MPMan | TS 302 | Voor Modelnr..: TS302

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voor Modelnr..:
TS302
NL
MP3 & Video speler met Aanraakschermbediening
Instructiehandleiding
Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.
nl
ow
D
d
de
oa
ÂÂ Inhoudstabel
fro
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
DANK U WEL..................................................................................................................................... 5
Pakketinhoud....................................................................................................................................5
Kenmerken........................................................................................................................................5
EEN KIJKJE OP DE KNOPPEN.......................................................................................................... 6
HOOFDMENU................................................................................................................................. 10
Knoppen van Hoofdmenu............................................................................................................10
MUZIEKMODUS.............................................................................................................................. 11
Knoppen van Muziekbrowser....................................................................................................... 11
Knoppen Nu Spelen (Muziek afspelen)....................................................................................... 12
Snelle Optiemenu...............................................................................................................13
Page 2
Inhoudstabel
e
.b
re
HOE TE BEGINNEN........................................................................................................................... 8
Opladen van de batterij.................................................................................................................8
Opladen van een computer..........................................................................................................8
Aan/uitzetten van de speler...........................................................................................................8
Heropstarten van de Speler...........................................................................................................9
Gebruik van de Aanraakschermbediening.................................................................................9
Installeren van een microSD-Geheugenkaart.............................................................................9
nl
ow
D
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
FOTOMODUS................................................................................................................................. 17
Knoppen Fotobrowser................................................................................................................... 17
Knoppen Fotoweergave............................................................................................................... 17
Snelle Optiemenu...............................................................................................................18
TEKSTMODUS..................................................................................................................................22
Knoppen Tekstbrowser..................................................................................................................22
Knoppen Tekstlezer........................................................................................................................22
Snelle Optiemenu...............................................................................................................23
EXPLORERMODUS.......................................................................................................................... 25
Explorerknoppen...........................................................................................................................25
Snelle Optiemenu...............................................................................................................25
INSTELLINGENMODUS................................................................................................................... 27
Page 3
Inhoudstabel
e
.b
re
RADIOMODUS............................................................................................................................... 19
Radio Afstemknoppen..................................................................................................................19
Snelle Optiemenu...............................................................................................................20
Nederlands
d
de
oa
VIDEOMODUS................................................................................................................................ 15
Knoppen Filmbrowser....................................................................................................................15
Knoppen Film spelen..................................................................................................................... 16
nl
ow
D
d
de
oa
DV-MODUS.................................................................................................................................... 29
m
KALENDERMODUS......................................................................................................................... 31
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
fro
CAMERAMODUS...........................................................................................................................30
KLOKMODUS.................................................................................................................................. 32
MP-MANAGER...............................................................................................................................33
PROBLEEMOPLOSSING & ONDERSTEUNING................................................................................ 35
Page 4
Inhoudstabel
e
.b
re
SPECIFICATIES................................................................................................................................34
nl
ow
D
m
fro
Wij feliciteren u met uw aankoop van de Video & MP3 speler. Deze handleiding is ontworpen om u te
helpen met het opstarten en gebruik van uw nieuwe speler. Lees deze handleiding goed door en bewaar
deze voor het nalezen in de toekomst.





 Video & MP3-speler
 USB-kabel
 Instructiehandleiding & documentatie
 Professionele stereokoptelefoons
 Beschermingshoesje
Page 5
Dit pakket kan plastic zakken of ander materiaal bevatten dat
een gevaar voor kinderen kan vormen. Zorg dat u al het verpakkingsmateriaal goed weggooit na het openen van het pakket.




Geïntegreerd Flashgeheugen
Intuïtieve aanraakschermbediening
2.8” TFT-Weergave
Speelt muziek, video’s, foto’s en tekst
ID3 en LRC-ondersteuning voor liedjes en gesynchroniseerde lyrische informatieweergave
microSD-kaartsleuf voor eenvoudige geheugencapaciteit-upgrades (microSD-kaart niet
bijgeleverd)
Geïntegreerde FM radio
Geïntegreerde 0.3 Mega Pixel Camera
USB 2.0 Hi-snelheid voor snelle bestandenoverdracht
Dank U Wel
e
.b
Zorg dat u controleert dat alle onderstaande
items in het pakket geleverd zijn. Als er een item
ontbreekt, neem svp contact op met de plaatselijke
winkel waar u dit product gekocht heeft.
re
Kenmerken
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pakketinhoud
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ Dank u wel
nl
ow
D
12. 3.5mm Koptelefoonaansluiting
e
.b
re
Weergave voorzijde
11. USB-Poort/Lading
Sluit een computer aan om de mediabestanden
naar de speler over te dragen.
or
nb
de
an
.v
w
3. microSD-kaartsleuf
Laad een microSD-geheugenkaart hier om de
geheugencapaciteit van de speler te upgraden..
Weergave onderzijde
w
<NEERWAARTS>
<RESET>
w
2. Knop volume lager
<OPWAARTS>
m
1. Knop volume hoger
10. Heropstartknop
fro
Nederlands
Linkerweergave
d
de
oa
ÂÂ EEN KIJKJE OP DE KNOPPEN
4. Luidspreker
5. LCD-aanraakscherm
Raak de display aan met uw vinger om de knop
van het scherm te activeren.
6. Power/Enterknop
Druk op de knop en houd
deze ingedrukt om de speler
aan of uit te zetten.
<ENTER>
7. LED-indicator
8. Menuknop
<MENU>
Weergave achterzijde
9. CameraLENS
Page 6
Een Kijkje Op De Knoppen
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
5
Nederlands
m
1
fro
9
d
de
oa
4
e
.b
re
6
3
8
7
10
11
Page 7
12
Een Kijkje Op De Knoppen
or
nb
de
an
.v
w
w
Opladen van een computer
Als de speler is aangesloten en aan het laden is, verschijnt het USB-symbool op het
scherm van de speler.
Hoe Te Beginnen
e
.b
Uw speler kan met behulp van een USBcomputerverbinding worden opgeladen. Maak gebruik van de bijgeleverde USB-kabel om de speler
op een high power USB-poort van een computer
aan te sluiten. De computer moet aan staan en niet
in de slaapmodus zijn.
re
Page 8
w
De in dit apparaat gebruikte batterij kan
vuur vatten of chemisch branden als deze
niet zorgvuldig behandeld wordt. De batterij mag niet uit elkaar worden gehaald,
deze mag geen vlam vatten en ook niet
verhit worden. Laat de batterij niet op een
plaats waar deze aan direct zonlicht bloot
staat, of in een auto waarvan de raampjes
dicht zijn.
m
Als de speler een tijdje niet gebruikt is, kan het zijn
dat de batterij ‘s nachts opnieuw moet worden
geladen (ongeveer 8 uur).
Verbind de speler niet met een andere energiebron dan de energiebron die hier of op dit
etiket vermeld staat, want dit kan risico van
brand of elektrische schokken veroorzaken.
fro
Uw speler heeft een geïntegreerde oplaadbare batterij. Als u de speler voor de eerste keer gebruikt,
moet u deze volledig opladen om optimale prestatie en levensduur van de batterij te verzekeren.
d
de
oa
Nederlands
Opladen van de batterij
nl
ow
D
ÂÂ HOE TE BEGINNEN
Gebruik van de Aanraakschermbediening
Uw video MP3-speler heeft een eenvoudig te gebruiken aanraakscherm waarmee toegang tot de
functies van de speler wordt verleend. U kunt met
uw vingertop of de stylus de zone van het scherm
Page 9
Installeren van een microSDGeheugenkaart (optioneel)
U kunt de geheugencapaciteit van uw speler upgraden
door een microSD-geheugenkaart toe te voegen.
Plaats de microSD-kaart in de sleuf zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
Deze speler ondersteunt geheugenkaarten met een grootte van tot 2GB.
Hoe Te Beginnen
e
.b
2. Gebruik een paperclip en druk hiermee
voorzichtig op de <RESET> knop die zich bovenop de speler bevindt.
re
1. Verbind de verbreking met uw speler als deze
op een computer is aangesloten.
or
nb
de
an
.v
w
RVoor het heropstarten van de speler moet deze
bevriezen en geen respons geven of op andere
wijze niet goed functioneren.
Om te vermijden dat het scherm beschadigd wordt, raak dit niet aan met te veel
kracht en gebruik ook geen ander voorwerp dan uw vinger of de stylus. Voor een
optimale respons, zorg dat uw handen
schoon zijn alvorens u de knoppen van
het aanraakscherm aanraakt.
w
Heropstarten van de Speler
w
Nederlands
m
fro
 Om de speler uit te zetten, druk op de <ENTER> knop
en houd deze ingedrukt totdat het scherm uit gaat.
aanraken waar u een knoppictogram ziet staan. Als
u een pictogram aanraakt en hierop blijft staan,
wordt dit als een voordurend drukken op een knop
geregistreerd.
d
de
oa
 Om de speler aan te zetten, druk op de <ENTER> knop
en houd deze ingedrukt totdat het scherm aan gaat.
nl
ow
D
Aan/uitzetten van de speler
nl
ow
D
d
de
oa
ÂÂ Main Menu
Knoppen van Hoofdmenu
Vanuit het Hoofdmenu, heeft u toegang tot alle
functiemodussen van uw MP3-speler. Deze modussen zijn:
Iedere functiemodus wordt gerepresenteerd door
een pictogram op het scherm van het Hoofdmenu.
Om een modus in te gaan, raak het pictogram aan
met uw vinger.
 Druk op de knop <OPWAARTS> of
<NEERWAARTS> om de selectie te verplaatsen.
 Druk op <ENTER> om te bevestigen.
Main Menu
e
.b
U kunt ook de standaardknoppen van de speler
gebruiken om toegang tot iedere modus te krijgen:
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Page 10
w
Explorer
Instelling
DV
Camera
Kalender
Klok
Muziek browsen en spelen
Films browsen en spelen
Foto’s browsen en zien
Luisteren naar FM-radiouitzendingen.
Browsen en lezen van tekstbestanden
Alle bestanden browsen
De opties van de speler instellen
Videoclips opnemen
Stille beelden vangen
Het kalenderprogramma lanceren
De interne klokweergave instellen
m
Muziek
Video:
Foto
Radio
Tekst
fro
Nederlands
Als u de speler aan zet, ziet u het Hoofdmenu.
Als u de MUZIEK modus in het Hoofdmenu kiest,
ziet u het Muziekbrowserscherm.
Functie
Browsen door Foto & mappen
Selecteren/weergave van een item
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
Druk op <ENTER>, of raak de
gewenste selectie op het LCDscherm aan.
Terugkeren naar het vorige scherm Raak op het scherm aan of
druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu
<MENU> ingedrukt houden
Page 11
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Knoppen van Muziekbrowser
m
Voor informatie over het laden van muziek
op uw speler, lees svp het hoofdstuk “Overbrengen van bestanden naar de speler”.
 U kunt ook het <
> pictogram aanraken
om de muziekbibliotheek te verfrissen als u
nieuwe muziekbestanden op de speler heeft
geladen; dit proces kan enkele minuten in
beslag nemen. U zult geen toegang tot het
Muziekbrowserscherm kunnen hebben totdat u
de muziekbibliotheek verfrist hebt.
fro
d
de
oa
Browsen naar en afspelen van uw muziekbestanden.
nl
ow
D
ÂÂ Muziekmodus
All songs
>>
Artists
>>
Albums
>>
Genres
>>
My Favorites
>>
Muziekmodus
Next Icon
File Name
Play/Pause Icon
Test.mp3
Progress Bar
00:45
Elapsed Time
Page 12
001/045
Current track / Total Tracks
05:30
Raak het scherm eenmaal aan om de
knoppen te zien.
Total Time
Muziekmodus
e
.b
Previous Icon
re
Album Cover
or
nb
de
an
.v
w
Add to Favorite
List Icon
w
Quick Option
Icon
Back Icon
w
Battery Level
Werking van toets
Druk op <ENTER> of raak het
Spelen pauzeren/hervatten
pictogram Spelen/Pauzeren op
het scherm aan
op het scherm aan
Afspelen van de volgende track.
Raak
op het scherm aan
Voorwaarts scannen van de track Blijf
op het scherm aan
Afspelen van de vorige track.
Raak
op het scherm aan
Terugwaarts scannen van de track Blijf
Druk op de knop <OPWAARTS>
Aanpassen van het volumeniveau
of<NEERWAARTS>
Voor toegang tot het Snelle
Optiemenu (zie onderstaand
op het scherm aan
Raak
hoofdstuk voor gegevens)
Terugkeren naar het Muziek Explorer Raak op het scherm aan of
scherm
druk op de knop <MENU>
m
Playback Status
Time Display
Equalizer Icon
Play Mode
Functie
fro
Als er een liedje wordt gespeeld, verschijnt het
scherm Nu aan het spelen (zie onderstaand).
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd
op het scherm Nu Spelen.
d
de
oa
Nederlands
Om te beginnen met het afspelen van muziek,
browse naar een liedje en raak de titel van het liedje
aan om het afspelen te starten, of druk op <ENTER>
om het afspelen te starten.
nl
ow
D
Knoppen Nu Spelen (Muziek
afspelen)
Page 13
e
.b
Eenvoudig
Willekeurig
Beschrijving
Speelt de tracks in normale volgorde af en er is
geen herhaling.
Speelt de huidige track herhaald af.
Speelt alle tracks in willekeurige volgorde af.
Selecteer een vooraf ingestelde digitale balans
om de manier waarop de speler audiosignalen
verwerkt, te optimaliseren. De opties zijn: Normaal,
Klassiek, Pop, Rock, en Jazz.
re
Item
Normaal
or
nb
de
an
.v
w
Wijzig de herhaalopties om de volgorde aan te
passen waarin de tracks worden afgespeeld.
w
Herhaalmodus
w
 Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak <
> op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.
Balans
m
 Om een instelling te selecteren, druk op de
<ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze
op het scherm aan.
fro
 Om door de instellingen te browsen, druk op de
<OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
Alles
Nederlands
>
Beschrijving
Speelt alle tracks herhaald af
d
de
oa
Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <
op het scherm Nu Spelen aan.
Item
nl
ow
D
Snelle Optiemenu
Aan voorkeur toevoegen
Voegt het huidige liedje aan de lijst van Favorieten toe.
 U kunt ook het pictogram
op het scherm Nu
Spelen aanraken om het liedje aan de lijst van
Favorieten toe te voegen.
Voor het spelen van de favoriete liedjes,
selecteer “Mijn Favorieten” op het scherm
Muziek Browser.
Muziekmodus
nl
ow
D
Stelt de weergave voor liedjes op AAN of UIT.
d
de
oa
Liedjes
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Page 14
w
m
fro
Nederlands
Voor de Liedjes weergave is er een “.LRC”
lyrisch bestand nodig wat op internet
gevonden kan worden of dat met een
programma voor het opmaken van een
Liedjesbestand kan worden opgemaakt.
Liedjesbestanden kunnen gesynchroniseerde tijdinformatie en informatie over
liedjes bevatten.
De liedjesbestanden moeten dezelfde
naam hebben als het overeenkomstige
muziekbestand (bijv., “Liedjestitel1.lrc” en
“Liedjestitel1.mp3”) en moeten in dezelfde
directory worden geplaatst.
Muziekmodus
Terugkeren naar het Hoofdmenu
<MENU> ingedrukt houden
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op <ENTER> of raak
direct de selectie op het
scherm aan
Raak op het scherm aan of
druk op <MENU>
Selecteren/spelen van een item
fro
U speler ondersteunt AVI-bestanden. Het
kan zijn dat de video’s versleuteld moeten
worden met de bijgeleverde software voor
het afspelen op de apparatuur.
d
de
oa
Browsen naar en afspelen van uw
filmbestanden.
nl
ow
D
ÂÂ VideoModus
Knoppen Filmbrowser
Als u de Videomodus in het Hoofdmenu kiest, ziet u
het Filmbrowserscherm.
Maak gebruik van de Filmbrowser om alle films te
vinden die op uw speler zijn geladen.
Functie
Werking van toets
Browsen door de lijst van filmbes- Druk op <OPWAARTS>
tanden & mappen
of<NEERWAARTS>
Page 15
Videomodus
nl
ow
D
Totale tijd
Druk op <ENTER> of
raak aan
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
Druk op <MENU> of raak
aan
<MENU> ingedrukt
houden
Raak het scherm eenmaal aan om de
knoppen te zien.
Page 16
Videomodus
e
.b
Verstreken tijd
Bestandnaam
00:45:00
aanraken
re
00:03:00
Terugkeren naar het Filmbrowser
scherm
Terugkeren naar het Hoofdmenu
Blijf
or
nb
de
an
.v
w
test.avi
w
Aanpassen van het volumeniveau
w
mvoie
Werking van toets
Raak
aan
Raak
aan
Blijf
aanraken
m
Venster voor video spleen
Functie
Afspelen van de volgende film.
Afspelen van de vorige film.
Om snel voorwaarts door de huidige
film te scannen
Om snel terugwaarts door de huidige
film te scannen
Spelen pauzeren/hervatten
fro
Nederlands
Als een video aan het spelen is, houd de speler horizontaal waarbij het scherm Nu Spelen verschijnt:
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd
op het scherm Nu Spelen.
d
de
oa
Knoppen Film spelen
Page 17
Om een foto te zien, browse door de miniatuurFoto
en druk op <ENTER> of raak de selectie direct aan.
3
Functie
Browsen door Foto & mappen
Knoppen Fotoweergave
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd
op het scherm Fotoweergave.
Fotomodus
Nederlands
e
.b
icecream.jpg
Terugkeren naar het Hoofdmenu
Raak op het
scherm aan of druk op
<MENU>
<MENU> ingedrukt
houden
re
2
Terugkeren naar het vorige scherm
or
nb
de
an
.v
w
3. Name of the selected
folder or photo
w
2. Photo
w
1. Folder
1
Werking van toets
Druk op <ENTER>, of
raak de gewenste selectie
op het LCD-scherm aan.
m
Als u de Fotomodus in het Hoofdmenu kiest, ziet
u het Fotobrowserscherm. Uw Foto wordt weergegeven als miniatuurfoto’s.
Maak gebruik van de Fotobrowser om alle
Fotobestanden te vinden die op uw speler zijn geladen.
Functie
Selecteren/weergave van een item
fro
Knoppen Fotobrowser
d
de
oa
Browsen naar en afspelen van uw fotobestanden.
nl
ow
D
ÂÂ Fotomodus
 Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak <
> op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.
Bewaar de huidige foto als een PowerOn afbeelding die wordt weergegeven als u de speler aanzet.
Bewaren op PowerOff afbeelding
Bewaar de huidige foto als een PowerOff afbeelding die wordt weergegeven als u de speler uitzet.
Instelling van diaweergave
Snelle Optiemenu
Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <
op het scherm Nu Spelen aan.
Page 18
>
Ga dit menu in om de modus voor diaweergave aan
of uit te zetten, of pas de hoeveelheid tijd tussen de
foto’s aan tijdens de diaweergavemodus.
Fotomodus
e
.b
Bewaren op PowerOn afbeelding
re
Raak het scherm eenmaal aan om de
knoppen te zien.
or
nb
de
an
.v
w
Druk op <ENTER> of raak
op het scherm aan
<MENU> ingedrukt houden
w
Terugkeren naar het Fotobrowser
scherm
Terugkeren naar het Hoofdmenu
op het scherm aan
w
Raak
m
Voor toegang naar het Snelle Optiemenu
 Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER>
knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm
aan.
fro
Druk op <ENTER> of raak
op het scherm aan
 Om door de instellingen te browsen, druk op de
<OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
d
de
oa
Voor het starten of stoppen van de
diaweergavemodus
Roteren van de Foto
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS> of
<NEERWAARTS>, of raak
of
op het scherm aan
Raak of aan
nl
ow
D
Nederlands
Functie
Voor het zien van de volgende of van
de vorige Foto
or
nb
de
an
.v
w
Raak
Nederlands
Werking van toets
Raak
aan
w
aan
Raak
Raak
aan
aan
Aanpassen van het volumeniveau
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
Terugkeren naar het Hoofdmenu
Raak op het scherm
aan of druk op <MENU>
Radiomodus
e
.b
re
Page 19
Functie
Om met de hand op een hoger station
af te stemmen
Om met de hand op een lager station
af te stemmen
Om op het volgende vooraf ingestelde
station af te stemmen
Voor toegang naar het Snelle Optiemenu
w
Als u RADIO in het Hoofdmenu kiest, ziet u het
scherm voor Radio afstemmen. U kunt naar stations
zoeken, de stations met de hand afstemmen, of op
vooraf ingestelde stations afstemmen.
m
Radio Afstemknoppen
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd
op het scherm Radio Afstemmen.
fro
Hiervoor heeft u een koptelefoon nodig die
op een koptelefoonaansluiting moet zijn
aangesloten om FM-uitzendingen te ontvangen; uw speler zal de koptelefoonkabel
als antenne gebruiken.
d
de
oa
Luisteren naar FM-radiouitzendingen.
nl
ow
D
ÂÂ Radiomodus
>
 U kunt ook
op het Radioscherm aanraken
om het huidige station aan de lijst van Vooraf
Ingestelde Stations toe te voegen.
Lezen van Station Info
Laadt de lijst van Vooraf Ingestelde stations.
 U kunt ook
aanraken op het Radioscherm
om de lijst te laden.
—— Druk op <OPWAARTS> of <NEERWAARTS>
om door de stations te browsen.
—— Druk op <ENTER>, of raak de gewenste
selectie aan om naar het station te luisteren.
Radiomodus
e
.b
Page 20
Bewaart het huidige station naar de lijst van Vooraf
Ingestelde Stations.
re
Met Auto Scan zullen alle eerder
opgeslagen Vooraf ingestelde stations
worden overschreven.
or
nb
de
an
.v
w
Scan naar alle stations die in het ontvangstbereik
worden uitgezonden. De speler gaat automatisch
zoeken en bewaart alle frequenties met een uitzendingsignaal op de lijst van Vooraf ingestelde Stations.
w
Station zoeken
Bewaren van Station Info
w
 Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak <
> op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.
m
 Om een instelling te selecteren, druk op de
<ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze
op het scherm aan.
Bewaar de huidige foto als een PowerOff afbeelding die wordt weergegeven als u de speler uitzet.
fro
Nederlands
 Om door de instellingen te browsen, druk op de
<OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
d
de
oa
Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <
op het scherm Radio aan.
Zoneselectie
nl
ow
D
Snelle Optiemenu
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
m
Wist alle stations van de lijst van Vooraf Ingestelde Stations.
fro
Wissen van Alle Stations Info
d
de
oa
Wist een station van de lijst van Vooraf Ingestelde Stations.
nl
ow
D
Wissen van Station Info
Page 21
Radiomodus
nl
ow
D
d
de
oa
ÂÂ Tekstmodus
m
fro
Upward Directory
Als u Tekst in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Tekst
Browserscherm.
Friends.txt
Selecteren/weergave van een item
Terugkeren naar het vorige scherm
Terugkeren naar het Hoofdmenu
Page 22
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
Druk op <ENTER>, of raak
de gewenste selectie op het
LCD-scherm aan.
Raak op het scherm aan
of druk op <MENU>
<MENU> ingedrukt houden
Story.txt
e
.b
Functie
Browsen door Foto & mappen
re
Maak gebruik van de Tekstbrowser om alle
Tekstbestanden te vinden die op uw speler zijn
geladen.
News.txt
or
nb
de
an
.v
w
Knoppen Textbrowser
w
w
Nederlands
Leest .TXT bestanden die op uw speler zijn
geladen.
Knoppen Textlezer
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd
op het scherm Tekstweergave.
Tekstmodus
nl
ow
D
Terugkeren naar het Hoofdmenu
<MENU> ingedrukt houden
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
Snelle Optiemenu
w
Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <
op het scherm Tekstlezen aan.
>
 Om door de instellingen te browsen, druk op de
<OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
 Om een instelling te selecteren, druk op de
<ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze
op het scherm aan.
Functie
Lezen van de volgende pagina
Lezen van de vorige pagina
Lezen van de volgende zin
Lezen van de vorige zin
Voor toegang naar het Snelle
Optiemenu
Werking van toets
Raak
Raak
Druk op <NEERWAARTS>
Druk op <OPWAARTS>
Raak
aan
 Om naar het vorige scherm terug te gaan,
raak < > op het scherm aan, of druk op de
<MENU> knop.
Automatisch Browsen
Stelt het automatisch bladeren van pagina’s op aan
of uit.
—— Druk op <ENTER> of raak de menubalk
Page 23
Tekstmodus
e
.b
re
A PIGEON, oppressed by
excessive thirst, saw a goblet
of water painted on a
signboard. Not supposing it to
be only a picture, she flew
towards it with a loud whir and
unwittingly dashed against the
signboard, jarring herself
terribly. Having broken her
wings by the blow, she fell to
the ground, and was caught
Nederlands
d
de
oa
Terugkeren naar het Tekstbrowser Raak op het scherm aan of
scherm
druk op <MENU>
d
de
oa
Stelt de hoeveelheid tijd tussen de pagina’s tijdens de modus Automatisch bladeren af.
or
nb
de
an
.v
w
—— Druk op <MENU> of raak <
aan om de instelling te bevestigen.
om de tijd in secondes af te stel-
w
—— Druk op <ENTER> of raak
aan en
w
—— Druk op <OPWAARTS> en <NEERWAARTS> of raak
len.
m
Nederlands
fro
Interval van bladeren
nl
ow
D
“Automatisch browsen” aan om de instelling te wijzigen.
> aan om de instelling uit te gaan zonder deze te bewaren.
e
.b
re
Bladerbereik
Stelt het type Automatisch bladeren in met de Eenlijn of Eenpagina.
Page 24
Tekstmodus
nl
ow
D
m
fro
Ga de Explorermodus in om te bladeren door alle mappen en bestanden die op uw speler zijn geladen.
Om de Explorermodus in te gaan, selecteer en bevestig EXPLORER in het Hoofdmenu.
Als u de EXPLORER modus in het Hoofdmenu kiest,
ziet u het Bestand Explorer scherm.
Voor toegang naar het Snelle Optiemenu Raak aan
Terugkeren naar het vorige scherm
Raak op het
scherm aan of druk op
<MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu
<MENU> ingedrukt
houden
Page 25
Afspeelmodus
Muziek
Video:
Foto
Tekst
e
.b
Selecteren/weergave van een item
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS>
of<NEERWAARTS>
Druk op <ENTER>, of
raak de gewenste selectie
op het LCD-scherm aan.
De bestanden en mappen worden op een lijst
weergegeven. Als er een compatibel bestand
geselecteerd is, wordt deze op de overeenkomstige
modus gespeeld:
re
Functie
Browsen door Foto & mappen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Explorerknoppen
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ Explorermodus
Bestandtype
MP3, WMA
AVI
JPG, BMP, GIF
TXT
Snelle Optiemenu
Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak
het scherm Explorer Browsen aan.
op
 Om door de instellingen te browsen, druk op de
<OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
Explorermodus
w
w
1. Raak
op het scherm aan of druk op de
<MENU> knop om terug te gaan naar het vorige
scherm.
3. Raak
gaan.
aan om naar het Snelle Optiemenu te
Wissen
4. Selecteer “Plakken” en raak dit aan om te bevestigen.
Wist het geselecteerde bestand of map
Bestandinformatie
Alles wissen
Selecteer dit om informatie over het bewaren van
de bestanden te zien.
Wist alle bestanden in de geselecteerde map.
Page 26
Explorermodus
e
.b
2. Druk op <OPWAARTS> of <NEERWAARTS>
voor het markeren van een bestemmingsmap
van uw keuze waarnaar u het bestand wenst te
kopiёren.
re
or
nb
de
an
.v
w
Deze extra instelling is alleen beschikbaar
als u een muziekbestand hebt geselecteerd.
m
Voegt het huidige liedje aan de lijst van Favorieten
toe.
Kopieert het geselecteerde bestand naar een
andere lokatie op de speler. As u eenmaal het
gewenste bestand gekopieerd hebt:
fro
Audio aan een lijst toevoegen
d
de
oa
Nederlands
 Om naar het vorige scherm terug te gaan,
raak <
> op het scherm aan, of druk op de
<MENU> knop.
Kopiёren
nl
ow
D
 Om een instelling te selecteren, druk op de
<ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze
op het scherm aan.
nl
ow
D
m
fro
Functie
Werking van toets
Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren van een item
Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCDscherm aan.
Annuleren en terugkeren naar het vorige scherm
Raak
Terugkeren naar het Hoofdmenu
<MENU> ingedrukt houden
op het scherm aan of druk op <MENU>
De volgende opties zijn beschikbaar. Sommige van deze opties kunnen in het Snelle Optiemenu’s worden
ingesteld.
Item
Beschrijving
Taal
--
Stelt de menutaal op het scherm in.
Geheugeninformatie
Page 27
Instellingenmodus
e
.b
Door de opties browsen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ga de Opstartmodus in om de systeemopties van uw speler in te stellen.
Om de Opstartmodus in te gaan, selecteer OPSTARTEN in het Hoofdmenu.
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ Instellingenmodus
Weergave van gebruikte en beschikbare geheugeninformatie.
Herstelt alle instellingen van de speler naar de systeemgekozen status.
Persoonlijke opstart
Set the duration of time (in minutes) that the player will remain on when it is idle. The setting of
"Close" will disable this power-saving feature.
Tijd voor Automatisch
Uitzetten
Stelt de tijdsduur (in minuten) in voor de tijd dat de speler aan zal blijven staan als er niet gespeeld
wordt. De instelling van “Sluiten” zal dit kenmerk van energie-uitsparing uitschakelen.
Tijd voor schermbesparing
Schermkalibratie
Stelt de tijdsduur af (in seconden) dat het achtergrondlicht aan zal blijven nadat er op een toets is
gedrukt. Een instelling van “Sluiten” zal het achtergrondlicht voortdurend aan houden
Volgt het schermsignaal om het aanraakpunt van het LCD-scherm te kalibreren.
animatie-UI
Stelt het overgangseffect in tussen de verschillende menuweergaves.
Page 28
Instellingenmodus
e
.b
--
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Systeemopstart
w
Weergave van de firmwareversie van de speler.
m
--
fro
Nederlands
Versie
d
de
oa
--
Beschrijving
nl
ow
D
Item
nl
ow
D
Wijzigen van de video-opnameoplossing
Video-opnameknoppen
Raak
rechts op het scherm aan om de resolutie te wisselen, de opties zijn: 176 x 144, 352 x 288,
640 x 480. Een lagere opnameresolutie zal een
video in kleiner formaat tot gevolg hebben.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
 Druk op de <ENTER> knop om de opname te
starten.
m
Als u DV in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm
voor Video-opname.
fro
Neemt videoclips van uw speler op.
 Druk opnieuw op de <ENTER> knop om te stoppen en de opname te bewaren.
—— De video-opnamebestanden worden
bewaard naar de map “C:\VIDEO\RECORD”
onder de naam “AKXXXXXX.AVI” waarbij
XXXXXX overeenkomt met de numerieke
sequentie waarin de opname gemaakt is
(nummers starten met 000001).
 Druk op de <MENU> knop om terug te gaan naar
het Hoofdmenu zonder te bewaren.
Page 29
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ DV-Modus
Dv-modus
d
de
oa
m
fro
Knoppen voor vangen van stil
beeld
Wijzigen van de resolutie voor het nemen
van opnames
Als u Camera in het Hoofdmenu kiest, ziet u het
scherm voor Beeld vangen.
Raak
rechts op het scherm aan of wijzig de
oplossing, de opties zijn: 640 x 480, 1280 x 1024,
1600 x 1200. Een lager resolutie voor het nemen van
opnames, zal een kleinere afbeelding tot gevolg
hebben.
Tijd voor opnemen
Raak
de rechterzijde van het scherm aan om
de tijdsduur in te stellen (in seconden) waarbij de
foto automatisch zal worden genomen nadat er
op de <ENTER> knop is gedrukt. Als
wordt
aangeraakt, zal dit kenmerk worden uitgeschakeld.
Cameramodus
e
.b
Page 30
re
 Druk op de <MENU> knop om terug te gaan naar
het Hoofdmenu zonder te bewaren.
or
nb
de
an
.v
w
—— De foto’s worden naar de volgende directory bewaard: C:/IMAGE/RECORD onder
de naam “AKXXXXXX.JPG” waar XXXXX
overeenkomt met de numerieke sequentie
waarin de opname uitgevoerd is (nummers
beginnen vanaf 00001).
w
 Houd de speler goed vast, en druk op de
<ENTER> knop om een foto te nemen.
w
Nederlands
Neemt stille beelden van uw speler op.
nl
ow
D
ÂÂ Cameramodus
m
fro
w
w
e
.b
re
Weergaveknoppen van kalender
or
nb
de
an
.v
w
Alvorens de Kalendermodus te gebruiken, zorg dat u de correcte datum en tijd in de
Klokmodus hebt ingesteld.
Als u Kalender in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Kalenderscherm.
 Druk op de knop <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> om van dag tot dag te navigeren.
 Raak de pictogrammen
te navigeren.
of
aan die zich boven de kalenderlijst bevinden om van maand tot maand
 Raak
aan dat zich aan de bovenzijde van het scherm bevindt, of druk op <MENU> om het
Hoofdmenu uit te gaan.
Page 31
Nederlands
d
de
oa
Kalenderweergave.
nl
ow
D
ÂÂ Kalendermodus
Kalendermodus
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u Klok in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm
voor Klokweergave.
fro
Knoppen voor klokinstelling
d
de
oa
Nederlands
Instellen van de interne datum en tijd.
nl
ow
D
ÂÂ Klokmodus
 Raak
of aan om het overeenkomstige veld
in te stellen.
—— Van boven naar beneden, en van links naar
rechts zijn de velden als volgt: Uur, Minuut,
Datum, Maand en Jaar.
Raak
aan voor toegang tot het scherm voor de
klokinstelling.
Page 32
 Druk op <ENTER> om terug te gaan naar het
scherm voor de klokweergave en bewaar de
instelling.
Klokmodus
nl
ow
D
m
fro
Voor het synchroniseren en de conversie van film en muziek, maak svp gebruik van de MPMANAGER
software die op de CD ROM wordt geleverd.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
De MPMANAGER handleiding wordt bij uw CDROM geleverd
w
Deze software kan ook worden gebruikt voor het UPDATEN van uw speler.
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ MPMANAGER
Page 33
Mpmanager
nl
ow
D
d
de
oa
ÂÂ Specificaties
m
Geheugen
Geïntegreerd Flashgeheugen
Videoformaatondersteuning
AVI 320x240, 25fps
Fotoformaatondersteuning
JPEG, BMP
Liedjesinfoondersteuning
ID3, Windows Media
FM-frequentiebereik
87.5 - 108.0MHz
PC Interface
USB 2.0 (MSC)
Page 34
Audio-Output
3.5mm Stereo (Koptelefoon)
Geїntegreerde luidsprekers
Power
Heroplaadbare Li-Poly
batterij
USB-lading
Speeltijd
Muziek: 7 uur*
* De speeltijd voor de muziek is een geschatte waarde
die gebaseerd is op het spelen van een MP3 met 128
kbps versleuteling. De werkelijke speeltijd kan variёren
naargelang de gebruikte versleutelingmethode en andere
factoren.
Specificaties
e
.b
MP3, WMA
Windows 7/Vista/XP
Macintosh OS X
re
Audioformaatondersteuning
Plug en Speelondersteuning
or
nb
de
an
.v
w
2.8” TFT LCD @ 240x320
w
Weergavetype
w
Nederlands
fro
Ontwerp, specificaties en handleiding kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
nl
ow
D
m
fro
Als u een probleem met deze apparatuur heeft, raadpleeg svp de onderstaande instructie voor het oplossen van problemen.
 Zorg dat de speler volledig opgeladen is. Probeer de speler ‘s nachts op te laden (8 uur).
De knoppen werken niet.
 Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant
van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.
Ik kan geen bestanden naar de speler overbrengen.
 Zorg dat uw computer een ondersteund operatief systeem draait.
 Als u een USB-verlengingskabel gebruikt, zorg dat deze goed aan de speler en de PC bevestigd is, of
probeer een andere USB-kabel te gebruiken.
 Zorg dat de geheugencapaciteit van de speler niet vol is.
Page 35
Oplossen Van Problemen
e
.b
 Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant
van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De speler gaat niet aan.
Nederlands
d
de
oa
ÂÂ Oplossen van problemen
 Het kan zijn dat het bestand tegen kopiёren beschermd is en u niet langer toestemming hebt
om dit bestand te spelen. Als u van mening
bent dat dit een vergissing is, neem contact op
met de service waarvan u het bestand gedownload hebt.
m
fro
De geluidskwaliteit van de muziek is slecht.
 Probeer het volume van de speler lager te zetten.
 Zorg dat de koptelefoon goed aan de speler
bevestigd is.
De speler speelt niet het bestand van mijn
muziek.
Page 36
 Zorg dat de correcte menutaal is ingesteld.
 Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de
achterkant van de speler te drukken) en probeer
het opnieuw.
 De speler werkt niet goed.
 Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de
achterkant van de speler te drukken) en probeer
het opnieuw.
Oplossen Van Problemen
e
.b
 Zorg dat de bitsnelheid van het bestand niet
te laag is. Hoe hoger de bitsnelheid van het
bestand, hoe beter geluid dit zal hebben. De
minimale aanbevolen bitsnelheid is 128kbps
voor MP3’s en 96kbps voor WMA’s.
De tekens op het LCD zijn beschadigd of er
is iets fout met de weergave.
re
 Probeer het bestand op uw computer af te spelen. Als de geluidskwaliteit nog altijd slecht is,
probeer het bestand opnieuw te downloaden
of geef zelf het bestand een nieuwe codering.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
 Zorg dat de koptelefoon goed aan de speler
bevestigd is.
 Zorg dat het bestand een compatibel formaat
heeft.
d
de
oa
 Controleer het volumeniveau.
nl
ow
D
Er is geen geluid tijdens het afspelen.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
nl
ow
D
Oplossen Van Problemen
Page 37
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
Oplossen Van Problemen
Page 38
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
nl
ow
D
Oplossen Van Problemen
Page 39
nl
ow
D
www.mpmaneurope.com
d
de
oa
Voor meer informatie, ga svp naar onze website op
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Download PDF