil for C-skinne.

Udførelse 2

DVT 10-150

Udførelse 3

DVT 10-240

Fast forbindelse for tilslutning til 30 mm

EP/LSM profil med huller i hjørner.

Udførelse 4

DVT 10-240

Fleksibel forbindelse for tilslutning til 20 mm

LS profil for C-skinne. Monteres i forlængelse af fast forbindelse.

Fleksibel forbindelse for tilslutning til 30 mm

EP/LSM profil med huller i hjørner.

Monteres i forlængelse af fast forbindelse

Funktion

Tilslutningsdel DVT anvendes ved tilslutning af kanaler til Danvent DV aggregatet, enten som fast forbindelse eller som fast og fleksibel forbindelse.

Variant

A – Spjæld DVA, blandespjæld DVP

B – Spjæld DVB, blandespjæld DVM

C – Øvrige

Mål

Str.

Variant A D

E

Variant B D

E

Variant C D

E

10

-

-

500

200

900

350

15

-

-

600

200

1050

450

20

-

-

800

300

1200

500

25

-

-

900

300

1350

600

30

-

-

1100

300

1500

650

40

-

-

1200

400

1650

750

50

-

-

1500

400

1950

900

60

-

-

1600

500

2100

1000

80

-

-

1700

600

2100

1150

100

-

-

1800

700

2300

1300

120

-

-

2000

700

2520

1450

150

-

-

2300

700

2820

1600

190

2600

1500

2600

1000

3120

1950

240

2800

1800

2800

1200

3420

2250

Systemair A/S

Ved Milepælen 7

DK-8361 Hasselager

Avedøreholmen 88

DK-2650 Hvidovre

Tel. +45 87 38 75 00 [email protected]

www.systemair.dk

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project