Polar Electro | F6 | Polar F6 Südame löögisageduse monitor

Austatud ostja,
Õnnitleme Teid Polar F6 ostu puhul!
Polar F6
Südame löögisageduse monitor
Miks tuleks treeningutel kasutada südame löögisageduse monitori?
•
•
•
•
Südame löögisageduse monitor aitab teil treenida teie jaoks ideaalse
tempoga.
Südame löögisageduse monitori kasutamine võimaldab teil maksimaalselt
efektiivselt treenida piiratud vaba aja olemasolul.
Südame löögisageduse monitorilt saate objektiivset informatsiooni. Kas olete
treenimas õigesti? Kas teie võimekus paraneb?
Südame löögisageduse monitorilt saate informatsiooni viivitamatult – seetõttu
on südame löögisageduse monitor ideaalne treeningpartner!
Polar F6 pakub teile usaldusväärse ja mugava juhtmevaba võimaluse oma
südame löögisageduse jälgimiseks. Südame löögisageduse monitor registreerib
elektrokardiogrammi (EKG). Randmevastuvõtja ekraanilt näete te mugavalt ja
sooritust katkestamata oma südame löögisageduse andmeid nii käimis-, jalgratta, suusatreeningute kui ka ükskõik millise muu treeningu ajal. Professionaalsed
sportlased ja harrastajad on usaldanud aastakümneid Polari südame
löögisageduse monitoride abil registreeritud andmeid, miks ei peaks neid
andmeid usaldama teie?
See kasutusjuhend sisaldab südame löögisageduse monitori kasutamist ja
hooldamist puudutavat informatsiooni. Palun lugege see kasutusjuhend läbi, et
saada ettekujutus südame löögisageduse monitori funktsioonidest ning saada
maksimaalset kasu südame löögisageduse monitoriga treenimisest!
Kasutusjuhend
Palun külastage ka meie kodulehekülgi Polari tooteid ja nende kasutamist
puudutava info saamiseks ning lisateenuste kasutamiseks:
www.polarpersonaltrainer.com ja www.polar.fi.
2
SISUKORD
Vajutage nuppu OK menüüdesse sisenemiseks.
Vajutage nuppe ▲ ja ▼ menüüdes liikumiseks.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellajarežiimi naasmiseks.
Polar F6 kiirjuhend
Võimalus järgi
vaadata
üksikasjalikku
infot oma viimaste
treeningute kohta
ja pikaajaliste
muutuste kohta
Saate jälgida
südame
löögisagedust ja
energiakulu
treeningu ajal
Äratuskella,
kellaaja ja teiste
seadistuste
muutmise
võimalus
1. POLAR F6 TUTVUSTUS ............................................................................
1.1. Südame löögisageduse monitori osad...............................................
1.2. Südame löögisageduse monitori nupud ja ekraanile ilmuvad
sümbolid....................................................................................................
1.3. Põhiseadistused.................................................................................
1.4. Südame löögisageduse mõõtmine ....................................................
2. TREENING ...............................................................................................
2.1. Treeningu andmete salvestamise alustamine ...................................
2.2. Funktsioonid treeningu ajal ................................................................
2.3. Treeningu seaded ..............................................................................
2.4. OwnZone............................................................................................
3. OMA EDUSAMMUDE JÄLGIMINE ................................................................
3.1. Päevik ................................................................................................
3.2. Iganädalane andmete kokkuvõte.......................................................
4. SALVESTATUD TREENINGU INFORMATSIOONI VAATAMINE - FILE ...............
4.1. Treeningu fail .....................................................................................
4.2. Treeningute summaarsed näidud ......................................................
4.3. Päeviku fail.........................................................................................
5. SEADISTUSED .........................................................................................
5.1. Kellaaja seadmine..............................................................................
5.2. Südame löögisagedusega seotud seadistused .................................
5.3. Kasutajaandmete seadmine ..............................................................
5.4. Üldseadistused ..................................................................................
6. ANDMETE ÜLEKANNE...............................................................................
7. HOOLDUS JA KORRASHOID ......................................................................
8. ETTEVAATUSABINÕUD .............................................................................
8.1. Polari südame löögisageduse monitorid ja ülekoste .........................
8.2. Riskide vähendamine südame löögisageduse monitoriga
treenimisel.................................................................................................
9. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED.............................................................
10. TEHNILISED ANDMED .............................................................................
11. POLARI PIIRATUD RAHVUSVAHELINE GARANTII ........................................
12. DISCLAIMER ..........................................................................................
1. POLAR F6 TUTVUSTUS
1.1 Südame löögisageduse monitori osad
Südame löögisageduse monitor Polar F6 koosneb järgnevatest osadest:
3
4
5
5
5
8
9
11
11
11
15
16
18
18
20
21
22
23
24
25
25
28
31
32
34
34
36
36
37
38
39
40
41
Randmevastuvõtja ekraanile võib
kuvada südame löögisageduse näidu,
kulutatud kalorite näidu ja treeningu
kestuse näidu. Randmevastuvõtjat
saab kasutada ka käekellana.
Kandke
südame
löögisageduse
vööandurit
treeningute
ajal.
Elektroodid
asuvad
vööanduri
tagaküljel. Elektroodid registreerivad
pidevalt südame löögisagedust ja
saatja
saadab
selle
randmevastuvõtjale.
Elastne kummipael hoiab vööanduri
treeningute ajal ümber rindkere.
See kasutusjuhend sisaldab Polar F6 kasutamiseks vajalikku informatsiooni.
Kiire ülevaate randmevastuvõtja funktsioonidest leiate kaasas olevast
kiirjuhendist.
Polari veebiteenused
Polar Fitness Trainer (www.PolarFitnessTrainer.com) on teie treeningute
toetamiseks mõeldud veebiteenus. Tasuta registreerumine võimaldab teil
kasutada treeningpäevikut, teste ja kalkulaatoreid, kokkuvõtteid ja kasulikke
artikleid. Veelgi enam, teil on võimalik leida värskeid näpunäiteid ja tootetuge
aadressilt www.polar.fi/fitness.
1.2 Südame löögisageduse monitori nupud ja ekraanile ilmuvad sümbolid
Märkus: Lühikesel nupuvajutusel (nupu allhoidmine kuni 1 sekundi vältel) ja nupu
vajutamisel ja allhoidmisel (vähemalt 2 sekundi vältel) on erinev tähendus.
5
Nupu Light vajutamisel:
• Lülitub sisse taustvalgustus
Vajutades ja hoides all nuppu Light
kellaajarežiimis või treeningu ajal, saate te
peale panna ja maha võtta kõikide nuppude,
välja arvatud nupu Light lukustuse . Vajutage
ja hoidke all nuppu Light, kuni ekraanile ilmub
Buttons Locked (nupud lukustatud) või Buttons
Unlocked (nuppude lukustus maha võetud).
Nupu Back vajutamisel:
• Väljutakse ekraanilolevast menüüst ja
randmevastuvõtja naaseb eelnevale
menüütasemele.
• Loobute seatavast väärtusest ning
randmevastuvõtja jääb eelneva sisestatud
näidu juurde.
• Lülitub äratuskella helisignaal välja.
Nupu Back vajutamisel ja all hoidmisel:
• Randmevastuvõtja naaseb kellajarežiimi.
• Kellajarežiimis liigute otse kellaaja
seadmise režiimi.
HeartTouch
Tooge treeningu ajal randmevastuvõtja vööanduril oleva
Polari logo juurde ning ekraanile ilmub kellaaeg.
6
Nupu ▲ vajutamisel:
• Liigute menüüde loetelus ja valikutes üles.
• Suurendate seatavat väärtust, kui ekraanil
on +.
Südame sümbol, mille ümber on raam, viitab
südame löögisageduse signaali kodeeritud ülekandele.
Lisainfo leiate peatükist 1.4. Südame löögisageduse
mõõtmine.
Nupu ▲ vajutamisel ja all hoidmisel:
• Saate muuta kellaajarežiimis ekraanile
kuvatavat infot.
• Saate treeningu ajal muuta ekraani
ülemisse ritta kuvatavat infot.
Nupu OK vajutamisel:
• Sisenete kellaajarežiimist menüüsse.
• Sisenete ekraanil olevasse menüüsse.
• Kinnitate tehtud valikud.
Nupu ▼ vajutamisel:
• Liigute menüüde loetelus ja valikutes alla.
• Vähendate seatavat väärtust, kui ekraanil
on -.
Sümbolid
Menüütaseme indikaator näitab teile ära menüüs
kättesaadavate valikute arvu. Menüüs liikumisel tähistab
sümbol teie asukohta menüüs. Sümbol tähistab
võimalikke valikuid.
Järjestikuste seadistuste puhul tähistab sümbol
valikute arvu ning vilkuv sümbol tähistab teie poolt
seatavat valikut.
tuletab teile meelde vajadust
Ümbriku sümbol
kontrollida eelmise nädala treeninguid. Lisainfot leiate
peatükist 3.2. Iganädalane andmete kokkuvõte.
Patarei sümbol viitab randmevastuvõtja patarei
tühjenemisele. Lisainfo leiate peatükist 7. Hooldus ja
korrashoid.
Äratuse sümbol viitab sellele, et äratus on sisse
lülitatud. Lisainfo leiate peatükist 5.1. Kellaaja seadmine.
7
Salvestamise sümbol viitab treeningu andmete
salvestamisele.
Helisignaali sümbol viitab kontrollvahemikust
väljumise helisignaali sisselülitamisele. Lisainfo leiate
peatükist 2.2. Funktsioonid treeningu ajal.
1.3 Põhiseadistused
Kui te käivitate randmevastuvõtja esmakordselt, saate te seadistamist alustada
põhiseadistustest. Kui randmevastuvõtja on sisse lülitatud, pole teda enam
võimalik välja lülitada.
Veel ühe võimalusena saate te põhiseadistused teha oma arvutis ning need siis
randmevastuvõtjale üle kanda. Lisainfo leiate peatükist 6. Andmete ülekanne.
Märkus: On tähtis, et te sisestaksite andmed põhiseadistustesse võimalikult
täpselt, eriti mis puudutab teie kehakaalu, pikkuse, sünnipäeva ja soo andmeid,
sest need mõjutavad mõõdetavate andmete täpsust, eriti kontrollvahemiku piiride
leidmist ja kalorikulu arvestust.
1. Käivitage randmevastuvõtja vajutades ükskõik millist randmevastuvõtja
nuppu. Ekraanile ilmuvad kõik võimalikud sümbolid. Vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD. Vajutage nuppu
OK seadistuste alustamiseks.
3. Ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS. Vajutage nuppu OK
põhiseadistuste tegemiseks.
4. Ekraanile ilmub Time. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige, kas soovite kasutada 12
H või 24 H režiimi. Vajutage nuppu OK.
12 H: ekraanil on tunnid 1-st kuni 12-ni ning lisamärge am või pm tähistab
ennelõunat ja pärastlõunat. Selle režiimi valimisel kuvatakse kuupäeva ja
sünnipäeva puhul kõigepealt kuu ja seejärel päev (mm.dd).
• Nuppude ▲ ja ▼ abil valige AM või PM. Vajutage nuppu OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke tunnid. Vajutage nuppu OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
24 H: ekraanil on tunnid 1-st kuni 23-ni. Selle režiimi valimisel kuvatakse
kuupäeva ja sünnipäeva puhul kõigepealt päev ja seejärel kuu (dd.mm).
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke tunnid. Vajutage nuppu OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
8
5. Ekraanile ilmub Date. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd).
Vajutage nuppu OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu
OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
6. Ekraanile ilmub Units. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige, kas soovite kasutada
mõõtühikutena kilogramme ja sentimeetreid (KG/CM) või naelu ja jalgu
(LB/FT). Vajutage nuppu OK.
Märkus: mõõtühikute valik mõjutab ka seda, kuidas kuvatakse energiaarvestuse
korral kalorite näitu. Kui valite lb/ft, on ühikuks Cal, kui kg/cm, siis kcal.
7. Ekraanile ilmub Weight. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage kehakaal. Vajutage
nuppu OK.
Märkus: Kui olete kogemata valinud valed mõõtühikud, on teil mõõtühikuid
võimalik muuta vajutades ja hoides all nuppu Light.
8. Ekraanile ilmub Height. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage kehakaal. Vajutage
nuppu OK.
Märkus: Kui olete valinud mõõtühikuks lb/ft, tuleb kõigepealt sisestada jalad ja
seejärel tollid.
9. Ekraanile ilmub Birthday. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev
(dd). Vajutage nuppu OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu
OK.
• Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
10. Ekraanile ilmub Sex: Nuppude ▲ ja ▼ abil valige MALE (mees) või FEMALE
(naine). Vajutage nuppu OK.
11. Ekraanile ilmub SETTINGS OK? (kas seadistused on tehtud õigesti?).
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
Kui vastate jaatavalt, võetakse teie tehtud seadistused kasutusele ning te
võite alustada oma südame löögisageduse monitori kasutamist.
Kui vastate eitavalt, saate te põhiseadistusi veel muuta. Vajutage nuppu
Back, kuni jõuate näiduni, mida soovite muuta.
1.4. Südame löögisageduse mõõtmine
Südame löögisageduse mõõtmiseks peate kandma südame löögisageduse
vööandurit.
Südame löögisageduse signaali kodeerimine vähendab teistelt südame
löögisageduse anduritelt signaali registreerimise võimalust. Veendumaks koodi
leidmise õnnestumises ning häireteta signaali ülekandmises hoidke
randmevastuvõtja 1 meetri raadiuses vööandurist. Veenduge, et teie läheduses ei
ole teisi südame löögisageduse monitori kasutajaid ega elektromagnetiliste
häirete allikaid. Lisainfo leiate peatükist 8. Ettevaatusabinõud.
9
1. Ühendage elastse kummipaela üks ots
vööanduriga.
2. Seadke kummipael parajaks, nii et vööandur
oleks tihedalt, kuid mugavalt ümber rindkere.
Pange vööandur ümber rindkere rinnalihastest
veidi allapoole, nii et plastikosa jääks ettepoole
ning vööanduril olev logo oleks eestpoolt vaadates
õiget pidi, ning kinnitage kummipaela teine ots
vööanduriga.
3. Tõmmake vööandur rindkerest veidi eemale ja
niisutage kaks soonilist elektroodide ala
vööanduri tagaküljel.
4. Veenduge, et niisked elektroodid on vastu
nahka ning Polari logo on õiget pidi ja rindkere
keskjoonel.
5. Pange randmevastuvõtja käe peale. Kellaajarežiimis
olles vajutage nuppu OK menüüsse sisenemiseks.
Ekraanile ilmub Exercise. Randmevastuvõtja alustab
teie südame löögisageduse signaali otsinguid. Hiljemalt
15
sekundi
pärast
ilmub
ekraanile
südame
löögisageduse näit ja raamiga südame löögisageduse
sümbol . Raam südame sümboli ümber viitab sellele,
et kasutusel on kodeeritud ülekanne. Südame
löögisageduse näit on küll ekraanil, kuid treeningu
andmeid mällu ei salvestata, kuni te ei ole alustanud
treeningu
andmete
salvestamist.
Südame
löögisageduse ja teiste treeningu andmete salvestamise
alustamise kohta leiate infot peatükist 2. Treening.
10
Märkus: Kui randmevastuvõtja ei suuda registreerida südame löögisageduse
vööandurilt lähtuvat signaali ning ekraanile ilmub - - või 00, veenduge, et
elektroodid on niisked ning vööandur on piisavalt tihedalt ümber rindkere. Tooge
randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo lähedale. Randmevastuvõtja asub
otsima südame löögisageduse signaali.
2. TREENING
Menüüs Exercise saate te jälgida ja salvestada treeninguinformatsiooni, nagu
näiteks südame löögisagedus, treeningu kestus ja energiakulu.
2.1. Treeningu andmete salvestamise alustamine
Treeningu kestuse, kalorikulu ja kontrollvahemiku piiride kontrollimine
Vajutage nuppe ▲ ja ▼ järgnevate valikute vaatamiseks:
Treening
Treeningu kestus
Südame löögisagedus löökidena minutis või
protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest
(%HRmax), sõltuvalt teie poolt tehtud valikutest. Noole
sümbol südame kujutise
kõrval tähistab treenimist
südame löögisageduse kontrollvahemiku alumisest
piirist
madalama
südame
löögisagedusega
või
ülemisest piirist kõrgema südame löögisagedusega
treenimist.
1. Kandke vööandurit nii, nagu seda on kirjeldatud lõigus 1.4 Südame
löögisageduse mõõtmine. Vööanduri kasutamisel treeningu ajal arvutab
randmevastuvõtja automaatselt treeningu energiakulu, samuti ka muu
treeninguinfo südame löögisageduse andmete põhjal.
2. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
3. Ekraanile ilmub Exercise. Randmevastuvõtja alustab südame löögisageduse
signaali registreerimist. Vajutage nuppu OK.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil START. Vajutage nuppu OK treeningu andmete
salvestamise alustamiseks. Randmevastuvõtja alustab treeningu kestuse
loendamist.
Kalorikulu (ekraanile kuvatavateks ühikuteks on kas
Cal või kcal)
Hetkeseisuga treeningul kulutatud kalorite hulk.
•
•
Kontrollvahemikus treenimise kestus In Zone
(kuvatakse siis, kui kasutate südame löögisageduse
kontrollvahemiku piire)
•
•
Kui ekraanile ilmub OwnZone, leiate lisainfo peatükist 2.4 OwnZone.
Kui soovite OwnZone leidmise vahele jätta ning kasutada eelnevalt leitud
OwnZone kontrollvahemiku piire, vajutage nuppu OK. Juhul, kui te pole
leidnud OwnZone kontrollvahemiku piire, võetakse kasutusele vanusel
põhinevad südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid.
OwnZone kontrollvahemiku piiride leidmine on vaikimisi sisse lülitatud. Kui
soovite selle funktsiooni välja lülitada, toimige vastavalt peatükis 2.3.
Treeningu seaded kirjeldatule.
Kui ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS, puuduvad
randmevastuvõtjas mõned põhiseadistused. Vajutage nuppu OK puuduvate
seadistuste tegemiseks. Lisainfo leiate peatükist 1.3 Põhiseadistused.
2.2 Funktsioonid treeningu ajal
Märkus: Teie treeningu andmed salvestatakse vaid siis, kui salvestuse kestus
ületab 1 minuti.
Kellaaja kontrollimine
Tooge randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo lähedale. Ekraanile ilmub
kellaaeg ja teie südame löögisagedus.
11
Polari poolt kasutatav kalorikulu arvestus võimaldab
jälgida energiakulu treeningu ajal. Seeläbi saate te
endale seada kindla kalorikulu treeningu või nädala
treeningute summana. Jälgige oma kalorikulu
treeningu kalorikulu, nädalase kalorikulu või ka enda
poolt valitud treeningute kalorikulu põhjal.
Kontrollvahemiku piirides treenimise kestus
Kontrollvahemiku alumine ja ülemine piir väljendatuna
kas löökidena minutis või protsendina maksimaalsest
südame löögisagedusest.
Sümbol
liigub paremale või vasakule vastavalt teie
südame löögisageduse muutumisele. Kui sümbolit
ei ole ekraanil, tähendab see seda, et teie südame
löögisagedus on ületanud kontrollvahemiku ülemise
piiri või langenud allapoole alumist piiri. Sellisel juhul
kostub helisignaal, kui olete selle sisse lülitanud.
Ekraanile kuvatava info muutmine
Kui ekraanile kuvatakse treeninguinformatsiooni või kalorikulu informatsiooni, on
teil võimalik ülemises reas kuvatavat informatsiooni muuta vastavalt oma
soovidele vajutades ja hoides all nuppu ▲.
12
1. Vajutage nuppu Back. Ekraanile jääb teie hetke südame löögisagedus.
Treeningu kestus
Kalorikulu
Kellaaeg
Kellaaeg
Kalorikulu
Treeningu
kestus
Fitness bullets –
iga 10
kontrollvahemikus
treenimise minuti
kohta ilmub
ekraanile üks tärn.
Fitness bullets
Taustvalgustuse sisselülitamine
Vajutage nuppu Light ning taustvalgustus süttib mõneks sekundiks põlema.
Kui te olete kasutanud taustvalgustust treeningu ajal, ilmub ekraanile öörežiimi
. Taustvalgustus süttib kuni treeningu lõpuni automaatselt iga kord, kui
sümbol
vajutate randmevastuvõtja nuppe või toote randmevastuvõtja vööanduril oleva
Polari logo lähedale.
Nuppude lukustuse sisse- ja väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all nuppu Light. Sellega lukustate kõik nupud, välja arvatud
nupu Light. Ekraanile ilmub BUTTONS LOCKED või BUTTONS UNLOCKED.
Andmete salvestamine peatub. Ekraanil on
asemel
.
2. Treeningu jätkamiseks valige CONTINUE nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage
nuppu OK.
Seadistuste muutmine treeningu ajal
Teil on võimalik muuta seadistusi nii treeningu andmete salvestamise ajal kui ka
siis, kui treeningu andmete salvestamine on peatatud.
1. Kui soovite muuta seadistusi ilma treeningu andmete salvestamise
peatamiseta, vajutage ja hoidke all nuppu OK.
Kui soovite seadistamise ajaks treeningu andmete salvestamise peatada,
vajutage nuppu Back ja valige nuppude ▲ ja ▼ abil SETTINGS. Vajutage
nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub HR ALARM, HR LIMITS ja HR VIEW. Oma valiku
tegemiseks kasutage nuppe ▲ ja ▼. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu
OK.
HR alarm puhul: Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF
(helisignaal välja lülitatud) vahel nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
HR limits puhul: Kui kasutate OwnZone funktsiooni või südame löögisageduse
kontrollvahemiku piiride automaatse väljaarvutamise funktsiooni, on teil võimalik
valida nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja BASIC vahel.
Vajutage nuppu OK. Teie südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid ilmuvad
mõneks hetkeks ekraanile.
Kui kasutate enda poolt seatud südame löögisageduse kontrollvahemiku piire,
ilmuvad ekraanile teie poolt seatud piiride väärtused.
HR view puhul: teil on võimalik südame löögisageduse näit kuvada ekraanile
löökidena minutis HR või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest
HR% nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Seadistuste lõpetamisel naaseb randmevastuvõtja kas treeningreziimi või
peatunud treeningu seisu.
Lisainfo leiate peatükist 5.2 Südame löögisagedusega seotud seadistused.
Märkus: Kui te ei vajuta ühe minuti jooksul ühtegi nuppu,
randmevastuvõtja ise treeningrežiimi või peatunud treeningu seisu.
Treeningu lõpetamine ja treeningu kokkuvõtte vaatamine
1. Vajutage nuppu Back. Jätkub teie südame löögisageduse kuvamine ekraanile.
Treeningu andmete salvestamine peatub. Ekraanile ilmub sümbol
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige Exit ja vajutage nuppu OK.
Treeningu peatamine
Teil on võimalik treeningu salvestamine peatada näiteks joogipausi pidamiseks
või ka muul põhjusel.
13
naaseb
14
.
Ekraanile ilmub treeningu kokkuvõte (Summary).
Treeningu kestus (hh.mm.ss)
Treeningul kulutatud kalorite hulk (Cal/kcal)
Vahelduvad treeningu maksimaalne (max) ja keskmine
südame löögisagedus (avg) kas löökidena minutis
(bpm) või protsendina maksimaalsest südame
löögisagedusest (%HRmax).
võimalik nuppude ▲ ja ▼ abil seada kontrollvahemiku ülemine piir. Vajutage
nuppu OK. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kontrollvahemiku alumine piir.
Vajutage nuppu OK.
HR view puhul: teil on võimalik südame löögisageduse näit kuvada ekraanile
löökidena minutis HR või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest
HR% nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
2.4 OwnZone
3. Vajutage nuppu OK Exercise menüüsse sisenemiseks või vajutage ja hoidke
all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
Märkus:
• Kui olete treeningu peatanud ja vööanduri ära võtnud, kuid unustasite
treeningu lõpetada, naaseb randmevastuvõtja viie minuti möödumisel
kellaajarežiimi.
• Informatsiooni vööanduri hoolduse kohta leiate peatükist 7. Hooldus ja
korrashoid.
2.3 Treeningu seaded
Exercise Settings menüüs saate te vaadata ja seadistada südame löögisageduse
piire (HR Set).
Treeningu seadistused on koondatud HR Set’i. Muutke HR Set’i ja teil ei ole
vajadust iga seadistust muuta treeningu eel. Lisainfot HR Set’i kohta leiate
peatükist 5.2 Südame löögisagedusega seotud seadistused.
1. Alustage kellajarežiimist. Vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub Exercise. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
4. Ekraanile ilmub HR ALARM, HR LIMITS ja HR VIEW. Oma valiku tegemiseks
kasutage nuppe ▲ ja ▼. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
HR alarm puhul: Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF
(helisignaal välja lülitatud) vahel nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
HR limits puhul: Valige nuppude ▲ ja ▼ abil OWNZONE, AUTOMATIC,
MANUAL või OFF.
• Kui valite OwnZone funktsiooni või südame löögisageduse kontrollvahemiku
piiride automaatse väljaarvutamise funktsiooni (Automatic), on teil võimalik
valida nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja BASIC vahel.
Vajutage nuppu OK. Teie südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid
ilmuvad mõneks hetkeks ekraanile.
• Kui valite nuppude ▲ ja ▼ abil enda poolt seatud südame löögisageduse
kontrollvahemiku piiride muutmise (MANUAL) ning vajutate nuppu OK, on teil
15
Polar F6 on võimeline määrama treeningu individuaalse südame löögisageduse
vahemiku eelseisva treeningu jaoks. Seda vahemikku nimetatakse OwnZone’iks
(OZ) ning see on võimalik leida kuni 5-minutilise soojenduse käigus kõndides või
sörkjooksu tehes. Teil on võimalik OwnZone vahemik leida ka muud spordiala
harrastades. Tegevuse põhimõte seisneb aeglases tempos alustamises. Seejärel
tuleb koormust suurendada nii, et teie südame löögisagedus tõuseks. OwnZone
funktsiooni abil leitud südame löögisageduse kontrollvahemiku kasutamine teeb
treenimise lihtsamaks ja nauditavamaks. Te ei pea enam muretsema treeninguks
sobiva kontrollvahemiku piiride väljaarvutamise pärast.
Teil on võimalik leida OwnZone kontrollvahemik nii efektiivseteks kui ka
mitmekesisteks treeninguteks. Olemas on 4 erinevat intensiivsuse tsooni, mida
teil on võimalik valida Settings menüüs: OwnZone Light, Moderate, Hard ja Basic.
Lisainformatsiooni leiate peatükist 5.2 Südame löögisagedusega seotud
seadistused.
OwnZone funktsiooni kasutamine tagab treeningute mitmekülgsuse. OwnZone
kontrollvahemiku leidmine põhineb südame löögisageduse vahelduvuse
hindamisel soojendusperioodil. Südame löögisageduse vahelduvus (erinevused
üksteisel järgnevate südamelöökide vahel) kajastab keha füsioloogilisi muutusi.
Kui teie südame löögisageduse vahelduvus muutub liiga aeglaselt või liiga kiiresti
või kui südame löögisagedus ületab ohutuspiirid OwnZone leidmise ajal, võtab
randmevastuvõtja kasutusele eelnevalt leitud kontrollvahemiku piirid. Kui aga te
pole varem OwnZone funktsiooni abil kontrollvahemiku piire leidnud ning
OwnZone’i leidmine ei õnnestu taas, võetakse kasutusele vanusel põhinevad
Ownzone’i piirid.
2.4.1 Kontrollvahemiku piiride leidmine OwnZone’i abil
Veenduge, et olete enne OwnZone’i leidmist:
• Sisestanud oma kasutajaandmed.
• Olete sisse lülitanud OwnZone funktsiooni. Iga kord, kui alustate treeningu
info salvestamist ja olete eelnevalt lülitanud sisse OwnZone funktsiooni,
käivitub OwnZone leidmine. Lisainfot leiate peatükist 5.2 Südame
löögisagedusega seotud seadistused.
16
Kui OwnZone’i leidmine õnnestub, ilmub ekraanile järgnev info:
OwnZone’i abil tuleks oma kontrollvahemiku piirid leida kui:
• Muudate oma treeningukeskkonda või treeningute tüüpi.
• Kui tunnete end eriliselt: kui olete stressis või haigestunud või teie kehaline
seisund on tavalisest erinev.
• Olete vahepeal muutnud kasutajaandmeid.
OwnZone Updated
Südame
löögisageduse
kontrollvahemiku
piirid
löökidena minutis või protsendina maksimaalsest
südame löögisagedusest, sõltuvalt teie seadistustest.
Teie hetke südamelöögisagedus
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub Exercise. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige START ja vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub
OwnZone.
Kui otsustate Ownzone’i leidmise vahele jätta ja kasutada eelnevalt leitud
OwnZone kontrollvahemiku piire, vajutage nuppu OK ja liikuge punkti 5
juurde.
4. Algab kontrollvahemiku piiride leidmine OwnZone funktsiooni abil. Selleks tuleb
läbida kuni viis astet.
Kõndige väga aeglases tempos 1 minuti jooksul. Selle
astme ajal peaks teie südame löögisagedus jääma alla 100
löögi minutis. Iga astme lõppemisel kuulete te helisignaali
(kui helisignaal on sisse lülitatud) ja süttib taustvalgustus
(kui te olete treeningu ajal taustvalgustust kasutanud), mis
tähistab astme lõppemist.
Kõndige tavalises tempos 1 minuti jooksul. Suurendage
selle astme jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10
kuni 20 löögi võrra.
Kõndige kiires tempos 1 minuti jooksul. Suurendage selle
astme jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10 kuni
20 löögi võrra.
Sörkige aeglases tempos 1 minuti jooksul. Suurendage
selle astme jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10
kuni 20 löögi võrra.
Jookske 1 minuti jooksul.
Kui OwnZone’i leidmine ei õnnestunud, ilmub ekraanile
tekst OwnZone Limits ja teie eelnevalt kindlaks
määratud OwnZone kontrollvahemiku piirid kas
löökidena minutis või protsendina maksimaalsest
südame löögisagedusest. Kui te pole OwnZone
funktsiooni abil piire varem leidnud, võetakse
kasutusele vanusel põhinevad OwnZone’i piirid.
Võite nüüd treeningut jätkata. Treeningu efektiivsuse suurendamiseks üritage
hoida oma südame löögisagedust kontrollvahemiku piirides.
3. OMA EDUSAMMUDE JÄLGIMINE
Selles peatükis leiate informatsiooni oma edusammude jälgimise kohta Polari
südame löögisageduse monitori abil.
3.1 Päevik
Elektroonilise päeviku abil on teil võimalik jälgida treeningute kestust, treeningute
arvu, energiakulu ja erineva intensiivsusega treeningtsoonides treenimise kestust
jooksval kalendrinädalal.
Päevikus uueneb info kalendaarse nädala kohta.
Treeningu info salvestatakse päevikusse, kui salvestatud treeninginformatsiooni
kestus on vähemalt kümme minutit.
Diary
5. Astmete 1-5 ajal kuulete te mingil hetkel kaht helisignaali. See tähendab, et
südame löögisageduse monitor on leidnud OwnZone’i südame löögisageduse
piirid.
17
18
HR zones
1. Alustage kellajarežiimist ja vajutage nuppu ▲.
2. Päevikute vahel liikumiseks vajutage nuppe ▲ ja ▼.
3. Vajutage nuppu OK valitud päevikusse sisenemiseks.
Moderate (mõõdukas intensiivsus)
Mõõduka intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Mõõduka intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
Märkus: Randmevastuvõtja nullib päevikute sisu ja treeningtsoonide info ööl
vastu esmaspäeva kell 12. Samal ajal salvestatakse täisnädala andmed päeviku
faili.
3.1.1 Päevik
Hard (kõrge intensiivsus)
Kõrge intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Kõrge intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
Exe.Count (treeningute arv)
Treeningute arvu tulp on esile toodud.
Summaarne treeningute arv
Vajutage nuppu Back treeningtsoonide info vaate juurde naasmiseks, vajutage ja
hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
Exe.Time (treeningute kestus)
Treeningute kestuse tulp on esile toodud
Summaarne treeningute kestus
Calories (kalorikulu)
Kalorite tulp on esile toodud
Treeningutel kulutatud kalorite hulk
Vaikimisi esimesena kuvatava näidu muutmine
Kui vajutate nuppu Back päeviku vaate või
treeningtsoonide info vaate juurde naasmiseks,
võetakse viimati ekraanil olnud näit esimesena
kuvatavaks näiduks.
Järgmine kord, kui sisenete päevikusse või
treeningtsoonide infosse, ilmub ekraanile esimesena
kuvatav näit.
Vaikimisi esimesena kuvatav näit.
3.2 Iganädalane andmete kokkuvõte
Vajutage nuppu Back päeviku vaate juurde naasmiseks ning vajutage nuppu ▼
treeningtsoonide info juurde liikumiseks.
Iganädalase andmete kokkuvõtte funktsioon teeb ülevaate teie edusammudest
ning tuletab teile meelde vajaduse üle vaadata eelmise nädala treeningud.
Meeldetuletus ilmub ekraanile pühapäeva öösel vastu esmaspäeva kell 12.
3.1.2 Südame löögisageduse treeningtsoonid
Light (madal intensiivsus)
Madala intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Madala intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
19
1. Vajutage nuppu ▲ meeldetuletuse
avamiseks.
2. Ekraanile ilmub CHECKING YOUR WEEKLY
EXERCISES. Vajutage nuppu OK eelmise nädala
treeningute vaatamiseks või vajutage ja hoidke all
nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
20
Ekraanile ilmub Result ja alljärgnev info:
Eelmise nädala treeningute arv
Treeningute kogukestus eelmisel nädalal
Eelmisel nädalal treeningutega kulutatud kalorite
hulk (Cal/kcal)
3. Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage nuppu OK.
4.1. Treeningu fail
Ekraanile ilmub järgnev informatsioon:
Graafilised tulbad kujutavad treeninguid. Tulba kõrgus
tähistab treeningu kestust.
Kursor tähistab valitud treeningut
Valitud treeningu kuupäev
4. SALVESTATUD TREENINGU INFORMATSIOONI VAATAMINE - FILE
Mälus hoitakse informatsiooni teie poolt salvestatud treeningute kohta. Failid
Exercise ja Diary sisaldavad infot teie viimase 12 treeningu kohta.
• Menüüs Exercise File näete te üksikasjalikku teavet käesoleva nädala
treeningute kohta, nagu näiteks treeningute kestus, kulutatud kalorite hulk,
maksimaalne ja keskmine südame löögisagedus ja erinevates intensiivsuse
tsoonides treenimise kestus.
• Menüüs Diary File näete te nädala summaarseid näite.
• Menüüs Totals File näete te treeningute summaarseid näite, summaarset
treeningute arvu, kestust ja energiakulu alates näitude viimasest nullimisest.
Kui mälu saab täis, asendatakse kõige vanem salvestis uusimaga. Kui soovite
informatsiooni alles hoida pikema ajaperioodi jooksul, soovitame teil info üle
kanda Polar Fitness Trainer veebikeskkonda kasutades File Send menüüd.
Lisainfot leiate peatükist 6. Andmete ülekanne.
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EXERCISE, TOTALS, DIARY või SEND. Vajutage
nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
21
Valige treeninguid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼.
Duration (kestus)
Treeningu alustamise kellaaeg
Treeningu kestus (tunnid.minutid.sekundid)
Calories (kulutatud kalorite hulk)
Treeningu ajal kulutatud kalorite hulk (Cal/kcal)
Rasva arvel kulutatud kalorite osakaal
Heart Rate (südame löögisagedus)
Maksimaalse (Max) ja
keskmise (Avg) südame löögisageduse näidud
vahelduvad ekraanil löökidena minutis ja protsendina
maksimaalsest südame löögisagedusest
Time
in
Zone
(südame
löögisageduse
kontrollvahemikus treenimise kestus, kuvatakse vaid
juhul, kui treeningu ajal kasutasite kontrollvahemiku
piire)
Kontrollvahemiku piirid
Kontrollvahemiku piirides treenimise kestus
22
Exercise File menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Back.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
Total Calories (energiakulu)
Summaarse treeningute energiakulu näidu viimase
nullimise kuupäev
Summaarne treeningute energiakulu alates viimasest
nullimisest
Faili kustutamine
1. Kui ekraanil on Duration (treeningu kestus), vajutage ja hoidke all nuppu Light,
kuni ekraanile ilmub DELETE FILE?
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
3. Kui valite Yes, ilmub ekraanile ARE YOU SURE? (olete te kindel?). Kui te ei
soovi faili kustutada, valige NO. Valige YES, kui soovite faili kustutada. Vajutage
nuppu OK. Märkus! Kui olete faili kustutanud, ei ole seda võimalik taastada.
Märkus: Kui treeningute energiakulu ületab 999 999
Cal/kcal, algab loendamine uuesti nullist.
Summaarsete näitude nullimine
1. Ekraanile ilmub Reset Total Counters?. Vajutage
nuppu OK.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil ALL (kõik näidud),
EXE.COUNT, DURATION või CALORIES. Vajutage
nuppu OK.
3. Ekraanile ilmub ARE YOU SURE? (olete te
kindel?). Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO
(ei). Vajutage nuppu OK.
4.2. Treeningute summaarsed näidud
Totals File menüüs näete te treeningute summaarseid näite, summaarset
treeningute arvu, kestust ja energiakulu alates näitude viimasest nullimisest.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TOTALS. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼.
Total Exe.Count (treeningute arv)
Summaarse treeningute arvu näidu viimase nullimise
kuupäev
Summaarne treeningute arv alates viimasest
nullimisest
Märkus: Kui treeningute arv ületab 65 535, algab
loendamine uuesti nullist.
Total Duration (treeningute kestus)
Summaarse treeningute kestuse näidu viimase
nullimise kuupäev
Summaarne treeningute kestus alates viimasest
nullimisest
Märkus: Kuni 99 tunni 59 minuti saavutamiseni
kuvatakse summaarset treeningute kestust tundides ja
minutites. Seejärel kuvatakse treeningute kestust
tundides kuni 9999 tunni saavutamiseni, mille järel
alustatakse loendamist nullist.
23
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
4.3. Päeviku fail
Diary File menüüs saate kontrollida automaatselt salvestatavat informatsiooni
nädalate kaupa. Päeviku failis sisaldub informatsioon viimase 12 nädala kohta.
Kui päeviku failile eraldatud mälu saab täis, asendatakse kõige vanem salvestis
uusimaga. Andmed nädala kohta salvestatakse pühapäeva keskööl. Samal ajal
algab informatsiooni kogumine päevikusse jooksva nädala kohta.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DIARY. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EXE.COUNT (treeningute arv), EXE.TIME
(treeningute kestus), CALORIES (energiakulu) või HR ZONES (erinevates
treeningu intensiivsuse tsoonides treenimise kestus). Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼. Must kursor liigub
nädala kaupa.
Vajutage nuppu Back Diary File menüüsse naasmiseks.
24
Exe.Count (treeningute arv)
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute arv
Exe.Time (treeningute kestus)
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute kestus (tunnid.minutid.sekundid)
Calories (energiakulu)
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute energiakulu
HR Zones (erinevates treeningu intensiivsuse
tsoonides treenimise kestus)
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute
summaarne
kestus
mõõduka
intensiivsusega treeningtsoonis (Moderate). Vajutage
nuppu OK erinevates tsoonides treenimise kestuse
vaatamiseks. Intensiivsuste vahel valimiseks kasutage
nuppe ▲ ja ▼. Vajutage nuppu Back treeningtsoonide
üldvaate juurde naasmiseks.
5. SEADISTUSED
Menüüs Settings saate te läbi vaadata ja muuta oma seniseid seadistusi, nagu
näiteks kellaaeg ja kuupäev, ning teha uusi seadistusi, nagu näiteks südame
löögisageduse kontrollvahemiku piirid, helisignaali tugevus või äratuskella
seaded.
5.1. Kellaaja seadmine
Pange tähele, et kellaaega ja kuupäeva on võimalik esitada kahel moel. Seda on
teil võimalik valida tehes valiku 12 h (järjekord: kuu-päev-aasta) või 24 h
(järjekord: päev-kuu-aasta) vahel.
25
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TIMER (taimerid), ALARM (äratuskell), TIME
(kellaaeg) või DATE (kuupäev). Vajutage nuppu OK.
Märkus:
• Teil on ükskõik millisest menüüst võimalik kellaajarežiimi naasta vajutades ja
hoides all nuppu Back.
• Kellaaja seadmise režiimi pääsemiseks on teil võimalik kellaajarežiimis
vajutada ja hoida all nuppu Back.
• Teil on võimalik kellaaja ja kuupäeva seadeid vahele jätta vajutades ja hoides
all nuppu OK.
5.1.1 Taimerite seadmine
Teil on võimalik tagasilugemisega taimer panna andma helisignaali etteseatud aja
möödumisel.
•
•
Seadke taimeri tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Seadke taimeri minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK. Taimer
käivitub ning ekraanile ilmub Timer.
Taimeri käivitumise järel on teil võimalik taimer taaskäivitada vajutades ja hoides
all nuppu OK. Taimer on võimalik peatada vajutades nuppu Back. Ekraanile
kuvatavat infot on teil võimalik muuta vajutades ja hoides all nuppu ▲. Taimer
jätkab aja tagasilugemist isegi siis, kui taimeri näitu ei ole ekraanil.
Taimeri helisignaali
väljalülitamine
Kui ekraanil vilgub tekst Timer ja kostub helisignaal, vajutage nuppu Back taimeri
helisignaali katkestamiseks. Taimeri helisignaali lõpetamisel lülitub automaatselt
sisse taustvalgustus ning randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi. Kui te
helisignaali ei katkesta, kostub see ühe minuti jooksul ning seejärel naaseb
randmevastuvõtja kellaajarežiimi.
26
Märkus:
• Taimeri helisignaal lülitub sisse kõigis menüüdes, välja arvatud Exercise
menüüs. Kui taimeri helisignaal käivitub mõnes muus menüüs olles, ilmub
ekraanile helisignaali kostmise ajaks ekraanile Timer Alarm.
• Kui helisignaali kostumise ajaks olid nupud lukustatud, vabanevad need
lukustusest helisignaali kostumisel.
5.1.4 Kuupäeva seadmine
Kellaajarežiimist alustades korrake punktides 1-3 loetletut.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DATE (kuupäev). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd). Vajutage nuppu OK.
6. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu OK.
7. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
5.1.2 Äratuskella seadmine
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige ALARM (äratuskell). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DAILY (iga päev), MON-FRI (esmaspäevast
reedeni) või OFF (äratuskell välja lülitatud). Vajutage nuppu OK.
Kui valisite OFF, jätkake järgmise seadistuse juurest.
Kui kasutate 12 tunni režiimi: valige AM või PM nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage
nuppu OK.
6. Seadke tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
7. Seadke minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
5.2. Südame löögisagedusega seotud seadistused
Äratuse helisignaali väljalülitamine
Kui ekraanile ilmub SNOOZE?, kostub helisignaal ning taustvalgustus hakkab
vilkuma, tuleb helisignaali väljalülitamiseks vajutada nuppu Back. Äratuse
helisignaali lõpetamisel lülitub automaatselt sisse taustvalgustus ja
randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi. Kui te vajutate äratuse helisignaali
kostumisel nuppu OK või nuppe ▲ ja ▼, läheb äratus üle viiterežiimi ning kostub
uuesti 10 minuti möödumisel. Kui te helisignaali ei lõpeta, kostub see ühe minuti
jooksul ning seejärel naaseb randmevastuvõtja kellaajarežiimi.
Märkus:
• Kui äratuse helisignaal käivitub mõnes muus menüüs olles, ilmub ekraanile
helisignaali kostumise ajaks ekraanile Alarm.
• Kui helisignaali kostumise ajaks olid nupud lukustatud, vabanevad need
lukustusest helisignaali kostumisel.
5.1.3 Kellaaja seadmine
Kellaajarežiimist alustades korrake punktides 1-3 loetletut.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TIME (kellaaeg). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige 12 H või 24 H režiim. Vajutage nuppu OK.
Kui kasutate 12 tunni režiimi: valige AM või PM nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage nuppu OK.
6. Seadke tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
7. Seadke minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
27
Menüüs HR (Heart Rate) Set saate muuta treeningu ajal kasutatavaid seadistusi.
Treeningu seadistused, südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid,
häiresignaalid ning kuvamisrežiimid seadistatakse menüüs HR Set. HR Set abil
saate te ette valmistada vajalikud treeningseadistused ja ei pea muutma iga
seadistust eraldi.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige HR SET. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige HR ALARM (kontrollvahemikust väljumise
helisignaali tugevus), HR LIMITS (südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid)
või HR VIEW (südame löögisageduse kuvamise režiim). Vajutage nuppu OK.
1. HR Alarm
Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF (helisignaal välja lülitatud)
vahel nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
2. HR Limits
Valige OWNZONE, AUTOMATIC, MANUAL ja OFF vahel nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage nuppu OK.
28
OWNZONE:
AUTOMATIC:
Teie kontrollvahemikuks on südame löögisageduse väärtuste
vahemik, mis jääb kontrollvahemiku alumise ja ülemise piiri
vahele. Piiride väärtusi on võimalik seada protsendina
maksimaalsest südame löögisagedusest või südame löökidena
minutis. Maksimaalne südame löögisagedus (SLSmax) on
maksimaalse kehalise pingutuse korral saavutatav suurim
südamelöökide arv minutis. Randmevastuvõtja arvutab välja teie
SLSmax vanuse põhjal valemi 220-vanus abil. Oma tegeliku
SLSmax
väljaselgitamiseks
paluge
spordiarstil
või
spordifüsioloogil läbi viia maksimaalse pingutuse test.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja
BASIC vahel. Vajutage nuppu OK. Randmevastuvõtja ekraanile
ilmuvad eelnevalt selle tsooni tarvis leitud südame
löögisageduse kontrollvahemiku piirid. Kui te pole seni OwnZone
funktsiooni abil kontrollvahemiku piire leidnud, kuvatakse
ekraanile vanuse põhjal arvestatud südame löögisageduse
kontrollvahemiku piirid. Neid piire kasutatakse ka siis, kui
OwnZone funktsiooni abil kontrollvahemiku piiride leidmine
ebaõnnestub.
Vajutage nuppu OK HR Set menüüsse naasmiseks.
Lisainfo saamiseks OwnZone funktsiooni abil südame
löögisageduse kontrollvahemiku leidmise kohta leiate peatükist
2.4 OwnZone.
Automaatselt vanuse põhjal arvutatavad südame löögisageduse
piirid.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja
BASIC vahel. Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse vanuse
põhjal arvestatud südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid.
HR Set menüüsse naasmiseks vajutage nuppu OK.
Randmevastuvõtja
ekraanile
ilmuvad
eelnevalt
seatud
kontrollvahemiku piirid. Kui te pole varem kontrollvahemiku piire
seadnud, ilmuvad ekraanile vanuse põhjal leitud kontrollvahemiku
piirid.
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kontrollvahemiku ülemine piir.
Vajutage nuppu OK.
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kontrollvahemiku alumine piir.
Vajutage nuppu OK.
Südame löögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmise
funktsioon on välja lülitatud ning kontrollvahemikke treeningu ajal
ei kasutata.
OFF:
Kontrollvahemik
HARD
MODERATE
LIGHT
BASIC
MANUAL:
Treening
Kõrge intensiivsuse tsoon (80-90% maksimaalsest südame
löögisagedusest) on mõeldud lühikesteks suure koormusega
treeninguteks. Sellise intensiivsusega treenimine kutsub esile
raske hingeldamise, lihasväsimuse, üldise väsimuse ning toob
kaasa maksimaalse võimekuse kasvu.
Treenimine mõõduka intensiivsusega (70-80% SLSmax-st) on
efektiivne võimalus aeroobse võimekuse parandamiseks. See
intensiivsuse tase on soovitatav regulaarselt treenivatele
inimestele.
Treenimine madala intensiivsusega (60-70% SLSmax-st) sobib
nii tervise kui ka aeroobse võimekuse parandamiseks. Selles
tsoonis treenimine parandab vastupidavust ning aitab taastuda
rasketest koormustest.
Üldise treeningu tsoon (65-85% SLSmax-st). See intensiivsuse
tsoon on sobiv aeroobsete harjutuste sooritamiseks.
Lisaks võimalusele leida kontrollvahemiku funktsioonid Polar
OwnZone funktsiooni abil või automaatselt vanuse põhjal on teil
need võimalik sisestada käsitsi, juhul kui te soovite need ise
kindlaks määrata näiteks vanuse põhjal.
29
Allpool olevas tabelis leiate vanuse põhjal välja arvutatud südame löögisageduse
vahemikud, mis vastavad erinevatele treeningu intensiivsuse tsoonidele (vanused
on valitud 5-sekundiliste intervallidega). Arvutage välja oma SLSmax, leidke enda
jaoks vanusel põhinevad intensiivsuste vahemikud ning valige iga treeningu jaoks
sobiv vahemik.
Vanus
SLSmax
(220-vanus)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
Madal
intensiivsus*
60-70%
SLSmax-st
120-140
117-137
114-133
111-130
108-126
105-123
102-119
99-116
96-112
93-109
30
Mõõdukas
intensiivsus
70-80%
SLSmax-st
140-160
137-156
133-152
130-148
126-144
123-140
119-136
116-132
112-128
109-124
Kõrge
intensiivsus
80-90%
SLSmax-st
160-180
156-176
152-171
148-167
144-162
140-158
136-153
132-149
128-144
124-140
*Polar kasutab madala intensiivsusega treeningu määratlemisel modifitseeritud
definitsiooni, sest rahvusvaheliste ekspertide soovituste kohaselt loetakse madala
intensiivsusega treeninguks ka treeningut, mille puhul intensiivsus jääb alla 60%
SLSmax-st.
3. HR View
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige kas soovite südame löögisagedust jälgida löökidena
minutis (HR) või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest (HR%).
Vajutage nuppu OK.
11. Maksimaalne südame löögisagedus (HRmax): Nuppude ▲ ja ▼ abil
sisestage oma maksimaalse südame löögisageduse näit. Vajutage nuppu OK.
Maksimaalne südame löögisagedus (SLSmax) on maksimaalse kehalise
pingutuse korral saavutatav suurim südamelöökide arv minutis. Oma SLSmax
võimalikult täpseks teadasaamiseks tuleks lasta laboris läbi viia maksimaalse
pingutuse test. SLSmax võib kasutada treeningkoormuse intensiivsuse
kindlakstegemiseks. SLSmax näitu võetakse arvesse ka treeningu energiakulu
kindlaksmääramisel.
12. Südame löögisagedus istumisasendis (HRsit): Nuppude ▲ ja ▼ abil
sisestage oma südame löögisageduse näit istumisasendis. Vajutage nuppu OK.
5.3. Kasutajaandmete seadmine
Kasutajaandmete seadmise menüüs saate te muuta oma andmeid, nagu näiteks
kehakaal, pikkus, sünniaeg, sugu ja teisi andmeid.
Südame löögisagedus istumisasendis (HRsit) peaks tähistama teie südame
löögisagedust jõudeolekus (näiteks istudes). HRsit on vajalik energiakulu
täpsemaks kindlaksmääramiseks. Selleks, et mõõta HRsit väärtus, võtke istet,
pange peale vööandur ja käivitage randmevastuvõtjal südame löögisageduse
mõõtmine. Heitke 2-3 minuti järel pilk randmevastuvõtja ekraanile ning fikseerige
SLS näit. See ongi teie HRsit. Täpsemaks HRsit kindlaksmääramiseks kandke
vööandurit ja randmevastuvõtjat terve päeva jooksul. Aeg-ajalt, kui olete istumas
ning pole kehalist koormust saanud 2-3 minuti jooksul, pange kirja oma südame
löögisageduse näit. Päeva lõpus arvutage kirjapandud näitude keskmine.
13. Maksimaalse hapnikutarbimise näit (VO2max, ml/min/kg): Nuppude ▲ ja
▼ abil sisestage oma maksimaalse hapnikutarbimise näit. Vajutage nuppu OK.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige USER. Vajutage nuppu OK.
4. Weight: Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma kehakaal. Vajutage nuppu OK.
5. Height: Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma pikkus. Vajutage nuppu OK.
6. Birthday: Sisestage nuppude ▲ ja ▼ abil kuu (mm) või päev (dd). Vajutage
nuppu OK.
Märkus: Teil on võimalik sünnipäeva seadmine vahele jätta, vajutades ja hoides
all nuppu OK.
7. Sisestage nuppude ▲ ja ▼ abil päev (dd) või kuu (mm) .Vajutage nuppu OK.
8. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
9. Sex (sugu): Valige nuppude ▲ ja ▼ abil MALE (mees) või FEMALE (naine).
Vajutage nuppu OK.
10. View Extra User Settings: Järgnevate andmete (maksimaalne südame
löögisagedus,
südame
löögisagedus
istumisasendis,
maksimaalse
hapnikutarbimise näit) muutmine on soovitatav vaid siis, kui teate laboratoorsete
testide käigus väljaselgitatud väärtusi. Vajutage nuppu OK sellesse menüüsse
sisenemiseks. Kelllaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
31
VO2max tähistab organismi poolt maksimaalse koormuse puhul omastatavat
hapniku hulka. Seda näitu tuntakse ka maksimaalse aeroobse võimusena.
VO2max iseloomustab hästi aeroobset (südame ja vereringkonna) võimekust.
VO2max täpseks kindlaksmääramiseks tuleb läbi teha laboris teostatav
maksimaalse hapnikutarbimise test. Aeroobne võimekus kirjeldab seda, kui hästi
suudab süda, hingamis- ja vereringesüsteem omastada ja transportida hapnikku.
VO2max
näitu
kasutatakse
treeningu
energiakulu
täpsemaks
kindlaksmääramiseks.
Märkus: Kui olete seadistusi muutnud kogemata, saate te naasta algseadistuste
juurde, kui vajutate ja hoiate all nuppu Light. Ekraanile ilmub RESTORE
DEFAULT?. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu
OK.
5.4. Üldseadistused
Selles menüüs saate muuta randmevastuvõtja üldseadistusi. Üldseadistusteks on
näiteks helisignaali tugevus, nuppude lukustamine, abifunktsioon ja mõõtühikute
valimine.
32
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil lülitage abifunktsioon sisse (ON) või välja (OFF). Vajutage
nuppu OK.
4. Mõõtühikute valimine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige KG/CM või LB/FT. Vajutage nuppu OK.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige GENERAL. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige SOUND, KEYLOCK, HELP või UNITS. Vajutage
nuppu OK.
1. Helisignaali tugevus Sound
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke helitugevus. Valikuteks on tugev (VOL 2), vaikne
(VOL 1) või välja lülitatud (OFF). Vajutage nuppu OK.
Kehakaal
Pikkus
Energiakulu
lb/ft
naelad
jalad/tollid
Cal
kg/cm
kilogrammid
sentimeetrid
kcal
6. ANDMETE ÜLEKANNE
Polar
Fitness
Trainer
(www.PolarFitnessTrainer.com) on
teie
treeningute
toetamiseks
mõeldud
veebiteenus.
Tasuta
registreerumine
võimaldab
teil
kasutada treeningpäevikut, teste ja
kalkulaatoreid,
kokkuvõtteid
ja
kasulikke artikleid. Veebiteenuse
juurdepääs
ja
registreerimisprotsess
algavad
aadressilt www.polar.fi/fitness.
Helisignaali muutmisel VOL 1-lt VOL 2-le või vastupidi ei mõjuta see südame
löögisageduse kontrollvahemikust väljumise, äratuskella ja taimeri helisignaali
helitugevust.
Kui valite valiku OFF, lülitatakse nupuvajutuse ja tegevuse helisignaalid välja.
Äratuskella helisignaali on võimalik sisse ja välja lülitada menüüst Watch Settings
(vt peatükki 5.1). Kontrollvahemikust väljumise helisignaali on võimalik välja
lülitada menüüs Exercise Settings või ka treeningu ajal.
2. Nuppude lukustamine Button Lock ( Keylock)
Nuppude lukustus on võimalik sisse lülitada kellaajarežiimis ja treeningu andmete
salvestamise ajal.
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige MANUAL või AUTOMATIC. Vajutage nuppu OK.
Automatic
Manual
Kui te ei vajuta ühtki nuppu ühe minuti jooksul, lukustuvad
automaatselt kõik nupud peale nupu Light. Nuppude lukustuse
saate välja lülitada vajutades ja hoides all nuppu Light, kuni
ekraanile ilmub BUTTONS UNLOCKED.
Teil on võimalik nuppude lukustus sisse ja välja lülitada vajutades ja
hoides all nuppu Light, kuni sümboli
süttimiseni või ekraanilt
kustumiseni.
3. Abifunktsioon Help
Kui lülitate abifunktsiooni sisse, ilmuvad režiimides Exercise ja Diary ekraanile
abitekstid.
33
Polar F6 võimaldab teil kanda mugavalt arvutis tehtud seadistused
randmevastuvõtjale Polar UpLink funktsiooni abil ning Polar SonicLink funktsiooni
abil kanda randmevastuvõtjas olev treeninguinformatsioon üle Polar Fitness
Trainer veebikeskkonda. Selleks, et kasutada UpLink funktsiooni, peab teie arvuti
olema varustatud helikaardi ja dünaamiliste kõlarite või kõrvaklappidega.
SonicLink funktsiooni jaoks vajate helikaarti ja mikrofoni.
Lisainfo leiate aadressilt www.polar.fi/fitness.
7. HOOLDUS JA KORRASHOID
Polari südame löögisageduse monitor on kõrgtehnoloogiline seade, mida tuleb
käsitseda ettevaatlikkusega. Siin on teile abiks allpool toodud soovitused, mis
aitavad teil garantiikohustusi täita.
34
Teenindus
Kaheaastase garantiiperioodi jooksul soovitame teil hoolduse vajadusel pöörduda
Polari poolt volitatud teeninduskeskusesse. Garantii alla ei kuulu vigastused ja
kahju, mis on tekkinud Polari poolt volitamata isikute poolt läbiviidud hooldusest.
Südame löögisageduse monitori hooldus
• Hoidke südame löögisageduse monitor puhtana. Peale kasutamist puhastage
vööandurit regulaarselt vee ja seebiga. Kuivatage oma südame
löögisageduse monitor korralikult ja ettevaatlikult käterätiga. Ärge kasutage
alkoholi ega abrasiivseid materjale nagu terasvill või puhastusvahendid.
• Kaitske südame löögisageduse monitori külma (alla -10oC) ja kuuma (üle
+50oC) eest.
• Ärge jätke südame löögisageduse monitori pikaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte, näiteks autosse.
• Ärge venitage ega murdke vööandurit. See võib kahjustada elektroode.
• Ärge puhastage vööandurit muul moel kui käterätiga. Väär käsitlemine võib
vigastada elektroode.
Polari vööanduri patareid
Polari vööanduri patarei keskmine hinnatav tööiga on 2500 kasutustundi. Kui
arvate, et vööanduri patarei on tühjenenud, võtke vööanduri vahetamiseks
ühendust
Polari
müüjaga,
kes
toimetab
selle
kontrolliks
Polari
teeninduskeskusesse. Polar töötleb kasutatud vööandurid ümber.
Randmevastuvõtja patareid
Polari randmevastuvõtja patarei keskmine hinnatav tööiga tavalise kasutamise
juures (1 tund päevas, 7 päeva nädalas) on poolteist aastat. Pange tähele, et
ulatuslik taustvalgustuse ja helisignaali kasutamine võib tühjendada patarei
kiiremini. Patarei tühjenemise sümbol
ekraanil viitab vajadusele vahetada
randmevastuvõtja patarei. Ärge avage iseseisvalt randmevastuvõtjat. Tagamaks
randmevastuvõtja veekindlust ja ettenähtud varuosade kasutamist, tuleb
patareivahetus läbi viia Polari poolt volitatud teeninduskeskuses. Samaaegselt
viiakse läbi ka perioodiline südame löögisageduse monitori kontroll.
Märkus:
• Kui olete seadnud äratuskella enne patarei tühjenemise sümboli ilmumist
ekraanile, kostub äratuse helisignaal veel üks kord etteseatud ajal. Seejärel
kaob äratuskella sümbol ekraanilt. Kui te üritate äratuskella seadeid muuta,
ilmub ekraanile tekst Battery Low. Teil ei ole võimalik äratuskella seadistada
enne, kui te pole lasknud vahetada randmevastuvõtja patareid.
Kui te üritate äratuskella seadistusi muuta, ilmub ekraanile Battery Low. Teil
ei ole võimalik äratuskella seadeid muuta enne patarei vahetamist.
• Patarei tühjenemise sümbol võib ilmuda ekraanile külmades tingimustes ning
kaduda taas ekraanilt normaalse temperatuuri juurde naasmisel.
35
•
Patareivahetuse korral Polari poolt volitamata isikute poolt ei ole võimalik
garanteerida randmevastuvõtja veekindlust.
8. ETTEVAATUSABINÕUD
8.1. Polari südame löögisageduse monitorid ja ülekoste
Elektromagnetilised häired
Elektromagnetilisi häireid võivad põhjustada kõrgepingeliinid, valgusfoorid, elektri
õhuliinid, trammi- ja trolliliinid,
televiisorid, automootorid, rattakompuutrid,
elektrimootoriga treeningvarustus, mobiiltelefonid või metallidetektori väravate
läbimine.
Treeningvarustus
Häireid südame löögisageduse monitori töös võib põhjustada ka treeningvarustus
või selle elektroonilised või elektrilised komponendid nagu LED-ekraanid,
mootorid ja elektrilised pidurid. Häirete vältimiseks toimige järgnevalt.
1. Eemaldage vööandur rindkerelt ja kasutage treeningvarustust nagu tavaliselt.
2. Liigutage randmevastuvõtjat ringi seni, kuni leiate ala, kus puudub ekraanil
väärnäit ning ekraanil on 00. Häireid esineb tavaliselt kõige rohkem
treeningvarustuse ekraani ees, ekraanist paremal ja vasakul pool on suhteliselt
häirevaba.
3. Kinnitage vööandur uuesti ümber rindkere ja hoidke randmevastuvõtja
häirevabas alas.
4. Kui südame löögisageduse monitor ei tööta ikka koos treeningvarustusega, ei
sobi viimast koos juhtmeta südame löögisageduse monitoriga kasutada.
Ülekoste
Kodeerimata ülekande režiimis registreerib Polar F6 kõik signaalid 1 meetri
raadiuses
randmevastuvõtjast.
Teistelt
vööanduritelt
tuleva
südame
löögisageduse signaali registreerimine võib põhjustada südame löögisageduse
väärnäitusid.
Südame löögisageduse monitori kasutamine vees
Polari südame löögisageduse monitor on veekindel kuni 30 meetri sügavuseni.
Veekindluse säilitamiseks ei tohi vee all randmevastuvõtja nuppe vajutada.
Südame löögisageduse mõõtmine vees on tehniliselt keeruline järgmistel
põhjustel.
• Suure kloorisisaldusega basseinivesi ja merevesi võivad olla väga hea
juhtivusega, põhjustades vööandur elektroodide lühisesse sattumise, mille
tagajärjel ei ole vööandur enam võimeline EKG-signaale leidma.
• Vette hüppamisel või jõuliste liigutuste tõttu ujumise ajal võib muutuda
vööandur asukoht ning see ei ole enam võimeline EKG-signaali leidma.
• EKG-signaali tugevus on indiviiditi erinev, sõltudes kudede koostisest.
Südame löögisageduse mõõtmisel veekeskkonnas esineb probleeme
tunduvalt sagedamini kui selle muude kasutuste korral.
36
8.2. Riskide vähendamine südame löögisageduse monitoriga treenimisel
9. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Sportimises võib peituda ka teatud ohtusid, eriti neile, kes on olnud istuva
eluviisiga. Võimalike riskide vähendamiseks soovitame teil arvesse võtta
järgnevaid nõuandeid. Enne treeningprogrammi alustamist on soovitav vastata
järgmistele küsimustele kontrollimaks teie tervislikku seisundit. Kui vastate kasvõi
ühele järgnevatest küsimustest positiivselt, soovitame teil enne treeningute
alustamist pöörduda konsultatsiooniks arsti poole.
Mida teha kui...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kas te ei ole regulaarselt harjutanud viimase 5 aasta jooksul?
Kas teil on kõrge vererõhk?
Kas teil on kõrge verekolesterooli tase?
Kas teil on mõne haiguse sümptomeid?
Kas te tarvitate vererõhu- või südameravimeid?
On teil olnud hingamisprobleeme?
Olete te taastumas tõsisest haigusest või ravist?
Kas te kasutate südamestimulaatorit või on teil implanteeritud mõni
elektrooniline seade?
Kas te suitsetate?
Kas te olete rase?
Pöörake tähelepanu ka sellele, et südame löögisagedust võivad muuhulgas
mõjutada südame-, veresoonkonna (eriti kõrgvererõhutõve) ja astma ravimid,
samuti mõned ravimid, mida pihustatakse hingamisteedesse ning ka
energiajoogid, alkohol ja nikotiin.
...ma ei tea, kus ma menüüdes asun?
Vajutage ja hoidke all nuppu Back, kuni randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi.
...ekraanilt puudub südame löögisageduse näit (- -)?
1. Kontrollige, et vööanduri elektroodid oleksid niisked ja et te kannaksite
vööandurit nagu juhendatud.
2. Kontrollige, kas vööandur on puhas.
3. Kontrollige, et randmevastuvõtja vahetus läheduses ei oleks
elektromagnetkiirguse allikaid nagu televiisorid, mobiiltelefonid jne.
4. Kas te olete põdenud mõnda südamehaigust, mis on muutnud teie EKG-d?
Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga.
...südame sümbol vilgub ebakorrapäraselt?
1. Kontrollige, kas randmevastuvõtja on ülekanderaadiuses ja vööandurist alla
1 meetri kaugusel.
2. Kontrollige, et elastne kummipael ei oleks treenimise käigus lõdvenenud.
3. Veenduge, et vööandur elektroodid oleksid niisked.
4. Veenduge, et ülekanderaadiuses (1 m) ei oleks teisi südame löögisageduse
monitore.
5. Südame rütmihäired võivad olla ebakorrapäraste näitude põhjuseks. Sellisel
juhul konsulteerige oma arstiga.
Tähtis on tähele panna oma organismi reaktsioone sportimise ajal. Kui te
tunnete ootamatut valu või väsimust, soovitatakse treenimine lõpetada või jätkata
väiksema koormusega.
...südame löögisageduse näit muutub ebakorrapäraseks või äärmiselt
kõrgeks?
Te võite olla sattunud tugevate elektromagnetsignaalide mõjupiirkonda.
Kontrollige ümbrust ja eemalduge häireallikast.
Märkus inimestele, kellele on paigaldatud südamestimulaator, defibrillaator
või muu elektrooniline seade. Südamestimulaatoriga inimesed võivad südame
löögisageduse monitori kasutada omal vastutusel. Enne selle kasutuselevõtmist
soovitame me arsti järelevalve all läbi viia kasutustest selleks, et tagada
stimulaatori ja südame löögisageduse monitori kooskasutamise ohutus ja
usaldusväärsus.
...randmevastuvõtja ekraan on tühi?
Tehasest väljasaatmisel on Polar F6 patareisäästurežiimis. Polar F6
sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu kaks korda. Ekraanile ilmub
WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD. Lisainfo leiate lõigust 1.3
Põhiseadistused.
Kui teil on allergia nahaga kokkupuutuvate ainete suhtes, kontrollige, ega need
pole märgitud Tehniliste andmete peatükis Polari südamelöögisageduse monitoris
kasutatavate materjalide nimekirjas. Reaktsiooni ärahoidmiseks kandke
vööandurit alussärgi peal. Niisutage särki korralikult kohtades, mis jäävad
elektroodide alla, et tagada südame löögisageduse monitori tõrgeteta töö.
Märkus: Niiskuse ja hõõrdumise koostoimel võib vööanduri materjal määrida
heledaid riideid.
37
...näidud randmevastuvõtja ekraanil muutuvad tuhmiks?
Esimeseks viiteks patarei vahetamise vajaduse kohta on patarei tühjenemise
sümboli
ilmumine ekraanile või ekraanile kuvatavate märkide tuhmumine
taustvalgustuse kasutamisel. Laske patareisid kontrollida.
...on vaja vahetada randmevastuvõtja patarei?
Teeninduse soovitame lasta läbi viia Polari volitatud teeninduskeskuses. See on
38
vajalik selleks, et garantii ei kaotaks kehtivust. Polari 2-aastane rahvusvaheline
garantii ei kata kahju ja vigastusi, mis on tekkinud või põhjustatud seadme
hooldamisest volitamata isikute poolt. Teeninduses kontrollitakse patarei
vahetamise järgselt ka südame löögisageduse monitori veekindlust ja viiakse läbi
südame löögisageduse monitori täielik perioodiline kontroll.
...randmevastuvõtja ei reageeri nupuvajutustele?
Taastage randmevastuvõtja tehaseseaded (reset).
Tehaseseadistuste taastamine nullib kellaaja ja kuupäeva
seadistused. Vajutage korraga kõiki randmevastuvõtja
nuppe, välja arvatud nuppu Light, kuni ekraanile ilmuvad
kõik sümbolid. Vajutage nuppu OK. Lisainfot järgneva
tegevuse kohta leiate lõigust 1.3 Põhiseadistused. Kui
olete põhiseadistused juba ükskord teinud, võite peale
kuupäeva ja kellaaja seadistamist muud seadistused
vahele jätta, vajutades ja hoides all nuppu Back. Kui te ei
vajuta peale tehaseseadete taastamist ühtegi nuppu ühe
minuti
jooksul,
naaseb
randmevastuvõtja
ise
automaatselt
kellaajarežiimi.
Kui
tehaseseadete
taastamine ei lahenda teie probleemi, laske kontrollida
patareisid.
... OwnZone’i leidmisel on piirid väga erinevad (OwnZone Updated)?
Südame löögisageduse vahelduvus reageerib väga tundlikult kõigile teie keha ja
keskkonnaga toimuvatele muutustele. OwnZone’i abil leitud kontrollvahemiku
piiride väärtust mõjutab muuseas ka teie kehaline võimekus, OwnZone’i leidmise
kellaaeg, treeningu tüüp ja teie meeleolu. Tavaliselt kõigub OwnZone’i alumine
piir 5-10 lööki, kuid ka 30-löögiline kõikumine on võimalik. Sellegipoolest on tähtis,
et harjutused, mille te viite läbi OwnZone leidmisel, tunduks kerge või mõõduka
koormusena. Näiteks, kui te tõstate koormust liiga kiiresti esimese astme järel,
võite saada enda jaoks liiga kõrged OwnZone piirid. Kui teile tundub, et
OwnZone’i abil leitud piirid on liiga kõrged, soovitame teil korrata piiride leidmist
OwnZone’i abil.
Patarei tööiga: keskmiselt 1,5 aastat (koormusel 1 tundi päevas, 7 päeva
nädalas).
Töötemperatuur: -10oC kuni +50oC.
Veekindel: kuni 30 meetrini.
Tagakaas on valmistatud roostevabast terasest, mis vastab EÜ direktiivile
94/27/EU ja selle parandustele 1999/C 205/05.
Kella täpsus: parem kui ± 0,5 sekundit päevas temperatuuril +25oC
Südame löögisageduse mõõtmise täpsus: ± 1% või ± 1 löök minutis ükskõik
missugune on suurem, muutumatute tingimuste puhul.
Saatja (vööandur)
Patarei tööiga: keskmiselt 2500 kasutustundi.
Patarei tüüp: sisseehitatud liitiumpatarei.
Töötemperatuur: -10oC kuni +50oC.
Materjal: Polüuretaan
Veekindel
Elastne kummipael
Pandla materjal: Polüuretaan
Tekstiilosa materjal: Nailon, polüester ja naturaalkumm, sealhulgas väheses
koguses lateksit
Piirväärtused
Kronomeeter: 23 h 59 min 59 sek
Südame löögisageduse piiride seadmise vahemik: 30-199 lööki minutis
Treeningute summaarne kestus: 0-9999 tundi 59 minutit 59 sekundit
Treeningute summaarne kalorikulu: 0-999 999 kcal
Summaarne treeningute arv: 65 535
Sünnipäeva seadmisvahemik: 1921-2020
11. POLARI PIIRATUD RAHVUSVAHELINE GARANTII
•
10. TEHNILISED ANDMED
Polari südame löögisageduse monitor F6 on mõeldud
• isiklike kehalise võimekuse eesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks.
• füsioloogilise pinge määra ja sportimise või treenimise intensiivsuse astme
esitamiseks.
Teistsugust kasutamist pole ette nähtud ega eeldatud.
Randmevastuvõtja
Patarei tüüp: CR 2032.
39
•
•
•
Neile, kes ostsid selle toote USAs või Kanadas, on Polari piiratud
rahvusvahelise garantii andjaks Polar Electro Inc. Neile, kes ostsid selle toote
teistes riikides, on Polari piiratud rahvusvahelise garantii andjaks Polar
Electro Oy.
Käesolevaga garanteerib Polar Electro Oy selle südamelöögisageduse
monitori esmaostjale, et tootel ei esine tootmis- ega materjalivigu 2 (kahe)
aasta jooksul ostukuupäevast.
Palun hoidke alles ostutšekk või rahvusvaheline garantiikaart, see on
ostu tõenduseks!
Garantii ei kata patarei tühjenemist, vigu, mis tulenevad ebaõigest
kasutamisest, õnnetusjuhtumitest või ettevaatusabinõude eiramisest ning
ebaõigest hooldusest; kommertskasutusest, samuti südame löögisageduse
monitori mõranemist või purunemist ja elastse kummipaela purunemist.
40
•
•
Garantii ei kata kahjusid, kahjustusi, kahjumit, kulusid ja väljaminekuid, olgu
need otsesed, kaudsed, juhuslikud või järelduslikud, mis tulenevad või on
seotud tootega. Garantiiperioodi vältel toode kas parandatakse või
asendatakse tasuta.
Garantii ei mõjuta tarbija kohalikel seadustel põhinevaid õigusi ega tarbija
ostu-müügi lepingust tulenevaid õigusi edasimüüja suhtes.
Tootja:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 Kempele
FINLAND/SOOME
Telefon +358 8 5202 100
Faks + 358 8 5202 300
www.polar.fi
See CE tähistus näitab selle toote vastavust direktiivile 93/42/EEC.
Polar Electro Oy vastab ISO 9001:2000 tingimustele.
Copyright © 2004
Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland
All rights reserved. No part of this manual may be used or reproduced in any form
or by any means without prior written permission of Polar Electro Oy.
The names and logos marked with a ™ symbol in this user's manual or in the
package of this product are trademarks of Polar Electro Oy. The names and logos
marked with a ® symbol in this user's manual or in the package of this product are
registered trademarks of Polar Electro Oy.
12. DISCLAIMER
•
•
Materjal selles kasutusjuhendis on esitatud puhtalt informeerimise eesmärgil.
Tooted ja omadused, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma
etteteatamiseta tootjapoolse pideva arendustegevuse tõttu.
Polar Electro OY ei tee mingeid kinnitusi ega anna garantiisid selle
kasutusjuhendi ega selles mainitud toodete alusel. Polar Electro Oy ei vastuta
ei otsese ega kaudse, juhusliku ega süülise kahju eest, mis tuleneb või on
seotud selle infomaterjali või selles kirjeldatud toodete kasutamisest.
Maaletooja:
AS Mefo
Uku tänav 4
Tallinn
10918
Eesti Vabariik
Telefon 670 7077
Faks 670 7078
E-mail: mefo@mefo.ee
http://www.mefo.ee
Käesolev kasutusjuhend on tõlgitud AS Mefo poolt 9. veebruaril 2005. aastal.
Seda toodet kaitsevad järgmised patendid:
WO 96/20640, US 6104947, US 6361502, US 6418394, US 6537227, US
5719825, US 5848027, EP 1055158, FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, HK
812/1989, US 4625733, FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK
113/1996, SG 9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587,
HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 96380, US 5611346, EP 665947,
DE 69414362, FI 4150, DE 20008882.3, FR 0006504, US 6477397, FI 4069, DE
29910633, GB 2339833, US 6272365. Teised patendid on taotlemisel.
41
42
Download PDF