Karta danych produktu zgodnie z wytycznymi rozporządzeń EU ../

Karta danych produktu zgodnie z wytycznymi rozporządzeń EU ../
Karta danych produktu zgodnie z wytycznymi rozporządzeń EU ../
Product data sheet in accordance with EU regulation ..
812/2013 814/2013
a
CLAGE
CLAGE
CLAGE
1)
b
c
b.1
b.2
MBH3
MBH4
MBH6
0HF035B
0HF044B
0HF057B
XXS
XXS
XXS
d
A
A
A
e
ηWH
%
39
39
38
f
AEC
kWh
477
477
480
h
°C
1)
1)
1)
i
LWA
dB(A)
15
15
15
brak ustawienia temperatury / no temperature setting
a
b.1
b.2
c
d
e
f
g
h
i
9120-96089
Objaśnienie
Nazwa lub znak towarowy
Nazwa urządzenia
Typ urządzenia
Profil obciążenia
Klasa wydajności energetycznej przygotowywania
ciepłej wody
Wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej
wody
Roczne zużycie prądu
Alternatywny profil obciążenia, odpowiednia
wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej
wody i odpowiednie roczne zużycie prądu, o ile
dostępne.
Ustawienia temperatury regulatora temperatury
pogrzewacza wody
Poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach
Explanation
Brand name or trademark
Model
Type
Specified load profile
Dodatkowe wskazówki
Additional Information
Wszystkie szczególne środki, które należy
podejmować w trakcie montażu, uruchamiania,
użytkowania i konserwacji podgrzewacza wody są
zawarte w instrukcji montażu i obsługi.
All specific precautions for assembly, installation,
maintenance and use are described in the
operating and installation instructions.
Wszystkie podane dane został określone na
podstawie wytycznych zawartych w dyrektywach
europejskich. Różnice względem informacji o
produkcie podanych w innym miejscu wynikają z
różnych warunków testowych.
All data in this product spec sheet are determined
by applying the specifications of the relevant
European directives. Differences to other product
information listed elsewhere may result in
different test conditions.
Zużycie energii określono na podstawie
ustandaryzowanej metody zgodnie z wytycznymi
UE. Rzeczywiste zapotrzebowanie urządzenia na
energię jest zależne od konkretnego zastosowania.
The power consumption was determined in
compliance with standardized measurement
method based on EU guidelines. The real energy
consumption is pending on individual
requirements.
Energy-efficiency class
Energy-efficiency
Annual power consumption
Additional load profile, the appropriate energyefficiency and the annual power consumption, if
applicable.
Temperature setting for the temperature
controller
Sound power level, internal
06/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement