2241 - Dual trip amplifier

2241 - Dual trip amplifier
PR electronics A/S
2241
No. 2241V102-IN (0127)
From ser. no. 970504001
Dobbelt grænsekontakt
Side
1 DK
Dual trip amplifier
Page 11 UK
Double relais à seuil
Page 21 FR
Doppelter Grenzwertschalter
Seite 33 DE
DOBBELT GRÆNSEKONTAKT
Type 2241
INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedsregler . . . . . . . . .
Adskillelse af SYSTEM 2200
Anvendelse . . . . . . . . . . . . .
Teknisk karakteristik . . . . . . .
Setpunkt . . . . . . . . . . . . . . .
Elektriske specifikationer . . .
Bestillingsskema . . . . . . . . .
Blokdiagram . . . . . . . . . . . .
Programmering . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
5
6
6
6
7
8
8
9
1
ADVARSEL
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
De elektriske specifikationer må ikke overskrides, og modulet
må kun benyttes som beskrevet i det følgende.
GENERELT Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er
fastmonteret, og følgende operationer på modulet bør kun
udføres i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
FARLIG
Adskillelse af modulet for indstilling af omskiftere og jumpere.
SPÆNDING
Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
INSTALLATION
For at overholde sikkerhedsafstande må moduler med to
indbyggede relæer ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig
spænding på samme moduls relækontakter.
SYSTEM 2200 monteres i sokkel type S3B Releco (bestillingsnummer 7023).
Hvis modul 2231 og 2279 benyttes med strømtransformator,
skal denne være med intern beskyttelse for afbrydelse eller
monteret med anden ekstern måleshunt.
SIGNATURFORKLARING:
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan
føre til livstruende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse
med direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra
krav til isolation.
2
SIKKERHEDSREGLER
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er
monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl. a. med hensyn til ledningstværsnit, forsikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A og skal sammen med en
afbryder placeres let tilgængelig og tæt ved modulet. Afbryderen skal
3
mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen
til modulet.
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
ADSKILLELSE AF SYSTEM 2200
Modulets bagplade frigøres fra huset ved hjælp af en skruetrækker, som vist på
billede 1.
Inden printet kan udtages, kan det ved moduler med knapper være nødvendigt
at fjerne disse, se billede 2.
Derefter kan bagpladen udtrækkes sammen med printet, men vær opmærksom
på printets placering i huset, da det er muligt at isætte dette i flere positioner.
Træk ikke unødigt i ledningerne, men tag fat i printet, se billede 3.
Nu kan switche og jumpere ændres.
Det er vigtigt, at ingen ledninger kommer i klemme, når bagplade og huset
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand eller sprit.
ANSVAR:
I det omfang, instruktionerne i denne manual ikke nøje er overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den
indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Billede 1: Adskillelse af bagplade og hus.
samles.
Billede 2: Afmontering af knapper.
Billede 3: Udtagelse af print for dipning og flytning af jumpere.
4
5
DOBBELT GRÆNSEKONTAKT 2241
2 justerbare alarmgrænser
500 VA relækontakter
Programmerbar indgang
Programmerbare funktioner
24 VDC forsyning
Monteres i 11-polet relæsokkel
ANVENDELSE:
Alarmdetektor eller regulator i forbindelse med DC strøm- eller spændingssignaler. Alarmdetektoren kan installeres i PELV- eller SELV-strømkredse.
TEKNISK KARAKTERISTIK:
Strøm eller spænding som standardsignaler, programmerbare via interne dipswitche. Alle signaler refererer til forsynings gnd.
Standard indgangsspænding: se tabel.
Indgangsmodstand: typ. 10 MΩ.
Standard indgangsstrøm: se tabel.
Indgangsmodstand: nom. 50 Ω.
Specielle indgangssignaler udføres efter opgave (se fælles specifikationer).
SETPUNKT:
Potentiometre for indstilling af alarmgrænser er ført ud i kassettens front, og indstillingen dækker hele indgangsområdet (skala 0...100%).
Alarmdetektoren har relæudgange, hvorfra to potentialefri slutte- / brydekontakter er til rådighed. Med interne jumpere vælges mellem slutte- og brydefunktion.
Relæerne kan programmeres til at aktivere for stigende eller faldende indgangssignal.
Ved stigende funktion ligger hysteresen under setpunkt, ved faldende ligger
hysteresen over.
Programmeringen omfatter en “hold” funktion, hvor relæ 2 går på selvhold, når
øverste alarmgrænse nås. Selvholdet slettes med relæ 1, når nederste alarmgrænse nås. Der er yderligere mulighed for at vælge en “failsafe” funktion, som
ved faldende relæfunktion deaktiverer relæerne, når indgang er < 2% af måleområdet.
Lysdioder i kassettens front indikerer aktiverede relæer.
6
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER :
Specifikationsområde:
(@ -20°C til +60°C)
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding ..................................
Egetforbrug .................................................
Isolation, test / drift.....................................
Skalaoverensstemmelse .............................
Gentagelsesnøjagtighed .............................
Hysterese ....................................................
Reaktionstid ................................................
Temperaturkoefficient .................................
EMC-immunitetspåvirkning ........................
Luftfugtighed...............................................
Mål (HxBxD)................................................
Tæthedsgrad ..............................................
Vægt ...........................................................
24 VDC ±20%
1,2 W (relæer trukket)
3,75 kVAC / 250 VAC
bedre end 5%
bedre end 0,5%
1% standard
typ. 80 ms
< ± 0,01% af span/°C
< 1%
< 95% (ikke-kond.)
80,5 x 35,5 x 84,5 mm
IP50
125 g
Indgang:
Max. måleområde .......................................
Min. måleområde (span) .............................
Max. nulpunktsforskydning (offset) ............
Indgangsmodstand strøm ..........................
Indgangsmodstand spænding....................
50 mA / 24 VDC
0,8 mA / 800 mVDC
20%
50 Ω
nom. 10 MΩ
Relæudgang:
Max. spænding ...........................................
Max. strøm..................................................
Max. AC effekt ............................................
Max. belastning ved 24 VDC ......................
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Overholdte myndighedskrav:
EMC 89/336/EØF, Emission........................
Immunitet........................
Emission og immunitet........................
LVD 73/23/EØF ...........................................
PELV/SELV ..................................................
Standard:
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-2, EN 50 082-1
EN 61 326
EN 61 010-1
IEC 364-4-41 og EN 60 742
Af span = Af det aktuelt valgte område.
7
BESTILLINGSSKEMA:
Type
Indgang
PROGRAMMERING:
Udgang
Setpunkt
Jumper position
Relæ
2241 0...20 mA : A 2 x aktiv for stig. indg. : 1 KærvRelæ 1 N.O.,
funktion : A Relæ 2 N.O. : 1
4...20 mA : B 2 x aktiv for fald. indg. : 2
KnapRelæ 1 N.O.,
0...1 V
: C Aktiv for fald. indg. 1
funktion : B Relæ 2 N.C. : 2
+ for stig. indg. 2
:3
0,2...1 V : D
Relæ 1 N.C.,
Aktiv for fald. indg. 2
0...10 V
: E + for stig. indg. 1
:4
Relæ 2 N.O. : 3
Speciel
BLOKDIAGRAM:
: X Hold relæ 2
:5
Relæ 1 N.C.,
Relæ 2 N.C. : 4
JP1
N.O.
Relæ 1 Normalt åbent
JP1
N.C.
Relæ 1 Normalt lukket
JP2
N.O.
Relæ 2 Normalt åbent
JP2
N.C.
Relæ 2 Normalt lukket
Indgang og funktion
DP1 ON
0...20 mA
1, 2
4...20 mA
1, 3
0...1 V
2
0,2...1 V
3
0...10 V
2, 4
2...10 V
3, 4
DP2 ON
Aktivt relæ 1 ved:
Stigende indg. signal
5, 7
Faldende indg. signal
6, 8
Aktivt relæ 2 ved:
Stigende indg. signal
1, 3
Faldende indg. signal
2, 4
Relæ 2 hold
5
Relæ 1 failsafe
7
Relæ 2 failsafe
6
For sikker drift skal alle andre switche være OFF.
8
9
DUAL TRIP AMPLIFIER
Type 2241
CONTENTS
Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety instructions . . . . . . . . . . .
How to dismantle SYSTEM 2200
Applications . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical characteristics . . . . . .
Setpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical specifications . . . . . . .
Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Block diagram . . . . . . . . . . . . . .
Programming . . . . . . . . . . . . . . .
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 12
. 14
. 16
. 17
. 17
. 17
. 18
. 19
. 19
. 20
11
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connexion to hazardous electric
voltages. Ignoring this warning can result in severe personal
injury or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire, the safety instructions
of this manual must be observed and the guidelines followed.
The electrical specifications must not be exceeded, and the
module must only be applied as described in the following.
Prior to the commissioning of the module, this manual must be
examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
SYMBOL IDENTIFICATION
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand.
Potentially lethal situations.
The CE mark proves the compliance of the module with
the requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the module is
protected by double or reinforced insulation.
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module. The following operations should only be carried
out on a disconnected module and under ESD-safe conditions:
Dismantlement of the module for setting of dip switches
and jumpers.
General mounting, connexion and disconnexion of wires.
Troubleshooting the module.
Repair of the module and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
WARNING!
INSTALLATION
12
To keep the safety distances, modules with two built-in relays
must not be connected to both hazardous and non-hazardous
voltages on the same module's relay contacts.
SYSTEM 2200 must be mounted in socket type S3B Releco
(order no 7023).
If modules 2231 and 2279 are used with a current transformer,
this must be internally protected against disconnexion or
mounted with an alternative external measuring shunt.
13
SAFETY INSTRUCTIONS
DEFINITIONS:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
RECEIPT AND UNPACKING:
Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always
follows the module and is always available. The packing should always follow
the module until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one
ordered.
ENVIRONMENT:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and
shock, as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of
the stated limits for ambient temperatures should be avoided by way of
ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power switch,
it should be easily accessible and close to the module.
The power switch should be marked with a label telling it will switch off the
voltage to the module.
CALIBRATION AND ADJUSTMENT:
During calibration and adjustment, the measuring and connexion of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual.
The technician must use tools and instruments that are safe to use.
NORMAL OPERATION:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
CLEANING:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water or ethyl alcohol.
LIABILITY:
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
MOUNTING:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module,
please contact your local distributor or, alternatively, PR electronics A/S,
Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark, tel: +45 86 37 26 77.
Mounting and connexion of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of Input / Output and supply connexions are shown in
the block diagram and side label.
14
15
HOW TO DISMANTLE SYSTEM 2200
The back panel of the module is detached from the housing by way of a screwdriver as shown in picture 1.
On a module with knobs, these may have to be removed before the PCB can
be taken out as shown in picture 2.
After this, the back panel can be pulled out together with the PCB, but please
notice the position of the PCB as there is a number of different positions in the
house. Do not pull the wires unnecessarily, instead pull the PCB, see picture 3.
Switches and jumpers can now be moved.
When assembling the back plate and housing, please make sure no wires are
stuck.
DUAL TRIP AMPLIFIER 2241
2 adjustable alarm levels
500 VA relay contacts
Programmable input
Programmable functions
24 VDC supply
For mounting in 11-pole relay socket
APPLICATIONS:
Alarm detector or controller in connexion with DC current or voltage signals.
The alarm detector can be installed in PELV or SELV circuits.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Current or voltage as standard signals.
Programmable via internal dipswitches.
All signals are referred to supply ground.
Standard input voltage: See table.
Input resistance: Typ. 10 MΩ.
Standard input current: See table.
Input resistance: Nom. 50 Ω.
Special input signals according to order (See common specifications).
Picture 1: Dismantlement of back plate
and housing.
Picture 2: Removal of knobs.
Picture 3: Removal of PCB for adjustment of dip switches
and replacement of jumpers.
16
SETPOINT:
Potentiometers for alarm level adjustment are front panel mounted and covers
the entire input range (scale 0...100%).
The alarm detector has relay outputs with two uncommitted make-break contacts available. Selection between make and break function is made with internal jumpers. The relays may be programmed to activate in case of a decreasing
or an increasing input signal.
By increasing function the hysteresis is below the setpoint, by decreasing
above. The programming options include a 'hold'-function where relay 2 latches
when the upper alarm level is reached.
The latch is released by relay 1 when the lower alarm level is reached.
Furthermore, a 'failsafe' function may be selected, where the relays are
deactivated on decreasing relay function, when the input signal is < 2% of the
measurement range.
LEDs in the cassette front plate indicate activated relays.
17
ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
ORDER:
Specifications range:
(@ -20°C to +60°C)
Type
Common specifications:
Supply voltage ............................................
Internal consumption ..................................
Isolation, test / operation............................
Scale accuracy ...........................................
Repetition accuracy....................................
Hysteresis ...................................................
Response time............................................
Temperature coefficient ..............................
EMC immunity influence.............................
Relative humidity ........................................
Dimensions (HxWxD) ..................................
Tightness ....................................................
Weight .........................................................
24 VDC ±20%
1.2 W (relays ON)
3.75 kVAC / 250 VAC
better than 5%
better than 0.5%
1% standard
typ. 80 ms
< ± 0.01% of span/°C
< 1%
< 95% (non-cond.)
80.5 x 35.5 x 84.5 mm
IP50
125 g
Input
Output
Setpoint
Relay
2241 0...20 mA : A 2 x active at incr. inp. : 1 Setp. notch
Rel 1 N.O.,
operation : A Rel 2 N.O. : 1
4...20 mA : B 2 x active at decr. inp. : 2
Setp. knob
Rel 1 N.O.,
0...1 V
: C Active at decr. inp. 1
and at incr. inp. 2
: 3 operation : B Rel 2 N.C. : 2
0.2...1 V : D
Rel 1 N.C.,
Active at decr. inp. 2
0...10 V
: E and at incr. inp. 1
:4
Rel 2 N.O. : 3
special
: X Hold relay 2
:5
Rel 1 N.C.,
Rel 2 N.C. : 4
BLOCK DIAGRAM:
Input:
Max. measurement range...........................
Min. measurement range (span) .................
Max. offset ..................................................
Input resistance, current .............................
Input resistance, voltage ............................
50 mA / 24 VDC
0.8 mA / 800 mVDC
20%
50 Ω
nom. 10 MΩ
Relay output:
Max. voltage ...............................................
Max. current................................................
Max. AC power ...........................................
Max. load at 24 VDC ..................................
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Observed authority requirements:
EMC 89/336/EEC, Emission........................
Immunity........................
Emission and immunity........................
LVD 73/23/EEC ...........................................
PELV/SELV ..................................................
Standard:
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-2, EN 50 082-1
EN 61 326
EN 61 010-1
IEC 364-4-41 and EN 60 742
NB: Of span = Of the presently selected range
18
19
DOUBLE RELAIS A SEUIL
PROGRAMMING:
Jumper position
Type 2241
JP1
N.O.
Rel. 1 normally open
JP1
N.C.
Rel. 1 normally closed
JP2
N.O.
Rel. 2 normally open
JP2
N.C.
Rel. 2 normally closed
Input and function
DP1 ON
0...20 mA
1, 2
4...20 mA
1, 3
0...1 V
2
0.2...1 V
3
0...10 V
2, 4
2...10 V
3, 4
SOMMAIRE
DP2 ON
Avertissements . . . . . . . . . . . .
Consignes de sécurité . . . . . . .
Démontage du SYSTEME 2200
Applications . . . . . . . . . . . . . . .
Caractéristiques techniques . . .
Consigne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonction . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spécifications électriques . . . .
Référence de commande . . . . .
Schéma de principe . . . . . . . . .
Configuration . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 22
. 24
. 26
. 27
. 27
. 27
. 28
. 29
. 30
. 30
. 31
Active relay 1 at:
Increasing input signal
5, 7
Decreasing input signal
6, 8
Active relay 2 at:
Increasing input. signal
1, 3
Decreasing input signal
2, 4
Relay 2 hold
5
Relay 1 failsafe
7
Relay 2 failsafe
6
For safe operation, all other switches must be OFF.
20
21
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte
de cet avertissement, cela peut causer des dommages
corporels ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
INFORspécifications indiquées et respecter les instructions
MATIONS
GENERALES d’utilisation de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce
guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la
protection assurée par l’équipement risque d’être altérée.
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne
respectez pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux
exigences des directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une
isolation double ou renforcée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous
tensions dangereuses.
Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module
débranché et dans un environnement exempt de décharges électrostatiques (ESD) :démontage du module pour régler les commutateurs DIP et les cavaliers, montage général, raccordement
et débranchement de fils et recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le
module et à remplacer les disjoncteurs.
AVERTISSEMENT !
INSTALLATION
22
Afin de conserver les distances de sécurité, les modules à deux
relais intégrés ne doivent pas être mis sous tensions
dangereuses et non dangereuses sur les mêmes contacts du
relais du module. Il convient de monter l’appareil SYSTEM 2200
sur un support du type S3B Releco (numéro de référence 7023).
Si vous utilisez les modules 2231 et 2279 avec un
transformateur de courant, ce dernier doit être équipé d’un
système de protection interne contre la mise hors circuit ou
monté avec un shunt de mesure externe.
23
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et
de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont
capables de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les
pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant
le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres
au cours des manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de
conserver l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement
monté. A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu
correspond à celui que vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures
élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas
échéant, des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit
chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution 1 et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 2, allée des Sorbiers, F-69500
Bron (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410
Rønde, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).
24
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la
législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par
exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des
modules. Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont
décrites dans le schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du
module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en
tensions dangereuses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier, ainsi que
l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à proximité du
module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur général une étiquette
indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les
spécifications mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée ou
d’alcool éthylique pour le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
25
DEMONTAGE DU SYSTEME 2200
A l’aide d’un tournevis, dégagez la face arrière du module du boîtier (voir figure
1). Sur un module équipé de boutons, il faut retirer ces derniers pour pouvoir
extraire la carte à circuits imprimés (voir figure 2).
Vous pouvez maintenant extraire la face arrière du module ainsi que la carte à
circuits imprimés. Veuillez repérer la position de cette carte car il existe de
nombreuses positions possibles dans le boîtier. Lorsque vous extrayez la carte
à circuits imprimés, tirez sur celle-ci et évitez de tirer sur les fils (voir figure 3).
Vous pouvez maintenant déplacer les commutateurs et les cavaliers. Lorsque
vous assemblez la face arrière du module et le boîtier, veuillez vérifier que les
fils ne sont pas coincés.
DOUBLE RELAIS A SEUIL 2241
Deux seuils réglables
Entrée tension ou courant continu
Entrée configurable
Fonctions configurables
Pouvoir de coupure 500 VA
Alimentation 24 Vcc
APPLICATIONS :
Détecteur d’alarme ou régulateur tout ou rien à partir d’un signal analogique
tension ou courant. Le détecteur d’alarme peut être installé dans des circuits
PELV ou SELV.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Signaux standards tension ou courant, configurables par commutateurs
internes. Tous les signaux se réfèrent à la masse de l’alimentation.
Entrée tension: Suivant le tableau.
Impédance d’entrée : Typ. 10 MΩ.
Entrée courant : Suivant le tableau.
Impédance d’entrée : Nom. 50 Ω.
Des gammes spécifiques peuvent être configurées selon vos spécifications (voir
spécifications électriques).
Figure 1 : Séparation de la face
arrière et du boîtier.
Figure 2 : Retrait des boutons.
CONSIGNE :
Deux potentiomètres montés en face avant permettent de régler les seuils
d’alarmes sur toute la gamme d’entrée (Echelle : 0...100%).
Les sorties relais ont deux contacts libres de potentiel. La fonction N.O. ou N.F.
peut être sélectionnée par un cavalier interne. Les relais peuvent être configurés
avec une action croissante ou décroissante.
Avec une action croissante l’hystérésis est en-dessous de la consigne, et avec
une action décroissante l’hystérésis est au-dessus de la consigne.
Les LED en face avant indiquent si les relais sont actifs.
Figure 3 : Extraction de la carte à circuits imprimès pour le
réglage des commutateurs et le remplacement des cavaliers.
26
27
FONCTION :
Le PR-2241 peut être utilisé pour 2 fonctions différentes :
Fonction 1 - Double relais à seuil (standard) avec deux consignes
indépendantes.
Fonction 2 - Maintien. Le relais 2 est verrouillé lorsque la limite haute est atteinte
et sera désactivé par le relais 1 lorsque la limite basse est atteinte.
De plus, une fonction sécurité (Failsafe) peut être sélectionnée pour chaque
relais. Le relais est désactivé lorsque le signal d’entrée est inférieure à 2% de la
plage de mesure. Cette fonction n’est disponible qu’avec une action
décroissante.
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES :
Plage des spécifications :
(@ -20°C à +60°C)
Spécifications communes :
Tension d’alimentation ................................
Consommation interne ...............................
Isolation test / opération.............................
Précision d’échelle......................................
Précision de répétition................................
Hystérésis ...................................................
Temps de réponse ......................................
Coefficient de température .........................
CEM (EMC : Effet de l’immunité.................
Humidité......................................................
Dimensions (HxLxP)....................................
Etanchéité ...................................................
Poids ...........................................................
24 Vcc ±20%
1,2 W (relais actifs)
3,75 kVca / 250 Vca
mieux que 5%
mieux que 0,5%
1% standard
typ. 80 ms
< ± 0,01% de l’EC/°C
< 1%
< 95% (sans cond.)
80,5 x 35,5 x 84,5 mm
IP50
125 g
Entrée :
Echelle max. ...............................................
Echelle min. ................................................
Décalage du zéro max................................
Impédance d’entrée courant ......................
Impédance d’entrée tension.......................
50 mA / 24 Vcc
0,8 mA / 800 mVcc
20%
50 Ω
nom. 10 MΩ
Sortie relais :
Tension max................................................
Courant max. ..............................................
Puissance ca max.......................................
Charge max. à 24 Vcc ................................
250 VRMS
2 A / ca
500 VA
1A
Agréments et homologations :
CEM (EMC) 89/336/EEC, Emission ............
Immunité ............
Emission et immunité ............
LVD 73/23/EEC ...........................................
PELV/SELV ..................................................
Standard :
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-2; EN 50 082-1
EN 61 326
EN 61 010-1
IEC 364-4-41 et EN 60 742
NB : EC = Echelle configurée
28
29
REFERENCE DE COMMANDE :
Type
Entrée
CONFIGURATION :
Sortie
2241 0...20 mA : A 2 x croissante
4...20 mA : B 2 x décroissante
Consigne
: 1 Cons. vis
: C Décrois.1 + crois.2 : 3
0,2...1 V
: D Décrois.2 + crois.1 : 4
0...10 V
: E Maintien relais 2
Spéc.
:X
SCHEMA DE PRINCIPE :
:A
: 2 Cons. bouton : B
0...1 V
:5
Position des cavaliers
Relais
Rel 1 N.O.,
Rel 2 N.O.: 1
Rel 1 N.O.,
Rel 2 N.F. : 2
Rel 1 N.F.,
Rel 2 N.O.: 3
Rel 1 N.F.,
Rel 2 N.F. : 4
JP1
N.O.
Rel. 1 normalem. ouvert
JP1
N.F.
Rel. 1 normalem. fermé
JP2
N.O.
Rel. 2 normalem. ouvert
JP2
N.F.
Rel. 2 normalem. fermé
Entrée et fonction
DP1 ON
0...20 mA
1, 2
4...20 mA
1, 3
0...1 V
2
0,2...1 V
3
0...10 V
2, 4
2...10 V
3, 4
DP2 ON
Relais 1 actif pour :
Signal d’entrée crois.
Signal d’entrée décrois.
5, 7
6, 8
Relais 2 actif pour :
Signal d’entrée crois.
Signal d’entrée décrois.
1, 3
2, 4
Rel. 2 Maintien
5
Rel. 1 Sécurité
7
Rel. 2 Sécurité
6
Pour plus de sûreté, les autres commutateurs doivent être
en postition OFF.
30
31
DOPPELTER GRENZWERTSCHALTER
TYP 2241
INHALTSVERZEICHNIS
Warnung . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sicherheitsregeln . . . . . . . . . . .
Zerlegung des SYSTEMs 2200
Anwendung . . . . . . . . . . . . . . .
Technische Merkmale . . . . . . .
Sollwertprogrammierung . . . . .
Elektrische Daten . . . . . . . . . . .
Bestellangaben . . . . . . . . . . . .
Blockdiagramm . . . . . . . . . . . .
Programmierung . . . . . . . . . . .
32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 34
. 36
. 38
. 39
. 39
. 39
. 41
. 42
. 42
. 43
33
WARNUNG!
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluß an lebensgefährliche
elektrische Spannungen gebaut. Mißachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen.
Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu
vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren.
Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben
benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls
beeinträchtigt.
ZEICHENERKLÄRUNGEN:
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift.
Vorgänge, die zu lebensgefährlichen Situationen führen
können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, daß das
Modul die Vorschriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, daß das
Modul besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
WARNUNG!
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf daran
keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende
Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Moduls
und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:
GEFÄHR- Öffnen des Moduls zum Einstellen von Umschaltern und
LICHE
Überbrückern.
SPANNUNG Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
WARNUNG!
INSTALLATION
34
Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen Module mit zwei
eingebauten Relaiseinheiten nicht sowohl an gefährliche und
ungefährliche Spannung über die selben Relaiskontakte des
Moduls angeschlossen werden.
Das System 2200 wird in einen Sockel vom Typ S3B Releco
(Bestellnummer 7023) montiert.
Wenn die Module 2231 und 2279 mit Stromtransformator
benutzt werden, muß dieser mit internem
Unterbrechungsschutz versehen oder mit einem anderen
externen Meßstrompfad montiert sein.
35
SICHERHEITSREGELN
DEFINITIONEN:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt
sind, eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die
sowohl technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt
die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und
die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
EMPFANG UND AUSPACKEN:
Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, daß
das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist.
Die Verpackung sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz
montiert ist.
Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muß eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
INSTALLATION:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den
technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut
sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0)
201 860 6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde,
Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
36
Die Installation und der Anschluß des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer)
Vor-Absicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind,
gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muß
zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und
nahe am Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll
derart gekennzeichnet sein, daß kein Zweifel darüber bestehen
kann, daß er die Spannung für das Modul unterbricht.
KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluß
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und der
Techniker muß hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so
daß die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h.,
es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muß so
plaziert sein, daß es leicht zu bedienen ist.
REINIGUNG:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt
werden, der mit destilliertem Wasser oder Spiritus leicht angefeuchtet ist.
HAFTUNG:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der
eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
37
ZERLEGUNG DES SYSTEMS 2200
Die hintere Abdeckplatte des Moduls wird vom Gehäuse mit Hilfe eines
Schraubendrehers gelöst, wie im Abb. 1 dargestellt.
Bei Modulen mit Drehknöpfen kann es notwendig werden, diese zu entfernen,
ehe man die Platine herausnehmen kann (siehe Abb. 2).
Danach kann die hintere Abdeckung zusammen mit der Platine herausgezogen
werden, jedoch beachte man die Positionierung der Platine im Gehäuse, da es
möglich ist, sie in mehreren Stellungen einzusetzen. Unnötiges Ziehen an den
Leitungen ist zu vermeiden; ziehen Sie an der Platine (siehe Abb. 3).
Jetzt können Schalter und Überbrücker verändert werden.
Es ist wichtig, daß keine Leitungen eingeklemmt werden, wenn die hintere
Abdeckplatte und das Gehäuse zusammengefügt werden.
DOPPELTER GRENZWERTSCHALTER
2241
2 einstellbare Alarmgrenzen
500 VA Relaiskontakte
Programmierbarer Eingang
Programmierbare Funktionen
24 VDC Versorgung
Auf 11-poligen Relaissockel zu montieren
ANWENDUNG:
Alarmdetektor oder Regler in Verbindung mit Gleichstrom- oder Gleichspannungssignalen.
Der Alarmdetektor kann in PELV- oder SELV-Stromkreise installiert werden.
Abb. 1: Lösen der hinteren
Abdeckplatte vom Gehäuse.
Abb.2: Entfernen von Drehknöpfen.
Abb. 3: Herausnehmen der Platine zur Veränderung von
Schaltern und Überbrückern.
38
TECHNISCHE MERKMALE:
Strom oder Spannung als Standardsignale, programmierbar über interne DipSchalter.
Alle Signale beziehen sich auf Versorgungsmasse.
Standard-Eingangsspannung: siehe Tabelle.
Eingangswiderstand: Normalerweise 10 MΩ.
Standard-Eingangsstrom: siehe Tabelle.
Eingangswiderstand: 50 Ω nominell.
Je nach Aufgabe können spezielle Eingangssignale verarbeitet werden (siehe
"Allgemeine Daten").
SOLLWERTPROGRAMMIERUNG:
Das Potentiometer zur Einstellung der Alarmgrenze liegt an der Frontseite des
Gehäuses. Durch die Einstellung wird der gesamte Eingangsbereich (Skala
0...100%) abgedeckt.
Der Alarmdetektor verfügt über Relaisausgänge, an denen zwei potentialfreie
Schließer- / Öffner-Kontakte zur Verfügung stehen. Über interne Überbrücker
kann zwischen Schließer- und Öffner-Funktion gewählt werden. Die Relais können so programmiert werden, daß sie durch ein steigendes oder fallendes Eingangssignal aktiviert werden.
Bei Funktion “steigend” liegt die Hysterese unter dem Sollwert, bei Funktion
39
“fallend” liegt sie darüber.
Die Programmierung enthält eine Haltefunktion, in der das Relais 2 von selbst auf
"halten" geht, wenn die obere Alarmgrenze erreicht wird. Diese Selbsthaltefunktion wird durch Relais 1 wieder gelöscht, wenn die untere Alarmgrenze erreicht
wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine "Failsafe"-Funktion zu wählen, die
die Relais bei fallender Relaisfunktion deaktiviert, sobald der Eingang < 2% des
Meßbereiches ist.
Leuchtdioden an der Frontseite des Gehäuses zeigen die aktivierten Relais an.
ELEKTRISCHE DATEN:
Umgebungstemperatur:
(@ -20°C bis +60°C)
Allgemeine Daten:
Versorgungsspannung ................................
Eigenverbrauch ...........................................
Isolation, Test / Betrieb...............................
Skalenübereinstimmung .............................
Wiederholungsgenauigkeit .........................
Hysterese ....................................................
Ansprechzeit ...............................................
Temperaturkoeffizient .................................
EMV-Immunitätseinfluß...............................
Relative Luftfeuchtigkeit .............................
Abmessungen (HxBxT) ...............................
Schutzart.....................................................
Gewicht.......................................................
24 VDC ±20%
1,2 W (gezogene Relais)
3,75 kVAC / 250 VAC
besser als 5%
besser als 0,5%
1% Standard
typ. 80 ms
< ±0,01% d. Meßspanne/°C
< 1%
< 95% (nicht kond.)
80,5 x 35,5 x 84,5 mm
IP50
125 g
Eingang:
Max. Meßbereich ........................................
Min. Meßbereich (Meßspanne) ...................
Max. Nullpunktverschiebung (Offset) .........
Eingangswiderstand Strom.........................
Eingangswiderstand Spannung..................
50 mA / 24 VDC
0,8 mA / 800 mVDC
20%
50 Ω
10 MΩ nominell
Relaisausgang:
Max. Spannung...........................................
Max. Strom .................................................
Max. Wechselstromleistung........................
Max. Belastung bei 24 VDC .......................
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Eingehaltene Behördenvorschriften:
EMV 89/336/EWG, Emission ......................
Immunität ......................
Emission und Immunität ......................
LVD 73/23/EWG..........................................
PELV/SELV ..................................................
Norm:
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-2, EN 50 082-1
EN 61 326
EN 61 010-1
IEC 364-4-41 und EN 60 742
d. Meßspanne = der gewählten Meßspanne.
40
41
BESTELLANGABEN:
Typ
Eingang
PROGRAMMIERUNG:
Ausgang
Sollwert
Relais
ÜBERBRÜCKERPOSITION
2241 0...20 mA : A 2 x aktiv bei ansteig. Eing. : 1 JustierRel. 1 N.O.,
schraubenRel. 2 N.O.: 1
4...20 mA : B 2 x aktiv bei abfall. Eing. : 2
funktion
:A
Rel. 1 N.O.,
0...1 V
: C Aktiv bei abfall. Eing. 1
Tastenfunk.
:
B
Rel. 2 N.C.: 2
und bei ansteig. Eing. 2 : 3
0,2...1 V
:D
Rel. 1 N.C.,
Aktiv bei abfall. Eing. 2
Rel. 2 N.O.: 3
0...10 V
: E und bei ansteig. Eing. 1 : 4
Spez.
: X “Halten” Relais 2
:5
JP1
N.O.
Rel. 1 normal geöffnet
JP1
N.C.
Rel. 1 normal geschlossen
JP2
N.O.
Rel. 2 normal geöffnet
JP2
N.C.
Rel. 2 normal geschlossen
Rel. 1 N.C.,
Rel. 2 N.C.: 4
Eingang und Funktion
BLOCKDIAGRAMM:
DP1 ON
0...20 mA
1, 2
4...20 mA
1, 3
0...1 V
2
0,2...1 V
3
0...10 V
2, 4
2....0 V
3, 4
DP2 ON
Aktives Relais 1 bei:
ansteigendem Eingangssignal
5, 7
abfallendem Eingangssignal
6, 8
Aktives Relais 2 bei:
ansteigendem Eingangssignal
1, 3
abfallendem Eingangssignal
2, 4
Relais 2 “Halten”
5
Relais 1 Failsafe
7
Relais 2 Failsafe
6
Sicherer Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn alle
Schalter auf OFF stehen.
42
43
PR electronics A/S tilbyder et bredt produktprogram af analoge og
digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation.
Produktprogrammet omfatter et bredt udvalg af funktioner inden for
signalbehandling: Displays, spændingsforsyninger, regulatorer, transmittere, isolationsforstærkere og Ex-barrierer.
Alle PR electronics produkter er produceret i overensstemmelse med
internationale standarder omfattende CENELEC, ANSI, IEC og under
firmaets kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001.
DK
PR electronics A/S offers a wide range of analog and digital signal
conditioning modules for industrial automation. The product range
covers most functions within signal conditioning: Displays, power supplies, controllers, transmitters, isolation amplifiers and Ex barriers.
All PR electronics’ products are manufactured according to international standards including CENELEC, ANSI, IEC and under a quality
management system certified according to ISO 9001.
For further information
please contact your local distributor or:
PR electronics A/S
Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark
Tel. +45 86 37 26 77
Fax +45 86 37 30 85
Home page: www.prelectronics.com
UK
FR PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement de signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Cette gamme couvre la majorité des fonctions
dans le traitement du signal : afficheurs, alimentations, contrôleurs,
transmetteurs, convertisseurs à isolation galvanique et barrières de
sécurité intrinsèque.
Tous les produits PR electronics sont fabriqués suivant les normes
internationales en vigueur (Cenelec, ANSI, IEC). Le système de contrôle qualité certifié ISO 9001.
DE PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an
analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodulen für die industrielle Automatisierung. Das Produktprogramm umfaßt eine breite
Auswahl von Funktionen auf dem Gebiet der Signalverarbeitung:
Display, Spannungsversorgungen, Regler, Meßumformer, Trennverstärker und Explosions-schutzbarrieren.
Alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit
internationalen Normen produziert, einschließlich CENELEC; ANSI;
IEC außerdem unter dem Qualitätssicherungsystem der Firma entsprechend ISO 9001.
Sales subsidiaries:
FRANCE
SWEDEN
GERMANY
PR electronics SARL
PR electronics AB
PR electronics GmbH
Zac du Chêne, Activillage,
2, allée des Sorbiers,
F-69500 Bron
Tél. +33 472 140 607
Fax +33 472 378 820
August Barks gata 6B
S-421 32 Västra Frölunda
Tel. +46 3149 9990
Fax +46 3149 1590
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
Tel. +49 201 860 6660
Fax +49 201 860 6666
UNITED KINGDOM
I TA LY
PR electronics (UK) Ltd. PR electronics Italy S.r.l.
20 Aubery Crescent, Largs
Ayrshire, KA30 8PR
Tel. +44 1475 689 588
Fax +44 1475 689 468
Via Meli, 36
IT-20127 Milano
Tel. +39 02 2630 6259
Fax +39 02 2630 6283
Your local dealer:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement