Gebruikerhandleiding Marantz Melody Stream M

Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Netwerk Audio Receiver
M-CR510
U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.
Gebruiksaanwijzing
Voorpaneel
Achterpaneel
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Inhoud
Weergave
Accessoires························································································· 5
De batterijen plaatsen······································································· 6
Werkingsbereik van de afstandsbediening········································ 6
Functies······························································································· 7
Er worden meerdere muziekformaten ondersteund,
allemaal in een compacte vormfactor··············································· 7
Eenvoudige bediening······································································· 7
Basisbediening················································································ 25
De stroom inschakelen··································································· 25
De ingangsbron selecteren····························································· 25
Het hoofdvolume instellen······························································ 26
Het geluid tijdelijk onderbreken······················································· 26
Luisteren naar internetradio························································ 27
Luisteren naar internetradio···························································· 28
Weergeven van de laatst beluisterde internetradiozender·············· 29
vTuner gebruiken voor het toevoegen van internetradiozenders
aan favorieten·················································································· 29
Namen en functies van onderdelen
Voorpaneel·························································································· 8
Achterpaneel·····················································································10
Afstandsbediening········································································· 12
Bestanden die op een PC en NAS zijn opgeslagen,
afspelen····························································································· 30
Aansluitingen
Instellingen voor het delen van media toepassen··························· 31
Bestanden die op een PC en NAS zijn opgeslagen, afspelen·········· 32
Luisteren naar Last.fm·································································· 34
Luisteren naar Last.fm···································································· 35
Log Out··························································································· 36
Luisteren naar Spotify··································································· 37
Luisteren naar Spotify····································································· 37
Favoriete functie············································································· 40
Zenders of bestanden registreren in de favorietenlijst···················· 41
Zenders of bestanden oproepen uit de favorietenlijst····················· 41
Schakelen tussen geregistreerde zenders en bestanden
tijdens het afspelen········································································· 41
Zenders of bestanden verwijderen uit de favorietenlijst················· 41
Luidsprekeraansluiting································································· 16
De luidsprekerkabels aansluiten······················································ 16
De subwoofer aansluiten·································································17
Luidsprekeraansluiting·····································································17
Een analoog apparaat aansluiten·············································· 18
Een digitaal apparaat aansluiten··············································· 18
Een iPod of USB-geheugenapparaat aansluiten op
de USB-poort··················································································· 19
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)···································· 21
Bekabeld LAN················································································· 21
Draadloos LAN················································································ 22
Het netsnoer aansluiten······························································· 23
Voorpaneel
Achterpaneel
2
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Luisteren naar muziek op een iPod················································· 43
De bedieningsmodus instellen (Remote iPod-modus)···················· 44
De iPod opladen·············································································· 45
Een USB-geheugenapparaat afspelen······································ 46
Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven·················· 47
Luisteren naar ANALOG IN·························································· 48
Luisteren naar DIGITAL IN···························································· 48
AirPlay-functie················································································· 49
Muziek die is opgeslagen op de iPhone, iPod touch of iPad
wordt direct naar het apparaat gestreamd······································ 49
iTunes-muziek afspelen met dit toestel··········································· 50
Meerdere luidsprekers (apparaten) selecteren······························· 50
Start de iTunes-weergave met de afstandsbediening
van dit toestel·················································································· 51
Functie Spelen op afstand··························································· 52
Instellingen die zijn vereist voor elk apparaat·································· 53
Webregelfunctie·············································································· 54
Het toestel besturen via een webregelfunctie································ 54
Andere functies··············································································· 59
De toon regelen·············································································· 60
Slaaptimerfunctie············································································ 61
Stelt de huidige tijd in······································································ 61
De schermhelderheid wijzigen························································ 61
Achterpaneel
Appendix
Instellingen
Een iPod afspelen··········································································· 42
Voorpaneel
Tips
Overzicht van het menu······························································· 62
Menu bedienen··············································································· 64
Tekens invoeren··············································································· 65
De cijfertoetsen gebruiken······························································ 65
De cursortoetsen gebruiken···························································· 65
Algemeen·························································································· 66
Alarm······························································································· 66
Klok································································································· 67
Luidspreker Response···································································· 67
Taal·································································································· 68
Auto Standby··················································································· 68
Firmware························································································· 68
Netwerk····························································································· 71
Netwerk Informatie········································································· 71
Netwerk controle············································································ 71
Friendly Name················································································· 71
Last.fm Display··············································································· 71
Instellingen······················································································ 72
3
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Tips
Inhoud································································································ 75
Tips·································································································· 76
Probleemoplossing·········································································· 77
Fabrieksinstellingen opnieuw instellen···································· 87
Appendix
USB-geheugenapparaten afspelen················································ 88
Internet-radio afspelen····································································· 89
Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen···· 90
Laatste functie-geheugen······························································· 90
Uitleg termen···················································································· 91
Informatie handelsmerk··································································· 95
Technische gegevens······································································· 96
Index··································································································· 99
Licentie······························································································101
Voorpaneel
Achterpaneel
4
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Marantz-product hebt gesteld. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing na deze te hebben gelezen zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
Accessoires
Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.
qBeknopte installatiegids
wCD-ROM (Gebruiksaanwijzing)
eVeiligheidsinstructies
tNetsnoer
yAfstandsbediening (RC010CR)
uR03/AAA-batterijen
Voorpaneel
Achterpaneel
5
Afstandsbediening
rOpmerkingen over radio
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
De batterijen plaatsen
Werkingsbereik van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening tijdens het
afstandsbedieningssensor van het toestel.
qVerwijder de het achterste deksel in de
richting van de pijl en verwijder het.
wPlaats de twee batterijen op de juiste
manier zoals aangeduid door de
markeringen q en w in het batterijvak.
Ca. 7 m
R03/AAA
30°
e Plaats het deksel terug.
OPMERKING
•Zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting plaatst volgens de aanduidingen
q en w in het batterijcompartiment.
•Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvloeistof:
•Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.
•Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.
•Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat
gebruiken.
•In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment
voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
Tips
6
Afstandsbediening
Index
30°
gebruik
ervan
op
de
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Functies
Er worden meerdere muziekformaten
ondersteund, allemaal in een compacte
vormfactor
Eenvoudige bediening
•Een gemakkelijke draadloze verbinding is mogelijk door op de knop
Wi-Fi CONNECT (WPS en Wifi delen) te drukken
Raadpleeg de afzonderlijke “Beknopte installatiegids”.
•Ondersteunt internetradio en muziekstreaming
Ondersteunt AirPlay® (vblz. 49)
U kunt diverse soorten inhoud weergeven, inclusief het beluisteren van
internetradio en het afspelen van audiobestanden die op uw computer
zijn opgeslagen.
Dit toestel is tevens geschikt voor Apple AirPlay voor het streamen van
uw muziekbibliotheek van een iPhone®, iPad®, iPod touch® of iTunes®.
•De automatische detectie van de iPod laadt uw apparaat op, zelfs
nadat het toestel naar stand-by is gegaan
•Compatibel met “Marantz Remote App” voor het uitvoeren van
basisbedieningen van het toestel middels een iPad, iPhone of
Androidz-smartphone.
“Marantz Remote App” is software waarmee u basisbedieningen met
een iPad, iPhone, Android smartphone of Android tablet kunt uitvoeren,
bijvoorbeeld het AAN/UIT schakelen van het toestel, regelen van het
volume en veranderen van bron.
zz Download de geschikte “Marantz Remote App” voor iOS- en Androidapparaten. Het toestel moet worden verbonden met uw LAN en
de iPad, iPhone, Android-smartphone, Android-tablet of een ander
apparaat moet met hetzelfde netwerk worden verbonden via Wifi
(draadloos LAN).
•DLNA ver. 1.5 ondersteund voor audionetwerk
•Ondersteunt online muziek, inclusief Last.fm, Spotify
•Ondersteuning voor audioweergave met hoge kwaliteit
WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
•Ondersteuning voor weergave zonder pauze
Weergave zonder pauze tussen muziekbestanden (alleen voor WAV/
FLAC)
•OLED-display (Organic Light Emitting Diode) met drie regels
•Wi-Fi netwerkmogelijkheid met ingebouwde antenne en is
gecertificeerd onder WMM (Wi-Fi Multi Media) voor efficiënt
draadloos verbinden
Voorpaneel
Achterpaneel
•Automatische stand-bymodus voor energiebesparing
7
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Appendix
Tips
Namen en functies van onderdelen
Voorpaneel
Q2
Q0
Q1
q
Voorpaneel
w
Achterpaneel
e
8
o
r
t
Afstandsbediening
y
Index
i
u
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Q0
o i
Q2 Q1
Instellingen
Tips
Appendix
tHoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
Hierop sluit u een hoofdtelefoon aan.
Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er
niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers.
OPMERKING
•Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om
gehoorverlies te voorkomen.
yVolume omhoog/omlaag-toets (VOLUME df)
Hiermee past u het volume aan.
q
w
e
rt y
uUSB-poort (voor)
u
Wordt gebruikt voor het aansluiten van de iPod of USB-geheugenapparaten.
(vblz. 19).
qINPUT-toets
iToetsen achteruit/vooruit springen (8, 9)
oToets Afspelen/pauzeren (1/3)
Q0Display
Hiermee selecteert u de ingangsbron.
wStand-by-indicator
De stand-by-indicator verandert zoals hieronder weergegeven volgens
de status van het toestel.
•Voeding aan : Uit
•Stand-by: Uit
•Wanneer “Netwerk controle” is ingesteld op “Aan”: Rood (vblz. 71)
•iPod opladen stand-by: Rood (vblz. 45)
•Alarm stand-by: Oranje (vblz. 66)
•Dimmer uit: Groen (vblz. 61)
Hier wordt verschillende informatie weergegeven.
Q1ENTER-toets
Dit bepaalt de selectie.
Q2Cursortoets (uio p)
Hiermee selecteert u items.
eNetspanningstoets (X)
Zet het toestel aan en uit (stand-by).
rAfstandsbedieningssensor
Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening (vblz. 6).
Voorpaneel
Achterpaneel
9
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Achterpaneel
i
q
Voorpaneel
Achterpaneel
w
e
10
Afstandsbediening
u
y
t
r
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
i u
Instellingen
Tips
Appendix
(vblz. 21).
y
yUSB-poort (achter)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van de iPod of USB-geheugenapparaten.
(vblz. 19).
uDIGITAL IN-aansluiting
Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
een digitale audio-aansluiting (vblz. 18).
iWi-Fi CONNECT-toets
Wordt gebruikt voor het verbinden met het draadloos LAN.
(Raadpleeg de afzonderlijke “Beknopte installatiegids”.)
q
w
e r
t
qAC-ingang (AC IN)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer (vblz. 23).
wLuidsprekeraansluitingen (SPEAKERS)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers (vblz. 16,
17).
eSW OUT-aansluiting
Wordt gebruikt voor het aansluiten van een subwoofer met een
ingebouwde versterker (vblz. 17).
rANALOG IN-aansluitingen
Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
analoge audio-aansluitingen (vblz. 18).
tNETWORK-aansluiting
Wordt gebruikt voor het aansluiten van dit toestel op het netwerk
Voorpaneel
Achterpaneel
11
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Afstandsbediening
q
w
e
qSignaalzender van de afstandsbediening
r
eSLEEP-toets
Dit verzendt signalen van de afstandsbediening (vblz. 6).
wCLOCK-toets
De huidige tijd verschijnt op het toestel (vblz. 67).
Hiermee stelt u de slaaptimer in (vblz. 61).
rSelectietoetsen ingangsbron
Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren (vblz. 25).
t
tSysteemtoetsen
y
Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren
(vblz. 28, 32, 34, 37, 44, 47).
•Toetsen Vorige/Volgende (8, 9)
•Toets weergave/pauzeren (1/3)
Kanaaltoetsen (CH +, –)
Hiermee bedient u de Favoriete functie (vblz. 40).
yMUTE-toets (
)
Dit dempt de uitgevoerde audio (vblz. 26).
Voorpaneel
Achterpaneel
12
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
uFAVORITES ADD / CALL-toetsen
•Druk op ADD om radiozenders of bestanden toe te voegen aan de
favorietenlijst.
•Om een radiozender of bestand op te roepen in de favorietenlijst,
drukt u op CALL (vblz. 40).
Q5
Q6
iTOP MENU-toets
Terug naar bovenkant menu (vblz. 64).
oENTER-toets
Dit bepaalt de selectie (vblz. 64).
Q0Cursortoetsen (uio p)
Hiermee selecteert u items (vblz. 64).
Q1SEARCH-toets
Dit toont het zoekmenu (vblz. 28, 47).
u
Q2Cijfertoetsen (0 – 9, +10)
i
o
Q0
Q1
Q3RANDOM-toets
Hiermee voert u letters of cijfers in het toestel in (vblz. 65).
Schakelt de willekeurige weergave.
Q4REPEAT-toets
Schakelt het herhaald afspelen in.
(vblz. 32, 37, 44, 47).
Q5DIMMER-toets
Past de helderheid aan van de display van het toestel (vblz. 61).
Q2
Q6POWER-toets (X)
Hiermee schakelt u de voeding in/uit (vblz. 25).
Q3
Q4
Voorpaneel
Achterpaneel
13
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Q7DBB/TONE-toets
De toon regelen (vblz. 60).
Q8VOLUME-toetsen (df)
Hiermee past u het volumeniveau aan (vblz. 26).
Q9Informatietoets (INFO)
Dit schakelt tussen de display-items, de albumnaam en de titelnaam in het
weergavescherm (vblz. 32, 34, 44, 46).
W0SETUP-toets
Dit toont het instelmenu op het scherm (vblz. 64).
W1CLEAR-toets
Dit annuleert de instellingen (41, 65).
Q7
W2MODE-toets
De bedieningsmodus schakelen (vblz. 44).
Q8
Q9
W0
W1
W2
Voorpaneel
Achterpaneel
14
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Aansluitingen
22Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt
Luidsprekeraansluiting (vblz. 16)
Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.
Een analoog apparaat aansluiten (vblz. 18)
Een digitaal apparaat aansluiten (vblz. 18)
Luidsprekerkabel
Een iPod of USB-geheugenapparaat aansluiten op de USBpoort (vblz. 19)
Subwooferkabel
Optische kabel
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN) (vblz. 21)
Audiokabel
Het netsnoer aansluiten (vblz. 23)
L
L
R
R
LAN-kabel
OPMERKING
•Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen
zijn gemaakt.
•Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen
tot een bundel. Dat kan brom of ruis veroorzaken.
Voorpaneel
Achterpaneel
15
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Luidsprekeraansluiting
Hier sluiten we de luidsprekers in de kamer aan op dit toestel.
Dit gedeelte beschrijft u, aan de hand van typisch voorbeelden, hoe u ze
kunt aansluiten.
De luidsprekerkabels aansluiten
Controleer de kanalen links (L) en rechts (R) en de polariteiten + (rood) en
– (zwart) op de luidsprekers die op dit toestel worden aangesloten, en zorg
dat u de kanalen en polariteiten correct aansluit.
OPMERKING
•Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers
aansluit. Schakel ook de subwoofer uit.
•Sluit de luidsprekerkabels zodanig aan, dat er geen kerndraden uit de
luidsprekeraansluitingen steken. Het beveiligingscircuit kan geactiveerd worden
wanneer de kerndraden in contact komen met het achterpaneel of wanneer de +
en – draden met elkaar contact maken (vblz. 91 “Beveiligingscircuit”).
•Raak de luidsprekeraansluitingen nooit aan terwijl het netsnoer is aangesloten. Dit
kan een elektrische schok veroorzaken.
•Gebruik luidsprekers met een impedantie van 6 – 8 Ω/ohm. Het beschermingscircuit
kan geactiveerd worden als er luidsprekers worden gebruikt met een andere
impedantie dan opgegeven.
Voorpaneel
Achterpaneel
16
1
Pel ongeveer 10 mm van de omhulling
van het uiteinde van de luidsprekerkabel
en draai de kerndraad stevig of sluit het
uiteinde vast.
2
Draai de luidsprekeraansluiting linksom
om deze los te maken.
3
Stop de kerndraad van de luidsprekerkabel
in de greep in de luidsprekeraansluiting.
4
Draai de luidsprekeraansluiting rechtsom
om deze vast te maken.
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
De subwoofer aansluiten
Tips
Luidsprekeraansluiting
Gebruik een subwooferkabel om de subwoofer aan te sluiten.
R
L
SW
Voorpaneel
Achterpaneel
17
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Een analoog apparaat aansluiten
Tips
Een digitaal apparaat aansluiten
Analoog
apparaat
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
Digitaal
apparaat
AUDIO
AUDIO
AUDIO
OUT
R
L
OPTICAL
OUT
R
L
R
L
18
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Appendix
Tips
Een iPod of USB-geheugenapparaat aansluiten op de USB-poort
Gebruik de USB-adapterkabel die is meegeleverd met de iPod om een iPod op dit toestel aan te sluiten.
Zie “Een iPod afspelen” (vblz. 42) of “Een USB-geheugenapparaat afspelen” (vblz. 46) voor de bedieningsrichtlijnen.
iPod
USBgeheugenapparaat
Voor
Achter
of
%
•Marantz kan niet garanderen dat alle USB-geheugenapparaten zullen werken of stroom zullen krijgen. Wanneer u een draagbare USB harde schijf (HDD) gebruikt die met een
voedingsadapter is geleverd, moet u de bijgeleverde voedingsadapter van dat apparaat gebruiken.
OPMERKING
•USB-geheugenapparaten kunnen niet worden aangesloten via een USB-hub.
•U kunt dit toestel niet gebruiken door de USB-poort van het toestel via een USB-kabel met een computer te verbinden.
•Gebruik geen verlengsnoer wanneer u een USB-geheugencomponent aansluit. Dit kan radiostoring met andere componenten veroorzaken.
Voorpaneel
Achterpaneel
19
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
22Ondersteunde iPod / iPhone-modellen
•iPod classic
•iPod nano
•iPod touch
•iPhone
Voorpaneel
Achterpaneel
20
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Appendix
Tips
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)
U kunt dit toestel als volgt verbinden met uw thuisnetwerk (LAN) voor het
uitvoeren van verschillende typen weergaven en bewerkingen.
•Weergave van netwerkaudio, zoals internetradio en vanaf uw
mediaserver(s)
•Weergave van muziekinhoud van online streamingservices
•Met de Apple AirPlay-functie
•Bewerking op dit toestel via het netwerk
•Firmware-update
Bekabeld LAN
PC
NAS
(Network Attached
Storage)
Modem
Internet
Naar de WAN kant
Naar de LAN-poort
Naar de LAN-poort
Router
LAN-poort/
Ethernetaansluiting
LAN-poort/
Ethernetaansluiting
Raadpleeg een ISP (Internet Service Provider) of een computerwinkel
voor het verbinden met het internet.
Voorpaneel
Achterpaneel
21
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Draadloos LAN
Appendix
%
•De DHCP en Auto IP-functies van dit toestel kunnen worden gebruikt om de
netwerkinstellingen automatisch in te stellen.
•Dit toestel voert automatisch de IP-adresinstellingen en andere instellingen uit,
wanneer dit toestel met de ingeschakelde DHCP-functie van de breedbandrouter
wordt gebruikt.
Gebruikt u dit toestel in een netwerk zonder DHCP-functie, dan moet u de
instellingen voor het IP-adres e.d. invoeren via het menu-item “Netwerk”
(vblz. 71).
•Het is raadzaam om met dit toestel een router te gebruiken die is uitgerust met de
volgende functies:
•Ingebouwde DHCP-server
Deze functie wijst automatisch IP-adressen toe aan apparaten binnen het lokale
netwerk (LAN).
•Ingebouwde 100BASE-TX switch
Het is bij het aansluiten van meerdere apparaten raadzaam een switch te
gebruiken met een snelheid van tenminste 100 Mbps.
•Gebruik alleen bij elektronicazaken verkrijgbare afgeschermde STP- of ScTP LANkabels (CAT-5 of hoger aanbevolen).
•Gebruik bij voorkeur een normale, afgeschermde LAN-kabel. Bij gebruik van een
platte kabel of niet-afgeschermde kabel worden de andere apparaten mogelijk
gestoord.
•Wanneer u een met WPS (Wi-Fi Protected Setup) compatibele router gebruikt,
is een gemakkelijke draadloze verbinding mogelijk door op dit toestel op de Wi-Fi
CONNECT-toets te drukken. (Raadpleeg de afzonderlijke “Beknopte installatiegids”.)
PC
Internet
Modem
Naar de WAN kant
Tips
Router met
toegangspunt
zzDit toestel wordt geleverd met
een ingebouwde wifi-antenne.
OPMERKING
•Het type van router dat kan worden gebruikt, kan per internetprovider variëren.
Neem voor details contact op met uw internetprovider of computerwinkel.
•Dit toestel is niet compatibel met PPPoE. U hebt een router nodig die compatibel is
met PPPoE als u een abonnement hebt voor een PPPoE-internetverbinding.
•Sluit nooit rechtstreeks een NETWORK-aansluiting aan op de LAN-poort/Ethernetaansluiting van uw computer.
Voorpaneel
Achterpaneel
22
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Het netsnoer aansluiten
Stop de stekker in het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid.
Netsnoer
(meegeleverd)
Voorpaneel
Naar stopcontact
(230 V wisselstroom, 50/60 Hz)
Achterpaneel
23
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Weergave
De stroom inschakelen (vblz. 25)
Een USB-geheugenapparaat afspelen (vblz. 46)
De ingangsbron selecteren (vblz. 25)
Luisteren naar ANALOG IN (vblz. 48)
Het hoofdvolume instellen (vblz. 26)
Luisteren naar DIGITAL IN (vblz. 48)
Het geluid tijdelijk onderbreken (vblz. 26)
AirPlay-functie (vblz. 49)
Luisteren naar internetradio (vblz. 27)
Functie Spelen op afstand (vblz. 52)
Bestanden die op een PC en NAS zijn opgeslagen, afspelen
(vblz. 30)
Webregelfunctie (vblz. 54)
De toon regelen (vblz. 60)
Luisteren naar Last.fm (vblz. 34)
Slaaptimerfunctie (vblz. 61)
Luisteren naar Spotify (vblz. 37)
Stelt de huidige tijd in (vblz. 61)
Favoriete functie (vblz. 40)
De schermhelderheid wijzigen (vblz. 61)
Een iPod afspelen (vblz. 42)
Voorpaneel
Achterpaneel
24
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Basisbediening
De stroom inschakelen
POWER X
1
Ingangsbronkeuzetoetsen
Druk op POWER X om het toestel aan te zetten.
%
•U kunt de stroom ook in stand-by zetten door op het hoofdtoestel op X te drukken.
De ingangsbron selecteren
1
VOLUME df
MUTE
Druk op de selectieknop voor de ingangsbron die u wilt
afspelen.
De gewenste ingangsbron kan rechtstreeks worden geselecteerd.
%
•Druk opnieuw op de AUX-toets om te schakelen tussen Analog In / Digital In.
•U kunt de ingangsbron ook selecteren door op de INPUT-toets op het hoofdtoestel
te drukken.
Voorpaneel
Achterpaneel
25
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Het hoofdvolume instellen
1
Gebruik VOLUME df om het volume in te stellen.
Het volumeniveau wordt weergegeven.
%
•U kunt het hoofdvolume ook regelen met de toets VOLUME
hoofdtoestel.
df
op het
Het geluid tijdelijk onderbreken
1
Druk op MUTE
.
“DEMPEN” wordt weergegeven.
%
•Druk nogmaals op MUTE
Voorpaneel
om de dempingsfunctie te annuleren.
Achterpaneel
26
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Luisteren naar internetradio
•Internetradio verwijst naar radioprogramma’s die via internet worden
uitgezonden. Er kan worden afgestemd op internetradiozenders van over
de gehele wereld.
•Dit zijn de zendertypen en -specificaties die door dit toestel worden
ondersteund voor weergave.
•WMA (Windows Media Audio)
•MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
•MPEG-4 AAC
INTERNET
RADIO
1/3
FAVORITES
ADD/CALL
ui
ENTER
SEARCH
Voorpaneel
Achterpaneel
27
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Luisteren naar internetradio
2
3
Op afspelen voorbereiden.
•Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel
(vblz. 21 “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”).
4
aan
Bedieningstoetsen
1/3
FAVORITES CALL
FAVORITES ADD
Gebruik ui om het item dat u wilt afspelen te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
zzzzz (landnaam) :
•Toont standaard internetradiozenders in uw land.
Zenders zoeken :
•Toont alle internetradiozenders waarop dit toestel kan afstemmen.
Podcasts zoeken :
•Toont alle internetradiozenders in de podcasts waarop dit toestel
kan afstemmen.
Aanbevolen Radiostations :
•Toont aanbevolen internetradiozenders.
radiomarantz.com :
•Toont internetradiozenders die zijn toegevoegd aan favorieten
in vTuner. Zie “vTuner gebruiken voor het toevoegen van
internetradiozenders aan favorieten” (vblz. 29) voor richtlijnen
over het toevoegen aan favorieten in vTuner.
Achterpaneel
Gebruik ui om de zender te selecteren en druk daarna
op ENTER.
De weergave begint zodra het buffergeheugen “100%” heeft
bereikt.
Druk op INTERNET RADIO.
Voorpaneel
Appendix
Onlangs afgespeeld :
•Toont recent afgespeelde internetradiozenders. In “Onlangs
afgespeeld” kunnen 20 internetradiozenders worden opgeslagen.
Zoek op kernwoord :
•Toont internetradiozenders, gezocht op trefwoord. Ga naar
blz. 65 voor het invoeren van tekens.
Dit toestel onthoudt de laatst afgespeelde internetradiozender. Als u op
INTERNET RADIO drukt om van een andere ingangsbron te schakelen
naar de internetradiofunctie, wordt de laatste internetradiozender die u
hebt beluisterd, afgespeeld.
1
Tips
SEARCH
INTERNET RADIO
INFO
Functie
Weergave / Stop
Oproepen van de favorietenlijst
Registratie op de favorietenlijst
Tekens zoeken
•Als de lijst niet in alfabetische volgorde staat, is
het mogelijk dat u niet per letter kunt zoeken.
Laatst beluisterde internetradiozender
De weergave van het bestandstype/bitsnelheid
en naam radiozender, enz. schakelen
%
•Tekens die niet kunnen worden weergegeven, worden vervangen door een
“.” (punt).
OPMERKING
•De databaseservice voor radiozenders kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gestopt of op een andere wijze onbeschikbaar worden gemaakt.
28
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Weergeven van de laatst beluisterde
internetradiozender
1
Druk op INTERNET RADIO.
“Internet Radio” wordt als bron geactiveerd en de laatst beluisterde
radiozender wordt weergegeven.
Er zijn veel internetradiozenders in de wereld en dit toestel kan afstemmen
op al deze zenders. Maar het kan moeilijk worden de gewenste zender
te vinden omdat er gewoon te veel zenders zijn. Als dat het geval is,
kunt u vTuner gebruiken, een zoekwebsite voor internetradiozenders,
speciaal ontworpen voor dit toestel. U kunt uw PC gebruiken om
internetradiozenders te zoeken en ze toe te voegen als uw favorieten. Dit
toestel kan radiozenders weergeven die zijn toegevoegd aan vTuner.
Controleer het MAC-adres van dit toestel (vblz. 71
“Netwerk Informatie”).
Achterpaneel
Voer het MAC-adres van dit toestel in en klik dan op
“Go”.
4
Voer het e-mailadres en een wachtwoord van uw keuze
in.
5
Selecteer de zoekcriteria (genre, regio, taal, enz.) van uw
keuze.
6
Selecteer de radiozender van uw keuze in de lijst en klik
vervolgens op het pictogram Add to Favorites.
7
Voer de naam van de favoriete groep in en klik dan op
“Go”.
22Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Gebruik uw PC om naar de vTuner-website te gaan
(http://www.radiomarantz.com).
Voorpaneel
3
Er wordt een nieuwe favoriete groep gemaakt die de geselecteerde
radiozender bevat.
•Internetradiozenders die aan favorieten zijn toegevoegd in vTuner,
kunnen met dit toestel worden afgespeeld vanaf “radiomarantz.
com” (vblz. 28).
•Het MAC-adres is nodig wanneer u een account maakt voor
vTuner.
2
Appendix
•U kunt ook een trefwoord invoeren om een zender die u wilt
beluisteren, te zoeken.
vTuner gebruiken voor het toevoegen
van internetradiozenders aan favorieten
1
Tips
Zie “Internet-radio afspelen” (vblz. 89).
29
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Bestanden die op een PC en NAS zijn opgeslagen, afspelen
•Dit toestel kan muziekbestanden en afspeellijsten (m3u, wpl) die zijn
opgeslagen op een PC en op een NAS (Network Attached Storage) die
DLNA ondersteunt, weergeven.
•De functie voor weergave van netwerkaudio van dit toestel maakt een
verbinding met de server met de hieronder weergegeven technologieën.
•Windows Media Player Network Sharing Service
•Windows Media DRM10
•Dit toestel kan de volgende bestanden afspelen.
•WMA (Windows Media Audio)
•MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
•WAV
•MPEG-4 AAC
•FLAC (Free Lossless Audio Codec)
•ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
MUSIC
SERVER
1/3
89
INFO
SEARCH
RANDOM
REPEAT
Voorpaneel
Achterpaneel
30
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Instellingen voor het delen van media toepassen
Hier passen we de instellingen toe om muziekbestanden die op een PC en NAS op het netwerk zijn opgeslagen, te delen.
Als u een mediaserver gebruikt, moet u deze instelling eerst toepassen.
22Wanneer u Windows Media Player 12 gebruikt
(Windows 7 / Windows 8)
1
2
3
Start Windows Media Player 12 op de PC op.
4
Selecteer “Toegestaan” in de vervolgkeuzelijst voor
“Mediaprogramma’s op deze computer en in externe
verbindingen...”.
5
Klik op “OK” om te voltooien.
22Wanneer u Windows Media Player 11 gebruikt
Selecteer “Meer streamingopties...” in de “Stream”.
Selecteer “Toegestaan” in de vervolgkeuzelijst voor
“M-CR510”.
1
2
3
Start Windows Media Player 11 op de PC op.
4
Selecteer, net als in stap 3, het pictogram van het
apparaat (andere PC’s en mobiele apparaten) dat u wilt
gebruiken als een mediacontroller en klik daarna op
“Toestaan”.
5
Klik op “OK” om te voltooien.
Selecteer “Media delen” in “Bibliotheek”.
Klik in het selectievakje “Mijn media delen”, selecteer
“M-CR510” en klik vervolgens op “Toestaan”.
22Media die op een NAS-apparaat zijn
opgeslagen, delen
Wijzig de instellingen op het NAS-apparaat (Network Attached Storage)
om dit toestel en andere apparaten (PC’s en mobiele apparaten) die
worden gebruikt als mediacontrollers, toegang te verlenen tot de NAS.
Raadpleeg de handleiding die bij de NAS is geleverd voor details.
Voorpaneel
Achterpaneel
31
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Bestanden die op een PC en NAS zijn
opgeslagen, afspelen
Bedieningstoetsen
1/3
Volg deze procedure voor het weergeven van muziekbestanden of
afspeellijsten.
8 9
1
Op afspelen voorbereiden.
2
3
Druk op MUSIC SERVER.
SEARCH
Gebruik ui om de server die het bestand bevat te
selecteren en druk dan op ENTER.
RANDOM
4
Gebruik ui om het bestand te selecteren en druk
daarna op ENTER.
q
Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan
(vblz. 21 “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”).
wMaak de computer gereed (vWerkingsinstructies van de
computer).
FAVORITES CALL
FAVORITES ADD
REPEAT
INFO
De weergave begint zodra het buffergeheugen “100%” heeft
bereikt.
Tips
Appendix
Functie
Weergave / Pauze
(Ingedrukt houden)
Stop
Vorige / volgende
(Ingedrukt houden)
Snel vooruit- / Terugspoelenz
Oproepen van de favorietenlijst
Registratie op de favorietenlijst
Tekens zoeken
•Als de lijst niet in alfabetische volgorde
staat, is het mogelijk dat u niet per
letter kunt zoeken.
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
•Schakelen tussen Herhalen van één
track en Herhalen van alle tracks
Schakelen tussen het bestandstype/
bitsnelheid, artiestnaam en albumtitel
zz Deze functie is beschikbaar terwijl een MP3- / WAV- / AAC- / FLAC-bestand wordt
afgespeeld.
22Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Zie “Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen”
(vblz. 90).
Voorpaneel
Achterpaneel
32
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
%
•WMA Lossless bestanden kunnen worden afgespeeld door gebruik te maken van
een server die transcodering ondersteunt, zoals Windows Media Player Ver. 11 of
later.
OPMERKING
•Wanneer u muziekbestanden afspeelt met uw pc of NAS, verbonden via een
draadloos LAN, kan audio worden onderbroken, afhankelijk van uw draadloze LANomgeving. Speel in dat geval muziekbestanden af met uw pc of NAS, verbonden
via een bekabeld LAN.
•De volgorde waarin de tracks/bestanden worden afgespeeld hangt af van de
specificaties van de server. Als door de serverspecificaties de tracks/bestanden
niet alfabetisch worden weergegeven, kan het zoeken op de eerste letter niet goed
werken.
Voorpaneel
Achterpaneel
33
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Luisteren naar Last.fm
•Last.fm leert waar u van houdt... en het is een fantastische manier om
nieuwe muziek te ontdekken.
Uw nieuwe Marantz is zeer slim. U kunt een gratis Last.fm-profiel
aanmaken wanneer u uw Marantz voor het eerst gebruikt en op
magische wijze alle liedjes die u hoort, terugvinden.
Wanneer u intekent op http://www.last.fm, kunt u uw favoriete
muzieklijsten, duizenden recensies, biografieën en kunstwerken bekijken
en krijgt u aanbevelingen over plaatselijke optredens die u niet wilt
missen.
Met een betaalbaar abonnement kunt u genieten van een eindeloze
keuze aan gepersonaliseerde reclamevrije radiozenders. Bekijk http://
www.last.fm/subscribe vandaag voor meer details.
Uw abonnement geeft u ook toegang tot Last.fm-radio in een breed
gamma muziekproducten, met inbegrip van uw Marantz . Deze functie is
niet in alle landen beschikbaar.
Bezoek http://www.last.fm/hardware voor meer informatie.
•Last.fm-radio is niet in alle landen beschikbaar. Raadpleeg http://www.
last.fm/hardware voor meer informatie. U hebt ook een abonnement
nodig. Koop er vandaag één op http://www.last.fm/subscribe.
ONLINE
MUSIC
1/3
9
INFO
uio p
ENTER
Voorpaneel
Achterpaneel
34
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Luisteren naar Last.fm
1
Op afspelen voorbereiden.
2
Druk op ONLINE MUSIC om de ingangsbron over te
schakelen naar “Last.fm”.
3
Als u een Last.fm-account hebt, gebruikt u ui om “Ik
heb een Last.fm-account” te selecteren en drukt u op
ENTER.
5
Gebruik ui om het menu te selecteren en druk daarna
op ENTER.
Voer “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” en selecteer
vervolgens op “Aanmelden“.
Het hoofdmenu van Last.fm wordt weergegeven.
•Ga naar blz. 65 voor het invoeren van tekens.
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
Popular Stations :
•Speel plaatselijke populaire artiesten en tags af.
Your Recent Stations :
Speel uw recente zenders af.
Your stations :
•U kunt tracks afspelen van de volgende gepersonaliseerde zenders
(“Your Recommended Radio”, “Your Library”, “Your Friends’ Radio”,
“Your Top Artists”).
Search Stations :
•U kunt een zender zoeken per artiest of per tag.
•Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan
(vblz. 21 “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”.
•Als u geen Last.fm-account hebt, drukt u op i om “Ik ben nieuw
op Last.fm” te selecteren. Druk daarna op ENTER.
Maak een account aan door de instructies op het scherm te
volgen.
4
Tips
35
Afstandsbediening
Index
Inhoud
6
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Ontkoppel dit toestel van uw Last.fm-account.
Wanneer u op p drukt tijdens het afspelen, verschijnt
het volgende menu.
Love this track :
•Als u tracks goed vindt, verbetert u uw Last.fm-aanbevelingen en
kunt u ze optimaal delen op populaire sociale netwerken.
Ban this track :
•Als u een track verbant, spelen we deze niet opnieuw. U kunt dit
op de Last.fm-website ongedaan maken.
Scrobbling :
•Scrobbling stuurt de tracks die u hebt afgespeeld door naar uw
Last.fm-account. U kunt de lijsten bekijken van de muziek waarnaar
u hebt geluisterd, aanbevelingen krijgen voor nieuwe muziek en
plaatselijke evenementen en uw muzieksmaak delen met uw
vrienden. Met deze optie kunt u deze dienst aan- of uitzetten. Hoe
meer u scrobblet, hoe beter uw aanbevelingen zullen worden.
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
Log Out
Gebruik ui om een zender te selecteren en druk op
ENTER om de weergave te starten.
Afspelen begint.
7
Tips
1
Terwijl het hoofdmenu van Last.fm wordt weergegeven,
gebruikt u ui om “Log Out” te selecteren en drukt u
op ENTER.
2
Gebruik ui om “OK” te selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
Bedieningstoetsen
1/3
9
INFO
36
Afstandsbediening
Functie
Weergave / Stop
Volgende
Schakelen tussen het bestandstype/
bitsnelheid, stationsnaam en albumnaam
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Luisteren naar Spotify
Laat uw Marantz kennismaken met een compleet nieuwe wereld van
muziek. Met Spotify krijgt u direct toegang tot miljoenen nummers.
Hiervoor is een abonnement voor Spotify Premium vereist.
Zie de Spotify-homepagina voor meer details.
http://www.spotify.com
ONLINE
MUSIC
Luisteren naar Spotify
1/3
89
INFO
uio p
ENTER
1
Op afspelen voorbereiden.
2
Druk op ONLINE MUSIC om de ingangsbron over te
schakelen naar “Spotify”.
3
Als u een Spotify-account hebt, drukt u op ENTER.
q
Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan
(vblz. 21 “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”).
w Voltooi stap 4 en verkrijg een account voor Spotify.
•Als u al een Spotify-account hebt, hoeft u geen nieuwe account
te verkrijgen. Gebruik uw Spotify -account.
RANDOM
REPEAT
Voorpaneel
Achterpaneel
37
Afstandsbediening
Index
Inhoud
4
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
7
Voer “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” in.
•Ga naar blz. 65 voor het invoeren van tekens.
Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder
getoond.
•Wanneer u naar de Spotify-account gaat en zoektekst opent, kunt
u 0 – 9 gebruiken voor het selecteren van tekens met diakritische
markeringen. U kunt ook het basisteken selecteren en vervolgens
op +10 drukken om de diakritische markeringen te wijzigen.
Gebruik ui om het menu te selecteren en druk daarna
op ENTER.
8
Gebruik ui om een zender te selecteren en druk daarna
op ENTER.
Afspelen begint.
Selecteer “Aanmelden” en druk daarna op ENTER.
Druk op ENTER om door te gaan.
Het hoofdmenu van Spotify wordt weergegeven.
•Druk op o om terug te keren.
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
Search :
•Zoekt tracks, artiesten en albums door het invoeren van
trefwoorden.
What’s New :
•Toont de lijst van de nieuwste albums.
Starred :
•Toont de lijst van de gemarkeerde tracks.
Playlists :
•Toont de afspeellijsten voor Spotify.
Accounts :
•Beheert accounts (Afmelden, Nieuwe gebruiker toevoegen,
Schakelen naar gebruiker).
GKleine lettersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
äàáâãåæçðèéêëìíîïñöòóôõøüùúûýþÿß
GKleine lettersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÄÀÁÂÃÅÆÇÐÈÉÊËÌÍÎÏÑÖÒÓÔÕØÜÙÚÛÝÞ
GSymbolenH
! “ # $ % & ‘ ( ) z + ,- . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GNummersH
0123456789 (spatie)
5
6
Tips
38
Afstandsbediening
Index
Inhoud
9
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Bedieningstoetsen
Wanneer u op p drukt tijdens het afspelen, verschijnt
het volgende menu.
1/3
Star this track :
•Voegt een ster toe aan de geselecteerde track.
Unstar this track : De registratie van een ster op de geselecteerde
track opheffen.
“Artiestnaam” zoeken :
•Toont de lijst van albums volgens de artiest van de track die op dat
ogenblik wordt afgespeeld.
“Albumnaam” zoeken :
•Toont de lijst van tracks op het album dat op dat ogenblik wordt
afgespeeld.
Voorpaneel
Achterpaneel
8 9
RANDOM
REPEAT
INFO
39
Afstandsbediening
Tips
Appendix
Functie
Weergave / Pauze
(Ingedrukt houden)
Stop
Vorige / volgende
(Ingedrukt houden)
Snel vooruit- / Terugspoelen
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
De weergave van de artiestnaam en de
albumnaam schakelen
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Favoriete functie
Dit hoofdstuk geeft informatie over de favorietfunctie.
•Met de favorietfunctie kunt u uw favoriete zenders en bestanden
op voorhand in de favorietenlijst registreren zodat u deze zenders of
bestanden onmiddellijk en wanneer u maar wilt, kunt beluisteren.
•De inhoud die u kunt registreren en oproepen zijn internetradiozenders,
muziekserver.
•Er kunnen maximaal 50 items opgeslagen in de favorietenlijst.
CH +, –
FAVORITES
ADD/CALL
ui
0 – 9, +10
CLEAR
Voorpaneel
Achterpaneel
40
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Zenders of bestanden registreren in de
favorietenlijst
1
2
Druk op FAVORITES ADD terwijl de te registreren
internetradiozender of het bestand wordt afgespeeld.
Gebruik ui om een nummer voor het registreren van
het station of bestand te selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
1
2
Druk op FAVORITES CALL.
3
Wanneer het bericht “Verwijderen?” verschijnt, drukt u
op ENTER.
Gebruik ui om het station of bestand dat u wilt
verwijderen te selecteren en druk op CLEAR.
“Verwijderd” wordt weergegeven en het verwijderen wordt
voltooid.
Zenders of bestanden oproepen uit de
favorietenlijst
%
•Druk op o om de bewerking te annuleren.
Druk op FAVORITES CALL.
Bedieningstoetsen
FAVORITES ADD
FAVORITES CALL
CH+, CH–
ui
Gebruik CH+, CH– of ui om het station of bestand dat u
wilt oproepen te selecteren en druk op ENTER.
De respectieve functie wordt opgestart en de weergave begint.
%
0 – 9, +10
•Druk op 0 – 9, +10 om bestanden op te roepen die op nummer in de favorietenlijst
zijn geregistreerd.
CLEAR
Schakelen tussen geregistreerde zenders
en bestanden tijdens het afspelen
1
Appendix
Zenders of bestanden verwijderen uit de
favorietenlijst
“Toev. aan Favorieten” wordt weergegeven en de registratie wordt
voltooid.
1
2
Tips
Functie
Registratie op de favorietenlijst
Oproepen van de favorietenlijst
Schakelen tussen track of bestand
(Wanneer u favorieten afspeelt)
Directe oproep
(Wanneer de favorietenlijst verschijnt)
Verwijderen
(Wanneer de favorietenlijst verschijnt)
Gebruik CH+, CH– of ui.
Voorpaneel
Achterpaneel
41
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Een iPod afspelen
•U kunt de USB-kabel van de iPod gebruiken om de iPod aan te sluiten op
de USB-poort vooraan en achteraan van het toestel en muziek beluisteren
die op de iPod is opgeslagen.
•Raadpleeg “Ondersteunde iPod / iPhone-modellen” (vblz. 20) voor
informatie over de iPod-modellen die kunnen worden weergegeven op
dit toestel.
FRONT USB
REAR USB
1/3
89
INFO
uio p
ENTER
RANDOM
REPEAT
Voorpaneel
MODE
Achterpaneel
42
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Luisteren naar muziek op een iPod
1
Sluit de iPod aan op de USB-poort (vblz. 19).
2
Druk op FRONT USB of REAR USB om de ingangsbron
te schakelen naar “Front USB” of “Rear USB”.
%
Wanneer u de iPod aansluit op de USB-poort vooraan, schakelt de
ingangsbron automatisch naar “Front USB”.
OPMERKING
•Afhankelijk van het type iPod of de softwareversie werken sommige functies
mogelijk niet.
•Marantz aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige problemen die zich
voordoen met data op een iPod bij het gebruik van dit toestel in combinatie met
de iPod.
De iPod zelf direct bedienen terwijl u het iPod-scherm
ziet om muziek af te spelen.
22AirPlay afspelen (vblz. 49)
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
•De iPod-weergavemodus omvat “Direct iPod” en “Remote iPod”.
“Direct iPod” is standaard ingesteld. Dit is de plaats waar u de iPod zelf direct kunt
bedienen terwijl u naar het iPod-scherm kijkt.
•Meer informatie over het schakelen naar de “Remote iPod” waar u bewerkingen
kunt uitvoeren terwijl de iPod-informatie op het toestel wordt weergegeven. Zie
“De bedieningsmodus instellen (Remote iPod-modus)” (vblz. 44).
“Direct iPod” wordt weergegeven op de display van het toestel.
3
Tips
43
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
De bedieningsmodus instellen (Remote
iPod-modus)
Bedieningstoetsen
1/3
In deze modus worden verschillende lijsten en schermen tijdens de
weergave op de iPod, weergegeven op het toestel.
Dit gedeelte beschrijft de stappen tot het afspelen van tracks op de iPod
in “Remote iPod”.
1
2
8 9
Druk op MODE en geef “Remote iPod” weer.
RANDOM
Gebruik ui om het af te spelen bestand te selecteren
en druk dan op ENTER.
REPEAT
Afspelen begint.
Weergavemodus
Afspeelbare Muziekbestand
bestanden Videobestand
Actieve
toetsen
Afstandsbediening
(Dit toestel)
iPod
Direct iPod
Remote iPod
P
P
MODE
INFO
z
P
Functie
Weergave / Pauze
(Ingedrukt houden)
Stop
Vorige / volgende
(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/Terugspoelen
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
•Schakelen tussen Herhalen van één track
en Herhalen van alle tracks
Schakelen tussen Remote iPod en Direct
iPod
De weergave van de artiestnaam en de
albumtitel schakelen
%
P
OPMERKING
•Marantz is niet aansprakelijk voor het verlies van data op de iPod.
•Afhankelijk van het type iPod of de softwareversie werken sommige functies
mogelijk niet.
P
Achterpaneel
Appendix
•1st generation iPod nano en iPod video hebben geen Direct Mode-ondersteuning.
zz Alleen het geluid wordt afgespeeld.
Voorpaneel
Tips
44
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
De iPod opladen
U kunt uw iPhone/iPod opladen door deze aan te sluiten op de USB-poort.
22Stand-by opladen
Als het toestel naar de stand-bymodus gaat terwijl de iPhone/iPod
wordt opgeladen en het opladen van de iPhone/iPod zal doorgaan.
Wanneer u in de stand-by oplaadmodus bent, licht het stroomdisplay
rood op.
Wanneer de iPhone/iPod volledig is opgeladen, stopt het toestel
automatisch de stroom voor het opladen, gaat het naar de normale
stand-bymodus en gaat het stroomdisplay uit.
Voorpaneel
Achterpaneel
45
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Een USB-geheugenapparaat afspelen
•Muziekbestanden weergeven die op een USB-geheugenapparaat zijn
opgeslagen.
•Alleen USB-geheugenapparaten die voldoen aan de normen voor
massaopslag of MTP (Media Transfer Protocol) kunnen op dit toestel
worden aangesloten.
•Dit toestel is compatibel met USB-geheugenapparaten die in de
bestandsindelingen “FAT16” of “FAT32” zijn geformatteerd.
•Dit toestel kan de volgende bestanden afspelen.
•WMA (Windows Media Audio)
•MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
•WAV
•MPEG-4 AAC
•FLAC (Free Lossless Audio Codec)
•ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
FRONT USB
REAR USB
1/3
89
INFO
uio p
ENTER
SEARCH
0 – 9, +10
RANDOM
REPEAT
Voorpaneel
Achterpaneel
46
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Bestanden op een USBgeheugenapparaat weergeven
1
Bedieningstoetsen
1/3
Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort
(vblz. 19).
8 9
Wanneer u het USB-geheugenapparaat aansluit op de USB-poort
vooraan, schakelt de ingangsbron automatisch naar “Front USB”.
2
Druk op FRONT USB of REAR USB om de ingangsbron
te schakelen naar “Front USB” of “Rear USB”.
3
Gebruik ui om het af te spelen bestand te selecteren
en druk dan op ENTER.
RANDOM
REPEAT
SEARCH
Afspelen begint.
INFO
Tips
Appendix
Functie
Weergave / Pauze
(Ingedrukt houden)
Stop
Vorige / volgende
(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/terugspoelenz
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
•Schakelen tussen Herhalen van één track
en Herhalen van alle tracks
Tekens zoeken
•Als de lijst niet in alfabetische volgorde
staat, is het mogelijk dat u niet per letter
kunt zoeken.
De weergave van de artiestnaam en de
albumtitel schakelen
zz Deze functie is beschikbaar terwijl een MP3- / WAV- / AAC- / FLAC-bestand wordt
afgespeeld.
OPMERKING
•Opgelet, Marantz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen
met de gegevens op het USB-geheugenapparaat, die ontstaan tijdens het gelijktijdig
gebruik van dit toestel en het USB-geheugenapparaat.
22Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Zie “USB-geheugenapparaten afspelen” (vblz. 88).
Voorpaneel
Achterpaneel
47
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Luisteren naar ANALOG IN
AUX
1
Op afspelen voorbereiden.
2
3
Druk op AUX om “Analog In” te selecteren.
Controleer de verbinding en sluit daarna de toestellen aan.
Speel het onderdeel af dat op dit toestel is aangesloten.
Luisteren naar DIGITAL IN
1
Op afspelen voorbereiden.
2
3
Druk op AUX om “Digital In” te selecteren.
Controleer de verbinding en sluit daarna de toestellen aan.
Speel het onderdeel af dat op dit toestel is aangesloten.
OPMERKING
•Alleen 2-kanaals lineaire PCM digitale audiosignalen kunnen worden ingevoerd via
de DIGITAL IN-aansluiting van dit toestel.
%
•Druk opnieuw op de AUX-toets om te schakelen tussen Analog In / Digital In.
Voorpaneel
Achterpaneel
48
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Appendix
Tips
AirPlay-functie
Geniet overal in uw huis van de muziek van uw iTunes-bibliotheek met
klank van hoge kwaliteit
Muziek die is opgeslagen op de iPhone,
iPod touch of iPad wordt direct naar het
apparaat gestreamd
PC
Dit toestel
Update uw “iPhone/iPod touch/iPad” naar iOS 4.2.1. of latere versie voor het
direct streamen van muziek van uw “iPhone/iPod touch/iPad” naar dit toestel.
1
Router
2
3
4
Geef de wifi-instellingen op voor iPhone, iPod touch of
iPad.
•Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor details.
Start iPhone, iPod touch of iPad muziek.
' wordt weergegeven op het scherm van de iPhone, iPod touch
of iPad.
Tik op het AirPlay pictogram '.
Kies de luidspreker die u wilt gebruiken.
Marantz M-CR510
Annuleer
Voorpaneel
Achterpaneel
49
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
iTunes-muziek afspelen met dit toestel
1
Installeer iTunes 10 of latere versie op de Mac of Windows
PC die met het zelfde netwerk als voor dit toestel is
verbonden.
2
Schakel dit toestel in.
Meerdere luidsprekers (apparaten)
selecteren
U kunt nummers van iTunes met andere AirPlay compatibele luidsprekers
(apparaten) dan de luidsprekers van dit toestel weergeven.
1
2
Stel “Netwerk controle” (vblz. 71) in op “Aan” voor dit toestel.
OPMERKING
•Wanneer “Netwerk controle” is ingesteld op “Aan”, verbruikt het apparaat
meer stand-bystroom.
3
Appendix
Tips
Klik op het AirPlay-pictogram ' en selecteer “Meerdere”.
Kies de luidsprekers die u wilt gebruiken.
AirPlay
Start iTunes, klik op het AirPlay pictogram ' dat op het
scherm verschijnt en selecteer dit toestel in de lijst.
Eén
Meerdere
Master volume
Deze computer
Marantz M-CR510
4
OPMERKING
Kies een nummer en klik op afspelen in iTunes.
De muziek wordt naar dit toestel gestuurd.
Voorpaneel
Achterpaneel
•Bij weergave met AirPlay wordt het geluid weergegeven met de volume-instelling
van de iPhone, iPod touch, iPad of iTunes.
•Verlaag derhalve het volume van de iPhone, iPod touch, iPad of iTunes voordat u de
weergave start en stel daarna naar wens in.
50
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Start de iTunes-weergave met de
afstandsbediening van dit toestel
Apparaatvoorkeuren
Algemeen Afspelen
U kunt de iTunes weergave met de afstandsbediening van dit toestel
starten, pauzeren en automatisch zoeken uitvoeren.
1
2
3
Appendix
Tips
Delen
Store
Toezicht
Apparaten Geavanceerd
Reservekopieën van apparaten:
Selecteer “Bewerken” – “Voorkeuren...” in het menu.
Selecteer “Apparaten” in het iTunes instelvenster.
Reservekopie verwijderen...
Automatische synchronisatie van iPods, iPhones en iPads voorkomen
Schakel het selectievakje “iTunes-audio regelen vanaf
netwerkluidsprekers toestaan” in en klik dan op “OK”.
Waarschuwen als more than 5%
van de gegevens op deze computer verandert
iTunes-audio regelen vanaf netwerkluidsprekers toestaan
Alleen gekoppelde of thuisdelingsafstandsbedieningen kunnen iTunes bedienen
iTunes is aan geen enkele afstandsbediening gekoppeld
%
•De broningang wordt geschakeld naar “AirPlay” wanneer AirPlay-weergave wordt
gestart.
•U kunt het afspelen van AirPlay stoppen door op de knop o te drukken of door een
andere ingangsbron te kiezen.
•Om de naam van de artiest of de naam van het album samen te zien, drukt u op
INFO.
•Voor informatie over de manier waarop u iTunes moet gebruiken, kunt u ook Help
voor iTunes raadplegen.
•Het scherm kan verschillen, afhankelijk van de versie van het OS en de software.
Voorpaneel
Achterpaneel
Alle afstandsbedieningen vergeten
Synchronisatiegeschiedenis opnieuw instellen
?
51
Afstandsbediening
OK
Index
Annuleren
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Functie Spelen op afstand
22Rollen van elk apparaat
U kunt uw thuisnetwerk gebruiken om muziekbestanden die zijn
opgeslagen op PC, NAS, mobiele telefoons en draagbare audiospelers, af
te spelen op dit toestel. In dit geval kunt u de PC, mobiele telefoons en
draagbare audiospelers gebruiken voor bewerkingen.
De volgende apparaten worden gebruikt voor afspelen op afstand.
Zoals opgegeven in de DLNA-standaard, worden deze apparaten DMC,
DMS of DMR genoemd in overeenstemming met hun rol.
%
Naam
•De relevante apparaten moeten voldoen aan de DLNA-standaard (Digital Living
Network Alliance) ver. 1,5) normen.
•Er is een draadloze LAN-omgeving vereist voor het afspelen van muziekbestanden
op mobiele telefoons of draagbare audiospelers.
•Voor sommige mobiele telefoon moet u een toepassing installeren voor DLNAmuziekweergave.
Apparaatvoorbeeld
Rol
DMC
(Digital Media
Controller)
•PC
•Mobiele telefoon
•Draagbare
audiospeler
•Marantz Remote
App
Voert bewerkingen voor
spelen op afstand uit
DMC kan ook
muziekbestanden afspelen
die op deze apparaten zijn
opgeslagen.
DMS
(Digital Media
Server)
•PC
•NAS
(Network Attached
Storage)
Slaat muziekbestanden op.
Muziekbestanden die
op deze apparaten zijn
opgeslagen, worden
afgespeeld met DMC.
•Dit toestel
Voert audio- of
muziekbestanden uit die
worden afgespeeld via
Afspelen op afstand vanaf
de luidsprekers. DMR kan
geen weergavebewerkingen
uitvoeren.
DMR
(Digital Media
Renderer)
22Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Zie “Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen”
(vblz. 90).
Voorpaneel
Achterpaneel
52
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Bewerkingen verschillen voor elk apparaat, maar de procedures
voor het voorbereiden van afspelen op afstand, zijn dezelfde. De
voorbereidingsprocedures worden hieronder weergegeven.
U moet instellingen opgeven op DMC en DMS voor Afspelen op afstand.
Stel de volgende instellingen in: Raadpleeg ook de gebruikershandleiding
van elk apparaat voor instellingen.
22Instellingen op PC en NAS
Geef instellingen op de PC en NAS op om gegevens uit te wisselen
met DMR-apparaten.
Zie “Instellingen voor het delen van media toepassen” (vblz. 31)
voor informatie over de instellingen.
1
Dit toestel inschakelen.
2
Geef het scherm voor de muziekbestandsweergave
weer op de DMC.
•Controleer of dit toestel is aangesloten op het netwerk.
•Open voor de PC, Windows Media Player 12, enz.
•Schakel voor mobiele telefoons naar de weergavemodus voor
muziekbestanden.
22Instellingen op mobiele telefoons
3
U moet een toepassing installeren voor DLNA-muziekweergave op uw
mobiele telefoon om bewerkingen uit te voeren op DMS en dit toestel
(DMR) met uw mobiele telefoon. De toepasselijke toepassing verschilt
afhankelijk van uw mobiele telefoon.
Selecteer de schermnaam van dit toestel voor het item
dat het weergaveapparaat op het weergavescherm
instelt.
•De standaard schermnaam van dit toestel is “Marantz M-CR510”.
4
%
•Sommige mobiele telefoons ondersteunen DNLA-muziekweergave met de
fabrieksinstellingen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon.
22Instellingen op draagbare audiospelers
Geef de instellingen zo op dat dit toestel (DMR) muziekbestanden kan
afspelen die op uw draagbare audiospeler zijn opgeslagen. Raadpleeg
de handleiding van uw draagbare speler voor de instellingen.
Start het afspelen van een muziekbestand op DMC.
•De functie op dit toestel schakelt automatisch naar Muziekserver
en de markering voor spelen op afstand
verschijnt op het display.
Spelen op afstand wordt gestart
%
•Druk op o om de modus Spelen op afstand af t e sluiten.
OPMERKING
22Bediening op dit toestel
•Tijdens het spelen op afstand kunt u geen weergavebewerkingen uitvoeren met dit
toestel. Gebruik het DMC-apparaat voor deze bewerkingen.
Sluit dit toestel aan op het DLNA-netwerk. U hoeft geen andere
instellingen op te geven.
Raadpleeg de bijgeleverde Beknopte installatiegids, “Aansluiten op een
thuisnetwerk (LAN)” (vblz. 21) en “Instellingen” (vblz. 72) voor
de netwerkverbinding.
Achterpaneel
Appendix
22Bewerkingen voor spelen op afstand
Instellingen die zijn vereist voor elk
apparaat
Voorpaneel
Tips
53
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Webregelfunctie
U kunt dit toestel bedienen vanaf een webregelscherm op een webbrowser.
Het toestel besturen via een
webregelfunctie
PC
Router
Dit toestel
1
Schakel de instelling “Netwerk controle” (vblz. 71)
in op “Aan”.
2
Controleer het IP-adres van dit toestel met “Netwerk
Informatie” (vblz. 71) op het menu.
%
[Netwerk Informatie]
•Dit toestel en de computer moeten correct met het netwerk zijn verbonden
(vblz. 21 “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”) om de webregelfunctie te
gebruiken.
•Afhankelijk van de instellingen op uw beveiligingssoftware, zult u mogelijk geen
toegang krijgen tot dit toestel vanaf de pc. Als dat het geval is, wijzigt u de
instellingen van de beveiligingssoftware.
Voorpaneel
Achterpaneel
IP Address
192.168.0.2
Controleer het IP-adres.
3
54
Start de webbrowser.
Afstandsbediening
Index
Inhoud
4
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
5
Voer het IP-adres van dit toestel in het adresvenster van
de browser in.
Als het IP-adres van dit toestel bijvoorbeeld “192.168.0.2” is, voert
u “http://192.168.0.2” in.
http://192.168.0.2
w
Bonjour
NETWORK
apple
Yahoo! Japan
Appendix
Als het bovenste menu wordt weergegeven, klik dan op
het menu-item dat u wilt uitvoeren.
NETWORK
FIRMWARE
q
Tips
e
r
Please select the menu.
YouTube Wikipedia news(45)
Please select the menu.
FIRMWARE
e Klik wanneer u de netwerkinstellingen opgeeft.
(vGVoorbeeld 1H)
r Klik wanneer u een update uitvoert van de firmware (vblz. 68)
q Invoeren van het IP-adres.
w Als u de Safari-webbrowser gebruikt, kunt u “Bonjour” selecteren
en direct toegang krijgen tot het webbeheerscherm van het
toestel vanaf de overzichtsectie.
%
•Door het IP-adres van dit toestel toe te voegen aan de bladwijzer van de
browser, kunt u het webregelscherm met de bladwijzerfunctie weergeven
wanneer u de browser de volgende keer gebruikt. Als u een DHCP-server
gebruikt en “Netwerk controle” (vblz. 71) is ingesteld op “Uit”, wordt
het IP-adres gewijzigd wanneer u de voeding in-/uitschakelt.
Voorpaneel
Achterpaneel
55
Afstandsbediening
Index
Inhoud
6
Uitvoeren.
NETWORK
FIRMWARE
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
7
GVoorbeeld 1H Netwerkinstelling 1
NETWORK
Friendly Name
Marantz M-CR510
Set
GVoorbeeld 2H Netwerkinstelling 2
NETWORK
t
FIRMWARE
y
Set Default
Network Connection
Select Connection
Select Connection
[+]DHCP or Proxy
Uitvoeren.
NETWORK
Friendly Name
Marantz M-CR510
Set
Network Connection
Select Connection
Wi-Fi Setup
Manual
S SID
Security
Security Key
Defaullt Key
[-]DHCP or Proxy
DHCP
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Proxy
Address Or Name
Address
Port
u
i
Test Connection
Appendix
Tips
o
nn Instelling Schermnaam
tOm de schermnaam te wijzigen, voert u de nieuwe naam in
het tekstvak in en klikt u op “Set”.
y Om de schermnaam te resetten, klikt u op “Set Default”.
nn Netwerkverbindingsinstellingen
uKlik om de netwerkverbindingsmethode te wijzigen. Als u
“Wi-Fi” selecteert, verschijnt een nieuw item op het scherm.
(vGVoorbeeld 2H)
i Klik om de DHCP/proxy-instellingen te wijzigen.
(vGVoorbeeld 2H)
oKlik om een verbinding te maken met de nieuw toegepaste
instellingen.
Wi-Fi
Manual
MARANTZ
None
ON
OFF
192.168.000.001
255.255.255.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
ON
OFF
Address
Name
000.000.000.000
00000
Test Connection
%
Achterpaneel
56
Afstandsbediening
Q0
Key1
•Om de netwerkverbindingsinstellingen toe te passen, klikt u op “Test
Connection” nadat u de wijzigingen hebt uitgevoerd.
Voorpaneel
Set Default
Index
Q1
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
22Update op webscherm
nn Netwerkverbindingsinstellingen
Q0 Er zullen verschillende items worden weergegeven als u “WiFi” hebt geselecteerd in Voorbeeld 1. Selecteer of voer items
in zoals nodig en klik vervolgens op “Verbinding testen” om
de wijzigingen toe te passen.
•De items die worden weergegeven kunnen verschillen
afhankelijk van de geselecteerde items en de verbindingsstatus.
•Nadat elk item is geselecteerd, wacht u even tot het display
is bijgewerkt.
Q1 Wordt weergegeven als “DHCP” of “Proxy” is geselecteerd
in Voorbeeld 1. Wanneer u de DHCP/proxy-instellingen wijzigt,
voert u de instelling in of selecteert u deze voor elk item.
Firmware kan worden bijgewerkt met de “Webregelfunctie”
(vblz. 54).
De instellingen “Webregelfunctie” (vblz. 54) moeten vooraf
worden voltooid op een pc die bij hetzelfde netwerk hoort.
Voor informatie over het verkrijgen van updatebestanden, dient u
contact op te nemen met ons klantenservicecentrum.
1
Klik op r vanaf stap 5 voor de “Webregelfunctie”
(vblz. 54).
Het volgende scherm verschijnt op de pc.
Wacht ongeveer 1 minuut.
U kunt ook toegang krijgen door het IP-adres dat op het toestel is
vermeld, op te geven in een webbrowser.
%
•Om de netwerkverbindingsinstellingen toe te passen, klikt u op “Test
Connection” nadat u de wijzigingen hebt uitgevoerd.
GDe webweergaveH
FIRMWARE
Please wait...
Now,go to the new IP displayed in the body.
If do not move the page within 1 minute,please refer to IP.
GHet display van het toestelH
IP Address
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
57
Afstandsbediening
Index
Inhoud
2
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
4
Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven door
de pc, klikt u op de knop “Choose File” (q), selecteert u
het updatebestand en klikt u op de knop “Upload” (w).
Tips
Appendix
Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, is
de update voltooid.
Firmware
Firmware
Upload new firmware
New Firmware:
xxx.fw
Choose File
Firmware upload status: 100% completed.
Upload
The upload process finished successfully.
Please close this.
q
w
3
%
Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt
u op de knop “OK” (e).
•De knopnamen kunnen veschillen afhankelijk van de OS-taal die op uw
computer wordt gebruikt.
Het bijwerken wordt gestart.
Firmware
Warning:
Once started,the upload process cannot be interrupted or adorted,
in order to ensure the integrity of the Digital Media Player.
Are you sure you want to proceed?
OK
e
OPMERKING
•Bedien het toestel niet terwijl de update bezig is.
Voorpaneel
Achterpaneel
58
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Andere functies
De toon regelen (vblz. 60)
SLEEP
CLOCK
DIMMER
Slaaptimerfunctie (vblz. 61)
Stelt de huidige tijd in (vblz. 61)
De schermhelderheid wijzigen (vblz. 61)
DBB/
TONE
uio p
ENTER
Voorpaneel
SETUP
Achterpaneel
59
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
De toon regelen
1
Druk op DBB/TONE om de aan te passen toonparameter
te selecteren.
2
Gebruik ui om “Dynamic Bass Boost”, “Bass”, “Treble”,
“Balans” of “S.Direct” aan te passen.
nn Balans
Gebruik o p om de volumebalans links/rechts aan te passen.
nn S.Direct
De toon wordt niet aangepast.
Aan / Uit (standaard)
nn Dynamic Bass Boost
Versterkt het basgeluid met 10dB versterking.
Aan / Uit (standaard)
%
•De instellingen “Dynamic Bass Boost”, “Bass”, “Treble” of “Luidspreker Response”
worden uitgeschakeld wanneer de audiobron een hogere bemonsteringsfrequentie
heeft dan 176,4 kHz.
nn Bass
Past het geluid van lage tonen aan.
–10dB – +10dB (standaard: 0dB)
Achterpaneel
Appendix
nn Treble
Past het geluid van hoge tonen aan.
–10dB – +10dB (standaard: 0dB)
•Om andere toonaanpassingen op dit ogenblik uit te voeren, drukt
u op DBB/TONE.
Voorpaneel
Tips
60
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Slaaptimerfunctie
Appendix
Stelt de huidige tijd in
U kunt de stroom automatisch naar stand-by laten schakelen nadat de
ingestelde tijd is verstreken. Dit is handig voor het luisteren alvorens u
gaat slapen.
1
Tips
22De huidige tijd controleren wanneer de voeding
is ingeschakeld
Druk op CLOCK.
•Druk nogmaal en de weergave keert terug naar de originele toestand.
Druk op SLEEP en geef de tijd weer die u wilt instellen.
•De OFF -indicator op de display licht op.
•U kunt de slaaptimer instellen binnen het bereik van 10 tot 90
minuten in stappen van 10 minuten.
22De huidige tijd controleren wanneer de voeding
is ingesteld op stand-by
22De slaaptimer annuleren
Druk op CLOCK.
•De huidige tijd wordt weergegeven gedurende 30 seconden.
Druk op SLEEP voor het instellen van “Sleep 1 Uit”.
De OFF -indicator op het display dooft.
OPMERKING
%
•De tijd kan niet worden ingesteld wanneer u in stand-bymodus bent. Schakel eerst
de voeding in.
•De slaaptimer wordt ook geannuleerd wanneer dit toestel is ingesteld op de standbymodus.
•Druk op SLEEP om de resterende tijd tot de slaaptimer wordt geactiveerd, te
controleren.
De schermhelderheid wijzigen
1
Druk op DIMMER.
•De displayhelderheid wordt telkens aangepast wanneer u op
DIMMER drukt.
100% (standaard) / 75% / 50% / 25% / Uit
%
•Als u de toetsen bedient wanneer de helderheid van de display op “Uit” staat,
wordt het display tijdelijk met een helderheidsniveau van 25% verlicht.
Voorpaneel
Achterpaneel
61
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Instellingen
Overzicht van het menu
Op de volgende pagina’s vindt u de bediening van het menu.
Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw
voorkeursinstellingen.
22Snel instellen
Items instellen
Snel instellen
Beschrijving
Blz.
Voert de netwerkinstellingen uit met gebruik van een wizard-venster.
Meer informatie over de bediening vindt u in de aparte “Beknopte installatiegids”.
–
22Algemeen
Items instellen
Beschrijving
Blz.
Alarm
Stelt de timerweergave in.
66
Klok
Stelt de huidige tijd in
67
Luidspreker Response
Stel de kenmerken van de uitgangsfrequentie in.
67
Taal
Stelt de taal voor de menuweergave.
68
Auto Standby
Stelt de voeding van het toestel in stand-by wanneer het niet wordt gebruikt.
68
Firmware
Stel in of er al dan niet moet worden gecontroleerd op firmware-updates, voer de update van de firmware uit en geef de updateen upgrademeldingen.
68
Update
Update de firmware van de Marantz .
68
Notificatie
Zet de update-, upgrade- en waarschuwingsmelding Aan/Uit.
69
Nieuwe Feature toev.
Toon nieuwe functies die kunnen worden gedownload naar dit toestel en voer een upgrade uit.
69
Voorpaneel
Achterpaneel
62
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Netwerk
Items instellen
Beschrijving
Blz.
Netwerk Informatie
Toont diverse informatie over het netwerk.
71
Netwerk controle
Voert de Aan/Uit-instellingen uit voor de netwerkfunctie wanneer het toestel in stand-bymodus is.
71
Friendly Name
Bewerkt een op het internet getoonde naam.
71
Last.fm Display
Schakelt de weergave van Last.fm in het menu uit.
71
Instellingen
Voert de instellingen uit voor een bekabeld of draadloos LAN.
72
Voert de instellingen uit voor een bekabeld LAN.
72
DHCP (Aan) of DHCP
(Uit)
Voert de DHCP-instelling uit.
72
IP Addressz
Voert de IP-adresinstelling uit.
72
Subnet Maskz
Gatewayz
Voert de subnet mask-instelling uit.
72
Voert de gateway-instelling uit.
72
Primary DNSz
Voert de DNS-instelling uit.
72
Secondary DNSz
Voert de secundaire DNS-instelling uit.
72
Proxy
Voert de proxy-instelling uit.
72
Test Connectie
Voert de bekabelde LAN-verbinding uit.
72
Voert de instelling voor de draadloze LAN-verbinding uit.
73
Auto-Scan
Selecteert de draadloze verbindingen van de toegangspuntenlijst en stelt deze in.
73
WPS (Wi-Fi Protected
Setup)
Stelt de draadloze verbinding met gebruik van WPS in (Wi-Fi Protected Setup).
73
Web Browser Setup
Stelt de draadloze verbinding in met de webbrowser.
73
Handmatig
Stelt de draadloze verbinding handmatig.
74
Wanneer u een
bekabelde verbinding
maakt
Wanneer u een wifiverbinding maakt
zz Wordt weergegeven wanneer de “DHCP”-instelling “Uit” is (vblz. 72).
Voorpaneel
Achterpaneel
63
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Menu bedienen
TOP MENU
uio p
ENTER
Voorpaneel
1
Druk op SETUP.
2
Gebruik uio p om het in te stellen of te bedienen menu
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
3
4
Gebruikt ui om de gewenste instelling te wijzigen.
Het menu wordt weergegeven.
Druk op ENTER om uw instelling op te geven.
•Druk op o om terug te keren naar het vorige item.
•Om het menu af te sluiten, drukt u op SETUP wanneer het menu
is weergegeven.
De weergave van het menu verdwijnt.
•Om tijdens de menubewerking naar de bovenkant van het menu
te gaan, drukt u op TOP MENU.
SETUP
Achterpaneel
64
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Tekens invoeren
U kunt met dit toestel de naam voor de volgende menu’s naar wens veranderen.
•Tekens zoeken (vblz. 28, 32, 47)
•Friendly Name (vblz. 71)
•Tekeninvoer voor de netwerkfuncties (vblz. 28, 35, 37)
De cijfertoetsen gebruiken
1
2
Geef het menu weer waarop u tekens kunt invoeren.
De cursortoetsen gebruiken
Geef het menu weer waarop u tekens kunt invoeren.
Gebruik o p om de cursor te verplaatsen naar het teken
dat u wilt wijzigen.
1
2
3
Druk op +10 om het type teken te selecteren (hoofdletter,
kleine letter of cijfertekens).
3
Gebruik ui om het teken te wijzigen.
4
Druk op 0 – 9, +10 tot het gewenste teken wordt
weergegeven.
5
mnoMNO6
a b cA B C 2
pqrsPQRS7
defDEF3
t u vT UV 8
ghiGHI4
w x y zW XY Z 9
jklJKL5
0 (spatie) ! “ # $ % & ‘ ( ) z + ,
;<=>?[\]^`{|}
4
Achterpaneel
Herhaal stappen 2 en 3 om de naam te veranderen en
druk daarna op ENTER om dit op te slaan.
%
•Druk op CLEAR om het teken te wissen.
•Druk op 9 om een spatie in te voegen.
Herhaal stappen 2 – 4 om de naam te veranderen en druk
daarna op ENTER om dit op te slaan.
Voorpaneel
•Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder getoond.
GKleine lettersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GHoofdlettersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GNummersH 0123456789 (spatie)
•Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder
getoond.
1 . @- _ / : ˜
Gebruik o p om de cursor te verplaatsen naar het teken
dat u wilt wijzigen.
65
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Algemeen
Maak verschillende andere instellingen.
22Alarm Aanpassen
Alarm
Bewerk het eenmalige en het dagelijkse alarm.
Stel het eenmalige en het dagelijkse alarm in.
22Eénmalig
Tijdweergave : Z
et het eenmalig alarm aan.
Uit : Z
et het eenmalig alarm uit.
22Elke dag
Tijdweergave: Z
et het dagelijks alarm aan.
Uit : Z
et het dagelijks alarm uit.
1
Gebruik ui om de alarmmodus te selecteren en druk
daarna op ENTER.
2
Gebruik ui om de begintijd voor het alarm in te stellen
en druk daarna op ENTER.
3
Gebruik ui om de ingangsbron te selecteren en druk
daarna op ENTER.
4
Gebruik ui om het volumeniveau “00 – 60” te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
“Compleet!” verschijnt op het scherm en de instelling is voltooid.
•De stand-by-indicator licht oranje op wanneer het toestel in deze
status naar de stand-bymodus wordt geschakeld.
%
•Als het toestel of de afstandsbediening gedurende minstens 90 minuten niet
wordt gebruikt wanneer het alarm is ingesteld op aan, wordt de stand-bymodus
geactiveerd.
Voorpaneel
Achterpaneel
66
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Klok
Appendix
Luidspreker Response
Stel de kenmerken van de uitgangsfrequentie in.
22Stelt de huidige tijd in
Flat (standaard) : Eigenschappen zijn plat.
Response1 : vermindert lage frequenties van 60 Hz of minder
–12 dB/oct.
Response2 : vermindert lage frequenties van 100 Hz of minder
–12 dB/oct.
Response3 : vermindert lage frequenties van 60 Hz of minder
–12 dB/oct. Verhoogt ook de regio 400 Hz met 3 dB.
Response4 : vermindert lage frequenties van 100 Hz of minder
–12 dB/oct. Verhoogt ook de regio 400 Hz met 3 dB.
U kunt de klok van dit toestel automatisch aanpassen via internet.
%
•Om deze functie te gebruiken, moet het toestel een internetverbinding
hebben.
1
Gebruik ui om uw Tijdzone te selecteren en druk dan
op ENTER.
2
Gebruik ui om de Zomertijd te selecteren en druk
daarna op ENTER.
Aan : Zet de Zomertijd aan.
Uit (Standaard) : Z
et de Zomertijd uit.
Voorpaneel
Tips
Achterpaneel
%
met
met
met
met
•De instelwaarden voor de “Luidspreker Response” worden niet weerspiegeld in
hoofdtelefoonuitgang of subwooferuitgang.
67
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Taal
Appendix
Firmware
Stel de taal voor weergave op het menu in.
English (standaard) / Deutsch / Français / Italiano / Nederlands / Español /
Svenska /
/ Polski
Stel in of er al dan niet moet worden gecontroleerd op firmware-updates,
voer de update van de firmware uit en geef de update-, upgrade- en
waarschuwingsmeldingen.
22Update
Update de firmware van de Marantz netwerk audio receiver.
Auto Standby
Check voor Update : U kunt controleren of er updates van de firmware
zijn. U kunt ook nagaan hoelang het ongeveer zal
duren om een update te voltooien.
Start Update : Start het installatieproces van de update.
Wanneer dit toestel zich in de stopstatus bevindt en er gedurende 15
minuten geen ingangssignaal noch bediening is, schakelt het automatisch
over naar de standby-modus.
Alleen voor de ingangsbron “Analog In” en “Direct iPod” schakelt dit
toestel automatisch om naar stand-bymodus wanneer het gedurende acht
uur niet wordt bediend.
%
•Als het updaten niet lukt, zal het toestel het automatisch opnieuw proberen,
maar als het updaten nog steeds niet mogelijk is, wordt een van de hieronder
getoonde berichten weergegeven. Controleer de netwerkinstellingen en
-aansluitingen wanneer een van onderstaande meldingen verschijnt en
probeer daarna nogmaals om de update te installeren.
Aan (Standaard) : Het toestel gaat na 15 minuten naar de stand-bymodus.
Uit : H
et toestel gaat niet automatisch naar de stand-bymodus.
Voorpaneel
Tips
Achterpaneel
68
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
22Notificatie
Toon nieuwe functies die kunnen worden gedownload naar dit toestel
en voer een upgrade uit.
Upgradepakket : Geef de items weer die moeten worden bijgewerkt.
Upgrade status : Toont een lijst met aanvullende functies die door de
upgrade worden geleverd.
Start Update : Voer het upgradeproces uit. Wanneer de upgrade start,
wordt het display uitgeschakeld. De verstreken tijd van
de upgrade wordt tijdens het uitvoeren van de upgrade
getoond.
Upgrade ID : Het ID-nummer dat wordt weergegeven op het scherm
is nodig wanneer u de procedure uitvoert.
Update
Aan (Standaard) : U
pdatebericht weergeven.
Uit : U
pdatebericht niet weergeven.
Upgrade
Aan (Standaard) : U
pgradebericht weergeven.
Uit : U
pgradebericht niet weergeven.
%
Meldingsberichten
•Raadpleeg de Marantz-website voor meer details over upgrades.
•Wanneer de procedure is voltooid, verschijnt “Geregistreerd” in het menu
en kunt u upgrades uitvoeren. Als de procedure niet werd uitgevoerd, wordt
“Niet geregistreerd” weergegeven.
Aan (Standaard) : Toont mededelingen van Marantz in het pop-upmenu.
Uit : Toont geen mededelingen van Marantz in het pop-upmenu.
Achterpaneel
Appendix
22Nieuwe Feature toev.
Er worden mededelingen weergegeven op het scherm wanneer de
voeding wordt ingeschakeld over wanneer de nieuwe firmware kan
worden gebruikt of wanneer er andere mededelingen zijn.
Voorpaneel
Tips
69
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Opmerkingen over het gebruik van
“Update” en “Nieuwe Feature toev.”
•Om nieuwe functies toe te voegen, zijn de omgeving en instellingen
nodig die voor het verbinden met breedbandinternet zijn vereist
(vblz. 21).
•Start de bediening voor het toevoegen van de nieuwe functie pas
nadat ten minste 2 minuten zijn verstreken na het inschakelen van
dit toestel.
•Schakel de stroom niet uit voordat de update of upgrade afgerond is.
•Zelfs met een breedband internetverbinding duurt het volledig
updaten/upgraden ongeveer 20 minuten.
•Als het installeren van de update/upgrade eenmaal is gestart, kunnen
de normale functies van dit toestel niet eerder weer worden gebruikt
dan nadat de update/upgrade volledig is geïnstalleerd.
•Het installeren van firmware update / upgrade kan tot gevolg hebben
dat de standaardwaarden van de voor dit toestel ingestelde parameters
e.d. worden hersteld.
•Wanneer de update of upgrade is mislukt met een bericht, zoals
“Update mislukt” en “Downloaden mislukt”, koppelt u het netsnoer
los en sluit u het opnieuw aan. “Update Retry” verschijnt vervolgens
op het display en de update wordt voortgezet vanaf het punt waar de
update werd onderbroken. Controleer de netwerkomgeving, indien de
fout zich ondanks dit nog steeds voordoet.
%
•Informatie over de “Update” functie en “Nieuwe Feature toev.” zullen telkens
op de Marantz-website worden aangekondigd, wanneer dergelijke plannen
gedefinieerd zijn.
Voorpaneel
Achterpaneel
70
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Netwerk
•Om dit toestel te gebruiken door het te verbinden met een thuisnetwerk (LAN), moet u de netwerkinstellingen configureren.
•Als u uw thuisnetwerk instelt via DHCP, stelt u “DHCP” in op “Aan” (gebruik de standaardinstelling). Hierdoor kan het toestel uw thuisnetwerk gebruiken.
•Als u een IP-adres toewijst voor elk apparaat, moet u de instelling “IP Address” gebruiken om een IP-adres toe te wijzen aan dit toestel en de informatie
over uw thuisnetwerk, zoals het gateway-adres en het subnetmasker, invoeren.
Netwerk Informatie
Friendly Name
Toon netwerkinformatie.
Friendly Name / DHCP Aan of Uit / IP Address / MAC Address / SSIDz
De Friendly Name (gepersonaliseerde naam) is de naam van dit toestel dat
wordt weergegeven op het netwerk.
zz Dit wordt alleen weergegeven terwijl een Wifi-verbinding is ingeschakeld.
22Naam selecteren
Selecteert de schermnaam in de lijst.
AV-kamer / Slaapkamer / Eetkamer / Familiekamer /
Gastenkamer / Kinderkamer / Keuken / Woonkamer / Kantoor /
Marantz M-CR510 (standaard) / Anders
Netwerk controle
Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.
Aan : Netwerk is aan tijdens stand-by. Het hoofdtoestel is bedienbaar met
een netwerkgeschikte controller.
Uit (Standaard) : Tijdens stand-by is de netwerkfunctie onderbroken.
•Wanneer u “Anders” selecteert, kunt u de Friendly Name wijzigen
volgens uw voorkeur.
%
•De standaard Friendly Name bij eerste gebruik is “Marantz M-CR510”.
•De snelkeuze naam mag maximaal 63 tekens lang zijn.
•Ga naar blz. 65 voor het invoeren van tekens.
%
•Stel dit in op “Aan” wanneer u de webregelfunctie of een netwerk-compatibele
controller gebruikt.
OPMERKING
Last.fm Display
•Wanneer “Netwerk controle” is ingesteld op “Aan”, verbruikt het meer standbyvermogen.
Voorpaneel
Achterpaneel
Stel in of het Last.fm-item al dan niet in het menu moet worden getoond.
Laat zien (Standaard) : De items van Last.fm verschijnen.
Verberg : De items van Last.fm verschijnen niet.
71
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Appendix
nn Subnet Mask
Instellingen
Wanneer u een xDSL-modem of -aansluitingsadapter rechtstreeks
op dit toestel aansluit, moet u het subnetmasker aangeduid in de
door uw provider geleverde documentatie invoeren. Normale invoer
255.255.255.0.
U kunt gedetailleerde instellingen voor het netwerk maken.
Om de netwerkomgeving te wijzigen, voert u “Snel instellen” uit. (Meer
informatie over de bediening vindt u in de aparte “Beknopte installatiegids”.)
•Als u een breedband router (DHCP-functie) gebruikt, hoeft u geen
instellingen te maken bij Instellen van het “IP Address” en “Proxy”,aangezien
de DHCP-functie op “Aan” is ingesteld bij de standaardinstellingen van dit
toestel.
•Stel uitsluitend “Instellingen” in bij het verbinden met een netwerk
zonder de DHCP-functie.
nn Gateway
Bij aansluiting op een gateway (router) voert u het IP -adres ervan in.
nn Primary DNS, Secondary DNS
Als in de door uw provider geleverde documentatie slecht één DNSadres is opgegeven, voert u dit in bij “Primary DNS”. Als er twee of
meer DNS worden geboden door uw provider, voert u zowel “Primary
DNS” als “Secondary DNS” in.
22Wanneer u een bekabelde verbinding maakt
nn Proxy
nn DHCP
Maak deze instelling als u verbinding maakt met het internet via een
proxy server. Geef de proxy-instellingen alleen op wanneer u een
internetverbinding maakt via een proxyserver die op uw intern netwerk
zit, door uw provider is geboden, enz.
Selecteert hoe u het netwerk aansluit.
Aan (standaard) : Configureer de netwerkinstellingen automatisch
vanaf uw router.
Uit : C
onfigureer de netwerkinstellingen handmatig.
Proxy (Uit) of Proxy (Aan) : Stelt de proxyserver in.
Proxy (Adres) of Proxy (Naam) : Selecteer als u invoert via adres of
domeinnaam.
Adres of Naam : Adres of domeinnaam invoeren. De snelkeuze naam
mag maximaal 38 tekens lang zijn.
Poort : Voer het poortnummer in.
nn IP Address
Stel het IP-adres binnen de hieronder getoonde bereiken in.
• De Network Audio-functie kan niet worden gebruikt als andere
IP-adressen worden ingesteld.
CLASS A: 10.0.0.1 – 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 – 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 – 192.168.255.254
Voorpaneel
Tips
Achterpaneel
%
•Controleer “Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)” (vblz. 21) opnieuw als
u geen toegang krijgt tot internet.
•Raadpleeg uw ISP (Internet Service Provider) of de plaats waar u de computer
heeft gekocht indien u geen internetverbinding kunt maken.
72
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
22Wanneer u een wifi-verbinding maakt
1
Auto-Scan / WPS(PIN) / Web Browser Setup / Handmatig
%
2
Stel deze PIN-code in op het register.
nn Web Browser Setup
nn Auto-Scan
Gebruik een webbrowser om Wifi in te stellen.
Er is een Wifi-apparaat nodig dat zoekbewerkingen op het web kan
uitvoeren.
Dit zoekt automatisch naar netwerken.
Selecteer in de lijst van netwerken, het netwerk waarmee
u een verbinding wilt maken.
1
2
3
Wanneer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken, niet is
gedetecteerd, selecteert u “Scan nogmaals”.
Stel de volgende instellingen in:
Default Key : selecteer de standaardsleutel
•Wanneer u een verbinding maakt met een WEP-gecodeerd netwerk,
wordt het menu “Default Key” weergegeven.
Wachtwoord : Voer het wachtwoord in.
DHCP / Proxy : G
eef instellingen op voor DHCP / Proxy (vblz. 72).
Test Connectie : test de verbinding.
Voorpaneel
Selecteer in de lijst van netwerken, het netwerk waarmee
u een verbinding wilt maken.
Wanneer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken, niet is
gedetecteerd, selecteert u “Scan nogmaals”.
•Indien een LAN-kabel is aangesloten dient u deze te verwijderen.
•Raadpleeg de Beknopte installatiegids voor meer informatie over het
verbinden met Wifi met de knop Wi-Fi CONNECT op het achterpaneel.
2
Appendix
nn WPS (PIN-codemethode)
In dit menu kunnen Wifi-instellingen en verbindingen worden opgegeven
via een van de vier verbindingsmethoden.
1
Tips
Achterpaneel
Selecteer “Web Browser Setup”.
Druk op ENTER.
Selecteer het Wifi-netwerk met de naam “Marantz
M-CR510” vanaf uw Wifi-apparaat.
Het IP Address verschijnt op het toestel.
4
73
Zie stap 4 van de webregelfunctie (vblz. 55).
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
nn Handmatig
Stelt de draadloze verbinding handmatig.
SSID : Voer de naam in van het draadloos netwerk (SSID).
Security : Selecteer de coderingsmethode volgens de coderingsinstelling
van het toegangspunt dat u gebruikt.
Wachtwoord : Voer het wachtwoord in.
Default Key : Selecteer de standaardsleutel.
•Wanneer u een verbinding maakt met een WEP-gecodeerd netwerk,
wordt het menu “Default Key” weergegeven.
DHCP / Proxy : G
eef instellingen op voor DHCP / Proxy (vblz. 72).
Test Connectie : test de verbinding.
Voorpaneel
Achterpaneel
74
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Tips
Inhoud
22Tips.....................................................................(76)
22Probleemoplossing...........................................(77)
Eenvoudige bewerkingen in de uitgeschakelde status......................(76)
Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld........(77)
Eenvoudige bewerkingen voor iPod/USB..........................................(76)
Indicator knippert...............................................................................(77)
Ik wil alleen mijn iPod opladen...........................................................(76)
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de
afstandsbediening.............................................................................(78)
De iPod-track opgeven met de alarmfunctie.....................................(76)
Er verschijnt niets op het display van dit toestel...............................(78)
De gewenste track opgeven met de alarmfunctie............................(76)
Er is geen geluid hoorbaar.................................................................(79)
Wijzigen naar Zomertijd.....................................................................(76)
De netwerkomgeving wijzigen of opnieuw instellen.........................(76)
Het gewenste geluid wordt niet weergegeven.................................(80)
Ik wil de geoptimaliseerde luisteromgeving instellen na het
wijzigen van de configuratie/positie van de luidsprekers of na het
schakelen van een luidspreker naar een nieuwe...............................(76)
iPod kan niet worden afgespeeld......................................................(81)
Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden..................................(80)
USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld...............(82)
Bestandsnamen op het iPod/USB-geheugenapparaat worden
niet goed weergegeven.....................................................................(83)
Internet-radio kan niet worden afgespeeld........................................(83)
Er wordt een foutmelding weergegeven door Last.fm.....................(84)
Muziekbestanden op pc of NAS kunnen niet worden afgespeeld.......(85)
Kan geen verbinding maken via Wifi..................................................(86)
Voorpaneel
Achterpaneel
75
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Tips
Eenvoudige bewerkingen in de uitgeschakelde status
•Wanneer op een selectietoets voor een ingangsbron of FAVORITES CALL wordt ingedrukt, wordt de bewerking uitgevoerd op hetzelfde ogenblik dat het
toestel wordt ingeschakeld (vblz. 25, 40).
•Wanneer de Netwerk controle is ingesteld op “Aan”, kunt u afspelen of andere bewerkingen uitvoeren via AirPlay, App of de webregelfunctie (vblz. 49,
54, 71).
Eenvoudige bewerkingen voor iPod/USB
•Bij aansluiting op de USB voor, verandert de ingangsbron automatisch en wordt het afspelen gestart (vblz. 43).
Ik wil alleen mijn iPod opladen
•Sluit de iPod aan op dit toestel wanneer de voeding aan is. Schakel vervolgens het toestel uit en de iPod blijft opladen tot deze volledig is opgeladen
(vblz. 45).
•Indien aangesloten op de USB achter, kan de iPod worden geladen zonder dat de huidige ingangsbron verandert (vblz. 43).
De iPod-track opgeven met de alarmfunctie
•In de uitschakelstatus na het instellen van het alarm, pauzeert de iPod de weergave van de track die u wilt gebruiken (vblz. 66).
•Wanneer u de alarmweergave op een iPod touch of iPhone gebruikt, stelt u de iPod touch of de iPhone in op de “Sleep”. Als de voeding wordt
uitgeschakeld met de uitschakelbewerking, kan de alarmweergave niet worden gebruikt.
De gewenste track opgeven met de alarmfunctie
•Na het registreren van de gewenste track in NAS, enz., registreert u de track in de favorieten en geeft u vervolgens de track op in de alarminstellingen
(vblz. 66).
Wijzigen naar Zomertijd
•Selecteer Instelling – “Algemeen” – “Klok” en configureer de instellingen (vblz. 67).
De netwerkomgeving wijzigen of opnieuw instellen
•Bereid de bijgeleverde Beknopte installatiegids voor en voer Instelling – “Snel instellen” uit. Voer voor gedetailleerde instellingen Instelling Instelling –
“Netwerk” – “Instellingen” uit (vblz. 72).
Ik wil de geoptimaliseerde luisteromgeving instellen na het wijzigen van de configuratie/positie van een luidspreker
naar een nieuwe.
•Selecteer Instelling – “Algemeen” – “Luidspreker Response” (vblz. 67).
Voorpaneel
Achterpaneel
76
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Probleemoplossing
Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:
1. Zijn de aansluitingen juist ?
2. Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
3. Werken de andere componenten naar behoren ?
Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de in onderstaande tabel vermelde punten. Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een
defect.
Schakel onmiddellijk de spanning uit en neem contact op met de winkel van aankoop.
22Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
De spanning wordt niet ingeschakeld.
•Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
23
De voeding wordt automatisch
uitgeschakeld.
•De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in.
•“Auto Standby” is ingesteld. “Auto Standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking
wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Auto Standby” uit te schakelen, stelt
u “Auto Standby” in het menu in op “Uit”.
61
68
22De LED knippert
Oorzaak / Oplossing
Blz.
Knipperend rood
Symptoom
•Het versterkerscircuit in het toestel is defect. Koppel de voeding los en neem contact op met
het reparatiecentrum.
23
Knipperend oranje
•De klok is onjuist omdat de wisselstroom tijdelijk was uitgeschakeld, enz. Controleer de
netwerkverbinding en pas de klok aan.
67
Voorpaneel
Achterpaneel
77
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening
Symptoom
Bewerkingen kunnen niet worden
uitgevoerd via de afstandsbediening.
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.
•Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een
hoek van 30°.
•Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.
•Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de q en w aanduidingen.
•Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht,
spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat
aan direct zonlicht.
•Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel
mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden
(zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de
3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de
afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.
6
6
–
6
–
–
22Er verschijnt niets op het display van dit toestel
Symptoom
De display is uit.
Voorpaneel
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•Druk op de afstandsbediening op DIMMER en wijzig de instelling naar iets anders dan
“Display Uit”.
61
Achterpaneel
78
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Er is geen geluid hoorbaar
Symptoom
Er komt geen geluid uit de
luidsprekers.
Voorpaneel
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•Controleer de aansluitingen van alle apparaten.
•Sluit de aansluitkabels stevig aan.
•Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.
•Controleer de kabels op schade.
•Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Controleer of de kerndraden
van de kabel het metalen gedeelte op de luidsprekeraansluitingen niet raken. Maak de
luidsprekeraansluitingen ook stevig vast. Controleer of de luidsprekeraansluitingen niet los
zitten.
•Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd.
•Pas het volume van het toestel aan.
•Schakel de dempingsfunctie uit.
•Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd wanneer audio wordt ingevoerd naar dit
toestel vanaf een extern apparaat.
•Controleer de instellingen voor de digitale audio-uitgang op het aangesloten apparaat. De
eerste instellingen zijn mogelijk uit, afhankelijk van het apparaat.
•Alleen 2-kanaals lineaire PCM kan worden ingevoerd als het digitale audiosignaal naar de
DIGITAL IN-aansluiting van dit toestel.
•Er wordt geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers als een hoofdtelefoon wordt aangesloten.
18, 19
21
18
15
16
Achterpaneel
79
Afstandsbediening
Index
25
26
26
48, 50
48
48
9
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Het gewenste geluid wordt niet weergegeven
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
De volumebalans links/rechts is niet in •Druk op de toets DBB/TONE op de afstandsbediening om de balans aan te passen.
evenwicht
60
Geen geluid van de subwoofer.
•Controleer de subwooferaansluitingen.
•Schakel de voeding van de subwoofer in.
17
–
De ingestelde waarden worden
niet weerspiegeld in “Dynamic
Bass Boost”, “Bass”, “Treble” of
“Luidspreker Response”.
•De instellingen “Dynamic Bass Boost”, “Bass”, “Treble” of “Luidspreker Response” worden
uitgeschakeld wanneer de audiobron een hogere bemonsteringsfrequentie heeft dan 176,4 kHz.
•De instelwaarden voor de “Luidspreker Response” worden niet weerspiegeld in
hoofdtelefoonuitgang of subwooferuitgang.
•De instelwaarden voor “Dynamic Bass Boost”, “Bass” of “Treble” worden niet weerspiegeld
in subwooferuitgang.
60
–
–
22Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
Tijdens het afspelen van internet-radio •Wanneer de overdrachtsnelheid van het USB-geheugenapparaat langzaam is, kan het geluid
of het USB-geheugenapparaat, wordt
af en toe worden onderbroken.
het geluid af en toe onderbroken.
•De netwerkcommunicatiesnelheid is langzaam of de radiozender is bezet.
–
Wanneer u een gesprek voert op een
iPhone, treedt er ruis op in de audiouitgang op dit toestel.
•Wanneer u een gesprek voert, moet u een afstand van minstens 20 cm behouden tussen de
iPhone en dit toestel.
–
Het geluid verdwijnt wanneer u de
Wifi-verbinding gebruikt.
•Indien apparaten in de buurt de weergave afbreken door elektronische storing, moet u
overschakelen naar een bekabelde LAN-verbinding.
•Vooral wanneer u probeert grote muziekbestanden af te spelen, kan het weergavegeluid
worden onderbroken afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving. Maak in dat geval de
bekabelde LAN-verbinding.
21, 22,
72
72
Voorpaneel
Achterpaneel
80
Afstandsbediening
Index
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22iPod kan niet worden afgespeeld.
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•Wanneer u een iPod gebruikt door deze aan te sluiten op de USB-poort, worden sommige
iPod-variaties niet ondersteund.
•Wanneer de iPod is aangesloten met een andere USB-kabel dan de originele kabel, wordt de
iPod mogelijk niet herkend. Gebruik een originele USB-kabel.
20
Het AirPlay pictogram ' wordt niet
in iTunes of op de iTunes / iPhone /
iPod touch / iPad getoond.
•Dit toestel en de PC / iPhone / iPod touch / iPad zijn niet met hetzelfde netwerk (LAN)
verbonden. Sluit deze aan op hetzelfde LAN als dit toestel.
•De firmware op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is niet compatibel met AirPlay. Werk de
firmware bij naar de nieuwste versie.
21
Er wordt geen audio weergegeven.
•Het volume op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is ingesteld op het minimumniveau. Het
volume op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is gekoppeld aan het volume op dit toestel. Stel
een juist volumeniveau in.
•De AirPlay-weergave wordt niet uitgevoerd of dit toestel is niet geselecteerd. Klik op het
AirPlay-pictogram ' op het iTunes / iPhone / iPod touch / iPad-scherm en selecteer dit toestel.
–
iPod kan niet worden aangesloten.
Audio wordt onderbroken tijdens de
AirPlay-weergave op iPhone / iPod
touch / iPad.
–
–
49
•Sluit de toepassing die op de achtergrond van de iPhone/iPod touch/iPad wordt uitgevoerd en
speel vervolgens af met AirPlay.
•Sommige externe factoren kunnen de draadloze verbinding beïnvloeden. Wijzig de
netwerkomgeving door maatregelen te treffen, zoals het verkorten van de afstand vanaf het
draadloos LAN-toegangspunt.
–
iTunes kan niet worden afgespeeld via •Schakel het selectievakje “iTunes-audio regelen vanaf netwerkluidsprekers toestaan” in iTunes
de afstandsbediening.
in. Daarna kunt u afspelen, pauzeren en bewerkingen overslaan via de afstandsbediening.
–
Voorpaneel
Achterpaneel
81
Afstandsbediening
Index
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld
Symptoom
“Geen connectie” wordt
weergegeven.
De bestanden op het USBgeheugenapparaat worden niet
weergegeven.
De bestanden op een USBgeheugenapparaat kunnen niet
worden weergegeven.
Voorpaneel
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•Het USB-geheugenapparaat wordt niet door het toestel herkend. Koppel het USBgeheugenapparaat los en sluit het opnieuw aan.
•USB-geheugenapparaten van een massaopslagklasse of apparaten die compatibel zijn met
MTP worden ondersteund.
•Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugenapparaat direct
aan op de USB-poort.
•Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT16 of FAT32.
•Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USBgeheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare
harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een
wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.
19
•Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.
•Dit toestel kan een bestandsstructuur met maximaal 8 niveaus en tot 5000 submappen
en bestanden in totaal weergeven. Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USBgeheugenapparaat.
•Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen
bestanden op de eerste partitie weergegeven.
46
–
•De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel.
Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.
•U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Bestanden met
auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.
88
Achterpaneel
82
Afstandsbediening
Index
–
–
–
–
–
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Bestandsnamen op het iPod/USB-geheugenapparaat worden niet goed weergegeven
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
De bestandsnamen worden niet goed •Er worden tekens gebruikt die niet kunnen worden weergegeven. Dit is geen defect. Dit is
weergegeven (“...”, enz.).
geen defect. Tekens die dit toestel niet kan weergeven, worden vervangen door “.” (punt).
–
22Internet-radio kan niet worden afgespeeld
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
De zenderlijst verschijnt niet.
•De LAN-kabel is niet goed aangesloten of er is geen netwerkverbinding. Controleer de
verbindingsstatus.
21
Geen weergave van internetradio.
•De geselecteerde radiozender zendt uit in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit
toestel. Formaten die in dit toestel kunnen worden afgespeeld, zijn MP3, WMA en AAC.
•De firewallfunctie is ingeschakeld op de router. Controleer de firewallinstelling.
•Het IP-adres is niet goed ingesteld.
•Controleer of de voeding van de router is ingeschakeld.
•Om het IP-adres automatisch te verkrijgen, schakelt u de DHCP-serverfunctie in op de router.
Stel ook de DHCP-instelling in op “Aan” op dit toestel.
•Om het IP-adres handmatig te verkrijgen, stelt u het IP-adres en de proxy in op dit toestel.
•Sommige radiozenders zijn stil gedurende een bepaalde periode. In dat geval wordt geen audio
uitgevoerd. Wacht even en selecteer dezelfde radiozender of selecteer een andere zender.
89
–
72
–
72
72
28
Er kan geen verbinding worden
gemaakt met favoriete zenders.
•De zender verzorgt geen uitzendingen meer. Registreer radiozenders in de service.
–
Met sommige zenders kan geen
verbinding worden gemaakt en
verschijnt de melding “Verbinding
verbroken”.
•De geselecteerde radiozender is niet in dienst. Selecteer een radiozender in dienst.
–
Voorpaneel
Achterpaneel
83
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Er wordt een foutmelding weergegeven door Last.fm
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
Inloggen op Last.fm is onmogelijk.
(“Lidmaatschap vereist” verschijnt.)
•Verkeerd ingelogd.
•Een niet-geregistreerde gebruiker probeert in te loggen. De luisterlimiet is overschreden.
•Voer de juiste gebruikersnaam en het wachtwoord in en probeer nogmaals.
•U moet een betalende Last.fm-abonnee zijn om hiernaar te luisteren.
•Ga naar www.last.fm/subscribe voor een upgrade.
Muziek kan niet worden afgespeeld.
(“Bibliotheek leeg” verschijnt.)
•Er zijn geen afspeelbare muziekdata.
•Ga naar www.last.fm/download en installeer Scrobbler om de afgespeelde muziek aan uw
profiel toe te voegen zodat deze functie kan worden gebruikt.
–
–
Muziek kan niet worden afgespeeld.
(“Geen nummers meer” verschijnt.)
•U heeft alle bestanden van de playlist reeds afgespeeld.
•Kies een andere playlist.
–
–
Toegang tot Last.fm is onmogelijk.
(“Geen netwerkverbinding”
verschijnt.)
•Toegang tot het netwerk is onmogelijk.
•Controleer de netwerkinstellingen.
Toegang tot Last.fm is onmogelijk.
(“Niet beschikbaar in uw land”
verschijnt.)
•U probeert toegang tot het netwerk te krijgen in een land waar Last.fm radio niet beschikbaar
is.
•Last.fm-radio is niet in alle landen beschikbaar. Ga naar www.last.fm/hardware voor meer
informatie.
–
Inloggen op Last.fm is onmogelijk.
(“Verkeerde gebruikersnaam of
wachtwoord” verschijnt.)
•Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord ingevoerd voor het inloggen.
•Voer de juiste gebruikersnaam en het wachtwoord in en probeer nogmaals.
–
–
Een account maken en registeren is
onmogelijk.
(“Probeer een andere” verschijnt.)
•De gebruikersnaam is reeds in gebruik.
•Voer een andere gebruikersnaam voor het maken en registreren van een account in.
–
–
Voorpaneel
Achterpaneel
84
34
–
–
–
–
21
72
Afstandsbediening
Index
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Muziekbestanden op pc of NAS kunnen niet worden afgespeeld
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•De bestanden zijn opgeslagen in een formaat die niet wordt ondersteund. Sla de bestanden
op een in formaat dat wordt ondersteund.
•U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Bestanden met
auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.
•Set en computer zijn aangesloten via USB-kabel. De USB-poort van het toestel kan niet
worden gebruikt om een computer rechtstreeks aan te sluiten.
•De instellingen voor het delen van media zijn niet juist. Wijzig de instellingen voor het delen
van media zodat het toestel toegang kan krijgen tot de mappen op uw computer.
90
De server kon niet worden gevonden
of de verbinding met de server kon
niet tot stand worden gebracht.
•Het verkeer wordt geblokkeerd door de firewall van de computer of de router. Controleer de
instellingen van de firewall van de computer of de router.
•De computer is niet ingeschakeld. Schakel de computer in.
•De server draait niet. Start de server.
•Het toestel heeft een verkeerd IP-adres. Controleer het IP-adres van het toestel.
–
Muziekbestanden op de pc kunnen
niet worden afgespeeld.
•Zelfs als de pc is aangesloten op de USB-aansluiting in dit toestel, kunnen de muziekbestanden
erop niet worden afgespeeld. Verbind de pc of NAS met dit toestel via het netwerk.
21
Bestanden op pc of NAS worden niet
weergegeven.
•Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.
90
De op een computer opgeslagen
bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
Muziek die is opgeslagen op een NAS, •Als u een NAS gebruikt volgens de DLNA-standaard, schakelt u de DLNA-serverfunctie in de
kan niet worden afgespeeld.
NAS-instelling in.
•Als u een NAS gebruikt die niet voldoet aan de DLNA-standaard, moet u de muziek afspelen
via een pc. Stel de functie voor het delen van media van Windows Media Player in en voeg
NAS toe aan de geselecteerde afspeelmap.
•Als de verbinding beperkt is, stelt u de audio-apparatuur in als het verbindingsdoel.
Voorpaneel
Achterpaneel
85
Afstandsbediening
Index
–
–
31
–
–
71
–
31
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Kan geen verbinding maken via Wifi
Symptoom
Oorzaak / Oplossing
Blz.
•De instellingen voor de netwerknaam en het wachtwoord (WEP, enz.) zijn onjuist. Configureer
de netwerkinstellingen volgens de instellingsdetails van dit toestel.
•Verklein de afstand tussen het draadloos LAN-toegangspunt en dit toestel, verwijder
eventuele hindernissen en zorg dat de gezichtslijn tot het toegangspunt niet geblokkeerd is
voordat u probeert een nieuwe verbinding te maken. Installeer ook magnetrons en andere
netwerktoegangspunten zo ver mogelijk.
•Controleer de voeding van de router.
•Dit toestel is compatibel met IEEE 802.11b/g.
•Configureer de zenderinstellingen voor het toegangspunt, weg van kanalen die worden
gebruikt door andere netwerken.
•Dit toestel is niet compatibel met WEP (TSN).
74
Kan geen verbinding maken met WPS. •Controleer of de WPS-modus van de router werkt.
•Houd binnen twee minuten de toets Wi-Fi Connect gedurende drie seconden ingedrukt.
•Er is een router of instellingen die compatibel zijn met WPS 2.0-standaarden vereist. Stel de
coderingstijd in op “Geen”, “WPA-PSK(AES)” of “WPA2-PSK(AES)”.
•Als de routercoderingsmethode WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP is, kunt u geen verbinding maken
via de toets Wi-Fi CONNECT. Gebruik in dit geval de methode “Auto-Scan” of “Handmatig” om
een verbinding te maken.
–
–
72
Toegang tot het netwerk is
onmogelijk.
Kan geen verbinding maken met het
netwerk met iPhone/iPod touch/iPad
Voorpaneel
•Werk de iPhone/iPod touch/iPad-firmware bij naar de nieuwste versie.
Achterpaneel
86
Afstandsbediening
Index
–
–
–
–
–
73, 74
–
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Fabrieksinstellingen opnieuw instellen
Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet
naar behoren functioneren.
Wanneer de microprocessor opnieuw wordt ingesteld, worden alle
instellingen hersteld naar hun standaardwaarden en moeten alle eerder
opgeslagen aangepaste instellingen handmatig worden hersteld.
Tips
Appendix
1
2
Trek de stekker uit het stopcontact.
3
Laat de toetsen los wanneer de aan/uit-indicator groen
oplicht.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact terwijl u op
het hoofdtoestel op ENTER en INPUT drukt.
“Initialized” verschijnt in het display.
%
ENTER
•Wanneer “Initialized” niet verschijnt in stap 3, begin dan opnieuw vanaf stap 1.
INPUT
Voorpaneel
Achterpaneel
87
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Appendix
USB-geheugenapparaten afspelen
z1 Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen op bepaalde draagbare
spelers die compatibel zijn met MTP worden afgespeeld.
z2 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder auteursrechtbeveiliging
worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn meestal
beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien kunnen, afhankelijk van de
computerinstellingen, WMA-gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een
CD met een vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.
z3 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.]
In licentie verleend onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de “Licentie”); u mag
dit bestand uitsluitend conform de licentie gebruiken. U kunt een exemplaar van
de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
•Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
•Dit toestel kan bestanden weergeven die werden ingevoegd met behulp
van MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 of 2.4.
•Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
•Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is dan 500
× 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) of 349 × 349 (MPEG-4 AAC), wordt de
muziek mogelijk niet goed afgespeeld.
22Compatibele formaten
Bemonsteringsfrequentie Bitsnelheid Bitlengte Extensie
WMA
(Windows Media
Audio) z1
MP3
(MPEG-1 Audio
Layer-3)
WAV
MPEG-4 AAC z2
FLAC
(Free Lossless
Audio Codec)
ALAC
(Apple Lossless
Audio Codec) z3
Voorpaneel
32/44,1/ 48 kHz
48 – 192
kbps
–
.wma
32/44,1/48 kHz
32 – 320
kbps
–
.mp3
32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz
–
16 / 24
bit
.wav
32/44,1/48 kHz
16 – 320
kbps
–
.aac/
.m4a/
.mp4
32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz
–
16 / 24
bit
.flac
32/44,1/48/
88,2/96 kHz
–
16 / 24
bit
.m4a
Achterpaneel
88
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Internet-radio afspelen
22Maximaal aantal afspeelbare bestanden en
mappen
Hieronder vindt u de limieten voor het aantal mappen en bestanden dat
kan worden weergegeven door dit toestel.
Media
Item
Geheugencapaciteit
22Specificaties afspeelbare zenders
USB-geheugenapparaten
8 niveaus
Aantal mappen
500
Aantal bestanden z2
5000
z1 De limiet omvat de hoofdmap.
z2 Het toelaatbare aantal bestanden kan verschillen, afhankelijk van de capaciteit
van het USB-geheugenapparaat en de bestandsgrootte.
Voorpaneel
Achterpaneel
Bemonsteringsfrequentie
Bitsnelheid
Extensie
32/44,1/48 kHz
48 – 192 kbps
.wma
32/44,1/48 kHz
32 – 320 kbps
.mp3
32/44,1/48 kHz
16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4
WMA
(Windows
Media Audio)
MP3
(MPEG-1 Audio
Layer-3)
FAT16 : 2 GB, FAT32 : 2 TB
Aantal mapniveaus z1
Appendix
Tips
MPEG-4 AAC
89
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Bestanden die op een PC of NAS
zijn opgeslagen, afspelen
%
•Vooral wanneer u probeert grote muziekbestanden af te spelen, kan het
weergavegeluid worden onderbroken afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving.
Maak in dat geval de bekabelde LAN-verbinding.
22Specificaties weergavebestand
Bitsnelheid
WMA (Windows
Media Audio)
32/44,1/48 kHz
48 – 192 kbps
–
.wma
MP3
(MPEG-1 Audio
Layer-3)
32/44,1/48 kHz
32 – 320 kbps
–
.mp3
32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz
–
16 / 24 bit
.wav
32/44,1/48 kHz
16 – 320 kbps
–
.aac/
.m4a/
.mp4
32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz
–
16 / 24 bit
.flac
32/44,1/48/
88,2/96 kHz
–
16 / 24 bit
.m4a
WAV
MPEG-4 AACz1
FLAC
(Free Lossless
Audio Codec)
ALAC
(Apple Lossless
Audio Codec) z2
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
z1 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder auteursrechtbeveiliging
worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn meestal
beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien kunnen, afhankelijk van de
computerinstellingen, WMA-gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een
CD met een vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.
z2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.]
In licentie verleend onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de “Licentie”); u mag
dit bestand uitsluitend conform de licentie gebruiken. U kunt een exemplaar van
de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
•Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
•Dit toestel kan bestanden weergeven die werden ingevoegd met behulp
van MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 of 2.4.
•Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
•Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is dan 500
× 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) of 349 × 349 (MPEG-4 AAC), wordt de
muziek mogelijk niet goed afgespeeld.
•Voor het via het netwerk weergeven van muziekbestanden is een server
of serversoftware vereist waarmee distributie van de compatibele
formaten mogelijk is.
Bemonsteringsfrequentie
Tips
Laatste functie-geheugen
Bitlengte Extensie
Hiermee worden de instellingen opgeslagen die in gebruik waren direct
voordat naar de standby-modus werd overgeschakeld.
Wanneer het toestel weer wordt aangezet, worden de instellingen weer
hersteld naar wat deze waren direct voordat naar de standby-modus werd
overgeschakeld.
90
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Uitleg termen
Achterpaneel
Appendix
B
Bemonsteringsfrequentie
Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige
intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing
uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt
geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt
“Samplingfrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de
gereproduceerde klank bij het origineel ligt.
Beveiligingscircuit
Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de
stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele
overbelasting of overspanning.
De stand-by-indicator van het toestel knippert en het toestel gaat in standbymodus wanneer er iets abnormaals gebeurt.
Bitsnelheid
Dit drukt de leeshoeveelheid uit per seconde vieo/audiogegevens die
op een schijf zijn opgenomen. Een hoger getal betekent een hogere
geluidskwaliteit, maar betekent ook een grotere bestandsgrootte.
A
AES (Advanced Encryption Standard)
Dit wordt de nieuwe standaard encryptiemethode die in de toekomst
de huidige DES en 3DES zal gaan vervangen en die vanwege de hoge
veiligheidsgraad naar verwachting op veel draadloze netwerken zal
worden toegepast. AES maakt gebruik van het door twee Belgische
cryptografen ontwikkelde “Rijndael” algoritme waarbij de gegevens
worden opgedeeld in blokken van vaste lengte die afzonderlijk worden
gecodeerd. Ondersteund worden gegevenslengtes van 128, 192 en 256
bits met sleutellengtes van eveneens 128, 192 en 256 bits waardoor een
hoge mate van veiligheid wordt bewerkstelligd.
AirPlay
Met AirPlay wordt inhoud van iTunes of van een iPhone/iPod touch
verstuurd (afgespeeld) naar een compatibel apparaat via het netwerk.
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
Dit is een codec voor de verliesloze audiocompressiemethode, ontwikkeld
door Apple Inc. Deze codec kan worden afgespeeld op iTunes, iPod of
iPhone. Gegevens die zijn gecomprimeerd tot ongeveer 60 – 70% kunnen
worden gedecomprimeerd tot precies dezelfde originele gegevens.
Voorpaneel
Tips
D
DLNA
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken en/of servicemerken van
Digital Living Network Alliance.
Sommige content is mogelijk niet compatibel met andere DLNA
CERTIFIED® producten.
91
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
F
FLAC
FLAC staat voor “Free Lossless Audio Codec” en is een free lossless
audiobestandsformaat. Lossless betekent dat de audio wordt
gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies.
De FLAC licentie wordt hieronder aangegeven.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
•Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
•Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/ or other materials provided with the distribution.
•Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESSOR IMPLIED WARRANTIE , INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Achterpaneel
Appendix
I
IEEE 802.11b
Dit is een norm voor draadloze LAN’s, bepaald door de werkgroep 802
die aan het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) in de
Verenigde Staten de normen voor LAN-technologie vaststelt. Deze norm
maakt vrijelijk en zonder radiozendmachtiging (ISM-band) gebruik van de
2,4 GHz-band met een maximale communicatiesnelheid van 11 Mbps.
•De hierboven aangegeven waarde duidt op op de maximale theoretische
waarde voor de draadloze LAN-norm en is geen indicatie van de werkelijk
behaalde overdrachtssnelheid.
IEEE 802.11g
Dit is een andere norm voor draadloze LAN’s welke is bepaald door de
werkgroep 802 die aan het IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) in de Verenigde Staten de normen voor LAN-technologie
vaststelt.Deze norm is compatibel met IEEE 802.11b. Ook bij deze norm
wordt gebruik gemaakt van de 2,4 GHz-band, maar maakt communicatie
met een maximumsnelheid van 54 Mbps mogelijk.
•De hierboven aangegeven waarde duidt op op de maximale theoretische
waarde voor de draadloze LAN-norm en is geen indicatie van de werkelijk
behaalde overdrachtssnelheid.
iTunes
iTunes is de naam van de multimedia-speler van Apple Inc. Met deze app
kunt u multimedia-inhoud, inclusief muziek en films beheren en afspelen.
iTunes ondersteunt de diverse belangrijkste bestandsformaten, incl. AAC,
WAV en MP3.
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Voorpaneel
Tips
92
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
L
Luidsprekerimpedantie
Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven
in Ω (ohm). Luidsprekers met een lage impedantie zullen meer stroom
van het toestel trekken. Zorg dat de impedantie van de luidsprekers
compatibel is met dit toestel om de activering van het beschermingscircuit
te voorkomen.
Tips
T
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
Dit is een voor WPA gebruikte netwerksleutel. Het encryptiealgoritme
is RC4, wat hetzelfde is als voor WEP, naat het veiligheidsniveau wordt
verhoogd door voor ieder pakket de netwerksleutel die voor encryptie
wordt gebruikt, te veranderen.
V
vTuner
Dit is een gratis toegankelijke contentserver voor internetradio.
Upgradeprijzen zijn inclusief de gebruikskosten.
Surf voor meer informatie over deze service naar de website van vTuner.
vTuner website: http://www.radiomarantz.com
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van Nothing Else Matters Software en BridgeCo. Het
gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product
zonder licentie van Nothing Else Matters Software en BridgeCo of erkende
gelieerde bedrijven is verboden.
M
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Dit is een internationaal gestandaardiseerd audiodatacompressiesysteem
dat de “MPEG-1”-videocompressiestandaard gebruikt. Het comprimeert
het datavolume tot ongeveer een elfde van de originele grootte terwijl het
een klankkwaliteit behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.
MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4
Dit zijn de namen van de standaarden voor digitale compressieformaten die
worden gebruikt voor het coderen van video en audio. De videostandaarden
bevatten “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4
AVC”. De audiostandaarden bevatten “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”,
“MPEG-4 AAC”.
N
Netwerknamen (SSID: Security Set Identifier)
Bij de totstandkoming van draadloze netwerken worden groepen
gevormd onderlinge interference, gegevensdiefstal, e.d., te voorkomen.
Dit groeperen gebeurt met het “SSID” oftewel “Security Set Identifier”.
Voor extra veiligheid wordt een WEP-sleutel ingesteld en uitwisseling van
gegevens is pas mogelijk als SSID en WEP-sleutel overeenkomen.
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
93
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Achterpaneel
Appendix
Windows Media Player Ver.11 of later
Dit is een mediaspeler die gratis door Microsoft Corporation wordt
verspreid.
De speler kan worden gebruikt voor het weergeven van afspeellijsten
die met Windows Media Player ver. 11 zijn aangemaakt, alsook de
bestandsformaten WMA, DRM, WMA en WAV.
WMA (Windows Media Audio)
Dit is een audiocompressietechnologie die werd ontwikkeld door Microsoft
Corporation.
WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media® Player.
Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen applicaties worden
gebruikt die door Microsoft Corporation zijn geautoriseerd. Als u een nietgeautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk dat het bestand niet
juist werkt.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
Dit is een door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde beveiligingsstandaard. Naast
de de conventionele SSID (netwerknaam) en WEP-sleutel (netwerksleutel)
wordt een functie voor gebruikersidentificatie en een encryptieprotocol
gebruikt om de veiligheid te vergroten.
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Dit is een nieuwere versie van de door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde WPA
die compatibel is met de veiligere AES-encryptie.
WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)
Dit is een eenvoudig authenticatieprotocol voor onderlinge authenticatie
wanneer een vooraf gekozen tekenreeksen op het toegangspunt van het
draadloze LAN en de cliënt met elkaar overeenkomen.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Dit is een door de Wi-Fi Alliance opgestelde standaard om het instellen van
draadloze LAN-verbindingen te vergemakkelijken en om de beveiliging te
configureren.
Er zijn twee manieren: druktoets en PIN (Personal Identification Number)
code.
W
WEP Key (Network Key)
Dit is sleutelinformatie voor het coderen van gegevens voor overdracht.
Op dit toestel wordt voor het coderen en decoderen van de gegevens
dezelfde WEP-sleutel gebruikt zodat beide toestellen over dezelfde WEPsleutel moeten beschikken om de verbinding tot stand te kunnen brengen.
Wi-Fi®
Wi-Fi-certificatie duidt op het zijn getest en geschikt bevonden door de Wi-Fi
Alliance, een groep die de geschiktheid van draadloze netwerkapparaten
garandeert.
Windows Media DRM
Dit is een auteursrechtelijk beschermde technologie die door Microsoft is
ontwikkeld.
Leveranciers van content gebruiken de technologie voor het beheer
van digitale rechten voor Windows Media (DRM-WM) die in dit toestel
is geïntegreerd om de integriteit van hun content (Secure Content) te
beschermen zodat er geen misbruik hun intellectuele eigendommen,
waaronder de auteursrechten, kan worden gemaakt. Dit toestel gebruikt
WM-DRM software voor het afspelen van Secure Content (WM-DRM
Software). Wanneer de beveiliging van de WM-DRM Software in dit toestel
wordt gecompromitteerd, kunnen de eigenaars van de Secure Content
(Secure Content Owners) Microsoft verzoeken het recht van WM-DRM
Software om nieuwe licenties voor het kopiëren, weergeven en/of
afspelen van Secure Content te verkrijgen, in te trekken. Intrekking van dit
recht heeft geen invloed op de capaciteiten van WM-DRM Software voor
het weergeven van onbeveiligde content. Steeds wanneer u een licentie
voor Secure Content van internet of van een PC download, wordt er een
lijst van ingetrokken WM-DRM Software naar uw toestel verzonden. Als
onderdeel van een dergelijke lijst kan Microsoft uit naam van Secure
Content Owners ook een herroepingslijst naar uw toestel downloaden.
Voorpaneel
Tips
94
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
Informatie handelsmerk
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.
AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries.
•Individuele gebruikers mogen met de iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, iPod shuffle en iPod touch voor privé-gebruik materiaal waar
geen copyright op rust en materiaal dat volgens de wet mag worden
gekopieerd en afgespeeld, afspelen en kopiëren. Inbreuk op copyright
is verboden bij de wet.
Voorpaneel
Achterpaneel
Windows Media en het Windows logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Adobe, het Adobe-logo en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
95
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Technische gegevens
22Audiogedeelte
•Audioversterker
Nominaal vermogen:
Dynamisch vermogen:
Uitgangsaansluitingen:
Ingangsgevoeligheid/-mpedantie:
THD+N (1 kHz, 5 W, 6 Ω/ohm):
S/N-verhouding (10 W, 6 Ω/ohm, IHF-A):
Toonregeling:
Frequentierespons:
Voorpaneel
Achterpaneel
2-kanaals besturing
50 W + 50 W (6 Ω/ohm, 1 kHz, THD+N 0,7 %)
60 W + 60 W (6 Ω/ohm, 1 kHz, THD+N 10 %)
Luidspreker 6 – 8 Ω/ohm
Geschikt voor hoofdtelefoon/stereohoofdtelefoon
Analog In : 200 mV/22 kΩ/kohm
Analog In : 0,1 %)
Analog In : 86 dB
Dynamic Bass Boost : 100 Hz + 8 dB
Bass: 100 Hz ± 10 dB
Treble : 10 kHz ± 10 dB
Analog In : 5 Hz – 22 kHz (± 3dB)
96
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Draadloze LAN
Netwerktype (draadloze LAN standaarden):
Transferrate:
Beveiliging:
Benut frequentiebereik:
Aantal kanalen:
Conform IEEE 802,11b
Conform IEEE 802,11g
(Conform Wi-Fi®)z
DS-SS: 11 / 5,5 / 1 Mbps (Automatisch schakelen)
OFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps (Automatisch schakelen)
SSID (Naam netwerk)
WEP-sleutel (netwerksleutel) (64/128 bits)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
2,412 GHz – 2,472 GHz
Conform IEEE 802,11b : 13ch (DS-SS) (Waarvan 1 kanaal gebruikt)
Conform IEEE 802,11g 13ch (OFDM) (Waarvan 1 kanaal gebruikt)
zzWi-Fi® -conformiteit geeft de geteste en bewezen werkzaamheden weer van de interoperability bij de “Wi-Fi Alliance”, een groep die de interoperability
tussen draadloze LAN-apparatuur certificeert.
Voorpaneel
Achterpaneel
97
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Klok/Alarm
Kloktype:
Alarm:
Gesynchroniseerde methode netsnoerfrequentie (binnen ±60 seconden per maand)
Elke dag alarm / Eénmalig alarm: Elk één systeem
Slaaptimer: Max. 90 minuten
22Algemeen
Voeding:
Stroomverbruik:
Stroomverbruik in stand-bymodus:
Energieverbruik in modus
“Netwerk controle” – “Aan”:
230 V wisselstroom, 50/60 Hz
55 W
0,3 W
3W
Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
Voorpaneel
Achterpaneel
98
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Index
Instellingen
vv D
vv A
Aansluiting
Analoog apparaat···················································18
Digitaal apparaat····················································18
iPod (USB)·····························································19
Luidspreker···························································17
Netsnoer······························································ 23
Thuisnetwerk (LAN)············································· 21
USB-geheugenapparaat········································19
Accessoires······························································· 5
Achterpaneel····························································10
AES········································································· 91
Afstandsbediening···················································12
De batterijen plaatsen············································ 6
AirPlay······························································· 49, 91
ALAC······································································· 91
Alarm······································································· 66
Auto Standby··························································· 68
vv B
Bemonsteringsfrequentie····················· 88, 89, 90, 91
Beveiligingscircuit··················································· 91
Bitlengte···························································· 88, 90
Bitsnelheid············································ 88, 89, 90, 91
Voorpaneel
Weergave
Achterpaneel
Tips
Appendix
vv K
De ingangsbron selecteren····································· 25
De iPod opladen······················································ 45
De schermhelderheid wijzigen································ 61
De stroom inschakelen··········································· 25
Direct iPod······························································· 44
DLNA······································································ 91
vv E
Extensie······················································ 88, 89, 90
vv F
Fabrieksinstellingen opnieuw instellen··················· 87
Firmware································································· 68
FLAC······································································· 92
Friendly Name··························································71
Kabel········································································15
Audiokabel·····························································15
LAN-kabel······························································15
Luidsprekerkabel·············································15, 16
Optische kabel······················································15
Subwoofer Kabel···················································15
USB-adapterkabel··················································19
Klok········································································· 67
vv L
Laatste functie-geheugen······································· 90
Last.fm···································································· 34
Last.fm Display························································71
Luidsprekerimpedantie············································ 93
Luidspreker Response············································ 67
vv M
vv H
Herhaalde weergave····························· 32, 39, 44, 47
Het geluid tijdelijk onderbreken······························· 26
Het hoofdvolume instellen······································ 26
vv I
IEEE 802.11b··························································· 92
IEEE 802.11g··························································· 92
iTunes······································································ 92
99
Afstandsbediening
MP3 (MPEG Audio Layer-3)····································· 93
MPEG······································································ 93
vv N
Netwerk controle·····················································71
Netwerk Informatie··················································71
Netwerkinstellingen·················································71
Netwerknamen (SSID)············································ 93
Nieuwe Feature toev.·············································· 69
Notificatie································································ 69
Index
Inhoud
Aansluitingen
vv O
Weergave
Instellingen
vv T
Overzicht van het menu·········································· 62
Algemeen······················································· 62, 66
Netwerk··························································63, 71
Snel instellen························································ 62
vv P
Probleemoplossing·················································· 77
vv R
vv U
vv V
Voorpaneel································································ 8
vTuner······························································· 29, 93
vv S
Slaaptimerfunctie···················································· 61
Snel instellen··························································· 62
Spotify····································································· 37
Stelt de huidige tijd in·············································· 61
Voorpaneel
Achterpaneel
Appendix
vv W
Taal·········································································· 68
Tekens······························································· 38, 65
Tekens invoeren······················································ 65
Tips········································································· 76
TKIP········································································· 93
Update···································································· 68
Remote iPod···························································· 44
Tips
100
Afstandsbediening
Webregelfunctie······················································ 54
Weergave
ALAC······························································ 30, 46
ANALOG IN·························································· 48
DIGITAL IN··························································· 48
FLAC······························································ 30, 46
Internetradio························································· 27
iPod (USB)···························································· 42
Last.fm································································· 34
MP3··························································· 27, 30, 46
MPEG-4 AAC············································· 27, 30, 46
NAS······································································ 30
PC········································································· 30
Spotify·································································· 37
USB-geheugenapparaat······································· 46
WAV······························································· 30, 46
WMA························································· 27, 30, 46
WEP-sleutel····························································· 94
Wi-Fi········································································ 94
Willekeurige weergave·························· 32, 39, 44, 47
Windows Media DRM············································ 94
Windows Media Player··········································· 94
WMA······································································· 94
WPA········································································ 94
WPA2······································································ 94
WPA-PSK/WPA2-PSK·············································· 94
WPS········································································ 94
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Licentie
nn Expat
Dit gedeelte beschrijft de softwarelicentie die is
gebruikt voor dit toestel. Om de juiste inhoud te
behouden, wordt het origineel (Engels) gebruikt.
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai
Open Source Software Center Ltd
nn Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person or organization obtaining a copy of the software
and accompanying documentation covered by this
license (the “Software”) to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software, and to
prepare derivative works of the Software, and to permit
third-parties to whom the Software is furnished to do
so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire
statement, including the above license grant, this
restriction and the following disclaimer, must be
included in all copies of the Software, in whole or in
part, and all derivative works of the Software, unless
such copies or derivative works are solely in the form of
machine-executable object code generated by a source
language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS
OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
Voorpaneel
Achterpaneel
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
101
Afstandsbediening
Tips
Appendix
nn FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.
aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED
UNDER THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN
LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY
USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED
UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS
PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK
PROVIDED HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED
HEREIN IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE
OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT
AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS
OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF
THE WORK.
1.Definitions.
a.
“Articles” means, collectively, all articles written
by Author which describes how the Source Code
and Executable Files for the Work may be used by a
user.
b.“Author” means the individual or entity that offers
the Work under the terms of this License.
c.“Derivative Work” means a work based upon the
Work or upon the Work and other pre-existing
works.
d.“Executable Files” refer to the executables, binary
files, configuration and any required data files
included in the Work.
e.
“Publisher” means the provider of the website,
magazine, CD-ROM, DVD or other medium from or
by which the Work is obtained by You.
f.“Source Code” refers to the collection of source
code and configuration files used to create the
Executable Files.
Index
Inhoud
Aansluitingen
g.“Standard Version” refers to such a Work if it has not
been modified, or has been modified in accordance
with the consent of the Author, such consent being
in the full discretion of the Author.
h.“Work” refers to the collection of files distributed
by the Publisher, including the Source Code,
Executable Files, binaries, data files, documentation,
whitepapers and the Articles.
i.
“You” is you, an individual or entity wishing to
use the Work and exercise your rights under this
License.
2.Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License
is intended to reduce, limit, or restrict any rights
arising from fair use, fair dealing, first sale or other
limitations on the exclusive rights of the copyright
owner under copyright law or other applicable laws.
3.License Grant. Subject to the terms and conditions
of this License, the Author hereby grants You a
worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual
(for the duration of the applicable copyright) license
to exercise the rights in the Work as stated below:
a.You may use the standard version of the Source
Code or Executable Files in Your own applications.
b.You may apply bug fixes, portability fixes and other
modifications obtained from the Public Domain or
from the Author. A Work modified in such a way
shall still be considered the standard version and
will be subject to this License.
c.
You may otherwise modify Your copy of this
Work (excluding the Articles) in any way to create
a Derivative Work, provided that You insert a
prominent notice in each changed file stating how,
when and where You changed that file.
d.
You may distribute the standard version of the
Executable Files and Source Code or Derivative
Work in aggregate with other (possibly commercial)
programs as part of a larger (possibly commercial)
software distribution.
Voorpaneel
Achterpaneel
Weergave
Instellingen
e.
The Articles discussing the Work published in
any form by the author may not be distributed or
republished without the Author’s consent. The
author retains copyright to any such Articles. You
may use the Executable Files and Source Code
pursuant to this License but you may not repost or
republish or otherwise distribute or make available
the Articles, without the prior written consent of
the Author.
Any subroutines or modules supplied by You and linked
into the Source Code or Executable Files this Work
shall not be considered part of this Work and will not
be subject to the terms of this License.
4.Patent License. Subject to the terms and conditions
of this License, each Author hereby grants to You
a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this
section) patent license to make, have made, use,
import, and otherwise transfer the Work.
5.Restrictions. The license granted in Section 3 above
is expressly made subject to and limited by the
following restrictions:
a.
You agree not to remove any of the original
copyright, patent, trademark, and attribution notices
and associated disclaimers that may appear in the
Source Code or Executable Files.
b.You agree not to advertise or in any way imply that
this Work is a product of Your own.
c.The name of the Author may not be used to endorse
or promote products derived from the Work without
the prior written consent of the Author.
d.You agree not to sell, lease, or rent any part of the
Work. This does not restrict you from including
the Work or any part of the Work inside a larger
software distribution that itself is being sold. The
Work by itself, though, cannot be sold, leased or
rented.
102
Afstandsbediening
Tips
Appendix
e.You may distribute the Executable Files and Source
Code only under the terms of this License, and You
must include a copy of, or the Uniform Resource
Identifier for, this License with every copy of the
Executable Files or Source Code You distribute
and ensure that anyone receiving such Executable
Files and Source Code agrees that the terms of
this License apply to such Executable Files and/
or Source Code. You may not offer or impose any
terms on the Work that alter or restrict the terms
of this License or the recipients’ exercise of the
rights granted hereunder. You may not sublicense
the Work. You must keep intact all notices that refer
to this License and to the disclaimer of warranties.
You may not distribute the Executable Files or
Source Code with any technological measures
that control access or use of the Work in a manner
inconsistent with the terms of this License.
f.You agree not to use the Work for illegal, immoral or
improper purposes, or on pages containing illegal,
immoral or improper material. The Work is subject
to applicable export laws. You agree to comply with
all such laws and regulations that may apply to the
Work after Your receipt of the Work.
Index
Inhoud
Aansluitingen
6.
Representations, Warranties and Disclaimer.
THIS WORK IS PROVIDED “AS IS”, “WHERE IS”
AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS
OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME
ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT
INFRINGEMENT,
PATENT
INFRINGEMENT,
SUITABILITY,
ETC.
AUTHOR
EXPRESSLY
DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR
STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES
OR
CONDITIONS
OF
MERCHANTABILITY,
MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF
TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE
WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT,
USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU
MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER
YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE
WORKS.
7.
Indemnity. You agree to defend, indemnify and
hold harmless the Author and the Publisher from
and against any claims, suits, losses, damages,
liabilities, costs, and expenses (including reasonable
legal or attorneys??? fees) resulting from or relating
to any use of the Work by You.
8.
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT
REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT
WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE
LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING
OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE
WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR
OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Voorpaneel
Achterpaneel
Weergave
Instellingen
9.Termination.
a.This License and the rights granted hereunder will
terminate automatically upon any breach by You
of any term of this License. Individuals or entities
who have received Derivative Works from You under
this License, however, will not have their licenses
terminated provided such individuals or entities
remain in full compliance with those licenses.
Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any
termination of this License.
b.If You bring a copyright, trademark, patent or any
other infringement claim against any contributor
over infringements You claim are made by the Work,
your License from such contributor to the Work
ends automatically.
c.
Subject to the above terms and conditions, this
License is perpetual (for the duration of the
applicable copyright in the Work). Notwithstanding
the above, the Author reserves the right to release
the Work under different license terms or to stop
distributing the Work at any time; provided, however
that any such election will not serve to withdraw
this License (or any other license that has been, or
is required to be, granted under the terms of this
License), and this License will continue in full force
and effect unless terminated as stated above.
10.
Publisher. The parties hereby confirm that the
Publisher shall not, under any circumstances,
be responsible for and shall not have any liability
in respect of the subject matter of this License.
The Publisher makes no warranty whatsoever in
connection with the Work and shall not be liable
to You or any party on any legal theory for any
damages whatsoever, including without limitation
any general, special, incidental or consequential
damages arising in connection to this license. The
Publisher reserves the right to cease making the
Work available to You at any time without notice
103
Afstandsbediening
Tips
Appendix
11.Miscellaneous
a.This License shall be governed by the laws of the
location of the head office of the Author or if the
Author is an individual, the laws of location of the
principal place of residence of the Author.
b.
If any provision of this License is invalid or
unenforceable under applicable law, it shall not
affect the validity or enforceability of the remainder
of the terms of this License, and without further
action by the parties to this License, such provision
shall be reformed to the minimum extent necessary
to make such provision valid and enforceable.
c.
No term or provision of this License shall be
deemed waived and no breach consented to unless
such waiver or consent shall be in writing and
signed by the party to be charged with such waiver
or consent.
d.
This License constitutes the entire agreement
between the parties with respect to the Work
licensed herein. There are no understandings,
agreements or representations with respect to the
Work not specified herein. The Author shall not be
bound by any additional provisions that may appear
in any communication from You. This License
may not be modified without the mutual written
agreement of the Author and You.
nn libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
•Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Index
Inhoud
Aansluitingen
•Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
•Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
nn libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Voorpaneel
Achterpaneel
Weergave
Instellingen
•Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
•Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
•Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
nn Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes
Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise
Productions Ltd
104
Afstandsbediening
Tips
Appendix
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
•Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
•Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
•Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Index
Inhoud
Aansluitingen
nn Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
•Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
•Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
•Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
Weergave
Instellingen
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
nn Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/
MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto
and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Tips
2.Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.
3.
The names of its contributors may not be used
to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1.
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
Voorpaneel
Achterpaneel
105
Afstandsbediening
Appendix
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
nn zlib
nn cURL
nn c-ares
zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose
compression library version 1.2.3, July 18th, 2005
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of
Technology.
http://www.zlib.net/
http://curl.haxx.se
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark
Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express
or implied warranty. In no event will the authors be
held liable for any damages arising from the use of this
software.
Permission is granted to anyone to use this software
for any purpose, including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software. If you use this software in
a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not
required.
2.Altered source versions must be plainly marked as
such, and must not be misrepresented as being the
original software.
3.This notice may not be removed or altered from any
source distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@
alumni.caltech.edu
Voorpaneel
Achterpaneel
http://c-ares.haxx.se
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@
haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and
this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T.
not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written
prior permission. M.I.T. makes no representations
about the suitability of this software for any purpose. It
is provided “as is” without express or implied warranty.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
106
Afstandsbediening
Index
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
22Licentie-informatie voor de
software die in het toestel
wordt gebruikt.
Over de GPL (GNU-General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License)
licentie
Dit product gebruikt GPL/LGPL-software en
software van andere bedrijven.
Nadat u dit product hebt aangeschaft, mag u de
broncode van de GPL/LGPL-software die in het
product wordt gebruikt, verwerven, wijzigen of
distribueren.
Marantz biedt de broncode op basis van de GPLen LPGL-licenties aan de huidige kosten na uw
aanvraag bij onze klantendienst. We bieden echter
geen garanties met betrekking tot de broncode. Wij
vragen ook uw begrip dat wij geen ondersteuning
bieden voor de inhoud van de broncode.
Voorpaneel
Achterpaneel
107
Afstandsbediening
Index
Appendix
Inhoud
Aansluitingen
Weergave
Instellingen
Tips
Appendix
22Dimensies
22Gewicht : 2,7 kg
Voorpaneel
Achterpaneel
41
210
108
78
6
72
292
30
41
Afstandsbediening
218
36
302
2
300
46
Eenheid : mm
Index
D&M Holdings Inc.
3520 10259 02AM