VDO SERIES-Z
PRO CYKLISTIKU
NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
Blahopřejeme
Vaším výběrem produktu VDO Z3 PC-Link jste zvolili vysoce kvalitní
sportovní cyklocomputer. Abyste nový computer plně využili a měli
užitek ze všech technických výhod, doporučujeme důkladně
prostudovat návod. Najdete zde nejen pokyny k manipulaci,
ale i užitečné rady. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů
s cyklocomputerem VDO.
VDO Cyclecomputing Cycle Parts GmbH
Balení obsahuje >>> P01
Nejdříve se ujistěte, zda je obsah balení úplný:
1 VDO cyklocomputer Z3 PC-Link
1 VDO vysílač rychlosti
1 VDO hrudní pás s elastickým páskem (včetně baterie)
1 baterie pro cyklocomputer 3 V, typ 2032
1 držák na řidítka
1 řemínek na ruku
1 zámek pro upevnění cyklocomputeru k řemínku na ruku
1 magnet
1 sada pro připojení k PC pomocí USB kabelu pro přenos dat
1 CD-ROM s programem PC Sport pro analýzu tréninkových jednotek
8 plastových pásků
Volitelné vybavení:
VDO vysílač kadence
>>> P...
Odkaz na příslušnou stranu v obrazové části návodu. Zde je textová
část převedena do obrazové podoby, například:
>>> P01
P01 strana 1 v obrazové části
2
NÁVOD K POUŽITÍ
1. OBSAH
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
Všeobecné
Důležité pokyny pro digitální bezdrátový přenos
Systém ovládání
Operační režim
Režim nastavení
Displej
Volitelné vybavení a příslušenství
2. MONTÁŽ
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
Vložení baterie
Vložení baterie - computer a vysílač rychlosti/kadence
Vložení baterie - hrudní pás
Montáž - držák/computer/vysílač/magnet
Nasazení hrudního pásu
Montáž computeru na řemínek na ruku
3. POČÁTEČNÍ ÚKONY
3.1.
Počáteční úkony, tlačítko AC
3.2.
Výběr jazyka
3.3.
Manuální synchronizace - počáteční úkon bezdrátového
digitálního přenosu
3.3.1.
Počáteční úkon - vysílač tepové frekvence
3.3.2.
Počáteční úkon - vysílač rychlosti
3.3.3.
Počáteční úkon - vysílač kadence
4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
4.1.
Nastavení jazyka
4.2.
Nastavení času a data
4.3.
Nastavení budíku
5. NASTAVENÍ CYKLISTICKÝCH FUNKCÍ
5.1.
Měření a nastavení obvodu kol/a
5.2.
Přepnutí obvodu kola
5.3.
Nastavení celkově ujeté vzdálenosti
5.4.
Indikátor údržby / servisní interval
6. OSOBNÍ NASTAVENÍ (MÍRY A VÁHY)
Osobní nastavení je nezbytné pro výpočet maximální tepové frekvence,
tréninkových zón a spotřebu kalorií.
Ujistěte se, že osobní nastavení provedete jako první, abyste mohli plně
využít možností, které vám computer nabízí.
6.1.
Osobní nastavení s manuálním nastavením maximální
tepové frekvence
6.2.
Osobní nastavení s automatickým výpočtem maximální
tepové frekvence
7. NASTAVENÍ FUNKCÍ TEPOVÉ FREKVENCE
7.1.
Automatický výpočet limitů tepové frekvence
7.2.
Manuální nastavení limitů tepové frekvence
7.3.
Výběr tréninkového programu
7.4.
Nastavení měření zotavení (tepová frekvence nebo čas)
7.5.
Nastavení základních hodnot pro výpočet výkonu
ve wattech (volitelné)
3
CZ
8. NASTAVENÍ FUNKCÍ VÝŠKOMĚRU
8.1.
Nastavení výchozí nadmořské výšky
8.2.
Nastavení okamžité nadmořské výšky
8.3.
Celkově zdolané převýšení kolo 1, kolo 2 a režim chůze
8.4.
Celkově zdolané klesání kolo 1, kolo 2 a režim chůze
9. VYNULOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
9.1.
Vynulování dat vyjížďky
9.2.
Vynulování celkového času jízdy
9.3.
Vynulování celkové vzdálenosti
9.4.
Vynulování funkce Navigator
9.5.
Vynulování na výrobní nastavení (AC tlačítko)
10. VÝBĚR OPERAČNÍHO REŽIMU
Výběr operačního režimu: režim cyklistika nebo režim chůze
11. OPERAČNÍ REŽIM
11.1.
Přehled funkcí
11.2.
Rychlá synchronizace při přerušení přenosu > 15 minut
11.3.
Začátek - rychlý přehled
11.3.0.
Funkce trvale zobrazené na displeji
11.3.1. až 11.3.35. Rychlý přehled - funkce/obsluha/vynulování/
maximální hodnoty
13. ČASOVÉ FUNKCE
13.1.
Výběr časové funkce
13.2.
Nastavení časovače (při výběru časovače 1
nebo časovače 2 nebo časovače 1 + 2)
13.3.
Nastavení opakování časovače 1 + 2 (při výběru
časovače 1 + 2)
13.4.
Nastavení odpočítávání (při výběru odpočítávání)
13.5.
Mezičasy
13.6.
Stopky
14. SLEDOVÁNÍ TRÉNINKU POMOCÍ SPORTTESTERU
14.1.
Trénink se stopkami
14.2.
Trénink s TIMER 1 / TIMER 2 / TIMER 1 + 2
14.3.
Trénink s funkcí COUNTDOWN
14.4.
Trénink se stopkami s mezičasem
15. UKLÁDÁNÍ DAT A PŘENOS DAT DO PC
15.1.
Zapnutí/vypnutí ukládání dat
15.2.
Přenos dat do PC
15.3.
Výběr intervalu ukládání dat
16. ÚSPORNÝ REŽIM
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
12. JÍZDA S FUNKCÍ NAVIGATOR
12.1.
Výběr režimu funkce Navigator
12.2.
Vynulování funkce Navigator u orientačního bodu
18. ZÁRUKA
19. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
4
NÁVOD K POUŽITÍ
1.1. VŠEOBECNÉ
1.2. DŮLEŽITÉ POKYNY PRO DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENOS
Váš VDO Z3 PC-Link pracuje zcela bezdrátově. Pracuje s trojnásobným
bezdrátovým digitálním přenosem založeným na osvědčeném
ANT+Sport® bezdrátovém protokolu. ANT+Sport® bezdrátový protokol
byl již úspěšně použit výrobci jako Garmin, Specialized a Suunto.
Impulsy s vysílače rychlosti a kadence (volitelně), stejně jako
data tepové frekvence, jsou přenášena k odpovídajícímu přijímači
(computeru) jako digitální a kódovaný signál. Kódovaný signál zajistí,
že jsou zpracovány pouze impulsy z vašeho vysílače tepové frekvence,
rychlosti a kadence (volitelně), což je plus při jízdě ve skupině.
Navigátor - druhý denní počítač
Celková vzdálenost
Celkový čas jízdy
Po poruše může dojít k náhlé změně dat = aktualizace computeru.
Počáteční obsluha zcela digitálního systému vyžaduje poněkud více
pozornosti, než vyžaduje běžný analogový systém. Po prvním vložení
baterií nebo po výměně baterie generuje vysílač automaticky nový kód.
Computer musí načíst tento kód. Abyste toho dosáhli, musíte provést
DIG CONNECT SET. Řiďte se striktně pokyny v kapitole 3.3.
UPOZORNĚNÍ: Váš VDO computer není vhodný pro použití na motocyklu.
Digitální technologie ANT+Sport je významně spolehlivější než
technologie starších analogových systémů. ANT+Sport technologie
využívá standardní průmyslové bezdrátové komponenty a může být
přímo srovnávána s technologií užívanou u moderních WLAN síťí.
Spojení mezi vysílačem a přijímačem je stabilnější a podléhá významně
méně častým poruchám a je virtuálně zcela zabezpečené proti ztrátě
dat.
1.3. SYSTÉM OVLÁDÁNÍ
Systém ovládání Vašeho computer je založen na dvojí funkci 4 hlavních
tlačítek. Vzhledem k tomu přístroj rozlišuje mezi operačním režimem
a režimem nastavení.
Vysílač rychlosti má paměťovou komponentu, která vyrovnává paměť
každých 65 sekund. Tudíž nemůže dojít ke ztrátě dat, pokud dojde
k poruše, která trvá po tuto dobu. Po poruše budou tato data znovu
poslána do computeru. Pak budou následující data aktualizována:
Denní vzdálenost
Čas jízdy
Průměrná rychlost
5
CZ
1.3.1. OPERAČNÍ REŽIM - použijte tento režim pro zobrazení všech
informací. Názvy tlačítek najdete na krytu computeru.
OPERAČNÍ REŽIM
Zobrazení všech funkcí výškoměru
Zobrazení všech uložených dat
Manuální ovládání stopek
start/stop a ostatních časovačů
Zobrazení funkcí
s obvodem kola 1
ALTI UP
❋
Z3 PC-LINK
Zobrazení funkcí
s obvodem kola 2
TIMER
AVG PULSE
DIST UP
❋
CLOCK
MAX PULSE
TRIP MAX
TRIP DIST
❋
PULSE MAX%
❋
AVG CLIMB
RIDE TIME
NAVIGATOR
LIMIT
❋
MAX CLIMB
AVG SPEED
ODO BIKE 1
TIME IN
TOTAL UP (1 nebo 2)
MAX SPEED
ODO BIKE 2
TIME ABOVE
ALTI MAX (1 nebo 2)
CADENCE
ODOTOTAL
TIME BELOW
ALTI DOWN
CAD AVG
TIME BIKE1
LAP REC
DIST DOWN
CAD MAX
TIME BIKE2
CALORIE
❋
❋
AVG DOWN
❋
MAX DOWN
TOTAL DOWN (1/2)
❋ Ne
6
v režimu chůze!
TOTALTIME
❋
POWER WATT
RECOV TIME
NÁVOD K POUŽITÍ
1.3.2. ŘEŽIM NASTAVENÍ - použijte tento režim pro celkové nastavení. Názvy tlačítek najdete na tlačítkách.
Přechod do režimu nastavení:
Stiskněte tlačítko ç po dobu 3 sekund
REŽIM NASTAVENÍ
nebo
Z3 PC-LINK
LANGUAGE SELECT
kapitola 4.1.
HOME ALTI SET
kapitola 8.1.
NAVIGATOR SET
kapitola 12.1.
ACTUAL ALTI SET
kapitola 8.2.
WHEELSIZE SET
kapitola 5.1.
ALTI UP SET
kapitola 8.3.
WHEELSIZE CHANGE
kapitola 5.2.
ALTI DOWN SET
kapitola 8.4.
CLOCK SET
kapitola 4.2.
PERSON DATA SET
kapitola 6.1.
ALARM SET
kapitola 4.3.
OP MODE SELECT
kapitola 10.
TIMER SETTINGS
kapitola 13.1.
BIKE CHECK SET
kapitola 5.4.
ODOMETER SET
kapitola 5.3.
POWER CALC SET
kapitola 7.5.
PULSE LIMIT SETTINGS
kapitola 7.1.
DIG-CONNECT SET
kapitola 3.3.
RECOVERY SET
kapitola 7.4.
PC LINK SELECT
kapitola 15.1.
å (jednou) = poslední krok nebo zpět o jednu úroveň menu
(podržet) = zpět na začátek menu
‚: Volba/potvrzení zobrazené nabídky
V nejvyšší úrovni menu volba následující úrovně menu
O úroveň menu dolů
∂ V režimu nastavení (blikající číslice): odčítání hodnoty
O úroveň menu nahoru
ƒ: V režimu nastavení (blikající číslice): načítání hodnoty
Po následném potvrzení nastavení se computer automaticky vrátí
do operačního režimu.
7
CZ
1.4. DISPLEJ
Displej vašeho VDO computeru se skládá ze tří hlavních řádků.
Následující informace jsou zobrazeny v operačním režimu:
Horní řádek
- okamžitá nadmořská výška
- okamžitá teplota
- okamžité stoupání/klesání
Spodní řádek (matrix displej)
- zobrazení zvolené funkce
- v menu režimu nastavení (kapitola
5. až 11.) informuje o tom, co se
zobrazuje na displeji
8
* Používáte-li computer jako sportovní hodinky, může být měření
teploty zkresleno teplotou vašeho těla.
Střední řádek
- okamžitá tepová frekvence
- okamžitá rychlost
- symbol srdce pro přenos dat z hrudního
pásu
- ikona zvukového signálu při opuštění cílové
tréninkové zóny tepové frekvence
- indikátor času pro probíhající časovou funkci
- indikátor nastavení budíku
- indikátor zaznamenávání mezičasu
- indikátor režimu chůze
- indikátor volby kola 1 / kola 2
- ukládání dat - ikona probíhajícího ukládání
dat
- symboly porovnávání okamžité a průměrné
rychlosti
- indikátor údržby připomínající pravidelnou
údržbu kola
NÁVOD K POUŽITÍ
1.5. VOLITELNÉ VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Funkce vašeho cyklocomputeru můžete volitelně rozšířit sadou pro
snímání kadence, která vám umožní využít následující funkce:
okamžitá kadence
průměrná kadence
maximální kadence
Následující VDO originální náhradní díly můžete
zakoupit u vašeho prodejce:
sada pro snímání kadence
6603
řemínek na ruku
6607
zámek pro upevnění computeru k řemínku
6608
bezdrátová sada pro modely řady Z
6601
Při koupi hledejte logo VDO originální náhradní díly. Pouze výrobky
s tímto logem jsou schváleny firmou VDO Cyclecomputing pro použití
s vaším computerem VDO.
2. MONTÁŽ
2.1. VLOŽENÍ BATERIE
Popis
kód
univerzální bezdrátový držák
5503
magnet S/M pro snímání rychlosti
4410
magnet L/XL pro snímání rychlosti
4412
magnet pro snímání kadence
4411
vysílač/senzor rychlosti
6602
hrudní pás (včetně elastického pásku)
6605
elastický pásek k hrudnímu pásu
6606
sada pro připojení k PC
6609
2.1.1. VLOŽENÍ BATERIE - COMPUTER A VYSÍLAČ RYCHLOSTI/KADENCE
>>> P02
krok 1 Vložte baterii do těla computeru a vysílače kladným pólem
(+) nahoru.
krok 2 Ujistěte se, že je baterie usazena rovně.
krok 3 Ujistěte se, že je gumové těsnění usazeno na krytu baterie
ve správné poloze.
krok 4 Vložte kryt baterie do otvoru v těle computeru a utáhněte
po směru hodinových ručiček pevně kryt baterie pomocí mince
(přibližně 1/3 otáčky).
TIP pro výměnu baterií: VDO doporučuje každoroční výměnu
baterie, aby nedošlo k nechtěné ztrátě dat. Před výměnou baterie si
poznamenejte hodnoty obvodů kol a celkově ujetou vzdálenost na kole
9
CZ
1 a 2 a stejně tak i celkově zdolané převýšení na kole 1 a 2 a celkově
zdolané převýšení v režimu chůze. Po vložení nové baterie, uvedené
hodnoty v computeru znovu nastavte.
2.1.2. VLOŽENÍ BATERIE - HRUDNÍ PÁS >>> P03
Hrudní pás vašeho computeru VDO má v sobě vloženou baterii už
z výroby. Při pozdější výměně baterie postupujte následovně:
krok 1 Vložte baterii do těla hrudního pásu kladným pólem (+) nahoru.
krok 2 Ujistěte se, že je baterie usazena rovně.
krok 3 Ujistěte se, že je gumové těsnění usazeno na krytu baterie
ve správné poloze.
krok 4 Vložte kryt baterie do otvoru v těle hrudního pásu a utáhněte
po směru hodinových ručiček pevně kryt baterie pomocí mince
(přibližně 1/3 otáčky).
2.2. MONTÁŽ - DRŽÁK/COMPUTER/VYSÍLAČ/MAGNET
a. Držák >>> P04 / 05: Součástí balení Vašeho VDO computeru je
univerzální držák na řidítka.
krok 1 Držák můžete namontovat na řidítka nebo na představec.
Budete-li montovat držák na řidítka, rozhodněte se, zda jej
chcete mít na pravé nebo na levé straně. Budete-li jej montovat
na představec, demontujte 2 šroubky a otočte spodní část
držáku tak, aby mohl být připevněn na představec. Then screw
the foot firmly onto the holder again.
krok 2 Protáhněte plastové pásky otvory ve spodní části držáku a oba
pevně utáhněte.
b. Computer >>> P06
10
Systém Twist-Click zajišťuje bezpečné upevnění computeru v držáku
na řidítkách.
krok 1 Tělo computeru vložte do držáku otočený směrem doleva
v úhlu přibližně 45°, tj. do pozice 10. hodina.
krok 2 Otáčejte tělem computeru po směru hodinových ručiček, dokud
nedosáhnete 12. hodiny a neucítíte kliknutí.
krok 3 Při uvolnění z držáku otočte tělo computeru proti směru
hodinových ručiček a vyjměte jej z držáku.
c. Vysílač rychlosti a magnet >>> P07
Namontujte vysílač na stejnou stranu kola jako computer. Pokud
jste namontovali držák na představec, doporučujeme umístit vysílač
na levou stranu.
krok 1 Namontujte vysílač na přední vidlici pomocí plastových pásků.
Plastové pásky zatím neutahujte.
krok 2 Namontujte magnet na paprsek předního kola.
krok 3 Upravte směr magnetu vůči značce na vysílači a ujistěte se,
že je vzdálenost mezi magnetem a značkou přibližně 3 mm
a magnet zajistěte.
krok 4 Upravte vzájemně směr vysílače a magnetu a utáhněte pevně
plastové pásky u vysílače.
Prosíme, dodržujte maximální možné vzdálenosti:
- Maximální vzdálenost vysílač - computer = 120 cm
- Vzdálenost vysílač - magnet: 3 mm až do maximálně 10 mm
2.3. NASAZENÍ HRUDNÍHO PÁSU >>> P08
krok 1 Spojte nejdříve jeden z konců vysílače tepové frekvence
s elastickým pásem (viz obrázek). Provlečte plastový konec
NÁVOD K POUŽITÍ
elastického pásu otvorem ve vysílači a stiskněte je k sobě.
krok 2 Umístěte vysílač tepové frekvence přímo pod prsa a veďte
elastický pás přes záda až k druhému konci vysílače.
krok 3 Spojte druhý konec elastického pásu s vysílačem tepové
frekvence.
krok 4 Přizpůsobte délku elastického pásu tak, aby velikost hrudního
pásu odpovídala obvodu vaší hrudi.
Poznámka:
- Hrudní pás nesmí být příliš volný. Jestliže nebude dostatečně utažený,
může sklouznout z vašeho těla.
- Při nasazování hrudního pásu navlhčete elektrody, abyste zajistili
bezproblémovou funkci hrudního pásu už na začátku tréninku, ještě
než dojde ke spojení pomocí potu.
- Dosah vysílače tepové frekvence = 90 cm
2.4. MONTÁŽ COMPUTERU NA ŘEMÍNEK NA RUKU >>> P09
krok 1 Tělo computeru vložte do řemínku na ruku.
krok 2 Zámek pro uchycení computeru vložte zespodu řemínku
na ruku.
krok 3 Utáhněte pevně zámek pomocí mince.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte šroubovák při manipulaci se zámkem
pro uchycení computeru. Mohli byste poškodit zámek. Pokud přesto
dojde k poškození zámku, můžete si jej objednat jako náhradní díl.
3. POČÁTEČNÍ ÚKONY
3.1. POČÁTEČNÍ ÚKONY, TLAČÍTKO AC >>> P09-2
Po vložení baterie doporučujeme vynulovat přístroj na výrobní
nastavení, aby v paměti nezůstala žádná zbytková data z výstupní
kontroly kvality, což uvede computer do zaručeně startovacího režimu.
Stiskněte pomocí ostrého předmětu (např. tužka) tlačítko AC na dobu
přibližně 2 sekund.
3.2. VÝBĚR JAZYKA
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
krok 2 ‚
Potvrzení LANGUAGE SELECT tlačítkem M
krok 3 ∂ ƒ
Tiskněte tlačítka nahoru nebo dolů, dokud se
nezobrazí odpovídající jazyk
krok 4 ‚
Potvrďte výběr jazyka stisknutím tlačítka M
3.3. MANUÁLNÍ SYNCHRONIZACE - POČÁTEČNÍ ÚKON BEZDRÁTOVÉHO
DIGITÁLNÍHO PŘENOSU
Jako počáteční operaci bezdrátového digitálního přenosu musíte VŽDY
provést manuální synchronizaci. Manuální synchronizace zaručí, že si
váš computer zapamatuje kódování vysílače, který používáte.
krok 1 Tělo computeru vložte do držáku.
krok 2 Ujistěte se, že v okolí computeru do vzdálenosti 5 metrů nejsou
žádné digitální vysílače ANT+Sport mimo ten, který používáte.
Váš computer vybere náhodně jeden ze 128 000 kódů, což zajistí,
že signály z jiných vysílačů nebudou přijímány nebo zpracovávány
(například při jízdě ve skupině). Zobrazí-li se na displeji pomlčky,
přestože párování proběhlo v pořádku, musíte proces manuální
synchronizace opakovat. Ujistěte se, že jsou elektrody vysílače
tepové frekvence mokré a že vzdálenost mezi magnetem a vysílačem
rychlosti/kadence není větší než 5 mm.
11
CZ
UPOZORNĚNÍ: Váš computer může uložit do paměti kódy až 5 vysílačů:
1. Vysílač rychlosti z kola 1
2. Vysílač rychlosti z kola 2
3. Vysílač kadence z kola 1 (volitelné)
4. Vysílač kadence z kola 2 (volitelné)
5. Vysílač tepové frekvence
3.3.1. POČÁTEČNÍ ÚKON - VYSÍLAČ TEPOVÉ FREKVENCE
Nasaďte si hrudní pás a navlhčete elektrody (viz kapitola 2.3.).
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ Výběr DIG CONNECT SET
‚
Zobrazení DIG CONNECT
∂ ƒ Výběr PULSE SEARCH
‚
PULSE PAIRING
PAIR DONE se zobrazí na displeji po uplynutí několika sekund, jestliže
došlo k propojení s vysílačem tepové frekvence. Computer přejde
automaticky do menu TRIP DIST.
∂ ƒ Výběr SPEED SEARCH
‚
SPEED PAIRING
Nyní otočte předním kolem (magnet a vysílač musí být již namontován).
PAIR DONE se zobrazí na displeji po uplynutí několika sekund, jestliže
došlo k propojení s vysílačem rychlosti. Computer přejde automaticky
do menu TRIP DIST.
Pokud nedojde k propojení s vysílačem kadence, na displeji se zobrazí
SPEED REPEAT. Použijte ‚ k opakování spárování s vysílačem
rychlosti. Pravděpodobné příčiny a možnosti odstranění závad - viz
kapitola 17.
Pokud nedojde k propojení s vysílačem tepové frekvence, na displeji se
zobrazí PULSE REPEAT. Použijte ‚ k opakování spárování s vysílačem
tepové frekvence. Pravděpodobné příčiny a možnosti odstranění závad
- viz kapitola 17.
3.3.3. POČÁTEČNÍ ÚKON - VYSÍLAČ KADENCE (VOLITELNÉ VYBAVENÍ viz
kapitola 1.5.)
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ Výběr DIG CONNECT SET
‚
Zobrazení DIG CONNECT
∂ ƒ Výběr CADENCE SEARCH
‚
CADENCE PAIRING
Nyní otočte klikou (magnet a vysílač musí být již namontován). PAIR
DONE se zobrazí na displeji po uplynutí několika sekund, jestliže
došlo k propojení s vysílačem kadence. Computer přejde automaticky
do menu TRIP DIST.
3.3.2. POČÁTEČNÍ ÚKON - VYSÍLAČ RYCHLOSTI
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ Výběr DIG CONNECT SET
‚
Zobrazení DIG CONNECT
Pokud nedojde k propojení s vysílačem kadence, na displeji se zobrazí
CADENCE REPEAT. Použijte ‚ k opakování spárování s vysílačem
kadence. Pravděpodobné příčiny a možnosti odstranění závad - viz
kapitola 17.
12
NÁVOD K POUŽITÍ
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - Obnovení vyhledávání vysílače po přerušení
přijímacího kanálu
Pokud není po dobu 15 minut přijímán signál již spárovaného vysílače
(například při jízdě bez hrudního pásu u Z2 a Z3, stejně jako u PC-LINK
modelů), bude pro tento vysílač přijímací kanál uzavřen. V tomto
případě bude váš VDO computer zobrazovat na displeji u odpovídající
funkce pomlčky. Pro obnovení všech přijímacích kanálů stiskněte
současně tlačítka ç a ¥ . Nyní bude váš VDO computer opět přijímat
dříve spárované vysílače, které jsou v dosahu.
4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
4.1. NASTAVENÍ JAZYKA
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
‚
LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
Výběr „LANGUAGE ENGLISH”
‚
Automatický návrat k funkci TRIP DIST
Výběr jazyka dokončen.
4.2. NASTAVENÍ ČASU A DATA
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
CLOCK SET
‚
SET HOUR ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení hodin
‚
SET MINUTES ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení minut
‚
SET YEAR ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení roku
‚
SET MONTH ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení měsíce
‚
SET DAY ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení dne
‚
CLOCK ?SET OK?
‚
CLOCK SET DONE
Automatický návrat k funkci CLOCK
4.3. NASTAVENÍ BUDÍKU
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
ALARM SET
‚
ALARM ON nebo ALARM OFF ( ∂ pro vypnutí)
Je-li budík vypnutý, režim nastavení ukončíte tlačítkem ‚ .
‚
SET HOUR ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení hodin
‚
„SET MINUTES ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavení minut
‚
ALARM ?SET OK?
‚
ALARM SET DONE!
Automatický návrat k funkci CLOCK. Nastavení budíku bylo dokončeno.
Ikona budíku se nyní zobrazí na displeji (střední řádek vlevo).
5. NASTAVENÍ CYKLISTICKÝCH FUNKCÍ
5.1. Měření a nastavení obvodu kol/a
Aby váš computer VDO přesně zaznamenával rychlost a vzdálenost,
musíte změřit obvod kola. S nesprávně nastavenou hodnotou obvodu
kola všechny závislé hodnoty, jako rychlost, denní vzdálenost, celkově
ujetá vzdálenost atd. jsou počítány nesprávně. Computer VDO umožňuje
13
CZ
nastavit dva různé obvody kol pro dvě různá kola, např. horské
a silniční kolo. Měření obvodu kola:
krok 1 Umístěte ventilek předního kola kolmo k zemi.
krok 2 Tento bod označte na zemi čárkou (například pomocí křídy).
krok 3 Popojeďte kolem tak daleko, až se ventilek předního kola opět
dostane do výchozí polohy (kolmo k zemi).
krok 4 Tento bod opět označte čárkou.
krok 5 Nyní změřte vzdálenost mezi těmito dvěma značkami. Výsledná
hodnota je obvod vašeho kola.
krok 6 Nastavte hodnotu obvodu kola do svého computeru, podle níže
uvedeného postupu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zvolili metrickou soustavu (km) musíte vložit
zjištěný obvod kola v milimetrech. Pokud byste zvolili anglický systém
(míle) bylo by třeba vložit hodnoty obvodů kol v palcích. Hodnoty
uvedené v tabulce >>> P10 jsou přibližné, mohou se od skutečného
obvodu vaší pneumatiky výrazně lišit. Záleží na výrobci pneumatiky,
na její výšce a vzorku.
Nastavení obvodu kola:
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
WHEELSIZE SET
‚
WHEELSIZE KMH-DISPLAY nebo WHEELSIZE MPHDISPLAY ( ∂ pro změnu na míle/h)
‚
WHEELSIZE 1 … SET SIZE ?CONTINUE?
∂ ƒ
Nastavte obvod kola 1 v mm (přidržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
WHEELSIZE 1 ?SET OK?
‚
WHEELSIZE 1 SET DONE
14
Automatické přepnutí
Nastavte obvod kola 2 v mm (přidržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
WHEELSIZE 2 ?SET OK?
‚
WHEELSIZE 2 SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Pokud obvod
kola 2 nastavit nechcete, přidržte tlačítko å , computer se vrátí
do operačního režimu TRIP DIST.
∂ ƒ
UPOZORNĚNÍ: Následující hodnoty jsou automaticky přednastaveny:
kolo 1 = 2155 mm a kolo 2 = 2000. Pokud nenastavíte vlastní hodnoty
obvodů kol, computer bude pracovat s těmito přednastavenými
hodnotami. Získáte nesprávné údaje o rychlosti a vzdálenosti.
5.2. PŘEPNUTÍ OBVODU KOLA
Přepnutím obvodu kola můžete použít computer z kola 1 (například
silniční kolo) na kolo 2 (například horské kolo). Computer nyní pracuje
s hodnotou nastavenou pro kolo 2.
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
WHEELSIZE CHANGE
‚
∂ ƒ
WHEELSIZE 1 nebo WHEELSIZE 2 ?SET OK?
‚
∂ ƒ
Přepnutí obvodu kola
‚
WHEELSIZE SET DONE
Automatický návrat k funkci TRIP DIST
Přepnutí obvodu kola je potvrzeno. Aktuální obvod kola se zobrazuje
ve středním řádku displeje vpravo dole (1 nebo 2).
NÁVOD K POUŽITÍ
že nadešel čas pro seřízení a pravidelnou údržbu kola.
5.3. NASTAVENÍ CELKOVĚ UJETÉ VZDÁLENOSTI
Funkce celkově ujeté vzdálenosti může být nastavena kdykoli,
například po výměně baterie nebo při nastavení hodnoty ze starého
computeru do vašeho nového VDO. Celkově ujetou vzdálenost lze
nastavit u obou obvodů kol (pro kolo 1 a 2).
Nastavení celkově ujetých KM 1 nebo 2
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂
ODOMETER SET
‚
ODO BIKE 1 SET nebo ƒ ODO BIKE 2 SET
‚
ODO BIKE 1/2 NEXT DIGIT?
∂ ƒ
Nastavení poslední číslice (přidržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
ODO BIKE 1/2 NEXT DIGIT?
∂ ƒ
Nastavení číslice (přidržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)... Postup opakujte u všech číslic
odzadu směrem dopředu.
‚
ODO BIKE 1/2 ?SET OK?
∂ ƒ
Nastavení první číslice (přidržíte-li tlačítko, hodnoty
se načítají rychleji)
‚
ODO BIKE 1/2 SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu ODO BIKE 1/2. Nastavení
ODO BIKE 1/2 bylo dokončeno.
5.4. INDIKÁTOR ÚDRŽBY / SERVISNÍ INTERVAL
Computer VDO je vybaven „indikátorem údržby”, který pracuje zvlášť
pro obvod kola 1 a 2. Podstatou indikátoru údržby je včas připomenout,
Nastavení servisního intervalu pro kolo 1 nebo 2
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
BIKE CHECK SET
‚
BIKE CHECK ON nebo BIKE CHECK OFF ( ∂ pro
vypnutí indikátoru údržby)
‚
„BIKE 1 SET nebo BIKE 2 SET
∂ ƒ
Nastavte servisní interval v km nebo mílích
(přidržíte-li tlačítko, hodnoty se načítají rychleji)
‚
BIKE 1/2 ?SET OK?
‚
BIKE 1/2 SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Nastavení
servisního intervalu bylo dokončeno.
Zobrazí-li se na displeji upozornění BIKE CHECK, měli byste nechat
své kolo seřídit ve specializovaném servisu jízdních kol. Stisknutím
libovolného tlačítka upozornění BIKE CHECK zmizí. Po dalších 50 km
zmizí i ikona údržby.
6. OSOBNÍ NASTAVENÍ (MÍRY A VÁHY)
DŮLEŽITÉ: Osobní nastavení je bezpodmínečně nutné pro výpočet
maximální tepové frekvence, tréninkových zón a spotřeby kalorií.
Ujistěte se, že osobní nastavení uděláte jako první, abyste mohli
plně využít možností, které computer nabízí. Vaše maximální tepová
frekvence je důležitá hodnota. Tuto hodnotu, pokud ji znáte z dřívějších
měření (např. lékařská kontrola nebo zátěžový test), můžete nastavit
ve vašem computeru VDO. Pokud ji neznáte, můžete zvolit automatický
15
CZ
výpočet vaší maximální tepové frekvence.
UPOZORNĚNÍ: Automatický výpočet je založen na průměrných
hodnotách a je určen pro jezdce, kteří jsou zdraví a fyzicky zdatní.
Skutečná hodnota se může lišit od této průměrné u jezdců, kteří
nevykonávali po nějakou dobu aktivní pohyb nebo kteří rehabilitují
po nemoci. Přísně dbejte porady s vaším lékařem, než začnete
s tréninkem. Trénujte pouze se svolením lékaře a jen v případě, že
trénink nebude spojen s žádnými nepříznivými následky.
6.1. OSOBNÍ NASTAVENÍ S MANUÁLNÍM NASTAVENÍM MAXIMÁLNÍ
TEPOVÉ FREKVENCE
DŮLEŽITÉ: Špatné údaje mohou mít nepříznivý vliv na vaše zdraví.
Tabulky poskytující všeobecné informace nemohou spolehlivě
zobrazovat úroveň vašeho tréninku. Přísně dbejte porady s vaším
lékařem, než nastavíte manuálně vaši maximální tepovou frekvenci.
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PERSON DATA SET
‚
SET AGE ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení věku
‚
SET WEIGHT ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení váhy
‚
SET SEX ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení pohlaví (M = muž, F = žena)
‚
SET P MAX MANUAL ( ƒ pro manuální výpočet
maximální tepové frakvence)
‚
PULSE MAX ?SET OK?
∂ ƒ Nastavení maximální tepové frekvence
16
‚
PERSON DATA ?SET OK?
‚
PERSON DATA SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu odpovídajícího časovače.
Nastavení SET P MAX MANUAL bylo dokončeno.
6.2. OSOBNÍ NASTAVENÍ S AUTOMATICKÝM VÝPOČTEM MAXIMÁLNÍ
TEPOVÉ FREKVENCE
DŮLEŽITÉ: Automatický výpočet maximální tepové frekvence je založen
na tabulkách poskytujících všeobecné informace, které nemohou
spolehlivě zobrazovat úroveň vašeho tréninku. Přísně dbejte porady
s vaším lékařem, než začnete s tréninkem.
3s
ç
Režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PERSON DATA SET
‚
SET AGE ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení věku
‚
SET WEIGHT ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení váhy
‚
SET SEX ?CONTINUE?
∂ ƒ Nastavení pohlaví (M = muž, F = žena)
‚
SET P MAX MANUAL (přepněte na automatické)
∂ ƒ SET P MAX AUTOCALC
‚
Automaticky vypočítaná hodnota se zobrazí po dobu
2 sekund PULSE MAX CALC DONE
‚
PERSON DATA ?SET OK?
‚
PERSON DATA SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu odpovídajícího časovače.
Nastavení maximální tepové frekvence bylo dokončeno.
NÁVOD K POUŽITÍ
7. NASTAVENÍ FUNKCÍ TEPOVÉ FREKVENCE
Funkce tepové frekvence vašeho computeru VDO jsou založené na určení
tří tréninkových programů, každý se třemi tréninkovými zónami.
Limit 1 = program 1: regenerační trénink (horní limit 70 % a spodní
limit 50 % maximální tepové frekvence)
Limit 2 = program 2: vytrvalostní trénink (horní limit 80 % a spodní limit
70 % maximální tepové frekvence)
Limit 3 = program 3: trénink pro rozvoj pásem (horní limit 95 %
a spodní limit 80 % maximální tepové frekvence)
AUTO LIMIT 1 se zobrazí na dobu 3 sekund,
pokračujte k AUTO LIMIT 2
AUTO LIMIT 2 HIGH…LOW
AUTO LIMIT 2 se zobrazí na dobu 3 sekund,
pokračujte k AUTO LIMIT 3
AUTO LIMIT 3 HIGH…LOW
AUTO LIMIT 3 se zobrazí na dobu 3 sekund.
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu zvolené časové
funkce.
Při automatickém výpočtu tréninkových programů se ujistěte, že
vypočítané hodnoty odpovídají vašemu osobnímu nastavení (viz
kapitola 6). Věnujte také pozornost upozorněním v kapitole 6. Všechny
informace týkající se používání a spuštění ukládání dat tepové
frekvence najdete v kapitole 14.1. až 14.4.
7.2. MANUÁLNÍ NASTAVENÍ LIMITŮ TEPOVÉ FREKVENCE
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PULSE LIMIT SETTINGS
‚
PULSE LIMIT ?SET?
‚
PULSE LIMIT AUTOCALC
∂
PULSE LIMIT MANUAL SET
‚
PULSE LIMIT 1 ?SET?
∂
zvolte LIMIT 1/LIMIT 2/LIMIT 3
‚
SET HIGH 1 ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavte horní limit tréninkové zóny 1/2/3
‚
SET LOW 1 ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavte spodní limit tréninkové zóny 1/2/3
‚
LIMIT x ?SET OK? (x = zvolená tréninková zóna
1, 2 nebo 3)
‚
LIMIT x SET DONE (x = zvolená tréninková zóna
1, 2 nebo 3)
Computer se automaticky vrátí ke zvolené časové funkci.
7.1. AUTOMATICKÝ VÝPOČET LIMITŮ TEPOVÉ FREKVENCE
Automatický výpočet hodnot limitů tepové frekvence funguje pouze
po nastavení osobních dat (viz kapitola 6). Váš computer automaticky
přiřadí následující limity ke třem tréninkovým programům.
Limit 1 = horní 70 % a spodní 50 % maximální tepové frekvence
Limit 2 = horní 80 % a spodní 70 % maximální tepové frekvence
Limit 3 = horní 95 % a spodní 80 % maximální tepové frekvence
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PULSE LIMIT SETTINGS
‚
PULSE LIMIT ?SET?
‚
PULSE LIMIT AUTOCALC
‚
AUTO LIMIT 1 HIGH…LOW
17
CZ
7.3. VÝBĚR TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PULSE LIMIT SETTINGS
‚
PULSE LIMIT ?SET?
∂
PULSE LIMIT ?SELECT?
‚
LIMIT 1 ?SELECT? nebo ∂ LIMIT 2 ?SELECT?
nebo ∂ LIMIT 3 ?SELECT?
‚
LIMIT 1/2/3 SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu zvolené časové
funkce. Zvolený tréninkový program LIMIT 1, LIMIT 2 nebo LIMIT 3
se zobrazí mezi funkcemi tepové frekvence ≈ . Horní a spodní limity
nastavené pro zvolený program se také zobrazí.
7.4. NASTAVENÍ MĚŘENÍ ZOTAVENÍ (TEPOVÁ FREKVENCE NEBO ČAS)
U vašeho computeru VDO můžete zvolit následující přednastavení pro
měření tepové frekvence při zotavení.
1. Čas zotavení: pokles tepové frekvence během nastaveného času
zotavení.
2. Tepová frekvence zotavení: doba potřebná k dosažení nastavené
tepové frekvence.
a. Nastavení času zotavení
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
RECOVERY SET
‚
RECOV TIME SET
∂ ƒ nastavte čas zotavení po 30 sekundách
‚
RECOV TIME ?SET OK?
‚
RECOV TIME SET DONE
18
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce RECOV
TIME. Nastavení času zotavení bylo dokončeno.
b. Nastavení tepové frekvence zotavení
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
RECOVERY SET
‚
RECOV TIME SET
∂
RECOV PULSE SET
∂ ƒ nastavení tepové frekvence zotavení
‚
RECOV PULSE ?SET OK?
‚
RECOV PULSE SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce RECOV
PULSE. Nastavení tepové frekvence zotavení bylo dokončeno.
DŮLEŽITÉ: V operačním režimu se zobrazí vždy poslední z výše
uvedených nastavení. Chcete-li jej změnit, v režimu nastavení potvrďte
požadované nastavení dle výše uvedených kroků.
c. Měření zotavení (tepová frekvence nebo čas)
V operačním režimu zvolte funkci RECOVPULSE nebo RECOVTIME
stisknutím tlačítka ≈. Stiskněte současně tlačítka ç + √ , abyste
spustili měření zotavení. Po uplynutí nastaveného času zotavení nebo
po dosažení nastavené tepové frekvence, bude měření automaticky
ukončeno. Čas zotavení se zobrazí ve třetím řádku displeje.
7.5. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT PRO VÝPOČET VÝKONU
VE WATTECH (VOLITELNÉ)
DŮLEŽITÉ: Výpočet výkonu je aktivní pouze, je-li namontovaný vysílač
RECO
VERY
NÁVOD K POUŽITÍ
kadence (nutno dokoupit).
Výkon je počítán ve wattech pomocí matematického algoritmu.
Odchylky od skutečného měření výkonu ve wattech jsou možné zvláště
při silném protivětru nebo větru do zad. Čím přesnější je nastavení
používaného kola (jeho váha a jízdní pozice jezdce), tím přesnější bude
zobrazená hodnota.
DŮLEŽITÉ: Pokud je vysílač kadence nainstalován, funkce měření
výkonu zobrazí nulu, přestanete-li šlapat.
3s
ç
∂ ƒ
‚
‚
‚
‚
‚
režim nastavení LANGUAGE SELECT
POWER CALC SET
BIKE TYPE SELECT
ROAD BIKE SELECT nebo ∂ MTB SELECT
„SITTING POS SELECT
UPRIGHT SELECT nebo ∂ LOW RACE SELECT
SET WEIGHT ?SET OK? (Poznámka: Nyní nastavte
váhu kola včetně brašen, pokud jsou namontovány.)
∂ ƒ
nastavení váhy v kg
‚
POWER CALC SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce POWER
WATT. Nastavení výpočtu výkonu bylo dokončeno.
8. NASTAVENÍ FUNKCÍ VÝŠKOMĚRU
Výpočet nadmořské výšky je u vašeho computeru VDO založen
na měření tlaku vzduchu. Otvor na spodní straně těla computeru slouží
k měření tlaku a nesmí dojít k jeho poškození. Do otvoru nestrkejte
ostré předměty. Pro přesné měření nadmořské výšky je potřeba:
a. Před započetím každé vyjížďky musíte ve vašem computeru nastavit
výchozí nadmořskou výšku. Pokud začínáte vaši vyjížďku vždy ze
stejného místa, stačí nastavit výchozí nadmořskou výšku pouze jednou.
Pokud se začátek vyjížďky změní, musíte nastavit novou výchozí
nadmořskou výšku.
b. Váš VDO computer zaznamenává změny barometrického tlaku
(například při změnách počasí) i v úsporném režimu jako změnu
nadmořské výšky. Je-li například vaše kolo dva dny ve sklepě a dojde
ke změně tlaku v důsledku změny počasí, bude váš computer ukazovat
jiné hodnoty okamžité nadmořské výšky. To je důvod, proč musí být
spočítána výchozí nadmořská výška před každou vyjížďkou.
c. Při delších vyjížďkách musí být okamžitá nadmořská výška upravena
dle určitých bodů (například dle nadmořské výšky vrcholu). Odchylky
od skutečných hodnot jsou možné z důvodu různého počasí v různých
bodech vyjížďky. Korekce byste měli provádět pravidelně, aby bylo
měření přesné v maximální možné míře.
Tip pro výchozí nadmořskou výšku:
Nadmořskou výšku vašeho domova nebo obvyklého výchozího bodu
vaší vyjížďky můžete získat od místní meteorologické stanice.
Tip pro okamžitou nadmořskou výšku:
Při plánování vyjížděk můžete zjistit údaje o nadmořské výšce
konkrétních míst z turistických map, které lze zakoupit v knihkupectví,
ve specializovaném outdoorovém nebo cyklistickém obchodě.
19
CZ
HO
ME
ALT
ITU
DE
8.2. NASTAVENÍ OKAMŽITÉ NADMOŘSKÉ VÝŠKY
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
ACTUAL ALTI SET
∂ ƒ nastavení okamžité nadmořské výšky
‚
ACTUAL ALTI ?SET OK?
‚
ACTUAL ALTI SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu ALTI UP. Nastavení okamžité
nadmořské výšky bylo dokončeno.
Váš VDO computer načítá hodnoty nastoupaných metrů pro zdolané
převýšení samostatně pro:
- kolo 1
- kolo 2
- režim chůze (viz kapitola 10 pro výběr režimu)
Tyto hodnoty lze nastavit, například při použití hodnoty ze starého
computeru do vašeho nového VDO nebo při ztrátě dat po výměně baterie.
Nastavení celkově zdolaného převýšení
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
ALTI UP SET
‚
ALTI UP 1 SET (pro kolo 2 nebo režim chůze
ƒ
ALTI UP 2 SET / WALK UP SET)
‚
ALTI UP 1 NEXT DIGIT/ ALTI UP 2 NEXT DIGIT / WALK
UP NEXT DIGIT
∂ ƒ nastavení poslední číslice (přidržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
... postup opakujte u všech číslic odzadu směrem
dopředu.
‚
ALTI UP 1 ?SET OK? / ALTI UP 2 ?SET OK?
/ WALK UP ?SET OK?
∂ ƒ nastavení první číslice
‚
ALTI UP 1 SET DONE / ALTI UP 2 SET DONE
/ WALK UP SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu TOTAL UP. Nastavení celkově
zdolaného převýšení bylo dokončeno.
8.3. CELKOVĚ ZDOLANÉ PŘEVÝŠENÍ S OBVODEM KOLA 1 A KOLA 2
A V REŽIMU CHŮZE
8.4. CELKOVĚ ZDOLANÉ KLESÁNÍ S OBVODEM KOLA 1 A KOLA 2
A V REŽIMU CHŮZE
8.1. NASTAVENÍ VÝCHOZÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
HOME ALTI SET
‚
∂ ƒ nastavení výchozí nadmořské výšky
‚
HOME ALTI ?SET OK?
‚
HOME ALTI SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu ALTI UP. Nastavená výchozí
nadmořská výška se zobrazí jako okamžitá nadmořská výška.
Nastavení výchozí nadmořské výšky bylo dokončeno.
Rekalibrace výchozí nadmořské výšky ve vztahu k tlaku vzduchu.
DŮLEŽITÉ: Před každou vyjížďkou musí být aktuální tlak vzduchu
přiřazen k nastavené výchozí nadmořské výšce = rekalibrace. Stiskněte
tlačítko ¥ (klávesová zkratka) po dobu 4 sekund.
20
NÁVOD K POUŽITÍ
Nastavení celkově zdolaného klesání
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
ALTI DOWN SET
‚
ALTI DOWN 1 SET (pro kolo 2 nebo režim chůze
ƒ
ALTI DOWN 2 SET / WALK DOWN SET)
‚
ALTI DOWN 1 NEXT DIGIT / ALTI DOWN 2 NEXT DIGIT
/ WALK DOWN NEXT DIGIT
∂ ƒ nastavení poslední číslice (přidržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
... postup opakujte u všech číslic odzadu směrem
dopředu.
‚
ALTI DOWN 1 ?SET OK? / ALTI DOWN 2
?SET OK? / WALK DOWN ?SET OK?
∂ ƒ nastavení první číslice
‚
ALTI DOWN 1 SET DONE / ALTI DOWN 2 SET DONE /
WALK DOWN SET DONE
Automatický návrat do operačního režimu TOTAL DOWN. Nastavení
celkově zdolaného klesání bylo dokončeno.
9. VYNULOVÁNÍ
Při vynulování vašeho computeru VDO smažete data uložená během
vyjížďky. Computer můžete také vynulovat až na nastavení z výroby.
9.1 VYNULOVÁNÍ DAT VYJÍŽĎKY
UPOZORNĚNÍ: Při vynulování dat smažete následující data vyjížďky:
- denní vzdálenost
- čas jízdy
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- zdolané převýšení
- denní maximální nadmořská výška
- průměrné stoupání
- maximální stoupání
- zdolané klesání
- denní vzdálenost v klesání
- průměrné klesání
- maximální klesání
Pokud je instalován volitelný vysílač kadence, budou rovněž smazána
následující data:
- průměrná kadence
- maximální kadence
3s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
9.2. VYNULOVÁNÍ CELKOVÉHO ČASU JÍZDY
UPOZORNĚNÍ: Při vynulování celkového času jízdy smažete následující data:
- celkový čas jízdy
- celkový čas jízdy s obvodem kola 1
- celkový čas jízdy s obvodem kola 2
3s
√
TRIP DATA ?RESET?
∂ ƒ TOTAL TIME ?RESET?
‚
TOTAL TIME ?RESET? <<?RESET?>> blikající
21
CZ
‚
TOTAL TIME RESET DONE?
Automatický návrat do operačního režimu TOTAL TIME. Vynulování
celkového času jízdy bylo dokončeno.
9.3. VYNULOVÁNÍ CELKOVÉ VZDÁLENOSTI
UPOZORNĚNÍ: Při vynulování celkové vzdálenosti smažete následující data:
- celková vzdálenost
- celková vzdálenost s obvodem kola 1
- celková vzdálenost s obvodem kola 2
3s
√
TRIP DATA ?RESET?
∂ ƒ ODOTOTAL ?RESET?
‚
ODOTOTAL ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
ODOTOTAL RESET DONE
Automatický návrat do operačního režimu ODOTOTAL. Vynulování
celkové vzdálenosti bylo dokončeno.
9.4. VYNULOVÁNÍ FUNKCE NAVIGATOR
Podrobný popis funkce Navigator najdete v kapitolách 12.1. a 12.2.,
kde se dozvíte více o vynulování této funkce.
3s
√
TRIP DATA ?RESET?
∂ ƒ NAVIGATOR ?RESET?
‚
NAVIGATOR ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
NAVIGATOR RESET DONE
Automatický návrat do operačního režimu NAVIGATOR. Vynulování
funkce NAVIGATOR bylo dokončeno.
9.5. VYNULOVÁNÍ NA VÝROBNÍ NASTAVENÍ
22
VAROVÁNÍ: Při vynulování na výrobní nastavení budou všechna data
a nastavení computeru včetně osobních dat vymazána. Vynulování
na výrobní nastavení použijte pouze, pokud dojde k poruše softwaru
nebo pokud už nelze computer používat.
krok 1 Použijte špičatou tužku.
krok 2 Stiskněte tlačítko AC na zadní straně těla computeru na dobu
2 sekund.
Vynulování na výrobní nastavení bylo dokončeno.
10. VÝBĚR OPERAČNÍHO REŽIMU
Váš VDO computer používá pro různé druhy sportů různá měření
a programy k analýze. Určité funkce nejsou k dispozici v závislosti
na vybraném režimu. Z tohoto důvodu musíte před započetím tréninku
vybrat jeden z následujících režimů:
- režim cyklistiky ¬
- režim chůze
£ (také pro jogging, běh, Nordic Walking, bruslení)
Výběr operačního řežimu:
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
OP MODE SELECT
‚
CYCLE MODE ?SET OK?
∂
pro změnu na WALK MODE ?SET OK?
‚
automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST
(v cyklistickém režimu) nebo ALTI UP (v režimu chůze)
11. OPERAČNÍ REŽIM
11.1. Přehled funkcí jednotlivých režimů najdete v kapitole 1.3.1.
11.2. RYCHLÁ SYNCHRONIZACE PŘI PŘERUŠENÍ PŘENOSU > 15 MINUT
NÁVOD K POUŽITÍ
Pokud není přijímán signál z již spárovaného vysílače po dobu delší
než 15 minut (například jízda bez hrudního pásu nebo při posunutí
magnetu) bude pro tento vysílač přijímací kanál uzavřen. V tomto
případě bude váš computer VDO zobrazovat na displeji pomlčky
u odpovídající funkce. Pro obnovení všech přijímacích kanálů stiskněte
současně tlačítka ç a ¥ . Váš VDO computer bude opět přijímat
všechny spárované vysílače, které jsou v dosahu. Viz kapitola 16 Úsporný režim.
11.3. ZAČÁTEK
Funkce/obsluha/vynulování/maximální hodnoty
11.3.0. FUNKCE TRVALE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI
Následující funkce jsou trvale zobrazeny na displeji:
HORNÍ ŘÁDEK
- Okamžitá nadmořská výška
- Okamžitá teplota
- Okamžité stoupání v procentech ! Ne v režimu chůze !
STŘEDNÍ ŘÁDEK
- Symbol přenosu tepové frekvence, jestliže máte nasazený vysílač
tepové frekvence
- Ikona budíku, jestliže je budík zapnutý
- Symbol stopek, jestliže běží funkce stopek
- Okamžitá tepová frekvence
- Okamžitá rychlost s maximální hodnotou 120 km/h nebo mílí/h
! Ne v režimu chůze !
- Porovnávání okamžité a průměrné rychlost = nad, = pod
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
! Ne v režimu chůze !
- Zvolený obvod kola 1 nebo 2
- REC, jestliže běží ukládání dat
SPODNÍ ŘÁDEK
- Zobrazuje vybrané informace a odpovídající hodnoty
FUNKCE VÝŠKOMĚRU (tlačítko ¥ )
Rekalibrace výchozí nadmořské výšky ve vztahu k tlaku vzduchu.
Stiskněte tlačítko ¥ (klávesová zkratka) po dobu 4 sekund.
11.3.1. ¬ £ ALTI UP = denní zdolané převýšení
Displej
¥
ALTI UP
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
HO
ME
ALT
ITU
DE
11.3.2. ¬ DIST UP = denní vzdálenost ve stoupání
Displej
¥
DIST UP
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
Poznámka: Minimální změna nadmořské výšky pro správné měření
vzdálenosti musí být 1 metr.
23
CZ
11.3.3. ¬ £ TRIP MAX = denní maximální nadmořská výška
Displej
¥
TRIP MAX
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.4. ¬ AVG CLIMB = denní průměrné stoupání v procentech
Displej
¥
„AVG CLIMB
Vynulování: 3 s
√
„TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.5. ¬ MAX CLIMB = denní maximální stoupání v procentech
Displej
¥
MAX CLIMB
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.6. ¬ £ TOTAL UP = celkové zdolané převýšení s obvodem
kola 1 a s obvodem kola 2
Displej
¥
„Tot 1/2 HM UP” (v režimu chůze TOTAL UP)
24
11.3.7. ¬ £ ALTI MAX = maximální nadmořská výška s obvodem
kola 1 a s obvodem kola 2
Displej
¥
„Total Max 1/2” (v režimu chůze ALTI MAX)
11.3.8. ¬ £ ALTI DOWN = denní zdolané klesání
Displej
¥
ALTI DOWN
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.9. ¬ DIST DOWN = denní vzdálenost v klesání
Displej
¥
DIST DOWN
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
Poznámka: Minimální změna nadmořské výšky pro správné měření
vzdálenosti musí být 1 metr.
11.3.10. ¬ AVG DOWN = denní průměrné klesání v procentech
Displej
¥
„Dschn down”
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
NÁVOD K POUŽITÍ
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.11. ¬ MAX DOWN = denní maximální klesání v procentech
Displej
¥
MAX DOWN
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.3.12. ¬ £ TOTAL DOWN = celkové zdolané klesání s obvodem
kola 1 a s obvodem kola 2
Displej
¥
TOTAL DOWN (v režimu chůze TOTAL DOWN)
CYKLISTICKÉ FUNKCE (tlačítko ç )
S výjimkou funkce CLOCK nejsou cyklistické funkce v režimu chůze
dostupné. Tlačítko ç nemá v režimu chůze žádnou funkci.
11.3.13. ¬ TRIP DISTANCE = denní vzdálenost
Displej
ç
TRIP DISTANCE
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Maximální
hodnota: 999,99 km nebo mílí. Jestliže přesáhnete toto číslo, funkce
TRIP DISTANCE, RIDE TIME a AVERAGE SPEED budou vynulovány.
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
11.3.14. ¬ RIDE TIME = čas jízdy
Funkce automatický start/stop: Čas jízdy se zapne automaticky, jakmile
se rozjedete, a zastaví se, jakmile zastavíte.
Displej
ç
RIDE TIME
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Maximální
hodnota je 24 hodin. Jestliže přesáhnete toto číslo, funkce TRIP
DISTANCE, RIDE TIME a AVERAGE SPEED budou vynulovány.
11.3.15. ¬ AVG SPEED = denní průměrná rychlost
Displej
ç
AVG SPEED
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Přesnost 2
desetinná místa. Přesáhnete-li u funkcí DAILY DISTANCE nebo RIDE
TIME maximální hodnotu, bude tato funkce vynulována.
11.3.16. ¬ MAX SPEED = maximální rychlost
Displej
ç
MAX SPEED
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Maximální
hodnota 120 km/h nebo mílí. Přesnost 2 desetinná místa. Nevhodné
pro motocykly.
25
CZ
POUZE S VOLITELNÝM ROZŠÍŘENÍM KADENCE
Volitelné vybavení: Funkce Vašeho computeru můžete rozšířit pomocí
sady pro snímání kadence.
11.T1. ¬ CADENCE = okamžitá kadence (počet otočení klikami za minutu)
Displej
ç
CADENCE
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST. Poznámka:
Šlapání v opačném směru může způsobit neskutečné hodnoty.
11.T2. ¬ CAD AVG = průměrná kadence
Displej
ç
CAD AVG
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
11.T3. ¬ CAD MAX = maximální kadence
Displej
ç
CAD MAX
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
‚
TRIP DATA ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
TRIP DATA RESET DONE ●
Automatický návrat do operačního režimu TRIP DIST.
DŮLEŽITÉ: S výjimkou funkce CLOCK nejsou cyklistické funkce v režimu
chůze dostupné. Tlačítko √ vyvolává v režimu chůze aktuální čas.
11.3.17. HODINY
Nastavení viz kapitola 4.2. (v režimu 12 nebo 24 hodin; v režimu 12
hodin se budou také zobrazovat zkratky am/pm)
Displej
√
CLOCK
11.3.18. ¬ NAVIGATOR
Nastavení a použití viz kapitola 12.1. až 12.2.
Displej
√
NAVIGATOR
Vynulování: 3 s
√
TRIP DATA ?RESET?
∂
NAVIGATOR ?RESET?
‚
NAVIGATOR ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
NAVIGATOR RESET DONE
11.3.19. ¬ ODO BIKE 1 = celková vzdálenost s obvodem kola 1
Zobrazuje součet všech vzdáleností ujetých s obvodem kola 1 v km
nebo mílích (automatické převedení všech hodnot při změně na míle).
Displej
√
ODO BIKE 1
Maximální hodnota: 99,999 km nebo mílí
11.3.20. ¬ ODO BIKE 2 = celková vzdálenost s obvodem kola 2
Zobrazuje součet všech vzdáleností ujetých s obvodem kola 2 v km
nebo mílích (automatické převedení všech hodnot při změně na míle).
Displej
√
ODO BIKE 2
Maximální hodnota: 99,999 km nebo mílí
CYKLISTICKÉ FUNKCE (tlačítko √ )
26
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
NÁVOD K POUŽITÍ
11.3.21. ¬ ODOTOTAL = celková vzdálenost s obvodem kola 1 a 2
Zobrazuje součet všech vzdáleností ujetých s obvodem kola 1 a 2 v km
nebo mílích (automatické převedení všech hodnot při změně na míle)
Displej
√
ODOTOTAL
Maximální hodnota: 199,999 km nebo mílí
11.3.22. ¬ TIME BIKE 1 = celkový čas jízdy s obvodem kola 1
Zobrazuje celkový čas všech jízd ujetých s obvodem kola 1 v hhh:mm
Displej
√
TIME BIKE 1
Maximální hodnota: 999:59 hhh:mm
11.3.23. ¬ TIME BIKE 2 = celkový čas jízdy s obvodem kola 2
Zobrazuje celkový čas všech jízd ujetých s obvodem kola 2 v hhh:mm
Displej
√
TIME BIKE 2
Maximální hodnota: 999:59 hhh:mm
11.3.24. ¬ TOTAL TIME = celkový čas jízdy s obvodem kola 1 a 2
Zobrazuje celkový čas všech jízd ujetých s obvodem kola 1 a 2
v hhh:mm
Displej
√
TOTAL TIME
Maximální hodnota: 1999:59 hhhh:mm
FUNKCE TEPOVÉ FREKVENCE (tlačítko ≈ )
Poznámka: Všechny funkce tepové frekvence s výjimkou okamžité
tepové frekvence vyžadují zapnuté stopky nebo časovač.
11.3.25. ¬ £ STOPWATCH = manuální stopky
Podmínka: Pouze při výběru stopek (viz kapitola 13.1.)
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
Displej
Začátek měření
Konec měření
Zobrazení hodnot
≈
∫
∫
≈
STOPWATCH
Stiskněte
Stiskněte
LIMIT LO HI (hodnoty se načítají
automaticky v intervalu 2 sekund)
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
Viz kapitola 14. Trénink se záznamem času stráveného v jednotlivých
tréninkových zónách.
11.3.26. ¬ £ TIMER = časovač 1 / časovač 2 / časovač 1+2
Podmínka: Pouze při výběru časovače (viz kapitola 13.1.)
Displej
≈
Začátek měření
∫
Stiskněte
Konec měření
Automaticky po uplynutí
časovače (nebo počtu sekvencí
časovače 1+2), zvukový signál
Zobrazení hodnot
≈
LIMIT LO HI (hodnoty se načítají
automaticky v intervalu 2 sekund)
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
Viz kapitola 14. Trénink se záznamem času stráveného v jednotlivých
tréninkových zónách.
11.3.27. ¬ £ COUNTDOWN = odpočítávání
Podmínka: Pouze při výběru odpočítávání (viz kapitola 13.1.)
Displej
≈
Začátek měření
∫
Stiskněte
Konec měření
Automaticky po uplynutí
odpočítávání, zvukový signál
27
CZ
Zobrazení hodnot
≈
LIMIT LO HI (hodnoty se načítají
automaticky v intervalu 2 sekund)
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
Viz kapitola 14.3. Trénink s funkcí COUNTDOWN
11.3.28. ¬ £ LAP-TIMER = mezičasy
Podmínka: Pouze při výběru mezičasu (viz kapitola 13.1.)
Displej
≈
Začátek měření
∫
Stiskněte
Další mezičas
¥+≈
Stiskněte současně
Konec/přerušení měření ∫
Stiskněte
Zobrazení hodnot
≈
LAP REC
∫
Zobrazení dalšího mezičasu
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
Viz kapitola 14.3. Trénink s funkcí COUNTDOWN
11.3.29. ¬ £ AVG PULSE = průměrná tepová frekvence aktuálního
časového úseku
Podmínka: Pouze se zapnutými nebo přerušenými, ale nevynulovanými
stopkami/časovačem/odpočítáváním/mezičasem
Zobrazení hodnot
≈
AVG PULSE
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
11.3.30. ¬ £ MAX PULSE = maximální tepová frekvence aktuálního
časového úseku
Podmínka: Pouze se zapnutými nebo přerušenými, ale nevynulovanými
stopkami/časovačem/odpočítáváním/mezičasem
Zobrazení hodnot
≈
MAX PULSE
28
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
11.3.31. ¬ £ PULSE MAX % = tepová frekvence jako procento
maximální tepové frekvence
Podmínka: Pouze se zapnutými nebo přerušenými, ale nevynulovanými
stopkami/časovačem/odpočítáváním/mezičasem
Zobrazení hodnot
≈
PULSE MAX %
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
11.3.32. ¬ £ LIMIT LO HI = čas strávený v jednotlivých tréninkových
zónách
Podmínka: Pouze se zapnutými nebo přerušenými, ale nevynulovanými
stopkami/časovačem/odpočítáváním/mezičasem. Pouze jsou-li
nastavena osobní data (viz kapitola 7.2.). Trénink se záznamem času
stráveného v jednotlivých tréninkových zónách (viz kapitola 7.3.).
Zobrazení hodnot
≈
LIMIT LO HI (hodnoty se načítají
automaticky v intervalu 2 sekund)
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
11.3.33. ¬ £ RECOV TIME nebo RECOV PULSE = měření zotavení
v závislosti na čase nebo tepové frekvenci
Podmínka: Pouze je-li nastaveno zotavení v závislosti na čase/tepové
frekvenci (viz kapitola 7.2.)
Začátek měření
ç+√
Stiskněte současně
Zobrazení hodnot
≈
RECOV TIME nebo RECOV PULSE
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
11.3.34. ¬ £ CALORIE = spotřeba kalorií v aktuálním časovém úseku
Budou vynulována všechna data funkcí označených ●.
NÁVOD K POUŽITÍ
Podmínka: Pouze se zapnutými nebo přerušenými, ale nevynulovanými
stopkami/časovačem/odpočítáváním/mezičasem. Pouze jsou-li
nastavena osobní data (viz kapitola 7.2.).
Zobrazení hodnot
≈
CALORIE
Vynulování:
∫
Stiskněte na dobu 4 sekund
Stav kilometrů lze u funkce NAVIGATOR nastavit/změnit kdykoli. Můžete
tedy začít v polovině vyjížďky nebo provést opravu kilometrů, pokud
jste špatně odbočili.
12. JÍZDA S FUNKCÍ NAVIGATOR
S funkcí NAVIGATOR můžete uskutečnit vyjížďky podle itineráře.
Itineráře vyjížděk nabízí mnoho nakladatelství (pro silniční i horská
kola). Uskutečnění konkrétní vyjížďky je usnadněno díky detailnímu
popisu trasy a označení kilometrů konkrétních orientačních bodů.
Poznámka: Tato funkce není k dispozici v režimu chůze.
12.1. VÝBĚR REŽIMU FUNKCE NAVIGATOR
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
NAVIGATOR SET
‚
NAVIGATOR FORWARD ( ∂ pro výběr funkce
NAVIGATOR BACKWARD)
‚
NAVIGATOR NEXT DIGIT
∂ ƒ Nastavení poslední číslice (podržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
NAVIGATOR NEXT DIGIT
... opakujte pro všechny číslice směrem odzadu
‚
NAVIGATOR ?SET OK?
∂ ƒ Nastavení první číslice (podržíte-li tlačítko, hodnoty
se načítají rychleji)
‚
NAVIGATOR SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce NAVIGATOR.
Funkce NAVIGATOR je nezávislý druhý denní počítač (km nebo míle)
a funguje v následujících režimech:
a. Odpočítávání: zobrazení vzdálenosti zbývající k dalšímu orientačnímu
bodu v itineráři
b. Načítání: zobrazení vzdálenosti ujeté od posledního orientačního bodu
Poznámka: Funkce NAVIGATOR běží vždy automaticky, i když jste ji
nenastavili.
12.2. VYNULOVÁNÍ FUNKCE NAVIGATOR U ORIENTAČNÍHO BODU
3s
√
TRIP DATA ?RESET?
∂ ƒ
NAVIGATOR ?RESET?
‚
NAVIGATOR ?RESET? <<?RESET?>> blikající
‚
NAVIGATOR RESET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce NAVIGATOR.
Funkce NAVIGATOR byla vynulována.
11.3.35 ¬ POWER WATT = okamžitý výkon ve wattech (volitelné)
Podmínka: Pouze jsou-li nastavena osobní data (viz kapitola 7.2.)
Zobrazení hodnot
≈
POWER WATT
DŮLEŽITÉ: Pokud je vysílač kadence nainstalován, funkce měření
výkonu zobrazí nulu, přestanete-li šlapat.
29
CZ
13. ČASOVÉ FUNKCE
Následující nastavení jsou zvlášť duležité kvůli používání funkcí
sporttesteru (kapitola 14).
Váš VDO computer má 6 různých časových funkcí. Jestliže běží jedna
z časových funkcí, ikona času bude vždy blikat v levé části displeje.
Navíc jsou časy setrvání v tréninkových zónách ukládány pro každou
běžící časovou funkci samostatně (viz kapitola 14). Rozsah nastavení/
měření pro všechny časové funkce je 0:00:00 až 24:00:00 h.
TIMER 1: Můžete nastavit čas například pro intervalový trénink. TIMER 1
načítá od nuly směrem nahoru. Na konci TIMER 1 se ozve jedno pípnutí.
TIMER 1 běží pouze, pokud jste nastavili čas. Pokud jste zapomněli
nastavit čas, váš VDO computer zobrazí na displeji TIMER ERROR.
TIMER 2: Můžete nastavit čas například pro fázi zotavení při
intervalovém tréninku. TIMER 2 načítá od nuly směrem nahoru.
Na konci TIMER 2 se ozvou dvě pípnutí. TIMER 2 běží pouze, pokud jste
nastavili čas. Pokud jste zapomněli nastavit čas, váš VDO computer
zobrazí na displeji TIMER ERROR.
TIMER 1 + 2 běží, dokud tyto funkce nezastavíte. TIMER 1 + 2 běží
pouze, pokud jste nastavili čas. Pokud jste zapomněli nastavit čas, váš
VDO computer zobrazí na displeji TIMER ERROR.
COUNTDOWN: Můžete nastavit čas. Časovač bude odečítat
od nastavené hodnoty. Na konci časovače COUNTDOWN se ozve jedno
pípnutí. COUNTDOWN běží pouze, pokud jste nastavili čas. Pokud
30
jste zapomněli nastavit čas, váš VDO computer zobrazí na displeji
COUNTDOWN ERROR.
LAP TIMER: Stopky s mezičasem zapnete stisknutím tlačítka ∫ .
Chcete-li zaznamenat mezičas, stiskněte kdykoli v průběhu tréninkové
jednotky současně tlačítka ≈ + ¥ . Následující hodnoty se uloží:
- délka mezičasu
- průměrná tepová frekvence v průběhu mezičasu
- průměrná rychlost v průběhu mezičasu
Hodnoty mezičasu mohou být kdykoli vyvolány, pokud neběží čas.
STOPWATCH: S manuálně ovládanýma stopkama můžete zaznamenat
další hodnoty tréninkových jednotek.
13.1. VÝBĚR ČASOVÉ FUNKCE
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
TIMER SETTINGS
‚
TIMER ?SELECT?
volba
‚
TIMER 1 ?SELECT?
∂
TIMER 2 ?SELECT?
∂
TIMER 1 + 2 ?SELECT ? >>> opakování dotazu
TIMER 1 + 2 REPEATS ?SELECT?
∂
COUNTDOWN ?SELECT?
NÁVOD K POUŽITÍ
∂
LAP TIMER ?SELECT?
∂
STOP WATCH ?SELECT?
‚
potvrďte volbu SET DONE
Pokud jste ještě nenastavili žádné hodnoty pro TIMER 1, TIMER 2,
TIMER 1 + 2 nebo COUNTDOWN, váš VDO computer zobrazí na displeji
ERROR. V takovém případě postupujte podle pokynů v následující
kapitole 13.2. Nastavení časovače.
13.2. NASTAVENÍ ČASOVAČE (při výběru časovače 1 nebo časovače 2
nebo časovače 1 + 2)
Nastavení času pro časovač 1/časovač 2
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
TIMER SETTINGS
‚
TIMER ?SELECT?
∂
TIMER ?SET?
‚
TIMER 1 ?SET?
∂
TIMER 2 ?SET?
volba
‚
TIMER ?SET?
‚
SET HOUR ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavení hodin (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
SET MINUTES ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavení minut (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
SET SECONDS ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavení sekund (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
TIMER ?SET OK?
‚
TIMER SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce TIMER 1/2.
Pokud jste ještě nenastavili žádné hodnoty pro TIMER 1 a/nebo
TIMER 2, váš VDO computer zobrazí na displeji ERROR.
13.3. NASTAVENÍ OPAKOVÁNÍ ČASOVAČE 1 + 2 (při výběru
časovače 1 + 2)
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
TIMER SETTINGS
‚
TIMER ?SELECT?
∂
TIMER 1 ?SELECT?
∂ ƒ
TIMER 1 + 2 ?SELECT?
‚
TIMER 1 + 2 REPEATS ?SELECT?
∂ ƒ nastavení počtu opakování (podržíte-li tlačítko,
hodnoty se načítají rychleji)
‚
TIMER 1+2 ?SET OK?
‚
TIMER 1+2 SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce TIMER 1/2.
Pokud jste ještě nenastavili žádné hodnoty pro TIMER 1 a/nebo
TIMER 2, váš VDO computer zobrazí na displeji ERROR.
13.4. NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ (při výběru odpočítávání)
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
TIMER SETTINGS
‚
TIMER ?SELECT?
∂
TIMER ?SET?
‚
TIMER 1 ?SET?
∂
COUNTDOWN ?SET?
31
CZ
‚
∂ ƒ
SET HOUR ?CONTINUE?
nastavení hodin (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
SET MINUTES ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavení minut (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
SET SECONDS ?CONTINUE?
∂ ƒ nastavení sekund (podržíte-li tlačítko, hodnoty se
načítají rychleji)
‚
COUNTDOWN ?SET OK?
‚
COUNTDOWN SET DONE
Computer se automaticky vrátí do operačního režimu funkce
COUNTDOWN. Pokud jste ještě nenastavili žádné hodnoty pro
COUNTDOWN, váš VDO computer zobrazí na displeji ERROR.
13.5. MEZIČASY
Stopky s mezičasem zapnete stisknutím tlačítka ∫ . Chcete-li
zaznamenat mezičas LAP, stiskněte kdykoli v průběhu tréninkové
jednotky současně tlačítka ≈ + ¥ . Následující hodnoty se uloží:
- délka mezičasu
- průměrná tepová frekvence v průběhu mezičasu
- průměrná rychlost v průběhu mezičasu
Hodnoty mezičasu mohou být kdykoli vyvolány, pokud neběží čas.
13.6. STOPKY
Používání stopek nevyžaduje žádné předchozí nastavení. Po předchozí
volbě (viz kapitola 13.1.) je můžete vypnout nebo zapnout kdykoli
stisknutím tlačítka ∫ .
32
14. SLEDOVÁNÍ TRÉNINKU POMOCÍ SPORTTESTERU
Prostudujte informace o nastavení v kapitole 13. Při cíleném tréninku
je důležité udržet tepovou frekvenci v určitém rozsahu kvůli specifické
zátěži (viz kapitola 7.2.). Jednotlivé tréninkové programy jsou
definovány spodním a horním limitem tepové frekvence. Rozsah tepové
frekvence mezi těmito hodnotami je vaše tréninková zóna. Po nastavení
tréninkových zón (automaticky nebo manuálně) zaznamenává váš VDO
computer čas strávený uvnitř tréninkové zóny stejně jako čas strávený
nad a pod tréninkovou zónou. Při sledování tepové frekvence v reálném
čase signalizuje váš VDO computer prostřednictvím zvukového signálu,
pokud jste tuto funkci nastavili (viz kapitola 13.1.), že jste opustili
tréninkovou zónu.
14.1. TRÉNINK SE STOPKAMI
Stopky nabízí nejjednodušší způsob, jak zaznamenávat data tepové
frekvence. Jakmile běží stopky, ukládají se data tepové frekvence.
Přerušení/pokračování záznamu je možné kdykoli stisknutím tlačítka ∫ .
krok 1 Příprava záznamu dat:
- Nastavte limity tréninkových zón automaticky (viz kapitola 7.1.) nebo
manuálně (viz kapitola 7.2.)
- Zvolte tréninkovou zónu LIMIT 1, LIMIT 2, LIMIT 3 (viz kapitola 7.3.)
- V režimu nastavení TIMER SETTINGS zvolte funkci STOPWATCH
(kapitola 13.2.)
krok 2 Začátek záznamu dat:
∫
zapnutí ukládání dat
NÁVOD K POUŽITÍ
4s
≈
zapnutí/vypnutí zvukového signálu tepové frekvence
krok 3 Ukončení/přerušení záznamu dat:
∫
vypnutí záznamu dat
krok 4 Zobrazení hodnot (i během záznamu dat):
≈
Data se zobrazí v menu tepové frekvence LIMIT LO
HI (na displeji se automaticky zobrazí čas strávený
v tréninkové zóně vyjádřený v %)
- čas strávený nad horním limitem tréninkové zóny
- čas strávený uvnitř limitů tréninkové zóny
- čas strávený pod spodním limitem tréninkové zóny
krok 5 Vymazání uložených dat
4s
∫
TIP: Změřte si na konci tréninkové jednotky zotavení v závislosti
na tepové frekvenci nebo čase ke zjištění vaší trénovanosti. Viz kapitola
7.4. Nastavení měření zotavení (tepová frekvence nebo čas).
PU
LS
SIG
NA
L
Funkce automatického opakování. Po vypršení TIMER 1 se ozve jedno
pípnutí.
TIMER 2: Můžete nastavit časovač s načítáním od nuly směrem nahoru.
Funkce automatického opakování. Po vypršení TIMER 2 se ozvou dvě
pípnutí.
Kombinace TIMER 1 + 2:
Kombinaci časovačů 1 + 2 lze nastavit optimálně pro intervalový
trénink: časovač 1 = aktivní fáze, časovač 2 = regenerační fáze. Když
vyprší časovač 1 ozve se jedno pípnutí, když vyprší časovač 2 ozvou
se pípnutí dvě. Pro časovač 1 + 2 můžete nastavit počet opakování.
V takovém případě časovač 1 + 2 běží, dokud neuplynou všechna
opakování nebo nepřerušíte měření stisknutím tlačítka ∫ .
DŮLEŽITÉ: Pokud běží časovač, jsou ukládány časové úseky tepové
frekvence strávené ve zvolené tréninkové zóně (viz kapitola 13.1.).
Poznámka: Všechny funkce výškoměru a sporttesteru můžete vyvolat,
pokud běží časovač, pomocí tlačítek ç √ ¥ ≈ .
krok 1 Příprava záznamu dat:
- Nastavte limity tréninkových zón automaticky (viz kapitola 7.1.) nebo
manuálně (viz kapitola 7.2.)
- Zvolte tréninkovou zónu LIMIT 1, LIMIT 2, LIMIT 3 (viz kapitola 7.3.)
- V režimu nastavení TIMER SETTINGS zvolte požadovaný časovač
14.2. TRÉNINK S TIMER 1 / TIMER 2 / TIMER 1 + 2
Časovač 1 nebo časovač 2 nabízí nezávisle na sobě možnost použít
v tréninku intervaly s manuálním ovládáním.
krok 2 Začátek záznamu dat:
∫
zapnutí ukládání dat
≈
zapnutí/vypnutí zvukového signálu tepové frekvence
4s
TIMER 1: Můžete nastavit časovač s načítáním od nuly směrem nahoru.
krok 3 Ukončení/přerušení záznamu dat:
33
CZ
Automaticky po vypršení časovače v závislosti na výběru nebo dokud
neuplynou všechna opakování kombinace časovačů TIMER 1 + 2.
∫
manuální přerušení = vypnutí záznamu dat
krok 4 Zobrazení hodnot (i v průběhu záznamu dat)
≈
Data se zobrazí v menu tepové frekvence LIMIT LO
HI (na displeji se automaticky zobrazí čas strávený
v tréninkové zóně vyjádřený v %)
- čas strávený nad horním limitem tréninkové zóny
- čas strávený uvnitř limitů tréninkové zóny
- čas strávený pod spodním limitem tréninkové zóny
krok 5 Vymazání uložených dat
4s
∫
TIP: Změřte si na konci tréninkové jednotky zotavení v závislosti
na tepové frekvenci nebo čase ke zjištění vaší trénovanosti. Viz kapitola
7.4. Nastavení měření zotavení (tepová frekvence nebo čas).
Poznámka: Všechny funkce výškoměru a sporttesteru můžete vyvolat,
pokud běží časovač, pomocí tlačítek ç √ ¥ ≈ .
14.3. TRÉNINK S FUNKCÍ COUNTDOWN
Funkce COUNTDOWN je nastavitelný časovač, který odečítá
od nastavené hodnoty. Lze jej využít hlavně při časovkách. Na konci
časovače COUNTDOWN se ozve jedno pípnutí.
DŮLEŽITÉ: Pokud běží časovač COUNTDOWN, jsou ukládány časové úseky
34
tepové frekvence strávené ve zvolené tréninkové zóně (viz kapitola 13.1.).
krok 1 Příprava záznamu dat:
- Nastavte limity tréninkových zón automaticky (viz kapitola 7.1.) nebo
manuálně (viz kapitola 7.2.)
- Zvolte tréninkovou zónu LIMIT 1, LIMIT 2, LIMIT 3 (viz kapitola 7.3.)
- V režimu nastavení TIMER SETTINGS zvolte a nastavte časovač
COUNTDOWN (viz kapitola 13.1. a následující).
krok 2 Začátek záznamu dat:
∫
zapnutí ukládání dat
4s
≈
zapnutí/vypnutí zvukového signálu tepové frekvence
krok 3 Ukončení/přerušení záznamu dat:
Automaticky po vypršení časovače COUNTDOWN.
∫
manuální přerušení = vypnutí záznamu dat
krok 4 Zobrazení hodnot (i v průběhu záznamu dat)
≈
Data se zobrazí v menu tepové frekvence LIMIT LO
HI (na displeji se automaticky zobrazí čas strávený
v tréninkové zóně vyjádřený v %)
- čas strávený nad horním limitem tréninkové zóny
- čas strávený uvnitř limitů tréninkové zóny
- čas strávený pod spodním limitem tréninkové zóny
krok 5 Vymazání uložených dat
4s
∫
NÁVOD K POUŽITÍ
TIP: Změřte si na konci tréninkové jednotky zotavení v závislosti
na tepové frekvenci nebo čase ke zjištění vaší trénovanosti. Viz kapitola
7.4. Nastavení měření zotavení (tepová frekvence nebo čas).
Poznámka: Všechny funkce výškoměru a sporttesteru můžete vyvolat,
pokud běží časovač, pomocí tlačítek ç √ ¥ ≈ .
14.4. TRÉNINK SE STOPKAMI S MEZIČASEM
Stopky s mezičasem vašeho computeru VDO jsou určeny pro trénink
s využitím mezičasů. Můžete manuálně zaznamenat až 50 mezičasů.
Následující hodnoty se uloží:
- délka mezičasu
- průměrná tepová frekvence v průběhu mezičasu
- průměrná rychlost v průběhu mezičasu (DŮLEŽITÉ: Funkce není
k dispozici v režimu chůze.)
S těmito hodnotami získáte výjimečný systém analýzy vývoje vaší
výkonnosti, pokud budete absolvovat vždy stejné okruhy. Váš
tréninkový okruh může obsahovat relativně náročné kopce nebo dlouhé
roviny. Funkci stopek s mezičasem nastavíte v cyklistickém režimu
i v režimu chůze.
DŮLEŽITÉ:
1. Uložené hodnoty jednotlivých mezičasů mohou být vyvolány
na displej pouze po ukončení měření v režimu zobrazení dat.
2. Pokud běží stopky s mezičasem, jsou ukládány časové úseky tepové
frekvence strávené ve zvolené tréninkové zóně (viz kapitola 13.1.).
krok 1 Příprava záznamu dat:
- Nastavte limity tréninkových zón automaticky (viz kapitola 7.1.) nebo
manuálně (viz kapitola 7.2.)
- Zvolte tréninkovou zónu LIMIT 1, LIMIT 2, LIMIT 3 (viz kapitola 7.3.)
- V režimu nastavení TIMER SETTINGS zvolte stopky s mezičasem (viz
kapitola 13.1.).
krok 2 Začátek/změna/přerušení mezičasů:
≈
zapnutí/vypnutí zvukového signálu tepové frekvence
∫
začátek prvního mezičasu
Stiskněte současně:
¥ + ≈ konec mezičasu 1 a současný začátek mezičasu 2
Začátek dalšího mezičasu:
¥ + ≈ konec mezičasu 2 a současný začátek mezičasu 3...
Přerušení:
∫
přerušení měření mezičasů (např. kvůli regenerační
fázi nebo přestávce)
Každý mezičas můžete přerušit, kolikrát budete chtít, nebo můžete
mezičas ukončit. Zaznamenat můžete až 50 mezičasů
krok 3 Zobrazení hodnot (v průběhu přestávky nebo po ukončení
tréninku se stopkami s mezičasem)
Podmínka:
Stopky s mezičasem musí být vypnuté ( ∫ )
≈
Data se zobrazí v menu tepové frekvence LAP REC
Zobrazení hodnot mezičasu 1 (viz obrázek displeje)
Střední řádek vlevo:
průměrná tepová frekvence v průběhu
mezičasu
Střední řádek vpravo:
průměrná rychlost v průběhu mezičasu
(DŮLEŽITÉ: Funkce není k dispozici
35
CZ
Spodní řádek:
∫
∫
v režimu chůze.)
počet mezičasů a délka mezičasu
změna zobrazení hodnot mezičasu 2
změna zobrazení hodnot mezičasu 3
...
V průběhu nebo po ukončení tréninku se stopkami s mezičasem mohou
být hodnoty tepové frekvence zobrazeny kdykoli. Data se zobrazí
v menu tepové frekvence LIMIT LO HI (na displeji se automaticky
zobrazí čas strávený v tréninkové zóně vyjádřený v %)
- čas strávený nad horním limitem tréninkové zóny
- čas strávený uvnitř limitů tréninkové zóny
- čas strávený pod spodním limitem tréninkové zóny
krok 5 Vymazání uložených dat
4s
∫
TIP: Změřte si na konci tréninkové jednotky zotavení v závislosti
na tepové frekvenci nebo čase ke zjištění vaší trénovanosti. Viz kapitola
7.4. Nastavení měření zotavení (tepová frekvence nebo čas).
POZNÁMKA PRO UKLÁDÁNÍ DAT:
Všechny hodnoty mezičasů jsou rovněž ukládány při použití funkce
DATA RECORDING (kapitola 15.) a také jsou přenášeny do PC při
přenosu dat. S pomocí softwaru PC Sport mohou být hodnoty mezičasů
zobrazeny na počítači.
15. UKLÁDÁNÍ DAT A PŘENOS DAT DO PC
36
Váš VDO computer je určen pro ukládání dat a jejich přenos do PC.
Uložená a přenesená data můžete analyzovat na vašem PC. S pomocí
softwaru PC Sport si můžete vést tréninkový deník a sledovat vývoj
vaší výkonnosti v průběhu uplynulého času. Můžete podrobně plánovat
váš tréninkový program, abyste dosáhli požadované fyzické kondice.
Všechny nezbytné součásti pro ukládání a přenos dat jsou součástí
balení computeru:
1. sada pro připojení k PC pomocí USB kabelu pro přenos dat
2. CD-ROM s programem PC Sport pro analýzu tréninkových jednotek
Co se děje při ukládání tréninkových jednotek?
Váš VDO computer generuje soubor (záznam dat) z jedné tréninkové
jednotky (viz kapitola 15.1.) do své paměti. Následující data se
v intervalu (10 nebo 20 sekund) ukládají do souboru (po zapnutí
ukládání dat):
- všechna cyklistická data (v režimu chůze pouze za určitých podmínek)
- všechna data výškoměru (v režimu chůze pouze za určitých podmínek)
- všechna data tepové frekvence (v režimu chůze pouze za určitých
podmínek)
- záznam mezičasů, jsou-li zapnuté stopky s měřením mezičasu
- všechna data kadence (při použití sady pro snímání kadence)
Poznámka:
Při použití stopek s měřením mezičasu, budou data mezičasu označena
vlaječkou. Při přenosu dat z vašeho cyklocomputeru do PC jsou hodnoty
mezičasu rozpoznány prostřednictvím vlaječky a jsou zobrazeny
a analyzovány v softwaru PC Sport odděleně.
NÁVOD K POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ INFORMACE!
a. Kapacita paměti přístroje je celkem 100 tréninkových hodin.
b. Po překročení kapacity paměti jsou nejstarší data automaticky
přepisována novými.
c. Manuální mazání uložených dat není možné.
d. Kvůli intervalu ukládání 10 nebo 20 sekund může dojít k mírné
odchylce mezi hodnotami ve vašem VDO computeru a hodnotami
v softwaru PC Sport (např. průměrná tepová frekvence).
TIP: Nechte váš VDO computer upnutý v držáku na řídítka, aby přešel
po 5 minutách do úsporného režimu a ukládání dat bylo automaticky
přerušeno (viz kapitola 16. Úsporný režim).
TIP: Připojujte váš VDO computer k PC v pravidelných intervalech, aby
nedošlo k přepsání důležitých dat. Manuální kontrola/analýza záznamu
dat z paměti vašeho VDO computeru a mazání dat není možné.
15.2. PŘENOS DAT DO PC >>> P11
Software PC Sport instalujte na váš počítač. Vložte váš VDO computer
do spojovacího adaptéru a USB kabel připojte k jednomu z USB portů
vašeho počítače. Nyní zapněte program PC Sport.
- pod „FILE” zvolte importovat
- v importu zvolte VDO Series Z
Stiskněte tlačítko Start v programu PC Sport a u vašeho computeru
Z3 PC-Link přejděte do režimu nastavení.
3s
ç
režim nastavení LANGUAGE SELECT
∂ ƒ
PC LINK SELECT
‚
PC LINK SENDING (přenos dat je indikován číslicemi
běžícími na displeji)
Nyní počítač přijímá data z vašeho VDO computeru. Přenos dat je
indikován číslicemi běžícími na displeji computeru.
15.1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ UKLÁDÁNÍ DAT
Ukládání dat musíte zapnout manuálně.
Zapnutí ukládání dat:
Stiskněte současně ≈ ç
zapnutí ukládání dat
REC se zobrazí ve středním řádku
Vypnutí ukládání dat:
Stiskněte současně ≈ ç
vypnutí ukládání dat
REC se nezobrazuje
Co se stane při přerušení záznamu dat?
Pokud přerušíte DATA RECORDING a computer přejde po 5 minutách
do úsporného režimu (kapitola 16.), záznam dat bude automaticky
přerušen. Ukončíte-li úsporný režim stisknutím jakéhokoli tlačítka,
záznam dat bude automaticky pokračovat.
UPOZORNĚNÍ: Přerušíte-li na chvíli manuálně záznam dat, například
stisknutím tlačítek ≈ ç , bude při opětovném zapnutí generován nový
soubor dat. Dokonce když vynulujete data vyjížďky v průběhu DATA
RECORDING, bude váš VDO computer generovat nový soubor dat.
DA
TA
RE
CO
RD
POZNÁMKA: Při přenosu dat software PC Sport rozpozná, které soubory
byly již staženy. Pokud je chcete stáhnout ještě jednou, musíte soubory
vybrat manuálně a potvrdit upozorňující dotaz.
37
CZ
Nyní se řiďte instrukcemi pro ukládání souborů v programu PC
Sport. Prostudujte elektronický návod k použití softwaru PC Sport,
který najdete na CD-ROM, kvůli doplňujícím informacím o plánování
tréninkového programu a analýze tréninkových jednotek.
15.3. VÝBĚR INTERVALU UKLÁDÁNÍ DAT
Computer nabízí dva intervaly ukládání dat (10 nebo 20 sekund).
Interval 1:
20 sekund
Maximální délka záznamu:
100 hodin
Volba intervalu záznamu:
stiskněte současně ¥ + √
Interval 2:
Maximální délka záznamu:
Volba intervalu záznamu:
10 sekund
50 hodin
stiskněte současně ¥ + √
Nyní se interval ukládání dat, který jste nastavili, zobrazuje na displeji:
DATA RECORD
INTERVAL
10 SEC
20 SEC
∂ ƒ
nahoru/dolů - změna intervalu
‚
potvrďte volbu
UPOZORNĚNÍ: Interval záznamu nelze měnit v průběhu záznamu dat.
16. ÚSPORNÝ REŽIM
Váš VDO computer má dvoufázový úsporný režim. Úsporný režim je
aktivován automaticky, jestliže nejsou po delší dobu přijímána data.
38
Fáze 1 po 5 minutách:
- Displej přejde do úsporného režimu
- DATA RECORDING je přerušen
Nyní se na displeji zobrazuje teplota, čas, datum a den v týdnu.
Po dalších 10 minutách je aktivována druhá fáze úsporného režimu.
Přijímač je vypnut.
FOR WAKE UP
stiskněte jakékoliv tlačítko.
Příklad:
- žádné impulsy z vysílače rychlosti (např. kvůli přestávce)
- žádné impulsy z vysílače kadence (např. kvůli přestávce)
- impulsy tepové frekvence jsou stále přijímány (např. při upnutí
computeru do řemínku na ruku).
V tomto případě jsou kanály pro příjem rychlosti a kadence otevřeny
po dobu celkem 3 hodin a dochází ke spotřebě energie z baterií.
Z důvodu prodloužení životnosti baterií ponechte váš VDO computer
v držáku na řídítka a vzdalte se z dosahu přijímače nebo odložte
snímač tepové frekvence.
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Následující tabulka podává přehled možných závad, jejich
pravděpodobné příčiny a možnosti odstranění:
NÁVOD K POUŽITÍ
problémy při párování vysílače
rychlosti/vysílače kadence
- zkontrolujte polohu magnetu
problémy při párování hrudního
pásu
nezobrazuje se okamžitá
rychlost
nezobrazuje se okamžitá
kadence
- zkontrolujte polohu magnetu
- zkontrolujte baterii v hrudním
pásu
- zkontrolujte baterii
v computeru (pokud je napětí
baterie nedostatečné, nemůže
computer přijímat impulsy)
nezobrazuje se okamžitá
rychlost (pomlčky na displeji)
- přijímací kanál pro rychlost
je vypnut (po dobu 15 minut
nebyl přijímán signál z vysílače
rychlosti)
- stiskněte současně tlačítka
¥ + ç
- zkontrolujte polohu magnetu
nezobrazuje se okamžitá
kadence (pomlčky na displeji)
- přijímací kanál pro kadenci
je vypnut (po dobu 15 minut
nebyl přijímán signál z vysílače
kadence)
- stiskněte současně tlačítka
¥ + ç
(vzdálenost mezi magnetem
a vysílačem a polohu magnetu
vůči bodu vyznačenému
na vysílači)
- zkontrolujte baterii ve vysílači
- zkontrolujte baterii
v computeru (pokud je napětí
baterie nedostatečné, nemůže
computer přijímat impulsy)
(vzdálenost mezi magnetem
a vysílačem a polohu magnetu
vůči bodu vyznačenému
na vysílači)
- zkontrolujte baterii ve vysílači
- zkontrolujte baterii
v computeru (pokud je napětí
baterie nedostatečné, nemůže
computer přijímat impulsy)
(vzdálenost mezi magnetem
a vysílačem a polohu magnetu
vůči bodu vyznačenému
na vysílači)
- zkontrolujte baterii ve vysílači
- zkontrolujte baterii
v computeru (pokud je napětí
baterie nedostatečné, nemůže
computer přijímat impulsy)
39
CZ
nezobrazuje se okamžitá tepová
frekvence (pomlčky na displeji)
- přijímací kanál pro tepovou
frekvenci je vypnut (po dobu
15 minut nebyl přijímán signál
z vysílače tepové frekvence)
- stiskněte současně tlačítka
¥ + ç
nezobrazuje se výkon
- nejsou nastavena osobní data
- nejsou nastaveny hodnoty pro
výpočet síly ve wattech
- není namontován vysílač
kadence
- nefunguje vysílač kadence
nezobrazuje se průměrná tepová
frekvence
- nejsou zapnuté stopky
- zapněte stopky
nezobrazují se data mezičasů
LAP / nejsou v paměti
nezobrazuje se maximální
tepová frekvence
- nejsou zapnuté stopky
- zapněte stopky
Data mezičasů LAP byla
vymazána před jejich vyvoláním
z paměti LAP RECALL
ikona klíče bliká na displeji
nezobrazuje se okamžitá tepová
frekvence v % individuální
maximální tepové frekvence
- nejsou nastavena osobní data
- nejsou zapnuté stopky
- zapněte stopky
Upozorňuje na uplynulý servisní
interval vašeho kola. Nechte své
kolo seřídit ve specializovaném
servisu jízdních kol.
nezobrazují se časy strávené
v odpovídajících nastavených
tréninkových limitech
- nejsou zapnuté stopky
- zapněte stopky
ikona boty je zobrazena
na displeji (už se nezobrazují
cyklistická data) £
Režim chůze je zapnutý. Některé
cyklistické funkce nejsou
v režimu chůze k dispozici.
nezobrazuje se spotřeba kalorií
- nejsou nastavena osobní data
- nejsou zapnuté stopky
- zapněte stopky
ikona stopek bliká na displeji
Stopky jsou stále zapnuté.
ikona budíku je zobrazena
na displeji
Budík (čas buzení) je nastavený.
ikona LAP (mezičasy) bliká
na displeji
Ukládání dat mezičasů LAP je
stále zapnuté. Ukončete ukládání dat stisknutím tlačítka ∫ .
40
NÁVOD K POUŽITÍ
ikona REC (ukládání dat) bliká
na displeji
Ukládání dat je zapnuté. Data
jsou ukládána do computeru
a později mohou být přenesena
do PC. Ukončete ukládání dat
stisknutím tlačítek ≈ + ç .
Problémy při přenosu dat
z computeru Z3 PC-Link do PC
- ujistěte se, že je computer
správně upevněn v držáku
sady pro připojení k PC
- ujistěte se, že je sada pro
připojení správně zapojená
k PC pomocí USB konektoru
- ujistěte se, že je otevřený
software PC Sport
- ujistěte se, že je funkce
přenosu PC-LINK vyvolaná
a zapnutá v computeru
- ujistěte se, že je přenos
souborů VDO Series Z otevřený
a spuštěný v programu PC
Sport
18. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na váš computer VDO (tělo computeru, stanice pro připojení, vysílače,
držák na řidítka a řemínek na ruku) poskytujeme záruku prvnímu
majiteli na dobu 5 let od data koupě, která se vztahuje na vady
materiálu a výroby. Záruka nezahrnuje baterie, kabeláž, montážní
materiál a závady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným
používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody.
Záruka zaniká, jestliže byly součásti, kterých se reklamace dotýká,
otevřeny (s výjimkou prostoru pro baterii), jestliže byla použita síla
nebo došlo k záměrnému poškození. Uchovejte paragon pro případ
reklamace. V případě kladného posouzení bude reklamace vyřízena
výměnou výrobku za nový. V případě, že stejný model již nebude
k dispozici, bude vadný computer vyměněn za funkčně a kvalitativně
srovnatelný.
Případné dotazy konzultujte se svým prodejcem nebo přímo
s dodavatelem pro Českou republiku:
Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán
253 01 Hostivice - Palouky
Rádi zodpovíme vaše technické dotazy na následující telefonické lince:
+ 420 241 771 181-2
Další technické informace najdete na:
www.vdocyclecomputing.com nebo www.progresscycle.cz
41
CZ
Z důvodu dalšího vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změny
v technických specifikacích.
19. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Computer: přibližný rozměr 49,6 x 46,6 x 16,5 mm
Computer: přibližná váha 45 g
Držák na řidítka: přibližná váha 15 g
Vysílač rychlosti: přibližná váha 20 g
Vysílač tepové frekvence: přibližná váha 80 g
Baterie: 3V, typ 2032 (computer); typ 2032 (vysílač rychlosti); typ 2032
(vysílač tepové frekvence)
Životnost baterie computeru: přibližně 300 hodin / přibližně 8000 km
nebo 5000 mílí (pouze u rychlosti)
Životnost baterie vysílače tepové frekvence: přibližně 800 hodin
Provozní teplota displeje: - 15 °C až + 60 °C
Rozsah rychlosti: s obvodem kola 2155 mm minimálně 3 km/h
a maximálně 120 km/h
Rozsah měření času jízdy: až do 24:00:00 HH:MM:SS
Rozsah měření funkce stopky: až do 24:00:00 HH:MM:SS
Rozsah měření denní vzdálenosti: až do 999,99 km nebo mílí
Rozsah měření funkce NAVIGATOR: až do 999,99 km nebo mílí
Celkově ujetá vzdálenost na kole 1 nebo 2: až do 99,999 km nebo mílí
Celkově ujetá vzdálenost pro obě kola: až do 199,999 km nebo mílí
Obvod kola: 100 mm minimum / 3999 mm maximum
Velikost paměti:
Kapacita záznamu: 100 hodin / maximum 100 jízd po jedné
hodiněZ důvodu dalšího vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změny
v technických specifikacích.
42
D
EU-Konformitätserklärung
Wir, CYCLE PARTS GmbH, Große Ahlmuehle 33, D-76865 Rohrbach erklären, dass die VDO Fahrradcomputer mit Funkübertragung
VDO Z1, Z2, Z3, Z2 PC-Link, Z3 PC-Link und alle Sender Z-CAD, Z-PULSE, Z-SENDER, Dokingstation bei bestimmungsgemäßer Verwendung
den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entsprechen. Die komplette Konformitäts-Erklärung finden
Sie unter www.vdocyclecomputing.com.
GB
EU-Declaration of Conformity
We, CYCLE PARTS GmbH, Große Ahlmuehle 33, D-76865 Rohrbach declare under our responsibility that the products VDO Z1, Z2, Z3,
Z2 PC-Link, Z3 PC-Link and all transmitters Z-CAD, Z-PULSE, Z-SENDER, Dokingstation are compliant with the essential requirements
and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The declaration of Conformity can be found at www.vdocyclecomputer.com
Rohrbach, Februar 2008
H.J. Noenen
#(# .G8."8 * '#) ) ' .5 "8! $#?*- #'(("8!#$#*888!)'("#*"8!!L&"
(()'(-&&#*&"''(!! '!*/'"( &*#"&& *"('(!! '&&(*
'*'(&(*4# ) '( ";)( ('( '#'( '6(( '( %)$# )!$ #" #' &%)'(#' '" ' '
#!##"#(&''$#'#"' &(*
SUWZ\ _ be_Q@BE0Z\ bHJKB Eb EU00ZMNPER 0b WB\
_UEBTYbB\ KQKBWXEbB\ [KB ]@@b\ E`bWB[c\ YBKW]ebB\ WR\
fYRAHK\
($$& '(#"#&!),,"'''"( '(
),)(&''$#'(#"'$&(""(' &(*
1(( (/ & '!*/!( &)""&:)! # :2&)!
*2"5*/2)! '$)"&
)'(# $$&(# 7 #"#&! &%)'( ''". (&$&"$'"( &((*
3V ^&( ( '( &(V*' I('^!
$&'V^!)"(!&(#''(V(!"#()!!
3' D&""-' ("" &(-*#' '!")'
& *!)'&('<#'&(-*#'")#'(('
($$&(*# #("''"( '"""&
*"(#$''"."$ ""*"( "
" $$&()+#"#&!! C(F(
''". ) $&#*!"( #C& & *"( (&((*
.7'.= 7( '8(. $*(O:*( !7"-(7'
!5' &5"- *" !(5&#.#(( *#"(#.9
&" .7'(
(()('(-&(&'!'*&!&)"" "&*
#"&& *"('(!! '&&(*
&.d."'(.#".#9 "-!+-!"!#&.
'..9 "-! +&)"! #&a #"-! -&(-+d '( %)$!"(# '(5 ! #"#&! #! #'
&%)'(#'''"'#)(&'$&#*';'& *"('&(*
"$&*' ".'(*"!.(*!"#'( !
& *"("!$##&(*
#(#.&"*.#'#.5 ">!$#?*!
">!$&8' )<">!"&"!&(8*
6!6 ( (6-((66 &(*" # ""'(
*(!)'( #" '"6 '((()" !)" ((( #'*"
!66&6-'("!)""
"" )(&)'("" 6& :*&"''(6!! ' ! *6'"( &*"#"&& *"('(6!! '&&(*
VDO SERIES-Z
PRO BĚH / TURISTIKU
w w w. v d o c y c l e c o m p u t i n g . c o m