Használati Útmutató
[[ ]]
[[ ]]]
[[FAX-1355]
[FAX-1360]
[FAX-1460]
[FAX-1560]
Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia
Kérjük, hogy töltse ki az alábbi ûrlapot késõbbi
hivatkozásként:
Típus: FAX-1355, FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560
(Karikázza be a megfelelõt)
Sorozatszám: 1
Vásárlás napja:
Vásárlás helye:
1
A sorozatszám a készülék hátoldalán található.
Õrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a vásárlás
nyugtájával együtt, mint amelyek a vásárlás tényét
igazolják, lopás, tûz, vagy garanciális igény
felmerülése esetén.
Regisztrálja készülékét az alábbi weboldalon:
http://www.brother.com/registration/
A regisztráció által Ön a készülék eredeti tulajdonosaként lesz
feljegyezve. Az Ön regisztrációja a Brothernél:
„ a termék vásárlási dátumának „bizonylataként“ szolgálhat a nyugta
elvesztése esetén; és
„ egy biztosítási követelést támogathat a termék elvesztése esetén.
© 2006 Brother Mûvek, Ltd.
Jóváhagyási információ valamint szerkesztõi és
kiadói közlemény
EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A
MEGFELELÕ CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.
Jóváhagyási információ
A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem mûködik megfelelõen a vásárlás helyétõl
eltérõ országban, és nem vállal felelõsséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország
nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták.
Szerkesztõi és kiadói közlemény
A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és
termékspecifikáció figyelembevételével. A kézikönyv tartalma elõzetes bejelentés nélkül
megváltoztatható. Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lévõ információk és
specifikációk elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehetõ felelõssé semmilyen,
a dokumentumban leírtak figyelembevételébõl eredõ kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb
hibákból eredõ károkat is.
i
EC Megfelelõségi Nyilatkozat az R & TTE direktíva
alapján
ii
I. Rész
1
Általános
Általános Információk
2
A kézikönyv használata ......................................................................................... 2
A kézikönyvben használt szimbólumok és konvenciók ................................... 2
Vezérlõpult áttekintés ............................................................................................ 3
2
Dokumentumok és papír töltése
6
Dokumentumok betöltése ...................................................................................... 6
Az ADF használata.......................................................................................... 6
Szkennelhetõ terület........................................................................................ 7
Sima papír kezelése és használata ....................................................................... 7
A megfelelõ média kiválasztása ...................................................................... 8
Papír töltése .......................................................................................................... 9
Papír töltésének részletei ................................................................................ 9
Nyomtatható terület ....................................................................................... 11
3
Általános beállítás
12
Energiatakarékos mód......................................................................................... 12
Energiatakarékos üzemmód.......................................................................... 12
Energiatakarék kikapcsolása......................................................................... 12
Energiatakarékossági beállítások.................................................................. 12
Üzemmód Idõzítõ................................................................................................. 13
Papír beállítások .................................................................................................. 14
Papír méret.................................................................................................... 14
Hangerõ Beállítások ............................................................................................ 14
Csengetési hangerõ ...................................................................................... 14
A hangjelzés hangereje ................................................................................ 14
A hangszóró hangereje ................................................................................. 15
Automatikus Nyári idõszámítás ........................................................................... 15
LCD kijelzõ........................................................................................................... 15
LCD Kontraszt ............................................................................................... 15
4
Biztonsági funkciók
16
TX Zár (FAX-1355 és FAX-1360) ........................................................................ 16
A TX Zár jelszó beállítása és megváltoztatása ............................................. 16
A TX Zár ki- / bekapcsolása .......................................................................... 17
A TX Zár kikapcsolása................................................................................... 17
Memória Biztonság (FAX-1460 és FAX-1560) .................................................... 17
Memória biztonság jelszó beállítása és megváltoztatása.............................. 18
A memória biztonság be- / kikapcsolása ....................................................... 18
II. Rész
5
Fax
Fax küldése
20
iii
Belépés Fax módba.............................................................................................20
Faxolás az ADF-bõl ......................................................................................20
Folyamatban lévõ fax megszakítása .............................................................20
Körfax ..................................................................................................................20
Folyamatban levõ körfax megszakítása ........................................................21
További küldési mûveletek ..................................................................................21
Faxok küldése többféle beállítás használatával ............................................21
Kontraszt .......................................................................................................21
Felbontás megváltoztatása............................................................................22
Kétszeres hozzáférés ....................................................................................22
Valós idejû átvitel...........................................................................................22
Tengerentúli mód...........................................................................................23
Késleltetett faxolás ........................................................................................23
Késleltetett Kötegelt Küldés...........................................................................23
A várakozó feladatok ellenõrzése és megszakítása......................................24
Fax manuális küldése ....................................................................................24
Fax küldése egy beszélgetés végén .............................................................24
Memória megtelt üzenet ................................................................................24
6
Fax fogadása
25
Fogadási módok ..................................................................................................25
A fogadási mód kiválasztása .........................................................................25
A fogadási módok használata..............................................................................27
Csak fax.........................................................................................................27
Fax/Tel...........................................................................................................27
Manuális ........................................................................................................27
TAD (TAD:Msg Mgr) (FAX-1460 és FAX-1560) ............................................27
Külsõ TAD .....................................................................................................27
Fogadási mód beállítások....................................................................................28
Csengetés Késleltetés ...................................................................................28
F/T Csengetési idõ
(csak Fax/Tel módban)..............................................................................28
Fax Detektálás...............................................................................................28
További fogadási mûveletek ................................................................................29
Kicsinyített bejövõ fax nyomtatása ................................................................29
Faxok fogadása a memóriába .......................................................................29
Fax fogadása egy beszélgetés végén ...........................................................30
Nyomtasson faxot a memóriából ...................................................................30
7
Telefon és külsõ készülékek
31
Telefon mûveletek ..............................................................................................31
Hanghívás indítása
(Nem a FAX-1355 esetén).........................................................................31
Hívások fogadása a kihangosítóval (FAX-1460 és FAX-1560) .....................31
Némítás (nem a FAX-1355-höz)....................................................................31
Tónus vagy impulzus .....................................................................................31
Fax/Tel mód ..................................................................................................31
Fax/Tel mód az Energiatakarékossági állapotban........................................32
Telefon szolgáltatások .........................................................................................32
iv
Hívás azonosító
(csak Egyesült Királyság és Írország) ....................................................... 32
A telefon vonal típus beállítása...................................................................... 33
BT hívás jel (Csak Egyesült Királyság).......................................................... 34
Külsõ TAD (telefon üzenetrögzítõ) csatlakoztatása............................................. 35
Csatlakozások ............................................................................................... 35
Kimenõ üzenet (OGM) rögzítése a külsõ üzenetrögzítõn.............................. 35
Többvonalas csatlakozások (PBX)................................................................ 36
Külsõ telefonok és mellékállomások.................................................................... 36
Külsõ telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása........................................ 36
Mûveletek mellékállomásokról....................................................................... 36
Mellékállomások használata (csak Egyesült Királyság területén) ................. 37
Vezeték nélküli külsõ telefon használata (nem a FAX-1560 esetén) ............ 38
Távoli kódok használata ................................................................................ 38
8
Számok tárolása és tárcsázása
39
Hogyan tárcsázzunk ............................................................................................ 39
Kézi tárcsázás ............................................................................................... 39
Egygombos tárcsázás ................................................................................... 39
Gyorstárcsázás.............................................................................................. 39
Keresés ......................................................................................................... 40
Fax újrahívás ................................................................................................. 40
Számok tárolása .................................................................................................. 40
Szünet tárolása.............................................................................................. 40
Egygombos tárcsázási számok tárolása ....................................................... 41
Gyorstárcsázási számok tárolása.................................................................. 41
Az egygombos és a gyorstárcsázási számok megváltoztatása .................... 41
Csoportok beállítása körfaxhoz ..................................................................... 42
Gyorst. számok kombinálása ........................................................................ 42
9
Digitális TAD (Üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX-1560)
43
TAD-mód a belsõ TAD-hoz.................................................................................. 43
A TAD beállítása............................................................................................ 43
Kimenõ üzenet (OGM)................................................................................... 43
Fax/Tel OGM (kimenõ üzenet) ...................................................................... 44
TAD memória aktiválása ............................................................................... 44
Üzenetek kezelése ............................................................................................. 44
Üzenet jelzõ................................................................................................... 44
Hang üzenetek lejátszása ............................................................................. 44
Fax üzenetek nyomtatása ............................................................................ 45
A bejövõ üzenetek törlése ............................................................................. 45
További TAD mûveletek ..................................................................................... 46
A bejövõ üzenetek maximális hosszának beállítása ..................................... 46
Díjtakarékosság beállítása ............................................................................ 46
ICM bejövõ üzenet figyelõ rendszer .............................................................. 46
Beszélgetés rögzítése (csak FAX-1460) ....................................................... 46
10
Távoli fax opciók
47
Fax Továbbítás .................................................................................................... 47
v
Fax Tárolás..........................................................................................................47
A távoli fax opciók megváltoztatása.....................................................................48
A távoli fax opciók kikapcsolása ....................................................................48
Távoli lekérés.......................................................................................................48
Távoli hozzáférési kód beállítása ..................................................................48
A távoli hozzáférési kód használata ..............................................................49
Fax üzenetek lekérése ..................................................................................49
A Fax továbbítási szám megváltoztatása ......................................................50
Távoli fax parancsok............................................................................................51
11
Naplók nyomtatása
53
Fax naplók ...........................................................................................................53
Átvitel ellenõrzési napló .................................................................................53
Fax napló (aktivitás riport) .............................................................................53
Naplók..................................................................................................................54
Jelentés nyomtatása......................................................................................54
12
Távoli lekérés
55
Lekérés fogadása ................................................................................................55
Lekérés fogadásának beállítása ....................................................................55
Lekérés fogadásának beállítása biztonsági kóddal .......................................55
A késleltetett lekérés fogadásának beállítása ...............................................55
Soros lekérés.................................................................................................56
Átvitel lekérés alapján..........................................................................................57
A lekéréses átvitel beállítása .........................................................................57
Lekéréses átvitel beállítása biztonsági kóddal ..............................................57
III. Rész
13
Másolás
Másolatok készítése
60
A másolás módja .................................................................................................60
Belépés másolási módba ..............................................................................60
Egyetlen másolat ...........................................................................................60
Többszörös másolat ......................................................................................60
Megállítás ......................................................................................................60
Másolás opciók ....................................................................................................61
Másolási sebesség és minõség változtatása ................................................61
A másolási méret növelése/csökkentése ......................................................62
N az 1 -ben másolat ......................................................................................63
Másolatok rendezése az ADF-el ...................................................................63
Fényerõ és kontraszt beállítás.......................................................................64
Papír opciók...................................................................................................64
vi
IV. Rész
A
Függelékek
Biztonságosság és legalitás
66
A hely megválasztása.......................................................................................... 66
A készülék biztonságos használatához ............................................................... 67
Fontos biztonsági információk ....................................................................... 70
FONTOS - Biztonsága érdekében................................................................. 71
EU Direktívák 2002/96/EC és EN50419........................................................ 72
Védjegyek...................................................................................................... 72
B
Hibaelháritás és karbantartás
73
Hibaelhárítás........................................................................................................ 73
Ha nehézségei vannak készüléke használatával .......................................... 73
Hiba üzenetek...................................................................................................... 76
Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport..................................................... 78
Dokumentum elakadás.................................................................................. 79
Nyomtató vagy papír elakadás ...................................................................... 80
Tárcsa hang detektálás ................................................................................. 81
Telefonvonal interferencia ............................................................................. 81
Rutin karbantartás ............................................................................................... 82
A tintapatron cseréje...................................................................................... 82
A készülék külsõ tisztítása............................................................................. 84
A lapolvasó tisztítása..................................................................................... 85
A nyomtató nyomólapjának tisztítása ............................................................ 85
A papír felszedõ henger tisztítása ................................................................. 86
A nyomtatófej tisztítása ................................................................................. 86
A nyomtatás minõségének ellenõrzése......................................................... 87
Nyomtatás egyenességének ellenõrzése...................................................... 88
A tinta mennyiség ellenõrzése....................................................................... 88
Készülék információ............................................................................................. 89
A sorozatszám ellenõrzése ........................................................................... 89
A készülék csomagolása és szállítása ................................................................ 89
C
Menü és Funkciók
91
Képernyõ vezérelt programozás.......................................................................... 91
Menü táblázat ................................................................................................ 91
Memória tárolás............................................................................................. 91
Menü gombok ...................................................................................................... 92
Menü táblázat ...................................................................................................... 93
Szöveg bevitele ................................................................................................... 99
D
Specifikációk
100
Általános ............................................................................................................ 100
Nyomtató alapanyag.......................................................................................... 102
Fax..................................................................................................................... 103
Digitális TAD (üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX-1560) ................................... 104
Másolás ............................................................................................................. 104
vii
Fogyóeszközök..................................................................................................105
E
Szójegyzék
106
F
Tárgymutató
110
viii
I. Rész
Általános
Általános Információk
Dokumentumok és papír töltése
Általános beállítás
Biztonsági funkciók
I
2
6
12
16
1
Általános Információk
A kézikönyv
használata
1
Köszönjük, hogy Brother készüléket vásárolt!
A dokumentáció elolvasása segít Önnek
abban, hogy a legtöbbet hozza ki a
készülékébõl.
A kézikönyvben használt
szimbólumok és konvenciók
Az alábbi szimbólumokat és konvenciókat
használjuk végig ebben a kézikönyvben.
Félkövér
Félkövéren szedve azonosítjuk
a készülék vezérlõpaneljének
speciális gombjait’.
Dõlt
A dõlt betûs szöveg egy
témával kapcsolatos fontos
információt emel ki vagy egy
másik, ezzel kapcsolatos
témára hivatkozik.
Courier
New
Courier New betûtípussal
szedett szövegek a készülék
kijelzõjén (LCD) megjelenõ
üzeneteket mutatják.
A figyelmeztetés részletezi azokat
az elõvigyázatossági
intézkedéseket, melyeket követnie
kell a lehetséges személyi sérülés
elkerülésére.
Az elektromos veszély ikonok
figyelmeztetik Önt a lehetséges
áramütés veszélyére.
A Veszélyben szereplõ eljárásokat
követve elkerülheti a készüléke vagy
egyéb tárgyak károsodását.
2
A Megjegyzés leírja, hogy egy adott
felmerülõ helyzetre hogyan kell
reagálnia vagy tippeket ad az adott
mûveletnek egyéb funkciókkal való
együttmûködésérõl.
A nem megfelelõ beállítás ikonja
azokra az eszközökre és
mûveletekre figyelmeztet, amelyek
nem kompatibilisek a készülékkel.
1
1
Általános Információk
Vezérlõpult áttekintés
1
FAX-1355
1
1
11
10
2
9
3
4
5
6
7
8
FAX-1360
1
1
11
10
2
9
3
4
5
6
7
8
3
1
1. Fejezet
FAX-1460
1
1
13
12
11
10
2
9
3
4
5
6
7
8
FAX-1560
1
1
13
12
11
10
2
9
3
4
4
5
6
7
8
Általános Információk
1
LCD (folyadékkristályos kijelzõ)
7
Olyan üzeneteket jelenít meg, amelyekkel segíti a
készülék beállítását és használatát.
2
Egygombos billentyûk
Azonnali elérést biztosít a tárolt gyorstárcsázási
számokhoz.
„ Shift
Amikor ezt lenyomva tartja, akkor ezáltal
elérhetõek lesznek a 6 -tól 10 -ig sorszámú
egygombos számok.
3
Fax gombok
„ Redial/Pause (Újratárcsáz/Szünet)
A legutóbb hívott számot tárcsázza újra. A
gyorstárcsázási számok programozásánál pedig
szünet beszúrására használható.
„ Resolution (Felbontás)
Fax küldésénél átmenetileg megváltoztathatja a
felbontást.
„ Tel (FAX-1355)
Ezzel a gombbal elkezdhet egy telefon
beszélgetést amikor (F/T álcsengésnél) felveszi a
külsõ kézibeszélõt.
„ R (FAX-1355)
Külsõ (városi) vonalhoz való hozzáférés, vagy
hívás átirányítása egy másik mellékre, amikor a
készülék telefon alközponthoz (PBX) van
csatlakoztatva.
„ Tel/R (csak FAX-1360)
Ennek a gombnak a segítségével elkezdhet egy
telefon beszélgetést amikor felveszi a külsõ
kézibeszélõt (F/T álcsengés esetén).
Használja ezt a gombot akkor is amikor,
továbbítja egy másik mellékre a hívást alközponti
(PBX) csatlakozás esetén.
„ Mute (Némítás) (FAX-1360 és FAX-1460)
A jelen hívást tartásba teszi (elnémítja).
„ Speaker Phone (Hangosbeszélõ) (FAX-1460 és
FAX-1560)
Anélkül beszélhet a másik féllel, hogy
kézibeszélõt felemelné.
„ Mute/Intercom (Némítás/Duplex) (FAX-1560
A jelen hívást tartásba teszi (elnémítja). Vagy a
vezeték nélküli kézibeszélõre irányítja, vagy
duplexbe teszi.)
4
Ink Management (Tinta kezelés)
Lehetõvé teszi a nyomtatófej megtisztítását, a
nyomtatási minõség ellenõrzését, és az elérhetõ tinta
mennyiségét.
5
Copy keys (Másolás gombok)
„ Másolás Opciók
Másolás módban, lehetõvé tesz többféle
másolási beállítás megváltoztatását.
6
Dial Pad (Számlap)
Telefon és fax szám beviteléhez használja ezeket a
gombokat, illetve a készülékbe való információk
beviteléhez.
A # gomb lehetõvé teszi, hogy telefonálás közben
átmenetileg váltson tárcsázási módot impulzusról
tónusra, vagy vissza.
Menü gombok:
„ Menu
A menühöz való hozzáférést biztosítja, amellyel a
készülék beállításait megváltoztathatja.
„ a Search/Speed Dial (Keres./Gyors tárcs.)
A memóriában tárolt számok keresését és
tárcsázását teszi lehetõvé.
„ b R (FAX-1460 és FAX-1560)
Külsõ (városi) vonalhoz való hozzáféréshez,
vagy hívás átirányítása egy másik mellékre,
amikor a készülék telefon alközponthoz (PBX)
van csatlakoztatva.
„ Volume keys (Hangerõ gombok)
„
„
„
„
8
d c
Fax módban ezen gombok megnyomásával
beszabályozhatja a csengetés hangerejét.
d
Menü választásból való visszalépegetéshez
használja ezt a gombot.
a vagy b
A menükön és opciókon keresztül való
lépegetéshez nyomja ezeket a gombokat
Clear/Back (Törlés/Vissza)
Az aktuális beállítások visszavonásához
használja ezt a gombot.
OK
Lehetõvé teszi a beállítások eltárolását a
készüléken.
Start Fax küldés elindításához, vagy
fekete-fehér másolatok készítéséhez
9
Stop/Exit
Megállít egy mûveletet, vagy kilép egy menübõl.
10 Power Save (Energiatakarékosság)
Lehetõvé teszi a készülék energiatakarékos
üzemmódba való állítását.
11 Mód gombok:
12
„
Fax Fax módba való lépéshez.
„
Copy Másolásba való belépéshez.
Mikrofon (FAX-1460 és FAX-1560)
A hangosbeszélõ funkcióhoz, illetve üzenetek
rögzítéséhez használja ezt.
13 TAD gombok (FAX-1460 és FAX-1560)
„
On/Off
A telefon üzenetrögzítõt (TAD) kapcsolja be vagy
ki. Villogni fog akkor, amikor új üzenetei vannak.
„ Erase (Törlés)
Hang/fax üzeneteket töröl.
„ Play/Record (Lejátszás/Felvétel) (FAX-1460)
Memóriában eltárolt hangüzeneteket játszik le.
„ Play (Lejátszás) (FAX-1560)
Memóriában eltárolt hangüzeneteket játszik le.
5
1
2
Dokumentumok és papír töltése
Dokumentumok
betöltése
Dokumentum betöltésének részletei
VESZÉLY
2
NE húzza a dokumentumot adagolás
közben.
Faxot küldhet és másolatokat készíthet az
ADF-bõl (automatikus dokumentum
adagoló).
Az ADF használata
NE használjon olyan papírt, amely sérült,
bevonatos, görbült, gyûrött, erõsen
bordázott, szabálytalan formájú, ragasztott,
vagy tûzött.
2
Az ADF legfeljebb 20 lapot képes tárolni és a
lapokat egyesével adagolja. Használjon
szabvány 80 g/m2 papírt és minden esetben
pörgesse át a papírokat mielõtt az ADF-be
helyezi azokat.
Ajánlott környezet
Hõmérséklet:
20 - 30° C
Páratartalom:
50% - 70%
Papír:
80 g/m2 A4
Támogatott dokumentum méretek
Hossz:
127 - 355.6 mm
Szélesség:
89 - 215.9 mm
Magasság:
64 - 90 g/m2
NE használjon kartont, újságpapírt, vagy
ruhaanyagot.
2
„ Gyõzõdjön meg arról, hogy a tintával írt
dokumentum teljesen száraz.
a
Nyissa fel a dokumentum támaszt (1), a
dokumentum tálcát (2), majd húzza ki a
hosszabbítást (3).
2
1
2
3
b
6
Pörgesse át jól a lapokat. Ellenõrizze,
hogy a dokumentumokat írással lefelé,
felsõ élével elõre nyomja az ADF-be
addig, amíg nem érzi, hogy a lapok
érintik az adagoló hengert.
2
2
Dokumentumok és papír töltése
c
Sima papír kezelése és
használata
Szabályozza be a papírterelõket (1),
hogy illeszkedjenek a dokumentum
szélességéhez.
2
Csak sima papírt használhat.
2
A legjobb minõség eléréséhez ajánlatos a
Brother papír használata. (Lásd az alábbi
táblázatot.)
1
Ha a Brother papír nem elérhetõ az Ön
országában, akkor ajánlatos a különféle
papírok tesztelése egy nagyobb mennyiség
beszerzése elõtt.
Brother papír
Szkennelhetõ terület
2
Az alábbi ábra bemutatja a papíron nem
szkennelhetõ területet.
3
4
Papír Típus
Tétel
A4 Sima
BP60PA
„ Közvetlenül nyomtatás után ne érintse a
nyomtatott felszínt; a felszín talán nem
teljesen száraz, és összekoszolhatja az
ujjait.
• Tárolja a papírt az eredeti
csomagjában bontatlanul. Tartsa
vízszintesen a papírt, nedvességtõl,
közvetlen napfénytõl, és hõtõl távol.
1
Helytelen beállítás
NE használja az alábbi papírokat:
2
• Sérült, görbült, csavart, vagy
szabálytalan alakú papírt
1
Használat
Doku.
Méret
Felsõ (1)
Bal (3)
Alsó (2)
Jobb (4)
Fax
Letter
3 mm
(0.12 in.)
4 mm
(0.16 in.)
A4
3 mm
(0.12 in.)
3 mm
(0.12 in.)
• Rendkívül fényes vagy bordázott
Letter
3 mm
(0.12 in.)
4 mm
(0.16 in.)
• Nem lehet szabályosan kötegelni
A4
3 mm
(0.12 in.)
3 mm
(0.12 in.)
Másolás
1
1
2 mm (0.08 in.) or longer
• Már egyszer nyomtatóban volt
• Rövid szálból készült papírt
Kimenõ tálca papírkapacitása
Legfeljebb 50 lap 80 g/m2 A4 papír.
7
2. Fejezet
A megfelelõ média kiválasztása
2
Papír típus és méret a mûveletekhez
Papír típus
2
Papír méret
Usage
Fax
Vágott lap
Copy
Letter
216 × 279 mm (8 1/2 × 11 in.)
Igen
Igen
A4
210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in.)
Igen
Igen
Legal
216 × 356 mm (8 1/2 × 14 in.)
Igen
Igen
Papír súly, vastagság és kapacitás
2
Papír típus
Súly
Vastagság
Lapok
száma
Vágot
papír
64 - 120 g/m2 (17 - 32 lb)
0.08 - 0.15 mm (0.003 - 0.006 in.)
100 1
1
Sima papír
Legfeljebb 50 lap Legal méretû papír lehet 80 g/m2 (20 lb).
Legfeljebb 100 lap 80 g/m2 (20 lb) papír.
8
Dokumentumok és papír töltése
c
Papír töltése
2
Papír töltésének részletei
a
2
Nyomja meg és csúsztassa a papír
szélesség (1) és a papír hosszúság
terelõket (2) úgy, hogy illeszkedjen a
papír méretéhez.
Ha a papír támasz (1) nyitva van, zárja
be, majd húzza ki a papír tálcát teljesen
a készülékbõl. Nyissa ki a kimenõ tálca
tetejét (2).
2
1
2
1
d
Pörgesse át jól a papírköteget, hogy
megakadályozza papírelakadást és a
félreadagolást.
2
b
Nyomja meg és tartsa lenyomva az
univerzális terelõ felengedõ gombot (1)
és csúsztassa a papírtálca elejérõl
addig, amígy a használt papírmérethez
nem passzol.
1
Megj.
Mindig ellenõrizze, hogy a papír nem
csavarodott-e.
e
Finoman tegye a papírt a papírtálcába
nyomtatandó oldalával lefelé és a felsõ
élével elõre.
Ellenõrizze, hogy a papír sík-e a
tálcában.
9
2. Fejezet
f
Finoman szabályozza be a papír
szélesség- és hosszúságterelõket
mindkét kezével úgy, hogy illeszkedjen
a papírhoz. Legyen biztos abban, hogy
a papírterelõk érintik a papír éleit.
i
Miközben a papírtálcát a helyén tartja,
húzza ki a papír támaszt (1) addig, amíg
nem kattan, majd hajtsa ki a
papírtámasz fület (2).
2
1
Megj.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja a papírt túl
messzire; megemelheti a tálca hátsó
részét és adagolási problémákat okozhat.
g
Zárja le a kimenõ papírtálca tetõt (1) és
csúsztassa azt elõre.
1
h
10
Lassan nyomja vissza teljesen a
papírtálcát a készülékbe.
Megj.
Ne használja a papír támasz fület Legal
papírhoz.
Dokumentumok és papír töltése
Nyomtatható terület
2
Az alábbi ábra bemutatja a vágott papír nem nyomtatható területeit. A készülék nem tud nyomtatni
az árnyékolt területekre.
2
Vágott papír
3
4
1
2
Vágott lap
Felsõ (1)
Alsó (2)
Bal (3)
Jobb (4)
3 mm (0.12 in.)
3 mm (0.12 in.)
4 mm (0.16 in.)
4 mm (0.16 in.)
11
3
Általános beállítás
Energiatakarékos mód
3
Amikor a készülék nem dolgozik, akkor a
készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolhatja a Power Save gomb
megnyomásával. Az energiatakarékos
üzemmódban fogadhatja a telefonhívásokat.
Az energiatakarékos üzemmódban való fax
fogadásról lásd a táblázatot a 12. oldalon. Ha
egyéb mûveleteket akar végezni, akkor
vissza kell kapcsolnia a készüléket.
a
b
Ha külsõ készüléket vagy üzenetrögzítõt
csatlakoztatott, akkor azok állandóan
mûködnek.
a
a
3
c
Nyomja le és tartsa lenyomva a
Power Save gombot amíg az LCD ki
nem jelzi azt, hogy Shutting Down.
Az LCD világítás kikapcsol.
Energiatakarék kikapcsolása
Energiatakarékossági
beállítások
Testreszabhatja a készülék Power Save
gombját. Az alapértelmezett mód a
Fax Fogadás:Be. Az Ön készüléke faxokat
vagy még hívásokat is fogadhat az
energiatakarékos módban. Ha nem akarja,
hogy a készüléke faxokat vagy hívásokat
fogadjon, akkor kapcsolja ki ezt a beállítást
Fax Fogadás:Ki. Lásd az
Energiatakarékos mód a 12. oldalon.)
Megj.
Energiatakarékos üzemmód
Nyomjon: Stop/Exit.
Fogadási
mód
Fax Only
Fax
Fogadás:
Fax/Tel 3
Be 1 2
External
(gyári
TAD
beállítás)
3
• A készülék energiatakarékos
üzemmódban is rendszeres idõközönként
megtisztítja a nyomtatófejet, hogy így
biztosítsa a nyomtatási minõséget.
12
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
Fax Fogadás:Be, vagy
Fax Fogadás:Ki.
Nyomjon: OK.
Be/Ki
beállítás
Megj.
• Testreszabhatja az energiatakarékos
módot úgy, hogy az automatikus
fejtisztítást leszámítva semmilyen mûvelet
nem lesz elérhetõ.
(Lásd az Energiatakarékossági
beállítások a 12. oldalon
Nyomjon: Menu, 1, 5.
FAX-1355 és FAX-1360
Nyomja meg a Power Save gombot.
• Ha viszont kihúzza a hálózati kábelt, akkor
semmilyen mûvelet a készüléken nem
lesz elérhetõ.
3
Elérhetõ mûveletek
Fax Fogadás
Fax Detektálás
Késleltetett Fax 5
Fax Továbbítás 5
Fax Tárolás 5
Távoli Letöltés 5
Fax Detektálás
Késleltetett Fax 5
Fax/Tel 4
Manual
Fax
—
Fogadás:
Ki
Nincs elérhetõ
készülék mûvelet, csak
a fejtisztítás.
1
Nem tud faxot fogadni a Start gombbal.
2
(FAX-1360) Telefonhívásokat fogadhat a
kézibeszélõ felemelésével.
3
FAX-1360
4
(FAX-1355) Nem tud automatikusan Faxot fogadni,
csak akkor, ha beállította a fogadási módot:
Fax/Tel.
5
Be kell állítani, mielõtt kikapcsolja a készüléket.
3
Általános beállítás
FAX-1460 és FAX-1560
Be/Ki
beállítás
Fogadási
mód
Elérhetõ mûveletek
Fax
Fax Only Fax Fogadás
Fogadás:
Fax Detektálás
Fax/Tel 3
Be 1 2
Késleltetett Fax 4
Fax Továbbítás 4
(gyári
Fax Tárolás 4
beállítás)
Távoli Letöltés 4
TAD:Msg
Mgr
Fax Fogadás
Bejövõ Üzenetek
Felvétele 4
Fax Detektálás
Késleltetett Fax 4
Fax Továbbítás 4
Fax Tárolás 4
Távoli Letöltés 4
Fax Detektálás
4
Fax/Tel (5) Késleltetett Fax
Manual
Fax
—
Fogadás:
Ki
Üzemmód Idõzítõ
3
A készülék két ideiglenes mód gombbal
rendelkezik a vezérlõ panelen: Fax és Copy.
Beállíthatja azt az idõintervallumot ami
Másolás (Copy) módról Fax módra való
visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol
opciót (Off) választja úgy a készülék a
legutoljára használt módban marad.
a
b
c
Nyomjon: Menu, 1, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins,
5 Mins vagy Off.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
Nincs elérhetõ
készülék mûvelet, csak
a fejtisztítás.
1
Nem tud faxot fogadni a Start gombbal.
2
Telefonhívásokat fogadhat a kézibeszélõ
felemelésével, vagy a vezetéknélküli kézibeszélõ
használatával.
3
FAX-1460
4
Be kell állítani, mielõtt kikapcsolja a készüléket.
(5)
Nem fogadhat automatikusan faxot, csak akkor, ha
beállította a Fax/Tel fogadási módot
13
3
3. Fejezet
Papír beállítások
Papír méret
Három különbözõ papírméretet használhat
faxok és másolatok nyomtatására: Letter,
Legal és A4. Amikor megváltoztatja azt a
papírméretet, amit a készülékbe betölt,
ugyanakkor meg kell változtatnia a
papírméret beállításokat, hogy így a készülék
a bejövõ faxot ráigazíthassa a betöltött
papírra.
a
b
Nyomjon: Menu, 1, 2.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Letter, Legal vagy A4.
Nyomjon: OK.
3
3
Hangerõ Beállítások
3
Csengetési hangerõ
3
Kiválaszthatja a csengetés hangerejének
szintjét High és Off között.
Amíg Fax módban van
, nyomjon
d
vagy c
gombot a hangerõ szintjének
beszabályozásához. Az LCD mutatja az
aktuális beállítást, és minden gombnyomás
megváltoztatja a hangerõt a következõ
szintre. A készülék egészen addig megõrzi
ezt a beállítást, amíg újra meg nem
változtatja azt.
A hangerõt a menün keresztül is meg tudja
változtatni, ha követi az alábbi utasításokat:
Csengetési hangerõ megváltoztatása
a menübõl
a
b
c
Nyomjon: Menu, 1, 3, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Low, Med, High vagy Off.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
A hangjelzés hangereje
Ha a hangjelzés be van kapcsolva, akkor a
készülék hangjelzést ad, amikor megnyom
egy gombot, ha hibát követ el, és miután
elküldött vagy fogadott egy faxot.
Kiválaszthatja a csengetés hangerejének
szintjét High és Off között.
a
b
c
14
3
Nyomjon: Menu, 1, 3, 2.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Low, Med, High or Off
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
3
Általános beállítás
A hangszóró hangereje
Kiválaszthatja a hangszóró hangerejének
szintjét High és Off között.
a
b
c
Nyomjon: Menu, 1, 3, 3.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Low, Med, High vagy Off.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
(FAX-1460 és FAX-1560)
Beszabályozhatja a hangerõt a
Speaker Phone megnyomásával is.
a
b
c
3
Automatikus Nyári
idõszámítás
Beállíthatja a készüléket, hogy átkapcsoljon
automatikusan nyári idõszámításra.
Tavasszal egy órával elõre és õsszel pedig
egy órával vissza. Gyõzõdjön meg arról, hogy
beállította helyes dátumot és idõt a
Date/Time beállításokban.
a
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza: Be
vagy Ki.
Nyomjon: OK.
c
Nyomjon: d vagy c
.
A készülék egészen addig megõrzi ezt a
beállítást, amíg újra meg nem
változtatja azt.
LCD kijelzõ
Megj.
• Akkor is megváltoztathatja a hangerõ
hangerejét, amikor hallgatja az OGM
(Kimenõ Üzenetek) vagy az ICM (Bejövõ
Üzenetek) üzeneteket a d vagy c
megnyomásával.
• Ha kikapcsolja a Bejövõ Rögzítõ Monitort
(Menu, 2, 7, 3), akkor a hangszóró le lesz
tiltva és nem fogja hallani a hívók
üzeneteit. Az egyéb mûveletek hangereje
továbbra is irányítható a d vagy c
megnyomásával.
3
Nyomjon: Menu, 1, 4.
Nyomjon: Speaker Phone.
Nyomjon: Speaker Phone.
3
Nyomjon: Stop/Exit.
3
LCD Kontraszt
3
Beszabályozhatja az LCD kontrasztot, hogy
élesebb és élénkebb legyen a kijelzõ. Ha
nehezen tudja olvasni az LCD-t, akkor
próbálja meg a kontraszt beállítást
megváltoztatni.
a
b
c
Nyomjon: Menu, 1, 6.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Light vagy Dark.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
15
4
Biztonsági funkciók
TX Zár (FAX-1355 és
FAX-1360)
A jelszó beállítása
A zár beállítás lehetõvé teszi az Ön számára,
hogy megakadályozza a készülékhez való
jogosulatlan hozzáférést.
A késleltetett Faxok vagy a Lehívások
ütemezése nem folytatható. Ámbár a már
beállított késleltetett Faxok elküldésre
kerülnek még a TX Zár bekapcsolása után is,
így nem vesznek el.
A következõ funkciók elérhetõk bekapcsolt
zár beállítás esetén:
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
c
Amikor az LCD azt mutatja: Verify:
vigye be újra a jelszót.
Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: Stop/Exit.
a
b
„ Hívás fogadás (FAX-1360)
„ Fax továbbítás
(Ha a Fax továbbítás már be van
kapcsolva.)
„ Távoli letöltés
(Ha a Fax Tárolás már be van kapcsolva.)
A következõ funkciók NEM elérhetõk
bekapcsolt zár beállítás esetén:
„ Fax küldés
Megj.
Amennyiben elfelejtette TX Zár jelszavát,
kérjük hívja Brother értékesítõjét
segítségért.
A TX Zár jelszó beállítása és
megváltoztatása
Megj.
Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell
még egyszer azt beállítani.
16
4
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
Nyomjon: a vagy b gombot, hogy
kiválassza: Set Password.
Nyomjon: OK.
c
Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
d
Vigye be az új jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
e
Amikor az LCD azt mutatja: Verify:
vigye be újra az új jelszót.
Nyomjon: OK.
f
Nyomjon: Stop/Exit.
„ Másolás
4
Vigye be a leendõ jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
A TX Zár jelszó megváltoztatása
„ Fax fogadás
4
4
Biztonsági funkciók
A TX Zár ki- / bekapcsolása
A TX Zár bekapcsolása
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
c
Vigye be a regisztrált 4-számjegyû
jelszót.
Nyomjon: OK.
A készülék offline-ba kerül és az LCD
mutatja: TX Lock Mode.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Set TX Lock.
Nyomjon: OK.
A TX Zár kikapcsolása
a
b
Nyomjon: Menu.
Vigye be a regisztrált 4-számjegyû
jelszót.
Nyomjon: OK.
A TX zár automatikusan kikapcsol.
Megj.
Ha rossz jelszót vitt be, akkor az LCD
mutatja: Wrong Password és a készülék
offline-ban marad. A készülék TX Zár
módban marad egészen addig, amíg a
regisztrált jelszót be nem visszük.
4
4
Memória Biztonság
(FAX-1460 és FAX1560)
4
A memória biztonság lehetõvé teszi az Ön
számára, hogy megakadályozza a
készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.
Nem lehet majd folytatni a késleltetett fax és
a lekérdezési munkákat. A már beállított
késleltetett faxok el lesznek küldve akkor is,
hogy ha bekapcsolja a memória biztonságot,
így tehát ezek nem fognak elveszni.
A következõ funkciók elérhetõk bekapcsolt
memória biztonság esetén:
„ Bejövõ faxok a memóriába
(limitált memória kapacitás)
„ Fax továbbítás
(ha a Fax továbbítás már be volt
kapcsolva)
„ Távoli letöltés
(ha a Fax tárolás már be volt kapcsolva)
Vezetéknélküli kézibeszélõ (csak FAX1560) - Intercom - Hívás átirányítás Vezetéknélküli kézibeszélõ regisztrálás
A következõ funkciók NEM elérhetõek
bekapcsolt memória biztonság esetén:
„ Fogadott faxok nyomtatása
„ Faxok küldése
„ Másolás
Megj.
• A memóriában fogadott faxok
kinyomtatásához kapcsolja ki a memória
biztonságot.
• Ha elfelejtette a memória biztonság
jelszavát, akkor hívja fel a Brother
viszonteladóját segítségért.
17
4
4. Fejezet
Memória biztonság jelszó
beállítása és megváltoztatása
4
A memória biztonság be- /
kikapcsolása
Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék
kijelzi: Wrong Password. Vigye be a helyes
jelszót.
Megj.
Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell
újra beállítania.
A memória biztonság bekapcsolása
A jelszó beállítása az elsõ alkalommal
a
b
Vigye be a leendõ jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
Amikor az LCD azt mutatja: Verify:
vigye be újra a jelszót.
Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: Stop/Exit.
A memória biztonság jelszó
megváltoztatása
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
Nyomjon: a vagy b gombot, hogy
kiválassza: Set Password.
Nyomjon: OK.
c
Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
d
Vigye be az új jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
e
Amikor az LCD azt mutatja: Verify:
vigye be újra az új jelszót.
Nyomjon: OK.
f
Nyomjon: Stop/Exit.
18
4
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
c
4
a
b
4
Nyomjon: Menu, 2, 0, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Set Security.
Nyomjon: OK.
c
Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû
számát.
Nyomjon: OK.
d
A készülék offline-ba kerül és az LCD
mutatja: Secure Mode.
Megj.
4
Áramszünet esetén a készülékben levõ
adatok legfeljebb 24 órán keresztül
maradnak meg.
A memória biztonság kikapcsolása
a
b
Nyomjon: Menu.
Vigye be a regisztrált 4-számjegyû
jelszót.
Nyomjon: OK.
A memória biztonság automatikusan
kikapcsol.
Megj.
Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék
kijelzi: Wrong Password. A készülék
egészen addig a zár beállított módban
marad, amíg a regisztrált jelszót be nem
viszi.
4
II. Rész
Fax
20
Fax fogadása
25
Telefon és külsõ készülékek
31
Számok tárolása és tárcsázása
39
Digitális TAD (Üzenetrö.) (FAX-1460 FAX-1560) 43
Távoli fax opciók
47
Naplók nyomtatása
53
Távoli lekérés
55
Fax küldése
II
5
Fax küldése
Belépés Fax módba
5
A fax módba való belépéshez, nyomja meg a
(Fax) gombot, így a gomb zölden fog
világítani.
Faxolás az ADF-bõl
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Tegye be a dokumentumot nyomattal
lefelé az ADF-be.
c
d
Tárcsázza a fax számot.
5
5
Körfax
Körfax az, amikor ugyanaz a fax
automatikusan több különbözõ címre
küldõdik el. Bele vehet csoportokat,
egygombos és gyors tárcsázási számokat,
valamint legfeljebb 50 manuálisan tárcsázott
számot ugyanabba a körfaxba.
A körfax befejezése után a körfax jelentés
kerül kinyomtatásra.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Töltse be a dokumentumot.
Nyomjon: Start.
A készülék elkezdi a dokumentumot
beszkennelni.
Megj.
• Megszakításhoz nyomjon: Stop/Exit.
• Ha a memória tele van, a dokumentum
valós idõben lesz elküldve.
Folyamatban lévõ fax
megszakítása
Ha meg akar szakítani egy faxot szkennelés,
tárcsázás, vagy küldés közben, akkor
nyomjon: Stop/Exit.
Vigyen be egy számot. Nyomjon: OK.
Beírhat vagy egy Egy-Gombos, vagy
egy Gyors-Tárcsázási, vagy egy
Csoport, vagy egy manuálisan bevitt
számot.
d
Ismételje a c -as lépést addig, amíg be
nem vitte a körfaxban szerepeltetni
kívánt összes fax számot.
e
Nyomjon: Start.
Megj.
5
• Ha nem használ egyetlen számot sem
Csoportként, hozzáférési kódként, vagy
hitelkártya számként, akkor legfeljebb 160
különbözõ számra tud körfaxolni‘’.
• A rendelkezésre álló memória mérete a
benne lévõ feladatoktól, és a körfaxba
bevonni kívánt állomások számától
függõen változik. Ha a maximálisan
elérhetõ állomásra küldi a körfaxot, akkor
nem fogja tudni a Kétszeres hozzáférés
opciót használni.
• Írja be a hosszú tárcsázási szekvenciákat,
mint ahogy máskor írná, de ne felejtse,
hogy minden Egy-Gombos és GyorsTárcsázási szám egy számnak számít,
így tehát a tárolni képes helyek száma
korlátozott lesz.
20
5
Fax küldése
További küldési
mûveletek
• Ha a memória megtelt nyomja meg a
Stop/Exit gombot a feladat leállításához,
illetve ha már több mint egy oldal be lett
szkennelve, úgy nyomja meg a Start
gombot a már a memóriában lévõ adatok
küldéséhez.
Folyamatban levõ körfax
megszakítása
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 6.
Az LCD az éppen tárcsázandó fax
számot mutatja.
Nyomjon: OK.
Az LCD mutatni fogja a munka számot:
XXXXXXXXX
1.Clear 2.Exit
c
d
e
Nyomjon 1 -et a törléshez.
Az LCD mutatni fogja a körfax munka
számát, majd: 1.Clear 2.Exit.
5
Faxok küldése többféle
beállítás használatával
5
5
Amikor faxot küld, akkor bármilyen
kombinációját használhatja az alábbi
mûveleteknek: felbontás, kontraszt,
tengerentúli mód, késleltetett fax idõzítõ,
lekérdezéses (távoli) átvitel vagy valós idejû
átvitel.
5
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Töltse be a dokumentumot.
d
Válasszon egyet az alábbi opciók közül:
Válasszon egy olyan beállítást, amit
meg akar változtatni.
Nyomjon: OK.
Next
A körfax megszakításához nyomjon: 1.
1.Yes 2.No
Nyomjon: Stop/Exit.
„ Nyomjon 1 -et egy másik beállítás
megváltoztatásához.
„ Nyomjon 2 -õt, amikor befejezte a
beállítások kiválasztását.
e
Küldje el a faxot a szokott módon.
Kontraszt
5
Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy
túlságosan sötét, akkor beállíthatja a
kontrasztot. A legtöbb dokumentum esetén
az alapértelmezett “Auto” beállítás
használható. Ez automatikusan kiválasztja a
megfelelõ kontrasztot a dokumentumhoz.
Használja a Light menüpontot világos
dokumentum küldésére.
Használja a Dark menüpontot sötét
dokumentum küldésére.
21
5. Fejezet
a
b
c
d
Ellenõrizze, a Fax módot
.
Photo
Töltse be a dokumentumot.
Nyomjon: Menu, 2, 2, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Auto, Light vagy Dark.
Nyomjon: OK.
Kétszeres hozzáférés
Még ha ön kiválasztja is a Light vagy Dark
menüpontokat, a készülék Auto beállítással küldi
el a faxot akkor, amikor a fax felbontásnál a
Photo-t választotta ki.
A memóriába szkennelhetõ oldalak száma az
oldalakra nyomtatott adatok mennyiségétõl
függõen változik.
5
Megj.
A fax minõsége a fax felbontásának
megváltoztatásával javítható. A felbontás
megváltoztatható a következõ faxra, vagy az
összes faxra.
A fax felbontás vált. a következõ faxra
a
b
c
Ellenõrizze, a Fax módot
Töltse be a dokumentumot.
Valós idejû átvitel
Nyomjon: Resolution majd a vagy b a
felbontás kiválasztásához. Majd: OK.
Mikor faxot küld a készülék azt elõször a
memóriájába szkenneli az üzenet elküldése elõtt.
Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék
elkezd tárcsázni és küldeni.
Ellenõrizze, a Fax módot
.
Nyomjon: Menu, 2, 2, 2.
Nyomjon: a or b a felbontás kiválasztásához.
Nyomjon: OK.
Megj.
Négy különbözõ felbontást választhat
faxokhoz.
Standard
Fine
S.Fine
22
5
Ha a faxüzenet szkennelése közben memória
elfogyott üzenetet kap (Out of Memory)
nyomja meg a Stop/Exit gombot a feladat
megszakításához, vagy nyomja meg a Start
gombot a már beszkennelt oldalak
elküldéséhez.
.
Az alapért. felbontás megváltoztatása
a
b
c
5
Ennek a tulajdonságnak köszönhetõen tárcsázhat
számot vagy küldhet faxot akkor is, ha a készülék
éppen faxot küld a memóriából, vagy faxot fogad.
A kijelzõ az új feladat számát és a rendelkezésre
álló memóriát írja ki.
Megj.
Felbontás megváltoztatása
Használja, amikor különféle
szürke árnyalatú nyomattal
rendelkezõ dokumentumot,
vagy képet kell küldenie. Ez az
átvitel a leglassúbb..
Legtöbb nyomtatott
dokumentumra megfelelõ..
Kisméretû betûvel nyomtatott
dokumentumokhoz, kicsit
lassúbb, mint a Standard..
Kis grafikák átvitelére
alkalmas, az elõzõnél lassúbb
átvitelt eredményez.
5
5
Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet
valós idõben küldi el (Még ha a Real Time TX ki
is van kapcsolva).
Elõfordulhat, hogy szeretne egy fontos
dokumentumot azonnal elküldeni, anélkül, hogy
várnia kellene a memória átvitelre. Ebben az
esetben Real Time TX opciót be kell állítania On
-ra az összes dokumentumhoz, vagy pedig
Next Fax Only-ra csak a következõ faxhoz.
Valós idejû beállítás az összes faxra
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Nyomjon: Menu, 2, 2, 5.
5.Real Time TX
5
Fax küldése
b
c
Realtime TX:On
c
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Realtime TX:On (vagy
Realtime TX:Off).
Nyomjon: OK.
Valós idejû beállítás csak a következõ
faxra
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Nyomjon: Menu, 2, 2, 5.
d
d
b
c
d
(Például: 19:45 az este 7:45 -höz.)
Nyomjon: OK.
e
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
„ Nyomjon 1 -et, ha a dokumentumot
az ADF-ben hagyja.
„ Nyomjon 2 -t, ha a dokumentumot a
memóriába akarja beszkennelni.
Megj.
5
A memóriába beszkennelhetõ oldalak száma
függ az adott oldalakon található információ
mennyiségétõl.
Késleltetett Kötegelt Küldés
5
Késleltetett faxok küldése elõtt a készülék
gazdaságosan szortírozza a memóriában lévõ
dokumentumokat célállomás és idõ szerint.
Minden késleltetett fax, ami ugyanarra a számra,
ugyanazon idõre lett programozva, egy faxként
lesz elküldve, azért, hogy csökkentse az átviteli
idõt.
Töltse be a dokumentumot.
Nyomjon: Menu, 2, 2, 7.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza: On
(vagy Off).
Nyomjon: OK.
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
5
1.Doc 2.Memory
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet
tárolhat amit 24 órán belül tud elküldeni.
Ezeket a faxokat a d-es pontban megadott
idõben küldi el a készülék.
a
„ Vigye be az idõt, amikor a faxot el
akarja küldeni (24 órás formában).
5
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
Next Fax:On (vagy Next Fax:Off).
Nyomjon: OK.
Késleltetett faxolás
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
„ Nyomjon OK -t a kijelzett idõ
elfogadásához.
Ha a tengerentúli a faxok küldésében nehézségei
vannak a telefonvonalon lévõ interferencia miatt,
akkor ajánlott ennek a funkciónak a bekapcsolása.
Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a
funkció automatikusan kikapcsol.
a
Nyomjon: Menu, 2, 2, 3.
3.Delayed Fax
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
Next Fax Only. Nyomjon: OK.
Tengerentúli mód
Töltse be a dokumentumot.
5
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Nyomjon: Menu, 2, 2, 4.
d
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza On
(vagy Off).
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
23
5. Fejezet
A várakozó feladatok
ellenõrzése és megszakítása
(FAX-1560) Nyomja meg a
Speaker Phone gombot, vagy a
Telefon gombot a kézibeszélõn, és várja
meg a tárcsahangot.
5
Ellenõrizheti, hogy mely feladatok
várakoznak még elküldésre a memóriában,
és bármelyiket megszakíthatja. (Ha nincs
feladat, a kijelzõn a következõ üzenet van:
No Jobs Waiting. )
d
e
Tárcsázza a hívni kívánt fax számot.
a
Nyomjon: Menu, 2, 6.
A várakozó feladatok megjelennek az
LCD-n.
f
Ha egy kézibeszélõt emelt fel, akkor
tegye vissza azt.
b
Nyomjon: a vagy b, hogy a feladatokon
keresztül lépegetve kiválaszthassa azt,
amelyiket vissza szeretné vonni.
Nyomjon: OK.
c
Fax küldése egy beszélgetés
végén
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
a
b
c
d
e
„ Nyomjon 2 -t, ha törlés nélkül akar
kilépni.
Amikor befejezte, nyomjon: Stop/Exit.
Fax manuális küldése
A manual átvitel lehetõvé teszi, hogy Ön
hallja a tárcsázás, a csöngés és fax-fogadás
hangjait egy fax küldése közben.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Töltse be a dokumentumot.
24
A tárcsa hang meghallásához tegye a
következõt:
(FAX-1355) Vegye fel egy külsõ telefon
kézibeszélõjét
(FAX-1360) Vegye fel a készülék
kézibeszélõjét.
(FAX-1460) Vegye fel a készülék
kézibeszélõjét vagy nyomjon:
Speaker Phone.
5
Beszélgetés végén, mielõtt a kézibeszélõt bármelyikük
letenné, faxot küldhet a másik félnek.
„ Nyomjon 1 -et a kiválasztott feladat
törléséhez.
d
Amikor hallja a fax hangot, nyomjon:
Start.
5
Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax
hangokat (csipogások), majd mielõtt letenné
nyomja meg a Start, vagy a Send gombot.
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
Töltse be a dokumentumot.
Nyomjon: Start.
Ha egy kézibeszélõt emelt fel, akkor tegye vissza
azt.
Memória megtelt üzenet
Ha Nincs több memória (Out of Memory) üzenetet
kap az elsõ oldal beszkennelésekor, nyomja meg
a Stop/Exit gombot a fax megszakításához.
Ha Nincs több memória (Out of Memory) üzenetet
kap egy további oldal szkennelésekor,
megnyomhatja a Start gombot az addig
beszkennelt oldalak elküldéséhez, vagy
megnyomhatja a Stop/Exit gombot a mûvelet
megszakításához.
Megj.
Ha Nincs több memória (Out of Memory)
üzenetet kap, és nem szeretné a memória
tartalmából egyetlen üzenetet sem törölni ,
elküldheti faxüzenetét valós idõben.(Lásd:
Valós idejû átvitel 22. oldalon.)
5
6
Fax fogadása
6
Fogadási módok
6
Ki kell választania a vonalon lévõ külsõ készülékeknek és telefon szolgáltatásoknak a fogadási
módját.
A fogadási mód kiválasztása
6
Alapértelmezésben a készüléke automatikusan fogadja a faxokat, amelyeket a számára
küldenek. Az alábbi ábra segíteni fog a helyes mód kiválasztásában.
A Digitális TAD beállításához, lásd: 43. oldalt.
A fogadási módokról részletesebb információkhoz lásd: 27. oldalt.
FAX-1355 és FAX-1360
6
Akarja használni a készülék telefonos szolgáltatásait (ha van) vagy
egy olyan külső telefont illetve üzenetrögzítőt, amely ugyanarra a
telefonvonalra van kötve, mint a készülék?
Igen
Nem
Használja a külső üzenetrögzítő
hangüzenet funkcióját?
Nem
Akarja, hogy a készülék automatikusan
megválaszolja a fax és a telefonhívásokat?
Nem
Igen
Igen
25
6
6. Fejezet
FAX-1460 és FAX-1560
6
Használja a beépített TAD-ot?
Igen
Lásd: Digitális TAD
Nem
Akarja használni a készülék telefonos szolgáltatásait (ha van) vagy
egy olyan külső telefont illetve üzenetrögzítőt, amely ugyanarra a
telefonvonalra van kötve, mint a készülék?
Igen
Nem
Használja a külső üzenetrögzítő
hangüzenet funkcióját?
Nem
Akarja, hogy a készülék automatikusan
megválaszolja a fax és a telefonhívásokat?
Nem
Igen
Igen
A fogadási mód kiválasztása vagy
megváltoztatása
a
b
Nyomjon: Menu 0, 1.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Fax Only, Fax/Tel, External TAD
(FAX-1355 és FAX-1360) vagy Manual.
Nyomjon: OK.
Az LCD megjeleníti az aktuális fogadási
módot.
1
12/10 11:53
1
26
6
Az aktuális fogadási mód
Fax: Fax Only (Csak fax)
Fax
Fax fogadása
A fogadási módok
használata
Szintén lásd: Fax Detektálás a 28. oldalon.
6
Néhány fogadási mód automatikusan
válaszol (Fax Only és Fax/Tel). Talán
meg akarja változtatni a csengetési
késleltetést, mielõtt változtat. Lásd a
Csengetés Késleltetés a 28. oldalon.
Csak fax
6
TAD:Msg Mgr mód beállításához lásd: 43.
oldal.
6
6
Ha a TAD mód be van kapcsolva,
akkor ez felülbírálja a fogadási mód
beállításokat. A képernyõ mutatja:
TAD:Msg Mgr
Ha a TAD mód ki van kapcsolva, a
fogadási mód visszatér az eredeti
beállításokra. (Lásd: TAD-mód a
belsõ TAD-hoz a 43. oldalon.)
„ A faxokat automatikusan fogadja.
„ A hanghívások elkezdik az F/T
csengetést, hogy Önt figyelmeztessék a
telefon felvételére. Az F/T csengés egy
dupla csengés, amelyet a készülék
generál.
Külsõ TAD
6
Az External TAD mód lehetõvé teszi egy
külsõ üzenetrögzítõ számára, hogy kezelje a
bejövõ hívásokat. A bejövõ hívások az alábbi
módok egyikén lesznek kezelve:
Lásd az: F/T Csengetési idõ (csak Fax/Tel
módban) és a Csengetés Késleltetés a 28.
oldalon.
A Manual mód kikapcsolja az összes
automatikus válaszolási funkciót, hacsak
nem ’BT Call sign’ funkciót használ, vagy
pedig egy külsõ TAD-ot a FAX-1460 vagy a
FAX-1560 készülékkel.
„ A Faxok automatikusan kerülnek
fogadásra.
„ A hanghívások üzenetet tudnak rögzíteni.
A Fax/Tel mód segít automatikusan kezelni
a bejövõ hívásokat, felismerve, hogy a hívás
egy fax, vagy pedig hanghívás, és az alábbi
módok valamelyikén fogja kezelni:
Manuális
6
A TAD (TAD:Msg Mgr) segít automatikusan
kezelni a bejövõ hívásokat, felismerve hogy
azok fax, vagy hanghívások és kezeli azokat
az alábbi módok valamelyikén:
A Fax Only (csak fax) mód automatikusan
válaszol mindegyik hívásra. Ha a hívás egy
fax, akkor a készülék fogadni fogja azt.
Fax/Tel
TAD (TAD:Msg Mgr)
(FAX-1460 és FAX-1560)
„ A faxok automatikusan lesznek fogadva.
6
„ A hang hívások üzenetet tudnak hagyni a
külsõ TAD-on.
További információért lásd: Külsõ TAD
(telefon üzenetrögzítõ) csatlakoztatása a 35.
oldalon.
A manuális módban való fax fogadásához
nyomja meg a Start gombot, amikor hallja a
fax hangokat (rövid ismétlõdõ hangjelzések).
Szintén használhatja a Fax Detektálás
funkciót faxok fogadásához a kézibeszélõ
felemelésével (amelyik a készülékkel egy
vonalra van csatlakoztatva).
27
6. Fejezet
Fogadási mód
beállítások
Csengetés Késleltetés
A Csengetés Késleltetéssel beállítható a
csengetések száma, mielõtt a hívást
megválaszolná Fax Only Fax/Tel vagy
MC:Msg Ctr (FAX-1460 és FAX-1560)
módban. Ha külsõ telefonja vagy
telefonmelléke van ugyanazon a vonalon,
akkor válassza a maximális csengetési
számot. (lásd: Mûveletek
mellékállomásokról a 36. oldalon és Fax
Detektálás a 28. oldalon.)
(FAX-1460) Ha a hívástakarékosság van bekapcsolva, akkor a csengetés késleltetés
beállításnak nem lesz hatása. (Lásd:
Díjtakarékosság beállítása a 46. oldalon.)
a
b
c
F/T Csengetési idõ
(csak Fax/Tel módban)
6
Ha Fax/Tel-re állítja be a vételi módot, el
kell döntenie milyen hosszan csengessen a
készülék a speciális álcsengetéssel
hanghívás esetén (ha faxhívás, akkor a
készülék fogadja a faxot).
Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti
csengetését követõen történik. Csak a fax
készülék csenget és egyetlen más
telefonkészülék sem fog a speciális álcsengetéssel jelezni ugyanazon a
telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik
telefonkészülékkel fogadhatja hívást.
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 1, 2.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Nyomjon: Menu, 2, 1, 1.
(FAX-1460 és FAX-1560) Nyomjon: a
vagy b, hogy kiválassza: Ring Delay.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza azt,
hogy hányszor csörögjön a vonal mielõtt
a készülék válaszol (00-08 csak UK).
Nyomjon: OK.
Ha a 00-t választja, akkor a vonal
egyáltalán nem fog csörögni.
Megj.
6
6
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza azt,
hogy milyen hosszan csengessen a
készülék, és figyelmeztesse Önt arra,
hogy van egy hanghívása (20, 30, 40 or
70 seconds).
Nyomjon: OK.
Megj.
Mégha a hívó felveszi is a kagylót, az
ál/dupla csengetés közben, a készülék
folytatni fogja a csengetést a beállított
idõtartamig.
Fax Detektálás
6
A 00 beállítás nem elérhetõ Írországban.
d
Nyomjon: Stop/Exit.
Ha a Fax Detektálás be van kapcsolva
A készülék automatikusan fogadja a faxot
még akkor is, ha ön felveszi a kagylót, vagy
megnyomja a Speaker Phone -t.
Amikor a Receiving üzenetet látja a
kijelzõn és csiripelõ hangot hall
kézibeszélõjében, helyezze vissza a
kézibeszélõt vagy nyomja meg a
Speaker Phone -t és a faxkészülék
gondoskodik a továbbiakról.
28
6
Fax fogadása
Ha a Fax Detektálás: Semi:
(Nem a FAX-1355 -re)
6
A készülék csak akkor fogadja automatikusan a
faxüzenetet, ha ön a kézibeszélõt, vagy a
Speaker Phone-t használja. Ha egy
telefonmelléken fogadja a hívást, akkor nyomja
meg az l 5 1. gombokat.(Lásd: Mûveletek
mellékállomásokról a 36. oldalon.)
Ha a fax detektálás ki van kapcsolva
További fogadási
mûveletek
Kicsinyített bejövõ fax
nyomtatása
6
Ha Ön a készüléknél van, akkor Önnek kell
aktiválnia a faxkészüléket a készülék kézibeszélõjének felemelésével, és a Start gomb
lenyomásával, majd a 2 -es gomb
megnyomásával.
Ha Ön nincs a készüléknél, akkor a
telefonmelléken fogadja a hívást az l 5 1
gombok megnyomásával (Lásd: Mûveletek
mellékállomásokról a 36. oldalon.)
• Ha ez a jellemzõ be van kapcsolva, de a
készülék nem válaszolja meg a faxhívást,
amikor egy külsõ telefont, vagy egy
melléket felvesz, akkor nyomja meg a fax
fogadási kódot: l 5 1. A készüléknél
nyomja meg a Start gombot.
• Ha faxokat küld a számítógéprõl
ugyanazon a telefonvonalon, és ha a
készülék érzékeli azt, akkor kapcsolja ki a
Fax Detektálást.
• (Csak FAX-1560)
Ha a vezeték nélküli kézibeszélõt tipikusan elviszi a
készüléktõl, akkor ajánlatos a fax detektálást
bekapcsolni. Ha a fax detektálás ki van kapcsolva és
a hívást felveszi a vezetéknélküli telefonon, akkor fax
hívás esetén oda kell menjen a készülékhez és meg
kell nyomja a Start gombot.
c
Nyomjon: Menu, 2, 1, 3.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza: On,
Semi (nem a FAX-1355-höz) vagy Off.
Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
6
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, akkor a
készülék automatikusan csökkenti egy
bejövõ fax minden oldalát úgy, hogy
illeszkedjen egy A4-es, Letter vagy Legal
méretû papírra.
A készülék kiszámítja a kicsinyítési arányt a
fax oldal mérete és a papír méret beállítások
alapján (Menu, 1, 2).
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Nyomjon: Menu, 2, 1, 5.
Megj.
a
b
6
6
5.Auto Reduction
c
Használja: a vagy b, hogy kiválassza On
(vagy Off). Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: Stop/Exit.
Faxok fogadása a memóriába
6
Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából
elfogy a papír, akkor megjelenik a
No Paper Fed kiírás, kérjük, hogy tegyen új
lapokat a tálcába. (Lásd Papír töltésének
részletei a 9. oldalon). Ha nem tud papírt
tenni a papírtálcába, akkor a következõ fog
történni:
Ha a memória fogadás be van
kapcsolva:
6
A fax fogadása tovább folytatódik és a
következõ lapok a memóriában tárolódnak,
ugyanúgy mint minden ezután érkezõ fax
amíg a memória meg nem telik. Tele
memória esetén a készülék nem fogad több
faxot automatikusan. Az adatok
kinyomtatásához tegyen friss papírt a
tálcába.
29
6. Fejezet
Ha a memóriafogadás ki van
kapcsolva:
6
A fax fogadása tovább folytatódik, a
következõ lapok a memóriában tárolódnak,
ha a memória közben meg nem telik. Az
ezután beérkezõ faxok nem lesznek
automatikusan megválaszolva, egészen
addig, amíg nem tesz új papírt a készülékbe.
Az adatok kinyomtatásához tegyen friss
papírt a tálcába.
a
b
c
d
Ha a Fax Tárolás funkciót használja (Menu,
2, 5, 1), akkor még mindig tud faxot nyomtatni
a memóriából amikor a készüléknél
közelében van. (Lásd: A távoli fax opciók
kikapcsolása a 48. oldalon.)
a
3.Print Document
Nyomjon: Menu, 2, 1, 6.
b
Használjon: a vagy b, hogy kiválassza
On vagy Off. Nyomjon: OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
Beszélgetés végén megkérheti
beszélgetõtársát, hogy küldjön önnek faxot
még mielõtt bármelyikük is letenné a
kézibeszélõt.
a
Kérje meg a másik személyt, hogy tegye
a dokumentumot a készülékébe, és
nyomja meg a Start vagy a Send
gombot.
b
Amikor hallja a CNG hangokat (lassan
ismétlõdõ hangjelzések), nyomjon:
Start.
c
Tegye vissza a kézibeszélõt.
Nyomjon: Menu, 2, 5, 3.
5.Remote Fax Opt
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
Fax fogadása egy beszélgetés
végén
30
Nyomtasson faxot a
memóriából
6
Nyomjon: Start.
6
7
Telefon és külsõ készülékek
Telefon mûveletek
7
Hívásokat a kézibeszélõvel (FAX-1360 és
FAX-1460), vezeték nélküli kézibeszélõvel
(FAX-1560) a kihangosítóval (FAX-1460,
FAX-1560), mellékállomásról, vagy külsõ
készülékkel lehet kezdeményezni, manuális
tárcsázással vagy a gyorstárcsázó
használatával.
a
mikrofon felé
. A hívás befejezéséhez
Némítás (nem a FAX-1355höz)
7
„ (FAX-1360) Vegye fel a
kézibeszélõt.
„ (FAX-1460) Vegye fel a
kézibeszélõt, vagy nyomja meg
Speaker Phone gombot.
7
(FAX-1360 és FAX-1460)
7
a
Nyomja meg a Mute gombot, hogy a
hívást tartásba tegye. Vissza teheti a
kézibeszélõt anélkül, hogy a hívás
szétkapcsolna.
b
Vegye fel a készülék kézibeszélõjét,
hogy a hívás visszakerüljön a tartásból.
(FAX-1560)
b
Amikor a tárcsahangot hallja, vigyen be
egy számot a számlap, az egy-gombos,
a gyorstárcsázás, vagy a keresés
használatával.
c
(Kihangosító csak a FAX-1460 esetén)
d
7
nyomja meg a Speaker Phone -t.
Hanghívás indításához válassza
valamelyiket az alábbiak közül:
Beszéljen tisztán a mikrofon felé
Hívások fogadása a
kihangosítóval (FAX-1460 és
FAX-1560)
Amikor a készülék cseng, akkor a
kézibeszélõ felemelése helyett nyomja meg
a Speaker Phone -t. Beszéljen tisztán a
(FAX-1560 esetén) Kérjük, hogy nézze meg
a DECT kézibeszélõ használati útmutatóját
is.
Hanghívás indítása
(Nem a FAX-1355 esetén)
7
.
Ha be akarja fejezni, akkor válasszon
egyet az alábbiak közül:
„ (FAX-1360) Tegye le a kézibeszélõt.
„ (FAX-1460) Tegye le a kézibeszélõt
vagy nyomjon Speaker Phone -t.
a
Ha a Speaker Phone gombbal
válaszolta meg a hívást, akkor nyomja
meg a Mute/Intercom gombot, hogy a
hívást tartásba tegye.
b
Nyomja meg a Speaker Phone gombot,
hogy a hívás visszakerüljön a tartásból.
Tónus vagy impulzus
7
Ha Pulzus tárcsázási szolgáltatása van, de
tónus jelzéseket kell küldenie (például
telefonos számlaügyintézéshez), kövesse az
alábbi utasításokat:
a
(FAX-1355) Vegye fel a külsõ telefon
kézibeszélõjét.
(FAX-1360) Vegye fel a kézibeszélõt.
31
7. Fejezet
(FAX-1460) Vegye fel a kézibeszélõt
vagy nyomja meg Speaker Phone
gombot.
(FAX-1560) Nyomja meg
Speaker Phone -t.
b
A Fax/Telefon üzemmód nem mûködik
energiatakarékos módban. A készülék nem
válaszol telefon vagy fax hívásokra, és a
csengetést nem hagyja abba. Ha külsõ
készüléknél vagy mellékállomásnál van,
emelje fel a kézibeszélõt és beszéljen. Ha fax
hangot hall, tartsa a kézibeszélõt, amíg a fax
felismerõ rendszer rákapcsolódik a
készülékére. Ha a vonal végén lévõ partner
azt mondja, hogy faxot szeretne Önnek
küldeni, aktiválja a készüléket a l 5 1
gombokkal.
Nyomjon # -et a készülék
vezérlõpanelén. Bármely ezután
tárcsázott számjegy tónus jelként lesz
elküldve.
Amikor leteszi, a készülék visszatér a
Pulzus tárcsázási módra.
Fax/Tel mód
(FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560)
7
Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban
van, F/T csengetési idõ (álcsörgés/dupla
csörgés) szolgáltatással figyelmezteti Önt
arra, hogy fel kell vennie a telefont.
(FAX-1355)
Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban
van és az F/T csengetési idõ szolgáltatás
figyelmezteti, hogy vegye fel a telefont, úgy is
felveheti a telefont, hogy a készülék
kézibeszélõjét használja vagy egy vezeték
nélküli telefont.
Ha felveszi a telefont, mielõtt az F/T csengési
idõ szolgáltatás bekapcsolna, a hívásra külsõ
készülékrõl vagy mellékállomásról is
válaszolhat.
Ha egy külsõ telefonnál van, emelje fel a
külsõ telefon kézibeszélõjét, majd nyomja
meg a Tel -t a hívás felvételéhez.
(FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560)
Telefon szolgáltatások
Ha Ön a készüléknél van, emelje fel a
kézibeszélõt vagy nyomja meg a
Speaker Phone -t a hívás
megválaszolásához.
Az Ön készüléke támogatja a hívás
azonosítás telefon szolgáltatást amelyet
némelyik telefonos cég felkínál.
Ha Ön egy mellékállomásnál van, akkor fel
kell emelnie a kézibeszélõt az F/T
Csengetési Idõ alatt, majd meg kell nyomnia
a # 5 1 gombokat a pszeudo/dupla
csengések között. Ha nincs másik fél a
vonalban, vagy az illetõ faxot akar küldeni,
akkor irányítsa vissza a hívást a készülékhez
a l 5 1 megnyomásával.
Fax/Tel mód az
Energiatakarékossági
állapotban
(csak FAX-1355)
32
Szolgáltatások, mint a Hangüzenet(Voice
Mail), Hívás várakoztatás(Call Waiting),
Hívás várakoztatás/Hívó azonosító(Call
Waiting/Caller ID),Továbbító szolgáltatások (
answering services), riasztó rendszerek vagy
más egyedi jellemzõk egy telefonvonalon
problémákat okozhatnak az Ön
készülékének ia mûvelet végrehajtásában.
7
7
Telefon és külsõ készülékek
Hívás azonosító
(csak Egyesült
Királyság és Írország)
Printing Caller ID List
a
b
c
d
The Caller ID feature lets you use the Caller ID subscriber service
offered by many local telephone companies. Call your telephone
company for details. This service shows the telephone number,
or name if it is available, of your caller as the line rings.
„ You can see the first 16 characters of the number (or name).
„ The # Withheld message means the caller has
intentionally blocked transmission of information.
Megj.
7
Press Menu, 2, 0, 4.
4.Caller ID
a
b
Press Stop/Exit.
c
d
Press a or b to choose Display ID.
Press OK.
The Caller ID of the last call will appear on the display. If
no ID is stored, the beeper will sound and
No Caller ID will appear on the display.
Press a or b to scroll through the Caller ID memory to
choose the Caller ID you want to view, and then press
OK.
The LCD shows the caller's number and the date and time
of the call.
Do one of the following:
„ To return to the Caller ID listing, press d.
„ To finish viewing, press Stop/Exit.
Nyomjon: Menu, 0, 6.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza: PBX, ISDN (vagy
Normal). Nyomjon: OK.
7
Nyomjon: Stop/Exit.
7
A készülék alaphelyzetben Normal módra van beállítva, amely
lehetõvé teszi a készüléke számára, hogy standard PSTN
vonalra csatlakozzon. Mégis több iroda használ központi
telefonrendszert vagy PBX módot. Az Ön készüléke a PBX
legtöbb típusára csatlakoztatható. A készülék hívásismétlés
funkciója a TBR hívásismétlést (kis szünet után ismételt hívások)
támogatja. A TBR funkció a legtöbb PBX rendszerrel mûködik,
amivel lehetõvé válik az Ön számára, hogy kimenõ hívást
kezdeményezhessen, vagy hogy hívásokat más mellékre
továbbíthasson. Ez a tulajdonság csak a Tel/R gomb vagy az R
gomb megnyomásával mûködik.
Megj.
Press a or b to choose On (or Off).
Press OK.
Press Menu, 2, 0, 4.
7
PBX és ÁTVITEL
If you have Caller ID on your line, then this function should be set
to On to display the caller’s phone number on the LCD as the
telephone rings.
If Caller ID is set to On, your machine stores information for the
last thirty calls in the Caller ID list. You can view or print this list.
When the thirty-first call comes in to the machine, it replaces
information about the first call.
After printing has finished, press Stop/Exit.
6.Phone Line Set
b
c
Caller ID service varies with different carriers. Call your local
telephone company to find out about the kind of service
available in your area.
Viewing Caller ID List
Press Start.
0.Initial Setup
You can print a list of the Caller ID information received by your
machine. (See Printing Caller ID List a 34. oldalon.)
b
c
Press a or b to choose Print Report.
Press OK.
If no ID is stored, the beeper will sound and
No Caller ID will appear on the LCD.
Ha a készülékével olyan vonalra kapcsolódott, ami PBX vagy
ISDN tulajdonságokkal rendelkezik, fax küldéséhez szüksége
van a Telefonvonal típusának beállítását is elvégezni az alább
bemutatott lépések végrehajtásával.
a
„ The # Unavailable message means the call originated
outside your Caller ID service area.
a
Press Menu, 2, 0, 4.
A telefon vonal típus beállítása
After a few rings, the LCD shows the telephone number of your
caller (and name, if available). Once you answer a call, the Caller
ID information disappears from the LCD, but the call information
stays stored in the Caller ID memory.
Setting the Caller ID to ON
7
7
Eltárolhatja a Tel/R vagy az R gombokat mint
telefonszámokat a gyors tárcsázó memóriában. Amikor
programozza a gyorstárcsázó számokat (Menu, 2, 3, 1 vagy
2, 3, 2), nyomja meg elõször a Tel/R vagy az R gombokat
elõször (az LCD ’!’ jelet jelez ki), majd vigye be a
telefonszámot. Ha így tesz, nem kell megnyomnia a Tel/R
vagy az R gombot, mielõtt a gyors tárcsázó segítségével
tárcsázni kezd. (Lásd: Számok tárolása a 40. oldalon.) Ha
azonban a PBX nincs kiválasztva a telefonvonal típus
beállításnál, nem használhatja a gyors- tárcsázó funkciót,
ahova a Tel/R adatokat bevitte. FAX-1560-nál ez a funkció
csak a vezetéknélküli kézibeszélõ esetén elérhetõ.
BT hívás jel (Csak Egyesült Királyság)
7
This machine feature lets you use the BT Call Sign subscriber
service which allows you to have at least two separate telephone
numbers on one phone line. Each phone number has its own
distinctive ringing pattern, so you know which phone number is
ringing. This is one way you can have a separate phone number
for your machine.
Your machine has a BT Call Sign compatible distinctive ringing
function, allowing you to dedicate a second phone number (on
the same phone line) just for receiving faxes.
33
7. Fejezet
Megj.
• You can switch BT Call Sign off temporarily, then turn it back
on. When you get a new fax number, make sure you reset
this function. This machine will automatically answer
incoming calls that use your new fax number.
• When you set the BT Call Sign feature to ON, the receive
mode is set to Manual automatically. Manual mode will not
respond to incoming telephone calls, since the number you
use for telephone calls will use the normal ring pattern.
To enable the machine to work with BT Call Sign (With your
external phone only)
a
7
Press Menu, 2, 0, 3.
Az üzenetrögzítõnek négy csengetés alatt kell
bekapcsolnia (a javasolt csengetésszám kettõ).
A készülék addig nem hallja meg a CNG
hangot, amíg az üzenetrögzítõ meg nem
válaszolta a hívást és négy csengetés
esetében csak 8-10 másodperce marad a
készüléknek arra, hogy meghallja a fax hangot
és választ adjon rá. Gyõzõdjön meg arról, hogy
az ebben a leírásban szereplõ, a kimenõ
üzenet rögzítésére vonatkozó instrukciókat
gondosan követi. Nem ajánlatos a
költségtakarékossági funkció a külsõ
üzenetrögzítõn ha az meghaladja az öt
csengetést.
0.Miscellaneous
Megj.
3.BT Call Sign
b
c
Ha nem kapja meg minden fax üzenetét,
csökkentse le a csengetés késleltetési
(Ring Delay) beállítást a külsõ üzenetrögzítõ
készülékén.
Press a or b to choose On (or Off).
Press OK.
Press Stop/Exit.
Megj.
If you turn off BT Call Sign, the receive mode stays in
Manual. You will need to set receive mode again. (See A
fogadási mód kiválasztása a 25. oldalon)
Külsõ TAD (telefon
üzenetrögzítõ)
csatlakoztatása
A készülékre külsõ üzenetrögzítõt lehet
rácsatlakoztatni. Ha ugyanarra a telefonvonalra
külsõ üzenetrögzítõt köt rá, az üzenetrögzítõ
készülék minden hívásra bekapcsol és a
készülék „figyeli”, hogy megszólal-e a fax hang
(CNG). Amint meghallja a hangot, a készülék
átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall
CNG hangot, a készülék hagyja, hogy az
üzenetrögzítõ tovább dolgozzon, hogy a
szöveget a rögzítõ leadja és az üzenetet
felvegye.
1
1
7
1
TAD
Amikor a TAD megválaszol egy hívást, az
LCD mutatja: Telephone (FAX-1355) vagy
Ext. Tel in Use (FAX-1360, FAX-1460
és FAX-1560 esetén).
Helytelen beállítás
Ne csatlakoztasson üzenetrögzítõt
ugyanazon a telefonvonalon máshová.
Csatlakozások
A külsõ üzenetrögzítõ készüléket úgy kell
becsatlakoztatni, ahogy az elõzõ ábra
mutatja.
34
7
Telefon és külsõ készülékek
a
Állítsa be a külsõ TAD -ot egy vagy két
csengésre. (A készülék csengetés
késleltetés beállítása nem számít.)
Többvonalas csatlakozások
(PBX)
b
Rögzítse a kimenõ üzenetet a külsõ
TAD -ján.
c
Állítsa be a TAD -ot, hogy válaszoljon a
hívásokra.
d
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Javasoljuk, hogy kérje meg a PBX
szolgáltatást biztosító céget, hogy kösse be a
készülékét. Ha több vonalas rendszere van,
javasoljuk, hogy kérje meg a szolgáltató
céget, hogy kösse be az egységet a rendszer
utolsó vonalára. Ezzel megakadályozhatja,
hogy a készüléke minden egyes
telefonhíváskor bekapcsolódjon. Ha a bejövõ
hívásaikat telefonközpontos operátor
fogadja, javasoljuk, hogy a Hívásfogadás
módot Manual módra állítsa.
„ (FAX-1355 és FAX-1360) Állítsa be a
Fogadási Módot: External TAD.
(Lásd: A fogadási mód
kiválasztása a 25. oldalon.)
Nem tudjuk garantálni, hogy a készüléke
megfelelõen mûködik minden körülmények
között, amikor PBX-re csatlakozik. Ha bármi
nehézsége támad, akár a kimenõ akár a
bejövõ faxok esetében, mindenekelõtt
keresse meg a céget, aki biztosítja a PBX
szolgáltatást.
„ (FAX-1460 és FAX-1560) Állítsa be a
Fogadási Módot: Manual és
kapcsolja be a Fax Detect -et.
Kimenõ üzenet (OGM)
rögzítése a külsõ
üzenetrögzítõn
Az idõzítés nagyon fontos az üzenet
rögzítésekor. Az üzenettel be lehet állítani,
hogy mind az automatikus, mind a kézi
üzenetek fogadása megtörténhessen.
a
b
Az üzenet felvételét 5 másodperc
szünettel kezdje. (Ez lehetõséget
biztosít a készülék számára, hogy
figyelhessen a fax CNG hangokra még
mielõtt azok befejezõdnének.)
Legfeljebb 20 másodpercet beszéljen.
Megj.
Javasoljuk, hogy a kimenõ üzenetét egy
5-másodperces csenddel kezdje, mivel a
készülék nem hallja meg a fax hangot, ha
rezonancia, vagy hangos hangok vannak
a vonalban. Megteheti, hogy nem rögzíti a
szöveget késleltetve, de ha a
készülékének problémái lennének a faxok
fogadásával, rögzítse újra a kimenõ
szöveget, de akkor már tartson szünetet
az elején.
7
7
7
Megj.
Gyõzõdjön meg arról, hogy telefonvonal
típus PBX-re lett állítva. (Lásd: A telefon
vonal típus beállítása a 34. oldalon.)
Külsõ telefonok és
mellékállomások
Külsõ telefon vagy
mellékállomás
csatlakoztatása
7
7
Önálló telefont csatlakoztathat a
készülékéhez az alábbi ábrában
bemutatottak szerint.
35
7. Fejezet
Amikor válaszol egy hívásra és nincs
senki a vonalban:
1
Ilyenkor kell feltételeznie azt, hogy manuális
fax üzenete érkezik.
Nyomja meg a l 5 1 gombot és várjon a
csiripelésig vagy addig, amíg az LCD kijelzõn
a Receiving felirat megjelenik, majd tegye
vissza a kézibeszélõt.
2
1
Mellékállomás
2
Külsõ telefon
Megj.
Használhatja a fax detektálás funkciót is,
hogy beállítsa a készüléket az
automatikus hívás fogadásra (Lásd: Fax
Detektálás a 28. oldalon.)
Amikor külsõ telefont használ, az LCD
mutatja: Telephone (FAX-1355) vagy
Ext. Tel in Use (FAX-1360, FAX-1460
és FAX-1560 esetén)
Mûveletek
mellékállomásokról
Amikor külsõ telefonról vagy
mellékállomásról fogad egy fax hívást, és a
berendezéseket a megfelelõ módon
csatlakoztatta a készülékhez, beállíthatja a
készülékét, hogy a fax hívásfogadás kód
használatával fogadja a hívásokat. Ha
megnyomja a l 5 1 fax hívásfogadás kódot, a
készülék elkezdi fogadni a faxot. Amikor a
készülék egy sima telefonhívásra válaszol és
az álcsengetés/dupla csengetés hang
figyelmezteti Önt arra, hogy vegye át a
hívást, használja a # 5 1 üzenetrögzítõ kódot,
hogy a hívás átkerüljön egy mellékállomásra.
(Lásd: F/T Csengetési idõ (csak Fax/Tel
módban) a 28. oldalon.)
7
7
Mellékállomások használata
(csak Egyesült Királyság
területén)
7
Your premises may already be wired with parallel extension
telephones, or you may plan to add extension telephones to your
line, as well as your machine. While the simplest arrangement is
a straightforward parallel connection, there are some problems
with this arrangement, the most obvious of which is inadvertent
interruption of a facsimile transmission caused by someone
picking up an extension telephone to make an outgoing call. Also,
fax receive code may not operate reliably in such a simple
configuration.
This machine may also be set to make a delayed transmission
(i.e. a transmission at a pre-set time). This pre-set job may
coincide with someone picking up an extension handset.
These problems can easily be eliminated, if you arrange
modification of your extension wiring circuit, such that extension
devices are connected ‘downstream’ of your machine in a
master/slave configuration (see figure 2 on page 38). In this
configuration the machine can always detect whether a
telephone is in use. Thus it will not attempt to seize the line during
that time. This is known as ‘telephone off-hook detection.’
The inadvisable configuration is shown in figure 1 on page 38,
and the recommended master/slave configuration is shown in
figure 2.
This new connection configuration can be arranged by contacting
BT, Kingston upon Hull Telecommunications, your PBX
maintainer or a qualified telephone installation company as
appropriate. Simply explained, the extension telephone circuit
should be terminated on a normal modular plug (BT 431A style),
which in turn should be put into the modular socket of the white
‘T’-shaped connector provided as part of the line cord assembly.
36
Telefon és külsõ készülékek
Inadvisable connection of extension sockets (Fig. 1.)
1
2
1
7
Távoli kódok használata
7
3
Fax fogadási kód
FAX
1
Extension socket
2
Master socket
3
Incoming line
Recommended connection of extension sockets (Fig. 2.)
1
1
2
7
7
Ha válaszol egy fax hívásra mellékállomásról
vagy külsõ készülékrõl, utasíthatja a
készülékét, fogy fogadja a faxot a fax hívás kód
l 5 1 gombok benyomásával . Várjon a
csiripelõ hangja, majd tegye vissza a
kézibeszélõt. (Lásd: Fax Detektálás a 28.
oldalon.) A hívójának meg kell nyomnia a Start
gombot, hogy elküldje a faxot.
3
Telefon fogadási kód
Ha sima telefonhívást kap és a készüléke F/T
módban van, megszólaltatja az F/T hangot
(dupla csengetés) a szokásos késleltetett
csengetést követõen. Ha felveszi a telefont
egy mellékállomásról, kikapcsolhatja az F/T
csengetést, ha benyomja a # 5 1 gombokat.
(ügyeljen arra, hogy a gombokat a
csengetések között nyomja meg.)
FAX
1
Extension socket
2
Master socket
3
Incoming line
7
The fax machine must be plugged into the master socket.
Megj.
These phones are now connected as external devices (see
Külsõ telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása a 37.
oldalon), because they are connected to the fax machine via
the
T-connector.
Vezeték nélküli külsõ telefon
használata (nem FAX-1560)
7
Ha a vezeték nélküli telefonját a vezetékes
telefonvonalra csatlakoztatta (lásd: Külsõ
telefonok és mellékállomások a 37. oldalon)
és a vezeték nélküli készüléket általában
máshol tartja, egyszerûbb megválaszolni a
hívásokat a csengetés késleltetés ideje alatt.
Ha hagyja, hogy a készülék válaszoljon
elsõnek, oda kell mennie a készülékhez,
hogy megnyomja a Tel vagy Tel/R vagy a
Speaker Phone gombokat, hogy a hívást a
vezeték nélküli kézibeszélõhöz irányítsa.
37
7
7. Fejezet
Távoli kódok megváltoztatása
Ha a távoli szolgáltatásokat akarja használni,
be kell kapcsolnia a távoli kapcsolatot. A fax
fogadást beállító kód a l 5 1. A telefonos
üzenetrögzítõt beállító kód a # 5 1. Ha
változtatni akar, megváltoztathatja õket a
saját kódjai használatával.
a
Nyomjon: Menu, 2, 1, 4.
1.Setup Receive
4.Remote Codes
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza On
(vagy Off).
Nyomjon: OK.
c
Vigye be az új fax fogadási kódot.
Nyomjon: OK.
d
Vigye be az új telefon fogadási kódot.
Nyomjon: OK.
e
Nyomjon: Stop/Exit.
Megj.
• Ha mindig megszakad a kapcsolat,
amikor be akar jelentkezni a külsõ
üzenetrögzítõre, próbálja megváltoztatni a
fax hívásfogadás kódot és a telefon
üzenetrögzítõ kódot egy újabb három
számjegyû kódra, amelyben a következõ
számokat használja: 0-9, l, #..
• A távoli kódok egyes
telefonrendszereknél nem mûködnek.
38
7
8
Számok tárolása és tárcsázása
Hogyan tárcsázzunk
Kézi tárcsázás
8
Vigye be a faxszám összes számjegyét.
Egygombos tárcsázás
Nyomja meg azt az egygombos gombot,
amelyik tárolja az Ön által hívni kívánt
számot.
A 6 - 10 -es sorszámú egygombos gombot, a
Shift gomb és az egygombos gomb
megnyomásával érheti el.
Gyorstárcsázás
a
8
8
8
Nyomja meg a Search/Speed Dial
gombot, a # (kereszt) gombot, majd a
két számjegyû gyorstárcsázású számot.
8
8
Két-számjegyû szám
Megj.
Ha az LCD azt mutatja:
Not Registered, amikor bevisz egy
egygombos, vagy gyorstárcsázású
számot, akkor ezen a helyen nem volt
még szám tárolva.
39
Chapter 8
Keresés
8
Kereshet azon nevek között, amelyeket
eltárolt az egygombos vagy a gyors
tárcsázási memóriában.
Nyomja meg a Search/Speed Dial gombot,
majd a menü gombokat, hogy szám szerint
keressen, vagy használja a számlapot, majd
a menü gombokat, hogy ábécé szerint
keressen.
Fax újrahívás
8
Ha manuálisan küld faxot, de a vonal foglalt,
akkor nyomja meg a Redial/Pause -t, és
aztán nyomja meg a Start gombot, hogy
újrapróbálja. Ha egy második hívást akar a
legutolsó tárcsázott, számra, akkor idõt
takaríthat meg ha megnyomja a
Redial/Pause -t, és a Start gombot.
A Redial/Pause csak akkor mûködik, ha a
vezérlõ panelrõl tárcsázott.
Ha automatikusan küldi a faxot és a vonal
foglalt, akkor a készülék automatikusan
legfeljebb háromszor újratárcsázza a kívánt
számot öt perces intervallumokban.
Számok tárolása
1
8
Beállíthatja a készülékét, hogy a következõ
típusú könnyített tárcsázásokat csinálja:
Egygombos, Gyors tárcsázás, és Csoportok
a körfaxokhoz. Amikor egy gyors tárcsázási
számot hív, akkor a kijelzõ mutatja a nevet,
ha eltárolta, vagy pedig a számot.
Megj.
2
Ha áramkimaradás történt, akkor a
memóriában lévõ gyorstárcsázási számok
nem vesznek el.
Szünet tárolása
1
Szám szerinti kereséshez.
2
Az ábécé szerinti kereséshez használja a
számlapot a keresendõ név elsõ betûjének
beviteléhez.
40
Nyomja meg a Redial/Pause gombot, hogy
beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a
számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz,
akkor annyiszor nyomhatja meg a
Redial/Pause gombot, ahányszor csak
szükséges a szünet idejének növelésére.
8
Számok tárolása és tárcsázása
Egygombos tárcsázási
számok tárolása
Nyomjon: Menu, 2, 3, 1.
c
Vigye be a számot (legfeljebb 20
számjegy). Nyomjon: OK.
d
Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
Vigye be a fax vagy a telefonszámot
(legfeljebb 20 számjegy).
Nyomjon: OK.
d
Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
Nyomja meg azt az egygombos
billentyût, ahová a számot tárolni akarja.
e
Az egygombos és a
gyorstárcsázási számok
megváltoztatása
8
Ha egygombos vagy gyorstárcsázási számot
próbál tárolni egy olyan helyre, ahol már volt
szám eltárolva, akkor az LCD mutatni fogja
az ott eltárolt nevet vagy számot, és kéri Önt,
hogy tegye valamelyikét az alábbiaknak:
„ Ha befejezte az egygombos számok
tárolását, akkor nyomja meg a
Stop/Exit gombot.
Nyomjon: Menu, 2, 3, 2.
8
„ A beállítás befejezéséhez nyomja
meg a Stop/Exit gombot.
„ Ha még egy egygombos számot
akar tárolni, akkor menjen a b.
lépésre.
Legfeljebb 100 két-számjegyû
gyorstárcsázású számot tárolhat névvel.
Amikor tárcsáz, akkor csak néhány gombot
kell megnyomnia (Például:
Search/Speed Dial, #, a két számjegyû
szám, majd Start).
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
„ Ha még egy gyorstárcsázási számot
akar tárolni, akkor menjen a b.
lépésre.
Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
Gyorstárcsázási számok
tárolása
Nyomjon: OK. (A karakterek
beviteléhez való segítségért lásd:
Szöveg bevitele 99. oldalon .)
„ Ha név nélkül akar számot tárolni,
akkor nyomjon: OK.
„ Ha név nélkül akar számot tárolni,
akkor nyomjon: OK.
a
c
„ Vigye be a nevet a számlap
segítségével (legfeljebb 16
karakter).
„ Vigye be a nevet a számlap
segítségével (legfeljebb 16
karakter). (A karakterek beviteléhez
való segítségért lásd: Szöveg
bevitele 99. oldalon .) Nyomjon: OK.
e
Használja a számlapot két-jegyû szám
beviteléhez (00-99).
Nyomjon: OK.
8
Készülékének 5 egygombos billentyûje van,
ahol 10 fax vagy telefonszámot tárolhat az
automatikus tárcsázáshoz. A 6 - 10 -es
számok eléréséhez, nyomja le a Shift
gombot az egygombos billentyû lenyomása
közben.
a
b
b
8
„ Nyomjon 1 -et az eltárolt szám
megváltoztatásához.
#05:MIKE
1.Change 2.Exit
„ Nyomjon 2 -t a változtatás nélküli
kilépéshez.
Ha az 1 -est választja, akkor meg fogja tudni
változtatni az eltárolt számot és nevet, vagy
beírhat egy újat. Kövesse az alábbí utasításokat:
41
Chapter 8
a
b
Vigyen be egy új számot. Nyomjon: OK.
d
Vigyen be egy új nevet. Nyomjon: OK.
„ Egy karakter megváltoztatásához
használja a d vagy c -t a kurzor
pozícionálásához az alá a karakter alá,
amelyet meg akar változtatni, majd
nyomja meg a Clear/Back -et. Vigye be
újra a karaktert.
Csoportok beállítása
körfaxhoz
A csoportok lehetõvé teszik Ön számára, hogy egy
fax üzenetet több faxszámra elküldhessen ( ezt
hívják körfaxnak). A csoportok egygombos vagy
gyorstárcsázási számként kerülnek tárolásra.
Minden csoport egy egygombos vagy egy
gyorstárcsázási helyet használ fel. Ezután
elküldheti a fax üzenetet a csoportban eltárolt
összes számra, az egygombos billentyû, vagy a
gyorstárcsázási szám bevitelével, majd a Start
megnyomásával. Mielõtt egy számot egy
csoporthoz hozzáad egygombos, vagy
gyorstárcsázási számként kell eltárolnia.
Legfeljebb hat kis csoportot állíthat be, vagy pedig
egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 99
számból áll.
a
Nyomjon: Menu, 2, 3, 3.
3.Setup Groups
b
Válasszon egy üres helyet, ahová a
csoportot tárolni akarja, az alábbi módok
egyike szerint:
„ Nyomjon meg egy Egygombos-billentyût.
„ Nyomja meg a Search/Speed Dial
gombot és vigyen be egy kétszámjegyû
helyet. Nyomjon: OK.
c
Használja a számlapot egy
csoportszám bevitelére(1 - 6).
Nyomjon: OK.
Setup Group:G01
Egygombos vagy gyorstárcsázású számok
hozzáadásához kövesse az alábbi
útmutatásokat:
„ Egygombos számok esetén nyomja meg
az egygombos számokat, egyiket a
másik után.
„ Gyorstárcsázású számok esetén nyomja
meg a Search/Speed Dial gombot majd
a gyorstárcsázású számot.
Az LCD ki fogja jelezni a kiválasztott
egygombos számokat l-el, vagy pedig a
gyorstárcsázású számokat # -al (például:
l06, #09).
8
G01:l06 #09
e
Nyomjon OK -t, amikor befejezte a
számok hozzáadását.
f
Használja a számlapot a csoport
nevének beviteléhez.
Nyomjon: OK.
g
Nyomjon: Stop/Exit.
Megj.
Könnyen kinyomtathat egy listát az összes
gyorstárcsázású- számról. Egy csoportban
lévõk meg lesznek jelölve mint GROUP. (Lásd:
Jelentés nyomtatása 54. oldalon .)
Gyorst. számok kombinálása
Több gyorstárcsázású számot kombinálhat,
amikor tárcsáz. Ez a lehetõség akkor hasznos,
amikor egy hozzáférési kódot kell tárcsáznia egy
olcsóbb távolsági híváshoz.
Például eltárolta az ’555’ -öt a-#03 helyen és a
‘7000’ -et a #02 helyen. Együtt használhatja õket
annak érdekében, hogy tárcsázza az ‘555-7000’
számot, ha az alábbi gombokat nyomja meg:
Search/Speed Dial, #03, Search/Speed Dial,
#02, és Start. Kézzel további számokat is
adhat hozzá, ha beírja õket a számlapon:
Search/Speed Dial, #03, 7, 0, 0, 1 (a
számlapon), majd: Start.
Így a ‘555-7001’ számot tárcsázná. Szünetet is
hozzáadhat, ha megnyomja a Redial/Pause
gombot.
42
8
9
Digitális TAD (Üzenetrö.)
(FAX-1460 FAX-1560)
TAD-mód a belsõ TADhoz
Kimenõ üzenet (OGM)
Az OGM felvétele
a
Rögzítse a TAD OGM -et (üzenetrögzitõ
kimenõ üzenetét).
b
Nyomjon:
a TAD mód
aktiválásához.
TAD
Ezt az üzenetet fogja lejátszani az
üzenetrögzítõ, amikor hívást kap. A
hívónak lehetõsége van üzenetet
hagyni vagy faxot küldeni.
F/T
Ezt az üzenetet fogja lejátszani az
üzenetrögzítõ, amikor Fax/Tel
módban kap egy hívást. Ebben az
esetben a hívónak nincs lehetõsége
üzenetet hagyni. Lásd: 44. oldal.
Az Ön OGM-je legfeljebb 20 másodperc
hosszú lehet.
Áramkimaradás esetén a készülékben levõ
üzenetek legfeljebb 24 óráig maradnak meg.
A TAD módba való belépéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
9
Két különbözõ típusú OGM-et tud felvenni:
A telefonos üzenetek maximum 3 perces
hosszúságúak lehetnek és távolról is
lehallgathatók. (Lásd: Távoli hozzáférési kód
beállítása - 48. oldal). Az elmenthetõ
üzenetek száma attól függ, hogy a memóriát
más szolgáltatások mennyire kötik le.
(például a késleltetett vagy az elmentett
faxok).
Az elsõ lépés a TAD funkció használatához a
kimenõ üzenet felvétele (TAD Message).
9
9
A TAD (üzenetrögzítõ) funkcióval maximum
99 bejövõ üzenetet lehet eltárolni. Az
üzeneteket a készülék abban a sorrendben
õrzi meg, ahogy felvette.
A TAD beállítása
9
a
Nyomjon: Menu, 2, 7, 1.
Az LCD kéri, hogy válasszon egy OGMet.
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
TAD Message vagy F/T Message
majd nyomjon: OK.
c
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Record MSG. Nyomjon: OK.
d
Rögzítse az üzenetet:
(FAX-1460) Vegye fel a kézibeszélõt,
vegye fel az üzenetet, majd tegye vissza
a kézibeszélõt amikor befejezte.
(FAX-1560) Tisztán beszéljen a
beépített mikrofon felé.
A TAD visszajátsza Önnek az OGM-et.
e
Nyomjon: Stop/Exit.
9
43
9
9. Fejezet
A kimenõ üzenet meghallgatása
a
b
Üzenet jelzõ
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
TAD Message vagy F/T Message, majd
nyomjon: OK.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Play MSG. Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: Stop/Exit.
Az OGM törlése
d
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Voice:03 Fax:00
A Fax üzenetek csak akkor tárolódnak el, ha
a fax tárolás be van kapcsolva. A fax tárolás
bekapcsolásához nyomjon: Menu 2, 5, 1.
Hangüzenetek lejátszása
„ Nyomjon 1-et az OGM törléséhez.
„ Nyomjon 2-õt a törlés nélküli kilépéshez.
Nyomjon: Stop/Exit.
Fax/Tel OGM (kimenõ üzenet)
Amikor a
fény világít, a TAD mód aktív.
Nyomjon:
a TAD módba való belépéshez.
Minden üzenetet abban a sorrendben játszik
le a készülék, amilyen sorrendben azt
rögzítette. Az LCD kijelzõn látható az éppen
lejátszott üzenet száma, az összes üzenet
száma és az üzenet rögzítésének napja és
ideje. Kövesse az alábbi lépéseket, ha meg
akarja hallgatni a hang üzeneteket:
a
9
Ha Fax/Tel fogadási mód beállítást használ,
Brother készüléke az erre vonatkozó üzenetet
fogja lejátszani a hívó számára. A TAD OGM-tõl
(üzenetrögzítõ kimenõ üzenetétõl) eltérõ módon itt
a hívó nem hagyhat üzenetet a készüléken. A
Fax/Tel kimenõ üzenet szolgáltatás célja, hogy a
hívó értesüljön arról, hogy a hívását hamarosan
megválaszolják. Ha rögzíteni akarja a Fax/Tel
kimenõ üzenetet, kövesse az utasításokat: 43.
oldal. Ha fel akarja frissíteni az ismereteit a
Fax/Tel fogadási módra vonatkozóan, akkor lásd
Fogadási módok - 25. oldal.
TAD memória aktiválása
9
9
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
TAD Message vagy F/T OGM, majd
nyomjon: OK.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Erase MSG. Nyomjon: OK.
44
9
A
lámpa villog ha van új, várakozó
üzenete. Az LCD muatatja az összes, a TAD
memóriában tárolt hang és fax üzenetek
számát.
Nyomjon: Menu, 2, 7, 1.
c
e
Üzenetek kezelése
Nyomjon: Menu, 2, 7, 1.
c
a
b
9
Nyomjon: Play/Record.
Az alábbi parancsok érhetõek el, amikor
lejátszunk üzeneteket:
Repeats a message
l
#
Skips to the next message
vagy
b
9
Adjusts the volume
Nyomjon: Stop/Exit.
9
Digitális TAD (Üzenetrö.) (FAX-1460 FAX-1560)
Fax üzenetek nyomtatása
Amint kinyomtat egy memóriában tárolt fax
üzenetet, akkor az automatikusan törlõdik a
memóriából.
a
b
d
a
b
Ha a Fax Tárolás be van kapcsolva és
vannak fax üzenetek a memóriában az
LCD mutatja a következõt:
1.Yes 2.No
a
Nyomjon: Play/Record.
A készülék két másodpercig hangjelzést
ad és elkezdi az üzenet visszajátszását.
Minden üzenet egy hosszú
hangjelzéssel kezdõdik és két rövid
hangjelzés követi.
b
Ha egy konkrét üzenetet akar törölni,
akkor vagy az üzenet hallgatása
közben, vagy közvetlenül a két rövid
hangjelzés után nyomja meg az Erase
gombot.
c
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza az
alábbi opciók valamelyikét. Majd
nyomjon: OK.
Erase All Doc?
Az összes fax üzenet
Erase All Msg.?
Az összes fax és hang
üzenet
Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
„ Nyomjon 1 -et az összes üzenet
törléséhez.
„ Nyomjon 2 -õt a kilépéshez
nyomtatás nélkül.
Hang üzenetek törlése egyenként
Nyomjon: Erase.
Az összes hang üzenet
c
„ Nyomjon 1 -et a faxok
kinyomtatásához.
9
Erase All Voice?
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
A bejövõ üzenetek törlése
Nyomjon: Stop/Exit.
Az összes üzenet törléséhez
Nyomjon: Play/Record. Két másodperc
múlva, a fax készülék elkezdi lejátszani
a hangüzeneteket.
Print Fax?
c
„ Nyomjon 2 -õt a kilépéshez törlés
nélkül.
9
„ Nyomjon 2 -õt a megszakításhoz.
9
d
Nyomjon: Stop/Exit.
9
9
Erase this Msg.?
1.Yes 2.No
„ Nyomjon 1 -et az üzenet törléséhez.
45
9. Fejezet
További TAD
mûveletek
A bejövõ üzenetek maximális
hosszának beállítása
a
Ellenõrizze, hogy fax módban van-e. Ha
nem nyomja meg:
9
b
(Fax).
Nyomjon: Menu, 2, 1, 1.
1.Setup Receive
c
A készüléke alapbeállításként maximum 30
másodperc üzenetet képes rögzíteni. Ha meg
akarja változtatni ezt a beállítást, kövesse az
alábbiakban felsorolt lépéseket:
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Toll Saver. Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza: On
(vagy Off). Nyomjon: OK.
a
e
Nyomjon: Stop/Exit.
9
Nyomjon: Menu, 2, 7, 2.
7.Setup TAD
ICM bejövõ üzenet figyelõ
rendszer
2.ICM Max.Time
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza a
bejövõ üzenetek maximális idejét (30,
60, 120 vagy 180 másodperc).
Nyomjon: OK.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Díjtakarékosság beállítása
Amikor a díjtakarékos szolgáltatást beállítja,
a készülék két csengetés után válaszolja
meg a hívást, ha van telefonos vagy fax
üzenete és négy csengetés után válaszolja
meg a hívást, ha nincs üzenete.
Ezzel a tulajdonsággal ki (Off) vagy
bekapcsolhatja (On) a hangszórót, amikor
üzenetet kap. Ha a figyelõ rendszert
kikapcsolja (Off), nem hallja az üzeneteket,
amikor azok bejönnek.
a
Nyomjon: Menu, 2, 7, 3.
7.Setup TAD
9
3.ICM Rec.Monitr
b
Használjon: a vagy b, hogy kiválassza
Off vagy On.
Nyomjon: OK.
Ezáltal, amikor felhívja a saját készülékét,
hogy távolról lehallgassa az üzeneteit, a
csengetésszám jelzi, hogy van-e üzenete és
a harmadik csengetés után már leteheti a
telefont, ami Önnek költségmegtakarítással
jár.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
A díjtakarékos szolgáltatás csak akkor
használható, ha a készülék TAD
(üzenetrögzítõ) módban van. Amíg a
díjtakarékos szolgáltatás bekapcsolva, On
álláson van, a késleltetett csengetési
szolgáltatás nem mûködik.
Amikor a kézibeszélõt használja, rögzítheti a
telefonbeszélgetést úgy, hogy megnyomja a
Play/Record gombot, miközben folyik a
beszélgetés. A beszélgetést a készülék legfeljebb
annyi ideig rögzíti, amennyi bejövõ üzenet
felvételére van állítva a rendszer. (maximum 3
perc lehet). A telefonvonal végén lévõ partner egy
szaggatott sípoló hangot fog hallani a
hangrögzítés ideje alatt. A hangfelvétel
megállításához nyomja meg a Stop/Exit gombot.
Ha BT hívás jelet használ, ne használja a
díjtakarékos szolgáltatást
46
9
Beszélgetés rögzítése (csak
FAX-1460)
9
10
Távoli fax opciók
Fax Tárolás
Egyidõben csak egy távoli fax opciót
használhat.
Fax Továbbítás
10
Ha a Fax Továbbítás funkció be van
kapcsolva (On), akkor a fax készülék
automatikusan továbbítja egy másik
készülékre a beérkezett faxokat. Ha
kiválasztotta a Backup Print:On -t, akkor
a készülék a továbbítás mellett ki is nyomtatja
a faxot (ez egy biztonsági funkció egy
esetleges áramkimaradás esetére).
a
Nyomjon: Menu, 2, 5, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Fax Forward.
Nyomjon: OK.
Az LCD kérni fogja annak a fax számnak
a bevitelét, amire a beérkezõ fax
üzeneteket továbbítani szeretné.
c
Vigye be a fax számot (legfeljebb 20
karakter).
Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Backup Print:On vagy
Backup Print:Off.
Nyomjon: OK.
e
Nyomjon: Stop/Exit.
10
A Fax Tárolás funkció lehetõvé teszi a
beérkezett faxok eltárolását a memóriába.
Ön egy másik helyrõl is lekérheti a fax
üzeneteket a Távoli Lekérési parancsok
segítségével. Lásd: Fax üzenetek
lekérése 49. oldal. Az eltárolt faxról egy
biztonsági másolatot automatikusan ki fog
nyomtatni a készülék.
a
Nyomjon: Menu, 2, 5, 1.
1.Forward/Store
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
Fax Storage.
Nyomjon: OK.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
1.Forward/Store
b
10
10
47
10. Fejezet
A távoli fax opciók
megváltoztatása
Távoli lekérés
10
Ha fogadott faxok még vannak a memóriában
akkor, amikor megváltoztatja a távoli fax
opciókat, akkor az LCD megkérdezi az egyik
üzenetet az alábbiak közül:
Erase All Doc?
Print All Fax?
1.Yes 2.No
„ Ha az 1 -et nyomja meg, akkor a
memóriában levõ faxok kitörlõdnek, vagy
kinyomtatódnak mielõtt a beállítások
megváltoznak. Ha egy biztonsági másolat
már ki volt nyomtatva, akkor a készülék
mégegyszer már nem nyomtatja ki.
„ Ha a 2 -õt nyomja meg, akkor a
memóriában levõ faxok nem törlõdnek és
nem nyomtatódnak ki és a beállítás
változatlan marad.
A távoli fax opciók
kikapcsolása
a
10
Nyomjon: Menu, 2, 5, 1.
1.Forward/Store
b
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Off.
Nyomjon: OK.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Megj.
Az LCD több választási lehetõséget fog
adni akkor, ha még vannak fogadott faxok
a memóriában. (Lásd: A távoli fax opciók
megváltoztatása 48. oldal.)
48
Bármely hangrekvenciás (tone) üzemmódú
telefonról vagy fax készülékrõl felhívhatja fax
készülékét, majd használhatja a Távoli
Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat,
hogy lekérje a memóriában tárolt fax
üzeneteit.
Távoli hozzáférési kód
beállítása
1.Yes 2.No
10
A távoli hozzáférési kód által lehetõsége van
a Távoli Letöltési funkció használatára
amikor távol tartózkodik fax készülékétõl.
Mielõtt távoli hozzáférést és letöltést
használna, be kell állítania saját kódját. Az
alapértelmezett kód egy inaktív kód (---l).
a
Nyomjon: Menu, 2, 5, 2.
2.Remote Access
b
Vigye be a három számjegyû kódot az
alábbiakat használva: 0-9, l, vagy #.
Nyomjon: OK. (Az elõre beállított ‘l’
karakter nem változtatható meg.)
c
Nyomjon: Stop/Exit.
Megj.
Ne használja a fax fogadási kódot (l 5 1),
vagy a telefon fogadási kódot (# 5 1).
(Lásd: Mûveletek mellékállomásokról 36.
oldal.)
Bármikor megváltoztathatja a kódját, ha egy
újat ír be. Ha viszont inaktívvá akarja tenni a
kódját, akkor nyomja meg a Clear/Back
gombot a b lépésben, hogy visszaállítsa az
inaktív beállítást (---l), majd nyomjon: OK.
10
Távoli fax opciók
A távoli hozzáférési kód
használata
a
Tárcsázza a fax számát egy telefonról,
vagy egy másik fax készülékrõl.
Használjon hangfrekevenciás
üzemmódot.
b
Amikor a készülék válaszol, vigye be a
távoli hozáférési kódot (3 számjegy,
majd a l).
c
A készülék jelzi, hogy ha érkezetek
üzenetek:
Fax üzenetek lekérése
10
a
b
Tárcsázza a fax számát.
c
Amikor hallja a két rövid hangjelzést,
nyomjon: 9 6 2.
d
Várja meg a hosszú hangjelzést, majd
használja a számlapot, hogy bevigye
azt a faxszámot,
(legfeljebb 20 számjegy) amire
szeretné lekérni a faxüzeneteit, a szám
után pedig vigye be: # #.
„ 1 hosszú hang — Fax üzenetek
„ 2 hosszú hang — Hang üzenetek
(FAX-1460 és FAX-1560)
„ 3 hosszú hang — Fax és hang
üzenetek (FAX-1460 és FAX-1560)
„ Nincs hang — Nincs üzenet
d
Amikor a készülék két rövid jelzést ad,
akkor vigyen be egy parancsot.
Ha 30 másodpercig nem viszi be a
parancsot, akkor a fax készüléke le
fogja tenni a hívást.
A készülék három hangjelzést fog adni
akkor, ha helytelen parancsot visz be.
e
Nyomjon: 9 0 , hogy befejezze a távoli
hozzáférést, amikor elkészült.
f
Tegye le a kagylót.
10
Amikor a készülék válaszol, vigye be a
távoli hozáférési kódot (3 számjegy,
majd a l). Ha egy hosszú hangot hall,
akkor üzenetei vannak.
Megj.
Nem használhatja a l és a # jeleket a
tárcsázási számokhoz. Ámbár, ha
szünetet akar beiktatni, akkor nyomja meg
a # jelet.
e
f
Nyomja meg a 9 0 gombokat hogy
befejezze a távoli hozzáférést, amikor
elkészült.
Tegye le, miután hallotta a hangjelzést.
Az Ön készüléke fel fogja hívni a másik
fax készüléket, amely ki fogja nyomtatni
az Ön fax üzeneteit.
Megj.
Ha készülékét Kézi módba állította
(Manual) és használni akarja a távoli
lekérési funkciókat, akkor is hozzáférhet
készülékéhez úgy, hogy felhívja, és vár
kb. 2 percig miután az elkezdett
csengetni, és utána beviszi a Távoli
Hozzáférési Kódot 30 másodpercen belül.
49
10
10. Fejezet
A Fax továbbítási szám
megváltoztatása
10
Megváltoztathatja a fax továbbítási szám
alapértelmezett értékét egy másik telefonról,
vagy fax készülékrõl, amelyek
hangfrekvenciás tárcsázásra képesek.
a
b
A fax szám tárcsázása.
c
Amikor hallja a két rövid hangjelzést,
nyomjon: 9 5 4.
d
Várja meg a hosszú hangjelzést, majd
használja a számlapot, hogy bevigye
azt a faxszámot
(legfeljebb 20 számjegy) amire
szeretné faxüzeneteit továbbítani, a
szám után pedig vigye be: # #.
Amikor a készülék válaszol vigye be a
távoli hozáférési kódot (3 számjegy,
majd a l). Ha egy hosszú hangot hall,
akkor vannak üzenetei.
Megj.
Nem használhatja a l és a # jeleket a
tárcsázási számokhoz. Ámbár, ha
szünetet akar beiktatni, akkor nyomja meg
a # jelet.
e
f
50
Nyomjon: 9 0 , amikor befejezte.
Tegye le, miután hallotta a hangjelzést.
Távoli fax opciók
Távoli fax parancsok
10
Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax
készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd l), a rendszer két rövid hangjelzéssel
jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.
Távoli parancsok
Mûvelet részletezése
91
Hangüzenetek lejátszása
(FAX-1460 és FAX-1560)
Egy hosszú hangjelzés után a készülék lejátsza az
üzeneteket (ICM).
1 Ismétlés vagy visszalépés
Nyomjon 1-et, ha az aktuális üzenetet újra akarja hallgatni.
Ha egy üzenet elõtt nyomja meg az 1-et, akkor az elõzõ
üzenetet kezdi el lejátszani.
2 Elõrelépés
Az üzenet lejátszása közben a 2-vel a következõ üzenetre
léphet.
9 Lejátszás megállítás
Megállítja az üzenetek lejátszását.
Minden hangüzenet törlése
(FAX-1460 és FAX-1560)
Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a törlés el lett
fogadva. Ha három rövid hangjelzést hall, akkor a törlési
kérelem el lett utasítva, mert vagy még nem hallgatta meg
az összes üzenetet, vagy pedig nincs üzenet.
93
Ez a kód az összes felvett üzenetet törli.
94
Kimenõ üzenet lejátszása és
felvétele a memóriába (FAX-1460
és FAX-1560)
1 Lejátszás
1 Üzenet OGM
2 F/T OGM
2 Felvétel
1 Üzenet OGM
2 F/T OGM
95
Egy hosszú hangjelzés után rögzítheti a kimenõ üzenetet.
Az üzenet egyszer le lesz lejátszva. A 9-es gomb megállítja
a felvételt.
Fax továbbítás vagy fax tárolási
beállítások megváltoztatása
1 KI
Kiválaszthatja az Off / kikapcsolás-t, miután lehívta, vagy
törölte összes üzenetét.
2 Fax továbbítás
Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha
három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a
feltételek nem adottak. (Példa:fax továbbítási szám
regisztrálása). Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4
bevitelével. (Lásd: A Fax továbbítási szám
megváltoztatása 50. oldal.) Miután a számot regisztrálta, a
készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt
állpotba kerül.
4 Fax továbbítási szám
6 Fax tárolás
96
A készülék lejátsza a kiválasztott üzenetet (OGM). A 9-es
gombbal megállítja a lejátszást.
Egy fax lekérése
2 Összes fax lekérése
Üsse be a távoli fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax
üzeneteket kérjen le. (Lásd: Fax üzenetek lekérése 49.
oldal.)
3 Faxok törlése a memóriából
Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor törlõdtek a fax
üzenetek a memóriából.
51
10
10. Fejezet
Távoli parancsok
97
1 Dokumentum
97
Ellenõrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e
dokumentumot. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha
nem, három rövid hangjelzést hall.
Fogadási állapot ellenörzése
(FAX-1460 és FAX-1560)
1 Fax
2 Hang
98
Mûvelet részletezése
Fogadási állapot ellenörzése
(FAX-1355 és FAX-1360)
Ellenõrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e fax vagy hang
üzenetet. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem,
három rövid hangjelzést hall.
A fogadási mód megváltoztatása
(FAX-1355 és FAX-1360)
1 Külsõ TAD
2 Fax/Tel
Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a változtatása el lett
fogadva.
3 Csak Fax
98
A fogadási mód megváltoztatása
(FAX-1460 és FAX-1560)
1 Üzenet
2 Fax/Tel
Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a változtatása el lett
fogadva.
3 Csak Fax
90
52
Kilépés
A 9 0 megnyomása lehetõvé teszi a a távoli lekérésbõl való
kilépést. Egy hosszú hangjelzés után leteheti a telefon
kagylót.
11
Naplók nyomtatása
Fax naplók
11
Be kell állítania az Átvitel Ellenörzési Naplót
és a Periodikus Naplót a Menu gomb
használatával.
Átvitel ellenörzési napló
11
Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra
vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e
küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél
nevét és számát, az átvitel idõpontját és
dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e
(OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (On vagy
On+Image), akkor minden fax-ról kinyomtat
ilyen naplót.
Fax napló (aktivitás riport)
a
b
Nyomjon: Menu, 2, 4, 2.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválasszon
egy intervallumot.
Nyomjon: OK.
(7 napot választ, akkor az LCD kijelzõ
megkérdezi, hogy melyik lesz az elsõ
nap)
„ 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a riportot ön által
kiválasztott idõpontban nyomtatja,
és azután törli a feladat memóriát.
Ha viszont a fax készülék memóriája
200 feladattal teljesen megtelik
mielõtt az ön által kiválasztott
idõpont bekövetkezne, akkor a fax
készülék korábban nyomtatja ki a
naplót, és törli a feladat memóriát.
Ha egy plusz példányt akar
kinyomtatni, akkor ezt megteheti
olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki
a feladatokat, hogy azok nem
törlõdnek a memóriából.
Amikor az ellenörzési napló beállítása Off
vagy Off+Image, akkor a napló csak akkor
fog nyomtatni, ha átviteli hiba keletkezik az
NG vagy a RESULT oszlopban.
c
11
Beállíthatja úgy készülékét, hogy a
tevékenység naplót egy adott intervallumra
nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24
óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta
naplózást kikapcsolja (Off), akkor a naplót a
következõ oldal lépései alapján nyomtathatja
ki. Az alapbeállítás: Minden 50 fax. Every 50 Faxes.
Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a
munka számoknál több információra van
szüksége ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell
újraküldenie. Ha kiválasztja az On+Image et, vagy az Off+Image -et, akkor a naplóban
kinyomtatja mindegyik fax elsõ oldalának egy
részét, így segítve az emlékezést.
a
b
11
Nyomjon: Menu, 2, 4, 1.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválasszuk:
Off+Image, On, On+Image vagy Off.
Nyomjon: OK.
„ Minden 50 Fax
Nyomjon: Stop/Exit.
Akkor lesz a napló kinyomtatva,
amikor a készülék már eltárolt 50
nyomtatni való feladatot.
c
Vigye be a nyomtatás kezdetének
idõpontját 24 órás formában.
Nyomjon: OK.
(Például: vigye be: 19:45 du. 7:45 -höz)
d
Nyomjon: Stop/Exit.
53
11
11. Fejezet
Naplók
11
Az alábbi naplók érhetõek el:
1. XMIT Verify
Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót
a legutóbbi elküldött fax után.
2. Help List
Alap mûveleti lépések funkciók és
menü választási lehetõségek.
3. Quick-Dial
Kilistázza az egygombos és
gyorstárcsázási memóriában tárolt
neveket és számokat,
számsorrendben.
4. Fax Journal
Minden információt kinyomtat az
utolsó kb. 30 bejövõ és kimenõ faxról.
TX jelenti a küldést, RX a fogadást
5. User Settings
Kilistázza az Ön beállításait.
Jelentés nyomtatása
a
b
Nyomjon: Menu, 4.
Válassza az alábbi lehetõségek
valamelyikét:
„ Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza
azta a jelentést, amelyiket akarja.
Nyomjon: OK.
„ Vigye be a kinyomtatandó jelentés
számát. Például nyomjon 2-t a Help
List kiválasztásához.
c
54
Nyomjon: Start.
11
12
Távoli lekérés
12
Lekérés fogadásának
beállítása biztonsági kóddal
A távoli lekérés az, amikor a faxkészüléket
beállítjuk úgy, hogy más faxkészülékekkel
faxot lehessen róla lekérni, de a hívás árát a
lekérõ fizeti. Használhatja arra a készülékét,
hogy lekérjen faxokat egy másik
faxkészülékrõl, illetve egy másik
faxkészülékrõl is lekérheti az Ön készülékén
lévõ faxokat. Mindenkinek, aki benne akar
lenni ebben a lekérési folyamatban, be kell
állítania a fax készülékét a Távoli Lekérésre.
Nem minden fax készüléket lehet beállítani
erre a funkcióra. Amikor valaki lekéri az Ön
készülékérõl faxot, akkor õ fizet a hívásért.
Ha Ön kér le más faxkészülékrõl faxot, akkor
Ön fizet a hívásért.
12
A biztonsági lekérés korlátozza azokat, akik a
lekérhetõ dokumentumok közül kérhetnek le.
A biztonsági lekérés csak Brother fax
készülékekkel mûködik. Ha faxot akar lekérni
egy biztosított Brother készülékrõl, akkor be
kell írnia a biztonsági kódot.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Nyomjon: Menu, 2, 1, 7.
7.Polling RX
Lekérés fogadása
12
A lekérés fogadás lehetõvé teszi faxok
lekérését egy másik fax készülékrõl.
Lekérés fogadásának
beállítása
c
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Secure.
Nyomjon: OK.
d
Vigye be a négyszámjegyû biztonsági
kódot.
Nyomjon: OK.
Ez annak a fax készüléknek a
biztonsági kódja, amelyrõl le akar kérni.
12
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
e
Vigye be a fax számot, amirõl szeretne
lekérni.
b
Nyomjon: Menu, 2, 1, 7.
f
Nyomjon: Start.
7.Polling RX
c
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Standard.
Nyomjon: OK.
d
Vigye be a fax számot, amirõl szeretne
lekérni.
e
Nyomjon: Start.
12
A késleltetett lekérés
fogadásának beállítása
12
A késleltetett lekérés fogadás lehetõvé teszi
faxok lekérését egy másik fax készülékrõl
egy késõbbi idõpontban. Csak egy
késleltetett lekérés fogadást állíthat be.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Nyomjon: Menu, 2, 1, 7.
7.Polling RX
55
12. Fejezet
c
d
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Timer.
Nyomjon: OK.
Vigye be az idõt (24 órás formátumban),
amikor a lekérést akarja kezdeni.
Nyomjon: OK.
Például, vigyen be 21:45 du. 9:45 -höz.
e
Vigye be a fax számot, amirõl szeretne
lekérni.
f
Nyomjon: Start.
A készülék a lekérési hívást a megadott
idõpontban kezdi.
Soros lekérés
A készülék igényelhet dokumentumokat több
fax készülékrõl egyetlen mûveletben.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
Nyomjon Menu, 2, 1, 7.
7.Polling RX
c
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Standard, Secure vagy Timer.
Nyomjon: OK.
d
Tegye az egyiket az alábbiak közül:
„ Ha a Standard, -ot választja, akkor
menjen az e. lépésre.
„ Ha a Secure, -t választja, akkor
4 számjegy, Nyomjon: OK, menjen
az e. lépésre.
„ Ha a Timer, -t választja, akkor vigye
be az idõt (24 órás formában),
amikor el akarja kezdeni a lekérést,
nyomjon: OK, menjen az e.
lépésre.
e
Határozza meg a cél fax készülékeket,
amelyekrõl le akar kérni az
Egygombos, Gyorstárcsázás, Keresés,
Csoport vagy számlap segítségével.
Meg kell nyomnia az OK -t minden
egyes hely között.
f
Nyomjon: Start.
A készülék lekér minden egyes számról
vagy csoportról egy dokumentumot.
Nyomjon: Stop/Exit miközben a készülék
tárcsáz , a lekérés folyamatának
megszakításához.
Az összes soros lekérési feladat törléséhez
lásd: A várakozó feladatok ellenõrzése és
megszakítása 24. oldal.
56
12
Távoli lekérés
Átvitel lekérés alapján
12
Az átvitel lekérés alapján az, amikor a
készülékét beállítja, hogy egy
dokumentummal várakozzon, hogy így egy
másik fax készülék fel tudja hívni és a
várakozó dokumentumot le tudja hívni.
A lekéréses átvitel beállítása
a
b
c
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
Nyomjon: Menu, 2, 2, 6.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Standard.
Nyomjon: OK.
12
Ezt a biztonsági átvitelt csak egy másik
Brother faxkészülékkel tudja használni. Ha
valaki faxot akar kapni az Ön Brother
készülékérõl, akkor be kell vinnie biztonsági
kódot.
a
Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e
.
b
c
Töltse be a dokumentumot.
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
„ Nyomjon: 1, hogy egy várakozó
papír dokumentumot hagyjon az
ADF-ben.
Ha használni akarja az ADF-et,
mielõtt a papír dokumentum le lesz
kérve, vezérelnie kell a feladatot.
d
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Secure.
Nyomjon: OK.
e
Vigye be a négy-számjegyû számot.
Nyomjon: OK.
1.Doc 2.Memory
f
Ha használni akarja az ADF-et,
mielõtt a papír dokumentum le lesz
kérve, vezérelnie kell a feladatot.
Az LCD mutatja:
„ Nyomjon 2 -t, hogy beszkennelje a
dokumentumot a memóriába.
Next
1.Yes 2.No
g
Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
„ Nyomjon: 1, hogy egy várakozó
papír dokumentumot hagyjon az
ADF-ben.
„ Nyomjon 2 -t, hogy beszkennelje a
dokumentumot a memóriába.
f
Nyomjon: Menu, 2, 2, 6.
6.Polled TX
1.Doc 2.Memory
e
12
A biztonsági kóddal csökkentheti azok
számát, akik lekérhetik a dokumentumokat
az ön fax készülékérõl.
Töltse be a dokumentumot.
6.Polled TX
d
Lekéréses átvitel beállítása
biztonsági kóddal
g
Nyomjon: 2, majd nyomjon: Start.
Az LCD mutatja:
Next
1.Yes 2.No
h
Nyomjon: 2, majd nyomjon: Start.
57
12
12. Fejezet
58
III. Rész
Másolás
Másolatok készítése
III
60
13
Másolatok készítése
A másolás módja
Belépés másolás módba
13
Többszörös másolat
13
a
Ellenõrizze, hogy másolás módban vane
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
d
Nyomjon: Start.
13
Nyomjon:
(Copy) a másolás módba
való belépéshez. Az alapértelmezett a Fax.
Megváltoztathatja a másolás módban
minimálisan eltöltendõ idõt. (Lásd Üzemmód
Idõzítõ 13. oldal.)
13
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
Megj.
Rendezéshez nyomjon: Copy Options.
(Lásd: Másolatok rendezése az ADFel 63. oldal.)
Megállítás
Az LCD a másolás módot mutatja:
13
A másolás leállításához nyomjon: Stop/Exit.
1
1
Nagyítás
2
Minõség
3
Másolatszám
2
3
Egyetlen másolat
13
a
Ellenõrizze, hogy másolás módban vane
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
60
Nyomjon: Start.
Másolatok készítése
Másolás opciók
Megj.
13
Amikor csak a következõ másoláshoz akar
opciókat változtatni, akkor használja a
Másolás gombokat.
Alapértelmezettként is elmentheti a
leggyakrabban használt másolási
beállításokat.
Másolási sebesség és
minõség változtatása
Másolás után a készülék visszatér az
alapértelmezett beállításokhoz. További
információhoz lásd Üzemmód Idõzítõ 13.
oldal.
Press
Menu
selection/
Nyomj Quality
Options
Page
Normal
61
Kiválaszthatja a másolás minõségét az
alapértelmezett beállítás a Normal.
Átmeneti változtatáshoz az alábbi útmutató:
Nyomjon
Normal
Általános
nyomtatáshoz. Jó
nyomtatási minõség,
megfelelõ
sebességnél..
Fast
Gyors nyomtatás,
alacsony
tintafelhasználás.
Használja ezt a
beállítást, ha idõt akar
megtakarítani. Nagy
terjedelmû
dokumentumokhoz,
vagy sok példányhoz.
Best
Például fotókhoz.
Legjobb minõség a
legalacsonyabb
sebesség mellett.
Fast
Best
Enlarge/
Reduce
50%/78%/83%/93
%/
97%/100%/104%/
142%/186%/198
%/200%/
Custom(25400%)
62
Paper Si
ze
Letter
64
majd a
vagy b a
minõség
Kiválasz
tásához
Legal
A4
Brightne
ss
- nnonn +
64
Stack/Sort
Stack
63
Sort
Page Lay
out
Off(1 in 1)
2 in 1 (P)
2 in 1 (L)
4 in 1 (P)
4 in 1 (L)
No. of
Copies:
63
13
a
Ellenõrizze, hogy másolási módban
van-e
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
d
Tegye valamelyiket:
13
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
„ Nyomjon: Copy Options majd a
vagy b , hogy kiválassza: Quality.
No. of Copie
s:01
Nyomjon: OK.
(01 - 99)
e
Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza
Normal, Fast or Best. Nyomjon OK.
f
Nyomjon: Start.
61
Chapter 13
e
Az alapértelmezett megváltoztatásához az
alábbi lépések szükségesek:
a
„ Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza
a megfelelõ arányt. Nyomjon: OK.
Nyomjon: Menu, 3, 1.
„ Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza
a Custom(25-400%)beállítást.
Nyomjon: OK. Az arányszámot írja be
konkrétan a számlap segítségével
25% - 400%. Nyomjon: OK.
1.Quality
b
Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza:
Normal, Fast vagy Best. Nyomj: OK.
c
Nyomjon: Stop/Exit.
A másolási méret
növelése/csökkentése
f
’Custom (25-400%)’ lehetõvé teszi az
arányszám konkrét beírását 25% - 400%.
Custom(25-400%)
200%
198% 10x15cmiA4
majd a vagy b , hogy
kiválassza:
Enlarge/Reduce
186% 10x15cmiLTR
142% A5iA4
104% EXEiLTR
100%
97% LTRiA4
93% A4iLTR
83% LGLiA4
78% LGLiLTR
50%
A következõ másolat növeléséhez vagy
csökkentéséhez kövesse az alábbi útmutatót:
a
Ellenõrizze, hogy másolás módban vane
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
d
Nyomjon: Copy Options majd a vagy b
, hogy válasszon: Enlarge/Reduce.
Nyomjon OK.
62
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
Nyomjon: Start.
Megj.
13
Az alábbi nagyítási/kicsinyítési arányokat
állíthatja be:
Nyomjon
Válasszon az alábbi opciók közül:
Az oldalelrendezési opciók (2 az 1-ben
(Á), 2 az 1-ben(F), 4 az 1-ben (Á), 4 az 1ben(F), vagy a Poszter) nem elérhetõek a
nagyítás/kicsinyítés funkcióval együtt.
Másolatok készítése
N az 1 -ben másolat
13
„ 4 az 1-ben (álló)
Az N db. oldal egy oldalon funkcióval papírt
spórolhat meg. Ez a funkció lehetõvé teszi,
hogy 2, vagy 4 oldalt másoljon egy oldalra, és
így papír spórolást tesz lehetõvé.
Fontos
„ 4 az 1-ben (fekvõ)
13
„ Ellenõrizze, hogy az oldalméret A4-e.
„ Növelést csökkentést nem használhat
együtt ezzel a funkcióval.
„ (P) az Álló és (L) a Fekvõt jelenti.
a
Ellenõrizze, hogy másolási módban
van-e
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
d
Nyomjon Copy Options majd a vagy b
hogy kiválassza Page Layout.
Nyomjon: OK.
e
f
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza
Off(1 in 1), 2 in 1 (P),
2 in 1 (L), 4 in 1 (P), or
4 in 1 (L).
Nyomjon OK.
Nyomjon: Start a dokumentum
szkenneléséhez.
Írással lefelé helyezze az alábbiakban
bemutatott irányban:
Másolatok rendezése az ADFel
13
Többszörös másolatokat rendezhet. Az
oldalak rendezõdnek: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, és
így tovább.
a
Ellenõrizze, hogy másolási módban
van-e
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
d
Nyomjon: Copy Options majd a vagy b
hogy kiválassza: Stack/Sort.
Nyomjon OK.
e
Nyomjon a vagy b hogy kiválassza:
Sort. Nyomjon: OK.
f
Nyomjon: Start.
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
13
„ 2 az 1-ben (álló)
„ 2 az 1-ben (fekvõ)
63
Chapter 13
Fényerõ és kontraszt
beállítás
Fényerõ
b
c
d
c
Nyomjon: Stop/Exit.
13
Papír opciók
Ellenõrizze, hogy másolás módban vane
.
Helyezze be a dokumentumot.
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
Nyomjon: Copy Options majd a vagy b
hogy válasszon: Brightness.
Nyomjon OK.
-nnonn+
Nyomjon: a vagy b hogy
megváltoztassa a kontrasztot. Nyomjon:
OK.
13
A fényerõ pillanatnyi megváltoztatásához
kövesse az alábbi utmutatókat:
a
b
e
Papír méret
13
13
Ha A4 –tõl eltérõ méretû papírra másol, akkor
meg kell változtatnia a papírméret beállítását.
Másolhat Letter, Legal vagy A4 méretre.
a
Ellenõrizze, hogy másolás módban vane
.
b
c
Helyezze be a dokumentumot.
Írja be a másolatszámot a számlap
segítségével (legfeljebb 99).
e
Nyomjon a vagy b , hogy a másolat
világosabb vagy sötétebb legyen.
Nyomjon: OK.
d
Nyomjon: Copy Options majd a vagy b
hogy válasszon: Paper Size.
Nyomjon: OK.
f
Nyomjon: Start.
e
Nyomjon a vagy b , hogy kiválassza a
használni kívánt papírméretet: Letter,
Legal, A4.
Nyomjon: OK.
f
Nyomjon: Start.
Az alapértelmezett beállítás
megváltoztatásához, kövesse az alábbiakat:
a
b
c
Nyomjon: Menu, 3, 2.
Nyomjon: a vagy b hogy a másolatot
világosabbá vagy sötétebbé tegye.
Press OK.
Nyomjon: Stop/Exit.
Kontraszt
A kontrasztot azért állítsa be, hogy a másolat
élesebb és élénkebb legyen.
Az alapértelmezett beállítás
megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:
a
Nyomjon: Menu, 3, 3.
3.Contrast
64
Megj.
Az alapértelmezett papírtípus
megváltoztatásához lásd: Papír méret 14.
oldal.
13
IV. Rész
Függelékek
Biztonságosság és legalitás
Hibaelháritás és karbantartás
Menü és Funkciók
Specifikációk
Szójegyzék
IV
66
73
91
100
106
A
Biztonságosság és legalitás
A hely megválasztása
Helyezze a készüléket vízszintes, ütõdés-, és rázkódásmentes stabil felületre, például asztalra.
Tegye a készüléket telefon csatlakozó és szabványos földelt elektromos konnektor közelébe.
Olyan helyet válasszon amelynek a hõmérséklete 10° és 35°C között van.
VIGYÁZAT
• Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
• Ne tegye a készüléket szõnyegre.
• Ne tegye a készüléket melegítõ, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hûtõgép közelébe.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hõnek, párának vagy pornak.
• Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló vagy automata idõzítõvel vezérelt dugaszoló
aljzatba.
• A tápfeszültség kimaradása kitörölheti a készülék memóriájában lévõ adatokat.
• Ne csatlakoztassa a készüléket nagy teljesítményû eszközökkel, vagy más olyan
eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
• Kerülje a források interferenciáját, mint a hangszórók vagy vezeték nélküli telefonok bázis
egységei.
• Ne tegye a FAX-1560 készüéket és a vezetéknélküli kézibeszélõt elektromos orvosi mûszer
közelébe.
66
A
A
Biztonságosság és legalitás
A készülék biztonságos használatához
A
Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat késõbbi hivatkozásként, illetve mielõtt
bármilyen karbantartást megkísérelne!
Megj.
(FAX-1460 és FAX-1560)
Ha a memóriában faxok vannak, ki kell õket nyomtatnia vagy elmentenie mielõtt a készülék
csatlakozóját kihúzza a konnektorból 24 óránál hosszabb idõre.’ (Lásd Faxok továbbítása
másik FAX készülékre a 79. oldal. Faxok továbbítása másik fax készülékre 79. oldal
FIGYELEM
A készülékben nagyfeszültségû elektródák vannak. A készülék tisztítása elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy a telefonkábel és a tápkábel ki van-e húzva a konnektorból.
Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez esetleg áramütést okozhat.
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a konnektornál fogva. Esetleg áramütést okozhat.
67
A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a készülék
sarkához és a fedele alá.
A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a papírtálca
sarkához a kimenõ papírtálca fedele alá.
A sérülések megelõzése érdekében kérjük, ne érintse a papíradagoló görgõt.
68
Biztonságosság és legalitás
A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne érintse az ábrán mutatott
árnyékos részeket.
A készüléket az alapjánál fogva mozgassa, kétoldalt tartva kezeivel, ahogyan ez a képen
látható. Ne szállítsa a készüléket a szkenner fedõ tartásával.
Ha a készülék forró lesz, füstöt ereszt, vagy pedig ismeretlen szagot áraszt, azonnal kapcsolja
ki a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother
viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot..
Ha fémtárgyak, víz, vagy egyéb folyadékok kerülnek a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki
a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother
viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot.
69
FIGYELEM
• Telefonvonalak beszerelésénél és megváltoztatása esetén nagyon figyelmes legyen.
Soha ne érintse meg a telefonhuzalokat és terminálokat melyek nincsenek leszigetelve,
kivéve, ha azok le vannak kapcsolva a fali csatlakozóról. Soha ne telepítsen telefon
huzalokat villámláskor. Soha ne telepítsen fali telefon csatlakozót nedves helyiségben.
• A készüléket egy elektromos konnektor közelében kell elhelyezni,t úgy hogy a konnektor
könnyen hozzáférhetõ legyen. Vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót a konnektorból,
hogy ez által a készülék teljesen áramtalanítva legyen.
• Mindig gyõzõdjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be legyen dugva a konnektorba.
FIGYELEM
FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
Telefonkészüléke használatakor a tûz, áramütés, és személyi sérülés kockázatának
csökkentésére, tartsa be az alábbiakat is beleértve az alapvetõ biztonsági óvintézkedéseket:
1 A készüléket ne használja víz közelében például fürdõkád, mosótál, konyhai mosogató vagy
mosógép, nedves felületen vagy uszodában.
2 Ne használja a készüléket villámlással járó viharos idõben. A villámcsapás az áramütés
kockázatát rejti magában.
3 Gázszivárgás közben ne használja a készüléket a szivárgás jelentésére.
Fontos biztonsági információk
1 Olvassa el figyelmesen a következõ utasításokat!
2 Gondosan õrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy késõbb is fel tudja lapozni!
3 Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!
4 A tisztítás elõtt húzza ki a konnektorból a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon
folyékony tisztítószereket, vagy aeroszolos tisztítószereket! Csak enyhén benedvesített
törlõkendõt használjon!
5 Ne használja a készüléket víz közelében.
6 A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így
komoly károsodást szenvedhet.
7
70
A doboz nyílásai szellõzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a
szellõzõnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítõvel, könnyû dokumentummal stb.
eltakarni! Sose tegye a készüléket fûtõtestre, vagy hõforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített
szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellõzés nem megfelelõ. A levegõnek szabadon kell
keringenie a készülék körül.
A
Biztonságosság és legalitás
8
A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a cimkén feltüntetett
mûszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon
forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.
9
Csak a készülékhez mellékelt elektromos kábelt használja.
10 Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen
rá, és abba senki ne ütközzön bele!
11 Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen
rá, és abba senki ne ütközzön bele!
12 A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!
13 Ha a következõ körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz
személyzetet!
„ Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.
„ Ha nedvesség került a készülékbe.
„ Ha a készüléket esõnek, víznek, vagy külsõ folyadéknak tették ki.
„ Ha a készülék nem megfelelõen mûködik és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben
szereplõ beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak,
és drága javítások válnak szükségessé!
„ Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.
„ Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és javításra van szükség.
14 Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelõ védõkészüléket
(Túlfeszültség védelmi készüléket).
15 Tûzveszély, áramütés, károk elkerülése érdekében jegyezze meg az alábbiakat:
„ Ne használja a készüléket vizes hely közelében, pl. fürdõmedence vagy nedves alapon.
„ Ne használja a készüléket elektromos viharban (Áramütést okozhat) vagy gázszivárgás esetén a
szivárgás bejelentésére.
FONTOS - Biztonsága érdekében
A
A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú
dugaszolóaljzatba dugható be.
A készülék kielégítõ mûködése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendesen földelve van és tökéletesen
biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelõl, hogy a villamos tápellátó
hálózata megfelelõen van-e földelve kérje egy villanyszerelõ szakember segítségét.
Fontos - Vezetékezési információ - (csak az Egyesült királyság részére)
A
If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as
the original fuse.
Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.
71
Figyelem - A készüléket földelni kell
A
The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:
„ Green and Yellow: Earth
„ Blue: Neutral
„ Brown: Live
If in any doubt, call a qualified electrician.
EU Direktívák 2002/96/EC és EN50419
A
European
Union Only
Ez a berendezés a fent jelölt újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy
a berendezés élettartama lejárta után nem szabad azt normál háztartási szeméttárolóba dobni,
hanem az annak megfelelõ gyûjtõ pontban. Ez hasznos lesz mindnyájunk környezetére nézve.
(Csak az Európai Unión belül)
Védjegyek
A Brother logo egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
A Brother egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
Multi-Function Link egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
© 2006 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
Minden más ebben a kézikönyvben, a használati útmutatóban, a szoftver használati
útmutatóban, és a hálózati használati útmutatóban megemlített márka és termék név
bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.
72
A
B
Hibaelháritás és karbantartás
B
Hibaelhárítás
B
Ha azt gondolja, hogy probléma van a készülékével, akkor nézze meg az alábbi táblázatot.
A legtöbb problémát könnyedén megoldhatja. Ha az alábbiakon túl további segítségre van
szüksége, akkor keresse fel honlapunkat az interneten:
http://solutions.brother.com
Ha nehézségei vannak készüléke használatával
B
Másolatok nyomtatása és faxok fogadása
Probléma
Javaslatok
A nyomtató semmit sem nyomtat
Ellenõrizze, hogy a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, és nincs-e
energiatakarékos állapotban.
B
A tintapatron üres. (A cseréhez lásd a 82. oldalt).
Ellenõrizze, hogy a kijelzõ nem mutat-e hibaüzenetet. (Lásd a Hibaüzeneteket a
76. oldalon.)
Gyenge nyomtatási minõség
Ellenõrizze a nyomtatási minõséget. (Lásd a nyomtatás minõségének
ellenõrzését a 87. oldalon)
Ellenõrizze, hogy a tintapatronok frissek-e. A patronok beszáradásának okai a
következõk lehetnek:
„ A tintapatron jótállási ideje lejárt. (Eredeti csomagolásban tartott patronok
esetén a jótállás két év szokott lenni.)
„ A tintapatron több mint hat hónapja a nyomtatóban van.
„ A tintapatron nem volt megfelelõen tárolva használat elõtt.
Készüléke megfelelõ mûködéséhez a javasolt hõmérséklet 20° C -tól 33° C fokig .
Fehér vonalak a szövegben vagy a
grafikában.
Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a Nyomtatófej megtisztítását a 86. oldalon.
Üres oldalak lettek nyomtatva.
Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a Nyomtatófej megtisztítását a 86. oldalon.
A karakterek és vonalak össze
vannak tömörödve.
Ellenõrizze a nyomtatási elrendezést (Lásd a 88. oldalt.)
Ferde karakterek és vonalak.
Ellenõrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába, illetve, hogy a papírterelõk
helyesen vannak-e beállítva.
(Lásd Papír töltésének részletei 9. oldal.)
Ellenõrizze, hogy az alsó Elakadás törlõ fedõ jól be van-e állítva.
Elkenõdött folt a nyomat felsõ
részének közepén
Foltok a lap alján vagy hátoldalán.
Ellenõrizze a használt és a beállított papírvastagságot, illetve ellenõrizze a papírt,
hogy nem gyûrött-e.(Lásd Sima papír kezelése és használata 7. oldal.)
Ellenõrizze, hogy a nyomólemez nem koszolódott-e be.(Lásd 85.oldal.)
Ellenõrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót.
(Lásd a Papír töltésének részletei 9. oldal.)
A készülék egyszerre több oldalt
adagol magának.
Ellenõrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába.(Lásd Papír töltésének
részletei 9. oldal.)
73
Probléma
Javaslatok
A nyomtatott oldalak nem szépen
halmozódnak.
Ellenõrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót.
(Lásd Papír töltésének részletei 9. oldal.)
Nyomtatott oldalak dupla
adagolása és papírelakadás.
Csukja le a kimenõ papírtálca fedõt és csúsztassa azt elõre, majd nyomja a
papírtálcát határozottan vissza a készülékbe. Amíg a papír tálcát a helyén tartja,
húzza ki a papír támasz hosszabbítót. (Lásd a Papír töltése 9. oldal.)
Bejövõ faxok nyomtatása
B
Probléma
Javaslatok
Sûrített nyomtatás és vízszintes
vonalak az oldalon vagy alsó és
felsõ szövegrészt levágja.
A csatlakozás volt rossz, elektrosztatikus vagy interferencia zavarokkal a
telefonvonalban. Kérje meg a másik felet, hogy küldjön ismét faxot.
Függõleges sorok fogadásnál.
A küldõ szkennere koszos. Ha máshonnan is hasonló a kép, hívja Brother
kereskedõjét.
Bal és jobb margó hiányzik vagy
egy oldalt kettóre nyomtat.
Kapcsolja be az Automata kicsinyítést. (Lásd a 29. oldalt..)
Telefonvonal vagy Kapcsolatok
Probléma
Javaslatok
A tárcsázás nem mûködik (Nincs
tárcsahang)
Ellenõrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva.
B
Ellenõrizzen minden telefonvonal vezeték csatlakozást.
Változtassa meg a hangfrekvenciás/impulzus tárcsázási mód beállítást.
Emelje fel bármelyik külsõ telefon kézibeszélõjét, vagy a készülék
kézibeszélõjét’tha az kéznél van), majd tárcsázza a számot a manuális fax
küldéséhez.
A készülék nem válaszol a hívásra.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék a megfelelõ fogadási módban van-e (25.
oldal). Ellenõrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel az ön
készûlékét, hogy lássa válaszol-e. Ha még mindig nem válaszol, akkor ellenõrizze
a telefonvonal vezetékének kapcsolatát és gyõzõdjön meg arról, hogy a telefon
összeköttetések biztosak. Ha nem csöng, amikor hívja a készüléket, akkor kérje
meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenõrizze a vonalat.
Faxok fogadása
B
Probléma
Javaslatok
Nem tud faxot fogadni.
Ellenõrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék a megfelelõ fogadási módban van-e (Lásd
25. oldal).
Ha a készülékét PBX vagy ISDN eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a
telefon- vonal típus menüt ennek megfelelõen állítsa be.(Lásd A telefon vonal
típus beállítása 33. oldal.)
74
Hibaelháritás és karbantartás
Faxok küldése
B
Probléma
Javaslatok
Nem tud faxot küldeni
Ellenõrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a
Fax gomb világít. (Lásd Belépés Fax
módba 20. oldal.)
Kérdezze meg a partnerét, hogy az õ faxkészülékében van-e papír.
Nyomtassa ki az Átvitel Ellenõrzõ Jelentést (Transmission Verification Report ) és
ellenõrizze, hogy van-e valamilyen hiba. (Lásd Naplók 54. oldal.)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a panel fedõ rendesen le van zárva.
A Küldés jelentés (Transmission
Verification Report ) szerint megint
hiba volt. 'Result:NG' vagy 'Result
:Error'.
Zavar lehetett a vonalban. Próbálja újra. PC fax üzenet küldésekor, ha hibaüzenet
érkezik, lehet, hogy a memória megtelt. Szabadítson fel memóriát. Ha nem
mûködik, hívja a telefontársaságot.
Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a
Kompatibilitás menü beállítást megváltoztatni Basic -re. (Lásd Telefonvonal
interferencia 81. oldal.)
Ha a készülékét PBX vagy ISDN, vagy ADSL eszközök valamelyikéhez kötötte,
akkor a telefon vonal típus (Phone Line Type) menüt ennek megfelelõen állítsa be.
(Lásd A telefon vonal típus beállítása 33. oldal.)
Rossz küldési minõség.
Állítsa finomabb felbontásúra (Fine vagy S. Fine) a faxot. Készítsen egy másolatot
a szkenner mûködésének ellenõrzésére. Ha a másolás minõsége nem jó, tisztítsa
meg a szkennert. (Lásd A lapolvasó tisztítása 85. oldal.)
Függõleges vonalak küldéskor.
Ha másolásnál is ugyanezt tapasztalja, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd A
lapolvasó tisztítása 85. oldal.)
Bejövõ faxhívások kezelése
B
Probléma
Javaslatok
A készülék faxhangnak érzékeli a
hanghívást.
Ha a faxfelismerõ( Fax Detect) be van kapcsolva, érzékenyebb a hangokra.
Ilyenkor tévedhet a fax felismeréssel és félreérthet hangokat. Inaktiválja a faxot ,
nyomja meg a Stop/Exit gombot ha nem melléken van. Próbálja ezt a problémát
kiküszöbölni a faxfelismerõ(Fax Detect ) kikapcsolásával.(Lásd Fax
Detektálás 28. oldal.)
Faxhívás küldése a készüléknek
Ha a készüléknél van nyomja meg a Start gombot és tegye le e kézibeszélõt. Ha
melléken van, nyomja meg a távaktiváló kódot(Fax Receive Code) (alapbeállítás
l51). Ha a készülék válaszolt, tegye le a kézibeszélõt.
Felhasználói szolgáltatások
ugyanazon a telefon vonalon.
Ha például hívás várakoztatás(Call Waiting), vagy Call Waiting/Caller ID, egy
riasztó rendszer szolgáltatása van, akkor probléma lehet a fax küldés, és fogadás.
Megoldás: használjon olyan vonalat, amiben nincsenek felhasználói
szolgáltatások.
Például: Ha hívás várakoztatása(Call Waiting) vagy néhány más szolgáltatása
van és ha faxküldés vagy fogadás közben érkezik az adott vonalon a
szolgáltatásról jelzés, a jelzés átmenetileg megszakíthatja a faxküldést.A
Brother's ECM szolgáltatás segíthet kiküszöbölni ezt a problémát. Ez a lehetõség
függ a telefonrendszer szolgáltatótól és közös minden készülék esetén, amely
ugyanazon a telefon vonalon küld vagy fogad információkat megosztva a vonalat
felhasználói szolgáltatásokkal. A faxkészüléket célszerû külön vonalra kapcsolni
hogy a rövid megszakításokat is kiküszöbölje.
75
Menü Beállítási Nehézségek
Probléma
Javaslatok
A készülék jelez, ha a Setup
Receive menübe próbál belépni.
Ha A Fax
B
gomb nem világít, nyomja meg, hogy visszatérjen a Fax módba.
A Setup Receive beállítás csak akkor elérhetõ, ha a készülék Fax módba van
állítva.
Másolási nehézség
Probléma
B
Javaslatok
Nem tud másolatot készíteni
Ellenõrizze, hogy a Copy
gomb világít. (Lásd Belépés másolás módba 60.
oldal.)
Ellenõrizze, hogy a panel fedõ rendesen le van-e zárva.
Függõleges vonalak a másolaton.
Tisztítsa meg a lapolvasót. (Lásd A lapolvasó tisztítása 85. oldal.)
Hiba üzenetek
B
Mint bármely modern irodai készülék esetén, hibák itt is elõfordulhatnak. Ha ez megtörténik, a
készülék azonosítja a hibát és hibaüzenetet küld Önnek. A leggyakoribb hibaüzenetek az
alábbiakban vannak bemutatva.
A legtöbb hibát Ön is ki tudja javítani. Ha több segítségre van szüksége, a Brother Solutions
Center (Brother Ügyfélszolgálat) a leggyakrabban feltett kérdések és megoldásaik legfrissebb
gyûjteményét kínálja Önnek.
Keressen fel bennünket a http://solutions.brother.com. honlapon.
Hiba üzenet
Ok
Megoldás
BT Call Sign On
(For UK only)
A BT Call Sign funkció bekapcsolt, On
állapotban van. Az üzenetfogadási
módot(Receive Mode) nem tudja Kézi
vezérlésrõl más vezérlésre átkapcsolni.
Állítsa be a BT Call Sign funkciót Off állapotba. Lásd BT
hívás jel (Csak Egyesült Királyság) 33. oldal
Change Unable XX
A készüléknek mechanikai hibája van.
Clean Unable XX
-VAGY-
Nyissa ki a Felsõ papírelekadástörlõ fedõt majd távolítsa el az
idegen tárgyat a készülék belsejébõl. Ha a hibaüzenet
folytatódik, lásd a Faxok továbbítása vagy Fax
Napló Riport 78. oldalt a készülék lecsatlakoztatása elõtt,
így nem fog elveszíteni fontos üzenetet.
(FAX-1460 FAX-1560) Csatlakoztassa le a készüléket az
áramról néhány percre, majd csatlakoztassa vissza.
(Legfeljebb 24 órás áramkimaradás lehet adatvesztés nélkül.)
Idegen tárgy mint pl. egy kapocs vagy begyûrt
papír van a készülékben.
Comm.Error
A nem megfelelõ vonalminõség zavart
okozott az adatátvitelben.
Próbálja meg elküldeni a faxot ismét vagy próbálja meg a
gépet egy másik telefonvonalra csatlakoztatni. Ha a probléma
fennáll, hívja fel a telefon társaságot és ellenõriztesse a
telefon vonalat.
Cover Open
A szkenner fedél nincs rendesen lecsukva.
Emelje fel a szkenner fedelét, majd csukja le újra.
Close all covers
A tintapatron fedél nincs rendesen lecsukva.
Erõsen csukja le a tinta patron fedelét amíg kattan.
Disconnected
Egy személy vagy egy másik fax gép
megszakította a hívást.
Próbálja meg újra a küldést vagy a fogadást.
Document Jam
A dokumentum nem megfelelõen lett
behelyezve, vagy a dokumentum, amit ADFbõl szkenneltek be, túl hosszú volt.
A panel fedõ nyitva van.
76
Lásd Az
ADF használata 6. oldal.
elakadás 79. oldal.
Lásd Dokumentum
Csukja le a panel fedõt majd nyomja meg a Stop/Exit
gombot.
Hibaelháritás és karbantartás
Hiba üzenet
Ok
Megoldás
High Temperat
ure
A nyomtatófej túlságosan
felforrósodott.
Hagyja pihenni készülékét, hogy lehûlhessen.
Init Unable X
X
A készüléknek mechanikai hibája
van.
Nyissa ki a Felsõ papírelekadástörlõ fedõt majd
távolítsa el az idegen tárgyat a készülék
belsejébõl. Ha a hibaüzenet folytatódik, lásd a
Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport 78.
oldalt a készülék lecsatlakoztatása elõtt, így
nem fog elveszíteni fontos üzenetet.
-VAGYIdegen tárgy mint pl. egy kapocs
vagy begyûrt papír van a
készülékben.
(FAX-1460 FAX-1560) Csatlakoztassa le a készüléket az
áramról néhány percre, majd csatlakoztassa vissza.
(Legfeljebb 24 órás áramkimaradás lehet adatvesztés
nélkül.).
Ink Empty Bla
ck
A tintapatron kifogyott, a nyomtatás
nem lehetséges.Amíg a
memóriában van hely, a feketefehér faxok eltárolódnak a
memóriában.
Cserélje ki a tintapatront. (Lásd A tintapatron
cseréje 82. oldal.)
Low Temperatu
re
A nyomtatófej túl hideg.
Várjon míg a készülék felmelegszik.
Near Empty Bl
ack
A tintapatron majdnem kifogyott.
Rendeljen új tintapatront.
No Caller ID
Nincs bejövõ hívások lista. Nem
kapott hívást, nem aktiválta a Hívó
Azonosító(Caller ID) szolgáltatást
az Ön készülékén vagy Ön nem
volt felíratkozva a Hívó
Azonosító(Caller ID)
szolgáltatásra.
Ha szeretné ígénybe venni a a Hívó
Azonosító(Caller ID) szolgáltatást hívja a
telefonrendszer szolgáltatót. (Lásd Hívás
azonosító (csak Egyesült Királyság és
Írország) 33. oldal.)
No Cartridge
Egy tintapatron nincs jól
behelyezve.
Vegye ki a tintapatront, majd helyezze vissza
helyesen. (Lásd A tintapatron cseréje 82. oldal.)
No Paper Fed
A gépbõl kifogyott a papír vagy a
papír nincs rendesen behelyezve a
tálcába.
Tegyen be papírt a tálcába, majd nyomja meg a
Start gombot.
VAGY
Vegye ki a papírt a tálcából és tegye vissza,
majd nyomja meg a Start gombot.
A papír elakadt a készülékben.
Lásd Nyomtató vagy papír elakadás 80. oldal.
No Response/B
usy
A hívott szám nem válaszol vagy
éppen foglalt.
Ellenõrizze a számot, majd próbálja újra.
Not Registere
d
Megpróbálta az egy gombos hívást
vagy a gyors hívást alkalmazni, de
a szám nincs beprogramozva.
Állítsa be a gyors hívást.(Lásd Gyorstárcsázási
számok tárolása 41. oldal.)
77
Hiba üzenet
Ok
Megoldás
Out of Memory
A gép memóriája megtelt.
Fax küldési vagy másolási funkció van
folyamatban
Nyomja meg a Stop/Exit gombot és várja meg
amíg a többi mûvelet befejezõdik majd próbálja
újra.
„ Töröljön ki adatot a memóriából. Extra
memória szerzéséhez, kikapcsolhatja a Fax
tárolást(Fax Storage).
(Lásd A távoli fax opciók kikapcsolása 48.
oldal.)
„ Nyomtassa ki a Faxokat a memóriából.
(Lásd Nyomtasson faxot a memóriából 30.
oldal.)
Paper Jam
A papír elakadt a készülékben.
Nyissa fel a Felsõ és Alsó papír elakadás törlõ
fedõket(a készülék hátsó részén) és távolítsa el
a beakadt papírt. (Lásd Nyomtató vagy papír
elakadás 80. oldal.)
Print Unable
XX
A készüléknek mechanikai hibája
van.
Scan Unable X
X
Tel Disabled
(csak FAX-1560)
-VAGY-
Nyissa ki a Felsõ papírelekadástörlõ fedõt majd
távolítsa el az idegen tárgyat a készülék
belsejébõl.
Idegen tárgy mint pl. egy kapocs
vagy begyûrt papír van a
készülékben.
(FAX-1355 és FAX-1360) Ha a hibaüzenet
továbbra is fennáll, lásd Faxok továbbítása vagy
Fax Napló Riport 78. oldalt, a készülék
lecsatlakoztatása elõtt, így nem fog elveszíteni
fontos üzenetet. Majd csatlakoztassa le a
készüléket az áramról néhány percre és
csatlakoztassa vissza.
(FAX-1460 és FAX-1560) Csatlakoztassa le a
készüléket az áramról néhány percre, majd
csatlakoztassa vissza. (A készülék 24 órára
kikapcsolható a memóriájában tárolt faxok
elvesztése nélkül.)
Wrong Paper S
ize
A papír mérete nem megfelelõ.
Faxok továbbítása vagy Fax
Napló Riport
Ha a kijelzõn a következõ hibaüzenetek
bármelyike van:
Change Unable XX
Clean Unable XX
Init Unable XX
Print Unable XX
Scan Unable XX
Javasoljuk, hogy továbbítsák faxüzeneteiket
másik faxkészülékre.(Lásd Faxok
78
Használjon megfelelõ méretû papírt. (Letter,
Legal or A4), majd nyomja meg a Start gombot.
továbbítása másik fax készülékre 79. oldal.)
B
A Fax Napló Jelentést is továbbíthatja, hogy
ellenõrizze vannak-e továbbítandó faxok.
(Lásd Fax Napló Riport továbbítása másik
Fax készülékre 79. oldal.)
Megj.
Ha a faxtovábbítás után az LCD kijelzõn
valamilyen hibaüzenet jelenik meg,
kapcsolja ki készülékét néhány percre,
majd késõbb kapcsolja be újra.
Hibaelháritás és karbantartás
Faxok továbbítása másik fax
készülékre
B
Ha az állomás kódját (Station ID) még nem
állította be, a fax továbbító funkciót nem
használhatja.
a
Nyomja meg a Stop/Exit gombot, hogy
a hibát átmenetileg megszakítsa.
b
c
Nyomjon Menu, 9, 0, 1.
Dokumentum elakadás az ADF egység
felsõ részén
a
Vegye ki az összes el nem akadt lapot
az automatikus adagoló tálcából.
b
Óvatosan húzza a papírt elõre(1),
önmaga felé.
Tegye egyikét a következõknek:
„ Ha az LCD kijelzõn a No Data
üzenet jelenik meg, nincs több adat a
készülék memóriájában. Nyomja
meg a Stop/Exit gombot.
1
„ Ha a kijelzõn
Enter Fax No.üzenet jelenik
meg, írja be a Fax számot ahova a
faxok továbbítva lesznek.
d
B
c
Nyomja meg a Start gombot.
Fax Napló Riport továbbítása másik
Fax készülékre
A papír a papírtálcában akadt el.
B
Ha az állomás kódját (Station ID) még nem
állította be, a fax továbbító funkciót nem
használhatja.
a
b
Nyomjon Menu 9, 0, 2.
c
Nyomja meg a Start gombot.
Nyomja meg a Stop/Exit gombot.
B
a
b
c
Távolítson el minden el nem akadt lapot.
d
e
Csukja vissza a panel fedõt.
Nyissa fel a panel fedõt.
Húzza ki az elakadt lapot.
Írja be a Fax számot ahova a Fax Napló
Riport továbbítva lesz.
Dokumentum elakadás
A dokumentumok elakadhatnak, ha
nincsenek jól behelyezve vagy adagolva,
vagy ha túl hosszúak. Kövesse az alábbi
lépéseket, a dokumentum elakadás
megszüntetéséhez.
B
Nyomja meg a Stop/Exit gombot.
79
c
Nyomtató vagy papír
elakadás
B
Távolítsa el az Alsó elakadástörlõ fedõt
(1) a készülék hátoldaláról. Húzza ki az
elakadt papírt a készülékbõl.
Távolítsa el ez elakadt papírt attól függõen
hogy hol van elakadva a készülékben. Nyissa
ki és csukja le a Felsõ elakadástörlõ fedõt,
hogy megszüntesse a hibát.
a
Húzza ki a papír tálcát(1) a készülékbõl.
1
1
b
Húzza ki az elakadt papírt (1).
1
„ Ha az elakadt papírt nem sikerült
eltávolítani elõlrõl vagy a hibaüzenet
még mindig megjelenik a kijelzõn a
papír eltávolítása után, kérjük
cselekedjen az alábbiak szerint.
80
d
Helyezze vissza az Alsó elakadástörlõ
fedõt. Gyõzõdjön meg arról, hogy a fedõ
helyesen van visszatéve a helyére.
Hibaelháritás és karbantartás
e
Nyissa ki a Felsõ elakadástörlõ fedõt(1).
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék
sarkaiban nem maradt papír beakadva.
1
Megj.
Ha a nyomtatófej alá szorult be papír,
húzza ki a készüléket a konnektorból,
majd mozdítsa el nyomtatófejet úgy, hogy
kivehesse a beszorult papírt.
f
Csukja le a Felsõ elakadástörlõ fedõt.
Tárcsa hang detektálás
B
Automatikus Faxküldéskor a készülék egy fix
rövid idõtartamig vár, a szám tárcsázása
elõtt. A Tárcsa Hang (Dial Tone) beállításnak
Detection-ra állításával a készülék azonnal
tárcsázni kezd amint a tárcsahangot
felismeri. Ezzel a beállítással idõt takaríthat
meg ha több számra kíván faxot küldeni. Ha
megváltoztatja a beállítást és gondjai
támadnak a tárcsázással a beállítást
visszaállíthatja az alapértelmezett
No Detection beállításra.
a
b
Nyomja meg a Menu, 0, 5 .
c
Nyomja meg a Stop/Exit-et.
Nyomja meg az a vagy b hogy
kiválassza a Detection vagy
No Detection-t.
Nyomja meg az OK gombot.
Telefonvonal interferencia
B
Ha faxküldéskor vagy fogadáskor problémát
okoznak telefonvonal interferenciák, igazítsa be a
Kompatibilitás kiegyenlítõt (Equalization for
compatibility), hogy a modem sebességet
lecsökkentse a fax mûveletek esetén.
a
b
Nyomjon Menu, 2, 0, 2.
Nyomja meg az a vagy b-t, hogy kiválassza
a Basic (vagy Normal).
„ Basic levágja a modem sebességét
9600 bps-ra. Hacsak az interferencia
nem visszatérõ jelenség telefonvonalán
csak szükség esetén használja.
„ Normal beállítja a modem sebességét
14400 bps-ra. (Alapértelmezés)
Nyomja meg az OK gombot.
c
g
Tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
A papírtálcát a helyén tartva, húzza ki a
papírtámaszt kattanásig, majd nyissa
szét a papírtámaszt. (Lásd Papír
töltése 9. oldal).
Nyomjon Stop/Exit-et.
Megj.
A kompatibilitás Basic-re váltása
esetén, az ECM szolgáltatás nem áll
rendelkezésre.
81
Rutin karbantartás
A tintapatron cseréje
B
B
A készülékében egy tintapont számláló
található. A tintapont számláló automatikusan
figyeli a tintaszintet mind a négy patronban.
Amikor a készülék észreveszi, hogy a tinta az
egyik patronból kifogyóban van, akkor a
készülék a kijelzõn értesíti Önt errõl.
A kijelzõ mutatja, hogy melyik van kifogyóban
vagy ürült ki. Kövesse a cserére vonatkozó
sorrendiséget és utasításokat.
Még ha a készülék azt is jelzi, hogy kifogyott
a tinta az egyik patronból, akkor is maradhat
benne egy csekély mennyiség. Ez a csekély
mennyiségû tinta ahhoz szükséges, hogy a
tinta ne száradjon ki, és ezáltal ne tegye
tönkre a nyomtatófejet.
a
Nyissa ki a tintapatron fedõt.
Ha a tintapatron üres a kijelzõn
megjelenik:Ink Empty Black és
Replace Ink.
b
Húzza a tintapatron horgot saját maga
felé és vegye ki a patront.
c
Nyissa ki az új tintatpatron zsákot, majd
vegye ki a tintapatront.
d
Távolítsa el a sárga védõ fedõt (1).
1
Helytelen Beállítás
Ne érjen hozzá az alábbi képen látható
részhez.
Megj.
Ha a sárga védõ fedõ leesik a zsák
kibontásakor, a tintapatron nem hibásodik
meg.
82
Hibaelháritás és karbantartás
e
A tintapatronnak megvan a helyes
poziciója. Helyezze be a tintapatront az
ábrán látható nyíl irányának
megfelelõen.
Megj.
Ha a kijelzõn a No Cartridge szöveg
jelenik meg a tintapatron beszerelése
után, ellenõrizze a tintapatront, hogy
helyesen van-e beszerelve.
FIGYELEM
f
Emelje fel Zár elengedõ kart finoman,
nyomja be kattanásig, majd zárja le a
tintapatron fedõt.
Ha tinta került az Ön szemébe, mossa ki
azonnal tiszta vízzel, ha szükséges hívjon
orvost.
VIGYÁZAT
Ne távolítsa el a patronokat, ha nem cseréli
azokat. Ezzel csökkentheti a mennyiséget
és a készülék nem ismeri fel a megmaradt
tinta mennyiséget.
Ne érintse a patron csatlakozandó lyukait,
különben a tinta összekoszolja a bõrét.
Ha a tinta ruhájára vagy bõrére kerül,
azonnal mossa le szappannal vagy
mosószerrel.
g
Ha kicserélt egy tintapatront, a kijelzõn
ellenõrzõ kérdés jelenik meg, hogy
vadonatúj volt-e. (Például,
Did You Change Blck?) Új
tintapatron esetén nyomja meg az 1
(Yes)-t, hogy automatikusan lenullázza
a tintapont számlálót. Ha nem vadonatúj
a beszerelt tintapatron, nyomja meg a 2
(No)-t.
Ha megvárja amíg a kijelzõn megjelenik
a Near Empty Black és
Ink Empty Black szöveg, a készülék
automatikusan lenullázza a tintapont
számlálót.
Ha egyszer kinyitott egy tintapatront
installálja azt a készülékbe és hat hónap
alatt használja el. A felbontatlan
tintapatront lejárati idõ elõtt használja fel. A
lejárati idõ a csomagoláson látható.
Ne szedje szét és görbítse el a tintapatront
ez a tinta kifolyását okozhatja.
83
Tisztítsa a készülék külsejét a
következõképpen:
A Brother multifunkciós készülékekhez
használja az eredeti Brother márkájú,
gyártmányú tintapatront. Csak ezek
használatával garantáljuk a legjobb
nyomtatási minõséget. Nem javasoljuk a
tintapatronok újratöltését sem. Ne töltse
újra a patronokat. Ez megrongálhatja a
nyomtatófejet és elveszíti a garanciát. A
garancia nem vonatkozik harmadik fél általi
probléma vagy harmadik fél tintája által
okozott problémákra. Csak eredeti Brother
kellékeket használjon.
A készülék külsõ tisztítása
VIGYÁZAT
a
B
Húzza ki a papír tálcát(1) teljesen a
készülékbõl.
1
B
b
Törölje le a készülék külsejét egy puha
ruhával, hogy a port eltávolítsa.
c
Távolítson el mindent ami beakadt a
papír tálcába.
d
Emelje fel a külsõ papír tálca fedõt, majd
törölje le a papírtálca belsejét és
külsejét egy puha ruhával.
e
Csukja le a külsõ papírtálca fedõt, majd
tegye vissza határozottan a papírtálcát
a készülékbe.
Használjon semleges mosószert. Párolgó
tisztitószer, mint a hígító vagy benzin
használata kárt okoz a készülék felszínén.
Ne használjon ammóniát tartalmazó tisztító
anyagokat.
Ne használjon izopropil alkoholt a vezérlõ
panel tisztításához. Betörheti a panelt.
84
Hibaelháritás és karbantartás
A lapolvasó tisztítása
a
Áramtalanítsa a készüléket és nyissa fel
a panelfedõt. (1). Tisztítsa meg a fehér
filmréteget(2) és a lapolvasó üveget(3)
izopropil alkohollal és puha kendõvel.
1
B
A nyomtató nyomólapjának
tisztítása
B
FIGYELEM
Áramtalanítsa a készüléket mielõtt
hozzákezdene a tisztításhoz.
a
2
Tisztítsa meg a nyomtató
nyomólapját(1) és a körülötte lévõ
területet. Töröljön ki minden
szétszóródott tintát egy puha száraz,
foszlásmentes ruhával.
3
1
85
A papír felszedõ henger
tisztítása
a
Húzza ki a papírtálcát teljesen a
készülékbõl.
b
Áramtalanítsa a készüléket és távolítsa
el az Alsó elakadástörlõ fedõt.(1)
A nyomtatófej tisztítása
B
A nyomtatás jó minõségének nyomtatása
érdekében, a készülék rendszeresen tisztítja
a nyomtatófejet. Ha szükséges manuálisan is
beindítható a tisztítási folyamat.
Tisztítsa meg a nyomtatófejet és a
tintapatronokat, ha vízszintes vonalat fedez
fel a nyomtatott szövegben vagy grafikában.
A nyomtatófej tisztítása tintahasználatot
ígényel. A túl gyakori tisztítás feleslegesen
fogyasztja a tintát.
VIGYÁZAT
Ne érintse meg a nyomtató fejet. A
nyomtatófej megérintése maradandó kárt
okozhat készülékében és a garancia
elvesztésével jár.
1
c
Tisztítsa meg a Papírfelszedõ hengert
(1) izoprpil alkoholos vattatamponnal.
1
d
Helyezze vissza az Alsó elakadástörlõ
fedõt. Gyõzõdjön meg arról, hogy
helyesen visszatette azt.
e
Tegye a papírtálcát határozottan vissza
a készülékbe.
f
Csatlakoztassa vissza az áramra a
készüléket.
86
a
b
Nyomja meg a Ink Management.
Nyomja meg az a vagy b hogy
kiválasszátok a tisztítást: Cleaning.
Nyomja meg az OK-t.
A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.
Tisztítás után a készülék automatikusan
visszaáll készenléti módba.
Megj.
Ha legalább ötször tisztította a
nyomtatófejet és a nyomtatás minõsége
nem javult, hívja a Brother
viszonteladóját..
B
Hibaelháritás és karbantartás
A nyomtatás minõségének
ellenõrzése
Ha elhalványult vagy csíkos szöveget
nyomtat néhány fúvóka biztosan eltömõdött.
Ellenõrízheti a fúvóka ellenõrzõ mintán a
Nyomtatás minõség ellenõrzõ lap
kinyomtatásával.
a
b
Nyomja meg az Ink Management.
c
Nyomja meg az a vagy b betût, hogy
kiválassza a Print Quality.
Nyomja meg az OK gombot.
d
Nyomja meg a Start gombot.
A készülék elkezdi nyomtatni a
Nyomtatás minõség ellenõrzõ lapot.
e
Nyomja meg az a vagy b betût, hogy
kiválassza Test Print.-et.
Nyomja meg az OK gombot.
Ellenõrizze a tömbök minõségét a
lapon.
1.Yes 2.No
Nyomja meg az 1 -et ha igen(Yes).
A készülék elkezdi a nyomtatófej
tisztítását.
B
h
Nyomja meg a Stop/Exit-et.
Ha legalább ötször megismételte a
nyomtatófej tisztítását és a minõség
nem javult, cserélje ki a tintapatront.
A tintapatron cseréje után ellenõrizze a
nyomtatás minõségét. Ha a probléma
még fennáll ismételje meg a nyomtatófej
tisztítást és a teszt nyomtatást legalább
ötször az új tintapatronnal. Ha még
mindig nem jó a nyomtatási minõség,
hívja a Brother viszonteladóját.
VIGYÁZAT
Ne érintse meg a nyomtató fejet. A
nyomtatófej megérintése maradandó kárt
okozhat készülékében és a garancia
elvesztésével jár.
Is Quality OK?
Megj.
1.Yes 2.No
f
Tegye egyikét a következõknek:
„ Ha minden vonal tiszta és látható
akkor nyomja meg az 1-et, hogy
kiválassza a Yes.-t.
Nyomja meg a Stop/Exit gombot.
„ Ha hiányos rövid sorokat lát, mint az
alábbi képen nyomja meg a 2-t, hogy
kiválassza a No-t.
OK
g
Poor
i
Ha a nyomtatófej
fúvókája
eltömõdött a
nyomtatott minta
így néz ki.
A nyomtatófej
fúvókáinak
kitisztítása után a
vízszintes vonalak
eltüntek.
A kijelzõn megjelenik a kérdés,
szeretné-e elindítani a tisztítást.
Start Cleaning?
87
Nyomtatás egyenességének
ellenõrzése
Szükséges lehet a nyomtatás
egyenességének beigazítása a készülék
szállítása után, ha a nyomtatott szövegek
halványak vagy homályosak.
a
b
c
d
Nyomja meg az Ink Management -et.
Nyomja meg az a vagy b betût, hogy
kiválassza a Alignment-et.
Nyomjon OK-t.
Nyomja meg a Start-ot.
A készülék elkezdi kinyomtatni az
Egyenesítés ellenõrzõ lapot.
1.Yes 2.No
Ellenõrizze a 600 dpi teszt nyomtatást,
hogy lássa az 5-ös szám legjobban
egyezik-e a 0 számmal.
„ Ha igen nyomja meg az 1-et (Yes)
hogy befejezze az ellenõrzést és
folytassa a g lépéssel.
„ Ha más nyomtatott szám jobban
egyezik a 0 számmal , nyomja meg a
2 -t(No) hogy nem-et válasszon ki..
f
Nyomja meg a 0-val leginkább egyezõ
számot(1-8).
600dpi Adjust
Select Best #5
g
88
Nyomjon Stop/Exit-et.
B
Ellenõrizheti a tintapatronban megmaradt
tintamennyiséget.
a
b
Nyomja meg az a vagy b betût, hogy
kiválassza a Test Print-et.
Nyomjon OK-t.
Is Alignment OK?
e
B
A tinta mennyiség
ellenõrzése
Nyomja meg az Ink Management-et.
Nyomja meg az a vagy b hogy
kiválassza a Ink Volume-ot.
Nyomjon OK-t.
A kijelzõn megjelenik a tinta mennyiség.
Ink Volume
e
BK:-nnnonnn+
c
Nyomjon Stop/Exit-et.
Hibaelháritás és karbantartás
Készülék információ
A sorozatszám ellenõrzése
A kijelzõn ellenõrizheti a sorozatszámot:’
a
Nyomjon Menu, 5, 1-et.
1.Serial No.
b
B
A készülék
csomagolása és
szállítása
Nyomjon Stop/Exit-et.
B
Szállításkor mindig használja az eredeti
csomagolóanyagokat. Nem megfelelõ
csomagolással elveszítheti a garanciát.
VIGYÁZAT
Nyomjon OK-t.
XXXXXXXXX
c
B
Fontos megvárni a nyomtatófej
“leparkolását” nyomtatási mûvelet után.
Áramtalanítás elõtt figyelje meg, hogy a
készülék teljesen befejezte-e a munkát és
minden mûködési mechanikus zaj
megszûnt.’Ha ezt a parkolási folyamatot
nem hagyja befejezõdni, nyomtatási
problémák léphetnek fel és nyomtatófej
meghibásodás.
a
b
Nyissa ki a tintapatron fedõt.
c
Szerelje be a sárga védõ részt, emelje
fel a zár elengedõ kart és nyomja azt
kattanásig, majd csukja le a tintapatron
fedõt.
Húzza a zár elengedõ kart lefelé, majd
vegye ki a tintapatront. (Lásd A
tintapatron cseréje 82. oldal.)
89
VIGYÁZAT
Ha nem tudja megtalálni a sárga védõ
részt, NE távolítsa el a tintapatront szállítás
elõtt. Fontos, hogy a készüléket a sárga
védõrésszel vagy a helyén lévõ
titntapatronnal szállítsa. A készülék ezen
részek nélküli a szállítása a készülék
meghibásodását okozhatja és a garancia
elvész.
d
Csatlakoztassa le a készüléket a
telefonvonal tcsatlakozóról, majd
helyezze a telefonvonal kábelét a
készüléken kívül.
e
Csatlakoztassa le a készüléket a
konektorról.
f
Húzza ki az interfész kábelt a
készülékbõl, ha az be volt dugva.
g
Ha van kézibeszélõje, távolítsa el azt és
a kézibeszélõ csavart kábelt.
h
Csomagolja vissza a készüléket és
helyezze vissza az eredeti karton
dobozba az eredeti csomagoló
anyagokkal.
i
Csomagolja be a nyomtatott anyagokat
és a kiegészítõket az eredeti karton
dobozba ahogyan az alábbi ábra
mutatja. NE csomagolja be a használt
tintapatronokat a dobozba.
1
2
1. Csak FAX-1560
2. FAX-1360, FAX-1460
j
90
Zárja be a dobozt és ragasztóval
ragassza le.
C
Menü és Funkciók
Képernyõ vezérelt
programozás
Memória tárolás
C
Készülékét úgy tervezték, hogy könnyen
lehessen használni az LCD kijelzõn lévõ
menü gombokat a készülék
programozásához. A felhasználóbarát
programozás segíti Önt abban, hogy a
készülék által kínálható összes szolgáltatást
elérhesse.
C
A menü gombok használatával kiválasztott
beállításokat akkor sem veszíti el, ha
valamely oknál fogva áramkimaradás
történik, mert az adatokat a készülék
permanensen tárolja. Az átmeneti beállítások
(pl. kontraszt, tengerentúli mód, stb.)
elvesznek. A dátumot és az idõt lehet, hogy
újra be kell vinnie.
Megj.
Mivel a programozás az LCD kijelzõn
történik, olyan szolgáltatást fejlesztettünk ki,
amellyel lépésrõl-lépésre végigvezetjük Önt,
hogyan kell programozni. Amit Önnek tennie
kell, az mindössze annyi, hogy követi az
instrukciókat, amelyek végigvezetik a
menükiválasztáson és a programozási
opciókon.
Menü táblázat
C
Áramkimaradás esetén a FAX-1460 és a
FAX-1560 készülékek az üzeneteket
legfeljebb 24 óra idõtartamig õrzi a
memóriában.
C
A 93. oldalon kezdõdõ menü táblázat
használatával beprogramozhatja készülékét.
Ezek az oldalak listázzák a menü
választásokat és opciókat.
Nyomja meg a Menu gombot, majd a menü
számokat a készüléke beprogramozásához.
Például állítsa a hangjelzés hangerejét
alacsonyra.
a
b
Nyomjon: Menu, 1, 3, 2.
c
Nyomjon: OK.
Nyomjon: a vagy b, hogy kiválassza:
Low:
91
Menü gombok
Menü módhoz való hozzáférés:
C
a
b
Nyomjon: Menu.
Válasszon egy opciót:
„ Nyomjon: 1 - Általános beállítás.
„ Nyomjon: 2 - Fax.
„ Nyomjon: 3 - Másolás.
Menü elérése
„ Nyomjon: 0 - Kezdeti beállítás.
A következõ menüszintre lép.
Minden menü szinten gyorsan
lépegethet az a vagy b megnyomásával,
az Ön által kívánt irányban.
Opció elfogadása
Az elõzõ menüszintre lép.
Egy nem megfelelõ betû törlése,
amikor szöveget kell bevinnie a
készülékbe.
c
Nyomjon OK -t, amikor az opció
megjelenik az LCD-n.
Az LCD ezután a következõ
menüszintet fogja mutatni.
d
Nyomjon: a vagy b, hogy lépegethessen
a következõ menü választásban.
e
Nyomjon: OK.
Amikor befejezi egy opció beállítását, az
LCD mutatja: Accepted.
Menü szinten lévõ lépegetés.
Az elõzõ menüszintre lép.
Kilépés a menübõl.
92
Menü és Funkciók
Menü táblázat
C
A menü táblázat segíteni fog a készülék programjaiban levõ menü választások és opciók
megértésében. A gyári beállítások vastagbetûvel és egy csillaggal vannak jelölve.
Kiválaszt és OK
Kiválaszt és OK
elfogad
kilép
Fõmenü
Almenü
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
1.Általános
Beállítás
1.Mód
Idõzítõ
—
0 mp*
Fax módba való
visszalépés ideje.
13
Papírtálcában levõ papír
méretének beállítása.
14
Csengetés hangerejének
beszabályozása.
14
Hangjelzés hangerejének
beszabályozása.
14
Kihangosító hangerejének
beszabályozása.
15
Automatikus áttérés télinyári idõszámításra.
15
A Power Save gomb
testreszabása, hogy ne
fogadjon faxot az
energiatakarékos
módban.
12
LCD. kontrasztjának
beszabályozása
15
30 mp
1 perc
2 perc
5 perc
Ki
2.Papír
Méret
—
A4*
Letter
Legal
3.Hangerõ
1.Csengetés
Ki
Alacsony
Közepes*
Magas
2.Hangjelzés
Ki
Alacsony*
Közepes
Magas
3.Kihangosító
Ki
Alacsony
Közepes*
Magas
4.Auto Nyári
idõ
—
5.Energiatak
erékos
—
6.LCD
Kontraszt
—
Be*
Ki
Fax Fogadás:Be*
Fax Fogadás:Ki
Világos
Sötét*
93
Fõmenü
Almenü
1.Általános
Beállítás
(folytatás)
7.Visszhang
vezérlés
2.Fax
1.Fogadási
beállítás
(csak Fax
módban)
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
Szint1
Szint2
Szint3
Szint4
A visszhang
vezérlési szint
beszabályozása
DECT
kézi
köny
v
1.Csengetés
késleltetés
(Egyesült Királysági
példa)
28
(FAX-1355 és FAX1360)
00
Csengetések számának
beállítása, mielõtt a
készülék válaszol Fax
Only vagy Fax/Tel
módban.
Csengetések számának
beállítása, mielõtt a
készülék válaszol Fax
Only vagy MC:Msg Ctr
módban.
28
Költségtakarékossági
funkció: a készülék kétszer
csenget ha vannak és
négyszer csenget, ha
nincsenek üzenetek, így
leteheti és nem kell fizetnie
a hívásért.
46
Beállítja az ál/dupla
csengetési idõt a Fax/Tel
módban.
28
Fax üzeneteket fogad a
Start megnyomása nélkül
28
Lehetõvé teszi az összes
hívás megválaszolását egy
külsõ telefonról vagy egy
mellékállomásról kódok
használatával, amelyet
megváltoztathat.
37
01
02* 03
04
05
06
07
08
1.Csengetés
késleltetés
(Egyesült Királysági
példa)
(FAX-1460 és FAX1560)
00
01
02*
03
04
05
06
07
08
Energiatak.
Be
Ki*
2.F/T Csengetés
i Idõ
20 mp
30 mp*
40 mp
70 mp
3.Fax
Detektálás
Be*
4. Távoli kódok
Be* (l51, #51)
Félig
(nem a FAX-1355höz)
Ki
Ki
94
Menü és Funkciók
Fõmenü
Almenü
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
2.Fax
1.Fogadás
beállítás
5.Auto Csökkent
Be*
Méretre szabja a bejövõ
faxot.
29
Automatikusan eltárolja a
bejövõ faxot a memóriába,
ha kifogyott a papír.
29
Beállítja a készüléket,
hogy lekérjen egy másik
fax készülékrõl.
55
Az elküldendõ faxok
világosságát illetve
sötétségét változtatja
meg..
21
A kimenõ faxok
alapértelmezett
felbontását állítja be.
22
(Folytatás)
Ki
(Folytatás)
(csak Fax
módban)
6.Memória
fogadás
Be*
7.Lekérés RX
Standard*
Ki
Biztosított
Idõzített
2.Küldés
Beállítás
1.Kontraszt
Auto*
Világos
(csak Fax
módban)
Sötét
2.Fax Felbontás
Standard*
Finom
S.Finom
Foto
3.Késleltetett
fax
—
24 órás formában beállítja
a késleltetett faxok küldési
idejét.
23
4.Köteg TX
Be
Ugyanahhoz a számhoz
tartozó késleltetett faxokat
összevonja és egy faxként
küldi el.
23
Memória használata nélkül
küldi el a faxot.
22
Beállítja a más
faxkészülék által lekérhetõ
dokumentumot.
57
Ha tengerentúlra nehezen
tud küldeni, akkor
kapcsolja ezt be.
23
Ki*
5.Valós idõ TX
Csak Köv Fax
Ki*
Be
6.Lekérés TX
Standard*
Biztonságos
3.Set QuickDial
7.Tengertúli Mó
d
Be
1.Egygombos Tár
cs
—
Egygombos tárcázási
számokat tárol, így néhány
gombbal már tud is
tárcsázni (és Start).
39
2.Gyorstárcs
—
Gyorstárcázási számokat
tárol, így néhány gombbal
már tud is tárcsázni (és
Start).
41
3.Beállít Csop
—
Csoportszámot állít be a
körfaxhoz.
42
Ki*
95
Fõmenü
Almenü
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
2.Fax
4.Jelentés Beá
llít
1.XMIT Jelent
Be
Az átvitel ellenörzõ
jelentés és a Fax napló
kezdeti beállítása.
53
(Folytatás)
Be+kép
Ki*
Ki+kép
2.Napló Periódu
s
53
Ki
Minden 50 Fax*
Minden 6 Óra
Minden 12 Óra
Minden 24 Óra
Minden 2 Nap
Minden 7 Nap
5.Távoli Fax
Opc
1.Továbbít/Táro
l
Ki*
Fax Továbbít
Fax Tárol
Beállítja a készüléket a fax
üzenetek továbbítására,
vagy pedig a bejövõ faxok
memóriában való
tárolására, és így
lehívhatja õket, amikor
távol van a készülékétõl..
47
2.Távoli Elérés
---l
Be kell állítsa a saját kódját
a távoli lehíváshoz.
48
3.Nyomtat Doku.
—
Kinyomtatja a a
memóriában eltárolt
bejövõ faxokat.
30
6.Hátramarad
t munkák
—
—
Ellenörzi, hogy mely
feladatok maradtak a
memóriában és lehetõvé
teszi a kiválasztott munka
törlését.
24
7.TAD Beállí
t
1.OGM
TAD Üzenet
Lejátsza/Felveszi vagy
törli a kimenõ üzenetet.
43
Egy bejövõ üzenet
maximális hosszát
választja ki.
46
Lehetõvé teszi, hogy a
bejövõ hangüzeneteket
rámondás közben hallja
vagy nem.
46
F/T Üzenet
(FAX-1460 és
FAX-1560)
2.ICM Max.Idõ
30 mp*
60 mp
120 mp
180 mp
3.ICM felv.Moni
tr
96
Be*
Ki
Menü és Funkciók
Fõmenü
Almenü
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
2.Fax
0.Egyebek
1.TX Zár
(FAX-1355, FAX-1360)
—
A fax fogadást leszámítva
a legtöbb mûveletet
lezárja.
16
1.Mem biztonság
—
A memóriába történõ fax
fogadást leszámítva a
legtöbb mûveletet lezárja.
17
2.Kompatibilitá
s
Normal*
Beszabályozza a
kiegyenlítõdést átviteli
problémákhoz.
81
3.BT Hívó Jel
Ki*
33
(csak U.K.)
Be
A BT hívó jelhez
használják.
4.Hívó ID
Be*
33
(csak U.K. és
Írország)
Ki
Megmutatja vagy
kinyomtaja a memóriában
eltárolt utolsó 30 hívás
azonosítót.
A másolás felbontását
választja ki.
61
A másolatok fényességét
szabályozza be.
64
A másolatok kontrasztját
szabályozza be.
64
(Folytatás)
(FAX-1460 és FAX1560)
Alap
Mutat ID
Nyom. Riport
3.Copy
1.Minõség
—
Legjobb
Leggyorsabb
Normal*
2.Fényesség
—
-nnnno+
-nnnon+
nnonn
-nonnn+
-onnnn+
3.Kontraszt
—
-nnnno+
-nnnon+
nnonn
-nonnn+
-onnnn+
4.Print Repo
rts
1.XMIT ellenör
—
—
Az utolsó átvitelhez átvitel
ellenörzõ jelentést
nyomtat.
54
2.Súgó Lista
—
—
Kinyomtatja a súgó listát
és így azonnal
megtudhatja, hogy hogyan
kell gyorsan
beprogramozni a
készüléket.
54
3.Gyortárcs.
—
—
Az egygombos és
gyorstárcsázási
memóriából listázza ki a
neveket és számokat.
54
4.Fax napló
—
—
Lista a bejövõ és kimenõ
faxokról. (TX = küldött.
RX = fogadott.)
54
97
Fõmenü
Almenü
Menüválasztások
Opciók
Leírás
Oldal
5.Felh. beál
lítás
—
—
Beállítások listázása.
54
5.Készülék
Info.
1.Sorozat sz
.
—
—
A készülék sorozat számát
ellenörzi.
89
0.Kezdeti
Beállítás
1.Fogadási M
ód
(FAX-1355 és
FAX-1360)
—
Csak Fax*
Az ígényeinek legjobban
megfelelõ fogadási mód
kiválasztása.
25
Az ígényeinek legjobban
megfelelõ fogadási mód
kiválasztása.
25
Lásd:
Gyors
Beállítási
Útmu
-tató
Fax/Tel
Külsõ TAD
Manuális
1.Fogadási M
ód
—
Csak Fax*
Fax/Tel
(FAX-1460 és
FAX-1560)
Manuális
2.Dátum/Idõ
—
—
A dátumot és idõt az LCDre, valamint a faxok
fejlécébe teszi.
3.Állomás ID
—
Fax:
Beállítja a nevét és fax
számát, amely minden
faxolt oldalon megjelenik..
Név:
4.Tone/Pulse
—
5.Tárcsahang
—
Tone*
Pulse
Figyelés
Nincs Figyelés*
6.Vonal beál
lítás
—
Normal*
PBX
A tárcsázási mód
kiválasztása.
Be- vagy kikapcsolja a
tárcsahahng azonosítást.
81
A telefon vonal típust
választja ki.
33
Beállítja a készüléket a
vezeték nélküli
kézibeszélõ fogadására.
DECT
kézi
köny
v
ISDN
7. HS Regisz.
(FAX-1560)
98
—
—
Menü és Funkciók
Szöveg bevitele
Betûk ismétlése
Ha be kell vinnie egy betût, ami ugyanazon a
billentyûn található meg, mint az elõzõ betûé,
nyomja meg a c gombot, hogy elmozdítsa a
kurzort jobbra és csak utána nyomja meg a
billentyût még egyszer.
Amikor különbözõ menüpontokat állít be,
mint például az állomás azonosítót, szüksége
lehet arra, hogy szöveget vigyen be a
készülékbe. A legtöbb billentyûzet
nyomógombjain három vagy négy betû is
látható. A 0, a # és a * jelekhez nem tartozik
betû, mivel ezeket speciális karakterek
számára használják.
Speciális karakterek és szimbólumok
egyszer
kétszer
háromszor
négyszer
2
A
B
C
2
3
D
E
F
4
G
H
5
J
6
Nyomj: l
(szóköz) ! " # $ % & ' ( ) l
+,-./m
3
Nyomj: #
:;<=>?@[]^_
I
4
Nyomj: 0
ÄËÖÜÀÇÈÉ0
K
L
5
M
N
O
6
7
P
Q
R
S
8
T
U
V
8
9
W
X
Y
Z
Szóközök bevitele
C
Nyomja meg a l, # vagy 0, majd nyomja meg
a d vagy c gombokat, hogy a kurzort a kívánt
speciális karakter vagy szimbólum alá
helyezze. Majd nyomjon OK -t a
kiválasztáshoz.
Amikor a megfelelõ billentyût többször is
megnyomja, bármely karaktert beviheti a
készülékbe
Gomb
C
C
C
Ha space (betûköz) karaktert akar bevinni
egy fax számba, nyomja meg a c gombot
egyszer a két szám között. Ha space
karaktert akar bevinni egy névbe, nyomja
meg a c gombot kétszer a két karakter
között.
Javítások készítése
C
Ha hibás karaktert vitt be és módosítani
akarja, nyomja meg a d gombot, hogy a
kurzor a hibás karakter alá kerüljön. Ezt
követõen nyomja meg a Clear/Back gombot.
Vigye be újra a jó karaktert. Visszamehet
azért is, hogy beszúrjon karaktereket.
99
D
Specifikációk
D
Általános
D
Memória Kapacitás
16 MB
Memória idõtartam
Körülbelül. 24 óra (FAX-1460 és FAX-1560)
ADF (automatikus dokumentum
adagoló)
Legfeljebb 20 oldal
Hõmérséklet: 20° C - 30° C (68° F - 86° F)
Páratartalom: 50% - 70%
Papír: [80 g/m2(20 lb)] A4 méret
Papír Tálca
100 Oldal [80 g/m2(20 lb)]
Nyomtató Típus
Tintasugaras
Nyomtatási Eljárás
Mono:
LCD (folyadékkristályos kijelzõ)
16 karakter × 1 sor
Áramforrás
AC 220 - 240V 50/60Hz
Fogyasztás
Nem FAX-1560
Piezo 94 × 1 fúvókával
Energiatakarékos:
Átlag 4 W
Készenlét:
Átlag 6 W
Mûködés:
Átlag 26 W
FAX-1560
100
Energiatakarékos:
Átlag 6 W
Készenlét:
Átlag 8 W
Mûködés:
Átlag 27 W
Specifikációk
Méretek
FAX-1355
D
m
.)
407 mm (16.0 in.)
292 mm (11.5 in.)
490 mm (19.3 in.)
FAX-1360 és FAX-1460
D
325 mm
(12.8 in.)
214 mm
(8.4 in.)
407 mm (16.0 in.)
292 mm (11.5 in.)
490 mm (19.3 in.)
FAX-1560
D
325 mm
(12.8 in.)
202 mm
(8.0 in.)
422 mm (16.6 in.)
Tömeg
292 mm (11.5 in.)
490 mm (19.3 in.)
FAX-1355: 5.7kg (12.5 lb)
FAX-1360 / FAX-1460: 5.85kg (12.9 lb)
FAX-1560: 5.95kg (13.1 lb)
Zajszint
Mûködési:
Hõmérséklet Mûködési:
Legjobb minõség:
Humidity
1
Mûködési:
Legjobb minõség:
50 dB 1
10 - 35° C (50° F - 95° F)
20 - 33° C (68° F - 91° F)
20 - 80% (kicsapódás nélküli)
20 - 80% (kicsapódás nélküli)
Ez a nyomtatási feltételektõl függ.
101
Nyomtató alapanyag
Papír bemenet
Papír Tálca
„ Papír típus:
Sima papír
„ Papír méret:
Letter, Legal, A4
További részletekért lásd 8. oldalt.
Szélesség: 89 mm (3.5 in) - 216 mm (8.5 in)
Magasság: 127 mm (5.0 in) - 356 mm (14.0 in)
„ Maximális papír tálca kapacitás: Legfeljebb 100 oldal
80 g/m2 (20 lb) sima papír
Papír kimenet
102
Legfeljebb 50 oldal 80 g/m2 (20 lb) sima papír
(Nyomattal felfelé fog a kimenõ papírtálcába kerülni)
D
Specifikációk
Fax
D
Kompatibilitás
ITU-T Csoport 3
Kódoló rendszer
MH/MR/MMR
Modem sebesség
Automatikus visszaesés
14,400 bps
Dokumentum Méret
ADF Szélesség: 89 mm - 215.9 mm
ADF Magasság: 127 mm - 355.6 mm
Szkennelés szélesség
208 mm (8.2 in.)
Nyomtatás szélesség
204 mm (8.03 in.)
Szürkeárnyalat
64 szint
Lekérési típusok
Normál, Biztosított, Idõzített soros
Kontraszt vezérlés
Automatikus/Világos/Sötét
(kézi beállítás)
Felbontás
„ Vízszintes 8 pont/mm (203 pont/in.)
„ Függõleges
Normál
3.85 vonal/mm (98 vonal/in.)
Finom
7.7 vonal/mm (196 vonal/in.)
Foto
7.7 vonal/mm (196 vonal/in.)
Szuperfinom
15.4 vonal/mm (392 vonal/in.)
Gyorstrárcsázás
100 állomás
Egygombos
10 állomás
Körfax
160 állomás
Automatikus Újratárcsázás
3 -szor 5 perces intervallumban
Automatikus Válasz
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 csengetés
(1, 2, 3 vagy 4 csengetés - csak Írország)
Kommunikációs forrás
Publikus telefonhálózat.
Memória átvitel
Legfeljebb 300 1/250 2 oldal
Papír kifogyás átvétel
Legfeljebb 300 1/250 2 oldal
1
Az oldal itt jelenti: “Brother Standard Chart No 1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk
és nyomtatási anyagok megváltozhatnak elõzetes értesítés nélkül.
2
Az oldal itt jelenti: “ITU-T Test Chart #1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és
nyomtatási anyagok megváltozhatnak elõzetes értesítés nélkül.
103
Digitális TAD (üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX1560)
TAD
Igen
Bejövõ üzenet felvételi ideje
(ICM)
Max. 29 perc / Max. 99 üzenet
Költségtakarékos
Igen
OGM (kimenõ üzenet)
Igen
OGM felvételi idõ
20 másodperc
(Max. 180 másodperc / 1 üzenet)
Digitális Vezetéknélküli Kézibeszélõ (FAX-1560)
Vezetéknélküli kézibeszélõ (BCL-D20)
Frekvencia
Szabvány
Több kézibeszélõ kapacitás
Dimenziók
1.9 GHz
DECT
Legfeljebb 4 kézibeszélõ
154 mm
(6.06 in.)
31.6 mm
(1.24 in.)
Súly (elemmel együtt)
LCD (kijelzõ)
Töltés jelzõ
Teljes töltési idõ
Használat közben (TALK)
Készenléti (Standby)
Elem típus
Elem leírás
104
D
49.6 mm
(1.95 in.)
149 g (5.26 oz)
16-számjegy, 3-sor (+1-sor képnek), Háttérvilágítás
Igen (LED)
12 óra
10 óra
200 óra
BCL-BT20
Ni-MH 3.6 V 730 mAh
D
Specifikációk
Másolás
D
Színes/Monokróm
Nem/Igen
Dokumentum Méret
ADF szélesség: 89 mm - 215.9 mm (3.5 in. - 8.5 in.)
ADF magasság: 127 mm - 355.6 mm (5.8 in. - 14 in.)
Másolás sebesség
legfeljebb 18 oldal/perc (A4 papír) 1
Több másolat
Kötegelés legfeljebb 99 oldalig
Rendezés legfeljebb 99 oldalig
Növelés/Csökkentés
25% - 400% (1%-os lépésekkel)
Felbontás
„ Szkennel legfeljebb 203× 600 dpi
„ Nyomtat legfeljebb 600× 600 dpi
1
A Brother normál mintára alapozva. (Gyors mód/Kötegelt másolás) a másolási sebesség változhat a dokumentum
komplexitásának függvényében.
Fogyóeszközök
Tinta
Nyomtatófejtõl különálló fekete tintatartály.
Tintapatron élettartama
Fekete - Hozzávetõleg 500 oldal 5% lefedettség esetén
D
„ Az elsõ alkalommal, amikor behelyezi a tintapatronokat a
készülék egy bizonyos mennyiségû tintát felhasznál arra, hogy
feltöltse a tintaszállító fúvókákat, ez az eljárás a kiváló minõségû
nyomatok készítéséhez szükséges. Ez az eljárás csak egyszer
történik meg, és a specifikációban szereplõ oldalszámot meg
tudja valósítani.
„ Egy tintapatronnal kinyomtatható oldalszám attól függõen
változhat, hogy milyen gyakran használja a készüléket
„ A készülék automatikusan és rendszeresen megtisztítja a
nyomtatófejet, és ez az eljárás egy kis mennyiségû tintát
felemészt.
„ Amikor a készülék a tintapatront üresnek állapítja meg, akkor
még lehet, hogy egy kevés tinta van benne. Ez a kis tinta azért
szükséges, hogy megakadályozza azt, hogy a levegõ kiszárítsa,
és ezáltal tönkre tegye a nyomtatófejet.
Cserélendõ
fogyóeszközök
<Fekete> LC1000BK
105
Szójegyzék
Ez egy átfogó lista a Brother kézikönyvekben található szakszavakról illetve funkciókról. A
funkciók elérhetõsége az Ön által vásárolt modeltõl függ.
Automatic Document Feeder (ADF)
Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetõk el
a lapok amelyeket a készülék egyenként húz
be.
Auto Reduction Lecsökkenti a bejövõ faxok
méretét.
Automatic fax transmission Automatikus
fax küldés a kézibeszélõ felvétele nélkül .
Automatic Redial Jellemzõ amely lehetõvé
teszi a készüléke számára, hogy 5 perc
múlva újratárcsázzon.
Backup Print Biztonsági nyomtatás,
beállítja a faxkészüléket, hogy minden egyes
érkezett faxüzenetrõl amit a memóriában
tárol készítsen másolatot. Ez egy biztonsági
intézkedés arra az esetre ha áramszünet
esetén a memória tartalma törlõdne.
Batch transmission Kötegelt küldés (csak
fekete-fehér faxok esetén)
Költségtakarékossági jellemzõ amely minden
késleltetett küldés esetén az ugyanarra a
számra küldendõ üzeneteket egyetlen
faxként képes továbbítani.
Beeper Volume Hangjelzés erõsségének
beállítása, amikor egy gombot lenyomunk,
hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.
Brightness Élesség funkcióval a kép
élességét lehet változtatni.
Broadcasting Körfax funkció lehetõvé teszi
ugyanazon faxüzenet elküldését több címre.
Caller ID Egy olyan (telefontársasági)
szolgáltatás, amely által lehetõség van a
partner számának (vagy nevének)
megtekintésére.
Cancel Job Feladat törlés, töröl egy
ütemezett feladatot mint késleltetett fax vagy
lekérdezés.
106
CNG hangok, speciális hangok amelyeket a
faxkészülék küld az automatikus átvitel ideje
alatt a másik faxkészüléknek.
Coding method kódolási mód A
dokumentumban lévõ adatok kódolási módja.
Minden fax minimális követelmenyként
módosított Huffmann (MH) kódolást
alkalmaznak. Az ön készüléke képes
nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read
(MR), Modified Modified Read (MMR) vagy
JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan
ugyanaz a képessége.
Communication error (vagy Comm. Error)
Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus
elektromosság okozhat.
Compatibility Group A fax képessége,
hogy a többi faxkészülékkel kommunikáljon.
A kompatibilitást az ITU-T csoportok között
biztosítja.
Contrast A dokumentumok élességét lehet
vele beállítani.
Colour Enhancement Beszabályozza a
színeket a jobb nyomtatási minõség
érdekében az által, hogy javítja az élesség, a
fehér egyensúly, és a színsûrûség
paramétereket.
Delayed Fax A megadott idõben (tehát nem
azonnal) küldi el a faxüzenetet.
Distinctive ring Egy felhasználói
szolgáltatás a telefon szolgáltatótól, amely
által kap még egy számot a meglévõ telefonvonalához. A Brother készülék úgy használja
ezt az új számot, hogy szimulál rajta egy
dedikált fax vonalat.
Dual Access A készülék olvasni tudja a
kimenõ faxoldalt, vagy az idõzített feladatokat
a memóriában, egyidõben egy fax küldéssel
vagy fogadással, vagy egy fogadott fax
nyomtatásával.
Szójegyzék
ECM (Error Correction Mode) Hibajavító
mód, detektálja a keletkezett adáshibát és
újraküldi a hibásan küldött oldalakat.
Extension phone Egy olyan telefon, amely
ugyanazt a vonalat használja, amit a
faxkészülék, csak egy másik fali konnektorba
van bedugva.
External phone Egy külsõ üzenetrögzítõ,
vagy egy telefon, amelyik a készülékhez van
csatlakoztatva.
F/T Ring Time A csengetési idõ a csengetés
hosszát jelenti FAX/TEL módban annak
jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.
Fax Detect Fax detektálás lehetõvé teszi
hogy a készülék válaszolni tudjon a
faxhívásra ha a fogadás közben
megszakította azt.
Fax Forwarding Továbbítja a memóriába
érkezett faxüzenetet egy elõre megadott
címre.
Fax Receive Code Fax fogadás kód, nyomja
meg ezeket gombokat ha telefonmellékrõl
akarja fogadni a hívást.
Fax Storage Faxot tud kinyomtatni vagy
lekérdezhet faxot más állomásról fax
továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli
lekérdezés funkciók segítségével.
Fax tones A jelek amik a faxhívás alatt az
állomások küldenek egymásnak.
Help List A menü tábla komplett nyomtatása,
amit arra használhat, hogy beprogramozza
készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói
kézikönyv.
Fax Journal Információ listázása az utolsó
200 bejövõ és kimenõ faxról. TX jelenti a
küldöttet, az RX pedig a fogadottat.
Journal Period Az az elõre beprogramozott
idõ intervallum ami eltelik két Fax Napló
Jelentés között. Közben bármikor
kinyomtathatja a fax naplót, anélkül, hogy
megszakítaná az idõ intervallumot.
LCD (liquid crystal display)
Folyadékkristályos kijelzõ amelyen az
interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz
programozása közben vagy a dátum és idõ
jelenik meg rajta.
Manual fax Amikor felemeli a kézibeszélõt,
vagy megnyomja a Tel/R gombot
meghallgathatja a fogadó faxkészülék
válaszát mielõtt megnyomná a Mono Start
vagy Color Start gombot az adás
megkezdéséhez.
Menu mode Programozási mód a készülék
beállításainak megváltoztatásához.
OCR (optical character recognition) A
ScanSoft TextBridge software alkalmazása,
ami egy szövegrõl készült képet átkonvertál
szerkeszthetõ szöveggé.
FAX/TEL Mind faxüzenetet mind pedig
telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot
ne alkalmazza ha üzenetrögzítõt használ.
Out of Paper Reception Faxfogadás
papírhiány esetén, amikor kifogy a papír
akkor a készülék az érkezett faxokat a
memóriában tárolja el.
Fine resolution Finom felbontás 203 x 196
dpi amit grafikonok küldése esetén célszerû
használni.
Overseas Mode Tengerentúli mód átmeneti
faxhang módosítást végez, hogy a
tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.
Gray scale A másolásnál, és faxolásnál
elérhetõ szürkeárnyalatok
Pause Szünet lehetõvé teszi egy 3,5
másodperces késleltetés beszúrását a
gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.
Group number Az egy- gombos és/vagy
gyorstársázásos számok kombinációja
amelyeket egy-gombos és/vagy
gyorstárcsázásos számként van tárolva
körfax küldéséhez.
PhotoCapture Center Fotófeldolgozó
rendszer: Segítségével digitális
fényképezõgépérõl digitális fotókat
nyomtathat nagy felbontásban, fotó
minõségben.
107
Photo Resolution fotó felbontás: Egy
felbontás beállítás, ami a szürkeárnyalat
változtatását használja, hogy a legjobb
minõségû fotót kapjuk a nyomtatásban.
PictBridge Lehetõvé teszi, hogy a fotókat
közvetlenül digitális fényképezõgéprõl
nyomtassa ki.
Polling Egy másik készüléken várakozó
faxüzenetet lehet lekérni, és fordítva.
Pulse A hagyományos forgó tárcsázási mód
egy telefon vonalon.
Quick Dial List Nevek és számok listája, ami
a gyorstárcsázási memóriában van eltárolva,
mégpedig számsorrendben.
Real Time Transmission Ha a memória tele
van, akkor faxokat csak valós idõben
(késleltetés nélkül) küldhet.
Remaining Jobs Leellenõrizheti, hogy mely
feladatok várakoznak a memóriában, és
ezeket akár törölheti is, persze csak
egyesével.
Remote Access Code Távoli elérési kód a
saját négy számjegyû kód amelyik lehetõvé
teszi a faxkészülék elérését egy távoli helyrõl.
Remote Retrieval Access A lehetõség,
hogy elérje készülékét távolról, egy
dallamtárcsás telefonról.
Resolution Felbontás a függõleges és
víszintes vonalak száma hüvelykenként.
Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo
felbontásokat.
Ring Delay Csengetés késleltetés a
csengetések számát jelenti amiket követõen
a faxkészülék FAX ONLY (csak fax) módban
fogadja a hívásokat.
Ring Volume A csengetés hangerejének
beállítása.
Scanning Lapolvasás: Az az eljárás ami egy
papír dokumentumról elektronikus képet
készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.
Search Keresés egy elektronikus
ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt
gyorstárcsázásos és csoport számok között.
108
Speed-Dial Egy elõprogramozott könnyített
tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia a
Search/Speed Dial gombot, majd
kétszámjegyû kódot, majd a Mono Start, vagy
Colour Start gombot.
Standard resolution Szabványos felbontás
203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.
Station ID Az a tárolt információ amelyik az
elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldõ fél
adatait tartalmazza.
Super fine resolution Szuper finom felbontás
203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez
megfelelõ.
TAD (Telephone Answering Machine) Egy
külsõ üzenetrögzítõt kapcsolhat a
készülékéhez.
Telephone Answer Code (csak Fax/Tel
módban) Amikor a készülék hanghívásra
válaszol, akkor ál/dupla csengés történik. Ezt
a hívást egy külsõ telefonról felveheti, ha
beüti az alábbi kódot (# 5 1)
Temporary settings Megváltoztathat
bármely opciót és beállítást minden egyes fax
átvitel, illetve fénymásolás elõtt, ugyanakkor
az alapértelmezett beállítások maradnak a
régiek.
Tone üzemmód a nyomógombos készülékek
által használt tárcsázási mód.
Transmission Átvitel: az a folyamat amivel
dokumentumokat küldünk a telefonvonalon
két faxkészülék között.
User settings Egy kinyomtatott jelentés,
amely a készülék aktuális beállításait
tartalmazza.
Xmit Report (Transmission Verification
Report) Egy lista minden egyes elküldött faxról, amely tartalmazza a dátumot, az idõt, és
a számot.
Szójegyzék
109
F
Tárgymutató
A
ADF (auto dokumentum adagoló) ..7, 24, 36
ADF tetõ ...................................................91
Automatikus
fax fogadás ...........................................30
Fax detektálás ...................................33
Áramkimaradás ......................................104
Átmeneti másolási beállítások .................69
B
Biztonsági szabályok ...............................80
CS
Csatlakozás
külsõ TAD .............................................40
külsõ telefon ..........................................42
Csökkentés
másolatok .............................................70
bejövõ faxok ..........................................34
Csöngetés késleltetés, beállítás ..............33
D
Dugasz
KÜLSÕ
külsõ telefon .......................................40
TAD (üzenetrögzítõ) ..........................40
E
Egyéni telefon jellemzõk ..........................86
Egy-gombos
változtatás .............................................47
beállítás ................................................47
F
Fax kódok
változtatás ...................................... 44, 56
Fax Fogadási Kód .......................... 42, 43
Távoli Elérés Kód ..................................56
Telefon Válasz Kód ........................ 42, 43
Fax Detektálás .........................................33
Fax Továbbítás
távoli változtatás ............................. 58, 59
egy szám beprogramozása .................. 55
Fax Tárolás ............................................. 55
kikapcsolás ........................................... 56
bekapcsolás ......................................... 55
Fax,
fogadás ................................................ 30
beszélgetés végén ...................... 32, 35
nehézségek ................................. 84, 85
F/T Csengetési Idõ, állítás ................ 33
Fax Továbbítás ................................. 59
telefon mellékrõl .......................... 42, 43
vonal interferencia ............................. 94
Fogadási mód, választás .................. 30
csökkentés papírmérethez ................ 34
távoli oldalról való letöltés ................. 57
Csöngetés késleltetés, beállítás ........ 33
küldés ............................................. 24, 63
beszélgetés végén ............................ 29
Körfax ................................................ 24
törlés memóriából .............................. 28
kontraszt ............................................ 25
késleltetett kötegelt átvitel ................. 28
késleltetett fax ................................... 27
belépés Fax módba ........................... 24
memóriából (Kétszeres hozzáférés) . 26
manuális ............................................ 28
tengerentúli ....................................... 27
telefon vonal interferencia ................. 94
Valós Idejû Átvitel .............................. 26
Felbontás .......................................... 26
Fax/Tel mód
válasz a mellékállomásokról .......... 42, 43
F/T Csengetési Idõ ............................... 33
Fax Fogadási Kód .......................... 42, 43
Csengetés Késleltetés ......................... 33
Telefon Válasz Kód ........................ 42, 43
Faxok átvitele vagy Fax Napló ................ 90
Felbontás
másolás .............................................. 117
fax ...................................................... 116
beállítás a következõ faxhoz ................ 26
Fogadási mód .......................................... 30
Külsõ TAD ............................................ 30
Csak Fax .............................................. 30
Fax/Tel ................................................. 30
Kézi ...................................................... 30
110
Fogyóeszköz ..........................................118
G
Gyors tárcsázás
Körfax ....................................................24
csoportok használata .........................24
Csoport tárcsázás
változtatás ..........................................47
csoportok beállítása körfaxhoz ..........48
Egy-gombos
változtatás ..........................................47
beállítás ..............................................47
Keresés .................................................46
Gyors-tárcsázás
változtatás ..........................................47
beállítás ..............................................47
H
Hangerõ, beállítás
hangjelzés .............................................17
csengõ ..................................................17
kihangosító ............................................17
Hibakeresés .............................................84
tintaszint ellenörzés ............................101
dokumentum elakadás ..........................91
hibaüzenetek az LCD-n ........................87
ha problémája van
másolással .........................................87
papírelakadással ................................91
bejövõ hívásokkal ..............................86
tel. vonallal vagy csatlakozásokkal ....85
nyomtatással ......................................84
bejövõ faxok nyomtatásával ...............85
fogadott faxokkal ................................85
küldött faxokkal ..................................86
papír elakadás ......................................92
nyomtatás minõség ...................... 99, 100
Hibaüzenetek a kijelzõn ...........................87
Változtatni lehetetlen .............................87
Törlés lehetetlen ...................................87
Komm. Hiba ..........................................87
Inic. lehetetlen .......................................89
Tinta Üres .............................................89
Közel Üres ............................................89
Nincs adagolható papír .........................89
Nem regisztrált ......................................45
Memória kevés ......................................90
Nyomtatás lehetetlen ............................90
111
Szkennelés lehetetlen .......................... 90
Hívó Azonosító ........................................ 38
nyomtatási lista ..................................... 39
nézhetõ lista ......................................... 38
J
Jelentések ............................................... 61
Hívó azonosító Lista ............................. 39
Fax Napló ............................................. 62
Naplózási Idõszak ............................. 61
Súgó Lista ............................................ 62
hogyan nyomtassunk ........................... 62
Gyorstárcsázási lista ............................ 62
Átvitel ellenörzés ............................ 61, 62
Kezelõ beállítások ................................ 62
K
Karbantartás, rutin ................................... 95
Kézi
tárcsázás .............................................. 45
fogadás ................................................. 30
átvitel .................................................... 28
Készülék szállítás .................................. 102
Készülék programozás .................. 104, 105
Kétszeres Hozzáférés ............................. 26
Kihangosító ............................................... 4
Körfax ...................................................... 24
csoportok beállítása ............................. 48
Körfax csoportok ..................................... 48
Külsõ telefon használata ......................... 42
L
LCD (folyadékkristályos kijelzõ) .... 104, 105
Kontraszt .............................................. 18
Súgó Lista ............................................ 62
M
Másolás
növelés/csökkentés .............................. 70
belépés Másolási módba ...................... 68
gomb .................................................... 69
többszörös ............................................ 68
minõség ................................................ 69
egy példány .......................................... 68
Rendezés ............................................. 72
átmeneti beállítások ............................. 69
ADF használata ....................................68
Másolási Opciók gomb (másolás)
papír Méret ...........................................73
Memória Biztonság ..................................65
Memória Tárolás ....................................104
Menü Táblázat .......................................104
Mód, bevitel
Másolás ................................................68
Fax ........................................................24
Memória megtelt üzenet ..........................29
N
Nyomtatás
terület ....................................................13
illeszkedés ellenörzés .........................100
bonyodalmak ................................. 84, 85
minõség javítás ............................ 99, 100
papír elakadás ......................................92
jelentések ..............................................62
P
Papír ................................................. 8, 115
kapacitás .................................................9
dokumentum méret .......................... 7, 24
behelyezés ............................................10
méret ................................................ 9, 16
típus ........................................................9
Papírelakadás
dokumentum .........................................91
papír ......................................................91
S
Sorozat szám
megtalálási mód ..... lásd az elõlapot ......1
SÚGÓ
LCD üzenetek .....................................104
menü gombok használata ................105
Menü Tábla .........................................104
Súgó Lista ................................................62
T
TAD (üzenetrögzítõ), külsõ ................ 30, 40
csatlakozás .................................... 40, 41
fogadási mód ........................................ 30
OGM felvétele ...................................... 41
TAD Mód
Üzenetek törlése .................................. 52
Fax/Tel OGM ........................................ 51
Kimenõ üzenet (OGM) ......................... 50
Hangüzenet lejátszása ......................... 52
Faxok nyomtatása a memóriából ......... 52
Beállítás ............................................... 50
TAD mód ................................................. 50
Tárcsázás
egy szünet ............................................ 46
Csoportok .............................................. 24
kézi ....................................................... 45
Tartás gomb ............................................ 28
Távoli letöltés .......................................... 56
hozzáférési kód .............................. 56, 57
parancsok ............................................. 59
faxok átvétele ....................................... 57
Telefon mellék használata ................. 42, 43
Telefon vonal
csatlakozások ....................................... 41
bonyodalmak ........................................ 85
interferencia ......................................... 94
több-vonalas (PBX) .............................. 41
Tintapatron
tintaszint ellenörzés ............................ 101
tintacsepp számláló .............................. 95
csere .................................................... 95
Tisztítás
papír felszedõ henger .......................... 99
nyomtató fej .......................................... 99
nyomólemez ......................................... 98
szkenner ............................................... 98
Több vonalas csatlakozások (PBX) ......... 41
TX Zár (Biztonság) .................................. 19
U
SZ
Újratárcsáz/Szünet gomb ........................ 46
Szöveg bevitel ........................................112
speciális karakterek ............................112
Szürkeárnyalat .......................................116
Ü
Üzenetrögzítõ (TAD) ............................... 40
csatlakoztatás ...................................... 41
112
V
Vezetéknélküli telefon ..............................43
Vezérlõpult áttekintés .................................3
Visszavonás
Fax Továbbítás .....................................56
Fax Tárolás ...........................................56
feladat várakozás ..................................28
113
Látogasson el Weboldalunkra
http://www.brother.com
Ez a készülék csak a vásárlás helyén (az adott országban) használható. A helyi Brother
képviselõk és viszonteladóik csak azokat a készülékeket támogatják, amelyek az adott országban
lettek vásárolva.
LP5580004
UK/IRE/GEN
Nyomtatva Kínában