EMP Monitor V4.21
Bedieningshandleiding
Betekenis van gebruikte symbolen
De volgende tabel geeft een overzicht van de in deze handleiding gebruikte symbolen en hun betekenis.
OPGELET
TIP
Wijst op een mogelijke oorzaak van letsel of beschadiging van de projector.
Wijst op aanvullende of nuttige informatie.
Verwijst naar een pagina met aanvullende informatie of uitleg van een onderwerp. Klik op het
paginanummer om de pagina weer te geven.
[ (Naam) ]
De naam van een projectorpoort, computermenu of optie.
Voorbeeld: [InputA] [Start]
1
Inhoud
2
Betekenis van gebruikte symbolen
1
Taken die kunnen worden uitgevoerd met EMP
Monitor
4
Omgevingseisen
5
Compatibele computers .......................................................... 5
Installatie van EMP Monitor..................................................... 5
Beperkingen van een Windows Vista-omgeving ..................... 6
Registratie door middel van een IP-adres
(handmatig registreren) ...................................................... 13
Gelijktijdig registreren van meerdere projectors in een
controlegroep...................................................................... 14
Wijziging van de projectornaam of het IP-adres na
registratie ............................................................................ 16
Voor handmatig geregistreerde projectors ................................. 16
Voor projectors die zijn geregistreerd via de automatische
zoekfunctie ................................................................................ 17
Annuleren (verwijderen) van projectorregistraties ................ 17
Voordat u gaat beginnen ......................................................... 6
Lay-out van controlevenster
Registreren en verwijderen van projectors voor
controle
7
EMP Monitor starten................................................................ 7
Registreren van projectors via de automatische zoekfunctie
(zoeken naar en registreren van projectors die zich in
hetzelfde segment bevinden)................................................ 8
Procedures voor automatisch zoeken........................................... 8
Procedures voor registratie .......................................................... 9
Instellen van adresbereik voor automatisch zoeken en
registreren........................................................................... 10
Procedures voor automatisch zoeken......................................... 10
Procedures voor registratie ........................................................ 11
18
Schakelen tussen weergaven ...................................................... 18
Controleren via "Groepen weergeven".................................. 18
Betekenis van pictogrammen van "Groepen weergeven" .......... 18
De pictogrammen van "Groepen weergeven" gebruiken ........... 19
Controleren via "Details weergeven"..................................... 20
Betekenis van pictogrammen van "Details weergeven"............. 20
Weergave-opties selecteren........................................................ 21
Lijsten sorteren........................................................................... 22
Gewenste pictogrammen zoeken (Projectorlijst) .................. 22
Controleren via het systeemvak............................................ 23
Projectors met een probleem- of waarschuwingsstatus in
een lijst weergeven ............................................................. 24
3
Inhoud
Eigenschappen in detail controleren ..................................... 25
Weergave van groepeigenschappen ........................................... 25
Weergave van projectoreigenschappen...................................... 26
Logboeken weergeven en verwijderen.................................. 26
Logboeken weergeven ............................................................... 26
Logboeken verwijderen ............................................................. 26
Gebruik van de beheerfuncties
27
Beheer uitvoeren via de beheerknoppen .............................. 27
Beheer uitvoeren via een webbrowser (Webcontrole) .......... 28
Beheer uitvoeren via de timerinstellingen ............................. 28
Procedures voor nieuwe timerinstellingen................................. 29
De functie e-mailmelding instellen
31
De gebruiker ontvangt een e-mailmelding over een
probleem/waarschuwing/status
33
Toepassing vergrendelen
34
Toepassing vergrendelen inschakelen en opheffen.............. 34
Vergrendeling inschakelen......................................................... 34
Vergrendeling opheffen ............................................................. 34
Een wachtwoord instellen voor het opheffen van de
vergrendeling ...................................................................... 34
Probleemoplossing
35
Beheer en controle van projectors is niet mogelijk ............... 35
Er wordt geen e-mailmelding verzonden bij een probleem
met de projector.................................................................. 35
Taken die kunnen worden uitgevoerd met EMP Monitor
Met EMP Monitor kunt u vanaf een computer de status controleren van
meerdere EPSON-projectors die op een netwerk zijn aangesloten en kunt u de
projectors beheren.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de controle- en beheerfuncties
die met EMP Monitor kunnen worden uitgevoerd.
• Registratie van projectors voor controle- en beheerdoeleinden
- Er kan automatisch naar projectors op het netwerk worden gezocht waarna
u de projectors kunt selecteren die u wilt registreren.
- U kunt van de projectors die u wilt registreren het IP-adres invoeren.
• Geregistreerde projectors kunnen ook in groepen worden ingedeeld
zodat controle en beheer van groepen projectors mogelijk is
• Statuscontrole van geregistreerde projectors
- Met behulp van pictogrammen kunt u de AAN/UIT-status van projectors en
waarschuwingen en problemen die aandacht vereisen controleren.
- U kunt groepen projectors of één projector kiezen en vervolgens informatie
controleren zoals het aantal lampuren, invoerbronnen en problemen en
waarschuwingen die betrekking hebben op de betreffende projector(s).
• Beheer van geregistreerde projectors
- U kunt groepen projectors of één projector selecteren en vervolgens
handelingen uitvoeren zoals het in- en uitschakelen van de geselecteerde
projector(s) en het wijzigen van de invoerbron.
- Met behulp van webbeheerfuncties kunt u de instellingen in het
configuratiemenu van de projector wijzigen.
- Voor beheerfuncties die regelmatig en op een vast tijdstip of op een vaste
dag moeten worden uitgevoerd kunt u met behulp van "Timerinstellingen"
de timer instellen.
• E-mailmeldingen
U kunt e-mailadressen instellen voor het verzenden van meldingen over de
status van een geregistreerde projector die aandacht vereist.
4
Groep A
Ik wil de projectors
in Groep A
inschakelen.
Projector A
Groep B
Projector B
EMP Monitor
Voorbeeld van systeemconfiguratie
TIP
Om de controle en het beheer van projectors in te schakelen, zelfs als
deze in de stand-by modus* staan, stelt u de projectors als volgt in. De
exacte instellingen zijn afhankelijk van de projector die u gebruikt.
s "Configuratiemenu" in de Gebruikershandleiding van de
projector.
• Stel "Netwerkcontrole" in op "Aan".
• Stel "Stand-by modus" in op "Netwerk Aan".
* Als de
(Aan/Uit) indicator van de projector oranje is.
Omgevingseisen
Compatibele computers
Macintosh-computers kunnen niet worden gebruikt.
Besturingssysteem
Processor
Geheugencapaciteit
Vrije hardeschijfruimte
Weergave
Windows 98 Tweede Editie SP1/Me/NT.4.0 SP6/2000
Professional SP4/XP 32-bit versies (Home/Professional)
SP1 en hoger/Vista 32-bit versies (Home Basic/Home
Premium/Ultimate/Business/Enterprise)
• Internet Explorer versie 5.0 of hoger moet geïnstalleerd
zijn.
Pentium MMX 166 MHz of hoger (Pentium II 233 MHz of
hoger aanbevolen)
64 MB of meer (128 MB of meer aanbevolen)
5
Installatie van EMP Monitor
Als u Windows2000/NT4.0/XP/Vista gebruikt, moet u over
beheerdersbevoegdheid beschikken om EMP Monitor te kunnen
installeren.
PROCEDURE
1
Zet de computer aan en sluit alle toepassingen af.
2
Plaats de cd-rom "EPSON Projector
Software for Monitoring" in het cd-romstation van de
computer.
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
3
Volg nu de aanwijzingen op het scherm om verder te
gaan met de installatie.
50 MB of meer
SVGA (800×600) of een hogere resolutie, 32 bits of een
hogere weergavekleur
* Afhankelijk van het aantal projectors dat wordt beheerd, kan uw computer
trager worden. Als dit gebeurt, moet u een computer met hogere specificaties
gebruiken.
* EMP Monitor kan niet worden gebruikt in omgevingen waarbinnen
pingverzending niet mogelijk is.
6
Omgevingseisen
Beperkingen van een Windows Vista-omgeving
Als u EMP Monitor onder Windows Vista gebruikt, gelden de volgende
beperkingen.
• U moet over beheerdersbevoegdheid beschikken om "Registreren bij
start" in het scherm "Omgeving instellen" van EMP monitor te kunnen
gebruiken.
s"Controleren via het systeemvak" pag.23
• Ook nadat EMP Monitor is verwijderd, worden de instellingen en de
registratiegegevens bewaard op de harde schijf. Als u deze informatie niet
meer nodig heeft, kunt u de map "EMP Monitor V4.21" wissen. Als u de
standaardinstellingen heeft gebruikt tijdens de installatie kunt u deze map
vinden onder:
"C:\Users\(Gebruikersnaam)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.21"
Voordat u gaat beginnen
Controleer het volgende voordat u EMP Monitor gaat gebruiken.
• EMP Monitor moet op de computer geïnstalleerd zijn om gebruikt te
kunnen worden voor controle en beheer.
• De computer en de projectors moeten zijn aangesloten op het netwerk.
• Als u Windows 2000, NT4.0, XP of Vista gebruikt, moet de computer
worden opgestart in de Beheerdersmodus.
Als u EMP-6000/82/62/828/821/81/61 gebruikt
• Een in de handel verkrijgbare seriële ⇔ TCP/IP-conversie-adapter en een
verbindingskabel zijn vereist om EMP Monitor te kunnen gebruiken.
s"Stand-by modus" in de Gebruikershandleiding van de projector.
• Stel de seriële ⇔ TCP/IP-conversie-adapter in voordat u de projector
aansluit.
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Deze bewerking moet worden uitgevoerd wanneer EMP Monitor voor het
eerst na de installatie wordt gebruikt en als u projectors wilt toevoegen. Nadat
een projector is geregistreerd, wordt iedere keer dat EMP Monitor wordt
gestart automatisch de status van de geregistreerde projector weergegeven.
EMP Monitor starten
PROCEDURE
1
Klik op [Start] - [Programma's] (of [Alle
programma's]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor
V4.21] (in deze volgorde) om EMP Monitor te starten.
2
Het hoofdvenster wordt weergegeven.
"Groepen weergeven"
7
De handelingen die moeten worden uitgevoerd voor de registratie
van projectors via de automatische zoekfunctie zijn afhankelijk van
de plaats waar de projectors op het netwerk zijn aangesloten.
• Als u een projector registreert die zich in hetzelfde segment bevindt
als de computer waarop EMP Monitor is geïnstalleerd.
s"Registreren van projectors via de automatische zoekfunctie
(zoeken naar en registreren van projectors die zich in hetzelfde
segment bevinden)" pag.8
• Als u projectors registreert die zich in meerdere segmenten van het
netwerk bevinden s"Instellen van adresbereik voor automatisch
zoeken en registreren" pag.10
8
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Registreren van projectors via de automatische
zoekfunctie (zoeken naar en registreren van
projectors die zich in hetzelfde segment bevinden)
PROCEDURE
2
Klik op [Zoeken].
De automatische zoekfunctie wordt uitgevoerd en de namen
van de gedetecteerde projectors worden weergegeven.
• Als een projector niet in de lijst wordt weergegeven, gebruikt u
"Registratie door middel van een IP-adres (handmatig registreren)".
spag.13
f Procedures voor automatisch zoeken
1
Klik met de rechtermuisknop in "Groepen
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Projector
(automatisch zoeken)".
Het venster "Nieuwe projector maken (automatisch
registreren)" wordt weergegeven.
• Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"
- "Projector (automatisch zoeken)" in het menu "Bewerken".
TIP
• U kunt deze bewerking ook uitvoeren door "Projector (automatisch
zoeken)" te selecteren bij "Nieuw" in het menu "Bewerken".
• Projectors die gebruik maken van een seriële ⇔ TCP/IP-conversieadapter kunnen niet worden gedetecteerd.
9
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
f Procedures voor registratie
3
Selecteer de projector(s) die u wilt registreren en klik
op [Bewerken].
Het volgende venster wordt weergegeven.
Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te
geven.
Hoofdgroep
Projectornaam
IP-adres
Gebruik een
adapter
serieel ⇔
TCP/IP.
Poortnummer
Controlewachtwoord
Beschrijving
Controleren
Displaynaam
Displaypictogram
Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
U kunt maximaal 32 bytes invoeren.
U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.
Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt
registreren.
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
niet worden geselecteerd. s"Gelijktijdig registreren
van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14
Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd
voor de projector.
Hier wordt het IP-adres weergegeven van de
geregistreerde projector.
Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.
Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.
Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de
projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord
in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is
controle en beheer van geregistreerde projectors niet
mogelijk.
U kunt hier een beschrijving van de projector
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt
weergegeven bij de projectoreigenschappen.
U kunt maximaal 60 bytes invoeren.
Selecteer deze optie als u wilt beginnen met
controleren.
10
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
4
Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Om door te gaan met het registreren van andere projectors
herhaalt u stap 3 en 4.
TIP
Projectors die zijn geregistreerd via de automatische zoekfunctie
worden iedere keer dat EMP Monitor wordt gestart opnieuw
opgezocht op projectornaam.
5
Als u klaar bent met registreren, klikt u op
rechts
boven in het venster of op [Annuleren].
Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Zie "Lay-out van controlevenster" voor meer informatie over
het gebruik van "Groepen weergeven" en "Details weergeven".
spag.18
Instellen van adresbereik voor automatisch zoeken
en registreren
TIP
Projectors die gebruik maken van een seriële ⇔ TCP/IP-conversieadapter kunnen niet worden gedetecteerd.
PROCEDURE
f Procedures voor automatisch zoeken
1
Klik met de rechtermuisknop in "Groepen
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Projector
(automatisch zoeken)".
Het venster "Nieuwe projector maken (automatisch
registreren)" wordt weergegeven.
• Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"
- "Projector (automatisch zoeken)" in het menu "Bewerken".
11
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
2
3
Schakel het selectievakje "Geef een adresbereik op
en zoek" in en voer het beginadres en het eindadres
van het bereik in.
f Procedures voor registratie
4
Selecteer de projector(s) die u wilt registreren en klik
op [Bewerken].
Het volgende venster wordt weergegeven.
Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te
geven.
Klik op [Zoeken].
De automatische zoekfunctie wordt uitgevoerd en de namen
van de gedetecteerde projectors worden weergegeven.
Displaynaam
Displaypictogram
Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
U kunt maximaal 32 bytes invoeren.
U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.
Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
12
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Hoofdgroep
Projectornaam
IP-adres
Gebruik een
adapter
serieel ⇔
TCP/IP.
Poortnummer
Controlewachtwoord
Beschrijving
Controleren
5
Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt
registreren.
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
niet worden geselecteerd. s"Gelijktijdig registreren
van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14
Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd
voor de projector.
Hier wordt het IP-adres weergegeven van de
geregistreerde projector.
Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.
Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.
Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de
projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord
in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is
controle en beheer van geregistreerde projectors niet
mogelijk.
U kunt hier een beschrijving van de projector
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt
weergegeven bij de projectoreigenschappen.
U kunt maximaal 60 bytes invoeren.
Selecteer deze optie als u wilt beginnen met
controleren.
Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Om door te gaan met het registreren van andere projectors
herhaalt u stap 4 en 5.
6
Als u klaar bent met registreren, klikt u op
rechts
boven in het venster of op [Annuleren].
Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Zie "Lay-out van controlevenster" voor meer informatie over
het gebruik van "Groepen weergeven" en "Details weergeven".
spag.18
13
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Registratie door middel van een IP-adres (handmatig
registreren)
2
• Als u een seriële ⇔ TCP/IP-conversie-adapter en een
verbindingskabel naar de projector gebruikt, selecteert u "Gebruik
een adapter serieel ⇔ TCP/IP.". Voer bij "Poortnummer" het
poortnummer in en klik op [Zoeken].
PROCEDURE
1
Klik met de rechtermuisknop in "Groepen
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Projector
(handmatig registreren)".
Het volgende venster wordt weergegeven.
• Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"
- "Projector (handmatig registreren)" in het menu "Bewerken".
Voer bij "IP-adres" het IP-adres in van de projector die
u wilt registreren en klik op [Zoeken]. Als het bericht
wordt weergegeven, klikt u op [OK].
3
Als het zoeken voltooid is, voert u de gegevens in van
de te registreren projector waarbij u gebruik maakt
van onderstaande tabel.
Displaynaam
Displaypictogram
Hoofdgroep
Projectornaam
IP-adres
TIP
U kunt deze bewerking ook uitvoeren door "Projector (handmatig
registreren)" te selecteren bij "Nieuw" in het menu "Bewerken".
Gebruik een
adapter
serieel ⇔
TCP/IP.
Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
U kunt maximaal 32 bytes invoeren.
U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.
Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt
registreren.
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
niet worden geselecteerd. s"Gelijktijdig registreren
van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14
Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd
voor de projector.
Hier wordt het IP-adres weergegeven dat u bij stap 2
heeft ingevoerd.
Selecteer deze optie als u een seriële ⇔ TCP/IPconversie-adapter gebruikt om de projector aan te
sluiten.
14
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Poortnummer
Controlewachtwoord
Beschrijving
Controleren
As u een seriële ⇔ TCP/IP-conversie-adapter
gebruikt om de projector aan te sluiten, voert u het
poortnummer in.
Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de
projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord
in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is
controle en beheer van geregistreerde projectors niet
mogelijk. As u een seriële ⇔ TCP/IP-conversieadapter gebruikt om de projector aan te sluiten, kan
geen controlewachtwoord worden ingesteld.
U kunt hier een beschrijving van de projector
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt
weergegeven bij de projectoreigenschappen.
U kunt maximaal 60 bytes invoeren.
Selecteer deze optie als u wilt beginnen met
controleren.
Gelijktijdig registreren van meerdere projectors in
een controlegroep
Projectors die afzonderlijk zijn geregistreerd kunnen naderhand in
verschillende groepen worden ondergebracht zodat ze gelijktijdig kunnen
worden gecontroleerd en beheerd.
Als u één van de geregistreerde groepen als "Hoofdgroep" selecteert,
kunnen controle en beheer van alle projectors in die "Hoofdgroep" worden
uitgevoerd.
Er kan ook een "Hoofdgroep" van andere hoofdgroepen worden ingesteld,
zodat een hiërarchische structuur ontstaat, zoals hieronder afgebeeld.
Vleugel A
Showroom
Showroom A
Nr.2
Nr.3
Showroom B
Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Aula
Nr.4
Nr.5
Lobby
4
Nr.1
Projector01
Projector02
Vleugel B
Vleugel C
Vergaderzaal
100
101
102
103
Receptie
Kamer 1
Kamer 3
Vergaderzaal
201
202
Maak eerst de registratiegroepen aan en registreer vervolgens de projectors
in de verschillende groepen.
15
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
Controleren
PROCEDURE
1
Klik met de rechtermuisknop in "Groepen
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Groep".
Het volgende venster wordt weergegeven.
Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te
geven.
• Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"
- "Groep" in het menu "Bewerken".
Selecteer deze optie om alle projectors te controleren
die in de groep geregistreerd zijn. Als deze optie niet
wordt geselecteerd, worden de instellingen gebruikt
die zijn opgegeven tijdens het registreren van de
afzonderlijke projectors.
Deze optie kan niet worden ingesteld bij het maken
van een nieuwe groep.
TIP
U kunt deze bewerking ook uitvoeren door "Groep" te selecteren bij
"Nieuw" in het menu "Bewerken".
Groepsnaam
Displaypictogram
Hoofdgroep
Voer de naam in van de groep(en) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
U kunt maximaal 32 bytes invoeren.
U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.
Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
Hier kunt u de hoofdgroep opgeven. Als er geen
groepen zijn aangemaakt, kan deze optie niet worden
geselecteerd.
2
Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".
3
Klik met de rechtermuisknop op het (de)
pictogram(men) van de projector(s) die u wilt
registreren in de groep die u heeft aangemaakt bij
"Groepen weergeven" of "Details weergeven" en
selecteer "Bewerken".
TIP
U kunt deze bewerking ook uitvoeren door "Bewerken" te selecteren
in het menu "Bewerken".
16
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
4
In het venster "Projector bewerken" selecteert u de
groepsnaam die u wilt gebruiken voor registratie in
de "Hoofdgroep" en vervolgens klikt u op [Wijzigen].
De status van de groepsregistratie wordt weergegeven als
pictogram bij "Groepen weergeven" of "Details weergeven".
TIP
De registratiegegevens kunnen ook worden gecontroleerd bij
"Projectorlijst" in het menu "Beeld".
Wijziging van de projectornaam of het IP-adres na
registratie
f Voor handmatig geregistreerde projectors
PROCEDURE
1
Klik met de rechtermuisknop op een
projectorpictogram bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven" en selecteer "Controle
uitgeschakeld". Klik opnieuw met de
rechtermuisknop op het projectorpictogram en
selecteer "Bewerken".
TIP
U kunt deze bewerkingen ook uitvoeren via het menu "Bewerken".
2
Als alleen de projectornaam is gewijzigd, klikt u op
[Zoeken] in het venster "Projector bewerken" dat
wordt weergegeven.
Als het IP-adres is gewijzigd, voert u het nieuwe IPadres in bij "IP-adres" en klikt u op [Zoeken]. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
3
Als het venster "Projector bewerken" opnieuw wordt
weergegeven, klikt u op [Wijzigen].
17
Registreren en verwijderen van projectors voor controle
f Voor projectors die zijn geregistreerd via de automatische
zoekfunctie
PROCEDURE
1
2
Wis de projector(s) waarvan de naam of het IP-adres
is gewijzigd bij "Groepen weergeven" of "Details
weergeven". spag.17
Voer de automatische zoekfunctie uit om de
projector(s) opnieuw te registreren. spag.8
Annuleren (verwijderen) van projectorregistraties
De registraties van projectors kunnen worden verwijderd als ze niet langer
nodig zijn voor controle of beheer via EMP Monitor.
PROCEDURE
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de
projector of groep die u wilt verwijderen bij "Groepen
weergeven" of "Details weergeven" en selecteer
"Verwijderen".
Als het bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Bij "Groepen weergeven" of "Details weergeven" kunt u meerdere
projectors selecteren om te verwijderen.
U kunt als volgt meerdere projectors tegelijk selecteren.
• Als u een groepspictogram selecteert bij "Groepen weergeven" worden
alle projectors die in deze groep zijn geregistreerd gelijktijdig verwijderd.
• Houd de [Ctrl]-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u de gewenste
pictogrammen aanklikt.
• U kunt meerdere pictogrammen selecteren met behulp van slepen-enneerzetten.
TIP
U kunt deze bewerking ook uitvoeren door "Verwijderen" te
selecteren in het menu "Bewerken".
Lay-out van controlevenster
U kunt statuscontroles uitvoeren met behulp van één van onderstaande
vensterlay-outs.
• "Groepen weergeven"
In deze weergave kunt u de status van groepsregistraties controleren in een
hiërarchisch schema.
• "Details weergeven"
In deze weergave kunt u de status van de afzonderlijke projectors in een lijst
weergeven zodat de projectors in detail kunnen worden gecontroleerd. U
kunt ook specifieke items in een lijst weergeven en deze items sorteren op
een specifieke rij.
18
Controleren via "Groepen weergeven"
f Betekenis van pictogrammen van "Groepen weergeven"
In "Groepen weergeven" geven de symbolen op de pictogrammen de status
van de projectors weer.
"Groepen
weergeven"
Als de
groepspictogra
mmen rond
zijn, betekent
dit dat er nog
een lager
niveau bestaat.
s pag.19
"Groepen weergeven"
"Details weergeven"
f Schakelen tussen weergaven
U kunt als volgt schakelen tussen "Groepen weergeven" en "Details
weergeven".
PROCEDURE
Klik op het menu "Beeld" en selecteer "Groepen
weergeven" of "Details weergeven".
19
Lay-out van controlevenster
Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd.
Groep
Geen waarschuwingen of problemen.
Alle projectors van de groep werken normaal.
Waarschuwing of probleem
Een projector in de groep heeft een waarschuwingsof probleemstatus.
Melding
In de groep is een projector gedetecteerd die
onmiddellijke aandacht vereist.
Controle uitgeschakeld
De projector wordt niet gecontroleerd. Als u met de
rechtermuisknop op het pictogram klikt en "Controle
ingeschakeld" selecteert, wordt de projector
toegevoegd aan de projectors die worden
gecontroleerd.
Gegevens worden bijgewerkt
Projector
Geen waarschuwingen of
problemen*1
Waarschuwing of probleem
Melding
Controle uitgeschakeld
Gegevens worden bijgewerkt
Fout: netwerk (verificatiefout wachtwoord
Monitor)
Tijdens de registratie van de projector is geen
controlewachtwoord opgegeven of er is een onjuist
controlewachtwoord opgegeven. spag.9, 12, 14
Fout: netwerk (TCP-verbinding)*2
Fout: netwerk (communicatiefout ESC/VP.net)*3
*1 Als "Weergave displaygroep temperatuurniveau" is ingesteld op "Aan"
bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra" wordt boven het
pictogram van de projector een pictogram weergegeven dat de
inwendige temperatuur van de projector weergeeft. De
standaardinstelling is "Uit". Terwijl de weergave van de inwendige
temperatuur u een idee geeft van de temperatuurstijging in de projector,
kunt u verbeteringen aanbrengen in de bedrijfsomgeving van de
projector om te voorkomen dat een temperatuuralarm wordt afgegeven
of de temperatuur extreem hoog wordt. spag.24
*2 Controleer het volgende.
• Controleer of de projector is ingeschakeld.
• Controleer of de LAN-kabel is aangesloten.
• Controleer of "Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" of dat de
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk Aan" in het
configuratiemenu van de projector.
*3 Controleer of de projector goed is aangesloten op het netwerk.
TIP
De projectorgegevens die worden aangemaakt als een probleem wordt
gedetecteerd, worden opgeslagen totdat EMP Monitor wordt
afgesloten. De vensters van EMP Monitor worden niet automatisch
bijgewerkt, zelfs niet als de projectorstatus weer normaal is. Klik op
[Vernieuwen] in het hoofdvenster om de status bij te werken.
f De pictogrammen van "Groepen weergeven" gebruiken
In "Groepen weergeven" kunnen de volgende pictogrambewerkingen
worden uitgevoerd.
• Pictogrammen weergeven en verbergen
Iedere keer dat u dubbelklikt op een groepspictogram, worden de
pictogrammen van de projectors die in de betreffende groep zijn
geregistreerd weergegeven of verborgen.
• Pictogrammen verplaatsen
Om de positie van een pictogram in "Groepen weergeven" te verplaatsen,
kunt u het pictogram simpelweg verslepen.
20
Lay-out van controlevenster
Controleren via "Details weergeven"
f Betekenis van pictogrammen van "Details weergeven"
In "Details weergeven" wordt de status van geregistreerde projectors
weergegeven als een lijst, ongeacht de groepen waartoe de projectors
behoren.
Controle uitgeschakeld
De projector wordt niet gecontroleerd. Als u met de
rechtermuisknop op het pictogram klikt en "Controle
ingeschakeld" selecteert, wordt de projector toegevoegd
aan de projectors die worden gecontroleerd.
Gegevens worden bijgewerkt
Fout: netwerk (verificatiefout wachtwoord Monitor)
Tijdens de registratie van de projector is geen
controlewachtwoord opgegeven of er is een onjuist
controlewachtwoord opgegeven. spag.9, 12, 14
Fout: netwerk (TCP-verbinding)*2
Fout: netwerk (communicatiefout ESC/VP.net)*3
Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd.
Type: geeft de projectorstatus weer.
Geen waarschuwingen of problemen*1
Waarschuwing of probleem
Er is een fout opgetreden in de projector.
Melding
De projector vereist onmiddellijke aandacht.
Groepsnaam: als projectors in een groep zijn geregistreerd, dan wordt
de naam van de betreffende groep weergegeven.
Displaynaam: geeft de displaynaam weer.
Voeding: geeft de aan- of uit-status weer van de projector.
Ingeschakeld en
Ingeschakeld en
normale status
afwijkende status
Uitgeschakeld en
Uitgeschakeld en
normale status
afwijkende status
Lampuren: geeft de gebruiksduur van de lamp van de projector weer.
Temperatuurniveau: de volgende vijf pictogrammen geven de
inwendige temperatuurstatus van de projector
aan.
Inwendige
Waarschuwing hoge
temperatuur normaal
temperatuur
Inwendige
Inwendigetemperatuur normaal
temperatuurfout
Waarschuwing hoge
temperatuur
21
Lay-out van controlevenster
Foutgegevens: geeft een melding of waarschuwing/probleem weer
met behulp van de volgende pictogrammen.
Melding luchtfilter
Afdekking lamp open
Lamp vervangen*4
Fout: lamp
Waarschuwing: hoge
temperatuur
Lamp defect bij
inschakelen
Fout: hoge
binnentemperatuur
Luchtfilter vervangen
Geen luchtfilter
Interne fout
Luchtstroom laag
Fout: ventilator
Fout: luchtsensor
Fout: sensor
Luchtstroom laag
Fout: overig
Fout: sensor
luchtstroom
luchtfilter
*1 Als "Weergave displaygroep temperatuurniveau" is ingesteld op "Aan"
bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra" wordt boven het
pictogram van de projector een pictogram weergegeven dat de
inwendige temperatuur van de projector weergeeft. De
standaardinstelling is "Uit".
*2 Controleer het volgende.
• Controleer of de projector is ingeschakeld.
• Controleer of de LAN-kabel is aangesloten.
• Controleer of "Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" of dat de
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk Aan" in het
configuratiemenu van de projector.
*3 Controleer of de projector goed is aangesloten op het netwerk.
*4 U kunt de waarschuwing "Lamp vervangen" weergeven op een tijdstip
dat u vooraf kunt instellen bij "Omgeving instellen" in het menu
"Extra".
TIP
De projectorgegevens die worden aangemaakt als een probleem wordt
gedetecteerd, worden opgeslagen totdat EMP Monitor wordt
afgesloten. De vensters van EMP Monitor worden niet automatisch
bijgewerkt, zelfs niet als de projectorstatus weer normaal is. Klik op
[Vernieuwen] in het hoofdvenster om de status bij te werken.
f Weergave-opties selecteren
U kunt ervoor kiezen om alleen bepaalde opties weer te geven bij "Details
weergeven".
PROCEDURE
1
Selecteer "Optie" in het menu "Beeld".
Het venster "Optie" wordt weergegeven.
22
Lay-out van controlevenster
2
Schakel de selectievakjes in van de opties die u wilt
weergeven.
3
Klik op [OK].
4
Wanneer niet alle details van de optie kunnen worden
weergegeven bij "Details weergeven" versleept u de
lijn rechts van de optienaam om het beeld breder te
maken.
Gewenste pictogrammen zoeken (Projectorlijst)
De functie "Projectorlijst" is handig voor het zoeken in lijsten wanneer een
groot aantal groepen en projectors is geregistreerd en het pictogram dat u
zoekt niet in het scherm wordt weergegeven.
PROCEDURE
Selecteer "Projectorlijst" in het menu "Beeld".
f Lijsten sorteren
U kunt gedetailleerde lijsten sorteren op een specifieke rij, zoals
projectornaam of IP-adres.
PROCEDURE
Bij "Projectorlijst" worden de
temperatuurpictogrammen niet
weergegeven, ongeacht de
instelling van "Weergave
displaygroep
temperatuurniveau" bij
"Omgeving instellen".
Klik op de naam van de rij waarop u wilt sorteren.
Met "Projectorlijst" kunt u de registratiegegevens van groepen in een
hiërarchisch schema controleren. As u op een pictogram klikt, wordt door
"Groepen weergeven" en "Details weergeven" gebladerd zodat het
geselecteerde pictogram in het venster wordt weergegeven.
23
Lay-out van controlevenster
Controleren via het systeemvak
De projectorstatussen worden altijd weergegeven als pictogrammen in het
systeemvak, zelfs als "Groepen weergeven" of "Details weergeven" niet
wordt weergegeven, en de statussen kunnen worden gecontroleerd met
behulp van de pictogramsymbolen.
Als die hierna beschreven instellingen zijn opgegeven in de
configuratiemenu's, wordt een pictogram weergegeven in het systeemvak
en kan de status worden gecontroleerd aan de hand van het symbool op het
pictogram.
PROCEDURE
1
Selecteer "Omgeving instellen" in het menu "Extra".
Het venster "Omgeving instellen" wordt weergegeven.
2
Selecteer "Resident in systeemvak".
3
Klik op [OK].
: geen probleem
: probleem
TIP
• Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak om in het popupmenu dat verschijnt "Hoofdvenster openen" of "Afsluiten" te
selecteren.
• Als "Registreren bij start" bij "Omgeving instellen" is geselecteerd,
wordt EMP Monitor automatisch gestart nadat de computer is
ingeschakeld. Als u EMP Monitor onder Windows Vista gebruikt,
moet u over beheerdersbevoegdheid beschikken om deze functie te
kunnen gebruiken.
24
Lay-out van controlevenster
Projectors met een probleem- of
waarschuwingsstatus in een lijst weergeven
U kunt een lijst weergeven met uitsluitend projectors die een probleem- of
waarschuwingsstatus hebben.
PROCEDURE
Selecteer "Lijst met waarschuwingen en fouten van
projector" in het menu "Beeld".
Het volgende "Lijst met waarschuwingen en fouten van projector"-venster
wordt weergegeven.
Als u de muiscursor
langs het pictogram
beweegt, worden de
foutgegevens en de
handelingen die u
moet uitvoeren om
de fout te herstellen
weergegeven.
Als u dubbelklikt op
een regel, worden
de eigenschappen
van de betreffende
projector
weergegeven.
s pag.26
Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd.
Type: geeft de status weer van de groep of projector. spag.18
Displaynaam: geeft de displaynaam weer.
Voeding: geeft de aan- of uit-status weer van de projector.
Ingeschakeld en
normale status
Ingeschakeld en
afwijkende status
Uitgeschakeld en
normale status
Uitgeschakeld en
afwijkende status
Lampuren: geeft de gebruiksduur van de lamp van de projector weer.
Bron: geeft de geselecteerde invoerbron weer van de projector.
Computer of
Computer1
Video
Computer2
DVI of HDMI
(digitaal)
BNC
D-Video
S-Video
EasyMP
Temperatuurniveau: de volgende vijf pictogrammen geven de
inwendige temperatuurstatus van de projector
aan.
Inwendige
temperatuur normaal
Waarschuwing: hoge
temperatuur
Inwendige
temperatuur normaal
Inwendigetemperatuurfout
Waarschuwing: hoge
temperatuur
25
Lay-out van controlevenster
Foutgegevens:geeft de waarschuwings- of probleemstatus weer met
behulp van de volgende pictogrammen.
Lamp vervangen*
Afdekking lamp open
Waarschuwing: hoge
temperatuur
Fout: lamp
Luchtfilter vervangen
Lamp defect bij
inschakelen
Geen luchtfilter
Fout: hoge
binnentemperatuur
Luchtstroom laag
Interne fout
Fout: luchtsensor
Fout: ventilator
Luchtstroom laag
Fout: sensor
Fout: sensor
luchtstroom
luchtfilter
Fout: overig
*U kunt de waarschuwing "Lamp vervangen" weergeven op een tijdstip dat
u vooraf kunt instellen bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra".
Eigenschappen in detail controleren
U kunt de eigenschappen van groepen en projectors in detail controleren.
f Weergave van groepeigenschappen
U kunt de eigenschappen op één van de volgende manieren weergeven.
• De eigenschappen van alle groepen weergeven in "Groepen
weergeven"
Klik met de rechtermuisknop in "Groepen weergeven" en selecteer
"Eigenschap".
• De eigenschappen van specifieke groepen weergeven
Klik met de rechtermuisknop op een pictogram in "Groepen weergeven"
en selecteer "Eigenschap".
Als u dubbelklikt
op een regel,
worden de
eigenschappen
van de betreffende
groep of projector
weergegeven.
26
Lay-out van controlevenster
f Weergave van projectoreigenschappen
Logboeken weergeven en verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op een projectorpictogram bij "Groepen
weergeven" of "Details weergeven" en selecteer "Eigenschap".
In uw webbrowser kunt u de inhoud van verzonden logboeken controleren,
zoals de zaken die zijn beheerd door EMP Monitor en projectorfouten. U
kunt eenmaal gecontroleerde logboeken verwijderen.
TIP
Als "Uitvoer in logboek" is ingesteld op "Aan" bij "Omgeving
instellen" in het menu "Extra" dan worden verzonden logboeken
opgeslagen. De standaardinstelling is "Uit".
Geeft de
firmwareversie
van de projector
weer.
f Logboeken weergeven
PROCEDURE
Selecteer "Logboek - Weergeven" in het menu "Beeld".
De webbrowser wordt geopend en de logboeken die tot op dat
moment zijn verzonden, worden weergegeven.
f Logboeken verwijderen
PROCEDURE
Selecteer "Logboek - Verwijderen" in het menu "Beeld".
Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, klikt u op
[OK].
Alle logboeken worden verwijderd en de gegevens van
beheerbewerkingen van EMP Monitor en projectorfouten worden
vanaf dat moment opgeslagen in een nieuw logboek.
Gebruik van de beheerfuncties
Beheer uitvoeren via de beheerknoppen
Klik op het pictogram van de projector die u wilt beheren in "Groepen
weergeven" of Details weergeven" en klik op een beheerknop om
uitsluitend de geselecteerde projector te beheren.
U kunt ook het beheer van alle geselecteerde projectors inschakelen door
meerdere projectors te selecteren in "Groepen weergeven" of "Details
weergeven" en op een beheerknop te klikken. U kunt als volgt meerdere
projectors tegelijk selecteren.
• Als u een groepspictogram selecteert bij "Groepen weergeven" kunnen
alle projectors die in deze groep zijn geregistreerd en waarvoor controle
is ingesteld gelijktijdig worden beheerd.
• Houd de [Ctrl]-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u de gewenste
pictogrammen aanklikt.
• U kunt meerdere pictogrammen selecteren met behulp van slepen-enneerzetten.
Beheerknoppen
27
Apparaat uit
Schakelt de projector uit.
Bron wijzigen:
Computer1
Bron wijzigen:
Computer2
Bron wijzigen:
BNC
Bron wijzigen:
S-video
Bron wijzigen:
Video
Bron wijzigen:
DVI, HDMI
Bron wijzigen:
D-video
Bron wijzigen:
EasyMP
Schakelt naar de poort [Computer1] of [Computer]
voor de invoerbron.
Schakelt naar de poort [Computer2] voor de
invoerbron.
Schakelt naar de poort [BNC] voor de invoerbron.
Schakelt naar de poort [S-video] voor de
invoerbron.
Schakelt naar de poort [Video] voor de invoerbron.
Schakelt naar de poort [DVI] of [HDMI] voor de
invoerbron.
Schakelt naar de poort [D4] voor de invoerbron.
Schakelt naar EasyMP of EasyMP.net.
TIP
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beheerknoppen en hun
betekenis.
Apparaat aan
Schakelt de projector in.
• Het is mogelijk dat niet alle bovengenoemde poorten of functies
aanwezig zijn op alle aangesloten projectors. Als u op een knop klikt
van een poort of functie die niet aanwezig is, gebeurt er niets.
• Ook als de volgende vensters worden weergegeven, kunt u de
onderdelen selecteren die u wilt beheren en de beheerknoppen
gebruiken om beheer uit te voeren. sVoor meer informatie over de
afzonderlijke vensters pag.24, 25
- Groepeigenschappen
- Projectoreigenschappen
- Lijst met waarschuwingen en fouten van projector (er is alleen
beheer mogelijk van projectors met een waarschuwingsstatus).
28
Gebruik van de beheerfuncties
Beheer uitvoeren via een webbrowser (Webcontrole)
In de webbrowser van uw computer kunt u de instellingen wijzigen van de
configuratiemenu's van de projectors.
PROCEDURE
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de
projector die u wilt beheren bij "Groepen weergeven"
of "Details weergeven" en selecteer "Webcontrole".
Beheer uitvoeren via de timerinstellingen
Dit is een handige manier voor het uitvoeren van bepaalde beheerfuncties,
zoals het dagelijks of wekelijks in- en uitschakelen van projectors op vaste
tijdstippen.
U kunt timerinstellingen opgeven voor één projector of voor alle projectors
van een bepaalde groep.
PROCEDURE
1
2
De webbrowser wordt geopend en het venster
Webcontrole wordt weergegeven.
Selecteer "Timer" - "Timerinstellingen" in het menu
"Extra".
Het volgende venster met de status van de timerinstelling wordt
weergegeven.
Met Webcontrole kunt u dezelfde instellingen opgeven als in het
configuratiemenu van de projector. Zie de Gebruikershandleiding van de
projector voor meer informatie over het configuratiemenu.
TIP
Ook als de volgende vensters worden weergegeven, kunt u projectors
selecteren en met de rechtermuisknop "Webcontrole" selecteren.
• Groepeigenschappen spag.25
• Lijst met waarschuwingen en fouten van projector (er is alleen
beheer mogelijk van projectors met een waarschuwingsstatus.)
spag.24
De verschillende kleuren in de lijst hebben de volgende betekenis:
: timerinstelling van vandaag
: de timerinstelling van vandaag is niet voor alle projectors in de
groep ingeschakeld.
: de timerinstelling van vandaag is uitgeschakeld.
: timerinstelling voor een andere dag.
29
Gebruik van de beheerfuncties
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opties die in dit venster worden
weergegeven en de functies die kunnen worden gebruikt.
Projectors
Hier kunt u een groep of projector selecteren waarvan u
de status wilt controleren.
Als een groep wordt geselecteerd, worden de
timerinstellingen van alle projectors in de groep
weergegeven.
Datum
Geeft de datum van vandaag weer in een rood vak.
De dagen waarvoor timerinstellingen zijn opgegeven,
worden vetgedrukt weergegeven.
Klik op
of
om naar de kalender van de vorige of
volgende maand te gaan.
Timers
Geeft een lijst weer van de timerinstellingen.
[Actief]
[Niet actief]
Voor het in- en uitschakelen van de geselecteerde
timerinstellingen in de lijst met timers.
[Toevoegen]
Voor het opslaan van nieuwe timerinstellingen.
[Bewerken]
Voor het wijzigen van de timerinstellingen die zijn
geselecteerd in de lijst met timers.
Als een groep geselecteerd is voor het controleren van de
status, kunnen de instellingen niet worden gewijzigd.
[Verwijderen]
Voor het verwijderen van de timerinstellingen die zijn
geselecteerd in de lijst met timers.
f Procedures voor nieuwe timerinstellingen
2
Als u op "Toevoegen" klikt, wordt het volgende
venster weergegeven en worden de nieuwe
timerinstellingen toegepast.
Bij "Bewerking" kunt u het in- en uitschakelen van projectors
en het wijzigen van de invoerbron selecteren, net als met de
beheerknoppen in het hoofdvenster. Als u het wijzigen van de
invoerbron instelt, wordt de projector ingeschakeld op de
begintijd van de timer, zelfs als de timer op dat moment niet is
ingeschakeld. Het is daarom niet nodig om twee afzonderlijke
timerinstellingen op te geven voor het inschakelen van de
projector en het wijzigen van de invoerbron.
Gebruik van de beheerfuncties
3
Als u klaar bent met het opgeven van de
timerinstellingen klikt u op [OK].
De opgegeven timerinstellingen worden opgeslagen en kunnen
worden gecontroleerd in de weergegeven lijst met timers.
TIP
U kunt alle opgeslagen timerinstellingen in- en uitschakelen.
Selecteer "Timer" - "Inschakelen" of "Uitschakelen" in het menu
"Extra".
30
De functie e-mailmelding instellen
De functie e-mailmelding kan worden gebruikt voor het verzenden van
meldingen naar een vooraf ingesteld e-mailadres als een op het netwerk
aangesloten projector een bepaalde status heeft of bij een probleem of
waarschuwing. Met behulp van deze functie kan de gebruiker ook over de
projectorstatus of problemen worden geïnformeerd als hij of zij zich op een
andere locatie dan de projectors bevindt.
31
2
Het venster "E-mailmelding instellen" wordt
weergegeven.
Stel de volgende parameters in.
TIP
• Er kunnen maximaal drie adressen (bestemmingen) worden
opgeslagen en de meldingen kunnen naar alle adressen tegelijk
worden verstuurd.
• Bij een kritiek probleem met een projector waarbij de projector
onmiddellijk buiten bedrijf raakt, kan er mogelijk geen melding over
het probleem naar de gebruiker worden gestuurd.
• Als de "Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk Aan" of als
"Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" in de configuratiemenu's
van de projector, kunt u de projector ook in de stand-by modus
controleren (als de projector is uitgeschakeld).
sGebruikershandleiding van de projector
• Op sommige projectors is het mogelijk om de functie e-mailmelding
in het configuratiemenu in te stellen. Wanneer het verzenden van emailmeldingen wordt ingesteld in het configuratiemenu van de
projector, zijn zowel de instellingen van het configuratiemenu als de
instellingen die zijn opgegeven in EMP Monitor functioneel.
E-mailmelding
Stel deze optie in op "Aan" om de functie emailmelding te gebruiken.
IP-adres van
SMTP-server
Voer het IP-adres van de SMTP-server in.
U kunt maximaal 255 bytes invoeren.
Als u het poortnummer van de SMTP-server
wijzigt, geeft u het betreffende poortnummer op.
De standaardinstelling is "25".
U kunt een waarde van 1 tot 65535 opgeven.
E-mailadres van
afzender
PROCEDURE
1
Selecteer "E-mailmelding" in het menu "Extra".
Voer hier het e-mailadres van de afzender in. U
kunt maximaal 255 bytes invoeren.
E-mailadres van
bestemming 1
E-mailadres van
bestemming 2
E-mailadres van
bestemming 3
Geef hier de bestemmingsadressen op voor de emailmelding. U kun maximaal drie bestemmingen
instellen. U kunt maximaal 255 bytes invoeren.
32
De functie e-mailmelding instellen
3
Klik op [Gebeurtenis voor melding] en selecteer de
opties voor e-mailmelding in het venster dat wordt
weergegeven.
4
Klik op [OK].
Als het venster "E-mailmelding instellen" opnieuw wordt
weergegeven herhaalt u stap 3 en 4 om de gebeurtenissen in te
stellen die u wilt melden.
5
Als u klaar bent met instellen, klikt u op [OK].
De gebruiker ontvangt een e-mailmelding over een probleem/waarschuwing/status
Bij een probleem met de projector of bij een projectorstatus die aandacht
vereist, wordt een e-mail zoals hieronder afgebeeld naar het adres
verzonden dat is opgegeven bij "E-mailadres van bestemming".
Bij meerdere problemen, waarschuwingen of statussen, worden de
bijbehorende e-mailmeldingen op afzonderlijke regels weergegeven.
Item
E-mailonderwerp
Tekst van melding
Weergegeven informatie
Statusmelding projector [Displaynaam die
wordt weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven"]
<Displaynaam die wordt weergegeven bij
"Groepen weergeven" of "Details weergeven">
heeft nu de volgende status.
<Melding van probleem/waarschuwing/status
(zie onderstaande tabel)>
De e-mailmelding kan de volgende informatie bevatten.
Melding
Interne fout
Fout: ventilator
Fout: sensor
Afdekking lamp open
Melding
Waarschuwing: hoge
temperatuur
Lamp vervangen
Fout: hoge
binnentemperatuur
Luchtstroom laag
Fout: sensor luchtstroom
luchtfilter
Oplossing
"De indicators lezen"
s "De indicators lezen" in de
Gebruikershandleiding van de projector.
Luchtfilter vervangen
Geen luchtfilter
Luchtstroom laag
Fout: luchtsensor
Melding luchtfilter
Geen signaal
De projector ontvangt geen beeldsignaal.
Controleer de verbindingsstatus en controleer
of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld.
Fout: overig
Stop met het gebruik van de projector,
verwijder de stekker van de voedingskabel uit
het stopcontact en neem contact op met de
plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde
adres dat u kunt vinden in de Wereldwijde
garantievoorwaarden die bij de projector zijn
meegeleverd.
Fout: netwerk (TCPverbinding)
Controleer of de projector in ingeschakeld, of
de LAN-kabel is aangesloten en of
"Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" en
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk
Aan".
Oplossing
"De indicators lezen"
s "De indicators lezen" in de
Gebruikershandleiding van de projector.
Lamp defect bij
inschakelen
Fout: lamp
33
Fout: netwerk
Controleer of de projector goed is
(communicatiefout ESC/ aangesloten op het netwerk.
VP.net)
Fout: netwerk
(verificatiefout
wachtwoord Monitor)
Controleer het controlewachtwoord van de
projector.
Er wordt een melding gestuurd zodra de fout is hersteld of de
waarschuwingsstatus is opgeheven.
Toepassing vergrendelen
Met de functie Toepassing vergrendelen kunt u voorkomen dat de projectors
door derden worden gebruikt via EMP Monitor en dat instellingen zonder
toestemming worden gewijzigd. Als de functie Toepassing vergrendelen is
ingeschakeld, is het nog wel mogelijk om EMP Monitor te openen en te
sluiten en statuscontrole uit te voeren.
Als een wachtwoord is ingesteld, moet een wachtwoord worden ingevoerd om
de vergrendeling van de toepassing op te heffen. Hiermee wordt het opheffen
van de vergrendeling bemoeilijkt en is het systeem nog beter beveiligd.
34
2
Als het venster voor het invoeren van het wachtwoord
verschijnt, voert u het wachtwoord in en klikt u op
[OK].
Als geen wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling) klikt u
op [OK] zonder een wachtwoord in te voeren. Voor een betere
beveiliging is het raadzaam om een wachtwoord in te stellen.
De vergrendeling wordt opgeheven en het is weer mogelijk om
bewerkingen uit te voeren.
Toepassing vergrendelen inschakelen en opheffen
f Vergrendeling inschakelen
PROCEDURE
Selecteer "Toepassing vergrendelen" in het menu "Extra".
De toepassing wordt vergrendeld en behalve het openen en sluiten
van EMP Monitor en het annuleren van de vergrendeling zijn geen
bewerkingen meer mogelijk.
Een wachtwoord instellen voor het opheffen van de
vergrendeling
Voer onderstaande handelingen uit terwijl de vergrendeling is
uitgeschakeld.
PROCEDURE
1
Selecteer "Omgeving instellen" in het menu "Extra".
Het venster "Omgeving instellen" wordt weergegeven.
2
Selecteer "Wachtwoord voor vergrendeling
toepassing wijzigen".
3
Voer het wachtwoord in bij "Nieuw wachtwoord" en
"Nieuw wachtwoord bevestigen" en klik op [OK].
U kunt een wachtwoord van maximaal 16 bytes invoeren. U
kunt alfanumerieke tekens van één byte gebruiken.
f Vergrendeling opheffen
PROCEDURE
1
Selecteer "Vergrendeling opheffen" in het menu
"Extra".
Probleemoplossing
Beheer en controle van projectors is niet mogelijk
Oorzaak
Oplossing
Is de projector goed
Sluit de netwerkkabel goed aan.
aangesloten op het netwerk? s "LAN-kabel aansluiten" in de
Gebruikershandleiding van de projector
Is de projector goed
Controleer de instellingen van de optie
ingesteld voor aansluiting
"Netwerk" in het configuratiemenu.
op het netwerk?
sGebruikershandleiding van de
projector
Is EMP Monitor correct op Verwijder EMP Monitor en installeer het
de computer geïnstalleerd? programma opnieuw.
Zijn alle projectors die u
Registreer de projectors. spag.7
wilt beheren of controleren
geregistreerd?
Zijn de configuratiemenu's Om de projector in de stand-by modus te
"Netwerkcontrole" en
kunnen beheren en controleren via EMP
"Stand-by modus" van de
Monitor moeten de configuratiemenu's
projector ingesteld op
"Netwerkcontrole" en "Stand-by modus"
"Aan" en "Netwerk Aan"? zijn ingesteld op "Aan" en "Netwerk Aan".
sGebruikershandleiding van de
projector
35
Er wordt geen e-mailmelding verzonden bij een
probleem met de projector
Oorzaak
Oplossing
Is de projector goed
Sluit de netwerkkabel goed aan.
aangesloten op het netwerk? s "LAN-kabel aansluiten" in de
Gebruikershandleiding van de projector
Is de projector goed
Controleer de instellingen van de optie
ingesteld voor aansluiting
"Netwerk" in het configuratiemenu.
op het netwerk?
sGebruikershandleiding van de
projector
Zijn het IP-adres van de
Controleer de instellingen.
SMTP-server, het
poortnummer en het emailadres van de ontvanger
correct ingesteld?
Zijn de configuratiemenu's Om de functie e-mailmelding te gebruiken
"Netwerkcontrole" en
als de projector in de stand-by modus staat,
"Stand-by modus" van de
stelt u "Netwerkcontrole" of "Stand-by
projector ingesteld op
modus" in op "Aan" of "Netwerk Aan" in
"Aan" en "Netwerk Aan"? de configuratiemenu's van de projector.
sGebruikershandleiding van de
projector
Heeft zich een kritiek
Als de projector tijdelijk buiten bedrijf is,
probleem voorgedaan
kunnen geen e-mailmeldingen worden
waardoor de projector
verstuurd. Als de projector ook niet kan
tijdelijk buiten bedrijf is?
worden ingeschakeld nadat u de projector
gecontroleerd heeft, neem dan contact op
met de plaatselijke dealer of met het
dichtstbijzijnde adres dat u kunt vinden in
de Wereldwijde garantievoorwaarden die
bij de projector zijn meegeleverd.
36
Probleemoplossing
Oorzaak
Is de stroom naar de
projector ingeschakeld?
Oplossing
Controleer of de stroomvoeding naar de
ruimte waar de projector is geïnstalleerd is
onderbroken of dat de stroomonderbreker
van het stopcontact waarop de projector is
aangesloten is uitgeschakeld.
37
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in
een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er is geen
sprake van patentaansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de
informatie in dit document. Ook wordt geen aansprakelijkheid
geaccepteerd voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie
in dit document.
Noch Seiko Epson Corporation noch haar partners kunnen door de koper
van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor
schade, verlies, kosten of uitgaven door koper of derden als gevolg van:
ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of
ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product,
of (met uitzondering van de V.S.) het niet strikt naleven van de
bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation.
Algemene informatie:
EasyMP en EasyMP.net zijn handelsmerken van Seiko Epson
Corporation.
Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.
Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.
Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.
Ook de overige in deze handleiding genoemde productnamen zijn
uitsluitend ter informatie opgenomen en kunnen handelsmerken zijn van
hun respectievelijke eigenaren. Epson verklaart hierbij geen aanspraak te
zullen maken op eventuele rechten op deze merken.
Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen
die het gevolg zijn van het gebruik van andere accessoires of
verbruiksgoederen dan die door Seiko Epson Corporation zijn
aangewezen als Originele Epson Producten of door Epson
Goedgekeurde Producten.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd of bijgewerkt.
Afbeeldingen en schermen in deze uitgave kunnen afwijken van de
werkelijke afbeeldingen en schermen.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
411251900NL
Download PDF
Similar pages
Ideaal voor uw klaslokaal of vergaderzaal: snel, efficiënt en
PDX-1100 series NL ver2.0.qxd
Professionele, compacte en draagbare 3LCD-projectoren
Gebruikershandleiding
Het aanpassen van de monitor