AEG Electrolux | DF7290 | DF7190 DF7290 - Vanden Borre

DF7190
DF7290
Einbau-Flachschirm-Dunstabzugshaube
Built-In- Flat-Screen Fume Extractor Hood
Hottes aspirantes encastrables à visière plate
Cappa aspirante da incasso con schermo piatto
estraibile
Inbouw-wasemkappen met plat scherm
Campana empotrable de aspiración de vahos con
visiera plana
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installation and Operating Instructions
Instructions de montage et mode d'emploi
Istruzioni di montaggio e per l'uso
Montage- en gebruiksaanwijzing
Instrucciones de montaje y para el uso
Downloaded from www.vandenborre.be
Gebruiksaanwijzing
INHOUDSOPGAVE
ADVIEZEN EN SUGGESTIES.............................................................................................................................................32
EIGENSCHAPPEN...............................................................................................................................................................33
INSTALLATIE .......................................................................................................................................................................34
GEBRUIK..............................................................................................................................................................................36
ONDERHOUD ......................................................................................................................................................................37
6
6
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
Manual de instrucciones
ÍNDICE
CONSEJOS Y SUGERENCIAS...........................................................................................................................................38
CARACTERÍSTICAS............................................................................................................................................................39
INSTALACIÓN......................................................................................................................................................................40
USO ......................................................................................................................................................................................42
MANTENIMIENTO ...............................................................................................................................................................43
7
7
ES
Downloaded from www.vandenborre.be
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
INSTALLATIE
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst
uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap
bedraagt 650 mm.
• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die
aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het
elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding
met een diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort
mogelijke route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op
elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt,
moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd
wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden.
GEBRUIK
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik,
voor het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap
terwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou
vlam kunnen vatten.
• De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken.
650 mm min.
ONDERHOUD
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen
of de hoofdschakelaar om te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens
de aanbevolen intervallen.
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende
een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
3
32
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
EIGENSCHAPPEN
Buitenafmetingen
Onderdelen
Ref.
1
8
9
10a
10b
20
1
1
1
1
1
Productonderdelen
Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters
Richtingrooster luchtuitlaat
Flens ø 150 mm
Flens ø 120 mm
Aanpassingsring Ø 120-125 mm
Sluitprofiel
Ref.
7.1
12a
12e
12f
2
8
2
5
Installatieonderdelen
Bevestigingsbeugels wasemkap
Schroeven 3,5 x 16
Schroeven 2,9 x 12,7
Schroeven 2,9 x 9,5
1
Documentatie
Gebruiksaanwijzing
1
12e
8
9
10b
10a
7.1 12a
1
12a
12a
7.1
20
12f
3
33
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
INSTALLATIE
Boren van gaten in draagvlak en montage wasemkap
• De wasemkap kan rechtstreeks op het onderste
vlak van het keukenkastje (min. 650 mm van
de kookplaat) worden geïnstalleerd met behulp
van de zijsteunen met klikbevestiging.
• Ga voor de inbouw van de wasemkap op het
onderste vlak van het keukenkastje, als volgt te
werk. (fig.1)
• In geval van keukenmeubeltjes zonder bodem
bevestig de steunhaken op een afstand "B" van
min. 30 mm - max. 60 mm. (fig.2)
• Vooralleer verder te gaan met de montage, is
het noodzakelijk de houten beschreming voor
het vervoer, te verwijderen. (fig.3)
• Afhankelijk van de gekozen diameter van de
luchtuitlaat, moet U de juiste flens plaatsen in
het bovenste gat voor de luchtafvoer. (fig.4)
• Schroef het sluitprofiel 20 aan de achterkant
van de wasemkap vast met behulp van de bijgeleverde schroeven 12f (2,9 x 9,5). (fig.5)
• Trek de rolletjes met de zuiggroep naar voren.
• Verwijder de vetfilters één voor één door de
haken los te maken.
• Sluit opnieuw de zuiggroep.
• Plaats de wasemkap totdat de zijsteunen met
klikbevestiging vastgehaakt zijn. (fig.6)
• Trek de rolletjes met de zuiggroep naar voren.
• Blokkeer de wasemkap definitief door de
schroeven Vf vanaf de onderkant van de wasemkap aan te draaien. (fig.6)
• Voer eventueel enige afstellingen uit in de behuizing van de filterhouder en ga daarvoor als
volgt te werk:
• Draai de vier stelschroeven Vr los en sluit
het zuiggroep weer. (fig.7)
• Verplaats de hele behuizing van de filterhouder totdat de gewenste uitlijning van het
keukenkastje is verkregen. (fig.8)
• Houd de behuizing van de wasemkap stil en
verwijder het zuiggroep. Blokkeer vervolgens de stelschroeven weer. (fig.7)
• Nu kan de wasemkap definitief aan het keukenkastje worden bevestigd met behulp van
de vier bijgeleverde schroeven 12a(3,5 x
16). (fig.9)
• Monteer de vetfilters weer.
• Sluit opnieuw de zuiggroep.
2
1
162
523
10b
10a
9
3
10a
4
5
6
Vr
7
8
12a
9
3
34
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
Aansluitingen
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE
In het geval van installatie in afzuigversie, moet u de
wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel
van een starre of buigzame leiding die dezelfde diameter heeft als de reeds geïnstalleerde flens.
• Zet de leiding vast met geschikte leidingklemmen.
Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap
bijgeleverd.
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.
LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE
• Boor een gat van ø 125 mm in de eventuele plank
boven de kap.
• Breng de flens 10a op de uitlaat van de wasemkap
aan.
• Verbind de flens met de uitlaatopening op de plank
boven de kap met behulp van een starre of flexibele
leiding van ø120 mm.
• Zet de leiding vast met geschikte leidingklemmen.
Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap
geleverd.
• Bevestig het richtingsrooster 8 op de uitlaat van de
gerecirculeerde lucht met 2 van de bijgeleverde
schroeven 12e (2,9 x 12,7).
• Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is.
12e
8
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een
opening tussen de contacten van tenminste 3 mm.
3
35
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
GEBRUIK
L
M
De verschillende functies worden automatisch geactiveerd wanneer de slede wordt uitgetrokken. Voor het uitzetten van de ingestelde functies is het voldoende de slede weer te sluiten.
SCHAKELAAR
FUNCTIES
L
Lichten
Hiermee schakelt u de verlichting aan en uit
M
Motor
Hiermee schakelt u de afzuigmotor aan en uit
1. Minimumsnelheid, geschikt voor een continue en zeer stille luchtverversing,als er weinig kookdampen zijn.
2. Gemiddelde snelheid, geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden, gezien de uitstekende verhouding tussen de hoeveelheid behandelde lucht en het geluidsniveau.
3. Maximum snelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan,
ook voor langere tijd.
i.
Intensieve snelheid,geschikt om de sterkste kookdampen af te voeren.
3
36
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
ONDERHOUD
Vetfilters
REINIGING VAN DE METALEN ZELFDRAGENDE VETFILTERS
• Deze filters moeten minstens om de 2 maanden of, bij een bijzonder intensief gebruik vaker, gereinigd worden. Ze kunnen
ook in de vaatwasmachine afgewassen worden.
• Trek de rolletjes met de zuiggroep naar voren.
• Verwijder de filters één voor één door aan de hiervoor bestemde
hendeltjes te trekken.
• Was de filters zonder ze te vouwen en laat ze drogen alvorens ze
weer terug te plaatsen. (Een eventuele kleursverandering van het
oppervlak van de filters, die na verloop van tijd kan optreden,
heeft absoluut geen invloed op de goede werking ervan.)
• Plaats de vetfilters terug, maar let erop dat de handgreep goed
zichtbaar blijft.
• Sluit opnieuw de zuiggroep.
Geurfilter (Filterversie)
VERVANGING
• Deze filter kan niet gewassen of geregenereerd worden en
moet ongeveer om de 4 maanden vervangen worden. Indien U
de wasemkap zeer intensief gebruikt, moet U de filter zelfs vaker vervangen.
• Trek de rolletjes met de zuiggroep naar voren.
• Verwijder de vetfilters.
• Verwijder de verzadigde geurfilter met actieve koolstof door
aan de hiervoor bestemde hendeltjes te trekken.
• Plaats opnieuw de vetfilters.
• Sluit opnieuw de zuiggroep.
Verlichting
VERVANGING VAN DE LAMPEN
Fluorescentielamp van 11 W.
• Verwijder de metalen klemmen waarmee de glazen plafonnière
is bevestigd.
• Schuif de glazen plafonnière naar één kant tot het andere uiteinde vrijkomt. Breng het vrije uiteinde enigszins omlaag en
schuif het opzij tot de plafonnière volledig vrijkomt.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen.
• Ga voor het terugplaatsen van de glazen plafonnière in omgekeerde volgorde te werk.
3
37
NL
Downloaded from www.vandenborre.be
Bitte geben Sie unserem Kundendienst folgende Angaben bei einer
Störung an:
If your appliance has a fault, please contact our service engineer and
state the following numbers:
Veuillez donner les indications suivantes à notre service après-vente en
cas de panne:
Qualora constataste un difetto vi preghiamo di comunicare i seguenti
dati al nostro servizio tecnico assistenza clienti:
Geef onze klantenservice bij een storing de volgende gegevens op:
Por favor suministre a nuestro Servicio Postventa los datos siguientes
al haber ocurrido una avería:
E-Nr. 610
F-Nr.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
436002988_ver2
Downloaded from www.vandenborre.be
Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE
93/68/CEE
Download PDF