DeWalt | D25414 | D25413 D25414 D25415 D25430 - Service

402113-50 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25413
D25414
D25415
D25430
Figura 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Figura 2
Figura 3
d
i
D25413
D25414
D25415
Figura 4
g
n
k
j
2
f
D25430
e
Figura 5
c
l
Figura 6
g
m
Figura 7
b
f
3
CIOCAN ROTOPERCUTOR PENTRU REGIM
GREU D25413, D25414, D25415, D25430
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Tip
Turaţie absorbită
Turaţie în gol
Bătăi pe minut
Energia de impact
Găurire cu percuţie
Dăltuire
Rază maximă de găurire în oțel/lemn/beton
Poziţii de dăltuire
Capacitatea de găurire cu carote în cărămidă
moale
Portunealtă
Diametru manşon
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
D25413
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25414
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25415
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25430
230
230/115
1
1000
–
0 – 4700
J
J
mm
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
–
4,2
–
12
mm
100
100
100
–
mm
kg
SDS Plus
60
4,2
SDS Plus
60
4,3
SDS Plus
60
4,3
SDS Plus®
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
<2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
<2,5
1,5
–
–
V
V
W
min-1
bpm
®
®
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745.
Găurirea în metal
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Găurirea în beton
Valoarea emisiilor de vibraţii ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Dăltuire
Valoarea emisiilor de vibraţii ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Înşurubarea fără impact
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
4
®
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte de 230 V
Regatul Unit &
Irlanda
Unelte de 230 V
10 amperi, la reţea
electrică
13 amperi, la prize
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
D25430
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2000/14/CE, Ciocan demolator electric (de mână)
m</= 15 kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germania,
Organism Notificat Nr. identificare: 0197
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/ce
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m</= 15 kg)
99 dB
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore)
LWA (nivelul garantat al puterii sonore)
105 dB
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.11.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
5
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
6
e)
f)
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g)
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ciocanele rotopercutoare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică departe de
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat sau elementul de prindere
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat
ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Susţinerea piesei de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp este instabilă şi poate conduce la pierderea controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de lovire cu ciocanul pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
cauza vătămarea definitivă a ochilor. Purtaţi
o mască de praf sau un respirator pentru
aplicaţii care generează praf. Este posibil să
fie necesar echipament de protecţie pentru
urechi pentru majoritatea aplicaţiilor.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu încercaţi să operaţi această unealtă fără a o ţine
cu ambele mâini. Se recomandă ca mânerul
lateral să fie utilizat întotdeauna. Operarea
acestei unelte cu o mână va determina pierderea controlului. Străpungerea sau întâlnirea
materialelor dure precum barele metalice
poate fi, de asemenea, periculoasă. Strângeţi
bine mânerul lateral înainte de utilizare.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
7
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
• Nu recondiţionaţi singuri accesoriile.
Recondiţionarea dălţilor trebuie efectuată
de către un specialist autorizat. Dălţile
recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări.
• Purtaţi mănuşi atunci când utilizaţi
unealta sau când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice accesibile pe unealtă
şi accesoriile pot fi extrem de fierbinţi în timpul
utilizării. Bucăţile mici de material spart pot
leza mâinile goale.
• Nu aşezaţi unealta pe jos până când
accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriile
în mişcare pot provoca vătămări.
• Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de metal
sau şpanul se pot disloca şi pot provoca
vătămări.
• Dălțile uşor uzate pot fi ascuţite din nou
prin polizare.
• Ţineţi cablul de alimentare departe de
accesoriul rotativ. Nu înfăşuraţi cablul în
jurul niciunei părţi a corpului. Un cablu
electric înfăşurat în jurul unui accesoriu rotativ
poate cauza vătămări corporale şi pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare:
– vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor pentru regim greu
1 Mâner lateral
1 Tijă de reglare a adâncimii (doar D25413,
D25414, D25415)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Mandrină rapidă (doar D25414 și D25415)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1–4, 6)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de viteză variabilă
– Afectarea auzului.
b. Mâner principal
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
d. Selector mod
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
8
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
c. Cursor înainte/înapoi
e. Buton de siguranţă
f. Mâner lateral
g. Portunealtă / manşon de blocare
h. Șocuri
i. Indicator LED (doar D25415)
j. Tijă de reglare a adâncimii (doar D25413,
D25414, D25415)
k. Clemă opritor adâncime
l. Manşon de blocare
m. Mandrină (doar D25414 și D25415)
n. Apărătoare de praf
o. Buton de blocare (doar D25430)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
D25413, D25414, D25415
Aceste ciocane rotopercutoare de regim greu
au fost concepute pentru aplicaţii profesionale
de găurire şi găurire cu ciocanul, înşurubare şi
sfărâmare uşoară.
D25430
Acest ciocan rotopercutor a fost conceput pentru
aplicaţii profesionale de sfărâmare, dăltuire şi
demolare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane rotopercutoare sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
CONTROLUL ACTIV AL VIBRAŢIEI (FIG. 1)
Controlul activ al vibraţiei neutralizează vibraţiile
datorate mecanismului ciocanului. Acesta permite
reducerea vibraţiilor mâinilor şi braţelor şi asigură
astfel o utilizare mai confortabilă pentru perioade
mai lungi de timp, prelungind ciclul de funcţionare
al maşinii.
Pentru un control optim al vibraţiilor, ţineţi unealta
cu o mână pe mânerul principal (b) şi cu cealaltă
mână pe mânerul lateral (f). Apăsaţi suficient astfel
încât ciocanul să execute o jumătate de cursă.
Ciocanul trebuie să fie apăsat suficient pentru
a cupa controlul vibraţiilor active. Apăsarea
excesivă nu va determina unealta să perforeze
sau să dăltuiască mai rapid, iar controlul vibraţiilor
active nu se va cupla.
AMBREIAJUL DE LIMITARE A CUPLULUI
AVERTISMENT: Utilizatorul trebuie să
țină întotdeauna ferm unealta în timpul
utilizării.
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă către operator în
cazul blocării unui burghiu. Această caracteristică
previne, de asemenea, blocarea angrenajului şi
a motorului electric.
AVIZ: Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a modifica setările de control
a cuplului; în caz contrar unealta poate
fi deteriorată.
SISTEM ANTIROTAȚIE D25415 (FIG. 2)
Sistemul antirotație oferă un nivel sporit
de siguranță și confort pentru utilizator prin
intermediul unei tehnologii antirotație integrate,
ce poate detecta momentele în care utilizatorul
pierde controlul asupra ciocanului. Atunci când
se detectează un blocaj, cuplul și viteza sunt
reduse instantaneu. Această funcție preîntâmpină
autorotirea uneltei, reducând cazurile de vătămări
asupra încheieturilor mâinilor. Indicatorul LED (i)
se aprinde atunci când se activează dispozitivul
antirotație.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
9
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Doar găurire cu percuţie: pentru aplicaţii
de spargere a materialelor uşoare,
dăltuire şi demolare. În acest mod de
funcţionare, unealta poate fi folosită ca
pârghie pentru deblocarea unui burghiu
blocat.
1. Pentru selectarea modului de operare, apăsaţi
butonul de siguranţă (e) şi rotiţi selectorul
modului de operare (d) până când indică
simbolul pentru modul dorit.
2. Eliberaţi butonul de siguranţă şi verificaţi ca
selectorul modului de operare să fie blocat pe
poziţie.
AVERTISMENT: Nu selectaţi modul
de operare în timp ce unealta este în
funcţiune.
Fixarea poziţiei de dăltuire
(fig. 3)
Dalta poate fi rotită şi blocată în 12 de poziţii
diferite.
1. Rotiţi selectorul modului de operare (d) până
când este îndreptat către simbolul modului
de găurire cu ciocanul. Consultați Selectarea
modului de operare în Asamblare și reglaje.
2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
3. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
4. Răsuciţi dalta până se blochează pe poziţie.
Selectarea modului de
funcţionare (fig. 3)
Introducerea şi scoaterea
accesoriilor SDS Plus® (fig. 4)
D25413, D25414, D25415
Această unealtă utilizează accesorii SDS Plus®
(consultaţi inserţia din figura 4 pentru secţiunea
tijei unui burghiu SDS Plus®). Vă recomandăm să
utilizaţi doar accesorii profesionale.
Această unealtă poate fi utilizată în următoarele
moduri de funcţionare:
Găurire: pentru efectuarea operaţiunilor
de înşurubare şi găurire în metal, lemn
şi materiale plastice.
Găurire cu percuţie: pentru operaţiuni de
găurire în beton şi zidărie.
Doar găurire cu percuţie: pentru aplicaţii
de spargere a materialelor uşoare,
dăltuire şi demolare. În acest mod de
funcţionare, unealta poate fi folosită ca
pârghie pentru deblocarea unui burghiu
blocat.
D25430
Această unealtă poate fi utilizată în următoarele
moduri de funcţionare:
10
1. Curăţaţi şi lubrifiaţi coada burghiului.
2. Introduceţi coada burghiului în portburghiu/
manşonul de blocare (g).
3. Împingeţi burghiul în jos şi rotiţi-l puţin până
când se potriveşte în fante.
4. Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă este
fixat corespunzător. Pentru funcţia de percuţie,
burghiul trebuie să se poată mişca axial câţiva
centimetri atunci când este fixat în mandrină.
5. Pentru a scoate burghiul, împingeţi manşonul
de blocare al mandrinei (g) în spate şi trageţi
de burghiu.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de pe
unealtă şi accesoriul pot deveni extrem
de fierbinţi în timpul utilizării.
Montarea mânerului lateral
(fig. 1)
Mânerul lateral (f) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
fără mânerul lateral montat corect.
1. Slăbiţi mânerul lateral.
2. Pentru utilizatori dreptaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi la stânga.
Pentru utilizatori stângaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi la dreapta.
3. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi mânerul.
Reglarea adâncimii de găurire
(fig. 4)
DOAR D25413, D25414, D25415
1. Introduceţi burghiul aşa cum este descris mai
sus.
2. Apăsaţi clema opritorului de adâncime (k) şi
menţineţi-o apăsată.
3. Potriviţi tija de reglare a adâncimii (j) prin
orificiul din clema opritorului de adâncime.
4. Reglaţi adâncimea de găurire aşa cum este
descris.
5. Eliberaţi clema opritorului de adâncime.
Cursor înainte/înapoi (fig. 5)
1. Împingeţi cursorul înainte/înapoi (c) la stânga
pentru rotirea înainte. A se vedea săgeţile de
pe unealtă.
2. Împingeţi cursorul înainte/înapoi (c) la dreapta
pentru rotirea inversă.
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Montarea unui adaptor de
mandrină şi a mandrinei
(comercializate separat)
1. Înşurubaţi mandrina pe capătul filetat al
adaptorului de mandrină.
2. Introduceţi mandrina şi adaptorul conectate
în unealtă ca şi cum ar fi un burghiu normal
SDS Plus®.
3. Pentru a scoate mandrina, procedaţi ca şi cum
aţi scoate un burghiu normal SDS Plus®.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Înlocuirea portburghiului cu
mandrina (fig. 6)
DOAR D25414 ȘI D25415
1. Rotiţi inelul de blocare (l) în poziţia deblocat şi
scoateţi portburghiul/manşonul de blocare (g).
2. Împingeţi mandrina (m) pe ax şi rotiţi inelul de
blocare în poziţia blocat.
3. Pentru a înlocui mandrina cu sistemul de
prindere a burghielor, mai întâi scoateţi
mandrina prin aceeaşi metodă ca şi la
sistemul de prindere a burghielor. Apoi montaţi
sistemul de prindere a burghielor în aceeaşi
manieră cum aţi făcut şi cu mandrina.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Înlocuirea apărătorii de praf
(fig. 1, 4)
Apărătoarea de praf (n) previne pătrunderea
prafului în mecanism. Înlocuiţi imediat o apărătoare
de praf uzată.
1. Împingeţi în spate manşonul de blocare
a portburghiului (g) şi scoateţi apărătoarea de
praf (n).
2. Potriviţi noua apărătoare de praf.
3. Eliberaţi manşonul de blocare a sistemului de
prindere a burghielor.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
11
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
AVERTISMENT:
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aprox. 5 kg). O forţă excesivă
nu accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
Găurirea cu percuţie (fig. 1)
GĂURIREA CU BURGHIU MASIV
1. Setaţi selectorul modului de operare (d)
în poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
Consultați Selectarea modului de operare în
Asamblare și reglaje.
2. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
NOTĂ: Pentru cele mai bune rezultate utilizaţi
burghie cu plăcuţe de carburi metalice de
calitate.
• Nu găuriţi sau săpaţi prea adânc
pentru a preveni deteriorarea
apărătorii de praf.
3. Reglaţi mânerul lateral (f) după necesităţi.
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu
ambele mâini şi adoptaţi o postură
stabilă (fig. 7). Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral
montat corespunzător.
5. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (f) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (b).
Mandrină în suprasarcină
Dacă accesoriul este blocat sau prins, antrenarea
axului uneltei este întreruptă de mandrina în
suprasarcină. Deoarece există forţe care apar
în urma unei astfel de situaţii, ţineţi întotdeauna
bine unealta cu ambele mâini şi adoptaţi o poziţie
nemişcată.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei (a). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
2. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
12
3. Pentru a bloca unealta în poziţia oprit,
deplasaţi cursorul înainte/înapoi (c) în poziţia
centrală.
4. Dacă este necesar, reglaţi adâncimea de
găurire.
6. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
7. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
Găurirea cu carota (fig. 1, 3)
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “găurire cu percuţie”. Consultați
Selectarea modului de operare în
Asamblare și reglaje.
2. Reglaţi mânerul lateral (f) după necesităţi.
3. Introduceţi carota adecvată.
4. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
5. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul
de găurire şi apăsaţi întrerupătorul de viteză
variabilă (a). Găuriţi până când carota
penetrează în beton aprox. 1 cm.
6. Opriţi operaţiunea de găurire şi scoateţi
burghiul de centrare. Introduceţi carota înapoi
în gaură şi continuaţi găurirea.
7. Atunci când găuriţi printr-o structură mai
groasă decât adâncimea carotei, îndepărtaţi
cilindrul de beton sau curăţaţi interiorul
carotei la intervale regulate. Pentru a evita
împrăştierea accidentală a bucăţilor de beton
împrejurul găurii, mai întâi efectuaţi o gaură
de diametrul burghiului de centrare până pe
partea cealaltă a structurii. Apoi găuriţi orificiul
astfel format până la jumătate, din ambele
părţi.
8. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
Găurirea rotativă (fig. 3)
DOAR D25413, D25414, D25415
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de "găurire". Consultați Selectarea
modului de operare în Asamblare și reglaje.
2. Montaţi adaptorul mandrinei/ansamblul
mandrinei.
3. Procedaţi la fel pentru operaţiunea de găurire
cu percuţie.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Înşurubarea (fig. 1, 3)
DOAR D25413, D25414, D25415
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de "găurire". Consultați Selectarea
modului de operare în Asamblare și reglaje.
2. Selectaţi direcţia de rotire.
3. Introduceţi adaptorul special SDS Plus® pentru
înşurubat, de folosit cu accesorii de înşurubat
hexagonale.
4. Introduceţi vârful de şurubelniţă adecvat.
Atunci când introduceţi şuruburi cu cap plat,
folosiţi întotdeauna accesorii cu manşon de
potrivire.
5. Apăsaţi uşor pe întrerupătorul de viteză
variabilă (a) pentru a preîntâmpina
deteriorarea capului şurubului. În direcţia
de rotire înapoi (LH), viteza uneltei este
redusă automat pentru scoaterea uşoară
a şuruburilor.
6. Atunci când şurubul este drept pe piesa de
prelucrat, eliberaţi întrerupătorul de viteză
variabilă pentru a preîntâmpina pătrunderea
capului de şurub în piesa de prelucrat.
Cioplire şi dăltuire (fig. 1, 3)
1. Setaţi selectorul modului de operare (d)
în poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
Consultați Selectarea modului de operare în
Asamblare și reglaje.
2. Introduceţi dalta potrivită şi rotiţi-o cu mâna
pentru a o bloca în una din cele 12 de poziţii.
3. Reglaţi mânerul lateral (f) după necesităţi.
4. Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
5. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
AVERTISMENT:
• Nu folosiţi această unealtă pentru
a amesteca sau pompa lichide uşor
combustibile sau explozive (benzină,
alcool, etc.).
• Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Periile motorului electric
DEWALT utilizează un sistem avansat de perii,
care opreşte automat maşina de găurit atunci
când periile se uzează. Acest fapt preîntâmpină
deteriorarea motorului. Există ansambluri noi de
perii, disponibile la centrele de service autorizate
DEWALT. Utilizaţi întotdeauna piese de schimb
identice.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
13
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de burghie
şi dălţi SDS Plus®.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
14
zst00223878 - 03-01-2014
Download PDF