  H T



?
Home Theater Dock
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://owners.Bose.com
Português
Svenska
ไทย
Por favor dedique algum do seu
tempo para ler com atenção e
seguir as Instruções de Segurança,
Garantia e Informação de
Contacto importantes, incluídas na
embalagem de envio.
Läs igenom och beakta följande
viktiga säkerhetsinstruktioner samt
den garanti- och kontaktinformation
som finns i förpackningen.
โปรดสละเวลาอ่านและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
เพื่อความปลอดภัยที่สำ�คัญ การรับประกัน
และข้อมูลการติดต่อโดยละเอียด ซึ่งบรรจุ
อยู่ในกล่อง
시간을 내어 포장 상자에 들어 있는
중요 안전 지침, 보증 및 연락처
정보를 주의 깊게 읽고 따르십시오.
การเริ่มต้นใช้งาน
โปรดแน่ใจว่าทำ�การเชื่อมต่อทั้งหมดแล้ว
ก่อนเสียบปลั๊ก Home Theater Dock ของคุณ
เข้ากับระบบ Lifestyle® หรือ VideoWave®
Introdução
Certifique-se de que faz todas as outras
ligações antes de ligar a sua Doca
Home Theater ao seu sistema Lifestyle®
ou VideoWave®.
 Ligue o cabo da doca ao conector
de doca na parte de trás do seu
sistema Lifestyle® ou VideoWave®.
 Insira o seu iPod ou iPhone
firmemente na doca e certifique-se
de que está corretamente inserido.
Enquanto acostado, o seu iPod
ou iPhone irá carregar caso seja
necessário.
 Utilize o telecomando que veio
com o seu sistema Lifestyle® ou
VideoWave para controlar o seu
iPod ou iPhone acostado. Consulte
o seu Guia de Operador Lifestyle ou
VideoWave para obter informação
sobre como controlar o seu iPod ou
iPhone a partir do seu telecomando.
Resolução de problemas
O meu iPod ou iPhone não encaixa
na doca.
• Certifique-se de que o seu iPod ou
iPhone estão fora de qualquer bolsa
ou manga de proteção.
• Verifique os conectores da doca e do
iPod ou iPhone e remova quaisquer
detritos ou bloqueios.
• O iPod touch de 4ª geração acosta
de forma mais justa na doca.
Com cuidado, mexa o seu iPod
touch para a esquerda e direita na
doca enquanto empurra firmemente
para baixo. Para desacostar um iPod
touch de 4ª geração, com cuidado,
abane-o ligeiramente para fora do
conector de doca num movimento
ascendente.
• Para acomodar gerações mais
recentes de iPod ou iPhone também
poderá utilizar um adaptador de doca
(disponível para compra em lojas de
produtos eletrónicos).
Por favor complete para os seus registos
Nº. de série:_______________________________
(No cartão de garantia)
Por favor guarde para registo.
Registe o seu produto em:
http://global.Bose.com/register
Fabricado para:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração),
iPod classic, iPod com vídeo, iPod nano
(3ª, 4ª, 5ª e 6ª geração)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic e iPod
nano são marcas comerciais da Apple Inc.,
registadas nos EUA e outros países.
“Made for iPod” (fabricado para iPod)
e “Made for iPhone” (fabricado para
iPhone) significa que um acessório eletrónico
foi concebido para se ligar especificamente
ao iPod ou iPhone, respetivamente, e foi
certificado pelo produtor como estando de
acordo com os padrões de funcionamento
da Apple. A Apple não é responsável pelo
funcionamento deste dispositivo nem pela
sua conformidade com as normas legais e de
segurança. Por favor note que o uso deste
acessório com iPod ou iPhone poderá afetar
o funcionamento da rede sem fios.
©2013 Bose Corporation. Nenhuma
parte desta obra pode ser reproduzida,
modificada, distribuída ou de outra forma
usada sem autorização prévia por escrito.
Förberedelser
Se till att göra alla andra anslutningar
innan du ansluter dockan för
hemmabiosystemet till Lifestyle®- eller
VideoWave®-systemet.
 Anslut kontakten på kabeln från
dockan till porten på baksidan
av Lifestyle® - eller VideoWave®systemet.
 Placera iPod eller iPhone-enheten i
dockan och se till att den sitter säkert.
När iPod- eller iPhone-enheten är
dockad kommer den även att laddas
upp om det skulle behövas.
 Använd fjärrkontrollen som
levererades med Lifestyle®- eller
VideoWave-systemet för att
kontrollera den dockade iPod- eller
iPhone-enheten. Mer information
om hur du kontrollerar din iPod eller
iPhone finns i bruksanvisningen för
Lifestyle- eller VideoWave-systemet.
Felsökning
Min iPod eller iPhone passar inte
i dockan.
• Kontrollera att du inte har din iPod
eller iPhone i någon form av väska
eller skydd.
• Kontrollera kontakterna på dockan
och din iPod eller iPhone och ta bort
eventuell smuts eller annat som kan
vara i vägen.
• Fjärde generationens iPod touch kan
vara lite svårare att docka eftersom
det kan vara trångt. Vicka din iPod
touch åt vänster och höger samtidigt
som du trycker försiktigt nedåt. Du
tar bort en fjärde generationens iPod
touch-enhet genom att vicka den
försiktigt medan du drar den uppåt.
• För senare modeller av iPod eller
iPhone måste du kanske köpa en
dockningsadapter i en elektronikaffär.
Fyll i uppgifterna nedan och spara dem
Serienummer:_____________________________
(På garantikortet)
Spara uppgifterna.
Registrera produkten på:
http://global.Bose.com/register
Avsedd för:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och
4:e generationen), iPod classic, iPod med
video, iPod nano (3:e, 4:e, 5:e och 6:e
generationen)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic, och
iPod nano är varumärken som tillhör Apple
Inc., i USA och i andra länder.
“Made for iPod” och “Made for iPhone”
betyder att ett elektroniskt tillbehör har
tillverkats speciellt för en iPod-enhet och att
det certifierats av producenten samt att det
uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar
inte för hur enheten fungerar eller att den
är kompatibel med säkerhetsstandarder och
andra standarder. Vänligen observera att
användning av detta tillbehör tillsammans
med iPod eller iPad kan påverka trådlösa
överföringar.
©2013 Bose Corporation. Ingen del av
detta dokument får återges, modifieras,
distribueras eller användas på något annat
sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
 เชื่อมต่อปลั๊กสายเคเบิลของฐานต่อพ่วง
เข้ากับช่องเสียบฐานต่อพ่วงที่ด้านหลังของ
ระบบ Lifestyle® หรือ VideoWave®
ของคุณ
 วางอุปกรณ์ iPod หรือ iPhone ลงใน
ฐานต่อพ่วงและตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบ
แน่นหนาแล้ว ขณะเชื่อมต่อ iPod หรือ
iPhone ของคุณจะชาร์จตามที่ต้องการ
 ใช้รีโมทที่ให้มาพร้อมกับระบบ Lifestyle®
หรือ VideoWave เพื่อควบคุม iPod
หรือ iPhone ที่คุณต่อพ่วง โปรดดูคู่มือ
ผู้ใช้ Lifestyle หรือ VideoWave ของคุณ
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม iPod
หรือ iPhone จากรีโมท
การแก้ปัญหา
iPod หรือ iPhone ของฉันไม่พอดีกับฐาน
ต่อพ่วง
• ตรวจสอบว่า iPod หรือ iPhone ไม่มีเคส
หุ้มอยู่
• ตรวจสอบช่องเสียบของฐานต่อพ่วง และ
ช่องเสียบของ iPod หรือ iPhone และนำ�
เศษผงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ออก
• iPod touch รุ่นที่ 4 เสียบกับฐานต่อพ่วงได้
ค่อนข้างลำ�บาก ค่อยๆ ขยับ iPod touch
ของคุณไปทางซ้ายและขวาบนฐานต่อพ่วง
พร้อมๆ กับออกแรงกดลง ส่วนการถอด
iPod touch รุ่นที่ 4 ออกจากฐานต่อพ่วง
ค่อยๆ โยกในทิศทางดึงขึ้นเพื่อให้หลุดจาก
ช่องเสียบของฐานต่อพ่วง
• หากต้องการเสียบ iPod หรือ iPhone
รุ่นใหม่ๆ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์
ฐานต่อพ่วงได้เช่นกัน (มีจำ�หน่ายตาม
ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์)
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียล:____________________________
(บนบัตรรับประกัน)
โปรดเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่:
http://global.Bose.com/register
ผลิตสำ�หรับ:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (รุ่นที่ 1, 2, 3 และ 4),
iPod classic, iPod ที่เล่นวิดีโอ, iPod nano
(รุ่นที่ 3, 4, 5 และ 6)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic และ
iPod nano เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
“Made for iPod” และ “Made for iPhone”
หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone
โดยเฉพาะ ตามลำ�ดับ และได้รับการรับรองจาก
ผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ
Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำ�หรับ
การทำ�งานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของ
อุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
ระเบียบข้อบังคับ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้
กับ iPod หรือ iPhone อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของระบบไร้สาย
©2013 Bose Corporation ห้ามทำ�ซํ้า แก้ไข
เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือ
นำ�ไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร
简体中文
繁體中文
日本語
请花时间认真阅读并遵守这些附在装
运箱里的重要安全性指示、保修和联
系信息。
請花時間認真閱讀並遵守隨附在裝運
箱裡的重要安全性指示、質保和聯絡
資訊。
製品に同梱のガイドをよく読み、安
全上の留意項目に慎重に従ってくだ
さい。
入门指南
入門指南
システムの準備
한국어
시작하기
홈 시어터 도크를 Lifestyle 또는
VideoWave® 시스템에 꽂기 전에 다른
모든 연결을 해놓습니다.
®
在将 Home Theater Dock 插入 Lifestyle
或 VideoWave® 系统之前,请确保已连接
了其他所有连接。
在將 Home Theater Dock 插入 Lifestyle
或 VideoWave® 系統之前,請確保已連接
了其他所有連接。
 도크 케이블 플러그를 Lifestyle
 将基座电缆的插头连接到位于
將基座線纜的插頭連接到位於

 iPod 또는 iPhone을 도크에 단단히
将 iPod 或 iPhone 牢固地插入基座  將 iPod 或 iPhone 牢 固 地 插 入 基 座

®
®
또는
VideoWave® 시스템 뒷면의 도크
커넥터에 연결합니다.
삽입하고 안정되게 자리를 잡았는지
확인합니다. 도킹되어 있는 동안
iPod 또는 iPhone이 필요에 따라
충전됩니다.
 Lifestyle
또는 VideoWave 시스템과
함께 제공된 리모콘을 사용하여
도킹된 iPod 또는 iPhone을
조작합니다. 리모콘을 사용한 iPod
또는 iPhone 조작에 대한 정보는
Lifestyle 또는 VideoWave 사용자
안내서를 참조하십시오.
®
문제 해결
iPod 또는 iPhone이 도크에 맞지
않습니다.
• iPod 또는 iPhone에서 케이스
또는 보호 슬리브를 제거했는지
확인하십시오.
• 도크 및 iPod 또는 iPhone 커넥터를
검사하고 오물이나 장애물이 있으면
제거하십시오.
• 4세대 iPod touch는 도크에 좀 더
넉넉하게 도킹됩니다. iPod touch를
도크에 삽입한 채로 아래로 단단히
누르면서 좌우로 부드럽게 흔들어
보십시오. 4세대 iPod touch를
도크에서 꺼내려면 흔들면서 위쪽으로
도크 커넥터에서 빼냅니다.
• 새 세대의 iPod 또는 iPhone을
이용하려면 도크 어댑터를 사용해야
할 수도 있습니다(전자제품 매장에서
구입 가능).
기록용으로 작성하십시오.
일련 번호: _______________________________
(보증 카드에 있음)
기록용으로 보관하십시오.
제품 등록처:
http://global.Bose.com/register
용도:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch(1세대, 2세대, 3세대
및 4세대), iPod classic, iPod with video,
iPod nano(3세대, 4세대, 5세대 및 6세대)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic 및
iPod nano는 미국 및 기타 국가에 등록된
Apple Inc.의 상표입니다.
“Made for iPod” 및 “Made for iPhone”은
iPod 또는 iPhone 연결을 위해 특수 제작된
전자 액세서리를 말하며 Apple 성능
표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증한
제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는
안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이
없습니다. 이 액세서리를 iPod 또는 iPhone에
사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있음에
유의하십시오.
©2013 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이
본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는
사용할 수 없습니다.
Lifestyle® 或 VideoWave® 系统后面
的基座连接器中。
中,确保其稳固地固定。将 iPod 或
iPhone 放入基座后,它们会根据需要
进行充电。
 使 用 Lifestyle
®
或 VideoWave 系 统
附带的遥控器控制通过基座连接的
iPod 或 iPhone。有关使用遥控器控
制 iPod 或 iPhone 的信息,请参阅
Lifestyle 或 VideoWave 操作指南。
®
Lifestyle® 或 VideoWave® 系統後面
的基座連接器中。
中,確保其穩固地固定。將 iPod 或
iPhone 放入基座後,它們會根據需要
進行充電。
 使 用 Lifestyle
®
或 VideoWave 系 統
附帶的遙控器控制透過基座連接的
iPod 或 iPhone。有關使用遙控器控
制 iPod 或 iPhone 的 資 訊,請 參 閱
Lifestyle 或 VideoWave 操作指南。
故障诊断
疑難排解
我的 iPod 或 iPhone 与基座不匹配。
• 确保 iPod 或 iPhone 已从任何盒子或
保护套中取出。
• 检查基座和 iPod 或 iPhone 连接器并
移除所有碎片或阻碍物。
• 第 4 代 iPod touch 与基座的连接更紧
密。在向下按压的同时,在基座上轻
轻左右摇动 iPod touch。要想将第 4
代 iPod touch 从基座上取下,请轻轻
摇动并垂直向上从基座连接器上取下。
• 要使其与新一代 iPod 或 iPhone 兼容,
可能还需要使用一个基座适配器(可
以从电子商场购买)。
我的 iPod 或 iPhone 與基座不匹配。
• 確保 iPod 或 iPhone 已從任何盒子或
保護套中取出。
• 檢查基座和 iPod 或 iPhone 連接器並
移除所有碎片或阻礙物。
• 第 4 代 iPod touch 與基座的連接更緊
密。在向下按壓的同時,在基座上輕
輕左右搖動 iPod touch。要想將第 4
代 iPod touch 從基座上取下,請輕輕
搖動並垂直向上從基座連接器上取下。
• 要 使 其 與 新 一 代 iPod 或 iPhone 相
容,可能還需要使用一個基座適配器
(可以從電子商場購買)。
请填写以下内容,留作记录
請填寫以下內容,留作記錄
序列号:__________________________________
(在质保卡上)
序號:___________________________________
(質保卡上)
请留作记录。
注册您的产品,网址为 :
http://global.Bose.com/register
請留作記錄。
註冊您的產品:
http://global.Bose.com/register
专用于:
專用於:
iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone
3G、iPhone、iPod touch(第 1 代、第 2 代、
第 3 代和第 4 代)
、iPod classic、iPod with
video、iPod nano(第 3 代、第 4 代、第 5 代
和第 6 代)
iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone
3G、iPhone、iPod touch(第 1 代、第 2 代、
第 3 代 和 第 4 代)、iPod classic、iPod with
video、iPod nano(第 3 代、第 4 代、第 5 代
和第 6 代)
iPhone、iPod、iPod touch、iPod classic 和
iPod nano 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 /
地区的注册商标。
iPhone、iPod、Pod touch、iPod classic 和
iPod nano 是 Apple Inc. 在美國及其他國家 /
地區的商標。
“iPod 专用”和“iPhone 专用”表示电子附件
专门设计用来分别与 iPod 或 iPhone 相连,并
且通过了开发商的认证,符合 Apple 的性能标
准。Apple 对此设备的工作或其与安全和规章
标准的符合性概不负责。请注意,如果 iPod 或
iPhone 使用此附件可能影响无线性能。
「iPod 專用」和「iPhone 專用」表示電子附件
專門設計用來分別與 iPod 和 iPhone 相連,並
且通過了開發商的認證,符合 Apple 的效能標
準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章
標準的符合性概不負責。請注意,若 iPod 或
iPhone 使用此附件可能影響無線效能。
©2013 Bose Corporation。未经事先书面许可,
不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资
料的任何部分。
©2013 Bose Corporation。未 經 事 先 書 面 許
可,不得複製、修改、發行或以其他方式使用
本資料的任何部分。
‫العربية‬
‫يرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة واتباع‬
‫تعليمات السالمة الهامة ومعلومات الضمان‬
.‫واالتصال بعناية الموجودة في صندوق الشحن‬
‫بدء العمل‬
Home Theater Dock を Lifestyle または
VideoWave® systemに接続する前に、そ
の他の接続がすべて完了していることを
確認してください。
®
 ドック用ケーブルを Lifestyle
また
はVideoWave® systemの背面にある
ドック用端子に接続します。
®
 iPod または iPhone をドックにしっ
かりと差し込みます。ドックアダプ
ターにきちんと載せられていること
を 確 認 し て く だ さ い。iPod ま た は
iPhone をドックに差し込むと、必要
な場合は充電が始まります。
 Lifestyle
ま た は VideoWave system
に付属のリモコンを使用して、ドッ
クに接続した iPod または iPhone を
操作します。リモコンで iPod または
iPhone を操作する方法については、
Lifestyle または VideoWave の操作ガ
イドをご覧ください。
®
故障かな?と思ったら
iPod または iPhone がドックに差し込め
ない。
• iPodまたはiPhoneからケースや保護カ
バーを外してあることを確認します。
• ドックと iPod または iPhone の端子を
確認して、ほこりや異物を取り除き
ます。
• 第4 世代iPod touchは、ドックにぴっ
たりと収まります。iPod touch を小
刻みに左右に揺らしながら、下向き
に力を入れてドックにゆっくり差し
込みます。第 4世代iPod touchをドッ
クから取り外すには、上向きに揺ら
しながら静かに端子から外します。
• 最新世代の iPod または iPhone を接続
するには、ドックアダプターが必要
になる場合があります ( アダプターは
家電量販店などで購入できます)。
製品情報の控え
シリアル番号 : ____________________________
(本体底面のラベル上に記載 )
控えとして、シリアル番号を上の欄にご
記入ください
製品登録:
http://global.Bose.com/register
対応製品:
iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone
3G、iPhone、iPod touch ( 第 1、 第 2、 第 3、
第 4 世 代 )、iPod classic、iPod with Video、
iPod nano (第3、第4、第5、第6世代)
iPhone、iPod、iPod touch、iPod classic、お
よびiPod nanoは、米国および他の国々で登
録されたApple Inc.の商標です。
「Made for iPod」および「Made for iPhone」
と は、 そ の ア ク セ サ リ ー が iPod あ る い は
iPhoneへの接続専用に設計され、アップル社
が定める性能基準を満たしていると開発者に
よって認定されたものであることを意味しま
す。アップル社は、本製品の機能、安全、お
よび規格への適合について、一切の責任を負
いません。このアクセサリーを iPod または
iPhoneと使用すると、無線の性能に影響する
可能性がありますのでご注意ください。
©2013 Bose Corporation. 本書のいかなる部
分も、書面による事前の許可のない複写、変更、
配布、その他の使用は許可されません。
‫يرجى التأكد من اجراء جميع التوصيالت األخرى‬
‫ في نظام‬Home Theater Dock ‫قبل توصيل‬
.VideoWave®‎ ‫ أو‬Lifestyle®‎
‫ قم بتوصيل كبل المحطة في موصل‬

‫ أو‬Lifestyle®‎ ‫المحطة خلف نظام‬
.VideoWave®‎
‫ بثبات في‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫أدخل جهاز‬

‫ سيقوم‬. ‫المحطة وتأكد من وضعه بإحكام‬
‫ بالشحن حسب الحاجة أثناء‬iPod ‫جهاز‬
.‫وجوده في المحطة‬
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://owners.Bose.com
‫استخدم جهاز الريموت الذي جاء مع نظام‬

‫ للتحكم‬VideoWave ‫ أو‬Lifestyle®‎
‫ الموضوع‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫في جهاز‬
‫ ارجع إلى دليل مشغل نظام‬.‫في المحطة‬
‫ للحصول‬VideoWave ‫ أو‬Lifestyle
‫ أو‬iPod ‫على معلومات عن التحكم في جهاز‬
,‫ من جهاز الريموت‬iPhone
‫حل المشاكل‬
.‫ لن يركب في المحطة‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫جهاز‬
‫ خارج أي علبة أو‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫ •تأكد أن جهاز‬
.‫جراب واقي‬
iPhone ‫ أو‬iPod ‫ •افحص المحطة وموصالت جهاز‬
.‫وقم بإزالة أي مخلفات أو انسداد‬
‫ يوضع بشكل أكثر‬iPod touch ‫ •الجيل الرابع من‬
‫ برفق لليسار‬iPod touch ‫ حرك‬.‫راحة مع المحطة‬
‫ لفتح الجيل‬.‫واليمين في المحطة أثناء الضغط بقوه‬
‫ حركه برفق من موصل‬،iPod touch ‫الرابع من‬
.‫المحطة في حركة تصاعدية‬
‫ •يمكنك أيضا استخدام محول المحطة الستيعاب األجيال‬
‫ (متاح للشراء في‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫الجديدة من‬
.)‫متاجر اإللكترونيات‬
‫يرجى استكمال سجالتك‬
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM628011 Rev. 00
____________________________ :‫الرقم المسلسل‬
)‫(على بطاقة الضمان‬
‫يرجى استكمال سجالتك‬
:‫سجل منتجك في‬
http://global.Bose.com/register
:‫صنع من أجل‬
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
،)‫ (الجيل األول والثاني والثالث والرابع‬iPhone, iPod touch
‫ (الجيل‬iPod classic, iPod with video, iPod nano
)‫الثالث والرابع والخامس والسادس‬
‫ و‬iPod classic ‫ و‬iPod touch ‫ و‬iPod ‫ و‬iPhone
‫ مسجلة في‬Apple ‫ هي عالمات تجارية لشركة‬iPod nano
.‫الواليات المتحدة ودول أخرى‬
‫) و "صنع من أجل‬Made for iPod(‫"‏‬iPod ‫"صنع من أجل‬
‫) تعنى أن ملحقا الكتروني قد‬Made for iPhone(‫"‏‬iPhone
iPhone ‫ أو بجهاز‬iPod ‫تم تصميمه خصيصا ً للتوصيل بجهاز‬
‫على التوالي وتم التصديق عليه من قبل المطور ليفي بمعايير أداء‬
‫ غير مسئولة عن تشغيل هذا الجهاز أو‬Apple ‫ شركة‬.Apple
‫ يرجى مالحظة‬.‫عن خضوعه لمعايير السالمة والمعايير التنظيمية‬
‫ قد يؤثر على‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫أن استخدام هذا الملحق مع جهاز‬
.‫األداء الالسلكي‬
‫ ال يجوز استنساخ أي جزء من‬.Bose Corporation 2013©
‫هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون‬
.‫إذن كتابي مسبق‬
United States......................................................800 367 4008
Australia..............................................................1800 061 046
Austria..................................................................01 60404340
Belgium.................................................................012 390 800
Canada................................................................877 721 9154
China..............................................................86 400 880 2266
Denmark..................................................................4343 7777
Europe, Other............................................. +31(0) 299390111
Finland................................................................010 778 6900
France................................................................01 30 61 67 39
Germany.............................................................0 6172 71040
Greece...................................................................2106744575
Hong Kong.......................................................852 2123 9000
Hungary.................................................................6040434 31
India....................................................................1800 11 2673
Ireland.....................................................................429671500
Italy.......................................................................800 832 277
Japan...................................................................0570 080 021
Latin Markets, Other..........................................508 614 6000
Mexico..........................................................001 866 693 2673
New Zealand.......................................................0800 501 511
Norway...................................................................62 82 15 60
Portugal..................................................................229419248
Spain.......................................................................917482960
Sweden..................................................................031 878850
Switzerland........................................................061 975 77 33
Taiwan............................................................886 2 2514 7977
The Netherlands..................................................0299 390290
United Arab Emirates.......................................+97148861300
United Kingdom................................................0844 2092630



?
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://owners.Bose.com
English
Dansk
Deutsch
Please take the time to ­carefully
read and follow the Important
Safety ­Instructions, Warranty and
Contact ­Information enclosed in the
shipping carton.
Tag dig venligst tid til at læse de
vigtige sikkerhedsinstruktioner,
garantioplysninger og
kontaktoplysninger, som medfølger
i emballagen, omhyggeligt, og sørg
for at følge dem.
Bitte nehmen Sie sich
die Zeit, diese wichtigen
Sicherheitshinweise, Garantie- und
Kontaktinformationen, die Sie im
Versandkarton finden, sorgfältig
durchzulesen und zu befolgen
Sådan kommer du i gang
Erste Schritte
Getting Started
Please be sure to make all other
connections before plugging your Home
Theater Dock into your Lifestyle® or
VideoWave® system.
 Connect the dock cable plug into the
dock connector on the back of your
Lifestyle® or VideoWave® system.
 Insert your iPod or iPhone firmly into
the dock and make sure it is securely
seated. While docked your iPod or
iPhone will charge as needed.
 Use the remote that came with your
Lifestyle® or VideoWave system to
control your docked iPod or iPhone.
Refer to your Lifestyle or VideoWave
Operator’s Guide for information on
controlling your iPod or iPhone from
your remote.
Troubleshooting
My iPod or iPhone will not fit in the dock.
• Make sure the iPod or iPhone is out
of any case or protective sleeve.
• Inspect the dock and iPod or iPhone
connectors and remove any debris
or blockage.
• The 4th generation iPod touch docks
more snugly with the dock. Gently
wiggle your iPod touch left and right on
the dock while applying firm downward
pressure. To undock a 4th generation
iPod touch, gently rock it off the dock
connector in an upward motion.
• To accomodate newer generations of
iPod or iPhone you may also use a
dock adapter (available for purchase
at electronics stores).
Please complete for your records
Serial number:_____________________________
(On warranty card)
Please retain for your records.
Register your product at:
http://global.Bose.com/register
Made for:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1st, 2nd, 3rd and 4th
generation), iPod classic, iPod with video,
iPod nano (3rd, 4th, 5th and 6th generation)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic,
and iPod nano are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
“Made for iPod” and “Made for iPhone,”
mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically
to iPod, or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet
Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this
accessory with iPod or iPhone may affect
wireless performance.
©2013 Bose Corporation. No part of
this work may be reproduced, modified,
distributed, or otherwise used without prior
written permission.
Sørg for at foretage alle andre
tilslutninger, inden du tilslutter din
hjemmebiografdock til dit Lifestyle®eller VideoWave®-system.
Stellen Sie alle anderen Verbindungen
her, bevor Sie das Heimkino-Dock
an das Lifestyle®- oder VideoWave®System anschließen.
 Tilslut dockkablets stik til
 Schließen Sie den Stecker
dockstikket på bagsiden af dit
Lifestyle®- eller VideoWave®-system.
 Sæt din iPod eller iPhone solidt i
docken, og kontroller, at den sidder
godt fast. Når iPod’en eller iPhonen
er docket, oplades den, når der er
behov for det.
 Brug den fjernbetjening, der
fulgte med dit Lifestyle®- eller
VideoWave-system til at betjene
din dockede iPod eller iPhone.
Du kan finde flere oplysninger
om, hvordan du betjener din iPod
eller iPhone med fjernbetjeningen,
i betjeningsvejledningen til Lifestyle
eller VideoWave.
Fejlfinding
Min iPod eller iPhone passer ikke
i docken.
• Sørg for, at din iPod eller iPhone
er taget ud af et eventuelt etui eller
beskyttelseshylster.
• Undersøg stikkene på docken og
på din iPod eller iPhone, og fjern
eventuelt snavs eller tilstopninger.
• 4. generation iPod touch docker
mere tætsluttende med docken.
Vrik forsigtigt din iPod touch til venstre
og højre på docken, og tryk samtidig
kraftigt nedad. Hvis du vil fradocke
en 4. generation iPod touch, skal du
forsigtigt vippe den af dockstikket
med en opadgående bevægelse.
• I forbindelse med nyere generationer
af iPod eller iPhone kan du også
bruge en dockadapter (kan købes i
elektronikbutikker).
Bedes udfyldt, så du har
oplysningerne til rådighed
Serienummer:_____________________________
(På garantibeviset)
Bedes opbevaret, så du dem til rådighed.
Registrer dit produkt på:
http://global.Bose.com/register
Designet til:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1., 2,
3. og 4. generation), iPod classic, iPod med
video, iPod nano (3., 4., 5. og 6. generation)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic og iPod
nano er varemærker, der tilhører Apple Inc.,
og som er registreret i USA og andre lande.
“Made for iPod” og “Made for iPhone”
betyder, at et elektronisk tilbehør er designet
specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod
og iPhone og er certificeret af udvikleren
til at overholde Apples ydelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds
virkemåde eller for dens efterlevelse af
sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk venligst, at brugen
af dette tilbehør sammen med iPod eller
iPhone kan påvirke den trådløse ydelse.
©2013 Bose Corporation. Gengivelse,
ændring, distribution eller anden brug af
dette dokument eller dele heraf er forbudt
uden forudgående skriftlig tilladelse.
des Dock-Kabels an den DockAnschluss an der Rückseite
des Lifestyle® - oder VideoWave®Systems an.
 Stecken Sie den iPod oder das
iPhone fest in das Dock und
vergewissern Sie sich, dass er/es
richtig sitzt. Wenn er/es angedockt
ist, wird der iPod oder das iPhone
bei Bedarf geladen.
 Verwenden Sie die mit dem
Lifestyle®- oder Wave-System
mitgelieferte Fernbedienung zur
Steuerung des iPod oder iPhone.
Weitere Informationen zur Steuerung
Ihres iPod oder iPhone mit der
Fernbedienung finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Lifestyleoder VideoWave-Systems.
Fehlerbehebung
Mein iPod oder iPhone passt nicht in
das Dock.
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod
oder iPhone sich nicht in einer Tasche
oder Schutzhülle befindet.
• Überprüfen Sie die Anschlüsse am
Dock und iPod oder iPhone und
entfernen Sie eventuelle Fremdkörper
oder Hindernisse.
• Der iPod touch der 4. Generation sitzt
straffer im Dock. Kippen Sie den iPod
touch im Dock vorsichtig nach links
und rechts, während Sie fest nach
unten drücken. Um einen iPod touch
der 4. Generation aus dem Dock
zu nehmen, rütteln Sie ihn mit einer
Aufwärtsbewegung vorsichtig vom
Dock-Anschluss.
• Für neuere iPod- oder iPhoneGenerationen können Sie auch einen
Dock-Adapter verwenden (kann in
Elektrogeschäften erworben werden).
Dutch
Neem de tijd om de belangrijke
veiligheidsinstructies, garantie
en contactinformatie in de
verzenddoos zorgvuldig door te
lezen en te volgen.
Aan de slag
Zorg dat u alle andere aansluitingen
tot stand brengt voordat u uw
hometheaterdock op uw Lifestyle®- of
VideoWave®-systeem aansluit.
 Sluit de stekker van de kabel van
het dock aan op de dockaansluiting
aan de achterkant van uw Lifestyle®of VideoWave®-systeem.
 Plaats uw iPod of iPhone stevig in
het dock en controleer of deze goed
op zijn plaats zit. Terwijl uw iPod of
iPhone in het dock zit, wordt deze
opgeladen wanneer dit nodig is.
 Gebruik de afstandsbediening die
u bij uw Lifestyle®- of VideoWavesysteem hebt ontvangen om uw
in het dock geplaatste iPod of
iPhone te bedienen. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van
uw Lifestyle of VideoWave voor
informatie over het bedienen
van uw iPod of iPhone via uw
afstandsbediening.
Problemen oplossen
Mijn iPod of iPhone past niet in het dock.
• Zorg dat de iPod of iPhone niet in
een etui of beschermhoes zit.
• Inspecteer het dock en de
aansluitingen voor de iPod of
iPhone en verwijder eventuele
verontreinigingen of blokkeringen.
• De iPod touch van de 4e generatie
past beter in het dock. Beweeg de
iPod touch voorzichtig naar links
en naar rechts in het dock terwijl u
stevig omlaag drukt. Om een iPod
touch van de 4e generatie uit het
dock te verwijderen, beweegt u
deze voorzichtig met een opwaartse
beweging heen en weer om deze van
de dockaansluiting te verwijderen.
• Om een iPod of iPhone van een
nieuwere generatie in het dock
te plaatsen, kunt u ook een
dockadapter gebruiken (verkrijgbaar
in elektronicawinkels).
Vul het onderstaande in voor uw
administratie
Bitte für Ihre Unterlagen ausfüllen.
Seriennummer:____________________________
(Auf der Garantiekarte)
Bitte für Ihre Unterlagen aufbewahren.
Sie können das Produkt auch im
Internet registrieren:
http://global.Bose.com/register
Hergestellt für:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (1., 2., 3. und 4.
Generation), iPod classic, iPod mit Video,
iPod nano (3., 4., 5. und 6. Generation)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic und iPod
nano sind Marken von Apple Inc., die in den
USA und anderen Ländern eingetragen sind.
„Made for iPod“ und „Made for iPhone“
bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör
speziell für die Verwendung mit dem
iPod bzw. dem iPhone entwickelt wurde
und vom Entwickler für die Erfüllung der
Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.
Apple übernimmt keine Verantwortung
für den Betrieb dieses Geräts oder die
Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen
Standards. Bitte beachten Sie, dass die
Verwendung dieses Zubehörs mit einem
iPod oder iPhone die drahtlose Leistung
beeinträchtigen kann.
© 2013 Bose Corporation. Dieses
Dokument darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung weder ganz noch teilweise
reproduziert, verändert, vertrieben oder auf
andere Weise verwendet werden.
Serienummer:_____________________________
(op de garantiekaart)
Bewaar deze informatie voor uw
administratie.
Registreer het product op:
http://global.Bose.com/register
Geschikt voor:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e
generatie), iPod classic, iPod met video,
iPod nano (3e, 4e, 5e en 6e generatie)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic en iPod
nano zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen.
“Made for iPod” en “Made for iPhone”
betekenen dat een elektronisch accessoire
speciaal is bedoeld voor aansluiting op
respectievelijk een iPod of iPhone en
door de ontwikkelaar is gecertificeerd
om te voldoen aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van dit apparaat of
voor het voldoen aan veiligheidsnormen
en wettelijke voorschriften. Gebruik van
dit accessoire met iPod of iPhone kan de
draadloze werking beïnvloeden.
©2013 Bose Corporation. Niets in deze
uitgave mag worden gereproduceerd,
gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Español
Dedique el tiempo que sea
necesario para leer y seguir
atentamente las instrucciones de
seguridad importantes, la garantía
y la información de contacto
incluidas en la caja de embalaje.
Primeros pasos
Asegúrese de realizar todas las demás
conexiones antes de conectar la base
para cine en casa al sistema Lifestyle® o
VideoWave®.
 Conecte la clavija del cable de la
base en el conector de la base
situado en la parte posterior del
sistema Lifestyle® o VideoWave®.
 Inserte el iPod o el iPhone
firmemente en la base y compruebe
que está firmemente ajustado.
Mientras está acoplado, el iPod o
el iPhone se están cargando.
 Utilice el control remoto incluido con
el sistema Lifestyle® o VideoWave
para controlar el iPod o el iPhone
acoplados. Consulte la guía del
usuario de Lifestyle o VideoWave
para obtener información sobre
el manejo del iPod o del iPhone
desde el control remoto.
Resolución de problemas
Mi iPod o iPhone no se ajusta a la base.
• Asegúrese de retirar la funda o
la carcasa protectora del iPod o
del iPhone.
• Inspeccione la base y los conectores
del iPod o del iPhone y limpie
cualquier residuo o bloqueo.
• Los iPod touch de 4ª generación
se acoplan mejor a la base.
Mueva suavemente el iPod touch a
izquierda y derecha sobre la base
mientras aplica una firme presión
hacia abajo. Para desacoplar un
iPod touch de 4ª generación, retírelo
suavemente del conector de la base
tirando hacia arriba.
• Para acomodar un iPod o un iPhone
de generaciones más recientes,
puede utilizar un adaptador para
base (disponible en tiendas de
electrónica).
Finnish
Perehdy pakkauksen sisältämiin
tärkeisiin turvaohjeisiin, takuuseen
ja yhteystietoihin.
Aloittaminen
Yhdistä kaikki muut liitokset ennen
kotiteatteritelakan yhdistämistä
Lifestyle®- tai VideoWave®järjestelmään.
 Yhdistä telakan johdon liitin
Lifestyle® - tai VideoWave®järjestelmän takaosan
telakkaliitäntään.
 Kiinnitä iPod tai iPhone telakkaan
tiukasti. Varmista, että se on
kunnolla paikallaan. Kun iPod tai
iPhone on telakoitu, sitä ladataan
tarvittaessa.
 Voit ohjata telakoitua iPhonea tai
iPodia Lifestyle®- tai VideoWavejärjestelmän kaukosäätimen
avulla. Lifestyle- tai VideoWavekäyttöohjeessa on lisätietoja
iPodin tai iPhonen ohjaamisesta
kaukosäätimen avulla.
Ongelmanratkaisu
iPod tai iPhone ei mahdu telakkaan.
• Varmista, että iPod tai iPhone on
poistettu suojuksesta tai kotelosta.
• Tutki telakan ja iPodin tai iPhonen
liitännät. Poista mahdollinen lika
ja esteet.
• 4. sukupolven iPod istuu telakassa
tiukemmin. Paina iPod touch -laitetta
vasemmalla ja oikealle sekä alaspäin
telakassa Voit irrottaa 4. sukupolven
iPodin telakasta heiluttamalla sitä
varovaisesti ja nostamalla sitä ylöspäin.
• Uudemman sukupolven iPodin tai
iPhonen voi yhdistää telakkaan myös
telakointisovittimen avulla. Niitä
myydään kodinkonemyymälöissä.
Säilytä tiedot.
Sarjanumero:______________________________
(Takuukortissa)
Pidä tallessa.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://global.Bose.com/register
Kohteelle:
Información para conservar como
referencia
Número de serie:__________________________
(En la tarjeta de garantía)
Guárdela como referencia.
Registre su producto en:
http://global.Bose.com/register
Fabricado para:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª
generaciones), iPod classic, iPod con vídeo,
iPod nano (3ª, 4ª, 5ª y 6ª generaciones)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic y iPod
nano son marcas comerciales de Apple Inc.
registradas en Estados Unidos y otros países.
“Made for iPod” y “Made for iPhone”
significan que el accesorio electrónico se ha
diseñado para conectarse específicamente
con iPod o iPhone, respectivamente, y
que el desarrollador certifica que cumple
las normas de rendimiento de Apple.
Apple no se hace responsable del uso de
este dispositivo ni de que cumpla las normas
de seguridad y regulatorias. Tenga en
cuenta que el uso de este accesorio con
iPod o iPhone puede afectar al rendimiento
inalámbrico.
©2013 Bose Corporation. Ninguna parte de
este trabajo podrá reproducirse, modificarse,
distribuirse o usarse de ninguna otra manera
sin permiso previo y por escrito.
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi),
iPod classic, iPod with video ja iPod nano
(3., 4., 5. ja 6.- sukupolvi)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic ja iPod
nano ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Made for iPod tai Made for iPhone
merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu
erityisestiiPodiin tai iPhoneen
yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa,
että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei
vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai
siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset
ja on määräysten mukainen. Huomaa,
että tämän varusteen käyttäminen iPodin tai
iPhonen kanssa voi vaikuttaa langattoman
tiedonsiirron suorituskykyyn.
©2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella
tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.
Français
Prenez le temps de consulter
attentivement les documents
figurant dans l’emballage :
consignes de sécurité, garantie et
informations de contact.
Prise en main
Veillez à établir toutes les connexions
avant de brancher votre station
d’accueil à votre système Lifestyle® ou
VideoWave®.
 Insérez la fiche du câble de la
station d’accueil au connecteur de
celle-ci à l’arrière de votre système
Lifestyle® or VideoWave®.
 Insérez l’iPod ou l’iPhone dans la
station d’accueil en veillant à ce qu’il
soit bien en place. Lorsqu’il est dans
la station d’accueil, l’iPod ou l’iPhone
se recharge selon ses besoins.
 Utilisez la télécommande fournie
avec votre système Lifestyle®
ou VideoWave pour contrôler
l’iPod ou l’iPhone dans la station
d’accueil. Reportez-vous à la notice
d’utilisation de votre système
Lifestyle ou VideoWave pour toute
information sur le contrôle de
votre iPod ou iPhone à l’aide de la
télécommande.
Résolution des problèmes
Je ne parviens pas à insérer mon iPod
ou iPhone dans la station d’accueil.
• Votre iPod ou iPhone ne doit pas se
trouver dans un boîtier ou un étui de
protection.
• Vérifiez que les connecteurs de la
station d’accueil et de l’iPod ou
iPhone sont propres et exempts de
débris ou poussière.
• Les iPod touch de 4ème génération
s’adaptent plus étroitement dans la
station d’accueil. Pour insérer votre
iPod touch, déplacez-le délicatement
de gauche à droite tout en pressant
vers le bas. De même, pour extraire
un iPod touch de 4ème génération,
déplacez-le doucement de gauche à
droite tout en le soulevant hors de la
station d’accueil.
• Pour accueillir les iPod ou iPhone
de nouvelle génération, vous pouvez
également utiliser un adaptateur pour
station d’accueil (disponible dans
les magasins spécialisés).
Renseignements à conserver
Numéro de série :__________________________
(sur la carte de garantie)
Renseignements à conserver.
Enregistrez votre produit à l’adresse :
http://global.Bose.com/register
Conçu pour :
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (1e, 2e, 3e et 4e
génération), iPod classic, iPod avec vidéo,
iPod nano (3e, 4e, 5e et 6e génération)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic et
iPod nano sont des marques commerciales
d’Apple Inc. et des marques déposées aux
États-Unis et dans d’autres pays.
Les expressions « Conçu pour l’iPod »
et « Conçu pour l’iPhone » signifient
qu’un accessoire électronique a été conçu
pour être connecté respectivement à un
iPod ou à un iPhone et que son fabricant
certifie la conformité avec les standards
de performances d’Apple. Apple n’est pas
responsable du fonctionnement de cet
appareil ni de sa conformité avec les normes
de sécurité. Prière de noter que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod ou iPhone
peut avoir un effet adverse sur ses fonctions
de liaison sans fil.
©2013 Bose Corporation. Toute
reproduction, modification, distribution
ou autre utilisation, même partielle, de ce
document est interdite sans autorisation
écrite préalable.
Italiano
Leggere con attenzione e seguire
scrupolosamente le Informazioni
importanti sulla sicurezza,
la Garanzia e le Informazioni
di contatto contenute nella
confezione.
Guida introduttiva
Magyar
Szánjon időt a csomagolásban
elhelyezett Fontos biztonsági
információk, a garanciainformációk
és az elérhetőségi adatok
elolvasására és gondos
betartására.
Első lépések
Assicurarsi di avere eseguito tutte
le connessioni necessarie prima di
collegare l’Home Theater Dock al
sistema Lifestyle® o VideoWave®.
Végezze el a szükséges
csatlakoztatásokat, mielőtt
csatlakoztatná a Házimozi dokkolót a
Lifestyle® vagy VideoWave® rendszerhez.
 Inserire la spina del cavo del dock
 Csatlakoztassa a dokkolókábel
nel connettore del dock sul lato
posteriore del sistema Lifestyle® o
VideoWave®.
 Collocare l’iPod o iPhone nel dock
e verificare che sia perfettamente
inserito. Quando è inserito nel dock,
l’iPod o iPhone si ricarica.
 Utilizzare il telecomando fornito con
il sistema Lifestyle® o VideoWave
per controllare l’iPod o iPhone
inserito nel dock. Consultare il
manuale d’uso del sistema Lifestyle
o VideoWave per informazioni
sul controllo dell’iPod o iPhone
mediante il telecomando.
Risoluzione dei problemi
L’iPod o iPhone non si inserisce nel dock.
• Assicurarsi che l’iPod o iPhone
non sia all’interno di una custodia
protettiva.
• Verificare che i connettori del dock e
dell’iPod o iPhone non siano sporchi
o ostruiti.
• I modelli di iPod touch di quarta
generazione si inseriscono meglio
nel dock. Muovere leggermente
l’iPod touch a destra e a sinistra
nel dock mentre si preme verso il
basso. Per scollegare dal dock un
iPod touch di quarta generazione,
staccarlo delicatamente dal
connettore del dock con un
movimento verso l’alto.
• Per inserire iPod o iPhone di nuova
generazione è anche possibile
utilizzare un adattatore (acquistabile
separatamente in un negozio di
elettronica).
Annotare le seguenti informazioni
importanti
dugaszát a Lifestyle® vagy
VideoWave® rendszer hátoldalán
található dokkoló aljzatba.
 Helyezze be iPod-ját vagy iPhone-
ját határozottan a dokkolóba,
és győződjön meg a készülék stabil
illeszkedéséről. Dokkolás közben
a készülék szükség szerint tölti az
iPod-ot vagy iPhone-t.
 A dokkolóban lévő iPod vagy
iPhone a Lifestyle® vagy VideoWave
rendszerhez mellékelt távvezérlővel
kezelhető. Az iPod vagy iPhone
távvezérlővel történő kezeléséhez
olvassa el a Lifestyle vagy
VideoWave rendszer Kezelési
útmutatóját.
Hibaelhárítás
Az iPod-om vagy iPhone-om nem
illeszkedik a dokkolóba.
• Vegye le az iPod-ról vagy iPhone-ról a
tokot vagy a védő burkolatot.
• Ellenőrizze a dokkoló és az iPod vagy
iPhone csatlakozóit, és távolítsa el az
esetleges szennyeződéseket.
• A 4. generációs iPod touch
szorosabban illeszkedik a dokkolóba.
Óvatosan mozgassa jobbra-balra
az iPod-ot a dokkolóban, miközben
határozottan nyomja lefelé a
készüléket. Ha szeretné kivenni a
4. generációs iPod-ot a dokkolóból,
egy felfelé irányuló, óvatos
mozdulattal billentse ki a dokkoló
csatlakozójából.
• Előfordulhat, hogy az újabb
generációs iPod-ok vagy iPhone-ok
behelyezéséhez dokkoló adapter
szükséges (ez az elektronikai
áruházakban beszerezhető).
Feljegyzendő adatok
Numero di serie:___________________________
(sulla scheda garanzia)
Conservare quale riferimento per il futuro.
Registrazione del prodotto:
http://global.Bose.com/register
Made for:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (prima, seconda, terza e
quarta generazione), iPod classic, iPod con
video, iPod nano (terza, quarta, quinta e
sesta generazione)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic e iPod
nano sono marchi di Apple Inc. registrati
negli Stati Uniti e in altri paesi.
“Made for iPod” e “Made for iPhone”
significano che un accessorio elettronico
è stato progettato per essere collegato
specificamente a un iPod o iPhone ed è
coperto dalla certificazione del fabbricante
riguardo alla conformità agli standard
prestazionali di Apple. Apple non è
responsabile del funzionamento di questo
dispositivo o della conformità dello stesso
agli standard di sicurezza e normativi.
L’uso di questo accessorio con un iPod o
iPhone può influire sulle prestazioni wireless.
©2013 Bose Corporation. Nessuna parte di
questo documento può essere riprodotta,
modificata, distribuita o usata in altro modo
senza previa autorizzazione scritta.
Sorozatszám:_ ____________________________
(A garanciajegyen)
Kérjük, őrizze meg a későbbiekre.
Regisztrálja termékét a következő
oldalon:
http://global.Bose.com/register
A következőkhöz:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1., 2., 3. és 4. generáció),
iPod classic, iPod videóval, iPod nano (3.,
4., 5. és 6. generáció)
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod
nano és az iPod touch az Apple Inc.
Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei.
A „Made for iPod”, illetve a „Made
for iPhone” azt jelenti, hogy az adott
elektronikus tartozék kifejezetten az
iPod, illetve iPhone eszközhöz való
csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő
az Apple működési követelményeinek
teljesítésére vonatkozó alkalmassági
bizonyítvánnyal látta el. Az Apple
nem vállal felelősséget jelen eszköz
működésével, illetve a biztonsági és
szabályozási normáknak való megfelelésével
kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a
tartozék iPod vagy iPhone eszközzel történő
használata kedvezőtlen hatással lehet a
vezeték nélküli működésre.
©2013 Bose Corporation. Előzetes írásos
engedély nélkül a jelen mű semmilyen
része nem többszörözhető, módosítható,
terjeszthető vagy használható fel
egyéb módon.
Polski
Należy uważnie przeczytać
ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa, gwarancję
i informacje kontaktowe, które
dostarczono wraz z urządzeniem,
oraz ich przestrzegać.
Wprowadzenie
Przed podłączeniem stacji dokującej
Home Theater Dock do systemu
Lifestyle® lub VideoWave® należy
wykonać wszystkie pozostałe
połączenia.
 Podłącz wtyczkę kabla stacji
dokującej do złącza z tyłu systemu
Lifestyle® lub VideoWave®.
 Wciśnij mocno odtwarzacz iPod lub
telefon iPhone do stacji dokującej
i sprawdź, czy został włożony
prawidłowo. Po zadokowaniu
odtwarzacz iPod lub telefon
iPhone będzie ładowany zgodnie
z potrzebami.
 Do sterowania zadokowanym
odtwarzaczem iPod lub telefonem
iPhone użyj pilota zdalnego
sterowania, który został dostarczony
z systemem Lifestyle® lub
VideoWave. Informacje dotyczące
sterowania odtwarzaczem iPod lub
telefonem iPhone przy użyciu pilota
zawiera instrukcja obsługi systemu
Lifestyle lub VideoWave.
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone nie
pasuje do stacji dokującej.
• Upewnij się, że odtwarzacz iPod lub
telefon iPhone został wyjęty z etui lub
futerału ochronnego.
• Sprawdź złącza stacji dokującej
i odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone, a następnie usuń wszystkie
zanieczyszczenia lub blokujące
przedmioty.
• Odtwarzacz iPod touch 4. generacji
zostaje mocniej dopasowany
w stacji dokującej. Delikatnie kołysz
odtwarzaczem iPod touch na stacji
dokującej, naciskając jednocześnie
silnie w dół. Aby wyjąć odtwarzacz
iPod touch 4. generacji ze stacji
dokującej, delikatnie kołysz nim
w złączu stacji dokującej, wykonując
jednocześnie ruch w górę.
• Aby zadokować odtwarzacz iPod lub
telefon iPhone nowszej generacji,
możesz także użyć adaptera stacji
dokującej (dostępnego w sklepach
elektronicznych).
Proszę wypełnić dla własnej informacji
Numer seryjny:____________________________
(na karcie gwarancyjnej)
Prosimy zachować w swoich aktach.
Rejestracja produktu:
http://global.Bose.com/register
Przeznaczony dla:
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (1., 2., 3. i 4. generacji),
iPod classic, iPod video, iPod nano (3., 4., 5.
i 6. generacji)
iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic i iPod
nano są znakami towarowymi firmy Apple
Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Terminy „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają, że dane urządzenie
elektroniczne zaprojektowano specjalnie
pod kątem odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone i ma ono certyfikat dewelopera
potwierdzający spełnienie standardów firmy
Apple w zakresie działania. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie
niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i standardami
prawnymi. Użycie tego akcesorium
z urządzeniem iPod lub iPhone może
wpływać na komunikację bezprzewodową.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej
publikacji nie wolno powielać, modyfikować,
rozpowszechniać ani wykorzystywać
w inny sposób bez uprzedniego uzyskania
pisemnego zezwolenia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement