BKK 2505
Ekmek Yapma
Makinesi
Kullanma Kılavuzu
Read this manual prior to initial operation of the product!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and
passed through a strict quality control procedure, will give you very good results.
We advise you to read through this manual carefully before using your product and
keep it for future reference.
The User Manual will help you use your machine in a fast and safe way.
• Read the User Manual before installing and starting your product.
• In particular, follow the instructions related to safety.
• Keep this User Manual within easy reach for future reference.
• Also read all additional documents supplied with this product.
Remember that this User Manual is also applicable for several other models.
Differences between models will be identified in the manual.
Explanation of symbols
Throughout this User Manual the following symbols are used:
C
Important information or useful hints about usage.
İÇİNDEKİLER
1 Güvenlik Uyarıları 2
2 Cihazınızın Teknik Özellikleri
3
3 Cihazın Kullanımı 4
Program seçimi Program tarifleri
Başlatma / Durdurma Pişirme Seçimi
Somun Büyüklüğü
Sıcak Tutma
Bellek
Ortam
Uyar› Ekranı
İlk Kez Kullanırken
Ekmek Nas›l Yapılır Özel Tanıtım
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
4 İyi Ekmek Yapmak İçin Önemli İpuçları
7
Ekmek Malzemelerinin Tanıtımı
Yararlı Bilgiler / Öneriler
Ekmek Tarifleri
9
5 Temizlik Ve Bakım
12
6 Problemler İçin Çözüm Önerileri
13
7 Tüketici Hizmetleri
14
3
TR
8
10
1 Güvenlik Uyarıları
Elektrikli aletler kullanıl›rken, aşağıdaki temel
güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:
hazneyi yerine düzgünce yerleştirmeden
cihazı asla çalıştırmayın.
1. Tüm talimatları okuyun.
14. Ekmeği Hazneden çıkarmak için
haznenin kenarına asla vurmayın; aksi
takdirde, hazne hasar görebilir.
2. Kullanmadan önce, şebeke voltajının
ürünün tip etiketinde belirtilen voltajı ile
uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
3. Cihazı, kablosu veya fişi hasar
gördüğünde, geldiğinde, düşürüldüğünde
veya herhangi bir şekilde hasar gördüğünde
çalıştırmayın. Cihazı, inceleme, onarım
işlemleri için en yakın yetkili servise götürün.
4. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Sapları veya
tutamakları kullanın.
15. Yangın veya kısa devre riski taşıdığından,
metal folyolar ya da benzeri malzemeler
ekmek makinesine konulmamalıdır.
16. Ekmek yapma makinesini asla havlu
veya benzeri diğer maddelerle sarmayınız; ısı
ve buhar cihazdan serbestçe çıkabilmelidir.
Cihazı yanıcı bir madde ile sardığınızda ya
da bu gibi malzemelerle temas ettirdiğinizde
yangın çıkabilir.
5. Elektrik çarpması riskinden korunmak
için, cihazın kablosunu, fişleri veya yuvaları
suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.
17. Cihazı kullanım amacı dışındaki işler için
çalıştırmayın.
6. Kullanımda değilken, parçalarını takarken
veya çıkartırken ve temizlemeden önce fişini
prizden çekin.
19. Bu talimatları saklayın.
7. Kablonun masanın kenarından
sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin.
18. Açık alanlarda kullanmayın.
20. Bu cihaz sadece evde kullanım içindir,
Ticari amaçla kullanılmaz.
21. Ürün çalışırken yaklaşık 15 dk süre ile
elektirik kesilirse program kaldığı yerden
başlar.
8. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye
edilmeyen aksesuarların kullanılması
yaralanmalara yol açabilir.
9. Bu cihaz, sorumlu kişilerce cihazı güvenli
bir şekilde kullanacağından emin olmak
için kendilerine açıklama yapılmadığı ya
da uygun bir şekilde nezaret edilmediği
sürece, düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel
kapasiteli (çocuklar dahil) ya da deneyim
ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmaya
uygun değildir.
10. Çocukların yakınında kullanılıyorsa
ekmek yapma makinenizi izleyin. Asla
denetimsiz çocukların ekmek yapma
makinesini kullanmasına izin vermeyin.
22. Ürün çalışırken stop düğmesine basılırsa
ya da 15 dk’dan fazla elektrik kesilirse
program kaldığı yerden başlamaz.
23.Ekmek yapma makinesinde marketlerde
satılan hazır ekmek karışımı kullanıldığında,
kullanma kılavuzunda belirtilen tarifler yerine
hazır ekmek karışım kutularında ekmek
makineleri için kullanım başlığı altında
belirtilen tarifleri, makinenizin standart
programında kullanınız. Hazır ekmek karışımı
kutusunda çıkan malzemeler dışında tuz,
şeker, yağ, maya, eklemeyiniz.
24.Makineniz çalışırken kapağını zorunlu
olmadıkça açmayınız, aksi halde ekmek
kabarmas› yetersiz kalacakt›r. Makineniz
çalışırken kapak açılsa dahi çalışmaya
devam eder.
11. Sıcak gazlı ya da elektrikli ocakların
üzerine, yanına veya ısıtılmış fırınların
içerisine yerleştirmeyin.
12. Makine pişirme işlemi yaparken hareketli
veya dönen parçalara dokunmayın.
13. Ekmek için gerekli maddelerle dolu
4
TR
2 Cihazınızın Teknik Özellikleri
4
5
1
2
7
6
3
9
8
10
1- Hamur karıştırma kolu
Gerilim: 230 V~50 Hz
2- Hazne
3- Gövde
Güç: 600 W
İzolasyon sınıfı: 1
4- Kapak
5- Ürün taşıma sapı
6- Açma kapama düğmesi
7- Ölçü kabı
8- Büyük ölçü kaşığı
9- Küçük ölçü kaşığı
10-Hamur karıştırma kolu çıkarma kancası
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di€er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de€erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de€erlerdir. Bu de€erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de€iflebilir.
5
TR
3 Cihazın Kullanımı
İşlev Tanıtımı
Ekmek boyutu
seçimini gösterir.
Pişirme seçimini
gösterir.
(Az / Orta / Çok)
(Küçük 1 / Büyük 2)
Seçtiğiniz programı
gösterir.
Her Programın çalışma
süresi gösterilir.
Ekmek yapma makinesinin fişi prize takılıp
açma kapama düğmesi açılır açılmaz bir
bip sesi duyulur ve kısa bir süre sonra
ekranda “3:00” ibaresi görünür. Ancak,
3 ile 00 arasındaki (:) iki nokta devamlı
yanıp sönmez. Panodaki ok “ ” işareti II
konumunda olacaktır. Bu varsayılan ayardır.
Not:Küçük ekmek “I” ayarı (~750 gr)
ağırlığındaki somunu Büyük ekmek “II” ayarı
(~900 gr) ağırlığındaki ekmek somununu
ifade eder.
Program seçimi
Farklı programları ayarlamak için kullanılır.
Bu düğmeye her basıldığında (kısa bir bip
sesiyle birlikte) program değişir. Düğmeye
sürekli bir şekilde basınca, LCD ekranda
12 adet menü dönüşümlü olarak gösterilir.
İstediğiniz programı seçin. 12 menünün
işlevleri aşağıda açıklanmıştır.
Program tarifleri
1. Standart: Yoğurma, kabartma
ve normal ekmek pişirme. Ayrıca,
lezzet katmak için başka maddeler
de ekleyebilirsiniz. E€er ekmek
yaparken marketlerde sat›lan haz›r
ekmek kar›fl›mlar› kullan›lmak istenirse
kar›fl›m ne olursa olsun bu program ile
kullan›lmal›d›r.
2. Köy ekmeği: Yoğurma, kabartma ve
daha uzun kabartma süresiyle ekmek
pişirme. Bu menüde pişirilen ekmek
daha gevrek bir kabuğa ve daha hafif bir
yoğunluğa sahiptir.
3. Tam buğday ekme€i: Tam buğday
6
unuyla yoğurma, kabartma ve pişirme.
Bu ayarda, tahılın suya batıp genleşmesi
amacıyla daha uzun bir ön ısıtma süresi
vardır. Geciktirme işlevinin kullanılması
kötü sonuçlara neden olacağından
tavsiye edilmez.
4. Hızlı: Somun boyutu seçimi yapılamaz.
Tarifteki normal ekmeğin kabartma
tozu ile yoğrulması, kabartılması ve
pişirilmesi. Bu ayarda pişirilen ekmek
genellikle yoğun bir dokuyla birlikte
normal programlara göre daha küçüktür.
5. Kepek ekmeği: Kepek ekmeği
yoğurma, kabartma ve pişirme. Kepek
ekmek pişirmek içindir.
6. Ultra hızlı-I :Küçük (I) Normal ekmeği
en kısa sürede yoğurma, kabartma ve
pişirme. Burada yapılan ekmek genellikle
Hızlı programında yapılan ekmekten
daha küçük ve daha yoğundur.
7. Ultra hızlı-II: Yukarıdakinin aynısı olup,
Büyük (II) ekmek içindir.
8. Hamur Haz›rlama: Yoğurma ve
kabartma var, ancak pişirme yoktur.
Hamuru çıkarıp ekmek somunları, pizza
vs. şekilleri vermek için kullanın.
9. Reçel Haz›rlama: Reçel ve
marmelatları kaynatmak içindir.
10. Kek Pirflirme: Kek karışımlarını kabartma tozu ile yoğurma, kabartma ve
pişirme.
11. Sandviç ekmeği: Sandviç ekmeği
yoğurma, kabartma ve pişirme. Hafif
yoğunlukta ve daha ince kabuklu ekmek
pişirme içindir.
12. Fırınlama: Yoğurma ve kabartma
TR
Kesinti süresi 15 dakikayı geçerse, bellek
korunamaz ve ekmek yapma makinesinin
yeniden başlatılması gerekir. Ancak
hamur, elektrik kesintisi meydana geldiği
anda kabartma aşamasını geçmemişse,
programı baştan başlatmak için doğrudan
doğruya “Başlatma/durdurma” düğmesine
basabilirsiniz.
yapılmaz, yalnızca fırınlama yapılır.
Başlatma / Durdurma
Seçilen pişirme programını başlatmak
ve durdurmak için kullanılır. Bir programı
başlatmak için “Başlatma/durdurma”
düğmesine bir kez basın Kısa bir bip sesi
duyulur ve zaman göstergesindeki (:) iki
nokta yanıp sönmeye başladığında program
da başlamış olur. Bir program başlatıldıktan
sonra “Başlatma/durdurma” düğmesi
dışındaki tüm düğmeler devreden çıkar..
Programı durdurmak için “Başlatma/
durdurma” düğmesine yaklaşık 3 saniye
basın, uzun bip sesinin duyulmasıyla
programın kapatıldığı onaylanır. Bu özelliğin
amacı, programın durdurulmasını sağlar.
Ortam
Makine oldukça geniş bir sıcaklık
aralığında çalışabilir, ama çok sıcak bir
oda ile çok soğuk bir oda arasında somun
büyüklüğünde bir fark meydana gelebilir.
Ekmek malzemelerinin de oda sıcaklığının
20°C ile 34°C arasında tutulmasını öneririz.
Pişirme Seçimi
Uyar› Ekranı
Bu düğme ile kabuğun AZ , ORTA veya
ÇOK pişmesini seçebilirsiniz. İstediğiniz
kabuk rengini seçmek için bu düğmeye
basın. LCD ekranda ok işareti seçtiğimiz
kabuk rengine gelecektir.
1. Program başlatıldıktan sonra ekranda
“H:HH” gösteriliyorsa (aşağıdaki şekil
1’e bakın), hazne içindeki sıcaklık hala
çok yüksek demektir. Bu durumda
programın durdurulması gerekir. Kapağı
açın ve 10 ila 20 dakika kadar makinenin
soğumasını bekleyin.
2. Başlatma/durdurma düğmesine
bastıktan sonra ekranda “E:EE”
gösteriliyorsa, bu durum sıcaklık
sensörü bağlantısının kesilmiş olduğunu
gösterir; lütfen sensörü Yetkili bir servisin
kontrol etmesini sağlayın.
Somun Büyüklüğü
Ekmeğin somun büyüklüğünü seçmek için
bu düğmeye basın. LCD ekrandaki ok
işaretinin Küçük I ve Büyük II konumlarına
hareket ettiğini göreceksiniz.Toplam çalışma
süresi farklı ekmek büyüklüklerine göre
değişecektir.
Sıcak Tutma
Ekmek, pişirildikten 60 dakika sonrasına
kadar otomatik olarak sıcak tutulabilir.
Sıcak tutma sırasında ekmeği dışarı almak
isterseniz, Başlatma/durdurma düğmesine 3
saniye basılı tutarak programı kapatın.
AZ
ORTA
ÇOK
AZ
ORTA
Şekil 1
ÇOK
Şekil 2
İlk Kez Kullanırken
ÖNEML‹ UYARI: PROGRAM
B‹T‹M‹NDE EKME⁄‹ DIfiARI ALDIKTAN
SONRA BAŞLATMA / DURDURMA
DÜ⁄MES‹NE 3 SAN‹YE BASIP
MAK‹NA DURDURULMALI VE ÜRÜN
ARKASINDAKI AÇMA / KAPAMA
DÜ⁄MES‹ DE KAPATILMALIDIR.
1. Lütfen tüm parçaların ve aksesuarların
eksiksiz ve hasarsız olup olmadığını
kontrol edin.
2. Tüm parçaları “Temizlik ve Bakım”
bölümüne göre temizleyin.
3. Ekmek pişirme makinesini fırınlama
moduna getirin ve boş durumda 10
dakika fırınlama işlemi yapın. Bir miktar
duman çıkabilir bu normaldir. Makineyi
soğuttuktan sonra bir kez daha
temizleyin.
4. Tüm parçaları iyice kurutup yeniden
takın; cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.
Bellek
Ekmek pişirme işlemi sırasında elektrik
kesintisi meydana gelirse, Başlatma/
durdurma düğmesine basılmasa bile,
ekmek pişirme işlemi yaklaşık 15 dakika
içinde otomatik olarak devam eder.
7
TR
Ekmek Nas›l Yapılır
1. Ekmek haznesini yerine yerleştirin
ve bir tık sesiyle yerine yerleşinceye
kadar saat yönünde çevirin. Hamur
karıştırma kolunu döndürme milinin
üzerine yerleştirin. ‹fllem bitiminde hamur
karıştırma kolunun milden kolayca
çıkarılmasını sağlamak için mili az
miktarda sıvı yağ ile yağlayın.
2. Malzemeleri ekmek haznesine yerleştirin.
Lütfen tarifte belirtilen sıraya sadık
kalın. S›v›lar önce konulmalı, sonra
şeker, tuz ve un eklenmeli, maya ve
gerekiyorsa kabartma tozu daima en
son konulmalıdır.
Not: Kullanılabilecek azami un ve maya
miktarları için lütfen tarife bakın.
3. Parmağınızla unun ortas›nda küçük bir
girinti açın. Bu girintiye mayayı koyun;
mayanın sıvı malzemelerle ve tuzla
temas etmediğinden emin olun.
4. Kapağı yavaşça kapatın ve cihazın fişini
prize takın.
5. İstediğiniz program seçilinceye kadar
Program seçme düğmesine basın.
Ekranda seçilen program›n numarası ve
süresi belirecektir.
6. İstediğiniz kabuk pişirme seçilinceye
kadar Pişirme seçimi düğmesine
basın.
7. İstediğiniz ekmek büyüklüğü küçük
I veya büyük II seçmek için Ekmek
boyutu düğmesine basın.
8. Eğer ekmeği daha sonrası için pişirmek
istiyorsanız Zaman + veya Zaman –
düğmelerine basarak bekleme süresini
ayarlayın. Yapaca€›n›z ekme€in kaç
saat sonra haz›r olmas›n› istiyorsan›z
zaman+ veya zaman- dü€melerine
basarak o saati ayarlay›n›z. Makineyi
pisirmeye haz›r hale getirip Bafllatma
/ Durdurma dü€mesine bas›n›z.
Örne€in flu an saat 20:00 ve ekme€in
ertesi sabah 08:00’de haz›r olmas›n›
istiyorsan›z, program saatini 12:00’ye
ayarlamal›s›n›z. Bu makinada 13 saate
kadar zamanlama yapabilirsiniz. Ekmek
pişirme makinesinin hemen çalışmaya
başlamasını istiyorsanız, bu adımı
atlayabilirsiniz.
9. Çalışmayı başlatmak için Başlatma/
Durdurma düğmesine basın.
8
10.Normal,Köy ekmeği, Tam buğday
ekmeği, Kepek ekmeği ve Sandvıç
ekmeği programında çalışma sırasında
bip sesi duyulur. Bu ses size zeytin,
ceviz, üzüm, musli gibi malzemeleri
koymanızı hatırlatmaktadır. Kapağı açın
ve hızlıca tarifte belirtilen miktarlarda
malzemeleri koyun. Pişirme sırasında
kapağın olabildiğince az açılması gerekir.
11.Pişirme bitince 10 bip sesi duyulur.
İşlemi durdurup ekmeği dışarı almak
için Başlatma/durdurma düğmesine
3-5 saniye süreyle basın. Kapağı açın
ve fırın tutamaklarını kullanarak ekmek
haznesinin sapını sıkıca kavrayın.
Hazneyi saat yönünün tersine çevirerek
yavaşça yukarıya doğru kaldırın ve
hazneyi makineden çıkarın.
12.Ekmeğin kenarlarını hazneden
kurtarmak için yapışmaz spatula ile
hafifçe gevşetin. Ekmek daha kolay
çıkacaktır.
Uyarı: Hazne ve ekmeğin kendisi
çok sıcak olabilir! Bunları mutlaka
dikkatlice ve fırın tutamaklarıyla
tutun.
13.Ekmek haznesini temiz bir pişirme
yüzeyinin üzerine baş aşağı çevirin ve
ekmek çıkıncaya kadar hafifçe sallayın.
14.Ekmeği haznesinden dikkatlice çıkarın
ve dilimlemeden önce yaklaşık 20
dakika soğumasını bekleyin.
15.İşlem sonunda odada değilseniz ya
da Başlatma/durdurma düğmesine
basmamışsanız, ekmek otomatik olarak
1 saat sıcak tutulacak, daha sonra
ısıtılması durdurulacaktır.
16. Kullanmadığınız ve tam olarak
çalışmadığı zamanlarda açma kapama
düğmesini kapatın ve elektrik fişini
prizden çekin.
Not: Ekmeği dilimlemeden önce,
ekmeğin içinde kalabilecek olan hamur
karıştırma kolunu çıkarmak için kancayı
kullanın. Kancayı ekmek altından
sokarak kolayca çıkarabilirsiniz. Ekmek
sıcaktır; hamur karıştırma kolunu asla
elinizle çıkarmayın.
TR
Özel Tanıtım
1. Hızlı ekmek pişirmek için
Hızlı ekmek yaparken nem ve ısı ile
etkinleşen kabartma tozu kullanılır. Hızlı
programda sadece tarifi verilen miktarlarda
normal beyaz ekmek 1 saat 40 dakikada
yapılabilir.
Hızlı Programlar İçin Önemli Uyarılar
1. Tüm hızlı programlarda kullanılan suyun
45-50 ºC arasında sıcak su olması gerekir.
2. Mecbur kalmadıkça hızlı programların
kullanilmamasını öneririz. Çünkü hızlı
programlarda ekmeğin mayalanma süresi
kısa olduğundan normal programlara göre,
ekmeğin iç dokusu yoğun ve kabarması az
olacaktır.
3. Hızlı programlarda İnstant kuru toz
mayaya ilave olarak tariflerde belirtildiği
kadar kabartma tozu kullanılmalıdır.
2. Ultra hızlı programları hakkında
Ekmek pişirme makinesi ultra hızlı program
sayesinde ekmeği yaklaşık 1 saatte
pişirebilir. Ultra hızlı I programı ile Küçük (I)
ultra hızlı II programı ile Büyük (II) boyutunda
ve sadece normal beyaz ekmek yapılabilir.
4 İyi Ekmek Yapmak İçin Önemli İpuçları
İyi ekmek pişirmenin önemli adımlarından
biri de malzemelerin doğru oranda
kullanılmasıdır.
Aksi belirtilmedikçe ekmek yapımında
kullanılan tüm malzemeler oda sıcaklığında
olmalıdır. Sadece su ve süt ılık (20-25º C)
olarak kullanılabilir.
Doğru miktarı tutturabilmek için mutfak
tartısı, ölçü kabı ya da ölçü kaşığı
kullanılması önemle önerilir; aksi takdirde,
ekmek bundan çok fazla etkilenir.
1. Sıvı malzemelerin tartılması
Su, taze süt ya da sıvı yağı ölçü kabı ile
ölçülmelidir.
Ölçü kabının hizasını gözünüzle yatay
olarak kontrol edin.
Ekmek yapımında mutlaka İnstant (hızlı)
kuru toz maya kullanılmalıdır.
2. Katı malzemelerin tartılması
Un, tuz, şeker, İnstant kuru toz maya
ölçü kabı ya da ölçü kaşığı kullanılarak
ölçülebilir. Kalan malzemeler hava
almayacak şekilde saklanmalıdır.
3. Ekmek yapımında piyasada hazır olarak
satılan 1ekmeklik hazır ekmek karışımları
ve İnstant kuru toz maya kullanılmak
istenirse, bu kutularda makina için
belirtilen tarrifler standart program
seçilerek uygulanmalıdır.
4. Ekmek yapımında kullanılacak tüm
malzemelerin kullanım için uygun olması
(içme suyu kullanımı, un, maya, tuz,
şeker gibi kuru malzemelerin taze olması
v.b.) gerekmektedir.
5. Makineniz çalışırken kapak zorunlu haller
dışında açılmamalıdır. Kapak açılsa bile
makine çalışmaya devam eder.
6. Malzemelerin hazneye konulma sırasına
uyulmalıdır. Sıralama şöyledir: sıvı
malzemeler, yumurta, tuz, şeker, un
ve maya şeklindedir. Mayanın su ve
tuzla temas etmemesi gerekir. Un bir
süre hamur halinde yoğrulduktan sonra
bir bip sesi size zeytin müsli gibi katkı
malzemelerin tariflerde belirtildiğikadar
konulacağını bildirir. Bu katı malzemeleri
çok erken eklenirse, bunların tadı uzun
süreli karıştırma sırasında kaybolur.
Gecikme işlevini uzun süreli olarak
kullandığınız zaman, yumurta ya da
meyveli malzemeler gibi bozulabilir bu
malzemeleri koymayın.
9
TR
Ekmek Malzemelerinin Tanıtımı
Ekmek unu
Ekmek hamuru yüksek gluten içeriği
bakımından çok zengindir (bu yüzden
yüksek protein içeren yüksek gluten unu
olarak da adlandırılır), elastisitesi iyidir
ve ekmek kabardıktan sonra ekmeğin
şeklinin bozulmasını önler. Gluten içeriği
normal undan daha yüksek olduğundan,
daha büyük boyutta ve daha iyi iç lifli
ekmek yapmak için kullanılabilir. Ekmek
yapımındaki en önemli malzeme ekmek
unudur.
1. Normal un
Normal un iyi seçilmiş yumuşak ve sert
buğdayın karıştırılması ile hazırlanır ve
hızlı ekmeklerin ya da keklerin yapımında
kullanılır.
2. Tam buğday unu
Tam buğday unu kepekli buğday
öğütülerek hazırlanır, buğday kabuğu
içerir ve tam buğday unu gluteni normal
undan daha ağır ve daha besleyicidir.
Tam buğday unundan yapılan ekmek
genellikle daha küçük boyuttadır. Bu
nedenle, birçok tarifte en iyi sonucu
almak için tam buğday unu ve normal
un birlikte kullanılır.
3. Esmer buğday unu
“Kaba un” olarak da adlandırılan
esmer buğday unu yüksek lifli bir un
çeşididir ve kepekli buğday ununa
benzer. Kabartma sonrasında büyük bir
boyut elde etmek için yüksek oranda
ekmek unu kombinasyonu ile birlikte
kullanılmalıdır.
4. Kek unu
Kek unu yumuşak buğday veya düşük
proteinli buğday öğütülerek hazırlanır
ve özellikle kek yapımında kullanılır.
Farklı unlar benzer görünümdedir;
aslında mayanın performansı veya
çeşitli unların su çekme kapasitesi
çoğunlukla yetiştirildikleri bölgelere,
yetişme koşullarına, öğütme işlemine
ve depolanma ömrüne göre değişir.
Ununuzu kendi çevrenizdeki farklı
markaları test ederek, tatlarına göre
ve karşılaştırma yaparak seçebilir ve
kendi deneyimleriniz ve damak tadınıza
göre bunların hangisinin en iyi sonucu
verdiğine karar verebilirsiniz.
10
5. Mısır unu ve yulaf unu
Mısır unu ve yulaf unu sırasıyla mısırın
ve yulafın öğütülmesiyle hazırlanır,
her ikisi de kaba ekmek yapımındaki
katkı maddeleridir ve lezzeti ve dokuyu
zenginleştirmek üzere kullanılırlar.
Şeker
Şeker, ekmeğin tadını ve rengini artıran
çok önemli bir malzemedir. Ekmeği
mayalar ve besleme değerine yardımcı
olur; genellikle beyaz şeker kullanılır.
Özel isteğe bağlı olarak kahverengi
şeker, şeker pudrası veya pamuk şekeri
kullanılabilir.
İnstant kuru toz maya
Maya hamurumsu bir mayalama
işleminden geçer, karbondioksit üretir,
ekmeğin genleşmesini ve iç elyafının
yumuşak olmasını sağlar. Ancak
mayalanma, beslenme için şekerdeki
karbohidrata ve una ihtiyaç duyar.
Yüksek sıcaklıklarda bozulacağı için
maya buzdolabında saklanmalıdır;
kullanmadan önce mayanızın üretim
tarihini ve raf ömrünü kontrol edin. Her
kullanmadan sonra mayayı hemen hava
almayacak şekilde buzdolabına koyun.
Genellikle, ekmeğin kabarmamasının
nedeni bozuk mayadır.
Aşağıda açıklanan yollarla mayanızın
taze ve aktif olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz.
(1) Bir ölçme kabına 1/2 fincan ılık su
(45-50°C) koyun.
(2) Fincana 1 çay kaşığı beyaz şeker
koyup karıştırın sonra suya 2 çay kaşığı
maya serpin.
(3) Ölçme kabını ılık bir yerde yaklaşık
10 dakika bekletin. Suyu karıştırmayın.
(4) Çıkan köpük yaklaşık 1 fincan
olmalıdır. Aksi takdirde, maya bozuktur
ve işe yaramaz.
Tuz
Ekmeğin lezzetini ve kabuk rengini
artırmak için tuz gerekir. Ama tuz
aynı zamanda mayanın kabarmasını
da kısıtlar. Tarifinizde asla çok fazla
tuz kullanmayın; tuz kullanmak
istemiyorsanız, bunu atlayın. Ekmek
tuzsuz olursa, daha büyük olur.
TR
Yumurta
Yumurta ekmeğin dokusunu iyileştirir,
ekmeği daha besleyici yapar, ebadını
büyütür ve ekmeğe özel yumurta tadı
verir; bir yumurta çırpılarak köy ekmeği
tarifinde suya ekleyerek kullanabilirsiniz.
Yağ, tereyağı ve sıvı yağ
Yağ ekmeği yumuşak yapar ve
saklanma ömrünü uzatır. Tereyağı,
buzdolabından alındıktan sonra
karıştırılabilecek kıvama getirilmek üzere
kullanılmadan önce eritilmeli ya da
küçük parçalar halinde kesilmelidir.
Kabartma tozu
Kabartma tozu hızlı ekmek
programlarında kullanılır. Kabarması
için zaman gerekmediğinden ve
kabarcık oluşturan hava çıkardığından,
çıkan havanın oluşturduğu kabarcıklar
kimyasal prensibe göre ekmeğin
dokusunu yumuşatır.
Su ve diğer sıvılar
Su, ekmek yapımındaki temel bir
maddedir. Genel olarak 20°C ile 25°C
arasındaki su sıcaklığı en iyisidir. Ancak,
hızlı ekmek yapımında gerekli kabarma
hızını elde etmek için su sıcaklığının
45-50°C arasında olması gerekir.
Suyun yerine taze süt ile karıştırılmış su
kullanılarak ekmeğin lezzeti artırılabilir ve
kabuk rengi iyileştirilebilir. Bazı tariflerde
ekmeğin lezzeti için elma suyu, portakal
suyu, limon suyu vb. gibi meyve suları
kullanılabilir. Tüm bu denemeler, kişisel
tercihlere göre yapılabilir.
5.
6.
7.
8.
Yararlı Bilgiler / Öneriler
1. Tariflerdeki ölçümler için ipuçları;
1 Büyük ölçü kaşığı= 15 ml / yemek kaşığı
1 Küçük ölçü kaşığı= 5 ml / çay kaşığı
1 Ölçü kabı un = 150 gr
1 Ölçü kabı sıvı = 200 ml.(Kapta
gösteriliyor)
2. Bütün pişirme konumlarında program
bittiğinde bip sesi duyulur.Eğer ekmek
haznede bekletilmeyip çıkarılacaksa
başlatma/durdurma düğmesine 3 sn
basıp makinayı durdurun.Aksi halde
makine fırınlama konumunda çalışmaya
devam edecektir.
3. Makinanın kapağı mümkün olduğunca
açılmamalıdır.
4. Marketlerde satılan hazır ekmek
11
TR
karışımları ve bu kutuların içlerindeki
mayalar kullanılacaksa,aşağıdaki tarifler
yerine hazır ekmek karışımı kutusunda
ekmek yapma makinaları için belirtilen
tarifler,hazır ekmek karışımı tipi ne
olursa olsun 3 saatlik standart program
seçilerek yapılmalıdır.Hazır ekmek
karışımında tuz, şeker gibi katı katkılar
olduğundan ayrıca şeker,tuz gibi katı
katkılar eklenmemelidir.
Standart,köy ekmeği,kepek ekmeği ve
sandviç ekmeği programlarında isteğe
bağlı olarak 100 gr. zeytin (çekirdeği
çıkarılmış), ceviz, veya kuru üzüm
veya müsli vb.yiyecekler ilk bip sesi
duyulduğunda kapak açılıp haznedeki
hamur içine atılarak zeytinli,üzümlü,
müslili vb. ekmekler yapılabilir.Makinanın
kapağının açılmasını kabarma açısından
önermediğimizden bu ekleme işlemi
olabildiğince hızlı yapılmalıdır.
Hızlı programda ekmek boyutunu seçme
imkanımız yoktur,makine otomatik
olarak normal boyutunu seçer tarifteki
miktarlar kullanılarak normal beyaz
ekmek yapılır.
Ultra hızlı ve Hızlı ekmek pogramlarında
sıcak su (45-50 C) ve 1 paket kabartma
tozu (10 gr.) kullanılmalıdır.
Ultra hızlı ve Hızlı programlar zaman
açısından avantaj sağlamakla birlikte,
yapılan ekmeğin iç dokusu ve kabarması
açısından diğer normal programlar
kullanılarak yapılan ekmeklere göre
daha az tatminkar olacaktır. Bu yüzden
zorunlu kalınmadıkça hızlı programların
kullanılmamasını öneriyoruz.
Ekmek Tarifleri
Normal Beyaz Ekmek
Program Konumu
Standart
Pişirme konumu
Ekmek boyutu
Su
Az/Orta/Çok
Küçük ( I )
Büyük ( II )
300 ml
320 ml
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Süt
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un
3 Ölçü kabı (450gr)
3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)
Şeker
2 Küçük ölçü kaşığı
3 Küçük ölçü kaşığı
Tuz
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
İnstant kuru toz maya
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
Köy Ekmeği
Program Konumu
Köy Ekmeği
Pişirme konumu
Ekmek boyutu
Su
Sıvı yağ
Beyaz Un
Az/Orta/Çok
Küçük ( I )
Büyük ( II )
280 ml
300 ml
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
3 tam ölçü kabı (450 gr)
3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)
Süt
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Şeker
2 Küçük ölçü kaşığı
2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz
1 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
İnstant kuru toz maya
Tam Buğday Ekmeği
Program Konumu
Tam Buğday Ekmeği
Pişirme konumu
Ekmek Boyutu
Su
Az/Orta/Çok
Küçük ( I )
Büyük ( II )
260 ml
280 ml
2 tam 1/3 ölçü kabı (300 gr)
3 tam ölçü kabı (400 gr.)
1 ölçü kabı (150 gr)
2/3 ölçü kabı (100 gr.)
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Şeker
2 Küçük ölçü kaşığı
3 Küçük ölçü kaşığı
Tuz
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
2 Küçük ölçü kaşığı
2,5 Küçük ölçü kaşığı
Tam Buğday unu
Beyaz Un
İnstant kuru toz maya
12
TR
Hızlı Beyaz Ekmek
Program Konumu
Hızlı
Pişirme konumu
Az/Orta/Çok
Ekmek boyutu
------(Seçim yapılamamakta)
Sıcak Su ( 45-50 C)
280 ml
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
Süt
1 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un
3 Ölçü kabı (450gr)
Şeker
2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz
1,5 Küçük ölçü kaşığı
Kabartma tozu
1 paket (10 gr.)
İnstant kuru toz maya
1,5 Küçük ölçü kaşığı
Kepek Ekmeği
Program Konumu
Kepekli Ekmeği
Pişirme konumu
Ekmek Boyutu
Su
Az/Orta/Çok
Küçük ( I )
Büyük ( II )
290 ml
300 ml
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Kepek unu (saf)
2/3 ölçü kabı (90 gr.)
1 ölçü kabı (120 gr.)
2Tam 1/3 ölçü kabı (360gr.)
2 Tam 4/3 ölçü kabı (380 gr.)
Beyaz un
Şeker
2 Küçük ölçü kaşığı
3 Küçük ölçü kaşığı
Tuz
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
2 Küçük ölçü kaşığı
2,5 Küçük ölçü kaşığı
İnstant kuru toz maya
Ultra Hızlı Beyaz Ekmek
Program Konumu
Ultra Hızlı-I
Pişirme konumu
Ekmek boyutu
Sıcak Su ( 45-50 C)
Ultra Hızlı-Iı
Az/Orta/Çok
Küçük ( I ) (Makine otomatik seçer)
Büyük ( II ) (Makine otomatik seçer)
280 ml
300 ml
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Süt
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un
3 Ölçü kabı (450gr)
3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)
Şeker
Tuz
Kabartma tozu
İnstant kuru toz maya
2 Küçük ölçü kaşığı
3 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1 paket (10 gr.)
1 paket (10 gr.)
1,5 Küçük ölçü kaşığı
2 Küçük ölçü kaşığı
13
TR
Sandviç Ekmeği
Program Konumu
Sandviç Ekmeği
Pişirme konumu
Az/Orta/Çok
Ekmek boyutu
Küçük ( I )
Büyük ( II )
280 ml
300 ml
Sıvı yağ
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Süt
1 Büyük ölçü kaşığı
1,5 Büyük ölçü kaşığı
Su
3 Ölçü kabı (450gr)
3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)
Tuz
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
İnstant kuru toz maya
1,5 Küçük ölçü kaşığı
1,5 Küçük ölçü kaşığı
Beyaz Un
Reçel Tarifleri
Program Konumu
Reçel Hazırlama
Çilek
500 gr
Toz şeker
Reçel yapma katkısı
500 gr
Reçel yapma katkısı paketinin yarısı (Yaklaşık 15 gr.)
Su
1/4 Ölçü kabı (50 ml)
Vişne
500 gr
Toz şeker
Reçel yapma katkısı
500 gr
Reçel yapma katkısı paketinin yarısı (Yaklaşık 15 gr.)
Su
1/2 Ölçü kabı (100 ml)
Çilekler veya vişneler temizlenerek ve uygun şekilde kesilerek hazneye konur. Ayrı bir kapta
3 büyük ölçü kaşığı toz şeker ve 1/2 paket reçel yapma katkısı iyice karıştırılır.Hazne içindeki
malzemelere şeker ilave edilip 3 saat beklenir. Daha sonra ayrı kapta hazırlanan şekerli reçel
yapma katkısı hazneye konur ve çilek için 50 ml, vişne için 100 ml su ilave edilerek reçel
hazırlama programı seçilerek makine çalıştırılır.
Not:Eğer program bitiminde reçeliniz istediğiniz kıvama gelmediyse fırınlama programını
kullanarak reçel kıvamını daha koyu yapabilirsiniz.
5 Temizlik Ve Bakım
Temizleme işleminden önce makinenin fişini
prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
1. Hazne: İç ve dış kısımları nemli bir
bezle silin. Yapışmaz kaplamaya zarar
vermemek için keskin veya aşındırıcı
maddeleri nesneleri kullanmayın. Hazne
yerine yerleştirilmeden önce iyice
kurulanmalıdır.
2. Hamur karıştırma kolu: Karıştıma
kolunu milden çıkarmanın zor olduğu
durumlarda hazneyi sıcak suyla doldurun
ve bu şekilde 30 dakika kadar bekletin.
Böylece karıştırma kolu temizlenmek
üzere kolayca çıkarılabilir. Karıştırma
kolunu nemli bir pamuklu bezle dikkatlice
silin. Haznedeki mile yapışan hamurları
14
iyice temizleyin.
3. Kapak ve pencere: kapağın içini ve dışını
hafif nemli bir bezle silin.
4. Gövdenin dış yüzeyini nemli bir bezle
hafifçe silin. Hiçbir aşındırıcı temizleyici
kullanmayın. Gövdeyi temizlemek
amacıyla asla su içine daldırmayın.
5. Ekmek pişirme makinesini saklamak
üzere ambalajına koymadan önce
iyice soğuduğundan, temiz ve kuru
olduğundan ve kapağının kapatılmış
olduğundan emin olun.
6. Hazneyi ve hamur karıştırma kolunu
kesinlikle bulaşık makinasında
yıkamayınız.
TR
6 Problemler İçin Çözüm Önerileri
No.
Sorun
Nedeni
Çözümü
1
Pişirme sırasında
havalandırma deliğinden
duman çıkıyor.
Bazı malzemeler ısı elemanına veya yanına
yapışabilir, ilk kullanımda ısı elemanının
üzerinde yağ kalmış olabilir
Ekmek pişirme makinesinin fişini çekin ve ısı elemanını
temizleyin, ancak elinizi yakmamaya dikkat edin.
2
Ekmeğin alt kabuğu
çok kalın
Ekmeği ısıtmada tutmak veya ekmeği uzun
süre haznede tutarak çok su kaybına neden
olmak
Ekmeği ısıtma durumunda bekletme işleminde daha
erken çıkarın
3
Ekmeği dışarı çıkarmak
çok zor
Hamur karıştırma kolu haznedeki mile sıkıca
yapışmış olabilir
Ekmeğin kenarlarını hazneden kurtarmak için yapışmaz
spatula ile hafifçe gevşetin Ekmeği çıkardıktan sonra
hazneye sıcak su koyun ve hamur yoğurucuyu bunun
içinde 30 dakika tutun ve sonra çıkararak temizleyin.
Seçilen program menüsü doğru değildir
Kapağı mumkun mertebe açmayın.
Çalıştırdıktan sonra kapak birkaç kez açılarak
ekmek kurutulmuş ve kabuğu kahverengi değil
Son kabarmada kapağı açmayın
Karıştırma direnci çok büyük olduğundan
hamur yoğurucu neredeyse hiç dönemiyor ve
düzgün karıştırma yapamıyordur
Yoğurucu deliğini kontrol edin, sonra ekmek haznesini
çıkarın ve yüksüz çalıştırın, hala normal değilse, yetkili
servisi arayın.
4
Malzemeler iyi karışmıyor
ve kötü pişirme yapılıyor
5
“Başlatma/Durdurma”
düğmesine bastıktan
sonra ekranda “H HH”
görünüyor.
Ekmek pişirme makinesinin sıcaklığı ekmek
pişirmek için çok yüksek.
“Başlatma/Durdurma” düğmesine basın ve ekmek
pişirme makinesinin fişini çekin, sonra ekmek haznesini
dışarı çıkarın ve ekmek pişirme makinesi soğuyuncaya
kadar kapağı açık tutun.
6
Motor sesi duyuluyor ama
hamur yoğrulmuyor.
Hazne düzgün takılmamış, hamur karıştırma
kolu ya da hamur karıştırılmayacak kadar fazla
Hazne düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini ve hamurun
reçeteye-göre yapılıp yapılmadığını, ayrıca malzemelerin
doğru tartılıp tartılmadığını kontrol edin.
7
Ekmek boyutu kapağı
itecek kadar büyük
Maya veya un ya da su çok fazladır veya
ortam sıcaklığı çok yüksektir
Yukarıdaki faktörleri kontrol edin ve miktarları istenen
düzeye indirin
8
Ekmek büyüklüğü çok
küçük ya da ekmek
kabarmıyor
Maya yoktur veya maya yeterli değildir, ayrıca,
su sıcaklığı fazla olduğundan veya maya
tuzla karıştığından veya ortam sıcaklığı düşük
olduğundan maya işlevini yerine getiremiyordur
Maya miktarını ve performansını kontrol edin, ortam
sıcaklığını istenen dereceye getirin
9
Hamur çok fazla
olduğundan hazne dışına
taşıyor
Hamuru yumuşatan sıvıların miktarı fazladır;
maya miktarı da çok fazladır.
Sıvıların miktarını azaltın ve hamur sertliğini ayarlayın
Kullanılan un ve kabartma tozu yeterince güçlü
değildir ve hamuru kabartmıyordur
Ekmek unu veya güçlü kabartma tozu kullanın.
Mayalanma hızı çok hızlıdır veya maya sıcaklığr
çok yüksektir
Maya oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
Aşırı su hamuru yumuşatır ve aşırı ıslatır.
Suyun emişine bağlı olarak tarifedeki suyu ayarlayın
Çok fazla un veya eksik su
Unu azaltın veya suyu artırtn
Çok fazla katkı malzemesi vardır veya tam
buğday ununun miktarı fazladır
İlgili malzemelerin miktarını azaltın ve mayayı arttırın.
Aşırı su veya maya vardır ya da tuz
konulmamıştır
Su veya maya miktarını azaltın ve tuzu kontrol edin
Su sıcaklığı çok yüksektir
Su sıcaklığını kontrol edin
Ekmekte tereyağı, muz, vs. gibi yapışkanlığı
güçlü malzemeler vardır.
Ekmeğe, yapışkanlığı güçlü malzemeler koymayın.
Eksik su nedeniyle iyi karışmamıştır
Suyu ve ekmek pişirme makinesinin mekanik yapısını
kontrol edin
Ekmek pişirirken farklı tariflerin ve malzemelerin
büyük etkisi olur; fazla şeker nedeniyle pişirme
rengi çok koyulaşır
Fazla şekerli bir tarif nedeniyle pişirme rengi çok koyu ise,
programı istenen süreden 5-10 dakika erken bitirmek için
Başlatma/Durdurma düğmesine basın. Ekmeği dışarı
çıkarmadan önce, makinenin kapağı kapalı olarak ekmeği
veya keki haznede 20 dakika bekletmeniz gerekir.
10
Hamur pişerken ekmeğin
orta kısmı çöküyor
11
Ekmek ağırlığı çok fazla ve
yapısı çok yoğun
12
Ekmeği kestikten sonra
orta kısmında boşluklar var
13
14
Ekmek yüzeyi kuru toza
yapışmış
Kek veya fazla şekerli
yiyecekleri yaparken kabuk
çok kalın ve renk çok koyu
oluyor
15
TR
7 Tüketici Hizmetleri
De€erli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam
ediyoruz.
Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni
telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)
Di€er Numara:
(0216) 585 8 404
* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme
yap›lmaktad›r.
Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950
Tuzla/‹STANBUL
Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan
Ça€r› Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z.
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça süresi.)
Beko tarafından verilen bu garanti, Ekmek Yapma Makinesi’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:
1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar
ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın
aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,
ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi TUV Product Service GmbH. TUV SUD Gruppe.
Zertifizierstelle. Ridlerstrasse 65.80339 Munchen.Germany. tesislerinde yapılmıştır.
İmalatçı /İthalatçı: ARÇELİK A. Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445
İstanbul/Türkiye
Menşei : P.R.C.
Ekmek Yapma Makinesi
BEKO Ekmek Yapma Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı
Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması
şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan
işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş
günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili
Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin
kullanımına tahsis edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması
tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir.
Müşterimizin buna onayı şarttır.
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı
sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep
edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
Seri No
Tip
Teslim Tarihi, Yeri
Fatura Tarihi, No
Sat›c› Firma Ünvan›
:
: BKK 2505
:
:
:
Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 99933 no’lu ve 13.04.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.