Topvex aggregater

Topvex aggregater

Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger

Topvex SR, TR og SC

Kompakte ventilationsaggregater

2

|

Topvex

AHU N o 07.02.339

DANVENT

Topvex

SR: Roterende veksler (sidetilslutning)

TR: Roterende veksler (toptilslutning)

Topvex SR/TR er en serie kompakte ventilationsaggregater med roterende veksler og EC-motorer. Alle størrelser kan komme ind ad døråbninger på

1 m, hvilket gør dem meget velegnede til nye bygninger samt renoveringsprojekter. Det er ikke nødvendigt med afløb, og det er således meget fleksibelt at placere et Topvex aggregat. Topvex SR leveres i 5 størrelser fra 350 til 4500 m

3

/h. Velegnet hvor der er minimum bygningshøjde.

Topvex TR leveres i 6 størrelser fra

350 til 4500 m

3

/h. Størrelse 09, 12 og 15 kan leveres med SoftCooler, derved bliver luftmængden reduceret til maksimalt 3800 m

3

/h. Velegnet hvor mindre gulvareal er til rådighed.

Aggrega terne leveres med integreret automatik, som er forprogrammeret, testet og klar til installation. Det er muligt at udtage alle hovedkomponenter for rensning og service.

Topvex SR/TR med roterende veksler fra 350 til 4500 m

3

/h

Topvex SR

0 1000 2000

SR11

SR09

SR03

SR06

SR04

TX 06

TR15

Topvex TR

TR12

TR09

3000 4000 5000 m

3

/h

Topvex TR med SoftCooler

TR04

TR03

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Anbefalet luftmængde ved Topvex SR/TR beregnet ved et eksternt tryk på 250 Pa og SEL på maks. 2100 J/m

3

, i en kombination med roterende veksler og vandvarmebatteri. Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld, motorventil, aktuator og SoftCooler er tilvalg. Andre kombinationer samt nøjagtige værdier beregnes i SystemairCAD/Onlinekatalog.

m

3

/s

+ +

÷

Topvex

|

3

AHU N o 07.02.339

DANVENT

Topvex

SC: Modstrømsveksler (sidetilslutning)

Topvex SC er en serie kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler og EC-motorer. Alle størrelser kan komme ind ad døråbninger på 0,9 m, hvilket gør dem meget velegnede til såvel nybygninger som renoveringsprojekter, hvor man ønsker fuldstændig adskillelse mellem tilluft og fraluft, samtidig med at man sikrer en høj genvindingsgrad. Dobbelt by-pass sikrer lavt energiforbrug under alle driftsformer. Topvex SC leveres i 5 størrelser fra 350-5000 m

3

/h.

Aggregaterne leveres med integreret automatik, som er forprogrammeret, testet og klar til installation. Det er muligt at udtage alle hovedkomponenter for rensning og service.

Topvex SC med modstrømsveksler fra 350 til 5000 m

3

/h

0 1000

SC03

SC04

SC06

SC08

2000 3000

SC11

0 0,2 0,4 0,6 0,8

4000 5000 m

3

/h

1,0 1,2

Anbefalet luftmængde ved Topvex SC beregnet ved et eksternt tryk på 250 Pa og SEL på maks. 2100 J/m

3

, i en kombination med modstrømsveksler og vandvarmebatteri. Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld, motorventil og aktuator er tilvalg. Andre kombinationer samt nøjagtige værdier beregnes i SystemairCAD/Onlinekatalog.

1,4 m

3

/s

Topvex SC

4

|

Topvex

Topvex SR og TR, roterende veksler (SR: sidetilslutning, TR: toptilslutning)

Topvex aggregaterne er målt og testet i Systemair’s eget udviklingscenter. Luftmængden er målt efter AMCA 210-99

”Laboratory methods of testing fans for rating”. Lydniveau er målt efter AMCA 300-96 ”Test Code for Sound Rating”.

Roterende veksler anvendes, hvor der er behov for en stor varmegenvinding, samtidig med at den kan genvinde fugtighed fra den varme fraluft. Den er meget energibesparende og kræver mindre plads på grund af den korte byggelængde.

Virkningsgrad op til 85%, variabel regulering af omdrejningstallet for

ændret virkningsgrad, renblæsningssektor samt alarm ved utilsigtet stilstand. Den roterende veksler behøver ikke kondensafløb, hvorfor den er meget fleksibel at installere.

Modstrømsveksler anvendes, hvor der stilles særlige krav om adskillelse mellem de to luftstrømme, for eksempel for at undgå overførsel af lugtstoffer til tilluften. Da der ikke overføres fugt mellem luftstrømmene, kan den også anvendes til affugtning. Virkningsgrad op til 90%, temperaturføler og modulerende bypass sikrer mod tilisning.

EC-motorer, lavt energiforbrug, gode reguleringsegenskaber, høj virkningsgrad bevares også ved nedregulering, lavt lydniveau samt kort byggelængde.

Tilluft- og fraluftspjæld

Topvex SR leveres med rundt spjæld i str. 03 (ø315). Str. 04, 06, 09 og 11 leveres med firkantede spjæld.

Topvex TR leveres med runde spjæld i str. 03 (ø250) og 04 (ø315). Str. 06,

09, 12 og 15 leveres med firkantede spjæld. Topvex SC leveres med runde spjæld i str. 03 (ø315) og 04 (ø400).

Str. 06, 08 og 11 leveres med firkantede spjæld. Spjældene har tæthedsklasse 3 (EN 1751), og er forsynet med 24 V motor med spring-return.

Det runde spjæld er udført af galvaniseret plade med et spjældblad på drejeaksel og er forsynet med safetætning for kanalmontage. Det firkantede spjæld er forsynet med et antal modsat drejende spjældblade og nylonlejer. Spjældene er placeret uden for aggregatet.

Automatik

Danvent DV

A modular air handling unit

Nyt billede af stik mellem sektioner - Poul

Topvex SC, modstrømsveksler (sidetilslutning)

Topvex

|

5

Til- og fraluftfiltre

Posefiltre i klasse F7/F5. Filteret er monteret i styreskinner, som gør det enkelt at udtage filteret for inspektion og service. Styreskinnerne er forsynet med låseanordning og tætningslister for optimal tætning mod filteret. Alarm ved behov for filterskift.

Vandvarmebatteri udført af galvaniseret plade med aluminiumslameller og kobberrør. Batteriet er forsynet med udluftningsnippel og frostføler.

Integreret automatik, fabriksmonteret, forudindstillet og afprøvet fra fabrikken. Se side 7.

Kabinettet er udført af 0,9 mm aluzink udvendig og indvendig med 50 mm isolering imellem. For at undgå skarpe hjørner anvendes affasede aluminiumshjørner. Frontlågerne har aflåselige håndtag, og det er muligt at aftage lågen. Sikkerhedsafbryder er monteret på toppen af aggregatet.

Aggregatben er fremstillet af kraftig galvaniseret stålplade, som hæver aggregatet minimum 100 mm over gulvet.

6

|

Topvex

Aggregat

Standard- og tilvalgsfunktioner

Fremtidens byggeri kræver aggregater med stor fleksibilitet. Det imødekommes ved muligheden for at ændre på en lang række kombinationer. Nedenfor ses en oversigt over standarder samt de mest anvendte tilvalgsmuligheder.

Standard

• SR/TR roterende veksler

• SC modstrømsveksler

• Kammerventilator med EC-motor

(bagudkrummet hjul)

• Integreret automatik, se side 7

• Tilluft- og fraluftfilter klasse F7/F5

• Aggregatben min. 100 mm høje

• HWH vandvarmebatteri

• CAV for konstant luftmængde

• VAV for variabel luftmængde

• R for tilluft til højre

• L for tilluft til venstre.

Tilvalg

• Tilluft- og fraluftspjæld med spring/return spjældmotor.

• Reguleringsventil inkl. aktuator

• Uden varmebatteri

• El-varmebatteri

• Kølebatteri, koldt vand CWK/PGK

• SoftCooler for TR 09, 12 og 15 færdigmonteret, trinløs reguleret

(inkl. by-pass-spjæld)

• Lyddæmper for til- og fraluft

LDC/LDR

• Posefilter G3, F5, F7.

Topvex

|

7

Automatik

Standard- og tilvalgsfunktioner

Topvex aggregaterne leveres med færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrik. Automatikken er et brugervenligt system, hvor funktioner og parametre vælges fra det eksterne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit placeres og anvendes som fjernkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuerligt på betjeningspanelets display, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger. Ibrugtagningen er forenklet, idet automatikken er præinstalleret med standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser. Standard indstil lingerne kan let ændres til de

ønskede driftsværdier.

Standard

• Betjeningspanel.

• Ugeur.

• Temperaturregulering: Kaskade rumregulering, fast tillufttemperaturregulering, udekompenseret tillufttemperatur, udetemperaturafhængig veksling mellem rumregulering og tilluftregulering.

• Luftmængderegulering: 2 faste luftmængder CAV, konstant kanaltryk

VAV, konstant kanaltryk med fraluft som slave.

• Forlænget drift.

• Natkøling.

• Kølegenvinding.

• Vandvarmebatteri, regulering samt frostbeskyttelse.

• Filtervagt, til- og fraluft.

• Alarm og sikkerhedsfunktioner.

• E-tool via TCP/IP.

• E-tool via RS 485.

• Exoline via TCP/IP indbygget Web.

• Exoline/Modbus via RS 485.

• BACnet/IP.

Tilvalgsfunktioner

• Forlænget drift, T 120.

• Eksternt brandsignal.

• El-varmebatteri, modulerende regulering med sikring mod overophedning.

• Kølebatteri, regulering.

• SoftCooler, regulering

(by-pass spjæld).

• Varme- og køleventiler inkl. aktuator.

• Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotorer.

• LON.

• Mulighed for tilslutning af

TOUCH-panel TCV.

8

|

Topvex

Målskema for Topvex SR

SR: Roterende veksler (sidetilslutning)

Topvex SR03-04-06 Topvex SR03 Topvex SR04-06

E

Topvex SR09-11

F

A

F

E

C

C

E

A

E

D

C

Topvex

SR03

SR04

SR06

SR09

SR11

A B C

1600 960 750

1600 1041 850

1600 1128 1000

1780 1120 1120

1780 1230 1230

D

100

100

100

100

100

E

43

30

30

29

29

-

-

-

F

890

890

Vægt

215

260

305

390

435

SR03, 04 og 06 leveres i 1 sektion. SR09 og 11 leveres i 2 sektioner.

Bemærk: Tilluft - og fraluftspjæld er placeret udenfor aggregatet.

Kanaltilslutning

ø315

500 x 250

600 x 300

600 x 400

800 x 400

Topvex

|

9

Målskema for Topvex TR

TR: Roterende veksler (toptilslutning)

Topvex TR03-04-06

A C

Topvex TR09-15

F F

Topvex SoftCooler for TR09-15

A C

G C

Topvex

TR03

TR04

TR06

TR09

TR12

TR15

A B C

1180 1230 750

1930 1980 1470

D

100

1480 1280 850 100

1700 1279 1000 100

1790 1630 1120 122

1930 1740 1230 122

122

E

43

43

73

73

73

73

-

-

-

F

895

965

965

G

840

840

840

Vægt Vægt SoftCooler

225

280

335

505

580

710

-

-

-

260

290

345

Kanaltilslutning

ø250

ø315

500 x 250

700 x 300

800 x 350

1000 x 350

TR03, 04 og 06 leveres i 1 sektion. TR09, 12 og 15 leveres i 2 sektioner. TR SoftCooler 09, 12 og 15 leveres i

1 sektion. Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld er placeret udenfor aggregatet.

10

|

Topvex

Topvex SC03-04 Topvex SC06-08-11

E

A

E

C D

E

G F

A

G

E

C

D

Topvex

SC03

SC04

SC06

SC08

SC11

A B

1597 1531

1941 1531

2175 1622

2641 1771

3211 1771

C

730

730

895

895

895

D

100

100

100

100

100

E

59

80

52

52

52

-

-

F

-

-

G

937 619

1139 751

1552 829

SC03 og 04 leveres i 1 sektion. SC06, 08 og 11 leveres i 3 sektioner.

Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld er placeret udenfor aggregatet.

Vægt Kanaltilslutning

280 ø315

330

470

565

683

ø400

600 x 300

600 x 400

600 x 500

Topvex

|

11

A modular air handling unit

Projekt: Topvex TR med cooler til Brochure

Systemair E28 integrated control system

Topvex air handling units are built with a complete and fully integrated control system. Before shipment the unit has been assembled and passed a final functional test and inspection.

Flow chart

Friskluft Afkast Fraluft Tilluft

UC

SF

EF

PTS

PTE

SFL

EFL

FGS

FGE

Styring

Tilluftventilator

Fraluftventilator

Tryktransmitter - tilluftventilator

Tryktransmitter - fraluftventilator

Tilluft filter

Fraluft filter

Filtervagt, tilluft

Filtervagt, fraluft

Projekt: Topvex TR med cooler til Brochure

Systemair A/S - Produktvalgsprogram

SystemairCAD - Version C2012-07.03.B9

Aggregat: Topvex TR 09 HW (CTR09 501744)

Tilbudsnummer: 1207073

21-08-2012

Plantegning

Side 7

Anlæg: MAX med Softcooler/

SS

OS

ETS

HWH

FPS

Temperaturføler, tilluft

Temperaturføler, udeluft

Temperaturføler, fraluft

Centralvarme batteri

Temperaturføler, frostbeskyttelse

HE

RC

RM

Varmeveksler

Delbart aggregat, størrelse hver del 895 mm. Kanaltilslutninger afmonteret

Switchboard and mains supply

The switchboard with terminal blocks, relays, fuses, 24 V AC power supply and controller.

Mains power supply is to be connected directly in the main switchboard and cables for external components in the main switchboard or in terminal boxes at the gable of the unit. The unit should be permanently connected to the mains electric supply through a lockable safety switch. The safety switch is not mounted from the factory but delivered with the unit.

Controller and hand terminal

The controller is installed in the switchboard, and the programming and normal handling is carried out from a separate cable-connected (10m) hand terminal with display and buttons - the Systemair Control

Panel - the SCP. The protection class of the hand terminal is IP 41.

Schedules

The regulator has individual schedules for start, stop and air flow rate for each week-day as well as schedules for holidays.

The regulator has an automatic summer-winter-time change over.

Outside normal operating hours free cooling is available according to settings.

Variable Air Volume (VAV) control through constant pressure in ducts

pressure in Pa is set separately on the hand terminal. The total air pressures are measured by pressure transducers in the supply air duct and in the extract air duct. A PI-regulator maintains the set point value

Systemair A/S Telefon : +45 87387500

Fax : +45 87387501 www.systemair.dk

[email protected]

Systemair A/S - Produktvalgsprogram

SystemairCAD - Version C2012-07.03.B9

Aggregat: Topvex TR 09 HW (CTR09 501744)

Tilbudsnummer: 1207073

21-08-2012

Side 2

Anlæg: MAX med Softcooler/

Inspektionsside

Projekt: Topvex TR med cooler til Brochure

Oversigt for aggregat nr. 1

Aggregatstørrelse

Aggregatbredde

Vægt

09

1120

748 mm kg

Projekt: Topvex TR med cooler til Brochure

Teknisk specifikation

Systemair A/S - Produktvalgsprogram 21-08-2012

SystemairCAD - Version C2012-07.03.B9

Aggregat: Topvex TR 09 HW (CTR09 501744)

Tilbudsnummer: 1207073

Sprog i controler menu

Anlæg: MAX med Softcooler/

Temperatur styring

Luftmængde styring

Ekstern kommunikation

Batteri konfiguration

Ventil for varme

Tryktab

Hovedforsyning til automatik

Spænding

Anbefalet sikring

Systemair A/S - Produktvalgsprogram

SystemairCAD - Version C2012-07.03.B9

Aggregat: Topvex TR 09 HW (CTR09 501744)

Tilbudsnummer: 1207073

21-08-2012

Side 4

Anlæg: MAX med Softcooler/

Sprog ændres til dansk ved opstart

Kaskade fraluft temperatur regulering

Konstant kanaltryk

Modbus

Varmebatteri

2-vejs ventil, Kvs 0.40, Indvendigt gevind

31

3x400V

3 x 10 kPa

A

Telefon :

Fax :

+45 87387500

+45 87387501 www.systemair.dk

[email protected]

Tilluftaggregat består af

Filter

Tryktab, dimensionerende

Tryktab, start/Tryktab, slut

Filterklasse

Filterstørrelse

Filterlængde

Topvex SoftCooler leveres separat for installation i Topvex TR aggregatet på byggepladsen

Lufthastighed i aggregat

Eksternt tryk*

Filter

Ventilator

Tilluft

Luftmængde (1,205 kg/m³) 2790.00

2.35

250

F7

54.2

m3/h m/s

Pa

%

2452 o/min

*Eksternt tryk ved dimensionerende filtertryktab

Fraluft

2790.00

2.35

250

F5

49.6

2433 m3/h m/s

Pa

% o/min

Roterende varmeveksler

Luftmængde

Tryktab

Lufttemperatur, vinter før/efter

Relativ luftfugtighed, vinter før/efter

Virkningsgrad

Varmeveksler

Virkningsgrad

Drivsystem

El-data

SoftCooler

SFP ved rene filtre.

SFP ved dimensionerende filtertryktab

Varmeveksler

Varmebatteri

Rørtilslutning

SoftCooler

79.3

%

2.10

2.28

kW/(m³/s) kW/(m³/s)

11.67 kW - Luft 10.0/22.0°C - Vand 70/25°C - 1.2 kPa - 0.06 l/s

1/2" / 1/2"

10.45 kW - Luft 27.0/18.0°C - DX kølebatteri R407c 4°C

Luftmængde

Tryktab

Lufttemperatur ind/ud

Relativ luftfugtighed ind/ud

Effekt

Sensibel køling

Fronthastighed

Kondensatmængde

Medie

Medietemperatur

Rørmateriale

Lydeffektniveau

Tilluft, indblæsning

Tilluft, indtag

Fraluft, afkast

Fraluft, udsugning

Omgivelser

Lydeffektniveau, kun tilluft

63

85

81

93

86

71

68

125 250 500

80

77

88

84

72

70

87

72

91

76

74

71

81

68

88

70

65

60

1k

79

66

86

74

62

55

2k

76

70

85

83

61

57

4k

72

60

79

73

58

52

8k

68

54

78

66

55

52

Hz dB dB dB dB dB dB

Total

85

74 dB(A) dB(A)

85

70

66 dB(A) dB(A) dB(A)

Telefon :

Fax :

+45 87387500

+45 87387501 www.systemair.dk

[email protected]

114

58/170

F7

510x350

625

Pa

Pa mm

Tilluft

2790

99

-12.0/14.9

90/41

79.3

Fraluft

2790

123

22.0/-3.2

40/95

Temperaturvarmeveksler

Standard effektiv

Variabel drift

1x230V, 40W, 0.7Amp

m3/h

Pa

°C

%

%

Tilluft

2790

52

27.0/18.0

60/98

10.45

80

1.95

0.0

R407c

4.0

Cu

Fraluft

2790

68

25.0/38.3

50/24

12.61

1.95

41.6

Cu m3/h

Pa

°C

% kW

% m/s l/min

°C

Systemair A/S Telefon : +45 87387500

Fax : +45 87387501 www.systemair.dk

[email protected]

AHU No 07.02.339

DANVENT DV10-240, TIME 10-40

SystemairCAD

For at sikre en optimal dimensionering af aggregatets funktioner er der udviklet et avanceret designprogram,

SystemairCAD. Programmet er meget brugervenligt og gør det muligt på en enkel og hurtig måde at kombinere aggregatfunktioner. Softwaren foretager en teknisk beregning og udarbejder automatisk en komplet teknisk dokumentation. Dokumentationen præsenteres som en rapport i pdfformat, specifikt på det valgte aggregat. I rapporten findes også tegninger på den valgte kombination.

De målfaste tegninger fra

SystemairCAD kan eksporteres til anden CAD-software. Herunder eksport af DXF-filer 2D og 3D og DMRfiler til Autodesk Revit. SystemairCAD projektfiler kan også åbnes direkte i

AutoCAD via MagiCAD plugin og i

Autodesk Revit via Revit plugin.

Ring for udarbejdelse af teknisk specifikation, tilbud, ordrer eller download SystemairCAD på systemair.dk.

SystemairCAD gør det nemt og hurtigt selv at sammenligne forskellige muligheder.

Onlinekatalog

Alle Topvex aggregater er fuldt dokumenterede på www.systemair.dk/

Onlinekatalog. Her findes teknisk dokumentation samt en oversigt over mulige tilbehørsdele. Luftmængder, strømforbrug samt lydniveau kan nemt og hurtigt beregnes på

Onlinekataloget.

Systemair A/S

Ved Milepælen 7

DK-8361 Hasselager

Tel. +45 87 38 75 00 [email protected]

www.systemair.dk

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement