Epson | EB-W8D | EPSON EB-W8D Users Guide - Index of

Notaties in deze handleiding
Als u dit doet, kan het toestel beschadigd raken of slecht gaan functioneren.
Hier vindt u extra informatie en nuttige tips over een onderwerp.
s
Verwijst naar een pagina waar handige informatie over een onderwerp te vinden is.
Dit zijn gebruiksinstructies – in de juiste volgorde.
De hier beschreven methode moet in de juiste volgorde uitgevoerd worden.
Dit staat voor de afstandsbediening of de projectorknoppen.
"(Menunaam)"
Dit zijn menuopties en berichten die u op het scherm te zien krijgt.
Voorbeeld: "Helderheid"
Afhankelijk van het type schijf kunnen er verschillende functies en handelingen worden
uitgevoerd.
Met deze symbolen krijgt u informatie over het gebruikte type schijf.
-
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften ...........................................
2
Audio-instellingen ..................................................... 53
Gebruik en opslag......................................................
8
Luisteren met de hoofdtelefoon.................................................. 53
Opslaan op disks en USB .......................................... 10
Een microfoon aansluiten ........................................................... 54
Namen en functies van onderdelen ........................... 12
Aansluiten op audioapparatuur met een digitale coaxiale audioingang ......................................................................................... 55
De afstandsbediening voorbereiden .......................... 16
De Surround Sound-modus selecteren ....................................... 55
Introductiehandleiding
Installatie ................................................................... 18
De digitale geluidseffecten selecteren ........................................ 56
Instellingen en aanpassingen
Gebruik en functies van het instellingsmenu............. 57
De stroomkabel aansluiten ......................................................... 18
Het instellingsmenu gebruiken ................................................... 57
Disks afspelen............................................................ 19
Overzicht van het instellingsmenu ............................................. 58
Een disk afspelen en projecteren ................................................ 19
Taalcodelijst ............................................................................... 60
Instellingen voor "Digit. uitgang" en uitgangssignalen.............. 61
Stoppen met afspelen ................................................................. 22
De projector uitzetten ................................................................. 22
Handelingen en functies in het menu Beeldinstellingen
................................................................................... 62
Basishandelingen tijdens het afspelen ....................... 23
Handelingen in het menu Beeldinstellingen............................... 62
Pauze .......................................................................................... 23
Menu Beeldinstellingen.............................................................. 63
Zoeken in voor- en achterwaartse richting................................. 23
Beveiligingsfuncties .................................................. 65
Overslaan.................................................................................... 24
Wachtwoordbeveiliging ............................................................. 65
Frame vooruit ............................................................................. 24
Antidiefstalvergrendeling ........................................................... 67
Geavanceerde
bediening
De projectiepositie en het volume aanpassen............................. 20
Introductiehandleiding
Projectieafstand en schermgrootte ............................................. 18
Afspelen in slow motion ............................................................ 24
Color Mode (Kleurmodus) ......................................................... 25
Bijlage
De lichtintensiteit aanpassen (Autom. iris) ................................ 25
Problemen oplossen................................................... 68
Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken
(A/V Dempen)............................................................................ 25
De indicatielampjes begrijpen .................................................... 68
Mute (Dempen) .......................................................................... 26
Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden ........................... 71
Onderhoud ................................................................. 74
Geavanceerde bediening
Afspelen vanuit een dvd-menu................................................... 27
Een video-Cd vanuit het menu afspelen..................................... 28
JPEG-, MP3/WMA- en DivX®-weergave................................. 30
Vervangingsfrequentie losse onderdelen.................................... 75
Optionele accessoires en onderdelen.......................................... 75
Losse onderdelen vervangen ...................................................... 76
Projectieafstand en schermgrootte............................. 80
Afspelen door het hoofdstuk- of tracknummer te kiezen ........... 33
Lijst met geschikte resoluties .................................... 81
Herhaald en willekeurig afspelen ............................................... 33
MPEG-compatibiliteit ............................................... 83
Program play (afspelen in geprogrammeerde volgorde)............ 35
Specificaties............................................................... 84
Zoom in ...................................................................................... 36
Verklarende woordenlijst .......................................... 85
De gesproken taal wijzigen ........................................................ 37
Index .......................................................................... 86
De weergave van ondertitels wijzigen ....................................... 37
De hoek wijzigen........................................................................ 38
Instellingen en
aanpassingen
Afspelen voor gevorderden ....................................... 27
Schoonmaken ............................................................................. 74
Vragen ....................................................................... 87
Handelingen uitvoeren vanuit het scherm met afspeelgegevens 38
Bijlage
De sluimerstand instellen ........................................................... 40
De aspectverhouding wijzigen ................................................... 41
Aansluiten op een computer ...................................... 43
Een aansluiting maken via een USB-kabel ................................ 43
Een aansluiting maken via een computerkabel .......................... 47
Met randapparatuur afspelen ..................................... 48
Een USB-opslagapparaat aansluiten .......................................... 48
Op een ander videoapparaat of een tv aansluiten ....................... 49
Beelden projecteren vanuit externe videoapparatuur of een
computer..................................................................................... 51
1
Veiligheidsvoorschriften
Lees alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze
voorschriften zodat u ze later altijd kunt raadplegen.
De documentatie en het apparaat tonen aan de hand van grafische symbolen hoe u het apparaat op een veilige manier
gebruikt.
Neem deze waarschuwingssymbolen steeds in acht zodat u geen blessures of schade oploopt.
Waarschuwing
Let op
Dit symbool geeft informatie weer die, indien deze
wordt genegeerd, letsels of zelfs de dood tot gevolg
kan hebben door een verkeerde handeling.
Dit symbool geeft informatie weer die, indien deze wordt
genegeerd, letsels of lichamelijke schade tot gevolg kan
hebben door een verkeerde handeling.
Verklaring van symbolen
Symbolen die een handeling aanduiden die u niet mag uitvoeren
Niet doen
Niet
demonteren
Niet
aanraken
Niet
natmaken
Niet op
vochtige
plaatsen
gebruiken
Symbolen die een handeling aanduiden die u moet uitvoeren
Instructies
2
Haal de
stekker uit het
stopcontact
Niet op een
onstabiele
ondergrond
plaatsen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Volg deze veiligheidsvoorschriften wanneer u de projector instelt en gebruikt:
• Lees deze instructies.
• Houd u aan deze instructies.
• Let op alle waarschuwingen.
• Volg alle aanwijzingen op.
• Gebruik de projector niet in de buurt van water.
• Reinig de projector uitsluitend met een droge doek.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken. Installeer de projector volgens de instructies van
de fabrikant.
• Installeer de projector niet in de buurt van warmtebronnen als radiatoren, kachels, fornuizen of andere
apparatuur (waaronder versterkers) met warmteafgifte.
• Laat de beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker ongemoeid. Een gepolariseerde stekker heeft
twee pootjes, waarvan het een breder is dan het ander. Een geaarde stekker heeft twee pootjes plus een derde
aardingspootje. Het bredere pootje van de gepolariseerde stekker en het derde aardpootje van de geaarde
stekker zijn aangebracht voor uw eigen veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
verzoek dan een elektricien om uw verouderde stopcontact te vervangen.
• Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel wordt gelopen en dat de kabel niet klem komt te zitten, met name
bij stopcontacten en op het punt waar de kabel uit de projector komt.
• Gebruik alleen de door de fabrikant opgegeven bevestigingen en accessoires.
• Gebruik de projector altijd met de door de fabrikant opgegeven of bij de projector verkochte wagen, statief,
beugel of tafel. Wanneer er een wagen wordt gebruikt, dient u bij het verplaatsen van de wagen met de projector
uit te kijken dat de combinatie niet valt – dit kan letsel veroorzaken.
• Haal bij onweer of wanneer de projector lange tijd niet gebruikt wordt de stekker uit het stopcontact.
• Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Onderhoud is nodig
wanneer de projector op de een of andere manier is beschadigd, wanneer bijvoorbeeld de stroomkabel of
de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof of voorwerpen in de projector terechtgekomen is/zijn, wanneer
de projector in de regen of in een vochtige omgeving heeft gestaan, of wanneer de projector niet normaal
functioneert of gevallen is.
3
Waarschuwing
Verminder het risico van brand en elektrische schok - stel de projector niet bloot aan regen of vocht.
Niet op
vochtige
plaatsen
gebruiken
Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een
onderhoudstechnicus:
• Als er rook, een vreemde geur of geluid uit het apparaat komt.
• Als er vloeistof of vreemde objecten in het apparaat terechtkomen.
• Als u het apparaat hebt laten vallen of de behuizing beschadigd is.
Indien u het apparaat in deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een elektrische schok
tot gevolg hebben.
Probeer het apparaat niet zelf te herstellen. Laat alle herstellingen over aan bevoegde
onderhoudsmedewerkers.
Zet de projector in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt
halen.
Haal de
stekker uit het
stopcontact
Open nooit kleppen van de projector, tenzij dat specifiek vermeld is in de Gebruikershandleiding.
Probeer de projector nooit te demonteren of aan te passen (inclusief verbruiksartikelen). Laat alle
reparaties over aan een bevoegde onderhoudsmedewerker.
De elektrische spanning in de projector kan ernstige letsels veroorzaken.
Niet
demonteren
Stel het apparaat niet bloot aan water, regen of extreme vochtigheid.
Niet op
vochtige
plaatsen
gebruiken
Gebruik het type netspanning dat staat vermeld op de projector. Gebruik van een andere netspanning
dan vermeld kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Als u niet precies weet welke
netspanning beschikbaar is, vraagt u uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf om advies.
Niet doen
Controleer de specificaties van de stroomkabel. Wanneer u een onjuiste stroomkabel gebruikt, kan er
brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.
De bij het apparaat geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten
van het land van aanschaf. Als u het apparaat in het land van aanschaf gebruikt, gebruik dan geen andere
stroomkabel dan de kabel die bij het apparaat is geleverd. Als u het apparaat in het buitenland gebruikt,
controleer dan of de stroomspanning, vorm van stopcontacten en stroomsterkte van het apparaat
overeenstemmen met de lokale normen en koop een geschikte stroomkabel in dat land.
Instructies
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de stekker aanraakt.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot brand of elektrische schokken.
• Zorg ervoor dat de spanning op stopcontacten, verlengkabels en meervoudige contactdozen niet te hoog is.
• Steek de stekker niet in een stopcontact waarin stof is opgehoopt.
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Raak de stekker niet aan wanneer uw handen nat zijn.
• Trek niet aan de stroomkabel als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Houd steeds de stekker vast
als u loskoppelt.
4
Instructies
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigde stroomkabel. Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.
• Pas de stroomkabel niet aan.
• Plaats geen zware objecten op de stroomkabel.
• Buig of verdraai de stroomkabel niet en trek er niet hard aan.
• Houd de stroomkabel uit de buurt van warme elektrische toestellen.
Als de stroomkabel beschadigd raakt (draden zijn zichtbaar of gebroken), neem dan contact op met uw
leverancier om de kabel te laten vervangen.
Niet doen
Wanneer het onweert, mag u de stekker niet aanraken, anders krijgt u wellicht een elektrische schok.
Niet aanraken
Plaats geen bussen met vloeistof, water of chemicaliën op het apparaat.
Als de bussen lekken en de inhoud binnenin het apparaat terechtkomt, kan dit brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.
Niet
natmaken
Kijk nooit recht in de lens wanneer de lamp ingeschakeld is. Het felle licht zou uw ogen kunnen
beschadigen.
Niet doen
Duw geen metalen of brandbare voorwerpen, of andere vreemde materialen in de ventilatoren voor
luchtinvoer en -uitvoer. Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Niet doen
Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als lichtbron voor het apparaat. Neem de onderstaande
instructies in acht.
Wanneer u dat niet doet, kunt u gewond raken of een vergiftiging oplopen.
• Demonteer of beschadig de lamp niet en stel deze niet bloot aan stoten.
• De gassen in de kwiklampen bevatten kwikdamp. Wanneer de lamp breekt, dient u de kamer te
ventileren, zodat niemand de gassen die vrijkomen wanneer de lamp breekt, kan inademen en deze
niet in contact kunnen komen met ogen en mond.
• Houd uw gezicht uit de buurt van het apparaat als dat in gebruik is.
Wanneer de lamp breekt en u gassen of stukjes gebroken glas van de lamp inademt of deze in uw ogen
of mond terechtkomen of u andere verwondingen oploopt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
Instructies
Laat het apparaat of de afstandbediening met batterijen niet in een voertuig met gesloten ramen
achter of op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of waar de temperatuur
hoog kan oplopen.
Dit kan leiden tot thermische vervorming of technische storingen, hetgeen op zijn beurt brand tot gevolg
kan hebben.
Niet doen
Gebruik geen sprays die ontvlambaar gas bevatten voor het verwijderen van vuil of stof van
onderdelen zoals de lens of het filter van de projector.
Omdat de lamp binnen in de projector tijdens gebruik erg heet wordt, kunnen de gassen tot ontbranding
komen en brand veroorzaken.
Niet doen
Gebruik de projector niet op plaatsen waar ontvlambare gassen of explosieve gassen in de atmosfeer
aanwezig kunnen zijn.
Omdat de lamp binnen in de projector tijdens gebruik erg heet wordt, kunnen de gassen tot ontbranding
komen en brand veroorzaken.
Niet doen
5
Let op
LASER-product klasse 1
Laat het deksel gesloten. Binnen in de projector zitten geen onderdelen die door de gebruiker
gerepareerd kunnen worden.
Niet
demonteren
Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het erg vochtig of stoffig is, in de buurt van kookof warmtetoestellen of op plaatsen waar het in contact kan komen met rook of stoom.
Gebruik of bewaar het apparaat niet buitenshuis gedurende een lange periode.
Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Niet doen
Blokkeer de aansluitingen en de opening in de behuizing niet. Ze zorgen voor de ventilatie en
voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
• Het is mogelijk dat papier of ander materiaal aan de luchtfilter onder aan het apparaat blijft kleven
wanneer u de projector gebruikt. Verwijder alle objecten die vastzitten aan de luchtfilter onder aan het
apparaat. Als het apparaat dichtbij een muur wordt geplaatst, laat dan een ruimte van ten minste 20 cm
vrij tussen de muur en de ventilator voor luchtuitvoer.
• Zorg ervoor dat er minstens 10 cm ruimte is tussen de luchtinlaat en bijvoorbeeld de muur.
• Plaats het apparaat niet op een sofa, een vloerkleed of een ander zacht oppervlak en niet in een
afgesloten kast, tenzij de ruimte op de juiste wijze wordt geventileerd.
Niet doen
Plaats het apparaat niet op een onstabiele wagen, stand of tafel.
Het apparaat kan vallen of omkantelen met mogelijk letsels tot gevolg.
Niet op een
onstabiele
ondergrond
plaatsen
Ga niet op het apparaat staan en plaats er geen zware objecten op.
Het apparaat kan vallen of omkantelen met mogelijk letsels tot gevolg.
Niet doen
Plaats geen voorwerpen die door de warmte kunnen vervormen of beschadigd raken, in de buurt van
de ventilatoren voor luchtuitvoer en houd handen en gezicht uit de buurt van de ventilatoren als de
projector in gebruik is.
Gezien er hete lucht uit de ventilatoren voor luchtuitvoer komt, kan dit brandwonden, vervormingen of
andere ongelukken tot gevolg hebben.
Niet doen
Probeer de lamp niet onmiddellijk na gebruik te verwijderen. Deze is erg heet. Voordat u de lamp
verwijdert, schakelt u de stroom uit en wacht u zo lang als in deze handleiding wordt aangegeven om
de lamp volledig te laten afkoelen.
De warmte kan brandwonden of andere letsels veroorzaken.
Niet doen
Plaats geen voorwerpen met een onafgeschermde vlam, bijvoorbeeld een brandende kaars, op of in
de buurt van het apparaat.
Niet doen
Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt.
De kwaliteit van de isolatie kan verslechteren, hetgeen brand kan veroorzaken.
Haal de
stekker uit het
stopcontact
Controleer of de stroom is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is getrokken en of alle kabels
zijn losgekoppeld voordat u het apparaat verplaatst.
Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.
6
Haal de
stekker uit het
stopcontact
Let op
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de projector gaat reinigen.
Hierdoor voorkomt u elektrische schokken tijdens het reinigen.
Haal de
stekker uit het
stopcontact
Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen natte doeken of oplosmiddelen zoals alcohol, thinner
of benzine.
Waterinfiltratie, beschadiging of stukgaan van de behuizing kan tot elektrische schokken leiden.
Instructies
Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage van de batterijvloeistof of stukgaan van de
batterij, hetgeen brand, letsels of corrosie van het apparaat kan veroorzaken. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen wanneer u batterijen vervangt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plaats de batterijen met de + en - polen in de juiste richting.
Gebruik geen andere typen van batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd.
Gebruik geen andere batterijen dan die in deze handleiding worden vermeld.
Wanneer de batterijen lekken, veegt u het batterijvloeistof weg met een zachte doek. Mocht er vloeistof
op uw handen terechtkomen, was ze dan ogenblikkelijk.
Vervang de batterijen zodra deze leeg zijn.
Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Stel batterijen niet bloot aan warmte, vuur of water.
Volg de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
Houd deze batterijen uit de buurt van kinderen. Kinderen kunnen stikken in batterijen en batterijen zijn
bijzonder gevaarlijk wanneer ze worden ingeslikt.
Instructies
Zet het volume niet meteen heel hoog.
Er kan plotseling een hard geluid worden weergegeven dat schade toebrengt aan de luidspreker of aan
uw gehoor. Draai uit voorzorg het volume lager voordat u de projector uitzet en voer het langzaam op
als u de projector weer aangezet hebt.
Niet doen
Zet het volume niet te hoog wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Wanneer u langdurig naar hoge volumes luistert, kan dit een nadelig effect hebben op uw gehoor.
Niet doen
Neem het schema voor onderhoud voor dit apparaat in acht. Wanneer de binnenzijde van het
apparaat lange tijd niet gereinigd is, kan zich daar stof ophopen. Dit kan leiden tot brand of elektrische
schokken.
Vervang uw luchtfilter regelmatig indien nodig.
Neem contact op met uw leverancier om de binnenzijde van het apparaat te reinigen indien nodig.
Instructies
7
Gebruik en opslag
Neem de volgende adviezen in acht om slecht functioneren en schade te voorkomen.
Adviezen voor gebruik en opslag
• Neem de bedrijfs- en opslagtemperaturen
vermeld in deze handleiding in acht bij gebruik
en opslag van de projector.
• Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het
wordt blootgesteld aan trillingen of schokken.
• Plaats de projector niet dichtbij televisie-, radioof videoapparatuur die magnetische velden
verspreiden.
Dit kan het geluid en de beelden van het apparaat
verkeerd beïnvloeden en een storing veroorzaken.
Als deze problemen zich voordoen, plaats het
• EPSON is niet verantwoordelijk voor schade die
voortkomt uit problemen met de projector of de
lamp die buiten de garantievoorwaarden vallen.
• U kunt het apparaat in verticale positie op een
compacte manier op een plank, enz. opbergen
dankzij de opbergvoeten aan de zijkant. Als
u het apparaat in verticale positie plaatst, plaats
het dan op een stabiele ondergrond met de
opbergvoeten aan de onderzijde. Berg het
apparaat op in de opbergtas die met het
apparaat is geleverd zodat er geen stof in
de luchtinlaat kan binnendringen.
apparaat dan verder weg van televisie-, radio- en
videoapparatuur.
• Gebruik de projector niet in de volgende
omstandigheden. Als u deze instructies niet
volgt, kan dit storingen en ongelukken tot gevolg
hebben.
Als de projector op
een zijde is geplaatst
Als de projector met de bovenkant
naar boven is geplaatst
Condensatie
Als u het apparaat van een koude naar een warme
ruimte verplaatst of als de ruimte waar het apparaat
zich bevindt, snel opwarmt, kan er condensatie (vocht)
binnenin het apparaat of op het lensoppervlak ontstaan.
Als er condensatie optreedt, kan dit niet alleen
storingen zoals slechte beeldkwaliteit veroorzaken,
maar ook beschadiging van disks en/of onderdelen.
Om condensatie te voorkomen moet u dit apparaat
ongeveer een uur voordat u het gaat gebruiken in de
ruimte plaatsen. Als er toch condensatie optreedt, trek
de stroomkabel dan uit het stopcontact en wacht twee
uur voordat u de projector gebruikt.
Lamp
Als de projector met de
onderkant naar boven is geplaatst
Als de projector naar
een kant helt
• Verplaats de projector niet tijdens het afspelen.
Dit kan de schijf beschadigen of storingen veroorzaken.
• Gebruik of bewaar de projector niet in ruimten
met veel sigarettenrook of andere rook, of in
ruimten met veel stof.
Dit kan vermindering van de beeldkwaliteit tot
gevolg hebben.
• Raak de lens niet met uw blote handen aan.
Als er vingerafdrukken of vlekken op de lens
voorkomen, wordt het beeld niet helder
geprojecteerd. Als het apparaat niet in gebruik is,
plaats dan steeds de lensdop.
8
Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als
lichtbron voor het apparaat.
Eigenschappen van de kwiklamp zijn:
• De intensiteit van de lamp neemt af naarmate u de
projector meer gebruikt.
• Als de lamp haar levensduur heeft bereikt, licht ze
niet meer op of springt ze stuk met een harde knal.
• De levensduur van de lamp is sterk afhankelijk
van de eigenschappen van de lamp en de
bedrijfsomstandigheden. Het is daarom verstandig
altijd een reservelamp bij de hand te hebben.
• Nadat de levensduur is verstreken, neemt de kans toe
dat de lamp kapot gaat. Wanneer een bericht wordt
weergegeven dat u de lamp moet vervangen, dient
u dat zo snel mogelijk te doen.
• Dit product is uitgerust met een lamp die kwik (Hg)
bevat. Raadpleeg uw plaatselijke voorschriften met
betrekking tot afvalverwerking of recycling.
Gooi de lamp niet weg met het normale huisvuil.
LCD-paneel
Aandachtspunten voor vervoer
• Het LCD-paneel wordt met erg hoogstaande
De interne onderdelen van de projector bestaan uit veel
technologie gemaakt.
glazen en high-precision-onderdelen. Wanneer u de
Er kunnen echter zwarte stippen of felrode,
projector vervoert, dient u de volgende maatregelen te
-blauwe of -groene stippen op het paneel voorkomen.
nemen om de projector te beveiligen tegen eventuele
Bovendien kunnen er soms ook gekleurde strepen
schade die zou kunnen ontstaan door schokken.
of ongelijkmatigheden op gebied van helderheid
• Plaats de projector stevig in buffermateriaal om
voorkomen. Deze worden door de eigenschappen
het te beschermen tegen harde klappen en
van het LCD-paneel veroorzaakt en zijn volstrekt
plaats het in een stevige kartonnen doos. Zorg
normaal.
ervoor dat u het verzendbedrijf informeert over
• Er kan een ingebrand beeld in het geprojecteerde
de breekbaarheid ervan.
beeld blijven staan als u een stilstaand beeld met
• Sluit de lensdop en verpak het apparaat.
felle contrasten gedurende meer dan 15 minuten
* De garantie dekt geen schade aan de projector die
projecteert.
tijdens het vervoer wordt veroorzaakt.
Als dit voorkomt, projecteer dan een helder scherm
(bij gebruik van een computer: wit scherm – bij
gebruik van video: een zo helder mogelijk beeld)
Auteursrechten
totdat het ingebrande beeld verdwijnt. Dit kan
Het kopiëren van een schijf voor uitzending, openbare
ongeveer 30 tot 60 minuten duren, afhankelijk van de
vertoning of afspelen in het openbaar, of verhuur
mate dat het beeld is ingebrand. Als het ingebrande
(ongeacht eventuele vergoeding of beloning) zonder
beeld niet verdwijnt, neem dan contact op met uw
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de
leverancier voor meer advies. sp. 87
rechthebbende is verboden.
De projector verplaatsen
• Sluit de lensdop.
• Werp de disk uit.
• Trek de voet van het apparaat in als deze is
uitgetrokken.
• Als u het apparaat verplaatst, houd dan het
handvat vast zoals op onderstaande afbeelding.
9
Opslaan op disks en USB
CD-R/RW
CD+R/RW
Disks
-
Leesbare disktypen
De projector kan de volgende disktypen afspelen.
Disktypen
Dvd-video
DVD+RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL
Symbolen
in deze
handleiding
Uitleg
DivX®3/4/5/6/DivX® Ultra
In de handel verkrijgbare
software met films en visuele
beelden van hoge kwaliteit.
U kunt geen DVD-video's
afspelen als de regiocode van
de DVD niet overeenkomt met
het regiocodelabel aan de
zijkant van de projector.
DVD-disks links beschreven
opgenomen met een andere
DVD-recorder.
• Kan een DVD-disk met
videobeelden afspelen.
• Kan een DVD-disk met VRbeelden afspelen.
• Kan een disk afspelen die is
"gefinaliseerd" door de
DVD-recorder die de
beelden heeft opgenomen.
• Kan de volgende bestanden
die zijn opgenomen in ISO
9660/UDF-formaat,
afspelen:
MP3/WMA/JPEG/MPEG1/
2/4/DivX®3/4/5/6/DivX®
Ultra
• Kan alleen de eerste sessie
afspelen hoewel het
apparaat meerdere sessies
ondersteunt.
Video-CD
Software met beelden en
geluid.
• Kan een video-CD afspelen
(versie 2.0) met PBC
(afspeelbesturing).
• Kan een super-video-CD
afspelen (SVCD).
CD
Software met geluid en stem.
• Ondersteunt het uitgebreide
formaat (Joliet).
• Ondersteunt meerdere
sessies.
• Kan een disk die met een
pakket-schrijfindeling is
opgenomen, afspelen.
• De beeld- en geluidskwaliteit van CD's met
kopieerbeveiliging die niet conform de CDstandaard zijn vervaardigd, kan niet worden
gegarandeerd. CD's die conform zijn aan de
CD-standaard, dragen het volgende compact
disc-logo. Controleer of dit logo op de
verpakking van de audiodisk wordt
weergegeven.
• Deze projector is geschikt voor de
televisiesignaalformaten NTSC en PAL.
• Bij DVD-video's, SVCD's en video-CD's kunnen
afspeelfuncties opzettelijk worden beperkt door
softwareproducenten. Aangezien het apparaat
een disk afspeelt, zullen bepaalde functies dan
niet beschikbaar zijn. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruikersinformatie van de disk.
• DVD-R/R DL/RW, DVD+R/R DL/RW, CD-R/RW
en CD+R/RW-disks kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld als er krassen op
voorkomen, als de CD's vuil of vervormd
zijn, of als de opnamestatus of
opnameomstandigheden niet geschikt zijn. Het
kan ook even duren vooraleer het apparaat de
diskgegevens kan lezen.
• DVD-R-schijven die zijn beveiligd met CPRM
(inhoudbeveiliging voor beschrijfbare media) en
zijn opgenomen in de VR-indeling kunnen niet
worden afgespeeld op deze eenheid.
• Van de volgende disks kan alleen het geluid
worden afgespeeld.
- MIX-MODE CD
- CD TEXT
10
CD's gemaakt met een CDrecorder of een computer.
• Kan de volgende bestanden
die zijn opgenomen in
ISO9660 level-1 of -2/UDFformaat, afspelen:
MP3/WMA/JPEG/Kodak
Picture CD/FujiColor CD/
MPEG1/2/4/
- CD-G - CD-EXTRA
Niet-leesbare disktypen
• De projector kan de volgende disks niet
afspelen.
- DVD-ROM
- CD-ROM
- PHOTO CD
- DVD-audio
- SACD
- DACD
- DVD-RAM
• Ronde disks met een diameter die geen
8 of 12 cm is
• Disks met een onregelmatige vorm
• Dit apparaat kan slechts één geheugenkaart
afspelen, zelfs als er meerdere kaarten op de
kaartlezer worden geïnstalleerd.
Installeer enkel de kaart die u wilt afspelen.
Specificaties van bestanden
die kunnen worden afgespeeld
Specificaties
MP3
".mp3" of
".MP3"
Bitsnelheid:
16 tot 320K bps
Samplingfrequentie:
11 kHz, 16 kHz, 22,05
kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
WMA
".wma" of
".WMA"
Bitsnelheid:
64 tot 192K bps
Samplingfrequentie:
44,1 kHz, 48 kHz
DivX®
Maximaal 3M bps
".divx" of
".DIVX", ".avi" Max. aantal pixels:
720 x 576 pixels
of ".AVI"
Max. framesnelheid:
30 fps
Een bestand mag geen
Disks gebruiken
• Raak de afspeelzijde niet met uw blote
handen aan.
• Bewaar de disks altijd in de oorspronkelijke
doosjes.
• Bewaar de disks niet in vochtige ruimten of in
direct zonlicht.
• Als het oppervlak van de disk is bevuild door
stof of vingerafdrukken, kan de beeld- en
geluidskwaliteit slecht zijn. Als het oppervlak
vuil is, veeg de disk dan zachtjes schoon met
een droge doek, bewegend vanaf het midden
van de disk naar de rand toe.
Bestandsextensie*
Bestandstype
DivX®
Ultra
DivX®-bestandsformaat
zijn, zelfs als de extensie
".avi" of ".AVI" is. In dit
geval kan het bestand niet
worden afgespeeld.
JPEG
• Gebruik geen schoonmaakproducten of
antistatische producten voor het schoonmaken
van grammofoonplaten.
• Plak geen labels of stickers op een disk.
USB-opslag die kan
worden afgespeeld
• U kunt de volgende USB 1.1-apparaten op het
apparaat aansluiten en afspelen:
- USB-geheugen (alleen apparaten die niet met een
beveiliging zijn uitgerust)
- Multikaartlezer
- Digitale camera (als USB mass storage class wordt
ondersteund)
• Gebruik een multikaartlezer om een SDgeheugenkaart of een ander apparaat op de
projector aan te sluiten.
• FAT16 en FAT32-bestandssystemen worden
ondersteund.
• Bepaalde bestandssystemen worden niet
ondersteund. Als een apparaat niet wordt
ondersteund, formatteer het dan met het
Windows-systeem vóór gebruik.
".jpg" of ".JPG" Aantal pixels: max.
3.027 x 2.048 pixels
Motion JPEG wordt
niet ondersteund.
JPEG-gegevens die met
een digitale camera zijn
vervaardigd en die
voldoen aan de DCFstandaard (Design rule
for Camera File) worden
ondersteund. Het is
mogelijk dat foto's niet
worden afgespeeld als de
functie automatisch
roteren van de digitale
camera in gebruik is of
als er gegevens worden
verwerkt, bewerkt of
opgeslagen met behulp
van computersoftware
voor beeldbewerking.
*Als er een double-byte teken in een bestandsnaam
voorkomt, wordt dit niet correct afgespeeld.
Bestandsgrootte
4 GB
Totaalaantal
bestanden*
648 bestanden (inclusief mappen) +
2 standaardmappen
Totaalaantal mappen* Maximaal 300 mappen
*Dit aantal is onbeperkt als "MP3/JPEG-nav" in het
instellingenmenu op "Zonder menu" staat.
11
Namen en functies van onderdelen
Voorzijde
A
M
B
L
C
K
D
E
F
J
I
H
G
F
Naam
A Knop van de
Functie
Verschuif de knop om de schuiflenskap te openen en te sluiten.
lensschuifdop
B Lensschuifdop
Sluit de lensdop om de lens te beschermen als het apparaat niet wordt gebruikt.
U kunt de projectie volledig stoppen door de lensdop tijdens de projectie te sluiten. Als het
apparaat zich echter gedurende 30 minuten in deze staat bevindt, wordt de lamp automatisch
uitgeschakeld. sp. 18
C Disk-indicatielampje
Gaat groen branden als u een disk in de diskgleuf plaatst. sp. 19
D Eject-toets
Druk op deze toets om een disk uit de diskgleuf te werpen. sp. 22
E Diskgleuf
Plaats een disk die u wilt afspelen. sp. 19
F Hendel voor instellen voet
Druk de voetafstelhendel om de voorste instelvoet te verlengen en te verkorten. sp. 21
G Instelbare voet aan
U kunt de voeten aan de zijkant van de projectielens uittrekken door deze te draaien. Als u de
voorzijde
voeten maximaal uittrekt, wordt het apparaat ongeveer 10 graden opgeheven. sp. 21
H Koptelefoonaansluiting
Sluit een hoofdtelefoon op het apparaat aan. sp. 53
I Handvat (Installatiepunt
Houd dit handvat vast als u het apparaat verplaatst. sp. 9
beveiligingskabel)
Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot doorheen en sluit het af. sp. 67
J Beveiliging (j)
Ondersteunt het Kensington micro saver-beveiligingssysteem. sp. 67
K Luchttoevoerventilator
Zuigt koelende lucht in het apparaat. Als er stof in de ventilator voor luchtinvoer ophoopt, kan
de interne temperatuur van het apparaat oplopen en kan dit leiden tot storingen en een kortere
(Luchtfilterdop)
levensduur van optische onderdelen. Reinig het regelmatig. sp. 74
L Ontvangstgebied voor
Ontvangt signalen van de afstandsbediening. sp. 16
de afstandsbediening
M Projectielens
12
Projecteert een beeld.
Achterzijde
A
N
B
C
M
L
D
E
F
K
G
H
F
I
J
Naam
Functie
A Audio-ingang
Kan op de audio-uitgang van het aangesloten video-apparaat of een computer worden aangesloten.
B Video-ingang
Kan op de gewone beelduitgang van een video-apparaat worden aangesloten. sp. 49
C Computeringang
Kan op de RGB-uitgang van een computer worden aangesloten. sp. 47
D HDMI-poort
Sluit een video-apparaat met HDMI-formaat of een computer op het apparaat aan. sp. 50
E Componentingang
Kan op de componentuitgang van een video-apparaat (YCbCr of YPbPr) worden aangesloten. sp. 50
F Luidsprekers
Ondersteunt het virtuele surround geluidssysteem. sp. 55
G Microfooningang (Mic)
Hiermee wordt een microfoon aangesloten. sp. 54
H Aansluiting voor netsnoer
Sluit de stroomkabel aan. sp. 18
I Digitale coaxiale audio-
Kan op een audio-apparaat worden aangesloten met een digitale coaxiale audio-ingang. sp. 55
sp. 49, 50
uitgang
J USB-poort
Sluit een USB 1.1-geheugen of een multikaartlezer aan om MP3/WMA, JPEG, DivX®-bestanden
K Ventilator voor
De luchtuitvoer van het apparaat na de koeling.
luchtuitvoer
of andere opslagformaten af te spelen. sp. 48
Let op
Blokkeer het ventilatierooster niet en raak het niet aan direct na of tijdens het gebruik van de
projector omdat het rooster heet wordt.
L Opbergvoeten
Als u het apparaat in verticale positie opbergt. Als u het apparaat in verticale positie plaatst, plaats het
dan op een stabiele ondergrond met de opbergvoeten aan de onderzijde. Berg het apparaat op in de
opbergtas die met het apparaat is geleverd zodat er geen stof in de luchtinlaat kan binnendringen.
M Ontvangstgebied voor
Ontvangt signalen van de afstandsbediening. sp. 16
de afstandsbediening
N USB-poort (Type B)
Hiermee sluit u de projector via een in de handel verkrijgbare USB-kabel aan op een computer,
waarna het computerbeeld wordt geprojecteerd. sp. 43
13
Bovenzijde
F
A
B
C
E
vAfsteltoetsen voor
volume sp. 20
D
vToets instellen
sp. 57
vToets menu
sp. 27
v
-knop
sp. 27
vEnter-knop
sp. 30
vReturn-knop
sp. 28
vPower-knop
sp. 22
vToets Bron
zoeken
sp. 51
Naam
vStoptoets
sp. 22
Functie
A Focusring
Verplaats naar links of rechts voor het focussen van het beeld. sp. 20
B Zoomring
Verplaats naar links of rechts om op het beeld in/uit te zoomen. sp. 20
C Statusindicatielampje
Als er zich een probleem voordoet, gaat het statusindicatielampje knipperen of branden. sp. 68
D Sensor voor het
Detecteert de helderheid in de kamer. Als "Automatisch" is geselecteerd in de kleurmodus, de
omgevingslicht
14
vToets Menu
Beeldinstellingen
sp. 62
vAfspeel-/
pauzetoets
sp. 23
optimaliseert de projector het beeld automatisch. sp. 25
E Lampafdekking
Als u de lamp dient te vervangen, open deze afdekking en vervang de lamp. sp. 77
F Knop lensdop
Verschuif de knop om de lenskap te openen/sluiten. sp. 18
Afstandsbediening
Sneltoetsen
A
E
B
D
Geavanceerde functies
sp. 38
sp. 33
sp. 35
sp. 40
sp. 55
sp. 56
sp. 36
sp. 41
sp. 51
sp. 25
sp. 25
Toetsen voor het afstellen van
het geluid
sp. 64
Toetsen die u tijdens het afspelen gebruikt
sp. 22
sp. 23, 24
sp. 23, 24
sp. 23, 24
sp. 24
sp. 24
sp. 64
sp. 20
sp. 26
Toetsen voor het afstellen van
dvd-video
sp. 22
sp. 57
sp. 37
sp. 27, 29,
30, 31, 32
sp. 62
sp. 37
sp. 38
sp. 29
sp. 28, 29, 30, 31
sp. 27, 29, 30, 31
C
Naam
A Zendgebied van de
Functie
Stuurt signalen van de afstandsbediening uit. sp. 16
afstandsbediening
B
Schakelt de stroombron van het apparaat in of uit. sp. 22
C
Corrigeert beeldvervorming op het scherm naar vierkant of rechthoekig. sp. 21
D
Druk op deze toets om een disk uit de diskgleuf te werpen. sp. 22
E Schakeltoets Functie/
cijfers
Schakelt tussen de functies en cijfers die u wilt gebruiken. Schuif deze schakelaar naar de
functiepositie om een van deze functies te gebruiken. sp. 27
15
De afstandsbediening voorbereiden
De batterijen plaatsen
Als u de projector koopt, zijn de batterijen nog niet in de afstandsbediening
geplaatst.
Voordat u de projector gaat gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen plaatsen.
A Druk het klepje achterop de afstandsbediening in en til het
omhoog.
Let op
Controleer de positie van de
markeringen (+) en (-) in het
batterijvakje om er zeker van te zijn dat
de batterijen correct zijn geplaatst.
B Plaats de batterijen op de juiste manier.
C Sluit de batterijdeksel.
Als u merkt dat de afstandsbediening langzamer reageert of als de
afstandsbediening niet werkt nadat u deze enige tijd niet hebt gebruikt,
betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen bijna leeg zijn. Zorg ervoor dat
u altijd twee AA-alkalinebatterijen (mangaan) in voorraad hebt. Houd twee
extra AA-batterijen van het type alkaline of mangaan paraat voor gebruik.
U kunt uitsluitend droge alkaline- of mangaanbatterijen van AA-formaat
gebruiken.
Gebruiksbereik van de afstandsbediening
Ontvangstbereik (horizontaal)
Ong. 30°
6m
Ong. 30°
Ong. 30°
6m
Ong. 30°
Ontvangstbereik (verticaal)
Ong. 15°
Ong. 15°
Ong. 15°
Ong. 15°
6m
6m
Voorkom dat er direct zonlicht of fluorescerend licht valt op de
afstandsbedieningsontvanger van de projector. Dit kan namelijk
de ontvangst van de afstandsbediening verstoren.
16
Introductiehandleiding
Introductiehandleiding
Afspelen
Er zijn geen ingewikkelde aansluitingen vereist. U hoeft zelfs niet eens het type televisie of een invoerapparaat te selecteren.
U kunt uw DVD's op een groot scherm bekijken door de vier eenvoudige stappen hieronder te volgen.
De standaardluidsprekers ondersteunen het virtuele surround-luidsprekersysteem en u kunt van echt surroundstereogeluid
genieten door gebruik te maken van de linker- en rechterluidsprekers.
Ga voor het
scherm zitten.
sp. 18
Sluit de
stroomkabel aan.
sp. 18
Speel een disk af.
sp. 19
Pas de
projectiepositie,
de beeldgrootte
en het volume
naar wens aan.
sp. 20
17
Installatie
Projectieafstand en schermgrootte
A Plaats het apparaat zodat u een
optimale beeldgrootte op het scherm
kunt projecteren.
B Plaats de projector zodanig dat deze
parallel is met het scherm.
Scherm
Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van een
beeldscherm 16:9 van 80 inch, plaats dan het
apparaat op een afstand van ongeveer 231 cm
van het scherm.
Als de projector niet parallel met het scherm is
geplaatst, wordt het geprojecteerde beeld
vervormd weergegeven.
* De afstand van het midden van de lens tot de basis van het
scherm.
Hoe verder u de projector van het scherm af zet,
hoe groter het geprojecteerde beeld wordt.
De waarden zijn slechts ter referentie.
Zie de gedetailleerde tabel met afstanden
op sp. 80
De stroomkabel aansluiten
Sluit de stroomkabel aan.
Lichten oranje op
18
Open de lensdop.
Disks afspelen
Een disk afspelen en projecteren
A Plaats de disk in de gleuf met het label
naar boven gericht.
Om een dubbelzijdige disk af te spelen, plaatst u
Introductiehandleiding
de disk met de af te spelen kant omlaag.
Plaats een disk van 8 cm in het midden van de
diskgleuf.
U hoort een korte pieptoon en de projector wordt
ingeschakeld.
Door de disk plaatsen gaat het diskindicatielampje branden.
Gebruik geen disks met stickers van een cd- of dvdlabel erop en geen disks met condens erop. Dit kan
storingen of schade veroorzaken.
B Start de weergave.
De projectorlamp gaat automatisch branden en de
projectie begint. Het duurt ongeveer 30 seconden
vanaf het oplichten van de lamp totdat het
geprojecteerde beeld helder wordt.
Als het menu verschijnt:
sp. 27
sp. 28
sp. 30
Als u het apparaat op hoge hoogtes gebruikt
(d.w.z. 1.500 m of meer boven zeeniveau),
stel dan "Hoogtemodus" in op "Aan". sp. 64
Let op
Kijk nooit in de lens nadat u de stroomschakelaar op Aan
hebt gezet.
Sluit de lensdop vooraleer u een disk plaatst of verwijdert.
19
De projectiepositie en het volume aanpassen.
Het volume en het beeld dat wordt geprojecteerd afstellen.
De projectiegrootte afstellen
(Zoomring)
Het volume instellen (volume)
Via het apparaat
Focus (focusring)
20
Via de
afstandsbediening
Beeldvervorming corrigeren
(keystone)
• De hoogte van uw beeld afstellen
Dit toestel detecteert automatisch vertikale
kanteling en corrigeert de beelden die vervormd
zijn. Als het geprojecteerde beeld is vervormd,
dan kunt u het afstellen in het menu
Beeldinstellingen of gebruikmaken van de
afstandsbediening. sp. 62
Introductiehandleiding
Om de afbeelding hoger te projecteren drukt u op
de voethendels en past u de hoogte aan.
Pas de voorste voeten in door te drukken op de
Zorg ervoor dat u de voorste voeten induwt door te
drukken op de voethendels bij het dragen van de
projector.
voethendels. U kunt de projector maximaal 10° kantelen.
Pas de voeten aan zodat het apparaat waterpas staat.
• Vervormde beelden corrigeren
Draai de voeten om de horizontale kantelhoek
aan te passen.
Als u de voet uittrekt en het apparaat opheft, wordt het beeld vervormd.
Herstel de beeldvervorming als volgt:
Als de bovenkant van het beeld breed is
Als de onderkant van het beeld breed is
U kunt de beeldvorm corrigeren door het apparaat 30 graden naar boven of beneden te verplaatsen.
Het is echter moeilijk om te focussen als de hellingshoek groot is.
21
De projector uitzetten
A Als u een disk hebt afgespeeld, druk
dan op
werpen.
om de disk uit de gleuf te
• Als u de uitgeworpen disk opnieuw wilt afspelen
nadat u op
hebt gedrukt, kunt u de disk niet
met de hand terugduwen in de gleuf. Druk op
.
B Druk op
.
U kunt gebruikmaken van
op het
hoofdtoestel om hetzelfde effect te bereiken als
het effect van de
Stoppen met afspelen
C Haal de stroomkabel uit het stopcontact
nadat de bevestigingsbel twee keer
piept.
Als u alleen op
Druk op
.
op de afstandsbediening.
drukt om de projector
uit te schakelen, blijft het toestel elektriciteit
Als u op
drukt nadat het afspelen is gestopt, wordt het
afspelen hervat vanaf de scène waar u het afspelen
verbruiken.
D Sluit de lensdop.
Plaats de lensdop op de lens als u het apparaat
had onderbroken (hervatten).
niet gebruikt, zodat de lens niet vuil en stoffig
Opmerkingen over hervat afspelen
• Als u op
drukt terwijl "Laden" op het
scherm wordt weergegeven, dan verschijnt
"Hervat afsp." en wordt de disk vanaf de laatste
stoppositie afgespeeld.
• De functie Hervat afspelen wordt geannuleerd als
kan worden.
• Als u de projector direct aanzet nadat u hem hebt
uitgezet, duurt het laden van de geprojecteerde
beelden langer.
u tweemaal op
drukt.
• U kunt Hervat afspelen niet gebruiken voor een
disk die als
•
•
•
•
22
in de
bestandslijst en op een
in VR-formaat
wordt weergegeven.
U kunt het afspelen hervatten tot maximaal
10 disks die u recent hebt afgespeeld, zelfs
als u de disks vervangt.
De positie waar het afspelen wordt hervat kan
iets afwijken van de positie waar het afspelen
was gestopt.
De audiotaal, taal voor ondertitels en
hoekinstellingen worden samen met de positie
waar het afspelen was gestopt opgeslagen.
Als u stopt als het diskmenu wordt weergegeven,
werkt Hervat afspelen mogelijk niet.
Het afkoppelen van de stroomkabel voordat de
projector piept kan de optische componenten
beschadigen.
Basishandelingen tijdens het
afspelen
Vanaf hier wordt de bediening voornamelijk uitgelegd aan de hand van de knoppen op de afstandsbediening. Als er een
knop met dezelfde aanduidingen op het bedieningspaneel is, kunt u ook deze gebruiken om hetzelfde effect te bekomen.
Pauze
• Druk op
Introductiehandleiding
Druk tijdens het afspelen op
.
op het bedieningspaneel. Het
afspelen wordt onderbroken en opnieuw gestart
elke keer u op
• Druk op
drukt.
om het afspelen te hervatten.
Zoeken in voor- en
achterwaartse richting
Druk tijdens het afspelen op
of
.
• Er zijn vijf snelheidsniveaus voor achteruit/
vooruit zoeken. Iedere keer als u op de knop
drukt, gaat u een niveau omhoog.
• Druk op
om naar normaal afspelen
terug te keren.
Afhankelijk van de disk die u gebruikt, is het
geluid mogelijk niet hoorbaar tijdens het
achteruit/vooruit zoeken.
23
Overslaan
Druk op
of
tijdens het afspelen
of wanneer de projector stopgezet is.
Als u eenmaal op
drukt tijdens het afspelen van een hoofdstuk of een
fragment, wordt het afspelen hervat vanaf het begin
van het huidige hoofdstuk of fragment. Hierna gaat
u steeds een hoofdstuk of fragment verder terug als
u op
drukt. Hierna gaat u steeds een hoofdstuk
of fragment verder terug als u op
• Als u eenmaal op
/
drukt.
drukt als een
disk wordt onderbroken,
dan wordt het vorige of volgende hoofdstuk
(bestand) afgespeeld.
Frame vooruit
Druk als de pauzefunctie is geactiveerd op
• Iedere keer als u op
.
drukt, gaat u één frame
verder. Dit toestel beschikt niet over een functie
om één frame terug te gaan.
• Druk op
om naar normaal afspelen terug
te keren.
Afspelen in slow motion
op
op het punt waar u de
A Druk
slow motion wilt starten om het beeld
te onderbreken.
B Druk op
.
• Het toestel beschikt over vier afspeelsnelheden
die u kunt kiezen ieder keer als u op
• Als u een
drukt.
afspeelt, kunt u slow motion
activeren door op
te drukken. Het toestel
beschikt over vier terugspoelsnelheden. Ieder
keer als u op
drukt, wijzigt u de snelheid.
• Druk op
om naar normaal afspelen terug te
keren.
• Tijdens slow motion hoort u geen geluid.
24
Color Mode (Kleurmodus)
De lichtintensiteit
aanpassen (Autom. iris)
U kunt een beeldkwaliteit selecteren die geschikt
Stel de "Autom. iris" in, in het menu Beeldinstellingen.
is voor de helderheid en andere omstandigheden
sp. 63
van de kamer.
Wanneer "Autom. iris" is ingeschakeld, wordt de
A
lichtintensiteit van de lamp automatisch geregeld
Druk op
.
overeenkomstig de helderheid van de beelden voor het
De naam van de huidige kleurmodus verschijnt
verkrijgen van een hoger contrast en rijkere beelden.
op het scherm.
Als de kleurmodus is ingesteld op "Automatisch", dan
Introductiehandleiding
kunt u deze instelling niet maken.
A Druk op
B Terwijl de naam van de kleurmodus
wordt weergegeven, drukt
u herhaaldelijk op
tot de
gewenste kleurmodus op het scherm
verschijnt.
Na enkele seconden verdwijnt de naam van de
kleurmodus en wordt de beeldkwaliteit
aangepast.
Automatisch : Selecteer de beste
(Automatische kleuroptimalisator)
modus voor uw
omgeving.
: Deze modus is ideaal
voor goed verlichte
kamers. Dit is de
helderste modus die goed
schaduwtinten weergeeft.
Presentatie
en selecteer vervolgens
"Beeld" – "Autom. iris".
B Selecteer "Aan" door te drukken op
om uw keuze te bevestigen.
C Druk op
om het menu af te sluiten.
Tijdelijk het Beeld en Geluid
Onderdrukken
(A/V Dempen)
U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het
publiek wilt richten op wat u zegt of als u bij
presentaties vanaf een computer geen informatie wilt
tonen terwijl u bestanden wisselt.
: Deze modus is ideaal
voor het geven van
presentaties met
kleurmateriaal in goed
verlichte kamers.
: Geschikt voor gebruik
in heel donkere kamers.
Druk op
Schoolbord
tijdens weergave of sluit de lensdop.
: Bij deze instelling
krijgen beelden ook bij
projectie op een (groen)
Schoolbord een
natuurlijke toon, net als
op een scherm.
25
Elke keer als u op deze knop drukt of het lensdeksel
opent of sluit, wordt A/V dempen in- of uitgeschakeld.
• De audio van de microfoon wordt
uitgezonden.
• Als A/V-demping wordt geannuleerd, dan
start de weergave vanaf het punt waar de A/Vdemping is geactiveerd. (Behalve bij gebruik
van
)
Mute (Dempen)
Druk tijdens het afspelen op
.
• Het geluid wordt niet meer weergegeven via
de luidsprekers en de hoofdtelefoon.
• Druk op
om naar normaal afspelen terug
te keren. Het vorige volume wordt ook hersteld
als u de projector de volgende keer weer aan zet.
De audio van de microfoon wordt uitgezonden.
26
Geavanceerde
bediening
Afspelen voor gevorderden
Afspelen vanuit een dvd-menu
Advanced Operations
Op sommige
disks is standaard het volgende type oorspronkelijk
menu opgeslagen.
•Hoofdmenu: wanneer u meerdere titels (beeld en geluid) hebt
opgenomen, wordt deze geïntegreerde diskinformatie weergegeven.
Voor weergave van het bovenste menu
Houd
gedurende drie seconden ingedrukt om het bovenste menu weer te
geven.
•Menu: er worden titelspecifieke afspeelgegevens (menu's voor
hoofdstuk, hoek, audio en ondertitels) weergegeven.
1
Druk tijdens het afspelen op
2
Druk op
.
en selecteer het item dat
u wilt zien.
Met de cijfertoetsen kunt u het titel- of hoofdstuknummer ook
rechtstreeks kiezen.
De cijfertoetsen gebruiken
Zet de schakelknop voor functie/cijfers in stand [Numeriek] en druk op
onderstaande knoppen.
Voorbeeld:
5:
10:
_
15:
_
20:
_
Wanneer u klaar bent met het invoeren van getallen, zet u de schakeltoets
functie/cijfers weer in de stand [Function] (Functie).
27
3
Druk op
.
• Op bepaalde schijven zal misschien geen menu staan. Als er geen menu
is opgenomen, kunt u deze handelingen niet uitvoeren.
• Afhankelijk van de schijf kan het afspelen automatisch beginnen, ook
als u niet op
hebt gedrukt.
Een video-Cd vanuit het menu afspelen
U kunt een
disk afspelen door het gewenste hoofdstuk te selecteren
vanuit een van de twee volgende menu's.
•Functie PBC (afspeelbesturing): als er een video-CD met het
opschrift "PBC (playback control) enabled" op de disk zelf of op het
hoesje in de diskgleuf zit, wordt er een menuscherm weergegeven.
Vanuit dit menu kunt u interactief de scène of de informatie kiezen die
u wilt bekijken.
•Functie Voorbeeld: u kunt de gewenste track of scène selecteren en
deze afspelen in de drie volgende formaten.
Trackoverzicht: speelt de drie of vier eerste seconden van elk fragment
achter elkaar af. Er worden zes tracks op een enkel scherm
afgebeeld.
Diskinterval: de totale diskduur wordt onderverdeeld in zes delen, de drie of
vier eerste seconden van elk interval worden afgespeeld. Er worden
zes beelden op een enkel scherm afgebeeld.
Trackinterval: als er een track wordt afgespeeld, wordt deze in zes delen
onderverdeeld en worden de drie of vier eerste seconden van elk
interval afgespeeld. Er worden zes beelden op een enkel scherm
afgebeeld.
Afspelen met PBC (afspeelbesturing)
1
2
Wanneer u een video-cd met PBC afspeelt, wordt het
volgende soort menu weergegeven.
Kies met
u wilt zien. sp. 27
of met de cijfertoetsen het item dat
De geselecteerde inhoud wordt afgespeeld.
28
Naar de vorige/volgende pagina van het menuscherm
Druk op
/
wanneer het menuscherm wordt weergegeven.
Tijdens het afspelen het menuscherm oproepen
Telkens wanneer u op
malen op
drukt, gaat u één stap terug in het menu. Druk een aantal
tot het menu wordt weergegeven.
Het PBC-menuscherm oproepen
Als u de afspeelgegevens of het vorige scherm weergeeft, wordt de PBC-modus
geannuleerd.
Om het PBC-menu opnieuw op te roepen tijdens het afspelen, kunt u het afspelen
stoppen door tweemaal op
te drukken. Druk vervolgens op
.
Als u "Ander" selecteert vanuit het instellingenmenu en "PBC" instelt op
"Uit", wordt de disk onmiddellijk afgespeeld zonder dat het menuscherm
wordt weergegeven. Standaard is PBC ingesteld op "Aan". sp. 59
Afspelen met de functie Voorbeeld
1
• U kunt ook Trackoverzicht en Diskinterval gebruiken door op
Geavanceerde
bediening
Als u op
drukt terwijl een video-CD wordt afgespeeld,
wordt het volgende menu Voorbeeld weergegeven.
te
drukken als u de disk stopt.
2
Selecteer een item door op
vervolgens op
te drukken en druk
.
• Als een disk zes of meer tracks bevat, kunt u op
drukken om de
volgende of vorige pagina weer te geven als u Trackoverzicht selecteert.
• U kunt naar het beginmenu terugkeren door "Menu" te selecteren
en op
te drukken.
• U kunt het menu Voorbeeld sluiten door "Afsluiten" te selecteren
en op
te drukken.
29
3
Selecteer de track die u wilt zien met
en druk vervolgens op
.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
JPEG-, MP3/WMA- en DivX®-weergave
Hoewel de
-,
- of
-bestanden die op
een disk en een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden
afgespeeld door het gewenste bestand van de bestandslijst
te selecteren, is de functie afhankelijk van het bestand.
• Als u een
in de map selecteert, worden de JPEG-bestanden
die in de map zijn opgeslagen, afgespeeld in een diavoorstelling
beginnende met het geselecteerde bestand.
•
-bestanden worden automatisch afgespeeld, beginnend met
het eerste bestand. Als u een ander bestand wilt afspelen, selecteert
u een bestand uit de weergegeven bestandslijst.
Als u een Kodak Picture-CD of FUJICOLOR-CD in de diskgleuf is
geplaatst, wordt er automatisch een diavoorstelling weergegeven.
1
Als u een disk met
-,
- of
-bestanden
of een USB-opslagapparaat afspeelt, wordt de volgende
bestandslijst weergegeven.
2
Selecteer een map of bestand met
.
• Als de bestandslijst wordt weergegeven, kunt u naar de volgende of
vorige pagina gaan met
. Als u op de eerste pagina bent, is de
-toets niet actief en omgekeerd.
3
Druk op
of
Als u op
drukt terwijl
om het afspelen te starten.
,
, Kodak Picture-CD of
FUJICOLOR-CD worden afgespeeld, keert de weergave terug naar de
bestandslijst.
30
• Als
wordt weergegeven, keert u terug naar de bestandslijst als
u tweemaal op
drukt.
• Als u "Ander" selecteert van het instellingenmenu en "MP3/JPEG-nav"
instelt op "Zonder menu", worden alle MP3-, WMA-, JPEG- en DivX®bestanden weergegeven. Standaard is "Zonder menu" ingesteld. sp. 59
• MP3/WMA ID3 tag wordt ondersteund. De albumnaam, artiestennaam
en tracktitel worden, indien ingesteld, weergegeven rechts van de
bestandslijst (alleen alfanumerieke tekens worden ondersteund).
Handelingen tijdens het afspelen van een
diavoorstelling
• Het beeldinterval is afhankelijk van de geselecteerde beeldgrootte.
• De diavoorstelling eindigt na het projecteren van alle JPEG-bestanden
in de map.
• U kunt een beeld draaien door op
te drukken.
• U kunt de boven- en onderkant van een beeld omkeren door op
drukken.
te
Geavanceerde
bediening
• U kunt de rechter- en linkerkant van een beeld omkeren door op
te drukken.
• Als u op
drukt tijdens de diavoorstelling, wordt deze geannuleerd
en de miniatuurlijst weergegeven.
• Als u op
drukt tijdens de diavoorstelling, wordt de bestandslijst
weergegeven. Als u het gewenste JPEG-bestand van de lijst selecteert
en op
drukt, start de diavoorstelling.
• Een progressief JPEG-bestand heeft meer tijd nodig om te starten dan
een baseline JPEG-bestand.
• De JPEG-bestanden die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen,
worden ook in de diavoorstelling afgespeeld.
Handelingen vanuit de miniatuurlijst
• Als een disk 12 of meer JPEG-bestanden bevat, kunt u de vorige of
volgende pagina weergeven met
.
• Als u het gewenste miniatuurbeeld selecteert en op
drukt, start de
diavoorstelling opnieuw vanaf de geselecteerde positie.
• Als u op
drukt, wordt de bestandslijst weergegeven. Als u het
gewenste JPEG-bestand van de lijst selecteert en op
drukt, start de
diavoorstelling.
31
MP3/WMA-audio afspelen
Wanneer u uw menukeuze hebt gemaakt en het geluid begint, sluit dan de
lensdop. U kunt genieten van de muziek die wordt afgespeeld.
MP3/WMA en JPEG tegelijkertijd afspelen
Als een disk zowel MP3/WMA- als JPEG-bestanden bevat, kunt u een
diavoorstelling met geluid weergeven.
Als een disk met zowel MP3/WMA- als JPEG-bestanden in de
diskgleuf is geplaatst, worden de MP3/WMA-bestanden
automatisch afgespeeld. Als een JPEG-bestand in de
weergegeven bestandslijst is geselecteerd, begint de
diavoorstelling.
• De diavoorstelling eindigt na het projecteren van alle JPEG-bestanden
in de map.
• Als u op
drukt tijdens het gelijktijdig afspelen van de bestanden,
wordt de diavoorstelling geannuleerd en de miniatuurlijst weergegeven.
Als u het gewenste miniatuurbeeld van de lijst selecteert en op
drukt,
start de diavoorstelling opnieuw vanaf de geselecteerde positie.
• U kunt naar het scherm met de bestandslijst terugkeren door op
te
drukken tijdens het gelijktijdig afspelen van de bestanden. U kunt het
gewenste MP3/WMA-bestand selecteren en op
drukken.
Vervolgens, als u een JPEG-bestand voor de diavoorstelling selecteert
en op
drukt, worden de geselecteerde items tegelijkertijd
afgespeeld.
• Als een USB-opslagapparaat zowel MP3/WMA- als JPEG-bestanden
bevat, kunt u een diavoorstelling met geluid weergeven.
Opmerkingen over afspelen
• Afhankelijk van de opname en de kenmerken van de disk kan het gebeuren dat
de disk niet leesbaar is of dat het enige tijd duurt voor de disk is gelezen.
• Hoe lang het duurt voor een disk kan worden gelezen, varieert afhankelijk van
het aantal mappen of bestanden dat op de disk is opgenomen.
• De volgorde van de bestandslijst die op het scherm wordt weergegeven, kan
van de volgorde op het computerscherm verschillen.
• Bestanden van een commerciële MP3-disk worden mogelijk in een andere
volgorde afgespeeld dan die op de disk zijn opgenomen.
• Het kan enige tijd duren voordat MP3-bestanden met stilstaande beelden worden
afgespeeld. De verstreken tijd wordt pas weergegeven als het afspelen is
begonnen. Verder wordt er soms geen accurate speeltijd weergegeven, ook
niet als het afspelen is begonnen.
• Het is mogelijk dat gegevens die zijn verwerkt, bewerkt of opgeslagen met
bewerkingssoftware voor computerbeelden niet worden afgespeeld.
• Als u een diavoorstelling weergeeft, kunnen JPEG-bestanden in een andere
volgorde worden afgespeeld dan waarin ze op de disk staan en het is niet mogelijk
om de afspeelvolgorde te wijzigen.
32
Afspelen door het hoofdstuk- of tracknummer te kiezen
Tijdens het afspelen of een pauze kiest u het hoofdstuk of de
tracknummer dat u wilt afspelen door op de cijfertoetsen te drukken.
s "De cijfertoetsen gebruiken" p. 27
•
Ook te gebruiken wanneer de projector
is gestopt.
• Afhankelijk van de schijf zullen bepaalde handelingen niet mogelijk zijn.
Herhaald en willekeurig afspelen
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
Afhankelijk van het type disk kunt u het afspelen laten herhalen binnen een
bereik van titels, hoofdstukken of tracks – zie onderstaande tabel.
Geavanceerde
bediening
Druk tijdens het afspelen op
.
De herhaalmodus verandert bij iedere druk op
en de naam en het
pictogram van de herhaalmodus worden weergegeven op het scherm.
•
Screen
display
(Schermweergave)
is niet beschikbaar bij afspelen met de PBC-functie.
Functie
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
Hoofdstuk herhalen Herhaalt het huidige hoofdstuk.
Titel
Titel herhalen
Herhaalt de huidige titel.
Shuffle
Random play
(afspelen op
willekeurige
volgorde)
Speelt titels en hoofdstukken in willekeurige
volgorde af.
Herhaal shuffle
Willekeurig
herhalen
Herhaalt het afspelen in willekeurige
volgorde. Tracks worden in een andere
volgorde afgespeeld als ze worden herhaald.
Herhaling uit
Herhaling uit
Annuleert het herhalen of willekeurig afspelen.
33
Screen display
(Schermweergave)
Functie
Inhoudsopgave
Track
Track herhalen
Herhaalt de huidige track.
Alles
Disk herhalen
Herhaalt alle tracks van de disk.
Shuffle
Random play
(afspelen op
willekeurige
volgorde)
Speelt alle tracks van de disk in willekeurige
volgorde af.
Herhaal shuffle
Willekeurig
herhalen
Herhaalt het afspelen in willekeurige
volgorde. Tracks worden in een andere
volgorde afgespeeld als ze worden herhaald.
Herhaling uit
Herhaling uit
Annuleert het herhalen of willekeurig afspelen.
(Als "Ander" in het instellingenmenu is geselecteerd en als "MP3/JPEGnav" is ingesteld op "Met menu")
Screen display
(Schermweergave)
Functie
Inhoudsopgave
Eén herhalen
Bestand herhalen
Herhaalt het huidige bestand.
Map herhalen
Map herhalen
Herhaalt bestanden in de huidige map.
Shuffle
Random play
(afspelen op
willekeurige
volgorde)
Speelt bestanden in de huidige map in
willekeurige volgorde af.
Herhaling uit
Herhaling uit
Annuleert het herhalen of willekeurig afspelen.
(Als "Ander" in het instellingenmenu is geselecteerd en als "MP3/JPEGnav" is ingesteld op "Zonder menu")
Screen display
(Schermweergave)
Functie
Inhoudsopgave
Eén herhalen
Bestand herhalen
Herhaalt het huidige bestand.
Alles herhalen
Disk herhalen
Herhaalt alle bestanden op de huidige disk.
Shuffle
Random play
(afspelen op
willekeurige
volgorde)
Speelt alle bestanden van de disk in
willekeurige volgorde af.
Herhaling uit
Herhaling uit
Annuleert het herhalen of willekeurig afspelen.
Herhaald afspelen annuleren
Druk herhaaldelijk op
•
tot "Herhaling uit" op het scherm staat.
laat geen gebruik van de functie "Titel herhalen" toe voor
sommige DVD's.
• U kunt het afspelen ook via het scherm met afspeelgegevens herhalen. sp. 38
• De
34
-toets is niet actief tijdens afspelen in geprogrammeerde volgorde.
Program play (afspelen in geprogrammeerde volgorde)
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
U kunt titels, hoofdstukken en tracks zo instellen dat ze in de door u gekozen
volgorde worden afgespeeld.
1
Druk op
tijdens het afspelen of wanneer het
projecteren is onderbroken.
Het programmascherm verschijnt en u kunt de afspeelvolgorde instellen.
2
Voer met de cijfertoetsen de titel en nummers van de track
en het hoofdstuk vervolgens in.
s "De cijfertoetsen gebruiken" p. 27
• Verplaats de cursor in de respectieve richtingen met
.
• Als de disk 10 of meer tracks/hoofdstukken bevat, drukt u op
of
om de
Geavanceerde
bediening
selecteert u "Volgende" op het scherm. Druk vervolgens op
volgende pagina weer te geven. Om de vorige pagina weer te geven,
drukt u op
vervolgens op
of selecteert u "Vorige" op het scherm. Druk
.
• Als u een track of hoofdstuk die/dat u hebt ingevoerd, wilt verwijderen,
plaatst u de cursor erop en drukt u op
• Selecteer "Afsluiten" en druk op
.
om het programmascherm
te sluiten.
3
Als u de afspeelvolgorde hebt ingesteld, selecteert u "Start"
op het scherm en drukt u op
.
• Het afspelen start volgens de ingestelde volgorde.
• Als de ingestelde afspeelvolgorde voltooid is, stopt het afspelen.
Afspelen in geprogrammeerde volgorde annuleren
• Druk op
.
• Schakel de stroomschakelaar uit.
Normaal afspelen hervatten
Stop het afspelen en druk op
.
35
• U kunt afspelen in geprogrammeerde volgorde voor maximaal 10 disks
instellen. U kunt ook maximaal 20 tracks of hoofdstukken van elke disk
instellen. Uw instellingen worden in het geheugen bewaard, zelfs als
u de disks hebt verwijderd. Plaats de disk met de ingestelde
afspeelvolgorde in de diskgleuf, druk op
en selecteer "Start" in het
programmascherm. Program play (afspelen in geprogrammeerde
volgorde) begint.
• Tijdens afspelen in geprogrammeerde volgorde kunt u niet
op
drukken.
• Het is mogelijk dat u afspelen in geprogrammeerde volgorde voor
bepaalde disks niet kunt gebruiken.
Zoom in
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
U kunt op het geprojecteerde beeld op het scherm in- of uitzoomen (verkleinen
en vergroten). U kunt het vergrootte beeld weergeven door het te draaien
(panorama), als het beeld de schermgrootte overschrijdt.
1
Druk tijdens het afspelen op
.
De vergroting (zoomverhouding) wordt weergegeven.
2
Selecteer de gewenste vergroting door herhaaldelijk op
te drukken.
• U kunt
-beelden alleen vergroten. U kunt ze niet verkleinen.
• Als u het beeld hebt vergroot, druk dan op
om het te
draaien (panorama).
• Druk herhaaldelijk op
totdat de zoomverhouding verdwijnt om
terug te keren naar het oorspronkelijke beeld.
36
De gesproken taal wijzigen
Wanneer een schijf is openomen met meerdere audiosignalen of talen, kunt
u overschakelen naar het beschikbare audiosignaal of de taal van uw keuze.
1
Druk tijdens het afspelen op
.
De huidige audio-instellingen worden weergegeven op het scherm.
2
Selecteer de gewenste instellingen door herhaaldelijk op
te drukken.
• U kunt ook via het scherm met afspeelgegevens selecteren. sp. 38
• Als er een taalcode (bijvoorbeeld 6978) wordt weergegeven sp. 60
Geavanceerde
bediening
De weergave van ondertitels wijzigen
Bij disks waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u kiezen of u de ondertitels
al dan niet wilt weergeven. Als een disk ondertitels in meerdere talen bevat,
kunt u de gewenste taal kiezen.
1
Druk tijdens het afspelen op
.
De huidige instellingen voor ondertitels worden weergegeven op
het scherm.
2
Selecteer de gewenste instellingen door herhaaldelijk op
te drukken.
• Als de beschikbare ondertitels niet worden gevonden, wordt het
pictogram
weergegeven.
• U kunt ook via het scherm met afspeelgegevens selecteren. sp. 38
• Met
kunt u overschakelen tussen de standaardondertitels en de
bestandsgegevens van de ondertitels. Beide kunnen worden weergegeven
met 45 single-byte tekens (27 double-byte tekens) op maximaal twee regels.
Alle overschrijdende tekens worden niet weergegeven.
Geldig zijn alle ondertitelingsbestanden met een van de volgende extensies:
".srt", ".smi", ".sub", ".ssa" en ".ass".
De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als de
bestandsnaam van de film.
37
De hoek wijzigen
Bij schijven die zijn opgenomen met meerdere camerahoeken kunt u tijdens het
afspelen overschakelen van de belangrijkste hoek naar een andere camerahoek
om bijvoorbeeld een bovenaanzicht te krijgen, of beeld van rechts.
1
Druk tijdens het afspelen op
.
De huidige hoek wordt op het scherm weergegeven.
2
Selecteer de gewenste hoek door herhaaldelijk op
te drukken.
U kunt ook via het scherm met afspeelgegevens selecteren. sp. 38
Handelingen uitvoeren vanuit het scherm met afspeelgegevens
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
U kunt de huidige afspeelstatus zien en uw instellingen wijzigen zonder het
afspelen te stoppen.
1
Druk tijdens het afspelen op
.
Het geprojecteerde beeld wordt verkleind en het volgende
informatiescherm wordt eronder weergegeven.
• Als u een
gebruikt, wordt de afspeelduur als volgt
overgeschakeld elke keer u op
drukt: "Resttijd nr" _ "Tot. verstr."
_ "Tot resttijd" _ "Vrstr tijd nr".
• Als u een
gebruikt, wordt de afspeelduur als volgt
overgeschakeld iedere keer u op
drukt: "Tot. verstr." _
"Tot resttijd" _ "-:--:--" (WMA ondersteunt Tracktijd niet).
38
2
Verplaats de cursor naar het gewenste item door op
te drukken en druk vervolgens op
.
• U kunt het nummer van de titel, het hoofdstuk en de track alsook de tijd en
de begintijd van het afspelen instellen met de cijfertoetsen.sp. 27
• Als het geselecteerde item verschijnt, selecteer dan de gewenste
waarde met
en druk op
• Druk eenmaal op
• Als u
.
; het scherm met afspeelgegevens verdwijnt.
gebruikt en "-:--:--" wordt weergegeven, dan kunt u de
begintijd van het afspelen van de track instellen met de cijfertoetsen.
• Deze functie is niet beschikbaar als het afspelen is gestopt.
3
Druk op
.
Het afspelen begint met de geselecteerde titel/track of het geselecteerde
hoofdstuk, of met de opgegeven tijdsinstellingen.
Geavanceerde
bediening
Inhoud van het scherm met afspeelgegevens
Titel
Geef een titelnummer dat u wilt afspelen op met de cijfertoetsen.
Hoofdstuk
Geef een hoofdstuknummer dat u wilt afspelen op met de cijfertoetsen.
Audio
Selecteer het geluidssysteem en de taal.
Ondertit
Selecteer of ondertitels en taal moeten worden weergegeven of niet.
Hoek
U kunt de camerahoek wijzigen.
Tt-tijd
Stel de begintijd van het afspelen in met de cijfertoetsen.
H-tijd
Stel de begintijd van het afspelen van een hoofdstuk in met de
cijfertoetsen.
Herhalen*
Selecteer de herhaalmodus.
Tijdwrgv
Selecteer hoe de afspeelduur rechtsonder van het scherm met
afspeelgegevens moet worden weergegeven.
Track
Geef een tracknummer dat u wilt afspelen op met de cijfertoetsen.
Disktijd
Stel de begintijd van het afspelen van een disk in met de cijfertoetsen.
Tracktijd
Herhalen
Stel de begintijd van het afspelen van een track in met de cijfertoetsen.
*
Tijdwrgv
Selecteer de herhaalmodus.
Selecteer hoe de afspeelduur rechtsonder van het scherm met
afspeelgegevens moet worden weergegeven.
*U kunt willekeurig afspelen of willekeurig herhalen instellen voor de
herhalingsinstelling op het scherm met afspeelgegevens. Stel het in met
.
sp. 33
39
De sluimerstand instellen
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
Als de tijd die u voor de sluimerstand instelde, is verstreken, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld. Zo voorkomt u onnodig energieverbruik
wanneer u tijdens een film in slaap valt.
Als de sluimerstand is ingesteld op "Sleep Off" en als het afspelen wordt
gestopt of is voltooid en het apparaat wordt ongeveer 30 minuten niet gebruikt,
dan wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
Druk op
.
• Als u op
drukt, wordt de huidige instelling voor de sluimerstand
weergegeven. Selecteer als de sluimerstand wordt weergegeven de
gewenste instelling met
.
: Als het stand-byscherm is geprojecteerd
en het apparaat ongeveer 30 minuten
niet wordt gebruikt, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
Als beeldsignalen niet in de modus
zijn ingevoerd en het apparaat
wordt ongeveer 30 minuten niet gebruikt,
dan wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld (standaardinstelling).
: Na 10 minuten wordt de projector
uitgeschakeld.
: Na 150 minuten wordt de projector
uitgeschakeld.
De sluimerstand instellen
Het bericht "Sleep" wordt ongeveer 20 seconden op het scherm weergegeven
vooraleer het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
De sleeptimer (sluimerstand) anders instellen
Druk een aantal malen op
en kies de nieuwe tijd.
De instelling voor sluimerstand controleren
Wanneer de sluimerstand is ingesteld, kunt u de resterende tijd tot de sluimerstand
controleren op het scherm. Dit doet u door eenmaal op
te drukken.
• De instellingen voor de sluimerstand worden niet in het geheugen
opgeslagen. Als de projector uitgeschakeld wordt, wordt de
sluimerstand geannuleerd.
• Bij disks die als het afspelen is voltooid naar het menu terugkeren, wordt
het apparaat niet uitgeschakeld als de modus "Sleep Off" is ingesteld.
40
De aspectverhouding wijzigen
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
Het apparaat herkent automatisch het aspect dat geschikt is voor het
invoersignaal, waarna het beeld in een geschikt aspect wordt geprojecteerd.
Als u het aspect zelf wilt wijzigen of als het aspect niet juist is, kunt u dit op
de volgende wijze aanpassen.
Druk op
.
• Telkens wanneer u op
drukt, wordt de naam van het aspect
weergegeven op het scherm en wijzigt de aspectverhouding.
• De aspectverhouding voor diskinstellingen en beeldsignalen kan
op de volgende wijze worden aangepast.
Geavanceerde
bediening
Bij projectie met de ingebouwde DVD-speler
Schermgrootte
Aspect
16:9
*
16:9
Zoom
4:3
Normaal
16:9
Zoom
Letterbox
Normaal
16:9
Zoom
Bevestigd aan Normaal als de diashow wordt uitgevoerd.
41
Bij projectie van beelden in componentvideo (SDTV)/HDMI (SDTV),
beelden in composietvideo
Schermgrootte
Aspect
4:3
Normaal
16:9
Zoom
Letterbox
Normaal
16:9
Zoom
Bij projectie van beelden in Componentvideo (HDTV)/HDMI (HDTV)
Schermgrootte
16:9
Aspect
16:9
Zoom
Bij projectie van computerbeelden
Breedbeeld computerbeelden worden steeds normaal (breedbeeld) geprojecteerd.
Als de breedbeeld computerbeelden niet met het juiste aspect worden geprojecteerd, drukt u op de knop
schakelen op een geschikt aspect.
42
om over te
Aansluiten op een computer
Een aansluiting maken via een USB-kabel
U kunt gebruikmaken van een USB-kabel om de projector aan te sluiten op een Windows-computer, zodat u beelden
vanaf de computer kunt projecteren. Deze functie wordt USB-weergave genoemd. Door eenvoudigweg een aansluiting te
maken via een USB-kabel kunt u beelden van de computer weergeven.
De computer moet aan de volgende vereisten voldoen om USB Display met de projector te kunnen gebruiken.
Vereisten
Windows 2000 SP4
Windows XP
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows XP SP3
Windows Vista
Windows Vista SP1
CPU
Mobile Pentium III 1,2GHz of sneller
Aanbevolen: Pentium M 1,6GHz of sneller
Geheugencapaciteit
256MB of meer
Aanbevolen: 512MB of meer
Harde schijfruimte
20MB of meer
Beeldscherm
XGA(1.024 x 768) of hogere resolutie
Kleurenweergave 16-bits kleur of meer
Circa 32.000 schermkleuren
Geavanceerde
bediening
OS
43
Aansluiten
A Zet de Computer aan.
B Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.
C Zet de projector aan.
D Open de schuiflensdop.
E Sluit de USB-kabel aan.
Als audio wordt uitgevoerd via de luidspreker van de projector, sluit u een audiokabel (in de
handel verkrijgbaar) aan op de Audio.
• "De eerste keer aansluiten" sp. 45
• "Vanaf de tweede keer" sp. 46
Sluit de projector rechtstreeks op de computer aan; niet via een USB-hub.
44
De eerste keer aansluiten
1
De installatie van het stuurprogramma wordt automatisch
gestart.
Geavanceerde
bediening
• Als u Windows 2000 gebruikt, dubbelklik dan op "Deze computer" "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE", op uw computer.
• Wanneer u een Computer met Windows 2000 gebruikt met de rechten
van een gewone gebruiker, kan tijdens de installatie een foutmelding
worden weergegeven in Windows en lukt het mogelijk niet om de
software installeren. Installeer alle updates voor Windows, start de
computer opnieuw op en sluit alles opnieuw aan.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde adres dat u in Vragen kunt
terugvinden. sp. 87
2
Klik op "Akkoord".
Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, kunt u USB Display
niet starten. Selecteer "Akkoord" om het stuurprogramma te installeren.
Klik op "Niet akkoord" als u de installatie wilt annuleren.
45
3
Het Computer wordt nu geprojecteerd.
Het kan even duren voordat het beeld van de Computer wordt
geprojecteerd. Zolang u geen Computer beelden ziet, moet u de
apparatuur gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel niet
los en zet de projector niet uit.
• Als om welke reden dan ook geen beelden worden geprojecteerd, klikt u
op "Alle programma's" - "EPSON Projector" - "EPSON USB Display" "EPSON USB Display Vx.x" op uw Computer.
• Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt u op
"Deze computer" - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE" op de
Computer.
• Als de muisaanwijzer flikkert op het computerscherm, gaat u naar "Alle
programma's" - "EPSON Projector" - "EPSON USB Display" "Instellingen EPSON USB Display Vx.x" en schakelt u het selectievakje
"Gelaagd venster verzenden" uit.
• Als u het printerstuurprogramma wilt verwijderen, opent u het
"Configuratiescherm" - "Software" - en verwijdert u "EPSON USB
Display Vx.x".
• Loskoppelen
De projector kan worden losgekoppeld door simpelweg de USB-kabel te
verwijderen. U hoeft de functie "Hardware veilig verwijderen" van
Windows niet te gebruiken.
Vanaf de tweede keer
Het Computer wordt nu geprojecteerd.
Het kan even duren voordat het beeld van de Computer wordt geprojecteerd.
Wacht gewoon af.
Toepassingen die gebruikmaken van een deel van de DirectX-functies
worden mogelijk niet correct weergegeven.
46
Pagina omhoog/omlaag met de afstandsbediening
RTijdens projectie van USB-weergave, kunt u gebruikmaken van de
op de afstandsbediening om de
pagina omhoog/omlaag te schuiven. sp. 43
Als de computer niet in de buurt is wanneer u een afbeelding van een computerscherm projecteert, kunt u met de
geleverde afstandsbediening omhoog en omlaag bladeren.
Gebruiksvoorbeeld: wanneer u een diashow in PowerPoint weergeeft, worden de vorige en volgende dia's als volgt
weergegeven.
Naar vorige dia
Naar volgende dia
Een aansluiting maken via een computerkabel
Geavanceerde
bediening
Naar PC-ingang
Naar audio-ingang
Wit
Computerkabel (meegeleverde)
(Mini D-Sub 15-pins
Mini D-Sub 15-pins)
Rood
Naar schermuitgang
Naar audio-uitgang
2RCA
Stereo mini-pin
audiokabel (in de handel verkrijgbaar)
Gebruik een kabel met de markering "Geen weerstand" als u een in de handel verkrijgbare audiokabel van 2RCA
mini-stereostekker gebruikt.
47
Met randapparatuur afspelen
Een USB-opslagapparaat aansluiten
U kunt een USB-lezer of multikaartlezer die compatibel is met USB 1.1 op het apparaat aansluiten en de volgende
bestandstypen afspelen.
• MP3/WMA-bestanden
• JPEG-bestanden
• DivX®-bestanden
Het afspelen van het bestand en uw handelingen tijdens het afspelen zijn dezelfde als wanneer u
-
-bestanden met
een standaard DVD-speler afspeelt.
• Als u een USB-opslagapparaat op het apparaat aansluit, wordt de bron gewijzigd in de USB. Het afspelen start automatisch als:
- er een disk wordt afgespeeld of gestopt op de standaard DVD-speler.
- een ander videoapparaat, een tv of computer op het apparaat wordt aangesloten en er een disk wordt afgespeeld of gestopt.
• Het apparaat werkt niet als u een USB-hub gebruikt. Sluit het USB-opslagapparaat rechtstreeks op het apparaat aan.
• Wanneer u het apparaat aanzet terwijl er alleen maar een USB-opslagapparaat is aangesloten (dus geen disk in de gleuf), wordt
het USB-opslagapparaat niet herkend en wordt "Geen CD" weergegeven. Zelfs wanneer u op
In dit geval moet u het USB-opslagapparaat verwijderen en opnieuw aansluiten.
• Verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens een diavoorstelling. Stop de diavoorstelling door op
het USB-opslagapparaat.
48
drukt, wordt niets afgespeeld.
te drukken en verwijder
Op een ander videoapparaat of een tv aansluiten
Afgezien van de ingebouwde DVD-speler kan deze projector beelden projecteren door er een van de volgende soorten
apparatuur met een video-uitgang op aan te sluiten.
- Videorecorder - Spelcomputer - Videoapparaat met ingebouwde tv-tuner - Videocamera en overige
Signaalindeling van videoapparatuur
Welk type videosignaal kan worden uitgevoerd is afhankelijk van de videoapparatuur. De beeldkwaliteit varieert, afhankelijk van
de indeling van het videosignaal. In het algemeen geldt de onderstaande volgorde voor de kwaliteit van het beeld.
1. HDMI _ 2. Componentvideo _ 3. Composietvideo
Controleer welk signaalsysteem u moet gebruiken in de "Documentatie" die bij de gebruikte videoapparatuur wordt geleverd.
Composietvideo wordt ook wel "beelduitvoer" genoemd.
Als u apparatuur aansluit met een unieke connectorvorm, doet u dit met de kabel die bij uw apparatuur is geleverd of met
een optionele kabel.
Geavanceerde
bediening
• Schakel aangesloten apparatuur uit. Als u probeert apparatuur aan te sluiten terwijl de projector aan staat, kan dit leiden tot schade.
• Sluit de lensdop voordat u een toestel op het apparaat aansluit. Als er vingerafdrukken of vlekken op de lens voorkomen, wordt
het beeld niet helder geprojecteerd.
• Probeer de kabelconnector met een andere vorm van poort niet te forceren. Hierdoor kan schade ontstaan aan de projector of de
aan te sluiten apparatuur.
Een videokabel aansluiten
Geel
Wit
Naar video-uitgang
Rood
Video
Naar video-ingang (geel)
L
Naar audio-ingang
Audio
R
Naar audio-uitgang
Video-/audiokabel (in de handel verkrijgbaar)
Uitvoer
49
Een componentvideokabel aansluiten
Wit
Naar audio-ingang
Uitvoer
L
Rood
Naar audiouitgang
Audio
R
RCA-audiokabel
(in de handel verkrijgbaar)
Componentvideo-kabel
(in de handel verkrijgbaar)
Gebruik een in de handel verkrijgbare D-poort - componentconversiekabel voor een apparaat met D-uitgang.
Een HDMI-kabel aansluiten
Uitvoer
Naar HDMIuitgang
HDMI
Naar HDMI-ingang
HDMI-kabel
(in de handel verkrijgbaar)
Gebruik een HDMI-kabel die aan de HDMI-standaard voldoet. Zoniet is het mogelijk dat het beeld niet helder wordt
weergegeven of verloren raakt.
PCM-audio wordt ondersteund. Als er geen geluid is, stelt u het bestemmingsapparaat in op de PCM out-modus.
50
Beelden projecteren vanuit externe videoapparatuur of een computer
Dit toestel detecteert automatisch signaalbronnen en wijzigt het geprojecteerde beeld.
De projector detecteert automatisch signalen die door een aangesloten apparaat worden doorgegeven, en projecteert het
door dit apparaat doorgegeven beeld.
Als u de knop
gebruikt worden ingangspoorten die geen beeldsignaal doorgeven genegeerd, zodat het gewenste
beeld sneller wordt geprojecteerd.
1
Open de lensdop en druk op
2
Schakel het apparaat in en druk op de knop [Play] of
[Playback] op het videoapparaat.
3
Druk op
.
om te starten met het detecteren van
signaalbronnen.
Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de knop
totdat het gewenste beeld wordt geprojecteerd.
Geavanceerde
bediening
Terug naar de standaard ingebouwde dvd-speler
Ga op een van onderstaande manieren te werk.
• Druk op
.
• Plaats een disk in de diskgleuf.
• Selecteer "DVD/USB" door op
• Druk op
te drukken.
.
Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en wordt
weergegeven als alleen het momenteel weergegeven beeld beschikbaar is
of als er geen beeldsignaal is gevonden. U kunt de ingangspoort van het
apparaat dat u wilt gebruiken selecteren. Als u binnen 10 seconden niets
selecteert, wordt het scherm gesloten.
51
Wanneer geen computerbeeld wordt
geprojecteerd
U kunt de beeldsignaalbestemming van de computer wijzigen door
ingedrukt te houden en op
opschrift
of
te drukken (de toets heeft gewoonlijk het
).
s "Documentatie" van de computer
Wacht, nadat u hebt overgeschakeld, enkele seconden totdat de projectie wordt
gestart.
Voorbeelden van het overschakelen van uitvoer
Epson
Toshiba
NEC
IBM/Lenovo
Panasonic
Sony
SOTEC
Dell
HP
Fujitsu
Macintosh
Stel spiegelen of weergavedetectie in.
Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u deze
instellen door op
te drukken.
Afhankelijk van de computer kan, telkens wanneer op de toets voor het wijzigen
van de uitvoer wordt gedrukt, de weergavestatus als volgt veranderen.
Alleen computer
52
Alleen scherm
Beide
Audio-instellingen
Luisteren met de hoofdtelefoon
Let op
• Zet het volume niet te hoog wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u langere tijd naar harde muziek of
geluiden luistert, kunt u gehoorbeschadiging oplopen.
• Zet het volume niet meteen heel hoog. Er kan plotseling een hard geluid komen dat schade toebrengt aan de
hoofdtelefoon of aan uw gehoor. Draai uit voorzorg het volume lager voordat u de projector uitzet en voer het
langzaam op als u de projector weer aangezet hebt.
In de handel verkrijgbare hoofdtelefoons aansluiten
Geavanceerde
bediening
Naar
stekker
Hoofdtelefoon
Wanneer u de hoofdtelefoon hebt aangesloten op de stekker voor de hoofdtelefoon, komt er geen geluid meer uit de
luidsprekers.
53
Een microfoon aansluiten
U kunt microfoonaudio weergeven vanaf de luidspreker van de projector door een microfoon aan te sluiten op de
Microfooningangpoort van de projector.
Om audio vanaf de Microfooningangpoort af te stellen, drukt u op
.
Naar microfooningang
• Als de Vol Microfooningang te laag is, kunt u deze instellen met
. sp. 71
• U kunt "Vol Microfooningang" selecteren op de Pagina voor opties in het menu Beeldinstellingen. sp. 64
De projector is compatibel met een dynamische microfoon. Het ondersteunt geen plug-in stroomtype.
54
Aansluiten op audioapparatuur met een digitale coaxiale audio-ingang
U kunt een AV-versterker en dergelijke aansluiten, evenals apparatuur waarmee digitale opnamen kunnen worden
gemaakt, mits deze zijn voorzien van een coaxiale digitale audio-ingang. Gebruik voor de aansluiting een in de handel
verkrijgbare digitale coaxkabel.
Steek de audiokabelconnector volledig in de aansluiting.
AV-versterker
Naar een digitale
coaxiale audio-ingang
Digitale coaxiale kabel
(in de handel verkrijgbaar)
Geavanceerde
bediening
Naar digitale coaxiale audio-uitgang
Welk signaal wordt uitgevoerd vanuit de digitale coaxiale audio-uitgang kunt u opgeven met de instelling
"Digit. uitgang" in het instellingsmenu. Zie sp. 61 voor gedetailleerde informatie over uitgangssignalen.
De Surround Sound-modus selecteren
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
Als u de functie Virtueel surroundgeluid inschakelt, kunt u van echt
stereogeluid genieten, hoewel het geluid meestal uit meerdere luidsprekers
komt.
1
Druk op
.
De huidige instellingen worden weergegeven op het scherm.
2
Selecteer de gewenste instellingen door herhaaldelijk
op
te drukken.
: stereomodus
: virtueel surround-geluidsmodus
55
De digitale geluidseffecten selecteren
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
U kunt de geluidseffecten selecteren die geschikt zijn voor het muziekgenre
van de huidige disk.
1
Druk op
.
De huidige instellingen worden weergegeven op het scherm.
2
Selecteer de gewenste instellingen door herhaaldelijk op
te drukken.
De geluidseffecten die u in functie van de geplaatste disk of de
aangesloten bron kunt selecteren, zijn de volgende:
Concert _ Drama _ Action _ Standard
Overige disks
Classic _ Jazz _ Rock _ Digital
Selecteer de geluidseffecten "Concert" of "Classic" voor een vlak geluid.
56
Instellingen en
aanpassingen
Gebruik en functies van het
instellingsmenu
U kunt de instellingen van de projector aanpassen aan de omgeving waarin u de projector gebruikt.
Het instellingsmenu gebruiken
1
Druk op
tijdens het afspelen of wanneer de projector
stopgezet is.
Het volgende instellingsmenu wordt weergegeven.
Settings and
Adjustments
2
Druk op
Taal
instellen
en selecteer het gewenste pictogram.
Audio instellen
Overige instellen
57
3
Druk op
om het in te stellen item te selecteren
en druk vervolgens op
.
De instellingen worden rechts weergegeven.
4
Selecteer de instellingen die u wilt wijzigen en druk op
.
Om andere instellingspagina's weer te geven selecteert u het gewenste
pictogram door herhaaldelijk op
5
te drukken.
Als de setup is voltooid, drukt u op
instellingsmenu te sluiten.
om het
Overzicht van het instellingsmenu
Pagina voor taal
Werp de disc uit voor aanvang van de installatie. U kunt de instellingen hieronder niet maken als er een disc is geplaatst.
Menuonderdeel
Diskmenu
Selecteer de taal voor het DVD-videomenu.
Audio
Selecteer de taal voor de DVDvideosoundtrack.
Instellingsmogelijkheden
Zie voor "6978" en andere taalcodes de "Taalcodelijst". sp. 60
Deze optie is alleen beschikbaar als deze op de dvd zelf is
vastgelegd. Als deze optie niet op de DVD is vastgelegd, worden
de instellingsmogelijkheden weergegeven. Als de geselecteerde taal
niet op de disk is vastgelegd, wordt de standaardtaal gebruikt.
Ondertit
Selecteer de taal voor de DVD-videoondertiteling.
58
DivX ondert.
Selecteer een lettertype dat DivXondertiteling ondersteunt.
Centraal-Europees, Cyrillisch, Grieks, Standaard, Hebreeuws
Selecteer "Standaard" om het standaardoverzicht van Romanlettertypen voor ondertiteling weer te geven die reeds op het
apparaat zijn geïnstalleerd.
OSD-taal
Selecteer de menutaal (voor setup en
beeldinstellingen).
English
··
··
Pagina voor audio
Menuonderdeel
Instellingsmogelijkheden
Alles:
gebruik deze optie als er een DTS/Dolby Digital
Digit. uitgang
Decoder is aangesloten of als u een apparaat hebt
Selecteer het gewenste uitvoersignaal,
aangesloten dat hiermee is uitgerust.
afhankelijk van de apparatuur die op de
digitale coaxiale audio-uitgang is aangesloten. Alleen PCM: gebruik deze optie voor apparatuur die uitsluitend
geschikt is voor Lineaire PCM.
Zie sp. 61 voor gedetailleerde informatie.
Nachtstand
Hiermee wordt het verschil tussen harde en
zachte geluiden gecompenseerd bij een laag
volume.
Alleen beschikbaar voor DVD-video's
die in Dolby Digital zijn opgenomen.
Schakel de Dolby Digital-modus "Aan"
als het stemvolume in de film laag is.
Aan: maakt de harde geluiden zachter, maar verhoogt het volume
van zachtere geluiden.
Uit: gebruik deze optie om normaal of krachtig surroundstereogeluid te beluisteren.
Pagina voor overige
Menuonderdeel
Instellingsmogelijkheden
Aan: de functie Screensaver start.
Screensaver
Uit: de functie Screensaver start niet.
Stel in of de screensaver al dan niet moet
starten als het afspelen wordt gestopt en er een
stilstaand beeld ongeveer 15 minuten wordt
geprojecteerd zonder dat er een handeling
wordt uitgevoerd.
PBC
Activeer of annuleer de PBC tijdens het
afspelen van
.
Aan: start het afspelen met PBC ingeschakeld. Als
wordt
afgespeeld, verschijnt het menuscherm.
Uit: start het afspelen met PBC uitgeschakeld. De eerste en
volgende tracks worden achter elkaar afgespeeld.
DivX® VOD-code
en controleer de registratiecode die wordt weergegeven.
De registratiecodes die vereist zijn voor video Druk op
on-demand service zijn voorzien.
Druk daarna op
.
U kunt met uw registratiecode video's kopen of huren van DivX®
video on-demand services (www.divx.com/vod).
Instellingen en
aanpassingen
MP3/JPEG NAV
Zonder menu: geeft alle
-,
- en
Weergave van hiërarchisch menu met inbegrip
bestanden op een disk weer.
van mappen.
Met menu:
geeft het menu met inbegrip van mappen weer.
Standaard
Zet alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke status, met uitzondering van
"Diskvergr." en "Wachtwoord" voor het
instellingenmenu en "Lampuren terugzetten"
in het menu Beeldinstellingen.
Druk op
en op
om het initialiseren te starten.
Voer met de cijfertoetsen op de afstandsbediening uw zescijferige
Wachtwrd
Stel uw wachtwoord in als u een disk afspeelt wachtwoord in de kolom "Oud wachtwrd" in. Als u een
wachtwoord voor de eerste keer invoert, voer dan "000000" in.
die met "Diskvergr." is beschermd.
Voer een nieuw zescijferig wachtwoord in de kolom "Nieuw
wchtw." in. Voer het nieuwe zescijferige wachtwoord opnieuw in
ter bevestiging in de kolom "Bevestig ww".
Als u op
drukt, wordt het nieuwe wachtwoord geregistreerd.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u gewoon "000000" in de
kolom "Oud wachtwrd" in.
Diskvergr.
Als u een disk met de functie Diskvergr.
hebt vergrendeld, dient u het wachtwoord
in te voeren om de disk af te kunnen spelen.
U kunt disks tegen ongeautoriseerd
afspelen beveiligen.
U kunt maximaal 40 disks vergrendelen.
Vergrendelen:vergrendelt het afspelen van de huidige geplaatste
disk. U dient het zes-cijferige wachtwoord in te
voeren om de disk af te kunnen spelen.
Openen:
alle disks kunnen worden afgespeeld.
59
Taalcodelijst
Abkhazian
6566
Gaelic; Scottish Gaelic
7168
Magyar
7285
Sinhalese
8373
Afar
6565
Gallegan
7176
Malayalam
7776
Slovensky
8373
Afrikaans
6570
Georgian
7565
Maltese
7784
Slovenian
8376
Amharic
6577
Gikuyu; Kikuyu
7573
Manx
7186
Somali
8379
Arabic
6582
Guarani
7178
Maori
7773
Sotho; Southern
8384
Armenian
7289
Gujarati
7185
Marathi
7782
South Ndebele
7882
Assamese
6583
Hausa
7265
Marshallese
7772
Sundanese
8385
Avestan
6569
Herero
7290
Moldavian
7779
Suomi
7073
Aymara
6589
Hindi
7273
Mongolian
7778
Swahili
8387
Azerhaijani
6590
Hiri Motu
7279
Nauru
7865
Swati
8383
Bahasa Melayu
7783
Hrwatski
6779
Navaho; Navajo
7886
Svenska
8386
Bashkir
6665
Ido
7379
Ndebele, North
7868
Tagalog
8476
6669
Interlingua
(International)
7365
Ndebele, South
7882
Tahitian
8489
Bengali
6678
Interlingue
7365
Ndonga
7871
Tajik
8471
Bihari
6672
Inuktitut
7385
Nederlands
7876
Tamil
8465
Bislama
6673
Inupiaq
7375
Nepali
7869
Tatar
8484
Bokmål, Norwegian
7866
Irish
7165
Norsk
7879
Telugu
8469
8472
Belarusian
60
Bosanski
6683
Íslenska
7383
Northern Sami
8369
Thai
Brezhoneg
6682
Italiano
7384
North Ndebele
7868
Tibetan
6679
Bulgarian
6671
Ivrit
7269
Norwegian Nynorsk;
7878
Tigrinya
8473
Burmese
7789
Japanese
7465
Occitan; Provencal
7967
Tonga (Tonga Island)
8479
Castellano, Enpañol
6983
Javanese
7486
Old Bulgarian; Old
Slavonic
6785
Tsonga
8483
Catalán
6765
Kalaallisut
7576
Oriya
7982
Tswana
8478
Chamorro
6772
Kannada
7578
Oromo
7977
Türkçe
8482
Chechen
6769
Kashmiri
7583
Ossetian; Ossetic
7983
Turkmen
8475
Chewa; Chichewa;
Nyanja
7889
Kazakh
7575
Pali
8073
Twi
8487
9072
Kernewek
7587
Panjabi
8065
Uighur
8571
Chuang; Zhuang
9065
Khmer
7577
Persian
7065
Ukurainian
8575
Church Slavic; Slavonic
6785
Kinyarwanda
8287
Polski
8076
Urdu
8582
Chuvash
6786
Kirghiz
7589
Português
8084
Uzbek
8590
Corsican
6779
Komi
7586
Pushto
8083
Vietnamese
8673
6783
Korean
7579
Russian
8285
Volapuk
8679
Dansk
6865
Kuanyama; Kwanyama
7574
Quechua
8185
Walloon
8765
Deutsch
6869
Kurdish
7585
Raeto-Romance
8277
Welsh
6789
Dzongkha
6890
Lao
7679
Romanian
8279
Wolof
8779
English
6978
Latina
7665
Rundi
8278
Xhosa
8872
Esperanto
6979
Latvian
7686
Samoan
8377
Yiddish
8973
Estonian
6984
Letzeburgesch;
7666
Sango
8371
Yoruba
8979
Euskara
6985
limburgan; limburger
7673
Sanskrit
8365
Zulu
9085
6976
Lingala
7678
Sardinian
8367
Faroese
7079
Lithuanian
7684
Serbian
8382
Français
7082
Luxembourgish;
7666
Shona
8378
Frysk
7089
Macedonian
7775
Shqip
8381
Fijian
7074
Malagasy
7771
Sindhi
8368
Instellingen voor "Digit. uitgang" en uitgangssignalen
Schijf die wordt afgespeeld
Instellingen voor "Digit. uitgang"
Stream
PCM
Lineaire PCM DVD-video
Lineaire PCM-stereo
DTS DVD-video
DTS bit stream
48 kHz, 16 bit lineaire PCM
Dolby digital DVD-video
Dolby digital bit stream
48 kHz, 16 bit stereo lineaire PCM
Audio-CD, Video-CD, SVCD
DTS Audio-cd
MP3-/WMA-schijf
44,1 kHz, 16 bit stereo lineaire PCM/48 kHz, 16 bit lineaire PCM
DTS bit stream
44,1 kHz, 16 bit lineaire PCM
32/44,1/48 KHz, 16 bit lineaire PCM
Instellingen en
aanpassingen
61
Handelingen en functies in het menu
Beeldinstellingen
U kunt de helderheid, het contrast en andere instellingen van het geprojecteerde beeld naar wens aanpassen.
Handelingen in het menu Beeldinstellingen
1
Druk als er een beeld wordt geprojecteerd op
.
Het volgende menu wordt weergegeven.
2
Druk op
om het in te stellen item te selecteren
en druk vervolgens op
3
Druk op
.
om het in te stellen item te selecteren
en druk vervolgens op
om het aan te passen.
• Als de opties worden weergegeven, selecteert u de gewenste optie en
drukt u op
4
62
om deze in te schakelen.
Als de setup is voltooid, drukt u op
te sluiten.
om het menu
Menu Beeldinstellingen
Pagina voor beeld
Als de kleurmodus is ingesteld op "Automatisch", dan kunt u deze instelling niet maken. sp. 25
Menuonderdeel
Instellingsmogelijkheden
Brightness (Helderheid)
Hiermee past u de helderheid van het beeld aan.
Contrast
Hiermee past u het verschil aan tussen de lichte en donkere delen
van het beeld.
Color Saturation (Kleurintensiteit)
Hiermee past u de intensiteit van de kleuren aan. (Niet weergegeven
wanneer een computer is aangesloten.)
Tint (Tint)
Hiermee past u de tint van het beeld aan. (Niet weergegeven
wanneer de aangesloten externe video of computer niet met NTSC
werkt.)
Sharpness (Scherpte)
Hiermee past u de scherpte van het beeld aan.
Kleurintensiteit
Hiermee past u de tint van het volledige beeld aan.
Hoog: maakt het beeld blauwachtig.
Laag: maakt het beeld roodachtig.
Autom. iris
Stelt de lichtintensiteit af volgens de helderheid van het weergegeven
beeld.
Aan: Activeert Autom. iris.
Uit: deactiveert Autom. iris.
Signaal pagina
Menuonderdeel
Instellingsmogelijkheden
U kunt keystone (trapeziumvertekening) in verticale richting
corrigeren. sp. 21
Autom. Keystone
Aan: voert Autom. Keystone uit.
Uit: deactiveert Autom. Keystone.
Stroomverbruik
Als de kleurmodus is ingesteld op
"Automatisch", dan kunt u deze instelling niet
maken. sp. 25
U kunt de helderheid van de lamp instellen op "ECO" of "Normaal".
Selecteer "ECO" als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals
bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere
kamer of op een klein scherm worden geprojecteerd. Als "ECO"
wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit
en de bedrijfsduur van de projectorlamp als volgt gewijzigd, terwijl
ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een
vermindering van 16%, levensduur
projectorlamp: ongeveer 1,2 keer zo lang
Resolutie
Met "Automatisch" wordt de resolutie van het ingangssignaal
automatisch geïdentificeerd. Als het beeld in de stand
"Automatisch" niet goed wordt geprojecteerd (er ontbreekt
bijvoorbeeld een deel van het beeld), gebruik dan "Breed"
(afhankelijk van de aangesloten Computer) voor breedbeeld of
"Normaal" voor schermen met een verhouding van "4:3" of "5:4".
Video Signal (Videosignaal)
Stelt het signaalformaat van de
videoapparatuur in die aangesloten is op de
video-ingang.
Alleen weergegeven als "Video" is geselecteerd als bron.
Standaard staat deze optie op "Auto" waardoor het videosignaal
automatisch wordt herkend. Als het geprojecteerde beeld wordt
vervormd of als er helemaal geen beeld verschijnt als u de optie
"Auto" gebruikt, selecteer dan handmatig het juiste videosignaal.
Instellingen en
aanpassingen
Keystone
63
Pagina voor opties
Menuonderdeel
Instellingsmogelijkheden
Vol. microfooningang
Pas deze waarde aan als het volume van de microfooningang te laag
is om hoorbaar te zijn vanuit de luidspreker van de projector of als
het volume te hoog is, waardoor het geluid kraakt. Als het volume
van de microfooningang op "0" wordt gezet, wordt er geen geluid
uitgevoerd via de luidspreker.
Knop gebruiker
U kunt het item selecteren dat is toegewezen vanaf het menu
Beeldingstellingen met de
van de afstandsbediening. Wanneer
u op de knop
drukt, wordt de geselecteerde menuoptie of het
geselecteerde aanpassingsscherm weergegeven, zodat u snel
instellingen/aanpassingen kunt opgeven. U kunt een van de
volgende driemaal items toewijzen aan de
Stroomverbruik, Informatie, Resolutie
Child lock (Kinderslot)
Gebruik
op het apparaat om de schakelaar
te vergrendelen.
High Altitude Mode (Modus Hoge altitude)
Stel deze modus in als u het apparaat op een
hoogte gebruikt.
.
Aan: het kinderslot is geactiveerd. Om het apparaat in te schakelen,
houdt u
op het apparaat of
de afstandsbediening
ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Uit: het kinderslot wordt geannuleerd.
Als u het apparaat op een hoogte gebruikt (d.w.z. 1.500 m of meer
boven zeeniveau), stel deze modus dan in op "Aan".
Pagina voor informatie
Item
Inhoudsopgave
Information
Lamp Hours (Lampuren):
(Informatie)
Geeft de huidige
status weer.
Source (Bron):
totale tijd dat de lamp is gebruikt. 0H wordt weergegeven voor
0 tot 10 uren. Voor 10 uur en meer wordt de gebruikte tijd in hele
uren aangegeven. Als het tijd is om de lamp te vervangen, wordt
de tekst in het display geel.
geeft aan of er standaardbeeld van een dvd-speler wordt
geprojecteerd, of beeld dat afkomstig is van externe
videoapparatuur of een computer.
Video Signal (Videosignaal): wordt weergegeven als "Video" is geselecteerd als "Bron" en
de indeling wordt weergegeven van het videosignaal dat wordt
ingevoerd.
Resolutie:
de resolutie wordt weergegeven als de "Bron" iets anders is dan
"Video". De resolutie van beeldsignalen van een computer en
componentvideosignalen die worden ingevoerd, worden
weergegeven.
Status:
geeft foutberichten weer. Het service center kan u deze informatie
vragen.
Reset Lamp
Als u de lamp hebt vervangen, initialiseert u de instellingen voor lampuren. De totale gebruikstijd
Hours (Lampuren van de lamp wordt dan gewist.
resetten)
64
Beveiligingsfuncties
De projector beschikt over de volgende geavanceerde beveiligingsfuncties.
• Wachtwoordbeveiliging
U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
• Antidiefstalvergrendeling
De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.
Wachtwoordbeveiliging
Schakel de positie [Functie] in voordat
u handelingen gaat uitvoeren
Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het projecteren van
beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld. Als een verkeerd
wachtwoord is ingevoerd als u de projector start, dan kunt u de schijf niet
uitwerpen. sp. 66
Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan
worden gebruikt. Als u de projector aanschaft, is Wachtwoordbeveiliging niet
ingeschakeld.
Wachtwoordbeveiliging instellen
Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te stellen.
1
Houd de
-knop ongeveer vijf seconden ingedrukt.
Het instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging wordt weergegeven.
Instellingen en
aanpassingen
• Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het wachtwoord
invoeren. Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het
instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging weergegeven.
s "Wachtwoord invoeren" p. 66
• Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de beveiligdmet-wachtwoordsticker als extra afschrikmiddel op een zichtbare plaats op de projector.
2
Schakel "Inschakelbeveiliging".
(1) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de
(2) Druk op de
-knop.
-knop.
Als "Inschakelbeveiliging" is ingeschakeld ("Aan"), moet u een vooraf
ingesteld Wachtwoord invoeren nadat de projector is aangesloten en
ingeschakeld. Als het verkeerde Wachtwoord wordt ingevoerd, zal de
projectie niet starten.
65
3
Het wachtwoord instellen
(1) Selecteer "Wachtwoord" en druk vervolgens op de
-knop.
(2) Wanneer de melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt weergegeven,
selecteert u "Ja" en drukt u op de
-knop. De standaardinstelling
voor het wachtwoord is "0000". Wijzig dit in het door u gekozen
wachtwoord. Als u "Nee" selecteert, wordt het in stap 1 getoonde
menu voor het instellen van de wachtwoordbeveiliging opnieuw
weergegeven.
(3) Voer met de numerieke knoppen een viercijferig getal in. Het
ingevoerde nummer wordt weergegeven als "* * * *". Als u het
vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
(4) Voer het wachtwoord opnieuw in. De melding "Het nieuwe
wachtwoord is opgeslagen." wordt weergegeven. Als u een onjuist
wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u het
wachtwoord opnieuw moet invoeren.
Wachtwoord invoeren
Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.
Voer met de numerieke knoppen het wachtwoord in.
Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie.
• Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert, wordt de melding
"De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf minuten lang weergegeven,
waarna de projector in standbymodus gaat. Als dit gebeurt, haal dan de
voedingskabel van de projector uit het stopcontact, steek de kabel er vervolgens
weer in en schakel de projector weer in. De projector geeft het
wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste wachtwoord kunt
invoeren.
• Als u het wachtwoord bent vergeten, maak dan een notitie van het "Aanvraagcode:
xxxxx"-nummer dat op het scherm verschijnt en neem contact op met het
dichtstbijzijnde adres dat staat vermeld in de Vragen. sp. 87
• Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste wachtwoord dertig
keer achter elkaar invoert, dan wordt de volgende melding weergegeven en zal de
projector geen wachtwoorden meer accepteren. "De bediening van de projector
wordt geblokkeerd. Neem contact op met Epson zoals beschreven in uw
documentatie." sp. 87
66
Antidiefstalvergrendeling
De projector bevat de volgende veiligheidsapparaten om te voorkomen dat het wordt gestolen.
• Beveiligingssleuf
De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington geproduceerde Microsaver Security System. Meer
informatie over het Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington
http://www.kensington.com/.
• Installatiepunt beveiligingskabel
Een in de handel verkrijgbaar antidiefstal-kabelslot kan door het installatiepunt worden gehaald om de projector vast te
leggen aan een tafel of zuil.
Kabelslot installeren
Het voeren van een antidiefstalslot door het handvat.
Zie de documentatie die met het kabelslot is meegeleverd voor instructies over het vergrendelen.
Instellingen en
aanpassingen
67
Bijlage
Problemen oplossen
De indicatielampjes begrijpen
U kunt de status van dit apparaat aan de hand van
de indicatielampjes aan de bovenkant van het
apparaat aflezen.
Bekijk de verschillende mogelijkheden in
onderstaande tabel en volg de stappen om het
probleem op te lossen.
* Als de indicatielampjes allemaal niet branden,
dan is de stroomkabel of het apparaat niet juist
aangesloten.
Als de indicatielampjes
Rood
Oranje
Groen
Oranje
68
of oranje knipperen Waarschuwing
Alarm door hoge
temperatuur
Voer deze twee punten uit.
• Zet het toestel minimaal
U kunt de projector
20 cm bij de muur
gewoon blijven gebruiken.
vandaan.
De projectie wordt
• Reinig de luchtfilter.
automatisch gestopt als er
sp. 74
nog hogere temperaturen
worden waargenomen.
: brandt
: knippert
: uit
Als er geen verbetering optreedt
wanneer u op
hebt gedrukt
en het toestel opnieuw hebt
ingeschakeld, gebruik het dan niet
langer en haal de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met
uw lokale leverancier of met het
dichtstbijzijnde adres dat u in
Vragen kunt terugvinden. sp. 87
Indicator lamp vervangen
Het is tijd om de lamp te vervangen. Plaats zo snel mogelijk een nieuwe lamp. Gebruik de lamp niet in
de huidige status, deze kan springen. sp. 77
Als
Rood
Rood
Rood
Fout
rood oplicht
: brandt
: uit
Interne fout
Wacht ongeveer anderhalve minuut. Haal de
stekker vervolgens uit het stopcontact en steek
de stekker opnieuw in het stopcontact.
Als de status van het indicatielampje niet
Haal
stekker
het blijft
stopcontact
en neem
Alsdede
fout uit
zich
voordoen
contact
met deanderhalve
leverancier.minuut. Trek de
Wacht op
ongeveer
stekker uit het stopcontact en neem contact op
met uw lokale leverancier of het dichtstbijzijnde
adres dat u in Vragen kunt terugvinden. sp. 87
wijzigt nadat u op
hebt gedrukt en het
toestel opnieuw hebt aangezet.
Rood
: knippert
Ventilatorfout/sensorfout
Rood
Rood
Fout door hoge temperatuur
(oververhitting)
Rood
De lamp schakelt automatisch uit en de
projectie stopt. Wacht ongeveer 5 minuten.
Als het Power-indicatielampje oranje wordt,
voer dan de drie punten uit die rechts
worden vermeld.
Rood
Rood
• Zet het toestel
minimaal 20 cm bij
de muur vandaan.
• Reinig de luchtfilter.
sp. 74
• Als u het apparaat
op hoge hoogtes
gebruikt (d.w.z.
1.500 m of meer
boven zeeniveau),
stel dan
"Hoogtemodus" in
op "Aan". sp. 64
Als de status van het
indicatielampje niet wijzigt
nadat u op
hebt
gedrukt en het toestel
opnieuw hebt aangezet.
Lampfout/Lamp licht niet op/Lamp valt uit
Wacht ongeveer anderhalve minuut en controleer of de lamp is
gesprongen. sp. 77
Reinig de luchtfilter en luchtinlaat. sp. 74
De lamp is niet defect
Plaats de lamp opnieuw, zet het
toestel weer aan.
Als het probleem niet is
opgelost nadat u de lamp
opnieuw hebt geplaatst
De lamp is defect
Neem contact op met uw leverancier voor verder advies. sp. 87
Als u het apparaat op hoge hoogtes gebruikt (d.w.z. 1.500 m of meer boven zeeniveau), stel dan
"Hoogtemodus" in op "Aan". sp. 64
Rood
Fout: autom. Iris
Voedingsfout (ballast)
Rood
Rood
Bijlage
69
Als indicatorlampje
of
Stand-by
niet brandt Normaal
: brandt
: knippert
Geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.
Oranje
Groen
Groen
Oranje
Knippert tweemaal oranje
70
Tijdens het
Als het apparaat aan het opwarmen is, kunt u
niet indrukken.
opwarmen (ong. Trek tijdens het opwarmen de stroomkabel niet uit het stopcontact.
30 seconden)
Dit kan de levensduur van de lamp verkorten.
Er wordt
geprojecteerd
Afkoelen
Tijdens het afkoelen is de functie van alle knoppen op de afstandsbediening en
de projector uitgeschakeld. De projector schakelt over naar stand-by zodra het
afkoelen is voltooid.
Trek tijdens het afkoelen de stroomkabel niet uit het stopcontact. Dit kan de
levensduur van de lamp verkorten.
Kinderslot
Het kinderslot is geactiveerd. sp. 64
: uit
Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden
Als de projector niet juist functioneert, controleer dan de volgende oplossingen voordat u het apparaat laat repareren.
Als de problemen zich echter blijven voordoen, neem dan contact op met de leverancier.
Als dit gebeurt
Projector kan niet worden
aangezet
Er verschijnt geen beeld
Controleert u dit
• Hebt u op
Zie pagina
sp. 18
gedrukt?
• Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker opnieuw in het
stopcontact.
sp. 18
• Is het apparaat bezig met afkoelen?
sp. 70
• Als het indicatielampje aan- en uitgaat als u het netsnoer aanraakt,
schakel de projector dan uit en haal de stekker uit het stopcontact en
steek de stekker opnieuw in het stopcontact. Als de problemen daarna
niet zijn opgelost, is het netsnoer wellicht beschadigd. Gebruik het
apparaat dan niet meer, haal de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met de leverancier.
sp. 87
• Is het kinderslot ingesteld?
sp. 64
• Is de lensdop gesloten?
sp. 18
• Is A/V dempen ingeschakeld?
Druk op de
-knop op de Afstandsbediening om A/V dempen
-
te annuleren.
Wazige of onscherpe
beelden
Donkere beelden
De afstandsbediening
werkt niet
• Is het regionummer van de DVD-video correct?
sp. 10
• Druk op
sp. 51
om naar DVD over te schakelen.
• Is de lamp opgebruikt?
sp. 68
• Is de beeldfocus goed ingesteld?
sp. 20
• Staat het apparaat op de juiste afstand?
sp. 80
• Is er sprake van condensatie?
sp. 8
• Gebruikt u de juiste kleurmodus voor de omgeving waarin u de
projector gebruikt?
sp. 25
• Moet de lamp worden vervangen?
sp. 75
• Is de schermbeveiliging geactiveerd?
sp. 59
• Staat de schakelaar Function/Numerics (Functie/Numeriek) in de
stand [Numeriek] (numerieke invoer)?
sp. 27
• Afhankelijk van de geplaatste schijf zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
• Zijn de batterijen leeg of zijn ze niet juist in de afstandsbediening
geplaatst?
sp. 16
• Staat het volume op het laagste niveau?
sp. 20
• Is het Vol Microfooningang te hoog ingesteld?
sp. 64
• Is Mute (Dempen) geactiveerd? Druk op
.
Bijlage
Er is geen geluid of het
geluid is te zacht.
-
-
• Is A/V dempen ingeschakeld?
Druk op de
-knop op de Afstandsbediening om A/V dempen
-
te annuleren.
Het geluid is vervormd
• Is de lensdop gesloten?
sp. 18
Staat het volume te hoog?
sp. 20
71
Als dit gebeurt
Controleert u dit
Geen geluid te horen vanuit • Is de microfoon correct aangesloten?
de microfoon
Trek de kabel uit de microfooningang en sluit de kabel vervolgens
opnieuw aan.
• Is het volume voor de microfooningang te laag ingesteld?
De audiotaal of taal voor
ondertitels kan niet worden
gewijzigd
Er verschijnen geen
ondertitels
sp. 54
sp. 64
• De projector is compatibel met een dynamische microfoon. Het
ondersteunt geen plug-in stroomtype.
-
• Als er op een schijf niet meer dan één taal is vastgelegd, kunt u de taal
niet wijzigen.
-
• Afhankelijk van het type disk kunt u de taal mogelijk alleen wijzigen
vanuit het DVD-menu.
-
• Als er geen ondertitels op een schijf zijn vastgelegd, kunt u die niet
weergeven.
-
• Staat de taal voor ondertitels op "OFF" (UIT)?
72
Zie pagina
sp. 37
Als u de externe video- of computermodus gebruikt
Als dit gebeurt
Er verschijnt geen beeld
"Signal not supported"
(Signaal niet ondersteund)
wordt weergegeven
Controleert u dit
• Is de aangesloten apparatuur aangezet?
Schakel de aangesloten apparatuur in of start het afspelen. Dit is
afhankelijk van de aangesloten apparatuur.
sp. 51
• Als externe videoapparatuur is aangesloten
Als u niet kunt projecteren zelfs als het "Videosignaal" is ingesteld
op "Auto" in het menu Beeldinstellingen, selecteer dan het juiste
signaal voor het apparaat.
sp. 63
• Wanneer een computer is aangesloten
Zijn de resolutie en vernieuwingsfrequentie voor het beeldsignaal
geschikt voor het apparaat?
Gebruik de documentatie van de computer en andere bronnen om
de resolutie en vernieuwingsfrequentie te controleren en te wijzigen
voor het beeldsignaal dat wordt uitgevoerd door de computer.
sp. 81
"No signal." (Geen signaal) • Zijn de kabels goed aangesloten?
wordt weergegeven
• Is de aangesloten apparatuur aangezet? Schakel de aangesloten
apparatuur in. Druk op de knop voor afspelen op de aangesloten
videoapparatuur.
Het signaal is vervormd
sp. 47 – 50
sp. 51
• Is een laptop of een computer met ingebouwd LCD-scherm
aangesloten?
Wijzig de uitvoerbestemming van het beeldsignaal vanaf de
computer.
sp. 52
• Druk op
om naar DVD over te schakelen.
sp. 51
• Als u een verlengsnoer gebruikt, kan dat een negatieve invloed
hebben op het signaal. Gebruik speciale versterkingsapparatuur.
-
• Is de resolutie van het beeldsignaal van de computer geschikt voor het
apparaat?
Gebruik de documentatie van de computer en andere bronnen om de
resolutie te controleren en te wijzigen voor het beeldsignaal dat
wordt uitgevoerd door de computer.
• Druk op de knop
• Het apparaat herkent automatisch de beeldverhouding die geschikt is
voor invoersignalen en projecteert beelden. Als de aspectverhouding
niet juist wordt geprojecteerd, drukt u op
en selecteert u de
geschikte beeldverhouding voor het ingevoerde signaal.
-
sp. 41
Bijlage
• Druk op de knop
sp. 81
op de afstandsbediening als het
geprojecteerde computerbeeld storing of flikkeringen vertoont.
"Running Auto Setup…" (Automatische configuratie wordt
uitgevoerd...) wordt weergegeven en synchronisatie, tracking en
positie worden automatisch aangepast.
Beeld is afgekapt (groot)
of klein
Zie pagina
op de afstandsbediening als een deel van het
geprojecteerde computerbeeld niet wordt weergegeven. "Running
Auto Setup…" (Automatische configuratie wordt uitgevoerd...) wordt
weergegeven en synchronisatie, tracking en positie worden
automatisch aangepast.
De beeldkleuren zijn
niet juist
Stel in het menu Beeldinstellingen het "Videosignaal" in op het
geschikte signaalformaat voor de apparatuur.
Bewegende beelden die
worden afgespeeld door de
computer worden zwart
Stel het beeldsignaal van de computer in op alleen externe uitvoer.
s Raadpleeg de "documentatie" van de computer voor meer
informatie of neem contact op met de fabrikant van de computer.
-
sp. 63
-
73
Onderhoud
In dit deel van de gebruikershandleiding worden onderhoudstaken beschreven, zoals het schoonmaken van het apparaat
en het vervangen van losse onderdelen.
Let op
Vooraleer u met het onderhoud begint, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken.
Schoonmaken
De luchtfilter en luchtinlaat
reinigen
Als stof zich ophoopt op de luchtfilter of de luchtinlaat,
of als de melding "Het apparaat raakt oververhit.
Controleer of er niets voor de ventilatieopeningen zit en
reinig of vervang de luchtfilter." wordt weergegeven,
verwijdert u met een stofzuiger het stof van de luchtfilter
en de luchtinlaat.
• Als er stof in de luchtfilter of de ventilator voor luchtinvoer
ophoopt, kan de interne temperatuur van het apparaat
oplopen en kan dit leiden tot storingen en een kortere
levensduur van optische onderdelen. Wij raden u aan deze
onderdelen ten minste elke drie maanden te reinigen. Doe
dit vaker als het apparaat in zeer stoffige omgevingen
wordt gebruikt.
• Spoel het Luchtfilter niet af in water. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.
De projector schoonmaken
Veeg de behuizing van de projector voorzichtig schoon
met een zachte doek.
Als het apparaat erg vuil is, bevochtig dan een doek met
water en een kleine hoeveelheid neutraal detergent,
Gebruik geen vluchtige stoffen als was, alcohol of spiritus
om de behuizing te reinigen. Hierdoor kan het apparaat
kromtrekken en de coating losraken.
wring de doek goed uit, veeg het apparaat zachtjes
schoon en verwijder de vlekken. Veeg het daarna
opnieuw af met een droge zuivere doek.
De projectielens reinigen
Gebruik een in de winkel verkrijgbaar
lensreinigingsdoekje om de lens voorzichtig
schoon te vegen.
74
Wrijf de lens niet schoon met ruwe materialen en zorg ervoor
dat u de lens niet ergens tegenaan stoot. De lens is erg fragiel.
Vervangingsfrequentie losse onderdelen
Vervangingsfrequentie luchtfilter
Als de luchtfilter vuil is of beschadigd
Vervangingsfrequentie lamp
• Het bericht "Replace the lamp" (Vervang de lamp) wordt op het scherm weergegeven als u de projectie start.
• De geprojecteerde beelden worden donkerder en slechter van kwaliteit.
• Om de oorspronkelijke helderheid en beeldkwaliteit te behouden, verschijnt er nadat de lamp ongeveer 3.900 uur is
gebruikt een waarschuwingsbericht met de mededeling dat de lamp moet worden vervangen. Het moment waarop
deze melding verschijnt is afhankelijk van de gebruikte kleurmodusinstellingen en de omstandigheden waaronder
de projector is gebruikt.
• Als u de lamp na deze periode blijft gebruiken, wordt het risico dat de lamp breekt groter. Vervang daarom de lamp
zo snel mogelijk nadat het waarschuwingsbericht verschijnt, zelfs als de oude lamp nog werkt.
• Zet de projector niet direct aan als deze is uitgezet. De projector vaak uit en aanzetten kan de levensduur van de lamp
verkorten.
• Afhankelijk van de eigenschappen van de lamp en de manier waarop deze is gebruikt, kan de lamp ook voordat het
waarschuwingsbericht verschijnt donkerder worden of kapot gaan. Het is daarom verstandig altijd een reservelamp
bij de hand te hebben.
Optionele accessoires en onderdelen
U kunt desgewenst de volgende optionele accessoires en onderdelen aanschaffen. Deze lijst met optionele accessoires
geldt vanaf augustus 2009. Details van accessoires kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en de
beschikbaarheid kan variëren, afhankelijk van het land of de regio van aanschaf.
Losse onderdelen
Vervangingslamp ELPLP55
Luchtfilter ELPAF26
(Lamp x1)
Ter vervanging van oude lampen.
(Luchtfilter x1)
Ter vervanging van oude luchtfilters.
Optionele accessoires
50" draagbaar scherm ELPSC06
HD-15-kabel ELPKC02
60" draagbaar scherm ELPSC07
(1,8 m – voor mini-D-Sub 15-pens/mini-D-Sub 15-pens)
80" draagbaar scherm ELPSC08
HD-15-kabel ELPKC09
100" scherm ELPSC10
HD-15 pc-kabel ELPKC10
Bijlage
Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden vervoerd.
(Beeldverhouding 4:3)
(3 m – voor mini-D-Sub 15-pens/mini-D-Sub 15-pens)
(20 m – voor mini-D-Sub 15-pens/mini-D-Sub 15-pens)
Voor het aansluiten van het apparaat op een computer.
Componentvideo-kabel ELPKC19
(3 m – voor mini D-Sub 15-pens/RCA-stekker x 3)
Voor aansluiting van een Componentvideo-bron.
75
Losse onderdelen vervangen
De luchtfilter vervangen
Gebruikte luchtfilters dient u overeenkomstig de gemeentelijke
regelgeving weg te gooien.
Filter: Polipropyleen
Frames: ABS plastic
1
Schakel de stroomschakelaar uit en als u een korte pieptoon
hoort, trekt u de stroomkabel uit het stopcontact.
2
Verwijder de afdekking van de luchtfilter.
Til het handvat op,
plaats uw vinger
op het lipje en til
het omhoog.
76
3
Verwijder de oude luchtfilter.
4
Plaats de nieuwe luchtfilter.
5
Plaats de filterafdekking.
De lamp vervangen
Let op
Direct na gebruik is de lamp heet. Nadat u de projector hebt uitgeschakeld, moet
u ongeveer een uur wachten voordat u de lamp vervangt.
Schakel de stroomschakelaar uit en als u een korte pieptoon
hoort, trekt u de stroomkabel uit het stopcontact.
2
Maak de schroeven van de lampafdekking los met een
schroevendraaier die bij de vervangingslamp is geleverd.
Schuif de lampafdekking naar u toe en hef het dan op om
het te verwijderen.
3
Draai de bevestigingsschroeven van de lamp los.
4
Verwijder de oude lamp.
5
Plaats de nieuwe lamp.
Bijlage
1
77
6
Draai de bevestigingsschroeven van de lamp stevig aan.
7
Plaats de lampafdekking.
• Draai de lamp stevig vast en plaats de lampafdekking op de juiste manier. Als de
lamp of de lampafdekking niet goed is geïnstalleerd, dan wordt het toestel
uitgezet als veiligheidsvoorzorgsmaatregel.
• Dit product is uitgerust met een lamp die kwik (Hg) bevat. Raadpleeg uw
plaatselijke voorschriften met betrekking tot afvalverwerking of recycling.
Gooi de lamp niet weg met het normale huisvuil.
De gebruikstijd van de lamp opnieuw instellen
Als u een nieuwe lamp hebt geplaatst, moet u niet vergeten de optie Lamp
Hours (Lampuren) op nul te zetten.
Het apparaat heeft een ingebouwde teller die de gebruikte tijd van de lamp
bijhoudt. Het waarschuwingsbericht dat de lamp moet worden vervangen
wordt op basis van deze teller weergegeven.
1
Sluit de stroomkabel aan en druk op
2
Druk op
en als het menu verschijnt, stelt u "Info" in op
"Lampuren terugzetten".
78
.
3
Selecteer "Ja" en druk op
initialiseren.
om de instelling te
Bijlage
79
Projectieafstand en schermgrootte
Raadpleeg onderstaande tabel en plaats de projector zodanig dat u de beste projectiekwaliteit krijgt voor de
schermgrootte die u gebruikt. De waarden zijn slechts ter referentie.
Eenheid: cm
16:10
Beeldverhouding
33"
40"
60"
80"
100"
120"
150"
200"
71 x 44
86 x 54
130 x 81
170 x 110
220 x 130
260 x 160
320 x 200
430 x 270
Projectieafstand
Minimum
Maximum
(Zoomafstelling Wide)
(Zoomafstelling Tele)
91 - 110
111 - 134
168 - 202
225 - 270
281 - 338
338 - 407
424 - 509
566 - 680
-6
-8
-12
-15
-19
-23
-29
-38
Eenheid: cm
4:3
Beeldverhouding
30"
40"
60"
80"
100"
120"
150"
200"
61 x 46
81 x 61
120 x 90
160 x 120
200 x 150
240 x 180
300 x 230
410 x 300
Projectieafstand
Minimum
(Zoomafstelling Wide)
-
Maximum
(Zoomafstelling Tele)
94 - 113
126 - 152
190 - 229
255 - 306
319 - 383
383 - 461
480 - 577
641 - 770
-7
-9
-13
-17
-22
-26
-33
-44
Eenheid: cm
16:9
Beeldverhouding
32"
40"
60"
80"
100"
120"
150"
200"
70 x 44
89 x 50
130 x 75
180 x 100
220 x 120
270 x 150
330 x 190
440 x 250
Projectieafstand
Minimum
Maximum
(Zoomafstelling Wide)
(Zoomafstelling Tele)
91 - 109
114 - 137
172 - 208
231 - 278
289 - 348
348 - 418
435 - 523
582 - 699
-4
-5
-8
-10
-13
-15
-19
-26
Scherm
90°
Lensmidden
80
is de afstand van het
midden van de lens tot de
onderkant van het scherm.
Lijst met geschikte resoluties
Composietvideo
Eenheden: punten
Signaal
Resolutie
TV (NTSC)
TV (PAL, SECAM)
Aspectmodus
Normaal
16:9
Zoom
720 x 480
720 x 360*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
720 x 576
720 x 432*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
* Letterbox-signaal
Componentvideo
Eenheden: punten
Signaal
Resolutie
SDTV (480i, 60Hz)
Aspectmodus
Normaal
16:9
Zoom
720 x 480
720 x 360*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
SDTV (576i, 50 Hz)
720 x 576
720 x 432*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
SDTV (480p)
720 x 480
720 x 360*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
SDTV (576p)
720 x 576
720 x 432*
1.066 x 800
(4:3)
1.280 x 720
(16:9)
1.280 x 800
(16:10)
HDTV (720p) 16:9
1.280 x 720
1.280 x 720
(16:9)
-
1.280 x 800
(16:10)
HDTV (1080i) 16:9
1.920 x 1.080
1.280 x 720
(16:9)
-
1.280 x 800
(16:10)
* Letterbox-signaal
HDMI
Eenheden: punten
Signaal
Resolutie
VGA60
Aspectmodus
16:9
Zoom
640 x 480
640 x 360 *
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SDTV(480i, 60Hz)
720 x 480
720 x 360 *
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SDTV(576i, 50Hz)
720 x 576
720 x 432 *
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SDTV(480p)
720 x 480
720 x 360 *
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SDTV(576p)
720 x 576
720 x 432 *
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SVGA60
800 x 600
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
XGA60
1.024 x 768
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
HDTV(720p)
1.280 x 720
1.280 x 720
-
1.280 x 800
WXGA60
1.280 x 800
1.280 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA2_60
1.280 x 960
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
Bijlage
Normaal
81
Signaal
Resolutie
SXGA3_60
Aspectmodus
Normaal
16:9
Zoom
1.280 x 1.024
1.000 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA+60
1.400 x 1.050
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
UXGA60
1.600 x 1.200
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
HDTV(1080i)
1.920 x 1.080
1.280 x 720
-
1.280 x 800
HDTV(1080p, 50Hz)
1.920 x 1.080
1.280 x 720
-
1.280 x 800
HDTV(1080i, 60Hz)
1.920 x 1.080
1.280 x 720
-
1.280 x 800
* Letterbox-signaal
Computerbeeld
Eenheden: punten
Signaal
Resolutie
VGA60/72/75/85,
iMac*1
Aspectmodus
Normaal
16:9
Zoom
640 x 480
640 x 360*2
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SVGA56/60/72/75/85,
iMac*1
800 x 600
800 x 450*2
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
XGA60/70/75/85,
iMac*1
1.024 x 768
1.024 x 576*2
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA1_70/75/85/100
1.152 x 864
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
WXGA60/75/85
1.280 x 800
1.280 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
WXGA60-1
1.280 x 768
1.280 x 768
1.280 x 720
1.280 x 800
WXGA60-2
1.360 x 768
1.280 x 722
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA2_60
1.280 x 960
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA3_60/75/85
1.280 x 1.024
1.000 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
SXGA+60/75/85
1.400 x 1.050
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
WXGA+60/75/85
1.440 x 900
1.280 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
UXGA60
1.600 x 1.200
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
WSXGA+60
1.680 x 1.050
1.280 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
MAC13"
640 x 480
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
MAC16"
832 x 624
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
MAC19"
1.024 x 768
1.066 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
MAC21"
1.152 x 870
1.059 x 800
1.280 x 720
1.280 x 800
*1 U kunt geen verbinding maken met modellen zonder VGA-uitgangspoort.
*2 Letterbox-signalen
Zelfs als andere dan de bovengenoemde signalen worden uitgevoerd, kan het beeld waarschijnlijk toch worden
geprojecteerd. Mogelijk worden echter niet alle functies ondersteund.
Het is mogelijk dat kleine tekens enz. niet zichtbaar zijn.
82
MPEG-compatibiliteit
Extensie
.AVI
Videocodec
Audiocodec
Resolutie
MPEG-1/MPEG-2/ MPEG- PCM/ADPCM/MPEG/
4 (Advanced Simple Profile) MP3/WMA/AC3/DTS
PAL: 25 Hz 720 x 576 of minder
NTSC: 30 Hz 720 x 480 of minder
.VID/.DIV/.DIVX
MPEG-4 (Advanced Simple PCM/ADPCM/MPEG/
(Home Theater)/.XVID Profile)
MP3/WMA/AC3/DTS
PAL: 25 Hz 720 x 576 of minder
NTSC: 30 Hz 720 x 480 of minder
.MPE/ .MPG/ .MPEG
MPEG-1/ MPEG-2
PCM/ADPCM/LPCM/
MPEG/MP3/WMA/
AC3/DTS
PAL: 25 Hz 720 x 576 of minder
NTSC: 30 Hz 720 x 480 of minder
.DAT
MPEG-1
MPEG I of II /laag II
PAL: 25 Hz 352 x 288/704 x 576
NTSC: 30 Hz 352 x 240/704 x 480
.VOB
MPEG-2
PCM/ADPCM/LPCM/
MPEG/MP3/WMA/
AC3/DTS
PAL: 25 Hz 720 x 576
NTSC: 30 Hz 720 x 480
De bestandsindeling moet aan de volgende vereisten voldoen:
• Resolutie: maximaal 720 x 576
• GMC-punt (Global Motion Compensation): maximaal één
• Bitsnelheid: CD: 5,6 Mbps
DVD: 19 Mbps
USB: 5,57 Mbps (Eventueel langzamer, afhankelijk van de prestaties van het USB-opslagapparaat.)
Bijlage
83
Specificaties
Productnaam
EB-W8D
Afmetingen
335 B x 136 H x 239 D mm (uitstekende delen inbegrepen)
Paneelgrootte
0,59" breed
Weergavemethode
Polysilicon TFT active matrix
Resolutie
1.024.000 pixels (1.280 B x 800 H punten) x 3
Focusafstelling
Handmatig
Zoomafstelling
Handmatig (ong. 1:1,2)
Lamp (lichtbron)
UHE-lamp, 200 W, Modelnr.: ELPLP55
Voeding
100 tot 240VAC +/-10%, 50/60Hz, 3,5 tot 1,5A
Stroomverbruik
Bedrijfshoogte
Bereik 100 tot 120
VAC
Bedrijf: 310 W
Stand-by: 0,3 W
Bereik 200 tot 240
VAC
Bedrijf: 292 W
Stand-by: 0,4 W
Hoogte: 0 tot 2.286 m
Bedrijfstemperatuur +5 tot +35°C (zonder condensvorming)
Opslagtemperatuur -10 tot +60°C (zonder condensvorming)
Gewicht
Ongeveer 4,3 kg
Inputs
Aansluitingen
Uitvoer
Luidsprekers
Audiopoort
1
RCA-aansluiting
Videopoort
1
RCA-aansluiting
Componentpoort
1
RCA-aansluiting
Computerpoort
1
Mini D-Sub 15-pens
HDMI-poort
1
HDMI
Microfooningang (Mic)
1
Stereo mini-aansluiting
USB-poort
1
Type A
USB-poort
1
Type B
Digitale coaxiale audiouitgang
1
RCA-aansluiting
Koptelefoonaansluiting
1
3,5 mm mini-jack
Maximale invoer 10 W, Nominale impedantie 8 Ω ohm
Analoge
audiouitvoer
Audio-uitvoer
Digitale
audiouitvoer
1 luidsprekersysteem:Werkelijke, maximale uitvoer 10 W + 10 W (10 % THD)
1 hoofdtelefoonsysteem: 25 mW/32 Ω ohm
Dynamisch bereik: 70 dB of meer
Digitale coaxiale uitgang
* De USB-poort is niet geschikt voor alle USB-compatibele apparaten.
Schuine hoek
Er kan een storing optreden of het apparaat kan ongevallen veroorzaken als het meer dan 30 graden wordt gekanteld.
84
Verklarende woordenlijst
HDMI
YCbCr
De afkorting van "High-Definition Multimedia Interface", de
digitale transmissiestandaard voor het overbrengen van beelden
en geluid via een kabel. De HDMI-standaard werd
oorspronkelijk ontworpen voor digitale toestellen voor
thuisgebruik en computers en zorgt voor de signaaltransmissie
van hogekwaliteitsbeelden zonder de signalen te moeten
comprimeren. Het bevat ook een digitale signaalcodering.
Een transmissiesignaal in de golfvorm voor het
kleurenbalksignaal voor de huidige tv (NTSC-systeem).
Uitgedrukt met Y (signaal voor helderheid) CbCr (chromatine(kleuren)signaal).
HDTV
De afkorting van "High-Definition Television system" voor een
high definition-tv die aan de volgende vereisten kan voldoen:
-Verticale resolutie 720p of 1080i of meer (waar "p" staat voor
progressieve scan en "i" voor interlacescan)
-beeldverhouding 16:9
JPEG
Een bestandsindeling voor de opslag van
afbeeldingsbestanden. De meeste foto's die zijn gemaakt met
digitale camera's worden opgeslagen in JPEG-indeling.
MP3
De afkorting van "MPEG1 Audio Layer-3", een standaard voor
het comprimeren van geluidsbestanden. Hiermee kunnen
gegevens aanzienlijk compacter worden opgeslagen, zonder
dat er geluidskwaliteit verloren gaat.
NTSC
De afkorting van "National Television Standards Committee",
een van de analoge transmissiesystemen voor kleurentelevisie.
Dit systeem wordt gebruikt in Japan, de VS en LatijnsAmerika.
YPbPr
Een transmissiesignaal in de golfvorm voor het
kleurenbalksignaal voor Hi-Vision. Uitgedrukt metY
(signaal voor helderheid) PbPr (signaal voor kleurverschil).
Aspect
De verhouding tussen lengte en hoogte van een beeld. HDTVbeelden hebben een aspectverhouding van 16:9 en lijken te zijn
uitgerekt. De verhouding voor standaardbeelden is 4:3. Dit
apparaat kan alleen de beeldverhouding van een disk
detecteren als deze wordt afgespeeld.
Digitale coaxiale uitgang
Hier wordt het geluidssignaal omgezet in een digitaal signaal;
verder kunt u hier signalen overzenden via een coaxiale kabel.
Playback control (PBC) (Afspeelbesturing)
Een methode voor het afspelen van video-CD's. In het menu
kunt u het gewenste scherm of de gewenste informatie kiezen.
Schijf-termen
Titel/Hoofdstuk/Track
Een film op een DVD is verdeeld in eenheden die 'titels' heten;
elke titel kan één of meer hoofdstuk(ken) bevatten.
Dvd-video
PAL
De afkorting van "Phase Alternation by Line", een van de
analoge transmissiesystemen voor kleurentelevisie. Dit
systeem wordt gebruikt in China en overige Aziatische landen,
in West-Europa behalve Frankrijk, en in Afrikaanse landen.
Titel 1
Hoofdstuk 1
Titel 2
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2
SDTV
De afkorting van "Standard Definition Television", een
standaardtelevisiesysteem die niet aan de HDTV-vereisten
voldoet.
SECAM
Video-cd/audio-cd
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4
Appendix
De afkorting van "SEquential Couleur A Memoire", een van de
analoge transmissiesystemen voor kleurentelevisie. Wordt
gebruikt in Frankrijk, Oost-Europa en de voormalige
Sovjetunie, het Midden-Oosten en sommige Afrikaanse
landen.
Video- en audio-CD's zijn verdeeld in eenheden, tracks
genoemd.
WMA
De afkorting van "Windows Media Audio", een methode voor
audiocompressie, ontwikkeld door Microsoft in Amerika.
WMA-gegevens kunt u genereren met Windows Media Player
versie 7 en 7.1, met Windows Media Player for Windows XP of
met Windows Media Player serie 9.
Gebruik bij het genereren van WMA-bestanden bij voorkeur
toepassingen die door Microsoft zijn goedgekeurd. Als u een
niet-goedgekeurde toepassing gebruikt, bestaat de kans dat
deze niet naar behoren zal functioneren.
85
Index
A
O
A/V dempen .............................................................................. 25
Afstandsbediening .................................................................... 15
Auto Setup (Automatische configuratie) .................................. 73
Optionele accessoires ................................................................75
OSD-taal ....................................................................................58
Oververhitting ...........................................................................69
B
P
Beveiligd-met-wachtwoord-sticker .......................................... 65
Brightness (Helderheid) ............................................................ 63
Bron .......................................................................................... 64
Pagina voor audio ......................................................................59
Pagina voor beeld ......................................................................63
Pagina voor informatie ..............................................................64
Pagina voor opties .....................................................................64
Pagina voor overige ...................................................................59
Pagina voor taal .........................................................................58
Playback control (PBC) (Afspeelbesturing) ..............................28
C
Child lock (Kinderslot) ............................................................. 64
Color Mode (Kleurmodus) ....................................................... 25
Color Saturation (Kleurintensiteit) ........................................... 63
Computeringang ....................................................................... 50
Contrast ..................................................................................... 63
D
De batterijen plaatsen ............................................................... 16
De gebruikstijd van de lamp opnieuw instellen ........................ 78
De lamp vervangen ................................................................... 77
De luchtfilter en luchtinlaat reinigen ........................................ 74
De luchtfilter vervangen ........................................................... 76
De projectielens reinigen .......................................................... 74
De projector schoonmaken ....................................................... 74
Digit. uitgang ............................................................................ 59
Diskvergr. ................................................................................. 59
DivX® ...................................................................................... 30
DivX® VOD ............................................................................. 59
F
Focusring .................................................................................. 20
H
High Altitude Mode (Modus Hoge altitude) ............................ 64
Hoofdstuk ................................................................................. 85
Hoofdtelefoon ........................................................................... 53
I
Scherm met afspeelgegevens ....................................................38
Sharpness (Scherpte) .................................................................63
Signaal pagina ...........................................................................63
Stand-by ....................................................................................70
T
Tint (Tint) ..................................................................................63
Titel ...........................................................................................85
Track ..........................................................................................85
U
USB .....................................................................................11, 48
V
Vervangingsfrequentie lamp .....................................................75
Video Signal (Videosignaal) .....................................................63
Video-ingang .............................................................................49
Volume ......................................................................................20
W
Wachtwoordbeveiliging ............................................................65
Wachtwrd ..................................................................................59
WMA .........................................................................................30
Indicatielampjes ........................................................................ 68
Z
L
Zoomring ...................................................................................20
Lamp Hours (Lampuren) .......................................................... 64
Losse onderdelen ...................................................................... 75
M
Menu ......................................................................................... 27
Microfooningang (Mic) ............................................................ 54
MP3 .......................................................................................... 30
MP3/JPEG NAV ....................................................................... 59
Mute (Dempen) ......................................................................... 26
N
Nachtstand ................................................................................ 59
86
S
Vragen
Deze adreslijst is bijgewerkt tot 2 juli 2008.
U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website. Mocht u op deze pagina’s niet
vinden wat u zoekt, ga dan naar de startpagina van Epson op www.epson.com.
< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >
ALBANIA :
INFOSOFT SYSTEM
Gjergji Center, Rr Murat Toptani
Tirana 04000 - Albania
Tel: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/ 83
Fax: 00355 42 329 90
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
AUSTRIA :
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Buropark Donau Inkustrasse 1-7 / Stg. 8 / 1.
OG
A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
Web Address:
http://www.epson.at
BELGIUM :
EPSON Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
Web Address:
http://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA :
KIMTEC d.o.o.
Poslovni Centar 96-2
72250 Vitez
Tel: 00387 33 639 887
Fax: 00387 33 755 995
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
BULGARIA :
EPSON Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
Email: info@prosoft.bg
Web Address:
http://www.prosoft.bg
CROATIA :
RECRO d.d.
Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
Tel: 00385 1 3650774
Fax: 00385 1 3650798
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
CYPRUS :
TECH-U SERVICES LTD
2 Papaflessa Str 2235 Latsia
Tel: 00357 22 69 4000
Fax: 00357 22490240
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
CZECH REPUBLIC :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
E-mail: infoline@epson.cz
Web Address:
http://www.epson.cz
Hotline: 800 142 052
DENMARK :
EPSON Denmark
Generatorvej 8 C 2730 Herlev
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Email: denmark@epson.co.uk
Web Address:
http://www.epson.dk
Hotline: 70279273
ESTONIA :
EPSON Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4, 10618
Tallinn
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
Web Address:
http://www.epson.ee
FINLAND :
Epson (UK) Ltd.
Rajatorpantie 41 C FI-01640 Vantaa
Web Address:
http://www.epson.fi
Hotline: 0201 552091
FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :
EPSON France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Web Address:
http://www.epson.fr
Hotline: 0821017017
GERMANY :
EPSON Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 Meerbusch
Tel: +49-(0)2159-538 0
Fax: +49-(0)2159-538 3000
Web Address:
http://www.epson.de
Hotline: 01805 2341 10
GREECE :
EPSON Italia s.p.a.
274 Kifisias Avenue –15232 Halandri Greece
Tel: +30 210 6244314
Fax: +30 210 68 28 615
Email:
epson@information-center.gr
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
HUNGARY :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Hungary
Infopark setany 1.
H-1117 Budapest
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
Web Address: www.epson.hu
IRELAND :
Epson (UK) Ltd.
Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
U.K.Techn.
Web Address:
http://www.epson.ie
Hotline: 01 679 9015
ITALY :
EPSON Italia s.p.a.
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 06. 660321
Fax: +39 06. 6123622
Web Address:
http://www.epson.it
Hotline: 02 26830058
KAZAKHSTAN :
EPSON Kazakhstan Rep Office
Gogolya street, 39, Office 707
050002, Almaty, Kazakhstan
Phone +3272 (727) 259 01 44
Fax +3272 (727) 259 01 45
Web Address:
http://www.epson.ru
LATVIA :
EPSON Service Center Latvia
c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga
Tel.: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
Web Address: www.epson.lv
LITHUANIA :
EPSON Service Center Lithuania
c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas
Tel.: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
Web Address: www.epson.lt
LUXEMBURG :
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
Web Address:
http://www.epson.be
MACEDONIAN :
DIGIT COMPUTER ENGINEERING
Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II mezanin
1000 Skopie
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
87
NETHERLANDS :
EPSON Europe B.V.
Benelux sales office
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
Web Address:
http://www.epson.nl
NORWAY :
EPSON NORWAY
Lilleakerveien 4 oppgang 1A
N-0283 Oslo NORWAY
Hotline: 815 35 180
Web Address:
http://www.epson.no
POLAND :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Poland
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Poland
Hotline:(0) 801-646453
Web Address:
http://www.epson.pl
PORTUGAL :
EPSON Portugal
R. Gregorio Lopes, nº 1514 Restelo 1400-195
Lisboa
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
Web Address:
http://www.epson.pt
ROMANIA :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Romania
Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
Web Address:
http://www.epson.ro
Russia :
EPSON CIS
Schepkina street, 42, Bldg 2A, 2nd floor
129110, Moscow, Russia
Phone +7 (495) 777-03-55
Fax +7 (495) 777-03-57
Web Address:
http://www.epson.ru
Ukraine:
EPSON Kiev Rep Office
Pimonenko street, 13, Bldg 6A, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Phone +38 (044) 492 9705
Fax +38 (044) 492 9706
Web Address:
http://www.epson.ru
SERBIA AND MONTENEGRO :
BS PROCESSOR d.o.o.
Hazdi Nikole Zivkovica 2
Beograd - 11000 - F.R. Jugoslavia
Tel: 00 381 11 328 44 88
Fax: 00 381 11 328 18 70
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
SLOVAKIA :
EPSON EUROPE B.V. Branch Office
Czech Republic
Slavickova 1a
638 00 Brno
Hotline: 0850 111 429 (national costs)
Email: infoline@epson.sk
Web Address:
http://www.epson.sk
SLOVENIA :
BIROTEHNA d.o.o
Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm
SPAIN :
EPSON Iberica, S.A.
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del valles
Barcelona
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
Web Address:
http://www.epson.es
SWEDEN :
Epson Sweden
Box 329 192 30 Sollentuna Sweden
Tel: 0771-400134
Web Address:
http://www.epson.se
SWIZERLAND :
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Switzerland
Riedmuehlestrasse 8 CH-8305 Dietlikon
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
Web Address:
http://www.epson.ch
TURKEY :
TECPRO
Sti. Telsizler mah. Zincirlidere cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090212 2684001
Web Address:
http://www.epson.com.tr
Info: bilgi@epsonerisim.com
Web Address:
http://www.epson.tr
UK :
Epson (UK) Ltd.
Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
Web Address:
http://www.epson.co.uk
AFRICA :
Contact your dealer
Web Address:
http://www.epson.co.uk/welcome/
welcome_africa.htm
or
http://www.epson.fr/bienvenu.htm
SOUTH AFRICA :
Epson South Africa
Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng. South Africa.
Tel: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Fax: +27 11 465 1542
Email: support@epson.co.za
Web Address:
http://www.epson.co.za
MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.co.uk
Web Address:
http://www.epson.co.uk welcome/
welcome_africa.htm
< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS >
CANADA :
Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
Web Address:
http://www.epson.com
COSTA RICA (Ecuador) :
EPSON Costa Rica.
De la Embajada Americana,
200 Sur y 200 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 2210-9555
Web Address:
http://www.epson.com.cr
88
MEXICO :
EPSON Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col. Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
Web Address:
http://www.epson.com.mx
U. S. A. :
Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394
Web Address:
http://www.epson.com
< SOUTH AMERICA >
ARGENTINA (Paraguay, Uruguay) :
EPSON Argentina SRL.
Ave. Belgrano 964
1092, Buenos Aires, Argentina Tel: (54 11)
5167-0300
Web Address:
http://www.epson.com.ar
BRAZIL :
EPSON Do Brasil
Av. Tucunaré, 720
Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP Brazil 0646-0020,
Tel: (55 11) 3956-6868
Web Address:
http://www.epson.com.br
CHILE (Bolivia) :
EPSON Chile S.A.
La Concepción 322 Piso 3
Providencia, Santiago,Chile
Tel: (562) 230-9500
Web Address:
http://www.epson.com.cl
COLOMBIA :
EPSON Colombia LTD.
Calle 100 No 21-64 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Web Address:
http://www.epson.com.co
PERU :
EPSON Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, 27, Perú
Tel: (51 1) 418 0210
Web Address:
http://www.epson.com.pe
VENEZUELA (Dominican Republic,
Jamaica, Trinidad, Barbados, Aruba,
Curacao ) :
EPSON Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson La Urbina Sur Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Address:
http://www.epson.com.ve
< ASIA & OCEANIA >
AUSTRALIA :
EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED
3, Talavera Road, N.Ryde NSW 2113,
AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
Web Address:
http://www.epson.com.au
CHINA :
EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY
SERVICE CO.,LTD.
1F,A. The Chengjian Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian District,Beijing,
China
Zip code: 100088
Tel: (86-10) 82255566
Fax: (86-10) 82255123
EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY
SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI
BRANCH
4F,Bldg 27,No.69 ,Gui Qing Rd Cao Hejing,
Shanghai, China
ZIP code: 200233
Tel: (86-21) 64851485
Fax: (86-21)64851475
EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY
SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH
ROOM 311 Xinyuan Mansion 898 Tianhe
North,Guangzhou,China
Zip code: 510898
Tel: (86-20) 38182156
Fax: (86-20) 38182155
EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY
SERVICE CO.,LTD.CHENDU BRANCH
ROOM2803B, Unit, Times Plaza, NO.2,
Zongfu Road, Chengdu, China
Zip code: 610016
Tel: (86-28) 86727703
Fax: (86-28)86727702
HONGKONG :
Epson Service Centre HONG KONG
Unit 517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Support Hotline: (852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
Web Address:
http://www.epson.com.hk
INDIA:
EPSON INDIA PVT. LTD.
12th Floor, The Millenia, Tower A, No. 1
Murphy Road, Ulsoor, Bangalore 560 008
India
Tel: 1800 425 0011
INDONESIA:
PT. EPSON INDONESIA
Wisma Kyoei Prince, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta, Indonesia
Tel: 021 5724350
Web Address:
http://www.epson.co.id
JAPAN :
SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT
VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi, Nagano-ken,
390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
Web Address:
http://www.epson.jp
KOREA :
EPSON KOREA CO., LTD.
11F Milim Tower, 825-22 Yeoksam-dong,
Gangnam-gu, Seoul,135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
Web Address:
http://www.epson.co.kr
MALAYSIA :
SINGAPORE :
EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.
1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tel: 6586 3111
Fax: 6271 5088
Web Address:
http://www.epson.com.sg
TAIWAN :
EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
Web Address:
http://www.epson.com.tw
THAILAND:
EPSON (Thailand) Co.,Ltd.
24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand.
Tel: 02 685 9899
Fax: 02 670 0669
Web Address:
http://www.epson.co.th
Epson Malaysia SDN. BHD.
3rd Floor, East Tower, Wisma Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388
or 56 288 399
Web Address:
http://www.epson.com.my
NEW ZEALAND:
Epson New Zealand
Level 4, 245 Hobson St
Auckland 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax 09 366 865
Web Address:
http://www.epson.co.nz
PHILIPPINES:
EPSON PHILIPPINES CORPORATION
8th Floor, Anson's Centre,
#23 ADB Avenue, Pasig City
Philippines
Tel: 032 706 2659
Web Address:
http://www.epson.com.ph
Web Address:
http://www.epson.co.in
89
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
Corporation. Er wordt geen patentaansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie in dit
document. Noch wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie
in dit document.
Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product
of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van: al dan niet foutief
gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de VS) het zich
niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het
gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson
Approved Products door Seiko Epson Corporation.
De inhoud van deze handleiding kan zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.
De afbeeldingen en schermen die in deze publicatie worden gebruikt, kunnen afwijken van de werkelijke afbeeldingen
en schermen.
Handelsmerken
Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en in andere landen.
XGA is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machine Corporation.
iMac is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos
and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX, DivX Ultra Certified en daarmee samenhangende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc., en worden onder
licentie gebruikt.
Het DVD-videologo is een handelsmerk.
HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing, LLC.
Wij respecteren andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van respectieve bedrijven, zelfs als deze niet
worden vermeld.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. Alle rechten voorbehouden.
Download PDF